Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Kurskatalogen

  • Tittel Kurskatalogen

 

 

MAP - møte med aggresjonsproblematikk - Helse Møre og Romsdal97581812.02.2021 07:19:433902https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxHjelset B paviljong;Hjelset - B paviljong;Hjelset;Volda DPS;DPS Sjøholt;Avdeling for sjukehuspsykiatri Ålesund;DPS Knausen;Knausen - DPS Molde;Vegsund DPS;hjelsettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromMAP - møte med aggresjonsproblematikk - Helse Møre og Romsdal2 dager<p style="text-align&#58;center;"><img alt="Logo 2.PNG" src="/PublishingImages/Sider/MAP---mestring-av-agresjonsproblematikk/Logo%202.PNG" style="margin&#58;5px;" /><br></p> <p>Dette kurset er gjeldende for ansatte i Klinikk for psykisk helse og rus, og obligatorisk for alle ansatte med pasientkontakt. Øvrige ansatte etter vurdering. Se forøvrig målgruppe.<br></p><p><strong>MAP (Møte med aggresjonsproblematikk)</strong><strong> er et helhetlig opplæringsprogram for å forebygge og håndtere aggresjon og vold i helse- og sosialsektoren. </strong><br>Hensikten med opplæring i MAP er enkel; forhindre vold og sørge for at pasienter og personale opplever seg trygge. Manualens standpunkt er at dette oppnås mest effektivt ved å sørge for at mennesker blir møtt med forståelse og profesjonell omsorg. Forståelse ovenfor sterke følelsesuttrykk og atferd er sjelden noe som kommer av seg selv. Det krever en høy grad av profesjonalitet og kunnskap å kunne identifisere og anerkjenne de underliggende årsakene til disse uttrykkene. Denne forståelsen er essensiell da den gir forutsetning og grunnlag for å kunne jobbe målrettet og effektivt med god pasientbehandling. Profesjonell omsorg handler om å gi tilpasset og faglig begrunnet omsorg basert på den enkelte sitt behov.<br>MAP handler om mer enn å bare unngå et destruktivt samspill. Det handler om god behandling. Det handler om å legge til rette for et helsevesen som skal være trygt for begge parter – både pasienter og personale. ​</p><p>MAP-kurset består av 10 kapitler med gjennomgang over to dager. Man må delta begge dager for å bestå kurset.<br></p><div><div>Dag 1<br>0800-0900&#58; Aggresjonsforståelse <br>0900-1000&#58; Voldsrisikovurdering og håndtering<br>1000-1100&#58; Fysiske teknikker<br>1100-1200&#58; Fysisk trening<br>1200-1230&#58; Lunsj<br>1230-1330&#58; Fysisk trening<br>1330-1430&#58; Voldsforebygging<br>1430-1530&#58; Forebyggende kommunikasjon</div><div><br></div><div>Dag 2<br>0800-0900&#58; Deeskalering<br>0900-1000&#58; Selvregulering<br>1000-1100&#58; Samhandling<br>1100-1200&#58; Fysisk trening<br>1200-1230&#58; Lunsj<br>1230-1330&#58; Fysisk trening<br>1330-1430&#58; Håndteringsstrategier i kritiske situasjoner<br>1430-1530&#58; Etterarbeid</div><div>&#160;</div><div><h1><span class="ms-rteFontSize-4"><span aria-hidden="true"></span><span aria-hidden="true"></span><span class="ms-rteFontSize-3">Praktisk gjennomføring av MAP i forhold til Covid 19.&#160;</span></span></h1><div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;"><ul style="margin&#58;5px 20px;padding&#58;0px;"><ul style="margin&#58;5px 20px;padding&#58;0px;"><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;"><strong>Instruktørene demonstrerer og viser teknikkene kun på hverandre. </strong></li><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;"><strong>Deltakerne går sammen to-og-to (fortrinnsvis to fra samme arbeidssted), og forblir i dette faste tospannet gjennom hele kurset. Unntak&#58; trening av nedleggelsesteknikker som vil fordre nærkontakt mellom fire deltakere (varighet&#58; 1 time). </strong></li><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;"><strong>Deltakerne laster ned pre-screening skjema i forkant av kurset og leverer dette ferdig utfylt til kursholderne</strong><span style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;"> <strong>ved oppstart av kurset; kfr kursmateriell under.</strong><strong> Deltakere med mulige tegn på smitte får ikke anledning til å delta.</strong></span><strong> </strong></li><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;"><strong>Deltakerne bruker munnbind ved gjennomføring av trening på fysiske teknikker, og&#160;desinfiserer hender før og etter fysisk trening.</strong></li><li style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;list-style-type&#58;disc;"><strong>Kursantallet må tilpasses til kurslokalitetenes rammer og forutsetninger ift. smittevernregler</strong></li></ul></ul></div><br><br class="ms-rteFontSize-4"></div><div>&#160;</div><div><br></div><p align="center" style="margin&#58;0px 0px 10.66px;text-align&#58;center;"><font size="3"><font color="#000000"><span style="margin&#58;0px;"><font face="Calibri">Kurset godkjennes som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper </font></span><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;calibri light&quot;, sans-serif;">med <strong>14 timer.</strong></span></font></font></p><p align="center" style="margin&#58;0px 0px 10.66px;text-align&#58;center;"><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;calibri light&quot;, sans-serif;"><font color="#000000" size="3">Kurset er godkjent av <strong>psykologforeningen</strong> som 15 timers vedlikeholdsaktivitet.</font></span></p><p align="center" style="margin&#58;0px 0px 10.66px;text-align&#58;center;"><font size="3"><font color="#000000"><strong><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;calibri light&quot;, sans-serif;">Norsk sykepleierforbund&#58; </span></strong><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;calibri light&quot;, sans-serif;">Kurset er meritterende for 15 timer i program for klinisk stige for sykepleiere/spesialsykepleiere.</span></font></font></p> <font size="3"></font><font color="#000000"></font><font face="Times New Roman"></font><br></div><div><br><br></div><p>&#160;</p><p>&#160;</p>Psykiatri;Psykisk helsevern;Sjukepleie;Sykepleie;Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB);Nyansatt;Lovverk;Brukermedverknad;Beredskap;Etikk;HMS;Kvalitet og sikkerheit1
Medisinske fag gruppeveiledning169081726.02.2021 13:05:34https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromMedisinske fag gruppeveiledning1,5 timer<p>​</p><p>Refleksjonsgruppe på tvers av spesialiteter med veiledning fra preste- og samtaletjenesten samt en utdanningsansvarlig overlege. Formålet med aktiviteten er å kunne oppfylle flere felles kompetansemål, blant annet etikk. En kasuistikk vil bli diskutert og tilsendt påmeldte LIS en uke før samlingen, og det er viktig at man på forhånd har lest denne og tenkt gjennom spørsmålene knyttet til den.</p><p>Det planlegges et fysisk møte, men vi har digital back-up.<br></p><p><br></p>Etikk;Medisin2
Praktisk opplæring i gulvvedlikehold130505922.09.2020 13:24:16215https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxGastrosenteret;Oppmøte møterom U1 Nevrosenteret;Nevrosenterettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPraktisk opplæring i gulvvedlikehold2,5 timer<p>​Kurset skal gi god praktisk opplæring, slik at alle&#160;renholdere skal kunne utføre gulvvedlikehold.<br></p>2
PSYK LE NA Sykdomslære Psykisk utviklinghemming8811625.02.2021 13:10:44697https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevanger;Namsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK LE NA Sykdomslære Psykisk utviklinghemming60 min<div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Kurset er en del av sykdomslæreserien ved Klinikk for psykisk helsevern og rus HNT HF. Alle ansatte i kliniske stillinger skal gjennomføre hele sykdomslæreserien (11 tema) minimum en gang. </span></div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"></span>&#160;</div><div><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Kurset gir oppdatert grunnleggende kunnskap om psykisk utviklingshemming, samt kjennskap til klinikkens tilbud om utredning og behandling innenfor området.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Temaet er åpent for eksterne samarbeidspartnere, og <span class="ms-rteBackColor-4 ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">streames </span>til enheter i klinikken.</span></span></p><p><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;17.3333px;">Se oppkoblingsinformasjon under &quot;Mer info&quot;.</span> </p></div> <font face="Calibri"></font><font size="3"></font><font color="#000000"></font><font face="Times New Roman"></font>Psykiatri1
Nattarbeid og helse - gruppeundervisning for ansatte81010903.09.2020 11:23:021830https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim;Østmarkatext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromNattarbeid og helse - gruppeundervisning for ansatte1, 5 time<p><span style="line-height&#58;115%;font-family&#58;&quot;calibri&quot;,sans-serif;font-size&#58;14pt;"><font color="#000000">Sykehus og samfunnet&#160;trenger ansatte til å jobbe døgnet rundt. Folk blir ikke bare syke mellom kl. 8 og 16, men får appendi<span style="line-height&#58;115%;font-family&#58;&quot;calibri&quot;,sans-serif;font-size&#58;14pt;"><font color="#000000">citt, benbrudd, psykoser og forgiftninger på ulike tidspunkter av døgnet og det skal være ambulansesjåfører,&#160; bioingeniører, leger, renholdere, sekretærer, sykepleiere, teknikere og vektere med flere for at et sykehus kan kjøre rundt 24/7. Men hvordan ta best vare på seg selv når man jobber skift? Det å arbeide skift påvirker de ansatte på ulike måter avhengig av hvilken type menneske man er, hvilken type arbeid man har, hvordan arbeidet tilrettelegges og hvilken livsfase man er i livet&#160; - med mer. Basert på den kunnskap og forskning som er gjort innen ulike yrkesgrupper som jobber skift, så gis her en rekke råd, som kanskje kan bidra til at den enkelte ansatte får en god rytme i skiftarbeidet. <img alt="Oversiktsbilde-natt-St-Olavs-hospital.jpg" src="/PublishingImages/Sider/Nattarbeid-og-helse---gruppeundervisning-for-ansatte/Oversiktsbilde-natt-St-Olavs-hospital.jpg" style="margin&#58;5px;" /></font></span></font></span></p><p><span style="line-height&#58;115%;font-family&#58;&quot;calibri&quot;,sans-serif;font-size&#58;14pt;"><font color="#000000"><span style="line-height&#58;115%;font-family&#58;&quot;calibri&quot;,sans-serif;font-size&#58;14pt;"><font color="#000000">Hvis du jobber hovedsakelig natt, da bør&#160;du få&#160;tilbud om gruppeundervisning og evt. individuell helseundersøkelse. Snakk evt. med din leder om dette jvf. EQS-prosedyre 34909 og 34215.</font></span></font></span></p>HMS5
