Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Kurskatalogen

  • Tittel Kurskatalogen

 

 

Administrasjon og ledelse - Tromsø194983507.12.2021 08:51:55https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxAnnettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromAdministrasjon og ledelse - Tromsø5 dager<p>​Anbefalt/obligatorisk kurs for alle spesialiteter for leger i spesialisering (30t), unntatt allmennmedisin, arbeidsmedisin og samfunnsmedisin<br></p>1
Gruppeveiledning FKM LIS3 temaområde 43100929.11.2021 09:22:04768https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevanger;Namsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGruppeveiledning FKM LIS3 temaområde 43 timer<p>​<strong>Felles kompetansemoduler (FKM) består av et sett av læringsmål,</strong></p><p><strong>som strekker seg gjennom hele utdanningsforløpet til den enkelte lege i spesialisering (LIS). </strong></p><p><strong>Læringsmålene dekker et grunnleggende sett av kompetanser alle leger må ha for å fungere optimalt i legerollen. </strong></p><p><span style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Denne gruppeveiledningen utdyper LM i temaområde 4;</strong></span><br>Lovverk (FKM LM46-47) <br>Systemforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse (FKM LM70-7</p><div>&#160;</div><div><div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><font class="ms-rteThemeForeColor-2-0" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;color&#58;#444444;box-sizing&#58;border-box;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;">LIS-lege ansatt i Levanger, melder seg på i Levanger</strong></font></div><div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><font class="ms-rteThemeForeColor-2-0" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;color&#58;#444444;box-sizing&#58;border-box;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;">LIS-lege ansatt i Namsos, melder seg på i Namsos</strong></font><br></div></div>Medisin2
Kurs i kommunikasjon og pedagogikk for LIS1 i HNT3089701.11.2021 17:51:401546https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxSteinkjertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKurs i kommunikasjon og pedagogikk for LIS1 i HNT1 dag<p>​<strong>Felles kompetansemoduler (FKM) består av et sett av læringsmål som strekker seg gjennom hele utdanningsløpet til den enkelte lege i spesialisering</strong>. <br></p><p><span style="text-decoration&#58;underline;">Dette kurset dekker følgende temaområder/læringsmål&#58;</span><br></p><p><strong>Kommunikasjon (FKM 14-18)</strong><br></p><p><span style="font-size&#58;10.5pt;font-family&#58;arial, sans-serif;color&#58;#00485b;">LM</span><span style="font-size&#58;10.5pt;font-family&#58;arial, sans-serif;color&#58;#444444;">-14&#160;God kommunikasjon og&#160;grunnleggende kommunikasjonsteori. Ha kunnskap om betydningen av god kommunikasjon og kjennskap til grunnleggende kommunikasjonsteori.<br> LM-15 Bruke kommunikasjon for presis diagnostikk. Kunne bruke kommunikasjon effektivt for å innhente og forstå pasientens perspektiver som grunnlag for presis diagnostikk.<br> LM-16 Formidle relevant informasjon til en tredjeperson. Kunne kommunisere med andre slik at det styrker deres muligheter til å formidle relevant informasjon til en tredjeperson (pasient, annet helsepersonell osv.).<br> LM-17 Grunnleggende prinsippene for veiledning og supervisjon. Kjenne til de grunnleggende prinsippene for veiledning og supervisjon, og kunne reflektere over å være i en læringsprosess gjennom veiledning og supervisjon.<br> Lm-18 Styrker og svakheter i egne kommunikasjonsferdigheter. Kjenne styrker og svakheter i egne kommunikasjonsferdigheter og vite hvordan man kan få tilbakemeldinger og oppdatere sine ferdigheter</span></p><p><span style="font-size&#58;10.5pt;font-family&#58;arial, sans-serif;color&#58;#444444;"><strong>Pedagogikk (FKM 48-49, 52-54 og 56)</strong><br></span></p><p style="text-decoration&#58;underline;">Pasient- og brukermedvirkning FKM 48-49<br></p><p>LM-48 Kunne involvere pasienter, pårørende, brukerrepresentanter og framtidige brukere som aktive parnere på det nivå partnerne selv ønsker i et likeverdig samarbeid for å ivareta brukermedvirkning på individnivå.</p><p style="text-decoration&#58;underline;">Pasient- og pårørendeopplæring FKM 52-54<br></p><p>LM-52 Ha kunnskap om hva pasientopplæring betyr for behandlingskvalitet.<br> LM-53 Kunne identifisere og konkretisere individuelle behov for opplæring og legge til rette for læring og mestring.<br> LM-54 Ha kunnskap om metoder og pedagogiske prinsipper for å planlegge, gjennomføre og evaluere opplæring av pasienter og pårørende i samhandling med relevante profesjonsgrupper.</p><p style="text-decoration&#58;underline;">Samhandling FKM 56<br></p><p>LM-56 Kunne samhandle i tverrfaglige team slik at det blir et likeverdig samarbeid, hvor hele teamets kompetanse brukes optimalt, og kunne benytte samarbeidet til å lære av de andre medlemmenes kompetanse.<br></p><p><strong>Forkunnskaper</strong></p><p>Gjennomført e-læring&#58;<br></p><p><a href="/Sider/Helsepedagogikk-–-helsefremming.aspx">Helsepedagogikk - helsefremming</a></p><p><a href="/Sider/Helsepedagogikk-–-pedagogikk.aspx">Helsepedagogikk - pedagogikk</a><br></p><p><br></p><p><span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;bold;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;">Hovedregelen er at LIS1-legen deltar på første FKM-kurse</span><span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;bold;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;display&#58;inline !important;">t som arrangeres etter oppstart LIS</span><span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;bold;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;display&#58;inline !important;">1</span><span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;bold;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;display&#58;inline !important;">-tjeneste.</span><br></p><p>Kurset følges opp av to gruppeveiledninger&#58;&#160;</p><p>Gruppeveiledning FKM LIS1 temaområde 1+2 (3t) og Gruppeveiledning FKM LIS1 3+4 (3t) etter egen påmelding i Læringsportalen.<br></p><p><b></b><br></p>Medisin2
Gruppeveiledning FKM LIS3 temaområde 1 3100729.11.2021 09:21:301034https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevanger;Namsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGruppeveiledning FKM LIS3 temaområde 13 timer<p><strong>Felles kompetansemoduler (FKM) består av et sett av læringsmål, </strong></p><p><strong>som strekker seg gjennom hele utdanningsforløpet til den enkelte lege i spesialisering (LIS). </strong></p><p><strong>Læringsmålene dekker et grunnleggende sett av kompetanser alle leger må ha for å fungere optimalt i legerollen​</strong></p><p><strong>I denne gruppeveiledningen utdypes LM innen temaområde 1;</strong><br></p><p>-forskningsforståelse (FKM LM13)<br>-kunnskapshåndtering (FKM LM32-34)<br>-kvalitet og pasientsikkerhet (FKM LM41-43) </p><p>og&#160;<br>-forberedelse til prosjektoppgaven <br>&quot;Kunnskap og forbedring&quot;</p><p><strong>LIS-leger ansatt i Namsos melder seg på i Namsos</strong></p><p><strong>LIS-leger ansatt i Levanger, melder seg på Levanger</strong><br></p>Medisin2
Gruppeveiledning 3 og 4 - FKM LIS 1 i HNT3101101.11.2021 17:48:391320https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxSykehuset Levanger;Sykehuset Namsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGruppeveiledning 3 og 4 - FKM LIS 1 i HNT3 timer<p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;">Felles kompetansemoduler (FKM) består av et sett av læringsmål som strekker seg gjennom hele utdanningsløpet til den enkelte lege i spesialisering. <br></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;">Gruppeveiledningen vil være case/PBL-basert med så klinikknære tema som mulig. For LIS1-leger vil det gjennomføres totalt fire gruppeveiledninger a 1,5 time. <strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;">Gruppeveiledning 3 og 4 slås sammen. </strong>Tilsvarende gjøres med gruppeveiledning 1 og 2.</p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;">Gruppeveiledning 3</strong>&#58; Kommunikasjon (FKM 14-18).&#160;</p><div class="O1" style="text-align&#58;left;line-height&#58;90%;text-indent&#58;-0.25in;margin-top&#58;5pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.43in;unicode-bidi&#58;embed;direction&#58;ltr;"><span style="font-size&#58;12pt;"><span style="font-family&#58;arial;">•</span></span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">Ha kunnskap om betydningen av god kommunikasjon og kjennskap til grunnleggende kommunikasjonsteori (FKM 014)</span></div><div class="O1" style="text-align&#58;left;line-height&#58;90%;text-indent&#58;-0.25in;margin-top&#58;5pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.43in;unicode-bidi&#58;embed;direction&#58;ltr;"><span style="font-size&#58;12pt;"><span style="font-family&#58;arial;">•</span></span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">Kunne bruke kommunikasjon effektivt for å innhente og forstå pasientens perspektiver som grunnlag for presis diagnostikk (FKM 015) </span></div><div class="O1" style="text-align&#58;left;line-height&#58;90%;text-indent&#58;-0.25in;margin-top&#58;5pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.43in;unicode-bidi&#58;embed;direction&#58;ltr;"><span style="font-size&#58;12pt;"><span style="font-family&#58;arial;">•</span></span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">Kunne kommunisere med andre slik at det styrker deres muligheter til å formidle relevant informasjon til en tredjeperson (pasient, annet helsepersonell osv.) (FKM 016)</span></div><div class="O1" style="text-align&#58;left;line-height&#58;90%;text-indent&#58;-0.25in;margin-top&#58;5pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.43in;unicode-bidi&#58;embed;direction&#58;ltr;"><span style="font-size&#58;12pt;"><span style="font-family&#58;arial;">•</span></span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">Kjenne til de grunnleggende prinsippene for veiledning og supervisjon, og kunne reflektere over å være i en læringsprosess gjennom veiledning og supervisjon (FKM 017)</span></div><div class="O1" style="text-align&#58;left;line-height&#58;90%;text-indent&#58;-0.25in;margin-top&#58;5pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.43in;unicode-bidi&#58;embed;direction&#58;ltr;"><span style="font-size&#58;12pt;"><span style="font-family&#58;arial;">•</span></span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">Kjenne styrker og svakheter i egne kommunikasjonsferdigheter og vite hvordan man kan få tilbakemeldinger og oppdatere sine ferdigheter (FKM 018)</span></div> <p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><br></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;">Gruppeveiledning 4</strong>&#58; Lovverk, Systemforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse (FKM 44-45 og 61-62).</p><div class="O1" style="text-align&#58;left;line-height&#58;90%;text-indent&#58;-0.25in;margin-top&#58;5pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.43in;unicode-bidi&#58;embed;direction&#58;ltr;"><span style="font-size&#58;12pt;"><span style="font-family&#58;arial;">•</span></span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">Ha kunnskap om sentrale bestemmelser som regulerer plikter og rettigheter for helsepersonell og pasienter (FKM 044-045)</span></div><div class="O1" style="text-align&#58;left;line-height&#58;90%;text-indent&#58;-0.25in;margin-top&#58;5pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.43in;unicode-bidi&#58;embed;direction&#58;ltr;"><span style="font-size&#58;12pt;"><span style="font-family&#58;arial;">•</span></span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">Hva gjør vi når noe går galt - et systemperspektiv, hva gjør vi for å forhindre at det går galt (FKM 061</span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">)</span></div><div class="O1" style="text-align&#58;left;line-height&#58;90%;text-indent&#58;-0.25in;margin-top&#58;5pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.43in;unicode-bidi&#58;embed;direction&#58;ltr;"><span style="font-size&#58;12pt;"><span style="font-family&#58;arial;">•</span></span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;"> </span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">Kunne reflektere over egen rolle og ansvar i et helhetlig helsevesen, og balansere rollen som pasientens hjelper med rollen som portvokter og </span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">forvalter (FKM 062)</span></div> <p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><br style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;box-sizing&#58;border-box;"></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;">LIS1-lege ansatt i Levanger, melder seg på i Levanger</strong></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;">LIS1-lege ansatt i Namsos, melder seg på i Namsos</strong><br></p>Medisin2
