Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Kurskatalogen

  • Tittel Kurskatalogen

 

 

HNT. LE. INT Etter den alvorlige hendelse med pasienten –hvordan forholder vi oss til pårørende og medarbeidere?69348317.04.2019 10:46:386https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHNT. LE. INT Etter den alvorlige hendelse med pasienten –hvordan forholder vi oss til pårørende og medarbeidere?1,5 timer<p>Vi har gleden av å invitere til ettermiddagsmøte i regi av Anestesi –og intensivavdelingen den <strong>25.04.</strong> med tittel «<strong>Etter den alvorlige hendelse med pasienten –hvordan forholder vi oss til pårørende og medarbeidere?».</strong> Foreleseren er overlege dr.med. <strong>Sigurd Fasting</strong> som jobber som avdelingssjef ved Anestesiavdelingen i St.Olavs Hospital og er førsteamanuensis ved NTNU. </p><p>Fra kl. 15.30-17 vil vi høre om hvordan vi kan redusere uhell forårsaket av menneskelige feil, hvordan vi kan lære av de uheldige hendelsene og hvordan vi kan bygge sikkerhetsbarrierer så vi unngår at slike situasjoner oppstår igjen.</p><p>Det er uten tvil aller verst for pasienten og pårørende som rammes av slike hendelser. Men det kan også ødelegge livet til involvert helsepersonell. Hvordan kan vi ta være på hverandre når uhellet er ute?</p>Sjukepleie;Medisin;Anestesi1
HNT. Oppfølging Venteliste og Forløpskuben BUPP45116316.04.2019 11:10:0822https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxdataopplæringsrom, psyk. Namsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHNT. Oppfølging Venteliste og Forløpskuben BUPP2 timer<p>​Gjennomgang oppfølging av kuben<br></p>Merkantile fag0
Felles kompetansemål (fellessamlinger) for LIS2/3 ved St. Olavs hospital HF59161312.04.2019 14:12:3020https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromFelles kompetansemål (fellessamlinger) for LIS2/3 ved St. Olavs hospital HF 1-2 timer<p>​Felles kompetansemål dekkes av ulike læringsaktiviteter fra klinisk tjeneste og internundervisning i egen avdeling til f.eks. disse fellessamlinger som er tiltenkt å dekke temaer som kan være vanskelig å dekke i egen avdeling. Fellessamlingene inneholder&#160;gruppeveiledning samt teoretisk gjennomgang av temaer. Gruppeveiledning kan erstatte veiledning i egen avdeling den måned.&#160;</p><p>Hensikten er også å bidra til refleksjons på tvers av spesialiteter. Samt at hvis gruppeveiledere for LIS2/3 trenger å heve sitt eget nivå innen temaet da kan de også delta.</p>Medisin1
Internundervisning Avdeling for patologi St. Olavs hospital - Kreft i tykktarm og endetarm57750212.04.2019 10:53:257https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromInternundervisning Avdeling for patologi St. Olavs hospital - Kreft i tykktarm og endetarm30 min<p>av Patricia Mjøned​</p>Laboratoriemedisin0
Infusjonskurs - barn 3746512.04.2019 09:11:20425https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromInfusjonskurs - barn2 dager <p>Tema det undervises i&#58;</p><ul><ul><li>Væske- og elektrolyttbalanse, dehydrering, unormale tap. Pre-per-postoperativt væskebehov og-tilførsel, basalbehov, aktuelle væsker </li><li> Bruk og ettersyn av infusjonsapparater</li><li> Energibehov og prinsipper for enteral og parenteral ernæring hos barn&#160;&#160; </li><li>Løsninger for enteral ernæring </li><li>Forberedelse av barn</li><li> Aseptisk teknikk – hva innebærer det?</li><li> Info. om Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin</li><li> Transfusjon</li><li>Sykepleie til barn med sentralt venekateter</li><li> Sykepleie til barn med perifer venekanyle</li><li> Tilsetting til infusjonsvæsker.<br></li></ul></ul>Sykepleie1
Simulering- AHLR. Stansteam. (Levanger)3810029.03.2019 08:22:29139https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxPsykiatrisk avdtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSimulering- AHLR. Stansteam. (Levanger)Ca 1/2 time<p>​Det arrangeres 7 øvelser for sengeposter, poliklinikker og stansteam våren 2019. Øvelsene gjennomføres som en scenariotrening tilpasset hver enkelt enhet hvor øvelsen gjennomføres. Hensikten er å øve personalet ved de enkelte sykehusenhetene i håndtering av akuttmedisinske tilstander og samhandling med sykehusets stansteam.&#160;</p>Anestesi;Beredskap;Medisin;Sykepleie3
Brannvernopplæring Namsos3707303.04.2019 12:18:352082https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxdataopplæringsrom, psyk. Namsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBrannvernopplæring NamsosCa. 1 time<p>​Årlig sentral opplæring i brannvern for ansatte ved Sykehuset Namsos. Teori + praktisk øvelse.</p><p><a href="http&#58;//eqshnt.helsemn.no/index.pl?pid=hnt&amp;DocumentID=1487">Branninstruks for brannvernleder</a><br><a href="http&#58;//eqshnt.helsemn.no/index.pl?pid=hnt&amp;DocumentID=1488">Branninstruks for klinikkleder/senterleder</a></p>HMS36
EPJ Doculive Dokumentasjon Sykepleie/Miljøterapi3713426.11.2018 11:59:23416https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxKristiansund;Moldetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromEPJ Doculive Dokumentasjon Sykepleie/Miljøterapi3,5 timer<p><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0"><strong>Målgruppe&#58;</strong></span><br>Undervisning til nye sykepleiere og sykepleierstudenter. Aktuelt også for de som ønsker repetisjon.</p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0"><strong>Mål med opplæringen&#58;</strong></span><br>Sykepleiere, sykepleiestudenter har tilstrekkelig kompetanse i bruk av Doculive til å kunne lese/navigere i pasientjournalen og til å dokumentere helsehjelp<br><br> <strong class="ms-rteThemeForeColor-5-0">Innhold/Fagplan&#58;</strong><br>EPJ DocuLive &#58;&#160;<br>Tilgang og rettighet i Doculive<br>Gjennomgang av alle journalikon <br>Mappestruktur. Lese, søk&#160;i journal, skrive - sykepleiedokumentasjon&#58; Notater<br>Pleieplan/Miljøterapiplan<br>e-meldinger pleie og omsorg (PLO meldinger)<br>Screeningregime&#58; eks.Ernæring. <br>Makulering <br>Postkasse i DocuLive <br>Intranett-Pasientjournal-Doculive</p>IKT;Nyansatt;Sykepleie1
Informasjonsmøte for LIS i ny ordning for spesialistutdanning62797711.03.2019 13:38:34516https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromInformasjonsmøte for LIS i ny ordning for spesialistutdanning1 time <p>​Informasjonsmøte for LIS som skal på ny ordning for spesialistutdanning. Veiledere er også velkomne.</p>Medisin2
Gulvvedlikehold60571718.01.2019 12:20:06273https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGulvvedlikehold2 timer<p>Kurset gir innføring i hvordan gulvvedlikehold utføres i det daglige renholdet​</p>Kvalitet og sikkerheit4
Nærværsprosjekt klinikk for kirurgi Na45685508.04.2019 10:06:49189https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxdataopplæringsrom, psyk. Namsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromNærværsprosjekt klinikk for kirurgi Na2 timer<p>​Infomøte med alle ansatte med tema nærværsarbeid. Målsettingen med dette prosjektet er høyest mulig nærvær, både for å sikre kvalliteten på pasientbehandlingen samt å ivareta arbeidsmiljøet for de ansatte. </p>HMS6
PSYK LE Førerkortvurdering72615108.04.2019 17:03:4414https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK LE Førerkortvurdering2 timer<p>​Krav til alle ansatte i kliniske stillinger i Klinikk for psykisk helsevern og rus om toårlig vedlikehold via kurs i Læringsportalen.</p>Psykiatri0
Etterutdanning for intensivsykepleiere/sykepleiere ved intensiv/overvåkningsavdelinger og anestesisykepleiere3722711.03.2019 11:02:241064https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromEtterutdanning for intensivsykepleiere/sykepleiere ved intensiv/overvåkningsavdelinger og anestesisykepleiere5 dager à 7 timer<p>​Etterutdanningen er for sykepleiere som jobber i overvåknings-,&#160;intensiv- og anestesiavdelinger. <br><strong>Kurset går over 5 hele dager fordelt på følgende datoer&#58;</strong></p><ul><li>&#160;5. februar (<strong>BS31</strong>, seminmarrom 3. etasje i Bevegelsessenteret)</li><li>12. mars (<strong>LS21</strong>, seminarrom i 2. etasje i Laboratoriesenteret)</li><li>2. april (<span aria-hidden="true"></span><strong>BS31</strong>, seminmarrom 3. etasje i Bevegelsessenteret)</li><li>1. oktober (<strong>BS31</strong>, seminmarrom 3. etasje i Bevegelsessenteret)</li><li>6. november (<strong>BS31</strong>, seminmarrom 3. etasje i Bevegelsessenteret)</li></ul>Sykepleie1
