Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Kurskatalogen-testkurs

  • Tittel Kurskatalogen-testkurs

 

 

Lynkurs i samvalg167125009.02.2021 06:29:308https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-NettbasertLynkurs i samvalg10 minutter<p>​Lynkurset gir alle ansatte i helsetjenesten en kort innføring i hva samvalg er.<br></p><p>Selv om du ikke er lege eller sykepleier, eller har behandlingsansvar, får du kanskje spørsmål fra pasienter som angår behandling. Dette kurset kan hjelpe deg å svare på en måte som støtter pasientens medvirkning. Kurset er laget for alle ansatte i helsetjenesten.</p><p>Du lærer&#58;<br></p><p>-&#160;Å møte pasienter som spør deg «Hva ville du valgt?»<br>-&#160;Hva samvalg betyr<br>-&#160;Hva samvalg innebærer for pasienten<br>-&#160;Et eksempel på en medisinsk situasjon hvor samvalg er aktuelt<br>-&#160;Hvor i lovverket samvalg er forankret<br></p>Samvalg;Medisin0
MS – hva nå?167045408.02.2021 11:26:1215https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-NettbasertMS – hva nå?ca 45 minutter<p>Hvis en nettopp har fått diagnosen MS, er informasjonsbehovet stort – både for en selv og de nærmeste. Det kan være mange spørsmål å ta stilling til, både med hensyn til behandling og det å leve best mulig med sykdommen.<br></p><p>Målsetningen med kurset er å gi kunnskap om sykdommen og bidra til økt mestring i hverdagen.</p><p>Kurset består av åtte kapitler og dekker følgende læringsmål&#58;</p><ul><li>Kursdeltaker har grunnleggende kunnskap om MS og vet at sykdommen er forskjellig fra person til person.</li><li>Kursdeltaker vet hvordan nervesystemet hos en MS-pasient skiller seg fra et normalt fungerende nervesystem, og kjenner noen av symptomene/plagene som sykdommen kan gi.</li><li>Kursdeltaker kjenner behandlingstilbudet til MS-pasienter og vet hva behandlingsformene innebærer.</li><li>Kursdeltaker kjenner de vanligste symptomene på MS og har kunnskap om symptomhåndtering.<br></li><li>Kursdeltaker er bevisst viktigheten av egne ressurser i mestring av sykdommen.</li><li>Kursdeltaker har kjennskap til hjelp og støtteressurser for MS-pasienter og deres pårørende.</li><li>Kursdeltaker er bevisst egen rolle i mestring av sykdommen.<br></li></ul><div><br></div><div>Kurset er utviklet av&#160;Nasjonal kompetansetjeneste for MS, Helse Bergen.<br></div><div><br></div><br>0
Kurs i test for Heidi167103708.02.2021 14:16:236https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKurs i test for Heidi1 time<p>​Hei &#160;<br></p>HR0
Bruk av Philips Respironics V60 - demo156728702.02.2021 08:38:4773https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-NettbasertBruk av Philips Respironics V60 - demo30 minutter<p>​Kurset gir deg kunnskap om hvilke funksjoner, risiko og egenskaper Philips Respironics V60 har. Du lærer hvordan du bruker V60 til CPAP-, BiPAP- og High Flow-behandling.&#160;</p><p>I tillegg til e-læringskurset er det nødvendig med praktisk opplæring i bruk av NIV, som inkluderer demonstrasjon og øvelse med pasient og erfaren sykepleier i klinikken.&#160; &#160;<br></p><p><strong>Forkunnskaper&#58;</strong>&#160;<br>Før du tar dette kurset, bør du ha&#160;gjennomført&#160;kurset&#160;<a href="/Sider/CPAPBIPAP.aspx">Respirasjonssvikt, bruk av CPAP/BIPAP</a>.&#160;<br></p><p><strong style="color&#58;#000000;font-family&#58;arial, sans-serif;font-size&#58;14.6667px;">Lyd</strong><br style="color&#58;#000000;font-family&#58;arial, sans-serif;font-size&#58;14.6667px;"><span style="color&#58;#000000;font-family&#58;arial, sans-serif;font-size&#58;14.6667px;">Kurset har&#160;lyd og du må ha hodetelefoner&#160;eller høyttaler når du gjennomfører det på PC.</span></p>0
HHLR instruktørtest165648308.02.2021 09:22:2035https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-NettbasertHHLR instruktørtestca 30 - 60 min<p><span style="font-family&#58;roboto, sans-serif;font-size&#58;17px;background-color&#58;#ffffff;">Kurset er test knyttet til&#160;Norsk grunnkurs i HLR for helsepersonell</span><br></p><p style="margin-top&#58;14px;margin-bottom&#58;14px;border&#58;0px;outline&#58;0px;font-size&#58;17px;vertical-align&#58;baseline;background&#58;#ffffff;font-family&#58;roboto, sans-serif;line-height&#58;23px;">Her finner du oppgaver til hvert av kapitlene i instruktørboka. Hver oppgave inneholder fire påstander. Kun én av dem er helt korrekt. Kryss av for den korrekte påstanden i hver oppgave.</p><p style="margin-top&#58;14px;margin-bottom&#58;14px;border&#58;0px;outline&#58;0px;font-size&#58;17px;vertical-align&#58;baseline;background&#58;#ffffff;font-family&#58;roboto, sans-serif;line-height&#58;23px;">For å kunne besvare oppgavene, må du kjenne ditt fagstoff, lese instruktørboka nøye og sette deg inn i og forstå struktur og innhold i e-læringen til dine kursdeltakere.<br></p><p style="margin-top&#58;14px;margin-bottom&#58;14px;border&#58;0px;outline&#58;0px;font-size&#58;17px;vertical-align&#58;baseline;background&#58;#ffffff;font-family&#58;roboto, sans-serif;line-height&#58;23px;"><strong><br></strong></p><p style="margin-top&#58;14px;margin-bottom&#58;14px;border&#58;0px;outline&#58;0px;font-size&#58;17px;vertical-align&#58;baseline;background&#58;#ffffff;font-family&#58;roboto, sans-serif;line-height&#58;23px;"><strong><em>OBS&#58; Det foreligger ingen&#160;tydelig beskjed når&#160;kurset er fullført. Derfor, når kursets siste side er gjennomført, lukker du&#160;kurset. Kurset vil da få&#160;status &quot;fullført&quot;&#160;</em></strong><br></p><p><span style="font-family&#58;roboto, sans-serif;font-size&#58;17px;background-color&#58;#ffffff;"><br></span></p>Intensiv;Medisin0
