Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Fagdager (Dag 1/2) Samhandling rundt pasienter/brukere med alvorlig psykisk sykdom og voldsproblematikk

Dette kurset er ikke gyldig enda.
Sist revidert: 27.01.2023 12:44 Neste revisjon: 19.01.2024
 • Tittel Fagdager (Dag 1/2) Samhandling rundt pasienter/brukere med alvorlig psykisk sykdom og voldsproblematikk
 • Beskrivelse

   

  De siste tiårene er det totale antallet sengeplasser i psykiatrien redusert fra over 7000 til litt over 3000. Fokuset har vært rettet mot ambulant oppfølging. Flere lovendringer har bidratt til kapasitetsutfordringer i psykisk helsevern. Omsorgsnivåene beskriver i økende grad at kun de sykeste pasientene kan tilbys behandling. Aktører i ambulansetjenesten, politiet og brannvesenet rapporterer økende aktivitet knyttet til personer med psykiske lidelser, parallelt med volds- og rusproblematikk. Pasientgruppen er dermed svært ressurskrevende for helsevesenet og samfunnet ellers.

  Både pasienter, helseforetak og kommuner opplever samhandlingen som vanskelig.

   

  Hvilket mulighetsrom for samhandling mellom spesialist- og primærhelsetjenesten kan vi skape, og hvordan kan vi finne ut hva som skal til for å sikre gode overganger for alvorlig psykisk syke pasienter, som skal skrives ut fra sykehus og overføres til kommunene?

  Kan vi undersøke om det finnes et mulighetsrom for å bedre samhandlingen, selv om de økonomiske rammene og det juridiske regelverket ikke endres?

  Fra tidligere arbeid/ utviklingsprosjekt vet man at alle ønsker et skreddersydd opplegg for pasientene, der samhandlingen skjer i en syklus som tar høyde for at pasientene/brukernes situasjon endrer seg over tid, spesielt for de som har kroniske og sammensatte helseutfordringer.

  Disse fagdagene setter søkelys på organisering, samhandlingskultur og ledelsesansvar som suksessfaktorer for å lykkes med samhandling. Målet er å skape et felles kunnskapsgrunnlag for kommunenes og helseforetakets oppdrag, utfordringer, muligheter og begrensninger.

  Dag to skal være starten på et utviklingsarbeid hvor vi blir omforente om et forpliktende samhandlingsforløp/ pasientforløp som svarer ut utfordringene partene møter i samhandlingen. 

  Det er reservert 30 antall hotellrom for de som ønsker å overnatte. Den enkelte deltaker må bestille rom og betale for overnatting.


  Fagdager (Dag 2/2) om samhandling rundt pasienter/brukere med alvorlig psykisk sykdom og voldsproblematikk (helse-midt.no)


 • Testmodus Nei
 • Versjon 5145
 • Varighet 2 dager
 • Gyldig fra  
 • Gyldig til 19.01.2024
 • Fagområde Samhandling
 • Kursarrangør HMR; Kristiansund kommune
 • Forkunnskaper Ingen
 • Faglig kursansvarlig
  Follesø, Andreas Foss
 • Alternativ faglig kursansvarlig  
 • Kursadministrator for kurssiden
  Aam, Karethe Kristoffersen
 • Kursevaluering Nei
 • Ønsker du å varsle abonnenter? Nei
 • Målgruppe Kommunedirektører; Kommunalsjefer; Ledere forvaltningskontor; Ledere psykisk helse og rus i kommunene; Faglig samarbeidsutvalg for helse og rus; Erfaringskonsulenter/brukerrepresentanter Beskrivelse av målgruppen Politiet, Statsforvalteren, Klinikksjef for psykisk helse og rus HMR, Avdelingsledere psykisk helse og rus HMR, Seksjonsledere psykisk helse og rus i HMR, Lokale samarbeidsutvalg, Strategisk samarbeidsutvalg, Samhandlingsressurser i HMR og kommune, PK
 • Anonymiseres Nei
 • Ansatt Nei
 • Ikke ansatt Ja
 • Anonym Nei
 • Vis filter for sted Nei
 • Kursmateriell
Nytt arrangement Nytt arrangement
Trenger du hjelp?
Brukerveiledninger
Brukerveiledninger
Hemithjelp - tlf. (0)03612
False
Oppstartsdato
Tid
Sted
Ledige plasser
Påmelding
Dag 1
7
Mar
2023
10:00
Molde
Scandic Alexandra Molde
15
 
Dag 1
07.03.2023 10:00
16:00
Matservering:
Ja
Antall plasser:
100
Antall påmeldte:
85
Påmeldingsfrist:
21.02.2023
Avmeldingsfrist:
28.02.2023
Kursadministrator:
Aam, Karethe Kristoffersen