Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Kurskatalogen

  • Tittel Kurskatalogen

 

 

Hvem fører i livets siste dans ?144964101.10.2020 13:10:45https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxAnnettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHvem fører i livets siste dans ?4 timer<p>​<strong>Klinisk etikk-komité – seminar 5. november 2020 fra 9.00 – 12.45</strong></p><p><strong>Påmeldte deltakere vil få tilsendt innkalling i outlook med skype lenke&#160;</strong></p><p>Klinisk etikk-komité, H M R, inviterer alle ansatte ved Helse Møre og Romsdal HF til seminar.&#160;<br><strong class="ms-rteFontSize-4">Trygghet, respekt og kvalitet - </strong><strong class="ms-rteFontSize-4">Hvem fører i livets siste dans?</strong></p><p>I situasjoner der det står om liv og død er pasientene våre på sitt mest sårbare. Som helsepersonell plikter vi å gi den beste behandlingen, men vi har også et ansvar for å begrense behandling som ikke er hensiktsmessig. Samtidig skal vi ivareta pasientens rett til medbestemmelse. Når skal vi avslutte aktiv behandling? Hva med den eldre, multisyke pasienten i intensivavdelingen? Pasienten uten samtykkekompetanse? Eller den psykisk syke som ønsker å ta sitt eget liv? </p><p>I vårt seminar i år tar vi blant annet for oss etikken rundt overbehandling og behandlingsbegrensning, og vi vil også gå litt inn i begrepet HLR-.<br></p><p>&#160;<br></p><p>KEK har invitert Berit Hofset Larsen, Finn Andersen og Trond Østråt til seminaret i år, som vil foregå på Skype. </p><p><strong>Berit Hofset Larsen</strong> har hovedinnlegg i seminaret. Hun er kreftsykepleier og har jobbet på Radiumhospitalet i over 20 år. I sitt prosjekt «Hvem fører i livets siste dans?» har hun forsket på involvering av pasienter og pårørende i beslutninger om livsforlengende kreftbehandling, og sett på hvilke faktorer som bidrar til mer behandling – og overbehandling. Nå holder hun på med et phd-prosjekt hvor temaet er pasientautonomi. Hun har også bred erfaring fra arbeid i klinisk etikk-komité ved OUS, og har en stilling ved Senter for medisinsk etikk.<img class="ms-rtePosition-3" alt="Berit.jpg" src="/PublishingImages/Sider/hvem-fører-i-livets-siste-dans-/Berit.jpg" style="margin&#58;5px;" /><br></p><p><br></p><p>Av lokale krefter stiller&#160;<strong><br>Finn Andersen</strong>, Phd og lege ved anestesiavdelingen i Ålesund, med sitt foredrag&#58; «Livsforlengande behandling hos den svært gamle pasienten med kritisk sjukdom ‒ prinsipp, praksis og omsyn til pasienten sine ynskje». Vi har også invitert overlege i psykiatri&#160;<br><strong><br>Trond Østraat,</strong> overlege i psykiatri til å hjelpe oss til å reflektere rundt etikken når noen selv forsøker å avslutte livet.<br></p><p>&#160;</p><p>Vi ønsker dere velkommen til seminar <br></p>Etikk1
Good Clinical Practice–ICH GCP - med vekt på god klinisk utprøvingspraksis8730101.10.2020 12:29:112411https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxSKYPEtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGood Clinical Practice–ICH GCP - med vekt på god klinisk utprøvingspraksis1 dag<h4><span class="ms-rteThemeForeColor-5-5"><br>Bakgrunn</span></h4><p><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dette kurset er et krav til forskere og studiemedarbeidere som er involvert i klinisk utprøving av legemiddel til mennesker.&#160;</strong></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I henhold til Helseforskningsloven, Forskrift om klinisk utprøving av legemiddel til mennesker og International Conference of Harmonization (ICH) - Good Clinical Practice (GCP) =&gt; ICH-GCP-retningslinje, er det pålagt for alle som driver med klinisk utprøving av legemidler/intervensjon å ha kjennskap til relevant lovverk og retningslinjer.<br>Helseforskningsloven stiller krav til kvalitetssikring og kvalitetskontroll av studier. Kurset imøtekommer regulatoriske krav til kunnskap om ICH GCP.<br>Sponsor/ hovedutprøver/ prosjektleder er ansvarlig for at alle utprøvere og øvrige studiemedarbeidere som skal være involvert i studien har dokumentert ICH-GCP - kompetanse. </span></p><h4><span class="ms-rteThemeForeColor-5-5">Hensikt</span></h4><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Kurset vil gi innføring i lov- og regelverk og retningslinje som regulerer kliniske studier og legemiddelutprøvinger spesielt. <br>Kurset vil gi økt kunnskap om kvalitetssikring av forskningsdata. <br>Tydeliggjøring av roller og ansvar i henhold til krav er sentralt i kurset.</span></p><h4><span class="ms-rteThemeForeColor-5-5">Anbefalte forkunnskaper</span></h4><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Les gjennom </span><a href="https&#58;//lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-20-44"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Helseforskningsloven</span></a><br class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">eller logg deg inn på </span><a href="https&#58;//nettkurs.legeforeningen.no/"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Legeforeningens nettkursportal</span></a><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"> (kan også logge inn som gjest) for å gjennomføre e-læringskurset om Helseforskningsloven.</span><br class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Les gjennom </span><a href="http&#58;//www.ich.org/fileadmin/Public_Web_Site/ICH_Products/Guidelines/Efficacy/E6/E6_R1_Guideline.pdf"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">ICH-GCP</span></a></p><h4><span class="ms-rteThemeForeColor-5-5">Målgruppe</span></h4><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Forskere/utprøvere, prosjektledere, stipendiater, leger, studiesykepleiere, og andre helsefaggrupper som ønsker å øke sin kompetanse innen planlegging, gjennomføring og avslutning av kliniske legemiddelutprøvinger og andre kliniske studier/intervensjonsstudier. </span></p><h4><span class="ms-rteThemeForeColor-5-5">Innhold&#58; </span></h4><p><span class="ms-rteFontFace-5">Introduksjon til GCP og lovverk </span><br class="ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5">Administrativ planlegging og forberedelser&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span><br class="ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5">Rekruttering, inklusjon og oppfølgning</span><br class="ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5">Gjennomføring</span>&#160;<br class="ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5">Case Report Forms og datainnsamling</span><br class="ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5">Avslutning</span><br class="ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5">Sikkerhet</span><br class="ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5">Investigator’s Study File/ Trial Master File</span><br class="ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5">Monitorering</span></p><div>&#160;</div><h4>Praktisk&#58;&#160;</h4><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><p><strong>Kursavgift&#58; </strong>​<br><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Gratis for ansatte i Helse Midt-Norge (HMN) </span></p></span><font class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"> </font><font class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"></font><font class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"></font><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det bør vere minimum 8-10 deltakarar for at kurset skal arrangerast. </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Arrangør&#58;</strong> Helse Møre og Romsdal, Fagavdelingen, FIUK- seksjonen.</span></p><font class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"> </font><font class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><p><em class="ms-rteForeColor-2 ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursbevis utstedes etter fullført kurs. For å få godkjent kurset og kursbevis kreves tilstedeværelse hele dagen! </strong></em></p><p><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Andre relevante kurs</strong></p><p><a href="/Sider/Medisinske-kvalitetsregistre.aspx">Medisinske kvalitetsregister</a> </p><span class="ms-rteStyle-Normal">1. </span><a href="/Sider/Personvern---krav-knytt-til-forskingsprosjekt,-kvalitetsikringsprosjekt-og-kvalitetsregister.aspx"><span class="ms-rteStyle-Normal">Personvern - krav knytt til forskingsprosjekt, kvalitetsikringsprosjekt og kvalitetsregister</span></a><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><span class="ms-rteStyle-Normal">2. </span><a href="/Sider/Kurs-i-litteratursøk.aspx"><span class="ms-rteStyle-Normal" style="text-decoration&#58;underline;">Litteratursøk i medisinske databasar.</span></a><span class="ms-rteStyle-Normal">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span></span></p><p><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">3. <a href="/Sider/EndNote---handtering-av-referansar.aspx"><span class="ms-rteStyle-Normal" style="text-decoration&#58;underline;">EndNote - kurs i handtering av referansar </span></a>- vi anbefalar at du tek EndNote kurset etter kurset&#160;Litteratursøk. i medisinske databasar.&#160;</span></span></span></p></font>Forsking1
Hjerte- og lungeredning for helsepersonell (HHLR). Repetisjonskurs8738710.02.2020 17:02:397244https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesund;Kristiansund;Molde;Voldatext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHjerte- og lungeredning for helsepersonell (HHLR). Repetisjonskurs2 timar<strong style="text-decoration&#58;underline;">Målgruppe&#58; </strong><p>Årleg repetisjonskurs for helsepersonell i hjerte- og lungeredning.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Mål med opplæringa&#58;</strong></p><p><span aria-hidden="true"></span>Etter endt kurs skal deltakarane kunne&#58;</p><ul><li>konstatere hjertestans, varsle og starte HLR åleine</li><li>utføre basal HLR som del av ei gruppe</li><li>bruke ein hjertestartar</li><li>ivareta tryggleiken til&#160;pasient, evt pårørande og kollegaer i ein hjertestanssituasjon</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Forkunnskap&#58;</strong></p><p>Gjennomfør&#160;e-læringa til NRR, med tilgang via&#160;Læringsportalen&#58; <a href="/Sider/hhlr.aspx"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">https&#58;//kurs.helse-midt.no/Sider/hhlr.aspx</font></span></a></p><p>Trykk &quot;Start kurs&quot; til høgre i bilete, e-læringa kan mellomlagrast og gjennopptakast. Når kurset er gjennomført, så vert kurset lagt til i CV i Kompetanseportalen.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Innhold&#58;</strong></p><p>Det praktiske kurset består av&#58;</p><ul><li>gjennomgang&#160;av HHLR-plakaten</li><li>bruk av defibrillator og anna utstyr</li><li>basal HLR</li><li>HLR med toreddar-teknikk og bruk av hjertestartar</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Rammefaktorar&#58;</strong></p><strong>Nærmaste leiar er ansvarlig for å melde på deltakarane på kurset i samarbeid med HLR-instruktør.</strong>Beredskap18
