Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Kurskatalogen

  • Tittel Kurskatalogen

 

 

Brannvernundervisning type B8695715.05.2020 13:37:206692https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxDialysen, Medisinsk klinikk;Trondheim;St Olav;Medisinsk klinikk, Dialysen;Medisinsk klinikk, Avdeling for hjerneslag;Utendørstext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBrannvernundervisning type B1,5 timer<p>​<strong>Hovedmomentet i denne øvelsen er bevisstgjøring om brannvern ved egen arbeidsplass.</strong></p><p><strong>Tema&#58;</strong></p><p><strong>- </strong>Kort gjennomgang av prosedyrer og rutiner ved enheten.</p><p>- Plassering av, og informasjon om tilgjengelig slokkeutstyr.</p><p>- Informasjon om aktive og passive brannverntiltak i arealet.</p><p>- Gjennomgang av tilgjengelig rømningsveier.</p><p>- Informasjon om hvordan man varsler brann.</p><p>&#160;</p><p>Gjennonføres normalt i tilknytning til egne arealer.</p><p>Se forøvrig <span style="line-height&#58;115%;font-family&#58;&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size&#58;12pt;"><a href="http&#58;//eqsstolav/cgi-bin/document.pl?pid=stolav&amp;DocumentID=18355&amp;UnitID=1197"><span style="line-height&#58;115%;font-family&#58;&quot;calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size&#58;11pt;"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0000ff">Prosedyre 18355 Brannvernundervisning</font></span></span></a></span></p><p><span class="ms-rteFontSize-2" style="line-height&#58;115%;font-family&#58;&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Det anbefales 18 plasser per kurs.</span></p>Brannvern2
HMR: Ledersamling 159797910.06.2021 07:45:3316https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxUnion hotell, Geirangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHMR: Ledersamling1 - 2 dager<p>​Ledersamling for foretaksledelsen, avdelingssjefer og seksjonsledere, samt foretakstillitsvalgte.<br></p>Ledelse1
Smitterenhold84969105.03.2021 10:50:132634https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSmitterenhold1,5 time<p>​Kurset gir en teoretisk gjennomgang i smitterenhold.<br></p>6
Teams - Opplæring superbrukere175266310.06.2021 09:31:3645https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-VideoTeams - Opplæring superbrukere2 timer<p>​Dette er et opptak av møte med superbrukere av Teams 8. juni 2021.<br></p><p>Når du starter kurset, kan avspillervinduet maksimeres med knapp&#160;øverst til høyre.<br></p><p>Det tilbys også andre kurs i Teams. Her er en oversikt&#58;<br></p><div><div style="font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, system-ui, &quot;apple color emoji&quot;, &quot;segoe ui emoji&quot;, sans-serif;"><p>1.&#160;<a href="/Sider/Teams---del-1.aspx">Teams - kort innføring</a><br>2.&#160;<a href="/Sider/Teams---Hurtigstartveiledning-fra-Microsoft.aspx">Teams - hurtigstartveiledning fra Microsoft</a><br>3.&#160;<a href="/Sider/Administrere-team.aspx">Teams - Teameier administrere team</a><br>4.&#160;<a href="/Sider/Teams-møter-og-chat.aspx">Teams - møter og chat (torsdagsmøte)</a><br>5.&#160;<a href="/Sider/Teams---Tasks.aspx">Teams - Tasks (tidligere kjent som Planner)</a><br>6.&#160;<a href="/Sider/Teams---OneNote.aspx">Teams - OneNote</a><br></p></div><br></div><p><br></p>IKT0
Avansert hjerte- og lungeredning (AHLR). Repetisjonskurs8686410.06.2021 10:08:504285https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxVolda;Kristiansund;Ålesund;Moldetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromAvansert hjerte- og lungeredning (AHLR). Repetisjonskurs2 timar<strong></strong><span aria-hidden="true"></span><strong style="text-decoration&#58;underline;">Målgruppe&#58; </strong><p>Faste medlemmar i stansteam. Turnuslegar, anestesilegar, medisinske legar, anestesisjukepleiarar, intensivsjukepleiarar og&#160;evt sjukepleiarar i mottak.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Mål med opplæringa&#58;</strong></p><p>Etter endt kurs skal deltakarane kunne&#58;</p><ul><li>konstatere hjertestans, varsle og starte HLR</li><li>utføre basal HLR med einreddar- og toreddar-teknikk</li><li>bruke hjertestartaren og ivareta tryggleiken til alle involverte</li><li>utøve AHLR etter gjeldande retningslinjer</li><li>utøve og forstå at det er avgjerande med tydeleg leiarskap og rollefordeling i teamet</li><li>utøve og forstå at det er avgjerande med samarbeid og god kommunikasjon</li><li>kjenne si eiga rolle i teamet</li><li>kjenne til lokal organisering og tilpasning</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Forkunnskap&#58;</strong></p><p>Gjennomfør&#160;e-læringa til NRR, med tilgang via&#160;Læringsportalen&#58; <a href="/Sider/ahlr.aspx"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">https&#58;//kurs.helse-midt.no/Sider/ahlr.aspx</font></span></a></p><p>Trykk &quot;Start kurs&quot; til høgre i bilete, e-læringa kan mellomlagrast og gjennopptakast. Når kurset er gjennomført, så vert kurset lagt til i CV i Kompetanseportalen.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Innhold&#58;</strong></p><p>Det praktiske kurset består av&#58;</p><ul><li>gjennomgang av lokale varslingsrutiner og stansteam</li><li>basisferdigheiter med trening på grunnleggande einreddar- og toreddarteknikk</li><li>gjennomgang av AHLR-plakaten, medikament og utstyr</li><li>scenariotrening med debriefing</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Rammefaktorar&#58;</strong></p><strong>Nærmaste leiar er ansvarlig for å melde på deltakarane på kurset i samarbeid med HLR-instruktør.</strong>Beredskap1
EPJ Doculive Dokumentasjon Sykepleie/Miljøterapi8702416.11.2020 09:08:261101https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxKristiansund;Molde;Ålesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromEPJ Doculive Dokumentasjon Sykepleie/Miljøterapi3,5 timer<p><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0"><strong>Målgruppe&#58;</strong></span><br>Undervisning til nye sykepleiere og sykepleierstudenter. Aktuelt også for de som ønsker repetisjon.</p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0"><strong>Mål med opplæringen&#58;</strong></span><br>Sykepleiere, sykepleiestudenter har tilstrekkelig kompetanse i bruk av Doculive til å kunne lese/navigere i pasientjournalen og til å dokumentere helsehjelp<br><br> <strong class="ms-rteThemeForeColor-5-0">Innhold/Fagplan&#58;</strong><br>EPJ DocuLive &#58;&#160;<br>Tilgang og rettighet i Doculive<br>Gjennomgang av alle journalikon <br>Mappestruktur. Lese, søk&#160;i journal, skrive - sykepleiedokumentasjon&#58; Notater<br>Pleieplan/Miljøterapiplan<br>e-meldinger pleie og omsorg (PLO meldinger)<br>Screeningregime&#58; eks.Ernæring. <br>Makulering <br>Postkasse i DocuLive <br>Intranett-Pasientjournal-Doculive</p>IKT;Nyansatt;Sykepleie2
Teams - OneNote175087908.06.2021 08:27:1896https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-VideoTeams - OneNotex min<p><span class="ms-rteBackColor-4">Foreløpig ligger det to dokumenter som kursmateriell om OneNote.</span><br class="ms-rteBackColor-4"><span class="ms-rteBackColor-4">Senere skal det lages en video.</span><br></p><p>Det tilbys&#160;også andre kurs i Teams. Her er en oversikt&#58;<br></p><p>1. <a href="/Sider/Teams---del-1.aspx">Teams - kort innføring</a><br>2.&#160;<a href="/Sider/Teams---Hurtigstartveiledning-fra-Microsoft.aspx">Teams - hurtigstartveiledning fra Microsoft</a><br>3.&#160;<a href="/Sider/Administrere-team.aspx">Teams - Teameier administrere team</a><br>4.&#160;<a href="/Sider/Teams-møter-og-chat.aspx">Teams - møter og chat (torsdagsmøte)</a><br>5.&#160;<a href="/Sider/Teams---Tasks.aspx">Teams - Tasks (tidligere kjent som Planner)</a><br>6.&#160;<a href="/Sider/Teams---Hvordan-dele-filer.aspx">Teams - Hvordan dele filer</a><br><br></p>IKT0
Teams - Tasks (tidligere kjent som Planner)175084308.06.2021 08:26:5084https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-VideoTeams - Tasks (tidligere kjent som Planner)18 minutter<p>Få kontroll på oppgaver i Teams.<br>Kurset gir en innføring i hvordan appen Tasks kan bidra til bedre oppfølging og oversikt over oppgaver i et Team.<br></p><p></p><p>Når du starter kurset, kan avspillervinduet maksimeres&#160;med en knapp øverst til høyre.<br>Kurset er med&#160;lyd.<br></p><p>Det tilbys&#160;også andre kurs i Teams. Her er en oversikt&#58;<br></p><p>1.&#160;<a href="/Sider/Teams---del-1.aspx">Teams - kort innføring</a><br>2.&#160;<a href="/Sider/Teams---Hurtigstartveiledning-fra-Microsoft.aspx">Teams - hurtigstartveiledning fra Microsoft</a><br>3.&#160;<a href="/Sider/Administrere-team.aspx">Teams - Teameier administrere team</a><br>4.&#160;<a href="/Sider/Teams-møter-og-chat.aspx">Teams - møter og chat (torsdagsmøte)</a><br>5.&#160;<a href="/Sider/Teams---OneNote.aspx">Teams - OneNote</a><br>6.&#160;<a href="/Sider/Teams---Hvordan-dele-filer.aspx">Teams - Hvordan dele filer</a><br></p><p><br></p>IKT0
