Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Kurskatalogen

  • Tittel Kurskatalogen

 

 

MAP - møte med aggresjonsproblematikk - Helse Møre og Romsdal97581812.02.2021 07:19:434383https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxHjelset B paviljong;Hjelset - B paviljong;Hjelset;Volda DPS;DPS Sjøholt;Avdeling for sjukehuspsykiatri Ålesund;DPS Knausen;Knausen - DPS Molde;Vegsund DPS;hjelsettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromMAP - møte med aggresjonsproblematikk - Helse Møre og Romsdal2 dager<p style="text-align&#58;center;"><img alt="Logo 2.PNG" src="/PublishingImages/Sider/MAP---mestring-av-agresjonsproblematikk/Logo%202.PNG" style="margin&#58;5px;" /><br></p> <p>Dette kurset er gjeldende for ansatte i Klinikk for psykisk helse og rus, og obligatorisk for alle ansatte med pasientkontakt. Øvrige ansatte etter vurdering. Se forøvrig målgruppe.<br></p><p><strong>MAP (Møte med aggresjonsproblematikk)</strong><strong> er et helhetlig opplæringsprogram for å forebygge og håndtere aggresjon og vold i helse- og sosialsektoren. </strong><br>Hensikten med opplæring i MAP er enkel; forhindre vold og sørge for at pasienter og personale opplever seg trygge. Manualens standpunkt er at dette oppnås mest effektivt ved å sørge for at mennesker blir møtt med forståelse og profesjonell omsorg. Forståelse ovenfor sterke følelsesuttrykk og atferd er sjelden noe som kommer av seg selv. Det krever en høy grad av profesjonalitet og kunnskap å kunne identifisere og anerkjenne de underliggende årsakene til disse uttrykkene. Denne forståelsen er essensiell da den gir forutsetning og grunnlag for å kunne jobbe målrettet og effektivt med god pasientbehandling. Profesjonell omsorg handler om å gi tilpasset og faglig begrunnet omsorg basert på den enkelte sitt behov.<br>MAP handler om mer enn å bare unngå et destruktivt samspill. Det handler om god behandling. Det handler om å legge til rette for et helsevesen som skal være trygt for begge parter – både pasienter og personale. ​</p><p>MAP-kurset består av 10 kapitler med gjennomgang over to dager. Man må delta begge dager for å bestå kurset.<br></p><div><div>Dag 1<br>0800-0900&#58; Aggresjonsforståelse <br>0900-1000&#58; Voldsrisikovurdering og håndtering<br>1000-1100&#58; Fysiske teknikker<br>1100-1200&#58; Fysisk trening<br>1200-1230&#58; Lunsj<br>1230-1330&#58; Fysisk trening<br>1330-1430&#58; Voldsforebygging<br>1430-1530&#58; Forebyggende kommunikasjon</div><div><br></div><div>Dag 2<br>0800-0900&#58; Deeskalering<br>0900-1000&#58; Selvregulering<br>1000-1100&#58; Samhandling<br>1100-1200&#58; Fysisk trening<br>1200-1230&#58; Lunsj<br>1230-1330&#58; Fysisk trening<br>1330-1430&#58; Håndteringsstrategier i kritiske situasjoner<br>1430-1530&#58; Etterarbeid</div><div>&#160;</div><div><h1><span class="ms-rteFontSize-4"><span aria-hidden="true"></span><span aria-hidden="true"></span><span class="ms-rteFontSize-3">Praktisk gjennomføring av MAP i forhold til Covid 19.&#160;</span></span></h1><div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;"><ul style="margin&#58;5px 20px;padding&#58;0px;"><ul style="margin&#58;5px 20px;padding&#58;0px;"><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;"><strong>Instruktørene demonstrerer og viser teknikkene kun på hverandre. </strong></li><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;"><strong>Deltakerne går sammen to-og-to (fortrinnsvis to fra samme arbeidssted), og forblir i dette faste tospannet gjennom hele kurset. Unntak&#58; trening av nedleggelsesteknikker som vil fordre nærkontakt mellom fire deltakere (varighet&#58; 1 time). </strong></li><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;"><strong>Deltakerne laster ned pre-screening skjema i forkant av kurset og leverer dette ferdig utfylt til kursholderne</strong><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;"> <strong>ved oppstart av kurset; kfr kursmateriell under.</strong><strong> Deltakere med mulige tegn på smitte får ikke anledning til å delta.</strong></span><strong> </strong></li><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;"><strong>Deltakerne bruker munnbind ved gjennomføring av trening på fysiske teknikker, og&#160;desinfiserer hender før og etter fysisk trening.</strong></li><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;"><strong>Kursantallet må tilpasses til kurslokalitetenes rammer og forutsetninger ift. smittevernregler</strong></li></ul></ul></div><br><br class="ms-rteFontSize-4"></div><div>&#160;</div><div><br></div><p align="center" style="margin&#58;0px 0px 10.66px;text-align&#58;center;"><font size="3"><font color="#000000"><span style="margin&#58;0px;"><font face="Calibri">Kurset godkjennes som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper </font></span><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;calibri light&quot;, sans-serif;">med <strong>14 timer.</strong></span></font></font></p><p align="center" style="margin&#58;0px 0px 10.66px;text-align&#58;center;"><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;calibri light&quot;, sans-serif;"><font color="#000000" size="3">Kurset er godkjent av <strong>psykologforeningen</strong> som 15 timers vedlikeholdsaktivitet.</font></span></p><p align="center" style="margin&#58;0px 0px 10.66px;text-align&#58;center;"><font size="3"><font color="#000000"><strong><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;calibri light&quot;, sans-serif;">Norsk sykepleierforbund&#58; </span></strong><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;calibri light&quot;, sans-serif;">Kurset er meritterende for 15 timer i program for klinisk stige for sykepleiere/spesialsykepleiere.</span></font></font></p> <font size="3"></font><font color="#000000"></font><font face="Times New Roman"></font><br></div><div><br><br></div><p>&#160;</p><p>&#160;</p>Psykiatri;Psykisk helsevern;Sjukepleie;Sykepleie;Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB);Nyansatt;Lovverk;Brukermedverknad;Beredskap;Etikk;HMS;Kvalitet og sikkerheit4
Kurs for leger i veiledning og supervisjon med kommunikasjon som verktøy8861020.08.2020 04:33:447067https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxAnnettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKurs for leger i veiledning og supervisjon med kommunikasjon som verktøy2 påfølgende dager <p>Kurstilbud utviklet for å innfri krav om veiledningskompetanse i henhold til ny spesialistforskrift. Kurset gir formell veiledningskompetanse og er anbefalt læringsaktivitet i flere læringsmål innen felles kompetansemål for LIS2/3.<br></p><p><span style="font&#58;400 14px/22.4px &quot;open sans&quot;,sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;background-color&#58;transparent;">Kurset er ment å gi nyttig læring for alle som veileder og superviserer LIS i alle spesialiteter. </span>Formålet med kurset er å øke kvaliteten av veiledning og supervisjon. Du får gjennom teori og praktisk trening nyttige verktøy til bruk i<span style="font&#58;400 14px/22.4px &quot;open sans&quot;,sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;background-color&#58;transparent;"> en-til-en veiledningssamtaler, gruppeveiledning og supervisjon.</span>&#160;<br></p><p>Kurset arrangeres i alle helseforetak og holdes av lokale klinikere med instruktørkompetanse.</p><p>Velkommen til kurs i helseforetaket der du jobber! <br></p><p><strong>Kontaktpersoner i foretakene&#58;</strong><br>St Olavs hospital&#58; Vibeke Hagan<br>Helse Møre og Romsdal&#58; Ingeborg Henriksen<br>Helse Nord-Trøndelag&#58; Elisabeth Bratland Romuld</p><p>Kursbevis utstedes etter gjennomført kurs<br></p>12
Teams - møter og chat (torsdagsmøte)175673511.05.2021 09:06:1344https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-VideoTeams - møter og chat (torsdagsmøte)16 minutter<p>I dette kurset tar vi for oss basisfunksjonalitet i Teams, med fokus på&#160;møter og chat.<br>Flere kurs kommer.<br></p>IKT0
Internundervisning Avdeling for patologi St. Olav - Mestring i hverdagen175404210.05.2021 07:58:566https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromInternundervisning Avdeling for patologi St. Olav - Mestring i hverdagen1 time<p>​Foredrag om å mestre en utfordrende hverdag.<br></p>1
Linux Essentials175380510.05.2021 07:49:4042https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxDigitalt/webinartext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromLinux Essentials3 timer<p>​Dette kurset vil gi deltagere en grunnleggende introduksjon til Linux ved bruk av de Hemit supportert Linux o/s - Ubuntu og Red Hat Linux. Kurset vil vise deg hvordan et Linux-system er organisert og vil demonstrere basis systemadministrasjonsoppgaver.</p><p><strong style="color&#58;#444444;font-size&#58;11pt;">Læringsmål&#58;</strong></p><ul><li>Gå til kommandolinjen.</li><li>Administrer filer fra kommandolinjen.<br></li><li>Opprette, vise og redigere tekstfiler.</li><li>Administrer lokale Linux-brukere og grupper.</li><li>Installer og oppdater programvare.<br></li></ul><div><br></div><div><strong>Gjennomføring&#58;&#160;</strong><br></div><div><p>Kl.08&#58;30 – 11&#58;30 med 15 min pause</p><ul><li>Del 1&#58; Komme i gang med Red Hat Enterprise Linux og Ubuntu LTS</li><li>Del 2&#58; Få tilgang til kommandolinjen</li><li>Del 3&#58; Administrere filer fra kommandolinjen</li><li>Del 4&#58; Opprette, vise og redigere tekstfiler</li><li>Del 5&#58; Administrere lokale Linux-brukere og grupper<br></li><li>Del 6&#58; Kontrollere tilgang til filer med Linux-filsystemtillatelser</li><li>Del 7&#58; Installere og oppdatere programvarepakker</li><li>Del 8&#58; Gjennomgang<br></li></ul><div><br></div><div><strong>Kursholder</strong>&#58;<br>Rex Goldsmith, Senior IT-konsulent, Basisdrift, Serverdrift<br></div><br></div><p><strong>Forarbeid&#58;&#160;</strong><br>Ingen<br><br><strong>Annet&#58;&#160;</strong><br>Kurset settes opp som digitalt kurs, fysisk oppmøte vil eventuelt vurderes når kursdato nærmer seg.<br></p>IKT1
