Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Kurskatalogen

  • Tittel Kurskatalogen

 

 

HPSYK01 - Sykepleier og helsefagarbeider på sengepost3860231.05.2022 07:32:3925677https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxHemit Abels hus;Ringve skoletext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHPSYK01 - Sykepleier og helsefagarbeider på sengepost1,5 dag<div><div><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong><br></div><div><br></div><div>Målet for kurset er å gi opplæring i de mest essensielle arbeidsflytene for deres rolle(r).</div><div><br></div><div><ul><li>Innlogging og signer inn</li><li>Brain og Pasientlister</li><li>Oppgaveliste</li><li>Sammendrag</li><li>Flytskjemadokumentasjon</li><li>Innleggelse, overflytting og utskriving av pasienter</li><li>Håndtere forordninger og prøvetaking</li><li>Administrasjon av legemidler<br></li><li>Pasientplan</li><li>Blodtransfusjon</li><li>Håndholdt utstyr (Rover og skanner)<br></li></ul></div><div>Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen</div><div><br></div><div><strong>Målgruppe&#58;</strong><br></div><div><br></div><div>Ansatte som jobber som (både kirurgisk og medisinsk)&#58;</div><div><br></div><div><ul><li>Sykepleier som arbeider med voksne på sengeposter</li><li>Helsefagarbeider som arbeider med voksne på sengeposter</li><li>Hjelpepleier som arbeider med voksne på sengeposter</li></ul></div><div><strong>Kurset går over to dager. Ved påmelding til dag 1 er du påmeldt hele kurset.</strong><br></div><div><strong><br></strong></div><strong>Det er </strong><span style="text-decoration&#58;underline;"><strong>svært viktig</strong></span><strong> å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring.&#160;</strong><br></div>Helseplattformen80
Fagdag - konsekvensar av traume og stressrelaterte lidingar hos born og unge242338101.07.2022 08:58:5116https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromFagdag - konsekvensar av traume og stressrelaterte lidingar hos born og unge1 dag<p>​Innhald + program<br></p>Psykisk helsevern0
HHLR grunnkurs3843717.09.2021 07:19:412678https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxForsyningssenteret;Reumatismehuset;Medisinsk klinikk, Dialysen.;Medisinsk klinikk, Dialysen;Simulatorsenteret AHL U1;Medisinsk klinikk avdeling for fordøyelses og levesykdommer;Medisinsk klinikk avdeling for fordøyelses- og leversykdommer;Avdeling for fordøyelses- og leversykdommertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHHLR grunnkurs3 timer<p>Grunnleggende kurs for helsepersonell i hjerte-lungeredning. Kurset følger norske retningslinjer for gjenopplivning og er godkjent av NRR. </p><p>Kurset består av e-læring og en praktisk del av 3 timers varighet. Se e-læring <a href="/Sider/hhlr.aspx">her</a></p><p>​Etter endt kurs skal deltakerne være i stand til å&#58; </p><ul><li>Utføre basal HLR alene</li><li>Utføre basal HLR som del av et team</li><li>Kunne ivareta pasient og kollegaers&#160; sikkerhet ved bruk av hjertestarter</li><li>beskrive den lokale beredskapen og varslingsrutiner for hjertestans</li></ul>Kvalitet og sikkerheit;Medisin;Sykepleie1
Manuell konvertering av forordninger240981015.06.2022 02:12:3320https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim;Annettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromManuell konvertering av forordninger1 dag<p>​<span style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;">Ordrekonvertering som en del av timebestillings-konvertering skal bidra til å konvertere bestilte timer og venteliste- timer, for deretter å overføre de til tilsvarende del av Helseplattformen. I din avdeling planlegges timene/ ventelistene ut fra bestillinger og det kreves derfor at denne aktiviteten, i tillegg til de andre konverterings aktivitetene, må gjennomføres. Vi vil ikke konvertere historiske bestillinger/ henvisninger.</span><br></p>Helseplattformen6
Manuell konvertering av angio/elfys-caser240981115.06.2022 02:12:578https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim;Annettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromManuell konvertering av angio/elfys-caser1 dag<p>​<span style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;">Tidsplanen (Cupid Cases) for angio / el.fys kardiologiske prosedyrer må legges inn i Cupid i Helseplattformen før go-live. På grunn av bruk av CVIS, HIS-90, papir og DocuLive, må angio/el.fys fullføre manuell konvertering i Epic.</span><br></p>Helseplattformen2
Preoperativ telefonscreening240981215.06.2022 02:13:2420https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPreoperativ telefonscreening4 uker<p>​</p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;">Aktivitetens formål (preoperativ telefonscreening) er å dokumentere preoperativ telefonscreening i Epic i forkant av operasjoner som skjer etter goLive. Det avhenger av avdeling/klinikk sine retningslinjer på hvor langt frem i tid pasientene ringes utifra når de skal til opereres. Det er likevel et mål at alle pasienter som skal opereres og telefonscreenes den første uka etter goLive dekkes av denne aktiviteten.</p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;">Dette sikrer at pasientdata er oppdatert i journalen når pasienten skal til operasjon.&#160;<br></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;">Dokumentasjonen i Epic vil skje når sykepleieren/koordinatoren gjennomfører preopreativ telefonscreening. Etter goLive vil preoperativ telefonscreening være en del av de daglige oppgavene til inntakskoordinator/sykepleier.<br></p><p><br></p>Helseplattformen11
Preoperative forordninger241006615.06.2022 02:14:4323https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPreoperative forordninger4 uker<p>​</p><div>Aktivitetens formål (preoperative forordninger) er å legge inn preoperative forordninger og premedikamenter i Epic til operasjoner som skjer de første 10 arbeidsdagene (2 uker) etter go-live. Dette er forordninger (for eksempel laboratorie prøver og medikamenter) som skal taes/gis på operasjonsdagen.&#160;</div><div><br></div><div>Hver kirurg/anestesilege legger inn forordninger til sine egne pasienter. Hvis ikke mulig kan ledende kirurg/anestesilege/fagekspert legge inn forordninger for sine spesialiteter. Vi kjører rapport i Epic eller OpPlan om hvem som har hvilke operasjoner så vi kan melde inn hvilke kirurger/anestesileger som skal delta i aktiviteten.<br></div><p><br></p>Helseplattformen11
Case conversion243819115.06.2022 02:15:1133https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromCase conversion3 uker<p>​<span style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;">Aktivitetens formål er å overføre alle operasjoner som planlegges til etter goLive fra OpPlan til Helseplattformen.&#160;</span></p><p><span style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;">Dette gjelder alle operasjoner som har dato for kirurgi etter GoLive.&#160;</span></p><p><span style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;">Det inkluderer også operasjoner som ennå ikke er satt til en spesifikk dato, men som er Meldt til operasjon (egen liste i OpPlan)</span><br></p>Helseplattformen10
KFORV01 - Saksbehandler ved koordinerende enhet (inkl. tvungen helsehjelp, tildeling og egenbetaling)3889131.05.2022 07:37:211386https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxKolstad skole;Trondheimsporten;Åfjord;Brekstad;Rørostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKFORV01 - Saksbehandler ved koordinerende enhet (inkl. tvungen helsehjelp, tildeling og egenbetaling)2 dager<p>​<strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Kursbeskrivelse&#58;</strong></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil det gis en introduksjon til Helseplattformen, og du vil lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Vurdering søknader/henvendelser</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Kartlegging og vedtak, samt klage på vedtak</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Vedtak om tvungen helsehjelp og klage på tvungen helsehjelp</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Opprettelse av individuell plan</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Egenbetaling </span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Tildeling av korttids- og langtidsopphold</span></li></ul><p>&#160;<span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></p><p><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Målgruppe&#58; </strong></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Saksbehandler ansatt i koordinerende enhet</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Jurist ansatt i koordinerende enhet</span></li></ul><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><strong>Kurset går over to dager. Ved påmelding til dag 1 er du påmeldt hele kurset.</strong><br></span></font></div>Helseplattformen8
MAP - instruktørkurs - Psykisk helsevern , St. Olavs Hospital 245347930.06.2022 10:37:4613https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxØstmarkatext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromMAP - instruktørkurs - Psykisk helsevern , St. Olavs Hospital1 dag <p><br></p><p><img src="/PublishingImages/Sider/MAP---instruktørkurs-/MAP%20logo.png" alt="MAP logo.png" style="margin&#58;5px;" /><br></p><p><span class="ms-rteFontSize-3"><strong>MAP&#160;</strong>(møte med Aggresjonsproblematikk) er et helthetlig opplæringsprogram for å forebygge og håndtere aggresjons- og voldsproblematikk i helse- og sosialsektoren.&#160;</span><br></p><p><strong class="ms-rteFontSize-3">Instruktørkurs. Kurset er primært for MAP instruktører som deltar i samdriftsmodellen, men lokale instruktører kan også delta.&#160;</strong></p><p><span class="ms-rteFontSize-3">Alle MAP instruktører må ha minst en dag med faglig påfyll pr.år for å opprettholde sertifiseringen som MAP instruktør.&#160;</span></p><p><strong class="ms-rteFontSize-3">Sted&#58;&#160;Festsalen på Østmarka.</strong></p><p><strong class="ms-rteFontSize-3">Påmelding, etter dialog med nærmeste leder, via Læringsportalen.</strong></p><p><span class="ms-rteFontSize-3"><strong>Påmeldingsfrist&#58; en uke før kursdag</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontSize-3"><strong>Program kommer.&#160;</strong></span></p><p><br></p>Psykiatri;HMS1
