Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Erfaringsutveksling forbedringsprosjekt HMR

Dette kurset er ikke gyldig enda.
Sist revidert: 12.02.2021 10:57 Neste revisjon: 18.12.2021
 • Tittel Erfaringsutveksling forbedringsprosjekt HMR
 • Beskrivelse

  Velkommen til erfaringsutveksling knyttet til forbedringsarbeid i Helse Møre og Romsdal.

  Kontinuerlig forbedring skal være en del av vår kultur og arbeidsform som gjør at vi hver dag søker å forbedre og forenkle måten vi jobber på. Pasientsikkerhet og kvalitet i alle ledd er  et overordna mål, og de viktigste driverne for å nå dette målet er forpliktende lederskap, forbedringskunnskap og kompetanse, veiledning, målinger og datafangst og egnede strukturer.

   

  Etablering/styrking av arenaer for læring og deling av erfaring og å bygge kompetanse i kvalitetsforbedring er to av de prioriterte forbedringsområdene i Helseforetakets kvalitetsstrategi. Vi ønsker derfor å etablere en arena for erfaringsutveksling og læring for forbedringsprosjekter i Helse Møre og Romsdal, og ønsker alle som er interessert velkommen i å delta.

   

  Forbedringsprosjekter i HMR 2020:

  Hva har de oppnådd?

  Hva har de lært?

  Hva har vært utfordrende?

  Hva har vært suksessfaktorer?

   

  Agenda for dagen:

  12.00-12.05: Velkommen

  12.05-12.25: Presentasjon NAST – Nyfødt Ambulerende Sykepleier Tjeneste, seksjon nyfødt intensiv Ålesund

  12.30-12.50: Møte med aggresjonsproblematikk (MAP), Sikre systematisk opplæring og vedlikehold av kritisk kompetanse i akutt psykiatri, døgnseksjon PHBU Ålesund

  12.55-13.00: Pause

  13.00-13.20: Brukermedvirkning ved skjerming, sykehuspsykiatri Sunnmøre

  13.25-13.45: Heilskapleg tilbod til KOLS-pasientar; tverrfagleg og individuell oppfølging etter utskriving, medisinsk poliklinikk Volda.

  13.50-14.00: Pause

  14.00-14.20: Forebygging av komplikasjoner etter utskrivning fra ortopedisk sengepost, Ortopedisk sengepost Ålesund.

  14.25-14.45: Systematisk bruk av videosamtale med pasienter som er isolert med covid-19 infeksjon. Medisinske leger Ålesund. Utgår - går rett på oppsummering.

  14.50-15.00: Oppsummering

   

  Vi åpner for 5 minutt med spørsmål og refleksjoner etter hver presentasjon.


  Presentasjonene foregår på skype, og dere vil motta invitasjon i Outlook dagen før.

   Lenke til møtet finner dere også her: Bli med i Skype-møte  

  .........................................................................................................................................

      


 • Testmodus Nei
 • Versjon 3633
 • Varighet 3 timer
 • Gyldig fra  
 • Gyldig til 18.12.2021
 • Fagområde Kvalitet og sikkerheit
 • Kursarrangør HMR
 • Forkunnskaper Ingen
 • Faglig kursansvarlig
  Saunes, Annette
 • Kursadministrator for kurssiden
  Saunes, Annette
 • Kursevaluering Nei
 • Målgruppe Spesialisthelsetjenesten i andre helseregioner Beskrivelse av målgruppen Ansatte i Helse Møre og Romsdal
 • Anonymiseres Nei
 • Ansatt Ja
 • Ikke ansatt Nei
 • Anonym Nei
 • Kursmateriell
Trenger du hjelp?
Brukerveiledninger
Brukerveiledninger
Hemithjelp - tlf. (0)03612