Avansert hjerte- og lungeredning (AHLR). Repetisjonskurs8686419.05.2020 08:39:042866https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxVolda;Kristiansund;Ålesund;Moldetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromAvansert hjerte- og lungeredning (AHLR). Repetisjonskurs2 timar<strong></strong><span aria-hidden="true"></span><strong style="text-decoration&#58;underline;">Målgruppe&#58; </strong><p>Faste medlemmar i stansteam. Turnuslegar, anestesilegar, medisinske legar, anestesisjukepleiarar, intensivsjukepleiarar og&#160;evt sjukepleiarar i mottak.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Mål med opplæringa&#58;</strong></p><p>Etter endt kurs skal deltakarane kunne&#58;</p><ul><li>konstatere hjertestans, varsle og starte HLR</li><li>utføre basal HLR med einreddar- og toreddar-teknikk</li><li>bruke hjertestartaren og ivareta tryggleiken til alle involverte</li><li>utøve AHLR etter gjeldande retningslinjer</li><li>utøve og forstå at det er avgjerande med tydeleg leiarskap og rollefordeling i teamet</li><li>utøve og forstå at det er avgjerande med samarbeid og god kommunikasjon</li><li>kjenne si eiga rolle i teamet</li><li>kjenne til lokal organisering og tilpasning</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Forkunnskap&#58;</strong></p><p>Gjennomfør&#160;e-læringa til NRR, med tilgang via&#160;Læringsportalen&#58; <a href="/Sider/ahlr.aspx"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">https&#58;//kurs.helse-midt.no/Sider/ahlr.aspx</font></span></a></p><p>Trykk &quot;Start kurs&quot; til høgre i bilete, e-læringa kan mellomlagrast og gjennopptakast. Når kurset er gjennomført, så vert kurset lagt til i CV i Kompetanseportalen.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Innhold&#58;</strong></p><p>Det praktiske kurset består av&#58;</p><ul><li>gjennomgang av lokale varslingsrutiner og stansteam</li><li>basisferdigheiter med trening på grunnleggande einreddar- og toreddarteknikk</li><li>gjennomgang av AHLR-plakaten, medikament og utstyr</li><li>scenariotrening med debriefing</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Rammefaktorar&#58;</strong></p><strong>Nærmaste leiar er ansvarlig for å melde på deltakarane på kurset i samarbeid med HLR-instruktør.</strong>Beredskap28
MAP - møte med aggresjonsproblematikk97581826.05.2020 10:06:002901https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxHjelset B paviljong;Hjelset - B paviljong;Hjelset;Volda DPS;DPS Sjøholt;Avdeling for sjukehuspsykiatri Ålesund;DPS Knausen;Knausen - DPS Molde;DPS Molde - Knausentext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromMAP - møte med aggresjonsproblematikk2 dager<p style="text-align&#58;center;"><img alt="Logo 2.PNG" src="/PublishingImages/Sider/MAP---mestring-av-agresjonsproblematikk/Logo%202.PNG" style="margin&#58;5px;" /><br></p><h1><span class="ms-rteFontSize-4">Praktisk gjennomføring av MAP i forhold til Covid 19.&#160;</span><br></h1><div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;"><ul style="margin&#58;5px 20px;padding&#58;0px;box-sizing&#58;initial;"><ul style="margin&#58;5px 20px;padding&#58;0px;box-sizing&#58;initial;"><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;box-sizing&#58;initial;"><strong>Instruktørene demonstrerer og viser teknikkene kun på hverandre. </strong></li><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;box-sizing&#58;initial;"><strong>Deltakerne går sammen to-og-to (fortrinnsvis to fra samme arbeidssted), og forblir i dette faste tospannet gjennom hele kurset. Unntak&#58; trening av nedleggelsesteknikker som vil fordre nærkontakt mellom fire deltakere (varighet&#58; 1 time). </strong></li><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;box-sizing&#58;initial;"><strong>Deltakerne laster ned pre-screening skjema i forkant av kurset og leverer dette ferdig utfylt til kursholderne</strong><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;box-sizing&#58;initial;"> <strong>ved oppstart av kurset; kfr kursmateriell under.</strong><strong> Deltakere med mulige tegn på smitte får ikke anledning til å delta.</strong></span><strong> </strong></li><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;box-sizing&#58;initial;"><strong>Deltakerne desinfiserer hender før og etter trening av fysiske teknikker.</strong></li><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;box-sizing&#58;initial;"><strong>Kursantallet må tilpasses til kurslokalitetenes rammer og forutsetninger ift. smittevernregler</strong><br style="text-decoration&#58;underline;"><br style="text-decoration&#58;underline;"></li></ul></ul></div> <p>Dette kurset er gjeldende for ansatte i Klinikk for psykisk helse og rus, og obligatorisk for alle ansatte med pasientkontakt. Øvrige ansatte etter vurdering. Se forøvrig målgruppe.<br></p><p><strong>MAP (Møte med aggresjonsproblematikk)</strong><strong> er et helhetlig opplæringsprogram for å forebygge og håndtere aggresjon og vold i helse- og sosialsektoren. </strong><br>Hensikten med opplæring i MAP er enkel; forhindre vold og sørge for at pasienter og personale opplever seg trygge. Manualens standpunkt er at dette oppnås mest effektivt ved å sørge for at mennesker blir møtt med forståelse og profesjonell omsorg. Forståelse ovenfor sterke følelsesuttrykk og atferd er sjelden noe som kommer av seg selv. Det krever en høy grad av profesjonalitet og kunnskap å kunne identifisere og anerkjenne de underliggende årsakene til disse uttrykkene. Denne forståelsen er essensiell da den gir forutsetning og grunnlag for å kunne jobbe målrettet og effektivt med god pasientbehandling. Profesjonell omsorg handler om å gi tilpasset og faglig begrunnet omsorg basert på den enkelte sitt behov.<br>MAP handler om mer enn å bare unngå et destruktivt samspill. Det handler om god behandling. Det handler om å legge til rette for et helsevesen som skal være trygt for begge parter – både pasienter og personale. ​</p><p>MAP-kurset består av 10 kapitler med gjennomgang over to dager. Man må delta begge dager for å bestå kurset.<br></p><div><div>Dag 1<br>0800-0900&#58; Aggresjonsforståelse <br>0900-1000&#58; Voldsrisikovurdering og håndtering<br>1000-1100&#58; Fysiske teknikker<br>1100-1200&#58; Fysisk trening<br>1200-1230&#58; Lunsj<br>1230-1330&#58; Fysisk trening<br>1330-1430&#58; Voldsforebygging<br>1430-1530&#58; Forebyggende kommunikasjon</div><div><br></div><div>Dag 2<br>0800-0900&#58; Deeskalering<br>0900-1000&#58; Selvregulering<br>1000-1100&#58; Samhandling<br>1100-1200&#58; Fysisk trening<br>1200-1230&#58; Lunsj<br>1230-1330&#58; Fysisk trening<br>1330-1430&#58; Håndteringsstrategier i kritiske situasjoner<br>1430-1530&#58; Etterarbeid<br><br class="ms-rteFontSize-4"></div><div><font size="5"></font><br></div><div><br></div><p align="center" style="margin&#58;0px 0px 10.66px;text-align&#58;center;"><font size="3"><font color="#000000"><span style="margin&#58;0px;"><font face="Calibri">Kurset godkjennes som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper </font></span><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;calibri light&quot;,sans-serif;">med <strong>14 timer.</strong></span></font></font></p><p align="center" style="margin&#58;0px 0px 10.66px;text-align&#58;center;"><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;calibri light&quot;,sans-serif;"><font color="#000000" size="3">Kurset er godkjent av <strong>psykologforeningen</strong> som 15 timers vedlikeholdsaktivitet.</font></span></p><p align="center" style="margin&#58;0px 0px 10.66px;text-align&#58;center;"><font size="3"><font color="#000000"><strong><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;calibri light&quot;,sans-serif;">Norsk sykepleierforbund&#58; </span></strong><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;calibri light&quot;,sans-serif;">Kurset er meritterende for 15 timer i program for klinisk stige for sykepleiere/spesialsykepleiere.</span></font></font></p> <font size="3"></font><font color="#000000"></font><font face="Times New Roman"></font><br></div><div><br><br></div><p>&#160;</p><p>&#160;</p>Psykiatri;Psykisk helsevern;Sjukepleie;Sykepleie;Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB);Nyansatt;Lovverk;Brukermedverknad;Beredskap;Etikk;HMS;Kvalitet og sikkerheit2
Brannvernundervisning type A8695518.02.2020 11:06:409302https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMedisinsk klinikk, leger;Østmarka ;Østmarka;Medisinsk klinikk, Dialysen;Trondheim;Kreftklinikken ;Kreftklinikken personell;Medisinsk klinikk, AVdeling for infeksjonssykdommer;Medisinsk klinikk, Avdeling for infeksjonssykdommer;Medisisnsk klinikk, Avdeling for infeksjonssykdommer;Avdeling for ervervet hjerneskade;Nevro øst 4 etg;Nevro øst 4.etg;Nevro øst 4. etg;Medisinsk klinikk - teori og praksis ute;Medisinsk klinikk - teori og prasksi ute;Medisinsk klinikk - teori og praskis ute;Medisisk klinikk - teori og praksis ute.;Medisinsk klinikk - teori og praksis ;Medisinsk klinikk - teori og praksis ute;Medisinsk klinikk, Avdeling for blodsykdommer;LS21;Oppmøtested: Nord for Nevrosenteret, mot byen (sokkel/varemottak)text/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBrannvernundervisning type A1,5 timer<p>​<strong>Hovedmomentet i denne øvelsen er praktisk bruk av tilgjengelig slokkeutstyr.</strong></p><p><strong>Tema&#58;</strong></p><p>-Kort gjennomgang av prosedyre og rutine ved enheten.</p><p>-Det gis en gjennomgang av fysiske og kjemiske egenskaper til&#160; fenomenet brann.</p><p>-Gjennomgang av de ulike slokkemidlene som Universitetssykehuset besitter, samt fordeler og ulemper med de.</p><p>&#160;</p><p>Gjennomføres normalt på egnet sted utendørs.</p><p>Se for øvrig <a href="http&#58;//eqsstolav/cgi-bin/document.pl?pid=stolav&amp;DocumentID=18355&amp;UnitID=1197"><span style="text-decoration&#58;underline;">Prosedyre 18355 Brannvernundervisning</span></a> </p><p>&#160;Det anbefales 18 plasser per kurs.</p><p>&#160;</p>Brannvern10
KLP - Informasjonsmøte8833930.09.2020 09:38:239221https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNETTMØTE MED KLP;SKYPEMØTE MED KLP;SKYPE;Skype-undervisningtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKLP - Informasjonsmøte1 time/ 45 minutt<p><strong>St. Olavs hospital inviterer til KLP- dager. Bli oppdatert på dine pensjonsrettigheter!</strong> </p><p><span class="ms-rteFontSize-2">I tillegg til den faste månedlige pensjonveiledningsdagen KLP har på St. Olavs hospital&#160;blir det åpent informasjonsmøte fra KLP 13. januar. &#160;Informasjonsmøtet vil inneholde informasjon om rettigheter og muligheter i pensjonsordningen. </span></p><p>&#160;</p><p><strong class="ms-rteFontSize-2">01.01.2020 ble måten alderspensjonen i offentlig tjenestepensjon tjenes opp på, for personer som er født i 1963 eller senere, endret. Personer født 1962 og tidligere blir ikke berørt av endringene. Det blir derfor avholdt to informasjonsmøter; <strong>ett for personer født i 1963 og senere og ett for personer født 1962 og tidligere. </strong></strong></p><p><strong class="ms-rteFontSize-2"><strong></strong></strong>&#160;</p><p><span class="ms-rteForeColor-1 ms-rteFontFace-5">NB! PÅ GRUNN AV CORONA-PANDEMIEN&#160;ER KLASSEROMSUNDERVISNING AVLYST. DET HOLDES SKYPE-MØTER MED KLP HØST OG VÅR. NYE DATOER KOMMER.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Informasjon fra KLP&#58;</span> <span style="font-family&#58;calibri, sans-serif;font-size&#58;11pt;"><span><font color="#000000">&#160;</font></span><a href="https&#58;//www.klp.no/pensjon/offentlig-tjenestepensjon-kort-fortalt"><span style="color&#58;blue;"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font face="Calibri">https&#58;//www.klp.no/pensjon/offentlig-tjenestepensjon-kort-fortalt</font></span></span></a></span></p><p><span style="font-family&#58;calibri, sans-serif;font-size&#58;11pt;">Har du spørsmål om individuel samtale med KLP, send henvendelse til <a href="mailto&#58;KLP@stolav.no">KLP@stolav.no</a>&#160; </span></p><font color="#005d8f" face="MinionPro-Regular" size="1"><font color="#005d8f" face="MinionPro-Regular" size="1"><font color="#005d8f" face="MinionPro-Regular" size="1"></font></font></font>2
