Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Kurskatalogen

  • Tittel Kurskatalogen

 

 

PSYK LE NA SKID-5-KV3972818.08.2022 11:36:351244https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK LE NA SKID-5-KVSe arrangement<div style="color&#58;#333333;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Kurset er en del av kompetanseplanen&#160;<span style="text-decoration-line&#58;underline;">HNT, PSYK&#58; Opplæringskrav «PAB/KIP»</span>&#160;tildelt ansatte i Klinikk for psykisk helsevern og rus HNT HF. <span class="ms-rteBackColor-4">Den enkelte seksjonsleder har valgt ansatte i denne målgruppen&#160;som skal ha denne opplæringen</span>.</span></div><div style="color&#58;#333333;"><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"></span>&#160;</div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Krav til PAB/KIP om deltagelse ved oppstart.</span></div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5"></span></span>&#160;</div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Kurset gir en introduksjon til bruk av&#160;SCID-5-KV.&#160;</span></div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"></span></span>&#160;</div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Deltaker skal&#58;</span></div><div><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Skaffe til veie manual via seksjonsleder når påmelding er klar.</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Lese side 1-28 i manualen&#160;før oppmøte på&#160;dag 1</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">sette opp en time med pasient mellom kursdagene hvor intervjuet prøves ut</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">medbringe erfaringer fra gjennomføring av intervju til andre dag av kurset</span></li></ul></div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><br></span></div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Kurset&#160;går over to dager. Ved påmelding melder du deg på begge datoer. Du ser begge&#160;datoer&#160;under blå pil under arrangement.</span></div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"></span></span>&#160;</div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Se informasjon om møteform (digitalt eller oppmøte)&#160;under &quot;Mer info&quot;.</span></div></div><p><br></p>Psykiatri2
Brannvernundervisning type A3767216.02.2022 11:00:1717491https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMedisinsk klinikk, leger;Østmarka ;Østmarka;Medisinsk klinikk, Dialysen;Trondheim;Kreftklinikken ;Kreftklinikken personell;Medisinsk klinikk, AVdeling for infeksjonssykdommer;Medisinsk klinikk, Avdeling for infeksjonssykdommer;Medisisnsk klinikk, Avdeling for infeksjonssykdommer;Avdeling for ervervet hjerneskade;Nevro øst 4 etg;Nevro øst 4.etg;Nevro øst 4. etg;Medisinsk klinikk - teori og praksis ute;Medisinsk klinikk - teori og prasksi ute;Medisinsk klinikk - teori og praskis ute;Medisisk klinikk - teori og praksis ute.;Medisinsk klinikk - teori og praksis ;Medisinsk klinikk - teori og praksis ute;Medisinsk klinikk, Avdeling for blodsykdommer;LS21;Oppmøtested: Nord for Nevrosenteret, mot byen (sokkel/varemottak);Utendørs;Avdeling for infeksjonssykdommer;Avdeling for infekjsonssykdommer;Medisinsk klinikk - postverter og stab;Medisinsk klinikk - teori og praksis ute.;Medisinsk klinikk, Avdeling for infekjsonssykdommer;Medisinsk klinikk, Avdeling for geriatri;Medisinsk klinikk, Avdeling for Dialyse;Avdeling for geriatri;Medisinsk klinikk - teori og praksis ute for ferievikarer.;Ute undervisning for legevikarer;Medisinsk klinikk, legevikarer;Medisinsk klinikktext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBrannvernundervisning type A1,5 timer<p>​<strong>Hovedmomentet i denne øvelsen er praktisk bruk av tilgjengelig slokkeutstyr.</strong></p><p><strong>Tema&#58;</strong></p><p>-Kort gjennomgang av prosedyre og rutine ved enheten.</p><p>-Det gis en gjennomgang av fysiske og kjemiske egenskaper til&#160; fenomenet brann.</p><p>-Gjennomgang av de ulike slokkemidlene som Universitetssykehuset besitter, samt fordeler og ulemper med de.</p><p>&#160;</p><p>Gjennomføres normalt på egnet sted utendørs.</p><p>Se for øvrig <a href="http&#58;//eqsstolav/cgi-bin/document.pl?pid=stolav&amp;DocumentID=18355&amp;UnitID=1197"><span style="text-decoration&#58;underline;">Prosedyre 18355 Brannvernundervisning</span></a> </p><p>&#160;Det anbefales 18 plasser per kurs.</p><p>&#160;</p>Brannvern11
EPJ DocuLive Habilitering poliklinikk243371818.08.2022 07:21:30https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxKristiansundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromEPJ DocuLive Habilitering poliklinikk2,5t<p>​Dokumentasjon i pasientjournalen på poliklinkk Habilitering<br></p>Nyansatt0
EPJ DocuLive Lege poliklinikk243370818.08.2022 07:16:24https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromEPJ DocuLive Lege poliklinikk2t<p>​Dokumentasjon av helsehjelp i pasientjournal lege-poliklinikk<br></p>Medisin;Kirurgi0
EPJ DocuLive LIS 1 ferievikarer Kristiansund sykehus243366018.08.2022 06:58:40https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxKristiansundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromEPJ DocuLive LIS 1 ferievikarer Kristiansund sykehus3 t<p>​Dokumentasjon av helsehjelp i EPJ DocuLive<br></p>Medisin;Kirurgi0
RS - kurs for Tillitsvalgte3989117.08.2022 13:27:15588https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesund;Volda;Molde;Digitalt/webinartext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromRS - kurs for Tillitsvalgte1 timeOpplæring av&#160;Tillitsvalgte i bruken av RS Plan verktøyet.<div>__________________________________________________________<br></div><div><p>For å blir med logg på Microsoft Teams-møte </p><p><strong>Bli med fra datamaskin eller mobilapp</strong><strong> </strong></p><p><a href="https&#58;//teams.microsoft.com/l/meetup-join/19&#58;meeting_YmI5ZTM0YWYtYWEyZS00MDRkLWExNzgtMDgyZjU4Mjc1MDc5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22&#58;%2292c8809f-91e0-445b-804f-b6a7b43ef73a%22%2c%22Oid%22&#58;%221a6fbff3-9613-4a49-95e7-c2af42879248%22%7d">Klikk her for å delta i møtet</a> </p><p>Møte-ID&#58; 347 134 921 198 <br>Passord&#58; oLwpXJ </p><p><a href="https&#58;//www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/download-app">Last nedTeams</a> | <a href="https&#58;//www.microsoft.com/microsoft-teams/join-a-meeting">Join on the web</a></p><p><a href="https&#58;//aka.ms/JoinTeamsMeeting">Finn ut mer</a> | <a href="https&#58;//teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=1a6fbff3-9613-4a49-95e7-c2af42879248&amp;tenantId=92c8809f-91e0-445b-804f-b6a7b43ef73a&amp;threadId=19_meeting_YmI5ZTM0YWYtYWEyZS00MDRkLWExNzgtMDgyZjU4Mjc1MDc5%40thread.v2&amp;messageId=0&amp;language=nb-NO">Møtealternativer</a> <br></p>____________________________________________________________<br><div><div><br></div></div></div>IKT;Ledelse1
Webcruiter - kurs for lokale administratorer241451318.05.2022 10:37:01210https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromWebcruiter - kurs for lokale administratorer2 timer<p>​Følgende tema gjennomgås på kurset&#58;<br></p><ul><li>Gjennomgang av støttemateriell og gjeldende instrukser for rekruttering<br></li><li>Administrasjon og tilgangsstyring i Webcruiter<br></li><li>Opprette annonse<br></li><li>Publisering<br></li><li>Søknadsbehandling<br></li><li>Arkivering og avsluttning<br></li><li>Introduksjon til datadrevet rekruttering (egen kursserie som kommer høsten 22)<br></li></ul>HR3
Kort & Godt om ADHD3896117.08.2022 11:21:25370https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxDigitalttext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKort & Godt om ADHD1,5 time<p style="text-align&#58;center;"><span class="ms-rteFontFace-8 ms-rteThemeForeColor-5-5 ms-rteFontSize-5">​&#160; &#160; &#160;<span><strong>&#160;Kurs i bruken av psykoedukasjonsprogrammet&#160;</strong></span></span><br></p><p style="text-align&#58;center;"><span class="ms-rteFontFace-8 ms-rteThemeForeColor-5-5 ms-rteFontSize-5"><span><strong><img src="/PublishingImages/Sider/Kort--Godt-om-ADHD/ADHD.png" alt="ADHD.png" style="margin&#58;5px;" /><br></strong></span></span></p><p style="text-align&#58;center;"><span class="ms-rteFontFace-8 ms-rteThemeForeColor-5-5 ms-rteFontSize-5"><strong><img alt="" style="margin&#58;5px;" /></strong></span></p><p style="text-align&#58;center;"><span class="ms-rteFontFace-8 ms-rteThemeForeColor-5-5 ms-rteFontSize-5"><strong>For ansatte i BUP-klinikk St. Olavs hospital&#160;<br></strong></span></p><div style="text-align&#58;justify;">«Kort &amp; Godt om ADHD» er et psykoedukativt opplæringsprogram som kombinerer opplæring og utviklings-støttende samtale. Opplæringsprogrammet er utviklet med bakgrunn i nasjonal faglig retningslinje, som anbefaler at informasjon og opplæring i diagnosen skal være første trinn i behandlingen av personer med ADHD. Frem til nå har innholdet i psykoedukasjon vært overlatt til hver enkelt behandler, noe som kan ha bidratt til variasjon i gjennomføringen, både når det gjelder omfang, form og innhold. For å sikre at barn og unge får et mest mulig likt tilbud, har man derfor utarbeidet et opplæringsprogram til bruk ved psykoedukasjon om ADHD. Målet er at barn og unge skal&#160;&#160;få en grundig individuell opplæring i sin diagnose, på en konkret, visuell og lettfattelig måte. Samtidig kan opplæringsprogrammet bidra til å forenkle behandlernes hverdag, ved at man har et ferdig&#160;behandlings-opplegg klart til bruk.</div><p style="text-align&#58;center;"><span class="ms-rteFontFace-8 ms-rteThemeForeColor-5-5 ms-rteFontSize-5"><strong><span class="ms-rteFontSize-2"></span><br></strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-8 ms-rteFontSize-4 ms-rteForeColor-6"><br></span></p><p style="text-align&#58;center;"><span class="ms-rteFontFace-8 ms-rteFontSize-4 ms-rteForeColor-6"><img alt="" style="margin&#58;5px;" /><br></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-8 ms-rteFontSize-4 ms-rteForeColor-6"><br></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-8 ms-rteFontSize-4 ms-rteForeColor-6"><br></span></p>Psykisk helsevern2
