Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Kurskatalogen

  • Tittel Kurskatalogen

 

 

Testkurs LP 2018-1 (ansatt og ikke-ansatt)60651816.10.2018 14:40:57https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxScandic Lerkendaltext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromTestkurs LP 2018-1 (ansatt og ikke-ansatt)8 timer<p>Kommer...​</p>IKT1
Motiverende intervju, introduksjonskurs del 156924616.10.2018 13:25:4111https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromMotiverende intervju, introduksjonskurs del 12 dager<p>​</p><p style="text-align&#58;left;"><strong>Motiverende intervju er en samtalemetode </strong>for arbeid med endring innenfor ulike livsstilsområder som kosthold, rusmiddelbruk, fysisk aktivitet, røyking med mer. I samtalen tar helsearbeider hensyn til pasientens grad av motivasjon for endring og søker å skape en støttende atmosfære der pasienten kan utforske egne grunner for å endre seg.&#160; </p><p style="text-align&#58;left;">Kommunikasjonsferdigheter brukes systematisk og målrettet for å bygge allianse og hente fram pasientens egen motivasjon og mestringsevne. <br>Metoden er godt dokumentert og har vist effekt også i korte, enkeltstående intervensjoner.</p><p style="text-align&#58;left;">Kurset vil gi en introduksjon i motiverende intervju som metode, <br>med teori, videodemonstrasjoner og praktiske øvelser. <br><strong></strong></p><p style="text-align&#58;left;"><strong>Kursholder er Gunnhild Bagøien, psykiater/overlege </strong><strong>PhD</strong><strong> ved </strong><strong>St. Olavs h</strong><strong>ospital. </strong>Hennes doktoravhandling inkluderer MI til psykiatriske pasienter som tema. Hun er MI-trener med bred undervisningserfaring i metoden, medlem av MINT (Motivational Interviewing International Network of Trainers) og er medforfatter av bokkapittel om MI (Klinisk kommunikasjon i praksis, Universitetsforlaget, 2013).&#160; </p><p style="text-align&#58;left;"><strong>Deltakere</strong><strong>&#58;</strong><strong>&#160; </strong>maks<strong> </strong>24<br><strong>Kursavgift</strong><strong>&#58; </strong><strong>&#160; </strong>gratis. Ta med matpakke, vi serverer kaffe og te</p><p><br></p>1
Brannvernundervisning type A3707824.08.2018 07:28:232659https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxKirurgisk klinikk;Medisinsk klinikk, leger;Østmarka ;Østmarka;Medisinsk klinikk, Dialysen;Trondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBrannvernundervisning type A1,5 timer<p>​<strong>Hovedmomentet i denne øvelsen er praktisk bruk av tilgjengelig slokkeutstyr.</strong></p><p><strong>Tema&#58;</strong></p><p>-Kort gjennomgang av prosedyre og rutine ved enheten.</p><p>-Det gis en gjennomgang av fysiske og kjemiske egenskaper til&#160; fenomenet brann.</p><p>-Gjennomgang av de ulike slokkemidlene som Universitetssykehuset besitter, samt fordeler og ulemper med de.</p><p>&#160;</p><p>Gjennomføres normalt på egnet sted utendørs.</p><p>Se for øvrig <a href="http&#58;//eqsstolav/cgi-bin/document.pl?pid=stolav&amp;DocumentID=18355&amp;UnitID=1197"><span style="text-decoration&#58;underline;">Prosedyre 18355 Brannvernundervisning</span></a> </p><p>&#160;Det anbefales 18 plasser per kurs.</p><p>&#160;</p>Brannvern17
Hjerte- og lungeredning for helsepersonell (HHLR). Grunnkurs3739716.10.2018 12:46:531331https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxKristiansund;Volda;Ålesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHjerte- og lungeredning for helsepersonell (HHLR). Grunnkurs3 timar<strong style="text-decoration&#58;underline;">Målgruppe&#58; </strong><p>Grunnleggande kurs for helsepersonell i hjerte- og lungeredning.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Mål med opplæringa&#58;</strong></p><p><span aria-hidden="true"></span>Etter endt kurs skal deltakarane kunne&#58;</p><ul><li>konstatere hjertestans, varsle og starte&#160;HLR åleine</li><li>utføre basal HLR som del av ei gruppe</li><li>bruke ein hjertestartar</li><li>ivareta&#160;tryggleiken&#160;til pasienten, evt pårørande&#160;og kollegaer i ein hjertestanssituasjon</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Forkunnskap&#58;</strong></p><p>Gjennomfør&#160;e-læringa til NRR, med tilgang via&#160;Læringsportalen&#58; <a href="/Sider/hhlr.aspx"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">https&#58;//kurs.helse-midt.no/Sider/hhlr.aspx</font></span></a></p><p>Trykk &quot;Start kurs&quot; til høgre i bilete, e-læringa kan mellomlagrast og gjennopptakast.&#160;<br></p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Innhold&#58;</strong></p><p>Det praktiske kurset består av&#58;</p><ul><li><span aria-hidden="true"></span>HLR med einreddar-teknikk</li><li>HLR med toreddar-teknikk</li><li>HLR med toreddar-teknikk og bruk av hjertestartar</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Rammefaktorar&#58;</strong></p><p><strong>Nærmaste leiar er ansvarlig for å melde på deltakarane på kurset i samarbeid med HLR-instruktør.</strong></p>Beredskap9
Hjerte- og lungeredning for helsepersonell (HHLR). Repetisjonskurs56547426.05.2018 16:56:3375https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHjerte- og lungeredning for helsepersonell (HHLR). Repetisjonskurs1, 5 timar<strong style="text-decoration&#58;underline;">Målgruppe&#58; </strong><p>Årleg repetisjonskurs for helsepersonell i hjerte- og lungeredning.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Mål med opplæringa&#58;</strong></p><p><span aria-hidden="true"></span>Etter endt kurs skal deltakarane kunne&#58;</p><ul><li>konstatere hjertestans, varsle og starte HLR åleine</li><li>utføre basal HLR som del av ei gruppe</li><li>bruke ein hjertestartar</li><li>ivareta tryggleiken til&#160;pasient, evt pårørande og kollegaer i ein hjertestanssituasjon</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Forkunnskap&#58;</strong></p><p>Gjennomfør&#160;e-læringa til NRR, med tilgang via&#160;Læringsportalen&#58; <a href="/Sider/hhlr.aspx"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">https&#58;//kurs.helse-midt.no/Sider/hhlr.aspx</font></span></a></p><p>Trykk &quot;Start kurs&quot; til høgre i bilete, e-læringa kan mellomlagrast og gjennopptakast. Trykk &quot;Registrer fullført kurs&quot; når gjennomført, så vert kurset lagt til i CV i Kompetanseportalen.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Innhold&#58;</strong></p><p>Det praktiske kurset består av&#58;</p><ul><li>gjennomgang&#160;av HHLR-plakaten</li><li>bruk av defibrillator og anna utstyr</li><li>basal HLR</li><li>HLR med toreddar-teknikk og bruk av hjertestartar</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Rammefaktorar&#58;</strong></p><strong>Nærmaste leiar er ansvarlig for å melde på deltakarane på kurset i samarbeid med HLR-instruktør.</strong>Beredskap4
Fagdag BUP60591716.10.2018 09:19:33https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxSteinkjertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromFagdag BUP1 dag<p>Intern fagdag for ansatte i BUP HNT​</p>Psykiatri1
AHLR instruktørkurs45237530.04.2018 05:56:22179https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromAHLR instruktørkurs8 timer<p>Instruktørkurs i Avansert Hjerte- og Lungeredning, AHLR</p>Sjukepleie;Medisin;Kvalitet og sikkerheit1
IAM/tilgangsbestilling3744615.10.2018 11:11:08385https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxKristiansund;Molde;Lynctext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromIAM/tilgangsbestilling1 time<p>Kort innføring om bruk av bestillingsverktøyet IAM</p>IKT;Kvalitet og sikkerheit2
Infusjonskurs - voksen3746412.10.2018 12:43:431131https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromInfusjonskurs - voksen2 dager<p>Sykepleierne skal etter gjennomgått opplæring kunne</p><ul><li> ta ansvar for å administrere forordnede infusjoner til pasientene (sette opp, gi, overvåke)</li><li> gi pasienten informasjon om væsketerapien</li><li> mestre venepunksjon og de praktiske sider ved intravenøs væsketerapi</li><li> gi veiledning i infusjonstjeneste på postplan</li></ul><p>&#160;</p><p><strong>Det holdes to kurs i høst, på følgende dager&#58;</strong></p><ul><li><strong>01.-02.11.2018, seminarrom KS12 i Kunnskapssenteret</strong></li><li><strong>28.-29.11.2018, seminarrom 02S21&#160;i 1902-bygget</strong>&#160;</li></ul><p>&#160;</p><p><strong><strong>NB! På grunn av stor pågang på disse kursene er det viktig at en melder seg av hvis en skulle være forhindret fra å delta. Meld deg av i Læringsportalen.</strong></strong></p>Medisin;Sjukepleie2
Avansert hjerte- og lungeredning (AHLR). Repetisjonskurs3700026.05.2018 16:55:58328https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxVolda;Kristiansund;Ålesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromAvansert hjerte- og lungeredning (AHLR). Repetisjonskurs2 timar<strong></strong><span aria-hidden="true"></span><strong style="text-decoration&#58;underline;">Målgruppe&#58; </strong><p>Faste medlemmar i stansteam. Turnuslegar, anestesilegar, medisinske legar, anestesisjukepleiarar, intensivsjukepleiarar og&#160;evt sjukepleiarar i mottak.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Mål med opplæringa&#58;</strong></p><p>Etter endt kurs skal deltakarane kunne&#58;</p><ul><li>konstatere hjertestans, varsle og starte HLR</li><li>utføre basal HLR med einreddar- og toreddar-teknikk</li><li>bruke hjertestartaren og ivareta tryggleiken til alle involverte</li><li>utøve AHLR etter gjeldande retningslinjer</li><li>utøve og forstå at det er avgjerande med tydeleg leiarskap og rollefordeling i teamet</li><li>utøve og forstå at det er avgjerande med samarbeid og god kommunikasjon</li><li>kjenne si eiga rolle i teamet</li><li>kjenne til lokal organisering og tilpasning</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Forkunnskap&#58;</strong></p><p>Gjennomfør&#160;e-læringa til NRR, med tilgang via&#160;Læringsportalen&#58; <a href="/Sider/ahlr.aspx"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">https&#58;//kurs.helse-midt.no/Sider/ahlr.aspx</font></span></a></p><p>Trykk &quot;Start kurs&quot; til høgre i bilete, e-læringa kan mellomlagrast og gjennopptakast. Trykk &quot;Registrer fullført kurs&quot; når gjennomført, så vert kurset lagt til i CV i Kompetanseportalen.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Innhold&#58;</strong></p><p>Det praktiske kurset består av&#58;</p><ul><li>gjennomgang av lokale varslingsrutiner og stansteam</li><li>basisferdigheiter med trening på grunnleggande einreddar- og toreddarteknikk</li><li>gjennomgang av AHLR-plakaten, medikament og utstyr</li><li>scenariotrening med debriefing</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Rammefaktorar&#58;</strong></p><strong>Nærmaste leiar er ansvarlig for å melde på deltakarane på kurset i samarbeid med HLR-instruktør.</strong>Beredskap4
