​ 
Her finner du oversikt over deltakelser på kurs som er gjennomført* i Læringsportalen. Raportene åpnes i en annen applikasjon ved å trykke på flisene under.

Det finnes i dag 5 oversikter. Innholdet i rapporten gir status pr. kl. 05.00 i dag.

* = viser pt. ikke videokurs, og ikke aktivitet med ID-portenbruker.

 

For alle ansatte:

1. Oversikt over egne deltakelser på kurs. Oversiktene består av to excel-ark, der det første viser en oversikt over e-læringskurs og det andre klasseromskurs.
Første gang du åpner en slik rapport, må du trykke "Aktiver innhold" i Excel for å få fram oppdatert data.

For ledere:

2. Oversikt over dine ansattes deltakelser på klasseromskurs.
Første gang du åpner en slik rapport, må du trykke "Aktiver innhold" i Excel for å få fram oppdatert data.
3. Oversikt over dine ansattes deltakelser på e-læringskurs. (pt. ikke eksterne e-læringskurs)
Første gang du åpner en slik rapport, må du trykke "Aktiver innhold" i Excel for å få fram oppdatert data.

Du vil se deltakelser fra ansatte som arbeider i enhet hvor du er registret som leder i PRS. Du vil også se deltakelser for ansatte i underliggende organisasjonenheter.

For kursadministratorer:

4. Oversikt over alle deltakelser for HMN-ansatte på klasseromskurs.
5. Oversikt over alle deltakelser for HMN-ansatte på e-læringskurs. (pt. ikke eksterne e-læringskurs)

Er du kursadministrator i Læringsportalen, men mangler tilgang til rapport 4 og/eller 5?
Kontakt din leder som bestiller tilgang i Tilgangsportalen med rettigheten "Læringsportalens rapportverktøy".

Rapport 6 og 7 er under utvikling. Data er samlet inn, men optimalisering av design på rapport jobbes det med.​

  
  
Beskrivelse
  
  
  
  
1. Egne kurshttps://kurs.helse-midt.no/rapportering/Bilder/Rapportminiatyr.jpg
Dette er en oversikt over dine egne deltakelser på kurs.
https://kurs.helse-midt.no/rapportering/Delte%20dokumenter/EgneKurs.xlsxNavigasjon på siden
2. Dine ansattes klasseromskurshttps://kurs.helse-midt.no/rapportering/Bilder/Rapportminiatyr.jpg
Oversikt over dine ansattes deltakelser på klasseromskurs
https://kurs.helse-midt.no/rapportering/Delte%20dokumenter/KlasseromskursListe.xlsxNavigasjon på siden
3. Dine ansattes e-læringskurshttps://kurs.helse-midt.no/rapportering/Bilder/Rapportminiatyr.jpg
Oversikt over dine ansattes deltakelser på e-læringskurs
https://kurs.helse-midt.no/rapportering/Delte%20dokumenter/eL%C3%A6ringListe.xlsxNavigasjon på siden
4. Oversikt over deltakelse på klasseromskurshttps://kurs.helse-midt.no/rapportering/Bilder/Rapportminiatyr.jpg
Oversikt over deltakelse på klasseromskurs for kursadminstratorer
http://rapporter.helsemn.no/reports/powerbi/Regionale%20Rapporter%20Helse%20Midt-Norge/HR/L%C3%A6ringsportalen/KursAdmin_KlasseromNavigasjon på siden
5. Oversikt over deltakelse på e-læringskurshttps://kurs.helse-midt.no/rapportering/Bilder/Rapportminiatyr.jpg
Oversikt over deltakelse på e-læringskurs for kursadministratorer
http://rapporter.helsemn.no/reports/powerbi/Regionale%20Rapporter%20Helse%20Midt-Norge/HR/L%C3%A6ringsportalen/KursAdmin_eL%C3%A6ringNavigasjon på siden
6. Evalueringssvar Klasseromhttps://kurs.helse-midt.no/rapportering/Bilder/Rapportminiatyr.jpg
Oversikt over svar fra deltakere på klasseromskurs som kan evalueres.
http://rapporter.helsemn.no/reports/powerbi/Regionale%20Rapporter%20Helse%20Midt-Norge/HR/L%C3%A6ringsportalen/kursevaluering_klasseromNavigasjon på siden
7. Evalueringssvar E-læringhttps://kurs.helse-midt.no/rapportering/Bilder/Rapportminiatyr.jpg
Oversikt over svar fra deltakere som har gjennomført e-læringskurs som kan evalueres.
http://rapporter.helsemn.no/reports/powerbi/Regionale%20Rapporter%20Helse%20Midt-Norge/HR/L%C3%A6ringsportalen/kursevaluering_elearningNavigasjon på siden