Gruppeveiledning 1 og 2 - FKM LIS 1 i HNT3101001.11.2021 17:49:291565https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNamsos;Levangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGruppeveiledning 1 og 2 - FKM LIS 1 i HNT3 timer<p>Felles kompetansemoduler (FKM) består av et sett av læringsmål som strekker seg gjennom hele utdanningsløpet til den enkelte lege i spesialisering. <br></p><p>Gruppeveiledningen vil være case/PBL-basert med så klinikknære tema som mulig. For LIS1-leger vil det gjennomføres totalt fire gruppeveiledninger a 1,5 time. <strong>Gruppeveiledning 1 og 2 slås sammen. </strong>Tilsvarende gjøres med gruppeveiledning 3 og 4.</p><p><strong>Gruppeveiledning 1</strong>&#58; Kunnskapshåndtering (FKM 024-031) og Kvalitet og pasientsikkerhet (FKM 035-040).&#160;</p><div class="O1" style="text-align&#58;left;line-height&#58;90%;text-indent&#58;-0.25in;margin-top&#58;5pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.43in;unicode-bidi&#58;embed;direction&#58;ltr;"><span style="font-size&#58;12pt;"><span style="font-family&#58;arial;">•</span></span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">Kunnskapshåndtering (FKM 024-031)</span></div><div class="O1" style="text-align&#58;left;line-height&#58;90%;text-indent&#58;-0.25in;margin-top&#58;5pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.43in;unicode-bidi&#58;embed;direction&#58;ltr;"><span style="font-size&#58;12pt;"><span style="font-family&#58;arial;">•</span></span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">Kvalitet og pasientsikkerhet (FKM 035-040)</span></div> <p><strong><br></strong></p><p><strong>Gruppeveiledning 2</strong>&#58; Forebygging (FKM 006) og Samhandling (FKM 056)</p><div class="O1" style="text-align&#58;left;line-height&#58;90%;text-indent&#58;-0.25in;margin-top&#58;5pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.43in;unicode-bidi&#58;embed;direction&#58;ltr;"><span style="font-size&#58;12pt;"><span style="font-family&#58;arial;">•</span></span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">Være kjent med begrepene overdiagnostikk/overbehandling og kunne reflektere over konsekvenser for pasient og samfunn (FKM 006)</span></div><div class="O1" style="text-align&#58;left;line-height&#58;90%;text-indent&#58;-0.25in;margin-top&#58;5pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.43in;unicode-bidi&#58;embed;direction&#58;ltr;"><span style="font-size&#58;12pt;"><span style="font-family&#58;arial;">•</span></span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">Kunne samhandle i tverrfaglige team slik at det blir et likeverdig samarbeid, hvor hele teamets kompetanse brukes optimalt, og kunne benytte samarbeidet til å lære av de andre medlemmenes kompetanse ( FKM 056)</span></div> <p><br></p><p><strong>LIS1-lege ansatt i Levanger, melder seg på i Levanger</strong></p><p><strong>LIS1-lege ansatt i Namsos, melder seg på i Namsos</strong></p>Medisin2
Gruppeveiledning FKM LIS3 temaområde 23100629.11.2021 09:20:50903https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevanger;Namsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGruppeveiledning FKM LIS3 temaområde 23 timer<p><strong>Felles kompetansemoduler (FKM) består av et sett av læringsmål, </strong></p><p><strong>som strekker seg gjennom hele utdanningsforløpet til den enkelte lege i spesialisering (LIS).</strong></p><p><strong> Læringsmålene dekker et grunnleggende sett av kompetanser alle leger må ha for å fungere optimalt i legerollen​</strong><span style="text-align&#58;left;color&#58;#444444;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;float&#58;none;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-stretch&#58;normal;background-color&#58;transparent;"><strong></strong></span></p><p><span style="text-align&#58;left;color&#58;#444444;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;float&#58;none;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-stretch&#58;normal;background-color&#58;transparent;"><strong>I denne gruppeveiledningen utdypes LM innen</strong></span></p><div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#444444;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;underline;word-spacing&#58;0px;float&#58;none;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong>F</strong></span><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#444444;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;underline;word-spacing&#58;0px;float&#58;none;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong>KM LIS3&#160;</strong></span><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#444444;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;underline;word-spacing&#58;0px;float&#58;none;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong>Temaområde 2;</strong></span><br style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;box-sizing&#58;border-box;">-pasient- og brukermedvirkning&#160;<span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#444444;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;float&#58;none;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"> (FKM LM51)</span><br style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;box-sizing&#58;border-box;"></div><div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;">-pasient- og pårørendeopplæring <span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#444444;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;float&#58;none;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;">(FKM LM55)</span><br style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;box-sizing&#58;border-box;"></div><div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;">-samhandling <span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#444444;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;float&#58;none;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"> (FKM LM59-60)</span></div><div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#444444;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;float&#58;none;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"></span>&#160;</div><div><font color="#008000"></font>&#160;</div><div><font class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><strong>LIS-lege ansatt i Levanger, melder seg på i Levanger</strong></font></div><div><font class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><strong>LIS-lege ansatt i Namsos, melder seg på i Namsos</strong></font></div><div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><br></div><p><br></p>Medisin3
Gruppeveiledning FKM LIS3 temaområde 33100829.11.2021 09:24:58373https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevanger;Namsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGruppeveiledning FKM LIS3 temaområde 33 timer<p>​<strong>Felles kompetansemoduler (FKM) består av et sett av læringsmål, </strong></p><p><strong>som strekker seg gjennom hele utdanningsforløpet til den enkelte lege i spesialisering (LIS). </strong></p><p><strong>Læringsmålene dekker et grunnleggende sett av kompetanser alle leger må ha for å fungere optimalt i legerollen. </strong></p><p><strong style="text-decoration&#58;underline;">Denne gruppeveiledningen utdyper LM innen temaområde 3;</strong><br></p><p>Etikk (FKM LM04)<br></p><p>Kommunikasjon (FKM LM19-23)</p><div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><font class="ms-rteThemeForeColor-2-0" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;color&#58;#444444;box-sizing&#58;border-box;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;">LIS-lege ansatt i Levanger, melder seg på i Levanger</strong></font></div><div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><font class="ms-rteThemeForeColor-2-0" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;color&#58;#444444;box-sizing&#58;border-box;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;">LIS-lege ansatt i Namsos, melder seg på i Namsos</strong></font></div>Medisin2
Forebygging og håndtering av sykefravær: Modul 2 - forebygge sykefravær195023207.12.2021 11:13:34https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxDigitalt/webinartext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromForebygging og håndtering av sykefravær: Modul 2 - forebygge sykefravær2 timer<p>​<span class="ms-rteThemeForeColor-5-0"><b>Beskrivelse<br></b></span>Grunnleggende opplæring i forebygging av sykefravær.<br>Kurset foregår på Teams til angitte tider/arrangement. Innkalling og Teams-lenke sendes ut til elle påmeldte&#160;ca fem dager før hvert enkelt kurs.</p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0"><strong>Målgruppe<br></strong></span>Ledere, verneombud og tillitsvalgte i Helse Møre og Romsdal HF</p><p><strong class="ms-rteThemeForeColor-5-0">Tema/Mål</strong><br></p><div><ul><li>Kjenne til dokumenterte risikofaktorene for sykefravær i sykehus.</li><li>Forstå sammenhengen mellom HMS og IA-arbeid (arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv)</li><li>Forstå hvordan man kan jobbe systematisk med forebygging av sykefravær.</li><li>Forstå betydningen av utvidet partssamarbeid med tanke på forebyggende arbeidsmiljøarbeid og forebygging av sykefravær.<br></li></ul><div><br></div><p><strong class="ms-rteThemeForeColor-5-0">Påmelding<br></strong>Meld deg på det tidspunktet som passer best for deg. Du får en e-post som bekrefter påmeldingen.</p><div>TIPS&#58; Husk å legge inn tidspunktet i Outlook. Du vil motta en innkalling med Teams-lenke da påmeldingfristen er ute.<br></div></div><div><br></div><div><p><strong class="ms-rteThemeForeColor-5-0">Praktisk</strong><br>Opplæringen foregår direkte på Teams på angitte tidspunkter/arrangementer. Klikk på linken under for å bli med.<br></p><p><strong><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0">Relatert</span><br></strong><a href="/Sider/Forebygging-og-håndtering-av-sykefravær-Modul-1---følge-opp-sykefravær.aspx">Forebygging og håndtering av sykefravær&#58; Modul 1 - følge opp sykefravær</a><br></p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0"><strong>Aktuelle lenker</strong></span><br></p><br></div><p><br></p>Ledelse;HR;HMS6
