Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Kurskatalogen

  • Tittel Kurskatalogen

 

 

HHLR (hjerte- lungeredning), Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin3738409.11.2018 07:46:071098https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHHLR (hjerte- lungeredning), Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin3 timer<p>​Obligatorisk opplæring for ansatte ved klinikk for rus- og avhengighetsmedisin i hjerte- lungeredning med hjertestarter.</p><p>Kurset skal gjennomføres minimum en gang pr år for alle ansatte ved klinikken.</p><p><strong class="ms-rteThemeForeColor-9-0">Før du møter til kurs, skal du ha gjennomført et e-læringsprogram. Se kompetanseplan i kompetanseportalen. Dette er et krav for å få gjennomført kurset/opplæringen.<br>Link til e-læringskurset finner du <a href="/Sider/hhlr.aspx">HER</a><br></strong></p><p><a href="http&#58;//eqsstolav.helsemn.no/?pid=stolav&amp;DocumentID=34712" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Informasjon om obligatorisk&#160;opplæring finner du her</a>.</p><p>&#160;</p>Rusbehandling;Ambulanse1
Barneansvarlige - obligatorisk grunnkurs3724818.03.2019 09:56:251178https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBarneansvarlige - obligatorisk grunnkurs7 timer<p><strong>​Obligatorisk&#160;grunnkurs for alle som innehar funksjonen som barneansvarlig ved St. Olavs Hospital.</strong></p><p style="text-decoration&#58;underline;">Innhold&#58;</p><p>Gjennomgang av verktøy i arbeid med barn som pårørende.</p><p>Fokus på kartlegging, barnesamtaler, foreldresamtaler, samhandling og bekymringsmeldinger.</p><p>Drøfting av case fra hvert fagområde (rus, psykisk helsevern og somatikk).</p><p>Oversikt over aktuell litteratur og forskning.</p><p>&#160;</p>1
ForBedring 2019 - Oppfølging70577022.03.2019 13:49:4317https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromForBedring 2019 - Oppfølging4 timer<p>​Individuell råd og veiledning i forhold til oppfølging av ForBedring2019</p>HMS;HR;Kvalitet og sikkerheit;Ledelse0
SQL Query Language: Innføring i Indexer70478421.03.2019 15:12:1716https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSQL Query Language: Innføring i Indexer1 dag<p>​<span class="ms-rteThemeForeColor-2-0" style="margin&#58;0px;">D<font face="Calibri" size="3">enne opplæringen vil gi deg en avansert innføring i Indexer for SQL Server. Det blir vist hvordan data lagres i SQL server, bruken og effekten av gode indexer, viktigheten av statistikk.</font></span></p><p style="margin&#58;0px;"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0" style="margin&#58;0px;"><font face="Calibri" size="3"><strong>Læringsmål&#58;</strong></font></span></p><p style="margin&#58;0px 0px 0px 48px;text-indent&#58;-18pt;"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;symbol;"><span style="margin&#58;0px;"><font size="3">·</font><span style="font&#58;7pt &quot;times new roman&quot;;margin&#58;0px;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span></span></span><span style="margin&#58;0px;"><font face="Calibri" size="3">Få litt større forståelse for hvordan data lagres i SQL server.</font></span></span></p><p style="margin&#58;0px 0px 0px 48px;text-indent&#58;-18pt;"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;symbol;"><span style="margin&#58;0px;"><font size="3">·</font><span style="font&#58;7pt &quot;times new roman&quot;;margin&#58;0px;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span></span></span><span style="margin&#58;0px;"><font face="Calibri" size="3">Få forståelse av hva forskjellen på en HEAP og Clustered Index er.</font></span></span></p><p style="margin&#58;0px 0px 0px 48px;text-indent&#58;-18pt;"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;symbol;"><span style="margin&#58;0px;"><font size="3">·</font><span style="font&#58;7pt &quot;times new roman&quot;;margin&#58;0px;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span></span></span><span style="margin&#58;0px;"><font face="Calibri" size="3">Få en forståelse av effekten av Nonclustered Indexer på SELECT, og bak siden av dette&#160; mtp. Insert, update, delete og disk plass.</font></span></span></p><p style="margin&#58;0px 0px 0px 48px;text-indent&#58;-18pt;"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;symbol;"><span style="margin&#58;0px;"><font size="3">·</font><span style="font&#58;7pt &quot;times new roman&quot;;margin&#58;0px;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span></span></span><span style="margin&#58;0px;"><font face="Calibri" size="3">Forstå effekten av en godt oppdatert statistikk</font></span></span></p><p style="margin&#58;0px 0px 0px 48px;text-indent&#58;-18pt;"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;symbol;"><span style="margin&#58;0px;"><font size="3">·</font><span style="font&#58;7pt &quot;times new roman&quot;;margin&#58;0px;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span></span></span><span style="margin&#58;0px;"><font face="Calibri" size="3">Forstå hva en columnstore index er, og hvor vi bruker disse</font></span></span></p><p style="margin&#58;0px 0px 0px 48px;text-indent&#58;-18pt;"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;symbol;"><span style="margin&#58;0px;"><font size="3">·</font><span style="font&#58;7pt &quot;times new roman&quot;;margin&#58;0px;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span></span></span><span style="margin&#58;0px;"><font face="Calibri" size="3">Lære gode triks i forhold til å analysere kostnad ved kjøring av spørringer(Execution plan, statistics IS/TIME)</font></span></span></p><p style="margin&#58;0px;"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0" style="margin&#58;0px;"><font face="Calibri" size="3">&#160;</font></span></p><p style="margin&#58;0px;"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0" style="margin&#58;0px;"><font face="Calibri" size="3"><strong>Gjennomføring&#58;</strong></font></span></p><p style="margin&#58;0px;"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0" style="margin&#58;0px;"><font face="Calibri" size="3">Kurset gjennomføres som klasseromskurs over 1 dag. Alle deltagere må ha med bærbar pc. Det blir vist powerpoint presentasjoner på skjerm, og øvingsoppgaver må utføres på test server via RDP på din bærbar pc.</font></span></p><p style="margin&#58;0px;"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0" style="margin&#58;0px;"><font face="Calibri" size="3">&#160;</font></span></p><p style="margin&#58;0px;"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0" style="margin&#58;0px;"><font face="Calibri" size="3"><strong>Kursholder&#58; </strong></font></span></p><p style="margin&#58;0px;"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0" style="margin&#58;0px;"><font face="Calibri" size="3">Michael Almli, Spesialkonsulent i Hemit</font></span></p> <font face="Calibri"></font><font size="3"></font><font color="#000000"></font><font face="Times New Roman"></font><p><br></p>IKT1
Talegjenkjenning i DocuLive for behandler/lege3815721.06.2018 07:43:54923https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMolde;Kristiansund;Ålesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromTalegjenkjenning i DocuLive for behandler/lege4 timer<p>Kurset består av undervisning på datarom. Undervisning om teorien som ligger til grunn for praktisk bruk av løsningen.</p><p>Informasjon om beste arbeidsflyt mot Doculive EPJ og samspill med sekretærtjenesten.</p><p>Deltakerne får laget personlige standardtekster og bygget profil under kurset som gjør at talegjenkjenningen raskere vil fungere i klinisk praksis.</p><p>Kurset går over 4 timer.</p>IKT4
HNT.LE.INT Prismaflex grunnkurs.68882621.03.2019 07:22:4633https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHNT.LE.INT Prismaflex grunnkurs.Ca 6 timer<p>Grunnleggende kunnskap for intensivsykepleiere som skal gjennomføre prismaflex- behandling​. Det anbefales å gjennomgå E- læringskurs om Prismaflex&#58; <a href="/Sider/Opplæring-i-Prismaflex.aspx">https&#58;//kurs.helse-midt.no/Sider/Oppl%C3%A6ring-i-Prismaflex.aspx</a></p>Sykepleie;Medisinsk-teknisk utstyr1
HNT. LE. INT. Hjertestans i sykehus70309820.03.2019 14:15:3283https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHNT. LE. INT. Hjertestans i sykehus2 timer<p>15.35-16.10 PEA- er HLR alltid behandlingen ved hjertestans? &#160;LiS anestesi, Ola Grude. Sykehuset Levanger</p><p>16.10-17.00 &quot;Heart too good to die.&quot; Stipendiat/ anestesilege Anders Norvik, St. Olavs Hospital.</p><p>17.00-17.50 <span aria-hidden="true"></span>Hjertestans i sykehus- ny giv i hjertestansregisteret og aktuell forskning ved NTNU.&#160;V/ Prof Eirik Skogvold, St. Olavs Hospital.</p><p>NB! Ta med ekstra matpakke da matservering er ikke avklart enda.</p>Anestesi;Medisin1
Akuttdag - Avdeling for fødselshjelp og kvinnesjukdommar69582527.02.2019 09:46:37204https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesund;Volda;Kristiansundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromAkuttdag - Avdeling for fødselshjelp og kvinnesjukdommar1 dag<p>Årlig obligatorisk akuttdag for leger, jordmødre og barnepleiere i Helse Møre og Romsdal HF. Formål med akuttdagen er å øve på&#160;praktisk utførelse,&#160; presis og systematisk kommunikasjon og samhandling (ISBAR) for å være best mulig rustet&#160;når det&#160;oppstår akutte situasjoner i&#160;fødselsforløpet.&#160;I tillegg til den årlige akuttdagen er det krav om at&#160;den enkelte medarbeider&#160;øver&#160;sammen med kollega på fødesimulator (fantom) minst 3 ganger årlig.</p>Fødselshjelp6
HNT LE Ort 4 Fagdag57671719.03.2019 11:49:4216https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHNT LE Ort 4 Fagdag7 timer<p>​Fagdag innen Ortopedi</p>Sjukepleie1
Informasjonsmøte for LIS i ny ordning for spesialistutdanning62797711.03.2019 13:38:34428https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromInformasjonsmøte for LIS i ny ordning for spesialistutdanning1 time <p>​Informasjonsmøte for LIS som skal på ny ordning for spesialistutdanning. Veiledere er også velkomne.</p>Medisin2
Internundervisning Avdeling for patologi St. Olavs hospital: Bioingeniørens rolle i molekylærpatologi28571619.03.2019 07:48:376https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromInternundervisning Avdeling for patologi St. Olavs hospital: Bioingeniørens rolle i molekylærpatologi1 time<p>​Internundervisning<br></p>Laboratoriemedisin0
PSYK LE Selvmords- og voldsrisikovurdering Introduksjon57299119.03.2019 09:23:20418https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK LE Selvmords- og voldsrisikovurdering Introduksjon2 timer<p>​Kurset holdes to ganger i året for ansatte med behandlingsansvar ved Klinikk for psykisk helsevern og rus, HNT. </p><p>Introduksjonen er&#160;spesielt rettet mot nyansatte. </p><p><span class="ms-rteBackColor-4">Streames ikke</span></p>Psykiatri1
