Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Kurskatalogen

  • Tittel Kurskatalogen

 

 

Brannvernkurs type A57775621.09.2018 10:02:1131https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBrannvernkurs type A3<p>​<span style="font-family&#58;&quot;calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size&#58;11pt;"><font color="#000000">Brannvernkurs type A på Heggstadmoen 51</font></span></p>Brannvern1
Nytilsattopplæring Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin56055901.05.2018 19:55:21100https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromNytilsattopplæring Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin1 dag<p>​Nytilsattopplæring Klinikk for- rus og avhengighetsmedisin</p>Nyansatt;Rusbehandling3
Webinar: Slik jobber du med risikostyring i prosjekter!57678720.09.2018 11:07:2238https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxAnnettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromWebinar: Slik jobber du med risikostyring i prosjekter!1 time<p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;">Ønsker du å vite mer om hva risikostyring er, hvorfor jobbe med dette i prosjekter, og ikke minst tips til hvordan gjennomføre risikostyring i praksis?</strong></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;">Da må du melde deg på dette webinaret! Det gjennomføres som 1 times&#160;Skype-møte. Møteinnkallelse med Skype-lenke sendes ut til alle påmeldte i forkant av kurset.&#160;Opptak av webinaret blir lagt ut på denne siden i etterkant.<br></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;">Læringsmål</strong></p><ul style="margin&#58;5px 20px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;box-sizing&#58;border-box;"><div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;box-sizing&#58;border-box;">Få kunnskap om hva risikostyring i prosjekter er<br></div></li><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;box-sizing&#58;border-box;"><div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;box-sizing&#58;border-box;">Bli bedre kjent med verktøy og metodikk for risikostyring</div></li><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;box-sizing&#58;border-box;"><div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;box-sizing&#58;border-box;">Økt bevissthet rundt håndtering av risiko i prosjekter&#160;<br></div></li></ul><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;"><br>Innhold</strong></p><ul><li>Hvorfor jobbe med risiko i prosjekter og hva&#160;kjennetegner vellykkede prosjekter?</li><li>Hva er risikostyring, og hvem har ansvaret?</li><li>Bruk av maler og verktøy </li><li>Hvordan jobbe i praksis?</li></ul><p><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;"><br>Målgruppe</strong></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;">Kurset egner seg for alle som&#160;jobber med&#160;oppfølging av prosjekter&#160;i Helse Midt-Norge, for&#160;eksempel prosjektmedarbeidere, prosjektledere, prosjekteiere, systemeiere og&#160;linjeledere. Noe erfaring fra prosjektarbeid og bruk av prosjektmetodikk er en fordel, f.eks. grunnmodul i <em>Bli god på prosjektledelse i Helse Midt-Norge</em>.<br></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;">&#160;<br></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;">Kursholdere</strong> <br style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;box-sizing&#58;border-box;">Åsmund Kjeldstad Lie, Prosjektleder i Hemit<br></p><p>​</p>Klinisk IKT;Ledelse;Kvalitet og sikkerheit;Merkantile fag;Personvern og informasjonssikkerheit;IKT1
Læringsportalen - opplæring kursadministratorar3782619.03.2018 09:18:11407https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesund;Molde;Kristiansund;Voldatext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromLæringsportalen - opplæring kursadministratoraromlag 3-4 timar<p><strong>Hensikt/ bakgrunn&#58; </strong>Læringsportalen er eit kursadministrativt verkty for e-kurs og klasseromskurs. Den lagar dokumentasjon på gjennomført opplæring og ein kan ta ut rapportar og dokumentasjon til bruk i klinikkane. Dei som skal kunne annonsere og administrere kurs/ intern opplæring må også ha opplæring i korleis dette skal handerast slik at dokumentasjon og rapportar vert rette for leiarane i føretaket og dermed at intensjonen med Læringsportalen vert fulgt opp på rett måte. </p><p> <strong>Ansvar&#58;</strong> Det er for tida Fagavdelinga ved FoU seksjonen som har ansvaret for å sørge for at administratorar får opplæring. </p><p>Ansvar for innhald og gjennomføring&#58; Det er undervisningsleiar som har ansvar for innhaldet i opplæringa. Hemit og Regionalt nettverk for Læringsportalen vil kontinuerleg arbeide med vidareutvikling av portalen og det er behov for at opplæring vert tilpassa den utviklinga som skjer og lokale kompetansekrav. </p><p> <strong>Målgruppe&#58;</strong> Nye administratorar med ansvar for å arrangere kurs/ intern opplæring i føretaket. Det er ein føresetnad at vedkomande har grunnleggande IT kunnskapar i høve Word og Outlook. Administratorar skal ha spesielt ansvar både for annonsering og administrativ oppfølging av deltakarar på kurs. Dei har også eit spesielt ansvar for at kvaliteten på innhaldet i kurset står i forhold til kunnskapsmål og målgruppe. Administratorar kan vere knytt til administrative funksjonar i HF eller i klinikken.</p><p> <strong>Mål&#58;</strong> </p><p>Utvikle forståing for den rolla Læringsportalen spelar i høve dokumentasjon og rapportering av intern opplæring med utgangspunkt i lov og forskrift. </p><p>Ha innsikt i Kompetanse- og opplæringsportalen si rolle dokumentasjonsarbeidet i høve intern opplæring og komptansesikring. </p><p>Kunnskap og ferdigheiter om heile arbeidsprosessen knytt til annonsering og administrasjon av interne klasseromskurs. </p><p>Kunne legge ut lenker til eksterne e-kurs/ video.</p><p>Ha innsikt i bestillingsprosess og dokumentasjonsprosess når det gjeld e-kurs. </p><p><strong>Rammefaktorar&#58;</strong> Opplæringa av administrator går over omlag ein dag,&#160;4-5 timar. Ein treng tilgang på datarom/ datalab.</p><p> <strong>Innhald&#58; </strong></p><p>- Lov og forskrift som ligg til grunn for intern opplæring. </p><p>- <a href="http&#58;//eqshmr.helsemn.no/?pid=hmr&amp;DocumentID=14211">Kompetanse- og opplæringsportalen</a> i EQS si rolle i dokumentasjonsarbeidet internt. </p><p>- Korleis lage pedagogiske opplæringsplanar for ulike fag- og IT område - <a href="http&#58;//eqshmr/cgi-bin/document.pl?pid=hmr&amp;DocumentID=18356&amp;UnitID=123">Mal opplæringsplan</a>. </p><p>- Viktige innhaldselement ved annonsering av kurs&#58; Plan for neste kurs/ årshjul, praktisk informasjon som evt. kursavgift, matservering osv.</p><p>- Bestilling av e-kurs – prioriteringsprosessen regionalt. </p><p>- Læringsportalen si rolle i dokumentasjon og rapportering av intern opplæring. Læringsportalen som leiarverkty – viktig med forståing for leiarar sitt behov for planlegging og dokumentasjon. </p><p>- Arbeidsprosessen knytt til annonsering og kvifor det er viktig med korrekt administrasjon, herunder også etteradministrasjon av klasseromskurs. </p><p>- Trene på arbeidsprosessen ved å bruke verktyet i praksis. </p><p><strong>Arbeidsmåtar/ metodar&#58; </strong>Opplæringa kan skje ein til ein og då kanskje via Lync, men det er meir effektivt å lære opp fleire samstundes – altså i gruppe på datarom. Undervisninga vil veksle mellom førelesing, demonstrasjon og praktisk trening under rettleiing. </p><p>Det finst gode rettleiingar tilgjengelege inne i Læringsportal som kan nyttast både i den fyrste opplæringa og som oppslagsverk i ettertid. </p>IKT;Kvalitet og sikkerheit1
