Dette kurset er ikke gyldig enda.
Sist revidert: 19.01.2022 14:23 Neste revisjon:15.06.2023
 • Tittel Smittevern - Håndhygiene
 • Beskrivelse

  ​​​​​​​Kurset skal gi grunnkunnskaper om håndhygiene for å kunne beskytte pasienter, besøkende og ansatte mot infeksjoner ervervet i helsetjenesten.

  Før e-læringskurset anbefales det å gjøre seg kjent med lokal prosedyre.

  Skal tas innen 1 mnd. etter tilsettelse og deretter hvert 2. år.

  Kurset er også obligatorisk for vikarer og bør tas før arbeidets oppstart.

  Her finner du en oversikt over andre Smittevernkurs.


  Relevante lokale prosedyrer: 

  HNT: Håndhygiene

  HMR: Handhygiene

  STO: Smittevern - Håndhygiene. Hånddesinfeksjon og håndvask

 • Testmodus Nei
 • Varighet 20 min.
 • Gyldig fra  
 • Gyldig til 15.06.2023
 • Fagområde Smittevern
 • Kursarrangør HMR; HNT; St. Olavs hospital; Sykehusapotekene; Hemit
 • Forkunnskaper Ingen
 • Faglig kursansvarlig
  Børseth, Anita Wang
 • Alternativ faglig kursansvarlig  
 • Kursadministrator for kurssiden
  Holmberg, Gard Frode
 • Kursevaluering Nei
 • Kursevalueringsprosent  
 • Målgruppe Ansatte i Helse Midt-Norge; LiS 1 - leger; Primærhelsetjenesten Beskrivelse av målgruppen Alle ansatte
 • Ansatt Ja
 • Ikke ansatt Ja
 • Anonym Nei
 • Vis i fullskjerm  
 • Angi bredde  
 • Angi høyde  
 • SLKID 3499
 • Mulig poengsum  
 • PakkeID 342
 • Kursmateriell
Trenger du hjelp?
Brukerveiledninger
Brukerveiledninger
Hemithjelp - tlf. (0)03612