Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Kurskatalogen

  • Tittel Kurskatalogen

 

 

Talegjenkjenning i DocuLive for behandler/lege8842628.04.2020 12:42:331606https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMolde;Kristiansund;Ålesund;Voldatext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromTalegjenkjenning i DocuLive for behandler/lege4 timer<p>Kurset består av undervisning på datarom. Undervisning om teorien som ligger til grunn for praktisk bruk av løsningen.</p><p>Informasjon om beste arbeidsflyt mot Doculive EPJ og samspill med sekretærtjenesten.</p><p>Deltakerne får laget personlige standardtekster og bygget profil under kurset som gjør at talegjenkjenningen raskere vil fungere i klinisk praksis.<br></p><p>Kurset går over 4 timer.</p>IKT3
Beaker - Superbruker - Bioingeniør Generell lab79034627.04.2020 06:41:26494https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim;Namsos;Levanger;Molde;Kristiansund;Ålesund;Voldatext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBeaker - Superbruker - Bioingeniør Generell lab1 dag<p>I dette kurset blir du kjent med følgende arbeidsprosesser i Beaker&#58; <br>Prøvetaking, prøvemottak, rekvirering, registrering av resultat, rapportering og kvalitetskontroller. <br>Du vil i tillegg få ytterligere opplæring for superbrukere​</p>Laboratoriemedisin9
Brannvernundervisning type A8695518.02.2020 11:06:407134https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMedisinsk klinikk, leger;Østmarka ;Østmarka;Medisinsk klinikk, Dialysen;Trondheim;Kreftklinikken ;Kreftklinikken personell;Medisinsk klinikk, AVdeling for infeksjonssykdommer;Medisinsk klinikk, Avdeling for infeksjonssykdommer;Medisisnsk klinikk, Avdeling for infeksjonssykdommer;Avdeling for ervervet hjerneskade;Nevro øst 4 etg;Nevro øst 4.etg;Nevro øst 4. etgtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBrannvernundervisning type A1,5 timer<p>​<strong>Hovedmomentet i denne øvelsen er praktisk bruk av tilgjengelig slokkeutstyr.</strong></p><p><strong>Tema&#58;</strong></p><p>-Kort gjennomgang av prosedyre og rutine ved enheten.</p><p>-Det gis en gjennomgang av fysiske og kjemiske egenskaper til&#160; fenomenet brann.</p><p>-Gjennomgang av de ulike slokkemidlene som Universitetssykehuset besitter, samt fordeler og ulemper med de.</p><p>&#160;</p><p>Gjennomføres normalt på egnet sted utendørs.</p><p>Se for øvrig <a href="http&#58;//eqsstolav/cgi-bin/document.pl?pid=stolav&amp;DocumentID=18355&amp;UnitID=1197"><span style="text-decoration&#58;underline;">Prosedyre 18355 Brannvernundervisning</span></a> </p><p>&#160;Det anbefales 18 plasser per kurs.</p><p>&#160;</p>Brannvern7
Drill, simulering og videoopptak av Medisinsk mottaksteam og Akutteam ved covid-19140993729.05.2020 08:03:2920https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-VideoDrill, simulering og videoopptak av Medisinsk mottaksteam og Akutteam ved covid-196:04 minutter<p>​Seksjon for smittevern har i samarbeid med Medisinsk simulatorsenter og øvrige aktører i pasientbehandlingskjeden ved St. Olavs hospital HF drillet og simulert mottak av pasient med mistenkt/bekreftet covid-19. I denne sammenheng ble det også foretatt videopptak. Her følger videofilm av Medisinsk mottaksteam og akutteam.<br></p>Smittevern;Indremedisin;Infeksjonssykdommer0
Opplæring gruppeledere Everbridge137306628.05.2020 11:05:2485https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLynctext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromOpplæring gruppeledere Everbridge1 time<p>Everbridge for Klinikk for psykisk helse og rus.​</p>Beredskap2
Hjerte- og lungeredning for helsepersonell (HHLR). Repetisjonskurs8738710.02.2020 17:02:396601https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesund;Kristiansund;Molde;Voldatext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHjerte- og lungeredning for helsepersonell (HHLR). Repetisjonskurs2 timar<strong style="text-decoration&#58;underline;">Målgruppe&#58; </strong><p>Årleg repetisjonskurs for helsepersonell i hjerte- og lungeredning.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Mål med opplæringa&#58;</strong></p><p><span aria-hidden="true"></span>Etter endt kurs skal deltakarane kunne&#58;</p><ul><li>konstatere hjertestans, varsle og starte HLR åleine</li><li>utføre basal HLR som del av ei gruppe</li><li>bruke ein hjertestartar</li><li>ivareta tryggleiken til&#160;pasient, evt pårørande og kollegaer i ein hjertestanssituasjon</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Forkunnskap&#58;</strong></p><p>Gjennomfør&#160;e-læringa til NRR, med tilgang via&#160;Læringsportalen&#58; <a href="/Sider/hhlr.aspx"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">https&#58;//kurs.helse-midt.no/Sider/hhlr.aspx</font></span></a></p><p>Trykk &quot;Start kurs&quot; til høgre i bilete, e-læringa kan mellomlagrast og gjennopptakast. Når kurset er gjennomført, så vert kurset lagt til i CV i Kompetanseportalen.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Innhold&#58;</strong></p><p>Det praktiske kurset består av&#58;</p><ul><li>gjennomgang&#160;av HHLR-plakaten</li><li>bruk av defibrillator og anna utstyr</li><li>basal HLR</li><li>HLR med toreddar-teknikk og bruk av hjertestartar</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Rammefaktorar&#58;</strong></p><strong>Nærmaste leiar er ansvarlig for å melde på deltakarane på kurset i samarbeid med HLR-instruktør.</strong>Beredskap10
MAP - møte med aggresjonsproblematikk97581826.05.2020 10:06:002384https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxHjelset B paviljong;Hjelset - B paviljong;Hjelset;Volda DPS;DPS Sjøholt;Avdeling for sjukehuspsykiatri Ålesund;DPS Knausen;Knausen - DPS Molde;DPS Molde - Knausentext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromMAP - møte med aggresjonsproblematikk2 dager<p style="text-align&#58;center;"><img alt="Logo 2.PNG" src="/PublishingImages/Sider/MAP---mestring-av-agresjonsproblematikk/Logo%202.PNG" style="margin&#58;5px;" /><br></p><h1><span class="ms-rteFontSize-4">Praktisk gjennomføring av MAP i forhold til Covid 19.&#160;</span><br></h1><div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;"><ul style="margin&#58;5px 20px;padding&#58;0px;box-sizing&#58;initial;"><ul style="margin&#58;5px 20px;padding&#58;0px;box-sizing&#58;initial;"><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;box-sizing&#58;initial;"><strong>Instruktørene demonstrerer og viser teknikkene kun på hverandre. </strong></li><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;box-sizing&#58;initial;"><strong>Deltakerne går sammen to-og-to (fortrinnsvis to fra samme arbeidssted), og forblir i dette faste tospannet gjennom hele kurset. Unntak&#58; trening av nedleggelsesteknikker som vil fordre nærkontakt mellom fire deltakere (varighet&#58; 1 time). </strong></li><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;box-sizing&#58;initial;"><strong>Deltakerne laster ned pre-screening skjema i forkant av kurset og leverer dette ferdig utfylt til kursholderne</strong><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;box-sizing&#58;initial;"> <strong>ved oppstart av kurset; kfr kursmateriell under.</strong><strong> Deltakere med mulige tegn på smitte får ikke anledning til å delta.</strong></span><strong> </strong></li><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;box-sizing&#58;initial;"><strong>Deltakerne desinfiserer hender før og etter trening av fysiske teknikker.</strong></li><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;box-sizing&#58;initial;"><strong>Kursantallet må tilpasses til kurslokalitetenes rammer og forutsetninger ift. smittevernregler</strong><br style="text-decoration&#58;underline;"><br style="text-decoration&#58;underline;"></li></ul></ul></div> <p>Dette kurset er gjeldende for ansatte i Klinikk for psykisk helse og rus, og obligatorisk for alle ansatte med pasientkontakt. Øvrige ansatte etter vurdering. Se forøvrig målgruppe.<br></p><p><strong>MAP (Møte med aggresjonsproblematikk)</strong><strong> er et helhetlig opplæringsprogram for å forebygge og håndtere aggresjon og vold i helse- og sosialsektoren. </strong><br>Hensikten med opplæring i MAP er enkel; forhindre vold og sørge for at pasienter og personale opplever seg trygge. Manualens standpunkt er at dette oppnås mest effektivt ved å sørge for at mennesker blir møtt med forståelse og profesjonell omsorg. Forståelse ovenfor sterke følelsesuttrykk og atferd er sjelden noe som kommer av seg selv. Det krever en høy grad av profesjonalitet og kunnskap å kunne identifisere og anerkjenne de underliggende årsakene til disse uttrykkene. Denne forståelsen er essensiell da den gir forutsetning og grunnlag for å kunne jobbe målrettet og effektivt med god pasientbehandling. Profesjonell omsorg handler om å gi tilpasset og faglig begrunnet omsorg basert på den enkelte sitt behov.<br>MAP handler om mer enn å bare unngå et destruktivt samspill. Det handler om god behandling. Det handler om å legge til rette for et helsevesen som skal være trygt for begge parter – både pasienter og personale. ​</p><p>MAP-kurset består av 10 kapitler med gjennomgang over to dager. Man må delta begge dager for å bestå kurset.