Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Kurskatalogen

  • Tittel Kurskatalogen

 

 

Nettverkssamling for barneansvarlige i psykisk helsevern 69773515.02.2019 13:44:08https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromNettverkssamling for barneansvarlige i psykisk helsevernHeldag<p><strong>​Barneansvarlig</strong>&#58; </p><p><span style="font-family&#58;&quot;times new roman&quot;,&quot;serif&quot;;">Koordinerer og fremmer arbeidet i egen enhet<br><span style="font-family&#58;&quot;times new roman&quot;,&quot;serif&quot;;">Informerer og veileder kolleger uten å overta ansvar<br><span style="font-family&#58;&quot;times new roman&quot;,&quot;serif&quot;;">Har oversikt over aktuelle tilbud og hjelpeinstanser internt og eksternt<br><span style="font-family&#58;&quot;times new roman&quot;,&quot;serif&quot;;">Har god kunnskap om barn som pårørendes situasjon og behov<br><span style="font-family&#58;&quot;times new roman&quot;,&quot;serif&quot;;font-size&#58;12pt;">Har god kunnskap om kommunikasjon med barn</span></span></span></span></span></p><p><span style="font-family&#58;&quot;times new roman&quot;,&quot;serif&quot;;font-size&#58;12pt;"><a href="http&#58;//eqsstolav/cgi-bin/document.pl?pid=stolav&amp;DocumentID=30469&amp;UnitID=233">Se EQS prosedyre for mer info</a>.</span></p><p><img alt="Barneansvarlig.png" src="/PublishingImages/Sider/Nettverkssamling-for-barneansvarlige-Psykisk-Helsevern/Barneansvarlig.png" style="margin&#58;5px;" /></p><p><a href="/PublishingImages/Sider/Nettverkssamling-for-barneansvarlige-Psykisk-Helsevern/Program%20Nettverksamling%20barneansvarlige%20i%20PH%202019.ppt"><img width="16" height="16" class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icppt.png" alt="" />Program Nettverksamling barneansvarlige i PH 2019.ppt</a></p><span style="font-family&#58;&quot;times new roman&quot;,&quot;serif&quot;;font-size&#58;12pt;"></span>Psykiatri1
Intro til metakognitiv terapi ved angst og traumer63072815.02.2019 12:55:53https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxThon Hotel, Kristiansundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromIntro til metakognitiv terapi ved angst og traumer2 dager<p><strong>Intro til metakognitiv terapi ved angst og traumer </strong><strong>3. og 4. april Thon Hotel, Kristiansund</strong></p><p><strong>​Invitasjon</strong><br>Metakognitiv terapi (MKT) kan anvendes på en rekke ulike lidelser, og kan regnes som en trans-diagnostisk behandlingsform. Kurset gir en introduksjon av MKT og hvordan den kan anvendes i spesifikke angstlidelser og ved traumetilstander. Metakognitiv terapi er en evidensbasert tilnærming og studier i de senere år viser at pasienter opplever MKT som nyttig og effektiv. Erfaringer viser at MKT kan anvendes der andre behandlinger ikke har lykkes. Kurset ledes av Professor Hans M Nordahl.</p><p><img class="ms-rtePosition-1" alt="Hans M Nordahl.png" src="/PublishingImages/Sider/Intro-til-metakognitiv-terapi-ved-angst-og-traumer/Hans%20M%20Nordahl.png" style="margin&#58;5px;" /></p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>Hans M Nordahl er professor ved Institutt for Psykisk Helse ved NTNU, Trondheim. Han arbeider også som forskningsleder ved Enhet for Traumebehandling ved St.Olavs Hospital.&#160; I 2007 startet han også MCT Institute, Ltd i Manchester sammen med Adrian Wells.&#160; Nordahl har vært involvert i opplæring og utdanning av terapeuter og veiledere i en årrekke og har forskningspublikasjoner innen angstlidelser, depresjoner, traumer og personlighets-forstyrrelser. Han har gitt ut en fagbok sammen med Per Staff, om hvordan anvende Kognitiv terapi og Metakognitiv terapi ved sammensatte lidelser (Når plager blir sykdom, 2012).&#160;&#160; </p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p><strong>Du kan melde deg på begge dager eller velge en av dem. Det gjør du til høyre på denne siden.</strong>&#160;</p><p><strong>Program dag 1</strong></p><p>0900-0930&#58;&#160; Registrering <br>0930-0945&#58; &#160;Velkommen <br>0945-1045&#58; &#160;Metakognitiv terapi- Generelle prinsipper<br>1045-1100&#58; &#160;Pause<br>1100-1200&#58; &#160;Kognitiv oppmerksomhetssyndrom (CAS) og frakoplet oppmerksomhet<br>1200-1300&#58; &#160;Lunsj<br>1300-1415&#58; &#160;Behandling av generalisert angst og bekymring<br>1415-1430&#58; &#160;Pause<br>1430-1600&#58; &#160;Kognitiv oppmerksomhetssyndrom og metakognitive antagelser</p><p><br><strong>Program dag 2</strong></p><p>0900-1030&#58;&#160;&#160;Metakognitiv terapi ved PTSD og traumer<br>1030-1045&#58; &#160;Pause<br>1045-1200&#58; &#160;Kasusformulering og sosialisering<br>1200-1300&#58; &#160;Lunsj<br>1300-1415&#58; &#160;Metakognitive antagelser og strategier<br>1415-1430&#58; &#160;Pause<br>1430-1600&#58; &#160;Endringsstrategier ved traumer-<br>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Trusselmonitorering og unnvikelse</p><p><br><strong>Kursansvarlig&#58; </strong><br>Stephanie Borenius</p><p>Kurset søkes godkjent av NPF som fritt spesialiseringskurs/vedlikeholdskurs for psykologer, og DLF som klinisk emnekurs for leger.</p><p>&#160;</p><p><strong>Dagpakke&#58; </strong><br>Dag 1&#58; Kr. 750,-<br>Dag 2&#58; Kr. 750,-<br>Begge dager&#58; 1300,-<br>(Inkluderer lunsj, kaffe/te, frukt begge dagene)</p><p><strong>Overnatting&#58;</strong><br>Overnatting i standardrom inkl. frokost, per natt kr. 995,- Thon Hotel Kristiansund.<br>Booking for overnatting foretas av hver enkelt direkte til hotellet.<br></p><p>&#160;</p>Psykiatri3
PSYK LE Lengeværende asylsøkere69668514.02.2019 11:52:5316https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK LE Lengeværende asylsøkere45 min.<p>ORIENTERING TIL ANSATTE I KLINIKK FOR PSYKISK HELSVERN OG RUS,&#160;HNT</p><p>UDI har et prosjekt hvor de ønsker å spre kunnskap til helsetjenesten om mennesker som har vært i asyl i Norge over lang tid, og ordningene som finnes i dag.</p><p>Spesielt rettes fokus mot konsekvenser av å oppholde seg ulovlig i landet, hva skjer ved uttransportering, hvilken støtte kan man søke på knyttet til helse​ og hvilke uttalelser kan behøves fra helsetjenesten.</p><p><span class="ms-rteBackColor-4">STREAMES </span>til lokalisasjoner i Klinikk for psykisk helsevern og rus, HNT.</p><p><span class="ms-rteFontSize-1">(Tilstedeværelselister fra&#160;Skypedeltagere sendes faglig kontaktperson)</span></p>Psykiatri1
Akuttdag - Avdeling for fødselshjelp og kvinnesjukdommar69582513.02.2019 12:49:5361https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesund;Voldatext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromAkuttdag - Avdeling for fødselshjelp og kvinnesjukdommar1 dag<p>Årlig obligatorisk akuttdag for leger, jordmødre og barnepleiere i Helse Møre og Romsdal HF. Formål med akuttdagen er å øve på&#160;praktisk utførelse,&#160; presis og systematisk kommunikasjon og samhandling (ISBAR) for å være best mulig rustet&#160;når det&#160;oppstår akutte situasjoner i&#160;fødselsforløpet.&#160;I tillegg til den årlige akuttdagen er det krav om at&#160;den enkelte medarbeider&#160;øver&#160;sammen med kollega på fødesimulator (fantom) minst 3 ganger årlig.</p>Fødselshjelp5
IA - Erfaringskonferanse 3744413.02.2019 11:22:281038https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromIA - Erfaringskonferanse09:00-15:00<p>Hovedinnholdet i årets Erfaringskonferanse vil være disse temaene. Fullstendig program vil bli lagt ut om kort tid. <br></p><p>«Godt arbeidsmiljø og kjønnsforskjeller i sykefravær»<br><em>Ny forskning og en ny metode utviklet ved Sørlandet sykehus, gir innsikt i kjønnsforskjeller og hvordan sykefraværet kan bli lavere.</em><em> Ved </em>Elin Fjeldbraaten, PhD Sørlandet sykehus</p><p>«Sykefravær, HMS og inkludering i sykehus» &#160;<br>Ved Solveig Osborg Ose, SINTEF.</p><p>Erfaringer, tips og råd fra ulike avdelinger ved St. Olavs hospital (beskrivelse kommer...)&#160;</p>HMS1
Blodprøvetaking3703513.08.2018 11:35:164689https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxSt Olavs hospital, Trondheim;Trondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBlodprøvetaking3 timer<p>Hovedpunktene på kurset vil være&#58; </p><ul><li><em>Prøvetakingsutstyr - hva finnes og hvordan brukes det</em></li><li><em>Preanalytiske emner med fokus på faktorer som kan påvirke prøvesvaret </em></li><li><em>Praktisk trening i blodprøvetaking. Deltakerne skal utføre prøvetaking på hverandre</em></li></ul>Laboratoriemedisin6
Medisinsk klinikk, opplæring ferievikarer3774919.11.2018 09:56:46462https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromMedisinsk klinikk, opplæring ferievikarer1 dag<p>​Opplæring ferievikarer, sykepleiere.</p>Sjukepleie2
HR-kuben - Workshop3772401.03.2018 13:17:54462https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHR-kuben - Workshop4 timer<p>Videregående kurs - behandling av data fra HR-kuben&#160;i Excel og bruk av pivottabeller.</p><p>HR-kuben er tidligere kalt lønns- og personalkuben (LP-kuben).</p>Ledelse1
HR-kuben - Brukerkurs3772321.03.2018 09:13:33798https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHR-kuben - Brukerkurs3 timer<p>Innføring i bruk av HR-kuben med forklaring av tilgjengelig lønn- og personaldata. En del av lederopplæringen/Verktøykassekurs.</p><p>HR-kuben er tidligere kalt lønns- og personalkuben (LP-kuben).</p>Ledelse2