DHLR instruktørtest165648108.02.2021 09:30:5527https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-NettbasertDHLR instruktørtest30 - 60 min<p><span style="font-family&#58;roboto, sans-serif;font-size&#58;17px;background-color&#58;#ffffff;">Kurset er en test knyttet til&#160;Norsk instruktørkurs i HLR med hjertestarter ( DHLR )</span></p><p><span style="font-family&#58;roboto, sans-serif;font-size&#58;17px;background-color&#58;#ffffff;">Her finner du oppgaver til hvert av kapitlene i instruktørboka. Hver oppgave inneholder fire påstander. Kun én av dem er helt korrekt. Kryss av for den korrekte påstanden i hver oppgave.</span><br style="font-family&#58;roboto, sans-serif;font-size&#58;17px;background-color&#58;#ffffff;"><br style="font-family&#58;roboto, sans-serif;font-size&#58;17px;background-color&#58;#ffffff;"><span style="font-family&#58;roboto, sans-serif;font-size&#58;17px;background-color&#58;#ffffff;">For å kunne besvare oppgavene, må du kjenne ditt fagstoff, lese instruktørboka nøye og sette deg inn i og forstå struktur og innhold i e-læringen til dine kursdeltakere.</span><br></p><p><span style="font-family&#58;roboto, sans-serif;font-size&#58;17px;background-color&#58;#ffffff;"><br></span></p><p><span style="font-family&#58;roboto, sans-serif;font-size&#58;17px;background-color&#58;#ffffff;"><strong style="color&#58;#000000;font-family&#58;roboto, sans-serif;font-size&#58;17px;"><em>OBS&#58; Det foreligger ingen&#160;tydelig beskjed når&#160;kurset er fullført. Derfor, når kursets siste side er gjennomført, lukker du&#160;kurset. Kurset vil da få&#160;status &quot;fullført&quot;&#160;</em></strong><br></span></p><p><span style="font-family&#58;roboto, sans-serif;font-size&#58;17px;background-color&#58;#ffffff;"><strong style="color&#58;#000000;font-family&#58;roboto, sans-serif;font-size&#58;17px;"><em><br></em></strong></span></p>Intensiv;Medisin0
AHLR instruktørtest165647908.02.2021 09:31:1327https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-NettbasertAHLR instruktørtest30 - 60 min<p><span style="background-color&#58;#ffffff;color&#58;#000000;font-family&#58;roboto, sans-serif;font-size&#58;13pt;">Kurset er endel av Norsk instruktørkurs i avansert hjerte- lungeredning.&#160;</span></p><p><span style="background-color&#58;#ffffff;color&#58;#000000;font-family&#58;roboto, sans-serif;font-size&#58;13pt;">Her finner du oppgaver&#160;</span><span style="background-color&#58;#ffffff;color&#58;#000000;font-family&#58;roboto, sans-serif;font-size&#58;13pt;">til hvert </span><span style="background-color&#58;#ffffff;color&#58;#000000;font-family&#58;roboto, sans-serif;font-size&#58;13pt;">av kapitlene i instruktørboka. Hver oppgave inneholder fire påstander. Kun én av dem er helt korrek</span><span style="background-color&#58;#ffffff;color&#58;#000000;font-family&#58;roboto, sans-serif;font-size&#58;13pt;">t. Kryss av for den korrekte påstanden i hver oppgave.</span></p><p><span class="ms-rteFontSize-3" style="color&#58;#000000;font-family&#58;roboto, sans-serif;background-color&#58;#ffffff;">For å kunne besvare oppgavene, må du kjenne ditt fagstoff, lese instruktørboka nøye og sette deg inn i og forstå struktur og innhold i e-læringen til dine kursdeltakere</span><br></p><p><span class="ms-rteFontSize-3" style="color&#58;#000000;font-family&#58;roboto, sans-serif;background-color&#58;#ffffff;"><br></span></p><p><span class="ms-rteFontSize-3" style="color&#58;#000000;font-family&#58;roboto, sans-serif;background-color&#58;#ffffff;"><strong style="font-family&#58;roboto, sans-serif;font-size&#58;17px;"><em>OBS&#58; Det foreligger ingen&#160;tydelig beskjed når&#160;kurset er fullført. Derfor, når kursets siste side er gjennomført, lukker du&#160;kurset. Kurset vil da få&#160;status &quot;fullført&quot;&#160;</em></strong><br></span></p><p><span class="ms-rteFontSize-3" style="color&#58;#000000;font-family&#58;roboto, sans-serif;background-color&#58;#ffffff;"><strong style="font-family&#58;roboto, sans-serif;font-size&#58;17px;"><em><br></em></strong></span></p>Ambulanse;Intensiv;Medisin0
