Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Kurskatalogen

  • Tittel Kurskatalogen

 

 

Seniorseminar Arbeidsglede 55+3748408.02.2023 15:35:4115https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxDag 1 17. mars: BS31, seminarrom i 3. etasje i Bevegelsessenteret. Dag 2 13. april og dag 3 14. april: Ørland Kysthotelltext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSeniorseminar Arbeidsglede 55+3 dager<p><strong class="ms-rteFontSize-3">St. Olav trenger din erfaring – vi trenger deg!</strong></p><p>St Olavs hospital tilbyr et&#160;seminar for arbeidstakerne som er over 55 år.<strong>&#160;</strong>St. Olav satser på seniorene fordi seniorene er en nøkkelfaktor for virksomheten med verdifull erfaringskompetanse. Formålet er å inspirere og motivere til forlenget yrkeskarriere<strong>. &#160;</strong></p><p><strong>&#160;</strong></p><p>Seminaret for våren 2023 er nå åpen for påmelding. Seminaret går over 3 dager.</p><p><strong>Tidspunkt for seminaret</strong><span lang="SV" style="text-decoration&#58;underline;"><strong>;</strong></span></p><p>Dag 1&#58;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;17.03. St. Olavs hospital.&#160;BS31, seminarrom i&#160;3. etasje i Bevegelsessenteret<br></p><p>Dag 2 + 3&#58;&#160;&#160;13.04. -14.04.&#160;Ørland Kysthotell<br></p><p><strong>Ved å melde deg på første kursdag 17.03, som «</strong><strong>deltaker</strong><strong>» er du meldt på&#160;hele kursserien.</strong></p><p><strong>Ledere som bare ønsker å delta på dag 1, melder seg på som «</strong><strong>ledere</strong><strong>».</strong></p><p><strong>NB! Få godkjenninng fra din leder før du melder deg på!</strong></p><p>&#160;</p><p><em><strong>Det er helse i godt arbeid – også i helsesektoren</strong></em></p><p>En god arbeidssituasjon og gode opplevelser gjennom jobben er en viktig del av det gode liv for mange. Eller er det heller slik at det gode liv er utenfor jobben? Hva tenker du om det?</p><p><strong><em>Retten til å velge</em></strong></p><p>Det å kunne gå av med en tilfredsstillende personlig økonomi ved oppnådd tidligpensjonsalder oppleves av de fleste som et gode. Men det er viktig også å tenke på hva vi velger bort hvis vi avslutter yrkeslivet. Hva betyr jobben for deg? Ønsker du å avslutte arbeidsfellesskapet og sosialt samvær med kolleger? Vil dagene som pensjonist gi deg utfordringer og utviklingsmuligheter? Vil du ha økonomi til å gjøre alt du har lyst til som pensjonist?</p><p>D<em>ette – og mer til - skal vi lære om, diskutere og reflektere over gjennom dette kurset. Nå satser arbeidsgiver ressurser på sine seniorer. Da må også du som senior være bevisst hva du kan gjøre og forvente på din arbeidsplass.</em></p><p><em><br></em></p><p><em><strong>Fra kursinnholdet&#58;</strong></em></p><p>Senioren i arbeid og samfunn</p><p>Hva skyver og trekker? Hvordan påvirkes våre valg?<br></p><p>Motivasjon og seinkarriere.<br></p><p>Praktisk seniorpolitikk ved St Olavs Hospital<strong>&#160;</strong></p><p>&#160;</p><p><strong>Ledere oppfordres til å delta på første kursdag. Dette for å få kompetanse innen seniorpolitikk som bidrar til å ta vare på og motivere seniorer til å stå lengre i jobb gjennom utvikling og senkarriere ved St. Olavs hospital.</strong></p>HR2
MEDLG01 - Medisin generelt legekurs3931202.01.2023 07:10:024643https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxKristiansund;Ålesund;Volda;Molde;Namsos;Levanger;Trondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromMEDLG01 - Medisin generelt legekurs8 timer (1 dag)<p><strong>​</strong><span style="color&#58;#000000;font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;"><strong>Kursbeskrivelse&#58;&#160;</strong></span></p><p><span style="color&#58;#000000;font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">I dette kurset vil du lære om følgende arbeidsprosesser&#58;&#160;</span></p><ul><li><span style="color&#58;#000000;font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Poliklinisk konsultasjon</span></li><li><span style="color&#58;#000000;font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Visitt og utskrivelse på inneliggende pasient&#160;</span></li><li><span style="color&#58;#000000;font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Mottak av ny pasient&#160;</span></li><li><span style="color&#58;#000000;font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Legemiddelsamstemming&#160;</span></li><li><span style="color&#58;#000000;font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Tilsyn av Pasient&#160;</span></li></ul><p><span style="color&#58;#000000;font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;"><br></span></p><p><span style="color&#58;#000000;font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></p><p style="color&#58;#000000;"><br class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"></p><p style="color&#58;#000000;"><strong class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Målgruppe&#58;</strong></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><p style="color&#58;#000000;"></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Lege innen medisin</span></li></ul><p style="color&#58;#000000;"><br class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"></p><p style="color&#58;#000000;"><br class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"></p><p><br class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"></p>Medisin12
Gruppeveiledning på tvers av spesialiteter3824221.06.2022 17:56:18880https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGruppeveiledning på tvers av spesialiteter1,5 timer<p>​</p><p style="color&#58;#444444;">Refleksjonsgruppe på tvers av spesialiteter med veiledning fra preste- og samtaletjenesten eller klinisk etisk komite, samt en utdanningsansvarlig overlege. Formålet med aktiviteten er å kunne oppfylle flere felles kompetansemål, blant annet innen&#160;etikk. En kasuistikk vil bli diskutert og tilsendt påmeldte LIS et par dager før samlingen, og det er viktig at man på forhånd har lest denne og tenkt gjennom spørsmålene knyttet til den.</p><div style="color&#58;#444444;"><br></div><div style="color&#58;#444444;">Det planlegges et fysisk møte for gode refleksjoner, gruppedynamikk og optimalt læringsutbytte.<br></div><p><br></p>Etikk2
Internundervisning til nytilsatte - Nidaros DPS282168508.02.2023 13:57:2440https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMøterom 202, men også mulighet for digital deltakelsetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromInternundervisning til nytilsatte - Nidaros DPS1,5 timer<p>​Fødselsdepresjon – beskrivelse og behandling, deriblant Orkdalsmodellen</p><div><br><br></div><p><br></p>Psykisk helsevern3
Helse Miljø Sikkerhet - for verneombud og ledere i Helse Møre og Romsdal3851408.02.2023 12:15:434163https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMolde;Ålesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHelse Miljø Sikkerhet - for verneombud og ledere i Helse Møre og Romsdal3 dager <h2>Målgruppe<br></h2><p>Ledere, verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget i Helse Møre og Romsdal HF.</p><h2>Mål<br></h2><p>Kurset gir grunnleggende opplæring i HMS (helse, miljø og sikkerhet) i Helse Møre og Romsdal. </p><p>Arbeidsmiljøloven § 3-5 pålegger arbeidsgiver å gjennomgå opplæring i HMS-arbeid. Samme lov&#160;krever at arbeidsgiver sørger for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) også gjennomgår HMS opplæring.&#160;Hensikten med en plikt til opplæring er at arbeidsgiver og verneombud skal ha kunnskap om grunnprinsippene i systematisk HMS-arbeid og om arbeidsmiljøloven.<br></p><p>Kurset gir en oversikt over innholdet i arbeidsmiljøloven og dens forskrifter. Kurset gir kunnskap om hvordan det skal arbeides systematisk med HMS i foretaket og hvordan medvirkning og partssamarbeid ivaretas. Det skal bidra til at deltagerne blir i stand til å se, tenke og handle på en slik måte at HMS blir ivaretatt, og til at man ser verdien av et velfungerende HMS-arbeid. Deltagerne vil få&#160;kunnskap om arbeidsmiljøfaktorer som kan ha innvirkning på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og eget arbeidsmiljø.<br></p><h2>Forkunnskaper<br></h2><p>Følgende e-læringskurs skal være gjennomført før du møter til dette kurset&#58;</p><p><a href="/Sider/HMS-i-praksis.aspx">HMS i praksis (ca </a>30 min)</p><p>HMS i praksis er&#160;<span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;transparent;">et kort og grunnleggende interaktivt kurs om HMS.&#160;<br></span><span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;transparent;">Kurset har&#160;lyd<span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;transparent;"> og du må ha hodetelefoner eller høyttaler når du gjennomfører det</span></span>.<br></p><h2>Innhold<br></h2><ul><li>Innføring i arbeidsmiljølovens innhold og struktur.</li><li>Orientering om arbeidsmiljølovens forskrifter.</li><li>Roller i HMS-arbeidet<br></li><li>HMS i sykehus<br></li><li>HMS-systemet i Helse Møre og Romsdal<br></li><li>Psykososialt arbeidsmiljø</li><li>Ergonomi<br></li><li>Fysisk arbeidsmiljø<br></li></ul><div></div><div>For å få godkjent kurs må man delta på alle dagene.<br></div><div></div><h2>Praktisk</h2><p><br></p>HMS;Ledelse2
Nattarbeid og helse - gruppeundervisning for ansatte3940416.11.2022 07:59:073008https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromNattarbeid og helse - gruppeundervisning for ansatte1 time<p><span style="line-height&#58;115%;font-family&#58;calibri, sans-serif;font-size&#58;14pt;"><font color="#000000">Sykehus og samfunnet&#160;trenger ansatte til å jobbe døgnet rundt. Folk blir ikke bare syke mellom kl. 8 og 16, men får appendi<span style="line-height&#58;115%;font-family&#58;calibri, sans-serif;font-size&#58;14pt;"><font color="#000000">citt, benbrudd, psykoser og forgiftninger på ulike tidspunkter av døgnet og det skal være ambulansesjåfører,&#160; bioingeniører, leger, renholdere, sekretærer, sykepleiere, teknikere og vektere med flere for at et sykehus kan kjøre rundt 24/7. Men hvordan ta best vare på seg selv når man jobber skift? Det å arbeide skift påvirker de ansatte på ulike måter avhengig av hvilken type menneske man er, hvilken type arbeid man har, hvordan arbeidet tilrettelegges og hvilken livsfase man er i livet&#160; - med mer. Basert på den kunnskap og forskning som er gjort innen ulike yrkesgrupper som jobber skift, så gis her en rekke råd, som kanskje kan bidra til at den enkelte ansatte får en god rytme i skiftarbeidet. <img alt="Oversiktsbilde-natt-St-Olavs-hospital.jpg" src="/PublishingImages/Sider/Nattarbeid-og-helse---gruppeundervisning-for-ansatte/Oversiktsbilde-natt-St-Olavs-hospital.jpg" style="margin&#58;5px;" /></font></span></font></span></p><p><span style="line-height&#58;115%;font-family&#58;calibri, sans-serif;font-size&#58;14pt;"><font color="#000000"><span style="line-height&#58;115%;font-family&#58;calibri, sans-serif;font-size&#58;14pt;"><font color="#000000">Hvis du jobber hovedsakelig natt, da bør&#160;du få&#160;tilbud om gruppeundervisning og evt. individuell helseundersøkelse. Snakk evt. med din leder om dette jvf. EQS-prosedyre 34909 og 34215.</font></span></font></span></p>HMS4
