• Tittel Kurskatalogen

 

 

Fadderkurs renholdsavdelingen del 1 og 2428262623.04.2024 09:57:19Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 23.04.2024 11:57 Neste revisjon: 23.04.2025 Kurs for ansatte i renholdsavdelingen som skal lære opp nyansatte https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromFadderkurs renholdsavdelingen del 1 og 24<p>​​​Kurs for ansatte i renholdsavdelingen som skal lære opp nyansatte.<br><br></p>
KARDI22 - Kardiologi tilleggskurs - Sekretærer (digitalt)343422817.01.2024 13:20:17Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 17.01.2024 14:20 Neste revisjon: 02.06.2025 DETTE ER ET TILLEGGSKURS FOR SEKRETÆRER MED KARDIOLOGISKE ARBEIDSOPPGAVER 206https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxDigitalt/webinartext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKARDI22 - Kardiologi tilleggskurs - Sekretærer (digitalt)1<p><span class="ms-rteFontFace-5">​​​​​DETTE ER ET TILLEGGSKURS FOR SEKRETÆRER MED KARDIOLOGISKE ARBEIDSOPPGAVER.<br></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5">MERK AT DU MÅ HA DELTATT PÅ ET GRUNNLEGGENDE SEKRETÆRKURS (<a href="/Sider/HPSEK02-–-Sekretærfunksjoner-ved-ekspedisjon-poliklinikk.aspx">HPSEK02</a>,&#160;<a href="/Sider/HPSEK03-Sekretærfunksjoner-ved-inntak.aspx">HPSEK03​</a> eller evt. sykepleierkurs)&#160; I FORKANT AV DETTE TILLEGGSKURSET.</span></p><p><strong>​</strong><br class="ms-rteFontFace-5"></p><p><span class="ms-rteFontFace-5"><strong></strong><strong></strong><strong>Kursbeskrivelse&#58;​​</strong></span></p><ul style="list-style-type&#58;disc;"><li><span class="ms-rteFontFace-5">Timeplanlegging i poliklinikk for pasienter som skal til non-invasive kardiologiske undersøkelser (Ekko, Holter, pacemakerkontroll evt andre)</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5">Timeplanlegging for pasienter som skal til Invasive undersøkelser (f.eks pacemaker-implantasjon)</span><br><br></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5"><strong>Målgruppe&#58;</strong><br></span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5">Sekretærer og sykepleiere ved kardiologiske avdelinger ​</span></li></ul><p></p><br>
Ultralyd i akuttmedisin14977123.04.2024 06:52:18Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 23.04.2024 08:52 Neste revisjon: 23.04.2026 Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Akutt- og mottaksmedisin 576https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromUltralyd i akuttmedisin1<p>​Anbefalt kurs for&#160;leger i spesialisering i Akutt- og mottaksmedisin</p><p>Kurset går over to dager,.<br></p><p><strong>Kursleder&#58; Lars Petter Bache-Wiig Bjørnsen</strong></p><p><strong></strong>Link til utlysning&#58;&#160;<br></p><p><br></p>
Kurs i elektiv generell kirurgi fra andre kirurgiske fag14825423.04.2024 06:21:58Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 23.04.2024 08:21 Neste revisjon: 23.04.2026 Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Generell kirurgi Ved å melde deg på vil 628https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKurs i elektiv generell kirurgi fra andre kirurgiske fag1<p>​​Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Generell kirurgi<br></p><p>Kurset går over 4 dager og passer for LIS som er tidlig i sin kirurgiske karriere<br></p><p>Kursleder&#58; Torbjørn Dahl<br></p><p>Link til utlysning&#58;&#160;<a href="https&#58;//www.spesialisthelsetjenesten.no/lis/kurs-for-leger-i-spesialisering/kurs-i-elektiv-generell-kirurgi-fra-andre-kirurgiske-fag-kir/">Kurs i elektiv generell kirurgi fra andre kirurgiske fag​</a><br></p>
Test Haram kommune253030212.12.2023 09:51:57Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 12.12.2023 10:51 Neste revisjon: 29.10.2024 «Ref. Camilla: Ny status på EQS serverbytte Det var et koblet dokument i HMR, som 148https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxSelbu kommunetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromTest Haram kommuneIKT1<p>​​Kommer..​</p><p><br></p><p><strong>«Ref. Camilla&#58; Ny status på EQS serverbytte.</strong></p><p>&#160;</p><p><strong>Koblede dokumenter i HMR</strong>&#58;</p><p>Det var et koblet dokument i HMR, som hadde en feil som gjorde at ny revisjon ble opprettet hvert 5. minutt. Dette medførte at vi hadde 165 GB data / 10&#160;712&#160;883 filer ekstra å kopiere, og kom dermed aldri i mål med kopieringen. Problem-dokumentet er nå slettet fra server og database, og det skal dermed være mulig å utføre kopiering som normalt.</p><p>&#160;</p><p><strong>Redirect fra gamle URLer</strong>&#58;</p><p>Det er nå lagt inn nye sertifikater, som gjør at vi skal ha en mer robust redirect.</p><p>&#160;</p><p>Eksempel fra Test&#58;</p><table cellspacing="0" width="100%" class="ms-rteTable-default"><tbody><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;50%;"><strong>URL</strong></td><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;50%;"><strong>Redirect til</strong></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default"><a href="http&#58;//eqstest/index.pl?pid=eqs_test">http&#58;//eqstest/index.pl?pid=eqs_test</a></td><td class="ms-rteTable-default"><a href="https&#58;//eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https&#58;//eqstest.helse-midt.no/cgi-bin/your_menu.pl?pid%3Deqs_test&amp;data=05%7c01%7cRoar.Mathisen%40hemit.no%7cb9578362d1e445f5ef2a08dbd399be82%7c92c8809f91e0445b804fb6a7b43ef73a%7c0%7c0%7c638336429529378576%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7c3000%7c%7c%7c&amp;sdata=FSI7v2UJb0ongon7YksBLQNOqVhYEoS%2BNv5nUYYPG34%3D&amp;reserved=0">https&#58;//eqstest.helse-midt.no/cgi-bin/your_menu.pl?pid=eqs_test</a></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default"><a href="https&#58;//eqstest/index.pl?pid=eqs_test">https&#58;//eqstest/index.pl?pid=eqs_test</a></td><td class="ms-rteTable-default"><a href="https&#58;//eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https&#58;//eqstest.helse-midt.no/cgi-bin/your_menu.pl?pid%3Deqs_test&amp;data=05%7c01%7cRoar.Mathisen%40hemit.no%7cb9578362d1e445f5ef2a08dbd399be82%7c92c8809f91e0445b804fb6a7b43ef73a%7c0%7c0%7c638336429529378576%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7c3000%7c%7c%7c&amp;sdata=FSI7v2UJb0ongon7YksBLQNOqVhYEoS%2BNv5nUYYPG34%3D&amp;reserved=0">https&#58;//eqstest.helse-midt.no/cgi-bin/your_menu.pl?pid=eqs_test</a></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default"><a href="https&#58;//eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http&#58;//eqstest.helse-midt.no/cgi-bin/your_menu.pl?pid%3Deqs_test&amp;data=05%7c01%7cRoar.Mathisen%40hemit.no%7cb9578362d1e445f5ef2a08dbd399be82%7c92c8809f91e0445b804fb6a7b43ef73a%7c0%7c0%7c638336429529378576%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7c3000%7c%7c%7c&amp;sdata=47GU6uGR62dtUPEkwSnRje%2Bo0D0qtL5bNdBDLJCg1ng%3D&amp;reserved=0">http&#58;//eqstest.helse-midt.no/cgi-bin/your_menu.pl?pid=eqs_test</a></td><td class="ms-rteTable-default"><a href="https&#58;//eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https&#58;//eqstest.helse-midt.no/cgi-bin/your_menu.pl?pid%3Deqs_test&amp;data=05%7c01%7cRoar.Mathisen%40hemit.no%7cb9578362d1e445f5ef2a08dbd399be82%7c92c8809f91e0445b804fb6a7b43ef73a%7c0%7c0%7c638336429529378576%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7c3000%7c%7c%7c&amp;sdata=FSI7v2UJb0ongon7YksBLQNOqVhYEoS%2BNv5nUYYPG34%3D&amp;reserved=0">https&#58;//eqstest.helse-midt.no//cgi-bin/your_menu.pl?pid=eqs_test</a></td></tr></tbody></table><p>&#160;</p><p>Eksempel fra Kurs&#58;</p><table cellspacing="0" width="100%" class="ms-rteTable-default"><tbody><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;50%;"><strong>URL</strong></td><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;50%;"><strong>Redirect til</strong></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default"><a href="http&#58;//eqskurs/index.pl?pid=stolav_kurs">http&#58;//eqskurs/index.pl?pid=stolav_kurs</a></td><td class="ms-rteTable-default"><a href="https&#58;//eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https&#58;//eqskurs.helse-midt.no/cgi-bin/your_menu.pl?pid%3Dstolav_kurs&amp;data=05%7c01%7cRoar.Mathisen%40hemit.no%7cb9578362d1e445f5ef2a08dbd399be82%7c92c8809f91e0445b804fb6a7b43ef73a%7c0%7c0%7c638336429529378576%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7c3000%7c%7c%7c&amp;sdata=uEMO%2BCZ%2BqAcBaEERNdKkHFcYuFRViYC7rvikGkMlCpQ%3D&amp;reserved=0">https&#58;//eqskurs.helse-midt.no/cgi-bin/your_menu.pl?pid=stolav_kurs</a></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default"><a href="https&#58;//eqskurs/index.pl?pid=stolav_kurs">https&#58;//eqskurs/index.pl?pid=stolav_kurs</a></td><td class="ms-rteTable-default"><a href="https&#58;//eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https&#58;//eqskurs.helse-midt.no/cgi-bin/your_menu.pl?pid%3Dstolav_kurs&amp;data=05%7c01%7cRoar.Mathisen%40hemit.no%7cb9578362d1e445f5ef2a08dbd399be82%7c92c8809f91e0445b804fb6a7b43ef73a%7c0%7c0%7c638336429529378576%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7c3000%7c%7c%7c&amp;sdata=uEMO%2BCZ%2BqAcBaEERNdKkHFcYuFRViYC7rvikGkMlCpQ%3D&amp;reserved=0">https&#58;//eqskurs.helse-midt.no/cgi-bin/your_menu.pl?pid=stolav_kurs</a></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default"><a href="https&#58;//eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https&#58;//eqskurs.helse-midt.no/cgi-bin/your_menu.pl?pid%3Dstolav_kurs&amp;data=05%7c01%7cRoar.Mathisen%40hemit.no%7cb9578362d1e445f5ef2a08dbd399be82%7c92c8809f91e0445b804fb6a7b43ef73a%7c0%7c0%7c638336429529378576%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7c3000%7c%7c%7c&amp;sdata=uEMO%2BCZ%2BqAcBaEERNdKkHFcYuFRViYC7rvikGkMlCpQ%3D&amp;reserved=0">https&#58;//eqskurs.helse-midt.no/cgi-bin/your_menu.pl?pid=stolav_kurs</a></td><td class="ms-rteTable-default"><a href="https&#58;//eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https&#58;//eqskurs.helse-midt.no/cgi-bin/your_menu.pl?pid%3Dstolav_kurs&amp;data=05%7c01%7cRoar.Mathisen%40hemit.no%7cb9578362d1e445f5ef2a08dbd399be82%7c92c8809f91e0445b804fb6a7b43ef73a%7c0%7c0%7c638336429529378576%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7c3000%7c%7c%7c&amp;sdata=uEMO%2BCZ%2BqAcBaEERNdKkHFcYuFRViYC7rvikGkMlCpQ%3D&amp;reserved=0">https&#58;//eqskurs.helse-midt.no//cgi-bin/your_menu.pl?pid=stolav_kurs</a></td></tr></tbody></table><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p><span style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Dette må testes</strong></span><strong>​. Dersom dette godkjennes i Test/Kurs vil det bli satt opp identisk i produksjon ved produksjonssetting.»</strong></p><p><br><br></p><p><br><br></p>
CBRNE-beredskap - regional fagdag del 2427907422.04.2024 13:46:51Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 22.04.2024 15:46 Neste revisjon: 22.04.2025 Tittel CBRNE-beredskap - regional fagdag del 2 Beskrivelse https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxAnnettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromCBRNE-beredskap - regional fagdag del 2Ambulanse;Beredskap;Strålevern;Smittevern1<p>​​​​​​​​​Regional fagdal CBRNE 2024 - praktisk del&#58;<br></p><p>&#160; &#160; &#160; -&#160;Draktpåkledning, vernemasker og filter<br></p><p>&#160; &#160; &#160;&#160;-&#160;Dekontaminering - (utføres&#160;utenfor akumottaket ved St. Olavs hospital&#160; -Trondheim)​​<br></p><p>&#160; &#160; &#160;&#160;- Måling av radioaktivitet - når og hvordan? praktisk demo</p><p>&#160; &#160; &#160;&#160;- Tørrdekontaminering​<br></p><p><br></p><p>​​​​<br></p>
EL216 Desktop synk med Sectra PACS427842722.04.2024 12:52:49Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 22.04.2024 14:52 Neste revisjon:22.04.2025 Tittel EL216 Desktop synk med Sectra PACS Beskrivelse Tar du kurs i regi av https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-EksternVideoEL216 Desktop synk med Sectra PACSHelseplattformen0<p>​<br></p><p style="margin-bottom&#58;1rem;color&#58;#2e2e2e;font-family&#58;calibri, sans-serif;background-color&#58;#ffffff;"><span style="font-size&#58;10pt;">DEMONSTRASJON</span></p><p style="margin-bottom&#58;1rem;color&#58;#2e2e2e;font-family&#58;calibri, sans-serif;background-color&#58;#ffffff;"><span style="font-size&#58;10pt;"><strong>Arbeidssted</strong>&#58; Sykehus</span></p><p style="margin-bottom&#58;1rem;color&#58;#2e2e2e;font-family&#58;calibri, sans-serif;background-color&#58;#ffffff;"><span style="font-size&#58;10pt;"><strong>Målgruppe</strong>&#58; Sekretær radiologi, radiograf, radiograf intervensjon, radiolog, radiolog intervensjon&#160;</span></p><p style="margin-bottom&#58;1rem;color&#58;#2e2e2e;font-family&#58;calibri, sans-serif;background-color&#58;#ffffff;"><span style="font-size&#58;10pt;"><strong>Beskrivelse</strong>&#58; E-læringen beskriver grunnleggende funksjoner for synk med Sectra<br>PACS og hvilke type synk som blir opprettet i de ulike arbeidsområdene.&#160;</span></p><p style="margin-bottom&#58;1rem;color&#58;#2e2e2e;font-family&#58;calibri, sans-serif;background-color&#58;#ffffff;"><strong><span style="font-size&#58;10pt;">Læringsutbytte&#58;&#160;</span></strong><span style="font-size&#58;10pt;">&#160;Bli kjent med synk med Sectra PACS&#160;​</span></p><p>​<br></p>
Kurs i risikovurdering av arbeidsmiljøet404426815.03.2024 08:35:16Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 15.03.2024 09:35 Neste revisjon: 18.02.2025 Arbeidsmiljøavdelingen tilbyr undervisning i hvordan man gjør en risikovurdering av 665https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim;Orkdaltext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKurs i risikovurdering av arbeidsmiljøetLedelse;HR;HMS5<p>​​​​​Arbeidsmiljøavdelingen&#160;tilbyr&#160;undervisning i hvordan man gjør en risikovurdering av arbeidsmiljøet innenfor disse områdene&#58;</p><p>-&#160;Organisatoriske arbeidsmiljøet</p><p>- Psykososiale arbeidsmiljøet</p><p>- Ergonomiske arbeidsmiljøet</p><p>- Vold og trusler​&#160;</p><p>Det vil bli innføring i hensikten og formålet med risikovurdering, basert på&#160;​krav fra lov og forskrift, og Arbeidstilsynet, samt&#160;gruppearbeid hvor man får et innblikk i hvordan risikovurdering skal gjøres i praksis.&#160;</p><p><br></p><p><span style="text-decoration&#58;underline;">Før undervisning&#58;</span><br></p><p>Les prosedyre&#58;<strong>&#160;​ID 9399&#58;&#160;​Risikovurdering&#160;og -styring.</strong><br></p><p></p><p><br></p><p><br></p>
Personaliseringslab for leger393021317.04.2024 08:06:35Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 17.04.2024 10:06 Neste revisjon: 20.02.2025 Velkommen til personaliseringslab/brukarinnstilling for legar Ved å melde deg på vil 936https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTEAMS;Teams;Annettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPersonaliseringslab for legerAdministrativt arbeid3<p>​<br></p><div>Velkommen til personaliseringslab/brukarinnstilling for legar.&#160;</div><div>&#160;</div><div>I sesjonane går vi gjennom tre ting&#58;</div><div>Favorittmerking av pasientlister.</div><div>Tilpasse visning av sidepanel i timeplanen din.</div><div>Favorittmerke dei forordningane du brukar mest.</div><div>Om vi får tid, smartphrases&#160;<br><br></div><div>Førebuing&#58;&#160;</div><div>- det er ein fordel om kurs i klasserom og egentrening er gjennomført.&#160;</div><div>Har du malar frå Doculive til dokumentering du vil ha med deg vidare i Helseplattformen kan du gjerne ha desse klare til vi startar på Smarthphrases.&#160; ​​​</div>
