Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Resuscitering (HLR) av nyfødte - «Golden Minute»

Dette kurset er ikke gyldig enda.
Sist revidert: 25.01.2019 14:42 Neste revisjon: 15.01.2020
 • Tittel Resuscitering (HLR) av nyfødte - «Golden Minute»
 • Beskrivelse

  Opplæringsplan

  Hensikt

  Teoretisk gjennomgang av nasjonal algoritme for resuscitering av nyfødte, som baserer seg på studier og data som foreligger internasjonalt /ILCOR, samt nasjonalt/Norsk Resuscitasjonsråd.

  Fokuset ligger på de første minuttene i akutte situasjoner med uventet dårlig nyfødt (A/B). På fødeavdelingene som ikke har kompetanse innen nyfødtmedisin er stabilisering av nyfødt også tema (A/B/C/D).

  Hovedfokuset ligger altså på resusciteringsfasen, men ved fødeavdelinger uten nyfødt intensiv avdeling inkluderes også  post-resusciteringsfasen.

  Bakgrunn

  Spesialisthelsetjenesteloven § 2-22 stiller forsvarlighetskrav: "Helsetjenester som tilbys eller ytes i henhold til denne loven, skal være forsvarlige."

  Helsepersonelloven § 16: "Virksomhet som yter helsehjelp, skal organiseres slik at helsepersonellet blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter." Ledelsen har altså ansvaret for at driften er organisert på en måte som gjør det mulig for helsepersonellet å oppfylle plikten til forsvarlig yrkesutøvelse.

  Veilederen «Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen» utgitt av Helsedirektoratet i desember 2010 stiller krav til undervisning og praktisk trening:

  "Obligatorisk praktisk trening og teoretisk gjennomgang av akutte situasjoner på fødeavdelingen (blødninger, vanskelig skulderforløsning, operative forløsninger, gjenopplivning osv.) minimum to ganger pr. år. Oppmøte loggføres." 

  Ansvar

  Klinikksjef/avdelingssjef har ansvar for at nødvendig opplæring og oppfølging blir gitt.

  Seksjonsleder har ansvar for å legge til rette for opplæring og oppfølging.

  Den enkelte ansatte er ansvarlig for å ta i mot den opplæringen som blir gitt og varsle nærmeste leder om behov for opplæring eller repetisjon av opplæring.

  Målgruppe

  Anestesilege, anestesisykepleier, barnelege, jordmor, barnepleier, gynekolog, LIS lege.

  Alle som er medlem av behandlingsteamet rundt et uventet dårlig nyfødt barn.

  Forkunnskaper

  Les gjennom nasjonale retningslinjer for nyfødtresuscitering - se Norsk Resuscitasjonsråd og gjeldende lokal prosedyre. 

  Retningslinjer 2015

  Kunnskapskrav

  Læringsmål:

  Oppdatert kunnskap om resuscitering av nyfødte / akuttprosedyrer

  Kunne identifisere og iverksette aktuelle tiltak som assistert ventilasjon, varsling, hjertekompresjon

  Forstå betydningen av ledelse, kommunikasjon og tverrfaglig samarbeid

  Ferdighetstrening i resusciteringstiltak når det gjelder dårlig nyfødt 

  Elektronisk registrering av gjennomført opplæring 

  Rammefaktorer

  «Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen» utgitt av Helsedirektoratet i desember 2010 stiller krav til undervisning og praktisk trening minimum to ganger pr.år – oppmøte loggføres.

  Teoretisk og praktisk gjennomgang varighet: 2,5 timer

  Undervisningsrom: møterom/auditorium og fødestue/operasjonsstue 

  Innhold

  Algoritme for resuscitering av nyfødte:

  Vurdering av barnet

  Avnavling

  Ventilasjon – bruk av neopuff/bag, frie luftveier (sug/posisjon)

  Oksygentilførsel

  Monitorering av barnet (pulsoksymeter/ekg/endetidalCO2)

  Brystkompresjon

  Medikament – navlekateter/intraossøs

  Varmekonservering

  Kommunikasjon / ledelse

  Praktisk trening i resuscitering av nyfødte; bruk av bag/neopuff/brystkompresjon

  Foreløpig årsplan 2019 

  Sykehus​Vår 2019​Høst 2019
  ​Kristiansund18.03.19

  ​Molde04.03.19

  ​Volda29.01.19

  Ålesund

   

  08.01.19
  19.02.19
  09.04.19

   

 • Testmodus Nei
 • Versjon 1202
 • Varighet 2,5 timer
 • Gyldig fra  
 • Gyldig til 15.01.2020
 • Fagområde Kvalitet og sikkerheit; Pediatri
 • Kursarrangør HMR
 • Forkunnskaper Les nasjonale retningslinjer for nyfødtresuscitering og lokal prosedyre
 • Faglig kursansvarlig
  Stensøe, Bjørg Inger
  Sivertsen, Wiebke
 • Kursadministrator for kurssiden
  Stensøe, Bjørg Inger
 • Kursevaluering Nei
 • Målgruppe Ansatte i Helse Midt-Norge Beskrivelse av målgruppen lege, sykepleier, jordmor og barnepleier
 • Anonymiseres Nei
 • Ansatt Nei
 • Ikke ansatt Nei
 • Anonym Nei
 • Kursmateriell
Trenger du hjelp?
Brukerveiledninger
Brukerveiledninger
Hemit kundesenter - tlf. (0)03612
Passer ikke tidspunkt/sted?
Meld interesse