Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Good Clinical Practice–ICH GCP - med vekt på god klinisk utprøvingspraksis

Dette kurset er ikke gyldig enda.
Sist revidert: 07.06.2019 08:27 Neste revisjon: 12.10.2019
 • Tittel Good Clinical Practice–ICH GCP - med vekt på god klinisk utprøvingspraksis
 • Beskrivelse


  Bakgrunn

  Dette kurset er et krav til forskere og studiemedarbeidere som er involvert i klinisk utprøving av legemiddel til mennesker. 

  I henhold til Helseforskningsloven, Forskrift om klinisk utprøving av legemiddel til mennesker og International Conference of Harmonization (ICH) - Good Clinical Practice (GCP) => ICH-GCP-retningslinje, er det pålagt for alle som driver med klinisk utprøving av legemidler/intervensjon å ha kjennskap til relevant lovverk og retningslinjer.
  Helseforskningsloven stiller krav til kvalitetssikring og kvalitetskontroll av studier. Kurset imøtekommer regulatoriske krav til kunnskap om ICH GCP.
  Sponsor/ hovedutprøver/ prosjektleder er ansvarlig for at alle utprøvere og øvrige studiemedarbeidere som skal være involvert i studien har dokumentert ICH-GCP - kompetanse.

  Hensikt

  Kurset vil gi innføring i lov- og regelverk og retningslinje som regulerer kliniske studier og legemiddelutprøvinger spesielt.
  Kurset vil gi økt kunnskap om kvalitetssikring av forskningsdata.
  Tydeliggjøring av roller og ansvar i henhold til krav er sentralt i kurset.

  Anbefalte forkunnskaper

  Les gjennom Helseforskningsloven
  eller logg deg inn på Legeforeningens nettkursportal (kan også logge inn som gjest) for å gjennomføre e-læringskurset om Helseforskningsloven.
  Les gjennom ICH-GCP

  Målgruppe

  Forskere/utprøvere, prosjektledere, stipendiater, leger, studiesykepleiere, og andre helsefaggrupper som ønsker å øke sin kompetanse innen planlegging, gjennomføring og avslutning av kliniske legemiddelutprøvinger og andre kliniske studier/intervensjonsstudier.

  Innhold:

  Introduksjon til GCP og lovverk
  Administrativ planlegging og forberedelser           
  Rekruttering, inklusjon og oppfølgning
  Gjennomføring 
  Case Report Forms og datainnsamling
  Avslutning
  Sikkerhet
  Investigator’s Study File/ Trial Master File
  Monitorering

  Praktisk: 
  Deltakere fra Kristiansund må delta via videokonferanse/skype fra fra Kristiansund må delta via videokonferanse/skype fra møterom Auditoriet.  Møt opp i god tid fysisk for å delta.  

  Møterom i Ålesund kan bli endret.

  Kursavgift:
  Gratis for ansatte i Helse Midt-Norge (HMN) - inkludert lunsj dersom matallergi gje beskjed til kursanvarlig. 

  For ikke-ansatte - Klikk her for betaling

  Dersom matallergi gje beskjed til kursanvarlig. 

  Det bør vere minimum 8-10 deltakarar for at kurset skal arrangerast.

  Arrangør: Helse Møre og Romsdal, Fagavdelingen, FIUK- seksjonen.

  Kursbevis utstedes etter fullført kurs. For å få godkjent kurset og kursbevis kreves tilstedeværelse hele dagen!

  Andre relevante kurs

  1. Personvern - krav knytt til forskingsprosjekt, kvalitetsikringsprosjekt og kvalitetsregister

  2. Litteratursøk i medisinske databasar.           

  3. EndNote - kurs i handtering av referansar - vi anbefalar at du tek EndNote kurset etter kurset Litteratursøk. i medisinske databasar. 

 • Testmodus Nei
 • Versjon 1082
 • Varighet 1 dag
 • Gyldig fra  
 • Gyldig til 12.10.2019
 • Fagområde Forsking
 • Kursarrangør HMR
 • Forkunnskaper Ingen - se anbefalte forkunnskaper i kursbeskrivelsen.
 • Faglig kursansvarlig
  Mølsæter, Katarina
 • Kursadministrator for kurssiden
  Stern, Therese Margrethe
 • Kursevaluering Nei
 • Målgruppe Ansatte i Helse Midt-Norge Beskrivelse av målgruppen Forskere/utprøvere, prosjektledere, stipendiater, leger, studiesykepleiere, og andre helsefaggrupper - se Kursbeskrivelse.
 • Anonymiseres Nei
 • Ansatt Ja
 • Ikke ansatt Nei
 • Anonym Nei
 • Kursmateriell
Trenger du hjelp?
Brukerveiledninger
Brukerveiledninger
Hemit kundesenter - tlf. (0)03612
Passer ikke tidspunkt/sted?
Meld interesse