<br></p><div><div>Dag 1<br>0800-0900&#58; Aggresjonsforståelse <br>0900-1000&#58; Voldsrisikovurdering og håndtering<br>1000-1100&#58; Fysiske teknikker<br>1100-1200&#58; Fysisk trening<br>1200-1230&#58; Lunsj<br>1230-1330&#58; Fysisk trening<br>1330-1430&#58; Voldsforebygging<br>1430-1530&#58; Forebyggende kommunikasjon</div><div><br></div><div>Dag 2<br>0800-0900&#58; Deeskalering<br>0900-1000&#58; Selvregulering<br>1000-1100&#58; Samhandling<br>1100-1200&#58; Fysisk trening<br>1200-1230&#58; Lunsj<br>1230-1330&#58; Fysisk trening<br>1330-1430&#58; Håndteringsstrategier i kritiske situasjoner<br>1430-1530&#58; Etterarbeid<br><br class="ms-rteFontSize-4"></div><div><font size="5"></font><br></div><div><br></div><p align="center" style="margin&#58;0px 0px 10.66px;text-align&#58;center;"><font size="3"><font color="#000000"><span style="margin&#58;0px;"><font face="Calibri">Kurset godkjennes som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper </font></span><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;calibri light&quot;,sans-serif;">med <strong>14 timer.</strong></span></font></font></p><p align="center" style="margin&#58;0px 0px 10.66px;text-align&#58;center;"><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;calibri light&quot;,sans-serif;"><font color="#000000" size="3">Kurset er godkjent av <strong>psykologforeningen</strong> som 15 timers vedlikeholdsaktivitet.</font></span></p><p align="center" style="margin&#58;0px 0px 10.66px;text-align&#58;center;"><font size="3"><font color="#000000"><strong><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;calibri light&quot;,sans-serif;">Norsk sykepleierforbund&#58; </span></strong><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;calibri light&quot;,sans-serif;">Kurset er meritterende for 15 timer i program for klinisk stige for sykepleiere/spesialsykepleiere.</span></font></font></p> <font size="3"></font><font color="#000000"></font><font face="Times New Roman"></font><br></div><div><br><br></div><p>&#160;</p><p>&#160;</p>Psykiatri;Psykisk helsevern;Sjukepleie;Sykepleie;Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB);Nyansatt;Lovverk;Brukermedverknad;Beredskap;Etikk;HMS;Kvalitet og sikkerheit1
Beaker - Superbruker - Mikrobiologi79034527.04.2020 06:43:16161https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim;Molde;Levanger;Ålesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBeaker - Superbruker - Mikrobiologi1 dag<p>I dette kurset blir du kjent med følgende arbeidsprosesser i Beaker&#58; <br>Prøvemottak, rekvirering, utsåing av prøver, registrering av resultat og rapportering. <br>Du vil i tillegg få ytterligere opplæring for superbrukere​</p>Laboratoriemedisin3
BEST Traume139515719.05.2020 12:56:5342https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBEST Traume1 dag<p>​<strong></strong><strong></strong><strong>BE</strong>dre og <strong>S</strong>ystematisk <strong>T</strong>eamtrening</p><p>1 dags kurs&#58;</p><p>Undervisning på formiddagen og 2 simuleringer per team på ettermiddagen. Undersøk med din avdelingsleder om du kan melde deg på, avgrenset antall deltagere innen hver funksjon.</p><p>Har du fått beskjed om at du skal delta på hele dagen, både teori og simulering, melder du deg på her.</p><p>Alle kan delta på undervisningen på formiddagen og de som KUN deltar på undervisningen skal ikke melde seg på.</p>Kirurgi;Sykepleie;Radiologi;Pasienter og pårørende;Ledelse;Intensiv;Anestesi1
Avansert hjerte- og lungeredning (AHLR). Repetisjonskurs8686419.05.2020 08:39:042436https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxVolda;Kristiansund;Ålesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromAvansert hjerte- og lungeredning (AHLR). Repetisjonskurs2 timar<strong></strong><span aria-hidden="true"></span><strong style="text-decoration&#58;underline;">Målgruppe&#58; </strong><p>Faste medlemmar i stansteam. Turnuslegar, anestesilegar, medisinske legar, anestesisjukepleiarar, intensivsjukepleiarar og&#160;evt sjukepleiarar i mottak.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Mål med opplæringa&#58;</strong></p><p>Etter endt kurs skal deltakarane kunne&#58;</p><ul><li>konstatere hjertestans, varsle og starte HLR</li><li>utføre basal HLR med einreddar- og toreddar-teknikk</li><li>bruke hjertestartaren og ivareta tryggleiken til alle involverte</li><li>utøve AHLR etter gjeldande retningslinjer</li><li>utøve og forstå at det er avgjerande med tydeleg leiarskap og rollefordeling i teamet</li><li>utøve og forstå at det er avgjerande med samarbeid og god kommunikasjon</li><li>kjenne si eiga rolle i teamet</li><li>kjenne til lokal organisering og tilpasning</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Forkunnskap&#58;</strong></p><p>Gjennomfør&#160;e-læringa til NRR, med tilgang via&#160;Læringsportalen&#58; <a href="/Sider/ahlr.aspx"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">https&#58;//kurs.helse-midt.no/Sider/ahlr.aspx</font></span></a></p><p>Trykk &quot;Start kurs&quot; til høgre i bilete, e-læringa kan mellomlagrast og gjennopptakast. Når kurset er gjennomført, så vert kurset lagt til i CV i Kompetanseportalen.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Innhold&#58;</strong></p><p>Det praktiske kurset består av&#58;</p><ul><li>gjennomgang av lokale varslingsrutiner og stansteam</li><li>basisferdigheiter med trening på grunnleggande einreddar- og toreddarteknikk</li><li>gjennomgang av AHLR-plakaten, medikament og utstyr</li><li>scenariotrening med debriefing</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Rammefaktorar&#58;</strong></p><strong>Nærmaste leiar er ansvarlig for å melde på deltakarane på kurset i samarbeid med HLR-instruktør.</strong>Beredskap2
Kompetansedager nevrologisk sengepost104198218.05.2020 12:03:02167https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKompetansedager nevrologisk sengepost1 dag<p>Kompetansedager for ansatte ved nevrologisk sengepost. Aktuelle tema vi jobber med daglig. Se vedlagt program. Ta med matpakke.<br></p>Sykepleie6
Bli god på digital møteledelse139217715.05.2020 09:54:04109https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxGjennomføres via Zoomtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBli god på digital møteledelse3 timer<p style="margin&#58;0cm 0cm 0pt;line-height&#58;21.6pt;vertical-align&#58;baseline;"><span style="color&#58;#3f3f3f;font-family&#58;&quot;helvetica&quot;,sans-serif;">Er du motivert for å skape bedre digitale møter?</span></p><p style="margin&#58;0cm 0cm 0pt;line-height&#58;21.6pt;vertical-align&#58;baseline;"><span style="color&#58;#3f3f3f;font-family&#58;&quot;helvetica&quot;,sans-serif;"><br></span></p><p style="margin&#58;0cm 0cm 0pt;line-height&#58;21.6pt;vertical-align&#58;baseline;"><font color="#003000" face="&quot;helvetica&quot;,sans-serif">I digitale møter er det enda viktigere at du som møteleder<strong><span style="padding&#58;0cm;border&#58;1pt windowtext;">&#160;</span></strong><strong><span style="padding&#58;0cm;border&#58;1pt windowtext;">engasjerer og involverer</span></strong>&#160;deltakerne for å oppnå gode resultater. Du må kunne planlegge, gjennomføre og følge opp møter på en slik måte at alle opplever at møtet er&#160;<strong><span style="padding&#58;0cm;border&#58;1pt windowtext;">meningsfullt</span></strong>&#160;og at de blir sett og inkludert i prosessene.</font></p><p style="margin&#58;0cm 0cm 0pt;outline&#58;0px;line-height&#58;21.6pt;vertical-align&#58;baseline;box-sizing&#58;border-box;"><span style="color&#58;#3f3f3f;font-family&#58;&quot;helvetica&quot;,sans-serif;">Når du gjennomfører digitale møter, stiller det særlige krav til deg som møteleder. Du må være tydelig, ha kontroll på teknologien og kjenne triksene som skaper engasjement digitalt. Vi vet<span>&#160;</span><strong><span style="padding&#58;0cm;border&#58;1pt windowtext;font-family&#58;&quot;helvetica&quot;,sans-serif;">hvordan du kan lykkes</span></strong><span>&#160;</span>og gir deg både en forståelse for kompetent møteledelse og en konkret verktøykasse som du kan bruke til å bli helt rå på digitale møter.</span></p><p style="margin&#58;0cm 0cm 0pt;outline&#58;0px;line-height&#58;21.6pt;vertical-align&#58;baseline;box-sizing&#58;border-box;"><span style="color&#58;#3f3f3f;font-family&#58;&quot;helvetica&quot;,sans-serif;"><br></span></p><p style="margin&#58;0cm 0cm 0pt;outline&#58;0px;line-height&#58;21.6pt;vertical-align&#58;baseline;box-sizing&#58;border-box;"><span style="color&#58;#3f3f3f;font-family&#58;&quot;helvetica&quot;,sans-serif;"><strong>I løpet av kurset lærer du&#58;</strong></span></p><ul><li><div style="margin&#58;0cm 0cm 0pt;outline&#58;0px;line-height&#58;21.6pt;vertical-align&#58;baseline;box-sizing&#58;border-box;"><span style="color&#58;#3f3f3f;font-family&#58;&quot;helvetica&quot;,sans-serif;">Hvordan du planlegger og forbereder digitale møter</span></div></li><li><div style="margin&#58;0cm 0cm 0pt;outline&#58;0px;line-height&#58;21.6pt;vertical-align&#58;baseline;box-sizing&#58;border-box;"><span style="color&#58;#3f3f3f;font-family&#58;&quot;helvetica&quot;,sans-serif;">Gode hjelpemidler for formidling og medvirkning</span></div></li><li><div style="margin&#58;0cm 0cm 0pt;outline&#58;0px;line-height&#58;21.6pt;vertical-align&#58;baseline;box-sizing&#58;border-box;"><span style="color&#58;#3f3f3f;font-family&#58;&quot;helvetica&quot;,sans-serif;">Verktøy og metoder for å skape engasjement</span></div></li><li><div style="margin&#58;0cm 0cm 0pt;outline&#58;0px;line-height&#58;21.6pt;vertical-align&#58;baseline;box-sizing&#58;border-box;"><span style="color&#58;#3f3f3f;font-family&#58;&quot;helvetica&quot;,sans-serif;">Tips og tirks for å sikre fremdrift, forankring og god møtekultur</span></div></li><li><div style="margin&#58;0cm 0cm 0pt;outline&#58;0px;line-height&#58;21.6pt;vertical-align&#58;baseline;box-sizing&#58;border-box;"><span style="color&#58;#3f3f3f;font-family&#58;&quot;helvetica&quot;,sans-serif;">Hvordan du kan benytte dette i din arbeidshverdag i Hemit, med Skype som verktøy</span></div></li></ul><div><br></div><div><strong>Som kursdeltaker får du&#58;</strong></div><ul><li>3 timers engasjerende digitalt kurs</li><li>Learning by doing</li><li>Guide til hvordan &quot;bli god på digitale møter&quot;</li><li>Presentasjonen fra kurset og konkrete maler du kan benytte selv</li></ul><div><br></div><div><strong>Kursledere&#58;</strong></div><div>Line Vaarum fra Playmakerne og Trine Østerlie i Hemit</div><div><br></div><div><strong>Gjennomføring&#58;</strong></div><div>Kurset gjennomføres via Zoom. Egen invitasjon vil bli sendt ut til påmeldte.​</div><div><br></div><div><strong class="ms-rteBackColor-4">Kursavgift&#58;</strong></div><div>2500-1250 kr avhengig av antall deltakere. <strong>MERK&#58;</strong> Vi må ha minimum 6 deltakere for å gjennomføre kurset.</div><div><br></div>Ledelse0
