• Tittel Kurskatalogen

 

 

HELSE06 - Sykepleier og vernepleier i institusjon14755822.09.2023 08:02:40Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 22.09.2023 10:02 Neste revisjon: 01.08.2025 I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser 8712https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNesjestranda VGS - Bergsvikvegen 5 - 6456 Skåla;Rindal kommune;Sula kommune;Kristiansund kommune;Vanylven kommunetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHELSE06 - Sykepleier og vernepleier i institusjonHelseplattformen11<p><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">​​​​​Kursbeskrivelse&#58;</strong></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Logge inn i systemet og starte vakta</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Finne pasienter og bekrefte forordninger</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Gjennomgang av journal</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dokumentere vurderinger</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Administrere legemidler</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Prøvetaking og blodadministrasjon</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Mottak av pasienter</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Pasientplan </span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Utskriving av pasient</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Overflytting av pasient</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Avslutte vakta</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Innleggelse ØHD</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Reminders</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Legevisitt</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Håndholdte enheter</span></li></ul><p>&#160;<span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></p><p><strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Målgruppe&#58;</strong><br></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Ansatte som</strong><strong> jobber som&#58;</strong></span></p><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Sykepleier i Helse- og velferdssenter, Helsehus, Rehabilitering, omsorgssenter, sykehjem eller Øyeblikkelig hjelp døgnopphold</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Vernepleier i Helse- og velferdssenter, Helsehus, Rehabilitering, omsorgssenter, sykehjem eller Øyeblikkelig hjelp døgnopphold</span></li></ul><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><br></span></font></div><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursløpet består i tillegg til klasseromskurset av 2 timer med innledende læring før klasserom og 6 timer med egentrening i etterkant.</strong><br></span><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Se informasjon om innledende læring og egentrening i Kompetanseplanen under i&#160;feltet &quot;Kursmateriell&quot;.</strong></span>​<br></span></font></div><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong><br></strong></span></p>
HHLR retreningskurs14759603.02.2023 11:53:53Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 03.02.2023 12:53 Neste revisjon: 09.05.2024 Årlig ​HHLR repetisjonskurs for helsepersonell som er godkjent HHLR utøver 571https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNevro Intensiv, St. Olavs Hospital;Nidaros DPS;Orkdal;Annet;Østmarkatext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHHLR retreningskursMedisin;Sykepleie;Rusbehandling;Psykiatri6<p><strong style="text-decoration&#58;underline;">Målgruppe&#58;</strong><br></p><p>Årlig ​HHLR repetisjonskurs for helsepersonell som er godkjent HHLR utøver.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><b>Forkunnskap<u>&#58;</u></b></p><ul><li>gjennomgått og bestått HHLR e-læring (se læringsportalen)</li><li>bestått HHLR praktisk kurs som godkjent HHLR utøver<br></li></ul><p><b><u><font face="Times New Roman"></font></u></b><strong style="text-decoration&#58;underline;">Kursinnhold&#58;</strong></p><b><u><font face="Thread-00001cb8-Id-000000ba"></font></u></b><ul><li>repetisjon av handlingsplanen</li><li>lokale varslingsrutiner</li><li>evaluering HLR- teknikk (enredder og toredder)</li><li>praktisk bruk av hjertestarter</li><li>Toredder-HLR med bruk av hjertestarter og andre enkle hjelpemidler i situasjon tilpasset eget arbeidssted.</li></ul><div><br></div><div>For å kunne utføre HLR på en forsvarlig måte, er det nødvendig&#160; å ha godt vedlikeholdte kunnskaper og praktiske ferdigheter. Få vil utføre HLR så ofte at fortsatt kyndighet blir sikret gjennom det daglige arbeidet. De fleste vil være avhengige av repeterende læring og øving. Behovet for oppdatering imøtekommes best ved formelle repetisjonskurs hvor praktiske øvelser i realistiske scenarioer gjennomgås under oppsyn av godkjent HHLR-instruktør. Helsepersonell bør delta i slike kurs regelmessig, minst én gang i året. Ved siden av verdifull repetisjon gir dette anledning til at egen kunnskap blir oppdatert på grunnlag av ny viten.<br></div>
MAP, Praktisk trening, Psykisk helsevern, St.Olavs hospital 14964901.06.2023 10:06:57Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 01.06.2023 12:06 Neste revisjon: 30.11.2023 Hver post/enhet arrangerer egne treninger Annen informasjon som kan være relevant for 2003https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxØstmarkatext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromMAP, Praktisk trening, Psykisk helsevern, St.Olavs hospital MAP, Praktisk trening, Psykisk helsevern, St.Olavs hospital Psykiatri5<br><p><br><img src="/PublishingImages/Sider/TMK,-Praktisk-trening-avd.Østmarka-/MAP%202.png" alt="MAP 2.png" style="margin&#58;5px;" /><br></p><p>&#160;&#160;<br></p><p><strong>MAP Praktisk trening&#58;</strong></p><p>Hver post/enhet&#160;arrangerer egne treninger.&#160;&#160;<br></p><p><br></p>
PSYK LE NA SKID-5-KV14894914.02.2023 09:14:31Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 14.02.2023 10:14 Neste revisjon: 31.03.2024 Tittel PSYK LE NA SKID-5-KV Beskrivelse Lese side 1-28 i manualen før 338https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK LE NA SKID-5-KVPsykiatri1<div style="color&#58;#333333;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Kurset er en del av kompetanseplanen&#160;<span style="text-decoration-line&#58;underline;">HNT, PSYK&#58; Opplæringskrav «PAB/KIP»</span>&#160;tildelt ansatte i Klinikk for psykisk helsevern og rus HNT HF. <span class="ms-rteBackColor-4">Den enkelte seksjonsleder har valgt ansatte i denne målgruppen&#160;som skal ha denne opplæringen</span>.</span></div><div style="color&#58;#333333;"><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"></span>&#160;</div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Krav til PAB/KIP om deltagelse ved oppstart.</span></div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5"></span></span>&#160;</div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Kurset gir en introduksjon til bruk av&#160;SCID-5-KV.&#160;</span></div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"></span></span>&#160;</div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Deltaker skal&#58;</span></div><div><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Skaffe til veie manual via seksjonsleder når påmelding er klar.</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Lese side 1-28 i manualen&#160;før oppmøte på&#160;dag 1</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">sette opp en time med pasient mellom kursdagene hvor intervjuet prøves ut</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">medbringe erfaringer fra gjennomføring av intervju til andre dag av kurset</span></li></ul></div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><br></span></div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Kurset&#160;går over to dager. Ved påmelding melder du deg på begge datoer. Du ser begge&#160;datoer&#160;under blå pil under arrangement.</span></div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"></span></span>&#160;</div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Se informasjon om møteform (digitalt eller oppmøte)&#160;under &quot;Mer info&quot;.</span></div></div><p><br></p>
HMR - Konvertere operasjoner fra OpPlan til OpTime292096002.10.2023 13:10:00Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 02.10.2023 15:10 Neste revisjon: 30.06.2024 Dette er ikke et kurs, men en forberedende aktivitet knyttet til innføringen av https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNesjestranda (Bergsvikvegen 5, 6456 Skåla);Annettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHMR - Konvertere operasjoner fra OpPlan til OpTimeHelseplattformen4<p>​<br></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><strong>Beskrivelse</strong></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><br></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;">Dette er ikke et kurs, men en forberedende aktivitet knyttet til innføringen av Helseplattformen ved HMR.<br></p><div><span style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><br></span></div><div><span style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;">En mer detaljert beskrivelse av aktiviteten&#160;</span><a href="https&#58;//prosjektweb.helse-midt.no/1444/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/1444/ProsjektAdmin/Delprosjekt%20migrering%20og%20Cutover%2c/Plandokumenter%20ved%20milep%C3%A6l%2031.mai%202023/Migrering%20av%20operasjoner%20fra%20OpPlan%20til%20OpTime%20%28Case%20conversion%29/HMR%20og%20HNT%20-%20Plandokument%20Case%20ConversionX.docx&amp;action=default" style="font-size&#58;medium;">finnes&#160;her</a><span style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;">.</span><br><br><br></div><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;">Aktivitetens formål er å overføre alle operasjoner som planlegges til etter Go Live<br></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;">fra OpPlan til OpTime i Helseplattformen. Dette gjelder alle operasjoner som har</p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;">dato for kirurgi 28. april 2024 eller senere.</p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><br></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;">Dette inkluderer også operasjoner som ennå ikke er satt til en spesifikk dato, men</p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;">som er «Meldt til operasjon» (egen liste i OpPlan).</p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><br></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;">For å unngå et tidkrevende manuelt arbeid vil en robot automatisk opprette en</p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;">case i OpTime i Helseplattformen. Det må likevel være et menneske som validerer</p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;">og oppdaterer operasjonen etter at den er flyttet til Helseplattformen</p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;">Antall deltakere fordelt på sykehus og enhet finnes i ressursplanen.&#160;</p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><br></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;">Vi anbefaler i&#160;praksis at alle inntakskoordinatorer deltar på aktiviteten.<br></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><br></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;">I perioden etter aktiviteten finner sted og frem mot Go Live må alle nye</p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;">operasjoner som planlegges med dato etter 28. april legges rett inn i</p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;">Helseplattformen.<br></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><br></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;">For mer informasjon spør&#58;<br></p><ul style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><li>​Nærmste leder<br></li><li>Klinikkens HP-koordinator<br></li><li>Innføringsteamet ved frode.hjeltnes@helse-mr.no<br></li><li>HMRs koordinator for aktiviteten&#160;Asbjorg.Helen.Mo@helse-mr.no<br></li></ul><p>​</p>
