• Tittel Kurskatalogen

 

 

Brannvernundervisning type C - evakueringsøvelse14672421.02.2024 09:05:32Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 21.02.2024 10:05 Neste revisjon: 09.02.2025 Evakueringsøvelsen gjennomføres slik enheten ønsker, og kan dekke blant annet 4940https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim;Annettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBrannvernundervisning type C - evakueringsøvelseBrannvern37<p><strong>​Evakueringsøvelsen gjennomføres slik enheten ønsker, og kan dekke blant annet&#58;</strong><br></p><p>-<strong>&#160;</strong>Gjennomgang av prosedyrer,&#160;rutiner og evakueringsplaner ved enheten<br></p><p>- Øve&#160;på brannscenario (deteksjon, avgjøre evakuering)<br></p><p>- Øve på evakuering<br></p><p>Gjennomføres normalt i tilknytning til egne arealer.</p><p>Se for øvrig <a href="http&#58;//eqsstolav/cgi-bin/document.pl?pid=stolav&amp;DocumentID=18355&amp;UnitID=1197"><span style="text-decoration&#58;underline;">Prosedyre 18355 Brannvernundervisning</span></a> </p><p>&#160;</p><p>Det anbefales 25-30&#160;plasser per kurs.</p>
MAP- Vedlikeholdstrening HMR14852212.01.2023 10:51:43Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 12.01.2023 11:51 Neste revisjon: 12.01.2025 Regelmessig vedlikehold av kompetanse fra MAP grunnkurs Ved å melde deg på vil 1309https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesund Behandlingssenter ;Ålesund;Annettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromMAP- Vedlikeholdstrening HMRRus;Psykisk helsevern;Psykisk helse12<p>​<img alt="" style="margin&#58;5px;" /><img alt="" style="margin&#58;5px;" /><img alt="" style="margin&#58;5px;" /><br></p><p><b><img src="/PublishingImages/Sider/MAP--Vedlikeholdstrening/MAP.png" alt="MAP.png" style="margin&#58;5px;" /><br></b></p><p><b>Mål&#58;</b></p><p></p><p></p><p></p><p>Regelmessig vedlikehold av kompetanse fra MAP grunnkurs.</p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p><strong>Gjelder for&#58;</strong></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p>Alle ansatte som har gjennomgått MAP grunnkurs.</p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p><strong>Trening kan bestå av&#58;</strong>&#160;</p><p>Simuleringsøvelser, klasseromsundervisning, refleksjon, fysisk trening, skype undervisning.<br></p><br>
Praktisk kurs i formidling14899922.03.2023 08:42:06Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 22.03.2023 09:42 Neste revisjon: 06.10.2024 Tittel Praktisk kurs i formidling Beskrivelse Ved å melde deg på vil 1533https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPraktisk kurs i formidlingMerkantile fag;Administrativt arbeid;Brukermedverknad;Pasienter og pårørende1<p>​​​​Praktisk kurs i formidling er et dagskurs for helsepersonell som underviser pasienter/brukere&#160;og pårørende eller underviser og informerer kollegaer.&#160;<br></p><p><br>Les om kurset ved&#160;St.Olavs hospital&#58;&#160;<a href="https&#58;//stolav.no/fag-og-forskning/kurs-for-helsepersonell/praktisk-kurs-i-formidling">Praktisk kurs i formidling - St. Olavs hospital (stolav.no)</a></p><p>Les om kurset i Helse Møre og Romsdal&#58;&#160;<a href="https&#58;//helse-mr.no/arrangement/praktisk-kurs-i-formidling">Praktisk kurs i formidling - Helse Møre og Romsdal</a></p><p>Les om kurset i Helse Nord-Trøndelag, Levanger&#58;&#160;<a href="https&#58;//hnt.no/helsefaglig/kurs-og-kompetanseutvikling-for-helsepersonell/praktisk-kurs-i-formidling?arrId=1">Praktisk kurs i formidling - Helse Nord-Trøndelag (hnt.no)</a></p><p>Les om kurset i Helse Nord-Trøndelag, Namsos&#58;&#160;<a href="https&#58;//hnt.no/helsefaglig/kurs-og-kompetanseutvikling-for-helsepersonell/praktisk-kurs-i-formidling?arrId=2">Praktisk kurs i formidling - Helse Nord-Trøndelag (hnt.no)</a>​<br><br></p>
MAP - møte med aggresjonsproblematikk - Helse Møre og Romsdal14858907.09.2023 07:49:05Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 07.09.2023 09:49 Neste revisjon: 07.09.2025 Dette kurset er gjeldende for ansatte i Klinikk for psykisk helse og rus, og 2703https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromMAP - møte med aggresjonsproblematikk - Helse Møre og RomsdalPsykiatri;Psykisk helsevern;Sjukepleie;Sykepleie;Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB);Nyansatt;Lovverk;Brukermedverknad;Beredskap;Etikk;HMS;Kvalitet og sikkerheit1<p style="text-align&#58;center;">​<img alt="Logo 2.PNG" src="/PublishingImages/Sider/MAP---mestring-av-agresjonsproblematikk/Logo%202.PNG" style="margin&#58;5px;" /><br></p> <p>Dette kurset er gjeldende for ansatte i Klinikk for psykisk helse og rus, og obligatorisk for alle ansatte med pasientkontakt. Øvrige ansatte etter vurdering. Se forøvrig målgruppe.<br></p><p><strong>MAP (Møte med aggresjonsproblematikk)</strong><strong> er et helhetlig opplæringsprogram for å forebygge og håndtere aggresjon og vold i helse- og sosialsektoren. </strong><br>Hensikten med opplæring i MAP er enkel; forhindre vold og sørge for at pasienter og personale opplever seg trygge. Manualens standpunkt er at dette oppnås mest effektivt ved å sørge for at mennesker blir møtt med forståelse og profesjonell omsorg. Forståelse ovenfor sterke følelsesuttrykk og atferd er sjelden noe som kommer av seg selv. Det krever en høy grad av profesjonalitet og kunnskap å kunne identifisere og anerkjenne de underliggende årsakene til disse uttrykkene. Denne forståelsen er essensiell da den gir forutsetning og grunnlag for å kunne jobbe målrettet og effektivt med god pasientbehandling. Profesjonell omsorg handler om å gi tilpasset og faglig begrunnet omsorg basert på den enkelte sitt behov.<br>MAP handler om mer enn å bare unngå et destruktivt samspill. Det handler om god behandling. Det handler om å legge til rette for et helsevesen som skal være trygt for begge parter – både pasienter og personale. ​</p><p>MAP-kurset består av 10 kapitler med gjennomgang over to dager. Man må delta begge dager for å bestå kurset.<br></p><div><div>Dag 1<br>0800-0900&#58; Aggresjonsforståelse <br>0900-1000&#58; Voldsrisikovurdering og håndtering<br>1000-1100&#58; Fysiske teknikker<br>1100-1200&#58; Fysisk trening<br>1200-1230&#58; Lunsj<br>1230-1330&#58; Fysisk trening<br>1330-1430&#58; Voldsforebygging<br>1430-1530&#58; Forebyggende kommunikasjon</div><div><br></div><div>Dag 2<br>0800-0900&#58; Deeskalering<br>0900-1000&#58; Selvregulering<br>1000-1100&#58; Samhandling<br>1100-1200&#58; Fysisk trening<br>1200-1230&#58; Lunsj<br>1230-1330&#58; Fysisk trening<br>1330-1430&#58; Håndteringsstrategier i kritiske situasjoner<br>1430-1530&#58; Etterarbeid</div><div>​<br></div><p align="center" style="margin&#58;0px 0px 10.66px;text-align&#58;center;"><font size="3"><font color="#000000"><span style="margin&#58;0px;"><font face="Calibri">Kurset godkjennes som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper </font></span><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;calibri light&quot;, sans-serif;">med <strong>14 timer.</strong></span></font></font></p><p align="center" style="margin&#58;0px 0px 10.66px;text-align&#58;center;"><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;calibri light&quot;, sans-serif;"><font color="#000000" size="3">Kurset er godkjent av <strong>psykologforeningen</strong> som 15 timers vedlikeholdsaktivitet.</font></span></p><p align="center" style="margin&#58;0px 0px 10.66px;text-align&#58;center;"><font size="3"><font color="#000000"><strong><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;calibri light&quot;, sans-serif;">Norsk sykepleierforbund&#58; </span></strong><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;calibri light&quot;, sans-serif;">Kurset er meritterende for 15 timer i program for klinisk stige for sykepleiere/spesialsykepleiere.</span></font></font>&#160;</p></div>
HJEMM08 - Helsefagarbeider, miljøterapeut, assistent i Bo- og aktivitetstilbud (BOA) og avlastning211699322.09.2023 08:31:26Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 22.09.2023 10:31 Neste revisjon: 19.04.2025 I dette kurset vil du lære om Helseplattformens funksjonalitet knyttet til ditt 28905https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxSkaun kommune;Melhus kommune;Selbu kommune;Oppdal kommune;Midtre Gauldal kommune;Rennebu kommune;Vanylven kommunetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHJEMM08 - Helsefagarbeider, miljøterapeut, assistent i Bo- og aktivitetstilbud (BOA) og avlastningHelseplattformen21<p>​​​​​​​​<br></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>​​​​Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære om Helseplattformens funksjonalitet knyttet til ditt arbeid i bolig/avlastningsbolig&#160;for mennesker med funksjonsnedsettelser.<br>Du vil lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2" style="padding-top&#58;0px;padding-bottom&#58;0px;">Bruk av mobil enhet Rover</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2" style="padding-top&#58;0px;padding-bottom&#58;0px;">Journalgjennomgang</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2" style="padding-top&#58;0px;padding-bottom&#58;0px;">Bruk av arbeidslister</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2" style="padding-top&#58;0px;padding-bottom&#58;0px;">Bruk av pasientplan</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2" style="padding-top&#58;0px;padding-bottom&#58;0px;">Dokumentasjon ved bruk av&#160;tvang etter kapittel 9</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2" style="padding-top&#58;0px;padding-bottom&#58;0px;">Kommunikasjon i systemet</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2" style="padding-top&#58;0px;padding-bottom&#58;0px;">Utdeling av legemidler</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;14.6667px;">Miljøterapeut&#160;i BOA&#160;</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;14.6667px;">(bolig for mennesker med funksjonsnedsettelser)</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;14.6667px;">/avlastningsbolig</span>​</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2" style="padding-top&#58;0px;padding-bottom&#58;0px;">Helsefagarbeider i&#160;BOA (bolig for mennesker med funksjonsnedsettelser)/avlastningsbolig</span></li></ul><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2" style="padding-top&#58;0px;padding-bottom&#58;0px;">Assistent i BOA&#160;<span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;14.6667px;">(bolig for mennesker med funksjonsnedsettelser)</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;14.6667px;">/avlastningsbolig<br><br></span></span></li></ul><div><font face="calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursløpet består i tillegg til klasseromskurset av 2 timer med innledende læring før klasserom og 6 timer med egentrening i etterkant.</strong><br></span><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Se informasjon om innledende læring og egentrening i Kompetanseplanen under i&#160;feltet &quot;Kursmateriell&quot;.</strong></span><br></span></font></div><p><br>​<br><br></p>
ESD-kurs (Electrostatic discharge)14686417.01.2024 09:04:55Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 17.01.2024 10:04 Neste revisjon: 30.08.2025 ESD er elektronikkindustriens betegnelse på en ukontrollert elektrostatisk utladning 478https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromESD-kurs (Electrostatic discharge)Tekniske fag (medisinsk-tekniske fag);Medisinsk-teknisk utstyr2<p><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2"><strong>​Hva er ESD?</strong>​</span></p><p><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2">ESD er elektronikkindustriens betegnelse på en ukontrollert elektrostatisk utladning mellom to objekter med ulikt elektrisk potensial. ESD er en av hovedårsakene til feil og driftsforstyrrelser på elektronisk apparatur/datautstyr. </span></p><p><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2">Elektronikkindustrien utvikler stadig mere kraftfulle og komplekse kretser (høyere pakketetthet). Denne utviklingen medfører også økt ESD-følsomhet. ESD-følsom elektronikk betegnes som ESDS (ESD Sensitive Device). ESDS kan være kretskort, komponenter, moduler, halvfabrikata. ESD-skader grupperes i latente og katastrofale, hvorav latente oftest har størst negativ konsekvens.<br></span></p><p><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2" style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;background-color&#58;transparent;">Effektiv ESD-sikring er nødvendig og lønnsom kvalitetssikring.</span></p><p><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2" style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;background-color&#58;transparent;"><br><strong style="font-size&#58;11pt;">Mål med opplæringen&#58;</strong><br></span></p><p><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2"><span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;background-color&#58;transparent;display&#58;inline !important;">Tilføre deltakerne nødvendig kunnskap og forståelse for</span> at ESD-skader og driftsforstyrrelser kan koste de bedrifter dette angår betydelige beløp, tidsspille, tap av uvurderlig informasjon og enkelte tilfeller kan også liv og helse stå på spill.&#160;<br></span></p><p><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2">Den endelige målsettingen er å opprettholde en høy produktkvalitet og en høy grad av driftssikkerhet hva elektronisk utstyr angår.</span></p><p>STO EQS-prosedyre 23092&#58;&#160;<a href="https&#58;//eqsstolav.helse-midt.no/cgi-bin/document.pl?pid=stolav&amp;DocumentID=23092&amp;UnitID=2">Kontroll av ESD-forhold på MTA</a>​<br><br></p><p></p><p><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2" style="text-align&#58;left;color&#58;#444444;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;background-color&#58;transparent;"><strong>Kursholder&#58; </strong></span></p><p><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2" style="text-align&#58;left;color&#58;#444444;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;background-color&#58;transparent;">Frode Nilsen, ELM /&#160;El-Care ESD </span><br></p>
