Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Kurskatalogen

  • Tittel Kurskatalogen

 

 

HELSE11 – Psykisk helsevern – behandler poliklinikk3831420.09.2022 11:06:5612081https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxIKT-brakka St.Olavtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHELSE11 – Psykisk helsevern – behandler poliklinikk8 timer (1 dag)<p>​<span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du bl.a. lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58; </span></p><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Poliklinisk konsultasjon </span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Journalgjennomgang</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Dokumentere vurderinger</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">InBasket (Finne usignerte kontakter,</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">pasienthenvendelser, personalmelding)</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Telefonkontakt</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Notat</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Kriseplan, mestringsplan og vedtak</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Opprette pakkeforløp</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Besøkssammendrag</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Avslutte besøk</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong><br></strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58;<br></span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Psykologer (som kun jobber på poliklinikk)</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Psykologspesialister (som kun jobber på poliklinikk)</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Psykiatrisk sykepleier</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Sykepleier</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Vernepleier</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Andre med behandleransvar</span><br></li></ul><p><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det er </strong><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2" style="text-decoration&#58;underline;"><strong>svært viktig</strong></span><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"> å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring.&#160;</strong><br></p>Helseplattformen52
HPSYK20 - Intensiv og overvåkningssykepleier235108321.09.2022 10:28:42403https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNamsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHPSYK20 - Intensiv og overvåkningssykepleier2 dager<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>​Kursbeskrivelse&#58;</strong><br></span></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Målet for kurset er at e skal få opplæring i de mest essensielle arbeidsflytene for deres rolle(r)<br></span></p><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Innlogging og signer inn</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Brain og pasientlister</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Oppgaveliste</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Sammendrag</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Tidslinje</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Flytskjemadokumentasjon</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Innleggelse og overflytting</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Håndtere forordninger og prøvetaking</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Administrasjon av legemidler</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Validering og verifisering av data fra utstyr</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Infusjonspumper</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Bruk av håndholdt enhet (Rover)</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Utskriving av pasient</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Pasientplan</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Blodtransfusjon</span></li></ul><p><br class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong></span><br class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"></p><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Kurs for sykepleier/spesialsykepleier som jobber med voksne pasienter på overvåkingsenhet.</span></li></ul><p></p>Intensiv1
HPSYK02 – Intensiv- og recoverysykepleier3860321.09.2022 10:41:088291https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxRingve skole;Namsos;Trondheim;Levanger;Molde;Ålesund;Volda;Kristiansundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHPSYK02 – Intensiv- og recoverysykepleier2 dager<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Målet for kurset er at de skal få opplæring i de mest essensielle arbeidsflytene for deres rolle(r).</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Innlogging og signer inn</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Brain og Pasientlister</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Oppgaveliste</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Sammendrag</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Tidslinje </span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Flytskjemadokumentasjon</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Innleggelse, overflytting</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Håndtere forordninger og prøvetaking</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Administrasjon av legemidler</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Validering av data fra utstyr</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Infusjonspumper</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Mottak av pasienter til recovery, observasjoner og avslutte opphold på recovery (statustavle)</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Overflytting og utskriving av pasienter</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Mottak og klargjøring dagkirurgisk pasient</span><br></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Blodtransfusjon</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Sykepleier/spesialsykepleier som jobber med voksne intensiv- og recoverypasienter</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Sykepleier/spesialsykepleier som jobber med voksne pasienter på kirurgisk eller medisinsk overvåkning</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><br></span></p><p><span class="ms-rteFontSize-2"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"></span><strong style="font-family&#58;calibri;">Kurset går over to dager. Ved påmelding til dag 1 er du påmeldt hele kurset.</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontSize-2"><strong style="font-family&#58;calibri;"></strong><strong style="font-family&#58;calibri;"><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det er&#160;<span style="text-decoration-line&#58;underline;">svært viktig</span>&#160;å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring.</strong></strong></span></p><p><span class="enableCourseField col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 obligatorisk" style="padding-top&#58;0px;padding-right&#58;15px;padding-bottom&#58;0px;width&#58;690.767px;"></span></p><p></p>Helseplattformen37
MEDLG01 - Medisin generelt legekurs3931230.06.2022 10:22:043409https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNamsos;Levanger;Trondheim;Kristiansund;Ringve skole;Ålesund;Volda;Moldetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromMEDLG01 - Medisin generelt legekurs8 timer (1 dag)<p><strong>​</strong><span style="color&#58;#000000;font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;"><strong>Kursbeskrivelse&#58;&#160;</strong></span></p><p><span style="color&#58;#000000;font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">I dette kurset vil du lære om følgende arbeidsprosesser&#58;&#160;</span></p><ul><li><span style="color&#58;#000000;font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Poliklinisk konsultasjon</span></li><li><span style="color&#58;#000000;font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Visitt og utskrivelse på inneliggende pasient&#160;</span></li><li><span style="color&#58;#000000;font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Mottak av ny pasient&#160;</span></li><li><span style="color&#58;#000000;font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Legemiddelsamstemming&#160;</span></li><li><span style="color&#58;#000000;font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Tilsyn av Pasient&#160;</span></li></ul><p><span style="color&#58;#000000;font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;"><br></span></p><p><span style="color&#58;#000000;font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></p><p style="color&#58;#000000;"><br class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"></p><p style="color&#58;#000000;"><strong class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Målgruppe&#58;</strong></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><p style="color&#58;#000000;"></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Lege innen medisin</span></li></ul><p style="color&#58;#000000;"><br class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"></p><p style="color&#58;#000000;"><br class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"></p><p><br class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"></p>Medisin57
HPSYK01 - Sykepleier og helsefagarbeider på sengepost3860231.05.2022 07:32:3938499https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxHemit Abels hus;Ringve skoletext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHPSYK01 - Sykepleier og helsefagarbeider på sengepost1,5 dag<div><div><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong><br></div><div><br></div><div>Målet for kurset er å gi opplæring i de mest essensielle arbeidsflytene for deres rolle(r).</div><div><br></div><div><ul><li>Innlogging og signer inn</li><li>Brain og Pasientlister</li><li>Oppgaveliste</li><li>Sammendrag</li><li>Flytskjemadokumentasjon</li><li>Innleggelse, overflytting og utskriving av pasienter</li><li>Håndtere forordninger og prøvetaking</li><li>Administrasjon av legemidler<br></li><li>Pasientplan</li><li>Blodtransfusjon</li><li>Håndholdt utstyr (Rover og skanner)<br></li></ul></div><div>Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen</div><div><br></div><div><strong>Målgruppe&#58;</strong><br></div><div><br></div><div>Ansatte som jobber som (både kirurgisk og medisinsk)&#58;</div><div><br></div><div><ul><li>Sykepleier som arbeider med voksne på sengeposter</li><li>Helsefagarbeider som arbeider med voksne på sengeposter</li><li>Hjelpepleier som arbeider med voksne på sengeposter</li></ul></div><div><strong>Kurset går over to dager. Ved påmelding til dag 1 er du påmeldt hele kurset.</strong><br></div><div><strong><br></strong></div><strong>Det er </strong><span style="text-decoration&#58;underline;"><strong>svært viktig</strong></span><strong> å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring.&#160;</strong><br></div>Helseplattformen117