Brannvernundervisning type A8695505.02.2021 18:57:0011782https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMedisinsk klinikk, leger;Østmarka ;Østmarka;Medisinsk klinikk, Dialysen;Trondheim;Kreftklinikken ;Kreftklinikken personell;Medisinsk klinikk, AVdeling for infeksjonssykdommer;Medisinsk klinikk, Avdeling for infeksjonssykdommer;Medisisnsk klinikk, Avdeling for infeksjonssykdommer;Avdeling for ervervet hjerneskade;Nevro øst 4 etg;Nevro øst 4.etg;Nevro øst 4. etg;Medisinsk klinikk - teori og praksis ute;Medisinsk klinikk - teori og prasksi ute;Medisinsk klinikk - teori og praskis ute;Medisisk klinikk - teori og praksis ute.;Medisinsk klinikk - teori og praksis ;Medisinsk klinikk - teori og praksis ute;Medisinsk klinikk, Avdeling for blodsykdommer;LS21;Oppmøtested: Nord for Nevrosenteret, mot byen (sokkel/varemottak);Utendørs;Avdeling for infeksjonssykdommer;Avdeling for infekjsonssykdommer;Medisinsk klinikk - postverter og stabtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBrannvernundervisning type A1,5 timer<p>​<strong>Hovedmomentet i denne øvelsen er praktisk bruk av tilgjengelig slokkeutstyr.</strong></p><p><strong>Tema&#58;</strong></p><p>-Kort gjennomgang av prosedyre og rutine ved enheten.</p><p>-Det gis en gjennomgang av fysiske og kjemiske egenskaper til&#160; fenomenet brann.</p><p>-Gjennomgang av de ulike slokkemidlene som Universitetssykehuset besitter, samt fordeler og ulemper med de.</p><p>&#160;</p><p>Gjennomføres normalt på egnet sted utendørs.</p><p>Se for øvrig <a href="http&#58;//eqsstolav/cgi-bin/document.pl?pid=stolav&amp;DocumentID=18355&amp;UnitID=1197"><span style="text-decoration&#58;underline;">Prosedyre 18355 Brannvernundervisning</span></a> </p><p>&#160;Det anbefales 18 plasser per kurs.</p><p>&#160;</p>Brannvern43
Gruppeveiledning FKM LIS2-3 temaområde 475545616.10.2020 12:54:37589https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevanger;Namsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGruppeveiledning FKM LIS2-3 temaområde 43 timer<p>​<strong>Felles kompetansemoduler (FKM) består av et sett av læringsmål,</strong></p><p><strong>som strekker seg gjennom hele utdanningsforløpet til den enkelte lege i spesialisering (LIS). </strong></p><p><strong>Læringsmålene dekker et grunnleggende sett av kompetanser alle leger må ha for å fungere optimalt i legerollen. </strong></p><p><span style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Denne gruppeveiledningen utdyper LM i temaområde 4;</strong></span><br>Lovverk (FKM LM46-47) <br>Systemforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse (FKM LM70-7</p><div>&#160;</div><div><div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><font class="ms-rteThemeForeColor-2-0" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;color&#58;#444444;box-sizing&#58;border-box;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;">LIS-lege ansatt i Levanger, melder seg på i Levanger</strong></font></div><div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><font class="ms-rteThemeForeColor-2-0" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;color&#58;#444444;box-sizing&#58;border-box;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;">LIS-lege ansatt i Namsos, melder seg på i Namsos</strong></font><br></div></div>Medisin2
Digitalt SØK-kurs, høsten 2021175119806.05.2021 10:52:5826https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxAnnettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromDigitalt SØK-kurs, høsten 20212<p>​</p><p>Om du er sykehusansatt og har ansvar for pasienter direkte eller indirekte, forventes det at du arbeider kunnskapsbasert.</p><p>SØK har spesielt fokus på det å lære seg å søke opp og vurdere forskningsbasert kunnskap relevant for egen praksis. Kurset er også svært nyttig om du tenker å sette i gang eget prosjekt, eller om du planlegger å ta videreutdanning eller mastergrad/ph.d.&#160;</p><p>&#160;</p><p><strong>Kurssamlinger (med forbehold om endringer)</strong></p><p>Onsdag den 25. august, kl 09-11 (Introduksjon)<br> Onsdag den 1. september, kl 08-12 (Refleksjon og problemstilling) </p><p>Onsdag den 8. september, kl 08-12 (Litteratursøk) <br>Onsdag den 20. oktober, kl 08-12 (Kritisk vurdering av artikkel)</p><p>Onsdag den 3. november, kl 08-12 (Presentasjon av eget arbeid)</p><p>&#160;</p><p><strong>Kontaktpersoner</strong></p><p>Hege Selnes Haugdahl, ph.d., konstituert forskningssjef, HNT <a href="mailto&#58;hege.selnes.haugdahl@hnt.no">hege.selnes.haugdahl@hnt.no</a> tlf 90956250 </p><p>eller </p><p>Marianne Lysne, medisinsk bibliotekar, HNT <a href="mailto&#58;Marianne.Lysne@hnt.no">Marianne.Lysne@hnt.no</a><br></p><p><br></p>Forsking1
Fallforebygging i sykehus ved hjelp av teknologi174960006.05.2021 06:36:4727https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxDigitalt/webinartext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromFallforebygging i sykehus ved hjelp av teknologi1 time<p>​</p><p><em class="ms-rteForeColor-9"><strong>Velkommen til webinar om fallforebygging - erfaringsutveksling fra Universitetssykehuset Nord-Norge</strong></em></p><p><em>&#160;</em></p><p>Innovasjonsprosjektet «Fallforebygging i sykehus ved hjelp av teknologi» ble gjennomført i to sengeposter ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i perioden høsten 2018 og sommeren 2020. Hensikten med innovasjonsprosjektet var å forebygge fall ved å teste ut fallforebyggende teknologi i sykehus som kan gi <em>tidlig varsling</em> slik at pleierne kan fange opp risikopasienter <em>før</em> de faller. I prosjektet ble det utredet om teknologi kunne bidra til å forebygge fall, gi økt trygghet og &#160;pasientsikkerhet, samt om teknologiene bidrar til mer effektiv bruk av ressursene i sykehuset. &#160;Under piloten ble det tydelig at teknologiene har potensial for å redusere antall fall, redusere pasientskade og øke pasientsikkerheten. UNN har pilotert og implementert teknologier og fått bekreftet forebyggende effekt etter å ha innført tjenesten i rutinedrift i seksjonene som piloterte prosjektet.<br></p><p>&#160;</p><p>Det synes å være lite erfaringer med teknologi som skal forebygge fall i sykehus. Dette prosjektet har derfor vært et pionerarbeid fordi det nå har blitt testet teknologi som i utgangspunktet ikke er laget for sykehus, men for sykehjem og hjemmetjeneste.&#160;<br></p><p>&#160;</p><p><em class="ms-rteForeColor-9"><strong>Agenda webinar&#58;</strong></em> </p><p>Presentasjon av prosjektet&#160;– 30min<br></p><p>Film – 10 min</p><p>Spørsmål/diskusjon – 20 min<br></p><p><br></p><p>Åpent for alle som har interesse for fallforebygging og forbedringsarbeid!<br></p><p>&#160;<span class="ms-rteFontSize-3" style="text-decoration&#58;underline;"><a href="https&#58;//teams.microsoft.com/l/meetup-join/19&#58;meeting_OWIxMjE4YWItYjQ4Zi00M2EyLWFkNGItYjBiNzdiYmQ4Njg3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22&#58;%2292c8809f-91e0-445b-804f-b6a7b43ef73a%22%2c%22Oid%22&#58;%220c1bae73-e802-4fb4-a739-a0b8866ddf31%22%7d"><strong class="ms-rteFontSize-3">Delta via teams i denne lenken fredag 28.05.21 kl 12.00-13.00.</strong></a></span><br></p><p><br></p>Kvalitet og sikkerheit1
Henvisning 2.0 - Bruk av kliniske henvisninger i DocuLive for behandler174713810.05.2021 13:31:30418https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-VideoHenvisning 2.0 - Bruk av kliniske henvisninger i DocuLive for behandler19 minutter<p>​Nye henvisningsmeldinger for sending og mottak av kliniske henvisninger mellom alle aktører i helse- og omsorgstjenesten ble innført i Helse Midt-Norge og nasjonalt våren 2021.</p><p>Bruk av de nye meldingene gjør det mulig å henvise elektronisk til alle sykehus og aktører i helsetjenesten, legge ved vedlegg i henvisningen, fjerne unødvendig bruk av papirbrev, og vil være avgjørende for å kunne henvise mellom DocuLive og Helseplattformen.</p><p>Dette kurset er for behandlere som er involvert i sending og videresending av kliniske henvisninger i DocuLive.<br></p><div>Kursvideo og kurspresentasjon er tilgjengelig for fire forskjellige roller&#58;<br></div><div><br></div><div></div><div><div><a href="/Sider/Henvisning-2.0---Bruk-av-kliniske-henvisninger-i-DocuLive-for-henvisningsmottak-og-ventelistekoordinator.aspx">1.&#160;Henvisningsmottak/ventelistekoordinator (mottak av kliniske henvisninger)</a></div><div><a href="/Sider/Henvisning-2.0---Bruk-av-kliniske-henvisninger-i-DocuLive-for-vurderende-behandler.aspx">2. Vurderende behandler (vurdering av kliniske henvisninger)</a><br></div><div><a href="/Sider/Henvisning-2.0---Bruk-av-kliniske-henvisninger-i-DocuLive-for-sekretær.aspx">3. Sekretær (sending og videresending av&#160;kliniske henvisninger)</a><br></div><div><a href="/Sider/Henvisning-2.0---Bruk-av-kliniske-henvisninger-i-DocuLive-for-behandler.aspx"><strong>4. Behandler (sending og videresending av kliniske henvisninger)</strong></a><br></div></div><div><br></div><div>Regionale brukerveiledninger ligger&#160;<a href="http&#58;//virksomhetsportal.helsemn.no/omrader/nettverk/1001/lenkesamling/default.aspx">her</a>.<br></div><div><br></div>0
Henvisning 2.0 - Bruk av kliniske henvisninger i DocuLive for sekretær174713710.05.2021 13:31:03863https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-VideoHenvisning 2.0 - Bruk av kliniske henvisninger i DocuLive for sekretær36 minutter<p>​Nye henvisningsmeldinger for sending og mottak av kliniske henvisninger mellom alle aktører i helse- og omsorgstjenesten ble innført i Helse Midt-Norge og nasjonalt våren 2021.<br></p><p>Bruk av de nye meldingene gjør det mulig å henvise elektronisk til alle sykehus og aktører i helsetjenesten, legge ved vedlegg i henvisningen, fjerne unødvendig bruk av papirbrev, og vil være avgjørende for å kunne henvise mellom DocuLive og Helseplattformen.</p><p>Dette kurset er for sekretærer som er involvert i sending og videresending av kliniske henvisninger i DocuLive.</p><div><div>Kursvideo og kurspresentasjon er tilgjengelig for fire forskjellige roller&#58;<br></div><div><br></div><div></div><div><div><a href="/Sider/Henvisning-2.0---Bruk-av-kliniske-henvisninger-i-DocuLive-for-henvisningsmottak-og-ventelistekoordinator.aspx">1.&#160;Henvisningsmottak/ventelistekoordinator (mottak av kliniske henvisninger)</a></div><div><a href="/Sider/Henvisning-2.0---Bruk-av-kliniske-henvisninger-i-DocuLive-for-vurderende-behandler.aspx">2. Vurderende behandler (vurdering av kliniske henvisninger)</a><br></div><div><a href="/Sider/Henvisning-2.0---Bruk-av-kliniske-henvisninger-i-DocuLive-for-sekretær.aspx"><strong>3. Sekretær (sending og videresending av&#160;kliniske henvisninger)</strong></a><br></div><div><a href="/Sider/Henvisning-2.0---Bruk-av-kliniske-henvisninger-i-DocuLive-for-behandler.aspx">4. Behandler (sending og videresending av kliniske henvisninger)</a><br></div></div><div><br></div><div>Regionale brukerveiledninger ligger&#160;<a href="http&#58;//virksomhetsportal.helsemn.no/omrader/nettverk/1001/lenkesamling/default.aspx">her</a>.<br></div><div><br></div></div>0