Terapeutisk møte med aggresjon - TERMA - nivå 13818228.02.2018 10:02:031270https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromTerapeutisk møte med aggresjon - TERMA - nivå 12 dager<h4 class="ms-rteElement-H4B">Bakgrunn</h4><h4 class="ms-rteElement-H4B"><span class="ms-rteStyle-Normal">Les opplæringsplan fra Klinikk for psykisk helsevern og rus </span><a href="/Kursmateriell/TERMA%20-%20Opplæringsplan%20-%202017-18%20ver%201.0.docx"><span class="ms-rteStyle-Normal"><img width="16" height="16" class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4 ms-rteStyle-Normal" src="/_layouts/15/images/icdocx.png" alt="" /><u>TERMA - Opplæringsplan - 2017-18 ver 1.0.docx</u></span></a></h4><h4 class="ms-rteElement-H4B">Hensikt</h4><ul><li>Bidra til økt sikkerhet og trygghet for pasienter og personale</li><li>Unngå skader på pasienter og personal</li><li>Redusere forekomst av makt og tvang til et minimum</li><li>Redusere forekomsten av aggressive og voldelige episoder</li></ul><p><span class="ms-rteStyle-Normal" style="line-height&#58;115%;font-family&#58;&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size&#58;10.5pt;"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Det utarbeides handlingsplan for implementering av TERMA i hele Klinikk for psykisk helse og rus.</span></span></p><h4 class="ms-rteElement-H4B">Målgruppe</h4><p><span class="ms-rteStyle-Normal" style="line-height&#58;115%;font-family&#58;&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size&#58;10.5pt;"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Alle ansatte&#160;i Klinikk for psykisk helsevern og rus.</span></span></p><h4 class="ms-rteElement-H4B">Mål</h4><p>- gi personalet et helhetlig rammeverk for hvordan forstå og møte aggressive situasjoner på en omsorgsfull, ivaretakende og samtidig trygg måte. </p><p>-&#160; bidra til holdninger som empati, likeverd og respekt er begreper som er sentrale i effektiv voldsforebygging og håndtering. </p><h4 class="ms-rteElement-H4B">Forkunnskaper</h4><p>Les informasjon<a href="/Kursmateriell/Om%20TERMA.docx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdocx.png" alt="" /><u><font color="#0066cc">Om TERMA.docx</font></u></a></p><h4 class="ms-rteElement-H4B">Innhold</h4><p>- kurset går over 2 dager og vil veksle mellom teoretisk undervisning og ferdighetstrening i fysiske intervensjoner</p><table width="100%" class="ms-rteTable-default" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;12%;"><strong>​Dag1</strong></td><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;26%;"><strong>​Dag 2 </strong></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;12%;"><p dir="ltr" style="margin-right&#58;0px;">​<strong>1.0 </strong>Aggresjonsteori</p><p dir="ltr" style="margin-right&#58;0px;"><strong>2.0 </strong>Forebygging og kommunikasjon</p><p dir="ltr" style="margin-right&#58;0px;">Fysiske intervensjoner - praksis</p><p dir="ltr" style="margin-right&#58;0px;"><strong>3.0 </strong>Grensesettende tiltak</p><p dir="ltr" style="margin-right&#58;0px;"><strong>4.0 </strong>Skjerming<br></p></td><td class="ms-rteTable-default" dir="ltr" style="width&#58;26%;text-align&#58;left;"><p><strong>5.0 </strong>Samhandling</p><p><strong>6.0 </strong>Fysiske&#160; intervensjoner -teori</p><p>Fysiske intervensjoner - praksis</p><p><strong>7.0 </strong>Risikovurdering</p><p><strong>8.0 </strong>Oppfølging etter aggressive episoder<br></p></td></tr></tbody></table><p><strong></strong><strong></strong>&#160;</p><h4 class="ms-rteElement-H4B">Praktisk informasjon<span><br><span class="ms-rteStyle-Normal">Avklar med din nærmeste leder vedrørende deltakelse<br></span><span class="ms-rteStyle-Normal">Funksjonelt antrekk som samsvarer med daglige arbeidsoppgaver.<br><span class="ms-rteStyle-Normal">Dersom kurset er fullt, vil det fremkomme behov for flere kurs i form av at påmeldte blir satt på venteliste.<br><span class="ms-rteStyle-Normal">Ved behov for flere kurs utover de som er satt opp, ta kontakt med&#160; TERMA-koordinator Annette Saunes.</span></span></span></span></h4>HMS;Kvalitet og sikkerheit;Nyansatt;Psykiatri2
PSYK LE PANSS57717920.09.2018 12:27:2018https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK LE PANSS5 timer<p>PANSS-kurset arrangeres årlig for alle som utreder og behandler psykoselidelser i klinikken.&#160;</p><p>For ansatte i Seksjon psykoser og Psykoseteamet er dette et toårig kompetanseskrav.</p>Psykiatri1
EPJ DocuLive sykepleiedokumentasjon3713427.11.2017 12:32:01256https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxKristiansundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromEPJ DocuLive sykepleiedokumentasjon3,5 timer<p><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0"><strong>Målgruppe&#58;</strong></span><br>Undervisning til nye sykepleiere og sykepleierstudenter</p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0"><strong>Mål med opplæringen&#58;</strong></span><br>Sykepleiere, sykepleiestudenter har tilstrekkelig kompetanse i bruk av Doculive til å kunne lese/navigere i pasientjournalen og til å dokumentere helsehjelp<br><br> <strong class="ms-rteThemeForeColor-5-0">Innhold/Fagplan&#58;</strong><br>EPJ DocuLive &#58;&#160;<br>Lese, søk&#160;i journal, skrive - sykepleiedokumentasjon&#58; Notater, pleieplan<br>e-meldinger pleie og omsorg (PLO meldinger)<br>Screening&#58; Ernæring. Fall. Trykksår.UVI. SVK<br>Pasientens barn <br>Fotomultimedia <br>Makulering <br>Postkasse i DocuLive <br>Lab-ros<br>Kjernejournal</p><p>EPJ-HMR </p><p>&#160;</p>IKT;Nyansatt;Sjukepleie1
Offentlighetsloven, personalmapper og innsyn57455018.09.2018 11:45:3288https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromOffentlighetsloven, personalmapper og innsyn3 timer<p>​Med økende etterspørsel om innsyn i personalmapper er det viktig med kompetanse på reglene i offentlighetsloven.</p><p>&#160;</p>Kvalitet og sikkerheit;HR1
PANNS KURS 29.11.18 KL 9-16 Knausensenteret Molde57454718.09.2018 12:13:0461https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMoldetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPANNS KURS 29.11.18 KL 9-16 Knausensenteret Molde1 dag<p>​PANSS er en mye brukt og nyttig vurderingsskala som måler alvorlighetsgrad av til sammen 30 positive og negative psykosesymptom, samt allmenn psykopatologi. Hvert ledd (symptomområde) er gradert fra 1-7, og det er definert cut-off for psykose. Både positive og negative symptom utredes og vurderes etter en gradert skala med konkretiserte kriterier for vurderingen. Opplegg&#58; Teoretisk gjennomgang av PANSS. Deretter vil vi få se undervisningsopplegg med PANSS intervju med skuespiller (video) og vi vil skåre PANSS i plenum med etterfølgende diskusjon. Deretter får vi se ett nytt PANSS intervju med individuell skåring og gjennomgang/ diskusjon i plenum. På denne måten får vi både lære PANSS samt kalibrere oss i forhold til hverandre og ekspertisen.</p>Psykiatri1
Brannvernundervisning type A3707824.08.2018 07:28:232296https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxKirurgisk klinikk;Medisinsk klinikk, leger;Østmarka ;Østmarka;Medisinsk klinikk, Dialysen;Trondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBrannvernundervisning type A1,5 timer<p>​<strong>Hovedmomentet i denne øvelsen er praktisk bruk av tilgjengelig slokkeutstyr.</strong></p><p><strong>Tema&#58;</strong></p><p>-Kort gjennomgang av prosedyre og rutine ved enheten.</p><p>-Det gis en gjennomgang av fysiske og kjemiske egenskaper til&#160; fenomenet brann.</p><p>-Gjennomgang av de ulike slokkemidlene som Universitetssykehuset besitter, samt fordeler og ulemper med de.</p><p>&#160;</p><p>Gjennomføres normalt på egnet sted utendørs.</p><p>Se for øvrig <a href="http&#58;//eqsstolav/cgi-bin/document.pl?pid=stolav&amp;DocumentID=18355&amp;UnitID=1197"><span style="text-decoration&#58;underline;">Prosedyre 18355 Brannvernundervisning</span></a> </p><p>&#160;Det anbefales 18 plasser per kurs.</p><p>&#160;</p>Brannvern26
Presentasjonsteknikk - kommunikasjon i undervisning3789818.09.2018 08:37:311813https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMolde;Ålesund;Volda;Kristiansund;Namsos;Levanger;Trondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPresentasjonsteknikk - kommunikasjon i undervisning1 dag (7 1/2 time)<p>Hovedmålet med kursdagen&#160;er at du skal få videreutviklet deg som underviser! Har du ikke undervist tidligere er målet at du skal kjenne deg tryggere på ei slik rolle. Det legges opp til en uhøytidelig, spennende, krevende og morsom læringsopplevelse! </p><p>Fokus i kurset er kommunikasjon mellom mennesker i en undervisningssituasjon, det vil ikke bli lagt vekt på tekniske hjelpemiddel. </p><p>Dagen vil være praktisk retta og basert på øvinger. For egenrefleksjon&#160;vil det bli brukt videofilming av en del av øvelsene. </p><p>Deltakerne vil bli bedt om å ha med seg noen utkast til korte presentasjoner, beskrivelse av disse er vedlagt. </p><p>&#160;</p><p style="text-align&#58;center;"><em>&quot;Dette var mye morsommere enn jeg trodde!&quot;</em> (Tidligere deltaker)</p><p style="text-align&#58;center;">&#160;</p><p>Dette kurset er en del av Lærings- og mestringssenteret sitt arbeidsområde, <em>Helsepedagogikk.</em></p><p><em>Opplæring av pasienter og pårørende er en av helseforetakets hovedoppgaver (Lov om spesialisthelsetjeneste §3-8). Lærings- og mestringssenteret (LMS) har en rolle i dette arbeidet som en støtte til avdelingene sitt arbeid på dette området.&#160;&#160;</em></p><p>&#160;</p><p>Anbefalt litteratur&#58;</p><p><span style="line-height&#58;115%;font-family&#58;&quot;calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size&#58;11pt;"><font color="#000000">Risan m.fl.(2009)&#58; Håndbok for ferske forelesere. Universitetsforlaget.</font></span></p>Pasienter og pårørende4
