Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Kurskatalogen

  • Tittel Kurskatalogen

 

 

Legemiddelhåndtering - Klinikk for rus- og avhengighetmsmedisin3768517.01.2017 14:20:57296https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromLegemiddelhåndtering - Klinikk for rus- og avhengighetmsmedisin3 timer<p>Kurs i håndtering av legemidler.</p><p>Kurset skal gjennomføres årlig av alle ansatte.​</p><p>Det er et eget kuirs for ansatte uten helsefaglig bakgrunn (dvs ikke vernepleier eller sykepleier).</p>Farmasi;Rusbehandling1
Dosettkurs - Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin3713617.01.2017 14:20:59250https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromDosettkurs - Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin3 timer<p>Kurs i håndteringing av legemidler for ansatte uten helsefaglig bakgrunn.</p><p>Kurset skal gjennomføres årlig av alle ansatte.​</p><p>Det er eget kurs for sykepleiere og vernepleiere.</p>Farmasi;Rusbehandling1
HLR kurs Østmarka46605923.05.2018 07:35:24https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHLR kurs Østmarka1 time<p>​Innføring i livreddende førstehjelp med fokus på&#58;</p><ul><li>Hjerte- og lungetrening - teori</li><li>Praktiske øvelser</li><li>Gjennomgang av rutiner i forhold til HLR</li></ul>Kvalitet og sikkerheit;HMS1
Bruk av Funksjonssirkelen i arbeid med familier med kompleks problematikk56494322.05.2018 17:33:1210https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMoldetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBruk av Funksjonssirkelen i arbeid med familier med kompleks problematikk1 dag<p>​Innhold&#58; </p><ul><li>Presentasjon av Funksjonssirkelen </li><li>Gjennomgang av praktisk bruk i arbeid med familier </li><li>Presentasjon av erfaringer med kliniske eksempler</li><li>Tilpasninger til ulik klinisk praksis</li><li>Dialog og refleksjon knyttet til bruk i egen praksis</li></ul><p>Materiale som er inkludert&#58; </p><ul><li>Funksjonssirkelen med diverse arbeidsverktøy</li><li>Veileder i bruk av funksjonssirkelen </li></ul>Psykiatri;Rusbehandling1
HHLR instruktørkurs46568905.04.2018 09:06:10147https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHHLR instruktørkurs8 timer<p>​Kurs for instruktører i HHLR. NRR godkjent og følger de gjeldende retningslinjer for utførelse av HHLR.</p>Beredskap;Medisin;Sjukepleie3
Håndtering av tunge pasienter - HMS-tiltak56488922.05.2018 13:09:1820https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHåndtering av tunge pasienter - HMS-tiltak1 time<p>​Risikovurdering av ekstremt tunge pasienter og mobilisering. Forflytning i seng og posisjonering av liggende pasient over 150 kg.</p>HMS5
Kreftklinikken. Fagdag Sykepleietjenesten vår 2018. Tema Palliasjon46423409.04.2018 07:55:14220https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKreftklinikken. Fagdag Sykepleietjenesten vår 2018. Tema Palliasjon4 dager<p>​.</p>Sjukepleie1
Nyansattkurs Barne- og ungdomsklinikken3779622.05.2018 09:04:56180https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromNyansattkurs Barne- og ungdomsklinikken1dag<p>​Introduksjonsdag for nye tilsatte ved Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs hospital.</p><p>Kurset har en tverrfaglig profil med barne- og ungdomspasienten i sentrum (somatikk, BUP, sosialtjeneste, barnehage/skole og brukerrepresentanter).&#160;&#160; På kurset gis også informasjon om St. Olavs hospitals grunnleggende læringsplattformer som EQS, Kompetanseportalen og Læringsportalen.</p><p>I etterkant av påmelding vil det bli foretatt en vurdering av om den påmeldte er i målgruppen for kursets formål.</p>Nyansatt1
Forskningsavdelingens sommerlunsj3732416.05.2018 07:50:02259https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromForskningsavdelingens sommerlunsj1 time<p><strong><strong>Velkommen til Forskningsavdelingens sommerlunsj 2018</strong></strong></p><p><strong>Onsdag 13. juni kl. 11</strong><strong><sup>00</sup></strong><strong>- 12</strong><strong><sup>00-,</sup></strong><strong> Peisestua, ARKEN, Sykehuset Levanger</strong></p><p>Vi inviterer alle som driver med, eller er interessert i forskning til sommerlunsj.</p><p>&#160;</p><p><strong>Faglig program kl 11</strong><strong><sup>00</sup></strong><strong> – 11</strong><strong><sup>30</sup></strong><strong>, Auditoriet i ARKEN</strong></p><p><strong>Velkommen</strong></p><p>v/forskningssjef og professor Bodil Landstad, Forskningsavdelingen, Helse Nord-Trøndelag</p><p>&#160;</p><p><strong>Nanomajones til nyfødte med hjerneskade</strong></p><p>v/PhD-student og finalist i Forsker Grand Prix 2017, Axel Nyman, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU</p><p>&#160;</p><p><strong>Lunsjen består av nydelig tapas og serveres i peisestua i ARKEN, kl 11</strong><strong><sup>30</sup></strong><strong> – 12</strong><strong><sup>00</sup></strong></p><p><strong>Velkommen!</strong></p><p>Påmelding via Læringsportalen innen fredag 8. juni 2018.</p>1
HHLR (hjertestarter, hjerte-lungeredning) for Klinikk for bildediagnostikk56415315.05.2018 10:40:5290https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHHLR (hjertestarter, hjerte-lungeredning) for Klinikk for bildediagnostikk3 timer<p>Obligatorisk kurs i hjertestarter, hjerte-lunge redning for ansatte ved Klinikk for bildediagnostikk​</p>Beredskap4
Grunnleggende personvern og GDPR på 1-2-356402416.05.2018 08:01:5439https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGrunnleggende personvern og GDPR på 1-2-31 time<p>​Hensikten med presentasjonen er å gi en overordnet innføring i personvern og&#160;behandling av personopplysninger.</p><p><strong>Læringsmål&#58;</strong></p><ul><li>Kjennskap til grunnprinsippene for behandling av personopplysninger</li><li>Kunne gjøre overordnede vurderinger av om behandlinger av personopplysninger følger personopplysningsloven</li></ul><p><strong>Gjennomføring&#58;</strong></p><p>Seansen gjennomføres i møterom Storsylen i Trondheim, med mulighet for å delta via video. Det legges opp til en teoretisk innføring og mulighet for å stille spørsmål.</p><p><strong>Foredragsholder&#58;</strong></p><p>Åsmund Ahlmann Nyre, Personvernombud og sikkerhetsrådgiver i Hemit.</p>Kvalitet og sikkerheit3
Terapeutisk møte med aggresjon - TERMA - nivå 13818228.02.2018 10:02:03769https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromTerapeutisk møte med aggresjon - TERMA - nivå 12 dager<h4 class="ms-rteElement-H4B">Bakgrunn</h4><h4 class="ms-rteElement-H4B"><span class="ms-rteStyle-Normal">Les opplæringsplan fra Klinikk for psykisk helsevern og rus </span><a href="/Kursmateriell/TERMA%20-%20Opplæringsplan%20-%202017-18%20ver%201.0.docx"><span class="ms-rteStyle-Normal"><img width="16" height="16" class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4 ms-rteStyle-Normal" src="/_layouts/15/images/icdocx.png" alt="" /><u>TERMA - Opplæringsplan - 2017-18 ver 1.0.docx</u></span></a></h4><h4 class="ms-rteElement-H4B">Hensikt</h4><ul><li>Bidra til økt sikkerhet og trygghet for pasienter og personale</li><li>Unngå skader på pasienter og personal</li><li>Redusere forekomst av makt og tvang til et minimum</li><li>Redusere forekomsten av aggressive og voldelige episoder</li></ul><p><span class="ms-rteStyle-Normal" style="line-height&#58;115%;font-family&#58;&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size&#58;10.5pt;"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Det utarbeides handlingsplan for implementering av TERMA i hele Klinikk for psykisk helse og rus.</span></span></p><h4 class="ms-rteElement-H4B">Målgruppe</h4><p><span class="ms-rteStyle-Normal" style="line-height&#58;115%;font-family&#58;&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size&#58;10.5pt;"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Alle ansatte&#160;i Klinikk for psykisk helsevern og rus.