Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Kurskatalogen

  • Tittel Kurskatalogen

 

 

Brannvernundervisning type A8695505.02.2021 18:57:0011347https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMedisinsk klinikk, leger;Østmarka ;Østmarka;Medisinsk klinikk, Dialysen;Trondheim;Kreftklinikken ;Kreftklinikken personell;Medisinsk klinikk, AVdeling for infeksjonssykdommer;Medisinsk klinikk, Avdeling for infeksjonssykdommer;Medisisnsk klinikk, Avdeling for infeksjonssykdommer;Avdeling for ervervet hjerneskade;Nevro øst 4 etg;Nevro øst 4.etg;Nevro øst 4. etg;Medisinsk klinikk - teori og praksis ute;Medisinsk klinikk - teori og prasksi ute;Medisinsk klinikk - teori og praskis ute;Medisisk klinikk - teori og praksis ute.;Medisinsk klinikk - teori og praksis ;Medisinsk klinikk - teori og praksis ute;Medisinsk klinikk, Avdeling for blodsykdommer;LS21;Oppmøtested: Nord for Nevrosenteret, mot byen (sokkel/varemottak);Utendørs;Avdeling for infeksjonssykdommer;Avdeling for infekjsonssykdommer;Medisinsk klinikk - postverter og stabtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBrannvernundervisning type A1,5 timer<p>​<strong>Hovedmomentet i denne øvelsen er praktisk bruk av tilgjengelig slokkeutstyr.</strong></p><p><strong>Tema&#58;</strong></p><p>-Kort gjennomgang av prosedyre og rutine ved enheten.</p><p>-Det gis en gjennomgang av fysiske og kjemiske egenskaper til&#160; fenomenet brann.</p><p>-Gjennomgang av de ulike slokkemidlene som Universitetssykehuset besitter, samt fordeler og ulemper med de.</p><p>&#160;</p><p>Gjennomføres normalt på egnet sted utendørs.</p><p>Se for øvrig <a href="http&#58;//eqsstolav/cgi-bin/document.pl?pid=stolav&amp;DocumentID=18355&amp;UnitID=1197"><span style="text-decoration&#58;underline;">Prosedyre 18355 Brannvernundervisning</span></a> </p><p>&#160;Det anbefales 18 plasser per kurs.</p><p>&#160;</p>Brannvern2
Nyfødt gjenoppliving/transisjonsstøtte - praktisk trening/simulering108330208.12.2020 13:58:501835https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxfødentext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromNyfødt gjenoppliving/transisjonsstøtte - praktisk trening/simulering60-75 min<p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong class="ms-rteThemeFontFace-1">Målgruppe&#58;</strong></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1" style="background-color&#58;transparent;">Helsepersonell&#160;som skal kunne&#160;håndtere uventet dårlig nyfødt barn</span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1"><strong></strong><span style="background-color&#58;transparent;">A</span><span style="background-color&#58;transparent;">nestesilege, anestesisykepleier, barnelege,&#160;sykepleier, spesialsykepleier,&#160;jordmor, barnepleier, gynekolog, LIS lege</span></span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong class="ms-rteThemeFontFace-1">Mål&#58;</strong></p><ul style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><li><span class="ms-rteThemeFontFace-1">Fokusere på ABCD</span></li><li><span class="ms-rteThemeFontFace-1">Skal kunne implementere flytskjema &quot;Resuscitering av nyfødte&quot; i praksis</span></li><li><span class="ms-rteThemeFontFace-1"><span style="background-color&#58;transparent;">Skal&#160;kjenne</span><span style="background-color&#58;transparent;">&#160;rollen sin i teamet</span></span></li><li><span class="ms-rteThemeFontFace-1"><span style="background-color&#58;transparent;">Skal kunne&#160;utøve og fo</span><span style="background-color&#58;transparent;">rstå at det er avgjørende med tydelig lederskap, kommunikasjon og rollefordeling</span></span></li></ul><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1" style="background-color&#58;transparent;"></span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong class="ms-rteThemeFontFace-1">Forkunnskap&#58;</strong></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1">Gjennomført E-læring til NRR med tilgang via Læringsportalen&#58;<br></span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><a href="/Sider/Gjenoppliving-av-nyfødte---Inhospitalt.aspx"><span class="ms-rteThemeFontFace-1">Gjenoppliving av nyfødte - Inhospitalt</span></a><span class="ms-rteThemeFontFace-1"> - ta med kursbevis</span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong class="ms-rteThemeFontFace-1">Innhold&#58;</strong></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1"><strong></strong><span style="background-color&#58;transparent;">P</span><span style="background-color&#58;transparent;">raktisk trening med gjennomgang av gjenoppliving/transisjonsstøtte til&#160;nyfødte. Ferdighetstrening på&#160;virkelighetsnære situasjoner.&#160;&#160;</span></span></p><p style="font-size&#58;13px;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1">​Viktig informasjon!<br></span></p><p style="font-size&#58;13px;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1">Det er begrensninger når det gjelder teamsammensetting og antall, det er viktig med mest mulig reell sammensetting av team.&#160;Dette må ordnes lokalt.<br></span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1">Simuleringstrening - case</span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1">Briefing - simulering - debriefing</span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><b class="ms-rteThemeFontFace-1"></b></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><b class="ms-rteThemeFontFace-1"></b></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><br class="ms-rteThemeFontFace-1"></p><p>​</p>Barn;Beredskap;Fødselshjelp;Intensiv;Kvalitet og sikkerheit;Sykepleie;Pediatri;Medisin18
ForBedring - opplæring i å lese resultatene og å gjennomføre tilbakemeldingsmøte - Helse Møre og Romsdal8725708.04.2021 10:35:543517https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxSkypetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromForBedring - opplæring i å lese resultatene og å gjennomføre tilbakemeldingsmøte - Helse Møre og Romsdal60 min<h2>Målgruppe</h2><div><span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;cursor&#58;text;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;transparent;">Ledere, verneombud og tillitsvalgte i Helse Møre og Romsdal HF.</span></div><div><span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;cursor&#58;text;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;transparent;"></span></div><div><span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;cursor&#58;text;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;transparent;"></span></div><div><span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;cursor&#58;text;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;transparent;"></span></div><h2>Mål<br></h2><div><span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;cursor&#58;text;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;transparent;">Kurset <span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;cursor&#58;text;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;transparent;">går gjennom hvordan man skal lese rapporten,&#160;tolke resultatene, gjennomføre tilbakemeldingsmøte og registrere og følge opp forbedrings- og bevaringsforslagene.</span></span></div><div><span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;cursor&#58;text;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;transparent;"></span></div><div><span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;cursor&#58;text;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;transparent;"></span></div><div><span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;cursor&#58;text;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;transparent;"></span></div><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;">Opplæringen settes opp på Skype. Klikk på linken under for å bli med.<br></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><a href="https&#58;//lync.helse-midt.no/helse-mr/meet/trond.erik.overland/QC3WHJKN"><strong class="ms-rteFontSize-3">KLIKK HER FOR Å KOMME TIL SKYPE-KURSET</strong></a><br></p><h2>Påmelding<br></h2><p>Meld deg på det tidspunktet som passer best for deg. Du får en e-post som bekrefter påmeldingen.<br>TIPS&#58; Husk å legge inn tidspunktet i Outlook. Fort gjort å glemme ;-)<br></p><div></div><div><br></div><div><br></div><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><br></p><p><br></p>Ledelse;HMS;Kvalitet og sikkerheit5
ReleaseLIS210920130258108.04.2021 08:44:5066https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxScandic Lerkendaltext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromReleaseLIS2109204 timer<p>​..kommer<br></p>IKT1
Mini-webinar om barn som pårørende i Psykisk Helsevern141765807.04.2021 13:11:28560https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxskype;via skypetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromMini-webinar om barn som pårørende i Psykisk Helsevern1 time<p><br></p><p><span class="ms-rteFontSize-4"><span class="ms-rteThemeForeColor-9-3 ms-rteFontSize-4"><span><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">TEMA&#58;</span> <strong>Barneperspektivet ved vold i nære relasjoner. Sinnemestring, Brøsetmodellen</strong></span></span><br></span></p><p><span class="ms-rteFontSize-3">v/ Anne Meisingset og Siv Sæther, psykiatriske sykepleiere, avd Brøset</span><br></p><p>Tid&#58; Torsdag 06.05.21 kl 13.30 - 14.30<br></p><p>Sted&#58; Skype&#58;&#160;<strong> </strong><a href="https&#58;//lync.helse-midt.no/stolav/meet/anne.meisingset/Z2PJ6NZG"><span class="ms-rteFontSize-4"><strong>Bli med i Skype-møte </strong></span></a><span class="ms-rteFontSize-4">&#160;&#160;&#160;&#160;</span>&#160;&#160;&#160;<strong class="ms-rteFontSize-4">&#160;</strong><br></p><p><img src="/PublishingImages/Sider/Miniseminar-for-barneansvarlige-i-psykisk-helsevern/barne%20perspektivet%20ved%20vold%20i%20nære%20relasjoner_miniwebinar.png" alt="barne perspektivet ved vold i nære relasjoner_miniwebinar.png" style="margin&#58;5px;" /><br></p><p>Arr&#58; Ressursgruppa for barn som pårørende i Klinikk Psykisk helsevern<br></p>Barn1