Avansert hjerte- og lungeredning (AHLR). Repetisjonskurs3700004.02.2019 14:06:351098https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxVolda;Kristiansund;Ålesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromAvansert hjerte- og lungeredning (AHLR). Repetisjonskurs2 timar<strong></strong><span aria-hidden="true"></span><strong style="text-decoration&#58;underline;">Målgruppe&#58; </strong><p>Faste medlemmar i stansteam. Turnuslegar, anestesilegar, medisinske legar, anestesisjukepleiarar, intensivsjukepleiarar og&#160;evt sjukepleiarar i mottak.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Mål med opplæringa&#58;</strong></p><p>Etter endt kurs skal deltakarane kunne&#58;</p><ul><li>konstatere hjertestans, varsle og starte HLR</li><li>utføre basal HLR med einreddar- og toreddar-teknikk</li><li>bruke hjertestartaren og ivareta tryggleiken til alle involverte</li><li>utøve AHLR etter gjeldande retningslinjer</li><li>utøve og forstå at det er avgjerande med tydeleg leiarskap og rollefordeling i teamet</li><li>utøve og forstå at det er avgjerande med samarbeid og god kommunikasjon</li><li>kjenne si eiga rolle i teamet</li><li>kjenne til lokal organisering og tilpasning</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Forkunnskap&#58;</strong></p><p>Gjennomfør&#160;e-læringa til NRR, med tilgang via&#160;Læringsportalen&#58; <a href="/Sider/ahlr.aspx"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">https&#58;//kurs.helse-midt.no/Sider/ahlr.aspx</font></span></a></p><p>Trykk &quot;Start kurs&quot; til høgre i bilete, e-læringa kan mellomlagrast og gjennopptakast. Når kurset er gjennomført, så vert kurset lagt til i CV i Kompetanseportalen.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Innhold&#58;</strong></p><p>Det praktiske kurset består av&#58;</p><ul><li>gjennomgang av lokale varslingsrutiner og stansteam</li><li>basisferdigheiter med trening på grunnleggande einreddar- og toreddarteknikk</li><li>gjennomgang av AHLR-plakaten, medikament og utstyr</li><li>scenariotrening med debriefing</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Rammefaktorar&#58;</strong></p><strong>Nærmaste leiar er ansvarlig for å melde på deltakarane på kurset i samarbeid med HLR-instruktør.</strong>Beredskap21
Introduksjonsdag for nyansatte i Divisjon Pyskisk Helsevern70238415.03.2019 14:07:2140https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxØstmarkatext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromIntroduksjonsdag for nyansatte i Divisjon Pyskisk Helsevernheldag<p style="margin&#58;0px 0px 10.66px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">Introduksjonsdagen for nyansatte skal blant annet gi et innblikk i hvordan Divisjon Psykisk Helsevern er organisert, hvilke strategiske mål vi jobber mot og hvordan organisasjonen fungerer. </font></p><p style="margin&#58;0px 0px 10.66px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">I tillegg blir det gitt informasjon om praktiske forhold, noe om pasientforløp/pakkeforløp og hvilket lovverk som er viktig for PH og hvordan bruke det i praksis.</font></p><p style="margin&#58;0px 0px 10.66px;"><font color="#b00000" face="Calibri" size="3"><a href="/PublishingImages/Sider/Introduksjonskurs-for-nyansatte-i-Pyskisk-Helsevern/Introduksjonskurs%20for%20nyansatte%20i%20Divisjon%20Psykisk%20Helsevern.docx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdocx.png" alt="" />Introduksjonskurs for nyansatte i Divisjon Psykisk Helsevern.docx</a></font></p> <font face="Calibri"></font><font size="3"></font><font color="#000000"></font><font face="Times New Roman"></font><p>​</p>Nyansatt;Psykisk helsevern2
Klinisk arbeidsflate for akuttmottak26820718.03.2019 12:18:5623https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKlinisk arbeidsflate for akuttmottak2 timer<p>Superbrukerkurs ​i klinisk arbeidsflate i akuttmottak</p>IKT1
Fagdag, internundervisning Kristiansund46783421.02.2018 10:08:05127https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxKristiansundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromFagdag, internundervisning Kristiansund6 timer<p><strong>​Fagdag med varierende tema.</strong></p><p><strong>Hensikt&#58;</strong> Seksjonen har tilrettelagt for internundervisning. Alle ansatte har en obligatorisk dag avsatt til fagutvikling hver 12.uke i turnusen. Det innebærer at alle ansatte får 3 slike dager(D5) i løpet av året. Gjennom målrettet bevisstgjøring og opplæring, øke personalgruppens kompetanse og med dette heve kvaliteten på sykepleien.</p><p><strong>Målgruppe&#58;</strong>&#160;Sykepleiegruppen ved seksjon for&#160;intensiv, Kristiansund</p><p><strong>Innhold&#58;</strong> Varierende tema. Programmet bestemmes utfra hvilke undervisningsressurser som er tilgjengelig, hva som er aktuelt i øyeblikket, fokusområde, implementering av nye prosedyrer/retningslinjer, repetisjon av prosedyrer og retningslinjer. Uheldige hendelser som vi kan lære av.&#160;Case som oppstår i seksjonen som vi kan lære av. Ønsker fra personellgruppen. Programmet blir lagt ut på intranettsiden vår. Tverrfaglig simulering er en fast del av undervisningen.</p><p><strong>Forkunnskap&#58;</strong> Hvis en trenger å forberede seg, blir dette sendt den enkelte på mail eller det blir lagt ut på intranettside vår.</p>Sykepleie1
Legemiddelsamstemming - Intervjuteknikk3769012.03.2019 10:15:564834https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMork;Ålesund behandlingssentertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromLegemiddelsamstemming - Intervjuteknikk 60 min<p><strong>Målgruppe</strong></p><p>Kurset er beregnet på helsepersonell som skal&#160;gjennomføre legemiddelintervju med pasienter/pårørende.</p><p>&#160;<strong class="ms-rteFontSize-3">Obs!</strong></p><p><strong class="ms-rteFontSize-3"> Åse Østrem kan kontaktes for kurs i intervjuteknikk for Volda og Ålesund. T<span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;,sans-serif;font-size&#58;17.33px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;700;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;transparent;">a direkte<span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;,sans-serif;font-size&#58;17.33px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;700;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;transparent;"> k</span><span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;,sans-serif;font-size&#58;17.33px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;700;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline !important;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;transparent;">o</span><span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;,sans-serif;font-size&#58;17.33px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;700;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline !important;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;transparent;">ntakt med Syk</span><span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;,sans-serif;font-size&#58;17.33px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;700;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline !important;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;transparent;">ehusapoteket</span>&#160; </span>i Molde og Kristiansund&#160; for avtale.</strong><br></p><p><strong>Forkunnskaper</strong></p><p>Før du kommer på kurset bør du ha&#58;</p><p>- lest og forstått prosedyre for <a href="http&#58;//eqshmr/cgi-bin/document.pl?pid=hmr&amp;DocumentID=18470&amp;UnitID=1288"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">legemiddelsamstemming ved innlegging</font></span></a>&#160;</p><p>- gjennomført e-læring <a href="/Sider/Legemiddelsamstemming.aspx"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">Legemiddelsamstemming</font></span></a></p><p><strong>Innhold, undervisningsmetode</strong></p><p>Gjennom praktisk øvelse og veiledning lærer&#160;du hvordan man intervjuer pasienter om legemiddelbruk.&#160;<a href="/Video/Legemiddelsamstemming%20-%20eksempel?Web=1"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">Her ser du et kort eksempel når Per intervjuer Reidun </font></span></a></p><p>I tillegg lærer du&#160;hvordan du skal&#160;fylle ut skjema for <a href="http&#58;//eqshmr.helsemn.no/?pid=hmr&amp;DocumentID=18470">samstemming av legemiddelinformasjon</a>. </p><p>​<strong>Relatert informasjon</strong></p><p>Legemiddelsamstemming er en metode der helsepersonell i samarbeid med pasienten sikrer fullstendig informasjon om pasientens legemiddelbruk.</p><p>Legemiddelsamstemming er et av tiltakene i <a href="http&#58;//www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/om-oss/innsatsomr%c3%a5der/samstemming-av-legemiddellister">det norske pasientsikkerhetsprogrammet</a></p><p>Å&#160;samstemme legemiddellister ved innleggelse er avgjørende for å få en god start på <a href="http&#58;//eqshmr/cgi-bin/document.pl?pid=hmr&amp;DocumentID=17510&amp;UnitID=1288">legemiddelprosessen</a>. </p><p>&#160;</p>Farmasi1
Brannvernundervisning type A3707824.01.2019 08:35:134084https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxKirurgisk klinikk;Medisinsk klinikk, leger;Østmarka ;Østmarka;Medisinsk klinikk, Dialysen;Trondheim;Kreftklinikken ;Kreftklinikken personell;Medisinsk klinikk, AVdeling for infeksjonssykdommer;Medisinsk klinikk, Avdeling for infeksjonssykdommer;Medisisnsk klinikk, Avdeling for infeksjonssykdommertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBrannvernundervisning type A1,5 timer<p>​<strong>Hovedmomentet i denne øvelsen er praktisk bruk av tilgjengelig slokkeutstyr.</strong></p><p><strong>Tema&#58;</strong></p><p>-Kort gjennomgang av prosedyre og rutine ved enheten.</p><p>-Det gis en gjennomgang av fysiske og kjemiske egenskaper til&#160; fenomenet brann.</p><p>-Gjennomgang av de ulike slokkemidlene som Universitetssykehuset besitter, samt fordeler og ulemper med de.</p><p>&#160;</p><p>Gjennomføres normalt på egnet sted utendørs.</p><p>Se for øvrig <a href="http&#58;//eqsstolav/cgi-bin/document.pl?pid=stolav&amp;DocumentID=18355&amp;UnitID=1197"><span style="text-decoration&#58;underline;">Prosedyre 18355 Brannvernundervisning</span></a> </p><p>&#160;Det anbefales 18 plasser per kurs.</p><p>&#160;</p>Brannvern21
Hemit - Innføring i Elements70147715.03.2019 11:05:0830https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHemit - Innføring i Elements3 timer<p style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3"><strong>Læringsmål&#58;</strong></font></p><ul><li><div style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">Få kjennskap til ulike saksbehandlingsmetoder som finnes i Elements Sak- og arkivsystem. </font></div></li><li><div style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">Lære hvordan du saksbehandler ut i fra de oppgavene du vanligvis jobber med. </font></div></li><li><div style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">Forstå hvordan din rolle i systemet avgjør hvilke arbeidsoppgaver du er ansvarlig for. </font></div></li><li><div style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">Bli bevisst viktigheten av et oppdatert arkiv og konsekvensene av manglende dokumentasjon. </font></div></li><li><div style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">Få en bedre forståelse av lovverk, postjournal, innsynsrett og skjerming. </font></div></li></ul><p style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">&#160;</font></p><p style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3"><strong>Gjennomføring&#58;</strong></font></p><p style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">Gjennomgang av generell arkivforståelse og Elements som system. </font></p><p style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">Dette er et klasseromskurs der vi gjennomgår funksjoner i Elements ved å vise på powerpoint hvordan man går frem samtidig som deltagerne utfører oppgavene på egen pc. </font></p><p style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">Oppgaver. </font></p><p style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">Kahoot. </font></p><p style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">&#160;</font></p><p style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3"><strong>Kursholdere&#58;</strong></font></p><p style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">Maja Lien </font></p><p style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">Vigdis Aasprong Olsen</font></p><p style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">Marie Katrine Lund Grønli </font></p><p style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">&#160;</font></p><p style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3"><strong>Forarbeid&#58;</strong></font></p><p style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">Det forventes at ansatte har gjennomgått del 1 og del 2.1 i den tildelte kompetanseplanen. </font></p><p style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">Alle deltagere må ta med seg egen bærbar pc. </font></p> <font face="Calibri"></font><font size="3"></font><font color="#000000"></font><font face="Times New Roman"></font><p><br></p>Arkiv0
