Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Kurskatalogen

  • Tittel Kurskatalogen

 

 

AHLR grunnkurs8680928.05.2020 08:58:301371https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxOrkdal;Ålesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromAHLR grunnkurs4 timer<p><strong>Mål med opplæringen&#58;</strong></p><p>Ved fullført&#160;kurs skal deltakerene kunne&#58;</p><ul><li>konstatere hjertestans, varsle og starte HLR</li><li>utføre basal HLR med enredder- og toredder-teknikk</li><li>bruke hjertestarteren og ivareta tryggheten til alle involverte</li><li>utøve AHLR etter gjeldende retningslinjer</li><li>Ha forståelse av&#160;at det er avgjørende med tydelig&#160;ledelse og rollefordeling i teamet</li><li>utøve og forstå at det er avgjørende med samarbeid og god kommunikasjon</li><li>være bevisst sin&#160;rolle i teamet</li><li>Være kjent med lokal organisering og tilpasning</li></ul><p><strong>Forkunnskaper&#58;</strong></p><p>Gjennomføre&#160;e-læringen for AHLR&#160;fra NRR, med tilgang via&#160;Læringsportalen&#58; </p><p><a>https&#58;//kurs.helse-midt.no/Sider/ahlr.aspx</a></p><p>Trykk &quot;Start kurs&quot; til høyre i bildet. Etter fullført kurs, kan&#160;man skrive ut diplom ved å klikke på &quot;Mine Kurs&quot; og hente fram aktuelt kursbevis.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Innhold&#58;</strong></p><p>Det praktiske kurset består av&#58;</p><ul><li>gjennomgang av lokale varslingsrutiner og stansteam</li><li>basisferdigheter med trening på grunnleggande enreddar- og toredderteknikk</li><li>gjennomgang av algoritme og AHLR-plakat, medikamenter og utstyr (svelgtube, defibrillator, oksygen etc)</li><li>scenariotrening med debriefing</li></ul><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>​</p>Anestesi;Beredskap;HMS;Kvalitet og sikkerheit;Sykepleie2
Brannvernundervisning type B8695715.05.2020 13:37:204202https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxDialysen, Medisinsk klinikk;Trondheim;St Olav;Medisinsk klinikk, Dialysen;Medisinsk klinikk, Avdeling for hjerneslag;Utendørstext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBrannvernundervisning type B1,5 timer<p>​<strong>Hovedmomentet i denne øvelsen er bevisstgjøring om brannvern ved egen arbeidsplass.</strong></p><p><strong>Tema&#58;</strong></p><p><strong>- </strong>Kort gjennomgang av prosedyrer og rutiner ved enheten.</p><p>- Plassering av, og informasjon om tilgjengelig slokkeutstyr.</p><p>- Informasjon om aktive og passive brannverntiltak i arealet.</p><p>- Gjennomgang av tilgjengelig rømningsveier.</p><p>- Informasjon om hvordan man varsler brann.</p><p>&#160;</p><p>Gjennonføres normalt i tilknytning til egne arealer.</p><p>Se forøvrig <span style="line-height&#58;115%;font-family&#58;&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size&#58;12pt;"><a href="http&#58;//eqsstolav/cgi-bin/document.pl?pid=stolav&amp;DocumentID=18355&amp;UnitID=1197"><span style="line-height&#58;115%;font-family&#58;&quot;calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size&#58;11pt;"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0000ff">Prosedyre 18355 Brannvernundervisning</font></span></span></a></span></p><p><span class="ms-rteFontSize-2" style="line-height&#58;115%;font-family&#58;&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Det anbefales 18 plasser per kurs.</span></p>Brannvern36
Kjønnsinkongruens utredning, behandling og DPS sin rolle i behandlingsforløpet139903427.07.2020 12:52:3036https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxSkypeseminartext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKjønnsinkongruens utredning, behandling og DPS sin rolle i behandlingsforløpet3 timer<div>INVITASJON TIL HALVDAGSSEMINAR OM<br>KJØNNSINKONGRUENS<br>UTREDNING, BEHANDLING OG DPS SIN ROLLE I BEHANDLINGSFORLØPET.<br></div><div><br></div><div>Fredag 28. august vil Kjersti Gulbrandsen fra Avdeling for kjønnsidentitesutredning av voksne<br>(AKV), Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens (NBTK) ved Oslo<br>universitetssykehus, vil komme til Trondheim for å holde et seminar om kjønnsinkongruens og<br>innby til erfaringsutveksling og diskusjon rundt hvordan samarbeid mellom de ulike<br>tjenestenivåene kan bidra til at personer med kjønnsidentitetsutfordringer kan ivaretas best mulig.</div><div><font face="&quot;open sans&quot;,sans-serif">S<span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;">e programmet som er vedlagt.</span></font></div><div><br style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;"><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;float&#58;none;"></span><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;float&#58;none;">Deltakerne får tilsendt en lenke noen dager før det starter som man bruker for å delta og for å teste tilkobling</span><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;float&#58;none;">.</span><br></div>Psykiatri1
Nattarbeid og helse - gruppeundervisning for ansatte81010913.02.2020 07:16:221369https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim;Østmarkatext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromNattarbeid og helse - gruppeundervisning for ansatte1, 5 time<p><span style="line-height&#58;115%;font-family&#58;&quot;calibri&quot;,sans-serif;font-size&#58;14pt;"><font color="#000000">Sykehus og samfunnet&#160;trenger ansatte til å jobbe døgnet rundt. Folk blir ikke bare syke mellom kl. 8 og 16, men får appendi<span style="line-height&#58;115%;font-family&#58;&quot;calibri&quot;,sans-serif;font-size&#58;14pt;"><font color="#000000">citt, benbrudd, psykoser og forgiftninger på ulike tidspunkter av døgnet og det skal være ambulansesjåfører,&#160; bioingeniører, leger, renholdere, sekretærer, sykepleiere, teknikere og vektere med flere for at et sykehus kan kjøre rundt 24/7. Men hvordan ta best vare på seg selv når man jobber skift? Det å arbeide skift påvirker de ansatte på ulike måter avhengig av hvilken type menneske man er, hvilken type arbeid man har, hvordan arbeidet tilrettelegges og hvilken livsfase man er i livet&#160; - med mer. Basert på den kunnskap og forskning som er gjort innen ulike yrkesgrupper som jobber skift, så gis her en rekke råd, som kanskje kan bidra til at den enkelte ansatte får en god rytme i skiftarbeidet. <img alt="Oversiktsbilde-natt-St-Olavs-hospital.jpg" src="/PublishingImages/Sider/Nattarbeid-og-helse---gruppeundervisning-for-ansatte/Oversiktsbilde-natt-St-Olavs-hospital.jpg" style="margin&#58;5px;" /></font></span></font></span></p><p><span style="line-height&#58;115%;font-family&#58;&quot;calibri&quot;,sans-serif;font-size&#58;14pt;"><font color="#000000"><span style="line-height&#58;115%;font-family&#58;&quot;calibri&quot;,sans-serif;font-size&#58;14pt;"><font color="#000000">Hvis du jobber hovedsakelig natt, da bør&#160;du få&#160;tilbud om gruppeundervisning og evt. individuell helseundersøkelse. Snakk evt. med din leder om dette jvf. EQS-prosedyre 34909 og 34215.</font></span></font></span></p>HMS3
AHLR-retreningskurs8737625.07.2020 06:57:33712https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxOrkdal;Trondheim;Moldetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromAHLR-retreningskurs2 timer<p>​<strong>Mål med opplæringen&#58;</strong></p><p>Dette er et repetisjonskurs etter tidligere godkjent AHLR grunnkurs med repetisjon av følgende mål&#58;</p><ul><li>konstatere hjertestans, varsle og starte HLR</li><li>utføre basal HLR med enredder- og toredder-teknikk</li><li>bruke hjertestarteren og ivareta tryggheten til alle involverte</li><li>utøve AHLR etter gjeldende retningslinjer</li><li>Ha forståelse av&#160;at det er avgjørende med tydelig&#160;ledelse og rollefordeling i teamet</li><li>utøve og forstå at det er avgjørende med samarbeid og god kommunikasjon</li><li>være bevisst sin&#160;rolle i teamet</li><li>Være kjent med lokal organisering og tilpasning</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Forkunnskaper&#58;</strong></p><p>Gjennomføre&#160;e-læringen for AHLR&#160;fra NRR, med tilgang via&#160;Læringsportalen&#58; </p><p><a href="/Sider/ahlr.aspx"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">https&#58;//kurs.helse-midt.no/Sider/ahlr.aspx</font></span></a></p><p>Trykk &quot;Start kurs&quot; til høyre i bildet. Når kurset er gjennomført, så&#160;blir kurset lagt til i CV i Kompetanseportalen. I Læringsportalen&#160;kan man skrive ut diplom ved å klikke på &quot;Mine Kurs&quot; og hente fram aktuelt kursbevis.</p><p>Godkjent AHLR utøver</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Innhold&#58;</strong></p><p>Det praktiske kurset består av&#58;</p><ul><li>gjennomgang av lokale varslingsrutiner og stansteam</li><li>gjennomgang av algoritme og AHLR-plakat, medikamenter og utstyr (svelgtube, defibrillator, oksygen etc)</li><li>scenariotrening med debriefing</li></ul>Sjukepleie;Sykepleie3
