Dette kurset er ikke gyldig enda.
Sist revidert: 15.11.2023 08:37 Neste revisjon: 14.11.2023
 • Tittel Kartlegging av selvmordsrisiko - ansatte med pasientkontakt, Hjelset
 • Beskrivelse

  ​Kurset skal sikre at pasienter får forsvarlig behandling.
  Sikre at helsepersonell har nødvendig kompetanse til å kartlegge og identifisere selvmordsrisiko. Ved avdekket mistanke om forhøyet risiko henvises pasient til vurdering av selvmordsrisiko av kvalifisert personell.

  Målgruppe: Akuttpsykiatri og Sikkerhetsseksjon B på Hjelset/Molde.

 • Testmodus Nei
 • Versjon 5058
 • Varighet 1,5 timer
 • Gyldig fra  
 • Gyldig til 14.11.2023
 • Fagområde Psykisk helsevern
 • Kursarrangør HMR
 • Forkunnskaper NN
 • Faglig kursansvarlig
  Nødtvedt, Geir Magne
 • Alternativ faglig kursansvarlig  
 • Kursadministrator for kurssiden
  Longvastøl, Geir Kåre
 • Kursevaluering Nei
 • Kursevalueringsprosent  
 • Tillat påmelding til flere arrangement Nei
 • Ønsker du å varsle abonnenter? Nei
 • Målgruppe Ansatte i Helse Midt-Norge Beskrivelse av målgruppen Se over.
 • Anonymiseres Nei
 • Ansatt Ja
 • Ikke ansatt Nei
 • Anonym Nei
 • Vis filter for sted Nei
 • Kursmateriell
Nytt arrangement Nytt arrangement
Trenger du hjelp?
Brukerveiledninger
Brukerveiledninger
Hemithjelp - tlf. (0)03612
False