HHLR instruktørkurs (Hjerte- lungeredning for helsepersonell)8737529.10.2020 10:59:265824https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim;Simulatorsenteret, etg U1, AHL bygget;St Olavs hospital, Simulatorsenteret, AHL, U1;Simulatorsenteret, St Olavs Hospital;St.Olavs hospital Trondheim Øya;Medisinsk simulatorsenter;Medisisnsk simulatorsenter, U1, AHL;AHL, etg U1, simulatorsenteret;St Olavs simulatorsenterettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHHLR instruktørkurs (Hjerte- lungeredning for helsepersonell)1 dag, 8 timer<p>​Kurs for ansatte ved St. Olavs Hospital som skal bli HHLR instruktør. Disse kan etter endt kurs holde avdelingsvise HHLR kurs ved sykehuset. </p><p>Dagen består av både HHLR grunnkurs og HHLR instruktørkurs.</p><p><strong>Minner om at det er bindende påmelding! </strong></p><p><strong><strong>Det er stor interesse for å delta og vi ønsker å fylle opp kursene. <strong>Skulle du likevel være forhindret fra&#160;deltakelse må det gis beskjed til HLR-koordinator Kaja Flatøy.</strong></strong></strong></p>2
PSYK LE NA Førerkortvurdering8809321.12.2020 10:22:56763https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevanger;Namsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK LE NA FørerkortvurderingSe under arrangement<div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Kurset er en del av kompetanseplanen <span style="text-decoration&#58;underline;">HNT, PSYK&#58; Opplæringskrav «PAB/KIP»</span> tildelt ansatte i Klinikk for psykisk helsevern og rus HNT HF. </span></div><div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"></span>&#160;</div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5">Krav til alle PAB/KIP om deltagelse ved ansettelse og deretter to-årlig repetisjon.</span></span></div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5"></span></span>&#160;</div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Kurset gir oppdatert kunnskap om&#160;førerkortvurdering.</span></span></span></div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"></span></span></span>&#160;</div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Temaet <span class="ms-rteBackColor-4 ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">streames </span>til enheter i klinikken. Se oppkoblingsinformasjon under &quot;Mer info&quot;.</span></span></span></span></div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"></span></span></span></span>&#160;&#160;</div></div>Psykiatri1
HMR - Talegjenkjenning i DocuLive, grunnkurs8842605.11.2020 08:56:472405https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMolde;Kristiansund;Ålesund;Voldatext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHMR - Talegjenkjenning i DocuLive, grunnkurs4 timer<p>Innføring i talegjenkjenning<br></p>IKT6
Helsedokumentasjon – i samsvar med lovkrav134784107.04.2021 07:21:4961https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-NettbasertHelsedokumentasjon – i samsvar med lovkrav10 minutter<p><span style="font-size&#58;11pt;line-height&#58;107%;font-family&#58;calibri, sans-serif;">Kurset er en oppfriskning av obligatorisk kunnskap om helsedokumentasjon og er en inngang til utdypende kurs om flere tema.</span>​</p>Sykepleie;Miljøterapi0
PSYK LE NA Sykdomslære Spiseforstyrrelser8812106.04.2021 12:00:311000https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK LE NA Sykdomslære Spiseforstyrrelser60 min<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Kurset er en del av sykdomslæreserien ved Klinikk for psykisk helsevern og rus HNT HF. Alle ansatte i kliniske stillinger skal gjennomføre hele sykdomslæreserien (11 tema) minimum en gang. </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Kurset gir oppdatert grunnleggende kunnskap om spiseforstyrrelser, samt kjennskap til klinikkens tilbud om utredning og behandling innenfor området.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Temaet er åpent for eksterne samarbeidspartnere, og&#160;<span class="ms-rteBackColor-4 ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">streames&#160;</span>til enheter i klinikken.</span></span></p><p><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;17.3333px;">Se oppkoblingsinformasjon under &quot;Mer info&quot;.</span></p><p> </p> <font face="Calibri"></font><font size="3"></font><font color="#000000"></font><font face="Times New Roman"></font>Psykiatri3
Avansert hjerte- og lungeredning (AHLR). Repetisjonskurs8686409.03.2021 09:42:173921https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxVolda;Kristiansund;Ålesund;Moldetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromAvansert hjerte- og lungeredning (AHLR). Repetisjonskurs2 timar<strong></strong><span aria-hidden="true"></span><strong style="text-decoration&#58;underline;">Målgruppe&#58; </strong><p>Faste medlemmar i stansteam. Turnuslegar, anestesilegar, medisinske legar, anestesisjukepleiarar, intensivsjukepleiarar og&#160;evt sjukepleiarar i mottak.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Mål med opplæringa&#58;</strong></p><p>Etter endt kurs skal deltakarane kunne&#58;</p><ul><li>konstatere hjertestans, varsle og starte HLR</li><li>utføre basal HLR med einreddar- og toreddar-teknikk</li><li>bruke hjertestartaren og ivareta tryggleiken til alle involverte</li><li>utøve AHLR etter gjeldande retningslinjer</li><li>utøve og forstå at det er avgjerande med tydeleg leiarskap og rollefordeling i teamet</li><li>utøve og forstå at det er avgjerande med samarbeid og god kommunikasjon</li><li>kjenne si eiga rolle i teamet</li><li>kjenne til lokal organisering og tilpasning</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Forkunnskap&#58;</strong></p><p>Gjennomfør&#160;e-læringa til NRR, med tilgang via&#160;Læringsportalen&#58; <a href="/Sider/ahlr.aspx"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">https&#58;//kurs.helse-midt.no/Sider/ahlr.aspx</font></span></a></p><p>Trykk &quot;Start kurs&quot; til høgre i bilete, e-læringa kan mellomlagrast og gjennopptakast. Når kurset er gjennomført, så vert kurset lagt til i CV i Kompetanseportalen.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Innhold&#58;</strong></p><p>Det praktiske kurset består av&#58;</p><ul><li>gjennomgang av lokale varslingsrutiner og stansteam</li><li>basisferdigheiter med trening på grunnleggande einreddar- og toreddarteknikk</li><li>gjennomgang av AHLR-plakaten, medikament og utstyr</li><li>scenariotrening med debriefing</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Rammefaktorar&#58;</strong></p><strong>Nærmaste leiar er ansvarlig for å melde på deltakarane på kurset i samarbeid med HLR-instruktør.</strong>Beredskap7
Hjerte- og lungeredning for helsepersonell (HHLR). Repetisjonskurs8738711.12.2020 12:19:5912495https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesund;Kristiansund;Molde;Volda;Trondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHjerte- og lungeredning for helsepersonell (HHLR). Repetisjonskurs2 timar<strong style="text-decoration&#58;underline;">Målgruppe&#58; </strong><p>Årleg repetisjonskurs for helsepersonell i hjerte- og lungeredning.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Mål med opplæringa&#58;</strong></p><p><span aria-hidden="true"></span>Etter endt kurs skal deltakarane kunne&#58;</p><ul><li>konstatere hjertestans, varsle og starte HLR åleine</li><li>utføre basal HLR som del av ei gruppe</li><li>bruke ein hjertestartar</li><li>ivareta tryggleiken til&#160;pasient, evt pårørande og kollegaer i ein hjertestanssituasjon</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Forkunnskap&#58;</strong></p><p>Gjennomfør&#160;e-læringa til NRR, med tilgang via&#160;Læringsportalen&#58; <a href="/Sider/hhlr.aspx"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">https&#58;//kurs.helse-midt.no/Sider/hhlr.aspx</font></span></a></p><p>Trykk &quot;Start kurs&quot; til høgre i bilete, e-læringa kan mellomlagrast og gjennopptakast. Når kurset er gjennomført, så vert kurset lagt til i CV i Kompetanseportalen.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Innhold&#58;</strong></p><p>Det praktiske kurset består av&#58;</p><ul><li>gjennomgang&#160;av HHLR-plakaten</li><li>bruk av defibrillator og anna utstyr</li><li>basal HLR</li><li>HLR med toreddar-teknikk og bruk av hjertestartar</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Rammefaktorar&#58;</strong></p><strong>Nærmaste leiar er ansvarlig for å melde på deltakarane på kurset i samarbeid med HLR-instruktør.</strong>Beredskap22
Urologisk onkologi II: Utredning og behandling av alle andre urologiske kreftsykdommer171929708.04.2021 07:45:329https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromUrologisk onkologi II: Utredning og behandling av alle andre urologiske kreftsykdommer2 dager<p>Anbefalt/obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Urologi (15 t)</p><p>Kurset går over 2 dager, kursavgift 4100,-</p><p><strong>Kursleder&#58; Andrea Egey</strong></p><p><strong></strong>Link til utlysning&#58; ​<a href="https&#58;//spesialisthelsetjenesten.no/arrangementer/urologisk-onkologi-ii-utredning-og-behandling-av-alle-andre-urologiske-kreftsykdommer">Urologisk onkologi II</a><br></p>1
