• Tittel Kurskatalogen

 Innholdsredigering

​D​u er nå på en gammel versjon av Læringsportalen. Trykk her for å komme til gyldig versjon.

 

 

Leger i spesialisering / LIS1 - Dag 7 i introduksjonsuken i HMR HF460438012.07.2024 14:38:01Introduksjonsdagen er gjeldende fra kull med oppstart februar 2020 Introduksjonsuken dag 7 Opplæring i Helseplattformen​ Gjennomgang med instruktør https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside Leger i spesialisering / LIS1 - Dag 7 i introduksjonsuken i HMR HF<p>​​Introduksjonsdagen er gjeldende fra kull med oppstart februar 2020.</p><p><br></p><p><strong>Introduksjonsuken dag 7&#58;</strong></p><p><br></p><p>Opplæring i Helseplattformen​</p><p>Gjennomgang med instruktør</p>Nyansatt0<p>​​Introduksjonsdagen er gjeldende fra kull med oppstart februar 2020.</p><p><br></p><p><strong>Introduksjonsuken dag 7&#58;</strong></p><p><br></p><p>Opplæring i Helseplattformen​</p><p>Gjennomgang med instruktør</p>
Leger i spesialisering / LIS1 - Dag 6 i introduksjonsuken i HMR HF460438112.07.2024 14:37:46Introduksjonsdagen er gjeldende fra kull med oppstart februar 2020 Introduksjonsuken dag 6  Opplæring i Helseplattformen​ Gjennomgang av kompetanseplan https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside Leger i spesialisering / LIS1 - Dag 6 i introduksjonsuken i HMR HF<p>​​Introduksjonsdagen er gjeldende fra kull med oppstart februar 2020.</p><p><br></p><p><strong>Introduksjonsuken dag 6&#58;</strong></p><p><br></p><p><span class="ql-cursor"></span>Opplæring i Helseplattformen​</p><p>Gjennomgang&#160;av kompetanseplan</p>Nyansatt0<p>​​Introduksjonsdagen er gjeldende fra kull med oppstart februar 2020.</p><p><br></p><p><strong>Introduksjonsuken dag 6&#58;</strong></p><p><br></p><p><span class="ql-cursor"></span>Opplæring i Helseplattformen​</p><p>Gjennomgang&#160;av kompetanseplan</p>
FAGDAG Sikkerhet og beredskap St. Olavs hospital459754011.07.2024 10:08:52Direktører, sjefer og ledere ved St. Olav, Fagressurser som har ansvar for kvalitet, sikkerhet og beredskap, Samarbeidsaktører fra helsefellesskap og samvirkeaktører https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside FAGDAG Sikkerhet og beredskap St. Olavs hospital<p>Program og foredragsholdere blir kunngjort i august.</p><ul><li><a href="https://www.hemit.no/49bd46/contentassets/9c72fd1b965443999da9cb4483897535/trusselvurdering-2024---det-digitale-trusselbildet-mot-spesialisthelsetjenesten.pdf" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Trusselvurdering-2024 - det-digitale-trusselbildet-mot-spesialisthelsetjenesten (hemit.no)</a></li><li>Webinar: <a href="https://www.helsedirektoratet.no/konferanser/normen-det-digitale-trusselbildet-mot-spesialisthelsetjenesten" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Normen: Det digitale trusselbildet mot spesialisthelsetjenesten - Helsedirektoratet</a></li><li><a href="https://kurs.helse-midt.no/Sider/Kursside.aspx?id=95" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Informasjonssikkerhet – hva er ditt ansvar? (helse-midt.no)</a></li></ul>Administrativt arbeid;Beredskap;HMS;HR;IKT;Klinisk IKT;Ledelse1<p>Program og foredragsholdere blir kunngjort i august.</p><ul><li><a href="https&#58;//www.hemit.no/49bd46/contentassets/9c72fd1b965443999da9cb4483897535/trusselvurdering-2024---det-digitale-trusselbildet-mot-spesialisthelsetjenesten.pdf" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Trusselvurdering-2024 - det-digitale-trusselbildet-mot-spesialisthelsetjenesten (hemit.no)</a></li><li>Webinar&#58; <a href="https&#58;//www.helsedirektoratet.no/konferanser/normen-det-digitale-trusselbildet-mot-spesialisthelsetjenesten" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Normen&#58; Det digitale trusselbildet mot spesialisthelsetjenesten - Helsedirektoratet</a></li><li><a href="/Sider/Kursside.aspx?id=95" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Informasjonssikkerhet – hva er ditt ansvar? (helse-midt.no)</a></li></ul>
Opplæringspakke 1 SNR Hjelset (Flytt Vår 25)459744511.07.2024 08:51:26Klinikk for drift og eiendom, klinikk SNR, klinikk Ålesund, klinikk for prehospitale tjenester, klinikk for kreftbehandling og rehabilitering Målet er at den skal sikre en helhetlig forståelse for konsept og nytt innhold https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMolde;Kristiansundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside Opplæringspakke 1 SNR Hjelset (Flytt Vår 25)<p>Opplæringspakke 1 er en teoretisk opplæringspakke som gjennomføres som et klasseromskurs. Målet er at den skal sikre en helhetlig forståelse for konsept og nytt innhold i forbindelse med nytt somatikkbygg ved SNR Hjelset.</p><p><br></p><p>Innhold i opplæringspakke 1:</p><ul><li>Konsept SNR</li><li>Brann/evakuering</li><li>Beredskap overordnet</li><li>Ikt/teknologi-leveranse</li></ul><p><br></p><p>Opplæringen krever at den ansatte kommer forberedt til undervisningen, det vil si at man må sette seg inn i nye, relevante prosedyrer på brann, evakuering og beredskap. Være kjent med eget ansvar for sin seksjon i nytt bygg.</p><p>Den ansatte må gjennomføre e-læring på brann/evakuering og ikt/teknologi-leveransen, tildeles via læringsportalen og som kompetansetiltak i Kompetanseportalen. Dette er anbefalt å gjennomføre etter denne klasseromsundervisningen, og før man deltar på opplæringspakke 2.</p><p><br></p><p>Opplæringspakke 1 tilgjengeliggjøres i denne fasen (for de med innflyttigsdatoer våren 2025) for ansatte fra klinikk for drift og eiendom Molde og Kristiansund, klinikk SNR, klinikk for diagnostikk, klinikk prehospitale tjenester, klinikk Ålesund, klinikk kreft og rehab.</p><p><br></p><p>Det forutsettes for denne opplæringspakken at leder har sikret at alle driftsprosedyrer er revidert og oppdatert, at alle arbeidsprosesser, arbeidsflyt, pasientflytlogistikk og andre endringer i drift er implementert og kjent for den ansatte. Det vil ligge som et relevant grunnlag for at den ansatte får en helhetlig opplæring i forkant av innflytting.</p>Beredskap;Brannvern;IKT45<p>Opplæringspakke 1 er en teoretisk opplæringspakke som gjennomføres som et klasseromskurs. Målet er at den skal sikre en helhetlig forståelse for konsept og nytt innhold i forbindelse med nytt somatikkbygg ved SNR Hjelset.</p><p><br></p><p>Innhold i opplæringspakke 1&#58;</p><ul><li>Konsept SNR</li><li>Brann/evakuering</li><li>Beredskap overordnet</li><li>Ikt/teknologi-leveranse</li></ul><p><br></p><p>Opplæringen krever at den ansatte kommer forberedt til undervisningen, det vil si at man må sette seg inn i nye, relevante prosedyrer på brann, evakuering og beredskap. Være kjent med eget ansvar for sin seksjon i nytt bygg.</p><p>Den ansatte må gjennomføre e-læring på brann/evakuering og ikt/teknologi-leveransen, tildeles via læringsportalen og som kompetansetiltak i Kompetanseportalen. Dette er anbefalt å gjennomføre etter denne klasseromsundervisningen, og før man deltar på opplæringspakke 2.</p><p><br></p><p>Opplæringspakke 1 tilgjengeliggjøres i denne fasen (for de med innflyttigsdatoer våren 2025) for ansatte fra klinikk for drift og eiendom Molde og Kristiansund, klinikk SNR, klinikk for diagnostikk, klinikk prehospitale tjenester, klinikk Ålesund, klinikk kreft og rehab.</p><p><br></p><p>Det forutsettes for denne opplæringspakken at leder har sikret at alle driftsprosedyrer er revidert og oppdatert, at alle arbeidsprosesser, arbeidsflyt, pasientflytlogistikk og andre endringer i drift er implementert og kjent for den ansatte. Det vil ligge som et relevant grunnlag for at den ansatte får en helhetlig opplæring i forkant av innflytting.</p>
Leger i spesialisering / LIS1 - Dag 4 i introduksjonsuken i HMR HF14829312.07.2024 14:37:02Introduksjonsdagen er gjeldende fra kull med oppstart februar 2020 Introduksjonsuken dag 4 Tema knyttet til læringsmålplaner AHLR-trening​ - KLS-020, 045, FKM LM-056-057 128https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxAnnettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside Leger i spesialisering / LIS1 - Dag 4 i introduksjonsuken i HMR HF<p>​Introduksjonsdagen er gjeldende fra kull med oppstart februar 2020.</p><p><br></p><p><strong>Introduksjonsuken dag 4&#58;</strong></p><p>Tema knyttet til læringsmålplaner&#58;</p><p><br></p><p><strong>AHLR-trening​ - KLS-020, 045, FKM LM-056-057</strong></p><p>​<strong>Triage - KLS-004</strong></p><p><strong>MET/Traume/slag-team - KLS-015</strong></p><p><strong>Informasjon fra lokal lab. - KLS-020</strong></p>Nyansatt1<p>​Introduksjonsdagen er gjeldende fra kull med oppstart februar 2020.</p><p><br></p><p><strong>Introduksjonsuken dag 4&#58;</strong></p><p>Tema knyttet til læringsmålplaner&#58;</p><p><br></p><p><strong>AHLR-trening​ - KLS-020, 045, FKM LM-056-057</strong></p><p>​<strong>Triage - KLS-004</strong></p><p><strong>MET/Traume/slag-team - KLS-015</strong></p><p><strong>Informasjon fra lokal lab. - KLS-020</strong></p>
Leger i spesialisering / LIS1 - Dag 5 i introduksjonsuken i HMR HF14829512.07.2024 14:37:20Introduksjonsdagen er gjeldende fra kull med oppstart februar 2020 Introduksjonsuken dag 5 Tema knyttet til læringsmålplaner ​Røntgen - praktisk tilnærming - KLM 08 137https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxAnnettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside Leger i spesialisering / LIS1 - Dag 5 i introduksjonsuken i HMR HF<p>​Introduksjonsdagen er gjeldende fra kull med oppstart februar 2020.</p><p><br></p><p><strong>Introduksjonsuken dag 5&#58;</strong></p><p>Tema knyttet til læringsmålplaner&#58;</p><p><br></p><p><strong>​Røntgen - praktisk tilnærming - KLM 08</strong></p>Nyansatt1<p>​Introduksjonsdagen er gjeldende fra kull med oppstart februar 2020.</p><p><br></p><p><strong>Introduksjonsuken dag 5&#58;</strong></p><p>Tema knyttet til læringsmålplaner&#58;</p><p><br></p><p><strong>​Røntgen - praktisk tilnærming - KLM 08</strong></p>
Leger i spesialisering / LIS1 - Dag 3 i introduksjonsuken i HMR HF14836012.07.2024 14:36:38Introduksjonsdagen er gjeldende fra kull med oppstart februar 2020 Introduksjonsuken dag 3 Tema knyttet til læringsmålplaner AHLR- trening - KLS-020, 045, FKM LM-056-057 185https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxAnnettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside Leger i spesialisering / LIS1 - Dag 3 i introduksjonsuken i HMR HF<p>​Introduksjonsdagen er gjeldende fra kull med oppstart februar 2020.</p><p><br></p><p><strong>Introduksjonsuken dag 3&#58;</strong></p><p>Tema knyttet til læringsmålplaner&#58;</p><p><br></p><p><strong>AHLR- trening - KLS-020, 045, FKM LM-056-057​</strong></p><p><strong>Smertebehandling - KLM 13</strong></p><p><strong>Anafylaksi og intoksikasjoner - KLM 04, 10, 20</strong></p><p><strong>Legemiddelsamstemming - FKM 35, 36</strong></p>Nyansatt1<p>​Introduksjonsdagen er gjeldende fra kull med oppstart februar 2020.</p><p><br></p><p><strong>Introduksjonsuken dag 3&#58;</strong></p><p>Tema knyttet til læringsmålplaner&#58;</p><p><br></p><p><strong>AHLR- trening - KLS-020, 045, FKM LM-056-057​</strong></p><p><strong>Smertebehandling - KLM 13</strong></p><p><strong>Anafylaksi og intoksikasjoner - KLM 04, 10, 20</strong></p><p><strong>Legemiddelsamstemming - FKM 35, 36</strong></p>
Leger i spesialisering / LIS1 - Dag 2 i introduksjonsuken i HMR HF14835712.07.2024 14:36:25Introduksjonsdagen er gjeldende fra kull med oppstart februar 2020 Introduksjonsuken dag 2 Tema knyttet til læringsmålplaner Syning av lik - KLS-007 Dødsmelding - KLS-007 282https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxAnnettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside Leger i spesialisering / LIS1 - Dag 2 i introduksjonsuken i HMR HF<p>​​Introduksjonsdagen er gjeldende fra kull med oppstart februar 2020.</p><p><br></p><p><strong>Introduksjonsuken dag 2&#58;</strong></p><p>Tema knyttet til læringsmålplaner&#58;</p><p><br></p><p><strong>Syning av lik - KLS-007</strong></p><p><strong>Dødsmelding - KLS-007</strong></p><p><strong>Suicidal vurdering - lov og forskrift - KLS-018-019</strong></p><p><strong>Somatisk sykdom hos psykiatrisk pasient - KLS-018-019</strong></p><p><strong>Klinisk etisk&#160;komite - KLS-001</strong></p><p><strong>Praktisk onkologi - KLS-014</strong></p><p><strong>EQS-grunnmodul - FKM LM-035-037, 039-040​</strong></p>Nyansatt1<p>​​Introduksjonsdagen er gjeldende fra kull med oppstart februar 2020.</p><p><br></p><p><strong>Introduksjonsuken dag 2&#58;</strong></p><p>Tema knyttet til læringsmålplaner&#58;</p><p><br></p><p><strong>Syning av lik - KLS-007</strong></p><p><strong>Dødsmelding - KLS-007</strong></p><p><strong>Suicidal vurdering - lov og forskrift - KLS-018-019</strong></p><p><strong>Somatisk sykdom hos psykiatrisk pasient - KLS-018-019</strong></p><p><strong>Klinisk etisk&#160;komite - KLS-001</strong></p><p><strong>Praktisk onkologi - KLS-014</strong></p><p><strong>EQS-grunnmodul - FKM LM-035-037, 039-040​</strong></p>
Leger i spesialisering / LIS1 - Dag 1 i introduksjonsuken i HMR HF14835512.07.2024 14:36:14Introduksjonsdagen er gjeldende fra kull med oppstart februar 2020 Introduksjonsuken dag 1 Tema knyttet til læringsmålplaner Mikrobiologi - rutiner ved prøvetaking - KLS-004 249https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxAnnettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside Leger i spesialisering / LIS1 - Dag 1 i introduksjonsuken i HMR HF<p>​​Introduksjonsdagen er gjeldende fra kull med oppstart februar 2020.</p><p><br></p><p><strong>Introduksjonsuken dag 1&#58;</strong></p><p>Tema knyttet til læringsmålplaner&#58;</p><p><br></p><p><strong>Mikrobiologi - rutiner ved prøvetaking - KLS-004, 011, 023-024</strong></p><p><strong>Sepsismottak og rutiner for AB-bruk - KLS-004, 011, 023-024</strong></p><p><strong>SimiLiS og medisinsksimulering - KLS-020, 043, FKM LM-056-057</strong></p><p><strong>Forskningsforståelse og kunnskapshåndtering - FKM LM-011-012, 024-025</strong></p>Nyansatt1<p>​​Introduksjonsdagen er gjeldende fra kull med oppstart februar 2020.</p><p><br></p><p><strong>Introduksjonsuken dag 1&#58;</strong></p><p>Tema knyttet til læringsmålplaner&#58;</p><p><br></p><p><strong>Mikrobiologi - rutiner ved prøvetaking - KLS-004, 011, 023-024</strong></p><p><strong>Sepsismottak og rutiner for AB-bruk - KLS-004, 011, 023-024</strong></p><p><strong>SimiLiS og medisinsksimulering - KLS-020, 043, FKM LM-056-057</strong></p><p><strong>Forskningsforståelse og kunnskapshåndtering - FKM LM-011-012, 024-025</strong></p>