KODER01 – Koder og koderådgiver 14802422.04.2024 05:37:00Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 22.04.2024 07:37 Neste revisjon: 24.08.2025 Tittel KODER01 – Koder og koderådgiver Beskrivelse 1086https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevanger;Moldetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKODER01 – Koder og koderådgiver KODER01 – Koder og koderådgiver Helseplattformen5<p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong><strong class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5" style="color&#58;#000000;"><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;14.6667px;">​​​</span><strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;14.6667px;">Det er svært viktig å medbringe<span style="text-decoration-line&#58;underline;">&#160;PULS-kort</span>&#160;på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring, samt ha gjennomført&#160;<span style="text-decoration-line&#58;underline;">innledende læring</span>&#160;som beskrevet i tildelt Kompetanseplan.​​​​​​​​</strong></strong>​</strong></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong><br></strong></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>​​​​​Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende&#160;arbeidsprosesser&#58;</strong></span></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Overblikk i Hyperspace</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dashbord</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Sortere og filtrere arbeidsliste for koding</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Koding av en episode fra kodingsaktiviteten</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Gjennomgang av journal</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Flagg dokumentasjon som ufullstendig eller&#160;mangelfull</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Kodeavklaring</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Prosedyrekoding inkl. kirurgiske prosedyrer</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"> Plassholder Prosedyrekoding</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Gjennomgang av avviste krav</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Administrere<strong></strong> arbeidslister for koding</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Rapportering</span></li></ul><p style="color&#58;#000000;"></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span><br></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><br></span></p><p><strong class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Målgruppe&#58;</strong><br></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Ansatte som jobber som&#58;</strong></span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Koderådgiver/fagleder for koding</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Koder</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Relevant for spesialisthelsetjenesten.</span></p>
Kurs i blodprøvetaking, for sykepleiere ved barne- og ungdomsklinikken14825312.09.2023 13:01:56Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 12.09.2023 15:01 Neste revisjon: 16.01.2025 Prøvetakingsutstyr - hva finnes og hvordan brukes det Ved å melde deg på vil 415https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKurs i blodprøvetaking, for sykepleiere ved barne- og ungdomsklinikkenLaboratoriemedisin1<p>​</p><p>Hovedpunktene på kurset vil være&#58;</p><p><em>Prøvetakingsutstyr - hva finnes og hvordan brukes det</em></p><p><em>Preanalytiske emner med fokus på faktorer som kan påvirke prøvesvaret</em></p><p><br></p>
Kompetanseportalen Kurs 1- Medarbeideroppfølging - lederdashbord (video)425359518.04.2024 05:55:07Dette kurset er for tiden i testmodus Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 18.04.2024 07:55 Neste revisjon:17.04.2025 Ved å bruke kompetanseportalen vil ledere og 33https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-VideoKompetanseportalen Kurs 1- Medarbeideroppfølging - lederdashbord (video)Administrativt arbeid;HR;Ledelse0<p><span class="NormalTextRun SCXW235703913 BCX9 ms-rteFontSize-3" style="color&#58;#000000;font-family&#58;calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;">​​​​​​​​Med kurset &quot;Medarbeideroppfølging/lederdashbord&quot; ønsker vi å hjelpe ledere og fagansvarlige til å bruke kompetanseportalen på en enklere og mer effektiv måte. </span><span class="NormalTextRun SCXW235703913 BCX9 ms-rteFontSize-3" style="color&#58;#000000;font-family&#58;calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;">V</span><span class="NormalTextRun SCXW235703913 BCX9 ms-rteFontSize-3" style="color&#58;#000000;font-family&#58;calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;">ed å bruke kompeta</span><span class="NormalTextRun SCXW235703913 BCX9 ms-rteFontSize-3" style="color&#58;#000000;font-family&#58;calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;">n</span><span class="NormalTextRun SCXW235703913 BCX9 ms-rteFontSize-3" style="color&#58;#000000;font-family&#58;calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;">s</span><span class="NormalTextRun SCXW235703913 BCX9 ms-rteFontSize-3" style="color&#58;#000000;font-family&#58;calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;">eportalen vil</span><span class="NormalTextRun SCXW235703913 BCX9 ms-rteFontSize-3" style="color&#58;#000000;font-family&#58;calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;"> leder</span><span class="NormalTextRun SCXW235703913 BCX9 ms-rteFontSize-3" style="color&#58;#000000;font-family&#58;calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;">e</span><span class="NormalTextRun SCXW235703913 BCX9 ms-rteFontSize-3" style="color&#58;#000000;font-family&#58;calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;"> og faga</span><span class="NormalTextRun SCXW235703913 BCX9 ms-rteFontSize-3" style="color&#58;#000000;font-family&#58;calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;">nsvarlige </span><span class="NormalTextRun SCXW235703913 BCX9 ms-rteFontSize-3" style="color&#58;#000000;font-family&#58;calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;">få</span><span class="NormalTextRun SCXW235703913 BCX9 ms-rteFontSize-3" style="color&#58;#000000;font-family&#58;calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;"> tilgang til den informasjonen de trenger for å følge opp den </span><span class="NormalTextRun SCXW235703913 BCX9 ms-rteFontSize-3" style="color&#58;#000000;font-family&#58;calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;">enkelte </span><span class="NormalTextRun SCXW235703913 BCX9 ms-rteFontSize-3" style="color&#58;#000000;font-family&#58;calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;">medarbeider. </span><span class="NormalTextRun SCXW235703913 BCX9 ms-rteFontSize-3" style="color&#58;#000000;font-family&#58;calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;"></span><span class="NormalTextRun SCXW235703913 BCX9 ms-rteFontSize-3" style="color&#58;#000000;font-family&#58;calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;"><span class="NormalTextRun SCXW246652618 BCX9 ms-rteFontSize-3" style="background-color&#58;#ffffff;">Målet er at ledere skal oppleve det som lettere å drive</span><span class="NormalTextRun SCXW246652618 BCX9 ms-rteFontSize-3" style="background-color&#58;#ffffff;"> målrettet</span><span class="NormalTextRun SCXW246652618 BCX9 ms-rteFontSize-3" style="background-color&#58;#ffffff;"> med</span><span class="NormalTextRun SCXW246652618 BCX9 ms-rteFontSize-3" style="background-color&#58;#ffffff;"> kompetanseutvikling, tildele opplæringskrav og dokumentere gjennomført opplæring</span><span class="NormalTextRun SCXW246652618 BCX9 ms-rteFontSize-3" style="background-color&#58;#ffffff;">.</span></span></p><p><em>Dette er et opptak av et kurs/webinar som ble holdt 15.04.2024. Vil du delta på kurs/webinar kan du melde deg på her når det er nye kurs/webinar&#58;</em>&#160;<a href="/Sider/Kompetanseportalen---Leder-dashboard-.aspx" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);">Kompetanseportalen Kurs 1&#58; Medarbeideroppfølging/lederdashbord (helse-midt.no)</a>​<br></p><p>​​​</p>
Gruppeveiledning på tvers av spesialiteter14715117.04.2024 06:52:42Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 17.04.2024 08:52 Neste revisjon: 31.12.2024 Tittel Gruppeveiledning på tvers av spesialiteter Beskrivelse 1924https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGruppeveiledning på tvers av spesialiteterEtikk3<p>​<strong>​NB&#58;</strong></p><p><strong>Det vil innen utgangen av&#160;april 2024 bli lagt ut flere datoer for gruppeveiledninger fremover, men med ny organisering. Øktene 30.mai,&#160;4.juni og 10.juni&#160;er i henhold til dette. 30.mai og 4.juni har tema etikk mens 10.juni har tema kommunikasjon.&#160;</strong></p><p><strong>Det planlegges et årshjul hvor det legges ut 8 etikk-økter og 4 kommunikasjonsøkter pr. år. Øvrige FKM-tema tenkes inn i gruppeveiledninger i egen klinikk/avdeling.&#160;</strong></p><p><strong>Den nye organiseringen vil bli diskutert på møte med utdanningsansvarlige overleger og andre som er interesserte i LIS-utdanning ved St. Olavs hospital 25.04.2024 kl. 11-12&#160;og 29.04.2024 kl. 15-16 (Teams-møter). Dersom noen LIS ønsker bli med på disse møtene (samme agenda begge dager) er det bare å ta kontakt med utdanningskoordinerende overlege (brita.pukstad@stolav.no).</strong><br></p><p><strong>Når vi har diskutert organiseringen i møtene over vil Kompetanseportalen bli tilsvarende oppdatert.&#160;</strong></p><p><strong><br></strong></p><p><strong>Ny organisering (med forbehold om endringer etter møtene over)&#58;</strong><br></p><p>Felles kompetansemål (FKM)&#160;dekker et grunnleggende sett av kompetanse som enhver ferdig legespesialist skal ha opparbeidet seg i løpet av årene med spesialisering.&#160;<br></p><p>Ved St. Olavs hospital vil gruppeveiledninger på tvers av spesialiteter dekke temaene etikk og kommunikasjon. Det anbefales minst tre&#160;refleksjonsøkter på tvers av spesialiteter&#160;i løpet av tiden som LIS i del 2/3 hvorav&#160;to økter innen etikk og en økt innen kommunikasjon. I tillegg kommer gruppeveiledninger i egen klinikk/avdeling (se nedenfor).<br></p><p>Ved at du som LIS deltar i gruppeveiledning på tvers av spesialiteter vil du få møte LIS fra andre spesialiteter enn din egen, og med dette håper vi dere kan lære av hverandre. Dere tar selv med kasuistikker inn i øktene (se nedenfor) for å kunne få mest mulig relevans og eierskap til diskusjonene og refleksjonene.&#160;</p><p>Gruppeveiledere vil være en etisk veileder fra Klinisk etisk komite (KEK) eller preste- og samtaletjenesten samt en faglig veileder som er overlege (oftest utdanningsansvarlig overlege) fra en av våre 44 spesialiteter.&#160;<br></p><p>Vi ønsker at du forbereder deg til temaene før oppmøte&#58;<br><br></p><p><strong>Tema&#58; Etikk (FKM 04) </strong>(minst to økter)</p><p>LIS tar med seg egne kasuistikker til gruppeveiledningen der det er etiske utfordringer. Sammen velges 1-2 kasuistikker til felles refleksjon og diskusjon. Bruk SME-modellen og les på forhånd om etikk i helsetjenesten (se relevante lenker).</p><p>Relevante lenker&#58;</p><p><a href="https&#58;//www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/praksis/sme-modellen/">SME-modellen - Institutt for helse og samfunn (uio.no)</a></p><p><a href="https&#58;//www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/">Etikk i helsetjenesten</a></p><p><a href="https&#58;//www.helsedirektoratet.no/veiledere/beslutningsprosesser-ved-begrensning-av-livsforlengende-behandling/Beslutningsprosesser%20ved%20begrensning%20av%20livsforlengende%20behandling%20%E2%80%93%20Veileder.pdf/_/attachment/inline/fc013b2b-2a7c-4a02-a7fd-9db5440dbf42&#58;a7a8146c56bc9b0ff9bc8caaf9ef59e6bb226606/Beslutningsprosesser%20ved%20begrensning%20av%20livsforlengende%20behandling%20%E2%80%93%20Veileder.pdf">Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling – Veileder.pdf (helsedirektoratet.no)</a></p><p>&#160;</p><p><strong>Tema&#58; Kommunikasjon (FKM 19, 21-23) </strong>(minst en økt, og i tillegg minst en økt i gruppeveiledning i eget klinisk miljø, se nedenfor)</p><p>LIS forbereder seg gjennom å lytte til pediatripodden om kommunikasjon (se relevant lenke som gjerne kan høres igjen selv om den er lyttet på tidligere i f.eks LIS1-tjenesten). Videre ta en titt på den digitale boken <em>Legekunst i praksis</em>. Her er mange kapitler, og LIS velger å lese det som er aktuelt derfra. Håndbok i klinisk kommunikasjon er nyttig lesestoff for både allmennleger og leger i spesialisthelsetjenesten utarbeidet av to fastleger i Trondheim som også er universitetslektorer ved NTNU. </p><p>LIS tar med seg egne utfordringer innen tematikken inn i gruppeveiledningen. I fellesskap velges 1-2 problemstillinger for refleksjon og diskusjon. </p><p>Relevante lenker&#58; </p><p><a href="https&#58;//ouspodcast.podbean.com/">Pediatripodden&#58; Kommunikasjon</a></p><p><a href="https&#58;//www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-forening-for-allmennmedisin/Kurs-og-kvalitetsarbeid/legekunst-i-praksis/">Legekunst i praksis (legeforeningen.no)</a></p><p><a href="file&#58;//stolavbrukere.stolav.helsemn.no/home$/britap-st/UTDANNING%20LIS1-2-3__REGUT/FKM/GRUPPEVEILEDNING%20ORGANISERING/Sist%20oppdaterte/2023-2024/Microsoft%20Word%20-%20H%C3%A5ndbok%20KK%20FINAL%20Edition%203.0%20.docx%20(legeforeningen.no)">Håndbok i klinisk kommunikasjon</a><br></p><p>*******************************************************************************************<br></p><p><span style="color&#58;#444444;">Det planlegges et fysisk møte med maks 8 LIS pr gruppe for gode refleksjoner, gruppedynamikk og optimalt læringsutbytte.&#160;</span><br></p><div style="color&#58;#444444;"><br></div><div style="color&#58;#444444;">Vel møtt!<br></div><div style="color&#58;#444444;"><br></div><div style="color&#58;#444444;">*******************************************************************************************<br></div><div style="color&#58;#444444;"><br></div><div style="color&#58;#444444;">I tillegg til gruppeveiledning på tvers av spesialiteter anbefales gruppeveiledning i egen klinikk/avdeling der følgende tema tilknyttet FKM er aktuelle (informasjon om hvert tema kommer i Kompetanseportalen mai 2024)&#58;<br></div><div style="color&#58;#444444;">- Kommunikasjon (samme som over for gruppeveiledning på tvers av spesialiteter)<br></div><div style="color&#58;#444444;">- Forskningsforståelse og kunnskapshåndtering (FKM 13, 32 og 34)<br></div><div style="color&#58;#444444;">- Samhandling med kolleger, pasienter og/eller brukere (FKM 33, 51, 55 og 59-60)<br></div><div style="color&#58;#444444;">- Kvalitet og pasientsikkerhet (FKM 41-43)<br></div><div style="color&#58;#444444;"><br></div><div style="color&#58;#444444;">I tillegg til gruppeveiledninger er det også andre læringsaktiviteter for å oppnå kompetanse innen FKM. En tabell med oversikt over dette finnes på nettsiden vår, og denne vil også bli oppdatert mai 2024&#58;<br></div><div style="color&#58;#444444;"><a href="https&#58;//www.stolav.no/fag-og-forskning/utdanning-og-kompetanseutvikling/leger-i-spesialisering-lis/felles-kompetansemal">Felles kompetansemål - St. Olavs hospital HF (stolav.no)</a>​<br></div><div style="color&#58;#444444;"><br></div><div style="color&#58;#444444;">*******************************************************************************************<br></div><div style="color&#58;#444444;"><br></div><div style="color&#58;#444444;">OBS&#58;</div><div style="color&#58;#444444;">Et alternativ til gruppeveiledninger på tvers av spesialiteter&#160;er vårt&#160;pilotprosjekt&#160;</div><div style="color&#58;#444444;"><strong><em>Klinisk skjønn i praksis, hva, og hvordan, er en helhetlig legerolle?</em></strong>&#160;</div><div style="color&#58;#444444;">Se egen påmelding for dette i Læringsportalen.<br></div><div style="color&#58;#444444;"><br></div><p><br></p>