Nattarbeid og helse - gruppeundervisning for ansatte81010913.02.2020 07:16:221273https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim;Østmarkatext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromNattarbeid og helse - gruppeundervisning for ansatte1, 5 time<p><span style="line-height&#58;115%;font-family&#58;&quot;calibri&quot;,sans-serif;font-size&#58;14pt;"><font color="#000000">Sykehus og samfunnet&#160;trenger ansatte til å jobbe døgnet rundt. Folk blir ikke bare syke mellom kl. 8 og 16, men får appendi<span style="line-height&#58;115%;font-family&#58;&quot;calibri&quot;,sans-serif;font-size&#58;14pt;"><font color="#000000">citt, benbrudd, psykoser og forgiftninger på ulike tidspunkter av døgnet og det skal være ambulansesjåfører,&#160; bioingeniører, leger, renholdere, sekretærer, sykepleiere, teknikere og vektere med flere for at et sykehus kan kjøre rundt 24/7. Men hvordan ta best vare på seg selv når man jobber skift? Det å arbeide skift påvirker de ansatte på ulike måter avhengig av hvilken type menneske man er, hvilken type arbeid man har, hvordan arbeidet tilrettelegges og hvilken livsfase man er i livet&#160; - med mer. Basert på den kunnskap og forskning som er gjort innen ulike yrkesgrupper som jobber skift, så gis her en rekke råd, som kanskje kan bidra til at den enkelte ansatte får en god rytme i skiftarbeidet. <img alt="Oversiktsbilde-natt-St-Olavs-hospital.jpg" src="/PublishingImages/Sider/Nattarbeid-og-helse---gruppeundervisning-for-ansatte/Oversiktsbilde-natt-St-Olavs-hospital.jpg" style="margin&#58;5px;" /></font></span></font></span></p><p><span style="line-height&#58;115%;font-family&#58;&quot;calibri&quot;,sans-serif;font-size&#58;14pt;"><font color="#000000"><span style="line-height&#58;115%;font-family&#58;&quot;calibri&quot;,sans-serif;font-size&#58;14pt;"><font color="#000000">Hvis du jobber hovedsakelig natt, da bør&#160;du få&#160;tilbud om gruppeundervisning og evt. individuell helseundersøkelse. Snakk evt. med din leder om dette jvf. EQS-prosedyre 34909 og 34215.</font></span></font></span></p>HMS1
Dosettkurs - Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin8703215.05.2020 07:22:00412https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromDosettkurs - Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin3 timer<p>Kurs i håndteringing av legemidler for ansatte uten helsefaglig bakgrunn.</p><p>Kurset skal gjennomføres årlig av alle ansatte.​</p><p>Det er eget kurs for sykepleiere og vernepleiere.</p>Farmasi;Rusbehandling1
Legemiddelhåndtering - Klinikk for rus- og avhengighetmsmedisin8778514.05.2020 10:47:39437https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromLegemiddelhåndtering - Klinikk for rus- og avhengighetmsmedisin3 timer<p>Kurs i håndtering av legemidler.</p><p>Kurset skal gjennomføres årlig av alle ansatte.​</p><p>Det er et eget kurs for ansatte uten helsefaglig bakgrunn (dvs ikke vernepleier eller sykepleier).</p>Farmasi;Rusbehandling1
Vulvasykdommer - Høst 2020138948115.05.2020 07:39:2390https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromVulvasykdommer - Høst 20201 dag<p>​Nasjonalt kurs. Gammel ordning&#58; godkjent som valgfritt for følgende spesialiteter&#58; Allmennmedisin (8t v+e), Fødselshjelp- og kvinnesykdommer (8t v+e) og Hud- og veneriske sykdommer (8t v+e)</p><p>Målgruppe&#58; Leger (gynekologer, hudleger, allmennleger) og annet helsepersonell som ønsker oppdatering og mer kunnskap om ulike sykdommer i vulva</p><p>Kurset går over 1 dag, kursavgift 3000,- (det tas forbehold om indeksregulering)</p><p>Lenke til utlysning&#58; <a href="https&#58;//spesialisthelsetjenesten.no/arrangementer/vulvasykdommer-trondheim-host-2020-2020-11-12">https&#58;//spesialisthelsetjenesten.no/arrangementer/vulvasykdommer-trondheim-host-2020-2020-11-12</a></p>1
HNT Klinikk kirurgi LE HLR8761211.02.2019 13:04:4854https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHNT Klinikk kirurgi LE HLR2 timer<p>​Basiskurs i HLR</p>HMS3
Lovkurs psykisk helsevern del 2137963111.05.2020 06:26:36495https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxAnnettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromLovkurs psykisk helsevern del 22 timer 45 minutter<p>​<span style="font&#58;400 14px/1.6 &quot;open sans&quot;,sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;">Samme lovkurs som var planlagt avholdt tidligere i år. Arrangeres nå som webinar over halve dager. </span><br style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;"><span style="font&#58;400 14px/1.6 &quot;open sans&quot;,sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;">Alle forelesningene arrangeres to ganger og du må følge to halvdager for å få med deg hele kurset – se programmet som er vedlagt.<br><span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;,sans-serif;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;"><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;float&#58;none;">Deltakerne får tilsendt en lenke til webinaret noen dager før det starter som man bruker for å delta og for å teste tilkobling</span><span style="font&#58;400 14px/1.6 &quot;open sans&quot;,sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline !important;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;">.</span><br><br></span></span><span style="font&#58;400 14px/1.6 &quot;open sans&quot;,sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;">Ønsker du å delta på del 1 en av dagene, gå til til denne kurssiden for påmelding&#58;<br></span><span style="font&#58;400 14px/1.6 &quot;open sans&quot;,sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;"><a href="/Sider/Lovkurs.aspx">https&#58;//kurs.helse-midt.no/Sider/Lovkurs.aspx</a></span></p>Lovverk;Psykiatri;Psykisk helsevern1
Lovkurs psykisk helsevern del 1137856511.05.2020 06:26:581044https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxWebinartext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromLovkurs psykisk helsevern del 17 timer<p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;">Samme lovkurs som var planlagt avholdt tidligere i år. Arrangeres nå som webinar over halve dager. <br>Alle forelesningene arrangeres to ganger og du må følge to halvdager for å få med deg hele kurset – se programmet som er vedlagt.<br><span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;,sans-serif;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;"></span><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;float&#58;none;">Deltakerne får tilsendt en lenke til webinaret noen dager før det starter som man bruker for å delta og for å teste tilkobling</span><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;float&#58;none;">.</span><br><br>Ønsker du å delta på del 2 en av dagene, gå til til denne kurssiden for påmelding&#58;<br><a href="/Sider/Lovkurs2.aspx">https&#58;//kurs.helse-midt.no/Sider/Lovkurs2.aspx</a><br></p>Psykisk helsevern;Psykiatri;Lovverk1
SAP Anmodning 8824731.12.2019 08:16:481286https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim;Lynctext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSAP Anmodning1,5 time<p>Er du ny anmoder eller strever du med anmodning i SAP?&#160; </p><ul><li>Personlige innstillinger &#160;</li><li>Opprette handlekurv</li><li>Søk og filtreringsmuligheter&#160; </li><li>Markering av favorittprodukter </li><li>Fritekstanmodninger</li><li>Teamhandlekurv</li><li>Søk i «mine handlekurver» </li></ul><p>&#160;</p>IKT2
Workshop arbeidsplaner for 2021137695008.05.2020 08:09:34421https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLynctext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromWorkshop arbeidsplaner for 20211,5 timer<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Målet med workshopen er å gi kunnskapspåfyll, inspirasjon og innspill til neste års arbeidsplaner.&#160;&#160;&#160;&#160; </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Målgruppe&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Ledere på 3. og 4. nivå (avdeling- og seksjonsledere) og lederstøtte&#160;&#160;&#160; <em>.</em></span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Foretakstillitsvalgte, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Verneombud og plasstillitsvalgte<br></span></li></ul><p>​</p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3" style="line-height&#58;107%;">Professor Anette Harris holder foredrag på ca 45 minutter. Det vil være mulig å stille spørsmål i chatten. </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3" style="line-height&#58;107%;">Innledning og avslutning ved HR og organisasjonssjef Kari Hynne Skjærpe.</span></p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"> </span><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3" style="line-height&#58;107%;">Velkommen!</span><br>0
