Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Kurskatalogen

  • Tittel Kurskatalogen

 

 

Beaker oppfriskningskurs - Mikrobiologi158394217.11.2020 13:46:4224https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxDigitalt/webinartext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBeaker oppfriskningskurs - Mikrobiologi2 timer<p>Oppfriskningskurs -&#160;Generell Lab​<br></p>Laboratoriemedisin4
MAP - møte med aggresjonsproblematikk97581809.11.2020 13:30:233389https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxHjelset B paviljong;Hjelset - B paviljong;Hjelset;Volda DPS;DPS Sjøholt;Avdeling for sjukehuspsykiatri Ålesund;DPS Knausen;Knausen - DPS Molde;Vegsund DPStext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromMAP - møte med aggresjonsproblematikk2 dager<p style="text-align&#58;center;"><img alt="Logo 2.PNG" src="/PublishingImages/Sider/MAP---mestring-av-agresjonsproblematikk/Logo%202.PNG" style="margin&#58;5px;" /><br></p> <p>Dette kurset er gjeldende for ansatte i Klinikk for psykisk helse og rus, og obligatorisk for alle ansatte med pasientkontakt. Øvrige ansatte etter vurdering. Se forøvrig målgruppe.<br></p><p><strong>MAP (Møte med aggresjonsproblematikk)</strong><strong> er et helhetlig opplæringsprogram for å forebygge og håndtere aggresjon og vold i helse- og sosialsektoren. </strong><br>Hensikten med opplæring i MAP er enkel; forhindre vold og sørge for at pasienter og personale opplever seg trygge. Manualens standpunkt er at dette oppnås mest effektivt ved å sørge for at mennesker blir møtt med forståelse og profesjonell omsorg. Forståelse ovenfor sterke følelsesuttrykk og atferd er sjelden noe som kommer av seg selv. Det krever en høy grad av profesjonalitet og kunnskap å kunne identifisere og anerkjenne de underliggende årsakene til disse uttrykkene. Denne forståelsen er essensiell da den gir forutsetning og grunnlag for å kunne jobbe målrettet og effektivt med god pasientbehandling. Profesjonell omsorg handler om å gi tilpasset og faglig begrunnet omsorg basert på den enkelte sitt behov.<br>MAP handler om mer enn å bare unngå et destruktivt samspill. Det handler om god behandling. Det handler om å legge til rette for et helsevesen som skal være trygt for begge parter – både pasienter og personale. ​</p><p>MAP-kurset består av 10 kapitler med gjennomgang over to dager. Man må delta begge dager for å bestå kurset.<br></p><div><div>Dag 1<br>0800-0900&#58; Aggresjonsforståelse <br>0900-1000&#58; Voldsrisikovurdering og håndtering<br>1000-1100&#58; Fysiske teknikker<br>1100-1200&#58; Fysisk trening<br>1200-1230&#58; Lunsj<br>1230-1330&#58; Fysisk trening<br>1330-1430&#58; Voldsforebygging<br>1430-1530&#58; Forebyggende kommunikasjon</div><div><br></div><div>Dag 2<br>0800-0900&#58; Deeskalering<br>0900-1000&#58; Selvregulering<br>1000-1100&#58; Samhandling<br>1100-1200&#58; Fysisk trening<br>1200-1230&#58; Lunsj<br>1230-1330&#58; Fysisk trening<br>1330-1430&#58; Håndteringsstrategier i kritiske situasjoner<br>1430-1530&#58; Etterarbeid</div><div>&#160;</div><div><h1><span class="ms-rteFontSize-4"><span aria-hidden="true"></span><span aria-hidden="true"></span><span class="ms-rteFontSize-3">Praktisk gjennomføring av MAP i forhold til Covid 19.&#160;</span></span></h1><div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;"><ul style="margin&#58;5px 20px;padding&#58;0px;"><ul style="margin&#58;5px 20px;padding&#58;0px;"><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;"><strong>Instruktørene demonstrerer og viser teknikkene kun på hverandre. </strong></li><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;"><strong>Deltakerne går sammen to-og-to (fortrinnsvis to fra samme arbeidssted), og forblir i dette faste tospannet gjennom hele kurset. Unntak&#58; trening av nedleggelsesteknikker som vil fordre nærkontakt mellom fire deltakere (varighet&#58; 1 time). </strong></li><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;"><strong>Deltakerne laster ned pre-screening skjema i forkant av kurset og leverer dette ferdig utfylt til kursholderne</strong><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;"> <strong>ved oppstart av kurset; kfr kursmateriell under.</strong><strong> Deltakere med mulige tegn på smitte får ikke anledning til å delta.</strong></span><strong> </strong></li><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;"><strong>Deltakerne bruker munnbind ved gjennomføring av trening på fysiske teknikker, og&#160;desinfiserer hender før og etter fysisk trening.</strong></li><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;"><strong>Kursantallet må tilpasses til kurslokalitetenes rammer og forutsetninger ift. smittevernregler</strong></li></ul></ul></div><br><br class="ms-rteFontSize-4"></div><div>&#160;</div><div><br></div><p align="center" style="margin&#58;0px 0px 10.66px;text-align&#58;center;"><font size="3"><font color="#000000"><span style="margin&#58;0px;"><font face="Calibri">Kurset godkjennes som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper </font></span><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;calibri light&quot;,sans-serif;">med <strong>14 timer.</strong></span></font></font></p><p align="center" style="margin&#58;0px 0px 10.66px;text-align&#58;center;"><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;calibri light&quot;,sans-serif;"><font color="#000000" size="3">Kurset er godkjent av <strong>psykologforeningen</strong> som 15 timers vedlikeholdsaktivitet.</font></span></p><p align="center" style="margin&#58;0px 0px 10.66px;text-align&#58;center;"><font size="3"><font color="#000000"><strong><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;calibri light&quot;,sans-serif;">Norsk sykepleierforbund&#58; </span></strong><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;calibri light&quot;,sans-serif;">Kurset er meritterende for 15 timer i program for klinisk stige for sykepleiere/spesialsykepleiere.</span></font></font></p> <font size="3"></font><font color="#000000"></font><font face="Times New Roman"></font><br></div><div><br><br></div><p>&#160;</p><p>&#160;</p>Psykiatri;Psykisk helsevern;Sjukepleie;Sykepleie;Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB);Nyansatt;Lovverk;Brukermedverknad;Beredskap;Etikk;HMS;Kvalitet og sikkerheit2
St. Olav - Talegjenkjenning i DocuLive, grunnkurs8842320.11.2020 08:00:282150https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxOrkdaltext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSt. Olav - Talegjenkjenning i DocuLive, grunnkursFra kl. 08.00-12.00<p>Innføring i talegjenkjenning</p>Klinisk IKT4
Lov om psykisk helsevern og vurdering av samtykkekompetanse - Webinar158668819.11.2020 14:38:05210https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxDigitalt/webinartext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromLov om psykisk helsevern og vurdering av samtykkekompetanse - Webinar1 dag<p>Anbefalt/obligatorisk emnekurs i psykiatri (6 timer)<br></p><p>Dette kurset vil bli gjennomført som digitalt kurs.<br></p><p>Kurset går over 1 dag, kursavgift 3000,-<br></p><p>Link til utlysning&#58;&#160;<a href="https&#58;//spesialisthelsetjenesten.no/arrangementer/lov-om-psykisk-helsevern-og-vurdering-av-samtykkekompetanse-webinar?arrId=0">https&#58;//spesialisthelsetjenesten.no/arrangementer/lov-om-psykisk-helsevern-og-vurdering-av-samtykkekompetanse-webinar?arrId=0</a><br></p>1
Beaker Oppfriskningskurs - Generell lab 88576817.11.2020 09:22:5749https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim;Digitalt/webinartext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBeaker Oppfriskningskurs - Generell lab2<p>Oppfriskningskurs -&#160;Generell Lab​<br></p>Laboratoriemedisin12
SAP varelagertelling repetisjon8823430.10.2020 09:10:54258https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSAP varelagertelling repetisjon1,5 time<p>​SAP varelagertelling&#160;repetisjon</p><p>Passer for de som har utførte varelagertelling i 2017, men som ønsker en repetisjon. Det blir presentasjon&#160;av rutiner og transaksjoner som skal utføres i&#160;SAP.&#160;</p>IKT1
SAP varelagertelling8823530.10.2020 12:12:46222https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSAP varelagertelling4 timer<p>​Hvordan gjennomføre en varelagertelling i SAP. Gjennomgang av rutiner og praktiske øvingsoppgaver på PC</p>IKT2
Opplæring i CleanPilot156033603.11.2020 12:50:45142https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxBrakka Forsyningsenteret;Brakka forsyningsenterettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromOpplæring i CleanPilot1 time<p>​<strong>Opplæring i bruk av CleanPilot&#160;</strong><br></p>Kvalitet og sikkerheit9
Nye ledere - mottak og opplæring107100507.07.2020 07:07:13532https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromNye ledere - mottak og opplæring3,25 timer<p>​For å løse morgendagens utfordringer, gi ansatte en god arbeidshverdag og sikre pasientene fremragende behandling&#160;er vi avhengig av gode ledere. Et godt mottak og en strukturert opplæring er&#160;grunnlaget for å utvikle trygge og motiverte ledere som vil stå i lederrollen over tid.<br></p><p>Nærmeste leder er hovedansvarlig for mottak og opplæring av ny leder. Nærmeste leder må tildele ny leder de fire lederplanene i kompetanseportalen, den dagen ny leder starter i stillingen.</p><p>HR vil bistå nærmeste leder i planlegging og gjennomføring av prosessen, samt (etter avtale) ta ansvar for eller bidra med enkelte elementer knyttet til lederstøtte, opplæring og eller veiledning.&#160;</p><p style="background&#58;white;line-height&#58;115%;margin-bottom&#58;10pt;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteThemeForeColor-5-4 ms-rteFontSize-3"><strong><br></strong></span></p><p style="background&#58;white;line-height&#58;115%;margin-bottom&#58;10pt;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3 ms-rteThemeForeColor-2-0"><strong>HR avdelingen tilbyr introduksjon av HR avdelingen og informasjon om hva vi bidrar med til den enkelte leder.</strong></span></p><p style="background&#58;white;line-height&#58;115%;margin-bottom&#58;10pt;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3 ms-rteThemeForeColor-2-0"><strong><br></strong></span></p><table width="100%" class="ms-rteTable-default" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;25%;"><strong class="ms-rteFontSize-1">Tid/varighet</strong></td><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;25%;"><strong class="ms-rteFontSize-1">Tema</strong></td><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;25%;"><strong class="ms-rteFontSize-1">Aktivitet/prosess</strong></td><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;25%;"><strong class="ms-rteFontSize-1">Ansvarlig</strong></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default"><span class="ms-rteFontSize-1">Kl. 11.30 – 11.45&#160; (15 min)</span></td><td class="ms-rteTable-default"><p><strong class="ms-rteFontSize-1">Velkommen Presentasjonsrunde </strong></p><p><strong class="ms-rteFontSize-1">Kontaktpersoner </strong></p><p><strong class="ms-rteFontSize-1">HR sin organisering </strong></p><p><strong class="ms-rteFontSize-1">Status lederplaner </strong></p><p><strong class="ms-rteFontSize-1">&#160;</strong></p></td><td class="ms-rteTable-default"><p><span class="ms-rteFontSize-1">Ta opp de 4 kompetanseplanene.