Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Avansert hjerte- og lungeredning (AHLR). Repetisjonskurs

Dette kurset er ikke gyldig enda.
Sist revidert: 10.06.2021 12:08 Neste revisjon: 10.06.2023
 • Tittel Avansert hjerte- og lungeredning (AHLR). Repetisjonskurs
 • Beskrivelse
  Målgruppe:

  Faste medlemmar i stansteam. Turnuslegar, anestesilegar, medisinske legar, anestesisjukepleiarar, intensivsjukepleiarar og evt sjukepleiarar i mottak.

  Mål med opplæringa:

  Etter endt kurs skal deltakarane kunne:

  • konstatere hjertestans, varsle og starte HLR
  • utføre basal HLR med einreddar- og toreddar-teknikk
  • bruke hjertestartaren og ivareta tryggleiken til alle involverte
  • utøve AHLR etter gjeldande retningslinjer
  • utøve og forstå at det er avgjerande med tydeleg leiarskap og rollefordeling i teamet
  • utøve og forstå at det er avgjerande med samarbeid og god kommunikasjon
  • kjenne si eiga rolle i teamet
  • kjenne til lokal organisering og tilpasning

  Forkunnskap:

  Gjennomfør e-læringa til NRR, med tilgang via Læringsportalen: https://kurs.helse-midt.no/Sider/ahlr.aspx

  Trykk "Start kurs" til høgre i bilete, e-læringa kan mellomlagrast og gjennopptakast. Når kurset er gjennomført, så vert kurset lagt til i CV i Kompetanseportalen.

  Innhold:

  Det praktiske kurset består av:

  • gjennomgang av lokale varslingsrutiner og stansteam
  • basisferdigheiter med trening på grunnleggande einreddar- og toreddarteknikk
  • gjennomgang av AHLR-plakaten, medikament og utstyr
  • scenariotrening med debriefing

  Rammefaktorar:

  Nærmaste leiar er ansvarlig for å melde på deltakarane på kurset i samarbeid med HLR-instruktør.
 • Testmodus Nei
 • Versjon 2099
 • Varighet 2 timar
 • Gyldig fra  
 • Gyldig til 10.06.2023
 • Fagområde Beredskap
 • Kursarrangør HMR
 • Forkunnskaper Sjå Kursbeskriving.
 • Faglig kursansvarlig
  Heggedal, Rune
  Rydjord, Hege
  Moe, Ann Karin
  Alnes, Jorunn Liv
  Sunde, Daniel
  Osdal, Siv Reidun
  Flø, Bjørg
  Gravdal, Olav
  Larsen, Trine
  Skjærset, Kjetil
 • Alternativ faglig kursansvarlig  
 • Kursadministrator for kurssiden
  Mathisen, Roar
 • Kursevaluering Nei
 • Ønsker du å varsle abonnenter?  
 • Målgruppe Ansatte i Helse Midt-Norge Beskrivelse av målgruppen Faste medlemmar i stansteam.
 • Anonymiseres Nei
 • Ansatt Ja
 • Ikke ansatt Nei
 • Anonym Nei
 • Vis filter for sted  
 • Kursmateriell
Nytt arrangement Nytt arrangement
Trenger du hjelp?
Brukerveiledninger
Brukerveiledninger
Hemithjelp - tlf. (0)03612
False
Oppstartsdato
Tid
Sted
Ledige plasser
Påmelding
AHLR for intensiv
8
Feb
2023
08:00
Molde
Festsalen,36
7
 
Dag 1
08.02.2023 08:00
11:30
Matservering:
Nei
Antall plasser:
7
Antall påmeldte:
0
Påmeldingsfrist:
08.02.2023
Avmeldingsfrist:
08.02.2023
Kursholder:
Vik, Susanne / Krane, Astrid
Kursadministrator:
Krane, Astrid / Vik, Susanne
AHLR for intensiv
8
Feb
2023
12:00
Molde
Festsalen,36
6
 
Dag 1
08.02.2023 12:00
15:30
Matservering:
Nei
Antall plasser:
7
Antall påmeldte:
1
Påmeldingsfrist:
08.02.2023
Avmeldingsfrist:
08.02.2023
Kursholder:
Krane, Astrid / Vik, Susanne
Kursadministrator:
Krane, Astrid / Vik, Susanne
AHLR Stansteam
21
Feb
2023
09:00
Ålesund
HLR senteret 6. etg. høgblokka,10
5
 
Dag 1
21.02.2023 09:00
11:00
Matservering:
Nei
Antall plasser:
5
Antall påmeldte:
0
Påmeldingsfrist:
14.02.2023
Avmeldingsfrist:
14.02.2023
Kursadministrator:
Sunde, Daniel / Alnes, Jorunn Liv / Larsen, Trine
AHLR Stansteam
21
Feb
2023
12:00
Ålesund
HLR senteret 6. etg. høgblokka,10
5
 