Brannvernundervisning type C3767725.01.2022 09:00:033788https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondhein, Brannvernkurs for Thoraxintensiv;Trondheim, Brannvernkurs for Thoraxintensiv;Brannvern type C, ansatte ved Thoraxintensiv;Gastro Midt 6. etg;Medisinsk klinikk, Blodsykdommer;Utendørs. Nordsiden ved Nevrosenteret. ;Utendørs;Nordsiden for Nevrobygget. ;Nordsiden av Nevrosenteret. ;Nordsiden for Nevrosenteret.;Nord for Nevrosenteret;Nordsiden for Nevrosenteret;Nordsiden for Nevroseneret;Nordsiden for Nevrobygget;Utendørs for Nevrosenteret;St. Olavs Hospital;St.Olavs Hospital ;Medisinsk klinikk, Avdeling for hjerneslag;KS12, kunnskapssenterettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBrannvernundervisning type C1,5 timer<p>​<strong>Hovedmomentet i denne øvelsen er evakuering ved brann.</strong></p><p><strong>Tema&#58;</strong></p><p><strong>- </strong>Gjennomgang av prosedyrer, rutiner og evakueringsplaner ved enheten.</p><p>- Gjennomgang av rømningsveier.</p><p>- Gjennomgang av slokkemidler på plassen.</p><p>- Øvelse på brannscenario. Fra deteksjon til evakuering.</p><p>Gjennomføres normalt i tilknytning til egne arealer.</p><p>Se for øvrig <a href="http&#58;//eqsstolav/cgi-bin/document.pl?pid=stolav&amp;DocumentID=18355&amp;UnitID=1197"><span style="text-decoration&#58;underline;">Prosedyre 18355 Brannvernundervisning</span></a> </p><p>&#160;</p><p>Det anbefales 18 plasser per kurs.</p>Brannvern6
KFORV02 - Kommuneoverlege og stab i primærhelsetjenesten3889231.05.2022 07:37:39543https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxKolstad skole;Ringve skole;Trondheimsporten;Ålen;Åfjordtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKFORV02 - Kommuneoverlege og stab i primærhelsetjenesten1 dag<p>​<strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Kursbeskrivelse&#58;</strong></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil det gis en introduksjon til Helseplattformen, og du vil lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Finne og eventuelt signere vedtak om tjeneste</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Klage på vedtak </span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Klage på tjeneste</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Finne og eventuelt signere på vedtak om tvungen helsehjelp og klage på tvungen helsehjelp</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ta ut rapporter (eksempelvis Influensaprogram og Tuberkulosescreening)</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Hente ut informasjon til nemnder og rettsinstanser</span></li></ul><p>&#160;<span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Jurist</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Faglig rådgiver/koordinator</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Kommuneoverlege</span></li></ul>Helseplattformen2
Bedded cutover243180217.08.2022 06:48:2623https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBedded cutover2 dager<p>​Overføring av data på pasienter som er innlagt under GoLive.<br></p>Helseplattformen5
PSYK LE NA Førerkortvurdering3970631.01.2022 06:17:201505https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTeamstext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK LE NA FørerkortvurderingSe under arrangement<div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Kurset er en del av kompetanseplanen <span style="text-decoration&#58;underline;">HNT, PSYK&#58; Opplæringskrav «PAB/KIP»</span> tildelt ansatte i Klinikk for psykisk helsevern og rus HNT HF. </span></div><div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"></span>&#160;</div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5">Krav til alle PAB/KIP om deltagelse ved ansettelse og deretter to-årlig repetisjon.</span></span></div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5"></span></span>&#160;</div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Kurset gir oppdatert kunnskap om&#160;førerkortvurdering.</span></span></span></div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"></span></span></span>&#160;</div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Temaet <span class="ms-rteBackColor-4 ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">streames </span>til enheter i klinikken. Se oppkoblingsinformasjon under &quot;Mer info&quot;.</span></span></span></span></div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"></span></span></span></span>&#160;&#160;</div></div>Psykiatri1
FARMA01 - Klinisk farmasøyt3808531.05.2022 07:08:50452https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim Spektrum;Levangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromFARMA01 - Klinisk farmasøyt16 timer (2 dager)<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">​I kurset FARMA01 vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Introduksjon til pasientjournalen (finn pasienten)</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Klinisk monitorering (legemiddelaktiviteter, intervensjoner, Skåringssystemer)</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Forordne legemidler&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Verifisering av legemidler (også de som ikke er konfigurert)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Konsultasjoner med apoteket (In Basket og polikliniske pasienter)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Legemiddelsamstemming (ved innleggelse og ved utskrivelse)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Arbeidsflyt leger og sykepleiere (forordning, istandgjøring av legemidler og administrasjon)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Introduksjon til rapportering&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span></li></ul><p><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></p><p><strong>Målgruppe&#58;</strong><br></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Farmasøyt i klinisk farmasiavdeling ved Sykehusapoteket</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Farmasøyt ansatt i sykehus</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Leder for kliniske farmasøyter ved Sykehusapoteket<br><br></span></li></ul><div><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Det er </strong><span style="text-decoration&#58;underline;"><strong>svært viktig</strong></span><strong> å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring. </strong></span></p><p><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Kurset går over to dager. Ved påmelding til dag 1 er du påmeldt hele kurset.</strong></p><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><br></span></font></div>Helseplattformen4
PAS-migrering - Ventelister, henvisninger, timeavtaler og komplekse timeavtaler237690415.06.2022 02:11:50238https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxnatext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPAS-migrering - Ventelister, henvisninger, timeavtaler og komplekse timeavtaler1 dag<div>Ventelister, henvisninger og timeavtaler flyttes maskinelt inn i Helseplattformen. Dette gjøres av et script som&#160;bruker 2 dager på å flytte over all informasjon.&#160;</div><div><br></div><div>Denne migreringsaktiviteten går ut på å korrigere for endringer som er utført i PAS i løpet av de 2 dagene som scriptet bruker på å flytte over data. Samt legge inn eventuelle ventelister, henvisninger eller timeavtaler som scriptet ikke får med seg.&#160;<br></div><div><br></div><div>I tillegg må samtlige komplekse timeavtaler legges inn for hånd, da disse ikke blir flyttet over maskinelt.<br><br></div><p>Aktiviteten utføres sentralisert søndag før GoLive. Det vil være støtte fra Epic, HP og STO tilstede. Det vil bli gitt nødvendig opplæring på stedet. Alle deltakere vil få nødvendige tilganger tildelt i forkant av aktiviteten.&#160;<br></p><p>Eventuell informasjon som deltakerne ikke rekker å legge inn på søndag må ferdigstilles på avdeling påfølgende dag.<br></p><p><br></p><p>Følgende 3 migreringsaktiviteter vil bli gjennomført samme tid og sted&#58;<br></p><p>- Migrering av ventelister for ikke-kirurgisk innleggelse og lenking mot riktig henvisningsperiode<br></p><p>- Lenking av ventelister for kirurgisk innleggelse til riktig henvisningsperiode<br></p><p>- Manuell konvertering av angio/elfys-caser<br></p><p>For enkelte avdelinger vil det være aktuelt å benytte samme ressurser til flere av aktivitetene. Dette kommer an på hvor mange ressurser som kreves av de ulike avdelingene på de ulike aktivitetene. Merk imidlertid at de ulike migreringsaktivitetene vil ha parallell oppstart/opplæring, og at de vil foregå på forskjellige rom.&#160;<br></p>Helseplattformen22