SPLAN01 - Sengeplanlegging og overflyttingssentral14943918.01.2024 11:51:34Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 18.01.2024 12:51 Neste revisjon: 01.08.2025 Det er svært viktig å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning 1027https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxKristiansund;Volda;Molde;Ålesund;Namsos;Levangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSPLAN01 - Sengeplanlegging og overflyttingssentralHelseplattformen19<p>​<span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>​<strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;14.6667px;"><strong style="font-size&#58;14.6667px;">​Det er svært viktig å medbringe<span style="text-decoration-line&#58;underline;">&#160;PULS-kort</span>&#160;på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring, samt ha gjennomført&#160;<span style="text-decoration-line&#58;underline;">innledende læring</span>&#160;som beskrevet i tildelt Kompetanseplan.</strong></strong></strong>​<strong>​​​​​</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong><br></strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58;</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2" style="text-decoration&#58;underline;">Administrere sengeplanlegging&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Oversikt over belegg i avdelingene/sykehuset</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Behandle forespørsel om seng</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Reservere seng</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Tildele seng</span></li></ul><p><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">&#160;</strong><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;text-decoration-line&#58;underline;">Overflyttingssentral&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dokumentasjon (personopplysninger, kliniske data osv.)</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Behandle forespørsel om innkomne overflyttinger</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Opprette forespørsel om utgående overflytting</span></li></ul><p><strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Målgruppe&#58;</strong><br></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber med sengeplanlegging og overflytting på akuttmottak.​</span></li></ul>
ORTOP21 - Tilleggskurs ortopedi for leger14872912.02.2024 12:06:18Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 12.02.2024 13:06 Neste revisjon: 01.08.2025 Tittel ORTOP21 - Tilleggskurs ortopedi for leger Beskrivelse 542https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesund;Volda;Molde;Namsos;Levangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromORTOP21 - Tilleggskurs ortopedi for leger12<p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong><strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;14.6667px;"><strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;14.6667px;">​​​Det er svært viktig å medbringe<span style="text-decoration-line&#58;underline;">&#160;PULS-kort</span>&#160;på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring, samt ha gjennomført&#160;<span style="text-decoration-line&#58;underline;">innledende læring</span>&#160;som beskrevet i tildelt Kompetanseplan.​​​​​​​​</strong></strong>​​​​​</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong><br></strong></span></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong><br></span></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">I dette kurset vil du lære å bruke ortopediske verktøy som omhandler&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Angi besøksinformasjon</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Finne sammendrag av anatomiske lokasjoner</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Forordne bildediagnostikk i Storyboard</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Utføre en prosedyredokumentasjon</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><br></span></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Målgruppe&#58;</strong></span><br></p><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5 ms-rteThemeForeColor-2-0"><span style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">Ortoped og barneortoped</span></span></li></ul><div><font color="#444444" face="calibri, sans-serif"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><br></span></font></div><div><font color="#444444" face="calibri, sans-serif"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><span style="color&#58;#000000;font-family&#58;calibri;font-size&#58;14.6667px;">Det fortsettes at man har deltatt på kurset&#160;<a href="/Sider/MEDLG01---Medisin-generelt-legekurs.aspx">MEDLG01 - Medisin generelt legekurs (helse-midt.no)</a>​</span><span style="color&#58;#000000;font-family&#58;calibri;font-size&#58;14.6667px;">&#160;eller&#160;<a href="/Sider/KIRLG01---Kirurgi-generelt-legekurs.aspx">KIRLG01 - Kirurgi generelt legekurs (helse-midt.no)</a>​&#160;(inkl.&#160;innledende læring) før deltakelse på ORTOP21.</span><br></span></font></div><p><br></p><p><br></p>
Helseplattformen - Endringsdokument - sykepleie409552429.02.2024 12:01:33Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 29.02.2024 13:01 Neste revisjon: 28.02.2025 Dette er en oversikt over de endringer som ​er gjort i Helseplattformen for 15https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHelseplattformen - Endringsdokument - sykepleieAdministrativt arbeid;IKT;Sykepleie0<p>​</p><p>Dette er en oversikt over de endringer som&#160;​er gjort i Helseplattformen for endringer tilknyttet inneliggende pasienter.<br></p><p>Se endringsdokument nederst på siden.​​<br></p><p>​</p>
Psykodynamisk terapi216288629.02.2024 11:57:01Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 29.02.2024 12:57 Neste revisjon: 28.02.2026 Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Psykiatri Det er en fordel med minst 1 års 613https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxBodø;Annettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPsykodynamisk terapi1<p>​Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Psykiatri<br></p><p>Kurset går over 3 dager<br></p><p>Det er en fordel&#160;med minst 1 års tjeneste<br></p><p>Kursleder&#58;​ Jan Ole Røvik​<br></p>
Grunnkurs i psykiatri del IV (VOP)409265929.02.2024 10:12:54Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 29.02.2024 11:12 Neste revisjon: 28.02.2026 Tittel Grunnkurs i psykiatri del IV (VOP) Beskrivelse 19https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxAnnettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGrunnkurs i psykiatri del IV (VOP)1<p></p><p>Anbefalt/obligatorisk kurs for leger i spesialisering&#160;i Psykiatri (30 t)</p><p>Kurset går over fem dager<br></p><p>Kurset er et internatkurs. RegUt booker rom til kursdeltakerne på forhånd, mer info om dette vil sendes ut på epost etter at opptak er foretatt<br></p><p>Det tas ikke inn nye deltakere som ikke har gjennomført del I i grunnkursrekken.​​​</p>
Grunnkurs i psykiatri del III (VOP)409253329.02.2024 10:12:17Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 29.02.2024 11:12 Neste revisjon: 28.02.2026 Tittel Grunnkurs i psykiatri del III (VOP) Beskrivelse 17https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxAnnettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGrunnkurs i psykiatri del III (VOP)1<p>​​Anbefalt/obligatorisk kurs for leger i spesialisering&#160;i Psykiatri (30 t)<br></p><p>Kurset går over fem dager<br></p><p>Kurset er et internatkurs. RegUt booker rom til kursdeltakerne på forhånd, mer info om dette vil sendes ut på epost etter at opptak er foretatt<br></p><p>Det tas ikke inn nye deltakere som ikke har gjennomført del I i grunnkursrekken.​<br></p>
Grunnkurs i psykiatri del II (VOP)409245329.02.2024 10:12:39Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 29.02.2024 11:12 Neste revisjon: 27.02.2026 Tittel Grunnkurs i psykiatri del II (VOP) Beskrivelse 20https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxRørostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGrunnkurs i psykiatri del II (VOP)1<p>​Anbefalt/obligatorisk kurs for leger i spesialisering&#160;i Psykiatri (30 t)</p><p>Kurset går over fem dager<br></p><p>Kurset er et internatkurs. RegUt booker rom til kursdeltakerne på forhånd, mer info om dette vil sendes ut på epost etter at opptak er foretatt<br></p><p>Det tas ikke inn nye deltakere som ikke har gjennomført del I i grunnkursrekken.​</p>
Kunnskap og forbedring - samling 2 (LIS 2/3 i HMR)14817808.02.2024 07:18:48Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 08.02.2024 08:18 Neste revisjon: 03.12.2025 Kunnskap og forbedring samling 2 er en del av følgende opplegg Ved å melde deg på vil 407https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKunnskap og forbedring - samling 2 (LIS 2/3 i HMR)Kvalitet og sikkerheit1<p>​​</p><p><strong>Kunnskap og forbedring&#160;samling 2 er en del av følgende opplegg&#58;</strong><br></p><ol><li>Gjennomfør&#160;<a href="https&#58;//forbedringspillet.attensi.com/">forbedringsspillet</a>&#160;(bedriftsnavn/kode&#160;er helsedirektoratet)<br></li><li>Velg forbedringsområde og start på forbedringsoppgaven&#160;<br></li><li><a href="/Sider/Kunnskap-og-forbedring.aspx">Samling 1</a> - ha med utfylt prosjektskisse. Fremlegg av arbeid så langt, erfaringsutveksling og veiledning.<br></li><li>Fullfør forbedringsoppgaven&#160;(gjennomføre&#160;prosjektskisse/evt lag presentasjon av arbeidet)<br></li><li>Samling 2 (denne samlingen)&#160;- presenter forbedringsoppgaven og eventuell plan om publisering<br></li><li>Kurs i&#160;<a href="/Sider/Forskning-og-kunnskapshåndtering.aspx">praktisk kunnskap om klinisk forskning</a><br></li></ol><div><br></div><div><strong>Før deltagelse på samling 2 er det en forutsetning at du har deltatt på samling 1 og at du kan presentere resultatet av forbedringsoppgaven din.&#160;</strong><br></div><div><br></div><div><span style="text-decoration-line&#58;underline;">Læringsmål for undervisningen&#58;</span><br></div><div><span style="text-decoration-line&#58;underline;"></span>FKM-34 Kunne bruke relevante kunnskapskilder innen egen spesialitet, og kjenne dens styrker og svakheter.<br></div><div><br></div><div>FKM-41 Kunne anvende relevante e-helseverktøy i arbeidet med forbedring av klinisk praksis, pasientforløp, administrative arbeidsprosesser og samhandling.<br></div><div><br></div><div>FKM-42 Kunne anvende forbedringskunnskap til å forbedre klinisk praksis, pasientforløp og/eller administrative arbeidsprosesser på egen arbeidsplass.<br></div><div><br></div><div>FKM-43 Forstå forskjellen mellom hvordan data samles inn og analyseres i forskningsarbeid, forbedringsarbeid,&#160;&#160;revisjonskontroll og tilsynsarbeid, og vite hvordan resultater fra forbedringsarbeid publiseres.<br></div><div><br></div><div>FKM-51&#160;Kunne diskutere metoder for brukermedvirkning på systemnivå som gir bruker(representanter) reell mulighet til å påvirke beslutninger.<br></div><div><br></div><div>FKM-60&#160;Ha kjennskap til og kunne gi anbefalinger om tiltak for å fremme samhandling som gagner den enkelte pasient og tjenesten som helhet.&#160;<br></div><div><br></div><div><br></div><div><div>Ved behov for mer informasjon om forbedringsmetodikk&#160;anbefales det å ta det korte&#160;e-læringskurset&#160;<a href="https&#58;//rise.articulate.com/share/YPNlBIytIFyGl_YhnkUORVhfW1eXKl-q#/">&quot;Veien fra idé til forbedring&quot;.&#160;</a><br></div><div><br></div><div><em>Det arrangeres i utgangspunktet&#160;fire stk&#160;samling 2&#160;pr år.&#160;</em></div><br></div><p><br></p>
