• Tittel Kurskatalogen

 

 

Kollegastøtteordningen290777101.12.2023 10:12:23Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 01.12.2023 11:12 Neste revisjon: 13.03.2025 Grunnopplæring for kollegastøtter i Kollegastøtteordningen i Helse Møre og Romsdal 20https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesund;Hjelsettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKollegastøtteordningenHMS2<p><span class="ms-rteFontSize-2"><span style="line-height&#58;107%;font-family&#58;calibri, sans-serif;"><strong class="ms-rteFontSize-3">​​Grunnopplæring for kollegastøtter i&#160;Kollegastøtteordningen i Helse Møre og Romsdal</strong><br> </span><span class="ms-rteFontFace-5" style="line-height&#58;107%;color&#58;black;">Kollegastøtteordningen (KSO)&#160;er et lavterskeltilbud og en likemannsordning for ansatte ​​som trenger støtte og hjelp etter belastende hendelser. ​Eksempel på slike hendelser er&#58; </span><span class="ms-rteFontFace-5" style="line-height&#58;107%;color&#58;black;">u</span><span class="ms-rteFontFace-5" style="line-height&#58;107%;color&#58;black;">vente</span><span class="ms-rteFontFace-5" style="line-height&#58;107%;color&#58;black;">de </span><span class="ms-rteFontFace-5" style="line-height&#58;107%;color&#58;black;">dødsfall,</span><span class="ms-rteFontFace-5" style="line-height&#58;107%;color&#58;black;"> </span><span class="ms-rteFontFace-5" style="line-height&#58;107%;color&#58;black;">feilbehandling, </span><span class="ms-rteFontFace-5" style="line-height&#58;107%;color&#58;black;">utsatt for </span><span class="ms-rteFontFace-5" style="line-height&#58;107%;color&#58;black;">vold/ trusler</span><span class="ms-rteFontFace-5" style="line-height&#58;107%;color&#58;black;">, politietterforskning med mer.</span><span class="ms-rteFontFace-5" style="line-height&#58;107%;color&#58;black;"> </span><span class="ms-rteFontFace-5" style="line-height&#58;107%;">Ordningen har til hensikt å redusere psykisk belastning, </span><span class="ms-rteFontFace-5" style="line-height&#58;107%;">og</span><span class="ms-rteFontFace-5" style="line-height&#58;107%;"> forebygge helseplager og sykefravær.</span><span class="ms-rteFontFace-5" style="line-height&#58;107%;"> </span><span class="ms-rteFontFace-5" style="line-height&#58;107%;">En kollegastøtte skal ikke overta leders ansvar, men være en støtte for leder i oppfølging av berørt medarbeider. I kurset vill kollegastøtter få grunnopplæring i rollen som kollegastøtte.</span></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5">​Tema&#160;for kurset er &#58;</span></p><p><span class="ui-provider a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ab ac ae af ag ah ai aj ak ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5" dir="ltr"></span></p><ul><li><p><span class="ms-rteFontFace-5">Emosjonell&#160;belastning i Spesialisth​​elsetjenesten</span></p></li><li><p><span class="ms-rteFontFace-5">Om kollegastøtteordningen</span></p></li><li><p><span class="ms-rteFontFace-5">Kjennskap til psykologisk&#160;førstehjelp&#160;</span></p></li><li><p><span class="ms-rteFontFace-5">Kjennskap til normale reaksjoner på krise&#160;<br></span></p></li><li><p><span class="ms-rteFontFace-5">Samtaleteknikk / aktiv lytting&#160;</span></p></li><li><p><span class="ms-rteFontFace-5">Erfaring med KSO – fra en kollegastøtte​</span></p></li></ul><p></p>
Kurs i blodprøvetaking, for sykepleiere ved barne- og ungdomsklinikken14825312.09.2023 13:01:56Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 12.09.2023 15:01 Neste revisjon: 16.01.2025 Prøvetakingsutstyr - hva finnes og hvordan brukes det Ved å melde deg på vil 252https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKurs i blodprøvetaking, for sykepleiere ved barne- og ungdomsklinikkenLaboratoriemedisin1<p>​</p><p>Hovedpunktene på kurset vil være&#58;</p><p><em>Prøvetakingsutstyr - hva finnes og hvordan brukes det</em></p><p><em>Preanalytiske emner med fokus på faktorer som kan påvirke prøvesvaret</em></p><p><br></p>
GHLR Orkdal Sjukehus14713823.01.2023 18:53:51Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 23.01.2023 19:53 Neste revisjon: 01.01.2025 GHLR-kurset er utviklet av Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) i samarbeid med Lærdal 143https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxOrkdaltext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGHLR Orkdal SjukehusAdministrativt arbeid;Klinisk IKT;Logistikk;Merkantile fag;Simulering;Tekniske fag (medisinsk-tekniske fag)4<p><span style="color&#58;#777777;font-family&#58;&quot;pt sans&quot;, sans-serif;font-size&#58;16px;background-color&#58;#ffffff;">GHLR-kurset er utviklet av Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) i samarbeid med Lærdal Medical AS. Det&#160;er et grunnleggende kurs for legfolk i hjerte-lungeredning, og følger norske retningslinjer for gjenoppliving. Kurset er utviklet med tanke på praktisk HLR opplæring av personer uten forkunnskaper innen hjerte-lungeredning.&#160;<span style="color&#58;#777777;font-family&#58;&quot;pt sans&quot;, sans-serif;font-size&#58;16px;background-color&#58;#ffffff;">Målgruppen for GHLR kurset er for alle som ønsker å lære grunnleggende HLR og bruk av hjertestarter.&#160;</span></span><br></p><p><span style="color&#58;#777777;font-family&#58;&quot;pt sans&quot;, sans-serif;font-size&#58;16px;background-color&#58;#ffffff;"><span style="color&#58;#777777;font-family&#58;&quot;pt sans&quot;, sans-serif;font-size&#58;16px;background-color&#58;#ffffff;">Program&#58;</span></span></p><p>- kjeden som redder liv<br></p><p>- gjenkjenne livløshet, pustestopp<br></p><p>- varslingsrutiner<br></p><p>- HLR som enredder og to-redderteknikk<br></p><p>- bruk av hjertestarter<br></p><p><br></p>
Journalskriving208393801.12.2023 14:17:14Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 01.12.2023 15:17 Neste revisjon: 15.03.2025 Internundervisning for ansatte i Nidaros DPS - Jeg har lest og akseptert vilkår og 173https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxØstmarka;Trondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromJournalskrivingPsykisk helsevern1<p><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteStyle-Accent2"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span><span><strong>​​​​​​​​​​​​​​Internundervisning</strong><strong> for ansatte i Nidaros DPS - 24. januar 12&#58;30 - 14&#58;00</strong></span>​</span></span></span></p><p><span class="ms-rteStyle-Accent2"><strong class="ms-rteThemeForeColor-5-4 ms-rteFontSize-4">​​​Tema&#58;&#160;&quot;Hvordan skrive effektiv&#160;journal&quot;&#160;</strong></span><br></p><p><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteStyle-Accent2"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">v/psykolog Nils Jørgen Selbekk</span></span></span></p><p><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteStyle-Accent2"><strong><em><br></em></strong></span></p><p><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteStyle-Accent2"><strong><em><br><br></em></strong></span></p>
HMR - Registrering av vedtak og rettsling grunnlag innen PH og rus340475630.11.2023 15:06:38Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 30.11.2023 16:06 Neste revisjon: 23.04.2024 Aktiviteten går ut på å registrere vedtak og rettslig grunnlag i Helseplattformen 17https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxAnnettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHMR - Registrering av vedtak og rettsling grunnlag innen PH og rusHelseplattformen1<p><span class="ms-rteThemeFontFace-1" style="font-size&#58;14px;">​​Aktiviteten går ut på å registrere vedtak og rettslig grunnlag i Helseplattformen for utvalgte pasienter.<br></span></p><p><span class="ms-rteThemeFontFace-1" style="font-size&#58;14px;"><br></span></p><p><span class="ms-rteThemeFontFace-1" style="font-size&#58;14px;"><span style="color&#58;#000000;">Ved å migrere vedtak og rettslig grunnlag uken før produksjonssetting oppnår man å redusere oppgaver for behandlerne ukene etter produksjonssetting. Gammelt journalsystem vil være tilgjengelig til å finne informasjon også etter produksjonssetting, men aktiviteten vil være med på å redusere behov for å måtte operere i to system i etterkant av implementeringen.</span></span></p><p><span class="ms-rteThemeFontFace-1" style="font-size&#58;14px;"><br></span></p><p><span class="ms-rteThemeFontFace-1" style="font-size&#58;14px;"><span style="color&#58;#000000;"></span>Følgende pasientgrupper omfattes av aktiviteten&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteThemeFontFace-1" style="font-size&#58;14px;">Pasienter som for tiden er innlagt og som man tenker vil være innlagt etter Go-Live, samt at pasienten er underlagt &quot;Tvungen helsehjelp&quot;.</span></li><ul><li><span class="ms-rteThemeFontFace-1" style="font-size&#58;14px;">​PHVL §3-3 Vedtak om tvungent psykisk helsevern</span>​​</li></ul></ul><p><span class="ms-rteThemeFontFace-1" style="font-size&#58;14px;"><br></span></p><ul><li>Ikke-innlagte pasientgrupper i følgende pasientkategorier&#58;<br></li><ul><li>§ 3-3 Tvungent psykisk helsevern<br></li><li><span style="font-size&#58;14px;">​§ 4-10 Overføring uten samtykke</span></li><li><span style="font-size&#58;14px;">§ 4-4 Medisinvedtak</span></li><li><span style="font-size&#58;14px;">§ 5-2 Dom på overføring til tvungent psykisk helsevern</span></li></ul></ul><p style="color&#58;#000000;"><br></p><p style="color&#58;#000000;">Aktiviteten gjennomføres av en gruppe merkantile under veiledning av minst én psykiater og/eller psykologspesialist.<br></p><p style="color&#58;#000000;"><br></p><p style="color&#58;#000000;">Se <a href="https&#58;//prosjektweb.helse-midt.no/1444/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/1444/ProsjektAdmin/Delprosjekt%20migrering%20og%20Cutover%2c/Plandokumenter%20ved%20milep%C3%A6l%2030.%20november%202023/Ressursplanlegging%20vedtak%20og%20rettslig%20grunnlag%20HMR%20-%20til%20signering.docx&amp;action=default">plandokumentet ​</a>for en mer detaljert beskrivelse av aktiviteten.<br></p><p style="color&#58;#000000;"><br></p><p style="color&#58;#000000;">Et team fra HPAS og St. Olavs bistår og veileder under arbeidet.<br></p><p style="color&#58;#000000;"><br></p><p style="color&#58;#000000;">Lokaler er foreløpig ikke avklart.<br></p>
HMR - PAS-migrering340379930.11.2023 12:42:39Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 30.11.2023 13:42 Neste revisjon: 30.09.2024 april overføres følgende data maskinelt inn i Helseplattformen Alt i alt er det en 19https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHMR - PAS-migreringHelseplattformen1<p>​<span class="ms-rteFontSize-4">PAS-migrering</span></p><p>Fredag 19. og lørdag 20. april overføres&#160;følgende data maskinelt inn i Helseplattformen&#58;&#160;<br></p><p><br></p><p>- Aktive henvisninger</p><p>- Aktive henvisningsperioder<br></p><p>- Aktive pakkeforløp (kreft og psykisk helse)<br></p><p>- Aktive polikliniske ventelister<br></p><p>- Fremtidige timeavtaler<br></p><p></p><p><br></p><p>Søndag 21. april samles merkantile i Storgata 25&#160;i Ålesund, for å fullføre den maskinelle jobben. Arbeidet består i et sett med ulike aktiviteter som vil treffe seksjonene i ulik grad&#58;&#160;<br></p><p></p><p><strong><br></strong></p><p><strong>Korrigering av endringer som er gjort i MW2P&#160;mens den&#160;maskinelle jobben&#160;har&#160;overført&#160;data&#160;(deltakerne vil få uttdelt en oversikt per seksjon)</strong>​</p><p>- Korrigere endringer som&#160;utføres&#160;i PAS i løpet avde to dagene den maskinelle jobben bruker på å flytte over data.<br></p><p><br></p><p><strong>Legge inn informasjon som av ulike årsaker ikke kom med i den maskinelle overføringen</strong>&#160;<strong>(deltakerne vil få uttdelt en oversikt per seksjon)</strong><br></p><p>-&#160;timeavtaler og ventelister&#160;<br></p><p>- henvsininger og henvisningsperioder&#160;<br></p><p>- pakkeforløp&#160;<br></p><p><br></p><p><strong>Legge&#160;inn/flytte over&#160;data som vi på forhånd ,vet&#160;ikke tas med i den&#160;maskinelle jobben&#58;&#160;</strong><br></p><p>- Komplekse timeavtaler (dette er fremtidige timavtaler hos mer enn én kliniker/ressurs på samme dag)<br></p><p>- Ventelister for pasienter som venter på <span style="text-decoration&#58;underline;">ikke-kirurgisk</span> innleggelse<br></p><p><br></p><p><strong>Lenke ventelister til riktig henvisningsperiode</strong><br></p><p>- Overførte ventelister må lenkes til riktig henvisningsperiode for pasienter som venter på, eller har planlagt innleggelse (både kirurgisk og ikke-kirurgisk)<br></p><p><br></p><p><br></p><p>Alt i alt er det en svært omfattende oppgave som i ulik grad treffer de ulike seksjonene.<br></p><p><br></p><p>For en nærmere beskrivelse se&#160;​<a href="https&#58;//prosjektweb.helse-midt.no/1444/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/1444/ProsjektAdmin/Delprosjekt%20migrering%20og%20Cutover%2c/Plandokumenter%20ved%20milep%C3%A6l%2031.mai%202023/PAS-migrering/HMR%20-%20Planleggingsdokument%20PAS%20manuell%20migrering%202.0.docx&amp;action=default">plandokumentet ​</a>for aktiviteten. Her ligger også overslag over omfanget. Endelig omfang henger sammen med hvor mye av innholdet som kan flyttes maskinelt. Dette henger igjen sammen med hvor godt det har blitt&#160;ryddet i MW2P i forkant, og hvorvidt timemalene er korrekt bygget i Helseplattformen.&#160;<br></p><p><br></p><p>Innføringsprosjektet vil dekke reise og overnatting for de som trenger det.<br></p><p><br></p><p>Ta kontakt med Ingvild Karsltrøm,&#160;Camilla Korsnes Jacobsen eller Frode Hjeltnes&#160;hvis dere har spørsmål.<br></p><p><br><br></p>