Opplæringspakke 2 SNR Hjelset (Flytt Okt 24)452160120.06.2024 08:14:41Ansatte med arbeidssted i Molde eller Kristiansund fra følgende klinikker: Klinikk for drift og eiendom, klinikk for psykisk helse og rus, klinikk Ålesund Det er lagt til rette for https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxHjelsettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside Opplæringspakke 2 SNR Hjelset (Flytt Okt 24)<p><strong>Opplæringspakke 2</strong>&#58; ibruktagelse av nytt sykehusbygg (psykiatri- og habiliteringsbygg) ved SNR Hjelset.</p><p><br></p><p>Opplæringspakke 2 er todelt&#58;</p><p><br></p><p><strong>Del 1&#58;</strong> varighet 1,5 time, og i regi av Opplæringsprosjektet. </p><p><br></p><p>Opplæringsprosjektet leverer en generell bli-kjent-runde på bygg som handler om den praktiske ibruktagelsen, runden vil sikre&#58;</p><ul><li>Brann, evakuering</li><li>Ferdighetstrening; Klinisk IKT og funksjoner</li><li>Informasjon/ferdighetstrening på nye tekniske logistikkonspet som søppelsug, AGV, rørpost, lysstyring, ventilasjon, solskjerming m.m.</li></ul><p><br></p><p><strong>Del 2</strong>&#58; varighet på gjennomføring og innhold (fagspesifikk og lokale opplæringsplaner) er definert av avdsjef/seksjonsledere.</p><p>Det er lagt til rette for, og avsatt tid ut arbeidsdagen (med mulighet for justeringer etter behov) at leder, eller den leder definerer har ansvar for at sine ansatte/kollegaer gjennomfører sine lokale opplæringsplaner i dette tidsrom.</p><p>Hensikt&#58;</p><ul><li>·&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;At ansatte er kjent med nytt arbeidssted&#160;</li><li>·&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;At ansatte er kjent med egen seksjon/arbeidsområde&#160;</li><li>·&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;At alle får trent på evakuering på eget arbeidssted&#160;</li><li>·&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;At alle har fått trent på å håndtere akutte hendelser&#160;</li><li>·&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;At ansatte er forberedt til første arbeidsdag ved nytt sykehus</li></ul><p>Avdsjefer/seksjonsledere definerer akseptert gjennomføringsgrad og deltagelse.</p><p><br></p><p>Ved behov for flere dager avsatt til del 2 av opplæringspakke 2 avtales med prosjektleder opplæring SNR.</p><p>&#160;</p><p><br></p>Psykisk helsevern21<p><strong>Opplæringspakke 2</strong>&#58; ibruktagelse av nytt sykehusbygg (psykiatri- og habiliteringsbygg) ved SNR Hjelset.</p><p><br></p><p>Opplæringspakke 2 er todelt&#58;</p><p><br></p><p><strong>Del 1&#58;</strong> varighet 1,5 time, og i regi av Opplæringsprosjektet. </p><p><br></p><p>Opplæringsprosjektet leverer en generell bli-kjent-runde på bygg som handler om den praktiske ibruktagelsen, runden vil sikre&#58;</p><ul><li>Brann, evakuering</li><li>Ferdighetstrening; Klinisk IKT og funksjoner</li><li>Informasjon/ferdighetstrening på nye tekniske logistikkonspet som søppelsug, AGV, rørpost, lysstyring, ventilasjon, solskjerming m.m.</li></ul><p><br></p><p><strong>Del 2</strong>&#58; varighet på gjennomføring og innhold (fagspesifikk og lokale opplæringsplaner) er definert av avdsjef/seksjonsledere.</p><p>Det er lagt til rette for, og avsatt tid ut arbeidsdagen (med mulighet for justeringer etter behov) at leder, eller den leder definerer har ansvar for at sine ansatte/kollegaer gjennomfører sine lokale opplæringsplaner i dette tidsrom.</p><p>Hensikt&#58;</p><ul><li>·&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;At ansatte er kjent med nytt arbeidssted&#160;</li><li>·&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;At ansatte er kjent med egen seksjon/arbeidsområde&#160;</li><li>·&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;At alle får trent på evakuering på eget arbeidssted&#160;</li><li>·&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;At alle har fått trent på å håndtere akutte hendelser&#160;</li><li>·&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;At ansatte er forberedt til første arbeidsdag ved nytt sykehus</li></ul><p>Avdsjefer/seksjonsledere definerer akseptert gjennomføringsgrad og deltagelse.</p><p><br></p><p>Ved behov for flere dager avsatt til del 2 av opplæringspakke 2 avtales med prosjektleder opplæring SNR.</p><p>&#160;</p><p><br></p>
HNT - Overføring av inneliggende pasienter (cutover) - Øvelse for alle sengeposter441704705.07.2024 07:51:48Registrering av kliniske data på pasienter Estimert tid på oppgaven Tid og sted o 17.oktober kl. 8 – 12 gjennomfører vi simulering av inneliggende cutover https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxAnnettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside HNT - Overføring av inneliggende pasienter (cutover) - Øvelse for alle sengeposter<p><strong style="color: black;">Formål</strong></p><p><span style="color: rgb(111, 170, 216);">o&nbsp;</span><span style="color: black;">Teste og få tilbakemelding på:​</span></p><p><span style="color: rgb(111, 170, 216);">•</span><span style="color: black;">Opplæring</span></p><p><span style="color: rgb(111, 170, 216);">•</span><span style="color: black;">Registrering av pasienter i Helseplattformen</span></p><p><span style="color: rgb(111, 170, 216);">•</span><span style="color: black;">Registrering av kliniske data på pasienter</span></p><p><span style="color: rgb(111, 170, 216);">•</span><span style="color: black;">Støtteskjema</span></p><p><span style="color: rgb(111, 170, 216);">•</span><span style="color: black;">Estimert tid på oppgaven</span></p><p><br></p><p><strong style="color: black;">Tid og sted</strong></p><p><span style="color: rgb(111, 170, 216);">o&nbsp;</span>17.oktober <span style="color: black;">kl. 8 – 12 gjennomfører vi simulering av inneliggende&nbsp;cutover.&nbsp;Dette er ikke et kurs, men en praktisk øvelse.&nbsp;Vi skal øve oss på å legge inn pasienter med tilhørende klinisk informasjon i et testmiljø</span></p><p><span style="color: rgb(111, 170, 216);">o&nbsp;</span><span style="color: black;">Sted: På egen avdeling (+ digitale møter)</span></p><p><span style="color: rgb(111, 170, 216);">o&nbsp;</span><span style="color: black;">Sted: Vi anbefaler på det sterkeste at lege, sykepleier og sekretær sitter på samme rom.</span></p><p><br></p><p><strong style="color: black;">Oppgaver</strong></p><p><span style="color: rgb(111, 170, 216);">o&nbsp;</span><span style="color: black;">Registrere pasienter i Helseplattformen</span></p><p><span style="color: rgb(111, 170, 216);">o&nbsp;</span><span style="color: black;">Registrere kliniske data på pasienter i Helseplattformen</span></p><p><br></p><p><strong style="color: black;">Hvem deltar</strong></p><p><span style="color: rgb(111, 170, 216);">o&nbsp;</span><span style="color: black;">1 lege, 1 sykepleier og evt. 1 merkantil fra hver sengepost - må ha deltakere&nbsp;fra&nbsp;alle sengeposter, helst de som vil&nbsp;jobbe&nbsp;med migrering under&nbsp;Cutover</span></p><p><span style="color: rgb(111, 170, 216);">o&nbsp;</span><span style="color: black;">Deltakere må være påmeldt i Læringsportalen&nbsp;for å ha nødvendige tilganger</span></p><p><br></p><p><em>Mer informasjon kommer i forkant av simuleringen. </em></p><p><br></p>Helseplattformen1<p><strong style="color&#58;black;">Formål</strong></p><p><span style="color&#58;rgb(111, 170, 216);">o&#160;</span><span style="color&#58;black;">Teste og få tilbakemelding på&#58;​</span></p><p><span style="color&#58;rgb(111, 170, 216);">•</span><span style="color&#58;black;">Opplæring</span></p><p><span style="color&#58;rgb(111, 170, 216);">•</span><span style="color&#58;black;">Registrering av pasienter i Helseplattformen</span></p><p><span style="color&#58;rgb(111, 170, 216);">•</span><span style="color&#58;black;">Registrering av kliniske data på pasienter</span></p><p><span style="color&#58;rgb(111, 170, 216);">•</span><span style="color&#58;black;">Støtteskjema</span></p><p><span style="color&#58;rgb(111, 170, 216);">•</span><span style="color&#58;black;">Estimert tid på oppgaven</span></p><p><br></p><p><strong style="color&#58;black;">Tid og sted</strong></p><p><span style="color&#58;rgb(111, 170, 216);">o&#160;</span>17.oktober <span style="color&#58;black;">kl. 8 – 12 gjennomfører vi simulering av inneliggende&#160;cutover.&#160;Dette er ikke et kurs, men en praktisk øvelse.&#160;Vi skal øve oss på å legge inn pasienter med tilhørende klinisk informasjon i et testmiljø</span></p><p><span style="color&#58;rgb(111, 170, 216);">o&#160;</span><span style="color&#58;black;">Sted&#58; På egen avdeling (+ digitale møter)</span></p><p><span style="color&#58;rgb(111, 170, 216);">o&#160;</span><span style="color&#58;black;">Sted&#58; Vi anbefaler på det sterkeste at lege, sykepleier og sekretær sitter på samme rom.</span></p><p><br></p><p><strong style="color&#58;black;">Oppgaver</strong></p><p><span style="color&#58;rgb(111, 170, 216);">o&#160;</span><span style="color&#58;black;">Registrere pasienter i Helseplattformen</span></p><p><span style="color&#58;rgb(111, 170, 216);">o&#160;</span><span style="color&#58;black;">Registrere kliniske data på pasienter i Helseplattformen</span></p><p><br></p><p><strong style="color&#58;black;">Hvem deltar</strong></p><p><span style="color&#58;rgb(111, 170, 216);">o&#160;</span><span style="color&#58;black;">1 lege, 1 sykepleier og evt. 1 merkantil fra hver sengepost - må ha deltakere&#160;fra&#160;alle sengeposter, helst de som vil&#160;jobbe&#160;med migrering under&#160;Cutover</span></p><p><span style="color&#58;rgb(111, 170, 216);">o&#160;</span><span style="color&#58;black;">Deltakere må være påmeldt i Læringsportalen&#160;for å ha nødvendige tilganger</span></p><p><br></p><p><em>Mer informasjon kommer i forkant av simuleringen. </em></p><p><br></p>
Arbeidsliv og psykisk helse291183905.07.2024 08:14:03"Psykiske plager er en av de viktigste årsakene til sykefravær og frafall fra arbeidslivet Arbeidsgiver har et viktig ansvar i å forebygge og sikre et arbeidsmiljø som gir 1233https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside Arbeidsliv og psykisk helse<p>​​​​</p><p><strong style="background-color&#58;rgb(255, 255, 255);"><em>&quot;Psykiske plager er en&#160;av de&#160;viktigste årsakene til sykefravær&#160;og frafall fra&#160;arbeidslivet. Arbeidsgiver har et viktig ansvar i å forebygge og sikre et arbeidsmiljø som gir arbeidstakere trygghet&#160;mot psykiske skadevirkning&quot; Arbeidstilsynet 2023</em></strong></p><p><br></p><p>Siden 2010 har det vært en kraftig økning i andelen med psykiske lidelser, mens andelen med muskel-skjelettsykdommer har gått ned.&#160;</p><p>I 2011 var andelen med psykiske lidelser for første gang høyere enn andelen med muskel- og skjelettsykdommer.&#160;&#160;</p><p>I 2017 hadde nær 64 prosent av de uføretrygdede enten en psykisk lidelse (37,2) eller sykdom i muskel-skjelettsystemet og bindevev (26,7)</p><p>NAV (Diagnoser uføretrygd 2017)&#160;</p><p><br></p><p>Å ha psykiske plager trenger ikke å bety at den ansatte ikke kan komme på jobb. De fleste med psykiske plager er i arbeid. Forskning viser at å ha et arbeid å gå til gir mening, mestring og opplevelse av tilhørighet.</p><p><br></p><p><strong>Målet med kurset er at du som leder kan&#58;</strong></p><p>-&#160;Gjenkjenne symptomer</p><p>- Tørre å snakke om psykiske lidelser</p><p>-&#160;Hvordan gjøre dette i praksis</p><p>- Dele videre kunnskap til dine ansatte.&#160;​</p><p><br></p><p><strong>Varighet&#58; 1 1/2t.&#160;</strong></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p>Ledelse2<p>​​​​</p><p><strong style="background-color&#58;rgb(255, 255, 255);"><em>&quot;Psykiske plager er en&#160;av de&#160;viktigste årsakene til sykefravær&#160;og frafall fra&#160;arbeidslivet. Arbeidsgiver har et viktig ansvar i å forebygge og sikre et arbeidsmiljø som gir arbeidstakere trygghet&#160;mot psykiske skadevirkning&quot; Arbeidstilsynet 2023</em></strong></p><p><br></p><p>Siden 2010 har det vært en kraftig økning i andelen med psykiske lidelser, mens andelen med muskel-skjelettsykdommer har gått ned.&#160;</p><p>I 2011 var andelen med psykiske lidelser for første gang høyere enn andelen med muskel- og skjelettsykdommer.&#160;&#160;</p><p>I 2017 hadde nær 64 prosent av de uføretrygdede enten en psykisk lidelse (37,2) eller sykdom i muskel-skjelettsystemet og bindevev (26,7)</p><p>NAV (Diagnoser uføretrygd 2017)&#160;</p><p><br></p><p>Å ha psykiske plager trenger ikke å bety at den ansatte ikke kan komme på jobb. De fleste med psykiske plager er i arbeid. Forskning viser at å ha et arbeid å gå til gir mening, mestring og opplevelse av tilhørighet.</p><p><br></p><p><strong>Målet med kurset er at du som leder kan&#58;</strong></p><p>-&#160;Gjenkjenne symptomer</p><p>- Tørre å snakke om psykiske lidelser</p><p>-&#160;Hvordan gjøre dette i praksis</p><p>- Dele videre kunnskap til dine ansatte.&#160;​</p><p><br></p><p><strong>Varighet&#58; 1 1/2t.&#160;</strong></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p>
