Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Kurskatalogen

  • Tittel Kurskatalogen

 

 

Terapeutisk møte med aggresjon - TERMA - nivå 13818208.11.2018 09:03:221853https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromTerapeutisk møte med aggresjon - TERMA - nivå 12 dager<h4 class="ms-rteElement-H4B">Bakgrunn</h4><h4 class="ms-rteElement-H4B"><span class="ms-rteStyle-Normal">Les opplæringsplan fra Klinikk for psykisk helsevern og rus </span><a href="/Kursmateriell/TERMA%20-%20Opplæringsplan%20-%202017-18%20ver%201.0.docx"><span class="ms-rteStyle-Normal"><img width="16" height="16" class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4 ms-rteStyle-Normal" src="/_layouts/15/images/icdocx.png" alt="" /><u>TERMA - Opplæringsplan - 2017-18 ver 1.0.docx</u></span></a></h4><h4 class="ms-rteElement-H4B">Hensikt</h4><ul><li>Bidra til økt sikkerhet og trygghet for pasienter og personale</li><li>Unngå skader på pasienter og personal</li><li>Redusere forekomst av makt og tvang til et minimum</li><li>Redusere forekomsten av aggressive og voldelige episoder</li></ul><p><span class="ms-rteStyle-Normal" style="line-height&#58;115%;font-family&#58;&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size&#58;10.5pt;"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Det utarbeides handlingsplan for implementering av TERMA i hele Klinikk for psykisk helse og rus.</span></span></p><h4 class="ms-rteElement-H4B">Målgruppe</h4><p><span class="ms-rteStyle-Normal" style="line-height&#58;115%;font-family&#58;&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size&#58;10.5pt;"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Alle ansatte&#160;i Klinikk for psykisk helsevern og rus.</span></span></p><h4 class="ms-rteElement-H4B">Mål</h4><p>- gi personalet et helhetlig rammeverk for hvordan forstå og møte aggressive situasjoner på en omsorgsfull, ivaretakende og samtidig trygg måte. </p><p>-&#160; bidra til holdninger som empati, likeverd og respekt er begreper som er sentrale i effektiv voldsforebygging og håndtering. </p><h4 class="ms-rteElement-H4B">Forkunnskaper</h4><p>Les informasjon<a href="/Kursmateriell/Om%20TERMA.docx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdocx.png" alt="" /><u><font color="#0066cc">Om TERMA.docx</font></u></a></p><h4 class="ms-rteElement-H4B">Innhold</h4><p>- kurset går over 2 dager og vil veksle mellom teoretisk undervisning og ferdighetstrening i fysiske intervensjoner</p><table width="100%" class="ms-rteTable-default" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;12%;"><strong>​Dag1</strong></td><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;26%;"><strong>​Dag 2 </strong></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;12%;"><p dir="ltr" style="margin-right&#58;0px;">​<strong>1.0 </strong>Aggresjonsteori</p><p dir="ltr" style="margin-right&#58;0px;"><strong>2.0 </strong>Forebygging og kommunikasjon</p><p dir="ltr" style="margin-right&#58;0px;">Fysiske intervensjoner - praksis</p><p dir="ltr" style="margin-right&#58;0px;"><strong>3.0 </strong>Grensesettende tiltak</p><p dir="ltr" style="margin-right&#58;0px;"><strong>4.0 </strong>Skjerming<br></p></td><td class="ms-rteTable-default" dir="ltr" style="width&#58;26%;text-align&#58;left;"><p><strong>5.0 </strong>Samhandling</p><p><strong>6.0 </strong>Fysiske&#160; intervensjoner -teori</p><p>Fysiske intervensjoner - praksis</p><p><strong>7.0 </strong>Risikovurdering</p><p><strong>8.0 </strong>Oppfølging etter aggressive episoder<br></p></td></tr></tbody></table><p><strong></strong><strong></strong>&#160;</p><h4 class="ms-rteElement-H4B">Praktisk informasjon<span><br><span class="ms-rteStyle-Normal">Avklar med din nærmeste leder vedrørende deltakelse<br></span><span class="ms-rteStyle-Normal">Funksjonelt antrekk som samsvarer med daglige arbeidsoppgaver.<br><span class="ms-rteStyle-Normal">Dersom kurset er fullt, vil det fremkomme behov for flere kurs i form av at påmeldte blir satt på venteliste.<br><span class="ms-rteStyle-Normal">Ved behov for flere kurs utover de som er satt opp, ta kontakt med&#160; TERMA-koordinator Annette Saunes.</span></span></span></span></h4>HMS;Kvalitet og sikkerheit;Nyansatt;Psykiatri6
Talegjenkjenning for viderekomne - få fullt utbytte av den nye versjonen3815609.07.2018 10:11:42546https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromTalegjenkjenning for viderekomne - få fullt utbytte av den nye versjonen2 timer <p>​Den nye versjonen av talegjenkjenning inneholder programmoduler som redigeringsmodus, kommandomodus, bokstaveringsmodus samt viktige endringer i standardtekst. Vi anbefaler kurs på datarom for å få fullt utbytte av de nye modulene.</p>Medisin3
Talegjenkjenning grunnkurs St. Olav3815412.12.2018 14:17:111408https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim;Orkdaltext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromTalegjenkjenning grunnkurs St. OlavFra kl. 08.00-12.00<p>Kurset består av undervisning på datarom. Undervisning om teorien som ligger til grunn for praktisk bruk av løsningen.</p><p>Informasjon om beste arbeidsflyt mot Doculive EPJ og samspill med sekretærtjenesten.</p><p>Deltakerne får laget personlige standardtekster og bygget profil under kurset som gjør at talegjenkjenningen raskere vil fungere i klinisk praksis.</p>Medisin;Ambulanse7
ESD-kurs (Electrostatic discharge)63385113.12.2018 14:11:2056https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromESD-kurs (Electrostatic discharge)3,5 timer<p><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2"><strong>Hva er ESD?</strong>​</span></p><p><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2">ESD er elektronikkindustriens betegnelse på en ukontrollert elektrostatisk utladning mellom to objekter med ulikt elektrisk potensial. ESD er en av hovedårsakene til feil og driftsforstyrrelser på elektronisk apparatur/datautstyr. </span></p><p><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2">Elektronikkindustrien utvikler stadig mere kraftfulle og komplekse kretser (høyere pakketetthet). Denne utviklingen medfører også økt ESD-følsomhet. ESD-følsom elektronikk betegnes som ESDS (ESD Sensi-tive Device). ESDS kan være kretskort, komponenter, moduler, halvfabrikata. ESD-skader grupperes i latente og katastrofale, hvorav latente oftest har størst negativ konsekvens.<br></span></p><p><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2" style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;background-color&#58;transparent;">Effektiv ESD-sikring er nødvendig og lønnsom kvalitetssikring.</span></p><p><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2" style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;background-color&#58;transparent;"><strong>Kursinnhold&#58;</strong></span></p><ul><li><div><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2" style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;background-color&#58;transparent;">Moderne elektronikk - Internasjonale kvalitetsstandarder</span></div></li><li><div><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2" style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;background-color&#58;transparent;">Triboelektrisk oppladning – elektriske ledere, isolatorer</span></div></li><li><div><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2" style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;background-color&#58;transparent;">Elektrostatiske felt og induksjon</span></div></li><li><div><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2" style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;background-color&#58;transparent;">Ulike typer ESD - (indirekte- og direkte, kapasitiv oppbygging av spenning etc.)</span></div></li><li><div><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2" style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;background-color&#58;transparent;">ESD-følsomhetsnivåer, elektronikk-komponenter og kretskort</span></div></li><li><div><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2" style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;background-color&#58;transparent;">Katastrofale og latente ESD-skader</span></div></li><li><div><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2" style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;background-color&#58;transparent;">ESD-Protected Area (EPA)- krav</span></div></li><li><div><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2" style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;background-color&#58;transparent;">Skjerming og jording av elektronikk</span></div></li><li><div><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2" style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;background-color&#58;transparent;">Håndtering av elektronikk på stasjonær arbeidsplass</span></div></li><li><div><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2" style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;background-color&#58;transparent;">Field service og ESD-beskyttelse</span></div></li><li><div><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2" style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;background-color&#58;transparent;">Lagring, transport og emballering av elektronikk</span></div></li><li><div><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2" style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;background-color&#58;transparent;">Balansert ionisering som ESD-beskyttelse</span></div></li><li><div><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2" style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;background-color&#58;transparent;">Måle- og kontrollinstrumenter</span></div></li><li><div><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2" style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;background-color&#58;transparent;">Hovedelementer i et ESD-program<br></span></div></li></ul><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2" style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;background-color&#58;transparent;"><strong></strong></span><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2" style="text-align&#58;left;color&#58;#444444;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline !important;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;transparent;"> </span><font class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#444444;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"></font><font class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#444444;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"></font><font class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2" color="#000000" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#000000;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"></font><font class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#444444;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"></font><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#444444;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><br class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2"></p><p><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2" style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;background-color&#58;transparent;"></span></p><p><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2" style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;background-color&#58;transparent;"></span></p><p><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2"><strong>Mål med opplæringen&#58;</strong><br></span></p><p><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2"><span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline !important;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;background-color&#58;transparent;">Tilføre deltakerne nødvendig kunnskap og forståelse for</span> at ESD-skader og driftsforstyrrelser kan koste de bedrifter dette angår betydelige beløp, tidsspille, tap av uvurderlig informasjon og enkelte tilfeller kan også liv og helse stå på spill.