Temadag, Klinikk for hjertemedisin56822115.03.2019 10:42:28402https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromTemadag, Klinikk for hjertemedisin1 dag<p>Obligatorisk temadag for&#160;helsepersonell ved Klinikk for hjertemedisin.&#160;Hensikten med temadagen er kompetanseheving og erfaringsutveksling&#160;innad og på tvers av seksjonene i Klinikk for hjertemedisin. </p>Sykepleie3
PSYK STJ lokal obligatorisk kurs i brannvern og beredskapsplan70078615.03.2019 09:38:1575https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxStjørdaltext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK STJ lokal obligatorisk kurs i brannvern og beredskapsplan2 timer<p>Obligatorisk kurs i brannvern og beredskapsplan&#160;for alle ansatte ved DPS Stjørdal</p><p><span class="ms-rteBackColor-4">Streames ikke</span></p>Psykiatri3
AMU - seminar70075915.03.2019 09:27:538https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromAMU - seminar2 timer<p>​Seminar for arbeidsmiljøutvalget (AMU)</p>HMS0
Hjerte-lunge-redningskurs70014914.03.2019 19:26:0281https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHjerte-lunge-redningskurs1 time<p>​</p><p><strong style="text-decoration&#58;underline;"><span aria-hidden="true"></span>Målgruppe&#58;</strong><br style="text-decoration&#58;underline;">Ansatte i IKT-brakka.<br></p><p>&#160;</p><p><strong style="text-decoration&#58;underline;">Forkunnskaper&#58;</strong><br style="text-decoration&#58;underline;">Gjennomfør e-læring&#160;MiniAnne på NRR&#58; <a href="http&#58;//nrr.org/minianne-elearning/"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">http&#58;//nrr.org/minianne-elearning/</font></span></a>&#160;</p><p>E-læring tar&#160;ca. 15-20 min. Det anbefales å gjøre dette på&#160;en datamaskin. Når det er gjennomført, skriv inn navn og e-post, og man får tilsendt kursbevis.<br>Kursbeviset sendes på e-post til&#160;<a href="mailto&#58;oyvind.skogvoll@stolav.no"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">oyvind.skogvoll@stolav.no</font></span></a>, eller&#160;skrives ut og tas med på kursdagen.<br></p><p>&#160;</p><p dir="ltr" style="text-align&#58;left;text-decoration&#58;underline;"><strong>Praktisk gjennomføring&#58;</strong></p><p dir="ltr" style="text-align&#58;left;">Kursene&#160;avholdes på Bevegelsessenteret, rom <strong>BS51 </strong>(5. et.&#160;nord).</p><p><br><strong style="text-decoration&#58;underline;">Beskrivelse&#58;</strong></p><p><strong></strong>Kurset varer i én time, og skal gi innføring og praktisk trening på basal hjerte-lunge-redning (HLR). </p><blockquote><p style="text-decoration&#58;underline;"><span class="ms-rteFontSize-2">Følgende vil&#160;bli gjennomgått&#58;</span></p><ul><li>Varsling</li><li>Kjeden som redder liv</li><li>HLR-algoritmen</li></ul></blockquote><p>Deretter&#160;blir det&#160;praktisk øving i par&#160;på egnet&#160;dukke med kompresjoner og innblåsinger. Hjertestarter vil bli nevnt.</p>HMS3
Statistisk prosesskontroll - kurs ( HNT)69945214.03.2019 11:15:3984https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNamsos;Levangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromStatistisk prosesskontroll - kurs ( HNT)4 timer<p><strong>Vil du bli god på målinger? – Lær deg mer om dataanalyse med statistisk prosesskontroll - SPC.</strong></p><p>Hensikten med kurset er å gi dere som skal og vil arbeide med forbedringsarbeid muligheten til å øke målekompetansen deres slik at dere står bedre rustet til å gjennomføre målinger i forbedringsarbeid.</p><p><strong>Tema&#58;</strong></p><p>Hva er statistisk prosesskontroll?</p><p>Hvordan hjelper det deg med å lære av data?</p><p>Hvordan bruke SPC-diagrammer i forbedringsarbeid?</p><p>Hvordan presentere data?</p><p>&#160;</p><p>Det kreves ikke forkunnskaper om SPC for å delta på dette, men det er en fordel å lese seg litt opp på&#160;SPC&#160;i forkant&#58;</p><p><a href="https&#58;//www.helsebiblioteket.no/kvalitetsforbedring/kvalitetsmaling/statistisk-prosesskontroll"><span style="text-decoration&#58;underline;">https&#58;//www.helsebiblioteket.no/kvalitetsforbedring/kvalitetsmaling/statistisk-prosesskontroll</span></a> </p><p>Forbedringsguiden s 19 – 21. </p><p>Deltakere må ha med seg bærbar pc med dataprogrammet&#58; Epidata Analysis 2.2 installert. Programmet bestilles gjennom IAM.</p><p>Kursholdere er Torstein Rønningen og Åse Mette Haldorsen</p><p>Varighet 4 timer</p>4
HNT Nye regler for spesialistutdanning for LIS69965915.03.2019 12:06:32150https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNamsos;Levangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHNT Nye regler for spesialistutdanning for LIS1 time<ul><li>​Overgangsordningen </li><li>Opplæring supervisjon og veiledning</li><li>Obligatoriske/anbefalte kurs</li><li>Opplæring i bruk av kompetansemodulen </li><li>Demonstrasjon av app fra Dossier Helse</li><li>Felles kompetansemål</li><li>Eventuelle spørsmål fra dere<br><br>&#160;</li></ul>Medisin;Ledelse4
Etterutdanning for intensivsykepleiere/sykepleiere ved intensiv/overvåkningsavdelinger og anestesisykepleiere3722711.03.2019 11:02:24985https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromEtterutdanning for intensivsykepleiere/sykepleiere ved intensiv/overvåkningsavdelinger og anestesisykepleiere5 dager à 7 timer<p>​Etterutdanningen er for sykepleiere som jobber i overvåknings-,&#160;intensiv- og anestesiavdelinger. <br><strong>Kurset går over 5 hele dager fordelt på følgende datoer&#58;</strong></p><ul><li>&#160;5. februar (<strong>BS31</strong>, seminmarrom 3. etasje i Bevegelsessenteret)</li><li>12. mars (<strong>LS21</strong>, seminarrom i 2. etasje i Laboratoriesenteret)</li><li>2. april (<span aria-hidden="true"></span><strong>BS31</strong>, seminmarrom 3. etasje i Bevegelsessenteret)</li><li>1. oktober (<strong>BS31</strong>, seminmarrom 3. etasje i Bevegelsessenteret)</li><li>6. november (<strong>BS31</strong>, seminmarrom 3. etasje i Bevegelsessenteret)</li></ul>Sykepleie1
Forbedringsmodellen - kurs (HNT)44027005.03.2019 09:45:04390https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevanger;Namsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromForbedringsmodellen - kurs (HNT)2 dager<p>Kurset gjennomføres som en del av HNTs satsning på endring og forbedringsarbeid DRIV.</p><p>Det legges til rette for gjennomføring av kurset på begge sykehus.</p><p>Kurset går over to dager.&#160;</p><p>&#160;Levanger &#58; 27. mars og 24. april</p><p>Namsos&#58; 26. mars og 26. april</p><p>Påmeldingsfrist er 19.mars</p><p>Kursansvarlige er Torstein Rønningen og Åse Mette Haldorsen.</p><p>Opplæringstilbud til kvalitetskoordinatorer, kvalitetsrådgivere, fagutviklingssykepleiere og andre interesserte.</p><p>&quot;Forbedringsguiden&quot; ligger vedlagt som pdf- fil, men boka kan også hentes hos Hilde Fossland eller Torstein Rønningen.&#160;</p>4
Workshop innovasjon, Arbeidsmiljøuka 201969899418.03.2019 11:00:23121https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromWorkshop innovasjon, Arbeidsmiljøuka 20193 timer<p>​Dette er en 3 timers workshop med Sjur Dagestad og Kathinka R. Kolsaker. </p><p>Workshopen både starter og avsluttes med foredrag som skaper mye latter av Sjur&#160;Dagestad. &#160;<br></p><p>Sjur Dagestad er innovasjonsprofessoren som ikke har lært innovasjon ved skolebenken. Han har lært det ved å gjøre det - i praksis. Vi snakker om en ekte lærlingeprofessor. Sjur var landets første vinner av Reodorprisen, forfatter (fagbøker og barnebøker) og snakker temmelig ulikt professorer flest. I desember kom han med verdens første tegnede innovasjonsbok. Dette kommer ikke&#160;til å bli kjedelig!</p><p>Sammen med Kathinka R. Kolsaker mangeårig leder, grunder og bedriftseier – skal de lede oss gjennom en workshop hvor vi skal få inspirasjon og gode råd til hvordan vi best kan utvikle små og store innovasjonsprosjekt i en travel arbeidshverdag. </p><p>Ta gjerne med deg en ide eller et prosjekt du holder på med for å få litt råd og veiledning til å komme i gang eller til å komme videre med prosjektet ditt. Det vil bl igod tid til å få veiledning underveis. </p><p>&#160;Kurset spanderer&#160;kaffe / the, men husk matpakke da vi spiser underveis &#58; ) </p><p>&#160;</p>1
Kunnskapsbasert praksis: - «Fra kliniske spørsmål til troverdige svar: En herlig dans for to? "69802813.03.2019 14:16:4832https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKunnskapsbasert praksis: - «Fra kliniske spørsmål til troverdige svar: En herlig dans for to? "6 timer<p><strong></strong></p><p><strong></strong></p><p><strong></strong></p><h1>Invitasjon til fredagsforelesning og workshop om kunnskapsbasert praksis</h1><h1>- «Fra kliniske spørsmål til troverdige svar&#58; En herlig dans for to?»</h1><p><strong>Foredragsholder&#58;</strong> Dr. med. Per Olav Vandvik, Professor ved Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultetet, Universitetet i Oslo.&#160;<span style="font&#58;400 14px/22.4px &quot;open sans&quot;,sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline !important;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;background-color&#58;transparent;">Han leder også MAGIC, som er en ideell stiftelse som arbeider for å forbedre </span><em style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;italic;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;">Retningslinjer for klinisk praksis</em><span style="font&#58;400 14px/22.4px &quot;open sans&quot;,sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline !important;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;background-color&#58;transparent;">, blant annet gjennom et økosystem for digital og troverdig kunnskap for helsetjenesten og </span><em style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;italic;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;">BMJ Rapid Recommendations</em><span style="font&#58;400 14px/22.4px &quot;open sans&quot;,sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline !important;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;background-color&#58;transparent;">. </span><br></p><p><strong>Målgruppe for fredagsundervisning</strong>&#58; Alle leger i HMR er spesielt invitert<br></p><p><strong>Målgruppe for påfølgende workshop&#58;</strong> Leger med interesse og engasjement for kunnskapsbasert praksis og utdanning/veiledning av leger. Fagavdelingen inviterer til fredagsforelesningen <strong><em>«Fra kliniske spørsmål til troverdige svar&#58; En herlig dans for to?»</em></strong> &#160;<br></p><p>Påfølgende blir det en <span style="text-decoration&#58;underline;">heldags workshop </span>med tema <strong><em>«Hvordan sikre en mer kunnskapsbasert praksis gjennom LIS-utdanning» </em></strong>der hovedvekt blir lagt på spørsmålsformulering, prinsipper for litteratursøk, bruk og kritisk evaluering av kilder og faglige retningslinjer i en klinisk hverdag.