Selvmordsrisikovurdering DPS Molde46728308.01.2019 07:17:20653https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMoldetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSelvmordsrisikovurdering DPS Molde1 dag<p>​Etter gjennomført kurs vil man ha oversikt over statistiske risikofaktorer for selvmord, kjenne til aspekter ved kontaktetablering, spesifikke utfordringer i forhold til vurdering av noen grupper, vite hva som skal journalføres og ha økt kunnskap om vurdering av kronisk selvmordsatferd. Det vil også være eksempel gjennom kasus.</p><p>Siste timen blir brukt til gjennomgang av tvangsparagrafene i Lov om psykisk helsevern. Denne er obligatorisk for nye LIS, men alle er velkommen til å delta.</p><p>Det blir&#160;servert lunsj</p>Psykiatri1
Ledermobilisering - vegen til Ledelse HMR69249008.02.2019 11:54:04256https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromLedermobilisering - vegen til Ledelse HMRse egen aktivitetsoversikt<p>​</p><p>Dette er et avklarings-, motivasjons- og utviklingsforløp med tanke på om ledelse er noe for deg.&#160;</p><p>Noen tilbakemeldinger fra andre som har deltatt&#58;<br>&#160;<br>&quot;Tusen takk for et givende program. Jeg har lært mye, både om ledelse og meg selv og har fått avklart mye. Jeg har hatt stor nytteverdi av refleksjonsgruppen og har hatt stort utbytte av å få reflektert sammen med andre. &quot;<br>&#160;<br>&quot;Programmet har gitt en god smakebit på ledelse samt utvidet kjennskap til organisasjonen. Ser det som en stor fordel at programmet går på tvers av avdelinger og faggrupper da en slik blanding gir flere perspektiver.&quot;</p><p>&#160;</p><p><strong>Hvorfor satse på ledelse i sykehus?</strong></p><p>God ledelse utgjør en forskjell – både med tanke på kvalitet, pasientsikkerhet og vår evne til å framstå som en attraktiv arbeidsgiver. Vårt helseforetak har behov for flere dyktige og motiverte ledere i årene som kommer, og&#160;ønsker å få flere av våre medarbeidere til å velge ledelse som karrierevei.&#160;</p><p>Ønsker du å vite mer om det å være leder i våre helseforetak – les vedlagte dokument om &quot;Ledelse i sykehus&quot;.&#160;</p><p><strong>Hvem ser vi etter?</strong></p><p><strong>Målgruppen</strong> for programmet er medarbeidere fra alle faggrupper i våre helseforetak som har interesse og potensial for ledelse.</p><p>&#160;</p><p>Vi søker deg som&#58;</p><p>• Er engasjert i jobben din og som brenner for god pasientbehandling.</p><p>• Ønsker å påvirke utviklingen av sykehuset og faget ditt.</p><p>• Er flink med folk og en god lagspiller som motiveres av å lykkes sammen med andre.</p><p>• Har godt humør og en positiv innstilling, men også mot til å ta tak i utfordringer.</p><p>• Er selvgående og strukturert.</p><p>&#160;</p><p><strong>Hva tilbyr vi våre lederkandidater?</strong></p><p>Som lederkandidat vil du ta del i et avklarings-, motivasjons- og utviklingsforløp med tanke på om ledelse er noe for deg. </p><p>&#160;</p><p>I tillegg til at du som deltaker skal skygge en leder en dag, gjennomføre en lederpraksis, og delta på 3 gruppeveiledninger (a`to timer), må du forplikte deg til å delta på følgende samlinger&#58;</p><p>Oppstarts samling&#58; 14.mai, 2019,&#160;kl 10.00-14.00</p><p>Temasamling/min lederhverdag&#58; &#160;12.juni 2019,&#160;kl 10.00-14.00&#160;</p><p>Treningslaboratorium &#58; 2.- 3. oktober, 2019, hotell og sted kommer</p><p>Avslutningssamling &#58; 12.desember 2019 kl 10.00-14.00</p><p>&#160;</p><p><strong>Du vil få mulighet til å&#58;</strong></p><p>• Utforske og reflektere over hva det innebærer å være leder.</p><p>• Bli bedre kjent med deg selv – dine styrker og utviklingsområder med tanke på ledelse.</p><p>• Se foretakets virksomhet ut fra et ledelsesperspektiv.</p><p>• Bygge nettverk med andre lederkandidater.</p><p>• Møte ulike ledere og bli kjent med deres ledelsesutfordringer.</p><p>• Ta de første stegene i utvikling av ditt potensial for ledelse og stå bedre rustet til å søke en lederjobb.</p><p>Vil du vite mer om ledermobiliseringsprogrammet, se vedlagte brosjyre om &quot;ledermobilisering&quot; </p><p>&#160;</p><p><strong>Hva forventer vi av lederkandidatene?</strong></p><ul><li>At du er villig til å bruke av din arbeidstid i løpet av 9 måneder til å gjennomføre forløpet.</li><li>At du tar ansvar for egen læring ved å gjennomføre planlagte aktivitetene og reflektere over dine erfaringer underveis i prosessen.</li><li>At du bidrar med ditt engasjement og synspunkter, og ikke minst dine spørsmål.</li><li>At du deler dine erfaringer og refleksjoner med andre lederkandidater og med din veileder.</li><li>At du bidrar til evaluering og forbedring av ledermobiliseringsprogrammet.</li></ul><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>Årets opptak er et regionalt samarbeid mellom HMR, HNT, HMN og St. Olavs Hospital. </p><p><strong>I tillegg til å melde deg på&#160;i Læringsportalen ,&#160;må du sende inn&#58;<br>1. Anbefaling fra din nærmeste leder/avdelingssjef, må legges ved for å komme i betraktning (se eget vedlegg under).<br>2. En kort beskrivelse om din motivasjon for å delta på ledermobiliseringsprogrammet. Før på din alder og hvilken avdeling/klinikk du tilhører.<br></strong></p><p><strong>Dette sender du per mail (Emne&#58; Ledermobilisering 2019) til&#58;</strong></p><p><strong><a href="mailto&#58;Tina.Slettestol@helse-mr.no">Tina.Slettestol@helse-mr.no</a></strong></p><p><span style="text-decoration&#58;underline;">Merk&#58; Ledermobilisering 2019</span></p><p>Ved påmelding til kurset får alle mail om at de er påmeldt. Imidlertid er det slik at opptak/utvelgelse blir gjort i samråd med klinikkledelsen, med utgangspunkt i listen&#160;over alle som er registrert&#160;påmeldt.</p><p>&#160;</p><p><strong>Søknadsfrist&#160;6.mars 2019</strong></p><p>Svar blir sendt ut innen&#160;13.mars &#160;2019</p>Ledelse1
HNT Grunnleggende kurs i prosjektledelse og ansvar i prosjektgjennomføring69121807.02.2019 07:16:4365https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNamsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHNT Grunnleggende kurs i prosjektledelse og ansvar i prosjektgjennomføring6 timer<table width="100%" class="ms-rteTable-default" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;100%;">Grunnleggende kurs i prosjektledelse og ansvar i prosjektgjennomføringen</td></tr></tbody></table>2
Hjerte- og lungeredning for helsepersonell (HHLR). Grunnkurs3739710.12.2018 12:16:442147https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxKristiansund;Volda;Ålesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHjerte- og lungeredning for helsepersonell (HHLR). Grunnkurs3 timar<strong style="text-decoration&#58;underline;">Målgruppe&#58; </strong><p>Grunnleggande kurs for helsepersonell i hjerte- og lungeredning.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Mål med opplæringa&#58;</strong></p><p><span aria-hidden="true"></span>Etter endt kurs skal deltakarane kunne&#58;</p><ul><li>konstatere hjertestans, varsle og starte&#160;HLR åleine</li><li>utføre basal HLR som del av ei gruppe</li><li>bruke ein hjertestartar</li><li>ivareta&#160;tryggleiken&#160;til pasienten, evt pårørande&#160;og kollegaer i ein hjertestanssituasjon</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Forkunnskap&#58;</strong></p><p>Gjennomfør&#160;e-læringa til NRR, med tilgang via&#160;Læringsportalen&#58; <a href="/Sider/hhlr.aspx"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">https&#58;//kurs.helse-midt.no/Sider/hhlr.aspx</font></span></a></p><p>Trykk &quot;Start kurs&quot; til høgre i bilete, e-læringa kan mellomlagrast og gjennopptakast.&#160;<br></p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Innhold&#58;</strong></p><p>Det praktiske kurset består av&#58;</p><ul><li><span aria-hidden="true"></span>HLR med einreddar-teknikk</li><li>HLR med toreddar-teknikk</li><li>HLR med toreddar-teknikk og bruk av hjertestartar</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Rammefaktorar&#58;</strong></p><p><strong>Nærmaste leiar er ansvarlig for å melde på deltakarane på kurset i samarbeid med HLR-instruktør.</strong></p>Beredskap1
Talegjenkjenning for viderekomne - få fullt utbytte av den nye versjonen3815609.07.2018 10:11:42573https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromTalegjenkjenning for viderekomne - få fullt utbytte av den nye versjonen2 timer <p>​Den nye versjonen av talegjenkjenning inneholder programmoduler som redigeringsmodus, kommandomodus, bokstaveringsmodus samt viktige endringer i standardtekst. Vi anbefaler kurs på datarom for å få fullt utbytte av de nye modulene.</p>Medisin1
Fagdag Klinisk kontorfaglig personell45373807.02.2019 15:21:402217https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromFagdag Klinisk kontorfaglig personell1 dag<h1>Årlig fagdag for Klinisk kontorfaglig personell ved St. Olavs hospital</h1><h2>Tema&#58; ​Endringsglede - nøkkelen til morgendagens arbeidshverdag&#160;</h2><p>Fagdagen gjennomføres over to like dager med samme programinnhold, enten onsdag 20. mars eller torsdag 21.mars 2019. </p><p>Maks antall hver dag er 165, bindende påmelding. <br></p><p>Påmeldingsfrist&#58; 10.3.2019<br></p><p>Spesielle behov&#58; Allergier eller lignende meldes innen 10.3.2018 til <a href="mailto&#58;mona.staven@stolav.no">mona.staven@stolav.no</a> </p><p>Arrangør&#58; Forum for kontorledere&#160;ved St. Olavs hospital</p><p>&#160;</p>Merkantile fag2