Selvmordsrisikovurdering DPS Molde8832907.01.2021 08:50:511604https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMoldetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSelvmordsrisikovurdering DPS Molde1 dag<p>​Etter gjennomført kurs vil man ha oversikt over statistiske risikofaktorer for selvmord, kjenne til aspekter ved kontaktetablering, spesifikke utfordringer i forhold til vurdering av noen grupper, vite hva som skal journalføres og ha økt kunnskap om vurdering av vedvarende&#160;selvmordsatferd. Det vil også være eksempel gjennom kasus.&#160;I løpet av kurset vil det også være en del om voldsrisikovurdering (ca. halvtime)<br></p><p>Siste timen blir brukt til gjennomgang av tvangsparagrafene i Lov om psykisk helsevern. Denne er obligatorisk for nye LIS, men alle er velkommen til å delta.</p><p>Det blir&#160;servert lunsj</p>Psykiatri5
Introduksjonkurs i helsepedagogikk ved St. Olavs hospital8770807.12.2020 13:48:121190https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromIntroduksjonkurs i helsepedagogikk ved St. Olavs hospitalTre dager<p style="text-align&#58;left;"><strong><font color="#005594" size="4">Nytt tredagerskurs arrangeres høsten&#160;2021.&#160;</font></strong></p><p style="text-align&#58;left;"><strong><font color="#005594" size="4">Målgruppe&#58; </font></strong><span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size&#58;17.33px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;transparent;display&#58;inline !important;">helse- og sosialfaglig personell i spesialist- og kommunehelsetjeneste som driver med pasient- og pårørendeopplæring og / eller lærings- og mestringsaktivitet i gruppe</span><br></p><p style="text-align&#58;left;"><span class="ms-rteFontSize-3"><strong class="ms-rteThemeForeColor-5-4"></strong></span></p><p style="text-align&#58;left;"><span class="ms-rteFontSize-3"><strong class="ms-rteThemeForeColor-5-4">Målet med kurset&#58; </strong>økt kunnskap og grunnleggende ferdigheter innen følgende områder&#58;</span></p><ul><li><div style="text-align&#58;left;"><span class="ms-rteFontSize-3"><span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size&#58;17.33px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;transparent;">Brukermedvirkning</span></span></div></li><li><div style="text-align&#58;left;"><span class="ms-rteFontSize-3"><span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size&#58;17.33px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;transparent;display&#58;inline !important;">Gruppeledelse og grupper som læringsarena</span></span></div></li><li><div style="text-align&#58;left;"><span class="ms-rteFontSize-3"><span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size&#58;17.33px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;transparent;display&#58;inline !important;">Kommunikasjon og kommunikasjonsverktøy</span></span></div></li><li><div style="text-align&#58;left;"><span class="ms-rteFontSize-3"><span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size&#58;17.33px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;transparent;display&#58;inline !important;">Mestring og mestringsverktøy</span> </span></div></li><li><div style="text-align&#58;left;"><span class="ms-rteFontSize-3"><span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size&#58;17.33px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;transparent;display&#58;inline !important;">Organiserin</span><span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size&#58;17.33px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;transparent;display&#58;inline !important;">g</span></span></div></li><li><div style="text-align&#58;left;"><span class="ms-rteFontSize-3">Undervisning og undervisningsteori</span><br><br></div></li></ul><p><span class="ms-rteFontSize-3"><strong class="ms-rteThemeForeColor-5-4">Varighet&#58; </strong><strong>tre dager</strong>, med teori, videodemonstrasjoner, gruppearbeid, praktiske øvelser og en hjemmeoppgave. Hjemmeoppgaven skal presenteres for resten av gruppa på dag tre. </span></p><p><span class="ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-4"><strong>Kurset arrangeres av</strong></span> lærings- og mestringssenteret i Klinikk for kliniske servicefunksjoner, St. Olavs hospital i samarbeid med Orkdalsregionen.</span></p>Pasienter og pårørende1
PEPJ for vurdering av prehospital EKG178064111.06.2021 13:08:3938https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-NettbasertPEPJ for vurdering av prehospital EKG30min<p style="margin-bottom&#58;0px;border&#58;0px;font-stretch&#58;inherit;font-size&#58;17px;line-height&#58;inherit;font-family&#58;merriweather;vertical-align&#58;initial;background-color&#58;#ffffff;">Prehospitale tjenester i Møre og Romsdal har erfart utfordringer med sending av D-EKG i 2021. Corpuls3 fungerer, men ambulansearbeider kan erfare at det er problemer med sending av EKG, enten pga servertilkobling, dekningsgrad eller andre årsaker.&#160;</p><p style="margin-bottom&#58;0px;border&#58;0px;font-stretch&#58;inherit;font-size&#58;17px;line-height&#58;inherit;font-family&#58;merriweather;vertical-align&#58;initial;background-color&#58;#ffffff;">&#160;Saken er fremdeles under avklaring der ressurspersoner fra både medisintekniske avdelinger i Midt-Norge, HEMIT, norsk leverandør og produsent av Corpuls3, sammen med teleleverandør, er medvirkende til å finne en løsning på problemet.&#160;</p><p style="margin-bottom&#58;0px;border&#58;0px;font-stretch&#58;inherit;font-size&#58;17px;line-height&#58;inherit;font-family&#58;merriweather;vertical-align&#58;initial;background-color&#58;#ffffff;">Utfordringen oppleves hovedsakelig i Møre og Romsdal.&#160;</p><p style="margin-bottom&#58;0px;border&#58;0px;font-stretch&#58;inherit;font-size&#58;17px;line-height&#58;inherit;font-family&#58;merriweather;vertical-align&#58;initial;background-color&#58;#ffffff;">&#160;Målsetningen er å løse problemet slik at man kan fortsette å bruke systemene koblet til Corpuls3 sømløst.</p><p style="margin-bottom&#58;0px;border&#58;0px;font-stretch&#58;inherit;font-size&#58;17px;line-height&#58;inherit;font-family&#58;merriweather;vertical-align&#58;initial;background-color&#58;#ffffff;">Corpuls3 er utstyrt med eget SIM-kort som støtter sending av datapakker via 2G. EKG sendes dermed direkte via telenettet til HEMIT serverløsninger og kan åpnes direkte i Corpulsweb/Doculive. Corpuls3 støtter ikke WIFI men Bluetooth. 26.mai 2021 blei PEPJ i ambulansetjenesten oppgradert til versjon 20.10. I denne oppgraderingen ligger mulighet for overføring av D-EKG fra Corpuls3 til PEPJ-brettet via Bluetooth i form av en PDF. PDF av EKG kan åpnes i sanntidsskjermen/Innsynsklienten i akuttmottak eller hos mottakende lege.&#160;</p><p style="margin-bottom&#58;0px;border&#58;0px;font-stretch&#58;inherit;font-size&#58;17px;line-height&#58;inherit;font-family&#58;merriweather;vertical-align&#58;initial;background-color&#58;#ffffff;">Prosedyre for sending av EKG er uendret, men ambulansepersonell må et tilpasset arbeidsmønster slik at EKG kan vises samtidig i sanntidsskjerm/Innsynsklient som CorpulsWeb / DocuLive.<br></p><p><br></p>Ambulanse0
Galleveier/pancreas/lever177416402.06.2021 12:42:1976https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGalleveier/pancreas/lever3 dager<p>​Anbefalt for leger i spesialisering i Gastroenterologisk kirurgi<br></p><p>Kurset går over tre dager, kursavgift 5100,-<br></p><p>Kursledere&#58; Rachel Dille-Amdam og Lars Cato Rekstad<br></p><p>Link til utlysning&#58;&#160;<a href="https&#58;//spesialisthelsetjenesten.no/lis/kurs-for-leger-i-spesialisering/galleveierpancreaslever">Galleveier/pancreas/lever</a><br></p>1
Blodprøvetaking8690907.06.2021 13:20:399210https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxSt Olavs hospital, Trondheim;Trondheim;Medisinsk klinikk, ferievikarer;Møterom rett untenfor NKIS;Kursrom rett utenfor NKIS;Akuttmottaket;Laboratoriesenterettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBlodprøvetaking3 - 3,5 timer<p>Hovedpunktene på kurset vil være&#58; </p><ul><li><em>Prøvetakingsutstyr - hva finnes og hvordan brukes det</em></li><li><em>Preanalytiske emner med fokus på faktorer som kan påvirke prøvesvaret </em></li><li><em>Praktisk trening i blodprøvetaking. Deltakerne skal utføre prøvetaking på hverandre</em></li></ul>Laboratoriemedisin15
Endoskopikurs med simulatortrening177327701.06.2021 13:20:4662https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromEndoskopikurs med simulatortrening3 dager<p>​Kurs for leger i spesialisering i Gastroenterologisk kirurgi<br></p><p><strong>OBS&#58; På grunn av tilgangen til simulatorer må vi dele deltagerne i to grupper mht praktiske øvelser. Det vil si at du enten deltar på praktiske øvelser på dag 1 (tirsdag 23.november 2021) </strong><strong style="text-decoration&#58;underline;"><em>eller</em></strong><strong> dag 4 (fredag 26.november 2021). Teori er lagt til dag 2 og 3 og blir felles for alle.</strong></p><p><strong>Det vil si at du deltar på kurs i tre dager og kan velge enten&#58;</strong><br><strong> 23.-25.november 2021 eller</strong><br><strong> 24.-26.november 2021</strong></p><p>Kurset går over tre dager, kursavgift 5100,-<br></p><p><strong>Kursleder&#58; Ronald Mårvik</strong><br></p><p>Link til utlysning&#58;&#160;<a href="https&#58;//spesialisthelsetjenesten.no/lis/kurs-for-leger-i-spesialisering/endoskopikurs-med-simulatortrening">Endoskopikurs med simulatortrening</a><br></p>2
