Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Kurskatalogen

  • Tittel Kurskatalogen

 

 

Blodprøvetaking12653407.06.2021 13:20:399502https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxSt Olavs hospital, Trondheim;Trondheim;Medisinsk klinikk, ferievikarer;Møterom rett untenfor NKIS;Kursrom rett utenfor NKIS;Akuttmottaket;Laboratoriesenterettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBlodprøvetaking3 - 3,5 timer<p>Hovedpunktene på kurset vil være&#58; </p><ul><li><em>Prøvetakingsutstyr - hva finnes og hvordan brukes det</em></li><li><em>Preanalytiske emner med fokus på faktorer som kan påvirke prøvesvaret </em></li><li><em>Praktisk trening i blodprøvetaking. Deltakerne skal utføre prøvetaking på hverandre</em></li></ul>Laboratoriemedisin5
RAPPT03 – Rapportering i Helseplattformen 3180383930.07.2021 11:00:2410https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromRAPPT03 – Rapportering i Helseplattformen 35 timer<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dette kurset er en videreføring av Rapportering i&#160;</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Helseplattformen&#160;</span><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">1 (</span><a href="file&#58;///I&#58;/STOLAV%20-%20Sentral%20stab/Enhet%20for%20personal%20og%20organisasjon/Enhet%20for%20personal%20og%20organisasjon/HR-seksjonsm%C3%B8ter/L%C3%A6ringsportalen%20-%20Kompetanseportalen/Helseplattformen/Kurskatalog/Kurskatalog%20(utsendt%20per%2006.07.21)%20Gjeldende%20arbeidsdokument.docx#_RAPPT01" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">RAPPT01</span></a><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">)</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Helseplattformen 2 (</span><a href="file&#58;///I&#58;/STOLAV%20-%20Sentral%20stab/Enhet%20for%20personal%20og%20organisasjon/Enhet%20for%20personal%20og%20organisasjon/HR-seksjonsm%C3%B8ter/L%C3%A6ringsportalen%20-%20Kompetanseportalen/Helseplattformen/Kurskatalog/Kurskatalog%20(utsendt%20per%2006.07.21)%20Gjeldende%20arbeidsdokument.docx#_RAPPT03" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">RAPPT02</span></a><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">), for de samme brukerne av rapporteringsverktøyene</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil vi gjennomgå&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Å finne riktig data</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Å legge til en kolonne</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Å lage et sammendrag</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Å dele rapporter og å ta utskrift av rapporter</span></li></ul><div><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Kurset er relevant for&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Navngitte nøkkelpersoner fra de ulike klinikkene/avdelingene/enhetene, såkalte rapporterings-superbrukere</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Etter go-live også for andre med utvidet ansvar for kjøring av rapporter</span></li></ul></div>Helseplattformen0
RAPPT01 – Rapportering i Helseplattformen 1180383630.07.2021 10:53:567https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromRAPPT01 – Rapportering i Helseplattformen 15,5 timer<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Overordnet kurs om rapportering for de som benytter rapporteringsverktøyene mer enn andre.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil vi gjennomgå&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Å velge riktig rapporteringsverktøy</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dashbord</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Å kjøre rapporter</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Å lage rapporter</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">SlicerDicer </span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Kurset er relevant for&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Navngitte nøkkelpersoner fra de ulike klinikkene/avdelingene/enhetene, såkalte rapporterings-superbrukere</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Etter go-live også for andre med utvidet ansvar for kjøring av rapporter.</span></li></ul>Helseplattformen0
BARNM01 – Sykepleier barnemottak180378430.07.2021 09:11:516https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBARNM01 – Sykepleier barnemottak8 timer (1 dag)<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære å dokumentere generelle og spesielle arbeidsprosesser for sykepleiere i akuttmottak for barn&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Mottak og triagering av pasienter i akuttmottak</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Innskriving, utskriving og overføring av pasienter</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Medikamenter i akuttmottaket</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Sykepleiedokumentasjon i akuttmottaket</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det vil avholdes en ferdighetstest på slutten av kurset.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Sykepleier ved barnemottak</span></li></ul>Helseplattformen0
AKUTT03 – Sykepleier og helsefagarbeider akuttmottak180378130.07.2021 09:08:127https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromAKUTT03 – Sykepleier og helsefagarbeider akuttmottak8 timer (1 dag)<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære å dokumentere generelle arbeidsprosesser for sykepleiere og helsefagarbeidere i akuttmottak, samt spesielle arbeidsprosesser for sykepleiere i akuttmottak&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Mottak og triagering av pasienter i akuttmottak</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Innskriving, utskriving og overføring av pasienter</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Medikamenter i akuttmottaket</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Sykepleiedokumentasjon i akuttmottaket</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Mottak av pasienter med team</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det vil avholdes en ferdighetstest på slutten av kurset.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;&#160;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong></strong></span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">A</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">nsatte som</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;"> jobber som&#58;</span></p><ul style="list-style-type&#58;disc;"><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Sykepleier i akuttmottak</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Helsefagarbeider i akuttmottak</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Helsefagarbeidere skal nødvendigvis ikke dokumentere blant annet triage eller medikament, men kan overvære dette i tilfelle de skal dokumentere på vegne av sykepleier i noen situasjoner.</span></p>Helseplattformen0
AKUTT01 – Lege i akutt- og mottaksmedisin180377430.07.2021 09:02:246https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromAKUTT01 – Lege i akutt- og mottaksmedisin8 timer (1 dag)<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære å dokumentere arbeidsprosesser for leger i akuttmottak&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Innleggelse, overføring og utskriving av pasienter</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Journalfullføring for pasienter i mottak</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Bestilling av medikamenter, blodprøver og bildediagnostikk</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det vil avholdes en ferdighetstest på slutten av kurset.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">LIS i akutt- og mottaksmedisin</span></li></ul><ul style="list-style-type&#58;disc;"><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Spesialist i akutt- og mottaksmedisin</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Om du er lege på sykehus uten spesialister i akutt- og mottaksmedisin, inngår arbeid i akuttmottaket i ditt spesifikke legekurs. </span></p>Helseplattformen0
KODER01 – Koder og koderådgiver 180377030.07.2021 08:53:305https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKODER01 – Koder og koderådgiver8 timer (1 dag)<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58; </span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Sortere og filtrere arbeidsliste for koding</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Koding av en episode fra kodingsaktiviteten</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Gjennomgang av journal</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Flagg dokumentasjon som ufullstendig eller mangelfull</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Sende Kodeavklaring</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Prosedyrekoding inkl. kirurgiske prosedyrer</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Plassholder Prosedyrekoding</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Kommunikasjonsflyt mellom koding og fakturering</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Oppdatere registrerings- og utskrivningsinformasjon</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Gjennomgang av avviste krav</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Administrere arbeidslister for koding</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Rapportering</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Koderådgiver/fagleder for koding</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Koder</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Relevant for spesialisthelsetjenesten.</span></p>Helseplattformen0
