Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Feedbackverktøy i rusbehandling - Del 3 Dilemmaer og utfordringer ved bruk av feedbackverktøy

Dette kurset er ikke gyldig enda.
Sist revidert: 06.02.2018 10:52 Neste revisjon:06.02.2019
 • Tittel Feedbackverktøy i rusbehandling - Del 3 Dilemmaer og utfordringer ved bruk av feedbackverktøy
 • Beskrivelse
  Kurset gir en introduksjon til hva feedbackverktøy er og hvorfor dette er et nyttig verktøy i rusbehandling. I eksemplet benyttes verktøyet ORS/SRS-skalaene («KOR»).​

  Kurset består av 3 moduler:

  Del 1:​ ORS-skalaen
  Del 2: SRS-skalaen
  Del 3: Dilemmaer og utfordringer ved bruk av feedbackverktøy

  Vi anbefaler at modulene gjennomføres i rekkefølge.


   Læringsmål:

  - Kjenne til hva feedbackverktøy er, og hvordan det kan brukes i rusbehandling

  - Vite hva ORS- og SRS-skalaene er og hvordan de kan brukes

  - Bidra til at klinikeren er i stand til å ta i bruk ORS- og SRS-skalaene i rusbehandling

  - Utvide eget klinisk repertoar i møte med ulike pasienter og på ulike stadier i pasientforløpene

  - Forståelse for hva brukermedvirkning på individnivå er, og hvordan feedbackverktøy er et virkemiddel for å styrke den terapeutiske alliansen

  - Stimulere til refleksjon rundt egen rolle som behandler og samarbeidet med pasienten


   Godkjenninger:

  • ​Legeforeningen:
   • Rus- og avhengighetsmedisin: Kurset er godkjent med 1 time som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
   • Psykiatri: Kurset er godkjent med 1 time for spesialistenes etterutdanning.
  • Psykologforeningen: Kurset er godkjent som vedlikeholdsaktivitet for psykologspesialister med 1 time.

   

  Kurset er utviklet av Nasjonal kompetansetjeneste TSB.

  www.tsb.no

 • Testmodus Nei
 • Varighet 10-15 minutter
 • Gyldig fra  
 • Gyldig til 06.02.2019
 • Fagområde Rusbehandling
 • Kursarrangør HMR; HNT; St. Olavs Hospital
 • Forkunnskaper Ingen
 • Faglig kontaktperson
  Soleng, Arnhild Strand
 • Kursevaluering Nei
 • Målgruppe Ansatte i Helse Midt-Norge; Spesialisthelsetjenesten i andre helseregioner; Primærhelsetjenesten Beskrivelse av målgruppen Primærmålgruppe er klinikere i TSB med klinisk erfaring fra rusbehandling. Også helsepersonell i rustjenester i primærhelsetjenesten, pasienter og pårørende, kan ha nytte av kurset.
 • Ansatt Ja
 • Ikke ansatt Ja
 • Anonym Nei
 • SLKID 3020
 • Mulig poengsum  
 • PakkeID 384
 • Kursmateriell
Trenger du hjelp?
Brukerveiledninger
Brukerveiledninger
Hemit kundesenter - tlf. (0)03612