• Tittel Kurskatalogen

 Innholdsredigering

​D​u er nå på en gammel versjon av Læringsportalen. Trykk her for å komme til gyldig versjon.

 

 

HHLR grunnkurs14746129.05.2023 15:35:59Norsk grunnkurs i HHLR (HLR for Helsepersonell) Kurset består av e-læring og en praktisk kursdel på 3 timer Kurset følger norske retningslinjer for gjenopplivning og er godkjent av NRR (Norsk Resuscitasjonsråd) Kurset er anbefalt til alle som jobber 3734https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNidaros DPS;Annet;Trondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside HHLR grunnkursKvalitet og sikkerheit;Medisin;Sykepleie7<p>​Grunnleggende kurs for helsepersonell i hjerte-lungeredning. Kurset følger norske retningslinjer for gjenopplivning og er godkjent av NRR. </p><p>Kurset består av e-læring og en praktisk del av 3 timers varighet. Se e-læring <a href="/Sider/hhlr.aspx">her</a></p><p>​Etter endt kurs skal deltakerne være i stand til å&#58; </p><ul><li>Utføre basal HLR alene</li><li>Utføre basal HLR som del av et team</li><li>Kunne ivareta pasient og kollegaers&#160; sikkerhet ved bruk av hjertestarter</li><li>beskrive den lokale beredskapen og varslingsrutiner for hjertestans</li></ul>
Kurs i risikovurdering av arbeidsmiljøet404426815.03.2024 08:35:16Arbeidsmiljøavdelingen tilbyr undervisning i hvordan man gjør en risikovurdering av arbeidsmiljøet innenfor disse områdene - Organisatoriske arbeidsmiljøet - Psykososiale 1090https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside Kurs i risikovurdering av arbeidsmiljøetLedelse;HR;HMS3<p>​​​​​Arbeidsmiljøavdelingen&#160;tilbyr&#160;undervisning i hvordan man gjør en risikovurdering av arbeidsmiljøet innenfor disse områdene&#58;</p><p>-&#160;Organisatoriske arbeidsmiljøet</p><p>- Psykososiale arbeidsmiljøet</p><p>- Ergonomiske arbeidsmiljøet</p><p>- Vold og trusler​&#160;</p><p>Det vil bli innføring i hensikten og formålet med risikovurdering, basert på&#160;​krav fra lov og forskrift, og Arbeidstilsynet, samt&#160;gruppearbeid hvor man får et innblikk i hvordan risikovurdering skal gjøres i praksis.&#160;</p><p><br></p><p><span style="text-decoration&#58;underline;">Før undervisning&#58;</span><br></p><p>Les prosedyre&#58;<strong>&#160;​ID 9399&#58;&#160;​Risikovurdering&#160;og -styring.</strong><br></p><p></p><p><br></p><p><br></p>
Opplæringspakke 1 SNR Hjelset448708914.06.2024 14:02:24Klinikk for drift og eiendom, klinikk for psykisk helse og rus, klinikk ålesund - gjelder ansatte ved sykehusene i Molde, Hjelset og Kristianund som skal flytte inn i nytt sykehus ved SNR Hjelset https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside Opplæringspakke 1 SNR Hjelset<p>Opplæringspakke 1 er en teoretisk opplæringspakke som gjennomføres som klasseromskurs. Målet er at den skal sikre en helhetlig forståelse for konsept og nytt innhold.</p><p><br></p><p>Innhold&#58;</p><ul><li>Konsept SNR</li><li>Brann/evakuering</li><li>Beredskap overordnet</li><li>Ikt/teknologi-leveranse</li></ul><p><br></p><p>Opplæringen krever at den ansatte kommer forberedt til undervisningen, det vil si at man må sette seg inn i nye, relevante prosedyrer på brann, evakuering og beredskap. Være kjent med eget ansvar for sin seksjon i nytt bygg.</p><p>Den ansatte må gjennomføre e-læring på brann/evakuering/beredskap og ikt og teknologi-leveransen.</p><p><br></p><p>Opplæringspakke 1 tilgjengeliggjøres i denne fasen for ansatte fra klinikk for drift og eiendom Molde og Kristiansund, for psykiatritjenesten, spesialisert habilitering og barnehabilitering.</p><p><br></p><p>Det forutsettes for denne opplæringspakken at alle driftsprosedyrer er revidert og oppdatert, at alle arbeidsprosesser, arbeidsflyt, pasientflytlogistikk og andre endringer i drift er implementert og kjent for den ansatte.</p>Nyansatt0<p>Opplæringspakke 1 er en teoretisk opplæringspakke som gjennomføres som klasseromskurs. Målet er at den skal sikre en helhetlig forståelse for konsept og nytt innhold.</p><p><br></p><p>Innhold&#58;</p><ul><li>Konsept SNR</li><li>Brann/evakuering</li><li>Beredskap overordnet</li><li>Ikt/teknologi-leveranse</li></ul><p><br></p><p>Opplæringen krever at den ansatte kommer forberedt til undervisningen, det vil si at man må sette seg inn i nye, relevante prosedyrer på brann, evakuering og beredskap. Være kjent med eget ansvar for sin seksjon i nytt bygg.</p><p>Den ansatte må gjennomføre e-læring på brann/evakuering/beredskap og ikt og teknologi-leveransen.</p><p><br></p><p>Opplæringspakke 1 tilgjengeliggjøres i denne fasen for ansatte fra klinikk for drift og eiendom Molde og Kristiansund, for psykiatritjenesten, spesialisert habilitering og barnehabilitering.</p><p><br></p><p>Det forutsettes for denne opplæringspakken at alle driftsprosedyrer er revidert og oppdatert, at alle arbeidsprosesser, arbeidsflyt, pasientflytlogistikk og andre endringer i drift er implementert og kjent for den ansatte.</p>
Brannvernundervisning type A - slokkeøvelse14671911.06.2024 08:04:24Dette er hovedsakelig en slokkeøvelse, men følgende vil også gjennomgås av instruktør - Prosedyre og rutine ved enheten - Ulike slokkemidler på enheten Gjennomføres normalt på egnet sted utendørs 10752https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxParken ved Ceciliebrua;NS31, Nevrosenter; .;Nidelv DPS, Tiller ;Nidelv DPS. Tiller;Orkdal;Annet;Trondheim;Østmarkatext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside Brannvernundervisning type A - slokkeøvelse<p><strong>​​Dette er hovedsakelig en slokkeøvelse, men følgende vil også gjennomgås av instruktør&#58;</strong><br></p><p>- Prosedyre og rutine ved enheten<br></p><p>- Ulike slokkemidler&#160;på&#160;enheten<br><br></p><p>Gjennomføres normalt på egnet sted utendørs.</p><p>Se forøvrig <a href="http&#58;//eqsstolav/cgi-bin/document.pl?pid=stolav&amp;DocumentID=18355&amp;UnitID=1197"><span style="text-decoration&#58;underline;">Prosedyre 18355 Brannvernundervisning</span></a> </p><p>Det anbefales&#160;25-30&#160;plasser per kurs.</p><p>&#160;</p>Brannvern89<p><strong>​​Dette er hovedsakelig en slokkeøvelse, men følgende vil også gjennomgås av instruktør&#58;</strong><br></p><p>- Prosedyre og rutine ved enheten<br></p><p>- Ulike slokkemidler&#160;på&#160;enheten<br><br></p><p>Gjennomføres normalt på egnet sted utendørs.</p><p>Se forøvrig <a href="http&#58;//eqsstolav/cgi-bin/document.pl?pid=stolav&amp;DocumentID=18355&amp;UnitID=1197"><span style="text-decoration&#58;underline;">Prosedyre 18355 Brannvernundervisning</span></a> </p><p>Det anbefales&#160;25-30&#160;plasser per kurs.</p><p>&#160;</p>
ØKREG03 - Økonomi kommune - Sosiale tjenester14869729.05.2024 06:36:19Kursbeskrivelse I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser Generell informasjon og overblikk i Hyperspace Oppgjørskonto Månedlig fakturering 1618https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxSurnadal kommune;Tingvoll kommune;Digitalt/webinartext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside ØKREG03 - Økonomi kommune - Sosiale tjenester<p><strong class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">​​​Kursbeskrivelse&#58;<br></strong></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58;</span></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><span class="ui-provider a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ab ac ae af ag ah ai aj ak" dir="ltr"></span></span></p><ul><li>Generell informasjon og overblikk i Hyperspace</li><li>Oppgjørskonto</li><li>Månedlig fakturering</li><li>Korrigering av fakturagrunnlag før det sendes</li><li>Refusjon til pasient som har betalt for mye</li><li>Utsendelse av ny, korrekt faktura</li><li>Korreksjon av neste måneds faktura</li><li>Unntak fra det som er gjennomgått</li></ul><span style="font-size&#58;11pt;">Det</span><span style="font-size&#58;11pt;"> vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span><br><p></p><p><strong class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><br></strong></p><div><p><strong class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Målgruppe&#58; </strong></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Avdelingsledere på aktivitetstilbud og hjemmetjeneste</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Økonomiske saksbehandlere (Vederlagsberegning)</span><br><br></li></ul><ul><ul></ul></ul><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursløpet består i tillegg til klasseromskurset av 2 timer med innledende læring før klasserom og 6 timer med egentrening i etterkant.</strong><br></span><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Se informasjon om innledende læring og egentrening i Kompetanseplanen under i&#160;feltet &quot;Kursmateriell&quot;.</strong></span>​<br></span></font></div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><br></span></font></div><p><br></p>Økonomi3<p><strong class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">​​​Kursbeskrivelse&#58;<br></strong></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58;</span></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><span class="ui-provider a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ab ac ae af ag ah ai aj ak" dir="ltr"></span></span></p><ul><li>Generell informasjon og overblikk i Hyperspace</li><li>Oppgjørskonto</li><li>Månedlig fakturering</li><li>Korrigering av fakturagrunnlag før det sendes</li><li>Refusjon til pasient som har betalt for mye</li><li>Utsendelse av ny, korrekt faktura</li><li>Korreksjon av neste måneds faktura</li><li>Unntak fra det som er gjennomgått</li></ul><span style="font-size&#58;11pt;">Det</span><span style="font-size&#58;11pt;"> vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span><br><p></p><p><strong class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><br></strong></p><div><p><strong class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Målgruppe&#58; </strong></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Avdelingsledere på aktivitetstilbud og hjemmetjeneste</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Økonomiske saksbehandlere (Vederlagsberegning)</span><br><br></li></ul><ul><ul></ul></ul><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursløpet består i tillegg til klasseromskurset av 2 timer med innledende læring før klasserom og 6 timer med egentrening i etterkant.</strong><br></span><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Se informasjon om innledende læring og egentrening i Kompetanseplanen under i&#160;feltet &quot;Kursmateriell&quot;.</strong></span>​<br></span></font></div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><br></span></font></div><p><br></p>
KODER01 – Koder og koderådgiver 14802429.05.2024 06:07:27Det er svært viktig å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring, samt ha gjennomført innledende læring som beskrevet i tildelt Kompetanseplan 1166https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevanger;Namsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside KODER01 – Koder og koderådgiver <p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong><strong class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5" style="color&#58;#000000;"><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;14.6667px;">​​​</span><strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;14.6667px;">Det er svært viktig å medbringe<span style="text-decoration-line&#58;underline;">&#160;PULS-kort</span>&#160;på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring, samt ha gjennomført&#160;<span style="text-decoration-line&#58;underline;">innledende læring</span>&#160;som beskrevet i tildelt Kompetanseplan.​​​​​​​​</strong></strong>​</strong></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong><br></strong></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>​​​​​Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende&#160;arbeidsprosesser&#58;</strong></span></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Overblikk i Hyperspace</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dashbord</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Sortere og filtrere arbeidsliste for koding</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Koding av en episode fra kodingsaktiviteten</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Gjennomgang av journal</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Flagg dokumentasjon som ufullstendig eller&#160;mangelfull</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Kodeavklaring</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Prosedyrekoding inkl. kirurgiske prosedyrer</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"> Plassholder Prosedyrekoding</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Gjennomgang av avviste krav</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Administrere<strong></strong> arbeidslister for koding</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Rapportering</span></li></ul><p style="color&#58;#000000;"></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span><br></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><br></span></p><p><strong class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Målgruppe&#58;</strong><br></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Ansatte som jobber som&#58;</strong></span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Koderådgiver/fagleder for koding</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Koder</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Relevant for spesialisthelsetjenesten.</span></p>Helseplattformen3<p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong><strong class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5" style="color&#58;#000000;"><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;14.6667px;">​​​</span><strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;14.6667px;">Det er svært viktig å medbringe<span style="text-decoration-line&#58;underline;">&#160;PULS-kort</span>&#160;på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring, samt ha gjennomført&#160;<span style="text-decoration-line&#58;underline;">innledende læring</span>&#160;som beskrevet i tildelt Kompetanseplan.​​​​​​​​</strong></strong>​</strong></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong><br></strong></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>​​​​​Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende&#160;arbeidsprosesser&#58;</strong></span></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Overblikk i Hyperspace</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dashbord</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Sortere og filtrere arbeidsliste for koding</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Koding av en episode fra kodingsaktiviteten</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Gjennomgang av journal</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Flagg dokumentasjon som ufullstendig eller&#160;mangelfull</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Kodeavklaring</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Prosedyrekoding inkl. kirurgiske prosedyrer</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"> Plassholder Prosedyrekoding</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Gjennomgang av avviste krav</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Administrere<strong></strong> arbeidslister for koding</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Rapportering</span></li></ul><p style="color&#58;#000000;"></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span><br></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><br></span></p><p><strong class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Målgruppe&#58;</strong><br></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Ansatte som jobber som&#58;</strong></span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Koderådgiver/fagleder for koding</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Koder</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Relevant for spesialisthelsetjenesten.</span></p>