HJEMM21 - Helsefagarbeider, miljøterapeut, assistent i hjemmebaserte tjenester14740520.11.2023 08:03:42Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 20.11.2023 09:03 Neste revisjon: 05.05.2024 I dette kurset vil følgende arbeidsflyter gjennomgås Jeg har lest og akseptert vilkår 19559https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxSkaun kommune;Melhus kommune;Selbu kommune;Oppdal kommune;Midtre Gauldal kommune;Rennebu kommune;Vanylven kommunetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHJEMM21 - Helsefagarbeider, miljøterapeut, assistent i hjemmebaserte tjenesterHelseplattformen45<p>​​​​​</p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">I dette kurset vil følgende arbeidsflyter gjennomgås&#58;</span></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Bruk av mobil enhet Rover</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Journalgjennomgang</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Finne besøk på arbeidslister</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Dokumentere hjemmebesøk/avtaler</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Opprette og administrere pasientplan</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Enkel legemiddelhåndtering</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Kommunikasjon i systemet</span></li></ul><p style="color&#58;#000000;"><br class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Målgruppe&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Miljøterapeut</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Helsefagarbeider</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Assistent</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Annen utdanning ​</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Ved&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Hjemmetjenesten</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Omsorgsbolig</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Hjemmebasert omsorg</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Nattpatrulje</span></li></ul><p><br></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"></span><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursløpet består i tillegg til klasseromskurset av 2 timer med innledende læring før klasserom og 6 timer med egentrening i etterkant.</strong><br></span><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Se informasjon om innledende læring og egentrening i Kompetanseplanen under i&#160;feltet &quot;Kursmateriell&quot;.</strong></span>​</p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong><br></strong></span></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><br></p><p><br></p>
HJEMM20 - Sykepleier og vernepleier i hjemmebaserte tjenester14740420.11.2023 08:03:05Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 20.11.2023 09:03 Neste revisjon: 05.05.2024 I dette kurset vil følgende arbeidsflyter gjennomgås Jeg har lest og akseptert vilkår 11080https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxSkaun kommune;Melhus kommune;Selbu kommune;Oppdal kommune;Midtre Gauldal kommune;Rennebu kommune;Vanylven kommunetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHJEMM20 - Sykepleier og vernepleier i hjemmebaserte tjenesterHelseplattformen24<p><strong>​​​</strong><strong style="color&#58;#000000;font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Kursbeskrivelse&#58;</strong></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">I dette kurset vil følgende arbeidsflyter gjennomgås&#58;</span></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Bruk av mobil enhet Rover</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Journalgjennomgang</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Finne besøk på arbeidslister</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Dokumentere hjemmebesøk/avtaler</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Opprette og administrere pasientplan</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Opprette og administrere tidsplan</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Legemiddelhåndtering</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Kommunikasjon i systemet, inkl. e-meldinger</span></li></ul><div><font color="#000000" face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><br></span></font></div><div><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Målgruppe&#58;</strong></span></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Ansatte som jobber som&#58;</span><br></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Sykepleier/vernepleier i hjemmetjenesten</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Sykepleier/vernepleier i omsorgsbolig</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Sykepleier/vernepleier i hjemmebasert omsorg</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Sykepleier/vernepleier i nattpatrulje<br><br></span></li></ul><div><font color="#000000" face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursløpet består i tillegg til klasseromskurset av 2 timer med innledende læring før klasserom og 6 timer med egentrening i etterkant.</strong><br></span><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Se informasjon om innledende læring og egentrening i Kompetanseplanen under i&#160;feltet &quot;Kursmateriell&quot;.</strong></span><br></span></font></div><font color="#000000" face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><br></span></font></div><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><br><br></span></p>
PSYK LE NA Anabole androgene steroider (AAS)340000129.11.2023 11:47:17Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 29.11.2023 12:47 Neste revisjon: 29.11.2025 Tittel PSYK LE NA Anabole androgene steroider (AAS) Beskrivelse 58https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK LE NA Anabole androgene steroider (AAS)Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB);Psykiatri1<p><strong>​Digital undervisning om anabole androgene sterioder,&#160;rusbruk&#160;og steroideprosjektet.</strong></p><p>Steroideprosjektet ønsker å nå ut med informasjon om anabole androgene steroider (AAS)&#160;og rusbruk.&#160;</p><p>En norsk studie viste at 36% av menn og 8% av kvinner i døgnbehandling TSB hadde erfaring med bruk av AAS. Denne gruppen ser ut til å ha mer alvorlig rushistorie og mer helseproblemer enn de som aldri hadde brukt steroider. Det er derfor viktig med kunnskap om&#160;helseskader knyttet til bruk av steroider, avhengighet av steroider og hvordan dette kan utredes og behandles.&#160;&#160;</p><p>Undervisningen er for ansatte i Klinikk for psykisk helsevern og rus.<br></p>
HHLR grunnkurs14746129.05.2023 15:35:59Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 29.05.2023 17:35 Neste revisjon: 21.05.2025 Grunnleggende kurs for helsepersonell i hjerte-lungeredning Ved å melde deg på vil 1788https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLIAN;Nidaros DPS;Annet;Trondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHHLR grunnkursKvalitet og sikkerheit;Medisin;Sykepleie11<p>​Grunnleggende kurs for helsepersonell i hjerte-lungeredning. Kurset følger norske retningslinjer for gjenopplivning og er godkjent av NRR. </p><p>Kurset består av e-læring og en praktisk del av 3 timers varighet. Se e-læring <a href="/Sider/hhlr.aspx">her</a></p><p>​Etter endt kurs skal deltakerne være i stand til å&#58; </p><ul><li>Utføre basal HLR alene</li><li>Utføre basal HLR som del av et team</li><li>Kunne ivareta pasient og kollegaers&#160; sikkerhet ved bruk av hjertestarter</li><li>beskrive den lokale beredskapen og varslingsrutiner for hjertestans</li></ul>
Kurs i venøs blodprøvetaking, for sykepleiere, helsesekretærer og vernepleiere14643227.09.2023 08:00:21Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 27.09.2023 10:00 Neste revisjon: 02.11.2024 Prøvetakingsutstyr - hva finnes og hvordan brukes det Preanalytiske emner med fokus 2292https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKurs i venøs blodprøvetaking, for sykepleiere, helsesekretærer og vernepleiereHovedpkt. på kurset vil være: * Preanalytiske emner med fokus på faktorer som kan påvirke prøvesvaret. * Teoretisk tilnærming til blodprøvetaking. * Praktisk tilnærming til blodprøvetaking. Arrangeres av UndervisningsseksjonLaboratoriemedisin5<p>​​Hovedpunktene på kurset vil være&#58; </p><ul><li><em>Prøvetakingsutstyr - hva finnes og hvordan brukes det</em></li><li><em>Preanalytiske emner med fokus på faktorer som kan påvirke prøvesvaret</em></li><li><em>Praktisk trening i blodprøvetaking. Deltakerne skal utføre prøvetaking på hverandre</em></li></ul>
Arbeidsprosesser i Hemit (Tidligere ITIL i Hemit) 14793904.10.2023 13:08:14Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 04.10.2023 15:08 Neste revisjon: 31.01.2024 Hensikten med kurset er å gi et overblikk over hvordan vi bruker arbeidsprosesser i 778https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromArbeidsprosesser i Hemit (Tidligere ITIL i Hemit) Arbeidsprosesser i Hemit (Tidligere ITIL i Hemit) IKT;Samhandling3<p>​​​Hensikten med kurset er å gi&#160;et overblikk over hvordan vi bruker arbeidsprosesser i Hemit.&#160;<br></p><p>Kurset er et tilbud&#160;til ansatte som ikke har behov for et fullverdig 3 dagers ITIL Foundation kurs/sertifisering.&#160;<br></p><p>Kursinnholdet er utviklet av prosessledere i Hemit og kurset holdes av en eller flere av disse.&#160;<br></p><p>Dersom plassene for en gjennomføring&#160;er fyllt opp, kan du melde deg på ventelisten.<br></p><p>Husk å avklare tidspunkt for deltakelse på kurset med din nærmeste leder.<br></p>
AHLR Orkdal Sjukehus14630901.11.2023 06:51:55Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 01.11.2023 07:51 Neste revisjon: 31.12.2023 Gjennkjenne hjertestans, varsle, HLR, bruk av defibrillator, bruk av medikamenter 185https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxOrkdaltext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromAHLR Orkdal SjukehusSykepleie1<p>​​Gjennkjenne hjertestans, varsle, HLR, bruk av defibrillator, bruk av medikamenter under HLR, bruk av avanserte hjelpemidler (intra-ossøs, svelgtube, I-gel)<br></p>
Kurs for leger i veiledning og supervisjon 14994428.11.2023 11:34:56Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 28.11.2023 12:34 Neste revisjon: 03.01.2024 Kurstilbud utviklet for å innfri krav om veiledningskompetanse i henhold til ny 2302https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxAnnet;Trondheim;Levanger;Ålesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKurs for leger i veiledning og supervisjon Kurs for leger i veiledning og supervisjon 7<p>​Kurstilbud utviklet for å innfri krav om veiledningskompetanse i henhold til ny spesialistforskrift. Kurset gir formell veiledningskompetanse og er anbefalt læringsaktivitet i flere læringsmål innen felles kompetansemål for LIS3.<br></p><p><span style="font&#58;400 14px / 22.4px &quot;open sans&quot;, sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;transparent;">Kurset er ment å gi nyttig læring for alle som veileder og superviserer LIS i alle spesialiteter, inklusiv ALIS.&#160;</span>Formålet med kurset er å øke kvaliteten av veiledning og supervisjon. Du får gjennom teori og praktisk trening nyttige verktøy til bruk i<span style="font&#58;400 14px / 22.4px &quot;open sans&quot;, sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;transparent;"> en-til-en veiledningssamtaler, gruppeveiledning og supervisjon.</span>&#160;<br></p><p>Kurset arrangeres i alle helseforetak og holdes av lokale klinikere med instruktørkompetanse.</p><p>Velkommen til kurs i helseforetaket der du jobber! <br></p><p>Kurset er åpent for ALIS!<br></p><p><strong>Nyttige lenker&#58;</strong></p><p><strong><a href="https&#58;//www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/veiledning-av-leger-i-spesialisering">Veiledning av leger i spesialisering - Helsedirektoratet</a><br></strong></p><p><a href="https&#58;//dossierdocstore.s3-eu-west-1.amazonaws.com/HSO/new/Brukerveiledning+Veileder_v2.0.pdf"><strong>Brukerveiledning i</strong><strong>&#160;kompetanseportalen for v</strong><strong>eilede</strong><strong>r</strong></a><br></p><p><a href="https&#58;//player.vimeo.com/video/317941373"><strong>Veiledningsmodulen i kompetanseportalen for LIS&#160;og veileder</strong>&#160;</a><br></p><p><strong>Kontaktpersoner i foretakene&#58;</strong><br></p><p>St Olavs hospital&#58; Peter Hatlen<br>Helse Møre og Romsdal&#58; Ingeborg Henriksen<br>Helse Nord-Trøndelag&#58; Elisabeth Bratland Romuld</p><p><br></p>