Utforming og publisering av dokumenter i EQS8711630.11.2020 12:02:24375https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim;Digitalt/webinartext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromUtforming og publisering av dokumenter i EQS3,5 timer<p>Hensikten med kurset er å gi innføring i hvordan vi utarbeider og vedlikeholder styrende dokumenter i EQS.</p><p><strong>Læringsmål&#58;</strong></p><ul><li>Få kjennskap til prosess for dokumentstyring i Hemit </li><li>Få kunnskap og ferdigheter i hvordan dokumenter skal utformes, publiseres og godkjennes i EQS</li><li>Vite hvilke roller som finnes i EQS og hvilket ansvar som ligger i den enkelte rolle</li></ul><p><strong>Gjennomføring&#58;</strong></p><p>Kurset er klasseroms-basert med en blanding av teori og praktiske øvelser.</p><p><strong>Kursholder&#58;</strong></p><p>Tove Prestmo, Kvalitetssjef i Hemit.</p><p><strong>Forarbeid&#58;</strong></p><p>Les og gjør deg kjent med retningslinjer for <a href="http&#58;//eqshemit.helsemn.no/index.pl?pid=hemit&amp;DocumentID=2012"><span style="text-decoration&#58;underline;">dokumentstyring i Hemit</span></a>, med relaterte dokumenter.</p>Kvalitet og sikkerheit1
Akuttdag - Avdeling for fødselshjelp og kvinnesjukdommar8682009.03.2021 10:01:24992https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesund;Volda;Kristiansund;Moldetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromAkuttdag - Avdeling for fødselshjelp og kvinnesjukdommar1 dag<p>Årlig obligatorisk akuttdag for leger, jordmødre og barnepleiere i Helse Møre og Romsdal HF. Formål med akuttdagen er å øve på&#160;praktisk utførelse,&#160; presis og systematisk kommunikasjon og samhandling (ISBAR) for å være best mulig rustet&#160;når det&#160;oppstår akutte situasjoner i&#160;fødselsforløpet.&#160;I tillegg til den årlige akuttdagen er det krav om at&#160;den enkelte medarbeider&#160;øver&#160;sammen med kollega på fødesimulator (fantom) minst 3 ganger årlig.<br></p><p>HHLR-deltakelse&#160;krever egen påmelding&#58;&#160;<a href="/Sider/Hjarte--og-lungeredning-med-hjartestartar-(HHLR)---.aspx">Hjerte- og lungeredning for helsepersonell (HHLR). Repetisjonskurs (helse-midt.no)</a>&#160;&#160;<br></p>Fødselshjelp3
HNT Talegjenkjenning DocuLive grunnkurs156337208.01.2021 08:08:17161https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNamsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHNT Talegjenkjenning DocuLive grunnkurs4 timer<p>​Innføring i talegjenkjenning for dokumentering i DocuLive<br></p>Klinisk IKT1
Brannvernundervisning type B8695715.05.2020 13:37:206210https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxDialysen, Medisinsk klinikk;Trondheim;St Olav;Medisinsk klinikk, Dialysen;Medisinsk klinikk, Avdeling for hjerneslag;Utendørstext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBrannvernundervisning type B1,5 timer<p>​<strong>Hovedmomentet i denne øvelsen er bevisstgjøring om brannvern ved egen arbeidsplass.</strong></p><p><strong>Tema&#58;</strong></p><p><strong>- </strong>Kort gjennomgang av prosedyrer og rutiner ved enheten.</p><p>- Plassering av, og informasjon om tilgjengelig slokkeutstyr.</p><p>- Informasjon om aktive og passive brannverntiltak i arealet.</p><p>- Gjennomgang av tilgjengelig rømningsveier.</p><p>- Informasjon om hvordan man varsler brann.</p><p>&#160;</p><p>Gjennonføres normalt i tilknytning til egne arealer.</p><p>Se forøvrig <span style="line-height&#58;115%;font-family&#58;&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size&#58;12pt;"><a href="http&#58;//eqsstolav/cgi-bin/document.pl?pid=stolav&amp;DocumentID=18355&amp;UnitID=1197"><span style="line-height&#58;115%;font-family&#58;&quot;calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size&#58;11pt;"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0000ff">Prosedyre 18355 Brannvernundervisning</font></span></span></a></span></p><p><span class="ms-rteFontSize-2" style="line-height&#58;115%;font-family&#58;&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Det anbefales 18 plasser per kurs.</span></p>Brannvern1
Akuttnevrologi - Trondheim166223923.03.2021 07:58:5761https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromAkuttnevrologi - Trondheim2 dager<p>Nasjonalt kurs, anbefalt for leger i spesialisering i Nevrologi.</p><p>Kurset går over 2 dager, kursavgift 4100,-. Ved servering av lunsj tilkommer et tillegg på kr 250,-.<br></p><p><strong>Kursleder&#58; Tore Wergeland Meisingset</strong><br></p><p>Link til utlysning&#58; ​<a href="https&#58;//spesialisthelsetjenesten.no/arrangementer/akuttnevrologi-trondheim?arrId=0">Akuttnevrologi - Trondheim</a><br></p>1
Pedagogikk og kommunikasjon for LiS 18804526.11.2020 06:09:313983https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxSkypetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPedagogikk og kommunikasjon for LiS 11 dag<h3>​Bakgrunn</h3><p><span class="ms-rteThemeForeColor-6-0"><a href="https&#58;//lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-08-1482?q=spesialistforskriften"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger(spesialistforskriften)</font></span></a>&#160;legg føringar&#160; for innhaldet i utdanning. Dette omhandlar både kliniske læringsmål(KLM) og læringsmål knytt til felles kompetansemodular(FKM). Læringsaktivitetar skal bidra til dokumentasjon av gjennomført utdanning. I dette kurset vil omhandle tema knytt til kommunikasjon og pedagogikk og er ein obligatorisk læringsaktivitet knytt til LiS 1 utdanninga i HMR HF.</span></p><h3>Målgruppe</h3><p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">LiS 1 legar i Helse Møre og Romsdal HF</span></p><h3>Læringsmål</h3><h4><strong>Kommunikasjon</strong></h4><p><span class="ms-rteThemeForeColor-6-0">LM<span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">-14&#160;God kommunikasjon og </span><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"></span><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">grunnleggende kommunikasjonsteori. Ha kunnskap om betydningen av god kommunikasjon og kjennskap til grunnleggende kommunikasjonsteori.</span><br class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">LM-15 Bruke kommunikasjon for presis diagnostikk. Kunne bruke kommunikasjon effektivt for å innhente og forstå pasientens perspektiver som grunnlag for presis diagnostikk. </span><br class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">LM-16 Formidle relevant informasjon til en tredjeperson. Kunne kommunisere med andre slik at det styrker deres muligheter til å formidle relevant informasjon til en tredjeperson (pasient, annet helsepersonell osv.).</span><br class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">LM-17 Grunnleggende prinsippene for veiledning og supervisjon. Kjenne til de grunnleggende prinsippene for veiledning og supervisjon, og kunne reflektere over å være i en læringsprosess gjennom veiledning og supervisjon.</span><br class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Lm-18 Styrker og svakheter i egne kommunikasjonsferdigheter. Kjenne styrker og svakheter i egne kommunikasjonsferdigheter og vite hvordan man kan få tilbakemeldinger og oppdatere sine ferdigheter.</span></span></p><h3><span aria-hidden="true"></span><span aria-hidden="true"></span>Forarbeid 1 - kommunikasjon (muntlig)&#58;</h3><p>Førebu case frå eigen praksis der du har reflektert over eigen kommunikasjon overfor pasientar/ pårørande eller overfor kollegaer. Før kurset bes kvar enkelt deltaker om å forberede muntlig ei problemstilling der ein pasient får ein «ubehagelig» medisinsk behandling/diagnostikk (for eksempel &#160;venepunksjon, spinalpunksjon, gastroskopi, koloskopi , lokalbedøvelse i huden). Gjerne kom med konkrete ord hvordan pasienten og legen uttalar seg.</p><p>Før kursstart bes hver enkelt deltaker om å forberede <em>enten en case eller en konkret problemstilling</em> som gjelder opplæring av pasienter og/eller pårørende. Denne skal fremføres muntlig, men det kan være en fordel at den er skrevet ned for deltakerens egen del. </p><h4><strong>Pedagogikk</strong></h4><h4>Pasient- og brukermedvirkning</h4><h4><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2 ms-rteThemeForeColor-2-0">LM-48 Kunne involvere pasienter, pårørende, brukerrepresentanter og framtidige brukere som aktive parnere på det nivå partnerne selv ønsker i et likeverdig samarbeid for å ivareta brukermedvirkning på individnivå.</span></span></h4><h4>Pasient- og pårørendeopplæring</h4><p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">LM-52 Ha kunnskap om hva pasientopplæring betyr for behandlingskvalitet.<br>LM-53 Kunne identifisere og konkretisere individuelle behov for opplæring og legge til rette for læring og mestring.<br>LM-54 Ha kunnskap om metoder og pedagogiske prinsipper for å planlegge, gjennomføre og evaluere opplæring av pasienter og pårørende i samhandling med relevante profesjonsgrupper. </span></p><h4>Samhandling</h4><p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">LM-56 Kunne samhandle i tverrfaglige team slik at det blir et likeverdig samarbeid, hvor hele teamets kompetanse brukes optimalt, og kunne benytte samarbeidet til å lære av de andre medlemmenes kompetanse.