Basic Surgical Skills169002025.02.2021 13:03:3020https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBasic Surgical Skills2 dager<p>​Gammel ordning&#58; Obligatorisk for leger i spesialisering i Generell kirurgi (20 t)<br>Ny ordning&#58; Anbefalt for leger i spesialisering i Generell kirurgi, Maxillofacial kirurgi og Nevrokirurgi.<br></p><p><strong class="ms-rteForeColor-2">Dette kurset er fulltegnet, men vi tar imot påmeldinger til venteliste.</strong><br></p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Kurset går over to dager, kursavgift 4000,-. Ved servering av lunsj tilkommer det &#160;250,- per dag.</span></p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Kursleder&#58; Kathrin Sneve</span></p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Lenke til&#160;utlysning&#58;&#160;<a href="https&#58;//spesialisthelsetjenesten.no/arrangementer/basic-surgical-skills-trondheim">https&#58;//spesialisthelsetjenesten.no/arrangementer/basic-surgical-skills-trondheim</a></span></p>1
Erfaringsseminar om digitalisering av gruppe- oppfølging og behandling168705623.02.2021 12:56:5879https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxDigitalt/webinartext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromErfaringsseminar om digitalisering av gruppe- oppfølging og behandling1 dag<h3>Innledning<br></h3><p>​Avstandsoppfølging er et satsningsområde for St.Olavs hospital, og var det også før koronapandemien kom. Det er flere grunner til dette som reduserte kostnader til reise både for pasienter og helsepersonell, miljømessige hensyn, øke pasientens samvalg, samt bedre og mer effektiv bruk av ressurser.&#160; Med pandemien og lock down i&#160; mars 2020 måtte mye av behandling og oppfølging overføres til avstandsoppfølging, også for sykehusets gruppetilbud. Dette for å kunne fortsette å yte helsehjelp.&#160; Det stilte krav til rask omstilling. St Olavs hospital var et av de sykehusene i landet som var raskest ut med å legge om driften til avstandsoppfølging, i form av video- og telefonkonsultasjoner.&#160;&#160;</p><div>Det siste året har gitt sykehuset en unik mulighet til å få en bred og variert erfaring med avstandsoppfølging, både erfaring med hva som fungerer godt og for hvem, samt hvilke områder hvor bruk av avstandsoppfølging er mer krevende eller ikke hensiktsmessig å gjennomføre.&#160;<br></div><div><br></div><h3>Formål&#58;</h3><div><div>Bruk av avstandsoppfølging og digitaliserte løsninger for oppfølging og behandling i gruppeformat er et nytt området. Det er et behov for å samle erfaringer, bygge kunnskap og forske mer på dette formatet for å sikre kvalitet i tjenesten. Et erfaringsseminar er et ledd i å øke kunnskapsgrunnlaget om avstandsoppfølging.&#160;</div><div>Målet med seminaret var å samle inn erfaringer fra digitalisering av gruppe-oppfølging og behandling fra ulike klinikker i St Olavs hospital.</div><div>Det er fortsatt en pågående pandemisituasjon og erfaringene vil styrke kunnskapsgrunnlaget for hvem avstandsoppfølging fungerer for, hvordan det kan brukes, og områder hvor bruk av avstandsoppfølging er mer krevende. Dette vil være erfaringer som er avgjørende for videre tjenesteutvikling i sykehuset både under pandemien, men også etter pandemien som ledd i sykehusets digitaliseringsstrategi.<br></div><div><br></div><h3><br>Målsetning&#58;<br></h3><div><div><ol><ol><li>Formålet er å lage en oversikt over hvilke gruppetilbud som har blitt digitalisert i sykehuset for å sikre tilgang til erfaringsutveksling også utenfor denne workshopen.&#160;</li><li>Læring og inspirasjon på tvers av klinikker</li><li>Sikre videre utvikling innen området både mtp tekniske løsninger og lage plan for økt kunnskapsgrunnlag gjennom plan for videre forskningsprosjekter<br></li></ol></ol><div><br></div></div><div><a href="http&#58;//virksomhetsportal.helsemn.no/omrader/stolav/enhet/rus/Dokumenter/Div%20til%20lenker%20p%C3%A5%20Kilden/Digitalisering%20i%20gruppe.pdf">Lenke til program</a>.<br></div></div></div><p><br></p>1
Kurs i kommunikasjon og pedagogikk for LIS1 i HNT76334022.02.2021 12:16:051004https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxSteinkjertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKurs i kommunikasjon og pedagogikk for LIS1 i HNT1 dag<p>​<strong>Felles kompetansemoduler (FKM) består av et sett av læringsmål som strekker seg gjennom hele utdanningsløpet til den enkelte lege i spesialisering</strong>. <br></p><p><span style="text-decoration&#58;underline;">Dette kurset dekker følgende temaområder/læringsmål&#58;</span><br></p><p><strong>Kommunikasjon (FKM 14-18)</strong><br></p><p><span style="font-size&#58;10.5pt;font-family&#58;arial, sans-serif;color&#58;#00485b;">LM</span><span style="font-size&#58;10.5pt;font-family&#58;arial, sans-serif;color&#58;#444444;">-14&#160;God kommunikasjon og&#160;grunnleggende kommunikasjonsteori. Ha kunnskap om betydningen av god kommunikasjon og kjennskap til grunnleggende kommunikasjonsteori.<br> LM-15 Bruke kommunikasjon for presis diagnostikk. Kunne bruke kommunikasjon effektivt for å innhente og forstå pasientens perspektiver som grunnlag for presis diagnostikk.<br> LM-16 Formidle relevant informasjon til en tredjeperson. Kunne kommunisere med andre slik at det styrker deres muligheter til å formidle relevant informasjon til en tredjeperson (pasient, annet helsepersonell osv.).<br> LM-17 Grunnleggende prinsippene for veiledning og supervisjon. Kjenne til de grunnleggende prinsippene for veiledning og supervisjon, og kunne reflektere over å være i en læringsprosess gjennom veiledning og supervisjon.<br> Lm-18 Styrker og svakheter i egne kommunikasjonsferdigheter. Kjenne styrker og svakheter i egne kommunikasjonsferdigheter og vite hvordan man kan få tilbakemeldinger og oppdatere sine ferdigheter</span></p><p><span style="font-size&#58;10.5pt;font-family&#58;arial, sans-serif;color&#58;#444444;"><strong>Pedagogikk (FKM 48-49, 52-54 og 56)</strong><br></span></p><p style="text-decoration&#58;underline;">Pasient- og brukermedvirkning FKM 48-49<br></p><p>LM-48 Kunne involvere pasienter, pårørende, brukerrepresentanter og framtidige brukere som aktive parnere på det nivå partnerne selv ønsker i et likeverdig samarbeid for å ivareta brukermedvirkning på individnivå.</p><p style="text-decoration&#58;underline;">Pasient- og pårørendeopplæring FKM 52-54<br></p><p>LM-52 Ha kunnskap om hva pasientopplæring betyr for behandlingskvalitet.<br> LM-53 Kunne identifisere og konkretisere individuelle behov for opplæring og legge til rette for læring og mestring.<br> LM-54 Ha kunnskap om metoder og pedagogiske prinsipper for å planlegge, gjennomføre og evaluere opplæring av pasienter og pårørende i samhandling med relevante profesjonsgrupper.</p><p style="text-decoration&#58;underline;">Samhandling FKM 56<br></p><p>LM-56 Kunne samhandle i tverrfaglige team slik at det blir et likeverdig samarbeid, hvor hele teamets kompetanse brukes optimalt, og kunne benytte samarbeidet til å lære av de andre medlemmenes kompetanse.<br></p><p><strong>Forkunnskaper</strong></p><p>Gjennomført e-læring&#58;<br></p><p><a href="/Sider/Helsepedagogikk-–-helsefremming.aspx">Helsepedagogikk - helsefremming</a></p><p><a href="/Sider/Helsepedagogikk-–-pedagogikk.aspx">Helsepedagogikk - pedagogikk</a><br></p><p><br></p><p><span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;bold;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;">Hovedregelen er at LIS1-legen deltar på første FKM-kurse</span><span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;bold;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;display&#58;inline !important;">t som arrangeres etter oppstart LIS</span><span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;bold;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;display&#58;inline !important;">1</span><span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;bold;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;display&#58;inline !important;">-tjeneste.</span><br></p><p>Kurset følges opp av to gruppeveiledninger&#58;&#160;</p><p>Gruppeveiledning FKM LIS1 temaområde 1+2 (3t) og Gruppeveiledning FKM LIS1 3+4 (3t) etter egen påmelding i Læringsportalen.<br></p><p><b></b><br></p>Medisin3
Kreftklinikken. Fagdag i turnus sykepleietjenesten8765222.02.2021 08:10:111321https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKreftklinikken. Fagdag i turnus sykepleietjenesten4 dager<p>​Sykepleiere ved Kreftklinikken har 2 fagdager innlagt i turnus per år. Det arrangeres 2 x 4 fagdager med samme faglige innhold per år. Avdeling forskning og undervisning er ansvarlig for program og organisering i nært samarbeid med Avdeling Sykepleie.&#160;</p><p><span class="ms-rteBackColor-4">NB&#58;</span><br></p><p><span class="ms-rteBackColor-4">Fagdagene er obligatoriske. NB&#58; Fagdager mars 2021 blir gjennomført på Skype hvis fortsatt møterestriksjoner pga Covid 19. Påmeldte vil da få tilsendt link til møtet på mail<br></span></p><p><br></p><p><br></p><p>&#160;</p>Sykepleie4
ReleaseLIS210920130258122.02.2021 06:51:4559https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxScandic Lerkendaltext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromReleaseLIS2109204 timer<p>​..kommer<br></p>IKT1
Avansert hjerte- og lungeredning (AHLR). Repetisjonskurs8686419.05.2020 08:39:043594https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxVolda;Kristiansund;Ålesund;Moldetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromAvansert hjerte- og lungeredning (AHLR). Repetisjonskurs2 timar<strong></strong><span aria-hidden="true"></span><strong style="text-decoration&#58;underline;">Målgruppe&#58; </strong><p>Faste medlemmar i stansteam. Turnuslegar, anestesilegar, medisinske legar, anestesisjukepleiarar, intensivsjukepleiarar og&#160;evt sjukepleiarar i mottak.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Mål med opplæringa&#58;</strong></p><p>Etter endt kurs skal deltakarane kunne&#58;</p><ul><li>konstatere hjertestans, varsle og starte HLR</li><li>utføre basal HLR med einreddar- og toreddar-teknikk</li><li>bruke hjertestartaren og ivareta tryggleiken til alle involverte</li><li>utøve AHLR etter gjeldande retningslinjer</li><li>utøve og forstå at det er avgjerande med tydeleg leiarskap og rollefordeling i teamet</li><li>utøve og forstå at det er avgjerande med samarbeid og god kommunikasjon</li><li>kjenne si eiga rolle i teamet</li><li>kjenne til lokal organisering og tilpasning</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Forkunnskap&#58;</strong></p><p>Gjennomfør&#160;e-læringa til NRR, med tilgang via&#160;Læringsportalen&#58; <a href="/Sider/ahlr.aspx"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">https&#58;//kurs.helse-midt.no/Sider/ahlr.aspx</font></span></a></p><p>Trykk &quot;Start kurs&quot; til høgre i bilete, e-læringa kan mellomlagrast og gjennopptakast. Når kurset er gjennomført, så vert kurset lagt til i CV i Kompetanseportalen.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Innhold&#58;</strong></p><p>Det praktiske kurset består av&#58;</p><ul><li>gjennomgang av lokale varslingsrutiner og stansteam</li><li>basisferdigheiter med trening på grunnleggande einreddar- og toreddarteknikk</li><li>gjennomgang av AHLR-plakaten, medikament og utstyr</li><li>scenariotrening med debriefing</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Rammefaktorar&#58;</strong></p><strong>Nærmaste leiar er ansvarlig for å melde på deltakarane på kurset i samarbeid med HLR-instruktør.</strong>Beredskap1