PSYK LE NA Dag for forskning og fagutvikling144758224.07.2020 10:31:4330https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK LE NA Dag for forskning og fagutvikling6,5<p>Dag for forskning og fagutvikling​</p>Forsking0
TMK / MAP, Kap. 7 Samhandling 143360117.07.2020 09:21:519https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxØstmarkatext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromTMK / MAP, Kap. 7 SamhandlingTeori 1 time og praktisk trening 1,5 time <p>​<strong>TMK / MAP &#160;teori </strong></p><p>Teorien er delt inn i tre hovedtema, Primær, sekundær og tertiær forebygging av vold med&#160;10 forskjellige&#160;underkapitler.</p><p>Krav&#58; Tre undervisninger i året. Det anbefales at alle får med seg minst en undervisning pr. hovedtema pr. kalenderår.</p><p>Undervisning i <strong>festsalen</strong> den&#160;<strong>siste onsdagen hver mnd.</strong> fra kl. 14.00 - 15.00.</p><p><img alt="voldsforebygging.png" src="/PublishingImages/Sider/TMK,-MAP,-Kap.-7-Samhandling-/voldsforebygging.png" style="margin&#58;5px;" /></p><p><strong><span aria-hidden="true"></span><span aria-hidden="true"></span><span aria-hidden="true"></span><span aria-hidden="true"></span>TMK / MAP Praktisk trening&#58;</strong></p><p>Hver post&#160;arrangerer egne treninger. &#160;</p><p>Spesialposter&#58; onsdager kl. 08.30 - 10.00&#160; </p><p><span aria-hidden="true"></span>Akuttseksjonen&#58; fredager kl. 13.00 - 14.30&#160; </p><p><a href="/PublishingImages/Sider/TMK,-MAP,-Kap.-7-Samhandling-/Årshjul%20MAP%202020.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />Årshjul MAP 2020.pdf</a></p><p><a href="/PublishingImages/Sider/TMK,-MAP,-Kap.-7-Samhandling-/Årshjul%20MAP%202021.pdf"><img width="16" height="16" class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />Årshjul MAP 2021.pdf</a></p>Psykiatri0
TMK / MAP, Kap. 1 Aggresjonsforståelse146066514.07.2020 11:03:5839https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxØstmarkatext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromTMK / MAP, Kap. 1 AggresjonsforståelseTeori 1 time og praktisk trening 1,5 time<p>​<strong>TMK / MAP &#160;teori </strong></p><p>Teorien er delt inn i tre hovedtema, Primær, sekundær og tertiær forebygging av vold med&#160;10 forskjellige&#160;underkapitler.</p><p>Krav&#58; Tre undervisninger i året. Det anbefales at alle får med seg minst en undervisning pr. hovedtema pr. kalenderår.</p><p>Undervisning i <strong>festsalen</strong> den&#160;<strong>siste onsdagen hver mnd.</strong> fra kl. 14.00 - 15.00. </p><p><img alt="voldsforebygging.png" src="/PublishingImages/Sider/Møte-med-aggresjonsproblematikk-(MAP)/voldsforebygging.png" style="margin&#58;5px;" /></p><p><strong><span aria-hidden="true"></span><span aria-hidden="true"></span><span aria-hidden="true"></span><span aria-hidden="true"></span>TMK / MAP Praktisk trening&#58;</strong></p><p>Hver post&#160;arrangerer egne treninger. &#160;</p><p>Spesialposter&#58; onsdager kl. 08.30 - 10.00&#160; </p><p><span aria-hidden="true"></span>Akuttseksjonen&#58; fredager kl. 13.00 - 14.30&#160; </p><p><a href="/PublishingImages/Sider/TMK-,-MAP,--Kap.-1--Aggresjonsforståelse/Årshjul%20MAP%202020.pdf"><img width="16" height="16" class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />Årshjul MAP 2020.pdf</a></p><p><a href="/PublishingImages/Sider/TMK-,-MAP,--Kap.-1--Aggresjonsforståelse/Årshjul%20MAP%202021.pdf"><img width="16" height="16" class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />Årshjul MAP 2021.pdf</a></p>Psykiatri1
Brannvernundervisning type A8695518.02.2020 11:06:407632https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMedisinsk klinikk, leger;Østmarka ;Østmarka;Medisinsk klinikk, Dialysen;Trondheim;Kreftklinikken ;Kreftklinikken personell;Medisinsk klinikk, AVdeling for infeksjonssykdommer;Medisinsk klinikk, Avdeling for infeksjonssykdommer;Medisisnsk klinikk, Avdeling for infeksjonssykdommer;Avdeling for ervervet hjerneskade;Nevro øst 4 etg;Nevro øst 4.etg;Nevro øst 4. etg;Medisinsk klinikk - teori og praksis ute;Medisinsk klinikk - teori og prasksi ute;Medisinsk klinikk - teori og praskis ute;Medisisk klinikk - teori og praksis ute.;Medisinsk klinikk - teori og praksis ;Medisinsk klinikk - teori og praksis utetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBrannvernundervisning type A1,5 timer<p>​<strong>Hovedmomentet i denne øvelsen er praktisk bruk av tilgjengelig slokkeutstyr.</strong></p><p><strong>Tema&#58;</strong></p><p>-Kort gjennomgang av prosedyre og rutine ved enheten.</p><p>-Det gis en gjennomgang av fysiske og kjemiske egenskaper til&#160; fenomenet brann.</p><p>-Gjennomgang av de ulike slokkemidlene som Universitetssykehuset besitter, samt fordeler og ulemper med de.</p><p>&#160;</p><p>Gjennomføres normalt på egnet sted utendørs.</p><p>Se for øvrig <a href="http&#58;//eqsstolav/cgi-bin/document.pl?pid=stolav&amp;DocumentID=18355&amp;UnitID=1197"><span style="text-decoration&#58;underline;">Prosedyre 18355 Brannvernundervisning</span></a> </p><p>&#160;Det anbefales 18 plasser per kurs.</p><p>&#160;</p>Brannvern10
KLP - Informasjonsmøte8833908.07.2020 11:52:509045https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNETTMØTE MED KLP;SKYPEMØTE MED KLP;SKYPEtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKLP - Informasjonsmøte1 time/ 45 minutt<p><strong>St. Olavs hospital inviterer til KLP- dager. Bli oppdatert på dine pensjonsrettigheter!</strong> </p><p><span class="ms-rteFontSize-2">I tillegg til den faste månedlige pensjonveiledningsdagen KLP har på St. Olavs hospital&#160;blir det åpent informasjonsmøte fra KLP&#160;2. september. &#160;Informasjonsmøtet vil inneholde informasjon om rettigheter og muligheter i pensjonsordningen. </span></p><p>&#160;</p><p><strong class="ms-rteFontSize-2">01.01.2020 ble måten alderspensjonen i offentlig tjenestepensjon tjenes opp på, for personer som er født i 1963 eller senere, endret. Personer født 1962 og tidligere blir ikke berørt av endringene. Det blir derfor avholdt to informasjonsmøter; <strong>ett for personer født i 1963 og senere og ett for personer født 1962 og tidligere. </strong></strong></p><p><strong class="ms-rteFontSize-2"><strong></strong></strong>&#160;</p><p><span class="ms-rteForeColor-1 ms-rteFontFace-5">NB! PÅ GRUNN AV CORONA-PANDEMIEN&#160;ER KLASSEROMSUNDERVISNING AVLYST. </span></p><p><span class="ms-rteForeColor-1 ms-rteFontFace-5">2.&#160;SEPTEMBER HOLDER KLP&#160;NETTMØTE FOR DE SOM ER PÅMELDT DETTE ARRANGEMENTET. </span></p><p><span class="ms-rteForeColor-1 ms-rteFontFace-5">EKSTRA INFORMASJON OM DETTE BLIR SENDT HVER ENKELT PÅMELDT PR. MAIL.</span></p><p><span class="ms-rteForeColor-1 ms-rteFontFace-5"></span>&#160;</p><p>Informasjon fra KLP&#58; <span style="font-family&#58;&quot;calibri&quot;,sans-serif;font-size&#58;11pt;"><span><font color="#000000">&#160;</font></span><a href="https&#58;//www.klp.no/pensjon/offentlig-tjenestepensjon-kort-fortalt"><span style="color&#58;blue;"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font face="Calibri">https&#58;//www.klp.no/pensjon/offentlig-tjenestepensjon-kort-fortalt</font></span></span></a></span></p><font color="#005d8f" face="MinionPro-Regular" size="1"><font color="#005d8f" face="MinionPro-Regular" size="1"><font color="#005d8f" face="MinionPro-Regular" size="1"></font></font></font>2
Prosessen med personaltøy141553007.07.2020 10:40:4330https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromProsessen med personaltøy1 Time<p>​O<span style="font-family&#58;&quot;calibri&quot;,sans-serif;font-size&#58;11pt;"><font color="#000000">pplæring rundt tøy / returautomater / tøy skap for bedre flyt i&#160; og rundt personaltøy</font></span></p>Kvalitet og sikkerheit0