LMA- Egentrening428504327.05.2024 06:43:15Det gjennomføres egentrening i LMA for ansatte i Avdeling Sykehuspsykiatri Nordmøre og Romsdal https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxHjelsettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside LMA- Egentrening<p>Det gjennomføres egentrening i LMA for ansatte i Avdeling Sykehuspsykiatri Nordmøre og Romsdal.</p><p>Ta med eget PULS-kort. </p>Psykisk helsevern3<p>Det gjennomføres egentrening i LMA for ansatte i Avdeling Sykehuspsykiatri Nordmøre og Romsdal.</p><p>Ta med eget PULS-kort. </p>
Verneombudssamling i HMR14984624.11.2023 10:56:28Verneombudssamling i Helse Møre og Romsdal Samling for alle verneombud i Helse Møre og Romsdal 742https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxVestnes ;Annettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside Verneombudssamling i HMRHMS1<h3>​​​​Verneombudssamling i Helse Møre og Romsdal <br><br></h3><div></div><div></div><div><span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;transparent;">Samling for alle verneombud i Helse Møre og Romsdal. Arrangeres som dagsseminar.</span></div><div><br></div><div><span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;transparent;"></span></div><div><br></div><p style="margin&#58;0px;"></p><div><br><br></div>
Test Anne 446068712.06.2024 10:25:58https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxAnnettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside Test Anne <p>Anne tester læringsportalen </p>Arkiv;Dialog0<p>Anne tester læringsportalen </p>
Avansert hjerte- og lungeredning (AHLR). Repetisjonskurs14633212.06.2024 08:52:48Turnuslegar, anestesilegar, medisinske legar, anestesisjukepleiarar, intensivsjukepleiarar og evt sjukepleiarar i mottak Mål med opplæringa Etter endt kurs skal deltakarane kunne 1307https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesund;Kristiansundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside Avansert hjerte- og lungeredning (AHLR). Repetisjonskurs<strong>​​</strong><span aria-hidden="true"></span><strong style="text-decoration&#58;underline;">Målgruppe&#58; </strong><p>Faste medlemmar i stansteam. Turnuslegar, anestesilegar, medisinske legar, anestesisjukepleiarar, intensivsjukepleiarar og&#160;evt sjukepleiarar i mottak.<br></p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Mål med opplæringa&#58;</strong></p><p>Etter endt kurs skal deltakarane kunne&#58;</p><ul><li>konstatere hjertestans, varsle og starte HLR</li><li>utføre basal HLR med einreddar- og toreddar-teknikk</li><li>bruke hjertestartaren og ivareta tryggleiken til alle involverte</li><li>utøve AHLR etter gjeldande retningslinjer</li><li>utøve og forstå at det er avgjerande med tydeleg leiarskap og rollefordeling i teamet</li><li>utøve og forstå at det er avgjerande med samarbeid og god kommunikasjon</li><li>kjenne si eiga rolle i teamet</li><li>kjenne til lokal organisering og tilpasning</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Forkunnskap&#58;</strong></p><p>Gjennomfør&#160;e-læringa til NRR, med tilgang via&#160;Læringsportalen&#58; <a href="/Sider/ahlr.aspx"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">https&#58;//kurs.helse-midt.no/Sider/ahlr.aspx</font></span></a></p><p>Trykk &quot;Start kurs&quot; til høgre i bilete, e-læringa kan mellomlagrast og gjennopptakast. Når kurset er gjennomført, så vert kurset lagt til i CV i Kompetanseportalen.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Innhold&#58;</strong></p><p>Det praktiske kurset består av&#58;</p><ul><li>gjennomgang av lokale varslingsrutiner og stansteam</li><li>basisferdigheiter med trening på grunnleggande einreddar- og toreddarteknikk</li><li>gjennomgang av AHLR-plakaten, medikament og utstyr</li><li>scenariotrening med debriefing</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Rammefaktorar&#58;</strong></p><strong>Nærmaste leiar er ansvarlig for å melde på deltakarane på kurset i samarbeid med HLR-instruktør.</strong>Beredskap4<strong>​​</strong><span aria-hidden="true"></span><strong style="text-decoration&#58;underline;">Målgruppe&#58; </strong><p>Faste medlemmar i stansteam. Turnuslegar, anestesilegar, medisinske legar, anestesisjukepleiarar, intensivsjukepleiarar og&#160;evt sjukepleiarar i mottak.<br></p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Mål med opplæringa&#58;</strong></p><p>Etter endt kurs skal deltakarane kunne&#58;</p><ul><li>konstatere hjertestans, varsle og starte HLR</li><li>utføre basal HLR med einreddar- og toreddar-teknikk</li><li>bruke hjertestartaren og ivareta tryggleiken til alle involverte</li><li>utøve AHLR etter gjeldande retningslinjer</li><li>utøve og forstå at det er avgjerande med tydeleg leiarskap og rollefordeling i teamet</li><li>utøve og forstå at det er avgjerande med samarbeid og god kommunikasjon</li><li>kjenne si eiga rolle i teamet</li><li>kjenne til lokal organisering og tilpasning</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Forkunnskap&#58;</strong></p><p>Gjennomfør&#160;e-læringa til NRR, med tilgang via&#160;Læringsportalen&#58; <a href="/Sider/ahlr.aspx"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">https&#58;//kurs.helse-midt.no/Sider/ahlr.aspx</font></span></a></p><p>Trykk &quot;Start kurs&quot; til høgre i bilete, e-læringa kan mellomlagrast og gjennopptakast. Når kurset er gjennomført, så vert kurset lagt til i CV i Kompetanseportalen.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Innhold&#58;</strong></p><p>Det praktiske kurset består av&#58;</p><ul><li>gjennomgang av lokale varslingsrutiner og stansteam</li><li>basisferdigheiter med trening på grunnleggande einreddar- og toreddarteknikk</li><li>gjennomgang av AHLR-plakaten, medikament og utstyr</li><li>scenariotrening med debriefing</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Rammefaktorar&#58;</strong></p><strong>Nærmaste leiar er ansvarlig for å melde på deltakarane på kurset i samarbeid med HLR-instruktør.</strong>
Kunnskap og forbedring - samling 2 (LIS 2/3 i HMR)14817808.02.2024 07:18:48Samling 2 i kunnskap og forbedring innebærer presentasjon av forbedringsoppgaven, erfaringsutveksling og eventuell plan om publisering av arbeidet Kunnskap og forbedring samling 2 er en del av 517https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxAnnettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside Kunnskap og forbedring - samling 2 (LIS 2/3 i HMR)Kvalitet og sikkerheit1<p>​​</p><p><strong>Kunnskap og forbedring&#160;samling 2 er en del av følgende opplegg&#58;</strong><br></p><ol><li>Gjennomfør&#160;<a href="https&#58;//forbedringspillet.attensi.com/">forbedringsspillet</a>&#160;(bedriftsnavn/kode&#160;er helsedirektoratet)<br></li><li>Velg forbedringsområde og start på forbedringsoppgaven&#160;<br></li><li><a href="/Sider/Kunnskap-og-forbedring.aspx">Samling 1</a> - ha med utfylt prosjektskisse. Fremlegg av arbeid så langt, erfaringsutveksling og veiledning.<br></li><li>Fullfør forbedringsoppgaven&#160;(gjennomføre&#160;prosjektskisse/evt lag presentasjon av arbeidet)<br></li><li>Samling 2 (denne samlingen)&#160;- presenter forbedringsoppgaven og eventuell plan om publisering<br></li><li>Kurs i&#160;<a href="/Sider/Forskning-og-kunnskapshåndtering.aspx">praktisk kunnskap om klinisk forskning</a><br></li></ol><div><br></div><div><strong>Før deltagelse på samling 2 er det en forutsetning at du har deltatt på samling 1 og at du kan presentere resultatet av forbedringsoppgaven din.&#160;</strong><br></div><div><br></div><div><span style="text-decoration-line&#58;underline;">Læringsmål for undervisningen&#58;</span><br></div><div><span style="text-decoration-line&#58;underline;"></span>FKM-34 Kunne bruke relevante kunnskapskilder innen egen spesialitet, og kjenne dens styrker og svakheter.<br></div><div><br></div><div>FKM-41 Kunne anvende relevante e-helseverktøy i arbeidet med forbedring av klinisk praksis, pasientforløp, administrative arbeidsprosesser og samhandling.<br></div><div><br></div><div>FKM-42 Kunne anvende forbedringskunnskap til å forbedre klinisk praksis, pasientforløp og/eller administrative arbeidsprosesser på egen arbeidsplass.<br></div><div><br></div><div>FKM-43 Forstå forskjellen mellom hvordan data samles inn og analyseres i forskningsarbeid, forbedringsarbeid,&#160;&#160;revisjonskontroll og tilsynsarbeid, og vite hvordan resultater fra forbedringsarbeid publiseres.<br></div><div><br></div><div>FKM-51&#160;Kunne diskutere metoder for brukermedvirkning på systemnivå som gir bruker(representanter) reell mulighet til å påvirke beslutninger.<br></div><div><br></div><div>FKM-60&#160;Ha kjennskap til og kunne gi anbefalinger om tiltak for å fremme samhandling som gagner den enkelte pasient og tjenesten som helhet.&#160;<br></div><div><br></div><div><br></div><div><div>Ved behov for mer informasjon om forbedringsmetodikk&#160;anbefales det å ta det korte&#160;e-læringskurset&#160;<a href="https&#58;//rise.articulate.com/share/YPNlBIytIFyGl_YhnkUORVhfW1eXKl-q#/">&quot;Veien fra idé til forbedring&quot;.&#160;</a><br></div><div><br></div><div><em>Det arrangeres i utgangspunktet&#160;fire stk&#160;samling 2&#160;pr år.&#160;</em></div><br></div><p><br></p>
Kunnskap og forbedring - samling 1 (LIS 2/3 i HMR)14817629.01.2024 09:01:58Erfaringsutveksling og veiledning knyttet til stegene i forbedringsarbeid Påbegynt forbedringsspillet og påbegynt forbedringsoppgave (fyll ut vedlagt prosjektskisse 869https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxAnnettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside Kunnskap og forbedring - samling 1 (LIS 2/3 i HMR)Kvalitet og sikkerheit1<p><strong>​​​​​​​​​​​​​​​Kunnskap og forbedring&#160;samling 1 er en del av følgende opplegg&#58;</strong><br></p><ol><li>Gjennomfør <a href="https&#58;//forbedringspillet.attensi.com/">forbedringsspillet</a> (bedriftsnavn/kode er helsedirektoratet)<br></li><li>Velg forbedringsområde og start på forbedringsoppgaven (fyll&#160;ut prosjektskisse - se under &quot;kursmateriell&quot; nederst på denne siden)<br></li><li><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Samling 1&#160;(denne samlingen) - ha med utfylt prosjektskisse.&#160;&#160;</span>Fremlegg av arbeid så langt, erfaringsutve<span style="color&#58;#444444;">ksling og veiledning.&#160;</span></li><li>Fullfør forbedringsoppgaven (gjennomføre&#160;prosjektskisse/evt lag presentasjon av arbeidet)<br></li><li><a href="/Sider/Kunnskap-og-forbedring---samling-2.aspx">Samling 2</a> - presenter forbedringsoppgaven og eventuell plan om publisering<br></li><li>Kurs i <a href="/Sider/Forskning-og-kunnskapshåndtering.aspx">praktisk kunnskap om klinisk forskning</a><br></li></ol><div><br></div><div><strong>Før deltagelse på samling 1 er det en forutsetning at du har startet å spille forbedringsspillet, fylt ut prosjektskisse og kommet igang med valgt forbedringsarbeid. Ved påmelding til samling 1 vil du bli tildelt en kontaktperson fra fagavdelingen med tilbud om veiledning på forbedringsarbeidet.</strong><br></div><div><br></div><div><span style="text-decoration&#58;underline;">Læringsmål for undervisningen&#58;</span><br></div><div><span style="text-decoration&#58;underline;"></span>FKM-34 Kunne bruke relevante kunnskapskilder innen egen spesialitet, og kjenne dens styrker og svakheter.<br></div><div><br></div><div>FKM-41 Kunne anvende relevante e-helseverktøy i arbeidet med forbedring av klinisk praksis, pasientforløp, administrative arbeidsprosesser og samhandling.<br></div><div><br></div><div>FKM-42 Kunne anvende forbedringskunnskap til å forbedre klinisk praksis, pasientforløp og/eller administrative arbeidsprosesser på egen arbeidsplass.<br></div><div><br></div><div>FKM-43 Forstå forskjellen mellom hvordan data samles inn og analyseres i forskningsarbeid, forbedringsarbeid,&#160;&#160;revisjonskontroll og tilsynsarbeid, og vite hvordan resultater fra forbedringsarbeid publiseres.<br></div><div><br></div><div><br></div><div>Ved behov for mer informasjon om forbedringsmetodikk før oppstart av forbedringsoppgaven anbefales det å ta det korte&#160;e-læringskurset <a href="https&#58;//rise.articulate.com/share/YPNlBIytIFyGl_YhnkUORVhfW1eXKl-q#/">&quot;Veien fra idé til forbedring&quot;.&#160;</a><br></div><div><br></div><div><em>Det arrangeres i utgangspunktet to stk&#160;samling 1&#160;pr år (ca. mars og oktober). Flere samlinger vurderes ved&#160;behov.</em><br></div><div><br></div>
HJEMM22 - Helsepersonell i botiltak psykisk helse og rus14740622.09.2023 08:54:45Kursbeskrivelse I dette kurset vil følgende arbeidsflyter gjennomgås Finn pasient Dokumentere i flytskjema og notat Planer Pasientplan og krise- og mestringsplan 1877https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxHitra kommunetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside HJEMM22 - Helsepersonell i botiltak psykisk helse og rusHelseplattformen3<p>​​</p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">I dette kurset vil følgende arbeidsflyter gjennomgås&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Finn pasient</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dokumentere i flytskjema og notat</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Planer&#58; Pasientplan og krise- og mestringsplan</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">In basket og E-meldinger</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Bruk av Rover</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Administrere legemidler</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Tjenesteplanlegging</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Hurtigtavle</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dobbelkontroll av dosett (Kun sykepleier/vernepleier)</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Legemiddelsamstemming (Kun sykepleier/vernepleier)</span></li></ul><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><br></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Målgruppe&#58;</strong></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Vernepleier</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Miljøterapeut<strong></strong></span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Sosionom</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Sykepleier</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Helsefagarbeider</span></li></ul><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Assistent&#160;i botiltak psykisk helse og rus. Dette kurset gjelder for ansatte i bolig hvor det brukes arbeidslister for planlegging av besøk / avtaler.</span><br></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><br></span></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursløpet består i tillegg til klasseromskurset av 2 timer med innledende læring før klasserom og 6 timer med egentrening i etterkant.</strong><br></span><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Se informasjon om innledende læring og egentrening i Kompetanseplanen under i&#160;feltet &quot;Kursmateriell&quot;.</strong></span>​<br></span></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><br></p><p><br></p>
Hemit test 100624444797810.06.2024 15:09:12https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLeksvik;Kristiansund kommune;Kolstad skoletext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside Hemit test 100624<p>Beskrivelse kommer</p>IKT3<p>Beskrivelse kommer</p>