MS Project: Planlegging og oppfølging av prosjekter50797505.04.2019 06:26:0246https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromMS Project: Planlegging og oppfølging av prosjekter2 dager<p>​Med Microsoft Project får du et godt verktøy for planlegging og oppfølging av prosjekter. </p><p><strong>Læringsmål&#58;</strong><br></p><p>På dette kurset lærer du å håndtere ressurser, aktiviteter og budsjett. Du kan opprette, oppdatere og gjøre enkel oppfølging i et prosjekt. Vi går igjennom hvordan du, både grafisk og i tekst, ser effekten av forandringer i prosjekt og hvordan du kan skrive ut dine prosjektplaner. </p><p><strong>Innhold&#58;</strong><br></p><ul><li>Prosjektterminologi</li><li>Arbeidsmåte</li><li>Angi aktiviteter</li><li>Dele opp aktiviteter i ulike faser (opprette Work Breakdown Structure)</li><li>Angi milepæler i prosjektet</li><li>Simulere forandringer i prosjektstart/prosjektavslutning</li><li>Lage sammenheng mellom aktiviteter</li><li>Grunnleggende ressursplanlegging</li><li>Budsjettering av prosjekt</li><li>Prosjektoppfølging</li><li>Sammenligning mellom opprinnelig plan og virkelig utfall</li><li>Skrive ut ferdige rapporter</li><li>Tilpasse Gantt-diagram</li><li>Arbeide med ulike tidsenheter</li><li>Arbeide med tidsfrister og betingelsesdatoer</li><li>Arbeide med ressursers ulike arbeidstid</li><li>Skjemalegging av repeterende aktiviteter</li><li>Andre tilpasninger og kobling mot andre programmer<br><br></li></ul><p><strong>Kursleverandør&#58;</strong></p><p>Glasspaper Learning<br></p>IKT;Ledelse1
Innføring i skriftlig klarspråk i Hemit32202921.12.2018 12:29:22650https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromInnføring i skriftlig klarspråk i Hemit2 timer<p>Hensikten med kurset er å lære hvordan du utformer tekster på en slik måte at mottakerne finner det de trenger, forstår det de finner og kan bruke det de finner til å gjøre det de skal.</p><p><strong>Læringsmål&#58;​</strong></p><ul><li>Forstå hva klart språk er og hvorfor det er viktig</li><li>Få kunnskap og nyttige tips om hvordan du utformer gode tekster</li><li>Bli bevisst på hvordan&#160;oppbygging og utforming&#160;av tekst påvirker mottakerens oppfatning av innholdet&#160;</li></ul><p><strong>Gjennomføring&#58;&#160;</strong></p><p>Kurset er bygd opp med en teoretisk del og oppgaver i løpet av kurset. Deltakerne vil få en enkel oppgave etter kurset og vil bli invitert til et kort oppfølgingsmøte via Skype etter ca. 3 uker.</p><p>MERK&#58; Det er mulighet for å delta via Skype på selve kurset. Ta kontakt med kursansvarlig.<br></p><p><strong>Kursholder&#58;</strong><br>Lovise Kjørsvik, Kommunikasjonsrådgiver i Hemit.</p><p><strong>Forarbeid&#58;</strong><br>Det anbefales å gjennomføre&#160;<a href="https&#58;//laeringsplattformen.difi.no/kurs/991825827/den-gylne-pennen-et-e-laeringskurs-i-klarsprak">&quot;Den gylne pennen - et e-læringskurs i klarspråk&quot;</a> på Difi.no før oppmøte på kurset. E-læringen har en varighet på 45-60 minutter.</p>Merkantile fag1
Voldsrisikovurdering48529104.04.2019 12:59:27535https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxØstmarkatext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromVoldsrisikovurdering2,5 timer<p>​<span class="ms-rteFontSize-4">Kurs i vurdering av voldsrisiko</span></p>Psykiatri2
TMK Deeskalering og konflikthåndtering avd Østmarka64915410.01.2019 10:32:39113https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxØstmarkatext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromTMK Deeskalering og konflikthåndtering avd ØstmarkaTeori 45 min og Praktisk trening 1 time<strong>TMK teori&#58;</strong><p>Deeskalering og konflikthåndtering</p><p>Lovverk, etikk og menneskerettigheter</p><p>Risikovurdering</p><p>Alle ansatte ved Østmarka som har pasientkontakt skal gjennomføre hvert tema minimum en gang pr år. Krav til deltagelse vil</p><p>for 2018 og 2019 bli slått sammen.</p><p>&#160;</p><p><strong>TMK praktisk trening&#58;</strong></p><p>Mandager foregår trening ved Spesialpost 7 kl 13.30 - 14.30&#160;og Fredager på akuttbygget kl 07.45 - 10.15. </p><p>Alle ansatte ved Østmarka som har pasientkontakt skal delta på praktisk trening minimum to ganger pr år. </p><p>&#160;</p><p><a href="/PublishingImages/Sider/TMK-Deeskalering-og-konflikthåndtering-avd-Østmarka/Årshjul%20med%20sted%20og%20dato.pdf"><img width="16" height="16" class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />Årshjul med sted og dato.pdf</a></p>Psykiatri2
ONEWS - Fagdag AFK72442505.04.2019 09:07:3863https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromONEWS - Fagdag AFK1 dag<p>Obligatorisk fagdag for jordmødre, barnepleiere og leger i Avdeling for fødselshjelp og kvinnesjukdommar (AFK). Avdelingsråd har vedtatt at ONEWS skal tas i bruk for gravide og barselkvinner i HMR, etter retningslinjer utarbeidet av den nasjonale ONEWS-gruppa (Helse Sør-Øst). Opplæring bidrar til korrekt bruk av ONEWS og en standardisering i oppfølging av gravide og barselkvinner.&#160;</p><p>&#160;</p><h4>Litt om ONEWS</h4><p>Obstetric Norwegian Early Warning Score System (ONEWS) er et validert skåringsverktøy for observasjon og oppfølging av vitale parameter for obstetriske pasienter.&#160;</p><p>Hensikten med ONEWS er å identifisere tegn til forverret tilstand hos gravide og barselkvinner på et tidlig tidspunkt for å kunne iverksette nødvendige tiltak og dermed&#160;unngå eller begrense utvikling av akutt kritisk sykdom. ONEWS er tilpasset bruk i svangerskap og barseltid og bygger på de samme prinsipper som NEWS2 - skåringsverktøy for medisinske og kirurgiske pasienter.</p><p>Vi anbefaler at du gjennomgår vedlagt presentasjon som forberedelse til fagdagen&#58;</p><p><a href="/PublishingImages/Sider/ONEWS---Fagdag-AFK/ONEWS%20presentasjon%202018.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />ONEWS presentasjon 2018.pdf</a></p><p>&#160;</p><h4>Oppstart i HMR</h4><p>ONEWS&#160;er planlagt&#160;implementert i føde-barsel seksjonene i HMR høsten 2019.&#160;Fagdagen vil bli etterfulgt av teoretisk og praktisk opplæring i hver&#160;seksjon.</p><p>&#160;</p><h4>Program</h4><table class="ms-rteTable-default" cellspacing="0" style="width&#58;84%;"><tbody><tr class="ms-rteTableHeaderRow-default"><th class="ms-rteTableHeaderEvenCol-default" rowspan="1" colspan="1" style="width&#58;22%;">​Tidspunkt</th><th class="ms-rteTableHeaderOddCol-default" rowspan="1" colspan="1" style="width&#58;33.33%;">​Tema</th><th class="ms-rteTableHeaderEvenCol-default" rowspan="1" colspan="1" style="width&#58;32%;">​Ansvar</th></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width&#58;22%;">​09.00 - 09.15</td><td class="ms-rteTableOddCol-default" style="width&#58;33.33%;">Registrering - kaffe, te, frukt​</td><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width&#58;32%;">​</td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width&#58;22%;">​09.15 - 09.25</td><td class="ms-rteTableOddCol-default">​Velkommen</td><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width&#58;32%;">​</td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width&#58;22%;">​09.25 - 10.00</td><td class="ms-rteTableOddCol-default">​NEWS2 - Helse Møre og Romsdal</td><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width&#58;32%;">​ikke avklart</td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width&#58;22%;height&#58;74px;">​10.00 - 10.45</td><td class="ms-rteTableOddCol-default" style="height&#58;74px;">​ONEWS - et nasjonalt konsept</td><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width&#58;32%;height&#58;74px;">​Ingvild Nordhagen - jordmor Oslo Universitet s.h. /&#160;nasjonal ONEWS-gruppe&#160;</td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width&#58;22%;">​10.45 - 11.00</td><td class="ms-rteTableOddCol-default">​Pause</td><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width&#58;32%;">​</td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width&#58;22%;">​11.00 - 12.00</td><td