Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Lovverk FKM

Dette kurset er for tiden i testmodus.
Dette kurset er ikke gyldig enda.
Sist revidert: 04.04.2019 11:48 Neste revisjon:19.03.2020
 • Tittel Lovverk FKM
 • Beskrivelse

  Som legespesialist må du kunne forstå det omfattende lovverket innen helsetjenesten. Det er et krav at du skal: ha  kunnskap om sentrale bestemmelser som regulerer plikter og rettigheter for helsepersonell, kunne finne frem til og følge opp krav i aktuelt regelverk som regulerer egen virksomhet, ha kjennskap til at det finnes spesiallover, særskilte organer og saksbehandlingsformer av særlig betydning for den enkelte spesialitet og forstå ansvaret som legespesialist i ivaretakelsen av lovlighet, forsvarlighet, taushetsplikt, meldeplikt, standardisering og god praksis. Podden kan dekke Læringsmål 45 i FKM, - avhengig av læringsaktivitetene du og veileder legger opp til.


  Vi har laget en enkel podcast med 2 kasuistikker som retter søkelyset på praktisering av lovverket på ulike områder: Individuelt ansvar og systemansvar samt Taushetsplikt. (Se vedlegg). Kasuistikkene egner seg til arbeidet i grupper med veiledning.

   

  Evaluering.

  Denne podcasten er en pilot og vi ønsker å forbedre det metodiske opplegget. Vi setter stor pris på om du kan gi oss en tilbakemelding på hva som var bra og mindre bra med det faglige opplegget og podcast som metode. Derfor ønsker vi at du evaluerer podcasten i etterkant. Velg Start evaluering etter fullført kurs.

   

  Podcasten er laget av lege/helseleder Paul Hellandsvik og helse-jurist Per Holger Broch.

 • Testmodus Nei
 • Varighet 14 minutter
 • Gyldig fra  
 • Gyldig til 19.03.2020
 • Fagområde Lovverk
 • Kursarrangør RHF; HMR; HNT; St. Olavs Hospital
 • Forkunnskaper Bør ha lest Felles kompetansemål (FKM) for Lovverk
 • Faglig kursansvarlig
  Mauseth, Siri Ann
  Nilsen, Kjell Åge
 • Kursadministrator for kurssiden
  Nilsen, Kjell Åge
 • Målgruppe LiS 1 - leger; LiS 2/3 - leger; Spesialisthelsetjenesten i andre helseregioner Beskrivelse av målgruppen Det er forutsetning at du leser Grunnlagsdokument Lovverk, Case 1 og Case 2 før du lyttet til podcasten.
 • Ansatt Ja
 • Ikke ansatt Ja
 • Anonym Ja
 • Kursevaluering Ja
 • Lenke til podcast
 • Kursmateriell
Trenger du hjelp?
Brukerveiledninger
Brukerveiledninger
Hemit kundesenter - tlf. (0)03612