</p><p>Undervisning og workshop danner grunnlag for å videreutvikle veiledning og undervisning ikunnskapsbasert praksis for LIS ved alle sykehus i HMR.<br></p><p>Leger fra alle sykehus oppfordres til å delta!</p><p><strong>Program&#58;&#160;</strong><br></p><p><strong>Fredagsmøte</strong></p><p>0800-0900&#58;<strong> </strong><strong>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </strong><strong>Fra kliniske spørsmål til troverdige svar&#58; En herlig dans for to?</strong></p><p>&#160;<br><strong>Workshop for leger involvert i undervisning og kunnskapsbasert praksis</strong></p><p>09.30-14.00&#58; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160; <strong>Hvordan sikre en mer kunnskapsbasert praksis gjennom LIS-utdanningen?</strong></p><p>09.30-09.35&#58; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Velkommen </p><p dir="ltr" style="text-align&#58;left;">09.35-11.30&#58; &#160; &#160; &#160; Spørsmålsformulering <br></p><p dir="ltr" style="text-align&#58;left;">&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Prinsipper for litteratursøk </p><p dir="ltr" style="text-align&#58;left;">&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Valg av beste informasjonsressurs for ulike kliniske spørsmål gjennom pyramidesøk </p><p>&#160;<br>11.30-12.00&#58;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Lunsj (serveres til kursdeltakere i kurslokalet)<br></p><p>12.00-14.00&#58;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; <em>Interaktiv sesjon med kliniske scenarier&#58;</em><br>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Hvordan faglige retningslinjer kan og bør gi svar på kliniske spørsmål<br>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Prinsipper for kritisk vurdering av retningslinjer og studier<br>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Hvordan bygge bro til kvalitetsforbedring lokalt, samt andre læringsutbytter i LIS?<br></p><p><br></p><p>​</p>1
Sikkerhetspsykiatri i et samfunnsperspektiv68642020.03.2019 11:36:31170https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSikkerhetspsykiatri i et samfunnsperspektiv1 dag<p><img class="ms-rtePosition-2" alt="Puslespill.png" src="/PublishingImages/Sider/Sikkerhetspsykiatri-i-et-samfunnsperspektiv/Logo%20sikkerhetsseminaret.png" style="margin&#58;5px;width&#58;281px;" />​</p><h4>Lokal sikkerhetspsykiatri HMR er stolte og glade over å kunne invitere til fagdag med temaet sikkerhetspsykiatri i et samfunnsperspektiv. Fagdagen vil vise ulike sider og utfordringer innen fagfeltet sikkerhetspsykiatri, og ulike samarbeidsparters roller.<br></h4><h4>&#160;</h4><h4><a href="https&#58;//www.deltager.no/participant/arrangement.aspx?id=271859" style="text-decoration&#58;underline;">Lenke til påmelding for deg som <em>ikke er</em> ansatt i Helse Møre og Romsdal</a><br></h4><h4>&#160;</h4><h3>Program (endringer i programmet kan komme)&#58;</h3><p>Konferansier&#58; Tore Schytte<br></p><p>09&#58;30 – 10.00&#160;Registrering </p><p>10&#58;00 – 10&#58;10&#160;Velkommen&#160;v/ direktør Espen Remme</p><p><span style="font&#58;400 14px/22.4px &quot;open sans&quot;,sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline !important;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;background-color&#58;transparent;">10&#58;10 – 11&#58;00&#160;Sikkerhetspsykiatri i et samfunnsperspektiv&#160;v/ Randi Rosenqvist</span><br></p><p><img alt="Randi Rosenqvist2.jpg" src="/PublishingImages/Sider/Sikkerhetspsykiatri-i-et-samfunnsperspektiv/Randi%20Rosenqvist2.jpg" style="margin&#58;5px;" /><br></p><p><span class="ms-rteFontSize-2"><em>Randi Rosenqvist.</em></span></p><p><span class="ms-rteFontSize-2"><em>Psykiater og mangeårig overlege ved regional sikkerhets-avdeling ved Aker Sykehus/Gaustad. Rosenqvist har ar-beidet med rettspsykiatri i mer enn 25 år, og mangeårig leder av Den Rettsmedisinske Kommisjon og psykiatrisk gruppe i DRK. Hun har tidligere publisert Rettspsykiatri i praksis (2004) sammen med psykolog Kirsten Rasmus-sen. Psykiater ved Ila.</em></span><br><br></p><p>11&#58;00 – 11&#58;15&#160;Pause&#160;<br></p><p>11&#58;15 – 11&#58;45&#160;Påtalemyndighetenes rolle&#160;v/ Ingvild Thorn Nordheim<br>11&#58;45 – 12&#58;15&#160;Kontrollkommisjonens rolle&#160;v/ Mette Nyland<br></p><p>12&#58;15 – 13&#58;00&#160;Lunsj&#160;<br></p><p>13&#58;00 – 13&#58;45&#160;Etikk, tvang og opplevde krenkelser&#160;v/ Marit Svindseth<br>13&#58;45 – 13&#58;55&#160;Pause&#160;<br>13&#58;55 – 14&#58;55&#160;Om MAP / TERMA&#160;v/ Conrad Ravnanger, Thomas Nag og Erik Folkestad<br>14&#58;55 – 15&#58;20&#160;Rehabilitering av sikkerhetspasienter – «Rett pasient på rett plass til rett tid»&#160;v/ Andreas Kjerstad, Eva Eidset og Perny Oksnes<br>15&#58;20 – 15&#58;30&#160;Oppsummering&#160;v/ Perny Oksnes<br></p><p>&#160;</p>Psykiatri1
Webcruiter - Grunnkurs i Nye Webcruiter63327312.03.2019 17:17:26126https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-EksternVideoWebcruiter - Grunnkurs i Nye Webcruiter108 minutter<p>Webinaret er laget av Webcruiter og gir en grundig gjennomgang av &#160;oppbyggingen og funksjonalitet i den nye oppdaterte versjonen av HMN sitt rekrutteringsverktøy.</p><p>Webinaret er delt opp i fire deler &#58; <br></p><ol><li><p>introduksjon<br></p></li><li><p>jobbanalyse og annonse</p></li><li><p>kandidatbehandling <br></p></li><li><p>oppsummering<br></p></li></ol><p><img class="ms-rtePosition-1" alt="webcruiter50.jpg" src="/PublishingImages/Sider/Webcruiter---Grunnkurs-i-Nye-Webcruiter/webcruiter50.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;300px;height&#58;227px;" /><br></p>HR;Ledelse0
Blodprøvetaking3703513.08.2018 11:35:164957https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxSt Olavs hospital, Trondheim;Trondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBlodprøvetaking3 timer<p>Hovedpunktene på kurset vil være&#58; </p><ul><li><em>Prøvetakingsutstyr - hva finnes og hvordan brukes det</em></li><li><em>Preanalytiske emner med fokus på faktorer som kan påvirke prøvesvaret </em></li><li><em>Praktisk trening i blodprøvetaking. Deltakerne skal utføre prøvetaking på hverandre</em></li></ul>Laboratoriemedisin5
Superbrukerkurs elements60086912.03.2019 09:01:4553https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSuperbrukerkurs elements4 timer<p>Kurs i bruk av elements og saksbehandling. Gjennomgang av nye regionale prosedyrer for dokumenthåndtering.​</p>Ledelse;IKT;Arkiv4
LMS samling våre 201960083712.03.2019 08:58:0050https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromLMS samling våre 20192 dager<p>Reginal samling for ansatte ved alle LMS i Helse Midt-Norge</p><p>Sted&#58; 1902 Bygget, St. Olavs Hospital, Trondheim<br></p><p>Program for dagene. Med forbehold om endringer.<br></p><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin&#58;0px;border&#58;medium;border-collapse&#58;collapse;"><tbody><tr><td width="604" valign="top" colspan="3" style="margin&#58;0px;padding&#58;0cm 5.4pt;border&#58;1.33px solid #000000;width&#58;453.1pt;background-color&#58;transparent;"><p style="margin&#58;0px;line-height&#58;normal;"><span style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">Tirsdag 7.mai</font></span></p></td></tr><tr><td width="94" valign="top" style="border-width&#58;0px 1.33px 1.33px;border-style&#58;none solid solid;border-color&#58;#000000;margin&#58;0px;padding&#58;0cm 5.4pt;width&#58;70.65pt;background-color&#58;transparent;"><p style="margin&#58;0px;line-height&#58;normal;"><span style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">09&#58;30</font></span></p></td><td width="350" valign="top" style="border-width&#58;0px 1.33px 1.33px 0px;border-style&#58;none solid solid none;border-color&#58;#000000;margin&#58;0px;padding&#58;0cm 5.4pt;width&#58;262.25pt;background-color&#58;transparent;"><p style="margin&#58;0px;line-height&#58;normal;"><span style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">Kaffe og registrering</font></span></p></td><td width="160" valign="top" style="border-width&#58;0px 1.33px 1.33px 0px;border-style&#58;none solid solid none;border-color&#58;#000000;margin&#58;0px;padding&#58;0cm 5.4pt;width&#58;120.2pt;background-color&#58;transparent;"><p style="margin&#58;0px;line-height&#58;normal;"><span style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">&#160;</font></span></p></td></tr><tr><td width="94" valign="top" style="border-width&#58;0px 1.33px 1.33px;border-style&#58;none solid solid;border-color&#58;#000000;margin&#58;0px;padding&#58;0cm 5.4pt;width&#58;70.65pt;background-color&#58;transparent;"><p style="margin&#58;0px;line-height&#58;normal;"><span style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">10&#58;00</font></span></p></td><td width="350" valign="top" style="border-width&#58;0px 1.33px 1.33px 0px;border-style&#58;none solid solid none;border-color&#58;#000000;margin&#58;0px;padding&#58;0cm 5.4pt;width&#58;262.25pt;background-color&#58;transparent;"><p style="margin&#58;0px;line-height&#58;normal;"><span style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">Velkommen/ praktisk informasjon</font></span></p></td><td width="160" valign="top" style="border-width&#58;0px 1.33px 1.33px 0px;border-style&#58;none solid solid none;border-color&#58;#000000;margin&#58;0px;padding&#58;0cm 5.4pt;width&#58;120.2pt;background-color&#58;transparent;"><p style="margin&#58;0px;line-height&#58;normal;"><span style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">Borghild Lomundal </font></span></p></td></tr><tr><td width="94" valign="top" style="border-width&#58;0px 1.33px 1.33px;border-style&#58;none solid solid;border-color&#58;#000000;margin&#58;0px;padding&#58;0cm 5.4pt;width&#58;70.65pt;background-color&#58;transparent;"><p style="margin&#58;0px;line-height&#58;normal;"><span style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">10&#58;15</font></span></p></td><td width="350" valign="top" style="border-width&#58;0px 1.33px 1.33px 0px;border-style&#58;none solid solid none;border-color&#58;#000000;margin&#58;0px;padding&#58;0cm 5.4pt;width&#58;262.25pt;background-color&#58;transparent;"><p style="margin&#58;0px;line-height&#58;normal;"><span style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">Læringsportalen bruk og ønsker – innlending + diskusjon </font></span></p></td><td width="160" valign="top" style="border-width&#58;0px 1.33px 1.33px 0px;border-style&#58;none solid solid none;border-color&#58;#000000;margin&#58;0px;padding&#58;0cm 5.4pt;width&#58;120.2pt;background-color&#58;transparent;"><p style="margin&#58;0px;line-height&#58;normal;"><span style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">Roar Mathisen</font></span></p></td></tr><tr><td width="94" valign="top" style="border-width&#58;0px 1.33px 1.33px;border-style&#58;none solid solid;border-color&#58;#000000;margin&#58;0px;padding&#58;0cm 5.4pt;width&#58;70.65pt;background-color&#58;transparent;"><p style="margin&#58;0px;line-height&#58;normal;"><span style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">11&#58;30</font></span></p></td><td width="350" valign="top" style="border-width&#58;0px 1.33px 1.33px 0px;border-style&#58;none solid solid none;border-color&#58;#000000;margin&#58;0px;padding&#58;0cm 5.4pt;width&#58;262.25pt;background-color&#58;transparent;"><p style="margin&#58;0px;line-height&#58;normal;"><span style="margin&#58;0px;"><font face="Calibri"><font size="3"><font color="#000000">Praksiseksempel 1<span