Forebygging og håndtering av sykefravær: Modul 1 - følge opp sykefravær195022707.12.2021 11:10:25https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxDigitalt/webinartext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromForebygging og håndtering av sykefravær: Modul 1 - følge opp sykefravær2 timer<p>​<span class="ms-rteThemeForeColor-5-0"><b>Beskrivelse<br></b></span>Grunnleggende opplæring i oppfølging av sykemeldte.<br>Kurset foregår på Teams til angitte tider/arrangement. Innkalling og Teams-lenke sendes ut til elle påmeldte&#160;ca fem dager før hvert enkelt kurs.<br></p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0"><b>Målgruppe<br></b></span>Ledere, verneombud og tillitsvalgte i Helse Møre og Romsdal HF.<br></p><p><strong class="ms-rteThemeForeColor-5-0">Tema/Mål<br></strong>Arbeidsplassen som hovedarena<br>- Forstå&#160;rollene til arbeidstaker, arbeidsgiver, BHT, HR og NAV</p><div><div>Forstå hva som ligger i arbeidsgivers tilretteleggingsplikt</div><div>Forstå hva som ligger i arbeidstakers medvirkningsplikt<br></div><div><br></div><div>Tidsaksen for oppfølging av sykefravær</div><div>- Kjenne til lovbestemte stoppunkt</div><div>- HMR sine rutiner for sykefraværsoppfølging</div><div><br></div><div>Dialog og dokumentasjon/oppfølgingsplan<br></div><div>Vite hvorfor man bør&#160;gå til leder før lege</div><div>Kjenne til bruk av&#160;egenmelding og sykemelding</div><div>Kjenne til reglene for&#160;dialogmøter</div><div><br></div><div>Refleksjonsoppgaver</div><div><br></div><div><strong class="ms-rteThemeForeColor-5-0">Påmelding</strong></div></div><div>Meld deg på det tidspunktet som passer best for deg. Du får en e-post som bekrefter påmeldingen.</div><div>TIPS&#58; Husk å legge inn tidspunktet i Outlook. Du vil motta en innkalling med Teams-lenke da påmeldingfristen er ute.<br></div><div><br></div><div><strong class="ms-rteThemeForeColor-5-0">Praktisk</strong><br></div><p>Opplæringen foregår direkte på Teams på angitte tidspunkter/arrangementer.&#160;<br></p><p><strong class="ms-rteThemeForeColor-5-0">Relatert</strong><br><a href="/Sider/Forebygging-og-håndtering-av-sykefravær-Modul-2---forebygge-sykefravær.aspx">Forebygging og håndtering av sykefravær&#58;&#160;Modul 2 - forebygge sykefravær</a><br></p><p><strong class="ms-rteThemeForeColor-5-0">Aktuelle lenker</strong><br><br></p>Ledelse;HR;HMS6
PSYK LE NA STJ Akuttøvelse3256720.08.2020 06:27:371410https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevanger;Namsos;Annettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK LE NA STJ AkuttøvelseVarierer, se under arrangement.<p>Obligatorisk aktuttøvelse for ansatte i Klinikk for psykisk helsevern og rus, HNT.</p><p>Arrangeres en gang pr. år. Innholdet i kurset varierer innenfor temaet somatikk og voldsrisikohåndtering. Innhold og form tilpasses lokale behov. </p><p>Mer informasjon under&#160;Kursmateriell og Praktisk informasjon.</p>Psykiatri1
Introduksjonkurs i helsepedagogikk ved St. Olavs hospital3169103.12.2021 09:46:241886https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromIntroduksjonkurs i helsepedagogikk ved St. Olavs hospitalTre dager<p style="text-align&#58;left;"><strong><font color="#005594" size="4">Nytt tredagerskurs arrangeres januar/februar&#160;2022.&#160;</font></strong></p><p style="text-align&#58;left;"><strong><font color="#005594" size="4">Målgruppe&#58; </font></strong><span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size&#58;17.33px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;transparent;display&#58;inline !important;">helse- og sosialfaglig personell i spesialist- og kommunehelsetjeneste som driver med pasient- og pårørendeopplæring og / eller lærings- og mestringsaktivitet i gruppe</span><br></p><p style="text-align&#58;left;"><span class="ms-rteFontSize-3"><strong class="ms-rteThemeForeColor-5-4"></strong></span></p><p style="text-align&#58;left;"><span class="ms-rteFontSize-3"><strong class="ms-rteThemeForeColor-5-4">Målet med kurset&#58; </strong>økt kunnskap og grunnleggende ferdigheter innen følgende områder&#58;</span></p><ul><li><div style="text-align&#58;left;"><span class="ms-rteFontSize-3"><span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size&#58;17.33px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;transparent;">Brukermedvirkning</span></span></div></li><li><div style="text-align&#58;left;"><span class="ms-rteFontSize-3"><span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size&#58;17.33px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;transparent;display&#58;inline !important;">Gruppeledelse og grupper som læringsarena</span></span></div></li><li><div style="text-align&#58;left;"><span class="ms-rteFontSize-3"><span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size&#58;17.33px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;transparent;display&#58;inline !important;">Kommunikasjon og kommunikasjonsverktøy</span></span></div></li><li><div style="text-align&#58;left;"><span class="ms-rteFontSize-3"><span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size&#58;17.33px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;transparent;display&#58;inline !important;">Mestring og mestringsverktøy</span> </span></div></li><li><div style="text-align&#58;left;"><span class="ms-rteFontSize-3"><span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size&#58;17.33px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;transparent;display&#58;inline !important;">Organiserin</span><span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size&#58;17.33px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;transparent;display&#58;inline !important;">g</span></span></div></li><li><div style="text-align&#58;left;"><span class="ms-rteFontSize-3">Undervisning og undervisningsteori</span><br><br></div></li></ul><p><span class="ms-rteFontSize-3"><strong class="ms-rteThemeForeColor-5-4">Varighet&#58; </strong><strong>tre dager</strong>, med teori, videodemonstrasjoner, gruppearbeid, praktiske øvelser og en hjemmeoppgave. Hjemmeoppgaven skal presenteres for resten av gruppa på dag tre. </span></p><p><span class="ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-4"><strong>Kurset arrangeres av</strong></span> lærings- og mestringssenteret i Klinikk for kliniske servicefunksjoner, St. Olavs hospital i samarbeid med Orkdalsregionen.</span></p>Pasienter og pårørende2
Grunnkurs i psykiatri del II - Ålesund194619002.12.2021 10:51:2387https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGrunnkurs i psykiatri del II - Ålesund5 dager<p>​Anbefalt/obligatorisk kurs for LIS i psykiatri (30 t)<br></p><p>Kurset går over fem dager.&#160;<br></p><p>Kurset er et internatkurs og det forventes at deltakerne bor på kurshotellet uavhengig av hjemsted.<br></p><p><strong>Kursledere&#58; Magnhild Singstad Høivik og Øyvind Rø</strong><br></p><p><strong>OBS! Ingen ny påmelding - deltakere fra grunnkurs del I</strong></p><p>Link til utlysning&#58;&#160;<a href="https&#58;//spesialisthelsetjenesten.no/lis/kurs-for-leger-i-spesialisering/grunnkurs-i-psykiatri-del-ii-alesund?arrId=0">https&#58;//spesialisthelsetjenesten.no/lis/kurs-for-leger-i-spesialisering/grunnkurs-i-psykiatri-del-ii-alesund?arrId=0</a><br></p>1
AHLR-retreningskurs3117525.07.2020 06:57:331822https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxOrkdal;Trondheim;Moldetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromAHLR-retreningskurs2 timer<p>​<strong>Mål med opplæringen&#58;</strong></p><p>Dette er et repetisjonskurs etter tidligere godkjent AHLR grunnkurs med repetisjon av følgende mål&#58;</p><ul><li>konstatere hjertestans, varsle og starte HLR</li><li>utføre basal HLR med enredder- og toredder-teknikk</li><li>bruke hjertestarteren og ivareta tryggheten til alle involverte</li><li>utøve AHLR etter gjeldende retningslinjer</li><li>Ha forståelse av&#160;at det er avgjørende med tydelig&#160;ledelse og rollefordeling i teamet</li><li>utøve og forstå at det er avgjørende med samarbeid og god kommunikasjon</li><li>være bevisst sin&#160;rolle i teamet</li><li>Være kjent med lokal organisering og tilpasning</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Forkunnskaper&#58;</strong></p><p>Gjennomføre&#160;e-læringen for AHLR&#160;fra NRR, med tilgang via&#160;Læringsportalen&#58; </p><p><a href="/Sider/ahlr.aspx"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">https&#58;//kurs.helse-midt.no/Sider/ahlr.aspx</font></span></a></p><p>Trykk &quot;Start kurs&quot; til høyre i bildet. Når kurset er gjennomført, så&#160;blir kurset lagt til i CV i Kompetanseportalen. I Læringsportalen&#160;kan man skrive ut diplom ved å klikke på &quot;Mine Kurs&quot; og hente fram aktuelt kursbevis.</p><p>Godkjent AHLR utøver</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Innhold&#58;</strong></p><p>Det praktiske kurset består av&#58;</p><ul><li>gjennomgang av lokale varslingsrutiner og stansteam</li><li>gjennomgang av algoritme og AHLR-plakat, medikamenter og utstyr (svelgtube, defibrillator, oksygen etc)</li><li>scenariotrening med debriefing</li></ul>Sjukepleie;Sykepleie4
Hjerte- og lungeredning for helsepersonell (HHLR). Repetisjonskurs3119011.12.2020 12:19:5918739https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxPoliklnikken ved øyetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHjerte- og lungeredning for helsepersonell (HHLR). Repetisjonskurs2 timar<strong style="text-decoration&#58;underline;">Målgruppe&#58; </strong><p>Årleg repetisjonskurs for helsepersonell i hjerte- og lungeredning.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Mål med opplæringa&#58;</strong></p><p><span aria-hidden="true"></span>Etter endt kurs skal deltakarane kunne&#58;</p><ul><li>konstatere hjertestans, varsle og starte HLR åleine</li><li>utføre basal HLR som del av ei gruppe</li><li>bruke ein hjertestartar</li><li>ivareta tryggleiken til&#160;pasient, evt pårørande og kollegaer i ein hjertestanssituasjon</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Forkunnskap&#58;</strong></p><p>Gjennomfør&#160;e-læringa til NRR, med tilgang via&#160;Læringsportalen&#58; <a href="/Sider/hhlr.aspx"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">https&#58;//kurs.helse-midt.no/Sider/hhlr.aspx</font></span></a></p><p>Trykk &quot;Start kurs&quot; til høgre i bilete, e-læringa kan mellomlagrast og gjennopptakast. Når kurset er gjennomført, så vert kurset lagt til i CV i Kompetanseportalen.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Innhold&#58;</strong></p><p>Det praktiske kurset består av&#58;</p><ul><li>gjennomgang&#160;av HHLR-plakaten</li><li>bruk av defibrillator og anna utstyr</li><li>basal HLR</li><li>HLR med toreddar-teknikk og bruk av hjertestartar</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Rammefaktorar&#58;</strong></p><strong>Nærmaste leiar er ansvarlig for å melde på deltakarane på kurset i samarbeid med HLR-instruktør.</strong>Beredskap40
SAP Anmodning 3281230.11.2021 14:14:133199https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim;Digitalt/webinartext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSAP Anmodning1,5 time<p>Er du ny anmoder eller strever du med anmodning i SAP?&#160; </p><ul><li>Personlige innstillinger &#160;</li><li>Opprette handlekurv</li><li>Søk og filtreringsmuligheter&#160; </li><li>Markering av favorittprodukter </li><li>Fritekstanmodninger</li><li>Teamhandlekurv</li><li>Søk i «mine handlekurver» </li></ul><p>&#160;</p>IKT3