ØKREG01 – Økonomi spesialisthelsetjenesten180376430.07.2021 08:49:446https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromØKREG01 – Økonomi spesialisthelsetjenesten8 timer (1 dag)<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Overblikk i Hyperspace</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dashbord</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Arbeidsflyt for kommunikasjon</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Kravfeil – Kjøre et Helfo-oppgjør</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Korrigere avviste krav fra Helfo</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Refusjon til pasient</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Arbeidsliste for faktura med feil</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Fakturering utenlandske inneliggende pasienter</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Fakturering av eksterne betalere</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Økonomirådgiver</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Controller</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Regnskapskonsulent</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">«Sentral økonomi»</span></li></ul>Helseplattformen0
KARDI05 – Pacemakeroppfølging 180374830.07.2021 08:41:526https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKARDI05 – Pacemakeroppfølging2 timer<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil det undervises i Helseplattformens dokumentasjonsverktøy for ansatte som utfører kontroll av Pacemakere&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Timebestilling</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dokumentere fjernmonitorering og kontroll i klinikk</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Arbeidsflyt for sjekk av pacemaker ifm. MR og operasjon</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Kardiolog som utfører kontroller og andre pacemakerrelaterte oppgaver</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Sykepleier som utfører kontroller og andre pacemakerrelaterte oppgaver</span></li></ul>Helseplattformen0
KARDI04 - Sykepleiere-hjertemedisinske-laboratorium180373630.07.2021 08:54:4010https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKARDI04 - Sykepleiere-hjertemedisinske-laboratorium8 timer (1 dag)<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil det undervises i Helseplattformens dokumentasjonsverktøy for sykepleiere som jobber ved hjertemedisinske laboratorium&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Oversiktstavler</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Gjennomgang av pasientens journal</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Forordninger, medikamentadministrering, flytskjema</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Oppretting av undersøkelser</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Prosedyrelogg</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58; </span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Sykepleier hjertemedisinske laboratorium</span></li></ul>Helseplattformen0
KARDI03 – Sykepleier hjertemedisinsk poliklinikk180371630.07.2021 07:59:466https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKARDI03 – Sykepleier hjertemedisinsk poliklinikk8 timer (1 dag)<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil det undervises i Helseplattformens dokumentasjonsverktøy for sykepleiere på poliklinikk for kardiologiske undersøkelser&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Oversikter, timeplan, oppgavelister</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Timebestilling, innsjekk</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Gjennomgang av pasientens journal</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Legemiddelgjennomgang, forordninger, flytskjema</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Spesialitets spesifikke verktøy og navigatorer</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Tilsyn</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58; </span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Sykepleier hjertemedisinsk poliklinikk</span></li></ul>Helseplattformen0
EQS - Administrasjon180371130.07.2021 07:49:356https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromEQS - Administrasjon50 minutter.<p>​Enkel opplæring i administrasjon av EQS. Opplæring for enhetsadministratorer.<br></p>Kvalitet og sikkerheit0
EQS - Meldinger180371030.07.2021 07:50:418https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromEQS - Meldinger50 minutter<p>​Enkel opplæring i meldingshåndtering og rapportering i EQS.<br></p>Kvalitet og sikkerheit0
KARDI02 – Kardiolog (dag 2)180371230.07.2021 07:53:3711https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKARDI02 – Kardiolog (dag 2)4 timer (del 1 og 2 på hhv. 2 timer hver)<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil det undervises i Helseplattformens dokumentasjonsverktøy knyttet til non-invasive -og invasive kardiologiske undersøkelser. </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Kursets del 1 omhandler non-invasive undersøkelser, del 2 omhandler invasive undersøkelser. Ansatte som <em>ikke</em> jobber med invasiv kardiologi, deltar kun på del 1.</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Oversikter, oppgavelister</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Resultat av kardiologiske undersøkelser, notater, Smarttekst</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Tilsyn</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Hjertemøte/TAVI, øvrige spesialitet spesifikke verktøy&#160;</span></li></ul><div><strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Målgruppe&#58;</strong><br></div><div><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Kardiolog for voksne, Non-invasive og invasive</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Barnekardiolog</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ekkotekniker</span></li></ul><div><span class="ms-rteForeColor-2 ms-rteBackColor-2"></span><span class="ms-rteForeColor-2">Skal det være noen henvisning til KARDI01 eller også BARNL01 &#160;her?</span><br></div></div>Helseplattformen0
EQS - Dokumenter180370830.07.2021 07:50:019https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromEQS - Dokumenter50 minutter<p>​Enkel opplæring i dokumentproduksjon og dokumentadministrasjon i EQS.<br></p>Kvalitet og sikkerheit0
KARDI01 – Kardiolog (dag 1)180370230.07.2021 07:40:066https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKARDI01 – Kardiolog (dag 1)8 timer (1 dag)<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil det undervises i Helseplattformens dokumentasjonsverktøy for kardiolog knyttet til arbeid i poliklinikk, på sengepost og i mottagelse&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Oversikter, timeplan, postkassefunksjon, henvisninger</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Gjennomgang av pasientens journal</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Legemiddelgjennomgang, medikamentlister, resept</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dokumentere undersøkelser, videre plan, koding</span></li></ul><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Innleggelse, visitt, overflytting, utskriving</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Forordninger kardiologi og øvrig, kliniske prøver og undersøkelser</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Notater</span></li></ul><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Oversikt og vurderinger mottak</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.<br></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Kardiolog for voksne, Non-invasive og invasive</span></li></ul>Helseplattformen0
RADIO04 – Intervensjonsradiolog180369430.07.2021 07:24:226https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromRADIO04 – Intervensjonsradiolog8 timer (1 dag)<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Prioritere/protokollere forordninger</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Gransking</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dobbelgransking</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dokumentere minimal invasive prosedyrer</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dokumentere intervensjonsprosedyrer</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dokumentere undersøkelser utført av radiolog</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Demonstrasjon</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Gjennomgang av pasientjournal</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58; </span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Intervensjonsradiolog</span></li></ul>Helseplattformen0