GENLG01 - Generelle konsepter i Helseplattformen for leger277903708.02.2023 11:56:32229https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGENLG01 - Generelle konsepter i Helseplattformen for leger1 dag fra 08.30 -15.30<p><strong>​Kursbeskrivelse&#58;</strong><br></p><p>Målet for kurset er å gi opplæring i grunnleggende konsepter i Helseplattformen for leger.<br></p><ul><li>Innlogging - Endre kontekst<br></li><li>Arbeidsområder<br></li><li>InBasket<br></li><li>Finne pasienter<br></li><li>Kontaktbasert dokumentasjon<br></li><li>Pasientjournal - forskjellige arbeidsflater<br></li><li>Finne informasjon<br></li><li>Forordninger&#160;<br></li><li>Notater<br></li><li>Historikk og Problemliste<br></li><li>Navigatorer<br></li><li>Brukerinnstillinger - Personalisering&#58; Forordninger på Preferanseliste og SmartPhrases<br></li><li>Innloggingstestrapport<br></li><li>Kunnskapsbase og Brukerveiledninger<br></li></ul><div><br></div><div><strong>Målgruppe&#58;<br></strong><br></div><div>Nytilsatte leger som jobber ved St. Olavs hospital.<br></div><div><br></div><div><strong style="font-size&#58;14.6667px;font-family&#58;calibri;"><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det er&#160;<span style="text-decoration-line&#58;underline;">svært viktig</span>&#160;å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring.</strong></strong><br></div><p><span style="background-color&#58;#ffffff;color&#58;#242424;font-family&#58;-apple-system, blinkmacsystemfont, &quot;segoe ui&quot;, system-ui, &quot;apple color emoji&quot;, &quot;segoe ui emoji&quot;, &quot;segoe ui web&quot;, sans-serif;"></span></p><p><span style="background-color&#58;#ffffff;color&#58;#242424;font-family&#58;-apple-system, blinkmacsystemfont, &quot;segoe ui&quot;, system-ui, &quot;apple color emoji&quot;, &quot;segoe ui emoji&quot;, &quot;segoe ui web&quot;, sans-serif;"></span></p><p><span style="background-color&#58;#ffffff;color&#58;#242424;font-family&#58;-apple-system, blinkmacsystemfont, &quot;segoe ui&quot;, system-ui, &quot;apple color emoji&quot;, &quot;segoe ui emoji&quot;, &quot;segoe ui web&quot;, sans-serif;"></span></p><p><span style="background-color&#58;#ffffff;color&#58;#242424;font-family&#58;-apple-system, blinkmacsystemfont, &quot;segoe ui&quot;, system-ui, &quot;apple color emoji&quot;, &quot;segoe ui emoji&quot;, &quot;segoe ui web&quot;, sans-serif;"></span></p><p><span style="background-color&#58;#ffffff;color&#58;#242424;font-family&#58;-apple-system, blinkmacsystemfont, &quot;segoe ui&quot;, system-ui, &quot;apple color emoji&quot;, &quot;segoe ui emoji&quot;, &quot;segoe ui web&quot;, sans-serif;"></span></p><p><span style="background-color&#58;#ffffff;color&#58;#242424;font-family&#58;-apple-system, blinkmacsystemfont, &quot;segoe ui&quot;, system-ui, &quot;apple color emoji&quot;, &quot;segoe ui emoji&quot;, &quot;segoe ui web&quot;, sans-serif;"></span></p><p><br></p>Helseplattformen4
Praktisk kurs i formidling259111425.01.2023 12:01:40595https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxKristiansund;Trondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPraktisk kurs i formidling7 t 30 min<p>​Praktisk kurs i formidling er et dagskurs for helsepersonell som underviser pasienter/brukere&#160;og pårørende eller underviser og informerer kollegaer&#160;</p><p><br>Les om kurset på www.stolav.no&#58;&#160;<a href="https&#58;//stolav.no/fag-og-forskning/kurs-for-helsepersonell/praktisk-kurs-i-formidling">Praktisk kurs i formidling - St. Olavs hospital (stolav.no)</a></p><p>Les om kurset i Helse Møre og Romsdal&#58;&#160;<a href="https&#58;//helse-mr.no/arrangement/praktisk-kurs-i-formidling">Praktisk kurs i formidling - Helse Møre og Romsdal</a><br><br></p>Merkantile fag;Administrativt arbeid;Brukermedverknad;Pasienter og pårørende3
Smerte/hodepine283790808.02.2023 13:36:40https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSmerte/hodepine3 dager<p>​Er ikke et nasjonalt kurs anbefalt av Helsedirektoratet, men nyttig kurs som kan bidra til å oppnå læringsmål og nyttig for LIS i ny ordning i Nevrologi.<br></p><p>Kurset har en varighet på 3 dager<br></p><p>Kursleder&#58; Erling Tronvik og&#160;Lars Jacob Stovner<br></p><p>Link til utlysning&#58;&#160;<a href="https&#58;//spesialisthelsetjenesten.no/lis/kurs-for-leger-i-spesialisering/smertehodepine?arrId=1">Smerte/hodepine</a><br></p>1
Simulering kommuner283706208.02.2023 08:39:17https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesund kommunetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSimulering kommuner1 dag <p>​Simulering før cutover<br></p>Helseplattformen1
HJEMM21 - Helsefagarbeider, miljøterapeut, assistent i hjemmebaserte tjenester239864902.02.2023 12:46:1734507https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesund kommunetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHJEMM21 - Helsefagarbeider, miljøterapeut, assistent i hjemmebaserte tjenester8 timer (1 dag)<p>​</p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">I dette kurset vil følgende arbeidsflyter gjennomgås&#58;</span></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Bruk av mobil enhet Rover</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Finne besøk på arbeidslister</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Dokumentere hjemmebesøk/avtaler</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Opprette og administrere pasientplan</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Enkel legemiddelhåndtering</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Dokumentasjon av bruk av tvang</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Kommunikasjon i systemet</span></li></ul><p style="color&#58;#000000;"><br class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Målgruppe&#58;</strong></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Miljøterapeut</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Helsefagarbeider</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Assistent</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Annen utdanning&#160;i&#160;hjemmetjenesten omsorgsbolig</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Hjemmebasert omsorg</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Barnebolig</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Avlastningsbolig</span></li></ul><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><br></p><p><br></p>Helseplattformen89
MAP - møte med aggresjonsproblematikk - Helse Møre og Romsdal3928104.04.2022 10:32:3710802https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesund;Moldetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromMAP - møte med aggresjonsproblematikk - Helse Møre og Romsdal2 dager<p style="text-align&#58;center;"><img alt="Logo 2.PNG" src="/PublishingImages/Sider/MAP---mestring-av-agresjonsproblematikk/Logo%202.PNG" style="margin&#58;5px;" /><br></p> <p>Dette kurset er gjeldende for ansatte i Klinikk for psykisk helse og rus, og obligatorisk for alle ansatte med pasientkontakt. Øvrige ansatte etter vurdering. Se forøvrig målgruppe.<br></p><p><strong>MAP (Møte med aggresjonsproblematikk)</strong><strong> er et helhetlig opplæringsprogram for å forebygge og håndtere aggresjon og vold i helse- og sosialsektoren. </strong><br>Hensikten med opplæring i MAP er enkel; forhindre vold og sørge for at pasienter og personale opplever seg trygge. Manualens standpunkt er at dette oppnås mest effektivt ved å sørge for at mennesker blir møtt med forståelse og profesjonell omsorg. Forståelse ovenfor sterke følelsesuttrykk og atferd er sjelden noe som kommer av seg selv. Det krever en høy grad av profesjonalitet og kunnskap å kunne identifisere og anerkjenne de underliggende årsakene til disse uttrykkene. Denne forståelsen er essensiell da den gir forutsetning og grunnlag for å kunne jobbe målrettet og effektivt med god pasientbehandling. Profesjonell omsorg handler om å gi tilpasset og faglig begrunnet omsorg basert på den enkelte sitt behov.<br>MAP handler om mer enn å bare unngå et destruktivt samspill. Det handler om god behandling. Det handler om å legge til rette for et helsevesen som skal være trygt for begge parter – både pasienter og personale. ​</p><p>MAP-kurset består av 10 kapitler med gjennomgang over to dager. Man må delta begge dager for å bestå kurset.<br></p><div><div>Dag 1<br>0800-0900&#58; Aggresjonsforståelse <br>0900-1000&#58; Voldsrisikovurdering og håndtering<br>1000-1100&#58; Fysiske teknikker<br>1100-1200&#58; Fysisk trening<br>1200-1230&#58; Lunsj<br>1230-1330&#58; Fysisk trening<br>1330-1430&#58; Voldsforebygging<br>1430-1530&#58; Forebyggende kommunikasjon</div><div><br></div><div>Dag 2<br>0800-0900&#58; Deeskalering<br>0900-1000&#58; Selvregulering<br>1000-1100&#58; Samhandling<br>1100-1200&#58; Fysisk trening<br>1200-1230&#58; Lunsj<br>1230-1330&#58; Fysisk trening<br>1330-1430&#58; Håndteringsstrategier i kritiske situasjoner<br>1430-1530&#58; Etterarbeid</div><div>&#160;<br></div><div><br></div><p align="center" style="margin&#58;0px 0px 10.66px;text-align&#58;center;"><font size="3"><font color="#000000"><span style="margin&#58;0px;"><font face="Calibri">Kurset godkjennes som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper </font></span><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;calibri light&quot;, sans-serif;">med <strong>14 timer.</strong></span></font></font></p><p align="center" style="margin&#58;0px 0px 10.66px;text-align&#58;center;"><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;calibri light&quot;, sans-serif;"><font color="#000000" size="3">Kurset er godkjent av <strong>psykologforeningen</strong> som 15 timers vedlikeholdsaktivitet.</font></span></p><p align="center" style="margin&#58;0px 0px 10.66px;text-align&#58;center;"><font size="3"><font color="#000000"><strong><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;calibri light&quot;, sans-serif;">Norsk sykepleierforbund&#58; </span></strong><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;calibri light&quot;, sans-serif;">Kurset er meritterende for 15 timer i program for klinisk stige for sykepleiere/spesialsykepleiere.</span></font></font></p> <font size="3"></font><font color="#000000"></font><font face="Times New Roman"></font><br></div><div><br><br></div><p>&#160;</p><p>&#160;</p>Psykiatri;Psykisk helsevern;Sjukepleie;Sykepleie;Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB);Nyansatt;Lovverk;Brukermedverknad;Beredskap;Etikk;HMS;Kvalitet og sikkerheit6
Avansert hjerte- og lungeredning (AHLR). Repetisjonskurs3749910.06.2021 10:08:507566https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMolde;Volda;Ålesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromAvansert hjerte- og lungeredning (AHLR). Repetisjonskurs2 timar<strong></strong><span aria-hidden="true"></span><strong style="text-decoration&#58;underline;">Målgruppe&#58; </strong><p>Faste medlemmar i stansteam. Turnuslegar, anestesilegar, medisinske legar, anestesisjukepleiarar, intensivsjukepleiarar og&#160;evt sjukepleiarar i mottak.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Mål med opplæringa&#58;</strong></p><p>Etter endt kurs skal deltakarane kunne&#58;</p><ul><li>konstatere hjertestans, varsle og starte HLR</li><li>utføre basal HLR med einreddar- og toreddar-teknikk</li><li>bruke hjertestartaren og ivareta tryggleiken til alle involverte</li><li>utøve AHLR etter gjeldande retningslinjer</li><li>utøve og forstå at det er avgjerande med tydeleg leiarskap og rollefordeling i teamet</li><li>utøve og forstå at det er avgjerande med samarbeid og god kommunikasjon</li><li>kjenne si eiga rolle i teamet</li><li>kjenne til lokal organisering og tilpasning</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Forkunnskap&#58;</strong></p><p>Gjennomfør&#160;e-læringa til NRR, med tilgang via&#160;Læringsportalen&#58; <a href="/Sider/ahlr.aspx"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">https&#58;//kurs.helse-midt.no/Sider/ahlr.aspx</font></span></a></p><p>Trykk &quot;Start kurs&quot; til høgre i bilete, e-læringa kan mellomlagrast og gjennopptakast. Når kurset er gjennomført, så vert kurset lagt til i CV i Kompetanseportalen.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Innhold&#58;</strong></p><p>Det praktiske kurset består av&#58;</p><ul><li>gjennomgang av lokale varslingsrutiner og stansteam</li><li>basisferdigheiter med trening på grunnleggande einreddar- og toreddarteknikk</li><li>gjennomgang av AHLR-plakaten, medikament og utstyr</li><li>scenariotrening med debriefing</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Rammefaktorar&#58;</strong></p><strong>Nærmaste leiar er ansvarlig for å melde på deltakarane på kurset i samarbeid med HLR-instruktør.</strong>Beredskap14
