Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Kunnskap og forbedring - kurs for LIS 2/3 HMR

Dette kurset er ikke gyldig enda.
Sist revidert: 28.06.2021 13:59 Neste revisjon: 20.01.2023
 • Tittel Kunnskap og forbedring - kurs for LIS 2/3 HMR
 • Beskrivelse


  Forbedringskunnskap - Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger. 


  Varighet og form

   • Samling 1: Halv dag; Teori forbedringskunnskap og introduksjon til forbedringsarbeid.
   • Samling 2: Hel dag; forbedringsarbeid i praksis -knyttet til egne forbedringsprosjekt (3-4 mnd etter første samling).
   • Samling 3: Halv dag; erfaringsutveksling og presentasjon av forbedringsarbeid. 1-2 mnd etter andre samling.
   • Tilbud om veiledning av prosessveileder i forkant, underveis og i etterkant av samlinger.


  Det er krav om deltakelse på alle samlinger, minimum 2 veiledningsmøter, deltakelse i planlegging og gjennomføring av et utvalgt forbedringsarbeid, samt gjennomført Forbedringsspillet  Læringsmål for undervisningen:


  FKM-34 Kunne bruke relevante kunnskapskilder innen egen spesialitet, og kjenne dens styrker og svakheter.
  FKM-41 Kunne anvende relevante e-helseverktøy i arbeidet med forbedring av klinisk praksis, pasientforløp, administrative arbeidsprosesser og samhandling.
  FKM-42 Kunne anvende forbedringskunnskap til å forbedre klinisk praksis, pasientforløp og/eller administrative arbeidsprosesser på egen arbeidsplass.
  FKM-43 Forstå forskjellen mellom hvordan data samles inn og analyseres i forskningsarbeid, forbedringsarbeid og revisjonskontroll og tilsynsarbeid, og vite hvordan resultater fra forbedringsarbeid publiseres.


  Kurset er praktisk orientert og du har størst utbytte dersom du på forhånd tenker gjennom hvilke forbedringsområder som er aktuelle i din seksjon/avdeling.

  Reflekter over disse spørsmålene som forberedelse til første kursdag:


  •Hvorfor er det et problem for pasienten og/eller pårørende? For de ansatte? For leder og for virksomheten?

  •Hvordan vet du at det er et problem? Har du data eller informasjon som understøtter?

  •Hva er ønskelig å oppnå? Hva er gevinsten for pasienten, ansatte, virksomheten?

  •Hvem bør involveres og hvilken rolle ønsker du å ha?


  Ta gjerne utgangspunkt i Innsatsområder/Nasjonale faglige råd fra I trygge hender 24/7 (Helsedirektoratet), Forbedringsprogrammet for Helse Møre og Romsdal HF (HAI, videokonsultasjoner, sykefravær) eller aktuelle nasjonale pakkeforløp.
  En prosessveileder tar kontakt med deg før første samling for å bistå med valg av forbedringsområde.
 • Testmodus Nei
 • Versjon 3637
 • Varighet 2 dager
 • Gyldig fra  
 • Gyldig til 20.01.2023
 • Fagområde Kvalitet og sikkerheit; Lovverk
 • Kursarrangør HMR
 • Forkunnskaper Start Forbedringsspillet og les Forbedringsguiden
 • Faglig kursansvarlig
  Hagerup, Vidar
 • Kursadministrator for kurssiden
  Saunes, Annette
 • Kursevaluering Nei
 • Ønsker du å varsle abonnenter? Nei
 • Målgruppe LiS 2/3 - leger Beskrivelse av målgruppen Obligatorisk læringsaktivitet for LIS 2/3
 • Anonymiseres Nei
 • Ansatt Ja
 • Ikke ansatt Nei
 • Anonym Nei
 • Kursmateriell
Trenger du hjelp?
Brukerveiledninger
Brukerveiledninger
Hemithjelp - tlf. (0)03612
Oppstartsdato
Tid
Sted
Ledige plasser
Påmelding
Kunnskap og forbedring - læringsmål for LIS 2/3
27
Aug
2021
10:00
Digitalt/webinar
Digitalt/webinar
1
 
Dag 1
27.08.2021 10:00
15:00
Matservering:
Nei
Antall plasser:
20
Antall påmeldte:
19
Påmeldingsfrist:
24.08.2021
Avmeldingsfrist:
24.08.2021
Kursholder:
Hagerup, Vidar / Møller-Christensen, Fredrik / Saunes, Annette / Arnestad, Unni Irene / Aarønes, Turid Rimereit
Kursadministrator:
Saunes, Annette