</span></span></p><h4 class="ms-rteElement-H4B">Mål</h4><p>- gi personalet et helhetlig rammeverk for hvordan forstå og møte aggressive situasjoner på en omsorgsfull, ivaretakende og samtidig trygg måte. </p><p>-&#160; bidra til holdninger som empati, likeverd og respekt er begreper som er sentrale i effektiv voldsforebygging og håndtering. </p><h4 class="ms-rteElement-H4B">Forkunnskaper</h4><p>Les informasjon<a href="/Kursmateriell/Om%20TERMA.docx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdocx.png" alt="" /><u><font color="#0066cc">Om TERMA.docx</font></u></a></p><h4 class="ms-rteElement-H4B">Innhold</h4><p>- kurset går over 2 dager og vil veksle mellom teoretisk undervisning og ferdighetstrening i fysiske intervensjoner</p><table width="100%" class="ms-rteTable-default" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;12%;"><strong>​Dag1</strong></td><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;26%;"><strong>​Dag 2 </strong></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;12%;"><p dir="ltr" style="margin-right&#58;0px;">​<strong>1.0 </strong>Aggresjonsteori</p><p dir="ltr" style="margin-right&#58;0px;"><strong>2.0 </strong>Forebygging og kommunikasjon</p><p dir="ltr" style="margin-right&#58;0px;">Fysiske intervensjoner - praksis</p><p dir="ltr" style="margin-right&#58;0px;"><strong>3.0 </strong>Grensesettende tiltak</p><p dir="ltr" style="margin-right&#58;0px;"><strong>4.0 </strong>Skjerming<br></p></td><td class="ms-rteTable-default" dir="ltr" style="width&#58;26%;text-align&#58;left;"><p><strong>5.0 </strong>Samhandling</p><p><strong>6.0 </strong>Fysiske&#160; intervensjoner -teori</p><p>Fysiske intervensjoner - praksis</p><p><strong>7.0 </strong>Risikovurdering</p><p><strong>8.0 </strong>Oppfølging etter aggressive episoder<br></p></td></tr></tbody></table><p><strong></strong><strong></strong>&#160;</p><h4 class="ms-rteElement-H4B">Praktisk informasjon<span><br><span class="ms-rteStyle-Normal">Avklar med din nærmeste leder vedrørende deltakelse<br></span><span class="ms-rteStyle-Normal">Funksjonelt antrekk som samsvarer med daglige arbeidsoppgaver.<br><span class="ms-rteStyle-Normal">Dersom kurset er fullt, vil det fremkomme behov for flere kurs i form av at påmeldte blir satt på venteliste.<br><span class="ms-rteStyle-Normal">Ved behov for flere kurs utover de som er satt opp, ta kontakt med&#160; TERMA-koordinator Annette Saunes.</span></span></span></span></h4>HMS;Kvalitet og sikkerheit;Nyansatt;Psykiatri4
HHLR (hjerte- lungeredning), Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin3738409.05.2018 09:37:49815https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHHLR (hjerte- lungeredning), Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin3 timer<p>​Obligatorsik opplæring for ansatte ved klinikk for rus- og avhengighetsmedisin i hjerte- lungeredning med hjertestarter.</p><p>Kurset skal gjennomføres minimum en gang pr år for alle ansatte ved klinikken.</p><p><strong class="ms-rteThemeForeColor-9-0">Før du møter til kurs, skal du ha gjennomført et e-læringsprogram. Se kompetanseplan i kompetanseportalen. Dette er et krav for å få gjennomført kurset/opplæringen.</strong></p><p>&#160;</p><p><a href="http&#58;//eqsstolav.helsemn.no/?pid=stolav&amp;DocumentID=34712" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Informasjon om obligatorisk&#160;opplæring finner du her</a>.</p><p>&#160;</p>Rusbehandling6
Legemiddeltilberedning i sykehus48413716.05.2018 05:06:1434https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-NettbasertLegemiddeltilberedning i sykehus15 minutter<p style="margin&#58;0px 0px 10px;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;helvetica neue&quot;,helvetica,arial,sans-serif;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-weight&#58;400;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;widows&#58;2;background-color&#58;#ffffff;">Tilberedning av legemidler i sykehus er et unntak fra kravet om tilvirkertillatelse. Unntaket gjelder enkel tilberedning av legemiddel som på grunn av kort holdbarhet, må gjøres bruksklar rett før bruk.</p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;helvetica neue&quot;,helvetica,arial,sans-serif;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-weight&#58;400;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;widows&#58;2;background-color&#58;#ffffff;">Legemidler til injeksjon eller infusjon er sterile. Ved anbrudd/uttak av en beholder som inneholder et sterilt legemiddel, foreligger risiko for mikrobiell kontaminasjon eller annen forurensning. God arbeidsteknikk, god håndhygiene, rene lokaler og bruk av sterilt utstyr vil redusere risikoen.</p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;helvetica neue&quot;,helvetica,arial,sans-serif;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-weight&#58;400;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;widows&#58;2;background-color&#58;#ffffff;">I rundskriv til Legemiddelhåndteringsforskriften finner du krav til tilberedning av legemidler.<br></p><p>​</p>0
Kan kommunikasjonen mellom helsepersonell og pasient bli bedre 56317011.05.2018 06:54:0025https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKan kommunikasjonen mellom helsepersonell og pasient bli bedre30 min<p>​Kan kommunikasjon mellom helsepersonell og pasient bli bedre i medisinsk avdeling?</p>Sjukepleie0
Brannvernundervisning type A3707809.05.2018 08:08:251147https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxKirurgisk klinikk;Medisinsk klinikk, leger;Østmarka ;Østmarkatext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBrannvernundervisning type A1,5 timer<p>​<strong>Hovedmomentet i denne øvelsen er praktisk bruk av tilgjengelig slokkeutstyr.</strong></p><p><strong>Tema&#58;</strong></p><p>-Kort gjennomgang av prosedyre og rutine ved enheten.</p><p>-Det gis en gjennomgang av fysiske og kjemiske egenskaper til&#160; fenomenet brann.</p><p>-Gjennomgang av de ulike slokkemidlene som Universitetssykehuset besitter, samt fordeler og ulemper med de.</p><p>&#160;</p><p>Gjennomføres normalt på egnet sted utendørs.</p><p>Se for øvrig <a href="http&#58;//eqsstolav/cgi-bin/document.pl?pid=stolav&amp;DocumentID=18355&amp;UnitID=1197"><span style="text-decoration&#58;underline;">Prosedyre 18355 Brannvernundervisning</span></a> </p><p>&#160;Det anbefales 18 plasser per kurs.</p><p>&#160;</p>Brannvern21
Hjernehelse – Internt forskingsseminar 2018 56257015.05.2018 11:33:16307https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMoldetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHjernehelse – Internt forskingsseminar 20186,5 t<p><span class="ms-rteFontSize-4"><span lang="NO-NYN" style="color&#58;#1f497d;font-family&#58;&quot;calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><strong>HMR – på lag med deg for helsa di </strong></span>​</span></p><p>Velkomen til forskingsseminar på Rica Seilet i Molde den 8.juni, kl. 09.00-15.30</p><p>Med temaet «Hjernehelse» vil forsking innanfor psykiatri og nevrologi bli presentert.</p><p>&#160;</p><p>Arrangementet er ope for <strong>alle tilsette</strong> i Helse Møre og Romsdal. Vi ber om at alle med en forskingsspire i magen (stor eller liten) til å kome.&#160;I Helse Møre og Romsdal er det mye spannande forsking innanfor fagfelta psykiatri og nevrologi. Hensikta med dette seminaret er å vise frem dette – og forhåpentlegvis stimulere andre til å begynne med forsking. Vi viser at det er mulig å drive med forsking i eit mindre helseføretak. </p><p>&#160;</p><p>10&#58;00&#58;&#160;&#160;<em>V</em><em><em>elkomme</em>n</em> v/ Berit K. Teige<br>10&#58;10&#58;&#160;<em>Forskingsrådgivning</em> v/Bente Talseth - Palmer<br>10&#58;30&#58;&#160;<em>Presentasjon av forsking ved avdelingene</em> v/Rune Midgard og Egil Jonsbu<br>10&#58;45&#160;<em>Presentasjon</em> v/Audun Dahlberg</p><p>11&#58;00-11&#58;15 Pause</p><p>11&#58;15&#160;<em>Presentasjon</em> Yngvill Ane Westad<br>11&#58;30&#160;<em>Presentasjon</em> v/ Johanna Vigfusdottir<br>11&#58;45&#160;<em>Presentasjon</em> v/Johannes Willumsen<br>12&#58;00&#160;<em>Anoreks</em>i v/Tone Seim Fuglset</p><p>12&#58;15-12&#58;45 Lunsj</p><p>12&#58;45&#160;&#160;<em>Presentasjon</em> v/Åse Morsund<br>13&#58;00&#160;<em>Presentasjo</em>n v/Kristen Hagen, Kristian Tjelle, Håvard Opstad<br>13&#58;30&#160;<em>Epilepsi </em>v/Guttorm Eldøen/Tit Chean Tan<br>13&#58;45&#160;<em>Presentasjon</em> v/Egil Jonsbu</p><p>14&#58;00 – 14&#58;15 Pause</p><p>14&#58;15 &#160;<em>Presentasjon </em>v/Eva Z. Hoseth<br>14&#58;30&#160;<em>P</em><em><em>re</em>sentasjon </em>Informasjon kommer<br>14&#58;45&#160;<em>Presentasjon</em> Informasjon kommer<br>15&#58;00&#160;<em>Presentasjon</em>&#160;v/Hans K. Maridal<br>15&#58;15&#160;<em>Avslutning</em> <em>og oppsummering</em> v/Rune Midgard</p><p><br><br></p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p>Forsking1
