Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Kurskatalogen-Podcast

 Innholdsredigering

  • Tittel Kurskatalogen-Podcast

 

 

Lovverk FKM3924016.10.2020 09:37:531152https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-PodcastLovverk FKM14 minutter<p style="margin&#58;0px;"><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;calibri, sans-serif;font-size&#58;11pt;"><font color="#000000">Som legespesialist må du kunne forstå det omfattende lovverket innen helsetjenesten. Det er et krav at du skal&#58; ha&#160;</font></span><font color="#000000"><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;calibri, sans-serif;font-size&#58;11pt;"> kunnskap om sentrale bestemmelser som regulerer plikter og rettigheter for helsepersonell, k</span></font><font color="#000000"><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;calibri, sans-serif;font-size&#58;11pt;">unne finne frem til og følge opp krav i aktuelt regelverk som regulerer egen virksomhet, ha</span></font><font color="#000000"><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;calibri, sans-serif;font-size&#58;11pt;"> kjennskap til at det finnes spesiallover, særskilte organer og saksbehandlingsformer av særlig betydning for den enkelte spesialitet og f</span></font><font color="#000000"><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;calibri, sans-serif;font-size&#58;11pt;">orstå ansvaret som legespesialist i ivaretakelsen av lovlighet, forsvarlighet, taushetsplikt, meldeplikt, standardisering og god praksis. </span></font><font color="#000000"><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;calibri, sans-serif;font-size&#58;11pt;">Podden kan dekke Læringsmål 45 i FKM, - <span style="text-align&#58;left;color&#58;#000000;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;calibri, sans-serif;font-size&#58;14.66px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;float&#58;none;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;">avhengig av læringsaktivitetene du og veileder legger opp til.</span></span></font></p><p style="margin&#58;0px;"><strong></strong><br></p><p style="margin&#58;0px;"><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;calibri, sans-serif;font-size&#58;11pt;"><font color="#000000">Vi har laget en enkel podcast med 2 kasuistikker som retter søkelyset på praktisering av lovverket på ulike områder&#58; Individuelt ansvar og systemansvar samt Taushetsplikt.<span style="margin&#58;0px;">&#160;</span>(Se vedlegg). Kasuistikkene egner seg til arbeidet i grupper med veiledning.</font></span></p><p style="margin&#58;0px;"><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;calibri, sans-serif;font-size&#58;11pt;"><font color="#000000">&#160;</font></span></p><p style="margin&#58;0px;"><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Evaluering.</span></span></p><p style="margin&#58;0px;"><font color="#000000"><span style="margin&#58;0px;"><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;calibri, sans-serif;font-size&#58;11pt;">Denne podcasten er en pilot og vi ønsker å forbedre det metodiske opplegget. Vi setter stor pris på om du kan gi oss en tilbakemelding på hva som var bra og mindre bra med det faglige opplegget og podcast som metode. Derfor&#160;ønsker vi&#160;at du evaluerer podcasten i etterkant. Velg Start evaluering etter fullført kurs.</span></span></font></p><p style="margin&#58;0px;"><font color="#000000"><span style="margin&#58;0px;"><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;calibri, sans-serif;font-size&#58;11pt;"><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;calibri, sans-serif;font-size&#58;11pt;"><font color="#000000">&#160;</font></span></span></span></font></p> <font size="3"></font><font color="#000000"></font><font face="Times New Roman"></font><p><span style="text-align&#58;left;color&#58;#000000;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;calibri, sans-serif;font-size&#58;14.66px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;float&#58;none;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;">Podcasten er laget av lege/helseleder Paul Hellandsvik og helse-jurist Per Holger Broch.</span><br></p>Lovverk0
Medisinsk etikk FKM3930218.05.2022 11:58:415612https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-PodcastMedisinsk etikk FKM18:36 minutter<p><span style="margin&#58;0px;color&#58;black;font-family&#58;calibri, sans-serif;font-size&#58;11pt;">I temaet etikk skal LIS-leger fokusere på etisk bevissthet, refleksjon og håndtering av etiske utfordringer. Spesialistutdanningen skal forberede legene på utfordrende situasjoner og oppgaver, gi&#160;LIS-leger metoder og verktøy til å håndtere disse situasjonene og skape rom for refleksjon rundt etiske utfordringer i helsetjenesten. Derfor har vi laget en enkel og praktisk podcast innen medisinsk etikk som retter søkelyset på etisk bevissthet, refleksjon og håndtering av etiske utfordringer. Utdanningen skal forberede deg som lege på utfordrende situasjoner og oppgaver, gi deg metoder og verktøy til å håndtere disse situasjonene og skape rom for refleksjon rundt etiske utfordringer i helsetjenesten. (Jfr vedlagt kasuistikk og 6.trinnsmodell). Podden kan dekke følgende læringsmål i FKM&#58; LM01, LM02, LM 03 og LM04, avhengig av ferdighets- og holdnings-arbeidet som vektlegges i opplæringen.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Evaluering.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Denne podcasten er en pilot og vi ønsker å forbedre det metodiske opplegget. Vi setter stor pris på om du kan gi oss en tilbakemelding på hva som var bra og mindre bra med det faglige opplegget og podcast som metode. Derfor&#160;</span><span style="margin&#58;0px;color&#58;black;font-family&#58;calibri, sans-serif;font-size&#58;11pt;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">ønsker vi&#160;gjerne at du evaluerer podcasten i etterkant</span>.</span></p><p style="margin&#58;0cm 0cm 7.5pt;line-height&#58;16.8pt;word-spacing&#58;0px;box-sizing&#58;border-box;"><span style="margin&#58;0px;color&#58;black;font-family&#58;calibri, sans-serif;font-size&#58;11pt;">Faglig ansvarlig for innhold i podkast er&#58; Professor i medisin og lege&#160;Reidun Førde og lege/helseleder Paul Hellandsvik.</span></p> <font size="3"></font><font color="#000000"></font><font face="Times New Roman"></font><br>Medisinsk etikk0