Gjenoppliving av nyfødte, instruktørtest165648509.02.2021 15:23:0723https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-NettbasertGjenoppliving av nyfødte, instruktørtest30 - 60 min<p><span style="font-family&#58;roboto, sans-serif;font-size&#58;17px;background-color&#58;#ffffff;">Kurset er en&#160;test knyttet til kurset &quot;Gjenoppliving av nyfødte &quot;</span><br></p><p style="margin-top&#58;14px;margin-bottom&#58;14px;line-height&#58;23px;border&#58;0px;outline&#58;0px;font-size&#58;17px;vertical-align&#58;baseline;background&#58;#ffffff;font-family&#58;roboto, sans-serif;"><span style="font-family&#58;roboto, sans-serif;font-size&#58;17px;background-color&#58;#ffffff;">Hver finner du&#160;oppgaver som hver inneholder flere påstander. Kryss av for den/de korrekte påstanden(e) i hver oppgave.&#160;</span><br style="font-family&#58;roboto, sans-serif;font-size&#58;17px;background-color&#58;#ffffff;"><span style="font-family&#58;roboto, sans-serif;font-size&#58;17px;background-color&#58;#ffffff;">For å kunne besvare oppgavene, må du kjenne ditt fagstoff, sette deg inn i og forstå struktur og innhold i e-læringen til dine kursdeltakere.</span><br></p><p style="margin-top&#58;14px;margin-bottom&#58;14px;line-height&#58;23px;border&#58;0px;outline&#58;0px;font-size&#58;17px;vertical-align&#58;baseline;background&#58;#ffffff;font-family&#58;roboto, sans-serif;"><span style="font-family&#58;roboto, sans-serif;font-size&#58;17px;background-color&#58;#ffffff;"><strong style="font-family&#58;roboto, sans-serif;font-size&#58;17px;"><em><br></em></strong></span></p><p style="margin-top&#58;14px;margin-bottom&#58;14px;line-height&#58;23px;border&#58;0px;outline&#58;0px;font-size&#58;17px;vertical-align&#58;baseline;background&#58;#ffffff;font-family&#58;roboto, sans-serif;"><span style="font-family&#58;roboto, sans-serif;font-size&#58;17px;background-color&#58;#ffffff;"><strong style="font-family&#58;roboto, sans-serif;font-size&#58;17px;"><em>OBS&#58; Det foreligger ingen&#160;tydelig beskjed når&#160;kurset er fullført. Derfor, når kursets siste side er gjennomført, lukker du&#160;kurset. Kurset vil da få&#160;status &quot;fullført&quot;&#160;</em></strong><br></span></p><p><br></p>Intensiv;Medisin;Pediatri0
Demo Kommunal Institusjon alt.2164890622.01.2021 12:58:329https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-EksternVideoDemo Kommunal Institusjon alt.213 minutter<p>​Gode forklaringer på oversikten for spl og funksjoner i epic - for institusjon i kommune.<br></p><p>Læringsmål&#58;<br>Få en&#160; generell oversikt over systemet.<br></p>Helseplattformen0
LUP basis (test)164101218.01.2021 09:47:4912https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxStiklestad hotelltext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromLUP basis (test)4 dager + mellomperioder<p>​Samlingsbasert kurs med arbeid i mellomperiodene<br></p>Ledelse1
MAP - møte med aggresjonsproblematikk163134011.01.2021 10:23:1324https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-NettbasertMAP - møte med aggresjonsproblematikk??<p>​MAP er et nasjonalt opplæringsprogram relatert til forebygging og håndtering av aggresjons- og voldsproblematikk i helse- og sosialsektoren. Programmet ble utarbeidet som et samarbeidsprosjekt mellom de fire regionale helseforetakene i perioden 2015-2019. Hensikten var å minske uønsket variasjon og tilby en standardisert, kunnskapsbasert og kvalitetssikret opplæring av medarbeidere.</p><p>Opplæringsprogrammet består av 10 moduler som er teori og empiriforankret, som har et brukerperspektiv og som gjenspeiler beste praksis på området.</p><p>Kurset har til hensikt å bidra til grunnleggende trygghet og sikkerhet både for de ansatte og for pasientene, samt sørge for at vilkårene i arbeidsmiljøloven ivaretas. Innholdet i MAP anses relevant og overførbart inn i de fleste kliniske kontekster hvor aggresjonsproblematikk kan oppstå.&#160;</p><p>Fokuset er i stor grad rettet mot at klinisk virksomt personell skal få økt bevissthet rundt sin egen rolle i situasjoner som kan utvikle seg i aggressiv retning. Dette innebærer at den enkelte utvikler kompetanse på ulike handlingsalternativ før, under og etter en aggressiv episode.<br><br></p><p><strong>E-læringskursene har følgende to </strong><strong>hoved</strong><strong>hensikter&#58; </strong></p><p>1.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Forberedelse før gjennomføring av grunnkurset </p><p>2.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Repetisjon etter gjennomført grunnkurs</p><p>&#160;</p><p><strong>De overordnete målsetningene med MAP er&#58;</strong></p><p>•&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Forebygge vold</p><p>•&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Ivareta gode relasjoner</p><p>•&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Redusere grad av utrygghet</p><p>•&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Unngå skader</p><p>•&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Redusere bruk av makt og tvang</p><p>•&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Læring</p><p>&#160;</p><p><strong>Kursinnhold&#58;</strong>&#160;&#160;</p><p>Kap.0&#58; Introduksjon<br>Kap.1&#58; Aggresjonsforståelse<br>Kap.2&#58; Voldsrisikovurdering og håndtering<br>Kap.3&#58; Voldsforebygging<br>Kap.4&#58; Forebyggende kommunikasjon<br>Kap.5&#58; Deeskalering<br>Kap.6&#58; Selvregulering<br>Kap.7&#58; Samhandling<br>Kap.8&#58; Håndteringsstrategier i kritiske situasjoner<br>Kap.9&#58; Fysiske teknikker<br>Kap.10&#58; Etterarbeid</p><p><br></p>Psykisk helsevern;Rus og vold0
3D test162008918.12.2020 09:53:2314https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-Nettbasert3D testxxx<p>​xxx<br></p>0