RADIO03 – Radiolog, nukleærmedisiner180369230.07.2021 07:19:145https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromRADIO03 – Radiolog, nukleærmedisiner8 timer (1 dag)<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Prioritere/protokollere forordninger</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Gransking</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dobbelgransking</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dokumentere minimal invasive prosedyrer</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dokumentere undersøkelser utført av radiolog</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Demonstrasjon</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Gjennomgang av pasientjournal</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58; </span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Radiolog</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Nukleærmedisiner</span></li></ul>Helseplattformen0
RADIO02 – Radiograf intervensjon180368830.07.2021 07:10:517https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromRADIO02 – Radiograf intervensjon8 timer (1 dag)<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dokumentere bildediagnostiske prosedyrer</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dokumentere intervensjonsprosedyrer</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Opprette timeavtaler</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Legge til pasienter på lab-lister</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Portørbestilling</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58; </span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Radiograf med intervensjon</span></li></ul>Helseplattformen0
RADIO01 – Radiograf, bioingeniør og fysiker180368630.07.2021 07:04:077https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromRADIO01 – Radiograf, bioingeniør og fysiker8 timer (1 dag)<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dokumentere bildediagnostiske prosedyrer inkludert minimal invasive prosedyrer</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Gjennomgang av screeningskjema for MR og PET</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Legge til pasienter på lab-lister</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Enkel timebestilling</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Registrere og skanne papirhenvisninger</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Portørbestilling</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58; </span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Radiograf. Aktuelle roller for kurset&#58; Radiograf, bioingeniør og fysiker</span></li></ul>Helseplattformen0
ØYELG01 – Øyelege 180367630.07.2021 06:36:495https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromØYELG01 – Øyelege8 timer (1 dag)<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære om følgende arbeidsprosesser&#58; </span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Postkassefunksjonalitet</span></li></ul><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Finne pasienter</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Poliklinisk konsultasjon&#58; finne informasjon,&#160;e-resept og andre forordninger, diagnoser, koding, oppfølging</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Innlagt pasient&#58; forordninger, notater, sjekklister, overflytting/utskriving </span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Mottak av ny pasient&#58; innleggelse, medikamentsamstemming</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Kirurgspesifikke oppgaver&#58; planlegge kirurgi, pre- og postoperativ dokumentasjon.</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Spesialitetsspesifikke oppgaver</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58; </span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Øyelege</span></li></ul>Helseplattformen0
ØNHKJ01 – ØNH-lege og kjevekirurg 180367330.07.2021 06:32:417https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromØNHKJ01 – ØNH-lege og kjevekirurg8 timer (1 dag)<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære om følgende arbeidsprosesser&#58; </span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Postkassefunksjonalitet</span></li></ul><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Finne pasienter</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Poliklinisk konsultasjon&#58; finne informasjon,&#160;e-resept og andre forordninger, diagnoser, koding, oppfølging</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Innlagt pasient&#58; forordninger, notater, sjekklister, overflytting/utskriving </span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Mottak av ny pasient&#58; innleggelse, medikamentsamstemming</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Kirurgspesifikke oppgaver&#58; planlegge kirurgi, pre- og postoperativ dokumentasjon.</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Spesialitetsspesifikke oppgaver</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58; </span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">ØNH-lege</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Kjevekirurg</span></li></ul>Helseplattformen0
URLOG01 – Urolog 180367130.07.2021 06:28:067https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromURLOG01 – Urolog8 timer (1 dag)<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære om følgende arbeidsprosesser&#58; </span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Postkassefunksjonalitet</span></li></ul><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Finne pasienter</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Poliklinisk konsultasjon&#58; finne informasjon,&#160;e-resept og andre forordninger, diagnoser, koding, oppfølging</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Innlagt pasient&#58; forordninger, notater, sjekklister, overflytting/utskriving </span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Mottak av ny pasient&#58; innleggelse, medikamentsamstemming</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Kirurgspesifikke oppgaver&#58; planlegge kirurgi, pre- og postoperativ dokumentasjon.</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Spesialitetsspesifikke oppgaver (cytoskopi?)</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58; </span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Urolog</span></li></ul>Helseplattformen0
THOKA01 – Thoraxkirurg og karkirurg 180366330.07.2021 06:19:259https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromTHOKA01 – Thoraxkirurg og karkirurg8 timer (1 dag)<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære om følgende arbeidsprosesser&#58; </span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Postkassefunksjonalitet</span></li></ul><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Finne pasienter</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Poliklinisk konsultasjon&#58; finne informasjon,&#160;e-resept og andre forordninger, diagnoser, koding, oppfølging</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Innlagt pasient&#58; forordninger, notater, sjekklister, overflytting/utskriving </span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Mottak av ny pasient&#58; innleggelse, medikamentsamstemming</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Kirurgspesifikke oppgaver&#58; planlegge kirurgi, pre- og postoperativ dokumentasjon.</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Spesialitetsspesifikke oppgaver</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58; </span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Thoraxkirurg</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Karkirurg</span></li></ul><p><br></p>Helseplattformen0
ORTOP01 – Ortoped og barneortoped180365930.07.2021 06:24:1210https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromORTOP01 – Ortoped og barneortoped8 timer (1 dag)<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære om følgende arbeidsprosesser&#58; </span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Postkassefunksjonalitet</span></li></ul><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Finne pasienter</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Poliklinisk konsultasjon&#58; finne informasjon,&#160;e-resept og andre forordninger, diagnoser, koding, oppfølging</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Innlagt pasient&#58; forordninger, notater, sjekklister, overflytting/utskriving </span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Mottak av ny pasient&#58; innleggelse, medikamentsamstemming</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Kirurgspesifikke oppgaver&#58; planlegge kirurgi, pre- og postoperativ dokumentasjon.</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Spesialitetsspesifikke oppgaver</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ortoped</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Barneortoped</span></li></ul>Helseplattformen0
