Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Kurskatalogen

  • Tittel Kurskatalogen

 

 

Avansert hjerte- og lungeredning (AHLR). Repetisjonskurs3749910.06.2021 10:08:506052https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxVolda;Kristiansund;Ålesund;Moldetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromAvansert hjerte- og lungeredning (AHLR). Repetisjonskurs2 timar<strong></strong><span aria-hidden="true"></span><strong style="text-decoration&#58;underline;">Målgruppe&#58; </strong><p>Faste medlemmar i stansteam. Turnuslegar, anestesilegar, medisinske legar, anestesisjukepleiarar, intensivsjukepleiarar og&#160;evt sjukepleiarar i mottak.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Mål med opplæringa&#58;</strong></p><p>Etter endt kurs skal deltakarane kunne&#58;</p><ul><li>konstatere hjertestans, varsle og starte HLR</li><li>utføre basal HLR med einreddar- og toreddar-teknikk</li><li>bruke hjertestartaren og ivareta tryggleiken til alle involverte</li><li>utøve AHLR etter gjeldande retningslinjer</li><li>utøve og forstå at det er avgjerande med tydeleg leiarskap og rollefordeling i teamet</li><li>utøve og forstå at det er avgjerande med samarbeid og god kommunikasjon</li><li>kjenne si eiga rolle i teamet</li><li>kjenne til lokal organisering og tilpasning</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Forkunnskap&#58;</strong></p><p>Gjennomfør&#160;e-læringa til NRR, med tilgang via&#160;Læringsportalen&#58; <a href="/Sider/ahlr.aspx"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">https&#58;//kurs.helse-midt.no/Sider/ahlr.aspx</font></span></a></p><p>Trykk &quot;Start kurs&quot; til høgre i bilete, e-læringa kan mellomlagrast og gjennopptakast. Når kurset er gjennomført, så vert kurset lagt til i CV i Kompetanseportalen.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Innhold&#58;</strong></p><p>Det praktiske kurset består av&#58;</p><ul><li>gjennomgang av lokale varslingsrutiner og stansteam</li><li>basisferdigheiter med trening på grunnleggande einreddar- og toreddarteknikk</li><li>gjennomgang av AHLR-plakaten, medikament og utstyr</li><li>scenariotrening med debriefing</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Rammefaktorar&#58;</strong></p><strong>Nærmaste leiar er ansvarlig for å melde på deltakarane på kurset i samarbeid med HLR-instruktør.</strong>Beredskap4
EL162 Arbeidsflate for dagpost241350916.05.2022 13:34:5211https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-VideoEL162 Arbeidsflate for dagpost14:29<p style="text-decoration&#58;underline;">Beskrivelse&#58;</p><p>Denne e-læringen viser arbeidsflater for ansatte på dagpostavdelinger. E-læringen er delt opp i 2 deler (se innhold nedenfor).&#160;<br></p><p><strong>Sykepleier sengepost (00&#58;00)</strong><br></p><p></p><ol><li>Innlogging sykepleier sengepost (00&#58;26)</li><li>Rapport over dagens pasienter (00&#58;48)</li><li>Sjekk inn pasient (02&#58;18)</li><li>Dagpostpasienter i pasientlister (03&#58;29)</li><li>Tildele sykepleier fra pasientliste (05&#58;59)</li><li>Blokkere seng i enhetsoversikt (06&#58;40)</li><li>Legg til Seng/romnummer i pasientliste (08&#58;35)</li><li>Journalstruktur for dagpostpasienter&#160; (09&#58;43)<br></li></ol><p></p><p><strong>Sykepleier poliklinikk (11&#58;00)</strong><br></p><p></p><ol><li>Innlogging sykepleier poliklinikk avd. dagpost (11&#58;00)</li><li>Rapport over dagens pasienter</li><li>Sjekk inn pasient (12&#58;06)</li><li>Opprett personlig timeoversikt med dagpasienter (13&#58;17)<br></li></ol><div><br></div><div><span style="text-decoration&#58;underline;"></span><span style="text-decoration&#58;underline;">Læringsutbytte&#58;</span><br></div><div>Bli kjent med arbeidsflater for dagpost avdelinger på sengepost og poliklinikk.&#160;<br></div><p></p><p><br></p><p><br></p><p><span class="ms-rteFontSize-1">Demonstrasjon&#58; Marit Ludvigsen</span><br class="ms-rteFontSize-1"><span class="ms-rteFontSize-1">Produksjon&#58; Frode Nikolaisen</span><br></p>Helseplattformen0
Lovkurs psykisk helsevern3923213.05.2022 13:32:331506https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim;Digitalt/webinar;Østmarkatext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromLovkurs psykisk helsevern6 timer<p>​Kurs for ansatte i psykisk helsevern<br></p>Lovverk;Psykisk helsevern;Psykiatri1
HLR ferievikarer Orkdal Sjukehus3848819.04.2022 10:42:47165https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxOrkdaltext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHLR ferievikarer Orkdal Sjukehus2 timer<p>Hjertelungerednings&#160;kurs for ferievikarer Orkdal Sjukehus<br></p><p>- gjenkjenning av hjertestans<br></p><p>- varsling av stansteam<br></p><p>- starte HLR<br></p><p>- bruk av hjertestarter<br></p><p>- gjennomgang av gjeldende prosedyrer og utstyr som brukes i forbindelse med hjertestans på Orkdal Sjukehus<br></p><p>​</p>3
HHLR grunnkurs3843717.09.2021 07:19:412445https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxForsyningssenteret;Reumatismehuset;Medisinsk klinikk, Dialysen.;Medisinsk klinikk, Dialysen;Simulatorsenteret AHL U1;Medisinsk klinikk avdeling for fordøyelses og levesykdommer;Medisinsk klinikk avdeling for fordøyelses- og leversykdommer;Avdeling for fordøyelses- og leversykdommertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHHLR grunnkurs3 timer<p>Grunnleggende kurs for helsepersonell i hjerte-lungeredning. Kurset følger norske retningslinjer for gjenopplivning og er godkjent av NRR. </p><p>Kurset består av e-læring og en praktisk del av 3 timers varighet. Se e-læring <a href="/Sider/hhlr.aspx">her</a></p><p>​Etter endt kurs skal deltakerne være i stand til å&#58; </p><ul><li>Utføre basal HLR alene</li><li>Utføre basal HLR som del av et team</li><li>Kunne ivareta pasient og kollegaers&#160; sikkerhet ved bruk av hjertestarter</li><li>beskrive den lokale beredskapen og varslingsrutiner for hjertestans</li></ul>Kvalitet og sikkerheit;Medisin;Sykepleie3
ORTOP01240774211.05.2022 08:25:1762https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromORTOP019<p>​Oppsamlingskurs for ortopeder som ikke har fått gjennomført kurs tidligere<br></p>Helseplattformen2
LEGEK20 - Helsepersonell kommunalt (fast) legekontor og legevakt241144513.05.2022 07:26:509https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromLEGEK20 - Helsepersonell kommunalt (fast) legekontor og legevakt8 timer (1 dag)<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>​Kursbeskrivelse&#58;</strong><br><em>Kommer</em></span></p><p><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;"><strong>Målg</strong></span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;"><strong>ruppe&#58;</strong></span><br></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Ansatte som&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Jobber som helsepersonell på kommunalt (fast)legekontor og legevakt (IKKE LEGER)</span><br></li></ul><p><br></p>0
Fagdag - Turnus i et forebyggende perspektiv3804323.03.2022 11:53:44410https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesund;Volda;Kristiansund;Moldetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromFagdag - Turnus i et forebyggende perspektiv5 timer<p>Velkommen til fagdag -&#160;turnus i et forbyggende perspektiv.<br><br></p><p>Agenda for dagen&#58;<br></p><ul><li>Turnus som et forbyggende arbeid (HMS)&#160;<br></li><li>Forsvarlighetsvurdering<br></li><li>Hva er viktig ihht protokoll<br></li><li>Helsefremmende turnus&#160;<br></li><li>Evaluering av turnusperiode<br></li></ul><p>Samme innhold på alle 4 fagdagene.<br></p>HR;HMS;Ledelse1
Hjerte- og lungeredning for helsepersonell (HHLR). Grunnkurs3845803.05.2022 09:08:074885https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMedisinsk klinikk avdeling for fordøyelses- og leversykdommertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHjerte- og lungeredning for helsepersonell (HHLR). Grunnkurs3 timar<strong style="text-decoration&#58;underline;">Målgruppe&#58; </strong><p>Grunnleggande kurs for helsepersonell i hjerte- og lungeredning.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Mål med opplæringa&#58;</strong></p><p><span aria-hidden="true"></span>Etter endt kurs skal deltakarane kunne&#58;</p><ul><li>konstatere hjertestans, varsle og starte&#160;HLR åleine</li><li>utføre basal HLR som del av ei gruppe</li><li>bruke ein hjertestartar</li><li>ivareta&#160;tryggleiken&#160;til pasienten, evt pårørande&#160;og kollegaer i ein hjertestanssituasjon</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Forkunnskap&#58;</strong></p><p>Gjennomfør&#160;e-læringa til NRR, med tilgang via&#160;Læringsportalen&#58; <a href="/Sider/hhlr.aspx"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">https&#58;//kurs.helse-midt.no/Sider/hhlr.aspx</font></span></a></p><p>Trykk &quot;Start kurs&quot; til høgre i bilete, e-læringa kan mellomlagrast og gjennopptakast.&#160;<br></p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Innhold&#58;</strong></p><p>Det praktiske kurset består av&#58;</p><ul><li><span aria-hidden="true"></span>HLR med einreddar-teknikk</li><li>HLR med toreddar-teknikk</li><li>HLR med toreddar-teknikk og bruk av hjertestartar</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Rammefaktorar&#58;</strong></p><p><strong>Nærmaste leiar er ansvarlig for å melde på deltakarane på kurset i samarbeid med HLR-instruktør.</strong></p>Beredskap1