PSYK LE Workshop Kortidsfokusert behandling Manual 469195207.02.2019 13:53:1342https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK LE Workshop Kortidsfokusert behandling Manual 43,5 time<p><span aria-hidden="true"></span><span aria-hidden="true"></span>INTERN OPPLÆRING </p><p>- for behandlere i Seksjon Allmenn, poliklinikk og sengepost (Levanger). </p><p>​Opplæring og gjennomgang av fire manualer for kognitiv behandling av angst- og depresjonslidelser.</p><p>Deltagere forventes å ha lest manual på forhånd. Se under &quot;Mer info&quot;..</p><p><span class="ms-rteBackColor-4">Streames ikke<span aria-hidden="true"></span><span aria-hidden="true"></span></span></p>Psykiatri1
PSYK LE Workshop Kortidsfokusert behandling Manual 369195307.02.2019 13:53:2346https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK LE Workshop Kortidsfokusert behandling Manual 33,5 time<p><span aria-hidden="true"></span><span aria-hidden="true"></span>INTERN OPPLÆRING </p><p>- for behandlere i Seksjon Allmenn, poliklinikk og sengepost (Levanger). </p><p>​Opplæring og gjennomgang av fire manualer for kognitiv behandling av angst- og depresjonslidelser.</p><p>Deltagere forventes å ha lest manual på forhånd. Se under &quot;Mer info&quot;..</p><p><span class="ms-rteBackColor-4">Streames ikke<span aria-hidden="true"></span><span aria-hidden="true"></span></span></p>Psykiatri1
PSYK LE Workshop Kortidsfokusert behandling Manual 269195407.02.2019 13:53:4155https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK LE Workshop Kortidsfokusert behandling Manual 23,5 time<p><span aria-hidden="true"></span>INTERN OPPLÆRING </p><p>- for behandlere i Seksjon Allmenn, poliklinikk og sengepost (Levanger). </p><p>​Opplæring og gjennomgang av fire manualer for kognitiv behandling av angst- og depresjonslidelser.</p><p>Deltagere forventes å ha lest manual på forhånd. Se under &quot;Mer info&quot;.</p><p><span class="ms-rteBackColor-4">Streames ikke<span aria-hidden="true"></span></span></p>Psykiatri1
HNT Grunnleggende kurs i prosjektledelse69123207.02.2019 07:28:5213https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHNT Grunnleggende kurs i prosjektledelse6 timer<p>​<span style="line-height&#58;115%;font-family&#58;&quot;calibri&quot;,sans-serif;font-size&#58;11pt;"><font color="#000000">Grunnleggende kurs i prosjektledelse og ansvar i prosjektgjennomføringen</font></span></p>0
HNT Grunnleggende kurs i prosjektarbeid69119407.02.2019 06:34:4041https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNamsos;Levangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHNT Grunnleggende kurs i prosjektarbeid3 timer<p>​<span style="line-height&#58;115%;font-family&#58;&quot;calibri&quot;,sans-serif;font-size&#58;11pt;"><font color="#000000">Grunnleggende gjennomgang av sentrale prinsipper for gjennomføring av prosjekter</font></span></p>2
HNT Kurs i Eierstyring i prosjekt69011107.02.2019 06:25:5660https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNamsos;Levangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHNT Kurs i Eierstyring i prosjekt2,5<p><span aria-hidden="true"></span>Kort og informativt kurs med fokus på ansvar og roller i styring av prosjekter</p>1
Brannvernundervisning type B3707922.01.2019 08:10:252497https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxDialysen, Medisinsk klinikk;Trondheim;St Olavtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBrannvernundervisning type B1,5 timer<p>​<strong>Hovedmomentet i denne øvelsen er bevisstgjøring om brannvern ved egen arbeidsplass.</strong></p><p><strong>Tema&#58;</strong></p><p><strong>- </strong>Kort gjennomgang av prosedyrer og rutiner ved enheten.</p><p>- Plassering av, og informasjon om tilgjengelig slokkeutstyr.</p><p>- Informasjon om aktive og passive brannverntiltak i arealet.</p><p>- Gjennomgang av tilgjengelig rømningsveier.</p><p>- Informasjon om hvordan man varsler brann.</p><p>&#160;</p><p>Gjennonføres normalt i tilknytning til egne arealer.</p><p>Se forøvrig <span style="line-height&#58;115%;font-family&#58;&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size&#58;12pt;"><a href="http&#58;//eqsstolav/cgi-bin/document.pl?pid=stolav&amp;DocumentID=18355&amp;UnitID=1197"><span style="line-height&#58;115%;font-family&#58;&quot;calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size&#58;11pt;"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0000ff">Prosedyre 18355 Brannvernundervisning</font></span></span></a></span></p><p><span class="ms-rteFontSize-2" style="line-height&#58;115%;font-family&#58;&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Det anbefales 18 plasser per kurs.</span></p>Brannvern7
PSYK LE MINI dag 269095806.02.2019 14:13:5413https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK LE MINI dag 21t 45 min x 2 dager<p>&#160;</p><p>MINI-kurs </p><p>Dag&#160;2 av to dager.</p><p>For godkjent deltagelse må man gjennomføre begge kursdager.</p><p><span class="ms-rteBackColor-4">Streames ikke</span></p><p>&#160;</p>Psykiatri1
PSYK LE MINI dag 145584606.02.2019 14:14:04334https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK LE MINI dag 11t 45 min x 2 dager<p>​</p><p>MINI-kurs </p><p>Dag 1 av to dager.</p><p>For godkjent deltagelse må man gjennomføre begge kursdager.</p><p><span class="ms-rteBackColor-4">Streames ikke</span></p><p>&#160;</p>Psykiatri1
Talegjenkjenning i DocuLive for behandler/lege3815721.06.2018 07:43:54851https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMolde;Kristiansund;Ålesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromTalegjenkjenning i DocuLive for behandler/lege4 timer<p>Kurset består av undervisning på datarom. Undervisning om teorien som ligger til grunn for praktisk bruk av løsningen.</p><p>Informasjon om beste arbeidsflyt mot Doculive EPJ og samspill med sekretærtjenesten.</p><p>Deltakerne får laget personlige standardtekster og bygget profil under kurset som gjør at talegjenkjenningen raskere vil fungere i klinisk praksis.</p><p>Kurset går over 4 timer.</p>IKT6
Webcruiter - den nye versjonen/oppdatering69022806.02.2019 09:24:3053https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromWebcruiter - den nye versjonen/oppdatering2 timer<p>​12. mars vil den nye versjonen av Webcruiter rulles ut.&#160;</p><p>Det har blitt gjort en del endringer i verktøyet slik at det blir enda lettere å ta det i bruk. Dette går primært ut på brukervennlighet og synlighet. Noen nye funksjoner ble lagt til.<br></p>HR2
IAM/tilgangsbestilling3744608.11.2018 14:48:50835https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxKristiansund;Molde;Lynctext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromIAM/tilgangsbestilling1 time<p>Kort innføring om bruk av bestillingsverktøyet IAM</p>IKT;Kvalitet og sikkerheit1
RS Ajourhold - Oppfriskningskurs for de som bruker RS59498705.02.2019 15:06:43142https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxSkypetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromRS Ajourhold - Oppfriskningskurs for de som bruker RS3 timer<p>​RS Ajourhold - oppfriskningskurs for de som bruker RS</p><p>- kort gjennomgang av div. faner/mapper, <br>- person avtaler, <br>- ferie, <br>- årsavvikskalender, <br>- årsfraværskalender, <br>- timeliste/summering, <br>- ev.</p><p>&#160;</p><p><strong class="ms-rteFontSize-2">Ved skype-undervisning - husk å legge datoen med skype-lenke inn i kalenderen din!</strong></p><p><span class="ms-rteFontSize-2"><strong>Lenken til skypemøtet finner du ved å klikke på&#160;mer info bak datoen for kurset du skal være med på.</strong></span></p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p><br></p>IKT;HR2
PSYK LE Workshop Kortidsfokusert behandling Manual 169134507.02.2019 13:35:5562https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK LE Workshop Kortidsfokusert behandling Manual 13,5 time<p>INTERN OPPLÆRING </p><p>- for behandlere i Seksjon Allmenn, poliklinikk og sengepost (Levanger). </p><p>​Opplæring og gjennomgang av fire manualer for kognitiv behandling av angst- og depresjonslidelser.</p><p>Deltagere forventes å ha lest manual på forhånd. Se under &quot;Mer info&quot;.</p><p><span class="ms-rteBackColor-4">Streames ikke</span></p>Psykiatri1
Resuscitering (HLR) av nyfødte - simuleringstrening3795922.01.2019 08:15:351348https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMolde;Kristiansundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromResuscitering (HLR) av nyfødte - simuleringstrening2 timer felles teoretisk undervisning og 1 time simuleringstrening i gruppe<p>Simuleringstreningen er rettet mot&#160;behandlingsteamet som har nøkkelfunksjoner i behandlingen av nyfødte etter fødsel. Det vil være casetrening der en bruker dukke for å trene på virkelighetsnære situasjoner. Ved simuleringstrening vektlegges beslutningstaking, samhandling, kommunikasjon og medisinskfaglig behandling.</p><p>Forkunnskaper&#58;</p><p>Deltakerne må sette seg inn i <a href="http&#58;//nrr.org/images/pdf/Nyfodte.pdf">algoritmen for resuscitering av nyfødte </a>i tillegg til gjeldende lokal prosedyre.</p><p><a href="http&#58;//nrr.org/images/nedlasting/pdf/nyfdt3.png">Retningslinjer 2015</a></p><h4><span class="ms-rteThemeForeColor-6-0">Målsetting</span></h4><ul><li>Oppdatert kunnskap om resuscitering av nyfødte</li><li>Styrke handlingskompetansen til behandlingsteamet rundt&#160;nyfødte etter fødsel med søkelys på kommunikasjon, ledelse og samarbeid</li></ul><h4><span class="ms-rteThemeForeColor-6-0">Gjennomføring</span></h4><p><span class="ms-rteThemeFontFace-1">Kurset består av 2 deler. </span></p><p><span class="ms-rteThemeFontFace-1">Del&#160;1 er teoretisk fellesundervisning i sal. Del 2 er simuleringstrening med team på maksimalt 5 deltakere på fødestue/operasjonsstue.