KIRNV01 – Nevrokirurg 180365730.07.2021 06:23:4311https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKIRNV01 – Nevrokirurg8 timer (1 dag)<p><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Kursbeskrivelse&#58;</strong></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære om følgende arbeidsprosesser&#58; </span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Postkassefunksjonalitet</span></li></ul><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Finne pasienter</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Poliklinisk konsultasjon&#58; finne informasjon,&#160;e-resept og andre forordninger, diagnoser, koding, oppfølging</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Innlagt pasient&#58; forordninger, notater, sjekklister, overflytting/utskriving </span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Mottak av ny pasient&#58; innleggelse, medikamentsamstemming</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Kirurgspesifikke oppgaver&#58; planlegge kirurgi, pre- og postoperativ dokumentasjon.</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Spesialitetsspesifikke oppgaver</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></p><p><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Målgruppe&#58;</strong> </p><p><span class="ms-rteFontFace-5">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5">Nevrokirurg</span></li></ul>Helseplattformen0
FYSME01 – Lege ved fysikalsk medisin og rehabilitering180365430.07.2021 06:22:1211https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromFYSME01 – Lege ved fysikalsk medisin og rehabilitering8 timer (1 dag)<p><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Kursbeskrivelse&#58;</strong></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære om følgende arbeidsprosesser&#58; </span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Postkassefunksjonalitet</span></li></ul><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Finne pasienter</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Poliklinisk konsultasjon&#58; finne informasjon,&#160;e-resept og andre forordninger, diagnoser, koding, oppfølging</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Innlagt pasient&#58; forordninger, notater, sjekklister, innleggelse/overflytting/utskriving </span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Spesialitetsspesifikke oppgaver</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.<br></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Lege ved fysikalsk medisin og rehabilitering</span></li></ul>Helseplattformen0
HUDLG01 – Hudlege 180365030.07.2021 06:20:5212https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHUDLG01 – Hudlege8 timer (1 dag)<p><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Kursbeskrivelse&#58;</strong></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære om følgende arbeidsprosesser&#58; </span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Postkassefunksjonalitet</span></li></ul><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Finne pasienter</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Poliklinisk konsultasjon&#58; finne informasjon,&#160;e-resept og andre forordninger, diagnoser, koding, oppfølging</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Innlagt pasient&#58; forordninger, notater, sjekklister, overflytting/utskriving </span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Mottak av ny pasient&#58; innleggelse, medikamentsamstemming</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Spesialitetsspesifikke oppgaver (hudundersøkelse, lysbehandling, terapiplaner)</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.<br></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><p></p><ul><li><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Hudlege</span></li></ul><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"></span><p></p><p><br></p>Helseplattformen0
Nye ledere - mottak og opplæring12797318.05.2021 08:02:531249https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromNye ledere - mottak og opplæring3,25 timer<p>​For å løse morgendagens utfordringer, gi ansatte en god arbeidshverdag og sikre pasientene fremragende behandling&#160;er vi avhengig av gode ledere. Et godt mottak og en strukturert opplæring er&#160;grunnlaget for å utvikle trygge og motiverte ledere som vil stå i lederrollen over tid.<br></p><p>Nærmeste leder er hovedansvarlig for mottak og opplæring av ny leder. Nærmeste leder må tildele ny leder de fire lederplanene i kompetanseportalen, den dagen ny leder starter i stillingen.</p><p>HR vil bistå nærmeste leder i planlegging og gjennomføring av prosessen, samt (etter avtale) ta ansvar for eller bidra med enkelte elementer knyttet til lederstøtte, opplæring og eller veiledning.&#160;</p><p style="background&#58;white;line-height&#58;115%;margin-bottom&#58;10pt;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteThemeForeColor-5-4 ms-rteFontSize-3"><strong><br></strong></span></p><p style="background&#58;white;line-height&#58;115%;margin-bottom&#58;10pt;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3 ms-rteThemeForeColor-2-0"><strong>HR avdelingen tilbyr introduksjon av HR avdelingen og informasjon om hva vi bidrar med til den enkelte leder.</strong></span></p><p style="background&#58;white;line-height&#58;115%;margin-bottom&#58;10pt;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3 ms-rteThemeForeColor-2-0"><em>Vil bli servert enkel lunsj (baguett e.l.)</em></span></p><p style="background&#58;white;line-height&#58;115%;margin-bottom&#58;10pt;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3 ms-rteThemeForeColor-2-0"><strong><br></strong></span></p><table width="100%" class="ms-rteTable-default" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;25%;"><strong class="ms-rteFontSize-1">Tid/varighet</strong></td><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;25%;"><strong class="ms-rteFontSize-1">Tema</strong></td><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;25%;"><strong class="ms-rteFontSize-1">Aktivitet/prosess</strong></td><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;25%;"><strong class="ms-rteFontSize-1">Ansvarlig</strong></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default"><span class="ms-rteFontSize-1">Kl. 11.30 – 11.45&#160; (15 min)</span></td><td class="ms-rteTable-default"><p><strong class="ms-rteFontSize-1">Velkommen Presentasjonsrunde </strong></p><p><strong class="ms-rteFontSize-1">Kontaktpersoner </strong></p><p><strong class="ms-rteFontSize-1">HR sin organisering </strong></p><p><strong class="ms-rteFontSize-1">Status lederplaner </strong></p><p><strong class="ms-rteFontSize-1">&#160;</strong></p></td><td class="ms-rteTable-default"><p><span class="ms-rteFontSize-1">Ta opp de 4 kompetanseplanene.</span></p><p><span class="ms-rteFontSize-1">Spørsmål, avklaring </span></p><p>&#160;<br></p><ul><li><span class="ms-rteFontSize-1">HMN&#58; Ny som leder, del 1&#58; </span><a href="https&#58;//hmn.dossier.no/profile/app/trainingplantype/preview/57624"><span class="ms-rteFontSize-1">https&#58;//hmn.dossier.no/profile/app/trainingplantype/preview/57624</span></a></li><li><span class="ms-rteFontSize-1">HMN&#58; Ny som leder, del 2&#58; </span><a href="https&#58;//hmn.dossier.no/profile/app/trainingplantype/preview/57825"><span class="ms-rteFontSize-1">https&#58;//hmn.dossier.no/profile/app/trainingplantype/preview/57825</span></a></li><li><span class="ms-rteFontSize-1">HMN&#58; Ny som leder, del 3&#58; </span><a href="https&#58;//hmn.dossier.no/profile/app/trainingplantype/preview/57826"><span class="ms-rteFontSize-1">https&#58;//hmn.dossier.no/profile/app/trainingplantype/preview/57826</span></a></li><li><span class="ms-rteFontSize-1">HMR&#58; Lederopplæring basispakke&#58; </span><a href="https&#58;//hmn.dossier.no/profile/app/trainingplantype/preview/61340"><span class="ms-rteFontSize-1">https&#58;//hmn.dossier.no/profile/app/trainingplantype/preview/61340</span></a></li><li><span class="ms-rteFontSize-1">Skulle dere oppleve problemer med å komme inn ved å trykke på lenkene, så kan dere kopiere inn lenkene i egen mail og åpne derfra. <br><br>&#160;</span></li></ul></td><td class="ms-rteTable-default"><span class="ms-rteFontSize-1">HR rådgiver</span></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default"><span class="ms-rteFontSize-1">11.45 – 12.15&#160; (30 min)</span></td><td class="ms-rteTable-default"><strong class="ms-rteFontSize-1">Oppgaver HR konsulent</strong></td><td class="ms-rteTable-default"><ul style="list-style-type&#58;disc;"><li><span class="ms-rteFontSize-1">Rekrutteringsprosess </span></li><li><span class="ms-rteFontSize-1">Kontaktperson lønn&#160; </span></li><li><span class="ms-rteFontSize-1">Personalweb HMR</span></li></ul></td><td class="ms-rteTable-default"><span class="ms-rteFontSize-1">HR konsulent </span></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default"><p><span class="ms-rteFontSize-1">12.15 – 12.30&#160;</span></p><p><span class="ms-rteFontSize-1">&#160;(15 min)</span></p></td><td class="ms-rteTable-default"><span class="ms-rteFontSize-1">&#160;<span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size&#58;9pt;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;"><strong>Pause</strong></span><strong></strong></span></td><td