Lederkonferansen14695216.04.2024 12:39:09Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 16.04.2024 14:39 Neste revisjon: 01.08.2024 Administrerende direktør inviterer alle ledere ved St. Olavs hospital til 1338https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromLederkonferansenÅrlig fagdag for alle ledere ved St.Olavs HospitalLedelse1<p style="margin&#58;0px;"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteThemeFontFace-1" style="margin&#58;0px;">​​​​​​</span><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteThemeFontFace-1" style="margin&#58;0px;">Administrerende direktør&#160;inviterer alle ledere ved St. Olavs hospital&#160;til Lederkonferanse.</span></span></p><p style="margin&#58;0px;"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteThemeFontFace-1" style="margin&#58;0px;">Det blir et&#160;spennende program der hovedfokus er å gi dere inspirasjon og påfyll til veien videre og takke for den fantastiske jobben dere gjør.</span></span></p><p style="margin&#58;0px;"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteThemeFontFace-1" style="margin&#58;0px;"><br></span></span></p><p style="margin&#58;0px;"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteThemeFontFace-1" style="margin&#58;0px;">Hold av dagen - det kommer mer informasjon om program.&#160;Det vil bli servert lunsj og&#160;underholdning.</span></span></p><p style="margin&#58;0px;"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteThemeFontFace-1" style="margin&#58;0px;"><br></span></span></p><p style="margin&#58;0px;"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteThemeFontFace-1" style="margin&#58;0px;"><span style="color&#58;#444444;"><strong>​Ber om at dere tar med St. Olavs&#160;</strong></span><span style="color&#58;#444444;"><strong>ID-kort denne dagen.</strong></span><br></span></span></p>
ANEST01 – Anestesisykepleier 14645216.01.2024 11:42:40Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 16.01.2024 12:42 Neste revisjon: 06.06.2025 Det er svært viktig å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning 1355https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNamsos;Levanger;Ålesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromANEST01 – Anestesisykepleier ANEST01 – Anestesisykepleier Helseplattformen9<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong><strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;14.6667px;"><strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;14.6667px;">​Det er svært viktig å medbringe<span style="text-decoration-line&#58;underline;">&#160;PULS-kort</span>&#160;på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring, samt ha gjennomført&#160;<span style="text-decoration-line&#58;underline;">innledende læring</span>&#160;som beskrevet i tildelt Kompetanseplan.​​​​​​​​</strong></strong>​​​​​</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Journaloversikt</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Pasientoversikt på lister og tavler</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Pre-, per- og postoperativ dokumentasjon</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Pasientmonitorering</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Medikamentadministrering</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Blodadmininistrasjon</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Skrive notat</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Administrere forordninger</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Epiduralanestesi</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ad-hoc prosedyrer</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Anestesi utenfor OR</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Anestesitilsyn</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Bruk av makroer, hurtigknapper, prosedyrepakker og one-step-medikasjon</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Anestesisykepleier</span><br></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Det er </strong><span style="text-decoration&#58;underline;"><strong>svært viktig</strong></span><strong> å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring.&#160;</strong><br></span></p>
Brannvernundervisning type A - slokkeøvelse14671921.02.2024 08:34:14Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 21.02.2024 09:34 Neste revisjon: 09.02.2025 Dette er hovedsakelig en slokkeøvelse, men følgende vil også gjennomgås av 9587https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxSt. Olavs hospital;Medisinsk klinikk, postverter;Annet;Trondheim;Orkdaltext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBrannvernundervisning type A - slokkeøvelseBrannvern58<p><strong>​​Dette er hovedsakelig en slokkeøvelse, men følgende vil også gjennomgås av instruktør&#58;</strong><br></p><p>- Prosedyre og rutine ved enheten<br></p><p>- Ulike slokkemidler&#160;på&#160;enheten<br><br></p><p>Gjennomføres normalt på egnet sted utendørs.</p><p>Se forøvrig <a href="http&#58;//eqsstolav/cgi-bin/document.pl?pid=stolav&amp;DocumentID=18355&amp;UnitID=1197"><span style="text-decoration&#58;underline;">Prosedyre 18355 Brannvernundervisning</span></a> </p><p>Det anbefales&#160;25-30&#160;plasser per kurs.</p><p>&#160;</p>
Fagdager MOA423954115.04.2024 11:54:13Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 15.04.2024 13:54 Neste revisjon: 15.04.2025 Kompetanseheving og gjennomgang av relevante områder Jeg har lest og akseptert vilkår 69https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevanger;Annettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromFagdager MOAMedisinsk utstyr;Sykepleie;Kardiologi;Indremedisin2<p>​Fagdager på MOA. Kompetanseheving og gjennomgang av relevante områder​<br><br></p>
Overføring av inneliggende pasienter - Gjennomføring423901115.04.2024 11:18:29Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 15.04.2024 13:18 Neste revisjon: 15.04.2025 På dette kurset registreres alle som skal delta under "Overføring av inneliggende 338https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxEgen sengepost;Annettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromOverføring av inneliggende pasienter - GjennomføringHelseplattformen1<p>​​På dette kurset registreres alle som skal delta under &quot;Overføring av inneliggende pasienter ved Go Live&quot;.&#160;</p><p>Både leger, behandlere, sykepleiere, miljøpersonell, merkantile, ledere, m.fl.</p><p>​Alle påmeldte vil bli invitert inn teamet som gir tilgang til support under aktiviteten.<br></p><p><br></p><p>Påmelding betyr IKKE at en skal delta HELE peridoen, men at en skal være med på hele eller deler av aktiviteten.<br></p><p><br></p>
Seminar om ressursutnyttelse423782715.04.2024 10:05:46Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 15.04.2024 12:05 Neste revisjon: 15.04.2025 Tjenesteinnovasjonssenteret på St. Olavs (TIPS) arrangerer seminar om 46https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSeminar om ressursutnyttelseAdministrativt arbeid1<p></p><p>Tjenesteinnovasjonssenteret på St. Olavs (TIPS) arrangerer seminar om ressursutnyttelse. Tema vil være ressursplanlegging og bemanningspool. </p><p>Program kommer<br></p><p>Målgruppe&#58; ledere på alle nivåer.​<br></p><p><br></p>
Samhandling med kommunen om innlagte pasienter416622518.04.2024 11:26:52Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 18.04.2024 13:26 Neste revisjon:15.04.2025 Tittel Samhandling med kommunen om innlagte pasienter Beskrivelse 97https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-NettbasertSamhandling med kommunen om innlagte pasienterSamhandling;Dialog;e-meldinger0<p>​​​​​​​​​Kurset er beregnet for deg som samhandler med kommunen om innlagte pasienter.</p><p>Målet med kurset er å sikre faglige og trygge overganger mellom sykehus og kommune. Kurset inneholder&#58;</p><ul><li>Bruk av e-meldinger</li><li>Pasientsikkerhet i overgangene</li><li>Samarbeidsavtale</li><li>Lovverk​</li></ul>
Brannvernundervisning type C - evakueringsøvelse14672421.02.2024 09:05:32Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 21.02.2024 10:05 Neste revisjon: 09.02.2025 Evakueringsøvelsen gjennomføres slik enheten ønsker, og kan dekke blant annet 6075https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxAvd. for ryggmargsskader;St. Olavs Hospital. Sengepost fordøyelse og leversykdommer;Trondheim;Annettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBrannvernundervisning type C - evakueringsøvelseBrannvern41<p><strong>​Evakueringsøvelsen gjennomføres slik enheten ønsker, og kan dekke blant annet&#58;</strong><br></p><p>-<strong>&#160;</strong>Gjennomgang av prosedyrer,&#160;rutiner og evakueringsplaner ved enheten<br></p><p>- Øve&#160;på brannscenario (deteksjon, avgjøre evakuering)<br></p><p>- Øve på evakuering<br></p><p>Gjennomføres normalt i tilknytning til egne arealer.</p><p>Se for øvrig <a href="http&#58;//eqsstolav/cgi-bin/document.pl?pid=stolav&amp;DocumentID=18355&amp;UnitID=1197"><span style="text-decoration&#58;underline;">Prosedyre 18355 Brannvernundervisning</span></a> </p><p>&#160;</p><p>Det anbefales 25-30&#160;plasser per kurs.</p>
SVERN02 - Smittevern primærhelsetjenesten14944902.01.2024 11:39:44Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 02.01.2024 12:39 Neste revisjon: 06.03.2025 I dette kurset vil du lære om følgende arbeidsprosesser Ved å melde deg på vil 456https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxDigitalt/webinartext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSVERN02 - Smittevern primærhelsetjenestenHelseplattformen1<p>​​​<br></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong><strong></strong></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">I dette kurset vil du lære om følgende arbeidsprosesser&#58;</span></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Funksjoner relatert til registrering og overvåking av&#160;</span>infeksjon og isolasjon.</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Demonstrasjon av HAI-registrering relatert til&#160;</span>Urinveisinfeksjon ervervet i kontakt med&#160;helsetjenesten.</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Kontaktsporing av inneliggende pasienter/ sporing&#160;</span>av pasient og sengesporing (for de deltakere det&#160;gjelder)</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Innføring i et nytt smittesporingsverktøy fra&#160;de målområder som relaterer seg til alt annet enn&#160;inneliggende setting.</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Demonstrasjon av hvordan en oppretter&#160;</span>et smitteutbrudd, kontakter nærkontakter og&#160;indekspasient, for så å koble disse til utbruddet.&#160;</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Demonstrasjon av hvordan en&#160;finner&#160;utbruddet og smittekontakter i Dashbord-funksjonen.</span></li></ul><p style="color&#58;#000000;"><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;"></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><br></span></p><p style="color&#58;#000000;"><strong class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Målgruppe&#58;</strong></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Smittevernoverlege i kommune/ kommuneoverlege&#160;med ansvar for smittevern</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Sykepleier med smittevernrelaterte oppgaver i kommunen</span></li></ul><div><font color="#000000" face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><br></span></font></div><div><font color="#000000" face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursløpet består i tillegg til klasseromskurset av 2 timer med innledende læring før klasserom og 6 timer med egentrening i etterkant.</strong><br></span><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Se informasjon om innledende læring og egentrening i Kompetanseplanen under i&#160;feltet &quot;Kursmateriell&quot;.</strong></span>​<br></span></font></div><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><br><br></p><p><br></p>
Egentrening i HP417077022.03.2024 09:11:32Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 22.03.2024 10:11 Neste revisjon: 27.04.2025 Egentrening i Helseplattformen for ansatte på Hjeset Jeg har lest og akseptert vilkår 893https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxHjelsettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromEgentrening i HPSykepleie;Vernepleie;Psykisk helsevern9<p>​​​​​​​​​​Egentrening i Helseplattformen for ansatte på Hjeset. Husk å ta med Pulskort.&#160;​</p>
EL215 Gjennomføre konsultasjon lege ved helsestasjon423573012.04.2024 12:55:36Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 12.04.2024 14:55 Neste revisjon:12.04.2025 Beskrivelse:  Videoen viser hvordan leger skal gjennomføre konsultasjoner på helsestasjon 25https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-EksternVideoEL215 Gjennomføre konsultasjon lege ved helsestasjonHelseplattformen0<p>​​<span style="font-size&#58;10pt;background-color&#58;#ffffff;color&#58;#2e2e2e;font-family&#58;calibri, sans-serif;">​DEMONSTRASJON</span></p><p style="margin-bottom&#58;1rem;color&#58;#2e2e2e;font-family&#58;calibri, sans-serif;background-color&#58;#ffffff;"><span style="font-size&#58;10pt;"><strong>Arbeidssted</strong>&#58; Sykehus - Kommune</span></p><p style="margin-bottom&#58;1rem;color&#58;#2e2e2e;font-family&#58;calibri, sans-serif;background-color&#58;#ffffff;"><span style="font-size&#58;10pt;"><strong>Målgruppe</strong>&#58; Lege ved helsestasjon&#160;</span></p><p style="margin-bottom&#58;1rem;color&#58;#2e2e2e;font-family&#58;calibri, sans-serif;background-color&#58;#ffffff;"><span style="font-size&#58;10pt;"><strong>Beskrivelse</strong>&#58;&#160; Videoen viser hvordan leger skal gjennomføre konsultasjoner på helsestasjon. Videoen er delt inn i to kapitler, Helsestasjon for barn (1) og Helsetasjon for ungdom (2).&#160;​</span></p><p style="margin-bottom&#58;1rem;color&#58;#2e2e2e;font-family&#58;calibri, sans-serif;background-color&#58;#ffffff;"><strong><span style="font-size&#58;10pt;">Læringsutbytte&#58;&#160;</span></strong><span style="font-size&#58;10pt;">&#160;Vite hvordan man gjennomfører konsultasjon ved Helsestasjon&#160;</span></p><p>​</p>