HNT - Brukerinnstillinger227109002.12.2022 06:34:4835https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevanger;Namsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHNT - Brukerinnstillinger2 timer<p>​</p><p><strong>Brukerinnstillinger for leger i spesialisthelsetjenesten</strong></p><p><br></p><p><strong></strong>Brukerinnstillinger er en obligatorisk aktivitet for leger (med unntak av bildediagnostikk)&#160;i spesialisthelsetjenesten, og skal gjennomføres før Helseplattformen tas i bruk. I denne aktiviteten skal legene oppdatere og persontilpasse sine innstillinger i systemet. Ved å gjøre dette er målet at en&#160;vil benytte færre klikk og bli bedre kjent med systemet før det tas i bruk.<br></p><p>Denne gjennomgangen er for instruktører og enkelte superbrukere (som er valg ut av sin leder), evt fageksperter.<br></p><p>I etterkant av denne gjennomgangen, skal deltakerne hjelpe sine kollegaer til å få gjennomført brukerinnstillinger.<br></p><p><br></p>Helseplattformen4
HNT - Manuell konvertering av terapiplaner272767501.12.2022 16:41:5824https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNamsos;Levangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHNT - Manuell konvertering av terapiplaner1 dag<p>​</p><p>Terapiplaner er i&#160;Helseplattformen&#160;periodiske/gjentakende behandlinger.<br></p><p>Konvertering av terapiplaner&#160;er aktiviteten der man «flytter» eller&#160;setter&#160;opp&#160;periodiske/gjentakende behandlinger i&#160;Epic, slik at man kan ivareta&#160;gjenværende&#160;behandlingsforløp som er laget i tidligere systemer.&#160;Omfanget av&#160;konvertering vil være&#160;pasienter med fremtidig terapi i tiden fra go-live&#160;11. februar (PD3) til og&#160;med 6. mars 2023. </p><p>Denne konverteringen&#160;gjør det mulig for leger og sykepleiere å jobbe fra ett&#160;system&#160;fra go-live. </p><p>(Terapiplaner inkluderer ikke onkologisk behandling. Disse&#160;håndteres i en annen&#160;applikasjon&#160;(Beacon), og blir behandlet i en annen aktivitet. )</p><p>&#160;</p><p>Aktuelle fagområder som vil bli berørt av aktiviteten er&#58; </p><ul><li>Dialyse/Nefro</li><li>Revma</li><li>Nevro</li><li>Gastro</li><li>Barn</li><li>Hud</li><li>Hematologi<br></li></ul><p><br></p>Helseplattformen2
HJEMM22 - Helsepersonell i botiltak psykisk helse og rus239866124.05.2022 11:08:11193https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevanger;Ålesund kommunetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHJEMM22 - Helsepersonell i botiltak psykisk helse og rus8 timer (1 dag)<p>​</p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">I dette kurset vil følgende arbeidsflyter gjennomgås&#58;</span></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Bruk av mobil enhet Rover</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Finne besøk på arbeidslister</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Dokumentere hjemmebesøk/avtaler</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Opprette og administrere pasientplan</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Opprette og administrere tidsplan</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Legemiddelhåndtering</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Kommunikasjon i systemet, inkl. e-meldinger</span></li></ul><p style="color&#58;#000000;"><br class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Målgruppe&#58;</strong></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Vernepleier</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Miljøterapeut<strong></strong></span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Sosionom</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Sykepleier</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Helsefagarbeider</span></li></ul><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Assistent&#160;i botiltak psykisk helse og rus. Dette kurset gjelder for ansatte i bolig hvor det brukes arbeidslister for planlegging av besøk / avtaler.</span><br></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><br></p><p><br></p>Helseplattformen10
HJEMM03 – Koordinering av tjenester i hjemmet3846228.10.2022 06:46:393614https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimsporten;Ringve skole;Brekstad;Bjugn;Rissa;Åfjord;Leksvik;Røros;Os i Østerdalen;Levanger;Ålesund kommunetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHJEMM03 – Koordinering av tjenester i hjemmet4 timer (0,5 dag)<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære om Helseplattformenes funksjonalitet knyttet til koordinering av tjenester i hjemmet. Du vil lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Administrere henvendelser fra koordinerende enhet </span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Igangsette og administrere tjenester basert på vedtak</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Administrere og oppdatere pasientinformasjon, tjenester, oppgaver og behandlingsteam</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Opprette og administrere tidsplan og pasientplan</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Pause og avslutte tjenesteforløp</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Opprette og fordele arbeidslister</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dashbord og rapporter</span></li></ul><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><br></span></font></div><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><span style="text-decoration&#58;underline;">Merk&#58;</span> For kurset HJEMM03 anbefales deltakelse på et grunnleggende klinisk kurs i <span style="text-decoration&#58;underline;">forkant</span>. Kurset gjennomgår «enkel saksbehandling» ved mottak av ny pasient og oppstart av tjeneste, samt planlegging av drift ved bruk av arbeidslister.<br></span></font></div><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><strong><br></strong></span></font></div><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber med koordinering av tjenester i hjemmet&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Avdelingsleder</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Listekoordinator</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Samhandlingskoordinator</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Arbeidslistekoordinator </span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Driftskoordinator</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Arbeidslistekoordinator nattpatrulje (TP)</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Teknisk koordinator (TP)</span></li></ul>Helseplattformen7
HJEMM21 - Helsefagarbeider, miljøterapeut, assistent i hjemmebaserte tjenester239864930.08.2022 08:28:5918569https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxRissa;Roan;Åfjord;Leksvik;Brekstad;Røros;Ålen;Bjugn;Os i Østerdalen;Levanger;Trondheim;Ålesund kommunetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHJEMM21 - Helsefagarbeider, miljøterapeut, assistent i hjemmebaserte tjenester8 timer (1 dag)<p>​</p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">I dette kurset vil følgende arbeidsflyter gjennomgås&#58;</span></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Bruk av mobil enhet Rover</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Finne besøk på arbeidslister</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Dokumentere hjemmebesøk/avtaler</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Opprette og administrere pasientplan</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Enkel legemiddelhåndtering</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Dokumentasjon av bruk av tvang</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Kommunikasjon i systemet</span></li></ul><p style="color&#58;#000000;"><br class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Målgruppe&#58;</strong></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Miljøterapeut</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Helsefagarbeider</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Assistent</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Annen utdanning&#160;i&#160;hjemmetjenesten omsorgsbolig</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Hjemmebasert omsorg</span></li></ul><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><br></p><p><br></p>Helseplattformen110
HJEMM11 - Roterende helsepersonell inneliggende og hjemmeboende3846930.08.2022 11:57:092035https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxScandic Lerkendaltext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHJEMM11 - Roterende helsepersonell inneliggende og hjemmeboende4 timer (0,5 dag)<p>​<strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Kursbeskrivelse&#58;</strong></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære om Helseplattformens funksjonalitet knyttet til ditt arbeid i hjemmebaserte tjenester&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Bruk av mobil enhet Rover</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Overblikk i Hyperspace</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Arbeidslister</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Administrere pasientplan for hjemmebaserte tjenester</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Legemiddelhåndtering</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Prøvetaking</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58; </strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som rullerer mellom sykehjem og omsorgsbolig.&#160;</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><br></span></p><p><em class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Merk&#58;</strong><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"> Det forutsettes at en har deltatt på relevant klinisk kurs (<a href="/Sider/HELSE01---Helsefagarbeider,-assistent-og-aktivitør-primærhelsetjeneste.aspx"><strong>HELSE01</strong></a> eller <a href="/Sider/HELSE06---Sykepleier-og-vernepleier-Helsehus,-Helse--og-velferdssenter,-Rehab-og-ØHD.aspx"><strong>HELSE06</strong></a>) </span></em><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2" style="text-decoration&#58;underline;"><em>før</em></span><em class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"> deltakelse på HJEMM11.</em><br></p>Helseplattformen8
