Nullstill valg
  • Tittel Kurskalender

 

 

Molde 2 dager188969Avlyst26.01.2023 07:52:03Helse Møre og Romsdal HF - Opplæringskontor HP Dette kurset går over flere dager​​ Dato Starttidspunkt Sluttidspunkt 1300 https://kurs.helse-midt.no/Lists/Kursinstanser/AllItems.aspxFalse14 timer (2 dager)Molde03.04.2023 06:00:00KursinstansHELSE02 – Psykisk helsevern – miljøterapeut spesialisthelsetjenesten Molde 2 dager
Molde 2 dager188970Avlyst26.01.2023 07:51:14Helse Møre og Romsdal HF - Opplæringskontor HP Dette kurset går over flere dager​​ Dato Starttidspunkt Sluttidspunkt 1300 https://kurs.helse-midt.no/Lists/Kursinstanser/AllItems.aspxFalse14 timer (2 dager)Molde03.04.2023 06:00:00KursinstansHELSE02 – Psykisk helsevern – miljøterapeut spesialisthelsetjenesten Molde 2 dager
Volda 2 dager188997Avlyst26.01.2023 07:51:35Helse Møre og Romsdal HF - Opplæringskontor HP Dette kurset går over flere dager​​ Dato Starttidspunkt Sluttidspunkt 0900 https://kurs.helse-midt.no/Lists/Kursinstanser/AllItems.aspxFalse7 timerVolda03.04.2023 06:00:00KursinstansHELSE02 – Psykisk helsevern – miljøterapeut spesialisthelsetjenesten Volda 2 dager
Volda 2 dager189013Avlyst26.01.2023 09:27:32Helse Møre og Romsdal HF - Opplæringskontor HP Dette kurset går over flere dager​​ Dato Starttidspunkt Sluttidspunkt 1500 https://kurs.helse-midt.no/Lists/Kursinstanser/AllItems.aspxFalse8 timerVolda03.04.2023 06:00:00KursinstansHPSEK03 - Sekretærfunksjoner ved inntak Volda 2 dager
Volda 2 dager189022Avlyst26.01.2023 10:08:57Helse Møre og Romsdal HF - Opplæringskontor HP Dette kurset går over flere dager​​ Dato Starttidspunkt Sluttidspunkt 1500 https://kurs.helse-midt.no/Lists/Kursinstanser/AllItems.aspxFalse8 timerVolda03.04.2023 06:00:00KursinstansHPSYK01 - Sykepleier og helsefagarbeider på sengepost Volda 2 dager
Volda 2 dager189059Avlyst26.01.2023 10:25:56Helse Møre og Romsdal HF - Opplæringskontor HP Dette kurset går over flere dager​​ Dato Starttidspunkt Sluttidspunkt 0800 https://kurs.helse-midt.no/Lists/Kursinstanser/AllItems.aspxFalse8 timerVolda03.04.2023 06:00:00KursinstansHPSYK02 – Intensiv- og recoverysykepleier Volda 2 dager
Molde189039Avlyst26.01.2023 12:54:33Helse Møre og Romsdal HF - Opplæringskontor HP Dette kurset går over flere dager​​ Dato Starttidspunkt Sluttidspunkt 1600 https://kurs.helse-midt.no/Lists/Kursinstanser/AllItems.aspxFalse8 timerMolde03.04.2023 06:00:00KursinstansKIRLG01 - Kirurgi generelt legekurs Molde
Molde189300Avlyst27.01.2023 07:05:25Helse Møre og Romsdal HF - Opplæringskontor HP Dette kurset går over flere dager​​ Dato Starttidspunkt Sluttidspunkt 2000 https://kurs.helse-midt.no/Lists/Kursinstanser/AllItems.aspxFalse8 timerMolde03.04.2023 06:00:00KursinstansMEDLG01 - Medisin generelt legekurs Molde
Molde189307Avlyst27.01.2023 07:06:47Helse Møre og Romsdal HF - Opplæringskontor HP Dette kurset går over flere dager​​ Dato Starttidspunkt Sluttidspunkt 2000 https://kurs.helse-midt.no/Lists/Kursinstanser/AllItems.aspxFalse8 timerMolde03.04.2023 06:00:00KursinstansMEDLG01 - Medisin generelt legekurs Molde
Molde189182Avlyst27.01.2023 07:50:46Helse Møre og Romsdal HF - Opplæringskontor HP Dette kurset går over flere dager​​ Dato Starttidspunkt Sluttidspunkt 2000 https://kurs.helse-midt.no/Lists/Kursinstanser/AllItems.aspxFalse8 timerMolde03.04.2023 06:00:00KursinstansPSYKH02 - Psykologer og psykologspesialister - poliklinikk og døgn Molde