Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Kurskatalogen

  • Tittel Kurskatalogen

 

 

Talegjenkjenning i DocuLive for behandler/lege3815721.06.2018 07:43:54443https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMolde;Kristiansund;Ålesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromTalegjenkjenning i DocuLive for behandler/lege4 timer<p>Kurset består av undervisning på datarom. Undervisning om teorien som ligger til grunn for praktisk bruk av løsningen.</p><p>Informasjon om beste arbeidsflyt mot Doculive EPJ og samspill med sekretærtjenesten.</p><p>Deltakerne får laget personlige standardtekster og bygget profil under kurset som gjør at talegjenkjenningen raskere vil fungere i klinisk praksis.</p><p>Kurset går over 4 timer.</p>IKT1
Talegjenkjenning grunnkurs3815423.01.2018 09:37:181170https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim;Orkdaltext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromTalegjenkjenning grunnkursFra kl. 08.00-12.00<p>Kurset består av undervisning på datarom. Undervisning om teorien som ligger til grunn for praktisk bruk av løsningen.</p><p>Informasjon om beste arbeidsflyt mot Doculive EPJ og samspill med sekretærtjenesten.</p><p>Deltakerne får laget personlige standardtekster og bygget profil under kurset som gjør at talegjenkjenningen raskere vil fungere i klinisk praksis.</p>Medisin;Ambulanse4
DocuLive - grunnkurs i sykepleiedokumentasjon3712615.03.2018 17:19:01320https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromDocuLive - grunnkurs i sykepleiedokumentasjon3 timar<p><strong>Mål</strong></p><p>Generell bruk av DocuLive med hovudvekt på praktisk bruk av sjukepleieplan. </p><p><strong>Målgruppe</strong></p><p>Nytilsette sjukepleiarar, men også aktuelt for andre som ynskjer grundig repetisjon. For sjukepleiestudent gjelder egne rutiner for praksisstudier der praksisveileder har ansvar for dokumentasjonen i pasientjournalen.</p><p><strong>Innhald</strong></p><p>Generelt om å bruke Pasientjournalen</p><p>Gjennomgang av alle journalikon </p><p>Oppbygging og innhald av Pasientjournalen</p><p>Oppretting av dokument</p><p>Makulering</p><p>Opprette&#160;pleieplan</p><p>Gjennomgang av screeningsverkty&#58; Fall, ernæring, trykksår </p>IKT;Nyansatt;Sjukepleie1
Palliasjon (del II)3810918.06.2018 12:38:31477https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPalliasjon (del II)2 dager<p>​​Kurset skal gi økt forståelse for smerte og smertebehandling, symptomlindring og palliasjon. Temaer som ble belyst i Smerte og palliasjon I vil bli utdypet.&#160;Emnet vil gi mer inngående kjennskap til og kliniske ferdigheter innen diagnostikk, undersøkelse, behandling og oppfølging av pasienter med malign og ikke-malign sykdom.Tverrfaglig samarbeid og samhandling vektlegges. Målet er å bidra til bedre pasientbehandling gjennom kunnskapsbasert praksis innen smerte og palliasjon. </p><p>Obligatorisk deltakelse begge dager samt gjennomføring av en enkel elektronisk test i etterkant av kurset før utstedelse av kursbevis.</p><p>Påmelding for helsepersonell&#160;i kommunehelsetjenesten;&#160;&#160;&#160;<span style="color&#58;black;line-height&#58;112%;font-family&#58;&quot;calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size&#58;11pt;"><a href="https&#58;//klbmidt.hoopla.no/sales/3478661078"><span style=""><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0563c1" face="Calibri">https&#58;//klbmidt.hoopla.no/sales/3478661078</font></span></span></a></span></p><p>&#160;</p>Sjukepleie;Medisin1
Blodprøvetaking3703514.06.2018 13:26:053527https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxSt Olavs hospital, Trondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBlodprøvetaking3 timer<p>Hovedpunktene på kurset vil være&#58; </p><ul><li><em>Prøvetakingsutstyr - hva finnes og hvordan brukes det</em></li><li><em>Preanalytiske emner med fokus på faktorer som kan påvirke prøvesvaret </em></li><li><em>Praktisk trening i blodprøvetaking. Deltakerne skal utføre prøvetaking på hverandre</em></li></ul>3
Klinisk arbeidsflate med MyWay2PAS og Doculive for rus, informasjonsmøte49412620.06.2018 05:33:2426https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-VideoKlinisk arbeidsflate med MyWay2PAS og Doculive for rus, informasjonsmøte1 time<h4>Bakgrunn</h4><p>Utfasing av journalsystemet Rus data og overgang til Klinisk arbeidsflate med MyWay2PAS og Doculive.</p><h4>Målgruppe</h4><p>Alle som bruker journalsystemet Rus data.</p><h4>Hensikt</h4><p>Videoen er ment som en første informasjon knyttet til skifte av journalsystem.</p><p>Det blir satt opp egne kurs for alle involverte våren og hausten 2018.</p><p>Sekretærfunksjonen har delvis gjennomført kurs våren 2018.</p><p>Det blir satt opp kurs for lege, behandler og miljøpersonell september 2018.</p><h4>Innhold i videoen</h4><p>Generelt om det regionale prosjektet Klinisk arbeidsflate 2</p><p>Presentasjon av MyWay2PAS</p><p>Presentasjon av Doculive</p><p>Spørsmål og svar&#160;</p>Klinisk IKT0
Opplæring ferievikarer sykepleietjenesten Kreftklinikken sommer 44253118.06.2018 06:13:1031https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromOpplæring ferievikarer sykepleietjenesten Kreftklinikken sommer2 dager<p>Opplæring ferievikarer​</p>Sjukepleie2
Førstehjelpskurs for ansatte i Hemit49357115.06.2018 13:21:52101https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromFørstehjelpskurs for ansatte i Hemit5 timer + 45 minutter e-læring<p>Det er viktig å kunne bidra med umiddelbar hjelp når noen blir akutt syke eller rammet av en ulykke på arbeidsplassen. Profesjonell akuttmedisinsk hjelp vil ikke alltid nå frem tidsnok. Derfor er det livsviktig at&#160;kolleger kan sette i gang med for eksempel hjerte- og lungeredning. En slik innsats kan mer enn doble sjansen for å overleve hjertestans.</p><p><span style="font-size&#58;14px;"><span style="font-family&#58;open;"><a href="https&#58;//www.arbeidstilsynet.no/tema/personlig-verneutstyr/forstehjelpsutstyr/"><span style="font-family&#58;open sans;font-size&#58;14px;text-decoration&#58;underline;"><font color="#0000ff">Arbeidstilsynet</font></span></a><font color="#000000" style="font-family&#58;open sans;"> krever at alle arbeidsplasser har nødvendig førstehjelpsutstyr og gir opplæring i bruk av dette. </font></span></span></p><p><strong>Kursleverandør&#58;</strong><br>Hemit har inngått avtale med Norsk Folkehjelp om opplæring i førstehjelp. Opplæringen vil foregå i Hemit sine lokaler i Abels hus for ansatte på Levanger og i Trondheim, og i Postvegen for ansatte i Ålesund, Molde og Kristansund. </p><p><strong>Læringsmål&#58;</strong></p><ul><li>Vite hvordan utføre hjerte- lungeredning, altså livreddende førstehjelp, herunder gjennomføre brystkompresjoner og innblåsing korrekt.</li><li>Vite hvordan&#160;bruke hjertestarter, inkludert vite hvilke knapper du skal trykke på, hvordan og hvor elektrodene skal festes og når sjokk skal avgis. </li><li>Vite hvordan opptre ved akutt livstruende sykdom</li><li>Vite hvordan sår-/kutt- og klemskader skal behandles</li><li>Vite hvordan øye- og brannskader skal behandles </li></ul><p><span aria-hidden="true"></span><span aria-hidden="true"></span><strong>Forarbeid&#58;<br></strong>Ved påmelding får du tilsendt et kurshefte som skal leses og tilgang til e-læring som skal gjennomføres og bestås før selve kurset med praktisk trening.&#160;E-læringen og praktisk trening&#160;skal gjentas årlig.&#160;</p><p><strong>Merknad&#58;</strong><br>Deltakelse avklares med nærmeste leder og faglig kontaktperson for kurset før påmelding. <span aria-hidden="true"></span>Ansatte som har kontorsted utenfor sykehusenes lokaler vil bli prioritert.</p>HMS2
