Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Kurskatalogen

  • Tittel Kurskatalogen

 

 

Infusjonskurs - barn 2039318.10.2017 12:52:45247https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromInfusjonskurs - barn2 dager + test<p>Tema det undervises i&#58;</p><ul><ul><li>Væske- og elektrolyttbalanse, dehydrering, unormale tap. Pre-per-postoperativt væskebehov og-tilførsel, basalbehov, aktuelle væsker </li><li> Bruk og ettersyn av infusjonsapparater</li><li> Energibehov og prinsipper for enteral og parenteral ernæring hos barn&#160;&#160; </li><li>Løsninger for enteral ernæring </li><li>Forberedelse av barn</li><li> Aseptisk teknikk – hva innebærer det?</li><li> Info. om Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin</li><li> Transfusjon</li><li>Sykepleie til barn med sentralt venekateter</li><li> Sykepleie til barn med perifer venekanyle</li><li> Tilsetting til infusjonsvæsker.<br></li></ul></ul>Sjukepleie1
Faglunsj KOLS sykepleierne sin rolle12374319.10.2017 11:17:226https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromFaglunsj KOLS sykepleierne sin rolle30 min<p>​Kolssykepleiere sin rolle v/Kristian Davidsen</p>Kvalitet og sikkerheit1
Faglunsj Rutiner ved utskrivning av pasient12373419.10.2017 11:06:496https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxAnnettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromFaglunsj Rutiner ved utskrivning av pasient30 min<p>​Rutiner ved utskrivning av pasient</p>Kvalitet og sikkerheit1
HHLR kurs for kirurgisk avdeling10171419.10.2017 11:28:439https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHHLR kurs for kirurgisk avdeling2 timer<p>​HLR kurs for helsepersonell</p>8
PANSS-Kurs 1. november12370119.10.2017 10:27:466https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxAnnettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPANSS-Kurs 1. november1 dag<p>​Kurset gir en innføring i administrasjon, skåring og tolkning av PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale), med hovedvekt på SCI-PANSS, den strukturerte versjonen av intervjuet. PANSS/SCI-PANSS benyttes for å evaluere alvorlighet av symptomer knyttet til schizofrenilidelser og andre psykotiske tilstander. Kurset vil også belyse kort den historiske bakgrunnen for utvikling av PANSS/SCI-PANSS. Siste halvdel av kurset vil ha et workshop-preg, der kursdeltakerne skårer&#160; SCI-PANSS-intervju (videopptak) med en påfølgende gjennomgang av adminstrasjon og skåring i plenum.</p>Psykiatri;Rusbehandling1
Thoraxintensiv temadag sykepleie - Høst 201712366219.10.2017 09:08:5718https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromThoraxintensiv temadag sykepleie - Høst 20177 timer<p>Temadag Thoraxintensiv​, Klinikk for anestesi og intensivmedisin</p>Sjukepleie2
Faglunsj, bruk av alarmmatte12358219.10.2017 06:52:4110https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromFaglunsj, bruk av alarmmatte30 min<p>​Bruk av velferdsteknologi-alarmmatte</p>Sjukepleie1
SAP Vareuttak med håndholdt enhet10993515.09.2017 04:53:31171https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim;Volda;Molde;Ålesund;Kristiansundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSAP Vareuttak med håndholdt enhet2 timer<p>​​​​Lære å bruke HHE til vareuttak.</p><p>Vi gjennomgår innlogging og noen eksempler på tavla. Ingen praktisk gjennomgang med brukere, det blir når på hver enkelt avdeling etter oppstart.</p>4
SAP Lager IM Del 1 og Del 2 Varemottak12240017.10.2017 06:55:2024https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMolde;Ålesund;Kristiansundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSAP Lager IM Del 1 og Del 2 Varemottak7<div aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_ctl01_label" style="display&#58;inline;"><p>SAP lagerstyring IM-lager del 1</p><ol><li>En kort gjennomgang av logistikk prosessene</li><li>Viktige begrep i.f.m. SAP IM-lager</li><li>Lageroverføringsordre, direkte uttak foretaksintern</li><li>Utlevering, plukk, vareuttak (PC-basert)</li><li>Ompostering</li><li>Produksjon av etiketter med strekkoder</li><li>Rapportering</li><li>Øvelser</li></ol><p>&#160;</p></div><div aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_ctl01_label" style="display&#58;inline;"><p>SAP lagerstyring IM del 2</p><ol><li>En kort gjennomgang av logistikk prosessene</li><li>Produksjon av etiketter med strekkoder</li><li>Varemottak (PC-basert)</li><li>Rapportering</li></ol><p>Øvelser</p></div>Merkantile fag5
SAP Behovsplanlegging27809409.10.2017 06:55:57322https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSAP Behovsplanlegging7,5 time<ul><ol><li>​En kort gjennomgang av logistikk prosessene</li><li>Materialmaster – relevante felt som påvirker MRP</li><li>Kjøring av MRP – Bakgrunns jobber og manuell MRP</li><li>Behandle resultater fra MRP</li><li>Manuell opprettelse av rekvisisjoner</li><li>Rapportering</li><li>Øvelser</li></ol></ul>4
Resuscitering (HLR) av nyfødte - simuleringstrening2071828.03.2017 08:50:02499https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMolde;Kristiansundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromResuscitering (HLR) av nyfødte - simuleringstrening2 timer felles teoretisk undervisning og 1 time simuleringstrening i gruppe<p>Simuleringstreningen er rettet mot&#160;behandlingsteamet som har nøkkelfunksjoner i behandlingen av nyfødte etter fødsel. Det vil være casetrening der en bruker dukke for å trene på virkelighetsnære situasjoner. Ved simuleringstrening vektlegges beslutningstaking, samhandling, kommunikasjon og medisinskfaglig behandling.</p><p>Forkunnskaper&#58;</p><p>Deltakerne må sette seg inn i <a href="http&#58;//nrr.org/images/pdf/Nyfodte.pdf">algoritmen for resuscitering av nyfødte </a>i tillegg til gjeldende lokal prosedyre.</p><p><a href="http&#58;//nrr.org/images/nedlasting/pdf/nyfdt3.png">Retningslinjer 2015</a></p><h2>Målsetting</h2><ul><li>Oppdatert kunnskap om resuscitering av nyfødte</li><li>Styrke handlingskompetansen til behandlingsteamet rundt&#160;nyfødte etter fødsel med søkelys på kommunikasjon, ledelse og samarbeid</li></ul><h2>Gjennomføring</h2><p><span class="ms-rteThemeFontFace-1">Kurset består av 2 deler. </span></p><p><span class="ms-rteThemeFontFace-1">Del&#160;1 er teoretisk fellesundervisning i sal. Del 2 er simuleringstrening med team på maksimalt 5 deltakere på fødestue/operasjonsstue.