Risikovurdering av informasjonssikkerhet207534510.06.2022 12:06:55259https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromRisikovurdering av informasjonssikkerhetEn dag <p>​I dette kurset lærer du å lede en prosess for gjennomføring av risikovurdering av informasjonssikkerhet. Kurset vil være en kombinasjon av teori, diskusjon og gjennomføring av oppgaver.</p><p><strong>Målgruppe&#58;</strong><br></p><p> -Prosjektledere</p><p>-Oppdragskoordinatorer</p><p>-Releaseledere</p><p>-Fagansvarlig</p><p>-Tjenesteutvikler</p><p>-Sikkerhetskoordinatorer og andre med oppgaver innen IT-sikkerhet</p><p>-Ledere (og andre) med oppgaver og ansvar innen risikostyring av informasjonssikkerhet innenfor eget ansvarsområde</p><p>-Ansatte med interesse for fagområdet</p><p><strong>Utdanningsmål&#58;</strong><br></p><ul><li>Elevene skal selvstendig kunne lede en prosess for å gjennomføre risikovurderinger</li><li>Elevene skal selvstendig kunne utarbeide en risikovurderingsrapport</li><li>Elevene skal kunne anvende relevant dokumentasjon, maler og metodikk i HMN og helsesektoren i eget arbeid med risikovurderinger</li><li>Eleven skal ha kjennskap til trusler mot helsesektoren, og hvordan disse påvirker en risikovurdering<br> <br></li></ul><p><strong>Gjennomføring</strong><br></p><ul><li>Forstudiepakke sendes til deltakere i forkant (forventet arbeidsbelastning&#58; 2 timer)</li></ul><ul><li>Kurset gjennomføres som et klasseromskurs med fysisk tilstedeværelse i Abels Hus, Trondheim</li><li>Gjennomføring vil være en kombinasjon av teori, diskusjon og gjennomføring av oppgaver</li><li>I etterkant vil alle deltakere ha tilgang til en mentor hvis det er ønskelig, som kan veilede og være en «sparringspartner» ved gjennomføring av første risikovurdering etter kurs</li><li>Gjennomføringen forutsetter et visst antall påmeldte for gjennomføring</li></ul><p>&#160;</p><p><strong>Faglig innhold</strong></p><p> Kurset gjennomføres iht revidert utgave EQSID 2110 &quot;Prosedyre for risikostyring av informasjonssikkerhet i Hemit&quot; med referanser til &quot;Risikostyring i HMN&quot; og &quot;HMN Veileder for risikovurdering av informasjonssikkerhet&quot;<br> <br></p><p>Metode og prosess følger i svært stor grad ISO27005 og NS5814&#58;</p><p>L0 – Introduksjon til kurset</p><p>L1 – Trusselbilde og hvorfor vi gjør risikovurderinger</p><p>L2 – Planlegging av en risikovurdering</p><p>L3 – Risikoidentifikasjon</p><p>L4 – Risikoanalyse</p><p>L5 – Risikoevaluering</p><p>L6 – Risikohåndtering (rapportering og forankring) </p><p>L7 – Evaluering av kurs<br></p><p><br></p><p><strong>Kursmateriell&#58;&#160;</strong>Forstudiepakke sendes elever 1 uke i forkant av kurset<br></p><p><strong>Kursholdere&#58; </strong>Anders Lein og John Marius Solli&#160;<br></p><p><br></p>IKT;Kvalitet og sikkerheit2
LEDER01 – Leder innen spesialisthelsetjenesten3913031.05.2022 07:38:534420https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim Spektrum;Namsos;Levanger;Trondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromLEDER01 – Leder innen spesialisthelsetjenesten4 timer (0,5 dag)<p><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">​Kursbeskrivelse&#58;</strong></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dette kurset vil omhandle temaene&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Enhetsoversikt og pasienttildeling</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Håndtere avviste muntlige forordninger</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Overvåk pasientsikkerhet ved hjelp av Workflow Safety Metrics</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Overvåk kliniske metrics via Pasientlister og Dashbord</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Hvordan kjøre rapporter</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Hvordan lage rapporter</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">SlicerDicer<br></span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58; </span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Leder i spesialisthelsetjenesten</span><br></li></ul><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><strong>Det er </strong><span style="text-decoration&#58;underline;"><strong>svært viktig</strong></span><strong> å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring.&#160;</strong><br></span></font></div>Helseplattformen18
Akuttnevrologi3743915.08.2022 12:46:43475https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNorges arktiske Universitetet, Tromsø, text/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromAkuttnevrologi3 dager<p>Ny ordning&#58; Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Nevrologi</p><p>Kurset går over tre&#160;dager<br></p><p><strong>Kursledere&#58; Nina Øksendal og Agnethe Eltoft</strong><br></p><p>Ved spørsmål om kurset, kontakt&#160;<a href="mailto&#58;regut@unn.no?body=Ikke%20skriv%20sensitive%20personopplysninger%20i%20e-post." style="color&#58;#3871ab;text-decoration-line&#58;underline;transition&#58;color 0.1s ease 0s, background-color 0.1s ease 0s, border 0.1s ease 0s;font-family&#58;&quot;open sans&quot;, helvetica, sans-serif;font-size&#58;medium;background-color&#58;#ffffff;">regut@unn.no</a><br></p><p>Lenke til utlysning&#58;​&#160;<a href="https&#58;//spesialisthelsetjenesten.no/lis/kurs-for-leger-i-spesialisering/akutt-nevrologi-varen-2023">Akuttnevrologi</a><br></p>1
HELSE02 – Psykisk helsevern – miljøterapeut spesialisthelsetjenesten 3830531.05.2022 07:12:448803https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxRingve skoletext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHELSE02 – Psykisk helsevern – miljøterapeut spesialisthelsetjenesten14 timer (2 dager)<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58; </span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Starte vakten og finne pasienter</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Brain og Pasientlister</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dokumentere vurderinger</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Gjennomgang av journal</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Opprette en episode og forløp</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Håndtere forordninger og prøvetaking</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Innleggelse av pasient</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Pasientplan og pasientopplæring</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Helseplanoversikt</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Legemiddeladministrering</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dokumentere tvang</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dokumentere gruppeterapi</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Overflytting av pasient til annen avdeling</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Utskriving av pasient</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Avslutte vakten<br></span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Håndholdte enheter</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.<br></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe</strong>&#58; </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber innen spesialisthelsetjenesten innen inneliggende psykisk helse og rus, voksne og barn&#58; </span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Sykepleier</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Vernepleier</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Førskolelærer</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Sosionom </span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Fysioterapeut</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ergoterapeut</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Hjelpepleier</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Barnevernspedagog</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Miljøterapeut</span></li></ul><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><br></span></font></div><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><em style="font-size&#58;14.6667px;font-family&#58;calibri;"><strong><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kurset går over to dager. Ved påmelding til dag 1 er du påmeldt hele kurset.</strong><br></strong></strong></em></span></font></div><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><em style="font-size&#58;14.6667px;font-family&#58;calibri;"><strong><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong><br></strong></strong></strong></em></span></font></div><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><em style="font-size&#58;14.6667px;font-family&#58;calibri;"><strong><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det er&#160;<span style="text-decoration-line&#58;underline;">svært viktig</span>&#160;å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring.</strong></strong></em><br></span></font></div>Helseplattformen36
Kartlegging og vurdering av selvmordsfare i BUP3770017.08.2022 07:09:331230https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxBUP Lian - Vådanveien;Digitalt;Digitalt på Skype;BUP-klinikk Lian eller Mellomrommet - evt digitalt;Klostergt. 46text/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKartlegging og vurdering av selvmordsfare i BUP3 timer<p style="text-align&#58;center;"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-4 ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-5"><strong>Kartlegging og vurdering av selvmordsfare i BUP&#160;</strong></span></p><p style="text-align&#58;center;"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-4 ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-5"><strong><br></strong></span></p><p style="text-align&#58;center;"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-4 ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-5"><strong>Internt kurs for ansatte i BUP-klinikk</strong></span></p><p style="text-align&#58;center;"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-4 ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-5"><strong>St. Olavs Hospital</strong></span></p><p style="text-align&#58;center;"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-4 ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-5"><strong><br></strong></span></p>Psykisk helsevern2