</span></p><h3>Forkunnskapar</h3><p>Gjennomført e-læringar&#58;</p><p><a href="/Sider/Helsepedagogikk-–-helsefremming.aspx">Helsepedagogikk - helsefremming</a></p><p><a href="/Sider/Helsepedagogikk-–-pedagogikk.aspx">Helsepedagogikk - pedagogikk</a></p><h3>Forarbeid 2 - pedagogikk (muntleg) </h3><h4>Alternativ a&#58; Case</h4><p>Med «case» meiner vi her ein reell eller tenkt situasjon for ein enkelt pasient eller pårørande der du beskriver vedkommende sin situasjon helsemessig og sosialt, og ønsker å diskutere med LIS-gruppa og kursledere om det er nokre opplæringstilbud som kan være til nytte for denne personen. Gjer gjerne ein forundersøkelse om det finnes opplæringstilbud i helseforetaket som er relevante for pasienten eller pasientgruppen i casen din (<a href="https&#58;//helse-mr.no/behandlinger/pasient-og-parorandeopplering">https&#58;//helse-mr.no/behandlinger/pasient-og-parorandeopplering</a>). Det bør inngå i diskusjonen kva slags øvrig oppfølging som er ønskelig mht konsultasjonar, behandling med meir frå spesialisthelsetjenesten og/eller kommunehelsetjenesten. </p><p>Dersom du brukar ein reell case må det anonymiseres ved å benytte ikke-reelle navn, bosted og andre detaljer som kan gjere det lett å identifisere den omtalte personen. </p><h4>Alternativ b&#58; Problemstilling</h4><p>Med «problemstilling» meiner vi her eit tema som kan være aktuelt for læring og mestring. For eksempel kan du presentere forbedringsidear mht eit opplæringstilbud som du har deltatt i, forslag til nye tiltak i en avdeling eller kommune som du har fått kjennskap til som kan bidra til eit bedre helhetlig tilbud for pasientane eller dei pårørende der etc. </p><h4>Brukermedvirkning, metoder med mer</h4><p>I forbindelse med beskrivelsen av casen eller problemstillingen bør du ha tenkt gjennom korleis brukermedvirkning for den enkelte pasient og/eller pårørende kan ivaretas, eller korleis man kan få til god brukermedvirkning i utvikling av opplæringstiltak. Vurder også gjerne korleis undervisningstilbuda bør legges til rette for å være relevante, tilgjengelige og ha god kvalitet. </p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span aria-hidden="true"></span><span aria-hidden="true"></span><a href="https&#58;//helsedirektoratet.no/leringsmal-i-felles-kompetansemoduler-del-1-3-spesialistutdanning-for-leger#pasient--og-brukermedvirkning-%e2%80%93-fkm"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">Lenke til utfyllande beskrivingar - Helsedirektoratet</font></span></a><span aria-hidden="true"></span></span></p><h3>Innhaldet</h3><p><span class="ms-rteThemeForeColor-6-0">Kurset vert todelt under følgande overskrifter&#58;</span></p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-6-0">1. Kommunikasjon i behandlingsrelasjon og mellom helsepersonell</span></p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-6-0">2. Pedagogikk i pasient- og pårørandeopplæring</span></p><h3>Praktisk</h3><p>Kurset vert arrangert ved alle fire sjukehus og ein kan delta der det passar best i arbeidsplanen, men ein bør forstrinnsvis delta ved eigen tenstestad.</p><p><strong>Ta med mat og drikke etter eige behov.</strong></p><p><strong>Fagleg ansvar&#58;</strong></p><p>Stephan Karl Otto Rossner, anestesioverlege Klinikk for akuttbehandling</p><p>Torild Kvisvik og Espen Ervik, Lærings- og meistringssenteret/ Fagavdelinga&#160;Helse Møre og Romsdal HF</p>Pasienter og pårørende4
IA - ledelse i hverdagen163888022.03.2021 11:42:17134https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxAnnettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromIA - ledelse i hverdagen5<p><span style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;115%;font-family&#58;calibri, sans-serif;">Vi setter fokuset på hvordan du som leder kan heve kunnskap og kompetanse på sykefraværsoppfølging. Samt det å jobbe partssammensatt for å fremme nærvær i et helsefremmende arbeidsmiljø. Det vil bli en blanding av forelesing og gruppeoppgave. Gruppeoppgavene gjennomføres ved hjelp av breakout rooms i Teams.</span><span style="font-size&#58;10.5pt;line-height&#58;115%;font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, sans-serif;color&#58;black;">&#160;</span></p><p><span style="font-family&#58;calibri, sans-serif;font-size&#58;12pt;color&#58;black;">Kursansvarlig&#58;&#160;NAV Arbeidslivssenter ved Synnøve Hammer</span><span style="font-family&#58;calibri, sans-serif;font-size&#58;12pt;color&#58;black;">, Lena Bjørkås og Cecilie Bakken.</span><br></p><p><span style="font-size&#58;10.5pt;line-height&#58;115%;font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, sans-serif;color&#58;black;"><span style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;115%;font-family&#58;calibri, sans-serif;">Foredragsholdere&#58;&#160; Synnøve Hammer, LEna Bjørkås og Cecilie Bakken fra NAV arbeidslivssenter</span><br></span></p><p><span style="font-size&#58;10.5pt;line-height&#58;115%;font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, sans-serif;color&#58;black;"><span style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;115%;font-family&#58;calibri, sans-serif;"><br></span></span></p><table cellspacing="0" width="100%" class="ms-rteTable-default"><tbody><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;100%;"><p>Kurset er på to moduler, hvert á 2,5 timer. Tidspunktene er&#58;</p><p>4. mai og 1. juni kl. 0900-1130, eller</p><p>5. mai og 2. juni kl. 0900-1130<br></p><p>&#160;</p></td></tr></tbody></table><p><span style="font-size&#58;10.5pt;line-height&#58;115%;font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, sans-serif;color&#58;black;"><span style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;115%;font-family&#58;calibri, sans-serif;"><br></span></span></p>Ledelse2
Laparoskopi for viderekomne - høst 2021171043323.03.2021 12:49:4756https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromLaparoskopi for viderekomne - høst 20213 dager<p>Nasjonalt kurs, anbefalt for leger i spesialisering i gastroenterologisk kirurgi</p><p>Kurset går over 3 dager, kursavgift 5100,-&#160;<br></p><p>Link til utlysning&#58;​&#160;<a href="https&#58;//spesialisthelsetjenesten.no/arrangementer/laparoskopi-for-viderekomne-host-2021?arrId=0">Laparoskopi for viderekomne</a><br></p>1
BEST Traume139515722.03.2021 09:58:10249https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBEST Traume1 dag<p>​<strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong>BE</strong>dre og <strong>S</strong>ystematisk <strong>T</strong>eamtrening</p><p>1 dags kurs&#58;</p><p>Undervisning på formiddagen og 2 simuleringer per team på ettermiddagen. Undersøk med din avdelingsleder om du kan melde deg på, avgrenset antall deltagere innen hver funksjon.</p><p>Har du fått beskjed om at du skal delta på hele dagen, både teori og simulering, melder du deg på her.</p><p>Alle kan delta på undervisningen på formiddagen og de som KUN deltar på undervisningen skal ikke melde seg på.</p><p><span style="color&#58;#404040;font-size&#58;8pt;">.........................................................................................................................................</span><strong><span style="font-size&#58;14pt;"></span></strong></p><p><a name="OutJoinLink"></a><br></p><p><sub><span lang="EN" style="color&#58;white;font-size&#58;1pt;">[!OC([0414]</span></sub></p> Kirurgi;Sykepleie;Radiologi;Pasienter og pårørende;Ledelse;Intensiv;Anestesi1
Etikk og kommunikasjon med den alvorlig syke pasient - Trondheim160009423.03.2021 07:56:0563https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromEtikk og kommunikasjon med den alvorlig syke pasient - Trondheim4 dager<p>Anbefalt/obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Onkologi (25 t)</p><p>Kurset går over 4 dager, kursavgift 6200,-</p><p><strong>Kursleder&#58; Erik T. Løhre</strong></p><p>Link til utlysning&#58;​&#160;<a href="https&#58;//spesialisthelsetjenesten.no/arrangementer/etikk-og-kommunikasjon-med-den-alvorlig-syke-pasient-trondheim?arrId=0">Etikk og kommunikasjon</a><br></p>1
Fagdag Klinisk kontorfaglig personell8719222.03.2021 08:34:335064https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim;Digitalt/webinartext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromFagdag Klinisk kontorfaglig personell1 dag<h1><img src="/PublishingImages/Sider/Fagdag-Klinisk-kontorfaglig-personell/Bilde%20sal%203.jpg?RenditionID=3" class="ms-rteImage-0" alt="Fagdag 2019 på St. Olavs hospital " style="margin&#58;5px;" /><br>Årlig fagdag for Klinisk kontorfaglig personell ved St. Olavs hospital<br></h1><h4>Fagdagen gjennomføres i 2021 digitalt&#160;over to dager til fire mulige tidspunkt&#58;&#160;<br></h4><h4>&#160; &#160;- 21. april kl. 08.30 eller kl. 12.30&#160;<br></h4><h4>&#160; &#160;- 22. april kl. 08.30 eller kl. 12.30<br></h4><h2>Program&#58;&#160;<br></h2><h4>1. Velkommen til digital fagdag ved adm. dir. St. Olavs hospital Grethe Aasved&#160;&#160;(10 min)</h4><h4>2. Helseplattformen (60 min)<br></h4><h4>3. Ulikheter som styrke ved <a href="http&#58;//rausledelse.no/?page_id=25">Tanja Uggerud</a> (90 min)<br></h4><p><br></p><h4 class="ms-rteElement-H4B"></h4><p>Arrangør&#58; Forum for kontorledere&#160;ved St. Olavs hospital</p><p>&#160;Det vil sendes ut en e-post med lenker og&#160;passord til deltakerne samme dag som de skal delta på fagdag. Dette skyldes opphavsrettigheter for&#160;digitalt innhold spesielt for programpost 3.&#160;<br></p><p><br></p><p>Ansatte i klinisk kontorfaglige stillinger i Helse Midt-Norge kan melde seg på digital fagdag 2021 og det settes derfor&#160;ingen begrensninger til antall påmeldte i år.&#160;<br></p>Merkantile fag4
V-RISK CA170765819.03.2021 12:37:2411https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromV-RISK CA4<p><span class="ms-rteFontSize-6">​V-RISK CA - Voldskartlegging</span><span class="ms-rteFontSize-7"></span><br></p>Psykisk helsevern0
START AV - Kurs for ansatte i BUP St. Olav170765919.03.2021 12:37:3517https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxAnnettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSTART AV - Kurs for ansatte i BUP St. Olav4<p><span class="ms-rteFontSize-6">​Kartlegging av voldsrisiko</span><br></p><p><br></p>Psykisk helsevern0