Opplæring gruppeledere Everbridge137319205.05.2020 13:23:4481https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLynctext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromOpplæring gruppeledere Everbridge1 time<p>​<span style="margin&#58;0px;color&#58;#0066cc;font-size&#58;14pt;"><a href="https&#58;//lync.helse-midt.no/helse-mr/meet/aage.gunnar.kyllo/YZG0Z4F1"><span style="margin&#58;0px;color&#58;#0066cc;font-size&#58;16pt;"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font face="Times New Roman">Bli med i Skype-møte </font></span></span></a></span><br></p>Beredskap0
Akuttdag - Avdeling for fødselshjelp og kvinnesjukdommar8682026.02.2020 14:45:38578https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesund;Volda;Kristiansund;Moldetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromAkuttdag - Avdeling for fødselshjelp og kvinnesjukdommar1 dag<p>Årlig obligatorisk akuttdag for leger, jordmødre og barnepleiere i Helse Møre og Romsdal HF. Formål med akuttdagen er å øve på&#160;praktisk utførelse,&#160; presis og systematisk kommunikasjon og samhandling (ISBAR) for å være best mulig rustet&#160;når det&#160;oppstår akutte situasjoner i&#160;fødselsforløpet.&#160;I tillegg til den årlige akuttdagen er det krav om at&#160;den enkelte medarbeider&#160;øver&#160;sammen med kollega på fødesimulator (fantom) minst 3 ganger årlig.</p>Fødselshjelp2
RS - Personavtaler/lovsjekk (HMR)122305003.05.2020 08:01:56110https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLynctext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromRS - Personavtaler/lovsjekk (HMR)1<p>​Gjennomgang i hvordane en oppretter personavtaler i RS</p><p>Lovsjekk utføres både i RS Plan og RS Ajourhold for alle yrkesgrupper. Konstanter/grenseverdier kan defineres på firma nivå, orgenhetsnivå og på person nivå.</p><p>Hvis brudd på lov- og avtaler skjer må en dokumentere hvorfor en har overstyrt, både med begrunnelse og bruddkode. </p><p>Alle brudd logges og rapport kan tas ut både i RS Ajourhold og i HR kuben.</p><p>&#160;</p><p><strong class="ms-rteFontSize-2">Dersom skype undervisning - Husk å legge datoen med skype-lenke inn i kalenderen din!</strong></p><p><span class="ms-rteFontSize-2"><strong><span class="ms-rteFontSize-2"><strong>Lenken til skypemøte finner du ved å klikke på&#160;pil under møtedato, klikk så inn på mer info.</strong></span></strong></span></p>HR;Ledelse0
Stress og mestring av stress ved pandemi136728604.05.2020 12:23:36900https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-NettbasertStress og mestring av stress ved pandemi20 minutter <p>Kurset er rettet mot alle ansatte som ønsker økt kunnskap om stress og stressreaksjoner i krevende arbeidssituasjoner, spesifikt i forbindelse med pandemi. Kurset beskriver hva stress er, utløsende faktorer og ulike reaksjoner på stress. Det gir også verktøy for stressmestring.<br></p><p> </p><p>Kurset må gjennomføres med lyd for å få fullt utbytte av innholdet.<br></p><p>Kurset kan gjennomføres på PC, mobil eller nettbrett. (Ved bruk av privat PC, mobil eller nettbrett må du logge inn via ID-porten).<br></p>HMS0
Informasjonsmøte med Helse-Midt Norge ang utlysing av regionale forskingsmidlar136635930.04.2020 11:11:17192https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxSKYPEtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromInformasjonsmøte med Helse-Midt Norge ang utlysing av regionale forskingsmidlar1 time<p><span style="text-align&#58;left;color&#58;#252525;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;helvetica;font-size&#58;17.92px;font-style&#58;normal;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;widows&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;#ffffff;">Samarbeidsorganet lyser ut regionale forskningsmidlar frå Helse Midt-Norge RHF&#160;til medisinske og helsefaglege prosjekt for oppstart i 2021.&#160;Søknadsfrist er 15. juni.</span></p><p><span style="text-align&#58;left;color&#58;#252525;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;helvetica;font-size&#58;17.92px;font-style&#58;normal;font-weight&#58;600;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;widows&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;#ffffff;">I dette informasjonsmøtet vil Helse Midt-Norge v/Samarbeidsorganet Pål Romundstad (prodekan/professor) og Trine Holter gå gjennom utlysinga og det blir høve til å stille spørsmål.&#160;<em>Meld deg på her og du vil få innkalling på Skype. </em></span></p><p style="color&#58;#252525;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;,helvetica,sans-serif;font-size&#58;medium;font-style&#58;normal;font-weight&#58;400;margin-top&#58;0px;margin-bottom&#58;1.25rem;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;widows&#58;2;background-color&#58;#ffffff;">Kvart år lyser Helse Midt-Norge RHF ut om lag 60 millionar kroner til forskingsprosjekt innan medisin og helse. Årets utlysing kan du no sjå på<span>&#160;</span><a href="https&#58;//helse-midt.no/samarbeidsorganet" style="transition&#58;color 0.1s, background-color 0.1s, border 0.1s;color&#58;#6e6e6e;text-decoration&#58;underline;box-sizing&#58;border-box;"><font color="#6e6e6e">Samarbeidorganet sine nettsider</font></a>.<br></p><p style="color&#58;#252525;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;,helvetica,sans-serif;font-size&#58;medium;font-style&#58;normal;font-weight&#58;400;margin-top&#58;0px;margin-bottom&#58;1.25rem;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;widows&#58;2;background-color&#58;#ffffff;">Det er regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forsking og innovasjon (SO) som lyser ut forskingsmidlane. Utlysinga er open for tilsette i helseføretaka i regionen, og for tilsette ved universitet/høgskular og private aktørar i samarbeid med helseføretak. Merk at det er krav til aktiv deltaking i gjennomføringa av studiane frå samarbeidspartane.&#160;Søkjarar frå HMR må sende melding til<span>&#160;</span><a style="transition&#58;color 0.1s, background-color 0.1s, border 0.1s;color&#58;#6e6e6e;text-decoration&#58;underline;box-sizing&#58;border-box;"><font color="#6e6e6e">forsking@helse-mr.no</font></a><span>&#160;</span>om søknadar. </p><p style="color&#58;#252525;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;,helvetica,sans-serif;font-size&#58;medium;font-style&#58;normal;font-weight&#58;400;margin-top&#58;0px;margin-bottom&#58;1.25rem;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;widows&#58;2;background-color&#58;#ffffff;">&#160;</p><p style="color&#58;#252525;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;,helvetica,sans-serif;font-size&#58;medium;font-style&#58;normal;font-weight&#58;400;margin-top&#58;0px;margin-bottom&#58;1.25rem;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;widows&#58;2;background-color&#58;#ffffff;"><a href="https&#58;//helse-mr.no/fag-og-forsking/forsking-og-innovasjon/forsking-i-hmr/samarbeidsorganet-lyser-ut-regionale-forskingsmidlar-til-prosjekt-i-2021">Sjå heile saka her</a></p>Forsking0
Psykososial støtte for helsearbeidere ved pandemi136270704.05.2020 07:41:11342https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-NettbasertPsykososial støtte for helsearbeidere ved pandemi15-20 minutter<p>​Kurset er rettet mot ledere som ønsker mer kunnskap om hva de bør være spesielt oppmerksomme på som personalansvarlig for helsepersonell og annet personell på sykehus under en pandemi. Det tar også opp hvordan de på best mulig måte kan legge til rette for psykososial støtte for sine ansatte. <br></p><p>Kurset må gjennomføres med lyd for å få fullt utbytte av innholdet.<br></p><p>Kurset kan gjennomføres på PC, mobil eller nettbrett. (Ved bruk av privat PC, mobil eller nettbrett må du logge inn via ID-porten).<br></p>Ledelse0
Feilsøking av nettverk for dummies8724114.11.2019 20:48:52865https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLynctext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromFeilsøking av nettverk for dummies3 timer<p>​Denne opplæringen vil gi deg en enkel innføring i IT-verktøy&#160;som skal finne ut om tekniske feil skyldes nettverkspoblemer og eventuelt hvorfor nettverket ikke virker.</p><p><strong>Læringsmål&#58;</strong></p><ul><li>Forstå bruken av verktøy som Ping/Nslookup/tracert/Splunk</li><li>Finne hovedårsak til at data ikke kommer fram eller går tregt</li><li>Å kunne feilsøke raskt og effektivt&#160;for å avdekke hvor eventuelle flaskehalser er</li></ul><p><strong>Gjennomføring&#58;</strong></p><p>Kurset gjennomføres via Skype med demonstrasjoner. Det er booket møterom for deltakere i Trondheim. Det anbefales at alle kursdeltakere setter seg bort fra arbeidsplassen for å få best utbytte av kurset.</p><p><strong>Kursholder&#58;</strong></p><p>Jo Øverland, Rådgiver i Basisdrift i Hemit.&#160;</p><p><strong>Forarbeid&#58;</strong></p><p>Det anbefales å se følgende <a href="https&#58;//www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_3387282171&amp;feature=iv&amp;src_vid=5G0Pk9YCzjk&amp;v=xtyH_6iMxwA">video</a>&#160;med demonstrasjon på hvordan du søker i Splunk før du møter til kurset. Det forventes at deltakerne tar med egen PC med Splunk innstallert. Ta kontakt med kursholder for å få tilgang til Splunk før kursstart. </p>IKT1
