Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

AHLR Grunnkurs Volda sjukehus

Dette kurset er ikke gyldig enda.
Sist revidert: 05.03.2018 15:22 Neste revisjon: 07.02.2019
 • Tittel AHLR Grunnkurs Volda sjukehus
 • Beskrivelse
  Målgruppe:

  Nye turnuslegar og nytilsette anestesilegar, medisinske legar, anestesisjukepleiarar, intensivsjukepleiarar som vil ha ei rolle i stansteam.

  Mål med opplæringa:

  Utøve avansert hjerte og lungeredning etter gjeldande retningslinjer.

  Utøve og forstå betydinga av tydelig leiarskap og rollefordeling i teamet.

  Forstå betydinga av samarbeid og god kommunikasjon.

  Kjenne si eiga rolle i stansteam. Lokal organisering og tilpasning.

  Forkunnskap:

  Gjennomfør e-læringa til NRR, med tilgang via Læringsportalen: https://kurs.helse-midt.no/Sider/ahlr.aspx

  Trykk "Start kurs" til høgre i bilete, e-læringa kan mellomlagrast og gjennopptakast. Trykk "Registrer fullført kurs" når gjennomført, så vert kurset lagt til i CV i Kompetanseportalen.

  Innhold:

  Gjennomgang av retningslinjer frå NRR: http://nrr.org/index.php/no/retningslinjer/norske-retningslinjer-2015

  Forskningsnytt og siste års stansstatistikk ved Volda sjukehus.

  Repetisjon av defibrillator LP1000 og LP20.

  Gjennomgang av teori og basale HLR-ferdigheiter, praktisk øving ein-reddar og to-reddar-HLR.

  Simuleringstrening med ulike predefinerte scenarier.

  Gjennomgang av simuleringssituasjonen med debriefing.

  Rammefaktorar:

  Nærmaste leiar er ansvarlig for å melde på deltakarane på kurset.

  Sted:  HLR lokaler i kjeller Kløvertun, bygg rett nedanfor Volda sjukehus.

 • Testmodus Nei
 • Versjon 2237
 • Varighet 4 timar
 • Gyldig fra  
 • Gyldig til 07.02.2019
 • Fagområde  
 • Kursarrangør HMR
 • Forkunnskaper Les AHLR kursheftet og gjennomfør test på e-læring: https://kurs.helse-midt.no/Sider/ahlr.aspx
 • Faglig kontaktperson
  Osdal, Siv Reidun
  Flø, Bjørg
  Gravdal, Olav
  Heggedal, Rune
 • Kursevaluering Nei
 • Kommentar fra eksterne  
 • Målgruppe Ansatte i Helse Midt-Norge Beskrivelse av målgruppen Nye turnuslegar og nytilsette anestesilegar, medisinske legar, anestesisjukepleiarar, intensivsjukepleiarar
 • Anonymiseres  
 • Ansatt Ja
 • Ikke ansatt Nei
 • Anonym Nei
 • Kursmateriell
Trenger du hjelp?
Brukerveiledninger
Brukerveiledninger
Hemit kundesenter - tlf. (0)03612
Passer ikke tidspunkt/sted?
Meld interesse