Henvisning 2.0 - Bruk av kliniske henvisninger i DocuLive for vurderende behandler174711110.05.2021 13:29:55448https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-VideoHenvisning 2.0 - Bruk av kliniske henvisninger i DocuLive for vurderende behandler28 minutter<p>Nye henvisningsmeldinger for sending og mottak av kliniske henvisninger mellom alle aktører i helse- og omsorgstjenesten ble innført i Helse Midt-Norge og nasjonalt våren 2021.&#160;</p><p>Bruk av de nye meldingene gjør det mulig å henvise elektronisk til alle sykehus og aktører i helsetjenesten, legge ved vedlegg i henvisningen, fjerne unødvendig bruk av papirbrev, og vil være avgjørende for å kunne henvise mellom DocuLive og Helseplattformen.<br></p><p>Dette kurset er for vurderende behandlere som er involvert i vurdering av kliniske henvisninger i DocuLive.<br></p><div>Kursvideo og kurspresentasjon er tilgjengelig for fire forskjellige roller&#58;&#160;<br></div><div><br></div><div><div><a href="/Sider/Henvisning-2.0---Bruk-av-kliniske-henvisninger-i-DocuLive-for-henvisningsmottak-og-ventelistekoordinator.aspx">1.&#160;Henvisningsmottak/ventelistekoordinator (mottak av kliniske henvisninger)</a></div><div><a href="/Sider/Henvisning-2.0---Bruk-av-kliniske-henvisninger-i-DocuLive-for-vurderende-behandler.aspx"><strong>2. Vurderende behandler (vurdering av kliniske henvisninger)</strong></a><br></div><div></div><div><div><a href="/Sider/Henvisning-2.0---Bruk-av-kliniske-henvisninger-i-DocuLive-for-sekretær.aspx">3. Sekretær (sending og videresending av&#160;kliniske henvisninger)</a><br></div><div><a href="/Sider/Henvisning-2.0---Bruk-av-kliniske-henvisninger-i-DocuLive-for-behandler.aspx">4. Behandler (sending og videresending av kliniske henvisninger)</a><br></div><div><br></div><div>Regionale brukerveiledninger ligger&#160;<a href="http&#58;//virksomhetsportal.helsemn.no/omrader/nettverk/1001/lenkesamling/default.aspx">her</a>.<br></div></div></div><p><br></p>0
Henvisning 2.0 - Bruk av kliniske henvisninger i DocuLive for henvisningsmottak og ventelistekoordinator174706610.05.2021 13:30:28550https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-VideoHenvisning 2.0 - Bruk av kliniske henvisninger i DocuLive for henvisningsmottak og ventelistekoordinator51 minutter<div>Nye henvisningsmeldinger for sending og mottak av kliniske henvisninger mellom alle aktører i helse- og omsorgstjenesten ble innført i Helse Midt-Norge og nasjonalt våren 2021.&#160;</div><div><br></div><div>Bruk av de nye meldingene gjør det mulig å henvise elektronisk til alle sykehus og aktører i helsetjenesten, legge ved vedlegg i henvisningen, fjerne unødvendig bruk av papirbrev, og vil være avgjørende for å kunne henvise mellom DocuLive og Helseplattformen.</div><div><br></div><div>Dette kurset er for henvisningsmottak og ventelistekoordinatorer&#160;som er involvert i mottak&#160;av&#160;kliniske henvisninger i DocuLive.&#160;</div><div><br></div><div>Kursvideo og kurspresentasjon er tilgjengelig for fire forskjellige roller&#58;<br></div><div><br></div><div><a href="/Sider/Henvisning-2.0---Bruk-av-kliniske-henvisninger-i-DocuLive-for-henvisningsmottak-og-ventelistekoordinator.aspx"><strong>1.&#160;Henvisningsmottak/ventelistekoordinator (mottak av kliniske henvisninger)</strong></a></div><div><a href="/Sider/Henvisning-2.0---Bruk-av-kliniske-henvisninger-i-DocuLive-for-vurderende-behandler.aspx">2. Vurderende behandler (vurdering av kliniske henvisninger)</a><br></div><div></div><div><div><a href="/Sider/Henvisning-2.0---Bruk-av-kliniske-henvisninger-i-DocuLive-for-sekretær.aspx">3. Sekretær (sending og videresending av&#160;kliniske henvisninger)</a><br></div><div><a href="/Sider/Henvisning-2.0---Bruk-av-kliniske-henvisninger-i-DocuLive-for-behandler.aspx">4. Behandler (sending og videresending av kliniske henvisninger)</a><br></div><div><br></div><div>Regionale brukerveiledninger ligger&#160;<a href="http&#58;//virksomhetsportal.helsemn.no/omrader/nettverk/1001/lenkesamling/default.aspx">her</a>.<br></div></div><p><br></p>0
Rusbehandling og kognisjon174516610.05.2021 09:17:2035https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-NettbasertRusbehandling og kognisjon30 - 45 minutter<p>I dette kurset vil du få kunnskap om betydningen av å tematisere kognitiv funksjon i rusbehandling, samt kunnskap om praktiske metoder og verktøy som kan benyttes i den kliniske hverdagen. Underveis i kurset vil du møte behandlere og pasienter i ulike situasjoner, der du selv er aktiv og utfører valg og handlinger. Kurset avsluttes med en kunnskapstest.&#160;<br></p><p><strong>Læringsmål </strong></p><ul><li>Grunnleggende kunnskaper&#58;</li><ul><li>Hva er kognitiv funksjon?</li><li>Hvordan kan rusmiddelbruk påvirke kognitiv funksjon?</li><li>Verktøy som kan identifisere ulike kognitive vansker</li><li>Hvordan tilpasse behandlingen?</li><li>Når bør pasienten utredes videre?</li></ul><li>Ferdigheter&#58;</li><ul><li>Slik snakker jeg med ulike pasienten om kognitiv funksjon</li><li>Kunne tilpasse behandlingen til svekket kognitiv funksjon</li></ul><li>Holdninger&#58;</li><ul><li>Skam. Pasienters erfaring vs terapeuters motvilje mot å ta det opp</li><li>Erkjenne at jeg som behandler har et ansvar for å tilrettelegge behandlingen for pasienten<br></li></ul></ul><div><p><br></p><p>Kurset er utviklet som et virkemiddel i prosjektet «Hindre drop-out fra rusbehandling», der kognitiv funksjon er identifisert som én av fire risikofaktorer for drop-out fra rusbehandling.</p><p>Prosjektleder&#58; Hilde Harwiss, Nasjonal kompetansetjeneste TSB.<br></p><br></div>Rusbehandling0
Medisinske fag gruppeveiledning169081726.02.2021 13:05:34141https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromMedisinske fag gruppeveiledning1,5 timer<p>​</p><p>Refleksjonsgruppe på tvers av spesialiteter med veiledning fra preste- og samtaletjenesten samt en utdanningsansvarlig overlege. Formålet med aktiviteten er å kunne oppfylle flere felles kompetansemål, blant annet etikk. En kasuistikk vil bli diskutert og tilsendt påmeldte LIS en uke før samlingen, og det er viktig at man på forhånd har lest denne og tenkt gjennom spørsmålene knyttet til den.</p><p>Det planlegges et fysisk møte, men vi har digital back-up.<br></p><p><br></p>Etikk;Medisin2
OMK Kurs 1: Sluttest tilhørende Hva er medisinsk koding? 174237530.04.2021 07:59:4143https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-NettbasertOMK Kurs 1: Sluttest tilhørende Hva er medisinsk koding?2+ minutter<p>​Sluttest<br></p>Forsking;Kodekvalitet;Kvalitet og sikkerheit;Ledelse;Medisinsk koding0
Hjerte- og lungeredning for helsepersonell (HHLR). Repetisjonskurs8738711.12.2020 12:19:5913181https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxPoliklnikken ved øyetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHjerte- og lungeredning for helsepersonell (HHLR). Repetisjonskurs2 timar<strong style="text-decoration&#58;underline;">Målgruppe&#58; </strong><p>Årleg repetisjonskurs for helsepersonell i hjerte- og lungeredning.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Mål med opplæringa&#58;</strong></p><p><span aria-hidden="true"></span>Etter endt kurs skal deltakarane kunne&#58;</p><ul><li>konstatere hjertestans, varsle og starte HLR åleine</li><li>utføre basal HLR som del av ei gruppe</li><li>bruke ein hjertestartar</li><li>ivareta tryggleiken til&#160;pasient, evt pårørande og kollegaer i ein hjertestanssituasjon</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Forkunnskap&#58;</strong></p><p>Gjennomfør&#160;e-læringa til NRR, med tilgang via&#160;Læringsportalen&#58; <a href="/Sider/hhlr.aspx"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">https&#58;//kurs.helse-midt.no/Sider/hhlr.aspx</font></span></a></p><p>Trykk &quot;Start kurs&quot; til høgre i bilete, e-læringa kan mellomlagrast og gjennopptakast. Når kurset er gjennomført, så vert kurset lagt til i CV i Kompetanseportalen.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Innhold&#58;</strong></p><p>Det praktiske kurset består av&#58;</p><ul><li>gjennomgang&#160;av HHLR-plakaten</li><li>bruk av defibrillator og anna utstyr</li><li>basal HLR</li><li>HLR med toreddar-teknikk og bruk av hjertestartar</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Rammefaktorar&#58;</strong></p><strong>Nærmaste leiar er ansvarlig for å melde på deltakarane på kurset i samarbeid med HLR-instruktør.</strong>Beredskap23
HHLR grunnkurs8737114.07.2020 06:43:061678https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxForsyningssenteret;Reumatismehuset;Medisinsk klinikk, Dialysen.;Medisinsk klinikk, Dialysen;Simulatorsenteret AHL U1text/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHHLR grunnkurs3 timer<p>Grunnleggende kurs for helsepersonell i hjerte-lungeredning. Kurset følger norske retningslinjer for gjenopplivning og er godkjent av NRR. </p><p>Kurset består av e-læring og en praktisk del av 3 timers varighet. Se e-læring <a href="/Sider/hhlr.aspx">her</a></p><p>​Etter endt kurs skal deltakerne være i stand til å&#58; </p><ul><li>Utføre basal HLR alene</li><li>Utføre basal HLR som del av et team</li><li>Kunne ivareta pasient og kollegaers&#160; sikkerhet ved bruk av hjertestarter</li><li>beskrive den lokale beredskapen og varslingsrutiner for hjertestans</li></ul>Kvalitet og sikkerheit;Medisin;Sykepleie2
