• Tittel Kurskatalogen

 

 

HMR - Oppfølging etter ForBedring 2024427832824.05.2024 08:56:32Opplæringen blir gitt på TEAMS tirsdag 28.05.24 fra 12.00-13.00, og har fokus på hvordan ledere og ansatte kan benytte resultatene fra medarbeiderundersøkelsen i praktisk https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxDigitalt/webinartext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside HMR - Oppfølging etter ForBedring 2024<p>Opplæringen blir gitt på TEAMS tirsdag 28.05.24 fra 12.00-13.00, og har fokus på hvordan ledere og ansatte kan benytte resultatene fra medarbeiderundersøkelsen i praktisk utviklingsarbeid.</p><p><br></p><p>I kurset vil vi gå igjennom hvordan&nbsp;ForBedringsarbeidet kan&nbsp;forankres i seksjonene og bli en del av det systematiske arbeidet som gjøres, og hvordan verktøyspakken "Sammen om ForBedring" kan&nbsp;være en god&nbsp;prosesstøtte og verktøy&nbsp;for planlegging, gjennomføring og oppfølging av undersøkelsen.</p><p><br></p><p>Det vil bli tatt opptak av gjennomgangen som publiseres på HMS-sida på Innsida i etterkant, for å sikre at de som er forhindret kan få ta det ved anledning. Opptaket stoppes når presentasjonen er gjennomgått. Eventuelle spørsmål som stilles underveis blir derfor med i opptaket.</p><p><br></p><p>________________________________________________________________________________</p><p><strong style="color: inherit;">Microsoft Teams</strong>&nbsp;<a href="https://aka.ms/JoinTeamsMeeting?omkt=nb-NO" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(163, 159, 255);">Trenger du hjelp?</a></p><p><a href="https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzI5NTFjMmQtM2UwNy00ZTRmLWE2ZTUtY2E4ZmQ0NGE5NzRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2292c8809f-91e0-445b-804f-b6a7b43ef73a%22%2c%22Oid%22%3a%224c89d91e-10f6-4e19-a125-1576021dbfe6%22%7d" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(163, 159, 255);">Bli med på møtet nå</a></p><p><span style="color: rgb(178, 178, 178);">Møte-ID:&nbsp;</span>391 996 773 370</p><p><span style="color: rgb(178, 178, 178);">Passord:&nbsp;</span>Sk8iTB</p><p><br></p><p>Ring på telefon</p><p><a href="tel:+4721402082,,549844807#" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(163, 159, 255);">+47 21 40 20 82,,549844807#</a>&nbsp;<span style="color: rgb(178, 178, 178);">Norway, Oslo</span></p><p><a href="https://dialin.teams.microsoft.com/207730f4-d16e-4e5f-8d94-d0046cfc787d?id=549844807" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(163, 159, 255);">Finn et lokalt nummer</a></p><p><span style="color: rgb(178, 178, 178);">Telefonkonferanse-ID:&nbsp;</span>549 844 807#</p><p><span style="color: rgb(178, 178, 178);">For arrangører:&nbsp;</span><a href="https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=4c89d91e-10f6-4e19-a125-1576021dbfe6&amp;tenantId=92c8809f-91e0-445b-804f-b6a7b43ef73a&amp;threadId=19_meeting_YzI5NTFjMmQtM2UwNy00ZTRmLWE2ZTUtY2E4ZmQ0NGE5NzRl@thread.v2&amp;messageId=0&amp;language=nb-NO" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(163, 159, 255);">Møtealternativer</a>&nbsp;<span style="color: rgb(209, 209, 209);">|</span>&nbsp;<a href="https://dialin.teams.microsoft.com/usp/pstnconferencing" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(163, 159, 255);">Tilbakestill PIN-kode for innringing</a></p><p>________________________________________________________________________________</p>Ledelse;HMS;Kvalitet og sikkerheit;HR1<p>Opplæringen blir gitt på TEAMS tirsdag 28.05.24 fra 12.00-13.00, og har fokus på hvordan ledere og ansatte kan benytte resultatene fra medarbeiderundersøkelsen i praktisk utviklingsarbeid.</p><p><br></p><p>I kurset vil vi gå igjennom hvordan&#160;ForBedringsarbeidet kan&#160;forankres i seksjonene og bli en del av det systematiske arbeidet som gjøres, og hvordan verktøyspakken &quot;Sammen om ForBedring&quot; kan&#160;være en god&#160;prosesstøtte og verktøy&#160;for planlegging, gjennomføring og oppfølging av undersøkelsen.</p><p><br></p><p>Det vil bli tatt opptak av gjennomgangen som publiseres på HMS-sida på Innsida i etterkant, for å sikre at de som er forhindret kan få ta det ved anledning. Opptaket stoppes når presentasjonen er gjennomgått. Eventuelle spørsmål som stilles underveis blir derfor med i opptaket.</p><p><br></p><p>________________________________________________________________________________</p><p><strong style="color&#58;inherit;">Microsoft Teams</strong>&#160;<a href="https&#58;//aka.ms/JoinTeamsMeeting?omkt=nb-NO" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color&#58;rgb(163, 159, 255);">Trenger du hjelp?</a></p><p><a href="https&#58;//teams.microsoft.com/l/meetup-join/19&#58;meeting_YzI5NTFjMmQtM2UwNy00ZTRmLWE2ZTUtY2E4ZmQ0NGE5NzRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22&#58;%2292c8809f-91e0-445b-804f-b6a7b43ef73a%22%2c%22Oid%22&#58;%224c89d91e-10f6-4e19-a125-1576021dbfe6%22%7d" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color&#58;rgb(163, 159, 255);">Bli med på møtet nå</a></p><p><span style="color&#58;rgb(178, 178, 178);">Møte-ID&#58;&#160;</span>391 996 773 370</p><p><span style="color&#58;rgb(178, 178, 178);">Passord&#58;&#160;</span>Sk8iTB</p><p><br></p><p>Ring på telefon</p><p><a rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color&#58;rgb(163, 159, 255);">+47 21 40 20 82,,549844807#</a>&#160;<span style="color&#58;rgb(178, 178, 178);">Norway, Oslo</span></p><p><a href="https&#58;//dialin.teams.microsoft.com/207730f4-d16e-4e5f-8d94-d0046cfc787d?id=549844807" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color&#58;rgb(163, 159, 255);">Finn et lokalt nummer</a></p><p><span style="color&#58;rgb(178, 178, 178);">Telefonkonferanse-ID&#58;&#160;</span>549 844 807#</p><p><span style="color&#58;rgb(178, 178, 178);">For arrangører&#58;&#160;</span><a href="https&#58;//teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=4c89d91e-10f6-4e19-a125-1576021dbfe6&amp;tenantId=92c8809f-91e0-445b-804f-b6a7b43ef73a&amp;threadId=19_meeting_YzI5NTFjMmQtM2UwNy00ZTRmLWE2ZTUtY2E4ZmQ0NGE5NzRl%40thread.v2&amp;messageId=0&amp;language=nb-NO" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color&#58;rgb(163, 159, 255);">Møtealternativer</a>&#160;<span style="color&#58;rgb(209, 209, 209);">|</span>&#160;<a href="https&#58;//dialin.teams.microsoft.com/usp/pstnconferencing" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color&#58;rgb(163, 159, 255);">Tilbakestill PIN-kode for innringing</a></p><p>________________________________________________________________________________</p>
Nyansattkurs Barne- og ungdomsklinikken14868823.05.2024 14:22:37Målgruppen er nyansatte sykepleiere, leger, andre faggrupper, faste ansatte og vikarer ved Barne- og ungdomsklinikkev ved St. Olavs hospital Kurset har en tverrfaglig profil med 196https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside Nyansattkurs Barne- og ungdomsklinikkenNyansatt1<p>​​​​Nyansattkurs&#160;ved Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs hospital.&#160;<br></p><p>Kurset har en tverrfaglig profil med barne- og ungdomspasienten i sentrum. Relevant for alle yrkesgrupper med pasientkontakt.<br></p><p><br></p>
LEDER02 - Leder innen helsetjenester i primærhelsetjenesten14827913.05.2024 08:05:49Kursbeskrivelse I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser Introduksjon til helseplattformen Klage på tjeneste Introduksjon til rapportering Velge riktig 4540https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxHitra kommune;Tingvoll kommune;Smøla kommune;Heim kommune;Surnadal kommune;Sunndal kommunetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside LEDER02 - Leder innen helsetjenester i primærhelsetjenesten11<p><strong class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">​​​​​​​​​Kursbeskrivelse&#58;</strong></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58;</span></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Introduksjon til helseplattformen</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Klage på tjeneste</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Introduksjon til rapportering</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Velge riktig rapporteringsverktøy</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Dashbord</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Kjøre rapporter</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Lage rapporter</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">SlicerDicer</span></li></ul><p><span class="ms-rteForeColor-2 ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><br></span></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Ansatte som jobber som&#58; </span></p><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Leder innen helsetjenester i kommune​</span></li></ul><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><br></span></font></div><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;">Dette kurset er et tilleggskurs for ledere. En må delta på en grunnleggende klinisk kurs i forkant av LEDER02, for eksempel et hjemmebasert kurs eller institusjonskurs.<br><br></span></font></div>
HJEMM08 - Helsefagarbeider, miljøterapeut, assistent i Bo- og aktivitetstilbud (BOA) og avlastning211699304.04.2024 11:41:19Kursbeskrivelse I dette kurset vil følgende arbeidsflyter gjennomgås Daglig dokumentasjon i Hyperspace (PC) og Rover (mobil) Dokumentere oppfølging av pasienter via 30337https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxHeim kommune;Hitra kommune;Tingvoll kommune;Sunndal kommune;Surnadal kommunetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside HJEMM08 - Helsefagarbeider, miljøterapeut, assistent i Bo- og aktivitetstilbud (BOA) og avlastningHelseplattformen34<p>​​​​​​​​<br></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>​​​​Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p>I dette kurset vil følgende arbeidsflyter gjennomgås&#58;</p><ul><li>Daglig dokumentasjon i Hyperspace (PC) og Rover (mobil)</li><li>Dokumentere oppfølging av pasienter via gjøremålsliste, flytskjema, notater</li><li>Administrering av legemidler </li><li>Dokumentasjon ved bruk av&#160;tvang etter kapittel 9</li><li>Lese dokumentasjon i journal​<br></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong><br></strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;14.6667px;">Miljøterapeut&#160;i BOA&#160;</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;14.6667px;">(bolig for mennesker med funksjonsnedsettelser)</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;14.6667px;">/avlastningsbolig</span>​</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2" style="padding-top&#58;0px;padding-bottom&#58;0px;">Helsefagarbeider i&#160;BOA (bolig for mennesker med funksjonsnedsettelser)/avlastningsbolig</span></li></ul><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2" style="padding-top&#58;0px;padding-bottom&#58;0px;">Assistent i BOA&#160;<span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;14.6667px;">(bolig for mennesker med funksjonsnedsettelser)</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;14.6667px;">/avlastningsbolig</span></span></li></ul><div><font face="calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><br></span></font></div><div><font face="calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><span style="text-decoration&#58;underline;">Merk&#58;</span> Dette kurset er for ansatte i bolig/bofellesskap, <span style="text-decoration&#58;underline;">ikke aktivitetstilbud</span>.<br></span></font></div><div><font face="calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><br></span></font></div><div><font face="calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursløpet består i tillegg til klasseromskurset av 2 timer med innledende læring før klasserom og 6 timer med egentrening i etterkant.</strong><br></span><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Se informasjon om innledende læring og egentrening i Kompetanseplanen under i&#160;feltet &quot;Kursmateriell&quot;.</strong></span><br></span></font></div><p><br>​<br><br></p>
HJEMM01 – Hjemmehjelpstjenesten 14753208.04.2024 07:21:46Ansatte som jobber med oppgaver som beskrevet i kursbeskrivelsen Kursbeskrivelse I dette kurset vil følgende arbeidsflyter gjennomgås Bruk av mobil enhet – Rover 1539https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxHitra kommune;Tingvoll kommune;Smøla kommune;Surnadal kommune;Sunndal kommune;Heim kommunetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside HJEMM01 – Hjemmehjelpstjenesten Helseplattformen6<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>​​​Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong></strong></span>I dette kurset vil følgende arbeidsflyter gjennomgås&#58;</p><p><strong>&#160;</strong></p><ul><li>Bruk av mobil enhet – Rover</li><li>Vise din timeplan (arbeidsliste) på Rover</li><li>Dokumentere utført renhold på Rover</li><li>Dokumentere i gjøremålsliste på Rover</li><li>Dokumentere notat på Rover</li><li>Dokumentere når oppdrag ikke blir utført iht. vedtak (Rover)<br></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong><br></strong></span></p><p><strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;"><br></strong></p><p><strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Målgruppe&#58;</strong></p><p>Ansatte som jobber i hjemmehjelpstjeneste eller i renholdstjeneste.<br></p><ul><li>Renholdsoperatør/hjemmehjelp i hjemmehjelpstjenesten<br></li></ul><p><br></p><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><br></span></font></div><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursløpet består i tillegg til klasseromskurset av 2 timer med innledende læring før klasserom og 6 timer med egentrening i etterkant.</strong><br></span><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Se informasjon om innledende læring og egentrening i Kompetanseplanen under i&#160;feltet &quot;Kursmateriell&quot;.</strong></span>​<br><br></span></font></div>
HELSE14 - Helsepersonell psykisk helse og rus ikke-inneliggende14749422.09.2023 08:06:55Personell som jobber med oppgaver som beskrevet i kursbeskrivelsen Kursbeskrivelse I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser Finn pasient Opprette 4365https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxHitra kommune;Surnadal kommune;Sunndal kommune;Heim kommunetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside HELSE14 - Helsepersonell psykisk helse og rus ikke-inneliggende4<p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>​​​​Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Finn pasient </span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Opprette program, forløp, se vedtak</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Problemliste, saksteam/helsefaglig team</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Dokumentere i flytskjema og notat</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Planer, Samhandlingsplan, Krise/Mestringsplan, IP</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Forordninger, henvisning og epikrise</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Pasientinstruksjoner og -sammendrag</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Telefon/videokonsultasjon</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">InBasket og e-meldinger</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Gruppedokumentasjon</span><br></li></ul><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></p><p><br></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Ansatte som jobber som behandlere innen psykisk helse og&#160;</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">a</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">vhengighet i kommune&#58;</span></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">​Psykologspesialist i primærhelsetjenesten (for KI1)</span><br></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Psykolog i primærhelsetjenesten (for KI1)</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Psykiatrisk sykepleier</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Sykepleier</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Miljøterapeut</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Ambulant, Mestringsteam<br><br></span></li></ul><div><font color="#000000" face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursløpet består i tillegg til klasseromskurset av 2 timer med innledende læring før klasserom og 6 timer med egentrening i etterkant.</strong><br></span><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Se informasjon om innledende læring og egentrening i Kompetanseplanen under i&#160;feltet &quot;Kursmateriell&quot;.</strong></span>​<br></span></font></div><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong><br></strong></span></p>
HJEMM21 - Helsefagarbeider, miljøterapeut, assistent i hjemmebaserte tjenester14740504.04.2024 14:23:02Kursbeskrivelse I dette kurset vil følgende arbeidsflyter gjennomgås Daglig dokumentasjon i Hyperspace (PC) og Rover (mobil) Bruk av timeplan (arbeidsliste) i Rover Hente 28133https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxHeim kommune;Hitra kommune;Tingvoll kommune;Smøla kommune;Surnadal kommune;Sunndal kommunetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside HJEMM21 - Helsefagarbeider, miljøterapeut, assistent i hjemmebaserte tjenesterHelseplattformen33<p>​​​​​​</p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">I dette kurset vil følgende arbeidsflyter gjennomgås&#58;</span></p><ul><li>Daglig dokumentasjon i Hyperspace (PC) og Rover (mobil)</li><li>Bruk av timeplan (arbeidsliste) i Rover</li><li>Hente besøk fra kollegas timeplan i Rover</li><li>Kansellere besøk i Rover</li><li>Dokumentere oppfølging av pasienter via gjøremålsliste, flytskjema, notater</li><li>Administrering av legemidler </li><li>Lese dokumentasjon i journal​<br></li></ul><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><br></span></p><p style="color&#58;#000000;"><strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Målgruppe&#58;</strong><br></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Miljøterapeut</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Helsefagarbeider</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Assistent</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Annen utdanning ​</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Ved&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Hjemmetjenesten</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Omsorgsbolig</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Hjemmebasert omsorg</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Nattpatrulje</span></li></ul><p><br></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"></span><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursløpet består i tillegg til klasseromskurset av 2 timer med innledende læring før klasserom og 6 timer med egentrening i etterkant.</strong><br></span><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Se informasjon om innledende læring og egentrening i Kompetanseplanen under i&#160;feltet &quot;Kursmateriell&quot;.</strong></span>​</p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong><br></strong></span></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><br></p><p><br></p>
HJEMM20 - Sykepleier og vernepleier i hjemmebaserte tjenester14740404.04.2024 12:32:28Kursbeskrivelse I dette kurset vil følgende arbeidsflyter gjennomgås Daglig dokumentasjon i Hyperspace (PC) og Rover (mobil) Dokumentere oppfølging av pasienter via 15239https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxHeim kommune;Hitra kommune;Tingvoll kommune;Smøla kommune;Surnadal kommune;Sunndal kommunetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside HJEMM20 - Sykepleier og vernepleier i hjemmebaserte tjenesterHelseplattformen20<p><strong>​​​​​</strong><strong style="color&#58;#000000;font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Kursbeskrivelse&#58;</strong></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">I dette kurset vil følgende arbeidsflyter gjennomgås&#58;</span></p><ul><li>Daglig dokumentasjon i Hyperspace (PC) og Rover (mobil)</li><li>Dokumentere oppfølging av pasienter via gjøremålsliste, flytskjema, notater</li><li>Administrering av legemidler </li><li>Istandgjøring og kontroll av dosett/multidose</li><li>Legemiddelsamstemming</li><li>Kommunikasjon i systemet inkl. E-meldinger</li><li>Lese dokumentasjon i journal​<br></li></ul><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><br></span></p><div><font color="#000000" face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><br></span></font></div><div><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Målgruppe&#58;</strong></span></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Ansatte som jobber som&#58;</span><br></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Sykepleier/vernepleier i hjemmetjenesten</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Sykepleier/vernepleier i omsorgsbolig</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Sykepleier/vernepleier i hjemmebasert omsorg</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Sykepleier/vernepleier i nattpatrulje<br><br></span></li></ul><div><font color="#000000" face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursløpet består i tillegg til klasseromskurset av 2 timer med innledende læring før klasserom og 6 timer med egentrening i etterkant.</strong><br></span><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Se informasjon om innledende læring og egentrening i Kompetanseplanen under i&#160;feltet &quot;Kursmateriell&quot;.</strong></span><br></span></font></div><font color="#000000" face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><br></span></font></div><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><br><br></span></p>
HELSE01 - Helsefagarbeider, assistent og aktivitør i institusjon14755305.02.2024 14:16:39Kursbeskrivelse I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser Starte vakta og finne pasienter Pasientlister Gjennomgang av journal Tildele seg til 34269https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxHeim kommune;Hitra kommune;Tingvoll kommune;Smøla kommune;Surnadal kommune;Sunndal kommunetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside HELSE01 - Helsefagarbeider, assistent og aktivitør i institusjonHelseplattformen47<p>​<strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">​​​​Kursbeskrivelse&#58;</strong></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58; </span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Starte vakta og finne pasienter</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Pasientlister</span><br></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Gjennomgang av journal</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Tildele seg til behandlingsteam</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dokumentere vurderinger</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Oppgavelister</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Pasientplan </span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Legemiddelhåndtering</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Forordninger og prøvetaking</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Avslutte vakta</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Håndholdte enheter</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">&#160;</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"></span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Helsefagarbeider i Helse- og velferdssenter, Helsehus, Rehabilitering, omsorgssenter, sykehjem eller Øyeblikkelig hjelp døgnopphold</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Assistent i Helse- og velferdssenter, Helsehus, Rehabilitering, omsorgssenter, sykehjem eller Øyeblikkelig hjelp døgnopphold</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Aktivitør som utfører samme oppgaver som helsefagarbeidere i Helse- og velferdssenter, Helsehus, Rehabilitering, omsorgssenter<strong>, </strong>sykehjem eller Øyeblikkelig hjelp døgnopphold<br><br></span></li></ul><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursløpet består i tillegg til klasseromskurset av 2 timer med innledende læring før klasserom og 6 timer med egentrening i etterkant.</strong><br></span><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Se informasjon om innledende læring og egentrening i Kompetanseplanen under i&#160;feltet &quot;Kursmateriell&quot;.</strong></span><br></div><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><br></span></p>
RAPPT02a - Superbruker i rapportering (drift)356414022.05.2024 12:44:59Basiskompetanse i journalsystemet er en fordel Ledere og ansatte som benytter rapporteringsverktøyene i Helseplattformen mer enn andre Etter endt kurs vil du få mulighet til å bli 1228https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxKristiansundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside RAPPT02a - Superbruker i rapportering (drift)<p><span class="ms-rteFontSize-3" style="font-family&#58;calibri;"><strong>​​​​​​​​​​​Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p>Dette kurset er tiltenkt sluttbrukere som benytter rapporteringsverktøyene i Helseplattformen mer enn andre. Etter endt kurs vil du få mulighet til å bli&#160;&quot;Superbruker i rapportering&quot;. Som superbruker i rapportering vil du få utvidet&#160;tilganger i journalsystemet&#160;og derav mulighet til&#160;å opprette&#160;egne rapporter og datauttrekk som kan deles med andre. Vær oppmerksom på at det er dine egne virksomhetsledere som bestemmer hvem som skal ha slike tilganger, og vi ber derfor&#160;om at tilgangsspørsmål må meldes internt.&#160;<br>​​<br></p><p><span style="font-size&#58;14px;"><strong>Kurset er et introduksjonskurs til rapporteringsverktøyene&#160;</strong><strong><strong>og </strong>tar utgangspunkt i at&#160;Helseplattformen allerede er tatt i bruk av din kommune</strong><strong>. For å kunne delta må du ha tilgang til et&#160;produksjonsmiljø.&#160;</strong></span></p><p><span style="font-size&#58;14px;"><strong><br></strong></span></p><div><p><span class="ms-rteFontSize-4"><a href="https&#58;//hpas.service-now.com/csm?id=kb_article_view&amp;sysparm_article=KB0023342" target="_blank">Klikk&#160;her for å se oppgaveark​</a></span><br></p><p><a href="https&#58;//hpas.service-now.com/csm?sys_kb_id=ce666b06479406147c3e1c72e36d4351&amp;id=kb_article_view&amp;sysparm_rank=1&amp;sysparm_tsqueryId=3487725297dd4a905886bcc0f053afed" target="_blank"><span class="ms-rteFontSize-4">Klikk her for å se kurspresentasjon</span></a><br></p></div><p><span style="font-size&#58;14px;"><strong><br>​</strong></span></p><p>Kurset består av 3&#160;moduler à 2 timer. Mellom hver modul er det lagt opp til at kursdeltakere skal gjennomføre egentreningsoppgaver med produksjonsdata.&#160;<br></p><table cellspacing="0" width="100%" class="ms-rteTable-default"><tbody><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;100%;">​Modul 1&#58; Oppstart og introduksjon<br><ul><li>Introduksjon til kurs, superbrukerrollen og rapporteringsverktøy i Helseplattformen<br></li></ul></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">​Modul 2&#58; Dashbord og workbench-komponenter<br><ul><li>Anvendelse av dashbord og workbench-rapporter<br></li><li>Workbench-rapporter for superbrukere<br></li></ul></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">​Modul 3&#58; SlicerDicer og veien videre<br><ul><li>SlicerDicer og veien videre som rapportering superbruker<br></li><li>Kursevaluering&#160;og ferdighetstest<br></li></ul></td></tr></tbody></table><p><strong></strong></p><p><br><strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Målgruppe&#58;​</strong><br></p><ul><li>Superbrukere i rapportering<br></li><li>Sentral stab og kvalitetsrådgivere<br></li><li>Gevinstkoordinatorer<br></li><li>Fageksperter og lokale instruktører<br></li><li>Enhetsledere/avdelingsledere med interesse for&#160;data og analyse<br></li></ul><div><br></div><p></p><p><strong>​Påmelding <span style="text-decoration&#58;underline;">må</span> gjøres via rapporteringsansvarlig i din kommune. Kontakt ditt lokale innføringsprosjekt for å melde din interesse.&#160;</strong><a href="https&#58;//hpas.service-now.com/csm?sys_kb_id=ce666b06479406147c3e1c72e36d4351&amp;id=kb_article_view&amp;sysparm_rank=1&amp;sysparm_tsqueryId=3487725297dd4a905886bcc0f053afed" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);">​</a>​</p><p><br></p><br>Helseplattformen0<p><span class="ms-rteFontSize-3" style="font-family&#58;calibri;"><strong>​​​​​​​​​​​Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p>Dette kurset er tiltenkt sluttbrukere som benytter rapporteringsverktøyene i Helseplattformen mer enn andre. Etter endt kurs vil du få mulighet til å bli&#160;&quot;Superbruker i rapportering&quot;. Som superbruker i rapportering vil du få utvidet&#160;tilganger i journalsystemet&#160;og derav mulighet til&#160;å opprette&#160;egne rapporter og datauttrekk som kan deles med andre. Vær oppmerksom på at det er dine egne virksomhetsledere som bestemmer hvem som skal ha slike tilganger, og vi ber derfor&#160;om at tilgangsspørsmål må meldes internt.&#160;<br>​​<br></p><p><span style="font-size&#58;14px;"><strong>Kurset er et introduksjonskurs til rapporteringsverktøyene&#160;</strong><strong><strong>og </strong>tar utgangspunkt i at&#160;Helseplattformen allerede er tatt i bruk av din kommune</strong><strong>. For å kunne delta må du ha tilgang til et&#160;produksjonsmiljø.&#160;</strong></span></p><p><span style="font-size&#58;14px;"><strong><br></strong></span></p><div><p><span class="ms-rteFontSize-4"><a href="https&#58;//hpas.service-now.com/csm?id=kb_article_view&amp;sysparm_article=KB0023342" target="_blank">Klikk&#160;her for å se oppgaveark​</a></span><br></p><p><a href="https&#58;//hpas.service-now.com/csm?sys_kb_id=ce666b06479406147c3e1c72e36d4351&amp;id=kb_article_view&amp;sysparm_rank=1&amp;sysparm_tsqueryId=3487725297dd4a905886bcc0f053afed" target="_blank"><span class="ms-rteFontSize-4">Klikk her for å se kurspresentasjon</span></a><br></p></div><p><span style="font-size&#58;14px;"><strong><br>​</strong></span></p><p>Kurset består av 3&#160;moduler à 2 timer. Mellom hver modul er det lagt opp til at kursdeltakere skal gjennomføre egentreningsoppgaver med produksjonsdata.&#160;<br></p><table cellspacing="0" width="100%" class="ms-rteTable-default"><tbody><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;100%;">​Modul 1&#58; Oppstart og introduksjon<br><ul><li>Introduksjon til kurs, superbrukerrollen og rapporteringsverktøy i Helseplattformen<br></li></ul></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">​Modul 2&#58; Dashbord og workbench-komponenter<br><ul><li>Anvendelse av dashbord og workbench-rapporter<br></li><li>Workbench-rapporter for superbrukere<br></li></ul></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">​Modul 3&#58; SlicerDicer og veien videre<br><ul><li>SlicerDicer og veien videre som rapportering superbruker<br></li><li>Kursevaluering&#160;og ferdighetstest<br></li></ul></td></tr></tbody></table><p><strong></strong></p><p><br><strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Målgruppe&#58;​</strong><br></p><ul><li>Superbrukere i rapportering<br></li><li>Sentral stab og kvalitetsrådgivere<br></li><li>Gevinstkoordinatorer<br></li><li>Fageksperter og lokale instruktører<br></li><li>Enhetsledere/avdelingsledere med interesse for&#160;data og analyse<br></li></ul><div><br></div><p></p><p><strong>​Påmelding <span style="text-decoration&#58;underline;">må</span> gjøres via rapporteringsansvarlig i din kommune. Kontakt ditt lokale innføringsprosjekt for å melde din interesse.&#160;</strong><a href="https&#58;//hpas.service-now.com/csm?sys_kb_id=ce666b06479406147c3e1c72e36d4351&amp;id=kb_article_view&amp;sysparm_rank=1&amp;sysparm_tsqueryId=3487725297dd4a905886bcc0f053afed" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);">​</a>​</p><p><br></p><br>
