Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Kurskatalogen

  • Tittel Kurskatalogen

 

 

Nevrofag - gruppeveiledning12794811.10.2021 14:38:53108https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromNevrofag - gruppeveiledning1,5 timer<p></p><p>Refleksjonsgruppe med veiledning&#160;fra preste- og samtaletjenesten eller klinisk etisk komite&#160;samt en utdanningsansvarlig overlege. Målgruppe er LIS innen nevrologi, nevrokirurgi, fysikalsk medisin og rehabilitering, klinisk nevrofysiologi, hjerneslag, geriatri, øyesykdommer og øre-nese-hals-sykdommer.&#160;&#160;</p><p>Formålet med aktiviteten er å kunne oppfylle flere felles kompetansemål med fokus på etisk refleksjon. En kasuistikk vil bli diskutert. Denne vil bli tilsendt påmeldte LIS et par dager&#160;før samlingen, og det er viktig at man på forhånd har lest denne og tenkt gjennom spørsmålene knyttet til den.</p><p><strong>Det planlegges et fysisk møte, men vi har digital back-up som reserveløsning.</strong></p><p>&#160;</p>Medisin;Etikk1
Kurs i traumesykepleie (KITS)12765804.12.2020 10:49:293442https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesund;Kristiansund;Trondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKurs i traumesykepleie (KITS)2 dager<p><strong>Hensikt/bakgrunn&#58;</strong></p><p>KITS er et introduserende traumekurs, der hensikten er å gi sykepleiere i traumeteamet grunnleggende kunnskaper innen traumebehandling. Mer informasjon på <a href="https&#58;//nkt-traume.no/kits/">KITS hjemmeside</a>.<br></p><p><strong>Ansvar&#58;</strong></p><p>Kursleder har ansvar for å oversende resultater og evaluering av kurset til KITS-ledelsen sentralt. <br></p><p><strong>Målgruppe&#58;</strong></p><p>KITS ble utarbeidet for å være et introduserende kurs for sykepleiere i traumeteam, men målgruppen har blitt utvidet til også å omfatte bioingeniører og&#160;radiografer.<br></p><p><strong>Påmelding&#58;</strong><br></p><p>Påmelding gjøres til kursleder via&#160;nærmeste leder.&#160;</p><p>Kursavgift&#160;er 10.000 pr. kurs. Denne summen deles på seksjonene ut fra antall deltakere.&#160;<br></p><p><strong>Mål/kunnskapskrav&#58;</strong></p><p>Krav for å få godkjent kurs er bestått teoretisk og praktisk test. </p><p><span style="font&#58;400 14px / 22.4px &quot;open sans&quot;, sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;transparent;display&#58;inline !important;">Instruktører skal ha fullført KITS-kurs samt&#160;instruktørkurs.</span><br></p><p><strong>Innhold&#58;</strong></p><p>Program for kurset&#58;&#160;</p><p><a href="/Kursmateriell/Program%20KITS.doc"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdoc.png" alt="" />Program KITS.doc</a></p><p><strong>Arbeidsmetoder&#58;</strong></p><p>Egenstudie og&#160;<a href="http&#58;//kits.traumatologi.no/">e-læring</a> som forberedelser før kurset. Klasseromsundervisning, &quot;skill-stations&quot;, case-trening, praktisk og teoretisk test.</p><p><strong>Evaluering&#58;</strong></p><p>Deltakerne får utlevert evalueringsskjema ved kursets oppstart, slik at en kan gjøre evalueringer av kursets innhold fortløpende. Evalueringsskjema leveres inn til kursleder etter kurset slutt, og oversendes KITS sentralt. <br></p><p><strong>Dokumentasjon&#58;</strong></p><p>Gjennomført kurs dokumenteres i læringsportalen.&#160;<br></p><p>Deltakerne får utdelt kursbevis. Disse sendes til kursleder noen uker etter innrapportering.&#160;<br></p>Sykepleie1
BEST Traume12652022.03.2021 09:58:10563https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBEST Traume1 dag<p>​<strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong>BE</strong>dre og <strong>S</strong>ystematisk <strong>T</strong>eamtrening</p><p>1 dags kurs&#58;</p><p>Undervisning på formiddagen og 2 simuleringer per team på ettermiddagen. Undersøk med din avdelingsleder om du kan melde deg på, avgrenset antall deltagere innen hver funksjon.</p><p>Har du fått beskjed om at du skal delta på hele dagen, både teori og simulering, melder du deg på her.</p><p>Alle kan delta på undervisningen på formiddagen og de som KUN deltar på undervisningen skal ikke melde seg på.</p><p><span style="color&#58;#404040;font-size&#58;8pt;">.........................................................................................................................................</span><strong><span style="font-size&#58;14pt;"></span></strong></p><p><a name="OutJoinLink"></a><br></p><p><sub><span lang="EN" style="color&#58;white;font-size&#58;1pt;">[!OC([0414]</span></sub></p> Kirurgi;Sykepleie;Radiologi;Pasienter og pårørende;Ledelse;Intensiv;Anestesi1
Brannvernundervisning type C12658603.02.2021 14:51:483451https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondhein, Brannvernkurs for Thoraxintensiv;Trondheim, Brannvernkurs for Thoraxintensiv;Brannvern type C, ansatte ved Thoraxintensiv;Gastro Midt 6. etg;Medisinsk klinikk, Blodsykdommer;Utendørs. Nordsiden ved Nevrosenteret. ;Utendørs;Nordsiden for Nevrobygget. ;Nordsiden av Nevrosenteret. ;Nordsiden for Nevrosenteret.;Nord for Nevrosenteret;Nordsiden for Nevrosenteret;Nordsiden for Nevroseneret;Nordsiden for Nevrobygget;Utendørs for Nevrosenteret;St. Olavs Hospital;St.Olavs Hospital ;Medisinsk klinikk, Avdeling for hjerneslagtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBrannvernundervisning type C1,5 timer<p>​<strong>Hovedmomentet i denne øvelsen er evakuering ved brann.</strong></p><p><strong>Tema&#58;</strong></p><p><strong>- </strong>Gjennomgang av prosedyrer, rutiner og evakueringsplaner ved enheten.</p><p>- Gjennomgang av rømningsveier.</p><p>- Gjennomgang av slokkemidler på plassen.</p><p>- Øvelse på brannscenario. Fra deteksjon til evakuering.</p><p>Gjennomføres normalt i tilknytning til egne arealer.</p><p>Se for øvrig <a href="http&#58;//eqsstolav/cgi-bin/document.pl?pid=stolav&amp;DocumentID=18355&amp;UnitID=1197"><span style="text-decoration&#58;underline;">Prosedyre 18355 Brannvernundervisning</span></a> </p><p>&#160;</p><p>Det anbefales 18 plasser per kurs.</p>Brannvern5
Fagdag om forebygging og håndtering av vold og trusler i psykisk helsearbeid189572908.10.2021 11:52:0330https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMoldetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromFagdag om forebygging og håndtering av vold og trusler i psykisk helsearbeid1 dag<p>Fagdagen vil&#160;handle om forebygging og håndtering av vold og trusler, og er planlagt gjennomført 8. desember ved Høgskolen i Molde. Forelesere er Stål Bjørkly* og Thomas Nag* som har forsket mye på vold hos mennesker med psykiske lidelser&#160;og utviklet&#160; opplæringsprogram om forebygging og håndtering av aggresjon og vold.&#160;<br></p><p>Målgruppa er ansatte i&#160;psykisk helsevern, ledere i klinikken, MAP-instruktører, og andre interesserte som jobber med denne tematikken. Det bir også åpnet for eksterne deltakere - i hovudsak fra&#160;kommunesektoren.&#160;<br></p><p>Arrangementet er et&#160;samarbeid mellom Høgskolen i MOlde og&#160;Klinikk for psykisk helse og rus. Fagdagen er gratis der det også vil bli&#160;spandert&#160;en enkel&#160;lunsj.&#160;</p><p>Et mer detaljert program vil bli framlagt senere.<br></p><p><br></p><p>*&#160; Stål Bjørkly&#160;er&#160;professor i klinisk psykologi ved Høgskolen i Molde, samt at han også er ansatt på Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri ved&#160; Oslo Universitetssykehus.&#160;Han har i en årrekke forsket på vold hos mennesker med psykiske lidelser og har forfattet over 100 internasjonale publikasjoner innenfor temaet vurdering og forebygging av vold.</p><p>*&#160; Thomas Nag&#160;er spesialsykepleier med&#160;master som omhandlet hvordan miljøpersonale o.a. kan forebygge aggressiv atferd&#160;fra mennesker med psykiske lidelser.&#160;Thomas er initiativtaker og daglig leder i en nasjonal satsing;&#160;Møte med Aggresjonsproblematikk – MAP, som er et helhetlig opplæringsprogram med&#160; hensikt å forebygge og håndtere aggresjons- og voldsproblematikk i helse- og sosialsektoren.<br></p>Psykisk helsevern1