KLP - Informasjonsmøte8833901.06.2021 11:52:419815https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNETTMØTE MED KLP;SKYPEMØTE MED KLP;SKYPE;Digital undervisningtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKLP - Informasjonsmøte1 time/ 45 minutt<p><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">St. Olavs hospital inviterer til Informasjonsmøte.&#160;</strong><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Bli oppdatert på dine pensjonsrettigheter!</strong></p><p><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><br></strong></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">KLP holder&#160;informasjonsmøter for St. Olavs-ansatte&#160;to ganger i året.&#160;Møtene&#160;vil inneholde informasjon om rettigheter og muligheter i pensjonsordningen. </span></p><p>&#160;<br></p><p><strong class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">01.01.2020 ble måten alderspensjonen i offentlig tjenestepensjon tjenes opp på, for personer som er født i 1963 eller senere, endret. Personer født 1962 og tidligere blir ikke berørt av endringene. Det blir derfor avholdt to informasjonsmøter; <strong>ett for personer født i 1963 og senere og ett for personer født 1962 og tidligere. </strong></strong></p><p><span class="ms-rteFontFace-5"><strong class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong></strong></strong>&#160;</span></p><p><span class="ms-rteForeColor-1 ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">NB! På grunn av coronapandemien&#160;er klasseromsundervisning avlyst. Det holdes&#160;digitale møter med KLP&#160;høst og vår.</span></p><p><span class="ms-rteForeColor-1 ms-rteFontFace-5"><br></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Informasjon fra KLP&#58;</span> <span style="font-family&#58;calibri, sans-serif;font-size&#58;11pt;"><span><font color="#000000">&#160;</font></span><a href="https&#58;//www.klp.no/pensjon/offentlig-tjenestepensjon-kort-fortalt"><span style="color&#58;blue;"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font face="Calibri">https&#58;//www.klp.no/pensjon/offentlig-tjenestepensjon-kort-fortalt</font></span></span></a></span></p><p><br></p><p><span style="font-family&#58;calibri, sans-serif;font-size&#58;11pt;"><strong class="ms-rteFontFace-5"><em>Bestill time&#58; </em>ønsker du time til individuell samtale vedrørende din&#160;pensjon;&#160;send henvendelse til vår kontaktperson hos KLP;</strong>&#160;<strong> Pål Kristiansen&#58;&#160;</strong> &#160;Paal.Kristiansen@klp.no&#160;</span></p><font color="#005d8f" face="MinionPro-Regular" size="1"><font color="#005d8f" face="MinionPro-Regular" size="1"><font color="#005d8f" face="MinionPro-Regular" size="1"></font></font></font>2
Kom i gang 1-2-3174121931.05.2021 13:38:5543https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-EksternNettbasertKom i gang 1-2-320 minutter<p>​Kurset er laget for foresatte til barn med overvekt og&#160;skal bidra til at foresatte som har barn med overvekt kommer i gang med nødvendige endringer av levevaner.<br></p><p>Kurset gir en innføring i&#58;<br></p><ul><li>hvordan du kan kartlegge familiens levevaner&#160;</li><li>hvordan du kan sette gode endringsmål</li><li>hvordan du evaluererer måloppnåelsen&#160;<br></li></ul><div>Kurset er laget for Kostverktøyet. Mer informasjon på www.kostverktoyet.no.&#160;<br><br></div><p></p>Ernæring;Fedme;Kosthold;Overvekt0
Brannvernundervisning type A8695505.02.2021 18:57:0012556https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMedisinsk klinikk, leger;Østmarka ;Østmarka;Medisinsk klinikk, Dialysen;Trondheim;Kreftklinikken ;Kreftklinikken personell;Medisinsk klinikk, AVdeling for infeksjonssykdommer;Medisinsk klinikk, Avdeling for infeksjonssykdommer;Medisisnsk klinikk, Avdeling for infeksjonssykdommer;Avdeling for ervervet hjerneskade;Nevro øst 4 etg;Nevro øst 4.etg;Nevro øst 4. etg;Medisinsk klinikk - teori og praksis ute;Medisinsk klinikk - teori og prasksi ute;Medisinsk klinikk - teori og praskis ute;Medisisk klinikk - teori og praksis ute.;Medisinsk klinikk - teori og praksis ;Medisinsk klinikk - teori og praksis ute;Medisinsk klinikk, Avdeling for blodsykdommer;LS21;Oppmøtested: Nord for Nevrosenteret, mot byen (sokkel/varemottak);Utendørs;Avdeling for infeksjonssykdommer;Avdeling for infekjsonssykdommer;Medisinsk klinikk - postverter og stab;Medisinsk klinikk - teori og praksis ute.text/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBrannvernundervisning type A1,5 timer<p>​<strong>Hovedmomentet i denne øvelsen er praktisk bruk av tilgjengelig slokkeutstyr.</strong></p><p><strong>Tema&#58;</strong></p><p>-Kort gjennomgang av prosedyre og rutine ved enheten.</p><p>-Det gis en gjennomgang av fysiske og kjemiske egenskaper til&#160; fenomenet brann.</p><p>-Gjennomgang av de ulike slokkemidlene som Universitetssykehuset besitter, samt fordeler og ulemper med de.</p><p>&#160;</p><p>Gjennomføres normalt på egnet sted utendørs.</p><p>Se for øvrig <a href="http&#58;//eqsstolav/cgi-bin/document.pl?pid=stolav&amp;DocumentID=18355&amp;UnitID=1197"><span style="text-decoration&#58;underline;">Prosedyre 18355 Brannvernundervisning</span></a> </p><p>&#160;Det anbefales 18 plasser per kurs.</p><p>&#160;</p>Brannvern16
HHLR grunnkurs8737114.07.2020 06:43:061851https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxForsyningssenteret;Reumatismehuset;Medisinsk klinikk, Dialysen.;Medisinsk klinikk, Dialysen;Simulatorsenteret AHL U1text/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHHLR grunnkurs3 timer<p>Grunnleggende kurs for helsepersonell i hjerte-lungeredning. Kurset følger norske retningslinjer for gjenopplivning og er godkjent av NRR. </p><p>Kurset består av e-læring og en praktisk del av 3 timers varighet. Se e-læring <a href="/Sider/hhlr.aspx">her</a></p><p>​Etter endt kurs skal deltakerne være i stand til å&#58; </p><ul><li>Utføre basal HLR alene</li><li>Utføre basal HLR som del av et team</li><li>Kunne ivareta pasient og kollegaers&#160; sikkerhet ved bruk av hjertestarter</li><li>beskrive den lokale beredskapen og varslingsrutiner for hjertestans</li></ul>Kvalitet og sikkerheit;Medisin;Sykepleie4
Gruppeveiledning på tvers av spesialiteter for kirurgiske fag171852625.05.2021 14:42:3168https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGruppeveiledning på tvers av spesialiteter for kirurgiske fag1,5 timer<p>​Refleksjonsgruppe på tvers av spesialiteter med veiledning fra preste- og samtaletjenesten samt en utdanningsansvarlig overlege. Formålet med aktiviteten er å kunne oppfylle flere felles kompetansemål, blant annet etikk. En kasuistikk vil bli diskutert og tilsendt påmeldte LIS et par dager&#160;før samlingen, og det er viktig at man på forhånd har lest denne og tenkt gjennom spørsmålene knyttet til den.</p><p>Det planlegges et fysisk møte, men vi har digital back-up.<br></p><p><br></p>Kirurgi;Medisinsk etikk0
Nyrefysiologi og patofysiologi - høst 2021176941126.05.2021 11:00:3941https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxDigitalt/webinartext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromNyrefysiologi og patofysiologi - høst 20212 dager<p>Nasjonalt kurs, anbefalt/obligatorisk for leger i spesialisering i Nyresykdommer (13 t)<br></p><p>Kurset går over to dager som webinar, kursavgift 4100,-<br></p><p><strong>Kursleder&#58; Stein Hallan</strong><br></p><p>Link til utlysning&#58;&#160;<a href="https&#58;//spesialisthelsetjenesten.no/lis/kurs-for-leger-i-spesialisering/nyrefysiologi-og-patofysiologi-host-2021?arrId=0">Nyrefysiologi og patofysiologi</a><br></p>1
Lungesykdommer - høst 2021168507425.05.2021 12:15:25291https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxDigitalt/webinartext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromLungesykdommer - høst 20215 dager<p>​Nasjonalt kurs, anbefalt/obligatorisk for leger i spesialisering i Indremedisin (30 t)<br></p><p>Kurset går som webinar over fem dager, kursavgift 7200,-<br></p><p><strong>Kursleder&#58; Eivind Brønstad</strong><br></p><p>Link til utlysning&#58;&#160;<a href="https&#58;//spesialisthelsetjenesten.no/lis/kurs-for-leger-i-spesialisering/lungesykdommer-host-2021?arrId=0">Lungesykdommer</a><br></p>1
