• Tittel Kurskatalogen

 

 

MAP - møte med aggresjonsproblematikk - Helse Møre og Romsdal14858904.04.2022 10:32:37Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 04.04.2022 12:32 Neste revisjon: 01.11.2023 Dette kurset er gjeldende for ansatte i Klinikk for psykisk helse og rus, og 457https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromMAP - møte med aggresjonsproblematikk - Helse Møre og RomsdalPsykiatri;Psykisk helsevern;Sjukepleie;Sykepleie;Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB);Nyansatt;Lovverk;Brukermedverknad;Beredskap;Etikk;HMS;Kvalitet og sikkerheit2<p style="text-align&#58;center;"><img alt="Logo 2.PNG" src="/PublishingImages/Sider/MAP---mestring-av-agresjonsproblematikk/Logo%202.PNG" style="margin&#58;5px;" /><br></p> <p>Dette kurset er gjeldende for ansatte i Klinikk for psykisk helse og rus, og obligatorisk for alle ansatte med pasientkontakt. Øvrige ansatte etter vurdering. Se forøvrig målgruppe.<br></p><p><strong>MAP (Møte med aggresjonsproblematikk)</strong><strong> er et helhetlig opplæringsprogram for å forebygge og håndtere aggresjon og vold i helse- og sosialsektoren. </strong><br>Hensikten med opplæring i MAP er enkel; forhindre vold og sørge for at pasienter og personale opplever seg trygge. Manualens standpunkt er at dette oppnås mest effektivt ved å sørge for at mennesker blir møtt med forståelse og profesjonell omsorg. Forståelse ovenfor sterke følelsesuttrykk og atferd er sjelden noe som kommer av seg selv. Det krever en høy grad av profesjonalitet og kunnskap å kunne identifisere og anerkjenne de underliggende årsakene til disse uttrykkene. Denne forståelsen er essensiell da den gir forutsetning og grunnlag for å kunne jobbe målrettet og effektivt med god pasientbehandling. Profesjonell omsorg handler om å gi tilpasset og faglig begrunnet omsorg basert på den enkelte sitt behov.<br>MAP handler om mer enn å bare unngå et destruktivt samspill. Det handler om god behandling. Det handler om å legge til rette for et helsevesen som skal være trygt for begge parter – både pasienter og personale. ​</p><p>MAP-kurset består av 10 kapitler med gjennomgang over to dager. Man må delta begge dager for å bestå kurset.<br></p><div><div>Dag 1<br>0800-0900&#58; Aggresjonsforståelse <br>0900-1000&#58; Voldsrisikovurdering og håndtering<br>1000-1100&#58; Fysiske teknikker<br>1100-1200&#58; Fysisk trening<br>1200-1230&#58; Lunsj<br>1230-1330&#58; Fysisk trening<br>1330-1430&#58; Voldsforebygging<br>1430-1530&#58; Forebyggende kommunikasjon</div><div><br></div><div>Dag 2<br>0800-0900&#58; Deeskalering<br>0900-1000&#58; Selvregulering<br>1000-1100&#58; Samhandling<br>1100-1200&#58; Fysisk trening<br>1200-1230&#58; Lunsj<br>1230-1330&#58; Fysisk trening<br>1330-1430&#58; Håndteringsstrategier i kritiske situasjoner<br>1430-1530&#58; Etterarbeid</div><div>&#160;<br></div><div><br></div><p align="center" style="margin&#58;0px 0px 10.66px;text-align&#58;center;"><font size="3"><font color="#000000"><span style="margin&#58;0px;"><font face="Calibri">Kurset godkjennes som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper </font></span><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;calibri light&quot;, sans-serif;">med <strong>14 timer.</strong></span></font></font></p><p align="center" style="margin&#58;0px 0px 10.66px;text-align&#58;center;"><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;calibri light&quot;, sans-serif;"><font color="#000000" size="3">Kurset er godkjent av <strong>psykologforeningen</strong> som 15 timers vedlikeholdsaktivitet.</font></span></p><p align="center" style="margin&#58;0px 0px 10.66px;text-align&#58;center;"><font size="3"><font color="#000000"><strong><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;calibri light&quot;, sans-serif;">Norsk sykepleierforbund&#58; </span></strong><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;calibri light&quot;, sans-serif;">Kurset er meritterende for 15 timer i program for klinisk stige for sykepleiere/spesialsykepleiere.</span></font></font></p> <font size="3"></font><font color="#000000"></font><font face="Times New Roman"></font><br></div><div><br><br></div><p>&#160;</p><p>&#160;</p>
PSYK LE NA Sykdomslære Angst14907826.05.2023 05:14:53Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 26.05.2023 07:14 Neste revisjon: 26.05.2025 Tittel PSYK LE NA Sykdomslære Angst Beskrivelse Ved å melde deg på vil 77https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK LE NA Sykdomslære AngstPsykiatri1<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">​Kurset er en del av sykdomslæreserien ved Klinikk for psykisk helsevern og rus HNT HF. Alle ansatte i kliniske stillinger skal gjennomføre hele sykdomslæreserien (12&#160;tema) minimum en gang. </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Kurset gir oppdatert grunnleggende kunnskap om angstlidelser, samt kjennskap til klinikkens tilbud om utredning og behandling innenfor området.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Temaet er åpent for eksterne samarbeidspartnere, og&#160;<span class="ms-rteBackColor-4 ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">streames&#160;</span>til enheter i klinikken.</span></span></p><p><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;17.3333px;">Se oppkoblingsinformasjon under &quot;Mer info&quot;.</span></p><p> </p><p>&#160;</p>
Manuell konvertering av timeavtaler kommuner14845213.02.2023 08:38:43Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 13.02.2023 09:38 Neste revisjon: 30.09.2023 Tittel Manuell konvertering av timeavtaler kommuner Beskrivelse 343https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxAnnettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromManuell konvertering av timeavtaler kommunerHelseplattformen3<p>​</p><table cellspacing="0" width="100%" class="ms-rteTable-default"><tbody><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;100%;">Manuell&#160;konvertering&#160;av&#160;timeavtaler&#160;er&#160;en&#160;aktivitet&#160;der man&#160;manuelt&#160;oppretter&#160;avtaler&#160;som&#160;eksisterer&#160;i&#160;dagens&#160;systemer,&#160;og&#160;andre&#160;kilder,&#160;i&#160;Helseplattformen. Dette&#160;gjøres&#160;for å&#160;sikre&#160;en&#160;vellykket&#160;overgang&#160;av&#160;fremtidige&#160;pasientavtaler&#160;(med&#160;dato&#160;etter&#160;go-live)&#160;i&#160;Helseplattformen.&#160;Deltakerne&#160;vil&#160;logge&#160;inn&#160;i&#160;Produksjonsmiljøet&#160;i&#160;Helseplattformen&#160;og&#160;manuelt&#160;opprette&#160;avtaler.&#160;&#160;<br></td></tr></tbody></table><p><br></p><p><br></p><table cellspacing="0" width="100%" class="ms-rteTable-default" style="height&#58;341px;"><tbody><tr class="ms-rteTableHeaderRow-default"><th class="ms-rteTableHeaderEvenCol-default" rowspan="1" colspan="1" style="width&#58;100%;">​<span style="font-size&#58;14.6667px;text-decoration-line&#58;underline;">Tilhørende kurs</span><span style="font-size&#58;14.6667px;text-decoration-line&#58;underline;">materiell&#58;</span><br></th></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width&#58;100%;"><span class="ms-rteFontSize-2"><strong>​Brukerveiledninger</strong><br></span></td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default"><span class="ms-rteFontSize-2">​</span><a href="https&#58;//hpas.service-now.com/csm?id=kb_article_view&amp;sysparm_article=KB0020342" target="_blank"><span class="ms-rteFontSize-2">Opprett enkle timeavtaler</span></a><br></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" rowspan="1">​<span style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;helvetica, sans-serif;color&#58;#2e2e2e;"><a href="https&#58;//hpas.service-now.com/csm?id=kb_article_view&amp;sysparm_article=KB0020342" target="_blank">Opprette timeavtaler Kommune</a></span><br></td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default"><span class="ms-rteFontSize-2">​</span><a href="https&#58;//hpas.service-now.com/csm?id=kb_article_view&amp;sysparm_article=KB0020441"><span class="ms-rteFontSize-2">Endre, flytte og kansellere timeavtaler</span></a><br></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default"><span class="ms-rteFontSize-2">​</span><a href="https&#58;//hpas.service-now.com/csm?id=kb_article_view&amp;sysparm_article=KB0020043" target="_blank"><span class="ms-rteFontSize-2">Timeforespørsler</span></a><br class="ms-rteFontSize-2"></td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default"><span class="ms-rteFontSize-2">​<strong>E-læringer</strong><br></span></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default"><span class="ms-rteFontSize-2">​</span><a href="/Sider/Reserver---en-ny-måte-å-planlegge-timer-på.aspx" target="_blank"><span class="ms-rteFontSize-2">EL164 Reserver - en ny måte å planlegge timer på (helse-midt.no)</span></a><br class="ms-rteFontSize-2"></td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default"><span class="ms-rteFontSize-2">​</span><a href="/Sider/Enkelttime-og-gjentagende-timer.aspx" target="_blank"><span class="ms-rteFontSize-2">EL165 Enkelttime og gjentagende timer (helse-midt.no)</span></a><br class="ms-rteFontSize-2"></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" rowspan="1"><span class="ms-rteFontSize-2">​</span><a href="/Sider/Time-med-flere-behandlergrupper.aspx" target="_blank"><span class="ms-rteFontSize-2">EL166 Time med flere behandlergrupper (helse-midt.no)</span></a><br class="ms-rteFontSize-2"></td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" rowspan="1"><span class="ms-rteFontSize-2">​</span><a href="/Sider/Time-med-flere-klinikere.aspx" target="_blank"><span class="ms-rteFontSize-2">EL167 Time med flere klinikere (helse-midt.no)</span></a><br class="ms-rteFontSize-2"></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" rowspan="1"><span class="ms-rteFontSize-2">​</span><a href="/Sider/Time-med-hjelp-av-panel.aspx" target="_blank"><span class="ms-rteFontSize-2">EL168 Time med hjelp av panel (helse-midt.no)</span></a><br class="ms-rteFontSize-2"></td></tr><tr class="ms-rteTableFooterRow-default"><td class="ms-rteTableFooterEvenCol-default" rowspan="1"><span class="ms-rteFontSize-2">​</span><a href="/Sider/EL169-Gruppetime.aspx" target="_blank"><span class="ms-rteFontSize-2">EL169 Gruppetime (helse-midt.no)</span></a><br></td></tr></tbody></table><p><br></p><p><br></p>
Manuell konvertering Timemalbygging kommuner14845513.02.2023 08:38:10Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 13.02.2023 09:38 Neste revisjon: 08.11.2023 Tittel Manuell konvertering Timemalbygging kommuner Beskrivelse 65https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNesjestranda - Bergsvikvegen 56 - 6456 Skåla;Bystyresalen i Kristiansund Rådhus - Kaikbakken 2, 6509 Kristiansund;Fiskarstrand skule - Fiskarstrandvegen 124, 6035 Fiskarstranda;Levanger;Annettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromManuell konvertering Timemalbygging kommunerHelseplattformen3<p>​<span class="spellingerror"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">Timeplanbygging</span></span><span></span><span class="contentpasted0"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">&#160;</span></span><span class="normaltextrun"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">er</span></span><span class="contentpasted0"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">&#160;</span></span><span style="border-bottom&#58;transparent;background-position&#58;0% 100%;"></span><span class="spellingerror"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">en</span></span><span></span><span class="contentpasted0"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">&#160;</span></span><span style="border-bottom&#58;transparent;background-position&#58;0% 100%;"></span><span class="spellingerror"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">aktivitet</span></span><span></span><span class="contentpasted0"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">&#160;</span></span><span class="normaltextrun"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">der man</span></span><span class="contentpasted0"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">&#160;</span></span><span style="border-bottom&#58;transparent;background-position&#58;0% 100%;"></span><span class="spellingerror"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">oppretter</span></span><span></span><span class="contentpasted0"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">&#160;</span></span><span style="border-bottom&#58;transparent;background-position&#58;0% 100%;"></span><span class="spellingerror"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">timemaler</span></span><span></span><span class="contentpasted0"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">&#160;</span></span><span class="normaltextrun"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">for</span></span><span class="contentpasted0"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">&#160;</span></span><span style="border-bottom&#58;transparent;background-position&#58;0% 100%;"></span><span class="spellingerror"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">klinikere</span></span><span></span><span class="normaltextrun"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">/</span></span><span style="border-bottom&#58;transparent;background-position&#58;0% 100%;"></span><span class="spellingerror"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">ressurser</span></span><span></span><span class="contentpasted0"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">&#160;</span></span><span style="border-bottom&#58;transparent;background-position&#58;0% 100%;"></span><span class="spellingerror"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">i</span></span><span></span><span class="contentpasted0"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">&#160;</span></span><span style="border-bottom&#58;transparent;background-position&#58;0% 100%;"></span><span class="spellingerror"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">Helseplattformen</span></span><span></span><span class="normaltextrun"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">.