Forskningskurs (ELF-kurs)45884307.05.2018 10:48:2428https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMoldetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromForskningskurs (ELF-kurs)2 år<p>Faglig innhold<br>Forskerkurs over 2 år (4 semester), 24 studiepoeng ved NTNU.<br>Studienivå&#58; Doktorgradsnivå (godkjent for bruk i Phd.) <br>Max antall plasser&#58; 10.<br>Faglig innhold&#58; 8-10 møter per semester, 6-8t per gang,&#160; Kurset er lagt opp med forelesninger og praktiske oppgaver. Deltagere må arbeide med et konkret prosjekt der det er tilknyttet veiledere.</p><p>Deltakelse på kurset må være klarert med leder.</p><p>Hovedtemaer i de 4 semester&#58;<br>(a) Litteratursøkning og problemformulering<br>(b) Eksperimentelt design<br>(c) statistisk metodikk<br>(d) Manuskriptskriving.<br></p><p>Semesteroppgaver&#58;<br>3 godkjente prosjektoppgaver,<br>2 godkjente rapporter (metode og resultat-notat),<br>1 prøveforelesning på norsk,<br>1 prøveforelesning på engelsk,<br>Posterpresentasjon.<br></p><p>Eksamen&#58; Ferdig hovedoppgave i form av ferdig artikkel etter 2 år. Karakterregel&#58; Bestått/Ikke bestått.<br></p><p>Sted&#58; Knausensenteret, Molde DPS<br></p><p>Læringsmål<br>Etter fullført og bestått emne skal studenten 1) kjenne til grunnleggende forskningsmetodikk innen psykiatri; 2) kunne vurdere anvendelsen av ulike metoder og prosesser i klinisk forskning; 3) ha god kunnskap om etiske problemstillinger i klinisk forskning innen psykiatri; 4) ha konkret og praktisk innblikk i forskningsarbeid, samt kunne delta i andres prosjekter; 5) kunne formidle muntlig og skriftlig forskningsresultater gjennom nasjonale og internasjonale kanaler innen psykiatri; 6) ha gode basisferdigheter i å drive og evaluere et klinisk prosjekt på høyt nivå, og kunne etablere et godt nettverk rundt seg; 7) ha utviklet god vitenskaplig tenkemåte, og være i stand til å evaluere gode problemstillinger i klinisk forskning; 8) kjenne godt til hele forskningsprosessen, og hva som kreves for å bli en god forsker i psykiatri; 9) kunne vurdere, og ta riktige beslutninger i de ulike faser av et klinisk forskningsprosjekt; 10) ha god forståelse av hva det innebærer å drive klinisk forskning i psykiatri når det gjelder kunnskap, ferdigheter og praktisk jobbing.<br>Obligatoriske aktiviteter<br>• Posterpresentasjon<br>• Semesterrapport<br>• Prosjektoppgave, metode og resultatnotat<br>• Prøveforelesning på Norsk<br>• Prosjektoppgave<br>• Prøveforelesning på Engelsk<br></p><p>Anbefalte forkunnskaper<br>Være noe kjent med forskningsarbeid (teoretisk eller praktisk). Det anbefales sterkt minst to års klinisk erfaring. Noe kjennskap til SPSS. NTNUs innføringskurs anbefales.<br></p><p>Forkunnskapskrav<br>Gjennomgått eller gjennomgår masterstudium eller tilsvarende. Ha med seg ett (planlagt) eget prosjekt som det skal arbeides med under kurset. Gjennomført helseutdannelse (lege, psykolog, sykepleier, etc)<br></p><p>Kursmateriell<br>1. A Kazdin&#58; Research design in clinical psychology. 4th Ed. New York&#58; Allyn &amp; Baker, 2002 eller nyere. <br>2. American Psychological Association&#58; Publication Manual, 6th ed APA&#58; Washington DC., 2001, eller nyere <br>3. S Friis &amp; P Vaglum&#58; Fra idé til prosjekt. En innføring i klinisk forskning. Oslo&#58; Tano, 1986 (senere opplag). </p><p>Anbefalt lesing&#58; <br>1.K. Ringdal. Enhet og mangfold. Samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode. Forlag&#58; Fagbokforl.Utgitt&#58; 2001 <br>2. A. Bjørndal., D. Hofoss. Statistikk for helse-og sosialfagene. <br>3. J. Pallant. SPSS Survival Manual. Open University Press, Philadelphia, helst siste versjon.</p>Psykiatri1
MyWay2PAS (MW2P) kurs for merkantile i somatikken 3777807.05.2018 07:49:232535https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim;Orkdaltext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromMyWay2PAS (MW2P) kurs for merkantile i somatikken7 timer<h2><span class="ms-rteFontSize-3">Mål</span></h2><p>Gjøre ferievikarer i stand til å&#160;registrere pasientadministrativt&#160;informasjon i MyWay2PAS.</p><p>Gjelder ansatte med merkantile funksjoner i somatikken.</p><p>&#160;</p>IKT3
Brannvernopplæring Levanger3707202.05.2018 13:03:432993https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBrannvernopplæring LevangerCa. 1 time<p>​Årlig sentral opplæring i brannvern for ansatte ved Sykehuset Levanger. Teori + praktisk øvelse.</p><p>Se prosedyrer <br><a href="http&#58;//eqshnt.helsemn.no/index.pl?pid=hnt&amp;DocumentID=1487">Branninstruks for brannvernleder</a> og <br><a href="http&#58;//eqshnt.helsemn.no/index.pl?pid=hnt&amp;DocumentID=1488">Branninstruks for klinikkleder/senterleder</a></p>HMS54
Utforming og publisering av dokumenter i EQS3720002.05.2018 11:30:28143https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromUtforming og publisering av dokumenter i EQS3,5 timer<p>Hensikten med kurset er å gi innføring i hvordan vi utarbeider og vedlikeholder styrende dokumenter i EQS.</p><p><strong>Læringsmål&#58;</strong></p><ul><li>Få kjennskap til prosess for dokumentstyring i Hemit </li><li>Få kunnskap og ferdigheter i hvordan dokumenter skal utformes, publiseres og godkjennes i EQS</li><li>Vite hvilke roller som finnes i EQS og hvilket ansvar som ligger i den enkelte rolle</li></ul><p><strong>Gjennomføring&#58;</strong></p><p>Kurset er klasseroms-basert med en blanding av teori og praktiske øvelser.</p><p><strong>Kursholder&#58;</strong></p><p>Tove Prestmo, Kvalitetssjef i Hemit.</p><p><strong>Forarbeid&#58;</strong></p><p>Les og gjør deg kjent med retningslinjer for <a href="http&#58;//eqshemit.helsemn.no/index.pl?pid=hemit&amp;DocumentID=2012"><span style="text-decoration&#58;underline;">dokumentstyring i Hemit</span></a>, med relaterte dokumenter.</p>Kvalitet og sikkerheit1
Kreftklinikken Re-sertifisering Alaris sprøytepumpe, NIKI infusjonspumpe og CADD infusjonspumpe46361803.05.2018 07:31:33163https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKreftklinikken Re-sertifisering Alaris sprøytepumpe, NIKI infusjonspumpe og CADD infusjonspumpe2 timer<p>.​</p>Medisinsk-teknisk utstyr1
Nytilsattopplæring Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin56055901.05.2018 19:55:2124https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromNytilsattopplæring Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin1 dag<p>​Nytilsattopplæring Klinikk for- rus og avhengighetsmedisin</p>Nyansatt;Rusbehandling0
testu493824116.05.2018 06:08:40144https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxScandic Lerkendal;Scandictext/html; charset=utf-8 Kurs-Klasseromtestu491 time<p>Kurset er fiktivt, og bare for test.</p>IKT2
Webinar i planlegging av gevinster i prosjekter56030809.05.2018 12:16:3092https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxAnnettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromWebinar i planlegging av gevinster i prosjekter1,5 time<p>​<strong>Ønsker du å&#160;bidra til vellykket forbedringsarbeid og økt nytteverdi&#160;fra&#160;prosjekter i ditt </strong><strong>helseforetak? Da bør du melde deg på&#160;dette webinaret.</strong> </p><p>Webinaret gjennomføres som 1,5 times Skype-kurs. Møteinnkallelse med Skype-lenke sendes ut til alle påmeldte en uke før kurset gjennomføres.<br></p><p><strong>Læringsmål</strong></p><ul><li>Bli bevisst på suksesskriterier for å sikre nytteverdi av prosjekt</li><li>Lære om roller, ansvar og aktiviteter i gevinst/forbedringsarbeidet</li><li>Lære å bruke hjelpemidler som støtter opp om forbedringsarbeid gjennom prosjektforløpet</li><li>Få råd om forankring&#160;av rollene i gevinst/forbedringsarbeidet for oppfølging etter prosjektavslutning</li><li>Få belyst sammenheng mellom gevinstrealisering og kontinuerlig forbedring</li></ul><p>&#160;</p><p><strong>Innhold</strong></p><ul><li>Hva kjennetegner vellykkede prosjekter</li><li>Roller og ansvar i gevinstarbeidet</li><li>Hvordan jobbe med gevinster gjennom prosjektforløpet</li><ul><li>Prosjektbegrunnelsen og kost/nytte-vurdering</li><li>Effektmål</li><li>Gevinstkart og workshop</li><li>Gevinstrealiseringsplan</li><li>Risikovurdering av barrierer og forutsetninger?</li></ul><li>Måling og registrering av gevinster</li><li>Gjennomgang av Helse Midt Norges rutine for gevinstrealiseringsplan</li><li>Gevinstoppfølging etter at prosjektet er avsluttet</li><li>Sammenheng mellom gevinstrealisering og kontinuerlig forbedring</li><li>Verktøy og støtte i EQS</li></ul><p>&#160;</p><p>&#160;<strong>Målgruppe</strong></p><p>Kurset egner seg for alle som har behov for jobbe med nytteverdi og gevinstplanlegging og –oppfølging i prosjekter i Helse Midt-Norge, for&#160;eksempel prosjektledere, prosjekteiere, systemeiere,&#160;linjeledere med ansvar for&#160;vellykket innføring av nye løsninger. Noe erfaring fra prosjektarbeid og bruk av prosjektmetodikk er en fordel, f.eks. grunnmodul i «Bli god på prosjektledelse». </p><p>&#160;</p><p><strong>Kursholdere</strong> <br>Jon Gausdal, prosjektkoordinator i Hemit og Hilde Karlsen, gevinstkoordinator i porteføljekontoret i Helse Midt-Norge.&#160;</p><p>&#160;</p>IKT1