Hjerte- og lungeredning for helsepersonell (HHLR). Repetisjonskurs3845701.02.2023 07:10:0229494https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMolde;Volda;Ålesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHjerte- og lungeredning for helsepersonell (HHLR). Repetisjonskurs2 timar<strong style="text-decoration&#58;underline;">Målgruppe&#58; </strong><p>Årleg repetisjonskurs for helsepersonell i hjerte- og lungeredning.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Mål med opplæringa&#58;</strong></p><p><span aria-hidden="true"></span>Etter endt kurs skal deltakarane kunne&#58;</p><ul><li>konstatere hjertestans, varsle og starte HLR åleine</li><li>utføre basal HLR som del av ei gruppe</li><li>bruke ein hjertestartar</li><li>ivareta tryggleiken til&#160;pasient, evt pårørande og kollegaer i ein hjertestanssituasjon</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Forkunnskap&#58;</strong></p><p>Gjennomfør&#160;e-læringa til NRR, med tilgang via&#160;Læringsportalen&#58; <a href="/Sider/hhlr.aspx"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">https&#58;//kurs.helse-midt.no/Sider/hhlr.aspx</font></span></a></p><p>Trykk &quot;Start kurs&quot; til høgre i bilete, e-læringa kan mellomlagrast og gjennopptakast. Når kurset er gjennomført, så vert kurset lagt til i CV i Kompetanseportalen.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Innhold&#58;</strong></p><p>Det praktiske kurset består av&#58;</p><ul><li>gjennomgang&#160;av HHLR-plakaten</li><li>bruk av defibrillator og anna utstyr</li><li>basal HLR</li><li>HLR med toreddar-teknikk og bruk av hjertestartar</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Rammefaktorar&#58;</strong></p><strong>Nærmaste leiar er ansvarlig for å melde på deltakarane på kurset i samarbeid med HLR-instruktør.</strong>Beredskap53
Manuell konvertering Saksbehandling og økonomi kommune251962805.09.2022 11:58:26579https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxDigitalttext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromManuell konvertering Saksbehandling og økonomi kommune5 dager<p>Manuelle konverteringsaktiviter tilknyttet&#160;saksbehandling og økonomi<br></p>Administrativt arbeid;Økonomi;Helseplattformen3
Manuell konvertering Timemalbygging kommuner267386705.12.2022 08:22:541187https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromManuell konvertering Timemalbygging kommuner2 dager á 8 timer<p>​<span class="spellingerror"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">Timeplanbygging</span></span><span></span><span class="contentpasted0"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">&#160;</span></span><span class="normaltextrun"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">er</span></span><span class="contentpasted0"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">&#160;</span></span><span style="border-bottom&#58;transparent;background-position&#58;0% 100%;"></span><span class="spellingerror"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">en</span></span><span></span><span class="contentpasted0"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">&#160;</span></span><span style="border-bottom&#58;transparent;background-position&#58;0% 100%;"></span><span class="spellingerror"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">aktivitet</span></span><span></span><span class="contentpasted0"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">&#160;</span></span><span class="normaltextrun"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">der man</span></span><span class="contentpasted0"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">&#160;</span></span><span style="border-bottom&#58;transparent;background-position&#58;0% 100%;"></span><span class="spellingerror"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">oppretter</span></span><span></span><span class="contentpasted0"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">&#160;</span></span><span style="border-bottom&#58;transparent;background-position&#58;0% 100%;"></span><span class="spellingerror"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">timemaler</span></span><span></span><span class="contentpasted0"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">&#160;</span></span><span class="normaltextrun"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">for</span></span><span class="contentpasted0"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">&#160;</span></span><span style="border-bottom&#58;transparent;background-position&#58;0% 100%;"></span><span class="spellingerror"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">klinikere</span></span><span></span><span class="normaltextrun"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">/</span></span><span style="border-bottom&#58;transparent;background-position&#58;0% 100%;"></span><span class="spellingerror"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">ressurser</span></span><span></span><span class="contentpasted0"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">&#160;</span></span><span style="border-bottom&#58;transparent;background-position&#58;0% 100%;"></span><span class="spellingerror"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">i</span></span><span></span><span class="contentpasted0"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">&#160;</span></span><span style="border-bottom&#58;transparent;background-position&#58;0% 100%;"></span><span class="spellingerror"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">Helseplattformen</span></span><span></span><span class="normaltextrun"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">.</span></span><span class="contentpasted0"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">&#160;</span></span><span style="border-bottom&#58;transparent;background-position&#58;0% 100%;"></span><span class="spellingerror"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">Hver</span></span><span></span><span class="contentpasted0"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">&#160;</span></span><span style="border-bottom&#58;transparent;background-position&#58;0% 100%;"></span><span class="spellingerror"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">enkelt</span></span><span></span><span class="contentpasted0"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">&#160;</span></span><span style="border-bottom&#58;transparent;background-position&#58;0% 100%;"></span><span class="spellingerror"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">ressurs</span></span><span></span><span class="normaltextrun"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">/</span></span><span style="border-bottom&#58;transparent;background-position&#58;0% 100%;"></span><span class="spellingerror"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">kliniker</span></span><span></span><span class="contentpasted0"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">&#160;</span></span><span style="border-bottom&#58;transparent;background-position&#58;0% 100%;"></span><span class="spellingerror"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">trenger</span></span><span></span><span class="contentpasted0"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">&#160;</span></span><span class="normaltextrun"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">å ha</span></span><span class="contentpasted0"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">&#160;</span></span><span style="border-bottom&#58;transparent;background-position&#58;0% 100%;"></span><span class="spellingerror"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">en</span></span><span></span><span class="contentpasted0"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">&#160;</span></span><span style="border-bottom&#58;transparent;background-position&#58;0% 100%;"></span><span class="spellingerror"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">egen</span></span><span></span><span class="contentpasted0"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">&#160;</span></span><span style="border-bottom&#58;transparent;background-position&#58;0% 100%;"></span><span class="spellingerror"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">timemal</span></span><span></span><span class="normaltextrun"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">,</span></span><span></span><span class="contentpasted0"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">&#160;</span></span><span style="border-bottom&#58;transparent;background-position&#58;0% 100%;"></span><span class="spellingerror"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">ettersom</span></span><span></span><span class="contentpasted0"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">&#160;</span></span><span style="border-bottom&#58;transparent;background-position&#58;0% 100%;"></span><span class="spellingerror"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">dette</span></span><span></span><span class="contentpasted0"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">&#160;</span></span><span class="normaltextrun"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">er</span></span><span class="contentpasted0"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">&#160;</span></span><span style="border-bottom&#58;transparent;background-position&#58;0% 100%;"></span><span class="spellingerror"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">en</span></span><span></span><span class="contentpasted0"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">&#160;</span></span><span style="border-bottom&#58;transparent;background-position&#58;0% 100%;"></span><span class="spellingerror"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">forutsetning</span></span><span></span><span class="contentpasted0"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">&#160;</span></span><span class="normaltextrun"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">for å</span></span><span class="contentpasted0"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">&#160;</span></span><span style="border-bottom&#58;transparent;background-position&#58;0% 100%;"></span><span class="spellingerror"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">kunne</span></span><span></span><span class="contentpasted0"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">&#160;</span></span><span class="normaltextrun"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">ha</span></span><span class="contentpasted0"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">&#160;</span></span><span style="border-bottom&#58;transparent;background-position&#58;0% 100%;"></span><span class="spellingerror"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">timeavtaler</span></span><span></span><span class="contentpasted0"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">&#160;</span></span><span style="border-bottom&#58;transparent;background-position&#58;0% 100%;"></span><span class="spellingerror"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">booket</span></span><span></span><span class="contentpasted0"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">&#160;</span></span><span style="border-bottom&#58;transparent;background-position&#58;0% 100%;"></span><span class="spellingerror"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">i</span></span><span></span><span class="contentpasted0"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">&#160;</span></span><span style="border-bottom&#58;transparent;background-position&#58;0% 100%;"></span><span class="spellingerror"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">systemet</span></span><span></span><span class="normaltextrun"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">.</span></span><span class="eop"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;"><span>&#160;</span></span></span><br></p><p><span class="eop"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;"><span><br></span></span></span></p><table cellspacing="0" class="ms-rteTable-default" style="width&#58;100%;"><tbody><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width&#58;100%;">​Tilhørende kursmateriell&#58;<br></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default"><strong>​Brukerveiledninger</strong><strong></strong><br></td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default"><a href="https&#58;//hpas.service-now.com/csm?id=kb_article_view&amp;sysparm_article=KB0020363" target="_blank">Timemalbygging</a><br></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default"><a href="https&#58;//hpas.service-now.com/csm?id=kb_article_view&amp;sysparm_article=KB0020016" target="_blank">​Linke kliniker til avdeling</a><br></td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">​<a href="https&#58;//hpas.service-now.com/csm?id=kb_article_view&amp;sysparm_article=KB0020596" target="_blank">Rediger timemal via malbyggingsrapporten</a><br></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default"><strong>​E-læringer&#58;</strong><br></td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">​<a href="/Sider/Timeplanbygging.aspx" target="_blank">EL033 Timeplanbygging i Helseplattformen (helse-midt.no)</a>&#160;(&lt;12min)<br></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">​<a href="/Sider/Timeplanbygging-for-arbeidslister.aspx" target="_blank">EL154 Timeplanbygging for arbeidslister (helse-midt.no)</a>&#160;(&lt;15min)<br></td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">​<a href="/Sider/Rediger-timeplan-for-enkeltdager-via-hurtigtavle.aspx" target="_blank">EL152 Rediger timeplan for enkeltdager via hurtigtavle (helse-midt.no)</a>&#160;(&lt;5min)<br></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">​<a href="/Sider/Rediger-timeplan-for-enkeltdager-via-timeplanlegger.aspx" target="_blank">EL153 Rediger timeplan for enkeltdager via timeplanlegger (helse-midt.no)</a>&#160;(&lt;4min)<br></td></tr></tbody></table>Helseplattformen1