HNT- Migrering av kliniske data 457308703.07.2024 12:14:07Det faktiske migreringsarbeidet vil måtte gjennomføres av deltakerne i etterkant, frem mot Go Live Målet med aktiviteten er å klargjøre pasientjournalen med relevant klinisk informasjon før Go Live https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxDigitalt/webinartext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside HNT- Migrering av kliniske data <p>Dette er en kickoff/opplæring på 1 time. Det faktiske migreringsarbeidet vil måtte gjennomføres av deltakerne i etterkant, frem mot Go Live.​</p><p><br></p><p>Målet med aktiviteten er å klargjøre pasientjournalen med relevant klinisk informasjon før Go Live. Doculive vil være tilgjengelig til å finne informasjon også etter Go Live, men hensikten er at klinikere skal unngå å måtte operere i to system rett etter Go Live.&#160;</p><p><br></p><p>Det anbefales å legge inn informasjon hos pasienter med planlagte besøk i de første 2-4 ukene etter golive.&#160;</p><p><br></p><p>Aktuelle datatyper å legge inn under denne aktiviteten er; allergier, kritisk informasjon, problemliste, og relevant historikk for det planlagte besøket. Hva som er relevant historikk vil variere fra fagområde til fagområde og fra pasient til pasient. Klinikere må selv vurdere hva som må ligge i pasientens journal når de møter til time ved deres klinikk. Vi presiserer at hensikten er å legge inn relevant informasjon for den første timen, ikke all relevant informasjon i pasientens journal. Kritisk informasjon tar utgangspunkt i skjema med samme navn i Doculive. Her skal informasjonen overføres uavhengig av relevans for den polikliniske timen.</p><p><br></p><p>Hver enkelt avdeling/seksjon må altså ta stilling til migreringbehovet i egen enhet.</p><p><br></p><p>Se <a href="https&#58;//prosjektweb.helse-midt.no/1454/ProsjektAdmin/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/1454/ProsjektAdmin/Delprosjekt%20Forberedelse%20til%20Go-Live/Plandokumenter%20manuell%20konvertering/2024%20Oppdaterte%20planer%20manuell%20migrering/Migrering%20av%20klinisk%20data&amp;FolderCTID=0x010100293FDE3FCADA480B9A77BBDAD7DFA28C010100B539A5ED774B6742B1F9ED680149592A&amp;View=%7bA3B4925A-E84E-48B6-B464-6B9E9B32B3BB%7d" rel="noopener noreferrer" target="_blank">plandokument</a> for ytterligere detaljer om aktiviteten.</p>Helseplattformen2<p>Dette er en kickoff/opplæring på 1 time. Det faktiske migreringsarbeidet vil måtte gjennomføres av deltakerne i etterkant, frem mot Go Live.​</p><p><br></p><p>Målet med aktiviteten er å klargjøre pasientjournalen med relevant klinisk informasjon før Go Live. Doculive vil være tilgjengelig til å finne informasjon også etter Go Live, men hensikten er at klinikere skal unngå å måtte operere i to system rett etter Go Live.&#160;</p><p><br></p><p>Det anbefales å legge inn informasjon hos pasienter med planlagte besøk i de første 2-4 ukene etter golive.&#160;</p><p><br></p><p>Aktuelle datatyper å legge inn under denne aktiviteten er; allergier, kritisk informasjon, problemliste, og relevant historikk for det planlagte besøket. Hva som er relevant historikk vil variere fra fagområde til fagområde og fra pasient til pasient. Klinikere må selv vurdere hva som må ligge i pasientens journal når de møter til time ved deres klinikk. Vi presiserer at hensikten er å legge inn relevant informasjon for den første timen, ikke all relevant informasjon i pasientens journal. Kritisk informasjon tar utgangspunkt i skjema med samme navn i Doculive. Her skal informasjonen overføres uavhengig av relevans for den polikliniske timen.</p><p><br></p><p>Hver enkelt avdeling/seksjon må altså ta stilling til migreringbehovet i egen enhet.</p><p><br></p><p>Se <a href="https&#58;//prosjektweb.helse-midt.no/1454/ProsjektAdmin/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/1454/ProsjektAdmin/Delprosjekt%20Forberedelse%20til%20Go-Live/Plandokumenter%20manuell%20konvertering/2024%20Oppdaterte%20planer%20manuell%20migrering/Migrering%20av%20klinisk%20data&amp;FolderCTID=0x010100293FDE3FCADA480B9A77BBDAD7DFA28C010100B539A5ED774B6742B1F9ED680149592A&amp;View=%7bA3B4925A-E84E-48B6-B464-6B9E9B32B3BB%7d" rel="noopener noreferrer" target="_blank">plandokument</a> for ytterligere detaljer om aktiviteten.</p>
Kurs i traumesykepleie (KITS)14826404.06.2024 12:53:25Pensum til kurset er Traumemanualen Oslo Universitetssykehus Ullevål Deltaker skal ha utført e-læring før kursets oppstart Sykepleiere, radiografer og bioingeniører som deltar i 1510https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNORD universitet;Annet;Ålesund;Kristiansundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside Kurs i traumesykepleie (KITS)<p><strong>​​​​Hensikt/bakgrunn&#58;</strong></p><p>KITS er et introduserende traumekurs, der hensikten er å gi sykepleiere i traumeteamet grunnleggende kunnskaper innen traumebehandling. Mer informasjon på <a href="https&#58;//nkt-traume.no/kits/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">KITS hjemmeside</a>.</p><p><strong>Ansvar&#58;</strong></p><p>Kursleder har ansvar for å oversende resultater og evaluering av kurset til KITS-ledelsen sentralt.</p><p><strong>Målgruppe&#58;</strong></p><p>KITS ble utarbeidet for å være et introduserende kurs for sykepleiere i traumeteam, men målgruppen har blitt utvidet til også å omfatte bioingeniører og&#160;radiografer.</p><p><strong>Påmelding&#58;</strong></p><p>Påmelding gjøres til kursleder via&#160;nærmeste leder.&#160;</p><p>Kursavgift&#160;er 10.000 pr. kurs.</p><p><strong>Mål/kunnskapskrav&#58;</strong></p><p>Krav for å få godkjent kurs er bestått teoretisk og praktisk test.</p><p><span style="color&#58;rgb(51, 51, 51);background-color&#58;transparent;">Instruktører skal ha fullført KITS- og&#160;instruktørkurs.</span></p><p><strong>Innhold&#58;</strong></p><p>Se program</p><p><strong>Arbeidsmetoder&#58;</strong></p><p>Egenstudie og&#160;<a href="http&#58;//kits.traumatologi.no/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">e-læring</a> som forberedelser før kurset</p><p>Klasseromsundervisning, &quot;skill-stations&quot; og case-trening</p><p>Praktisk og teoretisk test</p><p><strong>Evaluering&#58;</strong></p><p>Deltakerne får utlevert evalueringsskjema slik at en kan gjøre evaluering av kursets innhold fortløpende. Evalueringsskjema leveres inn til kursleder ved kurset slutt.</p><p><strong>Dokumentasjon&#58;​</strong></p><p>Gjennomført kurs dokumenteres i læringsportalen.&#160;Deltakerne får utdelt kursbevis. Disse sendes til kursleder noen uker etter innrapportering.&#160;</p>Sykepleie;Ambulanse;Laboratoriemedisin;Radiografi;Anestesi;Intensiv;Sjukepleie3<p><strong>​​​​Hensikt/bakgrunn&#58;</strong></p><p>KITS er et introduserende traumekurs, der hensikten er å gi sykepleiere i traumeteamet grunnleggende kunnskaper innen traumebehandling. Mer informasjon på <a href="https&#58;//nkt-traume.no/kits/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">KITS hjemmeside</a>.</p><p><strong>Ansvar&#58;</strong></p><p>Kursleder har ansvar for å oversende resultater og evaluering av kurset til KITS-ledelsen sentralt.</p><p><strong>Målgruppe&#58;</strong></p><p>KITS ble utarbeidet for å være et introduserende kurs for sykepleiere i traumeteam, men målgruppen har blitt utvidet til også å omfatte bioingeniører og&#160;radiografer.</p><p><strong>Påmelding&#58;</strong></p><p>Påmelding gjøres til kursleder via&#160;nærmeste leder.&#160;</p><p>Kursavgift&#160;er 10.000 pr. kurs.</p><p><strong>Mål/kunnskapskrav&#58;</strong></p><p>Krav for å få godkjent kurs er bestått teoretisk og praktisk test.</p><p><span style="color&#58;rgb(51, 51, 51);background-color&#58;transparent;">Instruktører skal ha fullført KITS- og&#160;instruktørkurs.</span></p><p><strong>Innhold&#58;</strong></p><p>Se program</p><p><strong>Arbeidsmetoder&#58;</strong></p><p>Egenstudie og&#160;<a href="http&#58;//kits.traumatologi.no/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">e-læring</a> som forberedelser før kurset</p><p>Klasseromsundervisning, &quot;skill-stations&quot; og case-trening</p><p>Praktisk og teoretisk test</p><p><strong>Evaluering&#58;</strong></p><p>Deltakerne får utlevert evalueringsskjema slik at en kan gjøre evaluering av kursets innhold fortløpende. Evalueringsskjema leveres inn til kursleder ved kurset slutt.</p><p><strong>Dokumentasjon&#58;​</strong></p><p>Gjennomført kurs dokumenteres i læringsportalen.&#160;Deltakerne får utdelt kursbevis. Disse sendes til kursleder noen uker etter innrapportering.&#160;</p>
AKUTT20 - Tilleggskurs for lege i akuttmottak14644214.03.2024 12:59:12Det er svært viktig å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring, samt ha gjennomført innledende læring som beskrevet i tildelt Kompetanseplan 2191https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNamsos;Levangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside AKUTT20 - Tilleggskurs for lege i akuttmottak19<p><strong>​Det er&#160;</strong><strong>svært viktig</strong><strong>&#160;å medbringe <span style="text-decoration&#58;underline;">PULS-kort</span> på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring, samt ha gjennomført <span style="text-decoration&#58;underline;">innledende læring </span>som beskrevet i tildelt Kompetanseplan.</strong>​​​</p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong><br></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">I dette kurset vil du lære å dokumentere arbeidsprosesser&#160;for leger i akuttmottak&#58;</span></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span style="font-size&#58;10pt;line-height&#58;107%;">Introduksjon til arbeidsflatene tilpasset akuttmottak</span></li><li><span style="font-size&#58;10pt;line-height&#58;107%;"></span><span style="font-size&#58;10pt;line-height&#58;107%;">Innleggelse og utskrivelse fra akuttmottak</span></li><li> <span style="font-size&#58;10pt;line-height&#58;107%;font-family&#58;cambria, serif;color&#58;black;">Annen dokumentasjon for pasienter i akuttmottak</span></li></ul><p style="color&#58;#000000;"></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><br></p><p style="color&#58;#000000;"><strong class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Målgruppe&#58;</strong></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Leger som har store deler av arbeidstiden sin i&#160;akuttmottaket. Eks. LIS1 og 2<br><br></span></li></ul><p style="color&#58;#000000;"></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Kurset AKUTT20 forutsetter at du går på et grunnleggende&#160;klinisk kurs i forkant&#58;</span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Lege Medisin –<a href="/Sider/MEDLG01---Medisin-generelt-legekurs.aspx"> MEDLG01</a></span></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Lege Kirurgi – <a href="/Sider/KIRLG01---Kirurgi-generelt-legekurs.aspx">KIRLG01</a></span><strong></strong><br></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><br></span></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><br></span></p><p><br></p>
MEDLG01 - Medisin generelt legekurs14859816.01.2024 11:17:00Det er svært viktig å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring, samt ha gjennomført innledende læring som beskrevet i tildelt Kompetanseplan 4442https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNamsos;Levangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside MEDLG01 - Medisin generelt legekursMedisin18<p><strong>Det er svært viktig å medbringe <span style="text-decoration&#58;underline;">PULS-kort</span> på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring, samt ha gjennomført <span style="text-decoration&#58;underline;">innledende læring</span> som beskrevet i tildelt Kompetanseplan.​​​​​</strong></p><p><span style="color&#58;#000000;font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;"><strong><br></strong></span></p><p><strong></strong><span style="color&#58;#000000;font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;"><strong>Kursbeskrivelse&#58;&#160;</strong></span></p><p><span style="color&#58;#000000;font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">I dette kurset vil du lære om følgende arbeidsprosesser&#58;&#160;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Generelle konsepter og begreper i Helseplattformen</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Poliklinisk konsultasjon</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Mottak av ny pasient</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Visitt av inneliggende pasienter</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Utskriving av pasient</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Legemiddelforordninger og legemiddelsamstemming</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Haiku- mobil plattform</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">HelsaMi</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Inbasket</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Brukerinnstillinger</span><br><br><br></li></ul><p><span style="color&#58;#000000;font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></p><p style="color&#58;#000000;"><br class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"></p><p style="color&#58;#000000;"><strong class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Målgruppe&#58;</strong></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><p style="color&#58;#000000;"></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Lege innen medisin</span></li></ul><p style="color&#58;#000000;"><br class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"></p><p style="color&#58;#000000;"><br class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"></p><p><br class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"></p>
Brannvernundervisning type A - slokkeøvelse14671911.06.2024 08:04:24Dette er hovedsakelig en slokkeøvelse, men følgende vil også gjennomgås av instruktør - Prosedyre og rutine ved enheten - Ulike slokkemidler på enheten Gjennomføres normalt på egnet sted utendørs 10752https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNidelv DPS, Tiller ;Nidelv DPS. Tiller;Østmarka;Annet;Trondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside Brannvernundervisning type A - slokkeøvelse<p><strong>​​Dette er hovedsakelig en slokkeøvelse, men følgende vil også gjennomgås av instruktør&#58;</strong><br></p><p>- Prosedyre og rutine ved enheten<br></p><p>- Ulike slokkemidler&#160;på&#160;enheten<br><br></p><p>Gjennomføres normalt på egnet sted utendørs.</p><p>Se forøvrig <a href="http&#58;//eqsstolav/cgi-bin/document.pl?pid=stolav&amp;DocumentID=18355&amp;UnitID=1197"><span style="text-decoration&#58;underline;">Prosedyre 18355 Brannvernundervisning</span></a> </p><p>Det anbefales&#160;25-30&#160;plasser per kurs.</p><p>&#160;</p>Brannvern54<p><strong>​​Dette er hovedsakelig en slokkeøvelse, men følgende vil også gjennomgås av instruktør&#58;</strong><br></p><p>- Prosedyre og rutine ved enheten<br></p><p>- Ulike slokkemidler&#160;på&#160;enheten<br><br></p><p>Gjennomføres normalt på egnet sted utendørs.</p><p>Se forøvrig <a href="http&#58;//eqsstolav/cgi-bin/document.pl?pid=stolav&amp;DocumentID=18355&amp;UnitID=1197"><span style="text-decoration&#58;underline;">Prosedyre 18355 Brannvernundervisning</span></a> </p><p>Det anbefales&#160;25-30&#160;plasser per kurs.</p><p>&#160;</p>
Ledersamlinger HMR - oversikt247918503.07.2024 08:29:18Her finner dere planlagte ledersamlinger for alle ledere i HMR 948https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMolde;Geirangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside Ledersamlinger HMR - oversikt<p>​​​​​Her finner dere planlagte ledersamlinger for alle ledere i HMR​​</p>Ledelse1<p>​​​​​Her finner dere planlagte ledersamlinger for alle ledere i HMR​​</p>
