Dette kurset er for tiden i testmodus.
Dette kurset er ikke gyldig enda.
Sist revidert: 27.06.2023 12:24 Neste revisjon:04.11.2023
 • Tittel EL165 Enkelttime og gjentagende timer
 • Beskrivelse

  ​​Denne e-læringen er en del av en serie med oppdateringer i TIMEPLANLEGGING for brukere i Helseplattformen.  Oppdateringene er allerede innført i opplæringsmiljøene (PLY og ACE), og vil være gjeldende i produksjonsmiljøet f.o.m. 14. oktober 2022. 


  Beskrivelse

  Videoen viser hvordan man planlegger enkle og gjentagende timer i Helseplattformen. Merk at denne funksjonaliteten ikke blir tilgjengelig i produksjonsmiljø før oktober 2022, men kan prøves ut i opplæringsmiljøene (PLY/ACE) allerede nå. 

  • Enkelttimer - 00:00
  • Gjentagende timer - 04:40

  Merk at eksempelet i denne videoen er tilpasset ansatte i kommune. Funksjonaliteten for sykehus er den samme, men fremgangsmåten (klikk-for-klikk) vil variere. Forskjellen på fremgangsmåten for timeplanlegging er at en sykehusansatt alltid må gå via en reservasjon i ventelisten, mens en kommuneansatt vil ha en knapp som gjør det mulig å planlegge timer direkte fra arbeidsflata. 

  Læringsmål 
  Få kjennskap til planlegging av enkelttimer og gjentakende timer i Helseplattformen. 


  Vær oppmerksom på at Helseplattformen utvikles fortløpende. Frem til sommeren 2023 har vi dessverre ikke kapasitet til å justere alle e-læringer samtidig som løsningen endrer seg, og du vil kunne oppleve at noe innhold avviker fra opplærings- og produksjonsmiljø. Vi beklager konsekvensene av dette, og vil samtidig påpeke at e-læringer blir fjernet eller erstattet når de mister sin overføringsverdi. Dato for neste planlagte revisjon kan sees på kurssiden i HMN Læringsportal.

 • Testmodus Nei
 • Varighet 08:41 minutter
 • Gyldig fra  
 • Gyldig til 04.11.2023
 • Fagområde Helseplattformen
 • Kursarrangør Helseplattformen
 • Forkunnskaper Ha grunnleggende kjennskap til timeplanlegging
 • Faglig kursansvarlig
  Wennberg, May Helen Laberget
 • Alternativ faglig kursansvarlig opplaering@helseplattformen.no
 • Kursadministrator for kurssiden
  Haugstad, Stian
 • Målgruppe Ansatte i Helse Midt-Norge; Primærhelsetjenesten; Studenter, nyansatte, vikarer og hospitanter Beskrivelse av målgruppen Ansatte som planlegger timeavtaler
 • Ansatt Ja
 • Ikke ansatt Ja
 • Anonym Nei
 • Kursevaluering Nei
 • Kursevalueringsprosent  
 • Videolenke
 • Kursmateriell
Trenger du hjelp?
Brukerveiledninger
Brukerveiledninger
Hemithjelp - tlf. (0)03612