Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Kurskatalogen

  • Tittel Kurskatalogen

 

 

Opplæring av legar i samband med pandemiberedskap COVID-19 Kurveføring Medisinsk avdeling Ålesund 124423231.03.2020 08:07:05147https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromOpplæring av legar i samband med pandemiberedskap COVID-19 Kurveføring Medisinsk avdeling Ålesund1 time<p>​Introduksjon til Kurveføring Medisinsk avdeling Ålesund. <br></p>Medisin2
Opplæring av legar i samband med pandemiberedskap COVID-19124335131.03.2020 08:47:44429https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxSKYPEtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromOpplæring av legar i samband med pandemiberedskap COVID-191 dag<p>Opplæring for legar som kan bli omdisponert til teneste i Medisinsk avdeling Ålesund i samband med beredskap COVID-19. Kurset vil bli gjennomført fleire gongar.<br></p><p><br></p><p><strong>&#160;SKYPE-lenke</strong><br></p><p><strong>&#160;</strong><a href="https&#58;//lync.helse-midt.no/helse-mr/meet/jan.ove.gravdal/N8BPSFH7"><strong>Bli med i Skype-møte </strong></a><strong>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</strong><br></p><p><br></p><table width="100%" class="ms-rteTable-default" cellspacing="0"><tbody><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width&#58;33.33%;"><div><strong>TID</strong></div></td><td class="ms-rteTableOddCol-default" style="width&#58;33.33%;"><strong>TEMA</strong></td><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width&#58;33.33%;"><strong>ANSV</strong></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">09.00 – 09.30</td><td class="ms-rteTableOddCol-default">COVID-19&#58; sykdommen og behandlingsalgoritme</td><td class="ms-rteTableEvenCol-default">Helene Skjefte</td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">09.30 – 09.45 </td><td class="ms-rteTableOddCol-default">PAUSE</td><td class="ms-rteTableEvenCol-default">&#160;</td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">09.45 – 10.30</td><td class="ms-rteTableOddCol-default">Akutt koronarsyndrom, hjertesviktbehandling</td><td class="ms-rteTableEvenCol-default">Signe Aasen</td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">10.30-10.45</td><td class="ms-rteTableOddCol-default">PAUSE</td><td class="ms-rteTableEvenCol-default">&#160;</td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">10.45- 11.30</td><td class="ms-rteTableOddCol-default">Hjerneslag i akuttfasen, VTE</td><td class="ms-rteTableEvenCol-default">Helene Holmemo</td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">11.30 – 12.15</td><td class="ms-rteTableOddCol-default">LUNSJ</td><td class="ms-rteTableEvenCol-default">&#160;</td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">12.15 – 13.15</td><td class="ms-rteTableOddCol-default">Basalt håndtering av pasienter med nyresvikt, tolking av blodgass, KOLS ex</td><td class="ms-rteTableEvenCol-default">Signe Aasen</td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">13.15 – 13.30</td><td class="ms-rteTableOddCol-default">PAUSE</td><td class="ms-rteTableEvenCol-default">&#160;</td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">13.30 – 14.15</td><td class="ms-rteTableOddCol-default">Infeksjoner, nøytropen feber og sepsis, GI blødning , akutt forverring av kolitt</td><td class="ms-rteTableEvenCol-default">Helene Holmemo</td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">14.15 – 14.30</td><td class="ms-rteTableOddCol-default">PAUSE</td><td class="ms-rteTableEvenCol-default">&#160;</td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">&#160;</td><td class="ms-rteTableOddCol-default"><em>Parallelle sesjoner&#58;</em></td><td class="ms-rteTableEvenCol-default">&#160;</td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default"><span class="ms-rteForeColor-2"><strong>14.30- 15.30</strong><br></span></td><td class="ms-rteTableOddCol-default"><span class="ms-rteForeColor-2"><strong>Blodgassertifisering</strong></span></td><td class="ms-rteTableEvenCol-default"><span class="ms-rteForeColor-2"><strong>Lab. personell (Klasserom&#160; Med ekspedisjon. Maks 5 deltakere. Egen påmelding)</strong></span></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default"><span class="ms-rteForeColor-2"><strong>14.30- 15.30</strong><br></span></td><td class="ms-rteTableOddCol-default"><span class="ms-rteForeColor-2"><strong>Kurveføring medisinsk avd</strong></span></td><td class="ms-rteTableEvenCol-default"><div><span class="ms-rteForeColor-2"><strong>Signe Aasen og H<span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#ff0000;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;bold;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;float&#58;none;"></span><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#ff0000;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;bold;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;float&#58;none;">elene Holmemo</span> (Møterom 323 +324) 2 grupper a 5 deltakere.</strong></span><span class="ms-rteForeColor-2"><strong><span style="text-align&#58;left;color&#58;#ff0000;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;,sans-serif;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;bold;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;"><br></span></strong></span></div><div><span class="ms-rteForeColor-2"><strong><span style="text-align&#58;left;color&#58;#ff0000;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;,sans-serif;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;bold;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;"><br></span></strong></span></div></td></tr></tbody></table><p>​<br></p>Medisin2
Psykososial støtte for helsearbeidere under pandemi127722331.03.2020 07:37:36https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxAnnettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPsykososial støtte for helsearbeidere under pandemi45 minutter<h3>​Formål<br></h3><p><span style="font-family&#58;&quot;calibri&quot;,sans-serif;font-size&#58;12pt;">Kurset er rettet mot ledere som ønsker mer kunnskap om hva de bør være spesielt oppmerksomme på som personalansvarlig for helsepersonell under en pandemi, og hvordan de på best mulig måte kan legge til rette for psykososial støtte for sine ansatte.&#160;</span></p><h3>Beskrivelse<br></h3><p><span class="ms-rteFontSize-3" style="font-family&#58;&quot;calibri&quot;,sans-serif;">Kursarrangement vil foregå på Skype.&#160;<br></span></p><span class="ms-rteFontSize-3" id="ms-rterangepaste-start" aria-hidden="true"></span><p style="margin&#58;0px;"><span class="ms-rteFontSize-3"><span style="margin&#58;0px;color&#58;black;">Kurset vil bli innledet med </span><span style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="calibri">en 10-15 min lang presentasjon om</font></span></span></p><p style="margin&#58;0px;"><span class="ms-rteFontSize-3"><span style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="calibri"> <strong>«Pandemi - belastning på helsearbeidere». </strong>Etter dette vil vi åpne opp for dialog og erfaringsutveksling mellom deltakerne på kurset. Varighet på kurset er </font><span style="margin&#58;0px;color&#58;black;">ca. </span><font color="#000000" face="calibri">45 min</font><span style="margin&#58;0px;color&#58;black;">.</span></span></span></p><p style="margin&#58;0px;"><span class="ms-rteFontSize-3" style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="calibri">&#160;</font></span></p><p style="margin&#58;0px;"><font class="ms-rteFontSize-3" face="calibri"><font color="#000000"><span style="margin&#58;0px;">Dersom du har noen spesielle problemstillinger innenfor temaet så ønsker vi at disse blir sendt til Anne Merete Smørdal i forkant av kurset, </span><a><span class="ms-rteFontSize-3" style="margin&#58;0px;">Anne.Merete.Borvik.Smordal@helse-mr.no</span></a><span style="margin&#58;0px;">. </span></font></font></p><span class="ms-rteFontSize-3"> </span><font class="ms-rteFontSize-3" face="calibri"></font><font class="ms-rteFontSize-3"></font><font class="ms-rteFontSize-3" color="#000000"></font><font class="ms-rteFontSize-3" face="Times New Roman"></font><span class="ms-rteFontSize-3" id="ms-rterangepaste-end" aria-hidden="true"></span><p><br></p><p><span style="text-decoration&#58;underline;"><span style="color&#58;#0066cc;font-size&#58;14pt;"></span></span><a href="https&#58;//lync.helse-midt.no/helse-mr/meet/trond.erik.overland/P6F4LG18"><span style="font-size&#58;14pt;">KLIKK HER FOR Å DELTA PÅ ARRANGEMENT </span></a><span style="font-size&#58;14pt;"><a name="OutSharedNoteLink"><span>&#160;</span></a></span></p><p><br></p>HMS2
Norsk Pandemiregister (Covid-19)127541931.03.2020 13:31:24https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-EksternNettbasertNorsk Pandemiregister (Covid-19)15 minutter<p>Kurset er utviklet av Eirik Alnes Buanes (Norsk Intensivregister) og Stefanie Erhard-Midttun (SmerteReg), i samarbeid med Team for digital læring (Helse Vest).<br></p><p>Tema i kurset er&#58;<br></p><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-1" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#000000;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;float&#58;none;"> </span><p></p><ul><li><p>Hva er Norsk Pandemiregister (Covid-19)?<br></p></li><li><p>Hvordan få tilgang?</p></li><li><p>Hvordan registrere pasientdata i registeret?</p></li><li><p>Hvordan opprette og fylle ut utskrivningsskjema?</p></li></ul><div><p>Husk&#58; Trykk &quot;Fullfør kurs&quot; når du har gjennomført kurset og forstått innholdet.</p></div>IKT;Beredskap;Kvalitet og sikkerheit0
Smitterenhold84969130.03.2020 08:45:371211https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSmitterenhold1,5 time<p>​Kurset gir en teoretisk gjennomgang i smitterenhold.<br></p>4
Renhold av pasientrom og våtrom8808030.03.2020 08:09:14241https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromRenhold av pasientrom og våtrom1,5 time<p><a href="http&#58;//eqsstolav/cgi-bin/document.pl?pid=stolav&amp;DocumentID=13572&amp;UnitID=71">Renhold av pasientrom ID&#58;135</a>72</p><p><a href="http&#58;//eqsstolav/cgi-bin/document.pl?pid=stolav&amp;DocumentID=13581&amp;UnitID=71">Renhold av våtrom ID&#58;13581</a><br></p>Kvalitet og sikkerheit2
