Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Kurskatalogen

  • Tittel Kurskatalogen

 

 

ITIL i Hemit8760030.11.2020 12:06:061446https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxSkypetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromITIL i Hemit1 dag<p>Hensikten med kurset er å gi&#160;et overblikk over ITIL-rammeverket.</p><p>Kurset er et tilbud&#160;til ansatte som ikke har behov for et fullverdig 3 dagers ITIL Foundation kurs/sertifisering, men trenger kjennskap&#160;til rammeverket.&#160;<br></p><p>Kursholder er Stig Varmdal, IT-spesialkonsulent i Tjenestedrift i Hemit.<br></p>IKT1
Opplæring kursadministrator i Læringsportalen165043825.01.2021 12:43:21https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxJægtvolden hotelltext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromOpplæring kursadministrator i Læringsportalen2 timer<p>​Et arrangement for de som ønsker å bli kursadm. i LP<br></p>IKT0
HR-kuben - Brukerkurs8783712.10.2020 08:13:001180https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim;Digitalt/webinartext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHR-kuben - Brukerkurs3 timer<p>Innføring i bruk av HR-kuben med forklaring av tilgjengelig lønn- og personaldata. En del av lederopplæringen/Verktøykassekurs.</p><p>HR-kuben er tidligere kalt lønns- og personalkuben (LP-kuben).</p><p><strong>NB! I tilfelle fortsatte coronatiltak, så blir workshop holdt via skype.</strong></p>Ledelse2
Smitterenhold84969126.11.2020 08:28:372268https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSmitterenhold1,5 time<p>​Kurset gir en teoretisk gjennomgang i smitterenhold.<br></p>7
Hjerte- og lungeredning for helsepersonell (HHLR). Repetisjonskurs8738711.12.2020 12:19:599815https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesund;Kristiansund;Molde;Volda;Trondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHjerte- og lungeredning for helsepersonell (HHLR). Repetisjonskurs2 timar<strong style="text-decoration&#58;underline;">Målgruppe&#58; </strong><p>Årleg repetisjonskurs for helsepersonell i hjerte- og lungeredning.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Mål med opplæringa&#58;</strong></p><p><span aria-hidden="true"></span>Etter endt kurs skal deltakarane kunne&#58;</p><ul><li>konstatere hjertestans, varsle og starte HLR åleine</li><li>utføre basal HLR som del av ei gruppe</li><li>bruke ein hjertestartar</li><li>ivareta tryggleiken til&#160;pasient, evt pårørande og kollegaer i ein hjertestanssituasjon</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Forkunnskap&#58;</strong></p><p>Gjennomfør&#160;e-læringa til NRR, med tilgang via&#160;Læringsportalen&#58; <a href="/Sider/hhlr.aspx"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">https&#58;//kurs.helse-midt.no/Sider/hhlr.aspx</font></span></a></p><p>Trykk &quot;Start kurs&quot; til høgre i bilete, e-læringa kan mellomlagrast og gjennopptakast. Når kurset er gjennomført, så vert kurset lagt til i CV i Kompetanseportalen.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Innhold&#58;</strong></p><p>Det praktiske kurset består av&#58;</p><ul><li>gjennomgang&#160;av HHLR-plakaten</li><li>bruk av defibrillator og anna utstyr</li><li>basal HLR</li><li>HLR med toreddar-teknikk og bruk av hjertestartar</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Rammefaktorar&#58;</strong></p><strong>Nærmaste leiar er ansvarlig for å melde på deltakarane på kurset i samarbeid med HLR-instruktør.</strong>Beredskap61
Magnetisk resonanstomografi - 2021164885525.01.2021 08:56:1214https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromMagnetisk resonanstomografi - 20214 dager<p>​Nasjonalt kurs for leger i spesialisering i Radiologi (24 t)<br></p><p>Det er ikke avklart om dette kurset blir arrangert med fysisk oppmøte eller digitalt. Nærmere beskjed kommer når dette er avklart.<br></p><p>Kurset går over fire dager.&#160;Kursavgift&#58; 6000,-. Ved servering av lunsj kommer et tillegg på 250,- per dag&#160;(med forbehold om indeksregulering)&#160;<br></p><p><strong>Kursleder&#58; Erik M. Berntsen</strong><br></p><p>Link til utlysning&#58;&#160;<a href="https&#58;//spesialisthelsetjenesten.no/arrangementer/magnetisk-resonanstomografi-2021?arrId=0">https&#58;//spesialisthelsetjenesten.no/arrangementer/magnetisk-resonanstomografi-2021?arrId=0</a><br></p>1
EPJ Doculive Dokumentasjon Sykepleie/Miljøterapi8702416.11.2020 09:08:26967https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxKristiansund;Molde;Ålesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromEPJ Doculive Dokumentasjon Sykepleie/Miljøterapi3,5 timer<p><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0"><strong>Målgruppe&#58;</strong></span><br>Undervisning til nye sykepleiere og sykepleierstudenter. Aktuelt også for de som ønsker repetisjon.</p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0"><strong>Mål med opplæringen&#58;</strong></span><br>Sykepleiere, sykepleiestudenter har tilstrekkelig kompetanse i bruk av Doculive til å kunne lese/navigere i pasientjournalen og til å dokumentere helsehjelp<br><br> <strong class="ms-rteThemeForeColor-5-0">Innhold/Fagplan&#58;</strong><br>EPJ DocuLive &#58;&#160;<br>Tilgang og rettighet i Doculive<br>Gjennomgang av alle journalikon <br>Mappestruktur. Lese, søk&#160;i journal, skrive - sykepleiedokumentasjon&#58; Notater<br>Pleieplan/Miljøterapiplan<br>e-meldinger pleie og omsorg (PLO meldinger)<br>Screeningregime&#58; eks.Ernæring. <br>Makulering <br>Postkasse i DocuLive <br>Intranett-Pasientjournal-Doculive</p>IKT;Nyansatt;Sykepleie1
EPJ DocuLive undervisning Medisinstudenter Kristiansund8709609.10.2019 06:29:11142https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxKristiansundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromEPJ DocuLive undervisning Medisinstudenter Kristiansund3 timer<p>​Mål med opplæringen&#58;</p><p><span style="color&#58;#444444;font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size&#58;10pt;">Student skal ha tilstrekkelig kompetanse i bruk av Doculive til å kunne lese/navigere i pasient journalen og til å dokumentere helsehjelp.</span></p><p><span style="color&#58;#444444;font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size&#58;10pt;">Innhold&#58;</span></p><p>EPJ-HMR hjemmeside, informasjon om pasientjournal</p><p>Pasientadministrative rutiner</p><p>Generell info om Doculive, Felles journal i HMN, Domener, tilgangsstyring, logging av journaloppslag</p><p>Egen bruker-tilgang i DocuLive</p><p>Postkassa i DocuLive</p><p>Pasientvelger, mine team og sengeposter</p><p>Lese, Navigere, Søk i journal, Mappestruktur</p><p>Andre yrkesgrupper, sykepleie med pleieplan, E-meldinger pleie og omsorg-Innleggelsesrapport med legemiddelliste fra sykepleietjenesten i kommunen</p><p>F6, F8, F9, ctrl. +F10</p><p>Opprette dokument. Skrive i journal. Godkjenning av notat. </p><p>Bokmerke</p><p>Kritisk info</p><p>Pasientorientering</p><p>Henvisninger B2, D, H, G6</p><p>Screeningdokument, Ernæring, Fall</p><p>Skjema, NIHSS, </p><p>Multimedia</p><p>Oppgavemelding</p><p>Beskjed</p><p>Lab/Ros, lese blodprøvesvar</p><p>Makulering</p>Medisin;Kirurgi;Nyansatt1
Håndtering av vold og trusler - etterarbeid164677825.01.2021 07:50:3941https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxDigitalt/webinartext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHåndtering av vold og trusler - etterarbeid1 time (45 min teori, 15 min spørsmål<p><strong>Håndtering av vold og trusler&#160;-Teori</strong></p><p><strong></strong>Kurspakken om håndtering av vold og trusler om vold, baserer seg på ulike tema/kapitler fra MAP (Møte med aggresjonsproblematikk). Du kan på denne siden velge mellom ulike tema/kapitler i kurspakken.&#160;&#160;<br></p><p>Teorien er delt inn i tre hovedtema, Primær, sekundær og tertiær forebygging av vold med 6&#160;forskjellige&#160;underkapitler;</p><p>Kap.1 Aggresjonsforståelse, Kap.2 Voldsrisikovurdering og håndtering, Kap.4&#160;Forebyggende kommunikasjon, Kap.5 Deeskalering, Kap.6 Selvregulering og Kap.10 Etterarbeid<br></p><p>Kurs for 6 forskjellige underkapitlene i MAP tilbys for alle ansatte 1-2 ganger pr år.&#160;<br></p><p>Undervisning foregår for tiden&#160;<strong>på skype&#160;</strong><strong>siste torsdagen&#160;hver mnd.</strong>&#160;fra kl. 14.00 - 15.00.<br></p><p><br></p><p><span style="font-family&#58;calibri, sans-serif;font-size&#58;11pt;"><span style="color&#58;#0066cc;font-size&#58;16pt;"><span style="text-decoration-line&#58;underline;"><strong>Alle som melder seg på kurs mottar en skypeinvitasjon på mail som man logger seg på ved kursstart, skype invitasjonen sendes ut ca 1 uke før kurstidspunkt.</strong><br></span></span></span></p><p><br></p><p><strong>&#160;Meld deg på&#160;de andre kapitlene her&#58;</strong><br></p><ul><li><a href="/Sider/TMK-,-MAP,--Kap.-1--Aggresjonsforståelse.aspx">Aggresjonsforståelse</a>&#160;(28. januar)<br></li><li><a href="/Sider/Håndtering-av-vold-og-trusler---Voldsrisikovurdering-og-håndtering.aspx" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);">Voldsrisikovurdering og håndtering</a>&#160;(25. februar)<br></li></ul><div><ul><li><a href="/sider/Håndtering-av-vold-og-trusler---Forebyggende-kommunikasjon.aspx">Forebyggende kommunikasjon</a>&#160;(25. mars)<br></li><li><a href="/sider/Håndtering-av-vold-og-trusler---deeskalering.aspx">Deeskalering</a>&#160;(29. april)<br></li><li><a href="/sider/Håndtering-av-vold-og-trusler---selvregulering.aspx">Selvregulering</a>&#160;(27.mai)<br></li></ul></div><p><img alt="voldsforebygging.png" src="/PublishingImages/Sider/Møte-med-aggresjonsproblematikk-(MAP)/voldsforebygging.png" style="margin&#58;5px;" /><br></p><p><strong>Håndtering av vold og trusler&#160;-&#160;Praktisk trening&#58;</strong></p><p>I henhold til smittevernsregler tilbyes det inntil videre ikke fysiske kurs og praktisk trening i MAP. Det vil bli tilbud om dette, så snart smittevernsregler endrer seg.&#160;&#160;<br></p>Ambulanse;HMS;Kvalitet og sikkerheit;Ledelse;Nyansatt;Psykisk helsevern;Sykepleie1