HNT.LE.INT Fagdager april 2021174083129.04.2021 11:46:5249https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHNT.LE.INT Fagdager april 20217 timer<p>1. Medisinsk mottaksteam. Intensivsykepleiers rolle i teamet. Omvisning i Akuttmottak.<br></p><p>2. Simulering av mottak av pasient i akuttmottak. Intubasjonsprosedyre og prosedyre for ventrikkelskylling ved intoxikasjoner.<br></p><p>3.&#160;Mottak og stabilisering av akutt kritisk sykt barn.</p><p>Fullskalasimulering, men likevel så skal tempoet være slik at alle deltakere får </p><p>med seg det som gjøres i situasjonen.<br></p><p><span style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Læringsmål&#58; </strong></span></p><ul><li>ABCDE</li><li>Bruk av div. medisinsk teknisk utstyr</li><li>Intubasjonsprosedyre</li><li>Medikamenthåndtering </li><li>Respiratorbehandling til barn på Engstrøm</li><li>Planlegge transport videre til SOHO</li><li>Respiratorbehandling med transportrespirator til barn/neonatal modus</li><li>Reisekuvøse # intensivambulansen <br></li></ul><p><span style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Gjennomføring&#58;</strong></span></p><ul><li>Fagdagen deles i to; med en del teori og en del simulering</li><li>Simuleringsøvelse sammen med anestesilege.&#160;<br></li><li>Under simuleringsøvelse bør det maks være 4 intensivsykepleiere + anestesilege.<br></li><li>Teori/undervisning.<br></li></ul><p><span style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Simulering&#58;</strong></span></p><ul><li>Mottak av akutt kritisk sykt barn som må intuberes. Kommer til intensiv fra barneavdeling/kuvøse. Respirasjon – sirkulasjonssvikt </li><li>NIV før Intubasjon?<br></li><li>Engstrøm carestation neonatalmodus etabeleres initialt.<br><br></li></ul><p><span style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Teori/øvelsesstasjoner</strong></span></p><ul><li>Overvåkingsutstyr</li><li>Transcutan p02/pC02 måling</li><li>Nasal CPAP</li><li>Iv tilgang/io tilgang</li><li>Bruk av filter på iv tilgang</li><li>NIV behandling/high flow oksygenering</li><li>Barneperm/Cope</li><li>Arterietrykksett </li><li>Blodtransfusjon</li><li>Hamilton T1 transport&#160;<br></li></ul><p><br></p>Intensiv0
Smitterenhold84969105.03.2021 10:50:132556https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSmitterenhold1,5 time<p>​Kurset gir en teoretisk gjennomgang i smitterenhold.<br></p>6
Brannvernundervisning type C8696003.02.2021 14:51:483089https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondhein, Brannvernkurs for Thoraxintensiv;Trondheim, Brannvernkurs for Thoraxintensiv;Brannvern type C, ansatte ved Thoraxintensiv;Gastro Midt 6. etg;Medisinsk klinikk, Blodsykdommer;Utendørs. Nordsiden ved Nevrosenteret. ;Utendørs;Nordsiden for Nevrobygget. ;Nordsiden av Nevrosenteret. ;Nordsiden for Nevrosenteret.;Nord for Nevrosenteret;Nordsiden for Nevrosenteret;Nordsiden for Nevroseneret;Nordsiden for Nevrobygget;Utendørs for Nevrosenterettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBrannvernundervisning type C1,5 timer<p>​<strong>Hovedmomentet i denne øvelsen er evakuering ved brann.</strong></p><p><strong>Tema&#58;</strong></p><p><strong>- </strong>Gjennomgang av prosedyrer, rutiner og evakueringsplaner ved enheten.</p><p>- Gjennomgang av rømningsveier.</p><p>- Gjennomgang av slokkemidler på plassen.</p><p>- Øvelse på brannscenario. Fra deteksjon til evakuering.</p><p>Gjennomføres normalt i tilknytning til egne arealer.</p><p>Se for øvrig <a href="http&#58;//eqsstolav/cgi-bin/document.pl?pid=stolav&amp;DocumentID=18355&amp;UnitID=1197"><span style="text-decoration&#58;underline;">Prosedyre 18355 Brannvernundervisning</span></a> </p><p>&#160;</p><p>Det anbefales 18 plasser per kurs.</p>Brannvern4
Nasjonalt kurs i håndkirurgi og revmakirurgi - høst 2021173737726.04.2021 14:09:38144https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxDelvis digitalt, delvis i Ålesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromNasjonalt kurs i håndkirurgi og revmakirurgi - høst 20215 dager<p>​Anbefalt/obligatorisk&#160;kurs for leger i spesialisering i ortopedisk kirurgi (30 t)<br></p><p>Kurset vil ha digital undervisning dag 1-2, avreise til kurssted tirsdag ettermiddag. Dag 3-5 foregår i Ålesund<br></p><p>Kurset går over 5 dager, kursavgift 7200,-. Fullpensjon på Waterfront hotel i Ålesund&#160;kommer i tillegg.<br></p><p><strong>Kursleder&#58; Mona Winge</strong><br></p><p>Lenke til utlysning&#58;&#160;<a href="https&#58;//spesialisthelsetjenesten.no/arrangementer/nasjonalt-kurs-i-handkirurgi-og-revmakirurgi-host-2021?arrId=0">Nasjonalt kurs i håndkirurgi og revmakirurgi</a><br></p>1
Nyfødt gjenoppliving/transisjonsstøtte - praktisk trening/simulering108330208.12.2020 13:58:502136https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxfødentext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromNyfødt gjenoppliving/transisjonsstøtte - praktisk trening/simulering60-75 min<p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong class="ms-rteThemeFontFace-1">Målgruppe&#58;</strong></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1" style="background-color&#58;transparent;">Helsepersonell&#160;som skal kunne&#160;håndtere uventet dårlig nyfødt barn</span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1"><strong></strong><span style="background-color&#58;transparent;">A</span><span style="background-color&#58;transparent;">nestesilege, anestesisykepleier, barnelege,&#160;sykepleier, spesialsykepleier,&#160;jordmor, barnepleier, gynekolog, LIS lege</span></span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong class="ms-rteThemeFontFace-1">Mål&#58;</strong></p><ul style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><li><span class="ms-rteThemeFontFace-1">Fokusere på ABCD</span></li><li><span class="ms-rteThemeFontFace-1">Skal kunne implementere flytskjema &quot;Resuscitering av nyfødte&quot; i praksis</span></li><li><span class="ms-rteThemeFontFace-1"><span style="background-color&#58;transparent;">Skal&#160;kjenne</span><span style="background-color&#58;transparent;">&#160;rollen sin i teamet</span></span></li><li><span class="ms-rteThemeFontFace-1"><span style="background-color&#58;transparent;">Skal kunne&#160;utøve og fo</span><span style="background-color&#58;transparent;">rstå at det er avgjørende med tydelig lederskap, kommunikasjon og rollefordeling</span></span></li></ul><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1" style="background-color&#58;transparent;"></span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong class="ms-rteThemeFontFace-1">Forkunnskap&#58;</strong></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1">Gjennomført E-læring til NRR med tilgang via Læringsportalen&#58;<br></span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><a href="/Sider/Gjenoppliving-av-nyfødte---Inhospitalt.aspx"><span class="ms-rteThemeFontFace-1">Gjenoppliving av nyfødte - Inhospitalt</span></a><span class="ms-rteThemeFontFace-1"> - ta med kursbevis</span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong class="ms-rteThemeFontFace-1">Innhold&#58;</strong></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1"><strong></strong><span style="background-color&#58;transparent;">P</span><span style="background-color&#58;transparent;">raktisk trening med gjennomgang av gjenoppliving/transisjonsstøtte til&#160;nyfødte. Ferdighetstrening på&#160;virkelighetsnære situasjoner.&#160;&#160;</span></span></p><p style="font-size&#58;13px;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1">​Viktig informasjon!<br></span></p><p style="font-size&#58;13px;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1">Det er begrensninger når det gjelder teamsammensetting og antall, det er viktig med mest mulig reell sammensetting av team.&#160;Dette må ordnes lokalt.<br></span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1">Simuleringstrening - case</span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1">Briefing - simulering - debriefing</span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><b class="ms-rteThemeFontFace-1"></b></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><b class="ms-rteThemeFontFace-1"></b></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><br class="ms-rteThemeFontFace-1"></p><p>​</p>Barn;Beredskap;Fødselshjelp;Intensiv;Kvalitet og sikkerheit;Sykepleie;Pediatri;Medisin9
Ultralyddiagnostikk del 2. Sonopatologi163348823.04.2021 09:32:1958https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxKommertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromUltralyddiagnostikk del 2. Sonopatologi2 dager<p>​Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Revmatologi.<br></p><p>Dette kurset gjennomføres digitalt.<br></p><p>Kurset går over to dager, kursavgift 4000,-<br></p><p><strong>K</strong><strong>ursleder&#58; Hilde Berner Hammer, Diakonsykehjemmet, Oslo</strong><br></p><p>Lenke til utlysning&#58;&#160;<a href="https&#58;//spesialisthelsetjenesten.no/lis/kurs-for-leger-i-spesialisering/ultralyddiagnostikk-del-2-sonopatologi?arrId=0">https&#58;//spesialisthelsetjenesten.no/lis/kurs-for-leger-i-spesialisering/ultralyddiagnostikk-del-2-sonopatologi?arrId=0</a><br></p>1
Airvo 2173585722.04.2021 13:29:17113https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-NettbasertAirvo 210-15 minutter<p>​<span style="font-size&#58;11pt;line-height&#58;107%;font-family&#58;calibri, sans-serif;">Kurset gir opplæring i bruk av Airvo 2&#160;og høyflow oksygenbehandling til voksne pasienter. Presentasjonene i kurset kan brukes som kortbruksanvisning.</span><br></p>Medisinsk-teknisk utstyr0
ReleaseLIS210920130258108.04.2021 08:44:5085https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxScandic Lerkendaltext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromReleaseLIS2109204 timer<p>​..kommer<br></p>IKT2