Selvmordsrisikovurdering8833018.02.2021 14:06:503053https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxSKYPEtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSelvmordsrisikovurdering2 timer<p>​​​Kartlegging, vurdering og dokumentasjon av selvmordsrisiko.</p><p><strong>Gjennomføres via skype</strong>. Kurset&#160;kortes ned med en time ettersom gruppearbeid utgår.<br></p><p></p><p><a href="https&#58;//lync.helse-midt.no/stolav/meet/marit.ness2/GYFLZB7G"><strong class="ms-rteFontSize-4">Bli med i Skype-møte </strong></a><strong class="ms-rteFontSize-4">&#160;</strong>&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;</p><p>Flere datoer for 2021&#58;<br></p><p>torsdag 10.06 - mest sannsynlig skype, link kommer<br></p><p>torsdag 16.09 og torsdag 16.12 - forhåpentligvis i Festsal som før Korona&#160;&#160;</p><p><br></p>1
Alderspsykiatri - 2021134698519.02.2021 06:54:19214https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxDigitalt/webinartext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromAlderspsykiatri - 20212 dager<p>​Obligatorisk/anbefalt emnekurs for leger i spesialisering i Psykiatri<br></p><p>Dette kurset blir digitalt<br></p><p>Kursavgift 4000,- for to-dagers kurs<br></p><p>Lenke til utlysning&#58;&#160;<a href="https&#58;//spesialisthelsetjenesten.no/arrangementer/alderspsykiatri-2021?arrId=0">https&#58;//spesialisthelsetjenesten.no/arrangementer/alderspsykiatri-2021?arrId=0</a><br></p>1
Forskningsbasert kunnskap og hvordan integrere det i klinisk praksis - HMR168410117.02.2021 14:32:2740https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxDigitalt/webinartext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromForskningsbasert kunnskap og hvordan integrere det i klinisk praksis - HMR2,5 timer<p>Denne undervisninga er en del av kurs i Kunnskap og forbedring for LIS&#160;2/3, men er åpen for alle som ønsker delta under temaet <strong>&quot;Forskningsbasert kunnskap&#160;&#160;og hvordan integrere det i klinisk praksis&quot;.</strong><br></p><p><strong>Program for deltema forskning&#58;</strong></p><p><strong>09.00-09.30&#58; Velkommen</strong></p><p><strong>Kunnskap og forbedring</strong></p><ul style="list-style-type&#58;disc;"><li>Hvorfor skal leger engasjerer seg i kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet?</li><li>Hva er skillet mellom forskning og forbedringsarbeid?<br></li></ul><p><strong><br></strong></p><p><strong>09.30-10.15&#58;&#160;</strong></p><p><strong>Forskningsprotokoll, forskningsetikk og lovverk</strong></p><p>Gjennomgang av lovverk rundt helseforskning og grunnleggende forskningsetikk </p><ul style="list-style-type&#58;disc;"><li>Helseforskningsloven</li><li>Personvernloven</li></ul><ul style="list-style-type&#58;disc;"><li>Helsinkideklarasjonen<br></li></ul><div><br></div><div><strong>Pause</strong><br></div><div><strong><br></strong></div><div><strong>10.30-11.15&#58;&#160;</strong></div><div><p><strong>Kunnskapshåndtering og artikkelvurdering</strong></p><ul style="list-style-type&#58;disc;"><li>Søking, prosedyrer, AGREE, GRADE</li><li>Hvordan er en god artikkel satt sammen?</li></ul><ul style="list-style-type&#58;disc;"><li>Eksempel på en god og dårlig artikkel<br></li></ul><strong><br></strong></div>Forsking1
PSYK LE NA Medikamentlære8811515.02.2021 11:32:291772https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevanger;Namsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK LE NA MedikamentlæreSe under kursarrangement<div aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_ctl03_label" style="display&#58;inline;"><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Kurset er en del av kompetanseplanen <span style="text-decoration&#58;underline;">HNT, PSYK&#58; Opplæringskrav medikamentansvarlig</span> tildelt ansatte i&#160;Klinikk for psykisk helsevern og rus HNT HF. </span></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Krav om at&#160;alle som er tildelt denne planen&#160;repeterer temaet årlig.</span></span></span></span></span></p><div><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Kurset gir oppdatert informasjon om relevant emedikamenter&#160;innenfor psykiatrien.</span></span></span></span></span></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Temaet er åpent for eksterne samarbeidspartnere, og&#160;<span class="ms-rteBackColor-4 ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">streames&#160;</span>til enheter i klinikken.</span></span></p><p><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;17.3333px;">Se oppkoblingsinformasjon under &quot;Mer info&quot;.</span></p><p><br></p></div></div><p>Ved spørsmål kontakt Klinisk støtte v/&#58;</p><p>Ingun Haug tlf&#58; 5663 <a href="mailto&#58;ingun.haug@hnt.no">ingun.haug@hnt.no</a> (Namsos)</p><p>Asbjørn Johansen tlf&#58; 8664 <a href="mailto&#58;ajohansen@hnt.no">ajohansen@hnt.no</a> (Levanger)</p><p><span aria-hidden="true"></span>&#160;<span aria-hidden="true"></span></p>Psykiatri1
PSYK LE Sykdomslære Selvskading8812019.01.2021 08:13:591123https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK LE Sykdomslære Selvskading60 min<p style="margin&#58;0px 0px 10.66px;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Kurset er en del av sykdomslæreserien ved Klinikk for psykisk helsevern og rus HNT HF. Alle ansatte i kliniske stillinger skal gjennomføre hele sykdomslæreserien (12&#160;tema) minimum en gang. </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Kurset gir oppdatert grunnleggende kunnskap om selvskading, samt kjennskap til klinikkens tilbud om utredning og behandling innenfor området.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"></span></p><div><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Temaet er åpent for eksterne samarbeidspartnere, og&#160;<span class="ms-rteBackColor-4 ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">streames&#160;</span>til enheter i klinikken.</span></span></p><p><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;17.3333px;">Se oppkoblingsinformasjon under &quot;Mer info&quot;.</span></p></div> <font face="Calibri"></font><font size="3"></font><font color="#000000"></font><font face="Times New Roman"></font>Psykiatri1
HNT - Talegjenkjenning i Doculive, grunnkurs147971302.10.2020 11:30:08429https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHNT - Talegjenkjenning i Doculive, grunnkurs4 timer<p>​Innføring i talegjenkjenning<br></p>Klinisk IKT2
AHLR grunnkurs8680915.02.2021 13:54:411965https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxOrkdal;Ålesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromAHLR grunnkurs4 timer<p><strong>Mål med opplæringen&#58;</strong></p><p>Ved fullført&#160;kurs skal deltakerene kunne&#58;</p><ul><li>konstatere hjertestans, varsle og starte HLR</li><li>utføre basal HLR med enredder- og toredder-teknikk</li><li>bruke hjertestarteren og ivareta tryggheten til alle involverte</li><li>utøve AHLR etter gjeldende retningslinjer</li><li>Ha forståelse av&#160;at det er avgjørende med tydelig&#160;ledelse og rollefordeling i teamet</li><li>utøve og forstå at det er avgjørende med samarbeid og god kommunikasjon</li><li>være bevisst sin&#160;rolle i teamet</li><li>Være kjent med lokal organisering og tilpasning</li></ul><p><strong>Forkunnskaper&#58;</strong></p><p>Gjennomføre&#160;e-læringen for AHLR&#160;fra NRR, med tilgang via&#160;Læringsportalen&#58; </p><p><a href="/Sider/ahlr.aspx">https&#58;//kurs.helse-midt.no/Sider/ahlr.aspx</a></p><p>Trykk &quot;Start kurs&quot; til høyre i bildet. Etter fullført kurs, kan&#160;man skrive ut diplom ved å klikke på &quot;Mine Kurs&quot; og hente fram aktuelt kursbevis.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Innhold&#58;</strong></p><p>Det praktiske kurset består av&#58;</p><ul><li>gjennomgang av lokale varslingsrutiner og stansteam</li><li>basisferdigheter med trening på grunnleggande enreddar- og toredderteknikk</li><li>Gjennomgang av korrekt bruk av hjertestarter, tolkning av støtbare og ikke-støtbare rytmer, sikkerhet ved bruk av hjertestarter. Bruk av hjertestarter i manuell og halvautomatisk modus. Registrering av hendelser på LP20. </li><li>gjennomgang av algoritme og AHLR-plakat, medikamenter og utstyr (svelgtube, defibrillator, oksygen etc). GJennomgang av kjeden som redder liv. </li><li>scenariotrening med debriefing</li></ul><p>&#160;</p>Anestesi;Beredskap;HMS;Kvalitet og sikkerheit;Sykepleie1
HMS-kurs for ledere ( Namsos og Levanger)8742109.02.2021 11:53:34340https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNamsos;Levanger;Annettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHMS-kurs for ledere ( Namsos og Levanger)1 dag<p><span style="margin&#58;0px;line-height&#58;115%;font-family&#58;calibri, sans-serif;font-size&#58;11.5pt;"><font color="#000000"></font></span></p><table cellspacing="0" width="100%" class="ms-rteTable-default"><tbody><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width&#58;100%;">Kurset dekker Arbeidsmiljølovens krav til grunnleggende HMS-opplæring for alle ledere. Målgruppe for kurset er nye ledere og andre ledere som ønsker å oppdatere seg på HMS.<br></td></tr><tr class="ms-rteTableFooterRow-default"><td class="ms-rteTableFooterEvenCol-default" rowspan="1" style="width&#58;100%;">​<br></td></tr></tbody></table>HMS2
Hjerte- og lungeredning for helsepersonell (HHLR). Repetisjonskurs8738711.12.2020 12:19:5911363https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesund;Kristiansund;Molde;Volda;Trondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHjerte- og lungeredning for helsepersonell (HHLR). Repetisjonskurs2 timar<strong style="text-decoration&#58;underline;">Målgruppe&#58; </strong><p>Årleg repetisjonskurs for helsepersonell i hjerte- og lungeredning.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Mål med opplæringa&#58;</strong></p><p><span aria-hidden="true"></span>Etter endt kurs skal deltakarane kunne&#58;</p><ul><li>konstatere hjertestans, varsle og starte HLR åleine</li><li>utføre basal HLR som del av ei gruppe</li><li>bruke ein hjertestartar</li><li>ivareta tryggleiken til&#160;pasient, evt pårørande og kollegaer i ein hjertestanssituasjon</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Forkunnskap&#58;</strong></p><p>Gjennomfør&#160;e-læringa til NRR, med tilgang via&#160;Læringsportalen&#58; <a href="/Sider/hhlr.aspx"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">https&#58;//kurs.helse-midt.no/Sider/hhlr.aspx</font></span></a></p><p>Trykk &quot;Start kurs&quot; til høgre i bilete, e-læringa kan mellomlagrast og gjennopptakast. Når kurset er gjennomført, så vert kurset lagt til i CV i Kompetanseportalen.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Innhold&#58;</strong></p><p>Det praktiske kurset består av&#58;</p><ul><li>gjennomgang&#160;av HHLR-plakaten</li><li>bruk av defibrillator og anna utstyr</li><li>basal HLR</li><li>HLR med toreddar-teknikk og bruk av hjertestartar</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Rammefaktorar&#58;</strong></p><strong>Nærmaste leiar er ansvarlig for å melde på deltakarane på kurset i samarbeid med HLR-instruktør.</strong>Beredskap43