Workshop superbrukere240726810.05.2022 08:18:09118https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromWorkshop superbrukere3 timer<p>​Workshop superbrukere<br></p>Helseplattformen34
Finne pasienter, informasjon og gjennomføre en poliklinisk konsultasjon240714610.05.2022 07:37:21229https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromFinne pasienter, informasjon og gjennomføre en poliklinisk konsultasjon2 timer<p>Finne pasienter, informasjon og gjennomføre en poliklinisk konsultasjon<br></p>Helseplattformen4
Brokk-kirurgi - Trondheim240721110.05.2022 12:54:4048https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBrokk-kirurgi - Trondheim3 dager<p>​Anbefalt kurs for leger i spesialisering i gastroenterologisk kirurgi og generell kirurgi<br></p><p>Kurset går over 3 dager<br></p><p><strong>Kursleder&#58; Per Even Storli</strong><br></p><p>Lenke til utlysning&#58;&#160;<a href="https&#58;//spesialisthelsetjenesten.no/lis/kurs-for-leger-i-spesialisering/brokk-kirurgi-trondheim">Brokk-kirurgi</a><br></p>1
EL161 Arbeidsflyt for fødselsmeldinger kommune240475909.05.2022 08:31:4030https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-VideoEL161 Arbeidsflyt for fødselsmeldinger kommune4:16 minutter<p><span style="text-decoration&#58;underline;">​Beskrivelse</span><br></p><p>Denne e-læringen er laget for svangerskapsomsorg og helsestasjon, og vise&#160;hvor fødselsmeldinger og epikriser fra sykehus havner i In basket, samt hvordan du legger til hjemmebesøk av jordmor som en helsefremmingsaktivitet i barnets journal.<br></p><p><br></p><p>Innhold&#58;&#160;<br></p><ol><li>Fødselsmeldinger i In Basket (00&#58;14)<br></li><li>Epikrise og fødselsrapport i In Basket (01&#58;05)<br></li><li>Helsefremming - legg til påminnelse om hjemmebesøk (02&#58;28)<br></li><li>Helsefremming - utestående oppfølginger (03&#58;36)<br></li></ol><div><br></div><div><br><span style="text-decoration&#58;underline;">Læringsubytte</span><br></div><div><span style="text-decoration&#58;underline;"></span><br>Få kjennskap til arbeidsflyter knyttet til fødselsmeldinger fra sykehus.<br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><span class="ms-rteFontSize-1">Demonstrasjon&#58; Cecilie Fjeldvær<br></span></div><div><span class="ms-rteFontSize-1">Produksjon&#58; Frode Nikolaisen</span><br></div><div><br></div>Helseplattformen0
Administrasjon og ledelse - Trondheim3739409.05.2022 08:35:30197https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxDigitalt/webinartext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromAdministrasjon og ledelse - Trondheim5 dager<p>​Anbefalt/obligatorisk kurs for alle spesialiteter for leger i spesialisering (30t), unntatt allmennmedisin, arbeidsmedisin og samfunnsmedisin<br></p>2
EL160 Pause og avslutte tjeneste, vedtak og programepisode240467609.05.2022 08:05:3236https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-VideoEL160 Pause og avslutte tjeneste, vedtak og programepisode6:10<p><span style="text-decoration&#58;underline;">​Beskrivelse</span><br></p><p>Denne e-læringen demonstrerer hvordan du setter tjeneste på pause, samt avslutter tjenestepisode, vedtak og programepisode.<br></p><p>Innhold&#58;<br></p><ol><li>Opprette administrativ kontakt (00&#58;18)<br></li><li>Sette tjeneste på pause (00&#58;40)<br></li><li>Avslutte tjenesteepisode (01&#58;40)<br></li><li>Avslutte vedtak (02&#58;58)<br></li><li>Avslutte programepisode (04&#58;24)<br></li></ol><div style="text-align&#58;left;"><br></div><div style="text-align&#58;left;text-decoration&#58;underline;">Læringsutbytte<br></div><div style="text-align&#58;left;">Bli bedre kjent med administrering av tjenester, vedtak og programepisoder<br></div><div style="text-align&#58;left;"><br></div><div style="text-align&#58;left;"><br></div><div style="text-align&#58;left;"><span class="ms-rteFontSize-1">Demonstrasjon&#58; Wenche A. Kleven</span></div><div style="text-align&#58;left;"><span class="ms-rteFontSize-1">Produksjon&#58; Frode Nikolaisen<br></span></div><div><br></div>Helseplattformen0
EL159 Opprett behandlingsforløp og tverrfaglig plan240458509.05.2022 08:35:5337https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-VideoEL159 Opprett behandlingsforløp og tverrfaglig plan3:33 minutter<p><span style="text-decoration&#58;underline;">​Beskrivelse</span><br></p><p>Denne e-læringen demonstrerer hvordan du oppretter et behandlingsforløp for en pasient, og knytter dette til en tverrfaglig plan med annet helsepersonell. Eksempel viser forløpstype &quot;ressursteam&quot;&#160;med&#160;helsestasjon og fysioterapeut.&#160;<br></p><p>Innhold&#58;<br></p><ol><li>Opprette behandlingsforløp (00&#58;25)<br></li><li>Opprette samhandlingsplan (01&#58;14)<br></li><li>Helseplanoversikt for fysioterapeut (02&#58;29)<br></li></ol><div><br></div><div style="text-decoration&#58;underline;">Læringsutbytte&#58;<br></div><div><ul><li>Se hvordan du oppretter behandlingsforløp&#160;<br></li><li>Bli kjent med planverktøy<br></li></ul><div><br></div><div><br></div><div><span class="ms-rteFontSize-1">Demonstrasjon&#58; Cecilie Fjeldvær<br></span></div><div><span class="ms-rteFontSize-1">Produksjon&#58; Frode Nikolaisen<br></span></div></div><div><br></div>Helseplattformen0
EL158 Bli ekspert på In Basket!240283506.05.2022 15:21:0654https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-VideoEL158 Bli ekspert på In Basket!05:35 minutter<p>​Beskrivelse&#58;<br></p><p>Denne e-læringen demonstrerer ulike administrasjonsmuligheter i In Basket.&#160;<br></p><p>Innhold&#58;<br></p><ol><li>Administrer grupper (00&#58;09)<br></li><li>Knytt deg til andre sine In Baskets (01&#58;57)<br></li><li>Se meldinger i tilknyttede In Baskets (02&#58;50)<br></li><li>Se meldinger sendt til dine grupper (03&#58;04)<br></li><li>Registrere fravær og angi stedfortreder (04&#58;02)<br></li></ol><div><br></div><div><span style="text-decoration&#58;underline;">Læringsutbytte</span><br></div><div>Administrer&#160;din egen In Basket&#160;<br></div><div><br class="ms-rteFontSize-1"></div><div><span class="ms-rteFontSize-1">Demonstrasjon&#58; Henrik Krogstad<br></span></div><div><span class="ms-rteFontSize-1">Produksjon&#58; Frode Nikolaisen</span><br></div><div><br></div>Helseplattformen0
EL157 Rover legemiddeladministrasjon (LMA) 240281306.05.2022 15:00:0378https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-VideoEL157 Rover legemiddeladministrasjon (LMA)04:14<p><span style="text-decoration&#58;underline;">​Beskrivelse&#58;&#160;</span><br></p><p>Denne e-læringen demonstrerer hvor du administrerer legemidler i Rover. Via multidose, dosett og andre.&#160;<br></p><p>Innhold&#58;<br></p><ol><li>Sammendrag over gjeldende legemidler (00&#58;19)<br></li><li>LMA -&#160;multidose og dosett (00&#58;56)<br></li><li>LMA - utenfor multiudose og/eller dosett (03&#58;16)<br></li></ol><div><br></div><div style="text-decoration&#58;underline;">Læringsutbytte&#58;<br></div><div><ul><li>Få kjennskap til LMA i rover<br></li><li>Få&#160;oversikt og dokumentere administrasjon<br></li></ul></div><div><br></div><div><br class="ms-rteFontSize-1"></div><div><span class="ms-rteFontSize-1">Demonstrasjon&#58; Katrine Overvik<br></span></div><div><span class="ms-rteFontSize-1">Produksjon&#58; Frode Nikolaisen</span><br></div>Helseplattformen0
EL156 Planlegg time med flere klinikere240280006.05.2022 18:35:3534https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-VideoEL156 Planlegg time med flere klinikere05:15<p><span style="text-decoration&#58;underline;">​Beskrivelse</span><br></p><p><span style="text-decoration&#58;underline;"></span>Denne e-læringen demonstrerer hvordan du planlegger time med flere klinikere. Arbeidsflyten gjøres via timeoversikt og kan nås rett fra Epic-meny eller når du planlegger time rett fra hurtigtavla.<br></p><p>Innhold&#58;</p><ol><li>Legg til flere klinikere i timeoversikt (00&#58;14)<br></li><li>Planlegg time via hurtigtavle (02&#58;35)<br></li><li>Planlegg time med flere klinikere via hurtigtavle (03&#58;28)<br></li></ol><div><br></div><div><span style="text-decoration&#58;underline;">Læringsutbytte</span><br></div><ul><li>Planlegg time fra timeoversikt og hurtigtavle<br></li><li>Velge besøkstype<br></li><li>Legg til flere klinikere<br></li><li>Finne felles tidspunkt for flere klinikere<br></li><li>Endre oppmøtested<br></li></ul><div><br></div><div><br></div><div><br class="ms-rteFontSize-1"></div><div><span class="ms-rteFontSize-1">Demonstrasjon&#58; Wenche Andersson Kleven</span></div><div><span class="ms-rteFontSize-1">Produksjon&#58; Frode Nikolaisen</span></div><div><span class="ms-rteFontSize-1"><br></span></div>Helseplattformen0