KOLS-KURS3756320.09.2018 07:54:57832https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKOLS-KURS1 dag<p>Minst 200 000 nordmenn har kols. I følge WHO vil kols være den tredje hyppigste dødsårsak i verden i 2020. Kolskurset gir deltakerne oversikt over sykepleie til personer&#160;med kols, både i stabil fase og ved forverring. Kurset omhandler spesielt inhalasjonsmedikasjon, oksygenbehandling og aktivitet/ sekretmobilisering.</p>Medisin;Sjukepleie1
Brannvernundervisning type B3707916.02.2018 13:06:541789https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxDialysen, Medisinsk klinikk;Trondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBrannvernundervisning type B1,5 timer<p>​<strong>Hovedmomentet i denne øvelsen er bevisstgjøring om brannvern ved egen arbeidsplass.</strong></p><p><strong>Tema&#58;</strong></p><p><strong>- </strong>Kort gjennomgang av prosedyrer og rutiner ved enheten.</p><p>- Plassering av, og informasjon om tilgjengelig slokkeutstyr.</p><p>- Informasjon om aktive og passive brannverntiltak i arealet.</p><p>- Gjennomgang av tilgjengelig rømningsveier.</p><p>- Informasjon om hvordan man varsler brann.</p><p>&#160;</p><p>Gjennonføres normalt i tilknytning til egne arealer.</p><p>Se forøvrig <span style="line-height&#58;115%;font-family&#58;&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size&#58;12pt;"><a href="http&#58;//eqsstolav/cgi-bin/document.pl?pid=stolav&amp;DocumentID=18355&amp;UnitID=1197"><span style="line-height&#58;115%;font-family&#58;&quot;calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size&#58;11pt;"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0000ff">Prosedyre 18355 Brannvernundervisning</font></span></span></a></span></p><p><span class="ms-rteFontSize-2" style="line-height&#58;115%;font-family&#58;&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Det anbefales 18 plasser per kurs.</span></p>Brannvern3
Forflytningsteknikk46310817.09.2018 08:57:30162https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxKristiansundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromForflytningsteknikkdagskurs<p>​Kurset er et dagskurs for forflytningsveiledere og for andre med interesse for&#160;forflytningsteknikk.</p><p>Målsettingen med kurset er at forflytningsveiledere skal&#160;få&#160;nok kunnskap for å kunne være&#160;ressurspersoner på forflytning i egen seksjon, samt å kunne holde interne forflytningskurs.&#160;<br><br>Grunnleggende teori om forflytning samt&#160;aktuelle&#160;lover og forskrifter vil bli presentert. Det vil også&#160;være rom for at kursdeltakerne&#160;tar opp&#160;aktuelle problemstillinger fra egen praksis. &#160;<br><br>Viser til <a href="http&#58;//eqshmr.helsemn.no/?pid=hmr&amp;DocumentID=44"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">EQS Id 44 Forflytningsteknikk - Opplæringsplan klinisk personell</font></span></a></p><p>Kurset blir holdt hvert år i Ålesund og annethvert år i Kristiansund og Molde. <br></p><p>Bedriftsergoterapeut&#160;Emma&#160;Vindal og&#160;bedriftsfysioterapeut&#160;Lena Nesse Elvehøy er&#160;kursholdere. <br><br>Ta med niste - vi serverer te/kaffe og frukt</p>HMS1
Talegjenkjenning i DocuLive for behandler/lege3815721.06.2018 07:43:54605https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMolde;Kristiansund;Ålesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromTalegjenkjenning i DocuLive for behandler/lege4 timer<p>Kurset består av undervisning på datarom. Undervisning om teorien som ligger til grunn for praktisk bruk av løsningen.</p><p>Informasjon om beste arbeidsflyt mot Doculive EPJ og samspill med sekretærtjenesten.</p><p>Deltakerne får laget personlige standardtekster og bygget profil under kurset som gjør at talegjenkjenningen raskere vil fungere i klinisk praksis.</p><p>Kurset går over 4 timer.</p>IKT3
RUSKLINIKKEN intern forbedringsopplæring37986616.09.2018 16:52:4812https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromRUSKLINIKKEN intern forbedringsopplæring1 dag<p>Opplæring i forbedringsmodellen</p>Kvalitet og sikkerheit1
RUSKLINIKKEN Internopplæring arkiv (Elements)37986216.09.2018 16:46:0739https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromRUSKLINIKKEN Internopplæring arkiv (Elements)3,5 timer<p>​Opplæring i nytt arkivsystem (Elements)</p>IKT;Personvern og informasjonssikkerheit;Ledelse2
SAP Anmodning 57327917.09.2018 06:04:2974https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-VideoSAP Anmodning3 min<p>Generelt om anmodning​</p>Merkantile fag0
PSYK LE Selvmords- og voldsrisikovurdering57299114.09.2018 07:49:2648https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK LE Selvmords- og voldsrisikovurdering2 timer<p>​Kurset holdes to ganger i året for ansatte med behandlingsansvar. </p><p>Første dag er en introduksjon spesielt rettet mot nyansatte. </p><p>Dag to er vedlikehold. Krav til&#160;deltagelse minimum hvert andre år.</p>Psykiatri2
DocuLive - grunnkurs i sykepleiedokumentasjon3712615.03.2018 17:19:01363https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromDocuLive - grunnkurs i sykepleiedokumentasjon3 timar<p><strong>Mål</strong></p><p>Generell bruk av DocuLive med hovudvekt på praktisk bruk av sjukepleieplan. </p><p><strong>Målgruppe</strong></p><p>Nytilsette sjukepleiarar, men også aktuelt for andre som ynskjer grundig repetisjon. For sjukepleiestudent gjelder egne rutiner for praksisstudier der praksisveileder har ansvar for dokumentasjonen i pasientjournalen.</p><p><strong>Innhald</strong></p><p>Generelt om å bruke Pasientjournalen</p><p>Gjennomgang av alle journalikon </p><p>Oppbygging og innhald av Pasientjournalen</p><p>Oppretting av dokument</p><p>Makulering</p><p>Opprette&#160;pleieplan</p><p>Gjennomgang av screeningsverkty&#58; Fall, ernæring, trykksår </p>IKT;Nyansatt;Sjukepleie1
Insta 80057219314.09.2018 06:10:4635https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromInsta 8001<p>​Gjennomgang av Insta 800 og &quot;test deg selv&quot; funksjon i CleanPilot</p>Kvalitet og sikkerheit2
KOMPETANSEPORTAL57142513.09.2018 08:48:1260https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKOMPETANSEPORTAL2<p>Kurs for sykepleiere i Bemanningssenteret.​</p>Kvalitet og sikkerheit0
MTU 57136513.09.2018 07:50:5722https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromMTU2<p>​Kurs sykepleiere Bemanningssenteret.</p>Medisinsk-teknisk utstyr0
HHLR instruktørkurs (Hjerte- lungeredning for helsepersonell)3738926.02.2018 09:47:422945https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHHLR instruktørkurs (Hjerte- lungeredning for helsepersonell)1 dag <p>​Kurs for ansatte ved St. Olavs Hospital som skal bli HHLR instruktør. Disse kan etter endt kurs holde avdelingsvise HHLR kurs ved sykehuset. </p><p>Dagen består av både HHLR grunnkurs og HHLR instruktørkurs.</p><p><strong>Minner om at det er bindende påmelding! </strong></p><p><strong><strong>Det er stor interesse for å delta og vi ønsker å fylle opp kursene. <strong>Skulle du likevel være forhindret fra&#160;deltakelse må det gis beskjed til HLR-koordinator Kaja Flatøy.</strong></strong></strong></p>4
PSYK LE MINI45584612.09.2018 11:00:05233https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK LE MINI1t 45 min x 2 dager<p>​MINI-kurs over to dager à 1 time og 45 min. </p><p>&#160;</p><p>Påmelding gjelder både for&#160;<span class="ms-rteFontSize-3" style="text-decoration&#58;underline;">tirsdag 2/10 og tirsdag 23/10</span><span class="ms-rteFontSize-3">.</span></p><p>&#160;</p><p>&#160;</p>Psykiatri1