</span></p><p><span class="ms-rteThemeFontFace-1">Hver deltaker må melde seg på to plasser - både på fellesundervisning og simuleringstrening. Det er begrensninger når det gjelder teamsammensetting (se under punktet simuleringstrening&#160;- en fra hver yrkesgruppe). Dette må foreløpig ordnes lokalt.&#160;</span>&#160;</p><h3>Teoretisk gjennomgang</h3><p>Det vil være felles teoretisk gjennomgang av&#160;resuscitering av&#160;nyfødte tilsvarende <a href="/Sider/HLR-til-nyfødte.aspx">&quot;Golden Minute&quot; </a>kurset. I tillegg fokuseres det på å styrke handlingskompetansen med søkelys på kommunikasjon, ledelse og samarbeid. </p><p>Varighet 2 timer.</p><h3>Simuleringstrening</h3><p>Deretter arrangeres det simuleringstrening med maksimalt 5 deltakere pr. case/scenario. Det er begrensninger i sammensetting av profesjoner i teamet. Teamet skal være mest mulig likt det en kan forvente i reelle akuttsituasjoner med nyfødte; anestesilege, anestesisykepleier, jordmor, barnepleier og eventuelt barnelege/gynekolog/LISlege.</p><p>Simuleringstreningen foregår enten på fødestue eller operasjonsstue -&#160;i kjent miljø for deltakerne.</p><p>Varighet 1 time.</p><p><strong>Viktig! Husk å melde deg på 2 plasser - fellesundervisning og simuleringstrening ( obs rett sammensetting av team)!!</strong></p><h2>&#160;Foreløpig årsplan 2017</h2><table width="100%" class="ms-rteTable-default" cellspacing="0"><tbody><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width&#58;33.33%;">​<strong>sted</strong></td><td class="ms-rteTableOddCol-default" style="width&#58;33.33%;"><strong>​vår 2017</strong></td><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width&#58;33.33%;"><strong>​høst 2017</strong></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">​Kristiansund</td><td class="ms-rteTableOddCol-default" dir="ltr" style="text-align&#58;left;"><p>22.05.17 kveld teori </p><p>23.05.17&#160;simulering</p></td><td class="ms-rteTableEvenCol-default"><p>​20.11.17 kveld teori</p><p>21.11.17 simulering</p></td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">​Molde</td><td class="ms-rteTableOddCol-default"><p>​09.05.17 kveld teori</p><p>10.05.17 simulering</p></td><td class="ms-rteTableEvenCol-default"><p>​28.11.17 kveld teori</p><p>29.11.17 simulering</p></td></tr></tbody></table><p>&#160;</p>Kvalitet og sikkerheit;Pediatri;Medisin;Sjukepleie6
HMS dager Medisinsk avdeling Levanger12199016.10.2017 11:25:128https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNord Universitet, Levangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHMS dager Medisinsk avdeling Levanger1 dag<p>​HMS dager inkludert brannvernopplæring</p>HMS1
HMS dager Medisinsk avdeling 12189716.10.2017 10:31:377https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNTNU Levangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHMS dager Medisinsk avdeling1 dag<p>​HMS dager</p>HMS0
Resuscitering (HLR) av nyfødte - «Golden Minute»2035812.10.2017 08:53:57942https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesund;Volda;Molde;Kristiansundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromResuscitering (HLR) av nyfødte - «Golden Minute»2,5 timer<p>​<strong>Opplæringsplan</strong></p><h2>Hensikt</h2><p>Teoretisk gjennomgang av nasjonal algoritme for resuscitering av nyfødte, som baserer seg på studier og data som foreligger internasjonalt /ILCOR, samt nasjonalt/<a href="http&#58;//nrr.org/images/pdf/Nyfodte.pdf">Norsk Resuscitasjonsråd</a>.</p><p>Fokuset ligger på de første minuttene i akutte situasjoner med uventet dårlig nyfødt (A/B). På fødeavdelingene som ikke har kompetanse innen nyfødtmedisin er stabilisering av nyfødt også tema (A/B/C/D). </p><p>Hovedfokuset ligger altså på resusciteringsfasen, men ved fødeavdelinger uten nyfødt intensiv avdeling inkluderes også &#160;post-resusciteringsfasen.</p><h2>Bakgrunn</h2><p>Spesialisthelsetjenesteloven § 2-22 stiller forsvarlighetskrav&#58; <em>&quot;Helsetjenester som tilbys eller ytes i henhold til denne loven, skal være forsvarlige.&quot; </em></p><p>Helsepersonelloven § 16&#58; <em>&quot;Virksomhet som yter helsehjelp, skal organiseres slik at helsepersonellet blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter.&quot;</em> Ledelsen har altså ansvaret for at driften er organisert på en måte som gjør det mulig for helsepersonellet å oppfylle plikten til forsvarlig yrkesutøvelse.</p><p>Veilederen «<a href="https&#58;//helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/245/Et-trygt-fodetilbud-kvalitetskrav-til-fodselsomsorgen-IS-1877.pdf">Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen</a>» utgitt av Helsedirektoratet i desember 2010 stiller krav til undervisning og praktisk trening&#58;</p><p><em>&quot;Obligatorisk praktisk trening og teoretisk gjennomgang av akutte situasjoner på fødeavdelingen (blødninger, vanskelig skulderforløsning, operative forløsninger, gjenopplivning osv.) minimum to ganger pr. år. Oppmøte loggføres.&quot;&#160;</em></p><h2>Ansvar</h2><p>Klinikksjef/avdelingssjef har ansvar for at nødvendig opplæring og oppfølging blir gitt.</p><p>Seksjonsleder har ansvar for å legge til rette for opplæring og oppfølging.</p><p>Den enkelte ansatte er ansvarlig for å ta i mot den opplæringen som blir gitt og varsle nærmeste leder om behov for opplæring eller repetisjon av opplæring. </p><h2>Målgruppe </h2><p>Anestesilege, anestesisykepleier, barnelege, jordmor, barnepleier, gynekolog, LIS lege. </p><p>Alle som er medlem av behandlingsteamet rundt et uventet dårlig nyfødt barn.</p><h2>Forkunnskaper</h2><p>Les gjennom nasjonale retningslinjer for nyfødtresuscitering - se <a href="http&#58;//nrr.org/images/pdf/Nyfodte.pdf">Norsk Resuscitasjonsråd </a>og gjeldende&#160;lokal prosedyre.