Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Kurskatalogen

  • Tittel Kurskatalogen

 

 

TEST_HEMIT Klasserom PP67748621.01.2019 12:42:238https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxAbels hustext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromTEST_HEMIT Klasserom PP30 min.<p>​Kommer...</p>IKT0
TEST_HEMIT Klasserom ANO67748321.01.2019 12:41:238https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxAbels hustext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromTEST_HEMIT Klasserom ANO30 min.<p>​Kommer.</p>IKT0
TEST_HEMIT ElæringEkstern ANO67748121.01.2019 12:40:0611https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-EksternNettbasertTEST_HEMIT ElæringEkstern ANO1 min.<p>​Kommer...</p>IKT0
TEST_HEMIT ElæringEkstern PP 67747821.01.2019 12:38:139https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-EksternNettbasertTEST_HEMIT ElæringEkstern PP1 min.<p>​Kommer...</p>IKT0
TEST_HEMIT Elæring ANO67747621.01.2019 12:52:2025https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-NettbasertTEST_HEMIT Elæring ANO1 min.<p>Kommer...​</p>IKT0
TEST_HEMIT Elæring PP67747121.01.2019 12:52:5814https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-NettbasertTEST_HEMIT Elæring PP1 min<p>​Kommer...</p>IKT0
TEST_HEMIT VideoEkstern ANO67746721.01.2019 12:31:1212https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-EksternVideoTEST_HEMIT VideoEkstern ANO<p>Kommer...​</p>IKT0
TEST_HEMIT VideoEkstern PP64455221.01.2019 12:29:0710https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-EksternVideoTEST_HEMIT VideoEkstern PP2 min<p>Kommer...​</p>IKT0
TEST_HEMIT Video ANO64455021.01.2019 12:27:2512https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-VideoTEST_HEMIT Video ANO2 min<p>​Kommer...</p>IKT0
TEST_HEMIT Video PP64454721.01.2019 12:24:078https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-VideoTEST_HEMIT Video PP2 min<p>Kommer...​</p>IKT0
KLP - Informasjonsmøte3809307.01.2019 09:49:455564https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim;Orkdaltext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKLP - Informasjonsmøte1,5 timer<p>St. Olavs hospital inviterer til KLP- dager. Bli oppdatert på dine pensjonsrettigheter! </p><p>I tillegg til den faste månedlige pensjonveiledningsdagen KLP har på St. Olavs hospital&#160;blir det åpent informasjonsmøte fra KLP&#160;6.&#160;februar. </p><p>Informasjonsmøtene vil inneholde informasjon om rettigheter og muligheter i pensjonsordningen. </p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>Har du behov for personlig samtale om KLP&#58;</p><ul><li>send e-post til&#58; <a href="mailto&#58;KLP@stolav.no"><span style="text-decoration&#58;underline;">KLP@stolav.no</span></a>&#160;</li></ul><font color="#005d8f" face="MinionPro-Regular" size="1"><font color="#005d8f" face="MinionPro-Regular" size="1"><font color="#005d8f" face="MinionPro-Regular" size="1"></font></font></font>4
HNT, KIR LE, INT: Prismaflex grunnkurs64152621.01.2019 13:45:5430https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHNT, KIR LE, INT: Prismaflex grunnkurs5 timer<p>​Grunnleggende kurs i nyreerstattende behandling med Prismaflex. </p>Medisin;Sjukepleie1
HNT, KIR-LE, INT: Barn på respirator64139621.01.2019 08:48:1433https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHNT, KIR-LE, INT: Barn på respirator2 timer<p>​Møte om små barn på respirator.</p>Anestesi;Medisin;Sjukepleie1
PSYK LE Selvmords- og voldsrisikovurdering Vedlikehold62949121.01.2019 07:48:039https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK LE Selvmords- og voldsrisikovurdering Vedlikehold2 timer<p>​​Kurset holdes to ganger i året for ansatte med behandlingsansvar. </p><p>Krav til&#160;vedlikehold minimum hvert andre år.<span aria-hidden="true"></span></p>Psykiatri1
PSYK LE Selvmords- og voldsrisikovurdering Introduksjon57299121.01.2019 07:48:09275https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK LE Selvmords- og voldsrisikovurdering Introduksjon2 timer<p>​Kurset holdes to ganger i året for ansatte med behandlingsansvar. </p><p>Introduksjonen er&#160;spesielt rettet mot nyansatte. </p>Psykiatri1
KIR - Kurs i Elements saksbehandler62955321.01.2019 07:57:397https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNamsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKIR - Kurs i Elements saksbehandler2 timer<p>​Kurs Elements Saksbehandler</p>1
Gulvvedlikehold60571718.01.2019 12:20:06118https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGulvvedlikehold2 timer<p>Kurset gir innføring i hvordan gulvvedlikehold utføres i det daglige renholdet​</p>Kvalitet og sikkerheit4
Temadager HR (Levanger og Namsos)3816518.01.2019 07:54:301778https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevanger;Namsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromTemadager HR (Levanger og Namsos)2 timer<p><em><strong>Temadagene HR gjennomføres månedlig. Innholdet vil være tema fra endringer/oppdateringer i de personaladministrative systemer (PRS) vi bruker, samt tidsaktuelle temaer innenfor hele personalområdet. Dagene er ikke tenkt å være dyptgående 'kurs', men mer ha karakter av at vi skal informere relativt bredt omkring 3-5 tema hver dag. &#160;,Det er ønskelig at deltakerne kommer med forslag til aktuelle tema for dagene. Endelig invitasjon med program vil foreligge ca. 1 uke før dagene.&#160;</strong></em></p><p>&#160;</p>Kvalitet og sikkerheit;Ledelse13
Resuscitering (HLR) av nyfødte - «Golden Minute»3741103.01.2019 06:52:462314https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesund;Volda;Molde;Kristiansundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromResuscitering (HLR) av nyfødte - «Golden Minute»2,5 timer<p>​<strong>Opplæringsplan</strong></p><h2>Hensikt</h2><p>Teoretisk gjennomgang av nasjonal algoritme for resuscitering av nyfødte, som baserer seg på studier og data som foreligger internasjonalt /ILCOR, samt nasjonalt/<a href="http&#58;//nrr.org/images/pdf/Nyfodte.pdf">Norsk Resuscitasjonsråd</a>.</p><p>Fokuset ligger på de første minuttene i akutte situasjoner med uventet dårlig nyfødt (A/B). På fødeavdelingene som ikke har kompetanse innen nyfødtmedisin er stabilisering av nyfødt også tema (A/B/C/D). </p><p>Hovedfokuset ligger altså på resusciteringsfasen, men ved fødeavdelinger uten nyfødt intensiv avdeling inkluderes også &#160;post-resusciteringsfasen.</p><h2>Bakgrunn</h2><p>Spesialisthelsetjenesteloven § 2-22 stiller forsvarlighetskrav&#58; <em>&quot;Helsetjenester som tilbys eller ytes i henhold til denne loven, skal være forsvarlige.&quot; </em></p><p>Helsepersonelloven § 16&#58; <em>&quot;Virksomhet som yter helsehjelp, skal organiseres slik at helsepersonellet blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter.&quot;</em> Ledelsen har altså ansvaret for at driften er organisert på en måte som gjør det mulig for helsepersonellet å oppfylle plikten til forsvarlig yrkesutøvelse.</p><p>Veilederen «<a href="https&#58;//helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/245/Et-trygt-fodetilbud-kvalitetskrav-til-fodselsomsorgen-IS-1877.pdf">Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen</a>» utgitt av Helsedirektoratet i desember 2010 stiller krav til undervisning og praktisk trening&#58;</p><p><em>&quot;Obligatorisk praktisk trening og teoretisk gjennomgang av akutte situasjoner på fødeavdelingen (blødninger, vanskelig skulderforløsning, operative forløsninger, gjenopplivning osv.) minimum to ganger pr. år. Oppmøte loggføres.&quot;&#160;</em></p><h2>Ansvar</h2><p>Klinikksjef/avdelingssjef har ansvar for at nødvendig opplæring og oppfølging blir gitt.