HJEMM21 - Helsefagarbeider, miljøterapeut, assistent i hjemmebaserte tjenester14740520.11.2023 08:03:42Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 20.11.2023 09:03 Neste revisjon: 05.05.2024 I dette kurset vil følgende arbeidsflyter gjennomgås Jeg har lest og akseptert vilkår 25835https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxSkaun kommune;Melhus kommune;Selbu kommune;Oppdal kommune;Vanylven kommune;Midtre Gauldal kommunetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHJEMM21 - Helsefagarbeider, miljøterapeut, assistent i hjemmebaserte tjenesterHelseplattformen29<p>​​​​​</p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">I dette kurset vil følgende arbeidsflyter gjennomgås&#58;</span></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Bruk av mobil enhet Rover</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Journalgjennomgang</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Finne besøk på arbeidslister</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Dokumentere hjemmebesøk/avtaler</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Opprette og administrere pasientplan</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Enkel legemiddelhåndtering</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Kommunikasjon i systemet</span></li></ul><p style="color&#58;#000000;"><br class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Målgruppe&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Miljøterapeut</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Helsefagarbeider</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Assistent</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Annen utdanning ​</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Ved&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Hjemmetjenesten</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Omsorgsbolig</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Hjemmebasert omsorg</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Nattpatrulje</span></li></ul><p><br></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"></span><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursløpet består i tillegg til klasseromskurset av 2 timer med innledende læring før klasserom og 6 timer med egentrening i etterkant.</strong><br></span><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Se informasjon om innledende læring og egentrening i Kompetanseplanen under i&#160;feltet &quot;Kursmateriell&quot;.</strong></span>​</p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong><br></strong></span></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><br></p><p><br></p>
Kunnskap og forbedring - samling 1 (LIS 2/3 i HMR)14817629.01.2024 09:01:58Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 29.01.2024 10:01 Neste revisjon: 06.10.2024 Kunnskap og forbedring samling 1 er en del av følgende opplegg Ved å melde deg på vil 712https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKunnskap og forbedring - samling 1 (LIS 2/3 i HMR)Kvalitet og sikkerheit1<p><strong>​​​​​​​​​​​​​​​Kunnskap og forbedring&#160;samling 1 er en del av følgende opplegg&#58;</strong><br></p><ol><li>Gjennomfør <a href="https&#58;//forbedringspillet.attensi.com/">forbedringsspillet</a> (bedriftsnavn/kode er helsedirektoratet)<br></li><li>Velg forbedringsområde og start på forbedringsoppgaven (fyll&#160;ut prosjektskisse - se under &quot;kursmateriell&quot; nederst på denne siden)<br></li><li><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Samling 1&#160;(denne samlingen) - ha med utfylt prosjektskisse.&#160;&#160;</span>Fremlegg av arbeid så langt, erfaringsutve<span style="color&#58;#444444;">ksling og veiledning.&#160;</span></li><li>Fullfør forbedringsoppgaven (gjennomføre&#160;prosjektskisse/evt lag presentasjon av arbeidet)<br></li><li><a href="/Sider/Kunnskap-og-forbedring---samling-2.aspx">Samling 2</a> - presenter forbedringsoppgaven og eventuell plan om publisering<br></li><li>Kurs i <a href="/Sider/Forskning-og-kunnskapshåndtering.aspx">praktisk kunnskap om klinisk forskning</a><br></li></ol><div><br></div><div><strong>Før deltagelse på samling 1 er det en forutsetning at du har startet å spille forbedringsspillet, fylt ut prosjektskisse og kommet igang med valgt forbedringsarbeid. Ved påmelding til samling 1 vil du bli tildelt en kontaktperson fra fagavdelingen med tilbud om veiledning på forbedringsarbeidet.</strong><br></div><div><br></div><div><span style="text-decoration&#58;underline;">Læringsmål for undervisningen&#58;</span><br></div><div><span style="text-decoration&#58;underline;"></span>FKM-34 Kunne bruke relevante kunnskapskilder innen egen spesialitet, og kjenne dens styrker og svakheter.<br></div><div><br></div><div>FKM-41 Kunne anvende relevante e-helseverktøy i arbeidet med forbedring av klinisk praksis, pasientforløp, administrative arbeidsprosesser og samhandling.<br></div><div><br></div><div>FKM-42 Kunne anvende forbedringskunnskap til å forbedre klinisk praksis, pasientforløp og/eller administrative arbeidsprosesser på egen arbeidsplass.<br></div><div><br></div><div>FKM-43 Forstå forskjellen mellom hvordan data samles inn og analyseres i forskningsarbeid, forbedringsarbeid,&#160;&#160;revisjonskontroll og tilsynsarbeid, og vite hvordan resultater fra forbedringsarbeid publiseres.<br></div><div><br></div><div><br></div><div>Ved behov for mer informasjon om forbedringsmetodikk før oppstart av forbedringsoppgaven anbefales det å ta det korte&#160;e-læringskurset <a href="https&#58;//rise.articulate.com/share/YPNlBIytIFyGl_YhnkUORVhfW1eXKl-q#/">&quot;Veien fra idé til forbedring&quot;.&#160;</a><br></div><div><br></div><div><em>Det arrangeres i utgangspunktet to stk&#160;samling 1&#160;pr år (ca. mars og oktober). Flere samlinger vurderes ved&#160;behov.</em><br></div><div><br></div>
HHLR grunnkurs14746129.05.2023 15:35:59Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 29.05.2023 17:35 Neste revisjon: 21.05.2025 Grunnleggende kurs for helsepersonell i hjerte-lungeredning Ved å melde deg på vil 2665https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNidaros DPS;Trondheim;Annettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHHLR grunnkursKvalitet og sikkerheit;Medisin;Sykepleie10<p>​Grunnleggende kurs for helsepersonell i hjerte-lungeredning. Kurset følger norske retningslinjer for gjenopplivning og er godkjent av NRR. </p><p>Kurset består av e-læring og en praktisk del av 3 timers varighet. Se e-læring <a href="/Sider/hhlr.aspx">her</a></p><p>​Etter endt kurs skal deltakerne være i stand til å&#58; </p><ul><li>Utføre basal HLR alene</li><li>Utføre basal HLR som del av et team</li><li>Kunne ivareta pasient og kollegaers&#160; sikkerhet ved bruk av hjertestarter</li><li>beskrive den lokale beredskapen og varslingsrutiner for hjertestans</li></ul>
HELSE01 - Helsefagarbeider, assistent og aktivitør i institusjon14755305.02.2024 14:16:39Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 05.02.2024 15:16 Neste revisjon: 01.08.2025 I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser 32424https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMelhus kommune;Selbu kommune;Skaun kommune;Midtre Gauldal kommune;Vanylven kommunetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHELSE01 - Helsefagarbeider, assistent og aktivitør i institusjonHelseplattformen17<p>​<strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">​​​​Kursbeskrivelse&#58;</strong></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58; </span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Starte vakta og finne pasienter</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Pasientlister</span><br></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Gjennomgang av journal</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Tildele seg til behandlingsteam</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dokumentere vurderinger</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Oppgavelister</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Pasientplan </span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Legemiddelhåndtering</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Forordninger og prøvetaking</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Avslutte vakta</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Håndholdte enheter</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">&#160;</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"></span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Helsefagarbeider i Helse- og velferdssenter, Helsehus, Rehabilitering, omsorgssenter, sykehjem eller Øyeblikkelig hjelp døgnopphold</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Assistent i Helse- og velferdssenter, Helsehus, Rehabilitering, omsorgssenter, sykehjem eller Øyeblikkelig hjelp døgnopphold</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Aktivitør som utfører samme oppgaver som helsefagarbeidere i Helse- og velferdssenter, Helsehus, Rehabilitering, omsorgssenter<strong>, </strong>sykehjem eller Øyeblikkelig hjelp døgnopphold<br><br></span></li></ul><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursløpet består i tillegg til klasseromskurset av 2 timer med innledende læring før klasserom og 6 timer med egentrening i etterkant.</strong><br></span><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Se informasjon om innledende læring og egentrening i Kompetanseplanen under i&#160;feltet &quot;Kursmateriell&quot;.</strong></span><br></div><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><br></span></p>
ForBedring 2024 i HNT - oppfølging408142328.02.2024 13:27:39Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 28.02.2024 14:27 Neste revisjon: 27.02.2025 Tittel ForBedring 2024 i HNT - oppfølging Beskrivelse 38https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTeams;Annettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromForBedring 2024 i HNT - oppfølgingHMS;Kvalitet og sikkerheit;HR2<p><span style="color&#58;#333333;">​​​​​​​</span></p><p style="color&#58;#444444;"><span style="color&#58;#333333;">I kurset vil vi gå igjennom hvordan&#160;ForBedringsarbeidet kan&#160;forankres i klinikken og bli en del av det systematiske arbeidet som gjøres, og hvordan verktøyspakken &quot;Sammen om ForBedring&quot; vil&#160;være en god&#160; prosesstøtte og verktøy&#160;for planlegging, gjennomføring og oppfølging av undersøkelsen.&#160;</span>I tillegg vil vi se på lesing/tolking&#160;av&#160;rapporter&#160;og hvilke frister og krav som gjelder.​<br></p><p style="color&#58;#444444;">Kurset varer 1 time. Du kan velge mellom to ulike tidspunkter.​<br></p><p><a href="https&#58;//sammenomforbedring.no/sammen-om-forbedring-tvers/">Til deg som jobber på tvers - IA i Sykehus (sammenomforbedring.no)</a>​<br><br></p>
Medisinkurs sykepleiere ADHD214288228.02.2024 11:54:18Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 28.02.2024 12:54 Neste revisjon: 28.03.2024 Testmodus Nei Versjon 5266 Varighet 2 timer 288https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMestringsfokus;Annettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromMedisinkurs sykepleiere ADHDPsykisk helsevern1<p><span class="ms-rteFontFace-12 ms-rteFontSize-5 ms-rteThemeForeColor-7-4" style=""><strong>​​M​edisinkurs for&#160;sykepleiere BUP-klinikk</strong></span><br><br></p>
Brannvernundervisning type A - slokkeøvelse14671921.02.2024 08:34:14Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 21.02.2024 09:34 Neste revisjon: 09.02.2025 Dette er hovedsakelig en slokkeøvelse, men følgende vil også gjennomgås av 8780https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxSt. Olavs Hospital;St. Olavs hospital;Annet;Trondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBrannvernundervisning type A - slokkeøvelseBrannvern15<p><strong>​​Dette er hovedsakelig en slokkeøvelse, men følgende vil også gjennomgås av instruktør&#58;</strong><br></p><p>- Prosedyre og rutine ved enheten<br></p><p>- Ulike slokkemidler&#160;på&#160;enheten<br><br></p><p>Gjennomføres normalt på egnet sted utendørs.</p><p>Se forøvrig <a href="http&#58;//eqsstolav/cgi-bin/document.pl?pid=stolav&amp;DocumentID=18355&amp;UnitID=1197"><span style="text-decoration&#58;underline;">Prosedyre 18355 Brannvernundervisning</span></a> </p><p>Det anbefales&#160;25-30&#160;plasser per kurs.</p><p>&#160;</p>
Grunnkurs i psykiatri del I (VOP)409276929.02.2024 10:11:57Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 29.02.2024 11:11 Neste revisjon: 27.02.2026 Tittel Grunnkurs i psykiatri del I (VOP) Beskrivelse 23https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxAnnettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGrunnkurs i psykiatri del I (VOP)1<p>​<br></p><p>Anbefalt/obligatorisk kurs for leger i spesialisering&#160;i Psykiatri (30 t)<br></p><p>Kurset går over fem dager<br></p><p>Kurset er et internatkurs. RegUt booker rom til kursdeltakerne på forhånd, mer info om dette vil sendes ut på epost etter at opptak er foretatt​.​</p>
Helseplattformen - Endringsdokument - merkantile406139427.02.2024 12:43:37Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 27.02.2024 13:43 Neste revisjon: 26.02.2025 Dette er en oversikt over de endringer som ​er gjort i Helseplattformen for 46https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHelseplattformen - Endringsdokument - merkantile Helseplattformen - Endringsdokument - merkantileHelseplattformen0<p>​​​Dette er en oversikt over de endringer som&#160;​er gjort i Helseplattformen for merkantilt personell.</p><p>Se endringsdokument nederst på siden.​</p>
