Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Kurskatalogen

  • Tittel Kurskatalogen

 

 

Hjerte- og lungeredning for helsepersonell (HHLR). Repetisjonskurs12719211.12.2020 12:19:5915600https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxPoliklnikken ved øyetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHjerte- og lungeredning for helsepersonell (HHLR). Repetisjonskurs2 timar<strong style="text-decoration&#58;underline;">Målgruppe&#58; </strong><p>Årleg repetisjonskurs for helsepersonell i hjerte- og lungeredning.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Mål med opplæringa&#58;</strong></p><p><span aria-hidden="true"></span>Etter endt kurs skal deltakarane kunne&#58;</p><ul><li>konstatere hjertestans, varsle og starte HLR åleine</li><li>utføre basal HLR som del av ei gruppe</li><li>bruke ein hjertestartar</li><li>ivareta tryggleiken til&#160;pasient, evt pårørande og kollegaer i ein hjertestanssituasjon</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Forkunnskap&#58;</strong></p><p>Gjennomfør&#160;e-læringa til NRR, med tilgang via&#160;Læringsportalen&#58; <a href="/Sider/hhlr.aspx"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">https&#58;//kurs.helse-midt.no/Sider/hhlr.aspx</font></span></a></p><p>Trykk &quot;Start kurs&quot; til høgre i bilete, e-læringa kan mellomlagrast og gjennopptakast. Når kurset er gjennomført, så vert kurset lagt til i CV i Kompetanseportalen.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Innhold&#58;</strong></p><p>Det praktiske kurset består av&#58;</p><ul><li>gjennomgang&#160;av HHLR-plakaten</li><li>bruk av defibrillator og anna utstyr</li><li>basal HLR</li><li>HLR med toreddar-teknikk og bruk av hjertestartar</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Rammefaktorar&#58;</strong></p><strong>Nærmaste leiar er ansvarlig for å melde på deltakarane på kurset i samarbeid med HLR-instruktør.</strong>Beredskap49
Beredskapsuke brannvern12651117.09.2021 07:24:291343https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxKristiansundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBeredskapsuke brannvern1 time<p><strong>Målgruppe&#58; </strong>Alle ansatte</p><p><strong>Mål for opplæringen&#58;</strong><br>Ref prosedyre <a href="http&#58;//eqshmr.helsemn.no/index.pl?pid=hmr&amp;DocumentID=34313">Brannvern - sentral opplæringsplan</a></p><p>Evakuering og praktisk brannopplæring (krav om gjennomføring hvert 5. år)<br></p><p class="MsoNormal" style="line-height&#58;normal;margin-bottom&#58;0pt;"><span style="color&#58;black;">Skal få kunnskap om&#58;</span></p><p class="MsoNormal" style="line-height&#58;normal;margin-bottom&#58;0pt;"><span style="color&#58;black;">- branntablå (lese av/forstå)</span></p><p class="MsoNormal" style="line-height&#58;normal;margin-bottom&#58;0pt;"><span style="color&#58;black;">- evakuering</span></p><p class="MsoNormal" style="line-height&#58;normal;margin-bottom&#58;0pt;"><span style="color&#58;black;">- slukkeutstyr</span></p><p class="MsoNormal" style="line-height&#58;normal;margin-bottom&#58;0pt;"><span style="color&#58;black;">- forskjellig typer slukkeutstyr</span></p><p class="MsoNormal" style="line-height&#58;normal;margin-bottom&#58;0pt;"><span style="color&#58;black;">- hvordan håndtere </span><span style="color&#58;black;">slukkeutstyr</span></p><p class="MsoNormal" style="line-height&#58;normal;margin-bottom&#58;0pt;"><span style="color&#58;black;">- hvordan slukke brann i seng</span><br></p><p class="MsoNormal" style="line-height&#58;normal;margin-bottom&#58;0pt;"><span style="color&#58;black;"><br></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height&#58;normal;margin-bottom&#58;0pt;"><span style="color&#58;black;"><strong></strong><strong>Faglig ansvarlig for gjennomføring av kurset er Ivar Eidem</strong></span></p><p>​<br></p>Brannvern14
HHLR retreningskurs12718715.02.2021 15:15:111354https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxOrkdaltext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHHLR retreningskurs2 timer<p><strong style="text-decoration&#58;underline;">Målgruppe&#58;</strong><br></p><p>Årlig ​HHLR repetisjonskurs for helsepersonell som er godkjent HHLR utøver.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><b>Forkunnskap<u>&#58;</u></b></p><ul><li>gjennomgått og bestått HHLR e-læring (se læringsportalen)</li><li>bestått HHLR praktisk kurs som godkjent HHLR utøver<br></li></ul><p><b><u><font face="Times New Roman"></font></u></b><strong style="text-decoration&#58;underline;">Kursinnhold&#58;</strong></p><b><u><font face="Thread-00001cb8-Id-000000ba"></font></u></b><ul><li>repetisjon av handlingsplanen</li><li>lokale varslingsrutiner</li><li>evaluering HLR- teknikk (enredder og toredder)</li><li>praktisk bruk av hjertestarter</li><li>Toredder-HLR med bruk av hjertestarter og andre enkle hjelpemidler i situasjon tilpasset eget arbeidssted.</li></ul><div><br></div><div>For å kunne utføre HLR på en forsvarlig måte, er det nødvendig&#160; å ha godt vedlikeholdte kunnskaper og praktiske ferdigheter. Få vil utføre HLR så ofte at fortsatt kyndighet blir sikret gjennom det daglige arbeidet. De fleste vil være avhengige av repeterende læring og øving. Behovet for oppdatering imøtekommes best ved formelle repetisjonskurs hvor praktiske øvelser i realistiske scenarioer gjennomgås under oppsyn av godkjent HHLR-instruktør. Helsepersonell bør delta i slike kurs regelmessig, minst én gang i året. Ved siden av verdifull repetisjon gir dette anledning til at egen kunnskap blir oppdatert på grunnlag av ny viten.<br></div>Medisin;Sykepleie;Rusbehandling;Psykiatri6
Selvmordsrisikovurdering12848817.09.2021 09:21:583660https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxSKYPEtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSelvmordsrisikovurdering3 timer<p>​​​Kartlegging, vurdering og dokumentasjon av selvmordsrisiko.<br></p><p>Teori og&#160;gruppearbeid<br></p>1
Beredskapsuke Sikkerhetskultur186221817.09.2021 10:42:2415https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxKristiansundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBeredskapsuke Sikkerhetskultur1,5 time<p><strong>​Foredrag om sikkerhetskultur ved Jarle Gimmestad</strong><br></p>Kvalitet og sikkerheit2
Brannvernopplæring 2021 - Hjelset184373417.09.2021 07:43:15284https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxHjelsettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBrannvernopplæring 2021 - Hjelset1 time<h4>​Obligatorisk brannvernundervisning på Hjelset i&#160;Molde&#160;for Rehab / Alderspsyk / Akutt psyk / Teknisk etc.</h4><h4> Påmeldinga skjer&#160;direkte til din seksjonsleiar som så registrerer her i Læringsportalen.&#160;</h4><h4>Idar Eidem er instruktør. Varigheit&#58; 1 time. Øvinga er ute, så hugs tilpassa klede.&#160;Det er maks 15 deltakarar pr kurs. Oppmøtestad&#58; Inngangen ved A-paviljongen. Opplæringa blir gjennomført&#58;<br></h4><p>20. og 21. september (nye datoar)&#160;og 23. og&#160;24. september<br></p><p><br></p>Brannvern14
Beredskapsuke Smittevern12651417.09.2021 05:08:471170https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxKristiansundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBeredskapsuke Smittevern1 time<p><strong>Målgruppe&#58;</strong> Ansatte ved kristiansund sykehus som jobber med smittepasienter<br></p><p><strong>Mål for opplæringen&#58;</strong></p><p style="margin&#58;0px 0px 0px 48px;text-indent&#58;-18pt;"><font color="#000000"><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;symbol;"><span style="margin&#58;0px;"><font size="3">·&#160;</font></span></span><font face="Calibri" size="3">kjenne til smittepasientens gang i sykehuset<br>&#160;- fra mottak via serviceavdelinger - intensiv, operasjon og sengepost samt poliklinikker.</font></font></p><p style="margin&#58;0px 0px 0px 48px;text-indent&#58;-18pt;"><font color="#000000"><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;symbol;"><span style="margin&#58;0px;"><font size="3">· </font></span></span><font face="Calibri" size="3">praktisk opplæring i på- og avkledning av smittevernutstyr.</font></font></p><p style="margin&#58;0px 0px 0px 48px;text-indent&#58;-18pt;"><font color="#000000"><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;symbol;"><span style="margin&#58;0px;"><font size="3">·&#160;</font></span></span><font face="Calibri" size="3">kjenne de viktigste prosedyrene som styrer smittepasientens gang i sykehuset.</font></font></p>Smittevern16
Kostverktøyet120923317.09.2021 10:59:2228https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxDigitalt/webinartext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKostverktøyet2 timer<p><strong>Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon HMN og SINTEF Digital inviterer helsepersonell som jobber med familier som har barn med overvekt og fedme til webinar.</strong></p><p><strong></strong><span class="ms-rteThemeForeColor-5-4">Nettbasert selvhjelp</span><br class="ms-rteThemeForeColor-5-4"></p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-5-4">&#160; -&#160;&#160;et digitalt verktøy for familier som jobber med endring av levevaner på egenhånd eller i samarbeid med&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;&#160;helsetjenesten<br></span></p><p><br></p><p>Målgruppen er&#160;helsepersonell i primær- og spesialisthelsetjenesten som jobber med familier som har barn med overvekt og fedme. Hensikten med dagen&#160;er å gi en innføring i revidert utgave av nettportalen <a href="http&#58;//www.kostverktoyet.no/" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);">www.kostverktoyet.no</a> &#160;og verktøyet Nettbasert selvhjelp.<br></p><p>Påmelding&#58; Det er gratis å delta, du vil motta lenke for deltakelse via Teams til din registrerte e-postadresse.&#160;<br></p><ul><li>Ansatte i helseforetaket registrer sin påmelding direkte her i portalen.&#160;</li><li>Ansatte utenfor helseforetaket registrerer sin påmelding her i portalen ved bruk av ID-porten (se vedlagt bruksanvisning). Ber om at alle eksterne registrerer fullt navn, mailadresse, stilling og arbeidssted.<br></li></ul><div>Påmeldingsfrist 12. november.<br></div><div><br></div><div>Kursmateriell <a href="https&#58;//www.kostverktoyet.no/">www.kostverktoyet.no&#160;&#160;</a><br></div><div><br></div>Barn;Overvekt;Fedme1
Beredskapsuke Beredskap12651016.09.2021 19:23:19596https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxKristiansundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBeredskapsuke Beredskap1 time<p><strong>Målgruppe&#58; </strong>Personell med roller i beredskapsarbeidet</p><p><strong>Mål med opplæringen&#58;<br></strong><span style="margin&#58;0px;font-size&#58;12pt;"><font color="#000000" face="Calibri">Skape generell forståelse for beredskap og beredskap i egen organisasjon<br></font></span><span style="margin&#58;0px;font-size&#58;12pt;"><font color="#000000" face="Calibri">Kjennskap til oppbygging av planverk, tiltakskort og roller<br></font></span><span style="margin&#58;0px;font-size&#58;12pt;"><font color="#000000" face="Calibri">Kjenne til pasientflyt og hovedtrekkene i massetilstrømmingsplanen ved sykehuset</font></span></p> <font face="Calibri"></font><font size="3"></font><font color="#000000"></font><font face="Times New Roman"></font><p style="margin&#58;4px 0px 0px;"><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;calibri, sans-serif;font-size&#58;12pt;"><font color="#000000">Deles inn i en teoridel og en praktisk gjennomgang med tabletop på pasientflyt og roller i massetilstrømmingsplanen.</font></span></p> <font size="3"></font><font color="#000000"></font><font face="Times New Roman"></font><p>​</p>Beredskap16