BUP-klinikk - Gjennomgang av diagnoseakser og DC 0-586830030.09.2020 10:17:53115https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxBUP-klinikk Lian, Vådanveien 63;Digitalttext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBUP-klinikk - Gjennomgang av diagnoseakser og DC 0-51 1/2 time<p>​<span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-6 ms-rteThemeForeColor-5-4"><strong>Gjennomgang av diagnoseakser og&#160;DC 0-5</strong></span></p>Psykisk helsevern1
Farmakologi for rus- og avhengighetsmedisin - vår 2021135146329.09.2020 13:46:289https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxIkke fysisk oppmøte, digitalt kurstext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromFarmakologi for rus- og avhengighetsmedisin - vår 20214 dager<p>​Ny ordning&#58;&#160;Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Rus- og avhengighetsmedisin<br></p><p>Gammel ordning&#58; Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Rus- og avhengighetsmedisin<br></p><p>Kurset går som digitalt kurs, altså ikke fysisk oppmøte.<br></p><p>Kurset går over 4 dager, kursavgift 6000,- (det tas forbehold om indeksregulering)<br></p><p>Lenke til utlysningen&#58;&#160;<a href="https&#58;//spesialisthelsetjenesten.no/arrangementer/farmakologi-for-rus-og-avhengighetsmedisin-var-2021">https&#58;//spesialisthelsetjenesten.no/arrangementer/farmakologi-for-rus-og-avhengighetsmedisin-var-2021</a><br></p>1
Smitterenhold84969131.08.2020 12:25:511971https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSmitterenhold2 time<p>​Kurset gir en teoretisk gjennomgang i smitterenhold.<br></p>2
HHLR repetisjonskurs95488406.12.2019 12:41:04217https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxOrkdaltext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHHLR repetisjonskurs2 timer<p><strong style="text-decoration&#58;underline;">Målgruppe&#58;</strong><br></p><p>Årlig ​HHLR repetisjonskurs for helsepersonell som er godkjent HHLR utøver.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><b>Forkunnskap<u>&#58;</u></b></p><ul><li>gjennomgått og bestått HHLR e-læring (se læringsportalen)</li><li>bestått HHLR praktisk kurs som godkjent HHLR utøver<br></li></ul><p><b><u><font face="Times New Roman"></font></u></b><strong style="text-decoration&#58;underline;">Kursinnhold&#58;</strong></p><b><u><font face="Thread-00001cb8-Id-000000ba"></font></u></b><ul><li>repetisjon av handlingsplanen</li><li>lokale varslingsrutiner</li><li>evaluering HLR- teknikk (enredder og toredder)</li><li>praktisk bruk av hjertestarter</li><li>Toredder-HLR med bruk av hjertestarter og andre enkle hjelpemidler i situasjon tilpasset eget arbeidssted.</li></ul><div><br></div><div>For å kunne utføre HLR på en forsvarlig måte, er det nødvendig&#160; å ha godt vedlikeholdte kunnskaper og praktiske ferdigheter. Få vil utføre HLR så ofte at fortsatt kyndighet blir sikret gjennom det daglige arbeidet. De fleste vil være avhengige av repeterende læring og øving. Behovet for oppdatering imøtekommes best ved formelle repetisjonskurs hvor praktiske øvelser i realistiske scenarioer gjennomgås under oppsyn av godkjent HHLR-instruktør. Helsepersonell bør delta i slike kurs regelmessig, minst én gang i året. Ved siden av verdifull repetisjon gir dette anledning til at egen kunnskap blir oppdatert på grunnlag av ny viten.<br></div>Medisin;Sykepleie;Rusbehandling;Psykiatri24
Nye trendar i medisinsk forsking - LM 10 i Felles kompetansemodul i spesialiseringsløpet for LiS8794802.01.2020 08:17:441469https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxVideoundervisning: Innringingsnummer 998075 ;Videoundervisning, ring 998075;Ring 998075 frå alle videomøterom;Ring konferansenummer: 999889;Ring konferansenummer 999889 fra alle møterom;Ring konfereansenummer 999889 fra alle møterom. ;Ring konfereansenummer 999889 fra alle møterom.text/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromNye trendar i medisinsk forsking - LM 10 i Felles kompetansemodul i spesialiseringsløpet for LiS1 time <h4>​<span class="ms-rteThemeForeColor-5-5">Målgrupper</span></h4><p><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-5 ms-rteFontSize-3"><strong>Førelesninga er obligatorisk for LIS 1 legar – gjeld LM-10 i Felles kompetansemodul i spesialiseringsløpet for LiS. </strong></span></span></p><p><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-5 ms-rteFontSize-3">Open for alle tilsette og gir eit spennande innblikk i ulike forskingsprosjekt i&#160; HMR.&#160;<span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-5 ms-rteFontSize-3">Temaene vil veksle frå arrangement og vil omhandle forskingsprosjekt frå alle fire sjukehusa i HMR HF.</span></span></span></span></span></span></p><p><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-5 ms-rteFontSize-3">Undervisninga vil verte arrangert tre gonger pr år.&#160;</span></span></span></span></span></span></p><h4><span class="ms-rteThemeForeColor-5-5">Tidspunkt&#160;</span></h4><p><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteStyle-Normal"><strong class="ms-rteFontSize-2 ms-rteThemeForeColor-6-0"></strong></span></p><p style="margin&#58;0px;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2 ms-rteThemeForeColor-6-0" lang="NO-NYN" style="margin&#58;0px;">14.30-15.30 Innleiing og førelesning. Solveig Roth Hoff, seksjonsoverlege radiologisk avdeling,Ålesund. Førsteamanuensis ved Institutt for sirkulasjon og billeddiagnostikk, NTNU</span></p><p style="margin&#58;0px;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2 ms-rteThemeForeColor-6-0" lang="NO-NYN" style="margin&#58;0px;"></span></p> <font face="Calibri"></font><font size="3"></font><font color="#000000"></font><font face="Times New Roman"></font><p><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-5"><strong></strong></span></span></p><p><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-5"><strong>Videoundervisning&#58; Ring inn frå alle møterom!</strong></span></span></p><p><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-5"><strong>Velkomne!</strong>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</span></span></p>Forsking4
Kurs i traumesykepleie (KITS)8772114.05.2020 07:12:252425https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesund;Kristiansund;Trondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKurs i traumesykepleie (KITS)2 dager<p><strong>Hensikt/bakgrunn&#58;</strong></p><p>KITS er et introduserende traumekurs, der hensikten er å gi sykepleiere i traumeteamet grunnleggende kunnskaper innen traumebehandling. Mer informasjon på <a href="https&#58;//nkt-traume.no/kits/">KITS hjemmeside</a>.<br></p><p><strong>Ansvar&#58;</strong></p><p>Kursleder har ansvar for å oversende resultater og evaluering av kurset til KITS-ledelsen sentralt. <br></p><p><strong>Målgruppe&#58;</strong></p><p>KITS ble utarbeidet for å være et introduserende kurs for sykepleiere i traumeteam, men målgruppen har blitt utvidet til også å omfatte bioingeniører og&#160;radiografer.</p><p><strong>Mål/kunnskapskrav&#58;</strong></p><p>Krav for å få godkjent kurs er bestått teoretisk og praktisk test. </p><p><span style="font&#58;400 14px/22.4px &quot;open sans&quot;,sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline !important;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;transparent;">Instruktører skal ha fullført KITS-kurs samt&#160;instruktørkurs.</span><br></p><p><strong>Innhold&#58;</strong></p><p>Program for kurset&#58;&#160;</p><p><a href="/Kursmateriell/Program%20KITS.doc"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdoc.png" alt="" />Program KITS.doc</a></p><p><strong>Arbeidsmetoder&#58;</strong></p><p>Egenstudie og&#160;<a href="http&#58;//kits.traumatologi.no/">e-læring</a> som forberedelser før kurset. Klasseromsundervisning, &quot;skill-stations&quot;, case-trening, praktisk og teoretisk test.</p><p><strong>Evaluering&#58;</strong></p><p>Deltakerne får utlevert evalueringsskjema ved kursets oppstart, slik at en kan gjøre evalueringer av kursets innhold fortløpende. Evalueringsskjema leveres inn til kursleder etter kurset slutt, og oversendes KITS sentralt. <br></p><p><strong>Dokumentasjon&#58;</strong></p><p>Gjennomført kurs dokumenteres i læringsportalen.&#160;<br></p><p>Deltakerne får utdelt kursbevis. Disse sendes til kursleder noen uker etter innrapportering.&#160;<br></p>Sykepleie2
PSYK LE NA HLR76755623.09.2020 12:16:23153https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevanger;Namsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK LE NA HLR50 - 60 min<p>​</p><p>Klinikken tilbyr&#160;gruppevis opplæring i HLR.</p><p>Kurset vil bli lagt opp etter smittevernsregime.<br></p><p><br></p>Psykiatri18
Selvmordsrisikovurdering8833023.09.2020 11:34:312706https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim;Østmarka;Lync;Annettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSelvmordsrisikovurdering2 timer<p>​​​Kartlegging, vurdering og dokumentasjon av selvmordsrisiko.</p><p><strong>Gjennomføres via skype</strong>. Kurset&#160;kortes ned med en time ettersom gruppearbeid utgår.</p><p><a href="https&#58;//lync.helse-midt.no/stolav/meet/marit.ness2/9C5DF496"><span style="text-decoration&#58;underline;">Bli med i Skype-møte </span></a>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;<br></p><p><br></p>1
Sirkulasjon, hjerte- og thoraxanestesi - vår 2021135076929.09.2020 09:50:2914https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxIkke fysisk oppmøte, digitalt kurstext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSirkulasjon, hjerte- og thoraxanestesi - vår 20214 dager<p>​Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Anestesiologi<br></p><p>Dette kurset vil bli gjennomført som digitalt kurs, altså ikke fysisk oppmøte<br></p><p>Kurset går over fire dager, kursavgift 6000,- (det tas forbehold om indeksregulering)<br></p><p>Lenke til utlysning&#58;&#160;<a href="https&#58;//spesialisthelsetjenesten.no/arrangementer/sirkulasjon-hjerte-og-thoraxanestesi-farmakologi-mars-2021?arrId=0">https&#58;//spesialisthelsetjenesten.no/arrangementer/sirkulasjon-hjerte-og-thoraxanestesi-farmakologi-mars-2021?arrId=0</a><br></p>1
Praktisk opplæring i gulvvedlikehold130505922.09.2020 13:24:1628https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxGastrosenterettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPraktisk opplæring i gulvvedlikehold2,5 timer<p>​Kurset skal gi god praktisk opplæring, slik at alle&#160;renholdere skal kunne utføre gulvvedlikehold.<br></p>0