AKUTT20 - Tilleggskurs for lege i akuttmottak14644216.01.2024 11:15:26Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 16.01.2024 12:15 Neste revisjon: 02.01.2025 Det er svært viktig å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning 1326https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesund;Kristiansund;Volda;Molde;Namsos;Levanger;Digitalt/webinartext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromAKUTT20 - Tilleggskurs for lege i akuttmottak36<p><strong>Det er&#160;</strong><strong>svært viktig</strong><strong>&#160;å medbringe <span style="text-decoration&#58;underline;">PULS-kort</span> på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring, samt ha gjennomført <span style="text-decoration&#58;underline;">innledende læring </span>som beskrevet i tildelt Kompetanseplan.</strong>​​​</p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong><br></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">I dette kurset vil du lære å dokumentere arbeidsprosesser&#160;for leger i akuttmottak&#58;</span></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span style="font-size&#58;10pt;line-height&#58;107%;">Introduksjon til arbeidsflatene tilpasset akuttmottak</span></li><li><span style="font-size&#58;10pt;line-height&#58;107%;"></span><span style="font-size&#58;10pt;line-height&#58;107%;">Innleggelse og utskrivelse fra akuttmottak</span></li><li> <span style="font-size&#58;10pt;line-height&#58;107%;font-family&#58;cambria, serif;color&#58;black;">Annen dokumentasjon for pasienter i akuttmottak</span></li></ul><p style="color&#58;#000000;"></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><br></p><p style="color&#58;#000000;"><strong class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Målgruppe&#58;</strong></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Leger som har store deler av arbeidstiden sin i&#160;akuttmottaket. Eks. LIS1 og 2<br><br></span></li></ul><p style="color&#58;#000000;"></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Kurset AKUTT20 forutsetter at du går på et grunnleggende&#160;klinisk kurs i forkant&#58;</span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Lege Medisin –<a href="/Sider/MEDLG01---Medisin-generelt-legekurs.aspx"> MEDLG01</a></span></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Lege Kirurgi – <a href="/Sider/KIRLG01---Kirurgi-generelt-legekurs.aspx">KIRLG01</a></span><strong></strong><br></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><br></span></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><br></span></p><p><br></p>
Helseplattformen - ulike brukerveiledninger legemidler kirurgi405625027.02.2024 12:35:24Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 27.02.2024 13:35 Neste revisjon: 26.02.2025 Dette er en side med ulike brukerveiledninger knyttet til ulike tema om legemidler 57https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHelseplattformen - ulike brukerveiledninger legemidler kirurgiFarmasi;Helseplattformen;Kirurgi;Legemiddelhåndtering0<p>​​​​​​Dette er en side med ulike brukerveiledninger knyttet til ulike tema om legemidler knyttet til kirurgiske pasienter. Brukerveiledningene er knyttet til Læring i Helseplattformen.<br></p><p><strong>Pre- og postoperativ arbeidsflyt legemidler kirurgisk pasient</strong><br></p><p><strong>Prepol&#160;for leger kirurgiske fag</strong><br></p><p><strong>Forordne hjemme legemidler før operasjonsdagen i en fremtidig kontakt</strong><br></p><p><strong>Legemiddelinstruksjon til pasient på preoperativ poliklinikk kirurg</strong><br></p><p>Brukerveiledningene er lagt til nederst på siden.</p><p><br></p><p>​</p>
KIRLG01 - Kirurgi generelt legekurs14801616.01.2024 11:18:24Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 16.01.2024 12:18 Neste revisjon: 02.01.2025 Tittel KIRLG01 - Kirurgi generelt legekurs Beskrivelse 2811https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxVolda;Molde;Ålesund;Kristiansund;Namsos;Levangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKIRLG01 - Kirurgi generelt legekursKirurgi25<p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Det er svært viktig å medbringe<span style="text-decoration&#58;underline;"> PULS-kort</span> på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring, samt ha gjennomført <span style="text-decoration&#58;underline;">innledende læring </span>som beskrevet i tildelt Kompetanseplan.</strong></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong><br></strong></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>​​​​​Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>I dette kurset vil du lære om følgende arbeidsprosesser&#58;</strong></span></p><p></p><p></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Generelle konsepter og begrepet i Helseplattformen</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Poliklinisk konsultasjon</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Mottak av ny pasient</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Visitt av inneliggende pasienter</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Utskriving av pasient</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Legemiddelforordninger og legemiddelsamstemming</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Haiku- mobil plattform</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Inbasket</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">HelsaMi</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Brukerinnstillinger</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Kirurgspesifikke oppgaver</span></li></ul><p><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;"><br>Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span><br></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"></p><p><br></p><p style="color&#58;#000000;"><strong class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Målgruppe&#58;</strong></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Lege innen kirurgi</span></li></ul><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><br></p><p><br></p>
HPSYK03 – Sykepleier og helsefagarbeider på barneavdeling14764016.01.2024 11:51:19Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 16.01.2024 12:51 Neste revisjon: 31.05.2024 Det er svært viktig å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning 865https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevanger;Kristiansund;Ålesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHPSYK03 – Sykepleier og helsefagarbeider på barneavdelingHelseplattformen5<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>​​​​<strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;14.6667px;">​​Det er svært viktig å medbringe<span style="text-decoration-line&#58;underline;">&#160;PULS-kort</span>&#160;på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring, samt ha gjennomført&#160;<span style="text-decoration-line&#58;underline;">innledende læring</span>&#160;som beskrevet i tildelt Kompetanseplan.​​​​​​​​​</strong>​</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Målet for kurset er at de skal få opplæring i de mest essensielle arbeidsflytene for deres rolle(r).</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Innlogging og signer inn</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Brain og Pasientlister</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Sammendrag</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Oppgaveliste </span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Flytskjemadokumentasjon</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Vekstkurver</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Innleggelse, overflytting og utskriving av pasienter</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Håndtere forordninger og prøvetaking</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Administrasjon av legemidler</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Pasientplan</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Pasientopplæring</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Blodtransfusjon</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Håndholdt utstyr (Rover og skanner)</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Sykepleier som arbeider med barn på sengepost på sykehus</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Helsefagarbeider som arbeider med barn på sengepost på sykehus</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Hjelpepleier som arbeider med barn på sengepost på sykehus</span></li></ul><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><br></span></font></div><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><strong><strong>Kurset går over to dager. Ved påmelding til dag 1 er du påmeldt hele kurset.</strong><br><br></strong></span></font></div>
MAP, Praktisk trening, Psykisk helsevern, St.Olavs hospital 14964905.12.2023 10:13:14Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 05.12.2023 11:13 Neste revisjon: 30.11.2025 Hver post/enhet arrangerer egne treninger Annen informasjon som kan være relevant for 3998https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxØstmarkatext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromMAP, Praktisk trening, Psykisk helsevern, St.Olavs hospital MAP, Praktisk trening, Psykisk helsevern, St.Olavs hospital Psykiatri5​<br><p><br><img src="/PublishingImages/Sider/TMK,-Praktisk-trening-avd.Østmarka-/MAP%202.png" alt="MAP 2.png" style="margin&#58;5px;" /><br></p><p>&#160;&#160;<br></p><p><strong>MAP Praktisk trening&#58;</strong></p><p>Hver post/enhet&#160;arrangerer egne treninger.&#160;&#160;<br></p><p><br></p>
BUP - Internundervisning i vårt diagnosesystem14680811.01.2024 10:17:34Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 11.01.2024 11:17 Neste revisjon: 11.01.2026 DC 0-5 for spe- og småbarn Nei Målgruppe Ansatte i Helse Midt-Norge 302https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxAnnettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBUP - Internundervisning i vårt diagnosesystemPsykisk helsevern1<div style="text-align&#58;center;">​​​​<br></div><p style="text-align&#58;center;"><span class="ms-rteFontFace-8 ms-rteFontSize-5 ms-rteForeColor-6"><strong>​Multiaksiale diagnosesystemet i BUP og&#160;</strong></span></p><p style="text-align&#58;center;"><span class="ms-rteFontFace-8 ms-rteFontSize-5 ms-rteForeColor-6"><strong>DC 0-5&#160;for spe- og småbarn</strong></span><br></p><p style="text-align&#58;center;"><span class="ms-rteFontFace-8 ms-rteFontSize-5 ms-rteForeColor-6"><strong><br></strong></span></p><p style="text-align&#58;center;"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteForeColor-2">Digital undervisning på Teams</span><br></p><p style="text-align&#58;center;"><span class="ms-rteFontFace-8 ms-rteFontSize-5 ms-rteForeColor-6"><strong><br></strong></span></p>
HPSEK23 - Tilleggskurs merkantile psykiatri403488226.02.2024 08:53:42Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 26.02.2024 09:53 Neste revisjon: 25.06.2025 Tittel HPSEK23 - Tilleggskurs merkantile psykiatri Beskrivelse 43https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHPSEK23 - Tilleggskurs merkantile psykiatriMerkantile fag;Psykiatri0<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>​Kursbeskrivelse&#58;</strong><br></span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">&#160;Kur</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">set vil inneholde gjennomgang av arbeidsflyter tilknyttet&#58;</span></p><span class="ui-provider bmx bmy bip bmz bna bnb bnc bnd bne bnf bng bnh bni bnj bnk bnl bnm bnn bno bnp bnq bnr bns bnt bnu bnv bnw bnx bny bnz boa bob boc bod boe ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2" dir="ltr"><ul><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><li>Opprette, endre og avslutte programepisode for tvungen helsehjelp</li><li>Opprette, endre og avslutte vedtak</li><li>Etterkontroll og rapportering<br></li><li>Pakkeforløpskoding PHV og Rus<br></li></span></ul>​</span><div><span class="ui-provider bmx bmy bip bmz bna bnb bnc bnd bne bnf bng bnh bni bnj bnk bnl bnm bnn bno bnp bnq bnr bns bnt bnu bnv bnw bnx bny bnz boa bob boc bod boe ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2" dir="ltr"><strong>Målgruppe&#58;&#160;</strong><br><ul><li><span class="ui-provider bmx bmy bip bmz bna bnb bnc bnd bne bnf bng bnh bni bnj bnk bnl bnm bnn bno bnp bnq bnr bns bnt bnu bnv bnw bnx bny bnz boa bob boc bod boe ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2" dir="ltr">​</span><span class="ui-provider bmx bmy bip bmz bna bnb bnc bnd bne bnf bng bnh bni bnj bnk bnl bnm bnn bno bnp bnq bnr bns bnt bnu bnv bnw bnx bny bnz boa bob boc bod boe" dir="ltr" style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Merkantile innenfor psykiatri poliklinikk, inntak og døgn som har deltatt på&#160;<a href="/Sider/HPSEK01-–-Sekretærfunksjoner-ved-sengepost-tun.aspx">HPSEK01,</a> <a href="/Sider/HPSEK02-–-Sekretærfunksjoner-ved-ekspedisjon-poliklinikk.aspx">HPSEK02​</a>&#160;eller <a href="/Sider/HPSEK03-Sekretærfunksjoner-ved-inntak.aspx">HPSEK03.</a></span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">​</span></li></ul></span></div><div><p>​</p></div>