Cutover kommuner255418106.02.2023 15:50:14835https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesund kommunetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromCutover kommunerOver flere dager<p>Påmelding <strong>gjelder for cutoveraktiviteter utenom simulering&#58;&#160;</strong><br></p><p><br></p><table cellspacing="0" width="100%" class="ms-rteTable-default" style="color&#58;#444444;"><tbody><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;123.844px;"><strong>​Aktivite</strong><strong>t</strong><br></td><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;118.75px;"><strong>Dato​ og tidspunkt</strong></td><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;119.297px;"><strong>Beskrivelse​</strong></td><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;118.906px;"><strong>​Lokasjon</strong><br></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default"><br></td><td class="ms-rteTable-default"></td><td class="ms-rteTable-default"></td><td class="ms-rteTable-default"><br></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">​Workshop langtidspasienter<br></td><td class="ms-rteTable-default">17.april​</td><td class="ms-rteTable-default">​1 dag innledende workshop<br></td><td class="ms-rteTable-default">​Rom 470<br></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">​Workshop&#160;<br>korttidspasienter<br></td><td class="ms-rteTable-default">​24.april<br></td><td class="ms-rteTable-default">​1 dag innledende workshop<br></td><td class="ms-rteTable-default">​Rom 470<br><br></td></tr></tbody></table><p><br></p>Helseplattformen1
Manuell konvertering av hjemmetjenesten og ikke-inneliggende tjenester222419627.09.2022 12:18:07727https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesund kommunetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromManuell konvertering av hjemmetjenesten og ikke-inneliggende tjenesterOver flere dager<p>​Manuelle konverteringsaktiviteter tilknyttet hjemmetjenesten og ikke-inneliggende tjenester&#160;<br></p>Helseplattformen3
HHLR retreningskurs3845103.02.2023 11:53:531769https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxOrkdaltext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHHLR retreningskurs2 timer<p><strong style="text-decoration&#58;underline;">Målgruppe&#58;</strong><br></p><p>Årlig ​HHLR repetisjonskurs for helsepersonell som er godkjent HHLR utøver.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><b>Forkunnskap<u>&#58;</u></b></p><ul><li>gjennomgått og bestått HHLR e-læring (se læringsportalen)</li><li>bestått HHLR praktisk kurs som godkjent HHLR utøver<br></li></ul><p><b><u><font face="Times New Roman"></font></u></b><strong style="text-decoration&#58;underline;">Kursinnhold&#58;</strong></p><b><u><font face="Thread-00001cb8-Id-000000ba"></font></u></b><ul><li>repetisjon av handlingsplanen</li><li>lokale varslingsrutiner</li><li>evaluering HLR- teknikk (enredder og toredder)</li><li>praktisk bruk av hjertestarter</li><li>Toredder-HLR med bruk av hjertestarter og andre enkle hjelpemidler i situasjon tilpasset eget arbeidssted.</li></ul><div><br></div><div>For å kunne utføre HLR på en forsvarlig måte, er det nødvendig&#160; å ha godt vedlikeholdte kunnskaper og praktiske ferdigheter. Få vil utføre HLR så ofte at fortsatt kyndighet blir sikret gjennom det daglige arbeidet. De fleste vil være avhengige av repeterende læring og øving. Behovet for oppdatering imøtekommes best ved formelle repetisjonskurs hvor praktiske øvelser i realistiske scenarioer gjennomgås under oppsyn av godkjent HHLR-instruktør. Helsepersonell bør delta i slike kurs regelmessig, minst én gang i året. Ved siden av verdifull repetisjon gir dette anledning til at egen kunnskap blir oppdatert på grunnlag av ny viten.<br></div>Medisin;Sykepleie;Rusbehandling;Psykiatri2
Ultralyd i gynekologi og obstetrikk trinn 1283272406.02.2023 09:37:0519https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromUltralyd i gynekologi og obstetrikk trinn 15 dager<p>​Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Fødselshjelp og kvinnesykdommer<br></p><p>Kurset går over fem dager<br></p><p>Kursleder&#58; Kjell Åsmund Blix Salvesen<br></p><p>Ling til utlysning&#58;&#160;<br></p>1
Fagdag jordmor - Februar 2023282554506.02.2023 08:21:5794https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromFagdag jordmor - Februar 20231 dag<p>​Fagdag for jordmor planlagt i turnus i.l.a. februar 2023. Husk å velge&#160;riktig&#160;dato ved påmelding.&#160;<br></p><h4>Program<br></h4><table cellspacing="0" width="100%" class="ms-rteTable-default"><tbody><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width&#58;33.3333%;">​<strong><span style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;107%;font-family&#58;calibri, sans-serif;">Brannvern</span></strong><br></td><td class="ms-rteTableOddCol-default" style="width&#58;33.3333%;">​Kl.&#160;<span style="background-color&#58;transparent;">08.00&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">- </span><span style="background-color&#58;transparent;">08.30</span><p>&#160;</p><p>&#160;<br></p><p>Kl. 08.30&#160;- 09.30<br></p><br></td><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width&#58;33.3333%;">​Omvisning i avdelingen med brannverninstruktør<p><span style="text-decoration&#58;underline;">Forflytning til Åsebøen 1</span></p><p>HMR&#160;- Brannvern<br><span style="background-color&#58;transparent;">All</span><span style="background-color&#58;transparent;">e krav tilknyttet brannvern i kompetanseportalen</span></p></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">​<strong>Personalomsorg ved belastende situasjoner</strong><br></td><td class="ms-rteTableOddCol-default">​Kl. 09.30&#160;- 09.45<p>&#160;</p><p>&#160;<br></p><p>Kl. 09.45&#160;- 10.00</p><p>&#160;</p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><span style="background-color&#58;transparent;">Kl. 10.00&#160;- 10.15</span><br></p><br></td><td class="ms-rteTableEvenCol-default">​Kompetansekrav i kompetanseportalen<br><br><p>Gå sammen to og to for å&#160;diskutere følgende&#58;<br><span style="background-color&#58;transparent;">Du er på aftenvakt en lørdag og blir vitne til at en kollega er involvert i en alvorlig hendelse.<br></span><span style="background-color&#58;transparent;">Hve</span><span style="background-color&#58;transparent;">m varsler du om </span><span style="background-color&#58;transparent;">hendelsen?</span><span style="background-color&#58;transparent;">Hvilke</span><span style="background-color&#58;transparent;"> straks tiltak kan du som kollega iverksette?</span></p>Diskuter i plenum hva dere er kommet frem til.<br></td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default"><strong>GynZone</strong><strong style="background-color&#58;transparent;">&#160;</strong><strong><br></strong><br></td><td class="ms-rteTableOddCol-default">​10.15&#160;- 11.15<br><br></td><td class="ms-rteTableEvenCol-default"><p>​Forebygging, diagnostikk og suturering av&#160;perinealrifter<br></p></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default"><strong>​Lunsj</strong><br></td><td class="ms-rteTableOddCol-default">​Kl. 11.15&#160;- 11.45<br></td><td class="ms-rteTableEvenCol-default">​</td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default"><strong><strong style="background-color&#58;transparent;">Suturering&#160;<br><br><br><br>Informasjons</strong><strong style="background-color&#58;transparent;">sikkerhet</strong><br><br><br></strong><br></td><td class="ms-rteTableOddCol-default">Kl. 11.45 - 13.00<br><br><br><br>Kl. 13.15 - 14.00<br></td><td class="ms-rteTableEvenCol-default"><p>Egentrening på øvings-modell<br></p><p><br></p><p>HMR, Informasjonssikkerhet- hva er ditt ansvar? Prosedyre ID 20308</p><p><span style="text-decoration-line&#58;underline;">E- Læring&#58;<br></span><a href="/Sider/Informasjonssikkerhet.aspx">Informasjonssikkerhet – hva er ditt ansvar? (helse-midt.no)</a><br></p></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default"><strong>Smittevern<br></strong><br><br><br><strong>Øvrige kompetanseplaner/ Oppsummering av dagen</strong><br></td><td class="ms-rteTableOddCol-default">​Kl.&#160;<span style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;107%;font-family&#58;calibri, sans-serif;">14.00&#160;- 15.30<br></span><br><br><br>Kl. 15.30 - 16.00<br></td><td class="ms-rteTableEvenCol-default">Alle kompetansekrav og e-læring knyttet til smittevern i kompetanseportalen<br><br>Kompetansekrav relatert til akuttdag<br></td></tr></tbody></table><p><br></p>Fødselshjelp;Brannvern;Personvern og informasjonssikkerheit;Smittevern4
Desigo Control Center (DCC)278078106.02.2023 07:35:56207https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxDigitalt/webinartext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromDesigo Control Center (DCC)1,5 time<p>​Desigo Control Center (DCC) har de tekniske fagområdene&#160;integrert i ett Sentralt Driftskontroll system (SD-anlegg).<br></p>Tekniske fag (medisinsk-tekniske fag)2
PSYK LE NA Medikamentlære3974920.04.2022 05:16:072884https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNamsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK LE NA MedikamentlæreSe under kursarrangement<div aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_ctl03_label" style="display&#58;inline;"><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Kurset er en del av kompetanseplanen <span style="text-decoration&#58;underline;">HNT, PSYK&#58; Opplæringskrav medikamentansvarlig</span> tildelt ansatte i&#160;Klinikk for psykisk helsevern og rus HNT HF. </span></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Krav om at&#160;alle som er tildelt denne planen&#160;repeterer temaet hvert annet år.</span></span></span></span></span></p><div><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Kurset gir oppdatert informasjon om relevant emedikamenter&#160;innenfor psykiatrien.</span></span></span></span></span></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Temaet er åpent for eksterne samarbeidspartnere, og&#160;<span class="ms-rteBackColor-4 ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">streames&#160;</span>til enheter i klinikken.</span></span></p><p><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;17.3333px;">Se oppkoblingsinformasjon under &quot;Mer info&quot;.</span></p><p><br></p></div></div><p>Ved spørsmål kontakt Klinisk støtte v/&#58;</p><p>Ingun Haug tlf&#58; 5663 <a href="mailto&#58;ingun.haug@hnt.no">ingun.haug@hnt.no</a> (Namsos)</p><p>Asbjørn Johansen tlf&#58; 8664 <a href="mailto&#58;ajohansen@hnt.no">ajohansen@hnt.no</a> (Levanger)</p><p><span aria-hidden="true"></span>&#160;<span aria-hidden="true"></span></p>Psykiatri1