Respirasjon, lungesirkulasjon og avansert luftveishåndtering14917313.11.2023 12:31:01LIS bør ha gjennomført kurs i Akuttmedisin og intensivmedisin – grunnkurs inkl farmakologi og kurs i Anestesi og perioperativ medisin inkl farmakologi 1247https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxAnnettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside Respirasjon, lungesirkulasjon og avansert luftveishåndtering1<p>​​Ny ordning&#58; Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Anestesiologi<br></p><p>Gammel ordning&#58; Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Anestesiologi (26 t)<br></p><p><strong>Kursleder&#58; Anders Benjamin Kildal</strong><br></p><p>Kurset arrangeres av RegUt Helse&#160;Nord. Ved spørsmål, ta kontakt her&#58;&#160;<a href="mailto&#58;regut@unn.no" style="transition&#58;color 0.1s ease 0s, background-color 0.1s ease 0s, border 0.1s ease 0s;text-decoration-line&#58;underline;color&#58;#3871ab;font-family&#58;&quot;open sans&quot;, helvetica, sans-serif;font-size&#58;medium;background-color&#58;#ffffff;"><font style="text-decoration-line&#58;none !important;color&#58;inherit !important;">regut@unn.no</font></a><br></p><p>Lenke til utlysning&#58;&#160;<br></p>
Veilederkurs- et kurs for deg som har ansvar for lærlinger 15005525.04.2024 13:42:33Faglige ledere/veiledere som har ansvar for opplæring av lærlinger i helsearbeiderfaget og portørfaget Som lærebedrift ønsker St.Olavs​ hospital å bidra til at vi skal være en god læringsarena for 605https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside Veilederkurs- et kurs for deg som har ansvar for lærlinger 1<p>​​​​​​​​<br></p><p>Som lærebedrift ønsker St.Olavs​ hospital å bidra til at vi skal være en god læringsarena for lærlinger. Ved å delta på dette kurset ønsker vi at du som veileder og faglig leder skal få gode verktøy og økt kunnskap i rollen som veileder. &#160;Formålet er også at veiledere skal bli kjent med hverandre og knytte nettverk.<br></p><p><strong>Målgruppe&#58;&#160;</strong>Faglige ledere/veiledere som har ansvar for opplæring av lærlinger i helsearbeiderfaget,&#160;portørfaget og ernæringskokkfaget. </p><p><strong>Målet med kurset&#58;</strong><strong>&#160;</strong>Øke kvaliteten av veiledning til lærlinger og gi veileder og faglig leder økt kunnskap, bevissthet og ferdigheter i rollen som veileder.<br></p><p>Kurset deles opp i to moduler, med&#160;modul 1&#160;før oppstart og modul 2 etter oppstart av nye lærlinger.&#160;<br></p><p><strong style="text-decoration&#58;underline;">Tema Modul 1&#58;</strong></p><p><strong style="text-decoration&#58;underline;"></strong></p><ul><li>​​​Fagopplæring</li><li>Læring og pedagogikk<br></li><li>Veileders rolle og oppgaver<br></li><li>Veiledningsprosessen<br></li></ul><div><br></div><div><strong style="text-decoration&#58;underline;">Tema Modul 2 &#58;&#160;</strong><br></div><div><ul><li>Veileders rolle&#160;og&#160;oppgaver<br></li><li>Den vanskelige samtalen&#160;<br></li><li>Lytting&#160;<br></li><li>Tilbakemelding/feedback<br></li></ul></div><div><br></div>
HNT - Egentrening lege14761828.06.2024 10:47:12Det er ikke lagt opp til undervisning, men det vil være instruktør tilstede som vil kunne bistå ved behov Instruktør har erfaring fra kurset MEDLG01 eller KIRLG01 26https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevanger;Namsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside HNT - Egentrening lege<p>​</p><p>Egentrening&nbsp;fortrinnsvis for superbrukere.</p><p>Det er ikke lagt opp til undervisning, men det&nbsp;vil&nbsp;være instruktør tilstede som vil kunne bistå ved behov. Instruktør&nbsp;har erfaring fra kurset&nbsp;MEDLG01 eller KIRLG01.&nbsp;</p><p>Mye av innholdet i legekursene er likt, og leger innen andre fagområder enn medisin og kirurgi vil også ha nytte av dette tilbudet. Det må imidlertid tas forbehold om at instruktør ikke nødvendigvis vil kunne svare ut alle fagspesifikke spørsmål. </p>Helseplattformen6<p>​</p><p>Egentrening&#160;fortrinnsvis for superbrukere.</p><p>Det er ikke lagt opp til undervisning, men det&#160;vil&#160;være instruktør tilstede som vil kunne bistå ved behov. Instruktør&#160;har erfaring fra kurset&#160;MEDLG01 eller KIRLG01.&#160;</p><p>Mye av innholdet i legekursene er likt, og leger innen andre fagområder enn medisin og kirurgi vil også ha nytte av dette tilbudet. Det må imidlertid tas forbehold om at instruktør ikke nødvendigvis vil kunne svare ut alle fagspesifikke spørsmål. </p>
HNT - Egentrening sekretær14778228.06.2024 10:52:16Det er ikke lagt opp til undervisning, men det vil være instruktør tilstede som vil kunne bistå ved behov Instruktør på Levanger har erfaring fra kursene HPSEK01 og HPSEK02, mens 58https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevanger;Namsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside HNT - Egentrening sekretær<p>​</p><p>Egentrening&nbsp;fortrinnsvis for superbrukere.</p><p>Det er ikke lagt opp til undervisning, men det&nbsp;vil&nbsp;være instruktør tilstede som vil kunne bistå ved behov. Instruktør&nbsp;på Levanger har erfaring fra kursene&nbsp;HPSEK01 og HPSEK02, mens instruktør på Namsos har erfaring fra HPSEK01, HPSEK02, HPSEK03 og HPSEK20.</p><p><br></p>Helseplattformen12<p>​</p><p>Egentrening&#160;fortrinnsvis for superbrukere.</p><p>Det er ikke lagt opp til undervisning, men det&#160;vil&#160;være instruktør tilstede som vil kunne bistå ved behov. Instruktør&#160;på Levanger har erfaring fra kursene&#160;HPSEK01 og HPSEK02, mens instruktør på Namsos har erfaring fra HPSEK01, HPSEK02, HPSEK03 og HPSEK20.</p><p><br></p>
HNT - Egentrening sykepleier14778328.06.2024 11:01:09Det er ikke lagt opp til undervisning, men det vil være instruktør tilstede som vil kunne bistå ved behov Se det enkelte arrangement for å se om målgruppen er sengepost eller 55https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevanger;Namsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside HNT - Egentrening sykepleier<p>​Egentrening&nbsp;fortrinnsvis for superbrukere.</p><p>Det er ikke lagt opp til undervisning, men det&nbsp;vil&nbsp;være instruktør tilstede som vil kunne bistå ved behov.</p><p><br></p><p>Se det enkelte arrangement for å se om målgruppen er sengepost eller poliklinikk.</p>Helseplattformen4<p>​Egentrening&#160;fortrinnsvis for superbrukere.</p><p>Det er ikke lagt opp til undervisning, men det&#160;vil&#160;være instruktør tilstede som vil kunne bistå ved behov.</p><p><br></p><p>Se det enkelte arrangement for å se om målgruppen er sengepost eller poliklinikk.</p>
ESKOP01 – Endoskopi 14686516.01.2024 11:22:18Det er svært viktig å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring, samt ha gjennomført innledende læring som beskrevet i tildelt 908https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNamsos;Levangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside ESKOP01 – Endoskopi Helseplattformen8<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Det er svært viktig å medbringe <span style="text-decoration&#58;underline;">PULS-kort</span> på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring, samt ha gjennomført <span style="text-decoration&#58;underline;">innledende læring</span> som beskrevet i tildelt Kompetanseplan.</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong><br></strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>​​​​Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære om dokumentasjon under følgende arbeidsprosesser&#58; </span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Opprette forordning</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Timeplanlegging</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Telefonscreening</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Navigatordokumentasjon</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Registrere Hendelser</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Mottak og forberedelse av pasient</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Prosedyredokumentasjon</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Implantater</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Instrumenter</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Medikamenter</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Prøvetaking</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dokumentasjon ved prosedyreslutt</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Observasjon av pasient etter prosedyre</span></li></ul><p><strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;color&#58;#000000;"><br></strong></p><p><strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;color&#58;#000000;">Målgruppe&#58;</strong><br></p><div><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ui-provider a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ab ac ae af ag ah ai aj ak ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2" dir="ltr">Leger og sykepleiere som gjennomfører, assisterer eller dokumenterer endoskopiundersøkelser ved lunge-, lever- og fordøyelsessykdommer.</span>​<br></li></ul><p style="color&#58;#000000;"></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><em>Kurset ESKOP01 forutsetter at du går på et grunnleggende&#160;klinisk kurs i forkant.</em></span></p><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><br></span></font></div><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><br></span></p><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><strong>Det er </strong><span style="text-decoration&#58;underline;"><strong>svært viktig</strong></span><strong> å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring.&#160;</strong><br></span></font></div>
Klinisk etikk-komite Seminar14808601.07.2024 08:15:09Trygghet, respekt og kvalitet Tema for årets seminar er «Prioritering i helsetjenesten Foredragsholdere Morten Magelssen (leder for Senter for medisinsk etikk, SME); Prioritering og 845https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxHotel Alexandra, Molde;Annettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside Klinisk etikk-komite Seminar<p><br></p><p><span style="color: rgb(54, 95, 145);">Trygghet, respekt og kvalitet</span></p><h1><strong>Tema for årets seminar er «Prioritering i helsetjenesten».&nbsp;</strong></h1><p>Foredragsholdere:</p><ul><li><strong>Morten Magelssen</strong> (leder for Senter for medisinsk etikk, SME); Prioritering og profesjonsetikk.</li><li><strong>Andrea Melberg</strong> (Bergen Centre for Ethics and Priority Setting, BCEPS);<em> Hvor går pengene? Prioriteringer i sykehuset.</em></li><li><strong>Marit Teigen Hauge</strong> (Assisterende kommuneoverlege i Molde);&nbsp;</li></ul><p><em> Utfordrende prioritering i spennet mellom sykehus og kommune.&nbsp;</em></p><p>Seminaret har ingen deltakeravgift for ansatte i HMR.</p><p><br></p><p><u>Onsdag 30.oktober 2024, Scandic Hotel Alexandra i Molde</u></p><p><strong>&nbsp;«Prioriteringer i helsetjenesten»</strong></p><p><strong>&nbsp;</strong></p><p><strong>PROGRAM</strong></p><p>0900&nbsp;&nbsp;&nbsp;Registrering åpner</p><p>0930&nbsp;&nbsp;&nbsp;Velkommen ved Klinisk Etikk-komite (KEK)</p><p>0945&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hvor går pengene – prioriteringer i sykehuset.</p><p>Andrea Melberg (Bergen Centre for Ethics and Priority Setting, BCEPS)</p><p>1045&nbsp;&nbsp;&nbsp;pause</p><p>1100&nbsp;&nbsp;Utfordrende prioritering i spennet mellom sykehus og kommune.</p><p>Marit Teigen Hauge (Assisterende kommuneoverlege i Molde)</p><p>11:30&nbsp;&nbsp;Pasientnær prioritering</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Andreas Hagerup Mostervik (Sykepleier og ass. Seksjonsleder, Ki B i Molde)</p><p>12:15&nbsp;Lunsj</p><p>13:00&nbsp;Prioritering og profesjonsetikk.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Morten Magelssen (leder ved Senter for Medisinsk Senter, SME)</p><p>14:00&nbsp;&nbsp;Paneldebatt</p><p><br></p><p>15:00&nbsp;Avslutning</p>Etikk1<p><br></p><p><span style="color&#58;rgb(54, 95, 145);">Trygghet, respekt og kvalitet</span></p><h1><strong>Tema for årets seminar er «Prioritering i helsetjenesten».&#160;</strong></h1><p>Foredragsholdere&#58;</p><ul><li><strong>Morten Magelssen</strong> (leder for Senter for medisinsk etikk, SME); Prioritering og profesjonsetikk.</li><li><strong>Andrea Melberg</strong> (Bergen Centre for Ethics and Priority Setting, BCEPS);<em> Hvor går pengene? Prioriteringer i sykehuset.</em></li><li><strong>Marit Teigen Hauge</strong> (Assisterende kommuneoverlege i Molde);&#160;</li></ul><p><em> Utfordrende prioritering i spennet mellom sykehus og kommune.&#160;</em></p><p>Seminaret har ingen deltakeravgift for ansatte i HMR.</p><p><br></p><p><u>Onsdag 30.oktober 2024, Scandic Hotel Alexandra i Molde</u></p><p><strong>&#160;«Prioriteringer i helsetjenesten»</strong></p><p><strong>&#160;</strong></p><p><strong>PROGRAM</strong></p><p>0900&#160;&#160;&#160;Registrering åpner</p><p>0930&#160;&#160;&#160;Velkommen ved Klinisk Etikk-komite (KEK)</p><p>0945&#160;&#160;&#160;Hvor går pengene – prioriteringer i sykehuset.</p><p>Andrea Melberg (Bergen Centre for Ethics and Priority Setting, BCEPS)</p><p>1045&#160;&#160;&#160;pause</p><p>1100&#160;&#160;Utfordrende prioritering i spennet mellom sykehus og kommune.</p><p>Marit Teigen Hauge (Assisterende kommuneoverlege i Molde)</p><p>11&#58;30&#160;&#160;Pasientnær prioritering</p><p>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Andreas Hagerup Mostervik (Sykepleier og ass. Seksjonsleder, Ki B i Molde)</p><p>12&#58;15&#160;Lunsj</p><p>13&#58;00&#160;Prioritering og profesjonsetikk.</p><p>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Morten Magelssen (leder ved Senter for Medisinsk Senter, SME)</p><p>14&#58;00&#160;&#160;Paneldebatt</p><p><br></p><p>15&#58;00&#160;Avslutning</p>