Håndtering av vold og trusler - selvregulering164652125.01.2021 07:49:3737https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxDigitalt/webinartext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHåndtering av vold og trusler - selvregulering1 time (45 min teori, 15 min spørsmål)<p>​<strong>Håndtering av vold og trusler&#160;-Teori</strong></p><p><strong></strong>Kurspakken om håndtering av vold og trusler om vold, baserer seg på ulike tema/kapitler fra MAP (Møte med aggresjonsproblematikk). Du kan på denne siden velge mellom ulike tema/kapitler i kurspakken.&#160;&#160;<br></p><p>Teorien er delt inn i tre hovedtema, Primær, sekundær og tertiær forebygging av vold med 6&#160;forskjellige&#160;underkapitler;</p><p>Kap.1 Aggresjonsforståelse, Kap.2 Voldsrisikovurdering og håndtering, Kap.4&#160;Forebyggende kommunikasjon, Kap.5 Deeskalering, Kap.6 Selvregulering og Kap.10 Etterarbeid<br></p><p>Kurs for 6 forskjellige underkapitlene i MAP tilbys for alle ansatte 1-2 ganger pr år.&#160;<br></p><p>Undervisning foregår for tiden&#160;<strong>på skype&#160;</strong><strong>siste torsdagen&#160;hver mnd.</strong>&#160;fra kl. 14.00 - 15.00.<br></p><p><strong>Alle som melder seg på kurs mottar en skypeinvitasjon på mail som man logger seg på ved kursstart, skype invitasjonen sendes ut ca 1 uke før kurstidspunkt.</strong><br></p><p><br></p><p><br></p><p><strong>&#160;Meld deg på&#160;de andre kapitlene her&#58;&#160;</strong><br></p><ul><li><a href="/Sider/TMK-,-MAP,--Kap.-1--Aggresjonsforståelse.aspx">Aggresjonsforståelse</a>&#160;(28. januar)<span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"></span><br></li><li><strong></strong><a href="/Sider/Håndtering-av-vold-og-trusler---Voldsrisikovurdering-og-håndtering.aspx">Voldsrisikovurdering og håndtering</a>&#160;(25. februar)<br></li></ul><div><ul><li><a href="/sider/Håndtering-av-vold-og-trusler---Forebyggende-kommunikasjon.aspx">Forebyggende kommunikasjon</a>&#160;(25. mars)<br></li><li><a href="/sider/Håndtering-av-vold-og-trusler---deeskalering.aspx">Deeskalering</a>&#160;(29. april)<br></li><li><a href="/sider/Håndtering-av-vold-og-trusler---etterarbeid.aspx">Etterarbeid</a>&#160;(17. juni)<br></li></ul></div><p><img alt="voldsforebygging.png" src="/PublishingImages/Sider/Møte-med-aggresjonsproblematikk-(MAP)/voldsforebygging.png" style="margin&#58;5px;" /><br></p><p><strong>Håndtering av vold og trusler&#160;-&#160;Praktisk trening&#58;</strong></p><p>I henhold til smittevernsregler tilbyes det inntil videre ikke fysiske kurs og praktisk trening i MAP. Det vil bli tilbud om dette, så snart smittevernsregler endrer seg.&#160;<br></p>Ambulanse;HMS;Kvalitet og sikkerheit;Nyansatt;Psykisk helsevern;Sykepleie;Ledelse1
Håndtering av vold og trusler - deeskalering164648725.01.2021 07:47:4654https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxDigitalt/webinartext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHåndtering av vold og trusler - deeskalering1 time (45 min. teori, 15 min. spørsmål)<p><strong>Håndtering av vold og trusler&#160;-Teori</strong></p><p><strong></strong>Kurspakken om håndtering av vold og trusler om vold, baserer seg på ulike tema/kapitler fra MAP (Møte med aggresjonsproblematikk). Du kan på denne siden velge mellom ulike tema/kapitler i kurspakken.&#160;&#160;<br></p><p>Teorien er delt inn i tre hovedtema, Primær, sekundær og tertiær forebygging av vold med 6&#160;forskjellige&#160;underkapitler;</p><p>Kap.1 Aggresjonsforståelse, Kap.&#160;2 Voldsrisikovurdering og håndtering, Kap.&#160;4&#160;Forebyggende kommunikasjon, Kap.&#160;5 Deeskalering, Kap.&#160;6 Selvregulering og Kap.&#160;10 Etterarbeid<br></p><p>Kurs for 6 forskjellige underkapitlene i MAP tilbys for alle ansatte 1-2 ganger pr år.&#160;<br></p><p>Undervisning foregår for tiden&#160;<strong>på skype&#160;</strong><strong>siste torsdagen&#160;hver mnd.</strong>&#160;fra kl. 14.00 - 15.00.<br></p><p><br></p><div><span style="font-family&#58;calibri, sans-serif;font-size&#58;11pt;"><span style="color&#58;#0066cc;font-size&#58;16pt;"><span style="text-decoration-line&#58;underline;">Alle som melder seg på kurs mottar en skypeinvitasjon på mail som man logger seg på ved kursstart, skype invitasjonen sendes ut ca 1 uke før kurstidspunkt.&#160;<br></span></span></span></div><p><br></p><p><strong>&#160;Meld deg på&#160;de andre kapitlene her&#58;</strong><br></p><ul><li><a href="/Sider/TMK-,-MAP,--Kap.-1--Aggresjonsforståelse.aspx">Aggresjonsforståelse</a>&#160;(28. januar)<br></li><li><strong></strong><a href="/Sider/Håndtering-av-vold-og-trusler---Voldsrisikovurdering-og-håndtering.aspx">Voldsrisikovurdering og håndtering</a>&#160;(25. februar)<span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"></span><br></li></ul><div><ul><li><a href="/sider/Håndtering-av-vold-og-trusler---Forebyggende-kommunikasjon.aspx">Forebyggende kommunikasjon</a>&#160;(25. mars)<span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"></span><br></li><li><a href="/sider/Håndtering-av-vold-og-trusler---selvregulering.aspx">Selvregulering</a>&#160;(27. mai)<br></li><li><a href="/sider/Håndtering-av-vold-og-trusler---etterarbeid.aspx">Etterarbeid</a>&#160;(17. juni)<br></li></ul></div><p><img alt="voldsforebygging.png" src="/PublishingImages/Sider/Møte-med-aggresjonsproblematikk-(MAP)/voldsforebygging.png" style="margin&#58;5px;" /><br></p><p><strong>Håndtering av vold og trusler&#160;-&#160;Praktisk trening&#58;</strong></p><p>I henhold til smittevernsregler tilbyes det inntil videre ikke fysiske kurs og praktisk trening i MAP. Det vil bli tilbud om dette, så snart smittevernsregler endrer seg.&#160;<br></p>Ambulanse;HMS;Kvalitet og sikkerheit;Ledelse;Nyansatt;Psykisk helsevern;Sykepleie1
Håndtering av vold og trusler - forebyggende kommunikasjon164643925.01.2021 07:48:2468https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxDigitalt/webinartext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHåndtering av vold og trusler - forebyggende kommunikasjon1 time (45 min teori, 15 min. spørsmål)<p>​<strong>Håndtering av vold og trusler&#160;-Teori</strong></p><p><strong></strong>Kurspakken om håndtering av vold og trusler om vold, baserer seg på ulike tema/kapitler fra MAP (Møte med aggresjonsproblematikk). Du kan på denne siden velge mellom ulike tema/kapitler i kurspakken.&#160;&#160;<br></p><p>Teorien er delt inn i tre hovedtema, Primær, sekundær og tertiær forebygging av vold med 6&#160;forskjellige&#160;underkapitler;</p><p>Kap.1 Aggresjonsforståelse, Kap.2 Voldsrisikovurdering og håndtering, Kap.4&#160;Forebyggende kommunikasjon, Kap.5 Deeskalering, Kap.6 Selvregulering og Kap.10 Etterarbeid<br></p><p>Kurs for 6 forskjellige underkapitlene i MAP tilbys for alle ansatte 1-2 ganger pr år.&#160;<br></p><p>Undervisning foregår for tiden&#160;<strong>på skype&#160;</strong><strong>siste torsdagen&#160;hver mnd.</strong>&#160;fra kl. 14.00 - 15.00.<br></p><p><br></p><p>Alle som melder seg på kurs mottar en skypeinvitasjon på mail som man logger seg på ved kursstart, skype invitasjonen sendes ut ca 1 uke før kurstidspunkt.&#160;<br></p><p><br></p><p><strong>Meld deg på&#160;de andre kapitlene her&#58;</strong></p><ul><a href="/Sider/TMK-,-MAP,--Kap.-1--Aggresjonsforståelse.aspx"><li>Aggresjonsforståelse<span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> (28. januar)</span><br></li></a><li><a href="/Sider/Håndtering-av-vold-og-trusler---Voldsrisikovurdering-og-håndtering.aspx">Voldsrisikovurdering og håndterin</a>g (25. februar)<span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"></span><br></li><li><a href="/sider/Håndtering-av-vold-og-trusler---deeskalering.aspx">Deeskalering</a>&#160;(29. april)<br></li><a href="/sider/Håndtering-av-vold-og-trusler---selvregulering.aspx"><li>Selvregulering<span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> (27. mai)</span><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"></span><br></li></a><li><a href="/sider/Håndtering-av-vold-og-trusler---etterarbeid.aspx">Etterarbeid</a>&#160;(17. juni)<br></li></ul><div><br></div><div><br></div><p><img alt="voldsforebygging.png" src="/PublishingImages/Sider/Møte-med-aggresjonsproblematikk-(MAP)/voldsforebygging.png" style="margin&#58;5px;" /><br></p><p><strong>Håndtering av vold og trusler&#160;-&#160;Praktisk trening&#58;</strong></p><p>I henhold til smittevernsregler tilbyes det inntil videre ikke fysiske kurs og praktisk trening i MAP. Det vil bli tilbud om dette, så snart smittevernsregler endrer seg.<br></p>Ambulanse;HMS;Kvalitet og sikkerheit;Nyansatt;Psykisk helsevern;Sykepleie1