</span></p><p><span class="ms-rteThemeFontFace-1">Hver deltaker må melde seg på to plasser - både på fellesundervisning og simuleringstrening. Det er begrensninger når det gjelder teamsammensetting (se under punktet simuleringstrening&#160;- en fra hver yrkesgruppe). Dette må foreløpig ordnes lokalt.&#160;</span>&#160;</p><h4><span class="ms-rteThemeForeColor-6-0">Teoretisk gjennomgang</span><br></h4><p>Det vil være felles teoretisk gjennomgang av&#160;resuscitering av&#160;nyfødte tilsvarende <a href="/Sider/HLR-til-nyfødte.aspx">&quot;Golden Minute&quot; </a>kurset. I tillegg fokuseres det på å styrke handlingskompetansen med søkelys på kommunikasjon, ledelse og samarbeid. </p><p>Varighet 2 timer.</p><h4><span class="ms-rteThemeForeColor-6-0">Simuleringstrening</span></h4><p>Deretter arrangeres det simuleringstrening med maksimalt 5 deltakere pr. case/scenario. Det er begrensninger i sammensetting av profesjoner i teamet. Teamet skal være mest mulig likt det en kan forvente i reelle akuttsituasjoner med nyfødte; anestesilege, anestesisykepleier, jordmor, barnepleier og eventuelt barnelege/gynekolog/LISlege.</p><p>Simuleringstreningen foregår enten på fødestue eller operasjonsstue -&#160;i kjent miljø for deltakerne.</p><p>Varighet 1 time.</p><p><strong>Viktig! Husk å melde deg på 2 plasser - fellesundervisning og simuleringstrening ( obs rett sammensetting av team)!!</strong></p><h4><span class="ms-rteThemeForeColor-6-0">Foreløpig årsplan 2019</span></h4><table width="100%" class="ms-rteTable-default" cellspacing="0"><tbody><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width&#58;33.33%;">​<strong>sted</strong></td><td class="ms-rteTableOddCol-default" style="width&#58;33.33%;"><strong>​vår 2019</strong></td><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width&#58;33.33%;"><strong>​høst 2019</strong></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">​Molde<br></td><td class="ms-rteTableOddCol-default" dir="ltr" style="text-align&#58;left;">05.03.19&#160;<br></td><td class="ms-rteTableEvenCol-default"><br></td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">​Kristiansund<br></td><td class="ms-rteTableOddCol-default">19. og 20.03.19<br></td><td class="ms-rteTableEvenCol-default"><br></td></tr></tbody></table><p>&#160;</p>Kvalitet og sikkerheit;Pediatri;Medisin;Sykepleie10
Resuscitering (HLR) av nyfødte - «Golden Minute»3741125.01.2019 13:42:482463https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesund;Volda;Molde;Kristiansundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromResuscitering (HLR) av nyfødte - «Golden Minute»2,5 timer<p>​<strong>Opplæringsplan</strong></p><h2>Hensikt</h2><p>Teoretisk gjennomgang av nasjonal algoritme for resuscitering av nyfødte, som baserer seg på studier og data som foreligger internasjonalt /ILCOR, samt nasjonalt/<a href="http&#58;//nrr.org/images/pdf/Nyfodte.pdf">Norsk Resuscitasjonsråd</a>.</p><p>Fokuset ligger på de første minuttene i akutte situasjoner med uventet dårlig nyfødt (A/B). På fødeavdelingene som ikke har kompetanse innen nyfødtmedisin er stabilisering av nyfødt også tema (A/B/C/D). </p><p>Hovedfokuset ligger altså på resusciteringsfasen, men ved fødeavdelinger uten nyfødt intensiv avdeling inkluderes også &#160;post-resusciteringsfasen.</p><h2>Bakgrunn</h2><p>Spesialisthelsetjenesteloven § 2-22 stiller forsvarlighetskrav&#58; <em>&quot;Helsetjenester som tilbys eller ytes i henhold til denne loven, skal være forsvarlige.&quot; </em></p><p>Helsepersonelloven § 16&#58; <em>&quot;Virksomhet som yter helsehjelp, skal organiseres slik at helsepersonellet blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter.&quot;</em> Ledelsen har altså ansvaret for at driften er organisert på en måte som gjør det mulig for helsepersonellet å oppfylle plikten til forsvarlig yrkesutøvelse.</p><p>Veilederen «<a href="https&#58;//helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/245/Et-trygt-fodetilbud-kvalitetskrav-til-fodselsomsorgen-IS-1877.pdf">Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen</a>» utgitt av Helsedirektoratet i desember 2010 stiller krav til undervisning og praktisk trening&#58;</p><p><em>&quot;Obligatorisk praktisk trening og teoretisk gjennomgang av akutte situasjoner på fødeavdelingen (blødninger, vanskelig skulderforløsning, operative forløsninger, gjenopplivning osv.) minimum to ganger pr. år. Oppmøte loggføres.&quot;&#160;</em></p><h2>Ansvar</h2><p>Klinikksjef/avdelingssjef har ansvar for at nødvendig opplæring og oppfølging blir gitt.</p><p>Seksjonsleder har ansvar for å legge til rette for opplæring og oppfølging.</p><p>Den enkelte ansatte er ansvarlig for å ta i mot den opplæringen som blir gitt og varsle nærmeste leder om behov for opplæring eller repetisjon av opplæring. </p><h2>Målgruppe </h2><p>Anestesilege, anestesisykepleier, barnelege, jordmor, barnepleier, gynekolog, LIS lege. </p><p>Alle som er medlem av behandlingsteamet rundt et uventet dårlig nyfødt barn.</p><h2>Forkunnskaper</h2><p>Les gjennom nasjonale retningslinjer for nyfødtresuscitering - se <a href="http&#58;//nrr.org/images/pdf/Nyfodte.pdf">Norsk Resuscitasjonsråd </a>og gjeldende&#160;lokal prosedyre.&#160;</p><p><a href="http&#58;//nrr.org/images/nedlasting/pdf/nyfdt3.png">Retningslinjer 2015</a></p><h2>Kunnskapskrav</h2><p><span style="text-decoration&#58;underline;">Læringsmål</span>&#58; </p><p>Oppdatert kunnskap om resuscitering av nyfødte / akuttprosedyrer</p><p>Kunne identifisere og iverksette aktuelle tiltak som assistert ventilasjon, varsling, hjertekompresjon </p><p>Forstå betydningen av ledelse, kommunikasjon og tverrfaglig samarbeid</p><p>Ferdighetstrening i resusciteringstiltak når det gjelder dårlig nyfødt&#160; </p><p>Elektronisk registrering av gjennomført opplæring&#160;</p><h2>Rammefaktorer</h2><p>«Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen» utgitt av Helsedirektoratet i desember 2010 stiller krav til undervisning og praktisk trening minimum to ganger pr.år – oppmøte loggføres. </p><p>Teoretisk og praktisk gjennomgang varighet&#58; 2,5 timer</p><p>Undervisningsrom&#58; møterom/auditorium og fødestue/operasjonsstue&#160;</p><h2>Innhold</h2><p>Algoritme for resuscitering av nyfødte&#58; </p><p>Vurdering av barnet</p><p>Avnavling</p><p>Ventilasjon – bruk av neopuff/bag, frie luftveier (sug/posisjon)</p><p>Oksygentilførsel</p><p>Monitorering av barnet (pulsoksymeter/ekg/endetidalCO<sub>2</sub>)</p><p>Brystkompresjon</p><p>Medikament – navlekateter/intraossøs</p><p>Varmekonservering</p><p>Kommunikasjon / ledelse</p><p>Praktisk trening i resuscitering av nyfødte; bruk av bag/neopuff/brystkompresjon</p><h2>Foreløpig årsplan 2019&#160;<br></h2><table width="100%" class="ms-rteTable-default" cellspacing="0"><tbody><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width&#58;33.33%;">​<strong>Sykehus</strong></td><td class="ms-rteTableOddCol-default" style="width&#58;33.33%;"><strong>​Vår 2019</strong></td><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width&#58;33.33%;"><strong>​Høst 2019</strong></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">​Kristiansund</td><td class="ms-rteTableOddCol-default">18.03.19<br></td><td class="ms-rteTableEvenCol-default"><br></td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">​Molde</td><td class="ms-rteTableOddCol-default">04.03.19<br></td><td class="ms-rteTableEvenCol-default"><br></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">​Volda</td><td class="ms-rteTableOddCol-default">29.01.19<br></td><td class="ms-rteTableEvenCol-default"><br></td></tr><tr class="ms-rteTableFooterRow-default"><td class="ms-rteTableFooterEvenCol-default" rowspan="1"><p>​<span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Ålesund</span></p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"></span>&#160;</p></td><td class="ms-rteTableFooterOddCol-default" rowspan="1"><div><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">08.01.19</span></div><div><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">19.02.19</span></div><div><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">09.04.19</span><br></div></td><td class="ms-rteTableFooterEvenCol-default" rowspan="1"><br></td></tr></tbody></table><p>&#160;</p>Kvalitet og sikkerheit;Pediatri7
PSYK STJ Suicidvurdering51818105.02.2019 09:36:5943https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxStjørdaltext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK STJ Suicidvurdering90 min<p>​Obligatorisk for ansatte i sengepost og poliklinikk med og uten behandlingsansvar</p>Psykiatri0
Påmelding KreftBasal HLR inkludert demonstrasjon av hjertestarter62237905.02.2019 10:18:05162https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPåmelding KreftBasal HLR inkludert demonstrasjon av hjertestarter1 time<p>​<span style="color&#58;#1f497d;font-family&#58;&quot;calibri&quot;,sans-serif;font-size&#58;11pt;">Kreftklinikken Basal HLR inkludert demonstrasjon av hjertestarter med varighet 1 time</span></p>Beredskap1