HHLR grunnkurs28828512.09.2018 09:04:2886https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxForsyningssenterettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHHLR grunnkurs3 timer<p>Grunnleggende kurs for helsepersonell i hjerte-lungeredning. Kurset følger norske retningslinjer for gjenopplivning og er godkjent av NRR. </p><p>Kurset består av e-læring og en praktisk del av 3 timers varighet</p><p>​Etter endt kurs skal deltakerne være i stand til å&#58; </p><ul><li>Utføre basal HLR alene</li><li>Utføre basal HLR som del av et team</li><li>Kunne ivareta pasient og kollegaers&#160; sikkerhet ved bruk av hjertestarter</li><li>beskrive den lokale beredskapen og varslingsrutiner for hjertestans</li></ul>Kvalitet og sikkerheit;Medisin;Sjukepleie0
Kurs i Basal hjerte- lunge redning57019511.09.2018 13:19:1776https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNamsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKurs i Basal hjerte- lunge redning1, 5 time<p>​Kurs i Basal hjerte- lunge redning, med stor vekt på praktisk trening. Spesiellt for ansatte i Senter for intern service, Senter for virksomhetsstøtte og utvikling, Klinikk for medisinsk service og poliklinikker og avdelinger som ikke har egne interne kurs.</p><p>Det anbefales å ta e-læringskurset HHLR før eller etter kurset, dette ligger i Læringsportalen.</p>Medisin15
HHLR57146413.09.2018 09:17:2948https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHHLR3 <p>For sykepleiere bemanningssenteret.​</p>HMS0
AHLR-retreningskurs57006811.09.2018 12:52:5245https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxOrkdaltext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromAHLR-retreningskurs2 timer<p>​<strong>Mål med opplæringen&#58;</strong></p><p>Dette er et repetisjonskurs etter tidligere godkjent AHLR grunnkurs med repetisjon av følgende mål&#58;</p><ul><li>konstatere hjertestans, varsle og starte HLR</li><li>utføre basal HLR med enredder- og toredder-teknikk</li><li>bruke hjertestarteren og ivareta tryggheten til alle involverte</li><li>utøve AHLR etter gjeldende retningslinjer</li><li>Ha forståelse av&#160;at det er avgjørende med tydelig&#160;ledelse og rollefordeling i teamet</li><li>utøve og forstå at det er avgjørende med samarbeid og god kommunikasjon</li><li>være bevisst sin&#160;rolle i teamet</li><li>Være kjent med lokal organisering og tilpasning</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Forkunnskaper&#58;</strong></p><p>Gjennomføre&#160;e-læringen for AHLR&#160;fra NRR, med tilgang via&#160;Læringsportalen&#58; </p><p><a href="/Sider/ahlr.aspx"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">https&#58;//kurs.helse-midt.no/Sider/ahlr.aspx</font></span></a></p><p>Trykk &quot;Start kurs&quot; til høyre i bildet. &quot;Registrer fullført kurs&quot; når gjennomført, så&#160;blir kurset lagt til i CV i Kompetanseportalen. Der kan man skrive ut diplom ved å klikke på &quot;Mine Kurs&quot; og hente fram aktuelt kursbevis.</p><p>Godkjent AHLR utøver</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Innhold&#58;</strong></p><p>Det praktiske kurset består av&#58;</p><ul><li>gjennomgang av lokale varslingsrutiner og stansteam</li><li>gjennomgang av algoritme og AHLR-plakat, medikamenter og utstyr (svelgtube, defibrillator, oksygen etc)</li><li>scenariotrening med debriefing</li></ul>1
AHLR grunnkurs55716829.08.2018 13:45:44174https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxOrkdaltext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromAHLR grunnkurs4 timer<p><strong>Mål med opplæringen&#58;</strong></p><p>Ved fullført&#160;kurs skal deltakerene kunne&#58;</p><ul><li>konstatere hjertestans, varsle og starte HLR</li><li>utføre basal HLR med enredder- og toredder-teknikk</li><li>bruke hjertestarteren og ivareta tryggheten til alle involverte</li><li>utøve AHLR etter gjeldende retningslinjer</li><li>Ha forståelse av&#160;at det er avgjørende med tydelig&#160;ledelse og rollefordeling i teamet</li><li>utøve og forstå at det er avgjørende med samarbeid og god kommunikasjon</li><li>være bevisst sin&#160;rolle i teamet</li><li>Være kjent med lokal organisering og tilpasning</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Forkunnskaper&#58;</strong></p><p>Gjennomføre&#160;e-læringen for AHLR&#160;fra NRR, med tilgang via&#160;Læringsportalen&#58; </p><p><a href="/Sider/ahlr.aspx">https&#58;//kurs.helse-midt.no/Sider/ahlr.aspx</a></p><p>Trykk &quot;Start kurs&quot; til høyre i bildet. &quot;Registrer fullført kurs&quot; når gjennomført, så&#160;blir kurset lagt til i CV i Kompetanseportalen. Der kan man skrive ut diplom ved å klikke på &quot;Mine Kurs&quot; og hente fram aktuelt kursbevis.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Innhold&#58;</strong></p><p>Det praktiske kurset består av&#58;</p><ul><li>gjennomgang av lokale varslingsrutiner og stansteam</li><li>basisferdigheter med trening på grunnleggande enreddar- og toredderteknikk</li><li>gjennomgang av algoritme og AHLR-plakat, medikamenter og utstyr (svelgtube, defibrillator, oksygen etc)</li><li>scenariotrening med debriefing</li></ul><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>​</p>Anestesi;Beredskap;HMS;Kvalitet og sikkerheit;Sjukepleie2
Pedagogikk og kommunikasjon for LiS 145401911.09.2018 12:22:09756https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMolde;Kristiansund;Ålesund;Voldatext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPedagogikk og kommunikasjon for LiS 11 dag<h3>​Bakgrunn</h3><p><span class="ms-rteThemeForeColor-6-0"><a href="https&#58;//lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-08-1482?q=spesialistforskriften"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger(spesialistforskriften)</font></span></a>&#160;legg føringar&#160; for innhaldet i utdanning. Dette omhandlar både kliniske læringsmål(KLM) og læringsmål knytt til felles kompetansemodular(FKM). Læringsaktivitetar skal bidra til dokumentasjon av gjennomført utdanning. I dette kurset vil omhandle tema knytt til kommunikasjon og pedagogikk og er ein obligatorisk læringsaktivitet knytt til LiS 1 utdanninga i HMR HF.</span></p><h3>Målgruppe</h3><p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">LiS 1 legar i Helse Møre og Romsdal HF</span></p><h3>Læringsmål</h3><h4><strong>Kommunikasjon</strong></h4><p><span class="ms-rteThemeForeColor-6-0">LM<span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">-14&#160;God kommunikasjon og </span><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"></span><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">grunnleggende kommunikasjonsteori. Ha kunnskap om betydningen av god kommunikasjon og kjennskap til grunnleggende kommunikasjonsteori.</span><br class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">LM-15 Bruke kommunikasjon for presis diagnostikk. Kunne bruke kommunikasjon effektivt for å innhente og forstå pasientens perspektiver som grunnlag for presis diagnostikk. </span><br class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">LM-16 Formidle relevant informasjon til en tredjeperson. Kunne kommunisere med andre slik at det styrker deres muligheter til å formidle relevant informasjon til en tredjeperson (pasient, annet helsepersonell osv.).</span><br class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">LM-17 Grunnleggende prinsippene for veiledning og supervisjon. Kjenne til de grunnleggende prinsippene for veiledning og supervisjon, og kunne reflektere over å være i en læringsprosess gjennom veiledning og supervisjon.</span><br class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Lm-18 Styrker og svakheter i egne kommunikasjonsferdigheter. Kjenne styrker og svakheter i egne kommunikasjonsferdigheter og vite hvordan man kan få tilbakemeldinger og oppdatere sine ferdigheter.</span></span></p><h3><span aria-hidden="true"></span><span aria-hidden="true"></span>Forarbeid 1 - kommunikasjon (muntlig)&#58;</h3><p>Førebu case frå eigen praksis der du har reflektert over eigen kommunikasjon overfor pasientar/ pårørande eller overfor kollegaer. Før kurset bes kvar enkelt deltaker om å forberede muntlig ei problemstilling der ein pasient får ein «ubehagelig» medisinsk behandling/diagnostikk (for eksempel &#160;venepunksjon, spinalpunksjon, gastroskopi, koloskopi , lokalbedøvelse i huden). Gjerne kom med konkrete ord hvordan pasienten og legen uttalar seg.</p><p>Før kursstart bes hver enkelt deltaker om å forberede <em>enten en case eller en konkret problemstilling</em> som gjelder opplæring av pasienter og/eller pårørende. Denne skal fremføres muntlig, men det kan være en fordel at den er skrevet ned for deltakerens egen del. </p><h4><strong>Pedagogikk</strong></h4><h4>Pasient- og brukermedvirkning</h4><h4><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2 ms-rteThemeForeColor-2-0">LM-48 Kunne involvere pasienter, pårørende, brukerrepresentanter og framtidige brukere som aktive parnere på det nivå partnerne selv ønsker i et likeverdig samarbeid for å ivareta brukermedvirkning på individnivå.