Introduksjonskurs ADOS-2 49346915.06.2018 07:58:5523https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMoldetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromIntroduksjonskurs ADOS-22 dager<p>Autism Diagnostics Observation Schedule (Second Edition) <br>Modul 3 og 4<br>24. og 25. september 2018 i Molde</p><p>Vi inviterer til et to-dagers Introduksjonskurs ADOS-2.&#160; Kurset vil gi noe generell kunnskap om ADOS-2, men vesentlig være et metodekurs med fokus på administrering og skåring av modul 3 og 4. </p><p>Målgruppe&#58; Kurset er beregnet på fagpersonell i spesialisthelse-tjenesten som utreder autismespektervansker. </p><p>Kurset er godkjent av psykologforeningen som 14 timers vedlikeholdsaktivitet. <br>Tid&#58; Mandag 24. og tirsdag 25. september 2018. <br>Oppstart kl. 10.00 mandag og avslutning kl. 15.30 tirsdag<br>Sted&#58; Molde, Hotell Alexandra<br>Kursarrangør&#58; Avdeling for DPS &amp; Avdeling for sykehuspsykiatri Nordmøre &amp; Romsdal<br>Kursholdere&#58; Overlege Anne Lise Høyland og psykologspesialist Ulla Hansen. Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi</p><p>&#160;</p>Psykiatri1
Selvmordsrisikovurdering46728326.04.2018 12:45:34291https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMoldetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSelvmordsrisikovurdering1 dag<p>​Etter gjennomført kurs vil man ha oversikt over statistiske risikofaktorer for selvmord, kjenne til aspekter ved kontaktetablering, spesifikke utfordringer i forhold til vurdering av noen grupper, vite hva som skal journalføres og ha økt kunnskap om vurdering av kronisk selvmordsatferd. Det vil også være eksempel gjennom kasus.</p><p>Siste timen blir brukt til gjennomgang av tvangsparagrafene i Lov om psykisk helsevern. Denne er obligatorisk for nye turnusleger og LIS, men alle er velkommen til å delta.</p><p>Det blir&#160;servert lunsj</p>Psykiatri2
Lav-affektive-strategier for handtering av utfordrende atferd49249614.06.2018 08:00:1081https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromLav-affektive-strategier for handtering av utfordrende atferd1 dag<p><strong>Fagdag i nettverk spesialpedagogikk</strong></p><p>Borgund VGS og Spesialisert habilitering Sunnmøre har i skoleåret 2017-18 gjennomført et prosjekt for opplæring og innarbeiding av lav-affektive-strategier. Prosjektet har fått støtte av Regionalt fagmiljø for Autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Midt-Norge. </p><p>Prosjektet har inneholdt en veksling mellom fagdager, oppgaver og refleksjonsgrupper. Siste fagdag vil bli holdt av den svenske psykologen Bo Hejlskov Elvén. </p><p><strong></strong>&#160;</p><p><strong>Bo Hejlskov Elvén</strong></p><p>Bo Hejlskov Elvén är psykolog, föreläsare och författare och har jobbat med hantering av problemskapande beteenden i många år. Han introducerade Lågaffektivt bemötande som metod vid beteendeproblem i Sverige i 2006 och har sedan dess utbildat och handlett personal inom omsorg, psykiatri och skola både i Sverige och internationellt.</p><p><a href="http&#58;//hejlskov.se/"><span style="text-decoration&#58;underline;">http&#58;//hejlskov.se/</span></a></p><p>Artikkel fra svenske Special pedagogik om lav-affektive-strategier I skolen&#58;</p><p><a href="https&#58;//specialpedagogik.se/backa-inte-strida/"><span style="text-decoration&#58;underline;">https&#58;//specialpedagogik.se/backa-inte-strida/</span></a></p>Psykiatri1
HLR-kurs DPS Molde poliklinikk49221412.06.2018 07:08:2721https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMoldetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHLR-kurs DPS Molde poliklinikk90 minutter<p>​HLR-kurs</p><p>Teori og praktisk øving</p><p>1 ½ time</p><p>Kurshaldar/fagleg ansvarleg&#58; Ole Holsbø</p><p>Kursarrangør&#58; Poliklinikk psykisk helse DPS Molde, v/ Henning Nedberg</p>Kvalitet og sikkerheit0
Prolaps i ryggen49174911.06.2018 07:09:5021https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromProlaps i ryggen30 min<p>​Ryggprolaps ved Fysioterapeut</p>Sjukepleie0
Prolaps i ryggen49173711.06.2018 06:50:2828https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromProlaps i ryggen30 min<p>​Ved Fysioterapeut</p>Sjukepleie0
Implementering av pakkeforløp psykisk helse og rus35733020.06.2018 07:01:0638https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromImplementering av pakkeforløp psykisk helse og rus1 dag<p><strong>Helsedirektoratet inviterer, i samarbeid med Helse Møre og Romsdal, til dagskonferanse for lansering av pakkeforløp for psykisk helse og rus. Se mer informasjon om pakkeforløp på <a href="https&#58;//helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus" style="text-decoration&#58;underline;">Helsedirektoratets sider</a><span style="text-decoration&#58;underline;">.</span></strong></p><p><strong>Tirsdag 30. oktober i Pinsekirka kurs- og konferansesenter, Moa, Ålesund</strong></p><p>3 nasjonale pakkeforløp tas fra 2019 i bruk for alle pasienter innen psykisk helsevern for barn, unge og voksne og spesialisert rusbehandling (TSB).</p><p>Pakkeforløpene innebærer at pasientene skal få sin behandling og oppfølging innen gitte frister, og at det skal være ansvarlig koordinering av det enkelte pasientforløp. Dette gjelder både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten.</p><p>I den forbindelse arrangeres lanseringskonferanse som retter seg mot&#58;<br>•&#160;fastleger, ledere og koordinatorer innen psykisk helse og rus i kommunene<br>•&#160;brukerorganisasjoner og brukerrepresentanter<br>•&#160;ledere og relevante fagpersoner i helseforetaket</p><p>Programmet vil inneholde&#58;<br>•&#160;brukerfokus på pakkeforløpene<br>•&#160;presentasjon av forløpene med hensikt, muligheter og betydning for praksis<br>•&#160;fokus på overganger i pasientforløpene og virkemidler for å sikre sammenheng i tjenestene og mer likeverdige tilbud til brukerne</p><p>Endelig program&#160;blir lagt inn her&#160;etter sommeren/ila juni, det er allerede nå mulig å melde seg på via denne siden.</p><p>Med vennlig hilsen</p><p>Koordineringsgruppe for implementering av forløpene i HMR <br>v/avd sjef Manuela Strauss og stabsleder Ole Lorvik</p><p>Spørsmål vedrørende påmeldingsløsningen&#58; <a href="mailto&#58;geir.ove.vilnes@helse-mr.no">geir.ove.vilnes@helse-mr.no</a></p><p><br></p>Psykiatri;Rusbehandling1
SØK ( Sammen Øker vi Kompetansen) - Forskningsavdelingen3811611.06.2018 06:42:13398https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNamsos / Levanger;Levanger og Namsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSØK ( Sammen Øker vi Kompetansen) - Forskningsavdelingenseptember - desember 2018<p>Om du er sykehusansatt, arbeider i kommunen eller på andre arenaer hvor du har ansvar for pasienter direkte eller indirekte, forventes det at du arbeider kunnskapsbasert. SØK-studiet har spesielt fokus på det å lære seg å søke opp og vurdere forskningsbasert kunnskap relevant for egen praksis. Studiet er også svært nyttig om du tenker å sette i gang eget prosjekt, eller om du planlegger å ta videreutdanning eller master/PhD. </p><p>&#160;</p>Ambulanse;HMS;IKT;Kirurgi;Kvalitet og sikkerheit;Ledelse;Medisin;Psykiatri;Rusbehandling1