PSYK LE NA Medikamentlære8811522.04.2021 10:48:132041https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevanger;Namsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK LE NA MedikamentlæreSe under kursarrangement<div aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_ctl03_label" style="display&#58;inline;"><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Kurset er en del av kompetanseplanen <span style="text-decoration&#58;underline;">HNT, PSYK&#58; Opplæringskrav medikamentansvarlig</span> tildelt ansatte i&#160;Klinikk for psykisk helsevern og rus HNT HF. </span></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Krav om at&#160;alle som er tildelt denne planen&#160;repeterer temaet hvert annet år.</span></span></span></span></span></p><div><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Kurset gir oppdatert informasjon om relevant emedikamenter&#160;innenfor psykiatrien.</span></span></span></span></span></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Temaet er åpent for eksterne samarbeidspartnere, og&#160;<span class="ms-rteBackColor-4 ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">streames&#160;</span>til enheter i klinikken.</span></span></p><p><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;17.3333px;">Se oppkoblingsinformasjon under &quot;Mer info&quot;.</span></p><p><br></p></div></div><p>Ved spørsmål kontakt Klinisk støtte v/&#58;</p><p>Ingun Haug tlf&#58; 5663 <a href="mailto&#58;ingun.haug@hnt.no">ingun.haug@hnt.no</a> (Namsos)</p><p>Asbjørn Johansen tlf&#58; 8664 <a href="mailto&#58;ajohansen@hnt.no">ajohansen@hnt.no</a> (Levanger)</p><p><span aria-hidden="true"></span>&#160;<span aria-hidden="true"></span></p>Psykiatri1
Ultralydkurs173513422.04.2021 08:57:57102https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromUltralydkurs5 dager<p>(Ultralyd i gynekologi og obstetrikk)</p><p>Anbefalt/obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Fødselshjelp og kvinnesykdommer (27 t)</p><p>Kurset går over 5 dager, kursavgift 7200,-</p><p><strong>Kursleder&#58; Kjell Å. Salvesen</strong></p><p>Link til utlysning&#58;&#160;​</p>1
St.Olav - Oppfriskningskurs Talegjenkjenning173329921.04.2021 12:07:5428https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxDigitalt/webinartext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSt.Olav - Oppfriskningskurs Talegjenkjenning1 time<p>​Oppfriskningskurs via Skyve 1 time&#160;for leger som har brukt assistert talegjenkjenning en periode og som skal over på vanlig talegjenkjenning<br></p>Klinisk IKT3
PSYK LE NA Koding av behandlerlapp/MyWayToPAS81574921.04.2021 11:54:291275https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevanger;Namsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK LE NA Koding av behandlerlapp/MyWayToPASVarierer, se arrangement<p>Årlig krav om oppdatering og repetisjon av &quot;Koding av behandlerlapp/MyWayToPAS&quot;​, for PAB/KIP og sekretærer.</p><p>Kurset arrangeres minimum to ganger i året.</p><p>Meld deg på et av arrangementene.<br></p><p>Temaet <span class="ms-rteBackColor-4">streames </span>til klinikkens enheter.&#160;Se informasjon om oppkobling under &quot;Mer info&quot;.<br></p>Psykiatri1
HMR - Talegjenkjenning i DocuLive, grunnkurs8842605.11.2020 08:56:472512https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMolde;Kristiansund;Ålesund;Voldatext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHMR - Talegjenkjenning i DocuLive, grunnkurs4 timer<p>Innføring i talegjenkjenning<br></p>IKT5
Spesialkoster - Kurs for ansatte i Mat & Café167083808.02.2021 12:31:39269https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxDigitalt/webinartext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSpesialkoster - Kurs for ansatte i Mat & Café1,5 t<p>Spesialkostkurs for alle&#160;ansatte i Mat &amp; Café som tilbereder måltider.<br></p><p><span class="ms-rteForeColor-8" style=""><strong style="">Kurset avholdes via Skype.</strong></span><br></p><p><span style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Mål med opplæringen</strong></span></p><p>Etter endt kurs skal deltakerne&#58;</p><ul><ul><li>Ha en generell kunnskap om&#160;og forståelse for de ulike spesialkostene som tilbys sykehusets pasienter<br></li><li>Forstå forskjellen på allergi og intoleranse og ha en&#160;grunnleggende kunnskap om hva en allergisk/intolerant pasient kan spise<br></li><li>Ha kunnskap om kombinasjonskoster og hvordan disse legges inn i Nutshell<br></li></ul></ul><p><br></p><p><span style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Kursinnhold&#58;</strong></span></p><ul><ul><li>Gjennomgang&#160;av spesialkostbrosjyre, som er basert på Kosthåndboka og innspill fra klinisk&#160;ernæringsfysiologer&#160;<br></li><li>Forskjell&#160;på intoleranse og allergi</li><li>Gjennomgang av spesialkostrelaterte tema i&#160;Nutshell<br></li></ul></ul><ul style="list-style-type&#58;disc;"><ul style="list-style-type&#58;circle;"><ul style="list-style-type&#58;square;"><li>Kombinasjonskoster</li><li>Hva er viktig å vite / passe på?<br><br></li></ul></ul></ul><p><strong>Nærmeste leder er ansvarlig for å melde sine ansatte på kurset.</strong><br></p><p><strong class="ms-rteForeColor-8" style="">Kursdeltakere får tilsendt Skype invitasjon via Outlook.</strong></p>Ernæring;Kvalitet og sikkerheit2
Oppfølging av sykefravær - ved Spekter172873905.05.2021 08:50:47156https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxDigitalt/webinartext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromOppfølging av sykefravær - ved Spekter3 timer<p><span class="ms-rteFontSize-4">​<span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-4">Velkommen til kurs i sykefraværsoppfølging!</span></span></p><p><span class="ms-rteFontSize-4"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-4"><img src="/PublishingImages/Sider/Oppfølging-av-sykefravær---ved-Spekter/Bilde%20sykefraværsoppfølging.jpg" alt="Bilde sykefraværsoppfølging.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;480px;height&#58;176px;" /><br></span></span></p><p><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">A</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">rbeidsgiverforeningen Spekter holder kurs for ledere og personalrådgivere ved St. Olavs hospital og vil snakke om følgende&#58;</span><br></p><p><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Del 1&#58; </span><strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Arbeidsgiverrollen</strong><br></p><ul><li><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Overordnet om ledelse og styringsretten</span></li></ul><div><span style="font-size&#58;14.6667px;font-family&#58;calibri;">Del 2&#58; </span><strong style="font-size&#58;14.6667px;font-family&#58;calibri;">Sykefravær</strong><br></div><div><ul><li><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;">IA-avtalen</span></font></li><li><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;">Regelverk og praktisk oppfølging</span></font></li><li><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;">Case</span></font><img alt="" style="font-size&#58;14.6667px;font-family&#58;calibri;margin&#58;5px;" /></li></ul></div>HR1
HLR ferievikarer Orkdal Sjukehus173266821.04.2021 08:35:5745https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxOrkdaltext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHLR ferievikarer Orkdal Sjukehus2 timer<p>Hjertelungerednings&#160;kurs for ferievikarer Orkdal Sjukehus<br></p><p>- gjenkjenning av hjertestans<br></p><p>- varsling av stansteam<br></p><p>- starte HLR<br></p><p>- bruk av hjertestarter<br></p><p>- gjennomgang av gjeldende prosedyrer og utstyr som brukes i forbindelse med hjertestans på Orkdal Sjukehus<br></p><p>​</p>1
Lyttevansker, kartleggingsverktøy173075127.04.2021 08:46:48507https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxDigitalt/webinartext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromLyttevansker, kartleggingsverktøy90 minutt<p><strong><br></strong></p><p><strong><em>Kurset vil gi en økt forståelse av kompleksiteten rundt lyttevansker hos barn&#160;og gi innføring i&#160;et kartleggingsverktøy for å differensiere vansker relatert til lytting, oppmerksomhet eller språk.&#160;</em></strong></p><p>Kurset er en del av&#160;prosjektet&#58; <a href="https&#58;//www.hlf.no/hvagjorhlf/prosjekter/kartleggingsverktoy-for-lyttevansker/" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);"><span class="ms-rteForeColor-8" style="text-decoration-style&#58;solid;text-decoration-color&#58;#0000ff;">Kartleggingsverktøy for lyttevansker</span>&#160;</a><br></p><p>&#160;</p><p>Auditive prosesseringsvansker (APD) er en fellesbetegnelse på hørselsvansker som skyldes en dysfunksjon i sentrale hørselsbaner ved vanskelige lytteforhold.&#160; Typiske kjennetegn hos barn med APD er vansker med å lytte i bakgrunnsstøy, følge muntlige instruksjoner, redusert auditiv oppmerksomhet og forståelse for utydelig tale.&#160;<br></p><p>APD kan ha fellestrekk eller opptre samtidig med lese-skrivevansker, språkvansker eller oppmerksomhetsvansker.&#160; Utredning av barn med lyttevansker krever multidisiplinær tilnærming.<br></p><p>Spørreskjemaet&#160;<em>Auditory Processing Domain Questionnaire&#160;(APDQ</em><em>)</em> er et differensialdiagnostisk kartleggingsverktøy av lyttefunksjoner. APDQ&#160;består av 50 spørsmål om auditive evner, hørselsvansker, språkfunksjon og oppmerksomhet, og er normert for barn fra 7 til 17 år. APDQ kan gi en tidlig differensiering av vanskene og bidra til en målrettet utredningsprosess.<br></p><p>Gjennom ulike tema og målgrupper, vil kurset&#160;bidra til økt kunnskap om barn med lyttevansker.