Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Kurskatalogen

  • Tittel Kurskatalogen

 

 

Nytilsattopplæring Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin56055901.05.2018 19:55:2136https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromNytilsattopplæring Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin1 dag<p>​Nytilsattopplæring Klinikk for- rus og avhengighetsmedisin</p>Nyansatt;Rusbehandling1
HHLR instruktørkurs (Hjerte- lungeredning for helsepersonell)3738926.02.2018 09:47:422520https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim;Orkdaltext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHHLR instruktørkurs (Hjerte- lungeredning for helsepersonell)1 dag <p>​Kurs for ansatte ved St. Olavs Hospital som skal bli HHLR instruktør. Disse kan etter endt kurs holde avdelingsvise HHLR kurs ved sykehuset. </p><p>Dagen består av både HHLR grunnkurs og HHLR instruktørkurs.</p><p><strong>Minner om at det er bindende påmelding! </strong></p><p><strong><strong>Det er stor interesse for å delta og vi ønsker å fylle opp kursene. <strong>Skulle du likevel være forhindret fra&#160;deltakelse må det gis beskjed til HLR-koordinator Kaja Flatøy.</strong></strong></strong></p>2
TMK Østmarka54453605.07.2018 08:12:34101https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim;Østmarkatext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromTMK Østmarka1 time<p><span aria-hidden="true"></span>​<strong>TMK teori&#58;</strong></p><p>Deeskalering og konflikthåndtering</p><p>Lovverk, etikk og menneskerettigheter</p><p>Risikovurdering</p><p>Alle ansatte ved Østmarka som har pasientkontakt skal gjennomføre hvert tema minimum en gang pr år. Krav til deltagelse vil</p><p>for 2018 og 2019 bli slått sammen.</p><p>&#160;</p><p><strong>TMK praktisk trening&#58;</strong></p><p>Mandager foregår trening ved Spesalpost 7 og Fredager på akuttbygget. </p><p>Alle ansatte ved Østmarka som har pasientkontakt skal delta på praktisk trening minimum to ganger pr år. </p><p>&#160;</p><p><a href="/PublishingImages/Sider/Administrasjon/Årshjul%20teori%20TMK.docx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdocx.png" alt="" style="margin&#58;5px;" /><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">Årshjul teori TMK.docx</font></span></a><br></p>Psykiatri3
Talegjenkjenning for viderekomne - få fullt utbytte av den nye versjonen3815609.07.2018 10:11:42514https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromTalegjenkjenning for viderekomne - få fullt utbytte av den nye versjonen2 timer <p>​Den nye versjonen av talegjenkjenning inneholder programmoduler som redigeringsmodus, kommandomodus, bokstaveringsmodus samt viktige endringer i standardtekst. Vi anbefaler kurs på datarom for å få fullt utbytte av de nye modulene.</p>Medisin3
Barn som pårørende 54450505.07.2018 07:01:5239https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNamsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBarn som pårørende1 dag<p>Barn og unge (0-18 år) er pårørende når foreldre eller søsken opplever helseproblemer eller dør. <br>Helseproblemene kan være psykisk sykdom, avhengighet, eller alvorlig somatisk sykdom eller skade. Det kan også være funksjonsnedsettelser. Barn og unge er også pårørende når nære personer dør.<br> En stor andel barn og unge opplever å være pårørende i løpet av oppveksten. </p><p>Å følge opp barn som pårørende sine behov for informasjon og oppfølging er en del av helsehjelpen. For å innfri barnas behov er man avhengig av kunnskap om området og ha et system i kommunale tjenester og i helseforetak for å fange opp og gi nødvendig støtte/hjelp. </p><p>Barn som pårørende-arbeid er samarbeid med den som har helseproblemer, barn og familie. Det er også samarbeid med kolleger, hjelpeinstanser, skole/barnehage og nettverk. Barn som pårørende-arbeid er tidlig innsats. Det er en mulighet for å fange opp betydningsfulle hendelser tidlig og bidra til at de kan mestre det de opplever.</p>1
Workshop arbeidsplaner 2019 HNT54144302.07.2018 08:55:0576https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxSteinkjertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromWorkshop arbeidsplaner 2019 HNT6 timer<p><span class="ms-rteFontSize-4">Senter for&#160;virksomhetsstøtte og utvikling&#160; inviterer til workshop arbeidsplaner</span></p><p><span class="ms-rteFontSize-4">Tema&#58; Gode arbeidsplaner i en tid med endring</span></p><p><strong>Tid&#58; 11.09.2018 kl 0900 – </strong><strong>1445 </strong></p><p><strong>Sted&#58; Steinkjer rådhus, underetasjen</strong></p><p><strong>Oppsatt buss fra Sykehuset Namsos kl 0730. Retur kl 1500</strong></p><p><strong>Kaffe/te fra kl 0830. Enkel lunsj kl 1130.</strong></p><p><strong>Målgruppe&#58;</strong></p><ul><li><strong>Ledere på 3. og 4. nivå (avdeling- og seksjonsledere) og lederstøtte</strong></li><li><strong>Foretakstillitsvalgte, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud</strong></li><li><strong>Verneombud og plasstillitsvalgte</strong><br><br><strong>&#160;</strong><br><strong>Hensikt med workshopen er kunnskapspåfyll, erfaringsdeling og innspill til arbeidsplaner for 2019</strong><br><strong>&#160;</strong><br><br><strong>Program for dagen&#58;</strong></li></ul><ul><li><strong>Innledning ved HR-sjef Kari Hynne Skjærpe</strong></li><li><strong>Presentasjon av bemanningssenteret ved St. Olavs hospital og erfaringer med drift ved divisjonssjef Nina Christin Berg</strong></li><li><strong>Forsvarlighetsvurderinger av arbeidsplaner ved FHVO Kirsti Beathe F. Klingen og seksjonsleder Odd Kåre Hestmo, akuttmottak NA</strong></li><li><strong>Endringsledelse, ressursfordeling, forankring og involvering av ansatte ved avd. leder Hanne Heglum, KMR NA</strong></li><li><strong>Bemanningsjustering ved Hilde Sundal, seksjonsleder KKBF LE</strong></li><li><strong>Oppsummering og avslutning ved HR-sjef Kari Hynne Skjærpe</strong><br><br>&#160;<br><strong>Spørsmål om arrangementet rettes til HR-rådgiver Ann Mari Okkenhaug</strong><br><br></li></ul>HR1
Kreftklinikken. Sertifisering og resertifisering medisinsk utstyr sykepleietjenesten4330029.06.2018 07:14:0314https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKreftklinikken. Sertifisering og resertifisering medisinsk utstyr sykepleietjenesten2 timer<p>Sykepleiere ved Kreftklinikken har 2x2 timer avsatt i turnus for sertifisering og resertifisering (utsjekk) i medisinsk utstyr per år. Avdeling forskning og undervisning har ansvar for innhold og organisering.&#160;</p><p>Undervisningen er obligatorisk. ​</p><p><br>I tillegg til opplæring og gjennomgang av utstyr brukes tiden også til å gjennomføre obligatorisk e-læring. <br>ALLE må ha med ID-kort!<br></p><p>&#160;</p>Medisinsk-teknisk utstyr;Kvalitet og sikkerheit1
PSYK LE Sykepleielunsj3792416.01.2018 11:14:39142https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK LE Sykepleielunsj45 min<p>Sykepleierlunsjene foregår annenhver torsdag kl. 1130 -1215 primært på Store møterom, klinikk for PHV og rus, Levanger. </p><p>Sykepleierlunsjen er godkjent av NSF som meritterende for klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.</p><p>Andre yrkesgrupper er velkommen til å delta. </p><p>Faglig program bestemmes av en «programkomite». Den består av Helmer Engen (HE), Idar Eggen (IE), Grete Gudding Wæren (GGW), Siv Thorsdotter Loktu (STL), Frøydis Strand Berg (FSB), Anne Grethe Sjøbakk Lund (AGSL) og Arne Okkenhaug (AO).</p><p>Programkomiteen stiller med kaffe og te, du tar med matpakke.</p>9