Beredskapsuke Personvern/GDPR180362116.09.2021 17:03:3151https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxKristiansundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBeredskapsuke Personvern/GDPR1 time<p><strong>Personvern i praksis</strong><br></p>Beredskap12
Beredskapsuke HHLR12651217.09.2021 05:00:191119https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxKristiansundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBeredskapsuke HHLR1,5 time<p><strong>Målgruppe&#58; </strong>Ansatte ved Kristiansund sykehus</p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;">Mål med opplæringen&#58;<br>Dekker kravene for helsepersonell, men ansatte av andre kategorier kan gjerne delta.</strong></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span aria-hidden="true" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;box-sizing&#58;border-box;"></span>Etter endt kurs skal deltakerne kunne&#58;</p><ul style="margin&#58;5px 20px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;box-sizing&#58;border-box;">konstatere hjertestans, varsle og starte HLR alene<br></li><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;box-sizing&#58;border-box;">utføre basal HLR som del av en gruppe</li><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;box-sizing&#58;border-box;">bruke en hjertestarter</li><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;box-sizing&#58;border-box;">ivareta tryggheten til&#160;pasient, evt pårørande og kolleger i en hjertestanssituasjon<br></li><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;box-sizing&#58;border-box;">håndtere relevant luftveisutstyr<br></li></ul><div></div><div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;box-sizing&#58;border-box;"><br></div><p><span style="font&#58;400 14px / 22.4px &quot;open sans&quot;, sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;transparent;"></span>​</p>Beredskap14
Brannvernundervisning type B12658315.05.2020 13:37:207933https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxDialysen, Medisinsk klinikk;Trondheim;St Olav;Medisinsk klinikk, Dialysen;Medisinsk klinikk, Avdeling for hjerneslag;Utendørs;Medisinsk klinikk avdeling for fordøyelses- og leversykdommertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBrannvernundervisning type B1,5 timer<p>​<strong>Hovedmomentet i denne øvelsen er bevisstgjøring om brannvern ved egen arbeidsplass.</strong></p><p><strong>Tema&#58;</strong></p><p><strong>- </strong>Kort gjennomgang av prosedyrer og rutiner ved enheten.</p><p>- Plassering av, og informasjon om tilgjengelig slokkeutstyr.</p><p>- Informasjon om aktive og passive brannverntiltak i arealet.</p><p>- Gjennomgang av tilgjengelig rømningsveier.</p><p>- Informasjon om hvordan man varsler brann.</p><p>&#160;</p><p>Gjennonføres normalt i tilknytning til egne arealer.</p><p>Se forøvrig <span style="line-height&#58;115%;font-family&#58;&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size&#58;12pt;"><a href="http&#58;//eqsstolav/cgi-bin/document.pl?pid=stolav&amp;DocumentID=18355&amp;UnitID=1197"><span style="line-height&#58;115%;font-family&#58;&quot;calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size&#58;11pt;"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0000ff">Prosedyre 18355 Brannvernundervisning</font></span></span></a></span></p><p><span class="ms-rteFontSize-2" style="line-height&#58;115%;font-family&#58;&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Det anbefales 18 plasser per kurs.</span></p>Brannvern9
HHLR grunnkurs12717317.09.2021 07:19:412091https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxForsyningssenteret;Reumatismehuset;Medisinsk klinikk, Dialysen.;Medisinsk klinikk, Dialysen;Simulatorsenteret AHL U1;Medisinsk klinikk avdeling for fordøyelses og levesykdommer;Medisinsk klinikk avdeling for fordøyelses- og leversykdommer;Avdeling for fordøyelses- og leversykdommertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHHLR grunnkurs3 timer<p>Grunnleggende kurs for helsepersonell i hjerte-lungeredning. Kurset følger norske retningslinjer for gjenopplivning og er godkjent av NRR. </p><p>Kurset består av e-læring og en praktisk del av 3 timers varighet. Se e-læring <a href="/Sider/hhlr.aspx">her</a></p><p>​Etter endt kurs skal deltakerne være i stand til å&#58; </p><ul><li>Utføre basal HLR alene</li><li>Utføre basal HLR som del av et team</li><li>Kunne ivareta pasient og kollegaers&#160; sikkerhet ved bruk av hjertestarter</li><li>beskrive den lokale beredskapen og varslingsrutiner for hjertestans</li></ul>Kvalitet og sikkerheit;Medisin;Sykepleie6
Hjerte- og lungeredning for helsepersonell (HHLR). Grunnkurs12719310.06.2021 10:08:064425https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMedisinsk klinikk avdeling for fordøyelses- og leversykdommertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHjerte- og lungeredning for helsepersonell (HHLR). Grunnkurs3 timar<strong style="text-decoration&#58;underline;">Målgruppe&#58; </strong><p>Grunnleggande kurs for helsepersonell i hjerte- og lungeredning.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Mål med opplæringa&#58;</strong></p><p><span aria-hidden="true"></span>Etter endt kurs skal deltakarane kunne&#58;</p><ul><li>konstatere hjertestans, varsle og starte&#160;HLR åleine</li><li>utføre basal HLR som del av ei gruppe</li><li>bruke ein hjertestartar</li><li>ivareta&#160;tryggleiken&#160;til pasienten, evt pårørande&#160;og kollegaer i ein hjertestanssituasjon</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Forkunnskap&#58;</strong></p><p>Gjennomfør&#160;e-læringa til NRR, med tilgang via&#160;Læringsportalen&#58; <a href="/Sider/hhlr.aspx"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">https&#58;//kurs.helse-midt.no/Sider/hhlr.aspx</font></span></a></p><p>Trykk &quot;Start kurs&quot; til høgre i bilete, e-læringa kan mellomlagrast og gjennopptakast.&#160;<br></p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Innhold&#58;</strong></p><p>Det praktiske kurset består av&#58;</p><ul><li><span aria-hidden="true"></span>HLR med einreddar-teknikk</li><li>HLR med toreddar-teknikk</li><li>HLR med toreddar-teknikk og bruk av hjertestartar</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Rammefaktorar&#58;</strong></p><p><strong>Nærmaste leiar er ansvarlig for å melde på deltakarane på kurset i samarbeid med HLR-instruktør.</strong></p>Beredskap4
Getting Things Done- mestre arbeidsflyt 180125916.09.2021 08:04:3038https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxDigitalt/webinartext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGetting Things Done- mestre arbeidsflyt09:00-12:00 tre dager <p><span class="ms-rteFontSize-3">Ønsker du å bli med effektiv i jobben? Få gjort mer av de riktige tingene? Kanskje stresse litt mindre? Få mer oversikt og kontroll over alt du har forpliktet deg til? Oppleve mestring i hverdagen?&#160;<br></span></p><p><span class="ms-rteFontSize-3"><br></span></p><p>Delta på et praktisk kurs som tar utgangspunkt i arbeidsflyten i din hverdag for å lære deg de fem stegene i Getting Things Done® (GTD).&#160;Gjennom coaching basert på konkrete eksempler, lærer du hvordan du kan oppnå full kontroll over din egen kalender og epost.&#160;<br></p><p><span class="ms-rteFontSize-3">Kursavgift&#58;&#160;</span><br></p><p><span class="ms-rteStyle-Normal"></span>Deltagelse må avklares nærmere med leder da det påløper en kursavgift på 5000,- pr.&#160;deltager. Kursgjennomføring forutsetter minimun 12 deltagere.&#160;</p><p><span style="font-size&#58;13pt;">K</span><span style="font-size&#58;13pt;">urset fokuserer på&#58;</span><br></p><ul><li>Mestre arbeidsflyt sømløst gjennom de fem GTD-fasene&#58;&#160;<a href="https&#58;//produktivnorge.no/hvorfor-gtd/5-steg/">Samle, behandle, organisere, revidere, utføre</a>.</li><li>Fatte klare beslutninger på løse tråder</li><li>Lage en skisse av et GTD system for å håndtere dine prosjekter og handlinger</li><li>Oppnå null epost i innboksen regelmessig</li><li>Organisere prosjekter og relaterte oppgaver/handlinger</li><li>Overvinne utsettelsesadferd/prokrastinering</li><li>Prioritering<br></li></ul><div><br></div>Kurset&#160; er svært praktisk og konkret bygd opp. Du får satt opp ditt eget system ved å kombinere&#160;Teams, Outlook og andre verktøy i Microsoft 365.&#160;Alt som gjennomgås bygger på metodikken i Getting Things Done. Målet er at du ved slutten av dagen kan bruke ditt nye GTD-system fullt ut i møte med din hverdag – både på jobb og hjemme.<br><br><span class="ms-rteFontSize-3">Læringsforsterkning&#58;</span><br>Undervisningen fortsetter etter kurset.Du mottar påminnelser, tips og råd og kan repetere metodikken over tid. Du får tilgang til lærerike videoer, dokumenter, artikler og andre ressurser.&#160;Du kan også måle din egen fremgang over tid, og få hjelp til å nå ditt mål om å komme i gang med GTD.&#160;<br><br><br><img src="https&#58;//produktivnorge.no/wp-content/uploads/2012/12/deltakermappe-fundamentet-v4.jpg" alt="" style="width&#58;650px;height&#58;411px;" /><br><br>Kursmateriellet inneholder boken Få&#160;ting gjort!, kursbok, GTD arbeidsflytkart, inboxmappe m.m.&#160;Deltagerne får tilsendt kursmateriellet før kurset. Kurset er digitalt fordelt på tre formiddager fra kl. 09&#58;00-12&#58;00.&#160;<div><br></div><p><span class="ms-rteFontSize-3">Kursleverandør&#58;&#160;</span></p><p><span class="ms-rteFontSize-3"></span>produktivNorge AS ved kursholder Espen Agøy Hegge fra produktivNorge AS. Mer om Espen <a href="https&#58;//produktivnorge.no/om-oss/mot-espen/" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);">her</a></p><div><div><div><br></div><div><br><br></div></div></div>1
Fagdag Akutt Psykisk helse Ålesund180269815.09.2021 10:49:1097https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromFagdag Akutt Psykisk helse Ålesund2 dager<p>​Fagdag for ansatte i Akutt psykisk helse Ålesund<br></p>Psykisk helsevern2