LEDER01 – Leder innen spesialisthelsetjenesten (tilleggskurs)14827806.05.2024 10:20:37Det er svært viktig å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring, samt ha gjennomført innledende læring som beskrevet i tildelt 2673https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNamsos;Levangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside LEDER01 – Leder innen spesialisthelsetjenesten (tilleggskurs)Helseplattformen17<p><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;14.6667px;"><strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;color&#58;#000000;"><strong style="font-size&#58;14.6667px;"><strong style="font-size&#58;14.6667px;">​​​​<strong style="font-size&#58;14.6667px;">​​​Det er svært viktig å medbringe<span style="text-decoration-line&#58;underline;">&#160;PULS-kort</span>&#160;på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring, samt ha gjennomført&#160;<span style="text-decoration-line&#58;underline;">innledende læring</span>&#160;som beskrevet i tildelt Kompetanseplan.​​​​​​​​​</strong></strong></strong></strong></strong>​​​​​​​​​​</strong></p><p><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Kursbeskrivelse&#58;</strong><br></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dette kurset vil omhandle temaene&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Enhetsoversikt og pasienttildeling</span></li><li><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;">Overvåk pasientsikkerhet - Legemiddeldokumentasjon og pasientsikker arbeidsflyt</span></font></li><li><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;">Dashbord for virksomhetsstyring</span></font></li><li><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;">Utforsk rapporter fra dashbord</span></font></li><li><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;">SlicerDicer</span></font></li></ul><p><strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;"><br>Målgruppe&#58;</strong><br></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58; </span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Leder i spesialisthelsetjenesten</span><br></li></ul><div><br></div><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><strong><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2" style="color&#58;#000000;">Merk&#58; Kurset LEDER01&#160;forutsetter deltakelse på et annet&#160;</span><span style="color&#58;#000000;font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">r</span><span style="color&#58;#000000;font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">elevant klinisk kurs i forkant, innenfor ditt fagområde.&#160;</span>​<br></strong></span></font></div>
Modul 2 - Oppfølging av sykefravær (Helse Møre og Romsdal)14717617.06.2024 06:53:13Gjennomført e-læring "Lokalt partssamarbeid og bruk av samarbeidsråd Ledere, verneombud og tillitsvalgte i Helse Møre og Romsdal HF Innkalling og Teams-lenke sendes ut til alle 1400https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxDigitalt/webinartext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside Modul 2 - Oppfølging av sykefravær (Helse Møre og Romsdal)<p>​<strong>​​​​​​​Beskrivelse</strong></p><p>Grunnleggende opplæring i oppfølging av sykemeldte</p><p>Kurset foregår på Teams til angitte tider. Innkalling og Teams-lenke sendes ut til alle påmeldte&nbsp;før hvert enkelt kurs</p><p>Kurset arrangeres av NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal</p><p><strong>Målgruppe</strong></p><p>Ledere, verneombud og tillitsvalgte i Helse Møre og Romsdal HF</p><p><strong>Tema/Mål</strong></p><p>Arbeidsplassen som hovedarena</p><p>- Forstå&nbsp;rollene til arbeidstaker, arbeidsgiver, BHT, HR og NAV</p><p>Forstå hva som ligger i arbeidsgivers tilretteleggingsplikt</p><p>Forstå hva som ligger i arbeidstakers medvirkningsplikt</p><p><br></p><p>Tidsaksen for oppfølging av sykefravær</p><p>- Kjenne til lovbestemte stoppunkt</p><p>- HMR sine rutiner for sykefraværsoppfølging</p><p><br></p><p>Dialog og dokumentasjon/oppfølgingsplan</p><p>Vite hvorfor man bør&nbsp;gå til leder før lege</p><p>Kjenne til bruk av&nbsp;egenmelding og sykemelding</p><p>Kjenne til reglene for&nbsp;dialogmøter</p><p><br></p><p>Refleksjonsoppgaver</p><p><br></p><p><strong>Påmelding</strong></p><p>Meld deg på det tidspunktet som passer best for deg. Du får en e-post som bekrefter påmeldingen.</p><p>TIPS: Husk å legge inn tidspunktet i Outlook. Du vil motta en innkalling med Teams-lenke da påmeldingfristen er ute</p><p><br></p><p><strong>Praktisk</strong></p><p>Opplæringen foregår direkte på Teams på angitte tidspunkter/arrangementer</p><p><strong>Relatert</strong></p><p><a href="/Sider/Kursside.aspx?id=4051" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Forebygging av sykefravær Modul 1 - (Helse Møre og Romsdal)</a></p><p><a href="/Sider/Lokalt-partssamarbeid-og-bruk-av-samarbeidsråd.aspx" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Lokalt partssamarbeid og bruk av samarbeidsråd</a></p><p>Det stilles ingen krav til rekkefølge på gjennomføring av modulene</p><p><strong>Aktuelle lenker</strong></p>Ledelse;HR;HMS4<p>​<strong>​​​​​​​Beskrivelse</strong></p><p>Grunnleggende opplæring i oppfølging av sykemeldte</p><p>Kurset foregår på Teams til angitte tider. Innkalling og Teams-lenke sendes ut til alle påmeldte&#160;før hvert enkelt kurs</p><p>Kurset arrangeres av NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal</p><p><strong>Målgruppe</strong></p><p>Ledere, verneombud og tillitsvalgte i Helse Møre og Romsdal HF</p><p><strong>Tema/Mål</strong></p><p>Arbeidsplassen som hovedarena</p><p>- Forstå&#160;rollene til arbeidstaker, arbeidsgiver, BHT, HR og NAV</p><p>Forstå hva som ligger i arbeidsgivers tilretteleggingsplikt</p><p>Forstå hva som ligger i arbeidstakers medvirkningsplikt</p><p><br></p><p>Tidsaksen for oppfølging av sykefravær</p><p>- Kjenne til lovbestemte stoppunkt</p><p>- HMR sine rutiner for sykefraværsoppfølging</p><p><br></p><p>Dialog og dokumentasjon/oppfølgingsplan</p><p>Vite hvorfor man bør&#160;gå til leder før lege</p><p>Kjenne til bruk av&#160;egenmelding og sykemelding</p><p>Kjenne til reglene for&#160;dialogmøter</p><p><br></p><p>Refleksjonsoppgaver</p><p><br></p><p><strong>Påmelding</strong></p><p>Meld deg på det tidspunktet som passer best for deg. Du får en e-post som bekrefter påmeldingen.</p><p>TIPS&#58; Husk å legge inn tidspunktet i Outlook. Du vil motta en innkalling med Teams-lenke da påmeldingfristen er ute</p><p><br></p><p><strong>Praktisk</strong></p><p>Opplæringen foregår direkte på Teams på angitte tidspunkter/arrangementer</p><p><strong>Relatert</strong></p><p><a href="/Sider/Kursside.aspx?id=4051" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Forebygging av sykefravær Modul 1 - (Helse Møre og Romsdal)</a></p><p><a href="/Sider/Lokalt-partssamarbeid-og-bruk-av-samarbeidsråd.aspx" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Lokalt partssamarbeid og bruk av samarbeidsråd</a></p><p>Det stilles ingen krav til rekkefølge på gjennomføring av modulene</p><p><strong>Aktuelle lenker</strong></p>
MEDLG01 - Medisin generelt legekurs14859816.01.2024 11:17:00Det er svært viktig å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring, samt ha gjennomført innledende læring som beskrevet i tildelt Kompetanseplan 4442https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNamsos;Levanger;Molde;Ålesund;Kristiansundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside MEDLG01 - Medisin generelt legekursMedisin21<p><strong>Det er svært viktig å medbringe <span style="text-decoration&#58;underline;">PULS-kort</span> på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring, samt ha gjennomført <span style="text-decoration&#58;underline;">innledende læring</span> som beskrevet i tildelt Kompetanseplan.​​​​​</strong></p><p><span style="color&#58;#000000;font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;"><strong><br></strong></span></p><p><strong></strong><span style="color&#58;#000000;font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;"><strong>Kursbeskrivelse&#58;&#160;</strong></span></p><p><span style="color&#58;#000000;font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">I dette kurset vil du lære om følgende arbeidsprosesser&#58;&#160;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Generelle konsepter og begreper i Helseplattformen</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Poliklinisk konsultasjon</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Mottak av ny pasient</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Visitt av inneliggende pasienter</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Utskriving av pasient</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Legemiddelforordninger og legemiddelsamstemming</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Haiku- mobil plattform</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">HelsaMi</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Inbasket</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Brukerinnstillinger</span><br><br><br></li></ul><p><span style="color&#58;#000000;font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></p><p style="color&#58;#000000;"><br class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"></p><p style="color&#58;#000000;"><strong class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Målgruppe&#58;</strong></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><p style="color&#58;#000000;"></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Lege innen medisin</span></li></ul><p style="color&#58;#000000;"><br class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"></p><p style="color&#58;#000000;"><br class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"></p><p><br class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"></p>
Fagdag for ansatte i BUP St. Olav231063029.04.2024 07:23:54Fagdag for ansatte i BUP St. Olavs hospital​ 4. juni 2024 ​Kunnskapssenteret KA12 Nevropsykiatriske hverdagsmysterier 1675https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxSteinkjertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside Fagdag for ansatte i BUP St. OlavPsykisk helsevern0<p style="text-align&#58;center;"><span class="ms-rteFontSize-5 ms-rteForeColor-6 ms-rteFontFace-8"><strong>​​​​​​​​​​​</strong></span></p><p style="text-align&#58;center;"><span class="ms-rteFontSize-5 ms-rteForeColor-6 ms-rteFontFace-8"><strong>Fagdag for ansatte i BUP St. Olavs hospital​</strong></span></p><p style="text-align&#58;center;"><span class="ms-rteFontSize-5 ms-rteForeColor-6 ms-rteFontFace-8">4. juni 2024</span></p><p style="text-align&#58;center;"><span class="ms-rteFontSize-5 ms-rteForeColor-6 ms-rteFontFace-8"><br>​Kunnskapssenteret KA12</span></p><p style="text-align&#58;center;"><span class="ms-rteFontSize-5 ms-rteForeColor-6 ms-rteFontFace-8"><span class="ms-rteFontSize-4"><br></span></span></p><p style="text-align&#58;center;"><span class="ms-rteFontSize-5 ms-rteFontFace-8 ms-rteForeColor-6"><strong>Nevropsykiatriske&#160;hverdagsmysterier</strong></span></p><p style="text-align&#58;center;"><span class="ms-rteFontSize-5 ms-rteForeColor-6 ms-rteFontFace-8"><strong><span class="ms-rteFontSize-4">​</span><br></strong></span></p><p><span class="ms-rteFontSize-5 ms-rteForeColor-6 ms-rteFontFace-8"><strong><br></strong></span></p>
FARMA01 - Klinisk farmasøyt14729908.03.2024 09:03:38Det er svært viktig å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring, samt ha gjennomført innledende læring som beskrevet i tildelt 538https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevanger;Trondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside FARMA01 - Klinisk farmasøytHelseplattformen3<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;14.6667px;"><strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;14.6667px;">​​Det er svært viktig å medbringe<span style="text-decoration-line&#58;underline;">&#160;PULS-kort</span>&#160;på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring, samt ha gjennomført&#160;<span style="text-decoration-line&#58;underline;">innledende læring</span>&#160;som beskrevet i tildelt Kompetanseplan.​​​​​​​​</strong></strong>​​​​</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><br></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I kurset FARMA01 vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Introduksjon til pasientjournalen (finn pasienten)</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Klinisk monitorering (legemiddelaktiviteter, intervensjoner, Skåringssystemer)</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Forordne legemidler&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Verifisering av legemidler (også de som ikke er konfigurert)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Konsultasjoner med apoteket (In Basket og polikliniske pasienter)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Legemiddelsamstemming (ved innleggelse og ved utskrivelse)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Arbeidsflyt leger og sykepleiere (forordning, istandgjøring av legemidler og administrasjon)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Introduksjon til rapportering&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span></li></ul><p><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></p><p><strong>Målgruppe&#58;</strong><br></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Farmasøyt i klinisk farmasiavdeling ved Sykehusapoteket</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Farmasøyt ansatt i sykehus</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Leder for kliniske farmasøyter ved Sykehusapoteket<br><br></span></li></ul><div><p><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Kurset går over to dager. Ved påmelding til dag 1 er du påmeldt hele kurset.</strong></p></div>
Regional fagdag Hvordan møter vi unge og unge voksne 12-25 år?245864107.06.2024 13:36:43Regional fagdag med fysisk oppmøte, arrangeres fra St. Olavs hospital med digital overføring til andre sykehus i regionen Meld deg på ved det sykehuset du ønsker å delta ved 1012https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim;Ålesund;Volda;Molde;Kristiansund;Levanger;Namsos;Røros;Orkdaltext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside Regional fagdag Hvordan møter vi unge og unge voksne 12-25 år?<h3><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(36, 36, 36);">​​Regional fagdag&nbsp;med fysisk oppmøte, arrangeres fra St. Olavs hospital med&nbsp;digital overføring til andre sykehus i regionen. Meld deg på ved det sykehuset du ønsker å delta ved. Fagdagen​&nbsp;er godkjent av Norsk sykepleierforbund og Den Norske legeforening.​</span></h3><h3><br></h3><h3><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">Program for fagdagen, presentasjoner fra denne fagdagen og tidligere kurs og fagdager om arbeid med unge og unge voksne, finner du her:&nbsp;</span><a href="https://stolav.no/arrangementer/ungdomspasienten-hvordan-moter-vi-unge-og-unge-voksne" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">Regional fagdag: Hvordan møter vi unge og unge voksne? - St. Olavs hospital (stolav.no)</a></h3><p><br></p><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">​​​</span></p>9<h3><span style="background-color&#58;rgb(255, 255, 255);color&#58;rgb(36, 36, 36);">​​Regional fagdag&#160;med fysisk oppmøte, arrangeres fra St. Olavs hospital med&#160;digital overføring til andre sykehus i regionen. Meld deg på ved det sykehuset du ønsker å delta ved. Fagdagen​&#160;er godkjent av Norsk sykepleierforbund og Den Norske legeforening.​</span></h3><h3><br></h3><h3><span style="background-color&#58;rgb(255, 255, 255);">Program for fagdagen, presentasjoner fra denne fagdagen og tidligere kurs og fagdager om arbeid med unge og unge voksne, finner du her&#58;&#160;</span><a href="https&#58;//stolav.no/arrangementer/ungdomspasienten-hvordan-moter-vi-unge-og-unge-voksne" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="background-color&#58;rgb(255, 255, 255);">Regional fagdag&#58; Hvordan møter vi unge og unge voksne? - St. Olavs hospital (stolav.no)</a></h3><p><br></p><p><span style="background-color&#58;rgb(255, 255, 255);">​​​</span></p>
