Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

HNT.LE.INT Fagdager april 2021

Dette kurset er ikke gyldig enda.
Sist revidert: 29.04.2021 13:46 Neste revisjon: 29.04.2022
 • Tittel HNT.LE.INT Fagdager april 2021
 • Beskrivelse

  1. Medisinsk mottaksteam. Intensivsykepleiers rolle i teamet. Omvisning i Akuttmottak.

  2. Simulering av mottak av pasient i akuttmottak. Intubasjonsprosedyre og prosedyre for ventrikkelskylling ved intoxikasjoner.

  3. Mottak og stabilisering av akutt kritisk sykt barn.

  Fullskalasimulering, men likevel så skal tempoet være slik at alle deltakere får

  med seg det som gjøres i situasjonen.

  Læringsmål:

  • ABCDE
  • Bruk av div. medisinsk teknisk utstyr
  • Intubasjonsprosedyre
  • Medikamenthåndtering
  • Respiratorbehandling til barn på Engstrøm
  • Planlegge transport videre til SOHO
  • Respiratorbehandling med transportrespirator til barn/neonatal modus
  • Reisekuvøse # intensivambulansen

  Gjennomføring:

  • Fagdagen deles i to; med en del teori og en del simulering
  • Simuleringsøvelse sammen med anestesilege. 
  • Under simuleringsøvelse bør det maks være 4 intensivsykepleiere + anestesilege.
  • Teori/undervisning.

  Simulering:

  • Mottak av akutt kritisk sykt barn som må intuberes. Kommer til intensiv fra barneavdeling/kuvøse. Respirasjon – sirkulasjonssvikt
  • NIV før Intubasjon?
  • Engstrøm carestation neonatalmodus etabeleres initialt.

  Teori/øvelsesstasjoner

  • Overvåkingsutstyr
  • Transcutan p02/pC02 måling
  • Nasal CPAP
  • Iv tilgang/io tilgang
  • Bruk av filter på iv tilgang
  • NIV behandling/high flow oksygenering
  • Barneperm/Cope
  • Arterietrykksett
  • Blodtransfusjon
  • Hamilton T1 transport 


 • Testmodus Nei
 • Versjon 3788
 • Varighet 7 timer
 • Gyldig fra 26.04.2021 08:00
 • Gyldig til 29.04.2022
 • Fagområde Intensiv
 • Kursarrangør HNT
 • Forkunnskaper Intensivsykepleier
 • Faglig kursansvarlig
  Sivertsen, Grete
  Pedersen, Robert
 • Kursadministrator for kurssiden
  Bonesmo, Erik
 • Kursevaluering Nei
 • Målgruppe Ansatte i Helse Midt-Norge; Spesialisthelsetjenesten i andre helseregioner Beskrivelse av målgruppen Intensivsykepleier, LIS 2 anestesi
 • Anonymiseres Nei
 • Ansatt Ja
 • Ikke ansatt Nei
 • Anonym Nei
 • Kursmateriell
Trenger du hjelp?
Brukerveiledninger
Brukerveiledninger
Hemithjelp - tlf. (0)03612