Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Nevropsykiatriske problemstillinger hos barn

Dette kurset er ikke gyldig enda.
Sist revidert: 24.09.2018 15:22 Neste revisjon: 12.06.2018
 • Tittel Nevropsykiatriske problemstillinger hos barn
 • Beskrivelse

  Fagdag om nevropsykiatriske problemstillinger hos barn sett i lys av ESSENCE (Early Symptomatic Syndromes Eliciting Neurodevelopmental Clinical Examinations).

  ESSENCE-begrepet er en samlebetegnelse for nevroutviklingsforstyrrelser / nevropsykiatriske tilstander med symptomdebut i tidlig barndom, og som gir betydelige atferdsmessige/kognitive vansker fra tidlig alder. Dette kan omhandle ADHD, autismespektervansker, lære- og språkvansker med mer. De ulike diagnosene kan være vanskelige å skille fra hverandre, og har felles symptomer og risikofaktorer.

  Program

  09.30: Registrering
  10.00: Generelt om ESSENCE-begrepet: Forståelsesramme, kjennetegn, prevalens m.m
  10.45: Pause
  11.00: Fortsettelse ESSENCE: Komorbiditet, differensialdiagnostikk med mer
  11.45: Lunsj (ta med matpakke!)
  12.30: Regulerings-, søvn- og ernæringsvansker i ESSENCE-gruppa
  13.15: Pause
  13:30: ESSENCE: Konsekvenser for klinisk praksis
  14.15: Pause
  14:30: Presentasjon av Posseruds forskning, forholdet mellom autisme, språkvansker,ADHD
  15:30: Avslutning

  Praktisk informasjon

  - Det er ikke kursavgift på denne fagdagen.
  - Det serveres kaffe/te, og deltakerne tar med seg matpakke.
  - Påmelding via Læringsportalen innen 11. juni 2018. Gi beskjed så fort som mulig dersom du likevel ikke kan komme.
  - Det kan være mulig å følge forelesningen på Skype. Ta i tilfelle kontakt med Elin Fladseth.

  Foredragsholder

  Maj Britt Posserud er professor i barne- og ungdomspsykiatri ved Universitetet i Bergen. Hun disputerte i 2008 med avhandlingen «Epidemiology of Autism Spectrum Disorders» ved universitetet i Bergen, med professor Chistopher Gillberg og professor Astri Lundervold som veiledere. Hun er lege i spesialisering ved Klinikk for psykisk helsevern for barn og unge. Forskningen hennes omhandler epidemiologi for autisme og ADHD, med fokus blant annet på komorbiditet, kjønnsforskjeller og overlappet mellom nevropsykiatriske problem og normalitet. Hun forsker på autismesymptomer fra barndom til tenår i Barn i Bergen-studien, sosiale problemer hos barn med ADHD og MR-studier av barn med autismespektertilstander. Hun foreleste på Essence-konferansen i Gøteborg i april 2018. Hun har blant annet blitt tildelt prisen Lifewatch Award 2017 for "Enastående forskning inom området autismspektrumsjukdomar. Hennes forskning har på ett avgörande sätt ökat förståelsen av autismsymptomens förekomst i befolk-

 • Testmodus Nei
 • Versjon 2318
 • Varighet 1 dag
 • Gyldig fra  
 • Gyldig til 12.06.2018
 • Fagområde Psykiatri
 • Kursarrangør HMR
 • Forkunnskaper NN
 • Faglig kontaktperson
  Fladseth, Elin
 • Kursevaluering Nei
 • Målgruppe Ansatte i Helse Midt-Norge Beskrivelse av målgruppen Ansatte i HMR HF i BUP og barnehabilitering
 • Anonymiseres  
 • Ansatt Ja
 • Ikke ansatt Nei
 • Anonym Nei
 • Kursmateriell
Trenger du hjelp?
Brukerveiledninger
Brukerveiledninger
Hemit kundesenter - tlf. (0)03612
Passer ikke tidspunkt/sted?
Meld interesse