PSYK LE SN Fagdag ADHD54111829.06.2018 12:57:0997https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK LE SN Fagdag ADHDDagskurs 7 timer<p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteThemeForeColor-2-0" style="font-family&#58;verdana;">​<span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteThemeForeColor-2-0" style="font-family&#58;verdana;"><span lang="NO-NYN"><strong>Kurset er et dagskurs som gjennomføres både i Levanger (18.10)&#160;og Namsos (19.10).</strong></span></span></span></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteThemeForeColor-2-0" style="font-family&#58;verdana;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteThemeForeColor-2-0" style="font-family&#58;verdana;"><span lang="NO-NYN"></span></span>Tema&#58; <span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteThemeForeColor-2-0" style="font-family&#58;verdana;">Diagnostisering<span lang="NO-NYN"> og behandling av ADHD. </span></span></span></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteThemeForeColor-2-0" style="font-family&#58;verdana;"><span lang="NO-NYN">Målgruppe&#58; Allmennleger, videre- og etterutdanningskandidater i psykiatri, etterutdanningskandidater for spesialister i psykiatri, behandlere i 1. og 2. linjetjenesten, BUP og HAVO.</span></span></p><p style="text-align&#58;left;"><span style="font-family&#58;verdana;">Konferansen søkes godkjent til legers etter- og videreutdanning i allmennmedisin og psykiatri og&#160;spesialiteten i klinisk psykologi, klinisk sykepleie.</span></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteThemeForeColor-2-0" style="font-family&#58;verdana;"><span lang="NO-NYN">Lunsj er inkludert.</span></span></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteThemeForeColor-2-0" style="font-family&#58;verdana;"><span lang="NO-NYN">Pris 500 kr. <span>Ved påmelding av flere enn tre fra samme arbeidssted vil prisen bli redusert til kr. 350 pr deltaker (kvantumsrabatt).</span></span></span></p>Psykiatri2
Seniordag i Hemit3809129.06.2018 07:39:55108https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSeniordag i Hemit1 dag<p>Seniordag i Hemit er et tilbud til ansatte fra 58 år og oppover. </p><p><strong>Innhold&#58;</strong></p><p>Orientering og individuell veiledning til de ansatte om pensjonsmuligheter og rettigheter, spesielt om muligheten for å stå i jobb kombinert med uttak av pensjon. </p><p>Program for dagen vil blir kunngjort i god tid før seniordagen.</p><p>Det legges opp til middag og sosialt samvær på kvelden.</p>1
SQL Query Language Expert Edition808129.06.2018 07:18:4645https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSQL Query Language Expert Edition2 dager<p>​Denne opplæringen vil gi deg en avansert innføring i SQL Query Language. Det vil bli vist en del nyttige funksjoner, og bruk av forskjellige måter å behandle data fra tabeller.</p><p><strong>Dette vil bli gjennomgått på kurset&#58;</strong></p><ul><li>Gjennomgang av nyttige funksjoner</li><li>Bruk av Begin/Commit/Rollback – Transaction</li><li>Join, Union, Apply</li><li>Stored Procedure, Triggers</li><li>Common Table Expressions(CTE)</li><li>Cursor</li><li>Try..Catch</li><li>Windowing Functions</li></ul><p><strong>Gjennomføring&#58;</strong></p><p>Kurset gjennomføres som klasseromskurs over 2 dager. Alle deltagere må ha med bærbar pc.&#160;Det blir vist powerpoint presentasjoner og demo&#160;av de ulike temaene.&#160;Det legges deretter opp til&#160;øvingsoppgaver (vi bruker RDP mot testserver, for øvingsoppgaver).</p><p><strong>Kursholder&#58;</strong></p><p>Michael Almli, IT-spesialkonsulent i Hemit.&#160;</p>IKT1
Presentasjonsteknikk og formidling3790029.06.2018 06:57:11426https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPresentasjonsteknikk og formidling2+1 dager<p>Programmet vil ta for seg kommunikasjonsteori og oversettelse av denne til organisasjonens hverdag samt erfaringsutveksling mellom kollegaer.</p><p>Hoveddelen av prgrammet handler om praktisk trening og tilbakemelding på utfordrende presentasjoner. Programmet henter kunnskap fra det nyeste tankegodset innen kommunikasjon fra inn og utland, samt fra retorikkens, sosialpsykologiens og teaterets verden.</p><p>Tonen i programmet vil være lett og uformell, og søke å komme tett på deltakerne for å sikre utvikling og mestring.</p><p><strong>Læringsmål&#58;</strong><br>At deltakerne skal skape gehør og gjennomslagskraft for sine budskap foran forsamlinger både eksternt og internt.</p><font color="#818181" face="ACaslonPro-Regular" size="5"></font><p align="LEFT"><strong>Programmets innhold&#58;</strong></p><p>1. Individuell forberedelse og preread</p><p>2. 2-dagers samling</p><p>3. Individuell coaching</p><p>4. 1-dags oppfølgingssamling</p><p><strong>Kursholder&#58;</strong><br>Leverandør av programmet er ErgoEgo, <a href="http&#58;//www.ergoego.no/">www.ergoego.no</a>. Hanne Lindbæk hos ErgoEgo er ansvarlig for programmet. Hun er en etterspurt foredragsholder, coach og kursleder, med særdeles gode referanser i inn og utland. </p><p>Se vedlagt program for 2-dagers samlingen.</p><p>Minimum antall kursdeltakere&#58; 10 stk.</p><p>Maksimum antall kursdeltakere&#58; 12 stk.</p><p><strong>Kursavgift&#58;<br></strong>6.000-8.000 kr pr. deltaker avhengig&#160;av antall påmeldte. <strong>MERK&#58; </strong>Deltakelse avklares med nærmeste leder.</p>Ledelse1
Introduksjonskurs for nyansatte i Hemit3752228.06.2018 20:12:58537https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromIntroduksjonskurs for nyansatte i Hemit2 dager<p>Hensikten med denne to dagers samlingen for nyansatte er å gi innsikt i hvordan Hemit er organisert, hvilke strategiske mål vi jobber mot, samt gjennomgå hvordan Hemit jobber med arbeidsmiljø- og medarbeiderutvikling, kvalitet og innkjøp.</p><p>I tillegg vil hver avdeling presentere seg og hvordan de jobber innenfor eget ansvarsområde. Det vil også bli lagt vekt på gjennomgang av Hemits kjerneverdier, etiske retningslinjer og informasjonssikkerhet.</p><p>Foruten å bli kjent med organisasjonen legges det også opp&#160;til sosialt samvær for å bli kjent med kollegaer på tvers av grupper og avdelinger.</p><p><strong>Kursholdere&#58;</strong><br>Ledere og stabsmedarbeidere i Hemit.</p>Nyansatt1
PowerShell-workshop3789228.06.2018 20:05:52283https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim;Levangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPowerShell-workshop3 timer<p>PowerShell er et kraftig verktøy for automatisering av alt fra små trivielle gjøremål på din egen lokale maskin til store og komplekse oppgaver som spenner over hele nettverk. Førstnevnte er som oftest enkelt å finne ut av, mens sistnevnte kan være litt verre å komme i gang med. Det skal denne workshopen prøve å gjøre noe med!&#160;</p><p>For å gi mest mulig utbytte vil dette være en praktisk workshop hvor man på egenhånd, men gjennom veiledning og samarbeid, prøver å løse et konkret problem. </p><p><span aria-hidden="true"></span>Workshopen er ikke ment å resultere i en ferdig løsning, men skal gi deg nok hjelp, ideer og inspirasjon slik at du kan jobbe videre og komme i mål selv. Workshopen skal også gi deg kjennskap til hvem andre som jobber med og kan PowerShell i Hemit, slik at man kan bruke det som et grunnlag for videre samarbeid og kunnskapsutveksling. </p><p><strong>Forarbeid før du møter til workshop&#58;</strong><br>Det forutsettes at deltagerne, enten alene eller sammen med flere, har med seg en reell problemstilling fra sin hverdag som de kunne tenke seg å løse ved bruk av PowerShell. Og mulighetsrommet er stort&#58; Oppsett og konfigurasjon av servere? Installasjon av programvare? SQL Server-arbeid? Eller kanskje administrasjon av AD? Bare fantasien setter grenser.&#160;</p><p><span aria-hidden="true"></span>Det kan også være fordelaktig å sende inn noen få ord om problemstillingen du har med deg til&#160;veileder i forkant av workshopen.</p><p>Workshopen krever at deltakerne har tilgang til egen PC og administratortilgang på denne. </p><p><strong>Veileder&#58;</strong><br>Julian Klock, Systemutvikler i Hemit.</p>IKT2