class="ms-rteTableOddCol-default">​ONEWS - erfaringer fra OUS</td><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width&#58;32%;">​Ingvild Nordhagen</td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width&#58;22%;">​12.00 - 12.45</td><td class="ms-rteTableOddCol-default">​Lunsjpause</td><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width&#58;32%;">​</td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width&#58;22%;">​12.45 - 13.30</td><td class="ms-rteTableOddCol-default">​ONEWS i HMR - prosedyre og observasjonskurve</td><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width&#58;32%;">​Arbeidsgruppe AFK</td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width&#58;22%;">​13.30 - 13.50</td><td class="ms-rteTableOddCol-default">​Undervisning og implementering i føde-barsel seksjonene - HMR</td><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width&#58;32%;">​Arbeidsgruppe AFK</td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width&#58;22%;">​13.50 -14.00</td><td class="ms-rteTableOddCol-default"><p>​Oppsummering og avslutning</p></td><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width&#58;32%;">​Arbeidsgruppe AFK</td></tr></tbody></table><p>&#160;Det tas forbehold om justeringer i programmet</p><p>Det blir servert kaffi, te og frukt!</p><p>Ta med egen matpakke eller benytt kantinen for lunsj!<br></p><p style="margin&#58;0px 0px 10.66px;"><font color="#007600" face="Arial" size="3"></font><br></p> <font face="Arial"></font><font size="3"></font><font color="#000000"></font><font face="Times New Roman"></font> <font face="Arial"></font><font size="3"></font><font color="#000000"></font><font face="Times New Roman"></font><p><font color="#b00000"></font><br></p>Fødselshjelp4
AHLR-retreningskurs57006804.02.2019 14:08:49281https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxOrkdal;Trondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromAHLR-retreningskurs2 timer<p>​<strong>Mål med opplæringen&#58;</strong></p><p>Dette er et repetisjonskurs etter tidligere godkjent AHLR grunnkurs med repetisjon av følgende mål&#58;</p><ul><li>konstatere hjertestans, varsle og starte HLR</li><li>utføre basal HLR med enredder- og toredder-teknikk</li><li>bruke hjertestarteren og ivareta tryggheten til alle involverte</li><li>utøve AHLR etter gjeldende retningslinjer</li><li>Ha forståelse av&#160;at det er avgjørende med tydelig&#160;ledelse og rollefordeling i teamet</li><li>utøve og forstå at det er avgjørende med samarbeid og god kommunikasjon</li><li>være bevisst sin&#160;rolle i teamet</li><li>Være kjent med lokal organisering og tilpasning</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Forkunnskaper&#58;</strong></p><p>Gjennomføre&#160;e-læringen for AHLR&#160;fra NRR, med tilgang via&#160;Læringsportalen&#58; </p><p><a href="/Sider/ahlr.aspx"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">https&#58;//kurs.helse-midt.no/Sider/ahlr.aspx</font></span></a></p><p>Trykk &quot;Start kurs&quot; til høyre i bildet. Når kurset er gjennomført, så&#160;blir kurset lagt til i CV i Kompetanseportalen. I Læringsportalen&#160;kan man skrive ut diplom ved å klikke på &quot;Mine Kurs&quot; og hente fram aktuelt kursbevis.</p><p>Godkjent AHLR utøver</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Innhold&#58;</strong></p><p>Det praktiske kurset består av&#58;</p><ul><li>gjennomgang av lokale varslingsrutiner og stansteam</li><li>gjennomgang av algoritme og AHLR-plakat, medikamenter og utstyr (svelgtube, defibrillator, oksygen etc)</li><li>scenariotrening med debriefing</li></ul>1
AHLR grunnkurs55716804.02.2019 14:04:18753https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxOrkdaltext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromAHLR grunnkurs4 timer<p><strong>Mål med opplæringen&#58;</strong></p><p>Ved fullført&#160;kurs skal deltakerene kunne&#58;</p><ul><li>konstatere hjertestans, varsle og starte HLR</li><li>utføre basal HLR med enredder- og toredder-teknikk</li><li>bruke hjertestarteren og ivareta tryggheten til alle involverte</li><li>utøve AHLR etter gjeldende retningslinjer</li><li>Ha forståelse av&#160;at det er avgjørende med tydelig&#160;ledelse og rollefordeling i teamet</li><li>utøve og forstå at det er avgjørende med samarbeid og god kommunikasjon</li><li>være bevisst sin&#160;rolle i teamet</li><li>Være kjent med lokal organisering og tilpasning</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Forkunnskaper&#58;</strong></p><p>Gjennomføre&#160;e-læringen for AHLR&#160;fra NRR, med tilgang via&#160;Læringsportalen&#58; </p><p><a href="/Sider/ahlr.aspx">https&#58;//kurs.helse-midt.no/Sider/ahlr.aspx</a></p><p>Trykk &quot;Start kurs&quot; til høyre i bildet. Etter fullført kurs, kan&#160;man skrive ut diplom ved å klikke på &quot;Mine Kurs&quot; og hente fram aktuelt kursbevis.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Innhold&#58;</strong></p><p>Det praktiske kurset består av&#58;</p><ul><li>gjennomgang av lokale varslingsrutiner og stansteam</li><li>basisferdigheter med trening på grunnleggande enreddar- og toredderteknikk</li><li>gjennomgang av algoritme og AHLR-plakat, medikamenter og utstyr (svelgtube, defibrillator, oksygen etc)</li><li>scenariotrening med debriefing</li></ul><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>​</p>Anestesi;Beredskap;HMS;Kvalitet og sikkerheit;Sykepleie2
SQL Query Language: Innføring i Indexer70478421.03.2019 15:12:1793https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSQL Query Language: Innføring i Indexer1 dag<p>​<span class="ms-rteThemeForeColor-2-0" style="margin&#58;0px;">D<font face="Calibri" size="3">enne opplæringen vil gi deg en avansert innføring i Indexer for SQL Server. Det blir vist hvordan data lagres i SQL server, bruken og effekten av gode indexer, viktigheten av statistikk.</font></span></p><p style="margin&#58;0px;"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0" style="margin&#58;0px;"><font face="Calibri" size="3"><strong>Læringsmål&#58;</strong></font></span></p><p style="margin&#58;0px 0px 0px 48px;text-indent&#58;-18pt;"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;symbol;"><span style="margin&#58;0px;"><font size="3">·</font><span style="font&#58;7pt &quot;times new roman&quot;;margin&#58;0px;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span></span></span><span style="margin&#58;0px;"><font face="Calibri" size="3">Få litt større forståelse for hvordan data lagres i SQL server.</font></span></span></p><p style="margin&#58;0px 0px 0px 48px;text-indent&#58;-18pt;"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;symbol;"><span style="margin&#58;0px;"><font size="3">·</font><span style="font&#58;7pt &quot;times new roman&quot;;margin&#58;0px;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span></span></span><span style="margin&#58;0px;"><font face="Calibri" size="3">Få forståelse av hva forskjellen på en HEAP og Clustered Index er.</font></span></span></p><p style="margin&#58;0px 0px 0px 48px;text-indent&#58;-18pt;"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;symbol;"><span style="margin&#58;0px;"><font size="3">·</font><span style="font&#58;7pt &quot;times new roman&quot;;margin&#58;0px;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span></span></span><span style="margin&#58;0px;"><font face="Calibri" size="3">Få en forståelse av effekten av Nonclustered Indexer på SELECT, og bak siden av dette&#160; mtp. Insert, update, delete og disk plass.