</span></p><p><span class="ms-rteFontSize-1">Spørsmål, avklaring </span></p><p>&#160;<br></p><ul><li><span class="ms-rteFontSize-1">HMN&#58; Ny som leder, del 1&#58; </span><a href="https&#58;//hmn.dossier.no/profile/app/trainingplantype/preview/57624"><span class="ms-rteFontSize-1">https&#58;//hmn.dossier.no/profile/app/trainingplantype/preview/57624</span></a></li><li><span class="ms-rteFontSize-1">HMN&#58; Ny som leder, del 2&#58; </span><a href="https&#58;//hmn.dossier.no/profile/app/trainingplantype/preview/57825"><span class="ms-rteFontSize-1">https&#58;//hmn.dossier.no/profile/app/trainingplantype/preview/57825</span></a></li><li><span class="ms-rteFontSize-1">HMN&#58; Ny som leder, del 3&#58; </span><a href="https&#58;//hmn.dossier.no/profile/app/trainingplantype/preview/57826"><span class="ms-rteFontSize-1">https&#58;//hmn.dossier.no/profile/app/trainingplantype/preview/57826</span></a></li><li><span class="ms-rteFontSize-1">HMR&#58; Lederopplæring basispakke&#58; </span><a href="https&#58;//hmn.dossier.no/profile/app/trainingplantype/preview/61340"><span class="ms-rteFontSize-1">https&#58;//hmn.dossier.no/profile/app/trainingplantype/preview/61340</span></a></li><li><span class="ms-rteFontSize-1">Skulle dere oppleve problemer med å komme inn ved å trykke på lenkene, så kan dere kopiere inn lenkene i egen mail og åpne derfra. <br><br>&#160;</span></li></ul></td><td class="ms-rteTable-default"><span class="ms-rteFontSize-1">HR rådgiver</span></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default"><span class="ms-rteFontSize-1">11.45 – 12.15&#160; (30 min)</span></td><td class="ms-rteTable-default"><strong class="ms-rteFontSize-1">Oppgaver HR konsulent</strong></td><td class="ms-rteTable-default"><ul style="list-style-type&#58;disc;"><li><span class="ms-rteFontSize-1">Rekrutteringsprosess </span></li><li><span class="ms-rteFontSize-1">Kontaktperson lønn&#160; </span></li><li><span class="ms-rteFontSize-1">Personalweb HMR</span></li></ul></td><td class="ms-rteTable-default"><span class="ms-rteFontSize-1">HR konsulent </span></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default"><p><span class="ms-rteFontSize-1">12.15 – 12.30&#160;</span></p><p><span class="ms-rteFontSize-1">&#160;(15 min)</span></p></td><td class="ms-rteTable-default"><span class="ms-rteFontSize-1">&#160;<span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;,sans-serif;font-size&#58;9pt;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;"><strong>Pause</strong></span><strong></strong></span></td><td class="ms-rteTable-default">&#160;<span class="ms-rteFontSize-1">Kontaktpersoner på HR kan hilse på leder</span><br></td><td class="ms-rteTable-default">&#160;</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default"><span class="ms-rteFontSize-1">12.30 – 13.00&#160; (30 min) </span></td><td class="ms-rteTable-default"><strong class="ms-rteFontSize-1">Oppgaver PRS</strong></td><td class="ms-rteTable-default"><p>&#160;</p><ul style="list-style-type&#58;disc;"><li><span class="ms-rteFontSize-1">Portal RS </span></li><li><span class="ms-rteFontSize-1">EQS Portal HR avdelinga (ID 20680) </span></li></ul></td><td class="ms-rteTable-default"><span class="ms-rteFontSize-1">PRS rådgiver </span></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default"><span class="ms-rteFontSize-1">13.00 – 13.20&#160; (20 min)</span></td><td class="ms-rteTable-default"><strong class="ms-rteFontSize-1">Oppgaver HR rådgiver</strong></td><td class="ms-rteTable-default"><ul style="list-style-type&#58;disc;"><li><span class="ms-rteFontSize-1">EQS Portal HR seksjonen (ID 20680)</span></li></ul><p>&#160;</p></td><td class="ms-rteTable-default"><span class="ms-rteFontSize-1">HR rådgiver</span></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default"><span class="ms-rteFontSize-1">13.20 – 13.40&#160; (20 min)</span></td><td class="ms-rteTable-default"><strong class="ms-rteFontSize-1">HMS </strong></td><td class="ms-rteTable-default"><p><span class="ms-rteFontSize-1">Viktigste kartleggingsverktøy</span></p><ul style="list-style-type&#58;disc;"><li><span class="ms-rteFontSize-1">HMS portal ID 8268</span></li></ul></td><td class="ms-rteTable-default"><span class="ms-rteFontSize-1">HMS rådgiver</span></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default"><p><span class="ms-rteFontSize-1">13.40 – 13.50</span></p><p><span class="ms-rteFontSize-1">&#160;(10 min)</span></p></td><td class="ms-rteTable-default"><span class="ms-rteFontSize-1">&#160;<span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;,sans-serif;font-size&#58;9pt;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;"><strong>Pause</strong></span><strong></strong></span></td><td class="ms-rteTable-default">&#160;<br></td><td class="ms-rteTable-default">&#160;</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default"><span class="ms-rteFontSize-1">13.50 – 14.05&#160; (15 min)</span></td><td class="ms-rteTable-default"><b class="ms-rteFontSize-1">Kompetanseportalen</b></td><td class="ms-rteTable-default"><span class="ms-rteFontSize-1"><b></b></span><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;"><span class="ms-rteFontSize-1" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-size&#58;9pt;box-sizing&#58;initial;">Informasjon</span></p><ul style="margin&#58;5px 20px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;list-style-type&#58;disc;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;"><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;box-sizing&#58;initial;"><span class="ms-rteFontSize-1" style="margin&#58;0px;padding&#58;10px 0px;font-size&#58;9pt;border-top-color&#58;#dddddd;border-top-width&#58;1px;border-top-style&#58;solid;box-sizing&#58;initial;">Kompetanseportalen</span></li></ul></td><td class="ms-rteTable-default">&#160;<span class="ms-rteFontSize-1">HR rådgiver</span><br></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default"><span class="ms-rteFontSize-1">14.05 – 14.25&#160; (20 min)</span></td><td class="ms-rteTable-default"><strong class="ms-rteFontSize-1">Forventninger til lederrolla</strong></td><td class="ms-rteTable-default"><span class="ms-rteFontSize-1">Informasjon, presentasjon</span></td><td class="ms-rteTable-default"><span class="ms-rteFontSize-1">HR sjef</span></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default"><span class="ms-rteFontSize-1">14.25 – 14.35&#160; (10 min) </span></td><td class="ms-rteTable-default"><b><font size="2"><span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;,sans-serif;font-size&#58;9pt;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;bold;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;">Evaluering og oppsummering</span></font></b></td><td class="ms-rteTable-default"><p><span class="ms-rteFontSize-1" style="margin&#58;0px;padding&#58;10px 0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;9pt;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;border-top-color&#58;#dddddd;border-top-width&#58;1px;border-top-style&#58;solid;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;">Sende ut Questback </span><a href="https&#58;//response.questback.com/helsenordmreogromsdalhf/0113xzn6eu" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#00509e;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span class="ms-rteFontSize-1" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-size&#58;9pt;box-sizing&#58;initial;">https&#58;//response.questback.com/helsenordmreogromsdalhf/0113xzn6eu</span></a><br></p></td><td class="ms-rteTable-default"><span class="ms-rteFontSize-1">HR rådgiver<br></span></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default"><span class="ms-rteFontSize-1">14.35 – 14.45 (10 min) <br></span></td><td class="ms-rteTable-default"><span class="ms-rteFontSize-1"><strong>Omvisning</strong></span></td><td class="ms-rteTable-default"><div><font size="2"><span class="ms-rteFontSize-1" style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;,sans-serif;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;">Omvisning adm. bygget</span><span aria-hidden="true" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;"></span><span class="ms-rteFontSize-1" style="margin&#58;0px;padding&#58;10px 0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;9pt;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;border-top-color&#58;#dddddd;border-top-width&#58;1px;border-top-style&#58;solid;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;"></span></font><br class="ms-rteFontSize-1"><br class="ms-rteFontSize-1"><span class="ms-rteFontSize-1">&#160;</span></div></td><td class="ms-rteTable-default"><span class="ms-rteFontSize-1">HR rådgiver<br></span></td></tr></tbody></table><p style="background&#58;white;line-height&#58;115%;margin-bottom&#58;10pt;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteThemeForeColor-2-0 ms-rteFontSize-1"><strong><br></strong></span></p><p style="background&#58;white;line-height&#58;115%;margin-bottom&#58;10pt;"><br class="ms-rteFontSize-1"></p><p style="background&#58;white;line-height&#58;115%;margin-bottom&#58;10pt;"><b class="ms-rteFontSize-1"><font face="Calibri"><br></font></b></p><p style="background&#58;white;line-height&#58;115%;margin-bottom&#58;10pt;"><b class="ms-rteFontSize-1"><font face="Calibri"><br></font></b></p> <p><span class="ms-rteFontSize-1"><b></b><font face="Calibri"></font><b></b><font face="Calibri"></font><br></span></p>Ledelse7
Hematologi med vekt på morfologisk diagnostikk - vår 2021158357617.11.2020 11:47:0635https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHematologi med vekt på morfologisk diagnostikk - vår 20214 dager<p>​Nasjonalt kurs, kan&#160;bli gjennomført som webinar.<br></p><p>Anbefalt for leger i spesialisering i Indremedisin, Blodsykdommer og Medisinsk biokjemi<br></p><p>Obligatorisk for leger i spesialisering i Indremedisin, Blodsykdommer, Medisinsk biokjemi og Onkologi (25t)<br></p><p>Godkjent som valgfritt i følgende spesialiteter&#58; Allmennmedisin (25t v/e), Immunologi og transfusjonsmedisin (25t v/e), Patologi (25t v/e), Lungesykdommer (25t e), Medisinsk biokjemi (25t e)<br></p><p>Kurset går over 4 dager, kursavgift 6000,- (det tas forbehold om indeksregulering)<br></p><p>Lenke til utlysning&#58;&#160;<a href="https&#58;//spesialisthelsetjenesten.no/arrangementer/hematologi-med-vekt-pa-morfologisk-diagnostikk-var-2021?arrId=0">https&#58;//spesialisthelsetjenesten.no/arrangementer/hematologi-med-vekt-pa-morfologisk-diagnostikk-var-2021?arrId=0</a><br></p><p></p>1