Nattarbeid og helse - gruppeundervisning for ansatte14855712.06.2023 11:22:30Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 12.06.2023 13:22 Neste revisjon: 01.08.2024 Sykehus og samfunnet trenger ansatte til å jobbe døgnet rundt Ved å melde deg på vil 638https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromNattarbeid og helse - gruppeundervisning for ansatteHMS3<p><span style="line-height&#58;115%;font-family&#58;calibri, sans-serif;font-size&#58;14pt;"><font color="#000000">​Sykehus og samfunnet&#160;trenger ansatte til å jobbe døgnet rundt. Folk blir ikke bare syke mellom kl. 8 og 16, men får appendi<span style="line-height&#58;115%;font-family&#58;calibri, sans-serif;font-size&#58;14pt;"><font color="#000000">citt, benbrudd, psykoser og forgiftninger på ulike tidspunkter av døgnet og det skal være ambulansesjåfører,&#160; bioingeniører, leger, renholdere, sekretærer, sykepleiere, teknikere og vektere med flere for at et sykehus kan kjøre rundt 24/7. Men hvordan ta best vare på seg selv når man jobber skift? Det å arbeide skift påvirker de ansatte på ulike måter avhengig av hvilken type menneske man er, hvilken type arbeid man har, hvordan arbeidet tilrettelegges og hvilken livsfase man er i livet&#160; - med mer. Basert på den kunnskap og forskning som er gjort innen ulike yrkesgrupper som jobber skift, så gis her en rekke råd, som kanskje kan bidra til at den enkelte ansatte får en god rytme i skiftarbeidet. <img alt="Oversiktsbilde-natt-St-Olavs-hospital.jpg" src="/PublishingImages/Sider/Nattarbeid-og-helse---gruppeundervisning-for-ansatte/Oversiktsbilde-natt-St-Olavs-hospital.jpg" style="margin&#58;5px;" /></font></span></font></span></p><p><span style="line-height&#58;115%;font-family&#58;calibri, sans-serif;font-size&#58;14pt;"><font color="#000000"><span style="line-height&#58;115%;font-family&#58;calibri, sans-serif;font-size&#58;14pt;"><font color="#000000">Hvis du jobber hovedsakelig natt, da bør&#160;du få&#160;tilbud om gruppeundervisning og evt. individuell helseundersøkelse. Snakk evt. med din leder om dette jvf. EQS-prosedyre 34909 og 34215.</font></span></font></span></p>
Avansert hjerte- og lungeredning (AHLR). Repetisjonskurs14633213.11.2023 07:11:52Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 13.11.2023 08:11 Neste revisjon: 01.06.2025 Etter endt kurs skal deltakarane kunne konstatere hjertestans, varsle og starte HLR 786https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesund;Voldatext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromAvansert hjerte- og lungeredning (AHLR). RepetisjonskursBeredskap4<strong>​</strong><span aria-hidden="true"></span><strong style="text-decoration&#58;underline;">Målgruppe&#58; </strong><p>Faste medlemmar i stansteam. Turnuslegar, anestesilegar, medisinske legar, anestesisjukepleiarar, intensivsjukepleiarar og&#160;evt sjukepleiarar i mottak.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Mål med opplæringa&#58;</strong></p><p>Etter endt kurs skal deltakarane kunne&#58;</p><ul><li>konstatere hjertestans, varsle og starte HLR</li><li>utføre basal HLR med einreddar- og toreddar-teknikk</li><li>bruke hjertestartaren og ivareta tryggleiken til alle involverte</li><li>utøve AHLR etter gjeldande retningslinjer</li><li>utøve og forstå at det er avgjerande med tydeleg leiarskap og rollefordeling i teamet</li><li>utøve og forstå at det er avgjerande med samarbeid og god kommunikasjon</li><li>kjenne si eiga rolle i teamet</li><li>kjenne til lokal organisering og tilpasning</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Forkunnskap&#58;</strong></p><p>Gjennomfør&#160;e-læringa til NRR, med tilgang via&#160;Læringsportalen&#58; <a href="/Sider/ahlr.aspx"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">https&#58;//kurs.helse-midt.no/Sider/ahlr.aspx</font></span></a></p><p>Trykk &quot;Start kurs&quot; til høgre i bilete, e-læringa kan mellomlagrast og gjennopptakast. Når kurset er gjennomført, så vert kurset lagt til i CV i Kompetanseportalen.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Innhold&#58;</strong></p><p>Det praktiske kurset består av&#58;</p><ul><li>gjennomgang av lokale varslingsrutiner og stansteam</li><li>basisferdigheiter med trening på grunnleggande einreddar- og toreddarteknikk</li><li>gjennomgang av AHLR-plakaten, medikament og utstyr</li><li>scenariotrening med debriefing</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Rammefaktorar&#58;</strong></p><strong>Nærmaste leiar er ansvarlig for å melde på deltakarane på kurset i samarbeid med HLR-instruktør.</strong>
MAP - møte med aggresjonsproblematikk - Helse Møre og Romsdal14858907.09.2023 07:49:05Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 07.09.2023 09:49 Neste revisjon: 07.09.2025 Dette kurset er gjeldende for ansatte i Klinikk for psykisk helse og rus, og 2122https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesund;Voldatext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromMAP - møte med aggresjonsproblematikk - Helse Møre og RomsdalPsykiatri;Psykisk helsevern;Sjukepleie;Sykepleie;Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB);Nyansatt;Lovverk;Brukermedverknad;Beredskap;Etikk;HMS;Kvalitet og sikkerheit2<p style="text-align&#58;center;">​<img alt="Logo 2.PNG" src="/PublishingImages/Sider/MAP---mestring-av-agresjonsproblematikk/Logo%202.PNG" style="margin&#58;5px;" /><br></p> <p>Dette kurset er gjeldende for ansatte i Klinikk for psykisk helse og rus, og obligatorisk for alle ansatte med pasientkontakt. Øvrige ansatte etter vurdering. Se forøvrig målgruppe.<br></p><p><strong>MAP (Møte med aggresjonsproblematikk)</strong><strong> er et helhetlig opplæringsprogram for å forebygge og håndtere aggresjon og vold i helse- og sosialsektoren. </strong><br>Hensikten med opplæring i MAP er enkel; forhindre vold og sørge for at pasienter og personale opplever seg trygge. Manualens standpunkt er at dette oppnås mest effektivt ved å sørge for at mennesker blir møtt med forståelse og profesjonell omsorg. Forståelse ovenfor sterke følelsesuttrykk og atferd er sjelden noe som kommer av seg selv. Det krever en høy grad av profesjonalitet og kunnskap å kunne identifisere og anerkjenne de underliggende årsakene til disse uttrykkene. Denne forståelsen er essensiell da den gir forutsetning og grunnlag for å kunne jobbe målrettet og effektivt med god pasientbehandling. Profesjonell omsorg handler om å gi tilpasset og faglig begrunnet omsorg basert på den enkelte sitt behov.<br>MAP handler om mer enn å bare unngå et destruktivt samspill. Det handler om god behandling. Det handler om å legge til rette for et helsevesen som skal være trygt for begge parter – både pasienter og personale. ​</p><p>MAP-kurset består av 10 kapitler med gjennomgang over to dager. Man må delta begge dager for å bestå kurset.<br></p><div><div>Dag 1<br>0800-0900&#58; Aggresjonsforståelse <br>0900-1000&#58; Voldsrisikovurdering og håndtering<br>1000-1100&#58; Fysiske teknikker<br>1100-1200&#58; Fysisk trening<br>1200-1230&#58; Lunsj<br>1230-1330&#58; Fysisk trening<br>1330-1430&#58; Voldsforebygging<br>1430-1530&#58; Forebyggende kommunikasjon</div><div><br></div><div>Dag 2<br>0800-0900&#58; Deeskalering<br>0900-1000&#58; Selvregulering<br>1000-1100&#58; Samhandling<br>1100-1200&#58; Fysisk trening<br>1200-1230&#58; Lunsj<br>1230-1330&#58; Fysisk trening<br>1330-1430&#58; Håndteringsstrategier i kritiske situasjoner<br>1430-1530&#58; Etterarbeid</div><div>​<br></div><p align="center" style="margin&#58;0px 0px 10.66px;text-align&#58;center;"><font size="3"><font color="#000000"><span style="margin&#58;0px;"><font face="Calibri">Kurset godkjennes som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper </font></span><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;calibri light&quot;, sans-serif;">med <strong>14 timer.</strong></span></font></font></p><p align="center" style="margin&#58;0px 0px 10.66px;text-align&#58;center;"><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;calibri light&quot;, sans-serif;"><font color="#000000" size="3">Kurset er godkjent av <strong>psykologforeningen</strong> som 15 timers vedlikeholdsaktivitet.</font></span></p><p align="center" style="margin&#58;0px 0px 10.66px;text-align&#58;center;"><font size="3"><font color="#000000"><strong><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;calibri light&quot;, sans-serif;">Norsk sykepleierforbund&#58; </span></strong><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;calibri light&quot;, sans-serif;">Kurset er meritterende for 15 timer i program for klinisk stige for sykepleiere/spesialsykepleiere.</span></font></font>&#160;</p></div>
KLP - Informasjonsmøte14948311.10.2023 07:18:30Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 11.10.2023 09:18 Neste revisjon: 01.12.2024 St. Olavs hospital inviterer til Informasjonsmøte Det er kommet på plass en ny 703https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxDigitalt/webinartext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKLP - Informasjonsmøte2<p><span class="ms-rteFontSize-4"><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-4">​​St. Olavs hospital inviterer til Informasjonsmøte.&#160;</strong><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-4">Bli oppdatert på dine pensjonsrettigheter!</strong></span></p><p><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">KLP holder&#160;informasjonsmøter for St. Olavs-ansatte&#160;to ganger i året.&#160;Møtene&#160;vil inneholde informasjon om rettigheter og muligheter i pensjonsordningen<strong>.&#160;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">01.01.2020 ble måten alderspensjonen i offentlig tjenestepensjon tjenes opp på, for personer som er født i 1963 eller senere, endret. Personer født 1962 og tidligere blir ikke berørt av endringene. Det blir derfor avholdt to informasjonsmøter; ett for personer født i 1963 og senere og ett for personer født 1962 og tidligere.</span><br></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><br></span></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><br></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-4"><strong>Annen nyttig informasjon om tema&#160;pensjon&#58;</strong></span><br></p><p><span style="font-family&#58;calibri, sans-serif;font-size&#58;11pt;"></span></p><ul><li><span style="font-family&#58;calibri, sans-serif;font-size&#58;11pt;"><span style="font-size&#58;11pt;"><strong>Individuell veiledningssamtale vedrørende din pensjon&#58;&#160;<span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;14.6667px;">&#160;</span><a href="https&#58;//timebestilling.helse-midt.no/Sider/Start.aspx" style="text-decoration-line&#58;underline;outline&#58;0px;font-size&#58;14.6667px;"><span class="ms-rteFontFace-5">VELKOMMEN TIL TIMEBESTILLING i HELSE Midt-norge (helse-midt.no)</span></a>&#160;</strong></span></span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det er kommet på plass en ny timebok for bestilling av veiledningstime med KLP.&#160;</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">De hvite feltene i timeboka er tilgjengelige timer. Følg veiledningen i&#160; &#160; &#160; timeboken for bestilling av din time.&#160;</span></p><ul><li><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;"><strong>Har du kun behov for noen korte avklaringer&#58; kontakt KLP sitt kundesenter</strong>&#160;<strong style="font-family&#58;calibri, sans-serif;font-size&#58;11pt;"><span style="font-size&#58;11pt;"><a href="https&#58;//www.klp.no/kontakt-oss" style="text-decoration-line&#58;underline;outline&#58;0px;"><span class="ms-rteFontFace-5">https&#58;//www.klp.no/kontakt-oss</span></a>, her kan du ringe eller chatte.</span></strong></span></li><li><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;"><strong>Andre nyttige lenker&#58;&#160;</strong></span></li></ul><p><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">&#160; &#160; &#160;&#160;<a href="https&#58;//www.klp.no/pensjon/offentlig-tjenestepensjon-kort-fortalt" style="text-decoration-line&#58;underline;outline&#58;0px;font-size&#58;14.6667px;"><span style="color&#58;blue;"><font face="Calibri">https&#58;//www.klp.no/pensjon/offentlig-tjenestepensjon-kort-fortalt</font></span></a><span style="font-family&#58;calibri, sans-serif;font-size&#58;14.6667px;">.</span><br></span></p><p><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;"><span style="font-family&#58;calibri, sans-serif;font-size&#58;14.6667px;">&#160; &#160; &#160;&#160;<a href="https&#58;//www.klp.no/" style="text-decoration-line&#58;underline;outline&#58;0px;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2" style="color&#58;#0563c1;">KLP.no</span></a><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">&#160;</span></span></span></p><p><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;"><span style="font-family&#58;calibri, sans-serif;font-size&#58;14.6667px;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><br></span></span></span></p><p><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;"><span style="font-family&#58;calibri, sans-serif;font-size&#58;14.6667px;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><br></span></span></span></p><font color="#005d8f" face="MinionPro-Regular" size="1"><font color="#005d8f" face="MinionPro-Regular" size="1"><font color="#005d8f" face="MinionPro-Regular" size="1"></font></font></font>
HHLR instruktørkurs (Hjerte- lungeredning for helsepersonell)14739527.07.2022 15:06:37Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 27.07.2022 17:06 Neste revisjon: 23.03.2024 Kurs for ansatte ved St. Olavs Hospital som skal bli HHLR instruktør 844https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHHLR instruktørkurs (Hjerte- lungeredning for helsepersonell)1<p>​Kurs for ansatte ved St. Olavs Hospital som skal bli HHLR instruktør. Disse kan etter endt kurs holde avdelingsvise HHLR kurs ved sykehuset. </p><p>Dagen består av både HHLR grunnkurs og HHLR instruktørkurs.</p><p><strong>Minner om at det er bindende påmelding! </strong></p><p><strong><strong>Det er stor interesse for å delta og vi ønsker å fylle opp kursene. <strong>Skulle du likevel være forhindret fra&#160;deltakelse må det gis beskjed til HLR-koordinator Kaja Flatøy.</strong></strong></strong></p>