</span></span><span class="contentpasted0"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">&#160;</span></span><span style="border-bottom&#58;transparent;background-position&#58;0% 100%;"></span><span class="spellingerror"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">Hver</span></span><span></span><span class="contentpasted0"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">&#160;</span></span><span style="border-bottom&#58;transparent;background-position&#58;0% 100%;"></span><span class="spellingerror"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">enkelt</span></span><span></span><span class="contentpasted0"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">&#160;</span></span><span style="border-bottom&#58;transparent;background-position&#58;0% 100%;"></span><span class="spellingerror"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">ressurs</span></span><span></span><span class="normaltextrun"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">/</span></span><span style="border-bottom&#58;transparent;background-position&#58;0% 100%;"></span><span class="spellingerror"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">kliniker</span></span><span></span><span class="contentpasted0"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">&#160;</span></span><span style="border-bottom&#58;transparent;background-position&#58;0% 100%;"></span><span class="spellingerror"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">trenger</span></span><span></span><span class="contentpasted0"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">&#160;</span></span><span class="normaltextrun"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">å ha</span></span><span class="contentpasted0"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">&#160;</span></span><span style="border-bottom&#58;transparent;background-position&#58;0% 100%;"></span><span class="spellingerror"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">en</span></span><span></span><span class="contentpasted0"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">&#160;</span></span><span style="border-bottom&#58;transparent;background-position&#58;0% 100%;"></span><span class="spellingerror"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">egen</span></span><span></span><span class="contentpasted0"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">&#160;</span></span><span style="border-bottom&#58;transparent;background-position&#58;0% 100%;"></span><span class="spellingerror"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">timemal</span></span><span></span><span class="normaltextrun"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">,</span></span><span></span><span class="contentpasted0"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">&#160;</span></span><span style="border-bottom&#58;transparent;background-position&#58;0% 100%;"></span><span class="spellingerror"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">ettersom</span></span><span></span><span class="contentpasted0"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">&#160;</span></span><span style="border-bottom&#58;transparent;background-position&#58;0% 100%;"></span><span class="spellingerror"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">dette</span></span><span></span><span class="contentpasted0"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">&#160;</span></span><span class="normaltextrun"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">er</span></span><span class="contentpasted0"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">&#160;</span></span><span style="border-bottom&#58;transparent;background-position&#58;0% 100%;"></span><span class="spellingerror"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">en</span></span><span></span><span class="contentpasted0"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">&#160;</span></span><span style="border-bottom&#58;transparent;background-position&#58;0% 100%;"></span><span class="spellingerror"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">forutsetning</span></span><span></span><span class="contentpasted0"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">&#160;</span></span><span class="normaltextrun"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">for å</span></span><span class="contentpasted0"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">&#160;</span></span><span style="border-bottom&#58;transparent;background-position&#58;0% 100%;"></span><span class="spellingerror"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">kunne</span></span><span></span><span class="contentpasted0"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">&#160;</span></span><span class="normaltextrun"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">ha</span></span><span class="contentpasted0"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">&#160;</span></span><span style="border-bottom&#58;transparent;background-position&#58;0% 100%;"></span><span class="spellingerror"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">timeavtaler</span></span><span></span><span class="contentpasted0"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">&#160;</span></span><span style="border-bottom&#58;transparent;background-position&#58;0% 100%;"></span><span class="spellingerror"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">booket</span></span><span></span><span class="contentpasted0"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">&#160;</span></span><span style="border-bottom&#58;transparent;background-position&#58;0% 100%;"></span><span class="spellingerror"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">i</span></span><span></span><span class="contentpasted0"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">&#160;</span></span><span style="border-bottom&#58;transparent;background-position&#58;0% 100%;"></span><span class="spellingerror"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">systemet</span></span><span></span><span class="normaltextrun"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;">.</span></span><span class="eop"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;"><span>&#160;</span></span></span><br></p><p><span class="eop"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;"><span><br></span></span></span></p><table cellspacing="0" class="ms-rteTable-default" style="width&#58;100%;"><tbody><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width&#58;100%;">​Tilhørende kursmateriell&#58;<br></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default"><strong>​Brukerveiledninger</strong><strong></strong><br></td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default"><a href="https&#58;//hpas.service-now.com/csm?id=kb_article_view&amp;sysparm_article=KB0020363" target="_blank">Timemalbygging</a><br></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default"><a href="https&#58;//hpas.service-now.com/csm?id=kb_article_view&amp;sysparm_article=KB0020016" target="_blank">​Linke kliniker til avdeling</a><br></td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">​<a href="https&#58;//hpas.service-now.com/csm?id=kb_article_view&amp;sysparm_article=KB0020596" target="_blank">Rediger timemal via malbyggingsrapporten</a><br></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default"><strong>​E-læringer&#58;</strong><br></td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">​<a href="/Sider/Timeplanbygging.aspx" target="_blank">EL033 Timeplanbygging i Helseplattformen (helse-midt.no)</a>&#160;(&lt;12min)<br></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">​<a href="/Sider/Timeplanbygging-for-arbeidslister.aspx" target="_blank">EL154 Timeplanbygging for arbeidslister (helse-midt.no)</a>&#160;(&lt;15min)<br></td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">​<a href="/Sider/Rediger-timeplan-for-enkeltdager-via-hurtigtavle.aspx" target="_blank">EL152 Rediger timeplan for enkeltdager via hurtigtavle (helse-midt.no)</a>&#160;(&lt;5min)<br></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">​<a href="/Sider/Rediger-timeplan-for-enkeltdager-via-timeplanlegger.aspx" target="_blank">EL153 Rediger timeplan for enkeltdager via timeplanlegger (helse-midt.no)</a>&#160;(&lt;4min)<br></td></tr></tbody></table>
HELSE04 – Terapeut og ernæringsfysiolog spesialisthelsetjenesten14755618.04.2023 06:06:35Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 18.04.2023 08:06 Neste revisjon: 05.08.2023 I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser 165https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesund;Kristiansund;Volda;Moldetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHELSE04 – Terapeut og ernæringsfysiolog spesialisthelsetjenestenHelseplattformen15<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>​Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58; </span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Logge inn i systemet og finne pasienter som er innlagte</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Finne pasienter på timeplan (poliklinikk)</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Tildele seg pasientens behandlingsteam</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Gjennomgå journal</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dokumentere kartlegging og tiltak</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Skrive notater</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dokumentere pasientplan og pasientopplæring</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ferdigstille besøk/ konsultasjon</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Demonstrasjon av håndholdte enheter </span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte i spesialisthelsetjenesten inneliggende og poliklinikk med en rolle som&#58;</span></p><ul style="list-style-type&#58;disc;"><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Fysioterapeut</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ergoterapeut</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Kliniske ernæringsfysiolog</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Logoped</span></li></ul><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><strong>Det er </strong><span style="text-decoration&#58;underline;"><strong>svært viktig</strong></span><strong> å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring.&#160;</strong><br></span></font></div>
Sykefraværsoppfølging14938925.05.2023 12:00:42Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 25.05.2023 14:00 Neste revisjon: 23.09.2023 Kurs i sykefraværsoppfølging for ledere og personalrådgivere ved St. Olavs hospital 339https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLian;Orkdal;Trondheim;Annettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSykefraværsoppfølgingHMS;HR10<p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontSize-3"><strong>​​Kurs i sykefraværsoppfølging for ledere og personalrådgivere ved St. Olavs hospital.</strong></span><br></span></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">På&#160;kurset får du en oversikt over de mest kjente risikoforholdene i sykehus, rettigheter og plikter som både arbeidsgiver og arbeidstaker har fra første fraværsdag og gjennom det første året med sykefravær.<br></span></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Vi tar&#160;en generell&#160;gjennomgang av risikofaktorer, sykefraværsarbeidet på systemnivå og individnivå, og videre hva som&#160;er leders og medarbeiders ansvar ved sykefravær og sykefraværsoppfølging. Samt praktisk sykefraværsarbeid.</span><br></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><br></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5"><span style="font-size&#58;11pt;"><strong>Følgende tema gjennomgås på kursdagene&#58;</strong></span><br></span></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Modul 1&#58; De mest kjente risikofaktorene for sykefravær i&#160;sykehus (bevisstgjøring og forebygging)</span></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Modul 2&#58;&#160;Oppfølging av sykefravær</span></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><span style="line-height&#58;107%;color&#58;#212529;background&#58;white;">Modul 3&#58; Refleksjon og innspill -&#160;<span style="font-size&#58;11pt;line-height&#58;107%;color&#58;#212529;background&#58;white;">oppfølging av sykefravær ved hjelp av caser&#160;​</span></span></span></p><p><strong class="ms-rteFontFace-5">NB&#58; Deltakere må melde seg på og fullføre&#160;alle tre moduler for å få godkjent kurs i sykefraværsoppfølging</strong><br></p><p><strong><br></strong></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><span style="line-height&#58;107%;color&#58;#212529;background&#58;white;"><span style="font-size&#58;11pt;line-height&#58;107%;color&#58;#212529;background&#58;white;"><strong>Før kursstart så må&#160;følgende gjennomgås&#58;</strong></span></span></span></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><span style="line-height&#58;107%;color&#58;#212529;background&#58;white;"><span style="font-size&#58;11pt;line-height&#58;107%;color&#58;#212529;background&#58;white;"><a href="/Sider/Sykefraværsoppfølging---webinar-fra-Spekter.aspx">Sykefraværsoppfølging - webinar fra Spekter</a>&#160; (e-læringskurs)</span></span></span></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><span style="line-height&#58;107%;color&#58;#212529;background&#58;white;"><span style="font-size&#58;11pt;line-height&#58;107%;color&#58;#212529;background&#58;white;"><span style="font-size&#58;11pt;line-height&#58;107%;font-family&#58;calibri, sans-serif;"><a href="http&#58;//eqsstolav/cgi-bin/document.pl?pid=stolav&amp;DocumentID=3010&amp;UnitID=173">Dokument «HR, Forebygging og oppfølging av sykefravær.», ID 3010 - EQS</a></span><br></span></span></span></p>
Velkommen til fagdag om ivaretakelse av pårørende241266525.05.2023 13:05:21Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 25.05.2023 15:05 Neste revisjon: 24.05.2024 Tittel Velkommen til fagdag om ivaretakelse av pårørende Beskrivelse 77https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxAnnet;Ålesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromVelkommen til fagdag om ivaretakelse av pårørendePasienter og pårørende1<p><strong>​​Faglig samarbeidsutvalg for helsefremmende og forebyggende arbeid inviterer helsepersonell fra Helse Møre og Romsdal og alle kommunene i Møre og Romsdal til felles gratis fagdag,​</strong></p><p>​<img src="/PublishingImages/Sider/Velkommen-til-fagdag-om-ivaretakelse-av-pårørende/Mor%20og%20barn.jpg" alt="Mor og barn.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;539px;height&#58;360px;" /><br><br></p>
Brannvernundervisning type A14671928.02.2023 13:32:09Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 28.02.2023 14:32 Neste revisjon: 09.02.2024 Hovedmomentet i denne øvelsen er praktisk bruk av tilgjengelig slokkeutstyr 2882https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBrannvernundervisning type ABrannvern21<p>​<strong>Hovedmomentet i denne øvelsen er praktisk bruk av tilgjengelig slokkeutstyr (slokkeøvelse).</strong></p><p><strong>Tema&#58;</strong></p><p>-Kort gjennomgang av prosedyre og rutine ved enheten.</p><p>-Det gis en gjennomgang av fysiske og kjemiske egenskaper til&#160; fenomenet brann.</p><p>-Gjennomgang av de ulike slokkemidlene som Universitetssykehuset besitter, samt fordeler og ulemper med de.</p><p>&#160;</p><p>Gjennomføres normalt på egnet sted utendørs.</p><p>Se for øvrig <a href="http&#58;//eqsstolav/cgi-bin/document.pl?pid=stolav&amp;DocumentID=18355&amp;UnitID=1197"><span style="text-decoration&#58;underline;">Prosedyre 18355 Brannvernundervisning</span></a> </p><p>&#160;Det anbefales 18 plasser per kurs.</p><p>&#160;</p>