Kurs i sykdommer i Øsofagus, ventrikkel og duodenum - Tromsø14873205.01.2023 10:39:36Ny ordning Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Fordøyelsessykdommer Gammel ordning Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Fordøyelsessykdommer (14 t) Dette 355https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtromsø;Annettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside Kurs i sykdommer i Øsofagus, ventrikkel og duodenum - Tromsø0<p>Ny ordning&#58; Anbefalt kurs for&#160;leger i spesialisering i Fordøyelsessykdommer<br></p><p>Gammel ordning&#58; Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Fordøyelsessykdommer (14 t)<br></p><p>Dette kurset går over 2 dager<br></p><p><strong>Kursleder&#58; Eyvind J. Paulssen</strong><br></p><p>Kurset arrangeres av RegUt Nord. Ved spørsmål, ta kontakt på regut@unn.no<br></p>
HELSE06 - Sykepleier og vernepleier i institusjon14755822.09.2023 08:02:40Kursbeskrivelse I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser Logge inn i systemet og starte vakta Finne pasienter og bekrefte forordninger Gjennomgang av journal 14542https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxHeim kommune;Hitra kommune;Tingvoll kommune;Smøla kommune;Surnadal kommune;Sunndal kommunetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside HELSE06 - Sykepleier og vernepleier i institusjonHelseplattformen21<p><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">​​​​​Kursbeskrivelse&#58;</strong></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Logge inn i systemet og starte vakta</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Finne pasienter og bekrefte forordninger</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Gjennomgang av journal</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dokumentere vurderinger</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Administrere legemidler</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Prøvetaking og blodadministrasjon</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Mottak av pasienter</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Pasientplan </span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Utskriving av pasient</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Overflytting av pasient</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Avslutte vakta</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Innleggelse ØHD</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Reminders</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Legevisitt</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Håndholdte enheter</span></li></ul><p>&#160;<span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></p><p><strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Målgruppe&#58;</strong><br></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Ansatte som</strong><strong> jobber som&#58;</strong></span></p><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Sykepleier i Helse- og velferdssenter, Helsehus, Rehabilitering, omsorgssenter, sykehjem eller Øyeblikkelig hjelp døgnopphold</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Vernepleier i Helse- og velferdssenter, Helsehus, Rehabilitering, omsorgssenter, sykehjem eller Øyeblikkelig hjelp døgnopphold</span></li></ul><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><br></span></font></div><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursløpet består i tillegg til klasseromskurset av 2 timer med innledende læring før klasserom og 6 timer med egentrening i etterkant.</strong><br></span><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Se informasjon om innledende læring og egentrening i Kompetanseplanen under i&#160;feltet &quot;Kursmateriell&quot;.</strong></span>​<br></span></font></div><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong><br></strong></span></p>
HELSE20 - Helsesykepleier og sykepleier kommunale tjenester14742922.09.2023 08:20:25Kursbeskrivelse I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser Timebooking og -planlegging Konsultasjoner, dokumentasjon i journal Telefonkonsultasjon 5648https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxHitra kommune;Surnadal kommune;Tingvoll kommune;Sunndal kommunetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside HELSE20 - Helsesykepleier og sykepleier kommunale tjenester4<p>​<strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;color&#58;#000000;">​Kursbeskrivelse&#58;</strong></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende&#160;</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">arbeidsprosesser&#58;</span></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Timebooking og -planlegging</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Konsultasjoner, dokumentasjon i journal</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Telefonkonsultasjon</span></li><li><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Helsefaglig team</span><br></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Forordninger&#160;</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Vaksinasjon, smittescreening og smittesporing</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">InBasket og e-meldinger</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Gruppedokumentasjon og -planlegging</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Opprette ny journal uten personnummer</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Tolk</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Oversikt over dagens pasienter</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Sjekk inn (ankomstregistrering) og sjekk ut&#160;</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">(besøksregistrering)</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Oversikt og vedlikehold av klinikerplaner&#160;</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">(</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">t</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">i</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">mebøker)</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Dashbord og rapporter</span></li></ul><div><font color="#000000" class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong></strong><br></font></div><div><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Målgruppe&#58;</strong></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Helsesykepleier og sykepleier ved helsestasjon,&#160;skolehelsetjeneste, helsetjeneste for ungdom,&#160;flyktninghelsetjenesten og&#160;vaksinasjonskontor</span></li></ul><div><font color="#000000" face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><br></span></font></div><div><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Mesteparten av kurset er felles for alle, mens deltakerne på&#160;slutten velger egentrening med instruktørstøtte ut fra&#160;behov/arbeidssted.<br><br></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursløpet består i tillegg til klasseromskurset av 2 timer med innledende læring før klasserom og 6 timer med egentrening i etterkant.</strong><br></span><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Se informasjon om innledende læring og egentrening i Kompetanseplanen under i&#160;feltet &quot;Kursmateriell&quot;.</strong></span><br></span></p></div><font color="#000000" face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><br><br></span></font></div>
HNT - Arbeidsmøte for rydding i PAS375785322.05.2024 11:30:12Agenda Rydding i PAS/Doculive og pakkeforløp Oppgaver presenteres ved oppmøte OBS Begrenset antall plasser denne gang 467https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevanger;Namsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside HNT - Arbeidsmøte for rydding i PASHelseplattformen4<p>​​<br></p><p>​Agenda&#58;</p><p>Rydding i PAS/Doculive og pakkeforløp</p><p>Oppgaver presenteres ved oppmøte</p><p><br></p><p>OBS&#58; Begrenset antall&#160;plasser denne gang​<br></p>
Internundervisning Nevropoliklinikken437803722.05.2024 08:37:05Internundervisning for ansatte på Nevropoliklinikken St.Olavs hospital HF 28https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNevropoliklinikken St.olavs hospital HF;Annet;Trondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside Internundervisning NevropoliklinikkenSykepleie1<p>​​​​​Internundervisning for ansatte på Nevropoliklinikken St.Olavs hospital HF​​<br><br></p>
HPSEK01-03 HMR434633008.05.2024 10:04:42HMR HPSEK01.02.03 Samlet sekretærkurs Det er svært viktig å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring, samt å 242https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMolde;Ålesund;Volda;Kristiansundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside HPSEK01-03 HMRMerkantile fag8<p>​<br></p><div class="OutlineElement Ltr SCXW194001458 BCX8" style="clear&#58;both;cursor&#58;text;overflow&#58;visible;direction&#58;ltr;color&#58;#000000;font-family&#58;aptos, aptos_msfontservice, sans-serif;font-size&#58;16px;background-color&#58;#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW194001458 BCX8" style="margin-bottom&#58;0px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;text-align&#58;center;"><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW194001458 BCX8" style="color&#58;#215e99;font-size&#58;28pt;line-height&#58;43px;font-family&#58;&quot;aptos display&quot;, &quot;aptos display_embeddedfont&quot;, &quot;aptos display_msfontservice&quot;, sans-serif;"><span class="NormalTextRun SCXW194001458 BCX8" data-ccp-parastyle="Title">HMR </span><span class="NormalTextRun SCXW194001458 BCX8" data-ccp-parastyle="Title">HPSEK01.02.03 Samlet sekretærkurs&#58;</span></span><span class="EOP SCXW194001458 BCX8" data-ccp-props="&#123;&quot;201341983&quot;&#58;0,&quot;335551550&quot;&#58;2,&quot;335551620&quot;&#58;2,&quot;335559739&quot;&#58;0,&quot;335559740&quot;&#58;240&#125;" style="font-size&#58;28pt;line-height&#58;43px;font-family&#58;&quot;aptos display&quot;, &quot;aptos display_embeddedfont&quot;, &quot;aptos display_msfontservice&quot;, sans-serif;color&#58;#215e99;">&#160;</span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW194001458 BCX8" style="clear&#58;both;cursor&#58;text;overflow&#58;visible;direction&#58;ltr;color&#58;#000000;font-family&#58;aptos, aptos_msfontservice, sans-serif;font-size&#58;16px;background-color&#58;#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW194001458 BCX8" style="margin-bottom&#58;10.6667px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW194001458 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;"><span class="NormalTextRun SCXW194001458 BCX8"></span></span><span class="EOP SCXW194001458 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW194001458 BCX8" style="clear&#58;both;cursor&#58;text;overflow&#58;visible;direction&#58;ltr;color&#58;#000000;font-family&#58;aptos, aptos_msfontservice, sans-serif;font-size&#58;16px;background-color&#58;#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW194001458 BCX8" style="margin-bottom&#58;10.6667px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW194001458 BCX8" style="color&#58;windowtext;font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;font-weight&#58;bold;">Det er svært viktig å medbringe </span><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun Underlined SCXW194001458 BCX8" style="color&#58;windowtext;font-size&#58;12pt;text-decoration-line&#58;underline;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;font-weight&#58;bold;"><span class="NormalTextRun SCXW194001458 BCX8">PULS-kort</span></span><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW194001458 BCX8" style="color&#58;windowtext;font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;font-weight&#58;bold;"> på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring, samt å ha gjennomført </span><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun Underlined SCXW194001458 BCX8" style="color&#58;windowtext;font-size&#58;12pt;text-decoration-line&#58;underline;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;font-weight&#58;bold;"><span class="NormalTextRun SCXW194001458 BCX8">innledende læring</span></span><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW194001458 BCX8" style="color&#58;windowtext;font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;font-weight&#58;bold;"><span class="NormalTextRun SCXW194001458 BCX8"> </span><span class="NormalTextRun SCXW194001458 BCX8">som beskrevet i tildelt Kompetanseplan.</span></span><span class="EOP SCXW194001458 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;color&#58;windowtext;">&#160;</span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW194001458 BCX8" style="clear&#58;both;cursor&#58;text;overflow&#58;visible;direction&#58;ltr;color&#58;#000000;font-family&#58;aptos, aptos_msfontservice, sans-serif;font-size&#58;16px;background-color&#58;#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW194001458 BCX8" style="margin-bottom&#58;10.6667px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW194001458 BCX8" style="color&#58;windowtext;font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;font-weight&#58;bold;">Kursbeskrivelse&#58;</span><span class="EOP SCXW194001458 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;color&#58;windowtext;">&#160;</span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW194001458 BCX8" style="clear&#58;both;cursor&#58;text;overflow&#58;visible;direction&#58;ltr;color&#58;#000000;font-family&#58;aptos, aptos_msfontservice, sans-serif;font-size&#58;16px;background-color&#58;#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW194001458 BCX8" style="margin-bottom&#58;10.6667px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW194001458 BCX8" style="color&#58;windowtext;font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58;</span><span class="EOP SCXW194001458 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;color&#58;windowtext;">&#160;</span></p></div><div class="ListContainerWrapper SCXW194001458 BCX8" style="color&#58;#000000;font-family&#58;aptos, aptos_msfontservice, sans-serif;font-size&#58;16px;background-color&#58;#ffffff;"><p></p><ul class="Paragraph SCXW194001458 BCX8" style="margin-bottom&#58;0px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><li><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW194001458 BCX8" style="color&#58;windowtext;font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">Pasient- journal og –opplysninger</span><span class="EOP SCXW194001458 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;color&#58;windowtext;">&#160;</span></li><li><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW194001458 BCX8" style="color&#58;windowtext;font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">Dashbord og rapporter</span><span class="EOP SCXW194001458 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;color&#58;windowtext;">&#160;</span></li><li><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW194001458 BCX8" style="color&#58;windowtext;font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;"><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW194001458 BCX8" style="background-position&#58;0px 100%;background-repeat&#58;repeat-x;">InBasket</span></span><span class="EOP SCXW194001458 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;color&#58;windowtext;">&#160;</span></li><li><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW194001458 BCX8" style="color&#58;windowtext;font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">Innkommende henvisninger og ventelister</span><span class="EOP SCXW194001458 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;color&#58;windowtext;">&#160;</span></li><li><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW194001458 BCX8" style="color&#58;windowtext;font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">Opprette timeavtaler</span><span class="EOP SCXW194001458 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;color&#58;windowtext;">&#160;</span></li><li><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW194001458 BCX8" style="color&#58;windowtext;font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">Planlegge innleggelse</span><span class="EOP SCXW194001458 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;color&#58;windowtext;">&#160;</span></li><li><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW194001458 BCX8" style="color&#58;windowtext;font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">Skanning og import av dokumenter</span><span class="EOP SCXW194001458 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;color&#58;windowtext;">&#160;</span></li><li><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW194001458 BCX8" style="color&#58;windowtext;font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">Vedlikehold av klinikertimeplaner</span><span class="EOP SCXW194001458 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;color&#58;windowtext;">&#160;</span></li><li><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW194001458 BCX8" style="color&#58;windowtext;font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">Timeavtaler</span><span class="EOP SCXW194001458 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;color&#58;windowtext;">&#160;</span></li><li><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW194001458 BCX8" style="color&#58;windowtext;font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">Tolkeoppdrag og ventekø</span><span class="EOP SCXW194001458 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;color&#58;windowtext;">&#160;</span></li><li><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW194001458 BCX8" style="color&#58;windowtext;font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">Håndtering av oppgavemelding</span><span class="EOP SCXW194001458 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;color&#58;windowtext;">&#160;</span></li><li><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW194001458 BCX8" style="color&#58;windowtext;font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">Pakkeforløp </span><span class="EOP SCXW194001458 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;color&#58;windowtext;">&#160;</span></li></ul><p></p><br></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW194001458 BCX8" style="clear&#58;both;cursor&#58;text;overflow&#58;visible;direction&#58;ltr;color&#58;#000000;font-family&#58;aptos, aptos_msfontservice, sans-serif;font-size&#58;16px;background-color&#58;#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW194001458 BCX8" lang="NB-NO" style="margin-bottom&#58;10.6667px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW194001458 BCX8" style="color&#58;windowtext;font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;"><span class="NormalTextRun SCXW194001458 BCX8"></span></span><span class="EOP SCXW194001458 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;color&#58;windowtext;">&#160;</span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW194001458 BCX8" style="clear&#58;both;cursor&#58;text;overflow&#58;visible;direction&#58;ltr;color&#58;#000000;font-family&#58;aptos, aptos_msfontservice, sans-serif;font-size&#58;16px;background-color&#58;#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW194001458 BCX8" lang="NB-NO" style="margin-bottom&#58;10.6667px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW194001458 BCX8" style="color&#58;windowtext;font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;font-weight&#58;bold;">Målgruppe&#58;</span><span class="EOP SCXW194001458 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;color&#58;windowtext;">&#160;</span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW194001458 BCX8" style="clear&#58;both;cursor&#58;text;overflow&#58;visible;direction&#58;ltr;color&#58;#000000;font-family&#58;aptos, aptos_msfontservice, sans-serif;font-size&#58;16px;background-color&#58;#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW194001458 BCX8" lang="NB-NO" style="margin-bottom&#58;10.6667px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW194001458 BCX8" style="color&#58;windowtext;font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">Ansatte som jobber som&#58;</span><span class="EOP SCXW194001458 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;color&#58;windowtext;">&#160;</span></p></div><div class="ListContainerWrapper SCXW194001458 BCX8" style="color&#58;#000000;font-family&#58;aptos, aptos_msfontservice, sans-serif;font-size&#58;16px;background-color&#58;#ffffff;"><p></p><ul class="Paragraph SCXW194001458 BCX8" style="margin-bottom&#58;0px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><li><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW194001458 BCX8" style="color&#58;windowtext;font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">Personell som jobber med oppgaver som beskrevet i kursbeskrivelse</span><span class="EOP SCXW194001458 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;color&#58;windowtext;">&#160;</span></li><li><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW194001458 BCX8" style="color&#58;windowtext;font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">Sekretærer på sengepost</span><span class="EOP SCXW194001458 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;color&#58;windowtext;">&#160;</span></li><li><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW194001458 BCX8" style="color&#58;windowtext;font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">Sekretærer i skranke</span><span class="EOP SCXW194001458 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;color&#58;windowtext;">&#160;</span></li><li><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW194001458 BCX8" style="color&#58;windowtext;font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">Sekretærfunksjoner på inntak</span><span class="EOP SCXW194001458 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;color&#58;windowtext;">​&#160;​</span></li></ul><p></p></div><p>​</p>
Brannvernundervisning type A - slokkeøvelse14671914.05.2024 06:01:30Dette er hovedsakelig en slokkeøvelse, men følgende vil også gjennomgås av instruktør - Prosedyre og rutine ved enheten - Ulike slokkemidler på enheten Gjennomføres normalt på egnet sted utendørs 10752https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxSt. Olavs hospital;Medisinsk klinikk, postverter;Parken ved Ceciliebrua;Annet;Orkdal;Trondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside Brannvernundervisning type A - slokkeøvelseBrannvern74<p><strong>​​Dette er hovedsakelig en slokkeøvelse, men følgende vil også gjennomgås av instruktør&#58;</strong><br></p><p>- Prosedyre og rutine ved enheten<br></p><p>- Ulike slokkemidler&#160;på&#160;enheten<br><br></p><p>Gjennomføres normalt på egnet sted utendørs.</p><p>Se forøvrig <a href="http&#58;//eqsstolav/cgi-bin/document.pl?pid=stolav&amp;DocumentID=18355&amp;UnitID=1197"><span style="text-decoration&#58;underline;">Prosedyre 18355 Brannvernundervisning</span></a> </p><p>Det anbefales&#160;25-30&#160;plasser per kurs.</p><p>&#160;</p>
Avansert hjerte- og lungeredning (AHLR). Repetisjonskurs14633203.02.2024 12:50:03Turnuslegar, anestesilegar, medisinske legar, anestesisjukepleiarar, intensivsjukepleiarar og evt sjukepleiarar i mottak Mål med opplæringa Etter endt kurs skal deltakarane kunne 1307https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside Avansert hjerte- og lungeredning (AHLR). RepetisjonskursBeredskap4<strong>​​</strong><span aria-hidden="true"></span><strong style="text-decoration&#58;underline;">Målgruppe&#58; </strong><p>Faste medlemmar i stansteam. Turnuslegar, anestesilegar, medisinske legar, anestesisjukepleiarar, intensivsjukepleiarar og&#160;evt sjukepleiarar i mottak.<br></p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Mål med opplæringa&#58;</strong></p><p>Etter endt kurs skal deltakarane kunne&#58;</p><ul><li>konstatere hjertestans, varsle og starte HLR</li><li>utføre basal HLR med einreddar- og toreddar-teknikk</li><li>bruke hjertestartaren og ivareta tryggleiken til alle involverte</li><li>utøve AHLR etter gjeldande retningslinjer</li><li>utøve og forstå at det er avgjerande med tydeleg leiarskap og rollefordeling i teamet</li><li>utøve og forstå at det er avgjerande med samarbeid og god kommunikasjon</li><li>kjenne si eiga rolle i teamet</li><li>kjenne til lokal organisering og tilpasning</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Forkunnskap&#58;</strong></p><p>Gjennomfør&#160;e-læringa til NRR, med tilgang via&#160;Læringsportalen&#58; <a href="/Sider/ahlr.aspx"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">https&#58;//kurs.helse-midt.no/Sider/ahlr.aspx</font></span></a></p><p>Trykk &quot;Start kurs&quot; til høgre i bilete, e-læringa kan mellomlagrast og gjennopptakast. Når kurset er gjennomført, så vert kurset lagt til i CV i Kompetanseportalen.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Innhold&#58;</strong></p><p>Det praktiske kurset består av&#58;</p><ul><li>gjennomgang av lokale varslingsrutiner og stansteam</li><li>basisferdigheiter med trening på grunnleggande einreddar- og toreddarteknikk</li><li>gjennomgang av AHLR-plakaten, medikament og utstyr</li><li>scenariotrening med debriefing</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Rammefaktorar&#58;</strong></p><strong>Nærmaste leiar er ansvarlig for å melde på deltakarane på kurset i samarbeid med HLR-instruktør.</strong>
Workshop for leger367626821.05.2024 06:18:33Erik Staff og Anne Marita Vågan tilbyr oppfølging og undervisning for leger (ikke radiologi Hensikten er å diskutere og undervise i aktuelle problemer/utfordringer som legen har 31https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxVoldatext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside Workshop for legerHelseplattformen1<p>​Erik Staff og Anne Marita Vågan tilbyr oppfølging og undervisning for leger (ikke radiologi).</p><p>Hensikten er å diskutere og undervise i&#160;</p><ul><li>aktuelle problemer/utfordringer som legen har</li><li>vise mer avansert funksjonalitet herunder preferanseliste</li><li>panelbygging med mer</li></ul><p>De som melder seg <strong>må</strong> melde inn ønskede tema og spørsmål på forhånd til Erik og Anne Marita på mail, og påmeldingen er bindende.&#160;</p><p>Ved mindre enn 5 påmeldte blir workshopen avlyst. Da kan tiden bedre nyttegjøres blandt leger på sykehuset<br></p><p><br></p><p><br></p><p></p><br>
AHLR (utvidet) Orkdal Sjukehus14630903.01.2024 18:47:42Medisinstudenter som hospiterer på Orkdal Sjukehus Gjennkjenne hjertestans, varsle, HLR, bruk av defibrillator, bruk av medikamenter under HLR, bruk av avanserte hjelpemidler 350https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxOrkdaltext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside AHLR (utvidet) Orkdal SjukehusSykepleie1<p>​​​​​​​Gjennkjenne hjertestans, varsle, HLR, bruk av defibrillator, bruk av medikamenter under HLR, bruk av avanserte hjelpemidler (intra-ossøs, svelgtube, I-gel)<br></p>
Opplæring SNR Hjelset KDE437048116.05.2024 12:59:55Opplæringsrunde med ansatte fra Klinikk for drift og eiendom som skal ta i bruk områdene ved SNR Hjelset fra og med 13 Helse Møre og Romsdal overtar en liten del av bygg 1270 77https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside Opplæring SNR Hjelset KDEServiceforståelse0<p>​​Opplæringsrunde med ansatte fra Klinikk for drift og eiendom som skal ta i bruk områdene ved SNR Hjelset fra og med 13. og&#160;21. mai 2024.</p><p>Helse Møre og Romsdal overtar en liten del av bygg 1270 (kjøkken, garderober, personalrom, møterom) og bygg 1290 (eiendomsdrift) og i den forbindelser gis det omvisningsrunder med følgende fokus&#58;<br></p><p></p><ul><li>​Brannrunde</li><li>Nødutganger</li><li>Slokkeutstyr</li><li>Oppmøtested</li><li>Gjennomgang av areal som overtas av HMR og hvilke areal og områder som fortsatt er definert som byggeplass</li></ul><p></p><p></p><p>​</p>Helhetlig opplæring for KDE vil inkluderes i opplæringslogistik som rulles ut fra og med 27. aug 2024.<br>