class="ms-rteTable-default">&#160;<span class="ms-rteFontSize-1">Kontaktpersoner på HR kan hilse på leder</span><br></td><td class="ms-rteTable-default">&#160;</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default"><span class="ms-rteFontSize-1">12.30 – 13.00&#160; (30 min) </span></td><td class="ms-rteTable-default"><strong class="ms-rteFontSize-1">Oppgaver PRS</strong></td><td class="ms-rteTable-default"><p>&#160;</p><ul style="list-style-type&#58;disc;"><li><span class="ms-rteFontSize-1">Portal RS </span></li><li><span class="ms-rteFontSize-1">EQS Portal HR avdelinga (ID 20680) </span></li></ul></td><td class="ms-rteTable-default"><span class="ms-rteFontSize-1">PRS rådgiver </span></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default"><span class="ms-rteFontSize-1">13.00 – 13.20&#160; (20 min)</span></td><td class="ms-rteTable-default"><strong class="ms-rteFontSize-1">Oppgaver HR rådgiver</strong></td><td class="ms-rteTable-default"><ul style="list-style-type&#58;disc;"><li><span class="ms-rteFontSize-1">EQS Portal HR seksjonen (ID 20680)</span></li></ul><p>&#160;</p></td><td class="ms-rteTable-default"><span class="ms-rteFontSize-1">HR rådgiver</span></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default"><span class="ms-rteFontSize-1">13.20 – 13.40&#160; (20 min)</span></td><td class="ms-rteTable-default"><strong class="ms-rteFontSize-1">HMS </strong></td><td class="ms-rteTable-default"><p><span class="ms-rteFontSize-1">Viktigste kartleggingsverktøy</span></p><ul style="list-style-type&#58;disc;"><li><span class="ms-rteFontSize-1">HMS portal ID 8268</span></li></ul></td><td class="ms-rteTable-default"><span class="ms-rteFontSize-1">HMS rådgiver</span></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default"><p><span class="ms-rteFontSize-1">13.40 – 13.50</span></p><p><span class="ms-rteFontSize-1">&#160;(10 min)</span></p></td><td class="ms-rteTable-default"><span class="ms-rteFontSize-1">&#160;<span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size&#58;9pt;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;"><strong>Pause</strong></span><strong></strong></span></td><td class="ms-rteTable-default">&#160;<br></td><td class="ms-rteTable-default">&#160;</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default"><span class="ms-rteFontSize-1">13.50 – 14.05&#160; (15 min)</span></td><td class="ms-rteTable-default"><b class="ms-rteFontSize-1">Kompetanseportalen</b></td><td class="ms-rteTable-default"><span class="ms-rteFontSize-1"><b></b></span><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;"><span class="ms-rteFontSize-1" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-size&#58;9pt;box-sizing&#58;initial;">Informasjon</span></p><ul style="margin&#58;5px 20px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;list-style-type&#58;disc;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;"><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;box-sizing&#58;initial;"><span class="ms-rteFontSize-1" style="margin&#58;0px;padding&#58;10px 0px;font-size&#58;9pt;border-top&#58;1px solid #dddddd;box-sizing&#58;initial;">Kompetanseportalen</span></li></ul></td><td class="ms-rteTable-default">&#160;<span class="ms-rteFontSize-1">HR rådgiver</span><br></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default"><span class="ms-rteFontSize-1">14.05 – 14.25&#160; (20 min)</span></td><td class="ms-rteTable-default"><strong class="ms-rteFontSize-1">Forventninger til lederrolla</strong></td><td class="ms-rteTable-default"><span class="ms-rteFontSize-1">Informasjon, presentasjon</span></td><td class="ms-rteTable-default"><span class="ms-rteFontSize-1">HR sjef</span></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default"><span class="ms-rteFontSize-1">14.25 – 14.35&#160; (10 min) </span></td><td class="ms-rteTable-default"><b><font size="2"><span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size&#58;9pt;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;bold;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;">Evaluering og oppsummering</span></font></b></td><td class="ms-rteTable-default"><p><span class="ms-rteFontSize-1" style="margin&#58;0px;padding&#58;10px 0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;9pt;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;border-top&#58;1px solid #dddddd;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;">Sende ut&#160;Questback&#160;&#160;</span></p><p><span class="ms-rteFontSize-1" style="margin&#58;0px;padding&#58;10px 0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;9pt;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;border-top&#58;1px solid #dddddd;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;"><a href="https&#58;//response.questback.com/helsemoreogromsdal/tur2brtirl">https&#58;//response.questback.com/helsemoreogromsdal/tur2brtirl</a></span></p><p><br></p></td><td class="ms-rteTable-default"><span class="ms-rteFontSize-1">HR rådgiver<br></span></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default"><span class="ms-rteFontSize-1">14.35 – 14.45 (10 min) <br></span></td><td class="ms-rteTable-default"><span class="ms-rteFontSize-1"><strong>Omvisning</strong></span></td><td class="ms-rteTable-default"><div><font size="2"><span class="ms-rteFontSize-1" style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;">Omvisning adm. bygget</span><span aria-hidden="true" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;"></span><span class="ms-rteFontSize-1" style="margin&#58;0px;padding&#58;10px 0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;9pt;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;border-top&#58;1px solid #dddddd;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;"></span></font><br class="ms-rteFontSize-1"><br class="ms-rteFontSize-1"><span class="ms-rteFontSize-1">&#160;</span></div></td><td class="ms-rteTable-default"><span class="ms-rteFontSize-1">HR rådgiver<br></span></td></tr></tbody></table><p style="background&#58;white;line-height&#58;115%;margin-bottom&#58;10pt;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteThemeForeColor-2-0 ms-rteFontSize-1"><strong><br></strong></span></p><p style="background&#58;white;line-height&#58;115%;margin-bottom&#58;10pt;"><br class="ms-rteFontSize-1"></p><p style="background&#58;white;line-height&#58;115%;margin-bottom&#58;10pt;"><b class="ms-rteFontSize-1"><font face="Calibri"><br></font></b></p><p style="background&#58;white;line-height&#58;115%;margin-bottom&#58;10pt;"><b class="ms-rteFontSize-1"><font face="Calibri"><br></font></b></p> <p><span class="ms-rteFontSize-1"><b></b><font face="Calibri"></font><b></b><font face="Calibri"></font><br></span></p>Ledelse4
Medisinske fag gruppeveiledning12786226.07.2021 08:27:36267https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromMedisinske fag gruppeveiledning1,5 timer<p>​</p><p>Refleksjonsgruppe på tvers av spesialiteter med veiledning fra preste- og samtaletjenesten samt en utdanningsansvarlig overlege. Formålet med aktiviteten er å kunne oppfylle flere felles kompetansemål, blant annet etikk. En kasuistikk vil bli diskutert og tilsendt påmeldte LIS noen dager&#160;før samlingen, og det er viktig at man på forhånd har lest denne og tenkt gjennom spørsmålene knyttet til den.</p><p>Det planlegges et fysisk møte, men vi har digital back-up.<br></p><p><br></p>Etikk;Medisin2
PSYK LE NA Sykdomslære Angst12822423.07.2021 12:36:511035https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK LE NA Sykdomslære Angst30 min<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Kurset er en del av sykdomslæreserien ved Klinikk for psykisk helsevern og rus HNT HF. Alle ansatte i kliniske stillinger skal gjennomføre hele sykdomslæreserien (12&#160;tema) minimum en gang. </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Kurset gir oppdatert grunnleggende kunnskap om angstlidelser, samt kjennskap til klinikkens tilbud om utredning og behandling innenfor området.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Temaet er åpent for eksterne samarbeidspartnere, og&#160;<span class="ms-rteBackColor-4 ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">streames&#160;</span>til enheter i klinikken.</span></span></p><p><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;17.3333px;">Se oppkoblingsinformasjon under &quot;Mer info&quot;.</span></p><p> </p><p>&#160;</p>Psykiatri1
PSYK LE NA Voldsrisikovurdering179785123.07.2021 10:27:4018https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNamsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK LE NA Voldsrisikovurdering30 min<p>Vold og voldsrisiko utredning er en del av opplæringen av PAB/KIP ved Klinikk for psykisk helsevern og rus HNT HF. Kurset er ikke et krav til sykdomslære i kompetanseportalen. Kurset gjennomføres digitalt<br></p>Psykiatri1
Sirkulasjon, hjerte- og thoraxanestesi inkl Farmakologi - vår 2022179779123.07.2021 13:15:4324https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSirkulasjon, hjerte- og thoraxanestesi inkl Farmakologi - vår 20224 dager<p>​Anbefalt/obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Anestesiologi<br></p><p>Kurset går over 4 dager, kursavgift 6200,-<br></p><p>Kursleder&#58; Anders Wetting Carlsen og Johan Ræder<br></p><p>Link til utlysningen&#58;&#160;<a href="https&#58;//spesialisthelsetjenesten.no/lis/kurs-for-leger-i-spesialisering/sirkulasjon-hjerte-og-thoraxanestesi-inkl-farmakologi-var-2022?arrId=0">Sirkulasjon, hjerte- og thoraxanestesi inkl farmakologi</a><br></p>1