PSYK LE NA MAP grunnkurs283284025.09.2023 10:38:28Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 25.09.2023 12:38 Neste revisjon: 25.09.2025 Tittel PSYK LE NA MAP grunnkurs Beskrivelse Ved å melde deg på vil 265https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNamsos;Levanger;Stjørdaltext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK LE NA MAP grunnkursPsykiatri;HMS4<p><span style="font-size&#58;17.3333px;">​​​​​MAP grunnkurs&#160;</span><span style="font-size&#58;17.3333px;">(møte med Aggresjonsproblematikk)&#160;<span class="ms-rteFontSize-3">Klinikk for psykisk helsevern og rus HNT HF.</span>​</span></p><p><span style="font-size&#58;17.3333px;"><span class="ms-rteFontSize-2">er et helthetlig opplæringsprogram for å forebygge og håndtere aggresjons- og voldsproblematikk i helse- og sosialsektoren.&#160;</span></span></p><p><span style="font-size&#58;17.3333px;"><span class="ms-rteFontSize-2"><strong><br></strong></span></span></p><p><span style="font-size&#58;17.3333px;"><span class="ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe</strong>&#58; ansatte med behov for kompetanse i å&#160;møte aggresjonsproblematikk i Klinikk for psykisk helsevern og rus HNT HF.</span></span></p><p><span style="font-size&#58;17.3333px;"></span><span class="ms-rteFontSize-2">Dette grunnkurset er en av tre deler i kompetanseplanen <em>HNT, PSYK&#58;&#160;Møte med aggresjonsproblematikk</em>.&#160;</span></p><p><span class="ms-rteFontSize-2">Seksjonsledere i klinikken tildeler denne planen til sine ansatte etter behov.</span></p><p><span class="ms-rteFontSize-2"><br></span></p><p><span class="ms-rteFontSize-2">Kurset går over <span style="text-decoration&#58;underline;">to dager</span> og krever <span style="text-decoration&#58;underline;">fysisk oppmøte</span>.</span></p><p><span class="ms-rteFontSize-2">Se knappen &quot;<em>Mer Info</em>&quot; under arrangementet&#160;for mer&#160;detaljer​, og eventuelt vedlagt program.</span></p><p><span class="ms-rteFontSize-2"><br></span></p><p><span class="ms-rteFontSize-2"><img alt="" style="margin&#58;5px;" />​<img src="/PublishingImages/Sider/PSYK-LE-NA-MAP-grunnkurs/Program%20MAP%20grunnkurs.PNG" alt="Program MAP grunnkurs.PNG" style="margin&#58;5px;" /><br></span></p>
Side om Side (HF)397878026.02.2024 08:08:22Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 26.02.2024 09:08 Neste revisjon:22.02.2025 Tittel Side om Side (HF) Beskrivelse Få innsikt i hva Side om Side er, etter 45https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-EksternVideoSide om Side (HF)Helseplattformen0<p><span style="text-decoration&#58;underline;">​​​​</span><span style="text-decoration&#58;underline;">​Beskrivelse&#58;</span>&#160;</p><p>Videoen demonstrerer endringer som kommer ved neste systemoppgradering av Helseplattformen​<br></p><p><span style="text-decoration&#58;underline;">Læringsutbytte&#58;</span>&#160;<br></p><p>Få innsikt i hva&#160;Side om Side er, etter oppgradering til Nov23-versjon.&#160;​</p>
EL208 Navigering endringsdokument oppgradering HF397125823.02.2024 13:24:40Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 23.02.2024 14:24 Neste revisjon:22.02.2025 Tittel EL208 Navigering endringsdokument oppgradering HF Beskrivelse 36https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-EksternVideoEL208 Navigering endringsdokument oppgradering HFHelseplattformen0<p>​​</p><p><span style="font-size&#58;10pt;"><strong>Arbeidssted</strong>&#58; Sykehus&#160;</span></p><p><span style="font-size&#58;10pt;"><strong>Målgruppe</strong>&#58; </span>&#160;Alle ansatte med opplæringsansvar i eget foretak</p><p><span style="font-size&#58;10pt;"><strong>Beskrivelse</strong>&#58;&#160; Videoen demonstrerer effektiv navigering i endringsdokumenter&#160;</span></p><p><strong><span style="font-size&#58;10pt;">Læringsutbytte&#58; </span></strong><span style="font-size&#58;10pt;">&#160;Lær nyttige tips for navigasjon i endringsdokumenter og hvordan du finner endringer som påvirker dine fagområder.&#160;​</span></p><p>​​</p>
HPSEK02 – Sekretærfunksjoner ved ekspedisjon/poliklinikk14768816.01.2024 11:48:12Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 16.01.2024 12:48 Neste revisjon: 06.06.2025 Det er svært viktig å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning 6250https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxVolda;Molde;Kristiansund;Namsos;Levanger;Ålesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHPSEK02 – Sekretærfunksjoner ved ekspedisjon/poliklinikkHelseplattformen28<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong><strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;14.6667px;"><strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;14.6667px;">​​Det er svært viktig å medbringe<span style="text-decoration-line&#58;underline;">&#160;PULS-kort</span>&#160;på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring, samt ha gjennomført&#160;<span style="text-decoration-line&#58;underline;">innledende læring</span>&#160;som beskrevet i tildelt Kompetanseplan.​​​​​​​​​</strong></strong>​​​​​​</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Oversikt over dagens pasienter</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Opprette pasientjournal</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Registrering (oppdatere personalia)</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Sjekk inn (ankomstregistrering) og sjekk ut (besøksregistrering) </span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Opprette enkle og omfattende timeavtaler – som ø. hjelp og fra henvisning (forordning)</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Tolkeoppdrag</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Oversikt og vedlikehold av klinikerplaner (timebøker)</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Melde inn til innleggelse (øyeblikkelig hjelp)</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">InBasket (Postkasser) og Sikker chat </span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Bruk av ulike arbeidsrapporter og arbeidslister (kube)</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Henvisninger</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Administrere henvisningsforløp og forløpsperioder </span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Skanning</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Forordninger</span><br></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.<br></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Personell som jobber med oppgaver som beskrevet i kursbeskrivelse.</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Primært for ansatte som jobber med sekretæroppgaver i skranke.<br><br></span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><span style="text-decoration&#58;underline;"><em>Merk</em></span><em>&#58; </em><em>Slik Helseplattformen har planlagt kursene, er det ingen hensikt at en sekretær som rullerer, skal gå på to kurs à 2 dager. Det kan begrunnes med at deler av opplæringen er sammenfallende, bare med litt ulikt fokus på hva som er mengden av arbeidet i løpet av en dag.</em></span></p>
Fagklyngemøter kommandosenterperiode HMR347170114.02.2024 12:06:35Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 14.02.2024 13:06 Neste revisjon: 29.03.2024 Påmelding til fagklyngemøter i kommandosenterperioden ved innføring av 1389https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTeams;Annettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromFagklyngemøter kommandosenterperiode HMRHelseplattformen23<p>​​​​​​​​​​​​Påmelding til fagklyngemøter i kommandosenterperioden ved innføring&#160;av Helseplattformen hos HMR.&#160;<br></p><p>​Målet med møtene er å legge til rette for god kommunikasjon om hvilke saker Helseplattformen jobber med i kommandosenteret, og hva som oppleves som mest kritisk av brukerne. Dette skal sikre informasjonsflyt om felles problemstillinger, feilrettinger, og arbeidsflyter.&#160;Fagklyngemøtene ledes og fasiliteres av Helseplattformen, og målgruppen til møtene er fageksperter/ledende superbrukere.​<br></p><p>Arragnementsoversikten til høyre viser fagklynger som arrangeres i kommandosenterperioden. Arrangementene&#160;viser første dag fagklyngen arrangeres, og det er ingen begrensinger på&#160;antall plasser pr. møte.&#160;Under hvert arrangement er de ulike fagklyngene beskrevet mer i detalj, inkl. anbefalte deltakere og møtedager i kommandosenterperioden. ​Se vedlegg under for&#160;fullstendig oversikt over fagklyngemøter i kommandosenterperioden.<br><br></p><p>Påmeldingsfrist for deltakere i læringsportalen er 01.03. Evt. endringer etter dette må skje ved å sende mail til tobias.lund.korsgaten@helseplattformen.no​.&#160;​<br><br></p><p>Påmeldte deltakere vil få tilsendt hele møteserien på mail innen 15. mars. Møteserienes frekvens vil løpende vurderes i kommandosenterperioden, og justeringer i planen kan forekomme.<br><br></p><p><br></p><p><br><br></p><p><br></p><p><br><br></p><p><br></p>
RAPPT02a - Superbruker i rapportering (drift)356414005.02.2024 14:06:41Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 05.02.2024 15:06 Neste revisjon: 21.01.2025 Tittel RAPPT02a - Superbruker i rapportering (drift) Beskrivelse 520https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxDigitalt/webinartext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromRAPPT02a - Superbruker i rapportering (drift)Helseplattformen1<p><span class="ms-rteFontSize-3" style="font-family&#58;calibri;"><strong>​​​​​​​​​​​Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p>Dette kurset er tiltenkt sluttbrukere som benytter rapporteringsverktøyene i Helseplattformen mer enn andre. Etter endt kurs vil du få mulighet til å bli&#160;&quot;Superbruker i rapportering&quot;. Som superbruker i rapportering vil du få utvidet&#160;tilganger i journalsystemet&#160;og derav mulighet til&#160;å opprette&#160;egne rapporter og datauttrekk som kan deles med andre. Vær oppmerksom på at det er dine egne virksomhetsledere som bestemmer hvem som skal ha slike tilganger, og vi ber derfor&#160;om at tilgangsspørsmål må meldes internt.&#160;<br>​​<br></p><p><span style="font-size&#58;14px;"><strong>Kurset er et introduksjonskurs til rapporteringsverktøyene&#160;</strong><strong><strong>og </strong>tar utgangspunkt i at&#160;Helseplattformen allerede er tatt i bruk av din kommune</strong><strong>. For å kunne delta må du ha tilgang til et&#160;produksjonsmiljø.&#160;</strong></span></p><p>​<br></p><p>Kurset består av 3&#160;moduler à 2 timer. Mellom hver modul er det lagt opp til at kursdeltakere skal gjennomføre egentreningsoppgaver med produksjonsdata.&#160;<br></p><table cellspacing="0" width="100%" class="ms-rteTable-default"><tbody><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;100%;">​Modul 1&#58; Oppstart og introduksjon<br><ul><li>Introduksjon til kurs, superbrukerrollen og rapporteringsverktøy i Helseplattformen<br></li></ul></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">​Modul 2&#58; Dashbord og workbench-komponenter<br><ul><li>Anvendelse av dashbord og workbench-rapporter<br></li><li>Workbench-rapporter for superbrukere<br></li></ul></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">​Modul 3&#58; SlicerDicer og veien videre<br><ul><li>SlicerDicer og veien videre som rapportering superbruker<br></li><li>Evaluering og ferdighetstest<br></li></ul></td></tr></tbody></table><p><strong></strong></p><p>Detaljert agenda og kompetanseplan&#160;vil ligge på denne siden under &quot;Kursmateriell&quot; v/ kursstart.&#160;<br><br></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Målgruppe&#58;​</strong></span></p><ul><li>Superbrukere i rapportering<br></li><li>Sentral stab og kvalitetsrådgivere<br></li><li>Gevinstkoordinatorer<br></li><li>Fageksperter og lokale instruktører<br></li><li>Enhetsledere/avdelingsledere med interesse for&#160;data og analyse<br></li></ul><div><br></div><p></p><p><strong>​Påmelding <span style="text-decoration&#58;underline;">må</span> gjøres via rapporteringsansvarlig i din kommune. Kontakt ditt lokale innføringsprosjekt for å melde din interesse.&#160;​</strong><br><br></p>