</p><p>Seksjonsleder har ansvar for å legge til rette for opplæring og oppfølging.</p><p>Den enkelte ansatte er ansvarlig for å ta i mot den opplæringen som blir gitt og varsle nærmeste leder om behov for opplæring eller repetisjon av opplæring. </p><h2>Målgruppe </h2><p>Anestesilege, anestesisykepleier, barnelege, jordmor, barnepleier, gynekolog, LIS lege. </p><p>Alle som er medlem av behandlingsteamet rundt et uventet dårlig nyfødt barn.</p><h2>Forkunnskaper</h2><p>Les gjennom nasjonale retningslinjer for nyfødtresuscitering - se <a href="http&#58;//nrr.org/images/pdf/Nyfodte.pdf">Norsk Resuscitasjonsråd </a>og gjeldende&#160;lokal prosedyre.&#160;</p><p><a href="http&#58;//nrr.org/images/nedlasting/pdf/nyfdt3.png">Retningslinjer 2015</a></p><h2>Kunnskapskrav</h2><p><span style="text-decoration&#58;underline;">Læringsmål</span>&#58; </p><p>Oppdatert kunnskap om resuscitering av nyfødte / akuttprosedyrer</p><p>Kunne identifisere og iverksette aktuelle tiltak som assistert ventilasjon, varsling, hjertekompresjon </p><p>Forstå betydningen av ledelse, kommunikasjon og tverrfaglig samarbeid</p><p>Ferdighetstrening i resusciteringstiltak når det gjelder dårlig nyfødt&#160; </p><p>Elektronisk registrering av gjennomført opplæring&#160;</p><h2>Rammefaktorer</h2><p>«Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen» utgitt av Helsedirektoratet i desember 2010 stiller krav til undervisning og praktisk trening minimum to ganger pr.år – oppmøte loggføres. </p><p>Teoretisk og praktisk gjennomgang varighet&#58; 2,5 timer</p><p>Undervisningsrom&#58; møterom/auditorium og fødestue/operasjonsstue&#160;</p><h2>Innhold</h2><p>Algoritme for resuscitering av nyfødte&#58; </p><p>Vurdering av barnet</p><p>Avnavling</p><p>Ventilasjon – bruk av neopuff/bag, frie luftveier (sug/posisjon)</p><p>Oksygentilførsel</p><p>Monitorering av barnet (pulsoksymeter/ekg/endetidalCO<sub>2</sub>)</p><p>Brystkompresjon</p><p>Medikament – navlekateter/intraossøs</p><p>Varmekonservering</p><p>Kommunikasjon / ledelse</p><p>Praktisk trening i resuscitering av nyfødte; bruk av bag/neopuff/brystkompresjon</p><h2>Foreløpig årsplan 2019&#160;<br></h2><table width="100%" class="ms-rteTable-default" cellspacing="0"><tbody><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width&#58;33.33%;">​<strong>Sykehus</strong></td><td class="ms-rteTableOddCol-default" style="width&#58;33.33%;"><strong>​Vår 2019</strong></td><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width&#58;33.33%;"><strong>​Høst 2019</strong></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">​Kristiansund</td><td class="ms-rteTableOddCol-default"><br></td><td class="ms-rteTableEvenCol-default"><br></td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">​Molde</td><td class="ms-rteTableOddCol-default"><br></td><td class="ms-rteTableEvenCol-default"><br></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">​Volda</td><td class="ms-rteTableOddCol-default">29.01.19<br></td><td class="ms-rteTableEvenCol-default"><br></td></tr><tr class="ms-rteTableFooterRow-default"><td class="ms-rteTableFooterEvenCol-default" rowspan="1"><p>​<span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Ålesund</span></p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"></span>&#160;</p></td><td class="ms-rteTableFooterOddCol-default" rowspan="1"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">08.01.19</span><br></td><td class="ms-rteTableFooterEvenCol-default" rowspan="1"><br></td></tr></tbody></table><p>&#160;</p>Kvalitet og sikkerheit;Pediatri7
Kurs i Basal hjerte- lunge redning57019511.09.2018 13:19:171072https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNamsos;Levangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKurs i Basal hjerte- lunge redning1, 5 time<p>​Kurs i Basal hjerte- lunge redning, med stor vekt på praktisk trening. Spesiellt for ansatte i Senter for intern service, Senter for virksomhetsstøtte og utvikling, Klinikk for medisinsk service og poliklinikker og avdelinger som ikke har egne interne kurs.</p><p>Det anbefales å ta e-læringskurset HHLR før eller etter kurset, dette ligger i Læringsportalen.</p>Medisin6
Webinar: Hvordan styre prosjekter mot suksess?65414317.01.2019 15:28:5757https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxAnnettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromWebinar: Hvordan styre prosjekter mot suksess?1 time<p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;">Sitter du i styringsgrupper for prosjekter ved ditt helseforetak, og ønsker å lære mer om hvordan bidra til å få vellykkede prosjekter som gir nytteverdi for ditt helseforetak?</strong><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;"> Da bør du melde deg på&#160;dette webinaret.</strong> <br style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;box-sizing&#58;border-box;"></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;">Webinaret gjennomføres som 1 times Skype-kurs. Møteinnkallelse med Skype-lenke sendes ut til alle påmeldte i forkant av kurset.<br style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;box-sizing&#58;border-box;"></p><div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;"><br>Læringsmål</strong></div><strong><font face="Thread-000038f8-Id-00000034" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;box-sizing&#58;border-box;"></font></strong><ul style="margin&#58;5px 20px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;box-sizing&#58;border-box;">Bli bevisst på suksessfaktorer som gjør at prosjekter lykkes</li><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;box-sizing&#58;border-box;">Bli bevisst på viktigheten av at prosjekter er godt forankret i øvrige virksomhetsplaner og målsettinger</li><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;box-sizing&#58;border-box;">Lære mer om gevinstrealisering og endringsledelse</li><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;box-sizing&#58;border-box;">Lære mer om risikostyring av prosjekter</li><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;box-sizing&#58;border-box;">Få praktiske tips til arbeid i prosjektenes styringsgrupper</li><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;box-sizing&#58;border-box;">Få praktiske tips til innhold og godkjenning av styrende dokumenter</li></ul><div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"></div><div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;"></strong></div><div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;"><br>Innhold</strong></div><ul style="margin&#58;5px 20px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;box-sizing&#58;border-box;">Hvorfor feiler prosjekter, hvordan øke sjansen for å lykkes</li><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;box-sizing&#58;border-box;">Hva er eierstyring&#58; Roller, oppgaver og ansvar</li><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;box-sizing&#58;border-box;">Prosjekteierrollen</li><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;box-sizing&#58;border-box;">Øvrige roller i prosjektenes styringsstruktur</li><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;box-sizing&#58;border-box;">Faseinndeling og faseoverganger – hvordan sikre størst nytteverdi når forutsetningene endres</li><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;box-sizing&#58;border-box;">Sentrale styringsdokumenter</li><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;box-sizing&#58;border-box;">Målbeskrivelser</li><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;box-sizing&#58;border-box;">Nyttestyring, endringsledelse og gevinstrealisering</li><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;box-sizing&#58;border-box;">Risikostyring</li></ul><div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"></div><div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;"></strong></div><div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;"><br>Målgruppe</strong><br style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;box-sizing&#58;border-box;">Webinaret egner seg for alle som deltar i regionale programstyrer og andre styringsgrupper for prosjekter, prosjekteiere, prosjektledere og andre som har iverksatt prosjekter og har forventninger til resultatene.