Geriatri grunnkurs III - 2021170669918.03.2021 14:24:0423https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGeriatri grunnkurs III - 20213 dager<p>Anbefalt/obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Geriatri.<br></p><p>Kurset går over 3 dager, kursavgift 5100,- Ved servering av lunsj tilkommer det 250,- per dag.&#160;<br></p><p><strong>Kursleder&#58; Ingvild Saltvedt</strong><br></p><p>Lenke til utlysning<br></p>1
St. Olav - Talegjenkjenning i DocuLive, grunnkurs8842309.04.2021 07:03:272336https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxOrkdal;Bare for testtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSt. Olav - Talegjenkjenning i DocuLive, grunnkurs4 timer<p>Innføring i talegjenkjenning</p>Klinisk IKT3
Opplæring i CleanPilot156033603.11.2020 12:50:45398https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxBrakka Forsyningsenteret;Brakka forsyningsenterettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromOpplæring i CleanPilot1 time<p>​<strong>Opplæring i bruk av CleanPilot&#160;</strong><br></p>Kvalitet og sikkerheit4
Førstehjelpskurs for ansatte ved Allmenn teknikk og Medisinsk teknisk avdeling102900513.01.2020 11:05:351988https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim;Orkdaltext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromFørstehjelpskurs for ansatte ved Allmenn teknikk og Medisinsk teknisk avdeling3 timer<p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span style="font-family&#58;open sans;">Det er viktig å kunne bidra med umiddelbar hjelp når noen blir akutt syke eller rammet av en ulykke på arbeidsplassen. Profesjonell akuttmedisinsk hjelp vil ikke alltid nå frem tidsnok, derfor er det livsviktig at kolleger kan sette i gang med for eksempel hjerte- og lungeredning. En slik innsats kan mer enn doble sjansen for å overleve hjertestans.</span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span style="font-family&#58;open sans;"></span><a href="https&#58;//www.arbeidstilsynet.no/tema/personlig-verneutstyr/forstehjelpsutstyr/"><span style="font-family&#58;open sans;">Arbeidstilsynet</span></a><span style="font-family&#58;open sans;"> krever at alle arbeidsplasser har nødvendig førstehjelpsutstyr og gir opplæring i bruk av dette. </span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span style="font-family&#58;open sans;">Kurset tilfredsstiller myndighetenes krav til førstehjelpsopplæring for den som skal delta i betjening av elektriske anlegg og elektrisk utstyr. jf. Elsikkerhet nr. 73/84 og FSE.&#160;<br>Det skal ikke være mer enn 12 måneder mellom hver opplæring jf. veiledning til §7 i FSE.<br></span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span style="font-family&#58;open sans;"><strong>Kursleverandør&#58;</strong><br>Vi har inngått avtale med Røde Kors om opplæring i førstehjelp. </span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span style="font-family&#58;open sans;">Opplæringen vil foregå i både Allmenn teknikk- og Medisinsk teknisk avdeling sine lokaler i Forsyningssenteret og Parkbygget, kurssted er oppgitt i arrangementene.<br></span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong style="font-family&#58;open sans;">Læringsmål&#58;</strong></p><ul><li><div style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><font face="Thread-00003a88-Id-000000b9"><span style="font-family&#58;open sans;">Hva er livreddende førstehjelp?</span></font></div></li><li><div style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><font face="Thread-00003a88-Id-000000b9"><span style="font-family&#58;open sans;"></span><span style="font-family&#58;open sans;">Varsling</span></font></div></li><li><div style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><font face="Thread-00003a88-Id-000000b9"><span style="font-family&#58;open sans;"></span><span style="font-family&#58;open sans;">Pasientundersøkelse</span></font></div></li><li><div style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><font face="Thread-00003a88-Id-000000b9"><span style="font-family&#58;open sans;"></span><span style="font-family&#58;open sans;">Bevisstløshet</span></font></div></li><li><div style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><font face="Thread-00003a88-Id-000000b9"><span style="font-family&#58;open sans;"></span><span style="font-family&#58;open sans;">Frie luftveier</span></font></div></li><li><div style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><font face="Thread-00003a88-Id-000000b9"><span style="font-family&#58;open sans;"></span><span style="font-family&#58;open sans;">Hjerte- lungeredning (inkl. hjertestarter)</span></font></div></li><li><div style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><font face="Thread-00003a88-Id-000000b9"><span style="font-family&#58;open sans;"></span><span style="font-family&#58;open sans;">Elektriske skader</span></font></div></li></ul>Tekniske fag (medisinsk-tekniske fag)8
Kurs for leger i veiledning og supervisjon med kommunikasjon som verktøy8861020.08.2020 04:33:446629https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxAnnettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKurs for leger i veiledning og supervisjon med kommunikasjon som verktøy2 påfølgende dager <p>Kurstilbud utviklet for å innfri krav om veiledningskompetanse i henhold til ny spesialistforskrift. Kurset gir formell veiledningskompetanse og er anbefalt læringsaktivitet i flere læringsmål innen felles kompetansemål for LIS2/3.<br></p><p><span style="font&#58;400 14px/22.4px &quot;open sans&quot;,sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;background-color&#58;transparent;">Kurset er ment å gi nyttig læring for alle som veileder og superviserer LIS i alle spesialiteter. </span>Formålet med kurset er å øke kvaliteten av veiledning og supervisjon. Du får gjennom teori og praktisk trening nyttige verktøy til bruk i<span style="font&#58;400 14px/22.4px &quot;open sans&quot;,sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;background-color&#58;transparent;"> en-til-en veiledningssamtaler, gruppeveiledning og supervisjon.</span>&#160;<br></p><p>Kurset arrangeres i alle helseforetak og holdes av lokale klinikere med instruktørkompetanse.</p><p>Velkommen til kurs i helseforetaket der du jobber! <br></p><p><strong>Kontaktpersoner i foretakene&#58;</strong><br>St Olavs hospital&#58; Vibeke Hagan<br>Helse Møre og Romsdal&#58; Ingeborg Henriksen<br>Helse Nord-Trøndelag&#58; Elisabeth Bratland Romuld</p><p>Kursbevis utstedes etter gjennomført kurs<br></p>16
Temadag, Klinikk for hjertemedisin8843815.12.2020 11:35:473058https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxHjemmekontor, evt oppmøte etter avtale med enhet;Digitalt på hjemmekontortext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromTemadag, Klinikk for hjertemedisin1 dag<p>Obligatorisk temadag for&#160;helsepersonell ved Klinikk for hjertemedisin.&#160;Hensikten med temadagen er kompetanseheving og erfaringsutveksling&#160;innad og på tvers av seksjonene i Klinikk for hjertemedisin. </p>Sykepleie2
Brokk-kirurgi - høst 2021170266416.03.2021 13:27:5843https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxAnnettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBrokk-kirurgi - høst 20212 dager<p>Nasjonalt kurs, anbefalt/obligatorisk for leger i spesialisering i Gastroenterologisk kirurgi</p><p>Kurset går over 2 dager, kursavgift 4100,-&#160;<br></p><p>Sted&#58; St. Olavs hospital, Nasjonal Kompetansetjeneste for Avansert Laparoskopisk Kirurgi (NSALK), Forsyningssenteret (nivå U2), Prinsesse Kristinas gate 5, 7030 Trondheim<br>Mer info på tjenestens nettside&#58;&#160;<a href="http&#58;//www.nsalk.org/kontakt/">http&#58;//www.nsalk.org/kontakt/</a><br></p><p><strong>Kurset er fulltegnet, men vi tar imot påmeldinger til venteliste.</strong><br></p><p>Lenke til utlysning&#58;​&#160;<br></p>1
Selvmordsrisikovurdering8833016.03.2021 07:24:113200https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxSKYPEtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSelvmordsrisikovurdering2 timer<p>​​​Kartlegging, vurdering og dokumentasjon av selvmordsrisiko.</p><p><strong>Gjennomføres via skype</strong>. Kurset&#160;kortes ned med en time ettersom gruppearbeid utgår.<br></p><p><a href="https&#58;//lync.helse-midt.no/stolav/meet/marit.ness2/JQ0J7CRY"><span class="ms-rteFontSize-5"><strong>Bli med i Skype-møte </strong></span></a><span class="ms-rteFontSize-5">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</span><br></p><p></p><p>Flere datoer for 2021&#58;<br></p><p>torsdag 16.09 og torsdag 16.12 - forhåpentligvis i Festsal som før Korona&#160;&#160;</p><p><br></p>1
Grunnkurs i psykiatri del I - Røros170048016.03.2021 07:17:54127https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxRørostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGrunnkurs i psykiatri del I - Røros5 dager<p>Anbefalt/obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Psykiatri (30 t)</p><p>Kurset går over fem dager, kursavgift 7200,-. Fullpensjon på hotell kommer i tillegg.</p><p>Kurset er et internatkurs og det forventes at kursdeltakerne overnatter på kurshotellet, uansett hjemsted.</p><p><strong>Kursledere&#58; Magnhild Singstad Høivik og Øyvind Rø</strong></p><p><strong></strong>Lenke til utlysning&#58;​<br></p><p>​</p>1
Grunnkurs i psykiatri del I - Oslo167774915.03.2021 14:28:29278https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxOslotext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGrunnkurs i psykiatri del I - Oslo5 dager<p>Anbefalt/obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Psykiatri (30 t)</p><p>Kurset går over fem dager, kursavgift 7200,-. Fullpensjon på hotell kommer i tillegg.</p><p>Kurset er et internatkurs og det forventes at kursdeltakerne overnatter på kurshotellet, uansett hjemsted.</p><p><strong>Kursledere&#58; Tone Tveit og Dag Solberg</strong></p><p><strong></strong>Lenke til utlysning&#58;​&#160;<a href="https&#58;//spesialisthelsetjenesten.no/arrangementer/grunnkurs-i-psykiatri-del-i-oslo?arrId=0">https&#58;//spesialisthelsetjenesten.no/arrangementer/grunnkurs-i-psykiatri-del-i-oslo?arrId=0</a><br></p>1