HJEMM20 - Sykepleier og vernepleier i hjemmebaserte tjenester239863828.10.2022 06:51:357338https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxRissa;Roan;Åfjord;Leksvik;Brekstad;Røros;Ålen;Bjugn;Levanger;Os i Østerdalen;Ålesund kommunetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHJEMM20 - Sykepleier og vernepleier i hjemmebaserte tjenester8 timer (1 dag)<p><strong>​</strong><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;color&#58;#000000;"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">I dette kurset vil følgende arbeidsflyter gjennomgås&#58;</span></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Bruk av mobil enhet Rover</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Finne besøk på arbeidslister</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Dokumentere hjemmebesøk/avtaler</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Opprette og administrere pasientplan</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Opprette og administrere tidsplan</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Legemiddelhåndtering</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Dokumentasjon av bruk av tvang</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Kommunikasjon i systemet, inkl. e-meldinger</span></li></ul><div><font color="#000000" face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><br></span></font></div><div><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Målgruppe&#58;</strong></span></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Ansatte som jobber som&#58;</span><br></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Sykepleier/vernepleier i hjemmetjenesten</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Sykepleier/vernepleier i omsorgsbolig</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Sykepleier/vernepleier i bolig</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Sykepleier/vernepleier i hjemmebasert omsorg</span></li></ul><font color="#000000" face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><br></span></font></div><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><br></span></p><p><br></p>Helseplattformen21
LEDER01 – Leder innen spesialisthelsetjenesten3913018.10.2022 21:40:296311https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim Spektrum;Namsos;Levanger;Trondheim;Kristiansund;Ålesund;Volda;Moldetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromLEDER01 – Leder innen spesialisthelsetjenesten4 timer (0,5 dag)<p><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">​Kursbeskrivelse&#58;</strong></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dette kurset vil omhandle temaene&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Enhetsoversikt og pasienttildeling</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Håndtere avviste muntlige forordninger</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Overvåk pasientsikkerhet ved hjelp av Workflow Safety Metrics</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Overvåk kliniske metrics via Pasientlister og Dashbord</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Hvordan kjøre rapporter</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Hvordan lage rapporter</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">SlicerDicer<br></span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58; </span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Leder i spesialisthelsetjenesten</span><br></li></ul><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><strong>Det er </strong><span style="text-decoration&#58;underline;"><strong>svært viktig</strong></span><strong> å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring.&#160;</strong><br></span></font></div>Helseplattformen26
Kreftklinikken. Fagdag i turnus sykepleietjenesten3896902.11.2022 09:00:232573https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim;Digitalt/webinartext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKreftklinikken. Fagdag i turnus sykepleietjenesten4 dager<p>​Sykepleiere ved Kreftklinikken har 2 fagdager innlagt i turnus per år. Det arrangeres 2 x 4 fagdager med samme faglige innhold per år. Avdeling forskning og undervisning er ansvarlig for program og organisering i nært samarbeid med Avdeling Sykepleie.&#160;</p><p><span class="ms-rteBackColor-4">NB&#58;</span><br></p><p><span class="ms-rteBackColor-4">Fagdagene er obligatoriske. Ha alltid med ID-kortet ditt slik at du kan gjøre e-læring.&#160;</span></p><p><span class="ms-rteBackColor-4"><br></span></p><p><span class="ms-rteBackColor-4"><br></span></p><p><br></p>Sykepleie4
HELSE18 - Grunnleggende dokumentasjon primærhelsetjenesten3832128.10.2022 06:44:493533https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimsporten;Ringve skole;Bjugn;Levanger;Ålesund kommunetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHELSE18 - Grunnleggende dokumentasjon primærhelsetjenesten3.5 timer<p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Finn pasienten og starte konsultasjon</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Navigere i journal </span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Dokumentere i journalnotat</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Opprette smarttekst fra notattekst for hurtigredigering</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Enkle InBasket-funksjoner</span></li></ul><p><br></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som utfører grunnleggende dokumentasjon ifm.</span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">arbeid i aktivitets- og lavterskeltilbud, som&#58;</span></p><p><ul><li>Aktivitør tilsatt i Helse- og velferdstjenesten</li><li>Aktivitør tilsatt i Helsehus</li><li>Aktivitør i omsorgssenter</li><li>Fagarbeider/assistent/hjelpepleier&#160;i aktivitetstilbud (BOA) og dagsenter/dagtilbud&#160;</li></ul></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong><br></strong></span></p><br>5
VEDTAKSANSVAR KURS272268029.11.2022 14:01:0791https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxKBS11text/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromVEDTAKSANSVAR KURS4 timer<p>Kurset er for spesialister som følger pas i dag på TUD, eller spesialister som skal ha TUD pasienter i nærmeste framtid. LIS og psykologer som har mindre enn to år igjen til ferdig spesialist og som er i eller har gjennomført hhv rehabiliteringstjeneste (LIS) eller døgntjeneste (psykologer).&#160;&#160;<br></p>Psykisk helsevern1
HELSE20 - Helsesykepleier og sykepleier kommunale tjenester239858222.09.2022 11:28:381637https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxRissa;Åfjord;Brekstad;Røros;Levanger;Ålesund kommunetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHELSE20 - Helsesykepleier og sykepleier kommunale tjenester16 timer (2 dager)<p>​<strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;color&#58;#000000;">Kursbeskrivelse&#58;</strong></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende&#160;</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">arbeidsprosesser&#58;</span></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Timebooking og -planlegging</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Konsultasjoner, dokumentasjon i journal</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Telefonkonsultasjon</span></li><li><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Helsefaglig team</span><br></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Forordninger&#160;</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Vaksinasjon, smittescreening og smittesporing</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">InBasket og e-meldinger</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Gruppedokumentasjon og -planlegging</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Opprette ny journal uten personnummer</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Tolk</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Oversikt over dagens pasienter</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Sjekk inn (ankomstregistrering) og sjekk ut&#160;</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">(besøksregistrering)</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Oversikt og vedlikehold av klinikerplaner&#160;</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">(</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">t</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">i</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">mebøker)</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Dashbord og rapporter</span></li></ul><div><font color="#000000" class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong></strong><br></font></div><div><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Målgruppe&#58;</strong></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Helsesykepleier og sykepleier ved helsestasjon,&#160;skolehelsetjeneste, helsetjeneste for ungdom,&#160;flyktninghelsetjenesten og&#160;vaksinasjonskontor</span></li></ul><div><font color="#000000" face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><br></span></font></div><div><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Mesteparten av kurset er felles for alle, mens deltakerne på&#160;slutten velger egentrening med instruktørstøtte ut fra&#160;behov/arbeidssted.</span></p><font color="#000000" face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><br></span></font></div><font color="#000000" face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><br></span></font></div><p><br></p>8
HELSE15 - Psykolog i primærhelsetjenesten3831823.08.2022 09:51:54510https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimsporten;Levanger;Ålesund kommunetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHELSE15 - Psykolog i primærhelsetjenesten8 timer (1 dag)<p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>&#160;Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Finn pasient (avtalt og dropin)</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Opprette program og forløp, se vedtak</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Problemliste, saksteam/helsefaglig team</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Pasientmål</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Dokumentere i flytskjema og notat</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Planer, Samhandlingsplan, Krise/Mestringsplan, IP</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Forordninger, henvisning og epikrise</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Pasientinstruksjoner og -sammendrag</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Telefon/videokonsultasjon</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">InBasket og e-meldinger</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></p><p><br></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Ansatte som jobber som&#58;<br></span></p><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Psykologspesialist i primærhelsetjenesten</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Psykolog i primærhelsetjenesten<br></span></li></ul><br>1