HELSE02 – Psykisk helsevern – miljøterapeut spesialisthelsetjenesten 14755416.01.2024 11:37:21Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 16.01.2024 12:37 Neste revisjon: 06.06.2025 Det er svært viktig å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning 9462https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesund;Volda;Molde;Namsos;Levangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHELSE02 – Psykisk helsevern – miljøterapeut spesialisthelsetjenesten HELSE02 – Psykisk helsevern – miljøterapeut spesialisthelsetjenesten Helseplattformen57<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong><strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;14.6667px;">​Det er svært viktig å medbringe<span style="text-decoration-line&#58;underline;">&#160;PULS-kort</span>&#160;på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring, samt ha gjennomført&#160;<span style="text-decoration-line&#58;underline;">innledende læring</span>&#160;som beskrevet i tildelt Kompetanseplan.​​​​​​​​</strong>​<br>​​​</strong></span></p><div><p><span class="ms-rteFontFace-5"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong><br>I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5">Starte vakten og finne pasienter</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5">Brain og Pasientlister</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5">Dokumentere vurderinger</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5">Gjennomgang av journal</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5">Opprette en episode og forløp</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5">Håndtere forordninger og prøvetaking</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5">Innleggelse av pasient</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5">Pasientplan og pasientopplæring</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5">Legemiddeladministrering</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5">Legemiddelsamstemming</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5">Dokumentere tvang</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5">Dokumentere gruppeterapi</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5">Overflytting av pasient til annen avdeling</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5">Pasient på permisjon</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5">Utskriving av pasient</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5">Avslutte vakten</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5">Håndholdte enheter</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5">Rover<br><br></span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5"><strong>Målgruppe</strong>&#58;</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5">Ansatte som jobber innen spesialisthelsetjenesten innen inneliggende psykisk helse og rus, voksne og barn&#58;</span></p><ul><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5">Sykepleier</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5">Vernepleier</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5">Førskolelærer</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5">Sosionom</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5">Fysioterapeut</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5">Ergoterapeut</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5">Hjelpepleier</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5">Barnevernspedagog</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5">Miljøterapeut</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5"></span><font face="Calibri">Miljøarbeider<br></font><br><strong><em>Kurset går over to dager. Ved påmelding til dag 1 er du påmeldt hele kurset.</em></strong><br></li></ul></ul><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><em style="font-size&#58;14.6667px;font-family&#58;calibri;"><strong><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"></strong></strong></em><br></span></font></div>
Audiologi, otologi og otonevrologi14639922.02.2024 12:14:40Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 22.02.2024 13:14 Neste revisjon: 29.09.2025 Tittel Audiologi, otologi og otonevrologi Beskrivelse 136https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLinken møtesenter, Sykehusvegen 23, Tromsø;Annettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromAudiologi, otologi og otonevrologi1<p>​​Ny ordning&#58; Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Øre-nese-halssykdommer<br></p><p>Gammel ordning&#58; Obligatorisk kurs for leger i spesilaisering i Øre-nese-halssykdommer&#160;<br></p><p>Kurset går over 4 dager<br></p><p><strong>Kursleder&#58; Alexander Uppheim</strong><br></p><p>Lenke til utlysning&#58;&#160;<a href="https&#58;//spesialisthelsetjenesten.no/arrangementer/audiologi-otologi-og-otonevrologi-host-2022">Audiologi, otologi og otonevrologi</a><br></p>
Personaliseringslab for leger393021322.02.2024 12:14:14Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 22.02.2024 13:14 Neste revisjon: 20.02.2025 På dette kurset lærer du hvordan du som lege personaliserer arbeidsflaten din i 166https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTEAMS;Annettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPersonaliseringslab for legerAdministrativt arbeid14<p>​​​<span class="ui-provider ed blk bll blm bln blo blp blq blr bls blt blu blv blw blx bly blz bma bmb bmc bmd bme bmf bmg bmh bmi bmj bmk bml bmm bmn bmo bmp bmq bmr" dir="ltr">​​​På dette kurset lærer du hvordan du som lege personaliserer arbeidsflaten din i Helseplattformen. Du kan f.eks. favorittmerke enkelte pasientlister og tilpasse visningen av sidepanel i&#160;timeplanen din slik at du lettere finner fram.&#160; &#160;<br><br>Teams lenke vil bli sendt påmeldte i forkant&#160;&#160;​</span></p><p>​​<br></p>
Testside for Bodil393584122.02.2024 11:42:03Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 22.02.2024 12:42 Neste revisjon: 21.02.2025 Testmodus Nei Versjon 5716 Varighet 1 time 28https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromTestside for BodilMedisin0<p>​​​​​Testkurs i Læringsportalen​​​​<br></p>
Introduksjonskurs for LiS1 - dag 6 ved St. Olavs hospital HF344879122.02.2024 10:22:21Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 22.02.2024 11:22 Neste revisjon: 22.02.2026 Testmodus Nei Versjon 5593 Varighet Dag 6 av 6 112https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromIntroduksjonskurs for LiS1 - dag 6 ved St. Olavs hospital HFNyansatt1<p>​​Obligatorisk introduksjonskurs for LiS1​​​​​​</p>
Basic Surgical Skills14634422.02.2024 09:25:37Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 22.02.2024 10:25 Neste revisjon: 22.02.2026 Ny ordning: Anbefalt for leger i spesialisering i Kirurgiske fag del 2 1063https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBasic Surgical Skills1<p>​Ny ordning&#58;&#160;Anbefalt for leger i spesialisering i Kirurgiske fag del 2<br></p><p><strong>Kursleder&#58; Kathrin Sneve</strong></p><p>Kurset går over to dager</p><p>Link til utlysning&#58;&#160;<br></p>
Den nevrokirurgiske intensivpasienten392855826.02.2024 07:21:03Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 26.02.2024 08:21 Neste revisjon:21.02.2025 Sykepleie, observasjoner og behandling til den nevrokirurgiske intensivpasienten med 56https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-NettbasertDen nevrokirurgiske intensivpasientenSykepleie0<p>​​​Sykepleie, observasjoner og behandling til den nevrokirurgiske intensivpasienten med;</p><ul><li><p>Anatomiske og fysiologiske prosesser i en skadd hjerne</p></li><li><p>Observasjoner og vurderinger</p></li><li><p>Intensivbehandling ved forhøyet ICP</p></li><li><p>Ekstern ventrikkeldrenasje (EVD)</p></li><li><p>Spiegelberg trykkmåler</p></li><li><p>Dokumentasjon i Helseplattformen​​</p></li></ul>
Grunnkurs MAP - Rusklinikken391902021.02.2024 11:25:52Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 21.02.2024 12:25 Neste revisjon: 20.02.2025 MAP (Møte med Aggresjonsproblematikk) er et helhetlig opplæringsprogram for å 145https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGrunnkurs MAP - RusklinikkenRus;Rus og vold1<p><strong style="font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;font-size&#58;13px;">MAP&#160;</strong><span style="background-color&#58;#ffffff;font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;font-size&#58;13px;">(Møte med Aggresjonsproblematikk) er et helhetlig opplæringsprogram for å forebygge og håndtere aggresjons- og voldsproblematikk i helse- og sosialsektoren. Programmet er eid av de fire regionale helseforetakene, omtalt i nasjonal helse- og sykehusplan og anbefalt i nasjonale faglige råd for forebygging og riktig bruk av tvang i psykisk helsevern.</span></p><p style="font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;font-size&#58;13px;background-color&#58;#ffffff;"><strong>Hensikten med opplæring</strong>&#160;i MAP er enkel; forhindre vold og sørge for at pasienter og personale opplever seg trygge. Arbeidet med å redusere vold er komplekst og må tilnærmes fra flere hold. En av de viktigste forutsetningene for å få dette til, er å øke kvaliteten på de daglige samspillene mellom pasienter og personal, og legge til rette for at tjenestetilbudet skaper minst mulig grad av krenkelse og avmakt for den som mottar hjelpen.</p><p style="font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;font-size&#58;13px;background-color&#58;#ffffff;">Opplæringsprogrammet MAP ønsker å være et viktig bidrag til å øke kvaliteten på det voldsforebyggende arbeidet. Først og fremst ved å legge til rette for forståelse og reduksjon av konfliktgrunnlaget, dernest ved å tilføre profesjonell og nødvendig handlingskompetanse når situasjoner oppstår, samt ved å utnytte det lærings- og utviklingsrommet som kan oppstå i etterkant av aggressive episoder.</p><p style="font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;font-size&#58;13px;background-color&#58;#ffffff;"><strong>Å redusere vold og tvang</strong>&#160;handler om mer enn å bare unngå et destruktivt samspill. Det handler om god behandling. Det handler om å legge til rette for et helsevesen som skal være trygt for begge parter – både pasienter og personale.​​<br></p><p><br></p>
LEGER02 - Lege ved institusjon14815919.01.2024 09:45:59Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 19.01.2024 10:45 Neste revisjon: 06.03.2025 Tittel LEGER02 - Lege ved institusjon Beskrivelse 1725https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMelhus kommunetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromLEGER02 - Lege ved institusjon3<p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">​<strong>​Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">I dette kurset vil du lære om følgende arbeidsprosesser&#58; </span></p><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Pasientliste</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Gjennomgang av inneliggende pasient </span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Konsultasjon og dokumentasjon i journal</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Medikamenter, forordninger og prøver</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Bruk av InBasket</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Overflytting og utskrivelse&#160;</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span><br></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Lege ved Helse og Velferdssenter</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Lege ved helsehus og Øyeblikkelig hjelp døgnopphold </span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Lege innen rehabilitering<br></span><br></li></ul><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursløpet består i tillegg til klasseromskurset av 2 timer med innledende læring før klasserom og 6 timer med egentrening i etterkant.</strong><br></span><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Se informasjon om innledende læring og egentrening i Kompetanseplanen under i&#160;feltet &quot;Kursmateriell&quot;.</strong></span>​<br></span></font></div><p><br></p>
Opplæring SNR Hjelset KDE390862720.02.2024 14:28:27Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 20.02.2024 15:28 Neste revisjon: 31.05.2025 Tittel Opplæring SNR Hjelset KDE Beskrivelse Ved å melde deg på vil 40https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxHjelsettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromOpplæring SNR Hjelset KDEAdministrativt arbeid4<p>​​​​Påmelding til Opplæringspakke 1 og 2 i forbindelse med innflytting i nytt sykehus. Gjelder for ansatte fra Klinikk for drift og eiendom med innflyttingsdatoer i Mai 2024.​<br></p>