Avansert hjerte- og lungeredning (AHLR). Repetisjonskurs3700004.02.2019 14:06:35887https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxVolda;Kristiansund;Ålesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromAvansert hjerte- og lungeredning (AHLR). Repetisjonskurs2 timar<strong></strong><span aria-hidden="true"></span><strong style="text-decoration&#58;underline;">Målgruppe&#58; </strong><p>Faste medlemmar i stansteam. Turnuslegar, anestesilegar, medisinske legar, anestesisjukepleiarar, intensivsjukepleiarar og&#160;evt sjukepleiarar i mottak.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Mål med opplæringa&#58;</strong></p><p>Etter endt kurs skal deltakarane kunne&#58;</p><ul><li>konstatere hjertestans, varsle og starte HLR</li><li>utføre basal HLR med einreddar- og toreddar-teknikk</li><li>bruke hjertestartaren og ivareta tryggleiken til alle involverte</li><li>utøve AHLR etter gjeldande retningslinjer</li><li>utøve og forstå at det er avgjerande med tydeleg leiarskap og rollefordeling i teamet</li><li>utøve og forstå at det er avgjerande med samarbeid og god kommunikasjon</li><li>kjenne si eiga rolle i teamet</li><li>kjenne til lokal organisering og tilpasning</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Forkunnskap&#58;</strong></p><p>Gjennomfør&#160;e-læringa til NRR, med tilgang via&#160;Læringsportalen&#58; <a href="/Sider/ahlr.aspx"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">https&#58;//kurs.helse-midt.no/Sider/ahlr.aspx</font></span></a></p><p>Trykk &quot;Start kurs&quot; til høgre i bilete, e-læringa kan mellomlagrast og gjennopptakast. Når kurset er gjennomført, så vert kurset lagt til i CV i Kompetanseportalen.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Innhold&#58;</strong></p><p>Det praktiske kurset består av&#58;</p><ul><li>gjennomgang av lokale varslingsrutiner og stansteam</li><li>basisferdigheiter med trening på grunnleggande einreddar- og toreddarteknikk</li><li>gjennomgang av AHLR-plakaten, medikament og utstyr</li><li>scenariotrening med debriefing</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Rammefaktorar&#58;</strong></p><strong>Nærmaste leiar er ansvarlig for å melde på deltakarane på kurset i samarbeid med HLR-instruktør.</strong>Beredskap25
TMK Deeskalering og konflikthåndtering avd Østmarka64915410.01.2019 10:32:3938https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxØstmarkatext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromTMK Deeskalering og konflikthåndtering avd ØstmarkaTeori 45 min og Praktisk trening 1 time<strong>TMK teori&#58;</strong><p>Deeskalering og konflikthåndtering</p><p>Lovverk, etikk og menneskerettigheter</p><p>Risikovurdering</p><p>Alle ansatte ved Østmarka som har pasientkontakt skal gjennomføre hvert tema minimum en gang pr år. Krav til deltagelse vil</p><p>for 2018 og 2019 bli slått sammen.</p><p>&#160;</p><p><strong>TMK praktisk trening&#58;</strong></p><p>Mandager foregår trening ved Spesialpost 7 kl 13.30 - 14.30&#160;og Fredager på akuttbygget kl 07.45 - 10.15. </p><p>Alle ansatte ved Østmarka som har pasientkontakt skal delta på praktisk trening minimum to ganger pr år. </p><p>&#160;</p><p><a href="/PublishingImages/Sider/TMK-Deeskalering-og-konflikthåndtering-avd-Østmarka/Årshjul%20med%20sted%20og%20dato.pdf"><img width="16" height="16" class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />Årshjul med sted og dato.pdf</a></p>Psykiatri2
TMK Risikovurdering avd Østmarka64914810.01.2019 10:25:0127https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxØstmarkatext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromTMK Risikovurdering avd ØstmarkaTeori 45 min og praktisk trening 1 time<strong>TMK teori&#58;</strong><p>Deeskalering og konflikthåndtering</p><p>Lovverk, etikk og menneskerettigheter</p><p>Risikovurdering</p><p>Alle ansatte ved Østmarka som har pasientkontakt skal gjennomføre hvert tema minimum en gang pr år. Krav til deltagelse vil</p><p>for 2018 og 2019 bli slått sammen.</p><p>&#160;</p><p><strong>TMK praktisk trening&#58;</strong></p><p>Mandager foregår trening ved Spesialpost 7 kl 13.30 - 14.30&#160;og Fredager på akuttbygget kl 07.45 - 10.15. </p><p>Alle ansatte ved Østmarka som har pasientkontakt skal delta på praktisk trening minimum to ganger pr år. </p><p>&#160;</p><p><a href="/PublishingImages/Sider/TMK-Risikovurdering-avd-Østmarka/Årshjul%20med%20sted%20og%20dato.pdf"><img width="16" height="16" class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />Årshjul med sted og dato.pdf</a></p>Psykiatri2
AHLR LIS-1 Ålesund sjukehus3696424.08.2018 13:25:52231https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromAHLR LIS-1 Ålesund sjukehus4 timer<p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Målgruppe&#58; </strong></p><p>Nye turnusleger</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Mål med opplæringa&#58;</strong></p><p>Utøve avansert hjerte og lungeredning etter gjeldene retningslinjer.</p><p>Kjenne sin egen rolle i stansteamet.</p><p>Forstå betydningen av tydelig lederskap og rollefordeling i stansteamet </p><p>Forstå betydningen av samarbeid og god kommunikasjon.</p><p>Lokal organisering og tilpasning.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Forkunnskap&#58;</strong></p><p>Les AHLR heftet og gjennomfør&#160;e-læring i Læringsportalen til&#160;<a href="http&#58;//nrr.org/index.php/kurs/access-page?course_url=L2luZGV4LnBocC9rdXJzL2EtaGxy"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">Norsk Resucitasjonsråd</font></span></a>&#160;før kurs</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Innhold&#58;</strong></p><p>Repetisjon av gjeldene retningslinjer knytta til hjertestans (EQS Dokument id 3175).</p><p>Forskningsnytt og gjennomgang av sist års stansstatistikk ved Ålesund sykehus</p><p>Gjennomgang&#160;av defibrillator LP1000 og LP20.</p><p>Simuleringstrening med ulike predefinerte scenarier.</p><p>Gjennomgang av simuleringssituasjonen med debriefing.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Rammefaktorer&#58;</strong></p><p><strong>Gruppe på 8 -&#160;10 deltakere.</strong></p><p><strong></strong>&#160;<strong>Sted&#58;&#160;</strong> HLR lokaler i 6. etg &#160;ved Ålesund sykehus.</p>Medisin2
Gynskole68772631.01.2019 13:55:1085https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGynskole3 timer<p>​Gynskole med tema Stomi; stomimarkering, stell av stomi, kosthold og seksualitet. Delen som handler om seksualitet er relevant i forhold til andre gynproblemstillinger.<br></p>Sykepleie1
EPJ e-meldinger Det gode pasientforløp69634114.02.2019 10:37:286https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxKristiansundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromEPJ e-meldinger Det gode pasientforløp1t<p>Det gode pasientforløp. Dokumentasjon, innhold i e-meldinger PLO, oppfrisking i bruk av e-meldinger​<br></p>Sykepleie0
Legemiddelsamstemming - Intervjuteknikk3769019.11.2018 12:10:404583https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMork;Ålesund behandlingssentertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromLegemiddelsamstemming - Intervjuteknikk 60 min<p><strong>Målgruppe</strong></p><p>Kurset er beregnet på helsepersonell som skal&#160;gjennomføre legemiddelintervju med pasienter/pårørende</p><p><strong>Forkunnskaper</strong></p><p>Før du kommer på kurset bør du ha&#58;</p><p>- lest og forstått prosedyre for <a href="http&#58;//eqshmr/cgi-bin/document.pl?pid=hmr&amp;DocumentID=18470&amp;UnitID=1288"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">legemiddelsamstemming ved innlegging</font></span></a>&#160;</p><p>- gjennomført e-læring <a href="/Sider/Legemiddelsamstemming.aspx"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">Legemiddelsamstemming</font></span></a></p><p><strong>Innhold, undervisningsmetode</strong></p><p>Gjennom praktisk øvelse og veiledning lærer&#160;du hvordan man intervjuer pasienter om legemiddelbruk.&#160;<a href="/Video/Legemiddelsamstemming%20-%20eksempel?Web=1"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">Her ser du et kort eksempel når Per intervjuer Reidun </font></span></a></p><p>I tillegg lærer du&#160;hvordan du skal&#160;fylle ut skjema for <a href="http&#58;//eqshmr.helsemn.no/?pid=hmr&amp;DocumentID=18470">samstemming av legemiddelinformasjon</a>. </p><p>​<strong>Relatert informasjon</strong></p><p>Legemiddelsamstemming er en metode der helsepersonell i samarbeid med pasienten sikrer fullstendig informasjon om pasientens legemiddelbruk.</p><p>Legemiddelsamstemming er et av tiltakene i <a href="http&#58;//www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/om-oss/innsatsomr%c3%a5der/samstemming-av-legemiddellister">det norske pasientsikkerhetsprogrammet</a></p><p>Å&#160;samstemme legemiddellister ved innleggelse er avgjørende for å få en god start på <a href="http&#58;//eqshmr/cgi-bin/document.pl?pid=hmr&amp;DocumentID=17510&amp;UnitID=1288">legemiddelprosessen</a>. </p><p>&#160;</p>Farmasi1