HELSE14 - Helsepersonell psykisk helse og rus ikke-inneliggende3831706.09.2022 10:06:363728https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimsporten;Bjugn;Brekstad;Røros;Rissa;Ålen;Os i Østerdalen;Levanger;Ålesund kommunetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHELSE14 - Helsepersonell psykisk helse og rus ikke-inneliggende8 timer (1 dag)<p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Finn pasient </span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Opprette program, forløp, se vedtak</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Problemliste, saksteam/helsefaglig team</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Dokumentere i flytskjema og notat</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Planer, Samhandlingsplan, Krise/Mestringsplan, IP</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Forordninger, henvisning og epikrise</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Pasientinstruksjoner og -sammendrag</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Telefon/videokonsultasjon</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">InBasket og e-meldinger</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Gruppedokumentasjon</span><br></li></ul><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></p><p><br></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Ansatte som jobber som behandlere innen psykisk helse og&#160;</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">a</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">vhengighet i kommune&#58;</span></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Psykiatrisk sykepleier</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Sykepleier</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Miljøterapeut</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Ambulant, Mestringsteam</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong><br></strong></span></p>8
HELSE09 - Terapeut i primærhelsetjenesten3831230.08.2022 11:51:023988https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxKolstad skole;Trondheimsporten;Ringve skole;Bjugn;Ålen;Brekstad;Os i Østerdalen;Levanger;Ålesund kommunetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHELSE09 - Terapeut i primærhelsetjenesten8 timer (1 dag)<p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Finn pasient (avtalt og drop-in)</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Vedtak, tildele pasient </span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Journaloverblikk og -navigering</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Dokumentere konsultasjon i flytskjema og notat</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Forordninger</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Pasientinstruksjoner og -sammendrag</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Telefon/videokonsultasjon</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Gruppedokumentasjon</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Opprette og dokumentere plan</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">InBasket og e-meldinger</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Ny time og oppfølgingsbesøk</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></p><p><br></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte i primærhelsetjenesten som jobber som&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ergoterapeut, logoped, fysioterapeut eller ernæringsfysiolog i kommune, både inneliggende og ikke-inneliggende&#160;</span></li></ul>Helseplattformen4
HELSE08 - Krisesenteret3831107.09.2022 11:21:42477https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimsporten;Kolstad skole;Ålesund kommunetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHELSE08 - Krisesenteret8 timer (1 dag)<p><strong>​</strong><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Logge inn i systemet og starte vakta</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Finne pasienter </span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Gjennomgå journal</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dokumentere vurderinger</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Mottak av pasienter</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Pasientplan </span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Utskriving av pasient</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Avslutte vakta</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Håndholdte enheter (lite)</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Gruppedokumentasjon</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">ØHD</span></li></ul><p>&#160;<span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber ved Krisesenteret.&#160;</span></p>Helseplattformen2
HELSE06 - Sykepleier og vernepleier i institusjon3830928.10.2022 06:35:2210765https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimsporten;Ringve skole;Rissa;Bjugn;Leksvik;Åfjord;Roan;Røros;Ålen;Brekstad;Os i Østerdalen;Levanger;Ålesund kommunetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHELSE06 - Sykepleier og vernepleier i institusjon8 timer (1 dag)<p><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">​Kursbeskrivelse&#58;</strong></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Logge inn i systemet og starte vakta</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Finne pasienter og bekrefte forordninger</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Gjennomgang av journal</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dokumentere vurderinger</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Administrere legemidler</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Prøvetaking og blodadministrasjon</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Mottak av pasienter</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Pasientplan </span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Utskriving av pasient</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Overflytting av pasient</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Avslutte vakta</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Innleggelse ØHD</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Reminders</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Legevisitt</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Håndholdte enheter</span></li></ul><p>&#160;<span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></p><p><strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Målgruppe&#58;</strong><br></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Ansatte som</strong><strong> jobber som&#58;</strong></span></p><ul><li>Sykepleier i Helse- og velferdssenter, Helsehus, Rehabilitering, omsorgssenter, sykehjem eller Øyeblikkelig hjelp døgnopphold</li><li>Vernepleier i Helse- og velferdssenter, Helsehus, Rehabilitering, omsorgssenter, sykehjem eller Øyeblikkelig hjelp døgnopphold</li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong><br></strong></span></p>Helseplattformen26
HELSE01 - Helsefagarbeider, assistent og aktivitør i institusjon3830428.10.2022 06:32:4223739https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxKolstad skole;Trondheimsporten;Rissa;Bjugn;Leksvik;Roan;Åfjord;Røros;Ålen;Brekstad;Os i Østerdalen;Levanger;Ålesund kommunetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHELSE01 - Helsefagarbeider, assistent og aktivitør i institusjon8 timer (1 dag)<p>​<strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Kursbeskrivelse&#58;</strong></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58; </span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Starte vakta og finne pasienter</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Pasientlister</span><br></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Gjennomgang av journal</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Tildele seg til behandlingsteam</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dokumentere vurderinger</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Oppgavelister</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Pasientplan </span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Legemiddelhåndtering</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Forordninger og prøvetaking</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Avslutte vakta</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Håndholdte enheter</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">&#160;</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"></span></p><ul><li>Helsefagarbeider i Helse- og velferdssenter, Helsehus, Rehabilitering, omsorgssenter, sykehjem eller Øyeblikkelig hjelp døgnopphold</li><li>Assistent i Helse- og velferdssenter, Helsehus, Rehabilitering, omsorgssenter, sykehjem eller Øyeblikkelig hjelp døgnopphold</li><li>Aktivitør som utfører samme oppgaver som helsefagarbeidere i Helse- og velferdssenter, Helsehus, Rehabilitering, omsorgssenter<strong>, </strong>sykehjem eller Øyeblikkelig hjelp døgnopphold<br></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><br></span></p>Helseplattformen51
AHLR instruktørkurs3741802.09.2021 13:10:37944https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxSt Olavs Hospital;St.Olavs hospital AHL -1;Hemittext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromAHLR instruktørkurs8 timer<p>Instruktørkurs i Avansert Hjerte- og Lungeredning, AHLR</p>Sykepleie;Medisin;Kvalitet og sikkerheit1
Avansert hjerte- og lungeredning (AHLR). Grunnkurs3750010.06.2021 09:29:312471https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxVolda;Kristiansund;Ålesund;Moldetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromAvansert hjerte- og lungeredning (AHLR). Grunnkurs3,5 timar<strong style="text-decoration&#58;underline;">Målgruppe&#58; </strong><p>Faste medlemmar i stansteam. Turnuslegar, anestesilegar, medisinske legar, anestesisjukepleiarar, intensivsjukepleiarar og&#160;evt sjukepleiarar i mottak.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Mål med opplæringa&#58;</strong></p><p>Etter endt kurs skal deltakarane kunne&#58;</p><ul><li>konstatere hjertestans, varsle og starte HLR</li><li>utføre basal HLR med einreddar- og toreddar-teknikk</li><li>bruke hjertestartaren og ivareta tryggleiken til alle involverte</li><li>utøve AHLR etter gjeldande retningslinjer</li><li>utøve og forstå at det er avgjerande med tydeleg leiarskap og rollefordeling i teamet</li><li>utøve og forstå at det er avgjerande med samarbeid og god kommunikasjon</li><li>kjenne si eiga rolle i teamet</li><li>kjenne til lokal organisering og tilpasning</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Forkunnskap&#58;</strong></p><p>Gjennomfør&#160;e-læringa til NRR, med tilgang via&#160;Læringsportalen&#58; <a href="/Sider/ahlr.aspx"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">https&#58;//kurs.helse-midt.no/Sider/ahlr.aspx</font></span></a></p><p>Trykk &quot;Start kurs&quot; til høgre i bilete, e-læringa kan mellomlagrast og gjennopptakast.&#160;Når kurset er gjennomført, så vert kurset lagt til i CV i Kompetanseportalen.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Innhold&#58;</strong></p><p>Det praktiske kurset består av&#58;</p><ul><li>gjennomgang av lokale varslingsrutiner og stansteam</li><li>basisferdigheiter med trening på grunnleggande einreddar- og toreddarteknikk</li><li>gjennomgang av AHLR-plakaten, medikament og utstyr</li><li>scenariotrening med debriefing</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Rammefaktorar&#58;</strong></p><strong>Nærmaste leiar er ansvarlig for å melde på deltakarane på kurset i samarbeid med HLR-instruktør.</strong>Beredskap1