&#160;<br></span></p><p><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2">Den endelige målsettingen er å opprettholde en høy produktkvalitet og en høy grad av driftssikkerhet hva elektronisk utstyr angår.</span></p><p></p><p><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2" style="text-align&#58;left;color&#58;#444444;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;background-color&#58;transparent;"><strong>Kursholder&#58; </strong></span></p><p><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2" style="text-align&#58;left;color&#58;#444444;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;background-color&#58;transparent;">Frode Nilsen, El-Care ESD </span><br></p>Tekniske fag (medisinsk-tekniske fag)2
Helse Miljø Sikkerhet - for verneombud og ledere i Helse Møre og Romsdal3741413.12.2018 05:55:171908https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMolde;Ålesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHelse Miljø Sikkerhet - for verneombud og ledere i Helse Møre og Romsdal4 dager + 2 timer med e-læringskurs <h2>Målgruppe</h2><p>Ledere, verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget i Helse Møre og Romsdal HF.</p><h2>Mål<br></h2><p>Kurset gir grunnleggende opplæring i HMS (helse, miljø og sikkerhet) i Helse møre og Romsdal. </p><p>Arbeidsmiljøloven § 3-5 pålegger arbeidsgiver å gjennomgå opplæring i HMS-arbeid. Samme lov&#160;krever at arbeidsgiver sørger for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) også gjennomgår HMS opplæring.&#160;Hensikten med en plikt til opplæring er at arbeidsgiver og verneombud skal ha kunnskap om grunnprinsippene i systematisk HMS-arbeid og om arbeidsmiljøloven.</p><p>Kurset gir en oversikt over innholdet i arbeidsmiljøloven og dens forskrifter. Kurset gir kunnskap om hvordan det skal arbeides systematisk med HMS i foretaket og hvordan medvirkning og partssamarbeid ivaretas. Det skal bidra til at deltagerne blir i stand til å se, tenke og handle på en slik måte at HMS blir ivaretatt, og til at man ser verdien av et velfungerende HMS-arbeid. Deltagerne vil få kunnskap om hvordan HMS-arbeidet blir integrert i planleggings- og beslutningsprosesser i foretaket. Videre vil kurset gi kunnskap om arbeidsmiljøfaktorer som kan ha innvirkning på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og eget arbeidsmiljø.<br></p><h2>Forkunnskaper<br></h2><p>Følgende e-læringskurs skal være gjennomført før du møter til dette kurset&#58;</p><p><a href="/Sider/Innføring-i-HMS---Del-1.aspx">Innføring i HMS - Del 1 (45 min)&#160;</a><br></p><p><a href="/Sider/Innføring-i-HMS---Del-2.aspx">Innføring i HMS - Del 2</a>&#160;(30 min)<br></p><p><a href="/Sider/Innføring-i-HMS---Del-3.aspx">Innføring i HMS - Del 3</a>&#160;(45 min)<br></p><p>E-læringskursene er utviklet i Helse Sør-Øst og gir en generell innføring i HMS. Innholdet i kursdagene vil bygge videre på en del av temaene i e-læringskursene.&#160;<br></p><h2>Innhold<br></h2><ul><li>Innføring i arbeidsmiljølovens innhold og struktur.</li><li>Orientering om arbeidsmiljølovens forskrifter.</li><li>Helsefremmende arbeid<br></li><li>Arbeidstilsynets rolle og funksjon</li><li>Verneombudets rolle</li><li>Arbeidsgivers ansvar</li><li>HMS-systemet i Helse Møre og Romsdal</li><li>Inkluderende arbeidsliv</li><li>AKAN<br></li><li>Psykososialt arbeidsmiljø</li><li>Ergonomi<br></li><li>Fysisk arbeidsmiljø</li></ul><div></div><div>For å få godkjent kurs må man delta på alle fire dagene.<br></div><div></div><h2>Praktisk</h2><p>Ta med matpakke.<br></p>HMS;Ledelse2
SAP Opprett kunde63231112.12.2018 06:54:4544https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-VideoSAP Opprett kundeCa 5 min<p>Opprett kunde​</p>Merkantile fag;Ambulanse0
SAP Vareuttak med håndholdt enhet (Fiori)63230112.12.2018 09:53:19112https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-VideoSAP Vareuttak med håndholdt enhet (Fiori)4.05 min<p>SAP Vareuttak med håndholdt enhet (Fiori)</p>Merkantile fag0
AHLR grunnkurs55716829.08.2018 13:45:44368https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxOrkdaltext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromAHLR grunnkurs4 timer<p><strong>Mål med opplæringen&#58;</strong></p><p>Ved fullført&#160;kurs skal deltakerene kunne&#58;</p><ul><li>konstatere hjertestans, varsle og starte HLR</li><li>utføre basal HLR med enredder- og toredder-teknikk</li><li>bruke hjertestarteren og ivareta tryggheten til alle involverte</li><li>utøve AHLR etter gjeldende retningslinjer</li><li>Ha forståelse av&#160;at det er avgjørende med tydelig&#160;ledelse og rollefordeling i teamet</li><li>utøve og forstå at det er avgjørende med samarbeid og god kommunikasjon</li><li>være bevisst sin&#160;rolle i teamet</li><li>Være kjent med lokal organisering og tilpasning</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Forkunnskaper&#58;</strong></p><p>Gjennomføre&#160;e-læringen for AHLR&#160;fra NRR, med tilgang via&#160;Læringsportalen&#58; </p><p><a href="/Sider/ahlr.aspx">https&#58;//kurs.helse-midt.no/Sider/ahlr.aspx</a></p><p>Trykk &quot;Start kurs&quot; til høyre i bildet. &quot;Registrer fullført kurs&quot; når gjennomført, så&#160;blir kurset lagt til i CV i Kompetanseportalen. Der kan man skrive ut diplom ved å klikke på &quot;Mine Kurs&quot; og hente fram aktuelt kursbevis.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Innhold&#58;</strong></p><p>Det praktiske kurset består av&#58;</p><ul><li>gjennomgang av lokale varslingsrutiner og stansteam</li><li>basisferdigheter med trening på grunnleggande enreddar- og toredderteknikk</li><li>gjennomgang av algoritme og AHLR-plakat, medikamenter og utstyr (svelgtube, defibrillator, oksygen etc)</li><li>scenariotrening med debriefing</li></ul><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>​</p>Anestesi;Beredskap;HMS;Kvalitet og sikkerheit;Sjukepleie1
Suicidologiundervisning for miljøpersonell62683929.11.2018 11:07:0720https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSuicidologiundervisning for miljøpersonell3 timar<p style="margin&#58;0px 0px 10.66px;"><span style="margin&#58;0px;line-height&#58;107%;font-size&#58;14pt;"><font color="#000000" face="Calibri">Første del av kurset er gjennomgang av relevant teori, som nye forskingspublikasjonar, prevalenstal, kjønnsskilnader og ulike definisjonar innan suicidologien.</font></span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10.66px;"><span style="margin&#58;0px;line-height&#58;107%;font-size&#58;14pt;"><font color="#000000" face="Calibri">Andre del gir opplæring i kontaktetablering, samtaleteknikk med suicidal pasient, observasjon i miljøet, kjende statistiske risikofaktorar/beskyttande faktorar. Ein går gjennom kasuistikkar. Utvalde, sentrale EQS-prosedyrer blir gjennomgått. Det er god tid til spørsmål frå kursdeltakarane.</font></span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10.66px;"><span style="margin&#58;0px;line-height&#58;107%;font-size&#58;14pt;"><font color="#000000" face="Calibri">Tredje del er sett av til ekstern førelesar. Denne kan variere, men kan t.d. vere frå etterlatte-/pårørandeorganisasjon og sentrale fagfolk innan fagfeltet suicidologi.</font></span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10.66px;"><span style="margin&#58;0px;line-height&#58;107%;font-size&#58;14pt;"><font color="#000000" face="Calibri">Det blir servert kaffi/te og frukt/kjeks.</font></span></p> <font face="Calibri"></font><font size="3"></font><font color="#000000"></font><font face="Times New Roman"></font><p>​</p>Kvalitet og sikkerheit;Nyansatt;Psykiatri;Sjukepleie2
Temadag - Medisinsk avstandsoppfølging (hjemmesykehus)59156614.12.2018 09:20:43118https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromTemadag - Medisinsk avstandsoppfølging (hjemmesykehus)6 timer<p>​<strong>Utfordring&#58; </strong>Helsetjenesten står overfor store utfordringer i årene som kommer. Både behov, forventninger og muligheter for nye tilbud vil øke. Om vi ikke gjør noen endringer i måten vi jobber på, vil helsetjenestebehovene etter all sannsynlighet langt overstige våre muligheter til å øke tilbudet.</p><p><strong>Mulighet&#58; </strong>Den teknologiske utviklingen åpner opp nye mulighetsrom for helsesektoren. Dette er løsninger som vil utfordre dagens organisering og måten helsetjenester ytes på. Ett av disse områdene er medisinsk avstandsoppfølging, som muliggjør at personer får dekket sine tjenestebehov helt eller delvis uten å være i fysisk kontakt med helsepersonell. Medisinsk avstandsoppfølging gir mulighet for en mer fleksibel og tilpasset helsetjeneste, med bedre mulighet for mennesker&#160;til selv å mestre eget liv og helse, samt en bedre ressursbruk i tjenestene. Området vil få stor oppmerksomhet i kommende Helse- og sykehus-plan og det pågår i dag mange prosjekter innen dette området i Helse Midt-Norge. Regionalt senter for helsetjenesteutvikling (RSHU) ønsker derfor å gjennomføre en temadag knyttet til medisinsk avstandsoppfølging.</p><p><strong>Målet </strong>for dagen er å dele innsikter, erfaringer og refleksjoner knyttet til dette mulighetsområdet. Det vil bli gitt presentasjoner både fra helseledere, brukere, Helsedirektoratet og pågående prosjekter.</p><p><strong>Utbytte </strong>er avhengig av at deltakerne er i posisjon til å iverksette tiltak i egen seksjon. RSHU mener temadagen inspirerer flere til å tenke tilsvarende tiltak i sin klinikk.</p><p><strong>Metode&#58; </strong>Temadagen er praktisk rettet og vi veksler mellom forelesning, refleksjon og gruppearbeid. </p><p><strong>Temadagen er i regi av RSHU; Regionalt senter for helsetjenesteutvikling. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;&#160;</strong><br></p>IKT;Medisin;Ledelse1