&#160;</p><p><a href="http&#58;//nrr.org/images/nedlasting/pdf/nyfdt3.png">Retningslinjer 2015</a></p><h2>Kunnskapskrav</h2><p><span style="text-decoration&#58;underline;">Læringsmål</span>&#58; </p><p>Oppdatert kunnskap om resuscitering av nyfødte / akuttprosedyrer</p><p>Kunne identifisere og iverksette aktuelle tiltak som assistert ventilasjon, varsling, hjertekompresjon </p><p>Forstå betydningen av ledelse, kommunikasjon og tverrfaglig samarbeid</p><p>Ferdighetstrening i resusciteringstiltak når det gjelder dårlig nyfødt&#160; </p><p>Elektronisk registrering av gjennomført opplæring&#160;</p><h2>Rammefaktorer</h2><p>«Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen» utgitt av Helsedirektoratet i desember 2010 stiller krav til undervisning og praktisk trening minimum to ganger pr.år – oppmøte loggføres. </p><p>Teoretisk og praktisk gjennomgang varighet&#58; 2,5 timer</p><p>Undervisningsrom&#58; møterom/auditorium og fødestue/operasjonsstue&#160;</p><h2>Innhold</h2><p>Algoritme for resuscitering av nyfødte&#58; </p><p>Vurdering av barnet</p><p>Avnavling</p><p>Ventilasjon – bruk av neopuff/bag, frie luftveier (sug/posisjon)</p><p>Oksygentilførsel</p><p>Monitorering av barnet (pulsoksymeter/ekg/endetidalCO<sub>2</sub>)</p><p>Brystkompresjon</p><p>Medikament – navlekateter/intraossøs</p><p>Varmekonservering</p><p>Kommunikasjon / ledelse</p><p>Praktisk trening i resuscitering av nyfødte; bruk av bag/neopuff/brystkompresjon</p><h2>Foreløpig årsplan 2017&#160;</h2><table width="100%" class="ms-rteTable-default" cellspacing="0"><tbody><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width&#58;33.33%;">​<strong>Sykehus</strong></td><td class="ms-rteTableOddCol-default" style="width&#58;33.33%;"><strong>​Vår 2017</strong></td><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width&#58;33.33%;"><strong>​Høst 2017</strong></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">​Kristiansund</td><td class="ms-rteTableOddCol-default">24.05.17</td><td class="ms-rteTableEvenCol-default">​22.11.17</td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">​Molde</td><td class="ms-rteTableOddCol-default">​09.05.17</td><td class="ms-rteTableEvenCol-default">​28.11.17</td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">​Volda</td><td class="ms-rteTableOddCol-default">​16.05.17</td><td class="ms-rteTableEvenCol-default">24.10.17</td></tr><tr class="ms-rteTableFooterRow-default"><td class="ms-rteTableFooterEvenCol-default" rowspan="1"><p>​<span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Ålesund</span></p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"></span>&#160;</p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">nyfødt int.</span></p></td><td class="ms-rteTableFooterOddCol-default" rowspan="1"><p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">21.03.17</span></p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">04.04.17</span></p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">07.03.17 avlyst</span></p></td><td class="ms-rteTableFooterEvenCol-default" rowspan="1"><p>​<span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">17.10.17</span></p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">31.10.17&#160;</span></p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">03.10.17</span></p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">16.10.17</span></p></td></tr></tbody></table><p>&#160;</p>Kvalitet og sikkerheit;Pediatri8
HHLR instruktørkurs (Hjerte- lungeredning for helsepersonell)26558309.10.2017 08:04:591206https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim;Orkdaltext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHHLR instruktørkurs (Hjerte- lungeredning for helsepersonell)1 dag <p>​Kurs for ansatte ved St. Olavs Hospital som skal bli HHLR instruktør. Disse kan etter endt kurs holde avdelingsvise HHLR kurs ved sykehuset. </p><p>Dagen består av både HHLR grunnkurs og HHLR instruktørkurs.</p>3
Driverdiagram - workshop12096113.10.2017 07:12:3234https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromDriverdiagram - workshop2 timer<p>​Et driverdiagram er en enkel, visuell og levende fremstilling som hjelper deg og dine medarbeidere til å se hvilke endringer dere bør teste for å nå målet. Et nyttig verktøy for læring og kunnskapsbygging. </p><p>Lær og lag et driverprogram som hjelper deg i gang med ditt prosjekt.</p><p>Ansvarlig er Tage Jonas Holmqvist og Berit Ressås.</p>Kvalitet og sikkerheit3
Måle for forbedring - workshop12092412.10.2017 07:55:30177https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromMåle for forbedring - workshop2 timer<p>​Hvordan vet vi at en endring er en forbedring? </p><p>FORBEDRINGSARBEID- &quot;Hvordan går vi frem for å redusere avstanden mellom det vi vet burde gjøre (beste praksis), og det vi faktisk gjør?&quot;</p><p>Kort innføring i hvordan man anvender målinger i forbedringsarbeid for å underbygge implementering av tiltak samt å dokumentere endringer av klinisk praksis.</p><p>Ansvarlig er Rune Resell, økonomirådgiver, Driftsservice</p>Kvalitet og sikkerheit3
Tavlemøte - workshop12089712.10.2017 07:16:2597https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromTavlemøte - workshop2 timer<p>Tavlemøte er et verktøy for å engasjere medarbeidere i forbedringsarbeid. Tavler kan være med på å redusere risiko, synliggjøre resultater og lette arbeidet med målinger. Lær om de ulike typene tavler, og hvordan du kan anvende de i din enhet.</p><p>Trude Flatås Sæter, kvalitetsrådgiver, Fysikalsk medisin og rehabilitering er anvarlig for denne workhop.</p>Kvalitet og sikkerheit3
HMS dager 12089612.10.2017 07:02:5620https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHMS dager1 dag<p>​HMS dager inkludert brannvernopplæring</p>HMS;Brannvern0
Gynekologisk avdeling - høstmøte for sykepleiere, hjelpepleiere og spesialsykepleiere12087812.10.2017 06:21:5280https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGynekologisk avdeling - høstmøte for sykepleiere, hjelpepleiere og spesialsykepleiere3 timer<p>Høstmøte med tema smittevern​</p>Sjukepleie1
Sentrale venekateter - Temadag for superbrukere2014310.10.2017 07:46:38441https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSentrale venekateter - Temadag for superbrukere3 timer<p><font size="3">Møte for alle superbrukere&#160;SVK.</font></p><p><font size="3"></font>&#160;</p><p><font size="3">&#160;</font></p><strong><font size="3"> </font></strong><font lang="ZH-TW" face="Wingdings,Wingdings" size="3"><font lang="ZH-TW" face="Wingdings,Wingdings" size="3"></font></font><p>&#160;</p>Medisin1