Grunnkurs i PowerShell scripting3734528.06.2018 20:23:34847https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLync;Trondheim;Molde;Levangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGrunnkurs i PowerShell scriptingHeldags<p>Drømmer du om en enklere hverdag der du kan automatisere manuelle rutiner, eller utføre gjentakende oppgaver uten for mange klikk? Dette er kurset for deg! </p><p>PowerShell er et oppgavebasert kommandolinjespråk spesielt utviklet for systemadministrasjon. PowerShell kan hjelpe administratorer og superbrukere med å kontrollere og automatisere Windows, samt applikasjoner som kjører på Windows-operativsystem. </p><p><strong>Læringsmål&#58;</strong></p><ul><li>Få&#160;introduksjon til PowerShell </li><li>Få&#160;kunnskap om hvilke verktøy man kan bruke i egen arbeidshverdag</li><li>Kunne utvikle og kjøre egne skript. Bruk av script vil kunne gi høy kvalitet, raskere gjennomføring og samtidig senke behov for spisskompetanse&#160;på svært mange oppgaver. </li></ul><p><strong>Gjennomføring&#58;</strong></p><p>Kurset er klasseroms-basert og gjennomføres over 1 og 1/2 dag. <strong>MERK&#58;</strong> Ved påmelding&#160;forplikter du deg til å delta begge dagene.</p><p><strong>Kursholder&#58;</strong></p><p>Julian Klock, Systemutvikler i Hemit</p><p><strong>Forarbeid&#58;</strong></p><ul><li>Kursdeltakere oppfordres til å sende inn forespørsler eller spesifikke problemstillinger på forhånd</li><li>Kurset krever at kursdeltakerne har med egen PC</li><li>For fullt utbytte av alle oppgaver bør man ha lokal administratortilgang på egen PC</li></ul>IKT2
SQL Query Language for Dummies3812028.06.2018 12:56:54345https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevanger;Trondheim;Lynctext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSQL Query Language for Dummies1 dag<p>​Hensikten med kurset er å gi innføring i hvordan SQL-databaser fungerer og er bygd opp, og skape forståelse for muligheter og risiko knyttet til arbeid med databaser og SQL-instanser.</p><p><strong>Læringsmål&#58;</strong></p><ul><li>Bli kjent med bruk av SQL Management Studio</li><li>Vite hvordan basiskommandoer med parametere og betingelser i SQL fungerer og benyttes</li><li>Bli bevisst på hvilket miljø man jobber i (test, prodtest og produksjon)</li><li>Forstå hvordan man utfører backup og restore av databaser </li><li>Konsekvenser ved feil</li></ul><p><strong>Gjennomføring&#58;</strong><br><strong> </strong>Kurset er bygd opp med en teoretisk del og oppgaver i bruk av SQL Management Studio.</p><p><strong>Forkunnskaper&#58; </strong><br>Vite hvordan man logger på en server.</p><p><strong>Kursholder&#58;</strong><br> Bjørn Vikan, Senior IT-konsulent i Basisdrift.</p>IKT1
Innføring i virksomhetsarkitektur3748528.06.2018 12:30:20606https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromInnføring i virksomhetsarkitektur2 dager + oppgave<p>Hensikten med innføring i virksomhetsarkitektur er å gi forståelse for hva virksomhetsarkitektur er og hvordan arkitekturmetodikk kan benyttes&#160;i egen hverdag.</p><p><strong>Læringsmål&#58;</strong><br>-&#160;Forstå hvordan prosess, teknologi og organisasjon henger sammen <br>-&#160;Få kunnskap om&#160;arkitekturmetode, -begreper og -verktøy <br>- Forstå egen rolle i &quot;endringsreisen&quot; og hvordan bruke arkitektur i egen hverdag <br>- Forstå hvordan arkitekturmetodikk henger sammen med andre prosesser i Hemit <br>- Forstå når og hvorfor det er behov for å trekke inn spisskompetanse innen&#160;arkitektur <br>- Bli mer&#160;bevisst på suksesskriterier for å planlegge og gjennomføre endring<br>- Bli mer&#160;bevisst på sammenheng, risiko og konsekvenser i endringer </p><div data-canvas-width="384.9267416608" style="left&#58;142.46px;top&#58;454.21px;font-family&#58;sans-serif;font-size&#58;14.71px;"><strong>Gjennomføring&#58;</strong></div><div data-canvas-width="384.9267416608" style="left&#58;142.46px;top&#58;454.21px;font-family&#58;sans-serif;font-size&#58;14.71px;">Det legges opp til 2 samlinger à 5 timer. Mellom samlingene skal deltakerne&#160;jobbe med en gruppeoppgave. Beregnet tid til oppgaven er ca. 4 timer. <strong>MERK&#58;</strong> Ved påmelding forplikter du deg til å delta på begge samlingene (til sammen&#160;2 dager med 3 ukers mellomrom).</div><div data-canvas-width="384.9267416608" style="left&#58;142.46px;top&#58;454.21px;font-family&#58;sans-serif;font-size&#58;14.71px;">&#160;</div><div data-canvas-width="384.9267416608" style="left&#58;142.46px;top&#58;454.21px;font-family&#58;sans-serif;font-size&#58;14.71px;"><strong>Kursholdere&#58;</strong></div><div data-canvas-width="384.9267416608" style="left&#58;142.46px;top&#58;454.21px;font-family&#58;sans-serif;font-size&#58;14.71px;">Arkitekter i Hemit.</div>IKT1
Cytostatikabehandling3709528.06.2018 10:49:59961https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromCytostatikabehandling2 dager<p>Kurset er &#160;kompetansegivende for sykepleiere som skal administrere cytostatika. Etter gjennomført kurs skal sykepleier kunne</p><p>- tilberede og administrere cytostatika og håndtere cytostatikaavfall på en forsvarlig, forskriftsmessig måte<br>-&#160; ta medansvar for å gi pasient og pårørende nødvendig informasjon før, under og etter behandling</p><p>- anvende oppdatert kunnskap og observere, forebygge og lindre pasientens bivirkninger og reaksjoner under og etter behandling</p><p>- bidra til å motivere og støtte pasienten gjennom behandlingsforløpet</p><p>&#160;</p><p>For å få godkjent kurs, er det obligatorisk oppmøte begge dager og en to timers prøve må være bestått før kursbevis sendes pr epost.&#160;&#160;Prøven gjennomføres uten hjelpemidler.<br>For å administrere cytostatika i spesialisthelsetjenesten må sykepleier i tillegg&#160;dokumentere 10 administrerte cytostatikakurer under veiledning av sykepleier med kompetanse. </p><p><span style="color&#58;black;font-family&#58;&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size&#58;10.5pt;">Kurset er godkjent av NSF som meritterende til klinisk spesialist med totalt <span style="text-decoration&#58;underline;">12</span> timer</span></p><p>Ansatte i kommunehelsetjenesten melder seg på via følgende lenke&#58; </p><p>Deltakere fra kommunehelsetjenesten må betale en kurspris på kr 1000,-</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p>Medisin;Sjukepleie1