Brannvernundervisning type C - evakueringsøvelse14672421.02.2024 09:05:32Evakueringsøvelsen gjennomføres slik enheten ønsker, og kan dekke blant annet - Gjennomgang av prosedyrer, rutiner og evakueringsplaner ved enheten - Øve på brannscenario (deteksjon, avgjøre 6466https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside Brannvernundervisning type C - evakueringsøvelseBrannvern41<p><strong>​Evakueringsøvelsen gjennomføres slik enheten ønsker, og kan dekke blant annet&#58;</strong><br></p><p>-<strong>&#160;</strong>Gjennomgang av prosedyrer,&#160;rutiner og evakueringsplaner ved enheten<br></p><p>- Øve&#160;på brannscenario (deteksjon, avgjøre evakuering)<br></p><p>- Øve på evakuering<br></p><p>Gjennomføres normalt i tilknytning til egne arealer.</p><p>Se for øvrig <a href="http&#58;//eqsstolav/cgi-bin/document.pl?pid=stolav&amp;DocumentID=18355&amp;UnitID=1197"><span style="text-decoration&#58;underline;">Prosedyre 18355 Brannvernundervisning</span></a> </p><p>&#160;</p><p>Det anbefales 25-30&#160;plasser per kurs.</p>
Samarbeidsmøte med NAV og BHT - påmelding for ledere, verneombud, tillitsvalgte og HR-rådgivere417971513.06.2024 13:21:33Agenda for møtet er Status for nærværsarbeidet i HNT/satsninger i inneværende HMS-plan v. Siw Storø NAV orienterer om deres rolle og bistand i IA-arbeidet v. Cecilie Bakken og https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxAnnettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside Samarbeidsmøte med NAV og BHT - påmelding for ledere, verneombud, tillitsvalgte og HR-rådgivere<p>Agenda for møtet er:</p><ul><li>Status for nærværsarbeidet i HNT/satsninger i inneværende HMS-plan v. Siw Storø</li><li>NAV orienterer om deres rolle og bistand i IA-arbeidet v. Cecilie Bakken og Lena Bjørkås</li><li>BHT orienterer om deres rolle og bistand i IA-arbeidet v. Hilde Saur Brandtsegg og Siv-Renate Karlsen</li><li>Kommunelege i Levanger, Tommy Aune Rehn, orienterer om fastlegens rolle i nærværsarbeidet</li><li>Gruppearbeid om nærværsarbeidet</li><li>Oppsummering</li></ul>HMS1<p>Agenda for møtet er&#58;</p><ul><li>Status for nærværsarbeidet i HNT/satsninger i inneværende HMS-plan v. Siw Storø</li><li>NAV orienterer om deres rolle og bistand i IA-arbeidet v. Cecilie Bakken og Lena Bjørkås</li><li>BHT orienterer om deres rolle og bistand i IA-arbeidet v. Hilde Saur Brandtsegg og Siv-Renate Karlsen</li><li>Kommunelege i Levanger, Tommy Aune Rehn, orienterer om fastlegens rolle i nærværsarbeidet</li><li>Gruppearbeid om nærværsarbeidet</li><li>Oppsummering</li></ul>
HMS grunnkurs14755907.06.2024 08:21:10Grunnkurs i HMS-arbeid Arbeidsgiver har plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og har ifølge arbeidsmiljølovens bestemmelser ansvar for at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig 2297https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside HMS grunnkurs<p><strong>​​​​​​​​​Grunnkurs&nbsp;i&nbsp;HMS-arbeid</strong></p><p><strong>Arbeidsgiver</strong> har plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og&nbsp;har ifølge arbeidsmiljølovens bestemmelser ansvar for at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig. Hensikten er å tydeliggjøre forventningen om at arbeidsgiver skal ha kunnskap om grunnprinsippene i HMS-arbeidet og om arbeidsmiljøloven.&nbsp;</p><p>Arbeidsgiveren skal også&nbsp;sørge for at <strong>verneombudet</strong> får nødvendig opplæring for å utføre vervet på en forsvarlig måte.&nbsp;</p><p><br></p><p><strong>Kurset</strong> tar&nbsp;utgangspunkt i arbeidsgivers og arbeidstakers plikter jfr kravene i AML § 2, samt Internkontrollforskriften.&nbsp;</p><p>På grunn av stor pågang på kurset så er det forbeholdt&nbsp;ledere, verneombud og medlemmer av AMU.&nbsp;</p><p><br></p><p><strong>Kursene går over tre dager:</strong></p><p>26/9: Dag 1. 08:30-15:30. Rom BS31</p><p>10/10: Dag 2. 08:30-15:30. Rom BS31</p><p>17/10: Dag 3. 09:00-15:30. Rom BS41</p><p><br></p><p>7/11: Dag 1. 8:30 - 15:30 Rom BS31</p><p>14/11: Dag 2. 8:30 - 15:30 Rom BS31</p><p>21/11: Dag 3. 8:30 - 15:30 Rom BS31</p><p><br></p><p>Kurset har bindende påmelding!&nbsp;Det blir servert kaffe/te og en enkel lunsj alle dager.</p><p>Program for dagene kommer!</p><p><br></p><p><br></p><p><strong>Hvis du mangler en dag for å få kurset godkjent, så ta kontakt med Jonas Danielsen/Ida Arnesen for å varsle at du kommer, IKKE meld deg på her.&nbsp;</strong></p>HMS;HR;Lovverk;Ledelse2<p><strong>​​​​​​​​​Grunnkurs&#160;i&#160;HMS-arbeid</strong></p><p><strong>Arbeidsgiver</strong> har plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og&#160;har ifølge arbeidsmiljølovens bestemmelser ansvar for at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig. Hensikten er å tydeliggjøre forventningen om at arbeidsgiver skal ha kunnskap om grunnprinsippene i HMS-arbeidet og om arbeidsmiljøloven.&#160;</p><p>Arbeidsgiveren skal også&#160;sørge for at <strong>verneombudet</strong> får nødvendig opplæring for å utføre vervet på en forsvarlig måte.&#160;</p><p><br></p><p><strong>Kurset</strong> tar&#160;utgangspunkt i arbeidsgivers og arbeidstakers plikter jfr kravene i AML § 2, samt Internkontrollforskriften.&#160;</p><p>På grunn av stor pågang på kurset så er det forbeholdt&#160;ledere, verneombud og medlemmer av AMU.&#160;</p><p><br></p><p><strong>Kursene går over tre dager&#58;</strong></p><p>26/9&#58; Dag 1. 08&#58;30-15&#58;30. Rom BS31</p><p>10/10&#58; Dag 2. 08&#58;30-15&#58;30. Rom BS31</p><p>17/10&#58; Dag 3. 09&#58;00-15&#58;30. Rom BS41</p><p><br></p><p>7/11&#58; Dag 1. 8&#58;30 - 15&#58;30 Rom BS31</p><p>14/11&#58; Dag 2. 8&#58;30 - 15&#58;30 Rom BS31</p><p>21/11&#58; Dag 3. 8&#58;30 - 15&#58;30 Rom BS31</p><p><br></p><p>Kurset har bindende påmelding!&#160;Det blir servert kaffe/te og en enkel lunsj alle dager.</p><p>Program for dagene kommer!</p><p><br></p><p><br></p><p><strong>Hvis du mangler en dag for å få kurset godkjent, så ta kontakt med Jonas Danielsen/Ida Arnesen for å varsle at du kommer, IKKE meld deg på her.&#160;</strong></p>
MAP - Grunnkurs HMR (Nord)439291404.06.2024 09:10:55Dette kurset er gjeldende for ansatte i Klinikk for psykisk helse og rus, og obligatorisk for alle ansatte med pasientkontakt MAP (Møte med aggresjonsproblematikk) er et helhetlig https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxHjelsettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside MAP - Grunnkurs HMR (Nord)<p>Dette kurset er gjeldende for ansatte i Klinikk for psykisk helse og rus, og obligatorisk for alle ansatte med pasientkontakt. Øvrige ansatte etter vurdering. Se for øvrig målgruppe.</p><p><br></p><p><strong>MAP (Møte med aggresjonsproblematikk)&nbsp;er et helhetlig opplæringsprogram for å forebygge og håndtere aggresjon og vold i helse- og sosialsektoren.</strong></p><p>Hensikten med opplæring i MAP er enkel; forhindre vold og sørge for at pasienter og personale opplever seg trygge. Manualens standpunkt er at dette oppnås mest effektivt ved å sørge for at mennesker blir møtt med forståelse og profesjonell omsorg. Forståelse ovenfor sterke følelsesuttrykk og atferd er sjelden noe som kommer av seg selv. Det krever en høy grad av profesjonalitet og kunnskap å kunne identifisere og anerkjenne de underliggende årsakene til disse uttrykkene. Denne forståelsen er essensiell da den gir forutsetning og grunnlag for å kunne jobbe målrettet og effektivt med god pasientbehandling. Profesjonell omsorg handler om å gi tilpasset og faglig begrunnet omsorg basert på den enkelte sitt behov.</p><p>MAP handler om mer enn å bare unngå et destruktivt samspill. Det handler om god behandling. Det handler om å legge til rette for et helsevesen som skal være trygt for begge parter – både pasienter og personale. ​</p><p>MAP-kurset består av 10 kapitler med gjennomgang over to dager. Man må delta begge dager for å bestå kurset.</p>Psykiatri2<p>Dette kurset er gjeldende for ansatte i Klinikk for psykisk helse og rus, og obligatorisk for alle ansatte med pasientkontakt. Øvrige ansatte etter vurdering. Se for øvrig målgruppe.</p><p><br></p><p><strong>MAP (Møte med aggresjonsproblematikk)&#160;er et helhetlig opplæringsprogram for å forebygge og håndtere aggresjon og vold i helse- og sosialsektoren.</strong></p><p>Hensikten med opplæring i MAP er enkel; forhindre vold og sørge for at pasienter og personale opplever seg trygge. Manualens standpunkt er at dette oppnås mest effektivt ved å sørge for at mennesker blir møtt med forståelse og profesjonell omsorg. Forståelse ovenfor sterke følelsesuttrykk og atferd er sjelden noe som kommer av seg selv. Det krever en høy grad av profesjonalitet og kunnskap å kunne identifisere og anerkjenne de underliggende årsakene til disse uttrykkene. Denne forståelsen er essensiell da den gir forutsetning og grunnlag for å kunne jobbe målrettet og effektivt med god pasientbehandling. Profesjonell omsorg handler om å gi tilpasset og faglig begrunnet omsorg basert på den enkelte sitt behov.</p><p>MAP handler om mer enn å bare unngå et destruktivt samspill. Det handler om god behandling. Det handler om å legge til rette for et helsevesen som skal være trygt for begge parter – både pasienter og personale. ​</p><p>MAP-kurset består av 10 kapitler med gjennomgang over to dager. Man må delta begge dager for å bestå kurset.</p>
SYA Kvalitet - Implementeringsansvarlig i EQS444290306.06.2024 13:16:47Gjennomgang av hvordan dokumenter i EQS implementeres for egen enhet i Sykehusapotekene i Midt-Norge HFs kvalitetssystem EQS Dette for å dokumentere at endringer er implementert https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside SYA Kvalitet - Implementeringsansvarlig i EQS<p><span style="background-color: rgba(255, 255, 255, 0.85);">Gjennomgang av hvordan dokumenter i EQS implementeres for egen enhet i Sykehusapotekene i Midt-Norge HFs kvalitetssystem EQS. Dette for å dokumentere at endringer er implementert for enheten.</span></p><p><br></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Opplæringen gjelder for alle som er implementeringsansvarlig i EQS.</span></p>Kvalitet og sikkerheit0<p><span style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);">Gjennomgang av hvordan dokumenter i EQS implementeres for egen enhet i Sykehusapotekene i Midt-Norge HFs kvalitetssystem EQS. Dette for å dokumentere at endringer er implementert for enheten.</span></p><p><br></p><p><span style="color&#58;rgb(0, 0, 0);">Opplæringen gjelder for alle som er implementeringsansvarlig i EQS.</span></p>
HNT - Bygging av timemaler444289206.06.2024 13:11:47Bygging av timemaler (Template Build) er en aktivitet der man oppretter timemaler og mønstre for klinikere/ressurser i Helseplattformen Hver enkelt ressurs i HNT trenger å ha en egen timemal ettersom dette er en https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside HNT - Bygging av timemaler<p>Bygging av timemaler (Template Build) er en aktivitet der man oppretter timemaler&nbsp;og mønstre for klinikere/ressurser i Helseplattformen. Hver enkelt ressurs i HNT&nbsp;trenger å ha en egen timemal&nbsp;ettersom dette er en forutsetning for å kunne ha timeavtaler booket i systemet. Et mønster er en mal som kan anvendes på en eller flere klinikere som har lik eller tilnærmet lik timemal.</p><p><br></p><p>Lenker til opplæringsmateriell:</p><ul><li><a href="https://urldefense.com/v3/__https:/kurs.helse-midt.no/Sider/Timeplanbygging.aspx__%3b%21%21BJMh1g%21_4Wx2q1pmBhvM31WuMM3u1NRlTdIJvoBxGsh34yYu7ewEVKqUhYkLtkgAXKvj8Stqiq0OqBUdS-1bUNvx55HCQPm3kKXiIM$" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(0, 80, 158);">EL033 Timeplanbygging i Helseplattformen (helse-midt.no)</a>&nbsp;(&lt;12min)&nbsp;</li><li><a href="https://urldefense.com/v3/__https:/kurs.helse-midt.no/Sider/Timeplanbygging-for-arbeidslister.aspx__%3b%21%21BJMh1g%21_4Wx2q1pmBhvM31WuMM3u1NRlTdIJvoBxGsh34yYu7ewEVKqUhYkLtkgAXKvj8Stqiq0OqBUdS-1bUNvx55HCQPmvoi2lcM$" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(0, 80, 158);">EL154 Timeplanbygging for arbeidslister (helse-midt.no)</a>&nbsp;(&lt;15min)&nbsp;</li><li><a href="https://urldefense.com/v3/__https:/kurs.helse-midt.no/Sider/Rediger-timeplan-for-enkeltdager-via-hurtigtavle.aspx__%3b%21%21BJMh1g%21_4Wx2q1pmBhvM31WuMM3u1NRlTdIJvoBxGsh34yYu7ewEVKqUhYkLtkgAXKvj8Stqiq0OqBUdS-1bUNvx55HCQPm97AKxyY$" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(0, 80, 158);">EL152 Rediger timeplan for enkeltdager via hurtigtavle (helse-midt.no)</a>&nbsp;(&lt;5 min)&nbsp;</li><li><a href="https://urldefense.com/v3/__https:/kurs.helse-midt.no/Sider/Rediger-timeplan-for-enkeltdager-via-timeplanlegger.aspx__%3b%21%21BJMh1g%21_4Wx2q1pmBhvM31WuMM3u1NRlTdIJvoBxGsh34yYu7ewEVKqUhYkLtkgAXKvj8Stqiq0OqBUdS-1bUNvx55HCQPmA442p_Y$" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(0, 80, 158);">EL153 Rediger timeplan for enkeltdager via timeplanlegger (helse-midt.no)</a>&nbsp;(&lt;4min)&nbsp;</li></ul><p><br></p><p><strong>Linke kliniker til avdeling HV-177-002-1-22</strong></p><p><a href="https://hpas.service-now.com/csm?id=kb_article_view&amp;sysparm_article=KB0020016" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(0, 80, 158);">https://hpas.service-now.com/csm?id=kb_article_view&amp;sysparm_article=KB0020016</a></p><p><strong>Rediger timemal via malbyggingsrapporten HV-177-005-1-22</strong></p><p><a href="https://hpas.service-now.com/csm?id=kb_article_view&amp;sysparm_article=KB0020596" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(0, 80, 158);">https://hpas.service-now.com/csm?id=kb_article_view&amp;sysparm_article=KB0020596</a></p><p><strong>Timemalbygging BV-177-604-1-22</strong></p><p><a href="https://hpas.service-now.com/csm?id=kb_article_view&amp;sysparm_article=KB0020363" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(0, 80, 158);">https://hpas.service-now.com/csm?id=kb_article_view&amp;sysparm_article=KB0020363</a></p>Helseplattformen1<p>Bygging av timemaler (Template Build) er en aktivitet der man oppretter timemaler&#160;og mønstre for klinikere/ressurser i Helseplattformen. Hver enkelt ressurs i HNT&#160;trenger å ha en egen timemal&#160;ettersom dette er en forutsetning for å kunne ha timeavtaler booket i systemet. Et mønster er en mal som kan anvendes på en eller flere klinikere som har lik eller tilnærmet lik timemal.</p><p><br></p><p>Lenker til opplæringsmateriell&#58;</p><ul><li><a href="https&#58;//urldefense.com/v3/__https&#58;/kurs.helse-midt.no/Sider/Timeplanbygging.aspx__%3b%21%21BJMh1g%21_4Wx2q1pmBhvM31WuMM3u1NRlTdIJvoBxGsh34yYu7ewEVKqUhYkLtkgAXKvj8Stqiq0OqBUdS-1bUNvx55HCQPm3kKXiIM$" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color&#58;rgb(0, 80, 158);">EL033 Timeplanbygging i Helseplattformen (helse-midt.no)</a>&#160;(&lt;12min)&#160;</li><li><a href="https&#58;//urldefense.com/v3/__https&#58;/kurs.helse-midt.no/Sider/Timeplanbygging-for-arbeidslister.aspx__%3b%21%21BJMh1g%21_4Wx2q1pmBhvM31WuMM3u1NRlTdIJvoBxGsh34yYu7ewEVKqUhYkLtkgAXKvj8Stqiq0OqBUdS-1bUNvx55HCQPmvoi2lcM$" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color&#58;rgb(0, 80, 158);">EL154 Timeplanbygging for arbeidslister (helse-midt.no)</a>&#160;(&lt;15min)&#160;</li><li><a href="https&#58;//urldefense.com/v3/__https&#58;/kurs.helse-midt.no/Sider/Rediger-timeplan-for-enkeltdager-via-hurtigtavle.aspx__%3b%21%21BJMh1g%21_4Wx2q1pmBhvM31WuMM3u1NRlTdIJvoBxGsh34yYu7ewEVKqUhYkLtkgAXKvj8Stqiq0OqBUdS-1bUNvx55HCQPm97AKxyY$" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color&#58;rgb(0, 80, 158);">EL152 Rediger timeplan for enkeltdager via hurtigtavle (helse-midt.no)</a>&#160;(&lt;5 min)&#160;</li><li><a href="https&#58;//urldefense.com/v3/__https&#58;/kurs.helse-midt.no/Sider/Rediger-timeplan-for-enkeltdager-via-timeplanlegger.aspx__%3b%21%21BJMh1g%21_4Wx2q1pmBhvM31WuMM3u1NRlTdIJvoBxGsh34yYu7ewEVKqUhYkLtkgAXKvj8Stqiq0OqBUdS-1bUNvx55HCQPmA442p_Y$" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color&#58;rgb(0, 80, 158);">EL153 Rediger timeplan for enkeltdager via timeplanlegger (helse-midt.no)</a>&#160;(&lt;4min)&#160;</li></ul><p><br></p><p><strong>Linke kliniker til avdeling HV-177-002-1-22</strong></p><p><a href="https&#58;//hpas.service-now.com/csm?id=kb_article_view&amp;sysparm_article=KB0020016" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color&#58;rgb(0, 80, 158);">https&#58;//hpas.service-now.com/csm?id=kb_article_view&amp;sysparm_article=KB0020016</a></p><p><strong>Rediger timemal via malbyggingsrapporten HV-177-005-1-22</strong></p><p><a href="https&#58;//hpas.service-now.com/csm?id=kb_article_view&amp;sysparm_article=KB0020596" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color&#58;rgb(0, 80, 158);">https&#58;//hpas.service-now.com/csm?id=kb_article_view&amp;sysparm_article=KB0020596</a></p><p><strong>Timemalbygging BV-177-604-1-22</strong></p><p><a href="https&#58;//hpas.service-now.com/csm?id=kb_article_view&amp;sysparm_article=KB0020363" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color&#58;rgb(0, 80, 158);">https&#58;//hpas.service-now.com/csm?id=kb_article_view&amp;sysparm_article=KB0020363</a></p>