KLP - Informasjonsmøte4004716.08.2022 11:12:1911927https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNETTMØTE MED KLP;SKYPEMØTE MED KLP;SKYPE;Digital undervisningtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKLP - Informasjonsmøte1 time/ 45 minutt<p><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">St. Olavs hospital inviterer til Informasjonsmøte.&#160;</strong><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Bli oppdatert på dine pensjonsrettigheter!</strong></p><p><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><br></strong></p><p><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">KLP holder&#160;informasjonsmøter for St. Olavs-ansatte&#160;to ganger i året.&#160;Møtene&#160;vil inneholde informasjon om rettigheter og muligheter i pensjonsordningen.&#160;</span><strong class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">01.01.2020 ble måten alderspensjonen i offentlig tjenestepensjon tjenes opp på, for personer som er født i 1963 eller senere, endret. Personer født 1962 og tidligere blir ikke berørt av endringene. Det blir derfor avholdt to informasjonsmøter; <strong>ett for personer født i 1963 og senere og ett for personer født 1962 og tidligere.</strong></strong></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong><br></strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Informasjon fra KLP&#58;</strong></span><strong> </strong><span style="font-family&#58;calibri, sans-serif;font-size&#58;11pt;"><font color="#000000">&#160;</font><a href="https&#58;//www.klp.no/pensjon/offentlig-tjenestepensjon-kort-fortalt"><span style="color&#58;blue;"><span style="text-decoration-line&#58;underline;"><font face="Calibri">https&#58;//www.klp.no/pensjon/offentlig-tjenestepensjon-kort-fortalt</font></span></span></a>.</span></p><p><span style="font-family&#58;calibri, sans-serif;font-size&#58;11pt;"></span><strong style="font-family&#58;calibri, sans-serif;font-size&#58;11pt;">Har du kun behov for noen korte avklaringer&#58; kontakt KLP sitt kundesenter&#160;<span style="font-size&#58;11pt;"><a href="https&#58;//www.klp.no/kontakt-oss"><span class="ms-rteFontFace-5">https&#58;//www.klp.no/kontakt-oss</span></a><span class="ms-rteFontFace-5">,</span> her kan du ringe eller chatte.</span></strong></p><p><span style="font-family&#58;calibri, sans-serif;font-size&#58;11pt;"><span style="font-size&#58;11pt;"><strong><span class="ms-rteForeColor-1"><br></span></strong></span></span></p><p><span style="font-family&#58;calibri, sans-serif;font-size&#58;11pt;"><span style="font-size&#58;11pt;"><strong><span class="ms-rteForeColor-1">INFO</span>&#58;&#160;Individuell veiledningssamtale vedrørende din pensjon&#58;&#160;</strong>Tidligere har vi hatt ordningen med at KLP har kommet til St. Olav for å holde individuelle veiledningssamtaler.&#160;</span></span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Vi vil ta opp denne ordningen, men har ikke satt eksakt dato. Når det&#160;er&#160;avklart så vil det publiseres informasjon på Kilden.&#160;<span style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">Ordningen har også blitt satt på vent&#160;i påvente&#160; av nytt&#160;bookingsystem.&#160;<span style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">KLP får snart&#160;på plass et system for timebestilling, frem til dette er klart&#160;må den enkelte ansatte selv ta kontakt med KLP Kundesenter.</span></span></span></p><p><span style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">Vi anbefaler også&#160;ansatte å gå inn på <a href="https&#58;//www.klp.no/"><span style="color&#58;#0563c1;">KLP.no</span></a> for å finne informasjon om pensjon.&#160;</span>&#160;<br></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Du kan&#160;også&#160;logge inn på feltet </span><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><em>Logg inn på min pensjon </em></strong><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">på samme nettside.&#160;Det ligger også kontaktinformasjon tilgjengelig på samme side.</span><br></p><font color="#005d8f" face="MinionPro-Regular" size="1"><font color="#005d8f" face="MinionPro-Regular" size="1"><font color="#005d8f" face="MinionPro-Regular" size="1"></font></font></font>4
HR-timen - Drop-in for ledere238176110.08.2022 07:38:01436https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHR-timen - Drop-in for ledere1,5 timer<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong class="ms-rteFontSize-3">​Er du leder og ønsker å drøfte HR-relaterte problemstillinger anonymisert med andre ledere?</strong><br></span></p><p>Advokat Inger Johanne Flønes og fagleder Anne-Kristin Fjellstad, HR-direktørens stab inviterer til Drop-in møte.&#160;Kanskje har flere i gruppen samme erfaringer i de ulike problemstillinger og kan også gi gode råd? Refleksjoner rundt saker og lederrollen.&#160;Dersom problemstillingen er komplisert avtales videre oppfølging.<br></p><p>Målet med HR-timen er å øke egen kompetanse og å bli tryggere i lederrollen.<br></p><p>Påmelding er nødvendig på grunn av gruppestørrelse, det er 7 plasser tilgjengelig pr. gruppe.<br></p>HR;Ledelse;Lovverk8
Fagdag Helseplattformen242795210.08.2022 12:12:28328https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromFagdag Helseplattformen6 t<p>​</p><p>Fagdager for sekretær/helsesekretær og annet helsepersonell i Helse Møre og Romsdal,&#160;&#160;med merkantile pasientadministrative oppgaver – med Helseplattformen i fokus<br><br>PROGRAM FOR DAGEN&#58;&#160;<br></p><table cellspacing="0" width="100%" class="ms-rteTable-default"><tbody><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;33.3333%;"><strong>Tidsskjema</strong></td><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;33.3333%;"><strong>Tema</strong></td><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;33.3333%;"><p><strong>Foredragsholdere</strong></p><p><strong>&#160;</strong></p></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default"><strong>09&#58;00 – 09&#58;10</strong></td><td class="ms-rteTable-default">Velkommen og hensikt med dagen </td><td class="ms-rteTable-default">Siri Talseth-Frilund, Avd.sjef, Medisinsk avd.</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default"><strong>09&#58;10 – 10&#58;00</strong></td><td class="ms-rteTable-default">Innføring av Helseplattformen i Helse Møre og Romsdal </td><td class="ms-rteTable-default">Kirsti Hamar, Prosjektleder i Lokalt innføringsteam </td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default"><strong>10&#58;00 – 10&#58;10</strong></td><td class="ms-rteTable-default">Pause<br> <br></td><td class="ms-rteTable-default">&#160;</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default"><strong>10&#58;10 – 10&#58;30</strong></td><td class="ms-rteTable-default">Klinikkens HP-ressurser <br><br></td><td class="ms-rteTable-default">Reidun Øye, HP-koordinator, Klinikk Ålesund </td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default"><strong>10&#58;30 – 11&#58;10</strong></td><td class="ms-rteTable-default">Forberedelse - Hva skjer nå?</td><td class="ms-rteTable-default">Synnøve Melseth, Delprosjektleder&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Forberedelse og Go-live</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default"><strong>11&#58;10 – 11&#58;45</strong></td><td class="ms-rteTable-default">LUNSJ</td><td class="ms-rteTable-default"><p>&#160;</p><p>&#160;</p></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default"><strong>11&#58;45 – 13&#58;50</strong></td><td class="ms-rteTable-default"><p>Demonstrasjon av diverse arbeidsoppgaver – arbeidsflyter&#58;<br> <br></p><ul><li>Fra mottak søknad, til time er booka</li><li>Ankomst- og besøksregistrering</li><li>Forordne videre plan</li><li>Pakkeforløp</li><li>Dokumenteringsflyten </li><li>Malarbeid?</li><li>Sengeplanlegging (Unitmanager)</li><li>Forordne blodprøver og røntgenus.</li></ul><p>&#160;</p></td><td class="ms-rteTable-default"><p>Eli-Anne Smedegaard Aspaas, Fagekspert </p><p>&#160;</p><p>Terese Rotset, Fagekspert</p><p>&#160;</p><p>Anette Saunes Sveen, Ledende fagekspert <br><br></p><p>&#160;</p></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default"><strong>13&#58;50 – 14&#58;00</strong></td><td class="ms-rteTable-default"><p>Pause </p><p>&#160;</p></td><td class="ms-rteTable-default">&#160;</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default"><strong>14&#58;00 – 14&#58;15</strong></td><td class="ms-rteTable-default"><p>HelsaMi </p><p>&#160;</p></td><td class="ms-rteTable-default">Eli-Anne Smedegard Aspaas</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default"><strong>14&#58;15 – 14&#58;45</strong></td><td class="ms-rteTable-default">Opplæring<br> <br></td><td class="ms-rteTable-default">Helen Fannemel, Delprosjektleder for Opplæring i Lokalt innføringsteam</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default"><p><strong>14.45 – 15&#58;00</strong></p><p><strong>&#160;</strong></p></td><td class="ms-rteTable-default">Oppsummering av dagen </td><td class="ms-rteTable-default">&#160;<br></td></tr></tbody></table><p><br></p>Administrativt arbeid3
LEDER02 - Leder innen helsetjenester i primærhelsetjenesten3913131.05.2022 07:39:152677https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimsporten;Rissa;Åfjord;Leksvik;Bjugn;Røros;Ålentext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromLEDER02 - Leder innen helsetjenester i primærhelsetjenesten3.5 timer<p><strong class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">​Kursbeskrivelse&#58;</strong></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58;</span></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Introduksjon til helseplattformen</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Klage på tjeneste</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Smittevern</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Introduksjon til rapportering</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Velge riktig rapporteringsverktøy</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Dashbord</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Kjøre rapporter</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Lage rapporter</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">SlicerDicer</span></li></ul><p><span class="ms-rteForeColor-2 ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><br></span></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Ansatte som jobber som&#58; </span></p><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Leder innen helsetjenester i kommune</span><br></li></ul>10