Bygging av timemaler243819215.06.2022 02:15:4569https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxnatext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBygging av timemaler4 måneder<p>​Bygging av timemaler (Template Build) er en aktivitet der man oppretter timeplaner og mønstre for klinikere/ressurser i Helseplattformen. Hver enkelt ressurs på STO trenger å ha en egen timeplan ettersom dette er en forutsetning for å kunne ha timeavtaler booket i systemet. Et mønster er en mal som kan anvendes på en eller flere klinikere som har lik eller tilnærmet lik timeplan.<br></p>Helseplattformen23
Bygging av preferansekort243819315.06.2022 02:16:1238https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxnatext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBygging av preferansekort4 måneder<p>​Nødvendig&#160;aktivitet&#160;for å ferdigstille preferansekort for operasjonssykepleiere i Helseplattformen før GoLive.<br></p>Helseplattformen10
HELSE01 - Helsefagarbeider, assistent og aktivitør i institusjon3830431.05.2022 07:12:1015091https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxKolstad skole;Trondheimsporten;Rissa;Bjugn;Leksvik;Roan;Åfjord;Røros;Ålen;Brekstad;Os i Østerdalen;Levangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHELSE01 - Helsefagarbeider, assistent og aktivitør i institusjon8 timer (1 dag)<p>​<strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Kursbeskrivelse&#58;</strong></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58; </span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Starte vakta og finne pasienter</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Pasientlister</span><br></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Gjennomgang av journal</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Tildele seg til behandlingsteam</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dokumentere vurderinger</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Oppgavelister</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Pasientplan </span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Legemiddelhåndtering</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Forordninger og prøvetaking</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Avslutte vakta</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Håndholdte enheter</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">&#160;</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Helsefagarbeider i Helse- og velferdssenter, Helsehus, Rehabilitering eller Øyeblikkelig hjelp døgnopphold</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Assistent i Helse- og velferdssenter, Helsehus, Rehabilitering eller Øyeblikkelig hjelp døgnopphold</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Aktivitør som utfører samme oppgaver som helsefagarbeidere i Helse- og velferdssenter, Helsehus, Rehabilitering eller Øyeblikkelig hjelp døgnopphold</span><br></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><br></span></p>Helseplattformen70
HJEMM21 - Helsefagarbeider, miljøterapeut, assistent i hjemmebaserte tjenester239864931.05.2022 07:29:001506https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxRissa;Roan;Åfjord;Leksvik;Brekstad;Røros;Ålen;Bjugn;Os i Østerdalen;Levangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHJEMM21 - Helsefagarbeider, miljøterapeut, assistent i hjemmebaserte tjenester8 timer (1 dag)<p>​</p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">I dette kurset vil følgende arbeidsflyter gjennomgås&#58;</span></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Bruk av mobil enhet Rover</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Finne besøk på arbeidslister</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Dokumentere hjemmebesøk/avtaler</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Opprette og administrere pasientplan</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Enkel legemiddelhåndtering</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Dokumentasjon av bruk av tvang</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Kommunikasjon i systemet</span></li></ul><p style="color&#58;#000000;"><br class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Målgruppe&#58;</strong></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Miljøterapeut</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Helsefagarbeider</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Assistent</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Annen utdanning&#160;i&#160;hjemmetjenesten omsorgsbolig</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Hjemmebasert omsorg</span></li></ul><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><br></p><p><br></p>Helseplattformen141
HJEMM01 – Hjemmehjelpstjenesten 3846031.05.2022 07:21:06592https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimsporten;Leksvik;Rissa;Levanger;Os i Østerdalentext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHJEMM01 – Hjemmehjelpstjenesten4 timer (0,5 dag)<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære om Helseplattformens funksjonalitet knyttet til ditt arbeid i hjemmehjelpstjenesten. Du vil lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Bruk av mobil enhet – Rover</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Min arbeidsliste</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dokumentere i flytskjema</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dokumentere i et notat</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dokumentere i gjøremålsliste</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dokumentere når oppdrag ikke blir utført iht. vedtak</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Kommunikasjon i systemet</span></li></ul><p><strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;"><br></strong></p><p><strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Målgruppe&#58;</strong><br></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Renholdsoperatør/hjemmehjelp i hjemmehjelpstjenesten</span></li></ul>Helseplattformen6
HJEMM20 - Sykepleier og Vernepleier i hjemmebaserte tjenester239863831.05.2022 07:27:34655https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxRissa;Roan;Åfjord;Leksvik;Brekstad;Ålen;Røros;Bjugn;Levanger;Os i Østerdalentext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHJEMM20 - Sykepleier og Vernepleier i hjemmebaserte tjenester8 timer (1 dag)<p><strong>​</strong><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;color&#58;#000000;"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">I dette kurset vil følgende arbeidsflyter gjennomgås&#58;</span></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Bruk av mobil enhet Rover</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Finne besøk på arbeidslister</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Dokumentere hjemmebesøk/avtaler</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Opprette og administrere pasientplan</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Opprette og administrere tidsplan</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Legemiddelhåndtering</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Dokumentasjon av bruk av tvang</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Kommunikasjon i systemet, inkl. e-meldinger</span></li></ul><div><font color="#000000" face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><br></span></font></div><div><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Målgruppe&#58;</strong></span></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Ansatte som jobber som&#58;</span><br></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Sykepleier/vernepleier i hjemmetjenesten</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Sykepleier/vernepleier i omsorgsbolig</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Sykepleier/vernepleier i bolig</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Sykepleier/vernepleier i hjemmebasert omsorg</span></li></ul><font color="#000000" face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><br></span></font></div><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><br></span></p><p><br></p>Helseplattformen43
Utvidet samarbeidsmøte/dialogmøte for Helsefelleskapet i Møre og Romsdal245345630.06.2022 12:35:38114https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromUtvidet samarbeidsmøte/dialogmøte for Helsefelleskapet i Møre og Romsdal3 timer<p>Utvidet samarbeidsmøte/dialogmøte for Helsefelleskapet i Møre og Romsdal<br></p><p><strong>Målgruppe&#58;</strong></p><ul style="list-style-type&#58;disc;"><li>Alle kommuner i Møre og Romsdal; Ordfører, kommunedirektør, kommunalsjef helse, kommuneoverlege</li><li>Medlemmer i partnerskapet Møre og Romsdal</li><li>Tillitsvalgte på fylkesnivå</li><li>Statsforvalteren, Pasient og brukerombudet, KS, utdanningsinstitusjonene i fylket og NAV<br></li></ul><p><br></p>Ledelse;Brukermedverknad1