Modul 1 - Forebygging av sykefravær (Helse Møre og Romsdal)14711517.06.2024 06:52:39Gjennomført e-læring "Lokalt partssamarbeid og bruk av samarbeidsråd Ledere, verneombud og tillitsvalgte i Helse Møre og Romsdal HF Videre vil det bli presentert hvordan leder 1180https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTEAMS;Annettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside Modul 1 - Forebygging av sykefravær (Helse Møre og Romsdal)<p>​<strong>​​​​​​​Beskrivelse</strong></p><p>I dette kurset vil Bedriftshelsetjenesten i HMR, formidle&nbsp;forskningsbasert&nbsp;kunnskap,&nbsp;om risikofaktorer og helsefremmende faktorer&nbsp;i sykehusbransjen. Videre&nbsp;vil det bli&nbsp;presentert&nbsp;hvordan leder, tillitsvalgt&nbsp;og verneombud sammen&nbsp;kan jobbe&nbsp;langsiktig og systematisk,&nbsp;for å&nbsp;forebygge&nbsp;sykefravær.&nbsp;</p><p>Deltakerne&nbsp;vil&nbsp;bli inndelt&nbsp;i grupper for å drøfte aktelle&nbsp;temaene, så sørg for å&nbsp;sitte&nbsp;i et rom der det er&nbsp;mulig å snakke uforstyrret.&nbsp;</p><p>Kurset foregår på Teams til angitte tider, og innkalling med&nbsp;Teams-lenke sendes ut i forkant av&nbsp;hvert enkelt kurs.</p><p><br></p><p><strong>Målgruppe</strong></p><p>Ledere, verneombud og tillitsvalgte i Helse Møre og Romsdal.</p><p><br></p><p><strong>Tema/Mål</strong></p><ul><li>Kjenne de viktigste risikofaktorene&nbsp;for sykefravær i sykehus ​</li><li>Forstå betydningen av&nbsp;partssamarbeid med tanke på forebyggende arbeidsmiljøarbeid og forebygging av sykefravær.</li><li>Forstå hvordan en&nbsp;kan jobbe systematisk med forebygging av sykefravær.</li><li>Kjenne til Helse Møre og Romsdal sine verktøy for kartlegging av arbeidsmiljø.</li></ul><p>​</p><p><strong>Påmelding</strong></p><p>Meld deg på det tidspunktet som passer best for deg. Du vil&nbsp;få&nbsp;en e-post som bekrefter påmeldingen.</p><p>TIPS: Husk å legge inn tidspunktet i Outlook. Du vil motta en innkalling med Teams-lenke i forkant av kurset.</p><p><br></p><p><strong>Praktisk</strong></p><p>Opplæringen foregår direkte på Teams på angitte tidspunkter/arrangementer.&nbsp;​</p><p><br></p><p><strong>Relatert</strong></p><p><a href="/Sider/Kursside.aspx?id=4050" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Modul 2 - følge opp sykefravær (Helse Møre og Romsdal)</a></p><p><a href="/Sider/Lokalt-partssamarbeid-og-bruk-av-samarbeidsråd.aspx" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Lokalt partssamarbeid og bruk av samarbeidsråd</a></p><p>Det stilles ingen krav til rekkefølge på gjennomføring av modulene.</p>Ledelse;HR;HMS4<p>​<strong>​​​​​​​Beskrivelse</strong></p><p>I dette kurset vil Bedriftshelsetjenesten i HMR, formidle&#160;forskningsbasert&#160;kunnskap,&#160;om risikofaktorer og helsefremmende faktorer&#160;i sykehusbransjen. Videre&#160;vil det bli&#160;presentert&#160;hvordan leder, tillitsvalgt&#160;og verneombud sammen&#160;kan jobbe&#160;langsiktig og systematisk,&#160;for å&#160;forebygge&#160;sykefravær.&#160;</p><p>Deltakerne&#160;vil&#160;bli inndelt&#160;i grupper for å drøfte aktelle&#160;temaene, så sørg for å&#160;sitte&#160;i et rom der det er&#160;mulig å snakke uforstyrret.&#160;</p><p>Kurset foregår på Teams til angitte tider, og innkalling med&#160;Teams-lenke sendes ut i forkant av&#160;hvert enkelt kurs.</p><p><br></p><p><strong>Målgruppe</strong></p><p>Ledere, verneombud og tillitsvalgte i Helse Møre og Romsdal.</p><p><br></p><p><strong>Tema/Mål</strong></p><ul><li>Kjenne de viktigste risikofaktorene&#160;for sykefravær i sykehus ​</li><li>Forstå betydningen av&#160;partssamarbeid med tanke på forebyggende arbeidsmiljøarbeid og forebygging av sykefravær.</li><li>Forstå hvordan en&#160;kan jobbe systematisk med forebygging av sykefravær.</li><li>Kjenne til Helse Møre og Romsdal sine verktøy for kartlegging av arbeidsmiljø.</li></ul><p>​</p><p><strong>Påmelding</strong></p><p>Meld deg på det tidspunktet som passer best for deg. Du vil&#160;få&#160;en e-post som bekrefter påmeldingen.</p><p>TIPS&#58; Husk å legge inn tidspunktet i Outlook. Du vil motta en innkalling med Teams-lenke i forkant av kurset.</p><p><br></p><p><strong>Praktisk</strong></p><p>Opplæringen foregår direkte på Teams på angitte tidspunkter/arrangementer.&#160;​</p><p><br></p><p><strong>Relatert</strong></p><p><a href="/Sider/Kursside.aspx?id=4050" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Modul 2 - følge opp sykefravær (Helse Møre og Romsdal)</a></p><p><a href="/Sider/Lokalt-partssamarbeid-og-bruk-av-samarbeidsråd.aspx" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Lokalt partssamarbeid og bruk av samarbeidsråd</a></p><p>Det stilles ingen krav til rekkefølge på gjennomføring av modulene.</p>
Temadag postkjøkken lungemedisin443976906.06.2024 10:15:09Intern temadag for postverter, helsefagarbeidere og hjelpepleiere som arbeider på postkjøkkenet på lunge https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside Temadag postkjøkken lungemedisin<p>Intern temadag for postverter, helsefagarbeidere og hjelpepleiere som arbeider på postkjøkkenet på lunge.&#160;</p>0<p>Intern temadag for postverter, helsefagarbeidere og hjelpepleiere som arbeider på postkjøkkenet på lunge.&#160;</p>
Gruppeveiledning på tvers av spesialiteter14715116.05.2024 14:03:28Refleksjonsgruppe på tvers av spesialiteter med veiledning fra preste- og samtaletjenesten eller klinisk etisk komite, samt en utdanningsansvarlig overlege Ved at du som LIS deltar 2040https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside Gruppeveiledning på tvers av spesialiteterEtikk2<p>​<strong>​NB&#58;</strong></p><p><strong>Det pågår en prosess med oppdatering av læringsaktiviteter knyttet til felles kompetansemål (FKM).&#160;</strong></p><p><strong>Forslag til ny struktur er sendt ut til alle utdanningsansvarlige overleger (UAO), og det er bedt om involvering av LIS i de ulike avdelingene. Løsningen diskuteres i møte for UAO og andre som er interesserte i LIS-utdanning 13.juni kl. 15-16 og 17.juni kl. 11-12 2024 (begge møter samme agenda slik at man kan velge det tidspunkt som passer best). Om noen LIS ønsker delta på et av&#160;disse møtene, ta kontakt med utdanningskoordinerende overlege Brita Pukstad (brita.pukstad@stolav.no).&#160;</strong></p><p><strong>I forslag til ny struktur er det lagt inn en anbefaling om&#160;2 gruppeveiledninger på tvers av spesialiteter hvorav en i etikk og en i kommunikasjon. Videre en styrking av gruppeveiledninger internt i egen klinikk/avdeling med egne tema.&#160;</strong></p><p><strong><br></strong></p><p><strong><br>FKM og gruppeveiledninger ved St. Olavs hospital i forslag om ny struktur</strong></p><p>Felles kompetansemål (FKM)&#160;dekker et grunnleggende sett av kompetanse som enhver ferdig legespesialist skal ha opparbeidet seg i løpet av årene med spesialisering.&#160;<br></p><p>Ved St. Olavs hospital vil gruppeveiledninger på tvers av spesialiteter dekke temaene etikk og kommunikasjon. Det anbefales minst to&#160;refleksjonsøkter på tvers av spesialiteter&#160;i løpet av tiden som LIS i del 2/3 hvorav en økt&#160;innen etikk og en økt innen kommunikasjon. I tillegg kommer gruppeveiledninger i egen klinikk/avdeling (se nedenfor).<br></p><p>Ved at du som LIS deltar i gruppeveiledning på tvers av spesialiteter vil du få møte LIS fra andre spesialiteter enn din egen, og med dette håper vi dere kan lære av hverandre. Dere tar selv med kasuistikker inn i øktene&#160;for å kunne få mest mulig relevans og eierskap til diskusjonene og refleksjonene.&#160;</p><p>Gruppeveiledere vil være en etisk veileder fra Klinisk etisk komite (KEK) eller preste- og samtaletjenesten samt en faglig veileder som er overlege (oftest utdanningsansvarlig overlege) fra en av våre 44 spesialiteter.&#160;<br></p><p>Vi ønsker at du forbereder deg til temaene før oppmøte.</p><p><br></p><p>30.05&#58; Etikk</p><p>04.06&#58; Etikk<br></p><p>10.06&#58; Kommunikasjon<br></p><p>22.08&#58; Kommunikasjon<br></p><p>29.08&#58; Etikk<br></p><p>(flere økter for høst 2024 og vinter/vår 2025 blir lagt ut ila juni-juli)<br></p><p><br><br></p><p><strong>Tema&#58; Etikk (FKM 04)&#160;</strong><br></p><p>LIS tar med seg egne kasuistikker til gruppeveiledningen der det er etiske utfordringer. Sammen velges 1-2 kasuistikker til felles refleksjon og diskusjon. Bruk SME-modellen og les på forhånd om etikk i helsetjenesten (se relevante lenker).</p><p>Relevante lenker&#58;</p><p><a href="https&#58;//www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/praksis/sme-modellen/">SME-modellen - Institutt for helse og samfunn (uio.no)</a></p><p><a href="https&#58;//www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/">Etikk i helsetjenesten</a></p><p><a href="https&#58;//www.helsedirektoratet.no/veiledere/beslutningsprosesser-ved-begrensning-av-livsforlengende-behandling/Beslutningsprosesser%20ved%20begrensning%20av%20livsforlengende%20behandling%20%e2%80%93%20Veileder.pdf/_/attachment/inline/fc013b2b-2a7c-4a02-a7fd-9db5440dbf42&#58;a7a8146">Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling – Veileder.pdf (helsedirektoratet.no)</a></p><p>&#160;</p><p><strong>Tema&#58; Kommunikasjon (FKM 19, 21-23)&#160;</strong></p><p>LIS forbereder seg gjennom å lytte til pediatripodden om kommunikasjon (se relevant lenke som gjerne kan høres igjen selv om den er lyttet på tidligere i f.eks LIS1-tjenesten). Videre ta en titt på den digitale boken <em>Legekunst i praksis</em>. Her er mange kapitler, og LIS velger å lese det som er aktuelt derfra. Håndbok i klinisk kommunikasjon er nyttig lesestoff for både allmennleger og leger i spesialisthelsetjenesten utarbeidet av to fastleger i Trondheim som også er universitetslektorer ved NTNU. </p><p>LIS tar med seg egne utfordringer innen tematikken inn i gruppeveiledningen. I fellesskap velges 1-2 problemstillinger for refleksjon og diskusjon. </p><p>Relevante lenker&#58; </p><p><a href="https&#58;//ouspodcast.podbean.com/">Pediatripodden&#58; Kommunikasjon</a></p><p><a href="https&#58;//www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-forening-for-allmennmedisin/Kurs-og-kvalitetsarbeid/legekunst-i-praksis/">Legekunst i praksis (legeforeningen.no)</a></p><p><a href="file&#58;/////stolavbrukere.stolav.helsemn.no/home$/britap-st/UTDANNING%20LIS1-2-3__REGUT/FKM/GRUPPEVEILEDNING%20ORGANISERING/Sist%20oppdaterte/2023-2024/Microsoft%20Word%20-%20Håndbok%20KK%20FINAL%20Edition%203.0%20.docx%20(legeforeningen.no)">Håndbok i klinisk kommunikasjon</a><br></p><p>*******************************************************************************************<br></p><p><span style="color&#58;#444444;">Det planlegges et fysisk møte med maks 8 LIS pr gruppe for gode refleksjoner, gruppedynamikk og optimalt læringsutbytte.&#160;</span><br></p><div style="color&#58;#444444;"><br></div><div style="color&#58;#444444;">Vel møtt!<br></div><div style="color&#58;#444444;"><br></div><div style="color&#58;#444444;">*******************************************************************************************<br></div><div style="color&#58;#444444;"><br></div><div style="color&#58;#444444;">I tillegg til gruppeveiledning på tvers av spesialiteter anbefales gruppeveiledning i egen klinikk/avdeling der følgende tema tilknyttet FKM er aktuelle (informasjon om hvert tema kommer i Kompetanseportalen mai 2024)&#58;<br></div><div style="color&#58;#444444;">- Kommunikasjon (samme som over for gruppeveiledning på tvers av spesialiteter)<br></div><div style="color&#58;#444444;">- Etikk (<span style="color&#58;#444444;">samme som over for gruppeveiledning på tvers av spesialiteter)</span><br></div><div style="color&#58;#444444;">- Samhandling med kolleger, pasienter og/eller brukere (FKM 33, 51, 55 og 59-60)<br></div><div style="color&#58;#444444;">- Kvalitet og pasientsikkerhet (FKM 41-43)<br></div><div style="color&#58;#444444;"><br></div><div style="color&#58;#444444;">I tillegg til gruppeveiledninger er det også andre læringsaktiviteter for å oppnå kompetanse innen FKM. En tabell med oversikt over dette finnes på nettsiden vår, og denne vil&#160;bli oppdatert innen utgangen av juni&#160;2024&#58;<br></div><div style="color&#58;#444444;"><a href="https&#58;//www.stolav.no/fag-og-forskning/utdanning-og-kompetanseutvikling/leger-i-spesialisering-lis/felles-kompetansemal">Felles kompetansemål - St. Olavs hospital HF (stolav.no)</a>​<br></div><div style="color&#58;#444444;"><br></div><div style="color&#58;#444444;">*******************************************************************************************<br></div><div style="color&#58;#444444;"><br></div><div style="color&#58;#444444;"><strong>OBS&#58;</strong></div><div style="color&#58;#444444;">Et alternativ til gruppeveiledninger på tvers av spesialiteter&#160;er vårt&#160;pilotprosjekt&#160;</div><div style="color&#58;#444444;"><strong><em>Klinisk skjønn i praksis, hva, og hvordan, er en helhetlig legerolle?</em></strong>&#160;</div><div style="color&#58;#444444;">Se egen påmelding for dette i Læringsportalen.<br></div><div style="color&#58;#444444;"><br></div><p><br></p>
HELSE01 - Helsefagarbeider, assistent og aktivitør i institusjon14755305.02.2024 14:16:39Kursbeskrivelse I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser Starte vakta og finne pasienter Pasientlister Gjennomgang av journal Tildele seg til 34269https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxHeim kommune;Hitra kommune;Tingvoll kommune;Smøla kommune;Surnadal kommune;Sunndal kommunetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside HELSE01 - Helsefagarbeider, assistent og aktivitør i institusjonHelseplattformen48<p>​<strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">​​​​Kursbeskrivelse&#58;</strong></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58; </span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Starte vakta og finne pasienter</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Pasientlister</span><br></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Gjennomgang av journal</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Tildele seg til behandlingsteam</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dokumentere vurderinger</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Oppgavelister</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Pasientplan </span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Legemiddelhåndtering</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Forordninger og prøvetaking</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Avslutte vakta</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Håndholdte enheter</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">&#160;</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"></span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Helsefagarbeider i Helse- og velferdssenter, Helsehus, Rehabilitering, omsorgssenter, sykehjem eller Øyeblikkelig hjelp døgnopphold</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Assistent i Helse- og velferdssenter, Helsehus, Rehabilitering, omsorgssenter, sykehjem eller Øyeblikkelig hjelp døgnopphold</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Aktivitør som utfører samme oppgaver som helsefagarbeidere i Helse- og velferdssenter, Helsehus, Rehabilitering, omsorgssenter<strong>, </strong>sykehjem eller Øyeblikkelig hjelp døgnopphold<br><br></span></li></ul><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursløpet består i tillegg til klasseromskurset av 2 timer med innledende læring før klasserom og 6 timer med egentrening i etterkant.</strong><br></span><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Se informasjon om innledende læring og egentrening i Kompetanseplanen under i&#160;feltet &quot;Kursmateriell&quot;.</strong></span><br></div><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><br></span></p>