Kompetanseportalen - Utdanningsansvarlig (UAO)241670307.06.2022 06:05:03355https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTeamstext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKompetanseportalen - Utdanningsansvarlig (UAO)1 time<p>Utdanningsansvarlig (UAO) er en rolle i Kompetanseportalen&#160;som tildeles&#160;utdanningsansvarlige overleger. Rollen gir UAO lesetilgang i Kompetanseportalen slik at UAO kan følge progresjon for de spesialistkandidatene som er tildelt den/de&#160;læringsmålplanene som UAO er&#160;gitt et oppfølgingsansvar for.</p><p>Kurset er ment å gi UAO opplæring i hvordan en kan bruke Kompetanseportalen for oppfølging av spesialistkandidater.&#160;<br></p><p><br></p><p><strong>En til to dager før møtet vil påmeldte få innkalling til Teamsmøte</strong><br></p><p><br></p>Administrativt arbeid;IKT;Kvalitet og sikkerheit;Medisin4
Renhold, høyrisikosmitte av og påkledning3984702.11.2021 11:39:41248https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim;Annettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromRenhold, høyrisikosmitte av og påkledning1,5 timer<p>​Prakrisk opplæring i av og påkledning ved høyrisikosmitte<br></p>Beredskap6
FORSK01 - Forskningsstudier3816031.05.2022 07:09:513584https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxIKT-brakka St.Olavtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromFORSK01 - Forskningsstudier8 timer (1 dag)<p>​<strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Kursbeskrivelse&#58;</strong></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dette kurset forutsetter at du går på kurset Sykepleier poliklinikk, eller ditt grunnleggende kliniske kurs (f.eks. kurs for gastroenterolog etc.) på forhånd. </span></p><p>&#160;<span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">I dette kurset vil du blir introdusert for følgende arbeidsprosesser&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Mulighetsanalyse</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Registrere en klinisk studie og studiebrukere</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Rekruttere pasienter i systemet</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Knytte studiedeltagere til studier</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Innhente informert samtykke</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Opprette en tidslinje/studiekalender for en deltager</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Knytte kontakter til en klinisk studie</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Knytte forordninger til en klinisk studie</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dokumentasjonsverktøy for besøk, uønskede hendelser, forskningsoppgaver, spørreskjemaer</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Frigi informasjon til monitor</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Gjennomgang av forskningsfakturering<br><br></span></li></ul><p><strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Målgruppe&#58;&#160;<br></strong><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Medarbeidere involvert i et studieteam (helsepersonell og ikke-helsepersonell)</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Studiekoordinatorer</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Hovedutprøvere</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Interne monitorer</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Andre studiebrukere tilknyttet en forskningsstudie</span><br></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><br></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Det er </strong><span style="text-decoration&#58;underline;"><strong>svært viktig</strong></span><strong> å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring.&#160;</strong><br></span></p>Helseplattformen4
Bygging av timemaler kommune246014105.07.2022 08:11:44164https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxGlåmostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBygging av timemaler kommune3 dager<p>​Aktiviteter knyttet til bygging av timemaler i kommune<br></p>2
Introduksjonskurs for nyansatte i Hemit3878203.08.2022 12:44:192540https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxScandic Lerkendal;Webinar;Webtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromIntroduksjonskurs for nyansatte i Hemit3 dager<p>Velkommen til Hemit. Vi er glade for å ha deg med på laget!&#160;<br></p><p>&#160;</p><p>På denne samlingen vil vi gi nyansatte innsikt i hvordan Hemit er organisert, hvilke strategiske mål vi jobber mot&#160;og&#160;presentere hvordan vi arbeider med kvalitet, økonomi&#160;og arbeidsmiljø og medarbeiderutvikling. I tillegg vil hver&#160;av avdelingene i Hemit &#160;presentere seg og hvordan de jobber innenfor eget ansvarsområde. Det vil også bli lagt vekt på gjennomgang av Hemits kjerneverdier.&#160;<br></p><p>Foruten å bli kjent med organisasjonen legges det også opp&#160;til sosialt samvær for å bli kjent med kollegaer på tvers av grupper og avdelinger. Det kommer mer informasjon om dette til de som melder seg på.&#160;<br></p><p>Kurset går over tre dager. Se vedlagte program under kursmateriell.&#160;<br></p><p><strong>&#160;</strong></p><p><strong>Kursholdere&#58;</strong><br> Ledere og stabsmedarbeidere i Hemit.<br></p><p><br></p>Nyansatt1
Innvandreres møte med helsevesenet - seminar3871803.08.2022 11:30:041208https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromInnvandreres møte med helsevesenet - seminar3,5 timer<p><span class="ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontSize-2">​Over flere år har&#160;</span><span class="ms-rteFontFace-5">Transform (</span><a href="https&#58;//www.transform.no/"><span class="ms-rteFontFace-5" style="text-decoration-line&#58;underline;">https&#58;//www.transform.no/</span></a>)&#160;og&#160;St. Olavs hospital ved Preste- og samtaletjenesten arrangert seminar under temaet &quot;Innvandreres møte med helsevesenet&quot;.&#160;<span class="ms-rteFontSize-2">Det er et stort behov for kulturforståelse i helsevesenet som så mange andre steder, og vi kan bare bli bedre.</span><br class="ms-rteFontSize-2"></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontSize-2"><br></span></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Tema&#58;&#160;</span><strong class="ms-rteFontSize-3" style="font-family&#58;calibri;">Flyktninger og migranters opplevelser før de kom til Norge</strong></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Sted&#58;&#160;</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Bevegelsessenteret, St. Olavs hospital. </span><a href="https&#58;//link.mazemap.com/Wfwwp3hD" style="font-size&#58;11pt;background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);">Rom BS31</a><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">, seminarrom i 3. etasje. Kl. 12.00-15.30.&#160;</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><br></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Foredragsholdere&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"></span><strong style="color&#58;#222222;font-family&#58;calibri, sans-serif;font-size&#58;11pt;">Merethe Garnes Hellen&#160;</strong><span style="background-color&#58;white;color&#58;#222222;font-family&#58;calibri, sans-serif;font-size&#58;11pt;">jobber som leder for Poliklinikk for flyktninghelse, traumer og tortur ved Ressurssenter om vold, traumatisk stress, og selvmordsforebygging, RVTS Midt-Norge.&#160;</span><span style="color&#58;#222222;font-family&#58;calibri, sans-serif;font-size&#58;11pt;line-height&#58;107%;background-image&#58;initial;background-position&#58;initial;background-size&#58;initial;background-repeat&#58;initial;background-attachment&#58;initial;background-origin&#58;initial;background-clip&#58;initial;">Hun er psykologspesialist og har i tillegg over flere år reist på oppdrag for bistandsorganisasjonen VIVO International i kriseområder i Afrika. Hun jobber spesifikt med flyktningehelse og tvungen migrasjon, menneskehandel og behandling av traumerelaterte lidelser.</span></p><p><span style="background&#58;white;color&#58;#222222;font-family&#58;calibri, sans-serif;font-size&#58;11pt;line-height&#58;107%;"><span style="font-size&#58;11pt;line-height&#58;107%;background-image&#58;initial;background-position&#58;initial;background-size&#58;initial;background-repeat&#58;initial;background-attachment&#58;initial;background-origin&#58;initial;background-clip&#58;initial;"><span style="font-size&#58;11pt;line-height&#58;107%;font-family&#58;calibri, sans-serif;"><strong>Morten Sodemann&#160;</strong></span></span></span><span style="font-size&#58;11pt;background-color&#58;white;color&#58;#222222;font-family&#58;calibri, sans-serif;line-height&#58;107%;"><span style="font-size&#58;11pt;line-height&#58;107%;">er </span><span style="font-size&#58;11pt;line-height&#58;107%;letter-spacing&#58;-0.3pt;background-image&#58;initial;background-position&#58;initial;background-size&#58;initial;background-repeat&#58;initial;background-attachment&#58;initial;background-origin&#58;initial;background-clip&#58;initial;">overlege, professor og forskningsleder på Indvandrermedicinsk Klinik, Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet. Han</span><span style="font-size&#58;11pt;line-height&#58;107%;"> grunnla </span><span style="font-size&#58;11pt;line-height&#58;107%;letter-spacing&#58;-0.3pt;background-image&#58;initial;background-position&#58;initial;background-size&#58;initial;background-repeat&#58;initial;background-attachment&#58;initial;background-origin&#58;initial;background-clip&#58;initial;">Indvandrermedicinsk Klinik</span><span style="font-size&#58;11pt;line-height&#58;107%;"> i 2008 og har bl.a skrevet læreboken «Det du ikke vet får pasienten vondt av».