HELSE06 - Sykepleier og vernepleier i institusjon3830931.05.2022 07:23:196752https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimsporten;Ringve skole;Rissa;Bjugn;Leksvik;Åfjord;Roan;Røros;Ålen;Brekstad;Os i Østerdalen;Levangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHELSE06 - Sykepleier og vernepleier i institusjon8 timer (1 dag)<p><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">​Kursbeskrivelse&#58;</strong></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Logge inn i systemet og starte vakta</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Finne pasienter og bekrefte forordninger</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Gjennomgang av journal</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dokumentere vurderinger</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Administrere legemidler</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Prøvetaking og blodadministrasjon</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Mottak av pasienter</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Pasientplan </span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Utskriving av pasient</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Overflytting av pasient</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Avslutte vakta</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Innleggelse ØHD</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Reminders</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Legevisitt</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Håndholdte enheter</span></li></ul><p>&#160;<span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></p><p><strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Målgruppe&#58;</strong><br></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Ansatte som</strong><strong> jobber som&#58;</strong></span></p><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Sykepleier i Helse- og velferdssenter, Helsehus, Rehabilitering eller Øyeblikkelig hjelp døgnopphold</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Vernepleier i Helse- og velferdssenter, Helsehus, Rehabilitering eller Øyeblikkelig hjelp døgnopphold</span><br></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong><br></strong></span></p>Helseplattformen30
HELSE20 - Helsesykepleier og sykepleier kommunale tjenester239858224.05.2022 11:10:12236https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxRissa;Åfjord;Brekstad;Røros;Levangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHELSE20 - Helsesykepleier og sykepleier kommunale tjenester16 timer (2 dager)<p>​<strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;color&#58;#000000;">Kursbeskrivelse&#58;</strong></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende&#160;</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">arbeidsprosesser&#58;</span></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Timebooking og -planlegging</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Konsultasjoner, dokumentasjon i journal</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Telefonkonsultasjon</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Opprette behandlingsforløp</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Helsefaglig team</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Forordninger og prøver</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Vaksinasjon, smittescreening og smittesporing</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">InBasket og e-meldinger</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Gruppedokumentasjon og -planlegging</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Opprette ny journal uten personnummer</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Tolk</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Oversikt over dagens pasienter</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Registrering (oppdatere personalia)</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Sjekk inn (ankomstregistrering) og sjekk ut&#160;</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">(besøksregistrering)</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Oversikt og vedlikehold av klinikerplaner&#160;</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">(</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">t</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">i</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">mebøker)</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Dashbord og rapporter</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Henvendelsesflyt</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Skanning</span></li></ul><div><font color="#000000" class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong></strong><br></font></div><div><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Målgruppe&#58;</strong></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Helsesykepleier og sykepleier ved helsestasjon,&#160;skolehelsetjeneste, helsetjeneste for ungdom,&#160;flyktninghelsetjenesten og&#160;vaksinasjonskontor</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Infosenter for seniorer<br><br></span></li></ul><div><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Mesteparten av kurset er felles for alle, mens deltakerne på&#160;slutten velger egentrening med instruktørstøtte ut fra&#160;behov/arbeidssted.</span></p><font color="#000000" face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><br></span></font></div><font color="#000000" face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><br></span></font></div><p><br></p>8
HJEMM03 – Koordinering av tjenester i hjemmet3846231.05.2022 07:25:262383https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimsporten;Ringve skole;Brekstad;Bjugn;Rissa;Åfjord;Leksvik;Røros;Os i Østerdalen;Levangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHJEMM03 – Koordinering av tjenester i hjemmet4 timer (0,5 dag)<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære om Helseplattformenes funksjonalitet knyttet til koordinering av tjenester i hjemmet. Du vil lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Administrere henvendelser fra koordinerende enhet </span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Igangsette og administrere tjenester basert på vedtak</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Administrere og oppdatere pasientinformasjon, tjenester, oppgaver og behandlingsteam</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Opprette og administrere tidsplan og pasientplan</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Pause og avslutte tjenesteforløp</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Opprette og fordele arbeidslister</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dashbord og rapporter</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber med koordinering av tjenester i hjemmet&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Avdelingsleder</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Listekoordinator</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Samhandlingskoordinator</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Arbeidslistekoordinator </span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Driftskoordinator</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Arbeidslistekoordinator nattpatrulje (TP)</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Teknisk koordinator (TP)</span></li></ul>Helseplattformen12
HELSE14 - Helsepersonell psykisk helse og rus ikke-inneliggende3831731.05.2022 07:16:561641https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimsporten;Bjugn;Brekstad;Røros;Rissa;Ålen;Os i Østerdalen;Levangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHELSE14 - Helsepersonell psykisk helse og rus ikke-inneliggende8 timer (1 dag)<p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Finn pasient </span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Opprette program, forløp, se vedtak</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Problemliste, saksteam/helsefaglig team</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Pasientmål</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Dokumentere i flytskjema og notat</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Planer, Samhandlingsplan, Krise/Mestringsplan, IP</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Forordninger, henvisning og epikrise</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Pasientinstruksjoner og -sammendrag</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Telefon/videokonsultasjon</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">InBasket og e-meldinger</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Vitalparametre, allergier og legemidler</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></p><p><br></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Ansatte som jobber som behandlere innen psykisk helse og&#160;</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">a</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">vhengighet i kommune&#58;</span></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Psykiatrisk sykepleier</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Sykepleier</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Miljøterapeut</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Ambulant, Mestringsteam</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong><br></strong></span></p>11
Grunnkurs i webcruiter234267128.06.2022 13:21:3125https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxWebinartext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGrunnkurs i webcruiter1 time<p>​Grunnkurs i webcruiter for ledere<br></p>Ledelse4
