Dette kurset er ikke gyldig enda.
Sist revidert: 06.10.2022 14:08 Neste revisjon: 06.10.2024
 • Tittel Helsepedagogikk for helsepersonell og brukerrepresentanter i Møre og Romsdal
 • Beskrivelse

  Kurs i helsepedagogikk er eit årleg tilbod for tilsette og helsepersonell i kommunar, tilsette/ helsepersonell i Helse Møre og Romsdal samt brukarrepresentantar. Det er nyttig for alle som underviser pasientar/brukarar og pårørande eller underviser og informerer kollegaer.

  Les om kurset på helse-mr.no: Helsepedagogikk - Helse Møre og Romsdal (helse-mr.no)

  Der finn du meir informasjon om førebuingar og innhald i kurset. Kurset varer over 3 dagar og er både fysisk og devis digitalt.

      MicrosoftTeams-image.png

   Arrangør: Lærings- og mestringssenteret (LMS) i HMR i samarbeid med ulike kommunar i fylket
  (I 2022 var kurset eit samarbeid mellom Kristiansund og Aure frislivssentral, Ålesund kommune, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og LMS.

 • Testmodus Nei
 • Versjon 4434
 • Varighet 3 dager
 • Gyldig fra  
 • Gyldig til 06.10.2024
 • Fagområde Brukermedverknad; Medisin; Pasienter og pårørende
 • Kursarrangør HMR
 • Forkunnskaper Ingen forkunnskapar trengs
 • Faglig kursansvarlig
  Solem, Astrid Ljøkjell
 • Alternativ faglig kursansvarlig  
 • Kursadministrator for kurssiden
  Solem, Astrid Ljøkjell
  Aase, Sissel Ørstavik
 • Kursevaluering Ja
 • Kursevalueringsprosent  
 • Tillat påmelding til flere arrangement  
 • Ønsker du å varsle abonnenter? Nei
 • Målgruppe Ansatte i Helse Midt-Norge; Pasient og pårørende; Primærhelsetjenesten; Spesialisthelsetjenesten i alle helseregioner Beskrivelse av målgruppen  Helsepersonell i helseforetaket eller kommune eller brukerrepresentant
 • Anonymiseres Nei
 • Ansatt Ja
 • Ikke ansatt Ja
 • Anonym Nei
 • Vis filter for sted Nei
 • Kursmateriell
Nytt arrangement Nytt arrangement
Trenger du hjelp?
Brukerveiledninger
Brukerveiledninger
Hemithjelp - tlf. (0)03612
False