dagpost/operasjon/ventelister272078629.11.2022 08:32:55130https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-Klasseromdagpost/operasjon/ventelister1,5 timer<p>Dette er ikke undervisning, men en workshop. Det er forventet at deltakere logger seg inn i Helseplattformen og fortsetter arbeidet.&#160;&#160;</p><p>Tilstedeværende support som kan svare ut spørsmål som dukker opp underveis i arbeidet.</p><p>Det er begrenset med plasser, anbefaler at deltakelsen fordeles i hver klinikk.</p><p>Meld gjerne på 1 eller 2 fra hvert område som kan ta med seg tips/svar tilbake til eget arbeidssted.&#160;<br></p><p>Husk PULS-kortet<br></p><p><br></p>Administrativt arbeid0
Henvisninger/timebestilling/ventelister272078729.11.2022 08:33:04260https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHenvisninger/timebestilling/ventelister1,5 timer<p>​</p><p>Dette er ikke undervisning, men en workshop. Det er forventet at deltakere logger seg inn i Helseplattformen og fortsetter arbeidet.&#160;&#160;</p><p>Tilstedeværende support som kan svare ut spørsmål som dukker opp underveis i arbeidet.</p><p>Det er begrenset med plasser, anbefaler at deltakelsen fordeles i hver klinikk.</p><p>Meld gjerne på 1 eller 2 fra hvert område som kan ta med seg tips/svar tilbake til eget arbeidssted.&#160;<br></p><p>Husk PULS-kortet<br></p><p><br></p>Administrativt arbeid0
RADIO05 - Sekretær innen radiologi/bildediagnostikk3981231.05.2022 08:09:051358https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim Spektrum;Namsos;Levanger;Trondheim;Kristiansund;Ålesund;Volda;Moldetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromRADIO05 - Sekretær innen radiologi/bildediagnostikk8 timer (1 dag)<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">​</span><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Kursbeskrivelse&#58;</strong><br></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Opprette timeavtaler og drop-in timer</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ombestille og avbestille timer</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Legge forordninger til prioritering</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Registrere og skanne papirhenvisninger</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Import av eksterne bilder</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ankomstregistrering</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Tolkeoppdrag</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Portørbestilling<br></span><br></li></ul><p><strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Målgruppe&#58;</strong><br></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som </span><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">jobber som&#58;</span><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"> </span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Sekretær ved Klinikk for bildediagnostikk<br><br></span></li></ul><p><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Det vil bli avholdt en ferdighetstest ved slutten av kursdagen</span><br></p><p><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;"><strong>Det er </strong><span style="text-decoration&#58;underline;"><strong>svært viktig</strong></span><strong> å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring.&#160;</strong><br></span></p>Helseplattformen9
Epikrise/inbasket272003929.11.2022 07:22:23376https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromEpikrise/inbasket1,5 timer<p>​</p><p>Dette er ikke undervisning, men en workshop. Det er forventet at deltakere logger seg inn i Helseplattformen og fortsetter arbeidet.&#160;&#160;</p><p>Tilstedeværende support som kan svare ut spørsmål som dukker opp underveis i arbeidet.</p><p>Det er begrenset med plasser, anbefaler at deltakelsen fordeles i hver klinikk.</p><p>Meld gjerne på 1 eller 2 fra hvert område som kan ta med seg tips/svar tilbake til eget arbeidssted.&#160;<br></p><p>Husk PULS-kortet<br></p><p><br></p>Administrativt arbeid0
KFORV03 - Saksbehandler ved koordinerende enhet (ekskl. tvungen helsehjelp, tildeling og egenbetaling)3889330.08.2022 13:23:471184https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxKolstad skole;Trondheimsporten;Åfjord;Ålesund kommunetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKFORV03 - Saksbehandler ved koordinerende enhet (ekskl. tvungen helsehjelp, tildeling og egenbetaling)12 timer (1,5 dag)<p>​<strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Kursbeskrivelse&#58;</strong></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil det gis en introduksjon til Helseplattformen, og du vil lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Vurdering av søknader/henvendelser</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Kartlegging og vedtak, samt klage på vedtak </span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Opprettelse av individuell plan </span></li></ul><p>&#160;<span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.&#160;</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58; </strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Saksbehandler ansatt i koordinerende enhet (både for voksne og barn), som ikke dokumenterer tvungen helsehjelp og tildeling.</span></li></ul><div><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Kurset vil være aktuelt spesielt for saksbehandlere innen BFT som ikke dokumenterer tvungen helsehjelp.</span></p></div>Helseplattformen3
ØKREG02 - Økonomi primærhelsetjenesten3947324.11.2022 09:00:40941https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxDigitalttext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromØKREG02 - Økonomi primærhelsetjenesten4 timer (0,5 dag)<p>​<strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Kursbeskrivelse&#58;</strong></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Overblikk i Hyperspace</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dashbord</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Refusjon til pasient</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Faktura med feil</span></li></ul><p>&#160;<span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Økonomirådgiver</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Controller </span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Regnskapskonsulent</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Fysioterapeut</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Jordmor</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber med pasientbetaling&#160;ved helsestasjon/vaksinasjon</span></li></ul>Helseplattformen2
ØKREG03 - Økonomi kommune - Sosiale tjenester237167530.08.2022 12:57:08604https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxBrekstad;Åfjord;Os i Østerdalen;Bjugn;Røros;Levanger;Ålesund kommunetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromØKREG03 - Økonomi kommune - Sosiale tjenester8 timer (1 dag)<p><strong class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Kursbeskrivelse&#58;</strong></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58;</span></p><ul><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Overblikk i Hyperspace</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Oppgjørskonto</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Refusjon til pasient</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Korrigering av fakturagrunnlag</span><br class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">&#160;</span><br class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.<br><br><br></span></li></ul></ul><div><p><strong class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Målgruppe&#58; </strong></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Økonomirådgiver som arbeider med egenbetaling for sosiale tjenester</span></li><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Langtidsopphold</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Korttidsopphold</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Praktisk bistand</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Aktivitetssenter senior</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Etc.</span><br></li></ul></ul></ul><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><br></span></font></div><p><br></p>Økonomi2
HELSE24 Tiltakspersoner i primærhelsetjenesten3832631.05.2022 07:20:451019https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimsporten;Ålesund kommunetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHELSE24 Tiltakspersoner i primærhelsetjenesten8 timer (1 dag)<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>​Kursbeskrivelse</strong></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende&#160;</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">a</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">rbeidsprosesser&#58;</span></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Finn pasient</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Vedtak, tildele pasient, forløp</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Journaloverblikk, se medisiner og diagnoser</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Dokumentere konsultasjon i notat</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Forordninger</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Planverktøy</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Gruppedokumentasjon</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">InBasket og e-meldinger</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Ny time og oppfølging</span></li></ul><p style="color&#58;#000000;"></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span><br></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong><br></strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe</strong>&#58;</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Tiltakspersoner i Barne- og familietjenesten&#160;</span></span></li></ul>4