Ernæringspumpe Nutricia Flocare Infinity126436531.03.2020 08:10:519https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-EksternNettbasertErnæringspumpe Nutricia Flocare Infinity10 - 15 minutter<p>Kurset er utarbeidet av <span style="font&#58;400 14px/1.6 &quot;open sans&quot;,sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;">Nutricia </span><span style="font&#58;400 14px/1.6 &quot;open sans&quot;,sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;">F</span><span style="font&#58;400 14px/1.6 &quot;open sans&quot;,sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;">lo</span><span style="font&#58;400 14px/1.6 &quot;open sans&quot;,sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;">care</span><span style="font&#58;400 14px/1.6 &quot;open sans&quot;,sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;"> </span>og hentet fra deres netteside for opplæring.&#160; Deler av kurset er interaktivt.&#160; Kurset inneholder videoer som viser hvordan pumpen skal settes opp, hvordan den skal programmeres og hvordan håndtere alarmer.&#160;<br></p><p><span style="font&#58;400 14px/1.6 &quot;open sans&quot;,sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline !important;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;">I </span><span style="font&#58;400 14px/1.6 &quot;open sans&quot;,sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;">den interaktive delene av</span><span style="font&#58;400 14px/1.6 &quot;open sans&quot;,sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline !important;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;"> kurset </span><span style="font&#58;400 14px/1.6 &quot;open sans&quot;,sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;">er det viktig at </span><span style="font&#58;400 14px/1.6 &quot;open sans&quot;,sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline !important;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;">knappenen holdes inne </span><span style="font&#58;400 14px/1.6 &quot;open sans&quot;,sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;">til funksjonen blir aktivert</span><span style="font&#58;400 14px/1.6 &quot;open sans&quot;,sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;">.&#160;</span><span style="font&#58;400 14px/1.6 &quot;open sans&quot;,sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline !important;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;">&#160;</span>GJør også oppmersom på at videoene har lyd.&#160;</p><p>Husk&#58; Trykk &quot;Fullfør kurs&quot; når du har gjennomført kurset og forstått innholdet.<br></p>Medisinsk-teknisk utstyr0
Opplæring av legar i samband med pandemiberedskap COVID-19: Blodgassertifisering124398330.03.2020 08:43:46191https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesund;Annettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromOpplæring av legar i samband med pandemiberedskap COVID-19: Blodgassertifisering1 time<p>​Blodgassertifisering for legar i Medisinsk avdeling Ålesund<br></p>Medisin4
Offentlige anskaffelser i Hemit93580717.01.2020 09:15:04181https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim;Lynctext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromOffentlige anskaffelser i Hemit3 timer<span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2" id="ms-rterangepaste-start" aria-hidden="true"></span><p style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0 ms-rteFontSize-2" style="font-family&#58;open sans;">Offentlige virksomheter må følge noen grunnleggende prinsipper og krav til prosedyrer ved planlegging og gjennomføring av offentlige anskaffelser. Gjennomføring av offentlige anskaffelser er regulert i lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Dette kurset er utviklet som del av opplæringsprogram for avtaleforvaltere i Hemit.</span></p><p style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;"><font class="ms-rteFontSize-2" color="#000000" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-family&#58;open sans;box-sizing&#58;initial;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;bold;box-sizing&#58;initial;"><br></strong></font></p><p style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;"><font class="ms-rteFontSize-2" color="#000000" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-family&#58;open sans;box-sizing&#58;initial;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;bold;box-sizing&#58;initial;">Læringsmål&#58;</strong></font></p><p style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;"><font class="ms-rteFontSize-2" color="#000000" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-family&#58;open sans;box-sizing&#58;initial;"><span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;#ffffff;">Få innsikt i generell kontraktsrett og anskaffelsesprosessen i Hemit, hvem som har ansvar for hva og hvilke roller som er involvert.</span></font></p><p style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;"><font class="ms-rteFontSize-2" color="#000000" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-family&#58;open sans;box-sizing&#58;initial;">&#160;</font></p><p style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;"><font class="ms-rteFontSize-2" color="#000000" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-family&#58;open sans;box-sizing&#58;initial;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;bold;box-sizing&#58;initial;">Gjennomføring&#58;</strong></font></p><p style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;"><font class="ms-rteFontSize-2" color="#000000" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-family&#58;open sans;box-sizing&#58;initial;"><span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;">Kurset gjennomføres i Trondheim eller via Skype for Business.</span></font></p><p style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;"><font class="ms-rteFontSize-2" color="#000000" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-family&#58;open sans;box-sizing&#58;initial;"><br></font></p><p style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;"><font class="ms-rteFontSize-2" color="#000000" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-family&#58;open sans;box-sizing&#58;initial;"><strong>Kursholder&#58;</strong></font></p><p style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;"><font class="ms-rteFontSize-2" color="#000000" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-family&#58;open sans;box-sizing&#58;initial;">Trond Ole Winther, kontraktsansvarlig i Hemit.&#160;</font></p><p style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;"><font class="ms-rteFontSize-2" color="#000000" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-family&#58;open sans;box-sizing&#58;initial;"><br></font></p><p style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;"><font class="ms-rteFontSize-2" color="#000000" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-family&#58;open sans;box-sizing&#58;initial;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;bold;box-sizing&#58;initial;">Forarbeid&#58;</strong></font></p><p style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;"><font class="ms-rteFontSize-2" color="#000000" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-family&#58;open sans;box-sizing&#58;initial;">Det forventes at kursdeltakere har gjennomgått del 1 i den tildelte kompetanseplanen for avtaleforvaltere i Hemit.</font></p>Innkjøp2
Brokk-kirurgi - Høst 2020125724427.03.2020 08:51:5836https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBrokk-kirurgi - Høst 20202 dager<p>Nasjonalt kurs, anbefalt/obligatorisk for leger i spesialisering i Gastroenterologisk kirurgi</p><p>Kurset går over 2 dager, kursavgift 4000,- (det tas forbehold om indeksregulering)</p><p>Sted&#58; St. Olavs hospital, Nasjonal Kompetansetjeneste for Avansert Laparoskopisk Kirurgi (NSALK), Forsyningssenteret (nivå U2), Prinsesse Kristinas gate 5, 7030 Trondheim<br> Mer info på tjenestens nettside&#58; <a href="http&#58;//www.nsalk.org/kontakt/">http&#58;//www.nsalk.org/kontakt/</a> </p><p>Lenke til utlysning&#58;​ <a href="https&#58;//spesialisthelsetjenesten.no/arrangementer/brokk-kirurgi-host-2020-2020-11-12">https&#58;//spesialisthelsetjenesten.no/arrangementer/brokk-kirurgi-host-2020-2020-11-12</a></p>1
Opplæring av legar i samband med pandemiberedskap COVID-19: Kurveføring Medisinsk avdeling Kurs A124423030.03.2020 07:47:14115https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromOpplæring av legar i samband med pandemiberedskap COVID-19: Kurveføring Medisinsk avdeling Kurs A1 time<p>Introduksjon til kurveføring Medisinsk avdeling Ålesund. <span style="font&#58;400 14px/1.6 &quot;open sans&quot;, sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#444444;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;float&#58;none;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;">Kurs</span><span style="font&#58;400 14px/1.6 &quot;open sans&quot;, sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#444444;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;float&#58;none;display&#58;inline !important;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;"> i ku</span><span style="font&#58;400 14px/1.6 &quot;open sans&quot;, sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#444444;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;float&#58;none;display&#58;inline !important;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;">rv</span><span style="font&#58;400 14px/1.6 &quot;open sans&quot;, sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#444444;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;float&#58;none;display&#58;inline !important;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;">e</span><span style="font&#58;400 14px/1.6 &quot;open sans&quot;, sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#444444;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;float&#58;none;display&#58;inline !important;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;">føring</span><span style="font&#58;400 14px/1.6 &quot;open sans&quot;, sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#444444;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;float&#58;none;display&#58;inline !important;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;"> </span><span style="font&#58;400 14px/1.6 &quot;open sans&quot;, sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#444444;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;float&#58;none;display&#58;inline !important;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;">A og B er samme kurs</span><span style="font&#58;400 14px/1.6 &quot;open sans&quot;, sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#444444;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;float&#58;none;display&#58;inline !important;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;"> som går </span><span style="font&#58;400 14px/1.6 &quot;open sans&quot;, sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#444444;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;float&#58;none;display&#58;inline !important;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;">p</span><span style="font&#58;400 14px/1.6 &quot;open sans&quot;, sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#444444;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;float&#58;none;display&#58;inline !important;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;">arale</span><span style="font&#58;400 14px/1.6 &quot;open sans&quot;, sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#444444;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;float&#58;none;display&#58;inline !important;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;">l</span><span style="font&#58;400 14px/1.6 &quot;open sans&quot;, sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#444444;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;float&#58;none;display&#58;inline !important;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;">lt</span><span style="font&#58;400 14px/1.6 &quot;open sans&quot;, sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#444444;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;float&#58;none;display&#58;inline !important;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;"></span><span style="font&#58;400 14px/1.6 &quot;open sans&quot;, sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#444444;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;float&#58;none;display&#58;inline !important;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;">. Dvs d</span><span style="font&#58;400 14px/1.6 &quot;open sans&quot;, sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#444444;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;float&#58;none;display&#58;inline !important;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;">u treng berre å delta </span><span style="font&#58;400 14px/1.6 &quot;open sans&quot;, sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#444444;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;float&#58;none;display&#58;inline !important;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;">på eit</span><span style="font&#58;400 14px/1.6 &quot;open sans&quot;, sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#444444;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;float&#58;none;display&#58;inline !important;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;">.</span><br></p>Medisin1