MAP - møte med aggresjonsproblematikk - Helse Møre og Romsdal12784712.02.2021 07:19:435490https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxHjelset B paviljong;Hjelset - B paviljong;Hjelset;Volda DPS;DPS Sjøholt;Avdeling for sjukehuspsykiatri Ålesund;DPS Knausen;Knausen - DPS Molde;Vegsund DPS;hjelsettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromMAP - møte med aggresjonsproblematikk - Helse Møre og Romsdal2 dager<p style="text-align&#58;center;"><img alt="Logo 2.PNG" src="/PublishingImages/Sider/MAP---mestring-av-agresjonsproblematikk/Logo%202.PNG" style="margin&#58;5px;" /><br></p> <p>Dette kurset er gjeldende for ansatte i Klinikk for psykisk helse og rus, og obligatorisk for alle ansatte med pasientkontakt. Øvrige ansatte etter vurdering. Se forøvrig målgruppe.<br></p><p><strong>MAP (Møte med aggresjonsproblematikk)</strong><strong> er et helhetlig opplæringsprogram for å forebygge og håndtere aggresjon og vold i helse- og sosialsektoren. </strong><br>Hensikten med opplæring i MAP er enkel; forhindre vold og sørge for at pasienter og personale opplever seg trygge. Manualens standpunkt er at dette oppnås mest effektivt ved å sørge for at mennesker blir møtt med forståelse og profesjonell omsorg. Forståelse ovenfor sterke følelsesuttrykk og atferd er sjelden noe som kommer av seg selv. Det krever en høy grad av profesjonalitet og kunnskap å kunne identifisere og anerkjenne de underliggende årsakene til disse uttrykkene. Denne forståelsen er essensiell da den gir forutsetning og grunnlag for å kunne jobbe målrettet og effektivt med god pasientbehandling. Profesjonell omsorg handler om å gi tilpasset og faglig begrunnet omsorg basert på den enkelte sitt behov.<br>MAP handler om mer enn å bare unngå et destruktivt samspill. Det handler om god behandling. Det handler om å legge til rette for et helsevesen som skal være trygt for begge parter – både pasienter og personale. ​</p><p>MAP-kurset består av 10 kapitler med gjennomgang over to dager. Man må delta begge dager for å bestå kurset.<br></p><div><div>Dag 1<br>0800-0900&#58; Aggresjonsforståelse <br>0900-1000&#58; Voldsrisikovurdering og håndtering<br>1000-1100&#58; Fysiske teknikker<br>1100-1200&#58; Fysisk trening<br>1200-1230&#58; Lunsj<br>1230-1330&#58; Fysisk trening<br>1330-1430&#58; Voldsforebygging<br>1430-1530&#58; Forebyggende kommunikasjon</div><div><br></div><div>Dag 2<br>0800-0900&#58; Deeskalering<br>0900-1000&#58; Selvregulering<br>1000-1100&#58; Samhandling<br>1100-1200&#58; Fysisk trening<br>1200-1230&#58; Lunsj<br>1230-1330&#58; Fysisk trening<br>1330-1430&#58; Håndteringsstrategier i kritiske situasjoner<br>1430-1530&#58; Etterarbeid</div><div>&#160;</div><div><h1><span class="ms-rteFontSize-4"><span aria-hidden="true"></span><span aria-hidden="true"></span><span class="ms-rteFontSize-3">Praktisk gjennomføring av MAP i forhold til Covid 19.&#160;</span></span></h1><div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;"><ul style="margin&#58;5px 20px;padding&#58;0px;"><ul style="margin&#58;5px 20px;padding&#58;0px;"><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;"><strong>Instruktørene demonstrerer og viser teknikkene kun på hverandre. </strong></li><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;"><strong>Deltakerne går sammen to-og-to (fortrinnsvis to fra samme arbeidssted), og forblir i dette faste tospannet gjennom hele kurset. Unntak&#58; trening av nedleggelsesteknikker som vil fordre nærkontakt mellom fire deltakere (varighet&#58; 1 time). </strong></li><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;"><strong>Deltakerne laster ned pre-screening skjema i forkant av kurset og leverer dette ferdig utfylt til kursholderne</strong><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;"> <strong>ved oppstart av kurset; kfr kursmateriell under.</strong><strong> Deltakere med mulige tegn på smitte får ikke anledning til å delta.</strong></span><strong> </strong></li><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;"><strong>Deltakerne bruker munnbind ved gjennomføring av trening på fysiske teknikker, og&#160;desinfiserer hender før og etter fysisk trening.</strong></li><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;"><strong>Kursantallet må tilpasses til kurslokalitetenes rammer og forutsetninger ift. smittevernregler</strong></li></ul></ul></div><br><br class="ms-rteFontSize-4"></div><div>&#160;</div><div><br></div><p align="center" style="margin&#58;0px 0px 10.66px;text-align&#58;center;"><font size="3"><font color="#000000"><span style="margin&#58;0px;"><font face="Calibri">Kurset godkjennes som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper </font></span><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;calibri light&quot;, sans-serif;">med <strong>14 timer.</strong></span></font></font></p><p align="center" style="margin&#58;0px 0px 10.66px;text-align&#58;center;"><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;calibri light&quot;, sans-serif;"><font color="#000000" size="3">Kurset er godkjent av <strong>psykologforeningen</strong> som 15 timers vedlikeholdsaktivitet.</font></span></p><p align="center" style="margin&#58;0px 0px 10.66px;text-align&#58;center;"><font size="3"><font color="#000000"><strong><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;calibri light&quot;, sans-serif;">Norsk sykepleierforbund&#58; </span></strong><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;calibri light&quot;, sans-serif;">Kurset er meritterende for 15 timer i program for klinisk stige for sykepleiere/spesialsykepleiere.</span></font></font></p> <font size="3"></font><font color="#000000"></font><font face="Times New Roman"></font><br></div><div><br><br></div><p>&#160;</p><p>&#160;</p>Psykiatri;Psykisk helsevern;Sjukepleie;Sykepleie;Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB);Nyansatt;Lovverk;Brukermedverknad;Beredskap;Etikk;HMS;Kvalitet og sikkerheit2
Avansert hjerte- og lungeredning (AHLR). Repetisjonskurs12641710.06.2021 10:08:504691https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxVolda;Kristiansund;Ålesund;Moldetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromAvansert hjerte- og lungeredning (AHLR). Repetisjonskurs2 timar<strong></strong><span aria-hidden="true"></span><strong style="text-decoration&#58;underline;">Målgruppe&#58; </strong><p>Faste medlemmar i stansteam. Turnuslegar, anestesilegar, medisinske legar, anestesisjukepleiarar, intensivsjukepleiarar og&#160;evt sjukepleiarar i mottak.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Mål med opplæringa&#58;</strong></p><p>Etter endt kurs skal deltakarane kunne&#58;</p><ul><li>konstatere hjertestans, varsle og starte HLR</li><li>utføre basal HLR med einreddar- og toreddar-teknikk</li><li>bruke hjertestartaren og ivareta tryggleiken til alle involverte</li><li>utøve AHLR etter gjeldande retningslinjer</li><li>utøve og forstå at det er avgjerande med tydeleg leiarskap og rollefordeling i teamet</li><li>utøve og forstå at det er avgjerande med samarbeid og god kommunikasjon</li><li>kjenne si eiga rolle i teamet</li><li>kjenne til lokal organisering og tilpasning</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Forkunnskap&#58;</strong></p><p>Gjennomfør&#160;e-læringa til NRR, med tilgang via&#160;Læringsportalen&#58; <a href="/Sider/ahlr.aspx"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">https&#58;//kurs.helse-midt.no/Sider/ahlr.aspx</font></span></a></p><p>Trykk &quot;Start kurs&quot; til høgre i bilete, e-læringa kan mellomlagrast og gjennopptakast. Når kurset er gjennomført, så vert kurset lagt til i CV i Kompetanseportalen.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Innhold&#58;</strong></p><p>Det praktiske kurset består av&#58;</p><ul><li>gjennomgang av lokale varslingsrutiner og stansteam</li><li>basisferdigheiter med trening på grunnleggande einreddar- og toreddarteknikk</li><li>gjennomgang av AHLR-plakaten, medikament og utstyr</li><li>scenariotrening med debriefing</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Rammefaktorar&#58;</strong></p><strong>Nærmaste leiar er ansvarlig for å melde på deltakarane på kurset i samarbeid med HLR-instruktør.</strong>Beredskap13
MAP- møte med aggresjonsproblematikk, Psykisk helsevern, St.Olavs Hospital12818414.09.2021 10:47:52347https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxØstmarkatext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromMAP- møte med aggresjonsproblematikk, Psykisk helsevern, St.Olavs Hospital2 hele dager <p><strong class="ms-rteFontSize-4"><img src="/PublishingImages/Sider/Psykisk-helsevern,-St.Olavs-Hospital,-MAP--møte-med-aggresjonsproblematikk/MAP.png" alt="MAP.png" style="margin&#58;5px;" /><br></strong></p><p><span class="ms-rteFontSize-3"><strong>MAP </strong>(møte med Aggresjonsproblematikk) er et helthetlig opplæringsprogram for å forebygge og håndtere aggresjons- og voldsproblematikk i helse- og sosialsektoren.&#160;</span><br></p><p><span class="ms-rteFontSize-3"><strong>Datoer for kurs</strong>&#58;&#160;&#160;<a href="/PublishingImages/Sider/Psykisk-helsevern,-St.Olavs-Hospital,-MAP--møte-med-aggresjonsproblematikk/Årshjul%20MAP%202021-%20PH.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />Årshjul MAP 2021- PH.pdf</a>&#160;&#160;</span></p><p><strong class="ms-rteFontSize-3">To-dagers MAP grunnkurs i Festsalen på Østmarka 22. og 23. september, begge dager kl. 08.00 – 15.30. </strong></p><p><strong class="ms-rteFontSize-3">Påmelding, etter dialog med nærmeste leder, via Læringsportalen. </strong></p><p><span class="ms-rteFontSize-3">Påmelding til dag en gjelder for begge dager.<br></span></p><p><span class="ms-rteFontSize-3"><strong>Påmeldingsfrist fredag 17.9.21</strong><strong>&#160;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteBackColor-4 ms-rteFontSize-3">NB! Gyldig koronasertifikat er påkrevet for å delta.</span> </span></p><p><span class="ms-rteFontSize-3">Vi følger ellers de anbefalingen som St. Olavs har gitt når det gjelder smittevern.&#160;</span><br></p><p><span class="ms-rteFontSize-3"><br></span></p><p><span class="ms-rteFontSize-3"><strong>Program to dagers grunnkurs</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontSize-3"><strong></strong></span><strong style="font-size&#58;13pt;"><img src="/PublishingImages/Sider/Psykisk-helsevern,-St.Olavs-Hospital,-MAP--møte-med-aggresjonsproblematikk/MAP%20grunnkurs%20program%20høst%202021.jpg" alt="MAP grunnkurs program høst 2021.jpg" style="margin&#58;5px;" /></strong></p><p><strong class="ms-rteFontSize-3"></strong><strong class="ms-rteFontSize-4"></strong></p>Psykiatri;HMS1
BUP-klinikk Fagdag12660614.09.2021 10:35:21781https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxDigitalt;Scandic Nidelven Hotelltext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBUP-klinikk Fagdag7 timer<p style="text-align&#58;center;"><span class="ms-rteForeColor-8 ms-rteFontSize-5 ms-rteFontFace-11"><strong>​Fagdag for ansatte i&#160;BUP-klinikk&#160;</strong></span><br></p><p style="text-align&#58;center;"><span class="ms-rteForeColor-8 ms-rteFontSize-5 ms-rteFontFace-11"><strong>3. desember 2021&#160;</strong></span></p><p style="text-align&#58;center;"><span class="ms-rteForeColor-8 ms-rteFontSize-5 ms-rteFontFace-11"><strong>Scandic Nidelven Hotell</strong></span></p><p style="text-align&#58;center;"><span class="ms-rteForeColor-8 ms-rteFontSize-5 ms-rteFontFace-11"><strong><br></strong></span></p><p style="text-align&#58;center;"><span class="ms-rteForeColor-8 ms-rteFontFace-11 ms-rteFontSize-7"><strong>Angst</strong></span></p>Psykisk helsevern1