HJEMM12 - Helseteamet for barn og unge3847131.05.2022 07:27:01309https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimsporten;Levangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHJEMM12 - Helseteamet for barn og unge4 timer (0,5 dag)<p style="color&#58;#000000;font-size&#58;medium;"><strong class="ms-rteFontFace-5">Kursbeskrivelse&#58;</strong></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">I dette kurset vil følgende arbeidsflyter gjennomgås&#58;<br></span></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Bruk av mobil enhet Rover</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Dokumentere hjemmebesøk</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Legemiddelhåndtering i hjemmet</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Motta henvendelse om pasient</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Opprette og administrere pasientplan</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Opprette og administrere tidsplan</span></li></ul><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><br></span></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber i&#58;</span></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Helseteamet for barn og unge som også jobber&#160;ambulant. Kurset gjennomgår de mest sentrale arbeidsflytene som utføres på ulik måte&#160;mellom&#160;institusjon og hos hjemmeboende.</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><br></span></p>2
HELSE18 - Grunnleggende dokumentasjon primærhelsetjenesten3832131.05.2022 07:18:583014https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimsporten;Ringve skole;Bjugn;Levangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHELSE18 - Grunnleggende dokumentasjon primærhelsetjenesten3.5 timer<p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Finn pasienten og starte konsultasjon</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Navigere i journal </span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Dokumentere i journalnotat</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Opprette smarttekst fra notattekst for hurtigredigering</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Enkle InBasket-funksjoner</span></li></ul><p><br></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som utfører grunnleggende dokumentasjon ifm.</span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">arbeid i aktivitets- og lavterskeltilbud, som&#58;</span></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Aktivitør tilsatt i Helse- og velferdstjenesten</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Aktivitør tilsatt i Helsehus</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Fagarbeider/assistent i aktivitetstilbud (BOA)</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong><br></strong></span></p><br>5
Grunnkurs i informasjonssikkerhet og personvern3821907.03.2022 13:31:273641https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim;Ålesund;Levanger;Digitalt/webinartext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGrunnkurs i informasjonssikkerhet og personvern3 timer<p>Hensikten med kurset er å gi grunnleggende innføring i informasjonssikkerhet og personvern for ansatte som jobber i Hemit.</p><p><strong>Læringsmål&#58;</strong></p><ul><li>Få grunnleggende kjennskap til hva informasjonssikkerhet og personvern er</li><li>Få kjennskap til viktige roller og ansvar innen informasjonssikkerhet og personvern, herunder ditt ansvar</li><li>Få kjennskap til Hemits styringssystem for informasjonssikkerhet og personvern, herunder&#58;</li><ul><li>Relevante lovkrav</li></ul><li>Forstå hensikten med risikovurderinger og vite hvordan du bidrar</li><li>Bli bevisst sikkerhetstrusler og konsekvenser<br></li></ul><p><strong>Gjennomføring&#58;</strong></p><p>Det legges opp til en teoretisk gjennomgang og med quiz.&#160;<br></p><p><strong>Kursholdere&#58;</strong></p><p>Marianne Hove, IT-sikkerhetsansvarlig&#160;i Hemit.<br></p><p>Suzanne Brattheim Nyborg, juridisk rådgiver og&#160;personvernombud i Hemit.</p>IKT2
HELSE09 - Terapeut i primærhelsetjenesten3831231.05.2022 07:14:582661https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxKolstad skole;Trondheimsporten;Ringve skole;Bjugn;Ålen;Brekstad;Os i Østerdalen;Levangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHELSE09 - Terapeut i primærhelsetjenesten8 timer (1 dag)<p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Finn pasient (avtalt og drop-in)</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Vedtak, tildele pasient </span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Journaloverblikk og -navigering</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Dokumentere konsultasjon i flytskjema og notat</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Forordninger</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Pasientinstruksjoner og -sammendrag</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Telefon/videokonsultasjon</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Gruppedokumentasjon</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Opprette og dokumentere plan</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">InBasket og e-meldinger</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Ny time og oppfølgingsbesøk</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></p><p><br></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte i primærhelsetjenesten som jobber som&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ergoterapeut, logoped, fysioterapeut eller ernæringsfysiolog i kommune, både inneliggende og ikke-inneliggende&#160;</span></li></ul>Helseplattformen11
Forordning av terapiplaner innen Revmatologi243819415.06.2022 02:16:5317https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromForordning av terapiplaner innen Revmatologi2 dager<p>​<span style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;">Terapiplankonvertering er prosessen der vi setter opp periodisk/gjentakende behandling i Epic for å ivareta gjenværende behandlingsforløp i tidligere systemer. Det gjør det mulig for leger og sykepleiere å jobbe fra ett system fra «go-live».</span><br></p>Helseplattformen2
Forordning av terapiplaner innen Gastro243819515.06.2022 02:17:2024https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromForordning av terapiplaner innen Gastro2 dager<p>​<span style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;">Terapiplankonvertering er prosessen der vi setter opp periodisk/gjentakende behandling i Epic for å ivareta gjenværende behandlingsforløp i tidligere systemer. Det gjør det mulig for leger og sykepleiere å jobbe fra ett system fra «go-live».</span><br></p>Helseplattformen2
Forordning av terapiplaner innen Nefrologi243819615.06.2022 02:17:5015https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromForordning av terapiplaner innen Nefrologi2 dager<p>​<span style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;">Terapiplankonvertering er prosessen der vi setter opp periodisk/gjentakende behandling i Epic for å ivareta gjenværende behandlingsforløp i tidligere systemer. Det gjør det mulig for leger og sykepleiere å jobbe fra ett system fra «go-live».</span><br></p>2
HJOUR04 - Ansatte på dokumentasjonssenteret3848331.05.2022 07:29:45831https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxDokumentasjonssenterettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHJOUR04 - Ansatte på dokumentasjonssenteret0,5 dag<p>​<span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">I dette kurset vil du lære om følgende arbeidsprosesser&#58; </span></p><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Skanning </span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Endre og slette skannede dokumenter</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Diktering</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Utlevere journal</span><br></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Håndtere oppgavemelding</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong><br></strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong></span> </p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Ansatte som jobber på dokumentasjonssenteret.</span><br></p><p><strong class="ms-rteFontFace-5">Det er </strong><span class="ms-rteFontFace-5" style="text-decoration&#58;underline;"><strong>svært viktig</strong></span><strong class="ms-rteFontFace-5"> å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring.&#160;</strong><br></p>Helseplattformen4
Forordning av terapiplaner innen Nevrologi243819715.06.2022 02:18:1524https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromForordning av terapiplaner innen Nevrologi.<p>​.<br></p>2
HJEMM04 – Trygghetspatruljen3846331.05.2022 07:25:46541https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimsporten;Brekstad;Levangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHJEMM04 – Trygghetspatruljen8 timer (1 dag)<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære om Helseplattsformens funksjonalitet knyttet til arbeid i Trygghetspatruljen. Du vil lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Administrere henvendelser fra koordinerende enhet</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Igangsette og administrere tjenester basert på vedtak (inkl. velferdsteknologisk utstyr)</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Opprette program og tjenesteforløp ved nødvedtak</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Opprette og administrere tidsplan og pasientplan</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Opprette og fordele arbeidslister og opprette ad-hoc besøk.</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Journalgjennomgang</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Klinisk dokumentasjon</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Legemiddeladministrasjon</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Pause og avslutte tjenesteforløp</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dashboard og rapporter</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Kommunikasjon i systemet</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Bruk av mobil enhet - Rover</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber i&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Trygghetspatruljen (ambulerende, alarmsentral og teknikere) </span></li></ul>Helseplattformen4