EL155 Tvang og makt 240277406.05.2022 14:07:0848https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-VideoEL155 Tvang og makt14:47<p><span style="text-decoration&#58;underline;">​Beskrivelse</span><br></p><p>Denne e-læringen demonstrerer tvang og makt i Helseplattformen.&#160;Dokumentasjon foregår i via navigatoren Tvang og makt i&#160;aktiviteten Oppfølging.&#160;<br></p><p>Innhold&#58;<br></p><ol><li>Vurdere pasientens belsutningskompetanse (00&#58;35)<br></li><li>Opprette vedtak på tvang og makt (05&#58;20)<br></li><li>Sende brev med vedtak til statsforvalter (11&#58;01)<br></li><li>Dokumentasjon av tillitsskapende arbeid, tvangs- og maktbruk - Kapittel 4A (11&#58;50)<br></li></ol><div><br></div><div><span style="text-decoration&#58;underline;">Læringsutbytte&#58;</span><br></div><div><span style="text-decoration&#58;underline;"></span>Få kjennskap til&#58;<br></div><div>Dokumentasjon av tvang og makt i navigator<br></div><div>Smartverktøy<br></div><div>Notewriter<br></div><div><br></div><div><br></div><div><span class="ms-rteFontSize-1">Demonstrasjon&#58; Maria Charlotte Berge<br></span></div><div><span class="ms-rteFontSize-1">Produksjon&#58; Frode Nikolaisen</span><br></div><div><br></div>Helseplattformen0
EL154 Timeplanbygging for arbeidslister240272506.05.2022 13:18:5231https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-VideoEL154 Timeplanbygging for arbeidslister14:40 minutter<p><span style="text-decoration&#58;underline;">Beskrivelse&#58;&#160;</span><br></p><p>Denne e-læringen demonstrerer anbefalte fremgangsmåter for hvordan du oppretter timeplaner for arbeidslister<br></p><p><br></p><p><span style="text-decoration&#58;underline;"></span><span style="text-decoration&#58;underline;">Læringsutbytte&#58;</span><br></p><p>Få kjennskap til&#58;<br></p><ul><li>Opprette ny mønstermal<br></li><li>Lage timeplan for arbeidsliste med mønstermal<br></li><li>Redigere eksisterende mønstermal<br></li><li>Tildele nytt mønster til arbeidsliste<br></li><li>Redigere mal for en enkelt arbeidsliste<br></li></ul><div><br></div><div><br></div><div><span class="ms-rteFontSize-1">Demonstrasjon&#58; Pernille W. Røstvold</span><br></div><p><span style="text-decoration&#58;underline;"></span><br></p>Helseplattformen0
EL153 Rediger timeplan for enkeltdager via timeplanlegger240167406.05.2022 13:02:5541https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-VideoEL153 Rediger timeplan for enkeltdager via timeplanlegger3:52 minutter<p>​<span style="text-decoration&#58;underline;">Beskrivelse</span><br></p><p>Dersom en ansatt kun har en pasientåpning per slot i timeplanen sin kan ikke gruppetimer planlegges for denne klinikeren. Denne e-læringen viser hvordan du kan redigere timeplaner direkte fra timeplanleggeren når du setter opp/ bestiller time.&#160;<br></p><p><br></p><p><span style="text-decoration&#58;underline;"></span><span style="text-decoration&#58;underline;">Læringsutbytte</span><br></p><ul><li>Få kjennskap til hvordan du oppretter gruppetime<br></li><li>Vite hvordan du redigerer timeplan via timeplanlegger / timebestilling<br></li></ul><div><br></div><div><br></div><div><span class="ms-rteFontSize-1"></span><span class="ms-rteFontSize-1">Demonstrasjon&#58; Veronica Myran</span><br></div>Helseplattformen0
EL152 Rediger timeplan for enkeltdager via hurtigtavle240162806.05.2022 12:51:4855https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-VideoEL152 Rediger timeplan for enkeltdager via hurtigtavle4:25 minutter<p><span style="text-decoration&#58;underline;">​Beskrivelse</span><span style="text-decoration&#58;underline;"></span><br></p><p>Denne e-læringen demonstrerer hvordan du raskt kan redigere timeplaner via hurtigtavle.&#160;<br></p><p><br></p><p><span style="text-decoration&#58;underline;">Læringsutbytte&#58;&#160;</span><br></p><p>Bli kjent med hvordan du redigerer timeplan via hurtigtavle;<br></p><ul><li>Booker timer direkte i slot<br></li><li>Redigerer slot<br></li><li>Opprette ny blokk<br></li><li>Reservere tid<br></li><li>Utilgjengelig tid<br></li><li>Legg til melding som vises i hurtigtavlen<br></li></ul><div><br></div><div><br></div><div><span class="ms-rteFontSize-1">Demonstrasjon&#58; Veronica Myran</span><br></div>Helseplattformen0
Perinatalkonferanse3963006.05.2022 12:13:521740https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPerinatalkonferanse1 dag<p style="margin&#58;0px;"><span class="ms-rteFontFace-5" style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" size="3"></font></span></p><p>Perinatalkomiteene er ett av flere tiltak som er opprettet for å redusere perinatal dødelighet i Norge.&#160;<br>Helse Midt-Norge har en Regional Perinatalkomitee hvor medlemmer i komiteen er også med i en av de to lokale arbeidsgrupper, en i Møre og Romsdal og en for begge Trøndelagsfylkene.</p> <font face="Garamond"></font><font size="3"></font><font color="#000000"></font><font face="Times New Roman"></font><p>Perinatalkomiteene ble opprettet som en oppfølging av NOU 1984&#58; Perinatal omsorg i Norge.&#160;<br>Opprettelsen var ett av en rekke tiltak for å bedre kvaliteten på svangerskaps- og fødselsomsorgen.&#160;<br>Formålet med komiteen er kvalitetsfremmende arbeid, noe som også innebærer å være et samarbeidsorgan mellom kommunal helsetjeneste og spesialisthelsetjeneste.</p><p>Den Regionale perinatalkomiteen i Helse Midt-Norge skal overvåke og kvalitetssikre fødselsomsorgen i regionen.&#160;<br>Komiteen skal legge nasjonale og regionale retningslinjer til grunn for sitt arbeid.&#160;<br>Komiteen er et ledd i den interne kvalitetssikring av tjenesten og atskilt fra tilsynsmyndighetene​</p>Anestesi;Barn;Fødselshjelp;Medisinsk etikk;Sykepleie;Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)2
​Opplæring arbeidsflyt for LIS-leger i akuttmottak240080911.05.2022 08:06:33117https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-Klasserom​Opplæring arbeidsflyt for LIS-leger i akuttmottak3,5 t<p>​Opplæring arbeidsflyt for LIS-leger i akuttmottak<br></p>Helseplattformen4
EL151 Utlevering av journal240010205.05.2022 15:34:3321https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-VideoEL151 Utlevering av journal5:21<p><span style="text-decoration&#58;underline;">​Beskrivelse&#58;</span><br></p><p><span style="text-decoration&#58;underline;"></span>Denne e-læringen demonstrerer frigivelse / utlevering&#160;av journalinformasjon.<br></p><p><br></p><p><span style="text-decoration&#58;underline;"></span><span style="text-decoration&#58;underline;">Læringsutbytte&#58;&#160;</span></p><p><span style="text-decoration&#58;underline;"></span>Få kjennskap til aktiviteten &quot;Frigi informasjon&quot;.&#160;<br></p><ul><li>Registrere anmoder, samtykke og hva forespørselen dreier seg om<br></li><li>Velg journaldokumentasjon som skal frigis<br></li><li>Endre status</li><li>Fullfør frigivelse<br></li></ul><div><br></div><div><br></div><div><span class="ms-rteFontSize-1">Demonstrasjon&#58; Frederico Wigdal<br></span></div><div><span class="ms-rteFontSize-1">Produksjon&#58; Frode Nikolaisen</span><br></div>Helseplattformen0