</font></span></span></p><p style="margin&#58;0px 0px 0px 48px;text-indent&#58;-18pt;"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;symbol;"><span style="margin&#58;0px;"><font size="3">·</font><span style="font&#58;7pt &quot;times new roman&quot;;margin&#58;0px;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span></span></span><span style="margin&#58;0px;"><font face="Calibri" size="3">Forstå effekten av en godt oppdatert statistikk</font></span></span></p><p style="margin&#58;0px 0px 0px 48px;text-indent&#58;-18pt;"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;symbol;"><span style="margin&#58;0px;"><font size="3">·</font><span style="font&#58;7pt &quot;times new roman&quot;;margin&#58;0px;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span></span></span><span style="margin&#58;0px;"><font face="Calibri" size="3">Forstå hva en columnstore index er, og hvor vi bruker disse</font></span></span></p><p style="margin&#58;0px 0px 0px 48px;text-indent&#58;-18pt;"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;symbol;"><span style="margin&#58;0px;"><font size="3">·</font><span style="font&#58;7pt &quot;times new roman&quot;;margin&#58;0px;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span></span></span><span style="margin&#58;0px;"><font face="Calibri" size="3">Lære gode triks i forhold til å analysere kostnad ved kjøring av spørringer(Execution plan, statistics IS/TIME)</font></span></span></p><p style="margin&#58;0px;"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0" style="margin&#58;0px;"><font face="Calibri" size="3">&#160;</font></span></p><p style="margin&#58;0px;"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0" style="margin&#58;0px;"><font face="Calibri" size="3"><strong>Gjennomføring&#58;</strong></font></span></p><p style="margin&#58;0px;"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0" style="margin&#58;0px;"><font face="Calibri" size="3">Kurset gjennomføres som klasseromskurs over 1 dag. Alle deltagere må ha med bærbar pc. Det blir vist powerpoint presentasjoner på skjerm, og øvingsoppgaver må utføres på test server via RDP på din bærbar pc.</font></span></p><p style="margin&#58;0px;"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0" style="margin&#58;0px;"><font face="Calibri" size="3">&#160;</font></span></p><p style="margin&#58;0px;"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0" style="margin&#58;0px;"><font face="Calibri" size="3"><strong>Kursholder&#58; </strong></font></span></p><p style="margin&#58;0px;"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0" style="margin&#58;0px;"><font face="Calibri" size="3">Michael Almli, Spesialkonsulent i Hemit</font></span></p> <font face="Calibri"></font><font size="3"></font><font color="#000000"></font><font face="Times New Roman"></font><p><br></p>IKT1
Bemanningssenterets kompetansedag72192403.04.2019 13:09:1877https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBemanningssenterets kompetansedag7,5 timer<p><a href="/PublishingImages/Sider/Bemanningssenterets-kompetansedag/Program%20kompetansedag%20bemanningssenteret.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />Program kompetansedag bemanningssenteret.pdf</a><br></p>Sykepleie1
Hjerte- og lungeredning for helsepersonell (HHLR). Repetisjonskurs56547404.02.2019 14:09:21862https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesund;Kristiansundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHjerte- og lungeredning for helsepersonell (HHLR). Repetisjonskurs1, 5 timar<strong style="text-decoration&#58;underline;">Målgruppe&#58; </strong><p>Årleg repetisjonskurs for helsepersonell i hjerte- og lungeredning.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Mål med opplæringa&#58;</strong></p><p><span aria-hidden="true"></span>Etter endt kurs skal deltakarane kunne&#58;</p><ul><li>konstatere hjertestans, varsle og starte HLR åleine</li><li>utføre basal HLR som del av ei gruppe</li><li>bruke ein hjertestartar</li><li>ivareta tryggleiken til&#160;pasient, evt pårørande og kollegaer i ein hjertestanssituasjon</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Forkunnskap&#58;</strong></p><p>Gjennomfør&#160;e-læringa til NRR, med tilgang via&#160;Læringsportalen&#58; <a href="/Sider/hhlr.aspx"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">https&#58;//kurs.helse-midt.no/Sider/hhlr.aspx</font></span></a></p><p>Trykk &quot;Start kurs&quot; til høgre i bilete, e-læringa kan mellomlagrast og gjennopptakast. Når kurset er gjennomført, så vert kurset lagt til i CV i Kompetanseportalen.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Innhold&#58;</strong></p><p>Det praktiske kurset består av&#58;</p><ul><li>gjennomgang&#160;av HHLR-plakaten</li><li>bruk av defibrillator og anna utstyr</li><li>basal HLR</li><li>HLR med toreddar-teknikk og bruk av hjertestartar</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Rammefaktorar&#58;</strong></p><strong>Nærmaste leiar er ansvarlig for å melde på deltakarane på kurset i samarbeid med HLR-instruktør.</strong>Beredskap5
Internundervisning Avdeling for patologi St. Olavs hospital - Tourniquet studiet72073903.04.2019 09:31:3824https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxAnnettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromInternundervisning Avdeling for patologi St. Olavs hospital - Tourniquet studiet45 min<p>​</p><p style="margin&#58;0px;"><font color="#000000"><span lang="EN-US" style="margin&#58;0px;"><font face="Times New Roman" size="3">LIS-lege og doktorgradsstipendiat Magnus Johnsen fra ortopeden i Kristiansund holder innlegg for oss om studien&#58;</font></span><span lang="EN-US" style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;calibri&quot;,sans-serif;font-size&#58;11pt;"> <strong><span style="margin&#58;0px;letter-spacing&#58;0.25pt;">The effects of tourniquet on muscle strength and function in patients operated with total knee arthroplasty<span style="margin&#58;0px;"><em> </em></span></span></strong></span></font><span style="margin&#58;0px;"><span lang="EN-US" style="margin&#58;0px;font-size&#58;16pt;"></span></span></p><p style="margin&#58;0px;"><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;calibri&quot;,sans-serif;font-size&#58;11pt;"><font color="#000000">&#160;</font></span></p><p style="margin&#58;0px;"><span lang="EN-US" style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;calibri&quot;,sans-serif;font-size&#58;11pt;"><font color="#000000">Dette er en studie der vår avdeling skal ta i mot prøver og videresende til analyse.</font></span></p> <font size="3"></font><font color="#000000"></font><font face="Times New Roman"></font><p><br></p>Laboratoriemedisin1
Gruppeveiledningskurs - hvordan veilede LIS i en gruppe?68487421.03.2019 13:50:22328https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGruppeveiledningskurs - hvordan veilede LIS i en gruppe?3 timer<p>Målgruppen er primært 1-2 leger per spesialitet, som via leder har blitt bedt om å etablere regelmessig gruppeveiledning i egen avdeling eller klinikk.</p><p>​Hensikten med dette kurset er å gi introduksjon og øve på&#160;modell for gruppeveiledning. Målet er å undervise i hvordan skape god gruppedynamikk og stimulere til refleksjon i grupper bestående av 4-8 LIS. I tillegg vil det bli kort introduksjon til Felles Kompetansemål som bla. skal oppnås gjennom gruppeveiledning.</p><p>En forutsetning for å delta på kurset er at man innen en måned etter kurset planlegger å gjennomføre gruppeveiledning i eget fagmiljø.</p>Medisin2
Talegjenkjenning for viderekomne - få fullt utbytte av den nye versjonen3815609.07.2018 10:11:42588https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromTalegjenkjenning for viderekomne - få fullt utbytte av den nye versjonen2 timer <p>​Den nye versjonen av talegjenkjenning inneholder programmoduler som redigeringsmodus, kommandomodus, bokstaveringsmodus samt viktige endringer i standardtekst. Vi anbefaler kurs på datarom for å få fullt utbytte av de nye modulene.</p>Medisin3
EPJ Sykepleiedokumentasjon Helsefagarbeidere71899903.04.2019 07:08:199https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxKristiansundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromEPJ Sykepleiedokumentasjon Helsefagarbeidere3 timer<p>​EPJ Sykepleiedokumentasjon Helsefagarbeider<br></p>Nyansatt;Sykepleie0