Fagekspert for Fageksperter i Helseplattformen Møre og Romsdal136494406.07.2020 08:00:3923https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxAnnettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromFagekspert for Fageksperter i Helseplattformen Møre og Romsdal5 timer<p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;13px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;">​Fagdag for fageksperter i Møre og Romsdal.<br style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;box-sizing&#58;initial;"></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;13px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;">Fylkeskontoret for Helseplattformen i Møre og Romsdal ønsker å samle alle fageksperter i fylket til en felles fagdag der vi har fokus på samhandling og nettverksbygging mellom fageksperter i spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten.</p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;13px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;">I løpet av fagdagen vil vi få introduksjon om den digitale tvillingen på fremtidslaben.</p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;13px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;">Det vil bli servert enkel lunsj<br style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;box-sizing&#58;initial;"></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;13px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;">Lokalene vil bli tilrettelagt i forhold til rettningslinjer for COVID-19.&#160;</p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;13px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;">Program vil bli lagt ut så snart dette er klart.</p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;13px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;">Pga begrenset parkeringsmuligheter oppfordrer vi til samkjøring&#160;</p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;13px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;">Ved ankomst NMK må deltakere få tildelt adgangskort. Det vil bli satt opp eget bord ved inngang der dette kan hentes.</p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;13px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;bold;box-sizing&#58;initial;">Dersom det ikke vil bli mulig for en fysisk samling vil samlingen bli lagt opp via Teams.</strong></p>IKT;Kvalitet og sikkerheit;Etikk1
PSYK LE NA MINI 8809903.07.2020 10:53:58684https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK LE NA MINISe under kursarrangement<div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span aria-hidden="true"></span><span aria-hidden="true"></span>Kurset er en del av kompetanseplanen <span style="text-decoration&#58;underline;">HNT, PSYK&#58; Opplæringskrav «PAB/KIP»</span> tildelt ansatte i Klinikk for psykisk helsevern og rus HNT HF. </span></div><div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"></span>&#160;</div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5">Krav til PAB/KIP om deltagelse ved oppstart.</span></span></div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5"></span></span>&#160;</div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Kurset gir opplæring i bruk av MINI.</span></span></span></div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"></span></span></span>&#160;</div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Legg merke til at du melder deg på begge datoer som står beskrevet under kursarrangementet.</span></span></span></span></div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"></span></span></span></span>&#160;</div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Temaet <span class="ms-rteBackColor-4 ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">streames&#160; ikke</span>.</span></span></span></span></div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"></span></span></span></span>&#160;</div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-1">Se </span><a href="http&#58;//virksomhetsportal.helsemn.no/omrader/HNT/enhet/psykiatriskklinikk/arbeidsomrade/ledelse/ffe/Delte%20dokumenter/Arbeidsdokument/Bruksanvisning%20Skype%20for%20business.docx"><span class="ms-rteFontSize-1" style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">prosedyre for streaming via Skype for Business</font></span></a><span class="ms-rteFontSize-1">. <span aria-hidden="true"></span><span aria-hidden="true"></span></span></span></span></span></span></div></div>Psykiatri1
K2, Lager - Varetelling/-uttak/-mottak145580201.07.2020 10:41:2622https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMolde;Ålesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromK2, Lager - Varetelling/-uttak/-mottak1 dag<p>Kurset skal gi kjennskap og forståelse av hvordan<span style="font-family&#58;&quot;cambria&quot;,serif;font-size&#58;11pt;"> gjennomføre delprosesser under lagerprosessen etter riktig vareflyt, følge opp og forvalte lageret på en god måte.</span><br></p>Farmasi;IKT8
eSP - opplæring og veiledning.145567301.07.2020 09:24:1422https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromeSP - opplæring og veiledning.1 time<p>​</p><p class="MsoNormal"><span style="font-family&#58;&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><strong>Elektronisk standardisert pasientforløp (eSP) </strong>er et digitalt verktøy der formålet er å sikre optimalisering av standardiserte pasientforløp ved å monitorere og visualisere forløpsspesifikke måleparametere i sanntid.</span><span style="font-family&#58;&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><br></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family&#58;&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">eSP vil i daglig bruk være et verktøy til forbedring og til oversikt over pasienten sitt forløp i kontakt med spesialisthelsetjenesten. Verktøyet gir en helhetlig oversikt over registrerte hendelser, medisinske og administrative koder og beslutninger av definerte pasient- og pakkeforløp. Effekten av allmenn bruk av eSP kan erstatte tidligere arbeidsrutiner og verktøy. Daglig bruk av eSP bidrar til en forbedring i pasientlogistikk, og til bedre forståelse for bruk av medisinske og administrative koder. Kunnskap om og bruk av eSP skal bidra til bedre kommunikasjon av pasientforløp på tvers av HF, klinikker og avdelinger.</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family&#58;&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Kursdeltagere bør ha mottatt tilgang til eSP, og gjennomgått relevant informasjon i forkant av kurs for best utbytte.</span></p><p class="MsoNormal"><font face="&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Regional opplæringsplan pasient- og pakkeforløp</font></p><p class="MsoNormal"><font face="&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Regional opplæringsplan eSP</font></p><p class="MsoNormal"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0"><strong><font face="&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></font>Kurs for opplæring og/eller veiledning settes opp etter behov og forespørsel. Det gis tilbud om tilstedeværende undervisning til grupper, og undervisning på skype individuelt/gruppe.&#160;</strong></span></p><p class="MsoNormal"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0"><strong><br></strong></span></p><p class="MsoNormal"><strong>Ved behov for opplæring/veiledning kan administratorer kontaktes;</strong></p><p class="MsoNormal"><strong class="ms-rteThemeForeColor-5-0">St. Olavs hospital&#58; </strong>Lise Mo&#160;<br></p><p class="MsoNormal"><strong class="ms-rteThemeForeColor-5-0">Helse Nord-Trøndelag&#58; </strong>Natalia Skorobogataia&#160;<br></p><p class="MsoNormal"><strong class="ms-rteThemeForeColor-5-0">Helse Møre og Romsdal&#58; </strong>Unni&#160; Irene Arnestad og Annette Saunes&#160;<br></p><div class="WordSection1"><p class="MsoNormal" style="line-height&#58;normal;margin-bottom&#58;0pt;"><span style="color&#58;#6e6e73;font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;,sans-serif;font-size&#58;8pt;"><font face="&quot;Open Sans&quot;,sans-serif"></font><font size="3"></font>&#160;</span></p></div> Kvalitet og sikkerheit0
K2, Lager - Komplett kurs145554301.07.2020 08:49:0519https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMolde;Ålesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromK2, Lager - Komplett kurs2 dager<p>​<span style="font-family&#58;&quot;cambria&quot;,serif;font-size&#58;11pt;">Kurset skal gi en kjennskap og forståelse av SAP begrep, transaksjonskoder og delprosesser knyttet til lager.</span><br></p>Farmasi;IKT2