HMR - Registrering av implantater339377622.11.2023 11:23:46Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 22.11.2023 12:23 Neste revisjon: 30.06.2024 Tittel HMR - Registrering av implantater Beskrivelse 23https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxAnnettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHMR - Registrering av implantaterHelseplattformen1<p style="color&#58;#333333;">​​<br></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;">Informasjon om implantater hos pasienter må legges inn i Helseplattformen før Go Live. Dette av pasientsikkerhetsmessige årsaker, samt for å unngå merarbeid for sluttbrukere etter produksjonssetting.&#160;DocuLive kan ikke sende implantatinformasjon automatisk til Epic. Implantatene må derfor legges inn manuelt.</p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><br></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;">Informasjon om implantater kan også legges inn etter Go Live. De implantatene som må legges inn før Go Live, og som omfattes av aktiviteten er&#58;<br></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><br></p><ul style="margin&#58;5px 20px;color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><li style="list-style-type&#58;disc;">​​Kardiologi (Pacemaker og ICD ledning)<br></li><li style="list-style-type&#58;disc;">Benforankrede høreapparater</li><li style="list-style-type&#58;disc;">Kjeveleddproteser</li></ul><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><br></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;">Nærmere beskrivelse av aktiviteten finnes i&#160;<a href="https&#58;//prosjektweb.helse-midt.no/1444/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/1444/ProsjektAdmin/Delprosjekt%20migrering%20og%20Cutover%2c/Plandokumenter%20ved%20milep%C3%A6l%2031.mai%202023/Migrering%20av%20implantater/Ressursplan%20Implant%20Conversion_HMR_%20oversatt.docx&amp;action=default">dette dokumentet​</a>.​<br></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><br></p><p style="color&#58;#333333;">​<br><br></p><p><br></p>
Nyfødt gjenoppliving/transisjonsstøtte - praktisk trening/simulering14760729.11.2022 13:59:37Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 29.11.2022 14:59 Neste revisjon: 08.11.2024 Helsepersonell som skal kunne håndtere uventet dårlig nyfødt barn 654https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromNyfødt gjenoppliving/transisjonsstøtte - praktisk trening/simuleringBarn;Beredskap;Fødselshjelp;Intensiv;Kvalitet og sikkerheit;Sykepleie;Pediatri;Medisin2<p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong class="ms-rteThemeFontFace-1">Målgruppe&#58;</strong></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1" style="background-color&#58;transparent;">Helsepersonell&#160;som skal kunne&#160;håndtere uventet dårlig nyfødt barn</span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1"><strong></strong><span style="background-color&#58;transparent;">A</span><span style="background-color&#58;transparent;">nestesilege, anestesisykepleier, barnelege,&#160;sykepleier, spesialsykepleier,&#160;jordmor, barnepleier, gynekolog, LIS lege</span></span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong class="ms-rteThemeFontFace-1">Mål&#58;</strong></p><ul style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><li><span class="ms-rteThemeFontFace-1">Fokusere på ABCD</span></li><li><span class="ms-rteThemeFontFace-1">Skal kunne implementere flytskjema &quot;Stabilisering og&#160;Resuscitering av nyfødte&quot; i praksis</span></li><li><span class="ms-rteThemeFontFace-1"><span style="background-color&#58;transparent;">Skal&#160;kjenne</span><span style="background-color&#58;transparent;">&#160;rollen sin i teamet</span></span></li><li><span class="ms-rteThemeFontFace-1"><span style="background-color&#58;transparent;">Skal kunne&#160;utøve og fo</span><span style="background-color&#58;transparent;">rstå at det er avgjørende med tydelig lederskap, kommunikasjon og rollefordeling</span></span></li></ul><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1" style="background-color&#58;transparent;"></span>&#160;</p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong class="ms-rteThemeFontFace-1">Forkunnskap&#58;</strong></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1">Gjennomført E-læring til NRR med tilgang via Læringsportalen&#58;<br></span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><a href="/Sider/Gjenoppliving-av-nyfødte---Inhospitalt.aspx"><span class="ms-rteThemeFontFace-1">Gjenoppliving av nyfødte - Inhospitalt</span></a><span class="ms-rteThemeFontFace-1" style="background-color&#58;transparent;"> - ta med kursbevis</span><br></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong class="ms-rteThemeFontFace-1">Innhold&#58;</strong></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1"><strong></strong><span style="background-color&#58;transparent;">P</span><span style="background-color&#58;transparent;">raktisk trening med gjennomgang av gjenoppliving/transisjonsstøtte til&#160;nyfødte. Ferdighetstrening på&#160;virkelighetsnære situasjoner.&#160;&#160;</span></span></p><p style="font-size&#58;13px;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1">​Viktig informasjon!<br></span></p><p style="font-size&#58;13px;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1">Det er begrensninger når det gjelder teamsammensetting og antall, det er viktig med mest mulig reell sammensetting av team.&#160;Dette må ordnes lokalt.<br></span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1">Simuleringstrening - case</span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1">Briefing - simulering - debriefing</span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><b class="ms-rteThemeFontFace-1"></b>&#160;</p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><b class="ms-rteThemeFontFace-1"></b>&#160;</p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><br class="ms-rteThemeFontFace-1"></p><p>​</p>
Omvisning SNR Hjelset - Somatikkbygg295777821.11.2023 13:56:43Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 21.11.2023 14:56 Neste revisjon: 20.11.2024 Tittel Omvisning SNR Hjelset - Somatikkbygg Beskrivelse 19https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMoldetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromOmvisning SNR Hjelset - SomatikkbyggBrukermedverknad1<p>​​​Omvisning somatikkbygg SNR Hjelset</p><p>Maks 12 deltagere pr omvisning</p><p>Ikke lov med skjørt, kjole, shorts på byggeplass.</p><p>Omvisning tar ca 1,5 time og det er en generell runde på Somatikkbygget.​</p>
Forflytningsteknikk14731302.09.2022 11:34:32Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 02.09.2022 13:34 Neste revisjon: 15.08.2024 Kurset er fremst for nye forflytningsveiledere som jobber med forflytning inne på 510https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromForflytningsteknikkDagskurs i forflytningsteknikk med Per Halvor Lunde som kursholder. Kurset er for forflytningsveiledere og for andre interesserte. Per Halvor Lunde har mange års erfaring med forflytningskunnskap - både i praksis og som kursforeleser i både inn- og utland. En kapasitet og inspirator! Meld deg på selv om du kan mye fra før. Dagen består av teori og praktiske øvelser. Ta med niste - vi serverer te/kaffe og frukt HMS1<p>Kurset er fremst for nye forflytningsveiledere som jobber med forflytning inne på sykehus og institusjoner. Målsettingen er at forflytningsveiledere skal&#160;få&#160;nok kunnskap for å kunne være&#160;ressurspersoner på forflytning i egen seksjon, samt å kunne holde interne forflytningskurs i egen seksjon.&#160;<br></p><p>Grunnleggende teori om forflytning, bruk av hjelpemiddel, arbeidsstillinger samt&#160;aktuelle&#160;lover og forskrifter vil bli presentert.&#160;</p><p>Større del av kurset vil være praktisk øving på teknikker på vanlig forekommende forflytninger av pasienter. Det vil også være åpning for at&#160;kursdeltakerne&#160;tar opp&#160;aktuelle problemstillinger fra egen praksis samt erfaringsutveksling mellom ulike seksjoner.&#160;&#160;</p><p>Viser til <a href="http&#58;//eqshmr.helsemn.no/?pid=hmr&amp;DocumentID=44">EQS Id 44 Forflytningsteknikk - Opplæringsplan klinisk personell</a></p><p>Ta med matpakke!<br></p>
ØKREG02 - Økonomi primærhelsetjenesten14869620.10.2023 08:59:56Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 20.10.2023 10:59 Neste revisjon: 01.08.2025 I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser 1037https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMelhus kommune;Selbu kommune;Vanylven kommune;Skaun kommunetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromØKREG02 - Økonomi primærhelsetjenestenHelseplattformen5<p>​<strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">​​​Kursbeskrivelse&#58;</strong></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Overblikk i Hyperspace</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Dashboard</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Oppgjørskonto</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Helfo&#58;</span></li><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Sending av Helfo-krav</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Arbeidslister med feil</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Korrigere avviste krav fra Helfo</span></li></ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Pasientfakturering</span></li><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Overordnet blikk på faktureringsprosessen </span></li><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Kontroll av fakturagrunnlag</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Arbeidsliste – klar for fakturering</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Arbeidslister med feil</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">UIF</span></li></ul></ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Overføring av fakturagrunnlag til kommunens økonomisystem</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Korrigering av fakturagrunnlag etter fakturering </span></li><ul><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Opprett ny faktura før pasienten har betalt</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Refusjon til pasienten</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Sene takster</span></li></ul></ul></ul><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">&#160;</span></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span>​<br></p><p><strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;"><br></strong></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;<br></strong></span></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Legekontor/Legevakt</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Fysioterapeut</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Jordmor</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Helsesykepleier</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Vaksinasjonskontor</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong><br></strong> </span></p><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><br></span></font></div><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursløpet består i tillegg til klasseromskurset av 2 timer med innledende læring før klasserom og 6 timer med egentrening i etterkant.</strong><br></span><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Se informasjon om innledende læring og egentrening i Kompetanseplanen under i&#160;feltet &quot;Kursmateriell&quot;.</strong></span>​<br></span></font></div>