PSYK LE NA Dag for fag 2021174778807.06.2021 10:44:14116https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxScandic Stiklestad, Verdaltext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK LE NA Dag for fag 20216 timer<p><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteThemeFontFace-1">Klinikk for psykisk helsevern og rus, HNT HF arrangerer DAG FOR FAG 23. september 2021.<br></span></p><p><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteThemeFontFace-1"><strong>Tittel&#58;</strong>&#160;</span></p><p><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteThemeFontFace-1">Medfølelsens pris; om compassion fatigue, sekundærtraumatisering og helserisiko i arbeidet som «hjelper».<br></span></p><p><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteThemeFontFace-1">Se <strong>program </strong>under kursmateriell.<br></span></p><p><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteThemeFontFace-1"><strong>Målgruppe</strong>&#58; </span></p><ol><li><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteThemeFontFace-1">Leger og&#160;psykologer (spesialister, LIS og PUS).</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteThemeFontFace-1">Et begrenset antall plasser er tilgjengelig for andre funksjoner&#160;i Klinikk for psykisk helsevern og rus HNT HF, Klinikk for prehospitale tjenester HNT HF&#160;og politiet. Ledere i disse enheten vil få tilsendt <span style="text-decoration&#58;underline;">utfyllende&#160;informasjon</span> om kriterier for påmelding.</span></li></ol><p><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteThemeFontFace-1"><strong>Bindende påmelding innen&#58; </strong><span class="ms-rteBackColor-4">19.08.21</span>. Du melder deg på ved å trykke &quot;Meld på venteliste&quot;.&#160;Plass bekreftes etter at påmeldingsfristen har utløpt.</span></p><p><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteThemeFontFace-1"><strong>Kursavgift</strong>&#58; 1500 kr. Faktura sendes deltaker på oppgitt mailadresse i Læringsportalen etter kurset.&#160;</span><span style="font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;font-size&#58;13pt;">Ansatte i HNT</span><span style="font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;font-size&#58;13pt;">&#160;og politi bes kontakte nærmeste leder for utfyllendeinformasjon om påmelding og kursavgift.</span></p><p><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteThemeFontFace-1"><strong>Kursgodkjenning</strong>&#58;&#160;</span></p><p><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteThemeFontFace-1">DNLF&#58;&#160;6 timer valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanning for (Allmennleger), og 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning (psykiatri).</span></p><p><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteThemeFontFace-1">NPF&#58; 6 timers vedlikeholdsaktivitet.<br></span></p><p><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteThemeFontFace-1"><span class="ms-rteThemeBackColor-1-0 ms-rteFontSize-3 ms-rteThemeFontFace-1"><strong>Forbehold</strong></span>&#58;<br></span></p><p><em class="ms-rteBackColor-4 ms-rteFontSize-3 ms-rteThemeFontFace-1">Samlingen gjennomføres med fysisk oppmøte, uten mulighet for digital deltakelse. På grunn av usikkerhet knyttet til om smittevernsituasjonen tillater et slikt arrangement, vil arrangementskomiteen ta beslutning om gjennomføring etter påmeldingsfristens utløp en måned før arrangementet. Antallet plasser vil også kunne bli endret.</em></p><p><span class="ms-rteBackColor-4 ms-rteFontSize-3 ms-rteThemeFontFace-1"><a href="http&#58;//virksomhetsportal.helsemn.no/omrader/HNT/laringsportalentest/Delte%20dokumenter/Brukerveiledning%20%e2%80%93%20ekstern%20p%c3%a5logging%20for%20L%c3%a6ringsportalen%20%20okt%202019.pdf"><span class="ms-rteThemeBackColor-1-0">Brukerveiledning ekstern pålogging for Læringsportalen</span></a><span class="ms-rteThemeBackColor-1-0">.</span><br></span></p>Psykiatri1
Gruppeveiledning 3 og 4 - FKM LIS 1 i HNT76662402.12.2020 12:31:53910https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxSykehuset Levanger;Sykehuset Namsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGruppeveiledning 3 og 4 - FKM LIS 1 i HNT3 timer<p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;">Felles kompetansemoduler (FKM) består av et sett av læringsmål som strekker seg gjennom hele utdanningsløpet til den enkelte lege i spesialisering. <br></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;">Gruppeveiledningen vil være case/PBL-basert med så klinikknære tema som mulig. For LIS1-leger vil det gjennomføres totalt fire gruppeveiledninger a 1,5 time. <strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;">Gruppeveiledning 3 og 4 slås sammen. </strong>Tilsvarende gjøres med gruppeveiledning 1 og 2.</p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;">Gruppeveiledning 3</strong>&#58; Kommunikasjon (FKM 14-18).&#160;</p><div class="O1" style="text-align&#58;left;line-height&#58;90%;text-indent&#58;-0.25in;margin-top&#58;5pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.43in;unicode-bidi&#58;embed;direction&#58;ltr;word-break&#58;normal;"><span style="font-size&#58;12pt;"><span style="font-family&#58;arial;">•</span></span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">Ha kunnskap om betydningen av god kommunikasjon og kjennskap til grunnleggende kommunikasjonsteori (FKM 014)</span></div><div class="O1" style="text-align&#58;left;line-height&#58;90%;text-indent&#58;-0.25in;margin-top&#58;5pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.43in;unicode-bidi&#58;embed;direction&#58;ltr;word-break&#58;normal;"><span style="font-size&#58;12pt;"><span style="font-family&#58;arial;">•</span></span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">Kunne bruke kommunikasjon effektivt for å innhente og forstå pasientens perspektiver som grunnlag for presis diagnostikk (FKM 015) </span></div><div class="O1" style="text-align&#58;left;line-height&#58;90%;text-indent&#58;-0.25in;margin-top&#58;5pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.43in;unicode-bidi&#58;embed;direction&#58;ltr;word-break&#58;normal;"><span style="font-size&#58;12pt;"><span style="font-family&#58;arial;">•</span></span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">Kunne kommunisere med andre slik at det styrker deres muligheter til å formidle relevant informasjon til en tredjeperson (pasient, annet helsepersonell osv.) (FKM 016)</span></div><div class="O1" style="text-align&#58;left;line-height&#58;90%;text-indent&#58;-0.25in;margin-top&#58;5pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.43in;unicode-bidi&#58;embed;direction&#58;ltr;word-break&#58;normal;"><span style="font-size&#58;12pt;"><span style="font-family&#58;arial;">•</span></span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">Kjenne til de grunnleggende prinsippene for veiledning og supervisjon, og kunne reflektere over å være i en læringsprosess gjennom veiledning og supervisjon (FKM 017)</span></div><div class="O1" style="text-align&#58;left;line-height&#58;90%;text-indent&#58;-0.25in;margin-top&#58;5pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.43in;unicode-bidi&#58;embed;direction&#58;ltr;word-break&#58;normal;"><span style="font-size&#58;12pt;"><span style="font-family&#58;arial;">•</span></span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">Kjenne styrker og svakheter i egne kommunikasjonsferdigheter og vite hvordan man kan få tilbakemeldinger og oppdatere sine ferdigheter (FKM 018)</span></div> <p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><br></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;">Gruppeveiledning 4</strong>&#58; Lovverk, Systemforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse (FKM 44-45 og 61-62).</p><div class="O1" style="text-align&#58;left;line-height&#58;90%;text-indent&#58;-0.25in;margin-top&#58;5pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.43in;unicode-bidi&#58;embed;direction&#58;ltr;word-break&#58;normal;"><span style="font-size&#58;12pt;"><span style="font-family&#58;arial;">•</span></span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">Ha kunnskap om sentrale bestemmelser som regulerer plikter og rettigheter for helsepersonell og pasienter (FKM 044-045)</span></div><div class="O1" style="text-align&#58;left;line-height&#58;90%;text-indent&#58;-0.25in;margin-top&#58;5pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.43in;unicode-bidi&#58;embed;direction&#58;ltr;word-break&#58;normal;"><span style="font-size&#58;12pt;"><span style="font-family&#58;arial;">•</span></span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">Hva gjør vi når noe går galt - et systemperspektiv, hva gjør vi for å forhindre at det går galt (FKM 061</span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">)</span></div><div class="O1" style="text-align&#58;left;line-height&#58;90%;text-indent&#58;-0.25in;margin-top&#58;5pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.43in;unicode-bidi&#58;embed;direction&#58;ltr;word-break&#58;normal;"><span style="font-size&#58;12pt;"><span style="font-family&#58;arial;">•</span></span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;"> </span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">Kunne reflektere over egen rolle og ansvar i et helhetlig helsevesen, og balansere rollen som pasientens hjelper med rollen som portvokter og </span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">forvalter (FKM 062)</span></div> <p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><br style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;box-sizing&#58;border-box;"></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;">LIS1-lege ansatt i Levanger, melder seg på i Levanger</strong></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;">LIS1-lege ansatt i Namsos, melder seg på i Namsos</strong><br></p>Medisin3