Kreftklinikken. Fagdag i turnus sykepleietjenesten46423428.06.2018 09:02:24287https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKreftklinikken. Fagdag i turnus sykepleietjenesten4 dager<p>​Sykepleiere ved Kreftklinikken har 2 fagdager innlagt i turnus per år. Det arrangeres 2 x 4 fagdager med samme faglige innhold per år. Avdeling forskning og undervisning er ansvarlig for program og organisering i nært samarbeid med Avdeling Sykepleie. Fagdagene er obligatoriske.</p><p>&#160;</p>Sjukepleie5
Grunnkurs i informasjonssikkerhet og personvern3734419.06.2018 14:36:28547https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim;Ålesund;Levangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGrunnkurs i informasjonssikkerhet og personvern3 timer<p>Hensikten med kurset er å gi grunnleggende innføring i informasjonssikkerhet og personvern for ansatte som jobber i Hemit.</p><p><strong>Læringsmål&#58;</strong></p><ul><li>Få kjennskap til Hemits styringssystem for informasjonssikkerhet, herunder&#58;</li><ul><li>forstå krav til personvern og informasjonssikkerhet i helsesektoren</li><li>vite om Norm for informasjonssikkerhet og lovkrav knyttet til informasjonssikkerhet</li></ul><li>Vite hva Hemit sin og din rolle er i arbeid med informasjonssikkerhet</li><li>Forstå hensikten med risikovurderinger og vite hvordan du bidrar</li><li>Bli bevisst sikkerhetstrusler og konsekvenser</li></ul><p><strong>Gjennomføring&#58;</strong></p><p>Det legges opp til en teoretisk gjennomgang og øvelser med ulike case.</p><p><strong>Kursholdere&#58;</strong></p><p>Hallgeir Nisja, Sikkerhetsrådgiver i Hemit.</p><p>Åsmund Ahlmann Nyre, Sikkerhetsrådgiver og personvernombud i Hemit.</p>IKT2
Henvisningsflyt TSB (tverrfaglig spesialisert rusbehandling)54041627.06.2018 14:16:5932https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHenvisningsflyt TSB (tverrfaglig spesialisert rusbehandling)2 timer<p>​<strong>Hensikt&#58;</strong></p><p>Sikre opplæring&#160;for medarbeidere i &#160;TSB ved elektronisk mottak, vurdering og registrering av henvisninger </p><p><strong>Innhold&#58;</strong></p><p>Saksgang knyttet til registrering og vurdering av henvisninger</p><p><strong>Forkunnskap&#58;</strong></p><p>Grunnkurs i DocuLive</p><p>Kunnskap om standardiserte pasientadministrative rutiner. <a href="http&#58;//eqshmr.helsemn.no/index.pl?pid=hmr&amp;DocumentID=25267"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">Pasientadministrative rutiner- forløpsbeskrivelse</font></span></a>&#160;</p><p>http&#58;//eqshmr.helsemn.no/index.pl?pid=hmr&amp;DocumentID=25267</p>Rusbehandling1
DocuLive til TSB, sekretærfunksjon53995027.06.2018 12:16:0630https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromDocuLive til TSB, sekretærfunksjon4 timer<p>​</p><p><strong>Hensikt&#58;</strong></p><p>Ta i bruk DocuLive for sekretærfunksjonen i Tverrfalig spesialisert rusbehandling(TSB).</p><p><strong>Forkunnskap&#58;</strong></p><p>Kunnskap om standardiserte pasientadministrative rutiner. <a href="http&#58;//eqshmr.helsemn.no/index.pl?pid=hmr&amp;DocumentID=25267"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">Pasientadministrative rutiner- forløpsbeskrivelse</font></span></a>&#160;</p><p>http&#58;//eqshmr.helsemn.no/index.pl?pid=hmr&amp;DocumentID=25267</p><p><strong>Innhold&#58;​</strong></p><ul><li>Generell info om DocuLive</li><li>Pasientvelger</li><li>Lese/navigere - Søk i journal</li><li>Opprette dokument / dokumentere</li><li>Postkassa i DocuLive</li></ul><ul><li>Pasientadministrative rutiner</li><li>Oppgavemelding</li></ul><ul><li>Beskjed / følgeskriv</li><li>Makulering</li><li>Scanning</li><li>Lab ROS</li></ul><p><strong>Ta med pulskort</strong></p>Rusbehandling1
Evakuering og praktisk brannøving Ålesund53962105.07.2018 07:25:2567https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromEvakuering og praktisk brannøving Ålesund90 minutter<p>​</p><p><strong>Program for opplæringen / kurset&#58;</strong><br><strong></strong>Alle begynner inne og går deretter ut til ambulansegarasjene. <br>Alle skal gjennom både trinn 1 og trinn 2.<br> Lokalisasjon&#58; Møt presis i Auditoriet – Ålesund sjukehus</p><p><br>Trinn 1&#58; <br>Sted&#58; Inne. Møt presis i Auditoriet – Ålesund sjukehus<br> Tema&#58; <br>Felles instruksjon i praktiske og etiske dilemma i risikovurdering ved branntilløp og evakuering.<br> 2(3) og 2(3) personer øver i rutine med avlesing av simulert branntablå ( Brannmann Sam), risikovurdering knyttet til brann inne på sengerom og simulert brann i/ ved seng og evakuering av levende markør.</p><p><br>Trinn 2&#58; <br>Sted&#58; Ute. Gå til ambulansegarasjene.<br> Tema&#58; <br>Post 1&#58; Demonstrasjon og trening i bruk av håndslukkeapparat<br> Post 2&#58; Demonstrasjon og trening på slokking av brann i seng</p><p><strong>&#160;</strong></p><p><strong>Tidsbruk totalt&#58; ca. 90 minutt</strong></p>Brannvern30
DocuLive til TSB, sengepost53918326.06.2018 13:12:36137https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMolde;Ålesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromDocuLive til TSB, sengepost4 timer<p>​</p><ul><p><strong><span aria-hidden="true"></span>Hensikt&#58;</strong></p><p>Innføring av DocuLive i TSB (tverrfaglig spesialisert rusbehandling)&#160;&#160;for behandlere som arbeider både i sengepost og i poliklinikk i tillegg til miljøpersonell. Leger som arbeider ved sengepost kan melde seg på kurs for poliklinikk</p><p><strong>Forkunnskap&#58;</strong></p><p>Kunnskap om standardiserte pasientadministrative rutiner. <a href="http&#58;//eqshmr.helsemn.no/index.pl?pid=hmr&amp;DocumentID=25267"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">Pasientadministrative rutiner- forløpsbeskrivelse</font></span></a>&#160;</p><p>http&#58;//eqshmr.helsemn.no/index.pl?pid=hmr&amp;DocumentID=25267</p><p><strong>Innhold&#58;​</strong></p><ul><li>Generell info om DocuLive</li><li>Pasientvelger</li><li>Lese/navigere - Søk i journal</li><li>Opprette dokument / dokumentere</li><li>Oppgavemelding</li><li>Pasientadministrative rutiner</li></ul><ul><li>Postkassa i DocuLive</li><li>Beskjed / følgeskriv</li><li>Makulering</li></ul><ul><li>Lab Ros</li><li>Miljøterapiplan</li><li>Screening</li></ul><p><strong>Ta med pulskort</strong></p></ul><p>&#160;<span aria-hidden="true"></span></p>Rusbehandling15
Seminar om veiledning av legestudenter, NTNU LINK3809005.01.2018 13:30:47182https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNamsos;Levangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSeminar om veiledning av legestudenter, NTNU LINK3 timer<p>​NTNU inviterer herved til veiledningsseminar! Formålet med veiledningsseminaret er å oppnå kompetanse i å veilede legestudenter i klinisk tjeneste. Vi samarbeider med det regionale utdanningssenteret for at deltakelse på seminaret skal kvalifisere for også å bli godkjent som LIS-veileder. På seminaret vil vi ta for oss konkrete kliniske veiledningssituasjoner slik de kan arte seg for legestudenter. Vi tar sikte på å ha med studenter på seminaret. Studentene har på forhånd snakket med og undersøkt pasienter. Mesteparten av tiden vil gå med til utprøving og tilbakemelding på veiledning. I tillegg vil det presenteres og diskuteres noen grunnleggende veiledningsprinsipper. Det er ingen krav til tidligere deltagelse. Det er ikke satt av tid på seminaret til å gå i dybden på undervisningsmodellen i NTNU LINK. Vi oppfordrer derfor deltagere til å sette seg inn i dette på forhånd (se vedlegg). Skulle det være noen spørsmål, vennligst ta kontakt!</p>Medisin4