HMS grunnkurs3737408.06.2018 10:32:162668https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHMS grunnkurs3 dager<p>&#160;</p><p><strong>GRUNNKURS I HELSE-MILJØ-SIKKERHETSARBEID&#160;HØST 2018</strong></p><p>Kurset tar utgangspunkt i arbeidsgivers og arbeidstakers plikter jfr kravene i AML § 2, samt Internkontrollforskriften. Forbeholdt ledere, verneombud og medlemmer av AMU grunnet pågang til kurset. </p><p>&#160;</p><p>Kurset går over tre dager og på følgende datoer&#58;</p><p>&#160;</p><ul><li><div><strong>Mandag&#160;29. oktober, kl. 08.30-15.30&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; (BS51, seminarrom 5. etg. i Bevegelsessenteret)</strong></div></li><li><div><strong>Onsdag&#160; 31. oktober, kl. 08.30-15.30&#160;&#160; <strong>&#160;&#160; (KS12, seminarrom 1. etg. i Kunnskapssenteret)</strong></strong></div></li><li><div><strong>Tirsdag 6. november, kl. 08.30-15.30&#160;&#160;&#160;<strong>&#160;&#160;(BS51, seminarrom 5. etg. i Bevegelsessenteret)</strong></strong></div></li></ul><p><strong><font face="Thread-000019b8-Id-00000051"></font></strong>&#160;</p><p><strong><strong>Ved å melde deg på arrangementet 29.&#160;oktober melder du deg på hele kursserien.</strong></strong></p><p><strong><strong>Kurset har bindende påmelding!&#160;&#160;</strong></strong></p><ul><li><p>Hvis behov for avmelding etter at fristen har gått ut, må avmeldingen skje via leder med begrunnelse så tidlig som mulig og før kursets start. Dette grunnet lang venteliste og stort behov for at plassene blir fylt opp. </p><p>Foreleserne vil ta med foiler til hver enkelt forelesning.</p><p><strong></strong><span class="ms-rteFontSize-2" style="color&#58;#444444;line-height&#58;115%;font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size&#58;10pt;">Det vil bli servert lunch alle kursdager.&#160;&#160;</span></p></li></ul>HMS;Ledelse1
Grafisk fasilitering47210106.03.2018 10:59:58467https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGrafisk fasilitering2 dager<p>Hensikten med kurset er å introdusere metoden grafisk fasilitering, og lære hvordan metoden kan brukes i ulike prosesser.</p><p><strong>Læringsmål&#58;</strong></p><ul><li><div><span style="font-family&#58;open sans;">Få god kunnskap om grafisk fasilitering som metode</span></div></li><li><div><font style="font-family&#58;open sans;">Lære ulike tegneteknikker</font></div></li><li><div><font style="font-family&#58;open sans;">Lære å bruke visuelle elementer og templates i relevante prosesser</font></div></li><li><div><font style="font-family&#58;open sans;">Bli fortrolig med å tegne foran andre</font></div></li></ul><p><strong>Gjennomføring&#58;</strong></p><p><span style="text-decoration&#58;underline;">Dag 1</span><br>Introduksjon til grafisk fasilitering<br>- Hva betyr det?<br>- Hvor kommer det fra?<br>- Hvilke retninger finnes?<br>- Når kan det brukes?</p><p>Basis tegneteknikk I<br>- Hvordan tegner vi helt enkle former og figurer?</p><p>VIP-ikoner<br>- Hvordan tegner vi mennesker, kommunikasjon, kontekst og prosess?</p><p>Utvikling av ikonbibliotek<br>- Tegne og øve på ikoner som kan relateres til eget arbeidsområde</p><p>Visuelle guidelines på stort format<br>- Hvordan disponeres plassen på en flipover eller annet papir i stort format?</p><p>Prosessfasilietering og livetegning under prosesser</p><p><span style="text-decoration&#58;underline;">Dag 2</span><br style="text-decoration&#58;underline;">Basis tegneteknikk II<br>- Lære flere ikoner og teknikker</p><p>Videreutvikling av ikonbibliotek<br>- Trene og utvide ikonbibliotek</p><p>Utvikling av felles ikonbibliotek<br>- Lage forslag til felles ikoner ut i fra begreper og ord som er gjennomgående i Hemits arbeid</p><p>Visuelle templates<br>- Hvordan utvikles, tegnes og brukes visuelle templates?</p><p>Prosessfasilitering del II med bruk av visuelle skabeloner</p><p><strong>Kursholder&#58;</strong><br>Anette Haugen, grafisk fasilitator i VISFAS<br><a href="http&#58;//www.grafiskfasilitering.no/">www.grafiskfasilitering.no</a></p><p><strong>Deltakeravgift&#58; </strong><br>kr. 4.000,-</p>Ledelse1
ISTQB Foundation sertifisering49101006.06.2018 12:33:01155https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromISTQB Foundation sertifisering3,5 dager<p>​Hemit har ansvar for alle IKT-løsninger i HMN og vår misjon er å understøtte helseforetakene i Midt Norge sine behov for IKT-tjenester både når det gjelder løpende drift, forvaltning, innovasjon og utvikling.</p><p>Test er en del av leveransene av tjenester til kundene i Helse Midt-Norge, og er vesentlig for at tjenestene er av god kvalitet.</p><p>Vi bruker ressurser på kvalitetssikring og testing for å;</p><ul><li>forbedre avkastning på investeringer i systemer</li><li>minske totalkostnad for IT-tjenestene</li><li>redusere risiko for å levere løsninger med dårlig kvalitet som medfører negative effekter helsetjenesten og virksomheten</li><li>bidra til at leveranser skjer til avtalt tid, kostnad og kvalitet </li><li>forbedre utviklings-, forvaltnings- og driftsprosessene.</li></ul><p>I Hemit ønsker vi derfor at testledere og ansatte som deltar i testing skal være faglig oppdatert innen testing. ISTQB gir et grunnlag for at våre ansatte holder et internasjonalt nivå på testkunnskap og ferdigheter.</p><p><strong>Læringsmål</strong><br>Læringsmål og kunnskapsnivå er angitt og beskrevet i <a href="http&#58;//www.istqb-norge.no/wp/wp-content/uploads/2017/05/Norsk_Foundation_Syllabus_2011_N4.pdf">her</a>. </p><p><strong>Gjennomføring</strong><br>Klasseromundervisning 3,5 dager som avsluttes med 1 times eksamen for de som ønsker akkreditering. Eksamensformat er flervalg (multiple choice). </p><p><strong>Forarbeid</strong><br>Det forventes at deltakerne har gjennomført følgende før oppmøte på kurset&#58;</p><ul><li><a href="/Sider/Testskolen.aspx">Testskolen</a>, i form av&#160;30 minutters e-læring</li><li>Lest de delene av eksamenspensum&#160;som deltaker har minst kunnskap om her, <a href="http&#58;//www.istqb-norge.no/wp/wp-content/uploads/2017/05/Norsk_Foundation_Syllabus_2011_N4.pdf"><span style="text-decoration&#58;underline;">Norsk Foundation Syllabus</span></a></li></ul><p><strong>Kursholder</strong><br>Kursholder er Hans Schaefer, en av verdens fremste eksperter på test og kvalitetssikring av software. Han kombinerer et ærlig engasjement med unike formidlingsevner. Schaefer er leder for ISTQBs norske avdeling – Norwegian Testing Board og er medforfatter til boken som er pensum på dette kurset. Boken blir utdelt første kursdag.</p><p><strong>Kursavgift</strong><br>Vi betaler&#160;88.000 NOK for kurset, så kursavgift pr. deltaker avhenger av antall deltakere.</p><p>Eksamen kommer i tillegg og koster 1.800 NOK pr. deltaker.</p><p>Deltakelse må avklares med nærmeste leder.</p>IKT1
Rehabiliteringskonferansen i Møre og Romsdal 201849233720.06.2018 09:59:1470https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxQuality Hotel Waterfront Ålesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromRehabiliteringskonferansen i Møre og Romsdal 20181 dag<p style="text-align&#58;center;"><strong class="ms-rteFontSize-4 ms-rteStyle-Normal"><img alt="kyst1_print1.jpg" src="/PublishingImages/Sider/Rehabiliteringskonferansen-i-Møre-og-Romsdal-2018/kyst1_print1.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;525px;height&#58;349px;" /></strong></p><h2 style="text-align&#58;center;">Mine mål og ressursar</h2><p style="text-align&#58;center;"><span class="ms-rteStyle-Normal"><span aria-hidden="true"></span><span aria-hidden="true"></span><span class="ms-rteStyle-Accent1">VELKOMEN TIL REHABILITERINGSKONFERANSEN I MØRE OG ROMSDAL 2018</span></span></p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteStyle-Normal">I år har konferansen fått namnet &quot;Mine mål og ressursar&quot; og vi ynskjer med det å fjølge opp Helseministeren sitt fokus&#58; <em><strong>«Kva er viktig for deg». </strong></em>Det betyr at fokuset vert på brukaren sine eigne ynskjer og mål. Som ein brukar ein gong sa&#58; <em>&quot;Fysioterapeuten var opptatt av bøyingsvinkel i kneet. Eg var opptatt av å klippe tåneglene mine&quot;</em></span><h4>Målgrupper</h4><p><span class="ms-rteStyle-Normal">Tilsette i kommunar og spesialisthelsetenesta, <span class="ms-rteStyle-Normal">Koordinerande eining, <span class="ms-rteStyle-Normal">Høgskular / PPT / Vaksenopplæringa, <span class="ms-rteStyle-Normal">NAV, <span class="ms-rteStyle-Normal">Brukarorganisasjonar / Politikarar /pårørande, <span class="ms-rteStyle-Normal">Råd for funksjonshemma, <span class="ms-rteStyle-Normal">Rehabiliteringstenesta i Møre og Romsdal</span></span></span></span></span></span></span></p><h4>Program