Evakuering og praktisk brannøving Ålesund8714506.03.2020 12:58:243205https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromEvakuering og praktisk brannøving Ålesund90 minutter<p>​</p><p><strong>Program for opplæringen / kurset&#58;</strong><br><strong></strong>Alle begynner inne og går deretter ut til ambulansegarasjene. <br>Alle skal gjennom både trinn 1 og trinn 2.<br> Lokalisasjon&#58; Møt presis i Auditoriet – Ålesund sjukehus</p><p><br>Trinn 1&#58; <br>Sted&#58; Inne. Møt presis i Auditoriet – Ålesund sjukehus<br> Tema&#58; <br>Felles instruksjon i praktiske og etiske dilemma i risikovurdering ved branntilløp og evakuering.<br> 2(3) og 2(3) personer øver i rutine med avlesing av simulert branntablå ( Brannmann Sam), risikovurdering knyttet til brann inne på sengerom og simulert brann i/ ved seng og evakuering av levende markør.</p><p><br>Trinn 2&#58; <br>Sted&#58; Ute. Gå til ambulansegarasjene.<br> Tema&#58; <br>Post 1&#58; Demonstrasjon og trening i bruk av håndslukkeapparat<br> Post 2&#58; Demonstrasjon og trening på slokking av brann i seng</p><p><strong>&#160;</strong></p><p><strong>Tidsbruk totalt&#58; ca. 90 minutt</strong></p>Brannvern30
Oppkobling og bruk av V60, Noninvasiv ventilasjon ved COVID-19122720931.03.2020 13:33:48120https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-EksternNettbasertOppkobling og bruk av V60, Noninvasiv ventilasjon ved COVID-1915 minutter<p>Dette kurset gir en gjennomgang av fremgangsmåten ved noninvasiv ventilasjon med V60.&#160;</p><p>NB&#58; Kurset viser fremgangsmåten uten bruk av beskyttelsesutstyr. Følg lokal prosedyre for bruk av beskyttelsesutstyr ved noninvasiv ventilasjon for COVID -19<br></p><span style="text-align&#58;left;color&#58;#000000;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;-apple-system,blinkmacsystemfont,&quot;segoe ui&quot;,&quot;pingfang sc&quot;,&quot;hiragino sans gb&quot;,&quot;microsoft yahei&quot;,&quot;helvetica neue&quot;,helvetica,arial,sans-serif,&quot;apple color emoji&quot;,&quot;segoe ui emoji&quot;,&quot;segoe ui symbol&quot;;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline !important;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;"> </span><span style="text-align&#58;left;color&#58;#000000;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;-apple-system,blinkmacsystemfont,&quot;segoe ui&quot;,&quot;pingfang sc&quot;,&quot;hiragino sans gb&quot;,&quot;microsoft yahei&quot;,&quot;helvetica neue&quot;,helvetica,arial,sans-serif,&quot;apple color emoji&quot;,&quot;segoe ui emoji&quot;,&quot;segoe ui symbol&quot;;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;"> </span><p>Kurset er utviklet av overlege Ove Arne Fondenæs ved Lungeavdelingen i Helse Bergen, i samarbeid med Team for digital læring, Helse Vest. Kurset kan derfor avvike noe fra lokal praksis.<br></p><p>Kurset har lyd.</p> <div><p>Husk&#58; Trykk&#160;&quot;Fullfør kurs&quot;&#160;når du har gjennomført kurset og forstått innholdet.&#160;<br></p></div>Medisinsk-teknisk utstyr0
Smittevern – avkledning og påkledning ved gjenbruk av smittefrakk 119770221.03.2020 08:37:3210047https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-EksternVideoSmittevern – avkledning og påkledning ved gjenbruk av smittefrakk3:55 minutter<p>Kurset skal bidra til riktig av- og påkledning av beskyttelsesutstyr ved gjenbruk av slikt utstyr. Kurset skal bidra til økt gjenbruk av smittefrakker i perioder med leveringsvansker av slikt utstyr, i forbindelse med Covid-19.<br></p><p>Filmen er utarbeidet av Regionalt kompetansesenter for smittevern i HMN, i samarbeid med Seksjon for smittevern på St. Olavs hospital.&#160;<br></p>Smittevern0
Førstehjelpskurs for ansatte ved Allmenn teknikk og Medisinsk teknisk avdeling102900513.01.2020 11:05:35462https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromFørstehjelpskurs for ansatte ved Allmenn teknikk og Medisinsk teknisk avdeling3 timer<p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span style="font-family&#58;open sans;">Det er viktig å kunne bidra med umiddelbar hjelp når noen blir akutt syke eller rammet av en ulykke på arbeidsplassen. Profesjonell akuttmedisinsk hjelp vil ikke alltid nå frem tidsnok, derfor er det livsviktig at kolleger kan sette i gang med for eksempel hjerte- og lungeredning. En slik innsats kan mer enn doble sjansen for å overleve hjertestans.</span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span style="font-family&#58;open sans;"></span><a href="https&#58;//www.arbeidstilsynet.no/tema/personlig-verneutstyr/forstehjelpsutstyr/"><span style="font-family&#58;open sans;">Arbeidstilsynet</span></a><span style="font-family&#58;open sans;"> krever at alle arbeidsplasser har nødvendig førstehjelpsutstyr og gir opplæring i bruk av dette. </span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span style="font-family&#58;open sans;">Kurset tilfredsstiller myndighetenes krav til førstehjelpsopplæring for den som skal delta i betjening av elektriske anlegg og elektrisk utstyr. jf. Elsikkerhet nr. 73/84 og FSE.&#160;<br>Det skal ikke være mer enn 12 måneder mellom hver opplæring jf. veiledning til §7 i FSE.<br></span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span style="font-family&#58;open sans;"><strong>Kursleverandør&#58;</strong><br>Vi har inngått avtale med Røde Kors om opplæring i førstehjelp. </span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span style="font-family&#58;open sans;">Opplæringen vil foregå i både Allmenn teknikk- og Medisinsk teknisk avdeling sine lokaler i Forsyningssenteret og Parkbygget, kurssted er oppgitt i arrangementene.<br></span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong style="font-family&#58;open sans;">Læringsmål&#58;</strong></p><ul><li><div style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><font face="Thread-00003a88-Id-000000b9"><span style="font-family&#58;open sans;">Hva er livreddende førstehjelp?</span></font></div></li><li><div style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><font face="Thread-00003a88-Id-000000b9"><span style="font-family&#58;open sans;"></span><span style="font-family&#58;open sans;">Varsling</span></font></div></li><li><div style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><font face="Thread-00003a88-Id-000000b9"><span style="font-family&#58;open sans;"></span><span style="font-family&#58;open sans;">Pasientundersøkelse</span></font></div></li><li><div style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><font face="Thread-00003a88-Id-000000b9"><span style="font-family&#58;open sans;"></span><span style="font-family&#58;open sans;">Bevisstløshet</span></font></div></li><li><div style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><font face="Thread-00003a88-Id-000000b9"><span style="font-family&#58;open sans;"></span><span style="font-family&#58;open sans;">Frie luftveier</span></font></div></li><li><div style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><font face="Thread-00003a88-Id-000000b9"><span style="font-family&#58;open sans;"></span><span style="font-family&#58;open sans;">Hjerte- lungeredning (inkl. hjertestarter)</span></font></div></li><li><div style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><font face="Thread-00003a88-Id-000000b9"><span style="font-family&#58;open sans;"></span><span style="font-family&#58;open sans;">Elektriske skader</span></font></div></li></ul>Tekniske fag (medisinsk-tekniske fag)6
Respirasjonssvikt, bruk av CPAP/BIPAP107431931.03.2020 09:21:4536https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-NettbasertRespirasjonssvikt, bruk av CPAP/BIPAP60 minutter<p>​<span style="color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;helvetica neue&quot;,helvetica,arial,sans-serif;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-weight&#58;400;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;widows&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;#ffffff;">Kurset gir deg en gjennomgang av teori ved Non invasiv ventilasjon - overtrykksbehandling / maskebehandling. En teoretisk innføring for bedre å kunne ivareta et godt mottak, riktig behandling og god oppfølging av en pasient med akutt respirasjonssvikt og behov for CPAP/BiPAP behandling.</span></p><p><span style="color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;helvetica neue&quot;,helvetica,arial,sans-serif;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-weight&#58;400;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;widows&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;#ffffff;">Kurset er utarbeidet av HSØ. Bildebruk og innhold kan derfor avvike noe fra lokal praksis.&#160;</span></p><p><br></p>Medisin;Sykepleie0
Smittevern, avkledning og påkledning ved påvist smitte Covid-19116309823.03.2020 14:34:2713353https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-VideoSmittevern, avkledning og påkledning ved påvist smitte Covid-193:24 minutter<p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Kurset skal bidra til riktig på- og avkledning av beskyttelsesutstyr ved undersøkelse, behandling og pleie av Covid-19-pasienter som skal håndteres i henhold til dråpesmitteregime.</span></p> <p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;"><font face="&quot;open sans&quot;,sans-serif">For film som omhandler &quot;Gjenbruk av smittefrakk&quot;, <a href="/Sider/Gjenbruk-av-smittevernsutstyr.aspx" style="text-decoration&#58;underline;"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0" style="text-align&#58;left;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;underline;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;">se lenke.</span></a></font><br style="text-decoration&#58;underline;"></p><p><font face="&quot;open sans&quot;,sans-serif"></font>Kurset er utarbeidet av Universitetssykehuset i Nord- Norge.<br></p>Smittevern0