MAP - møte med aggresjonsproblematikk - Helse Møre og Romsdal3928104.04.2022 10:32:377974https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxHjelset B paviljong;Hjelset - B paviljong;Hjelset;Volda DPS;DPS Sjøholt;Avdeling for sjukehuspsykiatri Ålesund;DPS Knausen;Knausen - DPS Molde;Vegsund DPS;hjelset;Ålesund Behandlingssenter;BUP Ålesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromMAP - møte med aggresjonsproblematikk - Helse Møre og Romsdal2 dager<p style="text-align&#58;center;"><img alt="Logo 2.PNG" src="/PublishingImages/Sider/MAP---mestring-av-agresjonsproblematikk/Logo%202.PNG" style="margin&#58;5px;" /><br></p> <p>Dette kurset er gjeldende for ansatte i Klinikk for psykisk helse og rus, og obligatorisk for alle ansatte med pasientkontakt. Øvrige ansatte etter vurdering. Se forøvrig målgruppe.<br></p><p><strong>MAP (Møte med aggresjonsproblematikk)</strong><strong> er et helhetlig opplæringsprogram for å forebygge og håndtere aggresjon og vold i helse- og sosialsektoren. </strong><br>Hensikten med opplæring i MAP er enkel; forhindre vold og sørge for at pasienter og personale opplever seg trygge. Manualens standpunkt er at dette oppnås mest effektivt ved å sørge for at mennesker blir møtt med forståelse og profesjonell omsorg. Forståelse ovenfor sterke følelsesuttrykk og atferd er sjelden noe som kommer av seg selv. Det krever en høy grad av profesjonalitet og kunnskap å kunne identifisere og anerkjenne de underliggende årsakene til disse uttrykkene. Denne forståelsen er essensiell da den gir forutsetning og grunnlag for å kunne jobbe målrettet og effektivt med god pasientbehandling. Profesjonell omsorg handler om å gi tilpasset og faglig begrunnet omsorg basert på den enkelte sitt behov.<br>MAP handler om mer enn å bare unngå et destruktivt samspill. Det handler om god behandling. Det handler om å legge til rette for et helsevesen som skal være trygt for begge parter – både pasienter og personale. ​</p><p>MAP-kurset består av 10 kapitler med gjennomgang over to dager. Man må delta begge dager for å bestå kurset.<br></p><div><div>Dag 1<br>0800-0900&#58; Aggresjonsforståelse <br>0900-1000&#58; Voldsrisikovurdering og håndtering<br>1000-1100&#58; Fysiske teknikker<br>1100-1200&#58; Fysisk trening<br>1200-1230&#58; Lunsj<br>1230-1330&#58; Fysisk trening<br>1330-1430&#58; Voldsforebygging<br>1430-1530&#58; Forebyggende kommunikasjon</div><div><br></div><div>Dag 2<br>0800-0900&#58; Deeskalering<br>0900-1000&#58; Selvregulering<br>1000-1100&#58; Samhandling<br>1100-1200&#58; Fysisk trening<br>1200-1230&#58; Lunsj<br>1230-1330&#58; Fysisk trening<br>1330-1430&#58; Håndteringsstrategier i kritiske situasjoner<br>1430-1530&#58; Etterarbeid</div><div>&#160;<br></div><div><br></div><p align="center" style="margin&#58;0px 0px 10.66px;text-align&#58;center;"><font size="3"><font color="#000000"><span style="margin&#58;0px;"><font face="Calibri">Kurset godkjennes som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper </font></span><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;calibri light&quot;, sans-serif;">med <strong>14 timer.</strong></span></font></font></p><p align="center" style="margin&#58;0px 0px 10.66px;text-align&#58;center;"><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;calibri light&quot;, sans-serif;"><font color="#000000" size="3">Kurset er godkjent av <strong>psykologforeningen</strong> som 15 timers vedlikeholdsaktivitet.</font></span></p><p align="center" style="margin&#58;0px 0px 10.66px;text-align&#58;center;"><font size="3"><font color="#000000"><strong><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;calibri light&quot;, sans-serif;">Norsk sykepleierforbund&#58; </span></strong><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;calibri light&quot;, sans-serif;">Kurset er meritterende for 15 timer i program for klinisk stige for sykepleiere/spesialsykepleiere.</span></font></font></p> <font size="3"></font><font color="#000000"></font><font face="Times New Roman"></font><br></div><div><br><br></div><p>&#160;</p><p>&#160;</p>Psykiatri;Psykisk helsevern;Sjukepleie;Sykepleie;Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB);Nyansatt;Lovverk;Brukermedverknad;Beredskap;Etikk;HMS;Kvalitet og sikkerheit5
EL149 Oversikt i Kunnskapsbasen DEL 1239891305.05.2022 08:48:25184https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-VideoEL149 Oversikt i Kunnskapsbasen DEL 111:53<p><span style="text-decoration-line&#58;underline;">Beskrivelse</span><br></p><p>Denne e-læringen består av flere deler og&#160;viser grunnleggende søkefunksjonalitet i Helseplattformen sin kunnskapsbase. Etter at e-læringen er gjennomgått, oppfordrer vi alle til å logge seg inn i kunnskapsbasen for å utføre søk på egenhånd, og finne materiell som er relevant for seg selv.&#160;<br></p><p><br></p><p><span style="font-size&#58;14pt;"><span class="ms-rteFontSize-2">DEL 1 (DU STÅR HER)</span><span class="ms-rteFontSize-3"></span></span><br></p><ul><li>Introduksjon til Kunnskapsbasen (0&#58;38)<br></li><li>Kategorier og søkefelt (1&#58;30)<br></li><li>Søkefunksjon og søkeresultat (2&#58;32)<br></li><li>Oppsummering og tips (09&#58;45)<br></li></ul><p style="margin-bottom&#58;1rem;color&#58;#2e2e2e;font-family&#58;sourcesanspro, helvetica, arial, sans-serif;background-color&#58;#ffffff;"><br></p><p style="margin-bottom&#58;1rem;color&#58;#2e2e2e;background-color&#58;#ffffff;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2"><a href="/Sider/Introduksjon-til-Kunnskapsbasen.aspx">DEL 2 (KLIKK HER)</a></span></p><div><ul><li>Mappesystem og artikkelplassering (1&#58;22)<br></li><li>Artikkeltagger (2&#58;27 -&gt;)<br></li><li>Antall artikler i kategorier og tagger (3&#58;20)<br></li><li>Sortere resultatliste (6&#58;34)<br></li><li>Forskjell på fritekstsøk og navigering via tagger (7&#58;18)<br></li><li>Lag din personlige favorittliste (8&#58;49)<br></li><li>Oppsummering&#160;(9&#58;25)<br></li></ul></div><div><br></div><p><br></p><p><span style="text-decoration-line&#58;underline;"></span><span style="text-decoration-line&#58;underline;">Læringsutbytte</span><br></p><ul><li>Grunnleggende kjennskap til kunnskapsbasen<br></li><li>Kjenne til ulike kategorier og artikkeltagge</li><li>Kunne utføre søk og filtrering på egenhånd<br></li><li>Kunne navigere med bruk av artikkeltagger<br></li><li>Kunne legge til artikler i egen favorittliste<br></li></ul><div><br></div><div><span class="ms-rteFontSize-1"></span><br></div><p><span class="ms-rteFontSize-1">Manus og produksjon&#58; Julie Eide Moen,&#160;Stian Haugstad, Frode Nikolaisen</span></p><p><br></p>Helseplattformen0
SVERN02 - Smittevern primærhelsetjenesten239872810.05.2022 10:40:0223https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSVERN02 - Smittevern primærhelsetjenesten8 timer (1 dag)<p>​<br></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong><strong></strong></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">I dette kurset vil du lære om følgende arbeidsprosesser&#58;</span></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Funksjoner relatert til registrering og overvåking av infeksjon og isolasjon.</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Demonstrasjon av HAI-registrering relatert til</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Urinveisinfeksjon ervervet i kontakt med helsetjenesten.</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Kontaktsporing av inneliggende pasienter/ sporing&#160;av pasient og sengesporing (for de deltakere det&#160;gjelder)</span></li></ul><p style="color&#58;#000000;"><br class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"></p><p style="color&#58;#000000;"></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span><br><br class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"></p><p style="color&#58;#000000;"><strong class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Målgruppe&#58;</strong></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Smittevernoverlege i kommune/ kommuneoverlege&#160;med ansvar for smittevern</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Sykepleier med smittevernrelaterte tjenester i kommunale tjenester</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">1 kandidat fra sykehjem/legekontor i hver&#160;institusjon med pasienter/eldre hvor disse oppgavene er daglig relevante</span></li></ul><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><br><br></p><p><br></p>Helseplattformen0
HMS grunnkurs3833305.05.2022 09:08:075148https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHMS grunnkurs3 dager<p><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Grunnkurs&#160;i&#160;helse-miljø-&#160;og&#160;sikkerhetsarbeid</strong></p><p><span class="ms-rteFontFace-5">Kurset tar&#160;utgangspunkt i arbeidsgivers og arbeidstakers plikter jfr kravene i AML § 2, samt Internkontrollforskriften.&#160;</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5">På grunn av stor pågang på kurset så er det forbeholdt&#160;ledere, verneombud og medlemmer av AMU.</span><br></p><p><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;"><br></span></p><p><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Det arrangeres to tilsvarende kurs, meld deg på kursstart 19. september&#160;eller 28. november. <strong>Begge kursene går over tre dager </strong>og har følgende datoer&#58;</span><br></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kurs 1 med oppstart 19. september&#58;</strong></span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Mandag 19. september<br></span></li><li><div><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Onsdag 28. september<br></span></div></li><li><div><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Torsdag 6. oktober<br></span></div></li></ul><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Kursdagene holdes&#160;fra kl. 08&#58;30-15&#58;30 alle tre dager, seminarrom </span><a href="https&#58;//link.mazemap.com/fYvetWz0"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">KS11</span></a><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">. Dette ligger 1. etasje i Kunnskapssenteret.</span><br></p><p><strong></strong>&#160;</p><p><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Kurs 2 med oppstart 28. november&#58;</strong></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Mandag 28. november</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Mandag 5. desember</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Mandag 12. desemnber</span></li></ul><p><strong></strong>&#160;<span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Kursdagene holdes&#160;fra kl. 08&#58;30-15&#58;30 alle tre dager, seminarrom&#160;</span><a href="https&#58;//link.mazemap.com/fYvetWz0" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">KS11</span></a><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">. Dette ligger 1. etasje i Kunnskapssenteret.</span></p><p><strong></strong>&#160;</p><p><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kurset har bindende påmelding!&#160;</strong></strong><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Det blir servert kaffe/te og en enkel lunsj alle dager.</strong></strong><br></p>HMS;HR;Lovverk;Ledelse2