Håndtering av vold og trusler - voldsvurdering og håndtering164591425.01.2021 07:47:0383https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxAnnettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHåndtering av vold og trusler - voldsvurdering og håndtering1 time (45 min. teori, 15 min. spørsmål)<p>​<strong>Håndtering av vold og trusler&#160;-Teori</strong></p><p><strong></strong>Kurspakken om håndtering av vold og trusler om vold, baserer seg på ulike tema/kapitler fra MAP (Møte med aggresjonsproblematikk). Du kan på denne siden velge mellom ulike tema/kapitler i kurspakken.&#160;&#160;<br></p><p>Teorien er delt inn i tre hovedtema, Primær, sekundær og tertiær forebygging av vold med 6&#160;forskjellige&#160;underkapitler;</p><p>Kap.1 Aggresjonsforståelse, Kap.&#160;2 Voldsrisikovurdering og håndtering, Kap.&#160;4&#160;Forebyggende kommunikasjon, Kap.&#160;5 Deeskalering, Kap.&#160;6 Selvregulering og Kap.&#160;10 Etterarbeid<br></p><p>Kurs for 6 forskjellige underkapitlene i MAP tilbys for alle ansatte 1-2 ganger pr år.&#160;<br></p><p>Undervisning foregår for tiden&#160;<strong>på skype&#160;</strong><strong>siste torsdagen&#160;hver mnd.</strong>&#160;fra kl. 14.00 - 15.00.<br></p><p><span style="font-size&#58;13pt;"><br></span></p><p><span style="font-size&#58;13pt;">A</span><span style="font-size&#58;13pt;">lle so</span><span style="font-size&#58;13pt;">m melder seg på kurs mottar en skypeinvitasjon på mail som man logger seg på ved kursstart, skype invitasjonen sendes ut ca 1 uke før kurstidspunkt.&#160;</span><br></p><p><strong>Meld deg på&#160;de andre kapitlene her&#58;</strong><br></p><ul><li><strong></strong><a href="/Sider/TMK-,-MAP,--Kap.-1--Aggresjonsforståelse.aspx">Aggresjonsforståelse</a>&#160;(28. januar)<br></li></ul><div><ul><li><a href="/sider/Håndtering-av-vold-og-trusler---Forebyggende-kommunikasjon.aspx">Forebyggende kommunikasjon</a>&#160;(25. mars)<br></li><a href="/sider/Håndtering-av-vold-og-trusler---deeskalering.aspx"><li>Deeskalering<span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">&#160;(29. april)</span><br></li></a><li><a href="/sider/Håndtering-av-vold-og-trusler---selvregulering.aspx">Selvregulering</a>&#160;(27. mai)<br></li><li><a href="/sider/Håndtering-av-vold-og-trusler---etterarbeid.aspx">Etterarbeid</a>&#160;(17. juni)<br></li></ul><div><br></div><div><br></div><div><strong><br></strong></div><div><strong>Håndtering av vold og trusler&#160;-&#160;Praktisk trening&#58;</strong></div><div><strong></strong>I henhold til smittevernsregler tilbyes det inntil videre ikke fysiske kurs og praktisk trening i MAP. Det vil bli tilbud om dette, så snart smittevernsregler endrer seg.&#160;&#160;<br></div><div><br></div></div>Ambulanse;HMS;Kvalitet og sikkerheit;Ledelse;Nyansatt;Psykisk helsevern;Sykepleie1
Opplæring i Confirmit Hierarchy Manager ForBedring 20218725620.01.2021 11:25:07316https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromOpplæring i Confirmit Hierarchy Manager ForBedring 20212 timer<p>Opplæring i Confirmit Hierarchy Manager for&#160;ForBedring 2021<br></p><p>Kurset har som forrige gang til formål å gjøre alle i stand til å kontrollere og korrigere data på ansatte som skal delta i ForBedring 2021. </p><p>Ved hjelp av enkle applikasjoner tilgjengelig&#160; på internett vil man kunne korrigere, flytte, slette og legge data på ansatte&#160;som skal være med i spørreundersøkelsen, samt på org. struktur m/leder for sin respektive klinikk/divisjon.</p><p>&#160;I forkant av spørreundersøkelsen blir det gjort et datauttrekk på både ansatte og org. struktur, som blir importert i datasystemet (Confirmit) som utfører spørreundersøkelsen for oss. Deres jobb blir da å kontrollere og eventuelt korrigere de data som ligger ferdig importert i Confirmit Hierarchy Manager, slik at alt er klart til spørreundersøkelsen starter i mars.</p><p>&#160;All opplæring vil bli holdt per Skype<br></p><p><br></p><p>&#160;</p>HR8
Introduksjonskurs for nyansatte i Hemit8757721.01.2021 14:59:071473https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxScandic Lerkendaltext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromIntroduksjonskurs for nyansatte i Hemit3 dager<p>Hensikten med denne samlingen for nyansatte er å gi innsikt i hvordan Hemit er organisert, hvilke strategiske mål vi jobber mot, samt gjennomgå hvordan Hemit jobber med arbeidsmiljø- og medarbeiderutvikling, kvalitet m.m.<br></p><p>I tillegg vil hver avdeling presentere seg og hvordan de jobber innenfor eget ansvarsområde. Det vil også bli lagt vekt på gjennomgang av Hemits kjerneverdier, etiske retningslinjer og Hemits økonomimodell.<br></p><p>Foruten å bli kjent med organisasjonen legges det også opp&#160;til sosialt samvær for å bli kjent med kollegaer på tvers av grupper og avdelinger.&#160;</p><p><strong>MERK&#58; </strong>Pga. koronasituasjonen gjennomføres kurset&#160; for tiden&#160;digitalt og vi kan dessverre ikke legge opp til sosialt samvær.<br></p><p><strong>Kursholdere&#58;</strong><br>Ledere og stabsmedarbeidere i Hemit.</p>Nyansatt1
Nyfødt gjenoppliving/transisjonsstøtte - praktisk trening/simulering108330208.12.2020 13:58:501349https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesund;Volda;Molde;Kristiansundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromNyfødt gjenoppliving/transisjonsstøtte - praktisk trening/simulering60-75 min<p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong class="ms-rteThemeFontFace-1">Målgruppe&#58;</strong></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1" style="background-color&#58;transparent;">Helsepersonell&#160;som skal kunne&#160;håndtere uventet dårlig nyfødt barn</span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1"><strong></strong><span style="background-color&#58;transparent;">A</span><span style="background-color&#58;transparent;">nestesilege, anestesisykepleier, barnelege,&#160;sykepleier, spesialsykepleier,&#160;jordmor, barnepleier, gynekolog, LIS lege</span></span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong class="ms-rteThemeFontFace-1">Mål&#58;</strong></p><ul style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><li><span class="ms-rteThemeFontFace-1">Fokusere på ABCD</span></li><li><span class="ms-rteThemeFontFace-1">Skal kunne implementere flytskjema &quot;Resuscitering av nyfødte&quot; i praksis</span></li><li><span class="ms-rteThemeFontFace-1"><span style="background-color&#58;transparent;">Skal&#160;kjenne</span><span style="background-color&#58;transparent;">&#160;rollen sin i teamet</span></span></li><li><span class="ms-rteThemeFontFace-1"><span style="background-color&#58;transparent;">Skal kunne&#160;utøve og fo</span><span style="background-color&#58;transparent;">rstå at det er avgjørende med tydelig lederskap, kommunikasjon og rollefordeling</span></span></li></ul><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1" style="background-color&#58;transparent;"></span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong class="ms-rteThemeFontFace-1">Forkunnskap&#58;</strong></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1">Gjennomført E-læring til NRR med tilgang via Læringsportalen&#58;<br></span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><a href="/Sider/Gjenoppliving-av-nyfødte---Inhospitalt.aspx"><span class="ms-rteThemeFontFace-1">Gjenoppliving av nyfødte - Inhospitalt</span></a><span class="ms-rteThemeFontFace-1"> - ta med kursbevis</span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong class="ms-rteThemeFontFace-1">Innhold&#58;</strong></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1"><strong></strong><span style="background-color&#58;transparent;">P</span><span style="background-color&#58;transparent;">raktisk trening med gjennomgang av gjenoppliving/transisjonsstøtte til&#160;nyfødte. Ferdighetstrening på&#160;virkelighetsnære situasjoner.&#160;&#160;</span></span></p><p style="font-size&#58;13px;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1">​Viktig informasjon!<br></span></p><p style="font-size&#58;13px;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1">Det er begrensninger når det gjelder teamsammensetting og antall, det er viktig med mest mulig reell sammensetting av team.&#160;Dette må ordnes lokalt.<br></span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1">Simuleringstrening - case</span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1">Briefing - simulering - debriefing</span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><b class="ms-rteThemeFontFace-1"></b></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><b class="ms-rteThemeFontFace-1"></b></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><br class="ms-rteThemeFontFace-1"></p><p>​</p>Barn;Beredskap;Fødselshjelp;Intensiv;Kvalitet og sikkerheit;Sykepleie;Pediatri;Medisin9