</div><div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><br style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;box-sizing&#58;border-box;"></div><div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"></div><div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;"></strong></div><div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;"></strong></div><div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;">Kursholder</strong><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;">e</strong></div><div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;">Astrid Bjørgum, gruppeleder for Prosjekt og Jon Gausdal, Prosjektkoordinator, begge fra Hemit (Helse Midt-Norge IT).<br></div><p>​</p>IKT;Ledelse;Merkantile fag1
GynFødeBarsel SL studiedag februar 1965343717.01.2019 14:14:5727https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGynFødeBarsel SL studiedag februar 197<p>​Studiedag med forkus på livsstil</p>Fødselshjelp;Sykepleie3
Forskningsforståelse og kunnskapshåndtering - LM 11, 12, 24 og 25 i Felles kompetansemål(FKM) for LiS 148779623.11.2018 12:07:01797https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxVideokonferanse, ring 998075;Ring 998075 frå videomøterommet;Ringe 998075 frå videomøterommettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromForskningsforståelse og kunnskapshåndtering - LM 11, 12, 24 og 25 i Felles kompetansemål(FKM) for LiS 13 timar<h4>Målgruppe</h4><p><strong>Kurset er obligatorisk for LiS 1 i HMR HF - du kan velge ein av kursdagane som er annonsert her. </strong></p><p>Er også ope for andre interesserte tilsette</p><p>Kurset vil vere i utvikling innhaldsmessig i tida framover.</p><h4>Mål</h4><p>FKM LM-11 Forstå grunnleggende epidemiologiske og statistiske begreper.</p><p>FKM LM-12 Kjenne til vanlige studiedesign, hvilke forskningsspørsmål de kan svare på, og styrker og svakheter ved de ulike design.</p><p>Læringmålene skal danne et minimumsgrunnlag for feltet definert som kjennskap til de mest brukte epidemiologiske og statistiske begrepene, og forskjellige forskningsdesign med deres styrker og svakheter. De mest brukte epidemiologiske og statistiske begrepene regnes å være&#58;<br>- prevalens, insidens, overlevelse og dødelighet,<br>- mål for gjennomsnitt, median, standard deviasjon, varians og konfidensintervall<br>- odds ratio, absolutt og relativ risiko, og NNT (number needed to treat)<br>- konfundering og interaksjon (forstå forskjellen mellom disse)<br>De vanligste studiedesign er&#58; randomiserte studier, kohort-studier, kasus-kontrollstudier, kasusserier/pasientserier og kvalitative studier<br>Vekten er lagt på å forstå og kunne anvende forskning i praktiske sammenhenger, slik dette er formulert under temaet Kunnskapshåndtering. LIS må kunne vurdere og tilegne seg forskningskunnskap som er generert ved hjelp av de vanligste studiedesign, datakilder og vitenskapelige kvalitative og kvantitative metoder.</p><p>FKM LM-24&#160;Kjenne til hvordan finne den mest pålitelige, relevante og kortfattede kunnskapen fra forskning (kunnskapspyramiden).</p><p>FKM LM-25 Under veiledning kunne formulere gode, søkbare spørsmål fra egen praksis, gjennomføre søk i relevante kilder, kritisk vurdere forskningsgrunnlaget ved hjelp av sjekkliste og bruke konklusjonene til å forbedre egen praksis (kunnskapssirkelen).</p><p>Forskningsbasert kunnskap, integrert med klinisk, erfaringsbasert kunnskap og pasientens verdier og preferanser, kan brukes til å forbedre helsetjenesten, innen rammen av kunnskapsbasert praksis. </p><p>Å kunne identifisere, tolke og benytte forskningsbasert kunnskap i egen praksis er en viktig del av legers grunnkompetanse.</p><h4>Forkunnskaper</h4><p>Gjennomførte e-kurs i <a href="/Sider/Kurskatalogen.aspx#k=kunnskapsbasert%20praksis">Kunnskapsbasert praksis 1-5</a>&#160;- ligg i Læringsportalen</p><h4>Innhald</h4><p>Det vert innlegg knytt til følgande 6 prinsipp&#58;</p><ol><li>Reflektere over egen praksis</li><li>Formulere PICO-spørsmål</li><li>Finne forskningsbasert kunnskap gjennom litteratursøk</li><li>Kritisk vurdere forskningsbasert kunnskap</li><li>Anvende forskningsbasert kunnskap sammen med erfaringsbasert kunnskap og brukerens behov</li><li>Evaluere egen praksis</li></ol><h4>Gjennomføring</h4><p>Ulike legar vil bidra.</p><p><span class="ms-rteForeColor-2">Husk! Ta gjerne med din eigen pc!</span><br></p><p>Videokonferanse - <strong>innringingsmummer&#58; 998075</strong></p>2
Nye trendar i medisinsk forsking - LM 10 i Felles kompetansemodul i spesialiseringsløpet for LiS3779717.01.2019 13:49:24747https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxVideoundervisning: Innringingsnummer 998075 ;Videoundervisning, ring 998075;Ring 998075 frå alle videomøterom;Ring konferansenummer: 999889text/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromNye trendar i medisinsk forsking - LM 10 i Felles kompetansemodul i spesialiseringsløpet for LiS1 time 15 min<h4>​<span class="ms-rteThemeForeColor-5-5">Målgrupper</span></h4><p><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-5 ms-rteFontSize-3"><strong>Førelesninga er obligatorisk for LIS 1 legar – gjeld LM-10 i Felles kompetansemodul i spesialiseringsløpet for LiS. </strong></span></span></p><p><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-5 ms-rteFontSize-3">Open for alle tilsette og gir eit spennande innblikk i ulike forskingsprosjekt i&#160; HMR.&#160;<span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-5 ms-rteFontSize-3">Temaene vil veksle frå arrangement og vil omhandle forskingsprosjekt frå alle fire sjukehusa i HMR HF.</span></span></span></span></span></span></p><p><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-5 ms-rteFontSize-3">Undervisninga vil verte arrangert to -&#160; tre gonger pr år - vår og haust. </span></span></span></span></span></span></p><h4><span class="ms-rteThemeForeColor-5-5">Tidspunkt&#160;</span></h4><p><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2 ms-rteThemeForeColor-6-0">14.05-14.15&#58; Registrering</span></span></p><p><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteStyle-Normal"><strong class="ms-rteFontSize-2 ms-rteThemeForeColor-6-0"></strong></span></p><p style="margin&#58;0px;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2 ms-rteThemeForeColor-6-0" lang="NO-NYN" style="margin&#58;0px;">14.15-15.15 Innleiing. Solveig Roth Hoff, seksjonsoverlege radiologisk avdeling,Ålesund. Førsteamanuensis ved Institutt for sirkulasjon og billeddiagnostikk, NTNU</span></p><p style="margin&#58;0px;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2 ms-rteThemeForeColor-6-0"><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2 ms-rteThemeForeColor-6-0" lang="NO-NYN" style="margin&#58;0px;">Presentasjon av tre forskingsprosjekt i HMR</span><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2 