PSYK LE NA Sykdomslære ADHD161596115.03.2021 12:51:44211https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK LE NA Sykdomslære ADHDSe under arrangement<p><br></p><p style="color&#58;#333333;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Kurset er en del av sykdomslæreserien ved Klinikk for psykisk helsevern og rus HNT HF. Alle ansatte i kliniske stillinger skal gjennomføre hele sykdomslæreserien (11 tema) minimum en gang.</span></p><p style="color&#58;#333333;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Kurset gir oppdatert grunnleggende kunnskap om ADHD, samt kjennskap til klinikkens tilbud om utredning og behandling innenfor området.</span></p><p style="color&#58;#333333;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Temaet er åpent for eksterne samarbeidspartnere, og&#160;<span class="ms-rteBackColor-4 ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">streames&#160;</span>til enheter i klinikken.</span></p><p style="color&#58;#333333;">Ikke-ansatte i HNT&#160;får oppkoblingsinformasjon til Skype for business ved henvendelse til&#160;<a href="mailto&#58;ajohansen@hnt.no">ajohansen@hnt.no</a><br></p><p><br></p>Psykiatri1
Gruppeveiledning FKM LIS2/3 temaområde 275539116.12.2020 13:21:40467https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevanger;Namsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGruppeveiledning FKM LIS2/3 temaområde 23 timer<p><strong>Felles kompetansemoduler (FKM) består av et sett av læringsmål, </strong></p><p><strong>som strekker seg gjennom hele utdanningsforløpet til den enkelte lege i spesialisering (LIS).</strong></p><p><strong> Læringsmålene dekker et grunnleggende sett av kompetanser alle leger må ha for å fungere optimalt i legerollen​</strong><span style="text-align&#58;left;color&#58;#444444;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;,sans-serif;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;float&#58;none;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;background-color&#58;transparent;"><strong></strong></span></p><p><span style="text-align&#58;left;color&#58;#444444;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;,sans-serif;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;float&#58;none;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;background-color&#58;transparent;"><strong>I denne gruppeveiledningen utdypes LM innen</strong></span></p><div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#444444;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;underline;word-spacing&#58;0px;float&#58;none;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong>F</strong></span><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#444444;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;underline;word-spacing&#58;0px;float&#58;none;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong>KM LIS2/3 </strong></span><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#444444;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;underline;word-spacing&#58;0px;float&#58;none;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong>Temaområde 2;</strong></span><br style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;box-sizing&#58;border-box;">-pasient- og brukermedvirkning&#160;<span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#444444;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;float&#58;none;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"> (FKM LM51)</span><br style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;box-sizing&#58;border-box;"></div><div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;">-pasient- og pårørendeopplæring <span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#444444;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;float&#58;none;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;">(FKM LM55)</span><br style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;box-sizing&#58;border-box;"></div><div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;">-samhandling <span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#444444;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;float&#58;none;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"> (FKM LM59-60)</span></div><div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#444444;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;float&#58;none;display&#58;inline;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"></span>&#160;</div><div><font color="#008000"></font>&#160;</div><div><font class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><strong>LIS-lege ansatt i Levanger, melder seg på i Levanger</strong></font></div><div><font class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><strong>LIS-lege ansatt i Namsos, melder seg på i Namsos</strong></font></div><div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><br></div><p><br></p>Medisin2
Gruppeveiledning FKM LIS2/3 temaområde 1 75538108.07.2020 08:52:38578https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevanger;Namsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGruppeveiledning FKM LIS2/3 temaområde 13 timer<p><strong>Felles kompetansemoduler (FKM) består av et sett av læringsmål, </strong></p><p><strong>som strekker seg gjennom hele utdanningsforløpet til den enkelte lege i spesialisering (LIS). </strong></p><p><strong>Læringsmålene dekker et grunnleggende sett av kompetanser alle leger må ha for å fungere optimalt i legerollen​</strong></p><p><strong>I denne gruppeveiledningen utdypes LM innen temaområde 1;</strong><br></p><p>-forskningsforståelse (FKM LM13)<br>-kunnskapshåndtering (FKM LM32-34)<br>-kvalitet og pasientsikkerhet (FKM LM41-43) </p><p>og&#160;<br>-forberedelse til prosjektoppgaven <br>&quot;Kunnskap og forbedring&quot;</p><p><strong>LIS-leger ansatt i Namsos melder seg på i Namsos</strong></p><p><strong>LIS-leger ansatt i Levanger, melder seg på Levanger</strong><br></p>Medisin2
Gruppeveiledning 3 og 4 - FKM LIS 1 i HNT76662402.12.2020 12:31:53665https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxSykehuset Levanger;Sykehuset Namsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGruppeveiledning 3 og 4 - FKM LIS 1 i HNT3 timer<p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;">Felles kompetansemoduler (FKM) består av et sett av læringsmål som strekker seg gjennom hele utdanningsløpet til den enkelte lege i spesialisering. <br></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;">Gruppeveiledningen vil være case/PBL-basert med så klinikknære tema som mulig. For LIS1-leger vil det gjennomføres totalt fire gruppeveiledninger a 1,5 time. <strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;">Gruppeveiledning 3 og 4 slås sammen. </strong>Tilsvarende gjøres med gruppeveiledning 1 og 2.</p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;">Gruppeveiledning 3</strong>&#58; Kommunikasjon (FKM 14-18).&#160;</p><div class="O1" style="text-align&#58;left;line-height&#58;90%;text-indent&#58;-0.25in;margin-top&#58;5pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.43in;unicode-bidi&#58;embed;direction&#58;ltr;word-break&#58;normal;"><span style="font-size&#58;12pt;"><span style="font-family&#58;arial;">•</span></span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">Ha kunnskap om betydningen av god kommunikasjon og kjennskap til grunnleggende kommunikasjonsteori (FKM 014)</span></div><div class="O1" style="text-align&#58;left;line-height&#58;90%;text-indent&#58;-0.25in;margin-top&#58;5pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.43in;unicode-bidi&#58;embed;direction&#58;ltr;word-break&#58;normal;"><span style="font-size&#58;12pt;"><span style="font-family&#58;arial;">•</span></span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">Kunne bruke kommunikasjon effektivt for å innhente og forstå pasientens perspektiver som grunnlag for presis diagnostikk (FKM 015) </span></div><div class="O1" style="text-align&#58;left;line-height&#58;90%;text-indent&#58;-0.25in;margin-top&#58;5pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.43in;unicode-bidi&#58;embed;direction&#58;ltr;word-break&#58;normal;"><span style="font-size&#58;12pt;"><span style="font-family&#58;arial;">•</span></span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">Kunne kommunisere med andre slik at det styrker deres muligheter til å formidle relevant informasjon til en tredjeperson (pasient, annet helsepersonell osv.) (FKM 016)</span></div><div class="O1" style="text-align&#58;left;line-height&#58;90%;text-indent&#58;-0.25in;margin-top&#58;5pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.43in;unicode-bidi&#58;embed;direction&#58;ltr;word-break&#58;normal;"><span style="font-size&#58;12pt;"><span style="font-family&#58;arial;">•</span></span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">Kjenne til de grunnleggende prinsippene for veiledning og supervisjon, og kunne reflektere over å være i en læringsprosess gjennom veiledning og supervisjon (FKM 017)</span></div><div class="O1" style="text-align&#58;left;line-height&#58;90%;text-indent&#58;-0.25in;margin-top&#58;5pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.43in;unicode-bidi&#58;embed;direction&#58;ltr;word-break&#58;normal;"><span style="font-size&#58;12pt;"><span style="font-family&#58;arial;">•</span></span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">Kjenne styrker og svakheter i egne kommunikasjonsferdigheter og vite hvordan man kan få tilbakemeldinger og oppdatere sine ferdigheter (FKM 018)</span></div> <p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><br></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;">Gruppeveiledning 4</strong>&#58; Lovverk, Systemforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse (FKM 44-45 og 61-62).