KLP - Informasjonsmøte for ansatte i Hemit167065008.02.2021 11:43:1194https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxDigitalt/webinartext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKLP - Informasjonsmøte for ansatte i Hemit45 minutter/1 time<p>​<strong>Hemit inviterer til foredrag med KLP. Bli oppdatert på dine pensjonsrettigheter!</strong></p><p>Informasjonsmøtet vil inneholde informasjon om rettigheter og muligheter i pensjonsordningen.</p><p>01.01.2020 ble måten alderspensjonen i offentlig tjenestepensjon tjenes opp på, for personer som er født i 1963 eller senere, endret. Personer født 1962 og tidligere blir ikke berørt av endringene. Det blir derfor avholdt to informasjonsmøter;&#160;ett for personer født i 1963 og senere og ett for personer født 1962 og tidligere.</p><p>Informasjon fra KLP&#58;&#160;&#160;<a href="https&#58;//www.klp.no/pensjon/offentlig-tjenestepensjon-kort-fortalt">https&#58;//www.klp.no/pensjon/offentlig-tjenestepensjon-kort-fortalt</a></p><p>Har du ønske om individuell samtale med KLP, send henvendelse til&#160;<a href="mailto&#58;personal@hemit.no">personal@hemit.no</a>.&#160;<br></p><p>Foredragsholder&#58; Pål Kristiansen, Kunde- og salgsleder i KLP.<br></p>HR2
HNT-LE-INT Fagdager januar 2021167080708.02.2021 12:17:4814https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHNT-LE-INT Fagdager januar 20218 timer<p>​</p><ul><li>Tidlig mobilisering – Intensivsykepleier Marte leirdal</li><li>Mobilisering/fysioterapi til intensivpasienten – Fysioterapaut Mona Veie</li><li>Delir, respiratorbehandling – Avdelingsoverlege Robert Pedersen </li><li>Simulering AHLR, gjennomgang av intensivsykepleierens funksjon i stansteamet, gjennomgang av Lucas kompresjonsmaskin&#160;<br></li></ul><p><br></p>Intensiv;Sjukepleie0
Spesialkoster - Kurs for ansatte i Mat & Café167083808.02.2021 12:31:39125https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxDigitalt/webinartext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSpesialkoster - Kurs for ansatte i Mat & Café1,5 t<p>Spesialkostkurs for alle&#160;ansatte i Mat &amp; Café som tilbereder måltider.<br></p><p><span class="ms-rteForeColor-8" style=""><strong style="">Kurset avholdes via Skype.</strong></span><br></p><p><span style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Mål med opplæringen</strong></span></p><p>Etter endt kurs skal deltakerne&#58;</p><ul><ul><li>Ha en generell kunnskap om&#160;og forståelse for de ulike spesialkostene som tilbys sykehusets pasienter<br></li><li>Forstå forskjellen på allergi og intoleranse og ha en&#160;grunnleggende kunnskap om hva en allergisk/intolerant pasient kan spise<br></li><li>Ha kunnskap om kombinasjonskoster og hvordan disse legges inn i Nutshell<br></li></ul></ul><p><br></p><p><span style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Kursinnhold&#58;</strong></span></p><ul><ul><li>Gjennomgang&#160;av spesialkostbrosjyre, som er basert på Kosthåndboka og innspill fra klinisk&#160;ernæringsfysiologer&#160;<br></li><li>Forskjell&#160;på intoleranse og allergi</li><li>Gjennomgang av spesialkostrelaterte tema i&#160;Nutshell<br></li></ul></ul><ul style="list-style-type&#58;disc;"><ul style="list-style-type&#58;circle;"><ul style="list-style-type&#58;square;"><li>Kombinasjonskoster</li><li>Hva er viktig å vite / passe på?<br><br></li></ul></ul></ul><p><strong>Nærmeste leder er ansvarlig for å melde sine ansatte på kurset.</strong><br></p><p><strong class="ms-rteForeColor-8" style="">Kursdeltakere får tilsendt Skype invitasjon via Outlook.</strong></p>Ernæring;Kvalitet og sikkerheit3
Demo helsesekretær166870205.02.2021 14:02:14167https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-VideoDemo helsesekretær7 minutter<p>Gjennomgang av noen arbeidsflyter for sekretær.<br></p>Helseplattformen0
Kurs for endoskopører i Tarmscreeningprogrammet, modul 6: Oppfølging etter koloskopi166702922.02.2021 13:26:2844https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-NettbasertKurs for endoskopører i Tarmscreeningprogrammet, modul 6: Oppfølging etter koloskopica 20 min<p>Kurset er rettet mot helsepersonell som skal utføre koloskopi som ledd i tarmscreening, og inngår som ledd i sertifisering av skopører i tarmscreeningsprogrammet som forberedelse til Edoskopiskolens kurs i polyppektomi.&#160;</p><p>Kurset består av 6 ulike moduler. Du bestemmer selv i hvilken&#160;rekkefølge modulene gjennomføres,&#160;<strong>men hele kurset må fullføres for å få bestått.&#160;</strong></p><ol><li><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0" style="text-decoration-style&#58;solid;text-decoration-color&#58;#444444;"><a href="/Sider/Endoskopører-i-Tarmscreeningprogrammet-modul-1.aspx">Tarmkreft og screening</a></span></li><li><a href="/Sider/Endoskopører-i-Tarmscreeningprogrammet-modul-2.aspx">Platehemmere og antikoagulajon</a></li><li><a href="/Sider/Endoskopører-i-Tarmscreeningprogrammet-modul-3.aspx">Tømmingskvalitet</a><br></li><li><a href="/Sider/Endoskopører-i-Tarmscreeningprogrammet-modul-4.aspx">Polypper og polyppektomi</a><br></li><li><a href="/Sider/Endoskopører-i-Tarmscreeningprogrammet-modul-5.aspx">Komplikasjoner</a><br></li><li><a href="/Sider/Endoskopører-i-Tarmscreeningprogrammet-modul-6.aspx"><strong>Oppfølging etter koloskopi</strong></a><br></li></ol><p><br></p><p>Kurset er utviklet av Tarmscreeningsprogrammet i samarbeid&#160;med Endoskopiskolen.<br></p><p><br></p>Medisin0
Kurs for endoskopører i Tarmscreeningprogrammet, modul 5 Komplikasjoner166702422.02.2021 14:02:0833https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-NettbasertKurs for endoskopører i Tarmscreeningprogrammet, modul 5 Komplikasjonerca 20 min<p>Kurset er rettet mot helsepersonell som skal utføre koloskopi som ledd i tarmscreening, og inngår som ledd i sertifisering av skopører i tarmscreeningsprogrammet som forberedelse til Edoskopiskolens kurs i polyppektomi.&#160;</p><p>Kurset består av 6 ulike moduler. Du bestemmer selv i hvilken&#160;rekkefølge modulene gjennomføres,&#160;<strong>men hele kurset må fullføres for å få bestått.&#160;</strong></p><ol><li><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0" style="text-decoration-style&#58;solid;text-decoration-color&#58;#444444;"><a href="/Sider/Endoskopører-i-Tarmscreeningprogrammet-modul-1.aspx">Tarmkreft og screening</a></span></li><li><a href="/Sider/Endoskopører-i-Tarmscreeningprogrammet-modul-2.aspx">Platehemmere og antikoagulajon</a></li><li><a href="/Sider/Endoskopører-i-Tarmscreeningprogrammet-modul-3.aspx">Tømmingskvalitet</a><br></li><li><a href="/Sider/Endoskopører-i-Tarmscreeningprogrammet-modul-4.aspx">Polypper og polyppektomi</a><br></li><li><a href="/Sider/Endoskopører-i-Tarmscreeningprogrammet-modul-5.aspx"><strong>Komplikasjoner</strong></a><br></li><li><a href="/Sider/Endoskopører-i-Tarmscreeningprogrammet-modul-6.aspx">Oppfølging etter koloskopi</a><br></li></ol><p><br></p><p>Kurset er utviklet av Tarmscreeningsprogrammet i samarbeid&#160;med Endoskopiskolen.<br></p><p><br></p>Medisin0
Kurs for endoskopører i Tarmscreeningprogrammet, modul 4: Polypper og polyppektomi166702122.02.2021 14:00:3234https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-NettbasertKurs for endoskopører i Tarmscreeningprogrammet, modul 4: Polypper og polyppektomica 20 min<p>Kurset er rettet mot helsepersonell som skal utføre koloskopi som ledd i tarmscreening, og inngår som ledd i sertifisering av skopører i tarmscreeningsprogrammet som forberedelse til Edoskopiskolens kurs i polyppektomi.&#160;</p><p>Kurset består av 6 ulike moduler. Du bestemmer selv i hvilken&#160;rekkefølge modulene gjennomføres,&#160;<strong>men hele kurset må fullføres for å få bestått.&#160;</strong></p><ol><li><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0" style="text-decoration-style&#58;solid;text-decoration-color&#58;#444444;"><a href="/Sider/Endoskopører-i-Tarmscreeningprogrammet-modul-1.aspx">Tarmkreft og screening</a></span></li><li><a href="/Sider/Endoskopører-i-Tarmscreeningprogrammet-modul-2.aspx">Platehemmere og antikoagulajon</a></li><li><a href="/Sider/Endoskopører-i-Tarmscreeningprogrammet-modul-3.aspx">Tømmingskvalitet</a><br></li><li><a href="/Sider/Endoskopører-i-Tarmscreeningprogrammet-modul-4.aspx"><strong>Polypper og polyppektomi</strong></a><br></li><li><a href="/Sider/Endoskopører-i-Tarmscreeningprogrammet-modul-5.aspx">Komplikasjoner</a><br></li><li><a href="/Sider/Endoskopører-i-Tarmscreeningprogrammet-modul-6.aspx">Oppfølging etter koloskopi</a><br></li></ol><p><br></p><p>Kurset er utviklet av Tarmscreeningsprogrammet i samarbeid&#160;med Endoskopiskolen<br></p><p><br></p>Medisin0
Kurs for endoskopører i Tarmscreeningprogrammet, modul 3: Tarmtømmingskvalitet166701922.02.2021 13:33:1733https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-NettbasertKurs for endoskopører i Tarmscreeningprogrammet, modul 3: TarmtømmingskvalitetCa 20 min<p>Kurset er rettet mot helsepersonell som skal utføre koloskopi som ledd i tarmscreening, og inngår som ledd i sertifisering av skopører i tarmscreeningsprogrammet som forberedelse til Edoskopiskolens kurs i polyppektomi.&#160;</p><p>Kurset består av 6 ulike moduler. Du bestemmer selv i hvilken&#160;rekkefølge modulene gjennomføres,&#160;<strong>men hele kurset må fullføres for å få bestått.&#160;</strong></p><ol><li><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0" style="text-decoration-style&#58;solid;text-decoration-color&#58;#444444;"><a href="/Sider/Endoskopører-i-Tarmscreeningprogrammet-modul-1.aspx">Tarmkreft og screening</a></span></li><li><a href="/Sider/Endoskopører-i-Tarmscreeningprogrammet-modul-2.aspx">Platehemmere og antikoagulajon</a></li><li><a href="/Sider/Endoskopører-i-Tarmscreeningprogrammet-modul-3.aspx"><strong>Tømmingskvalitet</strong></a><br></li><li><a href="/Sider/Endoskopører-i-Tarmscreeningprogrammet-modul-4.aspx">Polypper og polyppektomi</a><br></li><li><a href="/Sider/Endoskopører-i-Tarmscreeningprogrammet-modul-5.aspx">Komplikasjoner</a><br></li><li><a href="/Sider/Endoskopører-i-Tarmscreeningprogrammet-modul-6.aspx">Oppfølging etter koloskopi</a><br></li></ol><p><br></p><p>Kurset er utviklet av Tarmscreeningsprogrammet i samarbeid&#160;med Endoskopiskolen.<br></p><p><br></p>Medisin0
