Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Kunnskapshåndtering - LM 24 og 25 i Felles kompetansemål i spesialiseringsløpet for LiS

Dette kurset er ikke gyldig enda.
Sist revidert: 24.04.2018 16:00 Neste revisjon: 24.04.2019
 • Tittel Kunnskapshåndtering - LM 24 og 25 i Felles kompetansemål i spesialiseringsløpet for LiS
 • Beskrivelse

  Målgruppe

  Kurset er obligatorisk for LiS 1 kullet som begynte i teneste i HMR HF 01.09.2017 - du kan velge ein av kursdagane som er annonsert her.

  Er også ope for andre interesserte tilsette

  Kurset vil vere i utvikling innhaldsmessig i tida framover.

  Mål

  LIS skal lære å forbedre egen praksis gjennom å innhente kunnskapsbaserte svar på faglige spørsmål gjennom en systematisk metode​

  Forskningsbasert kunnskap, integrert med klinisk, erfaringsbasert kunnskap og pasientens verdier og preferanser, kan brukes til å forbedre helsetjenesten, innen rammen av kunnskapsbasert praksis.

  Å kunne identifisere, tolke og benytte forskningsbasert kunnskap i egen praksis er en viktig del av legers grunnkompetanse.

  Forkunnskaper

  Gjennomførte e-kurs i Kunnskapsbasert praksis 1-5 - ligg i Læringsportalen

  Innhald

  Det vert innlegg knytt til følgande 6 prinsipp:

  1. Reflektere over egen praksis
  2. Formulere PICO-spørsmål
  3. Finne forskningsbasert kunnskap gjennom litteratursøk
  4. Kritisk vurdere forskningsbasert kunnskap
  5. Anvende forskningsbasert kunnskap sammen med erfaringsbasert kunnskap og brukerens behov
  6. Evaluere egen praksis

  Gjennomføring

  Ulike legar vil bidra.

  Videokonferanse - innringingsmummer: 998075

 • Testmodus Nei
 • Versjon 2314
 • Varighet 3 timar
 • Gyldig fra  
 • Gyldig til 24.04.2019
 • Fagområde  
 • Kursarrangør HMR
 • Forkunnskaper Gjennomførte e-kurs i Kunnskapsbasert praksis 1-5
 • Faglig kontaktperson
  Våge, Bodil Marit Haugen
  Hoff, Solveig Roth
 • Kursevaluering Nei
 • Målgruppe Ansatte i Helse Midt-Norge; LiS 1 - leger Beskrivelse av målgruppen Obligatorisk for Lis 1 legar.  Ope for andre interesserte.
 • Ansatt Ja
 • Ikke ansatt Nei
 • Anonym Nei
 • Kursmateriell
Trenger du hjelp?
Brukerveiledninger
Brukerveiledninger
Hemit kundesenter - tlf. (0)03612
Passer ikke tidspunkt/sted?
Meld interesse