Dele og bygge kompetanse - digitalt møte286589920.11.2023 08:00:29Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 20.11.2023 09:00 Neste revisjon: 01.12.2024 Tittel Dele og bygge kompetanse - digitalt møte Beskrivelse 50https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromDele og bygge kompetanse - digitalt møtePsykisk helsevern0<p>​​​​​​​​​​​​​<br></p><p><strong>Digital årskonferanse 30. november 2023, kl&#160;08.30 - 11.30</strong></p><p>Konferansen er en årlig samhandlingsarena for kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten i Møre og Romsdal.&#160;Konferansen er forankret i Handlingsplan for Faglig samarbeidsutvalg for barn og unge.<br> <br><strong>Målet </strong>med konferansen er å bygge&#160;og dele kompetanse. Vi ønsker gjensidig å&#160;avklare forventninger og etablere nye relasjoner i tråd med <em>Overordna samarbeidsavtale</em> mellom Helse Møre og Romsdal HF og kommunene.</p><p><strong>Målgruppe&#58;</strong>&#160;Konferansen er&#160;retta mot personar som arbeider med barn og unge, både kommunalt og i spesialisthelsetenesta.&#160;</p><p>Det vil bli gjort opptak av konferansen som vil bli lagt ut på&#160;nettsiden i etterkant.&#160;<br></p><p>Det er ingen påmelding til konferansen som blir&#160;gjennomfør på Teams.​</p><p><a href="https&#58;//eur03.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https&#58;//teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_YTFhMGNiNWMtYWI4MC00MDYzLTg3ODQtNDZjZWJiYjVmZTIz%2540thread.v2/0?context%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252292c8809f-91e0-445b-804f-b6a7b43ef73a%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25223e2274df-6c47-49c7-85bf-658f83ae2bcd%2522%257d&amp;data=05%7c01%7cGeir.Longvastol%40helse-mr.no%7c5ceaf6f4130c458a879608dbe6b13e1f%7c92c8809f91e0445b804fb6a7b43ef73a%7c0%7c0%7c638357421138881751%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7c3000%7c%7c%7c&amp;sdata=2fs6Cf3zPFfeXiU0OvifGyprJMn1ByDRnsp/ZXa7AQs%3D&amp;reserved=0"><span class="ms-rteFontSize-3"><strong>Klikk her for å bli med i møtet</strong></span></a><span class="ms-rteFontSize-3"> ​​</span><br></p><p><strong><br></strong></p><p><strong>Program&#58; </strong></p><p><strong>08&#58;30 – 08&#58;45</strong>&#160; Velkommen og informasjon om arbeidet i utvalget&#160; v/leder i utvalget Jenny Raftevold Lyngstad</p><p><strong>08&#58;45 – 09&#58;30</strong>&#160; Taushetsplikt og samtykke v/Cato Innerdal, kommuneoverlege </p><p><strong><em>09&#58;30 – 09&#58;45</em></strong><em>&#160;&#160;</em><em>Pause</em></p><p><strong>09&#58;45 – 10&#58;15&#160;</strong> Barn og unges helseteneste v/prosjektkoordinatorToril Kvisvik&#160; &#160;</p><p><strong>10&#58;15 – 10&#58;45</strong>&#160; Nasjonalt forløp for kartlegging og utgreiing av psykisk, somatisk og seksuell&#160;helse, tannhelse<br>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;&#160;​og&#160;rus&#160;v/Lene Solheim, barnevernsleder</p><p><strong>10&#58;45 -&#160;11&#58;00</strong><em> </em><em>&#160;P</em><em>ause</em></p><p><strong>11&#58;00 – 11&#58;20</strong> Barnepalliasjon – Tverrfaglig team Helse Møre og Romsdal.&#160; v/Ingrid Schistad Staff,<br>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;psykologspesialist</p><p><strong>11&#58;20 - 11&#58;30</strong> Avslutning&#160;​<br></p>
HJEMM01 – Hjemmehjelpstjenesten 14753222.09.2023 08:23:16Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 22.09.2023 10:23 Neste revisjon: 31.05.2024 I dette kurset vil du lære om Helseplattformens funksjonalitet knyttet til ditt 979https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMelhus kommune;Selbu kommune;Oppdal kommunetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHJEMM01 – Hjemmehjelpstjenesten HJEMM01 – Hjemmehjelpstjenesten Helseplattformen4<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>​​Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære om Helseplattformens funksjonalitet knyttet til ditt arbeid i hjemmehjelpstjenesten. Du vil lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Bruk av mobil enhet – Rover</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Min arbeidsliste</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dokumentere i flytskjema</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dokumentere i et notat</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dokumentere i gjøremålsliste</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dokumentere når oppdrag ikke blir utført iht. vedtak</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Kommunikasjon i systemet</span></li></ul><p><strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;"><br></strong></p><p><strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Målgruppe&#58;</strong><br></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Renholdsoperatør/hjemmehjelp i hjemmehjelpstjenesten</span></li></ul><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><br></span></font></div><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursløpet består i tillegg til klasseromskurset av 2 timer med innledende læring før klasserom og 6 timer med egentrening i etterkant.</strong><br></span><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Se informasjon om innledende læring og egentrening i Kompetanseplanen under i&#160;feltet &quot;Kursmateriell&quot;.</strong></span>​<br><br></span></font></div>
Invasiv behandling til barn, for sykepleiere 14782607.11.2023 13:07:23Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 07.11.2023 14:07 Neste revisjon: 31.12.2024 Klasseromskurset forutsetter at e- læring i kompetanseplanen: STO, BUK: Invasiv 153https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromInvasiv behandling til barn, for sykepleiere Invasiv behandling til barn, for sykepleiere •Væske- og elektrolyttbalanse, dehydrering, unormale tap -Pre-per-postoperativt væskebehov og –tilførsel, basalbehov, aktuelle væsker •Buk og ettersyn av infusjonsapparater •Energibehov og prinsipper for enteral og parenteral ernæring hos barn •Løsninger for enteral ernæring •Forberedelse av barn •Aseptisk teknikk – hva innebærer det? •Info. om Avdeling for Immunologi og transfusjonsmedisin •Transfusjon •Sykepleie til barn med sentralt venekateter •Sykepleie til barn med perifer venekanyle •Tilsetting til infusjonsvæsker Sykepleie1<p><strong class="ms-rteFontSize-3">​​​​​​Invasiv behandling til barn</strong><br></p><p><br></p><p><strong>Klasseromskurset&#160;forutsetter at e- læring i kompetanseplanen&#58;&#160;STO, BUK&#58; Invasiv behandling - kompetansekrav,​​​​&#160;er gjennomført på forhånd</strong><br></p><ul><ul><li>Væske&#160;-&#160;og&#160;basalbehov,&#160;elektrolyttbalanse, behandlingsprinsipper ved parenteral ernæring<br></li><li>Aktuelle infusjonsvæsker, utblandinger, legemidler, forlikelighet og blandekort&#160;<br></li><li>Blodprøvetaking<br></li><li>Blodtransfusjon - prosess<br></li><li>Håndtering og stell av sentralt venekateter og perifer venekanyle<br></li></ul></ul>
Omvisning ny poliklinikk Rosten298686220.11.2023 11:56:18Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 20.11.2023 12:56 Neste revisjon: 11.01.2025 Tittel Omvisning ny poliklinikk Rosten Beskrivelse 315https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxBUP Rosten og Ability kantine;Annettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromOmvisning ny poliklinikk RostenPsykisk helsevern2<p><span class="ms-rteFontSize-5"><strong>​​​​​​​Velkommen til Nyttårslunsj, allmøte og omvisning på den nye poliklinikken som vi åpner på Rosten.&#160;​</strong></span></p>
HJEMM08 - Helsefagarbeider, miljøterapeut, assistent i Bo- og aktivitetstilbud (BOA) og avlastning211699322.09.2023 08:31:26Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 22.09.2023 10:31 Neste revisjon: 19.04.2025 I dette kurset vil du lære om Helseplattformens funksjonalitet knyttet til ditt 22016https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxSkaun kommune;Melhus kommune;Selbu kommune;Oppdal kommune;Midtre Gauldal kommune;Rennebu kommune;Vanylven kommunetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHJEMM08 - Helsefagarbeider, miljøterapeut, assistent i Bo- og aktivitetstilbud (BOA) og avlastningHelseplattformen49<p>​​​​​​​​<br></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>​​​​Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære om Helseplattformens funksjonalitet knyttet til ditt arbeid i bolig/avlastningsbolig&#160;for mennesker med funksjonsnedsettelser.<br>Du vil lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2" style="padding-top&#58;0px;padding-bottom&#58;0px;">Bruk av mobil enhet Rover</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2" style="padding-top&#58;0px;padding-bottom&#58;0px;">Journalgjennomgang</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2" style="padding-top&#58;0px;padding-bottom&#58;0px;">Bruk av arbeidslister</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2" style="padding-top&#58;0px;padding-bottom&#58;0px;">Bruk av pasientplan</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2" style="padding-top&#58;0px;padding-bottom&#58;0px;">Dokumentasjon ved bruk av&#160;tvang etter kapittel 9</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2" style="padding-top&#58;0px;padding-bottom&#58;0px;">Kommunikasjon i systemet</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2" style="padding-top&#58;0px;padding-bottom&#58;0px;">Utdeling av legemidler</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;14.6667px;">Miljøterapeut&#160;i BOA&#160;</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;14.6667px;">(bolig for mennesker med funksjonsnedsettelser)</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;14.6667px;">/avlastningsbolig</span>​</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2" style="padding-top&#58;0px;padding-bottom&#58;0px;">Helsefagarbeider i&#160;BOA (bolig for mennesker med funksjonsnedsettelser)/avlastningsbolig</span></li></ul><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2" style="padding-top&#58;0px;padding-bottom&#58;0px;">Assistent i BOA&#160;<span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;14.6667px;">(bolig for mennesker med funksjonsnedsettelser)</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;14.6667px;">/avlastningsbolig<br><br></span></span></li></ul><div><font face="calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursløpet består i tillegg til klasseromskurset av 2 timer med innledende læring før klasserom og 6 timer med egentrening i etterkant.</strong><br></span><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Se informasjon om innledende læring og egentrening i Kompetanseplanen under i&#160;feltet &quot;Kursmateriell&quot;.</strong></span><br></span></font></div><p><br>​<br><br></p>
Gruppeveiledning på tvers av spesialiteter14715125.08.2023 09:19:54Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 25.08.2023 11:19 Neste revisjon: 31.12.2024 Tittel Gruppeveiledning på tvers av spesialiteter Beskrivelse 1188https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGruppeveiledning på tvers av spesialiteterEtikk3<p>Felles kompetansemål (FKM)&#160;dekker et grunnleggende sett av kompetanse som enhver ferdig legespesialist skal ha opparbeidet seg i løpet av årene med spesialisering.&#160;<br></p><p>Ved St. Olavs hospital vil gruppeveiledninger på tvers av spesialiteter dekke flere tema innen FKM.<br></p><p>Noen spesialiteter som natulig samarbeider har egne gruppeveiledninger i tillegg til de som legges ut her, og da anbefales det å få med seg begge variantene.<br><span style="color&#58;#444444;"><br></span></p><p><span style="color&#58;#444444;">Ved å melde deg på her vil du få delta i en reflek</span><span style="color&#58;#444444;">sjonsgruppe sammen med LIS fra andre spesialiteter med etisk&#160;veiledning fra preste- og samtaletjenesten eller klinisk etisk komite, samt en overlege (oftest&#160;utdanningsansvarlig overlege) fra en av våre 44 spesialiteter. &#160;En kasuistikk vil bli diskutert og tilsendt påmeldte LIS et par dager før samlingen, og det er viktig at man på forhånd har lest denne og tenkt gjennom spørsmålene knyttet til den. Temaer som vil bli belyst vil være en eller flere fra figuren under&#58;</span></p><p><img alt="" style="margin&#58;5px;" /><img src="/PublishingImages/Sider/Gruppeveiledning-på-tvers-av-spesialiteter/Tema%20FKM.jpg" alt="Tema FKM.jpg" style="margin&#58;5px;" /><br><br></p><div style="color&#58;#444444;">Det planlegges et fysisk møte med maks 8 LIS pr gruppe for gode refleksjoner, gruppedynamikk og optimalt læringsutbytte.&#160;</div><div style="color&#58;#444444;"><br></div><div style="color&#58;#444444;">Vel møtt!<br></div><div style="color&#58;#444444;"><br></div><div style="color&#58;#444444;">OBS&#58;</div><div style="color&#58;#444444;">Et alternativ til disse gruppeveiledningene med ulike veiledere og kasuistikker er vårt nye pilotprosjekt&#160;<strong><em>Klinisk skjønn i praksis, hva, og hvordan, er en helhetlig legerolle?</em></strong>&#160;, der 8 LIS får være med i samme gruppe over tid med samme gruppeveileder og sokratisk dialog som metode for refleksjon. Se egen påmelding for dette i Læringsportalen.<br></div><div style="color&#58;#444444;"><br></div><p><br></p>
Nettverk for lokale instruktører og superbrukere merkantile294749117.11.2023 07:06:47Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 17.11.2023 08:06 Neste revisjon: 15.11.2025 Dette er ikke et fysisk kurs, kun en påmeldingsside for lokale instruktører 169https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxDigitalt;Trondheim;Annettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromNettverk for lokale instruktører og superbrukere merkantileHelseplattformen3<p>​<span style="color&#58;#333333;">Dette</span><span style="color&#58;#333333;">&#160;</span><span style="color&#58;#333333;">er ikke et fysisk kurs, kun en påmeldingsside for lokale instruktører/superbrukere merkantile.​</span></p><p style="color&#58;#333333;">Det opprettes et nettverk for opplæring av merkantile&#160;ved St. Olavs hospital. Klinikkene stiller med lokale instruktører/superbrukere og avdeling for e-helse koordinerer nettverket og opplæringen.&#160;Klinikkenes representanter dekker opplæring til egne&#160;kolleger. Klinikkene holder oversikt over koblingen mellom instruktør/superbruker og ansatt, samt stiller tid tilgjengelig for lokal&#160;opplæring.<br><br></p><p><br></p>
Nettverksmøte ernæring14849110.11.2023 14:32:59Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 10.11.2023 15:32 Neste revisjon: 31.12.2024 Testmodus Nei Versjon 2559 Varighet 3 timer 109https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromNettverksmøte ernæringKvalitet og sikkerheit;Sykepleie1<p>​​​<br><img src="/PublishingImages/Sider/Nettverksmøte-ernæring-/Ernærngsutvalget%202.png" alt="Ernærngsutvalget 2.png" style="margin&#58;5px;" /><br><a href="/PublishingImages/Sider/Nettverksmøte-ernæring-/Nettverk%20ernæringskontakter%2012.12.23.docx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdocx.png" alt="" />Nettverk ernæringskontakter 12.12.23.docx</a>​<br></p>