Fagdag: "Den lærende organisasjon"53914202.07.2018 14:27:4073https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxAnnettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromFagdag: "Den lærende organisasjon"1 dag<p>​Felles videooverført fagdag for tilsette i Avdeling for fødselshjelp og kvinnesjukdommer (AFK) med&#160;temaet&#160;&quot;Den lærende organisasjon&quot;.&#160;&#160;</p><p>Leiargruppa&#160;i AFK&#160;ønskjer, <span aria-hidden="true"></span>gjennom&#160;fleire foredrag med ulik&#160;vinkling, å løfte fram&#160;temaet <em>uønska hendingar</em>.&#160;<span aria-hidden="true"></span>Tanken er&#160;at fagdagen skal&#160;vere eit&#160;bidrag til felles forståing&#160;innan&#160;AFK. Truleg kan vi&#160;bli enno betre i å førebygge uønska hendingar enn vi er i dag.&#160;Presis kommunikasjon&#160;og&#160;samhandling viser seg å vere&#160;sentralt&#160;i&#160;dette arbeidet. Denne kompetansen vil vere&#160;nyttig&#160;i akutte situasjonar -&#160;men også i&#160;det&#160;daglege samarbeidet omkring pasienten.&#160;Ved sidan av systemtenking vil hendelsesanalyse&#160;vere med&#160;og&#160;betre&#160;læringsverdien&#160;etter ei uønska hending.&#160;Vidare er oppfølging av tilsette&#160;etter uønska hendingar eit viktig leiaransvar.&#160;</p><p><strong></strong>&#160;</p><p><strong>&#160;Program&#160;</strong></p><table width="100%" class="ms-rteTable-default" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;20%;">​08.30 - 08.45</td><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;60%;"><p>​Registrering - Kaffi/te/frukt</p></td><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;52px;">​</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;20%;">​08.45 - 09.00</td><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;60%;">​Velkommen </td><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;52px;">Klinikksjef/Avdelingssjef </td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;20%;"><p>​09.00 - 11.00</p><p><span class="ms-rteFontSize-1">(Innlagt beinstrekk)</span></p></td><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;60%;"><p>​Kommunikasjon og samhandling i akutte situasjonar </p><p>- Foredrag etter ALSO-prinsipp/ISBAR<br>- Praktisk øving&#160;ved kvart sjukehus&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; - Oppsummering i plenum</p></td><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;52px;"><p>​<span aria-hidden="true"></span>Sigrun Torblå&#160;</p><p>jordmor St. Olavs hospital</p></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;20%;">​11.00 - 11.45</td><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;60%;"><p>​Ivaretaking av personalet etter uønska hendingar - Presentasjon av ei masteroppgåve&#58; <em>&quot;Jordmødres erfaringer i møte med kritiske hendelser og behov for oppfølging i etterkant&quot;</em></p></td><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;52px;"><p>​Heidi Førde Oppaas&#160; Jordmor Molde sjukehus&#160;&#160;</p></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;20%;">​11.45 - 12.30</td><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;60%;">​Lunsj - Ta med matpakke</td><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;52px;">​</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;20%;">​12.30 - 13.30</td><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;60%;">​Uønska hendingar – Hendelsesanalyse og læringsutbytte&#160;&#160; </td><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;52px;">​Cato&#160;Innerdal Kommuneoverlege Molde kommune </td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;20%;">​13.30 - 13.45</td><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;60%;">​Beinstrekk</td><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;52px;">​</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;20%;">​13.45 - 14.20</td><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;60%;">​Tilsynssaker – og helsepersonell sine reaksjonar </td><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;52px;">​Cato Innerdal</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;20%;">​14.20 - 14.30</td><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;60%;">​Avslutning </td><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;52px;">​</td></tr></tbody></table><p><strong></strong>&#160;</p><p><strong>Påmelding</strong></p><p><strong>NB!</strong> Meld deg på aktuell lokalisasjon&#58;</p><p>Kristiansund sjukehus - Auditoriet u. etg.</p><p>Molde sjukehus - Festsalen u.etg.</p><p>Volda sjukehus - Møterom 1 u. etg.</p><p>Ålesund sjukehus - Auditoriet 1. etg høgblokka</p><p>Frist for påmelding&#58; 25.9.18<br>&#160;</p><p><strong>Om foredragshaldarane</strong></p><p>Sigrun Torblå er&#160;jordmor ved St. Olavs Hospital og ALSO-instruktør. Ho vil delta frå Kristiansund sjukehus med foredrag og leiing av den praktiske øvinga.&#160;Felles forståing&#160;av kommunikasjon og samhandling i akutte situasjonar blir sentralt. Pratisk øving vil&#160;bli&#160;organisert ved kvart&#160;sjukehus. </p><p><span aria-hidden="true"></span>Cato Innerdal er kommuneoverlege i Molde, og tidlegare fylkeslege i Møre og Romsdal.&#160;Han vil delta <span aria-hidden="true"></span>frå Molde sjukehus <span aria-hidden="true"></span>med to foredrag der læring av uønska hendingar og helsepersonell sine reaksjonar ved tilsyn er tema.&#160;</p><p>Heidi Førde Opaas er jordmor ved Molde sjukehus.&#160;Ho vil presentere kunnskapen ho kom fram til i arbeid med si&#160;masteroppgåve&#160;der&#160;temaet&#160;er ivaretaking av jordmødre etter uheldige hendingar. Heidi deltar frå Molde sjukehus.</p>Kvalitet og sikkerheit;Fødselshjelp;HR4
DocuLive til TSB , poliklinikk53913426.06.2018 12:23:1681https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMolde;Ålesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromDocuLive til TSB , poliklinikk4 timer<p>​</p><p><strong>Hensikt&#58;</strong></p><p>Innføring av DocuLive i TSB (tverrfaglig spesialisert rusbehandling)&#160;for alle leger og behandlere som bare arbeider i poliklinikk.</p><p><strong>Forkunnskap&#58;</strong></p><p>Kunnskap om standardiserte pasientadministrative rutiner. <a href="http&#58;//eqshmr.helsemn.no/index.pl?pid=hmr&amp;DocumentID=25267"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">Pasientadministrative rutiner- forløpsbeskrivelse</font></span></a>&#160;</p><p>http&#58;//eqshmr.helsemn.no/index.pl?pid=hmr&amp;DocumentID=25267</p><p><strong>Innhold&#58;​</strong></p><ul><li>Generell info om DocuLive</li><li>Pasientvelger</li><li>Lese/navigere - Søk i journal</li><li>Opprette dokument / dokumentere</li><li>Oppgavemelding</li><li>Pasientadministrative rutiner</li><li>Skjema</li><li>Tilsyn / internhenvisninger / bestillinger</li><li>Postkassa i DocuLive</li><li>Beskjed / følgeskriv</li><li>Makulering</li><li>Resept</li><li>Lab Ros</li></ul><p><strong>Ta med pulskort</strong></p>Rusbehandling6