PSYK LE NA Journalforskrifter8809523.12.2020 08:32:18858https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevanger;Namsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK LE NA JournalforskrifterSe under arrangement<div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span aria-hidden="true"></span></span>&#160;</div><div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span aria-hidden="true"></span><span aria-hidden="true"></span><span aria-hidden="true"></span><span aria-hidden="true"></span>​Kurset er en del av kompetanseplanen <span style="text-decoration&#58;underline;">HNT, PSYK&#58; Opplæringskrav «PAB/KIP»</span> tildelt ansatte i Klinikk for psykisk helsevern og rus HNT HF. </span></div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"></span>&#160;</div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5">Krav til alle PAB/KIP om deltagelse ved ansettelse og deretter årlig repetisjon.</span></span></div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5"></span></span>&#160;</div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Kurset gir oppdatert kunnskap om&#160;Journalforskriften.</span></span></span></div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"></span></span></span>&#160;</div><div><span style="text-indent&#58;-18pt;font-family&#58;calibri;font-size&#58;17.3333px;">Temaet&#160;</span><span class="ms-rteBackColor-4 ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3" style="text-indent&#58;-18pt;font-size&#58;17.3333px;">streames&#160;</span><span style="text-indent&#58;-18pt;font-family&#58;calibri;font-size&#58;17.3333px;">til enheter i klinikken. Se oppkoblingsinformasjon under &quot;Mer info&quot;.</span></div></div></div><p>&#160;</p>Psykiatri1
PSYK LE NA Lov om psykisk helsevern8809723.12.2020 08:26:411259https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevanger;Namsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK LE NA Lov om psykisk helsevernSe under arrangement<div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span aria-hidden="true"></span><span aria-hidden="true"></span><span aria-hidden="true"></span>​Kurset er en del av kompetanseplanen <span style="text-decoration&#58;underline;">HNT, PSYK&#58; Opplæringskrav «alle ansatte i kliniske stillinger»</span> tildelt ansatte i Klinikk for psykisk helsevern og rus HNT HF. </span></div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"></span>&#160;</div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5">Krav til alle ansatte i kliniske stillinger om deltagelse ved ansettelse og deretter årlig repetisjon.</span></span></div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5"></span></span>&#160;</div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Kurset gir oppdatert kunnskap om&#160;Lov om psykisk helsevern.</span></span></span></div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"></span></span></span>&#160;</div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"></span></span></span></span></div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-1"><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;17.3333px;">Temaet&#160;</span><span class="ms-rteBackColor-4 ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3" style="font-size&#58;17.3333px;">streames&#160;</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;17.3333px;">til enheter i klinikken. Se oppkoblingsinformasjon under &quot;Mer info&quot;.</span> </span></span></span></span></span></div><div><p style="margin&#58;0px 0px 10.66px 81px;line-height&#58;normal;text-indent&#58;-18pt;"><font color="#000000"><span style="margin&#58;0px;font-size&#58;10pt;"><font face="Calibri"><span aria-hidden="true"></span><span aria-hidden="true"></span><span aria-hidden="true"></span></font></span></font>&#160;</p></div>Psykiatri1
PSYK LE Traumebehandling8812319.01.2021 08:27:57674https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK LE Traumebehandling60 min<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span aria-hidden="true"></span><span aria-hidden="true"></span>Kurset er en del av sykdomslæreserien ved Klinikk for psykisk helsevern og rus HNT HF. Alle ansatte i kliniske stillinger skal gjennomføre hele sykdomslæreserien (12&#160;tema) minimum en gang. </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Kurset gir oppdatert grunnleggende kunnskap om traumebehandling, samt kjennskap til klinikkens tilbud om utredning og behandling innenfor området.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Temaet er åpent for eksterne samarbeidspartnere, og&#160;<span class="ms-rteBackColor-4 ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">streames&#160;</span>til enheter i klinikken.</span></span></p><p><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;17.3333px;">Se oppkoblingsinformasjon under &quot;Mer info&quot;.</span></p> <font face="Calibri"></font><font size="3"></font><font color="#000000"></font><font face="Times New Roman"></font>Psykiatri1
PSYK LE Sykdomslære Psykoselidelser8811718.01.2021 12:45:32555https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevanger;Namsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK LE Sykdomslære Psykoselidelser120 min<div><br><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Kurset er en del av sykdomslæreserien ved Klinikk for psykisk helsevern og rus HNT HF. Alle ansatte i kliniske stillinger skal gjennomføre hele sykdomslæreserien (11 tema) minimum en gang. </span></div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"></span>&#160;</div><div><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Kurset gir oppdatert grunnleggende kunnskap om psykoselidelser, samt kjennskap til klinikkens tilbud om utredning og behandling innenfor området.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"></span></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Temaet er åpent for eksterne samarbeidspartnere, og&#160;<span class="ms-rteBackColor-4 ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">streames&#160;</span>til enheter i klinikken.</span></span></p><p><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;17.3333px;">Se oppkoblingsinformasjon under &quot;Mer info&quot;.</span></p><p> </p><p style="margin&#58;0px 0px 10.66px 81px;line-height&#58;normal;text-indent&#58;-18pt;"><font color="#000000" face="Calibri"><span style="margin&#58;0px;font-size&#58;10pt;"></span></font><br></p></div>Psykiatri2
PSYK LE Sykdomslære Angst8811119.01.2021 08:22:57718https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK LE Sykdomslære Angst120 min<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Kurset er en del av sykdomslæreserien ved Klinikk for psykisk helsevern og rus HNT HF. Alle ansatte i kliniske stillinger skal gjennomføre hele sykdomslæreserien (12&#160;tema) minimum en gang. </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Kurset gir oppdatert grunnleggende kunnskap om angstlidelser, samt kjennskap til klinikkens tilbud om utredning og behandling innenfor området.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Temaet er åpent for eksterne samarbeidspartnere, og&#160;<span class="ms-rteBackColor-4 ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">streames&#160;</span>til enheter i klinikken.</span></span></p><p><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;17.3333px;">Se oppkoblingsinformasjon under &quot;Mer info&quot;.</span></p><p> </p><p>&#160;</p>Psykiatri1
