Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Bli god på prosjektledelse i Helse Midt-Norge

Dette kurset er ikke gyldig enda.
Sist revidert: 12.11.2018 09:46 Neste revisjon: 01.01.2020
 • Tittel Bli god på prosjektledelse i Helse Midt-Norge
 • Beskrivelse

  ​Ønsker du å bli tryggere i jobben som prosjektleder, møte andre prosjektledere i regionen og tilegne deg attraktiv kompetanse?

  Da bør du melde deg på dette kurset som gir deg grunnleggende innføring i prosjektmetodikk og -ledelse. Kurset gir et godt grunnlag for en eventuell sertifisering i PRINCE2 (anerkjent prosjektledermetodikk). Kurset består av en grunnmodul og et antall web-baserte tilleggsmoduler.

  Dette gjelder påmelding til grunnmodul. Informasjon om og påmelding til tilleggsmoduler legges ut etter at grunnmodulen er gjennomført.

  Læringsmål

  • Få grunnleggende innføring i Helse Midt-Norge sin prosjektmetodikk (basert på PRINCE2), og hvordan du kan bruke metodikken for å planlegge og gjennomføre prosjekter
  • Vite hvilke hjelpemidler du som prosjektleder kan dra nytte av
  • Bli bevisst på hvordan du etablerer et godt samarbeid med styringsgruppa og prosjekteier
  • Forstå hvordan du skal bruke prosjektmetodikken i din rolle som prosjektleder
  • Bli bevisst på suksesskriterier for vellykket gjennomføring av prosjekt

   
  Grunnmodul
  Dette er et klasseroms-basert heldagskurs med en miks av teori og gruppeoppgaver. Kurset vil komme inn på de viktigste oppgavene for prosjektledere.

  Kurset vil omtale følgende sentrale emner innen prosjektledelse:

  • Prosjektet som arbeidsform: Organisasjon, roller, samarbeid med linja
  • Eierstyring av prosjekt: Hva er det, og hvordan og når skjer det?
  • Kort om porteføljeprosessen: Hvordan startes ehelse-prosjekter i Helse Midt-Norge
  • Hva er prosjektmetodikk og hva finnes av hjelpemidler?
  • Prosjektbegrunnelse og prosjektplan (prosjektdirektiv)
  • Målformuleringer
  • Planlegging for gevinst
  • Risikostyring
  • Interessentanalyse og kommunikasjonsplan
  • Rapportering


  Det er ingen kursavgift for deg som deltar. Eventuelle reisekostnader dekker deltakeren selv.
  Gjennomføring av kurset forutsetter minimum 8 deltakere.

  Lenke til prosjektmetodikken til Helse Midt-Norge

 • Testmodus Nei
 • Versjon 1862
 • Varighet 6 timer
 • Gyldig fra  
 • Gyldig til 01.01.2020
 • Fagområde Ledelse; Merkantile fag
 • Kursarrangør Hemit
 • Forkunnskaper Noe erfaring med prosjektarbeid.
 • Faglig kontaktperson
  Gausdal, Jon
 • Kursevaluering Nei
 • Målgruppe Ansatte i Helse Midt-Norge Beskrivelse av målgruppen Du jobber eller skal jobbe som prosjektleder i helseforetakene. Kurset egner seg for prosjektledere for prosjekter av en viss størrelse, minimum 30 % stilling som prosjektleder.
 • Anonymiseres Nei
 • Ansatt Ja
 • Ikke ansatt Nei
 • Anonym Nei
 • Kursmateriell
Trenger du hjelp?
Brukerveiledninger
Brukerveiledninger
Hemit kundesenter - tlf. (0)03612
Passer ikke tidspunkt/sted?
Meld interesse