Hvordan kan pasientklager gjøre oss god?141063827.07.2020 08:10:4565https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHvordan kan pasientklager gjøre oss god?4 timer<p>I samarbeid med Pasient- og brukerombudet Møre og Romsdal, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, inviterer Helse Møre og Romsdal HF til seminar om håndtering av klager og klagesaksbehandling.&#160;<br></p><p>Tema for dagen er hvordan snu negativ tilbakemelding til positiv effekt for pasientene og helseforetaket.<br></p><p><span style="font&#58;400 14px/1.6 &quot;open sans&quot;,sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#444444;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline !important;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;">Program vil bli lagt ut så snart det er klart</span></p><p><br></p><p><strong>Sted&#58; Pinsekirken 24.09.20</strong><br></p><p><strong>Adresse&#58; Vindgårdsveien 1, 6018 Ålesund&#160;</strong><br></p><p><span style="text-align&#58;left;color&#58;#444444;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;,sans-serif;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;"><strong>Tidspunkt&#58; 10&#58;00 - 14&#58;00</strong></span></p><p><span style="text-align&#58;left;color&#58;#444444;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;,sans-serif;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;"><strong>Seminaret vil og bli streamet.</strong></span></p><p><span style="font&#58;400 14px/1.6 &quot;open sans&quot;,sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#444444;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;"><br></span></p><p><span style="font&#58;400 14px/1.6 &quot;open sans&quot;,sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#444444;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;">Det vil bli lagt opp til en enkel lunsj</span></p><p>Lokalene er tilpasset etter smittevernreglene for Covid-19, og vi oppfordrer alle om å ta hensyn og overholde smittevernreglene.&#160;<br></p>Brukermedverknad;Lovverk;Pasienter og pårørende;Personvern og informasjonssikkerheit1
Forflytningsteknikk8727015.06.2020 12:23:391358https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxKristiansund;Molde;Volda;Ålesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromForflytningsteknikkDagskurs<p>Kurset er fremst for nye forflytningsveiledere som jobber med forflyttning inne på sykehus og instutisjoner. Målsettingen er at forflytningsveiledere skal&#160;få&#160;nok kunnskap for å kunne være&#160;ressurspersoner på forflytning i egen seksjon, samt å kunne holde interne forflytningskurs i egen seksjon.&#160;<br></p><p>Grunnleggende teori om forflytning, bruk av hjelpemiddel, arbeidsstillinger samt&#160;aktuelle&#160;lover og forskrifter vil bli presentert.&#160;</p><p>Kurset er en erstatning for dagskurset som skulle vært avholdt i Kristiansund i mai 2020,&#160; men som da ble avlyst grunnet restriksjoner i forbindelse med Covid -19. Vi vil fortsatt ikke kunne holde et kurs med praktisk øving. Dette kurset egner seg derfor best for de som tidligere ikke vært på kurs i forflytningsteknikk med Bedriftshelsetjenesten.&#160;<br></p><p>Det vil være åpning for at&#160;kursdeltakerne&#160;tar opp&#160;aktuelle problemstillinger fra egen praksis. &#160;<br></p><p>Viser til <a href="http&#58;//eqshmr.helsemn.no/?pid=hmr&amp;DocumentID=44">EQS Id 44 Forflytningsteknikk - Opplæringsplan klinisk personell</a></p><p>Det vil ikke være noen servering av mat eller drikke.<br></p>HMS4
Beaker - Bioingeniør, Mikrobiologi79035627.04.2020 07:45:58502https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim;Ålesund;Levanger;Moldetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBeaker - Bioingeniør, Mikrobiologi1 dag<p>​I dette kurset blir du kjent med følgende arbeidsprosesser i Beaker&#58;&#160;</p><p>Prøvemottak, rekvirering, utsåing av prøver, registrering av resultat og rapportering<br></p>Laboratoriemedisin15
Beaker - Bioingeniør, generell lab78614127.04.2020 07:44:342205https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim;Orkdal;Molde;Kristiansund;Namsos;Ålesund;Volda;Levangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBeaker - Bioingeniør, generell lab1 dag<p>I dette kurset blir du kjent med følgende arbeidsprosesser i Beaker&#58;</p><p>Prøvetaking, prøvemottak, rekvirering, registrering av resultat, rapportering og kvalitetskontroller​<br></p>Laboratoriemedisin54
RS Turnuskurs - 2 dager (Helse Møre og Romsdal)8821124.06.2020 09:03:311756https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesund;Molde;Volda;Kristiansundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromRS Turnuskurs - 2 dager (Helse Møre og Romsdal)2 dager <p>Gjennomgang av AML kap. 10, Hovedtariffavtalen, Turnusprotokoll, retningslinje for utarbeidelse av turnus samt tema som helg/høytid, forskyvning, ferieplanlegging, lovsjekk og 3 delt snitt.​<br></p><p><span class="ms-rteForeColor-2">Molde - onsdag 09.09.20 og mandag 21.09.20 kl 0930-1500 (begge dager)</span></p><p><span class="ms-rteForeColor-2">Ålesund - fredag 16.10.20 og torsdag 22.10.20 kl 0930-1500 (begge dager)</span><br></p>Ledelse2
Presentasjonsteknikk kurs94788608.01.2020 11:59:11248https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMoldetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPresentasjonsteknikk kurs1 dag<p>Hovedmålet med kursdagen&#160;er at du skal få videreutviklet deg som underviser! Har du ikke undervist tidligere er målet at du skal kjenne deg tryggere på ei slik rolle. Det legges opp til en uhøytidelig, spennende, krevende og morsom læringsopplevelse! </p><p>Fokus i kurset er kommunikasjon mellom mennesker i en undervisningssituasjon, det vil ikke bli lagt vekt på tekniske hjelpemiddel. </p><p>Dagen vil være praktisk retta og basert på øvinger. For egenrefleksjon&#160;kan det bli brukt videofilming av en del av øvelsene. </p><p>Deltakerne vil bli bedt om å ha med seg noen utkast til korte presentasjoner, beskrivelse av disse er vedlagt. </p><p>&#160;</p><p style="text-align&#58;center;"><em>&quot;Dette var mye morsommere enn jeg trodde!&quot;</em> (Tidligere deltaker)</p><p><em></em>&#160;</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><em><strong>Program</strong></em></p><p><em>09&#58;00</em> &#160;&#160;&#160; Oppstart</p><p><em>09&#58;15</em> &#160;&#160;&#160; Innledning til første seksjon. Presentasjonsteknikk for mer eller mindre nybegynnere. </p><p><em>10.00</em> &#160;&#160;&#160; Pause og gruppeinndeling</p><p><em>10.10</em> &#160;&#160;&#160;&#160; Øvelse 1, <em>presentasjon </em></p><p><em>11&#58;40</em> &#160;&#160;&#160; Kort innledning til dialogøvelsen. </p><p><em>12&#58;00</em> &#160;&#160;&#160; Lunsj</p><p><em>12&#58;30</em> &#160;&#160;&#160; Øvelse 2, <em>dialog i undervisninga</em> </p><p><em>14&#58;15</em> &#160;&#160;&#160; Innledning til øvelse 3. <em>Historiefortelling</em> </p><p><em>14&#58;35</em> &#160;&#160;&#160; Forberede øvelse 3 </p><p><em>14&#58;45</em> &#160;&#160;&#160; Øvelse 3, <em>historiefortelling</em> </p><p><em>15&#58;45</em> &#160;&#160;&#160; Oppsummering og evaluering&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</p><p><em>16&#58;00</em> &#160;&#160;&#160; Slutt</p>2
ForBedring - opplæring i å lese resultatene og å gjennomføre tilbakemeldingsmøte - Helse Møre og Romsdal8725724.06.2020 10:23:543227https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxSkypetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromForBedring - opplæring i å lese resultatene og å gjennomføre tilbakemeldingsmøte - Helse Møre og Romsdal60 min<h2>Målgruppe</h2><div><span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;,sans-serif;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;cursor&#58;text;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;transparent;">Ledere, verneombud og tillitsvalgte i Helse Møre og Romsdal HF.