Liv som skal levast - om kvardagsvanskar55980309.05.2018 12:16:29178https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromLiv som skal levast - om kvardagsvanskar1 dag<p>​Om kvardagsvanskar ved ADHD og andre nevroutviklingsforstyrrelsar. </p><p><strong>Tema&#58; ADHD og TILRETTELEGGING I KVARDAGEN. </strong></p><p>Meir informasjon og program kjem snart</p><p><strong>Foredragshaldar&#58; </strong><strong>Katharina Rydberg</strong> er ein arbeidsterapeut frå Sverige som har sitt kunnskapsområde innan nevropsykiatri. <br>Ho er ein anerkjent foredragshaldar som har stor kunnskap om ADHD og dei kvardagsvanskane funksjonsnedsettelsen gir og kva innsats som kan støtte og hjelpe pasientar med ADHD til å fungere betre i sin kvardag.</p><p><strong>Tid&#58; </strong>Torsdag 7 juni 2018 kl. 08.30-15.00</p><p><strong>Program for dagen&#58;</strong>&#160;</p><p>08.30-09.00 Registrering <br>09.00-09.10 Velkommen ved prosjektgruppa <br>09.10-10.00 Hur ser&#160; vardagssvårigheter ut hos personer med ADHD?<br>10.00-10.15 Pause med kaffe <br>10.15-11.15 Hur ser&#160; vardagssvårigheter ut hos personer med ADHD?<br>11.15-12.00 Lunsj <br>12.00-12.45 Utredning och bedömning, Gruppbehandling vid ADHD<br>12.45-13.00 Pause med kaffe <br>13.00-13.45 Individuella insatser för att förbättra vardagsfungerande<br>13.45-14.00 Pause med kaffe<br>14.00-14.45 Individuella insatser för att förbättra vardagsfungerande</p><p><strong>Stad&#58; </strong>Misjonssalen, Myrabakken Næringssenter. Spjelkavikvegen 132, 6010 Ålesund </p><p><strong>Målgruppe&#58; </strong>Tilsette i klinikk for psykisk helse og rus på Sunnmøre som møter voksne personar med ADHD i sitt arbeid. </p><p><strong>Arrangør&#58; </strong>Prosjektgruppa for ADHD og kvardagsvanskar </p>Psykiatri1
Nevropsykiatriske problemstillinger hos barn55979830.04.2018 06:50:50143https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromNevropsykiatriske problemstillinger hos barn1 dag<p><span class="ms-rteStyle-Accent1">Fagdag om nevropsykiatriske problemstillinger hos barn sett i lys av ESSENCE&#160;(Early Symptomatic Syndromes Eliciting Neurodevelopmental Clinical Examinations). </span></p><p><span class="ms-rteFontSize-2" id="ms-rterangepaste-start" aria-hidden="true"></span><font color="#000000"><span class="ms-rteFontSize-2" lang="NO-BOK" style="font-family&#58;&quot;calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">ESSENCE-begrepet</span><span lang="NO-BOK" style="font-family&#58;&quot;calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size&#58;12pt;"> er en samlebetegnelse for nevroutviklingsforstyrrelser / nevropsykiatriske tilstander med symptomdebut i tidlig barndom, og som gir betydelige atferdsmessige/kognitive vansker fra tidlig alder. Dette kan omhandle ADHD, autismespektervansker, lære- og språkvansker med mer. De ulike diagnosene kan være vanskelige å skille fra hverandre, og har felles symptomer og risikofaktorer. </span></font></p><h4><span lang="NO-BOK">Program</span></h4><p><font color="#000000"><span lang="NO-BOK" style="font-family&#58;&quot;calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size&#58;12pt;">09.30&#58; Registrering<br>10.00&#58; Generelt om ESSENCE-begrepet&#58; Forståelsesramme, kjennetegn, prevalens m.m<br>10.45&#58; Pause<br>11.00&#58; Fortsettelse ESSENCE&#58; Komorbiditet, differensialdiagnostikk med mer<br>11.45&#58; Lunsj (ta med matpakke!)<br>12.30&#58; Regulerings-, søvn- og ernæringsvansker i ESSENCE-gruppa<br>13.15&#58; Pause<br>13&#58;30&#58; ESSENCE&#58; Konsekvenser for klinisk praksis<br>14.15&#58; Pause<br>14&#58;30&#58; Presentasjon av Posseruds forskning, forholdet mellom autisme, språkvansker,ADHD<br>15&#58;30&#58; Avslutning<br><span lang="NO-BOK"></span></span></font></p><h4><span lang="NO-BOK"><span lang="NO-BOK">Praktisk informasjon</span></span></h4><p><font color="#000000"><span lang="NO-BOK" style="font-family&#58;&quot;calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size&#58;12pt;">- Det er ikke kursavgift på denne fagdagen.<br>- Det serveres kaffe/te, og deltakerne tar med seg matpakke.<br>- Påmelding via Læringsportalen innen 1. juni 2018. Gi beskjed så fort som mulig dersom du likevel ikke kan komme.<br>- Det kan være mulig å følge forelesningen på Skype. Ta i tilfelle kontakt med Elin Fladseth.<br><span lang="NO-BOK"></span></span></font></p><h4><span lang="NO-BOK"><span lang="NO-BOK">Foredragsholder</span></span></h4><p><font color="#000000"><span lang="NO-BOK" style="font-family&#58;&quot;calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size&#58;12pt;">Maj Britt Posserud er professor i barne- og ungdomspsykiatri ved Universitetet i Bergen. Hun disputerte i 2008 med avhandlingen «Epidemiology of Autism Spectrum Disorders» ved universitetet i Bergen, med professor Chistopher Gillberg og professor Astri Lundervold som veiledere. Hun er lege i spesialisering ved Klinikk for psykisk helsevern for barn og unge. Forskningen hennes omhandler epidemiologi for autisme og ADHD, med fokus blant annet på komorbiditet, kjønnsforskjeller og overlappet mellom nevropsykiatriske problem og normalitet. Hun forsker på autismesymptomer fra barndom til tenår i Barn i Bergen-studien, sosiale problemer hos barn med ADHD og MR-studier av barn med autismespektertilstander. Hun foreleste på Essence-konferansen i Gøteborg i april 2018. Hun har blant annet blitt tildelt prisen Lifewatch Award 2017 for &quot;Enastående forskning inom området autismspektrumsjukdomar. Hennes forskning har på ett avgörande sätt ökat förståelsen av autismsymptomens förekomst i befolk-</span></font></p>Psykiatri1
Regionalt traumemøte i HMN 201847410925.04.2018 06:01:02263https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNamsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromRegionalt traumemøte i HMN 20181 dag<p>Regionalt traumemøte i HMN 2018​</p>Beredskap1
Kunnskapshåndtering - LM 24 og 25 i Felles kompetansemål i spesialiseringsløpet for LiS48779624.04.2018 14:00:29148https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxVideokonferanse, ring 998075text/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKunnskapshåndtering - LM 24 og 25 i Felles kompetansemål i spesialiseringsløpet for LiS3 timar<h4>Målgruppe</h4><p><strong>Kurset er obligatorisk for LiS 1 kullet&#160;som begynte i teneste i HMR HF 01.09.2017 - du kan velge ein av kursdagane som er annonsert her. </strong></p><p>Er også ope for andre interesserte tilsette</p><p>Kurset vil vere i utvikling innhaldsmessig i tida framover.</p><h4>Mål</h4><p>LIS skal&#160;lære å forbedre egen praksis gjennom å innhente kunnskapsbaserte svar på faglige spørsmål gjennom en systematisk metode​</p><p>Forskningsbasert kunnskap, integrert med klinisk, erfaringsbasert kunnskap og pasientens verdier og preferanser, kan brukes til å forbedre helsetjenesten, innen rammen av kunnskapsbasert praksis. </p><p>Å kunne identifisere, tolke og benytte forskningsbasert kunnskap i egen praksis er en viktig del av legers grunnkompetanse.</p><h4>Forkunnskaper</h4><p>Gjennomførte e-kurs i <a href="/Sider/Kurskatalogen.aspx#k=kunnskapsbasert%20praksis">Kunnskapsbasert praksis 1-5</a>&#160;- ligg i Læringsportalen</p><h4>Innhald</h4><p>Det vert innlegg knytt til følgande 6 prinsipp&#58;</p><ol><li>Reflektere over egen praksis</li><li>Formulere PICO-spørsmål</li><li>Finne forskningsbasert kunnskap gjennom litteratursøk</li><li>Kritisk vurdere forskningsbasert kunnskap</li><li>Anvende forskningsbasert kunnskap sammen med erfaringsbasert kunnskap og brukerens behov</li><li>Evaluere egen praksis</li></ol><h4>Gjennomføring</h4><p>Ulike legar vil bidra.</p><p>Videokonferanse - <strong>innringingsmummer&#58; 998075</strong></p>2