PSYKH01 (dag 2) - Lege i psykisk helsevern HMR248341805.03.2024 10:11:33Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 05.03.2024 11:11 Neste revisjon: 17.08.2025 Tittel PSYKH01 (dag 2) - Lege i psykisk helsevern HMR Beskrivelse 1488https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMoldetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYKH01 (dag 2) - Lege i psykisk helsevern HMR1<p>​<strong>​​​​Dette er dag 2&#160;av kursløpet for Leger i psykisk helsevern.</strong></p><p><strong>Det er viktig at du også melder deg på dag 1&#160;av kurset&#160;PSYKH01 -&#160;Lege i psykisk helsevern (dag 1)&#160;for å få opplæringen&#160;du som lege har behov for&#58;&#160;<a href="/Sider/PSYKH01-–-Lege-og-psykolog-i-psykisk-helsevern-–-poliklinikk.aspx">PSYKH01 – Lege i psykisk helsevern (helse-midt.no)</a></strong><br></p><p><br></p><p><strong>Det er svært viktig å medbringe<span style="text-decoration-line&#58;underline;">&#160;PULS-kort</span>&#160;på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring, samt ha gjennomført&#160;<span style="text-decoration-line&#58;underline;">innledende læring</span>&#160;som beskrevet i tildelt Kompetanseplan.</strong>​<br></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>​​​Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære om følgende arbeidsprosesser&#58;<br></span></p><ul style="list-style-type&#58;disc;"><ul style="list-style-type&#58;circle;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Mottak av ny pasient</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Visitt av inneliggende pasienter</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Utskriving av pasient</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Legemiddelforordninger og legemiddelsamstemming</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Brukerinnstillinger</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Spesialitetsspesifikkeoppgaver </span>​<br></li></ul></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><br></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Psykiater for voksne og barn<br></span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Rus- og avhengighetsmedisiner​</span></li></ul><div><br></div><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><strong>Det er&#160;</strong><span style="text-decoration-line&#58;underline;"><strong>svært viktig</strong></span><strong>&#160;å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring.&#160;</strong></span></font></div><p>​</p>
ØKREG01 – Økonomi spesialisthelsetjenesten14869522.04.2024 05:37:48Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 22.04.2024 07:37 Neste revisjon: 01.06.2025 Det er svært viktig å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning 482https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevanger;Moldetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromØKREG01 – Økonomi spesialisthelsetjenestenHelseplattformen2<p><strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;"><strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;14.6667px;"><strong><strong style="font-size&#58;14.6667px;"><strong><strong style="font-size&#58;14.6667px;"><strong style="font-size&#58;14.6667px;"><strong style="font-size&#58;14.6667px;"><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;14.6667px;"><strong style="font-size&#58;11pt;color&#58;#000000;"><strong style="font-size&#58;14.6667px;">​​Det er svært viktig å medbringe<span style="text-decoration-line&#58;underline;">&#160;PULS-kort</span>&#160;på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring, samt ha gjennomført&#160;<span style="text-decoration-line&#58;underline;">innledende læring</span>&#160;som beskrevet i tildelt Kompetanseplan.​​​​​​​​​</strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong>​</strong><br></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>​​​​Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende&#160;</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">arbeidsprosesser&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Overblikk i Hyperspace</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Dashboard</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Oppgjørskonto</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Helfo&#58;</span></li><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Sending av Helfo-krav</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Arbeidslister med feil</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Korrigere avviste krav fra Helfo</span></li></ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Pasientfakturering</span></li><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Overordnet blikk på faktureringsprosessen </span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Kontroll av fakturagrunnlag</span></li><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Arbeidslister med feil</span></li></ul></ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Korrigering av fakturagrunnlag etter fakturering </span></li><ul><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Opprett ny faktura før pasienten har betalt</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Sen takst</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Refusjon til pasienten</span></li></ul></ul></ul><p><strong class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">&#160;</strong></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen</span>​<br></p><p style="color&#58;#000000;"><br></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58;<br></span></p><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Sentral Økonomi</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Controller</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">(Koding – Inngår oppgjørskonto i Koder-kurs HIM?)</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Helfo-oppgjør</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Takster</span>​<br></li></ul>
MAP- Vedlikeholdstrening HMR14852212.01.2023 10:51:43Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 12.01.2023 11:51 Neste revisjon: 12.01.2025 Regelmessig vedlikehold av kompetanse fra MAP grunnkurs Ved å melde deg på vil 1443https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromMAP- Vedlikeholdstrening HMRRus;Psykisk helsevern;Psykisk helse19<p>​<img alt="" style="margin&#58;5px;" /><img alt="" style="margin&#58;5px;" /><img alt="" style="margin&#58;5px;" /><br></p><p><b><img src="/PublishingImages/Sider/MAP--Vedlikeholdstrening/MAP.png" alt="MAP.png" style="margin&#58;5px;" /><br></b></p><p><b>Mål&#58;</b></p><p></p><p></p><p></p><p>Regelmessig vedlikehold av kompetanse fra MAP grunnkurs.</p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p><strong>Gjelder for&#58;</strong></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p>Alle ansatte som har gjennomgått MAP grunnkurs.</p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p><strong>Trening kan bestå av&#58;</strong>&#160;</p><p>Simuleringsøvelser, klasseromsundervisning, refleksjon, fysisk trening, skype undervisning.<br></p><br>
Møte med aggresjonsproblematikk-MAP-Nettverkssamling for instruktører423509312.04.2024 12:15:39Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 12.04.2024 14:15 Neste revisjon: 11.04.2025 Hovedformålet med samlingene er: - å  forebygge og håndere  vold og trusler i 53https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxØya, St. Olavs hospital;Trondheim;Annettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromMøte med aggresjonsproblematikk-MAP-Nettverkssamling for instruktørerPsykisk helse;Psykisk helsevern;Psykiatri1<p>​Hovedformålet med samlingene er&#58;<br>-&#160;å&#160;&#160;forebygge&#160;og håndere&#160;&#160;vold og trusler i psykisk helsevern</p><p>Konkret i samlingene&#58;<br>&#160;-&#160;Vedlikehold av teoretisk&#160;kunnskap og praktiske&#160;ferdigheter &#160;i emne<br>-&#160;Tilegne seg ny kunnskap og nye/oppdaterte praktiske ferdigheter i emne<br>- Dele kunnskap med hverandre<br>- Nettverksbygging&#160;&#160;​​​​​​​​​​​</p><p>En nettverksamling kan være lokal, regional eller nasjonal. </p><p>Intensjonen er å arrangere minst en nettverkssamling i året ved&#160;St. Olavs hospital.&#160; Program&#160;kommer på denne siden, og påmelding her.<br></p><p>Om du deltar på en nasjonal&#160;samling melder du deg på den nasjonale samlingen, og&#160;koordinator (Ann-Torunn. Andersen.Austegard@stolav.no) etterregistrerer din deltakelse i&#160;den&#160; nasjonale samlingen&#160;i Læringsportalen.&#160;<span></span>Vanligvis arrangeres det&#160;to&#160;nasjonale&#160;samlinger i året. Se&#160;<a href="https&#58;//sifer.no/calendar/">Kurs og kalender – Sifer</a><br></p><p>KOMPETANSEKRAV for MAP instruktører&#58;&#160;​Delta på minst en nettverkssamling&#160;​i året<br></p><p><br></p><p><br><br></p>
Nattarbeid og helse - gruppeundervisning for ansatte14855712.06.2023 11:22:30Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 12.06.2023 13:22 Neste revisjon: 01.08.2024 Sykehus og samfunnet trenger ansatte til å jobbe døgnet rundt Ved å melde deg på vil 1179https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromNattarbeid og helse - gruppeundervisning for ansatteHMS2<p><span style="line-height&#58;115%;font-family&#58;calibri, sans-serif;font-size&#58;14pt;"><font color="#000000">​Sykehus og samfunnet&#160;trenger ansatte til å jobbe døgnet rundt. Folk blir ikke bare syke mellom kl. 8 og 16, men får appendi<span style="line-height&#58;115%;font-family&#58;calibri, sans-serif;font-size&#58;14pt;"><font color="#000000">citt, benbrudd, psykoser og forgiftninger på ulike tidspunkter av døgnet og det skal være ambulansesjåfører,&#160; bioingeniører, leger, renholdere, sekretærer, sykepleiere, teknikere og vektere med flere for at et sykehus kan kjøre rundt 24/7. Men hvordan ta best vare på seg selv når man jobber skift? Det å arbeide skift påvirker de ansatte på ulike måter avhengig av hvilken type menneske man er, hvilken type arbeid man har, hvordan arbeidet tilrettelegges og hvilken livsfase man er i livet&#160; - med mer. Basert på den kunnskap og forskning som er gjort innen ulike yrkesgrupper som jobber skift, så gis her en rekke råd, som kanskje kan bidra til at den enkelte ansatte får en god rytme i skiftarbeidet. <img alt="Oversiktsbilde-natt-St-Olavs-hospital.jpg" src="/PublishingImages/Sider/Nattarbeid-og-helse---gruppeundervisning-for-ansatte/Oversiktsbilde-natt-St-Olavs-hospital.jpg" style="margin&#58;5px;" /></font></span></font></span></p><p><span style="line-height&#58;115%;font-family&#58;calibri, sans-serif;font-size&#58;14pt;"><font color="#000000"><span style="line-height&#58;115%;font-family&#58;calibri, sans-serif;font-size&#58;14pt;"><font color="#000000">Hvis du jobber hovedsakelig natt, da bør&#160;du få&#160;tilbud om gruppeundervisning og evt. individuell helseundersøkelse. Snakk evt. med din leder om dette jvf. EQS-prosedyre 34909 og 34215.</font></span></font></span></p>
HELSE10 – Sykepleier poliklinikk14749017.04.2024 07:22:10Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 17.04.2024 09:22 Neste revisjon: 31.05.2025 Det er svært viktig å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning 6891https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNamsos;Levanger;Ålesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHELSE10 – Sykepleier poliklinikkHelseplattformen29<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong><strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;"><strong style="font-size&#58;14.6667px;">​​​​​​Det er svært viktig å medbringe<span style="text-decoration-line&#58;underline;">&#160;PULS-kort</span>&#160;på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring, samt ha gjennomført&#160;<span style="text-decoration-line&#58;underline;">innledende læring</span>&#160;som beskrevet i tildelt Kompetanseplan.​​​​​​​​​</strong></strong>​​​​</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære å dokumentere arbeidsprosesser i grunnleggende klinisk sykepleie og administrative oppgaver for poliklinikk&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><span class="ui-provider bow box bbz boy boz bpa bpb bpc bpd bpe bpf bpg bph bpi bpj bpk bpl bpm bpn bpo bpp bpq bpr bps bpt bpu bpv bpw bpx bpy bpz bqa bqb bqc bqd" dir="ltr"><ul><li>Innlogging i HP opplæringsmiljø og bruk av Kunnskapsbase</li><li>Kjennskap til grunnleggende funksjonalitet og verktøy i en poliklinisk arbeidsflate</li><li>Oversikt i Timeplan og innsjekking av pasienter</li><li>Introduksjon til journalgjennomgang</li><li>Introduksjon til In Basket</li><li>Gjennomføre en poliklinisk konsultasjon</li><li>Dokumentere i flytskjema</li><li>Forordne og dokumentere prøvetaking</li><li>Resultere pasientnær analyse (PNA)</li><li>Introduksjon til behandling med terapiplan</li><li>Forordne et legemiddel administrert av helsetjenesten (LaH)</li><li>Dokumentere legemiddeladministrasjon</li><li>Opprette et poliklinisk notat med bruk av smartverktøy</li><li>Sende oppgavemelding for poliklinisk epikrise</li><li>Gjennomgang av legemiddelsamstemming for poliklinikk</li><li>Sårdokumentasjon ved bruk av Avatar</li><li>Vekstkurver</li><li>Gruppedokumentasjonsverktøy</li><li>Registrere en telefonsamtale</li></ul></span>​</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">​Sykepleier, Helsefagarbeider ved poliklinikk*, Forsker, Tannpleier*, Med.fysiker*<br>*&#160;=&#160;Kurset er tilpasset sykepleiere, men er vurdert som et kurs som dekker generell poliklinisk arbeidsflate for disse rollene.</span></li></ul><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><span class="ui-provider bow box bbz boy boz bpa bpb bpc bpd bpe bpf bpg bph bpi bpj bpk bpl bpm bpn bpo bpp bpq bpr bps bpt bpu bpv bpw bpx bpy bpz bqa bqb bqc bqd" dir="ltr"></span><br></span></font></div><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><br></span></font></div>
GYNKO01 - Gynekolog 14735206.06.2023 06:57:43Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 06.06.2023 08:57 Neste revisjon: 02.08.2024 Innlogging poliklinikk InBasket (resultater, lab, bilder, henvisninger, epikrise mm 94https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGYNKO01 - Gynekolog GYNKO01 - Gynekolog Helseplattformen1<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>​Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Kurset omhandler&#58; </span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Innlogging poliklinikk</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">InBasket (resultater, lab, bilder, henvisninger, epikrise mm.)</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Gynekologisk poliklinikk (besøk, notat, koding og takst, henvisning, søknad, planlegg kirurgi mm.)</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Innlogging sengepost (pre-visitt, visitt, forordninger, notater, utskriving, epikrise, pasientorientering)</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Mottak av akuttpasient</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Operasjon/Prosedyre</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Gynekolog</span></li></ul><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><strong>Det er </strong><span style="text-decoration&#58;underline;"><strong>svært viktig</strong></span><strong> å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring.&#160;</strong><br></span></font></div>