</span></div><div><span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;,sans-serif;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;cursor&#58;text;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;transparent;"></span></div><div><span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;,sans-serif;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;cursor&#58;text;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;transparent;"></span></div><div><span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;,sans-serif;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;cursor&#58;text;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;transparent;"></span></div><h2>Mål<br></h2><div><span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;,sans-serif;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;cursor&#58;text;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;transparent;">Kurset <span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;,sans-serif;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;cursor&#58;text;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;transparent;">går gjennom hvordan man skal lese rapporten,&#160;tolke resultatene, gjennomføre tilbakemeldingsmøte og registrere og følge opp forbedrings- og bevaringsforslagene.</span></span></div><div><span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;,sans-serif;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;cursor&#58;text;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;transparent;"></span></div><div><span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;,sans-serif;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;cursor&#58;text;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;transparent;"></span></div><div><span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;,sans-serif;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;cursor&#58;text;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;transparent;"></span></div><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;">Opplæringen settes opp på Skype. Klikk på linken under for å bli med.<br></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span style="font-family&#58;&quot;calibri&quot;,sans-serif;font-size&#58;11pt;"><a href="https&#58;//lync.helse-midt.no/helse-mr/meet/trond.erik.overland/LP3TGMKW"><span style="color&#58;#0066cc;font-size&#58;16pt;">Klikk her for å delta på Skype-kurs&#160;</span></a></span><br></p><h2>Påmelding<br></h2><p>Meld deg på det tidspunktet som passer best for deg. Du får en e-post som bekrefter påmeldingen.<br>TIPS&#58; Husk å legge inn tidspunktet i Outlook. Fort gjort å glemme ;-)<br></p><div></div><div><br></div><div><br></div><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><br></p><p><br></p>Ledelse;HMS;Kvalitet og sikkerheit4
PSYK LE Traumebehandling8812303.09.2019 07:40:10397https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK LE Traumebehandling60 min<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span aria-hidden="true"></span><span aria-hidden="true"></span>Kurset er en del av sykdomslæreserien ved Klinikk for psykisk helsevern og rus HNT HF. Alle ansatte i kliniske stillinger skal gjennomføre hele sykdomslæreserien (11 tema) minimum en gang. </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Kurset gir oppdatert grunnleggende kunnskap om traumebehandling, samt kjennskap til klinikkens tilbud om utredning og behandling innenfor området.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Temaet er åpent for eksterne samarbeidspartnere, og <span class="ms-rteBackColor-4 ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">streames </span>til enheter i klinikken.</span></p><p>Se <a href="http&#58;//virksomhetsportal.helsemn.no/omrader/HNT/enhet/psykiatriskklinikk/arbeidsomrade/ledelse/ffe/Delte%20dokumenter/Arbeidsdokument/Bruksanvisning%20Skype%20for%20business.docx"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">prosedyre for streaming via Skype for Business</font></span></a>. </p> <font face="Calibri"></font><font size="3"></font><font color="#000000"></font><font face="Times New Roman"></font>Psykiatri1
PSYK LE Rus og psykiatri8810703.09.2019 07:39:26285https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK LE Rus og psykiatri60 min<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span aria-hidden="true"></span><span aria-hidden="true"></span>Kurset er en del av sykdomslæreserien ved Klinikk for psykisk helsevern og rus HNT HF. Alle ansatte i kliniske stillinger skal gjennomføre hele sykdomslæreserien (11 tema) minimum en gang. </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Kurset gir oppdatert grunnleggende kunnskap om rus og psykiatri, samt kjennskap til klinikkens tilbud om utredning og behandling innenfor området.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Temaet er åpent for eksterne samarbeidspartnere, og <span class="ms-rteBackColor-4 ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">streames </span>til enheter i klinikken.</span></p><p>Se <a href="http&#58;//virksomhetsportal.helsemn.no/omrader/HNT/enhet/psykiatriskklinikk/arbeidsomrade/ledelse/ffe/Delte%20dokumenter/Arbeidsdokument/Bruksanvisning%20Skype%20for%20business.docx"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">prosedyre for streaming via Skype for Business</font></span></a>. </p> <font face="Calibri"></font><font size="3"></font><font color="#000000"></font><font face="Times New Roman"></font>Psykiatri1
Pasient med mistenkt/bekreftet covid-19 med behov for Traumeteam144701722.06.2020 14:13:1852https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-VideoPasient med mistenkt/bekreftet covid-19 med behov for Traumeteam4:28 minutter<p>​<span style="font&#58;400 14px/1.6 &quot;open sans&quot;,sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;">​Seksjon for smittevern har i samarbeid med Medisinsk simulatorsenter og øvrige aktører i pasientbehandlingskjeden ved St. Olavs hospital HF drillet og simulert mottak av pasient med mistenkt/bekreftet covid-19. I denne sammenheng ble det også foretatt videopptak.&#160;</span></p><p><span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;,sans-serif;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;"><strong>Denne fimen </strong></span><span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;,sans-serif;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;"><strong>viser<span style="text-decoration&#58;underline;"> prinsipper</span> som ivaretar egenbeskyttelse ved mottak av traumepasienter med uavklart Covid -19.&#160;</strong></span><span style="font&#58;400 14px/1.6 &quot;open sans&quot;,sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;"><strong><br></strong></span></p><p><span style="font&#58;400 14px/1.6 &quot;open sans&quot;,sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;"><strong><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;underline;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;">Læringsmål&#58;</span><span style="font&#58;400 14px/1.6 &quot;open sans&quot;,sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;"> Observere smittevernsforhold i pasientmottak tiltrengende teambasert innsats ved samtidig mistenkt / bekreftet covid-19</span><br></strong></span></p><p><span style="font&#58;400 14px/1.6 &quot;open sans&quot;,sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline !important;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;">Det er laget 2 andre simuleringer av pasientmottak ved COVID-19&#58;</span><br style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;"><a href="/Sider/Drill,-simulering-og-videoopptak-av-Medisinsk-mottaksteam-og-Akutteam-ved-covid-19.aspx" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#00509e;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;">Pasient med mistenkt/bekreftet covid-19 med behov for Medisinsk mottaksteam og Akutteam</a><br style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;"><a href="/Sider/Pasient-med-mistenkt-bekreftet-covid-19-med-behov-for-Slagteam.aspx" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#00509e;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;">Pasient med mistenkt/bekreftet covid-19 med behov for Slagteam</a><br></p>Smittevern;Indremedisin;Infeksjonssykdommer0