HJEMM03 – Koordinering av tjenester i hjemmet3846228.10.2022 06:46:394171https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesund kommunetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHJEMM03 – Koordinering av tjenester i hjemmet4 timer (0,5 dag)<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære om Helseplattformenes funksjonalitet knyttet til koordinering av tjenester i hjemmet. Du vil lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Administrere henvendelser fra koordinerende enhet </span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Igangsette og administrere tjenester basert på vedtak</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Administrere og oppdatere pasientinformasjon, tjenester, oppgaver og behandlingsteam</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Opprette og administrere tidsplan og pasientplan</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Pause og avslutte tjenesteforløp</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Opprette og fordele arbeidslister</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dashbord og rapporter</span></li></ul><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><br></span></font></div><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><span style="text-decoration&#58;underline;">Merk&#58;</span> For kurset HJEMM03 anbefales deltakelse på et grunnleggende klinisk kurs i <span style="text-decoration&#58;underline;">forkant</span>. Kurset gjennomgår «enkel saksbehandling» ved mottak av ny pasient og oppstart av tjeneste, samt planlegging av drift ved bruk av arbeidslister.<br></span></font></div><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><strong><br></strong></span></font></div><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber med koordinering av tjenester i hjemmet&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Avdelingsleder</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Listekoordinator</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Samhandlingskoordinator</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Arbeidslistekoordinator </span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Driftskoordinator</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Arbeidslistekoordinator nattpatrulje (TP)</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Teknisk koordinator (TP)</span></li></ul>Helseplattformen9
SAP – Behandle inngående faktura uten innkjøpsordre283217806.02.2023 10:42:1264https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-NettbasertSAP – Behandle inngående faktura uten innkjøpsordre20 minutter<p>​Dette er et kurs i hvordan å kontere og anvise en inngående faktura. Kurset er delt i to deler- en del for konterer og en del for anviser. Du kan velge det som er relevant for deg, men det anbefales å se hele kurset.<br></p><ul><li><p>Hvordan finne frem i appen «Behandle inngående faktura»</p></li><li><p>Fire øynes prinsipp</p></li><li><p>Arbeidsflyt for inngående faktura</p></li><li><p>Hvordan oppheve en låst faktura<br></p></li><li><p>Finne informasjon på faktura</p></li><li><p>Hvordan legge til en kommentar på faktura</p></li><li><p>Hvordan kontere en inngående faktura</p></li><li><p>Hvordan finne riktig konto og kostnadssted/WBS</p></li><li><p>Hvordan splitte faktura mot flere kostnadssteder/WBS</p></li><li><p>Hvordan anvise en inngående faktura</p></li></ul><p></p>Økonomi;Logistikk0
HHLR grunnkurs3843728.07.2022 16:14:254155https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxØstmarka;Orkdaltext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHHLR grunnkurs3 timer<p>Grunnleggende kurs for helsepersonell i hjerte-lungeredning. Kurset følger norske retningslinjer for gjenopplivning og er godkjent av NRR. </p><p>Kurset består av e-læring og en praktisk del av 3 timers varighet. Se e-læring <a href="/Sider/hhlr.aspx">her</a></p><p>​Etter endt kurs skal deltakerne være i stand til å&#58; </p><ul><li>Utføre basal HLR alene</li><li>Utføre basal HLR som del av et team</li><li>Kunne ivareta pasient og kollegaers&#160; sikkerhet ved bruk av hjertestarter</li><li>beskrive den lokale beredskapen og varslingsrutiner for hjertestans</li></ul>Kvalitet og sikkerheit;Medisin;Sykepleie11
HLR ferievikarer Orkdal Sjukehus3848819.04.2022 10:42:47300https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxOrkdaltext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHLR ferievikarer Orkdal Sjukehus2 timer<p>Hjertelungerednings&#160;kurs for ferievikarer Orkdal Sjukehus<br></p><p>- gjenkjenning av hjertestans<br></p><p>- varsling av stansteam<br></p><p>- starte HLR<br></p><p>- bruk av hjertestarter<br></p><p>- gjennomgang av gjeldende prosedyrer og utstyr som brukes i forbindelse med hjertestans på Orkdal Sjukehus<br></p><p>​</p>2
Forebygging og håndtering av sykefravær Modul 2 - forebygge sykefravær3813825.01.2023 08:19:39991https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxDigitalt/webinartext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromForebygging og håndtering av sykefravær Modul 2 - forebygge sykefravær2 timer<p>​<span class="ms-rteThemeForeColor-5-0"><b>Beskrivelse<br></b></span>Grunnleggende opplæring i forebygging av sykefravær.<br>Kurset foregår på Teams til angitte tider/arrangement. Innkalling og Teams-lenke sendes ut til elle påmeldte&#160;ca fem dager før hvert enkelt kurs.<br></p><p>Kurset arrangeres av bedriftshelsetjenesten i Helse Møre og Romsdal.<br></p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0"><strong>Målgruppe<br></strong></span>Ledere, verneombud og tillitsvalgte i Helse Møre og Romsdal.<br></p><p><strong class="ms-rteThemeForeColor-5-0">Tema/Mål</strong></p><p><strong class="ms-rteThemeForeColor-5-0"></strong></p><div><ul><li>Forstå betydningen av&#160;partssamarbeid med tanke på forebyggende arbeidsmiljøarbeid og forebygging av sykefravær.</li><li>Forstå hvordan man kan jobbe systematisk med forebygging av sykefravær.<br></li><li>Kjenne til dokumenterte risikofaktorene for sykefravær i sykehus generelt og de mest fremtredende faktorene i Helse Møre og Romsdal.<br></li><li>Kjenne til Helse Møre og Romsdal sine verktøy for kartlegging av arbeidsmiljø og hvem man kan kontakte for bistand.<br></li></ul><div><br></div><p><strong class="ms-rteThemeForeColor-5-0">Påmelding<br></strong>Meld deg på det tidspunktet som passer best for deg. Du får en e-post som bekrefter påmeldingen.</p><div>TIPS&#58; Husk å legge inn tidspunktet i Outlook. Du vil motta en innkalling med Teams-lenke da påmeldingfristen er ute.<br></div></div><div><br></div><div><p><strong class="ms-rteThemeForeColor-5-0">Praktisk</strong><br>Opplæringen foregår direkte på Teams på angitte tidspunkter/arrangementer. Klikk på linken under for å bli med.<br></p><p><strong><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0">Relatert</span><br></strong><a href="/Sider/Forebygging-og-håndtering-av-sykefravær-Modul-1---følge-opp-sykefravær.aspx">Forebygging og håndtering av sykefravær&#58; Modul 1 - følge opp sykefravær</a><br></p><p><a href="/Sider/Lokalt-partssamarbeid-og-bruk-av-samarbeidsråd.aspx">Lokalt partssamarbeid og bruk av samarbeidsråd</a><br></p><p>Det stilles ingen krav til rekkefølge på gjennomføring av modulene.<br></p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0"><strong>Aktuelle lenker</strong></span><br></p><br></div><p><br></p>Ledelse;HR;HMS4
Forebygging og håndtering av sykefravær: Modul 1 - følge opp sykefravær3813725.01.2023 08:20:571743https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxDigitalt/webinartext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromForebygging og håndtering av sykefravær: Modul 1 - følge opp sykefravær2 timer<p>​<span class="ms-rteThemeForeColor-5-0"><b>Beskrivelse<br></b></span>Grunnleggende opplæring i oppfølging av sykemeldte.<br>Kurset foregår på Teams til angitte tider/arrangement. Innkalling og Teams-lenke sendes ut til elle påmeldte&#160;ca fem dager før hvert enkelt kurs.<br></p><p>Kurset arrangeres av NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal<br></p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0"><b>Målgruppe<br></b></span>Ledere, verneombud og tillitsvalgte i Helse Møre og Romsdal HF.<br></p><p><strong class="ms-rteThemeForeColor-5-0">Tema/Mål<br></strong>Arbeidsplassen som hovedarena<br>- Forstå&#160;rollene til arbeidstaker, arbeidsgiver, BHT, HR og NAV</p><div><div>Forstå hva som ligger i arbeidsgivers tilretteleggingsplikt</div><div>Forstå hva som ligger i arbeidstakers medvirkningsplikt<br></div><div><br></div><div>Tidsaksen for oppfølging av sykefravær</div><div>- Kjenne til lovbestemte stoppunkt</div><div>- HMR sine rutiner for sykefraværsoppfølging</div><div><br></div><div>Dialog og dokumentasjon/oppfølgingsplan<br></div><div>Vite hvorfor man bør&#160;gå til leder før lege</div><div>Kjenne til bruk av&#160;egenmelding og sykemelding</div><div>Kjenne til reglene for&#160;dialogmøter</div><div><br></div><div>Refleksjonsoppgaver</div><div><br></div><div><strong class="ms-rteThemeForeColor-5-0">Påmelding</strong></div></div><div>Meld deg på det tidspunktet som passer best for deg. Du får en e-post som bekrefter påmeldingen.<br></div><div>TIPS&#58; Husk å legge inn tidspunktet i Outlook. Du vil motta en innkalling med Teams-lenke da påmeldingfristen er ute.<br></div><div><br></div><div><strong class="ms-rteThemeForeColor-5-0">Praktisk</strong><br></div><p>Opplæringen foregår direkte på Teams på angitte tidspunkter/arrangementer.&#160;<br></p><p><strong class="ms-rteThemeForeColor-5-0">Relatert</strong><br><a href="/Sider/Forebygging-og-håndtering-av-sykefravær-Modul-2---forebygge-sykefravær.aspx">Forebygging og håndtering av sykefravær&#58;&#160;Modul 2 - forebygge sykefravær</a><br></p><p><a href="/Sider/Lokalt-partssamarbeid-og-bruk-av-samarbeidsråd.aspx">Lokalt partssamarbeid og bruk av samarbeidsråd</a><br></p><p>Det stilles ingen krav til rekkefølge på gjennomføring av modulene<br></p><p><strong class="ms-rteThemeForeColor-5-0">Aktuelle lenker</strong><br><br></p>Ledelse;HR;HMS4
Varme arbeider - sertifiseringskurs282813602.02.2023 14:42:49100https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromVarme arbeider - sertifiseringskurs6 timer<div><em class="ms-rteFontSize-3"><strong></strong></em><div><strong>Hva er varme arbeider?</strong><br></div></div><div>Med varme arbeider forstås bygge-, installasjons-, monterings-, demonterings-, reparasjons-, vedlikeholds- og lignende arbeider hvor det benyttes åpen ild, oppvarming, sveise-, skjære-, lodde- og/eller slipeutstyr.&#160;</div><div><br></div><div>Varme arbeider innebærer økt brannrisiko. Brannene skyldes ofte menneskelig svikt, og mangel på kunnskap om hva som kan forårsake brann. Disse brannene vil for eksempel kunne innebærer tap av menneskeliv, materielle verdier og arbeidsplasser. De som utfører varme arbeider må forstå hvilken brannrisiko varme arbeider innebærer og utføre arbeidet slik at brann ikke oppstår. Et av målene ved kurset er å unngå uaktsomhet i forbindelse med varme arbeider.</div><div>Forsikringsselskapene har innført krav om sertifikat for de som skal utføre varme arbeider. Sertifiseringsordningen ivaretas av Norsk brannvernforening.</div><div><br></div><div>Norsk brannvernforening registrerer og utsteder, på vegne av forsikringsselskapene, sertifikat til de som har gjennomgått og bestått opplæringen i ordningen med sikkerhetssertifikat for utøvere av varme arbeider. Sertifikatet er gyldig i 5 år før det må fornyes.</div><div>Opplæringen i ordningen med sikkerhetssertifikat for utøvere av varme arbeider gjøres av instruktører som er godkjent av Norsk brannvernforening.</div><div><br></div><div><strong>Sertifiseringskurset inneholder bl.a&#58;</strong></div><div><ul><li>varme&#160;arbeider;&#160;innledning, definisjon<br></li><li>brannteori, lover / forskrifter<br></li><li>brannverntiltak før arbeidsoperasjoner</li><li>brannverntiltak etter endt arbeid</li><li>opptreden ved brann</li><li>erfaringer fra brann</li><li>avslutning med prøve</li></ul></div><div><br></div><p>Se <a href="http&#58;//eqsstolav.helsemn.no/index.pl?pid=stolav&amp;DocumentID=36088">EQS-instruks om varme arbeider </a>(ID 36088), samt&#160;<a href="https&#58;//lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-17-1710/KAPITTEL_3#KAPITTEL_3">Forskrift om brannforebygging, Kapittel 3&#58; Forebyggende plikter for brukeren av byggverk</a>.<br></p>Tekniske fag (medisinsk-tekniske fag)3