style="margin&#58;0px;">&#160;&#160; </span></font></font></font></span></p></td><td width="160" valign="top" style="border-width&#58;0px 1.33px 1.33px 0px;border-style&#58;none solid solid none;border-color&#58;#000000;margin&#58;0px;padding&#58;0cm 5.4pt;width&#58;120.2pt;background-color&#58;transparent;"><p style="margin&#58;0px;line-height&#58;normal;"><span style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">Helse NT</font></span></p></td></tr><tr><td width="94" valign="top" style="border-width&#58;0px 1.33px 1.33px;border-style&#58;none solid solid;border-color&#58;#000000;margin&#58;0px;padding&#58;0cm 5.4pt;width&#58;70.65pt;background-color&#58;transparent;"><p style="margin&#58;0px;line-height&#58;normal;"><span style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">12&#58;00</font></span></p></td><td width="350" valign="top" style="border-width&#58;0px 1.33px 1.33px 0px;border-style&#58;none solid solid none;border-color&#58;#000000;margin&#58;0px;padding&#58;0cm 5.4pt;width&#58;262.25pt;background-color&#58;transparent;"><p style="margin&#58;0px;line-height&#58;normal;"><span style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">Lunsj</font></span></p></td><td width="160" valign="top" style="border-width&#58;0px 1.33px 1.33px 0px;border-style&#58;none solid solid none;border-color&#58;#000000;margin&#58;0px;padding&#58;0cm 5.4pt;width&#58;120.2pt;background-color&#58;transparent;"><p style="margin&#58;0px;line-height&#58;normal;"><span style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">&#160;</font></span></p></td></tr><tr><td width="94" valign="top" style="border-width&#58;0px 1.33px 1.33px;border-style&#58;none solid solid;border-color&#58;#000000;margin&#58;0px;padding&#58;0cm 5.4pt;width&#58;70.65pt;background-color&#58;transparent;"><p style="margin&#58;0px;line-height&#58;normal;"><span style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">13&#58;00</font></span></p></td><td width="350" valign="top" style="border-width&#58;0px 1.33px 1.33px 0px;border-style&#58;none solid solid none;border-color&#58;#000000;margin&#58;0px;padding&#58;0cm 5.4pt;width&#58;262.25pt;background-color&#58;transparent;"><p style="margin&#58;0px;line-height&#58;normal;"><span style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">Helseplattformen – med pasient og pårørendeopplæringsbriller</font></span></p></td><td width="160" valign="top" style="border-width&#58;0px 1.33px 1.33px 0px;border-style&#58;none solid solid none;border-color&#58;#000000;margin&#58;0px;padding&#58;0cm 5.4pt;width&#58;120.2pt;background-color&#58;transparent;"><p style="margin&#58;0px;line-height&#58;normal;"><span style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">Helseplattformen</font></span></p></td></tr><tr><td width="94" valign="top" style="border-width&#58;0px 1.33px 1.33px;border-style&#58;none solid solid;border-color&#58;#000000;margin&#58;0px;padding&#58;0cm 5.4pt;width&#58;70.65pt;background-color&#58;transparent;"><p style="margin&#58;0px;line-height&#58;normal;"><span style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">14&#58;30</font></span></p></td><td width="350" valign="top" style="border-width&#58;0px 1.33px 1.33px 0px;border-style&#58;none solid solid none;border-color&#58;#000000;margin&#58;0px;padding&#58;0cm 5.4pt;width&#58;262.25pt;background-color&#58;transparent;"><p style="margin&#58;0px;line-height&#58;normal;"><span style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">Pause</font></span></p></td><td width="160" valign="top" style="border-width&#58;0px 1.33px 1.33px 0px;border-style&#58;none solid solid none;border-color&#58;#000000;margin&#58;0px;padding&#58;0cm 5.4pt;width&#58;120.2pt;background-color&#58;transparent;"><p style="margin&#58;0px;line-height&#58;normal;"><span style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">&#160;</font></span></p></td></tr><tr><td width="94" valign="top" style="border-width&#58;0px 1.33px 1.33px;border-style&#58;none solid solid;border-color&#58;#000000;margin&#58;0px;padding&#58;0cm 5.4pt;width&#58;70.65pt;background-color&#58;transparent;"><p style="margin&#58;0px;line-height&#58;normal;"><span style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">15&#58;30</font></span></p></td><td width="350" valign="top" style="border-width&#58;0px 1.33px 1.33px 0px;border-style&#58;none solid solid none;border-color&#58;#000000;margin&#58;0px;padding&#58;0cm 5.4pt;width&#58;262.25pt;background-color&#58;transparent;"><p style="margin&#58;0px;line-height&#58;normal;"><span style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">Praksiseksempel 2</font></span></p><p style="margin&#58;0px;line-height&#58;normal;"><span style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">- Korleis hjelper LMS KoRus kommunar i gang med å drive Ta Tak-kurs for pårørande. Overføringsverdi. Kolbjørn Gjære. LMS RUS</font></span></p></td><td width="160" valign="top" style="border-width&#58;0px 1.33px 1.33px 0px;border-style&#58;none solid solid none;border-color&#58;#000000;margin&#58;0px;padding&#58;0cm 5.4pt;width&#58;120.2pt;background-color&#58;transparent;"><p style="margin&#58;0px;line-height&#58;normal;"><span style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">LMS Rus</font></span></p></td></tr><tr><td width="94" valign="top" style="border-width&#58;0px 1.33px 1.33px;border-style&#58;none solid solid;border-color&#58;#000000;margin&#58;0px;padding&#58;0cm 5.4pt;width&#58;70.65pt;background-color&#58;transparent;"><p style="margin&#58;0px;line-height&#58;normal;"><span style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">16&#58;30</font></span></p></td><td width="350" valign="top" style="border-width&#58;0px 1.33px 1.33px 0px;border-style&#58;none solid solid none;border-color&#58;#000000;margin&#58;0px;padding&#58;0cm 5.4pt;width&#58;262.25pt;background-color&#58;transparent;"><p style="margin&#58;0px;line-height&#58;normal;"><span style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">Praksiseksempel 3</font></span></p></td><td width="160" valign="top" style="border-width&#58;0px 1.33px 1.33px 0px;border-style&#58;none solid solid none;border-color&#58;#000000;margin&#58;0px;padding&#58;0cm 5.4pt;width&#58;120.2pt;background-color&#58;transparent;"><p style="margin&#58;0px;line-height&#58;normal;"><span style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">LMS St. Olav</font></span></p></td></tr><tr><td width="94" valign="top" style="border-width&#58;0px 1.33px 1.33px;border-style&#58;none solid solid;border-color&#58;#000000;margin&#58;0px;padding&#58;0cm 5.4pt;width&#58;70.65pt;background-color&#58;transparent;"><p style="margin&#58;0px;line-height&#58;normal;"><span style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">16.30</font></span></p></td><td width="350" valign="top" style="border-width&#58;0px 1.33px 1.33px 0px;border-style&#58;none solid solid none;border-color&#58;#000000;margin&#58;0px;padding&#58;0cm 5.4pt;width&#58;262.25pt;background-color&#58;transparent;"><p style="margin&#58;0px;line-height&#58;normal;"><span style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">Takk for i dag</font></span></p></td><td width="160" valign="top" style="border-width&#58;0px 1.33px 1.33px 0px;border-style&#58;none solid solid none;border-color&#58;#000000;margin&#58;0px;padding&#58;0cm 5.4pt;width&#58;120.2pt;background-color&#58;transparent;"><p style="margin&#58;0px;line-height&#58;normal;"><span style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">&#160;</font></span></p></td></tr><tr><td width="94" valign="top" style="border-width&#58;0px 1.33px 1.33px;border-style&#58;none solid solid;border-color&#58;#000000;margin&#58;0px;padding&#58;0cm 5.4pt;width&#58;70.65pt;background-color&#58;transparent;"><p style="margin&#58;0px;line-height&#58;normal;"><span style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">&#160;</font></span></p></td><td width="350" valign="top" style="border-width&#58;0px 1.33px 1.33px 0px;border-style&#58;none solid solid none;border-color&#58;#000000;margin&#58;0px;padding&#58;0cm 5.4pt;width&#58;262.25pt;background-color&#58;transparent;"><p style="margin&#58;0px;line-height&#58;normal;"><span style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">&#160;</font></span></p></td><td width="160" valign="top" style="border-width&#58;0px 1.33px 1.33px 0px;border-style&#58;none solid solid none;border-color&#58;#000000;margin&#58;0px;padding&#58;0cm 5.4pt;width&#58;120.2pt;background-color&#58;transparent;"><p style="margin&#58;0px;line-height&#58;normal;"><span style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">&#160;</font></span></p></td></tr><tr><td width="94" valign="top" style="border-width&#58;0px 1.33px 1.33px;border-style&#58;none solid solid;border-color&#58;#000000;margin&#58;0px;padding&#58;0cm 5.4pt;width&#58;70.65pt;background-color&#58;transparent;"><p style="margin&#58;0px;line-height&#58;normal;"><span style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">19&#58;00</font></span></p></td><td width="350" valign="top" style="border-width&#58;0px 1.33px 1.33px 0px;border-style&#58;none solid solid none;border-color&#58;#000000;margin&#58;0px;padding&#58;0cm 5.4pt;width&#58;262.25pt;background-color&#58;transparent;"><p style="margin&#58;0px;line-height&#58;normal;"><span style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">Felles middag på et hyggelig sted</font></span></p></td><td width="160" valign="top" style="border-width&#58;0px 1.33px 1.33px 0px;border-style&#58;none solid solid none;border-color&#58;#000000;margin&#58;0px;padding&#58;0cm 5.4pt;width&#58;120.2pt;background-color&#58;transparent;"><p style="margin&#58;0px;line-height&#58;normal;"><span style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">Alle</font></span></p></td></tr><tr><td width="94" valign="top" style="border-width&#58;0px 1.33px 1.33px;border-style&#58;none solid solid;border-color&#58;#000000;margin&#58;0px;padding&#58;0cm 5.4pt;width&#58;70.65pt;background-color&#58;transparent;"><p style="margin&#58;0px;line-height&#58;normal;"><span style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">&#160;</font></span></p></td><td width="350" valign="top" style="border-width&#58;0px 1.33px 1.33px 0px;border-style&#58;none solid solid none;border-color&#58;#000000;margin&#58;0px;padding&#58;0cm 5.4pt;width&#58;262.25pt;background-color&#58;transparent;"><p style="margin&#58;0px;line-height&#58;normal;"><span style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">&#160;</font></span></p></td><td width="160" valign="top" style="border-width&#58;0px 1.33px 1.33px 0px;border-style&#58;none solid solid none;border-color&#58;#000000;margin&#58;0px;padding&#58;0cm 5.4pt;width&#58;120.2pt;background-color&#58;transparent;"><p style="margin&#58;0px;line-height&#58;normal;"><span style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">&#160;</font></span></p></td></tr><tr><td width="604" valign="top" colspan="3" style="border-width&#58;0px 1.33px 1.33px;border-style&#58;none solid solid;border-color&#58;#000000;margin&#58;0px;padding&#58;0cm 5.4pt;width&#58;453.1pt;background-color&#58;transparent;"><p style="margin&#58;0px;line-height&#58;normal;"><span style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">Onsdag 8.mai</font></span></p></td></tr><tr><td width="94" valign="top" style="border-width&#58;0px 1.33px 1.33px;border-style&#58;none solid solid;border-color&#58;#000000;margin&#58;0px;padding&#58;0cm 5.4pt;width&#58;70.65pt;background-color&#58;transparent;"><p