HPSEK01 – Sekretærfunksjoner ved sengepost/sengetun14768716.01.2024 11:41:41Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 16.01.2024 12:41 Neste revisjon: 06.06.2025 Det er svært viktig å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning 2613https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNamsos;Levanger;Ålesund;Volda;Moldetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHPSEK01 – Sekretærfunksjoner ved sengepost/sengetunHelseplattformen7<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong><strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;14.6667px;"><strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;14.6667px;">​Det er svært viktig å medbringe<span style="text-decoration-line&#58;underline;">&#160;PULS-kort</span>&#160;på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring, samt ha gjennomført&#160;<span style="text-decoration-line&#58;underline;">innledende læring</span>&#160;som beskrevet i tildelt Kompetanseplan.​​​​​​​​</strong></strong>​</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong><br></strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>​​​​Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"></span></p><ul><li><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Kursbeskrivelse&#58;</span></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Oversikt over dagens pasienter</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Opprette pasientjournal</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Registrering (oppdatere personalia)</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Innskriving, overflytting og utskriving</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Opprette og koordinere timeavtaler</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Tolkeoppdrag</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Administrering og ev. utføring av prøvetaking</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">InBasket (Postkasser) og Sikker chat</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Bruk av ulike arbeidsrapporter og arbeidslister</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Operasjonsplan (innsyn i planen) og opprette case (timebestilling til operasjon)</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Henvisninger</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Administrere henvisningsforløp og forløpsperioder </span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Forordninger</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Skanning</span>​<br></li></ul></li></ul><p><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">&#160;</strong></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.<br></span><br></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Personell som jobber med oppgaver som beskrevet i kursbeskrivelse.</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Primært for ansatte som jobber med sekretæroppgaver på sengepost.<br><br></span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><span style="text-decoration&#58;underline;"><em>Merk</em></span><em>&#58; </em><em>Slik Helseplattformen har planlagt kursene, er det ingen hensikt at en sekretær som rullerer, skal gå på to kurs à 2 dager. Det kan begrunnes med at deler av opplæringen er sammenfallende</em><em>, bare med litt ulikt fokus på hva som er mengden av arbeidet i løpet av en dag.</em></span></p>
Overføring av inneliggende pasienter - Ekstra øvelse for utvalgte sengeposter421668910.04.2024 10:17:29Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 10.04.2024 12:17 Neste revisjon: 10.04.2025 Grunnet tekniske og funksjonelle utfordringer for enkelte enheter under øvelsen den 144https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxEgen sengepost;Digitalt/webinar;Annettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromOverføring av inneliggende pasienter - Ekstra øvelse for utvalgte sengeposterHelseplattformen0<p><strong>​Bakgrunn</strong><br></p><p>Grunnet tekniske og funksjonelle utfordringer for enkelte enheter under øvelsen den 4. april setter vi opp en ekstra øvelse for utvalgte sengeposter.&#160;<br></p><p><br></p><p style="margin-top&#58;3.12pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0in;text-indent&#58;0in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span style="font-size&#58;13pt;font-family&#58;calibri;color&#58;black;font-weight&#58;bold;vertical-align&#58;baseline;">Formål</span></p><div class="O0" style="margin-top&#58;3.12pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.38in;text-indent&#58;-0.38in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span style="font-size&#58;13pt;"><span style="color&#58;#6faad8;font-family&#58;&quot;courier new&quot;;">o&#160;</span></span><span style="font-size&#58;13pt;font-family&#58;calibri;color&#58;black;vertical-align&#58;baseline;">Teste og få tilbakemelding på&#58;​</span></div><div class="O1" style="margin-top&#58;2.4pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;1in;text-indent&#58;-0.5in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span style="text-indent&#58;-0.5in;font-size&#58;10pt;"><span style="color&#58;#6faad8;font-family&#58;arial;">•</span></span><span style="text-indent&#58;-0.5in;font-size&#58;10pt;font-family&#58;calibri;color&#58;black;vertical-align&#58;baseline;">Registrering av pasienter i Helseplattformen</span><br></div><div class="O1" style="margin-top&#58;2.4pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;1in;text-indent&#58;-0.5in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span style="font-size&#58;10pt;"><span style="color&#58;#6faad8;font-family&#58;arial;">•</span></span><span style="font-size&#58;10pt;font-family&#58;calibri;color&#58;black;vertical-align&#58;baseline;">Registrering av kliniske data på pasienter</span></div><div class="O1" style="margin-top&#58;2.4pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;1in;text-indent&#58;-0.5in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span style="font-size&#58;10pt;"><span style="color&#58;#6faad8;font-family&#58;arial;">•</span></span><span style="font-size&#58;10pt;font-family&#58;calibri;color&#58;black;vertical-align&#58;baseline;">Støtteskjema</span></div><div class="O1" style="margin-top&#58;2.4pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;1in;text-indent&#58;-0.5in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span style="font-size&#58;10pt;"><span style="color&#58;#6faad8;font-family&#58;arial;">•</span></span><span style="font-size&#58;10pt;font-family&#58;calibri;color&#58;black;vertical-align&#58;baseline;">Estimert tid på oppgaven</span></div><div style="margin-top&#58;3.12pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.38in;text-indent&#58;-0.38in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><br></div><div style="margin-top&#58;3.12pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.38in;text-indent&#58;-0.38in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span style="font-size&#58;13pt;"><span style="color&#58;#6faad8;font-family&#58;&quot;courier new&quot;;"></span></span><span style="color&#58;black;font-family&#58;calibri;font-size&#58;13pt;font-weight&#58;bold;text-indent&#58;0in;">Tid og sted</span></div><div style="margin-top&#58;3.12pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.38in;text-indent&#58;-0.38in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;vertical-align&#58;middle;word-break&#58;normal;"><span style="font-size&#58;13pt;"><span style="color&#58;#6faad8;font-family&#58;&quot;courier new&quot;;">o </span></span><span style="font-size&#58;13pt;font-family&#58;calibri;color&#58;black;vertical-align&#58;baseline;">18. april kl. 10&#160;– 12 gjennomfører vi en ekstra øvelse for&#160;overføring av inneliggende paseinter ved Go Live</span><span style="font-size&#58;13pt;font-family&#58;calibri;color&#58;black;vertical-align&#58;baseline;">.&#160;</span><span style="text-decoration-line&#58;underline;"><span style="font-size&#58;13pt;font-family&#58;calibri;color&#58;black;vertical-align&#58;baseline;">Dette er ikke et kurs, men en praktisk øvelse.</span></span><span style="font-size&#58;13pt;font-family&#58;calibri;color&#58;black;vertical-align&#58;baseline;">&#160;Vi skal øve oss på å legge inn pasienter med tilhørende klinisk informasjon i et produksjonslikt miljø.</span></div><p style="margin-top&#58;2.4pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.5in;text-indent&#58;0in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;vertical-align&#58;middle;word-break&#58;normal;"></p><div class="O0" style="margin-top&#58;3.12pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.38in;text-indent&#58;-0.38in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;vertical-align&#58;middle;word-break&#58;normal;"><span style="font-size&#58;13pt;"><span style="color&#58;#6faad8;font-family&#58;&quot;courier new&quot;;">o&#160;</span></span><span style="font-size&#58;13pt;font-family&#58;calibri;color&#58;black;vertical-align&#58;baseline;">Sted&#58; På egen avdeling (+ digitale møter)<br></span></div><div class="O0" style="margin-top&#58;3.12pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.38in;text-indent&#58;-0.38in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;vertical-align&#58;middle;word-break&#58;normal;"><span style="font-size&#58;13pt;"><span style="color&#58;#6faad8;font-family&#58;&quot;courier new&quot;;">o&#160;</span></span><span style="font-size&#58;13pt;font-family&#58;calibri;color&#58;black;vertical-align&#58;baseline;">Sted&#58; Vi anbefaler på det sterkeste at lege, sykepleier og sekretær sitter på samme rom.<br></span></div><p style="margin-top&#58;3.12pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0in;text-indent&#58;0in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span style="font-size&#58;13pt;font-family&#58;calibri;color&#58;black;font-weight&#58;bold;vertical-align&#58;baseline;"><br></span></p><p style="margin-top&#58;3.12pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0in;text-indent&#58;0in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span style="font-size&#58;13pt;font-family&#58;calibri;color&#58;black;font-weight&#58;bold;vertical-align&#58;baseline;">Oppgaver</span></p><div class="O0" style="margin-top&#58;3.12pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.38in;text-indent&#58;-0.38in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span style="font-size&#58;13pt;"><span style="color&#58;#6faad8;font-family&#58;&quot;courier new&quot;;">o&#160;</span></span><span style="font-size&#58;13pt;font-family&#58;calibri;color&#58;black;vertical-align&#58;baseline;">Registrere pasienter i Helseplattformen</span></div><div class="O0" style="margin-top&#58;3.12pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.38in;text-indent&#58;-0.38in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span style="font-size&#58;13pt;"><span style="color&#58;#6faad8;font-family&#58;&quot;courier new&quot;;">o&#160;</span></span><span style="font-size&#58;13pt;font-family&#58;calibri;color&#58;black;vertical-align&#58;baseline;">Registrere kliniske data på pasienter i Helseplattformen</span></div><div class="O0" style="margin-top&#58;3.12pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.38in;text-indent&#58;-0.38in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span style="color&#58;black;font-family&#58;calibri;font-size&#58;13pt;font-weight&#58;bold;text-indent&#58;0in;"><br></span></div><div class="O0" style="margin-top&#58;3.12pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.38in;text-indent&#58;-0.38in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span style="color&#58;black;font-family&#58;calibri;font-size&#58;13pt;font-weight&#58;bold;text-indent&#58;0in;">Hvem del</span><span style="color&#58;black;font-family&#58;calibri;font-size&#58;13pt;font-weight&#58;bold;text-indent&#58;0in;">t</span><span style="color&#58;black;font-family&#58;calibri;font-size&#58;13pt;font-weight&#58;bold;text-indent&#58;0in;">ar</span></div><div class="O0" style="margin-top&#58;3.12pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.38in;text-indent&#58;-0.38in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span style="color&#58;black;font-family&#58;calibri;font-size&#58;13pt;font-weight&#58;bold;text-indent&#58;0in;"></span><span style="font-size&#58;13pt;text-indent&#58;-0.38in;color&#58;#6faad8;font-family&#58;&quot;courier new&quot;;">o&#160;</span><span style="font-size&#58;13pt;text-indent&#58;-0.38in;font-family&#58;calibri;color&#58;black;vertical-align&#58;baseline;">1 lege, 1 sykepleier og evt. 1 merkantil fra hver sengepost - må ha deltakere&#160;</span><span style="font-size&#58;13pt;text-indent&#58;-0.38in;font-family&#58;calibri;color&#58;black;vertical-align&#58;baseline;">frå</span><span style="font-size&#58;13pt;text-indent&#58;-0.38in;font-family&#58;calibri;color&#58;black;vertical-align&#58;baseline;">&#160;alle sengeposter, helst de som vil&#160;jobbe&#160;</span><span style="text-indent&#58;-0.38in;font-size&#58;13pt;font-family&#58;calibri;color&#58;black;vertical-align&#58;baseline;">med migrering under&#160;</span><span style="text-indent&#58;-0.38in;font-size&#58;13pt;font-family&#58;calibri;color&#58;black;vertical-align&#58;baseline;">Cutover</span></div><div class="O0" style="margin-top&#58;3.12pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.38in;text-indent&#58;-0.38in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span style="color&#58;#6faad8;font-family&#58;&quot;courier new&quot;;font-size&#58;13pt;text-indent&#58;-0.38in;">o&#160;</span><span style="text-indent&#58;-0.38in;font-size&#58;13pt;font-family&#58;calibri;color&#58;black;vertical-align&#58;baseline;">Deltakere er påmeldt via Læringsportalen&#160;</span></div><div class="O0" style="margin-top&#58;3.12pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.38in;text-indent&#58;-0.38in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span style="text-indent&#58;-0.38in;color&#58;black;font-family&#58;calibri;font-weight&#58;bold;font-size&#58;13pt;"><br></span></div><div class="O0" style="margin-top&#58;3.12pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.38in;text-indent&#58;-0.38in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span style="text-indent&#58;-0.38in;color&#58;black;font-family&#58;calibri;font-weight&#58;bold;font-size&#58;13pt;">H</span><span style="text-indent&#58;-0.38in;color&#58;black;font-family&#58;calibri;font-weight&#58;bold;font-size&#58;13pt;">vordan skal jeg forberede meg</span></div><div class="O0" style="margin-top&#58;3.12pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.38in;text-indent&#58;-0.38in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span style="font-size&#58;13pt;text-indent&#58;-0.38in;color&#58;#6faad8;font-family&#58;&quot;courier new&quot;;">o&#160;</span><span style="font-size&#58;13pt;text-indent&#58;-0.38in;font-family&#58;calibri;color&#58;black;vertical-align&#58;baseline;">Dere må ha til gang til (aller helst utskrift av) journal og kopi av&#160;</span><span style="font-size&#58;13pt;text-indent&#58;-0.38in;font-family&#58;calibri;color&#58;black;vertical-align&#58;baseline;">papirkurve</span><span