Good Clinical Practice–ICH GCP - med vekt på god klinisk utprøvingspraksis3733911.04.2019 11:44:161563https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxKristiansund;Ålesund;Moldetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGood Clinical Practice–ICH GCP - med vekt på god klinisk utprøvingspraksis1 dag<h4><span class="ms-rteThemeForeColor-5-5"><br>Bakgrunn</span></h4><p><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dette kurset er et krav til forskere og studiemedarbeidere som er involvert i klinisk utprøving av legemiddel til mennesker.&#160;</strong></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I henhold til Helseforskningsloven, Forskrift om klinisk utprøving av legemiddel til mennesker og International Conference of Harmonization (ICH) - Good Clinical Practice (GCP) =&gt; ICH-GCP-retningslinje, er det pålagt for alle som driver med klinisk utprøving av legemidler/intervensjon å ha kjennskap til relevant lovverk og retningslinjer.<br>Helseforskningsloven stiller krav til kvalitetssikring og kvalitetskontroll av studier. Kurset imøtekommer regulatoriske krav til kunnskap om ICH GCP.<br>Sponsor/ hovedutprøver/ prosjektleder er ansvarlig for at alle utprøvere og øvrige studiemedarbeidere som skal være involvert i studien har dokumentert ICH-GCP - kompetanse. </span></p><h4><span class="ms-rteThemeForeColor-5-5">Hensikt</span></h4><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Kurset vil gi innføring i lov- og regelverk og retningslinje som regulerer kliniske studier og legemiddelutprøvinger spesielt. <br>Kurset vil gi økt kunnskap om kvalitetssikring av forskningsdata. <br>Tydeliggjøring av roller og ansvar i henhold til krav er sentralt i kurset.</span></p><h4><span class="ms-rteThemeForeColor-5-5">Anbefalte forkunnskaper</span></h4><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Les gjennom </span><a href="https&#58;//lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-20-44"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Helseforskningsloven</span></a><br class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">eller logg deg inn på </span><a href="https&#58;//nettkurs.legeforeningen.no/"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Legeforeningens nettkursportal</span></a><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"> (kan også logge inn som gjest) for å gjennomføre e-læringskurset om Helseforskningsloven.</span><br class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Les gjennom </span><a href="http&#58;//www.ich.org/fileadmin/Public_Web_Site/ICH_Products/Guidelines/Efficacy/E6/E6_R1_Guideline.pdf"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">ICH-GCP</span></a></p><h4><span class="ms-rteThemeForeColor-5-5">Målgruppe</span></h4><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Forskere/utprøvere, prosjektledere, stipendiater, leger, studiesykepleiere, og andre helsefaggrupper som ønsker å øke sin kompetanse innen planlegging, gjennomføring og avslutning av kliniske legemiddelutprøvinger og andre kliniske studier/intervensjonsstudier. </span></p><h4><span class="ms-rteThemeForeColor-5-5">Innhold&#58; </span></h4><p><span class="ms-rteFontFace-5">Introduksjon til GCP og lovverk </span><br class="ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5">Administrativ planlegging og forberedelser&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span><br class="ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5">Rekruttering, inklusjon og oppfølgning</span><br class="ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5">Gjennomføring</span>&#160;<br class="ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5">Case Report Forms og datainnsamling</span><br class="ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5">Avslutning</span><br class="ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5">Sikkerhet</span><br class="ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5">Investigator’s Study File/ Trial Master File</span><br class="ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5">Monitorering</span></p><h1>Praktisk<br><span class="ms-rteStyle-Normal">For deltakere som jobber i Kristiansund vil det bli mulig å delta via videokonferanse/skype. &#160;</span><br class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteStyle-Normal">Kommer tilbake med mer info om om dette.&#160;</span><br class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteStyle-Normal">Møterom i Ålesund kan bli endret</span><br></h1><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><p><strong>Kursavgift&#58; </strong>​<span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Gratis for ansatte i Helse Midt-Norge(HMN) </span><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">- inkludert lunsj </span></p><p>550kr for ikke ansatte - inkuldert lunsj<br></p></span><font class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"> </font><font class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"></font><font class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"></font><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det bør vere minimum 8-10 deltakarar for at kurset skal arrangerast. </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Arrangør&#58;</strong> Helse Møre og Romsdal, Fagavdelingen, FIUK- seksjonen.</span></p><font class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"> </font><font class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><p><em class="ms-rteForeColor-2 ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursbevis utstedes etter fullført kurs. For å få godkjent kurset og kursbevis kreves tilstedeværelse hele dagen! </strong></em></p><p><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Andre relevante kurs</strong></p><span class="ms-rteStyle-Normal">1. </span><a href="/Sider/Personvern---krav-knytt-til-forskingsprosjekt,-kvalitetsikringsprosjekt-og-kvalitetsregister.aspx"><span class="ms-rteStyle-Normal">Personvern - krav knytt til forskingsprosjekt, kvalitetsikringsprosjekt og kvalitetsregister</span></a><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><span class="ms-rteStyle-Normal">2. </span><a href="/Sider/Kurs-i-litteratursøk.aspx"><span class="ms-rteStyle-Normal" style="text-decoration&#58;underline;">Litteratursøk i medisinske databasar.</span></a><span class="ms-rteStyle-Normal">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span></span></p><p><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">3. <a href="/Sider/EndNote---handtering-av-referansar.aspx"><span class="ms-rteStyle-Normal" style="text-decoration&#58;underline;">EndNote - kurs i handtering av referansar </span></a>- vi anbefalar at du tek EndNote kurset etter kurset&#160;Litteratursøk. i medisinske databasar.&#160;</span></span></span></p></font>Forsking1
Kreftklinikken. Sertifisering og resertifisering medisinsk utstyr sykepleietjenesten4330029.06.2018 07:14:03276https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim;Annettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKreftklinikken. Sertifisering og resertifisering medisinsk utstyr sykepleietjenesten2 timer<p>Sykepleiere ved Kreftklinikken har 2x2 timer avsatt i turnus for sertifisering og resertifisering (utsjekk) i medisinsk utstyr per år. Avdeling forskning og undervisning har ansvar for innhold og organisering.&#160;</p><p>Undervisningen er obligatorisk. ​</p><p><br>I tillegg til opplæring og gjennomgang av utstyr brukes tiden også til å gjennomføre obligatorisk e-læring. <br>ALLE må ha med ID-kort!<br></p><p>&#160;</p>Medisinsk-teknisk utstyr;Kvalitet og sikkerheit1
Gynekologisk avdeling - påskeseminar71332829.03.2019 12:37:04166https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGynekologisk avdeling - påskeseminar2,5 timer<p>Tema&#58; arbeidsmiljø​</p>HMS0
PSYK NA Suicidalitet og voldsrisikovurdering71307429.03.2019 11:34:1125https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxdataopplæringsrom, psyk. Namsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK NA Suicidalitet og voldsrisikovurdering6 timer<p>Suicidalitet og voldsrisikovurdering​ for ansatte i Klinikk for psykisk helse og rus, Helse Nord Trøndelag</p><p>Krav om 2 årig vedlikehold. </p><p>Streames ikke</p>Psykiatri1
PSYK LE NA STJ Akuttøvelse72615208.04.2019 17:04:206https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevanger;dataopplæringsrom, psyk. Namsos;Stjørdaltext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK LE NA STJ Akuttøvelse60-120 min<p>Obligatorisk aktuttøvelse for ansatte i Klinikk for psykisk helsevern og rus, HNT.</p><p>Arrangeres en gang pr. år. Innholdet i kurset varierer innenfor temaet somatikk og voldsrisikovurdering. Innhold og form tilpasses lokale behov. </p><p>Se Kursmateriell</p>Psykiatri0