Lungepasienten - Hva kan vi tilby?68595830.01.2019 08:54:3259https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromLungepasienten - Hva kan vi tilby?1 dag<p style="margin&#58;0px 0px 10.66px;"><strong><span style="margin&#58;0px;color&#58;#5b9bd5;"><font size="3">Fysioterapeutene og ergoterapeutene ved Ålesund sjukehus ønsker hjertelig velkommen til kurs med fokus på lungepasienten. Kursprogrammet tar sikte på å gi en kort oppdatering på lungefysiologi, hvilke tilbud som finnes i nærmiljøet og diskutere utfordringer på «samhandlingens» vei. Målet er at vi skal kunne gi pasientene enda bedre, mer likeverdige og samordna tjenester!</font></span></strong></p><p style="margin&#58;0px 0px 10.66px;"></p><p style="margin&#58;0px 0px 10.66px;">​</p><h1 style="text-align&#58;center;"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">VELKOMMEN TIL KURS!</span></h1><table width="100%" class="ms-rteTable-default" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;50%;"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><strong>Foreløpig kursprogram&#58;</strong></span></td><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;50%;">​</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><strong>09.00 - 09.25</strong></span></td><td class="ms-rteTable-default"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><strong>Registrering / lunsj</strong></span></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><strong>09.25 – 09.30</strong></span></td><td class="ms-rteTable-default"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><strong>Velkommen</strong></span></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><strong>09.30 – 10.15</strong></span></td><td class="ms-rteTable-default"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><strong>Lungefysiologi,</strong><strong>&#160; </strong><strong>v/ lungelege Hilda Brügger-Synnes, Ålesund sjukehus</strong></span></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><strong>10.15 – 10.25</strong></span></td><td class="ms-rteTable-default"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><strong>Pause</strong></span></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><strong>10.25 – 11.10</strong></span></td><td class="ms-rteTable-default"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><strong>Lungefysioterapi inkl bruk av hostemaskin ved Ålesund sjukehus,</strong><strong>&#160; </strong><strong>spesialfysioterapeut Hilde Settem og Torunn Otnes</strong></span></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><strong>11.10 – 11.20</strong></span></td><td class="ms-rteTable-default"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><strong>Pause</strong></span></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><strong>11.20 – 12.00</strong></span></td><td class="ms-rteTable-default"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><strong>Tilbud ved Muritunet, Moa og Valldal, Fysitoerapeutene Bjørn Andreassen og Line Stenstad</strong></span></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><strong>12.00 - 13.00</strong></span></td><td class="ms-rteTable-default"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><strong>Lunch</strong></span></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><strong>13.00 – 14.00</strong></span></td><td class="ms-rteTable-default"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><strong>Energiøkonomisering, aktivitet og deltakelse, ergoterapeut spesialist Laila Vatn</strong></span></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><strong>14.00 – 14.15</strong></span></td><td class="ms-rteTable-default"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><strong>Pause</strong></span></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><strong>14.15 – 14.40</strong></span></td><td class="ms-rteTable-default"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><strong>Møtet med lungepasienten på privat institutt, fysioterapeut Kristin Rolland, Moa fysikalske Institutt</strong></span></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><strong>14.40 – 15.00</strong></span></td><td class="ms-rteTable-default"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><strong>Å leve med sykdommen KOLS og utfordringer i hverdagen. Marit Røsvik Hanken </strong></span></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><strong>15.00 – 16.00</strong></span></td><td class="ms-rteTable-default"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><strong>Oppsummering, diskusjon og meningsutveksling, </strong></span></td></tr></tbody></table><p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><strong>&#160;</strong></span></p><h4><strong>Om foreleserne&#58; </strong></h4><p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">&#160;</span></p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><strong>HILDA BRÜGGER- SYNNES</strong> er lungelege ved Ålesund sjukehus. Hun arbeider daglig med innlagte og polikliniske lungepasienter</span></p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><strong>HILDE SETTEM </strong>er spesialfysioterapeut og har skrevet masteroppgave om KOLS pasienten og hvordan de mestrer å leve med sykdommen. Arbeider med lungepasienter ved Ålesund sjukehus</span></p><p style="text-align&#58;justify;"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><strong>TORUNN OTNES</strong> har arbeidet med lungepasienter ved LHL klinikken Røros og ved Ålesund sjukehus. Både Hilde og Torunn arbeider med tilpassing av hostemaskin som pasienter får med seg hjem</span></p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><strong>BJØRN ANDREASSEN</strong> har en mastergrad i klinisk fysioterapi og arbeider ved døgnavdelinga ved Muritunet.</span></p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><strong>LINE STENSTAD</strong> er fysioterapeut og arbeider ved dagavdelinga ved Muritunet.</span></p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><strong>LAILA VATN</strong> er ergoterapeut spesialist og er medlem i lungeforum og HSØ's fagnettverk for lungerehabilitering. Hun har arbeidet med lungepasienter i 20 år og var leder for gruppa som utarbeidet nasjonal fagprosedyre for langtids behandling med oksygen for voksne. Leder for Norsk faggruppe for lungeergoterapeuter. </span></p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><strong>KRISTIN ROLLAND </strong>er avtalefysioterapeut med lang erfaring fra behandling av lungepasienter i kommunehelsetjenesten. Hun har siden 2003 arbeidet med lungepasienter, individuelt, hjemmebehandling og i gruppe. </span></p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><strong>MARIT RØSVIK HANKEN</strong> er brukerrepresentant og vil snakke litt om hvordan det er å leve med KOLS, om det er spesielle ting vi bør ha fokus på og litt om tilbudet LHL har</span></p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">&#160;</span></p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Vi har satt av 1 time til oppsummering og meningsutveksling. Det er fint om dere tar med dere problemstillinger vi bør drøfte i fellesskap. </span></p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"></span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10.66px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong class="ms-rteThemeForeColor-2-0 ms-rteFontSize-3" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;color&#58;#444444;font-size&#58;17.33px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;"><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;box-sizing&#58;border-box;"><font class="ms-rteThemeForeColor-2-0" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;color&#58;#444444;box-sizing&#58;border-box;">Pris&#58; 950 kr Inkl. lunsj &#160;&#160; (Gratis for ansatte i HMR).&#160;</font></span></strong></p><p style="margin&#58;0px 0px 10.66px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong class="ms-rteFontSize-3" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-size&#58;17.33px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;"><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;color&#58;#5b9bd5;box-sizing&#58;border-box;"><font style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;box-sizing&#58;border-box;"></font></span></strong></p><span class="ms-rteFontSize-3" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;17.33px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"> </span><font class="ms-rteFontSize-3" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;17.33px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"></font><font class="ms-rteFontSize-3" color="#000000" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#000000;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;17.33px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"></font><font class="ms-rteFontSize-3" face="Times New Roman" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;times new roman;font-size&#58;17.33px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"></font><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong class="ms-rteFontSize-3" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-size&#58;17.33px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;">Hvor&#58; I Auditoriet, Ålesund sjukehus</strong></p><p><br></p>Kvalitet og sikkerheit1
AHLR-retreningskurs57006804.02.2019 14:08:49210https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxOrkdal;Trondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromAHLR-retreningskurs2 timer<p>​<strong>Mål med opplæringen&#58;</strong></p><p>Dette er et repetisjonskurs etter tidligere godkjent AHLR grunnkurs med repetisjon av følgende mål&#58;</p><ul><li>konstatere hjertestans, varsle og starte HLR</li><li>utføre basal HLR med enredder- og toredder-teknikk</li><li>bruke hjertestarteren og ivareta tryggheten til alle involverte</li><li>utøve AHLR etter gjeldende retningslinjer</li><li>Ha forståelse av&#160;at det er avgjørende med tydelig&#160;ledelse og rollefordeling i teamet</li><li>utøve og forstå at det er avgjørende med samarbeid og god kommunikasjon</li><li>være bevisst sin&#160;rolle i teamet</li><li>Være kjent med lokal organisering og tilpasning</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Forkunnskaper&#58;</strong></p><p>Gjennomføre&#160;e-læringen for AHLR&#160;fra NRR, med tilgang via&#160;Læringsportalen&#58; </p><p><a href="/Sider/ahlr.aspx"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">https&#58;//kurs.helse-midt.no/Sider/ahlr.aspx</font></span></a></p><p>Trykk &quot;Start kurs&quot; til høyre i bildet. Når kurset er gjennomført, så&#160;blir kurset lagt til i CV i Kompetanseportalen. I Læringsportalen&#160;kan man skrive ut diplom ved å klikke på &quot;Mine Kurs&quot; og hente fram aktuelt kursbevis.</p><p>Godkjent AHLR utøver</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Innhold&#58;</strong></p><p>Det praktiske kurset består av&#58;</p><ul><li>gjennomgang av lokale varslingsrutiner og stansteam</li><li>gjennomgang av algoritme og AHLR-plakat, medikamenter og utstyr (svelgtube, defibrillator, oksygen etc)</li><li>scenariotrening med debriefing</li></ul>5