ONKOL10 - Lege onkologi og hematologi, tilleggskurs3210704.10.2021 06:23:15341https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim Spektrumtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromONKOL10 - Lege onkologi og hematologi, tilleggskurs5 timer (0,5 dag)<p><strong>​</strong><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58; <br></span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Administrere behandlingsplaner </span></li><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Systemisk kreftbehandling </span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Støttebehandling/Terapiplan</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ev. hematologi<br></span></li></ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Kreftstadieinndeling</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Sporing av livstidsdose</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Tverrfaglig møte (MDT)</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Strålebehandling</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Onkologi/hematologi konsultasjon</span><br></li></ul><p><strong style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri;">Målgruppe&#58;</strong><br></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dette kurset forutsetter at du går på et grunnleggende klinisk kurs for din primære spesialitet på forhånd.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Kurset <em>ONKOL10</em> forutsetter at du går på et grunnleggende klinisk kurs for din primære legespesialitet i forkant&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">For lege onkologi og hematologi&#58; </span><a href="file&#58;///I&#58;/STOLAV%20-%20Sentral%20stab/Enhet%20for%20personal%20og%20organisasjon/Enhet%20for%20personal%20og%20organisasjon/HR-seksjonsm%C3%B8ter/L%C3%A6ringsportalen%20-%20Kompetanseportalen/Helseplattformen/Kurskatalog/Kurskatalog%20(utsendt%20per%2006.07.21)%20Gjeldende%20arbeidsdokument.docx#_ONKOL01__%E2%80%93"><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">ONKOL01</strong></a></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">For lungeonkologe med onkologi&#58;</span><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"> </strong><a href="/Sider/LUNGE01---Lungelege.aspx"><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">LUNGE01</strong></a><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"> </strong></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">For gynekologisk onkolog&#58;</span><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"> </strong><a href="file&#58;///I&#58;/STOLAV%20-%20Sentral%20stab/Enhet%20for%20personal%20og%20organisasjon/Enhet%20for%20personal%20og%20organisasjon/HR-seksjonsm%C3%B8ter/L%C3%A6ringsportalen%20-%20Kompetanseportalen/Helseplattformen/Kurskatalog/Kurskatalog%20(utsendt%20per%2006.07.21)%20Gjeldende%20arbeidsdokument.docx#_GYNKO01"><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">GYNKO01</strong></a></li></ul><p><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">&#160;</strong><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Kurset </span><em style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">ONKOL10</em><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;"> er aktuelt for ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Lege onkologi og hematologi</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Forordner kjemoterapibehandling</span></li></ul><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><strong>Det er </strong><span style="text-decoration&#58;underline;"><strong>svært viktig</strong></span><strong> å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring.&#160;</strong><br></span></font></div>Helseplattformen10
Kurs for leger i veiledning og supervisjon med kommunikasjon som verktøy3333924.08.2021 11:37:558847https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxAnnettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKurs for leger i veiledning og supervisjon med kommunikasjon som verktøy2 påfølgende dager <p>Kurstilbud utviklet for å innfri krav om veiledningskompetanse i henhold til ny spesialistforskrift. Kurset gir formell veiledningskompetanse og er anbefalt læringsaktivitet i flere læringsmål innen felles kompetansemål for LIS2/3.<br></p><p><span style="font&#58;400 14px / 22.4px &quot;open sans&quot;, sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;transparent;">Kurset er ment å gi nyttig læring for alle som veileder og superviserer LIS i alle spesialiteter. </span>Formålet med kurset er å øke kvaliteten av veiledning og supervisjon. Du får gjennom teori og praktisk trening nyttige verktøy til bruk i<span style="font&#58;400 14px / 22.4px &quot;open sans&quot;, sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;transparent;"> en-til-en veiledningssamtaler, gruppeveiledning og supervisjon.</span>&#160;<br></p><p>Kurset arrangeres i alle helseforetak og holdes av lokale klinikere med instruktørkompetanse.</p><p>Velkommen til kurs i helseforetaket der du jobber! <br></p><p><strong>Kontaktpersoner i foretakene&#58;</strong><br>St Olavs hospital&#58; Vibeke Hagan<br>Helse Møre og Romsdal&#58; Ingeborg Henriksen<br>Helse Nord-Trøndelag&#58; Elisabeth Bratland Romuld</p><p>Kursbevis utstedes etter gjennomført kurs<br></p>7
Nattarbeid og helse - gruppeundervisning for ansatte3200719.05.2021 09:11:262442https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim;Østmarkatext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromNattarbeid og helse - gruppeundervisning for ansatte1, 5 time<p><span style="line-height&#58;115%;font-family&#58;calibri, sans-serif;font-size&#58;14pt;"><font color="#000000">Sykehus og samfunnet&#160;trenger ansatte til å jobbe døgnet rundt. Folk blir ikke bare syke mellom kl. 8 og 16, men får appendi<span style="line-height&#58;115%;font-family&#58;calibri, sans-serif;font-size&#58;14pt;"><font color="#000000">citt, benbrudd, psykoser og forgiftninger på ulike tidspunkter av døgnet og det skal være ambulansesjåfører,&#160; bioingeniører, leger, renholdere, sekretærer, sykepleiere, teknikere og vektere med flere for at et sykehus kan kjøre rundt 24/7. Men hvordan ta best vare på seg selv når man jobber skift? Det å arbeide skift påvirker de ansatte på ulike måter avhengig av hvilken type menneske man er, hvilken type arbeid man har, hvordan arbeidet tilrettelegges og hvilken livsfase man er i livet&#160; - med mer. Basert på den kunnskap og forskning som er gjort innen ulike yrkesgrupper som jobber skift, så gis her en rekke råd, som kanskje kan bidra til at den enkelte ansatte får en god rytme i skiftarbeidet. <img alt="Oversiktsbilde-natt-St-Olavs-hospital.jpg" src="/PublishingImages/Sider/Nattarbeid-og-helse---gruppeundervisning-for-ansatte/Oversiktsbilde-natt-St-Olavs-hospital.jpg" style="margin&#58;5px;" /></font></span></font></span></p><p><span style="line-height&#58;115%;font-family&#58;calibri, sans-serif;font-size&#58;14pt;"><font color="#000000"><span style="line-height&#58;115%;font-family&#58;calibri, sans-serif;font-size&#58;14pt;"><font color="#000000">Hvis du jobber hovedsakelig natt, da bør&#160;du få&#160;tilbud om gruppeundervisning og evt. individuell helseundersøkelse. Snakk evt. med din leder om dette jvf. EQS-prosedyre 34909 og 34215.</font></span></font></span></p>HMS3
SAP varelagertelling repetisjon3279828.11.2021 11:38:27345https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSAP varelagertelling repetisjon1,5 time<p>​SAP varelagertelling&#160;repetisjon</p><p>Passer for de som har utførte varelagertelling tidligere, og&#160;som ønsker en repetisjon. Det blir presentasjon&#160;av rutiner og transaksjoner som skal utføres i&#160;SAP.&#160;<br></p>IKT1
Helse Miljø Sikkerhet - for verneombud og ledere i Helse Møre og Romsdal3124430.11.2021 07:37:193532https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMolde;Ålesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHelse Miljø Sikkerhet - for verneombud og ledere i Helse Møre og Romsdal3 dager <h2>Målgruppe<br></h2><p>Ledere, verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget i Helse Møre og Romsdal HF.</p><h2>Mål<br></h2><p>Kurset gir grunnleggende opplæring i HMS (helse, miljø og sikkerhet) i Helse Møre og Romsdal. </p><p>Arbeidsmiljøloven § 3-5 pålegger arbeidsgiver å gjennomgå opplæring i HMS-arbeid. Samme lov&#160;krever at arbeidsgiver sørger for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) også gjennomgår HMS opplæring.&#160;Hensikten med en plikt til opplæring er at arbeidsgiver og verneombud skal ha kunnskap om grunnprinsippene i systematisk HMS-arbeid og om arbeidsmiljøloven.<br></p><p>Kurset gir en oversikt over innholdet i arbeidsmiljøloven og dens forskrifter. Kurset gir kunnskap om hvordan det skal arbeides systematisk med HMS i foretaket og hvordan medvirkning og partssamarbeid ivaretas. Det skal bidra til at deltagerne blir i stand til å se, tenke og handle på en slik måte at HMS blir ivaretatt, og til at man ser verdien av et velfungerende HMS-arbeid. Deltagerne vil få&#160;kunnskap om arbeidsmiljøfaktorer som kan ha innvirkning på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og eget arbeidsmiljø.<br></p><h2>Forkunnskaper<br></h2><p>Følgende e-læringskurs skal være gjennomført før du møter til dette kurset&#58;</p><p><a href="/Sider/HMS-i-praksis.aspx">HMS i praksis (ca </a>30 min)</p><p>HMS i praksis er&#160;<span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;transparent;">et kort og grunnleggende interaktivt kurs om HMS.&#160;<br></span><span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;transparent;">Kurset har&#160;lyd<span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;transparent;"> og du må ha hodetelefoner eller høyttaler når du gjennomfører det</span></span>.<br></p><h2>Innhold<br></h2><ul><li>Innføring i arbeidsmiljølovens innhold og struktur.</li><li>Orientering om arbeidsmiljølovens forskrifter.</li><li>Roller i HMS-arbeidet<br></li><li>HMS i sykehus<br></li><li>HMS-systemet i Helse Møre og Romsdal<br></li><li>Psykososialt arbeidsmiljø</li><li>Ergonomi<br></li><li>Fysisk arbeidsmiljø<br></li></ul><div></div><div>For å få godkjent kurs må man delta på alle dagene.<br></div><div></div><h2>Praktisk</h2><p>Ta med matpakke.<br></p>HMS;Ledelse2
HJEMM01 – Hjemmehjelpstjenesten 3119201.12.2021 07:31:2471https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimsportentext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHJEMM01 – Hjemmehjelpstjenesten4 timer (0,5 dag)<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære om Helseplattformens funksjonalitet knyttet til ditt arbeid i hjemmehjelpstjenesten. Du vil lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Bruk av mobil enhet – Rover</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Min arbeidsliste</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dokumentere i flytskjema</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dokumentere i et notat</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dokumentere i gjøremålsliste</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dokumentere når oppdrag ikke blir utført iht. vedtak</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Kommunikasjon i systemet</span></li></ul><p><strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;"><br></strong></p><p><strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Målgruppe&#58;</strong><br></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Renholdsoperatør/hjemmehjelp i hjemmehjelpstjenesten</span></li></ul>Helseplattformen6