Test43240761124.05.2023 08:37:07Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 24.05.2023 10:37 Neste revisjon: 01.05.2024 Testmodus Nei Versjon 5333 Varighet 1 dag 16https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromTest430<p>​​​​​</p>
EPJ DocuLive LIS 1 ferievikarer Molde sykehus14704221.06.2022 12:14:24Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 21.06.2022 14:14 Neste revisjon: 21.06.2023 Testmodus Nei Versjon 4675 Varighet 2t Gyldig 31https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMoldetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromEPJ DocuLive LIS 1 ferievikarer Molde sykehusNyansatt2<p>​Dokumentasjon i journal<br></p><p>Pasientorientring<br></p><p>Utskrivningsklar<br></p><p>Journalnotat</p><p>Innkomstjournal<br></p><p>Filmer i læringsportalen-e-resept, lab, journal<br></p><p>Regionale breukerveiledninger på intranett<br></p><p>Verktøy på intranett<br></p><p>EQS prosedyre EPIkrise<br></p><p><br></p>
HPSYK05 – Sykepleier på Nyfødt intensiv14764231.05.2022 07:34:47Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 31.05.2022 09:34 Neste revisjon: 31.05.2024 Tittel HPSYK05 – Sykepleier på Nyfødt intensiv Beskrivelse 62https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHPSYK05 – Sykepleier på Nyfødt intensivHelseplattformen7<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Målet for kurset er at de skal få opplæring i de mest essensielle arbeidsflytene for deres rolle(r).</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Innlogging og signer inn</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Brain og Pasientlister</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Sammendrag</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Tidslinje </span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Flytskjemadokumentasjon</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Vekstkurver</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Innleggelse, overflytting og utskriving</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Håndtere forordninger og prøvetaking</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Administrasjon av legemidler</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Validering av data fra utstyr</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Infusjonspumper</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Pasientplan</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Pasientopplæring (les foreldreopplæring)</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Håndholdt utstyr (Rover og skanner)</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Blodtransfusjon</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Spesialsykepleier som arbeider med syke nyfødte og/eller for tidlig fødte barn innlagt på nyfødt intensivavdeling</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Sykepleier som arbeider med syke nyfødte og/eller for tidlig fødte barn innlagt på nyfødt intensivavdeling</span></li></ul><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><br></span></font></div><div><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe (HNT)&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber på kuvøsen</span></li></ul><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><br></span></font></div><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><br></span></font></div><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kurset går over to dager. Ved påmelding til dag 1 er du påmeldt hele kurset.</strong></span></p><div><div aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_ctl03_label" style="display&#58;inline;text-align&#58;left;"><div><strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;"><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det er&#160;<span style="text-decoration-line&#58;underline;">svært viktig</span>&#160;å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring.</strong></strong><br></div></div><p></p></div>
Brannvernundervisning type C14672408.02.2023 14:41:51Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 08.02.2023 15:41 Neste revisjon: 09.02.2024 Hovedmomentet i denne øvelsen er evakuering ved brann Ved å melde deg på vil 153https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim;Annettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBrannvernundervisning type CBrannvern3<p>​<strong>Hovedmomentet i denne øvelsen er evakuering ved brann.</strong></p><p><strong>Tema&#58;</strong></p><p><strong>- </strong>Gjennomgang av prosedyrer, rutiner og evakueringsplaner ved enheten.</p><p>- Gjennomgang av rømningsveier.</p><p>- Gjennomgang av slokkemidler på plassen.</p><p>- Øvelse på brannscenario. Fra deteksjon til evakuering.</p><p>Gjennomføres normalt i tilknytning til egne arealer.</p><p>Se for øvrig <a href="http&#58;//eqsstolav/cgi-bin/document.pl?pid=stolav&amp;DocumentID=18355&amp;UnitID=1197"><span style="text-decoration&#58;underline;">Prosedyre 18355 Brannvernundervisning</span></a> </p><p>&#160;</p><p>Det anbefales 18 plasser per kurs.</p>
HELSE09 - Terapeut i primærhelsetjenesten14748911.05.2023 07:03:23Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 11.05.2023 09:03 Neste revisjon: 14.09.2023 Tittel HELSE09 - Terapeut i primærhelsetjenesten Beskrivelse 517https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNesjestranda VGS - Bergsvikvegen 5 - 6456 Skåla;Sula kommune;Kristiansund kommune;Annettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHELSE09 - Terapeut i primærhelsetjenestenHelseplattformen12<p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Finn pasient (avtalt og drop-in)</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Vedtak, tildele pasient </span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Journaloverblikk og -navigering</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Dokumentere konsultasjon i flytskjema og notat</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Forordninger</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Pasientinstruksjoner og -sammendrag</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Telefon/videokonsultasjon</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Gruppedokumentasjon</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Opprette og dokumentere plan</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">InBasket og e-meldinger</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Ny time og oppfølgingsbesøk</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></p><p><br></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte i primærhelsetjenesten som jobber som&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ergoterapeut, logoped, fysioterapeut eller ernæringsfysiolog i kommune, både inneliggende og ikke-inneliggende&#160;<br><br></span></li></ul><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursløpet består i tillegg til klasseromskurset av 2 timer med innledende læring før klasserom og 6 timer med egentrening i etterkant.</strong><br></span><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Se informasjon om innledende læring og egentrening i Kompetanseplanen under i&#160;feltet &quot;Kursmateriell&quot;.</strong></span>​<br></span></font></div>
Nye funksjoner i Webcruiter240490025.05.2023 06:16:15Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 25.05.2023 08:16 Neste revisjon: 31.01.2024 Tittel Nye funksjoner i Webcruiter Beskrivelse Ved å melde deg på vil 65https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxDigitalt/webinartext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromNye funksjoner i WebcruiterLedelse;HR2<p>​​​Dette kurset gir deg som leder&#160;en oppdatering på nye funksjoner&#160;i&#160;Webcruiter som rekrutteringsverktøy og en gjennomgang av disse for å sørge for best mulig flyt i rekrutteringsprosesser.<br></p><p>Vi går igjennom rekrutteringsprosessen og ser på leders ansvar knyttet til å sette statuser på kandidater i rekrutteringsprosessen. Statuser skal oppdateres flere ganger i løpet av en prosess. Videre vil du få en forståelse av hvilke følger disse statusene utløser videre i arbeidsflyten knyttet til hvem gjør hva når. Det er et helt apparat av ressurser som er med å bistår både i rekrutteringen og onboardingen av en nyansatt.&#160;</p><p><strong>Læringsmål&#58;</strong></p><ul><li>Kunne sette statuser i Webcruiter knyttet til kandidatoppfølging under de ulike stegene i&#160; rekrutteringsprosessen</li><li>Hvordan bruke etiketter i Webcruiter – en måte å kommunisere på.</li><li>Ha innsikt i hvordan Webcruiter gir bedre virksomhetsstyring i Hemit </li><li>Innstillingsmodulen i Webcruiter – forstå hvordan den fungerer og hvordan man kan innstille flere kandidater<br></li><li>Har kunnskap om hvilke dokumenter som skal ligger til grunn før en rekrutteringsprosess kan avsluttes og arkiveres </li><li>Se sammenhengen mellom rekrutteringsprosessen og de ulike ressursstyringssystemene.&#160;<br></li></ul><div><strong>Formål&#58;&#160;</strong></div><div>Skape større forståelse om prosessforløpet til en rekrutteringsprosess og hvordan vi ved godt samarbeid kan få til optimal arbeidsflyt ved å bruke Webcruiter på en effektiv og riktig måte i henhold til prosedyre.<br></div><div><br></div><div><strong>Kursholdere&#58;</strong><br></div><div>Elisabeth By og Marcus Jenssen Olsen​</div><div><br>Lenke til Teams-møtet sendes ut i forkant.<br><br></div>
HPSEK10 - Oppfriskningskurs sekretærer St.Olavs14769119.10.2022 15:12:17Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 19.10.2022 17:12 Neste revisjon: 25.09.2023 Oppdateringskurs for sekretærer som allerede har gjennomført kurs i vinter/vår 51https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHPSEK10 - Oppfriskningskurs sekretærer St.OlavsHelseplattformen2<p><strong>Oppdateringskurs for sekretærer som allerede har gjennomført kurs i vinter/vår.</strong><br></p><p><strong>Kurs for nytilsatte</strong> - forutsetningen er&#160;at de har gjennomført innledende e-læring i forkant. Dette for å få fullt utbytte av oppdateringskurset.<br></p><p><br></p>
Kunnskap og forbedring - samling 2 (LIS 2/3 i HMR)14817825.05.2022 11:46:12Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 25.05.2022 13:46 Neste revisjon: 03.12.2023 Kunnskap og forbedring samling 2 er en del av følgende opplegg Ved å melde deg på vil 118https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKunnskap og forbedring - samling 2 (LIS 2/3 i HMR)Kvalitet og sikkerheit3<p>​</p><p><strong>Kunnskap og forbedring&#160;samling 2 er en del av følgende opplegg&#58;</strong><br></p><ol><li>Gjennomfør&#160;<a href="https&#58;//forbedringspillet.attensi.com/">forbedringsspillet</a>&#160;(bedriftsnavn/kode&#160;er helsedirektoratet)<br></li><li>Velg forbedringsområde og start på forbedringsoppgaven&#160;<br></li><li><a href="/Sider/Kunnskap-og-forbedring.aspx">Samling 1</a> - ha med utfylt prosjektskisse. Fremlegg av arbeid så langt, erfaringsutveksling og veiledning.<br></li><li>Fullfør forbedringsoppgaven&#160;(gjennomføre&#160;prosjektskisse/evt lag presentasjon av arbeidet)<br></li><li>Samling 2 (denne samlingen)&#160;- presenter forbedringsoppgaven og eventuell plan om publisering<br></li><li>Kurs i&#160;<a href="/Sider/Forskning-og-kunnskapshåndtering.aspx">praktisk kunnskap om klinisk forskning</a><br></li></ol><div><br></div><div><strong>Før deltagelse på samling 2 er det en forutsetning at du har deltatt på samling 1 og at du kan presentere resultatet av forbedringsoppgaven din.&#160;</strong><br></div><div><br></div><div><span style="text-decoration-line&#58;underline;">Læringsmål for undervisningen&#58;</span><br></div><div><span style="text-decoration-line&#58;underline;"></span>FKM-34 Kunne bruke relevante kunnskapskilder innen egen spesialitet, og kjenne dens styrker og svakheter.<br></div><div><br></div><div>FKM-41 Kunne anvende relevante e-helseverktøy i arbeidet med forbedring av klinisk praksis, pasientforløp, administrative arbeidsprosesser og samhandling.<br></div><div><br></div><div>FKM-42 Kunne anvende forbedringskunnskap til å forbedre klinisk praksis, pasientforløp og/eller administrative arbeidsprosesser på egen arbeidsplass.<br></div><div><br></div><div>FKM-43 Forstå forskjellen mellom hvordan data samles inn og analyseres i forskningsarbeid, forbedringsarbeid,&#160;&#160;revisjonskontroll og tilsynsarbeid, og vite hvordan resultater fra forbedringsarbeid publiseres.<br></div><div><br></div><div>FKM-51&#160;Kunne diskutere metoder for brukermedvirkning på systemnivå som gir bruker(representanter) reell mulighet til å påvirke beslutninger.<br></div><div><br></div><div>FKM-60&#160;Ha kjennskap til og kunne gi anbefalinger om tiltak for å fremme samhandling som gagner den enkelte pasient og tjenesten som helhet.&#160;<br></div><div><br></div><div><br></div><div><div>Ved behov for mer informasjon om forbedringsmetodikk&#160;anbefales det å ta det korte&#160;e-læringskurset&#160;<a href="https&#58;//rise.articulate.com/share/YPNlBIytIFyGl_YhnkUORVhfW1eXKl-q#/">&quot;Veien fra idé til forbedring&quot;.&#160;</a><br></div><div><br></div><div><em>Det arrangeres i utgangspunktet&#160;fire stk&#160;samling 2&#160;pr år.&#160;</em></div><br></div><p><br></p>
Kunnskap og forbedring - samling 1 (LIS 2/3 i HMR)14817625.05.2022 11:45:24Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 25.05.2022 13:45 Neste revisjon: 03.12.2023 Kunnskap og forbedring samling 1 er en del av følgende opplegg Ved å melde deg på vil 182https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKunnskap og forbedring - samling 1 (LIS 2/3 i HMR)Kvalitet og sikkerheit2<p><strong>Kunnskap og forbedring&#160;samling 1 er en del av følgende opplegg&#58;</strong><br></p><ol><li>Gjennomfør <a href="https&#58;//forbedringspillet.attensi.com/">forbedringsspillet</a> (bedriftsnavn/kode er helsedirektoratet)<br></li><li>Velg forbedringsområde og start på forbedringsoppgaven (fyll&#160;ut prosjektskisse - se under &quot;kursmateriell&quot; nederst på denne siden)<br></li><li><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Samling 1&#160;(denne samlingen) - ha med utfylt prosjektskisse.&#160;&#160;</span>Fremlegg av arbeid så langt, erfaringsutve<span style="color&#58;#444444;">ksling og veiledning.&#160;</span></li><li>Fullfør forbedringsoppgaven (gjennomføre&#160;prosjektskisse/evt lag presentasjon av arbeidet)<br></li><li><a href="/Sider/Kunnskap-og-forbedring---samling-2.aspx">Samling 2</a> - presenter forbedringsoppgaven og eventuell plan om publisering<br></li><li>Kurs i <a href="/Sider/Forskning-og-kunnskapshåndtering.aspx">praktisk kunnskap om klinisk forskning</a><br></li></ol><div><br></div><div><strong>Før deltagelse på samling 1 er det en forutsetning at du har startet å spille forbedringsspillet, fylt ut prosjektskisse og kommet igang med valgt forbedringsarbeid. Ved påmelding til samling 1 vil du bli tildelt en kontaktperson fra fagavdelingen med tilbud om veiledning på forbedringsarbeidet.</strong><br></div><div><br></div><div><span style="text-decoration&#58;underline;">Læringsmål for undervisningen&#58;</span><br></div><div><span style="text-decoration&#58;underline;"></span>FKM-34 Kunne bruke relevante kunnskapskilder innen egen spesialitet, og kjenne dens styrker og svakheter.<br></div><div><br></div><div>FKM-41 Kunne anvende relevante e-helseverktøy i arbeidet med forbedring av klinisk praksis, pasientforløp, administrative arbeidsprosesser og samhandling.<br></div><div><br></div><div>FKM-42 Kunne anvende forbedringskunnskap til å forbedre klinisk praksis, pasientforløp og/eller administrative arbeidsprosesser på egen arbeidsplass.<br></div><div><br></div><div>FKM-43 Forstå forskjellen mellom hvordan data samles inn og analyseres i forskningsarbeid, forbedringsarbeid,&#160;&#160;revisjonskontroll og tilsynsarbeid, og vite hvordan resultater fra forbedringsarbeid publiseres.<br></div><div><br></div><div><br></div><div>Ved behov for mer informasjon om forbedringsmetodikk før oppstart av forbedringsoppgaven anbefales det å ta det korte&#160;e-læringskurset <a href="https&#58;//rise.articulate.com/share/YPNlBIytIFyGl_YhnkUORVhfW1eXKl-q#/">&quot;Veien fra idé til forbedring&quot;.&#160;</a><br></div><div><br></div><div><em>Det arrangeres i utgangspunktet to stk&#160;samling 1&#160;pr år (ca. mars og oktober). Flere samlinger vurderes ved&#160;behov.</em><br></div><div><br></div>