Selvmordsrisikovurdering DPS Molde46728310.12.2018 09:15:28597https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMoldetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSelvmordsrisikovurdering DPS Molde1 dag<p>​Etter gjennomført kurs vil man ha oversikt over statistiske risikofaktorer for selvmord, kjenne til aspekter ved kontaktetablering, spesifikke utfordringer i forhold til vurdering av noen grupper, vite hva som skal journalføres og ha økt kunnskap om vurdering av kronisk selvmordsatferd. Det vil også være eksempel gjennom kasus.</p><p>Siste timen blir brukt til gjennomgang av tvangsparagrafene i Lov om psykisk helsevern. Denne er obligatorisk for nye LIS, men alle er velkommen til å delta.</p><p>Det blir&#160;servert lunsj</p>Psykiatri1
Hjerte- og lungeredning for helsepersonell (HHLR). Repetisjonskurs56547410.12.2018 12:17:55350https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesund;Kristiansundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHjerte- og lungeredning for helsepersonell (HHLR). Repetisjonskurs1, 5 timar<strong style="text-decoration&#58;underline;">Målgruppe&#58; </strong><p>Årleg repetisjonskurs for helsepersonell i hjerte- og lungeredning.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Mål med opplæringa&#58;</strong></p><p><span aria-hidden="true"></span>Etter endt kurs skal deltakarane kunne&#58;</p><ul><li>konstatere hjertestans, varsle og starte HLR åleine</li><li>utføre basal HLR som del av ei gruppe</li><li>bruke ein hjertestartar</li><li>ivareta tryggleiken til&#160;pasient, evt pårørande og kollegaer i ein hjertestanssituasjon</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Forkunnskap&#58;</strong></p><p>Gjennomfør&#160;e-læringa til NRR, med tilgang via&#160;Læringsportalen&#58; <a href="/Sider/hhlr.aspx"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">https&#58;//kurs.helse-midt.no/Sider/hhlr.aspx</font></span></a></p><p>Trykk &quot;Start kurs&quot; til høgre i bilete, e-læringa kan mellomlagrast og gjennopptakast. Trykk &quot;Registrer fullført kurs&quot; når gjennomført, så vert kurset lagt til i CV i Kompetanseportalen.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Innhold&#58;</strong></p><p>Det praktiske kurset består av&#58;</p><ul><li>gjennomgang&#160;av HHLR-plakaten</li><li>bruk av defibrillator og anna utstyr</li><li>basal HLR</li><li>HLR med toreddar-teknikk og bruk av hjertestartar</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Rammefaktorar&#58;</strong></p><strong>Nærmaste leiar er ansvarlig for å melde på deltakarane på kurset i samarbeid med HLR-instruktør.</strong>Beredskap9
Gynekologisk avdeling - gynskole januar 201963123106.12.2018 14:18:4531https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxAnnettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGynekologisk avdeling - gynskole januar 20192 timer<p>​Gynskole</p>Sjukepleie1
TMK Østmarka54453613.12.2018 11:15:51552https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim;Østmarkatext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromTMK ØstmarkaTeori 45 min og Praktisk trening 1 time<p><span aria-hidden="true"></span>​<strong>TMK teori&#58;</strong></p><p>Deeskalering og konflikthåndtering</p><p>Lovverk, etikk og menneskerettigheter</p><p>Risikovurdering</p><p>Alle ansatte ved Østmarka som har pasientkontakt skal gjennomføre hvert tema minimum en gang pr år. Krav til deltagelse vil</p><p>for 2018 og 2019 bli slått sammen.</p><p>&#160;</p><p><strong>TMK praktisk trening&#58;</strong></p><p>Mandager foregår trening ved Spesialpost 7 kl 13.30 - 14.30&#160;og Fredager på akuttbygget kl 07.45 - 10.15. </p><p>Alle ansatte ved Østmarka som har pasientkontakt skal delta på praktisk trening minimum to ganger pr år. </p><p>&#160;</p><p><a href="/PublishingImages/Sider/TMK-Østmarka/Årshjul%20med%20sted%20og%20dato.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />Årshjul med sted og dato.pdf</a></p>Psykiatri3
PSYK LE Sykdomslære Suicidologi3791607.12.2018 10:22:38184https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK LE Sykdomslære Suicidologi2 timer<p>​Kursene består av 17 ulike sykdomslæretema (se vedlegg), og er godkjent av NSF som meriterende med 2 timer og 30 min pr delkurs. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordning klinisk spesialist sykepleie/spesialsykepleie. Kursbevis pr.halvår&#160; - ta kontakt med FFE, Asbjørn Johansen.</p>Psykiatri1
PSYK LE Sykdomslære Autismespektertilstander3791721.12.2017 10:34:27180https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK LE Sykdomslære Autismespektertilstander2 timer<p>​Kursene består av 17 ulike sykdomslæretema (se vedlegg), og er godkjent av NSF som meriterende med 2 timer og 30 min pr delkurs. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordning klinisk spesialist sykepleie/spesialsykepleie. Kursbevis pr.halvår&#160; - ta kontakt med FFE, Asbjørn Johansen.</p>Psykiatri1
PSYK LE Journalforskrifter3791307.12.2018 08:51:21198https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK LE Journalforskrifter1 time og 45 min.<div><div>Krav for PAB og KIP - så vedlikehold hvert 2. år.</div></div><p>&#160;</p>Psykiatri1
PSYK LE Vedtaksansvar3792511.12.2018 08:11:52124https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK LE Vedtaksansvar2 timer<p>​Obligatorisk for vedtaksansvarlige, samt leger og psykologer med mindre enn to år igjen av spesialisering.</p>Psykiatri1
PSYK LE Lov om psykisk helsevern52766607.12.2018 08:52:0537https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK LE Lov om psykisk helsevern2 timer<p>​Krav om deltagelse for alle ansatte i Klinikk for psykisk helsevern og rus, ved nyansettelse og deretter vedlikehold hvert 2. år. </p>Psykiatri1
Innføring i Internet Information Services (IIS)58017325.09.2018 16:55:10304https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLync;Annettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromInnføring i Internet Information Services (IIS)1 dag<p>Hensikten med kurset er å gjøre deg i stand til å administrere, vedlikeholde og sette opp IIS på en sikker måte. &#160;Kurset vil ta for seg følgende områder&#58;</p><p><strong>Administering Web Sites</strong></p><ul><li>Creating a Web Site, Application, Virtual Directory</li><li>Managing Security settings for Web Sites</li><li>Administering Web Site logging</li><li>Configuring Failed Request Tracing</li><li>Managing Virtual Directories and remote content</li><li>Configuring Authentication Types</li><li>Configuring Bindings</li></ul><p><strong>Administering Applications and Application Pools</strong></p><ul><li>Managing Application Pools and Applications</li><li>Global Application Initializations</li><li>Managing Application Pool Identity</li><li>Managing Worker Processes and requests</li><li>CPU Throttling&#58; Sand-boxing Sites and Applications</li><li>Idle Worker Process Page-Out</li></ul><p><strong>Securing the IIS 10 platform and web environment</strong></p><ul><li>Configuring security settings on Windows Server 2016</li><li>Centralized SSL Certificate Support</li><li>Secure Web Site settings</li><li>Configuring authentication and authorization</li><li>Restricting Web Site access</li><li>Secure Web Server implementation scenario</li></ul><p>&#160;</p><p>Kursholder&#58; Glasspaper Learning<br><br>Kursavgift&#58; 500-1300 kr avhengig av antall deltakere. Vi må ha minimum 10 deltakere for å gjennomføre kurset.<br><br>Kurset gjennomføres som webinar og du vil få tilsendt påloggingsinformasjon i god tid før kursstart. Dette gjør det mulig å delta fra alle kontorsteder i Midt-Norge. </p><p>Det vil bli tilbud om et oppfølgingskurs med fokus på scripting og feilsøking i IIS i begynnelsen av 2019.</p>IKT2
PSYK LE GAF-kurs63037907.12.2018 12:11:4565https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK LE GAF-kurs30 min<p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>Prinsipper for GAF skåring med gjennomgang av manual.​</p><p>Det er det samme kurset som&#160;gjentas på de fire ulike datoene. Velg en dato.</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p>Psykiatri4
HLR med defibrillator63299012.12.2018 07:39:515https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxVoldatext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHLR med defibrillator2 timar<p>​Hjerte- og lungeredning med defibrillator for sjukehusansatte som ikkje er helsepersonell.</p>Beredskap0
Pedagogikk og kommunikasjon for LiS 145401911.09.2018 12:22:091214https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMolde;Kristiansund;Ålesund;Voldatext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPedagogikk og kommunikasjon for LiS 11 dag<h3>​Bakgrunn</h3><p><span class="ms-rteThemeForeColor-6-0"><a href="https&#58;//lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-08-1482?q=spesialistforskriften"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger(spesialistforskriften)</font></span></a>&#160;legg føringar&#160; for innhaldet i utdanning. Dette omhandlar både kliniske læringsmål(KLM) og læringsmål knytt til felles kompetansemodular(FKM). Læringsaktivitetar skal bidra til dokumentasjon av gjennomført utdanning. I dette kurset vil omhandle tema knytt til kommunikasjon og pedagogikk og er ein obligatorisk læringsaktivitet knytt til LiS 1 utdanninga i HMR HF.</span></p><h3>Målgruppe</h3><p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">LiS 1 legar i Helse Møre og Romsdal HF</span></p><h3>Læringsmål</h3><h4><strong>Kommunikasjon</strong></h4><p><span class="ms-rteThemeForeColor-6-0">LM<span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">-14&#160;God kommunikasjon og </span><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"></span><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">grunnleggende kommunikasjonsteori. Ha kunnskap om betydningen av god kommunikasjon og kjennskap til grunnleggende kommunikasjonsteori.</span><br class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">LM-15 Bruke kommunikasjon for presis diagnostikk. Kunne bruke kommunikasjon effektivt for å innhente og forstå pasientens perspektiver som grunnlag for presis diagnostikk. </span><br class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">LM-16 Formidle relevant informasjon til en tredjeperson. Kunne kommunisere med andre slik at det styrker deres muligheter til å formidle relevant informasjon til en tredjeperson (pasient, annet helsepersonell osv.).