LVAKT02 - Sykepleier legevakt og ambulansearbeider på ambulerende legevakt239871405.05.2022 07:37:036https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromLVAKT02 - Sykepleier legevakt og ambulansearbeider på ambulerende legevakt8 timer (1 dag)<p>​</p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong><strong></strong></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">I dette kurset vil du lære å dokumentere arbeidsprosesser i&#160;grunnleggende klinisk sykepleie og administrative oppgaver for legevakt&#58;</span></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Logge inn i systemet, finne pasienter og starte&#160;besøk</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Ankomst av pasienter</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Mottak og triage av pasient</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Dokumentere vurderinger og medisiner</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Administrere legemidler og KDT (kateter, dren,&#160;tuber og sår)</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Avslutte pasientbesøk</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Fakturering</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">InBasket og e-meldinger</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Telefonkontakt<br></span><br>D<span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">et vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></li></ul><div><font color="#000000" face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><br></span></font></div><div><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Målgruppe&#58;</strong></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Ansatte som jobber på&#58;</span></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Sykepleier på legevakt</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Ambulansearbeider</span></li></ul><font color="#000000" face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><br></span></font></div><p style="color&#58;#000000;"></p><p><br></p>Helseplattformen0
LEGER04 - Lege i primærhelsetjenesten239869610.05.2022 10:39:0932https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromLEGER04 - Lege i primærhelsetjenesten8 timer (1 dag)<p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5" style="color&#58;#000000;"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong><strong></strong></span></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">I dette kurset vil du lære om følgende arbeidsprosesser&#58;</span></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><br></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Målgruppe&#58;</strong></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Ansatte som&#58;</span></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Jobber som lege på fastlegekontor</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Jobber som lege på legevakt</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Jobber som lege i institusjon</span></li></ul><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><br></span></p><p><br></p>Helseplattformen0
JORDM05 - Jordmor i primærhelsetjenesten239866205.05.2022 07:21:405https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromJORDM05 - Jordmor i primærhelsetjenesten16 timer (2 dager)<p>​<strong class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5" style="color&#58;#000000;">Kursbeskrivelse&#58;</strong></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">I kurset JORDM05 vil du lære å dokumentere følgende&#160;arbeidsprosesser&#58;</span></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Svangerskapsomsorg for gravide i kommunen</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"> Planlegg timer</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Journalgjennomgang</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Svangerskapsforløp</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Forordninger</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Takster</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Hjemmebesøk</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Håndholdt utstyr (Rover)</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Opprette pasientjournal</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Registrering (oppdatere persona<strong>l</strong>ia)</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Tolkeoppdrag</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">InBasket (Postkasser) og Sikker chat</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Dashbord og rapporter</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Skanning</span></li></ul><p style="color&#58;#000000;"></p><p style="color&#58;#000000;"></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span><br></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><br></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Målgruppe&#58;</strong></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Jordmor kommune og helsestasjon (som jobber&#160;</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">med svangerskapsoppfølging av gravide)</span></li></ul><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><br></span></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><br></span></p><p><br></p>Helseplattformen0
HJEMM22 - Helsepersonell i botiltak psykisk helse og rus239866105.05.2022 07:16:1521https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHJEMM22 - Helsepersonell i botiltak psykisk helse og rus8 timer (1 dag)<p>​</p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">I dette kurset vil følgende arbeidsflyter gjennomgås&#58;</span></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Bruk av mobil enhet Rover</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Finne besøk på arbeidslister</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Dokumentere hjemmebesøk/avtaler</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Opprette og administrere pasientplan</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Opprette og administrere tidsplan</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Legemiddelhåndtering</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Kommunikasjon i systemet, inkl. e-meldinger</span></li></ul><p style="color&#58;#000000;"><br class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Målgruppe&#58;</strong></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Vernepleier</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Miljøterapeut<strong></strong></span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Sosionom</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Sykepleier</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Helsefagarbeider</span></li></ul><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Assistent&#160;i botiltak psykisk helse og rus. Dette kurset gjelder for ansatte i bolig hvor det brukes arbeidslister for planlegging av besøk / avtaler.</span><br></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><br></p><p><br></p>Helseplattformen0