MAP - Møte med aggresjonsproblematikk - Helse Møre og Romsdal3196726.11.2021 10:59:00502https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxBUP Ålesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromMAP - Møte med aggresjonsproblematikk - Helse Møre og Romsdal2 dager<p style="text-align&#58;center;">​<img alt="Logo 2.PNG" src="/PublishingImages/Sider/MAP---mestring-av-agresjonsproblematikk/Logo%202.PNG" style="margin&#58;5px;text-align&#58;center;" /><br></p><p style="text-align&#58;left;"><img alt="" style="margin&#58;5px;" /><strong>Målgruppa</strong> for dette kurset er ansatte ved Avdeling for psykisk helsevern barn og ungdom ved HMR,&#160;og obligatorisk for alle ansatte med pasientkontakt. Øvrige ansatte etter vurdering. Se forøvrig målgruppe.<br></p><p><strong>MAP (Møte med aggresjonsproblematikk)&#160;er et helhetlig opplæringsprogram for å forebygge og håndtere aggresjon og vold i helse- og sosialsektoren.</strong><br> Hensikten med opplæring i MAP er enkel; forhindre vold og sørge for at pasienter og personale opplever seg trygge. Manualens standpunkt er at dette oppnås mest effektivt ved å sørge for at mennesker blir møtt med forståelse og profesjonell omsorg. Forståelse ovenfor sterke følelsesuttrykk og atferd er sjelden noe som kommer av seg selv. Det krever en høy grad av profesjonalitet og kunnskap å kunne identifisere og anerkjenne de underliggende årsakene til disse uttrykkene. Denne forståelsen er essensiell da den gir forutsetning og grunnlag for å kunne jobbe målrettet og effektivt med god pasientbehandling. Profesjonell omsorg handler om å gi tilpasset og faglig begrunnet omsorg basert på den enkelte sitt behov.<br> MAP handler om mer enn å bare unngå et destruktivt samspill. Det handler om god behandling. Det handler om å legge til rette for et helsevesen som skal være trygt for begge parter – både pasienter og personale. </p><p>MAP-kurset består av 10 kapitler med gjennomgang over to dager. Man må delta begge dager for å bestå kurset.</p><p><strong>Dag 1</strong><br> 0800-0900&#58; Aggresjonsforståelse<br> 0900-1000&#58; Voldsrisikovurdering og håndtering<br> 1000-1100&#58; Fysiske teknikker<br> 1100-1200&#58; Fysisk trening<br> 1200-1230&#58; Lunsj<br> 1230-1330&#58; Fysisk trening<br> 1330-1430&#58; Voldsforebygging<br> 1430-1530&#58; Forebyggende kommunikasjon</p><p>&#160;<br></p><p><strong>Dag 2</strong><br> 0800-0900&#58; Deeskalering<br> 0900-1000&#58; Selvregulering<br> 1000-1100&#58; Samhandling<br> 1100-1200&#58; Fysisk trening<br> 1200-1230&#58; Lunsj<br> 1230-1330&#58; Fysisk trening<br> 1330-1430&#58; Håndteringsstrategier i kritiske situasjoner<br> 1430-1530&#58; Etterarbeid<br><br></p><p style="text-align&#58;left;"><strong>Kurset godkjennes</strong> som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper&#160;med&#160;<strong>14 timer.</strong></p><p style="text-align&#58;left;">Kurset er godkjent av&#160;<strong>psykologforeningen</strong>&#160;som 15 timers vedlikeholdsaktivitet.</p><p style="text-align&#58;left;"><strong>Norsk sykepleierforbund&#58;&#160;</strong>Kurset er meritterende for 15 timer i program for klinisk stige for sykepleiere/spesialsykepleiere.<br></p>Psykisk helsevern;Sjukepleie;Etikk;Brukermedverknad;Kvalitet og sikkerheit;Lovverk;Nyansatt;HMS;Ambulanse6
LMS-KURS - ADHD193739430.11.2021 07:07:2326https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromLMS-KURS - ADHD7 timer<div style="text-align&#58;center;"><br></div><p style="text-align&#58;center;"><span class="ms-rteFontSize-4 ms-rteForeColor-6"><strong>TESTSIDE</strong></span></p><p style="text-align&#58;center;"><span class="ms-rteFontSize-4 ms-rteForeColor-6"><strong>​Kurs for pårørende til barn som nylig har fått dianosen ADHD</strong></span><br></p><p style="text-align&#58;center;"><span class="ms-rteFontSize-4 ms-rteForeColor-6"><strong><br></strong></span></p><p style="text-align&#58;center;"><span class="ms-rteFontSize-4 ms-rteForeColor-6"><strong><br></strong></span></p>Pasienter og pårørende0
Koding av pakkeforløp193734326.11.2021 09:37:5026https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxAnnettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKoding av pakkeforløp2 timer<p>​Opplæring om koding av pakkeforløp. Målgruppa er nytilsette og andre som ønskjer oppfrisking&#160; i Avdeling for psykisk helsevern barn og unge. Føresetnad&#58; Ferdig med tildelte opplæringsplanar i kompetanseportalen om pakkeforløp og <span style="color&#58;#4d5156;font-family&#58;arial, sans-serif;background-color&#58;#ffffff;">​Elektronisk standardisert pasientforløp (</span><span style="color&#58;#5f6368;font-family&#58;arial, sans-serif;background-color&#58;#ffffff;">eSP</span><span style="color&#58;#4d5156;font-family&#58;arial, sans-serif;background-color&#58;#ffffff;">)</span>,&#160;e-læring pakkeforløp. Kurset blir halde på Teams og&#160;varer i&#160;to timar - med gjennomføring&#160;fire gongar pr år. <br>Husk påmelding på aktuelt&#160;tidspunkt!</p>Psykisk helsevern4
Palliasjonskurs del II3294125.11.2021 09:29:161078https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPalliasjonskurs del II2 dager<p>​​Kurset er for helsepersonell som arbeider med palliative pasienter uansett diagnose. Obligatorisk deltakelse for godkjent kursbevis. Vi anbefaler spesielt&#160;&#160;de som er med i ressursnettverk innen kreft og palliasjon til å delta.&#160;&#160;<br></p><p>&#160;<br></p><p><br></p><p><br></p>Sjukepleie;Medisin1
Palliasjonkurs del I3170025.11.2021 09:17:471197https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPalliasjonkurs del I2 dager<p>​</p><p>&#160;Palliasjonskurs del I er for helsepersonell som arbeider innen palliasjon&#160;uansett diagnose. Kurset har obligatorisk oppmøte begge dager for godkjent kursbevis. Tema er blant annet&#58; kreftbehandling, virkninger g bivirkninger, symptomkartlegging, og organisering av palliasjon, Akuttonkologi, Barnepalliasjon, Symptomlindring med mer, Program vil bli lagt ut her når den er ferdigstilt.&#160; Ved spørsmål, ta kontakt med laila.skjelvan@stolav.no&#160; &#160; Sted&#58; Laboratoriesenteret seminarrom LS42<br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p>&#160;</p><p><br></p>Sykepleie;Nyansatt1
Elements - opplæring193489224.11.2021 12:42:5345https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxOrkdal;Digitalt/webinartext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromElements - opplæring2 timer<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><span class="ms-rteFontSize-3">​Kurset&#160;i sak- og dokumentasjonssystemet&#160;Elements vil ta for seg følgende temaer&#58;</span><br></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><strong>Personalmapper i Elements</strong></span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Opprette sak og journalpost</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Arkivering dokumenter</span></li></ul><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><br></span></font></div><div><font face="Calibri" class="ms-rteFontSize-3"><strong>Dashboard</strong></font></div><div><ul><li><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;">Oversikt over dine oppgaver</span></font></li><li><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;">Ubesvart post</span></font></li><li><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;">Dokumenter til godkjenning</span></font></li><li><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;">Dokumenter under arbeid</span></font></li><li><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;">Til orientering</span></font></li></ul><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><br></span></font></div><div><font face="Calibri" class="ms-rteFontSize-3"><strong>Arkivering e-post</strong></font></div></div><p><br></p><p><br></p><p><br></p>IKT;Lovverk;Administrativt arbeid1
PSYK LE NA Koding av behandlerlapp/MyWayToPAS3260021.04.2021 11:54:291524https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevanger;Namsos;Annettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK LE NA Koding av behandlerlapp/MyWayToPASVarierer, se arrangement<p>Årlig krav om oppdatering og repetisjon av &quot;Koding av behandlerlapp/MyWayToPAS&quot;​, for PAB/KIP og sekretærer.</p><p>Kurset arrangeres minimum to ganger i året.</p><p>Meld deg på et av arrangementene.<br></p><p>Temaet <span class="ms-rteBackColor-4">streames </span>til klinikkens enheter.&#160;Se informasjon om oppkobling under &quot;Mer info&quot;.<br></p>Psykiatri1
PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ – hva og hvordan3265502.12.2021 09:38:11637https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ – hva og hvordan1 time alle tre dager<p>​</p><p>Hva kan dere gjør på din avdeling for å styrke det psykososiale arbeidsmiljøet? Dette vil være hovedfokuset i en kursrekke fra NAV Arbeidslivssenter, hvor målet er å styrke både kunnskap og ferdigheter i det psykososiale arbeidsmiljøarbeidet<span class="ms-rteFontFace-5">.&#160;</span><span class="ms-rteFontFace-5" style="font-size&#58;11pt;"><em><strong>Kurset er rettet mot ledere. Hvis mulig er det fint om&#160;leder deltar&#160;sammen med lokalt verneombud og/eller&#160;tillitsvalgt. </strong></em>Det er også fint om&#160;personalrådgivere kan delta sammen med en eller flere ledere i&#160;klinikken.&#160; &#160;</span><br></p><p>Kurset består av tre samlinger. Første samling gir en innføring i de ulike psykososiale arbeidsmiljøfaktorene, og hvordan de påvirker den enkeltes helse og driften av avdelingen. De to siste samlingene har fokus konkrete arbeidsmåter og verktøy for å jobbe med det psykososiale arbeidsmiljøet. ForBedring, og oppfølging av resultatene herfra, vil være et gjennomgående tema i kurset.<br></p><p>Psykososialt arbeidsmiljø handler om menneskelige relasjoner, og vi tar for oss de ulike arbeidsmiljøfaktorene som omhandler dette – alt fra vold og trusler til emosjonelle belastninger i møte med pasienter og pårørende. Vi legger vekt på å vise hvordan dere kan jobbe med dette i praksis, innenfor rammene av systematisk HMS-arbeid og partssamarbeid. <br></p><p>Det må påregnes noe arbeid mellom samlingene, som vil være relatert til arbeidsmiljøarbeidet på egen avdeling. Det gis tilbud om veiledning fra NAV Arbeidslivssenter mellom samlingene.<br></p><p><em><strong>Ved å melde deg på første kursdag&#160;er du automatisk påmeldt de to andre kursdagene</strong></em>. Det er en forutsetning at man har anledning til å delta alle tre kursdager.&#160; Ved å trykke på pilen til høyre for denne teksten - ser du dato og&#160;klokkeslett for alle tre dager. Alle kursdager blir holdt i KS11 i&#160;Kunnskapssenteret.&#160;&#160;<br></p><p><span style="font-weight&#58;bold;background-color&#58;#e6e6e6;">Dag 1&#160;</span><span style="background-color&#58;#e6e6e6;">17.01.2022 13&#58;00 -&#160;</span><span style="background-color&#58;#e6e6e6;">14&#58;30 (NB. utvidet med 30 min)</span></p><p><span style="background-color&#58;#e6e6e6;"></span><span style="font-weight&#58;bold;background-color&#58;#e6e6e6;">Dag 2&#160;</span><span style="background-color&#58;#e6e6e6;">31.01.2022 13&#58;00 -&#160;</span><span style="background-color&#58;#e6e6e6;">14&#58;30 (NB. utvidet med 30 min.)</span></p><p><span style="background-color&#58;#e6e6e6;"></span><span style="font-weight&#58;bold;background-color&#58;#e6e6e6;">Dag 3&#160;</span><span style="background-color&#58;#e6e6e6;">14.02.2022 13&#58;00 -&#160;</span><span style="background-color&#58;#e6e6e6;">14&#58;30 (NB. utvidet med 30 min.)</span></p><p><br></p><p><br></p>Ledelse1
Brannvernundervisning type A3047717.08.2021 11:41:5414814https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMedisinsk klinikk, leger;Østmarka ;Østmarka;Medisinsk klinikk, Dialysen;Trondheim;Kreftklinikken ;Kreftklinikken personell;Medisinsk klinikk, AVdeling for infeksjonssykdommer;Medisinsk klinikk, Avdeling for infeksjonssykdommer;Medisisnsk klinikk, Avdeling for infeksjonssykdommer;Avdeling for ervervet hjerneskade;Nevro øst 4 etg;Nevro øst 4.etg;Nevro øst 4. etg;Medisinsk klinikk - teori og praksis ute;Medisinsk klinikk - teori og prasksi ute;Medisinsk klinikk - teori og praskis ute;Medisisk klinikk - teori og praksis ute.;Medisinsk klinikk - teori og praksis ;Medisinsk klinikk - teori og praksis ute;Medisinsk klinikk, Avdeling for blodsykdommer;LS21;Oppmøtested: Nord for Nevrosenteret, mot byen (sokkel/varemottak);Utendørs;Avdeling for infeksjonssykdommer;Avdeling for infekjsonssykdommer;Medisinsk klinikk - postverter og stab;Medisinsk klinikk - teori og praksis ute.;Medisinsk klinikk, Avdeling for infekjsonssykdommer;Medisinsk klinikk, Avdeling for geriatri;Medisinsk klinikk, Avdeling for Dialyse;Avdeling for geriatritext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBrannvernundervisning type A1,5 timer<p>​<strong>Hovedmomentet i denne øvelsen er praktisk bruk av tilgjengelig slokkeutstyr.</strong></p><p><strong>Tema&#58;</strong></p><p>-Kort gjennomgang av prosedyre og rutine ved enheten.</p><p>-Det gis en gjennomgang av fysiske og kjemiske egenskaper til&#160; fenomenet brann.</p><p>-Gjennomgang av de ulike slokkemidlene som Universitetssykehuset besitter, samt fordeler og ulemper med de.</p><p>&#160;</p><p>Gjennomføres normalt på egnet sted utendørs.</p><p>Se for øvrig <a href="http&#58;//eqsstolav/cgi-bin/document.pl?pid=stolav&amp;DocumentID=18355&amp;UnitID=1197"><span style="text-decoration&#58;underline;">Prosedyre 18355 Brannvernundervisning</span></a> </p><p>&#160;Det anbefales 18 plasser per kurs.</p><p>&#160;</p>Brannvern10
