Dette kurset er ikke gyldig enda.
Sist revidert: 22.02.2023 12:37 Neste revisjon: 19.01.2024
 • Tittel Fagdager (Dag 1/2) Samhandling rundt pasienter/brukere med alvorlig psykisk sykdom og voldsproblematikk
 • Beskrivelse

   

  De siste tiårene er det totale antallet sengeplasser i psykiatrien redusert fra over 7000 til litt over 3000. Fokuset har vært rettet mot ambulant oppfølging. Flere lovendringer har bidratt til kapasitetsutfordringer i psykisk helsevern. Omsorgsnivåene beskriver i økende grad at kun de sykeste pasientene kan tilbys behandling. Aktører i ambulansetjenesten, politiet og brannvesenet rapporterer økende aktivitet knyttet til personer med psykiske lidelser, parallelt med volds- og rusproblematikk. Pasientgruppen er dermed svært ressurskrevende for helsevesenet og samfunnet ellers.

  Både pasienter, helseforetak og kommuner opplever samhandlingen som vanskelig.

   

  Hvilket mulighetsrom for samhandling mellom spesialist- og primærhelsetjenesten kan vi skape, og hvordan kan vi finne ut hva som skal til for å sikre gode overganger for alvorlig psykisk syke pasienter, som skal skrives ut fra sykehus og overføres til kommunene?

  Kan vi undersøke om det finnes et mulighetsrom for å bedre samhandlingen, selv om de økonomiske rammene og det juridiske regelverket ikke endres?

  Fra tidligere arbeid/ utviklingsprosjekt vet man at alle ønsker et skreddersydd opplegg for pasientene, der samhandlingen skjer i en syklus som tar høyde for at pasientene/brukernes situasjon endrer seg over tid, spesielt for de som har kroniske og sammensatte helseutfordringer.

  Disse fagdagene setter søkelys på organisering, samhandlingskultur og ledelsesansvar som suksessfaktorer for å lykkes med samhandling. Målet er å skape et felles kunnskapsgrunnlag for kommunenes og helseforetakets oppdrag, utfordringer, muligheter og begrensninger.

  Dag to skal være starten på et utviklingsarbeid hvor vi blir omforente om et forpliktende samhandlingsforløp/ pasientforløp som svarer ut utfordringene partene møter i samhandlingen. 


  • Konferanseavgift for deltakelse 1 av fagdagene: Kr 550,-
  • Konferanseavgift for deltakelse begge fagdager: Kr 1100,-
  • Kostnad ved deltakelse på felles middag 07.03.23 (3-retter inkl. 1 mineralvann): Kr. 600,-

  • Konferanseavgift/middag for påmeldte fra HMR HF betales samlet
  • Alle andre deltakere får tilsendt faktura fra Kristiansund kommune i etterkant av konferansen.


  NB! Det er reservert 30 antall hotellrom på Scandic Alexandra Molde. Den enkelte deltaker må selv bestille rom og betale for overnatting. Ved bestilling av rom ta kontakt med Scandic Alexandra Molde pr. tlf: 71203600 eller send e-post til meeting@scandichotels.com, oppgi referansekode: 48312284


  NB! Når påmeldingsfristen for fagdagene går ut 22.02.23, vil alle påmeldte få tilsendt et skjema for utfylling som må returneres innen 01.03.23.


  Fagdager (Dag 2/2) om samhandling rundt pasienter/brukere med alvorlig psykisk sykdom og voldsproblematikk (helse-midt.no)


 • Testmodus Nei
 • Versjon 5145
 • Varighet 2 dager
 • Gyldig fra  
 • Gyldig til 19.01.2024
 • Fagområde Samhandling
 • Kursarrangør HMR
 • Forkunnskaper Ingen
 • Faglig kursansvarlig
  Follesø, Andreas Foss
 • Alternativ faglig kursansvarlig  
 • Kursadministrator for kurssiden
  Aam, Karethe Kristoffersen
 • Kursevaluering Nei
 • Kursevalueringsprosent  
 • Tillat påmelding til flere arrangement  
 • Ønsker du å varsle abonnenter? Nei
 • Målgruppe   Beskrivelse av målgruppen Politiet, Statsforvalteren, Klinikksjef for psykisk helse og rus HMR, Avdelingsledere psykisk helse og rus HMR, Seksjonsledere psykisk helse og rus i HMR, Lokale samarbeidsutvalg, Strategisk samarbeidsutvalg, Samhandlingsressurser i HMR og kommune, PK
 • Anonymiseres Nei
 • Ansatt Ja
 • Ikke ansatt Ja
 • Anonym Nei
 • Vis filter for sted Nei
 • Kursmateriell
Nytt arrangement Nytt arrangement
Trenger du hjelp?
Brukerveiledninger
Brukerveiledninger
Hemithjelp - tlf. (0)03612
False