</span></span></h4><h4>Pasient- og pårørendeopplæring</h4><p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">LM-52 Ha kunnskap om hva pasientopplæring betyr for behandlingskvalitet.<br>LM-53 Kunne identifisere og konkretisere individuelle behov for opplæring og legge til rette for læring og mestring.<br>LM-54 Ha kunnskap om metoder og pedagogiske prinsipper for å planlegge, gjennomføre og evaluere opplæring av pasienter og pårørende i samhandling med relevante profesjonsgrupper. </span></p><h4>Samhandling</h4><p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">LM-56 Kunne samhandle i tverrfaglige team slik at det blir et likeverdig samarbeid, hvor hele teamets kompetanse brukes optimalt, og kunne benytte samarbeidet til å lære av de andre medlemmenes kompetanse.</span></p><h3>Forkunnskapar</h3><p>Gjennomført e-læringar&#58;</p><p><a href="/Sider/Helsepedagogikk-–-helsefremming.aspx">Helsepedagogikk - helsefremming</a></p><p><a href="/Sider/Helsepedagogikk-–-pedagogikk.aspx">Helsepedagogikk - pedagogikk</a></p><h3>Forarbeid 2 - pedagogikk (muntleg) </h3><h4>Alternativ a&#58; Case</h4><p>Med «case» meiner vi her ein reell eller tenkt situasjon for ein enkelt pasient eller pårørande der du beskriver vedkommende sin situasjon helsemessig og sosialt, og ønsker å diskutere med LIS-gruppa og kursledere om det er nokre opplæringstilbud som kan være til nytte for denne personen. Gjer gjerne ein forundersøkelse om det finnes opplæringstilbud i helseforetaket som er relevante for pasienten eller pasientgruppen i casen din (<a href="https&#58;//helse-mr.no/Documents/LMS/Aktivitetsplan%20V%c3%a5r%202018.pdf" target="_blank">oversikt over kurs/gruppetilbud i Helse Møre og Romsdal finn du her</a>). Det bør inngå i diskusjonen kva slags øvrig oppfølging som er ønskelig mht konsultasjonar, behandling med meir frå spesialisthelsetjenesten og/eller kommunehelsetjenesten. </p><p>Dersom du brukar ein reell case må det anonymiseres ved å benytte ikke-reelle navn, bosted og andre detaljer som kan gjere det lett å identifisere den omtalte personen. </p><h4>Alternativ b&#58; Problemstilling</h4><p>Med «problemstilling» meiner vi her eit tema som kan være aktuelt for læring og mestring. For eksempel kan du presentere forbedringsidear mht eit opplæringstilbud som du har deltatt i, forslag til nye tiltak i en avdeling eller kommune som du har fått kjennskap til som kan bidra til eit bedre helhetlig tilbud for pasientane eller dei pårørende der etc. </p><h4>Brukermedvirkning, metoder med mer</h4><p>I forbindelse med beskrivelsen av casen eller problemstillingen bør du ha tenkt gjennom korleis brukermedvirkning for den enkelte pasient og/eller pårørende kan ivaretas, eller korleis man kan få til god brukermedvirkning i utvikling av opplæringstiltak. Vurder også gjerne korleis undervisningstilbuda bør legges til rette for å være relevante, tilgjengelige og ha god kvalitet. </p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span aria-hidden="true"></span><span aria-hidden="true"></span><a href="https&#58;//helsedirektoratet.no/leringsmal-i-felles-kompetansemoduler-del-1-3-spesialistutdanning-for-leger#pasient--og-brukermedvirkning-%e2%80%93-fkm"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">Lenke til utfyllande beskrivingar - Helsedirektoratet</font></span></a><span aria-hidden="true"></span></span></p><h3>Innhaldet</h3><p><span class="ms-rteThemeForeColor-6-0">Kurset vert todelt under følgande overskrifter&#58;</span></p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-6-0">1. Kommunikasjon i behandlingsrelasjon og mellom helsepersonell</span></p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-6-0">2. Pedagogikk i pasient- og pårørandeopplæring</span></p><h3>Praktisk</h3><p>Kurset vert arrangert ved alle fire sjukehus og ein kan delta der det passar best i arbeidsplanen, men ein bør forstrinnsvis delta ved eigen tenstestad.</p><p><strong>Ta med mat og drikke etter eige behov.</strong></p><p><strong>Fagleg ansvar&#58;</strong></p><p>Stephan Karl Otto Rossner, anestesioverlege Klinikk for akuttbehandling</p><p>Torild Kvisvik og Espen Ervik, Lærings- og meistringssenteret/ Fagavdelinga&#160;Helse Møre og Romsdal HF</p>Pasienter og pårørende4
Lanserings- og implementeringskonferanse pakkeforløp for psykisk helse og rus56945820.09.2018 12:23:27225https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxGrand hotell Steinkjertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromLanserings- og implementeringskonferanse pakkeforløp for psykisk helse og rus5 timer<p>HNT (HF) inviterer, i samarbeid med Helsedirektoratet, til konferanse for lansering av pakkeforløp for psykisk helse og rus. Foredragsholdere fra Helsedirektoratet, HNT, kommunerepresentanter og brukere.</p><p>Se vedlegg for mer informasjon om konferansens innhold.</p><p>Ansatte i HNT melder seg på her i Læringsportalen. Ved ekstern påmelding i Læringsportalen må du <span style="text-decoration&#58;underline;">først </span>logge deg inn&#160;med f.eks. MinID, BankID på mobil. Har du problemer med påmelding ta kontakt med&#160;<a href="mailto&#58;HildeKristin.Vatterholm@helse-nordtrondelag.no"><span style="text-decoration&#58;underline;">HildeKristin.Vatterholm@helse-nordtrondelag.no</span></a> &#160;</p>Psykiatri1
Hjerte- og lungeredning for helsepersonell (HHLR). Grunnkurs3739726.05.2018 16:56:13962https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxKristiansund;Voldatext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHjerte- og lungeredning for helsepersonell (HHLR). Grunnkurs3 timar<strong style="text-decoration&#58;underline;">Målgruppe&#58; </strong><p>Grunnleggande kurs for helsepersonell i hjerte- og lungeredning.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Mål med opplæringa&#58;</strong></p><p><span aria-hidden="true"></span>Etter endt kurs skal deltakarane kunne&#58;</p><ul><li>konstatere hjertestans, varsle og starte&#160;HLR åleine</li><li>utføre basal HLR som del av ei gruppe</li><li>bruke ein hjertestartar</li><li>ivareta&#160;tryggleiken&#160;til pasienten, evt pårørande&#160;og kollegaer i ein hjertestanssituasjon</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Forkunnskap&#58;</strong></p><p>Gjennomfør&#160;e-læringa til NRR, med tilgang via&#160;Læringsportalen&#58; <a href="/Sider/hhlr.aspx"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">https&#58;//kurs.helse-midt.no/Sider/hhlr.aspx</font></span></a></p><p>Trykk &quot;Start kurs&quot; til høgre i bilete, e-læringa kan mellomlagrast og gjennopptakast. Trykk &quot;Registrer fullført kurs&quot; når gjennomført, så vert kurset lagt til i CV i Kompetanseportalen.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Innhold&#58;</strong></p><p>Det praktiske kurset består av&#58;</p><ul><li><span aria-hidden="true"></span>HLR med einreddar-teknikk</li><li>HLR med toreddar-teknikk</li><li>HLR med toreddar-teknikk og bruk av hjertestartar</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Rammefaktorar&#58;</strong></p><p><strong>Nærmaste leiar er ansvarlig for å melde på deltakarane på kurset i samarbeid med HLR-instruktør.</strong></p>Beredskap8
Brannvernundervisning type C3708013.02.2018 08:03:41618https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondhein, Brannvernkurs for Thoraxintensiv;Trondheim, Brannvernkurs for Thoraxintensiv;Brannvern type C, ansatte ved Thoraxintensiv;Trondheim, Laboratoriemedisinsk klinikk, LMK;Trondheim, Laboratoriemedsinsk klinikk, LMK;Gastro Midt 6. etgtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBrannvernundervisning type C1,5 timer<p>​<strong>Hovedmomentet i denne øvelsen er evakuering ved brann.</strong></p><p><strong>Tema&#58;</strong></p><p><strong>- </strong>Gjennomgang av prosedyrer, rutiner og evakueringsplaner ved enheten.</p><p>- Gjennomgang av rømningsveier.</p><p>- Gjennomgang av slokkemidler på plassen.</p><p>- Øvelse på brannscenario. Fra deteksjon til evakuering.</p><p>Gjennomføres normalt i tilknytning til egne arealer.</p><p>Se for øvrig <a href="http&#58;//eqsstolav/cgi-bin/document.pl?pid=stolav&amp;DocumentID=18355&amp;UnitID=1197"><span style="text-decoration&#58;underline;">Prosedyre 18355 Brannvernundervisning</span></a> </p><p>&#160;</p><p>Det anbefales 18 plasser per kurs.</p>Brannvern6