FSE-kurs (Forskrift for Sikkerhet for Elektriske anlegg)3095703.12.2021 12:30:451989https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxAnnettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromFSE-kurs (Forskrift for Sikkerhet for Elektriske anlegg)3<p>​</p><div>Kurset har som mål å øke sikkerheten for instruert personell som betjener vern i elektriske anlegg, slik at du og dine kollegaer får en trygg arbeidsplass uten personskader. Kurset dekker den teoretiske delen. Det må i tillegg gis instruksjon og øvelse i de anleggene og det elektriske utstyret vedkommende vil få adgang til.</div><div><br></div><div>Kurset inneholder disse emnene&#58;</div><div><br></div><div>●&#160; &#160;Elsikkerhet, eiers ansvar</div><div>&#160;●&#160; &#160;Ulykker og skader på grunn av elektrisitet i industrien</div><div>&#160;●&#160; &#160;Elektroforskrifter som berører instruert personell</div><div>&#160;●&#160; &#160;Strømforsyninger i industribedrifter</div><div>&#160;●&#160; &#160;Sikringer, motorvern og brytere, krav til merking</div><div>&#160;●&#160; &#160;Strømgjennomgang, kortslutning, personlig beskyttelse</div><div>&#160;●&#160; &#160;Bruk av verneutstyr</div><div>&#160;●&#160; &#160;Instruks for instruert personell</div><div><br></div><div>&#160;Kurset tilfredsstiller myndighetenes krav til teoretisk opplæring for den som skal delta i betjening av elektriske anlegg og elektrisk utstyr. jf. Elsikkerhet nr. 73/84 og FSE, med unntak av førstehjelp. Det skal ikke være mer enn 12 måneder mellom hver opplæring jf. veiledning til §7 i FSE.</div><div><br><br></div><p><br></p>Tekniske fag (medisinsk-tekniske fag)10
HPSEK02 – Sekretærfunksjoner ved ekspedisjon/poliklinikk3131704.10.2021 06:13:541605https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHPSEK02 – Sekretærfunksjoner ved ekspedisjon/poliklinikk16 timer (2 dager)<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Oversikt over dagens pasienter</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Opprette pasientjournal</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Registrering (oppdatere personalia)</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Sjekk inn (ankomstregistrering) og sjekk ut (besøksregistrering) </span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Opprette enkle og omfattende timeavtaler – som ø. hjelp og fra henvisning (forordning)</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Tolkeoppdrag</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Oversikt og vedlikehold av klinikerplaner (timebøker)</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Melde inn til innleggelse (øyeblikkelig hjelp)</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">InBasket (Postkasser) og Sikker chat </span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Bruk av ulike arbeidsrapporter og arbeidslister (kube)</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Henvisninger</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Administrere henvisningsforløp og forløpsperioder </span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Skanning</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Forordninger</span><br></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.<br></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Personell som jobber med oppgaver som beskrevet i kursbeskrivelse.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Primært for ansatte som jobber med sekretæroppgaver i skranke.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><span style="text-decoration&#58;underline;"><em>Merk</em></span><em>&#58; </em><em>Slik Helseplattformen har planlagt kursene, er det ingen hensikt at en sekretær som rullerer, skal gå på to kurs à 2 dager. Det kan begrunnes med at deler av opplæringen er sammenfallende, bare med litt ulikt fokus på hva som er mengden av arbeidet i løpet av en dag.</em></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><em><strong style="font-size&#58;14.6667px;font-family&#58;calibri;"><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det er&#160;<span style="text-decoration-line&#58;underline;">svært viktig</span>&#160;å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring.</strong></strong><br></em></span></p>Helseplattformen30
PSYKH01 – Lege i psykisk helsevern3252004.10.2021 06:17:34493https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim Spektrumtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYKH01 – Lege i psykisk helsevern8 timer (1 dag)<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære om følgende arbeidsprosesser&#58; </span></p><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Postkassefunksjonalitet</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Finne pasienter</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Poliklinisk konsultasjon&#58; finne informasjon, e-resept og andre forordninger, diagnoser, koding, oppfølging</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Innlagt pasient&#58; forordninger, notater, sjekklister, overflytting/utskriving</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Mottak av ny pasient&#58; innleggelse, medikamentsamstemming</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Spesialitetsspesifikke oppgaver</span><br></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58; </span></p><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Psykiater for voksne og barn<br></span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Rus- og avhengighetsmedisiner</span><br></li></ul><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><strong>Det er </strong><span style="text-decoration&#58;underline;"><strong>svært viktig</strong></span><strong> å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring.&#160;</strong><br></span></font></div>Helseplattformen20
HELSE11 – Psykisk helsevern – behandler poliklinikk3108103.12.2021 07:22:041529https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxRingve skoletext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHELSE11 – Psykisk helsevern – behandler poliklinikk8 timer (1 dag)<p>​<span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du bl.a. lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58; </span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Poliklinisk konsultasjon (finne pasienter og informasjon, dokumentasjon i Plan og spesialitet, notater, forordninger)</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Besøkssammendrag</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Tilsyn og tvang</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">InBaske</span>t<br></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong><br></strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58;<br></span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Psykologer (som kun jobber på poliklinikk)</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Psykologspesialister (som kun jobber på poliklinikk)</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Psykiatrisk sykepleier</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Sykepleier</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Vernepleier</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Assistenter</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Andre med behandleransvar</span><br></li></ul><p><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det er </strong><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2" style="text-decoration&#58;underline;"><strong>svært viktig</strong></span><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"> å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring.&#160;</strong><br></p>Helseplattformen42
Førstehjelpskurs for ansatte ved Allmenn teknikk og Medisinsk teknisk avdeling3094715.11.2021 06:46:222994https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim;Orkdaltext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromFørstehjelpskurs for ansatte ved Allmenn teknikk og Medisinsk teknisk avdeling3 timer<p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span style="font-family&#58;&quot;open sans&quot;;">Det er viktig å kunne bidra med umiddelbar hjelp når noen blir akutt syke eller rammet av en ulykke på arbeidsplassen. Profesjonell akuttmedisinsk hjelp vil ikke alltid nå frem tidsnok, derfor er det livsviktig at kolleger kan sette i gang med for eksempel hjerte- og lungeredning. En slik innsats kan mer enn doble sjansen for å overleve hjertestans.</span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span style="font-family&#58;&quot;open sans&quot;;"></span><a href="https&#58;//www.arbeidstilsynet.no/tema/personlig-verneutstyr/forstehjelpsutstyr/"><span style="font-family&#58;&quot;open sans&quot;;">Arbeidstilsynet</span></a><span style="font-family&#58;&quot;open sans&quot;;"> krever at alle arbeidsplasser har nødvendig førstehjelpsutstyr og gir opplæring i bruk av dette. </span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span style="font-family&#58;&quot;open sans&quot;;">Kurset tilfredsstiller myndighetenes krav til førstehjelpsopplæring for den som skal delta i betjening av elektriske anlegg og elektrisk utstyr. jf. Elsikkerhet nr. 73/84 og FSE.&#160;<br>Det skal ikke være mer enn 12 måneder mellom hver opplæring jf. veiledning til §7 i FSE.<br></span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span style="font-family&#58;&quot;open sans&quot;;"><strong>Kursleverandør&#58;</strong><br>Vi har inngått avtale med Røde Kors om opplæring i førstehjelp. </span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span style="font-family&#58;&quot;open sans&quot;;">Opplæringen vil foregå i både Allmenn teknikk- og Medisinsk teknisk avdeling sine lokaler i Forsyningssenteret og Parkbygget, kurssted er oppgitt i arrangementene.<br></span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong style="font-family&#58;&quot;open sans&quot;;">Læringsmål&#58;</strong></p><ul><li><div style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><font face="Thread-00003a88-Id-000000b9"><span style="font-family&#58;&quot;open sans&quot;;">Hva er livreddende førstehjelp?</span></font></div></li><li><div style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><font face="Thread-00003a88-Id-000000b9"><span style="font-family&#58;&quot;open sans&quot;;"></span><span style="font-family&#58;&quot;open sans&quot;;">Varsling</span></font></div></li><li><div style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><font face="Thread-00003a88-Id-000000b9"><span style="font-family&#58;&quot;open sans&quot;;"></span><span style="font-family&#58;&quot;open sans&quot;;">Pasientundersøkelse</span></font></div></li><li><div style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><font face="Thread-00003a88-Id-000000b9"><span style="font-family&#58;&quot;open sans&quot;;"></span><span style="font-family&#58;&quot;open sans&quot;;">Bevisstløshet</span></font></div></li><li><div style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><font face="Thread-00003a88-Id-000000b9"><span style="font-family&#58;&quot;open sans&quot;;"></span><span style="font-family&#58;&quot;open sans&quot;;">Frie luftveier</span></font></div></li><li><div style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><font face="Thread-00003a88-Id-000000b9"><span style="font-family&#58;&quot;open sans&quot;;"></span><span style="font-family&#58;&quot;open sans&quot;;">Hjerte- lungeredning (inkl. hjertestarter)</span></font></div></li><li><div style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><font face="Thread-00003a88-Id-000000b9"><span style="font-family&#58;&quot;open sans&quot;;"></span><span style="font-family&#58;&quot;open sans&quot;;">Elektriske skader</span></font></div></li></ul>Tekniske fag (medisinsk-tekniske fag)2