Opplæring CleanPilot bestillinger via Helseplattformen212034323.05.2023 07:21:25Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 23.05.2023 09:21 Neste revisjon: 22.05.2024 Opplæring i mottak av bestillinger i CleanPilot Jeg har lest og akseptert vilkår og 36https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromOpplæring CleanPilot bestillinger via Helseplattformen3<p>​​Opplæring i mottak av bestillinger i CleanPilot.<br><br></p>
HJEMM03 – Koordinering av tjenester i hjemmet14753411.05.2023 07:08:56Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 11.05.2023 09:08 Neste revisjon: 15.09.2023 Tittel HJEMM03 – Koordinering av tjenester i hjemmet Beskrivelse 561https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNesjestranda VGS - Bergsvikvegen 5 - 6456 Skåla;Rindal kommune;Kristiansund kommunetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHJEMM03 – Koordinering av tjenester i hjemmetHelseplattformen16<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære om Helseplattformenes funksjonalitet knyttet til koordinering av tjenester i hjemmet. Du vil lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Administrere henvendelser fra koordinerende enhet </span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Igangsette og administrere tjenester basert på vedtak</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Administrere og oppdatere pasientinformasjon, tjenester, oppgaver og behandlingsteam</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Opprette og administrere tidsplan og pasientplan</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Pause og avslutte tjenesteforløp</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Opprette og fordele arbeidslister</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dashbord og rapporter</span></li></ul><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><br></span></font></div><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><span style="text-decoration&#58;underline;">Merk&#58;</span> For kurset HJEMM03 anbefales deltakelse på et grunnleggende klinisk kurs i <span style="text-decoration&#58;underline;">forkant</span>. Kurset gjennomgår «enkel saksbehandling» ved mottak av ny pasient og oppstart av tjeneste, samt planlegging av drift ved bruk av arbeidslister.<br></span></font></div><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><strong><br></strong></span></font></div><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber med koordinering av tjenester i hjemmet&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Avdelingsleder</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Listekoordinator</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Samhandlingskoordinator</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Arbeidslistekoordinator </span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Driftskoordinator</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Arbeidslistekoordinator nattpatrulje (TP)</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Teknisk koordinator (TP)</span></li></ul><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><br></span></font></div><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursløpet består i tillegg til klasseromskurset av 2 timer med innledende læring før klasserom og 6 timer med egentrening i etterkant.</strong><br></span><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Se informasjon om innledende læring og egentrening i Kompetanseplanen under i&#160;feltet &quot;Kursmateriell&quot;.</strong></span>​<br></span></font></div>
HHLR (hjerte- lungeredning), Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin14745604.04.2023 07:34:31Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 04.04.2023 09:34 Neste revisjon: 09.05.2024 Årlig ​HHLR kurs for helsepersonell ved St.Olavs, Klinikk for rus- og 268https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHHLR (hjerte- lungeredning), Klinikk for rus- og avhengighetsmedisinRusbehandling1<p>Årlig ​HHLR kurs for helsepersonell ved St.Olavs,&#160;<span style="background-color&#58;#ffffff;color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;open sans&quot;, helvetica, sans-serif;">Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin.&#160;</span></p><p><span style="color&#58;#444444;">Kurset består av e-læringskurs (ca. 1t) og praktisk k</span><span style="color&#58;#444444;">urs (3t). <br>E-læringskurs </span><span style="color&#58;#444444;text-decoration-line&#58;underline;">MÅ </span><span style="color&#58;#444444;">være fullført før oppmøte praktisk kurs.&#160;</span><br></p><p><span style="color&#58;#444444;"><br></span></p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-9-0"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">E-læringskurs finner du her&#58;&#160;<a href="/Sider/hhlr.aspx" style="background-color&#58;rgba(255, 255, 255, 0.85);">HHLR E-læring</a><br></span></span></p><p>&#160;<br></p>
Akuttmottak ASAP - for ikke-akuttleger14637722.05.2023 10:00:34Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 22.05.2023 12:00 Neste revisjon: 06.10.2023 Aktuelt for alle leger (av typen ikke akuttlege) som vurderer og behandler pasienter 70https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromAkuttmottak ASAP - for ikke-akuttlegerHelseplattformen4<p>​​ASAP for ikke-akuttleger.<br></p><p>Aktuelt for alle leger (av typen ikke akuttlege) som vurderer og behandler pasienter i akuttmottak.<br></p>
JORDM20 - Jordmor innen svangerskap, føde og barsel14787409.01.2023 07:10:24Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 09.01.2023 08:10 Neste revisjon: 09.01.2025 Innleggelse av gravid/fødekvinner for vurdering og fødsler Nye arbeidsprosesser 114https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesund;Kristiansund;Volda;Moldetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromJORDM20 - Jordmor innen svangerskap, føde og barsel15<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>​Kursbeskrivelse&#58;&#160;</strong><br></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Kurset omhandler&#58;</span></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Innleggelse av gravid/fødekvinner for vurdering og&#160;</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">fødsler</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Nye arbeidsprosesser knyttet til pasientflyt ved&#160;</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">hjelp Fødeavdelingsoversikt og Statustavle Føde</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Nye aktiviteter for å dokumentere&#160;</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Fødselssammendrag og innskriving av nyfødt barn,&#160;</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">i tillegg barselopphold, ammeveiledning og&#160;</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">utskriving</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Induksjon og keisersnitt</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Oppfølging av gravide på svangerskapspoliklinikk&#160;</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">på sykehus</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Planlegg timer</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Svangerskapsforløp</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Rover</span></li></ul><p style="color&#58;#000000;"></p><p style="color&#58;#000000;"></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><em>Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kurset.</em><br><br></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong></span><br class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Jordmor ved føde- og barselavdelinger på sykehus</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Jordmor på poliklinikk</span></li></ul><p><br></p>
HPSYK01 - Sykepleier og helsefagarbeider på sengepost14763811.05.2023 10:36:10Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 11.05.2023 12:36 Neste revisjon: 31.05.2024 Målet for kurset er å gi opplæring i de mest essensielle arbeidsflytene for deres 1455https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim;Ålesund;Kristiansund;Volda;Moldetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHPSYK01 - Sykepleier og helsefagarbeider på sengepostHelseplattformen84<div><div><strong>​​Kursbeskrivelse&#58;</strong><br></div><div><br></div><div><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Målet for kurset er å gi opplæring i de mest essensielle arbeidsflytene for deres rolle(r).</span><br></div><div><br></div><div><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Registrere inn, tildele seg pasienter.</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Brain og pasientlister.</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Sammendrag, Flytskjema og Oppgaveliste.</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Istandgjøring og administrering av legemidler med skanner.</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Forordninger, med forordning av medikamenter og prøvetaking.</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Enhetsoversikten med innleggelse, overflytting og utskriving. </span></li><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Dokumentasjon, screeninger og pasientplan.</span></li></ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Blodtransfusjon.</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Den kirurgiske pasienten.</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Rover med daglig dokumentasjon, administrering av legemidler, sårdokumentasjon og sikker chat.</span><br></li></ul><br></div><div><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen</span></div><div><br></div><div><strong>Målgruppe&#58;</strong><br></div><div><br class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"></div><div><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Ansatte som jobber som (både medisinske og kirurgiske avdelinger)&#58;</span></div><div><br></div><div><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Sykepleier på sengepost (voksne)</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Helsefagarbeider på sengepost (voksne)&#160;som har arbeidsoppgaver knyttet til legemiddeladministrasjon og blodtransfusjon&#160;</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Hjelpepleier på sengepost (voksne) som har arbeidsoppgaver knyttet til legemiddeladministrasjon og blodtransfusjon<br></span></li></ul></div><div><strong class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Kurset går over to dager. Ved påmelding til dag 1 er du påmeldt hele kurset.</strong><br></div><div><strong class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><br></strong></div><div><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Dersom helsefagarbeider/hjelpepleier <strong>ikke</strong> har arbeidsoppgaver knyttet til legemiddeladministrasjon eller blodtransfusjon&#160;må de delta på&#160;kurset&#160;<a href="/Sider/HPFAG01---Helsefagarbeider-på-sengepost.aspx">HPFAG01 -&#160;​Helsefagarbeider på sengepost være aktuelt.​</a></span></div><div><strong><br></strong></div><strong>Det er </strong><span style="text-decoration&#58;underline;"><strong>svært viktig</strong></span><strong> å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring.&#160;</strong><br></div>
HELSE14 - Helsepersonell psykisk helse og rus ikke-inneliggende14749411.05.2023 07:03:51Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 11.05.2023 09:03 Neste revisjon: 04.10.2023 I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser 460https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNesjestranda VGS - Bergsvikvegen 5 - 6456 Skåla;Sula kommune;Kristiansund kommunetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHELSE14 - Helsepersonell psykisk helse og rus ikke-inneliggende11<p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Finn pasient </span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Opprette program, forløp, se vedtak</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Problemliste, saksteam/helsefaglig team</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Dokumentere i flytskjema og notat</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Planer, Samhandlingsplan, Krise/Mestringsplan, IP</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Forordninger, henvisning og epikrise</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Pasientinstruksjoner og -sammendrag</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Telefon/videokonsultasjon</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">InBasket og e-meldinger</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Gruppedokumentasjon</span><br></li></ul><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></p><p><br></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Ansatte som jobber som behandlere innen psykisk helse og&#160;</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">a</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">vhengighet i kommune&#58;</span></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Psykiatrisk sykepleier</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Sykepleier</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Miljøterapeut</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Ambulant, Mestringsteam<br><br></span></li></ul><div><font color="#000000" face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursløpet består i tillegg til klasseromskurset av 2 timer med innledende læring før klasserom og 6 timer med egentrening i etterkant.</strong><br></span><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Se informasjon om innledende læring og egentrening i Kompetanseplanen under i&#160;feltet &quot;Kursmateriell&quot;.</strong></span>​<br></span></font></div><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong><br></strong></span></p>