HNT.NA. "Frisk nok for livet" Jørgen Skavlan44793929.03.2019 06:58:33227https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxdataopplæringsrom, psyk. Namsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHNT.NA. "Frisk nok for livet" Jørgen Skavlan18.00-20.00<p>​<span style="color&#58;#002060;font-family&#58;calibri;font-size&#58;18pt;">Jørgen Skavlan er lege, forfatter, foredragsholder og debattant. Nå er han fastlege i Oslo. Foredraget «Frisk nok for livet» har som undertittel «…om det å våkne sengeliggende.»</span></p>Etikk1
Lederutdanning - NTNU IPL3732228.03.2019 07:34:082632https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxSe beskrivelse;Dette er kun påmelding for de som har allerede har tatt eller påbegynt noen av modulene.;Dettte er kun påmelding for førstegangssøkere og de som har søkt tidligere, men ikke fått plass.;NTNU;Dette er kun påmelding for den som allerede har tatt eller påbegynt noen av modulene.;-;Dette er KUN påmelding for de som allerede har tatt eller påbegynt noen av modulene.;Dette er KUN påmelding for førstegangssøkere og de som har søkt tidligere, men ikke fått plass.text/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromLederutdanning - NTNU IPLTo samlinger á to dager i Trondheim<p>​<span class="ms-rteThemeForeColor-2-0 ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><strong>St. Olavs hospital tilbyr&#160;formalisert lederutdanning.&#160;Det skjer i samarbeid&#160;med NTNU&#160;IPL; </strong><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0 ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><strong>Institutt for pedagogikk og livslang læring</strong></span></span></p><p><strong class="ms-rteFontSize-3" style="text-decoration&#58;underline;">Kriterier&#58;</strong></p><p><span class="ms-rteFontSize-2"><strong>*</strong>Fast tilsatt i lederstilling</span><br class="ms-rteFontSize-2"><span class="ms-rteFontSize-2"><strong>*</strong>Mangler formell lederutdanning</span><br class="ms-rteFontSize-2"><span class="ms-rteFontSize-2"><strong>*</strong>Fylle formelle krav til opptak (I følge NTNU sine retningslinjer er dette minst 180</span><br class="ms-rteFontSize-2"><span class="ms-rteFontSize-2">&#160;&#160;studiepoeng fra høgskole/universitet, primært i form av avsluttet grad/utdanning (for</span><br class="ms-rteFontSize-2"><span class="ms-rteFontSize-2">&#160; eksempel bachelor, cand. mag eller treårig høgskoleutdanning) og minimum to års</span><br class="ms-rteFontSize-2"><span class="ms-rteFontSize-2">&#160; relevant arbeidserfaring</span><br class="ms-rteFontSize-2"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0 ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong></strong></span></p><p style="text-decoration&#58;underline;"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0 ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3" style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Målsettingen for lederutdanningen er å utvikle formalkompetanse innen ledelse, og med spesiell vekt på&#58;&#160;</strong></span></p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0 ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0 ms-rteFontFace-5">&#160;•Organisasjons- og ledelsesteori (basiskunnskaper)&#160; <br>&#160;•Organisasjonsforståelse (bl.a. organisasjonskultur, formelle og&#160;uformelle maktstrukturer)<br>&#160;•Endringsledelse<br>&#160;•Kommunikasjon (bl.a. metode, prosess og relasjon – teori og trening)</span></span></p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0 ms-rteFontFace-1"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0 ms-rteFontFace-1"></span></span>&#160;</p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0 ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3" style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Følgende&#160;4 moduler à 7,5 studiepoeng kan det søkes opptak til med støtte fra St. Olavs hospital&#58;</strong></span></p><ul><li><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0 ms-rteFontFace-5"><span aria-hidden="true"></span><span aria-hidden="true"></span>Organisasjon og endring &#160;(SOS 6502)</span></li><li><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0 ms-rteFontFace-5">Ledelse og strategi (IØ 6501)<br></span></li><li><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0 ms-rteFontFace-5">Organisasjonsutvikling, ledelse og læring (SOS 6509)<br></span></li><li><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0 ms-rteFontFace-5">Coaching og veiledning som ledelsesverktøy (RAD 6502)</span></li></ul><p><strong class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span aria-hidden="true"></span></strong>&#160;<br></p><p><strong class="ms-rteFontSize-3 ms-rteThemeForeColor-5-0" style="text-decoration&#58;underline;">Høsten</strong><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3 ms-rteThemeForeColor-5-0" style="text-decoration&#58;underline;"><strong>&#160;2019 gjennomføres</strong><strong> følgende moduler&#58;</strong></span><br></p><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Organisasjon og endring&#58;&#160;<span style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;"><span lang="NO-NYN"><a href="https&#58;//www.ntnu.no/videre/gen/-/courses/nv18036">https&#58;//www.ntnu.no/videre/gen/-/courses/nv18036</a></span></span></span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><span style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">Ledelse og strategi &#58;&#160;<span lang="NO-NYN" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;"><a href="https&#58;//www.ntnu.no/videre/gen/-/courses/nv18033">https&#58;//www.ntnu.no/videre/gen/-/courses/nv18033</a></span></span></span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><span style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">Coaching og veiledning som ledelsesverktøy&#58;</span></span><span style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">&#160;&#160;<span lang="NO-NYN" style="font-size&#58;11pt;"><a href="https&#58;//www.ntnu.no/videre/gen/-/courses/nv18029">https&#58;//www.ntnu.no/videre/gen/-/courses/nv18029</a>&#160;og&#160;</span></span><a href="https&#58;//www.ntnu.no/videre/gen/-/courses/nv18030" style="font-size&#58;11pt;background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);">https&#58;//www.ntnu.no/videre/gen/-/courses/nv18030</a>&#160;(to kurs i Trondheim)<br></li></ul><p><br></p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3" style="text-decoration&#58;underline;">Slik søker du&#58;</strong></p><ul><li><div><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0 ms-rteFontFace-5">Meld deg på via Læringsportalen (det må sendes søknadsskjema for hver modul)</span></div></li><li><div><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0 ms-rteFontFace-5">Søknadsskjema skal også fylles ut (se under kursmateriell)</span></div></li></ul><ul><li><div><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0 ms-rteFontFace-5"><span style="text-decoration&#58;underline;">I tillegg må</span> den enkelte søke ordinært til NTNU IPL</span></div></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0 ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0 ms-rteFontSize-2"></span></span>&#160;</span></p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0 ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0 ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Søknadsfristen til NTNU IPL er 15. mai&#160;2019. <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0 ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">St. Olavs hospital vil avgjøre hvem som får innvilget plass etter gitte kriterier. Dette vil skje først etter at man får tilbud om plass fra NTNU IPL. De som ikke får innvilget støtte fra St. Olavs hospital&#160;har 2 ukers angrefrist fra man blir tilbudt plass fra NTNU IPL. </span></span></span></p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0 ms-rteFontSize-2"><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"></span>&#160;</span></p><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3"><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3"> </font></font><span