Helsepedagogikk - kurs i pasientopplæring3737810.10.2018 15:14:5960https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesund;Moldetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHelsepedagogikk - kurs i pasientopplæring3 dager<h4 style="text-align&#58;center;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><img alt="LMSenteret.jpg" src="/PublishingImages/Sider/Helsepedagogikk-kurs-pasientopplæring/LMSenteret.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;233px;" /></span></h4><h4><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"></span>Målgruppe</h4><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Representanter fra brukerorganisasjoner,<strong> </strong>ansatte i Helse Møre og Romsdal og i kommuner i Møre og Romsdal</span></p><h4>Mål med kurset</h4><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Gjøre brukerrepresentanter og ansatte i stand til å gjennomføre og delta i <strong>gruppebaserte opplæringstiltak</strong> for pasienter og pårørende.</span></p><h4>Anbefalte forkunnskaper</h4><p><a href="/Sider/Helsepedagogikk-–-pedagogikk.aspx"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Helsepedagogikk - pedagogikk</span></a></p><p><a href="/Sider/Helsepedagogikk-–-helsefremming.aspx"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Helsepedagogikk - helsefremming</span></a></p><p><a href="/Sider/Helsepedagogikk-–-veiledning.aspx"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Helsepedagogikk - veiledning</span></a></p><h4><span aria-hidden="true">Program​<span aria-hidden="true"> - også som vedlegg under Kursmateriell</span></span></h4><table class="ms-rteTable-default" cellspacing="0" style="width&#58;100%;"><tbody><tr class="ms-rteTableHeaderRow-default"><th class="ms-rteTableHeaderEvenCol-default" rowspan="1" colspan="2" style="width&#58;9%;"><p><span class="ms-rteThemeForeColor-6-0">​ ​<span aria-hidden="true">Dag 1</span></span></p></th></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" rowspan="1" colspan="1" style="width&#58;9%;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">1000</span></td><td class="ms-rteTableOddCol-default" rowspan="1" colspan="1" style="width&#58;100%;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Velkommen og presentasjon av deltakere og forelesere. Hva er forventningene til kurset?</span></td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" rowspan="1" colspan="1" style="width&#58;9%;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">1015</span></td><td class="ms-rteTableOddCol-default" style="width&#58;100%;"><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ingen beslutning OM meg UTEN meg. Brukermedvirkning på ulike nivå. <em class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Leder i Brukerutvalget i HMR, Ingrid Løseth</em></span></p></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" rowspan="1" colspan="1" style="width&#58;9%;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">1045</span></td><td class="ms-rteTableOddCol-default" style="width&#58;100%;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Pause</span></td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" rowspan="1" colspan="1" style="width&#58;9%;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">1100</span></td><td class="ms-rteTableOddCol-default" style="width&#58;100%;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Standard metode. Brukermedvirkning i pasient- og pårørendeopplæring. <em>Kari Anne Nerland, fagkonsulent, Lærings- og mestringssenteret</em></span></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" rowspan="1" colspan="1" style="width&#58;9%;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">1145</span></td><td class="ms-rteTableOddCol-default" style="width&#58;100%;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Lunsj </span></td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" rowspan="1" colspan="1" style="width&#58;9%;"><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">1215</span></p><p>&#160;</p></td><td class="ms-rteTableOddCol-default" style="width&#58;100%;"><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Hva er helsepedagogikk? <em class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Stein Conradsen, rådgiver, regional ressurs for opplæring av pasienter og pårørende Midt-Norge</em></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Helsepedagogikk - praktisk øvelse</span></p></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" rowspan="1" colspan="1" style="width&#58;9%;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">1330</span></td><td class="ms-rteTableOddCol-default" style="width&#58;100%;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Beinstrekk ved fysioterapeut</span></td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" rowspan="1" colspan="1" style="width&#58;9%;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">1345</span></td><td class="ms-rteTableOddCol-default" style="width&#58;100%;"><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Mestring av langvarige helseutfordringer. <em class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Nina Kvernmo, Brukerrepresentant og leder i Molde og omegn MS forening</em></span></p></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" rowspan="1" colspan="1" style="width&#58;9%;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">1415</span></td><td class="ms-rteTableOddCol-default" style="width&#58;100%;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Pause</span></td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" rowspan="1" colspan="1" style="width&#58;9%;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">1430</span></td><td class="ms-rteTableOddCol-default" style="width&#58;100%;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Presentasjon- og fortellingsteknikk, teori og praktisk øvelse, <em>Stein Conradsen</em></span></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" rowspan="1" colspan="1" style="width&#58;9%;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">1600</span></td><td class="ms-rteTableOddCol-default" style="width&#58;100%;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Avslutning av dag 1</span></td></tr></tbody></table><table width="100%" class="ms-rteTable-default" cellspacing="0"><tbody><tr class="ms-rteTableHeaderRow-default"><th class="ms-rteTableHeaderEvenCol-default" rowspan="1" colspan="2" style="width&#58;50%;"><p><span class="ms-rteThemeForeColor-6-0">​Dag 2 ​</span></p></th></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width&#58;5%;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">0930</span></td><td class="ms-rteTableOddCol-default" style="width&#58;50%;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Grupper og gruppeprosesser. Teori og praktisk øvelse.</span></td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width&#58;5%;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">1200</span></td><td class="ms-rteTableOddCol-default"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Lunsj</span></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width&#58;5%;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">1230</span></td><td class="ms-rteTableOddCol-default"><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Pasientopplæring; organisering, forankring, pasientforløp mm. <em class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Toril Kvisvik, teamkoordinator Lærings- og mestringssenteret</em></span></p></td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width&#58;5%;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">1315</span></td><td class="ms-rteTableOddCol-default"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Pause</span></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width&#58;5%;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">1330</span></td><td class="ms-rteTableOddCol-default"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Skriftlig oppgave til dag 3 – informasjon og oppstart av planlegging av skriftlig oppgave </span></td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width&#58;5%;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">1530 </span></td><td class="ms-rteTableOddCol-default"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Avslutning av dag 2</span></td></tr></tbody></table><table width="100%" class="ms-rteTable-default" cellspacing="0"><tbody><tr class="ms-rteTableHeaderRow-default"><th class="ms-rteTableHeaderEvenCol-default" rowspan="1" colspan="2" style="width&#58;50%;"><p><span class="ms-rteThemeForeColor-6-0">​Dag 3​</span></p></th></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width&#58;5%;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">1630</span></td><td class="ms-rteTableOddCol-default" style="width&#58;680px;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Velkommen og felles