</span><br class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">LM-17 Grunnleggende prinsippene for veiledning og supervisjon. Kjenne til de grunnleggende prinsippene for veiledning og supervisjon, og kunne reflektere over å være i en læringsprosess gjennom veiledning og supervisjon.</span><br class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Lm-18 Styrker og svakheter i egne kommunikasjonsferdigheter. Kjenne styrker og svakheter i egne kommunikasjonsferdigheter og vite hvordan man kan få tilbakemeldinger og oppdatere sine ferdigheter.</span></span></p><h3><span aria-hidden="true"></span><span aria-hidden="true"></span>Forarbeid 1 - kommunikasjon (muntlig)&#58;</h3><p>Førebu case frå eigen praksis der du har reflektert over eigen kommunikasjon overfor pasientar/ pårørande eller overfor kollegaer. Før kurset bes kvar enkelt deltaker om å forberede muntlig ei problemstilling der ein pasient får ein «ubehagelig» medisinsk behandling/diagnostikk (for eksempel &#160;venepunksjon, spinalpunksjon, gastroskopi, koloskopi , lokalbedøvelse i huden). Gjerne kom med konkrete ord hvordan pasienten og legen uttalar seg.</p><p>Før kursstart bes hver enkelt deltaker om å forberede <em>enten en case eller en konkret problemstilling</em> som gjelder opplæring av pasienter og/eller pårørende. Denne skal fremføres muntlig, men det kan være en fordel at den er skrevet ned for deltakerens egen del. </p><h4><strong>Pedagogikk</strong></h4><h4>Pasient- og brukermedvirkning</h4><h4><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2 ms-rteThemeForeColor-2-0">LM-48 Kunne involvere pasienter, pårørende, brukerrepresentanter og framtidige brukere som aktive parnere på det nivå partnerne selv ønsker i et likeverdig samarbeid for å ivareta brukermedvirkning på individnivå.</span></span></h4><h4>Pasient- og pårørendeopplæring</h4><p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">LM-52 Ha kunnskap om hva pasientopplæring betyr for behandlingskvalitet.<br>LM-53 Kunne identifisere og konkretisere individuelle behov for opplæring og legge til rette for læring og mestring.<br>LM-54 Ha kunnskap om metoder og pedagogiske prinsipper for å planlegge, gjennomføre og evaluere opplæring av pasienter og pårørende i samhandling med relevante profesjonsgrupper. </span></p><h4>Samhandling</h4><p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">LM-56 Kunne samhandle i tverrfaglige team slik at det blir et likeverdig samarbeid, hvor hele teamets kompetanse brukes optimalt, og kunne benytte samarbeidet til å lære av de andre medlemmenes kompetanse.</span></p><h3>Forkunnskapar</h3><p>Gjennomført e-læringar&#58;</p><p><a href="/Sider/Helsepedagogikk-–-helsefremming.aspx">Helsepedagogikk - helsefremming</a></p><p><a href="/Sider/Helsepedagogikk-–-pedagogikk.aspx">Helsepedagogikk - pedagogikk</a></p><h3>Forarbeid 2 - pedagogikk (muntleg) </h3><h4>Alternativ a&#58; Case</h4><p>Med «case» meiner vi her ein reell eller tenkt situasjon for ein enkelt pasient eller pårørande der du beskriver vedkommende sin situasjon helsemessig og sosialt, og ønsker å diskutere med LIS-gruppa og kursledere om det er nokre opplæringstilbud som kan være til nytte for denne personen. Gjer gjerne ein forundersøkelse om det finnes opplæringstilbud i helseforetaket som er relevante for pasienten eller pasientgruppen i casen din (<a href="https&#58;//helse-mr.no/Documents/LMS/Aktivitetsplan%20V%c3%a5r%202018.pdf" target="_blank">oversikt over kurs/gruppetilbud i Helse Møre og Romsdal finn du her</a>). Det bør inngå i diskusjonen kva slags øvrig oppfølging som er ønskelig mht konsultasjonar, behandling med meir frå spesialisthelsetjenesten og/eller kommunehelsetjenesten. </p><p>Dersom du brukar ein reell case må det anonymiseres ved å benytte ikke-reelle navn, bosted og andre detaljer som kan gjere det lett å identifisere den omtalte personen. </p><h4>Alternativ b&#58; Problemstilling</h4><p>Med «problemstilling» meiner vi her eit tema som kan være aktuelt for læring og mestring. For eksempel kan du presentere forbedringsidear mht eit opplæringstilbud som du har deltatt i, forslag til nye tiltak i en avdeling eller kommune som du har fått kjennskap til som kan bidra til eit bedre helhetlig tilbud for pasientane eller dei pårørende der etc. </p><h4>Brukermedvirkning, metoder med mer</h4><p>I forbindelse med beskrivelsen av casen eller problemstillingen bør du ha tenkt gjennom korleis brukermedvirkning for den enkelte pasient og/eller pårørende kan ivaretas, eller korleis man kan få til god brukermedvirkning i utvikling av opplæringstiltak. Vurder også gjerne korleis undervisningstilbuda bør legges til rette for å være relevante, tilgjengelige og ha god kvalitet. </p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span aria-hidden="true"></span><span aria-hidden="true"></span><a href="https&#58;//helsedirektoratet.no/leringsmal-i-felles-kompetansemoduler-del-1-3-spesialistutdanning-for-leger#pasient--og-brukermedvirkning-%e2%80%93-fkm"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">Lenke til utfyllande beskrivingar - Helsedirektoratet</font></span></a><span aria-hidden="true"></span></span></p><h3>Innhaldet</h3><p><span class="ms-rteThemeForeColor-6-0">Kurset vert todelt under følgande overskrifter&#58;</span></p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-6-0">1. Kommunikasjon i behandlingsrelasjon og mellom helsepersonell</span></p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-6-0">2. Pedagogikk i pasient- og pårørandeopplæring</span></p><h3>Praktisk</h3><p>Kurset vert arrangert ved alle fire sjukehus og ein kan delta der det passar best i arbeidsplanen, men ein bør forstrinnsvis delta ved eigen tenstestad.</p><p><strong>Ta med mat og drikke etter eige behov.</strong></p><p><strong>Fagleg ansvar&#58;</strong></p><p>Stephan Karl Otto Rossner, anestesioverlege Klinikk for akuttbehandling</p><p>Torild Kvisvik og Espen Ervik, Lærings- og meistringssenteret/ Fagavdelinga&#160;Helse Møre og Romsdal HF</p>Pasienter og pårørende2
Nye trendar i medisinsk forsking - LM 10 i Felles kompetansemodul i spesialiseringsløpet for LiS3779703.12.2018 11:50:53694https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxVideoundervisning: Innringingsnummer 998075 ;Videoundervisning, ring 998075;Ring 998075 frå alle videomøteromtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromNye trendar i medisinsk forsking - LM 10 i Felles kompetansemodul i spesialiseringsløpet for LiS1 time 15 min<h4>​<span class="ms-rteThemeForeColor-5-5">Målgrupper</span></h4><p><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-5 ms-rteFontSize-3"><strong>Førelesninga er obligatorisk for LIS 1 legar – gjeld LM-10 i Felles kompetansemodul i spesialiseringsløpet for LiS. </strong></span></span></p><p><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-5 ms-rteFontSize-3">Open for alle tilsette og gir eit spennande innblikk i ulike forskingsprosjekt i&#160; HMR.&#160;<span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-5 ms-rteFontSize-3">Temaene vil veksle frå arrangement og vil omhandle forskingsprosjekt frå alle fire sjukehusa i HMR HF.</span></span></span></span></span></span></p><p><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-5 ms-rteFontSize-3">Undervisninga vil verte arrangert to -&#160; tre gonger pr år - vår og haust. </span></span></span></span></span></span></p><h4><span class="ms-rteThemeForeColor-5-5">Tidspunkt</span></h4><p><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2 ms-rteThemeForeColor-6-0">14.05-14.15&#58; Registrering</span></span></p><p><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteStyle-Normal"><strong class="ms-rteFontSize-2 ms-rteThemeForeColor-6-0"></strong></span></p><p style="margin&#58;0px;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2 ms-rteThemeForeColor-6-0" lang="NO-NYN" style="margin&#58;0px;">14.15-15.15 Innleiing. Solveig Roth Hoff, seksjonsoverlege radiologisk avdeling,Ålesund. Førsteamanuensis ved Institutt for sirkulasjon og billeddiagnostikk, NTNU</span></p><p style="margin&#58;0px;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2 ms-rteThemeForeColor-6-0"><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2 ms-rteThemeForeColor-6-0" lang="NO-NYN" style="margin&#58;0px;">Presentasjon av tre forskingsprosjekt i HMR</span><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2 ms-rteThemeForeColor-6-0" lang="NO-NYN" style="margin&#58;0px;">&#160;</span></span></p><p style="margin&#58;0px;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2 ms-rteThemeForeColor-6-0" lang="NO-NYN" style="margin&#58;0px;"></span></p><p style="margin&#58;0px;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2 ms-rteThemeForeColor-6-0" lang="NO-NYN" style="margin&#58;0px;">Dei som skal halde innlegg denne gongen er forøvrig</span></p><p style="margin&#58;0px 0px 0px 48px;text-indent&#58;-18pt;"><font class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2 ms-rteThemeForeColor-6-0"><span lang="NO-NYN" style="margin&#58;0px;"><span style="margin&#58;0px;">1)<span style="margin&#58;0px;line-height&#58;normal;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;normal;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span></span></span><span lang="NO-NYN" style="margin&#58;0px;">NORDSTEN studien –klinisk randomisert multisenterstudie for pasientar med lumbal spinal stenose. Erland Hermansen, seksjonsleiar Ortopedisk avdeling, Ålesund</span></font></p><p style="margin&#58;0px 0px 0px 48px;text-indent&#58;-18pt;"><font class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2 ms-rteThemeForeColor-6-0"><span style="margin&#58;0px;"><span style="margin&#58;0px;">2)<span style="margin&#58;0px;line-height&#58;normal;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;normal;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span></span></span>Mobilapplikasjon for smertevurdering ved hodepine. Magnus Tallaksen Reiestad, psykolog, psykisk helsevern for barn og unge, BUP Molde, Risiko for sekundærcancer etter strålebehandling av pasientar med cancer prostata. Bjørg Yksnøy Aksnessæther, overlege, Kreftavdelinga, Ålesund</font></p> <font face="Calibri"></font><font size="3"></font><font color="#000000"></font><font face="Times New Roman"></font><p><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-5"><strong></strong></span></span></p><p><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-5"><strong>Videoundervisning&#58; Ring inn frå alle møterom!</strong></span></span></p><p><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-5"><strong>Velkomne!</strong>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</span></span></p>Forsking2
