Dette kurset er ikke gyldig enda.
Sist revidert: 19.03.2018 09:50 Neste revisjon: 01.02.2019
 • Tittel Fremragende sykepleie
 • Beskrivelse

  ​Fremragende sykepleie - Fagseminar for sykepleiere

  Faglig påfyll for den enkelte og en møteplass for felles faglig engasjement og utvikling.

  En arena for å presentere sykepleieres bidrag til kunnskapsutvikling i sykepleiefaget.

   

  Påmelding - kommuner, utdanningsinstitusjoner og andre samarbeidsorganer melder seg på ved å trykke delta og deretter identifisering med ID.

   

 • Testmodus Nei
 • Versjon 730
 • Varighet 1 dag
 • Gyldig fra  
 • Gyldig til 01.02.2019
 • Fagområde Sykepleie; Ambulanse
 • Kursarrangør St. Olavs hospital
 • Forkunnskaper Sykepleie
 • Faglig kursansvarlig
  Vardehaug, Ragnhild Brå
  Karlsholm, Guro
  Bjørgum, Ingunn
 • Alternativ faglig kursansvarlig  
 • Kursadministrator for kurssiden
  Bjørgum, Ingunn
 • Kursevaluering Nei
 • Kursevalueringsprosent  
 • Tillat påmelding til flere arrangement  
 • Ønsker du å varsle abonnenter?  
 • Målgruppe Ansatte i Helse Midt-Norge Beskrivelse av målgruppen Seminaret er rettet mot sykepleiere ved St.Olavs hospital, kommuner, utdanningsinstitusjoner og andre samarbeidsorganer
 • Anonymiseres  
 • Ansatt Ja
 • Ikke ansatt Ja
 • Anonym Nei
 • Vis filter for sted  
 • Kursmateriell
Nytt arrangement Nytt arrangement
Trenger du hjelp?
Brukerveiledninger
Brukerveiledninger
Hemithjelp - tlf. (0)03612
False