Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Webinar: Endringsledelse i prosjekter

Dette kurset er ikke gyldig enda.
Sist revidert: 21.01.2019 09:30 Neste revisjon: 01.07.2020
 • Tittel Webinar: Endringsledelse i prosjekter
 • Beskrivelse

  Ønsker du å bidra til vellykket endringsarbeid og øke nytteverdien fra prosjekter i ditt helseforetak? Da bør du melde deg på dette webinaret.

  Webinaret gjennomføres som 1 times Skype-kurs. Møteinnkallelse med Skype-lenke sendes ut til alle påmeldte en uke før kurset gjennomføres.

  Læringsmål

  • Bli bevisst på hvordan etablere og lede team som sikrer måloppnåelse gjennom å
   • skape eierskap og ansvar hos prosjektdeltakerne
   • sikre fremdrift gjennom tett samarbeid
  • Lære mer om hvordan lede mennesker i endring  ved å
   • skape motivasjon og engasjement
   • bidra til trygghet og forutsigbarhet
  • Bli kjent med maler og verktøy som støtter opp om endringsarbeid

   

  Innhold

  • Hva er endringsledelse og hvem har ansvaret for å nå målene i et prosjekt?
  • Hvordan jobbe med endringsledelse i praksis i prosjektgruppa og i linja?
  • Tips til hvordan jobbe med kommunikasjon i prosjekt
  • Hvordan etablere en god prosjektkultur
  • Nyttige tips og maler 
  • Spørsmål og svar

   

   Målgruppe

  Kurset egner seg for alle som jobber med prosjektarbeid og endringsprosesser i Helse Midt-Norge, for eksempel prosjektledere, prosjekteiere, endringsledere, gevinstansvarlige og linjeledere. Noe erfaring fra prosjektarbeid og bruk av prosjektmetodikk er en fordel, f.eks. grunnmodul i «Bli god på prosjektledelse».

   

  Kursholdere
  Sissel Rolness Lysklett, Dr. art., prosjektleder/endringsleder i Hemit, og Hilde Karlsen, gevinstkoordinator i porteføljekontoret i Helse Midt-Norge. 

  Opptak

  Lenke til opptak av webinaret

 • Testmodus Nei
 • Versjon 2590
 • Varighet 1 time
 • Gyldig fra  
 • Gyldig til 01.07.2020
 • Fagområde IKT; HR; Klinisk IKT; Ledelse; Merkantile fag
 • Kursarrangør Hemit
 • Forkunnskaper Noe erfaring med prosjektledelse er en fordel f.eks. grunnmodul i Bli god på prosjektledelse i Helse Midt-Norge
 • Faglig kursansvarlig
  Karlsen, Hilde
 • Kursadministrator for kurssiden
  Karlsen, Hilde
 • Kursevaluering Nei
 • Målgruppe Ansatte i Helse Midt-Norge Beskrivelse av målgruppen Kurset egner seg for alle som jobber med oppfølging av prosjekter i Helse Midt-Norge, for eksempel prosjektmedarbeidere, prosjektledere, prosjekteiere, systemeiere og linjeledere.
 • Anonymiseres Nei
 • Ansatt Ja
 • Ikke ansatt Nei
 • Anonym Nei
 • Kursmateriell
Trenger du hjelp?
Brukerveiledninger
Brukerveiledninger
Hemit kundesenter - tlf. (0)03612
Passer ikke tidspunkt/sted?
Meld interesse