for dagen</h4><p>(Det kan komme endringer)<br><br> Kl. 09.30 Registrering og kaffe<br> Kl. 10.00 Praktisk informasjon og åpning<br> Kl. 10.15 Mine egne mål og ressurser v/ Bjørnar Lien<br> Kl. 10&#58;30 Opptrappingsplanen Sigrunn Gjønnes<br> Kl. 11.30 Pause<br> Kl. 11.45 Hjernehelse v /Guttorm Eldøen<br> Kl. 12.30 Lunsj<br> Kl. 13.30 Psykologisk fleksibilitet v/Marianne Klokk<br> Kl. 14.15 Fritt behandlingsvalg – habilitering og rehabilitering v/ Hilde Husby<br> Kl. 14.45 Pause<br> Kl. 15.00 Handlingsplan for koordinerende enhet, individuell plan og koordinator v/Anne Hollingen<br> Kl. 15.30 Likeverdig samhandling – Kommune pers og spes. helseperson – «Det gode pasientforløp» V/Britt Valderhaug Tyrholm<br> Kl. 16.00 Takk for i dag</p><p>Vi har lagt vekt på kortreiste føredrag. Det gjer det enklare å ta kontakt med føredragshaldarane på eit seinare tidspunkt om det er noko du ynskjer å fylgje opp. Dei fleste av føredragshaldarane er frå Møre og Romsdal. </p><h4>Arrangør</h4><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteStyle-Normal"><p><span class="ms-rteStyle-Normal">Konferansen vert arrangert i samarbeid mellom Helse Møre og Romsdal HF og Fylkesmannen i Møre og Romsdal. </span></p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2 ms-rteStyle-Normal"><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteStyle-Normal">Ved spørsmål, kontakt&#58; Anne Hollingen - telefon&#58; 908 06 996,&#160;e-post&#58;&#160;&#160; <a href="mailto&#58;Anne.Hollingen@helse-mr.no"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteStyle-Normal" lang="NO-NYN" style="text-decoration&#58;underline;">Anne.Hollingen@helse-mr.no</span></a></span></p></span></span><table width="100%" class="ms-rteTable-default" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;100%;"><h4>​Påmelding og kursavgift</h4><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2 ms-rteStyle-Normal"><strong>Kursavgift&#58; kr. 750 for alle deltakarar</strong></span></span></p></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default"><span class="ms-rteStyle-Normal">​<span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2 ms-rteStyle-Normal"><strong>Tilsette i HMR </strong>må søkje nærmaste leiar evt permisjon og om dekning av kursavgift før dei&#160;melder seg på her i Læringsportalen. </span></span></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default"><span class="ms-rteStyle-Normal">​<span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteStyle-Normal"><strong>Påmelding for andre deltakarar </strong><strong>ved betaling av kursavgift </strong>- <a href="https&#58;//www.deltager.no/rehabiliteringskonferansen_i_more_og_romsdal_2018_11062018"><u class="ms-rteStyle-Normal">klikk her.</u></a></span></span></td></tr></tbody></table>Forsking;Ledelse;Medisin;Pasienter og pårørende;Pediatri;Psykiatri;Rusbehandling;Sjukepleie1
Klinikk for anestesi og intensivmedisin: Impellaundervisning49065406.06.2018 06:13:5237https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKlinikk for anestesi og intensivmedisin: Impellaundervisning2 timer<p>Impellaundervisning 2 timer, teori og knottologi med representant fra firma VingMed</p>Medisinsk-teknisk utstyr;Sjukepleie0
Administrering av utenlandske pasienter i sykehus ( Namsos - Levanger)3694504.06.2018 08:42:54606https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevanger;Namsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromAdministrering av utenlandske pasienter i sykehus ( Namsos - Levanger)1,5 timerIT og anvendelse&#160;i samarbeid med økonomiavdelingen skal kjøre sin årlige informasjonsdag med tema «Administrering av utenlandske pasienter i sykehuset» I løpet av årene så ser vi at dette er et svært aktuelt tema, da vi får stadig flere utenlandske pasienter til behandling ved sykehuset, både poliklinisk og inneliggende. Vi opplever også at sykehuset taper store penger på disse pasientene på grunn av for dårlig dokumentasjon fra behandlende avdeling. Det er et komplisert regelverk som sier hvilke rettigheter og betalingsplikter disse pasientene har. I løpet av Informasjonsmøtet vil vi gå igjennom regelverket, HNT’s prosedyre som beskriver hva vi må få dokumentert når vi har utenlandske pasienter, og gi eksempler fra hva vi har erfart i løpet av det siste året. Dette er et møte hvor alle som har pasientkontakt må være til stede&#58; Ansatte i poliklinikk, mottakelse og sengeposter. Svært viktig at avdelingssykepleier får denne informasjonen slik at den kan formidles videre til personalet ved sengepostene. Smittevern;Rusbehandling;Psykiatri;Nyansatt;Medisin;Kvalitet og sikkerheit;Kirurgi4
Forskningsavdelingens sommerlunsj 201848977601.06.2018 11:21:52170https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNamsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromForskningsavdelingens sommerlunsj 20181 time<p>Velkommen til Forskningsavdelingens sommer lunsj 2018​</p><p>Velkommen ved forskningssjef og professor Bodil Landstad, Forskningsavdelingen, Helse Nord-Trøndelag.</p><p>&quot;<strong>Årsaker til og konsekvenser av uhensiktsmessig legemiddelhåndtering</strong>&quot; ved Daniel Horst Zeiss, førseteamanuensis ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap på Nord Universitet. Zeiss er farmasøyt med utdanning fra Tyskland, og har doktorgrad i faget legemiddelteknologi fra universitet i Tromsø ( UIT) med tittel&#58; &quot;Ion exchangers in Drug Delivery&quot;&#58; Termodynamic and kinetic aspects of the drug/resin-interaction&quot; (2008)</p><p>Foredraget skal gi en oversikt over forskningsbaserte eksempler for uhensiktsmessig legemiddelhåndtering, og årsaker for en slik praksis. Mulige konsekvenser for pasienten skal belyses med utgangspunkt i legemidlenes oppbygging og farmakokinetiske betraktninger ved administrering av legemidler.</p><p>&#160;</p><p>Lunsjen består av nydelig tapas, og serveres kl. 11. 30&#160;- 12.00</p>Forsking0
Avansert hjerte- og lungeredning (AHLR). Repetisjonskurs3700026.05.2018 16:55:58186https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxVoldatext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromAvansert hjerte- og lungeredning (AHLR). Repetisjonskurs2 timar<strong></strong><span aria-hidden="true"></span><strong style="text-decoration&#58;underline;">Målgruppe&#58; </strong><p>Faste medlemmar i stansteam. Turnuslegar, anestesilegar, medisinske legar, anestesisjukepleiarar, intensivsjukepleiarar og&#160;evt sjukepleiarar i mottak.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Mål med opplæringa&#58;</strong></p><p>Etter endt kurs skal deltakarane kunne&#58;</p><ul><li>konstatere hjertestans, varsle og starte HLR</li><li>utføre basal HLR med einreddar- og toreddar-teknikk</li><li>bruke hjertestartaren og ivareta tryggleiken til alle involverte</li><li>utøve AHLR etter gjeldande retningslinjer</li><li>utøve og forstå at det er avgjerande med tydeleg leiarskap og rollefordeling i teamet</li><li>utøve og forstå at det er avgjerande med samarbeid og god kommunikasjon</li><li>kjenne si eiga rolle i teamet</li><li>kjenne til lokal organisering og tilpasning</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Forkunnskap&#58;</strong></p><p>Gjennomfør&#160;e-læringa til NRR, med tilgang via&#160;Læringsportalen&#58; <a href="/Sider/ahlr.aspx"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">https&#58;//kurs.helse-midt.no/Sider/ahlr.aspx</font></span></a></p><p>Trykk &quot;Start kurs&quot; til høgre i bilete, e-læringa kan mellomlagrast og gjennopptakast. Trykk &quot;Registrer fullført kurs&quot; når gjennomført, så vert kurset lagt til i CV i Kompetanseportalen.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Innhold&#58;</strong></p><p>Det praktiske kurset består av&#58;</p><ul><li>gjennomgang av lokale varslingsrutiner og stansteam</li><li>basisferdigheiter med trening på grunnleggande einreddar- og toreddarteknikk</li><li>gjennomgang av AHLR-plakaten, medikament og utstyr</li><li>scenariotrening med debriefing</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Rammefaktorar&#58;</strong></p><strong>Nærmaste leiar er ansvarlig for å melde på deltakarane på kurset i samarbeid med HLR-instruktør.</strong>Beredskap1