ms-rteThemeForeColor-6-0" lang="NO-NYN" style="margin&#58;0px;">&#160;</span></span></p><p style="margin&#58;0px;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2 ms-rteThemeForeColor-6-0" lang="NO-NYN" style="margin&#58;0px;"></span></p><p style="margin&#58;0px;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2 ms-rteThemeForeColor-6-0" lang="NO-NYN" style="margin&#58;0px;">Dei som skal halde innlegg denne gongen er forøvrig</span></p><p style="margin&#58;0px 0px 0px 48px;text-indent&#58;-18pt;"><font class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2 ms-rteThemeForeColor-6-0"><span lang="NO-NYN" style="margin&#58;0px;"><span style="margin&#58;0px;">1)<span style="margin&#58;0px;line-height&#58;normal;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;normal;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span></span></span><span lang="NO-NYN" style="margin&#58;0px;">NORDSTEN studien –klinisk randomisert multisenterstudie for pasientar med lumbal spinal stenose. Erland Hermansen, seksjonsleiar Ortopedisk avdeling, Ålesund</span></font></p><p style="margin&#58;0px 0px 0px 48px;text-indent&#58;-18pt;"><font class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2 ms-rteThemeForeColor-6-0"><span style="margin&#58;0px;"><span style="margin&#58;0px;">2)<span style="margin&#58;0px;line-height&#58;normal;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;normal;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span></span></span>Mobilapplikasjon for smertevurdering ved hodepine. Magnus Tallaksen Reiestad, psykolog, psykisk helsevern for barn og unge, BUP Molde, Risiko for sekundærcancer etter strålebehandling av pasientar med cancer prostata. Bjørg Yksnøy Aksnessæther, overlege, Kreftavdelinga, Ålesund</font></p> <font face="Calibri"></font><font size="3"></font><font color="#000000"></font><font face="Times New Roman"></font><p><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-5"><strong></strong></span></span></p><p><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-5"><strong>Videoundervisning&#58; Ring inn frå alle møterom!</strong></span></span></p><p><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-5"><strong>Velkomne!</strong>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</span></span></p>Forsking2
Pedagogikk og kommunikasjon for LiS 145401915.01.2019 07:21:551304https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMolde;Kristiansund;Ålesund;Voldatext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPedagogikk og kommunikasjon for LiS 11 dag<h3>​Bakgrunn</h3><p><span class="ms-rteThemeForeColor-6-0"><a href="https&#58;//lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-08-1482?q=spesialistforskriften"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger(spesialistforskriften)</font></span></a>&#160;legg føringar&#160; for innhaldet i utdanning. Dette omhandlar både kliniske læringsmål(KLM) og læringsmål knytt til felles kompetansemodular(FKM). Læringsaktivitetar skal bidra til dokumentasjon av gjennomført utdanning. I dette kurset vil omhandle tema knytt til kommunikasjon og pedagogikk og er ein obligatorisk læringsaktivitet knytt til LiS 1 utdanninga i HMR HF.</span></p><h3>Målgruppe</h3><p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">LiS 1 legar i Helse Møre og Romsdal HF</span></p><h3>Læringsmål</h3><h4><strong>Kommunikasjon</strong></h4><p><span class="ms-rteThemeForeColor-6-0">LM<span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">-14&#160;God kommunikasjon og </span><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"></span><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">grunnleggende kommunikasjonsteori. Ha kunnskap om betydningen av god kommunikasjon og kjennskap til grunnleggende kommunikasjonsteori.</span><br class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">LM-15 Bruke kommunikasjon for presis diagnostikk. Kunne bruke kommunikasjon effektivt for å innhente og forstå pasientens perspektiver som grunnlag for presis diagnostikk. </span><br class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">LM-16 Formidle relevant informasjon til en tredjeperson. Kunne kommunisere med andre slik at det styrker deres muligheter til å formidle relevant informasjon til en tredjeperson (pasient, annet helsepersonell osv.).</span><br class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">LM-17 Grunnleggende prinsippene for veiledning og supervisjon. Kjenne til de grunnleggende prinsippene for veiledning og supervisjon, og kunne reflektere over å være i en læringsprosess gjennom veiledning og supervisjon.</span><br class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Lm-18 Styrker og svakheter i egne kommunikasjonsferdigheter. Kjenne styrker og svakheter i egne kommunikasjonsferdigheter og vite hvordan man kan få tilbakemeldinger og oppdatere sine ferdigheter.</span></span></p><h3><span aria-hidden="true"></span><span aria-hidden="true"></span>Forarbeid 1 - kommunikasjon (muntlig)&#58;</h3><p>Førebu case frå eigen praksis der du har reflektert over eigen kommunikasjon overfor pasientar/ pårørande eller overfor kollegaer. Før kurset bes kvar enkelt deltaker om å forberede muntlig ei problemstilling der ein pasient får ein «ubehagelig» medisinsk behandling/diagnostikk (for eksempel &#160;venepunksjon, spinalpunksjon, gastroskopi, koloskopi , lokalbedøvelse i huden). Gjerne kom med konkrete ord hvordan pasienten og legen uttalar seg.</p><p>Før kursstart bes hver enkelt deltaker om å forberede <em>enten en case eller en konkret problemstilling</em> som gjelder opplæring av pasienter og/eller pårørende. Denne skal fremføres muntlig, men det kan være en fordel at den er skrevet ned for deltakerens egen del. </p><h4><strong>Pedagogikk</strong></h4><h4>Pasient- og brukermedvirkning</h4><h4><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2 ms-rteThemeForeColor-2-0">LM-48 Kunne involvere pasienter, pårørende, brukerrepresentanter og framtidige brukere som aktive parnere på det nivå partnerne selv ønsker i et likeverdig samarbeid for å ivareta brukermedvirkning på individnivå.</span></span></h4><h4>Pasient- og pårørendeopplæring</h4><p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">LM-52 Ha kunnskap om hva pasientopplæring betyr for behandlingskvalitet.<br>LM-53 Kunne identifisere og konkretisere individuelle behov for opplæring og legge til rette for læring og mestring.<br>LM-54 Ha kunnskap om metoder og pedagogiske prinsipper for å planlegge, gjennomføre og evaluere opplæring av pasienter og pårørende i samhandling med relevante profesjonsgrupper. </span></p><h4>Samhandling</h4><p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">LM-56 Kunne samhandle i tverrfaglige team slik at det blir et likeverdig samarbeid, hvor hele teamets kompetanse brukes optimalt, og kunne benytte samarbeidet til å lære av de andre medlemmenes kompetanse.