middag</span></td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width&#58;5%;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">1730</span></td><td class="ms-rteTableOddCol-default" style="width&#58;680px;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ungdom i møte med helsetjenesten. Fokus på samhandling <em>Representant fra ungdomsrådet i HMR</em></span></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width&#58;5%;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">1800</span></td><td class="ms-rteTableOddCol-default" style="width&#58;680px;"><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Praktisk øving i presentasjon eller historiefortelling ved <em class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Stein Conradsen</em></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><em class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Deltagerne presenterer sine oppgaver</span></em></span></p></td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width&#58;5%;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">2015</span></td><td class="ms-rteTableOddCol-default" style="width&#58;680px;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Evaluering og avrunding</span></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width&#58;5%;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">2030</span></td><td class="ms-rteTableOddCol-default" style="width&#58;680px;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Slutt</span></td></tr></tbody></table><table width="100%" class="ms-rteTable-default" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;100%;"><h4><span class="ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteStyle-Normal"><strong class="ms-rteFontFace-5"><font size="3">Kursavgift&#58; kr.&#160;500 for alle deltakarar</font></strong></span></span></span></h4></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default"><span class="ms-rteStyle-Normal"><font class="ms-rteFontFace-5" size="3">​</font><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteFontFace-5"><strong><font size="3">Tilsette i HMR </font></strong><font size="3">må søkje nærmaste leiar evt permisjon og om dekning av kursavgift før dei&#160;melder seg på her i Læringsportalen. </font></span></span></span></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default"><span class="ms-rteStyle-Normal"><font size="3"><span class="ms-rteFontSize-3">​</span><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteStyle-Normal"><strong class="ms-rteFontSize-2">Påmelding for&#160;deltakarar frå kommuner og brukerorganisasjoner&#160;</strong><strong class="ms-rteFontSize-2">ved betaling av kursavgift </strong><span class="ms-rteFontSize-2">- </span><a href="https&#58;//www.deltager.no/participant/arrangement.aspx?id=254490&amp;hash=907AD73EDEF19535093A87188C9117B5"><span class="ms-rteFontSize-2" style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc"><strong>klikk her.</strong></font></span></a><span style="text-decoration&#58;underline;"><span class="ms-rteFontSize-3"></span></span></span></font></span></td></tr></tbody></table>Pasienter og pårørende1
Innføring i audio- og videoløsninger60167109.10.2018 11:17:4148https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim;Ålesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromInnføring i audio- og videoløsninger1 dag<div>Kurset gir en fantastisk plattform av grunnkunnskaper for alle som er i befatning med eller har ansvar for A/V.</div><div><br></div><p style="margin&#58;0px;"><span style="margin&#58;0px;color&#58;#434244;font-family&#58;&quot;helvetica&quot;,sans-serif;font-size&#58;10.5pt;">A/V er en bransjeforkortelse for «Audio og Video» og omfatter tekniske løsninger som bruker lyd- og bildeutstyr. Løsningene brukes i alle sammenhenger hvor man ønsker å kommunisere, presenterer eller jobbe sammen (samhandling).<br><br></span></p><p style="margin&#58;0px;"><span style="margin&#58;0px;color&#58;#434244;font-family&#58;&quot;helvetica&quot;,sans-serif;font-size&#58;10.5pt;"></span></p><div> <font size="3"></font><font color="#000000"></font><font face="Times New Roman"></font></div><div><strong>Læringsmål&#58;</strong><br></div><ul><li>Forstå hvordan de ulike A/V-løsningene fungerer sammen</li><li>Være i stand til å gi gode råd når nye samhandlingsrom skal opprettes</li><li>Kjenne relevante begrep og faguttrykk for fagområdet som gjør det lettere å kommunisere andre</li><li>Få innsikt i ny teknologi og hvilke endringer bransjen står ovenfor</li></ul><div><br></div><div><strong>Kursagenda&#58;</strong></div><div><ul><li>IT med USB og nettverk</li><li>Analog og digital video – Ulike formater, plugger og kabler</li><li>De sorte boksene med utganger og innganger</li><li>EDID, HDCP og kryptering</li><li>LED skjerm og projektor</li><li>Lydanlegget</li><li>Kontrollsystemer</li><li>Installasjon og feilsøking<br><br></li></ul></div><div><strong></strong></div><div><strong>Gjennomføring&#58;&#160;</strong></div><div><b><font face="Thread-00000c3c-Id-000000be"></font></b>Teoretisk gjennomgang med ekstern kursholder.<br><br></div><div></div><div><strong>Kursholder&#58;</strong>&#160;</div><div>Leteng AS<br></div><div><br></div>IKT2
Resuscitering (HLR) av nyfødte - «Golden Minute»3741109.10.2018 10:08:151888https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesund;Volda;Molde;Kristiansundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromResuscitering (HLR) av nyfødte - «Golden Minute»2,5 timer<p>​<strong>Opplæringsplan</strong></p><h2>Hensikt</h2><p>Teoretisk gjennomgang av nasjonal algoritme for resuscitering av nyfødte, som baserer seg på studier og data som foreligger internasjonalt /ILCOR, samt nasjonalt/<a href="http&#58;//nrr.org/images/pdf/Nyfodte.pdf">Norsk Resuscitasjonsråd</a>.</p><p>Fokuset ligger på de første minuttene i akutte situasjoner med uventet dårlig nyfødt (A/B). På fødeavdelingene som ikke har kompetanse innen nyfødtmedisin er stabilisering av nyfødt også tema (A/B/C/D). </p><p>Hovedfokuset ligger altså på resusciteringsfasen, men ved fødeavdelinger uten nyfødt intensiv avdeling inkluderes også &#160;post-resusciteringsfasen.</p><h2>Bakgrunn</h2><p>Spesialisthelsetjenesteloven § 2-22 stiller forsvarlighetskrav&#58; <em>&quot;Helsetjenester som tilbys eller ytes i henhold til denne loven, skal være forsvarlige.&quot; </em></p><p>Helsepersonelloven § 16&#58; <em>&quot;Virksomhet som yter helsehjelp, skal organiseres slik at helsepersonellet blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter.&quot;</em> Ledelsen har altså ansvaret for at driften er organisert på en måte som gjør det mulig for helsepersonellet å oppfylle plikten til forsvarlig yrkesutøvelse.</p><p>Veilederen «<a href="https&#58;//helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/245/Et-trygt-fodetilbud-kvalitetskrav-til-fodselsomsorgen-IS-1877.pdf">Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen</a>» utgitt av Helsedirektoratet i desember 2010 stiller krav til undervisning og praktisk trening&#58;</p><p><em>&quot;Obligatorisk praktisk trening og teoretisk gjennomgang av akutte situasjoner på fødeavdelingen (blødninger, vanskelig skulderforløsning, operative forløsninger, gjenopplivning osv.) minimum to ganger pr. år. Oppmøte loggføres.&quot;&#160;</em></p><h2>Ansvar</h2><p>Klinikksjef/avdelingssjef har ansvar for at nødvendig opplæring og oppfølging blir gitt.</p><p>Seksjonsleder har ansvar for å legge til rette for opplæring og oppfølging.</p><p>Den enkelte ansatte er ansvarlig for å ta i mot den opplæringen som blir gitt og varsle nærmeste leder om behov for opplæring eller repetisjon av opplæring. </p><h2>Målgruppe </h2><p>Anestesilege, anestesisykepleier, barnelege, jordmor, barnepleier, gynekolog, LIS lege. </p><p>Alle som er medlem av behandlingsteamet rundt et uventet dårlig nyfødt barn.</p><h2>Forkunnskaper</h2><p>Les gjennom nasjonale retningslinjer for nyfødtresuscitering - se <a href="http&#58;//nrr.org/images/pdf/Nyfodte.pdf">Norsk Resuscitasjonsråd </a>og gjeldende&#160;lokal prosedyre.&#160;</p><p><a href="http&#58;//nrr.org/images/nedlasting/pdf/nyfdt3.png">Retningslinjer 2015</a></p><h2>Kunnskapskrav</h2><p><span style="text-decoration&#58;underline;">Læringsmål</span>&#58; </p><p>Oppdatert kunnskap om resuscitering av nyfødte / akuttprosedyrer</p><p>Kunne identifisere og iverksette aktuelle tiltak som assistert ventilasjon, varsling, hjertekompresjon </p><p>Forstå betydningen av ledelse, kommunikasjon og tverrfaglig samarbeid</p><p>Ferdighetstrening i resusciteringstiltak når det gjelder dårlig nyfødt&#160; </p><p>Elektronisk registrering av gjennomført opplæring&#160;</p><h2>Rammefaktorer</h2><p>«Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen» utgitt av Helsedirektoratet i desember 2010 stiller krav til undervisning og praktisk trening minimum to ganger pr.år – oppmøte loggføres. </p><p>Teoretisk og praktisk gjennomgang varighet&#58; 2,5 timer</p><p>Undervisningsrom&#58; møterom/auditorium og fødestue/operasjonsstue&#160;</p><h2>Innhold</h2><p>Algoritme for resuscitering av nyfødte&#58; </p><p>Vurdering av barnet</p><p>Avnavling</p><p>Ventilasjon – bruk av neopuff/bag, frie luftveier (sug/posisjon)</p><p>Oksygentilførsel</p><p>Monitorering av barnet (pulsoksymeter/ekg/endetidalCO<sub>2</sub>)</p><p>Brystkompresjon</p><p>Medikament – navlekateter/intraossøs</p><p>Varmekonservering</p><p>Kommunikasjon / ledelse</p><p>Praktisk trening i resuscitering av nyfødte; bruk av bag/neopuff/brystkompresjon</p><h2>Foreløpig årsplan 2018&#160;</h2><table width="100%" class="ms-rteTable-default" cellspacing="0"><tbody><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width&#58;33.33%;">​<strong>Sykehus</strong></td><td class="ms-rteTableOddCol-default" style="width&#58;33.33%;"><strong>​Vår 2018</strong></td><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width&#58;33.33%;"><strong>​Høst 2018</strong></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">​Kristiansund</td><td class="ms-rteTableOddCol-default">09.05.18</td><td class="ms-rteTableEvenCol-default">05.12.18</td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">​Molde</td><td class="ms-rteTableOddCol-default">28.05.18</td><td class="ms-rteTableEvenCol-default">01.10.18</td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">​Volda</td><td class="ms-rteTableOddCol-default">​ 17.04.18</td><td class="ms-rteTableEvenCol-default">06.11.18</td></tr><tr class="ms-rteTableFooterRow-default"><td class="ms-rteTableFooterEvenCol-default" rowspan="1"><p>​<span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Ålesund</span></p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"></span>&#160;</p></td><td class="ms-rteTableFooterOddCol-default" rowspan="1"><p>03.04.18 </p><p>24.04.18&#160;</p><p>13.02.18 nyfødt int.</p></td><td class="ms-rteTableFooterEvenCol-default" rowspan="1"><p>11.09.18</p><p>15.10.18</p><p>27.11.18</p></td></tr></tbody></table><p>&#160;</p>Kvalitet og sikkerheit;Pediatri8