Nettverk for lokale instruktører og superbrukere leger283913010.11.2023 14:54:51Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 10.11.2023 15:54 Neste revisjon: 05.11.2024 Dette er ikke et fysisk kurs, kun en påmeldingsside for lokale instruktører 139https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromNettverk for lokale instruktører og superbrukere legerHelseplattformen3<p>​<span style="color&#58;#333333;">​Dette</span><span style="color&#58;#333333;"> er ikke et fysisk kurs, kun en påmeldingsside for lokale instruktører/superbrukere leger.​</span></p><p style="color&#58;#333333;">Det opprettes et nettverk for opplæring av leger ved St. Olavs hospital. Klinikkene stiller med lokale instruktører/superbrukere og avdeling for e-helse koordinerer nettverket og opplæringen.&#160;Klinikkenes representanter dekker opplæring til navngitte kolleger. Klinikkene holder oversikt over koblingen mellom instruktør/superbruker og ansatt, samt stiller tid tilgjengelig for lokal&#160;opplæring.<br></p>
Blodsykdommer for LIS2/FIM 2024283755410.11.2023 12:33:00Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 10.11.2023 13:33 Neste revisjon: 09.11.2025 Tittel Blodsykdommer for LIS2/FIM 2024 Beskrivelse 363https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBlodsykdommer for LIS2/FIM 20241<p>​Blodsykdommer for LIS2/FIM</p><p>Kursleder&#58; Henrik Hjorth-Hansen</p><p>Varighet&#58; 4 dager</p><p><br><br></p>
SAP varelagertelling14926309.11.2023 14:05:34Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 09.11.2023 15:05 Neste revisjon: 31.12.2024 Hvordan gjennomføre en varelagertelling i SAP Annen informasjon som kan være relevant 63https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSAP varelagertellingIKT2<p>​​Hvordan gjennomføre en varelagertelling i SAP. Gjennomgang av rutiner og praktiske øvingsoppgaver på PC</p>
Psykisk helse og arbeidsliv291183930.10.2023 14:07:22Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 30.10.2023 15:07 Neste revisjon: 01.11.2024 Tittel Psykisk helse og arbeidsliv Beskrivelse Ved å melde deg på vil 589https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim;Orkdaltext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPsykisk helse og arbeidslivLedelse4<p style="text-align&#58;left;">​​​​<br></p><p style="text-align&#58;left;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-3" style="font-weight&#58;700;background-color&#58;#ffffff;"><em>&quot;Psykiske plager er en&#160;av de&#160;viktigste årsakene til sykefravær&#160;og frafall fra&#160;arbeidslivet. Arbeidsgiver har et viktig ansvar i å forebygge og sikre et arbeidsmiljø som gir arbeidstakere trygghet&#160;mot psykiske skadevirkning&quot; Arbeidstilsynet 2023</em></span></p><p><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteThemeFontFace-1" style="font-weight&#58;700;background-color&#58;#ffffff;"><em><br></em></span></p><p><span class="ms-rteThemeFontFace-1">Siden 2010 har det vært en kraftig økning i andelen med psykiske lidelser, mens andelen med muskel-skjelettsykdommer har gått ned.&#160;</span></p><p><span class="ms-rteThemeFontFace-1">I 2011 var andelen med psykiske lidelser for første gang høyere enn andelen med muskel- og skjelettsykdommer.&#160;&#160;</span></p><p><span class="ms-rteThemeFontFace-1">I 2017 hadde nær 64 prosent av de uføretrygdede enten en psykisk lidelse (37,2) eller sykdom i muskel-skjelettsystemet og bindevev (26,7)</span></p><p><span class="ms-rteThemeFontFace-1">NAV (Diagnoser uføretrygd 2017)&#160;<br></span></p><p><br class="ms-rteThemeFontFace-1"></p><p><span class="ms-rteThemeFontFace-1">Å ha psykiske plager trenger ikke å bety at den ansatte ikke kan komme på jobb. De fleste med psykiske plager er i arbeid. Forskning viser at å ha et arbeid å gå til gir mening, mestring og opplevelse av tilhørighet.<br></span></p><p><br class="ms-rteThemeFontFace-1"></p><p><span class="ms-rteThemeFontFace-1"><strong>Målet med kurset er at du som leder kan&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteThemeFontFace-1"><strong></strong></span><span class="ms-rteThemeFontFace-1"></span><span class="ms-rteThemeFontFace-1">-&#160;</span>Gjenkjenne symptomer</p><p>- Tørre å snakke om psykiske lidelser</p><p>-&#160;Hvordan gjøre dette i praksis<br></p><p>- Dele videre kunnskap til dine ansatte.&#160;​<br><strong style="font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;"><br></strong></p><p><strong style="font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">Varighet&#58; 2 1/2t.&#160;</strong><br></p><p><span class="ms-rteThemeFontFace-1"><strong><br><br><br></strong></span></p><p><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-3" style="font-weight&#58;700;background-color&#58;#ffffff;"><em></em></span><font face="Segoe UI, Segoe, Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif"><span style="font-size&#58;17.3333px;"><b><i><br></i></b></span></font><br></p>
PSYK LE NA STJ Akuttøvelse14901110.11.2023 08:19:28Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 10.11.2023 09:19 Neste revisjon: 09.05.2025 Tittel PSYK LE NA STJ Akuttøvelse Beskrivelse Ved å melde deg på vil 1124https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK LE NA STJ AkuttøvelsePsykiatri25<p>​​​Obligatorisk aktuttøvelse for ansatte i Klinikk for psykisk helsevern og rus, HNT.</p><p>Arrangeres en gang pr. år. Innholdet i kurset varierer innenfor temaet somatikk og voldsrisikohåndtering. Innhold og form tilpasses lokale behov. </p><p>Mer informasjon under&#160;Kursmateriell og Praktisk informasjon.</p>
Kurs i medikamentell kreftbehandling (Cytostatikakurs)14679615.09.2022 08:48:38Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 15.09.2022 10:48 Neste revisjon: 15.09.2024 Teoretisk kurs i medikamentell kreftbehandling med hovedfokus på 709https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKurs i medikamentell kreftbehandling (Cytostatikakurs)Medisin;Sjukepleie1<p>Teoretisk kurs i medikamentell kreftbehandling med hovedfokus på cytostatikabehandling.&#160;<br></p><p>I etterkant av kurset må deltaker bestå en ca 1,5-timers skriftlig test for at kurset skal være fullført.<br></p><p>I tillegg til kurset må sykepleier administrere cytostatikakurer i praksis -&#160;under veiledning av autorisert sykepleier -for å få godkjenning/autorisasjon til å administrere cytostatika.<br></p><p>Kurset har hovedfokus på sykepleiers rolle i cytostatikabehandling - men er åpent for alt helsepersonell<br></p><p><br></p><p></p><p>Kurset er godkjent av NSF som meritterende med totalt <span style="text-decoration&#58;underline;">12</span> timer i henhold til NSFs godkjenningsordninger for klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie.<br></p><p>&#160;<br></p>
Palliasjonskurs del II282818409.11.2023 08:27:37Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 09.11.2023 09:27 Neste revisjon: 08.11.2024 Kompetansetjeneste for lindrende behandling, Midt-Norge, i samarbeid med NTNU-videre 64https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPalliasjonskurs del IISykepleie1<p>​Kompetansetjeneste for lindrende behandling, Midt-Norge,&#160;i samarbeid med NTNU-videre, tilbyr palliasjonskurs for helsepersonell som jobber innenfor kreft og palliasjon. Vi anbefaler spesielt ressurspersoner innen kreft og palliasjon til&#160; å delta på kurset. Det er obligatorisk deltakelse begge dager for å få godkjent kursbevis.&#160;&#160;&#160;&#160;<br><br></p><p><br></p>
Hjerte- og lungeredning for helsepersonell (HHLR). Repetisjonskurs14752915.11.2023 13:34:19Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 15.11.2023 14:34 Neste revisjon: 01.06.2025 Etter endt kurs skal deltakarane kunne konstatere hjertestans, varsle og starte HLR 5201https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMolde;Ålesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHjerte- og lungeredning for helsepersonell (HHLR). RepetisjonskursBeredskap15<strong style="text-decoration&#58;underline;">​Målgruppe&#58; </strong><p>Årleg repetisjonskurs for helsepersonell i hjerte- og lungeredning.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Mål med opplæringa&#58;</strong></p><p><span aria-hidden="true"></span>Etter endt kurs skal deltakarane kunne&#58;</p><ul><li>konstatere hjertestans, varsle og starte HLR åleine</li><li>utføre basal HLR som del av ei gruppe</li><li>bruke ein hjertestartar</li><li>ivareta tryggleiken til&#160;pasient, evt pårørande og kollegaer i ein hjertestanssituasjon</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Forkunnskap&#58;</strong></p><p>Gjennomfør&#160;e-læringa til NRR, med tilgang via&#160;Læringsportalen&#58; <a href="/Sider/hhlr.aspx"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">https&#58;//kurs.helse-midt.no/Sider/hhlr.aspx</font></span></a></p><p>Trykk &quot;Start kurs&quot; til høgre i bilete, e-læringa kan mellomlagrast og gjennopptakast. Når kurset er gjennomført, så vert kurset lagt til i CV i Kompetanseportalen.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Innhold&#58;</strong></p><p>Det praktiske kurset består av&#58;</p><ul><li>gjennomgang&#160;av HHLR-plakaten</li><li>bruk av defibrillator og anna utstyr</li><li>basal HLR</li><li>HLR med toreddar-teknikk og bruk av hjertestartar</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Rammefaktorar&#58;</strong></p><strong>Nærmaste leiar er ansvarlig for å melde på deltakarane på kurset i samarbeid med HLR-instruktør.</strong>
SAP varelagertelling repetisjon14926227.10.2023 11:14:33Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 27.10.2023 13:14 Neste revisjon: 31.01.2024 Passer for de som har utførte varelagertelling tidligere, og som ønsker en 145https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTeams;Annettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSAP varelagertelling repetisjonIKT2<p>​SAP varelagertelling&#160;repetisjon</p><p>Passer for de som har utførte varelagertelling tidligere, og&#160;som ønsker en repetisjon. Det blir presentasjon&#160;av rutiner og transaksjoner som skal utføres i&#160;SAP.&#160;<br></p>
Brannvernundervisning type A - slokkeøvelse14671903.11.2023 07:17:44Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 03.11.2023 08:17 Neste revisjon: 09.02.2024 Dette er hovedsakelig en slokkeøvelse, men følgende vil også gjennomgås av 7168https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLian;LIAN;Annet;Trondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBrannvernundervisning type A - slokkeøvelseBrannvern4<p><strong>​Dette er hovedsakelig en slokkeøvelse, men følgende vil også gjennomgås av instruktør&#58;</strong><br></p><p>- Prosedyre og rutine ved enheten<br></p><p>- Ulike slokkemidler&#160;på&#160;enheten<br><br></p><p>Gjennomføres normalt på egnet sted utendørs.</p><p>Se forøvrig <a href="http&#58;//eqsstolav/cgi-bin/document.pl?pid=stolav&amp;DocumentID=18355&amp;UnitID=1197"><span style="text-decoration&#58;underline;">Prosedyre 18355 Brannvernundervisning</span></a> </p><p>Det anbefales&#160;25-30&#160;plasser per kurs.</p><p>&#160;</p>
Avansert hjerte- og lungeredning (AHLR). Grunnkurs14633313.11.2023 07:14:45Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 13.11.2023 08:14 Neste revisjon: 01.06.2025 Etter endt kurs skal deltakarane kunne konstatere hjertestans, varsle og starte HLR 835https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMolde;Kristiansundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromAvansert hjerte- og lungeredning (AHLR). GrunnkursBeredskap5<strong style="text-decoration&#58;underline;">​​Målgruppe&#58; </strong><p>Faste medlemmar i stansteam. Turnuslegar, anestesilegar, medisinske legar, anestesisjukepleiarar, intensivsjukepleiarar og&#160;evt sjukepleiarar i mottak.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Mål med opplæringa&#58;</strong></p><p>Etter endt kurs skal deltakarane kunne&#58;</p><ul><li>konstatere hjertestans, varsle og starte HLR</li><li>utføre basal HLR med einreddar- og toreddar-teknikk</li><li>bruke hjertestartaren og ivareta tryggleiken til alle involverte</li><li>utøve AHLR etter gjeldande retningslinjer</li><li>utøve og forstå at det er avgjerande med tydeleg leiarskap og rollefordeling i teamet</li><li>utøve og forstå at det er avgjerande med samarbeid og god kommunikasjon</li><li>kjenne si eiga rolle i teamet</li><li>kjenne til lokal organisering og tilpasning</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Forkunnskap&#58;</strong></p><p>Gjennomfør&#160;e-læringa til NRR, med tilgang via&#160;Læringsportalen&#58; <a href="/Sider/ahlr.aspx"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">https&#58;//kurs.helse-midt.no/Sider/ahlr.aspx</font></span></a></p><p>Trykk &quot;Start kurs&quot; til høgre i bilete, e-læringa kan mellomlagrast og gjennopptakast.&#160;Når kurset er gjennomført, så vert kurset lagt til i CV i Kompetanseportalen.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Innhold&#58;</strong></p><p>Det praktiske kurset består av&#58;</p><ul><li>gjennomgang av lokale varslingsrutiner og stansteam</li><li>basisferdigheiter med trening på grunnleggande einreddar- og toreddarteknikk</li><li>gjennomgang av AHLR-plakaten, medikament og utstyr</li><li>scenariotrening med debriefing</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Rammefaktorar&#58;</strong></p><strong>Nærmaste leiar er ansvarlig for å melde på deltakarane på kurset i samarbeid med HLR-instruktør.</strong>