Smittevern for teknisk personell HMR48746824.04.2018 07:21:3526https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSmittevern for teknisk personell HMR1 time<p>​<span class="ms-rteStyle-Normal"><span aria-hidden="true"></span><span aria-hidden="true"></span><span aria-hidden="true"></span>Smittevernkurset registreres direkte i deltakers CV. Kurset kan&#160;bestilles&#160;ved å sende mail til </span><a href="mailto&#58;smittevern@helse-mr.no"><span class="ms-rteStyle-Normal"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">smittevern@helse-mr.no</font></span></span></a><span class="ms-rteStyle-Normal">. </span><span class="ms-rteStyle-Normal">Foreslå gjerne et par aktuelle tidspunkt.</span></p><h4><span class="ms-rteThemeForeColor-5-5"><span aria-hidden="true"></span><span aria-hidden="true"></span>Hensik<span class="ms-rteThemeForeColor-5-4">t</span></span></h4><h4><span class="ms-rteThemeForeColor-5-5"></span><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2 ms-rteStyle-Normal"><strong>Bidra til å øke&#160;kompetanse om&#160;smitterisiko og forebyggende tiltak hos teknisk personell ansatt i HMR. </strong></span></h4><h4><span class="ms-rteThemeForeColor-5-5">Kunnskapskrav</span></h4><p><span class="ms-rteStyle-Normal">Kravene er forankret i </span><a href="http&#58;//eqshmr.helsemn.no/index.pl?pid=hmr&amp;DocumentID=28557"><span class="ms-rteStyle-Normal"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">Regionalt opplæringsprogram i smittevern (ROPS). </font></span></span></a></p><p><span class="ms-rteStyle-Normal"></span><span class="ms-rteStyle-Normal">Prosedyrene som inngår i dette kurset bør leses på forhånd&#58;</span></p><ol><li><span class="ms-rteStyle-Normal"><a href="http&#58;//eqshmr.helsemn.no/index.pl?pid=hmr&amp;DocumentID=6621">Håndhygiene</a></span></li><li><span class="ms-rteStyle-Normal"><a href="http&#58;//eqshmr.helsemn.no/index.pl?pid=hmr&amp;DocumentID=5410">Basale smittevernrutiner</a></span></li><li><span class="ms-rteStyle-Normal"><a href="http&#58;//eqshmr.helsemn.no/index.pl?pid=hmr&amp;DocumentID=7524">Forebygging av blodsmitte</a></span></li><li><span class="ms-rteStyle-Normal"><a href="http&#58;//eqshmr.helsemn.no/index.pl?pid=hmr&amp;DocumentID=7802">Vaksinetilbud til ansatte HMR</a></span></li></ol><h4><span class="ms-rteThemeForeColor-5-5">Innhold og metode</span></h4><p><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteStyle-Normal">Gruppeundervisning.</span></span></p><p><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteStyle-Normal"></span>Undervisninga er basert&#160;på&#160;ovennevnte prosedyrer fra HMRs Infeksjonskontrollprogram, samt gjennomgang av smittekjeden og&#160;opplæring i bruk av verneutstyr i arbeidssituasjoner med smitterisiko. <span class="ms-rteStyle-Normal">Innholdet vil tilpasses deltakernes&#160;fagområde og kompetanse.</span></span></p><h4><span class="ms-rteThemeForeColor-5-5">Ressurser</span></h4><p><span class="ms-rteStyle-Normal">Bestillende seksjon ordner med undervisningsrom. <br>Det er ønskelig at undervisningsrommet har mulighet for skjermvisning, men dette er ikke et absolutt krav.<span aria-hidden="true"></span></span></p><p><span class="ms-rteStyle-Normal"><span aria-hidden="true"></span></span>&#160;</p><h4><span class="ms-rteThemeForeColor-5-5"><span aria-hidden="true"></span><span aria-hidden="true"></span>Anbefalt læringsløp</span></h4><table width="100%" class="ms-rteTable-default" cellspacing="0"><tbody><tr class="ms-rteTableHeaderRow-default"><th class="ms-rteTableHeaderEvenCol-default" rowspan="1" colspan="1" style="width&#58;33.33%;">​<span class="ms-rteStyle-Normal"><strong><font size="3">Forkunnskap</font></strong></span></th><th class="ms-rteTableHeaderOddCol-default" rowspan="1" colspan="1" style="width&#58;33.33%;"><span class="ms-rteStyle-Normal"><strong><font size="3">Gruppeundervisning</font></strong></span></th><th class="ms-rteTableHeaderEvenCol-default" rowspan="1" colspan="1" style="width&#58;33.33%;"><span class="ms-rteStyle-Normal"><strong><font size="3">​E-læringskurs</font></strong></span></th></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width&#58;33.33%;"><p><span class="ms-rteStyle-Normal"><font size="3">Gjennomføre e-læringskurs&#58;</font></span></p><p><span class="ms-rteStyle-Normal"><font size="3">​</font><a href="/Sider/Handhygiene.aspx"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc" size="3">Håndhygiene</font></span></a><font size="3">&#160;</font></span></p><p><span class="ms-rteStyle-Normal"><a href="/Sider/Basal-smittevernrutine.aspx"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc" size="3">Basale smittevernrutiner</font></span></a><span class="ms-rteStyle-Normal"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc" size="3"><font color="#444444"></font></font></span></span></span></p><p><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteStyle-Normal"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc" size="3"><font color="#444444"><a href="/Sider/Teknisk-desinfeksjon.aspx">Teknisk desinfeksjon</a></font></font></span></span></span></p></td><td class="ms-rteTableOddCol-default" style="width&#58;33.33%;"><p><span class="ms-rteStyle-Normal"><font size="3">Delta på undervisning&#58;<br></font><font size="3">Smittevern for teknisk personell</font></span></p></td><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width&#58;33.33%;"><span class="ms-rteStyle-Normal"><font size="3">​Alle som skal inn på isolat må etter gruppeundervisning gjennomføre e-læringskurs&#58; </font><a href="/Sider/Isolering.aspx"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc" size="3">Isolering</font></span></a><span aria-hidden="true"></span></span></td></tr></tbody></table>Smittevern;Tekniske fag (medisinsk-tekniske fag);Medisinsk-teknisk utstyr;HMS0
Grunnkurs i PowerShell scripting3734523.04.2018 13:11:01801https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLync;Trondheim;Moldetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGrunnkurs i PowerShell scriptingHeldags<p>Drømmer du om en enklere hverdag der du kan automatisere manuelle rutiner, eller utføre gjentakende oppgaver uten for mange klikk? Dette er kurset for deg! </p><p>PowerShell er et oppgavebasert kommandolinjespråk spesielt utviklet for systemadministrasjon. PowerShell kan hjelpe administratorer og superbrukere med å kontrollere og automatisere Windows, samt applikasjoner som kjører på Windows-operativsystem. </p><p><strong>Læringsmål&#58;</strong></p><ul><li>Få&#160;introduksjon til PowerShell </li><li>Få&#160;kunnskap om hvilke verktøy man kan bruke i egen arbeidshverdag</li><li>Kunne utvikle og kjøre egne skript. Bruk av script vil kunne gi høy kvalitet, raskere gjennomføring og samtidig senke behov for spisskompetanse&#160;på svært mange oppgaver. </li></ul><p><strong>Gjennomføring&#58;</strong></p><p>Kurset er klasseroms-basert og gjennomføres over 1 og 1/2 dag.</p><p><strong>Kursholder&#58;</strong></p><p>Julian Klock, Systemutvikler i Hemit</p><p><strong>Forarbeid&#58;</strong></p><ul><li>Kursdeltakere oppfordres til å sende inn forespørsler eller spesifikke problemstillinger på forhånd</li><li>Kurset krever at kursdeltakerne har med egen PC</li></ul>IKT1
AHLR Grunnkurs Volda sjukehus46216805.03.2018 14:22:16151https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxVoldatext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromAHLR Grunnkurs Volda sjukehus4 timar<strong>Målgruppe&#58; </strong><p>Nye turnuslegar og nytilsette anestesilegar, medisinske legar, anestesisjukepleiarar, intensivsjukepleiarar som vil ha ei rolle i stansteam.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Mål med opplæringa&#58;</strong></p><p>Utøve avansert hjerte og lungeredning etter gjeldande retningslinjer.</p><p>Utøve og forstå betydinga av tydelig leiarskap og rollefordeling i teamet.</p><p>Forstå betydinga av samarbeid og god kommunikasjon.</p><p>Kjenne si eiga rolle i stansteam. Lokal organisering og tilpasning.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Forkunnskap&#58;</strong></p><p>Gjennomfør&#160;e-læringa til NRR, med tilgang via&#160;Læringsportalen&#58; <a href="/Sider/ahlr.aspx"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">https&#58;//kurs.helse-midt.no/Sider/ahlr.aspx</font></span></a></p><p>Trykk &quot;Start kurs&quot; til høgre i bilete, e-læringa kan mellomlagrast og gjennopptakast. Trykk &quot;Registrer fullført kurs&quot; når gjennomført, så vert kurset lagt til i CV i Kompetanseportalen.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Innhold&#58;</strong></p><p>Gjennomgang av retningslinjer frå NRR&#58; <a href="http&#58;//nrr.org/index.php/no/retningslinjer/norske-retningslinjer-2015"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">http&#58;//nrr.org/index.php/no/retningslinjer/norske-retningslinjer-2015</font></span></a></p><p>Forskningsnytt og&#160;siste års stansstatistikk ved Volda sjukehus.</p><p>Repetisjon av defibrillator LP1000 og LP20.</p><p><span style="color&#58;#333333;font-family&#58;&quot;helvetica&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size&#58;10.5pt;">Gjennomgang av teori og basale HLR-ferdigheiter, praktisk øving ein-reddar og to-reddar-HLR.</span></p><p>Simuleringstrening med ulike predefinerte scenarier.</p><p>Gjennomgang av simuleringssituasjonen med debriefing.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Rammefaktorar&#58;</strong></p><p><strong>Nærmaste leiar er ansvarlig for å melde på deltakarane på kurset.</strong></p><p><strong>Sted&#58;&#160;</strong> HLR lokaler i&#160;kjeller Kløvertun, bygg rett nedanfor Volda sjukehus.</p>1