Overføring av inneliggende pasienter - Øvelse/Simulering for fageksperter390573620.02.2024 12:52:19Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 20.02.2024 13:52 Neste revisjon: 06.02.2025 Registrering av kliniske data på pasienter oDato: 7. mars kl. 9-12 oDeltakere 43https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxDigitalt/webinartext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromOverføring av inneliggende pasienter - Øvelse/Simulering for fageksperter1<p>​<br></p><div class="O0" style="margin-top&#58;4.08pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.38in;text-indent&#58;-0.38in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><p style="margin-top&#58;3.6pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0in;text-indent&#58;0in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span class="ms-rteFontSize-3" style="font-family&#58;calibri;color&#58;black;font-weight&#58;bold;vertical-align&#58;baseline;">Formål</span></p><div class="O0" style="margin-top&#58;3.6pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.38in;text-indent&#58;-0.38in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span class="ms-rteFontSize-3"><span style="color&#58;#6faad8;font-family&#58;&quot;courier new&quot;;">o</span><span style="font-family&#58;calibri;color&#58;black;vertical-align&#58;baseline;">Teste og få tilbakemelding på&#58;</span></span></div><div class="O1" style="margin-top&#58;2.64pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;1in;text-indent&#58;-0.5in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span class="ms-rteFontSize-3"><span style="color&#58;#6faad8;font-family&#58;arial;">•</span><span style="font-family&#58;calibri;color&#58;black;vertical-align&#58;baseline;">Opplæring</span></span></div><div class="O1" style="margin-top&#58;2.64pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;1in;text-indent&#58;-0.5in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span class="ms-rteFontSize-3"><span style="color&#58;#6faad8;font-family&#58;arial;">•</span><span style="font-family&#58;calibri;color&#58;black;vertical-align&#58;baseline;">Registrering av pasienter i Helseplattformen</span></span></div><div class="O1" style="margin-top&#58;2.64pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;1in;text-indent&#58;-0.5in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span class="ms-rteFontSize-3"><span style="color&#58;#6faad8;font-family&#58;arial;">•</span><span style="font-family&#58;calibri;color&#58;black;vertical-align&#58;baseline;">Registrering av kliniske data på pasienter</span></span></div><div class="O1" style="margin-top&#58;2.64pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;1in;text-indent&#58;-0.5in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span class="ms-rteFontSize-3"><span style="color&#58;#6faad8;font-family&#58;arial;">•</span><span style="font-family&#58;calibri;color&#58;black;vertical-align&#58;baseline;">Støtteskjema</span></span></div><div class="O1" style="margin-top&#58;2.64pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;1in;text-indent&#58;-0.5in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span class="ms-rteFontSize-3"><span style="color&#58;#6faad8;font-family&#58;arial;">•</span><span style="font-family&#58;calibri;color&#58;black;vertical-align&#58;baseline;">Estimert tid på oppgaven</span></span></div><div style="margin-top&#58;3.6pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.38in;text-indent&#58;-0.38in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><br></div><p style="margin-top&#58;3.6pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0in;text-indent&#58;0in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span class="ms-rteFontSize-3" style="font-family&#58;calibri;color&#58;black;font-weight&#58;bold;vertical-align&#58;baseline;">Tid og sted</span></p><div style="margin-top&#58;3.6pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.38in;text-indent&#58;-0.38in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span class="ms-rteFontSize-3"><span style="color&#58;#6faad8;font-family&#58;&quot;courier new&quot;;">o</span><span style="font-family&#58;calibri;color&#58;black;vertical-align&#58;baseline;">Dato&#58; 7. mars kl. 9-12</span></span></div><div style="margin-top&#58;3.6pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.38in;text-indent&#58;-0.38in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span class="ms-rteFontSize-3"><span style="color&#58;#6faad8;font-family&#58;&quot;courier new&quot;;">o</span><span style="font-family&#58;calibri;color&#58;black;vertical-align&#58;baseline;">Deltakere&#58; Leger og&#160;sykepleiere</span></span></div><div style="margin-top&#58;3.6pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.38in;text-indent&#58;-0.38in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span class="ms-rteFontSize-3"><span style="color&#58;#6faad8;font-family&#58;&quot;courier new&quot;;">o</span><span style="font-family&#58;calibri;color&#58;black;vertical-align&#58;baseline;">Sekretærer/Merkantil? Legge inn pas på dagtid</span></span></div><div style="margin-top&#58;3.6pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.38in;text-indent&#58;-0.38in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span class="ms-rteFontSize-3"><span style="color&#58;#6faad8;font-family&#58;&quot;courier new&quot;;">o</span><span style="font-family&#58;calibri;color&#58;black;vertical-align&#58;baseline;">Sted&#58; Deltakerne må finne seg et egnet sted ved egen sengepost&#160;</span><span style="font-family&#58;calibri;color&#58;black;vertical-align&#58;baseline;">(+ digitale møter)<br> </span></span></div><p style="margin-top&#58;3.6pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0in;text-indent&#58;0in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span class="ms-rteFontSize-3" style="font-family&#58;calibri;color&#58;black;font-weight&#58;bold;vertical-align&#58;baseline;"><br></span></p><p style="margin-top&#58;3.6pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0in;text-indent&#58;0in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span class="ms-rteFontSize-3" style="font-family&#58;calibri;color&#58;black;font-weight&#58;bold;vertical-align&#58;baseline;">Oppgaver</span></p><div class="O0" style="margin-top&#58;3.6pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.38in;text-indent&#58;-0.38in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span class="ms-rteFontSize-3"><span style="color&#58;#6faad8;font-family&#58;&quot;courier new&quot;;">o</span><span style="font-family&#58;calibri;color&#58;black;vertical-align&#58;baseline;">Registrere pasienter i Helseplattformen</span></span></div><div class="O0" style="margin-top&#58;3.6pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.38in;text-indent&#58;-0.38in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span class="ms-rteFontSize-3"><span style="color&#58;#6faad8;font-family&#58;&quot;courier new&quot;;">o</span><span style="font-family&#58;calibri;color&#58;black;vertical-align&#58;baseline;">Registrere kliniske data på pasienter i Helseplattformen</span></span></div><div class="O0" style="margin-top&#58;3.6pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.38in;text-indent&#58;-0.38in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span style="color&#58;black;font-family&#58;calibri;font-size&#58;13pt;font-weight&#58;bold;text-indent&#58;0in;"><br></span></div><div class="O0" style="margin-top&#58;3.6pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.38in;text-indent&#58;-0.38in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span style="color&#58;black;font-family&#58;calibri;font-size&#58;13pt;font-weight&#58;bold;text-indent&#58;0in;">Hvem deltar</span></div><div class="O0" style="margin-top&#58;3.6pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.38in;text-indent&#58;-0.38in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span style="font-size&#58;13pt;text-indent&#58;-0.38in;color&#58;#6faad8;font-family&#58;&quot;courier new&quot;;">o</span><span style="font-size&#58;13pt;text-indent&#58;-0.38in;font-family&#58;calibri;color&#58;black;vertical-align&#58;baseline;">Fageksperter fra utvalgte avdelinger</span></div><div class="O0" style="margin-top&#58;3.6pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.38in;text-indent&#58;-0.38in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span style="font-size&#58;13pt;text-indent&#58;-0.38in;font-family&#58;calibri;color&#58;black;vertical-align&#58;baseline;"></span><span style="font-size&#58;13pt;text-indent&#58;-0.5in;color&#58;#6faad8;font-family&#58;arial;">•</span><span style="font-size&#58;13pt;text-indent&#58;-0.5in;font-family&#58;calibri;color&#58;black;vertical-align&#58;baseline;">Lege og sykepleier fra hver av de utvalgte avdelingene</span></div><div class="O0" style="margin-top&#58;3.6pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.38in;text-indent&#58;-0.38in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span style="font-size&#58;13pt;text-indent&#58;-0.5in;font-family&#58;calibri;color&#58;black;vertical-align&#58;baseline;"></span><span style="font-size&#58;13pt;text-indent&#58;-0.5in;color&#58;#6faad8;font-family&#58;arial;">•</span><span style="font-size&#58;13pt;text-indent&#58;-0.5in;font-family&#58;calibri;color&#58;black;vertical-align&#58;baseline;">Merkantil fra enkelte avdelinger (avklares)</span></div><div class="O0" style="margin-top&#58;3.6pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.38in;text-indent&#58;-0.38in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span style="text-indent&#58;0in;font-size&#58;13pt;font-family&#58;calibri;color&#58;black;font-weight&#58;bold;vertical-align&#58;baseline;"><br></span></div><div class="O0" style="margin-top&#58;3.6pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.38in;text-indent&#58;-0.38in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span style="text-indent&#58;0in;font-size&#58;13pt;font-family&#58;calibri;color&#58;black;font-weight&#58;bold;vertical-align&#58;baseline;">Hvilke avdelinger deltar (oppdateres ut </span><span style="text-indent&#58;0in;font-size&#58;13pt;font-family&#58;calibri;color&#58;black;font-weight&#58;bold;vertical-align&#58;baseline;">frå</span><span style="text-indent&#58;0in;font-size&#58;13pt;font-family&#58;calibri;color&#58;black;font-weight&#58;bold;vertical-align&#58;baseline;"> oversikten for deltakere)</span></div><div class="O0" style="margin-top&#58;3.6pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.38in;text-indent&#58;-0.38in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span style="font-size&#58;13pt;text-indent&#58;-0.38in;color&#58;#6faad8;font-family&#58;&quot;courier new&quot;;">o</span><span style="font-size&#58;13pt;text-indent&#58;-0.38in;font-family&#58;calibri;color&#58;black;vertical-align&#58;baseline;">Akutt</span></div><div class="O0" style="margin-top&#58;3.6pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.38in;text-indent&#58;-0.38in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span style="font-size&#58;13pt;text-indent&#58;-0.38in;color&#58;#6faad8;font-family&#58;&quot;courier new&quot;;">o</span><span style="font-size&#58;13pt;text-indent&#58;-0.38in;font-family&#58;calibri;color&#58;black;vertical-align&#58;baseline;">Intensiv</span></div><div class="O0" style="margin-top&#58;3.6pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.38in;text-indent&#58;-0.38in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span style="font-size&#58;13pt;text-indent&#58;-0.38in;color&#58;#6faad8;font-family&#58;&quot;courier new&quot;;">o</span><span style="font-size&#58;13pt;text-indent&#58;-0.38in;font-family&#58;calibri;color&#58;black;vertical-align&#58;baseline;">Gyn</span><span style="font-size&#58;13pt;text-indent&#58;-0.38in;font-family&#58;calibri;color&#58;black;vertical-align&#58;baseline;">/Føde/barsel</span></div><div class="O0" style="margin-top&#58;3.6pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.38in;text-indent&#58;-0.38in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span style="font-size&#58;13pt;text-indent&#58;-0.38in;color&#58;#6faad8;font-family&#58;&quot;courier new&quot;;">o</span><span style="font-size&#58;13pt;text-indent&#58;-0.38in;font-family&#58;calibri;color&#58;black;vertical-align&#58;baseline;">Psykiatri og Rus, inkl. Barne- og ungdomspsykiatri</span></div><div class="O0" style="margin-top&#58;3.6pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.38in;text-indent&#58;-0.38in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span style="font-size&#58;13pt;text-indent&#58;-0.38in;font-family&#58;calibri;color&#58;black;vertical-align&#58;baseline;"></span><span style="font-size&#58;13pt;text-indent&#58;-0.38in;color&#58;#6faad8;font-family&#58;&quot;courier new&quot;;">o</span><span style="font-size&#58;13pt;text-indent&#58;-0.38in;font-family&#58;calibri;color&#58;black;vertical-align&#58;baseline;">Barn og ungdomsmedisin</span></div><div class="O0" style="margin-top&#58;3.6pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.38in;text-indent&#58;-0.38in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span style="font-size&#58;13pt;text-indent&#58;-0.38in;font-family&#58;calibri;color&#58;black;vertical-align&#58;baseline;"></span><span style="font-size&#58;13pt;text-indent&#58;-0.38in;color&#58;#6faad8;font-family&#58;&quot;courier new&quot;;">o</span><span style="font-size&#58;13pt;text-indent&#58;-0.38in;font-family&#58;calibri;color&#58;black;vertical-align&#58;baseline;">Ortopedi</span></div><div class="O0" style="margin-top&#58;3.6pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.38in;text-indent&#58;-0.38in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span style="font-size&#58;13pt;text-indent&#58;-0.38in;color&#58;#6faad8;font-family&#58;&quot;courier new&quot;;">o</span><span style="font-size&#58;13pt;text-indent&#58;-0.38in;font-family&#58;calibri;color&#58;black;vertical-align&#58;baseline;">Kirurgi</span></div><div class="O0" style="margin-top&#58;3.6pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.38in;text-indent&#58;-0.38in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span style="font-size&#58;13pt;text-indent&#58;-0.38in;color&#58;#6faad8;font-family&#58;&quot;courier new&quot;;">o</span><span