Sykefraværsoppfølging - digitalt kurs14939011.04.2023 06:03:06Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 11.04.2023 08:03 Neste revisjon: 17.02.2024 På kurset får du en oversikt over de mest kjente risikoforholdene i sykehus 214https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTeams;Annettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSykefraværsoppfølging - digitalt kursHMS;HR3<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-4"><strong>​Digitalt kurs i sykefraværsoppfølging</strong></span><br></p><p><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">P</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">å&#160;kurset får du en oversikt over de mest kjente risikoforholdene i sykehus, rettigheter og plikter som både arbeidsgiver og arbeidstaker har fra første fraværsdag og gjennom det første året med sykefravær.</span><br></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Vi tar&#160;en generell&#160;gjennomgang av risikofaktorer, sykefraværsarbeidet på systemnivå og individnivå, og videre hva som&#160;er leders og medarbeiders ansvar ved sykefravær og sykefraværsoppfølging. Samt praktisk sykefraværsarbeid.</span></p><div><strong class="ms-rteFontFace-5"><br></strong></div><div><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">En til to dager før kurset vil påmeldte få innkalling til Teamsmøte</strong></div><div><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><br></strong></div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Det&#160;digitale kurset holdes av&#160;</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;13pt;">Arbeidsmiljøavdelingen (Jonas Danielsen) og NAV Arbeidslivssenter (Beatrice Berg Larsen)</span></div><div><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;13pt;"><br></span></div><div><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><span style="line-height&#58;15.6933px;color&#58;#212529;background&#58;white;"><span style="font-size&#58;11pt;line-height&#58;15.6933px;background-image&#58;initial;background-position&#58;initial;background-size&#58;initial;background-repeat&#58;initial;background-attachment&#58;initial;background-origin&#58;initial;background-clip&#58;initial;"><strong>Før kursstart så må&#160;følgende gjennomgås&#58;</strong></span></span></span></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><span style="line-height&#58;15.6933px;color&#58;#212529;background&#58;white;"><span style="font-size&#58;11pt;line-height&#58;15.6933px;background-image&#58;initial;background-position&#58;initial;background-size&#58;initial;background-repeat&#58;initial;background-attachment&#58;initial;background-origin&#58;initial;background-clip&#58;initial;"><a href="/Sider/Sykefraværsoppfølging---webinar-fra-Spekter.aspx">Sykefraværsoppfølging - webinar fra Spekter</a>&#160; (e-læringskurs)</span></span></span></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><span style="line-height&#58;15.6933px;color&#58;#212529;background&#58;white;"><span style="font-size&#58;11pt;line-height&#58;15.6933px;background-image&#58;initial;background-position&#58;initial;background-size&#58;initial;background-repeat&#58;initial;background-attachment&#58;initial;background-origin&#58;initial;background-clip&#58;initial;"><span style="font-size&#58;11pt;line-height&#58;15.6933px;font-family&#58;calibri, sans-serif;"><a href="http&#58;//eqsstolav/cgi-bin/document.pl?pid=stolav&amp;DocumentID=3010&amp;UnitID=173">Dokument «HR, Forebygging og oppfølging av sykefravær.», ID 3010 - EQS</a>​</span></span></span></span></p></div><div><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><br></strong></div>
HMS grunnkurs14755930.01.2023 12:51:12Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 30.01.2023 13:51 Neste revisjon: 19.01.2024 Arbeidsgiver har plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og 308https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHMS grunnkursGRUNNKURS I HELSE-MILJØ-SIKKERHETSARBEID Del 1: 16. og 17. september Del 2: 15.-16. oktoberHMS;HR;Lovverk;Ledelse2<p><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Grunnkurs&#160;i&#160;HMS-arbeid</strong></p><p><span class="ms-rteFontFace-5"><strong>Arbeidsgiver</strong> har plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og&#160;har ifølge arbeidsmiljølovens bestemmelser ansvar for at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig. Hensikten er å tydeliggjøre forventningen om at arbeidsgiver skal ha kunnskap om grunnprinsippene i HMS-arbeidet og om arbeidsmiljøloven.&#160;</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5">Arbeidsgiveren skal også&#160;sørge for at <strong>verneombudet</strong> får nødvendig opplæring for å utføre vervet på en forsvarlig måte.&#160;<br></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5"><br></span></p><p><strong style="font-family&#58;calibri;">Kurset</strong><span style="font-family&#58;calibri;"> tar&#160;utgangspunkt i arbeidsgivers og arbeidstakers plikter jfr kravene i AML § 2, samt Internkontrollforskriften.&#160;</span><br></p><p><span class="ms-rteFontFace-5">På grunn av stor pågang på kurset så er det forbeholdt&#160;ledere, verneombud og medlemmer av AMU.&#160;</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5">Det arrangeres 2 kurs i løpet av våren 2023. Kursene går over tre dager.&#160;</span></p><p><strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;"><br></strong></p><p><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;text-decoration&#58;underline;"><strong>Kurs med oppstart&#160;januar 2023&#58;&#160;</strong></span><br></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Tirsdag 31. januar 2023&#58;</strong>&#160;Seminarrom <a href="https&#58;//link.mazemap.com/5hFz5Iq1">LS21</a>, 2. etasje i Laboratoriesenteret.</span></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Tirsdag 7. februar 2023&#58;&#160;</strong>Seminarrom <a href="https&#58;//link.mazemap.com/5hFz5Iq1">LS21</a>, 2. etasje i Laboratoriesenteret.</span></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Tirsdag 14. februar 2023&#58;</strong>&#160;Seminarrom NSU2, underetasje i Nevrø Øst.</span></p><p><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;"><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;14.6667px;">Kursdagene holdes&#160;fra kl. 08&#58;30-15&#58;30 alle tre dager, seminarrom&#160;LS21 OG NSU2. Rommene ligger i 2. etasje Laboratoriesenteret og i underetasje i Nevrosenteret.&#160;<span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;14.6667px;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Kurset har bindende påmelding!&#160;</span><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det blir servert kaffe/te og en enkel lunsj alle dager.</span></span></span><br></span></p><p><strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;"><strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;14.6667px;"><br></strong></strong></p><p><strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;text-decoration-line&#58;underline;">Kurs med&#160;oppstart april 2023&#58;</strong><br></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Torsdag 13. april 2023&#58;</strong>&#160;Seminarrom <a href="https&#58;//link.mazemap.com/pfGizbr2">LS21</a>, 2. etasje i Laboratoriesenteret.</span></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Torsdag 20. april 2023&#58;&#160;</strong>Seminarrom <a href="https&#58;//link.mazemap.com/Op7s49pi">LS41</a>, 4. etasje i Laboratoriesenteret.</span></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Torsdag 27. april 2023&#58;</strong>&#160;Seminarrom<a href="https&#58;//link.mazemap.com/pfGizbr2"> LS21</a>, 2. etasje i Laboratoriesenteret.</span></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Kursdagene holdes&#160;fra kl. 08&#58;30-15&#58;30 alle tre dager, seminarrom&#160;LS21 OG LS41. Rommene ligger i 2. og 4. etasje i Laboratoriesenteret.&#160; &#160; </span></span><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Kurset har bindende påmelding!&#160;</span><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det blir servert kaffe/te og en enkel lunsj alle dager.</span></p>
PSYK LE NA Selvmord- og voldsrisiko14894829.08.2022 09:21:57Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 29.08.2022 11:21 Neste revisjon: 04.07.2024 Kurset er en del av to kompetanseplaner Se knappen "Mer info" for informasjon om 163https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNamsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK LE NA Selvmord- og voldsrisikoPsykiatri1<p>​<span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">​Kurset er en del av to kompetanseplaner&#58;</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">1) Krav om gjennomføring ved oppstart i ny stilling/rolle for ansatte i Klinikk for psykisk helsevern og rus HNT HF som er tildelt planen <span style="text-decoration&#58;underline;">HNT, PSYK&#58; Opplæringskrav &quot;alle ansatte i kliniske stillinger&quot;.<span aria-hidden="true"></span></span></span></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">2)&#160;Krav om 3-årig repetisjon for ansatte&#160;i Klinikk for psykisk helsevern og rus HNT HF som er tildelt&#160;<span style="text-decoration&#58;underline;">HNT, PSYK&#58; Opplæringskrav «PAB/KIP»</span>.</span></p><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Kurset gir oppdatert introduksjon- og vedlikeholdskunnskap om&#160;selvmord- og voldsrisikovurdering.</span></span></span></div><div><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;17.3333px;"><br></span></div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"></span></span></span></span></span></span></span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;17.3333px;">S</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;17.3333px;">e <span class="ms-rteBackColor-4">knappen</span></span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;17.3333px;"><span class="ms-rteBackColor-4">&#160;&quot;Mer info&quot;</span> for informasjon om gjennomføringsform.</span></div>
Kurs i kirurgisk teknikk og gipsbehandling14812522.05.2023 09:49:06Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 22.05.2023 11:49 Neste revisjon: 29.09.2024 Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Ortopedisk kirurgi Ved å melde deg på vil 52https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKurs i kirurgisk teknikk og gipsbehandling1<p>​​​​Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Ortopedisk kirurgi<br></p><p>Kurset går over to dager&#160;<br></p><p>Kurset er anbefalt for LIS i Ortopedisk kirurgi tidlig i utdanningen<br></p><p><strong>Kursleder&#58; Line Lied</strong><br></p><p>Link til utlysning&#58;&#160;<br></p>
Barneradiologi230157215.05.2023 11:41:55Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 15.05.2023 13:41 Neste revisjon: 15.05.2025 Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS i Radiologi Deltakerne bør sette seg inn i 117https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxScandic Ishavshotell, Tromsø;Annettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBarneradiologi1<p>Ny ordning&#58; Anbefalt kurs for LIS i Radiologi</p><p>Gammel ordning&#58; Obligatorisk kurs for LIS i Radiologi (24 t). Valgfritt for LIS i Nukleærmedisin (24 t)<br></p><p>Kurset går over 4 dager<br></p><p>Kursleder&#58; Thomas Angell Augdal</p><p>Kursarrangør&#58; RegUt Nord. For spørsmål angående kurset, ta kontakt med RegUt@unn.no<br></p>
Kompetanseportalen - Utlån av medarbeider - video opptak 12.5.23216181815.05.2023 07:54:08Dette kurset er for tiden i testmodus Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 15.05.2023 09:54 Neste revisjon:14.05.2024 Målgruppe Ansatte i Helse Midt-Norge Beskrivelse 59https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-VideoKompetanseportalen - Utlån av medarbeider - video opptak 12.5.23Administrativt arbeid;HR;Ledelse0<p>​​Video opptak av&#160;webinar Kompetanseportalen - utlån av medarbeider​​</p>
SAP Ariba (STO)208394920.04.2023 11:46:09Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 20.04.2023 13:46 Neste revisjon: 08.03.2024 Komme i gang med SAP Ariba Nei Målgruppe Ansatte i Helse Midt-Norge 805https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxDigitalt/webinartext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSAP Ariba (STO)Administrativt arbeid4<p>​Komme i gang med SAP Ariba<br></p><p>Søkefunksjonalitet<br></p><p>Personligeinnstillinger og valg av&#160;kostnadssteder, leveringsadresse<br></p><p>Oppfølging egne bestillinger<br></p><p><br></p><p><br></p>
HPFAG01 - Helsefagarbeider på sengepost14774711.05.2023 07:40:50Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 11.05.2023 09:40 Neste revisjon: 03.10.2024 Tittel HPFAG01 - Helsefagarbeider på sengepost Beskrivelse 121https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesund;Kristiansund;Volda;Moldetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHPFAG01 - Helsefagarbeider på sengepost5<p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>​​​​Kursbeskrivelse&#58;</strong><br></span></p><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Logg inn-Register inn</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Brain og Pasientlister</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Oppgaveliste</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Sammendrag</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Flytskjema</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"></span>Innleggelse, Overflytting og Utskriving</li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Forordninger og prøvetaking</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Pasientplan</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Rover<br><br></span></li></ul><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Målgruppe&#58;</strong></span><br></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Primært for ansatte som jobber med&#58;</span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"></span></p><p></p><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><span style="color&#58;#333333;">He</span><span style="color&#58;#333333;">lsefagarbeider som arbeider på sengepost</span></span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Hjelpepleier som arbeider på sengepost​<br><br></span></li></ul><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Kurset inneholder </span><strong class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">ikke </strong><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">opplæring i arbeidsflyter for legemiddeladministrasjon eller blodtransfusjon. <br>Hvis det er oppgaver som utføres av helsefagarbeider eller hjelpepleier må de delta på kurset <a href="/Sider/HPSYK01-–-Sykepleier-og-helsefagarbeider-på-sengepost.aspx">HPSYK01 - Sykepleier og helsefagarbeider&#160;​på sengepost.​</a>​</span><br></p><span class="ms-rteFontSize-2"><br></span><p></p> <p></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong><br></strong></span></p>