Nevroradiologi176497021.05.2021 05:40:48218https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromNevroradiologi3 dager<p>​Nasjonalt kurs, anbefalt for leger i spesialisering i Nevrologi<br></p><p>Kurset går over tre dager, kursavgift 5100,-<br></p><p><strong>Kursleder&#58; Erik M. Berntsen</strong><br></p><p>Link til utlysning&#58;&#160;<a href="https&#58;//spesialisthelsetjenesten.no/lis/kurs-for-leger-i-spesialisering/nevroradiologi?arrId=0">Nevroradiologi</a><br></p>1
Gruppeveiledning 1 og 2 - FKM LIS 1 i HNT76656019.05.2021 06:17:161270https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNamsos;Levangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGruppeveiledning 1 og 2 - FKM LIS 1 i HNT3 timer<p>Felles kompetansemoduler (FKM) består av et sett av læringsmål som strekker seg gjennom hele utdanningsløpet til den enkelte lege i spesialisering. <br></p><p>Gruppeveiledningen vil være case/PBL-basert med så klinikknære tema som mulig. For LIS1-leger vil det gjennomføres totalt fire gruppeveiledninger a 1,5 time. <strong>Gruppeveiledning 1 og 2 slås sammen. </strong>Tilsvarende gjøres med gruppeveiledning 3 og 4.</p><p><strong>Gruppeveiledning 1</strong>&#58; Kunnskapshåndtering (FKM 024-031) og Kvalitet og pasientsikkerhet (FKM 035-040).&#160;</p><div class="O1" style="text-align&#58;left;line-height&#58;90%;text-indent&#58;-0.25in;margin-top&#58;5pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.43in;unicode-bidi&#58;embed;direction&#58;ltr;word-break&#58;normal;"><span style="font-size&#58;12pt;"><span style="font-family&#58;arial;">•</span></span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">Kunnskapshåndtering (FKM 024-031)</span></div><div class="O1" style="text-align&#58;left;line-height&#58;90%;text-indent&#58;-0.25in;margin-top&#58;5pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.43in;unicode-bidi&#58;embed;direction&#58;ltr;word-break&#58;normal;"><span style="font-size&#58;12pt;"><span style="font-family&#58;arial;">•</span></span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">Kvalitet og pasientsikkerhet (FKM 035-040)</span></div> <p><strong><br></strong></p><p><strong>Gruppeveiledning 2</strong>&#58; Forebygging (FKM 006) og Samhandling (FKM 056)</p><div class="O1" style="text-align&#58;left;line-height&#58;90%;text-indent&#58;-0.25in;margin-top&#58;5pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.43in;unicode-bidi&#58;embed;direction&#58;ltr;word-break&#58;normal;"><span style="font-size&#58;12pt;"><span style="font-family&#58;arial;">•</span></span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">Være kjent med begrepene overdiagnostikk/overbehandling og kunne reflektere over konsekvenser for pasient og samfunn (FKM 006)</span></div><div class="O1" style="text-align&#58;left;line-height&#58;90%;text-indent&#58;-0.25in;margin-top&#58;5pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.43in;unicode-bidi&#58;embed;direction&#58;ltr;word-break&#58;normal;"><span style="font-size&#58;12pt;"><span style="font-family&#58;arial;">•</span></span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">Kunne samhandle i tverrfaglige team slik at det blir et likeverdig samarbeid, hvor hele teamets kompetanse brukes optimalt, og kunne benytte samarbeidet til å lære av de andre medlemmenes kompetanse ( FKM 056)</span></div> <p><br></p><p><strong>LIS1-lege ansatt i Levanger, melder seg på i Levanger</strong></p><p><strong>LIS1-lege ansatt i Namsos, melder seg på i Namsos</strong></p>Medisin3
Utredning av minoritetsspråklige - del 3176388020.05.2021 08:26:3460https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxWebinartext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromUtredning av minoritetsspråklige - del 32 timer<p>​Nevropsykiatrisk team for barn i&#160;Helse Møre og Romsdal inviterer til webinar med fokus på utredning av språk, kognisjon og autismespektervansker hos minoritetsspråklige/flerspråklige barn. Målgruppa er tilsette i barnehabilitering og psykisk helsevern barn-ungdom&#160;ved HMR.&#160;</p><p>Kurset har tre deler/temaer på to timer hver, og du må melde deg på for hver&#160;aktuell del (26/5, 2/6 og 23/6).<br></p><p>Del 3,&#160;23/6&#58;<br></p><p style="font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;font-size&#58;13px;background-color&#58;#ffffff;"><strong>Einar Tryti*&#160;om utredning av autismespekterforstyrrelser hos minoritetsspråklige/ flerspråklige barn&#58;</strong></p><p style="font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;font-size&#58;13px;background-color&#58;#ffffff;">-&#160;Sosial utvikling i lys av språklig og kulturell bakgrunn.<br>- Utredning og valg av utredningsverktøy.<br>- Hvordan kan resultatene på ADOS/ADI-R påvirkes av språk- og kulturelle faktorer med mer?</p><p style="font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;font-size&#58;13px;background-color&#58;#ffffff;">*&#160;Einar Tryti er nevropsykolog ved habiliteringstjenesten ved Ahus. Han deltok i utarbeiding av regionale retningslinjer for utredning av psykisk utviklingshemming.&#160;<br></p><p><strong><br></strong></p><p><strong>Gjennomføring på&#160;Skype - bruk denne lenka&#58;&#160;&#160;</strong><span class="ms-rteFontSize-3">&#160;</span><a href="https&#58;//lync.helse-midt.no/helse-mr/meet/geir.longvastol/ZPL7MZC3" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);text-decoration-line&#58;underline;outline&#58;0px;"><span class="ms-rteFontSize-3">Bli med i Skype-møte&#160;</span></a><span class="ms-rteFontSize-4">&#160;</span></p>Barn1
Utredning av minoritetsspråklige- del 2176385920.05.2021 08:27:0093https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxWebinartext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromUtredning av minoritetsspråklige- del 22 timer<p>​Nevropsykiatrisk team for barn i&#160;Helse Møre og Romsdal inviterer til webinar med fokus på utredning av språk, kognisjon og autismespektervansker hos minoritetsspråklige/flerspråklige barn. Målgruppa er tilsette i barnehabilitering og psykisk helsevern barn-ungdom&#160;ved HMR.&#160;</p><p>Kurset har tre deler/temaer på to timer hver, og du må melde deg på for hver&#160;aktuell del (26/5, 2/6 og 23/6).<br></p><p>Del 2,&#160;2/6&#58;&#160;</p><p style="font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;font-size&#58;13px;background-color&#58;#ffffff;"><strong>Einar Tryti* om kognitiv utredning av minoritetssprålige/flerspråklige barn&#58;</strong><br></p><p style="font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;font-size&#58;13px;background-color&#58;#ffffff;">- Når og hvordan kan man gjøre kognitiv utredning av personer med annen språk-/kulturell bakgrunn?<br>- Hvordan tolke testresultater, og hva kan påvirke testresultater?</p><p style="font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;font-size&#58;13px;background-color&#58;#ffffff;">* Einar Tryti er nevropsykolog ved habiliteringstjenesten ved Ahus. Han deltok i utarbeiding av regionale retningslinjer for utredning av psykisk utviklingshemming.&#160;<br></p><p><strong><br></strong></p><p><strong>Gjennomføring på&#160;Skype - bruk denne lenka&#58;&#160;&#160;</strong><span class="ms-rteFontSize-3">&#160;</span><a href="https&#58;//lync.helse-midt.no/helse-mr/meet/geir.longvastol/ZPL7MZC3" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);text-decoration-line&#58;underline;outline&#58;0px;"><span class="ms-rteFontSize-3">Bli med i Skype-møte&#160;</span></a><span class="ms-rteFontSize-4">&#160;</span></p>Barn0
Nattarbeid og helse - gruppeundervisning for ansatte81010919.05.2021 09:11:262101https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim;Østmarkatext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromNattarbeid og helse - gruppeundervisning for ansatte1, 5 time<p><span style="line-height&#58;115%;font-family&#58;calibri, sans-serif;font-size&#58;14pt;"><font color="#000000">Sykehus og samfunnet&#160;trenger ansatte til å jobbe døgnet rundt. Folk blir ikke bare syke mellom kl. 8 og 16, men får appendi<span style="line-height&#58;115%;font-family&#58;calibri, sans-serif;font-size&#58;14pt;"><font color="#000000">citt, benbrudd, psykoser og forgiftninger på ulike tidspunkter av døgnet og det skal være ambulansesjåfører,&#160; bioingeniører, leger, renholdere, sekretærer, sykepleiere, teknikere og vektere med flere for at et sykehus kan kjøre rundt 24/7. Men hvordan ta best vare på seg selv når man jobber skift? Det å arbeide skift påvirker de ansatte på ulike måter avhengig av hvilken type menneske man er, hvilken type arbeid man har, hvordan arbeidet tilrettelegges og hvilken livsfase man er i livet&#160; - med mer. Basert på den kunnskap og forskning som er gjort innen ulike yrkesgrupper som jobber skift, så gis her en rekke råd, som kanskje kan bidra til at den enkelte ansatte får en god rytme i skiftarbeidet. <img alt="Oversiktsbilde-natt-St-Olavs-hospital.jpg" src="/PublishingImages/Sider/Nattarbeid-og-helse---gruppeundervisning-for-ansatte/Oversiktsbilde-natt-St-Olavs-hospital.jpg" style="margin&#58;5px;" /></font></span></font></span></p><p><span style="line-height&#58;115%;font-family&#58;calibri, sans-serif;font-size&#58;14pt;"><font color="#000000"><span style="line-height&#58;115%;font-family&#58;calibri, sans-serif;font-size&#58;14pt;"><font color="#000000">Hvis du jobber hovedsakelig natt, da bør&#160;du få&#160;tilbud om gruppeundervisning og evt. individuell helseundersøkelse. Snakk evt. med din leder om dette jvf. EQS-prosedyre 34909 og 34215.</font></span></font></span></p>HMS1