Opplæring superbruker Læringsportalen153246205.01.2021 11:10:2061https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxScandic Lerkendal;Frøya Hotelltext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromOpplæring superbruker Læringsportalen4 timer<p>​Her kommer det en beskrivelse..<br></p>IKT;HMS0
Demo gruppedokumentasjon161500615.12.2020 07:55:1211https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-VideoDemo gruppedokumentasjon7:45 minutter<p>​Demo gruppedokumentasjon<br></p>0
Anabole Androgene Steroider (AAS)161176304.01.2021 14:37:02164https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-NettbasertAnabole Androgene Steroider (AAS)x antall minutter<p>Dette Scormkurset ble erstattet med Ekstern e-læring.<br></p>Rus og vold0
Test evaluering 20201209160913309.12.2020 08:34:1310https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-EksternNettbasertTest evaluering 20201209xxx<p>​Test av evaluering<br></p>0
CADD Solis infusjonspumpe160652808.12.2020 13:45:1428https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-NettbasertCADD Solis infusjonspumpe30 minutter<p>​<strong>Kursinnhold</strong></p><div>Behandlingsområder</div><div>Protokoll vs. manuell programmering</div><div>Viktige funksjoner og begreper</div><div>Hvilke koder som brukes på pumpen</div><div>Bruk, vedlikehold og renhold</div><div>Hva de ulike alarmene betyr</div><div><br></div><div>Gjennom kurset oppfordrer vi deg til å ha en CADD Solis infusjonspumpe tilgjengelig. På denne måten kan du fortløpende følge instruksjonene som blir vist.</div><div><br></div><div>Kurset er utarbeidet i Helse Sør-Øst, Oslo Universitetssykehus OUS.</div><div><br><br></div><p><br></p>0
Testkurs 251120159313725.11.2020 11:34:2913https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNamsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromTestkurs 2511203 timer<p>Kommer..<br></p>IKT0
Organdonasjon Modul 5: Pårørende arbeid158690523.11.2020 10:03:1080https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-NettbasertOrgandonasjon Modul 5: Pårørende arbeidxxx<p style="box-sizing&#58;initial;"><br></p><p style="box-sizing&#58;initial;">Dette er et nettbasert kurs om organdonasjon. Kurset&#160; består av totalt 6 moduler. Denne modulen heter&#58; &quot; Pårørende arbeid&#160;&quot;<br style="box-sizing&#58;initial;"></p><p style="box-sizing&#58;initial;">Kurset består av disse modulene &#58;<br style="box-sizing&#58;initial;"></p><ol style="box-sizing&#58;initial;"><li style="box-sizing&#58;initial;"><span style="box-sizing&#58;initial;padding-top&#58;0px;padding-bottom&#58;0px;"><a title="Om organdonasjon" href="/Sider/Om-organdonasjon.aspx" style="box-sizing&#58;initial;">Om organdonasjon</a></span></li><li style="box-sizing&#58;initial;"><a href="/Sider/Identifisering-og-melding-av-en-potensiell-donor.aspx" style="box-sizing&#58;initial;">Identifisering og melding av potensiell donor</a><br style="box-sizing&#58;initial;"></li><li style="box-sizing&#58;initial;"><a href="/Sider/Opphørt-blodsirkulasjon-til-hjernen.aspx" style="box-sizing&#58;initial;">Opphørt blodtilførsel til hjernen&#160;</a><br style="box-sizing&#58;initial;"></li><li style="box-sizing&#58;initial;"><a title="Organbevarende behandling og organuttak" href="/Sider/Organbevarende-behandling-og-organuttak.aspx" style="box-sizing&#58;initial;">Organbevarende behandling og organuttak</a></li><li style="box-sizing&#58;initial;"><a title="Dette er et nettbasert kurs om organdonasjon. Kurset består av totalt 6 moduler. Denne modulen heter&#58; &quot; indentifisering og meld" href="/Sider/Pårørende.aspx" style="box-sizing&#58;initial;"><strong>Pårørende arbeid</strong></a><br style="box-sizing&#58;initial;"></li><li style="box-sizing&#58;initial;"><a href="/Sider/Organdonasjon-etter-hjerte.aspx" style="box-sizing&#58;initial;">Organsdonasjon etter hjerte - og åndedrettsstans&#160;</a><br style="box-sizing&#58;initial;"></li></ol><div style="box-sizing&#58;initial;">Kurset er utarbeidet ved HSØ, hovedsaklig av LIse Tourbo Brattberg, donoransvarlig sykepleire på OUS Ullevål.&#160;</div><div style="box-sizing&#58;initial;"><br style="box-sizing&#58;initial;"></div><div style="box-sizing&#58;initial;">Målgruppe&#58; Alle som jobber med organdonasjon på sykehus i Norge<span style="box-sizing&#58;initial;background-color&#58;#f9f9f9;color&#58;#212529;font-family&#58;roboto;font-size&#58;16px;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1" style="box-sizing&#58;initial;">.</span></span></div><div style="box-sizing&#58;initial;"><br style="box-sizing&#58;initial;">For mer informasjon, se&#160;<a href="http&#58;//www.norod.no/norge-organdonasjon-og-transplantasjon/" style="box-sizing&#58;initial;">NOROD ( Norsk Resurssgruppe for Organdonasjon) sin hjemmeside.</a><br></div><div><br><br></div><p><br></p>Medisin;Medisinsk etikk;Sykepleie;Intensiv0