Offentlige anskaffelser i Hemit93580717.01.2020 09:15:04263https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim;Lynctext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromOffentlige anskaffelser i Hemit3 timer<span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2" id="ms-rterangepaste-start" aria-hidden="true"></span><p style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0 ms-rteFontSize-2" style="font-family&#58;open sans;">Offentlige virksomheter må følge noen grunnleggende prinsipper og krav til prosedyrer ved planlegging og gjennomføring av offentlige anskaffelser. Gjennomføring av offentlige anskaffelser er regulert i lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Dette kurset er utviklet som del av opplæringsprogram for avtaleforvaltere i Hemit.</span></p><p style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;"><font class="ms-rteFontSize-2" color="#000000" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-family&#58;open sans;box-sizing&#58;initial;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;bold;box-sizing&#58;initial;"><br></strong></font></p><p style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;"><font class="ms-rteFontSize-2" color="#000000" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-family&#58;open sans;box-sizing&#58;initial;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;bold;box-sizing&#58;initial;">Læringsmål&#58;</strong></font></p><p style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;"><font class="ms-rteFontSize-2" color="#000000" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-family&#58;open sans;box-sizing&#58;initial;"><span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;#ffffff;">Få innsikt i generell kontraktsrett og anskaffelsesprosessen i Hemit, hvem som har ansvar for hva og hvilke roller som er involvert.</span></font></p><p style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;"><font class="ms-rteFontSize-2" color="#000000" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-family&#58;open sans;box-sizing&#58;initial;">&#160;</font></p><p style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;"><font class="ms-rteFontSize-2" color="#000000" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-family&#58;open sans;box-sizing&#58;initial;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;bold;box-sizing&#58;initial;">Gjennomføring&#58;</strong></font></p><p style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;"><font class="ms-rteFontSize-2" color="#000000" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-family&#58;open sans;box-sizing&#58;initial;"><span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;">Kurset gjennomføres i Trondheim eller via Skype for Business.</span></font></p><p style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;"><font class="ms-rteFontSize-2" color="#000000" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-family&#58;open sans;box-sizing&#58;initial;"><br></font></p><p style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;"><font class="ms-rteFontSize-2" color="#000000" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-family&#58;open sans;box-sizing&#58;initial;"><strong>Kursholder&#58;</strong></font></p><p style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;"><font class="ms-rteFontSize-2" color="#000000" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-family&#58;open sans;box-sizing&#58;initial;">Trond Ole Winther, kontraktsansvarlig i Hemit.&#160;</font></p><p style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;"><font class="ms-rteFontSize-2" color="#000000" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-family&#58;open sans;box-sizing&#58;initial;"><br></font></p><p style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;"><font class="ms-rteFontSize-2" color="#000000" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-family&#58;open sans;box-sizing&#58;initial;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;bold;box-sizing&#58;initial;">Forarbeid&#58;</strong></font></p><p style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;"><font class="ms-rteFontSize-2" color="#000000" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-family&#58;open sans;box-sizing&#58;initial;">Det forventes at kursdeltakere har gjennomgått del 1 i den tildelte kompetanseplanen for avtaleforvaltere i Hemit.</font></p>Innkjøp1
Smittevern, avkledning av dress for ambulansepersonell125038627.04.2020 06:53:56572https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-EksternVideoSmittevern, avkledning av dress for ambulansepersonell3:10 minutter<p>​<span style="color&#58;#333333;line-height&#58;107%;font-family&#58;&quot;helvetica&quot;,sans-serif;font-size&#58;12pt;">Kurset skal bidra til riktig avkledning av dress etter kontakt med smitteførende pasienter. Kurset er utarbeidet av Ambulansetjenesten i Midt-Norge med faglig bistand fra Regionalt kompetansesenter i smittevern i Helse Midt-Norge RHF.</span><br></p>Ambulanse;Smittevern0
Forflytningsteknikk og løfteteknikk for ambulansefagarbeidere137980913.05.2020 12:46:52199https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLynctext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromForflytningsteknikk og løfteteknikk for ambulansefagarbeidere2 timer<p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;">Forflytningskurset er tilpasset forflytningsveiledere og seksjonsledere i Prehospitale tjenester. Målsettingen er at de som deltar på kurset skal få&#160;nok kunnskap til å kunne være&#160;ressurspersoner på forflytning<span style="font&#58;400 14px/22.4px &quot;open sans&quot;,sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;background-color&#58;transparent;"> i egen seksjon</span>, inkludert å kunne holde interne forflytningskurs.&#160;<br style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;box-sizing&#58;border-box;"></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;">I kurset vil man lære grunnleggende teori om forflytning og løfteteknikk spesielt rettet mot ambulansefagarbeidere, inkludert <span style="font&#58;400 14px/22.4px &quot;open sans&quot;,sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;background-color&#58;transparent;">aktuelle&#160;lover og forskrifte</span><span style="font&#58;400 14px/22.4px &quot;open sans&quot;,sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline !important;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;background-color&#58;transparent;">r</span>.<span style="font&#58;400 14px/22.4px &quot;open sans&quot;,sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;background-color&#58;transparent;"> </span>Vi vil også gjennomgå bruk av hjelpemiddler/utstyr for ambulanse, arbeidsstillinger og løftetekknikker.&#160;<br></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;background-color&#58;transparent;"><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;background-color&#58;transparent;">Grunnet gjeldende smittevernregler, så er vi nødt til å gjennomføre dette kurset elektronisk. Ideelt sett skulle vi hatt mulighet til mye praktisk øving. Målet vårt er likevel at dere skal få kunnskap og inspirasjon til å sette forflytning på agendaen. I kurset vil vi vise videoer og legge opp til dialog for</span></span><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;background-color&#58;transparent;"> erfaringsutveksling rundt utfordrende forflytningssituasjoner.</span> Hvis det er noe spesielt du ønsker å ta opp <span style="font&#58;400 14px/22.4px &quot;open sans&quot;,sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;background-color&#58;transparent;">innenfor temaet så kan dette med fordel sendes til kursansvarlig i forkant av kurset.</span><span style="font&#58;400 14px/22.4px &quot;open sans&quot;,sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline !important;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;background-color&#58;transparent;">&#160;</span><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;background-color&#58;transparent;"></span><br></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;">Bruk link for å delta på arrangementet&#58;&#160;<br></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><a href="https&#58;//lync.helse-midt.no/helse-mr/meet/emma.m.sjolander.vindal/T7BQ0M96">Link til kurs</a><span class="ms-rteFontSize-5"></span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><br></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;">Vel møtt!<br></p>HMS;Ambulanse0