Temadag, Klinikk for hjertemedisin56822114.09.2018 12:09:0284https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromTemadag, Klinikk for hjertemedisin1 dag<p>Obligatorisk temadag for&#160;helsepersonell ved Klinikk for hjertemedisin.&#160;Hensikten med temadagen er kompetanseheving og erfaringsutveksling&#160;innad og på tvers av seksjonene i Klinikk for hjertemedisin. </p>Sjukepleie3
Kompetanseportalen del 2 - Administrasjon av kompetanseplaner, og medarbeidersamtale3756806.08.2018 08:05:222666https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim, ​Driftsservice divisjonsledelse;Trondheim, PH Brøsettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKompetanseportalen del 2 - Administrasjon av kompetanseplaner, og medarbeidersamtale3 timar<h2>​Målgruppe</h2><p>Ledere og ansatte med personalansvar og / eller fagansvar. </p><p>Kompetanseportalen del 2 forutsetter en viss kunnskap om Kompetanseportalen. &#160;Det er derfor hensiktsmessig at deltagere har gjennomført opplæring&#160;Kompetanseportalen del 1.</p><h2>Mål</h2><p>Kunnskap om, og innføring i bruk av alle modulene i Kompetanseportalen. <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0" style="font-family&#58;&quot;calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size&#58;11pt;">Etter endt kurs, være i stand til å ferdigstille og tildele kompetanseplaner</span>&#160;til medarbeidere, kunne ta ut rapporter og gjennomføre medarbeidersamtale i Kompetanseportalen.</p><p>Forståelse og innsikt i Kompetanseportalens plass i&#160; dokumentasjonsprosessen knytt til individuell&#160;kompetanse, herunder utdanning og intern opplæring.</p><h2>Forkunnskaper</h2><p>Det er en fordel at&#160;de som deltar&#160;på opplæring har gjennomført Kompetanseportalen del 1 og begynt utarbeidelse av egne kompetanseplaner i Kompetanseportalen.</p><h2>Innhold</h2><p>Godkjenne, publisere og tildele kompetanseplaner.</p><p>Revisjon av kompetanseplaner</p><p>Tildeling av funksjonsbeskrivelse til ansatte</p><p>Innblikk i rapportmodulen</p><p>Gjennomgang av medarbeidersamtaleprosessen i Kompetanseportalen - legges som siste punkt undervisningsdagen</p><p>Diskusjon, erfaringsutveksling, spørsmål og svar.&#160;</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p>IKT;Ledelse;Kvalitet og sikkerheit2
LIS 1 Introduksjonsuke september 2018 Levanger52671407.09.2018 07:47:1126https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromLIS 1 Introduksjonsuke september 2018 LevangerTimer kyttet til læringsmål flere ulike dager<p>​Introduksjonsuke for LIS 1 som starter sin tjeneste 1. september2018</p>Medisin0
Trygghet, respekt og kvalitet - En pasient - flere verdener56765706.09.2018 06:56:41189https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMoldetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromTrygghet, respekt og kvalitet - En pasient - flere verdener5 timer<p>​Klinisk etikk komite (KEK) ønsker å rette oppmerksomhet mot hvordan pasienten opplever overganger i helsetjenesten. Det gjelder mellom ulike sykehus og mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Med bakgrunn i våre verdier, trygghet, respekt og kvalitet, ønsker vi fokus på ivaretakelse av pasienter som har flere instanser å forholde seg til. Reidun Førde (Senter for medisinsk etikk), har hovedforedraget.</p><p>Tid&#58; 6. november 2018 kl 10.00 - 15.00<br>Sted&#58; Quality Hotel Alexandra, Storgata 1-7, Molde<br>Deltakeravgift&#58; Ingen deltakeravgift, gratis lunsj<br>Innregistrering&#58; Fra kl. 09.30 med kaffeservering</p>1
Tolkebrukerkurs34689507.09.2018 07:37:2769https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromTolkebrukerkurs1,5 timer<p>​NORICOM inviterer alle ansatte ved St. Olavs hospital til tolkebrukerkurs 12. september. </p><p>Du vil få nyttig og nødvendig kunnskap om tolking og bruk av tolk, samt praktiske råd for optimal gjennomføring av tolkede samtaler. Kurset passer både for erfarne og uerfarne brukere og bestillere av tolk.</p><p>NORICOMer avtalepartner for Helse Midt-Norge, og alle bestillere av tolk ved St. Olavs hospital kan nå ta i bruk en ny, spesialtilpasset bestillingsportal. Lær hvordan du bestiller raskt og effektivt via portalen, og få med deg smarte brukertips.</p><p>Det arrangeres to like kurs denne dagen, meld deg på enten kl. 08&#58;30 eller 10&#58;30.</p><p>&#160;</p><p>Se også e-læringskurs i kommunikasjon via tolk i Læringsportalen&#58; </p><p><a href="/Sider/Kommunikasjon-via-tolk.aspx"><span style="text-decoration&#58;underline;">https&#58;//kurs.helse-midt.no/Sider/Kommunikasjon-via-tolk.aspx</span></a></p>Kvalitet og sikkerheit;Pasienter og pårørende0
PSYK LE MERITO Bipolare lidelser57296120.09.2018 07:38:17133https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK LE MERITO Bipolare lidelser15 timer<p>​Merito-samlingen går over to dager, torsdag 8. november og fredag 9. november. <span style="text-decoration&#58;underline;">Ved påmelding melder du deg på begge dager</span>.</p><p><strong></strong>&#160;</p><p><strong>Målgruppe</strong>&#58; Leger, psykologer (spesialister, LIS og PUS) og KIP med diagnostikkoppgaver primært i Seksjon Allmenn.</p><p>&#160;</p><p>Kurset søkes godkjent for&#58; </p><p>DNLF&#58; Allmennmedisin&#58; 15 kurspoeng og Psykiatri&#58; 15 timers valgfritt kurs for LIS og spesialisters videreutdanning. </p><p>NPF&#58; 15 timers vedlikeholdsaktivitet.</p><p>NSF&#58; 15 meritterende for klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.</p><p>&#160;</p><p>Ta med matpakke.</p>Psykiatri1
Kompetanseportalen del 1 - Utarbeidelse av kompetanseplaner3756706.09.2018 10:55:513693https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim - Driftsservice divisjonsledelse;Trondheim, Divisjon psykisk helsevern, Brøset;Kurs for leger, Medisinsk klinikktext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKompetanseportalen del 1 - Utarbeidelse av kompetanseplaner2, 5 timer<h2>​Målgruppe&#160; </h2><p>Opplæring i bruk av kompetansportalen er todelt, del 1 med&#160;fokus på å utarbeide kompetansplaner og del 2 med fokus på å ta i bruk kompetanseplaner.</p><p>Ledere og&#160;ansatte med personalansvar og / eller fagansvar.</p><h2>Mål</h2><p>Kunnskap om, og innføring i bruk av Kompetanseportalen. Etter endt kurs, være i stand til å utarbeide kompetanseplaner i Kompetanseportalen. </p><p>Forståelse og innsikt i Kompetanseportalens plass i&#160; dokumentasjonsprosessen knyttet til individuell&#160;kompetanse, herunder utdanning og intern opplæring.</p><h2>Forkunnskaper</h2><p>Det er en fordel at&#160;de som deltar på opplæring har et forhold til intern opplæring av personellgrupper. Det er også en&#160;fordel at den som deltar har erfaring med bruk av IT- system.</p><p>Deltakerne bør ha med egne planer for den opplæringen som foregår i enheten.</p><p>Kursdeltakerne anbefales å&#160;lese følgende dokument&#58;</p><div>Veileder for utarbeidelse av individuelle kompetanseplaner</div><div>Brukermanual for leder og fagansvarlig</div><p>&#160;</p><h2>Innhold</h2><p>Kompetanseportalen - Introduksjon til systemet</p><p>Integrasjon mot Læringsportalen, andre system.</p><p>Sentrale krav/sentrale opplæringsplaner, planer på ulike nivå.</p><p>Bygging av individuelle kompetanseplaner&#58;</p><p>- Demonstrere bygging av individuelle kompetanseplaner</p><p>- Praktisk ferdighetstrening i bygging av individuelle kompetanseplaner</p><p>- Egentrening ved bruk av egne&#160;individuelle kompetanseplaner&#160;</p><p>Diskusjon, erfaringsutveksling, spørsmål og svar.&#160;</p>IKT;Ledelse;Kvalitet og sikkerheit2
Liv som skal levast - om kvardagsvanskar55980306.09.2018 07:50:49351https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromLiv som skal levast - om kvardagsvanskar1 dag<p><strong class="ms-rteFontSize-4">​Om kvardagsvanskar ved ADHD og andre nevroutviklingsforstyrrelsar. </strong></p><p><strong>Tema&#58; Gruppebehandling av voksne med ADHD diagnose. </strong></p><p>Meir informasjon og program kjem snart</p><p><strong>Foredragshaldar&#58; Psykiater Anne Halmøy og psykolog Merete Møller</strong><br>Tid&#58; Torsdag 15. November 2018 kl. 08.00-15.30. Program kjem!<br>Stad&#58; Misjonssalen, Myrabakken Næringssenter. Spjelkavikvegen 132, 6010 Ålesund<br>Målgruppe&#58;&#160; Tilsette i klinikk for psykisk helse og rus på Sunnmøre som møter voksne personar med ADHD i sitt arbeid.<br>Arrangør&#58; Prosjektgruppa for ADHD og kvardagsvanskar<br>Påmelding&#58; Påmelding innan . 7.November 2018.<br>Kurset er dekt av prosjektmiddlar, men ber om at det vert gitt beskjed i god tid dersom du ikkje kan møte pga utgifter til bevertning.<br>Kontaktperson&#58; Elisabeth Kirkholm (<a href="mailto&#58;elisabeth.kirkholm@helse-mr.no">elisabeth.kirkholm@helse-mr.no</a>) mobil&#58;90714082</p><p><br></p>Psykiatri1