HJEMM03 – Koordinering av tjenester i hjemmet14753404.04.2024 11:34:27Ansatte som jobber med oppgaver som beskrevet i kursbeskrivelsen Kursbeskrivelse I dette kurset vil følgende arbeidsflyter gjennomgås Opprette og administrere pasientplan 4404https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxHitra kommune;Tingvoll kommune;Smøla kommune;Heim kommune;Surnadal kommune;Sunndal kommunetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside HJEMM03 – Koordinering av tjenester i hjemmetHelseplattformen11<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>​​​Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p>I dette kurset vil følgende arbeidsflyter gjennomgås&#58;</p><p>&#160;</p><ul><li>Opprette og administrere pasientplan</li><li>Opprette og administrere tjenesteplan</li><li>Bruk av hurtigtavle for tildeling av arbeidslister til ansatte</li><li>Ta imot henvendelser fra koordinerende enhet </li><li>Oppstart av tjeneste/mottak av ny pasient </li><li>Pause tjenesteforløp<br></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong></strong></span></p><div><p><span style="text-decoration&#58;underline;">Merk&#58;</span> Hvis din avdeling ikke har en bestemt rolle for oppfølging av daglig drift som beskrevet over, så anbefales det å sende minimum to ansatte på dette kurset som får ansvar for videre oppfølging av dette. </p><p>&#160;Ansatte som skal delta på kurset HJEMM03 skal delta på grunnleggende klinisk kurs i <span style="text-decoration-line&#58;underline;">forkant.​</span></p><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><br></span></font></div><div><br></div><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong></span></p><p>Ansatte som jobber med koordinering av tjenester i hjemmet og som har ansvar for oppfølging av daglig drift i avdelingen&#58;</p><p>&#160;</p><ul><li>Driftskoordinator</li><li>Listeskriver</li><li>Avdelingsleder</li><li>Listekoordinator</li><li>Arbeidslistekoordinator </li><li>Arbeidslistekoordinator nattpatrulje</li><li>Fagansvarlig</li><li>Andre med utvidet ansvar​<br></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong><br></strong></span></p><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><br></span></font></div><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursløpet består i tillegg til klasseromskurset av 2 timer med innledende læring før klasserom og 6 timer med egentrening i etterkant.</strong><br></span><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Se informasjon om innledende læring og egentrening i Kompetanseplanen under i&#160;feltet &quot;Kursmateriell&quot;.</strong></span>​<br></span></font></div>
Kurs i venøs blodprøvetaking, for sykepleiere, helsesekretærer og vernepleiere14643215.03.2024 14:35:00Det kreves noe basiskunnskap i forhold til enten blodprøvetaking eller innleggelse av perifere venekateter Kurset egner seg ikke for helsefagarbeidere/hjelpepleiere/sekretærer 3527https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside Kurs i venøs blodprøvetaking, for sykepleiere, helsesekretærer og vernepleiereHovedpkt. på kurset vil være: * Preanalytiske emner med fokus på faktorer som kan påvirke prøvesvaret. * Teoretisk tilnærming til blodprøvetaking. * Praktisk tilnærming til blodprøvetaking. Arrangeres av UndervisningsseksjonLaboratoriemedisin4<p>​​Hovedpunktene på kurset vil være&#58; <br></p><ul><li><em>Prøvetakingsutstyr - hva finnes og hvordan brukes det</em></li><li><em>Preanalytiske emner med fokus på faktorer som kan påvirke prøvesvaret</em></li><li><em>Praktisk trening i blodprøvetaking. Deltakerne skal utføre prøvetaking på hverandre</em></li></ul><div><br></div><div>​Kurset er beregnet på helsepersonell som i sin grunnutdanning har lært noe om å ta blodprøver eller sette andre kanyler, f. eks. perifert venekateter. Det gjelder først og fremst bioingeniører, sykepleiere, vernepleiere, leger og helsesekretærer.&#160;<br></div><div><br></div><div>Kurset holdes både i Trondheim og i Orkdal​.<br></div>
Opplæring i på og avkledning høyrisikosmitte454672726.06.2024 09:27:16Kurset gjelder renholdere på operasjon, føden og hovedrent https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside Opplæring i på og avkledning høyrisikosmitte<p>Kurset gjelder renholdere på operasjon, føden og hovedrent.</p>15<p>Kurset gjelder renholdere på operasjon, føden og hovedrent.</p>
Ekkokardiografi I grunnkurs - Trondheim vår 2025454279925.06.2024 13:30:50Deltakerne bør ha utført 30 ekkokardiografiske undersøkelser og ha anledning til å praktisere ekkokardiografi videre etter kurset Kurset skal gi innblikk i grunnlag, praktisk utførelse, klinisk bruk og https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside Ekkokardiografi I grunnkurs - Trondheim vår 2025<p>​<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Kurset skal gi innblikk i grunnlag, praktisk utførelse, klinisk bruk og metodebegrensinger for klinisk ekkokardiografi. Etter endt kurs skal deltakerne sitte igjen med kunnskap om hjertets anatomi ved ekkokardiografi, kunne framstille standard projeksjoner til hjertet. Systolisk og diastolisk funksjon bør kunne bedømmes, de viktigste klaffefeil, pericardvæske, tamponade og grunnleggende patologi i det lille kretsløpet.</span></p><p>Kurset går over 3 dager.&nbsp;</p><p><strong>Kursleder: Espen Holte</strong></p>1<p>​<span style="color&#58;rgb(0, 0, 0);">Kurset skal gi innblikk i grunnlag, praktisk utførelse, klinisk bruk og metodebegrensinger for klinisk ekkokardiografi. Etter endt kurs skal deltakerne sitte igjen med kunnskap om hjertets anatomi ved ekkokardiografi, kunne framstille standard projeksjoner til hjertet. Systolisk og diastolisk funksjon bør kunne bedømmes, de viktigste klaffefeil, pericardvæske, tamponade og grunnleggende patologi i det lille kretsløpet.</span></p><p>Kurset går over 3 dager.&#160;</p><p><strong>Kursleder&#58; Espen Holte</strong></p>
HHLR retreningskurs14759611.03.2024 10:38:34Målgruppe Årlig ​HHLR repetisjonskurs for helsepersonell som er godkjent HHLR utøver Forkunnskap gjennomgått og bestått HHLR e-læring (se læringsportalen) bestått HHLR 1694https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxOrkdal;Trondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside HHLR retreningskursMedisin;Sykepleie;Rusbehandling;Psykiatri0<p><strong style="text-decoration&#58;underline;">​Målgruppe&#58;</strong><br></p><p>Årlig ​HHLR repetisjonskurs for helsepersonell som er godkjent HHLR utøver.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><b>Forkunnskap<u>&#58;</u></b></p><ul><li>gjennomgått og bestått HHLR e-læring (se læringsportalen)</li><li>bestått HHLR praktisk kurs som godkjent HHLR utøver<br></li></ul><p><b><u><font face="Times New Roman"></font></u></b><strong style="text-decoration&#58;underline;">Kursinnhold&#58;</strong></p><b><u><font face="Thread-00001cb8-Id-000000ba"></font></u></b><ul><li>repetisjon av handlingsplanen</li><li>lokale varslingsrutiner</li><li>evaluering HLR- teknikk (enredder og toredder)</li><li>praktisk bruk av hjertestarter</li><li>Toredder-HLR med bruk av hjertestarter og andre enkle hjelpemidler i situasjon tilpasset eget arbeidssted.</li></ul><div><br></div><div>For å kunne utføre HLR på en forsvarlig måte, er det nødvendig&#160; å ha godt vedlikeholdte kunnskaper og praktiske ferdigheter. Få vil utføre HLR så ofte at fortsatt kyndighet blir sikret gjennom det daglige arbeidet. De fleste vil være avhengige av repeterende læring og øving. Behovet for oppdatering imøtekommes best ved formelle repetisjonskurs hvor praktiske øvelser i realistiske scenarioer gjennomgås under oppsyn av godkjent HHLR-instruktør. Helsepersonell bør delta i slike kurs regelmessig, minst én gang i året. Ved siden av verdifull repetisjon gir dette anledning til at egen kunnskap blir oppdatert på grunnlag av ny viten.<br></div>
Opplæring i bruk av psykiatrisenger437928924.06.2024 08:26:44Det gjennomføres opplæring direkte fra leverandør Exmed på praktisk bruk av pasientsenger levert til bruk på psykiatribygg nytt sykehus SNR Hjelset https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside Opplæring i bruk av psykiatrisenger<p>Det gjennomføres opplæring direkte fra leverandør Exmed på praktisk bruk av pasientsenger levert til bruk på psykiatribygg nytt sykehus SNR Hjelset.</p><p><br></p><p>Leverandør går gjennom følgende:</p><ul><li>sengens funksjoner</li><li>batteribytte</li><li>bruk av batteriskuff, åpne/lukke</li><li>laderutiner</li><li>spørsmål</li><li>sengevender og vedlikehold for allmennteknisk ansatte</li></ul><p><br></p><p>Målgruppe: ansatte/sluttbrukere fra de 5 seksjonene i voksenpsykiatrien, ansatte fra allmennteknisk seksjon Molde/Krsund.</p>Psykiatri;Tekniske fag (medisinsk-tekniske fag)0<p>Det gjennomføres opplæring direkte fra leverandør Exmed på praktisk bruk av pasientsenger levert til bruk på psykiatribygg nytt sykehus SNR Hjelset.</p><p><br></p><p>Leverandør går gjennom følgende&#58;</p><ul><li>sengens funksjoner</li><li>batteribytte</li><li>bruk av batteriskuff, åpne/lukke</li><li>laderutiner</li><li>spørsmål</li><li>sengevender og vedlikehold for allmennteknisk ansatte</li></ul><p><br></p><p>Målgruppe&#58; ansatte/sluttbrukere fra de 5 seksjonene i voksenpsykiatrien, ansatte fra allmennteknisk seksjon Molde/Krsund.</p>
Fasilitatorkurs241273428.06.2024 09:00:32Helsepersonell som ønsker å benytte simulering som metode for kompetanseheving og øvelse i egen organisasjon Kurset gir en innføring i hvordan man gjennomfører simulering, og i kurset er det veksling mellom teori 482https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNord Universitet, Levanger;Annettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside Fasilitatorkurs<p>​​​<br></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;">Kurset gir en innføring i hvordan man gjennomfører simulering, og i kurset er det veksling mellom teori og praktiske øvelser. Kurset er bygd opp slik at det er nødvendig med deltagelse på alle dagene.</p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;">Deltagerne må påregne noe forarbeid før kurset, det vil bli sendt ut på mail i godt tid før kursstart.</p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;">​​Kurset vil blant annet inneholde&#58;<br></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;">· Introduksjon til simulering</p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;">· Voksenpedagogikk</p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;">· Scenariobygging (kasuistikker)</p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;">· Praktiske øvelser; simulering med briefing, gjennomføring og debriefing av scenario</p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;">· Målfokus</p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;">· Teamarbeid<br></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><br></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;">Det blir servert lunsj.&#160; Gi beskjed om evt. matallergier til kursansvarlig<br></p><p><br></p>Simulering1<p>​​​<br></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;">Kurset gir en innføring i hvordan man gjennomfører simulering, og i kurset er det veksling mellom teori og praktiske øvelser. Kurset er bygd opp slik at det er nødvendig med deltagelse på alle dagene.</p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;">Deltagerne må påregne noe forarbeid før kurset, det vil bli sendt ut på mail i godt tid før kursstart.</p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;">​​Kurset vil blant annet inneholde&#58;<br></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;">· Introduksjon til simulering</p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;">· Voksenpedagogikk</p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;">· Scenariobygging (kasuistikker)</p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;">· Praktiske øvelser; simulering med briefing, gjennomføring og debriefing av scenario</p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;">· Målfokus</p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;">· Teamarbeid<br></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><br></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;">Det blir servert lunsj.&#160; Gi beskjed om evt. matallergier til kursansvarlig<br></p><p><br></p>
Nevroradiologi - ØNH453272621.06.2024 11:42:05https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside Nevroradiologi - ØNH<p>Nasjonalt kurs anbefalt for leger i spesialisering i radiologi og nukleærmedisin.&nbsp;</p><p>Kursleder: Erik Magnus Berntsen</p><p>Lenke til utlysning:&nbsp;</p>1<p>Nasjonalt kurs anbefalt for leger i spesialisering i radiologi og nukleærmedisin.&#160;</p><p>Kursleder&#58; Erik Magnus Berntsen</p><p>Lenke til utlysning&#58;&#160;</p>
HPSEK02 – Sekretærfunksjoner ved ekspedisjon/poliklinikk14768816.01.2024 11:48:12Det er svært viktig å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring, samt ha gjennomført innledende læring som beskrevet i tildelt Kompetanseplan 7505https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNamsos;Levangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside HPSEK02 – Sekretærfunksjoner ved ekspedisjon/poliklinikkHelseplattformen16<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong><strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;14.6667px;"><strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;14.6667px;">​​Det er svært viktig å medbringe<span style="text-decoration-line&#58;underline;">&#160;PULS-kort</span>&#160;på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring, samt ha gjennomført&#160;<span style="text-decoration-line&#58;underline;">innledende læring</span>&#160;som beskrevet i tildelt Kompetanseplan.​​​​​​​​​</strong></strong>​​​​​​</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Oversikt over dagens pasienter</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Opprette pasientjournal</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Registrering (oppdatere personalia)</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Sjekk inn (ankomstregistrering) og sjekk ut (besøksregistrering) </span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Opprette enkle og omfattende timeavtaler – som ø. hjelp og fra henvisning (forordning)</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Tolkeoppdrag</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Oversikt og vedlikehold av klinikerplaner (timebøker)</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Melde inn til innleggelse (øyeblikkelig hjelp)</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">InBasket (Postkasser) og Sikker chat </span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Bruk av ulike arbeidsrapporter og arbeidslister (kube)</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Henvisninger</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Administrere henvisningsforløp og forløpsperioder </span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Skanning</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Forordninger</span><br></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.<br></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Personell som jobber med oppgaver som beskrevet i kursbeskrivelse.</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Primært for ansatte som jobber med sekretæroppgaver i skranke.<br><br></span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><span style="text-decoration&#58;underline;"><em>Merk</em></span><em>&#58; </em><em>Slik Helseplattformen har planlagt kursene, er det ingen hensikt at en sekretær som rullerer, skal gå på to kurs à 2 dager. Det kan begrunnes med at deler av opplæringen er sammenfallende, bare med litt ulikt fokus på hva som er mengden av arbeidet i løpet av en dag.</em></span></p>