HJEMM21 - Helsefagarbeider, miljøterapeut, assistent i hjemmebaserte tjenester239864905.05.2022 07:12:0315https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHJEMM21 - Helsefagarbeider, miljøterapeut, assistent i hjemmebaserte tjenester8 timer (1 dag)<p>​</p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">I dette kurset vil følgende arbeidsflyter gjennomgås&#58;</span></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Bruk av mobil enhet Rover</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Finne besøk på arbeidslister</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Dokumentere hjemmebesøk/avtaler</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Opprette og administrere pasientplan</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Enkel legemiddelhåndtering</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Dokumentasjon av bruk av tvang</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Kommunikasjon i systemet</span></li></ul><p style="color&#58;#000000;"><br class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Målgruppe&#58;</strong></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Miljøterapeut</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Helsefagarbeider</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Assistent</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Annen utdanning&#160;i&#160;hjemmetjenesten omsorgsbolig</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Hjemmebasert omsorg</span></li></ul><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><br></p><p><br></p>Helseplattformen0
HJEMM20 - Sykepleier og Vernepleier i hjemmebaserte tjenester239863805.05.2022 07:08:3617https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHJEMM20 - Sykepleier og Vernepleier i hjemmebaserte tjenester8 timer (1 dag)<p><strong>​</strong><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;color&#58;#000000;"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">I dette kurset vil følgende arbeidsflyter gjennomgås&#58;</span></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Bruk av mobil enhet Rover</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Finne besøk på arbeidslister</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Dokumentere hjemmebesøk/avtaler</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Opprette og administrere pasientplan</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Opprette og administrere tidsplan</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Legemiddelhåndtering</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Dokumentasjon av bruk av tvang</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Kommunikasjon i systemet, inkl. e-meldinger</span></li></ul><div><font color="#000000" face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><br></span></font></div><div><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Målgruppe&#58;</strong></span></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Ansatte som jobber som&#58;</span><br></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Sykepleier/vernepleier i hjemmetjenesten</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Sykepleier/vernepleier i omsorgsbolig</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Sykepleier/vernepleier i bolig</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Sykepleier/vernepleier i hjemmebasert omsorg</span></li></ul><font color="#000000" face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><br></span></font></div><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><br></span></p><p><br></p>Helseplattformen0
HELSE20 - Helsesykepleier og sykepleier kommunale tjenester239858205.05.2022 06:51:5816https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHELSE20 - Helsesykepleier og sykepleier kommunale tjenester16 timer (2 dager)<p>​<strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;color&#58;#000000;">Kursbeskrivelse&#58;</strong></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende&#160;</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">arbeidsprosesser&#58;</span></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Timebooking og -planlegging</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Konsultasjoner, dokumentasjon i journal</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Telefonkonsultasjon</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Opprette behandlingsforløp</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Helsefaglig team</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Forordninger og prøver</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Vaksinasjon, smittescreening og smittesporing</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">InBasket og e-meldinger</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Gruppedokumentasjon og -planlegging</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Opprette ny journal uten personnummer</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Tolk</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Oversikt over dagens pasienter</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Registrering (oppdatere personalia)</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Sjekk inn (ankomstregistrering) og sjekk ut&#160;</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">(besøksregistrering)</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Oversikt og vedlikehold av klinikerplaner&#160;</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">(</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">t</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">i</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">mebøker)</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Dashbord og rapporter</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Henvendelsesflyt</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Skanning</span></li></ul><div><font color="#000000" class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong></strong><br></font></div><div><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Målgruppe&#58;</strong></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Helsesykepleier og sykepleier ved helsestasjon,&#160;skolehelsetjeneste, helsetjeneste for ungdom,&#160;flyktninghelsetjenesten og&#160;vaksinasjonskontor</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Infosenter for seniorer<br><br></span></li></ul><div><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Mesteparten av kurset er felles for alle, mens deltakerne på&#160;slutten velger egentrening med instruktørstøtte ut fra&#160;behov/arbeidssted.</span></p><font color="#000000" face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><br></span></font></div><font color="#000000" face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><br></span></font></div><p><br></p>0
Ekkokardiografi I -grunnkurs3782716.02.2022 08:17:47293https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromEkkokardiografi I -grunnkurs3 dager<p>​Ekkokardiografi grunnkurs retter seg mot LIS i spesialiteter med felles indremedisinske læringsmål (FIM). Kurset skal gi bidra til kompetanse innen FIM-001, 008-010, 029, 031-032, 038-039, 041, 047 og 059, med særlig vekt på FIM-029, 031-032, 038-039, 041, 047. Kurset har tidligere vært godkjent som valgfrie tellende kurstimer av Legeforeningens spesialitetskomiteer for anestesiologi, barnesykdommer, hjertesykdommer, indremedisin og lungesykdommer.<br></p><p>Kurset går over 3 dager.<br></p><p><strong>Kursleder&#58; Espen Holte</strong><br></p><p>Link til utlysning&#58;&#160;<a href="https&#58;//spesialisthelsetjenesten.no/lis/kurs-for-leger-i-spesialisering/ekkokardiografi-i-grunnkurs-uke-17?arrId=0">Ekkokardiografi I grunnkurs</a><br></p>1
Medusa – Registrering av koder239479104.05.2022 13:30:1155https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-NettbasertMedusa – Registrering av koderCa. 30 minutter<p>​<span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW183094610 BCX8" style="alignment-baseline&#58;auto;backface-visibility&#58;visible;baseline-shift&#58;0px;border-color&#58;#000000;border-collapse&#58;collapse;border-width&#58;0px;border-style&#58;none;border-spacing&#58;0px;border-radius&#58;0px;box-shadow&#58;none;box-sizing&#58;content-box;caption-side&#58;top;clear&#58;none;clip&#58;auto;clip-path&#58;none;clip-rule&#58;nonzero;color&#58;#000000;color-interpolation&#58;srgb;color-interpolation-filters&#58;linearrgb;color-rendering&#58;auto;columns&#58;auto auto;column-fill&#58;balance;column-rule&#58;0px none #000000;column-span&#58;none;counter-increment&#58;none;counter-reset&#58;none;cursor&#58;text;direction&#58;ltr;display&#58;inline;dominant-baseline&#58;auto;empty-cells&#58;show;fill&#58;#000000;fill-opacity&#58;1;fill-rule&#58;nonzero;flex&#58;0 1 auto;flex-flow&#58;row nowrap;float&#58;none;flood-color&#58;#000000;flood-opacity&#58;1;font-family&#58;wordvisi_msfontservice, calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;font-feature-settings&#58;normal;font-size&#58;14.6667px;height&#58;auto;image-rendering&#58;auto;lighting-color&#58;#ffffff;line-break&#58;auto;line-height&#58;19.425px;list-style&#58;outside none disc;mask&#58;none;max-height&#58;none;max-width&#58;none;min-height&#58;0px;min-width&#58;0px;opacity&#58;1;order&#58;0;outline&#58;#000000 none 0px;overflow&#58;visible;perspective&#58;none;perspective-origin&#58;0px 0px;pointer-events&#58;auto;ruby-position&#58;over;shape-rendering&#58;auto;speak&#58;normal;stop-color&#58;#000000;stop-opacity&#58;1;stroke&#58;none;stroke-dasharray&#58;none;stroke-dashoffset&#58;0px;stroke-linecap&#58;butt;stroke-linejoin&#58;miter;stroke-miterlimit&#58;4;stroke-opacity&#58;1;stroke-width&#58;1px;table-layout&#58;auto;text-align-last&#58;auto;text-anchor&#58;start;text-decoration-style&#58;solid;text-decoration-color&#58;#000000;text-emphasis-position&#58;over;text-overflow&#58;clip;text-rendering&#58;auto;text-shadow&#58;none;text-underline-position&#58;auto;transform-origin&#58;0px 0px;transform-style&#58;flat;transition&#58;all 0s ease 0s;unicode-bidi&#58;normal;vertical-align&#58;baseline;visibility&#58;visible;white-space&#58;pre-wrap;width&#58;auto;word-break&#58;normal;writing-mode&#58;horizontal-tb;z-index&#58;auto;zoom&#58;1;"><span class="NormalTextRun SCXW183094610 BCX8">E-læringen beskriver hvordan man registrerer koder i Medusa, både lokale og NKKN.</span></span><br></p>Medisinsk-teknisk utstyr0