Organdonasjon Modul 4: Organbevarende behandling og organuttak158689023.11.2020 09:55:1567https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-NettbasertOrgandonasjon Modul 4: Organbevarende behandling og organuttakxxx<p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;"><br></p><p style="box-sizing&#58;initial;">Dette er et nettbasert kurs om organdonasjon. Kurset&#160; består av totalt 6 moduler. Denne modulen heter&#58; &quot; Organbevarende behandling og organuttak&quot;<br style="box-sizing&#58;initial;"></p><p style="box-sizing&#58;initial;">Kurset består av disse modulene &#58;<br style="box-sizing&#58;initial;"></p><ol style="box-sizing&#58;initial;"><li style="box-sizing&#58;initial;"><span style="box-sizing&#58;initial;padding-bottom&#58;0px;padding-top&#58;0px;"><a title="Om organdonasjon" href="/Sider/Om-organdonasjon.aspx" style="box-sizing&#58;initial;">Om organdonasjon</a></span></li><li style="box-sizing&#58;initial;"><a href="/Sider/Identifisering-og-melding-av-en-potensiell-donor.aspx" style="box-sizing&#58;initial;"><span style="box-sizing&#58;initial;">Identifisering og melding av potensiell donor</span></a><br style="box-sizing&#58;initial;"></li><li style="box-sizing&#58;initial;"><a href="/Sider/Opphørt-blodsirkulasjon-til-hjernen.aspx" style="box-sizing&#58;initial;">Opphørt blodtilførsel til hjernen </a><br style="box-sizing&#58;initial;"></li><li style="box-sizing&#58;initial;"><a title="Organbevarende behandling og organuttak" href="/Sider/Organbevarende-behandling-og-organuttak.aspx" style="box-sizing&#58;initial;"><strong>Organbevarende behandling og organuttak</strong></a></li><li style="box-sizing&#58;initial;"><a title="Dette er et nettbasert kurs om organdonasjon. Kurset består av totalt 6 moduler. Denne modulen heter&#58; &quot; indentifisering og meld" href="/Sider/Pårørende.aspx" style="box-sizing&#58;initial;">Pårørende arbeid</a><br style="box-sizing&#58;initial;"></li><li style="box-sizing&#58;initial;"><a href="/Sider/Organdonasjon-etter-hjerte.aspx" style="box-sizing&#58;initial;">Organsdonasjon etter hjerte - og åndedrettsstans </a><br style="box-sizing&#58;initial;"></li></ol><div style="box-sizing&#58;initial;">Kurset er utarbeidet ved HSØ, hovedsaklig av LIse Tourbo Brattberg, donoransvarlig sykepleire på OUS Ullevål.&#160;</div><div style="box-sizing&#58;initial;"><br style="box-sizing&#58;initial;"></div><div style="box-sizing&#58;initial;">Målgruppe&#58; Alle som jobber med organdonasjon på sykehus i Norge<span style="background-color&#58;#f9f9f9;box-sizing&#58;initial;color&#58;#212529;font-family&#58;roboto;font-size&#58;16px;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1" style="box-sizing&#58;initial;">.</span></span></div><div style="box-sizing&#58;initial;"><br style="box-sizing&#58;initial;">For mer informasjon, se <a href="http&#58;//www.norod.no/norge-organdonasjon-og-transplantasjon/" style="box-sizing&#58;initial;">NOROD ( Norsk Resurssgruppe for Organdonasjon) sin hjemmeside.</a><br></div><p><br></p>Medisin;Medisinsk etikk;Sykepleie0
Organdonasjon Modul 3: Opphørt blodtilførsel til hjernen158688323.11.2020 09:42:4335https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-NettbasertOrgandonasjon Modul 3: Opphørt blodtilførsel til hjernenxxx<p style="box-sizing&#58;initial;">Dette er et nettbasert kurs om organdonasjon. Kurset&#160; består av totalt 6 moduler. Denne modulen heter&#58; <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">&quot; </span><a href="/Sider/Opphørt-blodsirkulasjon-til-hjernen.aspx" style="box-sizing&#58;initial;outline&#58;0px;"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Opphørt blodtilførsel til hjernen&#160;</span></a><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">&quot;</span><br style="box-sizing&#58;initial;"></p><p style="box-sizing&#58;initial;">Kurset består av disse modulene &#58;<br style="box-sizing&#58;initial;"></p><ol style="box-sizing&#58;initial;"><li style="box-sizing&#58;initial;"><span style="box-sizing&#58;initial;padding-bottom&#58;0px;padding-top&#58;0px;"><a title="Om organdonasjon" href="/Sider/Om-organdonasjon.aspx" style="box-sizing&#58;initial;">Om organdonasjon</a></span></li><li style="box-sizing&#58;initial;"><a href="/Sider/Identifisering-og-melding-av-en-potensiell-donor.aspx" style="box-sizing&#58;initial;"><span style="box-sizing&#58;initial;">Identifisering og melding av potensiell donor</span></a><br style="box-sizing&#58;initial;"></li><li style="box-sizing&#58;initial;"><a href="/Sider/Opphørt-blodsirkulasjon-til-hjernen.aspx" style="box-sizing&#58;initial;"><strong>Opphørt blodtilførsel til hjernen </strong></a><br style="box-sizing&#58;initial;"></li><li style="box-sizing&#58;initial;"><a title="Organbevarende behandling og organuttak" href="/Sider/Organbevarende-behandling-og-organuttak.aspx" style="box-sizing&#58;initial;">Organbevarende behandling og organuttak</a></li><li style="box-sizing&#58;initial;"><a title="Dette er et nettbasert kurs om organdonasjon. Kurset består av totalt 6 moduler. Denne modulen heter&#58; &quot; indentifisering og meld" href="/Sider/Pårørende.aspx" style="box-sizing&#58;initial;">Pårørende arbeid</a><br style="box-sizing&#58;initial;"></li><li style="box-sizing&#58;initial;"><a href="/Sider/Organdonasjon-etter-hjerte.aspx" style="box-sizing&#58;initial;">Organsdonasjon etter hjerte - og åndedrettsstans </a><br style="box-sizing&#58;initial;"></li></ol><div style="box-sizing&#58;initial;">Kurset er utarbeidet ved HSØ, hovedsaklig av LIse Tourbo Brattberg, donoransvarlig sykepleire på OUS Ullevål.&#160;</div><div style="box-sizing&#58;initial;"><br style="box-sizing&#58;initial;"></div><div style="box-sizing&#58;initial;">Målgruppe&#58; Alle som jobber med organdonasjon på sykehus i Norge<span style="background-color&#58;#f9f9f9;box-sizing&#58;initial;color&#58;#212529;font-family&#58;roboto;font-size&#58;16px;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1" style="box-sizing&#58;initial;">.</span></span></div><div style="box-sizing&#58;initial;"><br style="box-sizing&#58;initial;">For mer informasjon, se <a href="http&#58;//www.norod.no/norge-organdonasjon-og-transplantasjon/" style="box-sizing&#58;initial;">NOROD ( Norsk Resurssgruppe for Organdonasjon) sin hjemmeside.</a><br></div><p><br></p>0
