Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Sjølvmordsrisikovurdering

Dette kurset er ikke gyldig enda.
Sist revidert: 29.11.2018 12:05 Neste revisjon: 10.01.2020
 • Tittel Sjølvmordsrisikovurdering
 • Beskrivelse

  Første delen av kurset er teori om suicidalitet, der statistikk frå nyare forsking kring prevalens, kjønnsfordeling, trendar over tid, samt tidlegare kontakt med psykisk helsevesen blir presentert.

  Kurset gir vidare ei innføring i kartlegging og vurdering av sjølvmordsfare. Ein lærer om statistiske risikofaktorar og beskyttande faktorar for sjølvmord, samt om korleis desse risikofatorane kan bli nytta som del av sjølvmordsvurderinga hjå den enkelte pasient. Tiltak for kontaktetablering og intervjuteknikkar vert gjennomgått.

  Dokumentasjonskrav og journalføring er eige tema. Det er også fokus på og kasusdiskusjonar kring vedvarande suicidal åtferd/kronisk suicidalitet.


 • Testmodus Nei
 • Versjon 2600
 • Varighet 3 timar
 • Gyldig fra  
 • Gyldig til 10.01.2020
 • Fagområde Psykiatri; Nyansatt; Kvalitet og sikkerheit
 • Kursarrangør HMR
 • Forkunnskaper Kjennskap til nasjonale retningslinjer, lovverk og EQS-prosedyrer relatert til sjølvmordsrisikovurdering
 • Faglig kursansvarlig
  Osnes, Rannveig Storaune
 • Kursadministrator for kurssiden
  Saunes, Annette
 • Kursevaluering Nei
 • Målgruppe Ansatte i Helse Midt-Norge Beskrivelse av målgruppen Nye behandlarar i avdeling for sjukehuspsykiatri Sunnmøre, Klinikk for psykisk helse og rus.
 • Anonymiseres Nei
 • Ansatt Ja
 • Ikke ansatt Nei
 • Anonym Nei
 • Kursmateriell
Trenger du hjelp?
Brukerveiledninger
Brukerveiledninger
Hemit kundesenter - tlf. (0)03612
Passer ikke tidspunkt/sted?
Meld interesse