Kurs i venøs blodprøvetaking, for sykepleiere og helsesekretærer3762302.03.2022 14:24:1080https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxSt Olavs hospital, Trondheim;Trondheim;Medisinsk klinikk, ferievikarer;Møterom rett untenfor NKIS;Kursrom rett utenfor NKIS;Akuttmottaket;Laboratoriesenterettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKurs i venøs blodprøvetaking, for sykepleiere og helsesekretærer3 - 3,5 timer<p>Hovedpunktene på kurset vil være&#58; </p><ul><li><em>Prøvetakingsutstyr - hva finnes og hvordan brukes det</em></li><li><em>Preanalytiske emner med fokus på faktorer som kan påvirke prøvesvaret</em></li><li><em>Praktisk trening i blodprøvetaking. Deltakerne skal utføre prøvetaking på hverandre</em></li></ul>Laboratoriemedisin2
HHLR instruktørkurs (Hjerte- lungeredning for helsepersonell)3844119.04.2021 06:08:237335https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim;Simulatorsenteret, etg U1, AHL bygget;St Olavs hospital, Simulatorsenteret, AHL, U1;Simulatorsenteret, St Olavs Hospital;St.Olavs hospital Trondheim Øya;Medisinsk simulatorsenter;Medisisnsk simulatorsenter, U1, AHL;AHL, etg U1, simulatorsenteret;St Olavs simulatorsenterettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHHLR instruktørkurs (Hjerte- lungeredning for helsepersonell)1 dag, 8 timer<p>​Kurs for ansatte ved St. Olavs Hospital som skal bli HHLR instruktør. Disse kan etter endt kurs holde avdelingsvise HHLR kurs ved sykehuset. </p><p>Dagen består av både HHLR grunnkurs og HHLR instruktørkurs.</p><p><strong>Minner om at det er bindende påmelding! </strong></p><p><strong><strong>Det er stor interesse for å delta og vi ønsker å fylle opp kursene. <strong>Skulle du likevel være forhindret fra&#160;deltakelse må det gis beskjed til HLR-koordinator Kaja Flatøy.</strong></strong></strong></p>1
Preferansekortbygger3966502.05.2022 14:28:14488https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim;Levangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPreferansekortbygger8 timer<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">​<strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span><br></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil det være fokus på følgende&#58;</span></p><ul style="list-style-type&#58;disc;"><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Sammenhengen mellom preferansekort, prosedyrer og metodebøker</span></li></ul><ul style="list-style-type&#58;disc;"><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Lage preferansekort</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Oppdatere preferansekort</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Forespørsel om endring av preferansekort</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Betydningen for preoprativ dokumentasjon</span></li></ul><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><br></span></font></div><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><span style="text-decoration&#58;underline;">T</span><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><span style="text-decoration&#58;underline;">a med pulskort og BankID/BankID på mobil</span>, da du under kurset skal ha tilgang til din enhet sine EQS-prosedyrer og metodebøker. Alle deltakere skal før kursstart ha plukket ut minimum 2&#160;prosedyrer pr. seksjon/den spesialiteten du representerer som skal benyttes for oppstart bygging av kort på selve kurset.&#160;</span></span></p><p><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;text-decoration-line&#58;underline;">I forkant av kursdeltakelse</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">&#160;skal følgende&#160;e-læringskurs tas&#58;&#160;</span><br></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><a href="/Sider/Introduksjon-til-Hyperspace-for-inneliggende-pasientkontakt.aspx"><span class="ms-rteFontSize-1">EL001 Introduksjon til Hyperspace for inneliggende pasientkontakt (helse-midt.no)</span></a><span class="ms-rteFontSize-1">&#160;</span><span class="ms-rteFontSize-1">(trykk på navnet for å gå til e-læringen)</span></span><br></li></ul><p><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Målgruppe&#58;</strong><br></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Operasjonssykepleiere som skal bygge preferansekort</span></p>Helseplattformen2
EL150 Introduksjon til e-resept239040502.05.2022 11:39:21110https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-VideoEL150 Introduksjon til e-resept9:42 minutter<p><span style="text-decoration&#58;underline;">​Beskrivelse&#58;</span><br></p><p>Denne e-læringen gir en grunnleggende introduksjon til&#160;e-resept i Helseplattformen.&#160;<br></p><p><br></p><p><span style="text-decoration&#58;underline;"></span><span style="text-decoration&#58;underline;"></span><span style="text-decoration&#58;underline;">Læringsutbytte&#58;</span><br></p><ul><li>Forordne legemiddel som e-resept<br></li><li>Tilpasse&#160;forordningsdetaljer<br></li><li>Lagre ferdigutfylte forordninger i egen&#160;preferanseliste<br></li><li>Reseptfornyelse<br></li></ul><p><br></p><p><br></p><p><span class="ms-rteFontSize-1">Demonstrasjon&#58; Einar Kjosavik<br></span><span style="font-size&#58;9pt;">Lyd og bilde&#58; Frode Nikolaisen</span></p>Helseplattformen0
Gruppeveiledning 3 og 4 - FKM LIS 1 i HNT3824101.11.2021 17:48:391515https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxSykehuset Levanger;Sykehuset Namsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGruppeveiledning 3 og 4 - FKM LIS 1 i HNT3 timer<p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;">Felles kompetansemoduler (FKM) består av et sett av læringsmål som strekker seg gjennom hele utdanningsløpet til den enkelte lege i spesialisering. <br></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;">Gruppeveiledningen vil være case/PBL-basert med så klinikknære tema som mulig. For LIS1-leger vil det gjennomføres totalt fire gruppeveiledninger a 1,5 time. <strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;">Gruppeveiledning 3 og 4 slås sammen. </strong>Tilsvarende gjøres med gruppeveiledning 1 og 2.</p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;">Gruppeveiledning 3</strong>&#58; Kommunikasjon (FKM 14-18).&#160;</p><div class="O1" style="text-align&#58;left;line-height&#58;90%;text-indent&#58;-0.25in;margin-top&#58;5pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.43in;unicode-bidi&#58;embed;direction&#58;ltr;"><span style="font-size&#58;12pt;"><span style="font-family&#58;arial;">•</span></span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">Ha kunnskap om betydningen av god kommunikasjon og kjennskap til grunnleggende kommunikasjonsteori (FKM 014)</span></div><div class="O1" style="text-align&#58;left;line-height&#58;90%;text-indent&#58;-0.25in;margin-top&#58;5pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.43in;unicode-bidi&#58;embed;direction&#58;ltr;"><span style="font-size&#58;12pt;"><span style="font-family&#58;arial;">•</span></span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">Kunne bruke kommunikasjon effektivt for å innhente og forstå pasientens perspektiver som grunnlag for presis diagnostikk (FKM 015) </span></div><div class="O1" style="text-align&#58;left;line-height&#58;90%;text-indent&#58;-0.25in;margin-top&#58;5pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.43in;unicode-bidi&#58;embed;direction&#58;ltr;"><span style="font-size&#58;12pt;"><span style="font-family&#58;arial;">•</span></span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">Kunne kommunisere med andre slik at det styrker deres muligheter til å formidle relevant informasjon til en tredjeperson (pasient, annet helsepersonell osv.) (FKM 016)</span></div><div class="O1" style="text-align&#58;left;line-height&#58;90%;text-indent&#58;-0.25in;margin-top&#58;5pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.43in;unicode-bidi&#58;embed;direction&#58;ltr;"><span style="font-size&#58;12pt;"><span style="font-family&#58;arial;">•</span></span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">Kjenne til de grunnleggende prinsippene for veiledning og supervisjon, og kunne reflektere over å være i en læringsprosess gjennom veiledning og supervisjon (FKM 017)</span></div><div class="O1" style="text-align&#58;left;line-height&#58;90%;text-indent&#58;-0.25in;margin-top&#58;5pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.43in;unicode-bidi&#58;embed;direction&#58;ltr;"><span style="font-size&#58;12pt;"><span style="font-family&#58;arial;">•</span></span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">Kjenne styrker og svakheter i egne kommunikasjonsferdigheter og vite hvordan man kan få tilbakemeldinger og oppdatere sine ferdigheter (FKM 018)</span></div> <p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><br></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;">Gruppeveiledning 4</strong>&#58; Lovverk, Systemforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse (FKM 44-45 og 61-62).</p><div class="O1" style="text-align&#58;left;line-height&#58;90%;text-indent&#58;-0.25in;margin-top&#58;5pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.43in;unicode-bidi&#58;embed;direction&#58;ltr;"><span style="font-size&#58;12pt;"><span style="font-family&#58;arial;">•</span></span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">Ha kunnskap om sentrale bestemmelser som regulerer plikter og rettigheter for helsepersonell og pasienter (FKM 044-045)</span></div><div class="O1" style="text-align&#58;left;line-height&#58;90%;text-indent&#58;-0.25in;margin-top&#58;5pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.43in;unicode-bidi&#58;embed;direction&#58;ltr;"><span style="font-size&#58;12pt;"><span style="font-family&#58;arial;">•</span></span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">Hva gjør vi når noe går galt - et systemperspektiv, hva gjør vi for å forhindre at det går galt (FKM 061</span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">)</span></div><div class="O1" style="text-align&#58;left;line-height&#58;90%;text-indent&#58;-0.25in;margin-top&#58;5pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.43in;unicode-bidi&#58;embed;direction&#58;ltr;"><span style="font-size&#58;12pt;"><span style="font-family&#58;arial;">•</span></span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;"> </span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">Kunne reflektere over egen rolle og ansvar i et helhetlig helsevesen, og balansere rollen som pasientens hjelper med rollen som portvokter og </span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">forvalter (FKM 062)</span></div> <p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><br style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;box-sizing&#58;border-box;"></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;">LIS1-lege ansatt i Levanger, melder seg på i Levanger</strong></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;">LIS1-lege ansatt i Namsos, melder seg på i Namsos</strong><br></p>Medisin1
MBT-nytilsatte, St. Olav Rusklinikken238415129.04.2022 07:36:5933https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromMBT-nytilsatte, St. Olav Rusklinikken4 timer<p>​Introduksjon til MBT for nytilsatte ved Rusklinikken.<br></p>Rusbehandling1
HR-timen - Drop-in for ledere238176128.04.2022 12:10:23227https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHR-timen - Drop-in for ledere1,5 timer<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong class="ms-rteFontSize-3">​Er du leder og ønsker å drøfte HR-relaterte problemstillinger anonymisert med andre ledere og jurist?</strong><br></span></p><p>Advokat Inger Johanne Flønes, HR-direktørens stab inviterer til Drop-in møte.&#160;Kanskje har flere i gruppen samme erfaringer i de ulike problemstillinger og kan også gi gode råd? Dersom problemstillingen er komplisert avtales videre oppfølging.<br></p><p>Målet med HR-timen er å øke egen kompetanse og å bli tryggere i lederrollen.<br></p><p>Påmelding er nødvendig på grunn av gruppestørrelse, det er 7 plasser tilgjengelig pr. gruppe.<br></p>HR;Ledelse;Lovverk4
Grunnkurs i psykiatri del I - høst 2022238402327.04.2022 12:47:39156https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxFarris Bad, Larviktext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGrunnkurs i psykiatri del I - høst 20225 dager<p>​Anbefalt/obligatorisk kurs for LIS i psykiatri (30 t)</p><p>Kurset går over fem dager.&#160;<br></p><p>Kurset er et internatkurs og det forventes at deltakerne bor på kurshotellet uavhengig av hjemsted.<br></p><p><strong>Kursledere&#58; Marit Tveito og Melissa Weibell</strong><br></p><p>Link til utlysning&#58;&#160;<a href="https&#58;//spesialisthelsetjenesten.no/lis/kurs-for-leger-i-spesialisering/grunnkurs-i-psykiatri-del-i-host-2022?arrId=1">Grunnkurs i psykiatri del I</a><br></p><p><br></p>1
Workshop arbeidsplaner 2023238042526.04.2022 08:38:03191https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxStiklestad Nasjonale Kultursentertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromWorkshop arbeidsplaner 20235,5<p>​<br></p><h1><strong>Workshop arbeidsplaner 2023</strong></h1><p><strong>Tid&#58; 31. mai 2022 kl 0900 – 1430 (</strong>Registrering og kaffe fra kl 0900 – 0930)<br><strong> Sted&#58; Stiklestad Nasjonale Kultursenter</strong></p><p><strong>Tema&#58;</strong><br><strong> </strong><strong>Arbeidsplaner og HMS i sykehus</strong></p><p><strong>Hovedforedragsholder Pål Molander, direktør ved Stami (Statens arbeidsmiljøinstitutt) snakker om HMS i offentlig sektor, med hovedfokus på sykehus.</strong></p><p><strong>&#160;&#160;&#160; </strong><a href="https&#58;//stami.no/om-stami/">Om STAMI - Statens arbeidsmiljøinstitutt</a></p><p><strong>Andre tema på dagen&#58;</strong><br><strong> </strong>Arbeidsplanprosessen og forsvarlighetsvurdering i HNT</p><p><strong>Målgruppe&#58; </strong>Ledere, lederstøtte, verneombud, tillitsvalgte</p><p>Som ved tidligere workshops blir det mulighet for diskusjon rundt bordet og deling av gode erfaringer.</p><p><br><strong>Velkommen til kompetanseheving på arbeidsplaner og HMS! </strong></p><p><strong>Påmeldingsfrist&#58; 12. mai</strong></p><p><strong>Annen praktisk info&#58;</strong><br><strong> </strong>Det settes opp buss fra Namsos. Gi beskjed til HR-sekretariatet ved Lisbeth Tungseth, tlf 5765 innen 12. mai hvis du skal reise med bussen.</p><p>Ved evt. matallergi gi beskjed til undertegnede.</p><p>Arbeidsgruppa ved HR-rådgiver Ann Mari Okkenhaug, tlf 97083133, <a href="mailto&#58;AnnMariStorflor.Okkenhaug@helse-nordtrondelag.no">AnnMariStorflor.Okkenhaug@helse-nordtrondelag.no</a><br></p>Administrativt arbeid1
Normen for medisinsk-teknisk personell3943810.05.2022 12:28:32462https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim;Digitalt/webinartext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromNormen for medisinsk-teknisk personell1 dag<p>​<strong>Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgssektoren (Normen) er et omforent sett av krav til informasjonssikkerhet basert på lovverket.</strong><br></p><p>Kurset tar utgangspunkt i <a href="https&#58;//ehelse.no/normen/veiledere/veileder-i-personvern-og-informasjonssikkerhet-medisinsk-utstyr">Normens veileder for medisinsk utstyr – personvern og informasjonssikkerhet</a> og arrangeres som dag 2, etter dag 1 med introkurs.<br>(påmelding Introkurs&#58;&#160;<a href="https&#58;//www.ehelse.no/normen/kurs">Bli med på Normens kurs og webinarer - ehelse</a>)<br></p><p>Tema for kurset for medisinsk-teknisk personell er&#58;</p><ul><li>Medisinsk utstyr og digitale sårbarheter v/HelseCERT</li><li>Normens krav og anbefalinger fra kravspek. til innføringsprosjekt</li><li>Helseopplysninger i skya<br></li><li>Medisinsk avstandsoppfølging</li><li>Normens fjernaksessrettleder</li></ul><p>Kurset ble gjennomført første gang våren 2017 som obligatorisk kurs for alt med.tek-personell i Helse Midt-Norge og er et samarbeid med NHN / HelseCERT.<br></p><p><strong>Se arrangement for program.</strong><br></p>Medisinsk-teknisk utstyr;Personvern og informasjonssikkerheit4
Arbeidsmøte økonomisk resultat 2022 og budsjett 2023237546722.04.2022 13:21:11114https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxGeirangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromArbeidsmøte økonomisk resultat 2022 og budsjett 20232<p>​Arbeidsmøte økonomisk resultat 2022 og budsjett 2023<br></p>Ledelse1