Rus-i-BUP 12836714.09.2021 09:06:38425https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxKlostergt. 46;Digitalt på Skypetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromRus-i-BUP2 timer<p style="text-align&#58;center;"><span class="ms-rteFontFace-6 ms-rteFontSize-5 ms-rteThemeForeColor-5-5"><strong>​<span>Kartlegging og vurdering av rusmiddelbruk i BUP</span></strong></span></p><p style="text-align&#58;center;"><span class="ms-rteFontFace-6 ms-rteFontSize-5 ms-rteThemeForeColor-6-4"><strong><br></strong></span></p><p style="text-align&#58;center;"><span class="ms-rteFontFace-6 ms-rteThemeForeColor-6-4 ms-rteFontSize-4"><strong>Internt kurs for ansatte i BUP-klinikk -&#160;St. Olav hospital</strong></span></p><p><br></p>Psykisk helsevern1
Blodprøvetaking12653407.06.2021 13:20:3910335https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxSt Olavs hospital, Trondheim;Trondheim;Medisinsk klinikk, ferievikarer;Møterom rett untenfor NKIS;Kursrom rett utenfor NKIS;Akuttmottaket;Laboratoriesenterettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBlodprøvetaking3 - 3,5 timer<p>Hovedpunktene på kurset vil være&#58; </p><ul><li><em>Prøvetakingsutstyr - hva finnes og hvordan brukes det</em></li><li><em>Preanalytiske emner med fokus på faktorer som kan påvirke prøvesvaret </em></li><li><em>Praktisk trening i blodprøvetaking. Deltakerne skal utføre prøvetaking på hverandre</em></li></ul>Laboratoriemedisin5
HHLR - repetisjonskurs for helsepersonell ved Sykehuset Namsos185889613.09.2021 13:31:50256https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNamsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHHLR - repetisjonskurs for helsepersonell ved Sykehuset Namsos1 time<p>​HHLR repetisjonskurs for helsepersonell ved Sykehuset Namsos<br></p>Beredskap70
Gynekologisk avdeling - kompetansedager høsten 2021185916313.09.2021 12:14:5561https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGynekologisk avdeling - kompetansedager høsten 20217 timer<p>​Kompetansedag<br></p>Sjukepleie6
Nyfødt gjenoppliving/transisjonsstøtte - praktisk trening/simulering12720108.12.2020 13:58:502339https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxfødentext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromNyfødt gjenoppliving/transisjonsstøtte - praktisk trening/simulering60-75 min<p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong class="ms-rteThemeFontFace-1">Målgruppe&#58;</strong></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1" style="background-color&#58;transparent;">Helsepersonell&#160;som skal kunne&#160;håndtere uventet dårlig nyfødt barn</span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1"><strong></strong><span style="background-color&#58;transparent;">A</span><span style="background-color&#58;transparent;">nestesilege, anestesisykepleier, barnelege,&#160;sykepleier, spesialsykepleier,&#160;jordmor, barnepleier, gynekolog, LIS lege</span></span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong class="ms-rteThemeFontFace-1">Mål&#58;</strong></p><ul style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><li><span class="ms-rteThemeFontFace-1">Fokusere på ABCD</span></li><li><span class="ms-rteThemeFontFace-1">Skal kunne implementere flytskjema &quot;Resuscitering av nyfødte&quot; i praksis</span></li><li><span class="ms-rteThemeFontFace-1"><span style="background-color&#58;transparent;">Skal&#160;kjenne</span><span style="background-color&#58;transparent;">&#160;rollen sin i teamet</span></span></li><li><span class="ms-rteThemeFontFace-1"><span style="background-color&#58;transparent;">Skal kunne&#160;utøve og fo</span><span style="background-color&#58;transparent;">rstå at det er avgjørende med tydelig lederskap, kommunikasjon og rollefordeling</span></span></li></ul><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1" style="background-color&#58;transparent;"></span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong class="ms-rteThemeFontFace-1">Forkunnskap&#58;</strong></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1">Gjennomført E-læring til NRR med tilgang via Læringsportalen&#58;<br></span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><a href="/Sider/Gjenoppliving-av-nyfødte---Inhospitalt.aspx"><span class="ms-rteThemeFontFace-1">Gjenoppliving av nyfødte - Inhospitalt</span></a><span class="ms-rteThemeFontFace-1"> - ta med kursbevis</span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong class="ms-rteThemeFontFace-1">Innhold&#58;</strong></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1"><strong></strong><span style="background-color&#58;transparent;">P</span><span style="background-color&#58;transparent;">raktisk trening med gjennomgang av gjenoppliving/transisjonsstøtte til&#160;nyfødte. Ferdighetstrening på&#160;virkelighetsnære situasjoner.&#160;&#160;</span></span></p><p style="font-size&#58;13px;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1">​Viktig informasjon!<br></span></p><p style="font-size&#58;13px;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1">Det er begrensninger når det gjelder teamsammensetting og antall, det er viktig med mest mulig reell sammensetting av team.&#160;Dette må ordnes lokalt.<br></span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1">Simuleringstrening - case</span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1">Briefing - simulering - debriefing</span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><b class="ms-rteThemeFontFace-1"></b></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><b class="ms-rteThemeFontFace-1"></b></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><br class="ms-rteThemeFontFace-1"></p><p>​</p>Barn;Beredskap;Fødselshjelp;Intensiv;Kvalitet og sikkerheit;Sykepleie;Pediatri;Medisin4
Fag- og forskningsdag ved Høgskolen i Molde185719910.09.2021 11:52:19100https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMoldetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromFag- og forskningsdag ved Høgskolen i Molde1 dag<p class="MsoNormal"><strong>- <a href="http&#58;//virksomhetsportal.helsemn.no/omrader/hmr/einingar/vopsy/nytt/Documents/Program%20Forskningsdag%20HiM%2029.09.2021.pptx">Program - fag og forskningsdag</a>.<a href="http&#58;//virksomhetsportal.helsemn.no/omrader/hmr/einingar/vopsy/nytt/Documents/Program%20Forskningsdag%20HiM%2029.09.2021.pptx"></a></strong></p><p class="MsoNormal"><strong><font color="#008080">- Fagdagen er gratis og vi spanderer lunsj.</font></strong></p><p class="MsoNormal"><strong><font color="#008080">- Målgruppa er ansatte og samarbeidsparter med interesse for,&#160; og engasjement i samarbeid rundt gitte<br>&#160;&#160;tema i Helse Møre og Romsdal.</font></strong></p><p class="MsoNormal"><strong><font color="#008080">- Påmeldingsfrist er 23. september</font></strong></p><p class="MsoNormal"><strong><font color="#008080">-&#160;<strong>Arrangør er&#160;Klinikk for psykisk helse og rus ved HMR.&#160;</strong></font></strong></p><p><br></p>Psykisk helsevern1
STO BUP Legemiddelhåndteringskurs12856604.05.2021 07:22:3611https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSTO BUP Legemiddelhåndteringskurs2 timer<p>​<span style="background-color&#58;white;">D</span><span style="background-color&#58;white;">e </span><span style="background-color&#58;white;">som ikke har medisinkompetanse autorisasjon/lisens skal ha gjennomført «Legemiddelhåndteringskurs» hvert annet år, som består av en teoretisk og praktisk opplæring. Kurspåmelding via Læringsportalen og dokumenteres gjennom Kompetanseportalen.</span></p><p><br></p>Psykiatri;Medisin;Barn1
Brukerveiledning i Kursbyggeren185705413.09.2021 19:50:26106https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-NettbasertBrukerveiledning i Kursbyggeren30 minutter<p>​Hva er Kursbyggeren og hvordan bruker man verktøyet?&#160;</p><div>Dette kurset gir deg en innføring i Kursbyggerens funksjoner og elementer.&#160;<br></div><div><br></div><div>Kurset tar blant annet for seg&#58;&#160;<br></div><div><ul><li>hvordan de viktigste sidene i Kursbyggeren ser ut</li><li>hvordan opprette kapitler og sider</li><li>innføring i de ulike layoutene</li><li>hvordan legge til ulike presentasjonselementer på en side</li></ul></div><div><br></div><div>Kurset er utviklet av Team for digital læring i&#160;Helse Vest.<br></div><div>Kurset har lyd.<br></div><p><br></p>HR;IKT0
Ledermobilisering - vegen til Ledelse HMR12772210.09.2021 08:57:461100https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromLedermobilisering - vegen til Ledelse HMRse egen aktivitetsoversikt<p>​</p><p>Dette er et avklarings-, motivasjons- og utviklingsforløp med tanke på om ledelse er noe for deg.&#160;</p><p>Noen tilbakemeldinger fra andre som har deltatt&#58;<br>&#160;<br>&quot;Tusen takk for et givende program. Jeg har lært mye, både om ledelse og meg selv og har fått avklart mye. Jeg har hatt stor nytteverdi av refleksjonsgruppen og har hatt stort utbytte av å få reflektert sammen med andre. &quot;<br>&#160;<br>&quot;Programmet har gitt en god smakebit på ledelse samt utvidet kjennskap til organisasjonen. Ser det som en stor fordel at programmet går på tvers av avdelinger og faggrupper da en slik blanding gir flere perspektiver.&quot;</p><p>&#160;</p><p><strong>Hvorfor satse på ledelse i sykehus?</strong></p><p>God ledelse utgjør en forskjell – både med tanke på kvalitet, pasientsikkerhet og vår evne til å framstå som en attraktiv arbeidsgiver. Vårt helseforetak har behov for flere dyktige og motiverte ledere i årene som kommer, og&#160;ønsker å få flere av våre medarbeidere til å velge ledelse som karrierevei.&#160;</p><p>Ønsker du å vite mer om det å være leder i våre helseforetak – les vedlagte dokument om &quot;Ledelse i sykehus&quot;.&#160;</p><p><strong>Hvem ser vi etter?</strong></p><p><strong>Målgruppen</strong> for programmet er medarbeidere fra alle faggrupper i våre helseforetak som har interesse og potensial for ledelse.</p><p>&#160;</p><p>Vi søker deg som&#58;</p><p>• Er engasjert i jobben din og som brenner for god pasientbehandling.</p><p>• Ønsker å påvirke utviklingen av sykehuset og faget ditt.</p><p>• Er flink med folk og en god lagspiller som motiveres av å lykkes sammen med andre.</p><p>• Har godt humør og en positiv innstilling, men også mot til å ta tak i utfordringer.</p><p>• Er selvgående og strukturert.</p><p>&#160;</p><p><strong>Hva tilbyr vi våre lederkandidater?</strong></p><p>Som lederkandidat vil du ta del i et avklarings-, motivasjons- og utviklingsforløp med tanke på om ledelse er noe for deg. </p><p>&#160;</p><p>I tillegg til at du som deltaker skal skygge en leder en dag, gjennomføre en lederpraksis, og delta på 3 gruppeveiledninger (a`to timer), må du forplikte deg til å delta på følgende samlinger&#58;<br></p><p>Oppstarts samling&#58; 10. november 2021,&#160;kl 09.30-16.00</p><p>Treningslaboratorium&#58; 22. - 23. februar&#160;2022, Quality hotel&#160;Værnes<br></p><p>Avslutningssamling &#58; 12. mai&#160;2022&#160;kl 10.00-14.00</p><p>&#160;</p><p><strong>Du vil få mulighet til å&#58;</strong></p><p>• Utforske og reflektere over hva det innebærer å være leder.<br></p><p>• Bli bedre kjent med deg selv – dine styrker og utviklingsområder med tanke på ledelse.</p><p>• Se foretakets virksomhet ut fra et ledelsesperspektiv.</p><p>• Bygge nettverk med andre lederkandidater.</p><p>• Møte ulike ledere og bli kjent med deres ledelsesutfordringer.