Smittevern - Ambulansepersonell116303520.03.2020 14:39:51495https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-NettbasertSmittevern - Ambulansepersonell15 minutter<p>Kurset omhandler prehospital håndtering av pasienter med smitte, med et spesielt fokus på Coronavirus</p><p>Kursinnhold&#58; <br></p><ul><li>Hvordan utforme på – og avkledning av smittevernsutstyr<br></li><li>Hvordan håndtere pasienter med smitte</li></ul><div><ul><li>Avfallshåndtering<br></li></ul><div><br></div><div>&#160;Kurset er utviklet som et supplement til kursene Smittevern – håndhygiene og Basale smittevernsrutiner<br></div><div><br></div><div>Kurset er utarbeidet av Ambulanseavdelingen ved HSØ i samarbeid med lokal smittevernsavdeling. Videoen kan derfor fravike fra lokal praksis på enkelt områder.<br></div>For HMN&#58; I kurset nevnes « <span style="text-decoration&#58;underline;">vurder spesialtrent personell til løsning av oppdraget</span> » og <span style="text-decoration&#58;underline;">« vurder bruk av følgebiltjeneste ».</span> </div><ul><li>De aller fleste transportbehov av Covid-19-smittede pasienter i Midt-Norge krever ikke spesialiserte ressurser, med mindre det er intensivpasient som skal overføres til høyere omsorgsnivå. I ordinære ambulanseoppdrag løses situasjonen av vaktlaget etter retningslinjer for bruk av smittevernmateriell. </li><li>Det er ikke etablert ordning for følgebiltjeneste i Midt-Norge.</li><li>Levering av pasient med mistanke / påvist smitte&#58; Alltid ta kontakt med mottakende avdeling / sykehus for å gjøre avtale for hvordan pasienten skal leveres. </li></ul><p><br></p>Ambulanse;Smittevern0
Brannvernundervisning type C8696024.01.2019 08:41:011938https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondhein, Brannvernkurs for Thoraxintensiv;Trondheim, Brannvernkurs for Thoraxintensiv;Brannvern type C, ansatte ved Thoraxintensiv;Gastro Midt 6. etg;Medisinsk klinikk, Blodsykdommertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBrannvernundervisning type C1,5 timer<p>​<strong>Hovedmomentet i denne øvelsen er evakuering ved brann.</strong></p><p><strong>Tema&#58;</strong></p><p><strong>- </strong>Gjennomgang av prosedyrer, rutiner og evakueringsplaner ved enheten.</p><p>- Gjennomgang av rømningsveier.</p><p>- Gjennomgang av slokkemidler på plassen.</p><p>- Øvelse på brannscenario. Fra deteksjon til evakuering.</p><p>Gjennomføres normalt i tilknytning til egne arealer.</p><p>Se for øvrig <a href="http&#58;//eqsstolav/cgi-bin/document.pl?pid=stolav&amp;DocumentID=18355&amp;UnitID=1197"><span style="text-decoration&#58;underline;">Prosedyre 18355 Brannvernundervisning</span></a> </p><p>&#160;</p><p>Det anbefales 18 plasser per kurs.</p>Brannvern4
Innføringskurs i Elements Namsos - nytt dokumentasjonssystem HNT113851309.03.2020 10:29:2956https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNamsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromInnføringskurs i Elements Namsos - nytt dokumentasjonssystem HNTCa. 2,5 timer<p>​Elements tar over for EPhorte 28. april 2020.<br>Alle som mottar eller skaper dokumentasjon med dokumentasjonsverdi for HNT er pliktig til å arkivere denne i riktig system. All dokumentasjon som ikke er en del av direkte pasientbehandling, skal arkiveres i Elements.<br>Kurset gir en kort innføring i generell dokumentasjonsforvaltning (arkivteori) alle offentlige ansatte skal beherske. Kurset går gjennom de vanligste funksjonene og arbeidsmetodene ansatte må kunne for å bruke Elements til å etterleve de offentlige krav til statlig dokumentasjonsforvaltning.</p><p>HUSK PULSKORT!</p><p>Det vil bli quiz på slutten, så ta med mobiltelefon.</p>Arkiv0
Hodepine - høst 2020118173024.03.2020 09:52:08134https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHodepine - høst 20203 dager<p>​Nasjonalt kurs, godkjent som valgfritt for følgende spesialiteter&#58; Nevrokirurgi (18t e), Øyesykdommer (18t e), Barnesykdommer (18t e), Allmennmedisin (18 t v+e), Nevrologi (18t e)</p><p>Kurset går over 3 dager, kursavgift 5000,- (med forbehold om indeksregulering)</p><p>Lenke til utlysning&#58; <a href="https&#58;//spesialisthelsetjenesten.no/arrangementer/hodepine-hosten-2020-2020-10-26">https&#58;//spesialisthelsetjenesten.no/arrangementer/hodepine-hosten-2020-2020-10-26</a></p>1
Innføringskurs i Elements Levanger - nytt dokumentasjonssystem HNT113742909.03.2020 08:23:02127https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromInnføringskurs i Elements Levanger - nytt dokumentasjonssystem HNTCa. 2,5 timer<p>​Elements tar over for EPhorte 28. april 2020.<br>Alle som mottar eller skaper dokumentasjon med dokumentasjonsverdi for HNT er pliktig til å arkivere denne i riktig system. All dokumentasjon som ikke er en del av direkte pasientbehandling, skal arkiveres i Elements.<br>Kurset gir en kort innføring i generell dokumentasjonsforvaltning (arkivteori) alle offentlige ansatte skal beherske. Kurset går gjennom de vanligste funksjonene og arbeidsmetodene ansatte må kunne for å bruke Elements til å etterleve de offentlige krav til statlig dokumentasjonsforvaltning.</p><p>HUSK PULSKORT!</p><p>Det vil bli quiz på slutten, så ta med mobiltelefon.</p>Arkiv0
Inspirasjonsdag om helsefagarbeiderlærlinger i HNT112735505.03.2020 07:54:5935https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxSteinkjertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromInspirasjonsdag om helsefagarbeiderlærlinger i HNT5 timer<p><strong class="ms-rteFontSize-4 ms-rteFontFace-5">HR-avdelingen inviterer til inspirasjonsdag om helsefagarbeiderlærlinger i HNT​</strong></p><p><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5"><span style="margin&#58;0px;line-height&#58;107%;"><font color="#000000"><strong>Hensikten med dagen er å gi informasjon, inspirasjon og ha erfaringsdeling i forhold til tema.</strong></font></span><br></span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10.66px;"><font class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5" color="#000000"><strong>Program for dagen&#58;</strong></font></p><ul><li><div style="margin&#58;0px 0px 10.66px;"><font class="ms-rteFontFace-5" color="#000000" size="3">Innledning ved HR – og organisasjonssjef Kari Hynne Skjærpe </font></div></li><li><div style="margin&#58;0px 0px 10.66px;"><font class="ms-rteFontFace-5" color="#000000" size="3">Inspirasjon fra andre bransjer, NTE sin satsning på og suksess med lærlinger v/Hugo Alexandersen</font></div></li><li><div style="margin&#58;0px 0px 10.66px;"><font class="ms-rteFontFace-5" color="#000000" size="3">Gode erfaringer fra egen organisasjon, H3 Sykehuset Namsos</font></div></li><li><div style="margin&#58;0px 0px 10.66px;"><font class="ms-rteFontFace-5" color="#000000" size="3">Gruppeoppgaver</font></div></li><li><div style="margin&#58;0px 0px 10.66px;"><font class="ms-rteFontFace-5" color="#000000" size="3">OKS vil si hva som forventes av oss som lærlingebedrift og hva vi kan forvente av lærlingene.</font></div></li><li><div style="margin&#58;0px 0px 10.66px;"><font class="ms-rteFontFace-5" color="#000000" size="3">Gruppearbeid</font></div></li><li><div style="margin&#58;0px 0px 10.66px;"><font class="ms-rteFontFace-5" color="#000000" size="3">Oppsummering ved HR – og organisasjonssjef Kari Hynne Skjærpe </font></div></li></ul><p style="margin&#58;0px 0px 10.66px;"><font class="ms-rteFontFace-5" color="#000000" size="3"><strong>Vi ønsker deg velkommen på en inspirerende dag på Steinkjer!</strong></font></p><span class="ms-rteFontFace-5"> </span><font class="ms-rteFontFace-5"></font><font class="ms-rteFontFace-5" size="3"></font><font class="ms-rteFontFace-5" color="#000000"></font><font class="ms-rteFontFace-5"></font><p style="margin&#58;0px 0px 10.66px;"><span class="ms-rteFontFace-5"><font color="#000000" size="3"><strong>Kaffe/Te fra kl 0845</strong></font></span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10.66px;"><span class="ms-rteFontFace-5"><font color="#000000" size="3"><strong>Lunsj kl 1130</strong></font><br></span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10.66px;"><font class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><font color="#000000"><strong>Oppsatt buss fra sykehuset Namsos kl. 0730. Retur kl. 1415. Behov for buss gi beskjed til Lisbeth Tungseth, </strong><a><strong class="ms-rteFontSize-3">lisbeth.tungseth@hnt.no</strong></a></font></font><br></p>Ledelse0
Nye ledere - mottak og opplæring107100504.03.2020 14:14:4263https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromNye ledere - mottak og opplæring3,5 timer<p>​For å løse morgendagens utfordringer, gi ansatte en god arbeidshverdag og sikre pasientene fremragende behandling&#160;er vi avhengig av gode ledere. Et godt mottak og en strukturert opplæring er&#160;grunnlaget for å utvikle trygge og motiverte ledere som vil stå i lederrollen over tid.<br></p><p>Nærmeste leder er hovedansvarlig for mottak og opplæring av ny leder. HR vil bistå nærmeste leder i planlegging og gjennomføring av prosessen, samt (etter avtale) ta ansvar for eller bidra med enkelte elementer knyttet til lederstøtte, opplæring og eller veiledning.&#160;</p><p style="background&#58;white;line-height&#58;115%;margin-bottom&#58;10pt;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteThemeForeColor-5-4 ms-rteFontSize-3"><strong><br></strong></span></p><p style="background&#58;white;line-height&#58;115%;margin-bottom&#58;10pt;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3 ms-rteThemeForeColor-2-0"><strong>HR avdelingen tilbyr introduksjon av HR avdelingen og informasjon om hva vi bidrar med til den enkelte leder.</strong></span></p><p style="background&#58;white;line-height&#58;115%;margin-bottom&#58;10pt;"><b class="ms-rteFontSize-3 ms-rteThemeForeColor-2-0"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3 ms-rteThemeForeColor-2-0">Innhold</span><font face="Calibri"> for dagen&#58;</font></b></p><p style="background&#58;white;line-height&#58;115%;margin-bottom&#58;10pt;"><font class="ms-rteFontSize-3" face="Calibri"><strong>-</strong>Velkommen og HR sin organisering</font></p><p style="background&#58;white;line-height&#58;115%;margin-bottom&#58;10pt;"><font class="ms-rteFontSize-3" face="Calibri">-Oppgaver HR konsulent</font></p><p style="background&#58;white;line-height&#58;115%;margin-bottom&#58;10pt;"><font class="ms-rteFontSize-3" face="Calibri">-Oppgaver PRS rådgiver</font></p><p style="background&#58;white;line-height&#58;115%;margin-bottom&#58;10pt;"><font class="ms-rteFontSize-3" face="Calibri">-Oppgaver HR rådgiver&#160;</font></p><p style="background&#58;white;line-height&#58;115%;margin-bottom&#58;10pt;"><font class="ms-rteFontSize-3" face="Calibri">-Viktigste kartleggingsverktøyet HMS</font></p><p style="background&#58;white;line-height&#58;115%;margin-bottom&#58;10pt;"><font class="ms-rteFontSize-3" face="Calibri"><span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;calibri;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;#ffffff;">-Kompetanseportalen</span><br></font></p><p style="background&#58;white;line-height&#58;115%;margin-bottom&#58;10pt;"><font class="ms-rteFontSize-3" face="Calibri">-Forventninger til lederrollen</font></p><p style="background&#58;white;line-height&#58;115%;margin-bottom&#58;10pt;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">-Evaluering og oppsummering</span><br></p><p style="background&#58;white;line-height&#58;115%;margin-bottom&#58;10pt;"><b><font face="Calibri"><br></font></b></p><p style="background&#58;white;line-height&#58;115%;margin-bottom&#58;10pt;"><b><font face="Calibri"><br></font></b></p> <p><b></b><font face="Calibri"></font><b></b><font face="Calibri"></font><br></p>Ledelse7