Praktisk PDSA - worshop11980612.10.2017 06:54:23128https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPraktisk PDSA - worshop2 timer<p>I forbindelse med forbedringsuken&#160;ved St. Olavs hospital arrangeres det workshop hvor våre forbedringseksperter underviser i sentrale deler av forbedringsmetodikken. </p><p>Christian Tappert, overlege ved Kvinneklinikken, har ansvar for Praktisk PDSA. </p><p>Hva er det vi ønsker å oppnå? Hvordan vet vi at en forandring er en forbedring? Hvilke forandringer kan vi gjøre som vil føre til ønsket forbedring? Kort innføring i&#160; bruk av Plan-Do-Study-Act sirkel, lær hvordan du kan lage egen PDSA i ditt forbedringsarbeid.</p>Kvalitet og sikkerheit3
Fagdag kriseberedskap før storøvelse ved sjukehus2026809.10.2017 12:02:24744https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesund;Voldatext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromFagdag kriseberedskap før storøvelse ved sjukehusfem timer<p>Fagdag kriseberedskap ved sjukehus inngår som&#160;del av forberedelsene før&#160;fullskala øvelsen blir gjennomført. Hovedfokus er å øve plan for massetilstrømming av skadde til sjukehus. Fagdagen skal&#160;i denne sammenheng bidra til mer kunnskap om gjeldende&#160;planverk og informasjon om hvordan&#160;øvelsen blir gjennomført.</p>Beredskap1
Fagsamling - kontinuerlig forbedring2029609.10.2017 11:17:321161https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromFagsamling - kontinuerlig forbedring6 timer<p>Forbedringsuken inneholder presentasjoner fra kollegaer som beskriver sine forbedringsproskjekter, hva de har lyktes med og hva de ikke har lyktes med.​</p><p>Målgruppe er ledere og alle ansatte med interesse for forbedringsarbeid. </p>Kvalitet og sikkerheit1
Prosjektprosess i HNT - fra ide til handling2069401.03.2017 11:11:0252https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevanger;Namsos;Ålesund;Kristiansundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromProsjektprosess i HNT - fra ide til handling2 timerKurset innhold&#58; Introduksjon til prosjektprosess Prosjektmetodikk i HNT Eksempel på idènotat Eksempel på prosjekt og prosjektplan Bruk av prosjektportefølje KURSET HOLDES PÅ ARKEN PÅ LEVANGER, MED VIDEOOVERFØRING TIL BRÅHOLMEN PÅ NAMSOS. MELD DEG PÅ AKTUELT OPPMØTESTED Påmeldingsfrist &#58; innen 28.augustAmbulanse;HMS;IKT;Kirurgi;Kvalitet og sikkerheit;Ledelse;Medisin;Merkantile fag;Nyansatt;Psykiatri;Rusbehandling;Smittevern;Tekniske fag (medisinsk-tekniske fag)1
Temadag Sterilforsyning11957909.10.2017 08:39:0043https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromTemadag Sterilforsyning1 dag<p>​Temadag for sterilforsyningsansatte og alle andre som behandler kirurgiske instrumenter</p>1
Feilsøking av nettverk for dummies11907406.10.2017 10:54:44164https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLynctext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromFeilsøking av nettverk for dummies2 timer<p>​Denne opplæringen vil gi deg en enkel innføring i IT-verktøy&#160;som skal finne ut om tekniske feil skyldes nettverkspoblemer og eventuelt hvorfor nettverket ikke virker.</p><p><strong>Læringsmål&#58;</strong></p><ul><li>Forstå bruken av verktøy som Ping/Nslookup/tracert/Splunk</li><li>Finne hovedårsak til at data ikke kommer fram eller går tregt</li><li>Å kunne feilsøke raskt og effektivt&#160;for å avdekke hvor eventuelle flaskehalser er</li></ul><p><strong>Gjennomføring&#58;</strong></p><p>Kurset gjennomføres via Skype med demonstrasjoner. Det forventes at deltakerne tar med egen PC med Splunk innstallert. Ta kontakt med kursholder for å få tilgang til Splunk før kursstart. Det er booket møterom for deltakere i Trondheim. Det anbefales at alle kursdeltakere setter seg bort fra arbeidsplassen for å få best utbytte av kurset.</p><p><strong>Kursholder&#58;</strong></p><p>Jo Øverland, Rådgiver i Basisdrift i Hemit.&#160;</p><p><strong>Forarbeid&#58;</strong></p><p>Det anbefales å se følgende <a href="https&#58;//www.youtube.com/watch?v=5G0Pk9YCzjk">video</a>&#160;med demonstrasjon på hvordan du søker i Splunk før du møter til kurset.</p>IKT1
Bruk av samhandlingsutstyr i møterom11881806.10.2017 09:48:53146https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBruk av samhandlingsutstyr i møterom2,5 timer<p>​Hensikten med kurset er å gjøre deltakerne trygge i bruk av Skype og video som samhandlingsutstyr i møter.</p><p><strong>Læringsmål&#58;</strong></p><ul><li>Forstå hvordan Skype og video kobles opp i ulike møterom </li><li>Få kjennskap til ulike standarder i møterom og bruk av virtuelle møterom</li><li>Forstå forskjell på Skype, video og kombinasjoner av disse</li><li>Forstå forskjell på brukerfeil og teknisk feil</li><li>Vite hvordan du melder feil</li><li>Bli bevisst på typiske feilkilder på lyd og bilde</li></ul><p><strong>Gjennomføring&#58;</strong></p><p>Det legges opp til en teoretisk innledning, omvisning og demonstrasjon i møterommene Storsylen, Vassfjellet, Gråkallen, Vinjeronden og et samarbeidsrom med to-skjermsløsning.</p><p><strong>Kursholdere&#58;</strong></p><p>Inge Halvorsen, Senior IT-konsulent og Marius B.H.&#160;Brækkan, IT-fagarbeider i Lokal Service Hemit.</p><p><strong>Forarbeid&#58;</strong></p><p>Det forventes at ansatte har grunnleggende kunnskap om bruk av Skype på forhånd og har gjennomført <a href="/Sider/Skype-for-Business.aspx">e-læring i Skype for Business</a>.</p>IKT2
