Dette kurset er ikke gyldig enda.
Sist revidert: 02.03.2023 07:51 Neste revisjon: 01.03.2024
 • Tittel Kurs i forebygging og håndtering av sykefravær: Modul 1 - følge opp sykefravær
 • Beskrivelse

  Forebygging og håndtering av sykefravær: Modul 1 - følge opp sykefravær 

  Kurset tar for seg hvilke muligheter som ligger i sykefraværsoppfølging på arbeidsplassen. Hva skal arbeidsgiver gjøre, hvilke roller kan tillitsvalgte og verneombud ha, og hva skal forventes av den ansatte. Modulen har en ramme på 2 timer og foregår på Teams. Det vil være en blanding mellom forelesning fra rådgivere fra NAV Arbeidslivssenter og gruppearbeid. For å få best mulig nytte av modulen oppfordres det til at både leder, tillitsvalgt og verneombud fra samme seksjon/avdeling melder seg på. 

 • Testmodus Nei
 • Versjon 5196
 • Varighet 2 timer
 • Gyldig fra  
 • Gyldig til 01.03.2024
 • Fagområde HMS
 • Kursarrangør HNT
 • Forkunnskaper ingen
 • Faglig kursansvarlig
  Storø, Siw
 • Alternativ faglig kursansvarlig  
 • Kursadministrator for kurssiden
  Sollid, Åse
 • Kursevaluering Nei
 • Kursevalueringsprosent  
 • Tillat påmelding til flere arrangement  
 • Ønsker du å varsle abonnenter? Nei
 • Målgruppe Ansatte i Helse Midt-Norge Beskrivelse av målgruppen Ledere, verneombud, tillitsvalgte
 • Anonymiseres Nei
 • Ansatt Ja
 • Ikke ansatt Nei
 • Anonym Nei
 • Vis filter for sted Nei
 • Kursmateriell
Nytt arrangement Nytt arrangement
Trenger du hjelp?
Brukerveiledninger
Brukerveiledninger
Hemithjelp - tlf. (0)03612
False