HPSEK04 - Sekretær-/koordinatorfunksjoner i kommune3859931.05.2022 07:31:35746https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimsporten;Ålesund kommunetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHPSEK04 - Sekretær-/koordinatorfunksjoner i kommune(2 dager)<p><strong>​</strong><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Oversikt over dagens pasienter</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Opprette pasientjournal</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Registrering (oppdatere personalia)</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Sjekk inn (ankomstregistrering) og sjekk ut (besøksregistrering) </span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Opprette enkle og omfattende timeavtaler</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Administrere, utføre og dokumentere prøvetaking</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Opprette notat, dokumentere telefonkonsultasjon og i en terapiplan</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dokumentere vaksinasjon og infusjon</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Tolkeoppdrag</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Oversikt og vedlikehold av klinikerplaner (timebøker)</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">InBasket (Postkasser) og Sikker chat</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Bruk av ulike arbeidsrapporter og arbeidslister</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Kredittarbeidsliste, økonomirapporter, koding og taksting</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Henvendelsesflyt</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Skanning</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">&#160;</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong><br></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Personell som jobber med oppgaver som beskrevet i kursbeskrivelse.</span></p><p><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Primært for ansatte som jobber med sekretæroppgaver innen kommune.&#160;</span></p><p><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;"><em style="font-size&#58;14.6667px;font-family&#58;calibri;"><strong><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Kurset går over to dager. Ved påmelding til dag 1 er du påmeldt hele kurset.</strong></strong></em><br></span></p>Helseplattformen1
RAPPT02 - Rapportering i Helseplattformen3981730.08.2022 14:15:16922https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxKolstad skole;Trondheimsporten;Brekstad;Røros;Levanger;Ålesund kommunetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromRAPPT02 - Rapportering i Helseplattformen6 timer<p><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Ov</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">erordnet kurs om rapportering for de som benytter rapporteringsverktøyene mer enn andre.</span></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">I dette kurset vil vi gjennomgå&#58;<br></span></p><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Å velge riktig rapporteringsverktøy</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Dashbord</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Å kjøre rapporter</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Å lage rapporter</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">SlicerDicer </span></li></ul><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span><br></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Kurset er relevant for&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Navngitte nøkkelpersoner fra de ulike klinikkene/avdelingene/enhetene, såkalte rapporterings-superbrukere</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Etter go-live også for andre med utvidet ansvar for kjøring av rapporter.</span><br></li></ul>4
JORDM05 - Jordmor i primærhelsetjenesten239866230.08.2022 11:58:27335https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLeüthenhaven;Levanger;Ålesund kommunetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromJORDM05 - Jordmor i primærhelsetjenesten16 timer (2 dager)<p>​<strong class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5" style="color&#58;#000000;">Kursbeskrivelse&#58;</strong></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">I kurset JORDM05 vil du lære å dokumentere følgende&#160;arbeidsprosesser&#58;</span></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Svangerskapsomsorg for gravide i kommunen</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"> Planlegg timer</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Journalgjennomgang</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Svangerskapsforløp</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Forordninger</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Takster</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Hjemmebesøk</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Håndholdt utstyr (Rover)</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Opprette pasientjournal</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Registrering (oppdatere persona<strong>l</strong>ia)</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Tolkeoppdrag</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">InBasket (Postkasser) og Sikker chat</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Dashbord og rapporter</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Skanning</span></li></ul><p style="color&#58;#000000;"></p><p style="color&#58;#000000;"></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span><br></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><br></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Målgruppe&#58;</strong></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Jordmor kommune og helsestasjon (som jobber&#160;</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">med svangerskapsoppfølging av gravide)</span></li></ul><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><br></span></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><br></span></p><p><br></p>Helseplattformen3
LEDER02 - Leder innen helsetjenester i primærhelsetjenesten3913130.08.2022 13:28:373760https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimsporten;Leksvik;Åfjord;Bjugn;Røros;Ålen;Levanger;Ålesund kommunetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromLEDER02 - Leder innen helsetjenester i primærhelsetjenesten3.5 timer<p><strong class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">​Kursbeskrivelse&#58;</strong></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58;</span></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Introduksjon til helseplattformen</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Klage på tjeneste</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Smittevern</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Introduksjon til rapportering</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Velge riktig rapporteringsverktøy</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Dashbord</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Kjøre rapporter</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Lage rapporter</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">SlicerDicer</span></li></ul><p><span class="ms-rteForeColor-2 ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><br></span></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Ansatte som jobber som&#58; </span></p><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Leder innen helsetjenester i kommune</span><br></li></ul>10
Kurs i medikamentell kreftbehandling (Cytostatikakurs)3771815.09.2022 08:48:38744https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKurs i medikamentell kreftbehandling (Cytostatikakurs)2 dager<p>Teoretisk kurs i medikamentell kreftbehandling med hovedfokus på cytostatikabehandling.&#160;<br></p><p>I etterkant av kurset må deltaker bestå en ca 1,5-timers skriftlig test for at kurset skal være fullført.<br></p><p>I tillegg til kurset må sykepleier administrere cytostatikakurer i praksis -&#160;under veiledning av autorisert sykepleier -for å få godkjenning/autorisasjon til å administrere cytostatika.<br></p><p>Kurset har hovedfokus på sykepleiers rolle i cytostatikabehandling - men er åpent for alt helsepersonell<br></p><p><br></p><p></p><p>Kurset er godkjent av NSF som meritterende med totalt <span style="text-decoration&#58;underline;">12</span> timer i henhold til NSFs godkjenningsordninger for klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie.<br></p><p>&#160;<br></p>Medisin;Sjukepleie1
Hjerte- og lungeredning for helsepersonell (HHLR). Repetisjonskurs3845711.01.2022 22:06:2427505https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxPoliklnikken ved øye;Medisinsk klinikk, Avdeling for endokrinologitext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHjerte- og lungeredning for helsepersonell (HHLR). Repetisjonskurs2 timar<strong style="text-decoration&#58;underline;">Målgruppe&#58; </strong><p>Årleg repetisjonskurs for helsepersonell i hjerte- og lungeredning.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Mål med opplæringa&#58;</strong></p><p><span aria-hidden="true"></span>Etter endt kurs skal deltakarane kunne&#58;</p><ul><li>konstatere hjertestans, varsle og starte HLR åleine</li><li>utføre basal HLR som del av ei gruppe</li><li>bruke ein hjertestartar</li><li>ivareta tryggleiken til&#160;pasient, evt pårørande og kollegaer i ein hjertestanssituasjon</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Forkunnskap&#58;</strong></p><p>Gjennomfør&#160;e-læringa til NRR, med tilgang via&#160;Læringsportalen&#58; <a href="/Sider/hhlr.aspx"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">https&#58;//kurs.helse-midt.no/Sider/hhlr.aspx</font></span></a></p><p>Trykk &quot;Start kurs&quot; til høgre i bilete, e-læringa kan mellomlagrast og gjennopptakast. Når kurset er gjennomført, så vert kurset lagt til i CV i Kompetanseportalen.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Innhold&#58;</strong></p><p>Det praktiske kurset består av&#58;</p><ul><li>gjennomgang&#160;av HHLR-plakaten</li><li>bruk av defibrillator og anna utstyr</li><li>basal HLR</li><li>HLR med toreddar-teknikk og bruk av hjertestartar</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Rammefaktorar&#58;</strong></p><strong>Nærmaste leiar er ansvarlig for å melde på deltakarane på kurset i samarbeid med HLR-instruktør.</strong>Beredskap29