DocuLive til TSB, superbrukeropplæring53885526.06.2018 10:28:1565https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMolde;Ålesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromDocuLive til TSB, superbrukeropplæring6 timer<p><strong>Hensikt&#58;</strong></p><p>Behov for ekstra brukerstøtte til nye brukere av DocuLive i TSB&#160;</p><p>Utvidet opplæring av superbrukere. Sikre at superbrukerne&#160;kan gi brukerstøtte i DocuLive&#160;til egne kollegaer.</p><p><strong>Forkunnskap&#58;</strong></p><p>Kunnskap om standardiserte pasientadministrative rutiner. <a href="http&#58;//eqshmr.helsemn.no/index.pl?pid=hmr&amp;DocumentID=25267"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">Pasientadministrative rutiner- forløpsbeskrivelse</font></span></a>&#160;</p><p>http&#58;//eqshmr.helsemn.no/index.pl?pid=hmr&amp;DocumentID=25267</p><p><strong>Innhold&#58;​</strong></p><ul><li>Generell info om DocuLive</li><li>Pasientvelger</li><li>Lese/navigere - Søk i journal</li><li>Opprette dokument / dokumentere</li><li>Oppgavemelding</li><li>Pasientadministrative rutiner</li><li>Skjema</li><li>Tilsyn / internhenvisninger / bestillinger</li><li>Postkassa i DocuLive</li><li>Beskjed / følgeskriv</li><li>Makulering</li><li>Resept</li><li>Lab Ros</li><li>Miljøterapiplan</li><li>Screening</li></ul><p><strong>Ta med pulskort</strong></p>Klinisk IKT2
Klinisk arbeidsflate med MyWay2Pas for sekretærer i TSB, repetisjonskurs53883126.06.2018 09:24:3240https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKlinisk arbeidsflate med MyWay2Pas for sekretærer i TSB, repetisjonskurs5 timer<p><strong>Hensikt&#58;</strong></p><p>Repetisjonskurs i MyWay2Pas for sekretærer i TSB</p><p><strong><span aria-hidden="true"></span>Forkunnskap&#58;</strong></p><p>Grunnkurs i MyWay2Pas</p><p>Kunnskap om standardiserte pasientadministrative rutiner. <a href="http&#58;//eqshmr.helsemn.no/index.pl?pid=hmr&amp;DocumentID=25267"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">Pasientadministrative rutiner- forløpsbeskrivelse</font></span></a></p><p>http&#58;//eqshmr.helsemn.no/index.pl?pid=hmr&amp;DocumentID=25267</p><p><strong>Innhold&#58;</strong></p><ul><li>Ventelister</li><li>Flytte ventelister</li><li>Besøksregistrering</li><li>Inn- og utskriving</li><li>Permisjon</li><li>Diverse rapporter</li><li>Spørsmål</li></ul><p><strong class="ms-rteFontSize-3">​Ta med pulskort</strong></p>Klinisk IKT1
Fagdag ledelse3726712.06.2018 13:21:152866https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim;Annettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromFagdag ledelse1 dag<p>Årlig fagdag for alle ledere ved St.Olavs Hospital</p><p>Tematikk&#58; kommer</p>Ledelse1
Yoga for HMR ansatte i Ålesund53880826.06.2018 08:13:1598https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromYoga for HMR ansatte i Ålesund15 timer<p><img alt="Yoga.jpg" src="/PublishingImages/Sider/Yoga-for-HMR-ansatte-i-Ålesund/Yoga.jpg" style="margin&#58;5px;" /></p><p>&#160;</p><p><strong>«Hele dagen tar du vare på andre – gi deg selv litt egenomsorg og kvitt deg med stress og spenninger, bli sterkere, lettere til sinns og få bedre fokus og oversikt» </strong></p><p><strong>YAMYOGA FLYT / Onsdag</strong><br>Flyt er en rolig men aktiv og styrkende yogaklasse. Vi starter med å lande i pusten, kroppen og rommet, og går videre inn i mykgjørende bevegelser som varmer opp muskler, smører ledd og forbereder kroppen til sekvenser med utgangspunkt i Solhilsner. Vi avslutter med deilig avspenning.</p><p><strong>YAMYOGA MYK / Torsdag</strong><br>Myk er en deilig restituerende time. Godt for alle, men spesielt for deg som har vondter, er sliten, stresset, trenger litt tender loving care og en liten pust i bakken. Trener du mye og trenger litt variasjon og motsats? Vel da er dette en klasse der du vil nyte det å kunne gi slipp og bare være.<br>På begge kursene vil du også lære meditasjon.</p><p><strong>NOE FOR DEG?</strong><br>Ikke tenk at du er for stiv eller svak til å gjøre Yoga, ALLE kan være med– uansett form størrelse alder - Øvelsene tilpasses ditt personlige utgangspunkt. Lurer du på noe er det bare å ringe Uwe på 97077755. </p><p><strong>Praktisk&#58;</strong><br>Kurset er delfinansiert med Velferdsmidler for ansatte i HMR og har kommet i stand etter initiativ fra ansatte ved poliklinikken ved fys.med. i Ålesund. </p><p>Egenandel Kr 1200,- for hele kurset som går over 15 ons-/torsdag ettermiddager kl 16.00 –17.00 og blir trukket i lønn.</p><p><strong>NB&#58; Avmeldingsfrist 21. august&#160;gjelder</strong> - avmelding etter denne, gir ikke fritak for egenandel annet enn om den ledige plassen&#160;lar seg&#160;fylle med annen deltaker.</p><p><strong>Oppstart&#58; UKE 35 – i fysioterapiens lokaler i underetg. Kl 16.00 – 17.00</strong><br>YamYoga Flyt&#58; Onsdag 29.august <br>YamYoga Myk&#58; Torsdag 30.august </p><p>Har du ujevn turnus er det anledning til å flexe mellom dagene.<br>Det vil være tilgang på kjøp av yogamatter fra Yamyoga</p><p>NB! <br>Åpent for ALLE, også deg som har deltatt på kurset tidligere. <br>Du kan ikke melde deg på mer enn en gruppe.</p>2
Klinisk arbeidsflate med MyWay2Pas for leger, behandlere og miljøpersonell i TSB (tverrfaglig spesialisert rusbehandling)3755829.06.2018 07:09:44445https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesund;Moldetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKlinisk arbeidsflate med MyWay2Pas for leger, behandlere og miljøpersonell i TSB (tverrfaglig spesialisert rusbehandling)3 timer<p><strong>​Hensikt</strong></p><p>Innføring av ny arbeidsflyt og nytt system for pasientadministrasjon(MyWay2Pas)</p><p><strong>Mål</strong></p><p>Gjøre&#160;leger, behandlere og miljøpersonell&#160;i stand til å finne informasjon om pasientadministrasjon i MyWay2Pas(MW2P) og utføre nødvendig registrering på kveld/helg.&#160;Kunnskap om standardisert arbeidsflyt&#160;mellom&#160;leger, behandlere, miljøpersonell og sekretærfunksjonen. </p><p><strong>Målgruppe</strong></p><p>Leger, behandlere og miljøpersonell i TSB. Det blir egne kurs for sekretærer.</p><p><strong>Forkunnskap</strong></p><p>Kunnskap om standardiserte pasientadministrative rutiner. <a href="http&#58;//eqshmr.helsemn.no/index.pl?pid=hmr&amp;DocumentID=25267"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">Pasientadministrative rutiner- forløpsbeskrivelse</font></span></a>&#160;</p><p>http&#58;//eqshmr.helsemn.no/index.pl?pid=hmr&amp;DocumentID=25267</p><p><strong>Innhold</strong></p><ul><li><div>Arbeidsflyt mellom leger, behandler, miljøpersonell og sekretærfunksjonen</div></li><li><div>Pålogging av klinisk arbeidsflate med MyWay2Pas og Doculive</div></li><li><div>Søke opp pasient</div></li><li><div>Finne egne pasienter</div></li><li><div>Finne pasientens personalia og relasjoner</div></li><li><div>Finne utsendte brev og vedtak</div></li><li><div>Finne og åpne siste besøk</div></li><li><div>Finne oversikt over alle kontakter pasienten har hatt</div></li><li><div>Finne planlagte timer&#160;og ventelister</div></li><li><div>Ruskartlegging</div></li><li><div>Skrive inn, sette på permisjon og skrive ut pasient</div></li><li><div>Rapporter</div></li><li><div>Registrere tvangsvedtak</div></li><li><div>Registrere iverksetting av tvang</div></li></ul><p><strong class="ms-rteFontSize-3">Ta med puls kort</strong></p>Klinisk IKT23
Talegjenkjenning i DocuLive for behandler/lege3815721.06.2018 07:43:54485https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMolde;Kristiansund;Ålesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromTalegjenkjenning i DocuLive for behandler/lege4 timer<p>Kurset består av undervisning på datarom. Undervisning om teorien som ligger til grunn for praktisk bruk av løsningen.</p><p>Informasjon om beste arbeidsflyt mot Doculive EPJ og samspill med sekretærtjenesten.</p><p>Deltakerne får laget personlige standardtekster og bygget profil under kurset som gjør at talegjenkjenningen raskere vil fungere i klinisk praksis.</p><p>Kurset går over 4 timer.</p>IKT2