HPSEK03 - Sekretærfunksjoner ved inntak3131803.12.2021 14:20:09992https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHPSEK03 - Sekretærfunksjoner ved inntak16 timer (2 dager)<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>​I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58;</strong><br></span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Oversikt&#160;over dagens pasienter</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Opprette pasientjournal</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Registrering (oppdatere personalia)</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Henvisningsflyt</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Opprette enkle og omfattende&#160; timeavtaler - som ø. hjelp og fra henvisning (forordning)</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Tolkeoppdrag</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Oversikt og vedlikehold av klinikerplaner (timebøker)</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">InBasket (Postkasser) og&#160;Sikker chat</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Bruk av ulike arbeidsrapporter og arbeidslister (kube)</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Skanning<br></span></li></ul><p><span class="ms-rteFontSize-2"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></span></p><p><span class="ms-rteFontSize-2"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong><br></span></span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">A</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">nsatte som jobber som&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Personell som jobber med oppgaver som beskrevet i kursbeskrivelse.</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Primært for ansatte som jobber med sekretæroppgaver på inntak.</span></li></ul><p><em class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Merk&#58; Slik Helseplattformen har planlagt kursene, er det ingen hensikt at en sekretær som rullerer, skal gå på to kurs à 2 dager. Det kan begrunnes med at deler av opplæringen er sammenfallende, bare med litt ulikt fokus på hva som er mengden av arbeidet i løpet av en dag.</em><br></p><p><em class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong style="font-size&#58;14.6667px;font-family&#58;calibri;"><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det er&#160;<span style="text-decoration-line&#58;underline;">svært viktig</span>&#160;å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring.</strong></strong><br></em></p>Helseplattformen24
SAP varelagertelling3279930.10.2020 12:12:46301https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSAP varelagertelling4 timer<p>​Hvordan gjennomføre en varelagertelling i SAP. Gjennomgang av rutiner og praktiske øvingsoppgaver på PC</p>IKT2
HELSE10 – Sykepleier poliklinikk3108004.10.2021 06:01:552075https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxRoars kurslokaletext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHELSE10 – Sykepleier poliklinikk8 timer (1 dag)<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære å dokumentere arbeidsprosesser i grunnleggende klinisk sykepleie og administrative oppgaver for poliklinikk&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Logge inn i systemet, finne pasienter og starte besøk</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Mottak av pasient</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Gjennomgang av journal</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dokumentere vurderinger</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Forordne</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Innhente lab-prøver og sjekke lab-resultater</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Administrere legemidler</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Administrere KDT (kateter, dren, tuber og sår)</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Administrere InBasket (pasienthenvendelser, resultatmeldinger, spørreskjema, internhenvisninger og tilsyn, etc.)</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Telefonkontakt</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Pasientplan og pasientopplæring</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Notat</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Forordne timeforespørsel og planlegge time</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Besøkssammendrag</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Bestille transport, etc.</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Avslutte besøk</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Sykepleier ved poliklinikk</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Helsefagarbeider ved poliklinikk</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Stråleterapeut</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Med. fysiker </span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Forsker</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Tannpleier</span></li></ul><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><strong>Det er </strong><span style="text-decoration&#58;underline;"><strong>svært viktig</strong></span><strong> å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring.&#160;</strong><br></span></font></div>Helseplattformen68
St. Olav - Talegjenkjenning i DocuLive, grunnkurs3304917.11.2021 12:35:582923https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxOrkdal;Bare for testtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSt. Olav - Talegjenkjenning i DocuLive, grunnkurs4 timer<p>Innføring i talegjenkjenning i DocuLive.&#160; &#160;&#160;</p><p>Oppgradering til ny talegjenkjenningsmotor&#160;&quot;Dragon&quot; er foreløpig utsatt til februar.&#160; Vi setter derfor opp et par ekstra kurs i talegjenkjenning for dere som ønsker å benytte talegjenkjenning på dagens versjon frem til vi får Dragon i DocuLive.<br></p>Klinisk IKT1
AKUTT03 – Sykepleier og helsefagarbeider akuttmottak3024404.10.2021 05:22:50449https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxRingve skoletext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromAKUTT03 – Sykepleier og helsefagarbeider akuttmottak8 timer (1 dag)<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære å dokumentere generelle arbeidsprosesser for sykepleiere og helsefagarbeidere i akuttmottak, samt spesielle arbeidsprosesser for sykepleiere i akuttmottak&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Mottak og triagering av pasienter i akuttmottak</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Innskriving, utskriving og overføring av pasienter</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Medikamenter i akuttmottaket</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Sykepleiedokumentasjon i akuttmottaket</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Mottak av pasienter med team</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det vil avholdes en ferdighetstest på slutten av kurset.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;&#160;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong></strong></span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">A</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">nsatte som</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;"> jobber som&#58;</span></p><ul style="list-style-type&#58;disc;"><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Sykepleier i akuttmottak</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Helsefagarbeider i akuttmottak</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Helsefagarbeidere skal nødvendigvis ikke dokumentere blant annet triage eller medikament, men kan overvære dette i tilfelle de skal dokumentere på vegne av sykepleier i noen situasjoner.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Det er </strong><span style="text-decoration&#58;underline;"><strong>svært viktig</strong></span><strong> å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring.&#160;</strong><br></span></p>Helseplattformen16
OPERA04 – Sykepleier pre-operativ poliklinikk3211011.11.2021 14:14:44516https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxRingve skoletext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromOPERA04 – Sykepleier pre-operativ poliklinikk4 timer (0,5 dag)<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Timeplanoversikt</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Sjekk inn pasient </span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Journaloversikt Pre-operative navigatorer</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Sjekklister</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Klargjøring av pre-operativ dokumentasjon</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Lab-resultater og prøvebestillinger</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dokumentasjon av prosedyrer</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Pre-operativ telefonscreening</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Sjekk ut pasient</span></li></ul><div><span class="ms-rteForeColor-2 ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2" style="">Før kursdeltakelse&#160;så er det en forutsetning at du på forhånd&#160;har gjennomført kurset&#160;<a href="/Sider/HPSYK01-–-Sykepleier-og-helsefagarbeider-på-sengepost.aspx">HPSYK01</a> eller <a href="/Sider/HELSE10-–-Sykepleier-poliklinikk.aspx">HELSE10</a></span><br></div><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong><br></strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Sykepleier pre-operativ poliklinikk (prepol)</span></li></ul><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><br></span></font></div><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"></span><em style="font-size&#58;14.6667px;font-family&#58;calibri;"><strong><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det er&#160;<span style="text-decoration-line&#58;underline;">svært viktig</span>&#160;å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring.</strong></strong></em></p>Helseplattformen16