Nyfødt gjenoppliving/transisjonsstøtte - praktisk trening/simulering108330222.09.2020 11:55:32233https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesund;Volda;Moldetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromNyfødt gjenoppliving/transisjonsstøtte - praktisk trening/simulering75 minutter<p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong class="ms-rteThemeFontFace-1">Målgruppe&#58;</strong></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1" style="background-color&#58;transparent;">Helsepersonell&#160;som skal kunne&#160;håndtere uventet dårlig nyfødt barn</span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1"><strong></strong><span style="background-color&#58;transparent;">A</span><span style="background-color&#58;transparent;">nestesilege, anestesisykepleier, barnelege,&#160;sykepleier, spesialsykepleier,&#160;jordmor, barnepleier, gynekolog, LIS lege</span></span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong class="ms-rteThemeFontFace-1">Mål&#58;</strong></p><ul style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><li><span class="ms-rteThemeFontFace-1">Fokusere på ABCD</span></li><li><span class="ms-rteThemeFontFace-1">Skal kunne implementere flytskjema &quot;Resuscitering av nyfødte&quot; i praksis</span></li><li><span class="ms-rteThemeFontFace-1"><span style="background-color&#58;transparent;">Skal&#160;kjenne</span><span style="background-color&#58;transparent;">&#160;rollen sin i teamet</span></span></li><li><span class="ms-rteThemeFontFace-1"><span style="background-color&#58;transparent;">Skal kunne&#160;utøve og fo</span><span style="background-color&#58;transparent;">rstå at det er avgjørende med tydelig lederskap, kommunikasjon og rollefordeling</span></span></li></ul><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1" style="background-color&#58;transparent;"></span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong class="ms-rteThemeFontFace-1">Forkunnskap&#58;</strong></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1">Gjennomført E-læring til NRR med tilgang via Læringsportalen&#58;<br></span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><a href="/Sider/Gjenoppliving-av-nyfødte---Inhospitalt.aspx"><span class="ms-rteThemeFontFace-1">Gjenoppliving av nyfødte - Inhospitalt</span></a><span class="ms-rteThemeFontFace-1"> - ta med kursbevis</span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong class="ms-rteThemeFontFace-1">Innhold&#58;</strong></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1"><strong></strong><span style="background-color&#58;transparent;">P</span><span style="background-color&#58;transparent;">raktisk trening med gjennomgang av gjenoppliving/transisjonsstøtte til&#160;nyfødte. Ferdighetstrening påvirkelighetsnære situasjoner.&#160;&#160;</span></span></p><p style="font-size&#58;13px;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1">​Viktig informasjon!<br></span></p><p style="font-size&#58;13px;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1">Det er begrensninger når det gjelder teamsammensetting og antall, det er viktig med mest mulig reell sammensetting av team.&#160;Dette må ordnes lokalt.<br></span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1">Simuleringstrening - case</span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1">Briefing - simulering - debriefing</span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><b class="ms-rteThemeFontFace-1"></b></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><b class="ms-rteThemeFontFace-1"></b></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><br class="ms-rteThemeFontFace-1"></p><p>​</p>Barn;Beredskap;Fødselshjelp;Intensiv;Kvalitet og sikkerheit;Sykepleie;Pediatri;Medisin10
Presentasjonsteknikk kurs94788608.01.2020 11:59:11433https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMoldetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPresentasjonsteknikk kurs1 dag<p>Hovedmålet med kursdagen&#160;er at du skal få videreutviklet deg som underviser! Har du ikke undervist tidligere er målet at du skal kjenne deg tryggere på ei slik rolle. Det legges opp til en uhøytidelig, spennende, krevende og morsom læringsopplevelse! </p><p>Fokus i kurset er kommunikasjon mellom mennesker i en undervisningssituasjon, det vil ikke bli lagt vekt på tekniske hjelpemiddel. </p><p>Dagen vil være praktisk retta og basert på øvinger. For egenrefleksjon&#160;kan det bli brukt videofilming av en del av øvelsene. </p><p>Deltakerne vil bli bedt om å ha med seg noen utkast til korte presentasjoner, beskrivelse av disse er vedlagt. </p><p>&#160;</p><p style="text-align&#58;center;"><em>&quot;Dette var mye morsommere enn jeg trodde!&quot;</em> (Tidligere deltaker)</p><p><em></em>&#160;</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><em><strong>Program</strong></em></p><p><em>09&#58;00</em> &#160;&#160;&#160; Oppstart</p><p><em>09&#58;15</em> &#160;&#160;&#160; Innledning til første seksjon. Presentasjonsteknikk for mer eller mindre nybegynnere. </p><p><em>10.00</em> &#160;&#160;&#160; Pause og gruppeinndeling</p><p><em>10.10</em> &#160;&#160;&#160;&#160; Øvelse 1, <em>presentasjon </em></p><p><em>11&#58;40</em> &#160;&#160;&#160; Kort innledning til dialogøvelsen. </p><p><em>12&#58;00</em> &#160;&#160;&#160; Lunsj</p><p><em>12&#58;30</em> &#160;&#160;&#160; Øvelse 2, <em>dialog i undervisninga</em> </p><p><em>14&#58;15</em> &#160;&#160;&#160; Innledning til øvelse 3. <em>Historiefortelling</em> </p><p><em>14&#58;35</em> &#160;&#160;&#160; Forberede øvelse 3 </p><p><em>14&#58;45</em> &#160;&#160;&#160; Øvelse 3, <em>historiefortelling</em> </p><p><em>15&#58;45</em> &#160;&#160;&#160; Oppsummering og evaluering&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</p><p><em>16&#58;00</em> &#160;&#160;&#160; Slutt</p>1
Gynekologisk avdeling - kompetansedager høsten 2020146758007.09.2020 07:08:2596https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGynekologisk avdeling - kompetansedager høsten 20201 dag<p>​Kompetansedag med faglig innhold og praktiske HHLR øvelser<br></p>Sjukepleie1
Brannvernundervisning type C8696024.01.2019 08:41:012613https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondhein, Brannvernkurs for Thoraxintensiv;Trondheim, Brannvernkurs for Thoraxintensiv;Brannvern type C, ansatte ved Thoraxintensiv;Gastro Midt 6. etg;Medisinsk klinikk, Blodsykdommer;Utendørs. Nordsiden ved Nevrosenteret. ;Utendørs;Nordsiden for Nevrobygget. ;Nordsiden av Nevrosenteret. ;Nordsiden for Nevrosenteret.;Nord for Nevrosenteret;Nordsiden for Nevrosenteret;Nordsiden for Nevroseneret;Nordsiden for Nevrobygget;Utendørs for Nevrosenterettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBrannvernundervisning type C1,5 timer<p>​<strong>Hovedmomentet i denne øvelsen er evakuering ved brann.</strong></p><p><strong>Tema&#58;</strong></p><p><strong>- </strong>Gjennomgang av prosedyrer, rutiner og evakueringsplaner ved enheten.</p><p>- Gjennomgang av rømningsveier.</p><p>- Gjennomgang av slokkemidler på plassen.</p><p>- Øvelse på brannscenario. Fra deteksjon til evakuering.</p><p>Gjennomføres normalt i tilknytning til egne arealer.</p><p>Se for øvrig <a href="http&#58;//eqsstolav/cgi-bin/document.pl?pid=stolav&amp;DocumentID=18355&amp;UnitID=1197"><span style="text-decoration&#58;underline;">Prosedyre 18355 Brannvernundervisning</span></a> </p><p>&#160;</p><p>Det anbefales 18 plasser per kurs.</p>Brannvern8
PSYK Selvmord- og voldsrisiko151872309.09.2020 13:01:29244https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevanger;Namsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK Selvmord- og voldsrisikoSe kursarrangement<p>​<span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">​Kurset er en del av to kompetanseplaner&#58;</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">1) Krav om gjennomføring ved oppstart i ny stilling/rolle for ansatte i Klinikk for psykisk helsevern og rus HNT HF som er tildelt planen <span style="text-decoration&#58;underline;">HNT, PSYK&#58; Opplæringskrav &quot;alle ansatte i kliniske stillinger&quot;.<span aria-hidden="true"></span></span></span></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">2)&#160;Krav om 3-årig repetisjon for ansatte&#160;i Klinikk for psykisk helsevern og rus HNT HF som er tildelt&#160;<span style="text-decoration&#58;underline;">HNT, PSYK&#58; Opplæringskrav «PAB/KIP»</span>.</span></p><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Kurset gir oppdatert introduksjon- og vedlikeholdskunnskap om&#160;selvmord- og voldsrisikovurdering. </span></span></span></div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Temaet <span class="ms-rteBackColor-4 ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">streames </span>til enheter i klinikken.</span></span></span></span></span></span></span></div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"></span></span></span></span>&#160;<span class="ms-rteFontSize-4" id="ms-rterangepaste-start" aria-hidden="true"></span></div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-1"><a href="https&#58;//lync.helse-midt.no/helse-nordtrondelag/meet/asbjorn.johansen/584Q8T3N"><span class="ms-rteFontSize-4" style="text-decoration&#58;underline;">Bli med i Skype-møte </span></a><span class="ms-rteFontSize-4">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</span><span aria-hidden="true"></span></span></span></span></span></span></div>Psykiatri2
Kurs i forbedringsmodellen/forbedringsarbeid130283221.09.2020 13:18:2790https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevanger;Namsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKurs i forbedringsmodellen/forbedringsarbeid2 dager<p>Kurs i forbedringsmodellen/forbedringsarbeid</p><p>&#160;</p><p>Kurset gjennomføres som en del av HNTs satsning på endring og forbedringsarbeid. </p><p>Opplæringstilbud til kvalitetskoordinatorer, kvalitetsrådgivere, fagutviklingssykepleiere og andre interesserte.</p><p>&#160;</p><p>Det legges til rette for gjennomføring av kurset på begge sykehus.</p><p>Kurset går over to dager.&#160;</p><p>Datoer (se vedlegg)</p><p>Påmeldingsfrist – (se vedlegg)</p><p>Kursansvarlige er Torstein Rønningen og Åse Mette Haldorsen.<br></p><p>&quot;Forbedringsguiden&quot; ligger vedlagt som pdf- fil, men boka kan også hentes hos Hilde Fossland eller Torstein Rønningen. ​<br></p><ul><ul><li><img src="file&#58;///C&#58;/Users/asollid/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png" alt="https&#58;//kurs.helse-midt.no/_layouts/15/images/icpdf.png" style="width&#58;231px;margin&#58;5px;" /><p><a href="/_layouts/download.aspx?SourceUrl=/KursMateriell/Forbedringsguiden.pdf">Forbedringsguiden</a><br></p></li></ul></ul><p><br></p>4
ReleaseLIS210920130258121.09.2020 11:00:1051https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxScandic Lerkendaltext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromReleaseLIS2109204 timer<p>​..kommer<br></p>IKT1