Picis - enkeltforordninger49492303.07.2018 10:20:4473https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-NettbasertPicis - enkeltforordninger5 minutter<p><strong>Picis</strong><strong> - enkeltforordninger</strong></p><p>Her kan du lære hvordan du&#58;</p><ul><li>kan legge til en enkeltforordning</li><li>kan bruke Picis som skifteskjema</li></ul>Anestesi;IKT;Sjukepleie;Medisinsk-teknisk utstyr0
Talegjenkjenning grunnkurs3815423.01.2018 09:37:181181https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim;Orkdaltext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromTalegjenkjenning grunnkursFra kl. 08.00-12.00<p>Kurset består av undervisning på datarom. Undervisning om teorien som ligger til grunn for praktisk bruk av løsningen.</p><p>Informasjon om beste arbeidsflyt mot Doculive EPJ og samspill med sekretærtjenesten.</p><p>Deltakerne får laget personlige standardtekster og bygget profil under kurset som gjør at talegjenkjenningen raskere vil fungere i klinisk praksis.</p>Medisin;Ambulanse4
Palliasjon (del II)3810918.06.2018 12:38:31503https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPalliasjon (del II)2 dager<p>​​Kurset skal gi økt forståelse for smerte og smertebehandling, symptomlindring og palliasjon. Temaer som ble belyst i Smerte og palliasjon I vil bli utdypet.&#160;Emnet vil gi mer inngående kjennskap til og kliniske ferdigheter innen diagnostikk, undersøkelse, behandling og oppfølging av pasienter med malign og ikke-malign sykdom.Tverrfaglig samarbeid og samhandling vektlegges. Målet er å bidra til bedre pasientbehandling gjennom kunnskapsbasert praksis innen smerte og palliasjon. </p><p>Obligatorisk deltakelse begge dager samt gjennomføring av en enkel elektronisk test i etterkant av kurset før utstedelse av kursbevis.</p><p>Påmelding for helsepersonell&#160;i kommunehelsetjenesten;&#160;&#160;&#160;<span style="color&#58;black;line-height&#58;112%;font-family&#58;&quot;calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size&#58;11pt;"><a href="https&#58;//klbmidt.hoopla.no/sales/3478661078"><span style=""><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0563c1" face="Calibri">https&#58;//klbmidt.hoopla.no/sales/3478661078</font></span></span></a></span></p><p>&#160;</p>Sjukepleie;Medisin1
Blodprøvetaking3703514.06.2018 13:26:053602https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxSt Olavs hospital, Trondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBlodprøvetaking3 timer<p>Hovedpunktene på kurset vil være&#58; </p><ul><li><em>Prøvetakingsutstyr - hva finnes og hvordan brukes det</em></li><li><em>Preanalytiske emner med fokus på faktorer som kan påvirke prøvesvaret </em></li><li><em>Praktisk trening i blodprøvetaking. Deltakerne skal utføre prøvetaking på hverandre</em></li></ul>2
Klinisk arbeidsflate med MyWay2PAS og Doculive for rus, informasjonsmøte49412620.06.2018 05:33:2446https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-VideoKlinisk arbeidsflate med MyWay2PAS og Doculive for rus, informasjonsmøte1 time<h4>Bakgrunn</h4><p>Utfasing av journalsystemet Rus data og overgang til Klinisk arbeidsflate med MyWay2PAS og Doculive.</p><h4>Målgruppe</h4><p>Alle som bruker journalsystemet Rus data.</p><h4>Hensikt</h4><p>Videoen er ment som en første informasjon knyttet til skifte av journalsystem.</p><p>Det blir satt opp egne kurs for alle involverte våren og hausten 2018.</p><p>Sekretærfunksjonen har delvis gjennomført kurs våren 2018.</p><p>Det blir satt opp kurs for lege, behandler og miljøpersonell september 2018.</p><h4>Innhold i videoen</h4><p>Generelt om det regionale prosjektet Klinisk arbeidsflate 2</p><p>Presentasjon av MyWay2PAS</p><p>Presentasjon av Doculive</p><p>Spørsmål og svar&#160;</p>Klinisk IKT0
Opplæring ferievikarer sykepleietjenesten Kreftklinikken sommer 44253118.06.2018 06:13:1044https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromOpplæring ferievikarer sykepleietjenesten Kreftklinikken sommer2 dager<p>Opplæring ferievikarer​</p>Sjukepleie2
Førstehjelpskurs for ansatte i Hemit49357115.06.2018 13:21:52152https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromFørstehjelpskurs for ansatte i Hemit5 timer + 45 minutter e-læring<p>Det er viktig å kunne bidra med umiddelbar hjelp når noen blir akutt syke eller rammet av en ulykke på arbeidsplassen. Profesjonell akuttmedisinsk hjelp vil ikke alltid nå frem tidsnok. Derfor er det livsviktig at&#160;kolleger kan sette i gang med for eksempel hjerte- og lungeredning. En slik innsats kan mer enn doble sjansen for å overleve hjertestans.</p><p><span style="font-size&#58;14px;"><span style="font-family&#58;open;"><a href="https&#58;//www.arbeidstilsynet.no/tema/personlig-verneutstyr/forstehjelpsutstyr/"><span style="font-family&#58;open sans;font-size&#58;14px;text-decoration&#58;underline;"><font color="#0000ff">Arbeidstilsynet</font></span></a><font color="#000000" style="font-family&#58;open sans;"> krever at alle arbeidsplasser har nødvendig førstehjelpsutstyr og gir opplæring i bruk av dette. </font></span></span></p><p><strong>Kursleverandør&#58;</strong><br>Hemit har inngått avtale med Norsk Folkehjelp om opplæring i førstehjelp. Opplæringen vil foregå i Hemit sine lokaler i Abels hus for ansatte på Levanger og i Trondheim, og i Postvegen for ansatte i Ålesund, Molde og Kristansund. </p><p><strong>Læringsmål&#58;</strong></p><ul><li>Vite hvordan utføre hjerte- lungeredning, altså livreddende førstehjelp, herunder gjennomføre brystkompresjoner og innblåsing korrekt.</li><li>Vite hvordan&#160;bruke hjertestarter, inkludert vite hvilke knapper du skal trykke på, hvordan og hvor elektrodene skal festes og når sjokk skal avgis. </li><li>Vite hvordan opptre ved akutt livstruende sykdom</li><li>Vite hvordan sår-/kutt- og klemskader skal behandles</li><li>Vite hvordan øye- og brannskader skal behandles </li></ul><p><span aria-hidden="true"></span><span aria-hidden="true"></span><strong>Forarbeid&#58;<br></strong>Ved påmelding får du tilsendt et kurshefte som skal leses og tilgang til e-læring som skal gjennomføres og bestås før selve kurset med praktisk trening.&#160;E-læringen og praktisk trening&#160;skal gjentas årlig.&#160;</p><p><strong>Merknad&#58;</strong><br>Deltakelse avklares med nærmeste leder og faglig kontaktperson for kurset før påmelding. <span aria-hidden="true"></span>Ansatte som har kontorsted utenfor sykehusenes lokaler vil bli prioritert.</p>HMS2
Introduksjonskurs ADOS-2 49346927.06.2018 09:06:1354https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMoldetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromIntroduksjonskurs ADOS-22 dager<p>Autism Diagnostics Observation Schedule (Second Edition) <br>Modul 3 og 4<br>24. og 25. september 2018 i Molde</p><p>Vi inviterer til et to-dagers Introduksjonskurs ADOS-2.&#160; Kurset vil gi noe generell kunnskap om ADOS-2, men vesentlig være et metodekurs med fokus på administrering og skåring av modul 3 og 4. </p><p>Målgruppe&#58; Kurset er beregnet på fagpersonell i spesialisthelse-tjenesten som utreder autismespektervansker. </p><p>Kurset er godkjent av psykologforeningen som 14 timers vedlikeholdsaktivitet. <br>Tid&#58; Mandag 24. og tirsdag 25. september 2018. <br>Oppstart kl. 10.00 mandag og avslutning kl. 15.30 tirsdag<br>Sted&#58; Molde, Hotell Alexandra<br>Kursarrangør&#58; Avdeling for DPS &amp; Avdeling for sykehuspsykiatri Nordmøre &amp; Romsdal<br>Kursholdere&#58; Overlege Anne Lise Høyland og psykologspesialist Ulla Hansen. Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi</p><p>&#160;</p>Psykiatri1