Kurs for endoskopører i Tarmscreeningprogrammet, modul 2: Platehemmere og antikoagulasjon166701022.02.2021 13:30:0452https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-NettbasertKurs for endoskopører i Tarmscreeningprogrammet, modul 2: Platehemmere og antikoagulasjonca 20 min<p>Kurset er rettet mot helsepersonell som skal utføre koloskopi som ledd i tarmscreening, og inngår som ledd i sertifisering av skopører i tarmscreeningsprogrammet som forberedelse til Edoskopiskolens kurs i polyppektomi.&#160;</p><p>Kurset består av 6 ulike moduler. Du bestemmer selv i hvilken&#160;rekkefølge modulene gjennomføres,&#160;<strong>men hele kurset må fullføres for å få bestått.&#160;</strong></p><ol><li><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0" style="text-decoration-style&#58;solid;text-decoration-color&#58;#444444;"><a href="/Sider/Endoskopører-i-Tarmscreeningprogrammet-modul-1.aspx">Tarmkreft og screening</a></span></li><li><strong><a href="/Sider/Endoskopører-i-Tarmscreeningprogrammet-modul-2.aspx">Platehemmere og antikoagulajon</a></strong></li><li><a href="/Sider/Endoskopører-i-Tarmscreeningprogrammet-modul-3.aspx">Tømmingskvalitet</a><br></li><li><a href="/Sider/Endoskopører-i-Tarmscreeningprogrammet-modul-4.aspx">Polypper og polyppektomi</a><br></li><li><a href="/Sider/Endoskopører-i-Tarmscreeningprogrammet-modul-5.aspx">Komplikasjoner</a><br></li><li><a href="/Sider/Endoskopører-i-Tarmscreeningprogrammet-modul-6.aspx">Oppfølging etter koloskopi</a><br></li></ol><p><br></p><p>Kurset er utviklet av Tarmscreeningsprogrammet i samarbeid&#160;med Endoskopiskolen.<br></p><p><br></p>Medisin0
Kurs for endoskopører i Tarmscreeningprogrammet, modul 1: Tarmkreft og screening166700422.02.2021 13:28:2443https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-NettbasertKurs for endoskopører i Tarmscreeningprogrammet, modul 1: Tarmkreft og screeningca 20 min<p><br></p><p>Kurset er rettet mot helsepersonell som skal utføre koloskopi som ledd i tarmscreening, og inngår som ledd i sertifisering av skopører i tarmscreeningsprogrammet som forberedelse til Edoskopiskolens kurs i polyppektomi.&#160;</p><p>Kurset består av 6 ulike moduler. Du bestemmer selv i hvilken&#160;rekkefølge modulene gjennomføres,&#160;<strong>men hele kurset må fullføres for å få bestått.&#160;</strong></p><ol><li><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0" style="text-decoration-style&#58;solid;text-decoration-color&#58;#444444;"><a href="/Sider/Endoskopører-i-Tarmscreeningprogrammet-modul-1.aspx"><strong>Tarmkreft og screening</strong></a></span></li><li><a href="/Sider/Endoskopører-i-Tarmscreeningprogrammet-modul-2.aspx">Platehemmere og antikoagulajon</a></li><li><a href="/Sider/Endoskopører-i-Tarmscreeningprogrammet-modul-3.aspx">Tømmingskvalitet</a><br></li><li><a href="/Sider/Endoskopører-i-Tarmscreeningprogrammet-modul-4.aspx">Polypper og polyppektomi</a><br></li><li><a href="/Sider/Endoskopører-i-Tarmscreeningprogrammet-modul-5.aspx">Komplikasjoner</a><br></li><li><a href="/Sider/Endoskopører-i-Tarmscreeningprogrammet-modul-6.aspx">Oppfølging etter koloskopi</a><br></li></ol><p><br></p><p>Kurset er utviklet av Tarmscreeningsprogrammet i samarbeid&#160;med Endoskopiskolen.<br></p><p><br></p>Medisin0
PSYK Selvmord- og voldsrisiko151872303.02.2021 07:33:35903https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevanger;Namsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK Selvmord- og voldsrisikoSe kursarrangement<p>​<span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">​Kurset er en del av to kompetanseplaner&#58;</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">1) Krav om gjennomføring ved oppstart i ny stilling/rolle for ansatte i Klinikk for psykisk helsevern og rus HNT HF som er tildelt planen <span style="text-decoration&#58;underline;">HNT, PSYK&#58; Opplæringskrav &quot;alle ansatte i kliniske stillinger&quot;.<span aria-hidden="true"></span></span></span></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">2)&#160;Krav om 3-årig repetisjon for ansatte&#160;i Klinikk for psykisk helsevern og rus HNT HF som er tildelt&#160;<span style="text-decoration&#58;underline;">HNT, PSYK&#58; Opplæringskrav «PAB/KIP»</span>.</span></p><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Kurset gir oppdatert introduksjon- og vedlikeholdskunnskap om&#160;selvmord- og voldsrisikovurdering. </span></span></span></div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><br></span></span></span></div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Temaet <span class="ms-rteBackColor-4 ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">streames </span>til enheter i klinikken.</span></span></span></span></span></span></span></div><div><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;17.3333px;"><br></span></div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"></span></span></span></span></span></span></span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;17.3333px;">S</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;17.3333px;">e</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;17.3333px;"> oppkoblingsinformasjon under &quot;Mer info&quot;.</span></div>Psykiatri1
Brannvernundervisning type A8695505.02.2021 18:57:0011216https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMedisinsk klinikk, leger;Østmarka ;Østmarka;Medisinsk klinikk, Dialysen;Trondheim;Kreftklinikken ;Kreftklinikken personell;Medisinsk klinikk, AVdeling for infeksjonssykdommer;Medisinsk klinikk, Avdeling for infeksjonssykdommer;Medisisnsk klinikk, Avdeling for infeksjonssykdommer;Avdeling for ervervet hjerneskade;Nevro øst 4 etg;Nevro øst 4.etg;Nevro øst 4. etg;Medisinsk klinikk - teori og praksis ute;Medisinsk klinikk - teori og prasksi ute;Medisinsk klinikk - teori og praskis ute;Medisisk klinikk - teori og praksis ute.;Medisinsk klinikk - teori og praksis ;Medisinsk klinikk - teori og praksis ute;Medisinsk klinikk, Avdeling for blodsykdommer;LS21;Oppmøtested: Nord for Nevrosenteret, mot byen (sokkel/varemottak);Utendørs;Avdeling for infeksjonssykdommer;Avdeling for infekjsonssykdommer;Medisinsk klinikk - postverter og stabtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBrannvernundervisning type A1,5 timer<p>​<strong>Hovedmomentet i denne øvelsen er praktisk bruk av tilgjengelig slokkeutstyr.</strong></p><p><strong>Tema&#58;</strong></p><p>-Kort gjennomgang av prosedyre og rutine ved enheten.</p><p>-Det gis en gjennomgang av fysiske og kjemiske egenskaper til&#160; fenomenet brann.</p><p>-Gjennomgang av de ulike slokkemidlene som Universitetssykehuset besitter, samt fordeler og ulemper med de.</p><p>&#160;</p><p>Gjennomføres normalt på egnet sted utendørs.</p><p>Se for øvrig <a href="http&#58;//eqsstolav/cgi-bin/document.pl?pid=stolav&amp;DocumentID=18355&amp;UnitID=1197"><span style="text-decoration&#58;underline;">Prosedyre 18355 Brannvernundervisning</span></a> </p><p>&#160;Det anbefales 18 plasser per kurs.</p><p>&#160;</p>Brannvern1
Kunnskap og forbedring - kurs for LIS 2/3161773302.02.2021 14:04:36256https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTEAMS webinartext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKunnskap og forbedring - kurs for LIS 2/32,5 dager<p><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteThemeForeColor-6-0" style="font-family&#58;verdana;font-weight&#58;bold;">Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger -&#160;</span></p><p><span class="ms-rteFontSize-3" style="font-family&#58;verdana;color&#58;#595959;font-weight&#58;bold;"><span style="color&#58;#f79646;font-family&#58;verdana;font-weight&#58;700;">Kontinuerlig forbedring</span></span></p><p><span class="ms-rteFontSize-3" style="font-family&#58;verdana;color&#58;#595959;font-weight&#58;bold;"><span style="color&#58;#f79646;font-family&#58;verdana;font-weight&#58;700;"><br></span></span></p><p style="margin-top&#58;0pt;margin-bottom&#58;6pt;margin-left&#58;0in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span style="font-size&#58;14pt;font-family&#58;verdana;color&#58;#ffa866;font-weight&#58;bold;">Varighet og form</span></p><p style="margin-top&#58;0pt;margin-bottom&#58;6pt;margin-left&#58;0in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"></p><ul><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteThemeForeColor-6-0"><span style="font-family&#58;verdana;text-indent&#58;-0.31in;">Samling</span><span style="font-family&#58;verdana;text-indent&#58;-0.31in;"> 1&#58; Hel dag; forskning, forbedringsku</span><span style="font-family&#58;verdana;text-indent&#58;-0.31in;">nnskap og&#160;</span><span style="font-family&#58;verdana;text-indent&#58;-0.31in;">introduksjon til forbedringsarbeid.</span></span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteThemeForeColor-6-0"><span style="font-family&#58;verdana;">Samling 2&#58; Hel dag; forbedringsarbeid. 3-4 </span><span style="font-family&#58;verdana;">mnd</span><span style="font-family&#58;verdana;"> etter&#160;første samling.</span></span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteThemeForeColor-6-0"><span style="font-family&#58;verdana;">Samling 3&#58; Halv dag; erfaringsutveksling. 1-2 </span><span style="font-family&#58;verdana;">mnd</span><span style="font-family&#58;verdana;"> etter andre samling.</span></span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteThemeForeColor-6-0" style="font-family&#58;verdana;">Tilbud om veiledning av prosessveileder i forkant, underveis og i etterkant av samlinger.</span></li></ul></ul><span style="font-size&#58;14pt;font-family&#58;verdana;color&#58;#ffa866;font-weight&#58;bold;"></span><p></p><div class="O0" style="margin-top&#58;0pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.31in;text-indent&#58;-0.31in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span style="font-size&#58;14pt;font-family&#58;verdana;color&#58;#595959;"><br></span></div><p style="margin-top&#58;0pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"></p><p style="margin-top&#58;0pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteThemeForeColor-6-0"><span style="font-family&#58;verdana;font-weight&#58;bold;font-style&#58;italic;">Det </span><span style="font-family&#58;verdana;font-weight&#58;bold;font-style&#58;italic;">er </span><span style="font-family&#58;verdana;font-weight&#58;bold;font-style&#58;italic;">krav om deltakelse på </span><span style="font-family&#58;verdana;font-weight&#58;bold;font-style&#58;italic;">alle </span><span style="font-family&#58;verdana;font-weight&#58;bold;font-style&#58;italic;">samlinger, minimum 2 </span><span style="font-family&#58;verdana;font-weight&#58;bold;font-style&#58;italic;">veiledningsmøter, </span><span style="font-family&#58;verdana;font-weight&#58;bold;font-style&#58;italic;">godkjent prosjektoppgave eller </span><span style="font-family&#58;verdana;font-weight&#58;bold;font-style&#58;italic;">deloppgave og gjennomført </span><span style="font-family&#58;verdana;font-weight&#58;bold;font-style&#58;italic;"><a href="https&#58;//forbedringspillet.attensi.com/">Forbedringsspillet</a></span><span style="font-family&#58;verdana;font-weight&#58;bold;font-style&#58;italic;">.