PSYK LE NA, Voldsrisiko introduksjon12820408.06.2020 10:39:03464https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevanger;Namsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK LE NA, Voldsrisiko introduksjon60-90 min<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Kurset er en del av kompetanseplanen <span style="text-decoration&#58;underline;">HNT, PSYK&#58; Opplæringskrav «alle ansatte i kliniske stillinger»</span> tildelt ansatte i Klinikk for psykisk helsevern og rus HNT HF. </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Krav til alle ansatte i kliniske stillinger om deltagelse ved oppstart.</span></span></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Kurset gir en introduksjon til kartlegging og vurdering av&#160;voldsrisiko.</span></span></span></span></span></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Temaet er åpent for eksterne samarbeidspartnere, og streames til enheter i klinikken.</span></span></span></span></span></span></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteBackColor-4">VIKTIG</span>&#58; Det er ikke adgang til deltagelse ved fysisk oppmøte. Ansatte kan samles lokalt på sine enheter men da i henhold til retningslinjer for smittevern. Deltagelse fra kontor og hjemmekontor er også mulig.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Gjennomført kurs meldes ved navneliste per e-post til klinisk støtte v/ Asbjørn Johansen.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3" id="ms-rterangepaste-end" aria-hidden="true"></span><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"></span></span></span>&#160;</span></div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-1"></span></span></span></span></span><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-1"><span aria-hidden="true"><span aria-hidden="true"></span><span aria-hidden="true"></span></span></span></span></span></span></span><p><a href="https&#58;//lync.helse-midt.no/helse-nordtrondelag/meet/asbjorn.johansen/JDRPWQ9B"><span style="text-decoration&#58;underline;">Link til deltagelse via Skype for business</span></a><a href="/Sider/PSYK-LE-NA,-Kartlegging-av-voldsrisiko.aspx#_msocom_1"><span style="text-decoration&#58;underline;">[JA1]</span></a>&#160;</p></div><div>&#160;</div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-1"><span aria-hidden="true"></span></span></span></span></span></span></div></div>Psykiatri1
Pediatri kurs 5 - Hematologi og onkologi - vår 2022179777223.07.2021 06:58:4522https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPediatri kurs 5 - Hematologi og onkologi - vår 20225 dager<p>​Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Barnesykdommer.</p><p>For LIS i gammel ordning er halve kurset tellende med 18 timer, for en hel uke er dette tellende med 36 timer&#58;<br></p><ul><li>Hematologi og onkologi - 36 timer<br></li><li>Hematolgi - 18 timer<br></li><li>Onkologi - 18 timer<br></li></ul><div>Kurset&#160;bygger videre på introkurs I og II.<br></div><div><br>Kursavgift 7200,- (det tas forbehold om indeksregulering)<br></div><div><strong><br></strong></div><div><strong>Kursleder&#58; Magnus Aasved Hjort</strong><br></div><div><br></div><div>Link til utlysning&#58;&#160;<a href="https&#58;//spesialisthelsetjenesten.no/lis/kurs-for-leger-i-spesialisering/pediatri-kurs-5-hematologi-og-onkologi-var-2022?arrId=0">Pediatri kurs 5 - Hematologi og onkologi</a><br></div><p><br></p>3
Kurs i basal laparoskopi - mars/april 2022179594219.07.2021 10:05:5828https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKurs i basal laparoskopi - mars/april 20223 dager<p>​Nasjonalt kursfor leger i spesialisering&#58;</p><p>Ny ordning&#58; Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Kirurgi del 2 (Barnekirurgi, Bryst- og endokrinkirurgi, Gastroenterologisk kirurgi, Generell kirurgi, Karkirurgi, Plastikkirurgi, Thoraxkirurgi og Urologi)</p><p>Gammel ordning&#58; Obligatorisk for leger i spesialisering i generell kirurgi (24t)<br></p><p>Tidligere godkjent som valgfritt i følgende spesialiteter&#58; Barnekirurgi (15t e og v) og Fødselshjelp og kvinnesykdommer (24t e og v)<br></p><p>Kurset går over tre dager, kursavgift 5100,-<br></p><p><strong>Kursledere&#58; Ronald Mårvik og Gjermund Johnsen</strong><br></p><p>Lenke til utlysning&#58;&#160;<a href="https&#58;//spesialisthelsetjenesten.no/lis/kurs-for-leger-i-spesialisering/kurs-i-basal-laparoskopi-marsapril-2022">Kurs i basal laparoskopi</a><br></p>1
PSYK LE NA Overspising179456815.07.2021 09:11:3544https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNamsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK LE NA OverspisingSe under arrangement<p>​Overspising er den del av opplæring&#160;av spiseforstyrrelser ved Klinikk for psykisk helsevern og rus HMN HF. Kurset er ikke et krav i forhold til sykdomslære i kompetanseportalen. Kurset gjennomføres digitalt<br></p>Psykiatri1
Kurs i basal laparoskopi - mars 2022179591719.07.2021 08:20:2933https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKurs i basal laparoskopi - mars 20223 dager<p>​​Nasjonalt kurs for leger i spesialisering&#58;<br></p><p>​Ny ordning&#58; Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Kirurgi del 2 (Barnekirurgi, Bryst- og endokrinkirurgi, Gastroenterologisk kirurgi, Generell kirurgi, Karkirurgi, Plastikkirurgi, Thoraxkirurgi og Urologi)</p><p>Gammel ordning&#58; Obligatorisk for leger i spesialisering i generell kirurgi (24t)<br></p><p>Tidligere godkjent som valgfritt i følgende spesialiteter&#58; Barnekirurgi (15t e og v) og Fødselshjelp og kvinnesykdommer (24t e og v)<br></p><p><br></p><p>Kurset går over 3 dager, kursavgift 5100,- (med forbehold om indeksregulering)<br></p><p><strong>Kursledere&#58; Ronald Mårvik og Gjermund Johnsen</strong><br></p><p>Lenke til utlysning&#58;&#160;<a href="https&#58;//spesialisthelsetjenesten.no/lis/kurs-for-leger-i-spesialisering/kurs-i-basal-laparoskopi-mars-2022?arrId=0">Kurs i basal laparoskopi</a><br></p><p><br></p>1
PSYK LE NA Rus og psykiatri12821915.07.2021 05:26:44695https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK LE NA Rus og psykiatri60 min<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span aria-hidden="true"></span><span aria-hidden="true"></span>Kurset er en del av sykdomslæreserien ved Klinikk for psykisk helsevern og rus HNT HF. Alle ansatte i kliniske stillinger skal gjennomføre hele sykdomslæreserien (12&#160;tema) minimum en gang. </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Kurset gir oppdatert grunnleggende kunnskap om rus og psykiatri, samt kjennskap til klinikkens tilbud om utredning og behandling innenfor området.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Temaet er åpent for eksterne samarbeidspartnere, og&#160;<span class="ms-rteBackColor-4 ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">streames&#160;</span>til enheter i klinikken.</span></span></p><p><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;17.3333px;">Se oppkoblingsinformasjon under &quot;Mer info&quot;.</span></p><p> </p> <font face="Calibri"></font><font size="3"></font><font color="#000000"></font><font face="Times New Roman"></font>Psykiatri1
Psyk LE NA Traume - traps179421114.07.2021 10:53:5222https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNamsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPsyk LE NA Traume - trapsSe arrangemang<p>​Traps er en del av opplæring i forhold til utredning av&#160;traumelidelser&#160;ved Klinikk&#160;for psykisk helsevern og rus HNT. Kurset er ikke et krav i forhold til sykdomslære i kompetanseportalen. Kurset gjennomføres digitalt.<br></p><p><br></p><p><br></p>Psykiatri1
Hematologi med vekt på morfologisk diagnostikk - vår 2022179606820.07.2021 08:54:0640https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxKommertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHematologi med vekt på morfologisk diagnostikk - vår 20224 dager<p>​&quot;Blodsykdommer&quot; - Felles indremedisin del 2</p><p>&quot;Kurs i hematologi med hovedvekt på morfologisk diagnostikk&quot; - Medisinsk biokjemi<br>&quot;Hematologi&quot; - Onkologi<br></p><p>Ny ordning&#58; Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Indremedisin, Blodsykdommer og Medisinsk biokjemi</p><p>Gammel ordning&#58; Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Indremedisin, Blodsykdommer,&#160;Medisinsk Biokjemi og Onkologi (25 t)</p><p>Tidligere godkjent som valgfritt for&#58; Allmennmedisin (25t v/e), Immunologi og transfusjonsmedisin (25t v/e), Patologi (25t v/e), Lungesykdommer (25t e), Medisinsk biokjemi (25t e)<br></p><p>Kursavgift&#58; 6200,-<br></p><p><strong>Kursleder&#58; Henrik Hjorth-Hansen</strong></p><p>Link til utlysning&#58;&#160;<a href="https&#58;//spesialisthelsetjenesten.no/lis/kurs-for-leger-i-spesialisering/hematologi-med-vekt-pa-morfologisk-diagnostikk-var-2022?arrId=0">Hematologi med vekt på morfologisk diagnostikk</a><br></p>1