</p><p>• Ta de første stegene i utvikling av ditt potensial for ledelse og stå bedre rustet til å søke en lederjobb.</p><p>Vil du vite mer om ledermobiliseringsprogrammet, se vedlagte brosjyre om &quot;ledermobilisering&quot; </p><p>&#160;</p><p><strong>Hva forventer vi av lederkandidatene?</strong></p><ul><li>At du er villig til å bruke av din arbeidstid i løpet av 9 måneder til å gjennomføre forløpet.</li><li>At du tar ansvar for egen læring ved å gjennomføre planlagte aktivitetene og reflektere over dine erfaringer underveis i prosessen.</li><li>At du bidrar med ditt engasjement og synspunkter, og ikke minst dine spørsmål.</li><li>At du deler dine erfaringer og refleksjoner med andre lederkandidater og med din veileder.</li><li>At du bidrar til evaluering og forbedring av ledermobiliseringsprogrammet.</li></ul><p>&#160;</p><p><strong>I tillegg til å melde deg på&#160;i Læringsportalen,&#160;må du sende inn&#58;<br>1. Anbefaling fra din nærmeste leder/avdelingssjef, må legges ved for å komme i betraktning (se eget vedlegg under).<br>2. En kort beskrivelse om din motivasjon for å delta på ledermobiliseringsprogrammet. Før på din alder og hvilken avdeling/klinikk du tilhører.<br></strong></p><p><strong>Dette sender du per mail (Emne&#58; Ledermobilisering 2021) til&#58;</strong></p><p><strong><a href="mailto&#58;Tina.Slettestol@helse-mr.no">Tina.Slettestol@helse-mr.no</a></strong></p><p><span style="text-decoration&#58;underline;">Merk&#58; Ledermobilisering 2021</span></p><p>Ved påmelding til kurset får alle mail om at de er påmeldt. Imidlertid er det slik at opptak/utvelgelse blir gjort i samråd med klinikkledelsen, med utgangspunkt i listen&#160;over alle som er registrert&#160;påmeldt.</p><p>&#160;</p><p><strong>Søknadsfrist 10. september&#160;2021</strong></p>Ledelse1
AHLR-retreningskurs12717825.07.2020 06:57:331588https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxOrkdal;Trondheim;Moldetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromAHLR-retreningskurs2 timer<p>​<strong>Mål med opplæringen&#58;</strong></p><p>Dette er et repetisjonskurs etter tidligere godkjent AHLR grunnkurs med repetisjon av følgende mål&#58;</p><ul><li>konstatere hjertestans, varsle og starte HLR</li><li>utføre basal HLR med enredder- og toredder-teknikk</li><li>bruke hjertestarteren og ivareta tryggheten til alle involverte</li><li>utøve AHLR etter gjeldende retningslinjer</li><li>Ha forståelse av&#160;at det er avgjørende med tydelig&#160;ledelse og rollefordeling i teamet</li><li>utøve og forstå at det er avgjørende med samarbeid og god kommunikasjon</li><li>være bevisst sin&#160;rolle i teamet</li><li>Være kjent med lokal organisering og tilpasning</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Forkunnskaper&#58;</strong></p><p>Gjennomføre&#160;e-læringen for AHLR&#160;fra NRR, med tilgang via&#160;Læringsportalen&#58; </p><p><a href="/Sider/ahlr.aspx"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">https&#58;//kurs.helse-midt.no/Sider/ahlr.aspx</font></span></a></p><p>Trykk &quot;Start kurs&quot; til høyre i bildet. Når kurset er gjennomført, så&#160;blir kurset lagt til i CV i Kompetanseportalen. I Læringsportalen&#160;kan man skrive ut diplom ved å klikke på &quot;Mine Kurs&quot; og hente fram aktuelt kursbevis.</p><p>Godkjent AHLR utøver</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Innhold&#58;</strong></p><p>Det praktiske kurset består av&#58;</p><ul><li>gjennomgang av lokale varslingsrutiner og stansteam</li><li>gjennomgang av algoritme og AHLR-plakat, medikamenter og utstyr (svelgtube, defibrillator, oksygen etc)</li><li>scenariotrening med debriefing</li></ul>Sjukepleie;Sykepleie2
AHLR grunnkurs12634915.02.2021 13:54:412319https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxOrkdal;Ålesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromAHLR grunnkurs4 timer<p><strong>Mål med opplæringen&#58;</strong></p><p>Ved fullført&#160;kurs skal deltakerene kunne&#58;</p><ul><li>konstatere hjertestans, varsle og starte HLR</li><li>utføre basal HLR med enredder- og toredder-teknikk</li><li>bruke hjertestarteren og ivareta tryggheten til alle involverte</li><li>utøve AHLR etter gjeldende retningslinjer</li><li>Ha forståelse av&#160;at det er avgjørende med tydelig&#160;ledelse og rollefordeling i teamet</li><li>utøve og forstå at det er avgjørende med samarbeid og god kommunikasjon</li><li>være bevisst sin&#160;rolle i teamet</li><li>Være kjent med lokal organisering og tilpasning</li></ul><p><strong>Forkunnskaper&#58;</strong></p><p>Gjennomføre&#160;e-læringen for AHLR&#160;fra NRR, med tilgang via&#160;Læringsportalen&#58; </p><p><a href="/Sider/ahlr.aspx">https&#58;//kurs.helse-midt.no/Sider/ahlr.aspx</a></p><p>Trykk &quot;Start kurs&quot; til høyre i bildet. Etter fullført kurs, kan&#160;man skrive ut diplom ved å klikke på &quot;Mine Kurs&quot; og hente fram aktuelt kursbevis.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Innhold&#58;</strong></p><p>Det praktiske kurset består av&#58;</p><ul><li>gjennomgang av lokale varslingsrutiner og stansteam</li><li>basisferdigheter med trening på grunnleggande enreddar- og toredderteknikk</li><li>Gjennomgang av korrekt bruk av hjertestarter, tolkning av støtbare og ikke-støtbare rytmer, sikkerhet ved bruk av hjertestarter. Bruk av hjertestarter i manuell og halvautomatisk modus. Registrering av hendelser på LP20. </li><li>gjennomgang av algoritme og AHLR-plakat, medikamenter og utstyr (svelgtube, defibrillator, oksygen etc). GJennomgang av kjeden som redder liv. </li><li>scenariotrening med debriefing</li></ul><p>&#160;</p>Anestesi;Beredskap;HMS;Kvalitet og sikkerheit;Sykepleie1
HHLR instruktørkurs (Hjerte- lungeredning for helsepersonell)12717719.04.2021 06:08:236603https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim;Simulatorsenteret, etg U1, AHL bygget;St Olavs hospital, Simulatorsenteret, AHL, U1;Simulatorsenteret, St Olavs Hospital;St.Olavs hospital Trondheim Øya;Medisinsk simulatorsenter;Medisisnsk simulatorsenter, U1, AHL;AHL, etg U1, simulatorsenteret;St Olavs simulatorsenterettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHHLR instruktørkurs (Hjerte- lungeredning for helsepersonell)1 dag, 8 timer<p>​Kurs for ansatte ved St. Olavs Hospital som skal bli HHLR instruktør. Disse kan etter endt kurs holde avdelingsvise HHLR kurs ved sykehuset. </p><p>Dagen består av både HHLR grunnkurs og HHLR instruktørkurs.</p><p><strong>Minner om at det er bindende påmelding! </strong></p><p><strong><strong>Det er stor interesse for å delta og vi ønsker å fylle opp kursene. <strong>Skulle du likevel være forhindret fra&#160;deltakelse må det gis beskjed til HLR-koordinator Kaja Flatøy.</strong></strong></strong></p>6
HMR - Talegjenkjenning i DocuLive, grunnkurs12863205.11.2020 08:56:472839https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMolde;Kristiansund;Ålesund;Voldatext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHMR - Talegjenkjenning i DocuLive, grunnkurs4 timer<p>Innføring i talegjenkjenning<br></p>IKT12
Kurs for internrevisorar Vestnes Fjordhotell 18.nov. 202112891908.09.2021 08:49:07300https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxVestnes Fjordhotelltext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKurs for internrevisorar Vestnes Fjordhotell 18.nov. 20211 dag <p>​Samling for etablerte internrevisorar og kvalitetsrådgivarar med oppgåver innan internrevisjon. Det blir&#160; samling&#160; med evaluering og planlegging for kvar klinikk, pluss ei fellessamling for utveksling av erfaringar, litt repitisjon og fagleg påfyll. Program for dagen kjem.<br></p>1
Lokal brannvernopplæring Direktørens stab Arken12779913.09.2021 07:24:40326https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxArkentext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromLokal brannvernopplæring Direktørens stab Arken0,5 time<p><span class="ms-rteFontSize-4" style="margin&#58;0px;color&#58;#1f497d;font-family&#58;calibri, sans-serif;font-size&#58;11pt;"><strong>EQS prosedyre&#58; se link</strong></span></p><p><span style="margin&#58;0px;color&#58;#1f497d;font-family&#58;calibri, sans-serif;font-size&#58;11pt;"></span></p><p><span style="margin&#58;0px;color&#58;#1f497d;font-family&#58;calibri, sans-serif;font-size&#58;11pt;"><a href="http&#58;//eqshnt/cgi-bin/document.pl?pid=hnt&amp;DocumentID=2095&amp;UnitID=1291"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0563c1" face="Calibri">http&#58;//eqshnt/cgi-bin/document.pl?pid=hnt&amp;DocumentID=2095&amp;UnitID=1291</font></span></a></span></p><p><span style="margin&#58;0px;color&#58;#1f497d;font-family&#58;calibri, sans-serif;font-size&#58;11pt;"><a href="http&#58;//eqshnt/cgi-bin/document.pl?pid=hnt&amp;DocumentID=1496&amp;UnitID=1291"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0563c1" face="Calibri">Kunnskap hos personalet - brannvernopplæring</font></span></a></span>​</p>4
Nasjonalt kurs i implantatlære og protesekirurgi - 2022185016107.09.2021 14:38:0153https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxRørostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromNasjonalt kurs i implantatlære og protesekirurgi - 20225 dager<p>​Anbefalt/obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Ortopedisk kirurgi<br></p><p>Kurset går over fem dager, kursavgift 7200,- (med forbehold om indeksregulering)<br></p><p>Fullpensjon Røros Hotell kommer i tillegg, nærmere info vil&#160;sendes deltakerne per e-post.<br></p><p>Søkere med lengst ansiennitet vil bli prioritert.<br></p><p>Lenke til utlysning&#58;<br></p>1