Bruk av garasje for smittevask – Levanger135413728.04.2020 13:17:18142https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-VideoBruk av garasje for smittevask – Levanger3,43 minutter <p>​Filmen viser hvilke rutiner som gjelder for bruk og opptreden i garasje for smittevask ved Sykehuset Levanger. Herunder hvordan man håndterer brukt smittevernutstyr, sengetøy og annen søppelhåndtering.&#160;<br>Håndtering av smitteavfall blir vist i filmen <em>Smitteavfall for autoklavering</em>.&#160;<br></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;"><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;"></span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;"><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;">Andre filmer om smittevern for ambulansetjenesten i Helse Nord-Trøndelag&#58;</span><br style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;"><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;"></span><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;"><a href="/Sider/Innkjøring-i-smittegarasje,-Levanger.aspx" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;color&#58;#00509e;text-decoration&#58;none;box-sizing&#58;initial;background-color&#58;transparent;">Innkjøring i garasje for smittevask – Levanger</a></span><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;"><br style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;box-sizing&#58;initial;"><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;"><a href="/Sider/Smitteavfall-for-autoklavering.aspx" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;color&#58;#00509e;text-decoration&#58;none;box-sizing&#58;initial;background-color&#58;transparent;">Smitteavfall for autoklavering</a></span></span><br style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;"><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;"><a href="/Sider/Påkledning-smitteverndress.aspx" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;color&#58;#00509e;text-decoration&#58;none;box-sizing&#58;initial;background-color&#58;transparent;">Påkledning smitteverndress</a><br style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;box-sizing&#58;initial;"><a href="/Sider/Avkledning-smitteverndress.aspx" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;color&#58;#00509e;text-decoration&#58;none;box-sizing&#58;initial;background-color&#58;transparent;">Avkledning smitteverndress</a></span></p>Ambulanse;Smittevern0
Smitteavfall for autoklavering135440724.04.2020 11:19:49155https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-VideoSmitteavfall for autoklavering1,40 minutter <p>​Filmen viser hvordan man håndterer potensielt kontaminert materiell og smittevernutstyr som skal autoklaveres.&#160;</p><p></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;"><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;"></span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;"><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;">Andre filmer om smittevern for ambulansetjenesten i Helse Nord-Trøndelag&#58;</span><br style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;"><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;"></span><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;"><a href="/Sider/Innkjøring-i-smittegarasje,-Levanger.aspx" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;color&#58;#00509e;text-decoration&#58;none;box-sizing&#58;initial;background-color&#58;transparent;">Innkjøring i garasje for smittevask – Levanger</a></span><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;">&#160;</span><br style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;"><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;"></span><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;"><a href="/Sider/Bruk-av-garasje-for-smittevask-–-Levanger.aspx" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;color&#58;#00509e;text-decoration&#58;none;box-sizing&#58;initial;background-color&#58;transparent;">Bruk av garasje for smittevask – Levanger</a></span><br style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;"><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;"><a href="/Sider/Påkledning-smitteverndress.aspx" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;color&#58;#00509e;text-decoration&#58;none;box-sizing&#58;initial;background-color&#58;transparent;">Påkledning smitteverndress</a><br style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;box-sizing&#58;initial;"><a href="/Sider/Avkledning-smitteverndress.aspx" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;color&#58;#00509e;text-decoration&#58;none;box-sizing&#58;initial;background-color&#58;transparent;">Avkledning smitteverndress</a></span></p>Ambulanse;Smittevern0
Påkledning smitteverndress135443429.04.2020 11:13:06264https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-VideoPåkledning smitteverndress3,31 minutter <p>​Filmen viser en tilnærming til hvordan ambulansepersonell kan ikle seg en smitteverndress. Filmen er laget for ambulansepersonell i Helse Nord-Trøndelag. Det er ikke lagt vekt på rutiner omkring håndhygiene. Dette omtales nærmere i kursene <em>Basale smittevernrutiner</em> og <em>Håndhygiene</em>.&#160;<br></p><p><span style="font&#58;400 14px/1.6 &quot;open sans&quot;,sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;"></span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;"><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;"></span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;"><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;">Andre filmer om smittevern for ambulansetjenesten i Helse Nord-Trøndelag&#58;</span><br style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;"><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;"></span><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;"><a href="/Sider/Innkjøring-i-smittegarasje,-Levanger.aspx" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;color&#58;#00509e;text-decoration&#58;none;box-sizing&#58;initial;background-color&#58;transparent;">Innkjøring i garasje for smittevask – Levanger</a></span><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;">&#160;</span><br style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;"><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;"></span><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;"><a href="/Sider/Bruk-av-garasje-for-smittevask-–-Levanger.aspx" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;color&#58;#00509e;text-decoration&#58;none;box-sizing&#58;initial;background-color&#58;transparent;">Bruk av garasje for smittevask – Levanger</a></span><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;">&#160;<br style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;box-sizing&#58;initial;"><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;"><a href="/Sider/Smitteavfall-for-autoklavering.aspx" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;color&#58;#00509e;text-decoration&#58;none;box-sizing&#58;initial;background-color&#58;transparent;">Smitteavfall for autoklavering</a></span></span><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;"><br style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;box-sizing&#58;initial;"><a href="/Sider/Avkledning-smitteverndress.aspx" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;color&#58;#00509e;text-decoration&#58;none;box-sizing&#58;initial;background-color&#58;transparent;">Avkledning smitteverndress</a></span><br></p>Ambulanse;Smittevern0
Avkledning smitteverndress135446314.05.2020 08:44:13205https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-VideoAvkledning smitteverndress2:48 minutter <p>​Filmen viser en metode for avkledning av smitteverndress for ambulansepersonell i Helse Nord-Trøndelag. Det er ikke lagt vekt på rutiner omkring håndhygiene. Dette omtales nærmere i k<span style="font&#58;400 14px/1.6 &quot;open sans&quot;,sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;">ursene </span><em style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;italic;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;">Basale smittevernrutiner</em><span style="font&#58;400 14px/1.6 &quot;open sans&quot;,sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline !important;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;"> og </span><em style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;italic;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;">Håndhygiene</em><span style="font&#58;400 14px/1.6 &quot;open sans&quot;,sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;">.&#160;</span></p><p><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;">Andre filmer om smittevern for ambulansetjenesten i Helse Nord-Trøndelag&#58;</span><br style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;"><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;"></span><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;"><a href="/Sider/Innkjøring-i-smittegarasje,-Levanger.aspx">Innkjøring i garasje for smittevask – Levanger</a></span><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;">&#160;</span><br style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;"><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;"></span><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;"><a href="/Sider/Bruk-av-garasje-for-smittevask-–-Levanger.aspx">Bruk av garasje for smittevask – Levanger</a></span><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;">&#160;<br style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;box-sizing&#58;initial;"><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;"><a href="/Sider/Smitteavfall-for-autoklavering.aspx">Smitteavfall for autoklavering</a></span></span><br style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;"><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;"><a href="/Sider/Påkledning-smitteverndress.aspx">Påkledning smitteverndress</a><br></span></p>Ambulanse0