Nye trendar i medisinsk forsking - LM 10 i Felles kompetansemodul i spesialiseringsløpet for LiS3944708.02.2023 17:41:462990https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxAlle fire sykehustext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromNye trendar i medisinsk forsking - LM 10 i Felles kompetansemodul i spesialiseringsløpet for LiS1 time <h4>​<span class="ms-rteThemeForeColor-5-5">Målgrupper</span></h4><p><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-5 ms-rteFontSize-3"><strong>Førelesninga er obligatorisk for LIS 1 legar – gjeld LM-10 i Felles kompetansemodul i spesialiseringsløpet for LiS. </strong></span></span></p><p><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-5 ms-rteFontSize-3">Open for alle tilsette og gir eit spennande innblikk i ulike forskingsprosjekt i&#160; HMR.&#160;<span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-5 ms-rteFontSize-3">Temaene vil veksle frå arrangement og vil omhandle forskingsprosjekt frå alle fire sjukehusa i HMR HF.</span></span></span></span></span></span></p><p><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-5 ms-rteFontSize-3">Undervisninga vil verte arrangert tre gonger pr år.&#160;</span></span></span></span></span></span></p><h4><span class="ms-rteThemeForeColor-5-5">Tidspunkt&#160;</span></h4><p><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteStyle-Normal"><strong class="ms-rteFontSize-2 ms-rteThemeForeColor-6-0"></strong></span></p><p style="margin&#58;0px;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2 ms-rteThemeForeColor-6-0" lang="NO-NYN" style="margin&#58;0px;">14.00-15.00&#160;Innleiing og førelesning. Tone Seim Fuglset,&#160;forsker og forskningsrådgiver i seksjon for forskning og innovasjon (SFI).&#160;</span></p><p style="margin&#58;0px;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2 ms-rteThemeForeColor-6-0" lang="NO-NYN" style="margin&#58;0px;"><br></span></p><p style="margin&#58;0px;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteThemeForeColor-6-0 ms-rteThemeFontFace-1" lang="NO-NYN" style="margin&#58;0px;"><strong>Oppmøte&#58;</strong> </span></p><p>Vi ynskjer at alle møter fysisk i dei møteromma som står i kolonna til høgre på denne sida. </p><p>Ein kan så koble seg opp på Teams&#160;frå dei ulike møteromma,&#160;<a href="https&#58;//eur03.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https&#58;//teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_ODYxNDFjMGUtYWNiNy00Y2VhLThlMDUtZjRiNWFlMjYyMzRl%2540thread.v2/0?context%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252292c8809f-91e0-445b-804f-b6a7b43ef73a%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522ff5d4921-1346-4f97-9e16-cfa6d0a59ba4%2522%257d&amp;data=05%7c01%7cJorgen.Jareld%40helse-mr.no%7ca8ebf6042b494138368908db09d86fac%7c92c8809f91e0445b804fb6a7b43ef73a%7c0%7c0%7c638114597409411450%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7c3000%7c%7c%7c&amp;sdata=2J4Ene4I0YNRClvjfTmf8IOIzCnb0ZSKbPMdTcoGf5o%3D&amp;reserved=0" style="text-decoration-line&#58;underline;outline&#58;0px;font-size&#58;14.6667px;">Teams lenke</a><br></p><p>På grunn av smittevern kan det imidlertid vere nødvendig å ha dette som digitalt møte- informasjon om dette vil i så fall framgå av skype-invitasjonen.<br></p><p style="margin&#58;0px;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteThemeForeColor-6-0 ms-rteThemeFontFace-1" lang="NO-NYN" style="margin&#58;0px;"><br></span></p><p style="margin&#58;0px;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2 ms-rteThemeForeColor-6-0" lang="NO-NYN" style="margin&#58;0px;"><br></span></p><p><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-5"><strong>Velkomne!</strong>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</span></span></p>Forsking1
FKM-kurs LIS3 HNT3811606.04.2022 07:12:04701https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxSteinkjertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromFKM-kurs LIS3 HNT1 dag<p><strong>Felles kompetansemodul&#160;(FKM) består &#160;læringsmål&#160;som strekker seg gjennom hele utdanningsforløpet til den enkelte lege i spesialisering (LIS).</strong></p><p>Læringsmålene dekker et grunnleggende sett av kompetanser alle leger må ha for å fungere optimalt i legerollen​, og kunne opptre som en medisinsk ekspert.&#160;<br></p><div><strong>Dette kurset&#160; er en del av opplegget for å&#160;gjennomføre&#160;oppgaven forbedringsoppgaven (se vedlegg)</strong></div><div><strong></strong></div><div><ol><ol><li>Delta på FKM-kurs LIS3 ( dette kurset)</li><li><span style="font-size&#58;11pt;line-height&#58;107%;font-family&#58;calibri, sans-serif;">Gjennomfør&#160;&#160;<a href="https&#58;//forbedringspillet.attensi.com/"><span style="color&#58;#0070c0;">Forbedringsspillet</span></a></span><span style="font-size&#58;11pt;line-height&#58;107%;font-family&#58;calibri, sans-serif;color&#58;#0070c0;"> </span><span style="font-size&#58;11pt;line-height&#58;107%;font-family&#58;calibri, sans-serif;">(bedriftsnavn/kode er helsedirektoratet)</span></li><li>Delta&#160;<span style="font-size&#58;11pt;line-height&#58;15.6933px;font-family&#58;calibri, sans-serif;"><a href="/Sider/Gruppeveiledning-FKM-LIS23-temaområde--1.aspx"><span style="color&#58;blue;">Gruppeveiledning FKM LIS3 temaområde 1 (helse-midt.no)</span></a></span></li><li>Velg forbedringsområde og start på forbedringsoppgaven</li><li>Fullfør forbedringsoppgaven (skisse/evt lag presentasjon)<br></li></ol></ol></div><p>Dette kurset er et dagskurs som HNT&#160;arrangerer&#160;i Steinkjer,&#160;og er felles for&#160;LIS3 på tvers av alle spesialiteter fra begge sykehus i HNT. Kurset arrangeres etter stasjonsmodellen.&#160;Kurset skal være&#160;klinikknært og relevant for deg i ditt daglige arbeid som LIS&#160;og kunne være en møteplass for deg og dine kollegaer i helseforetaket vårt.<br></p><p>Du skal i tillegg gjennomføre 4 gruppeveiledninger i FKM. Disse&#160;kan du ta i hvilken rekkefølge du vil og uavhengig av deltagelse på dette kurset. Du må selv melde deg på gruppeveiledningene i Læringsportalen, enten ved å søke dem opp der&#160;eller ved å følge lenke under aktuelle læringsmål i FKM-læringsmålplanen din.<br></p><p>Det er fint om du er ferdig med kurset og de fire gruppeveiledningene før du skal i spesialiseringstid ved St. Olavs hospital.<br></p><p><strong style="text-decoration&#58;underline;">Litt om stasjonene og læringsmål&#58;&#160;</strong><br></p><p><span style="text-decoration-line&#58;underline;"><strong>Stasjon 1&#58; Veien til prosjektoppgaven&#160;&quot;Kunnskap og forbedring&quot;</strong></span><br></p><p>&#160;LM 13, 32, 34, 42, 43, 51, 55<br></p><ul><li>Kvalitetsforbedring gjennom prosjektoppgaven (forbedringsprosjekt i egen avd)</li><li>Forskningsforståelse</li><li>Kunnskapshåndtering </li><li>Pasient- og pårørende/brukermedvirkning/opplæring<br></li></ul><p><br></p><p><span style="text-decoration-line&#58;underline;"><strong>Stasjon 2&#58; Kommunikasjon og samhandling</strong></span><br></p><p>LM 21, 22, 23, 59, 60<br></p><ul><li>Rett behandling til rett tid på rett sted / sømløs pasientbehandling</li><li>Samhandlingsarenaer</li><li>Kommunikasjonsflyt</li><li>Mediekommunikasjon<br></li></ul><p><br></p><div><span style="text-decoration-line&#58;underline;"><strong>Stasjon 3&#58; Kvalitet og pasientsikkerhet&#58;&#160; Avvikshåndering&#160;i praksis</strong></span><br></div><div><span style="text-decoration-line&#58;underline;"><strong><br></strong></span></div><div><p>LM 42, 43, 46, 70, 71, 72, 72, 74<br></p><ul><li>Risiko og hendelsesanalyser</li><li>Lovverk<br></li><li>Systemforståelse</li><li>Organisasjon og ledelse<br></li></ul><div><br></div><div><p><strong>Timeplan </strong></p><p>9-9.10&#58; Velkommen</p><p>9.15-10.45&#58; Stasjonsarbeid&#160;<br></p><p>10.45-11&#58; Pause</p><p>11-12.30&#58; Stasjonsarbeid&#160;<br></p><p>12.30-13.30&#58; Lunsj. Mingling. Erfaringsutveksling.&#160;<br></p><p>13.30-15&#58; Stasjonsarbeid&#160;<br></p><p>15-15.30&#58; Evaluering. Avslutning.<br></p></div><br></div><div><span class="ms-rteFontSize-2" style="font-family&#58;calibri;color&#58;black;font-weight&#58;bold;"><a href="https&#58;//www.helsedirektoratet.no/veiledere/risiko-og-hendelseanalyse-handbok-for-helsetjenesten">www.helsedirektoratet.no/veiledere/risiko-og-hendelseanalyse-handbok-for-helsetjenesten</a></span><br></div><div><br></div><div><a href="https&#58;//www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/felles-kompetansemal-for-alle-deler-av-spesialistutdanningen/felles-kompetansemal-for-del-2-og-3/felles-kompetansemal#utdypende_1d6364a9-4f65-43eb-b496-960bb58f1735">Felles kompetansemål - Helsedirektoratet</a><br></div><p><br></p>Medisin;Brukermedverknad;Etikk;Kvalitet og sikkerheit;Ledelse;Lovverk;Medisinsk etikk;Pasienter og pårørende;Samvalg1
Kunnskap og forbedring - samling 2 (LIS 2/3 i HMR)3898925.05.2022 11:46:12546https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxDigitalt/webinar;Ålesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKunnskap og forbedring - samling 2 (LIS 2/3 i HMR)Halv dag<p>​</p><p><strong>Kunnskap og forbedring&#160;samling 2 er en del av følgende opplegg&#58;</strong><br></p><ol><li>Gjennomfør&#160;<a href="https&#58;//forbedringspillet.attensi.com/">forbedringsspillet</a>&#160;(bedriftsnavn/kode&#160;er helsedirektoratet)<br></li><li>Velg forbedringsområde og start på forbedringsoppgaven&#160;<br></li><li><a href="/Sider/Kunnskap-og-forbedring.aspx">Samling 1</a> - ha med utfylt prosjektskisse. Fremlegg av arbeid så langt, erfaringsutveksling og veiledning.<br></li><li>Fullfør forbedringsoppgaven&#160;(gjennomføre&#160;prosjektskisse/evt lag presentasjon av arbeidet)<br></li><li>Samling 2 (denne samlingen)&#160;- presenter forbedringsoppgaven og eventuell plan om publisering<br></li><li>Kurs i&#160;<a href="/Sider/Forskning-og-kunnskapshåndtering.aspx">praktisk kunnskap om klinisk forskning</a><br></li></ol><div><br></div><div><strong>Før deltagelse på samling 2 er det en forutsetning at du har deltatt på samling 1 og at du kan presentere resultatet av forbedringsoppgaven din.&#160;</strong><br></div><div><br></div><div><span style="text-decoration-line&#58;underline;">Læringsmål for undervisningen&#58;</span><br></div><div><span style="text-decoration-line&#58;underline;"></span>FKM-34 Kunne bruke relevante kunnskapskilder innen egen spesialitet, og kjenne dens styrker og svakheter.<br></div><div><br></div><div>FKM-41 Kunne anvende relevante e-helseverktøy i arbeidet med forbedring av klinisk praksis, pasientforløp, administrative arbeidsprosesser og samhandling.<br></div><div><br></div><div>FKM-42 Kunne anvende forbedringskunnskap til å forbedre klinisk praksis, pasientforløp og/eller administrative arbeidsprosesser på egen arbeidsplass.<br></div><div><br></div><div>FKM-43 Forstå forskjellen mellom hvordan data samles inn og analyseres i forskningsarbeid, forbedringsarbeid,&#160;&#160;revisjonskontroll og tilsynsarbeid, og vite hvordan resultater fra forbedringsarbeid publiseres.<br></div><div><br></div><div>FKM-51&#160;Kunne diskutere metoder for brukermedvirkning på systemnivå som gir bruker(representanter) reell mulighet til å påvirke beslutninger.<br></div><div><br></div><div>FKM-60&#160;Ha kjennskap til og kunne gi anbefalinger om tiltak for å fremme samhandling som gagner den enkelte pasient og tjenesten som helhet.&#160;<br></div><div><br></div><div><br></div><div><div>Ved behov for mer informasjon om forbedringsmetodikk&#160;anbefales det å ta det korte&#160;e-læringskurset&#160;<a href="https&#58;//rise.articulate.com/share/YPNlBIytIFyGl_YhnkUORVhfW1eXKl-q#/">&quot;Veien fra idé til forbedring&quot;.&#160;</a><br></div><div><br></div><div><em>Det arrangeres i utgangspunktet&#160;fire stk&#160;samling 2&#160;pr år.&#160;</em></div><br></div><p><br></p>Kvalitet og sikkerheit3