Nyfødt gjenoppliving/transisjonsstøtte - praktisk trening/simulering12720108.12.2020 13:58:502422https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxfødentext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromNyfødt gjenoppliving/transisjonsstøtte - praktisk trening/simulering60-75 min<p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong class="ms-rteThemeFontFace-1">Målgruppe&#58;</strong></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1" style="background-color&#58;transparent;">Helsepersonell&#160;som skal kunne&#160;håndtere uventet dårlig nyfødt barn</span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1"><strong></strong><span style="background-color&#58;transparent;">A</span><span style="background-color&#58;transparent;">nestesilege, anestesisykepleier, barnelege,&#160;sykepleier, spesialsykepleier,&#160;jordmor, barnepleier, gynekolog, LIS lege</span></span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong class="ms-rteThemeFontFace-1">Mål&#58;</strong></p><ul style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><li><span class="ms-rteThemeFontFace-1">Fokusere på ABCD</span></li><li><span class="ms-rteThemeFontFace-1">Skal kunne implementere flytskjema &quot;Resuscitering av nyfødte&quot; i praksis</span></li><li><span class="ms-rteThemeFontFace-1"><span style="background-color&#58;transparent;">Skal&#160;kjenne</span><span style="background-color&#58;transparent;">&#160;rollen sin i teamet</span></span></li><li><span class="ms-rteThemeFontFace-1"><span style="background-color&#58;transparent;">Skal kunne&#160;utøve og fo</span><span style="background-color&#58;transparent;">rstå at det er avgjørende med tydelig lederskap, kommunikasjon og rollefordeling</span></span></li></ul><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1" style="background-color&#58;transparent;"></span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong class="ms-rteThemeFontFace-1">Forkunnskap&#58;</strong></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1">Gjennomført E-læring til NRR med tilgang via Læringsportalen&#58;<br></span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><a href="/Sider/Gjenoppliving-av-nyfødte---Inhospitalt.aspx"><span class="ms-rteThemeFontFace-1">Gjenoppliving av nyfødte - Inhospitalt</span></a><span class="ms-rteThemeFontFace-1"> - ta med kursbevis</span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong class="ms-rteThemeFontFace-1">Innhold&#58;</strong></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1"><strong></strong><span style="background-color&#58;transparent;">P</span><span style="background-color&#58;transparent;">raktisk trening med gjennomgang av gjenoppliving/transisjonsstøtte til&#160;nyfødte. Ferdighetstrening på&#160;virkelighetsnære situasjoner.&#160;&#160;</span></span></p><p style="font-size&#58;13px;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1">​Viktig informasjon!<br></span></p><p style="font-size&#58;13px;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1">Det er begrensninger når det gjelder teamsammensetting og antall, det er viktig med mest mulig reell sammensetting av team.&#160;Dette må ordnes lokalt.<br></span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1">Simuleringstrening - case</span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1">Briefing - simulering - debriefing</span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><b class="ms-rteThemeFontFace-1"></b></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><b class="ms-rteThemeFontFace-1"></b></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><br class="ms-rteThemeFontFace-1"></p><p>​</p>Barn;Beredskap;Fødselshjelp;Intensiv;Kvalitet og sikkerheit;Sykepleie;Pediatri;Medisin10
Brannvernundervisning type A12658117.08.2021 11:41:5414210https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMedisinsk klinikk, leger;Østmarka ;Østmarka;Medisinsk klinikk, Dialysen;Trondheim;Kreftklinikken ;Kreftklinikken personell;Medisinsk klinikk, AVdeling for infeksjonssykdommer;Medisinsk klinikk, Avdeling for infeksjonssykdommer;Medisisnsk klinikk, Avdeling for infeksjonssykdommer;Avdeling for ervervet hjerneskade;Nevro øst 4 etg;Nevro øst 4.etg;Nevro øst 4. etg;Medisinsk klinikk - teori og praksis ute;Medisinsk klinikk - teori og prasksi ute;Medisinsk klinikk - teori og praskis ute;Medisisk klinikk - teori og praksis ute.;Medisinsk klinikk - teori og praksis ;Medisinsk klinikk - teori og praksis ute;Medisinsk klinikk, Avdeling for blodsykdommer;LS21;Oppmøtested: Nord for Nevrosenteret, mot byen (sokkel/varemottak);Utendørs;Avdeling for infeksjonssykdommer;Avdeling for infekjsonssykdommer;Medisinsk klinikk - postverter og stab;Medisinsk klinikk - teori og praksis ute.;Medisinsk klinikk, Avdeling for infekjsonssykdommer;Medisinsk klinikk, Avdeling for geriatri;Medisinsk klinikk, Avdeling for Dialyse;Avdeling for geriatritext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBrannvernundervisning type A1,5 timer<p>​<strong>Hovedmomentet i denne øvelsen er praktisk bruk av tilgjengelig slokkeutstyr.</strong></p><p><strong>Tema&#58;</strong></p><p>-Kort gjennomgang av prosedyre og rutine ved enheten.</p><p>-Det gis en gjennomgang av fysiske og kjemiske egenskaper til&#160; fenomenet brann.</p><p>-Gjennomgang av de ulike slokkemidlene som Universitetssykehuset besitter, samt fordeler og ulemper med de.</p><p>&#160;</p><p>Gjennomføres normalt på egnet sted utendørs.</p><p>Se for øvrig <a href="http&#58;//eqsstolav/cgi-bin/document.pl?pid=stolav&amp;DocumentID=18355&amp;UnitID=1197"><span style="text-decoration&#58;underline;">Prosedyre 18355 Brannvernundervisning</span></a> </p><p>&#160;Det anbefales 18 plasser per kurs.</p><p>&#160;</p>Brannvern21
Beredskapsuke brannvern12651105.10.2021 10:36:421931https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxKristiansundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBeredskapsuke brannvern1 time<p><strong>Målgruppe&#58; </strong>Alle ansatte</p><p><strong>Mål for opplæringen&#58;</strong><br>Ref prosedyre <a href="http&#58;//eqshmr.helsemn.no/index.pl?pid=hmr&amp;DocumentID=34313">Brannvern - sentral opplæringsplan</a></p><p>Evakuering og praktisk brannopplæring (krav om gjennomføring hvert 5. år)<br></p><p class="MsoNormal" style="line-height&#58;normal;margin-bottom&#58;0pt;"><span style="color&#58;black;">Skal få kunnskap om&#58;</span></p><p class="MsoNormal" style="line-height&#58;normal;margin-bottom&#58;0pt;"><span style="color&#58;black;">- branntablå (lese av/forstå)</span></p><p class="MsoNormal" style="line-height&#58;normal;margin-bottom&#58;0pt;"><span style="color&#58;black;">- evakuering</span></p><p class="MsoNormal" style="line-height&#58;normal;margin-bottom&#58;0pt;"><span style="color&#58;black;">- slukkeutstyr</span></p><p class="MsoNormal" style="line-height&#58;normal;margin-bottom&#58;0pt;"><span style="color&#58;black;">- forskjellig typer slukkeutstyr</span></p><p class="MsoNormal" style="line-height&#58;normal;margin-bottom&#58;0pt;"><span style="color&#58;black;">- hvordan håndtere </span><span style="color&#58;black;">slukkeutstyr</span></p><p class="MsoNormal" style="line-height&#58;normal;margin-bottom&#58;0pt;"><span style="color&#58;black;">- hvordan slukke brann i seng</span><br></p><p class="MsoNormal" style="line-height&#58;normal;margin-bottom&#58;0pt;"><span style="color&#58;black;"><br></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height&#58;normal;margin-bottom&#58;0pt;"><span style="color&#58;black;"><strong></strong><strong>Faglig ansvarlig for gjennomføring av kurset er Ivar Eidem</strong></span></p><p>​<br></p>Brannvern16
RS Turnuskurs - 4 moduler (Helse Møre og Romsdal)12835613.10.2021 09:28:092588https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesund;Molde;Volda;Kristiansundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromRS Turnuskurs - 4 moduler (Helse Møre og Romsdal)14 timer<p>Gjennomgang av AML kap. 10, Hovedtariffavtalen, Turnusprotokoll, retningslinje for utarbeidelse av turnus samt tema som helg/høytid, forskyvning, ferieplanlegging, lovsjekk og 3 delt snitt.​</p><p><span class="ms-rteForeColor-2">Kursdagen blir på Teams og de som er påmeldt får&#160;tilsendt Teamslenke til kursdagene.</span></p><p><span class="ms-rteForeColor-2">Kursdag 1 - &#160;12.11.21&#160;kl 0930-1300 -&#160; Lovverk og avtaler knytt mot arbeidstidsplanlegging<br></span></p><p><span class="ms-rteForeColor-2">Kursdag 2 - 18.11.21&#160;&#160;kl 0930-1300 - Prinsipper for turnusplanlegging, retningslinje for utarbeidelse av turnus, forsvarlighetsvurdering og Protokoll</span></p><p><span class="ms-rteForeColor-2">Kursdag 3 - 02.12.21&#160;&#160;kl 0930-1300 - Lovsjekk/arbeidstidsavvik og ferie</span></p><p><span style="color&#58;red;">Kursdag 4 - 07.12.21&#160; kl 0930-1300 - Helg og høytid, overtid og forskjøvede vakter</span><br></p><p><br class="ms-rteThemeForeColor-2-0"></p><p>Lenke til kusdagene blir sendt ut den 11.11.21&#160;til de som er påmeldt.<br></p><p>Du må melde deg på alle kursdagene, men du velger selv hvilke dager du ønsker å delta på.<br></p><p><br></p><p>Kursmateriell kommer!<br></p>Ledelse1
Kiddie SADS PL - Heldagskurs189215206.10.2021 11:47:05133https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxKlostergt. 46text/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKiddie SADS PL - Heldagskurs1 dag<div style="text-align&#58;center;"></div><p style="text-align&#58;center;"><span class="ms-rteFontSize-7 ms-rteThemeForeColor-7-0" style=""><strong>​Kurs i Kiddie-SADS</strong></span><br></p>Psykisk helsevern1