Førstehjelpskurs for ansatte ved Allmenn teknikk og Medisinsk teknisk avdeling102900513.01.2020 11:05:35998https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromFørstehjelpskurs for ansatte ved Allmenn teknikk og Medisinsk teknisk avdeling3 timer<p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span style="font-family&#58;open sans;">Det er viktig å kunne bidra med umiddelbar hjelp når noen blir akutt syke eller rammet av en ulykke på arbeidsplassen. Profesjonell akuttmedisinsk hjelp vil ikke alltid nå frem tidsnok, derfor er det livsviktig at kolleger kan sette i gang med for eksempel hjerte- og lungeredning. En slik innsats kan mer enn doble sjansen for å overleve hjertestans.</span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span style="font-family&#58;open sans;"></span><a href="https&#58;//www.arbeidstilsynet.no/tema/personlig-verneutstyr/forstehjelpsutstyr/"><span style="font-family&#58;open sans;">Arbeidstilsynet</span></a><span style="font-family&#58;open sans;"> krever at alle arbeidsplasser har nødvendig førstehjelpsutstyr og gir opplæring i bruk av dette. </span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span style="font-family&#58;open sans;">Kurset tilfredsstiller myndighetenes krav til førstehjelpsopplæring for den som skal delta i betjening av elektriske anlegg og elektrisk utstyr. jf. Elsikkerhet nr. 73/84 og FSE.&#160;<br>Det skal ikke være mer enn 12 måneder mellom hver opplæring jf. veiledning til §7 i FSE.<br></span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span style="font-family&#58;open sans;"><strong>Kursleverandør&#58;</strong><br>Vi har inngått avtale med Røde Kors om opplæring i førstehjelp. </span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span style="font-family&#58;open sans;">Opplæringen vil foregå i både Allmenn teknikk- og Medisinsk teknisk avdeling sine lokaler i Forsyningssenteret og Parkbygget, kurssted er oppgitt i arrangementene.<br></span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong style="font-family&#58;open sans;">Læringsmål&#58;</strong></p><ul><li><div style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><font face="Thread-00003a88-Id-000000b9"><span style="font-family&#58;open sans;">Hva er livreddende førstehjelp?</span></font></div></li><li><div style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><font face="Thread-00003a88-Id-000000b9"><span style="font-family&#58;open sans;"></span><span style="font-family&#58;open sans;">Varsling</span></font></div></li><li><div style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><font face="Thread-00003a88-Id-000000b9"><span style="font-family&#58;open sans;"></span><span style="font-family&#58;open sans;">Pasientundersøkelse</span></font></div></li><li><div style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><font face="Thread-00003a88-Id-000000b9"><span style="font-family&#58;open sans;"></span><span style="font-family&#58;open sans;">Bevisstløshet</span></font></div></li><li><div style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><font face="Thread-00003a88-Id-000000b9"><span style="font-family&#58;open sans;"></span><span style="font-family&#58;open sans;">Frie luftveier</span></font></div></li><li><div style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><font face="Thread-00003a88-Id-000000b9"><span style="font-family&#58;open sans;"></span><span style="font-family&#58;open sans;">Hjerte- lungeredning (inkl. hjertestarter)</span></font></div></li><li><div style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><font face="Thread-00003a88-Id-000000b9"><span style="font-family&#58;open sans;"></span><span style="font-family&#58;open sans;">Elektriske skader</span></font></div></li></ul>Tekniske fag (medisinsk-tekniske fag)4
Nevrofag - gruppeveiledning154075921.09.2020 08:16:2261https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromNevrofag - gruppeveiledning1,5 timer<p>​Refleksjonsgruppe med veiledning&#160; fra preste- og samtaletjenesten samt en utdanningsansvarlig overlege. Formålet med aktiviteten er å kunne oppfylle flere felles kompetanmsemål med fokus på etisk reflekson. En kasuistikk vil bli diskutert. Denne vil bli tilsendt påmeldte LIS en uke før samlingen, og det er viktig at man på forhånd har lest denne og tenkt gjennom spørsmålene knyttet til den. </p><p><strong>Det planlegges et fysisk møte, men vi har digital back-up som reserveløsning.</strong></p>Medisin;Etikk1
FSE-kurs (Forskrift for Sikkerhet for Elektriske anlegg)8729129.11.2019 14:58:26960https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxAnnettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromFSE-kurs (Forskrift for Sikkerhet for Elektriske anlegg)3<p>​</p><div>Kurset har som mål å øke sikkerheten for instruert personell som betjener vern i elektriske anlegg, slik at du og dine kollegaer får en trygg arbeidsplass uten personskader. Kurset dekker den teoretiske delen. Det må i tillegg gis instruksjon og øvelse i de anleggene og det elektriske utstyret vedkommende vil få adgang til.</div><div><br></div><div>Kurset inneholder disse emnene&#58;</div><div><br></div><div>●&#160; &#160;Elsikkerhet, eiers ansvar</div><div>&#160;●&#160; &#160;Ulykker og skader på grunn av elektrisitet i industrien</div><div>&#160;●&#160; &#160;Elektroforskrifter som berører instruert personell</div><div>&#160;●&#160; &#160;Strømforsyninger i industribedrifter</div><div>&#160;●&#160; &#160;Sikringer, motorvern og brytere, krav til merking</div><div>&#160;●&#160; &#160;Strømgjennomgang, kortslutning, personlig beskyttelse</div><div>&#160;●&#160; &#160;Bruk av verneutstyr</div><div>&#160;●&#160; &#160;Instruks for instruert personell</div><div><br></div><div>&#160;Kurset tilfredsstiller myndighetenes krav til teoretisk opplæring for den som skal delta i betjening av elektriske anlegg og elektrisk utstyr. jf. Elsikkerhet nr. 73/84 og FSE, med unntak av førstehjelp. Det skal ikke være mer enn 12 måneder mellom hver opplæring jf. veiledning til §7 i FSE.</div><div><br><br></div><p><br></p>Tekniske fag (medisinsk-tekniske fag)2
Nasjonalt kurs i implantatlære og protesekirurgi - vår 2021154083518.09.2020 12:57:28132https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxRørostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromNasjonalt kurs i implantatlære og protesekirurgi - vår 20215 dager<p>​Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Ortopedisk kirurgi<br></p><p>Kurset går over fem dager, kursavgift 7000,- (med forbehold om indeksregulering)<br></p><p>Fullpensjon Røros Hotell&#160;kommer i tillegg, nærmere info vil sendes deltakerne per e-post.<br></p><div><br>Lenke til utlysning&#58;&#160;<a href="https&#58;//spesialisthelsetjenesten.no/arrangementer/nasjonalt-kurs-i-implantatlere-og-protesekirurgi-2021">https&#58;//spesialisthelsetjenesten.no/arrangementer/nasjonalt-kurs-i-implantatlere-og-protesekirurgi-2021</a><br></div><p><br></p>1
Antibiotikastyring i HMR 2020 - temadag 154000930.09.2020 11:23:1610https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMoldetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromAntibiotikastyring i HMR 2020 - temadag1 dag<p>​</p><h4><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0">Utfordring</span></h4><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Antibiotikaresistens er et globalt helseproblem. Tiltak må rettes mot <span style="text-align&#58;left;color&#58;#000000;text-transform&#58;none;line-height&#58;28.8px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;300;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;float&#58;none;display&#58;inline !important;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;background-color&#58;transparent;">både utvikling og spredning av antibiotikaresistente bakterier. Overforbruk og feilbruk av antibiotika er den viktigste faktoren som bidrar til </span><span style="text-align&#58;left;color&#58;#000000;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;300;text-decoration&#58;none;margin-bottom&#58;0px;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;">utvikling</span><span style="text-align&#58;left;color&#58;#000000;text-transform&#58;none;line-height&#58;28.8px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;300;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;float&#58;none;display&#58;inline !important;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;background-color&#58;transparent;"> av resistens.</span></span></p><h4><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0">Muligheter</span></h4><p><span class="ms-rteFontFace-5">Norske sykehus skal redusere bruken av bredspektrede antibiotika med 30 % innen utgangen av 2020 (sammenlignet&#160;med 2012). Å jobbe systematisk med antibiotikastyringsprogrammet i HMR, hjelper oss på veien for å nå dette målet.</span></p><h4><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0">Mål</span></h4><p><span class="ms-rteFontFace-5">Temadagen er en videreføring av dagen i fjor. I år vil temaene&#160;være revisjon av antibiotikaveilederen, presentasjon av statistikk - lokalt og nasjonalt,&#160;antibiotikastyring i&#160;avdeling for barnemedisin og habilitering&#160;og en statusoppdatering&#160;fra de lokale antibiotikateamene. For å nevne noen.&#160;&#160;Fagdagen arrangeres i regi av Fagavdelinga, ved seksjon for Helsetjenesteutvikling - smittevern. </span></p><h4><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0">Praktisk informasjon </span></h4><p><span class="ms-rteFontFace-5">Fagdagen arrangeres på Scandic Alexandra i Molde. </span></p><h4><span class="ms-rteThemeForeColor-5-4">Program</span></h4><table width="100%" class="ms-rteTable-default" cellspacing="0"><tbody><tr class="ms-rteTableEvenRow-default" style="text-align&#58;center;"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width&#58;33.33%;">​Klokkeslett</td><td class="ms-rteTableOddCol-default" style="width&#58;33.33%;">​Tema</td><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width&#58;33.33%;">​Foredragsholder</td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default"><span class="ms-rteFontSize-1">​09&#58;45-10&#58;00</span></td><td class="ms-rteTableOddCol-default"><span class="ms-rteFontSize-1">​Registrering, morgenbuffet&#160;og kaffe</span></td><td class="ms-rteTableEvenCol-default">​</td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default"><span class="ms-rteFontSize-1">​10&#58;00-10&#58;20</span></td><td class="ms-rteTableOddCol-default"><p><span class="ms-rteFontSize-1">Velkommen</span></p><p><span class="ms-rteFontSize-1">AB-bruk under koronapandemien​</span></p></td><td class="ms-rteTableEvenCol-default"><span class="ms-rteFontSize-1">​Jørn-Åge Longva, smittevernkoordinerende overlege</span></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default"><span class="ms-rteFontSize-1">​10&#58;20-10&#58;40</span></td><td class="ms-rteTableOddCol-default"><span class="ms-rteFontSize-1">​Regional status på antibiotikabruk</span></td><td class="ms-rteTableEvenCol-default"><span class="ms-rteFontSize-1">​Bjørn Waagsbø, overlege ved regionalt kompetansesenter i smittevern</span></td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default"><span class="ms-rteFontSize-1">​10&#58;40-11&#58;00</span></td><td class="ms-rteTableOddCol-default"><span class="ms-rteFontSize-1">​Antibiotikastyring under en pandemi</span></td><td class="ms-rteTableEvenCol-default"><span class="ms-rteFontSize-1">​Marit Teigen Hauge, LIS mikrobiologisk avd og Maria Helene Strand Bekkevold, LIS kir.avd Molde sykehus</span></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default"><span class="ms-rteFontSize-1">​11&#58;00-11&#58;20</span></td><td class="ms-rteTableOddCol-default"><span class="ms-rteFontSize-1">​Karbapenemaser </span></td><td class="ms-rteTableEvenCol-default"><span