</p><div class="O1" style="text-align&#58;left;line-height&#58;90%;text-indent&#58;-0.25in;margin-top&#58;5pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.43in;unicode-bidi&#58;embed;direction&#58;ltr;word-break&#58;normal;"><span style="font-size&#58;12pt;"><span style="font-family&#58;arial;">•</span></span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">Ha kunnskap om sentrale bestemmelser som regulerer plikter og rettigheter for helsepersonell og pasienter (FKM 044-045)</span></div><div class="O1" style="text-align&#58;left;line-height&#58;90%;text-indent&#58;-0.25in;margin-top&#58;5pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.43in;unicode-bidi&#58;embed;direction&#58;ltr;word-break&#58;normal;"><span style="font-size&#58;12pt;"><span style="font-family&#58;arial;">•</span></span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">Hva gjør vi når noe går galt - et systemperspektiv, hva gjør vi for å forhindre at det går galt (FKM 061</span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">)</span></div><div class="O1" style="text-align&#58;left;line-height&#58;90%;text-indent&#58;-0.25in;margin-top&#58;5pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.43in;unicode-bidi&#58;embed;direction&#58;ltr;word-break&#58;normal;"><span style="font-size&#58;12pt;"><span style="font-family&#58;arial;">•</span></span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;"> </span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">Kunne reflektere over egen rolle og ansvar i et helhetlig helsevesen, og balansere rollen som pasientens hjelper med rollen som portvokter og </span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">forvalter (FKM 062)</span></div> <p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><br style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;box-sizing&#58;border-box;"></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;">LIS1-lege ansatt i Levanger, melder seg på i Levanger</strong></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;">LIS1-lege ansatt i Namsos, melder seg på i Namsos</strong><br></p>Medisin4
Gruppeveiledning 1 og 2 - FKM LIS 1 i HNT76656002.12.2020 12:30:531003https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNamsos;Levangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGruppeveiledning 1 og 2 - FKM LIS 1 i HNT3 timer<p>Felles kompetansemoduler (FKM) består av et sett av læringsmål som strekker seg gjennom hele utdanningsløpet til den enkelte lege i spesialisering. <br></p><p>Gruppeveiledningen vil være case/PBL-basert med så klinikknære tema som mulig. For LIS1-leger vil det gjennomføres totalt fire gruppeveiledninger a 1,5 time. <strong>Gruppeveiledning 1 og 2 slås sammen. </strong>Tilsvarende gjøres med gruppeveiledning 3 og 4.</p><p><strong>Gruppeveiledning 1</strong>&#58; Kunnskapshåndtering (FKM 024-031) og Kvalitet og pasientsikkerhet (FKM 035-040).&#160;</p><div class="O1" style="text-align&#58;left;line-height&#58;90%;text-indent&#58;-0.25in;margin-top&#58;5pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.43in;unicode-bidi&#58;embed;direction&#58;ltr;word-break&#58;normal;"><span style="font-size&#58;12pt;"><span style="font-family&#58;arial;">•</span></span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">Kunnskapshåndtering (FKM 024-031)</span></div><div class="O1" style="text-align&#58;left;line-height&#58;90%;text-indent&#58;-0.25in;margin-top&#58;5pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.43in;unicode-bidi&#58;embed;direction&#58;ltr;word-break&#58;normal;"><span style="font-size&#58;12pt;"><span style="font-family&#58;arial;">•</span></span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">Kvalitet og pasientsikkerhet (FKM 035-040)</span></div> <p><strong><br></strong></p><p><strong>Gruppeveiledning 2</strong>&#58; Forebygging (FKM 006) og Samhandling (FKM 056)</p><div class="O1" style="text-align&#58;left;line-height&#58;90%;text-indent&#58;-0.25in;margin-top&#58;5pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.43in;unicode-bidi&#58;embed;direction&#58;ltr;word-break&#58;normal;"><span style="font-size&#58;12pt;"><span style="font-family&#58;arial;">•</span></span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">Være kjent med begrepene overdiagnostikk/overbehandling og kunne reflektere over konsekvenser for pasient og samfunn (FKM 006)</span></div><div class="O1" style="text-align&#58;left;line-height&#58;90%;text-indent&#58;-0.25in;margin-top&#58;5pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.43in;unicode-bidi&#58;embed;direction&#58;ltr;word-break&#58;normal;"><span style="font-size&#58;12pt;"><span style="font-family&#58;arial;">•</span></span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">Kunne samhandle i tverrfaglige team slik at det blir et likeverdig samarbeid, hvor hele teamets kompetanse brukes optimalt, og kunne benytte samarbeidet til å lære av de andre medlemmenes kompetanse ( FKM 056)</span></div> <p><br></p><p><strong>LIS1-lege ansatt i Levanger, melder seg på i Levanger</strong></p><p><strong>LIS1-lege ansatt i Namsos, melder seg på i Namsos</strong></p>Medisin2
Kurs i kommunikasjon og pedagogikk for LIS1 i HNT76334019.03.2021 08:26:221089https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxSteinkjertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKurs i kommunikasjon og pedagogikk for LIS1 i HNT1 dag<p>​<strong>Felles kompetansemoduler (FKM) består av et sett av læringsmål som strekker seg gjennom hele utdanningsløpet til den enkelte lege i spesialisering</strong>. <br></p><p><span style="text-decoration&#58;underline;">Dette kurset dekker følgende temaområder/læringsmål&#58;</span><br></p><p><strong>Kommunikasjon (FKM 14-18)</strong><br></p><p><span style="font-size&#58;10.5pt;font-family&#58;arial, sans-serif;color&#58;#00485b;">LM</span><span style="font-size&#58;10.5pt;font-family&#58;arial, sans-serif;color&#58;#444444;">-14&#160;God kommunikasjon og&#160;grunnleggende kommunikasjonsteori. Ha kunnskap om betydningen av god kommunikasjon og kjennskap til grunnleggende kommunikasjonsteori.<br> LM-15 Bruke kommunikasjon for presis diagnostikk. Kunne bruke kommunikasjon effektivt for å innhente og forstå pasientens perspektiver som grunnlag for presis diagnostikk.<br> LM-16 Formidle relevant informasjon til en tredjeperson. Kunne kommunisere med andre slik at det styrker deres muligheter til å formidle relevant informasjon til en tredjeperson (pasient, annet helsepersonell osv.).<br> LM-17 Grunnleggende prinsippene for veiledning og supervisjon. Kjenne til de grunnleggende prinsippene for veiledning og supervisjon, og kunne reflektere over å være i en læringsprosess gjennom veiledning og supervisjon.<br> Lm-18 Styrker og svakheter i egne kommunikasjonsferdigheter. Kjenne styrker og svakheter i egne kommunikasjonsferdigheter og vite hvordan man kan få tilbakemeldinger og oppdatere sine ferdigheter</span></p><p><span style="font-size&#58;10.5pt;font-family&#58;arial, sans-serif;color&#58;#444444;"><strong>Pedagogikk (FKM 48-49, 52-54 og 56)</strong><br></span></p><p style="text-decoration&#58;underline;">Pasient- og brukermedvirkning FKM 48-49<br></p><p>LM-48 Kunne involvere pasienter, pårørende, brukerrepresentanter og framtidige brukere som aktive parnere på det nivå partnerne selv ønsker i et likeverdig samarbeid for å ivareta brukermedvirkning på individnivå.</p><p style="text-decoration&#58;underline;">Pasient- og pårørendeopplæring FKM 52-54<br></p><p>LM-52 Ha kunnskap om hva pasientopplæring betyr for behandlingskvalitet.<br> LM-53 Kunne identifisere og konkretisere individuelle behov for opplæring og legge til rette for læring og mestring.<br> LM-54 Ha kunnskap om metoder og pedagogiske prinsipper for å planlegge, gjennomføre og evaluere opplæring av pasienter og pårørende i samhandling med relevante profesjonsgrupper.</p><p style="text-decoration&#58;underline;">Samhandling FKM 56<br></p><p>LM-56 Kunne samhandle i tverrfaglige team slik at det blir et likeverdig samarbeid, hvor hele teamets kompetanse brukes optimalt, og kunne benytte samarbeidet til å lære av de andre medlemmenes kompetanse.<br></p><p><strong>Forkunnskaper</strong></p><p>Gjennomført e-læring&#58;<br></p><p><a href="/Sider/Helsepedagogikk-–-helsefremming.aspx">Helsepedagogikk - helsefremming</a></p><p><a href="/Sider/Helsepedagogikk-–-pedagogikk.aspx">Helsepedagogikk - pedagogikk</a><br></p><p><br></p><p><span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;bold;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;">Hovedregelen er at LIS1-legen deltar på første FKM-kurse</span><span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;bold;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;display&#58;inline !important;">t som arrangeres etter oppstart LIS</span><span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;bold;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;display&#58;inline !important;">1</span><span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;bold;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;display&#58;inline !important;">-tjeneste.</span><br></p><p>Kurset følges opp av to gruppeveiledninger&#58;&#160;</p><p>Gruppeveiledning FKM LIS1 temaområde 1+2 (3t) og Gruppeveiledning FKM LIS1 3+4 (3t) etter egen påmelding i Læringsportalen.<br></p><p><b></b><br></p>Medisin4