PSYK LE Rus og psykiatri8810719.01.2021 08:18:09474https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK LE Rus og psykiatri60 min<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span aria-hidden="true"></span><span aria-hidden="true"></span>Kurset er en del av sykdomslæreserien ved Klinikk for psykisk helsevern og rus HNT HF. Alle ansatte i kliniske stillinger skal gjennomføre hele sykdomslæreserien (12&#160;tema) minimum en gang. </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Kurset gir oppdatert grunnleggende kunnskap om rus og psykiatri, samt kjennskap til klinikkens tilbud om utredning og behandling innenfor området.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Temaet er åpent for eksterne samarbeidspartnere, og&#160;<span class="ms-rteBackColor-4 ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">streames&#160;</span>til enheter i klinikken.</span></span></p><p><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;17.3333px;">Se oppkoblingsinformasjon under &quot;Mer info&quot;.</span></p><p> </p> <font face="Calibri"></font><font size="3"></font><font color="#000000"></font><font face="Times New Roman"></font>Psykiatri1
PSYK LE Sykdomslære Selvskading8812019.01.2021 08:13:59943https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK LE Sykdomslære Selvskading60 min<p style="margin&#58;0px 0px 10.66px;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Kurset er en del av sykdomslæreserien ved Klinikk for psykisk helsevern og rus HNT HF. Alle ansatte i kliniske stillinger skal gjennomføre hele sykdomslæreserien (12&#160;tema) minimum en gang. </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Kurset gir oppdatert grunnleggende kunnskap om selvskading, samt kjennskap til klinikkens tilbud om utredning og behandling innenfor området.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"></span></p><div><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Temaet er åpent for eksterne samarbeidspartnere, og&#160;<span class="ms-rteBackColor-4 ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">streames&#160;</span>til enheter i klinikken.</span></span></p><p><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;17.3333px;">Se oppkoblingsinformasjon under &quot;Mer info&quot;.</span></p></div> <font face="Calibri"></font><font size="3"></font><font color="#000000"></font><font face="Times New Roman"></font>Psykiatri1
PSYK LE Affektive lidelser8808819.01.2021 08:10:44576https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK LE Affektive lidelser120 min<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span aria-hidden="true"></span>Kurset er en del av sykdomslæreserien ved Klinikk for psykisk helsevern og rus HNT HF. Alle ansatte i kliniske stillinger skal gjennomføre hele sykdomslæreserien (11 tema) minimum en gang. </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Kurset gir oppdatert grunnleggende kunnskap om affektive lidelser, samt kjennskap til klinikkens tilbud om utredning og behandling innenfor området.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Temaet er åpent for eksterne samarbeidspartnere, og&#160;<span class="ms-rteBackColor-4 ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">streames&#160;</span>til enheter i klinikken.</span></span></p><p><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;17.3333px;">Se oppkoblingsinformasjon under &quot;Mer info&quot;.</span></p>Psykiatri1
PSYK LE Sykdomslære Spiseforstyrrelser8812118.01.2021 12:48:23619https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK LE Sykdomslære Spiseforstyrrelser60 min<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Kurset er en del av sykdomslæreserien ved Klinikk for psykisk helsevern og rus HNT HF. Alle ansatte i kliniske stillinger skal gjennomføre hele sykdomslæreserien (11 tema) minimum en gang. </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Kurset gir oppdatert grunnleggende kunnskap om spiseforstyrrelser, samt kjennskap til klinikkens tilbud om utredning og behandling innenfor området.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Temaet er åpent for eksterne samarbeidspartnere, og&#160;<span class="ms-rteBackColor-4 ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">streames&#160;</span>til enheter i klinikken.</span></span></p><p><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;17.3333px;">Se oppkoblingsinformasjon under &quot;Mer info&quot;.</span></p><p> </p> <font face="Calibri"></font><font size="3"></font><font color="#000000"></font><font face="Times New Roman"></font>Psykiatri2
Møte med aggresjonsproblematikk (MAP) - ungdom163972415.01.2021 12:42:1786https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxBUP Ålesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromMøte med aggresjonsproblematikk (MAP) - ungdom2 dager<p style="text-align&#58;center;">​<img alt="Logo 2.PNG" src="/PublishingImages/Sider/MAP---mestring-av-agresjonsproblematikk/Logo%202.PNG" style="margin&#58;5px;text-align&#58;center;" /><br></p><p style="text-align&#58;left;"><img alt="" style="margin&#58;5px;" /><strong>Målgruppa</strong> for dette kurset er ansatte ved Avdeling for psykisk helsevern barn og ungdom ved HMR,&#160;og obligatorisk for alle ansatte med pasientkontakt. Øvrige ansatte etter vurdering. Se forøvrig målgruppe.<br></p><p><strong>MAP (Møte med aggresjonsproblematikk)&#160;er et helhetlig opplæringsprogram for å forebygge og håndtere aggresjon og vold i helse- og sosialsektoren.</strong><br> Hensikten med opplæring i MAP er enkel; forhindre vold og sørge for at pasienter og personale opplever seg trygge. Manualens standpunkt er at dette oppnås mest effektivt ved å sørge for at mennesker blir møtt med forståelse og profesjonell omsorg. Forståelse ovenfor sterke følelsesuttrykk og atferd er sjelden noe som kommer av seg selv. Det krever en høy grad av profesjonalitet og kunnskap å kunne identifisere og anerkjenne de underliggende årsakene til disse uttrykkene. Denne forståelsen er essensiell da den gir forutsetning og grunnlag for å kunne jobbe målrettet og effektivt med god pasientbehandling. Profesjonell omsorg handler om å gi tilpasset og faglig begrunnet omsorg basert på den enkelte sitt behov.<br> MAP handler om mer enn å bare unngå et destruktivt samspill. Det handler om god behandling. Det handler om å legge til rette for et helsevesen som skal være trygt for begge parter – både pasienter og personale. </p><p>MAP-kurset består av 10 kapitler med gjennomgang over to dager. Man må delta begge dager for å bestå kurset.</p><p><strong>Dag 1</strong><br> 0800-0900&#58; Aggresjonsforståelse<br> 0900-1000&#58; Voldsrisikovurdering og håndtering<br> 1000-1100&#58; Fysiske teknikker<br> 1100-1200&#58; Fysisk trening<br> 1200-1230&#58; Lunsj<br> 1230-1330&#58; Fysisk trening<br> 1330-1430&#58; Voldsforebygging<br> 1430-1530&#58; Forebyggende kommunikasjon</p><p>&#160;<br></p><p><strong>Dag 2</strong><br> 0800-0900&#58; Deeskalering<br> 0900-1000&#58; Selvregulering<br> 1000-1100&#58; Samhandling<br> 1100-1200&#58; Fysisk trening<br> 1200-1230&#58; Lunsj<br> 1230-1330&#58; Fysisk trening<br> 1330-1430&#58; Håndteringsstrategier i kritiske situasjoner<br> 1430-1530&#58; Etterarbeid<br><br></p><p><strong>PS&#58;</strong> Ta med utskrift av vedlagt handouts (PDF).<br></p><p style="text-align&#58;left;"><strong>Kurset godkjennes</strong> som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper&#160;med&#160;<strong>14 timer.</strong></p><p style="text-align&#58;left;">Kurset er godkjent av&#160;<strong>psykologforeningen</strong>&#160;som 15 timers vedlikeholdsaktivitet.</p><p style="text-align&#58;left;"><strong>Norsk sykepleierforbund&#58;&#160;</strong>Kurset er meritterende for 15 timer i program for klinisk stige for sykepleiere/spesialsykepleiere.</p><p>&#160;<br></p><ul><li><strong class="ms-rteFontSize-2">Praktisk gjennomføring av MAP i forhold til Covid 19&#160;</strong></li><ul><ul><li>Instruktørene demonstrerer og viser teknikkene kun på hverandre.</li><li>Deltakerne går sammen to-og-to (fortrinnsvis to fra samme arbeidssted), og forblir i dette faste tospannet gjennom hele kurset. Unntak&#58; trening av nedleggelsesteknikker som vil fordre nærkontakt mellom fire deltakere (varighet&#58; 1 time).</li><li>Deltakerne laster ned pre-screening skjema i forkant av kurset og leverer dette ferdig utfylt til kursholderne&#160;ved oppstart av kurset; kfr kursmateriell under.&#160;Deltakere med mulige tegn på smitte får ikke anledning til å delta.</li><li>Deltakerne desinfiserer hender før og etter trening av fysiske teknikker.<br></li><li>Kursantallet må tilpasses til kurslokalitetenes rammer og forutsetninger ift. smittevernregler<br></li></ul></ul></ul>Psykisk helsevern;Sjukepleie;Etikk;Brukermedverknad;Kvalitet og sikkerheit;Lovverk;Nyansatt;HMS3