ONKOL10 - Lege onkologi og hematologi, tilleggskurs14870709.05.2023 06:53:05Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 09.05.2023 08:53 Neste revisjon: 09.05.2025 I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser 75https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesund;Kristiansund;Volda;Moldetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromONKOL10 - Lege onkologi og hematologi, tilleggskursHelseplattformen7<p><strong class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">​Kursbeskrivelse&#58;</strong></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Synopsis</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Oppmelding til og gjennomføring av tverrfaglig møte (MDT)</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Strålebehandling</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Stadieinndeling av kreftdiagnoser</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Onkologihistorikk</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Onkologi/hematologi konsultasjon</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Arbeidsflyt ved bruk av Helseplattformen sammen med Cytodose<br></span></li></ul><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Onkologi/hematologi konsultasjon<br></span><br></li></ul><p><strong style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri;">Målgruppe (St.Olav)&#58;</strong><br></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Kurset <em>ONKOL10</em> forutsetter at du går på et grunnleggende klinisk kurs for din primære legespesialitet i forkant&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">For lege onkologi og hematologi&#58; </span><a href="file&#58;///I&#58;/STOLAV%20-%20Sentral%20stab/Enhet%20for%20personal%20og%20organisasjon/Enhet%20for%20personal%20og%20organisasjon/HR-seksjonsm%C3%B8ter/L%C3%A6ringsportalen%20-%20Kompetanseportalen/Helseplattformen/Kurskatalog/Kurskatalog%20(utsendt%20per%2006.07.21)%20Gjeldende%20arbeidsdokument.docx#_ONKOL01__%E2%80%93"><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">ONKOL01</strong></a></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">For lungeonkologe med onkologi&#58;</span><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"> </strong><a href="/Sider/LUNGE01---Lungelege.aspx"><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">LUNGE01</strong></a><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"> </strong></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">For gynekologisk onkolog&#58;</span><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"> </strong><a href="file&#58;///I&#58;/STOLAV%20-%20Sentral%20stab/Enhet%20for%20personal%20og%20organisasjon/Enhet%20for%20personal%20og%20organisasjon/HR-seksjonsm%C3%B8ter/L%C3%A6ringsportalen%20-%20Kompetanseportalen/Helseplattformen/Kurskatalog/Kurskatalog%20(utsendt%20per%2006.07.21)%20Gjeldende%20arbeidsdokument.docx#_GYNKO01"><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">GYNKO01</strong></a><br><br></li></ul><div><strong style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri;">Målgruppe (HNT)&#58;</strong><br><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Ansatte som jobber som&#58;<br></span></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Lege onkologi og hematologi i HNT</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Leger som forordner kjemoterapibehandling i HNT</span></li></ul><p style="color&#58;#000000;"></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Kurset ONKOL10 forutsetter at du går på et grunnleggende&#160;</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">klinisk kurs<strong> </strong><a href="/Sider/MEDLG01---Medisin-generelt-legekurs.aspx"><strong>MEDLG01</strong></a>&#160;eller <strong><a href="/Sider/KIRLG01---Kirurgi-generelt-legekurs.aspx">KIRLG01</a></strong> i forkant.</span></p><br></div><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><strong>Det er </strong><span style="text-decoration&#58;underline;"><strong>svært viktig</strong></span><strong> å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring.&#160;</strong><br></span></font></div>
RADIO01 – Radiograf, bioingeniør og fysiker14909409.03.2023 11:54:22Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 09.03.2023 12:54 Neste revisjon: 30.07.2023 Tittel RADIO01 – Radiograf, bioingeniør og fysiker Beskrivelse 144https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesund;Kristiansund;Volda;Moldetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromRADIO01 – Radiograf, bioingeniør og fysikerHelseplattformen17<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dokumentere bildediagnostiske prosedyrer inkludert minimal invasive prosedyrer</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Gjennomgang av screeningskjema for MR og PET</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Legge til pasienter på lab-lister</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Enkel timebestilling</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Registrere og skanne papirhenvisninger</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Portørbestilling</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe St.Olav&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58; </span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Radiograf. Aktuelle roller for kurset&#58; Radiograf, bioingeniør og fysiker</span></li></ul><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><br></span></font></div><div><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe HNT&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Radiograf</span></li></ul><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><br></span></font></div><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><strong>Det er </strong><span style="text-decoration&#58;underline;"><strong>svært viktig</strong></span><strong> å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring.&#160;</strong><br></span></font></div>
Fagdag- Avdeling for ervervet hjerneskade235959511.05.2023 13:52:48Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 11.05.2023 15:52 Neste revisjon: 05.06.2024 Tittel Fagdag- Avdeling for ervervet hjerneskade Beskrivelse 145https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLian;Annettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromFagdag- Avdeling for ervervet hjerneskade2<p>​​​​Velkommen til fagdag ved Avdeling for ervervet hjerneskade onsdag 31. mai eller torsdag 1. juni.&#160;</p><p>Tema for fagdagen&#58; &quot;Rehabilitering gjennom døgnet&quot;. I tillegg blir det presentasjoner av&#58;<br></p><ul><li>Rehabilitering etter Covid -19<br></li><li>Forskning i avdelingen&#160;<br></li><li>Førerkortvurdering<br></li></ul><div><br></div><div>Det serveres pizza til lunsj. Gi tilbakemelding om evt. matallergi til&#58;&#160;grete.orndahl.brottemsmo@stolav.no​&#160;<br></div><p>​<br></p>
HELSE18 - Grunnleggende dokumentasjon primærhelsetjenesten14742711.05.2023 07:05:32Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 11.05.2023 09:05 Neste revisjon: 06.02.2025 I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser 313https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNesjestranda VGS - Bergsvikvegen 5 - 6456 Skåla;Sula kommune;Kristiansund kommunetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHELSE18 - Grunnleggende dokumentasjon primærhelsetjenesten15<p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Finn pasienten og starte konsultasjon</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Navigere i journal </span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Dokumentere i journalnotat</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Opprette smarttekst fra notattekst for hurtigredigering</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Enkle InBasket-funksjoner</span></li></ul><p><br></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som utfører grunnleggende dokumentasjon ifm.</span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">arbeid i aktivitets- og lavterskeltilbud, som&#58;</span></p><p></p><ul><li>Aktivitør tilsatt i Helse- og velferdstjenesten</li><li>Aktivitør tilsatt i Helsehus</li><li>Aktivitør i omsorgssenter</li><li>Fagarbeider/assistent/hjelpepleier&#160;i aktivitetstilbud (BOA) og dagsenter/dagtilbud&#160;<br></li></ul><div><br></div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursløpet består i tillegg til klasseromskurset av 2 timer med innledende læring før klasserom og 6 timer med egentrening i etterkant.</strong><br></span><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Se informasjon om innledende læring og egentrening i Kompetanseplanen under i&#160;feltet &quot;Kursmateriell&quot;.</strong></span>​<br></div><p></p><p><br></p>
HELSE20 - Helsesykepleier og sykepleier kommunale tjenester14742911.05.2023 07:06:50Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 11.05.2023 09:06 Neste revisjon: 06.03.2025 I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser 671https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNesjestranda VGS - Bergsvikvegen 5 - 6456 Skåla;Sula kommune;Kristiansund kommunetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHELSE20 - Helsesykepleier og sykepleier kommunale tjenester9<p>​<strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;color&#58;#000000;">Kursbeskrivelse&#58;</strong></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende&#160;</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">arbeidsprosesser&#58;</span></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Timebooking og -planlegging</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Konsultasjoner, dokumentasjon i journal</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Telefonkonsultasjon</span></li><li><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Helsefaglig team</span><br></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Forordninger&#160;</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Vaksinasjon, smittescreening og smittesporing</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">InBasket og e-meldinger</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Gruppedokumentasjon og -planlegging</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Opprette ny journal uten personnummer</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Tolk</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Oversikt over dagens pasienter</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Sjekk inn (ankomstregistrering) og sjekk ut&#160;</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">(besøksregistrering)</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Oversikt og vedlikehold av klinikerplaner&#160;</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">(</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">t</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">i</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">mebøker)</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Dashbord og rapporter</span></li></ul><div><font color="#000000" class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong></strong><br></font></div><div><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Målgruppe&#58;</strong></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Helsesykepleier og sykepleier ved helsestasjon,&#160;skolehelsetjeneste, helsetjeneste for ungdom,&#160;flyktninghelsetjenesten og&#160;vaksinasjonskontor</span></li></ul><div><font color="#000000" face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><br></span></font></div><div><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Mesteparten av kurset er felles for alle, mens deltakerne på&#160;slutten velger egentrening med instruktørstøtte ut fra&#160;behov/arbeidssted.<br><br></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursløpet består i tillegg til klasseromskurset av 2 timer med innledende læring før klasserom og 6 timer med egentrening i etterkant.</strong><br></span><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Se informasjon om innledende læring og egentrening i Kompetanseplanen under i&#160;feltet &quot;Kursmateriell&quot;.</strong></span><br></span></p></div><font color="#000000" face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><br><br></span></font></div>
HJEMM08 - Helsefagarbeider, miljøterapeut, assistent i Bo- og aktivitetstilbud (BOA) og avlastning211699311.05.2023 07:10:45Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 11.05.2023 09:10 Neste revisjon: 19.04.2024 I dette kurset vil du lære om Helseplattformens funksjonalitet knyttet til ditt 1254https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNesjestranda VGS - Bergsvikvegen 5 - 6456 Skåla;Rindal kommune;Sula kommune;Kristiansund kommunetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHJEMM08 - Helsefagarbeider, miljøterapeut, assistent i Bo- og aktivitetstilbud (BOA) og avlastningHelseplattformen113<p></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>​​​​Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære om Helseplattformens funksjonalitet knyttet til ditt arbeid i bolig/avlastningsbolig&#160;for mennesker med funksjonsnedsettelser.<br>Du vil lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2" style="padding-top&#58;0px;padding-bottom&#58;0px;">Bruk av mobil enhet Rover</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2" style="padding-top&#58;0px;padding-bottom&#58;0px;">Journalgjennomgang</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2" style="padding-top&#58;0px;padding-bottom&#58;0px;">Bruk av arbeidslister</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2" style="padding-top&#58;0px;padding-bottom&#58;0px;">Bruk av pasientplan</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2" style="padding-top&#58;0px;padding-bottom&#58;0px;">Dokumentasjon ved bruk av&#160;tvang etter kapittel 9</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2" style="padding-top&#58;0px;padding-bottom&#58;0px;">Kommunikasjon i systemet</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;14.6667px;">Miljøterapeut&#160;i BOA&#160;</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;14.6667px;">(bolig for mennesker med funksjonsnedsettelser)</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;14.6667px;">/avlastningsbolig</span>​</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2" style="padding-top&#58;0px;padding-bottom&#58;0px;">Helsefagarbeider i&#160;BOA (bolig for mennesker med funksjonsnedsettelser)/avlastningsbolig</span></li></ul><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2" style="padding-top&#58;0px;padding-bottom&#58;0px;">Assistent i BOA&#160;<span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;14.6667px;">(bolig for mennesker med funksjonsnedsettelser)</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;14.6667px;">/avlastningsbolig<br><br></span></span></li></ul><div><font face="calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursløpet består i tillegg til klasseromskurset av 2 timer med innledende læring før klasserom og 6 timer med egentrening i etterkant.</strong><br></span><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Se informasjon om innledende læring og egentrening i Kompetanseplanen under i&#160;feltet &quot;Kursmateriell&quot;.</strong></span><br></span></font></div><p><br>​<br><br></p>