Hvordan håndtere konflikter og trakassering i arbeidsmiljøet56739511.09.2018 11:06:09323https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMoldetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHvordan håndtere konflikter og trakassering i arbeidsmiljøet1 dag<p>Konflikter i et arbeidsmiljø kan være helseskadelig og skal håndteres på en ryddig og forsvarlig måte i tråd med prinsippene i arbeidsmiljøloven og HMR sine prosedyrer. </p><h4><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0">Målgruppe</span></h4><p><span class="ms-rteFontSize-3" style="font-family&#58;&quot;calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><font color="#000000"><strong>Kurset er forbeholdt&#58; Ledere med personalansvar (seksjonsledere, avdelingssjefer, klinikksjefer), </strong></font></span><strong>hovedverneombud og foretakstillitsvalgte i HMR HF</strong>. </p><p><strong>Påmeldingsfrist 1. november 2018 - Førstemann til mølla!</strong></p><h4><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0">Bakgrunn</span></h4><p>HMR HF har gjennomført sin årlige arbeidsmiljøundersøkelse (ForBedring). Resultatene viser at noe av det vi scorer lavest på er håndtering av konflikter. Mange ledere og tillitsvalgte er usikre på saksbehandling. Det er et mål at alle ledere i HMR skal ha god kunnskap om dagens tema.</p><h4><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0">Målet med kursdagen</span></h4><p>Øke kunnskap om leders rolle og ansvar</p><p>Styrke kompetansen i konflikthåndtering</p><p>Forebygge arbeidsmiljøutfordringer og sykefravær</p><h4><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0">Forkunnskaper</span></h4><p>Les våre prosedyrer&#58; </p><p>ID&#58; 3256 <a href="http&#58;//eqshmr/cgi-bin/document.pl?pid=hmr&amp;DocumentID=3256&amp;UnitID=122"><span style="text-decoration&#58;underline;">Håndtering av klager, mobbing, og konflikter</span></a></p><p>ID&#58; 27084&#58; <a href="http&#58;//eqshmr/cgi-bin/document.pl?pid=hmr&amp;UnitID=&amp;DocumentID=27084"><span style="text-decoration&#58;underline;">Intern varsling og oppfølging av kritikkverdige forhold i helseforetakene i HMN</span></a></p><h4><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0">Kursholder</span></h4><p>Professor Ståle Einarsen er en ledende norsk psykolog og forsker innen arbeidsmiljøfeltet og en nestor innenfor feltet konflikthåndtering. Einarsen har utgitt en rekke bøker om arbeidsmiljø, ledelse og konflikthåndtering.&#160;Han er tilknyttet Arbeidsmiljøspesialistene og Universitet i Bergen.<strong> </strong></p><h4><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0">Innhold - tema i lø</span><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0" id="ms-rterangepaste-start" aria-hidden="true"></span><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0">pet av kursdagen</span></h4><p><strong>Registrering&#160;fra kl. 09.30</strong></p><p><strong>Oppstart kl 10.00</strong></p><p>Hva sier arbeidsmiljøloven om konflikthåndtering</p><ul><li>Arbeidsgivers styringsrett, omsorgsplikt</li><li>Arbeidsgivers undersøkelsesplikt og aktivitetsplikt</li><li>Arbeidstakers medvirkningsplikt</li></ul><p>Konfliktbegrepet&#58; Hva er en konflikt? Når er det uenighet og når er det konflikt? </p><ul><li>Personkonflikter og sakskonflikter </li><li>Hvordan konflikter utvikler og utarter seg</li></ul><p>Klage og faktaundersøkelse som metode (jf. undersøkelsesplikt) </p><ul><li>Saksbehandling og ryddighet i håndtering av konflikter</li><li>Styrke, svakheter og praktisk bruk</li><li>Roller i konflikthåndtering; leder, HR, TV, verneombud og ansatt</li></ul><p>Gjenoppretting av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø (jf. aktivitetsplikt)</p><p><strong>Vel hjem kl 15.30</strong></p><h4><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0">Praktisk informasjon</span></h4><p><strong> </strong>Hver enkelt seksjon bli internfakturert i etterkant på&#160;kr.&#160;450 (inklusiv lunsj) pr. deltaker.</p>HMS;Ledelse1
Resuscitering (HLR) av nyfødte - simuleringstrening3795919.04.2018 08:55:561025https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMolde;Kristiansundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromResuscitering (HLR) av nyfødte - simuleringstrening2 timer felles teoretisk undervisning og 1 time simuleringstrening i gruppe<p>Simuleringstreningen er rettet mot&#160;behandlingsteamet som har nøkkelfunksjoner i behandlingen av nyfødte etter fødsel. Det vil være casetrening der en bruker dukke for å trene på virkelighetsnære situasjoner. Ved simuleringstrening vektlegges beslutningstaking, samhandling, kommunikasjon og medisinskfaglig behandling.</p><p>Forkunnskaper&#58;</p><p>Deltakerne må sette seg inn i <a href="http&#58;//nrr.org/images/pdf/Nyfodte.pdf">algoritmen for resuscitering av nyfødte </a>i tillegg til gjeldende lokal prosedyre.</p><p><a href="http&#58;//nrr.org/images/nedlasting/pdf/nyfdt3.png">Retningslinjer 2015</a></p><h2>Målsetting</h2><ul><li>Oppdatert kunnskap om resuscitering av nyfødte</li><li>Styrke handlingskompetansen til behandlingsteamet rundt&#160;nyfødte etter fødsel med søkelys på kommunikasjon, ledelse og samarbeid</li></ul><h2>Gjennomføring</h2><p><span class="ms-rteThemeFontFace-1">Kurset består av 2 deler. </span></p><p><span class="ms-rteThemeFontFace-1">Del&#160;1 er teoretisk fellesundervisning i sal. Del 2 er simuleringstrening med team på maksimalt 5 deltakere på fødestue/operasjonsstue.</span></p><p><span class="ms-rteThemeFontFace-1">Hver deltaker må melde seg på to plasser - både på fellesundervisning og simuleringstrening. Det er begrensninger når det gjelder teamsammensetting (se under punktet simuleringstrening&#160;- en fra hver yrkesgruppe). Dette må foreløpig ordnes lokalt.&#160;</span>&#160;</p><h3>Teoretisk gjennomgang</h3><p>Det vil være felles teoretisk gjennomgang av&#160;resuscitering av&#160;nyfødte tilsvarende <a href="/Sider/HLR-til-nyfødte.aspx">&quot;Golden Minute&quot; </a>kurset. I tillegg fokuseres det på å styrke handlingskompetansen med søkelys på kommunikasjon, ledelse og samarbeid. </p><p>Varighet 2 timer.</p><h3>Simuleringstrening</h3><p>Deretter arrangeres det simuleringstrening med maksimalt 5 deltakere pr. case/scenario. Det er begrensninger i sammensetting av profesjoner i teamet. Teamet skal være mest mulig likt det en kan forvente i reelle akuttsituasjoner med nyfødte; anestesilege, anestesisykepleier, jordmor, barnepleier og eventuelt barnelege/gynekolog/LISlege.</p><p>Simuleringstreningen foregår enten på fødestue eller operasjonsstue -&#160;i kjent miljø for deltakerne.</p><p>Varighet 1 time.</p><p><strong>Viktig! Husk å melde deg på 2 plasser - fellesundervisning og simuleringstrening ( obs rett sammensetting av team)!!</strong></p><h2>&#160;Foreløpig årsplan 2018</h2><table width="100%" class="ms-rteTable-default" cellspacing="0"><tbody><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width&#58;33.33%;">​<strong>sted</strong></td><td class="ms-rteTableOddCol-default" style="width&#58;33.33%;"><strong>​vår 2018</strong></td><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width&#58;33.33%;"><strong>​høst 2018</strong></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">​Kristiansund</td><td class="ms-rteTableOddCol-default" dir="ltr" style="text-align&#58;left;"><p>07.05.18 kveld teori </p><p>08.05.18&#160;simulering</p></td><td class="ms-rteTableEvenCol-default"></td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">​Molde</td><td class="ms-rteTableOddCol-default"><p>28.05.18&#160;kveld teori</p><p>29.05.18&#160;simulering</p></td><td class="ms-rteTableEvenCol-default"></td></tr></tbody></table><p>&#160;</p>Kvalitet og sikkerheit;Pediatri;Medisin;Sjukepleie5
