Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Bli med i klinisk forskingsforum, ein arena for læring

Dette kurset er ikke gyldig enda.
Sist revidert: 10.12.2018 14:45 Neste revisjon: 10.12.2018
 • Tittel Bli med i klinisk forskingsforum, ein arena for læring
 • Beskrivelse

  ​Ønskjer du å auke kunnskapane dine innan klinisk forsking? Bli med på etableringa av forskingsnettverk og lær av andre forskarar i føretaket.

  ​Det er plass til 12 deltakarar på møterommet i Klinisk Forskingspost (Ålesund), alle kan delta på Skype (Lync). Skypeadresse er Alesund.kf@vm.nhn.no (lim inn denne i Skype-adressefeltet). Kortnummeret er 999514 (kan også  brukes i videkonferanserom)

  Læringsmål

  • Å auke forskingsaktivitet og forskingskvalitet
  • Å knytte saman forskarar og forskingsmiljø i fylket evt. regionalt
  • Eit forum med låg terskel og høg takhøgde for drøfting av forskingsprosjekt frå «idé til artikkel»
  • Ein arena for læring av forskingsmetodikk, artikkelskriving og kritisk vurdering av forsking

  Innhald:

  JanuarKorleis presentere forskningsresultat (Dag Arne L. Hoff)
  Februar

  MESH søk i pubmed (Trond-Are Johansen)

  Mars

  Øyvind Yksnøy og Kjetil Roth: "Atlas over lymfeknuter". Prosjektet tek sikte på å kartlegge lymfeknutane si plassering i thorax med tanke på
  å kunne konstruere ein 3D-modell av beliggenheita til lymfeknutestasjonane, samt seie noko om
  kva som evt kan påvirke plasseringa av dei.

  April

  Finansiering av forsking. Søknader til Samarbeidsorganet ved Maria Henningsen

  Mai

  Når må eg søke etisk godkjenning, og korleis gjer eg det? (Kristoffer Ø. Sand) 

  JuniSøknad til etisk komite
  Kort teoretisk gjennomgang av søknad til etisk komite. Ber også om at interesserte tar med søknader til SO eller andre prosjekt dei ønsker tilbakemelding på, slik at vi kan hjelpe kvarandre med å øke kvaliteten på innsendte søknader fra regionen.

   

  Kvart møte består av tre deler:

  1. 15-20 min gjennomgang av forskningsfaglig emne.
  2. Presentasjon og drøfting av 1-2 prosjekt. 5 min presentasjon av prosjekt/problemstilling, 5(-10) min drøfting av prosjekt
  3. Kort drøfting av konkrete ideer/problemstillinger uten større prosjektpresentasjon.

  For prosjekt som ønskes diskutert under punkt 2. bes det om at det sendes en presentasjon til komiteen senest en uke før møtet for å sikre best mulig tilbakemeldinger og slik at dette kan annonseres før møtet. Saker som ønskes drøftet under punkt 3 kan også sendes inn på forhånd eller tas opp direkte under møtet (forhåndsinnmeldte problemstillinger prioriteres).

   

  Varighet

  Månedlige møter kl 15.15 en fast tirsdag i måneden. En komite planlegg for et halvt år i gangen og leder møta.

  Lokale: Møterom, Klinisk forskningspost, U-etg hovedblokka Ålesund sjukehus.

  Ekstern tilgang: Det blir mulig å koble seg til forumet via videokonferanse. Ta kontakt med Kristoffer.Oksenvag.Sand@helse-mr.no dersom du vil delta via Skype.

   

 • Testmodus Nei
 • Versjon 2146
 • Varighet 45 min
 • Gyldig fra  
 • Gyldig til 10.12.2018
 • Fagområde Forsking
 • Kursarrangør HMR
 • Forkunnskaper Ingen
 • Faglig kursansvarlig
  Hoff, Dag Arne Lihaug
  Sand, Kristoffer Øksenvåg
 • Kursadministrator for kurssiden
  Stern, Therese Margrethe
 • Kursevaluering Nei
 • Målgruppe Ansatte i Helse Midt-Norge Beskrivelse av målgruppen Kliniske forskarar i Helse Midt-Norge
 • Anonymiseres Nei
 • Ansatt Ja
 • Ikke ansatt Nei
 • Anonym Nei
 • Kursmateriell
Trenger du hjelp?
Brukerveiledninger
Brukerveiledninger
Hemithjelp - tlf. (0)03612