HJEMM22 - Helsepersonell i botiltak psykisk helse og rus14740611.05.2023 07:14:11Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 11.05.2023 09:14 Neste revisjon: 06.03.2025 I dette kurset vil følgende arbeidsflyter gjennomgås Jeg har lest og akseptert vilkår 710https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxKristiansund kommune;Nesjestranda VGS - Bergsvikvegen 5 - 6456 Skålatext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHJEMM22 - Helsepersonell i botiltak psykisk helse og rusHelseplattformen10<p>​</p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">I dette kurset vil følgende arbeidsflyter gjennomgås&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Finn pasient</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dokumentere i flytskjema og notat</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Planer&#58; Pasientplan og krise- og mestringsplan</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">In basket og E-meldinger</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Bruk av Rover</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Administrere legemidler</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Tjenesteplanlegging</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Hurtigtavle</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dobbelkontroll av dosett (Kun sykepleier/vernepleier)</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Legemiddelsamstemming (Kun sykepleier/vernepleier)</span></li></ul><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><br></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Målgruppe&#58;</strong></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Vernepleier</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Miljøterapeut<strong></strong></span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Sosionom</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Sykepleier</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Helsefagarbeider</span></li></ul><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Assistent&#160;i botiltak psykisk helse og rus. Dette kurset gjelder for ansatte i bolig hvor det brukes arbeidslister for planlegging av besøk / avtaler.</span><br></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><br></span></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursløpet består i tillegg til klasseromskurset av 2 timer med innledende læring før klasserom og 6 timer med egentrening i etterkant.</strong><br></span><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Se informasjon om innledende læring og egentrening i Kompetanseplanen under i&#160;feltet &quot;Kursmateriell&quot;.</strong></span>​<br></span></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><br></p><p><br></p>
HJEMM05 – Sykepleier og Vernepleier i Bo- og aktivitetstilbud (BOA) og avlastning14746511.05.2023 07:09:59Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 11.05.2023 09:09 Neste revisjon: 08.09.2024 I dette kurset vil du lære om Helseplattformens funksjonalitet knyttet til ditt 548https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNesjestranda VGS - Bergsvikvegen 5 - 6456 Skåla;Rindal kommune;Sula kommune;Kristiansund kommunetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHJEMM05 – Sykepleier og Vernepleier i Bo- og aktivitetstilbud (BOA) og avlastningHelseplattformen20<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>​​​​​Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære om Helseplattformens funksjonalitet knyttet til ditt arbeid i bolig/avlastningsbolig&#160;for mennesker med funksjonsnedsettelser.<br>Du vil lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Bruk av mobil enhet Rover</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Journalgjennomgang</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Bruk av arbeidslister</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Bruk av pasientplan</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dokumentasjon ved bruk av&#160;tvang etter kapittel 9</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Legemiddelhåndtering</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Kommunikasjon i systemet inkl. E-meldinger</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58; </span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Vernepleier i&#160;BOA (bolig for mennesker med funksjonsnedsettelser)/avlastningsbolig</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Sykepleier i BOA&#160;<span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;14.6667px;">(bolig for mennesker med funksjonsnedsettelser)</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;14.6667px;">/avlastningsbolig</span></span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;14.6667px;"><br></span></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;14.6667px;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursløpet består i tillegg til klasseromskurset av 2 timer med innledende læring før klasserom og 6 timer med egentrening i etterkant.</strong><br></span><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Se informasjon om innledende læring og egentrening i Kompetanseplanen under i&#160;feltet &quot;Kursmateriell&quot;.</strong></span><br></span></span></p><p><strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;"><br>​</strong></p>
ØKREG02 - Økonomi primærhelsetjenesten14869611.05.2023 07:18:57Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 11.05.2023 09:18 Neste revisjon: 15.09.2023 I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser 184https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNesjestranda VGS - Bergsvikvegen 5 - 6456 Skålatext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromØKREG02 - Økonomi primærhelsetjenestenHelseplattformen3<p>​<strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Kursbeskrivelse&#58;</strong></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Overblikk i Hyperspace</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dashbord</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Rette i Helfokrav før innsending</span><br></span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5">Korrigere avviste krav fra Helfo<br></span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5">Refusjon til pasient<br></span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5">Faktura med feil</span><br></li></ul><p>&#160;<span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Økonomirådgiver</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Controller </span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Regnskapskonsulent</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Fysioterapeut</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Jordmor</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber med pasientbetaling&#160;ved helsestasjon/vaksinasjon</span></li></ul><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><br></span></font></div><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursløpet består i tillegg til klasseromskurset av 2 timer med innledende læring før klasserom og 6 timer med egentrening i etterkant.</strong><br></span><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Se informasjon om innledende læring og egentrening i Kompetanseplanen under i&#160;feltet &quot;Kursmateriell&quot;.</strong></span>​<br></span></font></div>
HPSEK04 - Sekretær-/koordinatorfunksjoner i kommune14769011.05.2023 07:19:44Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 11.05.2023 09:19 Neste revisjon: 14.09.2023 I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser 214https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNesjestranda VGS - Bergsvikvegen 5 - 6456 Skåla;Kristiansund kommunetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHPSEK04 - Sekretær-/koordinatorfunksjoner i kommuneHelseplattformen3<p><strong>​​</strong><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Oppstart og overblikk i Hyperspace</span><br></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Oversikt over dagens timeavtaler</span><br></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Ankomstregistrering</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Pasientjournal og -opplysninger</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Telefonhenvendelser</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">In Basket</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Sikker chat</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Forordninger og prøvetaking</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Dashbord og rapporter</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Opprett timeavtaler</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Endre, flytte og kansellere timeavtaler</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Ventekø</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Tolkeoppdrag<br><br></span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">&#160;</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong><br></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Personell som jobber med oppgaver som beskrevet i kursbeskrivelse.</span></li><li><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Primært for ansatte som jobber med sekretæroppgaver innen kommune.&#160;</span></li></ul><p><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;"><em style="font-size&#58;14.6667px;font-family&#58;calibri;"><strong><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Kurset går over to dager. Ved påmelding til dag 1 er du påmeldt hele kurset.</strong></strong></em><br></span></p><p><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;"><span style="font-size&#58;14.6667px;font-family&#58;calibri;"><strong><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><br></strong></strong></span></span></p><p><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;"><span style="font-size&#58;14.6667px;font-family&#58;calibri;"><strong><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursløpet består i tillegg til klasseromskurset av 2 timer med innledende læring før klasserom og 6 timer med egentrening i etterkant.</strong><br></span><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Se informasjon om innledende læring og egentrening i Kompetanseplanen under i&#160;feltet &quot;Kursmateriell&quot;.</strong></span>​<br></strong></strong></span></span></p>
LEDER02 - Leder innen helsetjenester i primærhelsetjenesten14827911.05.2023 07:23:40Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 11.05.2023 09:23 Neste revisjon: 04.10.2023 I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser 559https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNesjestranda VGS - Bergsvikvegen 5 - 6456 Skåla;Rindal kommune;Fjord kommune;Sula kommune;Kristiansund kommunetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromLEDER02 - Leder innen helsetjenester i primærhelsetjenesten21<p><strong class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">​​Kursbeskrivelse&#58;</strong></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58;</span></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Introduksjon til helseplattformen</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Klage på tjeneste</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Introduksjon til rapportering</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Velge riktig rapporteringsverktøy</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Dashbord</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Kjøre rapporter</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Lage rapporter</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">SlicerDicer</span></li></ul><p><span class="ms-rteForeColor-2 ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><br></span></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Ansatte som jobber som&#58; </span></p><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Leder innen helsetjenester i kommune​<br></span></li></ul>
KFORV01 - Saksbehandler ved koordinerende enhet (inkl. tvungen helsehjelp, tildeling og egenbetaling)14808111.05.2023 07:14:58Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 11.05.2023 09:14 Neste revisjon: 31.05.2024 I dette kurset vil det gis en introduksjon til Helseplattformen, og du vil lære å 318https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNesjestranda VGS - Bergsvikvegen 5 - 6456 Skåla;Sula kommune;Kristiansund kommunetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKFORV01 - Saksbehandler ved koordinerende enhet (inkl. tvungen helsehjelp, tildeling og egenbetaling)Helseplattformen6<p>​<br></p><p><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Kursbeskrivelse&#58;</strong></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil det gis en introduksjon til Helseplattformen, og du vil lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58;</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dag 1 </span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Vurdering søknader/henvendelser</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Kartlegging og vedtak<br><br>Dag 2 </span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Opprettelse av individuell plan</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Klage på vedtak </span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Vedtak om tvungen helsehjelp og klage på tvungen helsehjelp</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Tildeling av korttids- og langtidsopphold</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Økonomisk beregning&#160;og egenbetalingsvedtak </span><br class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><br class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">&#160;</span><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span><br class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><br class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">&#160;</span><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Deler av dag 2 vil ikke være relevant for alle. Dersom enkelte av &#160;arbeidsprosessene på dag 2 ikke er relevante, brukes tiden til&#160;egentrening i klasserom.&#160;&#160;</span>​<br><br><br></li></ul><p><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Målgruppe&#58; </strong></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Saksbehandler ansatt i koordinerende enhet</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Jurist ansatt i koordinerende enhet</span></li></ul><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><strong>Kurset går over to dager. Ved påmelding til dag 1 er du påmeldt hele kurset.</strong><br></span></font></div><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><strong><br></strong></span></font></div><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><strong><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursløpet består i tillegg til klasseromskurset av 2 timer med innledende læring før klasserom og 6 timer med egentrening i etterkant.</strong><br></span><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Se informasjon om innledende læring og egentrening i Kompetanseplanen under i&#160;feltet &quot;Kursmateriell&quot;.</strong></span>​<br></strong></span></font></div>