&#160;</span></span></p><p><span style="font-size&#58;10.5pt;font-family&#58;verdana;color&#58;#595959;font-weight&#58;bold;"><span class="ms-rteFontSize-4" style="font-family&#58;verdana;color&#58;#f79646;font-weight&#58;bold;"><br></span></span></p><div style="line-height&#58;125%;margin-top&#58;0pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0in;text-indent&#58;0in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span class="ms-rteFontSize-2"><span style="font-family&#58;arial;">​</span><span class="ms-rteThemeForeColor-6-0"><font face="verdana"><b><span>Læringsmål for undervisningen&#58;</span></b></font></span></span></div><div style="line-height&#58;125%;margin-top&#58;0pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0in;text-indent&#58;0in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><p style="line-height&#58;125%;margin-top&#58;0pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0in;text-indent&#58;0in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span class="ms-rteFontSize-1"><span style="font-family&#58;verdana;color&#58;#ff6e00;font-weight&#58;bold;">FKM-13</span><span style="font-family&#58;verdana;color&#58;#ff6e00;"> Kunne lese, forstå og vurdere hypoteser i en forskningsprotokoll, og kjenne til relevant lovverk og grunnleggende forskningsetikk</span><span style="font-family&#58;verdana;color&#58;#ff6e00;">.</span></span></p><p style="line-height&#58;125%;margin-top&#58;0pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0in;text-indent&#58;0in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span class="ms-rteFontSize-1"><span style="font-family&#58;verdana;color&#58;#ff6e00;"><br></span></span></p><p style="line-height&#58;125%;margin-top&#58;0pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0in;text-indent&#58;0in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"></p><div style="line-height&#58;125%;margin-top&#58;0pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0in;text-indent&#58;0in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span class="ms-rteFontSize-1"><span style="font-family&#58;arial;">​</span><span style="font-family&#58;verdana;color&#58;#ff6e00;font-weight&#58;bold;">FKM-32</span><span style="font-family&#58;verdana;color&#58;#ff6e00;"> Selvstendig kunne formulere gode, søkbare spørsmål fra egen praksis, gjennomføre søk i relevante kilder, kritisk vurdere forskningsgrunnlaget ved hjelp av sjekkliste, og bruke konklusjonene til å forbedre egen praksis (kunnskapssirkelen</span><span style="font-family&#58;verdana;color&#58;#ff6e00;">)</span></span></div><div style="line-height&#58;125%;margin-top&#58;0pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0in;text-indent&#58;0in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span class="ms-rteFontSize-1"><span style="font-family&#58;arial;">​</span></span></div><div style="line-height&#58;125%;margin-top&#58;0pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0in;text-indent&#58;0in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span class="ms-rteFontSize-1"><span style="font-family&#58;arial;">​</span><span style="font-family&#58;verdana;color&#58;#ff6e00;font-weight&#58;bold;">FKM-34</span><span style="font-family&#58;verdana;color&#58;#ff6e00;"> Kunne bruke relevante kunnskapskilder innen egen spesialitet, og kjenne dens styrker og svakheter</span><span style="font-family&#58;verdana;color&#58;#ff6e00;">.</span></span></div><div style="line-height&#58;125%;margin-top&#58;0pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0in;text-indent&#58;0in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span class="ms-rteFontSize-1"><span style="font-family&#58;arial;">​</span></span></div><div style="line-height&#58;125%;margin-top&#58;0pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0in;text-indent&#58;0in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span class="ms-rteFontSize-1"><span style="font-family&#58;arial;">​</span><span style="font-family&#58;verdana;color&#58;#ff6e00;font-weight&#58;bold;">FKM-41</span><span style="font-family&#58;verdana;color&#58;#ff6e00;"> Kunne anvende relevante e-helseverktøy i arbeidet med forbedring av klinisk praksis, pasientforløp, administrative arbeidsprosesser og samhandling</span><span style="font-family&#58;verdana;color&#58;#ff6e00;">.</span></span></div><div style="line-height&#58;125%;margin-top&#58;0pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0in;text-indent&#58;0in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span class="ms-rteFontSize-1"><span style="font-family&#58;arial;">​</span></span></div><div style="line-height&#58;125%;margin-top&#58;0pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0in;text-indent&#58;0in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span class="ms-rteFontSize-1"><span style="font-family&#58;arial;">​</span><span style="font-family&#58;verdana;color&#58;#ff6e00;font-weight&#58;bold;">FKM-42</span><span style="font-family&#58;verdana;color&#58;#ff6e00;"> Kunne anvende forbedringskunnskap til å forbedre klinisk praksis, pasientforløp og/eller administrative arbeidsprosesser på egen arbeidsplass</span><span style="font-family&#58;verdana;color&#58;#ff6e00;">.</span></span></div><div style="line-height&#58;125%;margin-top&#58;0pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0in;text-indent&#58;0in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span class="ms-rteFontSize-1"><span style="font-family&#58;arial;">​</span></span></div><div style="line-height&#58;125%;margin-top&#58;0pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0in;text-indent&#58;0in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span class="ms-rteFontSize-1"><span style="font-family&#58;arial;">​</span><span style="font-family&#58;verdana;color&#58;#ff6e00;font-weight&#58;bold;">FKM-43</span><span style="font-family&#58;verdana;color&#58;#ff6e00;"> Forstå forskjellen mellom hvordan data samles inn og analyseres i forskningsarbeid, forbedringsarbeid og revisjonskontroll og tilsynsarbeid, og vite hvordan resultater fra forbedringsarbeid publiseres.</span></span></div><div style="line-height&#58;125%;margin-top&#58;0pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0in;text-indent&#58;0in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span class="ms-rteFontSize-1"><span style="font-family&#58;verdana;color&#58;#ff6e00;"><br></span></span></div><div style="line-height&#58;125%;margin-top&#58;0pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0in;text-indent&#58;0in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span class="ms-rteFontSize-1"><span style="font-family&#58;verdana;color&#58;#ff6e00;">&#160;</span></span><div><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteThemeForeColor-6-0" style="font-family&#58;verdana;color&#58;#615046;"><span>Kurset er praktisk orientert og du har størst utbytte dersom du på forhånd tenker gjennom hvilke forbedringsområder som er aktuelle i din seksjon/avdeling.</span> </span></div><p style="line-height&#58;125%;margin-top&#58;0pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0in;text-indent&#58;0in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span class="ms-rteFontSize-1" style="font-family&#58;verdana;color&#58;#615046;"><br></span></p><p style="line-height&#58;125%;margin-top&#58;0pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0in;text-indent&#58;0in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"></p><p style="line-height&#58;125%;margin-top&#58;0pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0in;text-indent&#58;0in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteThemeForeColor-6-0" style="font-family&#58;verdana;color&#58;#ff6e00;font-weight&#58;bold;"><span>Reflekter over disse spørsmålene som forberedelse til første kursdag&#58;</span> </span></p><p style="line-height&#58;125%;margin-top&#58;0pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0in;text-indent&#58;0in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteThemeForeColor-6-0"><span style="font-family&#58;verdana;"></span></span></p><div><div class="O2" style="line-height&#58;125%;margin-top&#58;0pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.53in;text-indent&#58;-0.31in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><p><span class="ms-rteFontSize-2">•Hvorfor er det et problem for pasienten og/eller pårørende? For de ansatte? For leder og for virksomheten?</span></p><p><span class="ms-rteFontSize-2">•Hvordan vet du at det er et problem? Har du data eller informasjon som understøtter?</span></p><p><span class="ms-rteFontSize-2">•Hva er ønskelig å oppnå? Hva er gevinsten for pasienten, ansatte, virksomheten?</span></p><p><span class="ms-rteFontSize-2">•Hvem bør involveres og hvilken rolle ønsker du å ha?</span><br></p></div></div><div style="line-height&#58;125%;margin-top&#58;0pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0in;text-indent&#58;0in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteThemeForeColor-6-0"><span style="font-family&#58;arial;">​</span></span></div><div style="line-height&#58;125%;margin-top&#58;0pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0in;text-indent&#58;0in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteThemeForeColor-6-0"><span style="font-family&#58;arial;">​</span><span style="font-family&#58;verdana;">Ta gjerne utgangspunkt i </span><span style="font-family&#58;verdana;"><a href="https&#58;//pasientsikkerhetsprogrammet.no/om-oss/innsatsomrader">Innsatsområder/Nasjonale faglige råd fra I trygge hender 24/7</a></span><span style="font-family&#58;verdana;"> (Helsedirektoratet), </span><span style="font-family&#58;verdana;"><a href="https&#58;//ekstranett.helse-midt.no/1011/Sakslite%20og%20protokoll/Sak%2040-20%20-%20Forbetringsprogrammet.pdf">Forbedringsprogrammet </a></span><span style="font-family&#58;verdana;">for Helse Møre og Romsdal HF (HAI, videokonsultasjoner, sykefravær) eller </span><span style="font-family&#58;verdana;"><a href="https&#58;//www.helsedirektoratet.no/produkter?tema=pakkeforlop">aktuelle nasjonale pakkeforløp.