</span></p><h3>Forkunnskapar</h3><p>Gjennomført e-læringar&#58;</p><p><a href="/Sider/Helsepedagogikk-–-helsefremming.aspx">Helsepedagogikk - helsefremming</a></p><p><a href="/Sider/Helsepedagogikk-–-pedagogikk.aspx">Helsepedagogikk - pedagogikk</a></p><h3>Forarbeid 2 - pedagogikk (muntleg) </h3><h4>Alternativ a&#58; Case</h4><p>Med «case» meiner vi her ein reell eller tenkt situasjon for ein enkelt pasient eller pårørande der du beskriver vedkommende sin situasjon helsemessig og sosialt, og ønsker å diskutere med LIS-gruppa og kursledere om det er nokre opplæringstilbud som kan være til nytte for denne personen. Gjer gjerne ein forundersøkelse om det finnes opplæringstilbud i helseforetaket som er relevante for pasienten eller pasientgruppen i casen din (<a href="https&#58;//helse-mr.no/Documents/LMS/Aktivitetsplan%20V%c3%a5r%202018.pdf" target="_blank">oversikt over kurs/gruppetilbud i Helse Møre og Romsdal finn du her</a>). Det bør inngå i diskusjonen kva slags øvrig oppfølging som er ønskelig mht konsultasjonar, behandling med meir frå spesialisthelsetjenesten og/eller kommunehelsetjenesten. </p><p>Dersom du brukar ein reell case må det anonymiseres ved å benytte ikke-reelle navn, bosted og andre detaljer som kan gjere det lett å identifisere den omtalte personen. </p><h4>Alternativ b&#58; Problemstilling</h4><p>Med «problemstilling» meiner vi her eit tema som kan være aktuelt for læring og mestring. For eksempel kan du presentere forbedringsidear mht eit opplæringstilbud som du har deltatt i, forslag til nye tiltak i en avdeling eller kommune som du har fått kjennskap til som kan bidra til eit bedre helhetlig tilbud for pasientane eller dei pårørende der etc. </p><h4>Brukermedvirkning, metoder med mer</h4><p>I forbindelse med beskrivelsen av casen eller problemstillingen bør du ha tenkt gjennom korleis brukermedvirkning for den enkelte pasient og/eller pårørende kan ivaretas, eller korleis man kan få til god brukermedvirkning i utvikling av opplæringstiltak. Vurder også gjerne korleis undervisningstilbuda bør legges til rette for å være relevante, tilgjengelige og ha god kvalitet. </p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span aria-hidden="true"></span><span aria-hidden="true"></span><a href="https&#58;//helsedirektoratet.no/leringsmal-i-felles-kompetansemoduler-del-1-3-spesialistutdanning-for-leger#pasient--og-brukermedvirkning-%e2%80%93-fkm"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">Lenke til utfyllande beskrivingar - Helsedirektoratet</font></span></a><span aria-hidden="true"></span></span></p><h3>Innhaldet</h3><p><span class="ms-rteThemeForeColor-6-0">Kurset vert todelt under følgande overskrifter&#58;</span></p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-6-0">1. Kommunikasjon i behandlingsrelasjon og mellom helsepersonell</span></p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-6-0">2. Pedagogikk i pasient- og pårørandeopplæring</span></p><h3>Praktisk</h3><p>Kurset vert arrangert ved alle fire sjukehus og ein kan delta der det passar best i arbeidsplanen, men ein bør forstrinnsvis delta ved eigen tenstestad.</p><p><strong>Ta med mat og drikke etter eige behov.</strong></p><p><strong>Fagleg ansvar&#58;</strong></p><p>Stephan Karl Otto Rossner, anestesioverlege Klinikk for akuttbehandling</p><p>Torild Kvisvik og Espen Ervik, Lærings- og meistringssenteret/ Fagavdelinga&#160;Helse Møre og Romsdal HF</p>Pasienter og pårørende3
Studiedag, gyn, føde og barsel SL65341617.01.2019 13:49:1526https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromStudiedag, gyn, føde og barsel SL08.30-15.30<p>​Fagdag med hovedfokus på livsstil</p>Fødselshjelp;Sykepleie0
PSYK NA Organisk psykiatri og rus65254917.01.2019 09:45:0840https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNamsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK NA Organisk psykiatri og rus6,5<p>Dagskurs for pers ved klinikk for psykisk helsevern og rus. Ta med matpakke, se program under kursmateriell​</p>Psykiatri1
HHLR instruktørkurs (Hjerte- lungeredning for helsepersonell)3738917.01.2019 08:01:033440https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim;Simulatorsenteret, etg U1, AHL bygget;St Olavs hospital, Simulatorsenteret, AHL, U1text/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHHLR instruktørkurs (Hjerte- lungeredning for helsepersonell)1 dag, 8 timer<p>​Kurs for ansatte ved St. Olavs Hospital som skal bli HHLR instruktør. Disse kan etter endt kurs holde avdelingsvise HHLR kurs ved sykehuset. </p><p>Dagen består av både HHLR grunnkurs og HHLR instruktørkurs.</p><p><strong>Minner om at det er bindende påmelding! </strong></p><p><strong><strong>Det er stor interesse for å delta og vi ønsker å fylle opp kursene. <strong>Skulle du likevel være forhindret fra&#160;deltakelse må det gis beskjed til HLR-koordinator Kaja Flatøy.</strong></strong></strong></p>3
Talegjenkjenning i DocuLive for behandler/lege3815721.06.2018 07:43:54786https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMolde;Kristiansund;Ålesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromTalegjenkjenning i DocuLive for behandler/lege4 timer<p>Kurset består av undervisning på datarom. Undervisning om teorien som ligger til grunn for praktisk bruk av løsningen.</p><p>Informasjon om beste arbeidsflyt mot Doculive EPJ og samspill med sekretærtjenesten.</p><p>Deltakerne får laget personlige standardtekster og bygget profil under kurset som gjør at talegjenkjenningen raskere vil fungere i klinisk praksis.</p><p>Kurset går over 4 timer.</p>IKT3
Brannvernkurs type A57775621.09.2018 10:02:11337https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBrannvernkurs type A3<p>​<span style="font-family&#58;&quot;calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size&#58;11pt;"><font color="#000000">Brannvernkurs type A på Heggstadmoen 51</font></span></p>Brannvern1
TMK, Praktisk trening avd Østmarka 64904114.01.2019 13:38:3164https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxØstmarka;Trondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromTMK, Praktisk trening avd ØstmarkaPraktisk trening 1 time <p><strong>TMK teori&#58;</strong></p><p>Deeskalering og konflikthåndtering</p><p>Lovverk, etikk og menneskerettigheter</p><p>Risikovurdering</p><p>Alle ansatte ved Østmarka som har pasientkontakt skal gjennomføre hvert tema minimum en gang pr år. Krav til deltagelse vil</p><p>for 2018 og 2019 bli slått sammen.</p><p><strong></strong>&#160;</p><p><strong>TMK praktisk trening&#58;</strong></p><p><strong>Mandager</strong> foregår trening&#160;på en av spesialpostene&#58; Nivå 1 kl 12.30 - 13.30, Nivå 2 &#160;kl 13.45 - 14.45</p><p>Se kalenderoppslag i post for hvor den enkelte mandagstrening er.</p><p><strong>Fredager</strong> foregår trening på akuttbygge&#58; Nivå 1 kl&#160;08.00 - 09.15, Nivå 2 kl 9.30 - 10.45 &#160;</p><p>Alle ansatte ved Østmarka som har pasientkontakt skal delta på praktisk trening minimum to ganger pr år.</p><p>&#160;</p><p><a href="/PublishingImages/Sider/TMK,-Praktisk-trening-avd.Østmarka-/Årshjul%20med%20sted%20og%20dato.pdf"><img width="16" height="16" class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />Årshjul med sted og dato.pdf</a></p>Psykiatri2
Hovedintensiv Fagdager vinter 201965141316.01.2019 11:35:2436https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHovedintensiv Fagdager vinter 20191 dag<p>​Fagdag for sykepleietjenesten ved Hovedintensiv, St. Olavs Hospital</p>Sjukepleie4