&#160;</span></span><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Den handler om mange av hans møter med pasienter fra etniske minoriteter på klinikken, og han har vært en spydspiss i å bygge opp, sette fokus og etablere et fagfelt som ikke bare gir etnisk danske pasienter et godt helsetilbud, men også migranter til Danmark.&#160;</span></p><p><span style="font-size&#58;11pt;background-color&#58;white;color&#58;#222222;font-family&#58;calibri, sans-serif;line-height&#58;107%;"><span style="font-size&#58;11pt;line-height&#58;107%;font-family&#58;calibri, sans-serif;color&#58;#222222;background&#58;white;"><strong>Mohammed Al-Mashhadani&#160;</strong><span style="font-size&#58;11pt;line-height&#58;107%;font-family&#58;calibri, sans-serif;color&#58;#222222;background&#58;white;">ble født og vokste opp i Irak, men da krigen kom til landet måtte familien flykte til Syria. Moren som var lege ble drept i Irak. Så rammer katastrofen igjen når det blir krig i Syria og på nytt blir familien splittet opp og flukten går til Norge.&#160;</span></span></span><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Med en enorm vilje til å klare seg og nå drømmene, klarer Mohammed ila noen få år å lære seg norsk, ta eksamener som privatist og komme inn på medisinstudiet i Oslo, hvor han nå er student. Få vet bedre enn han hva krig er, hva flukt er og hva flukt og tap gjør med deg som menneske.&#160;</span></p>Etikk;Åndelig og eksistensiell omsorg ;Medisin1
AHLR medisinstudenter Orkdal Sjukehus3742211.01.2022 16:25:0436https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxOrkdaltext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromAHLR medisinstudenter Orkdal Sjukehus6 timer<p>​Gjennkjenne hjertestans, varsle, HLR, bruk av defibrillator, bruk av medikamenter under HLR, bruk av avanserte hjelpemidler (intra-ossøs, svelgtube, I-gel)<br></p>Medisin1
EL165 Enkelttime og gjentagende timer242044002.08.2022 08:23:20113https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-VideoEL165 Enkelttime og gjentagende timer08:41 minutter<p>​<span style="text-decoration&#58;underline;">Beskrivelse</span><span style="text-decoration&#58;underline;"></span><br></p><p>Videoen viser hvordan man planlegger enkle og gjentagende timer i Helseplattformen. Merk at denne funksjonaliteten ikke blir tilgjengelig i produksjonsmiljø før september 2022, men kan prøves ut i opplæringsmiljøene (PLY/ACE) allerede nå.&#160;<br></p><p><ul><li><em>Enkelttimer -&#160;00&#58;00</em><br></li><li><em>Gjentagende timer -&#160;04&#58;40</em><br></li></ul><div><i><br></i></div><div style="text-decoration&#58;underline;">Læringsmål&#58;&#160;<br></div><div>Se hvordan du planlegger enkelttimer og/eller gjentagende timer i Helseplattformen.&#160;<br style="text-decoration&#58;underline;"></div><em></em><br></p>Helseplattformen0
Manuell konvertering av hjemmetjenesten og ikke-inneliggende tjenester242042502.08.2022 08:21:0838https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromManuell konvertering av hjemmetjenesten og ikke-inneliggende tjenester.<p>Manuelle konverteringsaktiviteter tilknyttet hjemmetjenesten og ikke-inneliggende tjenester.<br></p>Helseplattformen0
EL164 Reserver - en ny måte å planlegge timer på240382002.08.2022 08:31:5658https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-VideoEL164 Reserver - en ny måte å planlegge timer på4:59 minutter<p><span style="text-decoration&#58;underline;">Beskrivelse&#58;</span><strong></strong><br></p><p><strong>Fra og med 11.september vil &quot;Reserver&quot;&#160;erstatte det som i dag heter &quot;Planlegg time&quot; og &quot;Hurtigtime&quot;. </strong>Reserver er en enklere måte å planlegge timer på, og lar deg utføre arbeidsflyten mer&#160;effektivt og&#160;tilpasset dine behov.&#160;<br></p><p>Legg merke til at opplæringsmiljøene PLY og ACE allerede har innført &quot;Reserver&quot;. Logg deg inn i PLY for å teste funksjonen allerede nå.&#160;<br></p><p><br></p><p><span style="text-decoration&#58;underline;">Læringsmål&#58;</span><br></p><p>Bli kjent med Reserver - ditt nye verktøy for timeplanlegging.&#160;<br></p><p><br></p>Helseplattformen0
HHLR instruktørkurs (Hjerte- lungeredning for helsepersonell)3844127.07.2022 15:06:377524https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim;Simulatorsenteret, etg U1, AHL bygget;St Olavs hospital, Simulatorsenteret, AHL, U1;Simulatorsenteret, St Olavs Hospital;St.Olavs hospital Trondheim Øya;Medisinsk simulatorsenter;Medisisnsk simulatorsenter, U1, AHL;AHL, etg U1, simulatorsenteret;St Olavs simulatorsenterettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHHLR instruktørkurs (Hjerte- lungeredning for helsepersonell)1 dag, 8 timer<p>​Kurs for ansatte ved St. Olavs Hospital som skal bli HHLR instruktør. Disse kan etter endt kurs holde avdelingsvise HHLR kurs ved sykehuset. </p><p>Dagen består av både HHLR grunnkurs og HHLR instruktørkurs.</p><p><strong>Minner om at det er bindende påmelding! </strong></p><p><strong><strong>Det er stor interesse for å delta og vi ønsker å fylle opp kursene. <strong>Skulle du likevel være forhindret fra&#160;deltakelse må det gis beskjed til HLR-koordinator Kaja Flatøy.</strong></strong></strong></p>3
HMR - HR timen - høsten 2022246893027.07.2022 12:58:0738https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHMR - HR timen - høsten 20221 time<p>Som en del av den strukturerte lederopplæringen tilbyr&#160;HR-seksjonen temabasert opplæring som vil avholdes på oppsatte mandager i perioden september - desember 2022<br></p><p>Formålet med opplæringen er å gi dere som ledere en større trygget i deres rolle innenfor de ulike temaene.<br>Tydeliggjøre hva som er forventet av dere ledere, gi kunnskap, verktøy og motivasjon til å bli en bedre leder og utvikle felles lederkultur i tråd med verdiene våre.<br></p><p>Opplæringen vil foregå på Teams, og det er satt av én time fra 14&#58;00 – 15&#58;00 de aktuelle datoene.&#160;<br></p><p>Teams lenke blir sendt ut på mail til alle ledere i Helse Møre og Romsdal.<br></p><p><br></p><p style="text-align&#58;center;"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-4"><span class="ms-rteFontSize-5 ms-rteThemeForeColor-5-4"><strong>HR-timen - høsten 2022</strong></span><br></span></p><p style="text-align&#58;center;"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-4"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteThemeForeColor-5-4"><strong>Oppsatt dato kl 14&#58;00 - 15&#58;00</strong></span><br></span></p><table cellspacing="0" class="ms-rteTable-default" style="width&#58;933.6px;"><tbody><tr class="ms-rteTableEvenRow-default" style="text-align&#58;center;"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width&#58;648.275px;"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteThemeForeColor-5-4"><strong>​TEMA</strong><br></span></td><td class="ms-rteTableOddCol-default" style="width&#58;102.35px;"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteThemeForeColor-5-4"><strong>​DATO</strong><br></span></td><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width&#58;181.975px;"><strong class="ms-rteFontSize-3 ms-rteThemeForeColor-5-4">​OPPTAK FRA KURSET</strong><br></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width&#58;648.275px;">​Helseplattformen i et HR perspektiv v/HP/RS<br></td><td class="ms-rteTableOddCol-default" style="width&#58;102.35px;">05.09.2022<br></td><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width&#58;181.975px;"><br></td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width&#58;648.275px;">​Sykefraværsoppfølgning v/Arild Eliassen, Trond Erik Øverland og RS<br><ul><li>Registrering i RS<br></li><li>Oppfølgning av sykefravær<br></li><li>HR intranettside&#160;</li><ul><li>sykefravær</li><li>forebygging<br></li><li>oppfølging<br></li></ul><li><span style="background-color&#58;transparent;">Personalhandbok</span><br></li></ul><br></td><td class="ms-rteTableOddCol-default" style="width&#58;102.35px;">​19.09.2022<br></td><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width&#58;181.975px;"><br></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width&#58;648.275px;">​Informasjon om rettigheter KLP v/Pål Kristiansen fra KLP, Arild Iversen og Wenche E. Maaseide&#160;<br><br></td><td class="ms-rteTableOddCol-default" style="width&#58;102.35px;">​03.10.2022<br></td><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width&#58;181.975px;"><br></td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width&#58;648.275px;">​Tilrettelegging for&#160;gravide v/Arild Eliassen, Karoline Ipsen og BHT<br><br></td><td class="ms-rteTableOddCol-default" style="width&#58;102.35px;">​17.10.2022<br></td><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width&#58;181.975px;"><br></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width&#58;648.275px;">​Elements v/arkivleder&#160;Lea Agati og HR<br><ul><li>håndtering av digitale personalmapper<br></li></ul></td><td class="ms-rteTableOddCol-default" style="width&#58;102.35px;">31.10.2022<br></td><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width&#58;181.975px;"><br></td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" rowspan="1" style="width&#58;648.275px;">​<span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Feriesaldo v/Sally Bergtun og Linda B. Jakobsen</span><br></td><td class="ms-rteTableOddCol-default" rowspan="1" style="width&#58;102.35px;">​14.11.2022<br></td><td class="ms-rteTableEvenCol-default" rowspan="1" style="width&#58;181.975px;">​<br></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" rowspan="1" style="width&#58;648.275px;"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">​<span>Helseplattformen i et HR perspektiv v/HP/RS</span><br></span></td><td class="ms-rteTableOddCol-default" rowspan="1" style="width&#58;102.35px;"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span>​28.11.2022</span><br></span></td><td