Hemit test TK186110201.10.2021 06:38:12408https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTestlokalet;Scandic Lerkendaltext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHemit test TK8 timer<p>​<strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Kursbeskrivelse FOR hEIDI</strong></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2" style="padding-top&#58;0px;padding-bottom&#58;0px;">Journaloversikt</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2" style="padding-top&#58;0px;padding-bottom&#58;0px;">Pasientoversikt på lister og tavler</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2" style="padding-top&#58;0px;padding-bottom&#58;0px;">Pre-, per- og postoperativ dokumentasjon</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2" style="padding-top&#58;0px;padding-bottom&#58;0px;">Pasientmonitorering</span></li><li><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Anestesitilsyn</span><br></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2" style="padding-top&#58;0px;padding-bottom&#58;0px;">Bruk av makroer, hurtigknapper, prosedyrepakker og one-step-medikasjon</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></p>IKT7
Felles Fagdag 2021189154706.10.2021 08:35:11164https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromFelles Fagdag 20216,5 T<p>​Felles Fagdag 2021<br></p>1
Rus- og avhengighetsmedisin - Grunnkurs III188866805.10.2021 12:44:4430https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxAnnettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromRus- og avhengighetsmedisin - Grunnkurs III5 dager<p>​Ny ordning&#58; Anbefalt kurs for LIS i Rus- og avhengighetsmedisin<br></p><p>Gammel ordning&#58; Obligatorisk&#160;kurs for LIS i Rus- og avhengighetsmedisin (35 t)<br></p><p>Kurset går over 5 dager<br></p><p><strong>Kursleder&#58; Lars Lien</strong><br></p><p>Lenke&#160;til utlysning&#58;&#160;<a href="https&#58;//spesialisthelsetjenesten.no/lis/kurs-for-leger-i-spesialisering/rus-og-avhengighetsmedisin-grunnkurs-iii">Rus og avhengighetsmedisin Grunnkurs II</a>I<br></p>1
Brannvernundervisning type B12658315.05.2020 13:37:208236https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxDialysen, Medisinsk klinikk;Trondheim;St Olav;Medisinsk klinikk, Dialysen;Medisinsk klinikk, Avdeling for hjerneslag;Utendørs;Medisinsk klinikk avdeling for fordøyelses- og leversykdommer;Medisinsk klinikk, Avdeling for geriatri;Digitalt;Avdeling for geriatritext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBrannvernundervisning type B1,5 timer<p>​<strong>Hovedmomentet i denne øvelsen er bevisstgjøring om brannvern ved egen arbeidsplass.</strong></p><p><strong>Tema&#58;</strong></p><p><strong>- </strong>Kort gjennomgang av prosedyrer og rutiner ved enheten.</p><p>- Plassering av, og informasjon om tilgjengelig slokkeutstyr.</p><p>- Informasjon om aktive og passive brannverntiltak i arealet.</p><p>- Gjennomgang av tilgjengelig rømningsveier.</p><p>- Informasjon om hvordan man varsler brann.</p><p>&#160;</p><p>Gjennonføres normalt i tilknytning til egne arealer.</p><p>Se forøvrig <span style="line-height&#58;115%;font-family&#58;&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size&#58;12pt;"><a href="http&#58;//eqsstolav/cgi-bin/document.pl?pid=stolav&amp;DocumentID=18355&amp;UnitID=1197"><span style="line-height&#58;115%;font-family&#58;&quot;calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size&#58;11pt;"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0000ff">Prosedyre 18355 Brannvernundervisning</font></span></span></a></span></p><p><span class="ms-rteFontSize-2" style="line-height&#58;115%;font-family&#58;&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Det anbefales 18 plasser per kurs.</span></p>Brannvern4
Blodprøvetaking12653407.06.2021 13:20:3910559https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxSt Olavs hospital, Trondheim;Trondheim;Medisinsk klinikk, ferievikarer;Møterom rett untenfor NKIS;Kursrom rett utenfor NKIS;Akuttmottaket;Laboratoriesenterettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBlodprøvetaking3 - 3,5 timer<p>Hovedpunktene på kurset vil være&#58; </p><ul><li><em>Prøvetakingsutstyr - hva finnes og hvordan brukes det</em></li><li><em>Preanalytiske emner med fokus på faktorer som kan påvirke prøvesvaret </em></li><li><em>Praktisk trening i blodprøvetaking. Deltakerne skal utføre prøvetaking på hverandre</em></li></ul>Laboratoriemedisin5
Foredrag 50 års jubileet Ålesund sjukehus torsdag 21. oktober188854806.10.2021 08:23:45141https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromForedrag 50 års jubileet Ålesund sjukehus torsdag 21. oktober2 timer<p>​<span style="font-size&#58;10.5pt;font-family&#58;arial, sans-serif;">Vi inviter</span>er til foredrag i auditoriet torsdag 21. oktober&#160;i forbindelse med 50 års jubileet til Ålesund sjukehus. Vi har kun 100 plasser tilgjengelig, så meld deg på tidlig.&#160;<br> <br> Program torsdag 21. oktober&#58;<br> 18.00 – Legelivet som historiekjelde og utviklingsobservatør. Odd Roe Skogen<br> <br> 19.00 – 1971. Ny-sykehuset tas i bruk. Innvikling. Utvikling. Refleksjoner. Jan Emil Standal &#160;&#160;<br> <br></p><p>Her kan du melde deg på dei andre foredrage i jubileumsuka&#58;<br><br>Mandag 18. oktober<br><span aria-hidden="true"></span><a href="/Sider/Foredrag-50-års-jubileet-Ålesund-sjukehus-mandag-18--oktober.aspx">Påmelding</a><span aria-hidden="true"></span></p><p>Onsdag 19. oktober<br><a href="/Sider/Foredrag-50-års-jubileet-Ålesund-sjukehus-tirsdag-19--oktober.aspx">Påmelding</a><br></p><p>Torsdag 20. oktober<br><span aria-hidden="true"></span><a href="/Sider/Foredrag-50-års-jubileet-Ålesund-sjukehus-onsdag-20--oktober.aspx">Påmelding</a><br></p><p><br>Vel møtt!<br> <br> <br></p>1
Foredrag 50 års jubileet Ålesund sjukehus onsdag 20. oktober188853406.10.2021 08:24:10157https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromForedrag 50 års jubileet Ålesund sjukehus onsdag 20. oktober2 timer<p>​<span style="font-size&#58;10.5pt;font-family&#58;arial, sans-serif;">Vi inviter</span>er til foredrag i auditoriet onsdag 20. oktober&#160;i forbindelse med 50 års jubileet til Ålesund sjukehus. Vi har kun 100 plasser tilgjengelig, så meld deg på tidlig.&#160;<br> <br> Program onsdag 20. oktober&#58;<br> 18.00 – Utvikling og tilbudet innen psykisk helsevern de siste 50 år. Åse Roland/Marianne Klokk<br> <br> 19.00 – Utviklinga av sjukepleiartenesta ved sjukehuset. Paneldiskusjon med Astrid Ahrens, Kirsti Sørdal og Ann-Helen Tryggestad Arthur. &#160;&#160;<br> <br></p><p>Her kan du melde deg på dei andre foredrage i jubileumsuka&#58;<br><br>Mandag 18. oktober<br><span aria-hidden="true"></span><a href="/Sider/Foredrag-50-års-jubileet-Ålesund-sjukehus-mandag-18--oktober.aspx">Påmelding</a><span aria-hidden="true"></span></p><p>Onsdag 19. oktober<br><a href="/Sider/Foredrag-50-års-jubileet-Ålesund-sjukehus-tirsdag-19--oktober.aspx">Påmelding</a></p><p><br>Torsdag 21. oktober<br><span aria-hidden="true"></span><a href="/Sider/Foredrag-50-års-jubileet-Ålesund-sjukehus-torsdag-21--oktober.aspx">Påmelding</a><br></p><p><br><br>Vel møtt!<br></p><p><br><br> <br> <br></p>1
Foredrag 50 års jubileet Ålesund sjukehus tirsdag 19. oktober188851715.10.2021 05:42:37166https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromForedrag 50 års jubileet Ålesund sjukehus tirsdag 19. oktober2 timer<p>​<span style="font-size&#58;10.5pt;font-family&#58;arial, sans-serif;">Vi inviter</span>er til foredrag i auditoriet tirsdag 19. oktober&#160;i forbindelse med 50 års jubileet til Ålesund sjukehus. Vi har kun 100 plasser tilgjengelig, så meld deg på tidlig.&#160;<br> <br> Program tirsdag 19. oktober&#58;<br> 18.00 – Barneavdelinga si utvikling, og framskritt innan oppfølging av premature barn. Ove Økland/Ann-Iren Vartdal<br> <br> 19.00 – Kva skjer med helsetenesta i åra framover? Torstein Hole <br> </p><p>Her kan du melde deg på dei andre foredrage i jubileumsuka&#58;<br><br>Mandag 18. oktober<br><a href="/Sider/Foredrag-50-års-jubileet-Ålesund-sjukehus-mandag-18--oktober.aspx">Påmelding</a></p><p>Onsdag 20. oktober<br><a href="/Sider/Foredrag-50-års-jubileet-Ålesund-sjukehus-onsdag-20--oktober.aspx">Påmelding</a></p><p><br>Torsdag 21. oktober<br><span aria-hidden="true"></span><a href="/Sider/Foredrag-50-års-jubileet-Ålesund-sjukehus-torsdag-21--oktober.aspx">Påmelding</a><br></p><p><br> <br> Vel møtt!<br> <br> <br></p>1
