Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Lederutdanning - NTNU IPL

Dette kurset er ikke gyldig enda.
Sist revidert: 04.06.2019 14:05 Neste revisjon: 30.04.2020
 • Tittel Lederutdanning - NTNU IPL
 • Beskrivelse

  St. Olavs hospital tilbyr formalisert lederutdanning. Det skjer i samarbeid med NTNU IPL; Institutt for pedagogikk og livslang læring

  Kriterier:

  *Fast tilsatt i lederstilling
  *Mangler formell lederutdanning
  *Fylle formelle krav til opptak (I følge NTNU sine retningslinjer er dette minst 180
    studiepoeng fra høgskole/universitet, primært i form av avsluttet grad/utdanning (for
    eksempel bachelor, cand. mag eller treårig høgskoleutdanning) og minimum to års
    relevant arbeidserfaring

  Målsettingen for lederutdanningen er å utvikle formalkompetanse innen ledelse, og med spesiell vekt på: 

   •Organisasjons- og ledelsesteori (basiskunnskaper) 
   •Organisasjonsforståelse (bl.a. organisasjonskultur, formelle og uformelle maktstrukturer)
   •Endringsledelse
   •Kommunikasjon (bl.a. metode, prosess og relasjon – teori og trening)

   

  Følgende 4 moduler à 7,5 studiepoeng kan det søkes opptak til med støtte fra St. Olavs hospital:

  • Organisasjon og endring  (SOS 6502)
  • Ledelse og strategi (IØ 6501)
  • Organisasjonsutvikling, ledelse og læring (SOS 6509)
  • Coaching og veiledning som ledelsesverktøy (RAD 6502)

   

  Høsten 2019 gjennomføres følgende moduler:


  Slik søker du:

  • Meld deg på via Læringsportalen
  • Søknadsskjema skal også fylles ut (se under kursmateriell. Det må sendes inn søknsdsskjema for hver modul)
  • I tillegg må den enkelte søke ordinært til NTNU IPL

   

  Søknadsfristen til NTNU IPL er 15. mai 2019. St. Olavs hospital vil avgjøre hvem som får innvilget plass etter gitte kriterier. Dette vil skje først etter at man får tilbud om plass fra NTNU IPL. De som ikke får innvilget støtte fra St. Olavs hospital har 2 ukers angrefrist fra man blir tilbudt plass fra NTNU IPL.

   

  Fortrinnsrett:

  Hvis det er flere søkere enn antall studieplasser prioriteres søkerne på følgende måte:

  1. Søkere som tidligere har gjennomført kurs i modulen kurset inngår i (basismodul eller spesialiseringsmodul)

  2. Søkere som tidligere har tatt kurs i programmet (kurs som inngår i andre moduler).

  3. Nye søkere.

  4. Antall år som leder

  Dersom mange søkere internt i hver gruppe gjelder «først til mølla»-prinsippet. For å få prioritet er det en forutsetning at du har søkt innen søknadsfristen for kurset.

  Søknad og studiepermisjon må avklares med nærmeste leder før påmelding til studiet.


  Søknadsfrister:

  For opptak til støtte fra St.Olavs hospital: 15. mai 2019
  Den enkelte må også søke ordinært til NTNU IPL innen: 15. mai 2019

 • Testmodus Nei
 • Versjon 683
 • Varighet To samlinger á to dager i Trondheim
 • Gyldig fra  
 • Gyldig til 30.04.2020
 • Fagområde Ledelse
 • Kursarrangør St. Olavs Hospital
 • Forkunnskaper Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og minimum to års relevant arbeidserfaring
 • Faglig kursansvarlig
  Fjellstad, Anne-Kristin
  Kjeldsberg, Heidi Setsaas
 • Kursadministrator for kurssiden
  Kjeldsberg, Heidi Setsaas
 • Kursevaluering Nei
 • Målgruppe Ansatte i Helse Midt-Norge Beskrivelse av målgruppen Fast tilsatt i lederstilling ved St. Olavs Hospital, med manglende formell lederutdanning.
 • Anonymiseres Nei
 • Ansatt Ja
 • Ikke ansatt Nei
 • Anonym Nei
 • Kursmateriell
Trenger du hjelp?
Brukerveiledninger
Brukerveiledninger
Hemit kundesenter - tlf. (0)03612
Passer ikke tidspunkt/sted?
Meld interesse