Pedagogikk og kommunikasjon for LiS 145401915.01.2019 07:21:551457https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMolde;Kristiansund;Ålesund;Voldatext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPedagogikk og kommunikasjon for LiS 11 dag<h3>​Bakgrunn</h3><p><span class="ms-rteThemeForeColor-6-0"><a href="https&#58;//lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-08-1482?q=spesialistforskriften"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger(spesialistforskriften)</font></span></a>&#160;legg føringar&#160; for innhaldet i utdanning. Dette omhandlar både kliniske læringsmål(KLM) og læringsmål knytt til felles kompetansemodular(FKM). Læringsaktivitetar skal bidra til dokumentasjon av gjennomført utdanning. I dette kurset vil omhandle tema knytt til kommunikasjon og pedagogikk og er ein obligatorisk læringsaktivitet knytt til LiS 1 utdanninga i HMR HF.</span></p><h3>Målgruppe</h3><p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">LiS 1 legar i Helse Møre og Romsdal HF</span></p><h3>Læringsmål</h3><h4><strong>Kommunikasjon</strong></h4><p><span class="ms-rteThemeForeColor-6-0">LM<span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">-14&#160;God kommunikasjon og </span><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"></span><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">grunnleggende kommunikasjonsteori. Ha kunnskap om betydningen av god kommunikasjon og kjennskap til grunnleggende kommunikasjonsteori.</span><br class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">LM-15 Bruke kommunikasjon for presis diagnostikk. Kunne bruke kommunikasjon effektivt for å innhente og forstå pasientens perspektiver som grunnlag for presis diagnostikk. </span><br class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">LM-16 Formidle relevant informasjon til en tredjeperson. Kunne kommunisere med andre slik at det styrker deres muligheter til å formidle relevant informasjon til en tredjeperson (pasient, annet helsepersonell osv.).</span><br class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">LM-17 Grunnleggende prinsippene for veiledning og supervisjon. Kjenne til de grunnleggende prinsippene for veiledning og supervisjon, og kunne reflektere over å være i en læringsprosess gjennom veiledning og supervisjon.</span><br class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Lm-18 Styrker og svakheter i egne kommunikasjonsferdigheter. Kjenne styrker og svakheter i egne kommunikasjonsferdigheter og vite hvordan man kan få tilbakemeldinger og oppdatere sine ferdigheter.</span></span></p><h3><span aria-hidden="true"></span><span aria-hidden="true"></span>Forarbeid 1 - kommunikasjon (muntlig)&#58;</h3><p>Førebu case frå eigen praksis der du har reflektert over eigen kommunikasjon overfor pasientar/ pårørande eller overfor kollegaer. Før kurset bes kvar enkelt deltaker om å forberede muntlig ei problemstilling der ein pasient får ein «ubehagelig» medisinsk behandling/diagnostikk (for eksempel &#160;venepunksjon, spinalpunksjon, gastroskopi, koloskopi , lokalbedøvelse i huden). Gjerne kom med konkrete ord hvordan pasienten og legen uttalar seg.</p><p>Før kursstart bes hver enkelt deltaker om å forberede <em>enten en case eller en konkret problemstilling</em> som gjelder opplæring av pasienter og/eller pårørende. Denne skal fremføres muntlig, men det kan være en fordel at den er skrevet ned for deltakerens egen del. </p><h4><strong>Pedagogikk</strong></h4><h4>Pasient- og brukermedvirkning</h4><h4><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2 ms-rteThemeForeColor-2-0">LM-48 Kunne involvere pasienter, pårørende, brukerrepresentanter og framtidige brukere som aktive parnere på det nivå partnerne selv ønsker i et likeverdig samarbeid for å ivareta brukermedvirkning på individnivå.</span></span></h4><h4>Pasient- og pårørendeopplæring</h4><p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">LM-52 Ha kunnskap om hva pasientopplæring betyr for behandlingskvalitet.<br>LM-53 Kunne identifisere og konkretisere individuelle behov for opplæring og legge til rette for læring og mestring.<br>LM-54 Ha kunnskap om metoder og pedagogiske prinsipper for å planlegge, gjennomføre og evaluere opplæring av pasienter og pårørende i samhandling med relevante profesjonsgrupper. </span></p><h4>Samhandling</h4><p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">LM-56 Kunne samhandle i tverrfaglige team slik at det blir et likeverdig samarbeid, hvor hele teamets kompetanse brukes optimalt, og kunne benytte samarbeidet til å lære av de andre medlemmenes kompetanse.</span></p><h3>Forkunnskapar</h3><p>Gjennomført e-læringar&#58;</p><p><a href="/Sider/Helsepedagogikk-–-helsefremming.aspx">Helsepedagogikk - helsefremming</a></p><p><a href="/Sider/Helsepedagogikk-–-pedagogikk.aspx">Helsepedagogikk - pedagogikk</a></p><h3>Forarbeid 2 - pedagogikk (muntleg) </h3><h4>Alternativ a&#58; Case</h4><p>Med «case» meiner vi her ein reell eller tenkt situasjon for ein enkelt pasient eller pårørande der du beskriver vedkommende sin situasjon helsemessig og sosialt, og ønsker å diskutere med LIS-gruppa og kursledere om det er nokre opplæringstilbud som kan være til nytte for denne personen. Gjer gjerne ein forundersøkelse om det finnes opplæringstilbud i helseforetaket som er relevante for pasienten eller pasientgruppen i casen din (<a href="https&#58;//helse-mr.no/Documents/LMS/Aktivitetsplan%20V%c3%a5r%202018.pdf" target="_blank">oversikt over kurs/gruppetilbud i Helse Møre og Romsdal finn du her</a>). Det bør inngå i diskusjonen kva slags øvrig oppfølging som er ønskelig mht konsultasjonar, behandling med meir frå spesialisthelsetjenesten og/eller kommunehelsetjenesten. </p><p>Dersom du brukar ein reell case må det anonymiseres ved å benytte ikke-reelle navn, bosted og andre detaljer som kan gjere det lett å identifisere den omtalte personen. </p><h4>Alternativ b&#58; Problemstilling</h4><p>Med «problemstilling» meiner vi her eit tema som kan være aktuelt for læring og mestring. For eksempel kan du presentere forbedringsidear mht eit opplæringstilbud som du har deltatt i, forslag til nye tiltak i en avdeling eller kommune som du har fått kjennskap til som kan bidra til eit bedre helhetlig tilbud for pasientane eller dei pårørende der etc. </p><h4>Brukermedvirkning, metoder med mer</h4><p>I forbindelse med beskrivelsen av casen eller problemstillingen bør du ha tenkt gjennom korleis brukermedvirkning for den enkelte pasient og/eller pårørende kan ivaretas, eller korleis man kan få til god brukermedvirkning i utvikling av opplæringstiltak. Vurder også gjerne korleis undervisningstilbuda bør legges til rette for å være relevante, tilgjengelige og ha god kvalitet. </p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span aria-hidden="true"></span><span aria-hidden="true"></span><a href="https&#58;//helsedirektoratet.no/leringsmal-i-felles-kompetansemoduler-del-1-3-spesialistutdanning-for-leger#pasient--og-brukermedvirkning-%e2%80%93-fkm"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">Lenke til utfyllande beskrivingar - Helsedirektoratet</font></span></a><span aria-hidden="true"></span></span></p><h3>Innhaldet</h3><p><span class="ms-rteThemeForeColor-6-0">Kurset vert todelt under følgande overskrifter&#58;</span></p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-6-0">1. Kommunikasjon i behandlingsrelasjon og mellom helsepersonell</span></p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-6-0">2. Pedagogikk i pasient- og pårørandeopplæring</span></p><h3>Praktisk</h3><p>Kurset vert arrangert ved alle fire sjukehus og ein kan delta der det passar best i arbeidsplanen, men ein bør forstrinnsvis delta ved eigen tenstestad.</p><p><strong>Ta med mat og drikke etter eige behov.</strong></p><p><strong>Fagleg ansvar&#58;</strong></p><p>Stephan Karl Otto Rossner, anestesioverlege Klinikk for akuttbehandling</p><p>Torild Kvisvik og Espen Ervik, Lærings- og meistringssenteret/ Fagavdelinga&#160;Helse Møre og Romsdal HF</p>Pasienter og pårørende3
