Dette kurset er for tiden i testmodus.
Dette kurset er ikke gyldig enda.
Sist revidert: 03.10.2022 14:26 Neste revisjon:09.05.2023
 • Tittel EL161 Arbeidsflyt for fødselsmeldinger kommune
 • Beskrivelse

  ​Beskrivelse

  Denne e-læringen er laget for svangerskapsomsorg og helsestasjon, og vise hvor fødselsmeldinger og epikriser fra sykehus havner i In basket, samt hvordan du legger til hjemmebesøk av jordmor som en helsefremmingsaktivitet i barnets journal.


  Innhold: 

  1. Fødselsmeldinger i In Basket (00:14)
  2. Epikrise og fødselsrapport i In Basket (01:05)
  3. Helsefremming - legg til påminnelse om hjemmebesøk (02:28)
  4. Helsefremming - utestående oppfølginger (03:36)


  Læringsubytte

  Få kjennskap til arbeidsflyter knyttet til fødselsmeldinger fra sykehus.


  Vær oppmerksom på at Helseplattformen utvikles fortløpende. Frem til sommeren 2023 har vi dessverre ikke kapasitet til å justere alle e-læringer samtidig som løsningen endrer seg, og du vil kunne oppleve at noe innhold avviker fra opplærings- og produksjonsmiljø. Vi beklager konsekvensene av dette, og vil samtidig påpeke at e-læringer blir fjernet eller erstattet når de mister sin overføringsverdi. Dato for neste planlagte revisjon kan sees på kurssiden i HMN Læringsportal.


  Demonstrasjon: Cecilie Fjeldvær
  Produksjon: Frode Nikolaisen

 • Testmodus Nei
 • Varighet 4:16 minutter
 • Gyldig fra  
 • Gyldig til 09.05.2023
 • Fagområde Helseplattformen
 • Kursarrangør Helseplattformen
 • Forkunnskaper Ha grunnleggende kjennskap til fødselsmeldinger og helsefremmingsaktiviteter
 • Faglig kursansvarlig
  Fjeldvær, Cecilie Margrethe
 • Alternativ faglig kursansvarlig opplaering@helseplattformen.no
 • Kursadministrator for kurssiden
  Haugstad, Stian
 • Målgruppe Ansatte i Helse Midt-Norge; Studenter, nyansatte, vikarer og hospitanter; Primærhelsetjenesten Beskrivelse av målgruppen Helsestasjon og svangerskapsomsorg
 • Ansatt Ja
 • Ikke ansatt Ja
 • Anonym Nei
 • Kursevaluering Nei
 • Kursevalueringsprosent  
 • Videolenke
 • Kursmateriell
Trenger du hjelp?
Brukerveiledninger
Brukerveiledninger
Hemithjelp - tlf. (0)03612