"De særskilt vanskelige"255928803.10.2023 11:37:18Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 03.10.2023 13:37 Neste revisjon: 01.10.2024 Hvordan behandler vi de potensielt farlige En konferanse om de få, men svært https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxdigitalt;Annettext/html; charset=utf-8 Kurs-Klasserom"De særskilt vanskelige"Psykisk helsevern;Avd for psykose og rehabilitering1<p>​​​​Hvordan behandler vi de potensielt farlige? De som motsetter seg hjelp? De som ikke mestrer bosituasjonen<br><br></p><p>En konferanse om de få, men svært utfordrende sakene, som hjelpeapparatet møter. De som motsetter seg hjelp, og som har stort voldspotensiale. Det kan være personer som ikke klarer å ivareta seg selv eller bostedet sitt. Eller det kan være personer med kognitiv svikt, som ikke er faller inn under regelverket for bruk av tvang. I løpet av konferansen vil du høre mer om&#58; </p><p>- Hvordan vi ivaretar de potensielt farlige<br></p><p>- Hvem utgjør en samfunnsrisiko?</p><p>- Det juridiske handlingsrommet<br></p><p>- Mestringsplaner</p><p>- Hvordan arbeider vi med de som motsetter seg hjelp</p><p>- Forsvalighetsbegrepet og samtykkekompetanse</p><p>- Gode eksempler</p><p>- Hva er et faglig forsvarlig språk?</p><p>- Eget spor for de som arbeider med personer som ikke får til det &quot;å bo&quot;<br><br></p><p><strong>Forelesere er blant annet&#58;</strong> <br>Randi Rosenqvist, Rettspsykiater<br> Hege Hammer, Avdelingssjef i Oslo kommune, Brann- og redningsetaten<br> Lars Lien, Professor og psykiater<br> Patrick A. Vogel, Professor<br> Marius Storvik, Førsteamanuensis</p><p><strong>Konferansen er kun for ansatte i Avd for psykose og rehabilitering.&#160;</strong></p><p><strong>Deltagelse avklares med nærmeste leder</strong><br></p><p><strong><strong>Konferansen går over to dager,&#160;30. og 31. oktober.</strong>​<br></strong></p><p><strong class="ms-rteFontSize-2" style="text-decoration&#58;underline;">Påmelding dag en gjelder for begge dager.<br></strong><br></p><p>Les mer på&#58;&#160;<span style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;"><a href="https&#58;//fagfokus.no/konferanser/de-vanskelige/?gclid=EAIaIQobChMInsSt74DNgQMVmd4YCh2d7wzTEAAYASAAEgJPePD_BwE">De særskilt vanskelige (fagfokus.no)</a></span></p><p><span style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;"></span><img src="/PublishingImages/Sider/De-særskilt-vanskelige/de%20særskilt%20vanskelige_bilde.webp" alt="de særskilt vanskelige_bilde.webp" style="margin&#58;5px;" />​</p><p><br></p>
HELSE01 - Helsefagarbeider, assistent og aktivitør i institusjon14755322.09.2023 07:55:01Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 22.09.2023 09:55 Neste revisjon: 01.08.2025 I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser 20611https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTydal;Nesjestranda VGS - Bergsvikvegen 5 - 6456 Skåla;Rindal kommune;Sula kommune;Kristiansund kommune;Annet;Rørostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHELSE01 - Helsefagarbeider, assistent og aktivitør i institusjonHelseplattformen24<p>​<strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">​​​​Kursbeskrivelse&#58;</strong></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58; </span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Starte vakta og finne pasienter</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Pasientlister</span><br></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Gjennomgang av journal</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Tildele seg til behandlingsteam</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dokumentere vurderinger</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Oppgavelister</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Pasientplan </span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Legemiddelhåndtering</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Forordninger og prøvetaking</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Avslutte vakta</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Håndholdte enheter</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">&#160;</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"></span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Helsefagarbeider i Helse- og velferdssenter, Helsehus, Rehabilitering, omsorgssenter, sykehjem eller Øyeblikkelig hjelp døgnopphold</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Assistent i Helse- og velferdssenter, Helsehus, Rehabilitering, omsorgssenter, sykehjem eller Øyeblikkelig hjelp døgnopphold</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Aktivitør som utfører samme oppgaver som helsefagarbeidere i Helse- og velferdssenter, Helsehus, Rehabilitering, omsorgssenter<strong>, </strong>sykehjem eller Øyeblikkelig hjelp døgnopphold<br><br></span></li></ul><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursløpet består i tillegg til klasseromskurset av 2 timer med innledende læring før klasserom og 6 timer med egentrening i etterkant.</strong><br></span><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Se informasjon om innledende læring og egentrening i Kompetanseplanen under i&#160;feltet &quot;Kursmateriell&quot;.</strong></span><br></div><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><br></span></p>
Regionale fagdager kardiologisk sykepleie255203002.10.2023 07:00:20Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 02.10.2023 09:00 Neste revisjon: 01.10.2024 Tittel Regionale fagdager kardiologisk sykepleie Beskrivelse https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromRegionale fagdager kardiologisk sykepleieHjertesykdommer1<p>​​<br>Klinikk ved hjertemedisin arranerer årlig regional fagdag for sykepleiere som arbeider innen fagfeltet kardiologi.&#160;​<br><br></p>
SPLAN01 - Sengeplanlegging og overflyttingssentral14943925.09.2023 07:25:12Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 25.09.2023 09:25 Neste revisjon: 01.08.2025 I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser 254https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesund;Kristiansund;Volda;Moldetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSPLAN01 - Sengeplanlegging og overflyttingssentralHelseplattformen13<p>​<span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>​​​​Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58;</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2" style="text-decoration&#58;underline;">Administrere sengeplanlegging&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Oversikt over belegg i avdelingene/sykehuset</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Behandle forespørsel om seng</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Reservere seng</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Tildele seng</span></li></ul><p><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">&#160;</strong><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;text-decoration-line&#58;underline;">Overflyttingssentral&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dokumentasjon (personopplysninger, kliniske data osv.)</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Behandle forespørsel om innkomne overflyttinger</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Opprette forespørsel om utgående overflytting</span></li></ul><p><strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Målgruppe&#58;</strong><br></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber med sengeplanlegging og overflytting på akuttmottak.</span></p><p><strong class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Det er </strong><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5" style="text-decoration-line&#58;underline;"><strong>svært viktig</strong></span><strong class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"> å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring.&#160;</strong><br></p>
RAPPT01 – Rapportverktøy i Helseplattformen (HF)14922925.09.2023 07:23:33Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 25.09.2023 09:23 Neste revisjon: 31.05.2025 Overordnet kurs om rapportering for de som benytter rapporteringsverktøyene mer enn 219https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromRAPPT01 – Rapportverktøy i Helseplattformen (HF)Helseplattformen1<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>​​​Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Overordnet kurs om rapportering for de som benytter rapporteringsverktøyene mer enn andre.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil vi gjennomgå&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Å velge riktig rapporteringsverktøy</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dashbord</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Å kjøre rapporter</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Å lage rapporter</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">SlicerDicer </span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Kurset er relevant for&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Navngitte nøkkelpersoner fra de ulike klinikkene/avdelingene/enhetene, såkalte rapporterings-superbrukere</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Etter go-live også for andre med utvidet ansvar for kjøring av rapporter</span></li></ul><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><strong>Det er </strong><span style="text-decoration&#58;underline;"><strong>svært viktig</strong></span><strong> å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring.&#160;</strong><br></span></font></div>
Kompetanseportalen - nytt design253916829.09.2023 11:55:24Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 29.09.2023 13:55 Neste revisjon: 28.09.2024 Generell informasjon om nytt design i Kompetanseportalen I tillegg vil de med ansvar 32https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxDigitalt/webinartext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKompetanseportalen - nytt designAdministrativt arbeid;HR3<p>​​​​<br></p><div class="OutlineElement Ltr SCXW260309218 BCX8" style="overflow&#58;visible;cursor&#58;text;clear&#58;both;direction&#58;ltr;color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe ui web&quot;, arial, verdana, sans-serif;font-size&#58;12px;background-color&#58;#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW260309218 BCX8" style="margin-bottom&#58;0px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW260309218 BCX8" style="color&#58;#243d51;font-size&#58;11pt;line-height&#58;21.4167px;font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe ui_embeddedfont&quot;, &quot;segoe ui_msfontservice&quot;, sans-serif;font-weight&#58;bold;"><span class="NormalTextRun SCXW260309218 BCX8">Generell informasjon om nytt design i </span><span class="NormalTextRun SCXW260309218 BCX8">Komp</span><span class="NormalTextRun SCXW260309218 BCX8">e</span><span class="NormalTextRun SCXW260309218 BCX8">tanseportalen</span></span><span class="EOP SCXW260309218 BCX8" data-ccp-props="&#123;&quot;134233117&quot;&#58;false,&quot;134233118&quot;&#58;false,&quot;201341983&quot;&#58;0,&quot;335559738&quot;&#58;0,&quot;335559739&quot;&#58;160,&quot;335559740&quot;&#58;257&#125;" style="font-size&#58;11pt;line-height&#58;21.4167px;font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe ui_embeddedfont&quot;, &quot;segoe ui_msfontservice&quot;, sans-serif;color&#58;#243d51;">&#160;</span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW260309218 BCX8" style="overflow&#58;visible;cursor&#58;text;clear&#58;both;direction&#58;ltr;color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe ui web&quot;, arial, verdana, sans-serif;font-size&#58;12px;background-color&#58;#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW260309218 BCX8" style="margin-bottom&#58;0px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW260309218 BCX8" style="color&#58;#243d51;font-size&#58;10.5pt;line-height&#58;20.3458px;font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe ui_embeddedfont&quot;, &quot;segoe ui_msfontservice&quot;, sans-serif;"><span class="NormalTextRun SCXW260309218 BCX8"></span></span><span class="EOP SCXW260309218 BCX8" data-ccp-props="&#123;&quot;134233117&quot;&#58;false,&quot;134233118&quot;&#58;false,&quot;201341983&quot;&#58;0,&quot;335559738&quot;&#58;0,&quot;335559739&quot;&#58;160,&quot;335559740&quot;&#58;257&#125;" style="font-size&#58;10.5pt;line-height&#58;20.3458px;font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe ui_embeddedfont&quot;, &quot;segoe ui_msfontservice&quot;, sans-serif;color&#58;#243d51;">&#160;</span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW260309218 BCX8" style="overflow&#58;visible;cursor&#58;text;clear&#58;both;direction&#58;ltr;color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe ui web&quot;, arial, verdana, sans-serif;font-size&#58;12px;background-color&#58;#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW260309218 BCX8" style="margin-bottom&#58;0px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW260309218 BCX8" style="color&#58;#243d51;font-size&#58;10.5pt;line-height&#58;20.3458px;font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe ui_embeddedfont&quot;, &quot;segoe ui_msfontservice&quot;, sans-serif;"><span class="NormalTextRun SCXW260309218 BCX8">Hvis alt går etter planen, vil Kompetanseportalen fremstå i et nytt design 9/10</span><span class="NormalTextRun SCXW260309218 BCX8">-</span><span class="NormalTextRun SCXW260309218 BCX8">23.