Hjerte- og lungeredning for helsepersonell (HHLR). Repetisjonskurs56547404.02.2019 14:09:21605https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesund;Kristiansundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHjerte- og lungeredning for helsepersonell (HHLR). Repetisjonskurs1, 5 timar<strong style="text-decoration&#58;underline;">Målgruppe&#58; </strong><p>Årleg repetisjonskurs for helsepersonell i hjerte- og lungeredning.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Mål med opplæringa&#58;</strong></p><p><span aria-hidden="true"></span>Etter endt kurs skal deltakarane kunne&#58;</p><ul><li>konstatere hjertestans, varsle og starte HLR åleine</li><li>utføre basal HLR som del av ei gruppe</li><li>bruke ein hjertestartar</li><li>ivareta tryggleiken til&#160;pasient, evt pårørande og kollegaer i ein hjertestanssituasjon</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Forkunnskap&#58;</strong></p><p>Gjennomfør&#160;e-læringa til NRR, med tilgang via&#160;Læringsportalen&#58; <a href="/Sider/hhlr.aspx"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">https&#58;//kurs.helse-midt.no/Sider/hhlr.aspx</font></span></a></p><p>Trykk &quot;Start kurs&quot; til høgre i bilete, e-læringa kan mellomlagrast og gjennopptakast. Når kurset er gjennomført, så vert kurset lagt til i CV i Kompetanseportalen.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Innhold&#58;</strong></p><p>Det praktiske kurset består av&#58;</p><ul><li>gjennomgang&#160;av HHLR-plakaten</li><li>bruk av defibrillator og anna utstyr</li><li>basal HLR</li><li>HLR med toreddar-teknikk og bruk av hjertestartar</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Rammefaktorar&#58;</strong></p><strong>Nærmaste leiar er ansvarlig for å melde på deltakarane på kurset i samarbeid med HLR-instruktør.</strong>Beredskap4
Brannvernundervisning type A3707824.01.2019 08:35:133852https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxKirurgisk klinikk;Medisinsk klinikk, leger;Østmarka ;Østmarka;Medisinsk klinikk, Dialysen;Trondheim;Kreftklinikken ;Kreftklinikken personell;Medisinsk klinikk, AVdeling for infeksjonssykdommer;Medisinsk klinikk, Avdeling for infeksjonssykdommer;Medisisnsk klinikk, Avdeling for infeksjonssykdommertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBrannvernundervisning type A1,5 timer<p>​<strong>Hovedmomentet i denne øvelsen er praktisk bruk av tilgjengelig slokkeutstyr.</strong></p><p><strong>Tema&#58;</strong></p><p>-Kort gjennomgang av prosedyre og rutine ved enheten.</p><p>-Det gis en gjennomgang av fysiske og kjemiske egenskaper til&#160; fenomenet brann.</p><p>-Gjennomgang av de ulike slokkemidlene som Universitetssykehuset besitter, samt fordeler og ulemper med de.</p><p>&#160;</p><p>Gjennomføres normalt på egnet sted utendørs.</p><p>Se for øvrig <a href="http&#58;//eqsstolav/cgi-bin/document.pl?pid=stolav&amp;DocumentID=18355&amp;UnitID=1197"><span style="text-decoration&#58;underline;">Prosedyre 18355 Brannvernundervisning</span></a> </p><p>&#160;Det anbefales 18 plasser per kurs.</p><p>&#160;</p>Brannvern11
PAS Workshop - Ressursregisteret i PAS3788029.01.2019 09:52:05192https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPAS Workshop - Ressursregisteret i PAS2-timers kurs<p>​Gjennomgang av prinsipper for registrering, vedlikehold og bruk av ressursregisteret. </p><p>Angi fødselsnummer på alle personlige ressurser i registeret</p><p>Korrigere ressurser som er feil registrert</p><p>Utdatere ressurser som ikke lenger er aktiv</p><p>&#160;</p>IKT5
Temadager HR (Levanger og Namsos)3816518.01.2019 07:54:301910https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevanger;Namsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromTemadager HR (Levanger og Namsos)2 timer<p><em><strong>Temadagene HR gjennomføres månedlig. Innholdet vil være tema fra endringer/oppdateringer i de personaladministrative systemer (PRS) vi bruker, samt tidsaktuelle temaer innenfor hele personalområdet. Dagene er ikke tenkt å være dyptgående 'kurs', men mer ha karakter av at vi skal informere relativt bredt omkring 3-5 tema hver dag. &#160;,Det er ønskelig at deltakerne kommer med forslag til aktuelle tema for dagene. Endelig invitasjon med program vil foreligge ca. 1 uke før dagene.&#160;</strong></em></p><p>&#160;</p>Kvalitet og sikkerheit;Ledelse14
Antibiotikastyring HMR - sykepleiers rolle i arbeidet51183605.02.2019 14:04:3055https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesund;Moldetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromAntibiotikastyring HMR - sykepleiers rolle i arbeidet30 minutter<p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">​<span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteThemeForeColor-2-0" style="font-size&#58;14px;">Antibiotikaresistens er utpekt som en av de største truslene mot folkehelsen på verdensbasis. </span><font class="ms-rteFontFace-5 ms-rteThemeForeColor-2-0" style="font-size&#58;14px;">For å bekjempe antimikrobiell resistens er det viktig at sykepleiere blir mer aktive i dette arbeidet. Det må en tverrfaglig tilnærming til for å bekjempe resistensproblematikken og sykepleiere sitter med førstehåndskjennskap om pasientens tilstand, de sikrer adekvate mikrobiologiske prøver og administrerer antibiotika. </font></span></p><p><font class="ms-rteThemeForeColor-2-0" face="Calibri">Mål for undervisning&#58; sykepleier kjenner til sin rolle i arbeidet med antibiotikastyring og kjenner til på hvilke områder de aktivt skal bidra.&#160;</font><br></p>Kvalitet og sikkerheit;Smittevern0
Gruppeveiledningskurs - hvordan veilede LIS i en gruppe?68487428.01.2019 11:46:07111https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGruppeveiledningskurs - hvordan veilede LIS i en gruppe?3 timer<p>​Hensikten med dette kurset er å gi introduksjon til Felles kompetansemål og vise modell for gruppeveiledning. Målet er å undervise i hvordan skape god gruppedynamikk og stimulere til refleksjon i grupper bestående av 4-8 LIS. En forutsetning for å delta på kurset er at man innen en måned etter kurset planlegger å gjennomføre gruppeveiledning i eget fagmiljø.</p>2
OMK - Kurs-9---Koding ved svangerskap, fødsel og i barseltid Del 168444128.01.2019 10:53:2430https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-EksternNettbasertOMK - Kurs-9---Koding ved svangerskap, fødsel og i barseltid Del 130 minutter<p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span class="ms-rteFontSize-2" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-size&#58;14.66px;box-sizing&#58;border-box;">Dette kurset er for alle i spesialisthelsetjenesten som registrerer koder knyttet til helsehjelp for gravide, fødende og barselkvinner. Det<span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;background-color&#58;transparent;"> forutsettes at du allerede har gjennomført grunnkursene &quot;Hva er medisinsk koding?&quot;, &quot;Hvordan finne riktig kode?&quot; </span><br style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;box-sizing&#58;border-box;"></span></p><p style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#404040;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span class="ms-rteFontSize-2" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-size&#58;14.66px;box-sizing&#58;border-box;">Når du har fullført kurset vil du kjenne til&#58; Hvordan du skal bruke de kodene som er spesielle for svangerskap, fødsel og barseltid. Du skal også kjenne til prinsippene for koding ved ukompliserte og kompliserte forløp.</span></p><p style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#404040;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span class="ms-rteFontSize-2" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-size&#58;14.66px;box-sizing&#58;border-box;"><br style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;box-sizing&#58;border-box;"></span></p><p style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#404040;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span class="ms-rteFontSize-2" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-size&#58;14.66px;box-sizing&#58;border-box;">Dette kurset er det første av to kurs om koding ved svangerskap, fødsel og i barseltid.</span></p><p style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#404040;text-transform&#58;none;line-height&#58;20.8px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;13px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span class="ms-rteFontSize-2" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-size&#58;14.66px;box-sizing&#58;border-box;">I kurs nr. 10 vil det handle om koding ved abort, blødninger, diabetes og infeksjoner.&#160; </span></p><p style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#404040;text-transform&#58;none;line-height&#58;20.8px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;13px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span class="ms-rteFontSize-2" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-size&#58;14.66px;box-sizing&#58;border-box;"></span></p><p style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#404040;text-transform&#58;none;line-height&#58;20.8px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;13px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"></p><div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"></div><div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span class="ms-rteFontSize-2" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14.66px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;transparent;">Kurset er utarbeidet av Avdeling helsefaglig kodeverk i Direktoratet for e-helse, som også har an</span><span class="ms-rteFontSize-2" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14.66px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;transparent;">svaret for kodeverkene som omtales i </span><span class="ms-rteFontSize-2" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14.66px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;transparent;">kurset.</span><span class="ms-rteFontSize-2" aria-hidden="true" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-size&#58;14.66px;box-sizing&#58;border-box;"></span></div><p>​</p>Fødselshjelp;Kodekvalitet;Kvalitet og sikkerheit;Medisin;Medisinsk koding;Ledelse0