Organdonasjon Modul 2: Identifisering og melding av potensiell donor158687123.11.2020 10:05:5087https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-NettbasertOrgandonasjon Modul 2: Identifisering og melding av potensiell donorxxx<p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;">Dette er et nettbasert kurs om organdonasjon. Kurset&#160; består av totalt 6 moduler. Denne modulen heter&#58; &quot; indentifisering og melding av potensiell donor&quot;<br style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;box-sizing&#58;initial;"></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;">Kurset består av disse modulene &#58;<br style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;box-sizing&#58;initial;"></p><ol style="margin&#58;5px 20px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;"><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;box-sizing&#58;initial;"><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;border-top-color&#58;#dddddd;border-top-width&#58;1px;border-top-style&#58;solid;box-sizing&#58;initial;"><a title="Om organdonasjon" href="/Sider/Om-organdonasjon.aspx" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;color&#58;#00509e;text-decoration&#58;none;box-sizing&#58;initial;background-color&#58;transparent;">Om organdonasjon</a></span></li><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;box-sizing&#58;initial;"><a href="/Sider/Identifisering-og-melding-av-en-potensiell-donor.aspx" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;color&#58;#00509e;text-decoration&#58;none;box-sizing&#58;initial;background-color&#58;transparent;"><strong>Identifisering og melding av potensiell donor</strong></a><br style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;box-sizing&#58;initial;"></li><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;box-sizing&#58;initial;"><a href="/Sider/Opphørt-blodsirkulasjon-til-hjernen.aspx" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;color&#58;#00509e;text-decoration&#58;none;box-sizing&#58;initial;background-color&#58;transparent;">Opphørt blodtilførsel til hjernen </a><br style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;box-sizing&#58;initial;"></li><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;box-sizing&#58;initial;"><a title="Organbevarende behandling og organuttak" href="/Sider/Organbevarende-behandling-og-organuttak.aspx" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;color&#58;#00509e;text-decoration&#58;none;box-sizing&#58;initial;background-color&#58;transparent;">Organbevarende behandling og organuttak</a></li><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;box-sizing&#58;initial;"><a title="Dette er et nettbasert kurs om organdonasjon. Kurset består av totalt 6 moduler. Denne modulen heter&#58; &quot; indentifisering og meld" href="/Sider/Pårørende.aspx" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;color&#58;#00509e;text-decoration&#58;none;box-sizing&#58;initial;background-color&#58;transparent;">Pårørende arbeid</a><br style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;box-sizing&#58;initial;"></li><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;box-sizing&#58;initial;"><a href="/Sider/Organdonasjon-etter-hjerte.aspx" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;color&#58;#00509e;text-decoration&#58;none;box-sizing&#58;initial;background-color&#58;transparent;"><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;box-sizing&#58;initial;">Organsdonasjon etter hjerte - og åndedrettsstans </span></a><br style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;box-sizing&#58;initial;"></li></ol><div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;">Kurset er utarbeidet ved HSØ, hovedsaklig av LIse Tourbo Brattberg, donoransvarlig sykepleire på OUS Ullevål.&#160;</div><div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;"><br style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;box-sizing&#58;initial;"></div><div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;">Målgruppe&#58; Alle som jobber med organdonasjon på sykehus i Norge<span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#212529;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;roboto;font-size&#58;16px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;300;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;#f9f9f9;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;box-sizing&#58;initial;">.</span></span></div><div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;"><br style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;box-sizing&#58;initial;">For mer informasjon, se <a href="http&#58;//www.norod.no/norge-organdonasjon-og-transplantasjon/" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;color&#58;#00509e;text-decoration&#58;none;box-sizing&#58;initial;background-color&#58;transparent;">NOROD ( Norsk Resurssgruppe for Organdonasjon) sin hjemmeside.</a><br></div><p><br></p>Intensiv;Medisinsk etikk;Medisin;Sykepleie0