Synlig og ansvarlig Ledelse3767411.05.2018 07:12:121537https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxBårdshaug Herregårdtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSynlig og ansvarlig Ledelse5 dager<p><strong>Lederutvikling&#160;ved St. Olavs Hospital. </strong>Programmet bygger på forskningsbasert teori og praksis, hvor metodikk og prinsipper tar utgangspunkt i de konkrete utfordringene deltakerne står ovenfor. Forbedrings- og kvalitetsarbeid vil stå sentralt. </p><p>Balansen mellom formidling av teori, ferdighetstrening og refleksjon vil&#160;bli vektlagt.</p><p>Lederutfordringer som går på tvers av linjestrukturen vil få større plass enn tidligere. Her vil det bli benyttet interne krefter i tillegg til deltakerne selv, for å belyse ulike utfordringer.</p><p><strong>&#160;Målet med programmet</strong>&#58; </p><ul><li>Bygge felles lederkultur i organisasjonen</li><ul><li>Tilføre kunnskap om - og ferdighet i ledelse av sykehus</li><li>Klargjøre lederrollen, utvikle lederatferd i tråd med nasjonale lederkrav</li></ul><li>Øke kompetansen i forhold til omstilling og endring</li><ul><li>Utvikle evnen til å lede kontinuerlig forbedringsarbeid</li><li>Øke forståelsen for økonomistyring og andre styringssystemer</li></ul></ul><p><strong>Målgruppe&#58;</strong> I tillegg til linjeledere inviteres også kliniske ledere; f. eks forløpsansvarlige og fagansvarlige uten personalansvar.&#160;</p><p>Programmet er på to samlinger, med en dag i mellomperioden som settes av til veiledning i læringsgruppene.&#160;</p><p><span style="text-decoration&#58;underline;">Forarbeid</span>&#58; Samtale med nærmeste leder og en kort målbeskrivelse.</p><p><span style="text-decoration&#58;underline;">Mellomarbeid&#58;</span> En forenklet rolleanalyse, med anbefaling om inntil 5 samtaler med noen i nær relasjon, samt en dag veiledning i læringsgruppen. Dagen avtales med gruppas veileder.</p><p>&#160;</p><p>Samling 1&#58; 19.-20. september</p><p>Samling 2&#58; 14.-15. november</p><p>NB! Deltakerne må delta på hele kurset.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Endelig prioritering av plasser vil bli foretatt av klinikkledelsen og hver enkelt deltaker vil så få mail om plass.</strong></p>Ledelse1
Veilederkurs LiS1 og LiS2/33828817.04.2018 08:00:591141https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxAnnettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromVeilederkurs LiS1 og LiS2/31 dag/2 timer<p>​</p><p>Ny forskrift for spesialistutdanning for leger ble publisert 9.desember 2016. Den stadfester at ny utdanning starter høsten 2017, med del 1. Læringsmål for del 1 er vedlegg til denne forskriften. For mer informasjon om LIS-prosjektet&#58; <a href="http&#58;//lis-utdanning.info/"><span style="text-decoration&#58;underline;">http&#58;//lis-utdanning.info/</span></a></p><p>I regi av RegUt vil det arrangeres kurs for veilederne for LiS1, LiS2 og LiS3.</p><p>&#160;</p><h4>Målet med kurset&#58; </h4><p>Veiledningskurset er en introduksjon til ulike metoder for å bidra til LiS1, LiS 2 /3-legenes individuelle utvikling til selvstendig arbeid og til teamarbeid. </p><p>Kurset består av en introduksjonsdag, og en oppfølgingsdag, som avtales senere.</p><p>Kurset inneholder både teori og praktiske øvelser (se vedlagte program). </p><p>&#160;</p><h4>Forberedelse til kurset&#58;</h4><p>1) Lese de to vedlagte artiklene </p><p>2) Sende inn en kort beskrivelse av en kasuistikk som egner seg til å diskutere i en gruppe (maks 5 setninger). Kasuistikken må innebære kompleksitet hvor utfallet ikke er entydig/ gitt. Dette vil si at kasuistikken bør inneholde dilemmaer og ulike valgmuligheter.</p><p>Kasuistikken må være avsender i hende senest en uke før kursstart.</p><h4></h4><h4>Praktisk&#58;</h4><p>Ingen matservering, ta med matpakke</p>10
Kurs i intern revisjon48677519.04.2018 13:19:1276https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKurs i intern revisjon1 dag<p>​Det gis en grunnleggende innføring i kvalitetsmetodikk basert på NS-ISO 19011&#58;2011. Kurset gir kompetanse i forhold til deltakelse som intern revisor i en revisjonsgruppe. Følgende tema vil bli behandlet; definisjoner, revisjonsprosessen, forberedelser, revisjonsvarsel, innsamling av dokumentsjon, sjekklister, åpningsmøte, intervju, befaring/faktaverifikasjon, formulering av avvik, avsluttende møte, rapportskriving, oppfølging.</p>Kvalitet og sikkerheit1
Kreftklinikken-Fagdag for sekretærtjenesten48666519.04.2018 11:36:5525https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKreftklinikken-Fagdag for sekretærtjenesten3 t<p>​Fagdag for alle ansatte sekretærtjenesten Kreftklinikken St Olavs Hospital</p>Merkantile fag0
Resuscitering (HLR) av nyfødte - «Golden Minute»3741124.01.2018 13:19:251524https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesund;Volda;Molde;Kristiansundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromResuscitering (HLR) av nyfødte - «Golden Minute»2,5 timer<p>​<strong>Opplæringsplan</strong></p><h2>Hensikt</h2><p>Teoretisk gjennomgang av nasjonal algoritme for resuscitering av nyfødte, som baserer seg på studier og data som foreligger internasjonalt /ILCOR, samt nasjonalt/<a href="http&#58;//nrr.org/images/pdf/Nyfodte.pdf">Norsk Resuscitasjonsråd</a>.</p><p>Fokuset ligger på de første minuttene i akutte situasjoner med uventet dårlig nyfødt (A/B). På fødeavdelingene som ikke har kompetanse innen nyfødtmedisin er stabilisering av nyfødt også tema (A/B/C/D). </p><p>Hovedfokuset ligger altså på resusciteringsfasen, men ved fødeavdelinger uten nyfødt intensiv avdeling inkluderes også &#160;post-resusciteringsfasen.</p><h2>Bakgrunn</h2><p>Spesialisthelsetjenesteloven § 2-22 stiller forsvarlighetskrav&#58; <em>&quot;Helsetjenester som tilbys eller ytes i henhold til denne loven, skal være forsvarlige.&quot; </em></p><p>Helsepersonelloven § 16&#58; <em>&quot;Virksomhet som yter helsehjelp, skal organiseres slik at helsepersonellet blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter.&quot;</em> Ledelsen har altså ansvaret for at driften er organisert på en måte som gjør det mulig for helsepersonellet å oppfylle plikten til forsvarlig yrkesutøvelse.</p><p>Veilederen «<a href="https&#58;//helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/245/Et-trygt-fodetilbud-kvalitetskrav-til-fodselsomsorgen-IS-1877.pdf">Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen</a>» utgitt av Helsedirektoratet i desember 2010 stiller krav til undervisning og praktisk trening&#58;</p><p><em>&quot;Obligatorisk praktisk trening og teoretisk gjennomgang av akutte situasjoner på fødeavdelingen (blødninger, vanskelig skulderforløsning, operative forløsninger, gjenopplivning osv.) minimum to ganger pr. år. Oppmøte loggføres.&quot;&#160;</em></p><h2>Ansvar</h2><p>Klinikksjef/avdelingssjef har ansvar for at nødvendig opplæring og oppfølging blir gitt.</p><p>Seksjonsleder har ansvar for å legge til rette for opplæring og oppfølging.</p><p>Den enkelte ansatte er ansvarlig for å ta i mot den opplæringen som blir gitt og varsle nærmeste leder om behov for opplæring eller repetisjon av opplæring. </p><h2>Målgruppe </h2><p>Anestesilege, anestesisykepleier, barnelege, jordmor, barnepleier, gynekolog, LIS lege. </p><p>Alle som er medlem av behandlingsteamet rundt et uventet dårlig nyfødt barn.</p><h2>Forkunnskaper</h2><p>Les gjennom nasjonale retningslinjer for nyfødtresuscitering - se <a href="http&#58;//nrr.org/images/pdf/Nyfodte.pdf">Norsk Resuscitasjonsråd </a>og gjeldende&#160;lokal prosedyre.&#160;</p><p><a href="http&#58;//nrr.org/images/nedlasting/pdf/nyfdt3.png">Retningslinjer 2015</a></p><h2>Kunnskapskrav</h2><p><span style="text-decoration&#58;underline;">Læringsmål</span>&#58; </p><p>Oppdatert kunnskap om resuscitering av nyfødte / akuttprosedyrer</p><p>Kunne identifisere og iverksette aktuelle tiltak som assistert ventilasjon, varsling, hjertekompresjon </p><p>Forstå betydningen av ledelse, kommunikasjon og tverrfaglig samarbeid</p><p>Ferdighetstrening i resusciteringstiltak når det gjelder dårlig nyfødt&#160; </p><p>Elektronisk registrering av gjennomført opplæring&#160;</p><h2>Rammefaktorer</h2><p>«Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen» utgitt av Helsedirektoratet i desember 2010 stiller krav til undervisning og praktisk trening minimum to ganger pr.