AHLR-retreningskurs8737625.07.2020 06:57:33872https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxOrkdal;Trondheim;Moldetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromAHLR-retreningskurs2 timer<p>​<strong>Mål med opplæringen&#58;</strong></p><p>Dette er et repetisjonskurs etter tidligere godkjent AHLR grunnkurs med repetisjon av følgende mål&#58;</p><ul><li>konstatere hjertestans, varsle og starte HLR</li><li>utføre basal HLR med enredder- og toredder-teknikk</li><li>bruke hjertestarteren og ivareta tryggheten til alle involverte</li><li>utøve AHLR etter gjeldende retningslinjer</li><li>Ha forståelse av&#160;at det er avgjørende med tydelig&#160;ledelse og rollefordeling i teamet</li><li>utøve og forstå at det er avgjørende med samarbeid og god kommunikasjon</li><li>være bevisst sin&#160;rolle i teamet</li><li>Være kjent med lokal organisering og tilpasning</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Forkunnskaper&#58;</strong></p><p>Gjennomføre&#160;e-læringen for AHLR&#160;fra NRR, med tilgang via&#160;Læringsportalen&#58; </p><p><a href="/Sider/ahlr.aspx"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">https&#58;//kurs.helse-midt.no/Sider/ahlr.aspx</font></span></a></p><p>Trykk &quot;Start kurs&quot; til høyre i bildet. Når kurset er gjennomført, så&#160;blir kurset lagt til i CV i Kompetanseportalen. I Læringsportalen&#160;kan man skrive ut diplom ved å klikke på &quot;Mine Kurs&quot; og hente fram aktuelt kursbevis.</p><p>Godkjent AHLR utøver</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Innhold&#58;</strong></p><p>Det praktiske kurset består av&#58;</p><ul><li>gjennomgang av lokale varslingsrutiner og stansteam</li><li>gjennomgang av algoritme og AHLR-plakat, medikamenter og utstyr (svelgtube, defibrillator, oksygen etc)</li><li>scenariotrening med debriefing</li></ul>Sjukepleie;Sykepleie2
HMR - Talegjenkjenning i DocuLive, grunnkurs8842605.11.2020 08:56:472013https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMolde;Kristiansund;Ålesund;Voldatext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHMR - Talegjenkjenning i DocuLive, grunnkurs4 timer<p>Innføring i talegjenkjenning<br></p>IKT7
HHLR repetisjonskurs95488406.12.2019 12:41:04825https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxOrkdaltext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHHLR repetisjonskurs2 timer<p><strong style="text-decoration&#58;underline;">Målgruppe&#58;</strong><br></p><p>Årlig ​HHLR repetisjonskurs for helsepersonell som er godkjent HHLR utøver.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><b>Forkunnskap<u>&#58;</u></b></p><ul><li>gjennomgått og bestått HHLR e-læring (se læringsportalen)</li><li>bestått HHLR praktisk kurs som godkjent HHLR utøver<br></li></ul><p><b><u><font face="Times New Roman"></font></u></b><strong style="text-decoration&#58;underline;">Kursinnhold&#58;</strong></p><b><u><font face="Thread-00001cb8-Id-000000ba"></font></u></b><ul><li>repetisjon av handlingsplanen</li><li>lokale varslingsrutiner</li><li>evaluering HLR- teknikk (enredder og toredder)</li><li>praktisk bruk av hjertestarter</li><li>Toredder-HLR med bruk av hjertestarter og andre enkle hjelpemidler i situasjon tilpasset eget arbeidssted.</li></ul><div><br></div><div>For å kunne utføre HLR på en forsvarlig måte, er det nødvendig&#160; å ha godt vedlikeholdte kunnskaper og praktiske ferdigheter. Få vil utføre HLR så ofte at fortsatt kyndighet blir sikret gjennom det daglige arbeidet. De fleste vil være avhengige av repeterende læring og øving. Behovet for oppdatering imøtekommes best ved formelle repetisjonskurs hvor praktiske øvelser i realistiske scenarioer gjennomgås under oppsyn av godkjent HHLR-instruktør. Helsepersonell bør delta i slike kurs regelmessig, minst én gang i året. Ved siden av verdifull repetisjon gir dette anledning til at egen kunnskap blir oppdatert på grunnlag av ny viten.<br></div>Medisin;Sykepleie;Rusbehandling;Psykiatri14
EPJ Doculive Dokumentasjon Sykepleie/Miljøterapi8702416.11.2020 09:08:26869https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxKristiansund;Molde;Ålesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromEPJ Doculive Dokumentasjon Sykepleie/Miljøterapi3,5 timer<p><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0"><strong>Målgruppe&#58;</strong></span><br>Undervisning til nye sykepleiere og sykepleierstudenter. Aktuelt også for de som ønsker repetisjon.</p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0"><strong>Mål med opplæringen&#58;</strong></span><br>Sykepleiere, sykepleiestudenter har tilstrekkelig kompetanse i bruk av Doculive til å kunne lese/navigere i pasientjournalen og til å dokumentere helsehjelp<br><br> <strong class="ms-rteThemeForeColor-5-0">Innhold/Fagplan&#58;</strong><br>EPJ DocuLive &#58;&#160;<br>Tilgang og rettighet i Doculive<br>Gjennomgang av alle journalikon <br>Mappestruktur. Lese, søk&#160;i journal, skrive - sykepleiedokumentasjon&#58; Notater<br>Pleieplan/Miljøterapiplan<br>e-meldinger pleie og omsorg (PLO meldinger)<br>Screeningregime&#58; eks.Ernæring. <br>Makulering <br>Postkasse i DocuLive <br>Intranett-Pasientjournal-Doculive</p>IKT;Nyansatt;Sykepleie2
PSYK LE NA Medikamentlære8811523.11.2020 07:16:591479https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevanger;Namsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK LE NA MedikamentlæreSe under kursarrangement<div aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_ctl03_label" style="display&#58;inline;"><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Kurset er en del av kompetanseplanen <span style="text-decoration&#58;underline;">HNT, PSYK&#58; Opplæringskrav medikamentansvarlig</span> tildelt ansatte i&#160;Klinikk for psykisk helsevern og rus HNT HF. </span></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Krav om at&#160;alle som er tildelt denne planen&#160;repeterer temaet årlig.</span></span></span></span></span></p><div><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Kurset gir oppdatert informasjon om relevant emedikamenter&#160;innenfor psykiatrien.</span></span></span></span></span></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Temaet <span class="ms-rteBackColor-4 ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">streames </span>til enheter i klinikken.&#160;<span class="ms-rteFontSize-3" style="text-decoration-line&#58;underline;"><span style="color&#58;#0066cc;"><a href="https&#58;//lync.helse-midt.no/helse-nordtrondelag/meet/asbjorn.johansen/9BSL9TQY"><span class="ms-rteFontSize-3" style="color&#58;#0066cc;">Bli med i Skype-møte&#160;</span></a></span></span><span class="ms-rteFontSize-3">&#160;&#160;<a name="OutSharedNoteBorder">&#160;</a>&#160;&#160;<a name="OutSharedNoteLink">&#160;</a></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p><p>For mer info om arrangemanget se&#58; &quot;Mer info&quot;.<br></p><p><br></p></div></div><p>Ved spørsmål kontakt Klinisk støtte v/&#58;</p><p>Ingun Haug tlf&#58; 5663 <a href="mailto&#58;ingun.haug@hnt.no">ingun.haug@hnt.no</a> (Namsos)</p><p>Asbjørn Johansen tlf&#58; 8664 <a href="mailto&#58;ajohansen@hnt.no">ajohansen@hnt.no</a> (Levanger)</p><p><span aria-hidden="true"></span>&#160;<span aria-hidden="true"></span></p>Psykiatri2
Praktisk opplæring i gulvvedlikehold130505922.09.2020 13:24:16185https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxGastrosenteret;Oppmøte møterom U1 Nevrosenteret;Nevrosenterettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPraktisk opplæring i gulvvedlikehold2,5 timer<p>​Kurset skal gi god praktisk opplæring, slik at alle&#160;renholdere skal kunne utføre gulvvedlikehold.<br></p>3
Håndtering av vold og trusler146066513.11.2020 10:08:26221https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxØstmarka;Digitalt/webinartext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHåndtering av vold og trusler1 time (45 min teori, 15 min spørsmål)<p><strong>&#160;Håndtering av vold og trusler&#160;-Teori</strong></p><p><strong></strong>Kurspakken om håndtering av vold og trusler om vold, baserer seg på ulike tema/kapitler fra MAP (Møte med aggresjonsproblematikk). Du kan på denne siden velge mellom ulike tema/kapitler i kurspakken.&#160;&#160;<br></p><p>Teorien er delt inn i tre hovedtema, Primær, sekundær og tertiær forebygging av vold med 6&#160;forskjellige&#160;underkapitler;</p><p>Kap.1 Aggresjonsforståelse, Kap.2 Voldsrisikovurdering og håndtering, Kap.4&#160;Forebyggende kommunikasjon, Kap.5 Deeskalering, Kap.6 Selvregulering og Kap.10 Etterarbeid<br></p><p>Kurs for 6 forskjellige underkapitlene i MAP tilbys for alle ansatte 1-2 ganger pr år.&#160;<br></p><p>Undervisning foregår for tiden <strong>på skype </strong><strong>siste torsdagen&#160;hver mnd.</strong> fra kl. 14.00 - 15.00.<br></p><p><span style="font-family&#58;calibri, sans-serif;font-size&#58;11pt;"><a href="https&#58;//lync.helse-midt.no/stolav/meet/tor.holm/9YPQTYWW"><span style="color&#58;#0066cc;font-size&#58;16pt;"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font face="Calibri">Bli med i Skype-møte </font></span></span></a></span></p><p>&#160;<br></p><p><img alt="voldsforebygging.png" src="/PublishingImages/Sider/Møte-med-aggresjonsproblematikk-(MAP)/voldsforebygging.png" style="margin&#58;5px;" /></p><p><strong>Håndtering av vold og trusler&#160;-&#160;Praktisk trening&#58;</strong></p><p>I henhold til smittevernsregler tilbyes det inntil videre ikke fysiske kurs og praktisk trening i MAP. Det vil bli tilbud om dette, så snart smittevernsregler endrer seg.&#160;&#160;<br></p>Ambulanse;HMS;Kvalitet og sikkerheit;Ledelse;Nyansatt;Psykisk helsevern;Sykepleie6
Ekkokardiografi grunnkurs I - vår 202179905413.11.2020 09:51:1328https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromEkkokardiografi grunnkurs I - vår 20213 dager<p>​Valgfritt kurs for leger i spesialisering i hjertesykdommer, indremedisin, barnesykdommer og anestesiologi. Deltakerne bør ha utført 30 ekkokardiografiske undersøkelser og ha anledning til å praktisere videre etter kurset</p><p style="color&#58;#444444;">Kurset går over 3 dager, kursavgift 5000,- (med&#160;forbehold om indeksregulering</p><p style="color&#58;#444444;">Kursleder&#58; Espen Holte</p><p style="color&#58;#444444;">Lenk til utlysning&#58;<br></p><p><br></p>1
Beaker - Opplæring rapporter79035127.04.2020 07:45:211245https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBeaker - Opplæring rapporter3 timer<p>​I dette kurset blir du kjent med følgende arbeidsprosesser i Beaker&#58; <br>For ledere&#58; Rapportering</p><p>For fagansvarlige&#58; Rapportering og avansert kvalitetskontroll<br></p>Laboratoriemedisin11