</span><span class="NormalTextRun SCXW260309218 BCX8"> </span><span class="NormalTextRun SCXW260309218 BCX8">All </span><span class="NormalTextRun SCXW260309218 BCX8">eksisterende </span><span class="NormalTextRun SCXW260309218 BCX8">funksjonalitet</span><span class="NormalTextRun SCXW260309218 BCX8"> beholdes</span><span class="NormalTextRun SCXW260309218 BCX8">, men navigeringen i portalen vil fremstå som</span><span class="NormalTextRun SCXW260309218 BCX8"> noe </span><span class="NormalTextRun SCXW260309218 BCX8">annerledes. </span></span></p><p class="Paragraph SCXW260309218 BCX8" style="margin-bottom&#58;0px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW260309218 BCX8" style="color&#58;#243d51;font-size&#58;10.5pt;line-height&#58;20.3458px;font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe ui_embeddedfont&quot;, &quot;segoe ui_msfontservice&quot;, sans-serif;"><span class="NormalTextRun SCXW260309218 BCX8"><br></span></span></p><p class="Paragraph SCXW260309218 BCX8" style="margin-bottom&#58;0px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><span data-contrast="none" lang="NB-NO" class="TextRun SCXW260309218 BCX8" style="color&#58;#243d51;font-size&#58;10.5pt;line-height&#58;20.3458px;font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe ui_embeddedfont&quot;, &quot;segoe ui_msfontservice&quot;, sans-serif;"><span class="NormalTextRun SCXW260309218 BCX8"></span><span class="NormalTextRun SCXW260309218 BCX8">De største </span><span class="NormalTextRun SCXW260309218 BCX8">forandringene</span><span class="NormalTextRun SCXW260309218 BCX8"> </span><span class="NormalTextRun SCXW260309218 BCX8">er at menyen nå er flyttet til venstre i “hjemfanen”</span><span class="NormalTextRun SCXW260309218 BCX8">.</span><span class="NormalTextRun SCXW260309218 BCX8"> </span><span class="NormalTextRun SCXW260309218 BCX8">I t</span><span class="NormalTextRun SCXW260309218 BCX8">i</span><span class="NormalTextRun SCXW260309218 BCX8">l</span><span class="NormalTextRun SCXW260309218 BCX8">l</span><span class="NormalTextRun SCXW260309218 BCX8">egg vil de med </span><span class="NormalTextRun SCXW260309218 BCX8">ansvar</span><span class="NormalTextRun SCXW260309218 BCX8"> for medarbe</span><span class="NormalTextRun SCXW260309218 BCX8">ider</span><span class="NormalTextRun SCXW260309218 BCX8">oppfølging, se at det dukker opp en ny oversikt </span><span class="NormalTextRun SCXW260309218 BCX8">som gir nye muligheter for bedre medarbeideroppfølging både på aggregert og detaljert nivå.</span></span><span class="EOP SCXW260309218 BCX8" data-ccp-props="&#123;&quot;134233117&quot;&#58;false,&quot;134233118&quot;&#58;false,&quot;201341983&quot;&#58;0,&quot;335559738&quot;&#58;0,&quot;335559739&quot;&#58;160,&quot;335559740&quot;&#58;257&#125;" style="font-size&#58;10.5pt;line-height&#58;20.3458px;font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe ui_embeddedfont&quot;, &quot;segoe ui_msfontservice&quot;, sans-serif;color&#58;#243d51;">&#160;</span></p><p class="Paragraph SCXW260309218 BCX8" style="margin-bottom&#58;0px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><span class="EOP SCXW260309218 BCX8" data-ccp-props="&#123;&quot;134233117&quot;&#58;false,&quot;134233118&quot;&#58;false,&quot;201341983&quot;&#58;0,&quot;335559738&quot;&#58;0,&quot;335559739&quot;&#58;160,&quot;335559740&quot;&#58;257&#125;" style="font-size&#58;10.5pt;line-height&#58;20.3458px;font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe ui_embeddedfont&quot;, &quot;segoe ui_msfontservice&quot;, sans-serif;color&#58;#243d51;"><br>Ønsker du en gjennomgang av det som er nytt, kan du melde deg på det tidspunktet som passer deg best.&#160;</span></p><p class="Paragraph SCXW260309218 BCX8" style="margin-bottom&#58;0px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><span class="EOP SCXW260309218 BCX8" data-ccp-props="&#123;&quot;134233117&quot;&#58;false,&quot;134233118&quot;&#58;false,&quot;201341983&quot;&#58;0,&quot;335559738&quot;&#58;0,&quot;335559739&quot;&#58;160,&quot;335559740&quot;&#58;257&#125;" style="font-size&#58;10.5pt;line-height&#58;20.3458px;font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe ui_embeddedfont&quot;, &quot;segoe ui_msfontservice&quot;, sans-serif;color&#58;#243d51;">Teams lenke til de ulike&#160;webinarene&#160;finner du her&#58;&#160;</span></p><p class="Paragraph SCXW260309218 BCX8" style="margin-bottom&#58;0px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><span class="EOP SCXW260309218 BCX8" data-ccp-props="&#123;&quot;134233117&quot;&#58;false,&quot;134233118&quot;&#58;false,&quot;201341983&quot;&#58;0,&quot;335559738&quot;&#58;0,&quot;335559739&quot;&#58;160,&quot;335559740&quot;&#58;257&#125;" style="font-size&#58;10.5pt;line-height&#58;20.3458px;font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe ui_embeddedfont&quot;, &quot;segoe ui_msfontservice&quot;, sans-serif;color&#58;#243d51;"><br></span></p><p class="Paragraph SCXW260309218 BCX8" style="margin-bottom&#58;0px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><span class="EOP SCXW260309218 BCX8" data-ccp-props="&#123;&quot;134233117&quot;&#58;false,&quot;134233118&quot;&#58;false,&quot;201341983&quot;&#58;0,&quot;335559738&quot;&#58;0,&quot;335559739&quot;&#58;160,&quot;335559740&quot;&#58;257&#125;" style="font-size&#58;10.5pt;line-height&#58;20.3458px;font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe ui_embeddedfont&quot;, &quot;segoe ui_msfontservice&quot;, sans-serif;color&#58;#243d51;"><a href="https&#58;//teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=/_%23/l/meetup-join/19&#58;meeting_MzZiYTBkMzYtNzY1Mi00YWM3LWJmYjMtNjJjOTdlMDhiMGVm%40thread.v2/0?context%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252292c8809f-91e0-445b-804f-b6a7b43ef73a%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252294be5965-cbfb-4f1c-a949-33e139ce6c0b%2522%257d%26anon%3Dtrue&amp;type=meetup-join&amp;deeplinkId=ff4db490-6b97-43b6-831f-b638bce31bba&amp;directDl=true&amp;msLaunch=true&amp;enableMobilePage=true&amp;suppressPrompt=true">Teams lenke mandag 16.10.23. kl 1400-1445</a></span></p><p class="Paragraph SCXW260309218 BCX8" style="margin-bottom&#58;0px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><a href="https&#58;//teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=/_%23/l/meetup-join/19&#58;meeting_MTVkNzFiNWEtMmMwNi00ZmZlLWI1NzktOTJjMjA3ODc1YWVi%40thread.v2/0?context%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252292c8809f-91e0-445b-804f-b6a7b43ef73a%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252294be5965-cbfb-4f1c-a949-33e139ce6c0b%2522%257d%26anon%3Dtrue&amp;type=meetup-join&amp;deeplinkId=a582fa1b-c2eb-4aa4-87ed-21d688fb335e&amp;directDl=true&amp;msLaunch=true&amp;enableMobilePage=true&amp;suppressPrompt=true"><span class="ms-rteFontSize-2">Teams lenke onsdag 18.10.23. kl 0900-0945</span></a></p><p class="Paragraph SCXW260309218 BCX8" style="margin-bottom&#58;0px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><a href="https&#58;//teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=/_%23/l/meetup-join/19&#58;meeting_MDUzYTVkY2QtMjQ0ZS00NGEwLWE2YzYtZTFlMjA3NDI5MmRi%40thread.v2/0?context%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252292c8809f-91e0-445b-804f-b6a7b43ef73a%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252294be5965-cbfb-4f1c-a949-33e139ce6c0b%2522%257d%26anon%3Dtrue&amp;type=meetup-join&amp;deeplinkId=20ce1815-451b-439b-826d-198b549eb427&amp;directDl=true&amp;msLaunch=true&amp;enableMobilePage=true&amp;suppressPrompt=true"><span class="ms-rteFontSize-2">Teams lenke mandag 23.10.23. kl 1015-1100</span>​</a><br></p><p class="Paragraph SCXW260309218 BCX8" style="margin-bottom&#58;0px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><br></p><p class="Paragraph SCXW260309218 BCX8" style="margin-bottom&#58;0px;vertical-align&#58;baseline;background-color&#58;transparent;color&#58;windowtext;"><a href="https&#58;//teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=/_%23/l/meetup-join/19&#58;meeting_MTVkNzFiNWEtMmMwNi00ZmZlLWI1NzktOTJjMjA3ODc1YWVi%40thread.v2/0?context%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252292c8809f-91e0-445b-804f-b6a7b43ef73a%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252294be5965-cbfb-4f1c-a949-33e139ce6c0b%2522%257d%26anon%3Dtrue&amp;type=meetup-join&amp;deeplinkId=a582fa1b-c2eb-4aa4-87ed-21d688fb335e&amp;directDl=true&amp;msLaunch=true&amp;enableMobilePage=true&amp;suppressPrompt=true"><span class="ms-rteFontSize-2"></span>​</a><br><br></p></div>
Fagdag for ansatte ved Nevro Intensiv253483129.09.2023 08:23:57Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 29.09.2023 10:23 Neste revisjon: 15.11.2024 Tittel Fagdag for ansatte ved Nevro Intensiv Beskrivelse 15https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromFagdag for ansatte ved Nevro IntensivIntensiv2<p>​​​​​Fagdag for ansatte ved Nevro Intensiv og ev. andre interesserte med et variert program. Program kommer.&#160;​<br></p>
Brannvernundervisning type A14671919.09.2023 12:09:05Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 19.09.2023 14:09 Neste revisjon: 09.02.2024 Hovedmomentet i denne øvelsen er praktisk bruk av tilgjengelig slokkeutstyr 5648https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLian;Annet;Trondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBrannvernundervisning type ABrannvern16<p>​<strong>Hovedmomentet i denne øvelsen er praktisk bruk av tilgjengelig slokkeutstyr (slokkeøvelse).</strong></p><p><strong>Tema&#58;</strong></p><p>-Kort gjennomgang av prosedyre og rutine ved enheten.</p><p>-Det gis en gjennomgang av fysiske og kjemiske egenskaper til&#160; fenomenet brann.</p><p>-Gjennomgang av de ulike slokkemidlene som Universitetssykehuset besitter, samt fordeler og ulemper med de.</p><p>&#160;</p><p>Gjennomføres normalt på egnet sted utendørs.</p><p>Se for øvrig <a href="http&#58;//eqsstolav/cgi-bin/document.pl?pid=stolav&amp;DocumentID=18355&amp;UnitID=1197"><span style="text-decoration&#58;underline;">Prosedyre 18355 Brannvernundervisning</span></a> </p><p>&#160;Det anbefales 18 plasser per kurs.</p><p>&#160;</p>
Rettslig status for pasienter på tvang uten døgnopphold (TUD) 291644728.09.2023 12:54:04Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 28.09.2023 14:54 Neste revisjon: 27.09.2024 Rettslig status for pasienter på tvang uten døgnopphold (TUD) - Internundervisning v 38https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromRettslig status for pasienter på tvang uten døgnopphold (TUD) Rettslig status for pasienter på tvang uten døgnopphold (TUD) Psykisk helsevern;Lovverk1<p>​​​​​​​</p><table cellspacing="0" width="100%" class="ms-rteTable-default"><tbody><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;100%;"><strong>Rettslig status for pasienter på tvang uten døgnopphold&#160;(TUD)</strong><strong>&#160;- Internundervisning v/Nidaros DPS&#160;</strong><br><br><span style="font-size&#58;10pt;line-height&#58;107%;font-family&#58;calibri, sans-serif;"><ul><li><span style="font-size&#58;10pt;line-height&#58;107%;font-family&#58;calibri, sans-serif;">​Undervisningen gjennomføres med fysisk oppmøte, men den kan også følges digitalt. Teamslen​ke vil bli vedlagt i Outlook.</span></li><li><span style="font-size&#58;10pt;line-height&#58;107%;font-family&#58;calibri, sans-serif;">​Dersom du har meldt deg på fysisk oppmøte via Læringsportalen og allikevel ikke får til å delta, så ber vi om at du avmelder deg i Læringsportalen slik at plassen kan tilbys en som står på venteliste.</span></li></ul></span><br>​<br><br></td></tr></tbody></table><p><br><br></p>
Nettverk for opplæring sykepleie - inneliggende pasienter291620828.09.2023 11:11:30Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 28.09.2023 13:11 Neste revisjon: 31.01.2025 I samråd med avdelingssjefer sykepleie, og hovedledelsen ved St. Olavs hospital, er 21https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromNettverk for opplæring sykepleie - inneliggende pasienterHelseplattformen3<p>​I samråd med avdelingssjefer sykepleie, og hovedledelsen ved St. Olavs hospital, er det besluttet at opplæring av nytilsatte og studenter flyttes&#160;ut lokalt i klinikkene. For å sikre best mulig kvalitet på opplæringen, ber vi nå klinikkene om å oppnevne representanter for opplæring lokalt. Sammen med opplæringsressurser i avdeling for e-helse, danner disse et nettverk for opplæring sykepleie, inneliggende pasienter. Det er viktig at representantene fra klinikkene dekker alle fagområdene med sykepleiere, helsefagarbeidere og assistenter som jobber med inneliggende pasienter. Vi legger ingen begrensning på hvor mange representanter klinikkene melder inn, men anbefaler minst en representant per fagområde.<br><br></p>