Microsoft Azure Fundamentals (AZ-900)184966613.09.2021 10:47:05474https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxDigitalt/webinartext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromMicrosoft Azure Fundamentals (AZ-900)En dag <h4 class="ms-rteElement-H4B"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">​<span>This course will provide foundational level knowledge of cloud services and how those services are provided with Microsoft Azure. The course can be taken as an optional first step in learning about cloud services and Microsoft Azure, before taking further Microsoft Azure or Microsoft cloud services courses.</span><br></span></h4><p><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteThemeForeColor-2-0"><span style="font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">The course will cover general cloud computing concepts as well as general cloud computing models and services such as Public, Private and Hybrid cloud and Infrastructure-as-a-Serv</span><span style="font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">ice (IaaS), Platform-as-a-Service(PaaS) and Software-as-a-Service (SaaS).</span><br></span></span></p><p><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteThemeForeColor-2-0">It will also cover some core Azure services and solutions, as well as key Azure pillar services concerning security, privacy, compliance and trust. It will finally cover pricing and support services available with Azure.</span></span><br class="ms-rteThemeForeColor-2-0"></p><h4><br class="ms-rteThemeForeColor-2-0"></h4><h4><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Audience and Prerequisites</span></h4><h4><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">This training is targeted at anyone that wants to learn more about Microsoft Azure. Technical IT experience is not required, however some general IT knowledge or experience would be beneficial.</span></span></h4><h4><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span>Course goals</span><br></span></h4><p><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">After completing this course, students will be able to&#58;</span></span></p><ul style="box-sizing&#58;inherit;margin-bottom&#58;1rem;margin-top&#58;0px;font-family&#58;&quot;freight sans&quot;, &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif;word-spacing&#58;4px;"><li><p><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Understand general cloud computing concepts</span></span></p></li><li><p><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Understand core services available with Microsoft Azure</span></span></p></li><li><p><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span>Understand security, privacy, compliance and trust with Microsoft Azure</span><br></span></span></p></li><li><p><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Understand pricing and support models available with Microsoft</span></span></p></li></ul><h4><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span>Course content</span><br></span></h4><h4><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteThemeForeColor-2-0">Module 1&#58; Cloud Concepts</span></span></h4><p><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span>In this module you will learn basic cloud concepts.&#160;</span><span>Lessons&#58;</span></span></span></p><ul style="box-sizing&#58;inherit;margin-bottom&#58;1rem;margin-top&#58;0px;font-family&#58;&quot;freight sans&quot;, &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif;word-spacing&#58;4px;"><li><p><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Learning Objectives</span></span></p></li><li><p><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Why Cloud Services?</span></span></p></li><li><p><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) and Software-as-a-Service (SaaPublic, Private, and Hybrid cloud modules.</span></span></p></li></ul><h4><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteThemeForeColor-2-0">Module 2&#58; Core Azure Services</span></span><br class="ms-rteThemeForeColor-2-0"></h4><p><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span>In this module you will learn the basics core services available with Microsoft Azure.&#160;</span><span>Lessons&#58;</span></span></span></p><ul style="box-sizing&#58;inherit;margin-bottom&#58;1rem;margin-top&#58;0px;font-family&#58;&quot;freight sans&quot;, &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif;word-spacing&#58;4px;"><li><p><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Core Azure architectural components</span></span></p></li><li><p><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Core Azure Services and Products</span></span></p></li><li><p><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Azure Solutions</span></span></p></li><li><p><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Azure management tools</span></span></p></li></ul><h4><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteThemeForeColor-2-0">Module 3&#58; Security, Privacy, Compliance and Trust</span></span></h4><p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">I</span><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">n this module, you learn about security, privacy, compliance, and trust with Microsoft Azure.&#160;</span></span><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Lessons&#58;</span></span></p><ul style="box-sizing&#58;inherit;margin-bottom&#58;1rem;margin-top&#58;0px;font-family&#58;&quot;freight sans&quot;, &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif;word-spacing&#58;4px;"><li><p><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Securing network connectivity in Azure</span></span></p></li><li><p><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Core Azure Identity services</span></span></p></li><li><p><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Security tools and features</span></span></p></li><li><p><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Azure governance methodologies</span></span></p></li><li><p><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Monitoring and Reporting in Azure</span></span></p></li><li><p><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Privacy, Compliance and Data Protection standards in Azure</span></span></p></li></ul><h4><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteThemeForeColor-2-0">Module 4&#58; Azure Pricing and Support</span></span><br class="ms-rteThemeForeColor-2-0"></h4><p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">I</span><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">n this module, you will focus on pricing and support models available with Microsoft.&#160;</span></span><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Lessons&#58;</span></span></p><ul style="box-sizing&#58;inherit;margin-bottom&#58;1rem;margin-top&#58;0px;font-family&#58;&quot;freight sans&quot;, &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif;word-spacing&#58;4px;"><li><p><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span>Azure subscriptions</span><br></span></span></p></li><li><p><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span>Planning and managing costs</span><br></span></span></p></li><li><p><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Support options available with Azure</span></span></p></li><li><p><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Service lifecycle in Azure</span></span></p></li></ul><h4><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span>Certification&#160;</span><br></span></h4><p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">T</span><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">his training is relevant preparation for exam AZ-900&#58; Microsoft Azure Fundamentals.</span></span><br></p>IKT1
ANEST01 - Anestesisykepleier Testkurs184885007.09.2021 07:21:4553https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxRingve skoletext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromANEST01 - Anestesisykepleier Testkurs8 timer (1 dag)<p>​<strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Kursbeskrivelse&#58;</strong></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2" style="padding-top&#58;0px;padding-bottom&#58;0px;">Journaloversikt</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2" style="padding-top&#58;0px;padding-bottom&#58;0px;">Pasientoversikt på lister og tavler</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2" style="padding-top&#58;0px;padding-bottom&#58;0px;">Pre-, per- og postoperativ dokumentasjon</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2" style="padding-top&#58;0px;padding-bottom&#58;0px;">Pasientmonitorering</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2" style="padding-top&#58;0px;padding-bottom&#58;0px;">Medikamentadministrering</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2" style="padding-top&#58;0px;padding-bottom&#58;0px;">Blodadmininistrasjon</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2" style="padding-top&#58;0px;padding-bottom&#58;0px;">Skrive notat</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2" style="padding-top&#58;0px;padding-bottom&#58;0px;">Administrere forordninger</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2" style="padding-top&#58;0px;padding-bottom&#58;0px;">Epiduralanestesi</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2" style="padding-top&#58;0px;padding-bottom&#58;0px;">Ad-hoc prosedyrer</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2" style="padding-top&#58;0px;padding-bottom&#58;0px;">Anestesi utenfor OR</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2" style="padding-top&#58;0px;padding-bottom&#58;0px;">Anestesitilsyn</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2" style="padding-top&#58;0px;padding-bottom&#58;0px;">Bruk av makroer, hurtigknapper, prosedyrepakker og one-step-medikasjon</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Anestesisykepleier</span><br></p><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><br></span></div><p><strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;14.6667px;">Det er&#160;</strong><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;14.6667px;text-decoration-line&#58;underline;"><strong>svært viktig</strong></span><strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;14.6667px;">&#160;å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring.&#160;</strong><br></p>Helseplattformen3
ANEST01 – Anestesisykepleier 180604407.09.2021 07:06:0499https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxRingve skoletext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromANEST01 – Anestesisykepleier8 timer (1 dag)<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Journaloversikt</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Pasientoversikt på lister og tavler</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Pre-, per- og postoperativ dokumentasjon</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Pasientmonitorering</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Medikamentadministrering</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Blodadmininistrasjon</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Skrive notat</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Administrere forordninger</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Epiduralanestesi</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ad-hoc prosedyrer</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Anestesi utenfor OR</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Anestesitilsyn</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Bruk av makroer, hurtigknapper, prosedyrepakker og one-step-medikasjon</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Anestesisykepleier</span><br></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Det er </strong><span style="text-decoration&#58;underline;"><strong>svært viktig</strong></span><strong> å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring.&#160;</strong><br></span></p>Helseplattformen14
Farmakogenetikk184795206.09.2021 14:13:3253https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromFarmakogenetikk3 dager<p>​Kurs for leger i spesialisering i Klinisk farmakologi<br></p><p>Kurset går over 3 dager, kursavgift 5100,-<br></p><p><strong>Kursleder&#58; Olav Spigset</strong><br></p><p>Link til utlysning&#58;&#160;<a href="https&#58;//spesialisthelsetjenesten.no/lis/kurs-for-leger-i-spesialisering/farmakogenetikk">Farmakogenetikk</a><br></p>1