PSYK LE Sykdomslære Psykoser og dissosiative lidelser del 265150121.01.2019 12:00:0146https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK LE Sykdomslære Psykoser og dissosiative lidelser del 2120<div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;">&#160;</div><div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><p><span aria-hidden="true"></span><strong class="ms-rteBackColor-4">Dette temaet streames​</strong></p><p><span class="ms-rteBackColor-4"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteBackColor-4" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;17.33px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;"><em style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;box-sizing&#58;border-box;">Legg merke til at dette er </em></span><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteBackColor-4" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;17.33px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;float&#58;none;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;"><em style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;box-sizing&#58;border-box;">del to</em></span><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteBackColor-4" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;17.33px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;float&#58;none;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;"><em style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;box-sizing&#58;border-box;"> av to</em></span><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteBackColor-4" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;17.33px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;float&#58;none;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;"><em style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;box-sizing&#58;border-box;"> kursdager</em></span><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteBackColor-4" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;17.33px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;float&#58;none;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;"><em style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;box-sizing&#58;border-box;">.</em></span></span></p></div><div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><p><span aria-hidden="true"></span>Det stilles krav om at ansatte i klinikken deltar ved nyansettelse og dernest vedlikehold hvert 2. år. Klinikkvise prioriteringer av tema kan forekomme (eks. ansatte ved RKSF har krav om hyppigere deltagelse på temaet Spiseforstyrrelser). </p><p><em><strong>Godkjenning</strong>&#58;</em> Sykdomslæreserien er godkjent av NSF som meriterende med 2 timer og 30 min pr. delkurs. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordning klinisk spesialist sykepleie/spesialsykepleie.</p><p><em><strong>Streaming</strong>&#58;</em> Flere tema streames via Videokonferanse/Skype for business. Pålogging fra Skype for Business gjøres som følger&#58;</p><ol><li><div><span class="ms-rteFontSize-1">Åpne Skype for business</span></div></li><li><div><span class="ms-rteFontSize-1">Skriv inn følgende i søkefeltet (IKKE KLIPP OG LIM)&#58; </span></div></li><li><div><span class="ms-rteFontSize-1">levanger.psyk.undervisning@uc.nhn.no</span></div></li><li><div><span class="ms-rteFontSize-1">Trykk Enter</span></div></li><li><div><span class="ms-rteFontSize-1">Slå av/på lyd etter behov</span></div></li><li><div><span class="ms-rteFontSize-1">Slå av/på bilde etter behov</span></div></li></ol><p>&#160;</p><p><strong>Tema&#58;</strong></p><ul><li>Affektive lidelser I</li><li>Affektive lidelser II</li><li>Alderspsykiatri</li><li>Angst I</li><li>Angst II</li><li>Autismespektertilstander</li><li>Medikamentlære</li><li>Personlighetsforstyrrelser</li><li>Psykisk utviklingshemming</li><li>Psykoser og dissosiative lidelser I</li><li>Psykoser og dissosiative lidelser II</li><li>Rus og psykisk helsevern</li><li>Selvskading</li><li>Spiseforstyrrelser</li><li>Suicidologi</li><li>Søvn og behandling av søvnlidelser</li><li>Traumebehandling</li></ul><p>Ved spørsmål kontakt Klinisk støtte v/Asbjørn Johansen <span style="text-decoration&#58;underline;">ajohansen@hnt.no</span> / 8644.</p><br></div>Psykiatri1
Selvmordsrisikovurdering3808426.11.2018 11:31:431440https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim;Østmarkatext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSelvmordsrisikovurdering3 timer<p>​​​Kartlegging, vurdering og dokumentasjon av selvmordsrisiko.</p>2
Regional fagdag som oppfølging til forløpet "Truende for tidlig fødsel og for tidlig fødte (premature) barn"65142916.01.2019 11:48:4215https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromRegional fagdag som oppfølging til forløpet "Truende for tidlig fødsel og for tidlig fødte (premature) barn"5 timer<p>​Det inviteres herved til regional fagdag som et ledd i arbeidet med revisjon av pasientforløpet <a href="http&#58;//eqshmr/cgi-bin/document.pl?pid=hmr&amp;DocumentID=26876&amp;UnitID=82">Truende for tidlig fødsel og for tidlig fødte (premature) barn. </a></p><p>Program kommer om kort tid.</p>Pediatri;Fødselshjelp;Kvalitet og sikkerheit;Sjukepleie;Medisin1
Informasjonsmøte for LIS i ny ordning for spesialistutdanning62797716.01.2019 09:58:4826https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromInformasjonsmøte for LIS i ny ordning for spesialistutdanning1 time <p>​Informasjonsmøte for LIS som skal på ny ordning for spesialistutdanning. Veiledere er også velkomne.</p>Medisin1
Riktig hanskebruk62267521.01.2019 07:45:48209https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromRiktig hanskebruk1 time<p>​Innføring i riktig hanskebruk</p>Smittevern2
Temadag for vernombud vår 201965090115.01.2019 21:34:1850https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromTemadag for vernombud vår 20191 dag<p>​Temadag for verneombud ved St. Olavs hospital. Temadager for verneombud arangeres to ganger pr år, Disse temadagene er en del av opplæringen for verneombud og vara verneombud, og inneholder ulike tema innenfor arbeidsmiljø og HMS. Dagene arrangeres som heldagsmøter og er obligatorisk for verneombud. Tillistvalgte og ledere er velkommen til å melde seg på. Program&#160;for dagen publiseres så snart det er klart&#160;</p>HMS1
Hjerte- og lungeredning for helsepersonell (HHLR). Repetisjonskurs56547410.12.2018 12:17:55497https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesund;Kristiansundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHjerte- og lungeredning for helsepersonell (HHLR). Repetisjonskurs1, 5 timar<strong style="text-decoration&#58;underline;">Målgruppe&#58; </strong><p>Årleg repetisjonskurs for helsepersonell i hjerte- og lungeredning.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Mål med opplæringa&#58;</strong></p><p><span aria-hidden="true"></span>Etter endt kurs skal deltakarane kunne&#58;</p><ul><li>konstatere hjertestans, varsle og starte HLR åleine</li><li>utføre basal HLR som del av ei gruppe</li><li>bruke ein hjertestartar</li><li>ivareta tryggleiken til&#160;pasient, evt pårørande og kollegaer i ein hjertestanssituasjon</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Forkunnskap&#58;</strong></p><p>Gjennomfør&#160;e-læringa til NRR, med tilgang via&#160;Læringsportalen&#58; <a href="/Sider/hhlr.aspx"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">https&#58;//kurs.helse-midt.no/Sider/hhlr.aspx</font></span></a></p><p>Trykk &quot;Start kurs&quot; til høgre i bilete, e-læringa kan mellomlagrast og gjennopptakast. Trykk &quot;Registrer fullført kurs&quot; når gjennomført, så vert kurset lagt til i CV i Kompetanseportalen.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Innhold&#58;</strong></p><p>Det praktiske kurset består av&#58;</p><ul><li>gjennomgang&#160;av HHLR-plakaten</li><li>bruk av defibrillator og anna utstyr</li><li>basal HLR</li><li>HLR med toreddar-teknikk og bruk av hjertestartar</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Rammefaktorar&#58;</strong></p><strong>Nærmaste leiar er ansvarlig for å melde på deltakarane på kurset i samarbeid med HLR-instruktør.</strong>Beredskap8