Gulvvedlikehold60571703.12.2018 09:20:0451https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGulvvedlikehold1,5 timer<p>Kurset gir innføring i hvordan gulvvedlikehold utføres i det daglige renholdet​</p>Kvalitet og sikkerheit3
BEST-kurs (Bedre og mer systematisk teamtrening)3701830.11.2018 22:05:18599https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBEST-kurs (Bedre og mer systematisk teamtrening)1 dag<p>Kurs for samtlige profesjoner i traumeteamet, med vekt på kommunikasjon, samhandling og ledelse i teamet. </p><p>Kurset starter med undervisning i mottak av multitraumatisert pasient i auditoriet. Etter undervisningen skal to komplette traumeteam ha teamtrening i akuttmottaket. Det benyttes markør som simulerer skadd pasient. Etter hver&#160;simulering skal teamene ha debrief med videogjennomgang. Deltakere bør i forkant av kurset ha kjennskap til sykehusets&#160;<a href="http&#58;//eqshmr.helsemn.no/?pid=hmr&amp;DocumentID=26424">traumeprosedyre.</a></p><p><a href="/PublishingImages/Sider/Bedre-og-mer-systematisk-teamtrening-(BEST)/Poster%20Best%20kurs%20301118.pdf"><img width="16" height="16" class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />Poster Best kurs 301118.pdf</a></p><p>Mer informasjon på&#160;<a href="http&#58;//www.bestnet.no/">BEST-stiftelsens nettsted</a></p>Ambulanse;Anestesi;Kirurgi;Ledelse;Sjukepleie;Beredskap1
Læringsnettverket for Framtidsretta pasientforløp for den eldre multisjuke pasient62680129.11.2018 11:17:17424https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxUlsteinvik;Ålesund;Kristiansundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromLæringsnettverket for Framtidsretta pasientforløp for den eldre multisjuke pasient 1 dag<h4><span class="ms-rteThemeForeColor-5-5"><img alt="Skjermbilde Ola og Olaug.PNG" src="/PublishingImages/Sider/Læringsnettverket-for-Framtidsretta-pasientforløp-for-den-eldre-multisjuke-pasient/Skjermbilde%20Ola%20og%20Olaug.PNG" style="margin&#58;5px;" />Mål for samlingane<br></span></h4><p style="text-align&#58;left;"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-5">Oppfølging, motivasjon og støtte til iverksetting av pasientforløpet.</span></p><h4><span class="ms-rteThemeForeColor-5-5">Målgruppe</span></h4><p style="text-align&#58;left;"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-5">Medlemmar i forbetringsteama i læringsnettverket <em><strong>Gode pasientforløp for kronisk sjuke og eldre </strong></em>i Møre og Romsdal<br></span></p><h4><span class="ms-rteThemeForeColor-5-5">Program&#160;<br></span></h4><p style="text-align&#58;left;"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-5">kl 0900 - 0915&#58; Velkomen. Status i satsinga og formålet med dagen.&#160;&#160; v/ Britt Vaderhaug <br>&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Tyrholm<br>Kl 0915 - 1200&#58; Workshop&#58; «Kva er viktig for deg? – samtalen». v/ Hege Steinsland&#160; <br>Kl 1200 - 1245&#58; Lunsj<br>Kl 1245 - 1345&#58; Målemetodikk og kvalitetstavler &#160;v/ Synnøve Melseth/Kathrin Enebakk<br>Kl 1345 - 1400&#58; Beinstrekk<br>Kl 1400 - 1445&#58; Fastlegen si rolle i pasientforløpet.&#160; v/ praksiskonsulent Stian Endresen/Håvard <br>&#160; &#160; &#160; Jendem/Andreas Nybrott Hals. Presentasjon og diskusjon. <br>Kl 1445 - 1515&#58; Diskusjon i det enkelte team om korleis kome vidare i eigen prosess. Veileder &#160; &#160;deltek i teama&#160; <br>Kl 1515 - 1530&#58; Oppsummering , evaluering og avslutning<br></span></p><h4 style="margin&#58;10px 0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;text-transform&#58;none;line-height&#58;28.8px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;18px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;500;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-5" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;box-sizing&#58;border-box;">Praktisk</span></h4><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-5">Samlingane blir arrangert på fire ulike plassar i fylket - meld deg på der det passar best for deg. </span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-5" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;box-sizing&#58;border-box;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;">NB! </strong></span></p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-5-5">Alle melder seg på her! Velg kvar du skal delta og klikk Meld på.<br></span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-5"><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;box-sizing&#58;border-box;"></span>For tilsette i frå kommunane - bruk MinID ved påmelding!</span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-5"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;">Samlingane har ikkje kursavgift og det vert servert lunsj. Ta kontakt med fagleg kontaktperson ved allergiar!</strong>​</span></p>Kvalitet og sikkerheit;Medisin;Sjukepleie4
FSE-kurs (Forskrift for Sikkerhet for Elektriske anlegg)61925931.10.2018 10:20:3571https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxAnnettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromFSE-kurs (Forskrift for Sikkerhet for Elektriske anlegg)3<p>​</p><div>Kurset har som mål å øke sikkerheten for instruert personell som betjener vern i elektriske anlegg, slik at du og dine kollegaer får en trygg arbeidsplass uten personskader. Kurset dekker den teoretiske delen. Det må i tillegg gis instruksjon og øvelse i de anleggene og det elektriske utstyret vedkommende vil få adgang til.</div><div><br></div><div>Kurset inneholder disse emnene&#58;</div><div><br></div><div>●&#160; &#160;Elsikkerhet, eiers ansvar</div><div>&#160;●&#160; &#160;Ulykker og skader på grunn av elektrisitet i industrien</div><div>&#160;●&#160; &#160;Elektroforskrifter som berører instruert personell</div><div>&#160;●&#160; &#160;Strømforsyninger i industribedrifter</div><div>&#160;●&#160; &#160;Sikringer, motorvern og brytere, krav til merking</div><div>&#160;●&#160; &#160;Strømgjennomgang, kortslutning, personlig beskyttelse</div><div>&#160;●&#160; &#160;Bruk av verneutstyr</div><div>&#160;●&#160; &#160;Instruks for instruert personell</div><div><br></div><div>&#160;Kurset tilfredsstiller myndighetenes krav til teoretisk opplæring for den som skal delta i betjening av elektriske anlegg og elektrisk utstyr. jf. Elsikkerhet nr. 73/84 og FSE, med unntak av førstehjelp. Det skal ikke være mer enn 12 måneder mellom hver opplæring jf. veiledning til §7 i FSE.</div><div><br><br></div><p><br></p>Tekniske fag (medisinsk-tekniske fag)4
Håndtering av sterile varer ved Sentrallageret61227823.10.2018 06:45:2366https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHåndtering av sterile varer ved Sentrallageret1<p>​HÅNDTERING AV STERILE VARER VED SENTRALLAGERET<br></p>Kvalitet og sikkerheit1
Sjølvmordsrisikovurdering62683529.11.2018 11:05:5611https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSjølvmordsrisikovurdering3 timar<p style="margin&#58;0px 0px 10.66px;"><span style="margin&#58;0px;line-height&#58;107%;font-size&#58;14pt;"><font color="#000000" face="Calibri">Første delen av kurset er teori om suicidalitet, der statistikk frå nyare forsking kring prevalens, kjønnsfordeling, trendar over tid, samt tidlegare kontakt med psykisk helsevesen blir presentert.</font></span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10.66px;"><span style="margin&#58;0px;line-height&#58;107%;font-size&#58;14pt;"><font color="#000000" face="Calibri">Kurset gir vidare ei innføring i kartlegging og vurdering av sjølvmordsfare. Ein lærer om statistiske risikofaktorar og beskyttande faktorar for sjølvmord, samt om korleis desse risikofatorane kan bli nytta som del av sjølvmordsvurderinga hjå den enkelte pasient. Tiltak for kontaktetablering og intervjuteknikkar vert gjennomgått. </font></span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10.66px;"><span style="margin&#58;0px;line-height&#58;107%;font-size&#58;14pt;"><font color="#000000" face="Calibri">Dokumentasjonskrav og journalføring er eige tema. Det er også fokus på og kasusdiskusjonar kring vedvarande suicidal åtferd/kronisk suicidalitet.</font></span></p> <font face="Calibri"></font><font size="3"></font><font color="#000000"></font><font face="Times New Roman"></font><p>​<br></p>Psykiatri;Nyansatt;Kvalitet og sikkerheit0
SAP - Administrer kunde i S4 Hana34025326.11.2018 10:45:03166https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxSKYPEtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSAP - Administrer kunde i S4 Hana3 timer<p>​Kursinnhold&#58;</p><ul><li>Opprette kunder</li><li>Vedlikehold av kunder</li><li>Sperring og slettemerking</li><li>Kundesøk</li></ul>Merkantile fag6
Brannvernundervisning type D3706422.11.2018 08:34:171267https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBrannvernundervisning type D1,5 time<p>Brannvernundervisning type D</p><p>Hovedmomentet er overordnet gjennomgang av brannvern ved Universitetssykehuset, i samarbeid med MINSO.</p><p>&#160;Vi ser blant annet på&#58;</p><ul><li>Brannforebyggende tiltak ved St. Olavs hospital</li><li>Branninstruks/evakueringsrutiner - branntekniske installasjoner</li><li>Ulike slokkemidler og bruksområder</li></ul><p>&#160;</p><p>Se forøvrig <span style="line-height&#58;115%;font-family&#58;&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size&#58;12pt;"><a href="http&#58;//eqsstolav/cgi-bin/document.pl?pid=stolav&amp;DocumentID=18355&amp;UnitID=1197"><span style="line-height&#58;115%;font-family&#58;&quot;calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size&#58;11pt;"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0000ff">Prosedyre 18355 Brannvernundervisning</font></span></span></a></span></p><p>&#160;</p>HMS;Brannvern1
