Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Gruppeveiledning 3 og 4 - FKM LIS 1 i HNT

Dette kurset er ikke gyldig enda.
Sist revidert: 14.07.2020 10:39 Neste revisjon: 31.12.2020
 • Tittel Gruppeveiledning 3 og 4 - FKM LIS 1 i HNT
 • Beskrivelse

  Felles kompetansemoduler (FKM) består av et sett av læringsmål som strekker seg gjennom hele utdanningsløpet til den enkelte lege i spesialisering.

  Gruppeveiledningene gjennomføres i etterkant av FKM kurs i Kommunikasjon, pedagogikk og forskning.

  Gruppeveiledningen vil være case/PBL-basert med så klinikknære tema som mulig. For LIS1-leger vil det gjennomføres totalt fire gruppeveiledninger a 1,5 time. Gruppeveiledning 3 og 4 slås sammen. Tilsvarende gjøres med gruppeveiledning 1 og 2.

  Gruppeveiledning 3: Kommunikasjon (FKM 14-18). 

  Ha kunnskap om betydningen av god kommunikasjon og kjennskap til grunnleggende kommunikasjonsteori (FKM 014)
  Kunne bruke kommunikasjon effektivt for å innhente og forstå pasientens perspektiver som grunnlag for presis diagnostikk (FKM 015)
  Kunne kommunisere med andre slik at det styrker deres muligheter til å formidle relevant informasjon til en tredjeperson (pasient, annet helsepersonell osv.) (FKM 016)
  Kjenne til de grunnleggende prinsippene for veiledning og supervisjon, og kunne reflektere over å være i en læringsprosess gjennom veiledning og supervisjon (FKM 017)
  Kjenne styrker og svakheter i egne kommunikasjonsferdigheter og vite hvordan man kan få tilbakemeldinger og oppdatere sine ferdigheter (FKM 018)


  Gruppeveiledning 4: Lovverk, Systemforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse (FKM 44-45 og 61-62).

  Ha kunnskap om sentrale bestemmelser som regulerer plikter og rettigheter for helsepersonell og pasienter (FKM 044-045)
  Hva gjør vi når noe går galt - et systemperspektiv, hva gjør vi for å forhindre at det går galt (FKM 061)
  Kunne reflektere over egen rolle og ansvar i et helhetlig helsevesen, og balansere rollen som pasientens hjelper med rollen som portvokter og forvalter (FKM 062)


  LIS1-lege ansatt i Levanger, melder seg på i Levanger

  LIS1-lege ansatt i Namsos, melder seg på i Namsos

 • Testmodus Nei
 • Versjon 2898
 • Varighet 3 timer
 • Gyldig fra  
 • Gyldig til 31.12.2020
 • Fagområde Medisin
 • Kursarrangør HNT
 • Forkunnskaper FKM kurs LIS 1
 • Faglig kursansvarlig
  Slungård, Anne
  Romuld, Elisabeth Bratland
 • Kursadministrator for kurssiden
  Sandberg, Aud-Mai
 • Kursevaluering Ja
 • Målgruppe LiS 1 - leger Beskrivelse av målgruppen LIS1-leger
 • Anonymiseres Nei
 • Ansatt Ja
 • Ikke ansatt Nei
 • Anonym Nei
 • Kursmateriell
Trenger du hjelp?
Brukerveiledninger
Brukerveiledninger
Hemithjelp - tlf. (0)03612
Oppstartsdato
Tid
Sted
Ledige plasser
Påmelding
Gruppeveiledning 3 og 4, FKM LIS 1 i HNT (de som startet 1/3-20)
15
Okt
2020
08:30
Levanger
Store Møterom Arken,25
1
 
Dag 1
15.10.2020 08:30
12:00
Matservering:
Nei
Antall plasser:
12
Antall påmeldte:
11
Påmeldingsfrist:
12.10.2020
Avmeldingsfrist:
13.10.2020
Kursadministrator:
Sandberg, Aud-Mai
Gruppeveileder 3 og 4 - FKM LIS 1 i HNT (de som startet 1/3-20)
15
Okt
2020
08:30
Namsos
Psykiatri Namsen GS105 B,55
5
 
Dag 1
15.10.2020 08:30
12:00
Matservering:
Nei
Antall plasser:
10
Antall påmeldte:
5
Påmeldingsfrist:
12.10.2020
Avmeldingsfrist:
13.10.2020
Kursadministrator:
Sandberg, Aud-Mai
Gruppeveiledning 3+4 LIS 1 i HNT (de som starter 1/9-20)
10
Des
2020
08:30
Levanger
Auditorium 1 Arken,77
6
 
Dag 1
10.12.2020 08:30
12:00
Matservering:
Nei
Antall plasser:
12
Antall påmeldte:
6
Påmeldingsfrist:
03.12.2020
Avmeldingsfrist:
08.12.2020
Kursholder:
Slungård, Anne
Kursadministrator:
Sandberg, Aud-Mai
Gruppeveiledning 3+4 for LIS1 i HNT (de som starter 1/9-20)
10
Des
2020
08:30
Namsos
Psykiatri Namsen GS105 B,55
7
 
Dag 1
10.12.2020 08:30
12:00
Matservering:
Nei
Antall plasser:
10
Antall påmeldte:
3
Påmeldingsfrist:
03.12.2020
Avmeldingsfrist:
08.12.2020
Kursholder:
Slungård, Anne
Kursadministrator:
Sandberg, Aud-Mai