Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

AHLR grunnkurs

Dette kurset er ikke gyldig enda.
Sist revidert: 28.05.2020 10:58 Neste revisjon: 29.11.2021
 • Tittel AHLR grunnkurs
 • Beskrivelse

  Mål med opplæringen:

  Ved fullført kurs skal deltakerene kunne:

  • konstatere hjertestans, varsle og starte HLR
  • utføre basal HLR med enredder- og toredder-teknikk
  • bruke hjertestarteren og ivareta tryggheten til alle involverte
  • utøve AHLR etter gjeldende retningslinjer
  • Ha forståelse av at det er avgjørende med tydelig ledelse og rollefordeling i teamet
  • utøve og forstå at det er avgjørende med samarbeid og god kommunikasjon
  • være bevisst sin rolle i teamet
  • Være kjent med lokal organisering og tilpasning

  Forkunnskaper:

  Gjennomføre e-læringen for AHLR fra NRR, med tilgang via Læringsportalen:

  https://kurs.helse-midt.no/Sider/ahlr.aspx

  Trykk "Start kurs" til høyre i bildet. Etter fullført kurs, kan man skrive ut diplom ved å klikke på "Mine Kurs" og hente fram aktuelt kursbevis.

  Innhold:

  Det praktiske kurset består av:

  • gjennomgang av lokale varslingsrutiner og stansteam
  • basisferdigheter med trening på grunnleggande enreddar- og toredderteknikk
  • gjennomgang av algoritme og AHLR-plakat, medikamenter og utstyr (svelgtube, defibrillator, oksygen etc)
  • scenariotrening med debriefing

   

   

   

   

   

 • Testmodus Nei
 • Versjon 2447
 • Varighet 4 timer
 • Gyldig fra  
 • Gyldig til 29.11.2021
 • Fagområde Anestesi; Beredskap; HMS; Kvalitet og sikkerheit; Sykepleie
 • Kursarrangør St. Olavs Hospital
 • Forkunnskaper Bestått e-læring AHLR
 • Faglig kursansvarlig
  Flatøy, Kaja
 • Kursadministrator for kurssiden
  Mathisen, Roar
 • Kursevaluering Nei
 • Målgruppe Ansatte i Helse Midt-Norge Beskrivelse av målgruppen Faste medlemmer i stansteam. Turnusleger, anestesileger, medisinske leger LIS, anestesisykepleiere, intensivsykepleiere og sykepleiere i akuttmottak og på hjertemedisinsk overvåkning.
 • Anonymiseres Nei
 • Ansatt Ja
 • Ikke ansatt Nei
 • Anonym Nei
 • Kursmateriell
Trenger du hjelp?
Brukerveiledninger
Brukerveiledninger
Hemithjelp - tlf. (0)03612
Oppstartsdato
Tid
Sted
Ledige plasser
Påmelding
AHLR grunnkurs for ansatte Orkdal Sjukehus
30
Sep
2020
08:00
Orkdal
HLR/ bibliotek/ velferd – G8
-2
 
Dag 1
30.09.2020 08:00
14:00
Matservering:
Nei
Antall plasser:
6
Antall påmeldte:
6
Påmeldingsfrist:
16.09.2020
Avmeldingsfrist:
23.09.2020
Kursholder:
Broek, Antonius Wilhelmus Alexander
Kursadministrator:
Broek, Antonius Wilhelmus Alexander
AHLR grunnkurs Orkdal Sjukehus
25
Nov
2020
08:00
Orkdal
HLR/ bibliotek/ velferd – G8
6
 
Dag 1
25.11.2020 08:00
14:00
Matservering:
Nei
Antall plasser:
6
Antall påmeldte:
0
Påmeldingsfrist:
11.11.2020
Avmeldingsfrist:
18.11.2020
Kursholder:
Broek, Antonius Wilhelmus Alexander
Kursadministrator:
Broek, Antonius Wilhelmus Alexander