AHLR-retreningskurs57006811.09.2018 12:52:52105https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxOrkdaltext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromAHLR-retreningskurs2 timer<p>​<strong>Mål med opplæringen&#58;</strong></p><p>Dette er et repetisjonskurs etter tidligere godkjent AHLR grunnkurs med repetisjon av følgende mål&#58;</p><ul><li>konstatere hjertestans, varsle og starte HLR</li><li>utføre basal HLR med enredder- og toredder-teknikk</li><li>bruke hjertestarteren og ivareta tryggheten til alle involverte</li><li>utøve AHLR etter gjeldende retningslinjer</li><li>Ha forståelse av&#160;at det er avgjørende med tydelig&#160;ledelse og rollefordeling i teamet</li><li>utøve og forstå at det er avgjørende med samarbeid og god kommunikasjon</li><li>være bevisst sin&#160;rolle i teamet</li><li>Være kjent med lokal organisering og tilpasning</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Forkunnskaper&#58;</strong></p><p>Gjennomføre&#160;e-læringen for AHLR&#160;fra NRR, med tilgang via&#160;Læringsportalen&#58; </p><p><a href="/Sider/ahlr.aspx"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">https&#58;//kurs.helse-midt.no/Sider/ahlr.aspx</font></span></a></p><p>Trykk &quot;Start kurs&quot; til høyre i bildet. &quot;Registrer fullført kurs&quot; når gjennomført, så&#160;blir kurset lagt til i CV i Kompetanseportalen. Der kan man skrive ut diplom ved å klikke på &quot;Mine Kurs&quot; og hente fram aktuelt kursbevis.</p><p>Godkjent AHLR utøver</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Innhold&#58;</strong></p><p>Det praktiske kurset består av&#58;</p><ul><li>gjennomgang av lokale varslingsrutiner og stansteam</li><li>gjennomgang av algoritme og AHLR-plakat, medikamenter og utstyr (svelgtube, defibrillator, oksygen etc)</li><li>scenariotrening med debriefing</li></ul>2
Presentasjonsteknikk - kommunikasjon i undervisning3789818.09.2018 08:37:312296https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMolde;Ålesund;Volda;Kristiansund;Namsos;Levanger;Trondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPresentasjonsteknikk - kommunikasjon i undervisning1 dag (7 1/2 time)<p>Hovedmålet med kursdagen&#160;er at du skal få videreutviklet deg som underviser! Har du ikke undervist tidligere er målet at du skal kjenne deg tryggere på ei slik rolle. Det legges opp til en uhøytidelig, spennende, krevende og morsom læringsopplevelse! </p><p>Fokus i kurset er kommunikasjon mellom mennesker i en undervisningssituasjon, det vil ikke bli lagt vekt på tekniske hjelpemiddel. </p><p>Dagen vil være praktisk retta og basert på øvinger. For egenrefleksjon&#160;vil det bli brukt videofilming av en del av øvelsene. </p><p>Deltakerne vil bli bedt om å ha med seg noen utkast til korte presentasjoner, beskrivelse av disse er vedlagt. </p><p>&#160;</p><p style="text-align&#58;center;"><em>&quot;Dette var mye morsommere enn jeg trodde!&quot;</em> (Tidligere deltaker)</p><p style="text-align&#58;center;">&#160;</p><p>Dette kurset er en del av Lærings- og mestringssenteret sitt arbeidsområde, <em>Helsepedagogikk.</em></p><p><em>Opplæring av pasienter og pårørende er en av helseforetakets hovedoppgaver (Lov om spesialisthelsetjeneste §3-8). Lærings- og mestringssenteret (LMS) har en rolle i dette arbeidet som en støtte til avdelingene sitt arbeid på dette området.&#160;&#160;</em></p><p>&#160;</p><p>Anbefalt litteratur&#58;</p><p><span style="line-height&#58;115%;font-family&#58;&quot;calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size&#58;11pt;"><font color="#000000">Risan m.fl.(2009)&#58; Håndbok for ferske forelesere. Universitetsforlaget.</font></span></p>Pasienter og pårørende1
Arbeidsglede 55+ 3699120.12.2018 11:06:34822https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim og Ørlandettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromArbeidsglede 55+4 dager<p>​<strong></strong></p><p><strong>St Olav trenger din erfaring – trenger du jobben?</strong></p><p>St Olavs Hospital har i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter satt sammen et kurs for arbeidstakerne ved sykehuset som er over 55 år.<strong> Formålet er å inspirere og motivere til forlenget yrkeskarriere for arbeidstakere med verdifull erfaringskompetanse. </strong>Dette er en storsatsing mot medarbeidere som er en nøkkelfaktor for at virksomheten skal kunne levere tjenester i tilstrekkelig omfang og med skikkelig kvalitet i tiden framover.&#160; </p><p><span lang="SV" style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Kurset våren&#160;2019&#58;</strong></span></p><p><strong>Dag 1&#58;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;27.02 ved St Olav - Møterom LA21</strong></p><p><strong>Dag 2 + 3&#58;&#160; 02.-03.04 ved Ørland Kysthotell </strong></p><p><strong>Dag 4&#58;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 08.05 ved St&#160;Olav - Møterom KS11</strong></p><p>&#160;</p><p><em>Det er helse i godt arbeid – også i helsesektoren</em></p><p>En god arbeidssituasjon og gode opplevelser gjennom jobben er en viktig del av det gode liv for mange. Eller er det heller slik at det gode liv er utenfor jobben? Hva tenker du om det?</p><p>&#160;</p><p><em>Retten til å velge</em></p><p>Det å kunne gå av med en tilfredsstillende personlig økonomi ved oppnådd tidligpensjonsalder oppleves av de fleste som et gode. Men det er viktig også å tenke på hva vi velger bort hvis vi avslutter yrkeslivet. Hva betyr jobben for deg? Ønsker jeg å avslutte arbeidsfellesskapet og sosialt samvær med kolleger? Vil pensjonist dagene gi utfordringer og utviklingsmuligheter? Vil jeg ha økonomi til å gjøre alt jeg har lyst til som pensjonist?</p><p>&#160;</p><p><em>Ja takk, begge deler!</em></p><p>Kanskje det kan være mulig å kombinere jobb og pensjon? Pensjonsreformen legger opp til at det skal lønne seg å stå lenger i arbeid, samtidig som det gis gode muligheter for en gradvis overgang til pensjon.</p><p>&#160;</p><p><em>Alt dette – og mer til - skal vi lære om, diskutere og reflektere over gjennom dette kurset. Nå satser arbeidsgiver ressurser på sine seniorer. Da må også du som senior være bevisst hva du kan gjøre og forvente på din arbeidsplass.</em></p><p>&#160;</p><p><em>Fra kursinnholdet&#58;</em></p><p><strong>Senioren i arbeid og samfunn</strong></p><p><strong>Hva skyver og trekker? Hvordan påvirkes våre valg?</strong></p><p><strong>Motivasjon og seinkarriere.</strong></p><p><strong>Praktisk seniorpolitikk ved St Olavs Hospital </strong></p><p style="text-align&#58;center;"><strong>&#160;</strong></p><p><strong>NB! Få aksept fra din leder før du melder deg på!</strong></p>HR2
AHLR grunnkurs55716829.08.2018 13:45:44510https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxOrkdaltext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromAHLR grunnkurs4 timer<p><strong>Mål med opplæringen&#58;</strong></p><p>Ved fullført&#160;kurs skal deltakerene kunne&#58;</p><ul><li>konstatere hjertestans, varsle og starte HLR</li><li>utføre basal HLR med enredder- og toredder-teknikk</li><li>bruke hjertestarteren og ivareta tryggheten til alle involverte</li><li>utøve AHLR etter gjeldende retningslinjer</li><li>Ha forståelse av&#160;at det er avgjørende med tydelig&#160;ledelse og rollefordeling i teamet</li><li>utøve og forstå at det er avgjørende med samarbeid og god kommunikasjon</li><li>være bevisst sin&#160;rolle i teamet</li><li>Være kjent med lokal organisering og tilpasning</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Forkunnskaper&#58;</strong></p><p>Gjennomføre&#160;e-læringen for AHLR&#160;fra NRR, med tilgang via&#160;Læringsportalen&#58; </p><p><a href="/Sider/ahlr.aspx">https&#58;//kurs.helse-midt.no/Sider/ahlr.aspx</a></p><p>Trykk &quot;Start kurs&quot; til høyre i bildet. &quot;Registrer fullført kurs&quot; når gjennomført, så&#160;blir kurset lagt til i CV i Kompetanseportalen. Der kan man skrive ut diplom ved å klikke på &quot;Mine Kurs&quot; og hente fram aktuelt kursbevis.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Innhold&#58;</strong></p><p>Det praktiske kurset består av&#58;</p><ul><li>gjennomgang av lokale varslingsrutiner og stansteam</li><li>basisferdigheter med trening på grunnleggande enreddar- og toredderteknikk</li><li>gjennomgang av algoritme og AHLR-plakat, medikamenter og utstyr (svelgtube, defibrillator, oksygen etc)</li><li>scenariotrening med debriefing</li></ul><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>​</p>Anestesi;Beredskap;HMS;Kvalitet og sikkerheit;Sykepleie2