Foredrag 50 års jubileet Ålesund sjukehus mandag 18. oktober188851906.10.2021 08:23:12276https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromForedrag 50 års jubileet Ålesund sjukehus mandag 18. oktober2 timer<p>​<span style="font-size&#58;10.5pt;font-family&#58;arial, sans-serif;">Vi inviter</span>er til foredrag i auditoriet mandag 18. oktober&#160;i forbindelse med 50 års jubileet til Ålesund sjukehus. Vi har kun 100 plasser tilgjengelig, så meld deg på tidlig.&#160;<br><br><span style="font-size&#58;10.5pt;font-family&#58;arial, sans-serif;">Program mandag 18. oktobe</span>r&#58;<br> 18.00 - åpning ved administrerende direktør Øyvind Bakke<br> 18.10 - Bygghistorien til Ålesund sjukehus, Klinikk for drift og eigedom<br> 19.10 - Skjulte kunstskatter på Ålesund sjukehus, Ørnulf Opdahl og Egil Korsnes<br> <br>Her kan du melde deg på de andre foredraga&#58;<br>Tirsdag 19. oktober<br><a href="/Sider/Foredrag-50-års-jubileet-Ålesund-sjukehus-tirsdag-19--oktober.aspx">Påmelding</a></p><p>Onsdag 20. oktober<br><a href="/Sider/Foredrag-50-års-jubileet-Ålesund-sjukehus-onsdag-20--oktober.aspx">Påmelding</a></p><p>Torsdag 21. oktober<br><a href="/Sider/Foredrag-50-års-jubileet-Ålesund-sjukehus-torsdag-21--oktober.aspx">Påmelding</a><br><br> <br> Vel møtt!<br></p>1
Nevroklinikken - klinikkseminar 26.november187444427.09.2021 07:18:45145https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromNevroklinikken - klinikkseminar 26.november1 dag<p>Dagseminar med faglig innhold for ansatte i Nevroklinikken</p>1
Webinar for praksisplasser188826705.10.2021 11:23:2612https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxDigitalt/webinartext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromWebinar for praksisplasser2 timer<p>​Dette er et webinar for praksisplasser.&#160;<br></p>0
Etikk og kommunikasjon med den alvorlig syke pasient183304404.10.2021 10:50:0057https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxAnnettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromEtikk og kommunikasjon med den alvorlig syke pasient4 dager<p>​Ny ordning&#58; Anbefalt kurs for LIS i Onkologi<br></p><p>Gammel ordning&#58; Obligatorisk kurs for LIS i Onkologi (25 t)<br></p><p>Kurset går over 4 dager<br></p><p><strong>Kursleder&#58; Tone Nordøy</strong><br></p><p>Lenke til utlysning&#58;&#160;<a href="https&#58;//spesialisthelsetjenesten.no/lis/kurs-for-leger-i-spesialisering/etikk-og-kommunikasjon-med-den-alvorlig-syke-pasient-host-2022?arrId=0">Etikk og kommunikasjon</a><br></p>1
SVERN01 - Smittevern spesialisthelsetjenesten12859911.10.2021 06:12:36104https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxRingve skoletext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSVERN01 - Smittevern spesialisthelsetjenesten8 timer (1 dag)<p><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Kursbeskrivelse&#58;</strong></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære om følgende arbeidsprosesser&#58; </span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Registrering og overvåking av infeksjon og isolasjon</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Kontaktsporing</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Sporing av overlappinger på rom eller avdeling</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Registrere og overvåke utbrudd </span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">&#160;Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></p><p><strong>​</strong><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Smittevernoverlege</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Smittevernrådgiver</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Overlege som jobber med antibiotikastyring ol. </span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Hygienesykepleier</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Bioingeniør i smittevernteamet</span></li></ul><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><strong>Det er </strong><span style="text-decoration&#58;underline;"><strong>svært viktig</strong></span><strong> å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring.&#160;</strong><br></span></font></div>Helseplattformen3
HPSEK02 – Sekretærfunksjoner ved ekspedisjon/poliklinikk180621304.10.2021 06:13:54510https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHPSEK02 – Sekretærfunksjoner ved ekspedisjon/poliklinikk16 timer (2 dager)<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Oversikt over dagens pasienter</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Opprette pasientjournal</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Registrering (oppdatere personalia)</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Sjekk inn (ankomstregistrering) og sjekk ut (besøksregistrering) </span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Opprette enkle og omfattende timeavtaler – som ø. hjelp og fra henvisning (forordning)</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Tolkeoppdrag</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Oversikt og vedlikehold av klinikerplaner (timebøker)</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Melde inn til innleggelse (øyeblikkelig hjelp)</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">InBasket (Postkasser) og Sikker chat </span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Bruk av ulike arbeidsrapporter og arbeidslister (kube)</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Henvisninger</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Administrere henvisningsforløp og forløpsperioder </span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Skanning</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Forordninger</span><br></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.<br></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Personell som jobber med oppgaver som beskrevet i kursbeskrivelse.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Primært for ansatte som jobber med sekretæroppgaver i skranke.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><span style="text-decoration&#58;underline;"><em>Merk</em></span><em>&#58; </em><em>Slik Helseplattformen har planlagt kursene, er det ingen hensikt at en sekretær som rullerer, skal gå på to kurs à 2 dager. Det kan begrunnes med at deler av opplæringen er sammenfallende, bare med litt ulikt fokus på hva som er mengden av arbeidet i løpet av en dag.</em></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><em><strong style="font-size&#58;14.6667px;font-family&#58;calibri;"><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det er&#160;<span style="text-decoration-line&#58;underline;">svært viktig</span>&#160;å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring.</strong></strong><br></em></span></p>Helseplattformen25
FARMA02 - Produksjonsfarmasøyt12695604.10.2021 05:48:4651https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim Spektrumtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromFARMA02 - Produksjonsfarmasøyt8 timer (1 dag)<p>​<span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">K<strong>ursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Introduksjon til pasientjournalen</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Forordne legemidler</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Verifisering av legemidler</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Håndtere forespørsler In Basket</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Introduksjon til rapportering&#160;</span>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;</li></ul><p>&#160;<span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></p><p><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;"><strong>Målgruppe&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Farmasøyt i produksjonsavdelingen ved Sykehusapoteket i Trondheim</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Leder for produksjonsfarmasøyter ved Sykehusapoteket i Trondheim</span></li></ul><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><strong>Det er </strong><span style="text-decoration&#58;underline;"><strong>svært viktig</strong></span><strong> å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring.&#160;</strong><br></span></font></div>Helseplattformen3
HNT.LE.INT Fagdager høsten 2021188165901.10.2021 08:04:5444https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHNT.LE.INT Fagdager høsten 20216 timer<p>​HMS&#58;&#160;</p><div>Håndtering av vold og trusler</div><div>Brann, evakuering</div><div>Nødrutiner ved stans i strøm- og gassforsyning</div><div><br></div><div>Dokumentasjon&#58;</div><div>NIR- registrering. (Case- gjennomgang)</div><div><br></div><div>Fullskala simulering&#58;</div><div>Pasient med blødningssjokk.</div><div>Gjennomgang av Level-1&#160;</div><div>Bruk av blodprodukter</div><div>Aktuelle medikamenter</div><div>Intubasjon</div><div>Gastroscopi<br></div><p><br></p>Intensiv5