Ernæringspumpe Nutricia Flocare Infinity III176234326.05.2021 08:37:20105https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-NettbasertErnæringspumpe Nutricia Flocare Infinity III20 minuttert<p>​Dette eLæringskurset inneholder opplæringsvideoer&#160;fra leverandøren av ernæringspumpe&#160;<strong>Nutricia Flocare Infinity III.</strong></p><p>Opplæringsvideoene vier&#58;</p><ul style="list-style-type&#58;disc;"><li>Introduksjon av Flocare Infinity III</li><li>Fargeskjerm og batteri på Flocare Inifinity III</li><li>Oppsett og klargjøring av Flocare Infinity III</li><li>Programmering Flocare Infinity III</li><li>Alarmer på Flocare Infinity III</li></ul><p><br>Gjør oppmerksom på at videoene har lyd.<br></p>Medisinsk-teknisk utstyr0
OMK Kurs 10: Sluttest tilhørende Koding ved svangerskap, fødsel og i barseltid Del 2176219519.05.2021 07:58:1528https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-NettbasertOMK Kurs 10: Sluttest tilhørende Koding ved svangerskap, fødsel og i barseltid Del 22+ minutter<p>Sluttest tilhørende ​<a href="/Sider/OMK-Kurs-10-Koding-ved-svangerskap,-fødsel-og-i-barseltid-Del-2.aspx">OMK Kurs 10&#58; Koding ved svangerskap, fødsel og i barseltid Del 2</a><br></p>Fødselshjelp;Kodekvalitet;Kvalitet og sikkerheit;Medisin;Medisinsk koding;Ledelse0
OMK Kurs 9: Sluttest tilhørende Koding ved svangerskap, fødsel og barseltid Del 1176217919.05.2021 07:54:1118https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-NettbasertOMK Kurs 9: Sluttest tilhørende Koding ved svangerskap, fødsel og barseltid Del 12+ minutter<p>​Sluttest tilhørende&#160;<a href="/Sider/Koding-ved-svangerskap,-fødsel-og-i-barseltid-Del-1.aspx">OMK Kurs 9&#58; Koding ved svangerskap, fødsel og barseltid Del 1</a><br></p>Fødselshjelp;Kodekvalitet;Kvalitet og sikkerheit;Medisin;Medisinsk koding;Ledelse0
OMK Kurs 8: Sluttest tilhørende Koding ved diabetes mellitus176217219.05.2021 07:49:5542https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-NettbasertOMK Kurs 8: Sluttest tilhørende Koding ved diabetes mellitus2+ minutter<p>​Sluttest tilhørende&#160;<a href="/Sider/OMK-Kurs-8---Koding-ved-diabetes-mellitus.aspx">OMK Kurs 8&#58; Koding ved diabetes mellitus</a><br></p>Kodekvalitet;Kvalitet og sikkerheit;Ledelse;Medisin;Medisinsk koding0
OMK Kurs 7: Sluttest tilhørende Koding ved kreftsykdom del 2176216919.05.2021 07:45:5033https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-NettbasertOMK Kurs 7: Sluttest tilhørende Koding ved kreftsykdom del 22+ minutter<p>​Sluttest tilhørende&#160;<a href="/Sider/OMK-Kurs-7-Koding-ved-kreftsykdom-del-2.aspx">OMK Kurs 7&#58; Koding ved kreftsykdom del 2</a><br></p>Forsking;Kodekvalitet;Kvalitet og sikkerheit;Ledelse;Medisinsk koding0
OMK Kurs 6: Sluttest tilhørende Kreftkoding del 1176215719.05.2021 07:41:5958https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-NettbasertOMK Kurs 6: Sluttest tilhørende Kreftkoding del 12+ minutter<p>​Sluttest tilhørende kurset <a href="/Sider/OMK-Kurs-6---Kreftkoding-del-1.aspx">OMK Kurs 6&#58; Kreftkoding del 1</a><br></p>Forsking;Kodekvalitet;Kvalitet og sikkerheit;Ledelse;Medisinsk koding0
OMK Kurs 5: Sluttest tilhørende ICD-10-koder for symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn176214719.05.2021 07:34:0751https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-NettbasertOMK Kurs 5: Sluttest tilhørende ICD-10-koder for symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn2+ minutter<p>​Sluttest tilhørende kurset&#160;<a href="/Sider/OMK-Kurs-5---ICD-10-koder-for-symptomer,-tegn,-unormale-kliniske-funn-og-laboratoriefunn.aspx">OMK Kurs 5&#58; ICD-10-koder for symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn</a><br></p>Forsking;Kodekvalitet;Kvalitet og sikkerheit;Ledelse;Medisinsk koding0
OMK Kurs 4: Sluttest tilhørende Hva er sverd-stjernekoding?176212819.05.2021 07:20:2761https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-NettbasertOMK Kurs 4: Sluttest tilhørende Hva er sverd-stjernekoding?2+ minutter<p>​Sluttest tilhørende kurset <a href="/Sider/OMK-Kurs-4-hva-er-sverd-stjernekoding.aspx">OMK Kurs 4&#58; Hva er sverd-stjernekoding?</a><br></p>Forsking;Kodekvalitet;Kvalitet og sikkerheit;Ledelse;Medisinsk koding0
OMK Kurs 3: Sluttest tilhørende ICD-10-koder for Sepsis176211419.05.2021 07:24:5576https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-NettbasertOMK Kurs 3: Sluttest tilhørende ICD-10-koder for Sepsis2+ minutter<p>​Sluttest tilhørende kurset <a href="/Sider/OMK-Kurs-3-ICD-10-koder-for-Sepsis.aspx">OMK Kurs 3&#58; ICD-10-koder for Sepsis.</a><br></p>Forsking;Kodekvalitet;Kvalitet og sikkerheit;Ledelse;Medisinsk koding0
OMK Kurs 2: Sluttest tilhørende Hvordan finne riktig kode?176208919.05.2021 07:00:0972https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-NettbasertOMK Kurs 2: Sluttest tilhørende Hvordan finne riktig kode?2+ minutter<p>Sluttest tilhørende kurset&#160;<a href="/Sider/OMK-Kurs-2-Hvordan-finne-riktig-kode.aspx">Hvordan finne riktig kode?</a><br></p>Forsking;Kodekvalitet;Kvalitet og sikkerheit;Ledelse;Medisinsk koding0
Utredning av minoritetsspråklige - del 1176141920.05.2021 08:27:41181https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxWebinartext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromUtredning av minoritetsspråklige - del 12 timer<p>​Nevropsykiatrisk team for barn i&#160;Helse Møre og Romsdal inviterer til webinar med fokus på utredning av språk, kognisjon og autismespektervansker hos minoritetsspråklige/flerspråklige barn. Målgruppa er tilsette i barnehabilitering og psykisk helsevern barn-ungdom&#160;ved HMR.&#160;</p><p>Kurset har tre deler/temaer på to timer hver, og du må melde deg på for hver&#160;aktuell del (26/5, 2/6 og 23/6).<br></p><p>Del 1,&#160;26/5&#58;<br></p><p style="font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;font-size&#58;13px;background-color&#58;#ffffff;">Espen Egeberg* om språkutvikling hos flerspråklige barn&#58;<br></p><p style="font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;font-size&#58;13px;background-color&#58;#ffffff;">- Hva er normal språkutvikling når man er eksponert for flere språk/kulturer?<br>- Når bør man bli bekymret ved forsinket språk hos flerspråklige?<br></p><p style="font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;font-size&#58;13px;background-color&#58;#ffffff;">*&#160;Espen Egeberg er utdannet Cand.paed.spec, og er seniorrådgiver ved Statped Sør-øst. Han har publisert en rekke bøker og artikler om flerspråklighet i kombinasjon med kognitive vansker og språkvansker.&#160;<br></p><p><strong><br></strong></p><p><strong>Gjennomføring på&#160;Skype - bruk denne lenka&#58;&#160;&#160;</strong><span class="ms-rteFontSize-3">&#160;</span><a href="https&#58;//lync.helse-midt.no/helse-mr/meet/geir.longvastol/ZPL7MZC3" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);"><span class="ms-rteFontSize-3">Bli med i Skype-møte </span></a><span class="ms-rteFontSize-4">&#160;</span>&#160; &#160; &#160;</p>Barn0
Hjerte- og lungeredning for helsepersonell (HHLR). Repetisjonskurs8738711.12.2020 12:19:5913908https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxPoliklnikken ved øyetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHjerte- og lungeredning for helsepersonell (HHLR). Repetisjonskurs2 timar<strong style="text-decoration&#58;underline;">Målgruppe&#58; </strong><p>Årleg repetisjonskurs for helsepersonell i hjerte- og lungeredning.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Mål med opplæringa&#58;</strong></p><p><span aria-hidden="true"></span>Etter endt kurs skal deltakarane kunne&#58;</p><ul><li>konstatere hjertestans, varsle og starte HLR åleine</li><li>utføre basal HLR som del av ei gruppe</li><li>bruke ein hjertestartar</li><li>ivareta tryggleiken til&#160;pasient, evt pårørande og kollegaer i ein hjertestanssituasjon</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Forkunnskap&#58;</strong></p><p>Gjennomfør&#160;e-læringa til NRR, med tilgang via&#160;Læringsportalen&#58; <a href="/Sider/hhlr.aspx"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">https&#58;//kurs.helse-midt.no/Sider/hhlr.aspx</font></span></a></p><p>Trykk &quot;Start kurs&quot; til høgre i bilete, e-læringa kan mellomlagrast og gjennopptakast. Når kurset er gjennomført, så vert kurset lagt til i CV i Kompetanseportalen.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Innhold&#58;</strong></p><p>Det praktiske kurset består av&#58;</p><ul><li>gjennomgang&#160;av HHLR-plakaten</li><li>bruk av defibrillator og anna utstyr</li><li>basal HLR</li><li>HLR med toreddar-teknikk og bruk av hjertestartar</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Rammefaktorar&#58;</strong></p><strong>Nærmaste leiar er ansvarlig for å melde på deltakarane på kurset i samarbeid med HLR-instruktør.</strong>Beredskap22