</a></span></span></div><div style="line-height&#58;125%;margin-top&#58;0pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0in;text-indent&#58;0in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span class="ms-rteFontSize-1 ms-rteThemeForeColor-6-0"><span style="font-family&#58;arial;">​</span></span></div><div style="line-height&#58;125%;margin-top&#58;0pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0in;text-indent&#58;0in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span class="ms-rteFontSize-1 ms-rteThemeForeColor-6-0"><span style="font-family&#58;arial;">​</span><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteThemeForeColor-6-0" style="font-family&#58;verdana;">En </span><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteThemeForeColor-6-0" style="font-family&#58;verdana;">prosess</span><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteThemeForeColor-6-0" style="font-family&#58;verdana;">veileder </span><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteThemeForeColor-6-0" style="font-family&#58;verdana;">tar kontakt med deg før første samling for å bistå med valg av forbedringsområde.</span></span></div><div style="line-height&#58;125%;margin-top&#58;0pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0in;text-indent&#58;0in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span class="ms-rteFontSize-1"><span style="font-family&#58;verdana;color&#58;#ff6e00;"><br></span></span></div></div><span><font color="#615046" face="verdana"><b><br></b></font></span></div><div style="line-height&#58;125%;margin-top&#58;0pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0in;text-indent&#58;0in;direction&#58;ltr;unicode-bidi&#58;embed;word-break&#58;normal;"><span class="ms-rteFontSize-2"><span style="font-family&#58;verdana;color&#58;#615046;font-weight&#58;bold;"><br></span></span></div><p><span style="font-size&#58;10.5pt;font-family&#58;verdana;color&#58;#595959;font-weight&#58;bold;"><span class="ms-rteFontSize-4" style="font-family&#58;verdana;color&#58;#f79646;font-weight&#58;bold;"><span class="ms-rteFontSize-2"></span><br></span></span></p>Kvalitet og sikkerheit;Lovverk;Forsking1
Nyfødt gjenoppliving/transisjonsstøtte - praktisk trening/simulering108330208.12.2020 13:58:501490https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxfødentext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromNyfødt gjenoppliving/transisjonsstøtte - praktisk trening/simulering60-75 min<p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong class="ms-rteThemeFontFace-1">Målgruppe&#58;</strong></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1" style="background-color&#58;transparent;">Helsepersonell&#160;som skal kunne&#160;håndtere uventet dårlig nyfødt barn</span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1"><strong></strong><span style="background-color&#58;transparent;">A</span><span style="background-color&#58;transparent;">nestesilege, anestesisykepleier, barnelege,&#160;sykepleier, spesialsykepleier,&#160;jordmor, barnepleier, gynekolog, LIS lege</span></span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong class="ms-rteThemeFontFace-1">Mål&#58;</strong></p><ul style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><li><span class="ms-rteThemeFontFace-1">Fokusere på ABCD</span></li><li><span class="ms-rteThemeFontFace-1">Skal kunne implementere flytskjema &quot;Resuscitering av nyfødte&quot; i praksis</span></li><li><span class="ms-rteThemeFontFace-1"><span style="background-color&#58;transparent;">Skal&#160;kjenne</span><span style="background-color&#58;transparent;">&#160;rollen sin i teamet</span></span></li><li><span class="ms-rteThemeFontFace-1"><span style="background-color&#58;transparent;">Skal kunne&#160;utøve og fo</span><span style="background-color&#58;transparent;">rstå at det er avgjørende med tydelig lederskap, kommunikasjon og rollefordeling</span></span></li></ul><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1" style="background-color&#58;transparent;"></span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong class="ms-rteThemeFontFace-1">Forkunnskap&#58;</strong></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1">Gjennomført E-læring til NRR med tilgang via Læringsportalen&#58;<br></span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><a href="/Sider/Gjenoppliving-av-nyfødte---Inhospitalt.aspx"><span class="ms-rteThemeFontFace-1">Gjenoppliving av nyfødte - Inhospitalt</span></a><span class="ms-rteThemeFontFace-1"> - ta med kursbevis</span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong class="ms-rteThemeFontFace-1">Innhold&#58;</strong></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1"><strong></strong><span style="background-color&#58;transparent;">P</span><span style="background-color&#58;transparent;">raktisk trening med gjennomgang av gjenoppliving/transisjonsstøtte til&#160;nyfødte. Ferdighetstrening på&#160;virkelighetsnære situasjoner.&#160;&#160;</span></span></p><p style="font-size&#58;13px;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1">​Viktig informasjon!<br></span></p><p style="font-size&#58;13px;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1">Det er begrensninger når det gjelder teamsammensetting og antall, det er viktig med mest mulig reell sammensetting av team.&#160;Dette må ordnes lokalt.<br></span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1">Simuleringstrening - case</span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1">Briefing - simulering - debriefing</span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><b class="ms-rteThemeFontFace-1"></b></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><b class="ms-rteThemeFontFace-1"></b></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><br class="ms-rteThemeFontFace-1"></p><p>​</p>Barn;Beredskap;Fødselshjelp;Intensiv;Kvalitet og sikkerheit;Sykepleie;Pediatri;Medisin18
MAP, KAP. 10 Etterarbeid165970329.01.2021 13:23:4828https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxØstmarkatext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromMAP, KAP. 10 EtterarbeidTeori 1 time og praktisk trening 1,5 time<p><strong>​MAP teori&#160;</strong><br></p><p>Teorien er delt inn i tre hovedtema, Primær, Sekundær og tertiær forebygging av vold med 10 forskjellige underkapitler.&#160;<br></p><p>Krav&#58; Tre undervisninger i året. Det anbefales at alle får med seg minst en undervisning pr. hovedtema pr. år&#160;<br></p><p><img src="/PublishingImages/Sider/MAP,-KAP.-10-Etterarbeid/voldsforebygging.png" alt="voldsforebygging.png" style="margin&#58;5px;" /><br></p><p><strong>MAP praktisk trening&#58;&#160;</strong><br></p><p>Hver post arrangerer egne treninger.&#160;<br></p>Psykiatri0
Forhandlingsteknikk165854401.02.2021 07:34:5591https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromForhandlingsteknikk3 dager<p>​Hensikten med kurset er å gjøre deltakerne trygg i forhandlingssituasjoner.<br></p><p><strong>Kursavgift&#58;</strong></p><p>Deltakelse må avklares med nærmeste leder da det påløper en kursavgift på kr 5.800 pr deltaker&#160;ved&#160;12 deltakere.<br></p><p><strong>Læringsmål&#58;<br></strong></p><ul><li>Hvordan forberede forhandlinger</li><li>Hvordan etablere en god relasjon til forhandlingspartner og felles tilnærming til avtalen</li><li>Hvordan håndtere konflikter og vanskelige forhandlingspartnere</li><li>Hvordan skape felles forståelse i forhandlingene og sikre videre samarbeid<br></li></ul><div><strong>Gjennomføring&#58;</strong><br></div><div><div>DAG 1, 09&#58;00-12&#58;00 – Nettbasert undervisning&#160;<br></div><div>FORHANDLINGSTEORI</div><div> Hvilke typer forhandlinger finnes?</div><div> Forutsetning for en god forhandlingssituasjon</div><div> Målsetting ved forhandling</div><div> Forhandlingens ulike faser</div><div> Forberedelsesfasen- utarbeidelse av sjekkliste</div><div> Rollefordeling ved forhandling</div><div> Forhandlingsvariabler, ytelser og motytelser</div><div> Kommunikasjonens betydning for å lykkes<br></div><div> Hvordan bli tydeligere og stille gode spørsmål?<br></div><div><br></div><div>DAG 2, 09&#58;00-11&#58;30&#160;– Nettbasert undervisning&#160;<br></div><div>FORHANDLINGSTEORI</div><div> Forhandlingsstrategier</div><div> Mobilisering av forhandlingsstyrke</div><div> Makt og avhengighet - relasjonens betydning</div><div> Sterke/svake sider hos begge parter</div><div> Hvordan takle innvendinger/motstand?</div><div> Gruppeprosesser</div><div> Hvordan spille hverandre gode under forhandling?</div><div> Hva er et godt forhandlingsresultat?<br></div><div><br></div><div>DAG 3, 09&#58;00-16&#58;00 – Fysisk kurssamling i Trondheim</div><div>PRAKTISK FORHANDLINGSTRENING&#160;<br></div><div> Utdeling av case og roller i forhandlingen</div><div> Gjennomlesing av case og forberedelser</div><div> Gjennomføring av forhandling</div><div> Evaluering og tilbakemelding<br></div></div><div><br></div><div><strong>Kursleverandør&#58;</strong><br></div><div><strong></strong>Nima Utdanning AS<br></div>1
Fellesmøte 2021 - Avdeling for fødselshjelp og kvinnesjukdommar og kommunene i Møre og Romsdal100829209.02.2021 13:29:14805https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxDigitalttext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromFellesmøte 2021 - Avdeling for fødselshjelp og kvinnesjukdommar og kommunene i Møre og Romsdal1 dag<p>​Hovedtema for årets fellesmøte er <strong>Vold i nære relasjoner - om forebygging i graviditet og barseltid.&#160;&#160;</strong>Makter&#160;vi&#160;å&#160;avdekke vold, eller risiko for vold i svangerskapet&#160;og nyfødtperioden, er vi&#160;med å forebygge skade på&#160;kort og lang sikt. Temaet er&#160;aktuelt men&#160;også&#160;utfordrende&#160;for alle som i sitt arbeid&#160;møter gravide og barselkvinner&#160;- enten det er&#160;i&#160;kommunen eller&#160;helseforetaket. </p><p>Hensikten med&#160;en slik&#160;felles møtearena er&#160;kompetanseheving -&#160;samt&#160;å styrke samhandling om&#160;felles brukere/pasienter.&#160;</p><p>Årets fellesmøte blir&#160;av hensyn til Covid-19-pandemien arrangert&#160;digitalt.