år – oppmøte loggføres. </p><p>Teoretisk og praktisk gjennomgang varighet&#58; 2,5 timer</p><p>Undervisningsrom&#58; møterom/auditorium og fødestue/operasjonsstue&#160;</p><h2>Innhold</h2><p>Algoritme for resuscitering av nyfødte&#58; </p><p>Vurdering av barnet</p><p>Avnavling</p><p>Ventilasjon – bruk av neopuff/bag, frie luftveier (sug/posisjon)</p><p>Oksygentilførsel</p><p>Monitorering av barnet (pulsoksymeter/ekg/endetidalCO<sub>2</sub>)</p><p>Brystkompresjon</p><p>Medikament – navlekateter/intraossøs</p><p>Varmekonservering</p><p>Kommunikasjon / ledelse</p><p>Praktisk trening i resuscitering av nyfødte; bruk av bag/neopuff/brystkompresjon</p><h2>Foreløpig årsplan 2018&#160;</h2><table width="100%" class="ms-rteTable-default" cellspacing="0"><tbody><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width&#58;33.33%;">​<strong>Sykehus</strong></td><td class="ms-rteTableOddCol-default" style="width&#58;33.33%;"><strong>​Vår 2018</strong></td><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width&#58;33.33%;"><strong>​Høst 2018</strong></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">​Kristiansund</td><td class="ms-rteTableOddCol-default">09.05.18</td><td class="ms-rteTableEvenCol-default"></td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">​Molde</td><td class="ms-rteTableOddCol-default">28.05.18</td><td class="ms-rteTableEvenCol-default"></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">​Volda</td><td class="ms-rteTableOddCol-default">​ 17.04.18</td><td class="ms-rteTableEvenCol-default"></td></tr><tr class="ms-rteTableFooterRow-default"><td class="ms-rteTableFooterEvenCol-default" rowspan="1"><p>​<span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Ålesund</span></p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"></span>&#160;</p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">nyfødt int.</span></p></td><td class="ms-rteTableFooterOddCol-default" rowspan="1"><p>03.04.18 </p><p>24.04.18&#160;</p><p>13.02.18</p></td><td class="ms-rteTableFooterEvenCol-default" rowspan="1"></td></tr></tbody></table><p>&#160;</p>Kvalitet og sikkerheit;Pediatri2
Møte Fag - og internrevisorer HNT HF48645619.04.2018 08:48:2267https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxSteinkjertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromMøte Fag - og internrevisorer HNT HF6 timer<p>Møtet avholdes på Grand hotell, Steinkjer.&#160; Lunsj blir servert. Oppstart 0830. ​Se program. </p>1
Ortopedisk forskingskonferanse HMR 201848637223.05.2018 08:29:04187https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxAtlanterhavsparken, Ålesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromOrtopedisk forskingskonferanse HMR 20183 dager<p>​PROGRAM, DAG 1, ÅLESUND SJUKEHUS, 7. etasje</p><p><strong>Onsdag 23/5&#58;&#160; Møteleiar Terje Vagstad </strong></p><p>Kl 1300-1315&#58; Opning av møtet ved avdelingssjefane Hermansen og Lian.</p><p>Kl 1315-1445&#58; Introduksjon av ulike prosjekt ved dei ulike sjukehusa,&#160; aktive forskarar&#160;presenterer sine prosjekt kort ( ca 8 min) og samtidig skissere evt problem i gjennomføringa av studiar</p><p>Kl 1445-1500&#58; Pause</p><p>Kl 1500-1600&#58; Diskusjon&#58; Korleis kan vi hjelpe kvarandre med inkludering av pasientar på tvers av sjukehusa i dei ulike studiane. Oppstart av nye prosjekt, korleis kan aktive forskarar og FIUK vere fødselshjelpar. Framtidig arbeidsfordeling mellom seksjonane. </p><p>1600-1630&#58; Katarina Mølsæter&#58; Good clinical practice (GCP), korleis skal vi arbeide framover for å sikre like behandlingsstrategiar og utnytte kvarandre sin kompetanse vidare</p><p>1630-1700&#58; Omvisning lokaler biomekanisk lab Ålesund</p><p>1700-1730&#58; Omvisning&#160;Forskingsposten ved overlege Phd Dag Arne Hoff</p><p>&#160;</p><p>1900 - Middag</p><p>&#160;</p><p>PROGRAM, DAG 2, ATLANTERHAVSPARKEN I ÅLESUND</p><p><strong>Torsdag 24/5&#58; Internasjonalt møte&#58; Møteleiar Terje Vagstad</strong></p><p>0900-0915&#58; Åpning, introduksjon av våre internasjonale gjestar v Berit K. Teige</p><p>0915-1030&#58; MD John Xenos, Phd&#58; Orthopaedic research in the USA&#160; </p><p>1030-1130&#58; Professor Christof Hurschler, Hannover, Germany&#58; Building a laboratory of biomechanics, our story and experiences</p><p>1130-1230&#58; &#160;Lunch.</p><p>1200-1300&#58; Manuel Ferle, Hannover, Germany&#58; Robotic biomechanical testing, challenges and experiences</p><p>1300-1400&#58; Webjørn Rekdalsbakken,Phd , Robin Bye,Phd, NTNU Ålesund&#58; Simulator labs, the &quot;Aalesund experience&quot; and how to adapt our knowledge into building a computer haptic assisted orthopedic surgery simulator</p><p>1400-1500&#58; Discussion</p><p><strong><em>1600- Social program</em></strong></p><p><strong><em><font face="Thread-000040f8-Id-00000042"></font></em></strong>&#160;</p><p><strong>Fredag 25/5&#58; </strong></p><p>Kl 0900-1200&#58; Live surgery, the subscapular sling procedure</p><p>&#160;</p><p>Meld deg på dei delane av programmet du har ønske om å delta på. </p><p>&#160;</p>Forsking3
HLR kurs48635619.04.2018 07:26:5087https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHLR kurs1 time<p>Innføring og praktisk trening på basal HLR. Varsling, Kjeden som redder liv og&#160;HLR algoritmen vil&#160;bli gjennomgått. Deretter&#160;blir det&#160;praktisk øving på egnet&#160;dukke med kompresjoner og innblåsninger i par. </p>Kvalitet og sikkerheit;HMS0
Felles undervisning for ferievikarer 3730227.04.2018 10:19:571696https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromFelles undervisning for ferievikarer1 dag<p>St. Olavs hospital arrangerer undervisning for ferievikarer i juni måned. Det holdes to tilsvarende kursdager, du kan velge mellom kursdagen 19. eller 21. juni.</p><p>Følgende tema vil gjennomgås denne dagen&#58;</p><ul><li>Sykehushygiene </li><li>Verdier og normer ved St. Olavs hospital</li><li>Lover og regler </li><li>EQS og avvik</li><li>Teori HLR</li><li>Brannopplæring i teori og praksis</li></ul><p>&#160;</p><p><strong>Det er også mulig for nytilsatte å delta på kursdagen.</strong></p>2
Opplæring i Webcruiter for HR - personell48564107.05.2018 10:08:12192https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromOpplæring i Webcruiter for HR - personell2,5 timer<p>​Gjøre HR-personell bevisst på effektiv og god bruk av Webcruiter&#58;</p><ul><li>Hvordan lage/anvende screeningsspørsmål</li><li>Eksisterende søkermasse - spar tid/penger og ressurser</li><li>Administrere søkere med bruk av statusoppdateringer</li><li>Bruk av Rapportsenter</li></ul><p>&#160;</p><p><em>Til info&#58;</em></p><p>Oppmøte sted&#58; <span style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Hemit, Abels Hus&#160;- Abels gate 9, rom Storsylen 3. etg.</strong></span> </p><p>Vi starter presis kl 09&#58;00.</p><p>Lenken til kartet&#58;</p><p><a href="https&#58;//kart.1881.no/trondheim/7030-trondheim/abels-gate-9"><span style="text-decoration&#58;underline;">https&#58;//kart.1881.no/trondheim/7030-trondheim/abels-gate-9</span></a></p><p><img alt="Abelsgate 8, Hemit.jpg" src="/PublishingImages/Sider/Opplæring-i-Webcruiter-/Abelsgate%208,%20Hemit.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;413px;" /></p>HR0
Superbrukere Læringsportalen48451113.04.2018 11:38:42144https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxSkype-møtetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSuperbrukere Læringsportalen1 + 1 time<p>​Dette er en gjennomgang av hvordan vi registrerer kurs og arrangement i Læringsportalen. Opplæringen vil skje ved oppkobling via lync. Det vil derfor komme en egen mail til alle påmeldte om lync-påkobling.&#160;</p><p><strong>Målgruppe</strong>&#58; Superbrukere i Læringsportalen</p><p>Vi har to arrangement&#58;</p><ul><li>Opplæring for nye brukere, og de som trenger en oppfrisking.</li><li>Opplæring for viderekommere</li></ul><p>Se vedlagte program</p>IKT2