Kurs i traumesykepleie (KITS)14826402.11.2023 06:54:25Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 02.11.2023 07:54 Neste revisjon: 01.04.2025 Tittel Kurs i traumesykepleie (KITS) Beskrivelse 924https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNORD universitet;Annettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKurs i traumesykepleie (KITS)Sykepleie2<p><strong>​​​Hensikt/bakgrunn&#58;</strong></p><p>KITS er et introduserende traumekurs, der hensikten er å gi sykepleiere i traumeteamet grunnleggende kunnskaper innen traumebehandling. Mer informasjon på <a href="https&#58;//nkt-traume.no/kits/">KITS hjemmeside</a>.<br></p><p><strong>Ansvar&#58;</strong></p><p>Kursleder har ansvar for å oversende resultater og evaluering av kurset til KITS-ledelsen sentralt. <br></p><p><strong>Målgruppe&#58;</strong></p><p>KITS ble utarbeidet for å være et introduserende kurs for sykepleiere i traumeteam, men målgruppen har blitt utvidet til også å omfatte bioingeniører og&#160;radiografer.<br></p><p><strong>Påmelding&#58;</strong><br></p><p>Påmelding gjøres til kursleder via&#160;nærmeste leder.&#160;</p><p>Kursavgift&#160;er 10.000 pr. kurs. Denne summen deles på seksjonene ut fra antall deltakere.&#160;<br></p><p><strong>Mål/kunnskapskrav&#58;</strong></p><p>Krav for å få godkjent kurs er bestått teoretisk og praktisk test. </p><p><span style="font&#58;400 14px / 22.4px &quot;open sans&quot;, sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;transparent;display&#58;inline !important;">Instruktører skal ha fullført KITS-kurs samt&#160;instruktørkurs.</span><br></p><p><strong>Innhold&#58;</strong></p><p>Program for kurset&#58;&#160;</p><p><a href="/Kursmateriell/Program%20KITS.doc"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdoc.png" alt="" />Program KITS.doc</a></p><p><strong>Arbeidsmetoder&#58;</strong></p><p>Egenstudie og&#160;<a href="http&#58;//kits.traumatologi.no/">e-læring</a> som forberedelser før kurset. Klasseromsundervisning, &quot;skill-stations&quot;, case-trening, praktisk og teoretisk test.</p><p><strong>Evaluering&#58;</strong></p><p>Deltakerne får utlevert evalueringsskjema ved kursets oppstart, slik at en kan gjøre evalueringer av kursets innhold fortløpende. Evalueringsskjema leveres inn til kursleder etter kurset slutt, og oversendes KITS sentralt. <br></p><p><strong>Dokumentasjon&#58;​</strong></p><p>Gjennomført kurs dokumenteres i læringsportalen.&#160;<br></p><p>Deltakerne får utdelt kursbevis. Disse sendes til kursleder noen uker etter innrapportering.&#160;<br></p>
SQL Query Language for Dummies14937002.09.2022 10:28:57Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 02.09.2022 12:28 Neste revisjon: 31.12.2023 Tittel SQL Query Language for Dummies Beskrivelse 127https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSQL Query Language for DummiesIKT1<p>​Hensikten med kurset er å gi innføring i hvordan SQL-databaser fungerer og er bygd opp, og skape forståelse for muligheter og risiko knyttet til arbeid med databaser og SQL-instanser.</p><p><strong>Læringsmål&#58;</strong></p><ul><li>Bli kjent med bruk av SQL Management Studio</li><li>Vite hvordan basiskommandoer med parametere og betingelser i SQL fungerer og benyttes</li><li>Bli bevisst på hvilket miljø man jobber i (test, prodtest og produksjon)</li><li>Forstå hvordan man utfører backup og restore av databaser </li><li>Konsekvenser ved feil</li></ul><p><strong>Gjennomføring&#58;</strong><br><strong> </strong>Kurset er bygd opp med en teoretisk del og oppgaver i bruk av SQL Management Studio. Så deltagerne må ta med egen pc.&#160;<br></p><p><strong>Forkunnskaper&#58; </strong><br>Vite hvordan man logger på en server.</p><p><strong>Kursholder&#58;</strong><br>Michael Almli, IT-spesialkonsulent i Basisdrift&#160;<br></p>
AHLR instruktørkurs14630521.11.2023 13:36:56Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 21.11.2023 14:36 Neste revisjon: 04.04.2024 Instruktørkurs i Avansert Hjerte- og Lungeredning, AHLR Plassering av pads og bruk av 468https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxOrkdal;Kristiansundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromAHLR instruktørkursSykepleie;Medisin;Kvalitet og sikkerheit1<p>Instruktørkurs i Avansert Hjerte- og Lungeredning, AHLR<br></p><p>Etter endt kurs skal instruktøren kunne instruere og fasilitere i dette&#58;<br></p><p><strong>Mål med opplæringen&#58;</strong></p><p>Ved fullført&#160;kurs skal deltakerene kunne&#58;</p><ul><li>konstatere hjertestans, varsle og starte HLR</li><li>utføre basal HLR med enredder- og toredder-teknikk</li><li>bruke hjertestarteren og ivareta tryggheten til alle involverte</li><li>utøve AHLR etter gjeldende retningslinjer</li><li>Ha forståelse av&#160;at det er avgjørende med tydelig&#160;ledelse og rollefordeling i teamet</li><li>utøve og forstå at det er avgjørende med samarbeid og god kommunikasjon</li><li>være bevisst sin&#160;rolle i teamet</li><li>Være kjent med lokal organisering og tilpasning</li></ul><p><strong>Forkunnskaper&#58;</strong></p><p>Gjennomføre&#160;e-læringen for AHLR&#160;fra NRR, med tilgang via&#160;Læringsportalen&#58;</p><p><a href="/Sider/ahlr.aspx">https&#58;//kurs.helse-midt.no/Sider/ahlr.aspx</a></p><p>Trykk &quot;Start kurs&quot; til høyre i bildet. Etter fullført kurs, kan&#160;man skrive ut diplom ved å klikke på &quot;Mine Kurs&quot; og hente fram aktuelt kursbevis.</p><p style="text-decoration-line&#58;underline;"><strong>Innhold&#58;</strong></p><p>Det praktiske kurset består av&#58;</p><ul><li>gjennomgang av lokale varslingsrutiner og stansteam</li><li>basisferdigheter med trening på grunnleggande enreddar- og toredderteknikk</li><li>Gjennomgang av korrekt bruk av hjertestarter, tolkning av støtbare og ikke-støtbare rytmer, sikkerhet ved bruk av hjertestarter. Bruk av hjertestarter i manuell og halvautomatisk modus. Registrering av hendelser på Zoll R-series.</li><li>Plassering av pads og bruk av puck. Gjennomgang av informasjon fra registrering via puck, samt muligheter for å se underliggende rytme.<br></li><li>gjennomgang av algoritme og AHLR-plakat, medikamenter og utstyr (svelgtube, defibrillator, oksygen etc). GJennomgang av kjeden som redder liv.</li><li>scenariotrening med debriefing​</li></ul><p><span style="color&#58;#000000;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, calibri, helvetica, sans-serif;font-size&#58;16px;background-color&#58;#ffffff;">Instruktøren skal være kjent med de pedagogiske prinsipper for læring, fasilitering, instruksjon og godt teamarbeid og kunne anvende disse i praksis</span><br></p>
Gruppeveiledning FKM LIS3 temaområde 214720711.09.2023 10:37:04Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 11.09.2023 12:37 Neste revisjon: 26.06.2025 Felles kompetansemoduler (FKM) består av et sett av læringsmål Ved å melde deg på vil 424https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevanger;Namsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGruppeveiledning FKM LIS3 temaområde 2Medisin4<p><strong>​Felles kompetansemoduler (FKM) består av et sett av læringsmål, </strong></p><p><strong>som strekker seg gjennom hele utdanningsforløpet til den enkelte lege i spesialisering (LIS).</strong></p><p><strong> Læringsmålene dekker et grunnleggende sett av kompetanser alle leger må ha for å fungere optimalt i legerollen​</strong><span style="text-align&#58;left;color&#58;#444444;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;float&#58;none;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-stretch&#58;normal;background-color&#58;transparent;"><strong></strong></span></p><p><span style="text-align&#58;left;color&#58;#444444;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;float&#58;none;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-stretch&#58;normal;background-color&#58;transparent;"><strong>I denne gruppeveiledningen utdypes LM innen</strong></span></p><div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#444444;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;underline;word-spacing&#58;0px;float&#58;none;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong>F</strong></span><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#444444;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;underline;word-spacing&#58;0px;float&#58;none;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong>KM LIS3&#160;</strong></span><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#444444;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;underline;word-spacing&#58;0px;float&#58;none;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong>Temaområde 2;</strong></span><br style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;box-sizing&#58;border-box;">-pasient- og brukermedvirkning&#160;<span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#444444;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;float&#58;none;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"> (FKM LM51)</span><br style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;box-sizing&#58;border-box;"></div><div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;">-pasient- og pårørendeopplæring <span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#444444;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;float&#58;none;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;">(FKM LM55)</span><br style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;box-sizing&#58;border-box;"></div><div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;">-samhandling <span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#444444;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;float&#58;none;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"> (FKM LM59-60)</span></div><div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#444444;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;float&#58;none;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><br></span></div><div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#444444;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;float&#58;none;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;">&#160;Les gjerne her&#58;&#160;​​​​​​<br></span></div><div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#444444;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;float&#58;none;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"></span>&#160;<a href="https&#58;//hnt.no/helsefaglig/samhandling">Samhandling - Helse Nord-Trøndelag (hnt.no)</a><br></div><div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><a href="https&#58;//helsemidtno.sharepoint.com/sites/HNT-Direktorens-Stab/SitePages/Samhandling.aspx">Samhandling (sharepoint.com)</a>​<br></div><div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><a href="https&#58;//hnt.no/avdelinger/direktorens-stab/lering-og-mestring#les-mer-om-laerings--og-mestringssenteret">Lærings- og mestringssenteret - Helse Nord-Trøndelag (hnt.no)</a></div><div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;">​​<a href="https&#58;//www.helsedirektoratet.no/tema/brukermedvirkning">Brukermedvirkning - Helsedirektoratet</a>​<br></div><div><font color="#008000"></font><br></div><div><font class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><strong>LIS-lege ansatt i Levanger, melder seg på i Levanger</strong></font></div><div><font class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><strong>LIS-lege ansatt i Namsos, melder seg på i Namsos</strong></font></div><div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><br></div><p><br></p>