style="font-size&#58;13pt;text-indent&#58;-0.38in;font-family&#58;calibri;color&#58;black;vertical-align&#58;baseline;">&#160;</span><span style="font-size&#58;13pt;text-indent&#58;-0.38in;text-decoration-line&#58;underline;"><span style="font-family&#58;calibri;color&#58;black;vertical-align&#58;baseline;">for 3 inneliggende pasienter</span></span><span style="font-size&#58;13pt;text-indent&#58;-0.38in;font-family&#58;calibri;color&#58;black;vertical-align&#58;baseline;">&#58;</span></div><div class="O0" style="margin-top&#58;3.12pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.38in;text-indent&#58;-0.38in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><div class="O1" style="margin-top&#58;1.44pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;1in;text-indent&#58;-0.5in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;vertical-align&#58;middle;word-break&#58;normal;"><span class="ms-rteFontSize-3"><span style="color&#58;#6faad8;font-family&#58;arial;">​•</span><span style="font-family&#58;calibri;color&#58;black;vertical-align&#58;baseline;">Kritisk informasjon (A0)</span></span></div><div class="O1" style="margin-top&#58;1.44pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;1in;text-indent&#58;-0.5in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;vertical-align&#58;middle;word-break&#58;normal;"><span class="ms-rteFontSize-3"><span style="color&#58;#6faad8;font-family&#58;arial;">•</span><span style="font-family&#58;calibri;color&#58;black;vertical-align&#58;baseline;">Inn-journal og siste notater</span></span></div><div class="O1" style="margin-top&#58;1.44pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;1in;text-indent&#58;-0.5in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;vertical-align&#58;middle;word-break&#58;normal;"><span class="ms-rteFontSize-3"><span style="color&#58;#6faad8;font-family&#58;arial;">•</span><span style="font-family&#58;calibri;color&#58;black;vertical-align&#58;baseline;">Bestilte tilsyn og undersøkelser</span></span></div><div class="O1" style="margin-top&#58;1.44pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;1in;text-indent&#58;-0.5in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;vertical-align&#58;middle;word-break&#58;normal;"><span class="ms-rteFontSize-3"><span style="color&#58;#6faad8;font-family&#58;arial;">•</span><span style="font-family&#58;calibri;color&#58;black;vertical-align&#58;baseline;">Lab-prøver i ROS med planlagt dato etter&#160;</span><span style="font-family&#58;calibri;color&#58;black;vertical-align&#58;baseline;">GoLive</span></span></div><div class="O1" style="margin-top&#58;1.44pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;1in;text-indent&#58;-0.5in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;vertical-align&#58;middle;word-break&#58;normal;"><span class="ms-rteFontSize-3"><span style="color&#58;#6faad8;font-family&#58;arial;">•</span><span style="font-family&#58;calibri;color&#58;black;vertical-align&#58;baseline;">Tilsyn</span></span></div><div class="O1" style="margin-top&#58;1.44pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;1in;text-indent&#58;-0.5in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;vertical-align&#58;middle;word-break&#58;normal;"><span class="ms-rteFontSize-3"><span style="color&#58;#6faad8;font-family&#58;arial;">•</span><span style="font-family&#58;calibri;color&#58;black;vertical-align&#58;baseline;">Blodprodukter som skal gis etter&#160;</span><span style="font-family&#58;calibri;color&#58;black;vertical-align&#58;baseline;">GoLive</span></span></div><div class="O1" style="margin-top&#58;1.44pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;1in;text-indent&#58;-0.5in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;vertical-align&#58;middle;word-break&#58;normal;"><span class="ms-rteFontSize-3"><span style="color&#58;#6faad8;font-family&#58;arial;">•</span><span style="font-family&#58;calibri;color&#58;black;vertical-align&#58;baseline;">Kontaktoversikten</span></span></div><div style="margin-top&#58;1.68pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.38in;text-indent&#58;-0.38in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;vertical-align&#58;middle;word-break&#58;normal;"><span class="ms-rteFontSize-3"><span style="color&#58;#6faad8;font-family&#58;&quot;courier new&quot;;">o&#160;</span><span style="font-family&#58;calibri;color&#58;black;vertical-align&#58;baseline;">Lege/behandler må skrive ut 3 kopier av&#160;</span><span style="text-decoration-line&#58;underline;"><span style="font-family&#58;calibri;color&#58;black;vertical-align&#58;baseline;"><a href="https&#58;//prosjektweb.helse-midt.no/1444/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7b6AA6DD59-9106-4B80-B1A3-F3FB05DFABF7%7d&amp;file=Hjelpeskjema_lege_behandler.docx&amp;action=default">hjelpeskje​​​ma på papir</a></span></span><span style="font-family&#58;calibri;color&#58;black;vertical-align&#58;baseline;">.&#160;</span></span></div><div style="margin-top&#58;1.68pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.38in;text-indent&#58;-0.38in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span class="ms-rteFontSize-3"><span style="color&#58;#6faad8;font-family&#58;&quot;courier new&quot;;">o&#160;</span><span style="font-family&#58;calibri;color&#58;black;vertical-align&#58;baseline;">Sykepleier/miljøpersonell må skrive ut 3 kopier av&#160;</span><span style="text-decoration-line&#58;underline;"><span style="font-family&#58;calibri;color&#58;black;vertical-align&#58;baseline;"><a href="https&#58;//prosjektweb.helse-midt.no/1444/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7b7C194BFD-1C8A-4DF5-B5D5-47C5D1F47900%7d&amp;file=Hjelpeskjema_sykepleier_milj%C3%B8personell.docx&amp;action=default">følgende skjema</a></span></span><span style="font-family&#58;calibri;color&#58;black;vertical-align&#58;baseline;">.&#160;</span></span></div><div style="margin-top&#58;1.68pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.38in;text-indent&#58;-0.38in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span style="color&#58;black;font-family&#58;calibri;font-size&#58;13pt;font-weight&#58;bold;text-indent&#58;-0.38in;"><br></span></div><div style="margin-top&#58;1.68pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.38in;text-indent&#58;-0.38in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span class="ms-rteFontSize-3"><span style="font-family&#58;calibri;color&#58;black;vertical-align&#58;baseline;"></span></span><span style="color&#58;black;font-family&#58;calibri;font-size&#58;13pt;font-weight&#58;bold;text-indent&#58;-0.38in;">Hvilket miljø benyttes</span></div><div style="margin-top&#58;1.68pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.38in;text-indent&#58;-0.38in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;vertical-align&#58;middle;word-break&#58;normal;"><span class="ms-rteFontSize-3"><span style="color&#58;#6faad8;font-family&#58;&quot;courier new&quot;;">o</span><span style="font-family&#58;calibri;color&#58;black;vertical-align&#58;baseline;">For å få en mest mulig realistisk øvelse vil simuleringen bli gjennomført i miljøet som heter SUP (support). Dette er en kopi av produksjonsmiljøet, både når det gjelder funksjonalitet og innhold.</span></span></div><p style="margin-top&#58;1.68pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0in;text-indent&#58;0in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"></p><p style="margin-top&#58;1.68pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0in;text-indent&#58;0in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span class="ms-rteFontSize-3" style="font-family&#58;calibri;color&#58;black;font-weight&#58;bold;vertical-align&#58;baseline;"><br></span></p><p style="margin-top&#58;1.68pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0in;text-indent&#58;0in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span class="ms-rteFontSize-3" style="font-family&#58;calibri;color&#58;black;font-weight&#58;bold;vertical-align&#58;baseline;">Hvilken bruker skal jeg logge på med</span></p><div style="margin-top&#58;1.68pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.38in;text-indent&#58;-0.38in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;vertical-align&#58;middle;word-break&#58;normal;"><span class="ms-rteFontSize-3"><span style="color&#58;#6faad8;font-family&#58;&quot;courier new&quot;;">o</span><span style="font-family&#58;calibri;color&#58;black;vertical-align&#58;baseline;">Du logger på med din egen bruker</span></span></div><p style="margin-top&#58;1.68pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0in;text-indent&#58;0in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span class="ms-rteFontSize-3" style="font-family&#58;calibri;color&#58;black;font-weight&#58;bold;vertical-align&#58;baseline;"><br></span></p><p style="margin-top&#58;1.68pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0in;text-indent&#58;0in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span class="ms-rteFontSize-3" style="font-family&#58;calibri;color&#58;black;font-weight&#58;bold;vertical-align&#58;baseline;">Hvilke pasienter skal jeg bruke</span></p><div style="margin-top&#58;1.68pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.38in;text-indent&#58;-0.38in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;vertical-align&#58;middle;word-break&#58;normal;"><span class="ms-rteFontSize-3"><span style="color&#58;#6faad8;font-family&#58;&quot;courier new&quot;;">o</span><span style="font-family&#58;calibri;color&#58;black;vertical-align&#58;baseline;">Hver sengepost bruker de 3 pasientene som dere selv har hentet ut journaldata på.&#160;</span></span></div><p style="margin-top&#58;1.68pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0in;text-indent&#58;0in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span class="ms-rteFontSize-3" style="font-family&#58;calibri;color&#58;black;font-weight&#58;bold;vertical-align&#58;baseline;"><br></span></p><p style="margin-top&#58;1.68pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0in;text-indent&#58;0in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span class="ms-rteFontSize-3" style="font-family&#58;calibri;color&#58;black;font-weight&#58;bold;vertical-align&#58;baseline;">Om tilganger, bruk av miljø og pasienter</span></p><div class="O0" style="margin-top&#58;1.68pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.38in;text-indent&#58;-0.38in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;vertical-align&#58;middle;word-break&#58;normal;"><span class="ms-rteFontSize-3"><span style="color&#58;#6faad8;font-family&#58;&quot;courier new&quot;;">o</span><span style="font-family&#58;calibri;color&#58;black;vertical-align&#58;baseline;">Dere får alle et nytt ikon for pålogging til SUP. Dette vil forsvinne igjen dagen etter øvelsen.</span></span></div><div class="O0" style="margin-top&#58;1.68pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.38in;text-indent&#58;-0.38in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;vertical-align&#58;middle;word-break&#58;normal;"><span class="ms-rteFontSize-3"><span style="color&#58;#6faad8;font-family&#58;&quot;courier new&quot;;">o</span><span style="font-family&#58;calibri;color&#58;black;vertical-align&#58;baseline;">Ettersom dette er en kopi av produksjon vil det kunne finnes data i miljøet som dere p.t. ikke har tjenstlig grunnlag for å lese. Dere skal derfor kun benytte de pasientene dere selv har forberedt, og ikke gjøre søk etter pasienter eller informasjon om ikke er nødvendig for å gjennomføre simuleringen. SUP-miljøet logger all aktivitet, og&#160;</span><span style="text-decoration-line&#58;underline;"><span style="font-family&#58;calibri;color&#58;black;vertical-align&#58;baseline;">eventuell ureglementær bruk vil bli fanget opp.</span></span></span></div><div style="margin-top&#58;1.68pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.38in;text-indent&#58;-0.38in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;vertical-align&#58;middle;word-break&#58;normal;"><span class="ms-rteFontSize-3"><span style="color&#58;#6faad8;font-family&#58;&quot;courier new&quot;;">o</span><span style="font-family&#58;calibri;color&#58;black;vertical-align&#58;baseline;">Alle data dere legger inn vil bli slettet neste morgen.</span></span></div><div style="margin-top&#58;1.68pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.38in;text-indent&#58;-0.38in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><br></div><p style="margin-top&#58;1.68pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0in;text-indent&#58;0in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span class="ms-rteFontSize-3" style="font-family&#58;calibri;color&#58;black;font-weight&#58;bold;vertical-align&#58;baseline;">Evaluering av øvelsen</span></p><div style="margin-top&#58;1.68pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.38in;text-indent&#58;-0.38in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span class="ms-rteFontSize-3"><span style="color&#58;#6faad8;font-family&#58;&quot;courier new&quot;;">o</span><span style="font-family&#58;calibri;color&#58;black;vertical-align&#58;baseline;">Digitalt spørreskjema&#58; Fylles ut i siste del av øvelsen</span></span></div><p style="margin-top&#58;1.68pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0in;text-indent&#58;0in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"></p><p style="margin-top&#58;1.68pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0in;text-indent&#58;0in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span class="ms-rteFontSize-3"><span style="font-family&#58;calibri;color&#58;black;font-weight&#58;bold;vertical-align&#58;baseline;"><br></span></span></p><p style="margin-top&#58;1.68pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0in;text-indent&#58;0in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span class="ms-rteFontSize-3"><span style="font-family&#58;calibri;color&#58;black;font-weight&#58;bold;vertical-align&#58;baseline;">Support&#160;</span><span style="font-family&#58;calibri;color&#58;black;font-weight&#58;bold;vertical-align&#58;baseline;">under øvelsen</span></span></p><div style="margin-top&#58;1.68pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.38in;text-indent&#58;-0.38in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span class="ms-rteFontSize-3"><span style="color&#58;#6faad8;font-family&#58;&quot;courier new&quot;;">o</span><span style="font-family&#58;calibri;color&#58;black;vertical-align&#58;baseline;">Teamskanal</span><span style="font-family&#58;calibri;color&#58;black;vertical-align&#58;baseline;">&#58; Tilgangsstyring, Forordninger/Legemidler og Generelt</span></span></div><div style="margin-top&#58;1.68pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.38in;text-indent&#58;-0.38in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><br></div></div><p><br></p>