FSE-kurs (Forskrift for Sikkerhet for Elektriske anlegg)8729129.11.2019 14:58:26552https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxAnnettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromFSE-kurs (Forskrift for Sikkerhet for Elektriske anlegg)3<p>​</p><div>Kurset har som mål å øke sikkerheten for instruert personell som betjener vern i elektriske anlegg, slik at du og dine kollegaer får en trygg arbeidsplass uten personskader. Kurset dekker den teoretiske delen. Det må i tillegg gis instruksjon og øvelse i de anleggene og det elektriske utstyret vedkommende vil få adgang til.</div><div><br></div><div>Kurset inneholder disse emnene&#58;</div><div><br></div><div>●&#160; &#160;Elsikkerhet, eiers ansvar</div><div>&#160;●&#160; &#160;Ulykker og skader på grunn av elektrisitet i industrien</div><div>&#160;●&#160; &#160;Elektroforskrifter som berører instruert personell</div><div>&#160;●&#160; &#160;Strømforsyninger i industribedrifter</div><div>&#160;●&#160; &#160;Sikringer, motorvern og brytere, krav til merking</div><div>&#160;●&#160; &#160;Strømgjennomgang, kortslutning, personlig beskyttelse</div><div>&#160;●&#160; &#160;Bruk av verneutstyr</div><div>&#160;●&#160; &#160;Instruks for instruert personell</div><div><br></div><div>&#160;Kurset tilfredsstiller myndighetenes krav til teoretisk opplæring for den som skal delta i betjening av elektriske anlegg og elektrisk utstyr. jf. Elsikkerhet nr. 73/84 og FSE, med unntak av førstehjelp. Det skal ikke være mer enn 12 måneder mellom hver opplæring jf. veiledning til §7 i FSE.</div><div><br><br></div><p><br></p>Tekniske fag (medisinsk-tekniske fag)4
Beredskapsvarsling HMR- Opplæring gruppeledere86491203.03.2020 13:39:16141https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBeredskapsvarsling HMR- Opplæring gruppeledere1 time<p>​Beredskapsvarsling og mobilisering utføres primært via Everbridge beredskapsvarslingssystem ved Helse Møre og Romsdal HF.&#160; Redigering av varslingslister utføres av ledere for den enkelte seksjon, avdeling eller beredskapsenhet. Gruppeledere har også mulighet for å varsle egne enheter.</p>Beredskap1
SØK-studiet høst 202086473205.03.2020 07:24:3353https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxSe kursinvitasjontext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSØK-studiet høst 20205 kursdager<p>​<font color="#000000"><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;,serif;font-size&#58;12pt;">Om du er sykehusansatt, arbeider i kommunen, ved Nord universitet eller på andre arenaer hvor du har ansvar for pasienter direkte eller indirekte, forventes det at du arbeider kunnskapsbasert. SØK har spesielt fokus på det å lære seg å søke opp og vurdere forskningsbasert kunnskap relevant for egen praksis. Studiet er også svært nyttig om du tenker å sette i gang eget prosjekt, eller om du planlegger å ta videreutdanning eller mastergrad/ph.d.</span><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;,serif;font-size&#58;12pt;">&#160;Studiet arrangeres for 13. gang.</span></font><br></p>Forsking;Lovverk1
Tabletop coronavirus85027403.03.2020 10:40:16710https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMoldetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromTabletop coronavirus30 minutt<p>​Tabletop mottak av coronapasient Molde sjukehus<br></p>Beredskap0
MAP - møte med aggresjonsproblematikk97581809.03.2020 14:51:292104https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxHjelset B paviljong;Hjelset - B paviljong;Hjelset;Volda DPS;DPS Sjøholt;Avdeling for sjukehuspsykiatri Ålesund;DPS Knausen;Knausen - DPS Molde;DPS Molde - Knausentext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromMAP - møte med aggresjonsproblematikk2 dager<p style="text-align&#58;center;"><img alt="Logo 2.PNG" src="/PublishingImages/Sider/MAP---mestring-av-agresjonsproblematikk/Logo%202.PNG" style="margin&#58;5px;" /><br></p><p></p><h2>Alle planlagte to-dagers – kurs i MAP, i første omgang for mars måned, er avlyst grunnet fare for spredning av virus.</h2> <p>Dette kurset er gjeldende for ansatte i Klinikk for psykisk helse og rus, og obligatorisk for alle ansatte med pasientkontakt. Øvrige ansatte etter vurdering. Se forøvrig målgruppe.<br></p><p><strong>MAP (Møte med aggresjonsproblematikk)</strong><strong> er et helhetlig opplæringsprogram for å forebygge og håndtere aggresjon og vold i helse- og sosialsektoren. </strong><br>Hensikten med opplæring i MAP er enkel; forhindre vold og sørge for at pasienter og personale opplever seg trygge. Manualens standpunkt er at dette oppnås mest effektivt ved å sørge for at mennesker blir møtt med forståelse og profesjonell omsorg. Forståelse ovenfor sterke følelsesuttrykk og atferd er sjelden noe som kommer av seg selv. Det krever en høy grad av profesjonalitet og kunnskap å kunne identifisere og anerkjenne de underliggende årsakene til disse uttrykkene. Denne forståelsen er essensiell da den gir forutsetning og grunnlag for å kunne jobbe målrettet og effektivt med god pasientbehandling. Profesjonell omsorg handler om å gi tilpasset og faglig begrunnet omsorg basert på den enkelte sitt behov.<br>MAP handler om mer enn å bare unngå et destruktivt samspill. Det handler om god behandling. Det handler om å legge til rette for et helsevesen som skal være trygt for begge parter – både pasienter og personale. ​</p><p>MAP-kurset består av 10 kapitler med gjennomgang over to dager. Man må delta begge dager for å bestå kurset.<br></p><div><div>Dag 1<br>0800-0900&#58; Aggresjonsforståelse <br>0900-1000&#58; Voldsrisikovurdering og håndtering<br>1000-1100&#58; Fysiske teknikker<br>1100-1200&#58; Fysisk trening<br>1200-1230&#58; Lunsj<br>1230-1330&#58; Fysisk trening<br>1330-1430&#58; Voldsforebygging<br>1430-1530&#58; Forebyggende kommunikasjon</div><div><br></div><div>Dag 2<br>0800-0900&#58; Deeskalering<br>0900-1000&#58; Selvregulering<br>1000-1100&#58; Samhandling<br>1100-1200&#58; Fysisk trening<br>1200-1230&#58; Lunsj<br>1230-1330&#58; Fysisk trening<br>1330-1430&#58; Håndteringsstrategier i kritiske situasjoner<br>1430-1530&#58; Etterarbeid<br><br><br></div><p align="center" style="margin&#58;0px 0px 10.66px;text-align&#58;center;"><font size="3"><font color="#000000"><span style="margin&#58;0px;"><font face="Calibri">Kurset godkjennes som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper </font></span><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;calibri light&quot;,sans-serif;">med <strong>14 timer.</strong></span></font></font></p><p align="center" style="margin&#58;0px 0px 10.66px;text-align&#58;center;"><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;calibri light&quot;,sans-serif;"><font color="#000000" size="3">Kurset er godkjent av <strong>psykologforeningen</strong> som 15 timers vedlikeholdsaktivitet.</font></span></p><p align="center" style="margin&#58;0px 0px 10.66px;text-align&#58;center;"><font size="3"><font color="#000000"><strong><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;calibri light&quot;,sans-serif;">Norsk sykepleierforbund&#58; </span></strong><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;calibri light&quot;,sans-serif;">Kurset er meritterende for 15 timer i program for klinisk stige for sykepleiere/spesialsykepleiere.</span></font></font></p> <font size="3"></font><font color="#000000"></font><font face="Times New Roman"></font><br></div><div><br><br></div><p></p><p></p>Psykiatri;Psykisk helsevern;Sjukepleie;Sykepleie;Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB);Nyansatt;Lovverk;Brukermedverknad;Beredskap;Etikk;HMS;Kvalitet og sikkerheit7
Nødnett i sykehus - Brukerkurs radioterminal112539728.02.2020 13:27:4184https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromNødnett i sykehus - Brukerkurs radioterminal3 timer<p>​Målet for brukerkurset et å utvikle trygge og kompetente brukere av nødnett i sykehus. </p><p>Kurset skal sikre at nødnett brukes i samsvar med gjeldende prosedyrer og regelverk.<br></p><div><img alt="20191101_104448 (002).jpg" src="/PublishingImages/Sider/Nødnett-i-sykehus---Brukerkurs-radioterminal/20191101_104448%20(002).jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;710px;height&#58;149px;" /><br></div>Beredskap1
Halvfagdag workshop kognitiv miljøterapi112450705.03.2020 07:43:0976https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHalvfagdag workshop kognitiv miljøterapi3 timer<p>Nettverk for kognitiv terapi på Innherred arrangerer workshop med fokus på introduksjon og repetisjon av grunnleggende ferdigheter i kognitiv miljøterapi. Dagen er for ansatte fra seksjoner i Klinikk for psykisk helsevern og rus, HNT.</p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0 ms-rteFontSize-2">Arrangementskomiteen kan ved behov prioritere listen over påmeldte deltagere for begge arrangement.</span></p><p><font class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Påmeldingsfrist 17.04.20.</font></p> Psykiatri0
Akuttdag - Avdeling for fødselshjelp og kvinnesjukdommar8682026.02.2020 14:45:38384https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesund;Volda;Kristiansundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromAkuttdag - Avdeling for fødselshjelp og kvinnesjukdommar1 dag<p>Årlig obligatorisk akuttdag for leger, jordmødre og barnepleiere i Helse Møre og Romsdal HF. Formål med akuttdagen er å øve på&#160;praktisk utførelse,&#160; presis og systematisk kommunikasjon og samhandling (ISBAR) for å være best mulig rustet&#160;når det&#160;oppstår akutte situasjoner i&#160;fødselsforløpet.&#160;I tillegg til den årlige akuttdagen er det krav om at&#160;den enkelte medarbeider&#160;øver&#160;sammen med kollega på fødesimulator (fantom) minst 3 ganger årlig.</p>Fødselshjelp1
Innføring i programvaredistribusjon (APP-V, Ivanti og SCCM)8751627.02.2020 07:49:09751https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim;Levanger;Ålesund;Lynctext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromInnføring i programvaredistribusjon (APP-V, Ivanti og SCCM)2 timer<p><span style="text-decoration&#58;underline;"></span>Dette kurset skal gi deg innføring i programvaredistribusjon med APP-V, Ivanti og SCCM.<br></p><p><strong style="text-decoration&#58;underline;">Ivanti<br></strong>- Litt om miljøene DEV/QA/PROD<br></p><p><span style="color&#58;black;">- Hvordan bruke Ivanti til å hente ut nyttig informasjon i forbindelse med feilsøking</span></p><p><span style="color&#58;black;">- Hvordan man lager en App-V pakke</span></p><p><span style="color&#58;black;">- Legge opp en App-V pakke</span></p><p><span style="color&#58;black;">- Hvor finner vi applikasjonsdata/brukerdata</span></p><p><span style="color&#58;black;">- Scripting av brukerkonfigurasjon til bruker/lokalt på klient</span></p><p><span style="color&#58;black;">- Hvordan tar vi vare på brukerinnstillinger med App-V 5?</span></p><p><span style="color&#58;black;">- Feilsøking i App-V &quot;bobla&quot;</span></p> <p><strong style="text-decoration&#58;underline;">SCCM<br></strong>- Lete opp distribusjoner knyttet til gruppemedlemskap</p><p>- Kontrollere DSL-pakke knyttet til en distribusjon<br></p><p><strong style="text-decoration&#58;underline;">Kursholder</strong><br style="text-decoration&#58;underline;">Mats-Ole Johansen, IT-konsulent i&#160;Tjenestedrift i Hemit</p>IKT2