Internrevisjonskurs HMR HF3750826.11.2018 14:03:56565https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMolde;Ålesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromInternrevisjonskurs HMR HF1 dag <p>​<strong class="ms-rteFontSize-3">​Målsetjing</strong></p><p><span style="color&#58;#444444;line-height&#58;115%;font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size&#58;10pt;">Dette kurset skal bidra til å sikre og samordne opplæringa i revisjonspraksis i føretaket. Opplæringa skal sikre god organisering og regelmessig gjennomføring av internrevisjon slik at ein oppfyller lovkrav, eigarkrav og eksterne/ interne krav på viktige område, sjå&#160; </span>EQS dokument&#58; <a href="http&#58;//eqshmr/cgi-bin/document.pl?pid=hmr&amp;DocumentID=20437">Opplæringsplan i grunnleggande revisjonspraksis.</a> </p><p>Kursdagen vil&#160; inneholde&#160; praktiske&#160; oppgåver&#160;med&#160;tema frå vårt <a href="http&#58;//eqshmr/cgi-bin/admin/document/document.pl?pid=hmr&amp;RevisionID=84289">rettleiande internrevisjonprogram </a></p><p>Det vil bli arbeid i grupper og i plenum.&#160;</p><p><strong class="ms-rteFontSize-3">Innhald</strong></p><p><strong>Tidspunkt&#58; Kl. 09.30 - 16.00</strong></p><p><strong>Nytt!</strong></p><p>Grunnleggande teorigjennomgang (metodikk m.m).&#160; må være gjennomgått på førehand.&#160; Dette vil bli&#160;sendt ut&#160;til kursdeltakarane.&#160;</p><p>Målgruppe&#58; Dette er eit kurs både for nye og etablerte revisorar, og er eit tilbod til alle klinikkar i HMR- HF.&#160;</p><p><strong class="ms-rteFontSize-3">Forkunnskapar&#58; </strong></p><p>Kjennskap til prosedyrane i EQS&#160;dokument &quot;<a href="http&#58;//eqshmr/cgi-bin/document.pl?pid=hmr&amp;DocumentID=19246">Intern revisjon</a>&quot; og <a href="http&#58;//eqshmr/cgi-bin/document.pl?pid=hmr&amp;DocumentID=20437">Opplæringsplan i grunnleggande revisjonspraksis</a>. Evne til å jobbe systematisk og sjølvstendig og i samarbeid. </p><p><strong class="ms-rteFontSize-3">Viktig informasjon </strong></p><p>Deltaking&#160; krev at revisoren får gjennomført ein reell revisjon snarast mogeleg etter kurset.&#160; Kvar klinikk må sjølv organisere den praktiske opplæringa og stille med rettleiar som er tilgjengeleg for revisor under opplæring.&#160;&#160;</p><p>&#160;NB! Kvar klinikk er også&#160;ansvarleg for å få sett av tid&#160; til at de nye revisorane har&#160; fått tid til å førebu seg ved gjennomgang av prosedyrer og&#160; anna teori på førehand.</p><p>&#160;Detaljert kursprogram kommer. </p><p><strong>Praktisk informasjon ved påmelding</strong></p><p><strong>&#160;Det vil bli servert lunsj</strong></p>Kvalitet og sikkerheit1
Autismespekterforstyrrelse i familieperspektiv60921404.12.2018 10:09:08173https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMoldetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromAutismespekterforstyrrelse i familieperspektiv1 dag<p style="margin&#58;0px;"><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;"><font color="#000000" size="3">- Hva kjennetegner familier der en eller flere av familiemedlemmene har autisme eller beslektede tilstander?</font></span></p><p style="margin&#58;0px;"><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;"><font color="#000000" size="3">- Hvordan utfordres foreldre av barn med autismespekterforstyrrelser?</font></span></p><p style="margin&#58;0px;"><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;"><font color="#000000" size="3">- Hvordan preges søsken av en oppvekst i «autistiske familier»?</font></span></p><p style="margin&#58;0px;"><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;"><font color="#000000" size="3">- <a name="_gjdgxs"></a>Hvordan kan hjelpeapparatet møte familiene på en måte som gir den støtte og hjelp som behøves?</font></span></p>Psykiatri1
Ledermobilisering - vegen til Ledelse3767807.12.2018 11:54:012786https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxSe egen oversikt;HNTtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromLedermobilisering - vegen til LedelseSe egen aktivitetsoversikt<p>&#160;</p><p>Dette er et avklarings-, motivasjons- og utviklingsforløp med tanke på om ledelse er noe for deg.&#160;</p><p>Noen tilbakemeldinger fra andre som har deltatt&#58;<br>&#160;<br>&quot;Tusen takk for et givende program. Jeg har lært mye, både om ledelse og meg selv og har fått avklart mye. Jeg har hatt stor nytteverdi av refleksjonsgruppen og har hatt stort utbytte av å få reflektert sammen med andre. &quot;<br>&#160;<br>&quot;Programmet har gitt en god smakebit på ledelse samt utvidet kjennskap til organisasjonen. Ser det som en stor fordel at programmet går på tvers av avdelinger og faggrupper da en slik blanding gir flere perspektiver.&quot;</p><p>&#160;</p><p><strong>Hvorfor satse på ledelse i sykehus?</strong></p><p>God ledelse utgjør en forskjell – både med tanke på kvalitet, pasientsikkerhet og vår evne til å framstå som en attraktiv arbeidsgiver. Vårt helseforetak har behov for flere dyktige og motiverte ledere i årene som kommer, og&#160;ønsker å få flere av våre medarbeidere til å velge ledelse som karrierevei.&#160;</p><p>Ønsker du å vite mer om det å være leder i våre helseforetak – les vedlagte dokument om &quot;Ledelse i sykehus&quot;.&#160;</p><p><strong>Hvem ser vi etter?</strong></p><p><strong>Målgruppen</strong> for programmet er medarbeidere fra alle faggrupper i våre helseforetak som har interesse og potensial for ledelse.</p><p>&#160;</p><p>Vi søker deg som&#58;</p><p>• Er engasjert i jobben din og som brenner for god pasientbehandling.</p><p>• Ønsker å påvirke utviklingen av sykehuset og faget ditt.</p><p>• Er flink med folk og en god lagspiller som motiveres av å lykkes sammen med andre.</p><p>• Har godt humør og en positiv innstilling, men også mot til å ta tak i utfordringer.</p><p>• Er selvgående og strukturert.</p><p>&#160;</p><p><strong>Hva tilbyr vi våre lederkandidater?</strong></p><p>Som lederkandidat vil du ta del i et avklarings-, motivasjons- og utviklingsforløp med tanke på om ledelse er noe for deg. </p><p>&#160;</p><p>I tillegg til at du som deltaker skal skygge en leder en dag, gjennomføre en lederpraksis, og delta på 3 gruppeveiledninger (a`to timer), må du forplikte deg til å delta på følgende samlinger&#58;</p><p>Oppstarts samling&#58; 13.mai, 2019,&#160;kl 10.00-14.00</p><p>Temasamling/min lederhverdag&#58; &#160;13.juni 2019,&#160;kl 10.00-14.00&#160;</p><p>Treningslaboratorium &#58; 2.- 3. oktober, 2019, hotell kommer</p><p>Avslutningssamling &#58; 11.desember 2019 kl 10.00-14.00</p><p>&#160;</p><p><strong>Du vil få mulighet til å&#58;</strong></p><p>• Utforske og reflektere over hva det innebærer å være leder.</p><p>• Bli bedre kjent med deg selv – dine styrker og utviklingsområder med tanke på ledelse.</p><p>• Se foretakets virksomhet ut fra et ledelsesperspektiv.</p><p>• Bygge nettverk med andre lederkandidater.</p><p>• Møte ulike ledere og bli kjent med deres ledelsesutfordringer.</p><p>• Ta de første stegene i utvikling av ditt potensial for ledelse og stå bedre rustet til å søke en lederjobb.</p><p>Vil du vite mer om ledermobiliseringsprogrammet, se vedlagte brosjyre om &quot;ledermobilisering&quot; </p><p>&#160;</p><p><strong>Hva forventer vi av lederkandidatene?</strong></p><ul><li>At du er villig til å bruke av din arbeidstid i løpet av 9 måneder til å gjennomføre forløpet.</li><li>At du tar ansvar for egen læring ved å gjennomføre planlagte aktivitetene og reflektere over dine erfaringer underveis i prosessen.</li><li>At du bidrar med ditt engasjement og synspunkter, og ikke minst dine spørsmål.</li><li>At du deler dine erfaringer og refleksjoner med andre lederkandidater og med din veileder.</li><li>At du bidrar til evaluering og forbedring av ledermobiliseringsprogrammet.</li></ul><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>Årets opptak er et regionalt samarbeid mellom HNT, HMN og St. Olavs Hospital. </p><p><strong>I tillegg til å melde deg på&#160;i Læringsportalen ,&#160;må du sende inn&#58;<br>1. Anbefaling fra din nærmeste leder/avdelingssjef, må legges ved for å komme i betraktning (se eget vedlegg under).<br>2. En kort beskriv om din motivasjon for å delta på ledermobiliseringsprogrammet. Før på din alder og hvilken avdeling/klinikk du tilhører.<br></strong></p><p><strong>Dette sender du per mail (Emne&#58; Ledermobilisering 2019) til&#58;<br>HNT ved Atle Busch&#58; <a href="mailto&#58;Atle.Busch@helse-nordtrondelag.no">Atle.Busch@helse-nordtrondelag.no</a> eller<br>HMN RHF ved Bodil Hope&#58; <a href="mailto&#58;Bodil.Hope@helse-midt.no">Bodil.Hope@helse-midt.no</a> eller<br>ST. Olavs Hospital ved Anne-Kristin Fjellstad&#58; <a href="mailto&#58;anne-kristin.fjellstad@stolav.no">anne-kristin.fjellstad@stolav.no</a></strong></p><p>&#160;</p><p><span style="text-decoration&#58;underline;">Merk&#58; Ledermobilisering 2019</span></p><p>Ved påmelding til kurset får alle mail om at de er påmeldt. Imidlertid er det slik at opptak/utvelgelse blir gjort i samråd med klinikk- og divisjonsledelse, med utgangspunkt i listen&#160;over alle som er registrert&#160;påmeldt.</p><p>&#160;</p><p><strong>Søknadsfrist 18.januar 2019</strong></p><p>Svar blir sendt ut innen 8.februar 2019</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p>Ledelse2
Brannvernundervisning type B3707916.02.2018 13:06:542183https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxDialysen, Medisinsk klinikk;Trondheim;St Olavtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBrannvernundervisning type B1,5 timer<p>​<strong>Hovedmomentet i denne øvelsen er bevisstgjøring om brannvern ved egen arbeidsplass.</strong></p><p><strong>Tema&#58;</strong></p><p><strong>- </strong>Kort gjennomgang av prosedyrer og rutiner ved enheten.</p><p>- Plassering av, og informasjon om tilgjengelig slokkeutstyr.</p><p>- Informasjon om aktive og passive brannverntiltak i arealet.</p><p>- Gjennomgang av tilgjengelig rømningsveier.</p><p>- Informasjon om hvordan man varsler brann.</p><p>&#160;</p><p>Gjennonføres normalt i tilknytning til egne arealer.</p><p>Se forøvrig <span style="line-height&#58;115%;font-family&#58;&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size&#58;12pt;"><a href="http&#58;//eqsstolav/cgi-bin/document.pl?pid=stolav&amp;DocumentID=18355&amp;UnitID=1197"><span style="line-height&#58;115%;font-family&#58;&quot;calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size&#58;11pt;"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0000ff">Prosedyre 18355 Brannvernundervisning</font></span></span></a></span></p><p><span class="ms-rteFontSize-2" style="line-height&#58;115%;font-family&#58;&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Det anbefales 18 plasser per kurs.</span></p>Brannvern3