style="margin&#58;0px;line-height&#58;normal;"><span style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">08&#58;30</font></span></p></td><td width="350" valign="top" style="border-width&#58;0px 1.33px 1.33px 0px;border-style&#58;none solid solid none;border-color&#58;#000000;margin&#58;0px;padding&#58;0cm 5.4pt;width&#58;262.25pt;background-color&#58;transparent;"><p style="margin&#58;0px;line-height&#58;normal;"><span style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">NK LMH har ordet</font></span></p></td><td width="160" valign="top" style="border-width&#58;0px 1.33px 1.33px 0px;border-style&#58;none solid solid none;border-color&#58;#000000;margin&#58;0px;padding&#58;0cm 5.4pt;width&#58;120.2pt;background-color&#58;transparent;"><p style="margin&#58;0px;line-height&#58;normal;"><span style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">NK LMH</font></span></p></td></tr><tr><td width="94" valign="top" style="border-width&#58;0px 1.33px 1.33px;border-style&#58;none solid solid;border-color&#58;#000000;margin&#58;0px;padding&#58;0cm 5.4pt;width&#58;70.65pt;background-color&#58;transparent;"><p style="margin&#58;0px;line-height&#58;normal;"><span style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">10&#58;00</font></span></p></td><td width="350" valign="top" style="border-width&#58;0px 1.33px 1.33px 0px;border-style&#58;none solid solid none;border-color&#58;#000000;margin&#58;0px;padding&#58;0cm 5.4pt;width&#58;262.25pt;background-color&#58;transparent;"><p style="margin&#58;0px;line-height&#58;normal;"><span style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">Pause</font></span></p></td><td width="160" valign="top" style="border-width&#58;0px 1.33px 1.33px 0px;border-style&#58;none solid solid none;border-color&#58;#000000;margin&#58;0px;padding&#58;0cm 5.4pt;width&#58;120.2pt;background-color&#58;transparent;"><p style="margin&#58;0px;line-height&#58;normal;"><span style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">&#160;</font></span></p></td></tr><tr><td width="94" valign="top" style="border-width&#58;0px 1.33px 1.33px;border-style&#58;none solid solid;border-color&#58;#000000;margin&#58;0px;padding&#58;0cm 5.4pt;width&#58;70.65pt;background-color&#58;transparent;"><p style="margin&#58;0px;line-height&#58;normal;"><span style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">10&#58;15</font></span></p></td><td width="350" valign="top" style="border-width&#58;0px 1.33px 1.33px 0px;border-style&#58;none solid solid none;border-color&#58;#000000;margin&#58;0px;padding&#58;0cm 5.4pt;width&#58;262.25pt;background-color&#58;transparent;"><p style="margin&#58;0px;line-height&#58;normal;"><span style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">Regionalt brukerutvalg har ordet</font></span></p></td><td width="160" valign="top" style="border-width&#58;0px 1.33px 1.33px 0px;border-style&#58;none solid solid none;border-color&#58;#000000;margin&#58;0px;padding&#58;0cm 5.4pt;width&#58;120.2pt;background-color&#58;transparent;"><p style="margin&#58;0px;line-height&#58;normal;"><span style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">Beate Daniloff og Jens Solem</font></span></p></td></tr><tr><td width="94" valign="top" style="border-width&#58;0px 1.33px 1.33px;border-style&#58;none solid solid;border-color&#58;#000000;margin&#58;0px;padding&#58;0cm 5.4pt;width&#58;70.65pt;background-color&#58;transparent;"><p style="margin&#58;0px;line-height&#58;normal;"><span style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">11&#58;00</font></span></p></td><td width="350" valign="top" style="border-width&#58;0px 1.33px 1.33px 0px;border-style&#58;none solid solid none;border-color&#58;#000000;margin&#58;0px;padding&#58;0cm 5.4pt;width&#58;262.25pt;background-color&#58;transparent;"><p style="margin&#58;0px;line-height&#58;normal;"><span style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">Markedsføring del 1 innlegg</font></span></p></td><td width="160" valign="top" style="border-width&#58;0px 1.33px 1.33px 0px;border-style&#58;none solid solid none;border-color&#58;#000000;margin&#58;0px;padding&#58;0cm 5.4pt;width&#58;120.2pt;background-color&#58;transparent;"><p style="margin&#58;0px;line-height&#58;normal;"><span style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">Anders Revdal</font></span></p></td></tr><tr><td width="94" valign="top" style="border-width&#58;0px 1.33px 1.33px;border-style&#58;none solid solid;border-color&#58;#000000;margin&#58;0px;padding&#58;0cm 5.4pt;width&#58;70.65pt;background-color&#58;transparent;"><p style="margin&#58;0px;line-height&#58;normal;"><span style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">11&#58;45</font></span></p></td><td width="350" valign="top" style="border-width&#58;0px 1.33px 1.33px 0px;border-style&#58;none solid solid none;border-color&#58;#000000;margin&#58;0px;padding&#58;0cm 5.4pt;width&#58;262.25pt;background-color&#58;transparent;"><p style="margin&#58;0px;line-height&#58;normal;"><span style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">Markedsføring del 2 Workshop</font></span></p></td><td width="160" valign="top" style="border-width&#58;0px 1.33px 1.33px 0px;border-style&#58;none solid solid none;border-color&#58;#000000;margin&#58;0px;padding&#58;0cm 5.4pt;width&#58;120.2pt;background-color&#58;transparent;"><p style="margin&#58;0px;line-height&#58;normal;"><span style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">Anders Revdal</font></span></p></td></tr><tr><td width="94" valign="top" style="border-width&#58;0px 1.33px 1.33px;border-style&#58;none solid solid;border-color&#58;#000000;margin&#58;0px;padding&#58;0cm 5.4pt;width&#58;70.65pt;background-color&#58;transparent;"><p style="margin&#58;0px;line-height&#58;normal;"><span style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">12&#58;30</font></span></p></td><td width="350" valign="top" style="border-width&#58;0px 1.33px 1.33px 0px;border-style&#58;none solid solid none;border-color&#58;#000000;margin&#58;0px;padding&#58;0cm 5.4pt;width&#58;262.25pt;background-color&#58;transparent;"><p style="margin&#58;0px;line-height&#58;normal;"><span style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">Lunsj</font></span></p></td><td width="160" valign="top" style="border-width&#58;0px 1.33px 1.33px 0px;border-style&#58;none solid solid none;border-color&#58;#000000;margin&#58;0px;padding&#58;0cm 5.4pt;width&#58;120.2pt;background-color&#58;transparent;"><p style="margin&#58;0px;line-height&#58;normal;"><span style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">&#160;</font></span></p></td></tr><tr><td width="94" valign="top" style="border-width&#58;0px 1.33px 1.33px;border-style&#58;none solid solid;border-color&#58;#000000;margin&#58;0px;padding&#58;0cm 5.4pt;width&#58;70.65pt;background-color&#58;transparent;"><p style="margin&#58;0px;line-height&#58;normal;"><span style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">13&#58;15</font></span></p></td><td width="350" valign="top" style="border-width&#58;0px 1.33px 1.33px 0px;border-style&#58;none solid solid none;border-color&#58;#000000;margin&#58;0px;padding&#58;0cm 5.4pt;width&#58;262.25pt;background-color&#58;transparent;"><p style="margin&#58;0px;line-height&#58;normal;"><span style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">Markedsføring del 2 Oppsummering</font></span></p></td><td width="160" valign="top" style="border-width&#58;0px 1.33px 1.33px 0px;border-style&#58;none solid solid none;border-color&#58;#000000;margin&#58;0px;padding&#58;0cm 5.4pt;width&#58;120.2pt;background-color&#58;transparent;"><p style="margin&#58;0px;line-height&#58;normal;"><span style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">Anders Revdal</font></span></p></td></tr><tr><td width="94" valign="top" style="border-width&#58;0px 1.33px 1.33px;border-style&#58;none solid solid;border-color&#58;#000000;margin&#58;0px;padding&#58;0cm 5.4pt;width&#58;70.65pt;background-color&#58;transparent;"><p style="margin&#58;0px;line-height&#58;normal;"><span style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">13&#58;45</font></span></p></td><td width="350" valign="top" style="border-width&#58;0px 1.33px 1.33px 0px;border-style&#58;none solid solid none;border-color&#58;#000000;margin&#58;0px;padding&#58;0cm 5.4pt;width&#58;262.25pt;background-color&#58;transparent;"><p style="margin&#58;0px;line-height&#58;normal;"><span style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">Praksiseksempel 4</font></span></p></td><td width="160" valign="top" style="border-width&#58;0px 1.33px 1.33px 0px;border-style&#58;none solid solid none;border-color&#58;#000000;margin&#58;0px;padding&#58;0cm 5.4pt;width&#58;120.2pt;background-color&#58;transparent;"><p style="margin&#58;0px;line-height&#58;normal;"><span style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">LMS HMR</font></span></p></td></tr><tr><td width="94" valign="top" style="border-width&#58;0px 1.33px 1.33px;border-style&#58;none solid solid;border-color&#58;#000000;margin&#58;0px;padding&#58;0cm 5.4pt;width&#58;70.65pt;background-color&#58;transparent;"><p style="margin&#58;0px;line-height&#58;normal;"><span style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">14&#58;15</font></span></p></td><td width="350" valign="top" style="border-width&#58;0px 1.33px 1.33px 0px;border-style&#58;none solid solid none;border-color&#58;#000000;margin&#58;0px;padding&#58;0cm 5.4pt;width&#58;262.25pt;background-color&#58;transparent;"><p style="margin&#58;0px;line-height&#58;normal;"><span style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">Avslutning</font></span></p></td><td width="160" valign="top" style="border-width&#58;0px 1.33px 1.33px 0px;border-style&#58;none solid solid none;border-color&#58;#000000;margin&#58;0px;padding&#58;0cm 5.4pt;width&#58;120.2pt;background-color&#58;transparent;"><p style="margin&#58;0px;line-height&#58;normal;"><span style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">Borghild Lomundal</font></span></p></td></tr><tr><td width="94" valign="top" style="border-width&#58;0px 1.33px 1.33px;border-style&#58;none solid solid;border-color&#58;#000000;margin&#58;0px;padding&#58;0cm 5.4pt;width&#58;70.65pt;background-color&#58;transparent;"><p style="margin&#58;0px;line-height&#58;normal;"><span style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">15&#58;00</font></span></p></td><td width="350" valign="top" style="border-width&#58;0px 1.33px 1.33px 0px;border-style&#58;none solid solid none;border-color&#58;#000000;margin&#58;0px;padding&#58;0cm 5.4pt;width&#58;262.25pt;background-color&#58;transparent;"><p style="margin&#58;0px;line-height&#58;normal;"><span style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">Vel hjem</font></span></p></td><td width="160" valign="top" style="border-width&#58;0px 1.33px 1.33px 0px;border-style&#58;none solid solid none;border-color&#58;#000000;margin&#58;0px;padding&#58;0cm 5.4pt;width&#58;120.2pt;background-color&#58;transparent;"><p style="margin&#58;0px;line-height&#58;normal;"><span style="margin&#58;0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">&#160;</font></span></p></td></tr></tbody></table><div> <font size="3"></font><font color="#000000"></font><font face="Times New Roman"></font></div><div></div><h3>Praktisk informasjon&#58;</h3><div>De som trenger overnatting må sende en mail til Jan Ole Bolsø ( Jan.Ole.Bolso@helse-mr.no ) og bestille rom.</div><div>Vi har reservert rom på Comfort Hotel Park.</div><div>Fra 7.mai til 8.mai dekker ROPP overnatting.</div><div>De som må komme mandag 6.mai må betale dette selv, men bestille gjennom Bolsø.</div><div><br></div><ul><li>Kaffe/te/lunsj er gratis.<br></li><li>Middag 7.mai må hver enkelt dekke selv.<br></li><li>Spørsmål&#58; Ring Jan Ole Bolsø telefon 90 93 84 87 / epost&#58; <span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;,sans-serif;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline !important;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;transparent;">Jan.Ole.Bolso@helse-mr.no</span> )<br></li></ul><div><br></div><div><br></div><p><br></p>Pasienter og pårørende1
