Dette kurset er ikke gyldig enda.
Sist revidert: 29.09.2023 20:06 Neste revisjon: 31.08.2024
 • Tittel Legemiddelsamstemming - Intervjuteknikk
 • Beskrivelse

  ​Målgruppe

  Kurset er beregnet på helsepersonell som skal gjennomføre legemiddelintervju med pasienter/pårørende.

  Forkunnskaper

  Før du kommer på kurset bør du ha:

  - lest og forstått prosedyre for legemiddelsamstemming ved innlegging 

  - gjennomført e-læring Legemiddelsamstemming

  Innhold, undervisningsmetode

  Gjennom praktisk øvelse og veiledning lærer du hvordan man intervjuer pasienter om legemiddelbruk. Her ser du et kort eksempel når Per intervjuer Reidun

  I tillegg lærer du hvordan du skal fylle ut skjema for samstemming av legemiddelinformasjon.

  Praktisk informasjon

  For å melde interesse for kurs, ta kontakt med faglig kursansvarlig på mail sara.marie.volstad@helse-mr.no 

  • Seksjoner kan melde interesse for et klasseromskurs når det flere ansatte/nyansatte som mangler kurs. Dette kan settes opp som en del av fagdager e.l. etter ønske.  
  • Enkeltpersoner kan også melde sin interesse, da arrangeres det klasseromskurs med klinisk farmasøyt når en stor nok gruppe er samlet. Påmeldingslink vil da blir tilgjengelig på denne siden.

  Alle som deltar på kurs må bli registrert i Kompetanseportalen. Dette gjøres enten ved å melde seg direkte på oppsatte kurs på denne siden, eller skrive navnet sitt på liste som den som avholder kurs har med seg. Liste over deltakere leveres/sendes til faglig kursansvarlig Sara Volstad. 

  Relatert informasjon

  Legemiddelsamstemming er en metode der helsepersonell i samarbeid med pasienten sikrer fullstendig informasjon om pasientens legemiddelbruk.

  Legemiddelsamstemming er et av tiltakene i det norske pasientsikkerhetsprogrammet

  Å samstemme legemiddellister ved innleggelse er avgjørende for å få en god start på legemiddelprosessen.

   

 • Testmodus Nei
 • Versjon 1402
 • Varighet  60 min
 • Gyldig fra  
 • Gyldig til 31.08.2024
 • Fagområde Farmasi
 • Kursarrangør Sykehusapotekene
 • Forkunnskaper Les kursbeskrivelsen
 • Faglig kursansvarlig
  Volstad, Sara Marie
  Solevåg, Yvonne Kosfeld
  Hammervold, Ingeborg Barstad
 • Alternativ faglig kursansvarlig  
 • Kursadministrator for kurssiden
  Volstad, Sara Marie
 • Kursevaluering Nei
 • Kursevalueringsprosent  
 • Tillat påmelding til flere arrangement Nei
 • Ønsker du å varsle abonnenter? Nei
 • Målgruppe Ansatte i Helse Midt-Norge Beskrivelse av målgruppen Helsepersonell som håndterer legemidler og har pasientkontakt.
 • Anonymiseres Nei
 • Ansatt Ja
 • Ikke ansatt Nei
 • Anonym Nei
 • Vis filter for sted Nei
 • Kursmateriell
Nytt arrangement Nytt arrangement
Trenger du hjelp?
Brukerveiledninger
Brukerveiledninger
Hemithjelp - tlf. (0)03612
False