Cytostatikabehandling8697914.01.2021 10:41:572813https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxSkypetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromCytostatikabehandling2 dager<p>Kurset er &#160;kompetansegivende for sykepleiere som skal administrere cytostatika. Etter gjennomført kurs skal sykepleier kunne</p><p>- tilberede og administrere cytostatika og håndtere cytostatikaavfall på en forsvarlig, forskriftsmessig måte<br>-&#160; ta medansvar for å gi pasient og pårørende nødvendig informasjon før, under og etter behandling</p><p>- anvende oppdatert kunnskap og observere, forebygge og lindre pasientens bivirkninger og reaksjoner under og etter behandling</p><p>- bidra til å motivere og støtte pasienten gjennom behandlingsforløpet</p><p><span class="ms-rteBackColor-4"><strong>NB! Kurset 15. og 16. mars holdes digitalt hvis fortsatt oppmøterestriksjoner pga corona.</strong></span></p><p>For å få godkjent kurs, er det obligatorisk oppmøte begge dager og en to timers prøve må være bestått før kursbevis sendes pr epost.&#160;&#160;Prøven gjennomføres uten hjelpemidler.<br>For å administrere cytostatika i spesialisthelsetjenesten må sykepleier i tillegg&#160;dokumentere 10 administrerte cytostatikakurer under veiledning av sykepleier med kompetanse. </p><p><span style="color&#58;black;font-family&#58;arial, sans-serif;font-size&#58;10.5pt;">Kurset er godkjent av NSF som meritterende til klinisk spesialist med totalt <span style="text-decoration&#58;underline;">12</span> timer</span></p><p>Ansatte i kommunehelsetjenesten melder seg på via følgende lenke&#58; </p><table width="100%" class="ms-rteTable-default" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;50%;"> <span style="text-decoration&#58;underline;"></span><font color="#0563c1"></font><font face="Calibri"></font><font size="3"></font><font color="#000000"></font><font face="Times New Roman"></font><p>&#160;</p><p>&#160;</p></td><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;50%;">&#160;</td></tr></tbody></table><p><br></p><p><u></u><font color="#0b0815"></font>Deltakere fra kommunehelsetjenesten må betale en kurspris på kr 1000,-</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p>Medisin;Sykepleie1
SAP Anmodning 8824730.10.2020 09:01:241803https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim;Digitalt/webinartext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSAP Anmodning1,5 time<p>Er du ny anmoder eller strever du med anmodning i SAP?&#160; </p><ul><li>Personlige innstillinger &#160;</li><li>Opprette handlekurv</li><li>Søk og filtreringsmuligheter&#160; </li><li>Markering av favorittprodukter </li><li>Fritekstanmodninger</li><li>Teamhandlekurv</li><li>Søk i «mine handlekurver» </li></ul><p>&#160;</p>IKT8
Lovkurs psykisk helsevern103972313.01.2021 17:31:49728https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim;Digitalt/webinartext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromLovkurs psykisk helsevern6 timer<p>​Kurs for ansatte i psykisk helsevern<br></p>Lovverk;Psykisk helsevern;Psykiatri2
Fagdager Hovedintensiv vinter 2021163391312.01.2021 21:02:5676https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxDigitalt/webinartext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromFagdager Hovedintensiv vinter 20211 dag<p>​Fagdag for Intensivsykepleiere/sykepleiere&#160;på Hovedintensiv<br></p>Intensiv3
MAP - møte med aggresjonsproblematikk97581809.11.2020 13:30:233711https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxHjelset B paviljong;Hjelset - B paviljong;Hjelset;Volda DPS;DPS Sjøholt;Avdeling for sjukehuspsykiatri Ålesund;DPS Knausen;Knausen - DPS Molde;Vegsund DPStext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromMAP - møte med aggresjonsproblematikk2 dager<p style="text-align&#58;center;"><img alt="Logo 2.PNG" src="/PublishingImages/Sider/MAP---mestring-av-agresjonsproblematikk/Logo%202.PNG" style="margin&#58;5px;" /><br></p> <p>Dette kurset er gjeldende for ansatte i Klinikk for psykisk helse og rus, og obligatorisk for alle ansatte med pasientkontakt. Øvrige ansatte etter vurdering. Se forøvrig målgruppe.<br></p><p><strong>MAP (Møte med aggresjonsproblematikk)</strong><strong> er et helhetlig opplæringsprogram for å forebygge og håndtere aggresjon og vold i helse- og sosialsektoren. </strong><br>Hensikten med opplæring i MAP er enkel; forhindre vold og sørge for at pasienter og personale opplever seg trygge. Manualens standpunkt er at dette oppnås mest effektivt ved å sørge for at mennesker blir møtt med forståelse og profesjonell omsorg. Forståelse ovenfor sterke følelsesuttrykk og atferd er sjelden noe som kommer av seg selv. Det krever en høy grad av profesjonalitet og kunnskap å kunne identifisere og anerkjenne de underliggende årsakene til disse uttrykkene. Denne forståelsen er essensiell da den gir forutsetning og grunnlag for å kunne jobbe målrettet og effektivt med god pasientbehandling. Profesjonell omsorg handler om å gi tilpasset og faglig begrunnet omsorg basert på den enkelte sitt behov.<br>MAP handler om mer enn å bare unngå et destruktivt samspill. Det handler om god behandling. Det handler om å legge til rette for et helsevesen som skal være trygt for begge parter – både pasienter og personale. ​</p><p>MAP-kurset består av 10 kapitler med gjennomgang over to dager. Man må delta begge dager for å bestå kurset.<br></p><div><div>Dag 1<br>0800-0900&#58; Aggresjonsforståelse <br>0900-1000&#58; Voldsrisikovurdering og håndtering<br>1000-1100&#58; Fysiske teknikker<br>1100-1200&#58; Fysisk trening<br>1200-1230&#58; Lunsj<br>1230-1330&#58; Fysisk trening<br>1330-1430&#58; Voldsforebygging<br>1430-1530&#58; Forebyggende kommunikasjon</div><div><br></div><div>Dag 2<br>0800-0900&#58; Deeskalering<br>0900-1000&#58; Selvregulering<br>1000-1100&#58; Samhandling<br>1100-1200&#58; Fysisk trening<br>1200-1230&#58; Lunsj<br>1230-1330&#58; Fysisk trening<br>1330-1430&#58; Håndteringsstrategier i kritiske situasjoner<br>1430-1530&#58; Etterarbeid</div><div>&#160;</div><div><h1><span class="ms-rteFontSize-4"><span aria-hidden="true"></span><span aria-hidden="true"></span><span class="ms-rteFontSize-3">Praktisk gjennomføring av MAP i forhold til Covid 19.&#160;</span></span></h1><div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;"><ul style="margin&#58;5px 20px;padding&#58;0px;"><ul style="margin&#58;5px 20px;padding&#58;0px;"><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;"><strong>Instruktørene demonstrerer og viser teknikkene kun på hverandre. </strong></li><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;"><strong>Deltakerne går sammen to-og-to (fortrinnsvis to fra samme arbeidssted), og forblir i dette faste tospannet gjennom hele kurset. Unntak&#58; trening av nedleggelsesteknikker som vil fordre nærkontakt mellom fire deltakere (varighet&#58; 1 time). </strong></li><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;"><strong>Deltakerne laster ned pre-screening skjema i forkant av kurset og leverer dette ferdig utfylt til kursholderne</strong><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;"> <strong>ved oppstart av kurset; kfr kursmateriell under.</strong><strong> Deltakere med mulige tegn på smitte får ikke anledning til å delta.</strong></span><strong> </strong></li><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;"><strong>Deltakerne bruker munnbind ved gjennomføring av trening på fysiske teknikker, og&#160;desinfiserer hender før og etter fysisk trening.</strong></li><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;"><strong>Kursantallet må tilpasses til kurslokalitetenes rammer og forutsetninger ift. smittevernregler</strong></li></ul></ul></div><br><br class="ms-rteFontSize-4"></div><div>&#160;</div><div><br></div><p align="center" style="margin&#58;0px 0px 10.66px;text-align&#58;center;"><font size="3"><font color="#000000"><span style="margin&#58;0px;"><font face="Calibri">Kurset godkjennes som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper </font></span><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;calibri light&quot;,sans-serif;">med <strong>14 timer.</strong></span></font></font></p><p align="center" style="margin&#58;0px 0px 10.66px;text-align&#58;center;"><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;calibri light&quot;,sans-serif;"><font color="#000000" size="3">Kurset er godkjent av <strong>psykologforeningen</strong> som 15 timers vedlikeholdsaktivitet.</font></span></p><p align="center" style="margin&#58;0px 0px 10.66px;text-align&#58;center;"><font size="3"><font color="#000000"><strong><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;calibri light&quot;,sans-serif;">Norsk sykepleierforbund&#58; </span></strong><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;calibri light&quot;,sans-serif;">Kurset er meritterende for 15 timer i program for klinisk stige for sykepleiere/spesialsykepleiere.</span></font></font></p> <font size="3"></font><font color="#000000"></font><font face="Times New Roman"></font><br></div><div><br><br></div><p>&#160;</p><p>&#160;</p>Psykiatri;Psykisk helsevern;Sjukepleie;Sykepleie;Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB);Nyansatt;Lovverk;Brukermedverknad;Beredskap;Etikk;HMS;Kvalitet og sikkerheit1