class="ms-rteFontFace-5"><font size="3"><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong class="ms-rteFontSize-3" style="text-decoration&#58;underline;">Fortrinnsrett&#58;</strong><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"></span></span></p> </font></span><font class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Hvis det er flere søkere enn antall studieplasser prioriteres søkerne på følgende måte&#58;</span></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"></span><span style="font-size&#58;11pt;">1. Søkere som tidligere har&#160;gjennomført kurs i modulen kurset inngår</span><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"> i (basismodul eller spesialiseringsmodul)</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">2. Søkere som tidligere har tatt kurs i programmet (kurs som inngår i andre moduler). </span></span></p> <p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">3. Nye søkere. </span></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">4. Antall år som leder</span></p> <p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Dersom mange søkere internt i hver gruppe gjelder «først til mølla»-prinsippet. For å få prioritet er det en forutsetning at du har søkt innen søknadsfristen for kurset.</span></p></font><p style="text-align&#58;left;"><span class="ms-rteFontFace-5"><strong>Søknad og studiepermisjon må avklares med nærmeste leder&#160;før påmelding til studiet.</strong></span></p><span class="ms-rteFontFace-5"></span><p style="text-align&#58;left;"><span class="ms-rteFontFace-5"><br><strong class="ms-rteFontSize-3" style="text-decoration&#58;underline;">Søknadsfrister&#58;</strong></span></p><p style="text-align&#58;left;"><span class="ms-rteFontFace-5"><strong>For opptak til støtte fra St.Olavs hospital&#58;</strong>&#160;<strong>15. mai 2019</strong><br><strong>Den enkelte må også&#160;søke ordinært til </strong><strong>NTNU&#160;IPL innen&#58;&#160;15. mai 2019</strong></span></p>Ledelse3
PAS Workshop - Ressursregisteret i PAS3788029.01.2019 09:52:05333https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPAS Workshop - Ressursregisteret i PAS2-timers kurs<p>​Gjennomgang av prinsipper for registrering, vedlikehold og bruk av ressursregisteret. </p><p>Angi fødselsnummer på alle personlige ressurser i registeret</p><p>Korrigere ressurser som er feil registrert</p><p>Utdatere ressurser som ikke lenger er aktiv</p><p>&#160;</p>IKT1
Talegjenkjenning i DocuLive for behandler/lege3815721.06.2018 07:43:54936https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMolde;Kristiansund;Ålesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromTalegjenkjenning i DocuLive for behandler/lege4 timer<p>Kurset består av undervisning på datarom. Undervisning om teorien som ligger til grunn for praktisk bruk av løsningen.</p><p>Informasjon om beste arbeidsflyt mot Doculive EPJ og samspill med sekretærtjenesten.</p><p>Deltakerne får laget personlige standardtekster og bygget profil under kurset som gjør at talegjenkjenningen raskere vil fungere i klinisk praksis.</p><p>Kurset går over 4 timer.</p>IKT4
Nettverkssamling for medisinsk koding i HMR70641326.03.2019 09:52:3095https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromNettverkssamling for medisinsk koding i HMR4 timer<p>Samling for alle kodekontrollører og sekretærer som jobber med koding i Helse Møre og Romsdal.​</p>Medisinsk koding1
ForBedring 2019 - Oppfølging70577008.04.2019 06:12:05168https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromForBedring 2019 - Oppfølging2 timer<p>​<strong>Individuell&#160;veiledning&#160;vedr. oppfølging av ForBedring 2019</strong></p><div class="ExternalClass061C6FF025B043B18A635BC848DA6A7E"><p>​Her kan du komme og få råd og veiledning til hvordan du skal ta fatt i oppfølgingsarbeidet med ForBedring 2019. </p><p>Vi starter opp med en 30 min kort presentasjon av hvordan man kan forstå og tilbakelese rapporten, samt gå igjennom hovedelementene knyttet til selve oppfølgingsarbeidet.<br></p><p>Deretter er vi tilgjengelige fra kl. 13.30 - 15.30. for individuell råd/bistand - og man kan kommme innom når det passer det. <br></p></div><p>&#160;</p><p>&#160;</p>HMS;HR;Kvalitet og sikkerheit;Ledelse1
BUP-klinikk - Fagdag 24. mai62226212.04.2019 06:54:5975https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBUP-klinikk - Fagdag 24. mai1 dag<p style="text-align&#58;center;"><span class="ms-rteFontFace-11 ms-rteFontSize-4 ms-rteThemeForeColor-5-0"><strong>Fagdag 24. mai 2019 - Kunnskapssenteret KAII</strong></span></p><p style="text-align&#58;center;"><span class="ms-rteFontFace-11 ms-rteFontSize-6 ms-rteThemeForeColor-5-0"><strong>Allianse, engasjement og fokus i terapeutisk endringsarbeid&#160;</strong></span></p>Psykisk helsevern1
HHLR (hjerte- lungeredning), Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin3738409.11.2018 07:46:071144https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHHLR (hjerte- lungeredning), Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin3 timer<p>​Obligatorisk opplæring for ansatte ved klinikk for rus- og avhengighetsmedisin i hjerte- lungeredning med hjertestarter.</p><p>Kurset skal gjennomføres minimum en gang pr år for alle ansatte ved klinikken.</p><p><strong class="ms-rteThemeForeColor-9-0">Før du møter til kurs, skal du ha gjennomført et e-læringsprogram. Se kompetanseplan i kompetanseportalen. Dette er et krav for å få gjennomført kurset/opplæringen.<br>Link til e-læringskurset finner du <a href="/Sider/hhlr.aspx">HER</a><br></strong></p><p><a href="http&#58;//eqsstolav.helsemn.no/?pid=stolav&amp;DocumentID=34712" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Informasjon om obligatorisk&#160;opplæring finner du her</a>.</p><p>&#160;</p>Rusbehandling;Ambulanse1
Barneansvarlige - obligatorisk grunnkurs3724829.03.2019 10:00:071298https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBarneansvarlige - obligatorisk grunnkurs7 timer<p>​Tema for dagen er innføring i grunnleggende kunnskap om barn som pårørende. Helsepersonelloven <span style="line-height&#58;107%;font-family&#58;&quot;calibri&quot;,sans-serif;font-size&#58;11pt;"><font color="#000000">§</font></span> 10a og <span style="line-height&#58;107%;font-family&#58;&quot;calibri&quot;,sans-serif;font-size&#58;11pt;"><font color="#000000">§</font></span> 10b, og EQS-prosedyre ID 30469 med tilhørende underprosedyrer vil bli gjennomgått.</p><p>Det anbefales at deltakere har gjennomført e-læringskurset på forhånd&#58; <a href="/Sider/Barn-som-pårørande---E-kurs.aspx">https&#58;//kurs.helse-midt.no/Sider/Barn-som-pårørande---E-kurs.aspx</a></p><p>&#160;</p><p style="text-decoration&#58;underline;">Innholdet i kurset baserer seg på kildene oppført nedenfor&#58;</p><ul><li><div>Lovdata, Helsepersonelloven <span style="line-height&#58;107%;font-family&#58;&quot;calibri&quot;,sans-serif;font-size&#58;11pt;"><font color="#000000">§</font></span> 10a og <span style="line-height&#58;107%;font-family&#58;&quot;calibri&quot;,sans-serif;font-size&#58;11pt;"><font color="#000000">§<span aria-hidden="true"></span></font></span> 10b&#58; <a href="https&#58;//lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64/KAPITTEL_2#KAPITTEL_2">https&#58;//lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64/KAPITTEL_2#KAPITTEL_2</a></div></li><li><div>Pårørendeveilederen&#58; <a href="https&#58;//helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder">https&#58;//helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder</a></div></li><li><div>Rundskriv IS-5/2010&#58; <a href="https&#58;//helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/414/Barn-som-parorende-IS-5-2010.pdf">https&#58;//helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/414/Barn-som-parorende-IS-5-2010.pdf</a></div></li></ul>1
HNT.LE.INT Prismaflex grunnkurs.68882629.03.2019 08:10:5745https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHNT.LE.INT Prismaflex grunnkurs.Ca 6 timer<p>Grunnleggende kunnskap for intensivsykepleiere som skal gjennomføre prismaflex- behandling​. Det anbefales å gjennomgå E- læringskurs om Prismaflex&#58; <a href="/Sider/Opplæring-i-Prismaflex.aspx">https&#58;//kurs.helse-midt.no/Sider/Oppl%C3%A6ring-i-Prismaflex.aspx</a></p>Sykepleie;Medisinsk-teknisk utstyr0
