Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Akutt forverring - in situ simulering ved for studentar og tilsette

Dette kurset er ikke gyldig enda.
Sist revidert: 19.11.2018 14:42 Neste revisjon: 30.11.2019
 • Tittel Akutt forverring - in situ simulering ved for studentar og tilsette
 • Beskrivelse

  Pilotering av Tverrprofesjonell insitu simulering med helsepersonell og studenter

  Læringsmål

  ABCDE: systematisk observasjon og tiltak.

  Kommunikasjon; closed loop, tydelig og bekreftende kommunikasjon.

  Samhandling i team, fokus på rolleforståelse.

  Målgruppe - deltakarar

  Anestesisykepleiere - anestesisykepleiestudenter

  Intensivsykepleiere - Intensivsykepleiestudenter

  operasjonssykepleiere - operasjonssykepleiestudenter

  LIS2 anestesi,  kirurgi, ortopedi, medisin

  LIS1 anestesi,kirurgi, ortopedi, medisin

  Medisinstudenter 5.året

  Scenarier og lokasjonar

  1.Scenario operasjon

  Ø-hjelp femurfraktur, problematisering: åpent brudd med fokus på C: problematikk, AHLR utførelse. Det vektlegges at det er lite folk på jobb, kveld og at operasjonssykepleierne blir sett på som en ressurs utover sin vanlige aktivitet.

  2. Scenario mottak

  Mottak av traumepasient, fall fra stige 3 meter, mistanke om pneumothorax og femurfraktur høgre side. Det vektlegges mottak av et traume. Deltakerne er medlemmer av et traumeteam. (ambulanse, rtg. og lab er ikke deltakere).

  3. Scenario kirurgisk intensiv

  Mottak av traumepasient som skal stabiliseres til operasjon. Femurfraktur høgre side, C: problematikk, transfusjonsreaksjon. Det vektlegges prosedyre EQS ID 15659

  4. Scenario anestesi

  Mottak av pasient til Ø-hjelp operasjon. Åpen femurfraktur med fokus på C: problematikk, AHLR utførelse.

  5. Scenario medisinsk intensiv

  Pasient med arytmier overført fra operasjonsstuen , operasjon avlyst. Det vektlegges tiltak for arytmi og AHLR behandling.

  Innhald 

  Velkommen

  Tidsbruk: ca 2 timer på hele treningsaktiviteten

  Brief (15 minutter)

  Aktuelt scenario

  Gjennomgang av utstyr, lokaliteter

  Presenterer læringsutbytter, forklarer «closed loop», bekreftende kommunikasjon.

  Scenario (20 minutter) - gjennomføring i team der du tek di eiga yrkesrolle

  Debrief (30 minutter) - tredelt med beskrivelse-, analyse- og anvendelsefase.

  Repetert scenario (20 minutter) - gjennomføring i team der du tek di eiga yrkesrolle

  Debrief og avslutning (30 minutter) - tredelt med beskrivelse-, analyse- og anvendelsefase.

 • Testmodus Nei
 • Versjon 2587
 • Varighet 2 timar
 • Gyldig fra  
 • Gyldig til 30.11.2019
 • Fagområde  
 • Kursarrangør HMR
 • Forkunnskaper Ingen
 • Faglig kursansvarlig
  Forberg, Elisabeth
 • Kursadministrator for kurssiden
  Våge, Bodil Marit Haugen
 • Kursevaluering Nei
 • Målgruppe Ansatte i Helse Midt-Norge; Studenter, nyansatte, vikarer og hospitanter Beskrivelse av målgruppen Tilsette legar og sjukepleiarar, spesialsjukepleiestudentar og medisin studentar i Klinikk for akuttbehandling
 • Anonymiseres Nei
 • Ansatt Ja
 • Ikke ansatt Nei
 • Anonym Nei
 • Kursmateriell
Trenger du hjelp?
Brukerveiledninger
Brukerveiledninger
Hemit kundesenter - tlf. (0)03612
Passer ikke tidspunkt/sted?
Meld interesse