<br></p><p><br></p><p><strong>Kurset er organisert som&#160;webinarserie over to dager,&#160;</strong><br></p><p><strong class="ms-rteThemeFontFace-1">Dag 1,&#160;27.04.21, kl 14.30-16.00 &#160;</strong></p><p style="color&#58;#444444;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1"><em>Foredragsholder&#58;</em>&#160;Ingar Ukvitne, Nevropsykolog HAVO, Sørlandet Sykehus<br></span></p><p style="color&#58;#444444;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1"><em>Tittel&#58;&#160;</em>APDQ. Et differensieringsverktøy ved utredning av auditive prosesseringsvansker&#160;<br></span></p><p style="color&#58;#444444;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1">Testmanual og exelark ligger tilgjengelig på kurssiden</span></p><p style="font-size&#58;13px;background-color&#58;#ffffff;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1"><strong>Dag&#160;2, 18.05.21,</strong>&#160;<strong>kl 14.30-16.00&#160;</strong><br></span></p><p style="background-color&#58;#ffffff;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1" style="font-size&#58;14px;"><em>Foredragsholder&#58;&#160; &#160;</em>Jude Nicholas, Nevropsykolog, Statped Vest</span></p><p style="background-color&#58;#ffffff;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1" style="font-size&#58;14px;">&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;&#160;Tone Stokkereit Mattsson, Overlege ØNH, Ålesund Sykehus<br></span></p><p style="font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;font-size&#58;13px;background-color&#58;#ffffff;"><em class="ms-rteThemeFontFace-1" style="font-size&#58;14px;">Tittel&#58;</em><span class="ms-rteThemeFontFace-1" style="font-size&#58;14px;">&#160;Komorbiditet og tolkning av APDQ</span><br></p><p style="font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;font-size&#58;13px;background-color&#58;#ffffff;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1" style="font-size&#58;14px;"><br></span></p><p style="font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;background-color&#58;#ffffff;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-4"><strong>Link til møteserien&#58;</strong></span></p><p style="font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;font-size&#58;13px;background-color&#58;#ffffff;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1" style="font-size&#58;14px;"><br></span></p><p>Microsoft Teams møte</p><p><strong>Bli med fra datamaskin eller mobilapp</strong></p><p><a href="https&#58;//teams.microsoft.com/l/meetup-join/19&#58;meeting_ZjVkM2RkNjQtMzNhYy00M2RlLTlkYjEtYjJhNjIyNTU4NDA3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22&#58;%2292c8809f-91e0-445b-804f-b6a7b43ef73a%22%2c%22Oid%22&#58;%220016dbaa-7097-477f-ad72-228dc1b90f0a%22%7d">Klikk her for å bli med på møtet</a></p><p><a href="https&#58;//aka.ms/JoinTeamsMeeting">Finn ut mer</a>&#160;|&#160;<a href="https&#58;//teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=0016dbaa-7097-477f-ad72-228dc1b90f0a&amp;tenantId=92c8809f-91e0-445b-804f-b6a7b43ef73a&amp;threadId=19_meeting_ZjVkM2RkNjQtMzNhYy00M2RlLTlkYjEtYjJhNjIyNTU4NDA3%40thread.v2&amp;messageId=0&amp;language=nb-NO">Møtealternativer</a><br></p><p style="font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;font-size&#58;13px;background-color&#58;#ffffff;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1" style="font-size&#58;14px;"><br></span></p><p style="font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;font-size&#58;13px;background-color&#58;#ffffff;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1" style="font-size&#58;14px;"><br></span></p><p><br></p><p>​<br></p>Medisin1
Basal og klinisk nevrofysiologi173079020.04.2021 10:46:54181https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxDigitalt/webinartext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBasal og klinisk nevrofysiologi3 dager<p>Anbefalt/obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Nevrologi og Klinisk nevrofysiologi (25 t)</p><p>Kurset er digitalt&#160;og går over 3 dager, kursavgift 5100,-</p><p><strong>Kursleder&#58; Morten Engstrøm</strong></p><p>Link til utlysning&#58; ​</p>1
Åndedrettsvern - riktig bruk170827420.04.2021 12:08:5439https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-VideoÅndedrettsvern - riktig bruk1 minutt 17 sekunder<p><span class="ms-rteFontSize-3" style="font-family&#58;calibri, sans-serif;">Kurset skal bidra til riktig bruk av åndedrettsvern. Det anbefales å gjøre seg kjent med lokal prosedyre om åndedrettsvern på forhånd.</span>​</p>Smittevern0
Inkluderende rekruttering173002705.05.2021 14:08:29138https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-NettbasertInkluderende rekruttering15 minutter<p>Kurset gir en introduksjon til inkluderende rekruttering.</p><p>Etter dette kurset skal du</p><ul><li>kjenne til hovedelementene i en inkluderende rekrutteringsprosess</li><li>vite hvor du kan innhente mer kunnskap</li><li>kjenne til samarbeidspartnere og bistand fra NAV&#160;</li></ul><p>​</p>HR0
Blodprøvetaking8690909.03.2021 14:23:118815https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxSt Olavs hospital, Trondheim;Trondheim;Medisinsk klinikk, ferievikarer;Møterom rett untenfor NKIS;Kursrom rett utenfor NKIS;Akuttmottaket;Laboratoriesenterettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBlodprøvetaking3 - 3,5 timer<p>Hovedpunktene på kurset vil være&#58; </p><ul><li><em>Prøvetakingsutstyr - hva finnes og hvordan brukes det</em></li><li><em>Preanalytiske emner med fokus på faktorer som kan påvirke prøvesvaret </em></li><li><em>Praktisk trening i blodprøvetaking. Deltakerne skal utføre prøvetaking på hverandre</em></li></ul>Laboratoriemedisin10
MAP-kurs for studenter og ferievikarer172779116.04.2021 07:37:0821https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxØstmarkatext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromMAP-kurs for studenter og ferievikarer2 timer<p><img src="/PublishingImages/Sider/MAP-kurs-for-studenter-og-ferievikarer/MAP_bilde.png" alt="MAP_bilde.png" style="margin&#58;5px;" /><br></p><p>Grunnleggende innføring i MAP før studenter og ferievikarer slipper til&#160;på postene<br></p>Psykisk helsevern0
Opplæring i CleanPilot156033603.11.2020 12:50:45454https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxBrakka Forsyningsenteret;Brakka forsyningsenterettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromOpplæring i CleanPilot1 time<p>​<strong>Opplæring i bruk av CleanPilot&#160;</strong><br></p>Kvalitet og sikkerheit8
MAP (Møte med Aggresjonsproblematikk), modul 1: Aggresjonsforståelse172292205.05.2021 06:19:20224https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-NettbasertMAP (Møte med Aggresjonsproblematikk), modul 1: AggresjonsforståelseCa. 10 minutter<div>Når du har gjennomgått kurset vil du&#58;&#160;</div><div><br></div><div><strong>Kjenne til&#58;&#160;</strong></div><div><ul><li>Ulike definisjoner, kategorier og former for aggresjon</li><li>Ulike forklaringsmodeller</li></ul></div><div><br></div><div><strong>Ha kunnskap om&#58;</strong></div><div><ul><li>Forekomst av aggresjon og vold</li><li>Individuelle og situasjonelle årsaker til aggresjon og vold</li><li>Beslutningsteori<br></li></ul><div><br></div></div><div><p>Kurset er en modul i MAP (Møte med Aggresjonsproblematikk), et nasjonalt opplæringsprogram relatert til forebygging og håndtering av aggresjons- og voldsproblematikk i helse- og sosialsektoren.</p><p>Programmet består av 10 moduler&#58;<br></p><p><a href="/Sider/MAP-Introduksjon.aspx">MAP Introduksjon</a><br><a href="/Sider/MAP-Aggresjonsforståelse.aspx" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);"><strong>Modul 1&#58; Aggresjonsforståelse</strong></a><br><a href="/Sider/MAP-Voldsrisikovurdering.aspx" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);">Modul 2&#58; Voldsrisikovurdering</a><br><a href="/Sider/MAP-Voldsforebygging.aspx" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);">Modul 3&#58; Voldsforebygging</a><br><a href="/Sider/MAP-Forebyggende-kommunikasjon.aspx" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);">Modul 4&#58; Forebyggende kommunikasjon</a><br><a href="/Sider/MAP-Deeskalering.aspx" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);">Modul 5&#58; Deeskalering</a><br><a href="/Sider/MAP-Selvregulering.aspx" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);">Modul 6&#58; Selvregulering</a><br><a href="/Sider/MAP-Samhandling.aspx" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);">Modul 7&#58; Samhandling</a><br><a href="/Sider/MAP-Håndteringsstrategier.aspx" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);">Modul 8&#58; Håndteringsstrategier</a><br><a href="/Sider/MAP-Fysiske-teknikker.aspx" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);">Modul 9&#58; Fysiske teknikker</a><br><a href="/Sider/MAP-Etterarbeid.aspx" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);">Modul 10&#58; Etterarbeid</a><br></p></div><div><br></div><div>Programmet er utarbeidet som et samarbeidsprosjekt mellom de fire regionale helseforetakene (SIFER).<br></div><p><br></p>Rus og vold0
MAP (Møte med Aggresjonsproblematikk), modul 5: Deeskalering172290505.05.2021 06:19:5365https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-NettbasertMAP (Møte med Aggresjonsproblematikk), modul 5: DeeskaleringCa. 10 minutter<div><div>Når du har gjennomgått kurset vil du&#58;&#160;</div><div><br></div><div><strong>Kjenne til&#58;</strong></div><div><ul><li>Teorier rundt verbal og non-verbal deeskalering</li><li>Mål for kommunikasjon</li></ul></div><div><br></div><div><strong>Kunne anvende&#58;&#160;</strong></div><div><ul><li>Konkrete verbale og non-verbale intervensjoner i praksis</li></ul></div><div><br><br></div>Kurset er en modul i MAP (Møte med Aggresjonsproblematikk), et nasjonalt opplæringsprogram relatert til forebygging og håndtering av aggresjons- og voldsproblematikk i helse- og sosialsektoren.<br></div><div><br></div><div>Programmet består av 10 moduler&#58;<br></div><div><br></div><div><p><a href="/Sider/MAP-Introduksjon.aspx">MAP Introduksjon</a><br><a href="/Sider/MAP-Aggresjonsforståelse.aspx" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);">Modul 1&#58; Aggresjonsforståelse</a><br><a href="/Sider/MAP-Voldsrisikovurdering.aspx" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);">Modul 2&#58; Voldsrisikovurdering</a><br><a href="/Sider/MAP-Voldsforebygging.aspx" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);">Modul 3&#58; Voldsforebygging</a><br><a href="/Sider/MAP-Forebyggende-kommunikasjon.aspx" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);">Modul 4&#58; Forebyggende kommunikasjon</a><br><a href="/Sider/MAP-Deeskalering.aspx" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);"><strong>Modul 5&#58; Deeskalering</strong></a><br><a href="/Sider/MAP-Selvregulering.aspx" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);">Modul 6&#58; Selvregulering</a><br><a href="/Sider/MAP-Samhandling.aspx" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);">Modul 7&#58; Samhandling</a><br><a href="/Sider/MAP-Håndteringsstrategier.aspx" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);">Modul 8&#58; Håndteringsstrategier</a><br><a href="/Sider/MAP-Fysiske-teknikker.aspx" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);">Modul 9&#58; Fysiske teknikker</a><br><a href="/Sider/MAP-Etterarbeid.aspx" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);">Modul 10&#58; Etterarbeid</a></p><br>Programmet er utarbeidet som et samarbeidsprosjekt mellom de fire regionale helseforetakene (SIFER).<br></div><p><br></p>Rus og vold0