Forhandlingsteknikk12700931.08.2021 11:10:36253https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxDag 1 og 2 er digital, og dag 3 er fysisk i Trondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromForhandlingsteknikk3 dager<p>​Hensikten med kurset er å gjøre deltakerne trygg i forhandlingssituasjoner.<br></p><p><strong>Kursavgift&#58;</strong></p><p>Deltakelse må avklares med nærmeste leder da det påløper en kursavgift på kr 5.800 pr deltaker&#160;ved&#160;12 deltakere.<br></p><p><strong>Læringsmål&#58;<br></strong></p><ul><li>Hvordan forberede forhandlinger</li><li>Hvordan etablere en god relasjon til forhandlingspartner og felles tilnærming til avtalen</li><li>Hvordan håndtere konflikter og vanskelige forhandlingspartnere</li><li>Hvordan skape felles forståelse i forhandlingene og sikre videre samarbeid<br></li></ul><div><strong>Gjennomføring&#58;</strong><br></div><div><div>DAG 1, 09&#58;00-12&#58;00 – Nettbasert undervisning&#160;<br></div><div>FORHANDLINGSTEORI</div><div> Hvilke typer forhandlinger finnes?</div><div> Forutsetning for en god forhandlingssituasjon</div><div> Målsetting ved forhandling</div><div> Forhandlingens ulike faser</div><div> Forberedelsesfasen- utarbeidelse av sjekkliste</div><div> Rollefordeling ved forhandling</div><div> Forhandlingsvariabler, ytelser og motytelser</div><div> Kommunikasjonens betydning for å lykkes<br></div><div> Hvordan bli tydeligere og stille gode spørsmål?<br></div><div><br></div><div>DAG 2, 09&#58;00-11&#58;30&#160;– Nettbasert undervisning&#160;<br></div><div>FORHANDLINGSTEORI</div><div> Forhandlingsstrategier</div><div> Mobilisering av forhandlingsstyrke</div><div> Makt og avhengighet - relasjonens betydning</div><div> Sterke/svake sider hos begge parter</div><div> Hvordan takle innvendinger/motstand?</div><div> Gruppeprosesser</div><div> Hvordan spille hverandre gode under forhandling?</div><div> Hva er et godt forhandlingsresultat?<br></div><div><br></div><div>DAG 3, 09&#58;00-16&#58;00 – Fysisk kurssamling i Trondheim</div><div>PRAKTISK FORHANDLINGSTRENING&#160;<br></div><div> Utdeling av case og roller i forhandlingen</div><div> Gjennomlesing av case og forberedelser</div><div> Gjennomføring av forhandling</div><div> Evaluering og tilbakemelding<br></div></div><div><br></div><div><strong>Kursleverandør&#58;</strong><br></div><div><strong></strong>Nima Utdanning AS<br></div>1
St.Olav - Oppfriskningskurs Talegjenkjenning12856921.04.2021 12:07:54124https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxDigitalt/webinartext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSt.Olav - Oppfriskningskurs Talegjenkjenning1 time<p>​Oppfriskningskurs via Skyve 1 time&#160;for leger som har brukt assistert talegjenkjenning en periode og som skal over på vanlig talegjenkjenning<br></p>Klinisk IKT2
HPSEK01 – Sekretærfunksjoner ved sengepost/sengetun180620605.10.2021 04:36:15281https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim Spektrum;Trondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHPSEK01 – Sekretærfunksjoner ved sengepost/sengetun16 timer (2 dager)<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Oversikt over dagens pasienter</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Opprette pasientjournal</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Registrering (oppdatere personalia)</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Innskriving, overflytting og utskriving</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Opprette og koordinere timeavtaler</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Tolkeoppdrag</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Administrering og ev. utføring av prøvetaking</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">InBasket (Postkasser) og Sikker chat</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Bruk av ulike arbeidsrapporter og arbeidslister (kube)</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Operasjonsplan (innsyn i planen) og opprette case (timebestilling til operasjon)</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Koding av epikriser, sende dokumentasjons- og kodeforespørsel</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Henvisninger</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Administrere henvisningsforløp og forløpsperioder </span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Bestille røntgen?</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Skanning</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Personell som jobber med oppgaver som beskrevet i kursbeskrivelse.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Primært for ansatte som jobber med sekretæroppgaver på sengepost.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><span style="text-decoration&#58;underline;"><em>Merk</em></span><em>&#58; </em><em>Slik Helseplattformen har planlagt kursene, er det ingen hensikt at en sekretær som rullerer, skal gå på to kurs à 2 dager. Det kan begrunnes med at deler av opplæringen er sammenfallende</em><em>, bare med litt ulikt fokus på hva som er mengden av arbeidet i løpet av en dag.</em></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><em><strong>Det er </strong><span style="text-decoration&#58;underline;"><strong>svært viktig</strong></span><strong> å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring.&#160;</strong><br></em></span></p>Helseplattformen19
HPSEK03 - Sekretærfunksjoner ved inntak12729604.10.2021 06:14:28342https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHPSEK03 - Sekretærfunksjoner ved inntak16 timer (2 dager)<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>​I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58;</strong><br></span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Oversikt&#160;over dagens pasienter</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Opprette pasientjournal</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Registrering (oppdatere personalia)</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Henvisningsflyt</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Opprette enkle og omfattende&#160; timeavtaler - som ø. hjelp og fra henvisning (forordning)</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Tolkeoppdrag</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Oversikt og vedlikehold av klinikerplaner (timebøker)</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">InBasket (Postkasser) og&#160;Sikker chat</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Bruk av ulike arbeidsrapporter og arbeidslister (kube)</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Skanning<br></span></li></ul><p><span class="ms-rteFontSize-2"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></span></p><p><span class="ms-rteFontSize-2"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong><br></span></span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">A</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">nsatte som jobber som&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Personell som jobber med oppgaver som beskrevet i kursbeskrivelse.</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Primært for ansatte som jobber med sekretæroppgaver på inntak.</span></li></ul><p><em class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Merk&#58; Slik Helseplattformen har planlagt kursene, er det ingen hensikt at en sekretær som rullerer, skal gå på to kurs à 2 dager. Det kan begrunnes med at deler av opplæringen er sammenfallende, bare med litt ulikt fokus på hva som er mengden av arbeidet i løpet av en dag.</em><br></p><p><em class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong style="font-size&#58;14.6667px;font-family&#58;calibri;"><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det er&#160;<span style="text-decoration-line&#58;underline;">svært viktig</span>&#160;å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring.</strong></strong><br></em></p>Helseplattformen20
Hjerte- og lungeredning for helsepersonell (HHLR). Repetisjonskurs12719211.12.2020 12:19:5917086https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxPoliklnikken ved øyetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHjerte- og lungeredning for helsepersonell (HHLR). Repetisjonskurs2 timar<strong style="text-decoration&#58;underline;">Målgruppe&#58; </strong><p>Årleg repetisjonskurs for helsepersonell i hjerte- og lungeredning.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Mål med opplæringa&#58;</strong></p><p><span aria-hidden="true"></span>Etter endt kurs skal deltakarane kunne&#58;</p><ul><li>konstatere hjertestans, varsle og starte HLR åleine</li><li>utføre basal HLR som del av ei gruppe</li><li>bruke ein hjertestartar</li><li>ivareta tryggleiken til&#160;pasient, evt pårørande og kollegaer i ein hjertestanssituasjon</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Forkunnskap&#58;</strong></p><p>Gjennomfør&#160;e-læringa til NRR, med tilgang via&#160;Læringsportalen&#58; <a href="/Sider/hhlr.aspx"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">https&#58;//kurs.helse-midt.no/Sider/hhlr.aspx</font></span></a></p><p>Trykk &quot;Start kurs&quot; til høgre i bilete, e-læringa kan mellomlagrast og gjennopptakast. Når kurset er gjennomført, så vert kurset lagt til i CV i Kompetanseportalen.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Innhold&#58;</strong></p><p>Det praktiske kurset består av&#58;</p><ul><li>gjennomgang&#160;av HHLR-plakaten</li><li>bruk av defibrillator og anna utstyr</li><li>basal HLR</li><li>HLR med toreddar-teknikk og bruk av hjertestartar</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Rammefaktorar&#58;</strong></p><strong>Nærmaste leiar er ansvarlig for å melde på deltakarane på kurset i samarbeid med HLR-instruktør.</strong>Beredskap48
