Dette kurset er ikke gyldig enda.
Sist revidert: 25.05.2022 13:46 Neste revisjon: 03.12.2023
 • Tittel Kunnskap og forbedring - samling 2 (LIS 2/3 i HMR)
 • Beskrivelse

  Kunnskap og forbedring samling 2 er en del av følgende opplegg:

  1. Gjennomfør forbedringsspillet (bedriftsnavn/kode er helsedirektoratet)
  2. Velg forbedringsområde og start på forbedringsoppgaven 
  3. Samling 1 - ha med utfylt prosjektskisse. Fremlegg av arbeid så langt, erfaringsutveksling og veiledning.
  4. Fullfør forbedringsoppgaven (gjennomføre prosjektskisse/evt lag presentasjon av arbeidet)
  5. Samling 2 (denne samlingen) - presenter forbedringsoppgaven og eventuell plan om publisering
  6. Kurs i praktisk kunnskap om klinisk forskning

  Før deltagelse på samling 2 er det en forutsetning at du har deltatt på samling 1 og at du kan presentere resultatet av forbedringsoppgaven din. 

  Læringsmål for undervisningen:
  FKM-34 Kunne bruke relevante kunnskapskilder innen egen spesialitet, og kjenne dens styrker og svakheter.

  FKM-41 Kunne anvende relevante e-helseverktøy i arbeidet med forbedring av klinisk praksis, pasientforløp, administrative arbeidsprosesser og samhandling.

  FKM-42 Kunne anvende forbedringskunnskap til å forbedre klinisk praksis, pasientforløp og/eller administrative arbeidsprosesser på egen arbeidsplass.

  FKM-43 Forstå forskjellen mellom hvordan data samles inn og analyseres i forskningsarbeid, forbedringsarbeid,  revisjonskontroll og tilsynsarbeid, og vite hvordan resultater fra forbedringsarbeid publiseres.

  FKM-51 Kunne diskutere metoder for brukermedvirkning på systemnivå som gir bruker(representanter) reell mulighet til å påvirke beslutninger.

  FKM-60 Ha kjennskap til og kunne gi anbefalinger om tiltak for å fremme samhandling som gagner den enkelte pasient og tjenesten som helhet. 


  Ved behov for mer informasjon om forbedringsmetodikk anbefales det å ta det korte e-læringskurset "Veien fra idé til forbedring". 

  Det arrangeres i utgangspunktet fire stk samling 2 pr år. 


 • Testmodus Nei
 • Versjon 4213
 • Varighet Halv dag
 • Gyldig fra  
 • Gyldig til 03.12.2023
 • Fagområde Kvalitet og sikkerheit
 • Kursarrangør HMR
 • Forkunnskaper Deltatt på samling 1, kan presentere forbedringsoppgaven i samlingen.
 • Faglig kursansvarlig
  Møller-Christensen, Fredrik
 • Alternativ faglig kursansvarlig  
 • Kursadministrator for kurssiden
  Sveen, Annette Saunes
 • Kursevaluering Nei
 • Kursevalueringsprosent  
 • Tillat påmelding til flere arrangement  
 • Ønsker du å varsle abonnenter? Nei
 • Målgruppe Ansatte i Helse Midt-Norge; LiS 2/3 - leger Beskrivelse av målgruppen LIS 2/3 i HMR
 • Anonymiseres Nei
 • Ansatt Ja
 • Ikke ansatt Nei
 • Anonym Nei
 • Vis filter for sted Nei
 • Kursmateriell
Nytt arrangement Nytt arrangement
Trenger du hjelp?
Brukerveiledninger
Brukerveiledninger
Hemithjelp - tlf. (0)03612
False
Oppstartsdato
Tid
Sted
Ledige plasser
Påmelding
Kunnskap og forbedring- samling 2 kull 5
3
Okt
2023
12:00
Ålesund
Teams
4
 
Dag 1
03.10.2023 12:00
15:00
Matservering:
Nei
Antall plasser:
18
Antall påmeldte:
14
Påmeldingsfrist:
19.09.2023
Avmeldingsfrist:
26.09.2023
Kursholder:
Møller-Christensen, Fredrik
Kursadministrator:
Møller-Christensen, Fredrik
Kunnskap og forbedring - samling 2 (LIS 2/3 i HMR)
24
Okt
2023
12:00
Ålesund
Teams
20
 
Dag 1
24.10.2023 12:00
15:00
Matservering:
Nei
Antall plasser:
20
Antall påmeldte:
0
Påmeldingsfrist:
10.10.2023
Avmeldingsfrist:
17.10.2023
Kursholder:
Bjørdal, Jon Even / Møller-Christensen, Fredrik
Kursadministrator:
Møller-Christensen, Fredrik
Kunnskap og forbedring - samling 2 (LIS 2/3 i HMR)
5
Des
2023
12:00
Ålesund
Teams
19
 
Dag 1
05.12.2023 12:00
15:00
Matservering:
Nei
Antall plasser:
20
Antall påmeldte:
1
Påmeldingsfrist:
21.11.2023
Avmeldingsfrist:
28.11.2023
Kursholder:
Bjørdal, Jon Even / Møller-Christensen, Fredrik
Kursadministrator:
Møller-Christensen, Fredrik