Medisinsk koding av sykehusopphold (DRG)3775516.11.2018 13:37:04926https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromMedisinsk koding av sykehusopphold (DRG)3 timer<p>Medisinsk koding&#58; Generelle regler for bruk av ICD10, NCSP og NCMP og NCRP. </p><p>Inneliggende/dagbehandling/poliklinikk -&gt; viktig med korrekt koding; medisinsk informasjon er grunnlag for inntekter. </p><p>DRG 470&#58; 0 i refusjon for oppholdet. Enkelte setter årsakskoder som hoveddiagnoser. Sykdomsdiagnoser skal prioriteres. R651 (Systemisk inflammatorisk Respons Syndrom) kan heller ikke være hoveddiagnose. Da går oppholdet i feil DRG og oppholdet må vurderes på nytt. Der bør også være overensbestemmelse mellom hoveddiagnose og operative prosedyrer.</p><p>Instruksjon i bruk av hjelpeverktøy som Finn Kode, med løsning av oppgaver.</p><p> Gjennomgang av Kodeveiledning 2018. Denne bør leses før kursets start.</p><p> Demo av NimrodNET; et program for simulering av enkeltopphold. Programmet blir gjort tilgjengelig for alle kursdeltakere som ønsker å benytte programmet.</p><p> Selvtest i medisinsk koding. </p><p>Spørsmål/diskusjon. Mulighet for presentasjon av komplekse problemstillinger. </p><p>&#160;</p><p>Se tilhørende e-læringskurs <a href="/Sider/Kurskatalogen-e-laring.aspx?k=#k=Medisinsk%20koding">her</a></p>3
Synlig og ansvarlig Ledelse3767420.03.2019 11:43:042607https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxBårdshaug Herregård;Bårdshaug hotell, Orkanger;Bårdshaug hotel, Orkangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSynlig og ansvarlig Ledelse5 dager<p><strong>Lederutvikling&#160;ved St. Olavs Hospital. </strong>Programmet bygger på forskningsbasert teori og praksis, hvor metodikk og prinsipper tar utgangspunkt i de konkrete utfordringene deltakerne står ovenfor. Forbedrings- og kvalitetsarbeid vil stå sentralt. </p><p>Balansen mellom formidling av teori, ferdighetstrening og refleksjon vil&#160;bli vektlagt.</p><p>Lederutfordringer som går på tvers av linjestrukturen vil få større plass enn tidligere. Her vil det bli benyttet interne krefter i tillegg til deltakerne selv, for å belyse ulike utfordringer.</p><p><strong>&#160;Målet med programmet</strong>&#58; </p><ul><li>Bygge felles lederkultur i organisasjonen</li><ul><li>Tilføre kunnskap om - og ferdighet i ledelse av sykehus</li><li>Klargjøre lederrollen, utvikle lederatferd i tråd med nasjonale lederkrav</li></ul><li>Øke kompetansen i forhold til omstilling og endring</li><ul><li>Utvikle evnen til å lede kontinuerlig forbedringsarbeid</li></ul></ul><p><strong></strong>&#160;</p><p><strong>Målgruppe&#58;</strong> I tillegg til linjeledere inviteres også kliniske ledere; f. eks forløpsansvarlige og fagansvarlige uten personalansvar.&#160;</p><p>Programmet er på to samlinger, med en dag i mellomperioden som settes av til veiledning i læringsgruppene.&#160;</p><p><span style="text-decoration&#58;underline;">Forarbeid</span>&#58; Samtale med nærmeste leder og en kort målbeskrivelse.</p><p><span style="text-decoration&#58;underline;">Mellomarbeid&#58;</span> En forenklet rolleanalyse, med anbefaling om inntil 5 samtaler med noen i nær relasjon, samt <strong>en dag veiledning i læringsgruppen</strong>. Dagen avtales med gruppas veileder.</p><p>&#160;</p><p>Samling 1&#58; <font color="#000000"><span style="font-family&#58;&quot;calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size&#58;11pt;"><strong>25.-26.september, 2019</strong></span><span style="font-family&#58;&quot;calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size&#58;11pt;"> &#160;</span></font></p><p><font color="#000000"><span style="font-family&#58;&quot;calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size&#58;11pt;">Mellomsamling med læringsgruppen og veileder 1 dag. Avtales&#160; med veileder.</span></font></p><p>Samling 2&#58;<strong> 13.-14</strong><span style="font-family&#58;&quot;calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size&#58;11pt;"><strong><font color="#000000"><strong>.</strong>november</font></strong></span><span style="font-family&#58;&quot;calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size&#58;11pt;"><font color="#000000">,<strong> 2019</strong></font><font color="#000000"> </font></span></p><p>NB! Deltakerne må delta på hele kurset.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Endelig prioritering av plasser vil bli foretatt av klinikkledelsen og hver enkelt deltaker vil så få mail om plass.</strong></p>Ledelse2
Fagdag e-meldinger og utskrivningsklare pasienter- psykisk helse og rus54095808.03.2019 08:29:38218https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMolde;Ålesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromFagdag e-meldinger og utskrivningsklare pasienter- psykisk helse og rus3 timer<h3>​Klinikk for&#160;psykisk helse og rus arrangerer sammen med fagavdelinga&#58; fagdag e-meldinger og utskrivningsklare pasienter. </h3><p>Innledere er Betzy Elgsaas, Marianne Gravem og Asbjørn Kjelsvik</p><p>1. april kl 12.00 – 15.00 Molde sjukehus, møterom Skåla B-paviljongen Hjelset<br>5. april kl 12.00 – 15.00 Ålesund sjukehus, møterom 303/304 DPS poliklinikk Ålesund</p><h3>Program for dagene</h3><p>12.00 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Velkommen<br></p><p>12.10 – 12.30 &#160;Merkantilt ansattes rolle i arbeidsflyt e-meldinger. Arbeidsrutiner og kvalitetskontroll<br></p><p>12.30 – 1300 &#160; Når, hva, hvordan og hvorfor e-meldinger <br>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Gjennomgang flytskjema<br>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Erfaring med registrering på tavle</p><p>13.00 – 13.15 &#160;Pause</p><p>13.15 - 14.00 &#160;fortsetter&#58;&#160;<br>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Når, hva, hvordan og hvorfor e-meldinger&#160;<br>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Gjennomgang flytskjema<br>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Erfaring med registrering på tavle<br></p><p>14.00 – 14.55 &#160;Dokumentasjon EPJ – utskrivningsklar-notat og epikrise<br></p><p>14.55 - 15.00 &#160;Oppsummering og avslutning<br></p>Psykisk helsevern;Rusbehandling;Merkantile fag2
hnt.læringsnettverk.sepsis46065207.03.2019 13:33:0162https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxSteinkjertext/html; charset=utf-8 Kurs-Klasseromhnt.læringsnettverk.sepsisSamlingsbasert over 8 måner<p>​Lokalt læringsnettverk for tidlig oppdagelse av sepsis</p>Medisin;Sykepleie;Kvalitet og sikkerheit1
Legemiddelhåndteringskurs RUS45970107.03.2019 10:50:1068https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromLegemiddelhåndteringskurs RUS3t<p>​Legemiddelhåndteringskurs RUS</p><p>Les og kjenn til rutine for kurveføring før kurs&#58;<br><a href="http&#58;//eqsstolav/cgi-bin/document.pl?pid=stolav&amp;DocumentID=38780&amp;UnitID=" style="text-decoration&#58;underline;"><strong class="ms-rteForeColor-2" style="text-decoration&#58;underline;">Trykk her for EQS rutine vedr. kurveføring</strong></a></p>Rusbehandling4
SVK - Temadag for superbrukere59587208.03.2019 11:51:39362https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSVK - Temadag for superbrukereHalv dag<p>​<strong>Temadag&#160; for superbrukere&#160;innen feltet SVK.&#160; Vi samler nettverket&#160;for en dag med faglig påfyll.</strong></p>Anestesi1
TMK, Praktisk trening avd Østmarka 64904114.01.2019 13:38:31159https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxØstmarka;Trondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromTMK, Praktisk trening avd ØstmarkaPraktisk trening 1 time <p><strong>TMK teori&#58;</strong></p><p>Deeskalering og konflikthåndtering</p><p>Lovverk, etikk og menneskerettigheter</p><p>Risikovurdering</p><p>Alle ansatte ved Østmarka som har pasientkontakt skal gjennomføre hvert tema minimum en gang pr år. Krav til deltagelse vil</p><p>for 2018 og 2019 bli slått sammen.</p><p><strong></strong>&#160;</p><p><strong>TMK praktisk trening&#58;</strong></p><p><strong>Mandager</strong> foregår trening&#160;på en av spesialpostene&#58; Nivå 1 kl 12.30 - 13.30, Nivå 2 &#160;kl 13.45 - 14.45</p><p>Se kalenderoppslag i post for hvor den enkelte mandagstrening er.</p><p><strong>Fredager</strong> foregår trening på akuttbygge&#58; Nivå 1 kl&#160;08.00 - 09.15, Nivå 2 kl 9.30 - 10.45 &#160;</p><p>Alle ansatte ved Østmarka som har pasientkontakt skal delta på praktisk trening minimum to ganger pr år.</p><p>&#160;</p><p><a href="/PublishingImages/Sider/TMK,-Praktisk-trening-avd.Østmarka-/Årshjul%20med%20sted%20og%20dato.pdf"><img width="16" height="16" class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />Årshjul med sted og dato.pdf</a></p>Psykiatri1
Gynekologisk avdeling - kompetansedager våren 201944021405.03.2019 08:40:0883https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGynekologisk avdeling - kompetansedager våren 20197 timer<p>​Kompetansedager for pleiepersonell ved gynekologisk avdeling<br></p>Sjukepleie6
Temadag for HLR instruktører 201943698004.03.2019 14:05:35134https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromTemadag for HLR instruktører 20191 dag<p>Temadag for instruktører som inneholder informasjon, trening, faglige påfyll og sosialt samvær. </p>Anestesi;Beredskap;HMS;Kvalitet og sikkerheit;Medisin;Sjukepleie1
Fagdag ledelse3726712.03.2019 12:03:024795https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxClarion Hotell, Brattøra - Trondheim;Clarion Hotel & Congress - Brattøratext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromFagdag ledelse1 dag<p style="margin&#58;0px;"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteThemeFontFace-1" style="margin&#58;0px;">Ved St. Olavs hospital har vi hvert år en fagdag for alle ledere ved sykehuset. Linjeledere på alle fire nivå inviteres i tillegg til faglige ledere uten personalansvar. </span><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteThemeFontFace-1" style="margin&#58;0px;">Det blir et&#160;spennende program som har flere ulike temaer.&#160;</span></span></p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><font class="ms-rteThemeForeColor-2-0" size="3"></font><font class="ms-rteThemeForeColor-2-0"></font><font class="ms-rteThemeForeColor-2-0" face="Times New Roman"></font><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0" id="ms-rterangepaste-end" aria-hidden="true"></span><p><br></p>Ledelse1
Supervisjon og feedback i en klinisk hverdag68174103.03.2019 20:37:28289https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevanger;Namsos;Trondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSupervisjon og feedback i en klinisk hverdag3 timer<p>Hensikten med kurset er at deltagere skal bli enda bedre til å gi og motta supervisjon. Kurset vil bestå av teori, videofilm og praktiske øvelser. Hensikten er også å skape refleksjon rundt supervisjon og læring i en travel, klinisk hverdag.</p>4