Resuscitering (HLR) av nyfødte - simuleringstrening3795909.10.2018 10:02:551142https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMolde;Kristiansundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromResuscitering (HLR) av nyfødte - simuleringstrening2 timer felles teoretisk undervisning og 1 time simuleringstrening i gruppe<p>Simuleringstreningen er rettet mot&#160;behandlingsteamet som har nøkkelfunksjoner i behandlingen av nyfødte etter fødsel. Det vil være casetrening der en bruker dukke for å trene på virkelighetsnære situasjoner. Ved simuleringstrening vektlegges beslutningstaking, samhandling, kommunikasjon og medisinskfaglig behandling.</p><p>Forkunnskaper&#58;</p><p>Deltakerne må sette seg inn i <a href="http&#58;//nrr.org/images/pdf/Nyfodte.pdf">algoritmen for resuscitering av nyfødte </a>i tillegg til gjeldende lokal prosedyre.</p><p><a href="http&#58;//nrr.org/images/nedlasting/pdf/nyfdt3.png">Retningslinjer 2015</a></p><h2>Målsetting</h2><ul><li>Oppdatert kunnskap om resuscitering av nyfødte</li><li>Styrke handlingskompetansen til behandlingsteamet rundt&#160;nyfødte etter fødsel med søkelys på kommunikasjon, ledelse og samarbeid</li></ul><h2>Gjennomføring</h2><p><span class="ms-rteThemeFontFace-1">Kurset består av 2 deler. </span></p><p><span class="ms-rteThemeFontFace-1">Del&#160;1 er teoretisk fellesundervisning i sal. Del 2 er simuleringstrening med team på maksimalt 5 deltakere på fødestue/operasjonsstue.</span></p><p><span class="ms-rteThemeFontFace-1">Hver deltaker må melde seg på to plasser - både på fellesundervisning og simuleringstrening. Det er begrensninger når det gjelder teamsammensetting (se under punktet simuleringstrening&#160;- en fra hver yrkesgruppe). Dette må foreløpig ordnes lokalt.&#160;</span>&#160;</p><h3>Teoretisk gjennomgang</h3><p>Det vil være felles teoretisk gjennomgang av&#160;resuscitering av&#160;nyfødte tilsvarende <a href="/Sider/HLR-til-nyfødte.aspx">&quot;Golden Minute&quot; </a>kurset. I tillegg fokuseres det på å styrke handlingskompetansen med søkelys på kommunikasjon, ledelse og samarbeid. </p><p>Varighet 2 timer.</p><h3>Simuleringstrening</h3><p>Deretter arrangeres det simuleringstrening med maksimalt 5 deltakere pr. case/scenario. Det er begrensninger i sammensetting av profesjoner i teamet. Teamet skal være mest mulig likt det en kan forvente i reelle akuttsituasjoner med nyfødte; anestesilege, anestesisykepleier, jordmor, barnepleier og eventuelt barnelege/gynekolog/LISlege.</p><p>Simuleringstreningen foregår enten på fødestue eller operasjonsstue -&#160;i kjent miljø for deltakerne.</p><p>Varighet 1 time.</p><p><strong>Viktig! Husk å melde deg på 2 plasser - fellesundervisning og simuleringstrening ( obs rett sammensetting av team)!!</strong></p><h2>&#160;Foreløpig årsplan 2018</h2><table width="100%" class="ms-rteTable-default" cellspacing="0"><tbody><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width&#58;33.33%;">​<strong>sted</strong></td><td class="ms-rteTableOddCol-default" style="width&#58;33.33%;"><strong>​vår 2018</strong></td><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width&#58;33.33%;"><strong>​høst 2018</strong></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">​Kristiansund</td><td class="ms-rteTableOddCol-default" dir="ltr" style="text-align&#58;left;"><p>07.05.18 kveld teori </p><p>08.05.18&#160;simulering</p></td><td class="ms-rteTableEvenCol-default"><p>03.12.18 kveld teori</p><p>04.12.18 simulering</p></td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">​Molde</td><td class="ms-rteTableOddCol-default"><p>28.05.18&#160;kveld teori</p><p>29.05.18&#160;simulering</p></td><td class="ms-rteTableEvenCol-default"><p>01.10.18 kveld teori</p><p>02.10.18 simulering</p></td></tr></tbody></table><p>&#160;</p>Kvalitet og sikkerheit;Pediatri;Medisin;Sjukepleie5
Fagdag GynFødeBarsel Sykehuset Levanger55317609.10.2018 08:02:3276https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromFagdag GynFødeBarsel Sykehuset Levanger1 dag<p>Obligatorisk intern fagdag for ansatte ved Avdeling for Gyn/Føde/Barsel, Sykehuset Levanger​</p>Brannvern;Fødselshjelp;Kvalitet og sikkerheit5
HMS dager 201858703509.10.2018 07:04:2480https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHMS dager 20181 dag<p>​HMS dager for ansatte i medisinsk avdeling</p>Sjukepleie5
Introduksjonkurs i helsepedagogikk ved St. Olavs hospital60046316.10.2018 13:40:4031https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromIntroduksjonkurs i helsepedagogikk ved St. Olavs hospitalTre dager<p style="text-align&#58;left;"><strong></strong>&#160;</p><p style="text-align&#58;left;"><span class="ms-rteFontSize-3"><strong class="ms-rteThemeForeColor-5-4">Målet med kurset&#58; </strong>økt kunnskap og grunnleggende ferdigheter innen følgende områder&#58;</span></p><p style="text-align&#58;left;"><span class="ms-rteFontSize-3">•Undervisning og undervisningsteori</span></p><p style="text-align&#58;left;"><span class="ms-rteFontSize-3">•Mestring og mestringsverktøy</span></p><p style="text-align&#58;left;"><span class="ms-rteFontSize-3">•Brukermedvirkning</span></p><p style="text-align&#58;left;"><span class="ms-rteFontSize-3">•Kommunikasjon og kommunikasjonsverktøy</span></p><p style="text-align&#58;left;"><span class="ms-rteFontSize-3">•Organisering</span></p><p style="text-align&#58;left;"><span class="ms-rteFontSize-3">•Gruppeledelse og grupper som læringsarena</span></p><p style="text-align&#58;left;"><span class="ms-rteFontSize-3"><strong></strong>&#160;</span></p><p style="text-align&#58;left;"><span class="ms-rteFontSize-3"><strong class="ms-rteThemeForeColor-5-4">Målgruppe&#58; </strong>helse- og sosialfaglig personell i spesialist- og kommunehelsetjeneste som driver med pasient- og pårørendeopplæring og / eller lærings- og mestringsaktivitet i gruppe </span></p><p><span class="ms-rteFontSize-3"><br><strong class="ms-rteThemeForeColor-5-4">Varighet&#58; </strong>tre dager, med teori, videodemonstrasjoner, gruppearbeid, praktiske øvelser og en hjemmeoppgave. Hjemmeoppgaven skal presenteres for resten av gruppa på dag tre. </span></p>Pasienter og pårørende1
HHLR instruktørkurs (Hjerte- lungeredning for helsepersonell)3738926.02.2018 09:47:423142https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim;Simulatorsenteret, etg U1, AHL bygget;St Olavs hospital, Simulatorsenteret, AHL, U1text/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHHLR instruktørkurs (Hjerte- lungeredning for helsepersonell)1 dag <p>​Kurs for ansatte ved St. Olavs Hospital som skal bli HHLR instruktør. Disse kan etter endt kurs holde avdelingsvise HHLR kurs ved sykehuset. </p><p>Dagen består av både HHLR grunnkurs og HHLR instruktørkurs.</p><p><strong>Minner om at det er bindende påmelding! </strong></p><p><strong><strong>Det er stor interesse for å delta og vi ønsker å fylle opp kursene. <strong>Skulle du likevel være forhindret fra&#160;deltakelse må det gis beskjed til HLR-koordinator Kaja Flatøy.</strong></strong></strong></p>3
SVK - Temadag for superbrukere59587205.10.2018 13:09:3096https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSVK - Temadag for superbrukereHalv dag<p>​</p><p><strong><em>Temadag superbrukere SVK</em></strong></p><p><strong><em>Tid&#58; Mandag 05.11.2018, </em></strong><strong><em>kl 12.00 – 15.00</em></strong></p><p><strong><em>Sted&#58; BS31, 3 etg, Bevegelsesenteret</em></strong></p>Anestesi1
Farmakologiske prinsipper, e-læringskurs59105204.10.2018 09:18:2784https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-EksternNettbasertFarmakologiske prinsipper, e-læringskurs30 min<p><strong>Målgruppe</strong></p><p>Kurset er bereget på sykepleiere og vernepleiere.</p><p><strong>Forkunnskaper</strong></p><p>Bachelor i sykepleie eller vernepleie.</p><p><strong>Innhold</strong></p><p>Kurset skal gi kunnskap om grunnleggende prinsipper innenfor farmaskodynamikk, farmakokinetikk, bivirkninger og interaksjoner. </p><p>Kurset er utviklet av Helse Sør-Øst.</p>Farmasi;Medisin0
Prosedyrekoder for gruppebaserte opplæringstilbud til pasienter og pårørende3790804.10.2018 09:28:58234https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNamsos;Levangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromProsedyrekoder for gruppebaserte opplæringstilbud til pasienter og pårørende1 time<p>Informasjonsmøter om prosedyrekoder for gruppebaserte opplæringstilbud til pasienter og pårørende&#160;på Sykehuset Namsos og Sykehuset Levanger.</p><p>Seksjon for Læring og mestring (LMS) mottar henvendelser fra kliniske avdelinger vedr. koding og bruk av takst ved gruppeopplæring til pasienter og pårørende.&#160;&#160; </p><p>Det gjelder organisering, omfang og innhold.</p><p>Informasjon ved koderådgiver pasientdokumentasjon Bente Nessan, Avdeling for Fag og Teknologi, HNT.</p><p>Målgruppe&#58; Helsepersonell med ansvar for gruppebasert opplæringstilbud til pasienter og pårørende, gruppeledere, avdelingsledere og koderådgivere</p><p>Lunsjmøte med enkel servering.</p>Kodekvalitet;Pasienter og pårørende2