Beaker - Batcher87230817.11.2020 13:50:3628https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim;Digitalt/webinartext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBeaker - Batcher2<p><span style="font&#58;400 14px / 22.4px &quot;open sans&quot;, sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;float&#58;none;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;">I dette kurset blir du kjent med følgende arbeidsprosesser i Beaker&#58; </span></p><p><span style="font&#58;400 14px / 22.4px &quot;open sans&quot;, sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;float&#58;none;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;">Batching av prøver</span></p>Laboratoriemedisin9
Pedagogikk og kommunikasjon for LiS 18804505.05.2020 08:38:263418https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMolde;Kristiansund;Ålesund;Voldatext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPedagogikk og kommunikasjon for LiS 11 dag<h3>​Bakgrunn</h3><p><span class="ms-rteThemeForeColor-6-0"><a href="https&#58;//lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-08-1482?q=spesialistforskriften"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger(spesialistforskriften)</font></span></a>&#160;legg føringar&#160; for innhaldet i utdanning. Dette omhandlar både kliniske læringsmål(KLM) og læringsmål knytt til felles kompetansemodular(FKM). Læringsaktivitetar skal bidra til dokumentasjon av gjennomført utdanning. I dette kurset vil omhandle tema knytt til kommunikasjon og pedagogikk og er ein obligatorisk læringsaktivitet knytt til LiS 1 utdanninga i HMR HF.</span></p><h3>Målgruppe</h3><p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">LiS 1 legar i Helse Møre og Romsdal HF</span></p><h3>Læringsmål</h3><h4><strong>Kommunikasjon</strong></h4><p><span class="ms-rteThemeForeColor-6-0">LM<span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">-14&#160;God kommunikasjon og </span><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"></span><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">grunnleggende kommunikasjonsteori. Ha kunnskap om betydningen av god kommunikasjon og kjennskap til grunnleggende kommunikasjonsteori.</span><br class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">LM-15 Bruke kommunikasjon for presis diagnostikk. Kunne bruke kommunikasjon effektivt for å innhente og forstå pasientens perspektiver som grunnlag for presis diagnostikk. </span><br class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">LM-16 Formidle relevant informasjon til en tredjeperson. Kunne kommunisere med andre slik at det styrker deres muligheter til å formidle relevant informasjon til en tredjeperson (pasient, annet helsepersonell osv.).</span><br class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">LM-17 Grunnleggende prinsippene for veiledning og supervisjon. Kjenne til de grunnleggende prinsippene for veiledning og supervisjon, og kunne reflektere over å være i en læringsprosess gjennom veiledning og supervisjon.</span><br class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Lm-18 Styrker og svakheter i egne kommunikasjonsferdigheter. Kjenne styrker og svakheter i egne kommunikasjonsferdigheter og vite hvordan man kan få tilbakemeldinger og oppdatere sine ferdigheter.</span></span></p><h3><span aria-hidden="true"></span><span aria-hidden="true"></span>Forarbeid 1 - kommunikasjon (muntlig)&#58;</h3><p>Førebu case frå eigen praksis der du har reflektert over eigen kommunikasjon overfor pasientar/ pårørande eller overfor kollegaer. Før kurset bes kvar enkelt deltaker om å forberede muntlig ei problemstilling der ein pasient får ein «ubehagelig» medisinsk behandling/diagnostikk (for eksempel &#160;venepunksjon, spinalpunksjon, gastroskopi, koloskopi , lokalbedøvelse i huden). Gjerne kom med konkrete ord hvordan pasienten og legen uttalar seg.</p><p>Før kursstart bes hver enkelt deltaker om å forberede <em>enten en case eller en konkret problemstilling</em> som gjelder opplæring av pasienter og/eller pårørende. Denne skal fremføres muntlig, men det kan være en fordel at den er skrevet ned for deltakerens egen del. </p><h4><strong>Pedagogikk</strong></h4><h4>Pasient- og brukermedvirkning</h4><h4><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2 ms-rteThemeForeColor-2-0">LM-48 Kunne involvere pasienter, pårørende, brukerrepresentanter og framtidige brukere som aktive parnere på det nivå partnerne selv ønsker i et likeverdig samarbeid for å ivareta brukermedvirkning på individnivå.</span></span></h4><h4>Pasient- og pårørendeopplæring</h4><p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">LM-52 Ha kunnskap om hva pasientopplæring betyr for behandlingskvalitet.<br>LM-53 Kunne identifisere og konkretisere individuelle behov for opplæring og legge til rette for læring og mestring.<br>LM-54 Ha kunnskap om metoder og pedagogiske prinsipper for å planlegge, gjennomføre og evaluere opplæring av pasienter og pårørende i samhandling med relevante profesjonsgrupper. </span></p><h4>Samhandling</h4><p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">LM-56 Kunne samhandle i tverrfaglige team slik at det blir et likeverdig samarbeid, hvor hele teamets kompetanse brukes optimalt, og kunne benytte samarbeidet til å lære av de andre medlemmenes kompetanse.</span></p><h3>Forkunnskapar</h3><p>Gjennomført e-læringar&#58;</p><p><a href="/Sider/Helsepedagogikk-–-helsefremming.aspx">Helsepedagogikk - helsefremming</a></p><p><a href="/Sider/Helsepedagogikk-–-pedagogikk.aspx">Helsepedagogikk - pedagogikk</a></p><h3>Forarbeid 2 - pedagogikk (muntleg) </h3><h4>Alternativ a&#58; Case</h4><p>Med «case» meiner vi her ein reell eller tenkt situasjon for ein enkelt pasient eller pårørande der du beskriver vedkommende sin situasjon helsemessig og sosialt, og ønsker å diskutere med LIS-gruppa og kursledere om det er nokre opplæringstilbud som kan være til nytte for denne personen. Gjer gjerne ein forundersøkelse om det finnes opplæringstilbud i helseforetaket som er relevante for pasienten eller pasientgruppen i casen din (<a href="https&#58;//helse-mr.no/behandlinger/pasient-og-parorandeopplering">https&#58;//helse-mr.no/behandlinger/pasient-og-parorandeopplering</a>). Det bør inngå i diskusjonen kva slags øvrig oppfølging som er ønskelig mht konsultasjonar, behandling med meir frå spesialisthelsetjenesten og/eller kommunehelsetjenesten. </p><p>Dersom du brukar ein reell case må det anonymiseres ved å benytte ikke-reelle navn, bosted og andre detaljer som kan gjere det lett å identifisere den omtalte personen. </p><h4>Alternativ b&#58; Problemstilling</h4><p>Med «problemstilling» meiner vi her eit tema som kan være aktuelt for læring og mestring. For eksempel kan du presentere forbedringsidear mht eit opplæringstilbud som du har deltatt i, forslag til nye tiltak i en avdeling eller kommune som du har fått kjennskap til som kan bidra til eit bedre helhetlig tilbud for pasientane eller dei pårørende der etc. </p><h4>Brukermedvirkning, metoder med mer</h4><p>I forbindelse med beskrivelsen av casen eller problemstillingen bør du ha tenkt gjennom korleis brukermedvirkning for den enkelte pasient og/eller pårørende kan ivaretas, eller korleis man kan få til god brukermedvirkning i utvikling av opplæringstiltak. Vurder også gjerne korleis undervisningstilbuda bør legges til rette for å være relevante, tilgjengelige og ha god kvalitet. </p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span aria-hidden="true"></span><span aria-hidden="true"></span><a href="https&#58;//helsedirektoratet.no/leringsmal-i-felles-kompetansemoduler-del-1-3-spesialistutdanning-for-leger#pasient--og-brukermedvirkning-%e2%80%93-fkm"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">Lenke til utfyllande beskrivingar - Helsedirektoratet</font></span></a><span aria-hidden="true"></span></span></p><h3>Innhaldet</h3><p><span class="ms-rteThemeForeColor-6-0">Kurset vert todelt under følgande overskrifter&#58;</span></p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-6-0">1. Kommunikasjon i behandlingsrelasjon og mellom helsepersonell</span></p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-6-0">2. Pedagogikk i pasient- og pårørandeopplæring</span></p><h3>Praktisk</h3><p>Kurset vert arrangert ved alle fire sjukehus og ein kan delta der det passar best i arbeidsplanen, men ein bør forstrinnsvis delta ved eigen tenstestad.</p><p><strong>Ta med mat og drikke etter eige behov.</strong></p><p><strong>Fagleg ansvar&#58;</strong></p><p>Stephan Karl Otto Rossner, anestesioverlege Klinikk for akuttbehandling</p><p>Torild Kvisvik og Espen Ervik, Lærings- og meistringssenteret/ Fagavdelinga&#160;Helse Møre og Romsdal HF</p>Pasienter og pårørende1
Brannvernundervisning type A8695518.02.2020 11:06:409932https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMedisinsk klinikk, leger;Østmarka ;Østmarka;Medisinsk klinikk, Dialysen;Trondheim;Kreftklinikken ;Kreftklinikken personell;Medisinsk klinikk, AVdeling for infeksjonssykdommer;Medisinsk klinikk, Avdeling for infeksjonssykdommer;Medisisnsk klinikk, Avdeling for infeksjonssykdommer;Avdeling for ervervet hjerneskade;Nevro øst 4 etg;Nevro øst 4.etg;Nevro øst 4. etg;Medisinsk klinikk - teori og praksis ute;Medisinsk klinikk - teori og prasksi ute;Medisinsk klinikk - teori og praskis ute;Medisisk klinikk - teori og praksis ute.;Medisinsk klinikk - teori og praksis ;Medisinsk klinikk - teori og praksis ute;Medisinsk klinikk, Avdeling for blodsykdommer;LS21;Oppmøtested: Nord for Nevrosenteret, mot byen (sokkel/varemottak);Utendørs;Avdeling for infeksjonssykdommer;Avdeling for infekjsonssykdommertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBrannvernundervisning type A1,5 timer<p>​<strong>Hovedmomentet i denne øvelsen er praktisk bruk av tilgjengelig slokkeutstyr.</strong></p><p><strong>Tema&#58;</strong></p><p>-Kort gjennomgang av prosedyre og rutine ved enheten.</p><p>-Det gis en gjennomgang av fysiske og kjemiske egenskaper til&#160; fenomenet brann.</p><p>-Gjennomgang av de ulike slokkemidlene som Universitetssykehuset besitter, samt fordeler og ulemper med de.</p><p>&#160;</p><p>Gjennomføres normalt på egnet sted utendørs.</p><p>Se for øvrig <a href="http&#58;//eqsstolav/cgi-bin/document.pl?pid=stolav&amp;DocumentID=18355&amp;UnitID=1197"><span style="text-decoration&#58;underline;">Prosedyre 18355 Brannvernundervisning</span></a> </p><p>&#160;Det anbefales 18 plasser per kurs.</p><p>&#160;</p>Brannvern5
