Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Forskningskurs (ELF-kurs)

Dette kurset er ikke gyldig enda.
Sist revidert: 07.05.2018 12:48 Neste revisjon: 07.05.2019
 • Tittel Forskningskurs (ELF-kurs)
 • Beskrivelse

  Faglig innhold
  Forskerkurs over 2 år (4 semester), 24 studiepoeng ved NTNU.
  Studienivå: Doktorgradsnivå (godkjent for bruk i Phd.)
  Max antall plasser: 10.
  Faglig innhold: 8-10 møter per semester, 6-8t per gang,  Kurset er lagt opp med forelesninger og praktiske oppgaver. Deltagere må arbeide med et konkret prosjekt der det er tilknyttet veiledere.

  Deltakelse på kurset må være klarert med leder.

  Hovedtemaer i de 4 semester:
  (a) Litteratursøkning og problemformulering
  (b) Eksperimentelt design
  (c) statistisk metodikk
  (d) Manuskriptskriving.

  Semesteroppgaver:
  3 godkjente prosjektoppgaver,
  2 godkjente rapporter (metode og resultat-notat),
  1 prøveforelesning på norsk,
  1 prøveforelesning på engelsk,
  Posterpresentasjon.

  Eksamen: Ferdig hovedoppgave i form av ferdig artikkel etter 2 år. Karakterregel: Bestått/Ikke bestått.

  Sted: Knausensenteret, Molde DPS

  Læringsmål
  Etter fullført og bestått emne skal studenten 1) kjenne til grunnleggende forskningsmetodikk innen psykiatri; 2) kunne vurdere anvendelsen av ulike metoder og prosesser i klinisk forskning; 3) ha god kunnskap om etiske problemstillinger i klinisk forskning innen psykiatri; 4) ha konkret og praktisk innblikk i forskningsarbeid, samt kunne delta i andres prosjekter; 5) kunne formidle muntlig og skriftlig forskningsresultater gjennom nasjonale og internasjonale kanaler innen psykiatri; 6) ha gode basisferdigheter i å drive og evaluere et klinisk prosjekt på høyt nivå, og kunne etablere et godt nettverk rundt seg; 7) ha utviklet god vitenskaplig tenkemåte, og være i stand til å evaluere gode problemstillinger i klinisk forskning; 8) kjenne godt til hele forskningsprosessen, og hva som kreves for å bli en god forsker i psykiatri; 9) kunne vurdere, og ta riktige beslutninger i de ulike faser av et klinisk forskningsprosjekt; 10) ha god forståelse av hva det innebærer å drive klinisk forskning i psykiatri når det gjelder kunnskap, ferdigheter og praktisk jobbing.
  Obligatoriske aktiviteter
  • Posterpresentasjon
  • Semesterrapport
  • Prosjektoppgave, metode og resultatnotat
  • Prøveforelesning på Norsk
  • Prosjektoppgave
  • Prøveforelesning på Engelsk

  Anbefalte forkunnskaper
  Være noe kjent med forskningsarbeid (teoretisk eller praktisk). Det anbefales sterkt minst to års klinisk erfaring. Noe kjennskap til SPSS. NTNUs innføringskurs anbefales.

  Forkunnskapskrav
  Gjennomgått eller gjennomgår masterstudium eller tilsvarende. Ha med seg ett (planlagt) eget prosjekt som det skal arbeides med under kurset. Gjennomført helseutdannelse (lege, psykolog, sykepleier, etc)

  Kursmateriell
  1. A Kazdin: Research design in clinical psychology. 4th Ed. New York: Allyn & Baker, 2002 eller nyere.
  2. American Psychological Association: Publication Manual, 6th ed APA: Washington DC., 2001, eller nyere
  3. S Friis & P Vaglum: Fra idé til prosjekt. En innføring i klinisk forskning. Oslo: Tano, 1986 (senere opplag).

  Anbefalt lesing:
  1.K. Ringdal. Enhet og mangfold. Samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode. Forlag: Fagbokforl.Utgitt: 2001
  2. A. Bjørndal., D. Hofoss. Statistikk for helse-og sosialfagene.
  3. J. Pallant. SPSS Survival Manual. Open University Press, Philadelphia, helst siste versjon.

 • Testmodus Nei
 • Versjon 2327
 • Varighet 2 år
 • Gyldig fra  
 • Gyldig til 07.05.2019
 • Fagområde Psykiatri
 • Kursarrangør HMR
 • Forkunnskaper Se kursbeskrivelse
 • Faglig kontaktperson
  Jonsbu, Egil
  Hagen, Kristen
 • Kursevaluering Ja
 • Målgruppe Ansatte i Helse Midt-Norge Beskrivelse av målgruppen Se kursbeskrivelse
 • Anonymiseres  
 • Ansatt Ja
 • Ikke ansatt Nei
 • Anonym Nei
 • Kursmateriell
Trenger du hjelp?
Brukerveiledninger
Brukerveiledninger
Hemit kundesenter - tlf. (0)03612
Passer ikke tidspunkt/sted?
Meld interesse