Kurs i Basal hjerte- lunge redning57019511.09.2018 13:19:17253https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNamsos;Levangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKurs i Basal hjerte- lunge redning1, 5 time<p>​Kurs i Basal hjerte- lunge redning, med stor vekt på praktisk trening. Spesiellt for ansatte i Senter for intern service, Senter for virksomhetsstøtte og utvikling, Klinikk for medisinsk service og poliklinikker og avdelinger som ikke har egne interne kurs.</p><p>Det anbefales å ta e-læringskurset HHLR før eller etter kurset, dette ligger i Læringsportalen.</p>Medisin33
Talegjenkjenning i DocuLive for behandler/lege3815721.06.2018 07:43:54644https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMolde;Kristiansund;Ålesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromTalegjenkjenning i DocuLive for behandler/lege4 timer<p>Kurset består av undervisning på datarom. Undervisning om teorien som ligger til grunn for praktisk bruk av løsningen.</p><p>Informasjon om beste arbeidsflyt mot Doculive EPJ og samspill med sekretærtjenesten.</p><p>Deltakerne får laget personlige standardtekster og bygget profil under kurset som gjør at talegjenkjenningen raskere vil fungere i klinisk praksis.</p><p>Kurset går over 4 timer.</p>IKT3
Standard rengjøringsvogn55692229.08.2018 10:41:10158https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromStandard rengjøringsvogn1<p>​Kurset skal gi opplæring i hva som skal være på en standard rengjøringsvogn samt hvordan ulik kjemi og utstyr skal anvendes.<br>Målet med kurset er at alle skal ha det samme utstyret/kjemi på rengjøringsvognen og vite når og hvordan det skal brukes.</p>Kvalitet og sikkerheit8
Smitterenhold i praksis55417724.08.2018 09:50:11199https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSmitterenhold i praksis1 time<p>​Teoretisk og praktisk smitterenhold.</p>Smittevern9
Kjenne Helse3755331.07.2018 09:52:59510https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim;Levanger;Ålesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKjenne Helse1 dag<p>Hemit skal være en aktiv samarbeidspartner for digitalisering i helsetjenesten. En nøkkelfaktor for å bidra til dette er at ansatte i Hemit kjenner helsetjenestens behov og arbeidsprosesser. &quot;Kjenne Helse&quot; er en dag med&#160;foredrag og&#160;omvisning i sykehusets lokaler, hvor hensikten er å gi&#160;ansatte i Hemit&#58;</p><p>- Innsikt i sykehusenes organisering, pasientbehandling og begrepsbruk</p><p>- Forståelse for viktigheten av IT i sykehusene og se hvordan IT brukes i sykehusene</p><p>- Forståelse for hverdagen til ansatte&#160;på sykehusene og betydningen av IT for pasienter&#160;og i pasientbehandlingen</p><p>- Mulighet til å møte sykehusets ansatte og se bruk av IT i praksis</p><p>Det legges opp til&#160;både foredrag og omvisning i sykehusets lokaler, se vedlagt agenda nedenfor.</p>1
Faglunsj58665709.10.2018 05:34:4930https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromFaglunsj30 min<p>​Tidlig oppdagelse og behandling av sepsis på sengepost. </p>Sjukepleie1
Forskningsforståelse og kunnskapshåndtering - LM 11, 12, 24 og 25 i Felles kompetansemål(FKM) for LiS 148779602.10.2018 11:54:50400https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxVideokonferanse, ring 998075text/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromForskningsforståelse og kunnskapshåndtering - LM 11, 12, 24 og 25 i Felles kompetansemål(FKM) for LiS 13 timar<h4>Målgruppe</h4><p><strong>Kurset er obligatorisk for LiS 1 i HMR HF - du kan velge ein av kursdagane som er annonsert her. </strong></p><p>Er også ope for andre interesserte tilsette</p><p>Kurset vil vere i utvikling innhaldsmessig i tida framover.</p><h4>Mål</h4><p>FKM LM-11 Forstå grunnleggende epidemiologiske og statistiske begreper.</p><p>FKM LM-12 Kjenne til vanlige studiedesign, hvilke forskningsspørsmål de kan svare på, og styrker og svakheter ved de ulike design.</p><p>Læringmålene skal danne et minimumsgrunnlag for feltet definert som kjennskap til de mest brukte epidemiologiske og statistiske begrepene, og forskjellige forskningsdesign med deres styrker og svakheter. De mest brukte epidemiologiske og statistiske begrepene regnes å være&#58;<br>- prevalens, insidens, overlevelse og dødelighet,<br>- mål for gjennomsnitt, median, standard deviasjon, varians og konfidensintervall<br>- odds ratio, absolutt og relativ risiko, og NNT (number needed to treat)<br>- konfundering og interaksjon (forstå forskjellen mellom disse)<br>De vanligste studiedesign er&#58; randomiserte studier, kohort-studier, kasus-kontrollstudier, kasusserier/pasientserier og kvalitative studier<br>Vekten er lagt på å forstå og kunne anvende forskning i praktiske sammenhenger, slik dette er formulert under temaet Kunnskapshåndtering. LIS må kunne vurdere og tilegne seg forskningskunnskap som er generert ved hjelp av de vanligste studiedesign, datakilder og vitenskapelige kvalitative og kvantitative metoder.</p><p>FKM LM-24&#160;Kjenne til hvordan finne den mest pålitelige, relevante og kortfattede kunnskapen fra forskning (kunnskapspyramiden).</p><p>FKM LM-25 Under veiledning kunne formulere gode, søkbare spørsmål fra egen praksis, gjennomføre søk i relevante kilder, kritisk vurdere forskningsgrunnlaget ved hjelp av sjekkliste og bruke konklusjonene til å forbedre egen praksis (kunnskapssirkelen).</p><p>Forskningsbasert kunnskap, integrert med klinisk, erfaringsbasert kunnskap og pasientens verdier og preferanser, kan brukes til å forbedre helsetjenesten, innen rammen av kunnskapsbasert praksis. </p><p>Å kunne identifisere, tolke og benytte forskningsbasert kunnskap i egen praksis er en viktig del av legers grunnkompetanse.</p><h4>Forkunnskaper</h4><p>Gjennomførte e-kurs i <a href="/Sider/Kurskatalogen.aspx#k=kunnskapsbasert%20praksis">Kunnskapsbasert praksis 1-5</a>&#160;- ligg i Læringsportalen</p><h4>Innhald</h4><p>Det vert innlegg knytt til følgande 6 prinsipp&#58;</p><ol><li>Reflektere over egen praksis</li><li>Formulere PICO-spørsmål</li><li>Finne forskningsbasert kunnskap gjennom litteratursøk</li><li>Kritisk vurdere forskningsbasert kunnskap</li><li>Anvende forskningsbasert kunnskap sammen med erfaringsbasert kunnskap og brukerens behov</li><li>Evaluere egen praksis</li></ol><h4>Gjennomføring</h4><p>Ulike legar vil bidra.</p><p>Videokonferanse - <strong>innringingsmummer&#58; 998075</strong></p>1
Nye trendar i medisinsk forsking - LM 10 i Felles kompetansemodul i spesialiseringsløpet for LiS3779724.04.2018 12:11:01494https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxVideoundervisning: Innringingsnummer 998075 ;Videoundervisning, ring 998075;Ring 998075 frå alle videomøteromtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromNye trendar i medisinsk forsking - LM 10 i Felles kompetansemodul i spesialiseringsløpet for LiS1 time 15 min<h4>​<span class="ms-rteThemeForeColor-5-5">Målgrupper</span></h4><p><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-5"><strong>Førelesninga er obligatorisk for LIS 1 legar – gjeld LM-10 i Felles kompetansemodul i spesialiseringsløpet for LiS. </strong></span></span></p><p><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-5"><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-5">Open for alle tilsette og gir eit spennande innblikk i ulike forskingsprosjekt i&#160; HMR.&#160;<span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-5">Temaene vil veksle frå arrangement og vil omhandle forskingsprosjekt frå alle fire sjukehusa i HMR HF.</span></span></span></span></span></span></p><p><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-5"><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-5"><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-5">Undervisninga vil verte arrangert to -&#160; tre gonger pr år - vår og haust. </span></span></span></span></span></span></p><h4><span class="ms-rteThemeForeColor-5-5">Tidspunkt</span></h4><p><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-3 ms-rteStyle-Normal">14.00-14.05&#58; <strong>Innleiing. Solveig Roth Hoff, seksjonsoverlege, radiologisk avd. </strong></span></p><p><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-3 ms-rteStyle-Normal">Klinikk for diagnostikk HMR,&#160;førsteamanuensis Institutt for sirkulasjon og billeddiagnostikk, NTNU</span></p><p><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-3 ms-rteStyle-Normal">14.05-14.20&#58; <strong>Immunterapi ved lungekreft</strong></span></p><p><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-3 ms-rteStyle-Normal">Øyvind Yksnøy, konst.overlege, seksjon for lungesjukdommar, medisinsk avd,&#160;<span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-3 ms-rteStyle-Normal">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Ålesund, &#160;Klinikk for medisin og rehabilitering</span></span></p><p><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-3 ms-rteStyle-Normal">14.20-14.35&#58; <strong>Medisinsk genetikk og arvelig tjukktarmskreft</strong></span></p><p><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-3 ms-rteStyle-Normal">Bente Talseth-Palmer, PhD, forskingsrådgivar HMR, forskar NTNU,&#160;<span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-3 ms-rteStyle-Normal">Klinikk for medisin og rehabilitering </span></span></p><p><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-3 ms-rteStyle-Normal">14.35-14.50&#58; <strong>Mobilapplikasjon for smertevurdering ved hodepine</strong></span></p><p><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-3 ms-rteStyle-Normal">Magnus Tallaksen Reiestad, psykolog, psykisk helsevern for barn og unge, <span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-3 ms-rteStyle-Normal">BUP Molde, Klinikk for psykisk helse og rus</span></span></p><p><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-3 ms-rteStyle-Normal">14.50-15.00&#58; <strong>Spørsmål og diskusjon</strong></span></p><p><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-5"><strong>Videoundervisning&#58; Ring 998075 frå alle møterom!</strong></span></span></p><p><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-5"><strong>Velkomne!</strong>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</span></span></p>Forsking1