Synlig og ansvarlig Ledelse3767419.11.2018 11:19:362192https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxBårdshaug Herregård;Bårdshaug hotell, Orkangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSynlig og ansvarlig Ledelse5 dager<p><strong>Lederutvikling&#160;ved St. Olavs Hospital. </strong>Programmet bygger på forskningsbasert teori og praksis, hvor metodikk og prinsipper tar utgangspunkt i de konkrete utfordringene deltakerne står ovenfor. Forbedrings- og kvalitetsarbeid vil stå sentralt. </p><p>Balansen mellom formidling av teori, ferdighetstrening og refleksjon vil&#160;bli vektlagt.</p><p>Lederutfordringer som går på tvers av linjestrukturen vil få større plass enn tidligere. Her vil det bli benyttet interne krefter i tillegg til deltakerne selv, for å belyse ulike utfordringer.</p><p><strong>&#160;Målet med programmet</strong>&#58; </p><ul><li>Bygge felles lederkultur i organisasjonen</li><ul><li>Tilføre kunnskap om - og ferdighet i ledelse av sykehus</li><li>Klargjøre lederrollen, utvikle lederatferd i tråd med nasjonale lederkrav</li></ul><li>Øke kompetansen i forhold til omstilling og endring</li><ul><li>Utvikle evnen til å lede kontinuerlig forbedringsarbeid</li></ul></ul><p><strong></strong>&#160;</p><p><strong>Målgruppe&#58;</strong> I tillegg til linjeledere inviteres også kliniske ledere; f. eks forløpsansvarlige og fagansvarlige uten personalansvar.&#160;</p><p>Programmet er på to samlinger, med en dag i mellomperioden som settes av til veiledning i læringsgruppene.&#160;</p><p><span style="text-decoration&#58;underline;">Forarbeid</span>&#58; Samtale med nærmeste leder og en kort målbeskrivelse.</p><p><span style="text-decoration&#58;underline;">Mellomarbeid&#58;</span> En forenklet rolleanalyse, med anbefaling om inntil 5 samtaler med noen i nær relasjon, samt <strong>en dag veiledning i læringsgruppen</strong>. Dagen avtales med gruppas veileder.</p><p>&#160;</p><p>Samling 1&#58; <font color="#000000"><span style="font-family&#58;&quot;calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size&#58;11pt;"><strong>27.-28.februar, 2019</strong></span><span style="font-family&#58;&quot;calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size&#58;11pt;"> &#160;</span></font></p><p><font color="#000000"><span style="font-family&#58;&quot;calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size&#58;11pt;">Mellomsamling med læringsgruppen og veileder 1 dag. Avtales&#160; med veileder.</span></font></p><p>Samling 2&#58; <span style="font-family&#58;&quot;calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size&#58;11pt;"><strong><font color="#000000">10.-11.april</font></strong></span><span style="font-family&#58;&quot;calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size&#58;11pt;"><font color="#000000">,<strong> 2019</strong></font><font color="#000000"> </font></span></p><p>NB! Deltakerne må delta på hele kurset.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Endelig prioritering av plasser vil bli foretatt av klinikkledelsen og hver enkelt deltaker vil så få mail om plass.</strong></p>Ledelse1
Medisinsk klinikk, temadag3775019.11.2018 09:22:03597https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxSt Olav;Trondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromMedisinsk klinikk, temadag1 dag<p>​Felles temadag for pleiepersonell på Medisinsk klinikk</p>Sjukepleie4
Voldsrisikovurdering48529115.11.2018 08:31:55283https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxØstmarkatext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromVoldsrisikovurdering2,5 timer<p>​Kurs i vurdering av voldsrisiko</p>Psykiatri2
SAP HMR Godkjenne inngående faktura59679823.11.2018 09:20:3891https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-VideoSAP HMR Godkjenne inngående faktura17 minutter<h4><span class="ms-rteThemeForeColor-6-0">Målgruppe</span></h4><p>De som godkjenner (attesterer eller anviser) faktura i SAP<br></p><h4><span class="ms-rteThemeForeColor-6-0">Mål</span><br></h4><p>Etter fullført kurs skal du være i stand til å legge til fakturaprogrammet Vim Workplace som favoritt i din SAP og navigere i programmet<br></p><p>Etter fullført kurs skal du være i stand til å attestere (1.godkjenner) eller anvise (2.godkjenner) faktura<br></p><h4><span class="ms-rteThemeForeColor-6-0">Innhold</span><br></h4><p>Legge fakturaprogrammet Vim Workplace som favoritt<br></p><p>Navigere i fakturaprogrammet</p><p>Søke i tidligere håndterte faktura</p><p>Legge inn riktig kostnadssted (seksjon), artskonto, splitte faktura mot flere kostnadssted, gjøre avsjekk av mva-kode og legge ved vedlegg til faktura<br></p><p>Godkjenne faktura<br></p><p><span style="font&#58;400 14px/22.4px &quot;open sans&quot;,sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;background-color&#58;transparent;">Lese kommentarer fra regnskap og andre som er tilknyttet faktura</span></p><p>Oppheve låsing/reservasjon av faktura<br></p><h4><span class="ms-rteThemeForeColor-6-0">Generell informasjon utover innhold i videoen</span><br></h4><p><a href="http&#58;//virksomhetsportal.helsemn.no/omrader/hmr/prosjekt/hmn_lo/Lists/Superbrukarar%20HMN%20L/Kompatanse%20Inngende%20faktura.aspx">Oversikt brukerstøtte hos regnskap hos Helse Møre og Romsdal HF</a></p><h4><span class="ms-rteThemeForeColor-6-0">Opplæringsressurser for andre prosesser i SAP</span><br></h4><p style="margin&#58;0px;"><a href="/Sider/SAP-HMR-.aspx"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0563c1" face="Calibri" size="3">SAP HMR Anvise/godkjenne innkjøpsordre</font></span></a></p><p style="margin&#58;0px;"><a href="/Sider/SAP-HMR-Opprette-Stedfortreder.aspx"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0563c1" face="Calibri" size="3">SAP HMR Logge på SAP og opprette fast stedfortreder</font></span></a>​</p>IKT0
Kompetanseportalen for Renholdsavdelingen59355713.11.2018 11:32:42110https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKompetanseportalen for Renholdsavdelingen3<p>Dette er et kurs for de som ønsker hjelp til å gjennomføre kurs i kompetanseportalen. Kursene som ligger i portalen&#160; er obligatoriske og skal gjennom føres inne satte frist. </p>Personvern og informasjonssikkerheit0
Webinar: Endringsledelse i prosjekter59334704.12.2018 14:48:34187https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxSkypetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromWebinar: Endringsledelse i prosjekter1 time<p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;">Ønsker du å&#160;bidra til vellykket endringsarbeid og øke nytteverdien fra&#160;prosjekter i ditt </strong><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;">helseforetak? Da bør du melde deg på&#160;dette webinaret.</strong> </p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;">Webinaret gjennomføres som 1 times Skype-kurs. Møteinnkallelse med Skype-lenke sendes ut til alle påmeldte en uke før kurset gjennomføres.<br style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;box-sizing&#58;border-box;"></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;">Læringsmål</strong></p><ul><li><div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;list-style-type&#58;disc;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;">Bli bevisst på hvordan etablere og lede team som sikrer måloppnåelse gjennom å<br></div></li><ul><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;box-sizing&#58;border-box;">skape eierskap og ansvar hos prosjektdeltakerne<br></li><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;box-sizing&#58;border-box;">sikre fremdrift gjennom tett samarbeid<br></li></ul><li><div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;box-sizing&#58;border-box;">Lære mer om hvordan lede mennesker i endring&#160; ved å<br></div></li><ul><li><div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;box-sizing&#58;border-box;">skape motivasjon og engasjement</div></li><li><div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;box-sizing&#58;border-box;">bidra til trygghet og forutsigbarhet<br></div></li></ul><li><div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;box-sizing&#58;border-box;"><span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;,sans-serif;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;list-style-type&#58;disc;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;transparent;">Bli kjent med&#160;maler og verktøy&#160;som støt</span><span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;,sans-serif;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline !important;list-style-type&#58;disc;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;transparent;">ter opp om endringsarbeid </span><br></div></li></ul><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;">&#160;<br></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;">Innhold</strong></p><ul style="margin&#58;5px 20px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;box-sizing&#58;border-box;">Hva er endringsledelse og hvem har ansvaret for å nå målene i et prosjekt?<br></li><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;box-sizing&#58;border-box;">Hvordan jobbe med endringsledelse i praksis i prosjektgruppa og i linja?<br></li><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;box-sizing&#58;border-box;">Tips til hvordan jobbe med kommunikasjon i prosjekt<br></li><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;box-sizing&#58;border-box;">Hvordan etablere en god prosjektkultur</li><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;box-sizing&#58;border-box;">Nyttige tips og maler&#160;<br></li><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;box-sizing&#58;border-box;">Spørsmål og svar<br></li></ul><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;">&#160;<br></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;">&#160;<strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;">Målgruppe</strong></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;">Kurset egner seg for alle som jobber med prosjektarbeid og endringsprosesser i Helse Midt-Norge, for&#160;eksempel prosjektledere, prosjekteiere, endringsledere, gevinstansvarlige og linjeledere. Noe erfaring fra prosjektarbeid og bruk av prosjektmetodikk er en fordel, f.eks. grunnmodul i «Bli god på prosjektledelse». </p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;">&#160;</p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;">Kursholdere</strong> <br style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;box-sizing&#58;border-box;">Sissel Rolness Lysklett, Dr. art., prosjektleder/endringsleder i Hemit, og Hilde Karlsen, gevinstkoordinator i porteføljekontoret i Helse Midt-Norge.&#160;<br></p><p>​</p>IKT;HR;Klinisk IKT;Ledelse;Merkantile fag1
PSYK LE Sykepleielunsj3792412.11.2018 12:40:39261https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK LE Sykepleielunsj45 min<p>Sykepleierlunsjene foregår annenhver torsdag kl. 1130 -1215 primært på Store møterom, klinikk for PHV og rus, Levanger. </p><p>Sykepleierlunsjen er godkjent av NSF som meritterende for klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.</p><p>Andre yrkesgrupper er velkommen til å delta. </p><p>Faglig program bestemmes av en «programkomite». Den består av Helmer Engen (HE), Idar Eggen (IE), Wenche Heggdal (WH), Eva Sondresen (ES), Frøydis Strand Berg (FSB), Anne Grethe Sjøbakk Lund (AGSL) og Arne Okkenhaug (AO).</p><p>Programkomiteen stiller med kaffe og te, du tar med matpakke.</p>3