Bli god på prosjektledelse i Helse Midt-Norge3702915.11.2017 11:29:291833https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim;Levanger;Ålesund;Moldetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBli god på prosjektledelse i Helse Midt-Norge6 timer<p>​Ønsker du å bli tryggere i jobben som prosjektleder, møte andre prosjektledere i regionen og&#160;tilegne deg attraktiv kompetanse? <br><br>Da bør du melde deg på dette kurset som gir deg grunnleggende innføring i prosjektmetodikk og -ledelse. Kurset&#160;gir et godt grunnlag for en eventuell sertifisering i PRINCE2 (anerkjent prosjektledermetodikk). Kurset består av en grunnmodul og et antall web-baserte tilleggsmoduler. <br><br>Dette gjelder påmelding til grunnmodul.&#160;Informasjon om&#160;og påmelding til tilleggsmoduler legges ut etter at grunnmodulen er gjennomført. </p><p><strong>Læringsmål</strong></p><ul><li>Få grunnleggende innføring i Helse Midt-Norge sin prosjektmetodikk (basert på PRINCE2), og hvordan du kan bruke metodikken for å planlegge og gjennomføre prosjekter </li><li>Vite hvilke hjelpemidler du som prosjektleder kan dra nytte av</li><li>Bli bevisst på hvordan du etablerer et godt samarbeid med styringsgruppa og prosjekteier</li><li>Forstå hvordan du skal bruke prosjektmetodikken i din rolle som prosjektleder</li><li>Bli bevisst på suksesskriterier for vellykket gjennomføring av prosjekt</li></ul><p>&#160;<br><strong>Grunnmodul<br></strong>Dette er et klasseroms-basert heldagskurs med en miks av teori og gruppeoppgaver. Kurset vil komme inn på de viktigste oppgavene for prosjektledere. <br><br>Kurset vil omtale følgende sentrale emner innen prosjektledelse&#58;</p><ul><li>Prosjektet som arbeidsform&#58; Organisasjon, roller, samarbeid med linja</li><li>Eierstyring av prosjekt&#58; Hva er det, og hvordan og når skjer det?</li><li>Kort om porteføljeprosessen&#58; Hvordan startes ehelse-prosjekter i Helse Midt-Norge</li><li>Hva er prosjektmetodikk og hva finnes av hjelpemidler?</li><li>Prosjektbegrunnelse og prosjektplan (prosjektdirektiv)</li><li>Målformuleringer</li><li>Planlegging for gevinst</li><li>Risikostyring</li><li>Interessentanalyse og kommunikasjonsplan</li><li>Rapportering</li></ul><p><br>Det er ingen kursavgift for deg som deltar. Eventuelle reisekostnader dekker deltakeren selv.<br>Gjennomføring av kurset forutsetter minimum 8 deltakere. </p><p><a href="http&#58;//data.hemit.no/FTP/EQSpublic/Prosjektmetodikk/docs/doc_1715/index.html?f">Lenke til prosjektmetodikken til Helse Midt-Norge</a></p>Ledelse;Merkantile fag1
Utvikling er nøkkelen til suksess - STYRK regionkonferanse 201848429913.04.2018 06:32:45456https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromUtvikling er nøkkelen til suksess - STYRK regionkonferanse 20181 dag<h1>​Velkommen til 16. regionkonferanse i Midt-Norge!</h1><h2>Fredag 25. mai 2018 i Kunnskapssenteret, St. Olavs hospital i Trondheim</h2><p>STYRK Region Midt-Norge inviterer til en dag med fagpåfyll og nettverksbygging for kontorfaglige ledere og ansatte i Helse Midt-Norge RHF. </p><p>Bindende påmelding innen 30. april 2018.&#160;</p><p>Pris kr. 400, faktura ettersendes. </p><p>De som ønsker overnatting fra 24. mai til 25. mai må selv bestille og betale dette. &#160;</p><p>Vi har gjort en avtale med <a href="https&#58;//www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/trondheim/comfort-hotel-park/">Comfort hotell Park</a> om å holde av noen rom inntil påmeldingsfristen. Bookingkode GR000423 kan benyttes. </p>Merkantile fag1
Kurs i palliasjon (grunnleggende del I)3762712.04.2018 08:29:21443https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKurs i palliasjon (grunnleggende del I)2 dager<p>​Obligatorisk&#58; Deltakelse begge dager samt utførelse av elektronisk test av kurset før kursbevis utstedes. &#160;&#160;&#160;&#160;</p><p>Påmelding&#160;for helsepersonell i kommunehelsetjenesten&#58;&#160;&#160;<span style="font-family&#58;&quot;calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size&#58;11pt;"><span><font color="#000000">&#160;</font></span></span></p><p>&#160;</p>Sjukepleie;Nyansatt1
Fysioterapi studenter48388912.04.2018 08:50:3423https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxKristiansundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromFysioterapi studenter2,5t<p>Mål med opplæringen&#58;</p><p>Student skal ha tilstrekkelig kompetanse i bruk av Doculive til å kunne lese/navigere i pasient journalen og til å dokumentere helsehjelp.</p><p>Innhold&#58;</p><p>EPJ-HMR hjemmeside, informasjon om pasientjournal</p><p>Generell info om Doculive, Kritisk info, Personalia,&#160;Felles journal i HMN, Domener, tilgangsstyring, logging av journaloppslag</p><p>Lese, Navigere, Søk i journal, Mappestruktur, Pasientvelger, mine team og sengeposter</p><p>Opprette dokument. Skrive i journal. Godkjenning av notat. Kritisk info, Personalia</p><p>Egen bruker-tilgang i DocuLive</p><p>Postkassa i DocuLive-Svare ut henvisninger-Beskjed</p><p>Andre yrkesgrupper, sykepleie med pleieplan, </p><p>E-meldinger pleie og omsorg-Innleggelsesrapport fra sykepleietjenesten i kommunen</p><p>e-meldinger Dialog Forespørsel- fysio-fysio</p><p>F6, F8, F9, ctrl. +F10, Bla mellom dokument, åpne samlet, Lenking</p><p>Screeningdokument, Ernæring, Fall, Trykksår<br>Skjema, NIHSS, Bergs balanse skala<br>Multimedia<br>Makulering</p>Nyansatt0
SAP Behovsplanlegging MRP3801901.02.2018 06:29:14955https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSAP Behovsplanlegging MRP7,5 time<ul><ol><li>​En kort gjennomgang av logistikk prosessene</li><li>Materialmaster – relevante felt som påvirker MRP</li><li>Kjøring av MRP – Bakgrunns jobber og manuell MRP</li><li>Behandle resultater fra MRP</li><li>Manuell opprettelse av rekvisisjoner</li><li>Rapportering</li><li>Øvelser</li></ol></ul>Merkantile fag4
Evakuering og praktisk brannopplæring – Volda 3722816.04.2018 10:16:14831https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxVoldatext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromEvakuering og praktisk brannopplæring – Volda60-70 minutt<p><strong>Denne opplæringa er knytt til opplæringsplanen for evakuering og praktisk brannopplæring Volda og Ålesund. <a href="http&#58;//eqshmr/cgi-bin/document.pl?pid=hmr&amp;DocumentID=17449&amp;UnitID=82">EQS Dokument-ID 17449</a></strong></p><p>Lokasjon&#58; Kløvertun, underetasje – HLR – Treningssenter/ møterom Antal&#58; 20 personar Alle skal gjennom både trinn 1, trinn 2 og trinn 3. </p><p><strong>Trinn 1</strong>&#58; Felles samling. Gjennomgang av rutiner ”når alarmen går” Tid til disp&#58; 15-20 min Moment&#58; Sjekke branntavle/personsøkar, finn adresse , ta med brannslokkingsutstyr, gå til rom, sjekk dør, opne dør forsiktig, holde seg lavt, vurdering, ved konstantert brann, trykk inn manuell meldar, slokke, evakuere til trygg sone (anna branncelle.), lat att dør, møt og informer brannvernet </p><p><strong>Trinn 2</strong>&#58; Stad&#58; HLR-treningssenter Gruppe 1&#58; Praktisk brannslokking ute. Moment&#58; Branntrekant, ulike metodar å slokke på. (nedkjøling og kvelning), gjennomgang av ulike typar brannslokkingsapparat, rutiner for vedlikehold, rutiner for bruk, sikkerheit, slokking med skumapparat, øving med kvelning av brann / bruk av brannteppe.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </p><p><span style="text-decoration&#58;underline;">Tidsbruk trinn 2&#58; 40 minutt</span> </p><p><strong>Trinn 3</strong>&#58; Stad&#58; Ute ved Kløvertun Gruppe 2&#58; Evakueringsøving. To og to trenar på ”innsats når alarmen går” - brannalarm går Sjekk branntavle (simulatortavle), ta med brannslokkingsutstyr, gå til rett rom, sjekk dør, opne dør forsiktig, holde seg lavt, oppdage brann, (flammeprosjektor), trykk inn manuell meldar, slokke (apparat fylt med luft), evakuere pasientar, lat att dør. Dei som ventar på tur ser filmen ”brannvern i helseinstitusjonar”.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </p><p><span style="text-decoration&#58;underline;">Tidsbruk trinn 3&#58; 40 min.</span> </p>HMS;Brannvern2
Intranett, grunnkurs for webredaktørar48269009.04.2018 11:59:2065https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLynctext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromIntranett, grunnkurs for webredaktørar2 timar<p><span class="ms-rteStyle-Emphasis">​På dette kurset ser vi på kva intranettet kan brukast til, kva oppgåver ein har som webredaktør og&#160;funksjonalitet i programmet (Sharepoint). &#160;</span></p><p>Sender ut invitasjon på Skype til dei som melder seg på kurset. </p><p>Sjå gjerne gjennom kursmateriellet på førehand, der ser du kva som er planlagt for dette kurset. Dersom du har spørsmål eller spesifikke problemstillingar du ønsker at vi skal innom, send ein e-post i forkant, så tilpasser vi. </p><p>Gjennomgangen kan gå raskare enn dei 2 timane som er sett opp. Anbefaler då at du brukar tida på å jobbe med eige område på intranettet. Kursansvarleg vil då vere tilgjengeleg for spørsmål.</p>IKT0