Insta 80057219314.09.2018 06:10:4699https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromInsta 8001<p>​Gjennomgang av Insta 800 og &quot;test deg selv&quot; funksjon i CleanPilot</p>Kvalitet og sikkerheit2
Hjerte-lunge-redningskurs33420930.08.2018 12:25:162220https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxHeimdaltext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHjerte-lunge-redningskurs1 time<p><strong style="text-decoration&#58;underline;">Målgruppe&#58;</strong><br style="text-decoration&#58;underline;">Alle ansatte i St. Olavs&#160;driftsservice.<br></p><p><strong style="text-decoration&#58;underline;">Forkunnskaper&#58;</strong><br style="text-decoration&#58;underline;">Gjennomfør e-læring&#160;MiniAnne på NRR&#58; <a href="http&#58;//nrr.org/minianne-elearning/">http&#58;//nrr.org/minianne-elearning/</a>&#160;</p><p>E-læring tar&#160;ca. 15-20 min. Det anbefales å gjøre dette på&#160;datamaskin. Når det er gjennomført, skriv inn&#160;inn navn og e-post, og man får tilsendt kursbevis.<br>Kursbevis sendes på e-post til&#160;<a href="mailto&#58;oyvind.skogvoll@stolav.no"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">oyvind.skogvoll@stolav.no</font></span></a>. Eventuelt kan det skrives ut og tas med på kursdagen.<br></p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Praktisk gjennomføring&#58;</strong></p><p>De fleste kursene vil avholdes på Øya, i&#160;<span style="text-decoration&#58;underline;">1902-bygget, rom 02M11 </span><span style="text-decoration&#58;underline;">i 1. etasje</span>. Det arrangeres egne kurs&#160;for Orkdal, Heimdal og Østmarka.</p><p><br><strong style="text-decoration&#58;underline;">Beskrivelse&#58;</strong></p><p><strong></strong>Kurset varer i én time, og skal gi innføring og praktisk trening på basal hjerte-lunge-redning (HLR). </p><p style="text-decoration&#58;underline;">Det vil bli gjennomgått&#58;</p><ul><li>Varsling</li><li>Kjeden som redder liv</li><li>HLR-algoritmen</li></ul><p>Deretter&#160;blir det&#160;praktisk øving i par&#160;på egnet&#160;dukke med kompresjoner og innblåsinger. Hjertestarter vil bli nevnt.</p>HMS4
Internundervisning Avdeling for patologi St. Olav58098626.09.2018 13:50:2569https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromInternundervisning Avdeling for patologi St. Olav1 time<p>Internundervisning Avdeling for patologi, St. Olavs hospital.</p><p>Se hvert enkelte arrangement for nærmere beskrivelse av innhold og målgruppe.</p>Laboratoriemedisin2
Terapeutisk møte med aggresjon - TERMA - nivå 13818228.02.2018 10:02:031440https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromTerapeutisk møte med aggresjon - TERMA - nivå 12 dager<h4 class="ms-rteElement-H4B">Bakgrunn</h4><h4 class="ms-rteElement-H4B"><span class="ms-rteStyle-Normal">Les opplæringsplan fra Klinikk for psykisk helsevern og rus </span><a href="/Kursmateriell/TERMA%20-%20Opplæringsplan%20-%202017-18%20ver%201.0.docx"><span class="ms-rteStyle-Normal"><img width="16" height="16" class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4 ms-rteStyle-Normal" src="/_layouts/15/images/icdocx.png" alt="" /><u>TERMA - Opplæringsplan - 2017-18 ver 1.0.docx</u></span></a></h4><h4 class="ms-rteElement-H4B">Hensikt</h4><ul><li>Bidra til økt sikkerhet og trygghet for pasienter og personale</li><li>Unngå skader på pasienter og personal</li><li>Redusere forekomst av makt og tvang til et minimum</li><li>Redusere forekomsten av aggressive og voldelige episoder</li></ul><p><span class="ms-rteStyle-Normal" style="line-height&#58;115%;font-family&#58;&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size&#58;10.5pt;"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Det utarbeides handlingsplan for implementering av TERMA i hele Klinikk for psykisk helse og rus.</span></span></p><h4 class="ms-rteElement-H4B">Målgruppe</h4><p><span class="ms-rteStyle-Normal" style="line-height&#58;115%;font-family&#58;&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size&#58;10.5pt;"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Alle ansatte&#160;i Klinikk for psykisk helsevern og rus.</span></span></p><h4 class="ms-rteElement-H4B">Mål</h4><p>- gi personalet et helhetlig rammeverk for hvordan forstå og møte aggressive situasjoner på en omsorgsfull, ivaretakende og samtidig trygg måte. </p><p>-&#160; bidra til holdninger som empati, likeverd og respekt er begreper som er sentrale i effektiv voldsforebygging og håndtering. </p><h4 class="ms-rteElement-H4B">Forkunnskaper</h4><p>Les informasjon<a href="/Kursmateriell/Om%20TERMA.docx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdocx.png" alt="" /><u><font color="#0066cc">Om TERMA.docx</font></u></a></p><h4 class="ms-rteElement-H4B">Innhold</h4><p>- kurset går over 2 dager og vil veksle mellom teoretisk undervisning og ferdighetstrening i fysiske intervensjoner</p><table width="100%" class="ms-rteTable-default" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;12%;"><strong>​Dag1</strong></td><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;26%;"><strong>​Dag 2 </strong></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;12%;"><p dir="ltr" style="margin-right&#58;0px;">​<strong>1.0 </strong>Aggresjonsteori</p><p dir="ltr" style="margin-right&#58;0px;"><strong>2.0 </strong>Forebygging og kommunikasjon</p><p dir="ltr" style="margin-right&#58;0px;">Fysiske intervensjoner - praksis</p><p dir="ltr" style="margin-right&#58;0px;"><strong>3.0 </strong>Grensesettende tiltak</p><p dir="ltr" style="margin-right&#58;0px;"><strong>4.0 </strong>Skjerming<br></p></td><td class="ms-rteTable-default" dir="ltr" style="width&#58;26%;text-align&#58;left;"><p><strong>5.0 </strong>Samhandling</p><p><strong>6.0 </strong>Fysiske&#160; intervensjoner -teori</p><p>Fysiske intervensjoner - praksis</p><p><strong>7.0 </strong>Risikovurdering</p><p><strong>8.0 </strong>Oppfølging etter aggressive episoder<br></p></td></tr></tbody></table><p><strong></strong><strong></strong>&#160;</p><h4 class="ms-rteElement-H4B">Praktisk informasjon<span><br><span class="ms-rteStyle-Normal">Avklar med din nærmeste leder vedrørende deltakelse<br></span><span class="ms-rteStyle-Normal">Funksjonelt antrekk som samsvarer med daglige arbeidsoppgaver.<br><span class="ms-rteStyle-Normal">Dersom kurset er fullt, vil det fremkomme behov for flere kurs i form av at påmeldte blir satt på venteliste.<br><span class="ms-rteStyle-Normal">Ved behov for flere kurs utover de som er satt opp, ta kontakt med&#160; TERMA-koordinator Annette Saunes.</span></span></span></span></h4>HMS;Kvalitet og sikkerheit;Nyansatt;Psykiatri2
Innføring i Internet Information Services (IIS)58017325.09.2018 16:55:10150https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLynctext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromInnføring i Internet Information Services (IIS)1 dag<p>Hensikten med kurset er å gjøre deg i stand til å administrere, vedlikeholde og sette opp IIS på en sikker måte. &#160;Kurset vil ta for seg følgende områder&#58;</p><p><strong>Administering Web Sites</strong></p><ul><li>Creating a Web Site, Application, Virtual Directory</li><li>Managing Security settings for Web Sites</li><li>Administering Web Site logging</li><li>Configuring Failed Request Tracing</li><li>Managing Virtual Directories and remote content</li><li>Configuring Authentication Types</li><li>Configuring Bindings</li></ul><p><strong>Administering Applications and Application Pools</strong></p><ul><li>Managing Application Pools and Applications</li><li>Global Application Initializations</li><li>Managing Application Pool Identity</li><li>Managing Worker Processes and requests</li><li>CPU Throttling&#58; Sand-boxing Sites and Applications</li><li>Idle Worker Process Page-Out</li></ul><p><strong>Securing the IIS 10 platform and web environment</strong></p><ul><li>Configuring security settings on Windows Server 2016</li><li>Centralized SSL Certificate Support</li><li>Secure Web Site settings</li><li>Configuring authentication and authorization</li><li>Restricting Web Site access</li><li>Secure Web Server implementation scenario</li></ul><p>&#160;</p><p>Kursholder&#58; Glasspaper Learning<br><br>Kursavgift&#58; 500-1300 kr avhengig av antall deltakere. Vi må ha minimum 10 deltakere for å gjennomføre kurset.<br><br>Kurset gjennomføres som webinar og du vil få tilsendt påloggingsinformasjon i god tid før kursstart. Dette gjør det mulig å delta fra alle kontorsteder i Midt-Norge. </p><p>Det vil bli tilbud om et oppfølgingskurs med fokus på scripting og feilsøking i IIS i begynnelsen av 2019.</p>IKT1
TMK Østmarka54453624.08.2018 06:26:57350https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim;Østmarkatext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromTMK ØstmarkaTeori 45 min og Praktisk trening 1 time<p><span aria-hidden="true"></span>​<strong>TMK teori&#58;</strong></p><p>Deeskalering og konflikthåndtering</p><p>Lovverk, etikk og menneskerettigheter</p><p>Risikovurdering</p><p>Alle ansatte ved Østmarka som har pasientkontakt skal gjennomføre hvert tema minimum en gang pr år. Krav til deltagelse vil</p><p>for 2018 og 2019 bli slått sammen.</p><p>&#160;</p><p><strong>TMK praktisk trening&#58;</strong></p><p>Mandager foregår trening ved Spesialpost 7 kl 13.30 - 14.30&#160;og Fredager på akuttbygget kl 07.45 - 10.15. </p><p>Alle ansatte ved Østmarka som har pasientkontakt skal delta på praktisk trening minimum to ganger pr år. </p><p>&#160;</p><p><a href="/PublishingImages/Sider/TMK-Østmarka/Årshjul%20med%20sted%20og%20dato.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />Årshjul med sted og dato.pdf</a></p>Psykiatri3