<br></p><h4><br></h4><h4>Program <span class="ms-rteFontSize-1">(med&#160;forbehold om endringer)</span><br></h4><table width="100%" class="ms-rteTable-default" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;12%;"><strong>​Tidspunkt</strong></td><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;33.33%;"><strong>​Tema</strong></td><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;33.33%;"><strong>​Ansvar</strong></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;12%;"><p>​09.00&#160;- 09.20</p></td><td class="ms-rteTable-default"><p>​Pålogging&#58; test av lyd og bilde</p></td><td class="ms-rteTable-default"><p>​Alle deltakere<br></p></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;12%;"><p>​09.20&#160;- 09.30</p></td><td class="ms-rteTable-default"><p>​Velkommen /&#160;praktisk informasjon</p></td><td class="ms-rteTable-default"><p>​Janita Skogeng, leder for Klinisk samhandlingsutvalg for svangerskaps-fødsels- og barselomsorg (KSU) /&#160;Elin Ytterbø, fagutviklingsjordmor Helse Møre og Romsdal (HMR)<br></p></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;12%;height&#58;77px;"><p>​09.30&#160;- 11.30<br>kort pause midtveis<br><br></p></td><td class="ms-rteTable-default" style="height&#58;77px;"><p>Forebygging av vold mot sped- og småbarn. Presentasjon av Stine Sofie Foreldrepakke&#58; 10 smarte tips til alle småbarnsforeldre&#160;<br></p></td><td class="ms-rteTable-default" style="height&#58;77px;"><p>​Tone Emilie Spinnangr, &#160;barnesykepleier og rådgiver i Stine Sofies Stiftelse</p></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;12%;"><p>​11.30 - 12.00</p></td><td class="ms-rteTable-default"><p>Pause (lunsj)<br></p></td><td class="ms-rteTable-default"></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;12%;"><p>​12.00 - 12.55</p></td><td class="ms-rteTable-default"><p>​Handlingsplan mot vold i nære relasjoner – et samarbeid mellom kommunene på Sunnmøre og Krisesenter for Sunnmøre &#160;</p></td><td class="ms-rteTable-default"><p>​<span lang="NO-NYN">Lene Bjåstad, valdskoordinator for Sjustjerna /&#160;Cecilie Teunissen, leder Krisesenter for Sunnmøre&#160;</span></p></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;12%;"><p>​12.55 - 13.05</p></td><td class="ms-rteTable-default"><p>Kort pause<br></p></td><td class="ms-rteTable-default"></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;12%;"><p>​13.05 - 14.00</p></td><td class="ms-rteTable-default"><p>Nytt standardisert pasientforløp i Helse Møre og Romsdal HF&#58;&#160;Gravide og rusmidler&#160;<br></p></td><td class="ms-rteTable-default"><p>Sylvia Relling Bratteberg, sosionom Avdeling for&#160;Tverrfaglig spesialisert rusbehandling&#160;(TSB) /&#160;Sigurd S. Bjørke, rådgiver Klinikk for psykisk helse og rus<br></p></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;12%;"><p>​14.00 - 14.20</p></td><td class="ms-rteTable-default"><p>​Orientering&#160;fra AFK&#160;og KSU<br></p></td><td class="ms-rteTable-default"><p>Elin Ytterbø /&#160;​Janita Skogeng&#160;m.fl.</p></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;12%;"><p>​14.20 - 14.30</p></td><td class="ms-rteTable-default"><p>​Spørsmål/diskusjon/oppsummering&#160;<br></p></td><td class="ms-rteTable-default">​<br></td></tr></tbody></table><h4><br></h4><h4>Deltakeravgift</h4><p>Ingen deltakeravgift - <strong>NB! </strong>Husk likevel å&#160;melde deg på for å få&#160;tilsendt&#160;lenken til det&#160;digitale&#160;møtet.<br></p><h4>Påmelding<br></h4><p>Påmeldingsfrist&#58;&#160;mandag 08.03.2021.<br></p><p>Uavhengig av ansettelsesforhold skjer påmelding på Helse Midt-Norge sin&#160;Læringsportal (denne siden).</p>Fødselshjelp;Psykisk helsevern;Sykepleie;Barn;Pediatri;Rus og vold;Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)1
Innføring i tjenestedesign165853017.02.2021 12:58:4997https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromInnføring i tjenestedesign3 dager<p>​Hensikten med kurset er å gi deltakerne en grunnleggende innføring i tankesett og arbeidsmetoder for tjenestedesign i helsesektoren.&#160;<br></p><p><strong>Kursavgift&#58;</strong><br></p><p>Deltakelse må avklares med nærmeste leder da det påløper en kursavgift på kr 6.000&#160;pr. deltaker&#160;ved&#160;12 deltakere.<br></p><p><strong>Læringsmål&#58;<br></strong></p><ul><li>Få kunnskap om bakgrunnen for og filosofien bak tjenestedesign for å forstå hvorfor metodikken kan skape verdi i helsetjenesten. </li><li>Få kunnskap om prinsipper for tjenestedesign, hva det betyr og hva som kreves for å skape en god innovasjonskultur.</li><li>Forstå hvordan tjenestedesign kan brukes som prosess for teknologisk utvikling og digitalisering i helsesektoren.</li><li>Få praktisk opplæring i metoder for og faser i systematisk innovasjon og brukerinvolvering.</li><li>Se ulike metoder i sammenheng for å forstå når og hvordan tjenestedesign passer inn (i.e. prosjektmetodikk, arkitekturmetodikk, smidig utvikling)</li><li>Få innsikt og læring fra andre som har lykkes med tjenestedesign i offentlig sektor, helst fra helsesektoren.<br></li></ul><div><br></div><div><strong>Gjennomføring&#58;</strong><br></div><div><ul><li>4 moduler fordelt på&#160;3 dager&#160;med fokus på teori, praktiske oppgaver, relevante case-eksempler, tankesett og diskusjoner både gruppevis og i plenum</li><li>De 2 første modulene gjennomføres digitalt og lenke til digital plattform blir sendt ut til deltakerne</li><li>1 hjemmeoppgave normert til 2 timer</li><li>1 x 45 minutters veiledningssesjon 1-1 med en&#160;tjenestedesigner i PwC&#160;spisset mot rolle og arbeidshverdag.<br></li></ul><div><br></div><div><strong>Kursholdere&#58;</strong><br></div><div>Kjersti Bliksås Winsnes og Faheem Kappan i PwC.<br></div></div>1
Endovaskulær kirurgi med simulatortrening165698628.01.2021 10:18:4735https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxDigitalt/webinartext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromEndovaskulær kirurgi med simulatortrening2 dager<p>Anbefalt/obligatorisk&#160;kurs for leger i spesialisering i Karkirurgi (13 t)<br></p><p>Grunnet pandemirestriksjoner vil årets kurs baseres på digital undervisning, samt praksisdel utført på eget arbeidssted. Se ytterligere info i utlysning.<br></p><p>Link til utlysning&#58;&#160;<a href="https&#58;//spesialisthelsetjenesten.no/arrangementer/endovaskuler-kirurgi-med-simulatortrening-2021?arrId=0">https&#58;//spesialisthelsetjenesten.no/arrangementer/endovaskuler-kirurgi-med-simulatortrening-2021?arrId=0</a><br></p>1
Personvern del 1: Roller og ansvar166555609.02.2021 10:02:4228https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-VideoPersonvern del 1: Roller og ansvar5 minutter<p>​Denne videoen gir deg innsikt i hvem som har ansvar for hva når det gjelder personvern i Hemit.<br></p><p><strong>Læringsmål&#58;</strong><br></p><ul><ul><li>Vite hvor jeg finner informasjon om hvem som er personvernombud i Hemit </li><li>Forstå&#160;hva som ligger i begrepene «registrert», «dataansvarlig/ behandlingsansvarlig», «databehandler» og «personvernombud»<br></li></ul></ul>IKT0
Sårkurs165494302.02.2021 13:09:32537https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxDigitalt/webinartext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSårkurs3 timer<p>​Hudavdelingen ved St. Olavs hospital arrangerer nettbasert sårkurs for pleiepersonell.&#160;</p><p>Målgruppen er helsepersonell som jobber med pasienter som har kroniske sår. Kurset vil være tilgjengelig både for ansatte ved&#160;St. Olavs&#160;hospital og i&#160;primærhelsetjenesten i Trondheim kommune.&#160;<br></p><p>Tema for kurset er kroniske sår med hovedfokus på leggsår&#58;<br></p><ul><li>Diagnostisering av sår</li><li>Sårets helingsfaser</li><li>Vurdering av sår med utgangspunkt i TIMES-prinsippet</li><li>Behandling (rengjøring og debridering)<br></li><li>Kompresjonsbehandling<br></li></ul><div><br></div><div>Kurset er gratis.<br></div>Sykepleie1
Demo Kirurgi165385105.02.2021 11:31:43116https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-VideoDemo Kirurgi17 minutter<p>​Godt overblikk over flere roller og vil være en god forberedelse til test for både sekretær,lege og sykepleier.<br></p><p>Læringsmål&#58;<br>Få en&#160; generell oversikt over systemet.<br></p>Helseplattformen0
Demo Rover165385005.02.2021 11:32:03124https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-VideoDemo Rover6 minutter<p>​Intro til bruk av rover.<br></p><p>Læringsmål&#58;<br>Få en&#160; generell oversikt over systemet.<br></p>Helseplattformen0
PSYK LE NA Alderspsykiatri8809026.01.2021 13:54:30580https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK LE NA AlderspsykiatriSe under arrangement<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span aria-hidden="true"></span><span aria-hidden="true"></span>Kurset er en del av sykdomslæreserien ved Klinikk for psykisk helsevern og rus HNT HF. Alle ansatte i kliniske stillinger skal gjennomføre hele sykdomslæreserien (12&#160;tema) minimum en gang. </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Kurset gir oppdatert grunnleggende kunnskap om alderspsykiatri, samt kjennskap til klinikkens tilbud om utredning og behandling innenfor området.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;17.3333px;">Temaet&#160;</span><span class="ms-rteBackColor-4 ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3" style="font-size&#58;17.3333px;">streames&#160;</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;17.3333px;">til enheter i klinikken. Se oppkoblingsinformasjon under &quot;Mer info&quot;.</span><br></span></p> <font face="Calibri"></font><font size="3"></font><font color="#000000"></font><font face="Times New Roman"></font>Psykiatri1
ITIL i Hemit8760030.11.2020 12:06:061570https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxSkypetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromITIL i Hemit1 dag<p>Hensikten med kurset er å gi&#160;et overblikk over ITIL-rammeverket.</p><p>Kurset er et tilbud&#160;til ansatte som ikke har behov for et fullverdig 3 dagers ITIL Foundation kurs/sertifisering, men trenger kjennskap&#160;til rammeverket.&#160;<br></p><p>Kursholder er Stig Varmdal, IT-spesialkonsulent i Tjenestedrift i Hemit.<br></p>IKT1
Opplæring kursadministrator i Læringsportalen165043829.01.2021 09:30:1040https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxJægtvolden hotelltext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromOpplæring kursadministrator i Læringsportalen2 timer<p>​Et arrangement for de som ønsker å bli kursadm. i LP<br></p>IKT0
Smitterenhold84969126.11.2020 08:28:372406https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSmitterenhold1,5 time<p>​Kurset gir en teoretisk gjennomgang i smitterenhold.<br></p>2
Kommunal institusjon, sykepleier164890305.02.2021 11:30:00161https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-VideoKommunal institusjon, sykepleier13 minutter<p>Gode forklaringer på oversikten for spl og funksjoner i epic - for institusjon i kommune.<br></p><p>Læringsmål&#58;<br>Få en&#160; generell oversikt over systemet.<br></p>Helseplattformen0
Lege, poliklinikk164892805.02.2021 11:30:50115https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-VideoLege, poliklinikk13 minutter<p>​En god gjennomgang av flyter for lege i poliklinikk. På engelsk.<br></p><p>Læringsmål&#58;<br>Få en&#160; generell oversikt over systemet.<br></p>Helseplattformen0
Sengepost sykehus, sykepleier164893405.02.2021 11:31:21196https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-VideoSengepost sykehus, sykepleier13 minutter<p>​Sykepleier sengepostt.Gode forklaringer på oversikten for spl og funksjoner i epic - for sykehus.<br></p><p>Læringsmål&#58;<br>Få en&#160; generell oversikt over systemet.<br></p>Helseplattformen0