class="ms-rteFontSize-1">​Einar Nilsen, avdelingssjef for medisinsk mikrobiologi</span></td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default"><span class="ms-rteFontSize-1">​11&#58;20-11&#58;30</span></td><td class="ms-rteTableOddCol-default"><span class="ms-rteFontSize-1">​Markering av verdens antibiotikadag 18. november</span></td><td class="ms-rteTableEvenCol-default"><span class="ms-rteFontSize-1">​Jørn-Åge Longva og Kathrin Enebakk, smittevernrådgiver </span></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default"><span class="ms-rteFontSize-1">​11&#58;30-12&#58;15</span></td><td class="ms-rteTableOddCol-default"><span class="ms-rteFontSize-1">​LUNSJ</span></td><td class="ms-rteTableEvenCol-default">​</td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" rowspan="1">​<span class="ms-rteFontSize-1">12&#58;15 - 12&#58;30</span></td><td class="ms-rteTableOddCol-default" rowspan="1">​<span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteThemeForeColor-2-0" style="font-family&#58;&quot;calibri&quot;,sans-serif;">Audit av antibiotikaforskrivning – en klinisk farmasøyttjeneste etter bestilling fra sykehusavdelinger</span></td><td class="ms-rteTableEvenCol-default" rowspan="1"><span class="ms-rteFontSize-1">​Torill Kleppe</span></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default"><span class="ms-rteFontSize-1">​12&#58;30-13&#58;15</span></td><td class="ms-rteTableOddCol-default"><span class="ms-rteFontSize-1">​<span aria-hidden="true"></span>Møre og Romsdal rundt - status på arbeidet med AB-styring&#160;i de lokale teamene</span></td><td class="ms-rteTableEvenCol-default"><span class="ms-rteFontSize-1">​​<span class="ms-rteFontSize-1">Guro Skarvøy - Kr.sund</span></span><p><span class="ms-rteFontSize-1">Marit Teigen Hauge - Molde</span></p><p><span class="ms-rteFontSize-1">Helene Skjefte - Ålesund</span></p><p><span class="ms-rteFontSize-1">Frida Linnea H. Hansson - Volda <span aria-hidden="true"></span></span></p></td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default"><span class="ms-rteFontSize-1">​13&#58;15-13&#58;35</span></td><td class="ms-rteTableOddCol-default"><span class="ms-rteFontSize-1">​Antibiotikastyring&#160;i barneavdelingen </span></td><td class="ms-rteTableEvenCol-default"><p><span class="ms-rteFontSize-1">Anders Moen, seksjonsoverlege pediatri. Avdeling for barnemedisin og habilitering ved Ålesund sykehus</span></p></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" rowspan="1">​<span class="ms-rteFontSize-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">13&#58;35-13&#58;45</span></td><td class="ms-rteTableOddCol-default" rowspan="1"><span class="ms-rteFontSize-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">PAUSE </span></td><td class="ms-rteTableEvenCol-default" rowspan="1">​</td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" rowspan="1"><span class="ms-rteFontSize-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">​1345-1430</span></td><td class="ms-rteTableOddCol-default" rowspan="1"><span class="ms-rteFontSize-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">​Samling i grupper </span></td><td class="ms-rteTableEvenCol-default" rowspan="1"><span class="ms-rteFontSize-1">​Sykehusvise A-team samler seg</span></td></tr><tr class="ms-rteTableFooterRow-default"><td class="ms-rteTableFooterEvenCol-default" rowspan="1"><span class="ms-rteFontSize-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">​1430-1445</span></td><td class="ms-rteTableFooterOddCol-default" rowspan="1"><span class="ms-rteFontSize-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">​Oppsummering og avslutning</span></td><td class="ms-rteTableFooterEvenCol-default" rowspan="1"><span class="ms-rteFontSize-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">​Jørn-Åge Longva </span></td></tr></tbody></table>Farmasi;Smittevern1
Kurs i Statistisk Prosesskontroll153928017.09.2020 07:41:2341https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevanger;Namsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKurs i Statistisk Prosesskontroll4 timer<p><strong>Vil du bli god på målinger? – Lær deg mer om dataanalyse med statistisk prosesskontroll - SPC.</strong></p><p>Hensikten med kurset er å gi dere som skal og vil arbeide med forbedringsarbeid muligheten til å øke målekompetansen deres slik at dere står bedre rustet til å gjennomføre målinger i forbedringsarbeid.<br></p><p><strong>Tema&#58;</strong></p><p>Hva er statistisk prosesskontroll?</p><p>Hvordan hjelper det deg med å lære av data?</p><p>Hvordan bruke SPC-diagrammer i forbedringsarbeid?<br></p><p>Hvordan presentere data?</p><p>&#160;</p><p>Det kreves ikke forkunnskaper om SPC for å delta på dette, men det er en fordel å lese seg litt opp på&#160;SPC&#160;i forkant&#58;</p><p><a href="https&#58;//www.helsebiblioteket.no/kvalitetsforbedring/kvalitetsmaling/statistisk-prosesskontroll">https&#58;//www.helsebiblioteket.no/kvalitetsforbedring/kvalitetsmaling/statistisk-prosesskontroll</a> </p><p>Forbedringsguiden s 19 – 21. </p><p>Deltakere må ha med seg bærbar pc med dataprogrammet&#58; Epidata Analysis 2.2 installert. Programmet bestilles gjennom IAM.</p><p>Kursholdere er Torstein Rønningen og Åse Mette Haldorse<br></p>2
Selvmordsrisikovurdering DPS Molde8832914.09.2020 12:00:581348https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMoldetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSelvmordsrisikovurdering DPS Molde1 dag<p>​Etter gjennomført kurs vil man ha oversikt over statistiske risikofaktorer for selvmord, kjenne til aspekter ved kontaktetablering, spesifikke utfordringer i forhold til vurdering av noen grupper, vite hva som skal journalføres og ha økt kunnskap om vurdering av kronisk selvmordsatferd. Det vil også være eksempel gjennom kasus.</p><p>Siste timen blir brukt til gjennomgang av tvangsparagrafene i Lov om psykisk helsevern. Denne er obligatorisk for nye LIS, men alle er velkommen til å delta.</p><p>Det blir&#160;servert lunsj</p>Psykiatri7
ABCDE – NEWS2 – ISBAR - MIT148598214.09.2020 13:49:20130https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-EksternVideoABCDE – NEWS2 – ISBAR - MIT39 minutter <p>For å unngå akutt kritisk sykdom og eventuell død, er det viktig med tidlig oppdagelse og rask respons av forverret klinisk tilstand.<br>Det er viktige læringsmål at helsepersonell kan&#58;</p><p>1.&#160;&#160;&#160; Monitorere pasientenes vitale funksjoner.</p><p>2.&#160;&#160;&#160; Gjenkjenne forverret tilstand og gi nødvendig respons. </p><p> 3.&#160;&#160;&#160; Rutiner som sikrer tydelig kommunikasjon og rask hjelp ved mistanke om en forverret tilstand.</p><p>Kurset er utviklet av Helse Møre og Romsdal.<br></p>0
Fosterdiagnostikk153672517.09.2020 10:09:28876https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromFosterdiagnostikk2 dager<p>Fosterdiagnostikk eller prenatal diagnostikk er undersøkelser som tar sikte på å vise om et&#160;<a href="https&#58;//sml.snl.no/foster"><span style="text-decoration&#58;underline;">foster</span></a>&#160;har, eller senere vil utvikle, en alvorlig defekt,&#160;<a href="https&#58;//sml.snl.no/misdannelse"><span style="text-decoration&#58;underline;">misdannelse</span></a>&#160;eller sykdom.</p>Fødselshjelp;Lovverk;Laboratoriemedisin2
Pedagogikk og kommunikasjon for LiS 18804505.05.2020 08:38:263121https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMolde;Kristiansund;Ålesund;Voldatext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPedagogikk og kommunikasjon for LiS 11 dag<h3>​Bakgrunn</h3><p><span class="ms-rteThemeForeColor-6-0"><a href="https&#58;//lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-08-1482?q=spesialistforskriften"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger(spesialistforskriften)</font></span></a>&#160;legg føringar&#160; for innhaldet i utdanning. Dette omhandlar både kliniske læringsmål(KLM) og læringsmål knytt til felles kompetansemodular(FKM). Læringsaktivitetar skal bidra til dokumentasjon av gjennomført utdanning. I dette kurset vil omhandle tema knytt til kommunikasjon og pedagogikk og er ein obligatorisk læringsaktivitet knytt til LiS 1 utdanninga i HMR HF.</span></p><h3>Målgruppe</h3><p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">LiS 1 legar i Helse Møre og Romsdal HF</span></p><h3>Læringsmål</h3><h4><strong>Kommunikasjon</strong></h4><p><span class="ms-rteThemeForeColor-6-0">LM<span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">-14&#160;God kommunikasjon og </span><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"></span><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">grunnleggende kommunikasjonsteori. Ha kunnskap om betydningen av god kommunikasjon og kjennskap til grunnleggende kommunikasjonsteori.</span><br class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">LM-15 Bruke kommunikasjon for presis diagnostikk. Kunne bruke kommunikasjon effektivt for å innhente og forstå pasientens perspektiver som grunnlag for presis diagnostikk. </span><br class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">LM-16 Formidle relevant informasjon til en tredjeperson. Kunne kommunisere med andre slik at det styrker deres muligheter til å formidle relevant informasjon til en tredjeperson (pasient, annet helsepersonell osv.).</span><br class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">LM-17 Grunnleggende prinsippene for veiledning og supervisjon. Kjenne til de grunnleggende prinsippene for veiledning og supervisjon, og kunne reflektere over å være i en læringsprosess gjennom veiledning og supervisjon.</span><br class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Lm-18 Styrker og svakheter i egne kommunikasjonsferdigheter. Kjenne styrker og svakheter i egne kommunikasjonsferdigheter og vite hvordan man kan få tilbakemeldinger og oppdatere sine ferdigheter.</span></span></p><h3><span aria-hidden="true"></span><span aria-hidden="true"></span>Forarbeid 1 - kommunikasjon (muntlig)&#58;</h3><p>Førebu case frå eigen praksis der du har reflektert over eigen kommunikasjon overfor pasientar/ pårørande eller overfor kollegaer. Før kurset bes kvar enkelt deltaker om å forberede muntlig ei problemstilling der ein pasient får ein «ubehagelig» medisinsk behandling/diagnostikk (for eksempel &#160;venepunksjon, spinalpunksjon, gastroskopi, koloskopi , lokalbedøvelse i huden). Gjerne kom med konkrete ord hvordan pasienten og legen uttalar seg.</p><p>Før kursstart bes hver enkelt deltaker om å forberede <em>enten en case eller en konkret problemstilling</em> som gjelder opplæring av pasienter og/eller pårørende. Denne skal fremføres muntlig, men det kan være en fordel at den er skrevet ned for deltakerens egen del. </p><h4><strong>Pedagogikk</strong></h4><h4>Pasient- og brukermedvirkning</h4><h4><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2 ms-rteThemeForeColor-2-0">LM-48 Kunne involvere pasienter, pårørende, brukerrepresentanter og framtidige brukere som aktive parnere på det nivå partnerne selv ønsker i et likeverdig samarbeid for å ivareta brukermedvirkning på individnivå.</span></span></h4><h4>Pasient- og pårørendeopplæring</h4><p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">LM-52 Ha kunnskap om hva pasientopplæring betyr for behandlingskvalitet.