Avansert hjerte- og lungeredning (AHLR). Repetisjonskurs3749910.06.2021 10:08:507116https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxINTENSIVtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromAvansert hjerte- og lungeredning (AHLR). Repetisjonskurs2 timar<strong></strong><span aria-hidden="true"></span><strong style="text-decoration&#58;underline;">Målgruppe&#58; </strong><p>Faste medlemmar i stansteam. Turnuslegar, anestesilegar, medisinske legar, anestesisjukepleiarar, intensivsjukepleiarar og&#160;evt sjukepleiarar i mottak.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Mål med opplæringa&#58;</strong></p><p>Etter endt kurs skal deltakarane kunne&#58;</p><ul><li>konstatere hjertestans, varsle og starte HLR</li><li>utføre basal HLR med einreddar- og toreddar-teknikk</li><li>bruke hjertestartaren og ivareta tryggleiken til alle involverte</li><li>utøve AHLR etter gjeldande retningslinjer</li><li>utøve og forstå at det er avgjerande med tydeleg leiarskap og rollefordeling i teamet</li><li>utøve og forstå at det er avgjerande med samarbeid og god kommunikasjon</li><li>kjenne si eiga rolle i teamet</li><li>kjenne til lokal organisering og tilpasning</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Forkunnskap&#58;</strong></p><p>Gjennomfør&#160;e-læringa til NRR, med tilgang via&#160;Læringsportalen&#58; <a href="/Sider/ahlr.aspx"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">https&#58;//kurs.helse-midt.no/Sider/ahlr.aspx</font></span></a></p><p>Trykk &quot;Start kurs&quot; til høgre i bilete, e-læringa kan mellomlagrast og gjennopptakast. Når kurset er gjennomført, så vert kurset lagt til i CV i Kompetanseportalen.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Innhold&#58;</strong></p><p>Det praktiske kurset består av&#58;</p><ul><li>gjennomgang av lokale varslingsrutiner og stansteam</li><li>basisferdigheiter med trening på grunnleggande einreddar- og toreddarteknikk</li><li>gjennomgang av AHLR-plakaten, medikament og utstyr</li><li>scenariotrening med debriefing</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Rammefaktorar&#58;</strong></p><strong>Nærmaste leiar er ansvarlig for å melde på deltakarane på kurset i samarbeid med HLR-instruktør.</strong>Beredskap14
PSYKH01 – Lege i psykisk helsevern3969431.05.2022 07:44:584314https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxIKT-brakka St.Olavtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYKH01 – Lege i psykisk helsevern8 timer (1 dag)<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære om følgende arbeidsprosesser&#58; </span></p><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Finne pasienter </span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Poliklinisk konsultasjon&#58; finne informasjon om pasient, e-resept og andre forordninger, diagnoser og problemliste, koding, oppfølging og notater</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Innlagt pasient&#58; finne informasjon om pasient, forordninger, notater, problemliste og utskrivning</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Mottak av ny pasient&#58; vedtak om tvang, innleggelse, legemiddelsamstemming, pakkeforløp</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Tilsyn</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Spesialitetsspesifikke oppgaver</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Direkte og fremtidig innleggelse</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><br></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58; </span></p><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Psykiater for voksne og barn<br></span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Rus- og avhengighetsmedisiner</span></li></ul><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><br></span></font></div><div><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe (HNT)&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Lege i psykisk helsevern</span></li></ul><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><br></span></font></div><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><strong>Det er </strong><span style="text-decoration&#58;underline;"><strong>svært viktig</strong></span><strong> å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring.&#160;</strong><br></span></font></div>Helseplattformen18
Gruppeveiledning på tvers av spesialiteter3824221.06.2022 17:56:18658https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGruppeveiledning på tvers av spesialiteter1,5 timer<p>​</p><p style="color&#58;#444444;">Refleksjonsgruppe på tvers av spesialiteter med veiledning fra preste- og samtaletjenesten eller klinisk etisk komite, samt en utdanningsansvarlig overlege. Formålet med aktiviteten er å kunne oppfylle flere felles kompetansemål, blant annet innen&#160;etikk. En kasuistikk vil bli diskutert og tilsendt påmeldte LIS et par dager før samlingen, og det er viktig at man på forhånd har lest denne og tenkt gjennom spørsmålene knyttet til den.</p><div style="color&#58;#444444;"><br></div><div style="color&#58;#444444;">Det planlegges et fysisk møte for gode refleksjoner, gruppedynamikk og optimalt læringsutbytte.<br></div><p><br></p>Etikk3
Cutover PD2-kommuner255418124.11.2022 14:45:54476https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxGlåmos skole, Glåmosveien 25, 7372 Glåmos;Ørland - Yrjar, Rådhusgata 6, 7130 Brekstad;Ørland kultursenter, Rådhusgata 6 , 7130 Brekstad;Kommertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromCutover PD2-kommunerOver flere dager<p>​Cutover&#160;kommuner<br></p>Helseplattformen1
Manuell konvertering av hjemmetjenesten og ikke-inneliggende tjenester222419627.09.2022 12:18:07434https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxØrland kultursenter, Rådhusgata 6 , 7130 Brekstadtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromManuell konvertering av hjemmetjenesten og ikke-inneliggende tjenesterOver flere dager<p>​Manuelle konverteringsaktiviteter tilknyttet hjemmetjenesten og ikke-inneliggende tjenester&#160;<br></p>Helseplattformen1
Manuell konvertering episode linking til avdeling og saksteam kommune258775224.11.2022 08:27:36213https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxDigitalt/webinar;Levangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromManuell konvertering episode linking til avdeling og saksteam kommuneTo dager<p>​<span style="font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;font-size&#58;13px;background-color&#58;#ffffff;">Dette er påmelding til konverteringsarbeid knyttet til saksteam og episodelinking for fysio, ergo, jordmortjenesten, helsestasjon og PHR. Innholdet i kickoffene er likt for begge dager, og det er tilstrekkelig å delta på en av dagene. Teamslenke vil bli sendt ut via epost.</span><br></p><p style="margin&#58;0in;background-color&#58;#ffffff;font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">&#160;</p><p style="margin&#58;0in;background-color&#58;#ffffff;font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">*Merk at påmelding på dette kurset&#160;også kan gjelde for ansatte som skal gjøre&#160;manuell konvertering utenom&#160;de gitte&#160;datoene for workshop. Påmelding til dette kurset vil da gi riktige tilganger som er nødvendig før å gjøre konverteringsarbeidet. Dersom dette gjelder deg, kan du se bort fra epostbekreftelse med oppmøtested og praktisk informasjon.<br></p><p><br></p>Helseplattformen1
Manuell konvertering Legemiddel samstemming og planlegging kommune258761605.10.2022 08:30:16189https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxØrland kultursenter, Rådhusgata 6 , 7130 Brekstadtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromManuell konvertering Legemiddel samstemming og planlegging kommuneTo dager<p>Legemiddel samstemming og planlegging for kommuner<br></p>Helseplattformen1
KARDI21 - Tilleggskurs Holter, AEKG og øvrige kardiologiske undersøkelser/prosedyrer3887824.11.2022 12:32:31554https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNamsos;Levanger;Molde;Ålesund;Voldatext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKARDI21 - Tilleggskurs Holter, AEKG og øvrige kardiologiske undersøkelser/prosedyrer2.5 timer<p>​<strong class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5" style="color&#58;#000000;">Kursbeskrivelse&#58;</strong></p><p></p><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Opplæring i verktøy knyttet til non-invasive undersøkelser som f.eks. Holter, AEKG og øvrige</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Planlegging, oversikter, navigator for sykepleiedokumentasjon</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Opplæring i verktøy knyttet til invasive prosedyrer som f.eks. pacemaker implantasjoner, ILR og øvrige</span></li></ul><strong class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5" style="color&#58;#000000;"></strong><p><br></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Målgruppe&#58;</strong><br></span></p><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">For sykepleiere som jobber med kardiologiske undersøkelser og prosedyrer.<br><em>NB&#58; Gjelder ikke for sykepleiere på hjertemedisinske sengeposter</em></span></li></ul><p></p><p style="color&#58;#000000;"><br></p><p style="color&#58;#000000;"></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Merk&#58; Kurset KARDI21 forutsetter deltakelse på et annet&#160;relevant klinisk kurs i forkant, <a href="/Sider/HELSE10-–-Sykepleier-poliklinikk.aspx">HELSE10</a> for sykepleier på poliklinikk eller <a href="/Sider/HPSYK01-–-Sykepleier-og-helsefagarbeider-på-sengepost.aspx">HPSYK01</a> for helsefagarbeider og sykepleier på sengepost.</span></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><br></span></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><span class="ms-rteFontSize-2"><br></span></p><p><br></p>Kardiologi8
LABOR02 – Prøvetaking for laboratorieansatte3910309.08.2022 12:28:191708https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim Spektrum;Namsos;Ringve skole;Levanger;Kristiansund;Ålesund;Volda;Moldetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromLABOR02 – Prøvetaking for laboratorieansatte4 timer (0,5 dag)<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Målet for kurset er at du skal få opplæring i hvordan prøvetaking gjøres for inneliggende og polikliniske pasienter.<br></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte på laboratoriet som tar blodprøver</span></li></ul><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><strong>Det er </strong><span style="text-decoration&#58;underline;"><strong>svært viktig</strong></span><strong> å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring.&#160;</strong><br></span></font></div>Helseplattformen31
