Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Seminar om veiledning av legestudenter, NTNU LINK

Dette kurset er ikke gyldig enda.
Sist revidert: 05.01.2018 14:30 Neste revisjon: 05.01.2020
 • Tittel Seminar om veiledning av legestudenter, NTNU LINK
 • Beskrivelse

  ​NTNU inviterer herved til veiledningsseminar! Formålet med veiledningsseminaret er å oppnå kompetanse i å veilede legestudenter i klinisk tjeneste. Vi samarbeider med det regionale utdanningssenteret for at deltakelse på seminaret skal kvalifisere for også å bli godkjent som LIS-veileder. På seminaret vil vi ta for oss konkrete kliniske veiledningssituasjoner slik de kan arte seg for legestudenter. Vi tar sikte på å ha med studenter på seminaret. Studentene har på forhånd snakket med og undersøkt pasienter. Mesteparten av tiden vil gå med til utprøving og tilbakemelding på veiledning. I tillegg vil det presenteres og diskuteres noen grunnleggende veiledningsprinsipper. Det er ingen krav til tidligere deltagelse. Det er ikke satt av tid på seminaret til å gå i dybden på undervisningsmodellen i NTNU LINK. Vi oppfordrer derfor deltagere til å sette seg inn i dette på forhånd (se vedlegg). Skulle det være noen spørsmål, vennligst ta kontakt!

 • Testmodus Nei
 • Versjon 2178
 • Varighet 3 timer
 • Gyldig fra  
 • Gyldig til 05.01.2020
 • Fagområde Medisin
 • Kursarrangør HNT
 • Forkunnskaper Erfaring fra veiledning av studenter eller LIS1 er fordeltaktig.
 • Faglig kontaktperson
  Lillebo, Børge
 • Kursevaluering Nei
 • Målgruppe Ansatte i Helse Midt-Norge; Primærhelsetjenesten Beskrivelse av målgruppen Leger med nåværende eller fremtidig veiledning eller supervisjon av legestudenter eller Lis1.
 • Anonymiseres  
 • Ansatt Ja
 • Ikke ansatt Ja
 • Anonym Nei
 • Kursmateriell
Trenger du hjelp?
Brukerveiledninger
Brukerveiledninger
Hemit kundesenter - tlf. (0)03612
Passer ikke tidspunkt/sted?
Meld interesse