Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Forskningsforståelse og kunnskapshåndtering - LM 11, 12, 24 og 25 i Felles kompetansemål(FKM) for LiS 1

Dette kurset er ikke gyldig enda.
Sist revidert: 23.11.2018 13:07 Neste revisjon: 24.04.2019
 • Tittel Forskningsforståelse og kunnskapshåndtering - LM 11, 12, 24 og 25 i Felles kompetansemål(FKM) for LiS 1
 • Beskrivelse

  Målgruppe

  Kurset er obligatorisk for LiS 1 i HMR HF - du kan velge ein av kursdagane som er annonsert her.

  Er også ope for andre interesserte tilsette

  Kurset vil vere i utvikling innhaldsmessig i tida framover.

  Mål

  FKM LM-11 Forstå grunnleggende epidemiologiske og statistiske begreper.

  FKM LM-12 Kjenne til vanlige studiedesign, hvilke forskningsspørsmål de kan svare på, og styrker og svakheter ved de ulike design.

  Læringmålene skal danne et minimumsgrunnlag for feltet definert som kjennskap til de mest brukte epidemiologiske og statistiske begrepene, og forskjellige forskningsdesign med deres styrker og svakheter. De mest brukte epidemiologiske og statistiske begrepene regnes å være:
  - prevalens, insidens, overlevelse og dødelighet,
  - mål for gjennomsnitt, median, standard deviasjon, varians og konfidensintervall
  - odds ratio, absolutt og relativ risiko, og NNT (number needed to treat)
  - konfundering og interaksjon (forstå forskjellen mellom disse)
  De vanligste studiedesign er: randomiserte studier, kohort-studier, kasus-kontrollstudier, kasusserier/pasientserier og kvalitative studier
  Vekten er lagt på å forstå og kunne anvende forskning i praktiske sammenhenger, slik dette er formulert under temaet Kunnskapshåndtering. LIS må kunne vurdere og tilegne seg forskningskunnskap som er generert ved hjelp av de vanligste studiedesign, datakilder og vitenskapelige kvalitative og kvantitative metoder.

  FKM LM-24 Kjenne til hvordan finne den mest pålitelige, relevante og kortfattede kunnskapen fra forskning (kunnskapspyramiden).

  FKM LM-25 Under veiledning kunne formulere gode, søkbare spørsmål fra egen praksis, gjennomføre søk i relevante kilder, kritisk vurdere forskningsgrunnlaget ved hjelp av sjekkliste og bruke konklusjonene til å forbedre egen praksis (kunnskapssirkelen).

  Forskningsbasert kunnskap, integrert med klinisk, erfaringsbasert kunnskap og pasientens verdier og preferanser, kan brukes til å forbedre helsetjenesten, innen rammen av kunnskapsbasert praksis.

  Å kunne identifisere, tolke og benytte forskningsbasert kunnskap i egen praksis er en viktig del av legers grunnkompetanse.

  Forkunnskaper

  Gjennomførte e-kurs i Kunnskapsbasert praksis 1-5 - ligg i Læringsportalen

  Innhald

  Det vert innlegg knytt til følgande 6 prinsipp:

  1. Reflektere over egen praksis
  2. Formulere PICO-spørsmål
  3. Finne forskningsbasert kunnskap gjennom litteratursøk
  4. Kritisk vurdere forskningsbasert kunnskap
  5. Anvende forskningsbasert kunnskap sammen med erfaringsbasert kunnskap og brukerens behov
  6. Evaluere egen praksis

  Gjennomføring

  Ulike legar vil bidra.

  Husk! Ta gjerne med din eigen pc!

  Videokonferanse - innringingsmummer: 998075

 • Testmodus Nei
 • Versjon 2314
 • Varighet 3 timar
 • Gyldig fra  
 • Gyldig til 24.04.2019
 • Fagområde  
 • Kursarrangør HMR
 • Forkunnskaper Gjennomførte e-kurs i Kunnskapsbasert praksis 1-5
 • Faglig kontaktperson
  Hoff, Solveig Roth
 • Kursevaluering Nei
 • Målgruppe Ansatte i Helse Midt-Norge; LiS 1 - leger Beskrivelse av målgruppen Obligatorisk for Lis 1 legar.  Ope for andre interesserte.
 • Anonymiseres Nei
 • Ansatt Ja
 • Ikke ansatt Nei
 • Anonym Nei
 • Kursmateriell
Trenger du hjelp?
Brukerveiledninger
Brukerveiledninger
Hemit kundesenter - tlf. (0)03612
Passer ikke tidspunkt/sted?
Meld interesse
Oppstartsdato
Tid
Sted
Ledige plasser
Påmelding
Husk! Ta gjerne med din eigen pc!
28
Jan
2019
11:45
Ringe 998075 frå videomøterommet
Ål: Styrerommet adm bygget, Vo: Videomøterommet Kløvertun, Mo: Sagbakken Hus 2, Kr sund: Videomøterommet Kreftpoliklinikken
36
 
Dag 1
28.01.2019 11:45
15:30
Matservering:
Nei
Antall plasser:
60
Antall påmeldte:
24
Påmeldingsfrist:
25.01.2019
Avmeldingsfrist:
25.01.2019
Kursholder:
Hoff, Dag Arne Lihaug
13
Mai
2019
12:15
Ålesund: telemedisin kreftbygget, Volda: Kløvertun møterom, Molde: SAgbakken hus 2 videorom, Kristiansund: møterom kreftpoliklinikk
Ring 999889 fra alle rom
50
 
Dag 1
13.05.2019 12:15
15:30
Matservering:
Nei
Antall plasser:
50
Antall påmeldte:
0
Påmeldingsfrist:
13.05.2019
Avmeldingsfrist:
13.05.2019