Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Lungepasienten - Hva kan vi tilby?

Dette kurset er ikke gyldig enda.
Sist revidert: 11.03.2019 09:06 Neste revisjon: 14.03.2020
 • Tittel Lungepasienten - Hva kan vi tilby?
 • Beskrivelse

  Fysioterapeutene og ergoterapeutene ved Ålesund sjukehus ønsker hjertelig velkommen til kurs med fokus på lungepasienten. Kursprogrammet tar sikte på å gi en kort oppdatering på lungefysiologi, hvilke tilbud som finnes i nærmiljøet og diskutere utfordringer på «samhandlingens» vei. Målet er at vi skal kunne gi pasientene enda bedre, mer likeverdige og samordna tjenester!

  VELKOMMEN TIL KURS!

  Foreløpig kursprogram:
  09.00 - 09.25Registrering / lunsj
  09.25 – 09.30Velkommen
  09.30 – 10.15Lungefysiologi,  v/ lungelege Hilda Brügger-Synnes, Ålesund sjukehus
  10.15 – 10.25Pause
  10.25 – 11.10Lungefysioterapi inkl bruk av hostemaskin ved Ålesund sjukehus,  spesialfysioterapeut Hilde Settem og Torunn Otnes
  11.10 – 11.20Pause
  11.20 – 12.00Tilbud ved Muritunet, Moa og Valldal, Fysitoerapeutene Bjørn Andreassen og Line Stenstad
  12.00 - 13.00Lunch
  13.00 – 14.00Energiøkonomisering, aktivitet og deltakelse, ergoterapeut spesialist Laila Vatn
  14.00 – 14.15Pause
  14.15 – 14.40Møtet med lungepasienten på privat institutt, fysioterapeut Kristin Rolland, Moa fysikalske Institutt
  14.40 – 15.00Å leve med sykdommen KOLS og utfordringer i hverdagen. Marit Røsvik Hanken
  15.00 – 16.00Oppsummering, diskusjon og meningsutveksling,

   

  Om foreleserne:

   

  HILDA BRÜGGER- SYNNES er lungelege ved Ålesund sjukehus. Hun arbeider daglig med innlagte og polikliniske lungepasienter

  HILDE SETTEM er spesialfysioterapeut og har skrevet masteroppgave om KOLS pasienten og hvordan de mestrer å leve med sykdommen. Arbeider med lungepasienter ved Ålesund sjukehus

  TORUNN OTNES har arbeidet med lungepasienter ved LHL klinikken Røros og ved Ålesund sjukehus. Både Hilde og Torunn arbeider med tilpassing av hostemaskin som pasienter får med seg hjem

  BJØRN ANDREASSEN har en mastergrad i klinisk fysioterapi og arbeider ved døgnavdelinga ved Muritunet.

  LINE STENSTAD er fysioterapeut og arbeider ved dagavdelinga ved Muritunet.

  LAILA VATN er ergoterapeut spesialist og er medlem i lungeforum og HSØ's fagnettverk for lungerehabilitering. Hun har arbeidet med lungepasienter i 20 år og var leder for gruppa som utarbeidet nasjonal fagprosedyre for langtids behandling med oksygen for voksne. Leder for Norsk faggruppe for lungeergoterapeuter.

  KRISTIN ROLLAND er avtalefysioterapeut med lang erfaring fra behandling av lungepasienter i kommunehelsetjenesten. Hun har siden 2003 arbeidet med lungepasienter, individuelt, hjemmebehandling og i gruppe.

  MARIT RØSVIK HANKEN er brukerrepresentant og vil snakke litt om hvordan det er å leve med KOLS, om det er spesielle ting vi bør ha fokus på og litt om tilbudet LHL har

   

  Vi har satt av 1 time til oppsummering og meningsutveksling. Det er fint om dere tar med dere problemstillinger vi bør drøfte i fellesskap.

  Pris: 950 kr Inkl. lunsj    (Gratis for ansatte i HMR). 

  Hvor: I Auditoriet, Ålesund sjukehus


 • Testmodus Nei
 • Versjon 2715
 • Varighet 1 dag
 • Gyldig fra 30.01.2019 08:00
 • Gyldig til 14.03.2020
 • Fagområde Kvalitet og sikkerheit
 • Kursarrangør HMR
 • Forkunnskaper Ingen
 • Faglig kursansvarlig
  Borhaug, Marit
 • Kursadministrator for kurssiden
  Rotset, Terese Vold
 • Kursevaluering Nei
 • Målgruppe Primærhelsetjenesten; Spesialisthelsetjenesten i andre helseregioner; Ansatte i Helse Midt-Norge Beskrivelse av målgruppen fysioterapeuter og ergoterapeuter i kommunehelsetjenesten og private. Ansatte i Helse Midt-Norge.
 • Anonymiseres Nei
 • Ansatt Ja
 • Ikke ansatt Nei
 • Anonym Nei
 • Kursmateriell
Trenger du hjelp?
Brukerveiledninger
Brukerveiledninger
Hemit kundesenter - tlf. (0)03612
Passer ikke tidspunkt/sted?
Meld interesse