Dette kurset er ikke gyldig enda.
Sist revidert: 26.10.2022 11:13 Neste revisjon: 30.12.2023
 • Tittel Kurs i traumesykepleie (KITS)
 • Beskrivelse

  Hensikt/bakgrunn:

  KITS er et introduserende traumekurs, der hensikten er å gi sykepleiere i traumeteamet grunnleggende kunnskaper innen traumebehandling. Mer informasjon på KITS hjemmeside.

  Ansvar:

  Kursleder har ansvar for å oversende resultater og evaluering av kurset til KITS-ledelsen sentralt.

  Målgruppe:

  KITS ble utarbeidet for å være et introduserende kurs for sykepleiere i traumeteam, men målgruppen har blitt utvidet til også å omfatte bioingeniører og radiografer.

  Påmelding:

  Påmelding gjøres til kursleder via nærmeste leder. 

  Kursavgift er 10.000 pr. kurs. Denne summen deles på seksjonene ut fra antall deltakere. 

  Mål/kunnskapskrav:

  Krav for å få godkjent kurs er bestått teoretisk og praktisk test.

  Instruktører skal ha fullført KITS-kurs samt instruktørkurs.

  Innhold:

  Program for kurset: 

  Program KITS.doc

  Arbeidsmetoder:

  Egenstudie og e-læring som forberedelser før kurset. Klasseromsundervisning, "skill-stations", case-trening, praktisk og teoretisk test.

  Evaluering:

  Deltakerne får utlevert evalueringsskjema ved kursets oppstart, slik at en kan gjøre evalueringer av kursets innhold fortløpende. Evalueringsskjema leveres inn til kursleder etter kurset slutt, og oversendes KITS sentralt.

  Dokumentasjon:

  Gjennomført kurs dokumenteres i læringsportalen. 

  Deltakerne får utdelt kursbevis. Disse sendes til kursleder noen uker etter innrapportering. 

 • Testmodus Nei
 • Versjon 1399
 • Varighet 2 dager
 • Gyldig fra  
 • Gyldig til 30.12.2023
 • Fagområde Sykepleie
 • Kursarrangør HMR; HNT; St. Olavs hospital
 • Forkunnskaper Pensum til kurset er traumemanualen Oslo Universitetssykehus Ullevål. Deltaker bør ha utført e-læring før kursets oppstart.
 • Faglig kursansvarlig
  Storvik, Jon Erik
  Heggem, Else Karin
  Thygesen, Kari-Anne Forsmo
  Otterdal, Per Anders
  Gaupset, Lisbet Rein
  Røiseng, Sturla
  Storvik, Jon Erik
  Langø, Tone Larsen
 • Alternativ faglig kursansvarlig  
 • Kursadministrator for kurssiden
  Otterdal, Per Anders
  Thygesen, Kari-Anne Forsmo
  Storvik, Jon Erik
  Gaupset, Lisbet Rein
  Røiseng, Sturla
  Heggem, Else Karin
  Storvik, Jon Erik
  Langø, Tone Larsen
 • Kursevaluering Ja
 • Kursevalueringsprosent  
 • Tillat påmelding til flere arrangement  
 • Ønsker du å varsle abonnenter? Nei
 • Målgruppe Ansatte i Helse Midt-Norge Beskrivelse av målgruppen Sykepleierprofesjoner, radiografer, bioingeniører som deltar i traumeteam.
 • Anonymiseres Nei
 • Ansatt Ja
 • Ikke ansatt Nei
 • Anonym Nei
 • Vis filter for sted Nei
 • Kursmateriell
Nytt arrangement Nytt arrangement
Trenger du hjelp?
Brukerveiledninger
Brukerveiledninger
Hemithjelp - tlf. (0)03612
False
Oppstartsdato
Tid
Sted
Ledige plasser
Påmelding
26
Okt
2023
08:00
NORD universitet
Kjevika, Bjønn-Anders, Solvi og Helmer
6
 
Dag 1
26.10.2023 08:00
15:00
Dag 2
27.10.2023 08:00
15:00
Matservering:
Ja
Antall plasser:
16
Antall påmeldte:
10
Påmeldingsfrist:
24.10.2023
Avmeldingsfrist:
24.10.2023
Kursholder:
Gaupset, Lisbet Rein / Færøvik, Kjetil / Fick, Helen / Leksås, Anette / Sandnes, Silje / Øvereng, Ingunn Almli
Kursadministrator:
Haldorsen, Åse Mette Høilo