Workshop for Merkantile406056504.04.2024 10:35:31Merkantile som har feilmeldinger i sin InBasket eller ønsker å få hjelp til å få oversikt i arbeidslister Arbeidsøkt med støtte fra Helseplattformen og fageksperter (Ikke 1240https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside Workshop for MerkantileMerkantile fag2<p>​​​​​​Arbeidsøkt med støtte fra Helseplattformen og fageksperter (Ikke undervisning).​​​</p><p>Dette kurset har begrensede plasser, så for å&#160;kunne gi tilbudet til flest mulig er det&#160;viktig at hver avdeling sender èn representant.<br><strong>*NB! Ta med ditt PULS-kort for å kunne logge inn i systemet under arbeidsøkten</strong><br></p>
Kurs i traumesykepleie (KITS)14826404.06.2024 12:53:25Pensum til kurset er Traumemanualen Oslo Universitetssykehus Ullevål Deltaker skal ha utført e-læring før kursets oppstart Sykepleiere, radiografer og bioingeniører som deltar i 1510https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNORD universitet;Annet;Ålesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside Kurs i traumesykepleie (KITS)<p><strong>​​​​Hensikt/bakgrunn&#58;</strong></p><p>KITS er et introduserende traumekurs, der hensikten er å gi sykepleiere i traumeteamet grunnleggende kunnskaper innen traumebehandling. Mer informasjon på <a href="https&#58;//nkt-traume.no/kits/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">KITS hjemmeside</a>.</p><p><strong>Ansvar&#58;</strong></p><p>Kursleder har ansvar for å oversende resultater og evaluering av kurset til KITS-ledelsen sentralt.</p><p><strong>Målgruppe&#58;</strong></p><p>KITS ble utarbeidet for å være et introduserende kurs for sykepleiere i traumeteam, men målgruppen har blitt utvidet til også å omfatte bioingeniører og&#160;radiografer.</p><p><strong>Påmelding&#58;</strong></p><p>Påmelding gjøres til kursleder via&#160;nærmeste leder.&#160;</p><p>Kursavgift&#160;er 10.000 pr. kurs.</p><p><strong>Mål/kunnskapskrav&#58;</strong></p><p>Krav for å få godkjent kurs er bestått teoretisk og praktisk test.</p><p><span style="color&#58;rgb(51, 51, 51);background-color&#58;transparent;">Instruktører skal ha fullført KITS- og&#160;instruktørkurs.</span></p><p><strong>Innhold&#58;</strong></p><p>Se program</p><p><strong>Arbeidsmetoder&#58;</strong></p><p>Egenstudie og&#160;<a href="http&#58;//kits.traumatologi.no/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">e-læring</a> som forberedelser før kurset</p><p>Klasseromsundervisning, &quot;skill-stations&quot; og case-trening</p><p>Praktisk og teoretisk test</p><p><strong>Evaluering&#58;</strong></p><p>Deltakerne får utlevert evalueringsskjema slik at en kan gjøre evaluering av kursets innhold fortløpende. Evalueringsskjema leveres inn til kursleder ved kurset slutt.</p><p><strong>Dokumentasjon&#58;​</strong></p><p>Gjennomført kurs dokumenteres i læringsportalen.&#160;Deltakerne får utdelt kursbevis. Disse sendes til kursleder noen uker etter innrapportering.&#160;</p>Sykepleie;Ambulanse;Laboratoriemedisin;Radiografi;Anestesi;Intensiv;Sjukepleie2<p><strong>​​​​Hensikt/bakgrunn&#58;</strong></p><p>KITS er et introduserende traumekurs, der hensikten er å gi sykepleiere i traumeteamet grunnleggende kunnskaper innen traumebehandling. Mer informasjon på <a href="https&#58;//nkt-traume.no/kits/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">KITS hjemmeside</a>.</p><p><strong>Ansvar&#58;</strong></p><p>Kursleder har ansvar for å oversende resultater og evaluering av kurset til KITS-ledelsen sentralt.</p><p><strong>Målgruppe&#58;</strong></p><p>KITS ble utarbeidet for å være et introduserende kurs for sykepleiere i traumeteam, men målgruppen har blitt utvidet til også å omfatte bioingeniører og&#160;radiografer.</p><p><strong>Påmelding&#58;</strong></p><p>Påmelding gjøres til kursleder via&#160;nærmeste leder.&#160;</p><p>Kursavgift&#160;er 10.000 pr. kurs.</p><p><strong>Mål/kunnskapskrav&#58;</strong></p><p>Krav for å få godkjent kurs er bestått teoretisk og praktisk test.</p><p><span style="color&#58;rgb(51, 51, 51);background-color&#58;transparent;">Instruktører skal ha fullført KITS- og&#160;instruktørkurs.</span></p><p><strong>Innhold&#58;</strong></p><p>Se program</p><p><strong>Arbeidsmetoder&#58;</strong></p><p>Egenstudie og&#160;<a href="http&#58;//kits.traumatologi.no/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">e-læring</a> som forberedelser før kurset</p><p>Klasseromsundervisning, &quot;skill-stations&quot; og case-trening</p><p>Praktisk og teoretisk test</p><p><strong>Evaluering&#58;</strong></p><p>Deltakerne får utlevert evalueringsskjema slik at en kan gjøre evaluering av kursets innhold fortløpende. Evalueringsskjema leveres inn til kursleder ved kurset slutt.</p><p><strong>Dokumentasjon&#58;​</strong></p><p>Gjennomført kurs dokumenteres i læringsportalen.&#160;Deltakerne får utdelt kursbevis. Disse sendes til kursleder noen uker etter innrapportering.&#160;</p>
Lederopplæring - HR441275612.06.2024 08:05:10Hensikten med kurset er at ledere skal oppleve større trygghet i rollen som leder og kunne ta større eierskap til eget lederskap Kurset er et grunnleggende kurs innenfor ledelse https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside Lederopplæring - HR<p><span style="color&#58;rgb(0, 0, 0);">Hensikten med kurset er at ledere skal oppleve større trygghet i rollen som leder og kunne ta større eierskap til eget lederskap.</span></p><p><br></p><p><span style="color&#58;rgb(0, 0, 0);">Kurset</span><strong style="color&#58;rgb(0, 0, 0);"> </strong><span style="color&#58;rgb(0, 0, 0);">er et grunnleggende kurs innenfor ledelse med fokus på området HR. Det retter seg i all hovedsak mot seksjonsledere, avdelingssjefer og HR-rådgivere. Det består av disse temaene&#58;&#160;</span></p><p><br></p><ul><li><span style="color&#58;rgb(0, 0, 0);">Kompetanse og modenhetsnivå&#160;&#160;</span></li><li><span style="color&#58;rgb(0, 0, 0);">Organisering og lederkrav&#160;&#160;&#160;</span></li><li><span style="color&#58;rgb(0, 0, 0);">Relasjonsledelse&#160;</span></li><li>Lederferdigheter&#160;</li><li>Arbeidsmiljø og sykefravær&#160;</li><li>Rekruttering&#160;</li><li>Arbeidsrett&#160;</li><li>Arbeidstidsplanlegging og tariff&#160;</li><li>Systemer&#160;</li></ul><p><br></p><p>Første del av kurset har fokus på ledelse og rollen som leder. Andre del av kurset har fokus på sentrale arbeidsområder innfor HR.&#160;</p><p>&#160;</p><p>Kurset gjennomføres ved fysisk oppmøte.&#160;</p>HR2<p><span style="color&#58;rgb(0, 0, 0);">Hensikten med kurset er at ledere skal oppleve større trygghet i rollen som leder og kunne ta større eierskap til eget lederskap.</span></p><p><br></p><p><span style="color&#58;rgb(0, 0, 0);">Kurset</span><strong style="color&#58;rgb(0, 0, 0);"> </strong><span style="color&#58;rgb(0, 0, 0);">er et grunnleggende kurs innenfor ledelse med fokus på området HR. Det retter seg i all hovedsak mot seksjonsledere, avdelingssjefer og HR-rådgivere. Det består av disse temaene&#58;&#160;</span></p><p><br></p><ul><li><span style="color&#58;rgb(0, 0, 0);">Kompetanse og modenhetsnivå&#160;&#160;</span></li><li><span style="color&#58;rgb(0, 0, 0);">Organisering og lederkrav&#160;&#160;&#160;</span></li><li><span style="color&#58;rgb(0, 0, 0);">Relasjonsledelse&#160;</span></li><li>Lederferdigheter&#160;</li><li>Arbeidsmiljø og sykefravær&#160;</li><li>Rekruttering&#160;</li><li>Arbeidsrett&#160;</li><li>Arbeidstidsplanlegging og tariff&#160;</li><li>Systemer&#160;</li></ul><p><br></p><p>Første del av kurset har fokus på ledelse og rollen som leder. Andre del av kurset har fokus på sentrale arbeidsområder innfor HR.&#160;</p><p>&#160;</p><p>Kurset gjennomføres ved fysisk oppmøte.&#160;</p>
MAP - møte med aggresjonsproblematikk - Helse Møre og Romsdal14858907.09.2023 07:49:05Obligatorisk kurs for alle ansatte i klinikk for psykisk helse og rus Kan også tilbys andre etter avtale MAP (Møte med aggresjonsproblematikk) er et helhetlig opplæringsprogram for 3229https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside MAP - møte med aggresjonsproblematikk - Helse Møre og RomsdalPsykiatri;Psykisk helsevern;Sjukepleie;Sykepleie;Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB);Nyansatt;Lovverk;Brukermedverknad;Beredskap;Etikk;HMS;Kvalitet og sikkerheit4<p style="text-align&#58;center;">​<img alt="Logo 2.PNG" src="/PublishingImages/Sider/MAP---mestring-av-agresjonsproblematikk/Logo%202.PNG" style="margin&#58;5px;" /><br></p> <p>Dette kurset er gjeldende for ansatte i Klinikk for psykisk helse og rus, og obligatorisk for alle ansatte med pasientkontakt. Øvrige ansatte etter vurdering. Se forøvrig målgruppe.<br></p><p><strong>MAP (Møte med aggresjonsproblematikk)</strong><strong> er et helhetlig opplæringsprogram for å forebygge og håndtere aggresjon og vold i helse- og sosialsektoren. </strong><br>Hensikten med opplæring i MAP er enkel; forhindre vold og sørge for at pasienter og personale opplever seg trygge. Manualens standpunkt er at dette oppnås mest effektivt ved å sørge for at mennesker blir møtt med forståelse og profesjonell omsorg. Forståelse ovenfor sterke følelsesuttrykk og atferd er sjelden noe som kommer av seg selv. Det krever en høy grad av profesjonalitet og kunnskap å kunne identifisere og anerkjenne de underliggende årsakene til disse uttrykkene. Denne forståelsen er essensiell da den gir forutsetning og grunnlag for å kunne jobbe målrettet og effektivt med god pasientbehandling. Profesjonell omsorg handler om å gi tilpasset og faglig begrunnet omsorg basert på den enkelte sitt behov.<br>MAP handler om mer enn å bare unngå et destruktivt samspill. Det handler om god behandling. Det handler om å legge til rette for et helsevesen som skal være trygt for begge parter – både pasienter og personale. ​</p><p>MAP-kurset består av 10 kapitler med gjennomgang over to dager. Man må delta begge dager for å bestå kurset.<br></p><div><div>Dag 1<br>0800-0900&#58; Aggresjonsforståelse <br>0900-1000&#58; Voldsrisikovurdering og håndtering<br>1000-1100&#58; Fysiske teknikker<br>1100-1200&#58; Fysisk trening<br>1200-1230&#58; Lunsj<br>1230-1330&#58; Fysisk trening<br>1330-1430&#58; Voldsforebygging<br>1430-1530&#58; Forebyggende kommunikasjon</div><div><br></div><div>Dag 2<br>0800-0900&#58; Deeskalering<br>0900-1000&#58; Selvregulering<br>1000-1100&#58; Samhandling<br>1100-1200&#58; Fysisk trening<br>1200-1230&#58; Lunsj<br>1230-1330&#58; Fysisk trening<br>1330-1430&#58; Håndteringsstrategier i kritiske situasjoner<br>1430-1530&#58; Etterarbeid</div><div>​<br></div><p align="center" style="margin&#58;0px 0px 10.66px;text-align&#58;center;"><font size="3"><font color="#000000"><span style="margin&#58;0px;"><font face="Calibri">Kurset godkjennes som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper </font></span><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;calibri light&quot;, sans-serif;">med <strong>14 timer.</strong></span></font></font></p><p align="center" style="margin&#58;0px 0px 10.66px;text-align&#58;center;"><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;calibri light&quot;, sans-serif;"><font color="#000000" size="3">Kurset er godkjent av <strong>psykologforeningen</strong> som 15 timers vedlikeholdsaktivitet.</font></span></p><p align="center" style="margin&#58;0px 0px 10.66px;text-align&#58;center;"><font size="3"><font color="#000000"><strong><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;calibri light&quot;, sans-serif;">Norsk sykepleierforbund&#58; </span></strong><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;calibri light&quot;, sans-serif;">Kurset er meritterende for 15 timer i program for klinisk stige for sykepleiere/spesialsykepleiere.</span></font></font>&#160;</p></div>
HELSE09 - Terapeut i primærhelsetjenesten14748924.10.2023 06:48:04Personell som jobber med oppgaver som beskrevet i kursbeskrivelsen Kursbeskrivelse I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser Finn pasient (avtalt og 3995https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxHitra kommune;Surnadal kommune;Sunndal kommunetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside HELSE09 - Terapeut i primærhelsetjenestenHelseplattformen4<p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>​​​​Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Finn pasient (avtalt og drop-in)</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Vedtak, tildele pasient </span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Journaloverblikk og -navigering</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Dokumentere konsultasjon i flytskjema og notat</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Forordninger</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Pasientinstruksjoner og -sammendrag</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Telefon/videokonsultasjon</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Gruppedokumentasjon</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Opprette og dokumentere plan</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">InBasket og e-meldinger</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Ny time og oppfølgingsbesøk</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></p><p><br></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte i primærhelsetjenesten som jobber som&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ergoterapeut, logoped, fysioterapeut eller ernæringsfysiolog i kommune, både inneliggende og ikke-inneliggende&#160;<br><br></span></li></ul><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursløpet består i tillegg til klasseromskurset av 2 timer med innledende læring før klasserom og 6 timer med egentrening i etterkant.</strong><br></span><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Se informasjon om innledende læring og egentrening i Kompetanseplanen under i&#160;feltet &quot;Kursmateriell&quot;.</strong></span>​<br></span></font></div>
RAPPT01 – Rapportverktøy i Helseplattformen (HF)14922907.05.2024 07:10:35Det er svært viktig å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring, samt ha gjennomført innledende læring som beskrevet i tildelt 860https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNamsos;Levangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside RAPPT01 – Rapportverktøy i Helseplattformen (HF)Helseplattformen6<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">​​​​​</span><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;14.6667px;">​Det er svært viktig å medbringe<span style="text-decoration-line&#58;underline;">&#160;PULS-kort</span>&#160;på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring, samt ha gjennomført&#160;<span style="text-decoration-line&#58;underline;">innledende læring</span>&#160;som beskrevet i tildelt Kompetanseplan.​​​​​​​​</strong></strong>​</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>​​​​Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Overordnet kurs om rapportering for de som benytter rapporteringsverktøyene mer enn andre.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil vi gjennomgå&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Å velge riktig rapporteringsverktøy</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dashbord</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Å kjøre rapporter</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Å lage rapporter</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">SlicerDicer </span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Kurset er relevant for&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Navngitte nøkkelpersoner fra de ulike klinikkene/avdelingene/enhetene, såkalte rapporterings-superbrukere</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Etter go-live også for andre med utvidet ansvar for kjøring av rapporter</span></li></ul>