HJEMM21 - Helsefagarbeider, miljøterapeut, assistent i hjemmebaserte tjenester14740511.05.2023 07:12:45Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 11.05.2023 09:12 Neste revisjon: 05.05.2024 I dette kurset vil følgende arbeidsflyter gjennomgås Bruk av mobil enhet Rover Finne 2640https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesund kommune;Nesjestranda VGS - Bergsvikvegen 5 - 6456 Skåla;Rindal kommune;Fjord kommune;Sula kommune;Kristiansund kommunetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHJEMM21 - Helsefagarbeider, miljøterapeut, assistent i hjemmebaserte tjenesterHelseplattformen75<p>​​</p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">I dette kurset vil følgende arbeidsflyter gjennomgås&#58;</span></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Bruk av mobil enhet Rover</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Finne besøk på arbeidslister</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Dokumentere hjemmebesøk/avtaler</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Opprette og administrere pasientplan</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Enkel legemiddelhåndtering</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Kommunikasjon i systemet</span></li></ul><p style="color&#58;#000000;"><br class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Målgruppe&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Miljøterapeut</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Helsefagarbeider</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Assistent</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Annen utdanning ​</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Ved&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Hjemmetjenesten</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Omsorgsbolig</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Hjemmebasert omsorg</span></li></ul><p><br></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"></span><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursløpet består i tillegg til klasseromskurset av 2 timer med innledende læring før klasserom og 6 timer med egentrening i etterkant.</strong><br></span><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Se informasjon om innledende læring og egentrening i Kompetanseplanen under i&#160;feltet &quot;Kursmateriell&quot;.</strong></span>​</p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong><br></strong></span></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><br></p><p><br></p>
HJEMM20 - Sykepleier og vernepleier i hjemmebaserte tjenester14740411.05.2023 07:11:56Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 11.05.2023 09:11 Neste revisjon: 05.05.2024 I dette kurset vil følgende arbeidsflyter gjennomgås Bruk av mobil enhet Rover Finne 1697https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNesjestranda VGS - Bergsvikvegen 5 - 6456 Skåla;Rindal kommune;Fjord kommune;Sula kommune;Kristiansund kommunetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHJEMM20 - Sykepleier og vernepleier i hjemmebaserte tjenesterHelseplattformen48<p><strong>​</strong></p><p><strong><br></strong></p><p><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;color&#58;#000000;"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">I dette kurset vil følgende arbeidsflyter gjennomgås&#58;</span></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Bruk av mobil enhet Rover</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Finne besøk på arbeidslister</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Dokumentere hjemmebesøk/avtaler</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Opprette og administrere pasientplan</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Opprette og administrere tidsplan</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Legemiddelhåndtering</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Kommunikasjon i systemet, inkl. e-meldinger</span></li></ul><div><font color="#000000" face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><br></span></font></div><div><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Målgruppe&#58;</strong></span></p><p style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;font-size&#58;medium;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Ansatte som jobber som&#58;</span><br></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Sykepleier/vernepleier i hjemmetjenesten</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Sykepleier/vernepleier i omsorgsbolig</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Sykepleier/vernepleier i hjemmebasert omsorg<br><br></span></li></ul><div><font color="#000000" face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursløpet består i tillegg til klasseromskurset av 2 timer med innledende læring før klasserom og 6 timer med egentrening i etterkant.</strong><br></span><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Se informasjon om innledende læring og egentrening i Kompetanseplanen under i&#160;feltet &quot;Kursmateriell&quot;.</strong></span><br></span></font></div><font color="#000000" face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><br></span></font></div><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><br><br></span></p>
PSYK LE NA STJ WAIS14895009.05.2023 07:44:46Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 09.05.2023 09:44 Neste revisjon: 09.05.2025 Tittel PSYK LE NA STJ WAIS Beskrivelse Ved å melde deg på vil 38https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevanger;Namsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK LE NA STJ WAISPsykiatri2<p>​​Kurs for psykologer ansatt&#160;i Klinikk for psykisk helsevern og rus – HNT.</p><p>Kurset skal&#160;bidra til selvstendig bruk av WAIS-IV i de ulike psykologfaglige problemstillinger klinikken jobber med. </p><p>Kurset går over to dager, påmelding gjelder for begge dager.</p><p>Se under kursarrangement og kursmateriell for mer informasjon.</p><p>Ta med matpakke.</p>
HJEMM01 – Hjemmehjelpstjenesten 14753211.05.2023 07:08:23Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 11.05.2023 09:08 Neste revisjon: 31.05.2024 I dette kurset vil du lære om Helseplattformens funksjonalitet knyttet til ditt 163https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNesjestranda VGS - Bergsvikvegen 5 - 6456 Skåla;Kristiansund kommunetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHJEMM01 – Hjemmehjelpstjenesten HJEMM01 – Hjemmehjelpstjenesten Helseplattformen8<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære om Helseplattformens funksjonalitet knyttet til ditt arbeid i hjemmehjelpstjenesten. Du vil lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Bruk av mobil enhet – Rover</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Min arbeidsliste</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dokumentere i flytskjema</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dokumentere i et notat</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dokumentere i gjøremålsliste</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dokumentere når oppdrag ikke blir utført iht. vedtak</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Kommunikasjon i systemet</span></li></ul><p><strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;"><br></strong></p><p><strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Målgruppe&#58;</strong><br></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Renholdsoperatør/hjemmehjelp i hjemmehjelpstjenesten</span></li></ul><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><br></span></font></div><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursløpet består i tillegg til klasseromskurset av 2 timer med innledende læring før klasserom og 6 timer med egentrening i etterkant.</strong><br></span><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Se informasjon om innledende læring og egentrening i Kompetanseplanen under i&#160;feltet &quot;Kursmateriell&quot;.</strong></span>​<br><br></span></font></div>
HELSE06 - Sykepleier og vernepleier i institusjon14755811.05.2023 07:01:56Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 11.05.2023 09:01 Neste revisjon: 14.09.2023 I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser 1489https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesund kommune;Nesjestranda VGS - Bergsvikvegen 5 - 6456 Skåla;Rindal kommune;Fjord kommune;Sula kommune;Kristiansund kommunetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHELSE06 - Sykepleier og vernepleier i institusjonHelseplattformen45<p><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">​​Kursbeskrivelse&#58;</strong></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Logge inn i systemet og starte vakta</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Finne pasienter og bekrefte forordninger</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Gjennomgang av journal</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dokumentere vurderinger</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Administrere legemidler</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Prøvetaking og blodadministrasjon</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Mottak av pasienter</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Pasientplan </span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Utskriving av pasient</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Overflytting av pasient</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Avslutte vakta</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Innleggelse ØHD</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Reminders</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Legevisitt</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Håndholdte enheter</span></li></ul><p>&#160;<span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></p><p><strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Målgruppe&#58;</strong><br></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Ansatte som</strong><strong> jobber som&#58;</strong></span></p><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Sykepleier i Helse- og velferdssenter, Helsehus, Rehabilitering, omsorgssenter, sykehjem eller Øyeblikkelig hjelp døgnopphold</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Vernepleier i Helse- og velferdssenter, Helsehus, Rehabilitering, omsorgssenter, sykehjem eller Øyeblikkelig hjelp døgnopphold</span></li></ul><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><br></span></font></div><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursløpet består i tillegg til klasseromskurset av 2 timer med innledende læring før klasserom og 6 timer med egentrening i etterkant.</strong><br></span><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Se informasjon om innledende læring og egentrening i Kompetanseplanen under i&#160;feltet &quot;Kursmateriell&quot;.</strong></span>​<br></span></font></div><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong><br></strong></span></p>
HELSE01 - Helsefagarbeider, assistent og aktivitør i institusjon14755311.05.2023 07:00:50Dette kurset er ikke gyldig enda revidert: 11.05.2023 09:00 Neste revisjon: 14.09.2023 I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser 3325https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesund kommune;Nesjestranda VGS - Bergsvikvegen 5 - 6456 Skåla;Rindal kommune;Fjord kommune;Sula kommune;Kristiansund kommunetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHELSE01 - Helsefagarbeider, assistent og aktivitør i institusjonHelseplattformen113<p>​<strong style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">​​Kursbeskrivelse&#58;</strong></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58; </span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Starte vakta og finne pasienter</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Pasientlister</span><br></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Gjennomgang av journal</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Tildele seg til behandlingsteam</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Dokumentere vurderinger</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Oppgavelister</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Pasientplan </span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Legemiddelhåndtering</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Forordninger og prøvetaking</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Avslutte vakta</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Håndholdte enheter</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">&#160;</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58;</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"></span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Helsefagarbeider i Helse- og velferdssenter, Helsehus, Rehabilitering, omsorgssenter, sykehjem eller Øyeblikkelig hjelp døgnopphold</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Assistent i Helse- og velferdssenter, Helsehus, Rehabilitering, omsorgssenter, sykehjem eller Øyeblikkelig hjelp døgnopphold</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Aktivitør som utfører samme oppgaver som helsefagarbeidere i Helse- og velferdssenter, Helsehus, Rehabilitering, omsorgssenter<strong>, </strong>sykehjem eller Øyeblikkelig hjelp døgnopphold<br><br></span></li></ul><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursløpet består i tillegg til klasseromskurset av 2 timer med innledende læring før klasserom og 6 timer med egentrening i etterkant.</strong><br></span><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Se informasjon om innledende læring og egentrening i Kompetanseplanen under i&#160;feltet &quot;Kursmateriell&quot;.</strong></span><br></div><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><br></span></p>