AHLR grunnkurs8680928.05.2020 08:58:301658https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxOrkdal;Ålesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromAHLR grunnkurs4 timer<p><strong>Mål med opplæringen&#58;</strong></p><p>Ved fullført&#160;kurs skal deltakerene kunne&#58;</p><ul><li>konstatere hjertestans, varsle og starte HLR</li><li>utføre basal HLR med enredder- og toredder-teknikk</li><li>bruke hjertestarteren og ivareta tryggheten til alle involverte</li><li>utøve AHLR etter gjeldende retningslinjer</li><li>Ha forståelse av&#160;at det er avgjørende med tydelig&#160;ledelse og rollefordeling i teamet</li><li>utøve og forstå at det er avgjørende med samarbeid og god kommunikasjon</li><li>være bevisst sin&#160;rolle i teamet</li><li>Være kjent med lokal organisering og tilpasning</li></ul><p><strong>Forkunnskaper&#58;</strong></p><p>Gjennomføre&#160;e-læringen for AHLR&#160;fra NRR, med tilgang via&#160;Læringsportalen&#58; </p><p><a>https&#58;//kurs.helse-midt.no/Sider/ahlr.aspx</a></p><p>Trykk &quot;Start kurs&quot; til høyre i bildet. Etter fullført kurs, kan&#160;man skrive ut diplom ved å klikke på &quot;Mine Kurs&quot; og hente fram aktuelt kursbevis.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Innhold&#58;</strong></p><p>Det praktiske kurset består av&#58;</p><ul><li>gjennomgang av lokale varslingsrutiner og stansteam</li><li>basisferdigheter med trening på grunnleggande enreddar- og toredderteknikk</li><li>gjennomgang av algoritme og AHLR-plakat, medikamenter og utstyr (svelgtube, defibrillator, oksygen etc)</li><li>scenariotrening med debriefing</li></ul><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>​</p>Anestesi;Beredskap;HMS;Kvalitet og sikkerheit;Sykepleie2
Kartlegging av risiko for sjølvmord157741316.11.2020 14:08:48154https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxSkypetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKartlegging av risiko for sjølvmord2 timar, Skype<p><strong>​Avdeling for psykisk helsevern barn og ungdom ved HMR&#160;tilbyr intern&#160;opplæring om kartlegging av&#160;sjølvmordsrisiko. Målgruppa er tilsette ved psykisk helsevern for&#160;barn og ungdom, barnemedisin og habilitering.&#160;Kurset blir halde fire gongar pr år med same tema/innhald. Du må&#160;sjølv velje dato som passar best - husk&#160;påmelding!</strong></p><div>Helsepersonell bør ha&#160;nødvendig kompetanse til å kartlegge og identifisere sjølvmordsrisiko, slik at dei kan tilvise&#160;aktuelle pasientar til vidare&#160;vurdering hos kvalifisert personell. Kurset skal sikre&#160;at alle tilsette&#160;i avdelinga&#160;har nødvendig kompetanse i høve til&#160;grunnleggande risikovurdering og forståing&#160;av relevant&#160;regelverk.</div><div>Kurset er ein&#160;del av den grunnleggande opplæringspakken for alle nytilsette&#160;i avdelinga PHBU&#160;og ein føresetnad&#160;for å jobbe som sjølvstendig&#160;behandlar i psykisk helsevern.&#160;<br></div><div><br></div><div><strong>DELTAKING HER&#58;</strong>&#160;&#160;<a href="https&#58;//lync.helse-midt.no/helse-mr/meet/geir.longvastol/3TCJ035Y">Bli med i Skype-møte </a>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;<br></div><p><br style="text-decoration&#58;underline;"><span style="text-decoration&#58;underline;">Aktuelle EQS-dokument</span>&#58;&#160;&#160;<em>Kartlegging av risikofaktorar for selvmord, PHBU&#58;</em> ID 7609 <br><span style="text-decoration&#58;underline;">Nasjonale retningslinjer</span>&#58;&#160; <em>Handlingsplan for forebygging av selvmord 2020-2025&#58;</em>&#160;<br></p><p><a href="https&#58;//www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/nssf/aktuelt/aktuelle-saker/2020/handlingsplan-for-forebygging-av-selvmord-2020-202.html">https&#58;//www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/nssf/aktuelt/aktuelle-saker/2020/handlingsplan-for-forebygging-av-selvmord-2020-202.html</a><br></p>Psykisk helsevern4
Hjerte- og lungeredning for helsepersonell (HHLR). Repetisjonskurs8738710.02.2020 17:02:398459https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesund;Kristiansund;Molde;Voldatext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHjerte- og lungeredning for helsepersonell (HHLR). Repetisjonskurs2 timar<strong style="text-decoration&#58;underline;">Målgruppe&#58; </strong><p>Årleg repetisjonskurs for helsepersonell i hjerte- og lungeredning.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Mål med opplæringa&#58;</strong></p><p><span aria-hidden="true"></span>Etter endt kurs skal deltakarane kunne&#58;</p><ul><li>konstatere hjertestans, varsle og starte HLR åleine</li><li>utføre basal HLR som del av ei gruppe</li><li>bruke ein hjertestartar</li><li>ivareta tryggleiken til&#160;pasient, evt pårørande og kollegaer i ein hjertestanssituasjon</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Forkunnskap&#58;</strong></p><p>Gjennomfør&#160;e-læringa til NRR, med tilgang via&#160;Læringsportalen&#58; <a href="/Sider/hhlr.aspx"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">https&#58;//kurs.helse-midt.no/Sider/hhlr.aspx</font></span></a></p><p>Trykk &quot;Start kurs&quot; til høgre i bilete, e-læringa kan mellomlagrast og gjennopptakast. Når kurset er gjennomført, så vert kurset lagt til i CV i Kompetanseportalen.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Innhold&#58;</strong></p><p>Det praktiske kurset består av&#58;</p><ul><li>gjennomgang&#160;av HHLR-plakaten</li><li>bruk av defibrillator og anna utstyr</li><li>basal HLR</li><li>HLR med toreddar-teknikk og bruk av hjertestartar</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Rammefaktorar&#58;</strong></p><strong>Nærmaste leiar er ansvarlig for å melde på deltakarane på kurset i samarbeid med HLR-instruktør.</strong>Beredskap47
HNT-LE-INT Servo-U. Grunnleggende157479805.11.2020 10:35:2345https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHNT-LE-INT Servo-U. Grunnleggende1 time<p>​Grunnleggende undervisning om servo-U respirator. Ulike modi, neonatal ventilasjon med fokus på utstyr, oppkobling, funksjonskontroll og bruk. Tips og triks. rengjøring av ekspirasjonskassett<br></p>Medisinsk-teknisk utstyr0
Lov om psykisk helsevern 8784405.11.2020 13:07:001257https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxSKYPEtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromLov om psykisk helsevern2 timer<p>​<strong>Avdeling Østmarka tilbyr gjennomgang og undervisning av psykisk helsevernloven som en del av vår kvalitetssikring</strong>.</p><p><strong>Kurset vil bli holdt fire ganger pr. år med ulikt hovedtema.<br></strong></p><p><strong>Dom på overføring til tvungent psykisk helsevern. Endring i lovverk og samarbeid med politi og påtale.</strong></p><p><strong>Statsadvokat Bjørn Kristian Soknes skal gjennomgå de viktigste endringene for vår del, samt nytt rundskriv.</strong>&#160;</p><p><strong>DELTA DIGITALT&#58;</strong> <a href="https&#58;//lync.helse-midt.no/stolav/meet/berit.fredriksen.hognes/4V498BH5"><span style="text-decoration&#58;underline;">Bli med i Skype-møte </span></a>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</p><p><a href="https&#58;//www.riksadvokaten.no/document/nytt-rundskriv-om-utilregnelighetsregler/"><span style="text-decoration&#58;underline;">https&#58;//www.riksadvokaten.no/document/nytt-rundskriv-om-utilregnelighetsregler/</span></a></p><strong> <font face="Calibri"></font><font size="3"></font><font color="#000000"></font><font face="Times New Roman"></font><img alt="lovbok 2.jpg" src="/PublishingImages/Sider/Lov-om-psykisk-helsevern-/lovbok%202.jpg" style="margin&#58;5px;" /></strong><p>&#160;</p><p><a href="https&#58;//lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-62"><strong>Psykisk helsevernloven </strong></a></p><p><a href="https&#58;//helsedirektoratet.no/retningslinjer/psykisk-helsevernloven-og-psykisk-helsevernforskriften-med-kommentarer"><strong>Psykisk helsevernloven og psykisk helsevernforskriften med kommentarer</strong></a></p>Psykiatri2
SAP Anmodning 8824730.10.2020 09:01:241548https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim;Digitalt/webinartext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSAP Anmodning1,5 time<p>Er du ny anmoder eller strever du med anmodning i SAP?&#160; </p><ul><li>Personlige innstillinger &#160;</li><li>Opprette handlekurv</li><li>Søk og filtreringsmuligheter&#160; </li><li>Markering av favorittprodukter </li><li>Fritekstanmodninger</li><li>Teamhandlekurv</li><li>Søk i «mine handlekurver» </li></ul><p>&#160;</p>IKT4
HNT - Talegjenkjenning i Doculive, grunnkurs147971302.10.2020 11:30:08330https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHNT - Talegjenkjenning i Doculive, grunnkurs4 timer<p>​Innføring i talegjenkjenning<br></p>Klinisk IKT4
Behandling av underernærte pasienter142024318.11.2020 12:13:2563https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-NettbasertBehandling av underernærte pasienter40 minutter<p>​Behandling av underernærte pasienter er del 3 i kurspakken&#58;</p><p>Forebygging og behandling av underernæring.<br>( de to andre kurs kommer om kort tid)<br><br>Kurset skal bidra til at pasienter i risiko for underernæring eller som er underernært får optimal ernæringsbehandling og at aktuell ernæringsbehandling blir videreformidlet når pasienten skrives ut.</p><p>Kurset er basert på Nasjonal faglig retningslinje for forebygging og behandling av underernæring, Kosthåndboken og innsatsområdet underernæring i pasientsikkerhetsprogrammet.<br>Kurset tar ca. 40 minutter å gjennomgå for sykepleiere/ &quot;andre&quot; delen. Legedelen er noe kortere.</p><p>Kurset er målgruppestyrt.<br></p><p><br></p>Ernæring0
Hematopatologi - vår 2021156824730.10.2020 11:43:4718https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHematopatologi - vår 20212 dager<p>​Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Patologi<br></p><p>Kurset går over to dager, kursavgift 4000,- &#160;(det tas forbehold om indeksregulering)<br></p><p>Lenke til utlysning&#58;<br></p>1
FSE-kurs (Forskrift for Sikkerhet for Elektriske anlegg)8729129.11.2019 14:58:261036https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxAnnettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromFSE-kurs (Forskrift for Sikkerhet for Elektriske anlegg)3<p>​</p><div>Kurset har som mål å øke sikkerheten for instruert personell som betjener vern i elektriske anlegg, slik at du og dine kollegaer får en trygg arbeidsplass uten personskader. Kurset dekker den teoretiske delen. Det må i tillegg gis instruksjon og øvelse i de anleggene og det elektriske utstyret vedkommende vil få adgang til.</div><div><br></div><div>Kurset inneholder disse emnene&#58;</div><div><br></div><div>●&#160; &#160;Elsikkerhet, eiers ansvar</div><div>&#160;●&#160; &#160;Ulykker og skader på grunn av elektrisitet i industrien</div><div>&#160;●&#160; &#160;Elektroforskrifter som berører instruert personell</div><div>&#160;●&#160; &#160;Strømforsyninger i industribedrifter</div><div>&#160;●&#160; &#160;Sikringer, motorvern og brytere, krav til merking</div><div>&#160;●&#160; &#160;Strømgjennomgang, kortslutning, personlig beskyttelse</div><div>&#160;●&#160; &#160;Bruk av verneutstyr</div><div>&#160;●&#160; &#160;Instruks for instruert personell</div><div><br></div><div>&#160;Kurset tilfredsstiller myndighetenes krav til teoretisk opplæring for den som skal delta i betjening av elektriske anlegg og elektrisk utstyr. jf. Elsikkerhet nr. 73/84 og FSE, med unntak av førstehjelp. Det skal ikke være mer enn 12 måneder mellom hver opplæring jf. veiledning til §7 i FSE.</div><div><br><br></div><p><br></p>Tekniske fag (medisinsk-tekniske fag)2
