Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Helsepedagogikk i Ålesund

Dette kurset er ikke gyldig enda.
Sist revidert: 27.01.2020 13:45 Neste revisjon: 28.05.2020
 • Tittel Helsepedagogikk i Ålesund
 • Beskrivelse

  Velkommen til kurs i Helsepedagogikk på Lærings- og meistringssenteret, Åsebøen 11, 8.etg.

  Dette er eit kurs som tar for seg det å arbeide med pasient- og pårørandeopplæring, først og fremst i grupper og kurs.
  Målsetting med kurset: Gjøre brukarrepresentantar og tilsette i stand til å gjennomføre og delta i gruppebaserte opplæringstiltak for pasientar og pårørande.

  Kurset går over tre dagar, kor ein siste dag presenterar eit opplæringstiltak eller ein brukarhistorie. Dette er ei fin anledning til å få tilbakemelding og inspirasjon for å starte eller videreutvikle eit opplæringstiltak i eigen organisasjon eller arbeidsplass.

  Arrangør: Lærings – og meistringssenteret i Helse Møre og Romsdal

  Datoar: 20.april, 22.april og 12.mai 2020. Dei to første dagane er kurset på dagtid, den siste er om ettermiddag/kveld. Dette for å legge til rette for at både helsepersonell og brukarepresentantar skal kunne ta del. 

  Påmeldinsgfrist er 5.april 

   

  Program 

  Dag 1: 20.april

  0900Velkommen og presentasjon av deltakarar og førelesarar. Kva er forventningane til kurset?
  Astrid L. Solem og Espen Ervik, Lærings- og mestringssenteret i HMR
  0915Kva er helsepedagogikk?
  Stein Conradsen, regional ressurs for opplæring av pasienter og pårørende Midt-Norge (ROPP)
  1000Pause
  1015Gruppeprosesser og kommunikasjon. Erfaringar, teori og praktisk øving. 
  11.30Lunsj – ta med matpakke
  1215Brukarmedverknad på individnivå, systemnivå og tenestenivå.
  Ingrid Løseth, leder i Brukarutvalet i Helse Møre og Romsdal
  1300Beinstrekk!
  Espen
  1315Presentasjon- og fortellingsteknikk - teori og praktisk øving, Stein
  1500Avslutning av dag 1

  Dag 2: 22.april

  0900Refleksjonar etter dag 1
  0915Brukarmedverknad i pasient- og pårørandeopplæring.
  Astrid og Espen
  1000Pause
  1015Mestring og helsepedagogikk
  Stein
  1130Lunsj– ta med matpakke
  1215Mestring av langvarige helseutfordringar
  Brukarrepresentant
  1245Pause
  1300Organisering av pasientopplæring/kurs.
  Astrid og Espen
  1330Skriftlig oppgåve til dag 3 – informasjon og oppstart av planlegging av skriftlig oppgåve
  Stein
  1500 Avslutning av dag 2

  Dag 3: 12.mai

  1630Velkommen, det serverast felles middag
  1715Ungdom i møte med helsetenesten. Fokus på samhandling Representant frå ungdomsrådet i HMR
  1745Deltakarane presenterer sine oppgåver.
  2015Evaluering og avrunding
  2030Avslutning av dag 3

  Oppgåve

  Beskriv et opplæringstiltak, innlegg eller fortelling på maks 2 A4 sider og send på e-post til stein.conradsen@helse-mr.no innan 7. mai.

   

  Alternativ A: Beskriv et opplæringstiltak (kurs)

  Ta utgangspunkt i eit opplæringstiltak på arbeidsplassen eller organisasjonen din, enten eit eksisterande eller et som du/de kan tenke dykk å sette i gang med. Bruk punktane i den didaktiske relasjonsmodellen som struktur for beskrivinga. Denne modellen blir presentert på kurset og levert ut skriftlig.

  Alternativ B: Innlegg

  Hold et kort innlegg om et tema du vel sjølv, men helst noko som er knytt til opplæring av pasientar og/eller pårørande.

   

  Alternativt C: Fortelling

  Legg fram din fortelling om korleis du mestrer din situasjon og forløpet fram til i dag. Bruk fortellingsmetodikken som reiskap.

   

  Forbered en presentasjon av det du har laget, 3-10 min. Resten av gruppa blir målgruppe for presentasjonen, som presenterast 12. mai.

  Vi gir tilbakemelding på innhald, ikkje sjølve framføringa. 

 • Testmodus Nei
 • Versjon 2955
 • Varighet 3 dager
 • Gyldig fra  
 • Gyldig til 28.05.2020
 • Fagområde Pasienter og pårørende
 • Kursarrangør HMR
 • Forkunnskaper helsepersonell
 • Faglig kursansvarlig
  Ervik, Espen
  Solem, Astrid Ljøkjell
 • Kursadministrator for kurssiden
  Ervik, Espen
 • Kursevaluering Nei
 • Målgruppe Primærhelsetjenesten; Spesialisthelsetjenesten i andre helseregioner Beskrivelse av målgruppen Helsepersonell i kommuner og helseforetak, fastleger/tilsynsleger.
 • Anonymiseres Nei
 • Ansatt Ja
 • Ikke ansatt Ja
 • Anonym Nei
 • Kursmateriell
Trenger du hjelp?
Brukerveiledninger
Brukerveiledninger
Hemithjelp - tlf. (0)03612