RADIO04 – Intervensjonsradiolog180369404.10.2021 06:15:4266https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim Spektrumtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromRADIO04 – Intervensjonsradiolog8 timer (1 dag)<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Prioritere/protokollere forordninger</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Gransking</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dobbelgransking</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dokumentere minimal invasive prosedyrer</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dokumentere intervensjonsprosedyrer</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dokumentere undersøkelser utført av radiolog</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Demonstrasjon</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Gjennomgang av pasientjournal</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Ansatte som jobber som&#58; </span></p><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Intervensjonsradiolog</span></li></ul><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><strong>Det er </strong><span style="text-decoration&#58;underline;"><strong>svært viktig</strong></span><strong> å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring.&#160;</strong><br></span></font></div>Helseplattformen2
Tarmsykdommer - inklusiv inflammatoriske tarmsykdommer187884404.10.2021 09:15:5082https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTromsøtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromTarmsykdommer - inklusiv inflammatoriske tarmsykdommer3 dager<p>​Ny ordning&#58; Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Fordøyelsessykdommer og Gastroenterologisk kirurgi<br></p><p>Gammel ordning&#58; Obligatorisk kurs for&#160;leger i spesialisering i Fordøyelsessykdommer og Gastroenterologisk kirurgi<br></p><p>Kurset går over 3 dager<br></p><p><strong>Kursleder&#58; Jan Magnus Kvamme</strong><br></p><p>Link til utlysning&#58;&#160;<a href="https&#58;//spesialisthelsetjenesten.no/arrangementer/tarmsykdommer-inklusiv-inflammatoriske-tarmsykdommer-host-2022?arrId=0">Tarmsykdommer - inklusiv inflammatoriske tarmsykdommer</a><br></p>1
Audiologi, otologi og otonevrologi187884304.10.2021 11:57:5249https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTromsøtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromAudiologi, otologi og otonevrologi4 dager<p>​Ny ordning&#58; Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Øre-nese-halssykdommer<br></p><p>Gammel ordning&#58; Obligatorisk kurs for leger i spesilaisering i Øre-nese-halssykdommer&#160;<br></p><p>Kurset går over 4 dager<br></p><p><strong>Kursleder&#58; Alexander Uppheim</strong><br></p><p>Lenke til utlysning&#58;&#160;<a href="https&#58;//spesialisthelsetjenesten.no/arrangementer/audiologi-otologi-og-otonevrologi-host-2022">Audiologi, otologi og otonevrologi</a><br></p>1
Geriatri grunnkurs I12704230.09.2021 12:29:56134https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxDigitalt/webinar;Annettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGeriatri grunnkurs I3 dager<p>​Ny ordning&#58; Anbefalt&#160;kurs for leger i spesialisering i Geriatri<br></p><p>Gammel ordning&#58; Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Geriatri<br></p><p>Valgfritt kurs for leger i spesialisering i Indremedisin (20 t) og i Allmennmedisin (20 t), emne Geriatri.<br></p><p>Kurset går over 3 dager<br></p><p><strong>Kursleder&#58; Gunhild Ag</strong><br></p><p>Lenke til utlysning&#58;<br></p>1
Antibakterielle resistensmekanismer187884104.10.2021 10:37:5961https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTromsø. text/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromAntibakterielle resistensmekanismer5 dager<p>​Ny ordning&#58; Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Medisinsk mikrobiologi<br></p><p>Gammel ordning&#58; Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Medisinsk mikrobiologi (30 t)<br></p><p>Kurset går over 5 dager<br></p><p>Link til kursutlysning&#58;&#160;<a href="https&#58;//spesialisthelsetjenesten.no/arrangementer/antibakterielle-resistensmekanismer">Antibakterielle resistensmekanismer</a><br></p>1
Lungepatologi187884230.09.2021 13:00:2951https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxKurset arrangeres i Tromsø. text/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromLungepatologi2 dager<p>​Ny ordning&#58;&#160;Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Patologi<br></p><p>Kurset går over 2 dager<br></p><p><strong>Kursleder&#58; Elin Richardsen</strong><br></p><p>Lenke til utlysning&#58;&#160;<a href="https&#58;//spesialisthelsetjenesten.no/lis/kurs-for-leger-i-spesialisering/lungepatologi">Lungepatologi</a><br></p>1
AKUTT03 – Sykepleier og helsefagarbeider akuttmottak180378104.10.2021 05:22:50242https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxRingve skoletext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromAKUTT03 – Sykepleier og helsefagarbeider akuttmottak8 timer (1 dag)<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære å dokumentere generelle arbeidsprosesser for sykepleiere og helsefagarbeidere i akuttmottak, samt spesielle arbeidsprosesser for sykepleiere i akuttmottak&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Mottak og triagering av pasienter i akuttmottak</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Innskriving, utskriving og overføring av pasienter</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Medikamenter i akuttmottaket</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Sykepleiedokumentasjon i akuttmottaket</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Mottak av pasienter med team</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det vil avholdes en ferdighetstest på slutten av kurset.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;&#160;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong></strong></span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">A</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">nsatte som</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;"> jobber som&#58;</span></p><ul style="list-style-type&#58;disc;"><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Sykepleier i akuttmottak</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Helsefagarbeider i akuttmottak</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Helsefagarbeidere skal nødvendigvis ikke dokumentere blant annet triage eller medikament, men kan overvære dette i tilfelle de skal dokumentere på vegne av sykepleier i noen situasjoner.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Det er </strong><span style="text-decoration&#58;underline;"><strong>svært viktig</strong></span><strong> å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring.&#160;</strong><br></span></p>Helseplattformen12
Blodprøvetaking, åpen venøs - håndbak og skallevene188014430.09.2021 07:35:4336https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBlodprøvetaking, åpen venøs - håndbak og skallevene2 timer<p>​</p><p>Hovedpunktene på kurset vil være&#58;</p><ul><li>Prøvetakingsutstyr - hva finnes og hvordan brukes det</li><li>Preanalytiske emner med fokus på faktorer som kan påvirke prøvesvaret</li><li>Gjennomgang av prøvetakingsteknikker</li><li>Praktiske krav&#58; minst ett stikk med Bioingeniør og 3 stikk med superbruker<br></li></ul><p><br></p>Laboratoriemedisin0
JORDM01 – Jordmor og barnepleier innen føde-barsel180499804.10.2021 06:20:1479https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxRingve skole;Trondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromJORDM01 – Jordmor og barnepleier innen føde-barsel8 timer (1 dag)<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Kurset omhandler&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Innleggelse av gravid/fødekvinner for vurdering og fødsler</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Nye arbeidsprosesser knyttet til pasientflyt ved hjelp Fødeavdelingsoversikt og Statustavle Føde</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Nye aktiviteter for å dokumentere Fødselssammendrag og innskriving av nyfødt barn, i tillegg barselopphold, ammeveiledning og utskriving</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Induksjon og keisersnitt </span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Jordmor ved føde- og barselavdelinger på sykehus </span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Barnepleier ved føde- og barselavdelinger på sykehus</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Sykepleier ved føde- og barselavdelinger på sykehus</span></li></ul><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><strong>Det er </strong><span style="text-decoration&#58;underline;"><strong>svært viktig</strong></span><strong> å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring.&#160;</strong><br></span></font></div>Helseplattformen15