MAP - møte med aggresjonsproblematikk - Helse Møre og Romsdal97581812.02.2021 07:19:434779https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxHjelset B paviljong;Hjelset - B paviljong;Hjelset;Volda DPS;DPS Sjøholt;Avdeling for sjukehuspsykiatri Ålesund;DPS Knausen;Knausen - DPS Molde;Vegsund DPS;hjelsettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromMAP - møte med aggresjonsproblematikk - Helse Møre og Romsdal2 dager<p style="text-align&#58;center;"><img alt="Logo 2.PNG" src="/PublishingImages/Sider/MAP---mestring-av-agresjonsproblematikk/Logo%202.PNG" style="margin&#58;5px;" /><br></p> <p>Dette kurset er gjeldende for ansatte i Klinikk for psykisk helse og rus, og obligatorisk for alle ansatte med pasientkontakt. Øvrige ansatte etter vurdering. Se forøvrig målgruppe.<br></p><p><strong>MAP (Møte med aggresjonsproblematikk)</strong><strong> er et helhetlig opplæringsprogram for å forebygge og håndtere aggresjon og vold i helse- og sosialsektoren. </strong><br>Hensikten med opplæring i MAP er enkel; forhindre vold og sørge for at pasienter og personale opplever seg trygge. Manualens standpunkt er at dette oppnås mest effektivt ved å sørge for at mennesker blir møtt med forståelse og profesjonell omsorg. Forståelse ovenfor sterke følelsesuttrykk og atferd er sjelden noe som kommer av seg selv. Det krever en høy grad av profesjonalitet og kunnskap å kunne identifisere og anerkjenne de underliggende årsakene til disse uttrykkene. Denne forståelsen er essensiell da den gir forutsetning og grunnlag for å kunne jobbe målrettet og effektivt med god pasientbehandling. Profesjonell omsorg handler om å gi tilpasset og faglig begrunnet omsorg basert på den enkelte sitt behov.<br>MAP handler om mer enn å bare unngå et destruktivt samspill. Det handler om god behandling. Det handler om å legge til rette for et helsevesen som skal være trygt for begge parter – både pasienter og personale. ​</p><p>MAP-kurset består av 10 kapitler med gjennomgang over to dager. Man må delta begge dager for å bestå kurset.<br></p><div><div>Dag 1<br>0800-0900&#58; Aggresjonsforståelse <br>0900-1000&#58; Voldsrisikovurdering og håndtering<br>1000-1100&#58; Fysiske teknikker<br>1100-1200&#58; Fysisk trening<br>1200-1230&#58; Lunsj<br>1230-1330&#58; Fysisk trening<br>1330-1430&#58; Voldsforebygging<br>1430-1530&#58; Forebyggende kommunikasjon</div><div><br></div><div>Dag 2<br>0800-0900&#58; Deeskalering<br>0900-1000&#58; Selvregulering<br>1000-1100&#58; Samhandling<br>1100-1200&#58; Fysisk trening<br>1200-1230&#58; Lunsj<br>1230-1330&#58; Fysisk trening<br>1330-1430&#58; Håndteringsstrategier i kritiske situasjoner<br>1430-1530&#58; Etterarbeid</div><div>&#160;</div><div><h1><span class="ms-rteFontSize-4"><span aria-hidden="true"></span><span aria-hidden="true"></span><span class="ms-rteFontSize-3">Praktisk gjennomføring av MAP i forhold til Covid 19.&#160;</span></span></h1><div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;"><ul style="margin&#58;5px 20px;padding&#58;0px;"><ul style="margin&#58;5px 20px;padding&#58;0px;"><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;"><strong>Instruktørene demonstrerer og viser teknikkene kun på hverandre. </strong></li><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;"><strong>Deltakerne går sammen to-og-to (fortrinnsvis to fra samme arbeidssted), og forblir i dette faste tospannet gjennom hele kurset. Unntak&#58; trening av nedleggelsesteknikker som vil fordre nærkontakt mellom fire deltakere (varighet&#58; 1 time). </strong></li><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;"><strong>Deltakerne laster ned pre-screening skjema i forkant av kurset og leverer dette ferdig utfylt til kursholderne</strong><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;"> <strong>ved oppstart av kurset; kfr kursmateriell under.</strong><strong> Deltakere med mulige tegn på smitte får ikke anledning til å delta.</strong></span><strong> </strong></li><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;"><strong>Deltakerne bruker munnbind ved gjennomføring av trening på fysiske teknikker, og&#160;desinfiserer hender før og etter fysisk trening.</strong></li><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;"><strong>Kursantallet må tilpasses til kurslokalitetenes rammer og forutsetninger ift. smittevernregler</strong></li></ul></ul></div><br><br class="ms-rteFontSize-4"></div><div>&#160;</div><div><br></div><p align="center" style="margin&#58;0px 0px 10.66px;text-align&#58;center;"><font size="3"><font color="#000000"><span style="margin&#58;0px;"><font face="Calibri">Kurset godkjennes som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper </font></span><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;calibri light&quot;, sans-serif;">med <strong>14 timer.</strong></span></font></font></p><p align="center" style="margin&#58;0px 0px 10.66px;text-align&#58;center;"><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;calibri light&quot;, sans-serif;"><font color="#000000" size="3">Kurset er godkjent av <strong>psykologforeningen</strong> som 15 timers vedlikeholdsaktivitet.</font></span></p><p align="center" style="margin&#58;0px 0px 10.66px;text-align&#58;center;"><font size="3"><font color="#000000"><strong><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;calibri light&quot;, sans-serif;">Norsk sykepleierforbund&#58; </span></strong><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;calibri light&quot;, sans-serif;">Kurset er meritterende for 15 timer i program for klinisk stige for sykepleiere/spesialsykepleiere.</span></font></font></p> <font size="3"></font><font color="#000000"></font><font face="Times New Roman"></font><br></div><div><br><br></div><p>&#160;</p><p>&#160;</p>Psykiatri;Psykisk helsevern;Sjukepleie;Sykepleie;Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB);Nyansatt;Lovverk;Brukermedverknad;Beredskap;Etikk;HMS;Kvalitet og sikkerheit1
Teams - møter og chat (torsdagsmøte)175673508.06.2021 08:26:25356https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-VideoTeams - møter og chat (torsdagsmøte)16 minutter<p>I dette kurset tar vi for oss basisfunksjonalitet i Teams, med fokus på&#160;møter og chat.<br></p><p></p><p>Når du starter kurset, kan avspillervinduet maksimeres&#160;med en knapp øverst til høyre.<br>Kurset er med&#160;lyd.<br></p><p>Det tilbys&#160;også andre kurs i Teams. Her er en oversikt&#58;<br></p><p>1. <a href="/Sider/Teams---del-1.aspx">Teams - kort innføring</a><br>2.&#160;<a href="/Sider/Teams---Hurtigstartveiledning-fra-Microsoft.aspx">Teams - hurtigstartveiledning fra Microsoft</a><br>3.&#160;<a href="/Sider/Administrere-team.aspx">Teams - Teameier administrere team</a><br>4.&#160;<a href="/Sider/Teams---Tasks.aspx">Teams - Tasks (tidligere kjent som Planner)</a><br>5.&#160;<a href="/Sider/Teams---OneNote.aspx">Teams - OneNote</a><br>6.&#160;<a href="/Sider/Teams---Hvordan-dele-filer.aspx">Teams - Hvordan dele filer</a><br></p><p><br></p>IKT0
Internundervisning Avdeling for patologi St. Olav - Mestring i hverdagen175404210.05.2021 07:58:5694https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromInternundervisning Avdeling for patologi St. Olav - Mestring i hverdagen1 time<p>​Foredrag om å mestre en utfordrende hverdag.<br></p>0
Linux Essentials175380510.05.2021 07:49:40126https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxDigitalt/webinartext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromLinux Essentials3 timer<p>​Dette kurset vil gi deltagere en grunnleggende introduksjon til Linux ved bruk av de Hemit supportert Linux o/s - Ubuntu og Red Hat Linux. Kurset vil vise deg hvordan et Linux-system er organisert og vil demonstrere basis systemadministrasjonsoppgaver.</p><p><strong style="color&#58;#444444;font-size&#58;11pt;">Læringsmål&#58;</strong></p><ul><li>Gå til kommandolinjen.</li><li>Administrer filer fra kommandolinjen.<br></li><li>Opprette, vise og redigere tekstfiler.</li><li>Administrer lokale Linux-brukere og grupper.</li><li>Installer og oppdater programvare.<br></li></ul><div><br></div><div><strong>Gjennomføring&#58;&#160;</strong><br></div><div><p>Kl.08&#58;30 – 11&#58;30 med 15 min pause</p><ul><li>Del 1&#58; Komme i gang med Red Hat Enterprise Linux og Ubuntu LTS</li><li>Del 2&#58; Få tilgang til kommandolinjen</li><li>Del 3&#58; Administrere filer fra kommandolinjen</li><li>Del 4&#58; Opprette, vise og redigere tekstfiler</li><li>Del 5&#58; Administrere lokale Linux-brukere og grupper<br></li><li>Del 6&#58; Kontrollere tilgang til filer med Linux-filsystemtillatelser</li><li>Del 7&#58; Installere og oppdatere programvarepakker</li><li>Del 8&#58; Gjennomgang<br></li></ul><div><br></div><div><strong>Kursholder</strong>&#58;<br>Rex Goldsmith, Senior IT-konsulent, Basisdrift, Serverdrift<br></div><br></div><p><strong>Forarbeid&#58;&#160;</strong><br>Ingen<br><br><strong>Annet&#58;&#160;</strong><br>Kurset settes opp som digitalt kurs, fysisk oppmøte vil eventuelt vurderes når kursdato nærmer seg.<br></p>IKT1
