Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Barn og unge med oppfølgingsbehov

Dette kurset er ikke gyldig enda.
Sist revidert: 16.09.2019 08:03 Neste revisjon: 30.10.2020
 • Tittel Barn og unge med oppfølgingsbehov
 • Beskrivelse

  Velkommen til konferanse med fokus på barn og unge

  30. oktober 2019    Kl. 10.00 - 15.00

  Sted: Bystyresalen/Rådhuset i Ålesund


  Med denne dagen ønsker vi å sette fokus på samhandlingen rundt barn og unge med behov for oppfølging av helse- og omsorgstjenester. Alle pasienter/ brukere skal oppleve å bli ivaretatt på en helhetlig måte. God samhandling innebærer at våre helsetjenester skal være sammenhengende og koordinerte. Fra kommune til spesialisthelsetjenesten, og tilbake.

  Vi vil se nærmere på

  -          pakkeforløp og forløpskoordinator for psykisk helse, fra kommunen og fra helseforetaket.
  -          mulighetsrommet for samhandling for de som er utenfor pakkeforløpene, og prøve å belyse fastlegens rolle               i  samhandlingen.

  -          hva som er tilgjengelig av elektronisk kommunikasjon mellom kommunen og helseforetaket.
  -          de mange tjenestene/ tilbudene for barn og unge i både kommuner og helseforetak.
  -          fokus på samhandling rundt barn og unge med behov for oppfølging av helse – og omsorgstjenester

  Konferansen er kostnadsfri!     Gi beskjed om allergier!

  Arrangør: Representanter fra Koordinerende enheter i kommunene, helseforetaket i fylket og Fylkesmannen

  Målgrupper: Fagpersoner som jobber med barn og unge i kommuner og helseforetak.

  Viktig! Fagfolk frå kommunene må oppgje e-post, kommune og stillingstittel ved påmelding!!

  Ved spørsmål, kontakt: anne.hollingen@helse-mr.no  – telefon: 908 06 996

  Påmeldingsfrist: 24. oktober​

  PROGRAM (det kan komme endringer)

  09.30 - 10.00   Registrering

  10.00                Velkommen v/ Mona Vedlog, Koordinerende enhet i Ålesund kommune og Anne Hollingen, Koordinerende enhet i HMR HF

  10.10                Bruker stemme

  10.30                Henvisning fra en fastlege v/ Petter Holen Fræna kommune

  10.50                Forløpskoordinering – Organisering og erfaring, v/ Lindis Akslen enhetsleder for barn og unge og Silje Elisabeth Langnes lege i Sula kommune

  11.15                 Pause

  11.30               Koordinerende enhet er ikke bare en funksjon, også en utøver  v/ Elizabeth Miciano, Koordinerende                                enhet i Surnadal Kommune

  11.50                Pakkeforløp i spesialisthelsetjenesten v/Inger Ann Berge seksjonsleder i psykisk helsevern, barn og unge i helseforetaket       

  12.10                 Lunsj

  13.00                 Kvalitet i alle ledd v/ Anne Helen Marøy Ulvestad, ass. seksjonsleder barnemedisin og habilitering i helseforetaket

  13.15                 Møteplassen ved Stian Endresen praksiskonsulent i HF og fastlege i Ulstein Kommune

  13.45                 Pause

  14.00                Elektronisk samhandling mellom kommuner og HF i dag? V/Atle Betten E-helse rådgiver, Orikide` og Asbjørn Kjelsvik IKT rådgiver i HF

  14.30                 Status revisjon av samarbeidsavtalene v/ Lena Waage, samhandlingssjef i HMR HF

  15.00                 Avslutning, vel hjemJ

   


 • Testmodus Nei
 • Versjon 2964
 • Varighet 5 timer
 • Gyldig fra  
 • Gyldig til 30.10.2020
 • Fagområde Medisin; Nyansatt; Pediatri; Psykiatri; Psykisk helsevern; Rusbehandling; Sjukepleie; Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
 • Kursarrangør HMR
 • Forkunnskaper Ingen
 • Faglig kursansvarlig
  Hollingen, Anne
 • Kursadministrator for kurssiden
  Hollingen, Anne
 • Kursevaluering Nei
 • Målgruppe Pasient og pårørende; Primærhelsetjenesten; Spesialisthelsetjenesten i andre helseregioner; Studenter, nyansatte, vikarer og hospitanter Beskrivelse av målgruppen Fagpersoner som jobber med barn og unge
 • Anonymiseres Nei
 • Ansatt Nei
 • Ikke ansatt Ja
 • Anonym Nei
 • Kursmateriell
Trenger du hjelp?
Brukerveiledninger
Brukerveiledninger
Hemithjelp - tlf. (0)03612