MAP - 1 dags for sommerferievikarer439284428.05.2024 11:55:15Hensikten med opplæring i MAP er enkel; forhindre vold og sørge for at pasienter og personale opplever seg trygge Arbeidet med å redusere vold er komplekst og må tilnærmes fra flere hold https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxHjelsettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside MAP - 1 dags for sommerferievikarer<p><strong style="background-color: rgb(245, 245, 245); color: rgb(33, 37, 41);">Hensikten med opplæring</strong><span style="background-color: rgb(245, 245, 245); color: rgb(33, 37, 41);">&nbsp;i MAP er enkel; forhindre vold og sørge for at pasienter og personale opplever seg trygge. Arbeidet med å redusere vold er komplekst og må tilnærmes fra flere hold. En av de viktigste forutsetningene for å få dette til, er å øke kvaliteten på de daglige samspillene mellom pasienter og personal, og legge til rette for at tjenestetilbudet skaper minst mulig grad av krenkelse og avmakt for den som mottar hjelpen.</span></p>Psykiatri2<p><strong style="background-color&#58;rgb(245, 245, 245);color&#58;rgb(33, 37, 41);">Hensikten med opplæring</strong><span style="background-color&#58;rgb(245, 245, 245);color&#58;rgb(33, 37, 41);">&#160;i MAP er enkel; forhindre vold og sørge for at pasienter og personale opplever seg trygge. Arbeidet med å redusere vold er komplekst og må tilnærmes fra flere hold. En av de viktigste forutsetningene for å få dette til, er å øke kvaliteten på de daglige samspillene mellom pasienter og personal, og legge til rette for at tjenestetilbudet skaper minst mulig grad av krenkelse og avmakt for den som mottar hjelpen.</span></p>
KIRLG01 - Kirurgi generelt legekurs14801616.01.2024 11:18:24Det er svært viktig å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring, samt ha gjennomført innledende læring som beskrevet i tildelt Kompetanseplan 3570https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNamsos;Levanger;Ålesund;Moldetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside KIRLG01 - Kirurgi generelt legekursKirurgi16<p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Det er svært viktig å medbringe<span style="text-decoration&#58;underline;"> PULS-kort</span> på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring, samt ha gjennomført <span style="text-decoration&#58;underline;">innledende læring </span>som beskrevet i tildelt Kompetanseplan.</strong></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong><br></strong></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>​​​​​Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>I dette kurset vil du lære om følgende arbeidsprosesser&#58;</strong></span></p><p></p><p></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Generelle konsepter og begrepet i Helseplattformen</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Poliklinisk konsultasjon</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Mottak av ny pasient</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Visitt av inneliggende pasienter</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Utskriving av pasient</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Legemiddelforordninger og legemiddelsamstemming</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Haiku- mobil plattform</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Inbasket</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">HelsaMi</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Brukerinnstillinger</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Kirurgspesifikke oppgaver</span></li></ul><p><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;"><br>Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span><br></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"></p><p><br></p><p style="color&#58;#000000;"><strong class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Målgruppe&#58;</strong></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Lege innen kirurgi</span></li></ul><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><br></p><p><br></p>
HJEMM08 - Helsefagarbeider, miljøterapeut, assistent i Bo- og aktivitetstilbud (BOA) og avlastning211699304.04.2024 11:41:19Kursbeskrivelse I dette kurset vil følgende arbeidsflyter gjennomgås Daglig dokumentasjon i Hyperspace (PC) og Rover (mobil) Dokumentere oppfølging av pasienter via 30337https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxHeim kommune;Hitra kommune;Tingvoll kommune;Sunndal kommune;Surnadal kommunetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside HJEMM08 - Helsefagarbeider, miljøterapeut, assistent i Bo- og aktivitetstilbud (BOA) og avlastningHelseplattformen35<p>​​​​​​​​<br></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>​​​​Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p>I dette kurset vil følgende arbeidsflyter gjennomgås&#58;</p><ul><li>Daglig dokumentasjon i Hyperspace (PC) og Rover (mobil)</li><li>Dokumentere oppfølging av pasienter via gjøremålsliste, flytskjema, notater</li><li>Administrering av legemidler </li><li>Dokumentasjon ved bruk av&#160;tvang etter kapittel 9</li><li>Lese dokumentasjon i journal​<br></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong><br></strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;14.6667px;">Miljøterapeut&#160;i BOA&#160;</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;14.6667px;">(bolig for mennesker med funksjonsnedsettelser)</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;14.6667px;">/avlastningsbolig</span>​</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2" style="padding-top&#58;0px;padding-bottom&#58;0px;">Helsefagarbeider i&#160;BOA (bolig for mennesker med funksjonsnedsettelser)/avlastningsbolig</span></li></ul><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2" style="padding-top&#58;0px;padding-bottom&#58;0px;">Assistent i BOA&#160;<span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;14.6667px;">(bolig for mennesker med funksjonsnedsettelser)</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;14.6667px;">/avlastningsbolig</span></span></li></ul><div><font face="calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><br></span></font></div><div><font face="calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><span style="text-decoration&#58;underline;">Merk&#58;</span> Dette kurset er for ansatte i bolig/bofellesskap, <span style="text-decoration&#58;underline;">ikke aktivitetstilbud</span>.<br></span></font></div><div><font face="calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><br></span></font></div><div><font face="calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursløpet består i tillegg til klasseromskurset av 2 timer med innledende læring før klasserom og 6 timer med egentrening i etterkant.</strong><br></span><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Se informasjon om innledende læring og egentrening i Kompetanseplanen under i&#160;feltet &quot;Kursmateriell&quot;.</strong></span><br></span></font></div><p><br>​<br><br></p>
ØKREG01 – Økonomi spesialisthelsetjenesten14869531.05.2024 08:31:41Det er svært viktig å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring, samt ha gjennomført innledende læring som beskrevet i tildelt Kompetanseplan 534https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside ØKREG01 – Økonomi spesialisthelsetjenesten<p><strong style="color: rgb(0, 0, 0);">​​Det er svært viktig å medbringe&nbsp;PULS-kort&nbsp;på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring, samt ha gjennomført&nbsp;innledende læring&nbsp;som beskrevet i tildelt Kompetanseplan.​​​​​​​​​</strong><strong>​</strong></p><p><strong>​​​​Kursbeskrivelse:</strong></p><p>I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende&nbsp;arbeidsprosesser:</p><ul><li>Overblikk i Hyperspace</li><li>Dashboard</li><li>Oppgjørskonto</li><li>Helfo</li><li>Korrigere avviste krav fra Helfo</li><li>Refusjonskrav</li><li>Utenlandske pasienter</li><li>Arbeidslister&nbsp;</li><li>Manglende dekning</li><li>Arbeidslister med feil</li><li>SAP/fakturering&nbsp;</li><li>Overordnet flyt</li><li>Korrigeringer</li><li>Arbeidslister</li></ul><p><strong>&nbsp;</strong></p><p>Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen​</p><p><br></p><p><strong>Målgruppe:</strong></p><p>Ansatte som jobber som:</p><ul><li>Kontroller</li><li>Kodere</li><li>Regnskap</li><li>Sentral økonomi</li><li>Sekretær med overordnet økonomiansvar</li></ul>Helseplattformen2<p><strong style="color&#58;rgb(0, 0, 0);">​​Det er svært viktig å medbringe&#160;PULS-kort&#160;på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring, samt ha gjennomført&#160;innledende læring&#160;som beskrevet i tildelt Kompetanseplan.​​​​​​​​​</strong><strong>​</strong></p><p><strong>​​​​Kursbeskrivelse&#58;</strong></p><p>I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende&#160;arbeidsprosesser&#58;</p><ul><li>Overblikk i Hyperspace</li><li>Dashboard</li><li>Oppgjørskonto</li><li>Helfo</li><li>Korrigere avviste krav fra Helfo</li><li>Refusjonskrav</li><li>Utenlandske pasienter</li><li>Arbeidslister&#160;</li><li>Manglende dekning</li><li>Arbeidslister med feil</li><li>SAP/fakturering&#160;</li><li>Overordnet flyt</li><li>Korrigeringer</li><li>Arbeidslister</li></ul><p><strong>&#160;</strong></p><p>Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen​</p><p><br></p><p><strong>Målgruppe&#58;</strong></p><p>Ansatte som jobber som&#58;</p><ul><li>Kontroller</li><li>Kodere</li><li>Regnskap</li><li>Sentral økonomi</li><li>Sekretær med overordnet økonomiansvar</li></ul>
Blodsykdommer for LIS2/FIM 283755430.05.2024 10:20:08Kursene inngår i Helsedirektoratets anbefalinger for spesialistutdanning i del 2 av spesialiteter med felles indremedisinske læringsmål 833https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside Blodsykdommer for LIS2/FIM <p>​​Kursene inngår i Helsedirektoratets anbefalinger for spesialistutdanning i del 2 av spesialiteter med felles indremedisinske læringsmål.</p><p>Kursleder: Henrik Hjorth-Hansen</p><p>Varighet: 3&nbsp;dager</p><p><br></p>1<p>​​Kursene inngår i Helsedirektoratets anbefalinger for spesialistutdanning i del 2 av spesialiteter med felles indremedisinske læringsmål.</p><p>Kursleder&#58; Henrik Hjorth-Hansen</p><p>Varighet&#58; 3&#160;dager</p><p><br></p>
Ekkokardiografi I grunnkurs440430530.05.2024 08:55:56Deltakerne bør ha utført 30 ekkokardiografiske undersøkelser og ha anledning til å praktisere ekkokardiografi videre etter kurset Kurset skal gi innblikk i grunnlag, praktisk utførelse https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside Ekkokardiografi I grunnkurs<p>​<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Kurset skal gi innblikk i grunnlag, praktisk utførelse, klinisk bruk og metodebegrensinger for klinisk ekkokardiografi. Etter endt kurs skal deltakerne sitte igjen med kunnskap om hjertets anatomi ved ekkokardiografi, kunne framstille standard projeksjoner til hjertet. Systolisk og diastolisk funksjon bør kunne bedømmes, de viktigste klaffefeil, pericardvæske, tamponade og grunnleggende patologi i det lille kretsløpet.</span></p><p>Kurset går over 3 dager.&nbsp;</p><p><strong>Kursleder: Espen Holte</strong></p><p>Link til utlysning:&nbsp;<a href="https://www.spesialisthelsetjenesten.no/lis/kurs-for-leger-i-spesialisering/felles-del-2-indremedisinske-spesialiteter-fim-samordnet-opptak/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Felles del 2 indremedisinske spesialiteter (FIM) – samordnet opptak - spesialisthelsetjenesten.no</a></p>1<p>​<span style="color&#58;rgb(0, 0, 0);">Kurset skal gi innblikk i grunnlag, praktisk utførelse, klinisk bruk og metodebegrensinger for klinisk ekkokardiografi. Etter endt kurs skal deltakerne sitte igjen med kunnskap om hjertets anatomi ved ekkokardiografi, kunne framstille standard projeksjoner til hjertet. Systolisk og diastolisk funksjon bør kunne bedømmes, de viktigste klaffefeil, pericardvæske, tamponade og grunnleggende patologi i det lille kretsløpet.</span></p><p>Kurset går over 3 dager.&#160;</p><p><strong>Kursleder&#58; Espen Holte</strong></p><p>Link til utlysning&#58;&#160;<a href="https&#58;//www.spesialisthelsetjenesten.no/lis/kurs-for-leger-i-spesialisering/felles-del-2-indremedisinske-spesialiteter-fim-samordnet-opptak/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Felles del 2 indremedisinske spesialiteter (FIM) – samordnet opptak - spesialisthelsetjenesten.no</a></p>
Lungesykdommer14837930.05.2024 09:02:43Kursene inngår i Helsedirektoratets anbefalinger for spesialistutdanning i del 2 av spesialiteter med felles indremedisinske læringsmål 1478https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside Lungesykdommer<p><span style="background-color: rgb(224, 235, 229); color: rgb(0, 0, 0);">Kursene inngår i Helsedirektoratets anbefalinger for spesialistutdanning i del 2 av spesialiteter med felles indremedisinske læringsmål.&nbsp;</span></p><p>Kursleder: Eivind Brønstad</p><p>Link til utlysning:&nbsp;<a href="https://www.spesialisthelsetjenesten.no/lis/kurs-for-leger-i-spesialisering/felles-del-2-indremedisinske-spesialiteter-fim-samordnet-opptak/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Felles del 2 indremedisinske spesialiteter (FIM) – samordnet opptak - spesialisthelsetjenesten.no</a></p>1<p><span style="background-color&#58;rgb(224, 235, 229);color&#58;rgb(0, 0, 0);">Kursene inngår i Helsedirektoratets anbefalinger for spesialistutdanning i del 2 av spesialiteter med felles indremedisinske læringsmål.&#160;</span></p><p>Kursleder&#58; Eivind Brønstad</p><p>Link til utlysning&#58;&#160;<a href="https&#58;//www.spesialisthelsetjenesten.no/lis/kurs-for-leger-i-spesialisering/felles-del-2-indremedisinske-spesialiteter-fim-samordnet-opptak/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Felles del 2 indremedisinske spesialiteter (FIM) – samordnet opptak - spesialisthelsetjenesten.no</a></p>
Akuttmedisin (FIM)14637613.11.2023 12:43:50Ny ordning Anbefalt kurs i Del 2 Indremedisin (FIM) og Spesialiteten Indremedisin Del 3. Gammel ordning Kurs som er anbefalt for en spesialitet i ny ordning er godkjent som 1410https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxBodø;Annettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside Akuttmedisin (FIM)1<p>​​Ny ordning&#58; Anbefalt kurs i Del 2 Indremedisin (FIM) og Spesialiteten Indremedisin Del 3.<br>Gammel ordning&#58; Kurs som er anbefalt for en spesialitet i ny ordning er godkjent som obligatorisk kurs i samme spesialitet.<br></p><p>Kurset går over 3 dager<br></p><p><strong>Kursleder&#58; Eirik Hugaas Ofstad</strong><br></p><p><strong>Ved spørsmål om kurset, kontakt&#58; regut@unn.no&#160;</strong><br></p><p>Lenke til utlysning&#58;<br></p>
Infeksjonssykdommer440278130.05.2024 06:36:29For spørsmål om kurset, kontakt RegUt Nord på epost RegUt@unn.no Kurset inngår i Helsedirektoratets anbefalinger for spesialistutdanning i del 2 av spesialiteter med felles https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLinken Møtesenter, Sykehusvegen 23, Tromsø;Annettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside Infeksjonssykdommer<p>Kurset går over fem dager i Tromsø.</p><p>For spørsmål om kurset, kontakt RegUt Nord på epost RegUt@unn.no</p>1<p>Kurset går over fem dager i Tromsø.</p><p>For spørsmål om kurset, kontakt RegUt Nord på epost RegUt@unn.no</p>