PSYK LE Obligatorisk gjennomgang av Beredskapsplan8810312.03.2021 13:38:111805https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevanger;Namsos;Stjørdaltext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK LE Obligatorisk gjennomgang av Beredskapsplan30-60 min<p>​Obligatorisk gjennomgang av BEREDSKAPSPLAN - rutiner ved katastrofealarm.</p><p><span class="ms-rteThemeBackColor-1-0">For alle ansatte i Klinikk for psykisk helsevern og rus, HNT.</span></p><p>For å få registrert deltagelse må du melde deg på en av dagene/tidspunktene under. Det er ikke mulig å melde seg på flere tidspunkt.<br></p><p><span style="text-indent&#58;-18pt;font-family&#58;calibri;font-size&#58;17.3333px;">Temaet&#160;</span><span class="ms-rteBackColor-4 ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3" style="font-size&#58;17.3333px;text-indent&#58;-18pt;">streames&#160;</span><span style="text-indent&#58;-18pt;font-family&#58;calibri;font-size&#58;17.3333px;">til enheter i klinikken. Se oppkoblingsinformasjon under &quot;Mer info&quot;.</span><br></p>Psykiatri2
Koronarsykdom og hjertesvikt - 2021169918512.03.2021 09:27:22151https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKoronarsykdom og hjertesvikt - 20215 dager<p>Anbefalt/obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Hjertesykdommer</p><p>Kurset går over 5 dager, kursavgift 7200,-</p><p><strong>Kursleder&#58; Rune Wiseth</strong></p><p>Lenke til utlysning&#58;&#160;​</p>1
Lov om psykisk helsevern8784411.03.2021 13:12:151587https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxSKYPEtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromLov om psykisk helsevern2 timer<p><strong>Dom på overføring til tvungent psykisk helsevern. Endring i lovverk og samarbeid med politi og påtale.</strong></p><p><strong>Statsadvokat Bjørn Kristian Soknes skal gjennomgå de viktigste endringene for vår del, samt nytt rundskriv.</strong>&#160;<br></p><p><span class="ms-rteFontSize-4"><strong>DELTA DIGITALT&#58;</strong></span><span class="ms-rteFontSize-4">&#160; &#160; &#160;</span><a href="https&#58;//lync.helse-midt.no/stolav/meet/berit.fredriksen.hognes/QHSY3Q9J"><span class="ms-rteFontSize-4"><strong>Bli med i Skype-møte </strong></span></a><span class="ms-rteFontSize-4">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</span>&#160;<br></p><p><a href="https&#58;//www.riksadvokaten.no/document/nytt-rundskriv-om-utilregnelighetsregler/"><span style="text-decoration&#58;underline;">https&#58;//www.riksadvokaten.no/document/nytt-rundskriv-om-utilregnelighetsregler/</span></a></p><strong> <font face="Calibri"></font><font size="3"></font><font color="#000000"></font><font face="Times New Roman"></font><img alt="lovbok 2.jpg" src="/PublishingImages/Sider/Lov-om-psykisk-helsevern-/lovbok%202.jpg" style="margin&#58;5px;" /></strong><p>&#160;</p><p><a href="https&#58;//lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-62"><strong>Psykisk helsevernloven </strong></a></p><p><a href="https&#58;//helsedirektoratet.no/retningslinjer/psykisk-helsevernloven-og-psykisk-helsevernforskriften-med-kommentarer"><strong>Psykisk helsevernloven og psykisk helsevernforskriften med kommentarer</strong></a></p>Psykiatri2
Spesialkoster - Kurs for ansatte i Mat & Café167083808.02.2021 12:31:39220https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxDigitalt/webinartext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSpesialkoster - Kurs for ansatte i Mat & Café1,5 t<p>Spesialkostkurs for alle&#160;ansatte i Mat &amp; Café som tilbereder måltider.<br></p><p><span class="ms-rteForeColor-8" style=""><strong style="">Kurset avholdes via Skype.</strong></span><br></p><p><span style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Mål med opplæringen</strong></span></p><p>Etter endt kurs skal deltakerne&#58;</p><ul><ul><li>Ha en generell kunnskap om&#160;og forståelse for de ulike spesialkostene som tilbys sykehusets pasienter<br></li><li>Forstå forskjellen på allergi og intoleranse og ha en&#160;grunnleggende kunnskap om hva en allergisk/intolerant pasient kan spise<br></li><li>Ha kunnskap om kombinasjonskoster og hvordan disse legges inn i Nutshell<br></li></ul></ul><p><br></p><p><span style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Kursinnhold&#58;</strong></span></p><ul><ul><li>Gjennomgang&#160;av spesialkostbrosjyre, som er basert på Kosthåndboka og innspill fra klinisk&#160;ernæringsfysiologer&#160;<br></li><li>Forskjell&#160;på intoleranse og allergi</li><li>Gjennomgang av spesialkostrelaterte tema i&#160;Nutshell<br></li></ul></ul><ul style="list-style-type&#58;disc;"><ul style="list-style-type&#58;circle;"><ul style="list-style-type&#58;square;"><li>Kombinasjonskoster</li><li>Hva er viktig å vite / passe på?<br><br></li></ul></ul></ul><p><strong>Nærmeste leder er ansvarlig for å melde sine ansatte på kurset.</strong><br></p><p><strong class="ms-rteForeColor-8" style="">Kursdeltakere får tilsendt Skype invitasjon via Outlook.</strong></p>Ernæring;Kvalitet og sikkerheit1
Grunnkurs i informasjonssikkerhet og personvern8730805.11.2020 10:22:372768https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim;Ålesund;Levanger;Digitalt/webinartext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGrunnkurs i informasjonssikkerhet og personvern3 timer<p>Hensikten med kurset er å gi grunnleggende innføring i informasjonssikkerhet og personvern for ansatte som jobber i Hemit.</p><p><strong>Læringsmål&#58;</strong></p><ul><li>Få grunnleggende kjennskap til hva informasjonssikkerhet og personvern er</li><li>Få kjennskap til viktige roller og ansvar innen informasjonssikkerhet og personvern, herunder ditt ansvar</li><li>Få kjennskap til Hemits styringssystem for informasjonssikkerhet og personvern, herunder&#58;</li><ul><li>Relevante lovkrav</li></ul><li>Forstå hensikten med risikovurderinger og vite hvordan du bidrar</li><li>Bli bevisst sikkerhetstrusler og konsekvenser<br></li></ul><p><strong>Gjennomføring&#58;</strong></p><p>Det legges opp til en teoretisk gjennomgang og med quiz.&#160;<br></p><p><strong>Kursholdere&#58;</strong></p><p>Marianne Hove, IT-sikkerhetsansvarlig&#160;i Hemit.<br></p><p>Suzanne Dawn Brattheim, juridisk rådgiver og&#160;personvernombud i Hemit.</p>IKT2
Kartlegging og vurdering av selvmordsfare i BUP107884401.03.2021 10:42:01482https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxBUP Lian - Vådanveien;Digitalt;Digitalt på Skypetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKartlegging og vurdering av selvmordsfare i BUP2 timer<p style="text-align&#58;center;"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-4 ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-5"><strong>Kartlegging og vurdering av selvmordsfare i BUP&#160;</strong></span></p><p style="text-align&#58;center;"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-4 ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-5"><strong><br></strong></span></p><p style="text-align&#58;center;"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-4 ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-5"><strong>Internt kurs for ansatte i BUP-klinikk</strong></span></p><p style="text-align&#58;center;"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-4 ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-5"><strong>St. Olavs Hospital</strong></span></p><p style="text-align&#58;center;"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-4 ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-5"><strong><br></strong></span></p>Psykisk helsevern1
Rus-i-BUP 142747603.03.2021 11:55:46330https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxKlostergt. 46text/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromRus-i-BUP2 timer<p style="text-align&#58;center;"><span class="ms-rteFontFace-6 ms-rteFontSize-5 ms-rteThemeForeColor-5-5" style=""><strong style="">​<span style="">Kartlegging og vurdering av rusmiddelbruk i BUP</span></strong></span></p><p style="text-align&#58;center;"><span class="ms-rteFontFace-6 ms-rteFontSize-5 ms-rteThemeForeColor-6-4"><strong><br></strong></span></p><p style="text-align&#58;center;"><span class="ms-rteFontFace-6 ms-rteThemeForeColor-6-4 ms-rteFontSize-4"><strong>Internt kurs for ansatte i BUP-klinikk St. Olav hospital</strong></span></p><p><br></p>Psykisk helsevern1
PSYK LE NA Sykdomslære Autismespektertilstander8811303.03.2021 06:33:15869https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK LE NA Sykdomslære Autismespektertilstander60 min<div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Kurset er en del av sykdomslæreserien ved Klinikk for psykisk helsevern og rus HNT HF. Alle ansatte i kliniske stillinger skal gjennomføre hele sykdomslæreserien (11 tema) minimum en gang. </span></div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"></span>&#160;</div><div><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Kurset gir oppdatert grunnleggende kunnskap om autismespektertilstander, samt kjennskap til klinikkens tilbud om utredning og behandling innenfor området.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Temaet er åpent for eksterne samarbeidspartnere, og <span class="ms-rteBackColor-4 ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">streames </span>til enheter i klinikken.</span></span></p><p><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;17.3333px;">Se oppkoblingsinformasjon under &quot;Mer info&quot;.</span> </p></div> <font face="Calibri"></font><font size="3"></font><font color="#000000"></font><font face="Times New Roman"></font>Psykiatri1