Innkjøring i garasje for smittevask – Levanger134094424.04.2020 11:17:13160https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-VideoInnkjøring i garasje for smittevask – Levanger1,04 minutter <p>Filmen viser innkjøring til garasje for smittevask ved Sykehuset Levanger.&#160;<br></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;"><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;"></span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;"><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;">Andre filmer om smittevern for ambulansetjenesten i Helse Nord-Trøndelag&#58;</span><br style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;"><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;"><a href="/Sider/Bruk-av-garasje-for-smittevask-–-Levanger.aspx" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;color&#58;#00509e;text-decoration&#58;none;box-sizing&#58;initial;background-color&#58;transparent;">Bruk av garasje for smittevask – Levanger</a></span><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;">&#160;<br style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;box-sizing&#58;initial;"><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;"><a href="/Sider/Smitteavfall-for-autoklavering.aspx" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;color&#58;#00509e;text-decoration&#58;none;box-sizing&#58;initial;background-color&#58;transparent;">Smitteavfall for autoklavering</a></span></span><br style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;"><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;"><a href="/Sider/Påkledning-smitteverndress.aspx" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;color&#58;#00509e;text-decoration&#58;none;box-sizing&#58;initial;background-color&#58;transparent;">Påkledning smitteverndress</a><br style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;box-sizing&#58;initial;"><a href="/Sider/Avkledning-smitteverndress.aspx" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;color&#58;#00509e;text-decoration&#58;none;box-sizing&#58;initial;background-color&#58;transparent;">Avkledning smitteverndress</a></span><br></p>Ambulanse;Smittevern0
Talegjenkjenning grunnkurs St. Olav8842303.09.2019 12:44:441965https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxOrkdaltext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromTalegjenkjenning grunnkurs St. OlavFra kl. 08.00-12.00<p>Kurset består av undervisning på datarom. Undervisning om teorien som ligger til grunn for praktisk bruk av løsningen.</p><p>Informasjon om beste arbeidsflyt mot Doculive EPJ og samspill med sekretærtjenesten.</p><p>Deltakerne får laget personlige standardtekster og bygget profil under kurset som gjør at talegjenkjenningen raskere vil fungere i klinisk praksis.</p>Medisin;Ambulanse2
PSYK LE NA Voldsrisiko vedlikehold77142519.05.2020 11:02:08274https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK LE NA Voldsrisiko vedlikehold60-90 min<div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Kurset er en del av kompetanseplanen <span style="text-decoration&#58;underline;">HNT, PSYK&#58; Opplæringskrav «PAB/KIP»</span> tildelt ansatte i Klinikk for psykisk helsevern og rus HNT HF. </span></span></div><div><div><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Krav om at&#160;alle PAB/KIP repeterer temaet hvert andre år.</span></span></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Kurset gir en introduksjon til kartlegging og vurdering av&#160;voldsrisiko.</span></span></span></span></span></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Temaet er åpent for eksterne samarbeidspartnere, og streames til enheter i klinikken.</span></span></span></span></span></span></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteBackColor-4">VIKTIG</span>&#58; Det er ikke adgang til deltagelse ved fysisk oppmøte. Ansatte kan samles lokalt på sine enheter men da i henhold til retningslinjer for smittevern. Deltagelse fra kontor og hjemmekontor er også mulig.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Gjennomført kurs meldes ved navneliste per e-post til klinisk støtte v/ Asbjørn Johansen.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-1"><span aria-hidden="true"><span aria-hidden="true"></span><span aria-hidden="true"></span><a href="https&#58;//lync.helse-midt.no/helse-nordtrondelag/meet/asbjorn.johansen/JDRPWQ9B"><span class="ms-rteFontSize-2" style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">Link til deltagelse via Skype for business</font></span></a><a href="/Sider/PSYK-LE-NA,-Kartlegging-av-voldsrisiko.aspx#_msocom_1"><span class="ms-rteFontSize-2" style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">[JA1]</font></span></a><span class="ms-rteFontSize-2">&#160;</span></span></span></span></span></span></span></div></div></div>Psykiatri1
PSYK LE NA, Voldsrisiko introduksjon80286519.05.2020 11:00:27349https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK LE NA, Voldsrisiko introduksjon60-90 min<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Kurset er en del av kompetanseplanen <span style="text-decoration&#58;underline;">HNT, PSYK&#58; Opplæringskrav «alle ansatte i kliniske stillinger»</span> tildelt ansatte i Klinikk for psykisk helsevern og rus HNT HF. </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Krav til alle ansatte i kliniske stillinger om deltagelse ved oppstart.</span></span></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Kurset gir en introduksjon til kartlegging og vurdering av&#160;voldsrisiko.</span></span></span></span></span></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Temaet er åpent for eksterne samarbeidspartnere, og streames til enheter i klinikken.</span></span></span></span></span></span></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteBackColor-4">VIKTIG</span>&#58; Det er ikke adgang til deltagelse ved fysisk oppmøte. Ansatte kan samles lokalt på sine enheter men da i henhold til retningslinjer for smittevern. Deltagelse fra kontor og hjemmekontor er også mulig.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Gjennomført kurs meldes ved navneliste per e-post til klinisk støtte v/ Asbjørn Johansen.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3" id="ms-rterangepaste-end" aria-hidden="true"></span><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"></span></span></span>&#160;</span></div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-1"></span></span></span></span></span><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-1"><span aria-hidden="true"><span aria-hidden="true"></span><span aria-hidden="true"></span></span></span></span></span></span></span><p><a href="https&#58;//lync.helse-midt.no/helse-nordtrondelag/meet/asbjorn.johansen/JDRPWQ9B"><span style="text-decoration&#58;underline;">Link til deltagelse via Skype for business</span></a><a href="/Sider/PSYK-LE-NA,-Kartlegging-av-voldsrisiko.aspx#_msocom_1"><span style="text-decoration&#58;underline;">[JA1]</span></a>&#160;</p></div><div>&#160;</div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-1"><span aria-hidden="true"></span></span></span></span></span></span></div></div>Psykiatri1
Palliasjon til Covid-19-pasienter133208028.05.2020 07:28:3649https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-NettbasertPalliasjon til Covid-19-pasienterca 7 min<p><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteThemeFontFace-1">Det er forskjell på vanlig palliativ behandling og palliativ behandling til Covid -19 pasienter. </span><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteThemeFontFace-1">I kurset følger vi en Covid – 19 pasient, dennes pårørende og pasientens behandlende team. </span><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteThemeFontFace-1">Kurset gir god&#160; innsikt i og beskriver forskjellen på vanlig palliativ behandling og palliativ behandling til covid – 19 pasienter</span><span class="ms-rteThemeFontFace-1" style="line-height&#58;107%;font-size&#58;11pt;"><br></span></p><p><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteThemeFontFace-1" style="line-height&#58;107%;"><br></span></p><p><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteThemeFontFace-1" style="line-height&#58;107%;">Filmen er utviklet og produsert av Palliativt senter og Avdeling for kompetanse og utdanning ved Akershus Universitetssykshus HF</span></p><p><span class="ms-rteThemeFontFace-1" style="line-height&#58;107%;font-size&#58;11pt;"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteThemeFontFace-1">Hensikter med videoen er å sette fokus på palliasjon hos Covid-19-pasiente</span>r</span></p>Etikk;Medisin;Medisinsk etikk;Sykepleie0
Grunnkurs i psykiatri del I - Røros - Høst 2020133149917.04.2020 13:25:37163https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxRørostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGrunnkurs i psykiatri del I - Røros - Høst 20205 dager<p>​Nasjonalt kurs, anbefalt/obligatorisk for leger i spesialisering i Psykiatri</p><p>Kurset går over fem dager, kursavgift 7000,- (det tas forbehold om indeksregulering). Fullpensjon på hotell kommer i tillegg, nærmere info kommer.</p><p>Lenke til utlysning&#58;&#160;<a href="https&#58;//spesialisthelsetjenesten.no/arrangementer/grunnkurs-i-psykiatri-del-i-roros-host-2020-2020-11-09">https&#58;//spesialisthelsetjenesten.no/arrangementer/grunnkurs-i-psykiatri-del-i-roros-host-2020-2020-11-09</a><br></p>1
Jakten på informasjon om legemidler til barn132988112.05.2020 12:03:27146https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-NettbasertJakten på informasjon om legemidler til barn20 minutter<p>I dette kurset lærer du hvordan å benytte oppslagsverk, databaser og doseringsveiledere, &#160;for god og trygg legemiddelhåndtering til barn. Kurset dekker LIS læringsmål 161 i Spesialistforskriften for utdanning av legespesialister. <br></p><p> Kurset er laget av legemiddelkomiteens underutvalget for legemidler til barn, OUS.</p>Farmasi;Pediatri0