Picis - standardforordninger fra flytskjema49334603.07.2018 10:21:5380https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-NettbasertPicis - standardforordninger fra flytskjema10 minutter<p><strong>Picis</strong><strong> - standardforordninger fra flytskjema</strong></p><p>Her kan du lære&#58;</p><ul><li>hvilke flytskjema du kan legge til standardforordninger fra</li><li>hvordan du legger til en standardforordning</li></ul>IKT;Anestesi;Medisinsk-teknisk utstyr;Sjukepleie0
Selvmordsrisikovurdering46728326.04.2018 12:45:34332https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMoldetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSelvmordsrisikovurdering1 dag<p>​Etter gjennomført kurs vil man ha oversikt over statistiske risikofaktorer for selvmord, kjenne til aspekter ved kontaktetablering, spesifikke utfordringer i forhold til vurdering av noen grupper, vite hva som skal journalføres og ha økt kunnskap om vurdering av kronisk selvmordsatferd. Det vil også være eksempel gjennom kasus.</p><p>Siste timen blir brukt til gjennomgang av tvangsparagrafene i Lov om psykisk helsevern. Denne er obligatorisk for nye turnusleger og LIS, men alle er velkommen til å delta.</p><p>Det blir&#160;servert lunsj</p>Psykiatri1
Lav-affektive-strategier for handtering av utfordrende atferd49249614.06.2018 08:00:1090https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromLav-affektive-strategier for handtering av utfordrende atferd1 dag<p><strong>Fagdag i nettverk spesialpedagogikk</strong></p><p>Borgund VGS og Spesialisert habilitering Sunnmøre har i skoleåret 2017-18 gjennomført et prosjekt for opplæring og innarbeiding av lav-affektive-strategier. Prosjektet har fått støtte av Regionalt fagmiljø for Autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Midt-Norge. </p><p>Prosjektet har inneholdt en veksling mellom fagdager, oppgaver og refleksjonsgrupper. Siste fagdag vil bli holdt av den svenske psykologen Bo Hejlskov Elvén. </p><p><strong></strong>&#160;</p><p><strong>Bo Hejlskov Elvén</strong></p><p>Bo Hejlskov Elvén är psykolog, föreläsare och författare och har jobbat med hantering av problemskapande beteenden i många år. Han introducerade Lågaffektivt bemötande som metod vid beteendeproblem i Sverige i 2006 och har sedan dess utbildat och handlett personal inom omsorg, psykiatri och skola både i Sverige och internationellt.</p><p><a href="http&#58;//hejlskov.se/"><span style="text-decoration&#58;underline;">http&#58;//hejlskov.se/</span></a></p><p>Artikkel fra svenske Special pedagogik om lav-affektive-strategier I skolen&#58;</p><p><a href="https&#58;//specialpedagogik.se/backa-inte-strida/"><span style="text-decoration&#58;underline;">https&#58;//specialpedagogik.se/backa-inte-strida/</span></a></p>Psykiatri1
Picis - pumpeforordninger49236903.07.2018 10:22:2999https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-NettbasertPicis - pumpeforordninger4 minutter<p><strong>Picis</strong><strong> - pumpeforordninger</strong></p><p>Her kan du lære hvordan du&#58;</p><ul><li>administrerer en forordning basert på informasjon fra en infusjonspumpe</li><li>kobler sammen en forordning med en infusjonspumpe</li></ul><p>&#160;</p>Anestesi;IKT;Medisinsk-teknisk utstyr;Sjukepleie0
HLR-kurs DPS Molde poliklinikk49221412.06.2018 07:08:2724https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMoldetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHLR-kurs DPS Molde poliklinikk90 minutter<p>​HLR-kurs</p><p>Teori og praktisk øving</p><p>1 ½ time</p><p>Kurshaldar/fagleg ansvarleg&#58; Ole Holsbø</p><p>Kursarrangør&#58; Poliklinikk psykisk helse DPS Molde, v/ Henning Nedberg</p>Kvalitet og sikkerheit0
Prolaps i ryggen49174911.06.2018 07:09:5029https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromProlaps i ryggen30 min<p>​Ryggprolaps ved Fysioterapeut</p>Sjukepleie0
Prolaps i ryggen49173711.06.2018 06:50:2828https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromProlaps i ryggen30 min<p>​Ved Fysioterapeut</p>Sjukepleie0
Implementering av pakkeforløp psykisk helse og rus35733020.06.2018 07:01:0658https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromImplementering av pakkeforløp psykisk helse og rus1 dag<p><strong>Helsedirektoratet inviterer, i samarbeid med Helse Møre og Romsdal, til dagskonferanse for lansering av pakkeforløp for psykisk helse og rus. Se mer informasjon om pakkeforløp på <a href="https&#58;//helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus" style="text-decoration&#58;underline;">Helsedirektoratets sider</a><span style="text-decoration&#58;underline;">.</span></strong></p><p><strong>Tirsdag 30. oktober i Pinsekirka kurs- og konferansesenter, Moa, Ålesund</strong></p><p>3 nasjonale pakkeforløp tas fra 2019 i bruk for alle pasienter innen psykisk helsevern for barn, unge og voksne og spesialisert rusbehandling (TSB).</p><p>Pakkeforløpene innebærer at pasientene skal få sin behandling og oppfølging innen gitte frister, og at det skal være ansvarlig koordinering av det enkelte pasientforløp. Dette gjelder både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten.</p><p>I den forbindelse arrangeres lanseringskonferanse som retter seg mot&#58;<br>•&#160;fastleger, ledere og koordinatorer innen psykisk helse og rus i kommunene<br>•&#160;brukerorganisasjoner og brukerrepresentanter<br>•&#160;ledere og relevante fagpersoner i helseforetaket</p><p>Programmet vil inneholde&#58;<br>•&#160;brukerfokus på pakkeforløpene<br>•&#160;presentasjon av forløpene med hensikt, muligheter og betydning for praksis<br>•&#160;fokus på overganger i pasientforløpene og virkemidler for å sikre sammenheng i tjenestene og mer likeverdige tilbud til brukerne</p><p>Endelig program&#160;blir lagt inn her&#160;etter sommeren/ila juni, det er allerede nå mulig å melde seg på via denne siden.</p><p>Med vennlig hilsen</p><p>Koordineringsgruppe for implementering av forløpene i HMR <br>v/avd sjef Manuela Strauss og stabsleder Ole Lorvik</p><p>Spørsmål vedrørende påmeldingsløsningen&#58; <a href="mailto&#58;geir.ove.vilnes@helse-mr.no">geir.ove.vilnes@helse-mr.no</a></p><p><br></p>Psykiatri;Rusbehandling1
SØK ( Sammen Øker vi Kompetansen) - Forskningsavdelingen3811611.06.2018 06:42:13446https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNamsos / Levanger;Levanger og Namsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSØK ( Sammen Øker vi Kompetansen) - Forskningsavdelingenseptember - desember 2018<p>Om du er sykehusansatt, arbeider i kommunen eller på andre arenaer hvor du har ansvar for pasienter direkte eller indirekte, forventes det at du arbeider kunnskapsbasert. SØK-studiet har spesielt fokus på det å lære seg å søke opp og vurdere forskningsbasert kunnskap relevant for egen praksis. Studiet er også svært nyttig om du tenker å sette i gang eget prosjekt, eller om du planlegger å ta videreutdanning eller master/PhD. </p><p>&#160;</p>Ambulanse;HMS;IKT;Kirurgi;Kvalitet og sikkerheit;Ledelse;Medisin;Psykiatri;Rusbehandling1