HJEMM03 – Koordinering av tjenester i hjemmet14753422.09.2023 08:28:23Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 22.09.2023 10:28 Neste revisjon: 01.08.2025 Tittel HJEMM03 – Koordinering av tjenester i hjemmet Beskrivelse 1823https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNesjestranda VGS - Bergsvikvegen 5 - 6456 Skåla;Rindal kommune;Kristiansund kommunetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHJEMM03 – Koordinering av tjenester i hjemmetHelseplattformen19<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>​​Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære om Helseplattformenes funksjonalitet knyttet til koordinering av tjenester i hjemmet. Du vil lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Administrere henvendelser fra koordinerende enhet </span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Igangsette og administrere tjenester basert på vedtak</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Administrere og oppdatere pasientinformasjon, tjenester, oppgaver og behandlingsteam</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Opprette og administrere tidsplan og pasientplan</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Pause og avslutte tjenesteforløp</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Opprette og fordele arbeidslister</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dashbord og rapporter</span></li></ul><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><br></span></font></div><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><span style="text-decoration&#58;underline;">Merk&#58;</span> For kurset HJEMM03 anbefales deltakelse på et grunnleggende klinisk kurs i <span style="text-decoration&#58;underline;">forkant</span>. Kurset gjennomgår «enkel saksbehandling» ved mottak av ny pasient og oppstart av tjeneste, samt planlegging av drift ved bruk av arbeidslister.<br></span></font></div><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><strong><br></strong></span></font></div><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber med koordinering av tjenester i hjemmet&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Avdelingsleder</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Listekoordinator</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Samhandlingskoordinator</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Arbeidslistekoordinator </span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Driftskoordinator</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Arbeidslistekoordinator nattpatrulje (TP)</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Teknisk koordinator (TP)</span></li></ul><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><br></span></font></div><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursløpet består i tillegg til klasseromskurset av 2 timer med innledende læring før klasserom og 6 timer med egentrening i etterkant.</strong><br></span><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Se informasjon om innledende læring og egentrening i Kompetanseplanen under i&#160;feltet &quot;Kursmateriell&quot;.</strong></span>​<br></span></font></div>
HJEMM20 - Sykepleier og vernepleier i hjemmebaserte tjenester14740422.09.2023 08:42:02Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 22.09.2023 10:42 Neste revisjon: 05.05.2024 I dette kurset vil følgende arbeidsflyter gjennomgås Jeg har lest og akseptert vilkår 8964https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNesjestranda VGS - Bergsvikvegen 5 - 6456 Skåla;Rindal kommune;Sula kommune;Kristiansund kommunetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHJEMM20 - Sykepleier og vernepleier i hjemmebaserte tjenesterHelseplattformen19<p><strong>​​</strong><strong style="color&#58;#000000;font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Kursbeskrivelse&#58;</strong></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">I dette kurset vil følgende arbeidsflyter gjennomgås&#58;</span></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Bruk av mobil enhet Rover</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Journalgjennomgang</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Finne besøk på arbeidslister</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Dokumentere hjemmebesøk/avtaler</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Opprette og administrere pasientplan</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Opprette og administrere tidsplan</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Legemiddelhåndtering</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Kommunikasjon i systemet, inkl. e-meldinger</span></li></ul><div><font color="#000000" face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><br></span></font></div><div><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Målgruppe&#58;</strong></span></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Ansatte som jobber som&#58;</span><br></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Sykepleier/vernepleier i hjemmetjenesten</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Sykepleier/vernepleier i omsorgsbolig</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Sykepleier/vernepleier i hjemmebasert omsorg<br><br></span></li></ul><div><font color="#000000" face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursløpet består i tillegg til klasseromskurset av 2 timer med innledende læring før klasserom og 6 timer med egentrening i etterkant.</strong><br></span><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Se informasjon om innledende læring og egentrening i Kompetanseplanen under i&#160;feltet &quot;Kursmateriell&quot;.</strong></span><br></span></font></div><font color="#000000" face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><br></span></font></div><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><br><br></span></p>
RADIO03 – Radiolog, nukleærmedisiner14909625.09.2023 07:22:33Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 25.09.2023 09:22 Neste revisjon: 31.05.2025 I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser 215https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesund;Kristiansund;Volda;Moldetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromRADIO03 – Radiolog, nukleærmedisinerHelseplattformen9<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>​​Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Prioritere/protokollere forordninger</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Gransking</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dobbelgransking</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dokumentere minimal invasive prosedyrer</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dokumentere undersøkelser utført av radiolog</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Demonstrasjon</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Gjennomgang av pasientjournal</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe St.Olav&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58; </span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Radiolog</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Nukleærmedisiner</span></li></ul><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><br></span></font></div><div><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe HNT&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Radiolog</span></li></ul><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><br></span></font></div><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><strong>Det er </strong><span style="text-decoration&#58;underline;"><strong>svært viktig</strong></span><strong> å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring.&#160;</strong><br></span></font></div>
Praktisk brannvernkurs som del av brannvernundervisning14741625.04.2023 06:39:58Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 25.04.2023 08:39 Neste revisjon: 30.04.2024 Testmodus Nei Versjon 4489 Varighet Maks 1,5 timer 858https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxVoldatext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPraktisk brannvernkurs som del av brannvernundervisningBrannvern4<p>Praktisk brannvernkurs for ansatte - del av brannvernundervisning<br></p>
Elements - opplæring14670826.09.2023 11:22:20Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 26.09.2023 13:22 Neste revisjon: 17.11.2023 Kurset i sak- og dokumentasjonssystemet Elements vil ta for seg følgende temaer 286https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxDigitalt/webinartext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromElements - opplæringIKT;Administrativt arbeid2<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">​​Kurset&#160;i sak- og dokumentasjonssystemet&#160;Elements vil ta for seg følgende temaer&#58;</span></p><p><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Elementssiden på Kilden</strong></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Brukerveiledere</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Elementshjelp</span></li></ul><div><font face="Calibri" class="ms-rteFontSize-3"><strong>Dashboard</strong></font></div><div><ul><li><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;">Oversikt over dine oppgaver</span></font></li><li><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;">Ubesvart post</span></font></li><li><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;">Dokumenter til godkjenning</span></font></li><li><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;">Dokumenter under arbeid</span></font></li><li><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;">Til orientering</span></font></li></ul><div><font face="Calibri" class="ms-rteFontSize-3"><strong>Arkivering e-post</strong></font></div></div><div><font face="Calibri" class="ms-rteFontSize-3"><strong><br></strong></font></div><div><strong></strong><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Sak&#160;og journalpost</strong><strong></strong><br></div><div><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Opprette ny sak<br></span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Opprette ulike journalposttyper&#160;<br></span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ferdigstille sak</span><br></li></ul><div><br></div><div><span class="ms-rteFontSize-2" style="font-family&#58;calibri;">Alle bør gjennomføre&#160;</span><a href="/Sider/Elements---innføring.aspx"><span class="ms-rteFontSize-2">Elements - innføringskurs</span></a><span class="ms-rteFontSize-2" style="font-family&#58;calibri;">&#160;i forkant av kurset.</span><br class="ms-rteFontSize-2"><br><br></div></div>
Ledermobilisering - veien til ledelse HMR 2024290502427.09.2023 07:31:15Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 27.09.2023 09:31 Neste revisjon: 25.09.2024 Dette er et avklarings-, motivasjons- og utviklingsforløp med tanke på om ledelse er 220https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromLedermobilisering - veien til ledelse HMR 2024Ledelse1<p>​​<br></p><p>Dette er et avklarings-, motivasjons- og utviklingsforløp med tanke på om ledelse er noe for deg.&#160;</p><p>Noen tilbakemeldinger fra andre som har deltatt&#58;<br>&#160;<br>&quot;Tusen takk for et givende program. Jeg har lært mye, både om ledelse og meg selv og har fått avklart mye. Jeg har hatt stor nytteverdi av refleksjonsgruppen og har hatt stort utbytte av å få reflektert sammen med andre. &quot;<br>&#160;<br>&quot;Programmet har gitt en god smakebit på ledelse samt utvidet kjennskap til organisasjonen. Ser det som en stor fordel at programmet går på tvers av avdelinger og faggrupper da en slik blanding gir flere perspektiver.&quot;</p><p>&#160;<br></p><p><strong>Hvorfor satse på ledelse i sykehus?</strong></p><p>God ledelse utgjør en forskjell – både med tanke på kvalitet, pasientsikkerhet og vår evne til å framstå som en attraktiv arbeidsgiver. Vårt helseforetak har behov for flere dyktige og motiverte ledere i årene som kommer, og&#160;ønsker å få flere av våre medarbeidere til å velge ledelse som karrierevei.&#160;<br></p><div class="ms-rtestate-read ms-rte-wpbox"><div class="ms-rtestate-notify ms-rtestate-read 0aa24170-89be-4dc1-a273-d2e61fa8be0b" id="div_0aa24170-89be-4dc1-a273-d2e61fa8be0b" unselectable="on"></div><div id="vid_0aa24170-89be-4dc1-a273-d2e61fa8be0b" unselectable="on" style="display&#58;none;"></div></div><div class="ms-rtestate-read ms-rte-wpbox"><div class="ms-rtestate-notify ms-rtestate-read df92ba5b-f487-4fde-bdd6-e06e3bb1df8e" id="div_df92ba5b-f487-4fde-bdd6-e06e3bb1df8e"></div><div id="vid_df92ba5b-f487-4fde-bdd6-e06e3bb1df8e" style="display&#58;none;"></div></div>​​<p>​<br><br></p>​<p><br></p><p><strong>Målgruppen</strong>&#160;for programmet er medarbeidere fra alle faggrupper i våre helseforetak som har interesse og potensial for ledelse, og som ønsker å finne ut om ledelse er noe for dem.<br></p><p>&#160;</p><p>Vi søker deg som&#58;</p><p>• Er engasjert i jobben din og som brenner for god pasientbehandling.</p><p>• Ønsker å påvirke utviklingen av sykehuset og faget ditt.</p><p>• Er flink med folk og en god lagspiller som motiveres av å lykkes sammen med andre.</p><p>• Har godt humør og en positiv innstilling, men også mot til å ta tak i utfordringer.</p><p>• Er selvgående og strukturert.</p><p>&#160;</p><p><strong>Hva tilbyr vi våre lederkandidater?</strong></p><p>Som lederkandidat vil du ta del i et avklarings-, motivasjons- og utviklingsforløp med tanke på om ledelse er noe for deg.</p><p>&#160;</p><p>I tillegg til at du som deltaker skal skygge en leder en dag, gjennomføre en lederpraksis, og delta på 3 gruppeveiledninger (a`to timer), må du forplikte deg til å delta på følgende samlinger&#58;</p><p>Oppstarts samling&#58;&#160;<span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><strong>10.&#160;</strong></span><strong class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><strong>j</strong>anuar 2024</strong><br></p><p>Treningslaboratorium &#58;<span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><strong>&#160;19</strong></span><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><strong><strong>.-20​.mars&#160;2</strong>024</strong></span><br class="ms-rteThemeForeColor-2-0"></p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Avslutningssamling &#58;</span><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><strong>&#160;<span>23. mai&#160;2024 &#160;</span></strong></span><br></p><p>Alle som får plass forplikter seg til å delta på samtlige samlinger/aktiviteter.