V-Risk 10 - Voldsrisikovurdering8863527.10.2020 11:14:11968https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxØstmarka;Digitalt/webinartext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromV-Risk 10 - Voldsrisikovurdering4 timer<p>​<span class="ms-rteFontSize-4">Kurs i sjekklisten V-RISK 10&#160;- Voldsrisikovurdering</span></p><p><span class="ms-rteFontSize-3">Viser til <a href="http&#58;//eqsstolav/cgi-bin/document.pl?pid=stolav&amp;DocumentID=39509&amp;UnitID=203" target="_blank" title="EQS dokument 39509">EQS 39509</a> - Kartlegging og vurdering av voldsrisiko</span></p><p><span class="ms-rteFontSize-3">Kursholder&#58; John Olav Roaldset,&#160;Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri.&#160;&#160;</span></p><p><span class="ms-rteFontSize-3"><strong>Det vil bli sendt ut lenke til digitalt møte for de som er påmeldt.</strong></span></p><p><br></p>Psykiatri1
eSP - opplæring og veiledning KPHR HMR156213026.10.2020 13:57:01315https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxSkypetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromeSP - opplæring og veiledning KPHR HMR1,5 timer<p>​Elektronisk standardisert pasientforløp (eSP) er et digitalt verktøy der formålet er å sikre optimalisering av standardiserte pasientforløp ved å monitorere og visualisere forløpsspesifikke måleparametere i sanntid.<br></p><div>eSP vil i daglig bruk være et verktøy til forbedring og til oversikt over pasienten sitt forløp i kontakt med spesialisthelsetjenesten. Verktøyet gir en helhetlig oversikt over registrerte hendelser, medisinske og administrative koder og beslutninger av definerte pasient- og pakkeforløp. Effekten av allmenn bruk av eSP kan erstatte tidligere arbeidsrutiner og verktøy. Daglig bruk av eSP bidrar til en forbedring i pasientlogistikk, og til bedre forståelse for bruk av medisinske og administrative koder. Kunnskap om og bruk av eSP skal bidra til bedre kommunikasjon av pasientforløp på tvers av HF, klinikker og avdelinger.</div><div><br></div><div>Kursdeltagere bør ha mottatt tilgang til eSP, og gjennomgått relevant informasjon i forkant av kurs for best utbytte.</div><div><br></div><div>Regional opplæringsplan pasient- og pakkeforløp</div><div><br></div><div>Regional opplæringsplan eSP</div><div><br></div><div>Kurs for opplæring og/eller veiledning settes opp etter behov og forespørsel. Det gis tilbud om tilstedeværende undervisning til grupper, og undervisning på skype individuelt/gruppe.&#160;<br></div><div><br></div><div>Ved behov for opplæring/veiledning kan administratorer kontaktes; unni.arnestad@helse-mr.no eller annette.saunes@helse-mr.no<br></div><div><br></div><p><br></p>Psykisk helsevern;Rusbehandling0
FKM-kurs LIS1 i HNT76334011.11.2020 13:54:37878https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxSteinkjertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromFKM-kurs LIS1 i HNT1 dag<p>​<strong>Felles kompetansemoduler (FKM) består av et sett av læringsmål som strekker seg gjennom hele utdanningsløpet til den enkelte lege i spesialisering</strong>. <br></p><p><span style="text-decoration&#58;underline;">Dette kurset dekker følgende temaområder/læringsmål&#58;</span><br></p><p><strong>Kommunikasjon (FKM 14-18)</strong><br></p><p><span style="font-size&#58;10.5pt;font-family&#58;arial, sans-serif;color&#58;#00485b;">LM</span><span style="font-size&#58;10.5pt;font-family&#58;arial, sans-serif;color&#58;#444444;">-14&#160;God kommunikasjon og&#160;grunnleggende kommunikasjonsteori. Ha kunnskap om betydningen av god kommunikasjon og kjennskap til grunnleggende kommunikasjonsteori.<br> LM-15 Bruke kommunikasjon for presis diagnostikk. Kunne bruke kommunikasjon effektivt for å innhente og forstå pasientens perspektiver som grunnlag for presis diagnostikk.<br> LM-16 Formidle relevant informasjon til en tredjeperson. Kunne kommunisere med andre slik at det styrker deres muligheter til å formidle relevant informasjon til en tredjeperson (pasient, annet helsepersonell osv.).<br> LM-17 Grunnleggende prinsippene for veiledning og supervisjon. Kjenne til de grunnleggende prinsippene for veiledning og supervisjon, og kunne reflektere over å være i en læringsprosess gjennom veiledning og supervisjon.<br> Lm-18 Styrker og svakheter i egne kommunikasjonsferdigheter. Kjenne styrker og svakheter i egne kommunikasjonsferdigheter og vite hvordan man kan få tilbakemeldinger og oppdatere sine ferdigheter</span></p><p><span style="font-size&#58;10.5pt;font-family&#58;arial, sans-serif;color&#58;#444444;"><strong>Pedagogikk (FKM 48-49, 52-54 og 56)</strong><br></span></p><p style="text-decoration&#58;underline;">Pasient- og brukermedvirkning FKM 48-49<br></p><p>LM-48 Kunne involvere pasienter, pårørende, brukerrepresentanter og framtidige brukere som aktive parnere på det nivå partnerne selv ønsker i et likeverdig samarbeid for å ivareta brukermedvirkning på individnivå.</p><p style="text-decoration&#58;underline;">Pasient- og pårørendeopplæring FKM 52-54<br></p><p>LM-52 Ha kunnskap om hva pasientopplæring betyr for behandlingskvalitet.<br> LM-53 Kunne identifisere og konkretisere individuelle behov for opplæring og legge til rette for læring og mestring.<br> LM-54 Ha kunnskap om metoder og pedagogiske prinsipper for å planlegge, gjennomføre og evaluere opplæring av pasienter og pårørende i samhandling med relevante profesjonsgrupper.</p><p style="text-decoration&#58;underline;">Samhandling FKM 56<br></p><p>LM-56 Kunne samhandle i tverrfaglige team slik at det blir et likeverdig samarbeid, hvor hele teamets kompetanse brukes optimalt, og kunne benytte samarbeidet til å lære av de andre medlemmenes kompetanse.<br></p><p><strong>Forkunnskaper</strong></p><p>Gjennomført e-læring&#58;<br></p><p><a href="/Sider/Helsepedagogikk-–-helsefremming.aspx">Helsepedagogikk - helsefremming</a></p><p><a href="/Sider/Helsepedagogikk-–-pedagogikk.aspx">Helsepedagogikk - pedagogikk</a><br></p><p><br></p><p><span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;bold;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;">Hovedregelen er at LIS1-legen deltar på første FKM-kurse</span><span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;bold;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;display&#58;inline !important;">t som arrangeres etter oppstart LIS</span><span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;bold;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;display&#58;inline !important;">1</span><span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;bold;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;display&#58;inline !important;">-tjeneste.</span><br></p><p>Kurset følges opp av to gruppeveiledninger&#58;&#160;</p><p>Gruppeveiledning FKM LIS1 temaområde 1+2 (3t) og Gruppeveiledning FKM LIS1 3+4 (3t) etter egen påmelding i Læringsportalen.<br></p><p><b></b><br></p>Medisin1
Seniordag i Hemit8833728.01.2020 13:12:10484https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSeniordag i Hemit1 dag<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Seniordag i Hemit er et tilbud til ansatte fra 55 år og oppover. </span></p><p><b class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Formål&#58;<br></b><font class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2" color="#000000">Formålet med seminaret er å motivere og inspirere erfarne arbeidstakere til forlenget yrkeskarriere. Dersom Hemit skal kunne levere tjenester i tilstrekkelig omfang og med skikkelig kvalitet i tiden framover, er det sentralt å beholde seniorenes erfaringskompetanse og arbeidskraft så lenge som mulig.</font></p><p><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"></strong></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Seminarets innhold&#58;</strong><br><strong> </strong><em>Det er helse i godt arbeid &#160;</em><br>En god arbeidssituasjon og gode opplevelser gjennom jobben er en viktig del av det gode liv for mange. Eller er det heller slik at det gode liv er utenfor jobben? Hva tenker du om det?</span><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><br></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><em>Retten til å velge </em><br>Det å kunne gå av med en tilfredsstillende personlig økonomi ved oppnådd tidligpensjonsalder oppleves av de fleste som et gode. Men det er viktig også å tenke på hva vi velger bort hvis vi avslutter yrkeslivet. Hva betyr jobben for deg? Ønsker jeg å avslutte arbeidsfellesskapet og sosialt samvær med kolleger? Vil pensjonistdagene gi utfordringer og utviklingsmuligheter? Vil jeg ha økonomi til å gjøre alt jeg har lyst til som pensjonist?&#160;</span><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><br></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><em>Ja takk, begge deler! </em><br>Kanskje det kan være mulig å kombinere jobb og pensjon? Pensjonsreformen legger opp til at det skal lønne seg å stå lenger i arbeid, samtidig som det gis gode muligheter for en gradvis overgang til pensjon.</span></p><p><em class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Alt dette – og mer til ‐ skal vi lære om, diskutere og reflektere over gjennom dette seminaret. </em></p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"> </span><font class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"></font><font class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"></font><font class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2" color="#000000"></font><font class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"></font><p></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I etterkant av seminaret vil alle få tilbud om individuell veiledning knyttet til pensjonsmuligheter og rettigheter.&#160;</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Program for dagen vil blir kunngjort i god tid før seniordagen.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det legges opp til middag og sosialt samvær på kvelden.</span></p>1
Grunnkurs i informasjonssikkerhet og personvern8730805.11.2020 10:22:371958https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim;Ålesund;Levanger;Digitalt/webinartext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGrunnkurs i informasjonssikkerhet og personvern3 timer<p>Hensikten med kurset er å gi grunnleggende innføring i informasjonssikkerhet og personvern for ansatte som jobber i Hemit.</p><p><strong>Læringsmål&#58;</strong></p><ul><li>Få grunnleggende kjennskap til hva informasjonssikkerhet og personvern er</li><li>Få kjennskap til viktige roller og ansvar innen informasjonssikkerhet og personvern, herunder ditt ansvar</li><li>Få kjennskap til Hemits styringssystem for informasjonssikkerhet og personvern, herunder&#58;</li><ul><li>Relevante lovkrav</li></ul><li>Forstå hensikten med risikovurderinger og vite hvordan du bidrar</li><li>Bli bevisst sikkerhetstrusler og konsekvenser<br></li></ul><p><strong>Gjennomføring&#58;</strong></p><p>Det legges opp til en teoretisk gjennomgang og med quiz.&#160;<br></p><p><strong>Kursholdere&#58;</strong></p><p>Marianne Hove, IT-sikkerhetsansvarlig&#160;i Hemit.<br></p><p>Suzanne Dawn Brattheim, juridisk rådgiver og&#160;personvernombud i Hemit.</p>IKT3