Nasjonalt kurs for studiesykepleiere - Webinar 214861902.01.2024 08:20:57Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 02.01.2024 09:20 Neste revisjon: 07.01.2025 Oppsummering av kurset Gjennomgang av hjemmeoppgave Webinaret er siste modul i et 186https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxDigitalt/webinartext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromNasjonalt kurs for studiesykepleiere - Webinar 2Forsking;Sjukepleie;Sykepleie1<p>​​Innhold<br></p><ul><li>Oppsummering av kurset</li><li>Gjennomgang av hjemmeoppgave<br></li></ul><p><br></p><div>Webinaret er siste&#160;modul i et digitalt opplæringsprogram som skal bidra til kompetanseheving blant sykepleiere som arbeider med kliniske studier. Opplæringsprogrammet er et ledd i målsetningen om kvalitativ og kvantitativ økning av kliniske studier i Norge, i tråd med nasjonal handlingsplan fra Helse- og omsorgsdepartementet. Programmet er utviklet av NorCRIN (Norwegian Clinical Research Infrastructure Network), et nasjonalt nettverk mellom universitetssykehusene OUS, AHUS, HUS, SUS, St Olavs og UNN.&#160;<br></div><div><br></div><div>Hovedmålgruppen for opplæringsprogrammet er sykepleiere som ønsker å bidra til behandlingsforskning integrert i en klinisk avdeling eller ved en forskningspost. Kursprogrammet berører et bredt spekter av oppgaver tilknyttet studiesykepleierrollen. Programmet gjennomføres digitalt som kombinasjon av 2 webinarer (m/gruppearbeid) med ca. 4 ukers mellomrom kombinert med selvstudium (e-læring, videoforedrag, litteratur, hjemmeoppgaver) innenfor et totalt kursomfang på ca. 25 timer.&#160;<br></div><div><br></div><div>Følgende e-læringsmoduler inngår i opplæringsprogrammet&#58;<br></div><div><br><p><a href="/Sider/Nasjonalt-kurs-for-studiesykepleiere1C-Trial-master-file-og-Investigator-site-file.aspx">1C&#58; Trial master file og Investigator site file</a> </p><p><a href="/Sider/Nasjonalt-kurs-for-studiesykepleiere-1D-Responsevaluering-og-effektmål.aspx">1D&#58; Responsevaluering og effektmål</a></p><p><a href="/Sider/Nasjonalt-kurs-for-studiesykepleiere-1E-Samtykke-og-personvern.aspx">1E&#58; Samtykke og personvern</a></p><p><a href="/Sider/Nasjonalt-kurs-for-studiesykepleiere-1F-Regulatoriske-krav.aspx">1F&#58; Regulatoriske krav</a></p><p><a href="/Sider/Nasjonalt-kurs-for-studiesykepleiere-1A-Refusjon-og-honorar.aspx">1A&#58; Refusjon og honorar</a></p><p><a href="/Sider/Nasjonalt-kurs-for-studiesykepleiere-1A-Roller-og-ansvar.aspx">1A&#58; Roller og ansvar</a></p><p><a href="/Sider/Nasjonalt-kurs-for-studiesykepleiere-2A-Logistikk.aspx">2A&#58; Logistikk</a></p><p><a href="/Sider/Nasjonalt-kurs-for-studiesykepleiere-2B-Laboratoriemanual.aspx">2B&#58; Laboratoriemanual</a></p><p><a href="/Sider/Nasjonalt-kurs-for-studiesykepleiere-2C-Utstyr.aspx">2C&#58; Utstyr</a></p><p><a href="/Sider/Nasjonalt-kurs-for-studiesykepleiere-2D-HMS.aspx">2D&#58; HMS</a></p><p><a href="/Sider/Nasjonalt-kurs-for-studiesykepleiere-3B-Legemiddelhåndtering.aspx">3B&#58; Legemiddelhåndtering</a></p><p><a href="/Sider/Nasjonalt-kurs-for-studiesykepleiere-3C-Case-report-form.aspx">3C&#58; Case report form</a></p><p><a href="/Sider/Nasjonalt-kurs-for-studiesykepleiere-4A-Prosjektstyring.aspx">4A&#58; Prosjektstyring</a></p><p><a href="/Sider/Nasjonalt-kurs-for-studiesykepleiere-4B-Monitorering.aspx">4B&#58; Monitorering</a>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </p><p><a href="/Sider/Nasjonalt-kurs-for-studiesykepleiere-4C-Avslutning-og-arkivering-av-kliniske-legemiddelstudier.aspx">4C&#58; Avslutning og arkivering av kliniske legemiddelstudier</a></p><p><a href="/Sider/Nasjonalt-kurs-for-studiesykepleiere-4D-Kontrakter-økonomi-og-budsjett.aspx">4D&#58; Kontrakter, økonomi og budsjett</a><br></p><br><br></div>
AHLR barn grunnkurs404432602.04.2024 14:05:39Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 02.04.2024 16:05 Neste revisjon: 02.04.2025 Dette 4 timers grunnkurset inneholder basal HLR til barn, enredderteknikk 58https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromAHLR barn grunnkursAmbulanse;Anestesi;Beredskap;Hjertesykdommer;Kvalitet og sikkerheit;Sjukepleie;Sykepleie1<p>Dette 4 timers grunnkurset inneholder basal HLR til barn, enredderteknikk, toredderteknikk, bruk av hjertestarter i manuell modus, algoritme for avansert hjerte- og lungeredning til barn, teamarbeid, scenario med trening i team på to ulike pasientgrupper, små barn og større barn.&#160;<br><br></p>
Kornea og linse14816909.04.2024 12:22:45Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 09.04.2024 14:22 Neste revisjon: 09.04.2026 Nasjonalt kurs, anbefalt/obligatorisk for leger i spesialisering i Øyesykdommer (20 192https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKornea og linse1<p>​​​Nasjonalt kurs, anbefalt/obligatorisk for leger i spesialisering i Øyesykdommer (20 t)</p><p>Kurset går over 3 dager, kursavgift 5850,-</p><p><strong>Kursleder&#58; Haldor Maurstad</strong></p><p><strong></strong>Lenke til utlysning&#58;​&#160;<br></p>
HHLR grunnkurs14746129.05.2023 15:35:59Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 29.05.2023 17:35 Neste revisjon: 21.05.2025 Grunnleggende kurs for helsepersonell i hjerte-lungeredning Ved å melde deg på vil 3400https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNidaros DPS;Avdeling fordøyelses og leversykdommer;Trondheim;Annet;Orkdaltext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHHLR grunnkursKvalitet og sikkerheit;Medisin;Sykepleie15<p>​Grunnleggende kurs for helsepersonell i hjerte-lungeredning. Kurset følger norske retningslinjer for gjenopplivning og er godkjent av NRR. </p><p>Kurset består av e-læring og en praktisk del av 3 timers varighet. Se e-læring <a href="/Sider/hhlr.aspx">her</a></p><p>​Etter endt kurs skal deltakerne være i stand til å&#58; </p><ul><li>Utføre basal HLR alene</li><li>Utføre basal HLR som del av et team</li><li>Kunne ivareta pasient og kollegaers&#160; sikkerhet ved bruk av hjertestarter</li><li>beskrive den lokale beredskapen og varslingsrutiner for hjertestans</li></ul>
CBRNE-beredskap - regional fagdag414107222.04.2024 13:49:59Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 22.04.2024 15:49 Neste revisjon: 08.04.2025 St. Olavs hospital HF arrangerer regional fagdag innen CBRNE-beredskap 70https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim;Digitalt/webinartext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromCBRNE-beredskap - regional fagdagBeredskap2<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-4">​​<strong>​​​​​​​St. Olavs hospital HF&#160;arrangerer&#160;regional fagdag innen CBRNE-beredskap.​</strong></span><br></p><p></p><p>St. Olav med støtte fra CBRNE-senteret ved OUS inviterer til regional fagdag CBRNE 2024. </p><p><em>&#160;</em></p><p><strong>Målgruppene for fagdagen er&#58;</strong></p><ul><li>helsepersonell som jobber i sykehus med CBRNE-hendelser. </li><li>helsepersonell som jobber prehospitalt og andre nødetater og personell fra forsterkningsetater og organiserte frivillige. </li></ul><p>&#160;</p><p><strong>Tema denne dagen er&#58;</strong></p><ul><li>Hva er CBRNE? Med utgangspunkt i scenarier</li></ul><ul><li>Atomhendelser – trusselbilde og håndtering</li><li>For nødetater&#58; </li><ul><li>CBRNE-skadested og ny rutine for CBRNE-hendelser for nødetater og nødmeldetjenester</li></ul><li>For helsepersonell i sykehus&#58; </li><ul><li>Beredskap for CBRNE-hendelser. Atomhendelser og stråleskader.</li></ul></ul><p>&#160;</p><ul><li>Praktisk del kl 1300-1530&#58;</li><ul><li>Draktpåkledning, vernemasker og filter</li><li>Dekontaminering – vi gjør dette utenfor akuttmottaket ved St. Olav - Trondheim</li><li>Måling av radioaktivitet – når og hvordan? Praktisk demo. </li><li>Tørrdekontaminering</li></ul></ul><p>&#160;</p><p>Samarbeidsaktører er invitert til å vise frem eget CBRNE materiell.</p><p><strong>NB!&#160;Meld deg på en praktisk del her&#58;</strong>&#160;<a href="/sider/CBRNE-beredskap---regional-fagdag-del-2.aspx">CBRNE-beredskap - regional fagdag del 2 (helse-midt.no)</a>&#160;(Kun fysisk oppmøte).</p><p>&#160;</p><p><strong>Forkunnskaper&#58; </strong></p><ul><li><a href="/Sider/Atomhendelser-Håndtering-ved-skadested.aspx">Atomhendelser - Håndtering ved skadested (helse-midt.no)</a></li><li><a href="/Sider/Atomhendelser-Håndtering-ved-sykehus.aspx">Atomhendelser - Håndtering ved sykehus (helse-midt.no)</a>​​<br></li></ul><p><br></p>
EL214 Dosering warfarin366167405.04.2024 06:41:53Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 05.04.2024 08:41 Neste revisjon:05.04.2025 Beskrivelse: Gjennomgang av forordning  av behandling med legemidlet warfarin, for dosering 38https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-EksternVideoEL214 Dosering warfarinHelseplattformen0<p>​<br></p><p style="margin-bottom&#58;1rem;color&#58;#2e2e2e;font-family&#58;calibri, sans-serif;background-color&#58;#ffffff;"><span style="font-size&#58;10pt;">DEMONSTRASJON</span></p><p style="margin-bottom&#58;1rem;color&#58;#2e2e2e;font-family&#58;calibri, sans-serif;background-color&#58;#ffffff;"><span style="font-size&#58;10pt;"><strong>Arbeidssted</strong>&#58; Sykehus - Kommune</span></p><p style="margin-bottom&#58;1rem;color&#58;#2e2e2e;font-family&#58;calibri, sans-serif;background-color&#58;#ffffff;"><span style="font-size&#58;10pt;"><strong>Målgruppe</strong>&#58; Grunnmateriale leger, sykehjemslege</span></p><p style="margin-bottom&#58;1rem;color&#58;#2e2e2e;font-family&#58;calibri, sans-serif;background-color&#58;#ffffff;"><span style="font-size&#58;10pt;"><strong>Beskrivelse</strong>&#58; Gjennomgang av forordning &#160;av behandling med legemidlet warfarin, for dosering etter målt INR-verdi</span></p><p style="margin-bottom&#58;1rem;color&#58;#2e2e2e;font-family&#58;calibri, sans-serif;background-color&#58;#ffffff;"><strong><span style="font-size&#58;10pt;">Læringsutbytte&#58;&#160;</span></strong><span style="font-size&#58;10pt;">&#160;Bli fortrolig med muligheter og anbefalt fremgangsmåte i Helseplattformen for dosering og kontroll av behandlingseffekt ved legemiddelbehandling med warfarin​</span></p><p>​</p>
EL213 Dosering av medikament med ulike doser og flere doseringstidspunkt366055705.04.2024 06:37:50Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 05.04.2024 08:37 Neste revisjon:05.04.2025 Beskrivelse:  Gjennomgang av forordning  av behandling med legemiddel som skal gis i ulik 35https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-EksternVideoEL213 Dosering av medikament med ulike doser og flere doseringstidspunktHelseplattformen0<p>​<br></p><p style="margin-bottom&#58;1rem;color&#58;#2e2e2e;font-family&#58;calibri, sans-serif;background-color&#58;#ffffff;"><span style="font-size&#58;10pt;">DEMONSTRASJON</span></p><p style="margin-bottom&#58;1rem;color&#58;#2e2e2e;font-family&#58;calibri, sans-serif;background-color&#58;#ffffff;"><span style="font-size&#58;10pt;"><strong>Arbeidssted</strong>&#58; Sykehus - Kommune</span></p><p style="margin-bottom&#58;1rem;color&#58;#2e2e2e;font-family&#58;calibri, sans-serif;background-color&#58;#ffffff;"><span style="font-size&#58;10pt;"><strong>Målgruppe</strong>&#58; Grunnmateriale leger, sykehjemslege</span></p><p style="margin-bottom&#58;1rem;color&#58;#2e2e2e;font-family&#58;calibri, sans-serif;background-color&#58;#ffffff;"><span style="font-size&#58;10pt;"><strong>Beskrivelse</strong>&#58; &#160;Gjennomgang av forordning &#160;av behandling med legemiddel som skal gis i ulik dose til to eller flere faste daglige tidspunkter &#160;&#160;</span></p><p style="margin-bottom&#58;1rem;color&#58;#2e2e2e;font-family&#58;calibri, sans-serif;background-color&#58;#ffffff;"><strong><span style="font-size&#58;10pt;">Læringsutbytte&#58;&#160;</span></strong><span style="font-size&#58;10pt;">&#160;Bli fortrolig med Helseplattformens forskjellige muligheter for dosering ved forordning av legemiddelbehandling​</span></p><p>​</p>
EL212 Forordning av alternative legemiddel ved behov366029405.04.2024 06:33:52Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 05.04.2024 08:33 Neste revisjon:05.04.2025 Beskrivelse:  Gjennomgang av forordning  av behandling med to eller ulike legemidler som 38https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-EksternVideoEL212 Forordning av alternative legemiddel ved behovHelseplattformen0<p>​​​<br></p><p style="margin-bottom&#58;1rem;color&#58;#2e2e2e;font-family&#58;calibri, sans-serif;background-color&#58;#ffffff;"><span style="font-size&#58;10pt;">DEMONSTRASJON</span></p><p style="margin-bottom&#58;1rem;color&#58;#2e2e2e;font-family&#58;calibri, sans-serif;background-color&#58;#ffffff;"><span style="font-size&#58;10pt;"><strong>Arbeidssted</strong>&#58; Sykehus - Kommune</span></p><p style="margin-bottom&#58;1rem;color&#58;#2e2e2e;font-family&#58;calibri, sans-serif;background-color&#58;#ffffff;"><span style="font-size&#58;10pt;"><strong>Målgruppe</strong>&#58; Grunnmateriale leger, sykehjemslege</span></p><p style="margin-bottom&#58;1rem;color&#58;#2e2e2e;font-family&#58;calibri, sans-serif;background-color&#58;#ffffff;"><span style="font-size&#58;10pt;"><strong>Beskrivelse</strong>&#58; &#160;Gjennomgang av forordning &#160;av behandling med to eller ulike legemidler som gis alternerende, etter variasjoner i det kliniske behov</span></p><p style="margin-bottom&#58;1rem;color&#58;#2e2e2e;font-family&#58;calibri, sans-serif;background-color&#58;#ffffff;"><strong><span style="font-size&#58;10pt;">Læringsutbytte&#58;&#160;</span></strong><span style="font-size&#58;10pt;">&#160;Bli fortrolig med Helseplattformens forskjellige muligheter for dosering ved forordning av legemiddelbehandling​</span></p><p>​</p>
EL211 Legemiddelbehandling med regelmessig doseendring365791505.04.2024 06:35:06Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 05.04.2024 08:35 Neste revisjon:05.04.2025 Beskrivelse:  Gjennomgang av forordning  av behandling med legemiddel som skal etter en 36https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-EksternVideoEL211 Legemiddelbehandling med regelmessig doseendringHelseplattformen0<p>​​<br></p><p style="margin-bottom&#58;1rem;color&#58;#2e2e2e;font-family&#58;calibri, sans-serif;background-color&#58;#ffffff;"><span style="font-size&#58;10pt;">DEMONSTRASJON</span></p><p style="margin-bottom&#58;1rem;color&#58;#2e2e2e;font-family&#58;calibri, sans-serif;background-color&#58;#ffffff;"><span style="font-size&#58;10pt;"><strong>Arbeidssted</strong>&#58; Sykehus - Kommune</span></p><p style="margin-bottom&#58;1rem;color&#58;#2e2e2e;font-family&#58;calibri, sans-serif;background-color&#58;#ffffff;"><span style="font-size&#58;10pt;"><strong>Målgruppe</strong>&#58; Grunnmateriale leger, sykehjemslege&#160;</span></p><p style="margin-bottom&#58;1rem;color&#58;#2e2e2e;font-family&#58;calibri, sans-serif;background-color&#58;#ffffff;"><span style="font-size&#58;10pt;"><strong>Beskrivelse</strong>&#58; &#160;Gjennomgang av forordning&#160; av behandling med legemiddel som skal etter en bestemt plan for endring av dose</span></p><p style="margin-bottom&#58;1rem;color&#58;#2e2e2e;font-family&#58;calibri, sans-serif;background-color&#58;#ffffff;"><strong><span style="font-size&#58;10pt;">Læringsutbytte&#58;&#160;</span></strong><span style="font-size&#58;10pt;">Bli fortrolig med Helseplattformens forskjellige muligheter for dosering ved forordning av legemiddelbehandling&#160; &#160;​</span></p><p>​</p>