Turnusplanlegging14982521.06.2024 12:38:49Seksjonsledere, HR-rådgivere, RS superbrukere og andre som skriver turnus ved St. Olavs hospital HF Å utarbeide en god arbeidsplan/turnusplan som dekker hele døgnet på en forsvarlig måte, og som tilfredsstiller de 274https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside Turnusplanlegging<p>Å utarbeide en god arbeidsplan/turnusplan som dekker hele døgnet på en forsvarlig måte, og som tilfredsstiller de rammer arbeidsmiljøloven og tariffavtalene setter, er et komplisert puslespill. Alle som har arbeidet i helsevesenet noen år, vet hvilke diskusjoner som oppstår når ferie-, helge- og høytidsdager nærmer seg.</p><p><br></p><p><br></p><p><strong>Turnusplanlegging er&#58;</strong></p><ul><li>Et virkemiddel for å skape et godt arbeidsmiljø</li><li>Et virkemiddel for å sikre at pasienten/klientens/ brukers behov for ressurser blir ivaretatt.</li><li>Et hjelpemiddel i organisering av arbeidet.</li><li>Et viktig redskap i budsjettarbeidet.</li></ul><p><strong>&#160;</strong></p><p><strong>Innhold&#58;</strong></p><ul><li><strong>Del 1&#58; </strong>Arbeidstidsbestemmelser og Ferielov</li><li><strong>Del 2&#58; </strong>Turnusplanlegging og metodikk</li></ul><p><br></p><p><strong>Kurset går over fire dager. Kurssted er&#58;</strong></p><ul><li>6. og 7. november 2024&#58; auditorium ØHA1, Øya helsehus</li><li>27. og 28. november 2024&#58; auditorium KBA, Kvinne-barn senteret</li></ul><p><br></p><p>Kl. 08&#58;00-15&#58;00 alle dager.</p><p><br></p>Ledelse1<p>Å utarbeide en god arbeidsplan/turnusplan som dekker hele døgnet på en forsvarlig måte, og som tilfredsstiller de rammer arbeidsmiljøloven og tariffavtalene setter, er et komplisert puslespill. Alle som har arbeidet i helsevesenet noen år, vet hvilke diskusjoner som oppstår når ferie-, helge- og høytidsdager nærmer seg.</p><p><br></p><p><br></p><p><strong>Turnusplanlegging er&#58;</strong></p><ul><li>Et virkemiddel for å skape et godt arbeidsmiljø</li><li>Et virkemiddel for å sikre at pasienten/klientens/ brukers behov for ressurser blir ivaretatt.</li><li>Et hjelpemiddel i organisering av arbeidet.</li><li>Et viktig redskap i budsjettarbeidet.</li></ul><p><strong>&#160;</strong></p><p><strong>Innhold&#58;</strong></p><ul><li><strong>Del 1&#58; </strong>Arbeidstidsbestemmelser og Ferielov</li><li><strong>Del 2&#58; </strong>Turnusplanlegging og metodikk</li></ul><p><br></p><p><strong>Kurset går over fire dager. Kurssted er&#58;</strong></p><ul><li>6. og 7. november 2024&#58; auditorium ØHA1, Øya helsehus</li><li>27. og 28. november 2024&#58; auditorium KBA, Kvinne-barn senteret</li></ul><p><br></p><p>Kl. 08&#58;00-15&#58;00 alle dager.</p><p><br></p>
Opplæringspakke 1 SNR Hjelset (Flytt Okt 24)448708920.06.2024 07:42:33Klinikk for drift og eiendom, klinikk for psykisk helse og rus, klinikk ålesund - gjelder ansatte ved sykehusene i Molde, Hjelset og Kristianund som skal flytte inn i nytt sykehus ved SNR Hjelset https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxHjelset;Molde;Kristiansundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside Opplæringspakke 1 SNR Hjelset (Flytt Okt 24)<p>Opplæringspakke 1 er en teoretisk opplæringspakke som gjennomføres som et klasseromskurs. Målet er at den skal sikre en helhetlig forståelse for konsept og nytt innhold i forbindelse med nytt psykiatri- og habiliteringsbygg ved SNR Hjelset.</p><p><br></p><p>Innhold i opplæringspakke 1&#58;</p><ul><li>Konsept SNR</li><li>Brann/evakuering</li><li>Beredskap overordnet</li><li>Ikt/teknologi-leveranse</li></ul><p><br></p><p>Opplæringen krever at den ansatte kommer forberedt til undervisningen, det vil si at man må sette seg inn i nye, relevante prosedyrer på brann, evakuering og beredskap. Være kjent med eget ansvar for sin seksjon i nytt bygg.</p><p>Den ansatte må gjennomføre e-læring på brann/evakuering og ikt/teknologi-leveransen, tildeles via læringsportalen og som kompetansetiltak i Kompetanseportalen.</p><p><br></p><p>Opplæringspakke 1 tilgjengeliggjøres i denne fasen (for de med innflyttigsdato i Oktober 2024) for ansatte fra klinikk for drift og eiendom Molde og Kristiansund, for psykiatritjenesten, spesialisert habilitering og barnehabilitering.</p><p><br></p><p>Det forutsettes for denne opplæringspakken at leder har sikret at alle driftsprosedyrer er revidert og oppdatert, at alle arbeidsprosesser, arbeidsflyt, pasientflytlogistikk og andre endringer i drift er implementert og kjent for den ansatte. Det vil ligge som et relevant grunnlag for at den ansatte får en helhetlig opplæring i forkant av innflytting.</p>Nyansatt13<p>Opplæringspakke 1 er en teoretisk opplæringspakke som gjennomføres som et klasseromskurs. Målet er at den skal sikre en helhetlig forståelse for konsept og nytt innhold i forbindelse med nytt psykiatri- og habiliteringsbygg ved SNR Hjelset.</p><p><br></p><p>Innhold i opplæringspakke 1&#58;</p><ul><li>Konsept SNR</li><li>Brann/evakuering</li><li>Beredskap overordnet</li><li>Ikt/teknologi-leveranse</li></ul><p><br></p><p>Opplæringen krever at den ansatte kommer forberedt til undervisningen, det vil si at man må sette seg inn i nye, relevante prosedyrer på brann, evakuering og beredskap. Være kjent med eget ansvar for sin seksjon i nytt bygg.</p><p>Den ansatte må gjennomføre e-læring på brann/evakuering og ikt/teknologi-leveransen, tildeles via læringsportalen og som kompetansetiltak i Kompetanseportalen.</p><p><br></p><p>Opplæringspakke 1 tilgjengeliggjøres i denne fasen (for de med innflyttigsdato i Oktober 2024) for ansatte fra klinikk for drift og eiendom Molde og Kristiansund, for psykiatritjenesten, spesialisert habilitering og barnehabilitering.</p><p><br></p><p>Det forutsettes for denne opplæringspakken at leder har sikret at alle driftsprosedyrer er revidert og oppdatert, at alle arbeidsprosesser, arbeidsflyt, pasientflytlogistikk og andre endringer i drift er implementert og kjent for den ansatte. Det vil ligge som et relevant grunnlag for at den ansatte får en helhetlig opplæring i forkant av innflytting.</p>
Fagdag for ansatte i BUP St. Olav231063024.06.2024 05:17:34Fagdag for ansatte i BUP St. Olavs hospital​ ​Kunnskapssenteret KA12 Program kommer i løpet av høsten 1675https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxSteinkjer;Trondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside Fagdag for ansatte i BUP St. Olav<p><strong>​​​​​​​​​​​</strong></p><h1><strong>Fagdag for ansatte i BUP St. Olavs hospital​</strong></h1><p><br></p><p><br></p><p>​Kunnskapssenteret KA12</p><p><br></p><p>Program kommer i løpet av høsten</p><p><strong>​</strong></p>1<p><strong>​​​​​​​​​​​</strong></p><h1><strong>Fagdag for ansatte i BUP St. Olavs hospital​</strong></h1><p><br></p><p><br></p><p>​Kunnskapssenteret KA12</p><p><br></p><p>Program kommer i løpet av høsten</p><p><strong>​</strong></p>
KFORV01 - Saksbehandler ved koordinerende enhet (inkl. tvungen helsehjelp, tildeling og egenbetaling)14808112.02.2024 10:00:30Kursbeskrivelse I dette kurset vil det gis en introduksjon til Helseplattformen, og du vil lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser Dag 1 Vurdering søknader/henvendelser 3615https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxHitra kommune;Surnadal kommune;Tingvoll kommunetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside KFORV01 - Saksbehandler ved koordinerende enhet (inkl. tvungen helsehjelp, tildeling og egenbetaling)Helseplattformen4<p>​​​​​​<br></p><p><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Kursbeskrivelse&#58;</strong></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil det gis en introduksjon til Helseplattformen, og du vil lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58;</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dag 1 </span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Vurdering søknader/henvendelser</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Kartlegging og vedtak<br><br>Dag 2 </span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Opprette fellesmøter og opprettelse av individuell plan</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Klage på vedtak </span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Vedtak om tvungen helsehjelp og klage på tvungen helsehjelp</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Tildeling av korttids- og langtidsopphold</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><span class="ui-provider bvg bvh bbg bvi bvj bvk bvl bvm bvn bvo bvp bvq bvr bvs bvt bvu bvv bvw bvx bvy bvz bwa bwb bwc bwd bwe bwf bwg bwh bwi bwj bwk bwl bwm bwn" dir="ltr">Økonomisk beregning og egenbetalingsvedtak​<br></span><br>&#160;<span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.<br><br>Deler av dag 2 vil ikke være relevant for alle. Dersom enkelte av &#160;arbeidsprosessene på dag 2 ikke er relevante, brukes tiden til&#160;egentrening i klasserom.&#160;&#160;<br><span style="font-family&#58;&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size&#58;14px;">​</span><br></span></span></li></ul><p><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Målgruppe&#58; </strong></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Saksbehandler ansatt i koordinerende enhet</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Jurist ansatt i koordinerende enhet</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">​Økonomisk saksbehandler&#160;​​med ansvar for økonomisk beregning​​ og egenbetalingsvedtak​ for tjenester med variabel pris (Langtidsopphold og renhold)​<br><br></span></li></ul><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><strong>Kurset går over to dager. Ved påmelding til dag 1 er du påmeldt hele kurset.</strong><br></span></font></div><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><strong><br></strong></span></font></div><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><strong><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursløpet består i tillegg til klasseromskurset av 2 timer med innledende læring før klasserom og 6 timer med egentrening i etterkant.</strong><br></span><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Se informasjon om innledende læring og egentrening i Kompetanseplanen under i&#160;feltet &quot;Kursmateriell&quot;.</strong></span>​<br></strong></span></font></div>
Kurs for leger i veiledning og supervisjon 14994418.06.2024 11:23:48Leger i alle spesialiteter med behov for økt kompetanse innen supervisjon og veiledning Kurstilbud utviklet for å innfri krav om veiledningskompetanse i henhold til ny 3715https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxAnnet;Levanger;Namsos;Trondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside Kurs for leger i veiledning og supervisjon <p>​​Kurstilbud utviklet for å innfri krav om veiledningskompetanse i henhold til ny spesialistforskrift. Kurset gir formell veiledningskompetanse og er anbefalt læringsaktivitet i flere læringsmål innen felles kompetansemål for LIS3.</p><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(51, 51, 51);">Kurset er ment å gi nyttig læring for alle som veileder og superviserer LIS i alle spesialiteter, inklusiv ALIS.&nbsp;</span>Formålet med kurset er å øke kvaliteten av veiledning og supervisjon. Du får gjennom teori og praktisk trening nyttige verktøy til bruk i<span style="background-color: transparent; color: rgb(51, 51, 51);"> en-til-en veiledningssamtaler, gruppeveiledning og supervisjon.</span>&nbsp;</p><p>Kurset arrangeres i alle helseforetak og holdes av lokale klinikere med instruktørkompetanse.</p><p>Velkommen til kurs i helseforetaket der du jobber! </p><p>Kurset er åpent for ALIS!</p><p><strong>Nyttige lenker:</strong></p><p><a href="https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/veiledning-av-leger-i-spesialisering" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>Veiledning av leger i spesialisering - Helsedirektoratet</strong></a></p><p><a href="https://dossierdocstore.s3-eu-west-1.amazonaws.com/HSO/new/Brukerveiledning+Veileder_v2.0.pdf" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>Brukerveiledning i&nbsp;kompetanseportalen for veileder</strong></a></p><p><a href="https://player.vimeo.com/video/317941373" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>Veiledningsmodulen i kompetanseportalen for LIS&nbsp;og veileder</strong>&nbsp;</a></p><p><strong>Kontaktpersoner i foretakene:</strong></p><p>St Olavs hospital: Hanne Tøndel</p><p>Helse Møre og Romsdal: Ingeborg Henriksen</p><p>Helse Nord-Trøndelag: Elisabeth Bratland Romuld</p>5<p>​​Kurstilbud utviklet for å innfri krav om veiledningskompetanse i henhold til ny spesialistforskrift. Kurset gir formell veiledningskompetanse og er anbefalt læringsaktivitet i flere læringsmål innen felles kompetansemål for LIS3.</p><p><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;rgb(51, 51, 51);">Kurset er ment å gi nyttig læring for alle som veileder og superviserer LIS i alle spesialiteter, inklusiv ALIS.&#160;</span>Formålet med kurset er å øke kvaliteten av veiledning og supervisjon. Du får gjennom teori og praktisk trening nyttige verktøy til bruk i<span style="background-color&#58;transparent;color&#58;rgb(51, 51, 51);"> en-til-en veiledningssamtaler, gruppeveiledning og supervisjon.</span>&#160;</p><p>Kurset arrangeres i alle helseforetak og holdes av lokale klinikere med instruktørkompetanse.</p><p>Velkommen til kurs i helseforetaket der du jobber! </p><p>Kurset er åpent for ALIS!</p><p><strong>Nyttige lenker&#58;</strong></p><p><a href="https&#58;//www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/veiledning-av-leger-i-spesialisering" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>Veiledning av leger i spesialisering - Helsedirektoratet</strong></a></p><p><a href="https&#58;//dossierdocstore.s3-eu-west-1.amazonaws.com/HSO/new/Brukerveiledning+Veileder_v2.0.pdf" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>Brukerveiledning i&#160;kompetanseportalen for veileder</strong></a></p><p><a href="https&#58;//player.vimeo.com/video/317941373" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>Veiledningsmodulen i kompetanseportalen for LIS&#160;og veileder</strong>&#160;</a></p><p><strong>Kontaktpersoner i foretakene&#58;</strong></p><p>St Olavs hospital&#58; Hanne Tøndel</p><p>Helse Møre og Romsdal&#58; Ingeborg Henriksen</p><p>Helse Nord-Trøndelag&#58; Elisabeth Bratland Romuld</p>