Delirium156009828.10.2020 08:48:29211https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-NettbasertDelirium30 min<p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span><strong>Dette kurset gir deg en innføring i delirium utløst av en kroppslig </strong></span><span><strong>(somatisk) tilstand.</strong>&#160;<span style="font&#58;400 14px/155% -apple-system,blinkmacsystemfont,segoe ui,pingfang sc,hiragino sans gb,microsoft yahei,helvetica neue,helvetica,arial,sans-serif,apple color emoji,segoe ui emoji,segoe ui symbol;text-align&#58;left;color&#58;#000000;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;"><strong>Delirium utløst av alkohol- og/eller medikamentoverforbruk vil ikke bli omtalt.&#160;</strong></span></span></span></p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span><span style="font&#58;400 14px/155% -apple-system,blinkmacsystemfont,segoe ui,pingfang sc,hiragino sans gb,microsoft yahei,helvetica neue,helvetica,arial,sans-serif,apple color emoji,segoe ui emoji,segoe ui symbol;text-align&#58;left;color&#58;#000000;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;">Kurset tar for seg&#58;</span></span></span></p><ul style="text-align&#58;left;color&#58;#000000;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;-apple-system,blinkmacsystemfont,segoe ui,pingfang sc,hiragino sans gb,microsoft yahei,helvetica neue,helvetica,arial,sans-serif,apple color emoji,segoe ui emoji,segoe ui symbol;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;margin-top&#58;0px;margin-bottom&#58;1em;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;"><li style="box-sizing&#58;border-box;">Predisponerende og utløsende årsaker</li><li style="box-sizing&#58;border-box;">Ulike typer delirium</li><li style="box-sizing&#58;border-box;">Identifisering og diagnostisering</li><li style="box-sizing&#58;border-box;">Mulige konsekvenser</li><li style="box-sizing&#58;border-box;">Forebygging og behandling</li><li style="box-sizing&#58;border-box;">Etiske aspekter<span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><br></span></li></ul><div><strong><br></strong></div><div><strong>Krav til å bestå&#58; gjennomgå alle sider og bestå avsluttende test</strong><strong><br></strong></div><div><br></div><p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span style="text-align&#58;left;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;-apple-system,blinkmacsystemfont,segoe ui,pingfang sc,hiragino sans gb,microsoft yahei,helvetica neue,helvetica,arial,sans-serif,apple color emoji,segoe ui emoji,segoe ui symbol;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;"><span style="text-align&#58;left;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;-apple-system,blinkmacsystemfont,segoe ui,pingfang sc,hiragino sans gb,microsoft yahei,helvetica neue,helvetica,arial,sans-serif,apple color emoji,segoe ui emoji,segoe ui symbol;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;">Kurset er utviklet av Irene Instenes (prosjektleder) og Tone Merete Norekvål (kurseier) m.fl.&#160; i samarbeid med Team for digital læring (Helse Vest). </span><span style="text-align&#58;left;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;-apple-system,blinkmacsystemfont,segoe ui,pingfang sc,hiragino sans gb,microsoft yahei,helvetica neue,helvetica,arial,sans-serif,apple color emoji,segoe ui emoji,segoe ui symbol;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;">Kurset har også hatt en tverrfaglig referansegruppe med representanter fra ulike helseforetak.</span></span><br></span></p>Medisin;Etikk;Geriatri0
K2, LMF - SAP Lager, Vareuttak og søkehjelp155971722.10.2020 12:30:2625https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromK2, LMF - SAP Lager, Vareuttak og søkehjelp1 time<p>I dette kurset skal vi ha en gjennomgang av&#58;</p><ul><li>Vareuttaks App</li><li>Hvordan søke opp varer i SAP via søkehjelpen<br></li></ul><p><br></p>Farmasi;IKT0
BUP-klinikk Fagdag155967022.10.2020 12:05:25197https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxDigitalttext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBUP-klinikk Fagdag7 timer<p style="text-align&#58;center;"><span class="ms-rteForeColor-8 ms-rteFontSize-5 ms-rteFontFace-11"><strong>​ADHD - inn i vår tid</strong></span><span class="ms-rteFontFace-11 ms-rteFontSize-5"></span><br></p>Psykisk helsevern1
Ultralyd i akuttmedisin - våren 2021155733222.10.2020 07:39:4654https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromUltralyd i akuttmedisin - våren 20212 dager<p>​Nasjonalt kurs, anbefalt/obligatorisk for leger i spesialisering i Akutt- og mottaksmedisin</p><p>Kurset går over 2 dager, kursavgift 4000,-. Ved servering av lunsj tilkommer det 250,- per dag. (Det tas forbehold om indeksregulering)<br></p><p>Lenke til utlysning&#58;&#160;<a href="https&#58;//spesialisthelsetjenesten.no/arrangementer/ultralyd-i-akuttmedisin-var-2021?arrId=0">https&#58;//spesialisthelsetjenesten.no/arrangementer/ultralyd-i-akuttmedisin-var-2021?arrId=0</a><br></p>1
ITIL i Hemit8760021.10.2020 12:05:491376https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxSkypetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromITIL i Hemit1 dag<p>Hensikten med kurset er å gi&#160;et overblikk over ITIL-rammeverket.</p><p>Kurset er et tilbud&#160;til ansatte som ikke har behov for et fullverdig 3 dagers ITIL Foundation kurs/sertifisering, men trenger kjennskap&#160;til rammeverket.&#160;<br></p><p>Kursholder er Stig Varmdal, IT-spesialkonsulent i Tjenestedrift i Hemit.<br></p>IKT1
Kartlegging og vurdering av selvmordsfare i BUP107884421.10.2020 05:24:21250https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxBUP Lian - Vådanveien;Digitalttext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKartlegging og vurdering av selvmordsfare i BUP2 timer<p style="text-align&#58;center;"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-4 ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-5"><strong>Kartlegging og vurdering av selvmordsfare i BUP&#160;</strong></span></p><p style="text-align&#58;center;"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-4 ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-5"><strong><span class="ms-rteFontSize-4">Digitalt via Skype&#160;</span><br></strong></span></p><p style="text-align&#58;center;"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-4 ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-4"><strong>10. desember&#160; 13.30 - 15.30</strong></span><br></p>Psykisk helsevern1
Intern revisor i HNT155377120.10.2020 07:11:0954https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevanger;Namsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromIntern revisor i HNT6 timer<p>​<br></p><p><strong>Innhold&#58;</strong></p><p>1. Generelt om kvalitetsrevisjoner, revisjonsprosessen og revisjonsgruppens forberedelser</p><p>2. Åpningsmøte, intervjuer, befaring/demonstrasjoner/verifikasjon.</p><p>&#160;&#160;&#160;&#160; Bruk av maler og sjekklister til dette. Intervjuteknikk&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </p><p>3. Vurdering av funn, formulering av avvik, merknader og forslag. </p><p>4. Sluttmøte og utarbeidelse av revisjonsrapport</p><p>5. Oppfølging av revisjonen, krav til revisor, oppsummering og evaluering av kursdagen<br></p><p><br></p><p>Påmelding kun etter avtale med avd. leder, da det er nødvendig å begrense deltakelse til de som er eller skal fungere som intern revisor.</p><p>&#160;</p><p>Kontaktpersoner&#58; Nina Gravaune (8234) og Ove A. Pedersen (8104)<br></p><p><br></p>Kvalitet og sikkerheit1
MBT, nivå 1 - nytilsattopplæring Rusklinikken153765319.10.2020 10:28:2410https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromMBT, nivå 1 - nytilsattopplæring Rusklinikken1 dag<p>​Innføring i MBT. Del 1 av Rusklinikkens opplæringsprogram i MBT.<br></p>Rusbehandling2
Gruppeveiledning FKM LIS2-3 temaområde 475545616.10.2020 12:54:37355https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevanger;Namsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGruppeveiledning FKM LIS2-3 temaområde 43 timer<p>​<strong>Felles kompetansemoduler (FKM) består av et sett av læringsmål,</strong></p><p><strong>som strekker seg gjennom hele utdanningsforløpet til den enkelte lege i spesialisering (LIS). </strong></p><p><strong>Læringsmålene dekker et grunnleggende sett av kompetanser alle leger må ha for å fungere optimalt i legerollen. </strong></p><p><span style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Denne gruppeveiledningen utdyper LM i temaområde 4;</strong></span><br>Lovverk (FKM LM46-47) <br>Systemforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse (FKM LM70-7</p><div>&#160;</div><div><div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><font class="ms-rteThemeForeColor-2-0" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;color&#58;#444444;box-sizing&#58;border-box;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;">LIS-lege ansatt i Levanger, melder seg på i Levanger</strong></font></div><div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><font class="ms-rteThemeForeColor-2-0" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;color&#58;#444444;box-sizing&#58;border-box;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;">LIS-lege ansatt i Namsos, melder seg på i Namsos</strong></font><br></div></div>Medisin2