EL210 Dosering av medikament på visse dager365607205.04.2024 06:34:25Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 05.04.2024 08:34 Neste revisjon:05.04.2025 Tittel EL210 Dosering av medikament på visse dager Beskrivelse 32https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-EksternVideoEL210 Dosering av medikament på visse dagerHelseplattformen0<p>​​​​​<br></p><p style="margin-bottom&#58;1rem;color&#58;#2e2e2e;font-family&#58;calibri, sans-serif;background-color&#58;#ffffff;"><span style="font-size&#58;10pt;">DEMONSTRASJON</span></p><p style="margin-bottom&#58;1rem;color&#58;#2e2e2e;font-family&#58;calibri, sans-serif;background-color&#58;#ffffff;"><span style="font-size&#58;10pt;"><strong>Arbeidssted</strong>&#58; Sykehus - Kommune</span></p><p style="margin-bottom&#58;1rem;color&#58;#2e2e2e;font-family&#58;calibri, sans-serif;background-color&#58;#ffffff;"><span style="font-size&#58;10pt;"><strong>Målgruppe</strong>&#58; Grunnmateriale leger, sykehjemslege</span></p><p style="margin-bottom&#58;1rem;color&#58;#2e2e2e;font-family&#58;calibri, sans-serif;background-color&#58;#ffffff;"><span style="font-size&#58;10pt;"><strong>Beskrivelse</strong>&#58; Gjennomgang av forordning av behandling med legemiddel som ikke gis daglig, men periodisk basert på ukedager &#160;</span></p><p style="margin-bottom&#58;1rem;color&#58;#2e2e2e;font-family&#58;calibri, sans-serif;background-color&#58;#ffffff;"><strong><span style="font-size&#58;10pt;">Læringsutbytte&#58;&#160;</span></strong><span style="font-size&#58;10pt;">Bli fortrolig med Helseplattformens forskjellige muligheter for dosering ved forordning av legemiddelbehandling&#160; &#160;​</span></p><p>​</p>
Grunnkurs MAP - Rusklinikken391902005.04.2024 06:05:21Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 05.04.2024 08:05 Neste revisjon: 20.02.2025 MAP (Møte med Aggresjonsproblematikk) er et helhetlig opplæringsprogram for å 275https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGrunnkurs MAP - RusklinikkenRus;Rus og vold2<p><strong style="font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;font-size&#58;13px;">MAP&#160;</strong><span style="background-color&#58;#ffffff;font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;font-size&#58;13px;">(Møte med Aggresjonsproblematikk) er et helhetlig opplæringsprogram for å forebygge og håndtere aggresjons- og voldsproblematikk i helse- og sosialsektoren. Programmet er eid av de fire regionale helseforetakene, omtalt i nasjonal helse- og sykehusplan og anbefalt i nasjonale faglige råd for forebygging og riktig bruk av tvang i psykisk helsevern.</span></p><p style="font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;font-size&#58;13px;background-color&#58;#ffffff;"><strong>Hensikten med opplæring</strong>&#160;i MAP er enkel; forhindre vold og sørge for at pasienter og personale opplever seg trygge. Arbeidet med å redusere vold er komplekst og må tilnærmes fra flere hold. En av de viktigste forutsetningene for å få dette til, er å øke kvaliteten på de daglige samspillene mellom pasienter og personal, og legge til rette for at tjenestetilbudet skaper minst mulig grad av krenkelse og avmakt for den som mottar hjelpen.</p><p style="font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;font-size&#58;13px;background-color&#58;#ffffff;">Opplæringsprogrammet MAP ønsker å være et viktig bidrag til å øke kvaliteten på det voldsforebyggende arbeidet. Først og fremst ved å legge til rette for forståelse og reduksjon av konfliktgrunnlaget, dernest ved å tilføre profesjonell og nødvendig handlingskompetanse når situasjoner oppstår, samt ved å utnytte det lærings- og utviklingsrommet som kan oppstå i etterkant av aggressive episoder.</p><p style="font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;font-size&#58;13px;background-color&#58;#ffffff;"><strong>Å redusere vold og tvang</strong>&#160;handler om mer enn å bare unngå et destruktivt samspill. Det handler om god behandling. Det handler om å legge til rette for et helsevesen som skal være trygt for begge parter – både pasienter og personale.​​​<br></p><p style="font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;font-size&#58;13px;background-color&#58;#ffffff;">Kurset er internt for ansatte ved Rusklinikken og døgnpostene prioriteres. Om ansatte ønsker å delta på kurset&#160;og er på jobb de dagene så meld fra til leder for avklaring. Drift av døgnavdelingene må prioriteres før kurs.&#160;</p><p style="font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;font-size&#58;13px;background-color&#58;#ffffff;">Lunsj dekkes av klinikken og kurset er over to dager.&#160;<br><br></p><p><br></p>
GHLR Orkdal Sjukehus14713823.01.2023 18:53:51Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 23.01.2023 19:53 Neste revisjon: 01.01.2025 GHLR-kurset er utviklet av Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) i samarbeid med Lærdal 305https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxOrkdaltext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGHLR Orkdal SjukehusAdministrativt arbeid;Klinisk IKT;Logistikk;Merkantile fag;Simulering;Tekniske fag (medisinsk-tekniske fag)2<p><span style="color&#58;#777777;font-family&#58;&quot;pt sans&quot;, sans-serif;font-size&#58;16px;background-color&#58;#ffffff;">GHLR-kurset er utviklet av Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) i samarbeid med Lærdal Medical AS. Det&#160;er et grunnleggende kurs for legfolk i hjerte-lungeredning, og følger norske retningslinjer for gjenoppliving. Kurset er utviklet med tanke på praktisk HLR opplæring av personer uten forkunnskaper innen hjerte-lungeredning.&#160;<span style="color&#58;#777777;font-family&#58;&quot;pt sans&quot;, sans-serif;font-size&#58;16px;background-color&#58;#ffffff;">Målgruppen for GHLR kurset er for alle som ønsker å lære grunnleggende HLR og bruk av hjertestarter.&#160;</span></span><br></p><p><span style="color&#58;#777777;font-family&#58;&quot;pt sans&quot;, sans-serif;font-size&#58;16px;background-color&#58;#ffffff;"><span style="color&#58;#777777;font-family&#58;&quot;pt sans&quot;, sans-serif;font-size&#58;16px;background-color&#58;#ffffff;">Program&#58;</span></span></p><p>- kjeden som redder liv<br></p><p>- gjenkjenne livløshet, pustestopp<br></p><p>- varslingsrutiner<br></p><p>- HLR som enredder og to-redderteknikk<br></p><p>- bruk av hjertestarter<br></p><p><br></p>
Sentrale og perifere venekateter - nasjonalt fagseminar418310705.04.2024 11:41:47Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 05.04.2024 13:41 Neste revisjon: 04.04.2025 Kateterseksjonen, Anestesiavdelingen St Olavs hospital arrangerer et nasjonalt 425https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSentrale og perifere venekateter - nasjonalt fagseminarSykepleie1<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><strong>​​​​Kateterseksjonen, Anestesiavdelingen St Olavs hospital arrangerer et nasjonalt fagseminar om sentrale og perifere venekateter. Hovedfokus er komplikasjoner forårsaket av invasive kateter samt forebygging og behandling av blodbaneinfeksjoner.&#160;​​​</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5">​​</span><span class="ms-rteFontFace-5">De aller fleste pasienter som behandles i sykehus får innlagt et invasivt kateter, perifert eller sentralt. Kunnskap og informasjon om forebygging og behandling av komplikasjoner som kan oppstå er nødvendig for alt helsepersonell som har ansvar for pasienter som har behov for invasive kateter for å gjennomføre sin behandling.&#160;</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5"></span><span class="ms-rteFontFace-5">​</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5">Seminaret er åpent&#160;for eksterne deltakere, ingen deltakeravgift.&#160;</span><span class="ms-rteFontFace-5">Ved&#160;​​​​​​​spørsmål kan Kateterseksjonen, St. Olavs hospital kontaktes&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5">​Tlf.&#58; 72 82 59 08​</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5">Mail&#58;&#160;<span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteThemeForeColor-2-0" style="line-height&#58;115%;"><a href="mailto&#58;anne.grete.hammerhaug@stolav.no"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3 ms-rteThemeForeColor-2-0"><span lang="EN-US" style="line-height&#58;115%;">anne.grete.hammerhaug@stolav.no</span></span></a></span>​​</span></li></ul><p><br></p>
Workshop for Merkantile406056504.04.2024 10:35:31Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 04.04.2024 12:35 Neste revisjon: 02.04.2025 Arbeidsøkt med støtte fra Helseplattformen og fageksperter (Ikke undervisning 397https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesund;Molde;Volda;Kristiansundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromWorkshop for MerkantileMerkantile fag12<p>​​​​​​Arbeidsøkt med støtte fra Helseplattformen og fageksperter (Ikke undervisning).​​​</p><p>Dette kurset har begrensede plasser, så for å&#160;kunne gi tilbudet til flest mulig er det&#160;viktig at hver avdeling sender èn representant.<br><strong>*NB! Ta med ditt PULS-kort for å kunne logge inn i systemet under arbeidsøkten</strong><br></p>
Kollegastøtteordningen290777108.01.2024 09:15:04Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 08.01.2024 10:15 Neste revisjon: 13.03.2025 Grunnopplæring for kollegastøtter i Kollegastøtteordningen i Helse Møre og Romsdal 980https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesund;Hjelsettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKollegastøtteordningenHMS2<p><span class="ms-rteFontSize-2"><span style="line-height&#58;107%;font-family&#58;calibri, sans-serif;"><strong class="ms-rteFontSize-3">​​​​​Grunnopplæring for kollegastøtter i&#160;Kollegastøtteordningen i Helse Møre og Romsdal</strong><br> </span><span class="ms-rteFontFace-5" style="line-height&#58;107%;color&#58;black;">Kollegastøtteordningen (KSO)&#160;er et lavterskeltilbud og en likemannsordning for ansatte ​​som trenger støtte og hjelp etter belastende hendelser. ​Eksempel på slike hendelser er&#58; </span><span class="ms-rteFontFace-5" style="line-height&#58;107%;color&#58;black;">u</span><span class="ms-rteFontFace-5" style="line-height&#58;107%;color&#58;black;">vente</span><span class="ms-rteFontFace-5" style="line-height&#58;107%;color&#58;black;">de </span><span class="ms-rteFontFace-5" style="line-height&#58;107%;color&#58;black;">dødsfall,</span><span class="ms-rteFontFace-5" style="line-height&#58;107%;color&#58;black;"> </span><span class="ms-rteFontFace-5" style="line-height&#58;107%;color&#58;black;">feilbehandling, </span><span class="ms-rteFontFace-5" style="line-height&#58;107%;color&#58;black;">utsatt for </span><span class="ms-rteFontFace-5" style="line-height&#58;107%;color&#58;black;">vold/ trusler</span><span class="ms-rteFontFace-5" style="line-height&#58;107%;color&#58;black;">, politietterforskning med mer.</span><span class="ms-rteFontFace-5" style="line-height&#58;107%;color&#58;black;"> </span><span class="ms-rteFontFace-5" style="line-height&#58;107%;">Ordningen har til hensikt å redusere psykisk belastning, </span><span class="ms-rteFontFace-5" style="line-height&#58;107%;">og</span><span class="ms-rteFontFace-5" style="line-height&#58;107%;"> forebygge helseplager og sykefravær.</span><span class="ms-rteFontFace-5" style="line-height&#58;107%;"> </span><span class="ms-rteFontFace-5" style="line-height&#58;107%;">En kollegastøtte skal ikke overta leders ansvar, men være en støtte for leder i oppfølging av berørt medarbeider. I kurset vill kollegastøtter få grunnopplæring i rollen som kollegastøtte.</span></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5">​Tema&#160;for kurset er &#58;</span></p><p><span class="ui-provider a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ab ac ae af ag ah ai aj ak ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5" dir="ltr"></span></p><ul><li><p><span class="ms-rteFontFace-5">Emosjonell&#160;belastning i Spesialisth​​elsetjenesten</span></p></li><li><p><span class="ms-rteFontFace-5">Om kollegastøtteordningen</span></p></li><li><p><span class="ms-rteFontFace-5">Kjennskap til psykologisk&#160;førstehjelp&#160;</span></p></li><li><p><span class="ms-rteFontFace-5">Kjennskap til normale reaksjoner på krise&#160;<br></span></p></li><li><p><span class="ms-rteFontFace-5">Samtaleteknikk / aktiv lytting&#160;</span></p></li><li><p><span class="ms-rteFontFace-5">Erfaring med KSO – fra en kollegastøtte​</span></p></li></ul><p></p>
Veilederseminar om Deliberate Practice (DP) med Vidar Husby391289908.04.2024 11:18:31Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 08.04.2024 13:18 Neste revisjon: 31.05.2024 Forside - Norsk Institutt Deliberate Practice - Målbevisst Ferdighetstrening for 89https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromVeilederseminar om Deliberate Practice (DP) med Vidar HusbyPsykisk helsevern1<p><span style="border&#58;0px;font-stretch&#58;inherit;font-size&#58;16pt;line-height&#58;inherit;font-family&#58;aptos;font-feature-settings&#58;inherit;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;#ffffff;color&#58;black !important;">​​​​ Er du veileder? Eller skal du bli? Meld deg på seminar!.&#160;</span></p><p><span style="border&#58;0px;font-stretch&#58;inherit;font-size&#58;16pt;line-height&#58;inherit;font-family&#58;aptos;font-feature-settings&#58;inherit;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;#ffffff;color&#58;black !important;"><a href="https&#58;//nidp.favne.no/">Forside - Norsk Institutt Deliberate Practice - Målbevisst Ferdighetstrening for terapeuter (favne.no)</a>​</span></p><p><span style="border&#58;0px;font-stretch&#58;inherit;font-size&#58;16pt;line-height&#58;inherit;font-family&#58;aptos;font-feature-settings&#58;inherit;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;#ffffff;color&#58;black !important;"><br></span></p><p><span style="border&#58;0px;font-stretch&#58;inherit;font-size&#58;16pt;line-height&#58;inherit;font-family&#58;aptos;font-feature-settings&#58;inherit;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;#ffffff;color&#58;black !important;"></span>​<br></p>
Elements sak- og arkivsystem250481922.08.2023 12:08:12Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 22.08.2023 14:08 Neste revisjon: 21.08.2024 Tittel Elements sak- og arkivsystem Beskrivelse Ved å melde deg på vil 532https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromElements sak- og arkivsystemArkiv1<p>​Dette kurset gir deg som ansatt en innføring i generell arkivforståelse og hvordan du skal bruke Elements sak- og arkivsystem i arbeidshverdagen.</p><p>Vi går igjennom noe lovverk og ser på ansattes ansvar knyttet til arkiveringsplikten.</p><p>Vi bruker mest tid på å bli kjent med systemet, prøve oss frem og utfører enkle arkiveringsoppgaver.&#160;Ledere vil også få opplæring i personaldokumentasjon i Elements og eSignering.</p><p>Dette er et klasseromskurs – altså ingen deltakelse på teams. Ta med egen PC.</p><p><strong>Læringsmål&#58;</strong></p><ul><li>Kunne arkivere fra e-post</li><li>Kunne arkivere fra OneDrive</li><li>Kunne arkivere fra SharePoint</li><li>Kjenne til arkiveringsplikten </li><li>Kjenne til offentlighetsloven og skjerming av taushetsbelagte dokumenter</li></ul><p><strong>Formål&#58;</strong></p><p>Skape større forståelse av hva arkivet er og skal brukes til. Øke dokumentfangsten i Hemit.</p><p><strong>​Kursholdere&#58;</strong></p><p>Maja Lien og Hege Grønlie<br></p>