OPERA03 – Sykepleier dagkirurgi 3210904.10.2021 06:21:37282https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromOPERA03 – Sykepleier dagkirurgi8 timer (1 dag)<p><strong>​</strong><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Journalgjennomgang</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Generell journaldokumentasjon som forordninger, legemiddelhåndtering, utstyr, notater, sjekklister og prøvebestilling</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Navigatorer og flytskjemaer</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Inn- og utskriving av pasient</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Pre prosedyre telefonscreening</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Pre operativ dokumentasjon og sjekklister</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Post operativ overvåking og dokumentasjon</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Administrering av blodprodukter</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Post prosedyre telefonscreening</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.<br></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Sykepleier/spesialsykepleier i dagkirurgiske enheter</span></li></ul><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><strong>Det er </strong><span style="text-decoration&#58;underline;"><strong>svært viktig</strong></span><strong> å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring.&#160;</strong><br></span></font></div>Helseplattformen26
HPSYK01 - Sykepleier og helsefagarbeider på sengepost3132207.10.2021 08:33:046434https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxRingve;Hemit Abels hustext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHPSYK01 - Sykepleier og helsefagarbeider på sengepost1,5 dag<div><div><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong><br></div><div><br></div><div>Målet for kurset er å gi opplæring i de mest essensielle arbeidsflytene for deres rolle(r).</div><div><br></div><div><ul><li>Innlogging og signer inn</li><li>Brain og Pasientlister</li><li>Oppgaveliste</li><li>Sammendrag</li><li>Flytskjemadokumentasjon</li><li>Innleggelse, overflytting og utskriving av pasienter</li><li>Håndtere forordninger og prøvetaking</li><li>Administrasjon av legemidler<br></li><li>Pasientplan</li><li>Blodtransfusjon</li><li>Håndholdt utstyr (Rover og skanner)?<br></li></ul></div><div>Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen</div><div><br></div><div><strong>Målgruppe&#58;</strong><br></div><div><br></div><div>Ansatte som jobber som (både kirurgisk og medisinsk)&#58;</div><div><br></div><div><ul><li>Sykepleier som arbeider med voksne på sengeposter</li><li>Helsefagarbeider som arbeider med voksne på sengeposter</li><li>Hjelpepleier som arbeider med voksne på sengeposter</li></ul></div><div><strong>Kurset går over to dager. Ved påmelding til dag 1 er du påmeldt hele kurset.</strong><br></div><div><strong><br></strong></div><strong>Det er </strong><span style="text-decoration&#58;underline;"><strong>svært viktig</strong></span><strong> å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring.&#160;</strong><br></div>Helseplattformen167
ORTOP02 – Ortopedisk sykepleier og -tekniker3216126.10.2021 08:38:31154https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxRingve skoletext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromORTOP02 – Ortopedisk sykepleier og -tekniker10 timer (1 dag)<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">​</span><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Kursbeskrivelse&#58;</strong><br></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære å dokumentere arbeidsprosesser i grunnleggende klinisk sykepleie og administrative oppgaver for poliklinikk&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Logge inn i systemet, finne pasienter og starte besøk</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Mottak av pasient</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Gjennomgang av journal</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dokumentere vurderinger</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Forordne</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Innhente lab-prøver og sjekke lab-resultater</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Administrere legemidler</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Administrere KDT (kateter, dren, tuber og sår)</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Administrere InBasket (pasienthenvendelser, resultatmeldinger, spørreskjema, internhenvisninger og tilsyn, etc.)</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Telefonkontakt</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Pasientplan og pasientopplæring</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Notat</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Forordne timeforespørsel og planlegge time</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Besøkssammendrag</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Bestille transport, etc.</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ortopediske undersøkelser og prosedyrer (inkl. sår og gips)</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Avslutte besøk</span></li></ul><p><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">&#160;</strong></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></p><p><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Målgruppe&#58;</strong> </p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ortopedisk sykepleier</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ortopeditekniker</span><br></li></ul><div><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><span style="line-height&#58;115%;">Det er <span style="text-decoration&#58;underline;">svært viktig</span> å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring</span></strong><br></div>Helseplattformen8
ONKOL02 – Sykepleier sengepost onkologi og hematologi3210604.10.2021 06:27:06608https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim Spektrumtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromONKOL02 – Sykepleier sengepost onkologi og hematologi8 timer (1 dag)<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære å dokumentere generelle arbeidsprosesser for sengepost sykepleier, samt spesielle arbeidsprosesser for onkologi og hematologi&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Onkologivurderinger</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Nødvendige forundersøkelser</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Lab.prøver</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Flytskjemaer</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Administrere et kjemoterapiregime fra en behandlingsplan</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Signere/frigi-funksjonen i behandlingsplan</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Administrere behandlingsplaner for systemisk kreftbehandling, støttebehandling og&#160;terapiplaner</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det vil avholdes en ferdighetstest på slutten av kursdagen.&#160;</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Sykepleier sengepost som administrerer Systematisk kreftbehandling</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><em>Kurset forutsetter at du har deltatt på ditt primære kurs (</em></span><a href="/Sider/ONKOL02-–-Sykepleier-sengepost-onkologi-og-hematologi.aspx"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><em>HPSYK01 – Sykepleier og helsefagarbeider på sengepost</em></span></a><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><em> eller </em></span><a href="file&#58;///I&#58;/STOLAV%20-%20Sentral%20stab/Enhet%20for%20personal%20og%20organisasjon/Enhet%20for%20personal%20og%20organisasjon/HR-seksjonsm%C3%B8ter/L%C3%A6ringsportalen%20-%20Kompetanseportalen/Helseplattformen/Kurskatalog/Kurskatalog%20(utsendt%20per%2006.07.21)%20Gjeldende%20arbeidsdokument.docx#_HPSYK03"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><em>HPSYK03 – </em><em>&#160;</em><em>Sykepleier og helsefagarbeider på barneavdeling</em></span></a><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><em>) </em></span><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><em>i forkant.</em></span><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><em> </em></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><em>Dersom du i tillegg jobber ved poliklinikk eller infusjonsavdeling, må en også ta kurset </em></span><a href="file&#58;///I&#58;/STOLAV%20-%20Sentral%20stab/Enhet%20for%20personal%20og%20organisasjon/Enhet%20for%20personal%20og%20organisasjon/HR-seksjonsm%C3%B8ter/L%C3%A6ringsportalen%20-%20Kompetanseportalen/Helseplattformen/Kurskatalog/Kurskatalog%20(utsendt%20per%2006.07.21)%20Gjeldende%20arbeidsdokument.docx#_HELSE10_%E2%80%93_Sykepleier"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><em>HELSE10 – Sykepleier poliklinikk</em></span></a><strong><em> </em></strong></p><p><strong style="font-size&#58;14.6667px;font-family&#58;calibri;"><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det er&#160;<span style="text-decoration-line&#58;underline;">svært viktig</span>&#160;å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring.</strong></strong><br></p>Helseplattformen31
"Flyktninger og traumer"192540517.11.2021 08:23:3115https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNamsostext/html; charset=utf-8 Kurs-Klasserom"Flyktninger og traumer"1 time<p>​Kompetanseheving for behandlere i allmennpsykiatri, om temaet &quot;Flyktninger og traumer&quot;<br></p>Psykiatri0
HMR: Ledersamling 3124210.06.2021 07:45:331002https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxUnion hotell, Geirangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHMR: Ledersamling1 - 2 dager<p>​Ledersamling for foretaksledelsen, avdelingssjefer og seksjonsledere, samt foretakstillitsvalgte.<br></p>Ledelse1
KIRGA01 - Gastrokirurg (voksen) og barnekirurg3155604.10.2021 06:33:34232https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim Spektrumtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKIRGA01 - Gastrokirurg (voksen) og barnekirurg8 timer (1 dag)<p>​<strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Kursbeskrivelse&#58;</strong></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære om følgende arbeidsprosesser&#58; </span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Postkassefunksjonalitet</span></li></ul><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Finne pasienter</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Poliklinisk konsultasjon&#58; finne informasjon,&#160;e-resept og andre forordninger, diagnoser, koding, oppfølging</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Innlagt pasient&#58; forordninger, notater, sjekklister, overflytting/utskriving </span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Mottak av ny pasient&#58; innleggelse, medikamentsamstemming</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Kirurgspesifikke oppgaver&#58; planlegge kirurgi, pre- og postoperativ dokumentasjon.</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Spesialitetsspesifikke oppgaver</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">&#160;Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Gastrokirurg</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Barnekirurg</span></li></ul><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><strong>Det er </strong><span style="text-decoration&#58;underline;"><strong>svært viktig</strong></span><strong> å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring.&#160;</strong><br></span></font></div>Helseplattformen10
Felles fagdager seksjon allmenn poliklinikk KPHVR192336416.11.2021 09:52:4816https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxScandic Stiklestad hotelltext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromFelles fagdager seksjon allmenn poliklinikk KPHVRSe arrangement<p><span class="ms-rteThemeFontFace-1">Fagdagene er for ansatte i poliklinikker i Klinikk for psykisk helsevern og rus HNT HF.</span></p><p><span class="ms-rteThemeFontFace-1">​</span><span class="ms-rteThemeFontFace-1">Formålet er at alle som deltar skal kunne benytte kortidsfokuserte behandlingsmanualer som er kunnskapsbaserte til pasienter med depresjon, generalisert angstlidelse og panikklidelse.&#160;</span><br></p>Psykiatri0