PSYKH01 (dag 1)– Lege i psykisk helsevern HMR14893705.03.2024 10:10:21Dette er dag 1 av kursløpet for Leger i psykisk helsevern Det er viktig at du også melder deg på dag 2 av kurset PSYKH01 - Lege i psykisk helsevern (dag 2) (brukerinnstillinger 2582https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMolde;Ålesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside PSYKH01 (dag 1)– Lege i psykisk helsevern HMRHelseplattformen2<p><strong>​​​​​Dette er dag 1 av kursløpet for Leger i psykisk helsevern.</strong><br></p><p><strong>Det er viktig at du også melder deg på dag 2 av kurset&#160;PSYKH01 -&#160;Lege i psykisk helsevern (dag 2) (brukerinnstillinger)&#160;for å få opplæringen&#160;du som lege har behov for&#58;&#160;<a href="/Sider/PSYKH01-(dag-2)---Lege-i-psykisk-helsevern-(brukerinnstillinger).aspx">PSYKH01 (dag 2) - Lege i psykisk helsevern (brukerinnstillinger) (helse-midt.no)</a></strong></p><p><strong>Det er svært viktig å medbringe<span style="text-decoration&#58;underline;"> PULS-kort</span> på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring, samt ha gjennomført <span style="text-decoration&#58;underline;">innledende læring</span> som beskrevet i tildelt Kompetanseplan.<br>​</strong><br></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>​​​Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære om følgende arbeidsprosesser&#58;</span></p><ul style="list-style-type&#58;disc;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Generelle konsepter og begreper i Helseplattformen</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Haiku- mobil plattform</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Inbasket</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">HelsaMi</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Poliklinisk konsultasjon</span>​<br></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><br></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58; </span></p><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Psykiater for voksne og barn<br></span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Rus- og avhengighetsmedisiner</span></li></ul><div><br></div><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><br></span></font></div><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><strong>Det er </strong><span style="text-decoration&#58;underline;"><strong>svært viktig</strong></span><strong> å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring.&#160;</strong><br></span></font></div>
HELSE02 – Psykisk helsevern – miljøterapeut spesialisthelsetjenesten 14755416.01.2024 11:37:21Det er svært viktig å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring, samt ha gjennomført innledende læring som beskrevet i tildelt 11569https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNamsos;Levanger;Molde;Ålesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside HELSE02 – Psykisk helsevern – miljøterapeut spesialisthelsetjenesten Helseplattformen32<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong><strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;14.6667px;">​Det er svært viktig å medbringe<span style="text-decoration-line&#58;underline;">&#160;PULS-kort</span>&#160;på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring, samt ha gjennomført&#160;<span style="text-decoration-line&#58;underline;">innledende læring</span>&#160;som beskrevet i tildelt Kompetanseplan.​​​​​​​​</strong>​<br>​​​</strong></span></p><div><p><span class="ms-rteFontFace-5"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong><br>I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5">Starte vakten og finne pasienter</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5">Brain og Pasientlister</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5">Dokumentere vurderinger</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5">Gjennomgang av journal</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5">Opprette en episode og forløp</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5">Håndtere forordninger og prøvetaking</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5">Innleggelse av pasient</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5">Pasientplan og pasientopplæring</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5">Legemiddeladministrering</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5">Legemiddelsamstemming</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5">Dokumentere tvang</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5">Dokumentere gruppeterapi</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5">Overflytting av pasient til annen avdeling</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5">Pasient på permisjon</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5">Utskriving av pasient</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5">Avslutte vakten</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5">Håndholdte enheter</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5">Rover<br><br></span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5"><strong>Målgruppe</strong>&#58;</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5">Ansatte som jobber innen spesialisthelsetjenesten innen inneliggende psykisk helse og rus, voksne og barn&#58;</span></p><ul><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5">Sykepleier</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5">Vernepleier</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5">Førskolelærer</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5">Sosionom</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5">Fysioterapeut</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5">Ergoterapeut</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5">Hjelpepleier</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5">Barnevernspedagog</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5">Miljøterapeut</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5"></span><font face="Calibri">Miljøarbeider<br></font><br><strong><em>Kurset går over to dager. Ved påmelding til dag 1 er du påmeldt hele kurset.</em></strong><br></li></ul></ul><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><em style="font-size&#58;14.6667px;font-family&#58;calibri;"><strong><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"></strong></strong></em><br></span></font></div>
HELSE11 – Psykisk helsevern – behandler poliklinikk14749117.04.2024 07:25:08Det er svært viktig å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring, samt ha gjennomført innledende læring som beskrevet i tildelt Kompetanseplan 8582https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNamsos;Levanger;Ålesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside HELSE11 – Psykisk helsevern – behandler poliklinikkHelseplattformen29<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;14.6667px;"><strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;14.6667px;">​Det er svært viktig å medbringe<span style="text-decoration-line&#58;underline;">&#160;PULS-kort</span>&#160;på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring, samt ha gjennomført&#160;<span style="text-decoration-line&#58;underline;">innledende læring</span>&#160;som beskrevet i tildelt Kompetanseplan.​​​​​​​​</strong></strong>​<strong>​​​​​</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong><br></strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du bl.a. lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58; </span></p><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Poliklinisk konsultasjon </span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Journalgjennomgang</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Dokumentere vurderinger</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">InBasket (Finne usignerte kontakter,</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">pasienthenvendelser, personalmelding)</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Telefonkontakt</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Notat</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Kriseplan, mestringsplan og vedtak</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Opprette pakkeforløp</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Besøkssammendrag</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Avslutte besøk</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong><br></strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58;<br></span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Psykologer (som kun jobber på poliklinikk)</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Psykologspesialister (som kun jobber på poliklinikk)</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Psykiatrisk sykepleier</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Sykepleier</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Vernepleier</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Andre med behandleransvar</span><br><br></li></ul>
JORDM20 - Jordmor innen svangerskap, føde og barsel14787416.01.2024 12:00:23Det er svært viktig å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring, samt ha gjennomført innledende læring som beskrevet i tildelt 1582https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNamsos;Levanger;Ålesund;Moldetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside JORDM20 - Jordmor innen svangerskap, føde og barsel13<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong><strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;color&#58;#000000;"><strong style="font-size&#58;14.6667px;"><strong style="font-size&#58;14.6667px;">​​​​<strong style="font-size&#58;14.6667px;">​​Det er svært viktig å medbringe<span style="text-decoration-line&#58;underline;">&#160;PULS-kort</span>&#160;på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring, samt ha gjennomført&#160;<span style="text-decoration-line&#58;underline;">innledende læring</span>&#160;som beskrevet i tildelt Kompetanseplan.​​​​​​​​​</strong></strong></strong></strong>​</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>​​​​Kursbeskrivelse&#58;&#160;</strong><br></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Kurset omhandler&#58;</span></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Innleggelse av gravid/fødekvinner for vurdering og&#160;</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">fødsler</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Nye arbeidsprosesser knyttet til pasientflyt ved&#160;</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">hjelp Fødeavdelingsoversikt og Statustavle Føde</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Nye aktiviteter for å dokumentere&#160;</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Fødselssammendrag og innskriving av nyfødt barn,&#160;</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">i tillegg barselopphold, ammeveiledning og&#160;</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">utskriving</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Induksjon og keisersnitt</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Oppfølging av gravide på svangerskapspoliklinikk&#160;</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">på sykehus</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Planlegg timer</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Svangerskapsforløp</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Rover</span></li></ul><p style="color&#58;#000000;"></p><p style="color&#58;#000000;"></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><em>Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kurset.</em><br><br></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong></span><br class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Jordmor ved føde- og barselavdelinger på sykehus</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Jordmor på poliklinikk</span></li></ul><p><br></p>
HPSYK01 - Sykepleier og helsefagarbeider på sengepost14763802.04.2024 12:50:21Det er svært viktig å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring, samt ha gjennomført innledende læring som beskrevet i tildelt 15404https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNamsos;Levanger;Ålesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside HPSYK01 - Sykepleier og helsefagarbeider på sengepostHelseplattformen69<div><div><strong>​<strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;14.6667px;"><strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;14.6667px;">​​Det er svært viktig å medbringe<span style="text-decoration-line&#58;underline;">&#160;PULS-kort</span>&#160;på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring, samt ha gjennomført&#160;<span style="text-decoration-line&#58;underline;">innledende læring</span>&#160;som beskrevet i tildelt Kompetanseplan.​​​​​​​​</strong></strong>​​</strong></div><div><strong><br></strong></div><div><strong>​​​​​​Kursbeskrivelse&#58;</strong><br></div><div><br></div><div><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Målet for kurset er å gi opplæring i de mest essensielle arbeidsflytene for deres rolle(r).</span><br></div><div><br></div><div><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Registrere inn, tildele seg pasienter.</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Brain og pasientlister.</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Sammendrag, Flytskjema og Oppgaveliste.</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Istandgjøring og administrering av legemidler med skanner.</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Forordninger, med forordning av medikamenter og prøvetaking.</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Enhetsoversikten med innleggelse, overflytting og utskriving. </span></li><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Dokumentasjon, screeninger og pasientplan.</span></li></ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Blodtransfusjon.</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Den kirurgiske pasienten.</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Rover med daglig dokumentasjon, administrering av legemidler, sårdokumentasjon og sikker chat.</span><br></li></ul><br></div><div><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen</span></div><div><br></div><div><strong>Målgruppe&#58;</strong><br></div><div><br class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"></div><div><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Ansatte som jobber som (både medisinske og kirurgiske avdelinger)&#58;</span></div><div><br></div><div><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Sykepleier på sengepost (voksne)</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Helsefagarbeider på sengepost (voksne)&#160;som har arbeidsoppgaver knyttet til legemiddeladministrasjon og blodtransfusjon&#160;</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Hjelpepleier på sengepost (voksne) som har arbeidsoppgaver knyttet til legemiddeladministrasjon og blodtransfusjon<br></span></li></ul></div><div><strong class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Kurset går over to dager. Ved påmelding til dag 1 er du påmeldt hele kurset.</strong><br></div><div><strong class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><br></strong></div><div><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Dersom helsefagarbeider/hjelpepleier <strong>ikke</strong> har arbeidsoppgaver knyttet til legemiddeladministrasjon eller blodtransfusjon&#160;må de delta på&#160;kurset&#160;<a href="/Sider/HPFAG01---Helsefagarbeider-på-sengepost.aspx">HPFAG01 -&#160;​Helsefagarbeider på sengepost være aktuelt.​</a></span></div><div><br></div></div>