class="ms-rteTableEvenCol-default" rowspan="1" style="width&#58;181.975px;">​<br></td></tr><tr class="ms-rteTableFooterRow-default"><td class="ms-rteTableFooterEvenCol-default" rowspan="1" style="width&#58;648.275px;">​<span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Webcruiter v/Rektrutteringsteamet</span><br class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><ul><li><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">&quot;Fortrinnsrett&quot;</span></li><li><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Unntak fra offentlighet<br style="text-decoration&#58;line-through;"></span></li></ul></td><td class="ms-rteTableFooterOddCol-default" rowspan="1" style="width&#58;102.35px;"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span>​12.12.2022</span><br></span></td><td class="ms-rteTableFooterEvenCol-default" rowspan="1" style="width&#58;181.975px;">​</td></tr></tbody></table><p><br></p><blockquote style="margin&#58;0px 0px 0px 40px;border&#58;none;padding&#58;0px;"><p>Teams lenke&#58;&#160;<a href="https&#58;//teams.microsoft.com/l/meetup-join/19&#58;meeting_NDg2MWQ2NjgtMTcxZS00ZDI0LWIzZmQtOTE0ZWUwZmFlMTAz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22&#58;%2292c8809f-91e0-445b-804f-b6a7b43ef73a%22%2c%22Oid%22&#58;%221a6fbff3-9613-4a49-95e7-c2af42879248%22%7d">Klikk her for å delta i møtet</a><br></p></blockquote><p><br></p>Administrativt arbeid;Arkiv;HR;HMS;Ledelse;Lovverk;Økonomi0
Fosterovervåkning224921718.08.2022 10:00:02https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromFosterovervåkning1 dag<p>«Vi ønsker å ønsker velkommen til kurs i fosterovervåkning med CTG og STAN ekspert Branca Yli&quot;.<br></p><p>Hun er en kjent og kjær foredragsholder innenfor temaet. Spesielt imponerer hun med sine pedagogiske ferdigheter og oppdatert kunnskap.<br>Velkommen til gode og faglig diskusjoner den 04.10.22.</p><p><strong>Kursavgift&#58; 500 kr</strong><br>(fyll ut fakturainformasjon i Questback)&#160;-<strong> </strong><a href="https&#58;//response.questback.com/stolavshospital/d8yva6td2u"><strong>KLIKK HER&#160;</strong></a><br></p><p><br></p>Fødselsomsorg;Fødselshjelp1
Retreningskurs for HHLR instruktører239648113.07.2022 09:05:29173https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromRetreningskurs for HHLR instruktører3 timer<p>​3 timers retreningskurs for HHLR instruktører. Gjennmgang av nye guidelines, utfordringer og løsninger for kursholder samt simulering av scenario.<br></p>Beredskap;Kvalitet og sikkerheit;Sjukepleie8
Motiverende intervju, oppfriskningskurs239603112.07.2022 10:52:35133https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromMotiverende intervju, oppfriskningskurs3 timer 30 minutter<p>​<br></p><p style="color&#58;#333333;"><strong>Motiverende intervju er en samtalemetode&#160;</strong>for arbeid med endring innenfor ulike livsstilsområder som kosthold, rusmiddelbruk, fysisk aktivitet, røyking med mer. I samtalen tar helsearbeider hensyn til pasientens grad av motivasjon for endring og søker å skape en støttende atmosfære der pasienten kan utforske egne grunner for å endre seg.&#160;</p><p style="color&#58;#333333;">Kommunikasjonsferdigheter brukes systematisk og målrettet for å bygge allianse og hente fram pasientens egen motivasjon og mestringsevne.<br>Metoden er godt dokumentert og har vist effekt også i korte, enkeltstående intervensjoner.</p><p style="color&#58;#333333;">Kurset vil gi en oppfriskning av&#160;motiverende intervju som metode,<br>med teori, videodemonstrasjoner og praktiske øvelser.<br><strong></strong></p><p style="color&#58;#333333;"><strong>Kursholder er Gunnhild Bagøien, psykiater/overlege&#160;</strong><strong>PhD</strong><strong>&#160;ved&#160;</strong><strong>St. Olavs h</strong><strong>ospital.&#160;</strong>Hennes doktoravhandling inkluderer MI til psykiatriske pasienter som tema. Hun er MI-trener med bred undervisningserfaring i metoden, medlem av MINT (Motivational Interviewing International Network of Trainers) og er medforfatter av bokkapittel om MI (Klinisk kommunikasjon i praksis, Universitetsforlaget, 2013).&#160;<br></p><div><br><br></div><p><br></p>1
Kvalitetssystemet/EQS og avviksmeldinger222652111.07.2022 08:15:2376https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxAnnettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKvalitetssystemet/EQS og avviksmeldinger1,5 time<p>​Kvalitetssystemet/EQS og avviksmeldinger. Kurset er rettet mot nytilsatte i Nidaros DPS, men også som oppfriskningskurs for andre ansatte i NDPS.<br></p>Kvalitet og sikkerheit1
Psykiatrisk status presens233268811.07.2022 08:46:17168https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNidaros DPStext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPsykiatrisk status presens1,5 time<p>​Psykiatrisk status presens. Kurset er i hovedsak rettet mot nytilsatte i Nidaros DPS, men også som oppfriskningskurs for andre ansatte i NDPS.&#160;<br></p>Psykiatri1
Helsepersonelloven og pasientrettighetsloven239546811.07.2022 10:56:3886https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxAnnettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHelsepersonelloven og pasientrettighetsloven1,5 time<p>​Helsepersonelloven og pasientrettighetsloven (taushetsplikt, opplysningsplikt, informasjonsplikt). Kurset er i hovedsak rettet mot nytilsatte i Nidaros DPS, men også oppfriskningskurs for andre ansatte i NDPS.&#160;<br></p>Lovverk1
Helseplattformen - journalføring i døgnavdeling239546711.07.2022 10:55:31102https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxAnnettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHelseplattformen - journalføring i døgnavdeling1,5 time<p>​Journalføring i døgnavdeling. Kurset er i hovedsak rettet mot nytilsatte i Nidaros DPS, men også som oppfriskningskurs for andre ansatte<br></p>Administrativt arbeid1
Respirasjon, lungesirkulasjon og avansert luftveishåndtering3985407.07.2022 10:10:08838https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNorges Arktiske Universitet, Tromsø. ;Kommer;Universitetet i Tromsø;uittext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromRespirasjon, lungesirkulasjon og avansert luftveishåndtering5 dager<p>​Ny ordning&#58; Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Anestesiologi<br></p><p>Gammel ordning&#58; Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Anestesiologi (26 t)<br></p><p><strong>Kursleder&#58; Anders Benjamin Kildal</strong><br></p><p>Kurset arrangeres av RegUt Helse&#160;Nord. Ved spørsmål, ta kontakt her&#58;&#160;<a href="mailto&#58;regut@unn.no" style="transition&#58;color 0.1s ease 0s, background-color 0.1s ease 0s, border 0.1s ease 0s;text-decoration-line&#58;underline;color&#58;#3871ab;font-family&#58;&quot;open sans&quot;, helvetica, sans-serif;font-size&#58;medium;background-color&#58;#ffffff;"><font style="text-decoration-line&#58;none !important;color&#58;inherit !important;">regut@unn.no</font></a><br></p><p>Lenke til utlysning&#58;&#160;<br></p>1
HELSE01 - Helsefagarbeider, assistent og aktivitør i institusjon3830404.07.2022 10:03:4916108https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxKolstad skole;Trondheimsporten;Rissa;Bjugn;Leksvik;Roan;Åfjord;Røros;Ålen;Brekstad;Os i Østerdalen;Levangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHELSE01 - Helsefagarbeider, assistent og aktivitør i institusjon8 timer (1 dag)<p>​<strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Kursbeskrivelse&#58;</strong></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58; </span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Starte vakta og finne pasienter</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Pasientlister</span><br></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Gjennomgang av journal</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Tildele seg til behandlingsteam</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dokumentere vurderinger</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Oppgavelister</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Pasientplan </span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Legemiddelhåndtering</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Forordninger og prøvetaking</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Avslutte vakta</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Håndholdte enheter</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">&#160;</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Helsefagarbeider i Helse- og velferdssenter, Helsehus, Rehabilitering eller Øyeblikkelig hjelp døgnopphold</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Assistent i Helse- og velferdssenter, Helsehus, Rehabilitering eller Øyeblikkelig hjelp døgnopphold</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Aktivitør som utfører samme oppgaver som helsefagarbeidere i Helse- og velferdssenter, Helsehus, Rehabilitering eller Øyeblikkelig hjelp døgnopphold</span><br></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><br></span></p>Helseplattformen73
Basal og klinisk nevrofysiologi - Tromsø246422807.07.2022 08:32:5647https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxAnnettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBasal og klinisk nevrofysiologi - Tromsø4 dager<p>​Ny ordning&#58; Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Nevrologi og Klinisk nevrofysiologi<br></p><p>Gammel ordning&#58; Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Nevrologi og Klinisk Nevrofysiologi (25 t)<br></p><p>Dette kurset går over 4 dager<br></p><p><strong>Kursleder&#58; Sissel Løseth</strong><br></p><p><strong>Dette kurset arrangeres av RegUt Nord. For spørsmål om kurset, ta kontakt på&#160;</strong><span style="background-color&#58;#ffffff;color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;open sans&quot;, helvetica, sans-serif;font-size&#58;medium;text-decoration-line&#58;underline;">regut@unn.no</span></p><p><br></p>1