HNT Talegjenkjenning DocuLive grunnkurs12727708.01.2021 08:08:17446https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNamsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHNT Talegjenkjenning DocuLive grunnkurs4 timer<p>​Innføring i talegjenkjenning for dokumentering i DocuLive<br></p>Klinisk IKT4
PSYK LE NA Vedtaksansvar12823808.06.2021 05:18:10656https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK LE NA Vedtaksansvar60-90 min<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span aria-hidden="true"></span><span aria-hidden="true"></span><span aria-hidden="true"></span><span aria-hidden="true"></span>​Kurset er en del av kompetanseplanen <span style="text-decoration&#58;underline;">HNT, PSYK&#58; Opplæringskrav «vedtaksansvarlige»</span> tildelt ansatte i Klinikk for psykisk helsevern og rus HNT HF. </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5">Krav til alle vedtaksansvarlige, samt leger og psykologer med mindre enn to år igjen av spesialisering, om deltagelse ved ansettelse og deretter årlig repetisjon.</span></span></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Kurset gir oppdatert kunnskap om&#160;vedtaksansvar.</span></span></span></span></span></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p><div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-1"><span class="ms-rteFontSize-4"><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;17.3333px;">Temaet&#160;</span><span class="ms-rteBackColor-4 ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3" style="font-size&#58;17.3333px;">streames&#160;</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;17.3333px;">til enheter i klinikken. Se oppkoblingsinformasjon under &quot;Mer info&quot;.</span></span><span aria-hidden="true"></span></span></span></span></span></span></div><p style="margin&#58;0px 0px 10.66px 81px;line-height&#58;normal;text-indent&#58;-18pt;"><font color="#000000"><span style="margin&#58;0px;font-size&#58;10pt;"><font face="Calibri"><span aria-hidden="true"></span><span aria-hidden="true"></span></font></span></font>&#160;</p></div>Psykiatri1
Selvmordsrisikovurdering DPS Molde12848703.09.2021 15:05:581783https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMoldetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSelvmordsrisikovurdering DPS Molde1 dag<p>​Etter gjennomført kurs vil man ha oversikt over statistiske risikofaktorer for selvmord, kjenne til aspekter ved kontaktetablering, spesifikke utfordringer i forhold til vurdering av noen grupper, vite hva som skal journalføres og ha økt kunnskap om vurdering av vedvarende&#160;selvmordsatferd. Det vil også være eksempel gjennom kasus.&#160;I løpet av kurset vil det også være en del om voldsrisikovurdering (ca. halvtime)<br></p><p>Siste timen blir brukt til gjennomgang av tvangsparagrafene i Lov om psykisk helsevern. Denne er obligatorisk for nye LIS, men alle er velkommen til å delta.</p><p>Det blir&#160;servert lunsj.<br></p>Psykiatri7
BUP - Internundervisning i vårt diagnosesystem12666703.09.2021 08:36:44407https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxBUP-klinikk Lian, Vådanveien 63;Digitalttext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBUP - Internundervisning i vårt diagnosesystem1 1/2 time<div style="text-align&#58;center;"><br></div><p style="text-align&#58;center;"><span class="ms-rteFontFace-8 ms-rteFontSize-5 ms-rteForeColor-6"><strong>​Multiaksiale diagnosesystemet i BUP og&#160;</strong></span></p><p style="text-align&#58;center;"><span class="ms-rteFontFace-8 ms-rteFontSize-5 ms-rteForeColor-6"><strong>DC 0-5 for spe- og småbarn</strong></span><br></p><p style="text-align&#58;center;"><span class="ms-rteFontFace-8 ms-rteFontSize-5 ms-rteForeColor-6"><strong><br></strong></span></p>Psykisk helsevern1
Ledermobilisering - vegen til ledelse184515713.09.2021 09:03:23395https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxHemit - Abels hus;Trondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromLedermobilisering - vegen til ledelseSe egen aktivitetsoversikt<p>Dette er et avklarings-, motivasjons- og utviklingsforløp med tanke på om ledelse er noe for deg.&#160;</p><p>Noen tilbakemeldinger fra andre som har deltatt&#58;<br>&#160;<br>&quot;Tusen takk for et givende program. Jeg har lært mye, både om ledelse og meg selv og har fått avklart mye. Jeg har hatt stor nytteverdi av refleksjonsgruppen og har hatt stort utbytte av å få reflektert sammen med andre. &quot;<br>&#160;<br>&quot;Programmet har gitt en god smakebit på ledelse samt utvidet kjennskap til organisasjonen. Ser det som en stor fordel at programmet går på tvers av avdelinger og faggrupper da en slik blanding gir flere perspektiver.&quot;</p><p>&#160;<br></p><p><strong>Hvorfor satse på ledelse i sykehus?</strong></p><p>God ledelse utgjør en forskjell – både med tanke på kvalitet, pasientsikkerhet og vår evne til å framstå som en attraktiv arbeidsgiver. Vårt helseforetak har behov for flere dyktige og motiverte ledere i årene som kommer, og&#160;ønsker å få flere av våre medarbeidere til å velge ledelse som karrierevei.&#160;</p><p>Ønsker du å vite mer om det å være leder i våre </p><p>helseforetak – les vedlagte dokument om &quot;Ledelse i sykehus&quot;.</p><div class="ms-rtestate-read ms-rte-wpbox"><div class="ms-rtestate-notify ms-rtestate-read 1100970b-b7ab-462b-8ae4-ac7e6fcaf4c9" id="div_1100970b-b7ab-462b-8ae4-ac7e6fcaf4c9" unselectable="on"></div><div id="vid_1100970b-b7ab-462b-8ae4-ac7e6fcaf4c9" unselectable="on" style="display&#58;none;"></div></div><div class="ms-rtestate-read ms-rte-wpbox"><div class="ms-rtestate-notify ms-rtestate-read a7637f13-a1cf-4cbb-8874-8bf37e53a3b2" id="div_a7637f13-a1cf-4cbb-8874-8bf37e53a3b2"></div><div id="vid_a7637f13-a1cf-4cbb-8874-8bf37e53a3b2" style="display&#58;none;"></div></div><div class="ms-rtestate-read ms-rte-wpbox"><div class="ms-rtestate-notify ms-rtestate-read 35ad599c-a854-4955-a407-19a36fdd35e2" id="div_35ad599c-a854-4955-a407-19a36fdd35e2"></div><div id="vid_35ad599c-a854-4955-a407-19a36fdd35e2" style="display&#58;none;"></div></div><p><br></p><p><strong>Målgruppen</strong>&#160;for programmet er medarbeidere fra alle faggrupper i våre helseforetak som har interesse og potensial for ledelse, og som ønsker å finne ut om ledelse er noe for dem.<br></p><p>&#160;</p><p>Vi søker deg som&#58;</p><p>• Er engasjert i jobben din og som brenner for god pasientbehandling.</p><p>• Ønsker å påvirke utviklingen av sykehuset og faget ditt.</p><p>• Er flink med folk og en god lagspiller som motiveres av å lykkes sammen med andre.</p><p>• Har godt humør og en positiv innstilling, men også mot til å ta tak i utfordringer.</p><p>• Er selvgående og strukturert.</p><p>&#160;</p><p><strong>Hva tilbyr vi våre lederkandidater?</strong></p><p>Som lederkandidat vil du ta del i et avklarings-, motivasjons- og utviklingsforløp med tanke på om ledelse er noe for deg.</p><p>&#160;</p><p>I tillegg til at du som deltaker skal skygge en leder en dag, gjennomføre en lederpraksis, og delta på 3 gruppeveiledninger (a`to timer), må du forplikte deg til å delta på følgende samlinger&#58;</p><p>Oppstarts samling&#58; 10.11.21<br></p><p>Treningslaboratorium &#58; 22.-23.02.22<br></p><p>Avslutningssamling &#58; 11.05.22<br></p><p>&#160;</p><p><strong>Du vil få mulighet til å&#58;</strong></p><p>• Utforske og reflektere over hva det innebærer å være leder.</p><p>• Bli bedre kjent med deg selv – dine styrker og utviklingsområder med tanke på ledelse.</p><p>• Se foretakets virksomhet ut fra et ledelsesperspektiv.</p><p>• Bygge nettverk med andre lederkandidater.</p><p>• Møte ulike ledere og bli kjent med deres ledelsesutfordringer.</p><p>• Ta de første stegene i utvikling av ditt potensial for ledelse og stå bedre rustet til å søke en lederjobb.</p><p>Vil du vite mer om ledermobiliseringsprogrammet, se vedlagte brosjyre om &quot;ledermobilisering&quot;</p><p>&#160;</p><p><strong>Hva forventer vi av lederkandidatene?</strong></p><ul><li>At du er villig til å bruke av din arbeidstid i løpet av 9 måneder til å gjennomføre forløpet.</li><li>At du tar ansvar for egen læring ved å gjennomføre planlagte aktivitetene og reflektere over dine erfaringer underveis i prosessen.</li><li>At du bidrar med ditt engasjement og synspunkter, og ikke minst dine spørsmål.</li><li>At du deler dine erfaringer og refleksjoner med andre lederkandidater og med din veileder.</li><li>At du bidrar til evaluering og forbedring av ledermobiliseringsprogrammet.<br></li></ul><p><br></p><p><strong>I tillegg til å melde deg på&#160;i Læringsportalen ,&#160;må du sende inn&#58;<br>1. Anbefaling fra din nærmeste leder/avdelingssjef, må legges ved for å komme i betraktning (se eget vedlegg under).<br>2. En kort beskrivelse av&#160;din motivasjon for å delta på ledermobiliseringsprogrammet. Før på din alder og hvilken avdeling/klinikk du tilhører.<br></strong></p><p><strong>Dette sender du per mail (Emne&#58; Ledermobilisering 2021) til&#58;<br>HNT ved Atle Busch&#58;&#160;<a href="mailto&#58;Atle.Busch@helse-nordtrondelag.no">Atle.Busch@helse-nordtrondelag.no</a>&#160;eller<br>ST. Olavs Hospital ved Anne-Kristin Fjellstad&#58;&#160;<a href="mailto&#58;anne-kristin.fjellstad@stolav.no">anne-kristin.fjellstad@stola</a></strong></p><p><span style="text-decoration-line&#58;underline;"><strong>OBS!&#58;</strong>&#160;Ved påmelding til kurset får alle mail om at de er påmeldt. Imidlertid er det slik at opptak/utvelgelse blir gjort i samråd med klinikk- og divisjonsledelse, med utgangspunkt i listen&#160;over alle som er registrert&#160;påmeldt.</span></p><p>&#160;</p><p><strong>Søknadsfrist&#160;</strong></p><p><br></p>Ledelse1
Praktisk kunnskap om klinisk forskning12701502.09.2021 11:59:28190https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxDigitalt/webinar;Molde;Ålesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPraktisk kunnskap om klinisk forskning4 timer<p><strong>«Praktisk kunnskap om klinisk forskning» </strong></p><p>Forskningssjef Dag Arne Lihaug Hoff (MD, PhD) og forskningsrådgiver og postdoktor Tone Seim Fuglset (PhD) fra Seksjon for forskning og innovasjon (SFI), HMR. <br></p><p><strong>&#160;</strong></p><p><strong>Program&#58; </strong></p><p>Hva er klinisk forskning? </p><p>Pause<br></p><p>Good clinical practice (GCP)</p><p>Pause</p><p>Forskningsspørsmål, forskningsdesign, kritisk vurdering av kliniske studier</p><p>Lunsj</p><p>Hva er en prosjektbeskrivelse?</p><p>Oppsummering og avslutning</p><p>&#160;</p><p><strong>Læringsmål for undervisningen&#58; </strong></p><p><strong>13&#58;</strong> Kunne lese og forstå og vurdere hypoteser i en forskningsprotokoll, og kjenne til relevant lovverk og grunnleggende forskningsetikk</p><p><strong>32&#58;</strong> Selvstendig kunne formulere gode, søkbare spørsmål fra egen praksis, gjennomføre søk i relevante kilder, kritisk vurdere forskningsgrunnlaget ved hjelp av sjekkliste, og bruke konklusjonene til å forbedre egen praksis (kunnskapssirkelen)</p><p><strong>34&#58;</strong> Kunne bruke relevante kunnskapskilder innen egen spesialitet, og kjenne deres styrker og svakheter (kunnskapskilder)</p><p>&#160;</p><p>Vi oppfordrer til fysisk oppmøte, men det vil bli mulig å følge undervisningen digitalt.</p><p>&#160;</p><p>(Med forbehold om små endringer i programmet)&#160;<br></p><p><br></p>Forsking2