<br></p><p><br></p><p><strong>Du vil få mulighet til å&#58;</strong></p><p>• Utforske og reflektere over hva det innebærer å være leder.</p><p>• Bli bedre kjent med deg selv – dine styrker og utviklingsområder med tanke på ledelse.</p><p>• Se foretakets virksomhet ut fra et ledelsesperspektiv.</p><p>• Bygge nettverk med andre lederkandidater.</p><p>• Møte ulike ledere og bli kjent med deres ledelsesutfordringer.</p><p>• Ta de første stegene i utvikling av ditt potensial for ledelse og stå bedre rustet til å søke en lederjobb.</p><p>Vil du vite mer om ledermobiliseringsprogrammet, se vedlagte brosjyre om &quot;ledermobilisering&quot;</p><p>&#160;</p><p><strong>Hva forventer vi av lederkandidatene?</strong></p><ul><li>At du er villig til å bruke av din arbeidstid i løpet av 9 måneder til å gjennomføre forløpet.</li><li>At du tar ansvar for egen læring ved å gjennomføre planlagte aktivitetene og reflektere over dine erfaringer underveis i prosessen.</li><li>At du bidrar med ditt engasjement og synspunkter, og ikke minst dine spørsmål.<br></li><li>At du deler dine erfaringer og refleksjoner med andre lederkandidater og med din veileder.</li><li>At du bidrar til evaluering og forbedring av ledermobiliseringsprogrammet.<br></li></ul><p><br></p><p><strong>I tillegg til å melde deg på&#160;i Læringsportalen ,&#160;må du sende inn&#58;</strong></p><p><strong>1. Anbefaling fra din nærmeste leder/avdelingssjef, må legges ved for å komme i betraktning (se eget vedlegg under).<br>2. En kort beskrivelse av&#160;din motivasjon for å delta på ledermobiliseringsprogrammet. Før på din alder og hvilken avdeling/klinikk du tilhører.</strong></p><p><strong></strong><strong>Dette sender du per mail (Emne&#58; Ledermobilisering 2024) til&#58;</strong></p><p><strong></strong><strong>Tina Slettestøl&#58; tina.slettestol@helse-mr.no</strong></p><p><span class="ms-rteForeColor-2"><strong>OBS!&#58;</strong><strong>&#160;Ved påmelding til kurset får alle mail om at de er påmeldt. Imidlertid er det slik at opptak/utvelgelse blir gjort i samråd med klinikk- og divisjonsledelse, med utgangspunkt i listen&#160;over alle som er registrert&#160;påmeldt.</strong></span></p><p>&#160;<br></p><p><strong>Søknadsfrist 17. oktober 2023</strong>​</p>
Epilepsi hos barn og unge - for fagpersonar/føresette290400026.09.2023 13:17:13Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 26.09.2023 15:17 Neste revisjon: 20.12.2024 Digitalt kurs for fagpersonar (både helsepersonell og pedagogisk personell) og 36https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxDigitalt/webinartext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromEpilepsi hos barn og unge - for fagpersonar/føresetteBarn;Foreldrerolle;Nevrologi0<p>​<span style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;open sans&quot;, helvetica, sans-serif;font-size&#58;20px;background-color&#58;#ffffff;">Digitalt kurs for fagpersonar (både helsepersonell og pedagogisk personell) og foreldre/føresette til barn og unge med epilepsi.<br></span><br><strong>Tid</strong>&#58; Torsdag 30. november 2023<br><strong>Stad</strong>&#58; Digitalt via JOIN (Norsk helsenett)<br><br>Arrangør av kurset er&#58;&#160;<br>Poliklinikk barn og ungdom Ålesund,&#160;Habilitering barn og ungdom Kristiansund<br>i samarbeid med Epilepsiforbundet og Lærings- og meistringssenteret i Helse Møre og Romsdal​<br><br><strong>For påmelding</strong>&#58;&#160;Fagpersonar&#160;melder seg på ved å kontakte&#160;Poliklinikk&#160;barn og ungdom Ålesund&#160;ved kontaktperson Annie Torbjørgson på arbeidstlf.&#160;95 11 52 77&#160;eller via ekspedisjon Pol. barn og ungdom Ålesund&#160;på tlf.&#160;701 67 550. Det er viktig at du oppgir e-postadresse for å få tilsendt kurslenke og oppgir antall&#160;dersom fleire fagpersonar skal følge undervisninga frå same stad.&#160;<br>Eigne rutinar for påmelding for føresette via tilvising/fastlege eller behandlar.&#160;​<br></p><h4><a href="https&#58;//helse-mr.no/behandlinger/kurs-og-opplering-for-pasient-og-parorende/epilepsi-foresette-alesund">Les meir om kurset på Helse Møre og Romsdal sine nettsider</a>​</h4><p><br></p>
MAP- Vedlikeholdstrening HMR14852212.01.2023 10:51:43Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 12.01.2023 11:51 Neste revisjon: 12.01.2025 Regelmessig vedlikehold av kompetanse fra MAP grunnkurs Ved å melde deg på vil 755https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesund Behandlingssenter ;Annet;Ålesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromMAP- Vedlikeholdstrening HMRRus;Psykisk helsevern;Psykisk helse18<p>​<img alt="" style="margin&#58;5px;" /><img alt="" style="margin&#58;5px;" /><img alt="" style="margin&#58;5px;" /><br></p><p><b><img src="/PublishingImages/Sider/MAP--Vedlikeholdstrening/MAP.png" alt="MAP.png" style="margin&#58;5px;" /><br></b></p><p><b>Mål&#58;</b></p><p></p><p></p><p></p><p>Regelmessig vedlikehold av kompetanse fra MAP grunnkurs.</p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p><strong>Gjelder for&#58;</strong></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p>Alle ansatte som har gjennomgått MAP grunnkurs.</p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p><strong>Trening kan bestå av&#58;</strong>&#160;</p><p>Simuleringsøvelser, klasseromsundervisning, refleksjon, fysisk trening, skype undervisning.<br></p><br>
Ledersamling HMR247918516.08.2023 11:23:29Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 16.08.2023 13:23 Neste revisjon: 30.09.2024 Dette er en ledersamling for alle ledere i HMR Jeg har lest og akseptert vilkår og 104https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromLedersamling HMRLedelse1<p>​​​​​Dette er en ledersamling for alle ledere i HMR​​</p>
Kurs i venøs blodprøvetaking, for sykepleiere, helsesekretærer og vernepleiere14643227.09.2023 08:00:21Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 27.09.2023 10:00 Neste revisjon: 02.11.2024 Prøvetakingsutstyr - hva finnes og hvordan brukes det Preanalytiske emner med fokus 1696https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKurs i venøs blodprøvetaking, for sykepleiere, helsesekretærer og vernepleiereHovedpkt. på kurset vil være: * Preanalytiske emner med fokus på faktorer som kan påvirke prøvesvaret. * Teoretisk tilnærming til blodprøvetaking. * Praktisk tilnærming til blodprøvetaking. Arrangeres av UndervisningsseksjonLaboratoriemedisin3<p>​​Hovedpunktene på kurset vil være&#58; </p><ul><li><em>Prøvetakingsutstyr - hva finnes og hvordan brukes det</em></li><li><em>Preanalytiske emner med fokus på faktorer som kan påvirke prøvesvaret</em></li><li><em>Praktisk trening i blodprøvetaking. Deltakerne skal utføre prøvetaking på hverandre</em></li></ul>
Forskersamling HMR252323825.09.2023 12:23:01Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 25.09.2023 14:23 Neste revisjon: 02.11.2024 Denne gangen inviterer vi både forskere og phd-kandidater i HMR 108https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxAnnettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromForskersamling HMRForsking1<p></p><p><strong>Velkommen til forskersamling i Geiranger! </strong></p><p>Denne gangen inviterer vi både forskere og phd-kandidater i HMR. Vi har også invitert representanter fra UH-sektor. </p><p>Foreløpig program (med forbehold om endringer)&#58; </p><p><strong>&#160;</strong></p><p><strong>Onsdag 1. november </strong></p><p>10&#58;30 – 11&#58;00&#160;&#160;&#160;&#160; Registrering </p><p>11&#58;00 – 11&#58;15 &#160;&#160; Velkommen v/Anne-Sofie Furberg</p><p>11&#58;15 – 12&#58; 00&#160;&#160; Regional forskningsinfrastruktur v/St.Olavs Hospital, Haakon Skogseth (Teams) </p><p>12&#58;00 - 13&#58;00&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Lunsj</p><p>13&#58;00 – 13&#58;30&#160;&#160;&#160;&#160; AI-forskning og etikk </p><p>13&#58;30 – 13&#58;50&#160;&#160;&#160; CAG </p><p>13&#58;50 – 14&#58;15 &#160;&#160;&#160;Forskningsgruppe/samarbeid</p><p>14&#58;15 – 14&#58;30&#160;&#160;&#160;&#160; Pause </p><p>14&#58;30 – 15&#58;30&#160;&#160;&#160;&#160; UH – sektor </p><p>15&#58;30 – 15&#58;50 &#160;&#160; Helselogistikk – forskning</p><p>15&#58;50 – 1600 &#160;&#160;&#160; Pause </p><p>16&#58;00 - &#160;17&#58;00 &#160;&#160; Diskusjon&#58; tema – bygge kompetanse i HMR. Innledning og felles diskusjon.</p><p>&#160;</p><p>19&#58; 30 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Middag </p><p>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </p><p><strong>Torsdag 2. november</strong></p><p>08&#58;30 – 09&#58;15&#160;&#160;&#160;&#160; Kliniske studier </p><p>09&#58;15 – 09&#58;30&#160;&#160;&#160;&#160; Pause</p><p>09&#58;30 – 10&#58;30&#160;&#160; EVAmed Helse – Fagevaluering. Anne-Sofie orienterer om status og videre arbeid. Eventuelt spm/diskusjon rundt det</p><p>10&#58;30 – 11&#58;15 &#160;&#160; Parallellsesjoner – samsnakking om utvikling av fellesskap&#58; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </p><p>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; i. PhD-fellesskapet (Tone innleder)</p><p>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; ii. Forskerfellesskapet (Vibeke innleder)</p><p>11&#58;15 – 11&#58;45&#160;&#160;&#160;&#160; Oppsummering og avslutning</p><p>11&#58;45&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Wraps og avreise&#160;​<br></p><p>​​​​​​<br></p>
workshop rydding i fristbruddrapporten288586119.09.2023 16:02:15Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 19.09.2023 18:02 Neste revisjon: 14.09.2024 St. Olavs hospital har per nå et høyt antall fristbrudd, vi vet at mange av disse 226https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-Klasseromworkshop rydding i fristbruddrapportenHelseplattformen14<p>​​​<br></p><p>St. Olavs hospital har per nå et høyt antall fristbrudd, vi vet at mange av disse skyldes feilregistreringer.</p><p>Vi setter av tid til å rydde i feilregistreringene, slik at vi står igjen med oversikt over reelle fristbrudd. </p><p>&#160;</p><p>Det er satt av dedikerte dager for den enkelte klinikk – ingen påmelding på tvers av klinikker</p><p>Påmelding må skje via leder.</p><p>&#160;</p><p>Ansatte må sørge for lunsj selv, vi ordner med kaffe/te.</p><p>&#160;</p><p>Antall plasser per gjennomgang – maks 8</p><p>&#160;<br></p><p>Kursansvarlig&#58; Elin&#160;​<br></p><p>​</p>
Innovasjonskonferansen 2023289522927.09.2023 10:27:45Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 27.09.2023 12:27 Neste revisjon: 20.09.2024 St. Olavs hospital har ambisjoner om å være i front på tjenesteinnovasjon i Norge 384https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromInnovasjonskonferansen 2023Ledelse1<p>​​​​​​​​St. Olavs hospital har ambisjoner om å være i front på tjenesteinnovasjon i Norge. Innovasjon handler om å skape ny og forbedret&#160;praksis som tas i bruk. Nytt, nyttig og nyttiggjort er et samlende begrep, der innovasjon ved St. Olavs hospital skal omfatte alt utviklingsarbeid, både større endringer og mindre forbedringer. Målet er å skape gevinster for pasienter, medarbeidere og for organisasjonen.<br></p><p><br>Forbedringsprogrammet har hatt tjenesteinnovasjon, kompetansesammensetning og digitalisering som satsingsområder de siste årene, og dette vil fortsatt prioriteres høyt.&#160;Innovasjonsarbeidet vårt&#160;skal ha pasientsentrert fokus med utgangspunkt i våre medarbeidere.</p><p>​<br></p><p>Administrerende direktør inviterer&#160;til en intern innovasjonskonferanse for ledere ved St. Olavs hospital. Invitasjonen går til linjeledere på alle nivå og til ledere med fagansvar.</p><p><br></p><p>Det blir et spennende program, der hovedfokuset er sentrert rundt&#160;erfaringer som er gjort i Forbedringsprogrammet så langt. Administrerende direktør vil ønske velkommen og vi får høre&#160;prosjekteksempler fra satsingen på tjenesteinnovasjon, digitalisering gjennom pasientapplikasjonen HelsaMi og satsingen knyttet til nye kompetansesammensetninger. </p><p>Målet er å gi dere inspirasjon og påfyll til&#160;videre innovasjonsarbeid!<br></p><p>&#160;<br></p><p>Konferansen blir også en forsmak på en større innovasjonskonferanse som planlegges i april 2024.​<br></p><p><img src="/PublishingImages/Innovasjonskonferansen%2023.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;" /><br><br></p>