Teams - Hvordan dele filer158680719.11.2020 13:43:5512https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-VideoTeams - Hvordan dele filer1 min. 23 sek.<div style="font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, system-ui, &quot;apple color emoji&quot;, &quot;segoe ui emoji&quot;, sans-serif;">Denne videoen viser hvordan du kan dele filer med andre på Teamet ditt.<br></div>IKT0
Organdonasjon Modul 6: Organdonasjon etter hjerte- og ånderettsstans (CDCD)158691219.01.2021 11:37:5368https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-NettbasertOrgandonasjon Modul 6: Organdonasjon etter hjerte- og ånderettsstans (CDCD)xxx<p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;"><br></p><div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;"><p>Dette er et nettbasert kurs om organdonsasjon. Kurset&#160; består av totalt 6 moduler. Denne modulen heter&#58; &quot;Organdonasjon etter hjerte - og åndedrettsstans&quot;<br></p><p>Kurset består av disse modulene &#58;<br></p><ol><li><span class="ms-rteThemeForeColor-5-4" style="padding-top&#58;0px;padding-bottom&#58;0px;"><a href="/Sider/Om-organdonasjon.aspx" title="Om organdonasjon">Om organdonasjon</a></span></li><li><a title="Identifisering og melding om potensiell donor" href="/Sider/Identifisering-og-melding-av-en-potensiell-donor.aspx">Identifisering og melding av&#160;potensiell donor</a><br></li><li><a href="/Sider/Opphørt-blodsirkulasjon-til-hjernen.aspx">Opphørt blodtilførsel til hjernen</a><br></li><li><a href="/Sider/Organbevarende-behandling-og-organuttak.aspx">Organbevarende behandling og organuttak</a></li><li><a title="Pårørende arbeid " href="/Sider/Pårørende.aspx">Pårørende arbeid</a><br></li><li><a href="/Sider/Organdonasjon-etter-hjerte.aspx"><strong>Organsdonasjon etter hjerte - og åndedrettsstans</strong></a><br></li></ol><div>Kurset er utarbeidet ved HSØ, hovedsaklig av LIse Tourbo Brattberg, donoransvarlig sykepleire på OUS Ullevål.&#160;</div><div><br></div><div>Målgruppe&#58; Alle som jobber med organdonasjon på sykehus i Norge<span style="color&#58;#212529;font-family&#58;roboto;font-size&#58;16px;background-color&#58;#f9f9f9;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1">.</span></span></div><div><br>For mer informasjon, se&#160;<a href="http&#58;//www.norod.no/norge-organdonasjon-og-transplantasjon/">NOROD ( Norsk Resurssgruppe for Organdonasjon) sin hjemmeside.</a><br></div><div><br><br></div><br></div><p><br></p>Intensiv;Medisin;Medisinsk etikk;Sykepleie0
Teams - del 2157926111.11.2020 12:43:0912https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-VideoTeams - del 22 minutter<p>​Beskrivelse kommer..<br></p>IKT0
Teams - Hurtigstartveiledning fra Microsoft157715810.11.2020 12:54:1612https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-VideoTeams - Hurtigstartveiledning fra Microsoft5 minutter<p>​..kommer<br></p>IKT0
Bruk av Philips Respironics V60156972118.12.2020 13:44:23215https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-NettbasertBruk av Philips Respironics V60xxx<p>Kurset gir deg kunnskap om hvilke funksjoner, risiko og egenskaper Philips Respironics V60 har. Du lærer hvordan du bruker V60 til CPAP-, BiPAP- og High Flow-behandling.&#160;<br>I tillegg til e-læringskurset er det nødvendig med praktisk opplæring i bruk av NIV, som inkluderer demonstrasjon og øvelse med pasient og erfaren sykepleier i klinikken.&#160; &#160;<br></p><p><strong>Forkunnskaper&#58;</strong>&#160;<br>Før du tar dette kurset, bør du ha&#160;gjennomført&#160;kurset&#160;<a href="/Sider/CPAPBIPAP.aspx">Respirasjonssvikt, bruk av CPAP/BIPAP</a>.&#160;<br></p><p><strong style="color&#58;#000000;font-family&#58;arial, sans-serif;font-size&#58;14.6667px;">Lyd</strong><br style="color&#58;#000000;font-family&#58;arial, sans-serif;font-size&#58;14.6667px;"><span style="color&#58;#000000;font-family&#58;arial, sans-serif;font-size&#58;14.6667px;">Kurset har&#160;lyd og du må ha hodetelefoner&#160;eller høyttaler når du gjennomfører det på PC.</span><br></p>0
Teams - Teameier administrere team147925529.10.2020 13:00:1319https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-VideoTeams - Teameier administrere team2 minutter 22 sekunder<p>​Kommer..<br></p>IKT0