MAP - møte med aggresjonsproblematikk - Helse Møre og Romsdal14858907.09.2023 07:49:05Obligatorisk kurs for alle ansatte i klinikk for psykisk helse og rus Kan også tilbys andre etter avtale MAP (Møte med aggresjonsproblematikk) er et helhetlig opplæringsprogram for 3229https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside MAP - møte med aggresjonsproblematikk - Helse Møre og RomsdalPsykiatri;Psykisk helsevern;Sjukepleie;Sykepleie;Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB);Nyansatt;Lovverk;Brukermedverknad;Beredskap;Etikk;HMS;Kvalitet og sikkerheit4<p style="text-align&#58;center;">​<img alt="Logo 2.PNG" src="/PublishingImages/Sider/MAP---mestring-av-agresjonsproblematikk/Logo%202.PNG" style="margin&#58;5px;" /><br></p> <p>Dette kurset er gjeldende for ansatte i Klinikk for psykisk helse og rus, og obligatorisk for alle ansatte med pasientkontakt. Øvrige ansatte etter vurdering. Se forøvrig målgruppe.<br></p><p><strong>MAP (Møte med aggresjonsproblematikk)</strong><strong> er et helhetlig opplæringsprogram for å forebygge og håndtere aggresjon og vold i helse- og sosialsektoren. </strong><br>Hensikten med opplæring i MAP er enkel; forhindre vold og sørge for at pasienter og personale opplever seg trygge. Manualens standpunkt er at dette oppnås mest effektivt ved å sørge for at mennesker blir møtt med forståelse og profesjonell omsorg. Forståelse ovenfor sterke følelsesuttrykk og atferd er sjelden noe som kommer av seg selv. Det krever en høy grad av profesjonalitet og kunnskap å kunne identifisere og anerkjenne de underliggende årsakene til disse uttrykkene. Denne forståelsen er essensiell da den gir forutsetning og grunnlag for å kunne jobbe målrettet og effektivt med god pasientbehandling. Profesjonell omsorg handler om å gi tilpasset og faglig begrunnet omsorg basert på den enkelte sitt behov.<br>MAP handler om mer enn å bare unngå et destruktivt samspill. Det handler om god behandling. Det handler om å legge til rette for et helsevesen som skal være trygt for begge parter – både pasienter og personale. ​</p><p>MAP-kurset består av 10 kapitler med gjennomgang over to dager. Man må delta begge dager for å bestå kurset.<br></p><div><div>Dag 1<br>0800-0900&#58; Aggresjonsforståelse <br>0900-1000&#58; Voldsrisikovurdering og håndtering<br>1000-1100&#58; Fysiske teknikker<br>1100-1200&#58; Fysisk trening<br>1200-1230&#58; Lunsj<br>1230-1330&#58; Fysisk trening<br>1330-1430&#58; Voldsforebygging<br>1430-1530&#58; Forebyggende kommunikasjon</div><div><br></div><div>Dag 2<br>0800-0900&#58; Deeskalering<br>0900-1000&#58; Selvregulering<br>1000-1100&#58; Samhandling<br>1100-1200&#58; Fysisk trening<br>1200-1230&#58; Lunsj<br>1230-1330&#58; Fysisk trening<br>1330-1430&#58; Håndteringsstrategier i kritiske situasjoner<br>1430-1530&#58; Etterarbeid</div><div>​<br></div><p align="center" style="margin&#58;0px 0px 10.66px;text-align&#58;center;"><font size="3"><font color="#000000"><span style="margin&#58;0px;"><font face="Calibri">Kurset godkjennes som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper </font></span><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;calibri light&quot;, sans-serif;">med <strong>14 timer.</strong></span></font></font></p><p align="center" style="margin&#58;0px 0px 10.66px;text-align&#58;center;"><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;calibri light&quot;, sans-serif;"><font color="#000000" size="3">Kurset er godkjent av <strong>psykologforeningen</strong> som 15 timers vedlikeholdsaktivitet.</font></span></p><p align="center" style="margin&#58;0px 0px 10.66px;text-align&#58;center;"><font size="3"><font color="#000000"><strong><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;calibri light&quot;, sans-serif;">Norsk sykepleierforbund&#58; </span></strong><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;calibri light&quot;, sans-serif;">Kurset er meritterende for 15 timer i program for klinisk stige for sykepleiere/spesialsykepleiere.</span></font></font>&#160;</p></div>
Webinar i RefApp436564416.05.2024 12:12:11I dagens rekrutteringssituasjon er det mulig å argumentere for at referansesjekk får en særlig viktig funksjon Vi står ofte i rekrutteringer hvor vi har få kvalifiserte kandidater 20https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-VideoKursside Webinar i RefAppHR0<p>​I dagens rekrutteringssituasjon er det mulig å argumentere for at referansesjekk får en særlig viktig funksjon. Vi står ofte i rekrutteringer hvor vi har få kvalifiserte kandidater. Det at vi har få valgmuligheter og er i en presset driftssituasjon kan bidra til at vi tar forhastede beslutninger. Satt på spissen har vi gått fra å selektere de beste til å velge bort de få som ikke blir vurdert som egnet for jobben som skal gjøres.</p><p style="margin-bottom&#58;8px;">Fra HR siden av organisasjonen hører vi stadig oftere om personalsaker hvor det viser seg at man ikke har utført referansesjekk før ansettelse. Dette begrunnes ofte i mangel på tid og at den som har fått jobben hadde erfaring og derfor ble vurdert til å kunne gå rett inn med minimalt med opplæring. Vår pressede bemanningssituasjonen blir en ond sirkel.&#160;</p><p style="margin-bottom&#58;8px;">RefApp er en god og effektiv løsning som sparer leder for mye tid ved rekruttering av nytt personell. Dette verktøyet har vist seg så langt spesielt nyttig i prosesser hvor det gjøres flere ansettelser i en stillingstype og hvor det er høyt volum. &#160;Vår leder i piloten som benyttet løsningen poengtere følgende gevinster&#58; rask og effektiv referansesjekk, bedre kvalitet og fremstår profesjonelt. Leder oppleve at han fikk frigitt tid til å kunne fokusere på andre oppgaver, mens referansjekken ble foretatt digitalt. Syntes også det var positivt at løsningen legger til rette for at om referansen ikke ønsker å svare skriftlig, kunne han/hun/hen foreslå tidspunkt for når de kunne ringes opp for å ta referansesamtalen muntlig over telefon.</p><p style="margin-bottom&#58;8px;">Ved digital referanseinnhenting vil store deler av denne prosessen gå automatisk.&#160;<br></p><p>​</p>
HJEMM03 – Koordinering av tjenester i hjemmet14753404.04.2024 11:34:27Ansatte som jobber med oppgaver som beskrevet i kursbeskrivelsen Kursbeskrivelse I dette kurset vil følgende arbeidsflyter gjennomgås Opprette og administrere pasientplan 4404https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxHitra kommune;Tingvoll kommune;Smøla kommune;Heim kommune;Surnadal kommune;Sunndal kommunetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside HJEMM03 – Koordinering av tjenester i hjemmetHelseplattformen8<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>​​​Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p>I dette kurset vil følgende arbeidsflyter gjennomgås&#58;</p><p>&#160;</p><ul><li>Opprette og administrere pasientplan</li><li>Opprette og administrere tjenesteplan</li><li>Bruk av hurtigtavle for tildeling av arbeidslister til ansatte</li><li>Ta imot henvendelser fra koordinerende enhet </li><li>Oppstart av tjeneste/mottak av ny pasient </li><li>Pause tjenesteforløp<br></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong></strong></span></p><div><p><span style="text-decoration&#58;underline;">Merk&#58;</span> Hvis din avdeling ikke har en bestemt rolle for oppfølging av daglig drift som beskrevet over, så anbefales det å sende minimum to ansatte på dette kurset som får ansvar for videre oppfølging av dette. </p><p>&#160;Ansatte som skal delta på kurset HJEMM03 skal delta på grunnleggende klinisk kurs i <span style="text-decoration-line&#58;underline;">forkant.​</span></p><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><br></span></font></div><div><br></div><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong></span></p><p>Ansatte som jobber med koordinering av tjenester i hjemmet og som har ansvar for oppfølging av daglig drift i avdelingen&#58;</p><p>&#160;</p><ul><li>Driftskoordinator</li><li>Listeskriver</li><li>Avdelingsleder</li><li>Listekoordinator</li><li>Arbeidslistekoordinator </li><li>Arbeidslistekoordinator nattpatrulje</li><li>Fagansvarlig</li><li>Andre med utvidet ansvar​<br></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong><br></strong></span></p><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><br></span></font></div><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursløpet består i tillegg til klasseromskurset av 2 timer med innledende læring før klasserom og 6 timer med egentrening i etterkant.</strong><br></span><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Se informasjon om innledende læring og egentrening i Kompetanseplanen under i&#160;feltet &quot;Kursmateriell&quot;.</strong></span>​<br></span></font></div>
HJEMM05 – Sykepleier og Vernepleier i Bo- og aktivitetstilbud (BOA) og avlastning14746505.04.2024 09:04:59Ansatte som jobber med oppgaver som beskrevet i kursbeskrivelsen Kursbeskrivelse I dette kurset vil følgende arbeidsflyter gjennomgås Daglig dokumentasjon i Hyperspace (PC) og 7839https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxHeim kommune;Surnadal kommune;Hitra kommune;Sunndal kommune;Tingvoll kommunetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside HJEMM05 – Sykepleier og Vernepleier i Bo- og aktivitetstilbud (BOA) og avlastningHelseplattformen8<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>​​​​​​​​​​​​Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p>I dette kurset vil følgende arbeidsflyter gjennomgås&#58;</p><ul><li>Daglig dokumentasjon i Hyperspace (PC) og Rover (mobil)</li><li>Dokumentere oppfølging av pasienter via gjøremålsliste, flytskjema, notater</li><li>Administrering av legemidler </li><li>Istandgjøring og kontroll av dosett/multidose</li><li>Legemiddelsamstemming</li><li>Dokumentasjon ved bruk av&#160;tvang etter kapittel 9</li><li>Kommunikasjon i systemet inkl. E-meldinger</li><li>Lese dokumentasjon i journal<br><br>​D<span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">et vil </span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></li></ul><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><br></span></font></div><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><br></span></font></div><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58; </span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Vernepleier i&#160;BOA (bolig for mennesker med funksjonsnedsettelser)/avlastningsbolig</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Sykepleier i BOA&#160;<span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;14.6667px;">(bolig for mennesker med funksjonsnedsettelser)</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;14.6667px;">/avlastningsbolig</span></span></li></ul><div><font face="calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><br></span></font></div><div><span style="text-decoration&#58;underline;">Merk&#58;</span> Dette kurset er for ansatte i bolig/bofellesskap, <span style="text-decoration&#58;underline;">ikke aktivitetstilbud</span>.​<br></div><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;14.6667px;"><br></span></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;14.6667px;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursløpet består i tillegg til klasseromskurset av 2 timer med innledende læring før klasserom og 6 timer med egentrening i etterkant.</strong><br></span><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Se informasjon om innledende læring og egentrening i Kompetanseplanen under i&#160;feltet &quot;Kursmateriell&quot;.</strong></span><br></span></span></p><p><strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;"><br>​</strong></p>
Opplæring Eiendomsdrift SNR - nytt sykehusbygg 1240435572313.05.2024 13:41:50Forberedelse til overtagelse av nytt sykehusbygg: Psykiatri- og habiliteringsbygg 1240 Opplæring av ansatte fra seksjons for Eiendomsdrift SNR I forbindelse med overtagelse av nytt 60https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxHjelsettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside Opplæring Eiendomsdrift SNR - nytt sykehusbygg 1240Tekniske fag (medisinsk-tekniske fag);Serviceforståelse3<p>​​​Opplæring av ansatte fra seksjons for Eiendomsdrift SNR.&#160;<br></p><p>I forbindelse med overtagelse av nytt sykehusbygg på Hjelset skal ansatte fra Klinikk for drift og eiendom, seksjons for Eiendomsdrift SNR gjennomføre opplæring i regi av byggherre&#58; Åsen og Øvrelid.<br></p><p>Dette som forberedelse til Helse Møre og Romsdal overtar de nye byggene og skal forvalte driften.<br></p><p><br></p><p>Opplæring gjelder for bygg 1240,&#160;Psykiatri- og habiliteringsbygg, og følgende opplæringsdager skal gjennomføres&#58;​<br><br></p><ul><li>Opplæring varmforsyning SNR&#58; 07.05.24 - Kl.&#160;09&#58;00-15&#58;00<br></li><li>Opplæring prosess ventilasjon, samt romkjøling SNR&#58; 08.05.2024 - Kl. 09&#58;00-15&#58;00<br></li><li>Opplæring ventilasjon SNR&#58; 14.05.24 - Kl. 09&#58;00-15&#58;00<br></li><li>Opplæring ventilasjon SNR&#58; 15.05.24 - Kl. 09&#58;00-15&#58;00<br></li><li>Opplæring sprinkler SNR&#58; 21.05.24 - Kl. 09&#58;00-15&#58;00<br></li><li>Opplæring tappevann og snøsmelt SNR&#58; 22.05.24 - Kl. 09&#58;00-15&#58;00<br></li><li>Opplæring normalkraft og belysningsanlegg SNR&#58; 27.05.24 - Kl. 09&#58;00-15&#58;00<br></li><li>Opplæring kabling IKT, knx, varmekabler og screens SNR&#58; 28.05.24 - Kl. 09&#58;00-12&#58;00<br></li><li>Opplæring lås og beslag SNR&#58; 28.05.24 - Kl. 13&#58;00-15&#58;00<br></li><li>Opplæring brannalarm, talevarsling og nødlysanlegg SNR&#58; 29.05.24 - Kl. 09&#58;00-14&#58;30<br></li></ul><p><br></p><p>Seksjonen har definert hvilke superbrukere som er ansvarlig for hvilke områder utifra deres kompetanse. De respektive ansatte meldes på relevant opplæring.</p><p>Når opplæringen er gjennomført på lokasjon signerer den ansatte dokument på gjennomført opplæring hos byggherre, dette dokumentet må den ansatte laste opp til sin kompetanseportal - etter avtale med seksjonsleder.​​<br><br></p>
EL222 IKAP Oppmøtetime og IKAP ANNET​​423411914.05.2024 08:04:37Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 14.05.2024 10:04 Neste revisjon:14.05.2025 Målgruppe: Merkantilt personell som bestiller IKAP-timer Ved å starte kurset vil informasjon 22https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-EksternVideoEL222 IKAP Oppmøtetime og IKAP ANNET​​Helseplattformen0<p>​​<span style="font-size&#58;10pt;">DEMONSTRASJON</span></p><p><span style="font-size&#58;10pt;"><strong>Arbeidssted</strong>&#58; Sykehus</span></p><p><span style="font-size&#58;10pt;"><strong>Målgruppe</strong>&#58; <span dir="ltr">Merkantilt personell som bestiller IKAP-timer</span></span></p><p><span style="font-size&#58;10pt;"><strong>Beskrivelse</strong>&#58; &#160;<span dir="ltr">E-læringen beskriver arbeidsflyt for å bestille timer for oppmøte til ikke-kirurgiske anestesiprosedyrer</span></span></p><p><strong><span style="font-size&#58;10pt;">Læringsutbytte&#58; </span></strong><span style="font-size&#58;10pt;">&#160;<span dir="ltr">Vite hvordan bestille timer til IKAP</span></span></p>
HJEMM22 - Helsepersonell i botiltak psykisk helse og rus14740622.09.2023 08:54:45Kursbeskrivelse I dette kurset vil følgende arbeidsflyter gjennomgås Finn pasient Dokumentere i flytskjema og notat Planer Pasientplan og krise- og mestringsplan 1877https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxHitra kommunetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside HJEMM22 - Helsepersonell i botiltak psykisk helse og rusHelseplattformen2<p>​​</p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">I dette kurset vil følgende arbeidsflyter gjennomgås&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Finn pasient</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dokumentere i flytskjema og notat</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Planer&#58; Pasientplan og krise- og mestringsplan</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">In basket og E-meldinger</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Bruk av Rover</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Administrere legemidler</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Tjenesteplanlegging</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Hurtigtavle</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dobbelkontroll av dosett (Kun sykepleier/vernepleier)</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Legemiddelsamstemming (Kun sykepleier/vernepleier)</span></li></ul><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><br></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Målgruppe&#58;</strong></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Vernepleier</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Miljøterapeut<strong></strong></span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Sosionom</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Sykepleier</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Helsefagarbeider</span></li></ul><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Assistent&#160;i botiltak psykisk helse og rus. Dette kurset gjelder for ansatte i bolig hvor det brukes arbeidslister for planlegging av besøk / avtaler.</span><br></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><br></span></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursløpet består i tillegg til klasseromskurset av 2 timer med innledende læring før klasserom og 6 timer med egentrening i etterkant.</strong><br></span><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Se informasjon om innledende læring og egentrening i Kompetanseplanen under i&#160;feltet &quot;Kursmateriell&quot;.</strong></span>​<br></span></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><br></p><p><br></p>
Gruppeveiledning FKM LIS3 temaområde 314720902.09.2022 06:50:14FKM kurs LIS 2-3 Temaområde 3+4 Felles kompetansemoduler (FKM) består av et sett av læringsmål, som strekker seg gjennom hele utdanningsforløpet til den enkelte lege i 580https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNamsos;Levangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside Gruppeveiledning FKM LIS3 temaområde 3Medisin2<p>​<strong>Felles kompetansemoduler (FKM) består av et sett av læringsmål, </strong></p><p><strong>som strekker seg gjennom hele utdanningsforløpet til den enkelte lege i spesialisering (LIS). </strong></p><p><strong>Læringsmålene dekker et grunnleggende sett av kompetanser alle leger må ha for å fungere optimalt i legerollen. </strong></p><p><strong style="text-decoration&#58;underline;">Denne gruppeveiledningen utdyper LM innen temaområde 3;</strong><br></p><p>Etikk (FKM LM04)<br></p><p>Kommunikasjon (FKM LM19-23)<br></p><p><strong>Forkunnskaper</strong>&#58; Podcast&#58;&#160;<a href="/Sider/Medisinsk-etikk.aspx">Medisinsk etikk FKM (helse-midt.no)</a><br></p><p><span style="font-family&#58;&quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif;">De to grunnlagsdokumentene til podcasten «Hvorfor trenger leger kompetanse i etikk» og dokumentet «Kasuistikk» følges opp i veiledningen. (Se kursmateriell.)</span><br></p><div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><font class="ms-rteThemeForeColor-2-0" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;color&#58;#444444;box-sizing&#58;border-box;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;">LIS-lege ansatt i Levanger, melder seg på i Levanger</strong></font></div><div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><font class="ms-rteThemeForeColor-2-0" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;color&#58;#444444;box-sizing&#58;border-box;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;">LIS-lege ansatt i Namsos, melder seg på i Namsos</strong></font></div>
Gruppeveiledning FKM LIS3 temaområde 414714721.12.2023 14:58:41Denne gruppeveiledningen utdyper LM i Temaområde 4; Lovverk (FKM LM46-47) Systemforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse (FKM LM70-74 597https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNamsos;Levangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside Gruppeveiledning FKM LIS3 temaområde 4Medisin2<p>​<strong>​​Felles kompetansemoduler (FKM) består av et sett av læringsmål,</strong></p><p><strong>som strekker seg gjennom hele utdanningsforløpet til den enkelte lege i spesialisering (LIS). </strong></p><p><strong>Læringsmålene dekker et grunnleggende sett av kompetanser alle leger må ha for å fungere optimalt i legerollen. </strong></p><p><span style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Denne gruppeveiledningen utdyper LM i temaområde 4;</strong></span><br>Lovverk (FKM LM46-47) <br>Systemforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse (FKM LM70-7</p><div>&#160;</div><div><div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><font class="ms-rteThemeForeColor-2-0" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;color&#58;#444444;box-sizing&#58;border-box;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;">LIS-lege ansatt i Levanger, melder seg på i Levanger</strong></font></div><div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><font class="ms-rteThemeForeColor-2-0" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;color&#58;#444444;box-sizing&#58;border-box;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;">LIS-lege ansatt i Namsos, melder seg på i Namsos</strong></font><br></div></div>
Kurs for leger i veiledning og supervisjon 14994428.12.2023 06:36:58Leger i alle spesialiteter med behov for økt kompetanse innen supervisjon og veiledning Kurstilbud utviklet for å innfri krav om veiledningskompetanse i henhold til ny 3715https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxAnnet;Namsos;Levanger;Trondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside Kurs for leger i veiledning og supervisjon 5<p>​​Kurstilbud utviklet for å innfri krav om veiledningskompetanse i henhold til ny spesialistforskrift. Kurset gir formell veiledningskompetanse og er anbefalt læringsaktivitet i flere læringsmål innen felles kompetansemål for LIS3.<br></p><p><span style="font&#58;400 14px / 22.4px &quot;open sans&quot;, sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;transparent;">Kurset er ment å gi nyttig læring for alle som veileder og superviserer LIS i alle spesialiteter, inklusiv ALIS.&#160;</span>Formålet med kurset er å øke kvaliteten av veiledning og supervisjon. Du får gjennom teori og praktisk trening nyttige verktøy til bruk i<span style="font&#58;400 14px / 22.4px &quot;open sans&quot;, sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;transparent;"> en-til-en veiledningssamtaler, gruppeveiledning og supervisjon.</span>&#160;<br></p><p>Kurset arrangeres i alle helseforetak og holdes av lokale klinikere med instruktørkompetanse.</p><p>Velkommen til kurs i helseforetaket der du jobber! <br></p><p>Kurset er åpent for ALIS!<br></p><p><strong>Nyttige lenker&#58;</strong></p><p><strong><a href="https&#58;//www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/veiledning-av-leger-i-spesialisering">Veiledning av leger i spesialisering - Helsedirektoratet</a><br></strong></p><p><a href="https&#58;//dossierdocstore.s3-eu-west-1.amazonaws.com/HSO/new/Brukerveiledning+Veileder_v2.0.pdf"><strong>Brukerveiledning i</strong><strong>&#160;kompetanseportalen for v</strong><strong>eilede</strong><strong>r</strong></a><br></p><p><a href="https&#58;//player.vimeo.com/video/317941373"><strong>Veiledningsmodulen i kompetanseportalen for LIS&#160;og veileder</strong>&#160;</a><br></p><p><strong>Kontaktpersoner i foretakene&#58;</strong><br></p><p>St Olavs hospital&#58; Peter Hatlen<br>Helse Møre og Romsdal&#58; Ingeborg Henriksen<br>Helse Nord-Trøndelag&#58; Elisabeth Bratland Romuld</p><p><br></p>
Gruppeveiledning FKM LIS3 temaområde 214720711.09.2023 10:37:04Felles kompetansemoduler (FKM) består av et sett av læringsmål, som strekker seg gjennom hele utdanningsforløpet til den enkelte lege i spesialisering (LIS 593https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevanger;Namsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside Gruppeveiledning FKM LIS3 temaområde 2Medisin4<p><strong>​Felles kompetansemoduler (FKM) består av et sett av læringsmål, </strong></p><p><strong>som strekker seg gjennom hele utdanningsforløpet til den enkelte lege i spesialisering (LIS).</strong></p><p><strong> Læringsmålene dekker et grunnleggende sett av kompetanser alle leger må ha for å fungere optimalt i legerollen​</strong><span style="text-align&#58;left;color&#58;#444444;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;float&#58;none;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-stretch&#58;normal;background-color&#58;transparent;"><strong></strong></span></p><p><span style="text-align&#58;left;color&#58;#444444;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;float&#58;none;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-stretch&#58;normal;background-color&#58;transparent;"><strong>I denne gruppeveiledningen utdypes LM innen</strong></span></p><div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#444444;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;underline;word-spacing&#58;0px;float&#58;none;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong>F</strong></span><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#444444;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;underline;word-spacing&#58;0px;float&#58;none;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong>KM LIS3&#160;</strong></span><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#444444;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;underline;word-spacing&#58;0px;float&#58;none;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong>Temaområde 2;</strong></span><br style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;box-sizing&#58;border-box;">-pasient- og brukermedvirkning&#160;<span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#444444;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;float&#58;none;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"> (FKM LM51)</span><br style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;box-sizing&#58;border-box;"></div><div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;">-pasient- og pårørendeopplæring <span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#444444;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;float&#58;none;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;">(FKM LM55)</span><br style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;box-sizing&#58;border-box;"></div><div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;">-samhandling <span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#444444;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;float&#58;none;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"> (FKM LM59-60)</span></div><div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#444444;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;float&#58;none;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><br></span></div><div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#444444;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;float&#58;none;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;">&#160;Les gjerne her&#58;&#160;​​​​​​<br></span></div><div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#444444;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;float&#58;none;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"></span>&#160;<a href="https&#58;//hnt.no/helsefaglig/samhandling">Samhandling - Helse Nord-Trøndelag (hnt.no)</a><br></div><div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><a href="https&#58;//helsemidtno.sharepoint.com/sites/HNT-Direktorens-Stab/SitePages/Samhandling.aspx">Samhandling (sharepoint.com)</a>​<br></div><div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><a href="https&#58;//hnt.no/avdelinger/direktorens-stab/lering-og-mestring#les-mer-om-laerings--og-mestringssenteret">Lærings- og mestringssenteret - Helse Nord-Trøndelag (hnt.no)</a></div><div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;">​​<a href="https&#58;//www.helsedirektoratet.no/tema/brukermedvirkning">Brukermedvirkning - Helsedirektoratet</a>​<br></div><div><font color="#008000"></font><br></div><div><font class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><strong>LIS-lege ansatt i Levanger, melder seg på i Levanger</strong></font></div><div><font class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><strong>LIS-lege ansatt i Namsos, melder seg på i Namsos</strong></font></div><div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><br></div><p><br></p>