Motiverende (MI) samtale i gruppe. To dagers kurs56628929.05.2018 07:01:5377https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromMotiverende (MI) samtale i gruppe. To dagers kursTo dager<p>​Kompetansesentret rus - Midt-Norge, St. Olavs Hospital HF og Seksjon for Læring og Mestring HNT, invitere til to dagers kurs i Motiverende (MI) samtale i gruppe.</p><p>Kursdagene er en kombinasjon av forelesning, plenumsamtaler og praktiske øvelser i gruppe.</p>Pasienter og pårørende1
Kurs i tjenesteplaner for leger ( teori og bruk av RS verktøy)56607528.05.2018 11:00:3432https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevanger;Namsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKurs i tjenesteplaner for leger ( teori og bruk av RS verktøy)3 timer<p>Kurs i tjenesteplaner for leger (teori og bruk av RS verktøy)​</p>IKT0
Thoraxintensiv ECMO opplæring sykepleie48933431.05.2018 07:15:5224https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromThoraxintensiv ECMO opplæring sykepleie1 dag<p>​Klinikk for anestesi og intensivmedisin. Teoretisk og praktisk opplæring i ECMO behandling for sykepleiere fra Thoraxintensiv og Hovedintensiv.</p>Sjukepleie0
HLR kurs Østmarka46605923.05.2018 07:35:2478https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHLR kurs Østmarka1 time<p>​Innføring i livreddende førstehjelp med fokus på&#58;</p><ul><li>Hjerte- og lungetrening - teori</li><li>Praktiske øvelser</li><li>Gjennomgang av rutiner i forhold til HLR</li></ul>Kvalitet og sikkerheit;HMS0
Bruk av Funksjonssirkelen i arbeid med familier med kompleks problematikk56494313.06.2018 07:56:25102https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMoldetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBruk av Funksjonssirkelen i arbeid med familier med kompleks problematikk1 dag<p>​Innhold&#58; </p><ul><li>Presentasjon av Funksjonssirkelen </li><li>Gjennomgang av praktisk bruk i arbeid med familier </li><li>Presentasjon av erfaringer med kliniske eksempler</li><li>Tilpasninger til ulik klinisk praksis</li><li>Dialog og refleksjon knyttet til bruk i egen praksis</li></ul><p>Materiell&#58; </p><ul><li>Funksjonssirkelen med diverse arbeidsverktøy</li><li>Veileder i bruk av funksjonssirkelen (470,- i egenandel)</li></ul>Psykiatri;Rusbehandling1
Håndtering av tunge pasienter - HMS-tiltak56488922.05.2018 13:09:1844https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHåndtering av tunge pasienter - HMS-tiltak1 time<p>​Risikovurdering av ekstremt tunge pasienter og mobilisering. Forflytning i seng og posisjonering av liggende pasient over 150 kg.</p>HMS0
Nyansattkurs Barne- og ungdomsklinikken3779622.05.2018 09:04:56199https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromNyansattkurs Barne- og ungdomsklinikken1dag<p>​Introduksjonsdag for nye tilsatte ved Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs hospital.</p><p>Kurset har en tverrfaglig profil med barne- og ungdomspasienten i sentrum (somatikk, BUP, sosialtjeneste, barnehage/skole og brukerrepresentanter).&#160;&#160; På kurset gis også informasjon om St. Olavs hospitals grunnleggende læringsplattformer som EQS, Kompetanseportalen og Læringsportalen.</p><p>I etterkant av påmelding vil det bli foretatt en vurdering av om den påmeldte er i målgruppen for kursets formål.</p>Nyansatt1
Hjerte- og lungeredning for helsepersonell (HHLR). Grunnkurs3739726.05.2018 16:56:13617https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxKristiansundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHjerte- og lungeredning for helsepersonell (HHLR). Grunnkurs3 timar<strong style="text-decoration&#58;underline;">Målgruppe&#58; </strong><p>Grunnleggande kurs for helsepersonell i hjerte- og lungeredning.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Mål med opplæringa&#58;</strong></p><p><span aria-hidden="true"></span>Etter endt kurs skal deltakarane kunne&#58;</p><ul><li>konstatere hjertestans, varsle og starte&#160;HLR åleine</li><li>utføre basal HLR som del av ei gruppe</li><li>bruke ein hjertestartar</li><li>ivareta&#160;tryggleiken&#160;til pasienten, evt pårørande&#160;og kollegaer i ein hjertestanssituasjon</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Forkunnskap&#58;</strong></p><p>Gjennomfør&#160;e-læringa til NRR, med tilgang via&#160;Læringsportalen&#58; <a href="/Sider/hhlr.aspx"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">https&#58;//kurs.helse-midt.no/Sider/hhlr.aspx</font></span></a></p><p>Trykk &quot;Start kurs&quot; til høgre i bilete, e-læringa kan mellomlagrast og gjennopptakast. Trykk &quot;Registrer fullført kurs&quot; når gjennomført, så vert kurset lagt til i CV i Kompetanseportalen.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Innhold&#58;</strong></p><p>Det praktiske kurset består av&#58;</p><ul><li><span aria-hidden="true"></span>HLR med einreddar-teknikk</li><li>HLR med toreddar-teknikk</li><li>HLR med toreddar-teknikk og bruk av hjertestartar</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Rammefaktorar&#58;</strong></p><p><strong>Nærmaste leiar er ansvarlig for å melde på deltakarane på kurset i samarbeid med HLR-instruktør.</strong></p>Beredskap3
BEST-kurs (Bedre og mer systematisk teamtrening)3701826.05.2018 22:14:40370https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBEST-kurs (Bedre og mer systematisk teamtrening)1 dag<p>Kurs for samtlige profesjoner i traumeteamet, med vekt på kommunikasjon, samhandling og ledelse i teamet. </p><p>Kurset starter med undervisning i mottak av multitraumatisert pasient i auditoriet. Etter undervisningen skal to komplette traumeteam ha teamtrening i akuttmottaket. Det benyttes markør som simulerer skadd pasient. Etter hver&#160;simulering skal teamene ha debrief med videogjennomgang. Deltakere bør i forkant av kurset ha kjennskap til sykehusets&#160;<a href="http&#58;//eqshmr.helsemn.no/?pid=hmr&amp;DocumentID=26424">traumeprosedyre.</a></p><p><a href="/Kursmateriell/Poster%20Best%20kurs%20090617.pdf"><img width="16" height="16" class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />Poster Best kurs 090617.pdf</a></p><p>Mer informasjon på&#160;<a href="http&#58;//www.bestnet.no/">BEST-stiftelsens nettsted</a></p>Ambulanse;Anestesi;Kirurgi;Ledelse;Sjukepleie;Beredskap1
Forskningsavdelingens sommerlunsj3732416.05.2018 07:50:02414https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromForskningsavdelingens sommerlunsj1 time<p><strong><strong>Velkommen til Forskningsavdelingens sommerlunsj 2018</strong></strong></p><p><strong>Onsdag 13. juni kl. 11</strong><strong><sup>00</sup></strong><strong>- 12</strong><strong><sup>00-,</sup></strong><strong> Peisestua, ARKEN, Sykehuset Levanger</strong></p><p>Vi inviterer alle som driver med, eller er interessert i forskning til sommerlunsj.</p><p>&#160;</p><p><strong>Faglig program kl 11</strong><strong><sup>00</sup></strong><strong> – 11</strong><strong><sup>30</sup></strong><strong>, Auditoriet i ARKEN</strong></p><p><strong>Velkommen</strong></p><p>v/forskningssjef og professor Bodil Landstad, Forskningsavdelingen, Helse Nord-Trøndelag</p><p>&#160;</p><p><strong>Nanomajones til nyfødte med hjerneskade</strong></p><p>v/PhD-student og finalist i Forsker Grand Prix 2017, Axel Nyman, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU</p><p>&#160;</p><p><strong>Lunsjen består av nydelig tapas og serveres i peisestua i ARKEN, kl 11</strong><strong><sup>30</sup></strong><strong> – 12</strong><strong><sup>00</sup></strong></p><p><strong>Velkommen!</strong></p><p>Påmelding via Læringsportalen innen fredag 8. juni 2018.</p>1