PSYK Selvmord- og voldsrisiko12821003.02.2021 07:33:351403https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevanger;Namsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK Selvmord- og voldsrisikoSe kursarrangement<p>​<span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">​Kurset er en del av to kompetanseplaner&#58;</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">1) Krav om gjennomføring ved oppstart i ny stilling/rolle for ansatte i Klinikk for psykisk helsevern og rus HNT HF som er tildelt planen <span style="text-decoration&#58;underline;">HNT, PSYK&#58; Opplæringskrav &quot;alle ansatte i kliniske stillinger&quot;.<span aria-hidden="true"></span></span></span></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">2)&#160;Krav om 3-årig repetisjon for ansatte&#160;i Klinikk for psykisk helsevern og rus HNT HF som er tildelt&#160;<span style="text-decoration&#58;underline;">HNT, PSYK&#58; Opplæringskrav «PAB/KIP»</span>.</span></p><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Kurset gir oppdatert introduksjon- og vedlikeholdskunnskap om&#160;selvmord- og voldsrisikovurdering. </span></span></span></div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><br></span></span></span></div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Temaet <span class="ms-rteBackColor-4 ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">streames </span>til enheter i klinikken.</span></span></span></span></span></span></span></div><div><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;17.3333px;"><br></span></div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"></span></span></span></span></span></span></span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;17.3333px;">S</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;17.3333px;">e</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;17.3333px;"> oppkoblingsinformasjon under &quot;Mer info&quot;.</span></div>Psykiatri1
LMS-samling for Helse Midt-Norge 202112779507.09.2021 07:52:24251https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromLMS-samling for Helse Midt-Norge 20212 dager<p>Regional samling for ansatte ved alle LMS i Helse Midt-Norge, 25.-26.10. 2021<br></p><h2>Tema&#58; «Pasient og pårørendeopplæring og digital utvikling»<br></h2><p>De som trenger overnatting må sende en mail til </p><p>Berit Nesseth Otterlei&#58; <a href="mailto&#58;berit.nesseth.otterlei@helse-mr.no">berit.nesseth.otterlei@helse-mr.no</a> &#160;og bestille rom.</p><p>Vi har reservert rom på Thon Hotell Prinsen</p><p>Fra 25.-26.10 dekker ROPP overnatting.</p><p>For de som må komme søndag 24.10. må eget LMS dekke natta, men bestille gjennom Berit.</p><p>Middag 25.10. må hver enkelt dekke selv.</p><p><br></p><p><strong>Program for dagene. Med forbehold om endringer.</strong><br></p><table cellspacing="0" width="100%" class="ms-rteTable-default"><tbody><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;33.3333%;"><strong>Mandag 25.oktober</strong></td><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;33.3333%;">​</td><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;33.3333%;">​</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">09&#58;30</td><td class="ms-rteTable-default">Kaffe og registrering</td><td class="ms-rteTable-default">&#160;Ansvarlig/foreleser</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">10&#58;00</td><td class="ms-rteTable-default">Velkommen/ praktisk informasjon</td><td class="ms-rteTable-default">Borghild Lomundal</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">10&#58;10</td><td class="ms-rteTable-default">Helsekompetanse, hva er status i befolkningen? </td><td class="ms-rteTable-default">Hanne Søberg Finnbråten, Førsteamanuensis og Postdoktor ved Høyskolen Innlandet og OsloMET</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">10&#58;55</td><td class="ms-rteTable-default">Pause</td><td class="ms-rteTable-default">&#160;</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">11&#58;05</td><td class="ms-rteTable-default">Viktige endringer i Helseplattformen Helsa mi og Care companion</td><td class="ms-rteTable-default">Bård Kulseng, Overlege PhD, prof 2, St.Olav/NTNU</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">11.50</td><td class="ms-rteTable-default">Brukerpersspektivet</td><td class="ms-rteTable-default">Britt Elin Strand, Nestleder Regionalt Brukerutvalg</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">12&#58;30</td><td class="ms-rteTable-default">Lunsj</td><td class="ms-rteTable-default">&#160;</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">13&#58;30</td><td class="ms-rteTable-default">Gruppediskusjon&#58; Hvilke muligheter ser vi inn i fremtiden ift pasient og pårørendeopplæring?</td><td class="ms-rteTable-default">Jan Ole Bolsø<br></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">15&#58;00</td><td class="ms-rteTable-default">Pause m/kaffi og kake</td><td class="ms-rteTable-default">&#160;</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">15&#58;15</td><td class="ms-rteTable-default">NKLMH </td><td class="ms-rteTable-default">​</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">16.30</td><td class="ms-rteTable-default">Takk for i dag</td><td class="ms-rteTable-default">&#160;Borghild Lommundal<br></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">&#160;</td><td class="ms-rteTable-default">&#160;</td><td class="ms-rteTable-default">&#160;</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">19&#58;00</td><td class="ms-rteTable-default">Felles middag på et hyggelig sted</td><td class="ms-rteTable-default">Alle som kan/har lyst</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">&#160;</td><td class="ms-rteTable-default">&#160;</td><td class="ms-rteTable-default">&#160;</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default"><strong>Tirsdag 26.oktober</strong></td><td class="ms-rteTable-default">​</td><td class="ms-rteTable-default">​</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">08&#58;30</td><td class="ms-rteTable-default">Velkommen til dag 2</td><td class="ms-rteTable-default">Borghild Lommundal<br></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">08&#58;35</td><td class="ms-rteTable-default">Digitalt kurseksempel; Kompetansesenter - rus</td><td class="ms-rteTable-default">LMS KORUS<br></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">08&#58;55</td><td class="ms-rteTable-default">Digitalt kurseksempel; HNT</td><td class="ms-rteTable-default">​</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">09&#58;15</td><td class="ms-rteTable-default">Digitalt kurseksempel; St. Olav</td><td class="ms-rteTable-default">​</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">09&#58;35</td><td class="ms-rteTable-default">Digitalt kurseksempel; HMR</td><td class="ms-rteTable-default">Espen Ervik<br></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">09&#58;55</td><td class="ms-rteTable-default">Pause</td><td class="ms-rteTable-default">&#160;</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">10&#58;05</td><td class="ms-rteTable-default">Veileder Gruppeopplæring digitalt</td><td class="ms-rteTable-default">Berit Nesseth&#160;Otterlei&#160;<br></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">10&#58;30</td><td class="ms-rteTable-default">Nasjonal sykehusplan og Nasjonal kartlegging LMS</td><td class="ms-rteTable-default">Tore Jo Nielsen<br></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">11&#58;20</td><td class="ms-rteTable-default">NKLMH</td><td class="ms-rteTable-default">&#160;</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">12&#58;20</td><td class="ms-rteTable-default">Lunsj</td><td class="ms-rteTable-default">&#160;</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">13&#58;15</td><td class="ms-rteTable-default">Mulighetene i Helsplattformen ift PPO</td><td class="ms-rteTable-default">Anita Homelien<br></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">​</td><td class="ms-rteTable-default">​</td><td class="ms-rteTable-default">​</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">14&#58;15</td><td class="ms-rteTable-default">Avslutning</td><td class="ms-rteTable-default">Borghild Lomundal</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">14&#58;30</td><td class="ms-rteTable-default">Vel hjem</td><td class="ms-rteTable-default">&#160;<br></td></tr></tbody></table><p><strong><br></strong></p><p><strong><br></strong></p>1
HPSYK01 - Sykepleier og helsefagarbeider på sengepost180621606.09.2021 18:54:41405https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxRingve;Hemit Abels hustext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHPSYK01 - Sykepleier og helsefagarbeider på sengepost1,5 dag<div><div><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong><br></div><div><br></div><div>Målet for kurset er å gi opplæring i de mest essensielle arbeidsflytene for deres rolle(r).</div><div><br></div><div><ul><li>Innlogging og signer inn</li><li>Brain og Pasientlister</li><li>Oppgaveliste</li><li>Sammendrag</li><li>Flytskjemadokumentasjon</li><li>Innleggelse, overflytting og utskriving av pasienter</li><li>Håndtere forordninger og prøvetaking</li><li>Administrasjon av legemidler<br></li><li>Pasientplan</li><li>Blodtransfusjon</li><li>Håndholdt utstyr (Rover og skanner)?<br></li></ul></div><div>Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen</div><div><br></div><div><strong>Målgruppe&#58;</strong><br></div><div><br></div><div>Ansatte som jobber som (både kirurgisk og medisinsk)&#58;</div><div><br></div><div><ul><li>Sykepleier som arbeider med voksne på sengeposter</li><li>Helsefagarbeider som arbeider med voksne på sengeposter</li><li>Hjelpepleier som arbeider med voksne på sengeposter</li></ul></div><div><strong>Kurset går over to dager. Ved påmelding til dag 1 er du påmeldt hele kurset.</strong><br></div><br></div>Helseplattformen8
Innføringskurs CheckWare HMR175112931.08.2021 10:50:29226https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxSkypetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromInnføringskurs CheckWare HMR2 timar<p>Målgruppe er tilsette i Psykiske helsevern for barn og ungdom (gjeld her&#160;BUP Kristiansund, Molde og Volda i&#160;HMR). Kurset er på to timar der behandlarane kan velje mellom fire ulike tidspunkt, men med maks 15 deltakarar pr kurs ('først til mølla'). Sekretærane har eigen kursdag. Påmeldte får tilsendt lenke til kurset som blir arrangert av CheckWare. Påmeldingsfrist er ei veke før kurset.<br></p><p>Kursdatoene for påmelding&#160;er&#58; <br>-&#160;&#160;Sekretærkurs&#58;&#160; &#160; 20. september kl 13.30-15.30 <br>-&#160; Behandlerkurs&#58;&#160; 30.&#160;september kl 09.00-11.00 og 13.30-15.30<br>-&#160;&#160;Behandlerkurs&#58;&#160;&#160;04. oktober kl 09.00-11.00 og 13.30-15.30<span style="font-size&#58;14pt;">&#160;</span><a name="OutSharedNoteLink" style="font-size&#58;14pt;background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);">&#160;</a></p><p><span style="font-size&#58;14pt;"><a name="OutSharedNoteLink"><br></a></span></p>Psykisk helsevern5