Legemiddelsamstemming - Intervjuteknikk2054421.09.2017 13:51:232824https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMork;Ålesund behandlingssentertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromLegemiddelsamstemming - Intervjuteknikk 60 min<p><strong>Målgruppe</strong></p><p>Kurset er beregnet på helsepersonell som skal&#160;gjennomføre legemiddelintervju med pasienter/pårørende</p><p><strong>Forkunnskaper</strong></p><p>Før du kommer på kurset bør du ha&#58;</p><p>- lest og forstått prosedyre for <a href="http&#58;//eqshmr/cgi-bin/document.pl?pid=hmr&amp;DocumentID=18470&amp;UnitID=1288"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">legemiddelsamstemming ved innlegging</font></span></a>&#160;</p><p>- gjennomført e-læring <a href="/Sider/Legemiddelsamstemming.aspx"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">Legemiddelsamstemming</font></span></a></p><p><strong>Innhold, undervisningsmetode</strong></p><p>Gjennom praktisk øvelse og veiledning lærer&#160;du hvordan man intervjuer pasienter om legemiddelbruk.&#160;<a href="/Video/Legemiddelsamstemming%20-%20eksempel?Web=1"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">Her ser du et kort eksempel når Per intervjuer Reidun </font></span></a></p><p>I tillegg lærer du&#160;hvordan du skal&#160;fylle ut skjema for <a href="http&#58;//eqshmr.helsemn.no/?pid=hmr&amp;DocumentID=18470">samstemming av legemiddelinformasjon</a>. </p><p>​<strong>Relatert informasjon</strong></p><p>Legemiddelsamstemming er en metode der helsepersonell i samarbeid med pasienten sikrer fullstendig informasjon om pasientens legemiddelbruk.</p><p>Legemiddelsamstemming er et av tiltakene i <a href="http&#58;//www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/om-oss/innsatsomr%c3%a5der/samstemming-av-legemiddellister">det norske pasientsikkerhetsprogrammet</a></p><p>Å&#160;samstemme legemiddellister ved innleggelse er avgjørende for å få en god start på <a href="http&#58;//eqshmr/cgi-bin/document.pl?pid=hmr&amp;DocumentID=17510&amp;UnitID=1288">legemiddelprosessen</a>. </p><p>&#160;</p>Farmasi1
HHLR- HLR for kirurgisk intensiv10225805.10.2017 07:24:15344https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHHLR- HLR for kirurgisk intensiv2,5 timer<p>​HHLR- HLR kurs for kirurgisk intensiv</p>Medisin4
HHLR (hjerte- lungeredning), Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin2034420.06.2017 08:41:24554https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHHLR (hjerte- lungeredning), Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin3 timer<p>​Obligatorsik opplæring for ansatte ved klinikk for rus- og avhengighetsmedisin i hjerte- lungeredning med hjertestarter.</p><p>Kurset skal gjennomføres minimum en gang pr år for alle ansatte ved klinikken.</p><p><strong class="ms-rteThemeForeColor-9-0">Før du møter til kurs, skal du ha gjennomført et e-læringsprogram. Se lenken nedenfor for mer informasjon. Dette er et krav for å få gjennomført kurset/opplæringen.</strong></p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-9-0"></span>Du må klikke deg inn på EQS-rutinen nedenfor. Der finner du informasjon om hvordan du logger deg inn i e-læringen. Har du spørsmål, ta kontakt med fagansvarlig for kurset.&#160;</p><p><a href="http&#58;//eqsstolav.helsemn.no/?pid=stolav&amp;DocumentID=34712" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Informasjon om obligatorisk e-læring finner du her</a>.</p><p>&#160;</p>Rusbehandling8
Ringar i vatn - nettverksamling for fagfelta rus og psykisk helse11794203.10.2017 13:16:3843https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxAnnettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromRingar i vatn - nettverksamling for fagfelta rus og psykisk helse1 dag<font size="2"><p>DPS Volda arrangerer for andre gong nettverkssamling for «sine kommunar». I år vert samlinga i Volda og tema er blant anna korleis møte foreldre til vaksne barn som har vanskar i for-hold til rus /og eller psykisk helse, og pårørande sine rettigheiter. </p></font>Psykiatri;Rusbehandling1
Kurs i ABAS-II - Ålesund 23 November 11791303.10.2017 12:31:1499https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxAnnettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKurs i ABAS-II - Ålesund 23 November1 dag<p>Nevropsykiatrisk team og Spesialisert habilitering Sunnmøre inviterer habiliteringstjenestene i Midt-Norge og seksjoner i Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling til kurs.</p><p>&#160;</p><p>Regionalt fagmiljø for Autisme, ADHD, Tourettes og narkolepsi i Midt-Norge har gitt støtte til å gjennomføre kurs i kartleggingsverktøyet ABAS-II. &#160;Kartleggingen tar for seg fungering i forhold til kommunikasjon, dagliglivets aktiviteter og samfunnsmessig fungering og i tillegg ett valgfritt område om arbeid. Kartleggingsinstrumentet har blitt tatt i &#160;bruk i flere seksjoner i klinikk for psykisk helsevern og kan være nyttig for adaptivkartlegging av pasienter med mange forskjellige psykiske lidelser, i tillegg til pasienter med neuroutviklingsforstyrrelser som autisme, ADHD, lærevansker og utviklingshemming. </p><p>&#160;</p><p>Dette er et kartleggingsverktøy for adaptive ferdigheter som er oversatt til dansk og som har normer for voksenbefolkningen. Karen Bøtkjær, spesialist i klinisk barnepsykologi ved Center for Autisme i København vil komme til Ålesund 23 November og gjennomgå instrumentet. Det vil bli servert en lett lunsj, 40 plasser er tilgjengelig. </p><p style="text-align&#58;center;"><strong>Kursus i brug af ABAS-II</strong></p><p><em>– et standardiseret redskab til vurdering af adaptive/ tilpasningsmæssige færdigheder hos børn, unge og vokse.</em></p><p>Med offentliggørelsen af DSM 5 introduceres en ny tilgang til beskrivelse af de diagnostiske forstyrrelser. Her kommer graden af funktionsbegrænsning mere i centrum i den individuelle assessment af personen.&#160;Ved brug af Adaptive Behavior Assessment System – version 2 (ABAS-II) kan man få normbaseret vurdering af funktionsbegrænsninger, angivet med velkendte skalascores på en række dagligdagsområder fx at færdes i samfundet og praktiske færdigheder i hjemmet. Med ABAS skemaet kan den tilpasningsmæssige funktion vurderes ud fra en normpopulation, der stækker sig fra 0-89 år. </p><p>ABAS- kan både bruges som en del af den diagnostiske evaluering og klassifikation og som et led i en vurdering af et givent støttebehov, eksempelvis i forbindelse med valg af skoletilbud (inklusion eller specialskole/klasse). Med udgangspunkt i de 10 detaljerede færdighedsskalaer som indgår i ABAS-II vil det gøre det lettere at formidle informationer om personens specifikke behandlingsbehov til det kommunale og sociale netværk, der skal følge op på en psykiatrisk eller psykologisk undersøgelse. <br><br></p><p>Kursets indhold&#58;<br> •&#160;ABAS-II anvendelsesværdi i forhold til DSM 5's dimensionale tankegang<br> •&#160;ABAS-II's opbygning og scoringsprincipper<br> •&#160;ABAS-II i forhold til den neuropsykologiske undersøgelse<br> •&#160;Anvendelsesområder og kvalitative analyser (bl.a. miljøets betydning, styrker/svagheder, vurdering af støttebehov, monitorering af udvikling over tid m.v.)<br> •&#160;ABAS-II profiler på forskellige kliniske populationer (bl.a. Mental retardering, ADHD, autismespektrum)&#160; <br>•&#160;Gennemgang og drøftelse af cases<br> <br>UNDERVISNINGSFORM&#58;<br> Vekselvirkning mellem faglige oplæg, afprøvning af materialet samt diskussion i plenum og i grupper.</p><p>&#160;MÅLGRUPPE&#58;<br> Psykologer og psykiatere og fagpersoner, der arbejder med udredning.</p>Psykiatri1