Kunnskap og forbedring - samling 1 (LIS 2/3 i HMR)3898725.05.2022 11:45:241217https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKunnskap og forbedring - samling 1 (LIS 2/3 i HMR)1 dag<p><strong>Kunnskap og forbedring&#160;samling 1 er en del av følgende opplegg&#58;</strong><br></p><ol><li>Gjennomfør <a href="https&#58;//forbedringspillet.attensi.com/">forbedringsspillet</a> (bedriftsnavn/kode er helsedirektoratet)<br></li><li>Velg forbedringsområde og start på forbedringsoppgaven (fyll&#160;ut prosjektskisse - se under &quot;kursmateriell&quot; nederst på denne siden)<br></li><li><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Samling 1&#160;(denne samlingen) - ha med utfylt prosjektskisse.&#160;&#160;</span>Fremlegg av arbeid så langt, erfaringsutve<span style="color&#58;#444444;">ksling og veiledning.&#160;</span></li><li>Fullfør forbedringsoppgaven (gjennomføre&#160;prosjektskisse/evt lag presentasjon av arbeidet)<br></li><li><a href="/Sider/Kunnskap-og-forbedring---samling-2.aspx">Samling 2</a> - presenter forbedringsoppgaven og eventuell plan om publisering<br></li><li>Kurs i <a href="/Sider/Forskning-og-kunnskapshåndtering.aspx">praktisk kunnskap om klinisk forskning</a><br></li></ol><div><br></div><div><strong>Før deltagelse på samling 1 er det en forutsetning at du har startet å spille forbedringsspillet, fylt ut prosjektskisse og kommet igang med valgt forbedringsarbeid. Ved påmelding til samling 1 vil du bli tildelt en kontaktperson fra fagavdelingen med tilbud om veiledning på forbedringsarbeidet.</strong><br></div><div><br></div><div><span style="text-decoration&#58;underline;">Læringsmål for undervisningen&#58;</span><br></div><div><span style="text-decoration&#58;underline;"></span>FKM-34 Kunne bruke relevante kunnskapskilder innen egen spesialitet, og kjenne dens styrker og svakheter.<br></div><div><br></div><div>FKM-41 Kunne anvende relevante e-helseverktøy i arbeidet med forbedring av klinisk praksis, pasientforløp, administrative arbeidsprosesser og samhandling.<br></div><div><br></div><div>FKM-42 Kunne anvende forbedringskunnskap til å forbedre klinisk praksis, pasientforløp og/eller administrative arbeidsprosesser på egen arbeidsplass.<br></div><div><br></div><div>FKM-43 Forstå forskjellen mellom hvordan data samles inn og analyseres i forskningsarbeid, forbedringsarbeid,&#160;&#160;revisjonskontroll og tilsynsarbeid, og vite hvordan resultater fra forbedringsarbeid publiseres.<br></div><div><br></div><div><br></div><div>Ved behov for mer informasjon om forbedringsmetodikk før oppstart av forbedringsoppgaven anbefales det å ta det korte&#160;e-læringskurset <a href="https&#58;//rise.articulate.com/share/YPNlBIytIFyGl_YhnkUORVhfW1eXKl-q#/">&quot;Veien fra idé til forbedring&quot;.&#160;</a><br></div><div><br></div><div><em>Det arrangeres i utgangspunktet to stk&#160;samling 1&#160;pr år (ca. mars og oktober). Flere samlinger vurderes ved&#160;behov.</em><br></div><div><br></div>Kvalitet og sikkerheit1
Den kirurgiske pasienten - klinikkvis gjennomgang282698407.02.2023 10:39:13227https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim;Orkdaltext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromDen kirurgiske pasienten - klinikkvis gjennomgang2 timer<p><strong>​Innledning&#58;</strong></p><p>Lokalt innføringsteam skal gjennomføre en runde med alle kirurgiske fagmiljø (inkl. anestesi og intensiv) for&#160;en gjennomgang av legemiddel&#160;arbeidsflyt rundt den kirurgiske pasienten. Basert på avvik i EQS er dette en pasientgruppe som oppleves kompleks i løsningen.&#160;<br><br><strong>Målsetting&#58;</strong><br>Det er ønskelig å&#160;samle flest mulig sluttbrukere tilhørende en klinikk/fagområde/senter for en gjennomgang av legemiddel&#160;arbeidsflyt for&#160;den kirurgiske pasienten sammen,&#160;for å bedre samarbeid og gjøre bruken av løsningen mer optimal.<br><br></p><p>Fageksperter vil gå gjennom rett bruk av løsningen for de ulike yrkesgrupper, og vise hvordan bruk av løsningen har innvirkning for neste yrkesgruppe i pasientforløpet.</p><p><strong>Aktuell målgruppe&#58;</strong><br>Sykepleiere, leger, inkl.&#160;anestesi- og&#160;operasjonspersonell<br></p><p><strong><br></strong></p><p><strong>Tid og sted&#58;</strong></p><p><strong>Fredag 10.februar Kl. 08.00-10.00 - NA (Nevro auditorium) Ledig</strong></p><p><strong>Fredag 10.februar Kl. 08.00-09.15&#160;- KA12 (Kunnskapssentret) AHL/Gastro</strong></p><p><strong>Fredag 10.februar Kl. 14.00-15.30 - KBA (Kvinne-Barnsentret auditorium) Kvinne/Barn</strong></p><p><strong>Fredag 17.februar Kl. 08.00-10.00 - NA (Nevro auditorium) Ledig</strong></p><p><strong>Fredag 17.februar Kl. 08.00-10.00 - KS11 (Kunnskapssentret - seminarrom) Nevroklinikken/ØNH, kjeve</strong></p><p><strong>Fredag 17.februar Kl. 13.30-15.00 - Teams for ansatte i målgruppen på Røros sykehus</strong></p><p><strong>Torsdag 2.mars&#160;Kl 13.00-15.00 - Orkdal sykehus&#160; - Undervisningsrom<br><br></strong></p><p><strong>Program&#58;</strong></p><ul><li>Prepol – forordninger kirurg og anestesilege</li><li>Morgenmedisiner og premediskasjon operasjonsdag</li><li>Per operativ medisinering – LMA hold</li><li>Post operative forordninger</li><li>Recovery – frigi medisiner</li><li>Sengepost/intensiv – frigi medisiner<br></li></ul><p><strong><br></strong></p><p><strong><br></strong></p>Helseplattformen7
MAP, Praktisk trening, Psykisk helsevern, St.Olavs hospital 4041302.12.2022 09:41:124327https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxØstmarkatext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromMAP, Praktisk trening, Psykisk helsevern, St.Olavs hospitalPraktisk trening 1,5 time <br><p><br><img src="/PublishingImages/Sider/TMK,-Praktisk-trening-avd.Østmarka-/MAP%202.png" alt="MAP 2.png" style="margin&#58;5px;" /><br></p><p>&#160;&#160;<br></p><p><strong>MAP Praktisk trening&#58;</strong></p><p>Hver post/enhet&#160;arrangerer egne treninger.&#160;&#160;<br></p><p><br></p>Psykiatri5
HELSE01 - Helsefagarbeider, assistent og aktivitør i institusjon3830428.10.2022 06:32:4235816https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesund kommunetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHELSE01 - Helsefagarbeider, assistent og aktivitør i institusjon8 timer (1 dag)<p>​<strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Kursbeskrivelse&#58;</strong></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58; </span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Starte vakta og finne pasienter</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Pasientlister</span><br></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Gjennomgang av journal</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Tildele seg til behandlingsteam</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dokumentere vurderinger</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Oppgavelister</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Pasientplan </span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Legemiddelhåndtering</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Forordninger og prøvetaking</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Avslutte vakta</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Håndholdte enheter</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">&#160;</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"></span></p><ul><li>Helsefagarbeider i Helse- og velferdssenter, Helsehus, Rehabilitering, omsorgssenter, sykehjem eller Øyeblikkelig hjelp døgnopphold</li><li>Assistent i Helse- og velferdssenter, Helsehus, Rehabilitering, omsorgssenter, sykehjem eller Øyeblikkelig hjelp døgnopphold</li><li>Aktivitør som utfører samme oppgaver som helsefagarbeidere i Helse- og velferdssenter, Helsehus, Rehabilitering, omsorgssenter<strong>, </strong>sykehjem eller Øyeblikkelig hjelp døgnopphold<br></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><br></span></p>Helseplattformen64
Mentorprogram279141501.02.2023 07:57:15215https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromMentorprogram2 semester<p>​</p><p><strong>Mentoring</strong>– en metode for refleksjon og overføring av kunnskap </p><h1>Ønsker du som leder en mentor?</h1><p>Ønsker du som leder veiledning og oppfølging av en annen leder?&#160;</p><p>Mentorordningen er et nytt tilbud ved St. Olavs hospital som vi starter våren&#160;2023. Vi kobler deg med en intern erfaren mentor/leder&#160;som vi tror vil passe for deg. </p><p>Mentoring er en hensiktsmessig metode hvor begge parter i relasjonen gis en mulighet til å oppdage og utnytte sitt fulle potensiale.&#160; </p><p>Det viktigste verktøyet i mentorrelasjonener er dialogen. Gjennom dialogen vil mentor skape grunnlag for refleksjon hos deg som adept over hvilke ubevisste ressurser du besitter, og du vil gjennom denne bevisstgjøringsprosessen få økt egeninnsikt og kompetanse som igjen kan føre til både en personlig og karrieremessig utvikling.<br></p><p><br></p><p><span style="text-decoration&#58;underline;">Målsetting&#58;</span></p><ul><li>Økt lederkompetanse</li><li>Økt selvinnsikt</li><li>Økt selvtillit</li><li>Større nettverk</li><li>Lederutvikling</li></ul><p>&#160;<br></p><p><span style="text-decoration&#58;underline;">Målgruppe&#58;</span> Ledere på alle nivå i organisasjonen.</p><p>Ordningen vil strekke seg over to semester, med jevnlige møter. </p><p>I løpet av perioden vil det også settes av tid til fellesmøter med erfaringsutveksling, nettverksbygging og faglig påfyll. Mentor-perioden avsluttes med en evaluering.<br></p><p><br></p><p>Mentoring viser seg å gi positive effekter på omgivelsene utover det som ofte er primærhensikten&#58; å styrke adepten. Forholdet mellom mentor og adept skal bygge på gjensidig respekt med fokus på at begge parter har et læringsutbytte. Det skjer dermed en gjensidig anerkjennelse av begge parters erfaring og kunnskap.<br></p><p><br></p><p><strong>Frist for påmelding 17.februar 2023</strong><br></p><p>&#160;</p><p><br></p><p><br></p>Ledelse1
Workshop arbeidsplaner 2024282583402.02.2023 07:29:59165https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxStiklestad Nasjonale Kultursenter, Verdaltext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromWorkshop arbeidsplaner 20246 timer<p><br></p><p><strong>Tema&#58; Arbeidstidsordninger og helse, helsefremmende turnus</strong><br><strong> </strong>Målet for workshopen er å få oppdatert kunnskap om arbeidstid og helse, kunnskapspåfyll og erfaringsdeling, samt innspill til arbeidsplaner for 2024.</p><p><strong>Hovedforedragsholder er Anette Harris</strong>, professor i arbeids- og organisasjonspsykologi ved Institutt for Samfunnspsykologi, UiB. Harris forsker blant annet på sammenheng mellom arbeidstidsordninger og helse. Denne forskningen&#160;utgjør et viktig kunnskapsgrunnlag ved innføring av mer helsefremmende arbeidstidsordninger. <br><a href="https&#58;//www.uib.no/personer/Anette.Kristoffersen.Harris">Anette Harris | Universitetet i Bergen (uib.no)</a></p><p><br><strong>Andre tema&#58; </strong><br>Innføring av helsefremmende turnus, erfaringer fra Helse Nord-Trøndelag.<br></p><p><strong>Annen praktisk info&#58;</strong><br><strong> </strong>Det settes opp buss fra Namsos. Gi beskjed til HR-sekretariatet innen 3. mai hvis du skal reise med bussen <a href="mailto&#58;HRsekretariatet@helse-nordtrondelag.no">HRsekretariatet@helse-nordtrondelag.no</a> </p><p>Ved evt. matallergi; gi beskjed til undertegnede.</p><p>Arbeidsgruppa ved HR-rådgiver Ann Mari Okkenhaug, tlf 97083133, <a href="mailto&#58;AnnMariStorflor.Okkenhaug@helse-nordtrondelag.no">AnnMariStorflor.Okkenhaug@helse-nordtrondelag.no</a><br></p><p><br></p><p><br></p>Administrativt arbeid1
Kompetanseportalen for LIS1 (Leger i spesialisering 1)261042101.02.2023 12:47:15370https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxDigitalt/webinartext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKompetanseportalen for LIS1 (Leger i spesialisering 1)0,5 time<p>​Målet med opplæringen er å gi&#160;deg som LIS1 en bedre forståelse for hva som er ditt ansvar når det gjelder dokumentasjon i Kompetanseportalen. Ved å bruke Kompetanseportalen vil du kunne dokumentere gjennomførte læringsaktiviteter og be om godkjenning på fullførte læringsmål. Du vil kunne&#160;dokumentere veiledning, og veileder kan følge progresjonen din under utdanningsløpet ditt.&#160;<br></p><p>Helsedirektoratet forholder seg til den digitale dokumentasjonen i verktøyet, og du vil ikke være berettiget HELFO-refusjon eller starte videre spesialisering uten godkjente læringsmålplaner i Kompetanseportalen.</p><p> I&#160;denne gjennomgangen vil vi informere om hvordan dette skal gjøre, men det er også mulighet for å stille spørsmål om du har det.&#160;&#160;<br></p><p>&#160;Noe av det som er viktig for deg og som vil gjennomgås her&#58;<br></p><ul><li>Har du husket å registrere veileder? Skiftet veileder når du har rotert?</li><li>Vet du viktigheten av å registrere gjennomførte læringsaktiviteter fortløpende? Hvordan du skal sende fra deg læringsmål til godkjenning og når?</li><li>At du kan&#160;dokumentere veiledningssamtalene i Kompetanseportalen?</li><li>Hva skal du gjøre før du skal ut i distriktstjeneste?<br></li><li>Hvordan skal det se ut i Kompetanseportalen når du er ferdig med LIS1 tjenesten din, og skal søke LIS2/3 stilling?<br></li></ul><p><br></p>IKT;Kvalitet og sikkerheit;Medisin2