Pasient med mistenkt/bekreftet covid-19 med behov for Slagteam144701522.06.2020 14:12:3045https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-VideoPasient med mistenkt/bekreftet covid-19 med behov for Slagteam4:39 minutter<p>​<span style="font&#58;400 14px/1.6 &quot;open sans&quot;,sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;">​Seksjon for smittevern har i samarbeid med Medisinsk simulatorsenter og øvrige aktører i pasientbehandlingskjeden ved St. Olavs hospital HF drillet og simulert mottak av pasient med mistenkt/bekreftet covid-19. I denne sammenheng ble det også foretatt videopptak.&#160;</span></p><p><span style="font&#58;400 14px/1.6 &quot;open sans&quot;,sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;"><strong><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;bold;box-sizing&#58;initial;">Denne fimen </strong></span><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;bold;box-sizing&#58;initial;">viser<span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-decoration&#58;underline;box-sizing&#58;initial;"> prinsipper</span> som ivaretar egenbeskyttelse ved mottak av slagpasienter med uavklart Covid -19.</strong></span><br></strong></span></p><p><span style="font&#58;400 14px/1.6 &quot;open sans&quot;,sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;"><span style="text-decoration&#58;underline;">Læringsmål&#58;</span> Observere smittevernsforhold i pasientmottak tiltrengende teambasert innsats ved samtidig mistenkt / bekreftet covid-19</span></p><p><span style="font&#58;400 14px/1.6 &quot;open sans&quot;,sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;"><br></span></p><p><span style="font&#58;400 14px/1.6 &quot;open sans&quot;,sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;underline;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;">Det er laget 2 andre simuleringer av pasientmottak ved COVID-19&#58;</span><br style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;"><a href="/Sider/Drill,-simulering-og-videoopptak-av-Medisinsk-mottaksteam-og-Akutteam-ved-covid-19.aspx" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#00509e;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;">Pasient med mistenkt/bekreftet covid-19 med behov for Medisinsk mottaksteam og Akutteam</a><br style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;"><a href="/Sider/Pasient-med-mistenkt-bekreftet-covid-19-med-behov-for-Traumeteam.aspx" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#00509e;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;">Pasient med mistenkt/bekreftet covid-19 med behov for Traumeteam</a><br></p>Smittevern;Indremedisin;Infeksjonssykdommer0
PSYK LE PANSS8810623.09.2019 12:27:00433https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK LE PANSS5 timer<p>PANSS-kurset arrangeres årlig for alle som utreder og behandler psykoselidelser i Klinikk for psykisk helsevern og rus.&#160;</p><p>For ansatte i Seksjon psykoser og Psykoseteamet er dette et toårig kompetanseskrav.</p><p>Temaet <span class="ms-rteBackColor-4">streames ikke</span>.</p>Psykiatri1
PSYK LE Obligatorisk gjennomgang av Beredskapsplan8810326.03.2020 08:30:16826https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevanger;Namsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK LE Obligatorisk gjennomgang av Beredskapsplan30-60 min<p>​Obligatorisk gjennomgang av BEREDSKAPSPLAN - rutiner ved katastrofealarm.</p><p><span class="ms-rteThemeBackColor-1-0">For alle ansatte i Klinikk for psykisk helsevern og rus, HNT.</span></p><p>For å få registrert deltagelse må du meld deg på en av dagene og et av tidspunktene under, og signere tilstedeværelse. Det er ikke mulig å melde seg på flere tidspunkt. </p>Psykiatri6
PSYK LE NA Medikamentlære8811519.06.2020 10:21:011126https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevanger;Namsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK LE NA MedikamentlæreSe under kursarrangement<div aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_ctl03_label" style="display&#58;inline;"><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Kurset er en del av kompetanseplanen <span style="text-decoration&#58;underline;">HNT, PSYK&#58; Opplæringskrav medikamentansvarlig</span> tildelt ansatte i Klinikk for psykisk helsevern og rus HNT HF. </span></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Krav om at&#160;alle som er tildelt denne planen&#160;repeterer temaet årlig.</span></span></span></span></span></p><div><div><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Kurset gir oppdatert informasjon om relevant emedikamenter&#160;innenfor psykiatrien.</span></span></span></span></span></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Temaet <span class="ms-rteBackColor-4 ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">streames </span>til enheter i klinikken.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p><div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-1">Se </span><a href="http&#58;//virksomhetsportal.helsemn.no/omrader/HNT/enhet/psykiatriskklinikk/arbeidsomrade/ledelse/ffe/Delte%20dokumenter/Arbeidsdokument/Bruksanvisning%20Skype%20for%20business.docx"><span class="ms-rteFontSize-1" style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">prosedyre for streaming via Skype for Business</font></span></a><span class="ms-rteFontSize-1">. <span aria-hidden="true"></span></span></span></span></span></span></div><div>&#160;</div></div></div></div></div><p>Ved spørsmål kontakt Klinisk støtte v/&#58;</p><p>Ingun Haug tlf&#58; 5663 <a href="mailto&#58;ingun.haug@hnt.no">ingun.haug@hnt.no</a> (Namsos)</p><p>Asbjørn Johansen tlf&#58; 8664 <a href="mailto&#58;ajohansen@hnt.no">ajohansen@hnt.no</a> (Levanger)</p><p><span aria-hidden="true"></span>&#160;<span aria-hidden="true"></span></p>Psykiatri1
Bruk av Funksjonssirkelen i arbeid med familier med kompleks problematikk8696519.06.2020 09:07:46525https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxWeb. Skype for businesstext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBruk av Funksjonssirkelen i arbeid med familier med kompleks problematikk1 dag<p>​Innhold&#58; </p><ul><li>Presentasjon av Funksjonssirkelen </li><li>Gjennomgang av praktisk bruk i arbeid med familier </li><li>Presentasjon av erfaringer med kliniske eksempler</li><li>Tilpasninger til ulik klinisk praksis</li><li>Dialog og refleksjon knyttet til bruk i egen praksis</li></ul><p>Materiell&#58; </p><ul><li>Funksjonssirkelen med diverse arbeidsverktøy</li><li>Veileder i bruk av funksjonssirkelen (470,- i egenandel)</li></ul>Psykiatri;Rusbehandling1
PSYK LE Sykdomslære Angst8811119.06.2020 07:30:32498https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK LE Sykdomslære Angst120 min<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Kurset er en del av sykdomslæreserien ved Klinikk for psykisk helsevern og rus HNT HF. Alle ansatte i kliniske stillinger skal gjennomføre hele sykdomslæreserien (11 tema) minimum en gang. </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Kurset gir oppdatert grunnleggende kunnskap om angstlidelser, samt kjennskap til klinikkens tilbud om utredning og behandling innenfor området.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Temaet er åpent for eksterne samarbeidspartnere, og <span class="ms-rteBackColor-4 ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">streames </span>til enheter i klinikken.</span></p><p>Se <a href="http&#58;//virksomhetsportal.helsemn.no/omrader/HNT/enhet/psykiatriskklinikk/arbeidsomrade/ledelse/ffe/Delte%20dokumenter/Arbeidsdokument/Bruksanvisning%20Skype%20for%20business.docx"><span style="text-decoration&#58;underline;">prosedyre for streaming via Skype for Business</span></a>. </p><p>&#160;</p>Psykiatri1
PSYK LE Affektive lidelser8808803.09.2019 07:48:27314https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK LE Affektive lidelser120 min<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span aria-hidden="true"></span>Kurset er en del av sykdomslæreserien ved Klinikk for psykisk helsevern og rus HNT HF. Alle ansatte i kliniske stillinger skal gjennomføre hele sykdomslæreserien (11 tema) minimum en gang. </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Kurset gir oppdatert grunnleggende kunnskap om affektive lidelser, samt kjennskap til klinikkens tilbud om utredning og behandling innenfor området.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Temaet er åpent for eksterne samarbeidspartnere, og <span class="ms-rteBackColor-4 ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">streames </span>til enheter i klinikken.</span></p><p>Se <a href="http&#58;//virksomhetsportal.helsemn.no/omrader/HNT/enhet/psykiatriskklinikk/arbeidsomrade/ledelse/ffe/Delte%20dokumenter/Arbeidsdokument/Bruksanvisning%20Skype%20for%20business.docx"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">prosedyre for streaming via Skype for Business</font></span></a>. </p> <font face="Calibri"></font><font size="3"></font><font color="#000000"></font><font face="Times New Roman"></font><p>&#160;</p>Psykiatri1