MAP - møte med aggresjonsproblematikk - Helse Møre og Romsdal12784712.02.2021 07:19:435200https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxHjelset B paviljong;Hjelset - B paviljong;Hjelset;Volda DPS;DPS Sjøholt;Avdeling for sjukehuspsykiatri Ålesund;DPS Knausen;Knausen - DPS Molde;Vegsund DPS;hjelsettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromMAP - møte med aggresjonsproblematikk - Helse Møre og Romsdal2 dager<p style="text-align&#58;center;"><img alt="Logo 2.PNG" src="/PublishingImages/Sider/MAP---mestring-av-agresjonsproblematikk/Logo%202.PNG" style="margin&#58;5px;" /><br></p> <p>Dette kurset er gjeldende for ansatte i Klinikk for psykisk helse og rus, og obligatorisk for alle ansatte med pasientkontakt. Øvrige ansatte etter vurdering. Se forøvrig målgruppe.<br></p><p><strong>MAP (Møte med aggresjonsproblematikk)</strong><strong> er et helhetlig opplæringsprogram for å forebygge og håndtere aggresjon og vold i helse- og sosialsektoren. </strong><br>Hensikten med opplæring i MAP er enkel; forhindre vold og sørge for at pasienter og personale opplever seg trygge. Manualens standpunkt er at dette oppnås mest effektivt ved å sørge for at mennesker blir møtt med forståelse og profesjonell omsorg. Forståelse ovenfor sterke følelsesuttrykk og atferd er sjelden noe som kommer av seg selv. Det krever en høy grad av profesjonalitet og kunnskap å kunne identifisere og anerkjenne de underliggende årsakene til disse uttrykkene. Denne forståelsen er essensiell da den gir forutsetning og grunnlag for å kunne jobbe målrettet og effektivt med god pasientbehandling. Profesjonell omsorg handler om å gi tilpasset og faglig begrunnet omsorg basert på den enkelte sitt behov.<br>MAP handler om mer enn å bare unngå et destruktivt samspill. Det handler om god behandling. Det handler om å legge til rette for et helsevesen som skal være trygt for begge parter – både pasienter og personale. ​</p><p>MAP-kurset består av 10 kapitler med gjennomgang over to dager. Man må delta begge dager for å bestå kurset.<br></p><div><div>Dag 1<br>0800-0900&#58; Aggresjonsforståelse <br>0900-1000&#58; Voldsrisikovurdering og håndtering<br>1000-1100&#58; Fysiske teknikker<br>1100-1200&#58; Fysisk trening<br>1200-1230&#58; Lunsj<br>1230-1330&#58; Fysisk trening<br>1330-1430&#58; Voldsforebygging<br>1430-1530&#58; Forebyggende kommunikasjon</div><div><br></div><div>Dag 2<br>0800-0900&#58; Deeskalering<br>0900-1000&#58; Selvregulering<br>1000-1100&#58; Samhandling<br>1100-1200&#58; Fysisk trening<br>1200-1230&#58; Lunsj<br>1230-1330&#58; Fysisk trening<br>1330-1430&#58; Håndteringsstrategier i kritiske situasjoner<br>1430-1530&#58; Etterarbeid</div><div>&#160;</div><div><h1><span class="ms-rteFontSize-4"><span aria-hidden="true"></span><span aria-hidden="true"></span><span class="ms-rteFontSize-3">Praktisk gjennomføring av MAP i forhold til Covid 19.&#160;</span></span></h1><div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;"><ul style="margin&#58;5px 20px;padding&#58;0px;"><ul style="margin&#58;5px 20px;padding&#58;0px;"><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;"><strong>Instruktørene demonstrerer og viser teknikkene kun på hverandre. </strong></li><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;"><strong>Deltakerne går sammen to-og-to (fortrinnsvis to fra samme arbeidssted), og forblir i dette faste tospannet gjennom hele kurset. Unntak&#58; trening av nedleggelsesteknikker som vil fordre nærkontakt mellom fire deltakere (varighet&#58; 1 time). </strong></li><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;"><strong>Deltakerne laster ned pre-screening skjema i forkant av kurset og leverer dette ferdig utfylt til kursholderne</strong><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;"> <strong>ved oppstart av kurset; kfr kursmateriell under.</strong><strong> Deltakere med mulige tegn på smitte får ikke anledning til å delta.</strong></span><strong> </strong></li><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;"><strong>Deltakerne bruker munnbind ved gjennomføring av trening på fysiske teknikker, og&#160;desinfiserer hender før og etter fysisk trening.</strong></li><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;"><strong>Kursantallet må tilpasses til kurslokalitetenes rammer og forutsetninger ift. smittevernregler</strong></li></ul></ul></div><br><br class="ms-rteFontSize-4"></div><div>&#160;</div><div><br></div><p align="center" style="margin&#58;0px 0px 10.66px;text-align&#58;center;"><font size="3"><font color="#000000"><span style="margin&#58;0px;"><font face="Calibri">Kurset godkjennes som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper </font></span><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;calibri light&quot;, sans-serif;">med <strong>14 timer.</strong></span></font></font></p><p align="center" style="margin&#58;0px 0px 10.66px;text-align&#58;center;"><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;calibri light&quot;, sans-serif;"><font color="#000000" size="3">Kurset er godkjent av <strong>psykologforeningen</strong> som 15 timers vedlikeholdsaktivitet.</font></span></p><p align="center" style="margin&#58;0px 0px 10.66px;text-align&#58;center;"><font size="3"><font color="#000000"><strong><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;calibri light&quot;, sans-serif;">Norsk sykepleierforbund&#58; </span></strong><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;calibri light&quot;, sans-serif;">Kurset er meritterende for 15 timer i program for klinisk stige for sykepleiere/spesialsykepleiere.</span></font></font></p> <font size="3"></font><font color="#000000"></font><font face="Times New Roman"></font><br></div><div><br><br></div><p>&#160;</p><p>&#160;</p>Psykiatri;Psykisk helsevern;Sjukepleie;Sykepleie;Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB);Nyansatt;Lovverk;Brukermedverknad;Beredskap;Etikk;HMS;Kvalitet og sikkerheit2
GENVE01 - Genetiker og genetisk veileder12704028.07.2021 11:44:4911https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGENVE01 - Genetiker og genetisk veileder8 timer (1 dag)<p><strong>​</strong><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære om følgende arbeidsprosesser&#58; </span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Postkassefunksjonalitet</span></li></ul><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Finne pasienter</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Poliklinisk konsultasjon&#58; finne informasjon,&#160;e-resept og andre forordninger, prøvetaking, diagnoser, koding, oppfølging</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Notatskriving</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Forordninger</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Prosedyre</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Tilsyn</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Erklæringer</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Spesialitetsspesifikke oppgaver</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">&#160;</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Genetiker</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Genetisk veileder</span></li></ul>Helseplattformen0
KIRGA01 - Gastrokirurg (voksen) og barnekirurgi12751008.07.2021 14:37:258https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKIRGA01 - Gastrokirurg (voksen) og barnekirurgi8 timer (1 dag)<p>​<strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Kursbeskrivelse&#58;</strong></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære om følgende arbeidsprosesser&#58; </span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Postkassefunksjonalitet</span></li></ul><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Finne pasienter</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Poliklinisk konsultasjon&#58; finne informasjon,&#160;e-resept og andre forordninger, diagnoser, koding, oppfølging</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Innlagt pasient&#58; forordninger, notater, sjekklister, overflytting/utskriving </span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Mottak av ny pasient&#58; innleggelse, medikamentsamstemming</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Kirurgspesifikke oppgaver&#58; planlegge kirurgi, pre- og postoperativ dokumentasjon.</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Spesialitetsspesifikke oppgaver</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">&#160;Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Gastrokirurg</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Barnekirurg</span></li></ul>Helseplattformen0
