Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Erfaringsseminar om digitalisering av gruppe- oppfølging og behandling

Dette kurset er ikke gyldig enda.
Sist revidert: 11.03.2021 09:59 Neste revisjon: 25.03.2021
 • Tittel Erfaringsseminar om digitalisering av gruppe- oppfølging og behandling
 • Beskrivelse

  Innledning

  ​Avstandsoppfølging er et satsningsområde for St.Olavs hospital, og var det også før koronapandemien kom. Det er flere grunner til dette som reduserte kostnader til reise både for pasienter og helsepersonell, miljømessige hensyn, øke pasientens samvalg, samt bedre og mer effektiv bruk av ressurser.  Med pandemien og lock down i  mars 2020 måtte mye av behandling og oppfølging overføres til avstandsoppfølging, også for sykehusets gruppetilbud. Dette for å kunne fortsette å yte helsehjelp.  Det stilte krav til rask omstilling. St Olavs hospital var et av de sykehusene i landet som var raskest ut med å legge om driften til avstandsoppfølging, i form av video- og telefonkonsultasjoner.  

  Det siste året har gitt sykehuset en unik mulighet til å få en bred og variert erfaring med avstandsoppfølging, både erfaring med hva som fungerer godt og for hvem, samt hvilke områder hvor bruk av avstandsoppfølging er mer krevende eller ikke hensiktsmessig å gjennomføre. 

  Formål:

  Bruk av avstandsoppfølging og digitaliserte løsninger for oppfølging og behandling i gruppeformat er et nytt området. Det er et behov for å samle erfaringer, bygge kunnskap og forske mer på dette formatet for å sikre kvalitet i tjenesten. Et erfaringsseminar er et ledd i å øke kunnskapsgrunnlaget om avstandsoppfølging. 
  Målet med seminaret var å samle inn erfaringer fra digitalisering av gruppe-oppfølging og behandling fra ulike klinikker i St Olavs hospital.
  Det er fortsatt en pågående pandemisituasjon og erfaringene vil styrke kunnskapsgrunnlaget for hvem avstandsoppfølging fungerer for, hvordan det kan brukes, og områder hvor bruk av avstandsoppfølging er mer krevende. Dette vil være erfaringer som er avgjørende for videre tjenesteutvikling i sykehuset både under pandemien, men også etter pandemien som ledd i sykehusets digitaliseringsstrategi.


  Målsetning:

   1. Formålet er å lage en oversikt over hvilke gruppetilbud som har blitt digitalisert i sykehuset for å sikre tilgang til erfaringsutveksling også utenfor denne workshopen. 
   2. Læring og inspirasjon på tvers av klinikker
   3. Sikre videre utvikling innen området både mtp tekniske løsninger og lage plan for økt kunnskapsgrunnlag gjennom plan for videre forskningsprosjekter


 • Testmodus Nei
 • Versjon 3723
 • Varighet 1 dag
 • Gyldig fra  
 • Gyldig til 25.03.2021
 • Fagområde  
 • Kursarrangør St. Olavs Hospital
 • Forkunnskaper Ingen
 • Faglig kursansvarlig
  Gismervik, Sigmund Østgård
 • Kursadministrator for kurssiden
  Harli, Roger
 • Kursevaluering Nei
 • Målgruppe Ansatte i Helse Midt-Norge; Primærhelsetjenesten Beskrivelse av målgruppen Alle ansatte som erinteressert i eller involvert i digital gruppebehandling
 • Anonymiseres Nei
 • Ansatt Ja
 • Ikke ansatt Ja
 • Anonym Nei
 • Kursmateriell
Trenger du hjelp?
Brukerveiledninger
Brukerveiledninger
Hemithjelp - tlf. (0)03612