Lovverk FKM70385904.04.2019 09:48:59169https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-PodcastLovverk FKM14 minutter<p style="margin&#58;0px;"><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;calibri&quot;,sans-serif;font-size&#58;11pt;"><font color="#000000">Som legespesialist må du kunne forstå det omfattende lovverket innen helsetjenesten. Det er et krav at du skal&#58; ha&#160;</font></span><font color="#000000"><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;calibri&quot;,sans-serif;font-size&#58;11pt;"> kunnskap om sentrale bestemmelser som regulerer plikter og rettigheter for helsepersonell, k</span></font><font color="#000000"><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;calibri&quot;,sans-serif;font-size&#58;11pt;">unne finne frem til og følge opp krav i aktuelt regelverk som regulerer egen virksomhet, ha</span></font><font color="#000000"><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;calibri&quot;,sans-serif;font-size&#58;11pt;"> kjennskap til at det finnes spesiallover, særskilte organer og saksbehandlingsformer av særlig betydning for den enkelte spesialitet og f</span></font><font color="#000000"><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;calibri&quot;,sans-serif;font-size&#58;11pt;">orstå ansvaret som legespesialist i ivaretakelsen av lovlighet, forsvarlighet, taushetsplikt, meldeplikt, standardisering og god praksis. </span></font><font color="#000000"><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;calibri&quot;,sans-serif;font-size&#58;11pt;">Podden kan dekke Læringsmål 45 i FKM, - <span style="text-align&#58;left;color&#58;#000000;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;calibri&quot;,sans-serif;font-size&#58;14.66px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;transparent;">avhengig av læringsaktivitetene du og veileder legger opp til.</span></span></font></p><p style="margin&#58;0px;"><strong></strong><br></p><p style="margin&#58;0px;"><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;calibri&quot;,sans-serif;font-size&#58;11pt;"><font color="#000000">Vi har laget en enkel podcast med 2 kasuistikker som retter søkelyset på praktisering av lovverket på ulike områder&#58; Individuelt ansvar og systemansvar samt Taushetsplikt.<span style="margin&#58;0px;">&#160;</span>(Se vedlegg). Kasuistikkene egner seg til arbeidet i grupper med veiledning.</font></span></p><p style="margin&#58;0px;"><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;calibri&quot;,sans-serif;font-size&#58;11pt;"><font color="#000000">&#160;</font></span></p><p style="margin&#58;0px;"><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Evaluering.</span></span></p><p style="margin&#58;0px;"><font color="#000000"><span style="margin&#58;0px;"><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;calibri&quot;,sans-serif;font-size&#58;11pt;">Denne podcasten er en pilot og vi ønsker å forbedre det metodiske opplegget. Vi setter stor pris på om du kan gi oss en tilbakemelding på hva som var bra og mindre bra med det faglige opplegget og podcast som metode. Derfor&#160;ønsker vi&#160;at du evaluerer podcasten i etterkant. Velg Start evaluering etter fullført kurs.</span></span></font></p><p style="margin&#58;0px;"><font color="#000000"><span style="margin&#58;0px;"><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;calibri&quot;,sans-serif;font-size&#58;11pt;"><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;calibri&quot;,sans-serif;font-size&#58;11pt;"><font color="#000000">&#160;</font></span></span></span></font></p> <font size="3"></font><font color="#000000"></font><font face="Times New Roman"></font><p><span style="text-align&#58;left;color&#58;#000000;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;calibri&quot;,sans-serif;font-size&#58;14.66px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;transparent;">Podcasten er laget av lege/helseleder Paul Hellandsvik og helse-jurist Per Holger Broch.</span><br></p>Lovverk0
HNT. LE. INT. Hjertestans i sykehus70309828.03.2019 06:32:28181https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHNT. LE. INT. Hjertestans i sykehus2 timer<p>15.35-16.10 PEA- er HLR alltid behandlingen ved hjertestans? &#160;LiS anestesi, Ola Grude. Sykehuset Levanger</p><p>16.10-17.00 &quot;Heart too good to die.&quot; Stipendiat/ anestesilege Anders Norvik, St. Olavs Hospital.</p><p>17.00-17.50 <span aria-hidden="true"></span>Hjertestans i sykehus- ny giv i hjertestansregisteret og aktuell forskning ved NTNU.&#160;V/ Prof Eirik Skogvold, St. Olavs Hospital.</p><p>NB! Ta med ekstra matpakke da matservering er ikke avklart enda.</p>Anestesi;Medisin0
Akuttdag - Avdeling for fødselshjelp og kvinnesjukdommar69582527.02.2019 09:46:37221https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesund;Volda;Kristiansundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromAkuttdag - Avdeling for fødselshjelp og kvinnesjukdommar1 dag<p>Årlig obligatorisk akuttdag for leger, jordmødre og barnepleiere i Helse Møre og Romsdal HF. Formål med akuttdagen er å øve på&#160;praktisk utførelse,&#160; presis og systematisk kommunikasjon og samhandling (ISBAR) for å være best mulig rustet&#160;når det&#160;oppstår akutte situasjoner i&#160;fødselsforløpet.&#160;I tillegg til den årlige akuttdagen er det krav om at&#160;den enkelte medarbeider&#160;øver&#160;sammen med kollega på fødesimulator (fantom) minst 3 ganger årlig.</p>Fødselshjelp5
HNT LE Ort 4 Fagdag57671719.03.2019 11:49:4216https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHNT LE Ort 4 Fagdag7 timer<p>​Fagdag innen Ortopedi</p>Sjukepleie0
Internundervisning Avdeling for patologi St. Olavs hospital: Bioingeniørens rolle i molekylærpatologi28571619.03.2019 07:48:3715https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromInternundervisning Avdeling for patologi St. Olavs hospital: Bioingeniørens rolle i molekylærpatologi1 time<p>​Internundervisning<br></p>Laboratoriemedisin0
PSYK LE Selvmords- og voldsrisikovurdering Introduksjon57299119.03.2019 09:23:20440https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK LE Selvmords- og voldsrisikovurdering Introduksjon2 timer<p>​Kurset holdes to ganger i året for ansatte med behandlingsansvar ved Klinikk for psykisk helsevern og rus, HNT. </p><p>Introduksjonen er&#160;spesielt rettet mot nyansatte. </p><p><span class="ms-rteBackColor-4">Streames ikke</span></p>Psykiatri1
Introduksjonsdag for nyansatte i Divisjon Pyskisk Helsevern70238415.03.2019 14:07:21245https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxØstmarkatext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromIntroduksjonsdag for nyansatte i Divisjon Pyskisk Helsevernheldag<p style="margin&#58;0px 0px 10.66px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">Introduksjonsdagen for nyansatte skal blant annet gi et innblikk i hvordan Divisjon Psykisk Helsevern er organisert, hvilke strategiske mål vi jobber mot og hvordan organisasjonen fungerer. </font></p><p style="margin&#58;0px 0px 10.66px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">I tillegg blir det gitt informasjon om praktiske forhold, noe om pasientforløp/pakkeforløp og hvilket lovverk som er viktig for PH og hvordan bruke det i praksis.</font></p><p style="margin&#58;0px 0px 10.66px;"><font color="#b00000" face="Calibri" size="3"><a href="/PublishingImages/Sider/Introduksjonskurs-for-nyansatte-i-Pyskisk-Helsevern/Introduksjonskurs%20for%20nyansatte%20i%20Divisjon%20Psykisk%20Helsevern.docx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdocx.png" alt="" />Introduksjonskurs for nyansatte i Divisjon Psykisk Helsevern.docx</a></font></p> <font face="Calibri"></font><font size="3"></font><font color="#000000"></font><font face="Times New Roman"></font><p>​</p>Nyansatt;Psykisk helsevern2
Klinisk arbeidsflate for akuttmottak26820718.03.2019 12:18:5632https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKlinisk arbeidsflate for akuttmottak2 timer<p>Superbrukerkurs ​i klinisk arbeidsflate i akuttmottak</p>IKT0