HELSE02 – Psykisk helsevern – miljøterapeut spesialisthelsetjenesten 14755422.09.2023 11:56:04Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 22.09.2023 13:56 Neste revisjon: 06.06.2025 I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser 1351https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesund;Kristiansund;Volda;Moldetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHELSE02 – Psykisk helsevern – miljøterapeut spesialisthelsetjenesten HELSE02 – Psykisk helsevern – miljøterapeut spesialisthelsetjenesten Helseplattformen54<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>​​​​Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58; </span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Starte vakten og finne pasienter</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Brain og Pasientlister</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dokumentere vurderinger</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Gjennomgang av journal</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Opprette en episode og forløp</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Håndtere forordninger og prøvetaking</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Innleggelse av pasient</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Pasientplan og pasientopplæring</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Helseplanoversikt</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Legemiddeladministrering</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dokumentere tvang</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dokumentere gruppeterapi</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Overflytting av pasient til annen avdeling</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Utskriving av pasient</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Avslutte vakten<br></span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Håndholdte enheter</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.<br></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe</strong>&#58; </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber innen spesialisthelsetjenesten innen inneliggende psykisk helse og rus, voksne og barn&#58; </span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Sykepleier</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Vernepleier</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Førskolelærer</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Sosionom </span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Fysioterapeut</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ergoterapeut</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Hjelpepleier</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Barnevernspedagog</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Miljøterapeut</span></li></ul><div><br></div><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><br></span></font></div><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><em style="font-size&#58;14.6667px;font-family&#58;calibri;"><strong><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kurset går over to dager. Ved påmelding til dag 1 er du påmeldt hele kurset.</strong><br></strong></strong></em></span></font></div><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><em style="font-size&#58;14.6667px;font-family&#58;calibri;"><strong><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong><br></strong></strong></strong></em></span></font></div><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><em style="font-size&#58;14.6667px;font-family&#58;calibri;"><strong><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det er&#160;<span style="text-decoration-line&#58;underline;">svært viktig</span>&#160;å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring.</strong></strong></em><br></span></font></div>
Blodprøvetakingskurs for helsefagarbeidere14657821.09.2023 08:58:33Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 21.09.2023 10:58 Neste revisjon: 31.12.2024 Prosedyrer og rutiner Prøvetakingsutstyr - hva finnes og hvordan brukes det 187https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxRom kommer;Annettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBlodprøvetakingskurs for helsefagarbeidereLaboratoriemedisin1<p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"></p><div><p>Hovedpunktene på kursserien vil være&#58;</p><ul style="list-style-type&#58;disc;"><li><em>Prosedyrer og rutiner</em></li><li><em>Prøvetakingsutstyr - hva finnes og hvordan brukes det</em></li><li><em>Preanalytiske emner med fokus på faktorer som kan påvirke prøvesvaret</em></li><li><em>Praktisk trening i blodprøvetaking. Deltakerne skal utføre prøvetaking på hverandre</em></li><li><em>Avsluttes med en teoretisk og praktisk prøve som vil gi bestått/ikke bestått kurs<br><br></em></li></ul><p>Kurset består av 12 klasseromstimer fordelt på 4 kursdager.<br></p><br></div><p><br></p>
Innleggelse og håndtering av perifer venekanyle 14904903.03.2023 08:56:09Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 03.03.2023 09:56 Neste revisjon: 14.02.2024 Kurset er en del av Invasiv behandling - modul 2 og tema er Ved å melde deg på vil 522https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromInnleggelse og håndtering av perifer venekanyle Innleggelse og håndtering av perifer venekanyle Sykepleie4<p>​Kurset er en del av <a href="/Sider/Invasiv-behandling---modul-2.aspx">Invasiv behandling - modul 2</a>&#160;og tema er&#58;</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0" style="text-decoration&#58;underline;">Kurs 2</span></p><ul><li><div><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Innleggelse og&#160; håndtering av PVK (klasseromsundervisning) - 1,5 time</span></div></li><li>Praktisk trening (veiledning&#160;i kursrom) - 1,5 time<br></li><li>Praktisk trening (trening i egen avdeling;10 repetisjoner)<br></li></ul><div><br></div><div><strong>Kurset består av 1,5 time teori og 1,5 time praksis.</strong><br></div><div><strong><br></strong></div>
Arbeidsprosesser i Hemit (Tidligere ITIL i Hemit) 14793930.08.2023 13:47:04Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 30.08.2023 15:47 Neste revisjon: 31.01.2024 Hensikten med kurset er å gi et overblikk over hvordan vi bruker arbeidsprosesser i 503https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromArbeidsprosesser i Hemit (Tidligere ITIL i Hemit) Arbeidsprosesser i Hemit (Tidligere ITIL i Hemit) IKT;Samhandling2<p>​​Hensikten med kurset er å gi&#160;et overblikk over hvordan vi bruker arbeidsprosesser i Hemit.&#160;<br></p><p>Kurset er et tilbud&#160;til ansatte som ikke har behov for et fullverdig 3 dagers ITIL Foundation kurs/sertifisering.&#160;<br></p><p>Kursinnholdet er utviklet av prosessledere i Hemit og kurset holdes av en eller flere av disse.&#160;<br></p><p>Dersom plassene for en gjennomføring&#160;er fyllt opp, kan du melde deg på ventelisten.<br></p>
Ledermobilisering - vegen til ledelse14843302.10.2023 07:21:45Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 02.10.2023 09:21 Neste revisjon: 30.09.2024 Tittel Ledermobilisering - vegen til ledelse Beskrivelse 909https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim Spektrumtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromLedermobilisering - vegen til ledelseLedelse2<p>​​​​​​​​​​​Dette er et avklarings-, motivasjons- og utviklingsforløp med tanke på om ledelse er noe for deg.&#160;</p><p>Noen tilbakemeldinger fra andre som har deltatt&#58;<br>&#160;<br>&quot;Tusen takk for et givende program. Jeg har lært mye, både om ledelse og meg selv og har fått avklart mye. Jeg har hatt stor nytteverdi av refleksjonsgruppen og har hatt stort utbytte av å få reflektert sammen med andre. &quot;<br>&#160;<br>&quot;Programmet har gitt en god smakebit på ledelse samt utvidet kjennskap til organisasjonen. Ser det som en stor fordel at programmet går på tvers av avdelinger og faggrupper da en slik blanding gir flere perspektiver.&quot;</p><p>&#160;<br></p><p><strong>Hvorfor satse på ledelse i sykehus?</strong></p><p>God ledelse utgjør en forskjell – både med tanke på kvalitet, pasientsikkerhet og vår evne til å framstå som en attraktiv arbeidsgiver. Vårt helseforetak har behov for flere dyktige og motiverte ledere i årene som kommer, og&#160;ønsker å få flere av våre medarbeidere til å velge ledelse som karrierevei.&#160;</p><div class="ms-rtestate-read ms-rte-wpbox"><div class="ms-rtestate-notify ms-rtestate-read 1100970b-b7ab-462b-8ae4-ac7e6fcaf4c9" id="div_1100970b-b7ab-462b-8ae4-ac7e6fcaf4c9" unselectable="on"></div><div id="vid_1100970b-b7ab-462b-8ae4-ac7e6fcaf4c9" unselectable="on" style="display&#58;none;"></div></div>​<div class="ms-rtestate-read ms-rte-wpbox"><div class="ms-rtestate-notify ms-rtestate-read 35ad599c-a854-4955-a407-19a36fdd35e2" id="div_35ad599c-a854-4955-a407-19a36fdd35e2"></div><div id="vid_35ad599c-a854-4955-a407-19a36fdd35e2" style="display&#58;none;"></div></div><p><br></p><p><strong>Målgruppen</strong>&#160;for programmet er medarbeidere fra alle faggrupper i våre helseforetak som har interesse og potensial for ledelse, og som ønsker å finne ut om ledelse er noe for dem.<br></p><p>&#160;</p><p>Vi søker deg som&#58;</p><p>• Er engasjert i jobben din og som brenner for god pasientbehandling.</p><p>• Ønsker å påvirke utviklingen av sykehuset og faget ditt.</p><p>• Er flink med folk og en god lagspiller som motiveres av å lykkes sammen med andre.</p><p>• Har godt humør og en positiv innstilling, men også mot til å ta tak i utfordringer.</p><p>• Er selvgående og strukturert.</p><p>&#160;</p><p><strong>Hva tilbyr vi våre lederkandidater?</strong></p><p>Som lederkandidat vil du ta del i et avklarings-, motivasjons- og utviklingsforløp med tanke på om ledelse er noe for deg.</p><p>&#160;</p><p>I tillegg til at du som deltaker skal skygge en leder en dag, gjennomføre en lederpraksis, og delta på 3 gruppeveiledninger (a`to timer), må du forplikte deg til å delta på følgende samlinger&#58;</p><p>Oppstarts samling&#58; <span class="ms-rteForeColor-2"><strong>10.&#160;</strong></span><strong class="ms-rteForeColor-2"><strong>j</strong>anuar 2024</strong><br></p><p>Treningslaboratorium &#58;<span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><strong>&#160;19</strong></span><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><strong><strong>.-20​.mars&#160;2</strong>024</strong></span><br class="ms-rteThemeForeColor-2-0"></p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Avslutningssamling &#58;</span><span class="ms-rteForeColor-2"><strong>&#160;22.05.<span>&#160;2024&#160;</span></strong></span><br></p><p>&#160;Alle som får plass forplikter seg til å delta på samtlige samlinger/aktiviteter.<br></p><p><br></p><p><strong>Du vil få mulighet til å&#58;</strong></p><p>• Utforske og reflektere over hva det innebærer å være leder.</p><p>• Bli bedre kjent med deg selv – dine styrker og utviklingsområder med tanke på ledelse.</p><p>• Se foretakets virksomhet ut fra et ledelsesperspektiv.</p><p>• Bygge nettverk med andre lederkandidater.</p><p>• Møte ulike ledere og bli kjent med deres ledelsesutfordringer.</p><p>• Ta de første stegene i utvikling av ditt potensial for ledelse og stå bedre rustet til å søke en lederjobb.</p><p>Vil du vite mer om ledermobiliseringsprogrammet, se vedlagte brosjyre om &quot;ledermobilisering&quot;</p><p>&#160;</p><p><strong>Hva forventer vi av lederkandidatene?</strong></p><ul><li>At du er villig til å bruke av din arbeidstid i løpet av 9 måneder til å gjennomføre forløpet.</li><li>At du tar ansvar for egen læring ved å gjennomføre planlagte aktivitetene og reflektere over dine erfaringer underveis i prosessen.</li><li>At du bidrar med ditt engasjement og synspunkter, og ikke minst dine spørsmål.<br></li><li>At du deler dine erfaringer og refleksjoner med andre lederkandidater og med din veileder.</li><li>At du bidrar til evaluering og forbedring av ledermobiliseringsprogrammet.<br></li></ul><p><br></p><p><strong>I tillegg til å melde deg på&#160;i Læringsportalen ,&#160;må du sende inn&#58;</strong></p><p><strong>1. Anbefaling fra din nærmeste leder/avdelingssjef, må legges ved for å komme i betraktning (se eget vedlegg under).<br>2. En kort beskrivelse av&#160;din motivasjon for å delta på ledermobiliseringsprogrammet. Før på din alder og hvilken avdeling/klinikk du tilhører.</strong></p><p><strong></strong><strong>Dette sender du per mail (Emne&#58; Ledermobilisering 2024) til&#58;</strong></p><p><strong></strong><strong>-&#160;HNT ved&#160;Ragne Arnes&#58;<span class="ms-rteThemeForeColor-5-0">&#160;ragne.olive.hynne.arnes@helse-nordtrondelag.no&#160;</span></strong><strong>eller</strong></p><p><strong></strong><strong>- St.Olavs hospital ved Heidi Setsaas Kjeldsberg&#58;&#160;<span class="ms-rteThemeForeColor-5-0">&#160;heidi.setsaas.kjeldsberg@stolav.no</span></strong></p><p><span class="ms-rteForeColor-2"><span><strong>OBS!&#58;</strong></span><strong>&#160;Ved påmelding til kurset får alle mail om at de er påmeldt. Imidlertid er det slik at opptak/utvelgelse blir gjort i samråd med klinikk- og divisjonsledelse, med utgangspunkt i listen&#160;over alle som er registrert&#160;påmeldt.</strong></span></p><p>&#160;<br></p><p><strong>Søknadsfrist 15. september 2023</strong></p><p><br></p>
Brannvernundervisning type C14672408.02.2023 14:41:51Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 08.02.2023 15:41 Neste revisjon: 09.02.2024 Hovedmomentet i denne øvelsen er evakuering ved brann Ved å melde deg på vil 1746https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLian;Avdeling for hjerneslag;Annet;Trondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBrannvernundervisning type CBrannvern19<p>​<strong>Hovedmomentet i denne øvelsen er evakuering ved brann.</strong></p><p><strong>Tema&#58;</strong></p><p><strong>- </strong>Gjennomgang av prosedyrer, rutiner og evakueringsplaner ved enheten.</p><p>- Gjennomgang av rømningsveier.</p><p>- Gjennomgang av slokkemidler på plassen.</p><p>- Øvelse på brannscenario. Fra deteksjon til evakuering.</p><p>Gjennomføres normalt i tilknytning til egne arealer.</p><p>Se for øvrig <a href="http&#58;//eqsstolav/cgi-bin/document.pl?pid=stolav&amp;DocumentID=18355&amp;UnitID=1197"><span style="text-decoration&#58;underline;">Prosedyre 18355 Brannvernundervisning</span></a> </p><p>&#160;</p><p>Det anbefales 18 plasser per kurs.</p>