Videokonferanse om forskning innen læring og mestring11767103.10.2017 10:29:1560https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxSkype eller videokonferanse. text/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromVideokonferanse om forskning innen læring og mestring2 timer<p>Den 19. oktober kl. 10-12 går nasjonal VIDEOkonferanse om forskning innen læring og mestring, friskliv og rehabilitering av stabelen. Konferansen har som mål å gjøre forskningen lett tilgjengelig for et bredt publikum, og nå er programmet klart.​</p><h3>Program</h3><p>10.00 Velkommen<br>Siw Bratli, Leder; Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH)</p><p>10.10 Koordinatorroller i sykehus med mål om sammenhengende pasientforløp – policy og praksis<br>Audhild Høyem, PhD student; Kvalitets- og utviklingssenteret Universitetssykehuset i Nord</p><p>10.40 Hvor mange beslutninger er det i en konsultasjon, og hva er konsekvensene for samvalg?<br>Aslak Steinsbekk, Professor; NTNU</p><p>11.10 Snakkende maskiner og maskinlæring. Kan det hjelpe i mestring av helseutfordringer?<br>Henning Åge Skarbø, PhD-student; Haukeland universitetssykehus</p><p>11.30 Helseøkonomiske effekter av læring- og mestringstilbud<br>Una Stenberg, seniorforsker og sosionom; NK LMH</p><p>11.50 Avslutning<br>Siw Bratli, Leder; NK LMH<br></p><h3>Hvordan kan jeg delta på videokonferansen?</h3><p>Videokonferansen sendes via Norsk Helsenett. Alle videorom i helseforetak er knyttet opp mot Norsk helsenett. Det samme gjelder de fleste videorom hos lokale NAV-kontor. Gå gjerne sammen med andre og bestill et passende videorom allerede i dag. Har du ikke tilgang til et videorom som er knyttet til Norsk Helsenett, kan du likevel delta ved å benytte Lync eller Skype for Business.</p><p>Ring et av de følgende alternativer for å delta på videokonferansen&#58;</p><p>Alternativ 1&#58;<br>Dersom du er knyttet til Norsk Helsenett (enten fra videorom i ditt helseforetak, hos NAV eller via Acano på egen PC), ring nummer 997142.</p><p>Alternativ 2&#58;<br>Ved bruk av Lync eller Skype for Business, ring via følgende adresse <a href="mailto&#58;hmr.ropp@uc.nhn.no">hmr.ropp@uc.nhn.no</a></p><p>NB&#58; Det er viktig at alle skrur av egen mikrofon under hele konferansen!</p><p>Har du spørsmål knyttet til deltakelse på videokonferansen, ta kontakt med <a href="mailto&#58;cecilia.sonstebo@mestring.no">cecilia.sonstebo@mestring.no</a>. </p><p>Nettsted for videokonferansen&#58; <a href="https&#58;//mestring.no/program-nasjonal-videokonferanse-klart/">https&#58;//mestring.no/program-nasjonal-videokonferanse-klart/</a>&#160;</p>Forsking;Pasienter og pårørende0
Forflytningskurs2029919.10.2017 07:32:13421https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxKristiansund;Molde;Volda;Ålesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromForflytningskursDagskurs<p>Kurset er for forflytningsveiledere og for andre med interesse for&#160;forflytningsteknikk.&#160;Målsettingen med kurset er at forflytningsveiledere skal&#160;få&#160;nok kunnskap for å kunne være&#160;ressurspersoner på forflytning i egen seksjon, samt å kunne holde interne forflytningskurs.&#160;</p><p>Grunnleggende teori om forflytning samt&#160;aktuelle&#160;lover og forskrifter vil bli presentert. Det vil også&#160;være rom for at kursdeltakerne&#160;tar opp&#160;aktuelle problemstillinger fra egen praksis. &#160;</p><p>Viser til <a href="http&#58;//eqshmr.helsemn.no/?pid=hmr&amp;DocumentID=44">EQS Id 44 Forflytningsteknikk - Opplæringsplan klinisk personell</a></p><p>Bedriftsergoterapeut Birgitte Kirkeggard og&#160;bedriftsfysioterapeut&#160;Tone Kipperberg er&#160;kursholdere. </p><p>Ta med niste - vi serverer te/kaffe og frukt</p>HMS1
Webcruiter - bruk av verktøyet11730402.10.2017 10:26:0010https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromWebcruiter - bruk av verktøyet1 og halv time<p>​Kurset er ment for å gi brukere mer informasjon om funksjonalitet som kan gjøre arbeidet lettere og mer effektiv ved en rekrutterings prosess. </p>HR0
Excel-kurs-for-nybegynnere HNT11676829.09.2017 12:40:11120https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNamsos;Levangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromExcel-kurs-for-nybegynnere HNT4 timer<p>Excel kurs for deg som har bruk for det i din jobb som leder eller fagutvikler. Det er en fordel at du har prøvd å bruke excell litt, slik at vet hva du ønsker å bruke det til i jobben din.​</p>Merkantile fag4
Velkommen til metodeseminar 1. november 201711663928.09.2017 14:50:2547https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromVelkommen til metodeseminar 1. november 20172 timer<p>Professor Jonathan Tritter, Hege S. Haugdahl ( PhD) og ​professor Bodil Landstad inviterer 1. november til metodeseminar innen forskningsdesign.</p><p>Seminaret holdes fra klokken 09.00 . 11.00 på auditoriet i Arken ved Sykehuset Levanger, men kan også følges via Lync og videooverføring.</p><p>Professor Jonathan Tritter ved Aston University vil åpne seminaret med å snakke om narrativ tilnærming og hermeneutisk/fenomenologisk tilnærming til forskningsdesign, før PhD Hege Haugdahl snakker om hermeneutikk som brobygger mellom naturvitenskap og fenomenologi.</p><p>Hun vil her se på hvordan hermeneutikken kan hjelpe oss med å forstå pasienterfaringer og sykepleierbehandlinger i forbindelse med respiratoravvenning. Seminaret avsluttes av professor Bodil Landstad, med sitt innlegg om Grounded Theory.</p>Forsking1