Teamleder Anestesisykepleie AHL175261324.05.2021 18:40:1639https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-NettbasertTeamleder Anestesisykepleie AHL20-30 min (+ evt. fordypning i EQS-prosedyrer)<p>​<span style="font-size&#58;11pt;line-height&#58;107%;font-family&#58;calibri, sans-serif;">Kurset gir teoretisk opplæring i rollen Teamleder Anestesisykepleie AHL ved anestesiavdelingen ved St. Olavs hospital. &#160;Opplæringen består i tillegg av en gruppesamtale samt veiledet praksis.</span><br></p>Anestesi;Ledelse0
Digitalt SØK-kurs, høsten 2021175119806.05.2021 10:52:5829https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxAnnettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromDigitalt SØK-kurs, høsten 20212<p>​</p><p>Om du er sykehusansatt og har ansvar for pasienter direkte eller indirekte, forventes det at du arbeider kunnskapsbasert.</p><p>SØK har spesielt fokus på det å lære seg å søke opp og vurdere forskningsbasert kunnskap relevant for egen praksis. Kurset er også svært nyttig om du tenker å sette i gang eget prosjekt, eller om du planlegger å ta videreutdanning eller mastergrad/ph.d.&#160;</p><p>&#160;</p><p><strong>Kurssamlinger (med forbehold om endringer)</strong></p><p>Onsdag den 25. august, kl 09-11 (Introduksjon)<br> Onsdag den 1. september, kl 08-12 (Refleksjon og problemstilling) </p><p>Onsdag den 8. september, kl 08-12 (Litteratursøk) <br>Onsdag den 20. oktober, kl 08-12 (Kritisk vurdering av artikkel)</p><p>Onsdag den 3. november, kl 08-12 (Presentasjon av eget arbeid)</p><p>&#160;</p><p><strong>Kontaktpersoner</strong></p><p>Hege Selnes Haugdahl, ph.d., konstituert forskningssjef, HNT <a href="mailto&#58;hege.selnes.haugdahl@hnt.no">hege.selnes.haugdahl@hnt.no</a> tlf 90956250 </p><p>eller </p><p>Marianne Lysne, medisinsk bibliotekar, HNT <a href="mailto&#58;Marianne.Lysne@hnt.no">Marianne.Lysne@hnt.no</a><br></p><p><br></p>Forsking1
Fallforebygging i sykehus ved hjelp av teknologi174960006.05.2021 06:36:47135https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxDigitalt/webinartext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromFallforebygging i sykehus ved hjelp av teknologi1 time<p>​</p><p><em class="ms-rteForeColor-9"><strong>Velkommen til webinar om fallforebygging - erfaringsutveksling fra Universitetssykehuset Nord-Norge</strong></em></p><p><em>&#160;</em></p><p>Innovasjonsprosjektet «Fallforebygging i sykehus ved hjelp av teknologi» ble gjennomført i to sengeposter ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i perioden høsten 2018 og sommeren 2020. Hensikten med innovasjonsprosjektet var å forebygge fall ved å teste ut fallforebyggende teknologi i sykehus som kan gi <em>tidlig varsling</em> slik at pleierne kan fange opp risikopasienter <em>før</em> de faller. I prosjektet ble det utredet om teknologi kunne bidra til å forebygge fall, gi økt trygghet og &#160;pasientsikkerhet, samt om teknologiene bidrar til mer effektiv bruk av ressursene i sykehuset. &#160;Under piloten ble det tydelig at teknologiene har potensial for å redusere antall fall, redusere pasientskade og øke pasientsikkerheten. UNN har pilotert og implementert teknologier og fått bekreftet forebyggende effekt etter å ha innført tjenesten i rutinedrift i seksjonene som piloterte prosjektet.<br></p><p>&#160;</p><p>Det synes å være lite erfaringer med teknologi som skal forebygge fall i sykehus. Dette prosjektet har derfor vært et pionerarbeid fordi det nå har blitt testet teknologi som i utgangspunktet ikke er laget for sykehus, men for sykehjem og hjemmetjeneste.&#160;<br></p><p>&#160;</p><p><em class="ms-rteForeColor-9"><strong>Agenda webinar&#58;</strong></em> </p><p>Presentasjon av prosjektet&#160;– 30min<br></p><p>Film – 10 min</p><p>Spørsmål/diskusjon – 20 min<br></p><p><br></p><p>Åpent for alle som har interesse for fallforebygging og forbedringsarbeid!<br></p><p>&#160;<span class="ms-rteFontSize-3" style="text-decoration&#58;underline;"><a href="https&#58;//teams.microsoft.com/l/meetup-join/19&#58;meeting_OWIxMjE4YWItYjQ4Zi00M2EyLWFkNGItYjBiNzdiYmQ4Njg3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22&#58;%2292c8809f-91e0-445b-804f-b6a7b43ef73a%22%2c%22Oid%22&#58;%220c1bae73-e802-4fb4-a739-a0b8866ddf31%22%7d"><strong class="ms-rteFontSize-3">Delta via teams i denne lenken fredag 28.05.21 kl 12.00-13.00.</strong></a></span><br></p><p><br></p>Kvalitet og sikkerheit0
Ultralyd hals for kirurger176217520.05.2021 06:19:0675https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromUltralyd hals for kirurger2 dager<p>​Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Bryst- og endokrinkirurgi<br></p><p>Kurset går over to dager, kursavgift 4100,-<br></p><p><strong>Kursleder&#58; Kristin Helset</strong><br></p><p>Link til utlysning&#58;&#160;<a href="https&#58;//spesialisthelsetjenesten.no/lis/kurs-for-leger-i-spesialisering/ultralyd-hals-for-kirurger?arrId=0">Ultralyd hals for kirurger</a><br></p>1
Henvisning 2.0 - Bruk av kliniske henvisninger i DocuLive for behandler174713810.05.2021 13:31:30997https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-VideoHenvisning 2.0 - Bruk av kliniske henvisninger i DocuLive for behandler19 minutter<p>​Nye henvisningsmeldinger for sending og mottak av kliniske henvisninger mellom alle aktører i helse- og omsorgstjenesten ble innført i Helse Midt-Norge og nasjonalt våren 2021.</p><p>Bruk av de nye meldingene gjør det mulig å henvise elektronisk til alle sykehus og aktører i helsetjenesten, legge ved vedlegg i henvisningen, fjerne unødvendig bruk av papirbrev, og vil være avgjørende for å kunne henvise mellom DocuLive og Helseplattformen.</p><p>Dette kurset er for behandlere som er involvert i sending og videresending av kliniske henvisninger i DocuLive.<br></p><div>Kursvideo og kurspresentasjon er tilgjengelig for fire forskjellige roller&#58;<br></div><div><br></div><div></div><div><div><a href="/Sider/Henvisning-2.0---Bruk-av-kliniske-henvisninger-i-DocuLive-for-henvisningsmottak-og-ventelistekoordinator.aspx">1.&#160;Henvisningsmottak/ventelistekoordinator (mottak av kliniske henvisninger)</a></div><div><a href="/Sider/Henvisning-2.0---Bruk-av-kliniske-henvisninger-i-DocuLive-for-vurderende-behandler.aspx">2. Vurderende behandler (vurdering av kliniske henvisninger)</a><br></div><div><a href="/Sider/Henvisning-2.0---Bruk-av-kliniske-henvisninger-i-DocuLive-for-sekretær.aspx">3. Sekretær (sending og videresending av&#160;kliniske henvisninger)</a><br></div><div><a href="/Sider/Henvisning-2.0---Bruk-av-kliniske-henvisninger-i-DocuLive-for-behandler.aspx"><strong>4. Behandler (sending og videresending av kliniske henvisninger)</strong></a><br></div></div><div><br></div><div>Regionale brukerveiledninger ligger&#160;<a href="http&#58;//virksomhetsportal.helsemn.no/omrader/nettverk/1001/lenkesamling/default.aspx">her</a>.<br></div><div><br></div>0
Henvisning 2.0 - Bruk av kliniske henvisninger i DocuLive for sekretær174713710.05.2021 13:31:031638https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-VideoHenvisning 2.0 - Bruk av kliniske henvisninger i DocuLive for sekretær36 minutter<p>​Nye henvisningsmeldinger for sending og mottak av kliniske henvisninger mellom alle aktører i helse- og omsorgstjenesten ble innført i Helse Midt-Norge og nasjonalt våren 2021.<br></p><p>Bruk av de nye meldingene gjør det mulig å henvise elektronisk til alle sykehus og aktører i helsetjenesten, legge ved vedlegg i henvisningen, fjerne unødvendig bruk av papirbrev, og vil være avgjørende for å kunne henvise mellom DocuLive og Helseplattformen.</p><p>Dette kurset er for sekretærer som er involvert i sending og videresending av kliniske henvisninger i DocuLive.</p><div><div>Kursvideo og kurspresentasjon er tilgjengelig for fire forskjellige roller&#58;<br></div><div><br></div><div></div><div><div><a href="/Sider/Henvisning-2.0---Bruk-av-kliniske-henvisninger-i-DocuLive-for-henvisningsmottak-og-ventelistekoordinator.aspx">1.&#160;Henvisningsmottak/ventelistekoordinator (mottak av kliniske henvisninger)</a></div><div><a href="/Sider/Henvisning-2.0---Bruk-av-kliniske-henvisninger-i-DocuLive-for-vurderende-behandler.aspx">2. Vurderende behandler (vurdering av kliniske henvisninger)</a><br></div><div><a href="/Sider/Henvisning-2.0---Bruk-av-kliniske-henvisninger-i-DocuLive-for-sekretær.aspx"><strong>3. Sekretær (sending og videresending av&#160;kliniske henvisninger)</strong></a><br></div><div><a href="/Sider/Henvisning-2.0---Bruk-av-kliniske-henvisninger-i-DocuLive-for-behandler.aspx">4. Behandler (sending og videresending av kliniske henvisninger)</a><br></div></div><div><br></div><div>Regionale brukerveiledninger ligger&#160;<a href="http&#58;//virksomhetsportal.helsemn.no/omrader/nettverk/1001/lenkesamling/default.aspx">her</a>.<br></div><div><br></div></div>0