SKANN20 - Skanning for ansatte på arkiv246421007.07.2022 08:20:4667https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSKANN20 - Skanning for ansatte på arkiv4 timer (0,5 dag)<p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>​Kursbeskrivelse&#58;</strong><br></span></p><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">I dette kurset skal kursdeltakerne lære skanning av dokumenter inn i Helseplattformen med bruk av Mediebehandler<br><br></span></li></ul><div><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Målgruppe&#58;</strong><br></span></div><ul><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Ansatte ved Arkivet i HNT</span><br></li></ul></ul>Arkiv3
OPPVH20 - Oppgavemelding og videresending av henvisninger246421507.07.2022 09:52:14118https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromOPPVH20 - Oppgavemelding og videresending av henvisninger4 timer (0,5 dag)<p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>​Kursbeskrivelse&#58;</strong><br></span></p><ul><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Hvordan håndtere Oppgavemeldinger i Helseplattformen</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Hvordan håndtere videresending av henvisninger i Helseplattformen</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Hvordan håndtere transkripsjon av lydfiler (diktering) i Helseplattformen<br><br></span></li></ul></ul><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><strong>Målgruppe&#58;</strong></span></font></div><ul><ul><li>Ansatte ved Dokumentsenteret i HNT<br></li></ul></ul><p><br></p>3
Sinnemeistring hos vaksne246455917.08.2022 08:50:2773https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSinnemeistring hos vaksne7 t<p>Korleis har du det som behandlar når pasienten er sint på deg? Tenkjer du på om pasienten også let sinnet gå ut over borna i heimen? &#160;På &#160;fagdagen skal vi lære meir om årsaker til sinne og få kunnskap om sinnemestring for vaksne for betre samhandling med born og ungdom. Dette inneber også å lære litt meir om post traumatisk stress forstyrring (PTSD), personlegdomsforstyrringar (PF), kognitiv teori, samspel med born, tilknytingsteori og meistringsstrategiar&#160; </p><p>Sinne er ein normal følelse vi alle har. Spørsmålet er derfor ikkje om vi er sinte, men kva som skaper sinne og om vi opplev å ha kontroll. Til fagdagen kjem&#160; psykologispesialist Steinar Sunde frå familievernet som har jobba med desse problemstillingane i mange år. Nettstaden littsint.no er ei teneste med gratis materiell som ein kan nytte i høve &#160;sinnemestring. Innhaldet og verktya er utvikla av Sunde.&#160;<br></p><p><br></p><p><a href="https&#58;//www.deltager.no/event/fagdag_bup_-_konsekvensar_av_traume_og_stressrelaterte_lidingar_hja_born_og_unge_06102022#init">Påmelding via deltaker.no</a><br></p><p><strong>Sinnemeistring hos vaksne</strong></p><p>08.30-09.00&#58; &#160;Frammøte og registrering</p><p>09.00-09-10&#58; &#160;Velkomen og orientering</p><p>09.10-09&#58;30&#58; &#160;Vald mot born i eit folkehelseperspektiv</p><p>09&#58;30-10.00&#58;&#160; Ein terapeutisk 400 meter eller maraton&#58; Posttraumatisk stressforstyrring og personlegdomsforstyrringar</p><p>10&#58;00-10.15&#58; Pause</p><p>10&#58;15-11.30&#58; Kunnskap om born og samspel&#58; Gottmann, Greene, ICDP, EFT &#160;Montgomery. Nordanger&#58; Den tredelte hjerna og toleransevindauga. Innføring i den kognitive modellen</p><p>11&#58;30-12.30&#58; Lunsj</p><p>12&#58;30-14.00 Littsint video&#58; konkretisering, avdekking og motivering.&#160;Forelesar rollespeler i plenum </p><p>14&#58;00-14.15&#58; pause</p><p>14&#58;15-15.00&#58; Littsint øvingar&#58; Korleis motivere klientar til å øve og skape &#160;&#160;&#160;meistringsopplevingar i situasjonar med borna, med utgangspunkt i kursdeltakarane sine pågåande terapiar og eigne erfaringar.</p><p>15&#58;00-15.30 Oppsummering og bruk av littsint framover.</p><p>15&#58;30 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Takk for i dag</p><p>&#160;<br></p><p>PS&#58; Om nokon ønskjer å forberede seg anbefalast det å gå inn på <strong>littsint.no</strong> og høyre podcasten frå Foreldrerådet med Thea Klingenberg</p><p>Forelesar er Steinar Sunde, psykologspesialist og kognitiv veileder, Familievernkontoret i Molde&#160;<br></p><p><strong>Kurset er godkjent hos&#58;</strong><br> * Norsk psykologforening som fritt spesialkurs/vedlikehaldskurs i spesialistutdanninga&#160;</p><p><strong>Kurset er søkt godkjent hos&#58;</strong><br> * Den norske legeforening som 6 timars valfritt kurs i etter- og vidareutdanning for spesialitetane allmennmedisin, samfunnsmedisin, vaksenpsykiatri og barne- og ungdomspsykiatri&#160;<br></p>Psykiatri0
HELSE20 - Helsesykepleier og sykepleier kommunale tjenester239858224.05.2022 11:10:12594https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxRissa;Åfjord;Brekstad;Røros;Levangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHELSE20 - Helsesykepleier og sykepleier kommunale tjenester16 timer (2 dager)<p>​<strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;color&#58;#000000;">Kursbeskrivelse&#58;</strong></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende&#160;</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">arbeidsprosesser&#58;</span></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Timebooking og -planlegging</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Konsultasjoner, dokumentasjon i journal</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Telefonkonsultasjon</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Opprette behandlingsforløp</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Helsefaglig team</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Forordninger og prøver</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Vaksinasjon, smittescreening og smittesporing</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">InBasket og e-meldinger</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Gruppedokumentasjon og -planlegging</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Opprette ny journal uten personnummer</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Tolk</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Oversikt over dagens pasienter</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Registrering (oppdatere personalia)</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Sjekk inn (ankomstregistrering) og sjekk ut&#160;</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">(besøksregistrering)</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Oversikt og vedlikehold av klinikerplaner&#160;</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">(</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">t</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">i</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">mebøker)</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Dashbord og rapporter</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Henvendelsesflyt</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Skanning</span></li></ul><div><font color="#000000" class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong></strong><br></font></div><div><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Målgruppe&#58;</strong></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Helsesykepleier og sykepleier ved helsestasjon,&#160;skolehelsetjeneste, helsetjeneste for ungdom,&#160;flyktninghelsetjenesten og&#160;vaksinasjonskontor</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Infosenter for seniorer<br><br></span></li></ul><div><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Mesteparten av kurset er felles for alle, mens deltakerne på&#160;slutten velger egentrening med instruktørstøtte ut fra&#160;behov/arbeidssted.</span></p><font color="#000000" face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><br></span></font></div><font color="#000000" face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><br></span></font></div><p><br></p>9
Brannvernundervisning type B3767409.02.2022 08:52:539746https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxDialysen, Medisinsk klinikk;Trondheim;St Olav;Medisinsk klinikk, Dialysen;Medisinsk klinikk, Avdeling for hjerneslag;Utendørs;Medisinsk klinikk avdeling for fordøyelses- og leversykdommer;Medisinsk klinikk, Avdeling for geriatri;Digitalt;Avdeling for geriatri;Medisinsk klinikk, Avdeling for Dialyse;Hjemmekontor -eLæring;poliklinikken;Digitalt eLæringskurs;KBAtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBrannvernundervisning type B1,5 timer<p>​<strong>Hovedmomentet i denne øvelsen er bevisstgjøring om brannvern ved egen arbeidsplass.</strong></p><p><strong>Tema&#58;</strong></p><p><strong>- </strong>Kort gjennomgang av prosedyrer og rutiner ved enheten.</p><p>- Plassering av, og informasjon om tilgjengelig slokkeutstyr.</p><p>- Informasjon om aktive og passive brannverntiltak i arealet.</p><p>- Gjennomgang av tilgjengelig rømningsveier.</p><p>- Informasjon om hvordan man varsler brann.</p><p>&#160;</p><p>Gjennonføres normalt i tilknytning til egne arealer.</p><p>Se forøvrig <span style="line-height&#58;115%;font-family&#58;arial, &quot;sans-serif&quot;;font-size&#58;12pt;"><a href="http&#58;//eqsstolav/cgi-bin/document.pl?pid=stolav&amp;DocumentID=18355&amp;UnitID=1197"><span style="line-height&#58;115%;font-family&#58;calibri, &quot;sans-serif&quot;;font-size&#58;11pt;"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0000ff">Prosedyre 18355 Brannvernundervisning</font></span></span></a></span></p><p><span class="ms-rteFontSize-2" style="line-height&#58;115%;font-family&#58;arial, &quot;sans-serif&quot;;">Det anbefales 18 plasser per kurs.</span></p>Brannvern31