HJEMM22 - Helsepersonell i botiltak psykisk helse og rus239866124.05.2022 11:08:1142https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHJEMM22 - Helsepersonell i botiltak psykisk helse og rus8 timer (1 dag)<p>​</p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">I dette kurset vil følgende arbeidsflyter gjennomgås&#58;</span></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Bruk av mobil enhet Rover</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Finne besøk på arbeidslister</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Dokumentere hjemmebesøk/avtaler</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Opprette og administrere pasientplan</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Opprette og administrere tidsplan</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Legemiddelhåndtering</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Kommunikasjon i systemet, inkl. e-meldinger</span></li></ul><p style="color&#58;#000000;"><br class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Målgruppe&#58;</strong></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Vernepleier</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Miljøterapeut<strong></strong></span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Sosionom</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Sykepleier</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Helsefagarbeider</span></li></ul><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Assistent&#160;i botiltak psykisk helse og rus. Dette kurset gjelder for ansatte i bolig hvor det brukes arbeidslister for planlegging av besøk / avtaler.</span><br></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><br></p><p><br></p>Helseplattformen3
SPLAN01 - Sengeplanlegging og overflyttingssentral4010531.05.2022 08:10:24806https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxRingve skole;Namsos;Levangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSPLAN01 - Sengeplanlegging og overflyttingssentral8 timer (1 dag)<p>​<span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58;</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2" style="text-decoration&#58;underline;">Administrere sengeplanlegging&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Oversikt over belegg i avdelingene/sykehuset</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Behandle forespørsel om seng</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Reservere seng</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Tildele seng</span></li></ul><p><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">&#160;</strong><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;text-decoration-line&#58;underline;">Overflyttingssentral&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dokumentasjon (personopplysninger, kliniske data osv.)</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Behandle forespørsel om innkomne overflyttinger</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Opprette forespørsel om utgående overflytting</span></li></ul><p><strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Målgruppe&#58;</strong><br></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber med sengeplanlegging og overflytting på akuttmottak.</span></p><p><strong class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Det er </strong><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5" style="text-decoration-line&#58;underline;"><strong>svært viktig</strong></span><strong class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"> å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring.&#160;</strong><br></p>Helseplattformen10
LUNGE20 - Tilleggskurs Lunge for sykepleier3925122.04.2022 07:35:49112https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNamsos;Levangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromLUNGE20 - Tilleggskurs Lunge for sykepleier2 timer<p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">​<strong style="color&#58;#000000;">Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">I dette kurset vil du lære om følgende arbeidsprosesser&#58;</span></p><p style="color&#58;#000000;"></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Lunge spesialitetsspesifikke oppgaver</span></li></ul><p style="color&#58;#000000;"></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span><strong></strong><br></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><br></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Målgruppe&#58;</strong></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Lungesykepleier på poliklinikk<br><strong></strong><br></span></li></ul><p style="color&#58;#000000;"></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Kurset LUNGE20 forutsetter at du går på et grunnleggende&#160;</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">klinisk kurs forkant, HELSE10 Sykepleier poliklinikk.</span></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><br></span></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><br></span></p><p><br></p>5
DIALY20 - Tilleggskurs Dialyse for lege og sykepleier3776622.04.2022 07:40:49179https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNamsos;Levangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromDIALY20 - Tilleggskurs Dialyse for lege og sykepleier2 timer<p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong><br></strong></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong><strong></strong></span></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Fagspesifikk del innen dialyse</span></li></ul><p style="color&#58;#000000;"></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><em>Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</em><em></em><strong></strong></span><br></p><p><br></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong></strong><br></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Målgruppe&#58;</strong></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Dialysesykepleier</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Endokrinologer og nyreleger</span></li></ul><p style="color&#58;#000000;"><br></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><br></span></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><br></span></p><p><br></p>12
ORTOP20 - Tilleggskurs Ortopedi for sykepleier3956322.04.2022 07:42:0573https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNamsos;Levangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromORTOP20 - Tilleggskurs Ortopedi for sykepleier2 timer<p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">​<strong style="color&#58;#000000;">Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">I dette kurset vil du lære å dokumentere arbeidsprosesser i&#160;<strong></strong>grunnleggende klinisk sykepleie og administrative oppgaver&#160;for poliklinikk&#58;</span></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Ortopediske undersøkelser og prosedyrer (inkl. sår og gips)</span></li></ul><div><font color="#000000" class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><br></font></div><p><span class="ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5" style="color&#58;#000000;">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span><br></span></p><p style="color&#58;#000000;"><strong class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Målgruppe&#58;</strong></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul style="color&#58;#000000;font-size&#58;medium;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Sykepleier som jobber på poliklinikk med ortopedi</span><br></li></ul><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5" style="color&#58;#000000;"><br></span></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5" style="color&#58;#000000;"><br></span></p>8