Gruppeveiledning FKM LIS3 temaområde 1 14720814.09.2023 11:56:32Felles kompetansemoduler (FKM) består av et sett av læringsmål, som strekker seg gjennom hele utdanningsforløpet til den enkelte lege i spesialisering (LIS 675https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevanger;Namsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside Gruppeveiledning FKM LIS3 temaområde 1 Medisin4<p><strong>​Felles kompetansemoduler (FKM) består av et sett av læringsmål, </strong></p><p><strong>som strekker seg gjennom hele utdanningsforløpet til den enkelte lege i spesialisering (LIS). </strong></p><p><strong>Læringsmålene dekker et grunnleggende sett av kompetanser alle leger må ha for å fungere optimalt i legerollen​</strong></p><p><strong>I denne gruppeveiledningen utdypes LM innen temaområde 1;</strong><br></p><p>-forskningsforståelse (FKM LM13)<br>-kunnskapshåndtering (FKM LM32-34)<br>-kvalitet og pasientsikkerhet (FKM LM41-43) </p><p>som en forberedelse til prosjektoppgaven&quot;Kunnskap og forbedring&quot;<br></p><div class="OutlineElement Ltr SCXW5290976 BCX8" style="overflow&#58;visible;cursor&#58;text;clear&#58;both;direction&#58;ltr;color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe ui web&quot;, arial, verdana, sans-serif;font-size&#58;12px;background-color&#58;#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW5290976 BCX8" style="margin-bottom&#58;0px;white-space&#58;pre-wrap;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW5290976 BCX8" style="color&#58;#252525;font-size&#58;11pt;line-height&#58;18px;font-family&#58;calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;font-weight&#58;bold;">Prosjektoppgave «Kunnskap og forbedring»</span><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW5290976 BCX8" style="color&#58;#252525;font-size&#58;11pt;line-height&#58;18px;font-family&#58;calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;"> </span><span class="EOP SCXW5290976 BCX8" data-ccp-props="&#123;&quot;201341983&quot;&#58;0,&quot;335559739&quot;&#58;0,&quot;335559740&quot;&#58;240&#125;" style="font-size&#58;11pt;line-height&#58;18px;font-family&#58;calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;color&#58;#252525;">&#160;</span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW5290976 BCX8" style="overflow&#58;visible;cursor&#58;text;clear&#58;both;direction&#58;ltr;color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe ui web&quot;, arial, verdana, sans-serif;font-size&#58;12px;background-color&#58;#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW5290976 BCX8" style="margin-bottom&#58;0px;white-space&#58;pre-wrap;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW5290976 BCX8" style="color&#58;#252525;font-size&#58;11pt;line-height&#58;18px;font-family&#58;calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;">- Lede/betydelig bidra i et forbedringsprosjekt på arbeidsplassen hvor resultatet er revisjon av EQS-prosedyre eller innføring av ny EQS-prosedyre eller annet dokumentasjon som viser hvilket arbeid som er gjort. </span></p><p class="Paragraph SCXW5290976 BCX8" style="margin-bottom&#58;0px;white-space&#58;pre-wrap;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW5290976 BCX8" style="color&#58;#252525;font-size&#58;11pt;line-height&#58;18px;font-family&#58;calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;">Alternativ læringsaktivitet&#58; </span><span class="EOP SCXW5290976 BCX8" data-ccp-props="&#123;&quot;201341983&quot;&#58;0,&quot;335559739&quot;&#58;0,&quot;335559740&quot;&#58;240&#125;" style="font-size&#58;11pt;line-height&#58;18px;font-family&#58;calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;color&#58;#252525;">&#160;</span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW5290976 BCX8" style="overflow&#58;visible;cursor&#58;text;clear&#58;both;direction&#58;ltr;color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe ui web&quot;, arial, verdana, sans-serif;font-size&#58;12px;background-color&#58;#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW5290976 BCX8" style="margin-bottom&#58;0px;white-space&#58;pre-wrap;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW5290976 BCX8" style="color&#58;#252525;font-size&#58;11pt;line-height&#58;18px;font-family&#58;calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;">- Lede/ delta aktivt i tjenesteinnovasjonsprosjekt eller Helseplattformen (dokumenteres i KP) </span><span class="EOP SCXW5290976 BCX8" data-ccp-props="&#123;&quot;201341983&quot;&#58;0,&quot;335559739&quot;&#58;0,&quot;335559740&quot;&#58;240&#125;" style="font-size&#58;11pt;line-height&#58;18px;font-family&#58;calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;color&#58;#252525;">&#160;</span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW5290976 BCX8" style="overflow&#58;visible;cursor&#58;text;clear&#58;both;direction&#58;ltr;color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe ui web&quot;, arial, verdana, sans-serif;font-size&#58;12px;background-color&#58;#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW5290976 BCX8" style="margin-bottom&#58;0px;white-space&#58;pre-wrap;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><br></p><p class="Paragraph SCXW5290976 BCX8" style="margin-bottom&#58;0px;white-space&#58;pre-wrap;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;">Se kursmateriell for ytterligere info.<br></p><p class="Paragraph SCXW5290976 BCX8" style="margin-bottom&#58;0px;white-space&#58;pre-wrap;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><a href="https&#58;//helsemidtno.sharepoint.com/sites/HNT-Direktorens-Stab/SitePages/Innovasjon-i-HNT%281%29.aspx">Innovasjon i HNT (sharepoint.com)</a>​<br></p></div><p><br></p><p><strong>LIS-leger ansatt i Namsos melder seg på i Namsos</strong></p><p><strong>LIS-leger ansatt i Levanger, melder seg på Levanger</strong><br></p>
Kurs i kommunikasjon og pedagogikk for LIS1 i HNT14711401.11.2023 16:08:24Felles kompetansemoduler (FKM) består av et sett av læringsmål som strekker seg gjennom hele utdanningsløpet for den enkelte lege i spesialisering (LIS Læringsmålene dekker et grunnleggende sett av kompetanser alle leger må ha for å fungere optimalt 736https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxSteinkjer;Namsos;Levangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside Kurs i kommunikasjon og pedagogikk for LIS1 i HNTMedisin2<p>​<strong>​​Felles kompetansemoduler (FKM) består av et sett av læringsmål som strekker seg gjennom hele utdanningsløpet til den enkelte lege i spesialisering</strong>. <br></p><p><span style="text-decoration&#58;underline;">Dette kurset dekker følgende temaområder/læringsmål&#58;</span><br></p><p><strong>Kommunikasjon (FKM 14-18)</strong><br></p><p><span style="font-size&#58;10.5pt;font-family&#58;arial, sans-serif;color&#58;#00485b;">LM</span><span style="font-size&#58;10.5pt;font-family&#58;arial, sans-serif;color&#58;#444444;">-14&#160;God kommunikasjon og&#160;grunnleggende kommunikasjonsteori. Ha kunnskap om betydningen av god kommunikasjon og kjennskap til grunnleggende kommunikasjonsteori.<br> LM-15 Bruke kommunikasjon for presis diagnostikk. Kunne bruke kommunikasjon effektivt for å innhente og forstå pasientens perspektiver som grunnlag for presis diagnostikk.<br> LM-16 Formidle relevant informasjon til en tredjeperson. Kunne kommunisere med andre slik at det styrker deres muligheter til å formidle relevant informasjon til en tredjeperson (pasient, annet helsepersonell osv.).<br> LM-17 Grunnleggende prinsippene for veiledning og supervisjon. Kjenne til de grunnleggende prinsippene for veiledning og supervisjon, og kunne reflektere over å være i en læringsprosess gjennom veiledning og supervisjon.<br> Lm-18 Styrker og svakheter i egne kommunikasjonsferdigheter. Kjenne styrker og svakheter i egne kommunikasjonsferdigheter og vite hvordan man kan få tilbakemeldinger og oppdatere sine ferdigheter</span></p><p><span style="font-size&#58;10.5pt;font-family&#58;arial, sans-serif;color&#58;#444444;"><strong>Pedagogikk (FKM 48-49, 52-54 og 56)</strong><br></span></p><p style="text-decoration&#58;underline;">Pasient- og brukermedvirkning FKM 48-49<br></p><p>LM-48 Kunne involvere pasienter, pårørende, brukerrepresentanter og framtidige brukere som aktive parnere på det nivå partnerne selv ønsker i et likeverdig samarbeid for å ivareta brukermedvirkning på individnivå.</p><p style="text-decoration&#58;underline;">Pasient- og pårørendeopplæring FKM 52-54<br></p><p>LM-52 Ha kunnskap om hva pasientopplæring betyr for behandlingskvalitet.<br> LM-53 Kunne identifisere og konkretisere individuelle behov for opplæring og legge til rette for læring og mestring.<br> LM-54 Ha kunnskap om metoder og pedagogiske prinsipper for å planlegge, gjennomføre og evaluere opplæring av pasienter og pårørende i samhandling med relevante profesjonsgrupper.</p><p style="text-decoration&#58;underline;">Samhandling FKM 56<br></p><p>LM-56 Kunne samhandle i tverrfaglige team slik at det blir et likeverdig samarbeid, hvor hele teamets kompetanse brukes optimalt, og kunne benytte samarbeidet til å lære av de andre medlemmenes kompetanse.<br></p><p><strong>Forkunnskaper</strong></p><p>Gjennomført e-læring&#58;<br></p><p><a href="/Sider/Helsepedagogikk-–-helsefremming.aspx">Helsepedagogikk - helsefremming</a></p><p><a href="/Sider/Helsepedagogikk-–-pedagogikk.aspx">Helsepedagogikk - pedagogikk</a><br></p><p>Se gjerne denne&#58;&#160;<a href="https&#58;//www.youtube.com/watch?v=tSzbzqEDpuw">Pål Gulbrandsen - YouTube</a><br></p><p><span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;bold;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;">Hovedregelen er at LIS1-legen deltar på første FKM-kurse</span><span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;bold;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;display&#58;inline !important;">t som arrangeres etter oppstart LIS</span><span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;bold;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;display&#58;inline !important;">1</span><span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;bold;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;display&#58;inline !important;">-tjeneste.</span><br></p><p>Du skal også delta på to&#160;gruppeveiledninger, som holdes av hovedveilederne ikirurgisk, medisinsk og psykiatrisk avdeling,<br></p><p>Du finner&#160;<br></p><p>Gruppeveiledning FKM LIS1 temaområde 1+2 (3t) og Gruppeveiledning FKM LIS1 3+4 (3t) som læringsaktivitet i FKM-læringsmålsplanen og du kan melde deg derifra eller direkt ved&#160;påmelding i Læringsportalen.<br></p><p><b></b><br></p>
Gruppeveiledning 3 + 4 FKM LIS 1 i HNT14715016.04.2024 10:12:52Se på læringsmålene for gruppeveiledningen og ta med 1-2 case som du kan tenke deg å drøfte Felles kompetansemoduler (FKM) består av et sett av læringsmål som strekker seg gjennom hele 707https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNamsos;Levangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside Gruppeveiledning 3 + 4 FKM LIS 1 i HNTMedisin4<p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;">​​Felles kompetansemoduler (FKM) består av et sett av læringsmål som strekker seg gjennom hele utdanningsløpet til den enkelte lege i spesialisering. <br></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;">Gruppeveiledningen vil være case/PBL-basert med så klinikknære tema som mulig. For LIS1-leger vil det gjennomføres totalt fire gruppeveiledninger a 1,5 time. <strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;">Gruppeveiledning 3 og 4 slås sammen. </strong>Tilsvarende gjøres med gruppeveiledning 1 og 2.</p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;">Gruppeveiledning 3</strong>&#58; Kommunikasjon (FKM 14-18).&#160;</p><div class="O1" style="text-align&#58;left;line-height&#58;90%;text-indent&#58;-0.25in;margin-top&#58;5pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.43in;unicode-bidi&#58;embed;direction&#58;ltr;"><span style="font-size&#58;12pt;"><span style="font-family&#58;arial;">•</span></span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">Ha kunnskap om betydningen av god kommunikasjon og kjennskap til grunnleggende kommunikasjonsteori (FKM 014)</span></div><div class="O1" style="text-align&#58;left;line-height&#58;90%;text-indent&#58;-0.25in;margin-top&#58;5pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.43in;unicode-bidi&#58;embed;direction&#58;ltr;"><span style="font-size&#58;12pt;"><span style="font-family&#58;arial;">•</span></span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">Kunne bruke kommunikasjon effektivt for å innhente og forstå pasientens perspektiver som grunnlag for presis diagnostikk (FKM 015) </span></div><div class="O1" style="text-align&#58;left;line-height&#58;90%;text-indent&#58;-0.25in;margin-top&#58;5pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.43in;unicode-bidi&#58;embed;direction&#58;ltr;"><span style="font-size&#58;12pt;"><span style="font-family&#58;arial;">•</span></span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">Kunne kommunisere med andre slik at det styrker deres muligheter til å formidle relevant informasjon til en tredjeperson (pasient, annet helsepersonell osv.) (FKM 016)</span></div><div class="O1" style="text-align&#58;left;line-height&#58;90%;text-indent&#58;-0.25in;margin-top&#58;5pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.43in;unicode-bidi&#58;embed;direction&#58;ltr;"><span style="font-size&#58;12pt;"><span style="font-family&#58;arial;">•</span></span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">Kjenne til de grunnleggende prinsippene for veiledning og supervisjon, og kunne reflektere over å være i en læringsprosess gjennom veiledning og supervisjon (FKM 017)</span></div><div class="O1" style="text-align&#58;left;line-height&#58;90%;text-indent&#58;-0.25in;margin-top&#58;5pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.43in;unicode-bidi&#58;embed;direction&#58;ltr;"><span style="font-size&#58;12pt;"><span style="font-family&#58;arial;">•</span></span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">Kjenne styrker og svakheter i egne kommunikasjonsferdigheter og vite hvordan man kan få tilbakemeldinger og oppdatere sine ferdigheter (FKM 018)</span></div> <p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><br></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;">Gruppeveiledning 4</strong>&#58; Lovverk, Systemforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse (FKM 44-45 og 61-62).</p><div class="O1" style="text-align&#58;left;line-height&#58;90%;text-indent&#58;-0.25in;margin-top&#58;5pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.43in;unicode-bidi&#58;embed;direction&#58;ltr;"><span style="font-size&#58;12pt;"><span style="font-family&#58;arial;">•</span></span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">Ha kunnskap om sentrale bestemmelser som regulerer plikter og rettigheter for helsepersonell og pasienter (FKM 044-045)</span></div><div class="O1" style="text-align&#58;left;line-height&#58;90%;text-indent&#58;-0.25in;margin-top&#58;5pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.43in;unicode-bidi&#58;embed;direction&#58;ltr;"><span style="font-size&#58;12pt;"><span style="font-family&#58;arial;">•</span></span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">Hva gjør vi når noe går galt - et systemperspektiv, hva gjør vi for å forhindre at det går galt (FKM 061</span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">)</span></div><div class="O1" style="text-align&#58;left;line-height&#58;90%;text-indent&#58;-0.25in;margin-top&#58;5pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.43in;unicode-bidi&#58;embed;direction&#58;ltr;"><span style="font-size&#58;12pt;"><span style="font-family&#58;arial;">•</span></span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;"> </span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">Kunne reflektere over egen rolle og ansvar i et helhetlig helsevesen, og balansere rollen som pasientens hjelper med rollen som portvokter og </span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">forvalter (FKM 062)</span></div><div class="O1" style="text-align&#58;left;line-height&#58;90%;text-indent&#58;-0.25in;margin-top&#58;5pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.43in;unicode-bidi&#58;embed;direction&#58;ltr;"><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;"><br></span></div> <p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong>Se på læringsmålene for gruppeveiledningen og ta med 1-2 case som du kan tenke deg å drøfte!</strong><br style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;box-sizing&#58;border-box;"></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;">LIS1-lege ansatt i Levanger, melder seg på i Levanger</strong></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;">LIS1-lege ansatt i Namsos, melder seg på i Namsos</strong><br></p>
Gruppeveiledning 1 og 2 - FKM LIS 1 i HNT14714916.04.2024 10:13:44Se på læringsmålene for gruppeveiledningen og ta med 1-2 case som du kan tenke deg å drøfte Felles kompetansemoduler (FKM) består av et sett av læringsmål som strekker seg gjennom hele 762https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevanger;Namsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside Gruppeveiledning 1 og 2 - FKM LIS 1 i HNTMedisin2<p>​​​​Felles kompetansemoduler (FKM) består av et sett av læringsmål som strekker seg gjennom hele utdanningsløpet til den enkelte lege i spesialisering. <br></p><p>Gruppeveiledningen vil være case/PBL-basert med så klinikknære tema som mulig. For LIS1-leger vil det gjennomføres totalt fire gruppeveiledninger a 1,5 time. <strong>Gruppeveiledning 1 og 2 slås sammen. </strong>Tilsvarende gjøres med gruppeveiledning 3 og 4.</p><p><strong>Gruppeveiledning 1</strong>&#58; Kunnskapshåndtering (FKM 024-031) og Kvalitet og pasientsikkerhet (FKM 035-040).&#160;</p><div class="O1" style="text-align&#58;left;line-height&#58;90%;text-indent&#58;-0.25in;margin-top&#58;5pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.43in;unicode-bidi&#58;embed;direction&#58;ltr;"><span style="font-size&#58;12pt;"><span style="font-family&#58;arial;">•</span></span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">Kunnskapshåndtering (FKM 024-031)</span></div><div class="O1" style="text-align&#58;left;line-height&#58;90%;text-indent&#58;-0.25in;margin-top&#58;5pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.43in;unicode-bidi&#58;embed;direction&#58;ltr;"><span style="font-size&#58;12pt;"><span style="font-family&#58;arial;">•</span></span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">Kvalitet og pasientsikkerhet (FKM 035-040)</span></div> <p><strong><br></strong></p><p><strong>Gruppeveiledning 2</strong>&#58; Forebygging (FKM 006) og Samhandling (FKM 056)</p><div class="O1" style="text-align&#58;left;line-height&#58;90%;text-indent&#58;-0.25in;margin-top&#58;5pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.43in;unicode-bidi&#58;embed;direction&#58;ltr;"><span style="font-size&#58;12pt;"><span style="font-family&#58;arial;">•</span></span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">Være kjent med begrepene overdiagnostikk/overbehandling og kunne reflektere over konsekvenser for pasient og samfunn (FKM 006)</span></div><div class="O1" style="text-align&#58;left;line-height&#58;90%;text-indent&#58;-0.25in;margin-top&#58;5pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.43in;unicode-bidi&#58;embed;direction&#58;ltr;"><span style="font-size&#58;12pt;"><span style="font-family&#58;arial;">•</span></span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">Kunne samhandle i tverrfaglige team slik at det blir et likeverdig samarbeid, hvor hele teamets kompetanse brukes optimalt, og kunne benytte samarbeidet til å lære av de andre medlemmenes kompetanse ( FKM 056)</span></div><div class="O1" style="text-align&#58;left;line-height&#58;90%;text-indent&#58;-0.25in;margin-top&#58;5pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.43in;unicode-bidi&#58;embed;direction&#58;ltr;"><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;"><br></span></div> <p><strong>Se på læringsmålene for gruppeveiledningen og ta med 1-2 case som du kan tenke deg å drøfte!</strong>​<br></p><p><strong>LIS1-lege ansatt i Levanger, melder seg på i Levanger</strong></p><p><strong>LIS1-lege ansatt i Namsos, melder seg på i Namsos</strong></p>
Ledermobilisering - vegen til ledelse14843315.05.2024 07:19:34Medarbeidere fra alle faggrupper som har interesse og potensial for ledelse Dette er et avklarings-, motivasjons- og utviklingsforløp med tanke på om ledelse er noe for deg 1767https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim Spektrumtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside Ledermobilisering - vegen til ledelseLedelse1<p><span class="ms-rteFontSize-3"><strong>​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​</strong><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><strong>​Dette er et avklarings-, motivasjons- og utviklingsforløp med tanke på om ledelse er noe for deg.&#160;</strong></span></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><br></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Noen tilbakemeldinger fra andre som har deltatt&#58;<br>&#160;&quot;Tusen takk for et givende program. Jeg har lært mye, både om ledelse og meg selv og har fått avklart mye. Jeg har hatt stor nytteverdi av refleksjonsgruppen og har hatt stort utbytte av å få reflektert sammen med andre. &quot;<br>&#160;<br>&quot;Programmet har gitt en god smakebit på ledelse samt utvidet kjennskap til organisasjonen. Ser det som en stor fordel at programmet går på tvers av avdelinger og faggrupper da en slik blanding gir flere perspektiver.&quot;</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">&#160;<br></span></p><p><span class="ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><strong>Hvorfor satse på ledelse i sykehus?</strong></span></span></p><p><span class="ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><strong></strong></span></span><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">G</span><span style="font-size&#58;13pt;font-family&#58;calibri;">od ledelse utgjør en forskjell – både med tanke på kvalitet, pasientsikkerhet og vår evne til å framstå som en attraktiv arbeidsgiver. Vårt helseforetak har behov for flere dyktige og motiverte ledere i årene som kommer, og&#160;ønsker å få flere av våre medarbeidere til å velge ledelse som karrierevei.&#160;</span></p><p><span style="font-family&#58;calibri;"><br></span></p><div class="ms-rtestate-read ms-rte-wpbox"><div class="ms-rtestate-notify ms-rtestate-read 1100970b-b7ab-462b-8ae4-ac7e6fcaf4c9" id="div_1100970b-b7ab-462b-8ae4-ac7e6fcaf4c9" unselectable="on"></div><div id="vid_1100970b-b7ab-462b-8ae4-ac7e6fcaf4c9" unselectable="on" style="display&#58;none;"></div></div>​<div class="ms-rtestate-read ms-rte-wpbox"><div class="ms-rtestate-notify ms-rtestate-read 35ad599c-a854-4955-a407-19a36fdd35e2" id="div_35ad599c-a854-4955-a407-19a36fdd35e2"></div><div id="vid_35ad599c-a854-4955-a407-19a36fdd35e2" style="display&#58;none;"></div></div><p><br></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><strong>Målgruppen</strong>&#160;for programmet er medarbeidere fra alle faggrupper i våre helseforetak som har interesse og potensial for ledelse, og som ønsker å finne ut om ledelse er noe for dem.<br></span></p><p>&#160;</p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><strong>Vi søker deg som&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">• Er engasjert i jobben din og som brenner for god pasientbehandling.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">• Ønsker å påvirke utviklingen av sykehuset og faget ditt.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">• Er flink med folk og en god lagspiller som motiveres av å lykkes sammen med andre.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">• Har godt humør og en positiv innstilling, men også mot til å ta tak i utfordringer.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">• Er selvgående og strukturert.</span></p><p>&#160;</p><p><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Hva tilbyr vi våre lederkandidater?</strong></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Som lederkandidat vil du ta del i et avklarings-, motivasjons- og utviklingsforløp med tanke på om ledelse er noe for deg.</span></p><p>&#160;<span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;13pt;">I tillegg til at du som deltaker skal skygge en leder en dag, gjennomføre en lederpraksis, og delta på 3 gruppeveiledninger (a`to timer), må du forplikte deg til å delta på følgende samlinger&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Oppstarts samling&#58;<strong> </strong><span class="ms-rteForeColor-2 ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><strong>3</strong></span><span class="ms-rteForeColor-2 ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><strong>. febr</strong></span><strong class="ms-rteForeColor-2 ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">uar 2025</strong></span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Treningslaboratorium &#58;<span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3 ms-rteForeColor-2"><strong>&#160;9. -&#160;10. april 2025</strong></span></span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0 ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">​Avslutningssamling &#58;</span><span class="ms-rteForeColor-2 ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><strong>&#160;4. juni&#160;&#160;2025&#160;</strong></span></span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Alle som får plass forplikter seg til å delta på samtlige samlinger/aktiviteter.<br></span></p><p><br class="ms-rteFontFace-5"></p><p><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Du vil få mulighet til å&#58;</strong></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">• Utforske og reflektere over hva det innebærer å være leder.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">• Bli bedre kjent med deg selv – dine styrker og utviklingsområder med tanke på ledelse.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">• Se foretakets virksomhet ut fra et ledelsesperspektiv.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">• Bygge nettverk med andre lederkandidater.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">• Møte ulike ledere og bli kjent med deres ledelsesutfordringer.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">• Ta de første stegene i utvikling av ditt potensial for ledelse og stå bedre rustet til å søke en lederjobb.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Vil du vite mer om ledermobiliseringsprogrammet, se vedlagte brosjyre om &quot;ledermobilisering&quot;</span></p><p>&#160;<br></p><p><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Hva forventer vi av lederkandidatene?</strong></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">At du er villig til å bruke av din arbeidstid i løpet av 9 måneder til å gjennomføre forløpet.</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">At du tar ansvar for egen læring ved å gjennomføre planlagte aktivitetene og reflektere over dine erfaringer underveis i prosessen.</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">At du bidrar med ditt engasjement og synspunkter, og ikke minst dine spørsmål.<br></span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">At du deler dine erfaringer og refleksjoner med andre lederkandidater og med din veileder.</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">At du bidrar til evaluering og forbedring av ledermobiliseringsprogrammet.</span><br></span></li></ul><p><br class="ms-rteFontSize-3"></p><p><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">I tillegg til å melde deg på&#160;i Læringsportalen ,&#160;må du sende inn&#58;</strong></p><p><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">1. Anbefaling fra din nærmeste leder/avdelingssjef, må legges ved for å komme i betraktning (se eget vedlegg under).<br>2. En kort beskrivelse av&#160;din motivasjon for å delta på ledermobiliseringsprogrammet. Før på din alder og hvilken avdeling/klinikk du tilhører.</strong></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><strong></strong><strong>Dette sender du per mail (Emne&#58; Ledermobilisering 2025​​) til&#58;</strong></span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><strong>HNT ved&#160;Ragne Arnes&#58;<span class="ms-rteThemeForeColor-5-0 ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">&#160;ragne.olive.hynne.arnes@helse-nordtrondelag.no&#160;</span></strong><strong>eller</strong></span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><strong>​St.Olavs hospital ved Heidi Setsaas Kjeldsberg&#58;&#160;<span class="ms-rteThemeForeColor-5-0 ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">&#160;heidi.setsaas.kjeldsberg@stolav.no</span></strong></span></li></ul><p><span class="ms-rteForeColor-2 ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><strong><br></strong></span></p><p><span class="ms-rteForeColor-2 ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><strong>OBS!&#58;</strong><strong>&#160;Ved påmelding til kurset får alle mail om at de er påmeldt. Imidlertid er det slik at opptak/utvelgelse blir gjort i samråd med klinikk- og divisjonsledelse, med utgangspunkt i listen&#160;over alle som er registrert&#160;påmeldt.</strong></span></p><p>&#160;<br></p><p style="text-align&#58;center;"><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-4" style="text-decoration&#58;underline;">Søknadsfrist 19. august&#160;2024</strong><br></p><p style="text-align&#58;center;"><strong><br></strong></p>