Nasjonalt kurs i implantatlære og protesekirurgi - 2021163428613.01.2021 08:32:52351https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxRøros Hotelltext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromNasjonalt kurs i implantatlære og protesekirurgi - 20215 dager<p>​Anbefalt/obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Ortopedisk kirurgi<br></p><p>Kurset går over fem dager, kursavgift 7000,- (med forbehold om indeksregulering)<br></p><p>Fullpensjon Røros Hotell kommer i tillegg, nærmere info vil&#160;sendes deltakerne per e-post.<br></p><p>Søkere med lengst ansiennitet vil bli prioritert.<br></p><p>Lenke til utlysning&#58;&#160;<a href="https&#58;//spesialisthelsetjenesten.no/arrangementer/nasjonalt-kurs-i-implantatlere-og-protesekirurgi-2021">https&#58;//spesialisthelsetjenesten.no/arrangementer/nasjonalt-kurs-i-implantatlere-og-protesekirurgi-2021</a><br></p>1
Ultralyddiagnostikk del 2. Sonopatologi163348812.01.2021 13:52:0221https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxDigitalt/webinartext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromUltralyddiagnostikk del 2. Sonopatologi2 dager<p>​Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Revmatologi.<br></p><p>Dette kurset gjennomføres digitalt.<br></p><p>Kurset går over to dager, kursavgift 4000,-<br></p><p><strong>K</strong><strong>ursleder&#58; Hilde Berner Hammer, Diakonsykehjemmet, Oslo</strong><br></p><p>Lenke til utlysning&#58;&#160;<a href="https&#58;//spesialisthelsetjenesten.no/lis/kurs-for-leger-i-spesialisering/ultralyddiagnostikk-del-2-sonopatologi?arrId=0">https&#58;//spesialisthelsetjenesten.no/lis/kurs-for-leger-i-spesialisering/ultralyddiagnostikk-del-2-sonopatologi?arrId=0</a><br></p>1
HMR - Talegjenkjenning i DocuLive, grunnkurs8842605.11.2020 08:56:472182https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMolde;Kristiansund;Ålesund;Voldatext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHMR - Talegjenkjenning i DocuLive, grunnkurs4 timer<p>Innføring i talegjenkjenning<br></p>IKT5
Gynekologisk avdeling - kompetansedager våren 2021161251611.01.2021 08:00:5754https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGynekologisk avdeling - kompetansedager våren 20217 timer<p>​Kompetansedager med brannvern<br></p>Sjukepleie6
Kompetanseutvikling rus og vold: Grunnmodul162988713.01.2021 10:17:54211https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-EksternNettbasertKompetanseutvikling rus og vold: GrunnmodulCa. 10 min <strong>E-læringskurs fra RVTS og KoRus om rus og vold. Kurset er rettet mot behandlere, miljøpersonell og andre som jobber med pasienter/brukere med rus- og voldsproblematikk i hele landet.&#160;</strong><div><br></div><div>E-læringen er en av flere læringsressurser som er utarbeidet gjennom et kompetanseprogram om integrert behandling, rus og vold. Kompetanseprogrammet er et samarbeidsprosjekt mellom alle KoRus og RVTS i Norge, som også er ressursmiljøer i opplæringen.&#160;</div><div><br></div><div>Formålet med e-læringen&#160;er at du som kursdeltaker skal styrke din kompetanse om rus og vold, enten du er ansatt i tverrfaglig spesialisert rusbehandling, psykisk helsevern eller kommunale psykisk helse- og rus tjenester.&#160;</div><div><br></div><div>E-læringen&#160;er inndelt i ulike temaer.&#160;Det er anbefalt at du gjennomfører alle temaene i kronologisk rekkefølge. Skulle du ha behov for å gjennomføre temaene i ulik rekkefølge, er dette også mulig. Kurset&#160;består av teori, egenaktivitet og egenrefleksjon. Teorien formidles gjennom video, tekst og lyd.<br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div>Rus og vold0
HNT Talegjenkjenning DocuLive grunnkurs156337208.01.2021 08:08:1722https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNamsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHNT Talegjenkjenning DocuLive grunnkurs4 timer<p>​Innføring i talegjenkjenning for dokumentering i DocuLive<br></p>Klinisk IKT1
Vedlikeholdskurs selvmordsrisikovurdering DPS Molde162862007.01.2021 09:52:03108https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxDigitalt/webinartext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromVedlikeholdskurs selvmordsrisikovurdering DPS Molde1. time<p>​Dette kurset bygger på heldagskurset om selvmordsrisikovurdering. Innholdet vil være en repetisjon av statistiske risikofaktorer og gjennomføring av disse vurderingene.&#160;Kurset er en del av internundervisningen ved Psyk. poliklinikk i Molde, men åpnes for behandlere på andre seksjoner i aktuelle avdelinger som har behov for vedlikeholdskurs.<br></p>Psykiatri;Psykisk helsevern1
PSYK NA Selvskading158792307.01.2021 09:37:2360https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNamsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK NA Selvskading30 - 60 min<p>​</p><p style="color&#58;#333333;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Kurset er en del av sykdomslæreserien ved Klinikk for psykisk helsevern og rus HNT HF. Alle ansatte i kliniske stillinger skal gjennomføre hele sykdomslæreserien (11 tema) minimum en gang.</span></p><p style="color&#58;#333333;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Kurset gir oppdatert grunnleggende kunnskap om selvskading, samt kjennskap til klinikkens tilbud om utredning og behandling innenfor området.</span></p><p><br></p>Psykiatri1
PSYK NA Affektive lidelser102021508.01.2021 10:00:0369https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNamsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK NA Affektive lidelser30 - 60 min<p>​</p><p style="color&#58;#333333;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Kurset er en del av sykdomslæreserien ved Klinikk for psykisk helsevern og rus HNT HF. Alle ansatte i kliniske stillinger skal gjennomføre hele sykdomslæreserien (11 tema) minimum en gang.</span></p><p style="color&#58;#333333;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Kurset gir oppdatert grunnleggende kunnskap om affektive lidelser, samt kjennskap til klinikkens tilbud om utredning og behandling innenfor området.</span></p><p><br></p>Psykiatri1
Introduksjonsuke, nyansatt Intensiv seksjonen Kristiansund162910407.01.2021 12:53:4519https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxKristiansundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromIntroduksjonsuke, nyansatt Intensiv seksjonen Kristiansund5 dager<p><strong>Hensikt&#58;</strong> Denne introduksjonkurset er å gi innsikt i hvordan intensivseksjonen er organisert. Hvilke systemer som blir brukt, kvalitesarbeid i seksjonen derav hvilke strategisk kvalitetsmål vi jobber opp mot. Arbeidsmiljø- og medarbeiderutvikling. Kompetansedokumentasjon.&#160;Hvilke pasientdiagnoser/kategorier vi behandler.</p><p><strong>Målgruppe&#58;</strong> Nyansatte sykepleiere med&#160;varierende grad av erfaring.&#160;<br></p><p><strong>Innhold&#58;</strong>&#160;Kurset innheolder hvilke systemer vi bruker for å registrere pasienter. PAS, O-Plan, EPJ, EQS, Kompetanseportalen, Skjema for&#160;Intensivregistrering og recovery. Administrative oppgaver ved mottak av pasient.&#160;<br></p><p>Bli kjent i seksjonen med omvisning.&#160;Brannvernrunde i seksjonen. Gasstrykkvakt. Katastrofe permen. Everbrigde.<br></p><p>Kurset gir opplæring i det viktigste&#160;MTU som er i daglig bruk.&#160;PICIS Elektronisk&#160;Kurveføring. Sikkerhet i intensivseksjonen. Farmakologi. AHLR. Varslingsrutiner med akutt tralla.&#160;<br></p><p>Undervisning og en kort innføring i diagnoser hos både medisinske og kirurgiske pasienter som behandles og overvåkes i seksjonen. Oppfordring til å lese litteratur og forskning innen relevante tema.<br></p>Intensiv0