ESKOP01 – Endoskopi 3795031.05.2022 07:08:331125https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxRingve skole;Namsos;Levangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromESKOP01 – Endoskopi4 timer (0,5 dag)<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære om dokumentasjon under følgende arbeidsprosesser&#58; </span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Opprette forordning</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Timeplanlegging</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Telefonscreening</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Navigatordokumentasjon</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Registrere Hendelser</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Mottak og forberedelse av pasient</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Prosedyredokumentasjon</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Implantater</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Instrumenter</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Medikamenter</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Prøvetaking</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dokumentasjon ved prosedyreslutt</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Observasjon av pasient etter prosedyre</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Sykepleier/spesialsykepleier ved Lungemedisinsk poliklinikk</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Lege ved Lungemedisinsk poliklinikk<br></span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Sykepleier/spesialsykepleier ved Poliklinikk for fordøyelses- og leversykdommer </span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Lege ved Poliklinikk for fordøyelses- og leversykdommer </span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Sykepleier/spesialsykepleier ved Medisinsk avdeling Orkdal</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Lege ved Felles poliklinikk - Medisinsk avdeling Orkdal</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Sykepleier/spesialsykepleier ved Barn medisin dagpost</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Lege ved Barn medisin dagpost</span><br></li></ul><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><br></span></font></div><div><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Målgruppe (HNT)&#58;</strong></span></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Ansatte som gjennomfører, assisterer eller dokumenterer&#160;endoskopiundersøkelser.</span></li></ul><p style="color&#58;#000000;"></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><em>Kurset ESKOP01 forutsetter at du går på et grunnleggende&#160;klinisk kurs i forkant.</em></span></p><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><br></span></font></div><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><br></span></p><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><strong>Det er </strong><span style="text-decoration&#58;underline;"><strong>svært viktig</strong></span><strong> å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring.&#160;</strong><br></span></font></div>Helseplattformen8
KARDI21 - Tilleggskurs Holter og AEKG3887822.04.2022 07:36:48142https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNamsos;Levangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKARDI21 - Tilleggskurs Holter og AEKG2 timer<p>​</p><p style="color&#58;#000000;"><strong class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Kursbeskrivelse&#58;</strong></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Spesialitets spesifikke verktøy og navigatorer</span></li></ul><p style="color&#58;#000000;"></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><em>Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</em></span><strong></strong><br></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><br></span></p><p style="color&#58;#000000;"><strong class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Målgruppe&#58;</strong></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Ansatte som gjennomfører, assisterer eller dokumenterer&#160;Holter og/eller AEKG.<br><br></span></li></ul><p style="color&#58;#000000;"></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Merk&#58; Kurset KARDI21 forutsetter deltakelse på et annet&#160;relevant klinisk kurs i forkant, <a href="/Sider/HELSE10-–-Sykepleier-poliklinikk.aspx">HELSE10</a> for sykepleier på poliklinikk eller <a href="/Sider/HPSYK01-–-Sykepleier-og-helsefagarbeider-på-sengepost.aspx">HPSYK01</a> for helsefagarbeider og sykepleier på sengepost.</span></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><br></span></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><span class="ms-rteFontSize-2"><br></span></p><p><br></p>Kardiologi6
KARDI20 - Tilleggskurs Kardiologi3887730.03.2022 08:37:08188https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKARDI20 - Tilleggskurs Kardiologi4 timer (0,5 dag)<p>​</p><p style="color&#58;#000000;"><strong class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Kursbeskrivelse&#58;<br></strong></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">I dette kurset vil det undervises i verktøy og arbeidsflyter&#160;knyttet til non-invasive kardiologiske undersøkelser og prosedyrer.</span></p><p style="color&#58;#000000;"></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Del 1 (2 timer)&#58;</strong> Hovedfokus på verktøy for ekkokardiografi,&#160;Holter/øvrige.</span></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><strong class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Del 2 (2 timer)&#58; </strong><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Hovedfokus på verktøy for&#160;pacemakerimplantasjon og oppfølging.</span><br></p><p style="color&#58;#000000;"><strong class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><br></strong></p><p style="color&#58;#000000;"><br class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"></p><p style="color&#58;#000000;"><strong class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Målgruppe&#58;</strong></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Kardiolog</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Ekkotekniker</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Pacemakeroppfølging&#160;</span></li></ul><p style="color&#58;#000000;"></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Kurset KARDI20 forutsetter for Kardiologer at du går på et&#160;grunnleggende klinisk kurs <a href="/Sider/MEDLG01---Medisin-generelt-legekurs.aspx">MEDLG01</a> i forkant.</span></p><p style="color&#58;#000000;"><br class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"></p><p><br class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"></p>Kardiologi6
ONKOL10 - Lege onkologi og hematologi, tilleggskurs3950831.05.2022 07:42:381350https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim Spektrum;Namsos;Levangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromONKOL10 - Lege onkologi og hematologi, tilleggskurs5 timer (0,5 dag)<p><strong>​</strong><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58; <br></span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Administrere behandlingsplaner </span></li><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Systemisk kreftbehandling </span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Støttebehandling/Terapiplan</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ev. hematologi<br></span></li></ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Kreftstadieinndeling</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Sporing av livstidsdose</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Tverrfaglig møte (MDT)</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Strålebehandling</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Onkologi/hematologi konsultasjon</span><br></li></ul><p><strong style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri;">Målgruppe (St.Olav)&#58;</strong><br></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Kurset <em>ONKOL10</em> forutsetter at du går på et grunnleggende klinisk kurs for din primære legespesialitet i forkant&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">For lege onkologi og hematologi&#58; </span><a href="file&#58;///I&#58;/STOLAV%20-%20Sentral%20stab/Enhet%20for%20personal%20og%20organisasjon/Enhet%20for%20personal%20og%20organisasjon/HR-seksjonsm%C3%B8ter/L%C3%A6ringsportalen%20-%20Kompetanseportalen/Helseplattformen/Kurskatalog/Kurskatalog%20(utsendt%20per%2006.07.21)%20Gjeldende%20arbeidsdokument.docx#_ONKOL01__%E2%80%93"><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">ONKOL01</strong></a></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">For lungeonkologe med onkologi&#58;</span><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"> </strong><a href="/Sider/LUNGE01---Lungelege.aspx"><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">LUNGE01</strong></a><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"> </strong></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">For gynekologisk onkolog&#58;</span><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"> </strong><a href="file&#58;///I&#58;/STOLAV%20-%20Sentral%20stab/Enhet%20for%20personal%20og%20organisasjon/Enhet%20for%20personal%20og%20organisasjon/HR-seksjonsm%C3%B8ter/L%C3%A6ringsportalen%20-%20Kompetanseportalen/Helseplattformen/Kurskatalog/Kurskatalog%20(utsendt%20per%2006.07.21)%20Gjeldende%20arbeidsdokument.docx#_GYNKO01"><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">GYNKO01</strong></a><br><br></li></ul><div><strong style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri;">Målgruppe (HNT)&#58;</strong><br><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Ansatte som jobber som&#58;<br></span></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Lege onkologi og hematologi i HNT</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Leger som forordner kjemoterapibehandling i HNT</span></li></ul><p style="color&#58;#000000;"></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Kurset ONKOL10 forutsetter at du går på et grunnleggende&#160;</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">klinisk kurs<strong> </strong><a href="/Sider/MEDLG01---Medisin-generelt-legekurs.aspx"><strong>MEDLG01</strong></a>&#160;eller <strong><a href="/Sider/KIRLG01---Kirurgi-generelt-legekurs.aspx">KIRLG01</a></strong> i forkant.</span></p><br></div><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><strong>Det er </strong><span style="text-decoration&#58;underline;"><strong>svært viktig</strong></span><strong> å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring.&#160;</strong><br></span></font></div>Helseplattformen6
