Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Cytostatikabehandling

Dette kurset er ikke gyldig enda.
Sist revidert: 11.09.2020 10:28 Neste revisjon: 30.06.2021
 • Tittel Cytostatikabehandling
 • Beskrivelse

  Kurset er  kompetansegivende for sykepleiere som skal administrere cytostatika. Etter gjennomført kurs skal sykepleier kunne

  - tilberede og administrere cytostatika og håndtere cytostatikaavfall på en forsvarlig, forskriftsmessig måte
  -  ta medansvar for å gi pasient og pårørende nødvendig informasjon før, under og etter behandling

  - anvende oppdatert kunnskap og observere, forebygge og lindre pasientens bivirkninger og reaksjoner under og etter behandling

  - bidra til å motivere og støtte pasienten gjennom behandlingsforløpet

  NB! HØSTEN 2020 (12. og 13. november)  VIL KURSET GJENNOMFØRES ELEKTRONISK  via SKYPE

  For å få godkjent kurs, er det obligatorisk oppmøte begge dager og en to timers prøve må være bestått før kursbevis sendes pr epost.  Prøven gjennomføres uten hjelpemidler.
  For å administrere cytostatika i spesialisthelsetjenesten må sykepleier i tillegg dokumentere 10 administrerte cytostatikakurer under veiledning av sykepleier med kompetanse.

  Kurset er godkjent av NSF som meritterende til klinisk spesialist med totalt 12 timer

  Ansatte i kommunehelsetjenesten melder seg på via følgende lenke:

   

   

   


  Deltakere fra kommunehelsetjenesten må betale en kurspris på kr 1000,-

   

   

   

 • Testmodus Nei
 • Versjon 372
 • Varighet 2 dager
 • Gyldig fra  
 • Gyldig til 30.06.2021
 • Fagområde Medisin; Sykepleie
 • Kursarrangør St. Olavs Hospital
 • Forkunnskaper Kurs i Infusjonstjeneste Voksen. https://kurs.helse-midt.no/Sider/Infusjonstjeneste.aspx
 • Faglig kursansvarlig
  Wolden, Marte
  Wolden, Kristin
 • Kursadministrator for kurssiden
  Wolden, Marte
 • Kursevaluering Nei
 • Målgruppe Ansatte i Helse Midt-Norge; Primærhelsetjenesten Beskrivelse av målgruppen Sykepleiere som administrerer cytostatika. Kurset er også åpent for andre som jobber med cytostatika, f.eks leger og farmasøyter.
 • Anonymiseres Nei
 • Ansatt Ja
 • Ikke ansatt Ja
 • Anonym Nei
 • Kursmateriell
Trenger du hjelp?
Brukerveiledninger
Brukerveiledninger
Hemithjelp - tlf. (0)03612
Oppstartsdato
Tid
Sted
Ledige plasser
Påmelding
12
Nov
2020
08:30
Skype
Skype
21
 
Dag 1
12.11.2020 08:30
15:00
Dag 2
13.11.2020 08:30
15:30
Matservering:
Nei
Antall plasser:
30
Antall påmeldte:
9
Påmeldingsfrist:
06.11.2020
Avmeldingsfrist:
16.11.2020
Kursadministrator:
Wolden, Marte