Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Lyttevansker, kartleggingsverktøy

Dette kurset er ikke gyldig enda.
Sist revidert: 27.04.2021 10:46 Neste revisjon: 20.04.2022
 • Tittel Lyttevansker, kartleggingsverktøy
 • Beskrivelse


  Kurset vil gi en økt forståelse av kompleksiteten rundt lyttevansker hos barn og gi innføring i et kartleggingsverktøy for å differensiere vansker relatert til lytting, oppmerksomhet eller språk. 

  Kurset er en del av prosjektet: Kartleggingsverktøy for lyttevansker 

   

  Auditive prosesseringsvansker (APD) er en fellesbetegnelse på hørselsvansker som skyldes en dysfunksjon i sentrale hørselsbaner ved vanskelige lytteforhold.  Typiske kjennetegn hos barn med APD er vansker med å lytte i bakgrunnsstøy, følge muntlige instruksjoner, redusert auditiv oppmerksomhet og forståelse for utydelig tale. 

  APD kan ha fellestrekk eller opptre samtidig med lese-skrivevansker, språkvansker eller oppmerksomhetsvansker.  Utredning av barn med lyttevansker krever multidisiplinær tilnærming.

  Spørreskjemaet Auditory Processing Domain Questionnaire (APDQ) er et differensialdiagnostisk kartleggingsverktøy av lyttefunksjoner. APDQ består av 50 spørsmål om auditive evner, hørselsvansker, språkfunksjon og oppmerksomhet, og er normert for barn fra 7 til 17 år. APDQ kan gi en tidlig differensiering av vanskene og bidra til en målrettet utredningsprosess.

  Gjennom ulike tema og målgrupper, vil kurset bidra til økt kunnskap om barn med lyttevansker.


  Kurset er organisert som webinarserie over to dager, 

  Dag 1, 27.04.21, kl 14.30-16.00  

  Foredragsholder: Ingar Ukvitne, Nevropsykolog HAVO, Sørlandet Sykehus

  Tittel: APDQ. Et differensieringsverktøy ved utredning av auditive prosesseringsvansker 

  Testmanual og exelark ligger tilgjengelig på kurssiden

  Dag 2, 18.05.21, kl 14.30-16.00 

  Foredragsholder:   Jude Nicholas, Nevropsykolog, Statped Vest

                                Tone Stokkereit Mattsson, Overlege ØNH, Ålesund Sykehus

  Tittel: Komorbiditet og tolkning av APDQ


  Link til møteserien:


  Microsoft Teams møte

  Bli med fra datamaskin eller mobilapp

  Klikk her for å bli med på møtet

  Finn ut mer | Møtealternativer

 • Testmodus Nei
 • Versjon 3775
 • Varighet 90 minutt
 • Gyldig fra  
 • Gyldig til 20.04.2022
 • Fagområde Medisin
 • Kursarrangør HMR
 • Forkunnskaper barneaudiologi,
 • Faglig kursansvarlig
  Mattsson, Tone Stokkereit
 • Kursadministrator for kurssiden
  Mattsson, Tone Stokkereit
  Bergquist, Ann Merete
 • Kursevaluering Nei
 • Målgruppe Spesialisthelsetjenesten i andre helseregioner; Primærhelsetjenesten Beskrivelse av målgruppen Fagpersoner med hørselsfaglig, psykologisk og pedagogisk kompetanse og virke innenfor spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og statlig pedagogisk tjeneste
 • Anonymiseres Nei
 • Ansatt Ja
 • Ikke ansatt Ja
 • Anonym Nei
 • Kursmateriell
Trenger du hjelp?
Brukerveiledninger
Brukerveiledninger
Hemithjelp - tlf. (0)03612