Legemiddelsamstemming - videoposter57994009.10.2018 07:36:0659https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-EksternVideoLegemiddelsamstemming - videoposter6 min<p><em>«Legemiddelsamstemming er en metode der helsepersonell i samarbeid med pasienten skal sikre fullstendig informasjon om pasientens legemiddelbruk»</em></p><p><strong>Mål/målgruppe</strong></p><p>Målet med videoposteren er å økt fokus på viktighet av legemiddelsamstemming og kontinuerlig forbedring av prosessen for å oppnå økt pasientsikkerhet. Hovedmålgruppe er ledere.&#160;<br></p><p><strong>Hensikt</strong><br></p><p>Videoposter om legemiddelsamstemming i sjukehus. Kort presentasjon av det kontinuerlige forbedringsarbeidet som er gjort innen legemiddelsamstemming i Helse Møre og Romsdal HF,&#160; presentert av kvalitetssjef Vidar Hagerup. </p><p><strong>Relatert</strong><br></p><p>Relaterte moduler for legemiddelsamstemming&#58; </p><p>- <a href="/Sider/Legemiddelsamstemming-Video-.aspx">Video</a> som følger pasient fra innleggelse til utskrivning med fokus på legemiddelsamstemming. </p><p>- <a href="/Sider/Legemiddelsamstemming.aspx">E-læring</a>&#160;som setter fokus på blant annet rett kildebruk ved legemiddelsamstemming. </p><p>- <a href="/Sider/Legemiddelsamstemming---Intervjuteknikk.aspx">Klasseromskurs i intervjuteknikk</a>&#160;er en praktisk øvelse om hvordan man skal intervju pasienter om legemiddelbruk.</p><p>​</p>Farmasi;Medisin;Kvalitet og sikkerheit0
Prosjektledelse og prosjektverktøy Laboratoriemedisinsk klinikk46080525.09.2018 08:06:49115https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromProsjektledelse og prosjektverktøy Laboratoriemedisinsk klinikk4 timer<ul><li>​Få grunnleggende innføring i Helse Midt-Norge sin prosjektmetodikk (basert på PRINCE2), og hvordan du kan bruke metodikken for å planlegge og gjennomføre prosjekter </li><li>Vite hvilke hjelpemidler du som prosjektleder kan dra nytte av</li><li>Bli bevisst på hvordan du etablerer et godt samarbeid med styringsgruppa og prosjekteier</li><li>Forstå hvordan du skal bruke prosjektmetodikken i din rolle som prosjektleder</li><li>Bli bevisst på suksesskriterier for vellykket gjennomføring av prosjekt</li></ul>Laboratoriemedisin;Ledelse0
PSYK LE Affektive lidelser II51159613.08.2018 09:25:30121https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK LE Affektive lidelser II2 timer<p>​Kursene består av 17 ulike sykdomslæretema (se vedlegg), og er godkjent av NSF som meritterende med 2 timer og 30 min pr delkurs. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordning klinisk spesialist sykepleie/spesialsykepleie. Kursbevis pr.halvår - ta kontakt med FFE, Asbjørn Johansen.</p>Psykiatri1
GDPR Registrering av lister med personnamn frå avdelingane57835324.09.2018 07:13:45239https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesund;Molde;Kristiansund;Voldatext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGDPR Registrering av lister med personnamn frå avdelingane3 timar<p>I samband med innføring av den europeiske personvernforodninga GDPR(General Data Protection Regulation) i Norge, er det krav om at institusjonar og bedriftar skal ha oversikt over alle lister med personnamn som finns i bedrifta.&#160; I avdelingane og seksjonane finns det elektroniske lister og permar/papir med ulik føremål, som telefonlister, turnuslister, pasientlister, etc.&#160; Desse skal registrerast i elektronisk skjema.&#160; GDPR-koordinatorar på avdelings- eller seksjonsnivå treng opplæring for å kunne gjennomføre registreringa.</p><h4>Målgruppe</h4><p>Kvalitetskoordinatorar frå klinikkane og GDPR-koordinatorar (personar utpeika av avdelingar og seksjonar for å registrere lister med personopplysningar)</p><h4>Mål med opplæringa</h4><p>Etter kurset skal deltakarane kjenne til&#58;</p><ul><li>Målet med den europeisk forordninga, og dei viktigaste endringane som følgjer av lovendringa frå sommaren 2018</li><li>Dei viktigaste begrepa innanfor personvern og informasjonssikkerheit</li><li>Dei mest sentrale lovreglane som gjeld personvern og informasjonssikkerheit</li><li>Kva slags lister med personopplysningar som skal registrerast</li><li>Korleis listene skal registrerast.</li></ul><h4>Innhald</h4><p>Første del av kurset vil vere førelesing knytt til målet med kurset.</p><p>Andre del vil vere å prøve registrering av lister i skjemaet.&#160; </p><h4>Forarbeid for dei som skal delta i kurset</h4><p>Deltakarane kan førebu seg med å ta til med å finne ut kva lister med personopplysningar som finns i avdelinga.&#160; </p><p>Deltakarane bør ta med seg eksempel på slike lister til bruk i andre del av kurset. ​</p>Kvalitet og sikkerheit;HR;IKT4
Brannvernkurs type A57775621.09.2018 10:02:11220https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBrannvernkurs type A3<p>​<span style="font-family&#58;&quot;calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size&#58;11pt;"><font color="#000000">Brannvernkurs type A på Heggstadmoen 51</font></span></p>Brannvern1
Nytilsattopplæring Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin56055901.05.2018 19:55:21103https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromNytilsattopplæring Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin1 dag<p>​Nytilsattopplæring Klinikk for- rus og avhengighetsmedisin</p>Nyansatt;Rusbehandling3
Webinar: Hvordan jobbe med risikostyring i prosjekter57678724.09.2018 11:17:57114https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxSkypetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromWebinar: Hvordan jobbe med risikostyring i prosjekter1 time<p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;">Ønsker du å vite mer om hva risikostyring er, hvorfor jobbe med dette i prosjekter, og ikke minst tips til hvordan gjennomføre risikostyring i praksis?</strong></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;">Da må du melde deg på dette webinaret! Det gjennomføres som 1 times&#160;Skype-møte. Møteinnkallelse med Skype-lenke sendes ut til alle påmeldte i forkant av kurset.&#160;Opptak av webinaret blir lagt ut på denne siden i etterkant.<br></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;">Læringsmål</strong></p><ul style="margin&#58;5px 20px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;box-sizing&#58;border-box;"><div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;box-sizing&#58;border-box;">Få kunnskap om hva risikostyring i prosjekter er<br></div></li><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;box-sizing&#58;border-box;"><div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;box-sizing&#58;border-box;">Bli bedre kjent med verktøy og metodikk for risikostyring</div></li><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;box-sizing&#58;border-box;"><div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;box-sizing&#58;border-box;">Økt bevissthet rundt håndtering av risiko i prosjekter&#160;<br></div></li></ul><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;"><br>Innhold</strong></p><ul><li>Hvorfor jobbe med risiko i prosjekter og hva&#160;kjennetegner vellykkede prosjekter?</li><li>Hva er risikostyring, og hvem har ansvaret?</li><li>Bruk av maler og verktøy </li><li>Hvordan jobbe i praksis?</li></ul><p><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;"><br>Målgruppe</strong></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;">Kurset egner seg for alle som&#160;jobber med&#160;oppfølging av prosjekter&#160;i Helse Midt-Norge, for&#160;eksempel prosjektmedarbeidere, prosjektledere, prosjekteiere, systemeiere og&#160;linjeledere. Noe erfaring fra prosjektarbeid og bruk av prosjektmetodikk er en fordel, f.eks. grunnmodul i <em>Bli god på prosjektledelse i Helse Midt-Norge</em>.<br></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;">&#160;<br></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;">Kursholdere</strong> <br style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;box-sizing&#58;border-box;">Åsmund Kjeldstad Lie, Prosjektleder i Hemit<br></p><p>​</p>Klinisk IKT;Ledelse;Kvalitet og sikkerheit;Merkantile fag;Personvern og informasjonssikkerheit;IKT1
Læringsportalen - opplæring kursadministratorar3782619.03.2018 09:18:11431https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesund;Molde;Kristiansund;Voldatext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromLæringsportalen - opplæring kursadministratoraromlag 3-4 timar<p><strong>Hensikt/ bakgrunn&#58; </strong>Læringsportalen er eit kursadministrativt verkty for e-kurs og klasseromskurs. Den lagar dokumentasjon på gjennomført opplæring og ein kan ta ut rapportar og dokumentasjon til bruk i klinikkane. Dei som skal kunne annonsere og administrere kurs/ intern opplæring må også ha opplæring i korleis dette skal handerast slik at dokumentasjon og rapportar vert rette for leiarane i føretaket og dermed at intensjonen med Læringsportalen vert fulgt opp på rett måte. </p><p> <strong>Ansvar&#58;</strong> Det er for tida Fagavdelinga ved FoU seksjonen som har ansvaret for å sørge for at administratorar får opplæring. </p><p>Ansvar for innhald og gjennomføring&#58; Det er undervisningsleiar som har ansvar for innhaldet i opplæringa. Hemit og Regionalt nettverk for Læringsportalen vil kontinuerleg arbeide med vidareutvikling av portalen og det er behov for at opplæring vert tilpassa den utviklinga som skjer og lokale kompetansekrav. </p><p> <strong>Målgruppe&#58;</strong> Nye administratorar med ansvar for å arrangere kurs/ intern opplæring i føretaket. Det er ein føresetnad at vedkomande har grunnleggande IT kunnskapar i høve Word og Outlook. Administratorar skal ha spesielt ansvar både for annonsering og administrativ oppfølging av deltakarar på kurs. Dei har også eit spesielt ansvar for at kvaliteten på innhaldet i kurset står i forhold til kunnskapsmål og målgruppe. Administratorar kan vere knytt til administrative funksjonar i HF eller i klinikken.