Dette kurset er ikke gyldig enda.
Sist revidert: 08.02.2023 15:41 Neste revisjon: 09.02.2024
 • Tittel Brannvernundervisning type C
 • Beskrivelse

  Hovedmomentet i denne øvelsen er evakuering ved brann.

  Tema:

  - Gjennomgang av prosedyrer, rutiner og evakueringsplaner ved enheten.

  - Gjennomgang av rømningsveier.

  - Gjennomgang av slokkemidler på plassen.

  - Øvelse på brannscenario. Fra deteksjon til evakuering.

  Gjennomføres normalt i tilknytning til egne arealer.

  Se for øvrig Prosedyre 18355 Brannvernundervisning

   

  Det anbefales 18 plasser per kurs.

 • Testmodus Nei
 • Versjon 1635
 • Varighet 1,5 timer
 • Gyldig fra  
 • Gyldig til 09.02.2024
 • Fagområde Brannvern
 • Kursarrangør St. Olavs hospital
 • Forkunnskaper -
 • Faglig kursansvarlig
  Garten, Ane
 • Alternativ faglig kursansvarlig  
 • Kursadministrator for kurssiden
  Kjeldsberg, Heidi Setsaas
 • Kursevaluering Nei
 • Kursevalueringsprosent  
 • Tillat påmelding til flere arrangement  
 • Ønsker du å varsle abonnenter? Nei
 • Målgruppe Ansatte i Helse Midt-Norge Beskrivelse av målgruppen Primært ansatte med pasientkontakt
 • Anonymiseres Nei
 • Ansatt Ja
 • Ikke ansatt Nei
 • Anonym Nei
 • Vis filter for sted Nei
 • Kursmateriell
Nytt arrangement Nytt arrangement
Trenger du hjelp?
Brukerveiledninger
Brukerveiledninger
Hemithjelp - tlf. (0)03612
False