HNT-KFK.L-Leger Kurs i hjerte- lunge- redning288846820.09.2023 08:26:08Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 20.09.2023 10:26 Neste revisjon: 31.08.2024 Kort om rutiner ved klinisk hjertestans ved Sykehuset Levanger Ved å melde deg på vil 93https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHNT-KFK.L-Leger Kurs i hjerte- lunge- redningSimulering38<p>​Kort om rutiner ved klinisk hjertestans ved Sykehuset Levanger. Praktiske øvelser i HLR og bruk av halvautomatisk hjertestarter​<br><br></p>
HJEMM05 – Sykepleier og Vernepleier i Bo- og aktivitetstilbud (BOA) og avlastning14746522.09.2023 08:30:23Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 22.09.2023 10:30 Neste revisjon: 08.09.2024 I dette kurset vil du lære om Helseplattformens funksjonalitet knyttet til ditt 4288https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNesjestranda VGS - Bergsvikvegen 5 - 6456 Skåla;Rindal kommune;Sula kommune;Kristiansundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHJEMM05 – Sykepleier og Vernepleier i Bo- og aktivitetstilbud (BOA) og avlastningHelseplattformen8<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>​​​​​​​​​​​Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære om Helseplattformens funksjonalitet knyttet til ditt arbeid i bolig/avlastningsbolig&#160;for mennesker med funksjonsnedsettelser.<br>Du vil lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Bruk av mobil enhet Rover</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Journalgjennomgang</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Bruk av arbeidslister</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Bruk av pasientplan</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dokumentasjon ved bruk av&#160;tvang etter kapittel 9</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Legemiddelhåndtering</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Kommunikasjon i systemet inkl. E-meldinger</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58; </span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Vernepleier i&#160;BOA (bolig for mennesker med funksjonsnedsettelser)/avlastningsbolig</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Sykepleier i BOA&#160;<span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;14.6667px;">(bolig for mennesker med funksjonsnedsettelser)</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;14.6667px;">/avlastningsbolig</span></span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;14.6667px;"><br></span></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;14.6667px;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursløpet består i tillegg til klasseromskurset av 2 timer med innledende læring før klasserom og 6 timer med egentrening i etterkant.</strong><br></span><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Se informasjon om innledende læring og egentrening i Kompetanseplanen under i&#160;feltet &quot;Kursmateriell&quot;.</strong></span><br></span></span></p><p><strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;"><br>​</strong></p>
GHLR kurs212067802.05.2023 08:06:12Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 02.05.2023 10:06 Neste revisjon: 20.09.2024 Grunnleggende Hjerte- og lungeredning, varslingsrutiner og bruk av hjertestarter 981https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLogistikksenteret, Heimdal;Trondheim;Annettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGHLR kursBeredskap;Kvalitet og sikkerheit12<p>​​Grunnleggende Hjerte- og lungeredning, varslingsrutiner og bruk av hjertestarter.​<br></p><p>E-læringskurset GHLR må gjennomføres før deltakelse&#58;&#160;<br></p><p><a href="/Sider/GHLR.aspx">GHLR (helse-midt.no)</a>​<br></p><p><br></p>
Kurs i forebygging og håndtering av sykefravær: Modul 2 - forebygge sykefravær208394019.09.2023 15:59:46Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 19.09.2023 17:59 Neste revisjon: 31.12.2024 I dette kurset vil NAV Arbeidslivssenter gi forskningsbasert kunnskapspåfyll om hva 235https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevanger;Namsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKurs i forebygging og håndtering av sykefravær: Modul 2 - forebygge sykefraværHMS2<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">​​</span><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3" style="line-height&#58;115%;"><strong>Forebygging og håndtering av sykefravær&#58; Modul 2 – forebygge sykefravær</strong></span><br></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">I dette kurset vil NAV Arbeidslivssenter&#160;gi forskningsbasert kunnskapspåfyll om hva som virker i forebyggende sykefraværsarbeid. Hvilke risikofaktorer for sykefravær i sykehusbransjen skal man være mest obs på. Hvordan kan leder, tillitsvalgt og verneombud jobbe sammen for å identifisere risikofaktorer i egen enhet, og komme frem til tiltak for å redusere risikoen for sykefravær. Det vil bli anledning til å reflektere over ulike oppgaver/caser sammen.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">For å få best mulig nytte av modulen oppfordres det til at både leder, tillitsvalgt og verneombud fra samme seksjon/avdeling melder seg på.<br></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Kursholder/foredragsholder&#58; Lena Bjørkås og Cecilie Bakken fra NAV Arbeidslivssenter</span></p><p><br></p>
Kurs i forebygging og håndtering av sykefravær: Modul 1 - følge opp sykefravær208394119.09.2023 16:03:30Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 19.09.2023 18:03 Neste revisjon: 31.12.2024 Kurset tar for seg hvilke mul​igheter som ligger i sykefraværsoppfølging på 284https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTeams;Annettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKurs i forebygging og håndtering av sykefravær: Modul 1 - følge opp sykefraværHMS1<p>​<span data-contrast="auto" lang="NB-NO" class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><strong>​​​​Forebygging og håndtering av sykefravær&#58; Modul 1 - følge opp sykefravær</strong></span><span data-ccp-props="&#123;&quot;134233117&quot;&#58;false,&quot;134233118&quot;&#58;false,&quot;201341983&quot;&#58;0,&quot;335551550&quot;&#58;1,&quot;335551620&quot;&#58;1,&quot;335559685&quot;&#58;0,&quot;335559737&quot;&#58;0,&quot;335559738&quot;&#58;0,&quot;335559739&quot;&#58;200,&quot;335559740&quot;&#58;276&#125;" class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">&#160;</span><br></p><p><span class="NormalTextRun SCXW121861815 BCX8 ms-rteFontSize-3" style="color&#58;#000000;font-family&#58;calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;white-space&#58;pre-wrap;background-color&#58;#ffffff;">Kurset </span><span class="NormalTextRun SCXW121861815 BCX8 ms-rteFontSize-3" style="color&#58;#000000;font-family&#58;calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;white-space&#58;pre-wrap;background-color&#58;#ffffff;">tar for seg hvilke mul<span class="ms-rteFontFace-5">​</span>igheter som ligger i sykefraværsoppfølging på arbeidsplassen. Hva skal arbeidsgiver gjøre, hvilke roller kan tillitsvalgte og verneombud ha, og hva skal forventes av den ansatte. Modulen har en ramme på 2 timer og foregår på Teams. Det vil være en blanding mellom forelesning fra rådgivere fra NAV Arbeidslivssenter og gruppearbeid. For å få best mulig nytte av modulen oppfordres det til at både leder, tillitsvalgt og verneombud fra samme </span><span class="NormalTextRun SCXW121861815 BCX8 ms-rteFontSize-3" style="color&#58;#000000;font-family&#58;calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;white-space&#58;pre-wrap;background-color&#58;#ffffff;">seksjon/avdeling</span><span class="NormalTextRun SCXW121861815 BCX8 ms-rteFontSize-3" style="color&#58;#000000;font-family&#58;calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;white-space&#58;pre-wrap;background-color&#58;#ffffff;"> melder seg på.&#160;</span><br></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Kursholder/foredragsholder&#58; Kurs​et arrangeres av NAV Arbeidslivssenter ved Lena Bjørkås og Cecilie Bakken</span><br></p>
Tvungent psykisk helsevern249098120.09.2023 08:02:01Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 20.09.2023 10:02 Neste revisjon:18.09.2024 Dette kurset er et hjelpeverktøy for deg som er eller skal bli faglig ansvarlig for vedtak 116https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-NettbasertTvungent psykisk helsevernPsykisk helsevern0<p>​​​​​Dette kurset er et hjelpeverktøy for deg som er eller skal bli faglig ansvarlig for vedtak i henhold til psykisk helsevernloven. I dette kurset får du en innføring i vurderinger du gjør som ansvarlig for pasienter på tvungent psykisk helsevern (TPH), inkludert tvang uten døgnopphold (TUD).</p><p>Kurset skal gi en kortfattet oversikt over etablering, gjennomføring og opphør av tvang.​<br></p>
Seniorkurs287811518.09.2023 13:40:34Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 18.09.2023 15:40 Neste revisjon: 17.09.2024 HNT tilbyr seniorkurs for arbeidstakere som er over 60 år Ved å melde deg på vil 398https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevanger;Namsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSeniorkursHR4<p>​​​​<br></p><p>HNT tilbyr seniorkurs for arbeidstakere som er over 60 år. Formålet er å inspirere og motivere til forlenget yrkeskarriere<strong>. &#160;</strong></p><p><strong>For ansatte er det fysisk oppmøte på kurset. Merk at seniorkurset arrangeres på begge sykehus, så pass på at du melder deg på riktig kurs.</strong><br><strong> </strong><br>Ledere oppfordres til å delta ved å høre på foredragene på Teams. Dette for å få kompetanse innen seniorpolitikk som bidrar til å ta vare på og motivere seniorer til å stå lengre i jobb gjennom utvikling og senkarriere i HNT.</p><p>​&#160;<br></p><p>​</p>
Motiverende samtale - MI287707920.09.2023 10:55:47Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 20.09.2023 12:55 Neste revisjon: 17.09.2024 Kurs i Motiverende samtale (MI) i grupper er for deg som driver eller ønsker å drive 176https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromMotiverende samtale - MIPasienter og pårørende1<p>​​​​​<br></p><p>Kurs i&#160;Motiverende samtale (MI) i grupper er for deg som driver eller ønsker å drive ulike former for grupper.&#160;</p><p>Kurset kan også egne seg for delt​akere som tidligere har gått kurs i Motiverende intervju (MI), og ønsker å utvikle seg videre. </p><p>Metodikken er også anvendbar for møteledelse, prosessledelse, teamledelse o.l. </p><p>Det er en fordel med noe kjennskap til MI fra før og en god innføring får du ved å se gjennom TSB skolen e-læring om MI&#58;&#160;​<br></p><p><a href="https&#58;//response.questback.com/isa/qbv.dll/bylink?p=QfKt3SkSVp92UI1eyg0lrAeIr6D82qpralZ1VH3Bv5KldSVUcxQRm0oqs129LHRs0">E-lærings kurs​</a>​<br></p><p>Tema i kurset&#58; Hvorfor arbeide med grupper? </p><p>Hva må vi tenke på når vi har grupper/MI i grupper.&#160;​<br></p><p><br></p><p>Målgruppe&#58;<br></p><p>Helsepersonell/fagpersoner i spesialisthelsetjenesten, kommune, erfarne brukere og rehabiliteringsinstitusjoner som jobber med gruppebaserte opplæringstilbid til pasienter og pårørende/lærings- og mestringskurs, motivasjonsgrupper og andre grupper med folk i forandring.<br></p><p><br></p><p>​<br></p><p><br></p><p><br></p><p><br><br></p><p>​<br><br></p>