Kurs i risikovurdering av arbeidsmiljøet404426821.06.2024 10:40:09Arbeidsmiljøavdelingen tilbyr undervisning i hvordan man gjør en risikovurdering av arbeidsmiljøet innenfor disse områdene - Organisatoriske arbeidsmiljøet - Psykososiale 1090https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside Kurs i risikovurdering av arbeidsmiljøet<p>​​​​​Arbeidsmiljøavdelingen&#160;tilbyr&#160;undervisning i hvordan man gjør en risikovurdering av arbeidsmiljøet innenfor disse områdene&#58;</p><p>-&#160;Organisatoriske arbeidsmiljøet</p><p>- Psykososiale arbeidsmiljøet</p><p>- Ergonomiske arbeidsmiljøet</p><p>- Vold og trusler​&#160;</p><p>Det vil bli innføring i hensikten og formålet med risikovurdering, basert på&#160;​krav fra lov og forskrift, og Arbeidstilsynet, samt&#160;gruppearbeid hvor man får et innblikk i hvordan risikovurdering skal gjøres i praksis.&#160;</p><p><br></p><p><span style="text-decoration&#58;underline;">Før undervisning&#58;</span><br></p><p>Les prosedyre&#58;<strong>&#160;​ID 9399&#58;&#160;​Risikovurdering&#160;og -styring.</strong><br></p><p></p><p><br></p><p><br></p>Ledelse;HR;HMS3<p>​​​​​Arbeidsmiljøavdelingen&#160;tilbyr&#160;undervisning i hvordan man gjør en risikovurdering av arbeidsmiljøet innenfor disse områdene&#58;</p><p>-&#160;Organisatoriske arbeidsmiljøet</p><p>- Psykososiale arbeidsmiljøet</p><p>- Ergonomiske arbeidsmiljøet</p><p>- Vold og trusler​&#160;</p><p>Det vil bli innføring i hensikten og formålet med risikovurdering, basert på&#160;​krav fra lov og forskrift, og Arbeidstilsynet, samt&#160;gruppearbeid hvor man får et innblikk i hvordan risikovurdering skal gjøres i praksis.&#160;</p><p><br></p><p><span style="text-decoration&#58;underline;">Før undervisning&#58;</span><br></p><p>Les prosedyre&#58;<strong>&#160;​ID 9399&#58;&#160;​Risikovurdering&#160;og -styring.</strong><br></p><p></p><p><br></p><p><br></p>
ØKREG03 - Økonomi kommune - Sosiale tjenester14869729.05.2024 06:36:19Kursbeskrivelse I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser Generell informasjon og overblikk i Hyperspace Oppgjørskonto Månedlig fakturering 1618https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxSurnadal kommune;Tingvoll kommune;Digitalt/webinartext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside ØKREG03 - Økonomi kommune - Sosiale tjenester<p><strong class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">​​​Kursbeskrivelse&#58;<br></strong></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58;</span></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><span class="ui-provider a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ab ac ae af ag ah ai aj ak" dir="ltr"></span></span></p><ul><li>Generell informasjon og overblikk i Hyperspace</li><li>Oppgjørskonto</li><li>Månedlig fakturering</li><li>Korrigering av fakturagrunnlag før det sendes</li><li>Refusjon til pasient som har betalt for mye</li><li>Utsendelse av ny, korrekt faktura</li><li>Korreksjon av neste måneds faktura</li><li>Unntak fra det som er gjennomgått</li></ul><span style="font-size&#58;11pt;">Det</span><span style="font-size&#58;11pt;"> vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span><br><p></p><p><strong class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><br></strong></p><div><p><strong class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Målgruppe&#58; </strong></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Avdelingsledere på aktivitetstilbud og hjemmetjeneste</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Økonomiske saksbehandlere (Vederlagsberegning)</span><br><br></li></ul><ul><ul></ul></ul><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursløpet består i tillegg til klasseromskurset av 2 timer med innledende læring før klasserom og 6 timer med egentrening i etterkant.</strong><br></span><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Se informasjon om innledende læring og egentrening i Kompetanseplanen under i&#160;feltet &quot;Kursmateriell&quot;.</strong></span>​<br></span></font></div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><br></span></font></div><p><br></p>Økonomi3<p><strong class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">​​​Kursbeskrivelse&#58;<br></strong></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58;</span></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><span class="ui-provider a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ab ac ae af ag ah ai aj ak" dir="ltr"></span></span></p><ul><li>Generell informasjon og overblikk i Hyperspace</li><li>Oppgjørskonto</li><li>Månedlig fakturering</li><li>Korrigering av fakturagrunnlag før det sendes</li><li>Refusjon til pasient som har betalt for mye</li><li>Utsendelse av ny, korrekt faktura</li><li>Korreksjon av neste måneds faktura</li><li>Unntak fra det som er gjennomgått</li></ul><span style="font-size&#58;11pt;">Det</span><span style="font-size&#58;11pt;"> vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span><br><p></p><p><strong class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><br></strong></p><div><p><strong class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Målgruppe&#58; </strong></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Avdelingsledere på aktivitetstilbud og hjemmetjeneste</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Økonomiske saksbehandlere (Vederlagsberegning)</span><br><br></li></ul><ul><ul></ul></ul><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursløpet består i tillegg til klasseromskurset av 2 timer med innledende læring før klasserom og 6 timer med egentrening i etterkant.</strong><br></span><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Se informasjon om innledende læring og egentrening i Kompetanseplanen under i&#160;feltet &quot;Kursmateriell&quot;.</strong></span>​<br></span></font></div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><br></span></font></div><p><br></p>
KODER01 – Koder og koderådgiver 14802429.05.2024 06:07:27Det er svært viktig å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring, samt ha gjennomført innledende læring som beskrevet i tildelt Kompetanseplan 1166https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevanger;Namsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside KODER01 – Koder og koderådgiver <p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong><strong class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5" style="color&#58;#000000;"><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;14.6667px;">​​​</span><strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;14.6667px;">Det er svært viktig å medbringe<span style="text-decoration-line&#58;underline;">&#160;PULS-kort</span>&#160;på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring, samt ha gjennomført&#160;<span style="text-decoration-line&#58;underline;">innledende læring</span>&#160;som beskrevet i tildelt Kompetanseplan.​​​​​​​​</strong></strong>​</strong></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong><br></strong></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>​​​​​Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende&#160;arbeidsprosesser&#58;</strong></span></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Overblikk i Hyperspace</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dashbord</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Sortere og filtrere arbeidsliste for koding</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Koding av en episode fra kodingsaktiviteten</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Gjennomgang av journal</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Flagg dokumentasjon som ufullstendig eller&#160;mangelfull</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Kodeavklaring</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Prosedyrekoding inkl. kirurgiske prosedyrer</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"> Plassholder Prosedyrekoding</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Gjennomgang av avviste krav</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Administrere<strong></strong> arbeidslister for koding</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Rapportering</span></li></ul><p style="color&#58;#000000;"></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span><br></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><br></span></p><p><strong class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Målgruppe&#58;</strong><br></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Ansatte som jobber som&#58;</strong></span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Koderådgiver/fagleder for koding</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Koder</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Relevant for spesialisthelsetjenesten.</span></p>Helseplattformen3<p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong><strong class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5" style="color&#58;#000000;"><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;14.6667px;">​​​</span><strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;14.6667px;">Det er svært viktig å medbringe<span style="text-decoration-line&#58;underline;">&#160;PULS-kort</span>&#160;på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring, samt ha gjennomført&#160;<span style="text-decoration-line&#58;underline;">innledende læring</span>&#160;som beskrevet i tildelt Kompetanseplan.​​​​​​​​</strong></strong>​</strong></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong><br></strong></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>​​​​​Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende&#160;arbeidsprosesser&#58;</strong></span></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Overblikk i Hyperspace</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dashbord</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Sortere og filtrere arbeidsliste for koding</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Koding av en episode fra kodingsaktiviteten</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Gjennomgang av journal</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Flagg dokumentasjon som ufullstendig eller&#160;mangelfull</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Kodeavklaring</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Prosedyrekoding inkl. kirurgiske prosedyrer</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"> Plassholder Prosedyrekoding</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Gjennomgang av avviste krav</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Administrere<strong></strong> arbeidslister for koding</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Rapportering</span></li></ul><p style="color&#58;#000000;"></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span><br></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><br></span></p><p><strong class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Målgruppe&#58;</strong><br></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Ansatte som jobber som&#58;</strong></span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Koderådgiver/fagleder for koding</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Koder</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Relevant for spesialisthelsetjenesten.</span></p>
Verneombudssamling i HMR14984624.11.2023 10:56:28Verneombudssamling i Helse Møre og Romsdal Samling for alle verneombud i Helse Møre og Romsdal 742https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxVestnes ;Annettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside Verneombudssamling i HMRHMS1<h3>​​​​Verneombudssamling i Helse Møre og Romsdal <br><br></h3><div></div><div></div><div><span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;transparent;">Samling for alle verneombud i Helse Møre og Romsdal. Arrangeres som dagsseminar.</span></div><div><br></div><div><span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;transparent;"></span></div><div><br></div><p style="margin&#58;0px;"></p><div><br><br></div>
Test Anne 446068712.06.2024 10:25:58https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxAnnettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside Test Anne <p>Anne tester læringsportalen </p>Arkiv;Dialog0<p>Anne tester læringsportalen </p>
Kunnskap og forbedring - samling 2 (LIS 2/3 i HMR)14817808.02.2024 07:18:48Samling 2 i kunnskap og forbedring innebærer presentasjon av forbedringsoppgaven, erfaringsutveksling og eventuell plan om publisering av arbeidet Kunnskap og forbedring samling 2 er en del av 517https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxAnnettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside Kunnskap og forbedring - samling 2 (LIS 2/3 i HMR)Kvalitet og sikkerheit1<p>​​</p><p><strong>Kunnskap og forbedring&#160;samling 2 er en del av følgende opplegg&#58;</strong><br></p><ol><li>Gjennomfør&#160;<a href="https&#58;//forbedringspillet.attensi.com/">forbedringsspillet</a>&#160;(bedriftsnavn/kode&#160;er helsedirektoratet)<br></li><li>Velg forbedringsområde og start på forbedringsoppgaven&#160;<br></li><li><a href="/Sider/Kunnskap-og-forbedring.aspx">Samling 1</a> - ha med utfylt prosjektskisse. Fremlegg av arbeid så langt, erfaringsutveksling og veiledning.<br></li><li>Fullfør forbedringsoppgaven&#160;(gjennomføre&#160;prosjektskisse/evt lag presentasjon av arbeidet)<br></li><li>Samling 2 (denne samlingen)&#160;- presenter forbedringsoppgaven og eventuell plan om publisering<br></li><li>Kurs i&#160;<a href="/Sider/Forskning-og-kunnskapshåndtering.aspx">praktisk kunnskap om klinisk forskning</a><br></li></ol><div><br></div><div><strong>Før deltagelse på samling 2 er det en forutsetning at du har deltatt på samling 1 og at du kan presentere resultatet av forbedringsoppgaven din.&#160;</strong><br></div><div><br></div><div><span style="text-decoration-line&#58;underline;">Læringsmål for undervisningen&#58;</span><br></div><div><span style="text-decoration-line&#58;underline;"></span>FKM-34 Kunne bruke relevante kunnskapskilder innen egen spesialitet, og kjenne dens styrker og svakheter.<br></div><div><br></div><div>FKM-41 Kunne anvende relevante e-helseverktøy i arbeidet med forbedring av klinisk praksis, pasientforløp, administrative arbeidsprosesser og samhandling.<br></div><div><br></div><div>FKM-42 Kunne anvende forbedringskunnskap til å forbedre klinisk praksis, pasientforløp og/eller administrative arbeidsprosesser på egen arbeidsplass.<br></div><div><br></div><div>FKM-43 Forstå forskjellen mellom hvordan data samles inn og analyseres i forskningsarbeid, forbedringsarbeid,&#160;&#160;revisjonskontroll og tilsynsarbeid, og vite hvordan resultater fra forbedringsarbeid publiseres.<br></div><div><br></div><div>FKM-51&#160;Kunne diskutere metoder for brukermedvirkning på systemnivå som gir bruker(representanter) reell mulighet til å påvirke beslutninger.<br></div><div><br></div><div>FKM-60&#160;Ha kjennskap til og kunne gi anbefalinger om tiltak for å fremme samhandling som gagner den enkelte pasient og tjenesten som helhet.&#160;<br></div><div><br></div><div><br></div><div><div>Ved behov for mer informasjon om forbedringsmetodikk&#160;anbefales det å ta det korte&#160;e-læringskurset&#160;<a href="https&#58;//rise.articulate.com/share/YPNlBIytIFyGl_YhnkUORVhfW1eXKl-q#/">&quot;Veien fra idé til forbedring&quot;.&#160;</a><br></div><div><br></div><div><em>Det arrangeres i utgangspunktet&#160;fire stk&#160;samling 2&#160;pr år.&#160;</em></div><br></div><p><br></p>