Gruppeveiledning FKM LIS3 temaområde 1 14720814.09.2023 11:56:32Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 14.09.2023 13:56 Neste revisjon: 02.09.2024 Felles kompetansemoduler (FKM) består av et sett av læringsmål Ved å melde deg på vil 431https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevanger;Namsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGruppeveiledning FKM LIS3 temaområde 1 Gruppeveiledning FKM LIS3 temaområde 1 Medisin4<p><strong>​Felles kompetansemoduler (FKM) består av et sett av læringsmål, </strong></p><p><strong>som strekker seg gjennom hele utdanningsforløpet til den enkelte lege i spesialisering (LIS). </strong></p><p><strong>Læringsmålene dekker et grunnleggende sett av kompetanser alle leger må ha for å fungere optimalt i legerollen​</strong></p><p><strong>I denne gruppeveiledningen utdypes LM innen temaområde 1;</strong><br></p><p>-forskningsforståelse (FKM LM13)<br>-kunnskapshåndtering (FKM LM32-34)<br>-kvalitet og pasientsikkerhet (FKM LM41-43) </p><p>som en forberedelse til prosjektoppgaven&quot;Kunnskap og forbedring&quot;<br></p><div class="OutlineElement Ltr SCXW5290976 BCX8" style="overflow&#58;visible;cursor&#58;text;clear&#58;both;direction&#58;ltr;color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe ui web&quot;, arial, verdana, sans-serif;font-size&#58;12px;background-color&#58;#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW5290976 BCX8" style="margin-bottom&#58;0px;white-space&#58;pre-wrap;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW5290976 BCX8" style="color&#58;#252525;font-size&#58;11pt;line-height&#58;18px;font-family&#58;calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;font-weight&#58;bold;">Prosjektoppgave «Kunnskap og forbedring»</span><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW5290976 BCX8" style="color&#58;#252525;font-size&#58;11pt;line-height&#58;18px;font-family&#58;calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;"> </span><span class="EOP SCXW5290976 BCX8" data-ccp-props="&#123;&quot;201341983&quot;&#58;0,&quot;335559739&quot;&#58;0,&quot;335559740&quot;&#58;240&#125;" style="font-size&#58;11pt;line-height&#58;18px;font-family&#58;calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;color&#58;#252525;">&#160;</span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW5290976 BCX8" style="overflow&#58;visible;cursor&#58;text;clear&#58;both;direction&#58;ltr;color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe ui web&quot;, arial, verdana, sans-serif;font-size&#58;12px;background-color&#58;#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW5290976 BCX8" style="margin-bottom&#58;0px;white-space&#58;pre-wrap;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW5290976 BCX8" style="color&#58;#252525;font-size&#58;11pt;line-height&#58;18px;font-family&#58;calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;">- Lede/betydelig bidra i et forbedringsprosjekt på arbeidsplassen hvor resultatet er revisjon av EQS-prosedyre eller innføring av ny EQS-prosedyre eller annet dokumentasjon som viser hvilket arbeid som er gjort. </span></p><p class="Paragraph SCXW5290976 BCX8" style="margin-bottom&#58;0px;white-space&#58;pre-wrap;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW5290976 BCX8" style="color&#58;#252525;font-size&#58;11pt;line-height&#58;18px;font-family&#58;calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;">Alternativ læringsaktivitet&#58; </span><span class="EOP SCXW5290976 BCX8" data-ccp-props="&#123;&quot;201341983&quot;&#58;0,&quot;335559739&quot;&#58;0,&quot;335559740&quot;&#58;240&#125;" style="font-size&#58;11pt;line-height&#58;18px;font-family&#58;calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;color&#58;#252525;">&#160;</span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW5290976 BCX8" style="overflow&#58;visible;cursor&#58;text;clear&#58;both;direction&#58;ltr;color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe ui web&quot;, arial, verdana, sans-serif;font-size&#58;12px;background-color&#58;#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW5290976 BCX8" style="margin-bottom&#58;0px;white-space&#58;pre-wrap;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW5290976 BCX8" style="color&#58;#252525;font-size&#58;11pt;line-height&#58;18px;font-family&#58;calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;">- Lede/ delta aktivt i tjenesteinnovasjonsprosjekt eller Helseplattformen (dokumenteres i KP) </span><span class="EOP SCXW5290976 BCX8" data-ccp-props="&#123;&quot;201341983&quot;&#58;0,&quot;335559739&quot;&#58;0,&quot;335559740&quot;&#58;240&#125;" style="font-size&#58;11pt;line-height&#58;18px;font-family&#58;calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;color&#58;#252525;">&#160;</span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW5290976 BCX8" style="overflow&#58;visible;cursor&#58;text;clear&#58;both;direction&#58;ltr;color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe ui web&quot;, arial, verdana, sans-serif;font-size&#58;12px;background-color&#58;#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW5290976 BCX8" style="margin-bottom&#58;0px;white-space&#58;pre-wrap;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><br></p><p class="Paragraph SCXW5290976 BCX8" style="margin-bottom&#58;0px;white-space&#58;pre-wrap;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;">Se kursmateriell for ytterligere info.<br></p><p class="Paragraph SCXW5290976 BCX8" style="margin-bottom&#58;0px;white-space&#58;pre-wrap;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><a href="https&#58;//helsemidtno.sharepoint.com/sites/HNT-Direktorens-Stab/SitePages/Innovasjon-i-HNT%281%29.aspx">Innovasjon i HNT (sharepoint.com)</a>​<br></p></div><p><br></p><p><strong>LIS-leger ansatt i Namsos melder seg på i Namsos</strong></p><p><strong>LIS-leger ansatt i Levanger, melder seg på Levanger</strong><br></p>
Gruppeveiledning 3 + 4 FKM LIS 1 i HNT14715001.11.2023 16:10:43Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 01.11.2023 17:10 Neste revisjon: 01.11.2025 Felles kompetansemoduler (FKM) består av et sett av læringsmål som strekker seg 425https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNamsos;Levangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGruppeveiledning 3 + 4 FKM LIS 1 i HNTMedisin2<p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;">​​Felles kompetansemoduler (FKM) består av et sett av læringsmål som strekker seg gjennom hele utdanningsløpet til den enkelte lege i spesialisering. <br></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;">Gruppeveiledningen vil være case/PBL-basert med så klinikknære tema som mulig. For LIS1-leger vil det gjennomføres totalt fire gruppeveiledninger a 1,5 time. <strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;">Gruppeveiledning 3 og 4 slås sammen. </strong>Tilsvarende gjøres med gruppeveiledning 1 og 2.</p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;">Gruppeveiledning 3</strong>&#58; Kommunikasjon (FKM 14-18).&#160;</p><div class="O1" style="text-align&#58;left;line-height&#58;90%;text-indent&#58;-0.25in;margin-top&#58;5pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.43in;unicode-bidi&#58;embed;direction&#58;ltr;"><span style="font-size&#58;12pt;"><span style="font-family&#58;arial;">•</span></span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">Ha kunnskap om betydningen av god kommunikasjon og kjennskap til grunnleggende kommunikasjonsteori (FKM 014)</span></div><div class="O1" style="text-align&#58;left;line-height&#58;90%;text-indent&#58;-0.25in;margin-top&#58;5pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.43in;unicode-bidi&#58;embed;direction&#58;ltr;"><span style="font-size&#58;12pt;"><span style="font-family&#58;arial;">•</span></span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">Kunne bruke kommunikasjon effektivt for å innhente og forstå pasientens perspektiver som grunnlag for presis diagnostikk (FKM 015) </span></div><div class="O1" style="text-align&#58;left;line-height&#58;90%;text-indent&#58;-0.25in;margin-top&#58;5pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.43in;unicode-bidi&#58;embed;direction&#58;ltr;"><span style="font-size&#58;12pt;"><span style="font-family&#58;arial;">•</span></span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">Kunne kommunisere med andre slik at det styrker deres muligheter til å formidle relevant informasjon til en tredjeperson (pasient, annet helsepersonell osv.) (FKM 016)</span></div><div class="O1" style="text-align&#58;left;line-height&#58;90%;text-indent&#58;-0.25in;margin-top&#58;5pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.43in;unicode-bidi&#58;embed;direction&#58;ltr;"><span style="font-size&#58;12pt;"><span style="font-family&#58;arial;">•</span></span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">Kjenne til de grunnleggende prinsippene for veiledning og supervisjon, og kunne reflektere over å være i en læringsprosess gjennom veiledning og supervisjon (FKM 017)</span></div><div class="O1" style="text-align&#58;left;line-height&#58;90%;text-indent&#58;-0.25in;margin-top&#58;5pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.43in;unicode-bidi&#58;embed;direction&#58;ltr;"><span style="font-size&#58;12pt;"><span style="font-family&#58;arial;">•</span></span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">Kjenne styrker og svakheter i egne kommunikasjonsferdigheter og vite hvordan man kan få tilbakemeldinger og oppdatere sine ferdigheter (FKM 018)</span></div> <p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><br></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;">Gruppeveiledning 4</strong>&#58; Lovverk, Systemforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse (FKM 44-45 og 61-62).</p><div class="O1" style="text-align&#58;left;line-height&#58;90%;text-indent&#58;-0.25in;margin-top&#58;5pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.43in;unicode-bidi&#58;embed;direction&#58;ltr;"><span style="font-size&#58;12pt;"><span style="font-family&#58;arial;">•</span></span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">Ha kunnskap om sentrale bestemmelser som regulerer plikter og rettigheter for helsepersonell og pasienter (FKM 044-045)</span></div><div class="O1" style="text-align&#58;left;line-height&#58;90%;text-indent&#58;-0.25in;margin-top&#58;5pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.43in;unicode-bidi&#58;embed;direction&#58;ltr;"><span style="font-size&#58;12pt;"><span style="font-family&#58;arial;">•</span></span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">Hva gjør vi når noe går galt - et systemperspektiv, hva gjør vi for å forhindre at det går galt (FKM 061</span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">)</span></div><div class="O1" style="text-align&#58;left;line-height&#58;90%;text-indent&#58;-0.25in;margin-top&#58;5pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.43in;unicode-bidi&#58;embed;direction&#58;ltr;"><span style="font-size&#58;12pt;"><span style="font-family&#58;arial;">•</span></span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;"> </span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">Kunne reflektere over egen rolle og ansvar i et helhetlig helsevesen, og balansere rollen som pasientens hjelper med rollen som portvokter og </span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">forvalter (FKM 062)</span></div> <p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><br style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;box-sizing&#58;border-box;"></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;">LIS1-lege ansatt i Levanger, melder seg på i Levanger</strong></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;">LIS1-lege ansatt i Namsos, melder seg på i Namsos</strong><br></p>
Gruppeveiledning 1 og 2 - FKM LIS 1 i HNT14714901.11.2023 16:07:49Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 01.11.2023 17:07 Neste revisjon: 01.11.2025 Felles kompetansemoduler (FKM) består av et sett av læringsmål som strekker seg 528https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevanger;Namsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGruppeveiledning 1 og 2 - FKM LIS 1 i HNTMedisin2<p>​​​Felles kompetansemoduler (FKM) består av et sett av læringsmål som strekker seg gjennom hele utdanningsløpet til den enkelte lege i spesialisering. <br></p><p>Gruppeveiledningen vil være case/PBL-basert med så klinikknære tema som mulig. For LIS1-leger vil det gjennomføres totalt fire gruppeveiledninger a 1,5 time. <strong>Gruppeveiledning 1 og 2 slås sammen. </strong>Tilsvarende gjøres med gruppeveiledning 3 og 4.</p><p><strong>Gruppeveiledning 1</strong>&#58; Kunnskapshåndtering (FKM 024-031) og Kvalitet og pasientsikkerhet (FKM 035-040).&#160;</p><div class="O1" style="text-align&#58;left;line-height&#58;90%;text-indent&#58;-0.25in;margin-top&#58;5pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.43in;unicode-bidi&#58;embed;direction&#58;ltr;"><span style="font-size&#58;12pt;"><span style="font-family&#58;arial;">•</span></span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">Kunnskapshåndtering (FKM 024-031)</span></div><div class="O1" style="text-align&#58;left;line-height&#58;90%;text-indent&#58;-0.25in;margin-top&#58;5pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.43in;unicode-bidi&#58;embed;direction&#58;ltr;"><span style="font-size&#58;12pt;"><span style="font-family&#58;arial;">•</span></span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">Kvalitet og pasientsikkerhet (FKM 035-040)</span></div> <p><strong><br></strong></p><p><strong>Gruppeveiledning 2</strong>&#58; Forebygging (FKM 006) og Samhandling (FKM 056)</p><div class="O1" style="text-align&#58;left;line-height&#58;90%;text-indent&#58;-0.25in;margin-top&#58;5pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.43in;unicode-bidi&#58;embed;direction&#58;ltr;"><span style="font-size&#58;12pt;"><span style="font-family&#58;arial;">•</span></span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">Være kjent med begrepene overdiagnostikk/overbehandling og kunne reflektere over konsekvenser for pasient og samfunn (FKM 006)</span></div><div class="O1" style="text-align&#58;left;line-height&#58;90%;text-indent&#58;-0.25in;margin-top&#58;5pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.43in;unicode-bidi&#58;embed;direction&#58;ltr;"><span style="font-size&#58;12pt;"><span style="font-family&#58;arial;">•</span></span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">Kunne samhandle i tverrfaglige team slik at det blir et likeverdig samarbeid, hvor hele teamets kompetanse brukes optimalt, og kunne benytte samarbeidet til å lære av de andre medlemmenes kompetanse ( FKM 056)</span></div> <p><br></p><p><strong>LIS1-lege ansatt i Levanger, melder seg på i Levanger</strong></p><p><strong>LIS1-lege ansatt i Namsos, melder seg på i Namsos</strong></p>