Dette kurset er ikke gyldig enda.
Sist revidert: 05.02.2024 11:46 Neste revisjon: 19.12.2024
 • Tittel AHLR instruktørkurs
 • Beskrivelse

  ​Instruktørkurs i Avansert Hjerte- og Lungeredning, AHLR

  Etter endt kurs skal instruktøren kunne instruere og fasilitere i dette:

  Mål med opplæringen:

  Ved fullført kurs skal deltakerene kunne:

  • konstatere hjertestans, varsle og starte HLR
  • utføre basal HLR med enredder- og toredder-teknikk
  • bruke hjertestarteren og ivareta tryggheten til alle involverte
  • utøve AHLR etter gjeldende retningslinjer
  • Ha forståelse av at det er avgjørende med tydelig ledelse og rollefordeling i teamet
  • utøve og forstå at det er avgjørende med samarbeid og god kommunikasjon
  • være bevisst sin rolle i teamet
  • Være kjent med lokal organisering og tilpasning

  Forkunnskaper:

  Gjennomføre e-læringen for AHLR fra NRR, med tilgang via Læringsportalen:

  https://kurs.helse-midt.no/Sider/ahlr.aspx

  Trykk "Start kurs" til høyre i bildet. Etter fullført kurs, kan man skrive ut diplom ved å klikke på "Mine Kurs" og hente fram aktuelt kursbevis.

  Innhold:

  Det praktiske kurset består av:

  • gjennomgang av lokale varslingsrutiner og stansteam
  • basisferdigheter med trening på grunnleggande enreddar- og toredderteknikk
  • Gjennomgang av korrekt bruk av hjertestarter, tolkning av støtbare og ikke-støtbare rytmer, sikkerhet ved bruk av hjertestarter. Bruk av hjertestarter i manuell og halvautomatisk modus. Registrering av hendelser på Zoll R-series.
  • Plassering av pads og bruk av puck. Gjennomgang av informasjon fra registrering via puck, samt muligheter for å se underliggende rytme.
  • gjennomgang av algoritme og AHLR-plakat, medikamenter og utstyr (svelgtube, defibrillator, oksygen etc). GJennomgang av kjeden som redder liv.
  • scenariotrening med debriefing​

  Instruktøren skal være kjent med de pedagogiske prinsipper for læring, fasilitering, instruksjon og godt teamarbeid og kunne anvende disse i praksis

 • Testmodus Nei
 • Versjon 2201
 • Varighet 8 timer
 • Gyldig fra  
 • Gyldig til 19.12.2024
 • Fagområde Sykepleie; Medisin; Kvalitet og sikkerheit
 • Kursarrangør St. Olavs hospital
 • Forkunnskaper Må ha tatt AHLR elæring og test i kompetanseportalen og lest gjennom instruktørbok
 • Faglig kursansvarlig
  Flatøy, Kaja
 • Alternativ faglig kursansvarlig  
 • Kursadministrator for kurssiden
  Flatøy, Kaja
 • Kursevaluering Nei
 • Kursevalueringsprosent  
 • Tillat påmelding til flere arrangement Nei
 • Ønsker du å varsle abonnenter? Nei
 • Målgruppe Ansatte i Helse Midt-Norge; Spesialisthelsetjenesten i alle helseregioner Beskrivelse av målgruppen Sykepleiere ved hovedintensiv, St Olavs Hospital
 • Anonymiseres Nei
 • Ansatt Ja
 • Ikke ansatt Nei
 • Anonym Nei
 • Vis filter for sted Nei
 • Kursmateriell
Nytt arrangement Nytt arrangement
Trenger du hjelp?
Brukerveiledninger
Brukerveiledninger
Hemithjelp - tlf. (0)03612
False