Dette kurset er ikke gyldig enda.
Sist revidert: 10.02.2022 14:21 Neste revisjon:10.02.2024
 • Tittel Kompetanseutvikling rus og vold: Grunnmodul
 • Beskrivelse
  E-læringskurs fra RVTS og KoRus om rus og vold. Kurset er rettet mot behandlere, miljøpersonell og andre som jobber med pasienter/brukere med rus- og voldsproblematikk i hele landet. 

  E-læringen er en av flere læringsressurser som er utarbeidet gjennom et kompetanseprogram om integrert behandling, rus og vold. Kompetanseprogrammet er et samarbeidsprosjekt mellom alle KoRus og RVTS i Norge, som også er ressursmiljøer i opplæringen. 

  Formålet med e-læringen er at du som kursdeltaker skal styrke din kompetanse om rus og vold, enten du er ansatt i tverrfaglig spesialisert rusbehandling, psykisk helsevern eller kommunale psykisk helse- og rus tjenester. 

  E-læringen er inndelt i ulike temaer. Det er anbefalt at du gjennomfører alle temaene i kronologisk rekkefølge. Skulle du ha behov for å gjennomføre temaene i ulik rekkefølge, er dette også mulig. Kurset består av teori, egenaktivitet og egenrefleksjon. Teorien formidles gjennom video, tekst og lyd. • Testmodus Nei
 • Varighet Mellom 15 og 30 minutter per tema (Fem tema totalt)
 • Gyldig fra  
 • Gyldig til 10.02.2024
 • Fagområde Rus og vold
 • Kursarrangør Hdir; KoRus og RVTS
 • Forkunnskaper Ingen
 • Faglig kursansvarlig
  Ystgård, Grete
 • Alternativ faglig kursansvarlig  
 • Kursadministrator for kurssiden
  Olsen, Anne-Kari Risom
 • Målgruppe Spesialisthelsetjenesten i alle helseregioner; Primærhelsetjenesten Beskrivelse av målgruppen Behandlere, miljøpersonell og andre som jobber med pasienter/brukere med rus- og voldsproblematikk. Dette gjelder primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste.
 • Ansatt Ja
 • Ikke ansatt Ja
 • Anonym Ja
 • Kursevaluering Nei
 • Kursevalueringsprosent  
 • Vis i fullskjerm Ja
 • Angi bredde  
 • Angi høyde  
 • Kurslenke https://kunnskap.helse-midt.no/elaring/HMN_kompetanseutvikling_rus_og_vold_web/content/index.html
 • Kursmateriell
Trenger du hjelp?
Brukerveiledninger
Brukerveiledninger
Hemithjelp - tlf. (0)03612