Organdonasjon Modul 1: Om organdonasjon156486523.11.2020 09:58:38105https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-NettbasertOrgandonasjon Modul 1: Om organdonasjon20 min<p>Dette er et nettbasert kurs om organdonsasjon. Kurset&#160; består av totalt 6 moduler. Denne modulen heter&#58; &quot;Om organdonasjon&quot;<br></p><p>Kurset består av disse modulene &#58;<br></p><ol><li><span class="ms-rteThemeForeColor-5-4"><strong>Om organdonasjon</strong></span></li><li><a title="Identifisering og melding om potensiell donor" href="/Sider/Identifisering-og-melding-av-en-potensiell-donor.aspx">Identifisering og melding av&#160;potensiell donor</a><br></li><li><a href="/Sider/Opphørt-blodsirkulasjon-til-hjernen.aspx">Opphørt blodtilførsel til hjernen </a><br></li><li><a href="/Sider/Organbevarende-behandling-og-organuttak.aspx">Organbevarende behandling og organuttak</a></li><li><a title="Pårørende arbeid " href="/Sider/Pårørende.aspx">Pårørende arbeid</a></li><li><a href="/Sider/Organdonasjon-etter-hjerte.aspx">Organsdonasjon etter hjerte - og åndedrettsstans </a><br></li></ol><div>Kurset er utarbeidet ved HSØ, hovedsaklig av LIse Tourbo Brattberg, donoransvarlig sykepleire på OUS Ullevål.&#160;</div><div><br></div><div>Målgruppe&#58; Alle som jobber med organdonasjon på sykehus i Norge<span style="text-align&#58;left;color&#58;#212529;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;roboto;font-size&#58;16px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;300;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;#f9f9f9;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1">.</span></span></div><div><br>For mer informasjon, se <a href="http&#58;//www.norod.no/norge-organdonasjon-og-transplantasjon/">NOROD ( Norsk Resurssgruppe for Organdonasjon) sin hjemmeside.</a><br></div><div><br></div>0
Teams - kort innføring136483629.10.2020 13:02:1341https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-VideoTeams - kort innføring1 minutt 44 sekunder<p>​Beskrivelse kommer..<br></p>IKT0
Test av Stream135317530.09.2020 18:01:5123https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-EksternVideoTest av Stream1 minutt<p>​Beskrivelse kommer..<br></p>IKT0
KoRus kurs for ansatte, ekstern og anonym tilgang135139029.09.2020 12:37:1122https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-VideoKoRus kurs for ansatte, ekstern og anonym tilgang2 minutt<p>​Beskrivelse kommer..<br></p>Rusbehandling0
KoRus kurs for ansatte, eksterne og anonym mulighet134998229.09.2020 12:35:0356https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-VideoKoRus kurs for ansatte, eksterne og anonym mulighet1 minutt<p>​..kommer<br></p>Rusbehandling0
KoRus kurs for ansatte og eksterne134998128.09.2020 15:14:1513https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-VideoKoRus kurs for ansatte og eksterne1 minutt<p>​..kommer<br></p>Rusbehandling0
KoRus kurs for ansatte134998028.09.2020 15:12:4817https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-VideoKoRus kurs for ansatte1 minutt<p>​..kommer<br></p>Rusbehandling0
Testendresidemal130616323.09.2020 09:20:5741https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxScandic Lerkendaltext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromTestendresidemal4 timer<p>​..kommer<br></p>IKT0
20200916 klasserom153833316.09.2020 13:14:0822https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-Klasserom20200916 klasseromxxx<p>​xxx<br></p>0
20200916 ekstern elæring153833116.09.2020 13:13:1011https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-EksternNettbasert20200916 ekstern elæringxxx<p>​xxx<br></p>0
20200916 scorm153832916.09.2020 13:12:0417https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-Nettbasert20200916 scormxxx<p>​xxx<br></p>0
20200916 ekstern video153832416.09.2020 13:10:5713https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-EksternVideo20200916 ekstern videoxxx<p>​xxx<br></p>0
20200916 video153832316.09.2020 13:10:009https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-Video20200916 videoxxx<p>​xxx<br></p>0
20200916 podcast153831616.09.2020 13:08:2414https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-Podcast20200916 podcastxxx<p>​xxx<br></p>0
20200916 klasserom nattjobb153828516.09.2020 12:58:3011https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-Klasserom20200916 klasserom nattjobbxxx<p>​xxx<br></p>0
20200916 ekstern elæring nattjobb153827716.09.2020 12:57:056https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-EksternNettbasert20200916 ekstern elæring nattjobbxxx<p>​xxx<br></p>0
20200916 scorm nattjobb153827216.09.2020 12:55:587https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-Nettbasert20200916 scorm nattjobbxxx<p>​xxx<br></p>0
20200916 ekstern video nattjobb153826716.09.2020 12:54:436https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-EksternVideo20200916 ekstern video nattjobbxxx<p>​xxx<br></p>0
20200916 video nattjobb153826616.09.2020 12:53:236https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-Video20200916 video nattjobbxxx<p>​xxx<br></p>0
20200916 podcast nattjobb153825816.09.2020 12:51:366https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-Podcast20200916 podcast nattjobbxxx<p>​xxx<br></p>0
20200914 klasserom anonymiseres153326716.09.2020 12:26:3217https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-Klasserom20200914 klasserom anonymiseresxxx<p>xxx​</p>0
20200914 klasserom pasient153325816.09.2020 12:26:5714https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-Klasserom20200914 klasserom pasientxxx<p>​xxx<br></p>0