Dag 1
21.02.2023 12:00
14:00
Matservering:
Nei
Antall plasser:
5
Antall påmeldte:
0
Påmeldingsfrist:
21.02.2023
Avmeldingsfrist:
21.02.2023
Kursadministrator:
Sunde, Daniel / Alnes, Jorunn Liv / Larsen, Trine
28
Feb
2023
09:00
Volda
Intensiv avd, rom 1+2
2
 
Dag 1
28.02.2023 09:00
11:30
Matservering:
Nei
Antall plasser:
6
Antall påmeldte:
4
Påmeldingsfrist:
28.02.2023
Avmeldingsfrist:
28.02.2023
Kursholder:
Osdal, Siv Reidun / Flø, Bjørg / Gravdal, Olav
Kursadministrator:
Gravdal, Olav
28
Feb
2023
12:30
Volda
Intensiv avd, rom 1+2
1
 
Dag 1
28.02.2023 12:30
15:00
Matservering:
Nei
Antall plasser:
6
Antall påmeldte:
5
Påmeldingsfrist:
28.02.2023
Avmeldingsfrist:
28.02.2023
Kursholder:
Osdal, Siv Reidun / Flø, Bjørg / Gravdal, Olav
Kursadministrator:
Gravdal, Olav
AHLR Stansteam
14
Mar
2023
09:00
Ålesund
HLR senteret 6. etg. høgblokka,10
5
 
Dag 1
14.03.2023 09:00
11:00
Matservering:
Nei
Antall plasser:
5
Antall påmeldte:
0
Påmeldingsfrist:
14.03.2023
Avmeldingsfrist:
14.03.2023
Kursadministrator:
Sunde, Daniel / Alnes, Jorunn Liv / Larsen, Trine
AHLR Stansteam
14
Mar
2023
12:00
Ålesund
HLR senteret 6. etg. høgblokka,10
4
 
Dag 1
14.03.2023 12:00
14:00
Matservering:
Nei
Antall plasser:
5
Antall påmeldte:
1
Påmeldingsfrist:
14.03.2023
Avmeldingsfrist:
14.03.2023
Kursadministrator:
Sunde, Daniel / Larsen, Trine / Alnes, Jorunn Liv
AHLR Stansteam
28
Mar
2023
09:00
Ålesund
HLR senteret 6. etg. høgblokka,10
5
 
Dag 1
28.03.2023 09:00
11:00
Matservering:
Nei
Antall plasser:
5
Antall påmeldte:
0
Påmeldingsfrist:
28.03.2023
Avmeldingsfrist:
28.03.2023
Kursadministrator:
Sunde, Daniel / Larsen, Trine
AHLR Stansteam
28
Mar
2023
12:00
Ålesund
HLR senteret 6. etg. høgblokka,10
5
 
Dag 1
28.03.2023 12:00
14:00
Matservering:
Nei
Antall plasser:
5
Antall påmeldte:
0
Påmeldingsfrist:
28.03.2023
Avmeldingsfrist:
28.03.2023
Kursadministrator:
Sunde, Daniel / Larsen, Trine / Alnes, Jorunn Liv
AHLR Stansteam
18
Apr
2023
09:00
Ålesund
HLR senteret 6. etg. høgblokka,10
4
 
Dag 1
18.04.2023 09:00
11:00
Matservering:
Nei
Antall plasser:
5
Antall påmeldte:
1
Påmeldingsfrist:
18.04.2023
Avmeldingsfrist:
18.04.2023
Kursadministrator:
Sunde, Daniel / Larsen, Trine / Alnes, Jorunn Liv
AHLR Stansteam
18
Apr
2023
12:00
Ålesund
HLR senteret 6. etg. høgblokka,10
5
 
Dag 1
18.04.2023 12:00
14:00
Matservering:
Nei
Antall plasser:
5
Antall påmeldte:
0
Påmeldingsfrist:
18.04.2023
Avmeldingsfrist:
18.04.2023
Kursadministrator:
Sunde, Daniel / Larsen, Trine / Alnes, Jorunn Liv
AHLR Stansteam
25
Apr
2023
09:00
Ålesund
HLR senteret 6. etg. høgblokka,10
4
 
Dag 1
25.04.2023 09:00
11:00
Matservering:
Nei
Antall plasser:
5
Antall påmeldte:
1
Påmeldingsfrist:
25.04.2023
Avmeldingsfrist:
25.04.2023
Kursadministrator:
Sunde, Daniel / Larsen, Trine / Alnes, Jorunn Liv
AHLR Stansteam
25
Apr
2023
12:00
Ålesund
HLR senteret 6. etg. høgblokka,10
5
 
Dag 1
25.04.2023 12:00
14:00
Matservering:
Nei
Antall plasser:
5
Antall påmeldte:
0
Påmeldingsfrist:
25.04.2023
Avmeldingsfrist:
25.04.2023
Kursadministrator:
Sunde, Daniel / Larsen, Trine / Alnes, Jorunn Liv