Bedre og systematisk teamtrening111957626.02.2020 08:57:5537https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxKristiansundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBedre og systematisk teamtrening2 timer<p>​Bedre og systematisk teamtrening.&#160;</p><p>Øvelse på teamtrening.</p><p>Hovedmål&#58;</p><ul><li>Samarbeid</li><li>Kommunikasjon</li><li>Teamledelse<br></li></ul>0
Rengjøring av endoskop 111950826.02.2020 10:14:2592https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-VideoRengjøring av endoskop9 min.<p>​Video for helsepersonell ved Kirurgisk operasjon. Videoen gir en beskrivelse på rengjøring av endoskop.</p>Kirurgi0
Påkledning kontaktsmitte111619012.03.2020 12:13:351422https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-VideoPåkledning kontaktsmitte1m25sek<p>​Kurset skal bidra til riktig på- og avkledning av beskyttelsesutstyr ved undersøkelse, behandling og pleie av pasienter som smitteisoleres på kontakt og dråpesmitte, der det ikke er forgang eller sluse. Det anbefales å gjøre seg kjent med lokal prosedyre.<br></p><p><a href="/Sider/Kurskatalogen-Video.aspx?k=smittevern" style="text-decoration&#58;underline;"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0 ms-rteFontSize-2" style="text-decoration&#58;underline;">Her</span></a> finner du flere filmer med på- og avkledning av beskyttelsesutstyr ved kontakt og dråpesmitte.<br></p>Smittevern0
Påkledning dråpesmitte111617812.03.2020 12:12:213686https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-VideoPåkledning dråpesmitte1m53sek<p>​Kurset skal bidra til riktig på- og avkledning av beskyttelsesutstyr ved undersøkelse, behandling og pleie av pasienter som smitteisoleres på kontakt og dråpesmitte<span style="font&#58;400 14px/1.6 &quot;open sans&quot;,sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline !important;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;">,</span><span style="font&#58;400 14px/1.6 &quot;open sans&quot;,sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline !important;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;"> </span><span style="font&#58;400 14px/1.6 &quot;open sans&quot;,sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline !important;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;">der det ikke er forgang</span><span style="font&#58;400 14px/1.6 &quot;open sans&quot;,sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline !important;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;"> eller sluse.</span> Det anbefales å gjøre seg kjent med lokal prosedyre.</p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;"><a href="/Sider/Kurskatalogen-Video.aspx?k=smittevern" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;color&#58;#00509e;text-decoration&#58;underline;box-sizing&#58;initial;background-color&#58;transparent;"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0 ms-rteFontSize-2" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;color&#58;#444444;font-size&#58;11pt;text-decoration&#58;underline;box-sizing&#58;initial;">Her</span></a> finner du flere filmer med på- og avkledning av beskyttelsesutstyr ved kontakt og dråpesmitte.<br></p>Smittevern0
Avkledning kontaktsmitte111616312.03.2020 12:13:01900https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-VideoAvkledning kontaktsmitte1m6sek<p>​Kurset skal bidra til riktig på- og avkledning av beskyttelsesutstyr ved undersøkelse, behandling og pleie av pasienter som smitteisoleres på kontakt og dråpesmitte<span style="font&#58;400 14px/1.6 &quot;open sans&quot;,sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline !important;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;">,</span><span style="font&#58;400 14px/1.6 &quot;open sans&quot;,sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline !important;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;"> </span><span style="font&#58;400 14px/1.6 &quot;open sans&quot;,sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline !important;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;">der det ikke er forgang</span><span style="font&#58;400 14px/1.6 &quot;open sans&quot;,sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;"> eller sluse.</span> Det anbefales å gjøre seg kjent med lokal prosedyre.</p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;"><a href="/Sider/Kurskatalogen-Video.aspx?k=smittevern" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;color&#58;#00509e;text-decoration&#58;underline;box-sizing&#58;initial;background-color&#58;transparent;"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0 ms-rteFontSize-2" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;color&#58;#444444;font-size&#58;11pt;text-decoration&#58;underline;box-sizing&#58;initial;">Her</span></a> finner du flere filmer med på- og avkledning av beskyttelsesutstyr ved kontakt og dråpesmitte.<br></p>Smittevern0
Avkledning dråpesmitte111614912.03.2020 12:11:442864https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-VideoAvkledning dråpesmitte1m27sek<p>​Kurset skal bidra til riktig på- og avkledning av beskyttelsesutstyr ved undersøkelse, behandling og pleie av pasienter som smitteisoleres på kontakt og dråpesmitte<span style="font&#58;400 14px/1.6 &quot;open sans&quot;,sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline !important;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;">,</span><span style="font&#58;400 14px/1.6 &quot;open sans&quot;,sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline !important;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;"> </span><span style="font&#58;400 14px/1.6 &quot;open sans&quot;,sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline !important;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;">der det ikke er forgang</span><span style="font&#58;400 14px/1.6 &quot;open sans&quot;,sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline !important;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;"> eller sluse.</span> Det anbefales å gjøre seg kjent med lokal prosedyre.</p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;"><a href="/Sider/Kurskatalogen-Video.aspx?k=smittevern" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;color&#58;#00509e;text-decoration&#58;underline;box-sizing&#58;initial;background-color&#58;transparent;"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0 ms-rteFontSize-2" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;color&#58;#444444;font-size&#58;11pt;text-decoration&#58;underline;box-sizing&#58;initial;">Her</span></a> finner du flere filmer med på- og avkledning av beskyttelsesutstyr ved kontakt og dråpesmitte.<br></p>Smittevern0
Gruppeveiledning FKM LIS2/3 temaområde 1 75538125.06.2019 07:55:27166https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNamsos;Levangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGruppeveiledning FKM LIS2/3 temaområde 13 timer<p><strong>Felles kompetansemoduler (FKM) består av et sett av læringsmål, </strong></p><p><strong>som strekker seg gjennom hele utdanningsforløpet til den enkelte lege i spesialisering (LIS). </strong></p><p><strong>Læringsmålene dekker et grunnleggende sett av kompetanser alle leger må ha for å fungere optimalt i legerollen​</strong></p><p><strong>I denne gruppeveiledningen utdypes LM innen temaområde 1;</strong><br></p><p>-forskningsforståelse (FKM LM13)<br>-kunnskapshåndtering (FKM LM32-34)<br>-kvalitet og pasientsikkerhet (FKM LM41-43) </p><p>og&#160;<br>-forberedelse til prosjektoppgaven <br>&quot;Kunnskap og forbedring&quot;</p><p><strong>LIS-leger ansatt i Namsos melder seg på i Namsos</strong></p><p><strong>LIS-leger ansatt i Levanger, melder seg på Levanger</strong><br></p>Medisin1
Gruppeveiledning 3 og 4 - FKM LIS 1 i HNT76662403.01.2020 12:17:39272https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxSykehuset Levanger;Sykehuset Namsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGruppeveiledning 3 og 4 - FKM LIS 1 i HNT3 timer<p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;">Felles kompetansemoduler (FKM) består av et sett av læringsmål som strekker seg gjennom hele utdanningsløpet til den enkelte lege i spesialisering. </p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;">Gruppeveiledningene gjennomføres i etterkant av FKM kurs </strong><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;">i Kommunikasjon, pedagogikk og forskning.</strong></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;">Gruppeveiledningen vil være case/PBL-basert med så klinikknære tema som mulig. For LIS1-leger vil det gjennomføres totalt fire gruppeveiledninger a 1,5 time. <strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;">Gruppeveiledning 3 og 4 slås sammen. </strong>Tilsvarende gjøres med gruppeveiledning 1 og 2.</p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;">Gruppeveiledning 3</strong>&#58; Kommunikasjon (FKM 14-18).&#160;<br style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;box-sizing&#58;border-box;"></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;">Gruppeveiledning 4</strong>&#58; Lovverk, Systemforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse (FK; 44-45 og 61).<br style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;box-sizing&#58;border-box;"></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;">LIS1-lege ansatt i Levanger, melder seg på i Levanger</strong></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;">LIS1-lege ansatt i Namsos, melder seg på i Namsos</strong><br></p>Medisin4
Gruppeveiledning 1 og 2 - FKM LIS 1 i HNT76656014.01.2020 11:47:07392https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNamsos;Levangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGruppeveiledning 1 og 2 - FKM LIS 1 i HNT3 timer<p>Felles kompetansemoduler (FKM) består av et sett av læringsmål som strekker seg gjennom hele utdanningsløpet til den enkelte lege i spesialisering. </p><p><strong>Gruppeveiledningene gjennomføres i etterkant av FKM kurs </strong><strong>i Kommunikasjon, pedagogikk og forskning.</strong></p><p>Gruppeveiledningen vil være case/PBL-basert med så klinikknære tema som mulig. For LIS1-leger vil det gjennomføres totalt fire gruppeveiledninger a 1,5 time. <strong>Gruppeveiledning 1 og 2 slås sammen. </strong>Tilsvarende gjøres med gruppeveiledning 3 og 4.</p><p><strong>Gruppeveiledning 1</strong>&#58; Kunnskapshåndtering (FKM 024-031) og Kvalitet og pasientsikkerhet (FKM 035-040).&#160;<br></p><p><strong>Gruppeveiledning 2</strong>&#58; Forebygging (FKM 006) og Samhandling (FKM 056)<br></p><p>Det vil bli utarbeidet en mer detaljert beskrivelse som blir publisert på læringsportalen<br></p><p><strong>LIS1-lege ansatt i Levanger, melder seg på i Levanger</strong></p><p><strong>LIS1-lege ansatt i Namsos, melder seg på i Namsos</strong></p>Medisin2