Trenger du innspill til egne publikasjoner11663606.10.2017 10:16:2747https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxFalstadsenterettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromTrenger du innspill til egne publikasjoner4 dager<p>Professor Jonathan Tritter har omlag 135 publiserte forskningsartikler på CV-en, og inviterer 30.&#160;november til publiseringsworkshop på Falstadsenteret for ansatte i HNT.</p><p>Målet er å få deltakere som vil publisere artikler til å komme med sitt materiale, eller en halvferdig tekst. Tritter vil deretter hjelpe hver enkelt videre på veien mot publisering i anerkjente, internasjonale tidskrifter.​</p><p>Workshopen er et samarbeid mellom Avdeling for Helsefag ved Nord Universitet og Forskningsavdelingen i Helse Nord-Trøndelag. Jonathan Tritter er professor ved Aston University i Birmingham, og vil lede kurset på engelsk.</p><p>Tritter har stor tyngde og bredde i å veilede kolleger og PhD-studenter til publisering, og er en brlliant pedagog og inspirasjonskilde med om lag 135 publiserte forskningsartikler på CV-en.</p><p>Arrangementet varer i fire dager. Først med oppstart 30.&#160;november og 1. desember, &#160;før de siste to dagene avholdes våren 2018.</p><p>Det forutsettes at alle deltakerne sender inn utkast til materiale om lag ti dager før første kursdag.</p>Forsking1
Vil du få maksimalt ut av CV-en11661828.09.2017 13:14:0236https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromVil du få maksimalt ut av CV-en4 timer<p>Helse Nord Trøndelag og Nord Universitet inviterer til CV-seminar for forskere og akademikere.</p><p>Seminaret har som mål å øke deltakerenes sjanser for ansettelse eller forfremmelse innen akademiske stillinger​, og avholdes av professor Jonathan Tritter ved Aston University i Birmingham, proffesor Marianne Hedlund ved Nord Universitet og NTNU, samt professor Bodil Landstad ved Helse Nord-Trøndelag og Mittuniversitetet.</p><p>Seminaret er åpent for alle forskere og akademikere i helseforetaket, og vil få deltakerne til å tenke på hvordan en best bør bygge opp en CV for søknad til akademiske stillinger.</p><p>Blant temaene som vil bli diskutert er&#58;</p><p>- Hensikten med en CV.</p><p>- Hvordan den brukes innen nøkkelprosesser som rekruttering og ansettelser.</p><p>- Hvordan de ulike delene av en CV ser ut, hvordan en bør utforme dem.</p><p>- Hva betyr de ulike delene for søkeren personlig?</p><p>Kontaktpersoner er Bodil Landstad, Helse Nord - Trøndelag&#160;og Marianne Hedlund, Nord Universitetet.</p>1
BUP Workshop: migrering av pasienter til MW2P11621627.09.2017 14:28:0589https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBUP Workshop: migrering av pasienter til MW2P2 timer<p>Vi øver oss på å migrere pasienter fra BUP-data til MyWay2PAS (MW2P)​</p>IKT12
Minikurs i barne- og familiesamtaler når barn er pårørende11615602.10.2017 06:59:11142https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromMinikurs i barne- og familiesamtaler når barn er pårørende4 timer<p>​Kurset er rettet mot barneansvarlige som tidligere har deltatt på grunnkurs for barneansvarlige. Det&#160;sees på følgende tema&#58;</p><ul><li>Mål med barne- og familiesamtaler når barn er pårørende, i hht. lovverk og retningslinjer</li><li>Viktige momenter i kommunikasjon med syke foreldre og barn - i en sykehuskontekst med knappe tidsressurser</li><li>Som en mor og forhenværende pasient ser det – ved Kathrine Nesshaug</li><li>Praktiske eksempler fra somatikk, psykiatri og rusklinikk - ved flere barneansvarlige ved St. Olavs</li><li>Diskusjon underveis</li><li>Mulighet for rollespill hvis deltagere ønsker det (NB&#58; frivillig!)</li></ul><p>&#160;</p>1
Talegjenkjenning for viderekomne - få fullt utbytte av den nye versjonen2086517.01.2017 21:12:49334https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromTalegjenkjenning for viderekomne - få fullt utbytte av den nye versjonen2 timer <p>​Den nye versjonen av talegjenkjenning inneholder programmoduler som redigeringsmodus, kommandomodus, bokstaveringsmodus samt viktige endringer i standardtekst. Vi anbefaler kurs på datarom for å få fullt utbytte av de nye modulene.</p>Medisin2
MyWay2PAS (MW2P) for BUP11490025.09.2017 05:24:21120https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromMyWay2PAS (MW2P) for BUP7<p>Grunnkurs i bruk av MW2P for ansatte i BUP</p>Klinisk IKT0
eSP del 6 - Frister11414025.09.2017 07:04:4838https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-VideoeSP del 6 - Frister4:04 min<p><strong style="font-size&#58;16px;"><img alt="esp_logo.svg" src="/PublishingImages/Sider/eSP-del-4---Hovedindikator/esp_logo.svg" style="margin&#58;5px;width&#58;566px;height&#58;18px;" />&#160;&#160;&#160;&#160; – et verktøy for monitorering av standardiserte pasientforløp</strong></p><p>&#160;</p><p><strong>Om kursene</strong><br>De enkelte delene vil gi deg innsikt i hvordan du kan anvende eSP i din hverdag. Enten dette er i forhold til oppfølging av en enkelt pasient eller en pasientgruppe. eSP monitorerer aktiviteter og hendelser, som er registrert i våre kliniske IKT-systemer. Dette er et godt verktøy, for å se aktivitet&#160;i pasientforløpet over tid og til å belyse mulige forbedringsområder.</p><p><strong>Kursporteføljen</strong><br>Opplæring i eSP består av&#160;flere&#160;små videosnutter, som viser de viktigste funksjoner i monitoreringsverktøyet. Vi anbefaler at du ser alle, slik at du kan utnytte verktøyet i ditt arbeide.</p><p><strong>Innhold</strong><br>Dette&#160;kurset tar for seg fristeri pasientforløpet og hva som ligger til grunn for denne.</p><p><strong>Lære mer?</strong><br>Vil du se flere kurs i eSP- Elektronisk Standariserte Pasientforløp?<br><a href="/Sider/Kurskatalogen-Video.aspx?k=esp"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">Du finner de her...</font></span></a></p>Klinisk IKT;Ledelse;Medisinsk koding0