HHLR (hjertestarter, hjerte-lungeredning) for Klinikk for bildediagnostikk56415315.05.2018 10:40:52180https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHHLR (hjertestarter, hjerte-lungeredning) for Klinikk for bildediagnostikk3 timer<p>Obligatorisk kurs i hjertestarter, hjerte-lunge redning for ansatte ved Klinikk for bildediagnostikk​</p>Beredskap0
Grunnleggende personvern og GDPR på 1-2-356402424.05.2018 12:10:24556https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGrunnleggende personvern og GDPR på 1-2-31 time<p>​Hensikten med presentasjonen er å gi en overordnet innføring i personvern og&#160;behandling av personopplysninger.</p><p><strong>Læringsmål&#58;</strong></p><ul><li>Kjennskap til grunnprinsippene for behandling av personopplysninger</li><li>Kunne gjøre overordnede vurderinger av om behandlinger av personopplysninger følger personopplysningsloven</li></ul><p><strong>Gjennomføring&#58;</strong></p><p>Seansen gjennomføres i møterom Storsylen i Trondheim, med mulighet for å delta via video. Det legges opp til en teoretisk innføring og mulighet for å stille spørsmål.</p><p><strong>Foredragsholder&#58;</strong></p><p>Åsmund Ahlmann Nyre, Personvernombud og sikkerhetsrådgiver i Hemit.</p>Kvalitet og sikkerheit1
Terapeutisk møte med aggresjon - TERMA - nivå 13818228.02.2018 10:02:03910https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromTerapeutisk møte med aggresjon - TERMA - nivå 12 dager<h4 class="ms-rteElement-H4B">Bakgrunn</h4><h4 class="ms-rteElement-H4B"><span class="ms-rteStyle-Normal">Les opplæringsplan fra Klinikk for psykisk helsevern og rus </span><a href="/Kursmateriell/TERMA%20-%20Opplæringsplan%20-%202017-18%20ver%201.0.docx"><span class="ms-rteStyle-Normal"><img width="16" height="16" class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4 ms-rteStyle-Normal" src="/_layouts/15/images/icdocx.png" alt="" /><u>TERMA - Opplæringsplan - 2017-18 ver 1.0.docx</u></span></a></h4><h4 class="ms-rteElement-H4B">Hensikt</h4><ul><li>Bidra til økt sikkerhet og trygghet for pasienter og personale</li><li>Unngå skader på pasienter og personal</li><li>Redusere forekomst av makt og tvang til et minimum</li><li>Redusere forekomsten av aggressive og voldelige episoder</li></ul><p><span class="ms-rteStyle-Normal" style="line-height&#58;115%;font-family&#58;&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size&#58;10.5pt;"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Det utarbeides handlingsplan for implementering av TERMA i hele Klinikk for psykisk helse og rus.</span></span></p><h4 class="ms-rteElement-H4B">Målgruppe</h4><p><span class="ms-rteStyle-Normal" style="line-height&#58;115%;font-family&#58;&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size&#58;10.5pt;"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Alle ansatte&#160;i Klinikk for psykisk helsevern og rus.</span></span></p><h4 class="ms-rteElement-H4B">Mål</h4><p>- gi personalet et helhetlig rammeverk for hvordan forstå og møte aggressive situasjoner på en omsorgsfull, ivaretakende og samtidig trygg måte. </p><p>-&#160; bidra til holdninger som empati, likeverd og respekt er begreper som er sentrale i effektiv voldsforebygging og håndtering. </p><h4 class="ms-rteElement-H4B">Forkunnskaper</h4><p>Les informasjon<a href="/Kursmateriell/Om%20TERMA.docx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdocx.png" alt="" /><u><font color="#0066cc">Om TERMA.docx</font></u></a></p><h4 class="ms-rteElement-H4B">Innhold</h4><p>- kurset går over 2 dager og vil veksle mellom teoretisk undervisning og ferdighetstrening i fysiske intervensjoner</p><table width="100%" class="ms-rteTable-default" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;12%;"><strong>​Dag1</strong></td><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;26%;"><strong>​Dag 2 </strong></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;12%;"><p dir="ltr" style="margin-right&#58;0px;">​<strong>1.0 </strong>Aggresjonsteori</p><p dir="ltr" style="margin-right&#58;0px;"><strong>2.0 </strong>Forebygging og kommunikasjon</p><p dir="ltr" style="margin-right&#58;0px;">Fysiske intervensjoner - praksis</p><p dir="ltr" style="margin-right&#58;0px;"><strong>3.0 </strong>Grensesettende tiltak</p><p dir="ltr" style="margin-right&#58;0px;"><strong>4.0 </strong>Skjerming<br></p></td><td class="ms-rteTable-default" dir="ltr" style="width&#58;26%;text-align&#58;left;"><p><strong>5.0 </strong>Samhandling</p><p><strong>6.0 </strong>Fysiske&#160; intervensjoner -teori</p><p>Fysiske intervensjoner - praksis</p><p><strong>7.0 </strong>Risikovurdering</p><p><strong>8.0 </strong>Oppfølging etter aggressive episoder<br></p></td></tr></tbody></table><p><strong></strong><strong></strong>&#160;</p><h4 class="ms-rteElement-H4B">Praktisk informasjon<span><br><span class="ms-rteStyle-Normal">Avklar med din nærmeste leder vedrørende deltakelse<br></span><span class="ms-rteStyle-Normal">Funksjonelt antrekk som samsvarer med daglige arbeidsoppgaver.<br><span class="ms-rteStyle-Normal">Dersom kurset er fullt, vil det fremkomme behov for flere kurs i form av at påmeldte blir satt på venteliste.<br><span class="ms-rteStyle-Normal">Ved behov for flere kurs utover de som er satt opp, ta kontakt med&#160; TERMA-koordinator Annette Saunes.</span></span></span></span></h4>HMS;Kvalitet og sikkerheit;Nyansatt;Psykiatri3
Hjerte- og lungeredning for helsepersonell (HHLR). Repetisjonskurs56547426.05.2018 16:56:3360https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHjerte- og lungeredning for helsepersonell (HHLR). Repetisjonskurs1, 5 timar<strong style="text-decoration&#58;underline;">Målgruppe&#58; </strong><p>Årleg repetisjonskurs for helsepersonell i hjerte- og lungeredning.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Mål med opplæringa&#58;</strong></p><p><span aria-hidden="true"></span>Etter endt kurs skal deltakarane kunne&#58;</p><ul><li>konstatere hjertestans, varsle og starte HLR åleine</li><li>utføre basal HLR som del av ei gruppe</li><li>bruke ein hjertestartar</li><li>ivareta tryggleiken til&#160;pasient, evt pårørande og kollegaer i ein hjertestanssituasjon</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Forkunnskap&#58;</strong></p><p>Gjennomfør&#160;e-læringa til NRR, med tilgang via&#160;Læringsportalen&#58; <a href="/Sider/hhlr.aspx"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">https&#58;//kurs.helse-midt.no/Sider/hhlr.aspx</font></span></a></p><p>Trykk &quot;Start kurs&quot; til høgre i bilete, e-læringa kan mellomlagrast og gjennopptakast. Trykk &quot;Registrer fullført kurs&quot; når gjennomført, så vert kurset lagt til i CV i Kompetanseportalen.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Innhold&#58;</strong></p><p>Det praktiske kurset består av&#58;</p><ul><li>gjennomgang&#160;av HHLR-plakaten</li><li>bruk av defibrillator og anna utstyr</li><li>basal HLR</li><li>HLR med toreddar-teknikk og bruk av hjertestartar</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Rammefaktorar&#58;</strong></p><strong>Nærmaste leiar er ansvarlig for å melde på deltakarane på kurset i samarbeid med HLR-instruktør.</strong>Beredskap0