</p><p> <strong>Mål&#58;</strong> </p><p>Utvikle forståing for den rolla Læringsportalen spelar i høve dokumentasjon og rapportering av intern opplæring med utgangspunkt i lov og forskrift. </p><p>Ha innsikt i Kompetanse- og opplæringsportalen si rolle dokumentasjonsarbeidet i høve intern opplæring og komptansesikring. </p><p>Kunnskap og ferdigheiter om heile arbeidsprosessen knytt til annonsering og administrasjon av interne klasseromskurs. </p><p>Kunne legge ut lenker til eksterne e-kurs/ video.</p><p>Ha innsikt i bestillingsprosess og dokumentasjonsprosess når det gjeld e-kurs. </p><p><strong>Rammefaktorar&#58;</strong> Opplæringa av administrator går over omlag ein dag,&#160;4-5 timar. Ein treng tilgang på datarom/ datalab.</p><p> <strong>Innhald&#58; </strong></p><p>- Lov og forskrift som ligg til grunn for intern opplæring. </p><p>- <a href="http&#58;//eqshmr.helsemn.no/?pid=hmr&amp;DocumentID=14211">Kompetanse- og opplæringsportalen</a> i EQS si rolle i dokumentasjonsarbeidet internt. </p><p>- Korleis lage pedagogiske opplæringsplanar for ulike fag- og IT område - <a href="http&#58;//eqshmr/cgi-bin/document.pl?pid=hmr&amp;DocumentID=18356&amp;UnitID=123">Mal opplæringsplan</a>. </p><p>- Viktige innhaldselement ved annonsering av kurs&#58; Plan for neste kurs/ årshjul, praktisk informasjon som evt. kursavgift, matservering osv.</p><p>- Bestilling av e-kurs – prioriteringsprosessen regionalt. </p><p>- Læringsportalen si rolle i dokumentasjon og rapportering av intern opplæring. Læringsportalen som leiarverkty – viktig med forståing for leiarar sitt behov for planlegging og dokumentasjon. </p><p>- Arbeidsprosessen knytt til annonsering og kvifor det er viktig med korrekt administrasjon, herunder også etteradministrasjon av klasseromskurs. </p><p>- Trene på arbeidsprosessen ved å bruke verktyet i praksis. </p><p><strong>Arbeidsmåtar/ metodar&#58; </strong>Opplæringa kan skje ein til ein og då kanskje via Lync, men det er meir effektivt å lære opp fleire samstundes – altså i gruppe på datarom. Undervisninga vil veksle mellom førelesing, demonstrasjon og praktisk trening under rettleiing. </p><p>Det finst gode rettleiingar tilgjengelege inne i Læringsportal som kan nyttast både i den fyrste opplæringa og som oppslagsverk i ettertid. </p>IKT;Kvalitet og sikkerheit1
PSYK LE PANSS57717920.09.2018 12:27:2051https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK LE PANSS5 timer<p>PANSS-kurset arrangeres årlig for alle som utreder og behandler psykoselidelser i klinikken.&#160;</p><p>For ansatte i Seksjon psykoser og Psykoseteamet er dette et toårig kompetanseskrav.</p>Psykiatri1
EPJ DocuLive sykepleiedokumentasjon3713427.11.2017 12:32:01297https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxKristiansundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromEPJ DocuLive sykepleiedokumentasjon3,5 timer<p><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0"><strong>Målgruppe&#58;</strong></span><br>Undervisning til nye sykepleiere og sykepleierstudenter</p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0"><strong>Mål med opplæringen&#58;</strong></span><br>Sykepleiere, sykepleiestudenter har tilstrekkelig kompetanse i bruk av Doculive til å kunne lese/navigere i pasientjournalen og til å dokumentere helsehjelp<br><br> <strong class="ms-rteThemeForeColor-5-0">Innhold/Fagplan&#58;</strong><br>EPJ DocuLive &#58;&#160;<br>Lese, søk&#160;i journal, skrive - sykepleiedokumentasjon&#58; Notater, pleieplan<br>e-meldinger pleie og omsorg (PLO meldinger)<br>Screening&#58; Ernæring. Fall. Trykksår.UVI. SVK<br>Pasientens barn <br>Fotomultimedia <br>Makulering <br>Postkasse i DocuLive <br>Lab-ros<br>Kjernejournal</p><p>EPJ-HMR </p><p>&#160;</p>IKT;Nyansatt;Sjukepleie1
PANNS KURS 29.11.18 KL 9-16 Knausensenteret Molde57454718.09.2018 12:13:0495https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMoldetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPANNS KURS 29.11.18 KL 9-16 Knausensenteret Molde1 dag<p>​PANSS er en mye brukt og nyttig vurderingsskala som måler alvorlighetsgrad av til sammen 30 positive og negative psykosesymptom, samt allmenn psykopatologi. Hvert ledd (symptomområde) er gradert fra 1-7, og det er definert cut-off for psykose. Både positive og negative symptom utredes og vurderes etter en gradert skala med konkretiserte kriterier for vurderingen. Opplegg&#58; Teoretisk gjennomgang av PANSS. Deretter vil vi få se undervisningsopplegg med PANSS intervju med skuespiller (video) og vi vil skåre PANSS i plenum med etterfølgende diskusjon. Deretter får vi se ett nytt PANSS intervju med individuell skåring og gjennomgang/ diskusjon i plenum. På denne måten får vi både lære PANSS samt kalibrere oss i forhold til hverandre og ekspertisen.</p>Psykiatri1
Presentasjonsteknikk - kommunikasjon i undervisning3789818.09.2018 08:37:311935https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMolde;Ålesund;Volda;Kristiansund;Namsos;Levanger;Trondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPresentasjonsteknikk - kommunikasjon i undervisning1 dag (7 1/2 time)<p>Hovedmålet med kursdagen&#160;er at du skal få videreutviklet deg som underviser! Har du ikke undervist tidligere er målet at du skal kjenne deg tryggere på ei slik rolle. Det legges opp til en uhøytidelig, spennende, krevende og morsom læringsopplevelse! </p><p>Fokus i kurset er kommunikasjon mellom mennesker i en undervisningssituasjon, det vil ikke bli lagt vekt på tekniske hjelpemiddel. </p><p>Dagen vil være praktisk retta og basert på øvinger. For egenrefleksjon&#160;vil det bli brukt videofilming av en del av øvelsene. </p><p>Deltakerne vil bli bedt om å ha med seg noen utkast til korte presentasjoner, beskrivelse av disse er vedlagt. </p><p>&#160;</p><p style="text-align&#58;center;"><em>&quot;Dette var mye morsommere enn jeg trodde!&quot;</em> (Tidligere deltaker)</p><p style="text-align&#58;center;">&#160;</p><p>Dette kurset er en del av Lærings- og mestringssenteret sitt arbeidsområde, <em>Helsepedagogikk.</em></p><p><em>Opplæring av pasienter og pårørende er en av helseforetakets hovedoppgaver (Lov om spesialisthelsetjeneste §3-8). Lærings- og mestringssenteret (LMS) har en rolle i dette arbeidet som en støtte til avdelingene sitt arbeid på dette området.&#160;&#160;</em></p><p>&#160;</p><p>Anbefalt litteratur&#58;</p><p><span style="line-height&#58;115%;font-family&#58;&quot;calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size&#58;11pt;"><font color="#000000">Risan m.fl.(2009)&#58; Håndbok for ferske forelesere. Universitetsforlaget.</font></span></p>Pasienter og pårørende4
KOLS-KURS3756307.10.2018 21:25:05923https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKOLS-KURS1 dag<p>Minst 200 000 nordmenn har kols. I følge WHO vil kols være den tredje hyppigste dødsårsak i verden i 2020. Kolskurset gir deltakerne oversikt over sykepleie til personer&#160;med kols, både i stabil fase og ved forverring. Kurset omhandler spesielt inhalasjonsmedikasjon, oksygenbehandling og aktivitet/ sekretmobilisering.</p>Medisin;Sjukepleie1
Brannvernundervisning type B3707916.02.2018 13:06:541876https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxDialysen, Medisinsk klinikk;Trondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBrannvernundervisning type B1,5 timer<p>​<strong>Hovedmomentet i denne øvelsen er bevisstgjøring om brannvern ved egen arbeidsplass.</strong></p><p><strong>Tema&#58;</strong></p><p><strong>- </strong>Kort gjennomgang av prosedyrer og rutiner ved enheten.</p><p>- Plassering av, og informasjon om tilgjengelig slokkeutstyr.</p><p>- Informasjon om aktive og passive brannverntiltak i arealet.</p><p>- Gjennomgang av tilgjengelig rømningsveier.</p><p>- Informasjon om hvordan man varsler brann.</p><p>&#160;</p><p>Gjennonføres normalt i tilknytning til egne arealer.</p><p>Se forøvrig <span style="line-height&#58;115%;font-family&#58;&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size&#58;12pt;"><a href="http&#58;//eqsstolav/cgi-bin/document.pl?pid=stolav&amp;DocumentID=18355&amp;UnitID=1197"><span style="line-height&#58;115%;font-family&#58;&quot;calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size&#58;11pt;"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0000ff">Prosedyre 18355 Brannvernundervisning</font></span></span></a></span></p><p><span class="ms-rteFontSize-2" style="line-height&#58;115%;font-family&#58;&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Det anbefales 18 plasser per kurs.</span></p>Brannvern1
Forflytningsteknikk46310817.09.2018 08:57:30222https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxKristiansundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromForflytningsteknikkdagskurs<p>​Kurset er et dagskurs for forflytningsveiledere og for andre med interesse for&#160;forflytningsteknikk.</p><p>Målsettingen med kurset er at forflytningsveiledere skal&#160;få&#160;nok kunnskap for å kunne være&#160;ressurspersoner på forflytning i egen seksjon, samt å kunne holde interne forflytningskurs.&#160;<br><br>Grunnleggende teori om forflytning samt&#160;aktuelle&#160;lover og forskrifter vil bli presentert. Det vil også&#160;være rom for at kursdeltakerne&#160;tar opp&#160;aktuelle problemstillinger fra egen praksis. &#160;<br><br>Viser til <a href="http&#58;//eqshmr.helsemn.no/?pid=hmr&amp;DocumentID=44"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">EQS Id 44 Forflytningsteknikk - Opplæringsplan klinisk personell</font></span></a></p><p>Kurset blir holdt hvert år i Ålesund og annethvert år i Kristiansund og Molde. <br></p><p>Bedriftsergoterapeut&#160;Emma&#160;Vindal og&#160;bedriftsfysioterapeut&#160;Lena Nesse Elvehøy er&#160;kursholdere. <br><br>Ta med niste - vi serverer te/kaffe og frukt</p>HMS1