Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Kurs i kommunikasjon og pedagogikk for LIS1 i HNT

Dette kurset er ikke gyldig enda.
Sist revidert: 19.03.2021 09:26 Neste revisjon: 31.12.2021
 • Tittel Kurs i kommunikasjon og pedagogikk for LIS1 i HNT
 • Beskrivelse

  Felles kompetansemoduler (FKM) består av et sett av læringsmål som strekker seg gjennom hele utdanningsløpet til den enkelte lege i spesialisering.

  Dette kurset dekker følgende temaområder/læringsmål:

  Kommunikasjon (FKM 14-18)

  LM-14 God kommunikasjon og grunnleggende kommunikasjonsteori. Ha kunnskap om betydningen av god kommunikasjon og kjennskap til grunnleggende kommunikasjonsteori.
  LM-15 Bruke kommunikasjon for presis diagnostikk. Kunne bruke kommunikasjon effektivt for å innhente og forstå pasientens perspektiver som grunnlag for presis diagnostikk.
  LM-16 Formidle relevant informasjon til en tredjeperson. Kunne kommunisere med andre slik at det styrker deres muligheter til å formidle relevant informasjon til en tredjeperson (pasient, annet helsepersonell osv.).
  LM-17 Grunnleggende prinsippene for veiledning og supervisjon. Kjenne til de grunnleggende prinsippene for veiledning og supervisjon, og kunne reflektere over å være i en læringsprosess gjennom veiledning og supervisjon.
  Lm-18 Styrker og svakheter i egne kommunikasjonsferdigheter. Kjenne styrker og svakheter i egne kommunikasjonsferdigheter og vite hvordan man kan få tilbakemeldinger og oppdatere sine ferdigheter

  Pedagogikk (FKM 48-49, 52-54 og 56)

  Pasient- og brukermedvirkning FKM 48-49

  LM-48 Kunne involvere pasienter, pårørende, brukerrepresentanter og framtidige brukere som aktive parnere på det nivå partnerne selv ønsker i et likeverdig samarbeid for å ivareta brukermedvirkning på individnivå.

  Pasient- og pårørendeopplæring FKM 52-54

  LM-52 Ha kunnskap om hva pasientopplæring betyr for behandlingskvalitet.
  LM-53 Kunne identifisere og konkretisere individuelle behov for opplæring og legge til rette for læring og mestring.
  LM-54 Ha kunnskap om metoder og pedagogiske prinsipper for å planlegge, gjennomføre og evaluere opplæring av pasienter og pårørende i samhandling med relevante profesjonsgrupper.

  Samhandling FKM 56

  LM-56 Kunne samhandle i tverrfaglige team slik at det blir et likeverdig samarbeid, hvor hele teamets kompetanse brukes optimalt, og kunne benytte samarbeidet til å lære av de andre medlemmenes kompetanse.

  Forkunnskaper

  Gjennomført e-læring:

  Helsepedagogikk - helsefremming

  Helsepedagogikk - pedagogikk


  Hovedregelen er at LIS1-legen deltar på første FKM-kurset som arrangeres etter oppstart LIS1-tjeneste.

  Kurset følges opp av to gruppeveiledninger: 

  Gruppeveiledning FKM LIS1 temaområde 1+2 (3t) og Gruppeveiledning FKM LIS1 3+4 (3t) etter egen påmelding i Læringsportalen.


 • Testmodus Nei
 • Versjon 2894
 • Varighet 1 dag
 • Gyldig fra  
 • Gyldig til 31.12.2021
 • Fagområde Medisin
 • Kursarrangør HNT
 • Forkunnskaper LIS1-leger
 • Faglig kursansvarlig
  Romuld, Elisabeth Bratland
 • Kursadministrator for kurssiden
  Sandberg, Aud-Mai
 • Kursevaluering Ja
 • Målgruppe LiS 1 - leger Beskrivelse av målgruppen LIS 1 - leger
 • Anonymiseres Nei
 • Ansatt Ja
 • Ikke ansatt Nei
 • Anonym Nei
 • Kursmateriell
Trenger du hjelp?
Brukerveiledninger
Brukerveiledninger
Hemithjelp - tlf. (0)03612
Oppstartsdato
Tid
Sted
Ledige plasser
Påmelding
Kurs i kommunikasjon og pedagogikk for LIS1 med oppstart 010321 Levanger
3
Jun
2021
12:00
Levanger
Store Møterom Arken,25
4
 
Dag 1
03.06.2021 12:00
15:30
Matservering:
Nei
Antall plasser:
15
Antall påmeldte:
11
Påmeldingsfrist:
24.05.2021
Avmeldingsfrist:
24.05.2021
Kursholder:
Fiskum, Cathrine / Romuld, Elisabeth Bratland
Kursadministrator:
Romuld, Elisabeth Bratland
Kurs i kommunikasjon og pedagogikk for LIS1 med oppstart 010321 Namsos
4
Jun
2021
08:00
Namsos
Psykiatri Namsen GS105 B,55
6
 
Dag 1
04.06.2021 08:00
11:30
Matservering:
Nei
Antall plasser:
12
Antall påmeldte:
6
Påmeldingsfrist:
24.05.2021
Avmeldingsfrist:
28.05.2021
Kursholder:
Romuld, Elisabeth Bratland / Fiskum, Cathrine
Kursadministrator:
Romuld, Elisabeth Bratland
Kurs i kommunikasjon og pedagogikk for LIS1 med oppstart 010921 Levanger
4
Nov
2021
12:00
Levanger
Store Møterom Arken,25
15
 
Dag 1
04.11.2021 12:00
15:30
Matservering:
Nei
Antall plasser:
15
Antall påmeldte:
0
Påmeldingsfrist:
21.10.2021
Avmeldingsfrist:
28.10.2021
Kursholder:
Romuld, Elisabeth Bratland / Fiskum, Cathrine
Kursadministrator:
Sandberg, Aud-Mai
Kurs i kommunikasjon og pedagogikk for LIS1 med oppstart 010921 Levanger
5
Nov
2021
08:00
Namsos
Psykiatri Namsen GS105 B,55
12
 
Dag 1
05.11.2021 08:00
11:30
Matservering:
Nei
Antall plasser:
12
Antall påmeldte:
0
Påmeldingsfrist:
22.10.2021
Avmeldingsfrist:
29.10.2021
Kursholder:
Fiskum, Cathrine / Romuld, Elisabeth Bratland
Kursadministrator:
Sandberg, Aud-Mai