Legemiddeltilberedning i sykehus48413716.05.2018 05:06:14199https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-NettbasertLegemiddeltilberedning i sykehus15 minutter<p style="margin&#58;0px 0px 10px;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;helvetica neue&quot;,helvetica,arial,sans-serif;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-weight&#58;400;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;widows&#58;2;background-color&#58;#ffffff;">Tilberedning av legemidler i sykehus er et unntak fra kravet om tilvirkertillatelse. Unntaket gjelder enkel tilberedning av legemiddel som på grunn av kort holdbarhet, må gjøres bruksklar rett før bruk.</p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;helvetica neue&quot;,helvetica,arial,sans-serif;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-weight&#58;400;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;widows&#58;2;background-color&#58;#ffffff;">Legemidler til injeksjon eller infusjon er sterile. Ved anbrudd/uttak av en beholder som inneholder et sterilt legemiddel, foreligger risiko for mikrobiell kontaminasjon eller annen forurensning. God arbeidsteknikk, god håndhygiene, rene lokaler og bruk av sterilt utstyr vil redusere risikoen.</p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;helvetica neue&quot;,helvetica,arial,sans-serif;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-weight&#58;400;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;widows&#58;2;background-color&#58;#ffffff;">I rundskriv til Legemiddelhåndteringsforskriften finner du krav til tilberedning av legemidler.<br></p><p>​</p>0
Kan kommunikasjonen mellom helsepersonell og pasient bli bedre 56317011.05.2018 06:54:0025https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKan kommunikasjonen mellom helsepersonell og pasient bli bedre30 min<p>​Kan kommunikasjon mellom helsepersonell og pasient bli bedre i medisinsk avdeling?</p>Sjukepleie0
Hjernehelse – Internt forskingsseminar 2018 56257020.06.2018 11:04:20548https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMoldetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHjernehelse – Internt forskingsseminar 20186,5 t<p><span class="ms-rteFontSize-4"><span lang="NO-NYN" style="color&#58;#1f497d;font-family&#58;&quot;calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><strong>HMR – på lag med deg for helsa di </strong></span>​</span></p><p>Velkomen til forskingsseminar på Rica Seilet i Molde den 8.juni, kl. 09.00-15.30</p><p>Med temaet «Hjernehelse» vil forsking innanfor psykiatri og nevrologi bli presentert.</p><p>&#160;</p><p>Arrangementet er ope for <strong>alle tilsette</strong> i Helse Møre og Romsdal. Vi ber om at alle med en forskingsspire i magen (stor eller liten) til å kome.&#160;I Helse Møre og Romsdal er det mye spannande forsking innanfor fagfelta psykiatri og nevrologi. Hensikta med dette seminaret er å vise frem dette – og forhåpentlegvis stimulere andre til å begynne med forsking. Vi viser at det er mulig å drive med forsking i eit mindre helseføretak. </p><p>&#160;</p><p>10&#58;00&#58;&#160;&#160;<em>V</em><em><em>elkomme</em>n</em> v/ Berit K. Teige<br>10&#58;10&#58;&#160;<em>Forskingsrådgivning</em> v/Bente Talseth - Palmer<br>10&#58;30&#58;&#160;<em>Presentasjon av forsking ved avdelingene</em> v/Rune Midgard og Egil Jonsbu<br>10&#58;45&#160;<em>Presentasjon</em> v/Audun Dahlberg</p><p>11&#58;00-11&#58;15 Pause</p><p>11&#58;15&#160;<em>Presentasjon</em> Yngvill Ane Westad<br>11&#58;30&#160;<em>Presentasjon</em> v/ Johanna Vigfusdottir<br>11&#58;45&#160;<em>Presentasjon</em> v/Johannes Willumsen<br>12&#58;00&#160;<em>Anoreks</em>i v/Tone Seim Fuglset</p><p>12&#58;15-12&#58;45 Lunsj</p><p>12&#58;45&#160;&#160;<em>Presentasjon</em> v/Åse Morsund<br>13&#58;00&#160;<em>Presentasjo</em>n v/Kristen Hagen, Kristian Tjelle, Håvard Opstad<br>13&#58;30&#160;<em>Epilepsi </em>v/Guttorm Eldøen/Tit Chean Tan<br>13&#58;45&#160;<em>Presentasjon</em> v/Egil Jonsbu</p><p>14&#58;00 – 14&#58;15 Pause</p><p>14&#58;15 &#160;<em>Presentasjon </em>v/Eva Z. Hoseth<br>14&#58;30&#160;<em>P</em><em><em>re</em>sentasjon </em>Informasjon kommer<br>14&#58;45&#160;<em>Presentasjon</em> Informasjon kommer<br>15&#58;00&#160;<em>Presentasjon</em>&#160;v/Hans K. Maridal<br>15&#58;15&#160;<em>Avslutning</em> <em>og oppsummering</em> v/Rune Midgard</p><p><br><br></p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p>Forsking0
Forskningskurs (ELF-kurs)45884307.05.2018 10:48:2462https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMoldetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromForskningskurs (ELF-kurs)2 år<p>Faglig innhold<br>Forskerkurs over 2 år (4 semester), 24 studiepoeng ved NTNU.<br>Studienivå&#58; Doktorgradsnivå (godkjent for bruk i Phd.) <br>Max antall plasser&#58; 10.<br>Faglig innhold&#58; 8-10 møter per semester, 6-8t per gang,&#160; Kurset er lagt opp med forelesninger og praktiske oppgaver. Deltagere må arbeide med et konkret prosjekt der det er tilknyttet veiledere.</p><p>Deltakelse på kurset må være klarert med leder.</p><p>Hovedtemaer i de 4 semester&#58;<br>(a) Litteratursøkning og problemformulering<br>(b) Eksperimentelt design<br>(c) statistisk metodikk<br>(d) Manuskriptskriving.<br></p><p>Semesteroppgaver&#58;<br>3 godkjente prosjektoppgaver,<br>2 godkjente rapporter (metode og resultat-notat),<br>1 prøveforelesning på norsk,<br>1 prøveforelesning på engelsk,<br>Posterpresentasjon.<br></p><p>Eksamen&#58; Ferdig hovedoppgave i form av ferdig artikkel etter 2 år. Karakterregel&#58; Bestått/Ikke bestått.<br></p><p>Sted&#58; Knausensenteret, Molde DPS<br></p><p>Læringsmål<br>Etter fullført og bestått emne skal studenten 1) kjenne til grunnleggende forskningsmetodikk innen psykiatri; 2) kunne vurdere anvendelsen av ulike metoder og prosesser i klinisk forskning; 3) ha god kunnskap om etiske problemstillinger i klinisk forskning innen psykiatri; 4) ha konkret og praktisk innblikk i forskningsarbeid, samt kunne delta i andres prosjekter; 5) kunne formidle muntlig og skriftlig forskningsresultater gjennom nasjonale og internasjonale kanaler innen psykiatri; 6) ha gode basisferdigheter i å drive og evaluere et klinisk prosjekt på høyt nivå, og kunne etablere et godt nettverk rundt seg; 7) ha utviklet god vitenskaplig tenkemåte, og være i stand til å evaluere gode problemstillinger i klinisk forskning; 8) kjenne godt til hele forskningsprosessen, og hva som kreves for å bli en god forsker i psykiatri; 9) kunne vurdere, og ta riktige beslutninger i de ulike faser av et klinisk forskningsprosjekt; 10) ha god forståelse av hva det innebærer å drive klinisk forskning i psykiatri når det gjelder kunnskap, ferdigheter og praktisk jobbing.<br>Obligatoriske aktiviteter<br>• Posterpresentasjon<br>• Semesterrapport<br>• Prosjektoppgave, metode og resultatnotat<br>• Prøveforelesning på Norsk<br>• Prosjektoppgave<br>• Prøveforelesning på Engelsk<br></p><p>Anbefalte forkunnskaper<br>Være noe kjent med forskningsarbeid (teoretisk eller praktisk). Det anbefales sterkt minst to års klinisk erfaring. Noe kjennskap til SPSS. NTNUs innføringskurs anbefales.<br></p><p>Forkunnskapskrav<br>Gjennomgått eller gjennomgår masterstudium eller tilsvarende. Ha med seg ett (planlagt) eget prosjekt som det skal arbeides med under kurset. Gjennomført helseutdannelse (lege, psykolog, sykepleier, etc)<br></p><p>Kursmateriell<br>1. A Kazdin&#58; Research design in clinical psychology. 4th Ed. New York&#58; Allyn &amp; Baker, 2002 eller nyere. <br>2. American Psychological Association&#58; Publication Manual, 6th ed APA&#58; Washington DC., 2001, eller nyere <br>3. S Friis &amp; P Vaglum&#58; Fra idé til prosjekt. En innføring i klinisk forskning. Oslo&#58; Tano, 1986 (senere opplag). </p><p>Anbefalt lesing&#58; <br>1.K. Ringdal. Enhet og mangfold. Samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode. Forlag&#58; Fagbokforl.Utgitt&#58; 2001 <br>2. A. Bjørndal., D. Hofoss. Statistikk for helse-og sosialfagene. <br>3. J. Pallant. SPSS Survival Manual. Open University Press, Philadelphia, helst siste versjon.</p>Psykiatri1
Brannvernopplæring Levanger3707202.05.2018 13:03:433070https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBrannvernopplæring LevangerCa. 1 time<p>​Årlig sentral opplæring i brannvern for ansatte ved Sykehuset Levanger. Teori + praktisk øvelse.</p><p>Se prosedyrer <br><a href="http&#58;//eqshnt.helsemn.no/index.pl?pid=hnt&amp;DocumentID=1487">Branninstruks for brannvernleder</a> og <br><a href="http&#58;//eqshnt.helsemn.no/index.pl?pid=hnt&amp;DocumentID=1488">Branninstruks for klinikkleder/senterleder</a></p>HMS54