FKM: Klinisk skjønn i praksis, hva, og hvordan, er en helhetlig legerolle?246006610.05.2024 12:40:17Pilotforsøk Klinisk skjønn i praksis, hva, og hvordan, er en helhetlig legerolle Felles kompetansemål (FKM) er et sett med læringsmål som alle leger får tildelt, uansett 412https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside FKM: Klinisk skjønn i praksis, hva, og hvordan, er en helhetlig legerolle?Etikk1<p>​​​​</p><div style="color&#58;#212121;font-family&#58;wf_segoe-ui_normal, &quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe wp&quot;, tahoma, arial, sans-serif, serif, emojifont;font-size&#58;15px;background-color&#58;#ffffff;"><font color="black" style="font-family&#58;calibri, sans-serif, serif, emojifont;"><strong><em>Pilotforsøk&#58; Klinisk skjønn i praksis, hva, og hvordan, er en helhetlig legerolle?</em></strong></font></div><div style="color&#58;#212121;font-family&#58;wf_segoe-ui_normal, &quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe wp&quot;, tahoma, arial, sans-serif, serif, emojifont;font-size&#58;15px;background-color&#58;#ffffff;"><font color="black" style="font-family&#58;calibri, sans-serif, serif, emojifont;">&#160;</font></div><div style="color&#58;#212121;font-family&#58;wf_segoe-ui_normal, &quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe wp&quot;, tahoma, arial, sans-serif, serif, emojifont;font-size&#58;15px;background-color&#58;#ffffff;"><font color="black" style="font-family&#58;calibri, sans-serif, serif, emojifont;">&#160;</font></div><div style="color&#58;#212121;font-family&#58;wf_segoe-ui_normal, &quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe wp&quot;, tahoma, arial, sans-serif, serif, emojifont;font-size&#58;15px;background-color&#58;#ffffff;"><a href="https&#58;//stolav.no/fag-og-forskning/utdanning-og-kompetanseutvikling/leger-i-spesialisering-lis/felles-kompetansemal" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><font style="font-family&#58;calibri, sans-serif, serif, emojifont;"><font size="2" style="font-family&#58;arial, sans-serif, serif, emojifont;"><span style="font-size&#58;10.5pt;"><em>Felles kompetansemål (FKM)&#160;</em></span></font></font></a><font size="2" color="#444444" style="font-family&#58;arial, sans-serif, serif, emojifont;"><span style="font-size&#58;10.5pt;"><em>&#160;er et sett med læringsmål som alle leger får tildelt, uansett spesialitet.</em></span></font></div><div style="color&#58;#212121;font-family&#58;wf_segoe-ui_normal, &quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe wp&quot;, tahoma, arial, sans-serif, serif, emojifont;font-size&#58;15px;background-color&#58;#ffffff;"><font color="black" style="font-family&#58;calibri, sans-serif, serif, emojifont;">&#160;</font></div><div style="color&#58;#212121;font-family&#58;wf_segoe-ui_normal, &quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe wp&quot;, tahoma, arial, sans-serif, serif, emojifont;font-size&#58;15px;background-color&#58;#ffffff;"><font size="2" color="#444444" style="font-family&#58;arial, sans-serif, serif, emojifont;"><span style="font-size&#58;10.5pt;"><em>Ved St. Olavs hospital tilbyr vi læringsaktiviteter som kan bidra til å gi&#160;kompetanse innen FKM, og slik hjelpe deg som er LIS til å bli&#160;en helhetlig, trygg og godt fungerende lege</em></span></font></div><div style="color&#58;#212121;font-family&#58;wf_segoe-ui_normal, &quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe wp&quot;, tahoma, arial, sans-serif, serif, emojifont;font-size&#58;15px;background-color&#58;#ffffff;"><font size="2" color="#444444" style="font-family&#58;arial, sans-serif, serif, emojifont;"><span style="font-size&#58;10.5pt;"><em>.&#160;</em></span></font></div><div style="color&#58;#212121;font-family&#58;wf_segoe-ui_normal, &quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe wp&quot;, tahoma, arial, sans-serif, serif, emojifont;font-size&#58;15px;background-color&#58;#ffffff;"><font size="2" color="#444444" style="font-family&#58;arial, sans-serif, serif, emojifont;"><span style="font-size&#58;10.5pt;"><em>Gruppeveiledninger på tvers av spesialiteter er en anbefalt læringsaktivitet hos oss, og som LIS kan du melde deg på ulike økter der det vil være forskjellige LIS og gruppeveiledere fra gang til gang.&#160;</em></span></font></div><div style="color&#58;#212121;font-family&#58;wf_segoe-ui_normal, &quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe wp&quot;, tahoma, arial, sans-serif, serif, emojifont;font-size&#58;15px;background-color&#58;#ffffff;"><font color="black" style="font-family&#58;calibri, sans-serif, serif, emojifont;">&#160;</font></div><div style="color&#58;#212121;font-family&#58;wf_segoe-ui_normal, &quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe wp&quot;, tahoma, arial, sans-serif, serif, emojifont;font-size&#58;15px;background-color&#58;#ffffff;"><font size="2" color="#444444" style="font-family&#58;arial, sans-serif, serif, emojifont;"><span style="font-size&#58;10.5pt;"><em>&#160;</em></span></font></div><div style="color&#58;#212121;font-family&#58;wf_segoe-ui_normal, &quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe wp&quot;, tahoma, arial, sans-serif, serif, emojifont;font-size&#58;15px;background-color&#58;#ffffff;"><font size="2" color="#444444" style="font-family&#58;arial, sans-serif, serif, emojifont;"><span style="font-size&#58;10.5pt;"><em>Som et pilotforsøk i samarbeid med sykehushumanist, og filosofisk praktiker, i Preste- og samtaletjenesten, Asbjørn Fretheim, inviterer vi nå LIS til å delta i et alternativ til disse gruppeveiledningene.</em></span></font></div><div style="color&#58;#212121;font-family&#58;wf_segoe-ui_normal, &quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe wp&quot;, tahoma, arial, sans-serif, serif, emojifont;font-size&#58;15px;background-color&#58;#ffffff;"><font size="2" color="#444444" style="font-family&#58;arial, sans-serif, serif, emojifont;"><span style="font-size&#58;10.5pt;"><em>&#160;</em></span></font></div><div style="color&#58;#212121;font-family&#58;wf_segoe-ui_normal, &quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe wp&quot;, tahoma, arial, sans-serif, serif, emojifont;font-size&#58;15px;background-color&#58;#ffffff;"><font size="2" color="#444444" style="font-family&#58;arial, sans-serif, serif, emojifont;"><span style="font-size&#58;10.5pt;"><em>De samme 8 LIS vil møtes til sokratisk gruppedialog à to timer, to ganger i høstsemesteret og tre ganger til våren med Asbjørn som fasilitator.</em></span></font></div><div style="color&#58;#212121;font-family&#58;wf_segoe-ui_normal, &quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe wp&quot;, tahoma, arial, sans-serif, serif, emojifont;font-size&#58;15px;background-color&#58;#ffffff;"><font size="2" color="#444444" style="font-family&#58;arial, sans-serif, serif, emojifont;"><span style="font-size&#58;10.5pt;"><em>&#160;</em></span></font></div><div style="color&#58;#212121;font-family&#58;wf_segoe-ui_normal, &quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe wp&quot;, tahoma, arial, sans-serif, serif, emojifont;font-size&#58;15px;background-color&#58;#ffffff;"><font size="2" color="#444444" style="font-family&#58;arial, sans-serif, serif, emojifont;"><span style="font-size&#58;10.5pt;"><em>Hensikten er, på sokratisk vis gjennom dialog, å bli kjent med seg selv og sine kolleger og sin profesjon, for slik å utøve yrket på en reflektert og kommuniserende måte.</em></span></font></div><div style="color&#58;#212121;font-family&#58;wf_segoe-ui_normal, &quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe wp&quot;, tahoma, arial, sans-serif, serif, emojifont;font-size&#58;15px;background-color&#58;#ffffff;"><font size="2" color="#444444" style="font-family&#58;arial, sans-serif, serif, emojifont;"><span style="font-size&#58;10.5pt;"><em>&#160;</em></span></font></div><div style="color&#58;#212121;font-family&#58;wf_segoe-ui_normal, &quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe wp&quot;, tahoma, arial, sans-serif, serif, emojifont;font-size&#58;15px;background-color&#58;#ffffff;"><font size="2" color="#444444" style="font-family&#58;arial, sans-serif, serif, emojifont;"><span style="font-size&#58;10.5pt;"><em>Det bør&#160;være de samme 8 LIS som deltar hver gang for at vi bedre kan bygge tillit i gruppa, styrke progresjonen og slik best øke felles modning og dybde.&#160;Vi håper på god variasjon i spesialiteter.</em></span></font></div><div style="color&#58;#212121;font-family&#58;wf_segoe-ui_normal, &quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe wp&quot;, tahoma, arial, sans-serif, serif, emojifont;font-size&#58;15px;background-color&#58;#ffffff;"><font size="2" color="#444444" style="font-family&#58;arial, sans-serif, serif, emojifont;"><span style="font-size&#58;10.5pt;"><em><br></em></span></font></div><div style="color&#58;#212121;font-family&#58;wf_segoe-ui_normal, &quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe wp&quot;, tahoma, arial, sans-serif, serif, emojifont;font-size&#58;15px;background-color&#58;#ffffff;"><font size="2" color="#444444" style="font-family&#58;arial, sans-serif, serif, emojifont;"><span style="font-size&#58;10.5pt;"><em>Følgende dager er satt opp til sokratisk gruppedialog kl. 14-16 i Olavsstua&#58;</em></span></font></div><div style="color&#58;#212121;font-family&#58;wf_segoe-ui_normal, &quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe wp&quot;, tahoma, arial, sans-serif, serif, emojifont;font-size&#58;15px;background-color&#58;#ffffff;"><font size="2" color="#444444" style="font-family&#58;arial, sans-serif, serif, emojifont;"><span style="font-size&#58;10.5pt;"><em>04.10.2023</em></span></font></div><div style="color&#58;#212121;font-family&#58;wf_segoe-ui_normal, &quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe wp&quot;, tahoma, arial, sans-serif, serif, emojifont;font-size&#58;15px;background-color&#58;#ffffff;"><font size="2" color="#444444" style="font-family&#58;arial, sans-serif, serif, emojifont;"><span style="font-size&#58;10.5pt;"><em>06.12.2023</em></span></font></div><div style="color&#58;#212121;font-family&#58;wf_segoe-ui_normal, &quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe wp&quot;, tahoma, arial, sans-serif, serif, emojifont;font-size&#58;15px;background-color&#58;#ffffff;"><font size="2" color="#444444" style="font-family&#58;arial, sans-serif, serif, emojifont;"><span style="font-size&#58;10.5pt;"><em>10.01.2024</em></span></font></div><div style="color&#58;#212121;font-family&#58;wf_segoe-ui_normal, &quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe wp&quot;, tahoma, arial, sans-serif, serif, emojifont;font-size&#58;15px;background-color&#58;#ffffff;"><font size="2" color="#444444" style="font-family&#58;arial, sans-serif, serif, emojifont;"><span style="font-size&#58;10.5pt;"><em>06.03.2024</em></span></font></div><div style="color&#58;#212121;font-family&#58;wf_segoe-ui_normal, &quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe wp&quot;, tahoma, arial, sans-serif, serif, emojifont;font-size&#58;15px;background-color&#58;#ffffff;"><font size="2" color="#444444" style="font-family&#58;arial, sans-serif, serif, emojifont;"><span style="font-size&#58;10.5pt;"><em><span style="text-decoration&#58;line-through;">08.05.2024</span>- utsatt med ny dato 30.05.2024</em></span></font></div><div style="color&#58;#212121;font-family&#58;wf_segoe-ui_normal, &quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe wp&quot;, tahoma, arial, sans-serif, serif, emojifont;font-size&#58;15px;background-color&#58;#ffffff;"><font size="2" color="#444444" style="font-family&#58;arial, sans-serif, serif, emojifont;"><span style="font-size&#58;10.5pt;"><em>&#160;​</em></span></font></div><p>​</p>
EL221 Ekstern kliniker og pasienter i Ventekø435216110.05.2024 11:10:04Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 10.05.2024 13:10 Neste revisjon:10.05.2025 Tittel EL221 Ekstern kliniker og pasienter i Ventekø Beskrivelse ​ 13https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-EksternVideoEL221 Ekstern kliniker og pasienter i VentekøHelseplattformen0<span style="font-size&#58;10pt;background-color&#58;#ffffff;color&#58;#151920;font-family&#58;lato, arial, sans-serif;"><strong>​</strong>DEMONSTRA</span><span style="font-size&#58;10pt;background-color&#58;#ffffff;color&#58;#151920;font-family&#58;lato, arial, sans-serif;">SJON</span><p style="margin-top&#58;0.4em;margin-bottom&#58;0.5em;line-height&#58;1.5em;color&#58;#151920;font-family&#58;lato, arial, sans-serif;background-color&#58;#ffffff;"><span style="font-size&#58;10pt;"><span style="font-weight&#58;700;">Arbeidssted</span>&#58; Sykehus</span></p><p style="margin-top&#58;0.4em;margin-bottom&#58;0.5em;line-height&#58;1.5em;color&#58;#151920;font-family&#58;lato, arial, sans-serif;background-color&#58;#ffffff;"><span style="font-size&#58;10pt;"><span style="font-weight&#58;700;">Målgruppe</span>&#58; <span style="font-size&#58;10pt;">Sekretærer ved helseforetak</span>​</span></p><p style="margin-top&#58;0.4em;margin-bottom&#58;0.5em;line-height&#58;1.5em;color&#58;#151920;font-family&#58;lato, arial, sans-serif;background-color&#58;#ffffff;"><span style="font-size&#58;10pt;"><strong>Beskrivelse&#58;​ </strong>Denne E-Læringen beskriver arbeidsflyt for å planlegge pasienter som har avtale med eksterne klinikere - for eksempel fylkestannlege - som bruker ressurser og rom på sykehuset for å behandle pasienten</span></p><p style="margin-top&#58;0.4em;margin-bottom&#58;0.5em;line-height&#58;1.5em;color&#58;#151920;font-family&#58;lato, arial, sans-serif;background-color&#58;#ffffff;"><span style="font-weight&#58;700;"><span style="font-size&#58;10pt;">Læringsutbytte&#58;&#160;</span></span><span style="font-size&#58;10pt;">&#160;Bedre kompetansen på arbeidsflyt relatert til <span style="color&#58;#151920;font-family&#58;lato, arial, sans-serif;font-size&#58;13.3333px;background-color&#58;#ffffff;">p</span><span style="color&#58;#151920;font-family&#58;lato, arial, sans-serif;font-size&#58;13.3333px;background-color&#58;#ffffff;">lanlegging av&#160;pa</span><span style="color&#58;#151920;font-family&#58;lato, arial, sans-serif;font-size&#58;13.3333px;background-color&#58;#ffffff;">sienter som har avtale med eksterne klinikere</span>​</span></p>
HNT-KFK-L-INT. Introduksjonskurs i grunnleggende prinsipper for CRRT.412607209.05.2024 10:23:29Teoretisk gjennomgang av prisipper for CRRT/ Prismax Praktisk gjennomgan av oppkobling, gjennomføring og avslutning av behandling 25https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside HNT-KFK-L-INT. Introduksjonskurs i grunnleggende prinsipper for CRRT.Intensiv0<p>​Teoretisk gjennomgang av prisipper for CRRT/ Prismax. Praktisk gjennomgan av oppkobling, gjennomføring og avslutning av&#160; behandling. Observasjoner, dokumentasjon i forbindelse med behandlingen.​<br><br></p>
RAPPT01a - Superbruker i rapportering HF (drift)434711108.05.2024 11:12:14Kursbeskrivelse Dette kurset er tiltenkt sluttbrukere som benytter rapporteringsverktøyene i Helseplattformen mer enn andre Etter endt kurs vil du få mulighet til å bli "Superbruker i 116https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxDigitalt/webinartext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside RAPPT01a - Superbruker i rapportering HF (drift)Helseplattformen;Rapportering1<p>​<br></p><p><span class="ms-rteFontSize-3" style="font-family&#58;calibri;"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p>Dette kurset er tiltenkt sluttbrukere som benytter rapporteringsverktøyene i Helseplattformen mer enn andre. Etter endt kurs vil du få mulighet til å bli&#160;&quot;Superbruker i rapportering&quot;. Som superbruker i rapportering vil du få utvidet&#160;tilganger i journalsystemet&#160;og derav mulighet til&#160;å opprette&#160;egne rapporter og datauttrekk som kan deles med andre. Vær oppmerksom på at det er dine egne virksomhetsledere som bestemmer hvem som skal ha slike tilganger, og vi ber derfor&#160;om at tilgangsspørsmål må meldes internt.&#160;<br>​​<br></p><p><strong>Kurset er et introduksjonskurs til rapporteringsverktøyene&#160;</strong><strong><strong>og&#160;</strong>tar utgangspunkt i at&#160;Helseplattformen allerede er tatt i bruk av ditt helseforetak</strong><strong>. For å kunne delta må du ha tilgang til et&#160;produksjonsmiljø.&#160;</strong></p><p><strong><br></strong></p><p>Kurset består av 3&#160;moduler à 2 timer. Mellom hver modul er det lagt opp til at kursdeltakere skal gjennomføre egentreningsoppgaver med produksjonsdata.&#160;<br></p><table cellspacing="0" width="100%" class="ms-rteTable-default"><tbody><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;819px;">​Modul 1&#58; Oppstart og introduksjon<br><ul><li>Introduksjon til kurs, superbrukerrollen og rapporteringsverktøy i Helseplattformen<br></li></ul></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">​Modul 2&#58; Dashbord og workbench-komponenter<br><ul><li>Anvendelse av dashbord og workbench-rapporter<br></li><li>Workbench-rapporter for superbrukere<br></li></ul></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">​Modul 3&#58; SlicerDicer og veien videre<br><ul><li>SlicerDicer&#160;</li><li>Veien videre som superbruker i rapportering<br></li><li>Kursevaluering&#160;<br></li></ul></td></tr></tbody></table><p><strong></strong></p><p><br><strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Målgruppe&#58;​</strong><br></p><ul><li>Superbrukere i rapportering<br></li><li>Sentral stab og&#160;kvalitetsrådgivere<br></li><li>Fageksperter og lokale instruktører<br></li><li>Klinikksjef, avdelingssjef, seksjonsleder<br></li></ul><div><br></div><p></p><p><strong>​Påmelding&#160;<span style="text-decoration-line&#58;underline;">må</span>&#160;gjøres via rapporteringsansvarlig i ditt foretak. Kontakt ditt lokale innføringsprosjekt for nærmere informasjon.&#160;</strong></p><p><strong></strong></p><p>​</p>
HPSYK01 HMR434639708.05.2024 10:10:56Ansatte som jobber med oppgaver som beskrevet i kursbeskrivelsen HMR HPSYK01- Sykepleier og helsefagarbeider Det er svært viktig å medbringe PULS-kort på 131https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMolde;Ålesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside HPSYK01 HMRHelseplattformen5<p>​​<br></p><div class="OutlineElement Ltr SCXW64611015 BCX8" style="clear&#58;both;cursor&#58;text;overflow&#58;visible;direction&#58;ltr;color&#58;#000000;font-family&#58;aptos, aptos_msfontservice, sans-serif;font-size&#58;16px;background-color&#58;#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW64611015 BCX8" style="margin-bottom&#58;0px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW64611015 BCX8" style="color&#58;#215e99;font-size&#58;28pt;line-height&#58;43px;font-family&#58;&quot;aptos display&quot;, &quot;aptos display_embeddedfont&quot;, &quot;aptos display_msfontservice&quot;, sans-serif;"><span class="NormalTextRun SCXW64611015 BCX8" data-ccp-parastyle="Title">HMR HPSYK01- </span><span class="NormalTextRun SCXW64611015 BCX8" data-ccp-parastyle="Title">Sykepleier og helsefagarbeider</span></span><span class="EOP SCXW64611015 BCX8" data-ccp-props="&#123;&quot;201341983&quot;&#58;0,&quot;335559739&quot;&#58;0,&quot;335559740&quot;&#58;240&#125;" style="font-size&#58;28pt;line-height&#58;43px;font-family&#58;&quot;aptos display&quot;, &quot;aptos display_embeddedfont&quot;, &quot;aptos display_msfontservice&quot;, sans-serif;color&#58;#215e99;">&#160;</span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW64611015 BCX8" style="clear&#58;both;cursor&#58;text;overflow&#58;visible;direction&#58;ltr;color&#58;#000000;font-family&#58;aptos, aptos_msfontservice, sans-serif;font-size&#58;16px;background-color&#58;#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW64611015 BCX8" lang="NB-NO" style="margin-bottom&#58;10.6667px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW64611015 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;"><span class="NormalTextRun SCXW64611015 BCX8"></span></span><span class="EOP SCXW64611015 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW64611015 BCX8" style="clear&#58;both;cursor&#58;text;overflow&#58;visible;direction&#58;ltr;color&#58;#000000;font-family&#58;aptos, aptos_msfontservice, sans-serif;font-size&#58;16px;background-color&#58;#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW64611015 BCX8" lang="NB-NO" style="margin-bottom&#58;10.6667px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW64611015 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;font-weight&#58;bold;">Det er svært viktig å medbringe </span><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun Underlined SCXW64611015 BCX8" style="font-size&#58;12pt;text-decoration-line&#58;underline;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;font-weight&#58;bold;"><span class="NormalTextRun SCXW64611015 BCX8">PULS-kort</span></span><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW64611015 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;font-weight&#58;bold;"> på kursdagen da dette er en forutsetning for kursgjennomføring, samt å ha gjennomført </span><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun Underlined SCXW64611015 BCX8" style="font-size&#58;12pt;text-decoration-line&#58;underline;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;font-weight&#58;bold;"><span class="NormalTextRun SCXW64611015 BCX8">innledende læring</span></span><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW64611015 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;font-weight&#58;bold;"><span class="NormalTextRun SCXW64611015 BCX8"> som beskrevet </span><span class="NormalTextRun SCXW64611015 BCX8">i tildelt Kompetanseplan. </span></span><span class="EOP SCXW64611015 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW64611015 BCX8" style="clear&#58;both;cursor&#58;text;overflow&#58;visible;direction&#58;ltr;color&#58;#000000;font-family&#58;aptos, aptos_msfontservice, sans-serif;font-size&#58;16px;background-color&#58;#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW64611015 BCX8" lang="NB-NO" style="margin-bottom&#58;10.6667px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW64611015 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;font-weight&#58;bold;">Kursbeskrivelse&#58;</span><span class="EOP SCXW64611015 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW64611015 BCX8" style="clear&#58;both;cursor&#58;text;overflow&#58;visible;direction&#58;ltr;color&#58;#000000;font-family&#58;aptos, aptos_msfontservice, sans-serif;font-size&#58;16px;background-color&#58;#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW64611015 BCX8" lang="NB-NO" style="margin-bottom&#58;10.6667px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW64611015 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">Målet for kurset er å gi opplæring i de mest essensielle arbeidsflytene for deres rolle(r)&#58;</span><span class="EOP SCXW64611015 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></p></div><div class="ListContainerWrapper SCXW64611015 BCX8" style="color&#58;#000000;font-family&#58;aptos, aptos_msfontservice, sans-serif;font-size&#58;16px;background-color&#58;#ffffff;"><p></p><ul class="Paragraph SCXW64611015 BCX8" style="margin-bottom&#58;0px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><li><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW64611015 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">Registrere inn, tildele seg pasienter</span><span class="EOP SCXW64611015 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></li><li><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW64611015 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">Administrasjon av legemidler og legemiddelsamstemminger</span><span class="EOP SCXW64611015 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></li><li><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW64611015 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">Håndtere forordninger og blodtransfusjon</span><span class="EOP SCXW64611015 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></li><li><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW64611015 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">Enhetsoversikt, navigator og E-meldinger</span><span class="EOP SCXW64611015 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></li><li><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW64611015 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">Rover og ferdighetstest</span><span class="EOP SCXW64611015 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></li></ul><p></p><br></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW64611015 BCX8" style="clear&#58;both;cursor&#58;text;overflow&#58;visible;direction&#58;ltr;color&#58;#000000;font-family&#58;aptos, aptos_msfontservice, sans-serif;font-size&#58;16px;background-color&#58;#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW64611015 BCX8" lang="NB-NO" style="margin-bottom&#58;10.6667px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW64611015 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;font-weight&#58;bold;"><span class="NormalTextRun SCXW64611015 BCX8"></span></span><span class="EOP SCXW64611015 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW64611015 BCX8" style="clear&#58;both;cursor&#58;text;overflow&#58;visible;direction&#58;ltr;color&#58;#000000;font-family&#58;aptos, aptos_msfontservice, sans-serif;font-size&#58;16px;background-color&#58;#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW64611015 BCX8" lang="NB-NO" style="margin-bottom&#58;10.6667px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW64611015 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;font-weight&#58;bold;">Målgruppe&#58;</span><span class="EOP SCXW64611015 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW64611015 BCX8" style="clear&#58;both;cursor&#58;text;overflow&#58;visible;direction&#58;ltr;color&#58;#000000;font-family&#58;aptos, aptos_msfontservice, sans-serif;font-size&#58;16px;background-color&#58;#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW64611015 BCX8" lang="NB-NO" style="margin-bottom&#58;10.6667px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW64611015 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">Ansatte som jobber som (både medisinske og kirurgiske avdelinger)&#58;</span><span class="EOP SCXW64611015 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></p></div><div class="ListContainerWrapper SCXW64611015 BCX8" style="color&#58;#000000;font-family&#58;aptos, aptos_msfontservice, sans-serif;font-size&#58;16px;background-color&#58;#ffffff;"><p></p><ul class="Paragraph SCXW64611015 BCX8" style="margin-bottom&#58;0px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><li><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW64611015 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">Sykepleier</span><span class="EOP SCXW64611015 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></li><li><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW64611015 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">Helsefagarbeider på sengepost som har arbeidsoppgaver knyttet til legemiddeladministrasjon og blodtransfusjon</span><span class="EOP SCXW64611015 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></li><li><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW64611015 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">Hjelpepleier på sengepost som har arbeidsoppgaver knyttet til legemiddeladministrasjon og blodtransfusjon</span><span class="EOP SCXW64611015 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></li></ul><p></p></div><p>​</p>
PSYKH01 HMR434632708.05.2024 10:03:15HMR PSYKH01- Lege i psykisk helsevern Det er svært viktig å medbringe PULS-k o rt på kursdagen da dette er en forutsetning for kursgjennomføring, samt å ha g 91https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesund;Moldetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside PSYKH01 HMRPsykiatri2<p>​<br></p><div class="OutlineElement Ltr SCXW31984563 BCX8" style="clear&#58;both;cursor&#58;text;overflow&#58;visible;direction&#58;ltr;color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe ui web&quot;, arial, verdana, sans-serif;font-size&#58;12px;background-color&#58;#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW31984563 BCX8" style="margin-bottom&#58;0px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;text-align&#58;center;"><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW31984563 BCX8" style="color&#58;#215e99;font-size&#58;28pt;line-height&#58;43px;font-family&#58;&quot;aptos display&quot;, &quot;aptos display_embeddedfont&quot;, &quot;aptos display_msfontservice&quot;, sans-serif;">HMR PSYKH01- Lege i psykisk helsevern</span><span class="EOP SCXW31984563 BCX8" data-ccp-props="&#123;&quot;201341983&quot;&#58;0,&quot;335551550&quot;&#58;2,&quot;335551620&quot;&#58;2,&quot;335559739&quot;&#58;0,&quot;335559740&quot;&#58;240&#125;" style="font-size&#58;28pt;line-height&#58;43px;font-family&#58;&quot;aptos display&quot;, &quot;aptos display_embeddedfont&quot;, &quot;aptos display_msfontservice&quot;, sans-serif;color&#58;#215e99;">&#160;</span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW31984563 BCX8" style="clear&#58;both;cursor&#58;text;overflow&#58;visible;direction&#58;ltr;color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe ui web&quot;, arial, verdana, sans-serif;font-size&#58;12px;background-color&#58;#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW31984563 BCX8" lang="NB-NO" style="margin-bottom&#58;10.6667px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW31984563 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;"><span class="NormalTextRun SCXW31984563 BCX8"></span></span><span class="EOP SCXW31984563 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW31984563 BCX8" style="clear&#58;both;cursor&#58;text;overflow&#58;visible;direction&#58;ltr;color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe ui web&quot;, arial, verdana, sans-serif;font-size&#58;12px;background-color&#58;#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW31984563 BCX8" lang="NB-NO" style="margin-bottom&#58;10.6667px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW31984563 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;font-weight&#58;bold;">Det er svært viktig å medbringe </span><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun Underlined SCXW31984563 BCX8" style="font-size&#58;12pt;text-decoration-line&#58;underline;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;font-weight&#58;bold;"><span class="NormalTextRun SCXW31984563 BCX8">PULS-k</span><span class="NormalTextRun SCXW31984563 BCX8">o</span><span class="NormalTextRun SCXW31984563 BCX8">rt</span></span><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW31984563 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;font-weight&#58;bold;"><span class="NormalTextRun SCXW31984563 BCX8"> på kursdagen da dette er en forutsetning for kursgjennomføring, samt å ha g</span><span class="NormalTextRun SCXW31984563 BCX8">jennomført</span></span><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun Underlined SCXW31984563 BCX8" style="font-size&#58;12pt;text-decoration-line&#58;underline;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;font-weight&#58;bold;"><span class="NormalTextRun SCXW31984563 BCX8"> innledende læring</span></span><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW31984563 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;font-weight&#58;bold;"> som beskrevet i tildelt Kompetanseplan. </span><span class="EOP SCXW31984563 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW31984563 BCX8" style="clear&#58;both;cursor&#58;text;overflow&#58;visible;direction&#58;ltr;color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe ui web&quot;, arial, verdana, sans-serif;font-size&#58;12px;background-color&#58;#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW31984563 BCX8" lang="NB-NO" style="margin-bottom&#58;10.6667px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW31984563 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;font-weight&#58;bold;"><span class="NormalTextRun SCXW31984563 BCX8"></span></span><span class="EOP SCXW31984563 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW31984563 BCX8" style="clear&#58;both;cursor&#58;text;overflow&#58;visible;direction&#58;ltr;color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe ui web&quot;, arial, verdana, sans-serif;font-size&#58;12px;background-color&#58;#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW31984563 BCX8" lang="NB-NO" style="margin-bottom&#58;10.6667px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW31984563 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;font-weight&#58;bold;">Kursbeskrivelse&#58;</span><span class="EOP SCXW31984563 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW31984563 BCX8" style="clear&#58;both;cursor&#58;text;overflow&#58;visible;direction&#58;ltr;color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe ui web&quot;, arial, verdana, sans-serif;font-size&#58;12px;background-color&#58;#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW31984563 BCX8" lang="NB-NO" style="margin-bottom&#58;10.6667px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW31984563 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;"><span class="NormalTextRun SCXW31984563 BCX8">I dette kurset vil du lære om følgende </span><span class="NormalTextRun SCXW31984563 BCX8">arbeidsprosesser</span><span class="NormalTextRun SCXW31984563 BCX8">&#58;</span></span><span class="EOP SCXW31984563 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></p></div><div class="ListContainerWrapper