HPSYK01 - Sykepleier og helsefagarbeider på sengepost14763822.09.2023 12:25:37Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 22.09.2023 14:25 Neste revisjon: 31.05.2024 Målet for kurset er å gi opplæring i de mest essensielle arbeidsflytene for deres 4091https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesund;Kristiansund;Volda;Molde;Trondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHPSYK01 - Sykepleier og helsefagarbeider på sengepostHelseplattformen82<div><div><strong>​​​​Kursbeskrivelse&#58;</strong><br></div><div><br></div><div><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Målet for kurset er å gi opplæring i de mest essensielle arbeidsflytene for deres rolle(r).</span><br></div><div><br></div><div><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Registrere inn, tildele seg pasienter.</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Brain og pasientlister.</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Sammendrag, Flytskjema og Oppgaveliste.</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Istandgjøring og administrering av legemidler med skanner.</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Forordninger, med forordning av medikamenter og prøvetaking.</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Enhetsoversikten med innleggelse, overflytting og utskriving. </span></li><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Dokumentasjon, screeninger og pasientplan.</span></li></ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Blodtransfusjon.</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Den kirurgiske pasienten.</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Rover med daglig dokumentasjon, administrering av legemidler, sårdokumentasjon og sikker chat.</span><br></li></ul><br></div><div><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen</span></div><div><br></div><div><strong>Målgruppe&#58;</strong><br></div><div><br class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"></div><div><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Ansatte som jobber som (både medisinske og kirurgiske avdelinger)&#58;</span></div><div><br></div><div><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Sykepleier på sengepost (voksne)</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Helsefagarbeider på sengepost (voksne)&#160;som har arbeidsoppgaver knyttet til legemiddeladministrasjon og blodtransfusjon&#160;</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Hjelpepleier på sengepost (voksne) som har arbeidsoppgaver knyttet til legemiddeladministrasjon og blodtransfusjon<br></span></li></ul></div><div><strong class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Kurset går over to dager. Ved påmelding til dag 1 er du påmeldt hele kurset.</strong><br></div><div><strong class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><br></strong></div><div><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Dersom helsefagarbeider/hjelpepleier <strong>ikke</strong> har arbeidsoppgaver knyttet til legemiddeladministrasjon eller blodtransfusjon&#160;må de delta på&#160;kurset&#160;<a href="/Sider/HPFAG01---Helsefagarbeider-på-sengepost.aspx">HPFAG01 -&#160;​Helsefagarbeider på sengepost være aktuelt.​</a></span></div><div><strong><br></strong></div><strong>Det er </strong><span style="text-decoration&#58;underline;"><strong>svært viktig</strong></span><strong> å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring.&#160;</strong><br></div>
HELSE11 – Psykisk helsevern – behandler poliklinikk14749122.09.2023 12:05:43Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 22.09.2023 14:05 Neste revisjon: 28.06.2025 I dette kurset vil du bl.a. lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser 1491https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesund;Kristiansund;Volda;Molde;Trondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHELSE11 – Psykisk helsevern – behandler poliklinikkHelseplattformen46<p>​<span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>​​​​Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du bl.a. lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58; </span></p><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Poliklinisk konsultasjon </span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Journalgjennomgang</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Dokumentere vurderinger</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">InBasket (Finne usignerte kontakter,</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">pasienthenvendelser, personalmelding)</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Telefonkontakt</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Notat</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Kriseplan, mestringsplan og vedtak</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Opprette pakkeforløp</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Besøkssammendrag</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Avslutte besøk</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong><br></strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58;<br></span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Psykologer (som kun jobber på poliklinikk)</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Psykologspesialister (som kun jobber på poliklinikk)</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Psykiatrisk sykepleier</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Sykepleier</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Vernepleier</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Andre med behandleransvar</span><br></li></ul><p><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det er </strong><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2" style="text-decoration&#58;underline;"><strong>svært viktig</strong></span><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"> å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring.&#160;</strong><br></p>
Nyfødt gjenoppliving/transisjonsstøtte - praktisk trening/simulering14760729.11.2022 13:59:37Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 29.11.2022 14:59 Neste revisjon: 08.11.2024 Helsepersonell som skal kunne håndtere uventet dårlig nyfødt barn 383https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromNyfødt gjenoppliving/transisjonsstøtte - praktisk trening/simuleringBarn;Beredskap;Fødselshjelp;Intensiv;Kvalitet og sikkerheit;Sykepleie;Pediatri;Medisin16<p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong class="ms-rteThemeFontFace-1">Målgruppe&#58;</strong></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1" style="background-color&#58;transparent;">Helsepersonell&#160;som skal kunne&#160;håndtere uventet dårlig nyfødt barn</span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1"><strong></strong><span style="background-color&#58;transparent;">A</span><span style="background-color&#58;transparent;">nestesilege, anestesisykepleier, barnelege,&#160;sykepleier, spesialsykepleier,&#160;jordmor, barnepleier, gynekolog, LIS lege</span></span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong class="ms-rteThemeFontFace-1">Mål&#58;</strong></p><ul style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><li><span class="ms-rteThemeFontFace-1">Fokusere på ABCD</span></li><li><span class="ms-rteThemeFontFace-1">Skal kunne implementere flytskjema &quot;Stabilisering og&#160;Resuscitering av nyfødte&quot; i praksis</span></li><li><span class="ms-rteThemeFontFace-1"><span style="background-color&#58;transparent;">Skal&#160;kjenne</span><span style="background-color&#58;transparent;">&#160;rollen sin i teamet</span></span></li><li><span class="ms-rteThemeFontFace-1"><span style="background-color&#58;transparent;">Skal kunne&#160;utøve og fo</span><span style="background-color&#58;transparent;">rstå at det er avgjørende med tydelig lederskap, kommunikasjon og rollefordeling</span></span></li></ul><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1" style="background-color&#58;transparent;"></span>&#160;</p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong class="ms-rteThemeFontFace-1">Forkunnskap&#58;</strong></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1">Gjennomført E-læring til NRR med tilgang via Læringsportalen&#58;<br></span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><a href="/Sider/Gjenoppliving-av-nyfødte---Inhospitalt.aspx"><span class="ms-rteThemeFontFace-1">Gjenoppliving av nyfødte - Inhospitalt</span></a><span class="ms-rteThemeFontFace-1" style="background-color&#58;transparent;"> - ta med kursbevis</span><br></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong class="ms-rteThemeFontFace-1">Innhold&#58;</strong></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1"><strong></strong><span style="background-color&#58;transparent;">P</span><span style="background-color&#58;transparent;">raktisk trening med gjennomgang av gjenoppliving/transisjonsstøtte til&#160;nyfødte. Ferdighetstrening på&#160;virkelighetsnære situasjoner.&#160;&#160;</span></span></p><p style="font-size&#58;13px;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1">​Viktig informasjon!<br></span></p><p style="font-size&#58;13px;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1">Det er begrensninger når det gjelder teamsammensetting og antall, det er viktig med mest mulig reell sammensetting av team.&#160;Dette må ordnes lokalt.<br></span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1">Simuleringstrening - case</span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1">Briefing - simulering - debriefing</span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><b class="ms-rteThemeFontFace-1"></b>&#160;</p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><b class="ms-rteThemeFontFace-1"></b>&#160;</p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><br class="ms-rteThemeFontFace-1"></p><p>​</p>
K-dager Nevrologisk sengepost14788706.01.2023 10:47:54Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 06.01.2023 11:47 Neste revisjon: 06.12.2023 Testmodus Nei Versjon 5088 Varighet 7 Gyldig 90https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromK-dager Nevrologisk sengepostBrannvern;Sjukepleie4<p>Brannvern type B<br></p>
HELSE23 - Fengselshelsetjenesten282311415.09.2023 08:24:25Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 15.09.2023 10:24 Neste revisjon: 04.09.2024 I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser 72https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNesjestranda VGS - Bergsvikvegen 5 - 6456 Skålatext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHELSE23 - Fengselshelsetjenesten1<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>​​​​​Kursbeskrivelse&#58;&#160;</strong></span></p><span class="ui-provider brf brg blo brh bri brj brk brl brm brn bro brp brq brr brs brt bru brv brw brx bry brz bsa bsb bsc bsd bse bsf bsg bsh bsi bsj bsk bsl bsm" dir="ltr"><p style="margin-bottom&#58;1em;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58;</span></p><ul style="margin-bottom&#58;1em;"><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Finn pasient</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Journaloverblikk og navigering</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dokumentere i flytskjema og notat</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Forordninger</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dobbeltkontroll av dosett</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Legemiddelsamstemming</span></li></ul><p style="margin-bottom&#58;1em;">&#160;<br></p><p style="margin-bottom&#58;1em;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong></span></p><ul style="margin-bottom&#58;1em;"><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber i fengselshelsetjenesten</span></li></ul></span><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><em><br></em></span></p>
Farmakologikurs for Rus- og avhengighetsmedisin14722713.09.2023 10:25:03Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 13.09.2023 12:25 Neste revisjon: 18.02.2024 Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Rus- og avhengighetsmedisin 76https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxAnnettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromFarmakologikurs for Rus- og avhengighetsmedisin1<p>​Anbefalt&#160;kurs for leger i spesialisering i Rus- og avhengighetsmedisin<br></p><p><strong>Kursleder&#58; Trond Aamo og Olav Spigset</strong><br></p><p>Link til utlysning&#58;&#160;<a href="https&#58;//spesialisthelsetjenesten.no/lis/kurs-for-leger-i-spesialisering/farmakologikurs-for-rus-og-avhengighetsmedisin-rus">Farmakologikurs for Rus- og avhengighetsmedisin (RUS) - Spesialisthelsetjenesten</a>​<br></p><p><br></p>
Etikk og kommunikasjon med den alvorlig syke pasient - Trondheim14699713.09.2023 12:08:09Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 13.09.2023 14:08 Neste revisjon: 13.09.2025 Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Onkologi Jeg har lest og akseptert vilkår 113https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromEtikk og kommunikasjon med den alvorlig syke pasient - Trondheim1<p>​Anbefalt&#160;kurs for leger i spesialisering i Onkologi<br></p><p>Kurset går over 4 dager<br></p><p><strong>Kursleder&#58; Erik T. Løhre</strong></p><p>Link til utlysning&#58;​&#160;<br></p>
Demotilgang Helseplattformen14667401.03.2023 11:38:48Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 01.03.2023 12:38 Neste revisjon: 27.04.2024 Dette er ikke et kurs, men en påmelding for å få tilgang til DEMO (for egentrening 659https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesund, Volda, Molde og Kristiansund;Annettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromDemotilgang HelseplattformenHelseplattformen2<p>​<strong>Dette er ikke et kurs, men&#160;en påmelding for å få tilgang til DEMO&#160;(for&#160;egentrening)&#160;i Helseplattformen.</strong><br></p><p>Dette gjelder <strong style="text-decoration&#58;underline;">kun</strong>&#160;for&#58;<br></p><ul><li>Fageksperter<br></li><li>Ledende superbrukere<br></li><li>Superbrukere<br></li><li>Instruktører<br></li><li>Ledere<br></li><li>Tillitsvalgte<br></li></ul><div><br></div><p>Listen over påmeldte blir oversendt til Helseplattformen AS. Tilgangen blir gitt fortløpende etter behandling.<br></p><p><br></p><p>Ved spørsmål kontakt Opplæringskontoret på epost&#58; opplaeringskontor.hp@helse-mr.no<br></p><div><br></div><p><span style="color&#58;#444444;text-decoration&#58;underline;"><span style="color&#58;#444444;"></span></span><br></p><p><br></p><p><br></p>