KIRBR01 - Bryst-, endokrin- og plastikkirurg12750908.07.2021 14:26:3210https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKIRBR01 - Bryst-, endokrin- og plastikkirurg8 timer (1 dag)<p><strong>​</strong><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære om følgende arbeidsprosesser&#58; </span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Postkassefunksjonalitet</span></li></ul><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Finne pasienter</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Poliklinisk konsultasjon&#58; finne informasjon,&#160;e-resept og andre forordninger, diagnoser, koding, oppfølging</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Innlagt pasient&#58; forordninger, notater, sjekklister, overflytting/utskriving </span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Mottak av ny pasient&#58; innleggelse, medikamentsamstemming</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Kirurgspesifikke oppgaver&#58; planlegge kirurgi, pre- og postoperativ dokumentasjon.</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Spesialitetsspesifikke oppgaver</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">&#160;</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58; </strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Brystkirurg</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Endokrinkirurg</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Plastikkirurg</span></li></ul>Helseplattformen0
SVERN01 - Smittevern spesialisthelsetjenesten12859908.07.2021 14:17:337https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSVERN01 - Smittevern spesialisthelsetjenesten8 timer (1 dag)<p><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Kursbeskrivelse&#58;</strong></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære om følgende arbeidsprosesser&#58; </span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Registrering og overvåking av infeksjon og isolasjon</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Kontaktsporing</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Sporing av overlappinger på rom eller avdeling</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Registrere og overvåke utbrudd </span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">&#160;Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></p><p><strong>​</strong><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Smittevernoverlege</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Smittevernrådgiver</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Overlege som jobber med antibiotikastyring ol. </span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Hygienesykepleier</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Bioingeniør i smittevernteamet</span></li></ul>Helseplattformen0
REVMA01 - Revmatolog12831908.07.2021 14:07:494https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromREVMA01 - Revmatolog8 timer (1 dag)<p>​<span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære om følgende arbeidsprosesser&#58; </span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Postkassefunksjonalitet</span></li></ul><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Finne pasienter</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Poliklinisk konsultasjon&#58; finne informasjon,&#160;e-resept og andre forordninger, diagnoser, koding, oppfølging</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Innlagt pasient&#58; forordninger, notater, sjekklister, overflytting/utskriving </span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Mottak av ny pasient&#58; innleggelse, medikamentsamstemming</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Spesialitetsspesifikke oppgaver</span></li></ul><p>&#160;<span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></p><p><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Målgruppe&#58; </strong></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58; </span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Revmatolog for voksne</span></li></ul>Helseplattformen0
NEVRO01 - Nevrolog12794608.07.2021 14:01:305https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromNEVRO01 - Nevrolog8 timer (1 dag)<p><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">​Kursbeskrivelse&#58;</strong></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære om følgende arbeidsprosesser&#58; </span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Postkassefunksjonalitet</span></li></ul><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Finne pasienter<br></span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Poliklinisk konsultasjon&#58; finne informasjon,&#160;e-resept og andre forordninger, diagnoser, koding, oppfølging</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Innlagt pasient&#58; forordninger, notater, sjekklister, overflytting/utskriving </span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Mottak av ny pasient&#58; innleggelse, medikamentsamstemming</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Spesialitetsspesifikke oppgaver</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">&#160;Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Nevrolog for voksne</span></li></ul>Helseplattformen0
ONKOL10 - Tilleggskurs onkologi og hematologi12802729.07.2021 08:11:4117https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromONKOL10 - Tilleggskurs onkologi og hematologi5 timer (0,5 dag)<p><strong>​</strong><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58; </span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Administrere behandlingsplaner </span></li><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Medikamentell onkologibehandling</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Støttebehandling/Terapiplan</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Strålebehandling</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ev. hematologi</span></li></ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Kreftstadieinndeling</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Sporing av livstidsdose</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Tverrfaglig møte (MDT)</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Onkologi/hematologi konsultasjon</span></li></ul><p><strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Målgruppe&#58;</strong><br></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dette kurset forutsetter at du går på et grunnleggende klinisk kurs for din primære spesialitet på forhånd.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Kurset <em>ONKOL10</em> forutsetter at du går på et grunnleggende klinisk kurs for din primære legespesialitet i forkant&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">For lege onkologi og hematologi&#58; </span><a href="file&#58;///I&#58;/STOLAV%20-%20Sentral%20stab/Enhet%20for%20personal%20og%20organisasjon/Enhet%20for%20personal%20og%20organisasjon/HR-seksjonsm%C3%B8ter/L%C3%A6ringsportalen%20-%20Kompetanseportalen/Helseplattformen/Kurskatalog/Kurskatalog%20(utsendt%20per%2006.07.21)%20Gjeldende%20arbeidsdokument.docx#_ONKOL01__%E2%80%93"><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">ONKOL01</strong></a></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">For lungeonkologe&#58;</span><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"> </strong><a href="/Sider/LUNGE01---Lungelege.aspx"><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">LUNGE01</strong></a><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"> </strong></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">For gynekologisk onkolog&#58;</span><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"> </strong><a href="file&#58;///I&#58;/STOLAV%20-%20Sentral%20stab/Enhet%20for%20personal%20og%20organisasjon/Enhet%20for%20personal%20og%20organisasjon/HR-seksjonsm%C3%B8ter/L%C3%A6ringsportalen%20-%20Kompetanseportalen/Helseplattformen/Kurskatalog/Kurskatalog%20(utsendt%20per%2006.07.21)%20Gjeldende%20arbeidsdokument.docx#_GYNKO01"><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">GYNKO01</strong></a></li></ul><p><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">&#160;</strong><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Kurset </span><em style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">ONKOL10</em><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;"> er aktuelt for ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Lege onkologi og hematologi</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Forordner kjemoterapibehandling</span></li></ul>Helseplattformen0
LUNGE01 - Lungelege12782208.07.2021 13:27:5210https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromLUNGE01 - Lungelege8 timer (1 dag)<p>​<strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Kursbeskrivelse&#58;</strong></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære om følgende arbeidsprosesser&#58; </span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Postkassefunksjonalitet</span></li></ul><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Finne pasienter</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Poliklinisk konsultasjon&#58; finne informasjon,&#160;e-resept og andre forordninger, diagnoser, koding, oppfølging</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Innlagt pasient&#58; forordninger, notater, sjekklister, overflytting/utskriving </span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Mottak av ny pasient&#58; innleggelse, medikamentsamstemming</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Spesialitetsspesifikke oppgaver</span></li></ul><p>&#160;<span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Lungelege</span></li></ul>Helseplattformen0