Temadag for HLR instruktører 2020111123421.02.2020 14:00:47358https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromTemadag for HLR instruktører 20207,5 timer<p>​Det blir faglige, pedagogiske, organisatoriske og praktiske innlslag i temadagen. Fullstendig program kommer i begynnelsen av mars.</p>Ambulanse;Beredskap;Kvalitet og sikkerheit;Medisin;Sjukepleie0
RS Grunnkurs Ajourhold (Helse Møre og Romsdal)8819128.08.2019 13:45:04806https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxSkypetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromRS Grunnkurs Ajourhold (Helse Møre og Romsdal)4 timer<p>Kurs for nybegynner innen RS Ajourhold. Gjennomgang av de mest brukte funksjonene, se oppsatte kurs for nærmere beskrivelse. </p><p><strong class="ms-rteFontSize-2">Dersom skype undervisning - Husk å legge datoen med skype-lenke inn i kalenderen din!</strong></p><p><span class="ms-rteFontSize-2"><strong>Lenken til skypemøtet finner du ved å klikke på&#160;mer info bak datoen for kurset du skal være med på.</strong></span></p>Ledelse;IKT1
Grunnleggende kurs i SPSS110687519.02.2020 13:05:3357https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGrunnleggende kurs i SPSS3 timer<p style="margin&#58;0px 0px 10.66px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">Minst 4 påmeldte</font></p><p style="margin&#58;0px 0px 10.66px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">Helt grunnleggende kurs i SPSS</font></p><p style="margin&#58;0px 0px 0px 48px;text-indent&#58;-18pt;"><font color="#000000"><span style="margin&#58;0px;"><span style="margin&#58;0px;"><font face="Calibri" size="3">-</font><span style="font&#58;7pt &quot;times new roman&quot;;margin&#58;0px;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span></span></span><font face="Calibri" size="3">Lage variabler</font></font></p><p style="margin&#58;0px 0px 0px 48px;text-indent&#58;-18pt;"><font color="#000000"><span style="margin&#58;0px;"><span style="margin&#58;0px;"><font face="Calibri" size="3">-</font><span style="font&#58;7pt &quot;times new roman&quot;;margin&#58;0px;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span></span></span><font face="Calibri" size="3">Registrere data</font></font></p><p style="margin&#58;0px 0px 10.66px 48px;text-indent&#58;-18pt;"><font color="#000000"><span style="margin&#58;0px;"><span style="margin&#58;0px;"><font face="Calibri" size="3">-</font><span style="font&#58;7pt &quot;times new roman&quot;;margin&#58;0px;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span></span></span><font face="Calibri" size="3">Krysstabeller</font></font></p><p style="margin&#58;0px 0px 10.66px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">Det vil ikke bli gjennomgått avanserte analyser eller tolkning av statistikk. </font></p> <font face="Calibri"></font><font size="3"></font><font color="#000000"></font><font face="Times New Roman"></font><p>​</p>Merkantile fag0
Litteratursøk 2020110682919.02.2020 12:52:2040https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromLitteratursøk 20203 timer<p style="margin&#58;0px;line-height&#58;normal;"><font class="ms-rteFontSize-3" color="#000000" face="Calibri">Deltakerne på kurset bør ha satt opp en problemstilling som de kan bruke som eksempel i de praktiske øvelsene. Kurset kan deles i tre økter og det er godt mulig vi blir ferdige kl 13.</font></p><p style="margin&#58;0px;line-height&#58;normal;"><font class="ms-rteFontSize-3" color="#000000" face="Calibri">Program&#58;</font></p><p style="margin&#58;0px 0px 0px 48px;line-height&#58;normal;text-indent&#58;-18pt;"><font class="ms-rteFontSize-3" color="#000000"><span style="margin&#58;0px;"><span style="margin&#58;0px;"><font face="Calibri">1.</font><span style="margin&#58;0px;line-height&#58;normal;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;normal;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span></span></span><font face="Calibri">Grunnleggende trinn i litteratursøk</font></font></p><p></p><div style="margin&#58;0px;line-height&#58;normal;text-indent&#58;35.4pt;"><font class="ms-rteFontSize-3" color="#000000" face="Calibri">Problemstilling og PICO-skjema</font></div><p></p><p style="margin&#58;0px 0px 0px 47.2px;line-height&#58;normal;"><font class="ms-rteFontSize-3" color="#000000" face="Calibri">Emneord og tekstord</font></p><p style="margin&#58;0px;line-height&#58;normal;text-indent&#58;35.4pt;"><font class="ms-rteFontSize-3" color="#000000" face="Calibri">Praktiske øvelse</font></p><p style="margin&#58;0px;line-height&#58;normal;"><font class="ms-rteFontSize-3" color="#000000" face="Calibri">&#160;</font></p><p style="margin&#58;0px 0px 0px 48px;line-height&#58;normal;text-indent&#58;-18pt;"><font class="ms-rteFontSize-3" color="#000000"><span style="margin&#58;0px;"><span style="margin&#58;0px;"><font face="Calibri">2.</font><span style="margin&#58;0px;line-height&#58;normal;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;normal;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span></span></span><font face="Calibri">Søkestrategi</font></font></p><p style="margin&#58;0px;line-height&#58;normal;text-indent&#58;35.4pt;"><font class="ms-rteFontSize-3" color="#000000" face="Calibri">Cochrane</font></p><p style="margin&#58;0px;line-height&#58;normal;text-indent&#58;35.4pt;"><font class="ms-rteFontSize-3" color="#000000" face="Calibri">Praktisk øvelse</font></p><p style="margin&#58;0px;line-height&#58;normal;"><font class="ms-rteFontSize-3" color="#000000" face="Calibri">&#160;</font></p><p style="margin&#58;0px 0px 0px 48px;line-height&#58;normal;text-indent&#58;-18pt;"><font class="ms-rteFontSize-3" color="#000000"><span style="margin&#58;0px;"><span style="margin&#58;0px;"><font face="Calibri">3.</font><span style="margin&#58;0px;line-height&#58;normal;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;normal;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span></span></span><font face="Calibri">PubMed</font></font></p><p style="margin&#58;0px;line-height&#58;normal;text-indent&#58;35.4pt;"><font class="ms-rteFontSize-3" color="#000000" face="Calibri">Praktisk øvelse</font></p> <font face="Calibri"></font><font size="3"></font><font color="#000000"></font><font face="Times New Roman"></font><p></p><p>Må ha minimum 4 påmeldte​</p>Forsking0
Grunnleggende kurs i PowerPoint110678819.02.2020 12:43:1485https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGrunnleggende kurs i PowerPoint2,5 timer<p>​</p><p style="margin&#58;0px 0px 10.66px;"><font class="ms-rteFontSize-4" color="#000000" face="Calibri"><strong>Innhold&#58;</strong></font></p><p style="margin&#58;0px 0px 0px 48px;text-indent&#58;-18pt;"><font class="ms-rteFontSize-4" color="#000000"><span style="margin&#58;0px;"><span style="margin&#58;0px;"><font face="Calibri"><strong>-</strong></font><span style="margin&#58;0px;line-height&#58;normal;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span></span></span><font face="Calibri"><strong>Muntlig og visuell utforming</strong></font></font></p><p style="margin&#58;0px 0px 0px 48px;text-indent&#58;-18pt;"><font class="ms-rteFontSize-4" color="#000000"><span style="margin&#58;0px;"><span style="margin&#58;0px;"><font face="Calibri"><strong>-</strong></font><span style="margin&#58;0px;line-height&#58;normal;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span></span></span><font face="Calibri"><strong>Kort om presentasjonsteknikk</strong></font></font></p><div style="border-width&#58;medium medium 1pt;border-style&#58;none none solid;border-color&#58;currentcolor currentcolor windowtext;padding&#58;0cm 0cm 1pt;margin-right&#58;0cm;margin-left&#58;18pt;"><p style="margin&#58;0px 0px 10.66px 24px;padding&#58;0cm;border&#58;medium;text-indent&#58;-18pt;"><font class="ms-rteFontSize-4" color="#000000"><span style="margin&#58;0px;"><span style="margin&#58;0px;"><font face="Calibri"><strong>-</strong></font><span style="margin&#58;0px;line-height&#58;normal;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span></span></span><font face="Calibri"><strong>Grunnleggende bruk av PowerPoint</strong></font></font></p><p style="margin&#58;0px 0px 10.66px 24px;padding&#58;0cm;border&#58;medium;text-indent&#58;-18pt;"><b><font color="#b00000" face="Calibri" size="5"></font></b></p><p style="margin&#58;0px 0px 10.66px 24px;padding&#58;0cm;border&#58;medium;text-indent&#58;-18pt;"><b><font color="#007600" face="Calibri" size="5">Må ha minimum 4 påmeldte</font></b></p></div>Merkantile fag0
elements - innføring ledergruppa HMR110588319.02.2020 09:06:1463https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-Klasseromelements - innføring ledergruppa HMR3<p>​</p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;">Innføringskurs i HMN sitt nye dokumentasjonssystem Elements. Elements overtar for ephorte april 2020.</p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;">Alle som mottar eller skaper dokumentasjon med dokumentasjonsverdi for HMR er pliktig til å arkivere denne i riktig system. All dokumentasjon som ikke er en del av direkte pasientbehandling skal arkiveres i elements.<br></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;"><span class="ms-rteStyle-Accent2" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;color&#58;#00485b;box-sizing&#58;initial;"><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;">Kurset gir en kort innføring i generell dokumentasjonsforvaltning (arkivteori) alle offentlig ansatte skal beherske. Kurset går gjennom de vanligste funksjonene og arbeidsmetodene ansatte i HMR må kunne for å bruke Elements til å etterleve de offentlige krav til statlig dokumentasjonsforvaltning.&#160;</span></span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;"><span class="ms-rteStyle-Accent2" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;color&#58;#00485b;box-sizing&#58;initial;"><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;">Kurset gjennomgår &#58;</span></span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;"><span class="ms-rteStyle-Accent2" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;color&#58;#00485b;box-sizing&#58;initial;"><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;"></span></span></p><ul style="margin&#58;5px 20px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;"><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;box-sizing&#58;initial;">Generell dokumentasjonsforvaltning (arkivteori)<br style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;box-sizing&#58;initial;"></li><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;box-sizing&#58;initial;"><div style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;">Bli kjent med grensesnitt i elements<br style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;box-sizing&#58;initial;"></div></li><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;box-sizing&#58;initial;"><div style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;">Aktivere varsling</div></li><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;box-sizing&#58;initial;"><div style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;">Finne egne saker og dokumenter (sak)<br style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;box-sizing&#58;initial;"></div></li><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;box-sizing&#58;initial;"><div