SCXW31984563 BCX8" style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe ui web&quot;, arial, verdana, sans-serif;font-size&#58;12px;background-color&#58;#ffffff;"><ul class="Paragraph SCXW31984563 BCX8" style="margin-bottom&#58;0px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><li><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW31984563 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;"> Generelle konsepter og begreper i Helseplattformen</span><span class="EOP SCXW31984563 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></li><li><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW31984563 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;"> Haiku- mobil plattform</span><span class="EOP SCXW31984563 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></li><li><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW31984563 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;"><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW31984563 BCX8" style="background-position&#58;0px 100%;background-repeat&#58;repeat-x;"> InBasket</span></span><span class="EOP SCXW31984563 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></li><li><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW31984563 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;"><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW31984563 BCX8" style="background-position&#58;0px 100%;background-repeat&#58;repeat-x;"> HelsaMi</span></span><span class="EOP SCXW31984563 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></li><li><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW31984563 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;"> Poliklinisk konsultasjon</span><span class="EOP SCXW31984563 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></li><li><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW31984563 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;"> Mottak av ny pasient</span><span class="EOP SCXW31984563 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></li><li><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW31984563 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;"> Visitt av inneliggende pasienter</span><span class="EOP SCXW31984563 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></li><li><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW31984563 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;"> Utskriving av pasient</span><span class="EOP SCXW31984563 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></li><li><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW31984563 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;"> Legemiddelforordninger og legemiddelsamstemming</span><span class="EOP SCXW31984563 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></li><li><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW31984563 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;"> Brukerinnstillinger</span><span class="EOP SCXW31984563 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></li><li><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW31984563 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;"><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW31984563 BCX8" style="background-position&#58;0px 100%;background-repeat&#58;repeat-x;"> Spesialitetsspesifikkeoppgaver</span></span><span class="EOP SCXW31984563 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></li></ul><br></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW31984563 BCX8" style="clear&#58;both;cursor&#58;text;overflow&#58;visible;direction&#58;ltr;color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe ui web&quot;, arial, verdana, sans-serif;font-size&#58;12px;background-color&#58;#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW31984563 BCX8" lang="NB-NO" style="margin-bottom&#58;10.6667px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW31984563 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;"><span class="NormalTextRun SCXW31984563 BCX8"></span></span><span class="EOP SCXW31984563 BCX8" data-ccp-props="&#123;&quot;335559685&quot;&#58;0&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW31984563 BCX8" style="clear&#58;both;cursor&#58;text;overflow&#58;visible;direction&#58;ltr;color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe ui web&quot;, arial, verdana, sans-serif;font-size&#58;12px;background-color&#58;#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW31984563 BCX8" lang="NB-NO" style="margin-bottom&#58;10.6667px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW31984563 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;font-weight&#58;bold;">Målgruppe&#58;</span><span class="EOP SCXW31984563 BCX8" data-ccp-props="&#123;&quot;335559685&quot;&#58;0&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW31984563 BCX8" style="clear&#58;both;cursor&#58;text;overflow&#58;visible;direction&#58;ltr;color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe ui web&quot;, arial, verdana, sans-serif;font-size&#58;12px;background-color&#58;#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW31984563 BCX8" lang="NB-NO" style="margin-bottom&#58;10.6667px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW31984563 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">Ansatte som jobber som&#58;</span><span class="EOP SCXW31984563 BCX8" data-ccp-props="&#123;&quot;335559685&quot;&#58;0&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></p></div><div class="ListContainerWrapper SCXW31984563 BCX8" style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe ui web&quot;, arial, verdana, sans-serif;font-size&#58;12px;background-color&#58;#ffffff;"><ul class="Paragraph SCXW31984563 BCX8" style="margin-bottom&#58;0px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><li><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW31984563 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;"> Psykiater for voksne og barn</span><span class="EOP SCXW31984563 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></li><li><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW31984563 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;"><span class="NormalTextRun SCXW31984563 BCX8"> Rus- og </span><span class="NormalTextRun SCXW31984563 BCX8">avhengighetsmedisiner</span></span><span class="EOP SCXW31984563 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;​</span></li></ul></div><p>​</p>
MEDLG01 HMR418664907.05.2024 07:14:15MEDLG01- Medisin generelt legekurs Det er svært viktig å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring, samt ha 121https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMolde;Ålesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside MEDLG01 HMRMedisin5<p>​​​​​​<br></p><div class="OutlineElement Ltr SCXW66694026 BCX8" style="clear&#58;both;cursor&#58;text;overflow&#58;visible;direction&#58;ltr;color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe ui web&quot;, arial, verdana, sans-serif;font-size&#58;12px;background-color&#58;#ffffff;text-align&#58;center;"><p class="Paragraph SCXW66694026 BCX8" style="margin-bottom&#58;0px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW66694026 BCX8" style="color&#58;#215e99;font-size&#58;28pt;line-height&#58;43px;font-family&#58;&quot;aptos display&quot;, &quot;aptos display_embeddedfont&quot;, &quot;aptos display_msfontservice&quot;, sans-serif;font-weight&#58;bold;"> MEDLG01- Medisin&#160;generelt legekurs</span><span class="EOP SCXW66694026 BCX8" data-ccp-props="&#123;&quot;201341983&quot;&#58;0,&quot;335559739&quot;&#58;0,&quot;335559740&quot;&#58;240&#125;" style="font-size&#58;28pt;line-height&#58;43px;font-family&#58;&quot;aptos display&quot;, &quot;aptos display_embeddedfont&quot;, &quot;aptos display_msfontservice&quot;, sans-serif;color&#58;#215e99;">&#160;</span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW66694026 BCX8" style="clear&#58;both;cursor&#58;text;overflow&#58;visible;direction&#58;ltr;color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe ui web&quot;, arial, verdana, sans-serif;font-size&#58;12px;background-color&#58;#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW66694026 BCX8" style="margin-bottom&#58;10.6667px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW66694026 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;"><span class="NormalTextRun SCXW66694026 BCX8"></span></span><span class="EOP SCXW66694026 BCX8" data-ccp-props="&#123;&quot;201341983&quot;&#58;0,&quot;335559739&quot;&#58;160,&quot;335559740&quot;&#58;279&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW66694026 BCX8" style="clear&#58;both;cursor&#58;text;overflow&#58;visible;direction&#58;ltr;color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe ui web&quot;, arial, verdana, sans-serif;font-size&#58;12px;background-color&#58;#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW66694026 BCX8" style="margin-bottom&#58;10.6667px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW66694026 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;font-weight&#58;bold;"> Det er svært viktig å medbringe</span><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun Underlined SCXW66694026 BCX8" style="font-size&#58;12pt;text-decoration-line&#58;underline;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;font-weight&#58;bold;"><span class="NormalTextRun SCXW66694026 BCX8"> PULS-kort </span></span><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW66694026 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;font-weight&#58;bold;">på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring, samt ha gjennomført </span><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun Underlined SCXW66694026 BCX8" style="font-size&#58;12pt;text-decoration-line&#58;underline;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;font-weight&#58;bold;"><span class="NormalTextRun SCXW66694026 BCX8">innledende </span><span class="NormalTextRun SCXW66694026 BCX8">e-</span><span class="NormalTextRun SCXW66694026 BCX8">læring</span></span><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW66694026 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;font-weight&#58;bold;"> som beskrevet i tildelt Kompetanseplan.&#160;</span><span class="EOP SCXW66694026 BCX8" data-ccp-props="&#123;&quot;201341983&quot;&#58;0,&quot;335559739&quot;&#58;160,&quot;335559740&quot;&#58;279&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW66694026 BCX8" style="clear&#58;both;cursor&#58;text;overflow&#58;visible;direction&#58;ltr;color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe ui web&quot;, arial, verdana, sans-serif;font-size&#58;12px;background-color&#58;#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW66694026 BCX8" style="margin-bottom&#58;10.6667px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW66694026 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;"><span class="NormalTextRun SCXW66694026 BCX8"></span></span><span class="EOP SCXW66694026 BCX8" data-ccp-props="&#123;&quot;201341983&quot;&#58;0,&quot;335559739&quot;&#58;160,&quot;335559740&quot;&#58;279&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW66694026 BCX8" style="clear&#58;both;cursor&#58;text;overflow&#58;visible;direction&#58;ltr;color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe ui web&quot;, arial, verdana, sans-serif;font-size&#58;12px;background-color&#58;#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW66694026 BCX8" style="margin-bottom&#58;10.6667px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW66694026 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;font-weight&#58;bold;"> Kursbeskrivelse&#58;</span><span class="EOP SCXW66694026 BCX8" data-ccp-props="&#123;&quot;201341983&quot;&#58;0,&quot;335559739&quot;&#58;160,&quot;335559740&quot;&#58;279&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW66694026 BCX8" style="clear&#58;both;cursor&#58;text;overflow&#58;visible;direction&#58;ltr;color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe ui web&quot;, arial, verdana, sans-serif;font-size&#58;12px;background-color&#58;#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW66694026 BCX8" style="margin-bottom&#58;10.6667px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW66694026 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;"> I dette kurset vil du lære om følgende arbeidsprosesser&#58;</span><span class="EOP SCXW66694026 BCX8" data-ccp-props="&#123;&quot;201341983&quot;&#58;0,&quot;335559739&quot;&#58;160,&quot;335559740&quot;&#58;279&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW66694026 BCX8" style="clear&#58;both;cursor&#58;text;overflow&#58;visible;direction&#58;ltr;color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe ui web&quot;, arial, verdana, sans-serif;font-size&#58;12px;background-color&#58;#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW66694026 BCX8" style="margin-bottom&#58;10.6667px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW66694026 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;"><span class="NormalTextRun SCXW66694026 BCX8"></span></span><span class="EOP SCXW66694026 BCX8" data-ccp-props="&#123;&quot;201341983&quot;&#58;0,&quot;335559739&quot;&#58;160,&quot;335559740&quot;&#58;279&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></p></div><div class="ListContainerWrapper SCXW66694026 BCX8" style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe ui web&quot;, arial, verdana, sans-serif;font-size&#58;12px;background-color&#58;#ffffff;"><ul><li><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW66694026 BCX8" style="font-size&#58;12pt;color&#58;#333333;line-height&#58;22.0875px;font-family&#58;calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;"> Generelle konsepter og begreper i Helseplattformen</span><span class="TabRun IPSelectionBlob BlobObject DragDrop SCXW66694026 BCX8" style="font-size&#58;12pt;display&#58;inline-block;font-family&#58;calibri, sans-serif;text-wrap&#58;nowrap;width&#58;0px;color&#58;#333333;"><span class="TabChar SCXW66694026 BCX8" style="display&#58;inline-block;"> </span><span class="TabLeaderChars SCXW66694026 BCX8" aria-hidden="true" style="display&#58;inline-block;left&#58;0px;top&#58;0px;"></span></span><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun EmptyTextRun SCXW66694026 BCX8" style="font-size&#58;12pt;color&#58;#333333;line-height&#58;22.0875px;font-family&#58;calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;"></span><span class="EOP SCXW66694026 BCX8" data-ccp-props="&#123;&quot;134233117&quot;&#58;false,&quot;134233118&quot;&#58;false,&quot;201341983&quot;&#58;0,&quot;335557856&quot;&#58;16777215,&quot;335559737&quot;&#58;300,&quot;335559738&quot;&#58;0,&quot;335559739&quot;&#58;0,&quot;335559740&quot;&#58;279&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;22.0875px;font-family&#58;calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;color&#58;#333333;">&#160;</span></li><li><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW66694026 BCX8" style="font-size&#58;12pt;color&#58;#333333;line-height&#58;22.0875px;font-family&#58;calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;"> Poliklinisk konsultasjon</span><span class="TabRun IPSelectionBlob BlobObject DragDrop SCXW66694026 BCX8" style="font-size&#58;12pt;display&#58;inline-block;font-family&#58;calibri, sans-serif;text-wrap&#58;nowrap;width&#58;0px;color&#58;#333333;"><span class="TabChar SCXW66694026 BCX8" style="display&#58;inline-block;"> </span><span class="TabLeaderChars SCXW66694026 BCX8" aria-hidden="true" style="display&#58;inline-block;left&#58;0px;top&#58;0px;"></span></span><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun EmptyTextRun SCXW66694026 BCX8" style="color&#58;windowtext;font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;"></span><span class="TabRun IPSelectionBlob BlobObject DragDrop SCXW66694026 BCX8" style="color&#58;windowtext;font-size&#58;12pt;display&#58;inline-block;font-family&#58;calibri, sans-serif;text-wrap&#58;nowrap;width&#58;0px;"><span class="TabChar SCXW66694026 BCX8" style="display&#58;inline-block;"> </span><span class="TabLeaderChars SCXW66694026 BCX8" aria-hidden="true" style="display&#58;inline-block;left&#58;0px;top&#58;0px;"></span></span><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun EmptyTextRun SCXW66694026 BCX8" style="color&#58;windowtext;font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;"></span><span class="TabRun IPSelectionBlob BlobObject DragDrop SCXW66694026 BCX8" style="color&#58;windowtext;font-size&#58;12pt;display&#58;inline-block;font-family&#58;calibri, sans-serif;text-wrap&#58;nowrap;width&#58;0px;"><span class="TabChar SCXW66694026 BCX8" style="display&#58;inline-block;"> </span><span class="TabLeaderChars SCXW66694026 BCX8" aria-hidden="true" style="display&#58;inline-block;left&#58;0px;top&#58;0px;"></span></span><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun EmptyTextRun SCXW66694026 BCX8" style="font-size&#58;12pt;color&#58;#333333;line-height&#58;22.0875px;font-family&#58;calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;"></span><span class="EOP SCXW66694026 BCX8" data-ccp-props="&#123;&quot;134233117&quot;&#58;false,&quot;134233118&quot;&#58;false,&quot;201341983&quot;&#58;0,&quot;335557856&quot;&#58;16777215,&quot;335559737&quot;&#58;300,&quot;335559738&quot;&#58;0,&quot;335559739&quot;&#58;0,&quot;335559740&quot;&#58;279&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;22.0875px;font-family&#58;calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;color&#58;#333333;">&#160;</span></li><li><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW66694026 BCX8" style="font-size&#58;12pt;color&#58;#333333;line-height&#58;22.0875px;font-family&#58;calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;"> Mottak av ny pasient</span><span class="EOP SCXW66694026 BCX8" data-ccp-props="&#123;&quot;134233117&quot;&#58;false,&quot;134233118&quot;&#58;false,&quot;201341983&quot;&#58;0,&quot;335557856&quot;&#58;16777215,&quot;335559737&quot;&#58;300,&quot;335559738&quot;&#58;0,&quot;335559739&quot;&#58;0,&quot;335559740&quot;&#58;279&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;22.0875px;font-family&#58;calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;color&#58;#333333;">&#160;</span></li><li><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW66694026 BCX8" style="font-size&#58;12pt;color&#58;#333333;line-height&#58;22.0875px;font-family&#58;calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;"> Visitt av inneliggende pasienter</span><span class="EOP SCXW66694026 BCX8" data-ccp-props="&#123;&quot;134233117&quot;&#58;false,&quot;134233118&quot;&#58;false,&quot;201341983&quot;&#58;0,&quot;335557856&quot;&#58;16777215,&quot;335559737&quot;&#58;300,&quot;335559738&quot;&#58;0,&quot;335559739&quot;&#58;0,&quot;335559740&quot;&#58;279&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;22.0875px;font-family&#58;calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;color&#58;#333333;">&#160;</span></li><li><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW66694026 BCX8" style="font-size&#58;12pt;color&#58;#333333;line-height&#58;22.0875px;font-family&#58;calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;"> Utskriving av pasienter</span><span class="EOP SCXW66694026 BCX8" data-ccp-props="&#123;&quot;134233117&quot;&#58;false,&quot;134233118&quot;&#58;false,&quot;201341983&quot;&#58;0,&quot;335557856&quot;&#58;16777215,&quot;335559737&quot;&#58;300,&quot;335559738&quot;&#58;0,&quot;335559739&quot;&#58;0,&quot;335559740&quot;&#58;279&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;22.0875px;font-family&#58;calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;color&#58;#333333;">&#160;</span></li><li><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW66694026 BCX8" style="font-size&#58;12pt;color&#58;#333333;line-height&#58;22.0875px;font-family&#58;calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;"> Legemiddelforordninger og legemiddelsamstemming</span><span class="EOP SCXW66694026 BCX8" data-ccp-props="&#123;&quot;134233117&quot;&#58;false,&quot;134233118&quot;&#58;false,&quot;201341983&quot;&#58;0,&quot;335557856&quot;&#58;16777215,&quot;335559737&quot;&#58;300,&quot;335559738&quot;&#58;0,&quot;335559739&quot;&#58;0,&quot;335559740&quot;&#58;279&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;22.0875px;font-family&#58;calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;color&#58;#333333;">&#160;</span></li></ul></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW66694026 BCX8" style="clear&#58;both;cursor&#58;text;overflow&#58;visible;direction&#58;ltr;color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe ui web&quot;, arial, verdana, sans-serif;font-size&#58;12px;background-color&#58;#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW66694026 BCX8" style="margin-bottom&#58;10.6667px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><br><br><br></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW66694026 BCX8" style="clear&#58;both;cursor&#58;text;overflow&#58;visible;direction&#58;ltr;color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe ui web&quot;, arial, verdana, sans-serif;font-size&#58;12px;background-color&#58;#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW66694026 BCX8" style="margin-bottom&#58;10.6667px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW66694026 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;font-weight&#58;bold;"> Målgruppe&#58;</span><span class="EOP SCXW66694026 BCX8" data-ccp-props="&#123;&quot;201341983&quot;&#58;0,&quot;335559739&quot;&#58;160,&quot;335559740&quot;&#58;279&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW66694026 BCX8" style="clear&#58;both;cursor&#58;text;overflow&#58;visible;direction&#58;ltr;color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe ui web&quot;, arial, verdana, sans-serif;font-size&#58;12px;background-color&#58;#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW66694026 BCX8" style="margin-bottom&#58;10.6667px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW66694026 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;"> Ansatte som jobber som</span><span class="EOP SCXW66694026 BCX8" data-ccp-props="&#123;&quot;201341983&quot;&#58;0,&quot;335559739&quot;&#58;160,&quot;335559740&quot;&#58;279&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></p></div><div class="ListContainerWrapper SCXW66694026 BCX8" style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe ui web&quot;, arial, verdana, sans-serif;font-size&#58;12px;background-color&#58;#ffffff;"><p></p><ul class="Paragraph SCXW66694026 BCX8" style="margin-bottom&#58;0px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><li><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW66694026 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">​ Lege innen medisin</span><span class="EOP SCXW66694026 BCX8" data-ccp-props="&#123;&quot;201341983&quot;&#58;0,&quot;335559739&quot;&#58;160,&quot;335559740&quot;&#58;279&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></li></ul><br><p></p><br></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW66694026 BCX8" style="clear&#58;both;cursor&#58;text;overflow&#58;visible;direction&#58;ltr;color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe ui web&quot;, arial, verdana, sans-serif;font-size&#58;12px;background-color&#58;#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW66694026 BCX8" style="margin-bottom&#58;10.6667px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW66694026 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;"><span class="NormalTextRun SCXW66694026 BCX8"></span></span><span class="EOP SCXW66694026 BCX8" data-ccp-props="&#123;&quot;201341983&quot;&#58;0,&quot;335559739&quot;&#58;160,&quot;335559740&quot;&#58;279&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></p></div><p><br><br></p><p>​<br>​​<br><br></p>
HELSE04 HMR434636008.05.2024 10:09:39Ansatte som jobber med oppgaver som beskrevet i kursbeskrivelsen HMR HELS E 04-Terapeut og ernæringsfysiolog spesialisthelsetjenesten Det er svært viktig å 56https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesund;Moldetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside HELSE04 HMRHelseplattformen2<p>​<br></p><div class="OutlineElement Ltr SCXW110767564 BCX8" style="clear&#58;both;cursor&#58;text;overflow&#58;visible;direction&#58;ltr;color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe ui web&quot;, arial, verdana, sans-serif;font-size&#58;12px;background-color&#58;#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW110767564 BCX8" style="margin-bottom&#58;0px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW110767564 BCX8" style="color&#58;#215e99;font-size&#58;28pt;line-height&#58;43px;font-family&#58;&quot;aptos display&quot;, &quot;aptos display_embeddedfont&quot;, &quot;aptos display_msfontservice&quot;, sans-serif;"><span class="NormalTextRun SCXW110767564 BCX8" data-ccp-parastyle="Title">HMR HELS</span><span class="NormalTextRun SCXW110767564 BCX8" data-ccp-parastyle="Title">E</span><span class="NormalTextRun SCXW110767564 BCX8" data-ccp-parastyle="Title">04-Terapeut og ernæringsfysiolog spesialisthelsetjenesten</span></span><span class="EOP SCXW110767564 BCX8" data-ccp-props="&#123;&quot;201341983&quot;&#58;0,&quot;335559739&quot;&#58;0,&quot;335559740&quot;&#58;240&#125;" style="font-size&#58;28pt;line-height&#58;43px;font-family&#58;&quot;aptos display&quot;, &quot;aptos display_embeddedfont&quot;, &quot;aptos display_msfontservice&quot;, sans-serif;color&#58;#215e99;">&#160;</span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW110767564 BCX8" style="clear&#58;both;cursor&#58;text;overflow&#58;visible;direction&#58;ltr;color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe ui web&quot;, arial, verdana, sans-serif;font-size&#58;12px;background-color&#58;#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW110767564 BCX8" lang="NB-NO" style="margin-bottom&#58;10.6667px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW110767564 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;"><span class="NormalTextRun SCXW110767564 BCX8"></span></span><span class="EOP SCXW110767564 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW110767564 BCX8" style="clear&#58;both;cursor&#58;text;overflow&#58;visible;direction&#58;ltr;color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe ui web&quot;, arial, verdana, sans-serif;font-size&#58;12px;background-color&#58;#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW110767564 BCX8" lang="NB-NO" style="margin-bottom&#58;10.6667px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW110767564 BCX8" style="color&#58;windowtext;font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;font-weight&#58;bold;"><span class="NormalTextRun SCXW110767564 BCX8">Det er svært viktig å medbringe PULS-kort på kursdagen da dette er en forutsetning</span><span class="NormalTextRun SCXW110767564 BCX8"> for kursgjennomføring, samt ha gjennomført innledende læring som beskrevet i tildelt Kompetanseplan. </span></span><span class="EOP SCXW110767564 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;color&#58;windowtext;">&#160;</span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW110767564 BCX8" style="clear&#58;both;cursor&#58;text;overflow&#58;visible;direction&#58;ltr;color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe ui web&quot;, arial, verdana, sans-serif;font-size&#58;12px;background-color&#58;#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW110767564 BCX8" lang="NB-NO" style="margin-bottom&#58;10.6667px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW110767564 BCX8" style="color&#58;windowtext;font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;font-weight&#58;bold;">Kursbeskrivelse&#58;</span><span class="EOP SCXW110767564 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;color&#58;windowtext;">&#160;</span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW110767564 BCX8" style="clear&#58;both;cursor&#58;text;overflow&#58;visible;direction&#58;ltr;color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe ui web&quot;, arial, verdana, sans-serif;font-size&#58;12px;background-color&#58;#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW110767564 BCX8" lang="NB-NO" style="margin-bottom&#58;10.6667px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW110767564 BCX8" style="color&#58;windowtext;font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;"><span class="NormalTextRun SCXW110767564 BCX8">I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende </span><span class="NormalTextRun SCXW110767564 BCX8">arbeidsprosesser</span><span class="NormalTextRun SCXW110767564 BCX8">&#58;</span></span><span class="EOP SCXW110767564 BCX8" data-ccp-props="&#123;&quot;335559685&quot;&#58;0&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;color&#58;windowtext;">&#160;</span></p></div><div class="ListContainerWrapper SCXW110767564 BCX8" style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe ui web&quot;, arial, verdana, sans-serif;font-size&#58;12px;background-color&#58;#ffffff;"><p></p><ul class="Paragraph SCXW110767564 BCX8" style="margin-bottom&#58;0px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><li><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW110767564 BCX8" style="color&#58;windowtext;font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;font-weight&#58;bold;">&#160;</span><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW110767564 BCX8" style="color&#58;windowtext;font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">Logge inn i systemet og finne innlagte pasienter</span><span class="EOP SCXW110767564 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;color&#58;windowtext;">&#160;</span></li><li><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW110767564 BCX8" style="color&#58;windowtext;font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">Finne pasienter på timeplan (poliklinikk)</span><span class="EOP SCXW110767564 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;color&#58;windowtext;">&#160;</span></li><li><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW110767564 BCX8" style="color&#58;windowtext;font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">Tildele seg pasientens behandlingsteam</span><span class="EOP SCXW110767564 