JORDM02 – Jordmor poliklinikk180500104.10.2021 06:20:4148https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromJORDM02 – Jordmor poliklinikk8 timer (1 dag)<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Kurset omhandler&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Svangerskapsomsorg for gravide i kommunen</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Oppfølging av gravide på svangerskapspoliklinikk på sykehus</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Planlegg timer</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Journalgjennomgang</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Svangerskapsforløp</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Forordninger</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Takster</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Hjemmebesøk</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Håndholdt utstyr(Rover)</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.<br></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Jordmor på poliklinikk</span></li></ul><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><strong>Det er </strong><span style="text-decoration&#58;underline;"><strong>svært viktig</strong></span><strong> å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring.&#160;</strong><br></span></font></div>Helseplattformen2
JORDM03 – Jordmor og gynekolog ved Senter for fostermedisin180500804.10.2021 06:21:0834https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromJORDM03 – Jordmor og gynekolog ved Senter for fostermedisin4 timer (0,5 dag)<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Kurset dekker generell poliklinisk virksomhet som hvordan finne dagens avtaler, samt gjennomføring av et besøk. Kurset vil ha stort innhold av gjennomføring og dokumentasjon ved ultralyd og andre prosedyrer som utførers ved SFM.<br> </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Jordmor ved Senter for fostermedisin</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Gynekolog ved Senter for fostermedisin</span></li></ul><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><strong>Det er </strong><span style="text-decoration&#58;underline;"><strong>svært viktig</strong></span><strong> å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring.&#160;</strong><br></span></font></div>Helseplattformen3
OPERA03 – Sykepleier dagkirurgi 180592004.10.2021 06:21:37132https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromOPERA03 – Sykepleier dagkirurgi8 timer (1 dag)<p><strong>​</strong><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Journalgjennomgang</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Generell journaldokumentasjon som forordninger, legemiddelhåndtering, utstyr, notater, sjekklister og prøvebestilling</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Navigatorer og flytskjemaer</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Inn- og utskriving av pasient</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Pre prosedyre telefonscreening</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Pre operativ dokumentasjon og sjekklister</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Post operativ overvåking og dokumentasjon</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Administrering av blodprodukter</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Post prosedyre telefonscreening</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.<br></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Sykepleier/spesialsykepleier i dagkirurgiske enheter</span></li></ul><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><strong>Det er </strong><span style="text-decoration&#58;underline;"><strong>svært viktig</strong></span><strong> å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring.&#160;</strong><br></span></font></div>Helseplattformen22
Teams del 2 - Teams og kanaler188086705.10.2021 13:12:5549https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-VideoTeams del 2 - Teams og kanaler1 time<div style="color&#58;#242424;font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, system-ui, &quot;apple color emoji&quot;, &quot;segoe ui emoji&quot;, sans-serif;background-color&#58;#ffffff;">Etter du har gjennomført dette kurset, vil du<br></div><div style="color&#58;#242424;font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, system-ui, &quot;apple color emoji&quot;, &quot;segoe ui emoji&quot;, sans-serif;background-color&#58;#ffffff;"><ul><li>forstå Teams og kanaler<br></li><li>lage nye kanaler og beste praksis rundt disse<br></li><li>lagre filer i innlegg og Filer<br></li><li>lage enkel mappestruktur og rydde filer i denne<br></li><li>bruke omtaler på person, kanal, Team og tags<br></li><li>hvordan begrense støy fra Teams og kanaler du er mindre aktiv i<br></li><li>kanalinnlegg og enkel formatering av disse<br></li><li>invitere nye medlemmer til et Team<br></li></ul><div><p><br>Når du starter kurset, kan avspillervinduet maksimeres&#160;med en knapp øverst til høyre.<br>Kurset er med&#160;lyd.<br></p><p>Det tilbys&#160;også andre kurs i Teams. Her er en oversikt&#58;<br></p><p></p><div>1.&#160;<a href="/Sider/Teams---Hurtigstartveiledning-fra-Microsoft.aspx">Teams&#160;- Hurtigstartveiledning fra Microsoft</a><br>2.&#160;<a href="/Sider/Teams---del-1.aspx" style="outline&#58;0px;">Teams - HMN&#160;kort innføring</a><br>3.&#160;<a href="/Sider/Teams-møter-og-chat.aspx">Teams - Møter og chat (torsdagsmøte)</a><br>4.&#160;<a href="/Sider/Administrere-team.aspx">Teams - Teameier administrere team</a><br>5.&#160;<a href="/Sider/Teams---Tasks.aspx">Teams - Tasks (tidligere kjent som Planner)</a><br>6.&#160;<a href="/Sider/Teams---OneNote.aspx">Teams - OneNote</a><br>7.&#160;<a href="/Sider/Teams---Hvordan-dele-filer.aspx">Teams - Hvordan dele filer</a><br></div><div>8.&#160;<a href="/Sider/Teams---Whiteboard.aspx">Teams - Whiteboard</a><br></div><div>9.&#160;<a href="/Sider/Teams---Lists.aspx">Teams - Lists</a><br><strong>10.</strong><a href="/Sider/Teams-del-2.aspx"><strong>&#160;Teams del 2 - Team og kanaler</strong></a><br><br></div></div></div>IKT0
Gruppeveiledning på tvers av spesialiteter for Rus og Psykiatri (BUP og VOP)187904030.09.2021 10:48:55113https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxAnnettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGruppeveiledning på tvers av spesialiteter for Rus og Psykiatri (BUP og VOP)2<p>​Gruppeveiledning på tvers av spesialiteter for RUS og Psykiatri (BUP og VOP)<br></p>Psykiatri;Rusbehandling1
Gruppeveiledning på tvers av spesialiteter- Barn og unge (BUP og Pediatri)187903229.09.2021 13:23:1727https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxAnnettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGruppeveiledning på tvers av spesialiteter- Barn og unge (BUP og Pediatri)2<p>​Gruppeveiledning på tvers av spesialiteter- Barn og unge (BUP og Pediatri)<br></p>Barn;Psykiatri1
HPSYK01 - Sykepleier og helsefagarbeider på sengepost180621607.10.2021 08:33:043543https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxRingve;Hemit Abels hustext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHPSYK01 - Sykepleier og helsefagarbeider på sengepost1,5 dag<div><div><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong><br></div><div><br></div><div>Målet for kurset er å gi opplæring i de mest essensielle arbeidsflytene for deres rolle(r).</div><div><br></div><div><ul><li>Innlogging og signer inn</li><li>Brain og Pasientlister</li><li>Oppgaveliste</li><li>Sammendrag</li><li>Flytskjemadokumentasjon</li><li>Innleggelse, overflytting og utskriving av pasienter</li><li>Håndtere forordninger og prøvetaking</li><li>Administrasjon av legemidler<br></li><li>Pasientplan</li><li>Blodtransfusjon</li><li>Håndholdt utstyr (Rover og skanner)?<br></li></ul></div><div>Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen</div><div><br></div><div><strong>Målgruppe&#58;</strong><br></div><div><br></div><div>Ansatte som jobber som (både kirurgisk og medisinsk)&#58;</div><div><br></div><div><ul><li>Sykepleier som arbeider med voksne på sengeposter</li><li>Helsefagarbeider som arbeider med voksne på sengeposter</li><li>Hjelpepleier som arbeider med voksne på sengeposter</li></ul></div><div><strong>Kurset går over to dager. Ved påmelding til dag 1 er du påmeldt hele kurset.</strong><br></div><div><strong><br></strong></div><strong>Det er </strong><span style="text-decoration&#58;underline;"><strong>svært viktig</strong></span><strong> å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring.&#160;</strong><br></div>Helseplattformen138