MAP (Møte med Aggresjonsproblematikk), modul 10: Etterarbeid172289905.05.2021 06:20:2143https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-NettbasertMAP (Møte med Aggresjonsproblematikk), modul 10: EtterarbeidCa. 10 minutter<div><div>Når du har gjennomgått kurset vil du&#58;&#160;<br></div><div><br></div><div><strong>Kjenne til&#58;</strong></div><div><ul><li>Hvordan en kan bruke aggressive episoder til læring, mestring og forebygging</li><li>Hvordan aggressive episoder kan brukes som forbedrings- og kvalitetsarbeid</li></ul></div><div><br></div><div><strong>Ha kunnskap om&#58;</strong></div><div><ul><li>Normale og mulige reaksjoner i etterkant av aggressive episoder</li><li>Nok til å etterspørre rutiner og planverk</li></ul></div><div><br></div><div><strong>Kunne anvende&#58;</strong></div><div><ul><li>De ulike tiltak som kan brukes i etterkant av hendelser</li></ul></div><div><br></div><br></div><div>Kurset er en modul i MAP (Møte med Aggresjonsproblematikk), et nasjonalt opplæringsprogram relatert til forebygging og håndtering av aggresjons- og voldsproblematikk i helse- og sosialsektoren.<br></div><div><br></div><div>Programmet består av 10 moduler&#58;<br></div><div><br></div><div><p><a href="/Sider/MAP-Introduksjon.aspx">MAP Introduksjon</a><br><a href="/Sider/MAP-Aggresjonsforståelse.aspx" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);">Modul 1&#58; Aggresjonsforståelse</a><br><a href="/Sider/MAP-Voldsrisikovurdering.aspx" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);">Modul 2&#58; Voldsrisikovurdering</a><br><a href="/Sider/MAP-Voldsforebygging.aspx" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);">Modul 3&#58; Voldsforebygging</a><br><a href="/Sider/MAP-Forebyggende-kommunikasjon.aspx" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);">Modul 4&#58; Forebyggende kommunikasjon</a><br><a href="/Sider/MAP-Deeskalering.aspx" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);">Modul 5&#58; Deeskalering</a><br><a href="/Sider/MAP-Selvregulering.aspx" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);">Modul 6&#58; Selvregulering</a><br><a href="/Sider/MAP-Samhandling.aspx" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);">Modul 7&#58; Samhandling</a><br><a href="/Sider/MAP-Håndteringsstrategier.aspx" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);">Modul 8&#58; Håndteringsstrategier</a><br><a href="/Sider/MAP-Fysiske-teknikker.aspx" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);">Modul 9&#58; Fysiske teknikker</a><br><a href="/Sider/MAP-Etterarbeid.aspx" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);"><strong>Modul 10&#58; Etterarbeid</strong></a></p><br>Programmet er utarbeidet som et samarbeidsprosjekt mellom de fire regionale helseforetakene (SIFER).<br></div><p><br></p>Rus og vold0
MAP (Møte med Aggresjonsproblematikk), modul 4: Forebyggende kommunikasjon172288705.05.2021 06:20:4775https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-NettbasertMAP (Møte med Aggresjonsproblematikk), modul 4: Forebyggende kommunikasjonCa. 10 minutter<div><div>Når du har gjennomgått kurset vil du&#58;&#160;</div><div><br></div><div><strong>Kjenne til&#58;</strong></div><div><ul><li>Teorier rundt kommunikasjon med pasienter</li><li>Ulike kommunikasjonsmessige hensyn som du må ta i møte med mennesker med ulike forstyrrelser i vurderingsevnen</li></ul></div><div><br></div><div><strong>Ha&#160;kunnskap om&#58;</strong></div><div><ul><li>En modell for kommunikasjon med pasienter</li><li>En strategi for kommunikasjon</li><li>Spesifikke ferdigheter ved verbal og non-verbal kommunikasjon</li><li>Hvordan formidle en dårlig nyhet / gi avslag og korrigere atferd</li></ul></div><div><br></div><br></div><div>Kurset er en modul i MAP (Møte med Aggresjonsproblematikk), et nasjonalt opplæringsprogram relatert til forebygging og håndtering av aggresjons- og voldsproblematikk i helse- og sosialsektoren.<br></div><div><br></div><div>Programmet består av 10 moduler&#58;<br></div><div><br></div><div><p><a href="/Sider/MAP-Introduksjon.aspx">MAP Introduksjon</a><br><a href="/Sider/MAP-Aggresjonsforståelse.aspx" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);">Modul 1&#58; Aggresjonsforståelse</a><br><a href="/Sider/MAP-Voldsrisikovurdering.aspx" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);">Modul 2&#58; Voldsrisikovurdering</a><br><a href="/Sider/MAP-Voldsforebygging.aspx" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);">Modul 3&#58; Voldsforebygging</a><br><a href="/Sider/MAP-Forebyggende-kommunikasjon.aspx" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);"><strong>Modul 4&#58; Forebyggende kommunikasjon</strong></a><br><a href="/Sider/MAP-Deeskalering.aspx" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);">Modul 5&#58; Deeskalering</a><br><a href="/Sider/MAP-Selvregulering.aspx" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);">Modul 6&#58; Selvregulering</a><br><a href="/Sider/MAP-Samhandling.aspx" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);">Modul 7&#58; Samhandling</a><br><a href="/Sider/MAP-Håndteringsstrategier.aspx" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);">Modul 8&#58; Håndteringsstrategier</a><br><a href="/Sider/MAP-Fysiske-teknikker.aspx" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);">Modul 9&#58; Fysiske teknikker</a><br><a href="/Sider/MAP-Etterarbeid.aspx" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);">Modul 10&#58; Etterarbeid</a></p><div><br></div>Programmet er utarbeidet som et samarbeidsprosjekt mellom de fire regionale helseforetakene (SIFER).<br><br></div><p><br></p>Rus og vold0
MAP (Møte med Aggresjonsproblematikk), modul 9: Fysiske teknikker172286505.05.2021 06:21:1059https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-NettbasertMAP (Møte med Aggresjonsproblematikk), modul 9: Fysiske teknikkerCa. 10 minutter<div><div>Når du har gjennomgått kurset vil du&#58;&#160;</div><div><br></div><div><strong>Kjenne til&#58;</strong></div><div><ul><li>Ulike fysiske teknikker for å ivareta sin egen og pasientens sikkerhet</li><li>Ulike faremomenter ved bruk av de ulike fysiske teknikkene</li></ul></div><div><br></div><div><br></div><div><strong>Kunne anvende&#58;</strong></div><div><ul><li>Fagetiske prinsipper ved bruk av fysiske teknikker i praksis</li></ul></div><div><br></div><br></div><div>Kurset er en modul i MAP (Møte med Aggresjonsproblematikk), et nasjonalt opplæringsprogram relatert til forebygging og håndtering av aggresjons- og voldsproblematikk i helse- og sosialsektoren.<br></div><div><br></div><div>Programmet består av 10 moduler&#58;<br></div><div><br></div><div><p><a href="/Sider/MAP-Introduksjon.aspx">MAP Introduksjon</a><br><a href="/Sider/MAP-Aggresjonsforståelse.aspx" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);">Modul 1&#58; Aggresjonsforståelse</a><br><a href="/Sider/MAP-Voldsrisikovurdering.aspx" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);">Modul 2&#58; Voldsrisikovurdering</a><br><a href="/Sider/MAP-Voldsforebygging.aspx" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);">Modul 3&#58; Voldsforebygging</a><br><a href="/Sider/MAP-Forebyggende-kommunikasjon.aspx" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);">Modul 4&#58; Forebyggende kommunikasjon</a><br><a href="/Sider/MAP-Deeskalering.aspx" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);">Modul 5&#58; Deeskalering</a><br><a href="/Sider/MAP-Selvregulering.aspx" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);">Modul 6&#58; Selvregulering</a><br><a href="/Sider/MAP-Samhandling.aspx" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);">Modul 7&#58; Samhandling</a><br><a href="/Sider/MAP-Håndteringsstrategier.aspx" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);">Modul 8&#58; Håndteringsstrategier</a><br><a href="/Sider/MAP-Fysiske-teknikker.aspx" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);"><strong>Modul 9&#58; Fysiske teknikker</strong></a><br><a href="/Sider/MAP-Etterarbeid.aspx" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);">Modul 10&#58; Etterarbeid</a><br></p><p><br></p>Programmet er utarbeidet som et samarbeidsprosjekt mellom de fire regionale helseforetakene (SIFER).<br><br></div><p><br></p>Rus og vold0