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;color&#58;windowtext;">&#160;</span></li><li><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW110767564 BCX8" style="color&#58;windowtext;font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">Gjennomgå journal</span><span class="EOP SCXW110767564 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;color&#58;windowtext;">&#160;</span></li><li><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW110767564 BCX8" style="color&#58;windowtext;font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">Dokumentere kartlegging og tiltak</span><span class="EOP SCXW110767564 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;color&#58;windowtext;">&#160;</span></li><li><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW110767564 BCX8" style="color&#58;windowtext;font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">Skrive notater</span><span class="EOP SCXW110767564 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;color&#58;windowtext;">&#160;</span></li><li><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW110767564 BCX8" style="color&#58;windowtext;font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">Dokumentere pasientplan og pasientopplæring</span><span class="EOP SCXW110767564 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;color&#58;windowtext;">&#160;</span></li><li><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW110767564 BCX8" style="color&#58;windowtext;font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">Ferdigstille besøk/konsultasjon</span><span class="EOP SCXW110767564 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;color&#58;windowtext;">&#160;</span></li><li><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW110767564 BCX8" style="color&#58;windowtext;font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">Dokumentere telefonsamtaler</span><span class="EOP SCXW110767564 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;color&#58;windowtext;">&#160;</span></li><li><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW110767564 BCX8" style="color&#58;windowtext;font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">Dokumentasjon av konsultasjoner hvor pasienten behøver time raskt</span><span class="EOP SCXW110767564 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;color&#58;windowtext;">&#160;</span></li><li><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW110767564 BCX8" style="color&#58;windowtext;font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">Kommunikasjon, utsendelse av informasjon</span><span class="EOP SCXW110767564 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;color&#58;windowtext;">&#160;</span></li></ul><p></p><br></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW110767564 BCX8" style="clear&#58;both;cursor&#58;text;overflow&#58;visible;direction&#58;ltr;color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe ui web&quot;, arial, verdana, sans-serif;font-size&#58;12px;background-color&#58;#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW110767564 BCX8" lang="NB-NO" style="margin-bottom&#58;10.6667px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW110767564 BCX8" style="color&#58;windowtext;font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;font-weight&#58;bold;">Målgruppe&#58;</span><span class="EOP SCXW110767564 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;color&#58;windowtext;">&#160;</span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW110767564 BCX8" style="clear&#58;both;cursor&#58;text;overflow&#58;visible;direction&#58;ltr;color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe ui web&quot;, arial, verdana, sans-serif;font-size&#58;12px;background-color&#58;#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW110767564 BCX8" lang="NB-NO" style="margin-bottom&#58;10.6667px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW110767564 BCX8" style="color&#58;windowtext;font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">Ansatte dom jobber som&#58;</span><span class="EOP SCXW110767564 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;color&#58;windowtext;">&#160;</span></p></div><div class="ListContainerWrapper SCXW110767564 BCX8" style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe ui web&quot;, arial, verdana, sans-serif;font-size&#58;12px;background-color&#58;#ffffff;"><p></p><ul class="Paragraph SCXW110767564 BCX8" style="margin-bottom&#58;0px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><li><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW110767564 BCX8" style="color&#58;windowtext;font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">Terapeuter</span><span class="EOP SCXW110767564 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;color&#58;windowtext;">&#160;</span></li><li><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW110767564 BCX8" style="color&#58;windowtext;font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">Ernæringsfysiologer</span><span class="EOP SCXW110767564 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;color&#58;windowtext;">&#160;</span></li><li><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW110767564 BCX8" style="color&#58;windowtext;font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">Logopeder ved poliklinikk og sengeposter</span><span class="EOP SCXW110767564 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;color&#58;windowtext;">&#160;</span></li></ul><p></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW110767564 BCX8" style="clear&#58;both;cursor&#58;text;overflow&#58;visible;direction&#58;ltr;color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe ui web&quot;, arial, verdana, sans-serif;font-size&#58;12px;background-color&#58;#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW110767564 BCX8" lang="NB-NO" style="margin-bottom&#58;10.6667px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW110767564 BCX8" style="color&#58;windowtext;font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;"><span class="NormalTextRun SCXW110767564 BCX8">*= Kurset er tilpasset terapeuter, ernæringsfysiologer og logopeder, men er vurdert som et kurs som dekker generell poliklinisk arbe</span><span class="NormalTextRun SCXW110767564 BCX8">idsflate for disse rollene.</span></span><span class="EOP SCXW110767564 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;color&#58;windowtext;">&#160;</span></p></div><p>​</p>
HELSE02 HMR434635408.05.2024 10:08:04Ansatte som jobber med oppgaver som beskrevet i kursbeskrivelsen HMR HELSE02-Psykisk helsevern-miljøterapeut spesialisthelsetjenesten Det er svært viktig å 107https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMolde;Ålesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside HELSE02 HMRHelseplattformen4<p>​<br></p><div class="OutlineElement Ltr SCXW168279551 BCX8" style="clear&#58;both;cursor&#58;text;overflow&#58;visible;direction&#58;ltr;color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe ui web&quot;, arial, verdana, sans-serif;font-size&#58;12px;background-color&#58;#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW168279551 BCX8" style="margin-bottom&#58;0px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW168279551 BCX8" style="color&#58;#215e99;font-size&#58;28pt;line-height&#58;43px;font-family&#58;&quot;aptos display&quot;, &quot;aptos display_embeddedfont&quot;, &quot;aptos display_msfontservice&quot;, sans-serif;">HMR HELSE02-Psykisk helsevern-miljøterapeut spesialisthelsetjenesten</span><span class="EOP SCXW168279551 BCX8" data-ccp-props="&#123;&quot;201341983&quot;&#58;0,&quot;335559739&quot;&#58;0,&quot;335559740&quot;&#58;240&#125;" style="font-size&#58;28pt;line-height&#58;43px;font-family&#58;&quot;aptos display&quot;, &quot;aptos display_embeddedfont&quot;, &quot;aptos display_msfontservice&quot;, sans-serif;color&#58;#215e99;">&#160;</span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW168279551 BCX8" style="clear&#58;both;cursor&#58;text;overflow&#58;visible;direction&#58;ltr;color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe ui web&quot;, arial, verdana, sans-serif;font-size&#58;12px;background-color&#58;#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW168279551 BCX8" lang="NB-NO" style="margin-bottom&#58;10.6667px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW168279551 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;"><span class="NormalTextRun SCXW168279551 BCX8"></span></span><span class="EOP SCXW168279551 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW168279551 BCX8" style="clear&#58;both;cursor&#58;text;overflow&#58;visible;direction&#58;ltr;color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe ui web&quot;, arial, verdana, sans-serif;font-size&#58;12px;background-color&#58;#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW168279551 BCX8" lang="NB-NO" style="margin-bottom&#58;10.6667px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW168279551 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;font-weight&#58;bold;"><span class="NormalTextRun SCXW168279551 BCX8">Det er svært viktig å medbringe <span style="text-decoration&#58;underline;">PULS-kort</span> på kursdagen da dette er en forutsetning for kurs</span><span class="NormalTextRun SCXW168279551 BCX8">gjennomføring, samt å ha gjennomført<span style="text-decoration&#58;underline;"> innledende læring</span> som beskrevet i tildelt Kompetanseplan. </span></span><span class="EOP SCXW168279551 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW168279551 BCX8" style="clear&#58;both;cursor&#58;text;overflow&#58;visible;direction&#58;ltr;color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe ui web&quot;, arial, verdana, sans-serif;font-size&#58;12px;background-color&#58;#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW168279551 BCX8" lang="NB-NO" style="margin-bottom&#58;10.6667px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW168279551 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;font-weight&#58;bold;">Kursbeskrivelse&#58;</span><span class="EOP SCXW168279551 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></p></div><div class="ListContainerWrapper SCXW168279551 BCX8" style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe ui web&quot;, arial, verdana, sans-serif;font-size&#58;12px;background-color&#58;#ffffff;"><p></p><ul class="Paragraph SCXW168279551 BCX8" style="margin-bottom&#58;0px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><li><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW168279551 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">Starte vakten, finne pasienter og dokumentere vurderinger</span><span class="EOP SCXW168279551 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></li><li><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW168279551 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">Pasientplan</span><span class="EOP SCXW168279551 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></li><li><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW168279551 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">Administrasjon av legemidler</span><span class="EOP SCXW168279551 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></li><li><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW168279551 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">Innleggelse av pasient</span><span class="EOP SCXW168279551 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></li><li><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW168279551 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">Rover sykehus</span><span class="EOP SCXW168279551 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></li><li><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW168279551 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">Overflytting og pasient på permisjon</span><span class="EOP SCXW168279551 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></li><li><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW168279551 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">Avslutte vakten</span><span class="EOP SCXW168279551 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></li></ul><p></p><br></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW168279551 BCX8" style="clear&#58;both;cursor&#58;text;overflow&#58;visible;direction&#58;ltr;color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe ui web&quot;, arial, verdana, sans-serif;font-size&#58;12px;background-color&#58;#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW168279551 BCX8" lang="NB-NO" style="margin-bottom&#58;10.6667px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW168279551 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;font-weight&#58;bold;">Målgruppe&#58;</span><span class="EOP SCXW168279551 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW168279551 BCX8" style="clear&#58;both;cursor&#58;text;overflow&#58;visible;direction&#58;ltr;color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe ui web&quot;, arial, verdana, sans-serif;font-size&#58;12px;background-color&#58;#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW168279551 BCX8" lang="NB-NO" style="margin-bottom&#58;10.6667px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW168279551 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;"><span class="NormalTextRun SCXW168279551 BCX8">Ansatte som jobber innen spesialisthelsetjenesten innen inneliggende psykisk helse og rus, voksne og </span><span class="NormalTextRun SCXW168279551 BCX8">barn&#58;</span></span><span class="EOP SCXW168279551 BCX8" data-ccp-props="&#123;&quot;335559685&quot;&#58;0&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></p></div><div class="ListContainerWrapper SCXW168279551 BCX8" style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe ui web&quot;, arial, verdana, sans-serif;font-size&#58;12px;background-color&#58;#ffffff;"><p></p><ul class="Paragraph SCXW168279551 BCX8" style="margin-bottom&#58;0px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><li><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW168279551 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">Sykepleier</span><span class="EOP SCXW168279551 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></li><li><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW168279551 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">Vernepleier</span><span class="EOP SCXW168279551 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></li><li><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW168279551 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">Førskolelærer</span><span class="EOP SCXW168279551 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></li><li><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW168279551 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">Sosionom </span><span class="EOP SCXW168279551 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></li><li><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW168279551 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">Fysioterapeut</span><span class="EOP SCXW168279551 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></li><li><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW168279551 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">Ergoterapeut</span><span class="EOP SCXW168279551 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></li><li><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW168279551 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">Hjelpepleier</span><span class="EOP SCXW168279551 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></li><li><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW168279551 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">Barnevernspedagog</span><span class="EOP SCXW168279551 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></li><li><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW168279551 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">Miljøterapeut</span><span class="EOP SCXW168279551 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></li><li><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW168279551 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">Miljøarbeider</span><span class="EOP SCXW168279551 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></li></ul><p></p></div><p>​</p>
HELSE11 HMR434633708.05.2024 10:06:30Ansatte som jobber innen psykisk helse og avhengighet i spesialisthelsetjenesten HMR HELSE 1 1-Psykisk helsevern-behandler poliklinikk Det er svært viktig å 99https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesund;Moldetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside HELSE11 HMRHelseplattformen4<p>​​<br></p><div class="SCXW232112206 BCX8" style="color&#58;#000000;font-family&#58;aptos, aptos_msfontservice, sans-serif;font-size&#58;16px;background-color&#58;#ffffff;"><div class="OutlineElement Ltr SCXW232112206 BCX8" style="clear&#58;both;cursor&#58;text;overflow&#58;visible;direction&#58;ltr;"><p class="Paragraph SCXW232112206 BCX8" style="margin-bottom&#58;0px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;text-align&#58;center;"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-4"><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW232112206 BCX8 ms-rteThemeForeColor-5-4" style="font-size&#58;28pt;line-height&#58;43px;font-family&#58;&quot;aptos display&quot;, &quot;aptos display_embeddedfont&quot;, &quot;aptos display_msfontservice&quot;, sans-serif;"><span class="NormalTextRun SCXW232112206 BCX8 ms-rteThemeForeColor-5-4" data-ccp-parastyle="Title">HMR&#160;HELSE</span><span class="NormalTextRun SCXW232112206 BCX8 ms-rteThemeForeColor-5-4" data-ccp-parastyle="Title">1</span><span class="NormalTextRun SCXW232112206 BCX8 ms-rteThemeForeColor-5-4" data-ccp-parastyle="Title">1-Psykisk helsevern-behandler poliklinikk</span></span><span class="EOP SCXW232112206 BCX8 ms-rteThemeForeColor-5-4" data-ccp-props="&#123;&quot;201341983&quot;&#58;0,&quot;335551550&quot;&#58;2,&quot;335551620&quot;&#58;2,&quot;335559739&quot;&#58;0,&quot;335559740&quot;&#58;240&#125;" style="font-size&#58;28pt;line-height&#58;43px;font-family&#58;&quot;aptos display&quot;, &quot;aptos display_embeddedfont&quot;, &quot;aptos display_msfontservice&quot;, sans-serif;">&#160;</span></span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW232112206 BCX8" style="clear&#58;both;cursor&#58;text;overflow&#58;visible;direction&#58;ltr;"><p class="Paragraph SCXW232112206 BCX8" style="margin-bottom&#58;10.6667px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW232112206 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;"><span class="NormalTextRun SCXW232112206 BCX8"></span></span><span class="EOP SCXW232112206 BCX8" data-ccp-props="&#123;&quot;201341983&quot;&#58;0,&quot;335559739&quot;&#58;160,&quot;335559740&quot;&#58;279&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW232112206 BCX8" style="clear&#58;both;cursor&#58;text;overflow&#58;visible;direction&#58;ltr;"><p class="Paragraph SCXW232112206 BCX8" style="margin-bottom&#58;10.6667px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW232112206 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;font-weight&#58;bold;">Det er svært viktig å medbringe</span><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun Underlined SCXW232112206 BCX8" style="font-size&#58;12pt;text-decoration-line&#58;underline;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;font-weight&#58;bold;"><span class="NormalTextRun SCXW232112206 BCX8"> PULS-kort </span></span><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW232112206 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;font-weight&#58;bold;"><span class="NormalTextRun SCXW232112206 BCX8">på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring, sam</span><span class="NormalTextRun SCXW232112206 BCX8">t ha gjennomfør</span></span><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun Underlined SCXW232112206 BCX8" style="font-size&#58;12pt;text-decoration-line&#58;underline;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;font-weight&#58;bold;"><span class="NormalTextRun SCXW232112206 BCX8"> innledende læring</span></span><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW232112206 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;font-weight&#58;bold;"> som beskrevet i tildelt Kompetanseplan.</span><span class="EOP SCXW232112206 BCX8" data-ccp-props="&#123;&quot;201341983&quot;&#58;0,&quot;335559739&quot;&#58;160,&quot;335559740&quot;&#58;279&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW232112206 BCX8" style="clear&#58;both;cursor&#58;text;overflow&#58;visible;direction&#58;ltr;"><p class="Paragraph SCXW232112206 BCX8" style="margin-bottom&#58;10.6667px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW232112206 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;font-weight&#58;bold;"><span class="NormalTextRun SCXW232112206 BCX8"></span></span><span class="EOP SCXW232112206 BCX8" data-ccp-props="&#123;&quot;201341983&quot;&#58;0,&quot;335559739&quot;&#58;160,&quot;335559740&quot;&#58;279&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW232112206 BCX8" style="clear&#58;both;cursor&#58;text;overflow&#58;visible;direction&#58;ltr;"><p class="Paragraph SCXW232112206 BCX8" style="margin-bottom&#58;10.6667px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW232112206 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;font-weight&#58;bold;">Kursbeskrivelse&#58;</span><span class="EOP SCXW232112206 BCX8" data-ccp-props="&#123;&quot;201341983&quot;&#58;0,&quot;335559739&quot;&#58;160,&quot;335559740&quot;&#58;279&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW232112206 BCX8" style="clear&#58;both;cursor&#58;text;overflow&#58;visible;direction&#58;ltr;"><p class="Paragraph SCXW232112206 BCX8" style="margin-bottom&#58;10.6667px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW232112206 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;"><span class="NormalTextRun SCXW232112206 BCX8">I dette kurset vil du blant annet lære å dokumentere følgende </span><span class="NormalTextRun SCXW232112206 BCX8">arbeidsprosesser</span><span class="NormalTextRun SCXW232112206 BCX8">&#58;</span></span><span class="EOP SCXW232112206 BCX8" data-ccp-props="&#123;&quot;201341983&quot;&#58;0,&quot;335559739&quot;&#58;160,&quot;335559740&quot;&#58;279&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></p></div><div class="ListContainerWrapper SCXW232112206 BCX8"><ul class="Paragraph SCXW232112206 BCX8" style="margin-bottom&#58;0px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><li><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW232112206 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;"> Poliklinisk konsultasjon</span><span class="EOP SCXW232112206 BCX8" data-ccp-props="&#123;&quot;201341983&quot;&#58;0,&quot;335559739&quot;&#58;160,&quot;335559740&quot;&#58;279&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></li><li><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW232112206 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;"> Journalgjennomgang</span><span class="EOP SCXW232112206 BCX8" data-ccp-props="&#123;&quot;201341983&quot;&#58;0,&quot;335559739&quot;&#58;160,&quot;335559740&quot;&#58;279&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></li><li><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW232112206 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;"> Dokumenterte vurderinger</span><span class="EOP SCXW232112206 BCX8" data-ccp-props="&#123;&quot;201341983&quot;&#58;0,&quot;335559739&quot;&#58;160,&quot;335559740&quot;&#58;279&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></li><li><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW232112206 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;"><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW232112206 BCX8" style="background-position&#58;0px 100%;background-repeat&#58;repeat-x;"> InBasket</span><span class="NormalTextRun SCXW232112206 BCX8"> (Finne usignerte kontakter, </span><span class="NormalTextRun ContextualSpellingAndGrammarErrorV2Themed SCXW232112206 BCX8" style="background-position&#58;0px 100%;background-repeat&#58;repeat-x;">pasienthenvendelser,</span><span class="NormalTextRun SCXW232112206 BCX8"> personalmelding)</span></span><span class="EOP SCXW232112206 BCX8" data-ccp-props="&#123;&quot;201341983&quot;&#58;0,&quot;335559739&quot;&#58;160,&quot;335559740&quot;&#58;279&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></li><li><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW232112206 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;"> Telefonkontakt</span><span class="EOP SCXW232112206 BCX8" data-ccp-props="&#123;&quot;201341983&quot;&#58;0,&quot;335559739&quot;&#58;160,&quot;335559740&quot;&#58;279&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></li><li><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW232112206 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;"> Notat</span><span class="EOP SCXW232112206 BCX8" data-ccp-props="&#123;&quot;201341983&quot;&#58;0,&quot;335559739&quot;&#58;160,&quot;335559740&quot;&#58;279&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></li><li><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW232112206 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;"> Kriseplan, mestringsplan og vedtak</span><span class="EOP SCXW232112206 BCX8" data-ccp-props="&#123;&quot;201341983&quot;&#58;0,&quot;335559739&quot;&#58;160,&quot;335559740&quot;&#58;279&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></li><li><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW232112206 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;"> Opprette pakkeforløp</span><span class="EOP SCXW232112206 BCX8" data-ccp-props="&#123;&quot;201341983&quot;&#58;0,&quot;335559739&quot;&#58;160,&quot;335559740&quot;&#58;279&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></li><li><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW232112206 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;"> Besøkssammendrag</span><span class="EOP SCXW232112206 BCX8" data-ccp-props="&#123;&quot;201341983&quot;&#58;0,&quot;335559739&quot;&#58;160,&quot;335559740&quot;&#58;279&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></li><li><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW232112206 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;"> Avslutte besøk</span><span class="EOP SCXW232112206 BCX8" data-ccp-props="&#123;&quot;201341983&quot;&#58;0,&quot;335559739&quot;&#58;160,&quot;335559740&quot;&#58;279&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></li></ul><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><br></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW232112206 BCX8" style="clear&#58;both;cursor&#58;text;overflow&#58;visible;direction&#58;ltr;"><p class="Paragraph SCXW232112206 BCX8" style="margin-bottom&#58;10.6667px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW232112206 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;"><span class="NormalTextRun SCXW232112206 BCX8"></span></span><span class="EOP SCXW232112206 BCX8" data-ccp-props="&#123;&quot;201341983&quot;&#58;0,&quot;335559739&quot;&#58;160,&quot;335559740&quot;&#58;279&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW232112206 BCX8" style="clear&#58;both;cursor&#58;text;overflow&#58;visible;direction&#58;ltr;"><p class="Paragraph SCXW232112206 BCX8" style="margin-bottom&#58;10.6667px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW232112206 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;font-weight&#58;bold;">Målgruppe&#58;</span><span class="EOP SCXW232112206 BCX8" data-ccp-props="&#123;&quot;201341983&quot;&#58;0,&quot;335559739&quot;&#58;160,&quot;335559740&quot;&#58;279&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW232112206 BCX8" style="clear&#58;both;cursor&#58;text;overflow&#58;visible;direction&#58;ltr;"><p class="Paragraph SCXW232112206 BCX8" style="margin-bottom&#58;10.6667px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW232112206 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">Ansatte som jobber som&#58;</span><span class="EOP SCXW232112206 BCX8" data-ccp-props="&#123;&quot;201341983&quot;&#58;0,&quot;335559739&quot;&#58;160,&quot;335559740&quot;&#58;279&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></p></div><div class="ListContainerWrapper SCXW232112206 BCX8"><ul><li><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW232112206 BCX8" style="background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;"> Psykologer (som kun jobber på poliklinikk)</span><span class="EOP SCXW232112206 BCX8" data-ccp-props="&#123;&quot;201341983&quot;&#58;0,&quot;335559739&quot;&#58;160,&quot;335559740&quot;&#58;279&#125;" style="background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></li><li><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW232112206 BCX8" style="background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;"> Psykologspesialister (som kun jobber på poliklinikk)</span><span class="EOP SCXW232112206 BCX8" data-ccp-props="&#123;&quot;201341983&quot;&#58;0,&quot;335559739&quot;&#58;160,&quot;335559740&quot;&#58;279&#125;" style="background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></li><li><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW232112206 BCX8" style="background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;"><span class="NormalTextRun SCXW232112206 BCX8"> Psykiatrisk</span><span class="NormalTextRun SCXW232112206 BCX8"> sykepleier</span></span><span class="EOP SCXW232112206 BCX8" data-ccp-props="&#123;&quot;201341983&quot;&#58;0,&quot;335559739&quot;&#58;160,&quot;335559740&quot;&#58;279&#125;" style="background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></li><li><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW232112206 BCX8" style="background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;"> Sykepleier</span><span class="EOP SCXW232112206 BCX8" data-ccp-props="&#123;&quot;201341983&quot;&#58;0,&quot;335559739&quot;&#58;160,&quot;335559740&quot;&#58;279&#125;" style="background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></li><li><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW232112206 BCX8" style="background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;"> Vernepleier</span><span class="EOP SCXW232112206 BCX8" data-ccp-props="&#123;&quot;201341983&quot;&#58;0,&quot;335559739&quot;&#58;160,&quot;335559740&quot;&#58;279&#125;" style="background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></li><li><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW232112206 BCX8" style="background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;"> Andre med behandleransvar</span><span class="EOP SCXW232112206 BCX8" data-ccp-props="&#123;&quot;201341983&quot;&#58;0,&quot;335559739&quot;&#58;160,&quot;335559740&quot;&#58;279&#125;" style="background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;​​</span></li></ul></div></div>