Manuell konvertering Timemalbygging PD3-kommuner267386709.11.2022 15:38:28278https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromManuell konvertering Timemalbygging PD3-kommuner2 dager á 8 timer<p>​<span class="spellingerror"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">Timeplanbygging</span></span><span></span><span class="contentpasted0"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">&#160;</span></span><span class="normaltextrun"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">er</span></span><span class="contentpasted0"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">&#160;</span></span><span style="border-bottom&#58;transparent;background-position&#58;0% 100%;"></span><span class="spellingerror"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">en</span></span><span></span><span class="contentpasted0"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">&#160;</span></span><span style="border-bottom&#58;transparent;background-position&#58;0% 100%;"></span><span class="spellingerror"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">aktivitet</span></span><span></span><span class="contentpasted0"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">&#160;</span></span><span class="normaltextrun"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">der man</span></span><span class="contentpasted0"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">&#160;</span></span><span style="border-bottom&#58;transparent;background-position&#58;0% 100%;"></span><span class="spellingerror"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">oppretter</span></span><span></span><span class="contentpasted0"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">&#160;</span></span><span style="border-bottom&#58;transparent;background-position&#58;0% 100%;"></span><span class="spellingerror"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">timemaler</span></span><span></span><span class="contentpasted0"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">&#160;</span></span><span class="normaltextrun"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">for</span></span><span class="contentpasted0"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">&#160;</span></span><span style="border-bottom&#58;transparent;background-position&#58;0% 100%;"></span><span class="spellingerror"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">klinikere</span></span><span></span><span class="normaltextrun"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">/</span></span><span style="border-bottom&#58;transparent;background-position&#58;0% 100%;"></span><span class="spellingerror"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">ressurser</span></span><span></span><span class="contentpasted0"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">&#160;</span></span><span style="border-bottom&#58;transparent;background-position&#58;0% 100%;"></span><span class="spellingerror"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">i</span></span><span></span><span class="contentpasted0"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">&#160;</span></span><span style="border-bottom&#58;transparent;background-position&#58;0% 100%;"></span><span class="spellingerror"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">Helseplattformen</span></span><span></span><span class="normaltextrun"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">.</span></span><span class="contentpasted0"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">&#160;</span></span><span style="border-bottom&#58;transparent;background-position&#58;0% 100%;"></span><span class="spellingerror"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">Hver</span></span><span></span><span class="contentpasted0"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">&#160;</span></span><span style="border-bottom&#58;transparent;background-position&#58;0% 100%;"></span><span class="spellingerror"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">enkelt</span></span><span></span><span class="contentpasted0"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">&#160;</span></span><span style="border-bottom&#58;transparent;background-position&#58;0% 100%;"></span><span class="spellingerror"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">ressurs</span></span><span></span><span class="normaltextrun"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">/</span></span><span style="border-bottom&#58;transparent;background-position&#58;0% 100%;"></span><span class="spellingerror"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">kliniker</span></span><span></span><span class="contentpasted0"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">&#160;</span></span><span style="border-bottom&#58;transparent;background-position&#58;0% 100%;"></span><span class="spellingerror"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">trenger</span></span><span></span><span class="contentpasted0"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">&#160;</span></span><span class="normaltextrun"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">å ha</span></span><span class="contentpasted0"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">&#160;</span></span><span style="border-bottom&#58;transparent;background-position&#58;0% 100%;"></span><span class="spellingerror"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">en</span></span><span></span><span class="contentpasted0"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">&#160;</span></span><span style="border-bottom&#58;transparent;background-position&#58;0% 100%;"></span><span class="spellingerror"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">egen</span></span><span></span><span class="contentpasted0"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">&#160;</span></span><span style="border-bottom&#58;transparent;background-position&#58;0% 100%;"></span><span class="spellingerror"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">timemal</span></span><span></span><span class="normaltextrun"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">,</span></span><span></span><span class="contentpasted0"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">&#160;</span></span><span style="border-bottom&#58;transparent;background-position&#58;0% 100%;"></span><span class="spellingerror"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">ettersom</span></span><span></span><span class="contentpasted0"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">&#160;</span></span><span style="border-bottom&#58;transparent;background-position&#58;0% 100%;"></span><span class="spellingerror"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">dette</span></span><span></span><span class="contentpasted0"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">&#160;</span></span><span class="normaltextrun"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">er</span></span><span class="contentpasted0"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">&#160;</span></span><span style="border-bottom&#58;transparent;background-position&#58;0% 100%;"></span><span class="spellingerror"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">en</span></span><span></span><span class="contentpasted0"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">&#160;</span></span><span style="border-bottom&#58;transparent;background-position&#58;0% 100%;"></span><span class="spellingerror"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">forutsetning</span></span><span></span><span class="contentpasted0"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">&#160;</span></span><span class="normaltextrun"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">for å</span></span><span class="contentpasted0"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">&#160;</span></span><span style="border-bottom&#58;transparent;background-position&#58;0% 100%;"></span><span class="spellingerror"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">kunne</span></span><span></span><span class="contentpasted0"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">&#160;</span></span><span class="normaltextrun"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">ha</span></span><span class="contentpasted0"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">&#160;</span></span><span style="border-bottom&#58;transparent;background-position&#58;0% 100%;"></span><span class="spellingerror"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">timeavtaler</span></span><span></span><span class="contentpasted0"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">&#160;</span></span><span style="border-bottom&#58;transparent;background-position&#58;0% 100%;"></span><span class="spellingerror"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">booket</span></span><span></span><span class="contentpasted0"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">&#160;</span></span><span style="border-bottom&#58;transparent;background-position&#58;0% 100%;"></span><span class="spellingerror"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">i</span></span><span></span><span class="contentpasted0"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">&#160;</span></span><span style="border-bottom&#58;transparent;background-position&#58;0% 100%;"></span><span class="spellingerror"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">systemet</span></span><span></span><span class="normaltextrun"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">.</span></span><span class="eop"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;"><span>&#160;</span></span></span><br></p><p><span class="eop"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;"><span><br></span></span></span></p><table cellspacing="0" class="ms-rteTable-default" style="width&#58;100%;"><tbody><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width&#58;100%;">​Tilhørende kursmateriell&#58;<br></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default"><strong>​Brukerveiledninger</strong><strong></strong><br></td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default"><a href="https&#58;//hpas.service-now.com/csm?id=kb_article_view&amp;sysparm_article=KB0020363" target="_blank">Timemalbygging</a><br></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default"><a href="https&#58;//hpas.service-now.com/csm?id=kb_article_view&amp;sysparm_article=KB0020016" target="_blank">​Linke kliniker til avdeling</a><br></td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">​<a href="https&#58;//hpas.service-now.com/csm?id=kb_article_view&amp;sysparm_article=KB0020596" target="_blank">Rediger timemal via malbyggingsrapporten</a><br></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default"><strong>​E-læringer&#58;</strong><br></td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">​<a href="/Sider/Timeplanbygging.aspx" target="_blank">EL033 Timeplanbygging i Helseplattformen (helse-midt.no)</a>&#160;(&lt;12min)<br></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">​<a href="/Sider/Timeplanbygging-for-arbeidslister.aspx" target="_blank">EL154 Timeplanbygging for arbeidslister (helse-midt.no)</a>&#160;(&lt;15min)<br></td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">​<a href="/Sider/Rediger-timeplan-for-enkeltdager-via-hurtigtavle.aspx" target="_blank">EL152 Rediger timeplan for enkeltdager via hurtigtavle (helse-midt.no)</a>&#160;(&lt;5min)<br></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">​<a href="/Sider/Rediger-timeplan-for-enkeltdager-via-timeplanlegger.aspx" target="_blank">EL153 Rediger timeplan for enkeltdager via timeplanlegger (helse-midt.no)</a>&#160;(&lt;4min)<br></td></tr></tbody></table>Helseplattformen1
Manuell konvertering Saksbehandling og økonomi kommune251962805.09.2022 11:58:26356https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅfjord;Ålen;Digitalt/webinar;Levangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromManuell konvertering Saksbehandling og økonomi kommune5 dager<p>Manuelle konverteringsaktiviter tilknyttet&#160;saksbehandling og økonomi<br></p>Administrativt arbeid;Økonomi;Helseplattformen2