MAP (Møte med Aggresjonsproblematikk), modul 8: Håndteringsstrategier172285505.05.2021 06:21:3472https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-NettbasertMAP (Møte med Aggresjonsproblematikk), modul 8: HåndteringsstrategierCa. 10 minutter<div><div>Når du har gjennomgått kurset vil du&#58;&#160;</div><div><br></div><div><strong>Kjenne til&#58;</strong></div><div><ul><li>De ulike tvangsmidlene som psykisk helsevernloven åpner opp for, når og hvordan de ulike midlene kan benyttes i møte med aggresjon og vold</li><li>Indikasjoner for fysisk håndtering av pasient</li><li>Indikasjoner for fortsatt benyttelse av fysisk håndtering, eventuelt reverseringsmuligheter&#160;</li></ul></div><div><br></div><div><strong>Kunnskap om&#58;</strong></div><div><ul><li>Eskalering, ulike faser og hvilke tiltak som kan anvendes på ulike nivå i et eskaleringsforløp</li></ul></div><div><br></div><div><strong>Kunne anvende&#58;</strong></div><div><ul><li>Alternativer til tvangsmidler i praksis</li><li>Ivaretagelse av pasientens verdighet, med respekt og mulighet til medbestemmelse</li></ul></div><div><br></div><br></div><div>Kurset er en modul i MAP (Møte med Aggresjonsproblematikk), et nasjonalt opplæringsprogram relatert til forebygging og håndtering av aggresjons- og voldsproblematikk i helse- og sosialsektoren.</div><div><br></div><div>Programmet består av 10 moduler&#58;<br></div><div><br></div><div><p><a href="/Sider/MAP-Introduksjon.aspx">MAP Introduksjon</a><br><a href="/Sider/MAP-Aggresjonsforståelse.aspx" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);">Modul 1&#58; Aggresjonsforståelse</a><br><a href="/Sider/MAP-Voldsrisikovurdering.aspx" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);">Modul 2&#58; Voldsrisikovurdering</a><br><a href="/Sider/MAP-Voldsforebygging.aspx" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);">Modul 3&#58; Voldsforebygging</a><br><a href="/Sider/MAP-Forebyggende-kommunikasjon.aspx" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);">Modul 4&#58; Forebyggende kommunikasjon</a><br><a href="/Sider/MAP-Deeskalering.aspx" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);">Modul 5&#58; Deeskalering</a><br><a href="/Sider/MAP-Selvregulering.aspx" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);">Modul 6&#58; Selvregulering</a><br><a href="/Sider/MAP-Samhandling.aspx" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);">Modul 7&#58; Samhandling</a><br><a href="/Sider/MAP-Håndteringsstrategier.aspx" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);"><strong>Modul 8&#58; Håndteringsstrategier</strong></a><br><a href="/Sider/MAP-Fysiske-teknikker.aspx" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);">Modul 9&#58; Fysiske teknikker</a><br><a href="/Sider/MAP-Etterarbeid.aspx" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);">Modul 10&#58; Etterarbeid</a><br></p><p><br></p>Programmet er utarbeidet som et samarbeidsprosjekt mellom de fire regionale helseforetakene (SIFER).<br><br><br></div>Rus og vold0
MAP (Møte med Aggresjonsproblematikk): Introduksjon172283905.05.2021 06:21:57105https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-NettbasertMAP (Møte med Aggresjonsproblematikk): IntroduksjonCa. 10 minutter<p>Kurset gir en introduksjon til MAP (Møte med Aggresjonsproblematikk) digitalt opplæringsprogram.&#160;<br></p><div>MAP er et nasjonalt opplæringsprogram relatert til forebygging og håndtering av aggresjons- og voldsproblematikk i helse- og sosialsektoren. Programmet ble utarbeidet som et samarbeidsprosjekt mellom de fire regionale helseforetakene i perioden 2015-2019. Hensikten var å minske uønsket variasjon og tilby en standardisert, kunnskapsbasert og kvalitetssikret opplæring av medarbeidere.</div><div> <br> </div><div>Opplæringsprogrammet består av 10 moduler som er teori- og empiriforankret, som har et brukerperspektiv og som gjenspeiler beste praksis på området.<br><br></div><div><p><strong></strong></p><p><a href="/Sider/MAP-Introduksjon.aspx"><strong>MAP Introduksjon</strong></a><br><a href="/Sider/MAP-Aggresjonsforståelse.aspx" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);">Modul 1&#58; Aggresjonsforståelse</a><br><a href="/Sider/MAP-Voldsrisikovurdering.aspx" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);">Modul 2&#58; Voldsrisikovurdering</a><br><a href="/Sider/MAP-Voldsforebygging.aspx" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);">Modul 3&#58; Voldsforebygging</a><br><a href="/Sider/MAP-Forebyggende-kommunikasjon.aspx" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);">Modul 4&#58; Forebyggende kommunikasjon</a><br><a href="/Sider/MAP-Deeskalering.aspx" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);">Modul 5&#58; Deeskalering</a><br><a href="/Sider/MAP-Selvregulering.aspx" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);">Modul 6&#58; Selvregulering</a><br><a href="/Sider/MAP-Samhandling.aspx" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);">Modul 7&#58; Samhandling</a><br><a href="/Sider/MAP-Håndteringsstrategier.aspx" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);">Modul 8&#58; Håndteringsstrategier</a><br><a href="/Sider/MAP-Fysiske-teknikker.aspx" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);">Modul 9&#58; Fysiske teknikker</a><br><a href="/Sider/MAP-Etterarbeid.aspx" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);">Modul 10&#58; Etterarbeid</a></p><p></p> <br> </div><div>Programmet har til hensikt å bidra til grunnleggende trygghet og sikkerhet både for de ansatte og for pasientene, samt sørge for at vilkårene i arbeidsmiljøloven ivaretas. Innholdet i MAP anses relevant og overførbart inn i de fleste kliniske kontekster hvor aggresjonsproblematikk kan oppstå.</div><div> <br> </div><div>Fokuset er i stor grad rettet mot at klinisk virksomt personell skal få økt bevissthet rundt sin egen rolle i situasjoner som kan utvikle seg i aggressiv retning. Dette innebærer at den enkelte utvikler kompetanse på ulike handlingsalternativ før, under og etter en aggressiv episode.<br></div><div> <br> </div>Rus og vold0
MAP (Møte med Aggresjonsproblematikk), modul 7: Samhandling172283505.05.2021 06:22:1965https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-NettbasertMAP (Møte med Aggresjonsproblematikk), modul 7: SamhandlingCa. 10 minutter<div><div>Når du har gjennomgått kurset vil du&#58;&#160;</div><div><br></div><div><strong>Ha kunnskap om&#58;</strong></div><div><ul><li>Viktige prinsipper for ledelse i situasjoner med aggresjon og risiko for vold</li></ul></div><div><br></div><div><strong>Kunne anvende&#58;</strong></div><div><ul><li>Planlegging i forkant av situasjoner som kan ende med aggresjon og vold</li><li>Posisjonering i situasjoner på en måte som reduserer pasientens utrygghet og øker sikkerheten til personalet</li><li>Hensiktsmessig kommunikasjon mellom personalet under en aggressiv hendelse</li></ul></div><div><br><br></div>Kurset er en modul i MAP (Møte med Aggresjonsproblematikk), et nasjonalt opplæringsprogram relatert til forebygging og håndtering av aggresjons- og voldsproblematikk i helse- og sosialsektoren.</div><div><br></div><div>Programmet består av 10 moduler&#58;<br></div><div><br></div><div><p><a href="/Sider/MAP-Introduksjon.aspx">MAP Introduksjon</a><br><a href="/Sider/MAP-Aggresjonsforståelse.aspx" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);">Modul 1&#58; Aggresjonsforståelse</a><br><a href="/Sider/MAP-Voldsrisikovurdering.aspx" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);">Modul 2&#58; Voldsrisikovurdering</a><br><a href="/Sider/MAP-Voldsforebygging.aspx" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);">Modul 3&#58; Voldsforebygging</a><br><a href="/Sider/MAP-Forebyggende-kommunikasjon.aspx" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);">Modul 4&#58; Forebyggende kommunikasjon</a><br><a href="/Sider/MAP-Deeskalering.aspx" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);">Modul 5&#58; Deeskalering</a><br><a href="/Sider/MAP-Selvregulering.aspx" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);">Modul 6&#58; Selvregulering</a><br><a href="/Sider/MAP-Samhandling.aspx" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);"><strong>Modul 7&#58; Samhandling</strong></a><br><a href="/Sider/MAP-Håndteringsstrategier.aspx" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);">Modul 8&#58; Håndteringsstrategier</a><br><a href="/Sider/MAP-Fysiske-teknikker.aspx" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);">Modul 9&#58; Fysiske teknikker</a><br><a href="/Sider/MAP-Etterarbeid.aspx" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);">Modul 10&#58; Etterarbeid</a></p><br>Programmet er utarbeidet som et samarbeidsprosjekt mellom de fire regionale helseforetakene (SIFER).<br></div><p><br></p>Rus og vold0
MAP (Møte med Aggresjonsproblematikk), modul 6: Selvregulering172282605.05.2021 06:22:4375https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-NettbasertMAP (Møte med Aggresjonsproblematikk), modul 6: SelvreguleringCa. 10 minutter<div><div>Når du har gjennomgått kurset vil du&#58;&#160;</div><div><br></div><div><strong>Kjenne til&#58;</strong><br></div><div><ul><li>Kroppens fysiologi og aktivering i møte med aggresjon og vold</li></ul></div><div><br></div><div><strong>Få kunnskap om&#58;</strong></div><div><ul><li>Hvordan egne følelser og reaksjoner kan påvirke samspillet og utfallet av aggressive hendelser</li></ul></div><div><br></div><div><strong>Kunne anvende&#58;</strong></div><div><ul><li>Stressdempende og selvregulerende teknikk</li></ul></div><div><br><br></div></div><div>Kurset er en modul i MAP (Møte med Aggresjonsproblematikk), et nasjonalt opplæringsprogram relatert til forebygging og håndtering av aggresjons- og voldsproblematikk i helse- og sosialsektoren.</div><div><br></div><div>Programmet består av 10 moduler&#58;<br></div><div><br></div><div><p><a href="/Sider/MAP-Introduksjon.aspx">MAP Introduksjon</a><br><a href="/Sider/MAP-Aggresjonsforståelse.aspx" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);">Modul 1&#58; Aggresjonsforståelse</a><br><a href="/Sider/MAP-Voldsrisikovurdering.aspx" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);">Modul 2&#58; Voldsrisikovurdering</a><br><a href="/Sider/MAP-Voldsforebygging.aspx" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);">Modul 3&#58; Voldsforebygging</a><br><a href="/Sider/MAP-Forebyggende-kommunikasjon.aspx" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);">Modul 4&#58; Forebyggende kommunikasjon</a><br><a href="/Sider/MAP-Deeskalering.aspx" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);">Modul 5&#58; Deeskalering</a><br><a href="/Sider/MAP-Selvregulering.aspx" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);"><strong>Modul 6&#58; Selvregulering</strong></a><br><a href="/Sider/MAP-Samhandling.aspx" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);">Modul 7&#58; Samhandling</a><br><a href="/Sider/MAP-Håndteringsstrategier.aspx" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);">Modul 8&#58; Håndteringsstrategier</a><br><a href="/Sider/MAP-Fysiske-teknikker.aspx" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);">Modul 9&#58; Fysiske teknikker</a><br><a href="/Sider/MAP-Etterarbeid.aspx" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);">Modul 10&#58; Etterarbeid</a></p><br>Programmet er utarbeidet som et samarbeidsprosjekt mellom de fire regionale helseforetakene (SIFER).<br></div><p><br></p>Rus og vold0