Smitterenhold i praksis55417724.08.2018 09:50:11439https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSmitterenhold i praksis1 time<p>​Teoretisk og praktisk smitterenhold.</p>Smittevern4
Klinikk for medisinsk service - Kurs Elements saksbehandler50539717.01.2019 12:27:2553https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevanger;Namsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKlinikk for medisinsk service - Kurs Elements saksbehandlerCa. 2 timer<p>​Opplæring i saksbehandlersystemet Elements<br></p>IKT4
Rusmidler under svangerskapet - utredning og diagnostisering65044211.01.2019 12:48:5227https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMoldetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromRusmidler under svangerskapet - utredning og diagnostisering2 dager<p>Kurs om utredning og diagnostisering av barn og unge som har vært eksponert for alkohol og andre rusmidler i fosterlivet - med hovedvekt på FASD.<br>Foredragsholdere er&#58; <br>Gro Løhaugen - spesialist i klinisk psykologi, nevropsykolog, PhD​<br>Jon Skranes - overlege dr. med, professor i barnesykdommer<br></p><div><strong>Formålet</strong> med samlingen er å gi ansatte i spesialisthelsetjenesten innblikk i nyere forskning om rusmidlers virkning på fosterlivet med særlig vekt på diagnostisering og utredning av skadevirkninger. </div><div>Kurset vil ta for seg kartlegging og diagnostisering av barn med rusrelaterte skader. Det vil bli lagt særlig vekt på utredning av FASD – alkoholrelaterte skader som innbefatter hele spekteret av skader. Et viktig mål er å gi deltakerne redskaper til også å oppdage og diagnostisere skadene så tidlig som mulig.&#160;<br></div>Medisin;Psykiatri1
PSYK LE Sykdomslære Selvskading3792221.01.2019 12:02:15199https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK LE Sykdomslære Selvskading2 timer<p><span aria-hidden="true"></span>&#160;</p><p><span aria-hidden="true"></span><strong class="ms-rteBackColor-4">Dette temaet streames​</strong></p><p>&#160;</p><p><span aria-hidden="true"></span>Det stilles krav om at ansatte i klinikken deltar ved nyansettelse og dernest vedlikehold hvert 2. år. Klinikkvise prioriteringer av tema kan forekomme (eks. ansatte ved RKSF har krav om hyppigere deltagelse på temaet Spiseforstyrrelser). </p><p><em><strong>Godkjenning</strong>&#58;</em> Sykdomslæreserien er godkjent av NSF som meriterende med 2 timer og 30 min pr. delkurs. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordning klinisk spesialist sykepleie/spesialsykepleie.</p><p><em><strong>Streaming</strong>&#58;</em> Flere tema streames via Videokonferanse/Skype for business. Pålogging fra Skype for Business gjøres som følger&#58;</p><ol><li><div><span class="ms-rteFontSize-1">Åpne Skype for business</span></div></li><li><div><span class="ms-rteFontSize-1">Skriv inn følgende i søkefeltet (IKKE KLIPP OG LIM)&#58; </span></div></li><li><div><span class="ms-rteFontSize-1">levanger.psyk.undervisning@uc.nhn.no</span></div></li><li><div><span class="ms-rteFontSize-1">Trykk Enter</span></div></li><li><div><span class="ms-rteFontSize-1">Slå av/på lyd etter behov</span></div></li><li><div><span class="ms-rteFontSize-1">Slå av/på bilde etter behov</span></div></li></ol><p>&#160;</p><p><strong>Tema&#58;</strong></p><ul><li>Affektive lidelser I</li><li>Affektive lidelser II</li><li>Alderspsykiatri</li><li>Angst I</li><li>Angst II</li><li>Autismespektertilstander</li><li>Medikamentlære</li><li>Personlighetsforstyrrelser</li><li>Psykisk utviklingshemming</li><li>Psykoser og dissosiative lidelser I</li><li>Psykoser og dissosiative lidelser II</li><li>Rus og psykisk helsevern</li><li>Selvskading</li><li>Spiseforstyrrelser</li><li>Suicidologi</li><li>Søvn og behandling av søvnlidelser</li><li>Traumebehandling</li></ul><p>Ved spørsmål kontakt Klinisk støtte v/Asbjørn Johansen <span style="text-decoration&#58;underline;">ajohansen@hnt.no</span> / 8644.</p><p><span aria-hidden="true"></span>&#160;<span aria-hidden="true"></span></p>Psykiatri1
PSYK LE Sykdomslære Medikamentlære3791921.01.2019 12:02:54273https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK LE Sykdomslære Medikamentlære2 timer<p><span aria-hidden="true"></span>&#160;</p><p><span aria-hidden="true"></span><strong class="ms-rteBackColor-4">Dette temaet streames​</strong></p><p><strong><font style="background-color&#58;#ffff00;"></font></strong>&#160;</p><p><span aria-hidden="true"></span>Det stilles krav om at ansatte i klinikken deltar ved nyansettelse og dernest vedlikehold hvert 2. år. Klinikkvise prioriteringer av tema kan forekomme (eks. ansatte ved RKSF har krav om hyppigere deltagelse på temaet Spiseforstyrrelser). </p><p><em><strong>Godkjenning</strong>&#58;</em> Sykdomslæreserien er godkjent av NSF som meriterende med 2 timer og 30 min pr. delkurs. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordning klinisk spesialist sykepleie/spesialsykepleie.</p><p><em><strong>Streaming</strong>&#58;</em> Flere tema streames via Videokonferanse/Skype for business. Pålogging fra Skype for Business gjøres som følger&#58;</p><ol><li><div><span class="ms-rteFontSize-1">Åpne Skype for business</span></div></li><li><div><span class="ms-rteFontSize-1">Skriv inn følgende i søkefeltet (IKKE KLIPP OG LIM)&#58; </span></div></li><li><div><span class="ms-rteFontSize-1">levanger.psyk.undervisning@uc.nhn.no</span></div></li><li><div><span class="ms-rteFontSize-1">Trykk Enter</span></div></li><li><div><span class="ms-rteFontSize-1">Slå av/på lyd etter behov</span></div></li><li><div><span class="ms-rteFontSize-1">Slå av/på bilde etter behov</span></div></li></ol><p>&#160;</p><p><strong>Tema&#58;</strong></p><ul><li>Affektive lidelser I</li><li>Affektive lidelser II</li><li>Alderspsykiatri</li><li>Angst I</li><li>Angst II</li><li>Autismespektertilstander</li><li>Medikamentlære</li><li>Personlighetsforstyrrelser</li><li>Psykisk utviklingshemming</li><li>Psykoser og dissosiative lidelser I</li><li>Psykoser og dissosiative lidelser II</li><li>Rus og psykisk helsevern</li><li>Selvskading</li><li>Spiseforstyrrelser</li><li>Suicidologi</li><li>Søvn og behandling av søvnlidelser</li><li>Traumebehandling</li></ul><p>Ved spørsmål kontakt Klinisk støtte v/Asbjørn Johansen <span style="text-decoration&#58;underline;">ajohansen@hnt.no</span> / 8644.</p><p><span aria-hidden="true"></span>&#160;<span aria-hidden="true"></span></p>Psykiatri1
Renhold av våtrom64988310.01.2019 12:42:4659https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromRenhold av våtrom1 time<p>​Kurset gir en praktisk og teoretisk innføring i hvordan renhold av våtrom utføres.</p><p>Kurset holdes i små grupper.</p>3
Senter for intern service - Kurs Elements saksbehandler64988617.01.2019 12:56:3550https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSenter for intern service - Kurs Elements saksbehandlerCa. 2 timer<p>​Opplæring i saksbehandlersystemet Elements<br></p>IKT4