Kunnskap og forbedring - samling 1 (LIS 2/3 i HMR)14817629.01.2024 09:01:58Erfaringsutveksling og veiledning knyttet til stegene i forbedringsarbeid Påbegynt forbedringsspillet og påbegynt forbedringsoppgave (fyll ut vedlagt prosjektskisse 869https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxAnnettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside Kunnskap og forbedring - samling 1 (LIS 2/3 i HMR)Kvalitet og sikkerheit1<p><strong>​​​​​​​​​​​​​​​Kunnskap og forbedring&#160;samling 1 er en del av følgende opplegg&#58;</strong><br></p><ol><li>Gjennomfør <a href="https&#58;//forbedringspillet.attensi.com/">forbedringsspillet</a> (bedriftsnavn/kode er helsedirektoratet)<br></li><li>Velg forbedringsområde og start på forbedringsoppgaven (fyll&#160;ut prosjektskisse - se under &quot;kursmateriell&quot; nederst på denne siden)<br></li><li><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Samling 1&#160;(denne samlingen) - ha med utfylt prosjektskisse.&#160;&#160;</span>Fremlegg av arbeid så langt, erfaringsutve<span style="color&#58;#444444;">ksling og veiledning.&#160;</span></li><li>Fullfør forbedringsoppgaven (gjennomføre&#160;prosjektskisse/evt lag presentasjon av arbeidet)<br></li><li><a href="/Sider/Kunnskap-og-forbedring---samling-2.aspx">Samling 2</a> - presenter forbedringsoppgaven og eventuell plan om publisering<br></li><li>Kurs i <a href="/Sider/Forskning-og-kunnskapshåndtering.aspx">praktisk kunnskap om klinisk forskning</a><br></li></ol><div><br></div><div><strong>Før deltagelse på samling 1 er det en forutsetning at du har startet å spille forbedringsspillet, fylt ut prosjektskisse og kommet igang med valgt forbedringsarbeid. Ved påmelding til samling 1 vil du bli tildelt en kontaktperson fra fagavdelingen med tilbud om veiledning på forbedringsarbeidet.</strong><br></div><div><br></div><div><span style="text-decoration&#58;underline;">Læringsmål for undervisningen&#58;</span><br></div><div><span style="text-decoration&#58;underline;"></span>FKM-34 Kunne bruke relevante kunnskapskilder innen egen spesialitet, og kjenne dens styrker og svakheter.<br></div><div><br></div><div>FKM-41 Kunne anvende relevante e-helseverktøy i arbeidet med forbedring av klinisk praksis, pasientforløp, administrative arbeidsprosesser og samhandling.<br></div><div><br></div><div>FKM-42 Kunne anvende forbedringskunnskap til å forbedre klinisk praksis, pasientforløp og/eller administrative arbeidsprosesser på egen arbeidsplass.<br></div><div><br></div><div>FKM-43 Forstå forskjellen mellom hvordan data samles inn og analyseres i forskningsarbeid, forbedringsarbeid,&#160;&#160;revisjonskontroll og tilsynsarbeid, og vite hvordan resultater fra forbedringsarbeid publiseres.<br></div><div><br></div><div><br></div><div>Ved behov for mer informasjon om forbedringsmetodikk før oppstart av forbedringsoppgaven anbefales det å ta det korte&#160;e-læringskurset <a href="https&#58;//rise.articulate.com/share/YPNlBIytIFyGl_YhnkUORVhfW1eXKl-q#/">&quot;Veien fra idé til forbedring&quot;.&#160;</a><br></div><div><br></div><div><em>Det arrangeres i utgangspunktet to stk&#160;samling 1&#160;pr år (ca. mars og oktober). Flere samlinger vurderes ved&#160;behov.</em><br></div><div><br></div>
HJEMM22 - Helsepersonell i botiltak psykisk helse og rus14740622.09.2023 08:54:45Kursbeskrivelse I dette kurset vil følgende arbeidsflyter gjennomgås Finn pasient Dokumentere i flytskjema og notat Planer Pasientplan og krise- og mestringsplan 1877https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxHitra kommunetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside HJEMM22 - Helsepersonell i botiltak psykisk helse og rusHelseplattformen3<p>​​</p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">I dette kurset vil følgende arbeidsflyter gjennomgås&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Finn pasient</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dokumentere i flytskjema og notat</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Planer&#58; Pasientplan og krise- og mestringsplan</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">In basket og E-meldinger</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Bruk av Rover</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Administrere legemidler</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Tjenesteplanlegging</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Hurtigtavle</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dobbelkontroll av dosett (Kun sykepleier/vernepleier)</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Legemiddelsamstemming (Kun sykepleier/vernepleier)</span></li></ul><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><br></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Målgruppe&#58;</strong></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Vernepleier</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Miljøterapeut<strong></strong></span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Sosionom</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Sykepleier</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Helsefagarbeider</span></li></ul><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Assistent&#160;i botiltak psykisk helse og rus. Dette kurset gjelder for ansatte i bolig hvor det brukes arbeidslister for planlegging av besøk / avtaler.</span><br></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><br></span></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursløpet består i tillegg til klasseromskurset av 2 timer med innledende læring før klasserom og 6 timer med egentrening i etterkant.</strong><br></span><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Se informasjon om innledende læring og egentrening i Kompetanseplanen under i&#160;feltet &quot;Kursmateriell&quot;.</strong></span>​<br></span></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><br></p><p><br></p>
Hemit test 100624444797818.06.2024 15:09:21https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLeksvik;Kristiansund kommune;Kolstad skoletext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside Hemit test 100624<p>Beskrivelse kommer</p>IKT3<p>Beskrivelse kommer</p>
LEDER01 – Leder innen spesialisthelsetjenesten (tilleggskurs)14827806.05.2024 10:20:37Det er svært viktig å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring, samt ha gjennomført innledende læring som beskrevet i tildelt 2673https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNamsos;Levangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside LEDER01 – Leder innen spesialisthelsetjenesten (tilleggskurs)Helseplattformen17<p><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;14.6667px;"><strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;color&#58;#000000;"><strong style="font-size&#58;14.6667px;"><strong style="font-size&#58;14.6667px;">​​​​<strong style="font-size&#58;14.6667px;">​​​Det er svært viktig å medbringe<span style="text-decoration-line&#58;underline;">&#160;PULS-kort</span>&#160;på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring, samt ha gjennomført&#160;<span style="text-decoration-line&#58;underline;">innledende læring</span>&#160;som beskrevet i tildelt Kompetanseplan.​​​​​​​​​</strong></strong></strong></strong></strong>​​​​​​​​​​</strong></p><p><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Kursbeskrivelse&#58;</strong><br></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dette kurset vil omhandle temaene&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Enhetsoversikt og pasienttildeling</span></li><li><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;">Overvåk pasientsikkerhet - Legemiddeldokumentasjon og pasientsikker arbeidsflyt</span></font></li><li><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;">Dashbord for virksomhetsstyring</span></font></li><li><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;">Utforsk rapporter fra dashbord</span></font></li><li><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;">SlicerDicer</span></font></li></ul><p><strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;"><br>Målgruppe&#58;</strong><br></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58; </span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Leder i spesialisthelsetjenesten</span><br></li></ul><div><br></div><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><strong><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2" style="color&#58;#000000;">Merk&#58; Kurset LEDER01&#160;forutsetter deltakelse på et annet&#160;</span><span style="color&#58;#000000;font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">r</span><span style="color&#58;#000000;font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">elevant klinisk kurs i forkant, innenfor ditt fagområde.&#160;</span>​<br></strong></span></font></div>
Modul 2 - Oppfølging av sykefravær (Helse Møre og Romsdal)14717624.06.2024 09:39:21Gjennomført e-læring "Lokalt partssamarbeid og bruk av samarbeidsråd Ledere, verneombud, tillitsvalgte og kvalitetsrådgivere i Helse Møre og Romsdal HF 1400https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxDigitalt/webinartext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKursside Modul 2 - Oppfølging av sykefravær (Helse Møre og Romsdal)<p>​<strong>​​​​​​​Beskrivelse</strong></p><p>Grunnleggende opplæring i oppfølging av sykemeldte</p><p>Kurset foregår på Teams til angitte tider. Innkalling og Teams-lenke sendes ut til alle påmeldte&#160;før hvert enkelt kurs</p><p>Kurset arrangeres av NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal</p><p><strong>Målgruppe</strong></p><p>Ledere, verneombud og tillitsvalgte i Helse Møre og Romsdal HF</p><p><strong>Tema/Mål</strong></p><p>Arbeidsplassen som hovedarena</p><p>- Forstå&#160;rollene til arbeidstaker, arbeidsgiver, BHT, HR og NAV</p><p>Forstå hva som ligger i arbeidsgivers tilretteleggingsplikt</p><p>Forstå hva som ligger i arbeidstakers medvirkningsplikt</p><p><br></p><p>Tidsaksen for oppfølging av sykefravær</p><p>- Kjenne til lovbestemte stoppunkt</p><p>- HMR sine rutiner for sykefraværsoppfølging</p><p><br></p><p>Dialog og dokumentasjon/oppfølgingsplan</p><p>Vite hvorfor man bør&#160;gå til leder før lege</p><p>Kjenne til bruk av&#160;egenmelding og sykemelding</p><p>Kjenne til reglene for&#160;dialogmøter</p><p><br></p><p>Refleksjonsoppgaver</p><p><br></p><p><strong>Påmelding</strong></p><p>Meld deg på det tidspunktet som passer best for deg. Du får en e-post som bekrefter påmeldingen.</p><p>TIPS&#58; Husk å legge inn tidspunktet i Outlook. Du vil motta en innkalling med Teams-lenke da påmeldingfristen er ute</p><p><br></p><p><strong>Praktisk</strong></p><p>Opplæringen foregår direkte på Teams på angitte tidspunkter/arrangementer</p><p><strong>Relatert</strong></p><p><a href="/Sider/Kursside.aspx?id=4051" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Forebygging av sykefravær Modul 1 - (Helse Møre og Romsdal)</a></p><p><a href="/Sider/Lokalt-partssamarbeid-og-bruk-av-samarbeidsråd.aspx" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Lokalt partssamarbeid og bruk av samarbeidsråd</a></p><p>Det stilles ingen krav til rekkefølge på gjennomføring av modulene</p><p><strong>Aktuelle lenker</strong></p>Ledelse;HR;HMS4<p>​<strong>​​​​​​​Beskrivelse</strong></p><p>Grunnleggende opplæring i oppfølging av sykemeldte</p><p>Kurset foregår på Teams til angitte tider. Innkalling og Teams-lenke sendes ut til alle påmeldte&#160;før hvert enkelt kurs</p><p>Kurset arrangeres av NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal</p><p><strong>Målgruppe</strong></p><p>Ledere, verneombud og tillitsvalgte i Helse Møre og Romsdal HF</p><p><strong>Tema/Mål</strong></p><p>Arbeidsplassen som hovedarena</p><p>- Forstå&#160;rollene til arbeidstaker, arbeidsgiver, BHT, HR og NAV</p><p>Forstå hva som ligger i arbeidsgivers tilretteleggingsplikt</p><p>Forstå hva som ligger i arbeidstakers medvirkningsplikt</p><p><br></p><p>Tidsaksen for oppfølging av sykefravær</p><p>- Kjenne til lovbestemte stoppunkt</p><p>- HMR sine rutiner for sykefraværsoppfølging</p><p><br></p><p>Dialog og dokumentasjon/oppfølgingsplan</p><p>Vite hvorfor man bør&#160;gå til leder før lege</p><p>Kjenne til bruk av&#160;egenmelding og sykemelding</p><p>Kjenne til reglene for&#160;dialogmøter</p><p><br></p><p>Refleksjonsoppgaver</p><p><br></p><p><strong>Påmelding</strong></p><p>Meld deg på det tidspunktet som passer best for deg. Du får en e-post som bekrefter påmeldingen.</p><p>TIPS&#58; Husk å legge inn tidspunktet i Outlook. Du vil motta en innkalling med Teams-lenke da påmeldingfristen er ute</p><p><br></p><p><strong>Praktisk</strong></p><p>Opplæringen foregår direkte på Teams på angitte tidspunkter/arrangementer</p><p><strong>Relatert</strong></p><p><a href="/Sider/Kursside.aspx?id=4051" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Forebygging av sykefravær Modul 1 - (Helse Møre og Romsdal)</a></p><p><a href="/Sider/Lokalt-partssamarbeid-og-bruk-av-samarbeidsråd.aspx" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Lokalt partssamarbeid og bruk av samarbeidsråd</a></p><p>Det stilles ingen krav til rekkefølge på gjennomføring av modulene</p><p><strong>Aktuelle lenker</strong></p>