PSYK LE NA Førerkortvurdering8809318.06.2020 12:35:59252https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK LE NA Førerkortvurdering60 min<div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Kurset er en del av kompetanseplanen <span style="text-decoration&#58;underline;">HNT, PSYK&#58; Opplæringskrav «PAB/KIP»</span> tildelt ansatte i Klinikk for psykisk helsevern og rus HNT HF. </span></div><div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"></span>&#160;</div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5">Krav til alle PAB/KIP om deltagelse ved ansettelse og deretter to-årlig repetisjon.</span></span></div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5"></span></span>&#160;</div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Kurset gir oppdatert kunnskap om&#160;førerkortvurdering.</span></span></span></div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"></span></span></span>&#160;</div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Temaet <span class="ms-rteBackColor-4 ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">streames </span>til enheter i klinikken.</span></span></span></span></div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"></span></span></span></span>&#160;</div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-1">Se </span><a href="http&#58;//virksomhetsportal.helsemn.no/omrader/HNT/enhet/psykiatriskklinikk/arbeidsomrade/ledelse/ffe/Delte%20dokumenter/Arbeidsdokument/Bruksanvisning%20Skype%20for%20business.docx"><span class="ms-rteFontSize-1" style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">prosedyre for streaming via Skype for Business</font></span></a><span class="ms-rteFontSize-1">. </span></span></span></span></span></div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-1"></span></span></span></span></span>&#160;</div></div>Psykiatri1
PSYK LE Sykdomslære personlighetsforstyrrelser144265818.06.2020 09:05:1822https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK LE Sykdomslære personlighetsforstyrrelser60 min<p style="margin&#58;0px 0px 10.66px;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span aria-hidden="true"></span>Kurset er en del av sykdomslæreserien ved Klinikk for psykisk helsevern og rus HNT HF. Alle ansatte i kliniske stillinger skal gjennomføre hele sykdomslæreserien (11 tema) minimum en gang. </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Kurset gir oppdatert grunnleggende kunnskap om selvskading, samt kjennskap til klinikkens tilbud om utredning og behandling innenfor området.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Temaet er åpent for eksterne samarbeidspartnere, og <span class="ms-rteBackColor-4 ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">streames </span>til enheter i klinikken.</span></span></p><div><p>Se <a href="http&#58;//virksomhetsportal.helsemn.no/omrader/HNT/enhet/psykiatriskklinikk/arbeidsomrade/ledelse/ffe/Delte%20dokumenter/Arbeidsdokument/Bruksanvisning%20Skype%20for%20business.docx"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">prosedyre for streaming via Skype for Business</font></span></a>. </p></div>Psykiatri1
PSYK LE NA Journalforskrifter8809502.01.2020 08:37:50537https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK LE NA JournalforskrifterSe under arrangement<div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span aria-hidden="true"></span></span>&#160;</div><div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span aria-hidden="true"></span><span aria-hidden="true"></span><span aria-hidden="true"></span><span aria-hidden="true"></span>​Kurset er en del av kompetanseplanen <span style="text-decoration&#58;underline;">HNT, PSYK&#58; Opplæringskrav «PAB/KIP»</span> tildelt ansatte i Klinikk for psykisk helsevern og rus HNT HF. </span></div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"></span>&#160;</div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5">Krav til alle PAB/KIP om deltagelse ved ansettelse og deretter årlig repetisjon.</span></span></div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5"></span></span>&#160;</div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Kurset gir oppdatert kunnskap om&#160;Journalforskriften.</span></span></span></div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"></span></span></span>&#160;</div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Temaet <span class="ms-rteBackColor-4 ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">streames </span>til enheter i klinikken.</span></span></span></span></div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"></span></span></span></span>&#160;</div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-1">Se </span><a href="http&#58;//virksomhetsportal.helsemn.no/omrader/HNT/enhet/psykiatriskklinikk/arbeidsomrade/ledelse/ffe/Delte%20dokumenter/Arbeidsdokument/Bruksanvisning%20Skype%20for%20business.docx"><span class="ms-rteFontSize-1" style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">prosedyre for streaming via Skype for Business</font></span></a><span class="ms-rteFontSize-1">. <span aria-hidden="true"></span></span></span></span></span></span></div><p style="margin&#58;0px 0px 10.66px 81px;line-height&#58;normal;text-indent&#58;-18pt;"><font color="#000000"><span style="margin&#58;0px;font-size&#58;10pt;"><font face="Calibri"><span aria-hidden="true"></span></font></span></font>&#160;</p></div></div><p>&#160;</p>Psykiatri1
PSYK LE NA Lov om psykisk helsevern8809702.01.2020 08:38:35700https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK LE NA Lov om psykisk helsevernSe under arrangement<div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span aria-hidden="true"></span><span aria-hidden="true"></span><span aria-hidden="true"></span>​Kurset er en del av kompetanseplanen <span style="text-decoration&#58;underline;">HNT, PSYK&#58; Opplæringskrav «alle ansatte i kliniske stillinger»</span> tildelt ansatte i Klinikk for psykisk helsevern og rus HNT HF. </span></div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"></span>&#160;</div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5">Krav til alle ansatte i kliniske stillinger om deltagelse ved ansettelse og deretter årlig repetisjon.</span></span></div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5"></span></span>&#160;</div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Kurset gir oppdatert kunnskap om&#160;Lov om psykisk helsevern.</span></span></span></div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"></span></span></span>&#160;</div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Temaet <span class="ms-rteBackColor-4 ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">streames </span>til enheter i klinikken.</span></span></span></span></div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"></span></span></span></span>&#160;</div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-1">Se </span><a href="http&#58;//virksomhetsportal.helsemn.no/omrader/HNT/enhet/psykiatriskklinikk/arbeidsomrade/ledelse/ffe/Delte%20dokumenter/Arbeidsdokument/Bruksanvisning%20Skype%20for%20business.docx"><span class="ms-rteFontSize-1" style="text-decoration&#58;underline;">prosedyre for streaming via Skype for Business</span></a><span class="ms-rteFontSize-1">. </span></span></span></span></span></div><div><p style="margin&#58;0px 0px 10.66px 81px;line-height&#58;normal;text-indent&#58;-18pt;"><font color="#000000"><span style="margin&#58;0px;font-size&#58;10pt;"><font face="Calibri"><span aria-hidden="true"></span><span aria-hidden="true"></span><span aria-hidden="true"></span></font></span></font>&#160;</p></div>Psykiatri1
Strategi og handlingsplan for kvalitet og pasienttryggleik i HMR 144008817.06.2020 08:33:5754https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromStrategi og handlingsplan for kvalitet og pasienttryggleik i HMR15<p>​Presentasjon av strategi og handlingsplan for kvalitet og pasienttryggleik omhandlar informasjon om dei prioriterte forbetringsområda og praktisk implementering av strategien i eiga eining.&#160;<br></p>HMS;Kvalitet og sikkerheit;Ledelse0