style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;"><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;background-color&#58;transparent;">B</span><font color="#001001" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#001001;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;">ehandle ubesvart post (besvare eller avskrive både ekstern og intern post)</font><br style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;box-sizing&#58;initial;"></div></li><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;box-sizing&#58;initial;"><div style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;">Pr<span class="ms-rteStyle-Accent2" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;color&#58;#00485b;box-sizing&#58;initial;"><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;">oduksjon av egne dokumenter</span></span></div></li><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;box-sizing&#58;initial;"><div style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;"><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;"><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;">Redigere </span><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;">saksmappe, journalpost eller dokument</span><br style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;box-sizing&#58;initial;"></p></div></li><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;box-sizing&#58;initial;"><div style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;">&#160;Opprette svar ut</div></li><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;box-sizing&#58;initial;"><div style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;">Ekspedere/Digital forsendelse</div></li><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;box-sizing&#58;initial;"><div style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;">Sende på enkel godkjenning/godkjenning</div></li><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;box-sizing&#58;initial;"><div style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;">&#160;For ledere&#58; godkjenne</div></li><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;box-sizing&#58;initial;"><div style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;">&#160;For ledere&#58; oppgave-søk<br style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;box-sizing&#58;initial;"></div></li><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;box-sizing&#58;initial;"><div style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;"><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;">Ferdigstille saksmappe</p></div></li></ul><div style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;"><ul style="margin&#58;5px 20px;padding&#58;0px;box-sizing&#58;initial;"><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;box-sizing&#58;initial;"><div style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;">&#160;Drag and drop fra outlook (ny funksjonalitet!)<br></div></li></ul><div><div style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;"><span class="ms-rteStyle-Accent2" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;color&#58;#00485b;box-sizing&#58;initial;"><br></span></div><div style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;"><span class="ms-rteStyle-Accent2" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;color&#58;#00485b;box-sizing&#58;initial;"><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;">Det blir kahoot-eksamen på slutten av kurset, så ta med mobiltelefon</span></span></div><div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;"><span class="ms-rteStyle-Accent2" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;color&#58;#00485b;box-sizing&#58;initial;"></span></div><div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;"><span class="ms-rteStyle-Accent2" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;color&#58;#00485b;box-sizing&#58;initial;"><br style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;"></span></div><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;"><span class="ms-rteStyle-Accent2" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;color&#58;#00485b;box-sizing&#58;initial;"><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;">Dette kurset dekker grunnleggende opplæring både for saksbehandler- og lederrolle i Elements</span></span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;"><span class="ms-rteStyle-Accent1" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#0072c6;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;"><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;"><strong class="ms-rteThemeForeColor-2-0" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;color&#58;#444444;font-weight&#58;bold;box-sizing&#58;initial;">Forhåndskrav&#58; Gjennomført </strong><a href="/Sider/Elements-Saksbehandling.aspx" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;color&#58;#00509e;text-decoration&#58;none;box-sizing&#58;initial;background-color&#58;transparent;"><span class="ms-rteFontSize-4" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-size&#58;18pt;box-sizing&#58;initial;">e-læring elements</span></a><span class="ms-rteFontSize-4" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-size&#58;18pt;box-sizing&#58;initial;">&#160;</span></span></span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;"><span class="ms-rteStyle-Accent1" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#0072c6;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;"><span class="ms-rteFontSize-3" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;13pt;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;">Det anbefales også å ta et eller flere av <a href="/Sider/Kurskatalogen-e-laring.aspx?k=elements" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;color&#58;#00509e;text-decoration&#58;none;box-sizing&#58;initial;background-color&#58;transparent;">e-kursene om elements</a></span></span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;"><span class="ms-rteStyle-Accent1" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#0072c6;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;"><span class="ms-rteFontSize-3" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;13pt;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;"><br style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;box-sizing&#58;initial;"></span></span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#444444;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;background-color&#58;transparent;"><span class="ms-rteStyle-Accent1" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;color&#58;#0072c6;box-sizing&#58;initial;"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;color&#58;#444444;box-sizing&#58;initial;">Det vil ikke bli servert mat.&#160;</span></span><span class="ms-rteStyle-Accent1" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#0072c6;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;float&#58;none;"><strong class="ms-rteThemeForeColor-2-0" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;color&#58;#444444;font-weight&#58;bold;box-sizing&#58;initial;">Husk puls-kort.</strong></span></span></p><br></div></div><p><br></p>IKT;Ledelse;Arkiv0
Innføring Elements, Rusklinikken82609719.01.2020 11:03:37183https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromInnføring Elements, Rusklinikken2 timer<p>Intern opplæring i bruk av Elements for ansatte ved Rusklinikken.</p><p>Avtal med din leder om du skal gjennomføre denne opplæringen.​</p>Arkiv1
ECT-konferansen i Kristiansund 26. mars 2020109900418.02.2020 09:37:13170https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxKristiansundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromECT-konferansen i Kristiansund 26. mars 20201 dag<div><h2 style="text-align&#58;center;"><img class="ms-rtePosition-3" alt="Kristiansund fra kaia panorama.jpg" src="/PublishingImages/Sider/ECT-konferansen-i-Kristiansund-26.-mars-2020/Kristiansund%20fra%20kaia%20panorama.jpg" style="margin&#58;5px;" />Invitasjon<br></h2><h4 style="text-align&#58;center;">ECT konferansen i Kristiansund</h4><h4 style="text-align&#58;center;">«Nye medikamentfrie behandlingsmetoder i psykiatri»<br></h4><h4 style="text-align&#58;center;">Quality Hotel Kristiansund, 26.03.2020</h4><div><br></div><p><br></p>Kristiansund distriktpsykiatrisk senter har den glede av å invitere til ECT dagskonferanse ved Quality Hotel Kristiansund. <br>Kristiansund DPS har nå benyttet ECT som behandlingsmetode i over ett år og vi ønsker å dele våre betraktninger og erfaringer så langt. I tillegg tar vi et innblikk i fortsatt nokså ukjente medikamentfrie behandlingsmetoder innen psykiatri som vi også har interesse for. <br><br></div><div>Vi vil holde en presentasjon om den medikamentfrie behandlingsmetoden «repetitiv transkraniell magnetstimulering», eller «rTMS». Denne behandlingsmetoden er godkjent av FDA for behandling av depresjon.<br>Vi presenterer også «Virtuell terapi», en annen medikamentfri behandlingsmetode. For å presentere denne har vi invitert Geir Kristian Lund, rådgiver og prosjektleder ved avd. for helseteknologi fra Sykehuset Innlandet.</div><div><br></div><div>Det er ingen seminaravgift.</div><div><br></div><div>Konferanseansvarlig&#58; Danuta Palinska ved DPS Kristiansund. <br><br></div><div>Målgruppe&#58;&#160; Ansatte innen psykiatri i spesialisthelsetjenesten i Kristiansund og Molde.</div><div><br></div><div><h2 style="text-align&#58;center;">Program for dagen<br></h2><div dir="ltr" style="padding&#58;0px;margin-top&#58;0px;margin-right&#58;0px;margin-bottom&#58;0px;"><br>08.30 - 09.00 &#160; &#160; Registrering og kaffe <br><br></div><div>09.00 - 09.05 &#160; &#160; Velkomst av enhetsleder ved døgnseksjonen i Kristiansund<br><br></div><div><p>09.05 - 09.45 &#160; &#160; ECT - over ett år med erfaring ved Kristiansund DPS, med kasuistikker.&#160;</p><ul><li>Danuta Palinska – Kristiansund DPS døgn</li></ul><br></div><div>09.45 – 10.00 &#160; &#160; Pause</div><div><br></div><div>10.00 – 10.45 &#160; &#160; ECT-behandlingstilbudet i Kristiansund – gjennomgang av kvalitetsprosedyren.&#160;</div><div><ul><li>Eva Hoseth – Kristiansund DPS døgn<br></li></ul><br></div><div>10.45 – 11.00 &#160; &#160; Hva pasienter og pårørende trenger å vite om ECT. Hallgjerd Hårtveit – Kristiansund DPS døgn<br><br></div><div>11.00 - 11.15 &#160; &#160; Pause</div><div><br></div><div>11.15 – 12.00 &#160; &#160; rTMS* - en ny medikamentfri behandlingsmetode for depresjon.&#160;</div><ul><li>Sara Kanwar og Danuta Palinska – Kristiansund DPS døgn</li></ul><div><br></div><div>12.00 - 13.00 &#160; &#160; Lunsjpause<br><br></div><div>13.00 – 15.00 &#160; &#160; Virtuell terapi – en ny medikamentfri behandlingsmetode i psykiatri&#58; «Avatar» og «VRET*»</div><ul><li>Geir Kristian Lund – Rådgiver og prosjektleder ved avd. for helseteknologi, Sykehuset Innlandet HF.</li><li>Eventuelt&#58; Representant fra Thera Inc. California, Frank Cox</li><li>Rafal Palinski – Kristiansund DPS poliklinikk<br><br></li></ul><div>15.00 - 15.30 &#160; &#160; Diskusjon</div><div><br></div><div>*rTMS&#58; repetitive transkraniell magnetstimulering<br>*VRET&#58; virtual reality exposure therapy<br><br><br></div><p><br></p><br></div><div><br><br><br></div><p><br></p>Psykiatri0