HELSE02 – Psykisk helsevern – miljøterapeut spesialisthelsetjenesten 180761404.10.2021 05:57:54491https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxRingve skoletext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHELSE02 – Psykisk helsevern – miljøterapeut spesialisthelsetjenesten8 timer (1 dag)<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58; </span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Starte vakten og finne pasienter</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Brain og Pasientlister</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dokumentere vurderinger</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Gjennomgang av journal</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Opprette en episode og forløp</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Håndtere forordninger og prøvetaking</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Innleggelse av pasient</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Pasientplan og pasientopplæring</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Helseplanoversikt</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Legemiddeladministrering</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dokumentere tvang</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dokumentere gruppeterapi</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Overflytting av pasient til annen avdeling</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Utskriving av pasient</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Avslutte vakten<br></span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Håndholdte enheter</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.<br></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe</strong>&#58; </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber innen spesialisthelsetjenesten innen inneliggende psykisk helse og rus, voksne og barn&#58; </span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Sykepleier</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Vernepleier</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Førskolelærer</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Sosionom </span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Fysioterapeut</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ergoterapeut</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Hjelpepleier</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Barnevernspedagog</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Miljøterapeut</span></li></ul><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><br></span></font></div><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><em style="font-size&#58;14.6667px;font-family&#58;calibri;"><strong><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kurset går over to dager. Ved påmelding til dag 1 er du påmeldt hele kurset.</strong><br></strong></strong></em></span></font></div><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><em style="font-size&#58;14.6667px;font-family&#58;calibri;"><strong><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong><br></strong></strong></strong></em></span></font></div><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><em style="font-size&#58;14.6667px;font-family&#58;calibri;"><strong><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det er&#160;<span style="text-decoration-line&#58;underline;">svært viktig</span>&#160;å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring.</strong></strong></em><br></span></font></div>Helseplattformen62
HELSE10 – Sykepleier poliklinikk180762304.10.2021 06:01:55895https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxRoars kurslokaletext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHELSE10 – Sykepleier poliklinikk8 timer (1 dag)<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære å dokumentere arbeidsprosesser i grunnleggende klinisk sykepleie og administrative oppgaver for poliklinikk&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Logge inn i systemet, finne pasienter og starte besøk</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Mottak av pasient</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Gjennomgang av journal</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dokumentere vurderinger</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Forordne</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Innhente lab-prøver og sjekke lab-resultater</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Administrere legemidler</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Administrere KDT (kateter, dren, tuber og sår)</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Administrere InBasket (pasienthenvendelser, resultatmeldinger, spørreskjema, internhenvisninger og tilsyn, etc.)</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Telefonkontakt</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Pasientplan og pasientopplæring</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Notat</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Forordne timeforespørsel og planlegge time</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Besøkssammendrag</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Bestille transport, etc.</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Avslutte besøk</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Sykepleier ved poliklinikk</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Helsefagarbeider ved poliklinikk</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Stråleterapeut</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Med. fysiker </span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Forsker</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Tannpleier</span></li></ul><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><strong>Det er </strong><span style="text-decoration&#58;underline;"><strong>svært viktig</strong></span><strong> å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring.&#160;</strong><br></span></font></div>Helseplattformen60
HELSE22 - Sykepleier lungepoliklinikk187603404.10.2021 06:05:1372https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxRingve skoletext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHELSE22 - Sykepleier lungepoliklinikk10 timer<p><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Kursbeskrivelse&#58;</strong></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære å dokumentere arbeidsprosesser i grunnleggende klinisk sykepleie og administrative oppgaver for poliklinikk&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Logge inn i systemet, finne pasienter og starte besøk</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Mottak av pasient</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Gjennomgang av journal</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dokumentere vurderinger</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Forordne</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Innhente lab-prøver og sjekke lab-resultater</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Administrere legemidler</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Administrere KDT (kateter, dren, tuber og sår)</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Administrere InBasket (pasienthenvendelser, resultatmeldinger, spørreskjema, internhenvisninger og tilsyn, etc.)</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Telefonkontakt</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Pasientplan og pasientopplæring</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Notat</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Forordne timeforespørsel og planlegge time</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Besøkssammendrag</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Bestille transport, etc.</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Avslutte besøk</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Fagspesifikk del innen lunge<br></span></li></ul><div><br class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"></div><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.<br></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Sykepleier ved lungepoliklinikk</span></li></ul><p><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">&#160;<strong>Det er </strong><span style="text-decoration&#58;underline;"><strong>svært viktig</strong></span><strong> å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring.&#160;</strong></strong></p>Helseplattformen2