TMK Lovverk, etikk og menneskerettigheter avd Østmarka54453610.01.2019 10:27:44740https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim;Østmarkatext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromTMK Lovverk, etikk og menneskerettigheter avd ØstmarkaTeori 45 min og Praktisk trening 1 time<p><span aria-hidden="true"></span>​<strong>TMK teori&#58;</strong></p><p>Deeskalering og konflikthåndtering</p><p>Lovverk, etikk og menneskerettigheter</p><p>Risikovurdering</p><p>Alle ansatte ved Østmarka som har pasientkontakt skal gjennomføre hvert tema minimum en gang pr år. Krav til deltagelse vil</p><p>for 2018 og 2019 bli slått sammen.</p><p>&#160;</p><p><strong>TMK praktisk trening&#58;</strong></p><p>Mandager foregår trening ved Spesialpost 7 kl 13.30 - 14.30&#160;og Fredager på akuttbygget kl 07.45 - 10.15. </p><p>Alle ansatte ved Østmarka som har pasientkontakt skal delta på praktisk trening minimum to ganger pr år. </p><p>&#160;</p><p><a href="/PublishingImages/Sider/TMK-Østmarka/Årshjul%20med%20sted%20og%20dato.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />Årshjul med sted og dato.pdf</a></p>Psykiatri2
ClinicalKey - Bruk og muligheter42738406.03.2019 15:01:04249https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesund;Molde;Kristiansund;Voldatext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromClinicalKey - Bruk og muligheter1,5 timer<table style="top&#58;-30px;"><tbody><tr><td dir="ltr" style="width&#58;30%;text-align&#58;left;font-size&#58;medium;font-weight&#58;bold;vertical-align&#58;top;"><div>Interessert i møte med team frå ClinicalKey?<br></div></td><td width="20%" valign="top"><br></td><td width="20%" valign="middle" style="text-align&#58;left;"><br><br><br></td><td width="30%" valign="top" rowspan="2"><br></td></tr><tr><td colspan="3" style="font-size&#58;x-small;vertical-align&#58;top;"><div><span class="ms-rteFontSize-2">Onsdag 27. mars kjem representantar til Ålesund sjukehus for å møte tilsette som treng informasjon rundt bruk av ClinicalKey</span></div><div><br></div></td></tr></tbody></table><p><img alt="ck_111.png" src="/PublishingImages/Sider/ClinicalKey-Informasjonsmøte/ck_111.png" style="margin&#58;5px;" /><br></p><p>&#160;</p><p><a href="https&#58;//en.wikipedia.org/wiki/ClinicalKey"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0" style="text-decoration&#58;underline;">ClinicalKey</span></a><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">&#160;&#160; er </span><font class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span style="font-family&#58;&quot;verdana&quot;,sans-serif;font-size&#58;10pt;">ein digital ressursportal med over 600 tidsskrift, 1000 fagbøker, bilder, prosedyre</span><span style="font-family&#58;&quot;verdana&quot;,sans-serif;font-size&#58;10pt;">-</span><span style="font-family&#58;&quot;verdana&quot;,sans-serif;font-size&#58;10pt;">video med meir frå</span><span style="font-family&#58;&quot;verdana&quot;,sans-serif;font-size&#58;10pt;"> Elsevier.&#160; HMR held fram avtalen for bruk av</span><span style="font-family&#58;&quot;verdana&quot;,sans-serif;font-size&#58;10pt;"> ClinicalKey i </span><span style="font-family&#58;&quot;verdana&quot;,sans-serif;font-size&#58;10pt;">2019.</span></font></p><p class="MsoNormal"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span style="font-family&#58;&quot;verdana&quot;,sans-serif;font-size&#58;10pt;">Fagavdelinga v/</span><span style="font-family&#58;&quot;verdana&quot;,sans-serif;font-size&#58;10pt;">FIUK-seksjonen arrangerer eit</span><span style="font-family&#58;&quot;verdana&quot;,sans-serif;font-size&#58;10pt;"> felles informasjonsmøte i auditoriet med videooverføring til alle sjukehusa</span><span style="font-family&#58;&quot;verdana&quot;,sans-serif;font-size&#58;10pt;"> i HMR.</span></span></p><p dir="ltr" style="text-align&#58;left;"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0" style="font-family&#58;&quot;verdana&quot;,sans-serif;font-size&#58;10pt;">Men om du har spesielle behov for </span><font class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span style="font-family&#58;&quot;verdana&quot;,sans-serif;font-size&#58;10pt;">fagområdet ditt kan det i tillegg gjerast individuell avtale</span>. Ta kontakt med </font><a><font class="ms-rteThemeForeColor-5-0">biblioteket@helse-mr.no</font></a><font class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> for å melde interesse&#160;for dette. </font></p><p dir="ltr" style="text-align&#58;left;"><font class="ms-rteThemeForeColor-2-0"></font>&#160;</p><p dir="ltr" style="text-align&#58;left;"><font class="ms-rteThemeForeColor-2-0"></font>&#160;</p><p dir="ltr" style="text-align&#58;left;"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Kursholdere er Marenne de Ruuk og Jørn Hope fra ClinicalKey Elsevier.</span><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> Kurset vil holdes på engelsk, men det er anledning til å stille spørsmål på norsk.</span><br></p><p><br></p><p><font color="#004000">&#160;</font></p><p>​</p>Forsking;Medisin;IKT4
ForBedring - opplæring i å lese resultatene og å gjennomføre tilbakemeldingsmøte - Helse Møre og Romsdal47720815.03.2019 09:31:382851https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLynctext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromForBedring - opplæring i å lese resultatene og å gjennomføre tilbakemeldingsmøte - Helse Møre og Romsdal60 min<h2>Målgruppe</h2><div><span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;,sans-serif;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;cursor&#58;text;word-wrap&#58;break-word;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;transparent;">Ledere, verneombud og tillitsvalgte i Helse Møre og Romsdal HF.</span></div><div><span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;,sans-serif;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;cursor&#58;text;word-wrap&#58;break-word;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;transparent;"></span></div><div><span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;,sans-serif;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;cursor&#58;text;word-wrap&#58;break-word;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;transparent;"></span></div><div><span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;,sans-serif;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;cursor&#58;text;word-wrap&#58;break-word;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;transparent;"></span></div><h2>Mål<br></h2><div><span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;,sans-serif;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;cursor&#58;text;word-wrap&#58;break-word;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;transparent;">Kurset <span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;,sans-serif;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;cursor&#58;text;word-wrap&#58;break-word;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;transparent;">går gjennom hvordan man skal lese rapporten,&#160;tolke resultatene, gjennomføre tilbakemeldingsmøte og registrere og følge opp forbedrings- og bevaringsforslagene.</span></span></div><div><span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;,sans-serif;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;cursor&#58;text;word-wrap&#58;break-word;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;transparent;"></span></div><div><span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;,sans-serif;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;cursor&#58;text;word-wrap&#58;break-word;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;transparent;"></span></div><div><span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;,sans-serif;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;cursor&#58;text;word-wrap&#58;break-word;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;transparent;"></span></div><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;">Opplæringen settes opp på Skype. Klikk på linken under for å bli med.</p><h2>Påmelding</h2><p>Meld deg på det tidspunktet som passer best for deg. Du får en e-post som bekrefter påmeldingen.<br>TIPS&#58; Husk å legge inn tidspunktet i Outlook. Fort gjort å glemme ;-)<br></p><div></div><div></div><h2><a href="https&#58;//lync.helse-midt.no/helse-mr/meet/trond.erik.overland/N4S1SBD6">Klikk her for å bli med på Skype-kurs</a><br></h2><div><br></div><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><br></p><p><br></p>Ledelse;HMS;Kvalitet og sikkerheit4
Motiverende intervju, introduksjonskurs56924625.02.2019 12:28:07611https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromMotiverende intervju, introduksjonskurs3 dager<p style="text-align&#58;left;"><strong>Motiverende intervju er en samtalemetode </strong>for arbeid med endring innenfor ulike livsstilsområder som kosthold, rusmiddelbruk, fysisk aktivitet, røyking med mer. I samtalen tar helsearbeider hensyn til pasientens grad av motivasjon for endring og søker å skape en støttende atmosfære der pasienten kan utforske egne grunner for å endre seg.&#160; </p><p style="text-align&#58;left;">Kommunikasjonsferdigheter brukes systematisk og målrettet for å bygge allianse og hente fram pasientens egen motivasjon og mestringsevne. <br>Metoden er godt dokumentert og har vist effekt også i korte, enkeltstående intervensjoner.</p><p style="text-align&#58;left;">Kurset vil gi en introduksjon i motiverende intervju som metode, <br>med teori, videodemonstrasjoner og praktiske øvelser. <br><strong></strong></p><p style="text-align&#58;left;"><strong>Kursholder er Gunnhild Bagøien, psykiater/overlege </strong><strong>PhD</strong><strong> ved </strong><strong>St. Olavs h</strong><strong>ospital. </strong>Hennes doktoravhandling inkluderer MI til psykiatriske pasienter som tema. Hun er MI-trener med bred undervisningserfaring i metoden, medlem av MINT (Motivational Interviewing International Network of Trainers) og er medforfatter av bokkapittel om MI (Klinisk kommunikasjon i praksis, Universitetsforlaget, 2013).&#160; </p><p style="text-align&#58;left;"><strong>Kursdato&#58;&#160;&#160; </strong>8. april, 9. april og 6.&#160;mai<br><strong>Kurssted&#58;</strong>&#160;&#160; møterom 02M11, 1. etasje 1902-bygget<br><strong>Deltakere</strong><strong>&#58;</strong><strong>&#160; </strong>maks<strong> </strong>24<br><strong>Kursavgift</strong><strong>&#58;&#160;</strong><strong>&#160;</strong>gratis. Ta med matpakke, vi serverer kaffe og te</p><p><br></p>1
Evakuering og praktisk brannøving Ålesund53962122.02.2019 14:02:461603https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromEvakuering og praktisk brannøving Ålesund90 minutter<p>​</p><p><strong>Program for opplæringen / kurset&#58;</strong><br><strong></strong>Alle begynner inne og går deretter ut til ambulansegarasjene. <br>Alle skal gjennom både trinn 1 og trinn 2.<br> Lokalisasjon&#58; Møt presis i Auditoriet – Ålesund sjukehus</p><p><br>Trinn 1&#58; <br>Sted&#58; Inne. Møt presis i Auditoriet – Ålesund sjukehus<br> Tema&#58; <br>Felles instruksjon i praktiske og etiske dilemma i risikovurdering ved branntilløp og evakuering.<br> 2(3) og 2(3) personer øver i rutine med avlesing av simulert branntablå ( Brannmann Sam), risikovurdering knyttet til brann inne på sengerom og simulert brann i/ ved seng og evakuering av levende markør.</p><p><br>Trinn 2&#58; <br>Sted&#58; Ute. Gå til ambulansegarasjene.<br> Tema&#58; <br>Post 1&#58; Demonstrasjon og trening i bruk av håndslukkeapparat<br> Post 2&#58; Demonstrasjon og trening på slokking av brann i seng</p><p><strong>&#160;</strong></p><p><strong>Tidsbruk totalt&#58; ca. 90 minutt</strong></p>Brannvern30