GYNKO02 – Gynekolog tilleggskurs svangerskapspoliklinikk/fødeavdeling3827131.05.2022 07:11:47682https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim Spektrum;Namsos;Levangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGYNKO02 – Gynekolog tilleggskurs svangerskapspoliklinikk/fødeavdeling4 timer (0,5 dag)<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">​<strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Kurset&#160;omhandler&#58;</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><em>Poliklinisk konsultasjon&#58;</em></span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Innlogging&#58; svangerskapspoliklinikk<span lang="EN-US" style="text-decoration&#58;underline;"> </span></span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Besøksdiagnoser tilpasset kontekst svangerskap</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Aktivitet automatisk lagt til Obstetrikk Initial (legge til svangerskapsforløp, datering(termin)prenatal undersøkelse, ultralyd, resultatkonsoll inndelt i trimester, fostertesting)</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Spesialitet Tools-legge til Obstetrikk Rutine</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Aktivitet Mottak inkl. OB-historikk</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Visit information&#58; svangerskapsårsaker</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Tilgang til Statustavle føde og Fødeavdelingsoversikten</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><em>Fødeavdeling, barsel og observasjonspost&#58;</em></span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Storyboard&#58; Seksjon med GA mm</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Statustavle føde&#58; oversikt over alle svangerskapsrelaterte avd., forløste, keisersnitt</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Fødeavdelingsoversikt</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Sammendrag&#58; oversikt, Svangerskap, Fødsel. Forløsning, Føde tidslinje</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Problemliste&#58; problem tilpasset kontekst (svangerskapshypertensjon, svangerskapsbrekninger, etc.)<br><br></span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe (St.Olav)&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Gynekolog som jobber/rullerer innen svangerskapspoliklinikk og fødeavdeling ved St.Olav</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det fortsettes at man har deltatt på kurset <a href="/Sider/GYNKO01---Gynekolog-.aspx" style="text-decoration&#58;underline;">GYNKO01</a> (inkl. innledende opplæring), før deltakelse på GYNKO02</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><br></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe (HNT)&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Gynekolog som jobber/rullerer innen svangerskapspoliklinikk og fødeavdeling i HNT</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det fortsettes at man har deltatt på kurset&#160;<span class="ms-rteThemeForeColor-5-0 ms-rteFontSize-2"><a href="/Sider/KIRLG01---Kirurgi-generelt-legekurs.aspx">KIRLG01</a>&#160;</span>(inkl. innledende opplæring), før deltakelse på GYNKO02</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><br></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Det er </strong><span style="text-decoration&#58;underline;"><strong>svært viktig</strong></span><strong> å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring.&#160;</strong><br></span></p>Helseplattformen7
AKUTT20 - Tilleggskurs for lege i akuttmottak3743422.04.2022 07:34:37261https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNamsos;Levangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromAKUTT20 - Tilleggskurs for lege i akuttmottak4 timer (0,5 dag)<p>​</p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong><br></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">I dette kurset vil du lære å dokumentere arbeidsprosesser&#160;for leger i akuttmottak&#58;</span></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Innleggelse, overføring og utskriving av pasienter</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Journalfullføring for pasienter i mottak</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Bestilling av medikamenter, blodprøver og&#160;bildediagnostikk</span></li></ul><p style="color&#58;#000000;"></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Det vil avholdes en ferdighetstest på slutten av kurset.</span><br></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><br></span></p><p style="color&#58;#000000;"><strong class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Målgruppe&#58;</strong></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Leger som har store deler av arbeidstiden sin i&#160;akuttmottaket. Eks. LIS1 og 2<br><br></span></li></ul><p style="color&#58;#000000;"></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Kurset AKUTT20 forutsetter at du går på et grunnleggende&#160;klinisk kurs i forkant&#58;</span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Lege Medisin –<a href="/Sider/MEDLG01---Medisin-generelt-legekurs.aspx"> MEDLG01</a></span></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Lege Kirurgi – <a href="/Sider/KIRLG01---Kirurgi-generelt-legekurs.aspx">KIRLG01</a></span><strong></strong><br></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><br></span></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><br></span></p><p><br></p>18
INTAN20 - Anestesi- og intensivlege3872522.04.2022 07:33:23125https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNamsos;Levangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromINTAN20 - Anestesi- og intensivlege16 timer (2 dager)<p>​</p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">I dette kurset vil du lære om følgende arbeidsprosesser&#58;</span></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Postkassefunksjonalitet</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Informasjon og rapporter om intensivpasienter</span></li><li><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Dokumentasjon og handlinger for intensivpasienter</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Innleggelse/utskrivning/overflytting</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Notatskriving</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Prosedyre og bildelagring</span></li><li><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Finne pasienter på lister og tavler</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Journalgjennomgang anestesipasienter</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Konsultasjoner og tilsyn</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Epiduralprosedyrer</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Prosedyrer utenfor OR</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Smertetilsyn</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Pre-operativt tilsyn</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Prosedyrepakker</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Pre- og postoperasjons dokumentasjon</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Peri-operativ dokumentasjon</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Monitorering av pasient</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Fødeepidural</span></li></ul><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"></span></p><p style="color&#58;#000000;"></p><p style="color&#58;#000000;"></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span><br></p><p style="color&#58;#000000;"><strong class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Målgruppe&#58;</strong></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Anestesi- og intensivlege</span></li></ul><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><br></span></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><br></span></p><p><br></p>Anestesi;Intensiv7
KIRLG01 - Kirurgi generelt legekurs3889823.03.2022 11:44:11442https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNamsos;Levangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKIRLG01 - Kirurgi generelt legekurs9 timer (1 dag)<p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>I dette kurset vil du lære om følgende arbeidsprosesser&#58;</strong></span></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Poliklinisk konsultasjon</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Pre operativ poliklinisk konsultasjon/planlegg&#160;kirurgi</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Post operativ dokumentasjon</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Visitt på inneliggende pasient</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Mottak av ny pasient</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Legemiddelsamstemming</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Tilsyn av Pasient<br><br>Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></li></ul><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"></p><p><br></p><p style="color&#58;#000000;"><strong class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Målgruppe&#58;</strong></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Lege innen kirurgi (HNT)</span></li></ul><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><br></p><p><br></p>Kirurgi20