Bruk innstilling og rengjøring av hostemaskin C70132987122.04.2020 09:02:2481https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-NettbasertBruk innstilling og rengjøring av hostemaskin C7020 minutter<p>Kurset er beregnet for fysioterapeuter og annet helsepersonell som skal bruke og stille inn hostemaskoin Cough Assist E70.</p><p>Kurset egner seg ogsså for deg som bare skal bruke en forhåndsinnstilt maskin. Hopp i såfall over kapitlet om innstilling.</p><p>Kurset er egnet både som en innføring før praktisk opplæring med sertifisering eller som en oppfriskning for deg som har gjennomført opplæring i bruk og innstilling av Cough Assist E70 tidligere.<br></p>Medisinsk-teknisk utstyr0
Pediatri kurs 3 - Nefrologi og endokrinologi, immunologi og revmatologi133024617.04.2020 08:08:39263https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPediatri kurs 3 - Nefrologi og endokrinologi, immunologi og revmatologi5 dager<p>Nasjonalt kurs, anbefalt for leger i spesialisering i Barnesykdommer</p><p>For LIS i gammel ordning er halve kurset tellende med 18 timer, for en hel uke er dette tellende med 36 timer&#58;</p><ul><li>Nefrologi og endokrinologi - 18 timer</li><li>Immunologi og revmatologi - 18 timer</li><li>Nefrologi og endokrinologi. Immunologi og endokrinologi - 36 timer</li></ul><p>&#160;</p><p>Kurset går over 5 dager, kursavgift 7000,- for hel uke, 3500,- for halv uke (det tas forbehold om indeksregulering)​</p><p>Lenke til utlysning&#58; <a href="https&#58;//spesialisthelsetjenesten.no/arrangementer/pediatri-kurs-3-nefrologi-og-endokrinologi-immunologi-og-revmatologi-host-2020-2020-11-23">https&#58;//spesialisthelsetjenesten.no/arrangementer/pediatri-kurs-3-nefrologi-og-endokrinologi-immunologi-og-revmatologi-host-2020-2020-11-23</a></p>3
Helsepedagogikk - Webinar132178120.05.2020 12:25:44515https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxAnnettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHelsepedagogikk - Webinar6 timer<p>Emner&#58;<br></p><ul><li>Hva er helsepedagogikk?</li><li>Brukermedvirkning</li><li>Å leve med kroniske helseplager<br></li><li>Mestring</li><li>Praktisk planlegging og gjennomføring av kurs for pasienter og pårørende<br></li></ul><div><br></div><div>Se program i egen fil nederst på sida.&#160;<br></div><div><br></div><div>Deltakerne får tilsendt en link noen dager før kurset starter som man bruker for å delta og for å teste tilkobling. Man kan delta med PC med headset eller høytalere, eller på smarttelefon.&#160;<br></div><div><br></div><div>Det er utarbeidet noen korte filmer som ligger på Youtube om helsepedagogiske tema, se gjerne på (noen av)&#160;dem som en forberedelse&#58;&#160;<br></div><div><p><a href="https&#58;//www.youtube.com/watch?v=LAdejkEAGFU&amp;t=1s">https&#58;//www.youtube.com/watch?v=LAdejkEAGFU&amp;t=1s</a></p><p><a href="https&#58;//www.youtube.com/watch?v=G6MnCB2ksmE&amp;list=TLPQMjAwNTIwMjBH7yToG7Bq8w&amp;index=2">https&#58;//www.youtube.com/watch?v=G6MnCB2ksmE&amp;list=TLPQMjAwNTIwMjBH7yToG7Bq8w&amp;index=2</a></p><p><a href="https&#58;//www.youtube.com/watch?v=YZlnp3UEFnQ&amp;list=TLPQMjAwNTIwMjBH7yToG7Bq8w&amp;index=3">https&#58;//www.youtube.com/watch?v=YZlnp3UEFnQ&amp;list=TLPQMjAwNTIwMjBH7yToG7Bq8w&amp;index=3</a></p><p><a href="https&#58;//www.youtube.com/watch?v=keDILwDjoVs&amp;list=TLPQMjAwNTIwMjBH7yToG7Bq8w&amp;index=4">https&#58;//www.youtube.com/watch?v=keDILwDjoVs&amp;list=TLPQMjAwNTIwMjBH7yToG7Bq8w&amp;index=4</a></p><p><a href="https&#58;//www.youtube.com/watch?v=auc2JfRUaWs&amp;list=TLPQMjAwNTIwMjBH7yToG7Bq8w&amp;index=5">https&#58;//www.youtube.com/watch?v=auc2JfRUaWs&amp;list=TLPQMjAwNTIwMjBH7yToG7Bq8w&amp;index=5</a><br></p><br></div>0
BUK; Praktisk gjennomgang av smittevernrutiner130665106.04.2020 10:30:30460https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxBUK;BUK, St Olavs hospital;St. Olavs hospital;St Olavs hospitaltext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBUK; Praktisk gjennomgang av smittevernrutiner30 min<p>​Kurset skal sikre at opplæring i smittevernrutiner knyttet til påkledning, avkledning og gjenbruk ved smittevernutstyr knyttet til COVID-19 pandemi, blir gitt til ansatte ved BUK som har pasientkontakt.&#160; Kurset gir praktisk gjennomgang av rutiner under veiledning av smittevernkontakt. Deltakere skal på forhånd ha gjennomgått obligatorisk opplæring via publiserte videoer om på- og avkledning og gjenbruk.&#160;<br></p>Smittevern0
Håndtering av risikoavfall130101730.04.2020 12:58:381627https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-NettbasertHåndtering av risikoavfall10 minutter<p>Dette kurset beskriver hvordan du skal håndtere risikoavfall i Helse Midt-Norge.<br></p><p><span></span></p><p><span>Du lærer hvordan risikoavfall skal håndteres, hvorfor riktig håndtering er viktig og hvilket ansvar man selv har. <br></span></p> <p>Kurset er uten lyd.&#160;<br></p>Smittevern0
Pediatri kurs 8 - Nyfødtmedisin. Kardiologi - Høst 2020128469802.04.2020 12:13:50196https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPediatri kurs 8 - Nyfødtmedisin. Kardiologi - Høst 20205 dager<p>​Nasjonalt kurs, anbefalt for leger i spesialisering i Barnesykdommer.</p><p>For LIS i gammel ordning er halvet kurset tellende med 18 timer, for hel uke er dette tellende med 36 timer&#58;</p><ul><li>Nyfødtmedisin og kardiologi -&#160;36 timer.</li><li>Nyfødtmedisin -&#160;18 timer.</li><li>Kardiologi -&#160;18 timer.</li></ul><p><br>Kurset går over 5 dager. Kursavgift 7000,- for hel uke, 3500,- for halv uke&#160;(med forbehold om indeksregulering).</p><p>Lenke til utlysning&#58;&#160;<a href="https&#58;//spesialisthelsetjenesten.no/arrangementer/pediatri-kurs-8-nyfodtmedisin-og-kardiologi-2020-10-26">https&#58;//spesialisthelsetjenesten.no/arrangementer/pediatri-kurs-8-nyfodtmedisin-og-kardiologi-2020-10-26</a><br></p>3
Testing for koronavirus - penselprøve fra nasofarynks OG hals128525922.04.2020 07:24:001435https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-EksternVideoTesting for koronavirus - penselprøve fra nasofarynks OG hals1 minutt<p>Kombinert nasofarynks og halsprøve er anbefalt prøve ved luftveissymptomer.</p><p>Be vedkommende som skal testes se litt opp. Før prøvetakningspinnen langs nesegulvet til den stanser i bakre svelgvegg, snurr penselen 3-4 ganger og trekk den forsiktig ut. Stryk deretter samme pensel langs tonsiller og ganebue.</p><p>For å unngå laboratoriesmitte må alle prøvebeholdere desinfiseres på utsiden etter prøvetakning dersom man ikke har greid å beholde utsiden ren. </p><p>Sett deretter på identifikasjonslapp (evt. skriv ID&#58; fullt navn og fødselsnummer) på prøverøret og og de som bruker transporthylse benytter dette.&#160;</p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-9-0"><strong style="text-decoration&#58;underline;">VIKTIG&#58;&#160;</strong> Dersom hjelper/assistent ikke kan være mer enn 2 meter unna pasienten, må han/hun også ha på seg smittevernutstyr</span></p> <p><strong style="text-decoration&#58;underline;"></strong><br></p>Smittevern0
Psykososial støtte for helsearbeidere under pandemi HMR127722305.05.2020 06:53:58580https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxSkypetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPsykososial støtte for helsearbeidere under pandemi HMR45-60 minutter<h3>​Formål<br></h3><p><span style="font-family&#58;&quot;calibri&quot;,sans-serif;font-size&#58;12pt;">Kurset er rettet mot ledere i Helse Møre og Romsdal som ønsker mer kunnskap om hva de bør være spesielt oppmerksomme på som personalansvarlig for helsepersonell under en pandemi, og hvordan de på best mulig måte kan legge til rette for psykososial støtte for sine ansatte.&#160;</span></p><h3>Beskrivelse<br></h3><p><span class="ms-rteFontSize-3" style="font-family&#58;&quot;calibri&quot;,sans-serif;">Kursarrangement vil foregå på Skype.&#160;<br></span></p><span class="ms-rteFontSize-3" id="ms-rterangepaste-start" aria-hidden="true"></span><p style="margin&#58;0px;"><span class="ms-rteFontSize-3"><span style="margin&#58;0px;color&#58;black;">Kurset vil bli innledet med </span><span style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="calibri">en 15 min lang presentasjon om</font></span></span></p><p style="margin&#58;0px;"><span class="ms-rteFontSize-3"><span style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="calibri"> <strong>«Pandemi - belastning på helsearbeidere». </strong>Etter dette vil vi åpne opp for dialog og erfaringsutveksling mellom deltakerne på kurset. Varighet på kurset er </font><span style="margin&#58;0px;color&#58;black;">ca. </span><font color="#000000" face="calibri">45-60 min</font><span style="margin&#58;0px;color&#58;black;">.</span></span></span></p><p style="margin&#58;0px;"><span class="ms-rteFontSize-3" style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="calibri">&#160;</font></span></p><p style="margin&#58;0px;"><font class="ms-rteFontSize-3" face="calibri"><font color="#000000"><span style="margin&#58;0px;">Dersom du har noen spesielle problemstillinger innenfor temaet så ønsker vi at disse blir sendt til Anne Merete Smørdal i forkant av kurset, </span><a><span class="ms-rteFontSize-3" style="margin&#58;0px;">Anne.Merete.Borvik.Smordal@helse-mr.no</span></a><span style="margin&#58;0px;">. </span></font></font></p><span class="ms-rteFontSize-3"> </span><font class="ms-rteFontSize-3" face="calibri"></font><font class="ms-rteFontSize-3"></font><font class="ms-rteFontSize-3" color="#000000"></font><font class="ms-rteFontSize-3" face="Times New Roman"></font><span class="ms-rteFontSize-3" id="ms-rterangepaste-end" aria-hidden="true"></span><br>HMS0