Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Helsepedagogikk i Volda

Dette kurset er ikke gyldig enda.
Sist revidert: 16.10.2019 14:59 Neste revisjon: 28.11.2020
 • Tittel Helsepedagogikk i Volda
 • Beskrivelse


  Velkommen til kurs i Helsepedagogikk på Kløvertun!

  Dette er eit kurs som tar for seg det å arbeide med pasient- og pårørandeopplæring, først og fremst i grupper og kurs.
  Målsetting med kurset: Gjøre brukarrepresentantar og tilsette i stand til å gjennomføre og delta i gruppebaserte opplæringstiltak for pasientar og pårørande.

  Kurset går over tre dagar, kor ein siste dag presenterar eit opplæringstiltak eller ein brukarhistorie. Dette er ei fin anledning til å få tilbakemelding og inspirasjon for å starte eller videreutvikle eit opplæringstiltak i eigen organisasjon eller arbeidsplass.

  Arrangør: Lærings – og meistringssenteret i Helse Møre og Romsdal

  Datoar: 6., 7. og 20. november. Dei to første dagane er kurset på dagtid, den siste er om ettermiddag/kveld. Dette for å legge til rette for at både helsepersonell og brukarepresentantar skal kunne ta del. 

  Påmeldinsgfrist er 23. 10. 

  Program 

  Dag 1: onsdag 6. november

  0900Velkommen og presentasjon av deltakarar og førelesarar. Kva er forventningane til kurset?
  Astrid L. Solem og Espen Ervik, Lærings- og mestringssenteret i HMR
  0915Kva er helsepedagogikk?
  Stein Conradsen, regional ressurs for opplæring av pasienter og pårørende Midt-Norge (ROPP)
  1000Pause
  1015Gruppeprosesser og kommunikasjon. Erfaringar, teori og praktisk øving.
  Grete Grønningssæter, BUP Volda
  11.30Lunsj – ta med matpakke
  1215Brukarmedverknad på individnivå, systemnivå og tenestenivå.
  Ingrid Løseth, leder i Brukarutvalet i Helse Møre og Romsdal
  1300Beinstrekk!
  Espen
  1315Presentasjon- og fortellingsteknikk - teori og praktisk øving, Stein
  1500Avslutning av dag 1

   

  Dag 2: torsdag 7. november

  0900Refleksjonar etter dag 1
  0915Brukarmedverknad i pasient- og pårørandeopplæring.
  Astrid og Espen
  1000Pause
  1015Mestring og helsepedagogikk
  Stein
  1130Lunsj– ta med matpakke
  1215Mestring av langvarige helseutfordringar
  Brukarrepresentant
  1245Pause
  1300Organisering av pasientopplæring/kurs.
  Astrid og Espen
  1300Skriftlig oppgåve til dag 3 – informasjon og oppstart av planlegging av skriftlig oppgåve
  Stein
  1500 Avslutning av dag 2

   

  Dag 3: 20. november

  1630Velkommen, det serverast felles middag
  1715Ungdom i møte med helsetenesten. Fokus på samhandling Representant frå ungdomsrådet i HMR
  1745Deltakarane presenterer sine oppgåver.
  2015Evaluering og avrunding
  2030Avslutning av dag 3

  Oppgåver

  Beskriv tiltaket, innlegget eller fortellinga på maks 2 A4 sider og send på e-post til stein.conradsen@helse-mr.no innan 14. november.
   
  Alternativ A: Beskriv et opplæringstiltak (kurs)
  Ta utgangspunkt i eit opplæringstiltak på arbeidsplassen eller organisasjonen din, enten eit eksisterande eller et som du/de kan tenke dykk å sette i gang med. Bruk punktane i den didaktiske relasjonsmodellen som struktur for beskrivinga. Denne modellen blir presentert på kurset og levert ut skriftlig.


  Alternativ B: Innlegg
  Hold et kort innlegg om et tema du vel sjølv, men helst noko som er knytt til opplæring av pasientar og/eller pårørande.

  Alternativt C: Fortelling
  Legg fram din fortelling om korleis du mestrer din situasjon og forløpet fram til i dag. Bruk fortellingsmetodikken som reiskap.

  Forbered en presentasjon av det du har laget, 3-10 min. Resten av gruppa blir målgruppe for presentasjonen, som presenterast 20. november.
  Vi gir tilbakemelding på innhald, ikkje sjølve framføringa.


 • Testmodus Nei
 • Versjon 2955
 • Varighet 3 dager
 • Gyldig fra  
 • Gyldig til 28.11.2020
 • Fagområde Pasienter og pårørende
 • Kursarrangør HMR
 • Forkunnskaper helsepersonell
 • Faglig kursansvarlig
  Ervik, Espen
  Solem, Astrid Ljøkjell
 • Kursadministrator for kurssiden
  Ervik, Espen
 • Kursevaluering Nei
 • Målgruppe Primærhelsetjenesten; Spesialisthelsetjenesten i andre helseregioner Beskrivelse av målgruppen Helsepersonell i kommuner og helseforetak, fastleger/tilsynsleger.
 • Anonymiseres Nei
 • Ansatt Ja
 • Ikke ansatt Ja
 • Anonym Nei
 • Kursmateriell
Trenger du hjelp?
Brukerveiledninger
Brukerveiledninger
Hemithjelp - tlf. (0)03612
Oppstartsdato
Tid
Sted
Ledige plasser
Påmelding
6
Nov
2019
09:00
Volda
HLR opplæringsrom Kløvertun,10
20
 
Dag 1
06.11.2019 09:00
15:30
Dag 2
07.11.2019 09:00
15:30
Dag 3
20.11.2019 16:30
20:30
Matservering:
Nei
Antall plasser:
23
Antall påmeldte:
3
Påmeldingsfrist:
23.10.2019
Avmeldingsfrist:
30.10.2019
Kursholder:
Ervik, Espen / Solem, Astrid Ljøkjell
Kursadministrator for kursarrangement:
Ervik, Espen