Gruppeveiledning FKM LIS2/3 temaområde 1 75538108.07.2020 08:52:38314https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevanger;Namsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGruppeveiledning FKM LIS2/3 temaområde 13 timer<p><strong>Felles kompetansemoduler (FKM) består av et sett av læringsmål, </strong></p><p><strong>som strekker seg gjennom hele utdanningsforløpet til den enkelte lege i spesialisering (LIS). </strong></p><p><strong>Læringsmålene dekker et grunnleggende sett av kompetanser alle leger må ha for å fungere optimalt i legerollen​</strong></p><p><strong>I denne gruppeveiledningen utdypes LM innen temaområde 1;</strong><br></p><p>-forskningsforståelse (FKM LM13)<br>-kunnskapshåndtering (FKM LM32-34)<br>-kvalitet og pasientsikkerhet (FKM LM41-43) </p><p>og&#160;<br>-forberedelse til prosjektoppgaven <br>&quot;Kunnskap og forbedring&quot;</p><p><strong>LIS-leger ansatt i Namsos melder seg på i Namsos</strong></p><p><strong>LIS-leger ansatt i Levanger, melder seg på Levanger</strong><br></p>Medisin2
NORRPT010 Endre søkekriteriene for en rapport135571112.06.2020 13:13:14155https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-NettbasertNORRPT010 Endre søkekriteriene for en rapport6 minutter<p>Læringsmål&#58; Gi et overordnet bilde av hvordan man tilpasser en rapport til eget behov.<br></p>Laboratoriemedisin0
Rus-i-BUP 2020142747610.06.2020 09:28:3734https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromRus-i-BUP 20202 timer<p style="text-align&#58;center;"><span class="ms-rteFontFace-6 ms-rteFontSize-5 ms-rteThemeForeColor-6-4"><strong>​Kartlegging og vurdering av rusmiddelbruk i BUP</strong></span></p><p><br></p>Psykisk helsevern1
Innføring i preste- og samtaletjenesten142455811.06.2020 10:38:311160https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-NettbasertInnføring i preste- og samtaletjenesten15-20 minutter <p>Kurset gir en innføring i hva Preste- og samtaletjenesten tilbyr, og hvordan tjenestene kan bestilles. Kurset orienterer om åndelig og eksistensiell omsorg, gjennom disse temaene&#58;&#160;<br></p><ul><li>Livssynsmangfold og tverrfaglighet</li><li>Likeverdig helsetjeneste i et flerkulturelt samfunn&#160;</li><li>Pasientens livssyn og religiøsitet&#160;</li><li>Skam og psykologiske gudsbilder<br></li><li>Sorg (for mer om dette temaet, hør <a href="https&#58;//stolav.no/diagnose/episode-08-sorg">episode 8 av podkasten Diagnose</a>)&#160;<br></li><li>Palliativ behandling &#160;– relasjoner og pårørende&#160;<br></li><li>Preste- og samtaletjenestens tilbud til ansatte</li></ul><div>Kurset består av åtte filmer med lyd/tale.&#160;<br></div>Åndelig og eksistensiell omsorg 0
Talegjenkjenning i DocuLive for behandler/lege8842628.04.2020 12:42:331651https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMolde;Kristiansund;Ålesund;Voldatext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromTalegjenkjenning i DocuLive for behandler/lege4 timer<p>Kurset består av undervisning på datarom. Undervisning om teorien som ligger til grunn for praktisk bruk av løsningen.</p><p>Informasjon om beste arbeidsflyt mot Doculive EPJ og samspill med sekretærtjenesten.</p><p>Deltakerne får laget personlige standardtekster og bygget profil under kurset som gjør at talegjenkjenningen raskere vil fungere i klinisk praksis.<br></p><p>Kurset går over 4 timer.</p>IKT1
Talegjenkjenning grunnkurs St. Olav8842305.06.2020 11:39:372015https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxOrkdaltext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromTalegjenkjenning grunnkurs St. OlavFra kl. 08.00-12.00<p>Kurset består av undervisning på datarom. Undervisning om teorien som ligger til grunn for praktisk bruk av løsningen.</p><p>Informasjon om beste arbeidsflyt mot Doculive EPJ og samspill med sekretærtjenesten.</p><p>Deltakerne får laget personlige standardtekster og bygget profil under kurset som gjør at talegjenkjenningen raskere vil fungere i klinisk praksis.</p>Medisin4
Ungdomspasienten141695412.06.2020 10:37:17258https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-NettbasertUngdomspasienten30 minutter<p style="margin&#58;0px 0px 10px;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;helvetica neue&quot;,helvetica,arial,sans-serif;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-weight&#58;400;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;widows&#58;2;background-color&#58;#ffffff;">Hensikten med kurset er å gi deg kunnskap om ungdomspasienten og ungdomsmedisin slik at du kan bidra til å skape en ungdomsvennlig helsetjeneste.</p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;helvetica neue&quot;,helvetica,arial,sans-serif;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-weight&#58;400;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;widows&#58;2;background-color&#58;#ffffff;">Etter kurset skal du vite&#58;</p><ul><li>hvorfor det er viktig med fokus på ungdomshelse<br style="box-sizing&#58;border-box;"></li><li>hva som kjennetegner en ungdomsvennlig helsetjeneste<br style="box-sizing&#58;border-box;"></li><li>hva som kjennetegner ungdom med hensyn til biologiske og psykososiale faktorer<br style="box-sizing&#58;border-box;"></li><li>hva overgangsforløp for ungdom er<br style="box-sizing&#58;border-box;"></li><li>hvordan du kan praktisere effektiv kommunikasjon med ungdom<br style="box-sizing&#58;border-box;"></li><li><div style="margin&#58;0px 0px 10px;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;helvetica neue&quot;,helvetica,arial,sans-serif;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-weight&#58;400;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;widows&#58;2;background-color&#58;#ffffff;">hvordan du kan bruke ulike verktøy for å møte ungdom på best mulig måte</div></li></ul><div><br></div><div>Kurset er utviklet i Helse Vest ved Haukeland sykehus for interessegruppa for Ungdomsmedisin i Norsk Barnelegeforening.&#160;</div><div><br></div>Medisin0
Obligatorisk undervisning for nytilsatte og andre ansatte Nidaros DPS141685405.06.2020 08:10:21157https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxAnnettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromObligatorisk undervisning for nytilsatte og andre ansatte Nidaros DPS1,5 time<p>​Obligatorisk undervisning for nytilsatte og andre ansatte&#160;<br></p><p>Tema&#58; Psykiatrisk status presens.<br></p><p>Faglig ansvarlig&#58; psykologspesialist Birgit Bakk ved seksjon 1, Nidaros DPS<br></p><p>Tirsdag 16 juni 2020, kl. 12&#58;15 - 13.15<br></p><p>Webinar</p><p>Påmeldingsfrist&#58; 12.06.2020<br></p><p>Invitasjon via Skype for business blir sendt dagen før.<br></p>Psykisk helsevern0
Kurveføring 2137037705.06.2020 10:29:28127https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-EksternVideoKurveføring 219 minutter<p>Gjennomgang av Kurveføring 2 F1b​</p>Kirurgi0
Kurveføring 1137036505.06.2020 10:28:27188https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-EksternVideoKurveføring 116 minutter<p>​Gjennomgang av medikamentkurve F1a<br></p>Kirurgi0
NEWS2 digital undervisning137034605.06.2020 08:22:28178https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-EksternVideoNEWS2 digital undervisning31 minutter<p>Gjennomgang av bruken av NEWS2-skjema.<br></p>Kirurgi0
Gruppeveiledning FKM LIS2-3 temaområde 475545604.06.2020 11:45:06132https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevanger;Namsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGruppeveiledning FKM LIS2-3 temaområde 43 timer<p>​<strong>Felles kompetansemoduler (FKM) består av et sett av læringsmål,</strong></p><p><strong>som strekker seg gjennom hele utdanningsforløpet til den enkelte lege i spesialisering (LIS). </strong></p><p><strong>Læringsmålene dekker et grunnleggende sett av kompetanser alle leger må ha for å fungere optimalt i legerollen. </strong></p><p><span style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Denne gruppeveiledningen utdyper LM i temaområde 4;</strong></span><br>Lovverk (FKM LM46-47) <br>Systemforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse (FKM LM70-7</p><div></div><div><div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><font class="ms-rteThemeForeColor-2-0" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;color&#58;#444444;box-sizing&#58;border-box;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;">LIS-lege ansatt i Levanger, melder seg på i Levanger</strong></font></div><div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><font class="ms-rteThemeForeColor-2-0" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;color&#58;#444444;box-sizing&#58;border-box;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;">LIS-lege ansatt i Namsos, melder seg på i Namsos</strong></font><br></div></div>Medisin2