KUVØS20 - Tilleggskurs for lege ved kuvøseavdeling3909222.04.2022 07:43:2172https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKUVØS20 - Tilleggskurs for lege ved kuvøseavdeling8 timer (1 dag)<p>​</p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong><strong></strong><br></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">I dette kurset vil du lære om følgende arbeidsprosesser&#58;</span></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Informasjon og rapporter om intensivpasienter</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Dokumentasjon og handlinger for intensivpasienter</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Innleggelse/utskrivning/overflytting</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Nyfødtundersøkelse</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Prosedyre i narkose - dokumentasjon.</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Pre- og postoperativt forløp</span></li></ul><p style="color&#58;#000000;"></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.<br></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Barneleger ved kuvøseavdelingen<br></span></li></ul><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><br></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><br></span></p><p><br></p>Barn4
MEDLG01 - Medisin generelt legekurs3931230.06.2022 10:22:04544https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNamsos;Levangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromMEDLG01 - Medisin generelt legekurs8 timer (1 dag)<p><strong>​</strong><span style="color&#58;#000000;font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;"><strong>Kursbeskrivelse&#58;&#160;</strong></span></p><p><span style="color&#58;#000000;font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">I dette kurset vil du lære om følgende arbeidsprosesser&#58;&#160;</span></p><ul><li><span style="color&#58;#000000;font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Poliklinisk konsultasjon</span></li><li><span style="color&#58;#000000;font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Visitt og utskrivelse på inneliggende pasient&#160;</span></li><li><span style="color&#58;#000000;font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Mottak av ny pasient&#160;</span></li><li><span style="color&#58;#000000;font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Legemiddelsamstemming&#160;</span></li><li><span style="color&#58;#000000;font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Tilsyn av Pasient&#160;</span></li></ul><p><span style="color&#58;#000000;font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;"><br></span></p><p><span style="color&#58;#000000;font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></p><p style="color&#58;#000000;"><br class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"></p><p style="color&#58;#000000;"><strong class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Målgruppe&#58;</strong></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><p style="color&#58;#000000;"></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Lege innen medisin</span></li></ul><p style="color&#58;#000000;"><br class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"></p><p style="color&#58;#000000;"><br class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"></p><p><br class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"></p>Medisin27
KODER01 – Koder og koderådgiver 3892731.05.2022 06:57:311006https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim Spektrum;Levangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKODER01 – Koder og koderådgiver8 timer (1 dag)<p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende&#160;arbeidsprosesser&#58;</strong></span></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Overblikk i Hyperspace</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dashbord</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Sortere og filtrere arbeidsliste for koding</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Koding av en episode fra kodingsaktiviteten</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Gjennomgang av journal</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Flagg dokumentasjon som ufullstendig eller&#160;mangelfull</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Kodeavklaring</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Prosedyrekoding inkl. kirurgiske prosedyrer</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"> Plassholder Prosedyrekoding</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Kommunikasjonsflyt mellom koding og fakturering</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Oppdatere registrerings- og&#160;utskrivningsinformasjon</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Gjennomgang av avviste krav</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Administrere<strong></strong> arbeidslister for koding</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Rapportering</span></li></ul><p style="color&#58;#000000;"></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span><br></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><br></span></p><p><strong class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Målgruppe&#58;</strong><br></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Ansatte som jobber som&#58;</strong></span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Koderådgiver/fagleder for koding</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Koder</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Relevant for spesialisthelsetjenesten.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Det er </strong><span style="text-decoration&#58;underline;"><strong>svært viktig</strong></span><strong> å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring.&#160;</strong><br></span></p>Helseplattformen3
HELSE11 – Psykisk helsevern – behandler poliklinikk3831431.05.2022 07:15:498371https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxIKT-brakka St.Olavtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHELSE11 – Psykisk helsevern – behandler poliklinikk8 timer (1 dag)<p>​<span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du bl.a. lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58; </span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Poliklinisk konsultasjon (finne pasienter og informasjon, dokumentasjon i Plan og spesialitet, notater, forordninger)</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Besøkssammendrag</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Tilsyn og tvang</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"></span><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"></span><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">InBaske</span>t<br></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong><br></strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58;<br></span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Psykologer (som kun jobber på poliklinikk)</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Psykologspesialister (som kun jobber på poliklinikk)</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Psykiatrisk sykepleier</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Sykepleier</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Vernepleier</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Assistenter</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Andre med behandleransvar</span><br></li></ul><p><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det er </strong><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2" style="text-decoration&#58;underline;"><strong>svært viktig</strong></span><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"> å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring.&#160;</strong><br></p>Helseplattformen22
HELSE04 – Terapeut og ernæringsfysiolog spesialisthelsetjenesten3830731.05.2022 07:13:162441https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxRingve skole;Trondheim Spektrum;Namsos;Levangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHELSE04 – Terapeut og ernæringsfysiolog spesialisthelsetjenesten8 timer (1 dag)<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58; </span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Logge inn i systemet og finne pasienter som er innlagte</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Finne pasienter på timeplan (poliklinikk)</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Tildele seg pasientens behandlingsteam</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Gjennomgå journal</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dokumentere kartlegging og tiltak</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Skrive notater</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dokumentere pasientplan og pasientopplæring</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ferdigstille besøk/ konsultasjon</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Demonstrasjon av håndholdte enheter </span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte i spesialisthelsetjenesten inneliggende og poliklinikk med en rolle som&#58;</span></p><ul style="list-style-type&#58;disc;"><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Fysioterapeut</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ergoterapeut</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Kliniske ernæringsfysiolog</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Logoped</span></li></ul><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><strong>Det er </strong><span style="text-decoration&#58;underline;"><strong>svært viktig</strong></span><strong> å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring.&#160;</strong><br></span></font></div>Helseplattformen9