Kreftklinikken Re-sertifisering Alaris sprøytepumpe, NIKI infusjonspumpe og CADD infusjonspumpe46361803.05.2018 07:31:33166https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKreftklinikken Re-sertifisering Alaris sprøytepumpe, NIKI infusjonspumpe og CADD infusjonspumpe2 timer<p>.​</p>Medisinsk-teknisk utstyr1
HHLR instruktørkurs46568905.04.2018 09:06:10341https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHHLR instruktørkurs8 timer<p>​Kurs for instruktører i HHLR. NRR godkjent og følger de gjeldende retningslinjer for utførelse av HHLR.</p>Beredskap;Medisin;Sjukepleie1
Nytilsattopplæring Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin56055901.05.2018 19:55:2130https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromNytilsattopplæring Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin1 dag<p>​Nytilsattopplæring Klinikk for- rus og avhengighetsmedisin</p>Nyansatt;Rusbehandling0
testu493824116.05.2018 06:08:40147https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxScandic Lerkendal;Scandictext/html; charset=utf-8 Kurs-Klasseromtestu491 time<p>Kurset er fiktivt, og bare for test.</p>IKT1
Webinar i planlegging av gevinster i prosjekter56030811.06.2018 08:47:52319https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxSkype-møtetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromWebinar i planlegging av gevinster i prosjekter1,5 time<p>​<strong>Ønsker du å&#160;bidra til vellykket forbedringsarbeid og økt nytteverdi&#160;fra&#160;prosjekter i ditt </strong><strong>helseforetak? Da bør du melde deg på&#160;dette webinaret.</strong> </p><p>Webinaret gjennomføres som 1,5 times Skype-kurs. Møteinnkallelse med Skype-lenke sendes ut til alle påmeldte en uke før kurset gjennomføres.<br></p><p><strong>Læringsmål</strong></p><ul><li>Bli bevisst på suksesskriterier for å sikre nytteverdi av prosjekt</li><li>Lære om roller, ansvar og aktiviteter i gevinst/forbedringsarbeidet</li><li>Bli kjent med&#160;maler og verktøy&#160;som støtter opp om forbedringsarbeid gjennom prosjektforløpet</li><li>Få råd om oppfølging etter prosjektavslutning</li><li>Få belyst sammenheng mellom gevinstrealisering og kontinuerlig forbedring</li></ul><p>&#160;</p><p><strong>Innhold</strong></p><ul><li>Hvorfor jobbe med gevinster i prosjekter og hva&#160;kjennetegner vellykkede prosjekter</li><li>Hva er gevinstrealisering, og hvem har ansvaret?</li><li>Nyttige maler og verktøy </li><li>Hvordan jobbe i praksis?</li><li>Gevinstoppfølging etter at prosjektet er avsluttet</li><li>Sammenheng mellom gevinstrealisering og kontinuerlig forbedring</li><li>Spørsmål og svar</li></ul><p>&#160;</p><p>&#160;<strong>Målgruppe</strong></p><p>Kurset egner seg for alle som har behov for jobbe med nytteverdi og gevinstplanlegging og –oppfølging i prosjekter i Helse Midt-Norge, for&#160;eksempel prosjektledere, prosjekteiere, systemeiere,&#160;linjeledere med ansvar for&#160;vellykket innføring av nye løsninger. Noe erfaring fra prosjektarbeid og bruk av prosjektmetodikk er en fordel, f.eks. grunnmodul i «Bli god på prosjektledelse». </p><p>&#160;</p><p><strong>Kursholdere</strong> <br>Jon Gausdal, prosjektkoordinator i Hemit og Hilde Karlsen, gevinstkoordinator i porteføljekontoret i Helse Midt-Norge.&#160;</p><p>&#160;<br><a href="/Video/Forms/Video/videoplayerpage.aspx?ID=599&amp;FolderCTID=0x0120D520A80800981AF038EC515C43AEF94767D3378BB6&amp;List=254595cf-5f79-4ee4-90aa-d6f83fdad908&amp;RootFolder=/Video/Webinar_gevinstrealisering/Additional%20Content&amp;RecSrc=/Video/Webinar_gevinstrealisering">Klikk her for å se filmopptak av webinaret</a></p><p>&#160;</p>IKT0
Liv som skal levast - om kvardagsvanskar55980309.05.2018 12:16:29303https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromLiv som skal levast - om kvardagsvanskar1 dag<p>​Om kvardagsvanskar ved ADHD og andre nevroutviklingsforstyrrelsar. </p><p><strong>Tema&#58; ADHD og TILRETTELEGGING I KVARDAGEN. </strong></p><p>Meir informasjon og program kjem snart</p><p><strong>Foredragshaldar&#58; </strong><strong>Katharina Rydberg</strong> er ein arbeidsterapeut frå Sverige som har sitt kunnskapsområde innan nevropsykiatri. <br>Ho er ein anerkjent foredragshaldar som har stor kunnskap om ADHD og dei kvardagsvanskane funksjonsnedsettelsen gir og kva innsats som kan støtte og hjelpe pasientar med ADHD til å fungere betre i sin kvardag.</p><p><strong>Tid&#58; </strong>Torsdag 7 juni 2018 kl. 08.30-15.00</p><p><strong>Program for dagen&#58;</strong>&#160;</p><p>08.30-09.00 Registrering <br>09.00-09.10 Velkommen ved prosjektgruppa <br>09.10-10.00 Hur ser&#160; vardagssvårigheter ut hos personer med ADHD?<br>10.00-10.15 Pause med kaffe <br>10.15-11.15 Hur ser&#160; vardagssvårigheter ut hos personer med ADHD?<br>11.15-12.00 Lunsj <br>12.00-12.45 Utredning och bedömning, Gruppbehandling vid ADHD<br>12.45-13.00 Pause med kaffe <br>13.00-13.45 Individuella insatser för att förbättra vardagsfungerande<br>13.45-14.00 Pause med kaffe<br>14.00-14.45 Individuella insatser för att förbättra vardagsfungerande</p><p><strong>Stad&#58; </strong>Misjonssalen, Myrabakken Næringssenter. Spjelkavikvegen 132, 6010 Ålesund </p><p><strong>Målgruppe&#58; </strong>Tilsette i klinikk for psykisk helse og rus på Sunnmøre som møter voksne personar med ADHD i sitt arbeid. </p><p><strong>Arrangør&#58; </strong>Prosjektgruppa for ADHD og kvardagsvanskar </p>Psykiatri0
Respekt for reseptformidlaren49132520.06.2018 05:21:3920https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-EksternVideoRespekt for reseptformidlaren15 min<p>​​360 000 pasientar har feilaktig doble reseptar i reseptformidlaren som er ein elektronisk database for reseptar. Feil i reseptformidlaren kan få alvorlege konsekvensar for pasienten.&#160;Margot er det nyaste tilskotet i pasienttryggleiksarbeidet i Helse Møre og Romsdal. Ho har tilsynelatande kontroll på snakketøyet og medisinane sine, og veit at reseptar må fornyast innimellom. Men kva skjer med reseptane som ikkje er aktuelle lenger? Med Margot si reise i reseptformidlaren skal både helsepersonell og pasientar få eit innblikk i kor viktig det er med orden i reseptane. </p><p> <font style="font-size&#58;14px;">I januar 2018 foretok Direktoratet for e-helse kvalitetsmålingar i Reseptformidleren. Dei fann&#160;at Helse Møre og Romsdal HF (HMR)&#160;er blant dei 50 aktørane med høgast antall pasienter med doble reseptar. Totalt hadde 6760&#160; pasienter doble reseptar, og dette utgjer ca. 26% av pasienter med aktuelle e-reseptar frå HMR&#160;på same tid1. Videre har ca. 9% av pasienter som har fått e-resept frå&#160;HMR interne dobbelforskrivningar. Interne dobbeltforskrivningar er minimum to reseptar med same ATC-kode, som begge er forskrive&#160;frå&#160;HMR. </font></p><p>For å unngå slike situasjonar og for å auke pasienttryggleiken&#160;i helsetenesta er det viktig å ta i bruk og kunne dei verktøya og systema vi har tilgjengeleg. Sjå relaterte modular for kjernejournal, e-resept og legemiddelsamtemming&#58;</p><p>- E-læringskurs i&#160;<a href="/Sider/Kjernejournal-e-læringskurs.aspx">Kjernejournal</a>&#160;&#160;</p><p>- Opplæring for leger&#160;i <a href="/Sider/Kvalitet-i-e-resept.aspx">Kvalitet i e-resept</a>&#160;og&#160;videoveiledning i bruk av&#160;<a href="/Sider/e-resept-Del-1---Introduksjon-til-e-resept.aspx">e-resept</a></p><p>- <a href="/Sider/Legemiddelsamstemming-Video-.aspx">Video</a>, <a href="/Sider/Legemiddelsamstemming.aspx">e-læring</a> og <a href="/Sider/Legemiddelsamstemming---Intervjuteknikk.aspx">intervjuteknikkurs</a> i legemiddelsamstemming, </p><p>&#160;</p>Medisin;Farmasi;Sjukepleie0