eSP del 5 - Kodekvalitet11414125.09.2017 07:04:2234https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-VideoeSP del 5 - Kodekvalitet3:16 min<p><strong style="font-size&#58;16px;"><img alt="esp_logo.svg" src="/PublishingImages/Sider/eSP-del-4---Hovedindikator/esp_logo.svg" style="margin&#58;5px;width&#58;566px;height&#58;18px;" />&#160;&#160;&#160;&#160; – et verktøy for monitorering av standardiserte pasientforløp</strong></p><p>&#160;</p><p><strong>Om kursene</strong><br>De enkelte delene vil gi deg innsikt i hvordan du kan anvende eSP i din hverdag. Enten dette er i forhold til oppfølging av en enkelt pasient eller en pasientgruppe. eSP monitorerer aktiviteter og hendelser, som er registrert i våre kliniske IKT-systemer. Dette er et godt verktøy, for å se aktivitet&#160;i pasientforløpet over tid og til å belyse mulige forbedringsområder.</p><p><strong>Kursporteføljen</strong><br>Opplæring i eSP består av&#160;flere&#160;små videosnutter, som viser de viktigste funksjoner i monitoreringsverktøyet. Vi anbefaler at du ser alle, slik at du kan utnytte verktøyet i ditt arbeide.</p><p><strong>Innhold</strong><br>Dette&#160;kurset tar for seg hvordan en kan se på kodekvaliteten i forhold til pasientforløpet og hva som ligger til grunn for denne.</p><p><strong>Lære mer?</strong><br>Vil du se flere kurs i eSP- Elektronisk Standariserte Pasientforløp?<br><a href="/Sider/Kurskatalogen-Video.aspx?k=esp"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">Du finner de her...</font></span></a></p>Klinisk IKT;Ledelse;Medisinsk koding0
eSP del 4 - Hovedindikator11414225.09.2017 07:03:5948https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-VideoeSP del 4 - Hovedindikator2:32 min<p><strong style="font-size&#58;16px;"><img alt="esp_logo.svg" src="/PublishingImages/Sider/eSP-del-4---Hovedindikator/esp_logo.svg" style="margin&#58;5px;width&#58;566px;height&#58;18px;" />&#160;&#160;&#160;&#160; – et verktøy for monitorering av standardiserte pasientforløp</strong></p><p>&#160;</p><p><strong>Om kursene</strong><br>De enkelte delene vil gi deg innsikt i hvordan du kan anvende eSP i din hverdag. Enten dette er i forhold til oppfølging av en enkelt pasient eller en pasientgruppe. eSP monitorerer aktiviteter og hendelser, som er registrert i våre kliniske IKT-systemer. Dette er et godt verktøy, for å se aktivitet&#160;i pasientforløpet over tid og til å belyse mulige forbedringsområder.</p><p><strong>Kursporteføljen</strong><br>Opplæring i eSP består av&#160;flere&#160;små videosnutter, som viser de viktigste funksjoner i monitoreringsverktøyet. Vi anbefaler at du ser alle, slik at du kan utnytte verktøyet i ditt arbeide.</p><p><strong>Innhold</strong><br>Dette&#160;kurset tar for seg hovedindikatoren i pasientforløpet og hva som ligger til grunn for denne.</p><p><strong>Lære mer?</strong><br>Vil du se flere kurs i eSP- Elektronisk Standariserte Pasientforløp?<br><a href="/Sider/Kurskatalogen-Video.aspx?k=esp">Du finner de her...</a></p>Klinisk IKT;Ledelse;Medisinsk koding0
Presentasjonsteknikk - kommunikasjon i undervisning2068625.09.2017 12:59:17713https://extkurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMolde;Ålesund;Volda;Kristiansund;Namsos;Levangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPresentasjonsteknikk - kommunikasjon i undervisning1 dag (7 1/2 time)<p>Hovedmålet er at du skal få videreutviklet deg som underviser. Har du ikke undervist tidligere er målet at du skal kjenne deg tryggere på ei slik rolle. </p><p>Fokus i kurset er kommunikasjon mellom mennesker i en undervisningssituasjon og det vil ikke bli lagt vekt på tekniske hjelpemiddel. </p><p>Kurset vil være praktisk retta og basert på øvinger. For egenrefleksjon&#160;vil det bli brukt videofilming av en del av øvelsene. </p><p>Deltakerne vil bli bedt om å ha med seg noen utkast til korte presentasjoner, de som melder seg på får tilsendt disse oppgavene i forkant av kurset.&#160; </p><p>&#160;</p><p style="text-align&#58;center;"><em>&quot;Dette var mye morsommere enn jeg trodde!&quot;</em> (Tidligere deltaker)</p><p style="text-align&#58;center;">&#160;</p><p>Dette kurset er en del av Lærings- og mestringssenteret sitt arbeidsområde, <em>Helsepedagogikk.</em></p><p><em>Opplæring av pasienter og pårørende er en av helseforetakets hovedoppgaver (Lov om spesialisthelsetjeneste §3-8). Lærings- og mestringssenteret (LMS) har en rolle i dette arbeidet som en støtte til avdelingene sitt arbeid på dette området.&#160;&#160;</em></p><p>&#160;</p><p>Anbefalt litteratur&#58;</p><p><span style="line-height&#58;115%;font-family&#58;&quot;calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size&#58;11pt;"><font color="#000000">Risan m.fl.(2009)&#58; Håndbok for ferske forelesere. Universitetsforlaget.</font></span></p>Pasienter og pårørende4
Leiarsamling 21. november 201711348825.09.2017 10:05:49241https://extkurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromLeiarsamling 21. november 20171 dag<h4><span class="ms-rteForeColor-9">Målgruppe&#58;</span></h4><p>Helse Møre og Romsdal inviterer alle leiarar med personalansvar til å delta i felles leiarsamlingar i helseføretaket.</p><h4><span class="ms-rteForeColor-9">Mål og innhald&#58;</span></h4><p>Samlinga er ein del av leiarutviklinga i helseføretaket. Det er også ein møtestad og læringsarena på tvers av geografi, fag og klinikkstruktur der vi kan bygge ein felles kultur, få felles forståing for målet vårt og gi påfyll til leiarrolla. Samlinga tek opp tema som både kan vere strategiske og konkrete innanfor områda leiarskap, forbetringsarbeid og utvikling av tenestane våre.&#160;</p><h4><span class="ms-rteForeColor-9">Diverse&#58;</span></h4><ul><li>Registrering 21.11.17&#160;frå kl 09&#58;00 - 10&#58;00</li></ul><ul><li>Sett av møtedato den 21. november 2017 i din outlook-kalender, då innkalling ikkje vil bli sendt ut via outlook.</li></ul><h4><span class="ms-rteForeColor-9">Transport</span></h4><p>Oppmodar til å koordinere transporten til samlinga, slik at det blir mest mogeleg samkøyring.</p><h4><span class="ms-rteForeColor-9">Påmeldingsfrist&#58;</span></h4><p>07.11.2017 kl 16&#58;00&#160;</p><p>&#160;</p>Ledelse1
Nyansattkurs Barne- og ungdomsklinikken11116121.09.2017 12:07:23120https://extkurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromNyansattkurs Barne- og ungdomsklinikken7 timer<p>​Introduksjonsdag for nye tilsatte ved Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs hospital.</p><p>Kurset har en tverrfaglig profil med barne- og ungdomspasienten i sentrum (somatikk, BUP, sosialtjeneste, barnehage/skole og brukerrepresentanter).&#160;&#160; På kurset gis også informasjon om St. Olavs hospitals grunnleggende læringsplattformer som EQS, Kompetanseportalen og Læringsportalen.</p><p>I etterkant av påmelding vil det bli foretatt en vurdering av om den påmeldte er i målgruppen for kursets formål.</p>Nyansatt1