HMS-kurs for ledere ( Namsos og Levanger)59210712.11.2018 10:56:55153https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNamsos;Levangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHMS-kurs for ledere ( Namsos og Levanger)1 dag<p><span style="margin&#58;0px;line-height&#58;115%;font-family&#58;&quot;calibri&quot;,sans-serif;font-size&#58;11.5pt;"><font color="#000000">Kurset dekker Arbeidsmiljølovens krav til grunnleggende HMS-opplæring for alle ledere. Målgruppe for kurset er nye ledere og andre ledere som ønsker å oppdatere seg på HMS.</font></span>​</p>HMS2
Kreftklinikken. Fagdag i turnus sykepleietjenesten46423428.06.2018 09:02:24587https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKreftklinikken. Fagdag i turnus sykepleietjenesten4 dager<p>​Sykepleiere ved Kreftklinikken har 2 fagdager innlagt i turnus per år. Det arrangeres 2 x 4 fagdager med samme faglige innhold per år. Avdeling forskning og undervisning er ansvarlig for program og organisering i nært samarbeid med Avdeling Sykepleie. Fagdagene er obligatoriske.</p><p>&#160;</p>Sjukepleie5
Akutt forverring - in situ simulering ved for studentar og tilsette59158919.11.2018 13:42:3639https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxOperasjonsavdelinga Ålesund sjukehus;Akutt mottak Ålesund sjukehus;Kirurgisk intensiv Ålesund sjukehustext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromAkutt forverring - in situ simulering ved for studentar og tilsette2 timar<p><strong>Pilotering av Tverrprofesjonell insitu simulering med helsepersonell og studenter</strong></p><h4><span class="ms-rteThemeForeColor-6-0">Læringsmål</span></h4><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;">ABCDE&#58; systematisk observasjon og tiltak.</p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;">Kommunikasjon; closed loop, tydelig og bekreftende kommunikasjon.</p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;">Samhandling i team, fokus på rolleforståelse.</p><h4><span class="ms-rteThemeForeColor-6-0">Målgruppe - deltakarar</span></h4><p>Anestesisykepleiere - anestesisykepleiestudenter<br></p><p>Intensivsykepleiere - Intensivsykepleiestudenter</p><p>operasjonssykepleiere - operasjonssykepleiestudenter</p><p>LIS2 anestesi,&#160;<span style="font&#58;400 14px/22.4px &quot;open sans&quot;,sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline !important;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;background-color&#58;transparent;"> kirurgi</span><span style="font&#58;400 14px/22.4px &quot;open sans&quot;,sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline !important;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;background-color&#58;transparent;">, ortopedi</span><span style="font&#58;400 14px/22.4px &quot;open sans&quot;,sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;background-color&#58;transparent;">, medisin</span><br></p><p>LIS1 anestesi<span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;transparent;">,kirurgi</span><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;transparent;"></span><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;transparent;">, ortopedi</span><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;transparent;">, medisin</span></p><p><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;transparent;">Medisinstudenter 5.året</span><br></p> <font size="3"></font><font color="#000000"></font><font face="Times New Roman"></font><h4><span class="ms-rteThemeForeColor-6-0">Scenarier og lokasjonar</span><br></h4><p>1.Scenario operasjon</p><p>Ø-hjelp femurfraktur, problematisering&#58; åpent brudd med fokus på C&#58; problematikk, AHLR utførelse. Det vektlegges at det er lite folk på jobb, kveld og at operasjonssykepleierne blir sett på som en ressurs utover sin vanlige aktivitet.<br></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;box-sizing&#58;border-box;">2. Scenario mottak</span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;">Mottak av traumepasient, fall fra stige 3 meter, mistanke om pneumothorax og femurfraktur høgre side. Det vektlegges mottak av et traume. Deltakerne er medlemmer av et traumeteam. (ambulanse, rtg. og lab er ikke deltakere).<br></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;box-sizing&#58;border-box;">3. Scenario kirurgisk intensiv</span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;">Mottak av traumepasient som skal stabiliseres til operasjon. Femurfraktur høgre side, C&#58; problematikk, transfusjonsreaksjon. Det vektlegges prosedyre EQS ID 15659<br></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;box-sizing&#58;border-box;">4. Scenario anestesi</span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;">Mottak av pasient til Ø-hjelp operasjon. Åpen femurfraktur med fokus på C&#58; problematikk, AHLR utførelse.</p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;">5. Scenario medisinsk intensiv</p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span class="ms-rteThemeFontFace-2 ms-rteFontSize-2">Pasient med arytmier overført fra operasjonsstuen , operasjon avlyst. Det vektlegges tiltak for arytmi og AHLR behandling.</span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"></p><h4><span class="ms-rteThemeForeColor-6-0">Innhald&#160;</span><br></h4><p>Velkommen<br></p><p>Tidsbruk&#58; ca 2 timer på hele treningsaktiviteten</p><p><strong>Brief</strong> (15 minutter) </p><p>Aktuelt scenario<br></p><p>Gjennomgang av utstyr, lokaliteter</p><p>Presenterer læringsutbytter, forklarer «closed loop», bekreftende kommunikasjon.</p><p><strong>Scenario</strong> (20 minutter) - gjennomføring i team der du tek di eiga yrkesrolle<br></p><p><strong>Debrief</strong> (30 minutter) - tredelt med beskrivelse-, analyse- og anvendelsefase.<br></p><p><strong>Repetert scenario</strong> (20 minutter) - gjennomføring i team <span style="font&#58;400 14px/22.4px &quot;open sans&quot;,sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;background-color&#58;transparent;">der du tek di eiga yrkes</span><span style="font&#58;400 14px/22.4px &quot;open sans&quot;,sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline !important;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;background-color&#58;transparent;">rolle</span><br></p><p><strong>Debrief og avslutning</strong> (30 minutter) -<span style="font&#58;400 14px/22.4px &quot;open sans&quot;,sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;background-color&#58;transparent;"> </span><span style="font&#58;400 14px/22.4px &quot;open sans&quot;,sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline !important;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;background-color&#58;transparent;">tredelt med </span><span style="font&#58;400 14px/22.4px &quot;open sans&quot;,sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline !important;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;background-color&#58;transparent;">beskri</span><span style="font&#58;400 14px/22.4px &quot;open sans&quot;,sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline !important;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;background-color&#58;transparent;">velse</span><span style="font&#58;400 14px/22.4px &quot;open sans&quot;,sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline !important;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;background-color&#58;transparent;">-</span><span style="font&#58;400 14px/22.4px &quot;open sans&quot;,sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline !important;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;background-color&#58;transparent;">, anal</span><span style="font&#58;400 14px/22.4px &quot;open sans&quot;,sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline !important;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;background-color&#58;transparent;">yse</span><span style="font&#58;400 14px/22.4px &quot;open sans&quot;,sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline !important;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;background-color&#58;transparent;">-</span><span style="font&#58;400 14px/22.4px &quot;open sans&quot;,sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline !important;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;background-color&#58;transparent;"> og </span><span style="font&#58;400 14px/22.4px &quot;open sans&quot;,sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline !important;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;background-color&#58;transparent;">anvendelse</span><span style="font&#58;400 14px/22.4px &quot;open sans&quot;,sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline !important;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;background-color&#58;transparent;">fa</span><span style="font&#58;400 14px/22.4px &quot;open sans&quot;,sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline !important;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;background-color&#58;transparent;">se</span><span style="font&#58;400 14px/22.4px &quot;open sans&quot;,sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline !important;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;background-color&#58;transparent;"></span><span style="font&#58;400 14px/22.4px &quot;open sans&quot;,sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline !important;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;background-color&#58;transparent;">.</span><br></p>0
Merkantilt forum - Pakkeforløp psykisk helse og rus59108507.12.2018 08:15:40645https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesund;Moldetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromMerkantilt forum - Pakkeforløp psykisk helse og rusEn dag<h2>Opplæring pakkeforløp​ - begge kurs er fulltegnet</h2>Kodekvalitet;IKT;Medisinsk koding;Merkantile fag;Psykiatri;Rusbehandling2
SAP varelagertelling repetisjon59088809.11.2018 08:22:10135https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSAP varelagertelling repetisjon1,5 time<p>​SAP varelagertelling&#160;repetisjon</p><p>Passer for de som har utførte varelagertelling i 2017, men som ønsker en repetisjon. Det blir presentasjon&#160;av rutiner og transaksjoner som skal utføres i&#160;SAP.&#160;</p>IKT1
Brannvernkurs /Renhold59084209.11.2018 07:17:05104https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBrannvernkurs /Renhold1<p>​Brannvernkurs Renholdsavdeling<br></p>HMS0
SAP varelagertelling59088205.12.2018 14:15:15107https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSAP varelagertelling4 timer<p>​Hvordan gjennomføre en varelagertelling i SAP. Gjennomgang av rutiner og praktiske øvingsoppgaver på PC</p>IKT0