<br>LM-53 Kunne identifisere og konkretisere individuelle behov for opplæring og legge til rette for læring og mestring.<br>LM-54 Ha kunnskap om metoder og pedagogiske prinsipper for å planlegge, gjennomføre og evaluere opplæring av pasienter og pårørende i samhandling med relevante profesjonsgrupper. </span></p><h4>Samhandling</h4><p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">LM-56 Kunne samhandle i tverrfaglige team slik at det blir et likeverdig samarbeid, hvor hele teamets kompetanse brukes optimalt, og kunne benytte samarbeidet til å lære av de andre medlemmenes kompetanse.</span></p><h3>Forkunnskapar</h3><p>Gjennomført e-læringar&#58;</p><p><a href="/Sider/Helsepedagogikk-–-helsefremming.aspx">Helsepedagogikk - helsefremming</a></p><p><a href="/Sider/Helsepedagogikk-–-pedagogikk.aspx">Helsepedagogikk - pedagogikk</a></p><h3>Forarbeid 2 - pedagogikk (muntleg) </h3><h4>Alternativ a&#58; Case</h4><p>Med «case» meiner vi her ein reell eller tenkt situasjon for ein enkelt pasient eller pårørande der du beskriver vedkommende sin situasjon helsemessig og sosialt, og ønsker å diskutere med LIS-gruppa og kursledere om det er nokre opplæringstilbud som kan være til nytte for denne personen. Gjer gjerne ein forundersøkelse om det finnes opplæringstilbud i helseforetaket som er relevante for pasienten eller pasientgruppen i casen din (<a href="https&#58;//helse-mr.no/behandlinger/pasient-og-parorandeopplering">https&#58;//helse-mr.no/behandlinger/pasient-og-parorandeopplering</a>). Det bør inngå i diskusjonen kva slags øvrig oppfølging som er ønskelig mht konsultasjonar, behandling med meir frå spesialisthelsetjenesten og/eller kommunehelsetjenesten. </p><p>Dersom du brukar ein reell case må det anonymiseres ved å benytte ikke-reelle navn, bosted og andre detaljer som kan gjere det lett å identifisere den omtalte personen. </p><h4>Alternativ b&#58; Problemstilling</h4><p>Med «problemstilling» meiner vi her eit tema som kan være aktuelt for læring og mestring. For eksempel kan du presentere forbedringsidear mht eit opplæringstilbud som du har deltatt i, forslag til nye tiltak i en avdeling eller kommune som du har fått kjennskap til som kan bidra til eit bedre helhetlig tilbud for pasientane eller dei pårørende der etc. </p><h4>Brukermedvirkning, metoder med mer</h4><p>I forbindelse med beskrivelsen av casen eller problemstillingen bør du ha tenkt gjennom korleis brukermedvirkning for den enkelte pasient og/eller pårørende kan ivaretas, eller korleis man kan få til god brukermedvirkning i utvikling av opplæringstiltak. Vurder også gjerne korleis undervisningstilbuda bør legges til rette for å være relevante, tilgjengelige og ha god kvalitet. </p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span aria-hidden="true"></span><span aria-hidden="true"></span><a href="https&#58;//helsedirektoratet.no/leringsmal-i-felles-kompetansemoduler-del-1-3-spesialistutdanning-for-leger#pasient--og-brukermedvirkning-%e2%80%93-fkm"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">Lenke til utfyllande beskrivingar - Helsedirektoratet</font></span></a><span aria-hidden="true"></span></span></p><h3>Innhaldet</h3><p><span class="ms-rteThemeForeColor-6-0">Kurset vert todelt under følgande overskrifter&#58;</span></p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-6-0">1. Kommunikasjon i behandlingsrelasjon og mellom helsepersonell</span></p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-6-0">2. Pedagogikk i pasient- og pårørandeopplæring</span></p><h3>Praktisk</h3><p>Kurset vert arrangert ved alle fire sjukehus og ein kan delta der det passar best i arbeidsplanen, men ein bør forstrinnsvis delta ved eigen tenstestad.</p><p><strong>Ta med mat og drikke etter eige behov.</strong></p><p><strong>Fagleg ansvar&#58;</strong></p><p>Stephan Karl Otto Rossner, anestesioverlege Klinikk for akuttbehandling</p><p>Torild Kvisvik og Espen Ervik, Lærings- og meistringssenteret/ Fagavdelinga&#160;Helse Møre og Romsdal HF</p>Pasienter og pårørende3
Miniseminar for barneansvarlige i psykisk helsevern141765818.09.2020 13:10:34162https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxskypetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromMiniseminar for barneansvarlige i psykisk helsevern1,5 time<p><strong class="ms-rteFontSize-3">«Barnesamtaler med og uten Skype – hva hindrer oss, hva hjelper oss å gjennomføre?»</strong></p><p>v/ overlege i psykiatri Andreas Jarlalein Knutsen og psykiatrisk sykepleier/barneansvarlig Nina Lien Osen, begge fra Akuttseksjonen Østmarka.</p><p>Påfølgende diskusjon med deltakerne</p><p>Påmelding&#160;<strong>innen onsdag 23.09.20</strong></p><p>Husk å søk din leder om permisjon og be om at rom med nødvendig utstyr stilles til disposisjon</p><p><strong class="ms-rteFontSize-4"><a href="https&#58;//lync.helse-midt.no/stolav/meet/ann-torunn.andersen.austegard/4R4GRLQY"><span style="text-decoration&#58;underline;">Bli med i Skype-møte&#160;</span></a>&#160;&#160;&#160;&#160;</strong></p><p><strong></strong>&#160;</p><p><strong><img alt="Barneansvarlig.png" src="/PublishingImages/Sider/Nettverkssamling-for-barneansvarlige-Psykisk-Helsevern/Barneansvarlig.png" style="margin&#58;5px;" /></strong></p><p><strong>Barneansvarlig</strong>&#58; </p><p><span style="font-family&#58;&quot;times new roman&quot;, serif;">Koordinerer og fremmer arbeidet i egen enhet<br><span style="font-family&#58;&quot;times new roman&quot;, serif;">Informerer og veileder kolleger uten å overta ansvar<br><span style="font-family&#58;&quot;times new roman&quot;, serif;">Har oversikt over aktuelle tilbud og hjelpeinstanser internt og eksternt<br><span style="font-family&#58;&quot;times new roman&quot;, serif;">Har god kunnskap om barn som pårørendes situasjon og behov<br><span style="font-family&#58;&quot;times new roman&quot;, serif;font-size&#58;12pt;">Har god kunnskap om kommunikasjon med barn</span></span></span></span></span></p><p><span style="font-family&#58;&quot;times new roman&quot;, serif;font-size&#58;12pt;"><a href="http&#58;//eqsstolav/cgi-bin/document.pl?pid=stolav&amp;DocumentID=30469&amp;UnitID=233"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">Se EQS prosedyre for mer info</font></span></a>.<span aria-hidden="true"></span></span></p>Barn0
Cytostatikabehandling8697911.09.2020 08:28:582485https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxSkypetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromCytostatikabehandling2 dager<p>Kurset er &#160;kompetansegivende for sykepleiere som skal administrere cytostatika. Etter gjennomført kurs skal sykepleier kunne</p><p>- tilberede og administrere cytostatika og håndtere cytostatikaavfall på en forsvarlig, forskriftsmessig måte<br>-&#160; ta medansvar for å gi pasient og pårørende nødvendig informasjon før, under og etter behandling</p><p>- anvende oppdatert kunnskap og observere, forebygge og lindre pasientens bivirkninger og reaksjoner under og etter behandling</p><p>- bidra til å motivere og støtte pasienten gjennom behandlingsforløpet</p><p><span class="ms-rteBackColor-4"><strong>NB! HØSTEN&#160;2020 (12. og 13.&#160;november) &#160;VIL KURSET&#160;GJENNOMFØRES ELEKTRONISK&#160; via SKYPE</strong></span></p><p>For å få godkjent kurs, er det obligatorisk oppmøte begge dager og en to timers prøve må være bestått før kursbevis sendes pr epost.&#160;&#160;Prøven gjennomføres uten hjelpemidler.<br>For å administrere cytostatika i spesialisthelsetjenesten må sykepleier i tillegg&#160;dokumentere 10 administrerte cytostatikakurer under veiledning av sykepleier med kompetanse. </p><p><span style="color&#58;black;font-family&#58;&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size&#58;10.5pt;">Kurset er godkjent av NSF som meritterende til klinisk spesialist med totalt <span style="text-decoration&#58;underline;">12</span> timer</span></p><p>Ansatte i kommunehelsetjenesten melder seg på via følgende lenke&#58; </p><table width="100%" class="ms-rteTable-default" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;50%;"> <span style="text-decoration&#58;underline;"></span><font color="#0563c1"></font><font face="Calibri"></font><font size="3"></font><font color="#000000"></font><font face="Times New Roman"></font><p>&#160;</p><p>&#160;</p></td><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;50%;">&#160;</td></tr></tbody></table><p><br></p><p><u></u><font color="#0b0815"></font>Deltakere fra kommunehelsetjenesten må betale en kurspris på kr 1000,-</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p>Medisin;Sykepleie1
K2, LMF – MDG og regneark Windshuttle152961710.09.2020 07:40:429https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxSkypetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromK2, LMF – MDG og regneark Windshuttle5 timer<p>​Kursing i Masterdata Governance (MDG) for opprettelse/endring av materialer og utfylling av skjema for bruk til opprettelse/endring av ferdigvarer og lokale varer. Dette kurset omfatter enkeltendringer/masseendringer for opprettelse og vedlikehold av materialer i SAP for regionale superbrukere i Sykehusapotekene.&#160;<br></p>Farmasi;IKT0
Gruppeveiledning FKM LIS2-3 temaområde 475545604.06.2020 11:45:06261https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevanger;Namsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGruppeveiledning FKM LIS2-3 temaområde 43 timer<p>​<strong>Felles kompetansemoduler (FKM) består av et sett av læringsmål,</strong></p><p><strong>som strekker seg gjennom hele utdanningsforløpet til den enkelte lege i spesialisering (LIS). </strong></p><p><strong>Læringsmålene dekker et grunnleggende sett av kompetanser alle leger må ha for å fungere optimalt i legerollen. </strong></p><p><span style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Denne gruppeveiledningen utdyper LM i temaområde 4;</strong></span><br>Lovverk (FKM LM46-47) <br>Systemforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse (FKM LM70-7</p><div></div><div><div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><font class="ms-rteThemeForeColor-2-0" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;color&#58;#444444;box-sizing&#58;border-box;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;">LIS-lege ansatt i Levanger, melder seg på i Levanger</strong></font></div><div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><font class="ms-rteThemeForeColor-2-0" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;color&#58;#444444;box-sizing&#58;border-box;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;">LIS-lege ansatt i Namsos, melder seg på i Namsos</strong></font><br></div></div>Medisin2
Pediatri kurs 5 - Hematologi og onkologi - 2021152791109.09.2020 10:59:2242https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPediatri kurs 5 - Hematologi og onkologi - 20215 dager<p>​Nasjonalt kurs, anbefalt for leger i spesialisering i Barnesykdommer</p><p>For LiS i gammel ordning er halve kurset tellende med 18 timer, for en hel uke er dette tellende med 36 timer&#58;</p><ul><li>Hematologi - 18 timer</li><li>Onkologi - 18 timer</li><li>Hematologi og onkologi - 36 timer</li></ul><p>Kurset går over 5 dager, kursavgift 7000,- for hel uke, 3500,- for halv uke (det tas forbehold om indeksregulering).</p><p>Lenke til utlysning&#58;</p>3
