Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Antibiotikastyring HMR - sykepleiers rolle i arbeidet

Dette kurset er ikke gyldig enda.
Sist revidert: 05.02.2019 15:04 Neste revisjon: 04.02.2020
 • Tittel Antibiotikastyring HMR - sykepleiers rolle i arbeidet
 • Beskrivelse

  Antibiotikaresistens er utpekt som en av de største truslene mot folkehelsen på verdensbasis. For å bekjempe antimikrobiell resistens er det viktig at sykepleiere blir mer aktive i dette arbeidet. Det må en tverrfaglig tilnærming til for å bekjempe resistensproblematikken og sykepleiere sitter med førstehåndskjennskap om pasientens tilstand, de sikrer adekvate mikrobiologiske prøver og administrerer antibiotika.

  Mål for undervisning: sykepleier kjenner til sin rolle i arbeidet med antibiotikastyring og kjenner til på hvilke områder de aktivt skal bidra. 

 • Testmodus Nei
 • Versjon 2725
 • Varighet 30 minutter
 • Gyldig fra  
 • Gyldig til 04.02.2020
 • Fagområde Kvalitet og sikkerheit; Smittevern
 • Kursarrangør HMR
 • Forkunnskaper Gjøre seg kjent med HMR sitt antibiotikastyringsprogram (EQS-id: 32897) og  prosedyren "overgang fra intravenøs til peroral antibiotikabehandling"  (EQS-id 21376)
 • Faglig kursansvarlig
  Enebakk, Kathrin
  Longva, Jørn-Åge
  Måsøval-Jensen, Arnold
  Skare, Unni Margaret
  Megaard, Kari Kvisvik
  Simonsen, Gøril Reset
 • Kursadministrator for kurssiden
  Enebakk, Kathrin
 • Kursevaluering Nei
 • Målgruppe Ansatte i Helse Midt-Norge Beskrivelse av målgruppen Sykepleiere i Helse Møre og Romsdal i somatiske sengeposter, i akuttmottak og intensivseksjoner
 • Anonymiseres Nei
 • Ansatt Ja
 • Ikke ansatt Nei
 • Anonym Nei
 • Kursmateriell
Trenger du hjelp?
Brukerveiledninger
Brukerveiledninger
Hemit kundesenter - tlf. (0)03612
Passer ikke tidspunkt/sted?
Meld interesse