Gruppeveiledning 3 og 4 - FKM LIS 1 i HNT76662402.11.2020 13:58:30472https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxSykehuset Levanger;Sykehuset Namsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGruppeveiledning 3 og 4 - FKM LIS 1 i HNT3 timer<p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;">Felles kompetansemoduler (FKM) består av et sett av læringsmål som strekker seg gjennom hele utdanningsløpet til den enkelte lege i spesialisering. </p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;">Gruppeveiledningene gjennomføres i etterkant av FKM kurs </strong><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;">i Kommunikasjon, pedagogikk og forskning.</strong></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;">Gruppeveiledningen vil være case/PBL-basert med så klinikknære tema som mulig. For LIS1-leger vil det gjennomføres totalt fire gruppeveiledninger a 1,5 time. <strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;">Gruppeveiledning 3 og 4 slås sammen. </strong>Tilsvarende gjøres med gruppeveiledning 1 og 2.</p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;">Gruppeveiledning 3</strong>&#58; Kommunikasjon (FKM 14-18).&#160;</p><div class="O1" style="text-align&#58;left;line-height&#58;90%;text-indent&#58;-0.25in;margin-top&#58;5pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.43in;unicode-bidi&#58;embed;direction&#58;ltr;word-break&#58;normal;"><span style="font-size&#58;12pt;"><span style="font-family&#58;arial;">•</span></span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">Ha kunnskap om betydningen av god kommunikasjon og kjennskap til grunnleggende kommunikasjonsteori (FKM 014)</span></div><div class="O1" style="text-align&#58;left;line-height&#58;90%;text-indent&#58;-0.25in;margin-top&#58;5pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.43in;unicode-bidi&#58;embed;direction&#58;ltr;word-break&#58;normal;"><span style="font-size&#58;12pt;"><span style="font-family&#58;arial;">•</span></span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">Kunne bruke kommunikasjon effektivt for å innhente og forstå pasientens perspektiver som grunnlag for presis diagnostikk (FKM 015) </span></div><div class="O1" style="text-align&#58;left;line-height&#58;90%;text-indent&#58;-0.25in;margin-top&#58;5pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.43in;unicode-bidi&#58;embed;direction&#58;ltr;word-break&#58;normal;"><span style="font-size&#58;12pt;"><span style="font-family&#58;arial;">•</span></span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">Kunne kommunisere med andre slik at det styrker deres muligheter til å formidle relevant informasjon til en tredjeperson (pasient, annet helsepersonell osv.) (FKM 016)</span></div><div class="O1" style="text-align&#58;left;line-height&#58;90%;text-indent&#58;-0.25in;margin-top&#58;5pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.43in;unicode-bidi&#58;embed;direction&#58;ltr;word-break&#58;normal;"><span style="font-size&#58;12pt;"><span style="font-family&#58;arial;">•</span></span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">Kjenne til de grunnleggende prinsippene for veiledning og supervisjon, og kunne reflektere over å være i en læringsprosess gjennom veiledning og supervisjon (FKM 017)</span></div><div class="O1" style="text-align&#58;left;line-height&#58;90%;text-indent&#58;-0.25in;margin-top&#58;5pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.43in;unicode-bidi&#58;embed;direction&#58;ltr;word-break&#58;normal;"><span style="font-size&#58;12pt;"><span style="font-family&#58;arial;">•</span></span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">Kjenne styrker og svakheter i egne kommunikasjonsferdigheter og vite hvordan man kan få tilbakemeldinger og oppdatere sine ferdigheter (FKM 018)</span></div> <p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><br></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;">Gruppeveiledning 4</strong>&#58; Lovverk, Systemforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse (FKM 44-45 og 61-62).</p><div class="O1" style="text-align&#58;left;line-height&#58;90%;text-indent&#58;-0.25in;margin-top&#58;5pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.43in;unicode-bidi&#58;embed;direction&#58;ltr;word-break&#58;normal;"><span style="font-size&#58;12pt;"><span style="font-family&#58;arial;">•</span></span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">Ha kunnskap om sentrale bestemmelser som regulerer plikter og rettigheter for helsepersonell og pasienter (FKM 044-045)</span></div><div class="O1" style="text-align&#58;left;line-height&#58;90%;text-indent&#58;-0.25in;margin-top&#58;5pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.43in;unicode-bidi&#58;embed;direction&#58;ltr;word-break&#58;normal;"><span style="font-size&#58;12pt;"><span style="font-family&#58;arial;">•</span></span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">Hva gjør vi når noe går galt - et systemperspektiv, hva gjør vi for å forhindre at det går galt (FKM 061</span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">)</span></div><div class="O1" style="text-align&#58;left;line-height&#58;90%;text-indent&#58;-0.25in;margin-top&#58;5pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.43in;unicode-bidi&#58;embed;direction&#58;ltr;word-break&#58;normal;"><span style="font-size&#58;12pt;"><span style="font-family&#58;arial;">•</span></span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;"> </span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">Kunne reflektere over egen rolle og ansvar i et helhetlig helsevesen, og balansere rollen som pasientens hjelper med rollen som portvokter og </span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">forvalter (FKM 062)</span></div> <p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><br style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;box-sizing&#58;border-box;"></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;">LIS1-lege ansatt i Levanger, melder seg på i Levanger</strong></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;">LIS1-lege ansatt i Namsos, melder seg på i Namsos</strong><br></p>Medisin4
Gruppeveiledning 1 og 2 - FKM LIS 1 i HNT76656002.11.2020 13:59:11711https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNamsos;Levangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGruppeveiledning 1 og 2 - FKM LIS 1 i HNT3 timer<p>Felles kompetansemoduler (FKM) består av et sett av læringsmål som strekker seg gjennom hele utdanningsløpet til den enkelte lege i spesialisering. </p><p><strong>Gruppeveiledningene gjennomføres i etterkant av FKM kurs </strong><strong>i Kommunikasjon, pedagogikk og forskning.</strong></p><p>Gruppeveiledningen vil være case/PBL-basert med så klinikknære tema som mulig. For LIS1-leger vil det gjennomføres totalt fire gruppeveiledninger a 1,5 time. <strong>Gruppeveiledning 1 og 2 slås sammen. </strong>Tilsvarende gjøres med gruppeveiledning 3 og 4.</p><p><strong>Gruppeveiledning 1</strong>&#58; Kunnskapshåndtering (FKM 024-031) og Kvalitet og pasientsikkerhet (FKM 035-040).&#160;</p><div class="O1" style="text-align&#58;left;line-height&#58;90%;text-indent&#58;-0.25in;margin-top&#58;5pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.43in;unicode-bidi&#58;embed;direction&#58;ltr;word-break&#58;normal;"><span style="font-size&#58;12pt;"><span style="font-family&#58;arial;">•</span></span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">Kunnskapshåndtering (FKM 024-031)</span></div><div class="O1" style="text-align&#58;left;line-height&#58;90%;text-indent&#58;-0.25in;margin-top&#58;5pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.43in;unicode-bidi&#58;embed;direction&#58;ltr;word-break&#58;normal;"><span style="font-size&#58;12pt;"><span style="font-family&#58;arial;">•</span></span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">Kvalitet og pasientsikkerhet (FKM 035-040)</span></div> <p><strong><br></strong></p><p><strong>Gruppeveiledning 2</strong>&#58; Forebygging (FKM 006) og Samhandling (FKM 056)</p><div class="O1" style="text-align&#58;left;line-height&#58;90%;text-indent&#58;-0.25in;margin-top&#58;5pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.43in;unicode-bidi&#58;embed;direction&#58;ltr;word-break&#58;normal;"><span style="font-size&#58;12pt;"><span style="font-family&#58;arial;">•</span></span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">Være kjent med begrepene overdiagnostikk/overbehandling og kunne reflektere over konsekvenser for pasient og samfunn (FKM 006)</span></div><div class="O1" style="text-align&#58;left;line-height&#58;90%;text-indent&#58;-0.25in;margin-top&#58;5pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.43in;unicode-bidi&#58;embed;direction&#58;ltr;word-break&#58;normal;"><span style="font-size&#58;12pt;"><span style="font-family&#58;arial;">•</span></span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">Kunne samhandle i tverrfaglige team slik at det blir et likeverdig samarbeid, hvor hele teamets kompetanse brukes optimalt, og kunne benytte samarbeidet til å lære av de andre medlemmenes kompetanse ( FKM 056)</span></div> <p><br></p><p><strong>LIS1-lege ansatt i Levanger, melder seg på i Levanger</strong></p><p><strong>LIS1-lege ansatt i Namsos, melder seg på i Namsos</strong></p>Medisin4
Gruppeveiledning FKM LIS2-3 temaområde 375539416.10.2020 11:26:19151https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevanger;Namsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGruppeveiledning FKM LIS2-3 temaområde 33 timer<p>​<strong>Felles kompetansemoduler (FKM) består av et sett av læringsmål, </strong></p><p><strong>som strekker seg gjennom hele utdanningsforløpet til den enkelte lege i spesialisering (LIS). </strong></p><p><strong>Læringsmålene dekker et grunnleggende sett av kompetanser alle leger må ha for å fungere optimalt i legerollen. </strong></p><p><strong style="text-decoration&#58;underline;">Denne gruppeveiledningen utdyper LM innen temaområde 3;</strong><br></p><p>Etikk (FKM LM04)<br></p><p>Kommunikasjon (FKM LM19-23)</p><div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><font class="ms-rteThemeForeColor-2-0" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;color&#58;#444444;box-sizing&#58;border-box;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;">LIS-lege ansatt i Levanger, melder seg på i Levanger</strong></font></div><div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><font class="ms-rteThemeForeColor-2-0" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;color&#58;#444444;box-sizing&#58;border-box;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;">LIS-lege ansatt i Namsos, melder seg på i Namsos</strong></font></div>Medisin2
Gjennomgang av Thopaz thoraxdrenasjesystem153373716.10.2020 08:33:03197https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMoldetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGjennomgang av Thopaz thoraxdrenasjesystem30 min<p style="text-align&#58;center;"><img alt="thopaz.jpg" src="/PublishingImages/Sider/Gjennomgang-av-Thopaz-thoraxdrenasjesystem/thopaz.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;289px;height&#58;289px;" /></p><p>​Praktisk gjennomgang av Thopaz thoraxdrenasjesystem. </p><p><strong>Bakgrunn </strong><br>Medisin A har gått til innkjøp av et nytt bærbart thorax drenasjesystem som heter Thopaz +. <br><a href="https&#58;//webshop.no.alere.com/medelathopaz-plus-thoraxdrenasjesystem_2.aspx"><span style="text-decoration&#58;underline;">https&#58;//webshop.no.alere.com/medelathopaz-plus-thoraxdrenasjesystem_2.aspx</span></a> <br>Camilla Hanstvedt fra leverandøren Abbot kommer for en gjennomgang i bruk av dette drenasjesystemet</p><p><strong>Hensikt</strong><br>Alle involverte parter skal ha kjennskap til systemet</p><p><strong>Anbefalte forkunnskaper</strong><br>Ingen</p><p><strong>Målgruppe</strong><br>Sykepleiere Medisin A<br>Medisinske leger som har vakt LIS 2, overleger<br>Lungemedinske leger<br>Kirurger som legger inn dren<br>Sykepleiere på operasjon. </p><p><strong>Innhold</strong><br>Praktisk opplæring<br>Oppkobling av systemet<br>Innstillinger<br>Avvikling<br>Renhold</p><p><strong>Praktisk info</strong><br>Husk minimum 1 meters avstand til andre deltakere og håndhygiene.&#160;&#160;</p>Medisin;Kirurgi;Medisinsk-teknisk utstyr;Sjukepleie0