K2, LMF - SAP Salg grunnkurs151724002.09.2020 10:46:0529https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMolde;Ålesund;Levanger;Trondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromK2, LMF - SAP Salg grunnkurs1 dag<p>Deltagere skal på dette kurset lære om hovedprosessen salg inkludert vareplukk med FIORI.</p><p>Kurset skal gi en kjennskap og forståelse av SAP begreper, transaksjonskoder og prosesser som er relevante innen salg og vareplukk. <br></p><p>Kursdeltagerne vil etter kurset ha fått en dypere forståelse av delprosesser som salg via salgsdokument, dette inkluderer&#58;</p><ul><li>Oppretting av manuell salgsordre for ferdigvarer eller varer som krever produksjon</li><li>Mottak og oppfølging av salgsordre fra randsystem som Delta og Cytodose</li><li>Retur fra kunde (med og uten vare)</li><li>Avvikshåndtering ved varesalg<br></li></ul><p>I tillegg gis det er kort innføring i flyten for fakturering, innføring i viktige masterdata for salg rapporter.</p><p>Etter endt kurs skal kursdeltager kunne gjennomføre arbeidsoppgavene sine innenfor vare- og tjeneste-salg til konserninterne kunder i Helse Midt-Norge og vareplukk med FIORI. I tillegg skal kursdeltageren har forståelse for hvordan fakturering skjer. &#160;</p>Farmasi;IKT6
K2, LMF - SAP Produsentkurs151860803.09.2020 07:19:2223https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMolde;Ålesund;Kristiansund;Levanger;Trondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromK2, LMF - SAP Produsentkurs3 timer<p>Deltagere skal på dette kurset lære om hovedprosess produksjon, med fokus på bekreftelse av ferdig produsert vare.<br></p><p>Kurset skal gi en kjennskap og forståelse av SAP begrep, transaksjonskoder innen delprosessene plukk og produksjon knyttet til hovedprosessen produksjon. Kursdeltagere som har deltatt på Produksjon-Grunnkurs trenger ikke delta på dette kurset<br></p><p>Læringsmål&#58;&#160;<br>Alle kursdeltagerne skal kjennskap til hele prosessen produksjon.<br></p><p>Kursdeltagerne vil etter kurset ha fått en dypere forståelse av delprosessene <em>Plukk</em> og <em>Bekrefte produksjon</em> og varebevegelser ved bekreftelse.<br></p><p>Etter endt kurs skal kursdeltager kunne gjennomføre arbeidsoppgavene sine innenfor produksjon etter riktig prosess.<br></p>Farmasi;IKT4
K2, LMF - SAP Produksjon fordypning masterdata151749308.09.2020 12:29:2921https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMolde;Ålesund;Levanger;Trondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromK2, LMF - SAP Produksjon fordypning masterdata1 dag<p>Deltagere skal på dette kurset få en fordypning av masterdata innenfor produksjon og forvaltning av disse.</p><p>Kurset skal gi en dypere forståelse av SAP begrep innenfor masterdata - produksjon, transaksjonskoder og delprosesser knyttet til forvaltning av masterdata.<br></p><p>Læringsmål&#58;<br>Alle kursdeltagerne skal ha en inngående forståelse innenfor hele prosessen produksjon og delprosessen masterdata - produksjon.</p><p>Kursdeltagerne vil etter kurset ha fått en dypere forståelse av delprosesser som opprettelse av masterdata for produksjon, endringer i masterdata for produksjon og generell forvaltning av disse. Deltagerne vil også ha en forståelse for hvilke masterdata som forvaltes av sentral forvaltning og hvilke masterdata som forvaltes på apoteknivå.</p><p><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#444444;text-transform&#58;none;line-height&#58;107%;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;11pt;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;">Etter endt kurs skal kursdeltager kunne gjennomføre arbeidsoppgavene sine innenfor forvaltning av masterdata etter riktig prosess, følge opp og behandle avvik</span><span style="text-align&#58;left;color&#58;#444444;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;,sans-serif;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;cursor&#58;text;orphans&#58;2;float&#58;none;">.</span><br></p>Farmasi;IKT2
K2, LMF - SAP Lager, Komplett kurs145554308.09.2020 07:22:2457https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMolde;Ålesund;Levanger;Trondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromK2, LMF - SAP Lager, Komplett kurs2 dager<p>Deltagere skal på dette kurset lære om hovedprosess Lager.&#160;<br>Kurset skal gi en kjennskap og forståelse av SAP begrep, transaksjonskoder og delprosesser knyttet til lager.<br></p> Farmasi;IKT2
SAP Introduksjonskurs151425702.09.2020 10:46:3283https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxSkypetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSAP Introduksjonskurs3 timer<p>Introduksjonskurs i SAP hvor man går gjennom innlogging og navigering, organisasjonsstrukturen i SAP, samt grunnleggende informasjon om masterdata.<br></p> Farmasi;IKT6
K2, LMF - SAP Innkjøpskurs151764608.09.2020 08:46:5631https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMolde;Ålesund;Levanger;Trondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromK2, LMF - SAP Innkjøpskurs9 timer<p>Deltagere skal på dette kurset skal få en fordypning i innkjøpsprosessen. Kurset skal gi kjennskap og forståelse av SAP begrep, masterdata innenfor innkjøp, transaksjonskoder og delprosesser knyttet til hovedprosessen «innkjøp».</p><p>Læringsmål&#58;&#160;<br>Alle kursdeltagerne skal ha en inngående forståelse av hele prosessen innkjøp, dette inkluderer rekvisisjoner, innkjøp, oppfølging av ordre og forsyningsregister.</p><p>Hovedprosess Innkjøp vil splittes i flere delprosesser.</p><p>Kursdeltagerne vil etter kurset ha fått en dypere forståelse av delprosesser som rekvisisjoner, innkjøpsordre, oppfølging av innkjøpsordre og forsyningskilder.</p><p>Etter endt kurs skal kursdeltager kunne gjennomføre arbeidsoppgavene sine innenfor operativt innkjøp etter riktig prosess, følge opp og behandle avvik samt ha inngående forståelse for relevante masterdata.<br></p> Farmasi;IKT2
K2, LMF - SAP Produksjon grunnkurs151770708.09.2020 12:31:5424https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMolde;Ålesund;Levanger;Trondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromK2, LMF - SAP Produksjon grunnkurs3 dager<p>​Læringsmål&#58;&#160;<br>Alle kursdeltagerne skal ha en overordnet forståelse av hele prosessen produksjon. Hovedprosess produksjon vil splittes i flere delprosesser.</p><p>Kursdeltagerne vil etter kurset ha fått en dypere forståelse av delprosesser som opprettelse av salgsordre med tilhørende produksjonsordre, produksjonsprosessen, sluttkontroll og avvikshåndtering.</p><p>I tillegg vil det gis en kort innføring i masterdata for produksjon og produksjonsplanlegging.</p> <span style="line-height&#58;107%;font-family&#58;&quot;calibri&quot;,sans-serif;font-size&#58;11pt;">Etter endt kurs skal kursdeltager kunne gjennomføre arbeidsoppgavene sine innenfor produksjon etter riktig prosess, følge opp og behandle avvik.</span><br>Farmasi;IKT2
K2, LMF - SAP Salg fordypning151872008.09.2020 12:27:4130https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMolde;Ålesund;Levanger;Trondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromK2, LMF - SAP Salg fordypning3,5 timer<p>​Deltagere skal på dette kurset skal få en fordypning i salgsprosessen ut over grunnkurset. </p><p>Kurset skal gi en dypere kjennskap og forståelse av SAP begrep, masterdata innenfor salg, transaksjonskoder og delprosesser knyttet til hovedprosessen «salg og fakturering».</p><p>Læringsmål&#58;&#160;<br>Alle kursdeltagerne skal ha en inngående forståelse av hele prosessen salg og fakturering, dette inkluderer vareplukk med FIORI og oppfølging av FMD.</p><p>Kursdeltagerne vil etter kurset ha fått en dypere forståelse av delprosesser som salg via salgsdokument, oppfølging av fakturer, masterdata salg, avvikshåndtering, retur fra kunde.</p><p><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#444444;text-transform&#58;none;line-height&#58;107%;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;11pt;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;">Etter endt kurs skal kursdeltager kunne gjennomføre arbeidsoppgavene sine innenfor salg og fakturering etter riktig prosess, følge opp og behandle avvik samt ha inngående forståelse for relevante masterdata innenfor salg</span><span style="text-align&#58;left;color&#58;#444444;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;,sans-serif;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;cursor&#58;text;orphans&#58;2;float&#58;none;">.</span><br></p>Farmasi;IKT3
K2, LMF - SAP Lager, Enklere kurs145580208.09.2020 07:24:2728https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMolde;Ålesund;Levanger;Trondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromK2, LMF - SAP Lager, Enklere kurs1 dag<p>Deltagere skal på dette kurset lære deler av lagerprosessen, slik at de får utført sine oppgaver i forbindelse med varetelling, varemottak, kassasjon og vareuttak. </p><p>Kurset skal gi en kjennskap og forståelse av SAP begrep, transaksjonskoder og delprosesser knyttet til lager.<br></p>Farmasi;IKT6
K2, LMF - SAP Behovsplanlegging151730902.09.2020 10:57:5420https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMolde;Ålesund;Levanger;Trondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromK2, LMF - SAP Behovsplanlegging9 timer<p>Deltagere skal på dette kurset skal få en fordypning i Behovsplanlegginsprosessen. </p><p>Kurset skal gi kjennskap og forståelse av SAP begrep, masterdata innenfor behovsplanlegging, transaksjonskoder og delprosesser knyttet til hovedprosessen «innkjøp».</p><p>Læringsmål&#58;<br>Alle kursdeltagerne skal ha en inngående forståelse av hele prosessen innkjøp, dette inkluderer rekvisisjoner, innkjøp, oppfølging av ordre, forsyningsregister og behovsplanlegging.</p><p>Hovedprosess Innkjøp vil splittes i flere delprosesser.</p><p>Kursdeltagerne vil etter kurset ha fått en dypere forståelse av delprosesser som MRP, Prognoser, rekvisisjoner, innkjøpsordre, oppfølging av innkjøpsordre og forsyningskilder.</p> <span style="line-height&#58;107%;font-family&#58;&quot;calibri&quot;,sans-serif;font-size&#58;11pt;">Etter endt kurs skal kursdeltager kunne gjennomføre arbeidsoppgavene sine innenfor behovsplanlegging etter riktig prosess, følge opp og behandle avvik samt ha inngående forståelse for relevante masterdata</span>.<br>Farmasi;IKT2
K2, LMF - SAP BD Rowa151723902.09.2020 11:58:3360https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMolde;Ålesund;Levangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromK2, LMF - SAP BD Rowa1 dag<p>Deltagere skal på dette kurset lære om endringer i håndtering av BD Rowa. Kurset skal gi en kjennskap og forståelse av lagerstruktur, masterdata, transaksjonskoder, feilsøk og integrasjon mot SAP i alle delprosesser som involverer BD Rowa (innkjøp, lager, salg).<br></p><p>Læringsmål&#58;<br>Alle kursdeltagerne skal ha en overordnet forståelse for håndtering av BD Rowa og integrasjonen mot SAP.</p><p>Kursdeltagerne vil etter kurset ha fått en dypere forståelse av delprosesser som masterdata material, varemottak, lagertelling, vareuttak og vareplukk.</p> <span style="line-height&#58;107%;font-family&#58;&quot;calibri&quot;,sans-serif;font-size&#58;11pt;">Etter endt kurs skal kursdeltager kunne gjennomføre arbeidsoppgavene sine som involverer håndtering av BD Rowa.</span><br>Farmasi;IKT1