Offentlige anskaffelser i Hemit93580706.01.2021 11:24:48344https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim;Digitalt/webinartext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromOffentlige anskaffelser i Hemit3 timer<span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2" id="ms-rterangepaste-start" aria-hidden="true"></span><p style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0 ms-rteFontSize-2" style="font-family&#58;&quot;open sans&quot;;">Offentlige virksomheter må følge noen grunnleggende prinsipper og krav til prosedyrer ved planlegging og gjennomføring av offentlige anskaffelser. Gjennomføring av offentlige anskaffelser er regulert i lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Dette kurset er utviklet som del av opplæringsprogram for avtaleforvaltere i Hemit, men er også relevant for øvrige ansatte som har behov for innsikt i anskaffelsesprosessen i Hemit.</span></p><p style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;"><font class="ms-rteFontSize-2" color="#000000" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-family&#58;&quot;open sans&quot;;box-sizing&#58;initial;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;bold;box-sizing&#58;initial;"><br></strong></font></p><p style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;"><font class="ms-rteFontSize-2" color="#000000" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-family&#58;&quot;open sans&quot;;box-sizing&#58;initial;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;bold;box-sizing&#58;initial;">Læringsmål&#58;</strong></font></p><p style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;"><font class="ms-rteFontSize-2" color="#000000" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-family&#58;&quot;open sans&quot;;box-sizing&#58;initial;"><span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;#ffffff;">Få innsikt i generell kontraktsrett og anskaffelsesprosessen i Hemit, hvem som har ansvar for hva og hvilke roller som er involvert.</span></font></p><p style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;"><font class="ms-rteFontSize-2" color="#000000" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-family&#58;&quot;open sans&quot;;box-sizing&#58;initial;">&#160;</font></p><p style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;"><font class="ms-rteFontSize-2" color="#000000" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-family&#58;&quot;open sans&quot;;box-sizing&#58;initial;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;bold;box-sizing&#58;initial;">Gjennomføring&#58;</strong></font></p><p style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;"><font class="ms-rteFontSize-2" color="#000000" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-family&#58;&quot;open sans&quot;;box-sizing&#58;initial;"><span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;">Kurset gjennomføres i Trondheim eller via Skype for Business.</span></font></p><p style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;"><font class="ms-rteFontSize-2" color="#000000" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-family&#58;&quot;open sans&quot;;box-sizing&#58;initial;"><br></font></p><p style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;"><font class="ms-rteFontSize-2" color="#000000" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-family&#58;&quot;open sans&quot;;box-sizing&#58;initial;"><strong>Kursholder&#58;</strong></font></p><p style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;"><font class="ms-rteFontSize-2" color="#000000" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-family&#58;&quot;open sans&quot;;box-sizing&#58;initial;">Trond Ole Winther, kontraktsansvarlig i Hemit.&#160;</font></p><p style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;"><font class="ms-rteFontSize-2" color="#000000" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-family&#58;&quot;open sans&quot;;box-sizing&#58;initial;"><br></font></p><p style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;"><font class="ms-rteFontSize-2" color="#000000" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-family&#58;&quot;open sans&quot;;box-sizing&#58;initial;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;bold;box-sizing&#58;initial;">Forarbeid&#58;</strong></font></p><p style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;"><font class="ms-rteFontSize-2" color="#000000" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-family&#58;&quot;open sans&quot;;box-sizing&#58;initial;">For avtaleforvaltere&#58; Gjennomgå del 1 i kompetanseplanen for avtaleforvaltere i Hemit.</font></p><p style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;1.6;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;initial;orphans&#58;2;"><font class="ms-rteFontSize-2" color="#000000" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-family&#58;&quot;open sans&quot;;box-sizing&#58;initial;">Øvrige deltakere&#58; Ingen forarbeid.</font></p>Innkjøp3
Grunnkurs i informasjonssikkerhet og personvern8730805.11.2020 10:22:372401https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim;Ålesund;Levanger;Digitalt/webinartext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGrunnkurs i informasjonssikkerhet og personvern3 timer<p>Hensikten med kurset er å gi grunnleggende innføring i informasjonssikkerhet og personvern for ansatte som jobber i Hemit.</p><p><strong>Læringsmål&#58;</strong></p><ul><li>Få grunnleggende kjennskap til hva informasjonssikkerhet og personvern er</li><li>Få kjennskap til viktige roller og ansvar innen informasjonssikkerhet og personvern, herunder ditt ansvar</li><li>Få kjennskap til Hemits styringssystem for informasjonssikkerhet og personvern, herunder&#58;</li><ul><li>Relevante lovkrav</li></ul><li>Forstå hensikten med risikovurderinger og vite hvordan du bidrar</li><li>Bli bevisst sikkerhetstrusler og konsekvenser<br></li></ul><p><strong>Gjennomføring&#58;</strong></p><p>Det legges opp til en teoretisk gjennomgang og med quiz.&#160;<br></p><p><strong>Kursholdere&#58;</strong></p><p>Marianne Hove, IT-sikkerhetsansvarlig&#160;i Hemit.<br></p><p>Suzanne Dawn Brattheim, juridisk rådgiver og&#160;personvernombud i Hemit.</p>IKT2
PSYK NA Spiseforstyrrelser162450905.01.2021 13:13:3175https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNamsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK NA Spiseforstyrrelser30 - 60 min<p>​</p><p style="color&#58;#333333;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Kurset er en del av sykdomslæreserien ved Klinikk for psykisk helsevern og rus HNT HF. Alle ansatte i kliniske stillinger skal gjennomføre hele sykdomslæreserien (11 tema) minimum en gang.</span></p><p style="color&#58;#333333;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Kurset gir oppdatert grunnleggende kunnskap om spiseforstyrrelser, samt kjennskap til klinikkens tilbud om utredning og behandling innenfor området.</span></p><p><br></p>Psykiatri1
Kurs i forbedringsmodellen/forbedringsarbeid149412002.01.2021 10:54:1141https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevanger;Namsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKurs i forbedringsmodellen/forbedringsarbeid2 dager<p><br></p><p>Kurset gjennomføres som en del av Helse Nord-Trøndelags satsning på endring og forbedringsarbeid.&#160;&#160;<br></p><p><br></p><p>Kurset går over 2 dager.&#160;<br></p><p>Forberedelser&#58; Forbedringsguiden.&#160; Foprbedringsguiden&#160;ligger vedlagt som pdf-fil men boka kan også hentes hos Åse Mette Haldorsen, Levanger eller Kari Hoff Elden, Namsos<br></p>Kvalitet og sikkerheit4
PSYK NA Funskjonsutredning162401205.01.2021 10:22:1492https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNamsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK NA Funskjonsutredning30 - 60 min<p>​Kurset er en del av internundervisningen ved Klinikk for psykisk helsevern og rus NA. Kurset gir grunnleggende kunnskap om funksjonsutredning. Temaet overføres via Skype til deltakerne.<br></p>Psykiatri0
Beaker Oppfriskningskurs - Generell lab 88576815.01.2021 08:09:01349https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim;Digitalt/webinartext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBeaker Oppfriskningskurs - Generell lab2<p>Oppfriskningskurs -&#160;Generell Lab​<br></p>Laboratoriemedisin14
Kompetansedager nevrologisk sengepost104198221.01.2021 06:38:46246https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKompetansedager nevrologisk sengepost1 dag<p>Kompetansedager for ansatte ved nevrologisk sengepost. Aktuelle tema vi jobber med daglig. Se vedlagt program. Ta med matpakke.<br></p>Sykepleie4
Palliasjon (del II)8835703.01.2021 10:20:40845https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPalliasjon (del II)2 dager<p>​​Kurset skal gi økt forståelse for smerte og smertebehandling, symptomlindring og palliasjon. Emnet vil gi mer inngående kjennskap til og kliniske ferdigheter innen diagnostikk, undersøkelse, behandling og oppfølging av pasienter med malign og ikke-malign sykdom. Tverrfaglig samarbeid og samhandling vektlegges. Målet er å bidra til bedre pasientbehandling gjennom kunnskapsbasert praksis innen smerte og palliasjon. </p><p>Obligatorisk deltakelse begge dager&#160; før utstedelse av kursbevis.<br></p><p>Påmelding for helsepersonell&#160;i kommunehelsetjenesten;&#160; Laila.skjelvan@stolav.no&#160;<br></p><p><br></p>Sjukepleie;Medisin1
Palliasjon del I8771705.01.2021 20:34:19960https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPalliasjon del I2 dager<p>​Obligatorisk&#58; Deltakelse begge dager før kursbevis utstedes&#160; &#160; &#160;</p><p><em><strong>Påmelding&#160;for helsepersonell i kommunehelsetjenesten</strong></em>&#58; laila.skjelvan@stolav.no&#160;<span style="font-family&#58;calibri, sans-serif;font-size&#58;11pt;"><span><font color="#000000">&#160;</font></span></span></p><p>&#160;</p>Sykepleie;Nyansatt1