Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Digital selvhjelp for familier med overvekt

Dette kurset er ikke gyldig enda.
Sist revidert: 11.01.2021 12:26 Neste revisjon:16.09.2022
 • Tittel Digital selvhjelp for familier med overvekt
 • Beskrivelse

  Kurset er kun en prototype til pilotstudien.

  Hensikt

  Hensikten med kurset er å styrke tilbudet til familier som har barn med overvekt, ved å tilby et digitalt selvhjelpsverktøy som også kan brukes av de familiene som av ulike årsaker takker nei til oppmøtebasert tilbud i helsetjenesten. Kurset er også tiltenkt helsepersonell, som kan bruke dette som et supplement til ordinær oppfølging.

  Innhold

  Gjennom kurset vil du få mulighet til å teste din egen familie, lære om hvilke endringer som vil være nødvendige for å redusere overvekt, samt få kjennskap til flere ulike verktøy som kan støtte familien i endringsprosessen. Kurset består av 5 ulike moduler, med trinnvise endringer av levevaner:

  ●        Trinn 1: Kartlegging
  ●        Trinn 2: Lær mer
  ●        Trinn 3: Legg en plan
  ●        Trinn 4: Kom i gang
  ●        Trinn 5: Hvordan går det?

  Bruk av kurset

  Innholdet kan brukes individuelt, men anbefales gjennomført sammen med hele familien. Store deler av kurset kan også gjennomføres i samarbeid med helsepersonell, som en del av et oppmøtebasert tilbud, både individuelt og i gruppe.

  Lyd og Video

  Kurset har både lyd og video, og det kan være en fordel med høyttaler eller hodetelefoner.

  Varighet:

  Hver modul tar omtrent 20-30 minutter å fullføre, men det vil variere hvor lang tid hver enkelt familie bruker på gjennomføring av kurset. Å få til endringer i en familie er ofte en langsiktig prosess, og det kan for noen være naturlig å bruke mer tid til dette enn andre.

  Kursmateriell:

  www.kostverktøyet.no


 • Testmodus Nei
 • Varighet Hver modul tar omtrent 20-30 minutter å fullføre, men det vil variere hvor lang tid hver enkelt familie bruker på gjennomføring av kurset.
 • Gyldig fra  
 • Gyldig til 16.09.2022
 • Fagområde Barn; Overvekt; Fedme; Ernæring; Kosthold
 • Kursarrangør St. Olavs Hospital
 • Forkunnskaper Ingen
 • Faglig kursansvarlig
  Drilen, Tove Langlo
 • Kursadministrator for kurssiden
  Holmberg, Gard Frode
 • Kursevaluering Nei
 • Målgruppe Ansatte i Helse Midt-Norge; Primærhelsetjenesten; Pasient og pårørende Beskrivelse av målgruppen Barn < 10 år med overvekt og deres foresatte, samt helsepersonell fra både 1. og 2. linjetjenesten som jobber med denne målgruppen.
 • Ansatt Ja
 • Ikke ansatt Ja
 • Anonym Nei
 • Vis i fullskjerm  
 • Angi bredde  
 • Angi høyde  
 • SLKID 14003
 • Mulig poengsum  
 • PakkeID 480
 • Kursmateriell
Trenger du hjelp?
Brukerveiledninger
Brukerveiledninger
Hemithjelp - tlf. (0)03612