KIRLG01 HMR434641108.05.2024 10:12:05HMR KIRLG01- Kirurgi gene​​​relt legekurs Det er svært viktig å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring, samt ha 79https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMolde;Ålesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside KIRLG01 HMRKirurgi5<p>​​​​​<br></p><div><h1><span data-contrast="none" lang="NB-NO">HMR&#160;KIRLG01- Kirurgi gene​​​relt legekurs</span><span data-ccp-props="&#123;&quot;201341983&quot;&#58;0,&quot;335559739&quot;&#58;0,&quot;335559740&quot;&#58;240&#125;">&#160;</span></h1></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW240224351 BCX8" style="clear&#58;both;cursor&#58;text;overflow&#58;visible;direction&#58;ltr;color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe ui web&quot;, arial, verdana, sans-serif;font-size&#58;12px;background-color&#58;#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW240224351 BCX8" style="margin-bottom&#58;10.6667px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW240224351 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;"><span class="NormalTextRun SCXW240224351 BCX8"></span></span><span class="EOP SCXW240224351 BCX8" data-ccp-props="&#123;&quot;201341983&quot;&#58;0,&quot;335559739&quot;&#58;160,&quot;335559740&quot;&#58;279&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW240224351 BCX8" style="clear&#58;both;cursor&#58;text;overflow&#58;visible;direction&#58;ltr;color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe ui web&quot;, arial, verdana, sans-serif;font-size&#58;12px;background-color&#58;#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW240224351 BCX8" style="margin-bottom&#58;10.6667px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW240224351 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;font-weight&#58;bold;"> Det er svært viktig å medbringe</span><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun Underlined SCXW240224351 BCX8" style="font-size&#58;12pt;text-decoration-line&#58;underline;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;font-weight&#58;bold;"><span class="NormalTextRun SCXW240224351 BCX8"> PULS-kort </span></span><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW240224351 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;font-weight&#58;bold;">på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring, samt ha gjennomført </span><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun Underlined SCXW240224351 BCX8" style="font-size&#58;12pt;text-decoration-line&#58;underline;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;font-weight&#58;bold;"><span class="NormalTextRun SCXW240224351 BCX8">innledende </span><span class="NormalTextRun SCXW240224351 BCX8">e-</span><span class="NormalTextRun SCXW240224351 BCX8">læring</span></span><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW240224351 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;font-weight&#58;bold;"> som beskrevet i tildelt Kompetanseplan.&#160;</span><span class="EOP SCXW240224351 BCX8" data-ccp-props="&#123;&quot;201341983&quot;&#58;0,&quot;335559739&quot;&#58;160,&quot;335559740&quot;&#58;279&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW240224351 BCX8" style="clear&#58;both;cursor&#58;text;overflow&#58;visible;direction&#58;ltr;color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe ui web&quot;, arial, verdana, sans-serif;font-size&#58;12px;background-color&#58;#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW240224351 BCX8" style="margin-bottom&#58;10.6667px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW240224351 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;"><span class="NormalTextRun SCXW240224351 BCX8"></span></span><span class="EOP SCXW240224351 BCX8" data-ccp-props="&#123;&quot;201341983&quot;&#58;0,&quot;335559739&quot;&#58;160,&quot;335559740&quot;&#58;279&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW240224351 BCX8" style="clear&#58;both;cursor&#58;text;overflow&#58;visible;direction&#58;ltr;color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe ui web&quot;, arial, verdana, sans-serif;font-size&#58;12px;background-color&#58;#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW240224351 BCX8" style="margin-bottom&#58;10.6667px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW240224351 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;font-weight&#58;bold;"> Kursbeskrivelse&#58;</span><span class="EOP SCXW240224351 BCX8" data-ccp-props="&#123;&quot;201341983&quot;&#58;0,&quot;335559739&quot;&#58;160,&quot;335559740&quot;&#58;279&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW240224351 BCX8" style="clear&#58;both;cursor&#58;text;overflow&#58;visible;direction&#58;ltr;color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe ui web&quot;, arial, verdana, sans-serif;font-size&#58;12px;background-color&#58;#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW240224351 BCX8" style="margin-bottom&#58;10.6667px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW240224351 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;"> I dette kurset vil du lære om følgende arbeidsprosesser&#58;</span><span class="EOP SCXW240224351 BCX8" data-ccp-props="&#123;&quot;201341983&quot;&#58;0,&quot;335559739&quot;&#58;160,&quot;335559740&quot;&#58;279&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW240224351 BCX8" style="clear&#58;both;cursor&#58;text;overflow&#58;visible;direction&#58;ltr;color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe ui web&quot;, arial, verdana, sans-serif;font-size&#58;12px;background-color&#58;#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW240224351 BCX8" style="margin-bottom&#58;10.6667px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW240224351 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;"><span class="NormalTextRun SCXW240224351 BCX8"></span></span><span class="EOP SCXW240224351 BCX8" data-ccp-props="&#123;&quot;201341983&quot;&#58;0,&quot;335559739&quot;&#58;160,&quot;335559740&quot;&#58;279&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></p></div><div class="ListContainerWrapper SCXW240224351 BCX8" style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe ui web&quot;, arial, verdana, sans-serif;font-size&#58;12px;background-color&#58;#ffffff;"><ul class="Paragraph SCXW240224351 BCX8" style="margin-bottom&#58;0px;vertical-align&#58;baseline;color&#58;windowtext;"><li><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW240224351 BCX8" style="color&#58;#333333;font-size&#58;12pt;line-height&#58;22.0875px;font-family&#58;calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;"> Generelle konsepter og begreper i Helseplattformen</span><span class="TabRun IPSelectionBlob BlobObject DragDrop SCXW240224351 BCX8" style="display&#58;inline-block;font-family&#58;calibri, sans-serif;font-size&#58;12pt;white-space&#58;nowrap;width&#58;0px;color&#58;#333333;"><span class="TabChar SCXW240224351 BCX8" style="display&#58;inline-block;"> </span><span class="TabLeaderChars SCXW240224351 BCX8" aria-hidden="true" style="display&#58;inline-block;left&#58;0px;top&#58;0px;"></span></span><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun EmptyTextRun SCXW240224351 BCX8" style="color&#58;#333333;font-size&#58;12pt;line-height&#58;22.0875px;font-family&#58;calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;"></span><span class="EOP SCXW240224351 BCX8" data-ccp-props="&#123;&quot;134233117&quot;&#58;false,&quot;134233118&quot;&#58;false,&quot;201341983&quot;&#58;0,&quot;335557856&quot;&#58;16777215,&quot;335559737&quot;&#58;300,&quot;335559738&quot;&#58;0,&quot;335559739&quot;&#58;0,&quot;335559740&quot;&#58;279&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;22.0875px;font-family&#58;calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;color&#58;#333333;">&#160;</span></li><li><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW240224351 BCX8" style="color&#58;#333333;font-size&#58;12pt;line-height&#58;22.0875px;font-family&#58;calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;"> Poliklinisk konsultasjon</span><span class="TabRun IPSelectionBlob BlobObject DragDrop SCXW240224351 BCX8" style="display&#58;inline-block;font-family&#58;calibri, sans-serif;font-size&#58;12pt;white-space&#58;nowrap;width&#58;0px;color&#58;#333333;"><span class="TabChar SCXW240224351 BCX8" style="display&#58;inline-block;"> </span><span class="TabLeaderChars SCXW240224351 BCX8" aria-hidden="true" style="display&#58;inline-block;left&#58;0px;top&#58;0px;"></span></span><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun EmptyTextRun SCXW240224351 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;"></span><span class="TabRun IPSelectionBlob BlobObject DragDrop SCXW240224351 BCX8" style="display&#58;inline-block;font-family&#58;calibri, sans-serif;font-size&#58;12pt;white-space&#58;nowrap;width&#58;0px;"><span class="TabChar SCXW240224351 BCX8" style="display&#58;inline-block;"> </span><span class="TabLeaderChars SCXW240224351 BCX8" aria-hidden="true" style="display&#58;inline-block;left&#58;0px;top&#58;0px;"></span></span><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun EmptyTextRun SCXW240224351 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;"></span><span class="TabRun IPSelectionBlob BlobObject DragDrop SCXW240224351 BCX8" style="display&#58;inline-block;font-family&#58;calibri, sans-serif;font-size&#58;12pt;white-space&#58;nowrap;width&#58;0px;"><span class="TabChar SCXW240224351 BCX8" style="display&#58;inline-block;"> </span><span class="TabLeaderChars SCXW240224351 BCX8" aria-hidden="true" style="display&#58;inline-block;left&#58;0px;top&#58;0px;"></span></span><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun EmptyTextRun SCXW240224351 BCX8" style="color&#58;#333333;font-size&#58;12pt;line-height&#58;22.0875px;font-family&#58;calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;"></span><span class="EOP SCXW240224351 BCX8" data-ccp-props="&#123;&quot;134233117&quot;&#58;false,&quot;134233118&quot;&#58;false,&quot;201341983&quot;&#58;0,&quot;335557856&quot;&#58;16777215,&quot;335559737&quot;&#58;300,&quot;335559738&quot;&#58;0,&quot;335559739&quot;&#58;0,&quot;335559740&quot;&#58;279&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;22.0875px;font-family&#58;calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;color&#58;#333333;">&#160;</span></li><li><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW240224351 BCX8" style="color&#58;#333333;font-size&#58;12pt;line-height&#58;22.0875px;font-family&#58;calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;"> Mottak av ny pasient</span><span class="EOP SCXW240224351 BCX8" data-ccp-props="&#123;&quot;134233117&quot;&#58;false,&quot;134233118&quot;&#58;false,&quot;201341983&quot;&#58;0,&quot;335557856&quot;&#58;16777215,&quot;335559737&quot;&#58;300,&quot;335559738&quot;&#58;0,&quot;335559739&quot;&#58;0,&quot;335559740&quot;&#58;279&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;22.0875px;font-family&#58;calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;color&#58;#333333;">&#160;</span></li><li><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW240224351 BCX8" style="color&#58;#333333;font-size&#58;12pt;line-height&#58;22.0875px;font-family&#58;calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;"> Visitt av inneliggende pasienter</span><span class="EOP SCXW240224351 BCX8" data-ccp-props="&#123;&quot;134233117&quot;&#58;false,&quot;134233118&quot;&#58;false,&quot;201341983&quot;&#58;0,&quot;335557856&quot;&#58;16777215,&quot;335559737&quot;&#58;300,&quot;335559738&quot;&#58;0,&quot;335559739&quot;&#58;0,&quot;335559740&quot;&#58;279&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;22.0875px;font-family&#58;calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;color&#58;#333333;">&#160;</span></li><li><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW240224351 BCX8" style="color&#58;#333333;font-size&#58;12pt;line-height&#58;22.0875px;font-family&#58;calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;"> Utskriving av pasienter</span><span class="EOP SCXW240224351 BCX8" data-ccp-props="&#123;&quot;134233117&quot;&#58;false,&quot;134233118&quot;&#58;false,&quot;201341983&quot;&#58;0,&quot;335557856&quot;&#58;16777215,&quot;335559737&quot;&#58;300,&quot;335559738&quot;&#58;0,&quot;335559739&quot;&#58;0,&quot;335559740&quot;&#58;279&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;22.0875px;font-family&#58;calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;color&#58;#333333;">&#160;</span></li><li><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW240224351 BCX8" style="color&#58;#333333;font-size&#58;12pt;line-height&#58;22.0875px;font-family&#58;calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;"> Legemiddelforordninger og legemiddelsamstemming</span><span class="EOP SCXW240224351 BCX8" data-ccp-props="&#123;&quot;134233117&quot;&#58;false,&quot;134233118&quot;&#58;false,&quot;201341983&quot;&#58;0,&quot;335557856&quot;&#58;16777215,&quot;335559737&quot;&#58;300,&quot;335559738&quot;&#58;0,&quot;335559739&quot;&#58;0,&quot;335559740&quot;&#58;279&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;22.0875px;font-family&#58;calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;color&#58;#333333;">&#160;</span></li></ul><br></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW240224351 BCX8" style="clear&#58;both;cursor&#58;text;overflow&#58;visible;direction&#58;ltr;color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe ui web&quot;, arial, verdana, sans-serif;font-size&#58;12px;background-color&#58;#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW240224351 BCX8" style="margin-bottom&#58;10.6667px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW240224351 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;22.0875px;font-family&#58;calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;"><span class="NormalTextRun SCXW240224351 BCX8"></span></span><span class="EOP SCXW240224351 BCX8" data-ccp-props="&#123;&quot;201341983&quot;&#58;0,&quot;335559739&quot;&#58;160,&quot;335559740&quot;&#58;279&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;22.0875px;font-family&#58;calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW240224351 BCX8" style="clear&#58;both;cursor&#58;text;overflow&#58;visible;direction&#58;ltr;color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe ui web&quot;, arial, verdana, sans-serif;font-size&#58;12px;background-color&#58;#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW240224351 BCX8" style="margin-right&#58;20px;margin-bottom&#58;0px;margin-left&#58;68px;vertical-align&#58;baseline;color&#58;windowtext;text-indent&#58;-24px;"><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW240224351 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;"><span class="NormalTextRun SCXW240224351 BCX8"></span></span><span class="EOP SCXW240224351 BCX8" data-ccp-props="&#123;&quot;201341983&quot;&#58;0,&quot;335557856&quot;&#58;16777215,&quot;335559685&quot;&#58;1020,&quot;335559737&quot;&#58;300,&quot;335559739&quot;&#58;0,&quot;335559740&quot;&#58;279,&quot;335559991&quot;&#58;360&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW240224351 BCX8" style="clear&#58;both;cursor&#58;text;overflow&#58;visible;direction&#58;ltr;color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe ui web&quot;, arial, verdana, sans-serif;font-size&#58;12px;background-color&#58;#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW240224351 BCX8" style="margin-bottom&#58;10.6667px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW240224351 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;font-weight&#58;bold;"> Målgruppe&#58;</span><span class="EOP SCXW240224351 BCX8" data-ccp-props="&#123;&quot;201341983&quot;&#58;0,&quot;335559739&quot;&#58;160,&quot;335559740&quot;&#58;279&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW240224351 BCX8" style="clear&#58;both;cursor&#58;text;overflow&#58;visible;direction&#58;ltr;color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe ui web&quot;, arial, verdana, sans-serif;font-size&#58;12px;background-color&#58;#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW240224351 BCX8" style="margin-bottom&#58;10.6667px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW240224351 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;"> Ansatte som jobber som</span><span class="EOP SCXW240224351 BCX8" data-ccp-props="&#123;&quot;201341983&quot;&#58;0,&quot;335559739&quot;&#58;160,&quot;335559740&quot;&#58;279&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></p><p class="Paragraph SCXW240224351 BCX8" style="margin-bottom&#58;10.6667px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"></p><ul><li><span style="font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;">​ <span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW95887553 BCX8" style="color&#58;#000000;font-size&#58;12pt;background-color&#58;#ffffff;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;"><span class="NormalTextRun SCXW95887553 BCX8">Lege innen kirurgi</span></span><span class="EOP SCXW95887553 BCX8" data-ccp-props="&#123;&quot;201341983&quot;&#58;0,&quot;335559739&quot;&#58;160,&quot;335559740&quot;&#58;279&#125;" style="color&#58;#000000;font-size&#58;12pt;background-color&#58;#ffffff;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span>​</span><span style="font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;">​</span></li></ul><span class="EOP SCXW240224351 BCX8" data-ccp-props="&#123;&quot;201341983&quot;&#58;0,&quot;335559739&quot;&#58;160,&quot;335559740&quot;&#58;279&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;"></span><p></p></div><div class="ListContainerWrapper SCXW240224351 BCX8" style="color&#58;#000000;font-size&#58;12px;background-color&#58;#ffffff;"><p><br></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW240224351 BCX8" style="clear&#58;both;cursor&#58;text;overflow&#58;visible;direction&#58;ltr;color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe ui web&quot;, arial, verdana, sans-serif;font-size&#58;12px;background-color&#58;#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW240224351 BCX8" style="margin-bottom&#58;10.6667px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW240224351 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;"><span class="NormalTextRun SCXW240224351 BCX8"></span></span><span class="EOP SCXW240224351 BCX8" data-ccp-props="&#123;&quot;201341983&quot;&#58;0,&quot;335559739&quot;&#58;160,&quot;335559740&quot;&#58;279&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;​</span></p></div><p>​</p>
JORDM20 HMR434642508.05.2024 10:12:45HMR JORDM20-Jordmor innen svangerskap, føde og barsel Det er svært viktig å medbringe PULS-kort på kursdagen da dette er en forutsetning for 64https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesund;Moldetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside JORDM20 HMRHelseplattformen2<p>​<br></p><div class="OutlineElement Ltr SCXW148112077 BCX8" style="clear&#58;both;cursor&#58;text;overflow&#58;visible;direction&#58;ltr;color&#58;#000000;font-family&#58;aptos, aptos_msfontservice, sans-serif;font-size&#58;16px;background-color&#58;#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW148112077 BCX8" style="margin-bottom&#58;0px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW148112077 BCX8" style="color&#58;#215e99;font-size&#58;28pt;line-height&#58;43px;font-family&#58;&quot;aptos display&quot;, &quot;aptos display_embeddedfont&quot;, &quot;aptos display_msfontservice&quot;, sans-serif;">HMR JORDM20-Jordmor innen svangerskap, føde og barsel</span><span class="EOP SCXW148112077 BCX8" data-ccp-props="&#123;&quot;201341983&quot;&#58;0,&quot;335559739&quot;&#58;0,&quot;335559740&quot;&#58;240&#125;" style="font-size&#58;28pt;line-height&#58;43px;font-family&#58;&quot;aptos display&quot;, &quot;aptos display_embeddedfont&quot;, &quot;aptos display_msfontservice&quot;, sans-serif;color&#58;#215e99;">&#160;</span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW148112077 BCX8" style="clear&#58;both;cursor&#58;text;overflow&#58;visible;direction&#58;ltr;color&#58;#000000;font-family&#58;aptos, aptos_msfontservice, sans-serif;font-size&#58;16px;background-color&#58;#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW148112077 BCX8" lang="NB-NO" style="margin-bottom&#58;10.6667px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW148112077 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;"><span class="NormalTextRun SCXW148112077 BCX8"></span></span><span class="EOP SCXW148112077 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW148112077 BCX8" style="clear&#58;both;cursor&#58;text;overflow&#58;visible;direction&#58;ltr;color&#58;#000000;font-family&#58;aptos, aptos_msfontservice, sans-serif;font-size&#58;16px;background-color&#58;#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW148112077 BCX8" lang="NB-NO" style="margin-bottom&#58;10.6667px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW148112077 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;font-weight&#58;bold;">Det er svært viktig å medbringe </span><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun Underlined SCXW148112077 BCX8" style="font-size&#58;12pt;text-decoration-line&#58;underline;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;font-weight&#58;bold;"><span class="NormalTextRun SCXW148112077 BCX8">PULS-kort </span></span><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW148112077 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;font-weight&#58;bold;">på kursdagen da dette er en forutsetning for kursgjennomføring, samt å ha gjennomført </span><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun Underlined SCXW148112077 BCX8" style="font-size&#58;12pt;text-decoration-line&#58;underline;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;font-weight&#58;bold;"><span class="NormalTextRun SCXW148112077 BCX8">innledende læring</span></span><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW148112077 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;font-weight&#58;bold;"><span class="NormalTextRun SCXW148112077 BCX8"> som beskrevet i tildelt </span><span class="NormalTextRun SCXW148112077 BCX8">Kompetanseplan. </span></span><span class="EOP SCXW148112077 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW148112077 BCX8" style="clear&#58;both;cursor&#58;text;overflow&#58;visible;direction&#58;ltr;color&#58;#000000;font-family&#58;aptos, aptos_msfontservice, sans-serif;font-size&#58;16px;background-color&#58;#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW148112077 BCX8" lang="NB-NO" style="margin-bottom&#58;10.6667px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW148112077 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;font-weight&#58;bold;">Kursbeskrivelse&#58;</span><span class="EOP SCXW148112077 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW148112077 BCX8" style="clear&#58;both;cursor&#58;text;overflow&#58;visible;direction&#58;ltr;color&#58;#000000;font-family&#58;aptos, aptos_msfontservice, sans-serif;font-size&#58;16px;background-color&#58;#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW148112077 BCX8" lang="NB-NO" style="margin-bottom&#58;10.6667px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW148112077 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">Kurset omhandler&#58;</span><span class="EOP SCXW148112077 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></p></div><div class="ListContainerWrapper SCXW148112077 BCX8" style="color&#58;#000000;font-family&#58;aptos, aptos_msfontservice, sans-serif;font-size&#58;16px;background-color&#58;#ffffff;"><ul><li><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW148112077 BCX8" style="background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">Innleggelse av gravid/fødekvinner for vurdering og fødsler</span><span class="EOP SCXW148112077 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></li><li><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW148112077 BCX8" style="background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;"><span class="NormalTextRun SCXW148112077 BCX8">Nye arbeidsprosesser knyttet til pasientflyt ved hjelp, Fødeavdelingsoversikt og </span><span class="NormalTextRun SCXW148112077 BCX8">S</span><span class="NormalTextRun SCXW148112077 BCX8">tatustavle Fø</span><span class="NormalTextRun SCXW148112077 BCX8">de</span></span><span class="EOP SCXW148112077 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></li><li><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW148112077 BCX8" style="background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">Nye aktiviteter for å dokumentere Fødselssammendrag og innskriving av nyfødt barn, i tillegg barselopphold, ammeveiledning og utskriving</span><span class="EOP SCXW148112077 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></li><li><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW148112077 BCX8" style="background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">Induksjon og keisersnitt</span><span class="EOP SCXW148112077 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></li><li><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW148112077 BCX8" style="background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;"><span class="NormalTextRun SCXW148112077 BCX8">Oppfølging</span><span class="NormalTextRun SCXW148112077 BCX8"> av gravide på svangerskapspoliklinikk på sykehus</span></span><span class="EOP SCXW148112077 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></li><li><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW148112077 BCX8" style="background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">Planlegging av timer</span><span class="EOP SCXW148112077 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></li><li><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW148112077 BCX8" style="background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">Svangerskapsforløp</span><span class="EOP SCXW148112077 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></li><li><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW148112077 BCX8" style="background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">Rover</span><span class="EOP SCXW148112077 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></li></ul></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW148112077 BCX8" style="clear&#58;both;cursor&#58;text;overflow&#58;visible;direction&#58;ltr;color&#58;#000000;font-family&#58;aptos, aptos_msfontservice, sans-serif;font-size&#58;16px;background-color&#58;#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW148112077 BCX8" lang="NB-NO" style="margin-bottom&#58;10.6667px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><br><br></p><p></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW148112077 BCX8" style="clear&#58;both;cursor&#58;text;overflow&#58;visible;direction&#58;ltr;color&#58;#000000;font-family&#58;aptos, aptos_msfontservice, sans-serif;font-size&#58;16px;background-color&#58;#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW148112077 BCX8" lang="NB-NO" style="margin-bottom&#58;10.6667px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW148112077 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;font-weight&#58;bold;">Målgruppe&#58;</span><span class="EOP SCXW148112077 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW148112077 BCX8" style="clear&#58;both;cursor&#58;text;overflow&#58;visible;direction&#58;ltr;color&#58;#000000;font-family&#58;aptos, aptos_msfontservice, sans-serif;font-size&#58;16px;background-color&#58;#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW148112077 BCX8" lang="NB-NO" style="margin-bottom&#58;10.6667px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW148112077 BCX8" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">Ansatte som jobber som&#58;</span><span class="EOP SCXW148112077 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></p></div><div class="ListContainerWrapper SCXW148112077 BCX8" style="color&#58;#000000;font-family&#58;aptos, aptos_msfontservice, sans-serif;font-size&#58;16px;background-color&#58;#ffffff;"><ul><li><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW148112077 BCX8" style="background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">Jordmor ved føde- og barselavdelinger på sykehus</span><span class="EOP SCXW148112077 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;</span></li><li><span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW148112077 BCX8" style="background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">Jordmor på poliklinikk</span><span class="EOP SCXW148112077 BCX8" data-ccp-props="&#123;&#125;" style="background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;font-size&#58;12pt;line-height&#58;20.925px;font-family&#58;aptos, aptos_embeddedfont, aptos_msfontservice, sans-serif;">&#160;​​</span></li></ul></div>
Pediatrikurs 3 - Nefrologi, endokrinologi, immunologi og revmatologi434207507.05.2024 13:06:46Pediatrikurs 3 - Nefrologi, endokrinologi, immunologi og revmatologi Varighet 5 dager Lenke til utlysning ​ Pediatrikurs 3 - Nefrologi, endokrinologi, immunologi og revmatologi (PED 123https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside Pediatrikurs 3 - Nefrologi, endokrinologi, immunologi og revmatologi1<p>Pediatrikurs 3 -&#160;Nefrologi, endokrinologi, immunologi og revmatologi</p><p>Varighet&#58; 5 dager</p><p>Lenke til utlysning&#58;&#160;​<a href="https&#58;//www.spesialisthelsetjenesten.no/lis/kurs-for-leger-i-spesialisering/pediatrikurs-3-nefrologi-endokrinologi-immunologi-og-revmatologi-ped/">Pediatrikurs 3 - Nefrologi, endokrinologi, immunologi og revmatologi (PED) - spesialisthelsetjenesten.no</a>​<br></p>