style="font-size&#58;13pt;text-indent&#58;-0.38in;font-family&#58;calibri;color&#58;black;vertical-align&#58;baseline;">Kreft</span></div><div class="O0" style="margin-top&#58;3.6pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.38in;text-indent&#58;-0.38in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span style="font-size&#58;13pt;text-indent&#58;-0.38in;font-family&#58;calibri;color&#58;black;vertical-align&#58;baseline;"></span><span style="text-indent&#58;-0.38in;font-size&#58;13pt;color&#58;#6faad8;font-family&#58;&quot;courier new&quot;;">o</span><span style="text-indent&#58;-0.38in;font-size&#58;13pt;font-family&#58;calibri;color&#58;black;vertical-align&#58;baseline;">Medisin</span></div><div class="O0" style="margin-top&#58;3.6pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.38in;text-indent&#58;-0.38in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span style="color&#58;black;font-family&#58;calibri;font-size&#58;13pt;font-weight&#58;bold;text-indent&#58;0in;"><br></span></div><div class="O0" style="margin-top&#58;3.6pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.38in;text-indent&#58;-0.38in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span style="color&#58;black;font-family&#58;calibri;font-size&#58;13pt;font-weight&#58;bold;text-indent&#58;0in;">Hvordan skal dere forberede dere</span></div><div class="O0" style="margin-top&#58;3.6pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.38in;text-indent&#58;-0.38in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span style="font-size&#58;13pt;text-indent&#58;-0.38in;color&#58;#6faad8;font-family&#58;&quot;courier new&quot;;">o</span><span style="font-size&#58;13pt;text-indent&#58;-0.38in;font-family&#58;calibri;color&#58;black;vertical-align&#58;baseline;">Dere må ha til gang til (aller helst utskrift av) journal og kopi av </span><span style="font-size&#58;13pt;text-indent&#58;-0.38in;font-family&#58;calibri;color&#58;black;vertical-align&#58;baseline;">papirkurve</span><span style="font-size&#58;13pt;text-indent&#58;-0.38in;font-family&#58;calibri;color&#58;black;vertical-align&#58;baseline;"> for 3 pasienter.</span></div><div class="O0" style="margin-top&#58;3.6pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.38in;text-indent&#58;-0.38in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span style="font-size&#58;13pt;text-indent&#58;-0.38in;color&#58;#6faad8;font-family&#58;&quot;courier new&quot;;">o</span><span style="font-size&#58;13pt;text-indent&#58;-0.38in;font-family&#58;calibri;color&#58;black;vertical-align&#58;baseline;">Kritisk informasjon (A0)</span></div><div class="O0" style="margin-top&#58;3.6pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.38in;text-indent&#58;-0.38in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span style="font-size&#58;13pt;text-indent&#58;-0.38in;color&#58;#6faad8;font-family&#58;&quot;courier new&quot;;">o</span><span style="font-size&#58;13pt;text-indent&#58;-0.38in;font-family&#58;calibri;color&#58;black;vertical-align&#58;baseline;">Innjournal</span></div><div class="O0" style="margin-top&#58;3.6pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.38in;text-indent&#58;-0.38in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span style="text-indent&#58;-0.38in;font-size&#58;13pt;color&#58;#6faad8;font-family&#58;&quot;courier new&quot;;">o</span><span style="text-indent&#58;-0.38in;font-size&#58;13pt;font-family&#58;calibri;color&#58;black;vertical-align&#58;baseline;">Siste notater</span></div><div class="O0" style="margin-top&#58;3.6pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.38in;text-indent&#58;-0.38in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span style="font-size&#58;13pt;text-indent&#58;-0.38in;color&#58;#6faad8;font-family&#58;&quot;courier new&quot;;">o</span><span style="font-size&#58;13pt;text-indent&#58;-0.38in;font-family&#58;calibri;color&#58;black;vertical-align&#58;baseline;">Bestilte tilsyn og undersøkelser</span></div><div class="O0" style="margin-top&#58;3.6pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.38in;text-indent&#58;-0.38in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span style="font-size&#58;13pt;text-indent&#58;-0.38in;color&#58;#6faad8;font-family&#58;&quot;courier new&quot;;">o</span><span style="font-size&#58;13pt;text-indent&#58;-0.38in;font-family&#58;calibri;color&#58;black;vertical-align&#58;baseline;">Lab-prøver i ROS med planlagt dato etter </span><span style="font-size&#58;13pt;text-indent&#58;-0.38in;font-family&#58;calibri;color&#58;black;vertical-align&#58;baseline;">GoLive</span></div><div class="O0" style="margin-top&#58;3.6pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.38in;text-indent&#58;-0.38in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span style="font-size&#58;13pt;text-indent&#58;-0.38in;color&#58;#6faad8;font-family&#58;&quot;courier new&quot;;">o</span><span style="font-size&#58;13pt;text-indent&#58;-0.38in;font-family&#58;calibri;color&#58;black;vertical-align&#58;baseline;">Tilsyn</span></div><div class="O0" style="margin-top&#58;3.6pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.38in;text-indent&#58;-0.38in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span style="font-size&#58;13pt;text-indent&#58;-0.38in;color&#58;#6faad8;font-family&#58;&quot;courier new&quot;;">o</span><span style="font-size&#58;13pt;text-indent&#58;-0.38in;font-family&#58;calibri;color&#58;black;vertical-align&#58;baseline;">Blodprodukter som skal gis etter </span><span style="font-size&#58;13pt;text-indent&#58;-0.38in;font-family&#58;calibri;color&#58;black;vertical-align&#58;baseline;">GoLive</span></div><div class="O0" style="margin-top&#58;3.6pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.38in;text-indent&#58;-0.38in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span style="font-size&#58;13pt;text-indent&#58;-0.38in;color&#58;#6faad8;font-family&#58;&quot;courier new&quot;;">o</span><span style="font-size&#58;13pt;text-indent&#58;-0.38in;font-family&#58;calibri;color&#58;black;vertical-align&#58;baseline;">Kontaktoversikten</span></div><div class="O0" style="margin-top&#58;3.6pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.38in;text-indent&#58;-0.38in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span style="color&#58;black;font-family&#58;calibri;font-size&#58;13pt;font-weight&#58;bold;text-indent&#58;0in;"><br></span></div><div class="O0" style="margin-top&#58;3.6pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.38in;text-indent&#58;-0.38in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span style="color&#58;black;font-family&#58;calibri;font-size&#58;13pt;font-weight&#58;bold;text-indent&#58;0in;">Evaluering av Simulering 1</span></div><div class="O0" style="margin-top&#58;3.6pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.38in;text-indent&#58;-0.38in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span style="font-size&#58;13pt;text-indent&#58;-0.38in;color&#58;#6faad8;font-family&#58;&quot;courier new&quot;;">o</span><span style="font-size&#58;13pt;text-indent&#58;-0.38in;font-family&#58;calibri;color&#58;black;vertical-align&#58;baseline;">Digitalt spørreskjema&#58; Fylles ut i siste del av Simulering 1​</span></div><div class="O0" style="margin-top&#58;3.6pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.38in;text-indent&#58;-0.38in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span class="ms-rteFontSize-3" style="font-family&#58;calibri;color&#58;black;vertical-align&#58;baseline;"></span></div></div><p>​</p>
HHLR opplæring Namsos390240320.02.2024 10:52:08Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 20.02.2024 11:52 Neste revisjon: 19.02.2025 Etter endt kurs skal deltakerne kunne · Konstatere hjertestans, varsle og starte HLR 138https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNamsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHHLR opplæring NamsosBeredskap33<p>​​</p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;text-decoration&#58;underline;"><strong>Målgruppe&#58;</strong></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;">Hjerte-lungeredning for helsepersonell.</p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;text-decoration&#58;underline;"><strong>Mål med opplæring&#58;</strong></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;">Etter endt kurs skal deltakerne kunne&#58;</p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;">· Konstatere hjertestans, varsle og starte HLR</p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;">· Utføre HLR basal HLR alene</p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;">· Utføre basal HLR som del av en gruppe</p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;">· Bruke hjertestarter</p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;">· Ivareta pasientens og kollegers sikkerhet i en hjertestanssituasjon</p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;text-decoration&#58;underline;"><strong>Forkunnskap&#58;</strong></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;">Gjennomført E-læring.</p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;text-decoration&#58;underline;"><strong>Innhold&#58;</strong></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;">Det praktiske kurset består av&#58;</p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;">· gjennomgang av HHLR plakaten.</p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;">· bruk av hjertestarter</p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;">· basal HLR</p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;">· Kompresjonsteknikk</p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;">· Ventilasjonsteknikk med bruk av pusteduk/pustemaske</p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;">· Kommunikasjon</p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;">· HLR - enredder/toredder</p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><strong style="text-decoration&#58;underline;">Kursarr&#58;</strong> AHLR-gruppen</p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><strong style="text-decoration&#58;underline;">Sted&#58; </strong>NAMSEN alle dager bortsett fra fredag. Bråholmen fredager.​<br></p><p><br><br></p>
Sirkulasjon, hjerte- og thoraxanestesi390067920.02.2024 13:16:52Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 20.02.2024 14:16 Neste revisjon: 19.02.2025 Tittel Sirkulasjon, hjerte- og thoraxanestesi Beskrivelse 139https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSirkulasjon, hjerte- og thoraxanestesi1<p>​​Nasjonalt kurs, anbefalt for leger i spesialisering i anestesiologi​<br></p><p>Kursleder&#58; Anders Wetting Carlsen&#160;<br></p><p>Link til utlysning&#58;&#160;<a href="https&#58;//www.spesialisthelsetjenesten.no/lis/kurs-for-leger-i-spesialisering/sirkulasjon-hjerte--og-thoraxanestesi-ane/">Sirkulasjon, hjerte- og thoraxanestesi (ANE) - spesialisthelsetjenesten.no</a>​​​​<br></p>
DHLR opplæring Namsos389732120.02.2024 08:22:56Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 20.02.2024 09:22 Neste revisjon: 18.02.2025 Norsk grunnkurs i HLR med bruk av hjertestarter (DHLR)”er et kvalitetssikret 154https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNamsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromDHLR opplæring NamsosBeredskap21<p>​​<br></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;text-decoration&#58;underline;"><strong>Målgruppe&#58;</strong></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;">Norsk grunnkurs i HLR med bruk av hjertestarter (DHLR)”er et kvalitetssikret grunnkurs i HLR med bruk av hjertestarter for legfolk med pålagt eller selvpålagt hjertestarterberedskap. Kurset skal sikre at beredskapen holder en forsvarlig kvalitet og egner seg for alle som har påtatt seg frivillig beredskap eller som i yrkessammenheng har beredskap med hjertestarter.</p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;text-decoration&#58;underline;"><strong>Mål med opplæring&#58;</strong></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;">Etter endt kurs skal deltakerne kunne&#58;</p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;">· Konstatere hjertestans, varsle og starte HLR</p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;">· Utføre HLR basal som del av ei gruppe</p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;">· Bruke hjertestarter</p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;text-decoration&#58;underline;"><strong>Forkunnskap&#58;</strong></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;">Gjennomført E-læring.</p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;text-decoration&#58;underline;"><strong>Innhold&#58;</strong></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;">Det praktiske kurset består av&#58;</p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;">· gjennomgang av HHLR plakaten.</p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;">· bruk av hjertestarter</p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;">· basal HLR</p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;">· HLR - enredder/toredder​<br></p><p><br></p><p><br></p>