HPSYK01 - Sykepleier og helsefagarbeider på sengepost3860231.05.2022 07:32:3941648https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxKristiansund;Ålesund;Molde;Volda;Trondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHPSYK01 - Sykepleier og helsefagarbeider på sengepost1,5 dag<div><div><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong><br></div><div><br></div><div>Målet for kurset er å gi opplæring i de mest essensielle arbeidsflytene for deres rolle(r).</div><div><br></div><div><ul><li>Innlogging og signer inn</li><li>Brain og Pasientlister</li><li>Oppgaveliste</li><li>Sammendrag</li><li>Flytskjemadokumentasjon</li><li>Innleggelse, overflytting og utskriving av pasienter</li><li>Håndtere forordninger og prøvetaking</li><li>Administrasjon av legemidler<br></li><li>Pasientplan</li><li>Blodtransfusjon</li><li>Håndholdt utstyr (Rover og skanner)<br></li></ul></div><div>Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen</div><div><br></div><div><strong>Målgruppe&#58;</strong><br></div><div><br></div><div>Ansatte som jobber som (både kirurgisk og medisinsk)&#58;</div><div><br></div><div><ul><li>Sykepleier som arbeider med voksne på sengeposter</li><li>Helsefagarbeider som arbeider med voksne på sengeposter</li><li>Hjelpepleier som arbeider med voksne på sengeposter</li></ul></div><div><strong>Kurset går over to dager. Ved påmelding til dag 1 er du påmeldt hele kurset.</strong><br></div><div><strong><br></strong></div><strong>Det er </strong><span style="text-decoration&#58;underline;"><strong>svært viktig</strong></span><strong> å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring.&#160;</strong><br></div>Helseplattformen65
Arbeidsprosesser i Hemit (Tidligere ITIL i Hemit) 3884101.02.2023 07:27:232608https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromArbeidsprosesser i Hemit (Tidligere ITIL i Hemit)1 dag<p>Hensikten med kurset er å gi&#160;et overblikk over hvordan vi bruker arbeidsprosesser i Hemit.&#160;<br></p><p>Kurset er et tilbud&#160;til ansatte som ikke har behov for et fullverdig 3 dagers ITIL Foundation kurs/sertifisering.&#160;<br></p><p>Kursinnholdet er utviklet av prosessledere i Hemit og kurset holdes av en eller flere av disse.&#160;<br></p>IKT;Samhandling1
MAP- Vedlikeholdstrening HMR278681312.01.2023 10:51:43339https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromMAP- Vedlikeholdstrening HMR1-2 time<p>​<img alt="" style="margin&#58;5px;" /><img alt="" style="margin&#58;5px;" /><img alt="" style="margin&#58;5px;" /><br></p><p><b><img src="/PublishingImages/Sider/MAP--Vedlikeholdstrening/MAP.png" alt="MAP.png" style="margin&#58;5px;" /><br></b></p><p><b>Mål&#58;</b></p><p></p><p></p><p></p><p>Regelmessig vedlikehold av kompetanse fra MAP grunnkurs.</p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p><strong>Gjelder for&#58;</strong></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p>Alle ansatte som har gjennomgått MAP grunnkurs.</p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p><strong>Trening kan bestå av&#58;</strong>&#160;</p><p>Simuleringsøvelser, klasseromsundervisning, refleksjon, fysisk trening, skype undervisning.<br></p><br>Rus;Psykisk helsevern;Psykisk helse20
Etikk og kommunikasjon med den alvorlig syke pasient3796804.10.2021 10:50:00733https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTromsø. text/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromEtikk og kommunikasjon med den alvorlig syke pasient4 dager<p>​Ny ordning&#58; Anbefalt kurs for LIS i Onkologi<br></p><p>Gammel ordning&#58; Obligatorisk kurs for LIS i Onkologi (25 t)<br></p><p>Kurset går over 4 dager<br></p><p><strong>Kursleder&#58; Tone Nordøy</strong><br></p><p>Lenke til utlysning&#58;&#160;<a href="https&#58;//spesialisthelsetjenesten.no/lis/kurs-for-leger-i-spesialisering/etikk-og-kommunikasjon-med-den-alvorlig-syke-pasient-host-2022?arrId=0">Etikk og kommunikasjon</a><br></p>1
Veilederkurs- et kurs for deg som har ansvar for lærlinger 4049525.08.2022 12:58:43307https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromVeilederkurs- et kurs for deg som har ansvar for lærlinger2 dager<p>​</p><p>Som lærebedrift ønsker St.Olavs hospital å bidra til at vi skal være en god læringsarena for lærlinger. Ved å delta på dette kurset ønsker vi at du som veileder og faglig leder skal få gode verktøy og økt kunnskap i rollen som veileder. &#160;Formålet er også at veiledere skal bli kjent med hverandre og knytte nettverk.</p><p><strong>&#160;</strong></p><p><strong>Målgruppe&#58;&#160;</strong>Faglige ledere/veiledere som har ansvar for opplæring av lærlinger i helsearbeiderfaget og portørfaget. </p><p><strong>&#160;</strong></p><p><strong>Målet med kurset&#58;</strong><strong>&#160;</strong>Øke kvaliteten av veiledning til lærlinger og gi veileder og faglig leder økt kunnskap, bevissthet og ferdigheter i rollen som veileder.<br></p><p><br></p><p>Kurset deles opp i to moduler.&#160;<br></p><p>Tema Modul 1&#58;</p><ul><li>Fagopplæring </li><li>Læring og pedagogikk</li><li>Bedriften som læringsarena</li><li>Lærlingen i sentrum</li><li>Veileders rolle og oppgaver<br></li></ul><div><br></div><div>Tema Modul 2 &#58;&#160;<br></div><div><ul><li>Veileders rolle&#160;og&#160;oppgaver<br></li><li>Bruk av didaktisk relasjonsmodell i veiledning&#160;<br></li><li>Tilbakemelding og vurdering<br></li><li>Veiledningssamtalen&#160;<br></li><li>Opplæringsboken&#160;<br></li><li>Minifagprøve&#160;<br></li></ul></div><div><br></div>1
Utforming og publisering av dokumenter i EQS3792830.01.2023 13:49:38549https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromUtforming og publisering av dokumenter i EQS2,5 timer<p>Hensikten med kurset er å gi innføring i hvordan vi utarbeider og vedlikeholder styrende dokumenter i EQS.</p><p><strong>Læringsmål&#58;</strong></p><ul><li>Få kjennskap til prosess for dokumentstyring i Hemit </li><li>Få kunnskap og ferdigheter i hvordan dokumenter skal utformes, publiseres og godkjennes i EQS</li><li>Vite hvilke roller som finnes i EQS og hvilket ansvar som ligger i den enkelte rolle</li></ul><p><strong>Gjennomføring&#58;</strong></p><p>Kurset er klasseromsbasert med en blanding av teori og praktiske øvelser.</p><p><strong>Kursholder&#58;</strong></p><p>Tove Prestmo, Kvalitetssjef i Hemit.</p><p><strong>Forarbeid&#58;</strong></p><p>Les og gjør deg kjent med retningslinjer for <a href="http&#58;//eqshemit.helsemn.no/index.pl?pid=hemit&amp;DocumentID=2012"><span style="text-decoration&#58;underline;">dokumentstyring i Hemit</span></a>, med relaterte dokumenter.</p>Kvalitet og sikkerheit1
Koronar hjertesykdom og hjertesvikt281979730.01.2023 13:26:3757https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKoronar hjertesykdom og hjertesvikt5 dager<p>​Ny ordning&#58; Anbefalt&#160;kurs for leger i spesialisering i Hjertesykdommer<br></p><p>Gammel ordning&#58; Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Hjertesykdommer<br></p><p>Kurset går over fem dager<br></p><p>Kursleder&#58; Rune Wiseth<br></p><p>Link til utlysning&#58;<br></p>1
HJEMM11 - Roterende helsepersonell inneliggende og hjemmeboende3846909.01.2023 13:16:382666https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesund kommunetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHJEMM11 - Roterende helsepersonell inneliggende og hjemmeboende4 timer (0,5 dag)<p>​<strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Kursbeskrivelse&#58;</strong></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære om Helseplattformens funksjonalitet knyttet til ditt arbeid i hjemmebaserte tjenester&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Bruk av mobil enhet Rover</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Dokumentere hjemmebesøk</span><br></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Legemiddelhåndtering for hjemmeboende pasienter</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Utarbeidese og bruk av pasientplan for dokumentering av bistandsbehov</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Bruk av tjenesteplan for opprettelse av gjentakende besøk hod pasienten<br><br></span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58; </strong></span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som rullerer mellom arbeid med inneliggende pasienter (eks. sykehjem eller institusjon) og hjemmebaserte tjenester (eks. omsorgsbolid eller hjemmetjeneste)</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Kurset gjennomgår de mest sentrale arbeidsflytene som utføres på ulik måte for inneliggende pasienter og hjemmeboende</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><br></span></p><p><em class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Merk&#58;</strong><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"> Det forutsettes at en har deltatt på relevant klinisk kurs (<a href="/Sider/HELSE01---Helsefagarbeider,-assistent-og-aktivitør-primærhelsetjeneste.aspx"><strong>HELSE01</strong></a> eller <a href="/Sider/HELSE06---Sykepleier-og-vernepleier-Helsehus,-Helse--og-velferdssenter,-Rehab-og-ØHD.aspx"><strong>HELSE06</strong></a>) </span></em><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2" style="text-decoration&#58;underline;"><em>før</em></span><em class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"> deltakelse på HJEMM11.</em><br></p>Helseplattformen10
Forebygging av emosjonell overbelastning - selvhjelp til hjelpere281880230.01.2023 11:30:36108https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-NettbasertForebygging av emosjonell overbelastning - selvhjelp til hjelpere15-20 minutter<p>​Kurset gir kunnskap til nyansatte om berikende og belastende sider ved emosjonelt arbeid, tegn på overbelastning hos seg selv eller andre, og råd om tiltak for forebygging av emosjonell overbelastning.<br></p><p><strong>Læringsmål</strong><br></p><div><ul><li>Kursdeltaker har kunnskap om hva emosjonelt arbeid er, og berikende og belastende sider ved arbeidet&#160;</li><li>Kursdeltaker kan gjenkjenne tegn på belastningsreaksjonar hos seg selv og andre.</li><li>Kursdeltaker kan identifisere hvilke tiltak man kan iverksette for seg selv, eller etterspørre for å forebygge overbelastning ved emosjonelt arbeid</li><li>Kursdeltaker kan identifisere personer for egen sosial støtte, og bli trygg på å gi støtte til andre som opplever belastninger.</li><li>Kursdeltaker har ferdigheter i å håndtere egne følelser.</li><li>Kursdeltaker er bevisst på egen selvivaretakelse og betydningen av dette for yrkesutøvelsen.&#160;&#160;<br></li></ul><div><br></div></div><div>Kurset er utviklet i Helse Vest.<br></div>Åndelig og eksistensiell omsorg ;Ledelse;Nyansatt;Psykisk helse;HMS0
HJEMM22 - Helsepersonell i botiltak psykisk helse og rus239866102.02.2023 12:41:511746https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesund kommunetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHJEMM22 - Helsepersonell i botiltak psykisk helse og rus8 timer (1 dag)<p>​</p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">I dette kurset vil følgende arbeidsflyter gjennomgås&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Finn pasient</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dokumentere i flytskjema og notat</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Planer&#58; Pasientplan og krise- og mestringsplan</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">In basket og E-meldinger</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Bruk av Rover</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Administrere legemidler</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Tjenesteplanlegging</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Hurtigtavle</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dobbelkontroll av dosett (Kun sykepleier/vernepleier)</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Legemiddelsamstemming (Kun sykepleier/vernepleier)</span></li></ul><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><br></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Målgruppe&#58;</strong></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Vernepleier</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Miljøterapeut<strong></strong></span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Sosionom</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Sykepleier</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Helsefagarbeider</span></li></ul><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Assistent&#160;i botiltak psykisk helse og rus. Dette kurset gjelder for ansatte i bolig hvor det brukes arbeidslister for planlegging av besøk / avtaler.</span><br></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><br></p><p><br></p>Helseplattformen14