Dette kurset er ikke gyldig enda.
Sist revidert: 01.11.2023 17:08 Neste revisjon: 01.11.2025
 • Tittel Kurs i kommunikasjon og pedagogikk for LIS1 i HNT
 • Beskrivelse

  ​​Felles kompetansemoduler (FKM) består av et sett av læringsmål som strekker seg gjennom hele utdanningsløpet til den enkelte lege i spesialisering.

  Dette kurset dekker følgende temaområder/læringsmål:

  Kommunikasjon (FKM 14-18)

  LM-14 God kommunikasjon og grunnleggende kommunikasjonsteori. Ha kunnskap om betydningen av god kommunikasjon og kjennskap til grunnleggende kommunikasjonsteori.
  LM-15 Bruke kommunikasjon for presis diagnostikk. Kunne bruke kommunikasjon effektivt for å innhente og forstå pasientens perspektiver som grunnlag for presis diagnostikk.
  LM-16 Formidle relevant informasjon til en tredjeperson. Kunne kommunisere med andre slik at det styrker deres muligheter til å formidle relevant informasjon til en tredjeperson (pasient, annet helsepersonell osv.).
  LM-17 Grunnleggende prinsippene for veiledning og supervisjon. Kjenne til de grunnleggende prinsippene for veiledning og supervisjon, og kunne reflektere over å være i en læringsprosess gjennom veiledning og supervisjon.
  Lm-18 Styrker og svakheter i egne kommunikasjonsferdigheter. Kjenne styrker og svakheter i egne kommunikasjonsferdigheter og vite hvordan man kan få tilbakemeldinger og oppdatere sine ferdigheter

  Pedagogikk (FKM 48-49, 52-54 og 56)

  Pasient- og brukermedvirkning FKM 48-49

  LM-48 Kunne involvere pasienter, pårørende, brukerrepresentanter og framtidige brukere som aktive parnere på det nivå partnerne selv ønsker i et likeverdig samarbeid for å ivareta brukermedvirkning på individnivå.

  Pasient- og pårørendeopplæring FKM 52-54

  LM-52 Ha kunnskap om hva pasientopplæring betyr for behandlingskvalitet.
  LM-53 Kunne identifisere og konkretisere individuelle behov for opplæring og legge til rette for læring og mestring.
  LM-54 Ha kunnskap om metoder og pedagogiske prinsipper for å planlegge, gjennomføre og evaluere opplæring av pasienter og pårørende i samhandling med relevante profesjonsgrupper.

  Samhandling FKM 56

  LM-56 Kunne samhandle i tverrfaglige team slik at det blir et likeverdig samarbeid, hvor hele teamets kompetanse brukes optimalt, og kunne benytte samarbeidet til å lære av de andre medlemmenes kompetanse.

  Forkunnskaper

  Gjennomført e-læring:

  Helsepedagogikk - helsefremming

  Helsepedagogikk - pedagogikk

  Se gjerne denne: Pål Gulbrandsen - YouTube

  Hovedregelen er at LIS1-legen deltar på første FKM-kurset som arrangeres etter oppstart LIS1-tjeneste.

  Du skal også delta på to gruppeveiledninger, som holdes av hovedveilederne ikirurgisk, medisinsk og psykiatrisk avdeling,

  Du finner 

  Gruppeveiledning FKM LIS1 temaområde 1+2 (3t) og Gruppeveiledning FKM LIS1 3+4 (3t) som læringsaktivitet i FKM-læringsmålsplanen og du kan melde deg derifra eller direkt ved påmelding i Læringsportalen.


 • Testmodus Nei
 • Versjon 2894
 • Varighet 3,5t
 • Gyldig fra  
 • Gyldig til 01.11.2025
 • Fagområde Medisin
 • Kursarrangør HNT
 • Forkunnskaper LIS1-leger
 • Faglig kursansvarlig
  Romuld, Elisabeth Bratland
 • Alternativ faglig kursansvarlig  
 • Kursadministrator for kurssiden
  Romuld, Elisabeth Bratland
 • Kursevaluering Ja
 • Kursevalueringsprosent  
 • Tillat påmelding til flere arrangement Nei
 • Ønsker du å varsle abonnenter? Nei
 • Målgruppe LiS 1 - leger Beskrivelse av målgruppen LIS 1 - leger
 • Anonymiseres Nei
 • Ansatt Ja
 • Ikke ansatt Nei
 • Anonym Nei
 • Vis filter for sted Nei
 • Kursmateriell
Nytt arrangement Nytt arrangement
Trenger du hjelp?
Brukerveiledninger
Brukerveiledninger
Hemithjelp - tlf. (0)03612
False
Oppstartsdato
Tid
Sted
Ledige plasser
Påmelding
Kurs i kommunikasjon og pedagogikk for LIS1
9
Apr
2024
11:30
Namsos
Møterom A2
12
 
Dag 1
09.04.2024 11:30
15:30
Matservering:
Ja
Antall plasser:
15
Antall påmeldte:
3
Påmeldingsfrist:
08.04.2024
Avmeldingsfrist:
08.04.2024
Kursholder:
Romuld, Elisabeth Bratland / Fiskum, Cathrine
Kursadministrator:
Romuld, Elisabeth Bratland
Kurs i kommunikasjon og pedagogikk for LIS1
11
Apr
2024
10:00
Levanger
Store møterom, 2. etg. Psyk.,30
14
 
Dag 1
11.04.2024 10:00
14:00
Matservering:
Ja
Antall plasser:
15
Antall påmeldte:
1
Påmeldingsfrist:
08.04.2024
Avmeldingsfrist:
04.04.2024
Kursholder:
Romuld, Elisabeth Bratland
Kursadministrator:
Romuld, Elisabeth Bratland