Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Helsepedagogikk for helsepersonell og brukerrepresentanter i Møre og Romsdal

Dette kurset er ikke gyldig enda.
Sist revidert: 28.04.2022 09:28 Neste revisjon: 18.02.2023
 • Tittel Helsepedagogikk for helsepersonell og brukerrepresentanter i Møre og Romsdal
 • Beskrivelse

   

   

  HELSEPEDAGOGIKK for

  BRUKERREPRESENTANTER og

  HELSEPERSONELL

   

  2.mai, 9.mai og 24.mai 2022

   

   

      MicrosoftTeams-image.png

   

  Arrangør:

  Lærings- og mestringssenteret i HMR, Ålesund kommune, 

  Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) og

  Frisklivssentralane i Kristiansund kommune og Aure kommune og
  Program 

  Dag 1: 2. mai, fysisk oppmøte i Molde, Festsalen ved Molde sykehus

  Kl. 09.30Velkommen, bakgrunn for kurset, info om programmet
  Kl. 10.00Helsepedagogikk og helsekompetanse – kort info
  Kl. 10.45Pause
  Kl. 11.00Brukermedvirkning i opplæring og eksempel på brukerhistorie
  Kl. 11.45Lunsj
  Kl. 12.45Organisering/Praktisk info i planlegging av lærings- og mestringstilbud, eksempel fra et kurs
  Kl. 13.30Pause
  Kl. 13.45Gruppeledelse med gruppeøvelser
  Kl. 14.45 Informasjon om oppgave og oppstart av jobbing.
  Kl. 15.30Vel hjem!

   

  Dag 2: 9.mai, digitalt oppmøte i join

  Kl. 12.00Brukermedvirkning på ulike nivå
  Kl. 12.30Mestringsteori
  Kl. 13.15Pause
  Kl. 13.30Kommunikasjon og undervisning digital kommunikasjon
  Kl. 14.15 Arbeid med oppgave
  Kl. 15.00Takk for i dag!

   

  Dag 3: 24.mai, digitalt i join og/eller fysisk – avtales på første kursdag

  Kl. 18.00

  Hva ungdomsrådet er, hvordan møte ungdommer i opplæring ved representanter fra ungdomsrådet

  Fokus på samhandling og nytt innen forskning

  Kl. 18.45Pause

  Kl. 19.00      

    

  Presentasjon/diskusjon rundt oppgaver.

  Dele inn i to grupper, ut fra antall

  Kl. 21.00Takk for nå!

   

  Oppgave

  Under kurset vil dere få jobbe med en oppgave. Under finner dere tre alternativer til hvordan oppgaven kan løses. Du/dere skal forberede en presentasjon på 3-10 min. Resten av kursgruppa blir målgruppe for presentasjonen, som presenteres 24. mai.

   

  Vi gir tilbakemelding på innhold, ikke selve framføringen.

   

  Du kan beskrive oppgaven din (opplæringstiltak, innlegg eller fortelling) på maks 2 A4 sider og send på e-post til astrid.ljokjell.solem@helse-mr.no innen 22.mai.

   

  Alternativ A: Beskriv et opplæringstiltak (kurs)

  Ta utgangspunkt i et opplæringstiltak på arbeidsplassen eller i organisasjonen din, enten et eksisterende kurs eller et som du/dere kan tenke dere å sette i gang med. Du kan bruke den didaktiske relasjonsmodellen som verktøy. Denne modellen blir presentert på kurset og levert ut skriftlig.

  Alternativ B: Innlegg

  Hold et kort innlegg om et tema du velger selv, men helst noe som er knyttet til opplæring av brukere/pasienter og/eller pårørende. Bruk gjerne et eller flere av de gjennomgåtte verktøyene/modellene i kurset.

   

  Alternativt C: Brukerhistorie (for brukerrepresentanter)

  Legg fram din fortelling om forløpet fram til i dag og hvordan du mestrer din situasjon. Bruk gjerne et eller flere av de gjennomgåtte verktøyene/modellene i kurset.

   


  Målgruppe: Representanter fra brukerorganisasjoner, ansatte i Helse Møre og Romsdal og i kommuner i Møre og Romsdal.

   

  Målet med kurset: Gjøre brukerrepresentanter og ansatte i stand til å gjennomføre og delta i opplæringstiltak for pasienter og pårørende, i hovedsak gruppebaserte tilbud i helseforetak og kommuner.

   

  Påmelding: På læringsportalen innan 22. april 2022

  (NB begrenset antall plasser)

   

  Avmelding senest 22. april. Vi ber om at du gir beskjed om du ikke kommer, på grunn av tilgjengelige plasser.

   

  Pris: Gratis, det serveres lunsj på dag 1, gi beskjed ift evt allergier/intoleranser.

   

  Ønskes ytterligere informasjon, ta gjerne kontakt med

  Lærings- og mestringssenteret på tlf.: 930 91 816

   

  Det kan bli mindre endringer i programmet.

   

  Bidragsytere i kurset:

   

  Grethe Myklebust Gjesdal, Kreftkoordinator, Ålesund kommune

  Merete Kløvning, Pårørendekoordinator, Ålesund kommune

  Nina Kvernmo, Brukerrepresentant, FFO

  Marit Vågland, Leder Frisklivsentralen, Kristiansund kommune

  Line Nedresæter, Leder Frisklivsentralen, Aure kommune

  Espen Ervik, Rådgiver, Lærings –og mestringssenteret

  Astrid Ljøkjell Solem, Rådgiver, Lærings –og Mestringssenteret

  Sissel Ørstavik Aase, Rådgiver, Lærings –og Mestringssenteret

  Berit Nesseth Otterlei, Rådgiver, Lærings –og Mestringssenteret


 • Testmodus Nei
 • Versjon 4434
 • Varighet 3 dager
 • Gyldig fra  
 • Gyldig til 18.02.2023
 • Fagområde Brukermedverknad; Medisin; Pasienter og pårørende
 • Kursarrangør HMR
 • Forkunnskaper Helsepersonell i helseforetaket eller kommune, elelr brukerrepresentant
 • Faglig kursansvarlig
  Otterlei, Berit Nesseth
 • Alternativ faglig kursansvarlig  
 • Kursadministrator for kurssiden
  Otterlei, Berit Nesseth
 • Kursevaluering Ja
 • Ønsker du å varsle abonnenter? Nei
 • Målgruppe Ansatte i Helse Midt-Norge; Pasient og pårørende; Primærhelsetjenesten; Spesialisthelsetjenesten i alle helseregioner Beskrivelse av målgruppen  Representanter fra brukerorganisasjoner, ansatte i Helse Møre og Romsdal og i kommuner i Møre og Romsdal
 • Anonymiseres Nei
 • Ansatt Ja
 • Ikke ansatt Ja
 • Anonym Nei
 • Vis filter for sted Nei
 • Kursmateriell
Nytt arrangement Nytt arrangement
Trenger du hjelp?
Brukerveiledninger
Brukerveiledninger
Hemithjelp - tlf. (0)03612
False