Resuscitering (HLR) av nyfødte - «Golden Minute»3741110.09.2018 06:56:001729https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesund;Volda;Molde;Kristiansundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromResuscitering (HLR) av nyfødte - «Golden Minute»2,5 timer<p>​<strong>Opplæringsplan</strong></p><h2>Hensikt</h2><p>Teoretisk gjennomgang av nasjonal algoritme for resuscitering av nyfødte, som baserer seg på studier og data som foreligger internasjonalt /ILCOR, samt nasjonalt/<a href="http&#58;//nrr.org/images/pdf/Nyfodte.pdf">Norsk Resuscitasjonsråd</a>.</p><p>Fokuset ligger på de første minuttene i akutte situasjoner med uventet dårlig nyfødt (A/B). På fødeavdelingene som ikke har kompetanse innen nyfødtmedisin er stabilisering av nyfødt også tema (A/B/C/D). </p><p>Hovedfokuset ligger altså på resusciteringsfasen, men ved fødeavdelinger uten nyfødt intensiv avdeling inkluderes også &#160;post-resusciteringsfasen.</p><h2>Bakgrunn</h2><p>Spesialisthelsetjenesteloven § 2-22 stiller forsvarlighetskrav&#58; <em>&quot;Helsetjenester som tilbys eller ytes i henhold til denne loven, skal være forsvarlige.&quot; </em></p><p>Helsepersonelloven § 16&#58; <em>&quot;Virksomhet som yter helsehjelp, skal organiseres slik at helsepersonellet blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter.&quot;</em> Ledelsen har altså ansvaret for at driften er organisert på en måte som gjør det mulig for helsepersonellet å oppfylle plikten til forsvarlig yrkesutøvelse.</p><p>Veilederen «<a href="https&#58;//helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/245/Et-trygt-fodetilbud-kvalitetskrav-til-fodselsomsorgen-IS-1877.pdf">Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen</a>» utgitt av Helsedirektoratet i desember 2010 stiller krav til undervisning og praktisk trening&#58;</p><p><em>&quot;Obligatorisk praktisk trening og teoretisk gjennomgang av akutte situasjoner på fødeavdelingen (blødninger, vanskelig skulderforløsning, operative forløsninger, gjenopplivning osv.) minimum to ganger pr. år. Oppmøte loggføres.&quot;&#160;</em></p><h2>Ansvar</h2><p>Klinikksjef/avdelingssjef har ansvar for at nødvendig opplæring og oppfølging blir gitt.</p><p>Seksjonsleder har ansvar for å legge til rette for opplæring og oppfølging.</p><p>Den enkelte ansatte er ansvarlig for å ta i mot den opplæringen som blir gitt og varsle nærmeste leder om behov for opplæring eller repetisjon av opplæring. </p><h2>Målgruppe </h2><p>Anestesilege, anestesisykepleier, barnelege, jordmor, barnepleier, gynekolog, LIS lege. </p><p>Alle som er medlem av behandlingsteamet rundt et uventet dårlig nyfødt barn.</p><h2>Forkunnskaper</h2><p>Les gjennom nasjonale retningslinjer for nyfødtresuscitering - se <a href="http&#58;//nrr.org/images/pdf/Nyfodte.pdf">Norsk Resuscitasjonsråd </a>og gjeldende&#160;lokal prosedyre.&#160;</p><p><a href="http&#58;//nrr.org/images/nedlasting/pdf/nyfdt3.png">Retningslinjer 2015</a></p><h2>Kunnskapskrav</h2><p><span style="text-decoration&#58;underline;">Læringsmål</span>&#58; </p><p>Oppdatert kunnskap om resuscitering av nyfødte / akuttprosedyrer</p><p>Kunne identifisere og iverksette aktuelle tiltak som assistert ventilasjon, varsling, hjertekompresjon </p><p>Forstå betydningen av ledelse, kommunikasjon og tverrfaglig samarbeid</p><p>Ferdighetstrening i resusciteringstiltak når det gjelder dårlig nyfødt&#160; </p><p>Elektronisk registrering av gjennomført opplæring&#160;</p><h2>Rammefaktorer</h2><p>«Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen» utgitt av Helsedirektoratet i desember 2010 stiller krav til undervisning og praktisk trening minimum to ganger pr.år – oppmøte loggføres. </p><p>Teoretisk og praktisk gjennomgang varighet&#58; 2,5 timer</p><p>Undervisningsrom&#58; møterom/auditorium og fødestue/operasjonsstue&#160;</p><h2>Innhold</h2><p>Algoritme for resuscitering av nyfødte&#58; </p><p>Vurdering av barnet</p><p>Avnavling</p><p>Ventilasjon – bruk av neopuff/bag, frie luftveier (sug/posisjon)</p><p>Oksygentilførsel</p><p>Monitorering av barnet (pulsoksymeter/ekg/endetidalCO<sub>2</sub>)</p><p>Brystkompresjon</p><p>Medikament – navlekateter/intraossøs</p><p>Varmekonservering</p><p>Kommunikasjon / ledelse</p><p>Praktisk trening i resuscitering av nyfødte; bruk av bag/neopuff/brystkompresjon</p><h2>Foreløpig årsplan 2018&#160;</h2><table width="100%" class="ms-rteTable-default" cellspacing="0"><tbody><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width&#58;33.33%;">​<strong>Sykehus</strong></td><td class="ms-rteTableOddCol-default" style="width&#58;33.33%;"><strong>​Vår 2018</strong></td><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width&#58;33.33%;"><strong>​Høst 2018</strong></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">​Kristiansund</td><td class="ms-rteTableOddCol-default">09.05.18</td><td class="ms-rteTableEvenCol-default"></td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">​Molde</td><td class="ms-rteTableOddCol-default">28.05.18</td><td class="ms-rteTableEvenCol-default"></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">​Volda</td><td class="ms-rteTableOddCol-default">​ 17.04.18</td><td class="ms-rteTableEvenCol-default"></td></tr><tr class="ms-rteTableFooterRow-default"><td class="ms-rteTableFooterEvenCol-default" rowspan="1"><p>​<span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Ålesund</span></p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"></span>&#160;</p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">nyfødt int.</span></p></td><td class="ms-rteTableFooterOddCol-default" rowspan="1"><p>03.04.18 </p><p>24.04.18&#160;</p><p>13.02.18</p></td><td class="ms-rteTableFooterEvenCol-default" rowspan="1"></td></tr></tbody></table><p>&#160;</p>Kvalitet og sikkerheit;Pediatri8
Fagdag krigsskader i samband med nasjonal helseøvelse 201856660304.09.2018 17:26:4664https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxKristiansundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromFagdag krigsskader i samband med nasjonal helseøvelse 20180830 - 1500<p>Fagdag med &quot;BEST&quot; oppsett for kompetansehevende tiltak før masseskadeøvelse ved Kristiansund sjukehus​.</p>Anestesi;Kirurgi;Laboratoriemedisin;Medisin;Sjukepleie1
Innleggelse av thoraxdren56516204.09.2018 11:28:2346https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-VideoInnleggelse av thoraxdren4:37 minutter<p>​Forberedelse og innleggelse av thoraxdren.<br></p>Kirurgi0
Innvandreres møte med helsevesenet - seminar3750207.09.2018 07:24:11352https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromInnvandreres møte med helsevesenet - seminar3,5 timer<p>​St. Olavs hospital ved Prestetjenesten og Transform Trondheim International Festival (<a href="https&#58;//www.transform.no/"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">https&#58;//www.transform.no/</font></span></a>) har gjennom flere år samarbeidet om å arrangere seminar for helsepersonell om innvandreres møte med helsevesenet. Det er både fagfolk og pasienter / brukere som har hatt bidrag på seminaret. I år vil temaet skam i møte med sykdom og helseplager stå sentralt.</p>1
LIS 1 Introduksjonsuke september 2018 Namsos55903203.09.2018 10:27:2545https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNamsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromLIS 1 Introduksjonsuke september 2018 NamsosTimer knyttet til lærinsmål flere ulike dager<p>​Introduksjonsuke for LIS 1 som starter sin tjeneste 1. september 2018</p>Medisin0
Minoritetshelse i Romsdal55762230.08.2018 07:27:0330https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMoldetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromMinoritetshelse i Romsdal7 timer<p>Velkommen til en fagdag og workshop om helsekommunikasjon og minoritetshelse! </p><p>Målet med dagen er å få ny kunnskap og arbeide konkret med hvordan vi i Romsdalsområdet kan arbeide for å videreutvikle kompetansen innen minoritetshelse, særlig med hensyn til kommunikasjon. </p><p>En del av fokuset er knyttet til personer som har eller er i risikosonen for diabetes type 2. Dette er en forholdsvis utbredt tilstand i minoritetsbefolkningen, og det vil være en forbedring med hensyn til den enkelte, for integrering og for samfunnet å lykkes bedre med forebygging og mestring av dette. </p><p>Vi får bidragsytere fra Nasjonalt kompetansesenter for minoritetshelse (NAKMI), Universitetet i Oslo, Molde sjukehus og Molde kommune. Program blir lagt ut senere. </p><p>Arrangører&#58; Lærings- og meistringssenteret i Helse Møre og Romsdal, Medisinsk avdeling Molde sjukehus og Molde kommune.</p>Ambulanse;Anestesi;Farmasi;Fødselshjelp;Kirurgi;Klinisk IKT;Ledelse;Medisin;Nyansatt;Pasienter og pårørende;Pediatri;Psykiatri;Rusbehandling;Sjukepleie1